Fødte barn i Gjerpen 1815 - 1872

(C) Gard Strøm

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V/W Y/Z Ø Aa/Å

Rachel Serene, 4/5-1832, Rasmus Johan Viig, Cecilia Venstøb, Follestad.
Ragnhild, 25/3-1830, Niels Torbiørnsen, Berthe Torbiørnsd., Løberg.
Ragnhild, 11/7-1864, Farver, Isak Hansen Nærum, Aavidt Petrea Christensd., Falkum, Haven.
Ragnild Maria, 20/3-1836, John Andersen, Maren Olsd., Wenstøb.
Ragnild Maria, 11/9-1841, John Andersen, Maren Olsd., S. Brækkej.
Ragnild Marie, 20/2-1853, Jacob Bentsen, Karen Jensd., u. Espedalen.
Ragnild Marie, 2/2-1853, Anders Nielsen, Karen Christensd., u. Meen.
Randine, 3/8-1834, Mathias Solvesen, Karen Hansd., Brække N.
Randine Petrea, 26/12-1863, Hammersmed, Halvor Gundersen, Anne Knudsd., Aas, Aashammeren.
Rasmus, 26/1-1834, Niels Simonsen, Karen Marie Rasmusd., Brække S.
Rasmus, 26/3-1835, Anders Amundsen, Barbro Gurine Nielsd., Ulvsvandet u. Fossum.
Rasmus, 14/4-1832, Jacob Davidsen, Maren Rasmusd., Glende.
Rasmus, 15/4-1830, Rasmus Fredriksen-Kudsk, Lisbeth Hansd., Fossum.
Rasmus, 16/4-1832, Rasmus Bæruldsen, Line Jacobsd., Slettene u. Moe.
Rasmus, 2/9-1832, Lars Rasmussen, Maren Karine Hansd., Hynie N.
Rasmus, 28/11-1833, Christen Danielsen, Ingeborg Jacobsd., Brække S.
Rasmus, 22/10-1836, Anders Gjertsen, Anne Kirstine Rasmusd., Fløtterød.
Rasmus, 21/4-1838, Hans Rasmussen, Maren Christophersd., Frogner u.
Rasmus, 7/8-1838, Niels Jensen, Jørgine Rasmusd., Lien u. Fossum.
Rasmus, 28/8-1838, Christen Rasmussen, Anne Kirstine Larsd., Mælum S.
Rasmus, 30/5-1839, Hans Rasmussen, Magrethe Hansd., Fossum. Død før hiemedaabens konf.
Rasmus, 20/4-1843, Hans Rasmussen, Magrethe Hansd., Fossum.
Rasmus, 22/12-1845, Lars Olsen, Marthe Gurine Rasmusd., u. Bøe.
Rasmus, 20/12-1847, Niels Jensen, Karen Rasmusd., u. Fossum.
Rasmus, 5/5-1849, Halvor Rasmussen, Ingeborg Pedersd., Oterholt.
Rasmus, 26/3-1850, Christen Christophersen, Berthe Engebretsd., Hagen u. Dyrkold.
Rasmus, ?/10-1850, Søren Henriksen, Dorthea Halvorsd., Fossum.
Rasmus, 23/5-1852, Svend Olsen, Marthe Olsd., Fossum.
Rasmus, 18/9-1854, Svend Olsen og Marthe Olsd., Fossum.
Rasmus Martinus, 12/3-1834, Lars Gundersen, Anne Larsd., Gulsæt V.
Regine, 15/2-1843, Søren Nielsen, Karen Andrea Johnsd., Kolkinn.
Regine Benedicte, 7/10-1835, Andreas Paulsen - Stiger, Anne Dorthea f. Falkenberg, Gulseth.
Regine Cathrine (tvilling), 25/8-1847, Rollef Olsen, Cathrine Pedersd., u. N. Brække.
Regine Christine, 20/3-1863, Gm., Knud Christensen, Birthe Marie Gundersd., Riis.
Reier Andreas, 2/10-1831, Ole Gundersen, Inger Svendsd., Brække S.
Richard Jens Christian Schrøder, 28/8-1865, Captain, Christian Emil Blichfeldt, Johanne Petronelle Bull, Borge.
Rollef, 22/5-1854, Rollef Nielsen Gulseth og Bergith Halvorsd.
Rollef, 2/2-1862, Selveier, Halvor Rollefsen, Marie Thorstensd., Aarhus.
Rollef, 5/4-1863, Hm., Torger Nielsen, Anne Nielsd., Tufte.
Rudolph, 1/9-1852, Halvor Rasmussen, Kirsten Andrea Jensd., u. Ø. Borge.
Rønnik, 3/4-1830, Erik Viarsen, Kari Olsd., Bøe Ø i Luxefield.