Fødte barn i Gjerpen 1815 - 1872

(C) Gard Strøm.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V/W Y/Z Ø Aa/Å

Ida Andrea, ?19/8-1870, Arbeider, Ingvald Hansen, Karine Torstensd.. Viet 16/9-1870, Sem.
Ida Annette, 3/9-1858, Gm., Jahn Christiansen, Anne Gurine Christophersd., Limi.
Ida Berthea, 22/2-1846, Farver Isak Hansen Nærum, Berthe Eriksd., N. Brækkej.
Ida Berthea, 28/5-1871, Arbeider, Isak Olsen, Birthe Kirstine Nielsd., Borgeskogen.
Ida Berthea, 3/1-1861, Selveier, Even Olsen, Marie Anne Anunsd., Ballestad N.
Ida Birtea, 2/12-1855, Peder Olsen Sørbye, Anne Amundsd.
Ida Caroline, 4/4-1856, Daniel Gregoriusen og Anne Mine Halvorsd., Lund.
Ida Caroline, 25/3-1862, Arbeider, John Nielsen, Aase Laurine Andersdatt, Borge.
Ida Christine, 15/9-1867, Arbeider, Peder Gundersen, Inger Andersd., Fossum.
Ida Frederikke, 15/2-1861, Hm., Peder Pedersen, Ingeborg Pedersd., Søli Nedre.
Ida Gurine, 24/2-1854, Johannes Olsen Sørbøe og Olava Olsd.
Ida Gurine, 18/9-1859, Arbeider, Isak Jacobsen, Gunhild Iversd., Borgeskogen.
Ida Hansine, 24/3-1847, Jens Kittelsen Riis, Inger Maria Gundersd., u. Ø. Borge.
Ida Hansine, 9/3-1850, Jens Kittelsen Riis, Inger Marie Gundersd., u. Borge Ø.
Ida Hansine, 12/12-1870, Gm. Isak Gundersen, Ingeborg Eliasd., Skogen.
Ida Henrikke Maria (NB), 30/5-1854, Pige Evella Henriette Iversd. Førre u. Follestad og Ungk. Matros Martin Boyesen af Skien.
Ida Karine, 2/2-1856, Isak Johnsen og Maren Isaksd., Haugen.
Ida Karoline, 24/11-1859, Hm., Anders Eliasen, Christine Pedersd., Sem.
Ida Karoline, 9/5-1860, Smed, Peder Gundersen, Inger Andersd., Fossum.
Ida Lovise, 17/12-1857, Gm. Halvor Johnsen, Ingeborg Larsd., Frogner.
Ida Margrethe, 18/11-1870, Gm., Hans Jensen, Marthine Jensd., Aarhus.
Ida Marie, 9/12-1851, Ole Olsen, Maren Kirstine Engebregtsd., u. Ø. Borge.
Ida Marie, 18/12-1856, Gm., Johannes Hansen Petronelle Dorthea Eriksd., Ballestad N.
Ida Sophie, 22/9-1851, Halvor Johnsen, Ingeborg Larsd., u. Frogner.
Ikke nevnt, 2/9-1860, Arbeider, Erik Mortensen, Inger Margrethe Olsd., Aarhus.
Imilie, 7/9-1858, Mekanisk-arbeider, Thor Olsen, Ingeborg Kirstine Thorsd., Fossum.
Inga Berthea, 20/7-1870, Selveier, Peder Olsen, Anne Margrethe Nielsd. Viet 7/3-1870, Follaug - Kolkinn.
Inga Caroline, 30/10-1869, Arbeider, Jørgen Christiansen, Ingeborg Johnsd., Frogner.
Inga Charlotte, 20/2-1855, Hjulmager Ole Christophersen og Agnethe Osine f. Sørensen.
Inga Marie, 27/9-1869, Arbeider, Johan Peter Borg, Anne Svennungsd., Mæla.
Inga Marie, 3/7-1866, Pige Guro Asbjørnsd., Sneltvedt og Enkem. Niels Peter Andersen Limi, Skien.
Inga Thorine, 10/8-1870, Gm., Thor Jørgensen, Inger Gurine Pedersdatt, Falkum.
Ingebor Andrea, 8/8-1856, Huusm. Christian Jørgensen Gulseth og Kari Olsd.
Ingeborg, 8/2-1830, Aslak Olsen, Maria Olsd., Moe.
Ingeborg, 18/2-1836, Halvor Olsen, Anne Engebregtsd., Hougedal i Luxefield.
Ingeborg, 16/3-1836, Halvor Ellingsen, Ingeborg Maria Aslaksd., Sukken.
Ingeborg, 19/3-1836, Christen Olsen, Inger Marie Rasmusd., Sølie.
Ingeborg, 3/4-1833, Jacob Nielsen, Inger Olsd., Oseb.
Ingeborg, 20/4-1834, John Aslaksen, Ingeborg Olsd., Stulen.
Ingeborg, 29/4-1833, Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsd., Aasterød.
Ingeborg, 14/5-1836, Peder Jensen, Karen Maria Jahnsd., Fossum u.
Ingeborg, 19/5-1836, Erik Andersen. Fattiglem, Marthe Kirstine Halvorsd., Brækkej. N.
Ingeborg, 20/5-1830, Anders Tollefsen, Anne Lisbeth Iversd., Hegna u. Meen.
Ingeborg, 14/7-1832, Christopher Nielsen, Marthe Engebrigtsd., Holm.
Ingeborg, 1/9-1830, Torgrim Andersen, Anne Andersd., Dahlie-Luxefield.
Ingeborg, 3/9-1831, Ole Johnsen, Jøran Vetlesd., Vallerdalen u. Meen.
Ingeborg, 26/9-1831, Thord Andersen, Marie Jacobsd., Bratsberg.
Ingeborg, 11/10-1830, Halvor Eriksen, Anne Turine Halvorsd., Gravlie.
Ingeborg, 12/11-1835, Simon Nielsen, Karen Gurine Christiansd., Wenstøb.
Ingeborg, 30/11-1832, Rasmus Olsen, Mari Andersd., Rønningen i Luxefield.
Ingeborg, 30/12-1833, Hans Mikkelsen, Inger Kirstine Eriksd., Braathen u. Borgestad.
Ingeborg, 13/11-1836, Daniel Jacobsen, Anne Kirstine Olsd., Ballestad.
Ingeborg, 14/5-1838, Halvor Olsen, Sara Larsd., Holm.
Ingeborg, 28/7-1838, Jacob Jensen, Berthe Cathrine Olsd., Liestul i Luxefield.
Ingeborg, 26/9-1838, Ole Olsen, Maren Jacobsd., Houkeroe.
Ingeborg, 12/10-1838, Halvor Olsen, Kirsten Isaksd., Kolkinn u.
Ingeborg, 24/12-1838, Hans Olsen, afdød hustru Signe Hansd., Sætret.
Ingeborg, 27/9-1839, Elias Asbiørnsen, Gunild Larsd., Klep.
Ingeborg, 7/8-1841, Aslak Halvorsen, Anne Hansd., Sverrig u. Moe.
Ingeborg, 27/6-1841, Knud Jacobsen, Gro Olsd., und. Frogner.
Ingeborg, 6/4-1842, Niels Giertsen, Maren Zachariasd., Høimyhr.
Ingeborg, 14/6-1842, Isak Jacobsen, Karen Christophersd., Ballestad.
Ingeborg, 21/11-1842, Johannes Hansen, Karen Hansd., Fossum.
Ingeborg, 27/9-1843, Mathias Gundersen, Anne Karine Larsd., Ramsaas.
Ingeborg, 22/9-1843, Halvor Christophersen, Gunild Zachariasd., Glænde.
Ingeborg, 3/9-1843, Niels Andersen, Karen Gundersd., Bakken.
Ingeborg, 20/11-1843, Einar Olsen, Gurine Larsd., N. Sneltvedt.
Ingeborg, 12/3-1844, Ole Rasmussen, Ingeborg Torstensd., Moe.
Ingeborg, 19/3-1845, Niels Nielsen, Karen Nielsd., Kleven.
Ingeborg, 12/3-1845, Mads Pedersen, Karen Jansd., Sørbøe.
Ingeborg, 15/3-1845, Ole Olsen, Ingeborg Rollefsd., Drengen i Luxefjeld.
Ingeborg, 26/11-1845, Hans Christensen, Ragnild Halvorsd., Br.kl.
Ingeborg, 8/4-1846, John Olsen, Dorthe Andersd., Wasenden u. Moe.
Ingeborg, 25/9-1846, Ole Jensen, Gunild Marie Larsd., Løberg.
Ingeborg, 19/10-1846, Ole Andersen, Ingeborg Torstensd., u. Bratsberg.
Ingeborg, 23/10-1846, Lars Amundsen, Georgine Knudsd., Fossum. Død før Daabens Konf.
Ingeborg, 30/7-1848, Anders Isaksen, Marthe Karine Halvorsd., u. Moe. Død før Daabens Konfirmation. Hjemmedøbt af Skolelærer Ole Oterholt.
Ingeborg, 1/2-1849, Christen Nielsen, Gurine Sørensd., u. Doxrød.
Ingeborg, 28/12-1849, Abraham Nielsen, Karen Nielsd., Nøklegaard.
Ingeborg, 3/3-1851, Isak Andersen, Anne Thurine Nielsd., Rønningen u. Meen.
Ingeborg, 11/12-1850, John Olsen, Dorthe Andersd., Wasenden u. Moe.
Ingeborg, 15/3-1852, Niels Jensen, Marthe Johnsd., Øde-Sneltvedt.
Ingeborg, 17/4-1852, Niels Andersen, Karen Gundersd., Bakken.
Ingeborg, 25/5-1852, Andreas Madsen, Maren Nielsd., Kuttere.
Ingeborg, 25/10-1852, Zacharias Nielsen og Maren Kirstine Arvesd., Berberg.
Ingeborg, 2/10-1852, Anders Eriksen, Karen Olsd., Fossum.
Ingeborg, 27/4-1853, Ole Olsen, Anne Pedersd., Follestad. Død før Daabens Bekræftelse.
Ingeborg, 30/3-1854, Niels Thorsen Aarhuus og Gunild Kittelsd.
Ingeborg, 16/3-1854, Erik Christensen u. Eriksrød og ht. Maren Pedersd.
Ingeborg, 16/7-1854, Georg Jessen Kudrio, Marthe Marie Evensd.
Ingeborg, 16/5-1855, Ole Andersen og Dorthe Olsd., Øcter.
Ingeborg, 24/11-1855, Anders Isaksen Brændsætret og h. Marte Karine Halvorsd.
Ingeborg, 5/2-1856, Halvor Torstensen, Kirsti Gundersd., Huusfolk paa Falkum.
Ingeborg, 12/12-1855, Hans Ingvoldsen og Ingeborg Jacobsd., Semb.
Ingeborg, 1/5-1856, Niels Gundersen og Maren Christensd., Fossum.
Ingeborg, 1/9-1857, Gm., Thorger Johnsen, Marie Olsd., Kittilsrød.
Ingeborg, 15/2-1857, Hm., Isak Gundersen, Karen Jahnsd., Mo-Svarverplass.
Ingeborg, 16/2-1861, Arbeider, Christopher Ingebretsen, Maren Haagensd., Holt, Leikaas.
Ingeborg, 17/8-1857, Leil., Ole Halvorsen, Kirsten Thorstensd., Haugedal i Luksefjell.
Ingeborg, 22/10-1865, Proprietær, Isak Hansen Nærum, Aavidth Petrea Christensd., Falkum - Haven
Ingeborg, 22/4-1870, Kirkesanger, Mathias Ingebretsen Øvrum, Ingeborg Birgithe Nielsen, Sem.
Ingeborg, 25/2-1865, Arbeider, Niels Mortensen, Gunhild Pedersd., Fossum.
Ingeborg, 28/12-1865, Arbeider, Torger Nielsen, Anne Nielsd., Aasen
Ingeborg, 28/9-1866, Gm., Hans Hansen, Marthe Kirstine Andersd., Søli
Ingeborg, 29/11-1868, Arbeider, Niels Olsen, Aslaug Olsd., Borge.
Ingeborg, 29/11-1870, Selveier, Haakon Jonasen, Anne Gurine Jensd., Ryggen.
Ingeborg, 3/9-1859, Leil., Ole Olsen, Maren Olsd., Bø i Luks., Drengen.
Ingeborg, 4/11-1856, Inderst John Thoresen, Marthe Halvorsd., S. Grini. Tvilling.
Ingeborg, 4/8-1866, Matros, Søren Hansen, Anne Olsd., Borgeskogen
Ingeborg, 7/10-1870, Arbeider, Iver Christensen, Sophie Larsd., Søli.
Ingeborg, 7/11-1859, Gm., Anders Thorsen, Mariane Gundersd., Gulset
Ingeborg, 7/1-1860, Gm., Gunder Svennungsen, Gunhild Hansd., Follaug
Ingeborg, 8/10-1861, Arbeider, Niels Nielsen, Gurine Jacobsd., Fossum.
Ingeborg, 8/1-1866, Inderst, Johannes Halvorsen, Karen Johnsd., u. Ballestad,
Ingeborg (NB), 17/8-1842, Pige Ragnild Paulsd. u. Aarhuus og Uk. Halvor Larsen Skiold u. Aarhuus. Anmeldt af Moderen.
Ingeborg (tvilling), 14/5-1830, Ole Nielsen, Anne Pedersd., Hynie S.
Ingeborg (tvilling), 12/2-1842, Lars Ellingsen, Inger Karine Nielsd., Høimyhr.
Ingeborg (tvilling), 22/2-1855, John Jacobsen og Inger Johanne Andersd., Venstøp.
Ingeborg (tvilling), 20/1-1863, Gm., Niels Johnsen, Ingeborg Marie Jørgensd., Grinipars., Kausanrød.
Ingeborg (tvilling), 26/9-1862, Leil., Ole Sigurdsen, Maria Olsd., Godal, Lialøkka.
Ingeborg (Uægte), 15/11-1834, Moder: Pige Anne Barbro Anundsd, Fader: Uk. Niels Andersen, Luxefield.
Ingeborg Andrea, 20/2-1834, Halvor Tolvsen, Karen Johnsd., Hynie.
Ingeborg Andrea, 24/6-1845, Halvor Halvorsen, Marthe Michelsd., Strømdal.
Ingeborg Andrea, 4/8-1847, Sigvald Anundsen, Dorthea Pedersd., u. Mæhla.
Ingeborg Andrea, 19/1-1855, Hans Andersen og Anne Elisabeth Hansd., Gulseth.
Ingeborg Andrine, 9/6-1855, Ellef Andersen og Anne Marie Pedersd., Brækkej.
Ingeborg Andrine, 27/7-1856, Snedker John Kittelsen Næs og kone Maren Kirstine Pedersd., Br.kl.
Ingeborg Andrine, 22/3-1870, Arbeider, Lars Isaksen, Ingeborg Olsd., Sørbø.
Ingeborg Augusta, 19/9-1854, Thomas Thomas og Anne Margrethe Torstensd., Brække.
Ingeborg Birgithe, 15/9-1833, Ebbe Nielssen, Charlotte Amalia f. Borse, Ballestad.
Ingeborg Caroline, 18/6-1871, Gm., Lars Larsen, Inger Marie Hansd.. Viet 16/12-1869, Ballestad N.
Ingeborg Caroline, 23/2-1863, Gm., Edvard Andersen, Ingeborg Olsd., Riis.
Ingeborg Cathrine, 10/3-1832, Niels Rasmussen, Cathrine Mikkelsd., Mela.
Ingeborg Cathrine, 28/4-1839, Niels Larsen, Inger Tolvsd., Fossum.
Ingeborg Christine, 15/8-1847, Peder Johnsen Rød, Gunild Andrea Halvorsd., N. Brækkej.
Ingeborg Dorthea, 4/6-1832, Peder Sørensen, Inger Andersd., Tufte.
Ingeborg Dorthea, 29/8-1854, Jens Olsen Aas og Karen Pedersd.
Ingeborg Dorthea, 3/6-1858, Gm., Daniel Gregoriusen, Anne Mina Halvorsd., Lund.
Ingeborg Elise, 5/4-1847, Hans Pedersen, Anne Kirstine Thronsd., u. Ø. Borge.
Ingeborg Elise, 27/4-1848, Farver Isak Hansen Nærum, Berthe Eriksd., N. Brækkej.
Ingeborg Elise, 21/7-1868, Gm., Thor Thorgrimsen, Andrea Eriksd., Ballestad.
Ingeborg Emilie, 19/5-1869, Hm., Andreas Nielsen, Aase Karine Evensd., und. Gjerpen Prestegaard.
Ingeborg Gurine, 22/12-1851, Halvor Abrahamsen, Thone Gurine Halvorsd., W. Bøe i Luxefjeld.
Ingeborg Gurine, 22/3-1861, Leil., Abraham Olsen, Live Olsd., Listul
Ingeborg Gurine, 28/5-1867, Hm., Halvor Nielsen, Birthe Oline Hansd., Løberg
Ingeborg Gurine, 5/3-1866, Pige Birthe Halvorsd. pt. Sørbø, Uk.Gunder Thorkildsen, Sørbø.
Ingeborg Hansine (NB), 4/1-1840, pige Anne Andersd. Oseb. angiver som barnefader uk. Matros Hans Sørensen paa Oseb.
Ingeborg Helene, 24/5-1838, Anders Evensen, Andrea Andersd., Aarhuus u.
Ingeborg Helene, 5/10-1863, Leil., Even Olsen, Maren Isaksd., Holm
Ingeborg Henriette, 8/3-1845, Skomager Christian Emilius Oldrup, Ingeborg Olsd., Follestad.
Ingeborg Henriette, 16/10-1846, Christian Emilius Oldrup, Ingeborg Olsd., Follestad.
Ingeborg Henrikke Mikkeline Jacobine, 7/12-1830, Bartholomæus Rasch Bredorph-Skipper, Johanne Juell, Oseb.
Ingeborg Isine Laurenze, 25/12-1836, Jacob Christensen Lie, Aaveth Karine Isaksd., Oseb.
Ingeborg Johanne, 24/10-1837, Isak Halvorsen, Maren Pernille Fredriksd., Bratsbergskoven.
Ingeborg Jørgine, 22/9-1843, Jørgen Kiøstolfsen, Anne Kirstine Isaksd., Ekornrød u. Bratsberg.
Ingeborg Karine, 16/2-1836, Abraham Jacobsen, Karen Jensd., Ballestad N.
Ingeborg Karine, 10/10-1834, Lars Nielsen, Anne Marie Johannesd., Strømdal u.
Ingeborg Karine, 7/2-1849, Ingebret Eriksen, Kari Isaksd., Gromstul.
Ingeborg Karine, 24/5-1850, Jahn Pedersen, Berthe Andersd., Br.kl.
Ingeborg Karine, 24/3-1853, Jens Isaksen, Anne Helvig Johnsd., Rønningen i Luxefjeld.
Ingeborg Karine, 16/2-1856, Ole Anundsen og Berte Marie Nielsd., Bratsberg.
Ingeborg Karine, 20/8-1867, Skrædder, Kittil Olsen, Karen Birgithe Arnesd., Løberg.
Ingeborg Karine, 29/9-1858, Leil., Knud Olsen, Gurine Thoresd., Godal.
Ingeborg Karine, 31/8-1856, Leil., Niels Ingebretsen, Anne Nielsd., Økter.
Ingeborg Karine (NB), 24/9-1849, Uk. Lars Gundersen Semb og Pige Maren Danielsd.
Ingeborg Karoline, 7/10-1857, Arbeider Lars Johannessen, Johanne Marie Gundersd., Frogner.
Ingeborg Kirstine, 6/3-1830, Tormoe Hansen, Kirsten Jansd., Gaupaasen u. S. Frogner.
Ingeborg Kirstine, 12/6-1832, Tormo Hansen, Kirsti Jansd., Marker.
Ingeborg Kirstine, 20/7-1835, Anders Arvesen, Karen Madsd., Oseb.
Ingeborg Kirstine, 24/8-1834, Halvor Larsen, Ingeborg Hansd., Haurød (Haugerød).
Ingeborg Kirstine, 4/12-1834, Jacob Davidsen, Maren Rasmusd., Glende.
Ingeborg Kirstine, 11/12-1836, Ole Nielsen, Anne Pedersd., Hynie.
Ingeborg Kirstine, 14/5-1838, Sivert Pedersen, Karen Maria Gundersd., Br.kl.
Ingeborg Kirstine, 1/5-1840, Iver Jacobsen, Thorine Larsd., u. Ø. Borge.
Ingeborg Kirstine, 14/2-1845, Peder Pedersen, Karen Olsd., Wenstøb N.
Ingeborg Kirstine, 27/2-1856, Isak Ellefsen og Aslaug Vebjørnsd., Gulseth.
Ingeborg Kirstine, 1/1-1848, Hans Olsen, Jensine Jensd., Fossum.
Ingeborg Kirstine, 8/4-1850, Lars Nielsen, Kirstine Larsd., S. Løberg.
Ingeborg Kirstine, 15/8-1851, Anders Jahnsen, Anne Christensd., Fossum.
Ingeborg Kirstine, 11/1-1854, Johannes Olsen Bøe og Maren Jacobsd.
Ingeborg Kirstine, 5/4-1854, Anders Sigurdsen u. Tufte og Kirsten Jensd.
Ingeborg Kirstine, 4/9-1856, Inderst Ole Knudsen og h. Maren Abrahamsd. u. Løberg.
Ingeborg Kirstine, 11/10-1868, Inderst, Hans Larsen, Anne Gurine Mathiasd., Sanni.
Ingeborg Kirstine, 24/12-1864, Gm., Lars Sørensen, Karen Halvorsd., Doksrød.
Ingeborg Kirstine, 27/1-1858, Verksarb. Johannes Jacobsen, Kirsten Christophersd., Fossum.
Ingeborg Kirstine, 29/10-1861, Hm., Erik Sørensen, Iverine Sophie Tollefsd., Aashammeren.
Ingeborg Kirstine, 3/7-1860, Gm., Niels Andersen, Maren Margrethe Jacobsd., Fløtterød.
Ingeborg Kirstine, 9/4-1864, Selveier, Isak Tronsen, Kirsten Andersd., Nygaard.
Ingeborg Kirstine (Tvilling), 15/9-1848, Lars Anundsen, Jørgine Knudsd., Fossum.
Ingeborg Laurine, 24/1-1842, Ole Andersen Usterud, Marthe Larsd.
Ingeborg Laurine, 26/2-1865, Smed, Henrik Jansen, Marthe Gurine Halvorsd., Sem.
Ingeborg Maria, 19/2-1831, Christian Andersen, Anne Halvorsd., Venstøb.
Ingeborg Maria, 30/8-1835, Niels Sørensen, Inger Karine Andersd., Tufte.
Ingeborg Maria, 29/9-1835, Anders Jensen, Maria Jacobsd., Kleven.
Ingeborg Maria, 7/7-1838, Abraham Jacobsen, Inger Pedersd., Borge Ø. u.
Ingeborg Maria, 15/5-1838, Ole Olsen, Anne Sophie Hansd., Solum i Luxefield.
Ingeborg Maria, 2/11-1839, Halvor Engebregtsen, Anne Maria Eriksd., Doxrød.
Ingeborg Maria, 27/3-1840, Niels Sigurdsen, Anne Magrethe Zachariasd., Skilbred.
Ingeborg Maria, 15/7-1840, Christian Nielsen, Anne Pedersd., Kleven.
Ingeborg Maria, 1/10-1840, Niels Pedersen, Anne Halvorsd., Wenstøb.
Ingeborg Maria, 30/8-1841, Christopher Olsen, Berthe Abrahamsd., Aashammer.
Ingeborg Maria, 1/3-1842, Anders Olsen, Anne Larsd., Sølie.
Ingeborg Maria, 10/5-1843, Fredrik Larsen, Maren Engebregtsd., Øgter i Luxefield.
Ingeborg Maria, 18/12-1846, Jacob Jacobsen, Gurine Thorbiørnsd., Løberg.
Ingeborg Maria, 3/8-1847, Ole Nielsen, Dorthe Danielsd., Kreppa.
Ingeborg Maria, 20/3-1848, Ole Halvorsen, Johanne Johannesd., u. Dyrkold.
Ingeborg Maria, 24/4-1850, Peder Olsen, Maren Nielsd., Fjelddalen.
Ingeborg Maria, 11/3-1850, Christen Pedersen, Karen Helene Johnsd., Glænde.
Ingeborg Maria, 24/8-1850, Isak Zachariassen, Inger Karine Eriksd., Kleven.
Ingeborg Maria, 22/1-1852, Christen Nielsen, Karen Olsd., Lien u. Bøe.
Ingeborg Maria, 24/2-1854, Jacob Solvesen Nisterød u. Bøe og Elen Halvorsd.
Ingeborg Maria, 18/10-1866, Arbeider, Halvor Nielsen, Ingeborg Halvorsd., Sem.
Ingeborg Maria, 30/4-1867, Inderst, Mads Andreasen, Ingeborg Vetlesd., Sokka.
Ingeborg Marie, 30/3-1834, Jens Jacobsen, Marthe Larsd., Sølie u.
Ingeborg Marie, 8/5-1834, Ole Larsen, Sara Jensd., Brækkej.
Ingeborg Marie, 26/5-1832, Børre Halvorsen, Ingeborg Eriksd., Gravlie.
Ingeborg Marie, 23/7-1832, Anders Mathiasen, Gunild Nielsd., Svinholdt.
Ingeborg Marie, 3/11-1832, Anders Reiersen, Marie Hansd., Foss u.
Ingeborg Marie, 16/11-1833, Ole Andersen, Marie Andersd., Oseb.
Ingeborg Marie, 13/4-1843, Huusmand Jens Jacobsen, Marthe Larsd., u. Sølie.
Ingeborg Marie, 13/3-1845, Niels Gundersen, Inger Larsd., Berg u. Gjerpen lille.
Ingeborg Marie, 19/7-1846, Daniel Olsen, Maren Pedersd., S. Sneltvedt.
Ingeborg Marie, 11/7-1848, Peder Olsen, Ingeborg Kirstine Jensd., u. Semb.
Ingeborg Marie, 29/8-1849, Andreas Jensen, Karen Marie Jacobsd., Lien u. Fossum.
Ingeborg Marie, 3/5-1853, Niels Gundersen, Inger Larsd., Steensaasen u. Løberg.
Ingeborg Marie, 29/1-1854, Christen Nielsen u. Doxrød og Gurine Sørensd.
Ingeborg Marie, 1/12-1859, Snedker, Sven Helgesen, Kirsten Pedersen, Gulset.
Ingeborg Marie, 10/1-1859, Tømmer-mand, Fredrik Jørgensen, Berthe Halvorsd., Gulset.
Ingeborg Marie, 13/2-1864, Gm., Søren Jørgensen, Anne Marie Gundersd., Grinipars., Marker.
Ingeborg Marie, 17/4-1859, Gm., Peder Olsen, Maren Nielsd., Fjelldal.
Ingeborg Marie, 19/2-1864, Leil., Ole Olsen, Anne Halvorsd., Nøklegaard.
Ingeborg Marie, 21/4-1864, Hm., Peter Aronsen, Maria Andersd., Venstøp.
Ingeborg Marie, 25/4-1860, Leil., Ole Gundersen, Mari Guttormsd., Berberg.
Ingeborg Marie, 30/9-1860, Sagmester, Lars Johannessen, Karen Kirstine Evensdatt, Venstøp S.
Ingeborg Marie, 31/12-1866, Leil., Zacharias Nielsen, Hanna Andrea Torstensd., Berberg.
Ingeborg Marie, 6/12-1864, Inderst, Ole Johnsen, Turine Hansd., Aas.
Ingeborg Marie, 6/2-1857, Gm., Mathis Sørensen, Anne Chirstine Børresd., Tufte.
Ingeborg Marie, 7/3-1857, G.br., Ole Christensen, Kirsten Marie Christensd., Aaltvedt.
Ingeborg Marie, 9/3-1866, Gm., Christian Gundersen, Anne Helvig Pedersd., Oterholt.
Ingeborg marie, 9/4-1867, Gm., Elling Halvorsen, Maren Gurine Larsd., Sokka.
Ingeborg Marie Andrea, 27/9-1862, Matros, Andreas Paulsen, Ingeborg Torjusd., Borge, u.
Ingeborg Olava, 3/1-1870, Smed, Ole Nielsen, Johanne Dorthea Olsd., Meen.
Ingeborg Olava, 7/10-1862, Gm., Torjer Johnsen, Marie Olsd., Risingpars., Kittilrød.
Ingeborg Sophie, 21/6-1838, Jens Torstensen Riis, Kirsten Tollefsd., Br.kl.
Ingeborg Sophie, 2/9-1844, Ole Sørensen, Anne Christiansd., u. Aas.
Ingeborg Sophie, 10/5-1849, Tosten Olsen, Anne Kirstine Torgrimsd., Kleven.
Ingeborg Sophie, 1/10-1869, Leil., Jens Svenkesen, Anne Hansd., Mo.
Ingeborg Sophie, 2/7-1862, Smed, Peder Sørensen, Marthe Kirstine Madsd., Fossum.
Ingeborg Sophie, 22/5-1858, Hm., Jørgen Olsen, Christine Sørensd., Fjelldal.
Ingeborg Sophie (Tvilling), 9/4-1868, Leil., Ole Larsen, Ingeborg Svenkesd., Lukesefjell, Sætret.
Ingeborg Tellie, 16/9-1851, Hans Halvorsen, Maren Pedersd., Bugot.
Ingeborg Telline, 1/11-1858, Gm., Halvor Rasmussen, Ingeborg Pedersd., Oterholt
Ingeborg Thorine, 26/10-1847, Niels Isaksen, Gunild Maria Johannesd., Sætret i Luxefjeld.
Ingeborg Thurine, 22/5-1835, Johannes Jensen, Helvig Jacobsd., Ballestad.
Ingeborg Thurine, 23/10-1835, Jacob Larsen, Maren Nielsd., Høgseth.
Ingeborg Thurine, 22/11-1836, Harald Mathiasen, Gunild Tovsd., Aaltvedt.
Ingeborg Torine, 18/12-1854, Ole Hansen og Ingeborg Christine Christiansd., Brækkejordet.
Ingebrecht, 27/8-1834, Harald Mathisen, Gunild Thovsd., Aaltvedt.
Ingebregt, 4/2-1835, Jan Jensen, Maren Amundsd., Fossum u.
Ingebregt, 9/11-1834, Peder Aslaksen, Berthe Pedersd., Stulen.
Ingebret, 13/7-1834, Christen Olsen, Ingeborg Andersd., Sølie u.
Ingebret, 3/9-1854, Isak Jensen og Karen Frantzd. u. Bøe u. Fossum.
Ingebret, 10/12-1854, Peder Pedersen og Maren Kirstine Frederiksd., Brækkejordet.
Ingebret, 1/6-1863, Leil., Halvor Rasmussen, Anne Olsd., Bø
Ingebret, 2/4-1861, Arbeider, Aslak Ingebretsen, Mariane Hansd., Fossum.
Ingebret, 26/1-1864, Arbeider, Christian Nielsen, Inger Maria Hansd., Ballestad, u.
Ingebret, 9/5-1862, Arbeider, Ingebret Jansen, Ingeborg Pedersd., Venstøp.
Ingebret August, 24/1-1862, Gm., Lars Knudsen, Ingeborg Marine Madsd., Sanni.
Ingebreth, 31/12-1831, Simon Madsen, Maren Maria Ingebretsd., Moe u.
Ingebreth, 1/10-1857, Leil. Rasmus Ingebretsen, Marie Olsd., Dyrkoll.
Ingebreth, 13/11-1857, Arbeider Torjus Ingebretsen, Inger Hansine Johnsd., und. Borgestad.
Ingebreth, 16/2-1866, Arbeider, Christian Nielsen, Inger Maria Hansd., u. Ballestad,
Ingebreth, 17/12-1863, Arbeider, Ingebret Larsen, Annette Jacobsd., Bø
Ingebreth, 2/10-1866, Arbeider, Herman Larsen, Inger Hansd., Borgestadholmen
Ingebreth, 21/12-1858, Leil., Rasmus Christensen, Kirsten Marie Hansd., Rosvald.
Ingebreth, 29/10-1858, Leil., Christen Christophersen, Berthe Ingebretsd., Dyrkoll, Hagen.
Ingebreth, 4/1-1860, Sømand, Anders Christensen, Karen Kirstine Nielsd., Sanni.
Ingebreth, 8/12-1866, Arbeider, Ingebret Larsen, Annette Jacobsd., Fossum.
Ingebreth (Tvilling), 2/5-1866, Gm., Ole Christensen, Kirsten Marie Christensd, Aaltvedt.
Ingebrigt, 15/1-1830, Ellef Johnsen, Ingeborg Ingebrigtsd., Bestul.
Ingebrigt, 28/2-1831, Erik Ingebrigtsen, Karen Kirstine Knudsd., Venstøb N.
Ingebrigt, 3/8-1830, Halvor Ingebrigtsen, Anne Marie Eriksd., Doxrød.
Ingebrigt, 24/8-1831, Anders Ingebretsen, Kari Hansd., Tufte.
Ingebrigt, 2/10-1831, Solve Sørensen, Ingeborg Tolvsd., Hynie N.
Ingebrigt, 10/12-1831, Paul Andersen, Karen Ingebrigtsd., Brække N.
Ingebrigt, 24/12-1856, Former, Christen Gundersen, Dorthea Svensd., Fossum.
Inger, 15/1-1835, Ole Ingebregtsen, Ingeborg Johnsd., Guldbergdalen (Gunborgdalen) u. Limie.
Inger, 9/2-1832, Engebret Andersen, Ingeborg Christensd., Br.kl.
Inger, 10/8-1834, Hans Hansen, Kirsti Olsd., Fossum.
Inger, 21/8-1831, Halvor Christophersen, Gunhild Zachareasd., Glænde.
Inger, 7/9-1833, Lars Larsen, Ingeborg Gurine Thorsd., Ballestad.
Inger, 18/11-1831, Rasmus Halvorsen, Marthe Knudsd., Leekaas u. Holt.
Inger, 9/7-1837, Halvor Andersen, Elen Larsd., Sneltvedt - nu Berg.
Inger, 23/10-1837, Hans Eleonardus Møller - Kiøbmand, Amborg Laura f. Aall, paa Aakre.
Inger, 9/3-1841, Halvor Christophersen, Gunild Zachariasd., Glænde.
Inger, 25/5-1842, Rasmus Halvorsen og nu afdøde hustru Marthe Knudsd., Lekaas u. Holt.
Inger, 24/6-1847, Søren Henriksen, Dorthea Halvorsd., Fossum. Død førend Hjemmedaabens Konfirmation.
Inger, 16/12-1850, Østen Halvorsen, Maren Johnsd., Br.kl.
Inger, 22/2-1854, Peder Svendsen Skilbred og Marthe Gundersd.
Inger, 1/4-1862, Inderst, Peder Olsen, Anne Gurine Halvorsd., Eriksrød.
Inger, 10/10-1858, Tegl-brænder, Halvor Halvorsen, Gunhild Thorstensd., Borgestadbraaten.
Inger, 19/11-1860, Arbeider, Peder Olsen, Anne Gurine Halvorsdatt, Eriksrød.
Inger Amalia, 11/4-1844, Arbeidsmand Halvor Engebretsen, Severine Olsd., Br.kl.
Inger Andrea, 28/2-1830, Ole Olsen, Marthe Gundersd., Brekke N. u.
Inger Andrea, 6/4-1835, Ole Thorbiørnsen, Anne Hansd., Marker.
Inger Andrea, 9/4-1834, Peder Evensen-Skrædder, Vivika Gundersd., Brækkej.
Inger Andrea, 24/4-1831, Christen Olsen, Anne Andersd., Mustved.
Inger Andrea, 20/5-1832, Ole Aslaksen Berg, Ingeborg Johnsd., Brække N.
Inger Andrea, 6/8-1836, Lars Ellingsen, Inger Karine Nielsd., Høymyhr.
Inger Andrea, 27/11-1835, Erik Eriksen, Maria Pedersd., Ballestad.
Inger Andrea, 28/11-1832, Ole Olsen, Marthe Gundersd., Brække.
Inger Andrea, 27/12-1833, Christen Pedersen, Inger Evensd., Aasen u. Lund.
Inger Andrea, 22/3-1838, Lars Halvorsen, Anne Karine Pedersd., Br.kl.
Inger Andrea, 3/6-1838, Ole Nielsen, Anne Aslaksd., Br.kl.
Inger Andrea, 5/8-1838, Lars Kittelsen, Berthe Kirstine Hansd., Grønnerød.
Inger Andrea, 1/10-1838, John Andersen, Maren Olsd., Wenstøb S.
Inger Andrea, 1/11-1840, Christen Pedersen, Karen Evensd., Aasen u. Lund.
Inger Andrea, 27/9-1840, Peder Evensen, Wivika Gundersd., S. Brækkej.
Inger Andrea, 17/2-1841, Johannes Larsen, Ingeborg Marie Larsd., Br.kl.
Inger Andrea, 30/12-1842, Peder Pedersen, Karen Olsd., u. N. Wenstøb.
Inger Andrea, 14/2-1844, Inderst Johannes Johannesen, Anne Amundsd., u. Ballestad. (Skal være Borrestad. G.S.).
Inger Andrea, 10/2-1845, Niels Nielsen, Inger Larsd., Falkum.
Inger Andrea, 15/5-1845, Kittel Olsen, Johanne Olsd., u. Ballestad.
Inger Andrea, 21/12-1845, Anders Andersen (afdød) og efterladte hustru Karen Olsd., Myhren u. Meen.
Inger Andrea, 31/3-1850, Isak Andersen, Berthe Jensd., u. Tufte.
Inger Andrea, 15/5-1850, Farver Isak Hansen Nærum, Berthe Eriksd., u. N. Brække.
Inger Andrea, 22/6-1852, Rasmus Jacobsen, Anne Kirstine Jacobsd., Riis. Død før Daabens Bekræftelse.
Inger Andrea, 18/2-1853, Isak Andersen, Berthe Jensd., Br.kl.
Inger Andrea, 5/9-1853, Rasmus Jacobsen, Anne Kirstine Jacobsd., Riis.
Inger Andrea, 2/5-1854, Christopher Halvorsen Hougerød W. og Asloug Paulsd.
Inger Andrea, 2/11-1854, Anders Pedersen og Anne Elise Danielsd., Tufte.
Inger Andrea, 1/7-1863, Arbeider, Hans Andersen, Inger Kirstine Ingebretsd., Skilbred.
Inger Andrea, 10/6-1870, Selveier, Isak Ellefsen, Aslaug Vebjørnsd., Gulset.
Inger Andrea, 14/2-1866, Gm., Ole Peter Andersen, Anne Helvig Christophersd., Glenna
Inger Andrea, 16/2-1869, Arbeider, Ole Johnsen, Anne Helvig Hansd., Engrav.
Inger Andrea, 2/7-1858, Gm., Aslak Halvorsen, Anne Larine Larsd., Sokka
Inger Andrea, 24/9-1857, Hm., Johan Andersen, Anne Karine Johannesd., und. Foss.
Inger Andrea, 27/6-1857, Inderst Ole Halvorsen, Karen Marie Jensd., Løberg.
Inger Andrea, 9/1-1870, Arbeider, Lars Jensen, Maren Karine Andersd., Borge.
Inger Andrea (NB), 27/7-1850, Pige Anne Thurine Engebregtsd., Br.kl. og Uk. Lars Simonsen, Br.kl.
Inger Andrea (Tvilling), 27/5-1863, Gm, Ole Christensen, Kirsten Maria Christensd., Aaltvedt
Inger Andrine, 13/11-1857, Leil. Hans Evensen, Thora Marie Davidsd., Bø.
Inger Andrine, 28/2-1860, Leil., Hans Evensen, Thora Marie Davidsd., Bø, Midtre
Inger Berthea, 17/8-1844, Skoleholder Hans Sivertsen Riis, Benedicte Christine Bentsd., Riis.
Inger Berthea, 21/12-1847, Jan Pedersen, Berthe Kirstine Andersd., Br.kl.
Inger Berthea, 25/2-1854, Johannes Torkildsen Aasen u. Foss og Aaste Svenkesd.
Inger Berthea, 25/12-1868, Sømand, Anders Brynjulfsen, Anne Isaksd., Aaltvedt.
Inger Carine, 16/9-1831, Ole Pedersen, Helge Nielsd., Fjelddalen.
Inger Caroline, 16/6-1848, Christopher Jensen Gran, Gurine Olsd., Br.kl.
Inger Caroline, 24/11-1848, Lars Rasmussen, Maren Maria Kittelsd., u. Strømdal.
Inger Caroline, 19/10-1851, Henrik Solvesen, Sophie Isaksd., u. Hynie.
Inger Caroline, 19/8-1855, Ingebret Pedersen og Karen Jensd. (Sted ikke nevnt. G.S.)
Inger Cathrine, 3/3-1850, Hans Jørgen Olsen, Anne Hansd., Brækkej.
Inger Dorthea, 17/5-1833, Ole Pedersen, Anne Larsd., Aarhuus.
Inger Dorthea, 27/12-1830, Peder Pedersen-Lensmand, Anne Dorthea Lund, Semb(?).
Inger Dorthea, 21/9-1841, Simon Hansen, Ingeborg Kirstine Hansd., Nyegaard.
Inger Dorthea, 15/10-1845, Simon Hansen, Ingeborg Kirstine Hansd., Nygaard u. Meen.
Inger Dorthea, 24/4-1869, Leil., Anders Gundersen, Inger Marie Eriksd., Bestul.
Inger Elisa, 1/2-1849, Lars Andersen, Maren Larsd., Brække.
Inger Elise, 9/5-1850, Christen Hansen, Karen Andersd., Aashammer.
Inger Elise, 13/2-1854, Lars Andersen N. Brækkejord, og Maren Larsd.
Inger Elise, 16/6-1869, Eier og Vognm., Erik Christiansen, Petronelle Gundersd., Borge.
Inger Elise Petrea, 9/2-1871, Arbeider, Christen Pedersen, Karen Helene Johnsd., Borgeskogen.
Inger Gurine, 11/7-1832, Knud Halvorsen, Ingeborg Olsd., Br.kl.
Inger Gurine, 16/11-1835, Amund Jensen, Karen Hansd., Mæla u.
Inger Gurine, 20/2-1852, Lars Kittelsen, Karonille Larsd.(!), u. Strømdal.
Inger Gurine, 30/6-1855, Lars Gundersen og Aslaug Marie Thronsd., Semb.
Inger Gurine, 29/7-1855, Ole Peter Hansen, Margit Johnsd., Br.kl.
Inger Gurine, 4/9-1855, Peder Christensen, Elisabeth Kirstine Iversd., Fossum.
Inger Hansine, 20/1-1832, Hans Ingebretsen, Ingeborg Jensd., Oseb.
Inger Hansine, 3/12-1844, Jens Jensen, Ingeborg Eriksd., u. Borrestad.
Inger Hansine, 13/9-1855, John Knudsen, Maren Catrine Jacobsd., u. Borrestad.
Inger Hansine, 17/10-1857, Arbeider, Zacharias Andersen, Dorthea Henriksd., Fossum.
Inger Hansine, 9/7-1871, Gm., Carl Johan Haraldsen, Karen Kirstine Hansd. Viet 15/12-1870, Sanni.
Inger Johanne, 5/3-1832, Christopher Olsen, Kirsten Jensd., Øvrum u.
Inger Johanne, 23/3-1838, Ole Engebregtsen, Ingeborg Johnsd., Sukken u. Semb.
Inger Johanne, 31/10-1843, Augen Sørensen, Marthe Christine Stodsd., Br.kl.
Inger Johanne, 4/9-1846, Niels Solvesen, Anne Maria Tolvsd., Wenstøb N.
Inger Johanne, 18/11-1848, Marcus Gundersen, Kirsten Knudsd., Aashammer.
Inger Johanne, 22/3-1863, Pige Ingeborg Østensd., Ballestad. Em. Johannes Hansen, Sørbø.
Inger Jørgine, 1/7-1861, Pige Maren Karine Nielsd., Fossum "...nu paa Tyskland." Skræddersvend Elling Ellingsen fra Bergen pt. for Skrædder Lund i Skien.
Inger Karine, 2/4-1831, Hans Johannesen, Pernille Rasmusd., Fossum.
Inger Karine, 16/11-1834, Jens Henriksen, Karen Kirstine Olsd., Bøe u.
Inger Karine, 1/9-1836, Niels Larsen, Inger Tolvsd., Fossum.
Inger Karine, 12/2-1837, Lars Sivertsen, Malene Gurine Olsd., Engrav.
Inger Karine, 14/5-1841, Ellef Olsen, Karen Elisabeth Engebregtsd., u. Fossum.
Inger Karine, 16/11-1843, Lars Halvorsen, Anne Gurine isaksd., Slettene u. Aas.
Inger Karine, 8/11-1843, Hans Halvorsen, Anne Berthea Johannesd., Br.kl.
Inger Karine, 31/10-1845, Peder Pedersen, Maren Halvorsd., u. Fjelddalen.
Inger Karine, 27/8-1846, Lars Caspersen, Marthe Gundersd., Aashammer.
Inger Karine, 3/9-1848, Lars Olsen, Magrethe Sivertsd., Ballestad.
Inger Karine, 28/9-1850, Ole Sørensen, Anne Christiansd., Aashammer.
Inger Karine, 15/4-1852, Halvor Olsen, Anne Olsd., Kiise.
Inger Karine, 14/7-1852, Aslak Paulsen, Karen Pedersd., Skriua u. Bøe.
Inger Karine, 12/5-1858, Selveier, Gunder Andersen, Kari Andersd., Limi N.
Inger Karine, 19/11-1869, Gm., David Jacobsen f. 1841, Ingeborg Larsd. 1843. Viet 11/6-1869, Skilbred.
Inger Karine, 20/12-1856, Leil., Gunder Halvorsen, Inger Marie Olsd., Mo V.
Inger Karine, 20/7-1869, Leil., Thorkild Thorkildsen, Birthe Karine Olsd., Kaasa.
Inger Karine, 21/2-1869, Inderst Anders Halvorsen, Ingeborg Johnsd., Tufte.
Inger Karine, 28/7-1859, Gm., John Aslaksen, Grethe Larsd., Grinipars., Trollsaas.
Inger Karine, 3/8-1858, Gm., Elling Halvorsen, Maren Gurine Larsd., Sokka.
Inger Karine, 5/12-1859, Leil., Peder Thorgersen, Inger Marie Haagensd., Aas, Bakken.
Inger Karine, 8/10-1865, G.br., Elling Halvorsen, Maren Gurine Larsd., Sokka.
Inger Kirstine, 1/11-1835, Peder Aslaksen, Maren Kirstine Madsd., Fossum.
Inger Kirstine, 28/4-1846, Lars Larsen Aabye, Berthe Sørensd., Meen.
Inger Kirstine, 10/12-1858, Arbeider, John Nielsen, Ingeborg Kirstine Thorsd., Fossum.
Inger Kirstine, 14/11-1863, Gm., Gunder Olsen, Maren Gurine Andersdat, Lid
Inger Kirstine, 24/10-1864, Inderst, Simen Pedersen, Ingeborg Eriksd., Sem.
Inger Kirstine, 25/6-1859, Hammersmed, Halvor Gundersen, Karen Trondsd., Aas, Aashammeren.
Inger Kirstine, 27/6-1866, Skomager, Simon Pedersen, Ingeborg Eriksd., Sem.
Inger Kirstine, 4/5-1866, Pige Kirsten Hansd. fra Frogner, Em.Lars Svenkesen Fossum pt. Skilbred.
Inger Kirstine, 9/10-1869, Leil., Ole Nielsen, Anne Nielsd., Kise.
Inger Kirstine (NB), 18/12-1836, pigen Andrea Lorentzd. Fossum. Opgiver som Barnefader: Uk. Niels Hansen paa Folloug. Opgivet af pigens fader Lorentz Larsen og Solve Sørensen Hynie.
Inger Larine, 17/8-1834, Niels Larsen, Marie Torkildsd., Oseb.
Inger Magrethe, 8/10-1836, Ole Hansen, Kirsten Larsd., Ramsaas.
Inger Magrethe, 26/7-1839, Ole Olsen, Karen Madsd., Follestad.
Inger Magrethe, 18/10-1842, Anders Andersen, Inger Magrethe Pedersd., Br.kl.
Inger Magrethe, 22/1-1851, Isak Thronsen, Kirsten Andersd., Nygaard.
Inger Magrethe, 20/2-1852, Ellef Evensen, Karen Andrea Olsd., S. Brækkej.
Inger Margrete, 22/4-1831, Christian Nielsen, Margrete Nielsd., Gjelden (Hjellen).
Inger Margrete, 5/3-1849, Peder Hansen, Anne Isaksd., Meen.
Inger Margrethe, 26/4-1869, Leil., Ole Sørensen, Marthe Nielsd., u. Ballestad.
Inger Maria, 22/1-1834, Erik Ingebrigtsen, Karen Kirstine Knudsd., Venstøb N.
Inger Maria, 19/2-1830, Niels Nielsen, Inger (Berthe) Maria Andersd., Bøe.
Inger Maria, 3/4-1833, Jacob Halvorsen, Maren Helen Johnsd., Brekke N.
Inger Maria, 11/4-1835, Daniel Aslaksen, Gurine Andrea Eriksd., Tufte.
Inger Maria, 18/4-1835, Lars Larsen, Anne Olsd., Kiær.
Inger Maria, 12/9-1833, Ole Gulliksen, Gunild Nielsd., Follestad.
Inger Maria, 17/12-1832, Jens Aslaksen, Lene Olsd., Bøe u.
Inger Maria, 8/12-1836, Anders Andersen, Inger Magrethe Pedersd., Br.kl.
Inger Maria, 12/12-1840, Svend Andersen, Anne Christophersd., Lien u. Fossum.
Inger Maria, 9/12-1840, Andreas Nielsen (død), Anne Gurine Hansd., u. Fossum.
Inger Maria, 9/4-1841, Aslak Olsen, Maren Larsd., Gaasehølen.
Inger Maria, 15/8-1841, Even Abrahamsen, Berthe Trulsd., Fossum.
Inger Maria, 1/4-1842, John Gundersen, Karen Andersd., Rønningen u. Løberg.
Inger Maria, 2/12-1844, Isak Gundersen, Karen Jahnsd., Fossum. Døde før Hjemmedaabens Konf.
Inger Maria, 24/6-1845, Knud Jørgensen, Helvig Halvorsd., u. Løberg N.
Inger Maria, 21/4-1846, Isak Tollefsen, Maren Kirstine Fredriksd., u. Lie.
Inger Maria, 25/12-1845, Isak Gundersen, Karen Jahnsd., Svarverplads u. Moe.
Inger Maria, 9/9-1846, Halvor Rasmussen, Anne Olsd., Jønnevald.
Inger Maria, 30/6-1847, Anders Svendsen, Anne Eriksd., Fossum.
Inger Maria, 24/10-1847, Halvor Olsen, Maren Simonsd., Aas.
Inger Maria, 15/3-1848, Tolv Nielsen, Ingeborg Kiøstolfsd., u. Bratsberg.
Inger Maria, 18/5-1849, Jens Olsen, Ingeborg Olsd., Stulen.
Inger Maria, 1/10-1850, Torger Johnsen, Maria Olsd., Kittilrød.
Inger Maria, 1/12-1850, Hans Olsen, Anne Serine Anumdsd., Baaserød.
Inger Maria, 23/7-1852, Gunder Aslaksen, Kirsten Nielsd., u. Bøe.
Inger Maria, 1/1-1854, Ole Johnsen Skiefjeld og Gunild Hansd.
Inger Maria, 12/11-1854, Gunder Larsen og Maren Jørgensd., Kjær.
Inger Maria, 6/6-1861, Arbeider, Niels Gundersen, Inger Larsd., Meen.
Inger Maria (NB), 12/6-1840, Lars Halvorsen, Anne Magrethe Solvesd. Uægte født. Forældrene er siden Ægteviede.
Inger Marie, 12/2-1830, Christian Christiansen-Skomager, Ingeborg Marie Nielsd., Bratsberg u.
Inger Marie, 20/4-1831, Halvor Olsen, Karen Aslaksd., Brækkej.
Inger Marie, 14/6-1833, Paul Aslaksen, Gunild Rasmusd., Bøe N.
Inger Marie, 19/6-1834, Ener Olsen, Gurine Larsd., Sneltvedt.
Inger Marie, 10/11-1831, Halvor Aslaksen, Kirsten Halvorsd., Berg.
Inger Marie, 29/1-1841, Einer Olsen, Gurine Larsd., Sneltvedt.
Inger Marie, 21/11-1845, Niels Evensen, Anne Andersd., S. Brækkej.
Inger Marie, 17/3-1846, Niels Gundersen, Maren Christensd., Fossum.
Inger Maria, 13/3-1850, Hans Jacob Larsen, pige Marthe Thorsd., Brækkej. S. Forældrene er siden Ægtevied i Skien.
Inger Marie, 9/8-1855, Flaademand Andreas Christensen og Hustru Thore Marie Sørensd., Follestad.
Inger Marie, 22/2-1856, Hans Olsen og Anne Serine Amundsd., Baaserød.
Inger Marie, 1/1-1859, Arbeider, Ingebret Andersen, Anne Dorthea Olsd., Mæla
Inger Marie, 1/8-1862, Leil., Johannes Jensen, Gunhild Ellingsd., Ballestad, u.
Inger Marie, 13/3-1862, Arbeider, Amund Andersen, Ingeborg Kirstine Ingebretsd., Aas.
Inger Marie, 14/12-1858, Hammersmed, Christen Hansen, Karen Andersd., Aas - Aashammeren
Inger Marie, 18/4-1863, Arbeider, Aslak Gundersen, Marie Halvorsd., Fossum.
Inger Marie, 22/1-1858, Gm. Gunder Gundersen, Karen Johanne Christensd., Ballestad N.
Inger Marie, 23/10-1858, Hm., Christen Pedersen, Karen Hellene Johnsd., Skifjell.
Inger Marie, 27/12-1860, Hm., Østen Gundersen, Helvig Nielsd., Hyni
Inger Marie, 28/11-1860, Snedker Christian Julius Knudsen, Mariane Abrahamsd., Borge, u.
Inger Marie, 31/10-1858, Bjelkehugger Ole Rønniksen, Inger Christensd., Borgeskogen
Inger Marie, 6/8-1861, Gm. Nikolai Christian Pedersen, Anne Maria Johnsd., Tufte
Inger Marie, 7/5-1858, Hm., Østen Gundersen, Helvig Nielsd., Hyni
Inger Marie, 8/4-1860, Værksarb., Zacharias Nielsen, Karen Svenkesd., Fossum.
Inger Marie (Tvilling), 3/5-1837, Claus Nielsen, Ingeborg Christensd., Br.kl.
Inger Marthea, 24/10-1859, Gm. Ole Olsen, Ingeborg Johanne Isaksd., Sørbø
Inger Martine, 16/11-1842, Niels Jensen, Jørgine Rasmusd., Lien u. Fossum.
Inger Mathea (Tvilling), 19/10-1863, Skrædder Kittil Olsen, Karen Birgitte Arnesd., Meen.
Inger Mathilde, 15/1-1858, Forpakter Niels Jensen, Ingeborg Kirstine Jacobsd., Bøle.
Inger Olava, 9/11-1836, Knud Halvorsen, Ingeborg Olsd., Br.kl.
Inger Olava, 23/11-1864, Matros, Lars Olsen, Birthe Isaksd., Ballestad, u.
Inger Olava, 25/12-1858, Leil., Niels Isaksen, Johanne Ernstine Johannesd., Skyer
Inger Olava (NB), 5/12-1847, Pige Aslaug Olsd. Holmen i Puttene. Angiver som Barnef.: Søemand Hans Pedersen fra Drammen.
Inger Olia, 10/8-1849, Ole Olsen, Maren Karine Jacobsd., Svinholt.
Inger Oline, 24/2-1849, Niels Tollefsen, Gunhild Olsd., u. Meen.
Inger Othilde, 18/10-1841, Anders Engebregtsen, Anne Kirstine Olsd., Oseb.
Inger Petrea, 29/1-1836, Anders Andersen, Karine Pedersd., Myren u. Nøglegaard.
Inger Regine, 2/12-1856, Snedker, Ellef Halvorsen Nordrum, Anne Olea Gundersd., Br.Kleven.
Inger Sophie, 16/11-1844, Hans Pedersen, Maren Nielsd., Br.kl.
Inger Sophie, 19/12-1866, Matros, Ole Salvesen, Maren Olsd., Borge.
Inger Thomine, 18/7-1841, Tomas Lassesen, Birgitte Dorthea Eriksd., Oseb. (Fars fornavn rettet. G.S.)
Inger Thomine, 13/3-1842, Skoleholder Anders Jensen Lien, Dorthea Thoresd., und. Mæhla.
Inger Thomine, 17/9-1848, Anders Jensen Lie, Dorthea Thoresd., u. Mæhla.
Inger Thorine, 17/6-1858, Hm., Reier Andersen, Marthe Thorsd., Tufte - Hjelsmyr.
Inger Thurine, 9/3-1837, Halvor Larsen, Marthe Magrethe Larsd., N. Ballestad.
Inger Thurine, 19/6-1850, Ole Pedersen, Gunild Thronsd., Sandbakken u. Tufte.
Inger Turine, 16/2-1834, Thord Nielsen, Inger Sørensd., Høiset.
Inger Turine, 1/5-1864, Arbeider, Halvor Nielsen, Ingeborg Halvorsd., Sem.
Inger Turine, 28/4-1861, Hm., Isak Andersen, Inger Turine Nielsd., Meen, Askildsaasen.
Ingmar Andreas, 29/9-1871, Arbeider, Johannes Augensen, Anne Kirstine Andersd., Bratsberg.
Ingvald Halvardius (Uægte), 24/1-1869. Moder: Pige Hansine Halvorsd., Borge. Fader: Uk. Styrm. Ingvald Johnsen, Brevig.
Ingvard, 10/10-1846, Procurator Georg Pettersen og Frue Thora Resch, Bratsberg.
Ingvold, 9/4-1847, Hans Ingvoldsen, Ingeborg Jacobsd., Teigen u. Moe.
Isak, 24/2-1833 (Uægte), Moder: Pige Sara Isaksd., u. Hynie, Fader: Anund Brynjolfsen Brække S.
Isak, 2/3-1831, Niels Larsen, Maria Torkildsd., Oseb.
Isak, 5/3-1834, Ole Hansen Tyri, Ingeborg Isaksd., Br.kl.
Isak, 23/3-1835, Ole Christensen, Kirsti Andersd., Skilbred.
Isak, 19/4-1834, John Olsen, Ingeborg Isaksd., Skiefjeld u. Meen.
Isak, 24/5-1832, Niels Jacobsen, Karen Isaksd., Skogsrød u.
Isak, 8/6-1836, Søren Christensen, Ingeborg Pedersd., Aashammer.
Isak, 11/6-1836, Hans Jacobsen, Anne Gundersd., Ballestad.
Isak, 25/6-1831, Arne Isaksen, Ingeborg Madsd., Hynie.
Isak, 19/8-1830, Bengt Jacobsen, Marte Isaksd., Bratsbergskov.
Isak, 3/10-1833, Anders Gundersen, Karen Kirstine Andersd., Bekkevald.
Isak, 25/10-1835, Hans Olsen, Karen Olsd., Brekkej. S.
Isak, 29/10-1834, Niels Nielsen, Karen Nielsd., Kleven.
Isak, 14/11-1830, Niels Børresen, Sophie Isaksd., Br.kl.
Isak, 15/11-1832, Ole Christiansen, Anne Olsd., Fossum.
Isak, 27/11-1831, John Johnsen, Anne Andersd., Kolkinn.
Isak, 14/12-1835, Halvor Torstensen, Maren Magrethe Isaksd., Skilbred.
Isak, 15/12-1833, Hans Isaksen, Inger Andersd., Frogner.
Isak, 17/12-1832, Niri Knudsen, Anne Carine Mathiasd., Gulsæt.
Isak, 27/12-1830, Gunder Isaksen, Inger Sondresd., Meen u.
Isak, 6/10-1836, Ole Olsen, Karen Olsd., Fætkjen.
Isak, 10/11-1836, Ole Isaksen, Kirsten Halvorsd., Brækkej. N.
Isak, 2/10-1837, Even Gundersen, Maria Isaksd., Br.kl.
Isak, 3/11-1837, Jens Isaksen, Anne Magrethe Pedersd., Foss N. u.
Isak, 21/1-1838, Isak Isaksen, Kirsten Larsd., Bratsbergskoven.
Isak, 21/6-1838, Ole Olsen Bugslaatten, Aslaug Isaksd., Br.kl.
Isak, 19/6-1838, Anders Amundsen, Elen Maria Isaksd., Borgeskoven.
Isak, 13/7-1839, Knud Jørgensen, Helvig Halvorsd., Goupaasen u. Frogner.
Isak, 29/3-1840, Aslak Halvorsen, Anne Helvig Madsd., N. Aas.
Isak, 3/5-1840, Jørgen Kiøstolfsen, Anne Kirstine Isaksd., i Follestad.
Isak, 10/3-1840, Jens Jacobsen, Marthe Larsd., u. Sølie.
Isak, 25/3-1841, Niels Andersen, Karen Gundersd., Bakken.
Isak, 1/6-1841, Ole Nielsen, Magrethe Isaksd., Troldsaas u. Grinie.
Isak, 21/9-1841, Knud Larsen, Anne Isaksd., Bratsbergskougen.
Isak, 27/12-1841, Tov Larsen, Anne Isaksd., Fossum.
Isak, 20/2-1842, Niels Isaksen, Gunild Maria Johannesd., Sætret i Luxefield.
Isak, 12/1-1842, Ole Olsen, Inger Isaksd., S. Brække.
Isak, 25/3-1843, Jens Olsen, Ingeborg Olsd., Stulen (Ophoug).
Isak, 23/9-1843, Lars Nielsen, Kirsti Larsd., Løberg.
Isak, 12/6-1845, Lars Isaksen, Anne Dorthea Nielsd., Skyer.
Isak, 22/5-1845, Lars Andersen, Anne Maria Olsd., Skiefjeld.
Isak, 10/9-1845, Lars Halvorsen, Anne Gurine Isaksd., Slettene u. Aas.
Isak, 11/9-1845, Peder Hansen, Anne Isaksd., Meen.
Isak, 8/11-1845, Torsten Webiørnsen, Marthe Kirstine Isaksd., u. Gulseth.
Isak, 28/3-1846, Lorentz Christian Isaksen, Petronelle Gundersd., Br.kl.
Isak, 27/12-1846, Ole Isaksen, Elisabeth Borgersd., Steensrød u. Løberg.
Isak, 17/10-1847, Mathias Gundersen, Maria Eriksd., Ramsaas.
Isak, 22/9-1849, Anders Isaksen, Marthe Karine Halvorsd., Brændsæter u. Moe.
Isak, 30/12-1849, Even Olsen, Maria Anne Anundsd., Sørbøe.
Isak, 14/7-1850, Einar Olsen, Gurine Larsd., Sneltvedt N.
Isak, 24/12-1850, Lars Andersen, Maren Larsd., N. Brækkej.
Isak, 5?/12-1850, Halvor Olsen, Anne Isaksd., S. Brækkej.
Isak, 9/4-1851, Niels Gundersen, Inger Larsd., Steensaasen u. Løberg (!). Død før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Skoleholder Ole Hobæk.
Isak, 28/5-1851, Ole Olsen, Kirsten Dorthea Isakd., Mindaas u. Meenstad.
Isak, 25/10-1851, Hans Olsen, Gunild Pedersd., u. Frogner.
Isak, 1/7-1852, Einar Olsen, Gurine Larsd., N. Sneltvedt.
Isak, 3/12-1853, Jacob Pedersen Olger, Maren Olsd., S. Brækkej.
Isak, 5/4-1854, Lars Hansen Grinie S. og Maren Isaksd.
Isak, 27/7-1854, Halvor Borgersen Bratsberg og Anne Henriksd.
Isak, 2/10-1854, Halvor Olsen og Anne Amundsd., Otterholt.
Isak, 8/10-1854, Ole Eriksen og Ingeborg Halvorsd., Tufte-Eiet.
Isak, 26/9-1855, Jens Isaksen og h. Anne Helvig Johnsd., Rønningen i Luxefjeld.
Isak, 26/12-1855, Hans Andreas Antoniussen og h. Olea Jensd., Follestad.
Isak, 1/1-1856, Hans Sørensen og Maren Isaksd., Myhren.
Isak, 21/5-1856, Østen Halvorsen og Maren Johnsd., Br.kl.
Isak, 11/9-1861, Gm., Ole Andersen, Anne Sophie Amalie Kløcker, Hauen
Isak, 14/1-1863, Arbeider, Lars Isaksen, Ingeborg Olsd., Sørbø
Isak, 14/5-1859, Leil., Even Olsen, Maren Isaksd., Løberg
Isak, 16/3-1862, Arbeider, Lars Isaksen, Anne Andersd., Borgestadholmen
Isak, 16/7-1868, Arbeider, Christen Isaksen, Karen Marie Mathiasd., Borge.
Isak, 17/6-1860, Gm., Lars Larsen, Ingeborg Isaksd., Ballestad N.
Isak, 19/8-1863, Arbeider, Halvor Borgersen, Anne Henriksd., Bratsbergskogen
Isak, 20/12-1860, Gm. sønn, Gunder Isaksen, Karen Marie Andersd., Espedalen
Isak, 20/7-1862, Gm., Ole Isaksen, Karen Sophie Pedersd., Espedalen
Isak, 21/11-1862, Gm, Niels Isaksen, Johanne Ernstine Johannesd., Skyer
Isak, 21/11-1870, Gm., Peder Olsen, Anne Amundsd., Sørbø.
Isak, 21/6-1861, Hammersmed, Ole Sørensen, Anne Christiansd., Aas, Aashammeren.
Isak, 21/6-1863, Leil., Johan Nikolaisen, Karen Isaksd., Mo
Isak, 22/2-1861, Gm., John Jacobsen, Inger Johanne Andersd., Venstøp.
Isak, 22/5-1859, Skibstømmermand, Daniel Isaksen, Anne Larsd., Borgestadholmen
Isak, 23/11-1868, Skomager, Ole Isaksen, Maren Christophersd., Lid.
Isak, 23/1-1871, Inderst Markus Isaksen, Maren Elisabeth. Viet 10/11-1870, Klepp.
Isak, 25/8-1857, Leil. Jens Olsen, Gurine Isaksd., Løberg..
Isak, 25/8-1866, Arbeider, Ingebret Andersen, Karen Olsd., Tufte, Sandbakken.
Isak, 27/2-1868, Pige Birthe Marie Thygesd., Falkum. Uk., Arbeider Isak Andersen Skogen, Solum.
Isak, 28/4-1864, Hm., Christen Nielsen, Gurine Sørensd., Kleven, Bjerkekollen.
Isak, 28/7-1871, Gm., Hans Isaksen, Inger Maria Nielsd., Riis.
Isak, 29/5-1861, Gm., Jens Zachariasen, Karen Aslaksd., Kleven.
Isak, 30/1-1857, Leil., Halvor Isaksen, Ingeborg Lukasd., Stulen N.
Isak, 31/7-1857, Inderst Lars Isaksen, Marthe Haagensd., Riis.
Isak, 4/10-1857, Leil. Abraham Olsen, Live Olsd., Listul.
Isak, 5/9-1865, Inderst, Ole Jacobsen, Karen Olsd., Mo - Ekornrød.
Isak, 7/1-1862, Skomager, Simon Pedersen, Ingeborg Eriksd., Sem.
Isak, 8/10-1859, Arbeider, Niels Gundersen, Inger Larsd., Haukeraasen.
Isak, 8/10-1862, Arbeider, Niels Olsen, Andrea Sørensd., Fjelldal
Isak, 9/10-1869, Arbeider Johannes Jensen, Gunhild Ellingsd., Bøle.
Isak (tvilling), 26/6-1840, Isak Halvorsen, Maren Pernille Fredriksd., Hiemedøbt af Christine Bommen. Døde før Daabens Konfirmation.
Isak (tvilling), 13/3-1849, Christen Jacobsen, Maren Margrethe Hansd., Lie. Døde før Hjemmedaabens Stadfæstelse.
Isak (tvilling), 14/10-1867, Arbeider, Peder Sørensen, Marthe Kirstine Madsd., Fossum.
Isak Hansen, 1/5-1832, Anthoni Hansen, Ingeborg Nielsd., Br.kl.
Isak Jensen, 2/6-1852, Ebbe Stadsholm Raaberg, Anne Helene Isaksd., N. Brækkej.
Isak Martinius, 1/8-1847, Afdøde Isak Christensen og efterladte Enke Maren Christine Christensd., Br.kl.
Isak Olaus, 7/9-1834, Søren Olsen, Maren Christine Hansd., Oseb.
Isak Severin, 1/10-1859, Former, Henrik Solvesen, Iverine Sophie Isaksd., Hyni
Ivella Henriette, 11/9-1833, Iver Førre, Maren Elise Hansd., Bratsberg.
Iver, 19/4-1831, Hans Peter Olsen, Margith Iversd., Oseb.
Iver, 12/5-1836, Svend Andersen, Anne Christophersd., Fossum, u.
Iver, 13/6-1831, Christen Olsen, Ingeborg Andersd., Sølie.
Iver, 27/9-1839, David Iversen Førre, Karen Johanne Gundersd., (Br.kl.?).
Iver, 1/6-1841, Knud Peter Christophersen, Karen Iversd. Fossum.
Iver, 7/4-1844, Arbeidsmand Iver Jacobsen, Turine Larsd., u. Borge Ø. Død inden Hjemmedaabens Confirmation.
Iver, 31/3-1845, Jacob Iversen, Andrea Halvorsd., u. Aas.
Iver, 9/8-1856, Niels Jensen Fossum og Margrethe Halvorsd.
Iver Christian, 27/4-1834, Abraham Iversen, Kirsten Christine Gundersd., Follestad.
Iver Johan, 25/12-1850, Isak Jacobsen, Gunhild Iversd., u. Borge Ø.
Iverine Sophie, 6/12-1858, Hm., Erik Sørensen, Iverine Sophie Tollefsd., Aashammeren.