ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 10.09.2023
 


| Kleiva før 1700 |
| Kleiva 1711 | Kleiva 1720 | Kleiva 1730 | Kleiva 1740 | Kleiva 1762 | Kleiva 1784 |
| Kleiva 1801 | Kleiva 1820 | Kleiva 1835 | Kleiva 1845 | Kleiva 1854 |


Bratsbergkleiva 1854 - Kleiva 1854
Etter storbrannen på Bratsbergkleiva 1854.

Kilde: "Bratsbergkleven og dens Omregulering efter Branden den 5te April 1854."
Oppbevares ved Skien Kommunes Historiske Arkiv, IKT Kongsberg.
Avskrevet av G.S., Valebø 11-12. nov. 2013.

Tomtene her lå, for det meste, under det gamle løpenr. 214 av Bratsberg (bnr 1).
Her er oppført 105 hus, som ble ødelagt av brannen. Det er også påført årlig tomteleie og huseierens restanse på skyldig tomteleie. 

Området, som oftest blir kalt for Kleiva, ble overført til Skien by ved lov om byutvidelse senere samme år. Dette er derfor den siste
oversikt over Bratsbergkleivas beboere før stedet ble overført fra Gjerpen til Skien.

Her vises i utgangspunktet kun husets eier (tomtens leier). Tomtenummeret kan finnes igjen i protokollene for Skien Bys eiendomsmatrikkel
samme år (1854) og på kart som medfølger nedenforstående oversikt. Grunnleie og restanser er oppført i formatet Speciedaler - Ort - Skilling.

Familieopplysninger vil bli påført etter opplysninger fra kirkebøker og skifter m.m.


Familie 1.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 1, Matrikkel - Folie 226.

Nils Christophersen Wølner fra Kongsberg kom hit med kone og 3 barn i januar 1847.
De hadde kjøpt dette huset på Kleiva.

Sadelmaker
Nils Christophersen Wølner dpt. 31/5-1808 på Kongsberg d. 26/8-1851 på Kleiva. "Sadelmager Niels Wølner, 43 aar.", s.a. Skathyttemester Christopher Wølner og Berthe Marie Nilsdatter.
g.m. Helge Danielsdatter fra Lardal f. ca. 1802.
1. Christopher Nielsen Wølner f. 17/10-1839 på "Viig under Aanerød" i Solum d. i Skien 5/8-1861. "Arbeider Christopher Wølner" d. 5/8-1861. "Druknede i Bryggevandet ved et Fald fra en Pram, 22 aar gml."
2. Gunhild Marie Nilsdatter Wølner f. 27/2-1842 under Aanerød i Solum g.m. Halvor Jørgensen Lillefjære.
3. Inger Dorthea Nilsdatter Wølner f. 14/4-1846 på "Kaasa under Aanerød" i Solum. Stammor til bl.a. bokbinder Christopher Wølner i Skien.

Nils Wølner ble gravlagt i Gjerpen.

Kilde: Gjerpen kirkebok (1834-1857), Innflyttede Jan. 1847. Anmeldt: 26/4-1847.
Navn, alder: Sadelmager Niels Wølner, 39
Helge Danielsd., hans kone, 45
Christopher, 7 ½
Gunild Marie, 5
Inger Dorthea, 1
Hensigt: Kiøbt Huus.
Fra: Manden født paa Kongsberg. Konen i Laurdal. Børnene i Solum, hvorfra hele familien indflyttet.
Til: Bratsbergkl.

Fra Skien kirkebok døde 1843 - 1856:
"Enkemadame Ingeborg Heuch fød Wølner" d. 22/1-1847 i Skien, "87 aar gml."Født ca. 1760.

Kilde: Wikipedia: "Wølner er et sjeldent norsk etternavn som opprinnelig stammer fra Tyskland. De norske Wølneres
stamfar er Jacob Wølner, som innvandret til Kongsberg på ordre fra den dansk/ norske kongen og den tyske keiseren,
for å hjelpe med Kongsberg sølvgruber."
"Jacob Wølner var født i Freiberg 1590. Han kom til Norge i 1621 fra Leutenthal i Harz sammen med Tobias Kupfer. De kom først til Blåfarveverket i Eiker.
Fra 1624 til 1626 var de på Kupferberg i Kongsberg. 1627 ble han overstiger i Kongsberg Sølvgruber. Som stiger hadde Jacob Wølner en lønn på 10
riksdaler i 1626. I 1634 ble han ansatt som ny gesworner ved Sølvverket og Kobberverket med en årslønn på 300 riksdaler og 12 tønner havre til hestehold."
Se også Færder Fyr.

Skifte etter Apoteker Hans Wølner i Skien 2/9-1774:

Anne Margrethe Wølner arving datter      
? Ramshart andre        
Bernt Grubbe person   lagverge    
Alexander Leopold Carlheim andre svoger sogneprest Holden Præstegiæld  
Maria Chatarina ? arving ektefelle      
Hartvig Bugge andre svoger   Porsgrund  
Else Hellene Wølner arving datter      
Knud Peder Wølner arving sønn     3 år
Karen Lyche Wølner arving datter      
Johanne Catharine Hansdtr Wølner arving datter      
Jngeborg Hansdtr Wølner arving datter      
Hans Wølner arvelatar   apoteker Schien  
Boel Marie Hansdtr Wølner arving datter    


Grundleie: 2 daler pr. aar, samt 2 arbeidsdage.


Familie 2.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 2, Matrikkel - Folie 261.

Arbeider
Daniel Pedersen Wenstøb
. Se Familie 59 - Kleiva 1845.

Grundleie: 2 daler - 0 ort - 0 skilling pr. aar, samt 2 arbeidsdage.


Familie 3.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 3, Matrikkel - Folie 206.

Jens Henriksen. Se Familie 148 - Kleiva 1845.

Grundleie: 2 daler - 0 ort - 0 skilling pr. aar, samt 2 arbeidsdage.


Familie 4.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 4, Matrikkel - Folie 204.

Matros
Lorentz Christian Isaksen
. Se Familie 57 - Kleiva 1845.

Grundleie: 2 daler - 3 ort  - 0 skilling pr. aar, samt 2 arbeidsdage.


Familie 5.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 5, Matrikkel - Folie - (ikke ennå innført i matrikkelen).

Forløpig ubebygd.


Familie 6.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 6, Matrikkel - Folie 130.

Jacob Rasmussen. Se Familie 69 - Kleiva 1801.

Grundleie: 0 daler - 1 ort - 22 skilling pr. aar, samt 2 arbeidsdage. Restance 0 - 3 - 22.


Familie 7.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 7, Matrikkel 4, Folie 123.

Peder Drengsens Enke. Se Familie 10 - Kleiva 1801.

Grundleie: 0 daler - 1 ort - 22 skilling pr. aar, samt 2 arbeidsdage. Restance 0 - 3 - 22.


Familie 8.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 8, Matrikkel 4, Folie 248.

Reier Andersen. Se Familie 51 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 daler - 1 ort - 22 skilling pr. aar, samt 2 arbeidsdage. Restance: 0 - 3 - 22.


Familie 9.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 9, Matrikkel 4, Folie 182.

Ole Andersen og N. Børresens enke. "Nu N. Børresens Enke alene."

Nils Børresens enke
. Se Familie 49 - Kleiva 1845.

Leieboer
Ole Andersen Tangen
. Se Familie 50 - Kleiva 1845

Grundleie: 1 daler - 4 ort - 0 skilling pr. aar, samt 2 arbeidsdage.


Familie 10.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 10, Matrikkel 4, Folie 264 (241?).

John Hougens Enke (John Hauens enke). Se Familie 47 - Kleiva 1845.

Grundleie: 1 daler - 1 ort - 0 skilling pr. aar, samt 2 arbeidsdage. Restance: 1 - 3 - 0.


Familie 11.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 11, Matrikkel 4, Folie 154.

Jens Riis. Se Familie 42 - Kleiva 1845.

Se også Familie 41.

Grundleie: 1 daler - 3 ort - 18 skilling pr. aar, samt 2 arbeidsdage.


Familie 12.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 12, Matrikkel 4, Folie 149.

Hans Solvesen. Se Familie 37 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0- 3 -8 pr. år, samt 2 arbeidsdage.


Familie 13.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 13, Matrikkel 4, Folie 156.

Anne Gartner. Se Familie 36 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 - 3 - 12, 1 arbeidsdag pr. år.


Familie 14.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 14, Matrikkel 4, Folie 189.

Brynjulf Amundsen (Brynild Amundsen). Se Familie 16 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 daler - 1 ort - 16 skilling, samt 2 arbeidsdage.


Familie 15.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 15, Matrikkel 4, Folie 132/223.

Torger Henriksen (Torjer Henriksen). Se Familie 15 - Kleiva 1845.

og
 
T. Noord
. Ikke på Kleiva i 1845.

Grundleie: 1 daler - 0 ort - 7 skilling, samt 2 arbeidsdage.


Familie 16.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 16 og Tomt 17 sammenslått, Matrikkel 4, Folie 133.

Christen Halvorsen. Se Familie 67 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 - 2 - 10, samt 2 arbeidsdage.


Familie 17.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 18, Matrikkel 4, Folie 135/143.

Ole Nielsen Follaug. Se Familie 26 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 - 4 - 14, 4 arbeidsdage. Restance: 1 - 3 - 14.


Familie 18.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 19 og Tomt 20 sammenslått, Matrikkel 4, Folie148.

Ingebret Pedersen. Se Familie 149 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 - 2 - 2, samt 2 arbeidsdage.


Familie 19.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 21 og Tomt 22, Matrikkel 4, Folie 145.

Sivert Pedersen. Se Familie 11 - Kleiva 1845.

Grundleie: 4 ort (0-4-0), samt 2 arbeidsdage.


Familie 20.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 23, Matrikkel 3, Folie 122.

J.E.M. Bryde.


Familie 21.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 24 og 25 slått sammen, Matrikkel 3, Folie 122.

Marthe Funden.

Grundleie: 1 - 0 - 17, samt 2 arbeidsdage.


Familie 22.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 26, Matrikkel 3, Folie 152.

Aslak Halvorsen. Se Familie 21 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 - 3 - 14, samt 2 arbeidsdage. Restance: 2 - 1 - 4.


Familie 23.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 27, Matrikkel 3, Folie 136.

Skoletomten. Grundleie:  Ingen.


Familie 24.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 28, Matrikkel 3, Folie 139.

Los
Engebreth Andersen Lods. Se Familie 3a - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 - 3 - 4, samt 2 arbeidsdage. Restance: 2 - 0 - 8.


Familie 25.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 29, Matrikkel 3, Folie 137.

Abraham Christensen Skoven. Se Familie 8 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 - 2 - 6, samt 2 arbeidsdage. Restance: 11 - 1 - 3.


Familie 26.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 30, Matrikkel 3, Folie 253.

Peder Hansen Smed. Se Familie 7 - Kleiva 1845.

Grundleie: 1 - 0 - 8, samt 2 arbeidsdage. Restance: 1 - 2 - 8.


Familie 27.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 31, Matrikkel 3, Folie 138.

Abraham Olsen Maaler. Se Familie 5 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 - 4 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 28.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 32, Matrikkel 3, Folie 175.

Andreas Hansen. Se Familie 29 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 - 4 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 29.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 33, Matrikkel 3, Folie 138.

Abraham Olsen Maaler ("Maalers houge").

Grundleie: Se Familie 27.


Familie 30.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 34, Matrikkel 1, Folie 120.

Anders Andersen Bommen. Se Familie 17 - Kleiva 1845.

Grundleie: 1 daler, samt 2 arbeidsdage. Restance: 11 - 4 - 6.


Familie 31.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 35, Matrikkel 1, Folie 188.

Daniel Pedersen. Se Familie 19 - Kleiva 1845.

Grundleie: 0 - 2 - 12. Ingen arbeidsdage.


Familie 32.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 36, Matrikkel 2, Folie 121.

Snedker (snekker)
P. Holm. Bodde ikke på Kleiva i 1845.

Grundleie pr. aar: 0 - 4 - 14, samt 2 arbeidsdage.


Familie 33.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 37, Matrikkel 2, Folie 191.

Gjerpen Fattigvæsen.

Grundleie pr. aar: 0 - 2 - 12, samt 2 arbeidsdage.


Familie 34.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 38, Matrikkel 2, Folie 134.

Lars Christensen. Se Familie 24 - Kleiva 1845.

Grundleie pr. aar: 0 - 2 - 20, samt 2 arbeidsdage.


Familie 35.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 39, Matrikkel 2, Folie 265.

Anders Rasmussen Huken. Se Familie 27 - Kleiva 1845.

Grundleie pr. aar: 1 - 1 - 1, samt 2 arbeidsdage.


Familie 36.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 40, Matrikkel 2, Folie 163.

Halvor Halvorsen Farger. Se Familie 62 - Kleiva 1845.

Grundleie pr. aar: 1 - 3 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 37.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 41, Matrikkel 7, Folie 126.

Christen Halvorsen. Se Familie 67 - Kleiva 1845.

Grundleie pr. aar: 0 - 2 - 18, samt 2 arbeidsdage. Restance: 4 - 2 - 15.


Familie 38.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 42, Matrikkel 7, Folie 168.

Johannes Olsens Enke Aslaug Monsine. Se Familie 68 - Kleiva 1845.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 39.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 43, Matrikkel 7, Folie 151.

Christopher Jørgensen. Se Familie 70 - Kleiva 1845.

Grundleie pr. aar: 0 - 3 - 3, samt 2 arbeidsdage. Saa med No. 62.


Familie 40.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 44, Matrikkel 7, Folie 144.

Ole Andersen Bommen. Se Familie 17 - Kleiva 1845.

Grundleie pr. aar: 0 - 4 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 41.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 45, Matrikkel 7, Folie 159.

Jens Riises Houge (Have).

Grundleie pr. aar: Se Familie 11.


Familie 42.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 46, Matrikkel 7, Folie 140.

Gjedeboen. And. Halvorsens Enke. Se Familie 62.

Grundleie pr. aar: 1 - 1 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 43.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 47, Matrikkel 7, Folie 150.

Isak Sørensen. Se Familie 77 - Kleiva 1845.

Grundleie pr. aar: 0 - 3 - 22, samt 2 arbeidsdage.


Familie 44.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 48, Matrikkel 7, Folie 259.

Hans Larsen. Se Familie 80 - Kleiva 1845.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 12 - 4 - 12.


Familie 45.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 49, Matrikkel 7, Folie 162.

Simen Korsvaldsen(?) eller Erik Kolle.

Grundleie pr. aar: 0 - 2 - 9, samt 2 arbeidsdage. Restance: 2 daler.


Familie 46.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 50, Matrikkel 7, Folie 239.

Elias Andersens Houge (Have).

Grundleie pr. aar: Se Familie 69.


Familie 47.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 51, Matrikkel 7, Folie 166.

Thomas Andersen.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage. Se ved No. 75.


Familie 48.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 52, Matrikkel 7, Folie 157.

Isak Andersen. Se Familie 73.

Grundleie pr. aar: 0 - 2 - 9, samt 3 arbeidsdage.


Familie 49.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 53, Matrikkel 7, Folie 169.

Hans Halvorsen Rød.

Grundleie pr. aar: 1 - 2 - 0, samt 4 arbeidsdage.


Familie 50.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 54, Matrikkel 7, Folie 181.

Even Gundersen.

Grundleie pr. aar: 0 - 3 - 0, samt 2 arbeidsdage.

Dette huset lå på ei litt mindre tomt enn gjennomsnittet, nesten helt syd i Tomtegatas vestre side.


Familie 51.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 55, Matrikkel 7, Folie 176.

Guttorm Knudsens Enke.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 52.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 56, Matrikkel 7, Folie 179.

Aslak P. Venstøb.

Grundleie pr. aar: 0 - 4 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 53.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 57, Matrikkel 7, Folie 254.

Jørgen Pedersen og Torsten Torstensen.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 1 - 2 - 0.


Familie 54.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 58, Matrikkel 7, Folie 252.

Ole Andersen Hauk.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 16 daler.


Familie 55.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 59, Matrikkel 7, Folie 193.

Gunder Aslaksen Berg.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 56.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 60, Matrikkel 7, Folie 195.

Smed Lars Halvorsen.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 3 daler.


Familie 57.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 61, Matrikkel 6, Folie 125.

Hans Christensen.

Grundleie pr. aar: 2 - 3 - 6, samt 2 arbeidsdage.


Familie 58.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 62, Matrikkel 6, Folie ---.

Christopher Jørgensens Houge (Have).

Grundleie pr. aar: Se No. 43.


Familie 59.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 63, Matrikkel 6, Folie 147.

Engebret Jacobsen.

Grundleie pr. aar: 0 - 4 - 23, samt 2 arbeidsdage.


Familie 60.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 64, Matrikkel 6, Folie 171.

Niels Holts Enke.

Grundleie pr. aar: 0 - 4 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 61.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 65, Matrikkel 6, Folie 146.

Hans Nielsen Holt.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 12, samt 2 arbeidsdage.


Familie 62.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 66, Matrikkel 6, Folie 140.

Anders Halvorsen Gjedeboens Enke.

Grundleie pr. aar: Se Familie 42.


Familie 63.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 67, Matrikkel 6, Folie 127.

Bundtmager Venstøb.

Grundleie pr. aar: 1 - 1 - 8, samt 2 arbeidsdage.


Familie 64.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 68, Matrikkel 6, Folie 164.

John Larsen.

Grundleie pr. aar: 1 - 4 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 65.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 69, Matrikkel 6, Folie 180.

Ole Usterud.

Grundleie pr. aar: 0 - 3 - 7, samt 2 arbeidsdage.


Familie 66.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 70, Matrikkel 6, Folie 161.

Andreas Skredsholts Kone.

Grundleie pr. aar: 1 - 2 - 16, samt 3 arbeidsdage.

Sammenslått med Tomt 78. Se Familie 74.


Familie 67.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 71, Matrikkel 6, Folie 142.

Niels Larsen Løberg.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 2, samt 2 arbeidsdage.


Familie 68.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 72, Matrikkel 6, Folie 155.

Paul Nielsen Løberg.

Grundleie pr. aar: 2 - 3 - 0, samt 4 arbeidsdage.

Se også No. 80.


Familie 69.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 73, Matrikkel 6, Folie 239.

Elias Andersen. Se Familie 46.

Grundleie pr. aar: 1 - 1 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 1 - 3 - 0.


Familie 70.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 74, Matrikkel 6, Folie 256.

Peder Knudsen.

Grundleie pr. aar: 0 - 4 - 2, samt 4 arbeidsdage. Restance: 0 - 4 - 1.

Sammenslått med Tomt 76. Se Familie 72.


Familie 71.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 75, Matrikkel 6, Folie 166.

Thomas Andersen.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage.

Se No. 50.


Familie 72.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 76, Matrikkel 6, Folie 256.

Peder Knudsen.

Sammenslått med Tomt 74. Se Familie 70.


Familie 73.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 77, Matrikkel 6, Folie 157.

Isak Andersen.

Sammenslått med Tomt 52. Se Familie 48.


Familie 74.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 78, Matrikkel 6, Folie 161.

Andreas Skredsholdt.

Sammenslått med Tomt 70. Se Familie 66.


Familie 75a.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 79, Matrikkel 6, Folie 153.

Erik Nielsens Enke


Familie 75b.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 79, Matrikkel 6, Folie 153.

Snedker Næss.

Grundleie pr. aar: 0 - 1 - 2, samt 2 arbeidsdage.


Familie 76.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 80, Matrikkel 6, Folie 155.

Poul Nielsen Løberg.

Sammenslått med Tomt 72. Se Familie 68.


Familie 77.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 81, Matrikkel 6, Folie 266.

Niels Jacobsen.

Grundleie pr. aar: 2 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 78.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 82, Matrikkel 6, Folie 158.

Isak Eriksen.

Grundleie pr. aar: 0 - 1 - 18, samt 2 arbeidsdage.


Familie 79.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 83, Matrikkel 6, Folie 174.

Lars Eliassen.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 80.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 84, Matrikkel 6, Folie 159.

Gunder Hyni.

Grundleie pr. aar: 0 - 2 - 18, samt 2 arbeidsdage.


Familie 81.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 85, Matrikkel 6, Folie 177.

Johan Rasmussen.

Grundleie pr. aar: 1 - 1 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 82.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 86, Matrikkel 6, Folie 180.

Knud Halvorsen Smed.

Grundleie pr. aar: 0 - 4 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 83.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 87, Matrikkel 6, Folie 187.

Lars Nielsen Løberg.

Grundleie pr. aar: 0 - 4 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 84.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 88, Matrikkel 6, Folie 253.

Ole Olsen Buslaatten. Se Familie 122 - Kleiva 1845.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 9 - 3 - 21.


Familie 85.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 89, Matrikkel 6, Folie 205.

Sjauarbeider (1875)
Ole Hansen Vassenden fra Vassend under Mo, s.a. Hans Christensen Vassenden.
g. i Skien kirke 17/9-1848 m. Anne Dorthea Rasmusdatter f. 8/4-1819 på Kleiva d. 24/6-1875 av "lungetæring" på Kleiva (i Skien), d.a. Rasmus Pedersen. Se Familie 9 - Falkum 1825.
Forlovere: "Skredder C. Johnsen og John Helgesen Brandt. Begge af Skien."

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 86.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 90, Matrikkel 6, Folie 202.

Fattigkassen.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 27 - 3 - 0.


Familie 87.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 91, Matrikkel 6, Folie 199.

Niels Gundersens Søn.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 1 - 2 - 0.


Familie 88.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 92, Matrikkel 6, Folie 194.

Fattigkassen, Niels Glændes Enke.

Grundleie pr. aar: 1 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 89.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 93, Matrikkel 6, Folie 128.

Gunder Follaugs Enke.

Grundleie pr. aar: 1 - 1 - 13, samt 2 arbeidsdage.


Familie 90.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 94, Matrikkel 6, Folie 157.

Gunder Follaugs Enke.

Grundleie pr. aar: 6 - 2 - 13, samt 2 arbeidsdage.


Familie 91.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 95, Matrikkel 6, Folie 220.

Bernt Johnsen.

Grundleie pr. aar: 2 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 92.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 96, Matrikkel 6, Folie 241/250.

Christian Christensen og

Lars Pedersen.

Grundleie pr. aar: 3 - 3 - 0, samt 4 arbeidsdage. Restance: 2 - 2 - 12.


Familie 93.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 97, Matrikkel 6, Folie 225.

Anders Hansen Tyri fra Lunde i Tel.

Grundleie pr. aar: 1 - 2 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 3 - 1 - 0.


Familie 94.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 98, Matrikkel 6, Folie 229.

Bent Jacobsen Løberg.

Grundleie pr. aar: 1 - 3 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 2 - 0 - 0.


Familie 95.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 99, Matrikkel 6, Folie 230.

Thof Johnsen (Thov Johnsen).

Grundleie pr. aar: 2 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 9 - 3 - 0.


Familie 96.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 100, Matrikkel 6, Folie 232.

Inger Sørensen.

Grundleie pr. aar: 1 - 3 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 1 - 0 - 0.


Familie 97.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 101, Matrikkel 6, Folie 249.

Ole Brænnesætre (Ole Brennseter).

Grundleie pr. aar: 2 - 0 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 14 - 2 - 0.


Familie 98.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 102, Matrikkel 6, Folie ---.

Ikke nevnt. (kun planlagt?)

Grundleie pr. aar: ---


Familie 99.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 103, Matrikkel 6, Folie 251.

Lars Kolle.

Grundleie pr. aar: 1 - 1 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 100.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 104, Matrikkel 6, Folie 267.

Lars Larsen Skiefjeld (Lars Larsen Skifjeld).

Kan være:
Lars Larsen Skifjeld fra Sagplassen under Skifjell f. 1839 i Gjerpen, s.a. Lars Thorsen Skiefjeld.

Grundleie pr. aar: 1 - 1 - 0, samt 2 arbeidsdage.


Familie 101.
Bratsbergkleven efter Branden 1854.
Tomt 105, Matrikkel 6, Folie 242.

Tollef Jensens Enke. Se Familie 145 - Kleiva 1845.

Grundleie pr. aar: 1 - 1 - 0, samt 2 arbeidsdage. Restance: 12 - 1 - 0.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no