ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kristiansflid
Gård nr. 66 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.05.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kristiansflid 2 - Flid 2
Gammelt løpenr. 230, 222c, 227d)b. Gnr 66 bnr 2.

Utskilt fra bnr 1 ved skylddelingsforretning tinglyst 1/8-1874. Samme eiere som bnr 1 fra 1883.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 375. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Andersen til sønnen Hans Nilsen for 800 spd., dat. og thingl. 1. aug. 1874."

G.br., selveier
Hans Nilsen Flid
fra Skyer(1) f. 6/10-1843 d. 10/12-1893, s.a. Nils Andersen Skyer.
g. 19/11-1869 m. Anne Larsdatter fra Ballestad(7) f. 12/7-1843 d. 21/11-1909 på Flid, d.a. Lars Olsen Rønningen Ballestad.
1. Martine Hansdatter Flid f. 12/2-1871 g.m. Johannes Hansen Eikaasen. Se Eikåsen.
2. Ragnhild Hansdatter Flid f. 10/12-1873.
3. Anders Hansen Flid f. 11/9-1876. Se Kristiansflid(1).
4. Olava Hansdatter Flid f. 23/3-1879 g.m. Edvard Eriksen. Se Ballestad(12) ”Myren”.
5. Hanna Hansdatter Flid f. 8/8-1882 på Flid g.m. Ole Halvardius Sivertsen fra Solum. Se Familie 32 - Bratsberg 1910.
6. Laura Hansdatter Flid f. 23/5-1885.
Eier 1874.

Anne Larsdatter hadde sønnen Hans Hansen Fliid som ble født f. 19/4-1867. Faren var
Hans Jacob Simonsen Nærum. Se Hans Fliid på Ballestad(4). Han kom siden til Bøle.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (skylddaler)

230, 222c, 227d)b

Christiansflid

Hans Nilsen

0 daler - 4 ort - 12 skilling


Gårdens besetning i 1875: 1 hest og 3 kuer.

I 1900 bodde enken her med barna Anders og svigerdatteren Laura. I tillegg hadde de et
fattiglem boende her: Martinius Bjerk fra Skien f. 1875. Han bodde her også i 1910. Se Kristiansflid(1).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 375. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Nilsens Enke, Anne Nilsen, til sønnen Anders Hansen Kristiansflid paa dette brug og bnr. 1 for kr. 14.000,- med forbehold for
sælgersken om fritt ophold paa gaarden saalænge hun lever, værdsat til kr. 300,- aarlig, dat. 30., tingl. 31 juli 1909."

Anders Hansen Fliid.
Eier 1909. Se heretter Kristiansflid(1)

Bnr 1 og bnr 2 ble sammenføyd i 1970 og bnr 2 ble deretter slettet fra eiendomsmatrikkelen.


(C) Gard Strøm.