ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 11.05.2020


| 1711 | 1720 | 1730 | 1740 | 1762 | 1784 |
| 1801 | 1835 | 1845 | 1854 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 |


Bratsberg 1910
Kilde: Folketellingen 1910. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.
Se også Bratsberg-gårdene.

Bratsberg nede ved elva gikk fra Follestad til Bøle. Grensa gikk mellom 2 husmannsplasser med navn Ekornrød.
Den nordligst Ekornrød lå under Bratsbergs gårdsnummer (63) og den sydligste lå under Bøles gårdsnummer (67).

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.


Familie 1.
Bratsberg 1910. Gnr 63/82(!) 63/63. Langeland

Her var oppført bonde Karl Isaksen Langeland med familie. Se Langeland gård.


Familie 2.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/82. Fagerheim.

Trælastbestyrer
Anund Isaksen f. 22/7-1867 i Skien.
g.m. Hilda Olsen f. 9/9-1870 i Kristiania.
1. Hilding Isaksen f. 29/12-1876 i Skien (feil fødselsår? Eller en nevø?).
2. Einar Isaksen f. 20/12-1895 i Gjerpen.
3. Arnulf Isaksen f. 26/1-1900 i Skien.
4. Bergljot Isaksen f. 25/2-1901 i Gjerpen.
5. Torleif Isaksen f. 16/9-1903 i Gj.
6. Eigild Isaksen f. 25/7-1905 i Gj.
7. Haakon Isaksen f. 19/4-1910 i Gj.

Denne familien


Familie 3a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/60. Ekornrød. 2 familier.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Dykker
Johan Nilsen f. 13/4-1851 på Eidsvold.
g.m. Andrea Henriksen f. 27/3-1861 i Langesund.
1. Karoline Nilsen f. 30/7-1886 i Gjerpen.
2. Henrik Nilsen f. 20/11-1896.
3. Nils Berg Nilsen f. 22/4-1897.
4. Johan Nilsen f. 18/1-1899.
5. Andfil Nilsen f. 2/1-1902 (datter).
6. Eivind Nilsen f. 1/7-1904.


Familie 3b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/60. Ekornrød. 2 familier.

Skrædder
John Helgesen f. 12/4-1881 i Gransherad.
g.m. Amanda Nilsen f. 7/12-1882 i Langesund.
1. Gunbjørg Helgesen f. 29/5-1903 i Gjerpen.
2. Anlaug Helgesen f. 1/8-1904.
3. Helga Helgesen f. 12/10-1906 i Sauherad.
4. Hans Helgesen f. 19/4-1909 i Sauh.
5. sønn Helgesen f. 26/11-1910 i Gjerpen.

Bestemor: Enka Karoline Arvesen f. 8/10-1827 i Eidanger. "Intet erhverv, gammel, svagelig."


Familie 4.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/10, (75!), 70, 95. Kjærnen. Løbergvegen.

Her var oppført kalkbrenner og bonde Halvor Gregoriussen med familie. Se Bratsberg(70).


Familie 5a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/134. Sørvang. Håvundvegen 183.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

3 familier.

Her var oppført bygningssnekker Tollef Tollefsen Torsnes fra Holla med familie. Se Bratsberg(2).

Et nygift ektepar som bodde hos dem i 1910 var hennes bror John O. Fosse f. 16/11-1888
g. borgerlig i Skien 30/8-1909 m. hans søster Andrea Josefine Tollefsdatter fra Torsnes under Søve
f. 1/2-1891.
De emigrerte til USA.

Denne familien tilhørte Den Evangeliske Lutherske kirke (DELK). De viet seg borgerlig, døpte ikke sine barn og ønsket ingen jordpåkastelse.

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg (2016).

 


Familie 5b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/134. Sørvang. Håvundvegen 183.

3 familier.

Snekker
John O. Fosse fra Fosse i Holla f. 16/11-1888, s.a. Ole Nilsen Fosse.
g. borgerlig i Skien 30/8-1909 m. Andrea Josefine Thorsnes fra Torsnes under Søve f. 1/2-1891, d.a. Tollef Tollefsen Torsnes.

Emigrerte visstnok til USA (usikkert). Denne familien tilhørte også menigheten, nevnt ovenfor.


Familie 5c.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/134. Sørvang. Håvundvegen 183.

3 familier.

Fabrikkarbeider
Oskar Nikolaisen fra Drammen f. 8/6-1892.
g.m. Petra Halvorsen fra Skien f. 9/2-1892 i Skien.


Familie 6.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/98. Rui.

Maskinist
Arnt Olsen fra Brevik f. 14/9-1871.
g.m. Marie Aasland fra Brevik f. 13/4-1869.
1. Olaf Olsen f. 2/6-1895 i Skien.
2. Mathias Olsen f. 6/4-1898.
3. Esther Olsen f. 11/2-1902.
4. Anny Olsen f. 6/12-1904.
5. Solveig Olsen f. 8/2-1906.
6. Valther Olsen f. 12/4-1908 i Skien.
7. Bergljot Olsen f. 11/3-1910 i Gjerpen.


Familie 7a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/128. Sollia.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

3 familier.

Sjømann, tømmermand
Vilhelm Emil Jacobsen Biring (Vilhelm J. Biring) fra Skien f. 22/10-1858, s.a. los Jacob Andersen.
g. i Holla 8/12-1882 m. Ingeborg Marie Hansen fra Ulefos Jernværk i Holla f. 13/3-1858 ved Gruben, d.a. Hans Asgjærsen. Se Familie 95 - Verket 1865.
Forlovere: "Johannes Andersen Sandbakken og Johannes Johannesen ditto."
1. Hagbart Jacobsen f. 2/11-1885 i Skien.
2. Jakob Jacobsen f. 13/10-1888 i Skien. Se nedenfor.
3. Gunhilde Jacobsen f. 7/2-1891 Skien.
4. Ingolf Jacobsen f. 23/8-1894 i Skien.
 


Familie 7b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/128. Sollia.

3 familier.

Sjømann, tømmermand
Jacob Jacobsen f. 13/10-1888 i Skien, s.a. Vilhelm Jakobsen Biring.
g.m. Inger Gregoriussen fra Skien f. 25/9-1885.
1.
Halvdan Jacobsen f. 18/12-1907 i Skien.
2. Gunvor Jakobsen f. 1/10-1910 i Gjerpen.


Familie 7c.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/128. Sollia.

3 familier.

Maler
Petter Pedersen fra Kragerø f. 7/3-1885.
g.m. Gunhilde Jakobsen herfra f. 7/2-1891, d.a. Vilhelm Jakobsen Biring.
 


Familie 8.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/143. Hasle.

Arbeider
Hans Chr. Hansen fra Skien f. 8/12-1888.
g.m. Ingeborg Odberg fra Odberg i Hedrum f. 14/2-1888.
1. datter Hansen f. 2/11-1910 i Gjerpen.


Familie 9.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/144. Solli.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Arbeider
Cornelius Nikolaisen fra Oddernes i Aust Agder f. 15/8-1882.
g.m. Jenny Lundberg fra Skien f. 11/5-1887.
1. Nanna Nikolaisen f. 8/3-1907 i Skien.
2. jente Nikolaisen f. 26/6-1910 i Skien.


Familie 10a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/118. Langeland.

2 familier.

Murerhaandtlanger, enkemann
Emil Johannessen fra Sverige f. 18/12-1850.
g.m. NN (Ingeborg) død før 31/12-1910.
Datter: Elisabeth Johannessen f. 5/8-1895 i Skien.


Familie 10b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/118. Langeland.

2 familier.

Murerhaandtlanger
Ole Bratsberg f. 3/5-1879 i Gjerpen.
g.m. Emelie Johannessen f. 10/1-1885 i Amerika, d.a. Emil Johannesen (ovenfor).
1. Ingeborg Bratsberg f. 24/12-1905 i Skien.
2. Hjørdis Bratsberg f. 6/1-1907.
3. Kristian Bratsberg f. 18/4-1908.
4. Johannes Bratsberg f. 24/4-1910 i Skien.


Familie 11.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/77. Bratsberg.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Kalkarbeider
Ole Lauritsen fra Løbergmyra under Bratsberg f. 18/2-1879, s.a. Laurits Kristiansen.
g.m. Josefine Hagen fra Skien f. 8/1-1887.
1. Laurits Lauritsen f. 17/6-1906 i Gjerpen.
2. Signe Lauritsen f. 28/11-1908.
3. Hanna Lauritsen f. 4/5-1910 i Gjerpen.

I huset: Enke Kirsti Gulliksen f. 1845 i Sauherad.


Familie 12.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/2. Bratsberg.

Her var oppført snekker Teodor Henriksen med familie. Se Bratsberg(2).


Familie 13.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/52. Ekornrød.

Telefonformand
Gunnar Anundsen fra Siljan f. 13/1-1879.
g.m. Amalie Larsen Ekornrød fra Gjerpen f. 11/2-1878, d.a. Lars O. Ekornrød.
1. Maren Anundsen f. 19/12-1899 i Gj.
2. Reidar Anundsen f. 4/4-1907 i Gj.
3. Anna Anundsen f. 8/5-1909 i Gj.

I huset: Bestefar, enkemann Lars O. Ekornrød f. 5/2-1846 i Gjerpen. Rentenist (lever av sine midler).


Familie 14.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/51. Ekornrød.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Smed
Halvor Michalsen fra Bø i Telemark f. 25/3-1849.
g.m. Johanne Johannessen fra Vang (i Hedmark?) f. 20/6-1846.

I huset: Sagarbeider og enkemand Olav Olsen fra Skien f. 1872.


Familie 15.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/80. Fredbo.

Arbeidsformand
Peder Andersen f. 10/1-1857 i Gjerpen.
g.m. Kirstine Johnsen f. 15/4-1862 i Gjerpen.
Datter: Karoline Andersen f. 31/12-1889 i Gjerpen.


Familie 16.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/81. Bakke.

Stuer
Severin Syvertsen fra Solum f. 17/8-1877.
g.m. Kristiane Kristiansen fra Gjerpen f. 28/1-1877.
1. Kristian Syvertsen f. 31/3-1901 i Gj.
2. Alma Syvertsen f. 9/3-1903 i Gj.
3. Lars Syvertsen f. 24/6-1906 i Gj.
4. Sigurd Syvertsen f. 23/6-1908 i Gj.

I huset: Bestemor enke Anne Hansen f. 12/4-1862 i Gjerpen. Steller i huset.


Familie 17a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/113. Løvli.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

2 familier.

Sagarbeider
Kristian Emil Larsen fra Kragerø f. 1867 d. 7/7-1907 på Bøle av "Hjertelammelse". Gravlagt på Borgestad.
g.m. (enke) Mina Larsen f. 10/12-1872 i Søndeled, Aust Agder.
1. Sigrid Larsen f. 26/3-1900 i Gjerpen(?)
2. Lovise Larsen f. 17/9-1901 i Skien.
3. Kristian Larsen f. 5/10-1903 i Gj.
4. Kristine Larsen f. 7/9-1905.
5. Kristian Emil Larsen f. 5/1-1908 "på Bøle" (døpt i Borgestad kirke 9/2).

F.f. Sagarb. Kristian Emil Larsen Bøle og Thomine Larsens Kristian Emil: Sagarb. Oskar Larsen og hustru Karen, ditto Hans Johannessen og moderen.

 


Familie 17b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/113. Løvli.

2 familier

Sagarbeider
Mathias Olsen fra Bamble f. 23/12-1879.
g.m. Anny Nilsen fra Brevik f. 26/5-1880.
1. Magda Olsen f. 5/7-1903 i Gj.
2. Olaf Olsen f. 23/7-1905 i Gj.
3. Borghild Olsen f. 6/7-1907 på Stahelle.
4. Arne Olsen f. 3/10-1909 i Gj.


Familie 18.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/82. Fagerheim.

Trælastbestyrer, enkemand
Johannes Sørensen fra Kviteseid f. 17/9-1859.
g.m. NN?
1. Gudrun Sørensen f. 20/4-1887 i Seljord.
2. Sverre Sørensen f. 13/5-1888 i Kviteseid. Trælasthandler.
3. Magnhild Sørensen f. 19/11-1893 i Kviteseid.

I huset: Tjenestepike Inger Andersen fra Bamble f. 7/12-1879.


Familie 19.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/49 Ekornrød.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Styrmand, tømmermand
Amandus Henriksen f. ca. 1865 i Bamble d. ca. 1905 i Gjerpen.
g.m. Aasta Sofie fra Bamble f. 29/4-1875. Utmeldt av Statskirken før 31/12-1910.
1. Henrik Hartvig Henriksen f. 20/12-1894 i Bamble. Arbeider i 1910.
2. Asta Karine Henriksen f. 12/9-1896 på Valle.
3. Karl Bernhard Henriksen f. 16/10-1898 i Kragerø.
3. Sigrid Henriksen f. 27/1-1901 i Gjerpen.
4. Bergljot Henriksen f. 3/11-1905 i Gj.

Losjerende familiemedlemmer i 1910:

Arbeider, enkemann
Tov Nilsen fra Seljord f. ca. 1848.
Sønn: Arbeider Kittil Tovsen f. 3/11-1880 i Seljord.


Familie 20.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/50. Ekornrød.

Sagmester
Ole Hansen f. 8/11-1863 i Gj.
g.m. Hanna Larsen f. 20/1-1871 i Gj.

Losjerende:
Kjøregutt (ugift) Otto Larsen f. 16/10-1878 i Gj.
Pleiesønn Erling Larsen f. 11/7-1897 i Gj.
Pleiedatter Ella Gulliksen f. 2/10-1905 i Kristiania.


Familie 21.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/132. Fagerli.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Laer
Olaus Timland fra Skien f. 25/1-1875.
g.m. Aslaug Espedal fra Nes i Sauherad f. 12/5-1881.
1. Hjørdis Timland f. 20/10-1901 i Solum.
2. Hulda Timland f. 2/2-1903 i Solum.
3. Maud Timland f. 2/10-1904 i Solum.
4. Edvard Timland f. 17/8-1906 i Gj.
5. Emmy Timland f. 2/4-1908 i Gj.
6. Roberg Timland f. 6/7-1909 i Gj.

En laer er en som laster og losser båter.

Denne familien var utmeldt fra statskirken i 1910.


Familie 22.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/136. Trudvang.

Tømmermand
Gunnar Hegland fra Sannidal f. 1/4-1874.
g.m. Gunhild Jensen fra Kragerø f. 6/9-1873.


Familie 23.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/131. Grønli.

Lægterfører
Johannes Fredriksen fra Eidanger f. 30/7-1879.
g.m. Karette Halvorsen fra Solum f. 10/9-1876.
1. Liv Fredriksen f. 26/7-1905 i Solum.


Familie 24.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/137. Lidarheim.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Emisær
Anders Hauk fra Skien f. 30/1-1853.
g.m. Karen Pedersen fra Gjerpen f. 22/6-1848.
1. Inga Hauk f. 8/9-1878 i Skien.
2. Karen Hauk f. 31/8-1882 i Skien.


Familie 25.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/3,13. Bratsberg.

Her var oppført bonde Simon Olsen Kolkinn med familie. Se Bratsberg(3).


Familie 26a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/85. Aasheim.

3 familier.

Laer, huseier
Anders Andersen Aasheim
(Anders Aasheim) fra Holla f. 22/7-1864.
g.m. Sofie Johanne Nilsen fra Kragerø f. 21/8-1877.
1. Louis Anker Aasheim f. 26/5-1897 i Kragerø g. 3/4-1926 m. Lilly Kathinka Haugerød f. 16/4-1899 i Skien, d.a. slakter Halvor Mikkelsen Haugerød. Louis var telegrafist ved jernbanen i 1926.
2. Hjørdis Aasheim f. 7/8-1899 i Langesund.
3. Reidar William Aasheim f. 28/10-1901 på Bøle (Hauen).
4. Agnes Solveig Aasheim f. 18/7-1907 på Bøle (Hauen).

En laer = en som laster og losser båter.

Bestemor: Enka Laurine Andersen fra Holla f. 24/5-1840.

Denne familien bodde i 1900 i et hus under Hauen som familien Anders Andersen. Se Familie 6 - Hauen 1900.
Da familien bodde i Kragerø, var Anders Andersen nevnt som handelsborger.


Familie 26b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/85. Aasheim.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

3 familier.

Murer
Sveinung Olsen fra Sauherad f. 23/5-1870.
g.m. Anna Halvorsen fra Skien f. 23/9-1872.
1. Kirsten Olsen f. 10/8-1893.
2. Lilly Olsen f. 14/12-1896.
3. Ole Olsen f. 23/12-1898.
4. Laura Olsen f. 1/10-1900.
5. Astrid Olsen f. 14/8-1902.
6. Randi Olsen f. 24/1-1905.
7. Leif Olsen f. 30/6-1907.
8. Tine Olsen f. 24/10-1908.

Alle barna er født i Skien.


Familie 26c.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/85. Aasheim.

3 familier.

Tomtearbeider
Peder Johnsen fra Hedrum f. 16/6-1882.
g.m. Andrea Olsen fra Solum f. 26/7-1885.
1. Regine Johnsen f. 11/3-1903 i Gjerpen.
2. Karl Johnsen f. 6/9-1906 i Gj.
3. Ragnvald Johnsen f. 8/3-1909 i Gj.


Familie 27.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/112. Kjær.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Banevogter
Bernhard Kjær fra Sandeherred f. 19/3-1877.
g.m. Kristine Sørum fra Hole, Buskerud f. 29/9-1882.
1. Solveig Kjær f. 19/3-1906 i Gj.
2. Bjarne Kjær f. 10/10-1908 i Gj.


Familie 28.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/84. Ekornrød.

Tomtearbeider
Johannes Olsen fra Helgen, Holla f. 22/10-1874.
g.m. Ingebjørg Haakonsen fra Gjerpen f. 27/11-1870.
1. Gunda Olsen f. 3/6-1901 i Gj.
2. Ida Olsen f. 4/8-1903.
3. Olaf Olsen f. 30/9-1905.
4. Helga Olsen f. 15/6-1909 i Gj.


Familie 29.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/83. Ekornrød.

Flaatemand
Johan A. Vinje fra Bamble f. 23/6-1875.
g.m. Marie Isaksen fra Solum f. 2/3-1878.
1. Sigrid Vinje f. 29/7-1899 i Gj.
2. Eivind Vinje f. 30/3-1902.
3. Astrid Vinje f. 9/2-1903.
4. Gudrun Vinje f. 10/4-1905.
5. Margit Vinje f. 7/3-1907.


Familie 30.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/124. Heimly.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Sygepleierske, ugift, husmor Tonette Syvertsen fra Vanse, Vest Agder f. 4/3-1863.

Hushjelp, ugift, husmor Ingeborg Pedersen fra Tuddal, Hjartdal f. 19/5-1860.
Pleiesøn: Torvald Søberghaugen (Løberghaugen?) fra Skien f. 22/1-1901.
Pleiesøn: Henrik Andreassen fra Brevik f. 3/10-1905.
Losjerende: Butikjomfru, ugift, Karoline Heum fra Gjerpen f. 18/11-1877.


Familie 31.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/125. Bredal.

Stuerformand
Adolf Bredal fra Hedrum f. 12/7-1871.
g.m. Inga Næs fra Larvik f. 25/7-1878.
1. Gudrun Bredal f. 11/9-1900 i Larvik.
2. Ingrid Bredal f. 10/12-1902 i Gjerpen.
3. Borghild Bredal f. 23/8-1905 i Gj.
4. Solveig Bredal f. 11/9-1908 i Gj.

Denne familien tilhørte "Den frie Mission".


Familie 32.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/126. Syverstad.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Laer
Ole Halvardius Syvertsen fra Solum f. 6/6-1882.
g. i Gjerpen 31/12-1904 m. Hanna Flid fra Kristiansflid(2) i Gjerpen f. 8/8-1882, d.a. Hans Nilsen Flid.
1. Syvert Syvertsen f. 14/7-1906 i Gj.
2. Anna Syvertsen f. 23/7-1908 i Gj.

En laer = en stuer. En som laster og losser skip.


Familie 33.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/127. Erikstad.

Stuer
Edvard Eriksen fra Eidanger f. 27/7-1881.
g.m. Olava Hansen Flid fra Kristiansflid(2) f. 23/3-1879, d.a. Hans Nilsen Flid.
1. Hans Eriksen f. 26/2-1904 i Gj.
2. Marie Eriksen f. 14/7-1906.
3. Ragnhild Eriksen f. 27/1-1908.
4. Erik Eriksen f. 26/12-1909 i Gj.

Denne familien flytta siden til Ballestad(12) ”Myren”.


Familie 34.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/96. Fjeldstad.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Smed
Peder Halvorsen fra Solum f. 24/4-1860.
g.m. Gurine Henriksen fra Solum f. 2/8-1862.
1. Karl Halvorsen f. 17/1-1895 i Skien. Smedlærling i 1910.
2. Torbjørg Halvorsen f. 24/6-1897 i Skien.
3. Ruth Halvorsen f. 17/6-1899 i Skien.
4. Halvor Halvorsen f. 2/3-1901 i Skien.
5. Peder Halvorsen f. 11/9-1904 i Skien.

Pleiedatter: Liv Grubbe f. 4/3-1908 i Gjerpen.


Familie 35.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/133. Skogbrud.

Snedker
Kristian Simonsen fra Finaas(?) f. 20/12-1862.
g.m. Petrea Olsen fra Gjerpen f. 1/7-1858.
1. Anna Simonsen f. 2/6-1892 i Skien.
2. Peder Simonsen f. 9/11-1894 i Bergen.
3. Dagamar Simonsen f. 8/1-1897 i Bergen.
4. Sigrid Simonsen f. 15/2-1901 i Gj.


Familie 36.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/47. Oskarsberg.

Arbeider
Peder Hansen fra Skien f. 1878.
g.m. Marie Hansen fra Solum f. 28/9-1866.
1. Eugenie Hansen f. 30/4-1907 i Skien.


Familie 37a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/4. Oskarsberg.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

3 familier.

Snekker
Halvor Saamundsen Hagen d. før 31/12-1910.
g.m. Karine Hagen fra Bamble f. 15/10-1851.
1. Inga Elise Halvorsen Hagen f. 5/7-1887 i Bamble, g.m. Eivind Tovsen fra Seljord. Se Familie 37c - Bratsberg 1910.
2. Gunda Halvorsen Hagen f. 12/2-1886 i Bamble.


Familie 37b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/4. Oskarsberg.

3 familier.

Arbeider
Ole Johnsen fra Kviteseid f. 14/4-1859.
g.m. Aase Kristensen fra Kviteseid f. 24/4-1872.
1. Anne Johnsen f. 28/4-1898 i Kv.
2. Bertine Johnsen (tvilling) f. 9/2-1901 i Kv.
3. Mathias Johnsen (tvilling) f. 9/2-1901 i Kv.


Familie 37c.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/4. Oskarsberg.

3 familier.

Arbeider, forskjelligt
Eivind Tovsen fra Seljord f. 17/1-1883, s.a. husmann Tov Nilsen.
g. i Skien 26/12-1909 m. Inga Elise Halvorsdatter Hagen f. 5/7-1887, d.a. Halvor Saamundsen Hagen.
Forlovere: "Arb. Enok Johannesen og arb. Ole Halvorsen.
1. Karsten Tovsen f. 30/11-1909 i Gjerpen.

Han ble konfirmert i Seljord i 1892. Hun ble konfirmert i Bamble i 1901.


Familie 38.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/123. Enebo.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Arbeider
Torsten Torstensen fra Skien f. 13/11-1854.
g.m. Jacobine Pedersen fra Porsgrunn f. 10/4-1860.
1. Tomine Torstensen f. 14/2-1885 i Skien.

Denne familien var Metodister.


Familie 39a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/111. Haug.

2 familier.

Trælastarbeider
Lars A. Larsen fra Skien f. 9/6-1874.
g.m. Gunda Torstensen fra Skien f. 19/8-1877.
1. Toralf Larsen f. 4/2-1900 i Skien.
2. Olga Larsen f. 18/12-1902 i Sk.
3. Laurang Larsen f. 18/12-1903 i Sk.
4. Gunnar Larsen f. 6/3-1903 i Sk.


Familie 39b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/111. Haug.

2 familier.

Bokbinder
Johan Langeland fra Skien f. 21/11-1885.
g.m. Maren Pedersen fra Gjerpen f. 5/4-1889.


Familie 40.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/105. Ekornrød.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Stuer
Edvard A. Ellefsen fra Skien f. 15/11-1874.
g.m. Anna Jansen fra Skien f. 26/6-1877.
1. Ella Ellefsen f. 18/3-1901 i Skien.
2. Gunhild Ellefsen f. 13/2-1903 i Sk.
3. Agna Ellefsen f. 16/6-1907 i Sk.


Familie 41.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/146. Fredheim.

Arbeidsformand
Thorvald Kjørbæk fra Skien f. 8/10-1883.
g.m. Marie Kronborg fra Holla (Ulefoss) f. 3/2-1881.
1. Hans Kjøbæk f. 4/5-1906 i Skien.
2. Einar Kjørbæk f. 31/12-1909 i Gjerpen.

Denne familien var i 1910 Metodister.


Familie 42.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/97. Løkenberg.

Bygningssnekker
Nils Løkenberg fra Skien f. 24/6-1872.
g.m. Tora Pedersen fra Skien f. 25/10-1874.
1. Ingrid Løkenberg f. 26/10-1899 i Skien.
2. Peder Løkenberg f. 12/3-1903 i Sk.

Denne familien var i 1910 Metodister.

Losjerende:
Bokbindesvend Tønnes Danielsen fra Arendal f. 26/1-1887.


Familie 43a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/138. Sydvang.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

2 familier.

Baker
Carl Nordberg fra Stockholm f. 1/4-1860.
g.m. Hermanda Magnussen fra Fredrikshald (Halden) f. 30/5-1865.
1. Signe Nordberg f. 12/3-1894 i Gjerpen.
2. Borghild Nordberg f. 25/2-1896 i Gj.
3. Edel Nordberg f. 24/7-1899 i Gj.
4. Solveig Nordberg f. 23/6-1901 i Gj.
5. Toralf Nordberg f. 5/6-1903 i Gj.
6. Adler Nordberg f. 28/5-1905 i Gj.
7. Emly Nordberg f. 21/4-1908 i Gj.

Denne familien var i 1910 Metodister.


Familie 43b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/138. Sydvang.

2 familier.

Styrmand
Jacob Jacobsen (Jakob Jakobsen) fra Arendal f. 20/7-1881.
g.m. Gudrun Grøn fra Larvik f. 10/12-1882.
1. Ansgar Jacobsen f. 21/4-1909.

Jacob Jacobsen var på sjøreise under folketellinga og var enten i England eller Frankrike.


Familie 44.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/98. Rui.

Maskinist
Arnt Olsen fra Brevik f. 14/9-1871.
g.m. Marie Aasland fra Brevik f. 13/4-1869.
1. Olaf Olsen f. 2/6-1895 i Skien.
2. Mathias Olsen f. 6/4-1898 i Sk.
3. Esther Olsen f. 11/2-1902 i Sk.
4. Anny Olsen f. 6/12-1904 i Sk.
5. Solveig Olsen f. 8/2-1906 i Sk.
6. Valther Olsen f. 12/4-1908 i Sk.
7. Bergljot Olsen f. 11/3-1910 i Gjerpen.

Arnt Olsen var under FT 1910 på oppdrag på Notodden.


Familie 45.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/115. Bak.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Vognvisitør
Mikkel T. Aarak fra Nissedal f. 25/5-1865.
g.m. Olga Johannesen fra Lillesand f. 8/2-1875.
1. Elias Aarak f. 21/9-1893 i Skien.
2. Helga Aarak f. 7/10-1905 i Sk.
3. Esther Aarak f. 17/12-1907 i Sk.
4. Torleif Aarak f. 27/12-1909 i Sk.

Losjerende:
Gift arbeider Karl Olsen fra Sverige f. 24/10-1835.


Familie 46.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/110. Nyhus.

Lagerbetjent
Tomas Tollefsen fra Skien f. 7/2-1877.
g.m. Magnine Olsen fra Brevik f. 5/6-1878.
1. Astrid Tollefsen f. 1/11-1899 i Gjerpen.
2. Harry Tollefsen f. 4/5-1902 i Skien.
2. Birger Tollefsen f. 15/8-1909 i Gjerpen.


Familie 47.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/43. Borg.

Disponent
Anders Usterud fra Skien f. 24/10-1874.
g.m. Ingeborg Trønes fra Storelvdalen, Hedmark? f. 18/9-1872.
1. Helge Usterud f. 2/7-1899 i Gjerpen.
2. Svein Usterud f. 22/9-1900.
3. Einar Usterud f. 2/7-1902.
4. Anders Usterud jr. f. 27/7-1903.
5. Ingeborg Usterud f. 6/12-1904.
6. Asbjørn Usterud f. 31/1-1906 i Gjerpen.

Tjenestepike: Ingeborg Odalen fra Skien f. 17/7-1892.


Familie 48.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/58. Sørum.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Sporskifter(1892/93), Pakhusformand ved Jernbanen
Edvard Johansen Sørum (Edvard Sørum) fra Hole, Buskerud f. 29/4-1852.
g.m. Marie Elise Hansen f. ca. 1857 død før 31/12-1910.
1. Peder Sørum f. 29/12-1880 i Hole. Tømmermand i 1910.
2. Olga Sørum f. 6/10-1884 i Hole.
3. Martin Sørum f. 18/8-1890 i Skien. Jernbanebud i 1910.
4. Ragnhild Sørum f. 25/1-1893 i Sk.
5. Edvard Sørum f. 28/7-1895 i Sk.
6. Elise Sørum f. 28/7-1895 i Skien.

Dnne familien hadde adresse Follestad i 1893. Follestad (og mye av Bratsbergkleiva) ble overført fra Gjerpen til Skien i
forbindelse med storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 49.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/142. Lie.

Baneformand
Jens Jensen fra Lier, Buskerud f. 6/7-1856.
g.m. Anne Kittelsen fra Gjerpen f. 16/8-1865.
1. Lars Jensen f. 28/7-1889 i Skien. Sjømand i 1910.
2. Ivar Jensen f. 22/8-1891. Sjømand i 1910.
3. Jenny Jensen f. 20/11-1905.
4. Eyvind Jensen f. 7/7-1907.
5. Anne Jensen f. 11/3-1909.


Familie 50.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/135. Solstad.

Fabrikarbeider
Jacob Christiansen fra Skien f. 3/7-1879.
g.m. Olga Lillefjære fra Skien f. 24/3-1880.
1. Sigurd Christiansen f. 6/5-1907 i Skien.
2. Margit Christiansen f. 9/8-1909 i Skien.


Familie 51.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/28. Doktorstykket.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Småbruker
Lars Halvorsen fra Skottet under Langangen i Helgen (Holla prestgjeld) f. 18/12-1857, s.a. Halvor Halvorsen Hægnen (av Solum) og Beirgith Larsdatter.
g.m. Hanna Halvorsen fra Solum f. 22/4-1861.
1. Kristian Halvorsen f. 23/7-1887 i Solum. Skogsarbeider i 1910.
2. Paulus Halvorsen f. 12/5-1890 i Gjerpen. Skogsarbeider i 1910.
3. Amalie Halvorsen f. 8/2-1895 i Gjerpen.
4. Helene Halvorsen f. 21/8-1897 i Solum.
5. Otto Halvorsen f. 6/6-1900 i Solum.
6. Karen Halvorsen f. 7/4-1903 i Solum.

Dette var et småbruk i 1910. Kona drev med "hus og fjøsstel".


Familie 52.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/30. Bratsberg.

Her var oppført bonde og murer Kittil Olsen med familie. Se Bratsberg(30) "Gallefos".


Familie 53.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/53. Stalsberg.

Her var oppført bonde Haakon Stalsberg med familie. Se Bratsberg(53).


Familie 54.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/72. Ekeberg.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Smed
Johannes Augunsen
f. ca. 1845 d. før 31/12-1910.
g.m. Anne Kirstine Andersdatter fra Solum f. 1/9-1846.
1. Otto Augensen f. 4/1-1885 i Gjerpen. Bakersvend i 1910.
2. Amandus Augensen f. 8/2-1887. Arbeider, forskjellig i 1910.
3. Nils Laurits Augensen f. 14/9-1889 i Gjerpen. Arbeider, forskjellig i 1910.

F.f. Smed Johannes Augunsen Bratsberg og Anne Kirstine Andersdatters Nils Lauritz: Moderen, Kathrine Augunsen, Grdm. Terje Nilsen, arbeider Aslak Jensen.

(De kan også ha skrevet seg for Johannesen. G.S.)


Familie 55.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/93. Gimle.

Vognmand
Ole Olsen Gulhaug fra Næs i Sauherad f. 26/3-1862.
g.m. Alma Nilsen fra Skien f. 12/8-1880.
1. Olaf Gulhaug f. 13/8-1902 i Gjerpen.
2. Alf Gulhaug f. 26/2-1904 i Gj.
3. Tollef Gulhaug f. 20/8-1906 i Skien.
4. Gunvor Gulhaug f. 9/6-1908 i Gjerpen.


Familie 56a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/91. Fredbo.

2 familier.

Redaksjonssekretær
Oscar Bergh fra Andebu, Vestfold f. 13/10-1874.
g.m. Maia Hobæk fra Skien f. 25/7-1880.
1. Julie Bergh f. 1/10-1902 i Skien.
2. Leif Bergh f. 2/6-1904 i Skien.
3. Torveig Bergh f. 24/8-1908 i Gjerpen.


Familie 56b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/91. Fredbo.

2 familier.

Vognmand
Andreas Ringsjaa fra Bamble f. 14/10-1871.
g.m. Anna Johansson fra Sverige f. 24/1-1871.


Familie 57.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/87. Gunvang.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Skrædder
John Bø fra Bø i Telemark f. 18/10-1873.
g.m. Karen Isaksen fra Gjerpen f. 6/9-1880.
1. Margit Bø f. 10/10-1900 i Skien.
2. Bertha Bø f. 1/2-1903 i Skien.
3. Rakel Bø f. 22/8-1905 i Gjerpen.
4. John Bø f. 26/3-1908 i Gjerpen.


Familie 58.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/88,89,122. Frøiatun.

Kjøbmand
Diderik Hofgaard fra Gjerpen f. 12/5-1870.
g.m. Edel Landgraff fra Grimstad f. 25/1-1876.
1. Gerhard Hofgaard f. 4/8-1901 i Gjerpen.
2. Johanne Hofgaard f. 17/7-1903 i Gj.
3. Didrikka Hofgaard f. 28/10-1905 i Gj.

Tjenestepike 1910: Ragna Olsen fra Bamble f. 3/2-1895.


Familie 59.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/90. Folkvang.

Gammel, svakelig
Oluf Olsen fra Larvik f. 24/5-1837.
g.m. Anne Jensen fra Froland f. 6/9-1838.
1. Talette Olsen f. 7/1-1869 i Larvik. Blomsterforretning.
2. Anna Olsen f. 7/11-1872 i Larvik.
3. Margrethe Olsen f. 8/10-1882 i Larvik.


Familie 60.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/1. Bratsberg.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Fabrikarbeider
Jonas Jensen fra Gjerpen f. 29/8-1881.
g.m. Vilhelmine Pettersen fra Bamble f. 2/4-1879.
1. Einar Jensen f. 13/1-1902 i Gjerpen.
2. Anna Jensen f. 17/12-1904.
3. Jens Jensen f. 26/9-1907.
4. Borghild Jensen f. 16/11-1909.


Familie 61.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/66. Solheim.

Her var oppført bonde Ola O. Skogen med familie. Se Bratsberg 66.


Familie 62.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/69. Norheim.

(Småbruk!)

Bonde
Ole Olsen Norheim fra Sauherad f. 12/9-1871.
g.m. Kirsti Olsen fra Solum f. 16/1-1867.
1. Ingeborg Norheim f. 23/9-1894 i Solum.
2. Amandus Norheim f. 26/10-1897 i Solum.

Pleiesønn: Martinius Helgesen f. 8/4-1905 i Gjerpen.


Familie 63.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/21, 104. Myre.

Her var oppført bonde Peder P. Furuheim med familie. Se Bratsberg(21).


Familie 64.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/38. Bratsbergrydningen.

Her var oppført Bonde Jens Pettersen med familie. Se Bratsberg(38) "Bratsbergrydningen".


Familie 65.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/57. Follaug.

Her var oppført bonde Nils Olsen Fosse med familie. Se Bratsberg(57) "Follaug".


Familie 66.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/33. Skogen.

NB! Alle fødselsdatoer her bør dobbeltsjekkes med andre kilder.

Skogsarbeider
John Hansen fra Lunde i Telemark f. ca. 1864.
g.m. Anne Eriksen fra Drangedal f. 29/1-1868.
1. Hans Hansen f. 27/12-1887 i Dr. Skogsarbeider 1910.
2. Erling Hansen f. 25/8-1892 i Dr. Skogsarbeider 1910.
3. Jørgen Hansen f. 15/3-1893 i Dr. Skogsarbeider 1910.
4. Karl Johan Hansen f. 2/6-1895 i Dr.
5. Gunda Hansen f. 9/3-1897 i Dr.
6. Gudrun Hansen f. 22/2-1899 i Dr.
7. Astrid Hansen f. 5/1-1901 i Dr.
8. Arne Hansen f. 20/2-1903 i Dr.
9. Haakon Hansen f. 9/5-1905 i Dr.
10. Bjarne Hansen f. 2/1-1909 i Dr.

Dette var en gang et småbruk, men ble redusert til ei hustomt ved utskilling av hustomter.
Se Bratsberg(33).


Familie 67.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/68. Bergheim.

Her var oppført bonde Hans O. Berg med familie. Se Bratsberg(68).


Familie 68.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/22,23,40,65. Bratsberg.

Her var oppført bonde Isak Halvorsen Bratsberg med familie. Se Bratsberg(22).


Familie 69.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/11. Bratsberg.

Her var oppført bonde Ingebret Kristoffersen med familie. Se Bratsberg(11).


Familie 70.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/62. Bratsberg.

Her var oppført bonde Hans Kristoffersen med familie. Se Bratsberg(62).


Familie 71.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/7, 8, 9, 42.

Her var oppført bonde Halvor T. Eie med familie. Se Bratsberg(7).


Familie 72a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/64. Nordkjernen.

2 familier.

Bonde
Thor Olsen fra Seljord f. 17/3-1831.
g.m. Guro Kittelsen fra Seljord f. 11/5-1831.
1. Torbjørn Thorsen f. 15/3-1857 i Seljord. Se nedenfor.
2. Ingeborg Thorsen f. 1/6-1877 i Seljord.


Familie 72b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/64. Nordkjernen.

2 familier.

Steinarbeider
Torbjørn Thorsen fra Seljord f. 15/3-1857, s.a. Thor Olsen. Se ovenfor.
g.m. Maren Johnsen fra Gjerpen f. 25/2-1857.
1. Einar Thorsen f. 9/7-1891 i Skien. Smedlærling.
2. Martha Thorsen f. 29/1-1895 i Skien.
3. Olaf Thorsen f. 18/12-1899 i Gjerpen.

Losjerende: Veivokter, ugift, Østen T. Aasen fra Bø i Tel. f. ca. 1877.


Familie 73a.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/54. Bøleveien. "Ekornrødskoven".

2 familier.

Stuer
Ole Olsen fra Røldal, Ullensvang f. 2/2-1876, s.a. Anne Jacobsdatter f. ca. 1847 og gift veiarbeider Ole Sveinungsen fra Bakås i Bø, Tel. f. ca. 1829.
g.m. Anne Lovise Andreassen fra Tuftehagen under Tufte i Holla f. 28/11-1877, d.a. grubearb. Olavus Andreassen og Karen Marie Larsdatter. Se Familie 1b - Tuftehagen 1875.
1. Olaf Lorange Olsen f. 22/8-1900 i Skien (døpt i Skien 11/8-1901).
2. Asbjørn Olsen f. 8/3-1902 i Sk.
3. Eyvind Olsen f. 12/12-1904 i Sk.
4. Birger Olsen f. 19/11-1906 i Sk.
5. Gutt Olsen f. 5/3-1909 i Sk.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arbeider Ole Olsen Ekornrødskogen og Anne Lovise Andersens Olaf Lorange: Murer Sveinung Olsen, jernbanearb. Ole Mikalsen, pige Hanna Jensen, kone Hilda Mikalsen.

Ved å lese fadderlista her kan vi se at murer Sveinung Olsen, var blant fadderne. Et nært familiemedlem.

Kilde: Røldal kirkebok (1870-1886) folie 16.
Ole Olsen ble født i Røldal den 2/2-1876. Mora var Anne Jacobsdatter f. ca. 1847 og faren var en gift veiarbeider fra Bagaas i Bø i Telemark, ved navn Ole Sveinungsen Bagaas. Stakkars jente. Det var ikke lett for en ugift kvinne på den tiden å få et barn utenfor ekteskap. Fadderne ved dåpen hans i Røldal kirke var: "Knud Knudsen Hamre, Knud Nielsen Hamre, Nils Olsen Hamre, Gunda Osmundsd. Hamre og Sønnev Ormsd. Høie."

 


Familie 73b.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/54. Bøleveien. "Ekornrødskoven".

2. familier.

Tømmermand
Thomas Olsen fra Solum f. 20/9-1853.
g.m. Marie Thomassen fra Solum f. 2/5-1864.
1. Toralf Olsen f. 21/11-1898 i Skien.


Familie 74.
Bratsberg 1910. Gnr. 63/5. Sanssouci. Se Bratsberg(5).

Bonde
Halvor Johnsen fra Gjerpen f. 13/1-1834.
g.m. Kirsten Amundsen fra Eidanger f. 19/2-1838.

Andre på gården i 1910 (alle ugifte):
Husbestyrinde, Elise Halvorsen f. 30/1-1871 i Gjerpen (datter her?).
Losjerende gaardbr., Johan Halvorsen f. 27/3-1874 i Gjerpen (sønn her?).
Losjerende tømmermand og snekker, Hans Halvorsen f. 5/12-1876 i Gjerpen.

Tjenestepike, fjøsstell: Ingeborg Kristiansen f. 31/0?-1892 i Gjerpen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no