ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 21.10.2022Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bratsberg 2
Gammelt løpenr. 169a.

Utskilt til forpaktning i 1780-årene. Samme eiere som Bratsberg(1) til 1904.

Adresse 2020: Håvundv. 183, 3714 Skien.


G.br., kjøpmann, kontorist, forpakter
Iver Gunder Henriksen Førre
fra Klostergrinden i Solum dpt. 3/7-1776 d. 8/5-1853 under S. Grini, s.a. Henrik Thomassen.
g1g i Ø. Porsgrunn 1/9-1795 m. Ellen Margrethe Jensdatter Bruun fra Vold i Solum dpt. 27/4-1771 i Solum, d.a. forvalter Jens Gustav Sørensen Bruun.
Forlovere: "Sivert Backa og Christen Traag."
g2g i Gjerpen 25/2-1812 m. Christence Sophie Davidsdatter Monrad dpt. 18/9-1784 i Porsgrunn d. 25/4-1829, d.a. klokker i Porsgrunn, senere kjøpmann i Skien, David Monrad og Marie Elisabeth Aalborg.
Forlovere: "Gjert Monrad og Michel Bradtsberg."
g3g i Solum 27/12-1833 m. Maren Elisa Andersdatter fra Gråten dpt. 16/2-1794 i Solum d. 23/2-1878 på Gråten i Solum, d.a. Anders Jensen.
1. Fredrik Georg Adeler Iversen Førre dpt. 16/12-1795 i Ø. Porsgrunn d. 27/5-1836 på Bratsberg.
2. Elisabeth Severine Førre dpt. 17/1-1799 i Ø. Porsgrunn.
Barn i 2. ekteskap:
3. David Iversen Førre f. 28/10-1813 i Gjerpen. Se nedenfor.
4. Edel Margrethe Førre f. 12/1-1815 i Gjerpen. Hun var jordmor. Var i 1875 g.m. g.br. Jens Bernhard Hald f. i Hammerfest 1822 på ”Høstesædet” i Loppa pr.gj.
    Barn 1. Alexander Wilhelm Kristian Hald f. 1849 i Øksfjord pr.gj. g.m. Amalie Marie Berg fra Alta f. 1848. Var landhandler i Loppa i 1875.
    Barn 2. Bernhard Elisen Hald f. 1854 i Øksfjord pr.gj.
5. Iver Henrik f. 21/9-1818 d. 23/12-1820 på Bratsbergkleiva.
6. Jens Kolstrup Førre f. 9/8-1820.               
-   bg. 5/1-1823. Dødfødt drengebarn.
7. Johan Fredrik Førre f. 2/5-1824.
8. Gunhild Marie Elise Førre f. 29/4-1827 g.m. Christian Bjelke fra Osebakken. Bodde på Osebakken mens barna ble født. Se V. Borge(A).
Barn i 3. ekteskap:
9. Ivella Henriette Førre f. 11/9-1833 g. 10/6-1858 m. Hans Andreas Knudsen Gjærvold på Gråten i Solum. Han var s.a. lærer Knud Knudsen Gjærvold på Gråten.
10. Christence Sophie Førre f. 19/7-1835.
Br. ca. 1800.

F.f. Et Drengebarn kaldet Frideric Georg Adeler, foreldre Iver Førre og Elen Kistine Bruun: Mad. Karen Bruun, Mad. Aas, Jomfr Margrethe Wiibe, hr. Stiftamtmand Adeler, hr Kammerjuncker Adeler, Forvalter Jynge, Forvalter Malthe.
F.f.
Iver Førre og Elen Margrethe Bruuns barn Elisabeth Severine: Sivert Bakkas kone, Karen Petronelle Berg, forvalter Malthes kone Lovise Alexandrine Aimee Vedastine nee Le Norman de Bretteville, jomf. Catharina Theodora Bliks, Knud Aass, forvalter Bruun, Johan Friderich Arentz, Peder Elster, Christian Jynge.
F.f. Iver Førre og Christence Sophie Monrads db. David: Ole Halvorsens k., Ole Jacobsens kone, jfr.
Schweder, Gregers Forbek, Frederik Plesner, Frederik Dahl.

Iver Førre flyttet siden til et hus under S. Grini.

Barnedåp i Gjerpen kirke:
”Carl Bernhard (Uægte), f. 17/1-1835. Moder: Pigen Edel Margrethe Førre, Bratsberg.
Fader: Theodor Carlsen forhen Tiener paa Fossum, skal nu være i Sverrig.”

Barnedåp i Gjerpen kirke:
”Elise Petronelle (NB), f. 17/3-1856, Ungk.
Niels Pedersen fra Christiania og pige Christence Sophie Førre. Hjemmedøbt. Bragtes formedelst Sygdom først til Kirken 8. Juni. Opgiven af Moderen.”

Barnedåp i Gjerpen kirke:
”Ida Henrikke Maria (NB), f. 30/5-1854, Pige Ivella Henriette Iversd. Førre u. Follestad og Ungk. Matros Martin Boyesen af Skien.”
 

12/5/1829      CHRISTINE SOPHIE FØRRE          Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 365b.
Bratsberg      - død 25.4.1829. -                   
               Arvinger:
               Enkem. Iver Førre og barna:
               1. David Førre                     15 år.
               2. Jens Kolstrup Førre           8 ”
               3. Johan Friderich Førre        4 ”
               4. Jensine Førre  (Glad)       17 ”
               5. Ellen Margrethe Førre     13 ”
               6. Gunhild Marie Elise Førre 2 ”
               Formynder for alle ble kjøpm. Frederich Plesner i Skien.
Brt: 1537 - 1 - 15
Net:  790 - 2 - 12
Enkem. hadde 2 barn fra 1.ekteskap: Friderich Georg Adler Førre og Elisabeth Severine Førre.

25/5/1853      IVER FØRRE                   Bamble Skifteprot. nr. *)
S.Grini        - kontorist -                        
               Arvinger:
               Enka Maren Elisabeth Andersdatter
                    Laugverge: Knut Knutssen Gjervold av Skien.
               og avdødes barn etter 3 ekteskap:
            A. Etter 2.ekteskap:
               1. David Førre i Amerika, død, etterlatt 1 barn:
                 a. Iver Førre i Amerika.
               2. Jens Colstrup i Amerika.
               3. Johan Frederik i Amerika.
               4. Ellen Margrethe Iversdtr. g.m. en landhandl. i Tromsø.
               5. Gunhild Marie Elise Iversdtr. i Christiania.
           
B. Etter 3.ekteskap:
               6. Evella Henriette Iversdtr.  19 år.
               7. Christense Sophie Iversdtr. 18 ”  i Skien.
                  Kurator for de 2: Solve Ingebretssen Grini.
            Tilsynsverge for de fraværende: Frederik Pederssen av Skien.
Brt:   200 -  4
Gjeld: 204 - 18 (Insolvent).
*) A: BS 31 s.62. B: BS 20B s.52-76. C: (1850-54) 317.

Sjømann
David Iversen Førre
herfra f. 28/10-1813.
g. i Skien 22/9-1837 m. Karen Johanne Gundersdatter f. 1815.
Forlovere: "Iver Flasserud, Lars Aas."
1. Iver Davidsen Førre f. 27/9-1839.

Denne familien emigrerte til Amerika før 1853. Etterkommere er bosatt på en gård ved Ashippun, Wisconsin.

Snekkermester, forpakter
Tollef Ketilsen Hildal

Br. 1838. Se Familie 44 - 1845 Kleiva.


  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

169a 

Bratsberg 

 Tollef Hildal

 -

 1 daler - 0 ort - 7 skilling

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld

 169a

Bratsberg 

 D. C. Blom. bruger selv.

 1 - 2 - 20

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 63

2 

 169a

Bratsberg   

 Bratsberg

 D. C. Blom

1 - 0 - 7 

4 mark 04 øre 


Amtmann, selveier
Johan Christian Viggo Ullmann
fra Christiania f. 21/12-1848 d. 30/8-1910 i Vestre Aker.
1. Wilhelm Ullmann.
2. Ragnar Ullmann.
Br. 1904.

Viggo Ullmann var oldefar til skuspillerinnen Liv Ullmann. Kilde: Wikipedia.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 63

Bratsberg 

 Bratsberg

Amtman V. Ullmann 

2 mark 43 øre 


Den store trebygningen Bratsberg gård brant ned i 1911. Eiendommen ble delt før 1910. Thorsnes bygde nytt hus
på bnr 134.

G.br., bygningssnekker, selveier
Tollef T. Thorsnes
fra Torsnes under Søve i Holla f. 19/3-1881 d. 27/9-1960, s.a. snekker Tollef Tollefsen Thorsnes.
g. borgerlig i Skien 29/12-1900 m. Anne Olsdatter Fosse fra Fosse i Holla f. 12/6-1881 d. 21/4-1965, d.a. Ole Nilsen Fosse.
1. Torgund Marie Thorsnes f. 17/6-1902 d. 8/4-1984 g.m. Anders Emil Andersen, s.a. smed August Andersen og Anne Karoline Evensdatter Myren i Lunde i Telemark.
2. T
homine Thorsnes f. 28/2-1907 d. 25/9-1990 g.m. Tollef Baksås fra Baksås nedre i Holla. Gravlagt på Gjerpen.
3. Thorleif Thorsnes f. 9/5-1910. Se nedenfor
.
4. Olav Thorsnes f. 21/4-1914 d. 8/7-1987. Bodde på utskilt hustomt, Håvundv. 187.
5. Ruth Ellinor Thorsnes g.m. tekniker Henry Semb
f. 28/4-1922 d. 15/5-2006. Gravlagt på Gjerpen.
Br. 1914.

Tollef Thorsnes og kona Anne giftet seg i Den Evangeliske Lutherske Frikirke i 1900, som 19-åringer.

Kvinne med bopel her i 1969 (Håvundvn. 130): Anna Therese Thorsnes f. 8/9-1897 d. 2/5-1984 (Tollefs søster).
Tollefs foreldre kom hit rundt 1925 og bodde her til de døde.

Vekkelse i bygda - D. E. L. K..
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg (2016).


Snekker, leieboer
Teodor Henriksen fra Porsgrunn f. 11/2-1881.
g.m. Hansine Andersrud fra Råde i Østfold f. 6/7-1887.
1. Asbjørn Henriksen f. 22/1-1910 i Skien.

Snekker Henriksen med familie, leide husrom her i 1910.

Eiendommens grenser på 1950-tallet, i følge Thollef Thorsnes:
”I syd familien Øverbø, vest: Håvundvn., nord: Rolf Christensen (Bratsberg hovedgård), øst: Fjelddalen og Nordheim.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

63 

2

Bratsberg 

Olav Thorsnes, Thollef Thorsnes 

0 mark 70 øre 

63 69 Norheim Thorgund Thorsnes, Tomine Baksaas 1 mark 90 øre
63 77 Bratsberg kalkbrudd Th. Thorsnes (2/3), Halvor H. Fjelddalen (1/3) 0 mark 40 øre
63 193 Elverhøi Thollef Thorsnes, John Fosse 0 mark 05 øre
63 210 Nystad Thollef Thorsnes, John Fosse 0 mark 14 øre
63 244 Bratsberg gård Thollef Thorsnes 1 mark 31 øre
63 271 Bratsberg Thollef Thorsnes 0 mark 75 øre
63 288 Bakkerly Thollef Thorsnes 0 mark 05 øre
63 317 Utsikten Thollef Thorsnes, John Fosse 0 mark 01 øre
63 319 Fjellstad Thollef Thorsnes, John Fosse 0 mark 03 øre
63 328 Solli Thollef Thorsnes, John Fosse 0 mark 01 øre


Thorleif Thorsnes herfra f. 9/5-1910.
g.m. Klara E. f. 5/12-1913.
1. Torgeir Thorsnes f. 1946.

2. Kari Anne Thorsnes f. 1949 g.m. Øyvind Venheim. Overtok gården.
3. Liv Hege Thorsnes f. 1954 g.m. Arve Solberg. Bosatt på naboeiendommen Håvundv. 187. 5 barn.

Br. 1962.

Øyvind Venheim f. 1945.
g.m. Kari Anne Tho
rsnes herfra f. 1949.
Br. ??


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.