ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 26.02.2022.


Bratsberg 57 - Follaug nordre
63/57. Utskilt fra bnr 19 ved skylddelingsforretning tinglyst 1901.


Bratsberg bnr. 57 (denne gården), bnr 23 (Sørensen) og bnr 38 "Rønningen" (Jensen). Bak og ovenfor ligger bnr 53 Minnesjord.
Foto: Widerøe 17/5-1961. Eier Skien kommune. Arkiv Telemark Museum, Skien.
 

Adresse 2020: Håvundv. 245, 3746 Skien.

Utskilt fra Bratsberg(19) ved skylddelingsforretning tinglyst 10/7-1901.

Skyldmark: 2 mark 52 øre.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, side 270. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Cand. Jur. Christopher Blom til Hans Pettersen Follaug for kr. 5.300,- dat. 3., thingl. 10. juli 1901."

Bonde, selveier
Hans Edvin Pettersen Follaug fra Visterbråten (S. Vister) i Tune ved Sarpsborg f. 26/2-1860, s.a. murmester Petter Helgesen Visterbraathen og Marie Helene Hansdatter.
g.m. Maren Andrea Andreasdatter fra Bratsberg(19) "Follaug" f. 28/4-1856, d.a. Andreas Hansen Follaug.
1. Petra Amalie Pettersen f. 18/6-1883 på Vister i Tune, Østfold.
Eier før 1900.

Da Petra Amalie ble døpt i Tune kirke 5. august 1883, bodde familien på Vister i Tune. Hans jobbet som sagarbeider.
I dag er dette en del av Sarpsborg.

Jordbrugsarbeider hos Hans Pettersen: Torsten Olsen f. ca. 1854 i Sauherad.
Kilde: Folketellinga for Gjerpen 1900.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, side 270. Digitalarkivet.
"Bekjentgjørelse om at Hans Pettersen Follaug er sat under værgemaal, dat. 7. jan. 1903."

Hans Pettersen gikk konkurs i 1903 og gården ble solgt ved auksjonsskjøte til Nils Fosse for kr. 9000,- samme år.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, side 270. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Nils Olsen Fosse for kr. 9.000,- dat. 6., thingl. 11 nov. 1903."

Bonde, selveier
Nils Olsen Fosse fra Fosse i Holla f. 24/8-1883 d. 9/12-1964 på Fosse i Holla, s.a. Ole Nilsen Fosse.
g. borgerlig i Skien 12/3-1907 m. Ane Sofie Seland fra Gjerpen lille(1) i Gjerpen f. 5/10-1883 på Borre på Jæren d. 24/6-1963, pleiedatter hos Lars Seland.
Eier 1903. Se alle barna på Fosse i Holla.

Pleiedatter 1910: Gurine Lura fra Stavanger f. 5/6-1901.
Tjenestegutt 1910: Isak Pedersen fra Solum f. 30/7-1899.

Familien Fosse tilhører Den Evangeliske Lutherske Kirke (D.E.L.K.).

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg (2016).


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, side 270. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils Olsen Fosse til Simon Rynning for kr. 20.000,-  dat. 14., tingl. 16. april 1913."

Simon Rynning Jensen.
Eier 1913.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, side 270. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Simon Rynning til Kristoffer Jensen for kr. 22.000, dat. 9., tingl. 30 juni 1919."

Bonde, selveier
Kristoffer Jensen Follaug
fra Bratsberg(38) f. 24/12-1884 d. 31/1-1967, s.a. Jens Pettersen.
g.m. Alma Karette Thingstad fra Solum f. 14/1-1886 d. 5/5-1980, d.a. Teodor Hansen Tingstad og Anna Andersdatter Munken fra Holla.
1. Rolf Follaug f. 12/5-1913. Overtok gården.
2. Randi Follaug f. 30/5-1921 g.m. Erling Jørgen Hansen f. 4/11-1920. Bodde i Snarv. 3 på Bøle.
Eier 1917.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

63 

57

Bratsberg - Follaug nordre 

 Kristoffer Jensen

2 mark 52 øre 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, side 270. Digitalarkivet.
"Overenskomst og skjønn i anledning oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold har
Kanalstyret pant for kr. 300,- datert henholdsvis aug. 1926 og 21/8-1931, tingl. 29/4-1932."

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Kristoffer Jensen Follaug:
“Nord: Einar Sørensen, øst: Lerkup, sør: Astrid Follaug og Palmer Ballestad, vest: Riksvegen.“

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993, 63/57.
"Skjøte fra Kristoffer Jensen til sønn Rolf Follaug for kr. 37.750,-  dat. 21/12, ref. 27/12-1955."

Bonde, selveier
Rolf Follaug
herfra f. 12/5-1913 d. 22/11-1986.
g.m. Agnes Kolstad fra Bratsberg(68) "Bergheim" f. 31/1-1916 d. 14/7-1991, d.a. Halvor Kittilsen Kolstad.
1. Bjarne Follaug f. f. 24/5-1943. Overtok gården.
Eier 1955.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993, 63/57.
"Skjøte til sønn Bjarne Follaug for kr. 100.000,- hvorav kr. 50.000,- anses som forskudd på arv, dat. 23/6-1975."

Bonde, hestetrener, selveier
Bjarne Follaug
herfra f. 24/5-1943 d. 27/12-2011.
g.m. Inger-Ragnhild Lien f. 1947.
1. Bjørn Arne Follaug f. 1965.
2. Ann Kristin Follaug f. 1966. Overtok gården.
3. Thor Øyvind Follaug.
Eier 1975.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993, 63/57.
"Grunnbokført 29/9-1989. Skjøte til Bjørn Arne Follaug for kr. 800.000.-"


Bjørn Arne Follaug herfra f. 1965.
Eier 1989.

Bonde, selveier
Ann Kristin Follaug herfra f. 1966.
1. Eilen Follaug Hansen f. 1993.
2. Rikke Follaug Hansen f. 1995.
Eier 1996.

På denne Bratsberg-gården har det i mange år vært drevet med avling av travhester.


Kart fra gardskart.nibio.no. 2020.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no