Fødte barn i Gjerpen 1815 - 1872

(C) Gard Strøm.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V/W Y/Z Ø Aa/Å

     Oppdatert 03.08.2012

Kaisa, 15/2-1871, Arbeider, Jan Peter Aronsen, Christine Andersd., Grini.
Karen, 3/1-1836, Anders Tollefsen, Anne Lisbeth Iversd., Kolkinn.
Karen, 4/1-1831, Daniel Jacobsen, Anne Kirstine Olsd., Ballestad.
Karen, 9/1-1830, Ole Olsen, Gunhild Larsd., Drengen plads i Luxefield.
Karen, 15/1-1830, Paul Aslaksen, Guhild Rasmusd., Bøe N. u.
Karen, 10/2-1831, Ole Rasmussen, Ingeborg Torsteinsd., Ekornrød u. Moe.
Karen, 22/2-1836, Aslak Olsen, Maria Olsd., Moe.
Karen, 26/2-1832, Niels Olsen, Karen Hansd., Espedalen.
Karen, 28/2-1831, Anders Johnsen, Berte Isaksd., Wenstøb N.
Karen, 29/2-1834, Knud Isaksen Bomen, Anne Sophie Andersd., Br.kl.
Karen, 12/3-1832, Hans Olsen, Margrete Olsd., Henningsdal i Luxefield.
Karen, 24/3-1834, Isak Halvorsen, Torberg Gundersd., Dyrkold.
Karen, 25/3-1830, Hans Mikkelsen, Inger Eriksd., Braaten (Oseb.).
Karen, 28/3-1836, Christen Pedersen, Karen Evensd., Aasen u. Lund.
Karen, 7/4-1832, Isak Larsen, Kari Olsd., Hoppestul i Luxefield.
Karen, 13/5-1831, Lars Svendsen, Hedevig Ingebretsd., Bøe.
Karen, 21/6-1835, Sigurd Zachariasen, Anne Rasmusd., Kleven.
Karen, 1/7-1833, Christen Christiansen, Inger Nielsd., Aarhuus.
Karen, 8/7-1833, Niels Olsen, Gunild Svendsd., Skyer.
Karen, 12/7-1831, Niels Jensen, Anne Marie Madsd., Bøe.
Karen, 9/8-1833, Augen Tollefsen, Ingeborg Karine Jacobsd., Ballestad.
Karen, 14/8-1831, Ole Andersen-Matros, Anne Marie Andersd., Oseb.
Karen, 29/8-1835, Ole Olsen Bugslaatten, Aslev Isaksd., Br.kl.
Karen, 1/11-1833, Halvor Paulsen, Inger Marie Andersd., Doxrød.
Karen, 18/11-1834, Svenke Larsen, Cathrine Olsd., Follestad.
Karen, 25/11-1835, John Pedersen, Sigrid Jensd., Ballestad S.
Karen, 10/12-1832, Ole Nielsen, Kirstine Johannesd., Bøe N.
Karen, 29/5-1836, Torsten Henriksen, Randi Jahnsd., Doxrød.
Karen, 27/3-1837, Hans Rasmussen, Magrethe Hansd., Fossum.
Karen, 18/4-1837, Engebregt Engebregtsen, Inger Maria Sørensd., Skavan.
Karen, 6/5-1837, Ole Jensen, Magrethe Eriksd., Berberg. Hiemedøbt af Anne Isaksd. Fossum.
Karen, 14/8-1837, Hans Jacob Johannessen, Marthe Maria Nielsd., Brække S. u.
Karen, 8/8-1838, Gunder Eriksen, Maria Andersd., Fossum.
Karen, 21/11-1838, Simon Nielsen, Karen Gurine Christiansd., Wenstøb N.
Karen, 24/12-1838, Niels Larsen, Karen Jensd., Holm.
Karen, 19/9-1838, Ole Olsen, Anne Aslaksd., Tveten.
Karen, 22/12-1839, Isak Sørensen, Karen Kirstine Bæruldsd., Nykaas u. Moe.
Karen, 29/1-1840, Anders Larsen, Karen Andersd., Bakken.
Karen, 11/2-1840, Ole Johnsen, Gunild Halvorsd., Sneltvedt.
Karen, 2/8-1840, Daniel Jensen, Karen Torgersd., Oseb.
Karen, 6/11-1840, Lars Olsen, Anne Gulbrandsd., Sætret i Luxefield.
Karen, 16/4-1841, Halvor Olsen, Maren Simonsd., N. Aas.
Karen, 3/6-1841, Ole Gundersen, Amborg Kirstine Larsd., Bratsberghougen u. Ø. Borge.
Karen, 17/8-1841, Christopher Olsen, Ingeborg Johnsd., Fossum.
Karen, 11/5-1842, Halvor Larsen, Marthe Magrethe Larsd., Ballestad.
Karen, 3/10-1842, Jacob Davidsen, Maren Rasmusd., Glende.
Karen, 2/10-1842, Niels Nielsen, Karen Nielsd., Kleven.
Karen, 26/11-1842, Ole Gunnuldsen, Maren Ellefsd., Kleven.
Karen, 27/2-1842, Peder Clausen, Maren Pedersd., Jønnevald.
Karen, 9/3-1843, Peder Johannessen, Berthe Karine Olsd., Grinilie i Luxefield.
Karen, 24/11-1843, Børre Jørgensen, Maren Hansd., Semb.
Karen, 3/6-1844, Huusmand Christen Madsen, Inger Engebretsd., u. Bøe.
Karen, 14/6-1844, Inderst Christen Nielsen, Anne Christine Abrahamsd., Hoppestad.
Karen, 26/5-1844, Hans Larsen, Anne Kirstine Jensd., Meen.
Karen, 28/9-1844, Niels Isaksen, Gunild Maria Johannesd., Sætret i Luxefjeld.
Karen, 28/10-1844, Abraham Olsen, Ingeborg Isaksd., Liestul.
Karen, 24/10-1844, Ole Olsen, Maria Jacobsd., Fækjan i Luxefjeld.
Karen, 20/10-1845, Peder Jensen, Svennoug Gundbiørnsd., Dybedal. Død før Daabens Konfirmation.
Karen, 25/9-1845, Elias Larsen, Elen Marie Pedersd., Br.kl.
Karen, 19/1-1846, Ole Grimersen, Cathrine Maria Anundsd., Mauraasen u. Tufte.
Karen, 23/5-1846, Konsul Søren Munk og Marie Pauline født Plesner, Follestad.
Karen, (Tvilling), 23/6-1846, Isak Andersen, Anne Thorine Nielsd., u. Meen.
Karen, 7/9-1846, Peder Jensen, Svennoug Gundbiørnsd., Dybedal.
Karen, 15/11-1846, Christian Nielsen, Anne Abrahamsd., u. Bøe.
Karen, 1/11-1846, Halvor Larsen, Marthe Magrethe Larsd., Ballestad.
Karen, 16/1-1847, Ole Olsen, Kirsten Dorthea Isaksd., Meenstad.
Karen, 16/2-1847, Anders Larsen, Asgjerd Gjermundsd., Riis.
Karen, 6/1-1848, Ole Olsen, Maren Jacobsd., Houkeroe i Luxefjeld.
Karen, 22/12-1848, Hans Larsen, Anne Kirstine Jensd., Meen.
Karen, 30/3-1849, Erik Christiansen, Inger Nielsd., Ø. Borge.
Karen, 24/4-1849, Johannes Johannesen, Anne Amundsd., u. Borrestad.
Karen, 14/2-1849, Hans Ingevoldsen, Ingeborg Jacobsd., Teien.
Karen, 8/10-1849, Halvor Abrahamsen, Thorine Gurine Halvorsd., Fjeldet vestre i Luxefjeld.
Karen, 31/5-1850, Ole Olsen Drengen, Anne Pedersd., u. Jønnevald.
Karen, 25/5-1850, Ole Andersen Høg, Inger Andrea Jensd., Br.kl.
Karen, 12/12-1850, Zacharias Nielsen, Maren Kirstine Arvesd., Berberg.
Karen, 13/2-1851, Torkild Halvorsen, Karen Helene Olsd., u. Bøe. Død før Daabens Bekræftelse.
Karen, 9/2-1851, Anders Johannessen, Inger Karine Johnsd., Gaasehølen u. Tufte.
Karen, 23/6-1852, Torger Johnsen, Maria Olsd., Kittelrød.
Karen, 26/5-1853, Lars Isaksen, Anne Dorthe Nielsd., Skyer.
Karen, 2/12-1853, Anders Eriksen Riis og Anne Johnsd.
Karen, 25/4-1854, Engebregt Olsen Holt og Karen Gundbiørnsd.
Karen, 11/3-1854, Erik Christiansen u. Ø. Borge og Inger Nielsd.
Karen, 28/1-1854, Tollef Torstensen Gromstul og Maren Sigurdsd.
Karen, 27/4-1854, Ole Christiansen Borgeskov og Maren Johnsd.
Karen, 6/12-1853, Isak Gundersen Fossum og ht. Karen Johnsd.
Karen, 13/8-1854, Kristen Jørgensen og Kirsten Marie Halvorsd., Fossum.
Karen, 18/2-1855, Lars Larsen og Ingeborg Isaksd., Brækkejordet.
Karen, 25/6-1855, Ole Olsen og Anne Pedersd., Follestad.
Karen, 9/12-1855, Torger Johnsen og Maria Olsd., Kittilsrød.
Karen, 10/3-1860, Leil., Ole Olsen, Sara Jensd., Oterholt
Karen, 12/11-1865, Selveier, Halvor Jacobsen, Maren Gurine Olsd., Sneltvedt Roligheten
Karen, 13/12-1857, Arbeider, Erik Mortensen, Inger Margrethe Olsd., S. Venstøp.
Karen, 13/2-1860, Gm., Amund Amundsen, Karen Jacobsd., Grinipars. Høgli i Puttene.
Karen, 14/1-1869, Leil., Ole Knudsen, Ingeborg Jacobsd., Bø.
Karen, 16/12-1870, Gm., Olaus Høier, Kirsten Marie Knudsen, Venstøp.
Karen, 16/3-1867, Hm.Smed, Peder Jacobsen, Karen Knudsd., Berberg, Hauen
Karen, 19/5-1862, Arbeider, Hans Nielsen, Inger Halvorsd., Borge
Karen, 2/7-1865, Leil., Peder Olsen, Maren Turine Hansd., Bø.
Karen, 20/4-1868, Leil., Erik Hansen, Christine Christiansd., Dali.
Karen, 20/8-1858, Arbeider, John Gundersen, Ingeborg Andersd., Sem, Lysa
Karen, 21/1-1860, G.br., Abraham Nielsen, Karen Nielsd., Nøklegaard.
Karen, 22/12-1865, Smed, Tollef Olsen, Johanne Johnsd., Aasen
Karen, 22/6-1868, Leil., Anders Gulbrandsen, Anne Pedersd., Bø i Luksefj.
Karen, 23/11-1857, Selveier Anders Larsen, Anne Helvig Nielsd., Bakken.
Karen, 23/2-1862, Leil., Jens Halvorsen, Kirstine Jensd., Aas, Gaashølen
Karen, 23/6-1860, Hm., John Andersen, Aaste Christensd., Økter
Karen, 26/3-1863, Arbeider, Anders Nielsen, Aasta Thorsd., Borgeskogen
Karen, 26/6-1858, Arbeider, Niels Jensen, Anne Sigurdsd., Fossum, Lien.
Karen, 26/9-1866, Arbeider, Ole Ellefsen, Anne Olsd., Fossum.
Karen, 27/12-1859, Leil., Erik Hansen, Christine Christiansd., Dali.
Karen, 29/4-1858, Gm., Gregorius Larsen, Maren Larsd., Gravli
Karen, 30/3-1860, Jordeier, Ole Johnsen, Maren Gurine Andersd., Fjelldal
Karen, 5/10-1870, Arbeider, Anders Brynildsen, Olava Olsd., Bratsberg-eie.
Karen, 5/5-1857, Leil., Abraham Olsen, Grethe Marie Pedersd., Dali - Høgeli.
Karen, 6/11-1868, Gm., Anders Halvorsen, Thore Olsd., Strømdal.
Karen, 6/12-1866, Selveier, Halvor Jacobsen, Maren Gurine Olsd., Sneltvedt, Roligheten
Karen, 9/7-1857, Hm., Ole Thommesen, Karen Knudsd., Jønnevall - Aasen.
Karen (Tvilling), 6/4-1830, Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsd., Aasterød.
Karen (Tvilling), 31/5-1846, Peder Jacobsen, Magrethe Olsd., Holm.
Karen (Tvilling), 12/7-1847, Elias Asbiørnsen, Gunild Larsd., Klep.
Karen (Tvilling), 28/7-1849, Ole Isaksen, Lisbet Borgesd., Steensrød.
Karen Andrea, 10/2-1835, Peder Olsen, Karen Christine Christophersd., Oseb.
Karen Andrea, 12/6-1834, Hans Johnsen, Amalia Elisabeth Olsd., Br.kl.
Karen Andrea, 27/6-1835, Gregorius Eriksen, Anne Malene Simonsd., Gravlie.
Karen Andrea, 22/7-1834, Anders Andersen, Karen Pedersd., Nøglegaard u.
Karen Andrea, 17/11-1834, Jan Skou-Skrædder, Maren Gurine Johannesd., Brekke N.
Karen Andrea, 7/12-1836, Niels Levorsen, Pernille Jacobsd., Hougen u. Berberg.
Karen Andrea, 29/6-1836, Rønnik Christensen, Marthe Magrethe Andersd., Skriva u. Foss.
Karen Andrea, 24/5-1838, Anders Arvesen, Karen Madsd., Oseb.
Karen Andrea, 2/3-1839, Arne Lorentzen, Karen Olsd., Oseb.
Karen Andrea, 8/10-1852, Johannes Andersen, Kirstine Zachariasd., Flata u. Moe.
Karen Andrea, 17/10-1854, Ole Peter Jacobsen og Marthe Karine Nielsd., Grini.
Karen Andrea, 21/12-1861, Inderst, Christen Olsen, Maren Dorthea Thomasd., Tufte.
Karen Andrea, 25/11-1858, Smed, Abraham Nielsen, Lovise Hansd., Gjerpen store, Vattenberg.
Karen Andrea, 27/2-1867, Arbeider, Ole Svennungsen, Dorthea Olsd., Lund.
Karen Andrea, 3/3-1867, Leil., Johannes Olsen, Eline Martine Nielsd., Gløsmyr.
Karen Andrea, 3/9-1857, Huusm. og Leilænding Aslak Olsen, Maren Larsd., Aas-Gaashølen.
Karen Andrea, 30/6-1869, Gm., Erik Gregoriusen, Caroline Danielsd., Doksrød.
Karen Andrea, 6/12-1859, Hm., Niels Ingebretsen, Anne Nielsd., Økter.
Karen Andrea, 6/4-1863, Arbeider, Ole Christian Gundersen, Thore Torgersd., Doksrød.
Karen Andrea (NB), 22/12-1849, Pige Berthe Andersd., Br.kl. angiver som fader Uk. Lars Simonsen Br.kl.
Karen Andrea (tvilling), 10/6-1856, Gunder Aslaksen og Anne Abrahamsd., Brække. (Skal vær Gunder Axelsen. G.S.).
Karen Andrine, 8/7-1844, Niels Hansen, Inger Hansd., u. S. Wenstøb.
Karen Berthea, 11/11-1843, Arbeidsmand Engebret Jacobsen, Maren Bolette Matthiasd., Br.kl.
Karen Berthea, 9/4-1854, Niels Olsen Skiefjeld og Berthe Kirstine Andersd.
Karen Berthea, 10/8-1856, Sømand Gunder Klausen Sandvigen og Karen Marie Jacobsd.
Karen Berthea, 22/11-1859, Inderst, Lars Isaksen, Marthe Haagensd., Riis.
Karen Berthea, 27/4-1869, Leil., John Torgersen, Karen Maria Pedersd., Sneltvedt.
Karen Berthea, 27/6-1871, Arbeider, Peder Madsen, Maren Christensd., Sørbø.
Karen Berthea, 31/1-1866, Gm., Niels Andersen, Maren Jacobsd., Fløtterød.
Karen Birgitte, 27/9-1839, Johanne Biørgusen, Fredrikke Engebretsd., u. S. Brække.
Karen Christiane, 7/10-1834, Christian Tendrup, Anne Karine Ellfsd., Br.kl.
Karen Christine, 3/8-1834, Hans Rasmussen, Maren Christophersd., Frogner.
Karen Christine, 15/9-1837, Christen Christiansen, Anne Helene Jacobsd., Braaten ved Oseb.
Karen Dorthea, 8/9-1831, Halvor Aslaksen, Hedevig Zakariasd., Venstøb N.
Karen Dorthea, 11/10-1838, Halvor Olsen, Anne Jacobsd., Eriksrød.
Karen Dorthea, 2/6-1856, Ingebret Frantzen og Elise Andersd., Fossum.
Karen Dorthea, 9/11-1856, Selveier Ole Olsen Hoppestad og Pernille Nielsd.
Karen Dorthea, 1/2-1858, Leil., Rasmus Davidsen, Margrethe Hansd., Kise.
Karen Dorthea, 29/5-1860, Inderst, Ole Christensen, Maren Anne Christensd., Follaug, Kolkinn.
Karen Elisabeth, 24/5-1845, Lars Jacobsen, Anne Maria Haraldsd., Øvrum. Død før Daabens Konf.
Karen Elisabeth, 19/5-1860, Hm., Hans Pedersen, Berthe Marie Knudsd., Frogner-eie.
Karen Elise, 5/2-1836, John Jensen Riser, Kirsten Henriksd., u. Fossum.
Karen Elise, 5/10-1834, Hans Johannesen, Karen Marie Nielsd., Strømdal u.
Karen Elise, 8/3-1837, Niels Borgersen, Sophie Isaksd., Br.kl.
Karen Elise, 30/9-1837, Østen Andersen, Kirsten Andrea Jensd., Mæla.
Karen Elise, 17/7-1838, Niels Nielsen, Inger Larsd., Falkum S.
Karen Elise, 22/1-1839, Niels Andersen, Karen Gundersd., Bakken.
Karen Elise, 2/9-1841, Østen Andersen, Kirsten Andrea Jensd., Mæhla.
Karen Elise, 14/4-1847, Østen Knudsen, Ingeborg Johannesd., Petersborg u. Mæhla.
Karen Elise, 17/4-1862, Gm., Johan Johannessen, Caroline Dorthea Evensd., Ballestad S.
Karen Elise, 2/2-1860, Hm., Isak Abrahamsen, Ingeborg Andersd., Bøle, Ekornrød S.
Karen Elise, 23/3-1869, Leil., Johannes Olsen, Petronelle Isaksd., Bø.
Karen Elise, 30/1-1871, Skibstømmermand Halvor Johnsen, Kirsten Amundsd. Viet 10/11-1870., Bøle.
Karen Elise, 9/3-1868, Arbeider, Hans Andreas Andersen, Anne Margrethe Eriksd., Borge.
Karen Guline, 11/5-1836, Wetle Rasmussen, Karen Jacobsd., Augestad.
Karen Guline, 17/11-1841, Wetle Rasmussen, Karen Jacobsd., Ougestad.
Karen Guline, 18/7-1853, Niels Andersen, Anne Thurine Nielsd., u. Ø. Borge.
Karen Guline, 9/3-1863, Arbeider, Niels Andersen, Anne Karine Nielsd., Borgeskogen.
Karen Gurine, 20/6-1834, Jacob Olsen, Adamine Hansd., Fossum.
Karen Gurine, 6/8-1835, Ole Thronsen-Skomager, Maria Olsd., Br.kl.
Karen Gurine, 5/7-1853, Niels Jensen, Karen Rasmusd., u. Fossum.
Karen Gurine, 13/9-1853, Niels Andersen, Karen Olsd., Wenstøb.
Karen Gurine, 21/12-1855, Erik Eriksen og Karen Gundersd., Fossum.
Karen Gurine, 13/2-1857, Gaardbr.arb. Isak Jensen, Karen Frantzd., und. Bø.
Karen Gurine, 15/10-1865, Smed, Amund Andersen, Ingeborg Kirstine Ingebretsd., Aas -Aashammeren.
Karen Gurine, 2/6-1859, Leil., Hammersmed, Amund Andersen, Ingeborg Kirstine Ingebretsd., Aas - Aashammeren.
Karen Gurine, 29/11-1862, Arbeider, Jens Olsen, Inger Maria Paulsd., Aarhus.
Karen Gurine, 29/6-1866, Arbeider, Jacob Nielsen, Live Sørensd., Fossum.
Karen Gurine, 29/8-1862, Former, John Hansen, Maren Abrahamsd., Fossum.
Karen Gurine, 6/12-1856, Smed, Hans Johnsen, Ellen Kirstine Olsd., Fossum.
Karen Hansine, 17/4-1841, Johannes Jensen, Margith Hansd., Eegaasen.
Karen Helene, 23/4-1830, Ole Henriksen, Karen Jensd., Fossum N.
Karen Helene, 28/12-1833, Johannes Evensen, Margit Hansd., Eegaasen.
Karen Helene, 2/11-1836, Johannes Evensen, Margith hansd., Eegsaasen.
Karen Helene, 4/3-1846, Hans Christensen, Berthe Maria Olsd., u. Bratsberg.
Karen Helene, 25/2-1862, Hm., Knud Jørgensen, Helvig Halvorsd., Løberg.
Karen Jensine, 26/11-1835, Lars Olsen, Marthe Hansd., Ballestad S.
Karen Jensine, 17/2-1844, Inderst Hans Hansen, Anne Katrine Johannesd., u. Venstøb.
Karen Jensine, 21/2-1852, Ole Jensen, Elisabeth Nielsd., u. Espedalen.
Karen Jessine, 7/11-1842, Hans Hansen, Anne Cathrine Johansd., Mæhla.
Karen Jessine, 17/5-1858, Gm., Theodor August Isaksen, Maren Johnsd., Buer.
Karen Johanne, 24/12-1832, Christen Olsen, Inger Marie Rasmusd., Øvrum.
Karen Johanne Marie, 30/9-1840, Ole Thorsen Moe, Hedvig Arvesd., Oseb.
Karen Jørgine, 2/9-1832, Niels Gunnersen-Skomager, Anne Andersd., Brækkej. N.
Karen Jørgine, 18/10-1830, Anders Jensen Hauland, Maren Knudsd., Oseb.
Karen Jørgine, 31/10-1840, Anders Jensen Houland, Maren Knudsd., Oseb.
Karen Jørgine (NB), 22/6-1848, Pige Kirsten Olsd. Aashammer; Angiver som Barnefader: Muurersvend Jørgen Pedersen i Skien. Uægte. Anmeldt af Pigens moder, Anne Jacobsd.
Karen Karine, 3/2-1846, Ole Olsen, Ingeborg Gurine Andersd., Aamodt i Luxefjeld.
Karen Kirstine, 10/2-1833, Tollef Larsen, Maren Larsd., Lie u.
Karen Kirstine, 18/2-1831, Ole Sigurdsen, Mari Torsteinsd., Kittilrød u. Rising.
Karen Kirstine, 9/3-1835, Anders Evensen, Andrea Andersd., Aarhuus u.
Karen Kirstine, 17/4-1831, Henrik Evensen, Maria Jensd., Fossum.
Karen Kirstine, 30/5-1834, Jens Olsen, Else Knudsd., Oseb.
Karen Kirstine, 1/6-1835, Ole Hansen, Helvig Andersd., Lie.
Karen Kirstine, 7/6-1834, Sigurd Halvorsen, Elisabeth Olsd., Langeland u. Bratsberg.
Karen Kirstine, 12/8-1832, Jacob Ingebrigtsen, Ingeborg Lorentsd., Oseb.
Karen Kirstine, 30/9-1830, Lars Hansen, Ellen Ingebrigtsd. Bøe.
Karen Kirstine, 9/10-1836, Andreas Antoniusen, Else Birgithe Andreasd., Oseb.
Karen Kirstine, 29/10-1830, Morten Eriksen, Anne Halvorsd., Venstøb u.
Karen Kirstine, 21/12-1830, Niels Rasmussen, Gunhild Solvesd., Sanden.
Karen Kirstine, 27/12-1831, Niels Sørensen, Inger Karine Andersd., Tufte.
Karen Kirstine, 20/9-1837, Zacharias Jensen, Anne Halvorsd., Kleven.
Karen Kirstine, 28/7-1838, Anders Tollefsen, Anne Lisbeth Iversd., Kolkinn.
Karen Kirstine, 12/12-1840, Ole Christiansen, Berthe Maria Andersd., Oseb.
Karen Kirstine, 13/7-1841, Halvor Halvorsen, Berthe Kirstine Nielsd., Aashammer.
Karen Kirstine, 29/7-1841, Peder Christensen, Magrethe Gundersd., u. Borge.
Karen Kirstine, 2/11-1842, Knud Andersen, Marthe Larsd., Stulen (Udhougen).
Karen Kirstine, 5/5-1843, Inderst Jacob Olsen, Aase Marie Knudsd., u. Borge. Døde uden Hjemmedaabens Konfirmation i Kirken.
Karen Kirstine, 24/10-1845, Peder Christensen, Magrethe Gundersd., u. W. Borge.
Karen Kirstine, 4/10-1845, Ole Olsen Skinnert, Karen Madsd., Follestad.
Karen Kirstine, 10/11-1848, Halvor Christophersen, Gunild Zachariasd., Glænde.
Karen Kirstine, 7/6-1849, Torkild Olsen, Anne Malene Halvorsd., u. Moe.
Karen Kirstine, 2/7-1849, Ole Olsen Skinnert, Karen Madsd., Follestad.
Karen Kirstine, 4/6-1850, Niels Johnsen, Ingeborg Maria Jørgensd., Kausanrød.
Karen Kirstine, 5/6-1852, Jacob Olsen, Aase Maria Knudsd., u. Borge.
Karen Kirstine, 13/4-1854, Christen Pedersen Lie og ht. Margrethe Andersd.
Karen Kirstine, 10/1-1855, Mathis Gundersen og Marie Eriksd., Ramsaasen.
Karen Kirstine, 12/7-1863, Hm., Andreas Nielsen, Karine Evensd., Gjerpen.
Karen Kirstine, 14/5-1862, Smed, Jørgen Valdemarsen, Karen Christine Johnsd., Aas, Aashammeren.
Karen Kirstine, 15/4-1862, Selveier, John Andersen, Karen Kirstine Vetlesdatt, Langerød.
Karen Kirstine, 2/10-1867, Hammersmed, Halvor Olsen, Elisabeth Gundersd., Aas, Aashammeren.
Karen Kirstine, 23/1-1866, Selveier, Peder Andersen, Kathrine Olsd., Nøklegaard -Myren.
Karen Kirstine, 25/7-1862, Inderst, John Clemmetsen, Anne Nielsd., Bø, i Luksefjell.
Karen Kirstine, 27/12-1868, Gm., Hans Isaksen, Inger Marie Nielsd., Riis.
Karen Kirstine, 29/3-1865, Arbeider, Halvor Olsen, Elise Gundersd. (Elisabeth Gundersd.), Aashammeren u. Aas.
Karen Kirstine, 30/5-1857, Tømmermand Ingebret Andersen, Karen Olsd., Tufte- Sandbakken.
Karen Kirstine, 6/3-1860, Smed, Ole Nielsen, Karen Dorthea Olsd., Meen.
Karen Kirstine, 9/1-1859, Bruger, Ole Nielsen, Inger Marie Halvorsd., Doksrød.
Karen Kirstine (tvilling), 26/3-1866, Selveier, Isak Ingebretsen, Helge Olsd., Doksrød.
Karen Kirstine (tvilling), 22/9-1853, Hans Olsen, Anne Serine Aanundsd., Baaserød.
Karen Kirstine (tvilling), 25/5-1867, Hm., Christopher Ingebretsen, Maren Haagensd., Løberg.
Karen Kirstine (tvilling), 4/3-1868, Leil., Mads Jacobsen, Ingeborg Helgesd., Folevall.
Karen Kristine, 17/9-1854, Peder Eriksen og Inger Andrea Christensd., Mustvet.
Karen Lovise, 24/9-1853, Jacob Knudsen, Andrea Larsd., u. Tufte.
Karen Lovise, 16/12-1863, Arbeider, Jacob Knudsen, Andrea Larsd., Fossum.
Karen Lovise, 17/5-1863, Selveier, Abraham Jacobsen, Ingeborg Marie Abrahamsd., Søli, Hegna.
Karen Magdalene, 17/3-1853, Gunder Eriksen, Anne Kittelsd., Kleven.
Karen Margrethe, 26/7-1833, Ingebrigt Pedersen-Skomager, Marie Johnsd., Br.kl.
Karen Maria, 11/1-1836, Ole Johannessen, Cathrine Petersd., Falkum.
Karen Maria, 8/2-1831, Amund Jensen, Anne Pedersd., Ballestad u.
Karen Maria, 11/3-1833, Ole Halvorsen, Ingeborg Ketilsd., Br.kl.
Karen Maria, 6/11-1835, Mathis Gundersen, Anne Karine Larsd., Ramsaas.
Karen Maria, 25/12-1830, Halvor Sørensen, Karen Johane Christensd., Moe u.
Karen Maria, 5/8-1837, John Peter Hansen, Dorthe Maria Pedersd., Follestad. Hiemedøbt af And. Amundsen, død før Daabs konfirmation.
Karen Maria, 17/11-1839, Kittil Olsen, Johanne Olsd., under Kolkinn.
Karen Maria, 27/1-1841, Peder Johnsen, Karen Jensd., M. Løberg.
Karen Maria, 4/12-1840, Isak Pedersen, Gurine Larsd., Ballestad.
Karen Maria, 26/2-1842, Niels Hansen Folloug, Hansine Biørnsd., u. Bratsberg.
Karen Maria, 4/6-1844, Amund Jensen, Karen Hansd., u. Mæhla N.
Karen Maria, 18/1-1845, Erik Rasmussen, Karen Jørgensd., Aashammer.
Karen Maria, 4/7-1845, Peder Christensen, Berthe Nielsd., u. Bratsberg (Skauen. G.S.).
Karen Maria, 8/1-1848, Peder Larsen, Ingeborg Maria Olsd., Moe.
Karen Maria, 23/9-1848, Lars Jacobsen, Karen Christiansd., Sølie.
Karen Maria, 9/9-1850, Rasmus Christensen, Kirsten Maria Hansd., Rosvald.
Karen Maria, 11/7-1850, Anders Clausen, Maren Guttormsd., u. N. Brække.
Karen Maria, 9/1-1851, Torsten Larsen, Gunhild Jørgensd., u. Strømdal.
Karen Maria, 12/12-1850, Børre Jacobsen, Gunild Kirstine Hansd., Gulseth.
Karen Maria, 29/10-1850, Anders Nielsen, Anne Isaksd., u. Hynie.
Karen Maria, 15/10-1851, Jens Eliassen, Maren Kirstine Jacobsd., Aarhuus.
Karen Maria, 16/11-1851, Ole Jensen, Gunild Maria Larsd., Løberg.
Karen Maria, 17/10-1851, Elias Asbiørnsen, Gunild Larsd., Klep.
Karen Maria, 14/2-1852, Mads Pedersen, Anne Jørgensd., Sneltvedt S.
Karen Maria, 7/2-1853, Ole Abrahamsen, Ingeborg Halvorsd., u. Bøe.
Karen Maria, 16/1-1854, Ole Johannessen Kaasa i Luxefjeld og Maren Andersd.
Karen Maria, 14/10-1866, Gm., Aslak Hansen, Karen Isaksd., Hoppestul i Sandsvær.
Karen Maria, 19/10-1865, Leil., Ole Larsen, Ingeborg Svenkesd., Luksefjell Rønningen.
Karen Maria, 2/11-1867, Arbeider, Lars Magnus Andersen, Ingeborg Nielsd., Grini.
Karen Maria, 26/4-1862, Inderst, Hans Ellefsen, Anne Hellene Mikkelsd., Løbergmyren.
Karen Maria (død før kirkedaab), 30/3-1835, Peder Engebregtsen, Berthe Olsd., Aarhuus u.
Karen Maria (NB.), 23/3-1836, Pigen Maren Jacobsd. Teien u. Moe angiver som Barnefader uk. Jens Henriksen fra Fossum nu tienende hos Chr. A. Blom i Skien.
Karen Maria (Tvilling), 29/7-1839, Hans Jacobsen, Helvig Olsd., Berberg u.
Karen Maria (Tvilling), 23/9-1853, Mikkel Eriksen, Karen Arvesd., Ramsmyhr. Tvilling til dødfødt barn.
Karen Maria (Tvilling), 18/9-1867, Pige Stina Andersd., Hyni. Em., Arbeider Jan Peter Aronsen.
Karen Marie, 23/2-1834, Isak Eriksen, Anne Jørgine Torgersd., Br.kl.
Karen Marie, 10/4-1830, Isak Eriksen, Anne Torgersd., Br.kl.
Karen Marie, 23/4-1834, Christian Torkildsen, Kari Olsd., Luxefjeld.
Karen Marie, 1/5-1831, Mathias Solvesen, Karen Hansd., Brekke N.
Karen Marie, 17/6-1834, Isak Eriksen, Ragnhild Larsd., Gulsæth.
Karen Marie, 24/6-1836, John Jacobsen, Ragnild Engebretsd., Ballestad.
Karen Marie, 25/7-1835, Lars Rasmussen, Maren Karine Hansd., Hynie.
Karen Marie, 10/8-1831, Anders Petersen, Johanne Susanne Abrahamsd., Gulsæt.
Karen Marie, 18/9-1833, Berthel Anderssen, Anne Carine Isaksd., Br.kl.
Karen Marie, 17/10-1833, Peder Aslaksen, Ingeborg Marie Jacobsd., Fossum.
Karen Marie, 23/10-1836, Jens Eliassen, Maren Kirstine Jacobsd., Aarhuus.
Karen Marie, 30/10-1838, Ellef Olsen, Karen Elisabeth Engebregtsd., Fossum.
Karen Marie, 29/9-1839, Jens Hansen - Snedker, Dorthea Christensd., Mæhla.
Karen Marie, 10/6-1842, Christen Rasmussen, Anne Kirstine Nielsd., Fossum. (Mid-Wenstøb).
Karen Marie, 25/11-1848, Gunder Andersen, Kari Andersd., Limie.
Karen Marie, 23/9-1850, Andreas Haraldsen, Live Christensd., Sande.
Karen Marie, 16/2-1851, Andreas Hansen, Anne Marie Nielsd., u. Bratsberg.
Karen Marie, 25/1-1852, Gunder Jensen, Maren Sørensd., u. Mæhla.
Karen Marie, 30/7-1853, Andreas Hansen, Anne Maria Nielsd., u. Bratsberg.
Karen Marie, 11/7-1854, Leilænd. Ole Christensen Riis og ht. Maren Anne Mikkelsd.
Karen Marie, 21/7-1854, Isak Olsen Lie u. Borge og Thore Gundersd.
Karen Marie, 8/9-1854, Christopher Svendsen og Maren Arvesd. Fossum.
Karen Marie, 13/10-1854, Johannes Caspersen og Anne Svenumsd., Aashammeren.
Karen Marie, 20/12-1854, Isak Tronsen og Kirsten Andersd., Nygaard.
Karen Marie, 9/1-1855, Niels Svendsen og Marthe Jensd., Follestad.
Karen Marie, 27/2-1855, Peder Larsen og Anne Olsd., Hoppestad.
Karen Marie, 19/4-1855, Gunder Olsen og Maren Gurine Andersd., Lie.
Karen Marie, 10/8-1862, Inderst, Jacob Nielsen, Inger Marie Christensd., Ballestad, u.
Karen Marie, 10/8-1865, Leil., Halvor Olsen, Helvig Helgesd., Kise.
Karen Marie, 11/9-1862, gm., Isak Nielsen, Marthe Christensd., Riis.
Karen Marie, 12/9-1869, Arbeider, Halvor Gundersen, Anne Knudsd., Fossum.
Karen Marie, 15/12-1856, Leil., Isak Abrahamsen, Helga Olsd., Dyrkoll - Plassen.
Karen Marie, 16/11-1869, Gm., Hans Andersen, Kirsten Marie Clemetsd., Gulset.
Karen Marie, 16/1-1868, Skomager, Andreas Ingebretsen, Anne Andersd., Doksrød.
Karen Marie, 19/7-1859, Smed, Christian Halvorsen, Randine Eliasd., Aarhus.
Karen Marie, 20/8-1866, Gm., Jacob Nielsen, Inger Marie Christensd., u. Ballestad.
Karen Marie, 26/4-1870, Hm., Anders Sigurdsen, Kirsten Jensd., Løberg.
Karen Marie, 27/10-1863, Omstreifer, Peter Olaus Andersen, Birthe Marie Eriksd., Sørbø.
Karen Marie, 27/11-1857, Hammersmed Markus Gundersen, Kirsten Knudsd., Kise - Rød.
Karen Marie, 27/12-1857, G.br. Ole Petter Andersen, Anne Helvig Christophersd., Lund.
Karen Marie, 28/9-1867, Arbeider, John Johannessen, Ingborg Jørgine Jørgensd., Bøle.
Karen Marie, 29/3-1857, Gm., Halvor Johannessen, Berthe Marie Olsd., Bøle.
Karen Marie, 3/8-1861, Arbeider, Isak Olsen, Birthe Kirstine Nielsd., Borgeskogen.
Karen Marie, 30/1-1861, Hm., Magnus Olsen, Anne Kirstine Hansd., Bratsbergskogen.
Karen Marie, 4/2-1864, Gm., Mikkel Eriksen, Karen Arvesd., Haugerød Ø.
Karen Marie, 6/11-1865, Pige Maria Isaksd., Tufte, Uk. innerst Ole Olsen.
Karen Marie, 9/7-1860, Gm., Rasmus Nielsen, Berthe Kirstine Andersd., Fløtterød.
Karen Marine, 24/10-1833, Christian Tendrup, Anne Carine Ellefsd., Br.kl.
Karen Mathilde, 29/4-1849, Carl Johan Eriksen, Dorte Marie Mogensd., Tydskland.
Karen Olava, 4/12-1852, Ole Knudsen, Andrea Olsd., Kaste u. Foss.
Karen Olava, 17/7-1855, Ole Pedersen og Gunnild Thonsd., Sørmyhr.
Karen Olava, 15/12-1856, Leil., Ole Knudsen, Grethe Marie Olsd., Mo - Vassenden.
Karen Olava, 16/12-1870, Leil., Ole Olsen, Anne Nielsd., Holt - Liane.
Karen Olava (NB), 8/5-1845, Enke Karen Gurine Christiansd., Wenstøb; Angiver som Barnets fader, Ole Johnsen Grandahl i Solum Sogn. Da uk., men senere gift.
Karen Oline, 28/3-1857, Hm., Aslak Torgersen, Marthe Olsd., Gaashølen.
Karen Oline (NB), 21/4-1844, Pige Aaste Larsd., Aarhuus-eie og Uk. og Matros Ole Svennungsen af Skien.
Karen Petrea, 11/1-1860, Gm., Niels Thorsen, Edel Larsd., Høgset.
Karen Regine, 23/1-1865, Hm., Simon Nielsen, Maria Nielsd., Øvrum.
Karen Regine (NB), 21/6-1842, Pige Anne Thurine Engebregtsd., Follestad, Enkemand Børre Olsen i Graaten.
Karen Serine, 12/2-1844, Grdm. Ole Isaksen, Elisabeth Borgesd., Steensrud.
Karen Simonine (NB), 4/10-1847, Pige Gurine Olsd. Br.kl. Angiver som Barnef.: Uk. Knud Knudsøn i Graaten.
Karen Sophie, 2/2-1840, Peder Hansen, Anne Isaksd., Meen.
Karen Sophie, 20/8-1843, Lars Halvorsen, Anne Margrethe Solvesd., Ø(vre?). Follestad.
Karen Sophie, 7/6-1849, Svend Sigridsen, Helge Andersd., Fossum. Død før Hjemmedaabens Stadfæstelse. Hjemmedøbt af Christen Jansen Skavan.
Karen Sophie, 12/12-1849, Ole Usterud, Marte Larsd., Br.kl.
Karen Sophie, 24/2-1852, Peder Sigfridsen, Karen Olsd., Fossum.
Karen Sophie, 7/5-1852, Zacharias Gundersen, Maren Sørensd., Øvre Sølie.
Karen Sophie, 12/9-1868, Leil., Thore Knudsen, Grethe Marie Sjulsd., Godal.
Karen Sophie, 14/3-1869, Leil., Johan Nikolaisen, Karen Isaksd., Mo - Nykaas.
Karen Sophie, 17/1-1866, Gm., Ole Olsen, Helvig Pedersd., Økter.
Karen Sophie, 21/10-1866, Inderst, Lars Zachariasen, Gunhild Marie Thorsd., Skifjell.
Karen Thorine, 8/12-1853, Anders Jensen Lie, Hynie og Dorthea Thoresd.
Karen Thorine, 19/9-1854, Torkild Børresen og Karen Kirstine Aslaksd., Ekornrød.
Karen Thorine, 24/2-1858, Gm.Gregorius Halvorsen, Margrethe Arvesd., Gravli - Putten.
Karen Thurine, 3/6-1840, Ole Olsen, Anne Sophie Hansd., Solum i Luxefield.
Karen Thurine (NB.), 21/8-1835, Ole Olsen, Anne Sophie Hansd., Solum i Luxefield.
Karen Turine, 30/10-1832, Abraham Jacobsen, Karen Jensd., Ballestad.
Karenus, 4/11-1844, Abraham Jacobsen, Inger Gurine Pedersd., u. Borge.
Karine, 8/10-1839, Ole Nielsen, Magrethe Isaksd., Troldsaas u. N. Grinie.
Karine, 17/10-1841, Hans Olsen, Ingeborg Amundsd., Sætret.
Karine, 22/10-1845, Hans Olsen Sætret, Ingeborg Amundsd., Br.kl.
Karine, 29/8-1863, Skrædder, Christian Hansen, Karine Halvorsd., Risingpars., Tveiten.
Karl, 18/6-1856, Værksarbeider Hans Kittelsen Bø og Karen Halvorsd.
Karl, 12/3-1857, Dagarb. Sven Larsen, Marthe Kirstine Henriksd., Fossum.
Karl, 12/4-1857, Hammersmed Amund Andersen, Ingeborg Kirstine Ingebretsd., Aas.
Karl, 16/12-1857, Jordeier Niels Johnsen, Johanne Marie Jensdatte, Ballestad - Braanan.
Karl, 23/6-1858, Gm., Anders Olsen, Johanne Halvorsd., Sneltvedt.
Karl, 24/10-1857, Leil. Halvor Halvorsen, Birthe Nielsd., Hyni.
Karl, 27/8-1858, Stenhugger, Andreas Gundersen, Anne Gurine Hansd., Strømdal, Tyskland.
Karl, 28/7-1860, Arbeider, Hans Olsen, Gunhild Pedersd., Bratsberg.
Karl, 6/11-1858, Sagmester, Jens Madsen, Anne Aslaksd., Sørbø.
Karl, 7/12-1856, Arbeider, Jens Amundsen, Dorthe Kirstine Olsd., Hyni.
Karl, 8/2-1860, Gm., Mads Pedersen, Anne Jørgensd., Sneltvedt.
Karl, 8/4-1858, Arbeider, Hans Olsen, Gunhild Pedersd., Frogner.
Karl Edvard, 13/5-1863, Smed, Ole Nielsen, Johanne Dorthea Olsd., Meen.
Karl Edvard, 3/11-1858, Spigersmed, Peder Andersen, Karen Oline Pedersd., Fossum.
Karl Immanuel, 11/7-1858, Sømand, Hans Andreas Knudsen, Ivella Henriksd., Bøle?Ekornrød S.
Karl Johan, 28/9-1858, Arbeider, Halvor Johannessen, Inger Johanne Christophersd., Riis N.
Karoline, 16/2-1855, Abraham Pedersen og Anne Gurine Christiansd., Venstøp.
Karoline, 11/3-1860, Arbeider, Jan Petter Aronsen, Maria Andersd., Grini.
Karoline, 18/4-1861, Hammersmed, Even Abrahamsen, Birthe Trulsd., Fossum.
Karoline, 5/9-1860, Pige Anne Thorsd., Br.Kleven. Sømand Carl Kittilsen i tj. for Major Hougen i Skien, Mæla.
Karoline, 9/1-1857, Bjelkehugger, Tollef Halvorsen, Anne Margrethe Pedersd., Follestad.
Karoline, 9/12-1859, Forpagter, Søren Nielsen, Maren Sybille Olsd., Follaug, Kolkinn.
Karoline Augusta, 13/6-1857, G.br., Jørgen Olsen, Marie Madsd., Kaasa i Puttene.
Karoline Berthea, 25/10-1856, Sømand Johannes Olsen og Maren Thorkildsd., Br.kl. Forældrene ægteviedes den 19. Oktober.
Karoline Kamilla, 16/10-1857, Oldermann Knud Guttormsen, Karoline Asbjørnsd., Borgestadholmen.
Karoline Marie, 1/4-1856, Niels Thorsen og Gunnild Kittelsd., Mæla.
Karoline Marie, 25/6-1856, Arbeider Hans Isaksen, Gurine Olsd., Brækkej.
Kathrine, 4/10-1870, Skibsfører, Michael Carlsen, Karen Sophie f. Sørensen. Viet 15/3-1870., Menstad.
Katrine, 1/2-1844, Selveier Ole Nielsen, Margrethe Isaksd., Trolsaas.
Kerstin, 5/4-1833, Halvor Christiansen Skiold, Karen Rasmusd., Fossum.
Kirsten, 25/1-1834, Amund Jensen, Anne Pedersd., Ballestad u.
Kirsten, 31/1-1835, Hans Andersen, Anne Kirstine Larsd., Stubberød.
Kirsten, 16/2-1833, Christopher Larsen, Maria Davidsd., Hoppestad Øvre.
Kirsten, 23/3-1834, Daniel Jacobsen, Anne Kirstine Olsd., Ballestad.
Kirsten, 12/9-1831, Halvor Johnsen, Magnild Christensd., Slættene.
Kirsten, 23/9-1830, Ole Ingebrigtsen, Ingeborg Jensd., Gulsæt.
Kirsten, 6/12-1833, Christen Christophersen, Rangdi Hansd., Rød u. Kise.
Kirsten, 12/12-1836, Peder Jensen, Svennoug Gundbiørnd., Dybedal.
Kirsten, 19/7-1838, Halvor Christensen, Ingeborg Halvorsd., Fossum.
Kirsten, 30/8-1838, Anders Olsen, Johanne Halvorsd., Sneltvedt.
Kirsten, 15/3-1839, John Hansen, Gunild Johannesd., Bøe.
Kirsten, 17/8-1840, Anders Johnsen, Ingeborg Nielsd., Steensrød u. N. Løberg.
Kirsten, 4/6-1841, Christen Nielsen, Anne Christine Abrahamsd., Hoppestad.
Kirsten, 29/6-1841, John Johnsen, Karen Pedersd., under N. Brække.
Kirsten, 22/5-1842, Gunder Nielsen, Karen Olsd., u. Aarhuus.
Kirsten, 17/8-1844, Søren Henriksen, Dorthea Halvorsd., Fossum.
Kirsten, 11/10-1845, Niels Jensen, Gunild Olsd., Oterholt.
Kirsten, 2/11-1845, Anders Olsen, Johanne Halvorsd., S. Sneltvedt.
Kirsten, 25/7-1846, Engebregt Olsen, Karen Gundbiørnsd., Holt.
Kirsten, 18/8-1846, Anders Olsen, Anne Larsd., Sølie.
Kirsten, 14/4-1847, Ole Johnsen, Gunild Halvorsd., S. Sneltvedt.
Kirsten, 30/6-1847, Knud Andersen, Marthe Larsd., Stulen S.
Kirsten, 11/1-1849, Erik Rasmussen, Anne Margareta Isaksd., Øvrum.
Kirsten, 7/7-1852, Niels Olsen, Maren Johnsd., u. Falkum.
Kirsten, 2/5-1853, Halvor Thorbiørnsen, Anne Gurine Gregersd., Thveten.
Kirsten, 18/4-1853, Even Abrahamsen, Berthe Trulsd., Fossum.
Kirsten, 15/5-1855, Anders Nielsen og Anne Marie Halvorsd., Sande.
Kirsten, 30/4-1856, Ole Johnsen og Gunnild Halvorsd., Sneltvedt.
Kirsten, 1/4-1858, Hm., Jacob Solvesen, Ellen Halvorsd., Bø, Nisterød.
Kirsten, 15/7-1864, Gm., Hans Isaksen, Kirstine Olsd., Kjær, Bugot.
Kirsten, 27/7-1860, Selveier, Ole Christophersen, Gunhild Andrine Hansd., Øvrum, Ødegaarden.
Kirsten, 3/12-1870, Selveier Anders Brynildsen, Anne Isaksd., Aaltvedt.
Kirsten (NB.), 13/7-1836, Ole Andersen. uk. Br.kl., pigen Cathrine Solvesd. Moderen død i Barselsengen. Br.kl.
Kirsten (tvilling), 23/4-1831, Anders Mathisen, Ragnhild Maria Jonsd., Langerød.
Kirsten Andrea, 5/4-1831, Anders Tomesen, Anne Andersd., Br.kl.
Kirsten Andrea, 19/9-1832, Anders Evensen, Andrea Andersd., Aarhuus.
Kirsten Andrea, 11/5-1838, Ole Nielsen, Anne Haavaldsd., Mæla u.
Kirsten Andrea, 18/2-1843, Anders Andersen, Thone Nielsd., Tysland u. Strømdal.
Kirsten Andrea, 11/1-1845, Anders Engebregtsen, Anne Kirstine Olsd., u. Borrestad.
Kirsten Andrea, 2/6-1845, Niels Andersen, Maren Andersd., S. Brækkej.
Kirsten Berthea, 22/1-1843, Niels Kittelsen, Berthea Isaksd., u. W. Borge.
Kirsten Cathrine, 6/2-1835, Ole Carlsen-Skomager, Kirstine Marie Knudsd., Mela Lille.
Kirsten Cathrine, 14/10-1831, Hans Johnsen, Amalie Elisabeth Torgersen, Oseb.
Kirsten Cathrine, 20/9-1840, Simon Christensen, Cathrine Knudsd., u. Aarhuus.
Kirsten Dorothea, 14/3-1844, Huusmand Lars Johannesen, Kirsten Thorbjørnsd., Myren u. Løberg.
Kirsten Dorthea, 18/3-1834, Simon Danielsen, Dorthea Pedersd., Jønnevald.
Kirsten Gurine, 22/11-1835, Christen Rasmussen, Anne Kirstine Larsd., Mæla Store.
Kirsten Gurine, 1/4-1838, Simon Jacobsen, Maren Jacobsd., Sølie.
Kirsten Gurine, 2/6-1846, Ole Jensen, Mette Andrea Abrahamsd., Fossum.
Kirsten Gurine, 27/6-1848, Knud Kittelsen, Maria Olsd., Gulseth.
Kirsten Gurine, 23/12-1849, Ole Jensen, Andrea Abrahamsd., Fossum.
Kirsten Jørgine, 22/10-1867, Gm., Thor Jørgensen, Inger Gurine Olsd., Falkum.
Kirsten Jørgine, 7/6-1865, Gm., Thor Jørgensen, Inger Gurine Pedersd., Falkum.
Kirsten Laurine (Uægte), 1/12-1832, Moder: Pige Anne Olsd. Bugslotten f. Br.kl., Fader: Uk. Lars Larsen Aabye f. Meen.
Kirsten Maria, 14/3-1833, Halvor Olsen, Kirsten Gurine Isaksd., Strømdal u.
Kirsten Maria, 1/11-1832, Peder Olsen Holm, Kirsten Maria Sondresd., Bratsberg.
Kirsten Maria, 16/11-1830, Harald Halvorsen, Maren Jensd., Bøe N. u.
Kirsten Maria, 29/4-1836, Ole Alfsen, Ingeborg Gulliksd., Aarhuus u.
Kirsten Maria, 20/12-1838, Rasmus Jacobsen, Anne Kirstine Jacobsd., Riis.
Kirsten Maria, 22/2-1839, Gunder Børresen, Maren Michelsd., Mæla.
Kirsten Maria, 20/9-1840, Niels Thorbiørnsen, Berthe Thorbiørnsd., N. Løberg.
Kirsten Maria, 6/10-1847, Ole Christiansen, Berthe Maria Andersd., u. Ø. Borge.
Kirsten Maria, 13/1-1850, Ole Christensen, Anne Kirstine Christensd., Kolkinn.
Kirsten Marie, 31/5-1831, Arne Lorentsen, Karen Olsd., Fossum.
Kirsten Marie, 23/5-1837, Ole Lie - Sekretair ved Banken, Thora Thomine f. Bøttger.
Kirsten Marie, 26/1-1844, Tømmermand Thomas Eliasen og Birthe Andrea Nielsd., Tysland u. Strømdal.
Kirsten Marie, 10/7-1856, Jens Torkildsen og Ragnild Marie Olsd., Borge. Død førend Hjemmedaabens Bekræftelse.
Kirsten Marie, 1/10-1859, Leil., Mads Jacobsen, Ingeborg Helgesd., Folevall.
Kirsten Marie, 1/5-1860, Leil., Jacob Christensen, Maren Jacobsd., Bø.
Kirsten Marie, 17/3-1859, Leil., Gunder Olsen, Kari Nielsd., Dyrkoll, Kaasa.
Kirsten Marie, 17/5-1868, Arbeider Anders Christensen, Dorthea Olsd., Borge.
Kirsten Marie, 3/9-1857, Gm., Niels Johnsen, Ingeborg Jørgensd., Griniparsellene- Kausanrød.
Kirsten Marie (Tvilling), 4/3-1868, Leil., Mads Jacobsen, Ingeborg Helgesd., Folevall.
Kirsten Petrea, 6/10-1852, Johannes Kittelsen og Oline Pedersd., u. Borrestad.
Kirsten Rosine, 23/7-1865, Gm., Torjus Rasmussen, Elise Marie Halvorsd., Riis.
Kirstine, 17/6-1832, Ole Jahnsen, Guro Olsd., Kaasen u. Limi.
Kirstine, 14/7-1832, Rasmus Rasmussen, Inger Nielsd., Ballestad.
Kirstine, 8/6-1838, Hans Hansen, Kirsten Olsd., Fossum.
Kirstine, 15/12-1838, Niels Stenuldsen, Karen Andersd., Nyegaard.
Kirstine, 25/5-1841, Torger Andersen, Anne Kirstine Eriksd., Oseb.
Kirstine, 27/9-1841, Anders Andersen, Karine Pedersd., u. Nøglegaard.
Kirstine, 12/9-1848, Isak Nielsen, Maren Eriksd., Sanden.
Kirstine, 25/7-1853, Isak Christensen, Marie Andersd., Holm.
Kirstine, 24/4-1854, Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersd.
Kirstine, 7/5-1854, Kittel Nielsen Br.kl. og Berthe Jørgensd.
Kirstine, 6/7-1856, Isak Christensen og Marie Andersd., Holm.
Kirstine, 2/1-1858, Arbeider Hans Johannessen, Kirstine Knudsd., Borgestadbraaten. Tvilling.
Kirstine, 20/5-1864, Smed, Christen Jørgensen, Kirsten Marie Haraldsd., Fossum.
Kirstine, 21/5-1867, Hm., Jørgen Olsen, Christine Sørensd., Fjelldal.
Kirstine, 23/5-1863, Arbeider, Isak Olsen, Birthe Kirstine Nielsd., Borge
Kirstine, 6/1-1860, Hm., Christen Olsen, Anne Karine Svensd., Meenslien.
Kirstine, 6/3-1857, Selveier Halvor Ellefsen, Karen Andrea Andersd., Oterholt-Dypedal.
Kirstine (NB), 13/2-1852, Pige Kirsten Olsd., Aashammer og Uk. Hans Halvorsen, tjener paa Jønnevald.
Kirstine (Tvilling), 14/3-1856, Peder Clausen og Maren Pedersd., Foss.
Kirstine Andrea, 28/8-1842, Styrmand Amund Andersen, Guild Nielsd., Oseb.
Kirstine Marie, 23/11-1858, Matros, Søren Hansen, Martine Olsd., Borgeskogen
Kirstine Marie, 9/11-1858, Reeb-slager, Ole Nielsen, Margith Johansd., Mæla
Kirstine Marie (Tvilling), 22/3-1831, Lars Larsen Aabye, Kirsten Larsd., Meen.
Kirstine Martine, 16/5-1844, Lottsbruger Gunder Børresen, Maren Marie Mikkelsd., Mæla. Død inden hjemmedaabens Stadfæstelse.
Kirstine Mathilde, 25/1-1848, Niels Pedersen, Maren Torstensd., Bøe.
Kirstine Sophie, 21/3-1863, Inderst, Niels Danielsen, Inger Olsd., Bø, Gromstulen.
Kisten, 15/12-1855, Ole Olsen og h. Gurine Knudsd., Tufte-eiet.
Kisten Andrea, 10/12-1855, Sømand Thomas Andersen og h. Live Halvorsd. paa Br.kl.
Kittel, 2/10-1835, Christen Eriksen, Berthe Gurine Kittelsd., Puttekaasen.
Kittel, 20/5-1850, Lars Kittelsen, Karonelle Larsd., u. Strømdal.
Kittil, 8/1-1867, Arbeider, Tarald Olsen fra Seljord, Margith Hansd., Frogner (p.t.).
Kiøstolf, 6/7-1837, Jørgen Kiøstolfsen, Anne Kirstine Isaksd., Follestad.
Knud, 24/2-1831, Ole Carlsen, Kirstine Maria Knudsd., Hynie N. u.
Knud, 24/3-1832, Anders Hansen, Maren Margrete Jacobsd., Kragetoe.
Knud, 23/5-1833, Anders Jensen Hauland, Marie Knudsd., Oseb.
Knud, 2/9-1834, Gunder Arnesen Auestad-Skoleholder, Anne Kittelsd., Oseb.
Knud, 22/9-1830, Lars Olsen, Anne Margrete Knudsd., Løberg N.
Knud, 17/10-1833, Thord Knudsen, Kirstine Olsd., Luxefjeld.
Knud, 26/11-1834, Ole Jensen, Karen Clemetsd., Brekkej. N.
Knud, 6/12-1834, Niels Thorsen, Maren Olsd., Grinie.
Knud, 26/1-1837, Jacob Olsen, Aase Maria Knudsd. Hiemedøbt af Kittel Riis.
Knud, 18/11-1840, Hans Helgesen, Berthe Kittelsd., Guseth. Død før Daabens Stadfæstelse. Hjemedøbt af Gunder Ougestad.
Knud, 13/6-1842, Hans Knudsen, Johanne Olsd., Bøe.
Knud, 14/10-1844, Østen Knudsen, Ingeborg Johannesd., Petersborg u. Mæhla.
Knud, 22/6-1845, Niels Kittelsen, Johanne Johannesd., Stulen (Puttene).
Knud, 6/1-1846, Christen Johansen, Maren Kirstine Knudsd., Fossum.
Knud, 11/12-1848, Ole Olsen, Anne Hansd., Solum i Luxefjeld.
Knud, 27/1-1849, Ole Andersen, Dorte Olsd., Øgter i Luxefjeld.
Knud, 4/3-1850, Christian Julius Knudsen, Maren Anne Abrahamsd., u. Borge Ø. Død før Daabens Bekræftelse.
Knud, 27/8-1851, Christian Julius Knudsen, Maria Anne Abrahamsd., u. Borge W.
Knud, 12/4-1852, Østen Gundersen, Helvig Nielsd., Hynie.
Knud, 16/6-1861, Værksarb., Ole Knudsen, Andrea Olsd., Fossum.
Knud, 16/7-1866, Arbeider, Jacob Knudsen, Andrea Larsd., Fossum.
Knud, 19/10-1860, Skomagermester, Martin Knudsen, Maren Olsd., Buer.
Knud, 20/2-1861, Sømand, Peder Olsen, Helene Knudsd., Borgeskogen.
Knud, 20/2-1868, Pige Ellen Kathrine Hansd., Aarhus. Em.Halvor Christensen Aarhus.
Knud, 21/4-1859, Tømmermand, Hans Helgesen, Berthe Andrea Kittilsd., Gulset.
Knud, 28/10-1866, Arbeider, Lars Jensen, Maren Karine Andersd., Borgestadholmen.
Knud, 28/9-1857, Arbeider Ole Olsen, Gurine Knudsd., Tufte - Aasen.
Knud, 29/2-1868, Skomager, Ole Thomesen, Karen Knudsd., Frogner.
Knud, 7/1-1858, Hammersmed Peder Jacobsen, Karen Knudsd., Aas , Aashammeren.
Knud (Tvilling), 15/9-1848, Lars Anundsen, Jørgine Knudsd., Fossum.
Knud Olaus Severin, 12/6-1836, Christopher Henriksen, Anne Monsd., Fossum u.
Kristine, 29/5-1844, Arbeidsmand Christian Christiansen, Ingeborg Nielsd., Br.kl. Døde uden Hjemmedaabens Konfirmation.