Fødte barn i Gjerpen 1815 - 1872

(C) Gard Strøm.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V/W Y/Z Ø Aa/Å

Nanna Marie, 11/3-1865, Smed, Niels Nielsen (Lysager G.S.), Johanne Marie Larsd., Sneltvedt.
Nella, 3/2-1839, Erik Pedersen, Karen Nielsd., Frogner u.
Nella, 3/6-1845, Afdøde Niels Halvorsen og Magrethe Jacobsd., Bøe.
Nella, 5/10-1870, Arbeider, Tollef Nielsen, Gunhild Marie Olsd., Sneltvedt - Roligheten.
Nella (NB), 4/3-1838, Niels Nielsen, Karen Nielsd., Kleven.
Nella Karine, 29/6-1865, Inderst, Johannes Thorkildsen, Aasta Svenkesd., Skilbred.
Nella Lovise, 27/10-1865, Leil., Niels Danielsen, Inger Olsd., Bø -Gromstulen.
Nicolay, 29/8-1835, Daniel Pedersen, Grethe Wollers, Wenstøb.
Nicolay, 14/10-1832, Niels Levorsen Houen, Pernille Jacobsd., Houen u. Berreberg.
Nicolay, 5/7-1841, Nicolay Nicolaysen, Aase Endresd., u. Mæhla.
Nicolay, 20/11-1850, Niels Andersen, Anne Karine Nielsd., u. Ø. Borge.
Nicolay, 25/2-1853, Engebregt Johannessen, Joachime Andrea Gundersd., Br.kl.
Nicolay (tvilling), 28/9-1840, Kiøbmand Hans Eleonardus Møller, Amborg Laura født Aall, Aakre.
Nicolay Abraham Holten, 5/1-1838, Herman Bagger - Proprietair, Marthe Elise f. Winther.
Nicoline, 21/2-1831, Niels Tiøstelsen Holt, Elisabeth Danielsd., Br.kl.
Nicoline, 30/7-1835, Niels Nielsen, Margrethe Maria Pedersd., Tysland.
Nicoline, 12/11-1833, Simon Gulliksen, Anne Nielsd., Brække S.
Nicoline, 20/5-1837, Ole Nielsen, Magrethe Isaksd., Troldsaas. Hiemedøbt af Halvor Torkildsen.
Nicoline, 5/8-1840, Anders Nielsen, Maren Iversd., N. Brækkej.
Nicoline, 16/12-1844, Simon Christensen, Cathrine Knudsd., Aarhuus.
Nicoline, 2/7-1845, Isak Eriksen, Anne georgine Torjusd., Br.kl.
Nicoline, 13/4-1846, Søren Nielsen, Andrea Christensd., N. Brækkej.
Nicoline, 22/5-1846, Hans Nielsen, Anne Gurine Nielsd., Fossum.
Nicoline, 16/4-1851, Even Abrahamsen, Berthe Trulsd., Fossum.
Nicoline, 12/11-1853, Erik Halvorsen, Christiane Andersd., Br.kl.
Nicoline, 10/11-1855, Gaardmand Svenung Nielsen og h. Inger Olsd., Aarhuus.
Nicoline (NB), 7/10-1839, Enke Anne Magrethe Solvesd. Oseb. Angiver som Barnefader uk. John Nielsen, Matros, Oseb.
Nicoline (Uægte), 10/6-1835, Moder: Pigen Anne Jacobsd. Oseb., Fader: Uk. Niels Larsen Hasler af Eidanger.
Nicoline Christiane, 15/10-1847, Gunder Børresen, Maren Michelsd., Ballestad.
Nicoline Christine, 20/11-1850, Abraham Pedersen, Anne Gurine Christiansd., Wenstøb.
Nicoline Dorthea, 16/2-1837, Peder Pedersen - Lensmand, Anne Dorthea Lund, Limie. Hiemedøbt af Klokker Lund.
Nicoline Frederikke, 28/2-1844, Arbeidsmand Zacharias Nielsen, Ingeborg Andrea Frederiksd., Fossum.
Nicoline Henrikke, 2/9-1830, Aslak Halvorsen, Anne Gurine Nielsd., Br.kl.
Nicoline Josephine Marie, 14/10-1839, Skræddermester- Kirkegaard, Maren Johannesd. Biørnestad, Br.kl.
Nicoline Magrethe, 17/3-1844, Christian Christiansen, Georgine Pedersd., Br.kl.
Nicoline Severine, 30/1-1840, Paul Nielsen, Dorthea Halvorsd., Br.kl.
Niels, 17/1-1835, Niels Nielsen, Karen Jørgensd., Marker u. Grinie.
Niels, 25/1-1830, Peder Ingebrigtsen, Johanne Marie Andersd., Fossum.
Niels, 29/1-1836, Hans Olsen, Karen Christensd., Oseb.
Niels, 11/2-1836, Ole Gullichsen, Gunild Nielsd., Follestad.
Niels, 14/2-1834, Christopher Nielsen, Marthe Ingebrigtsd., Holm.
Niels, 19/2-1831, Halvor Nielsen, Ingeborg Danielsd., Lyngaasen.
Niels, 25/2-1831, Niels Thorsen, Maren Knudsd., Grinie S.
Niels, 7/3-1832, Christian Christiansen, Ingeborg Maria Nielsd., Br.kl.
Niels, 18/3-1835, Ole Olsen, Anne Aslaksd., Tvedten.
Niels, 23/3-1834, Knud Jacobsen Kasted, Anne Olsd., Kasted u. Foss.
Niels, 5/4-1835, Anders Larsen, Karen Andersd., Bakken.
Niels, 14/4-1830, Gunder Nielsen, Anne Svendsd., Aarhuus u.
Niels, 15/4-1831, Harald Mathisen, Gunhild Tovsd., Aaltved.
Niels, 22/4-1834, Harald Rasmussen, Anne Carine Andersd., Lie gaard.
Niels, 2/5-1833, Even Nielsen, Gurine Torbjørnsd., Løberg.
Niels, 4/5-1834, Andreas, Nielsen, Kirsten Marie Sørensd., Br.kl.
Niels, 5/6-1835, Ole Sigurdsen, Maria Torstensd., Kittelrød u. Rising.
Niels, 17/6-1832, Niels Børresen, Karen Nielsd., Brække S. u.
Niels, 25/6-1830, Niels Levorsen, Pernille Jacobsd., Houen u. Berreberg.
Niels, 3/7-1832, Erik Hendriksen Grosvald, Marte Johannesd., Fossum.
Niels, 26/7-1832, Hans Jacob Johansen, Marthe Maria Nielsd., Brækkej. S.
Niels, 9/8-1830, Niels Børresen, Karen Nielsd., Venstøb S.
Niels, 12/8-1830, Anders Hansen, Maren Margrete Jacobsd., Kragetoe.
Niels, 3/9-1835, Niels Nielsen, Sara Nielsd., Aamodt.
Niels, 14/10-1833, Søren Jensen, Ingeborg Nielsd., Br.kl.
Niels, 20/10-1833, Gunner Halvorsen, Maren Nielsd., Br.kl.
Niels, 31/10-1835, Johannes Andersen, Berthe Andersd., Bøe u.
Niels, 5/11-1830, Ole Torbjørnsen, Anne Hansd., Marker.
Niels, 6/11-1832, Anders Johnsen, Mari Sørensd., Moe u.
Niels, 17/11-1835, Jørgen Torbjørnsen, Karen Maria Nielsd., Grinie.
Niels, 1/12-1830, Ole Nielsen, Anne Aslaksd., Br.kl.
Niels, 6/12-1833, Hans Nielsen, Aslaug Marie Johnsd., Bøe N.
Niels, 12/12-1832, Anders Olsen, Marie Hansd., Bøe M.
Niels, 18/12-1835, Gunnuld Nielsen, Marthe Maria Carlsd., Semb.
Niels, 20/12-1832, Ole Alfsen, Berthe Maline Larsd., Baaserød u.
Niels, 22/12-1834, Asle Nielsen, Inger Hansd., Mela lille.
Niels, 21/3-1836, Christen Christiansen, Inger Magrethe Nielsd., Aarhuus.
Niels, 1/4-1837, Niels Abrahamsen, Karen Olsd., Wattenberg.
Niels, 22/6-1837, Engebregt Olsen, Karen Kirstine Larsd., Bækkevold. Hiemedøbt af Hans Sivertsen Riis.
Niels, 1/8-1837, Rasmus Jensen, Mari Hansd., Furuvald.
Niels, 21/10-1837, Jacob Isaksen, Live Hansd., Ougestad u. Hiemedøbt af Skolel. Hans Riis. Døde før Daabs Konfirm.
Niels, 21/3-1838, Ole Nielsen, Kirstine Johannesd., Grumstulen u. Bøe.
Niels, 19/5-1838, Jens Aslaksen, Lene Olsd., Bøe. Hiemedøbt af Halvor Hoppestad. Døde før Daabens Konfirmation.
Niels, 23/5-1839, Christian Nielsen, Anne Abrahamsd., Biørndalen u. Bøe.
Niels, 21/5-1839, Anders Andersen, Thone Nielsd., Tydsland u. Strømdal. Døde før Hjemmedaabens konfirmation, Hjemmedøbt af Skolel. Anders Lie.
Niels, 2/5-1839, Niels Jensen, Anne Maria Madsd., Lien u. Bøe.
Niels, 20/8-1839, Lars Olsen, Marthe Hansd., Rødningen u. S. Ballestad.
Niels, 13/10-1839, Morten Eriksen, Anne Halvorsd., Mæhla N. u.
Niels, 11/1-1840, Ole Nielsen, Margith Jahnsd., Tysland u. Strømdal.
Niels, 30/4-1840, Niels Nielsen, Karen Nielsd., Kleven.
Niels, 8/6-1840, Anders Olsen, Anne Larsd., Sølie.
Niels, 27/7-1840, Hans Olsen, Anne Nielsd., u. Meen.
Niels, 12/9-1840, Lars Nielsen, Kirsti Larsd., S. Løberg.
Niels, 18/12-1840, Halvor Olsen, Karen Aslaksd., und. N. Brække.
Niels, 10/1-1841, Hans Nielsen Berg, Inger Nielsd., Br.kl.
Niels, 13/10-1841, Niels Larsen, Marie Torkildsen, Oseb.
Niels, 24/6-1841, Halvor Nielsen, Ingeborg Maria Ellefsd., u. Hynie.
Niels, 7/10-1841, Jacob Larsen, Maren Nielsd., Høiseth.
Niels, 17/12-1841, Christen Hansen, Anne Maria Jacobsd., Sanden.
Niels, 18/4-1842, Niels Michelsen, Karen Mathiasd., Gulseth.
Niels, 14/5-1842, Johannes Larsen, Maren Nielsd., Fossum.
Niels, 10/5-1842, Christen Larsen, Ingeborg Hansd., u. Moe.
Niels, 9/6-1842, Peder Jensen, Svennoug Gundbiørnsd., Dybedal.
Niels, 8/8-1842, Rasmus Nielsen, Inger Gundersd., Fossum.
Niels, 23/6-1842, Hasle Nielsen, Inger Halvorsd., u. Mæhla.
Niels, 7/3-1843, Peder Aslaksen, Maren Kirstine Madsd., Fossum.
Niels, 27/11-1843, Christopher Nielsen Holt, Christiane Hansd., Br.kl.
Niels, 4/5-1844, Gaardmand Hans Andersen, Marthe Nielsd., Foss mellem.
Niels, 18/4-1844, Huusmand Niels Pedersen, Kirsten Olsd., Flittig u. Moe.
Niels, 26/8-1844, Ole Nielsen, Marthe Nielsd., Skyer.
Niels, 26/1-1845, Christian Nielsen, Anne Pedersd., Kleven.
Niels, 12/6-1845, Anders Andersen, Thone Nielsd., u. Strømdal.
Niels, 14/11-1845, Niels Thorbiørnsen, Berthe Thorbiørnsd., u. N. Løberg.
Niels, 6/3-1846, Anders Nielsen, Mari Torgrimsd., Dahle i Luxef.
Niels, 11/2-1846, Ole Christensen, Anne Johnsd., Kolkinn.
Niels, 9/2-1846, Andreas Madsen, Mari Nielsd., Kuttere u. Foss anden.
Niels, 9/7-1846, Christen Nielsen, Gurine Sørensd., u. Doxrød.
Niels, 29/8-1846, Anders Nielsen, Karen Christensd., Lien u. Meen.
Niels, 16/1-1847, Fredrik Christian Styhr, Kirsten Maria Nielsd., u. Strømdal.
Niels, 5/7-1847, Knud Nielsen, Adamine Gregoriusd., Aamodt.
Niels, 7/7-1847, Ole Nielsen, Ingeborg Gundersd., Stulen (Søndre).
Niels, 31/5-1847, Ole Olsen, Ingeborg Rollefsd., Drengen i Luxefjeld.
Niels, 28/11-1847, Lars Isaksen, Anne Dorthe Nielsd., Skyer. Død førend Daabens Bekræftelse.
Niels, 28/1-1848, Christian Christiansen, Georgine Pedersd., Kiær.
Niels, 17/5-1848, Afdøde Niels Hansen og Efterladte Enke Ingeborg Sørensd., Hoppestul i Sandsværd. Hjemmedøbt af Hans Olsen Brække.
Niels, 2/7-1848, Peder Engebregtsen, Johanne Andersd., u. Fossum.
Niels, 5/4-1848, Niels Engebregtsen, Anne Nielsd., Øgter.
Niels, 13/1-1849, Lars Isaksen, Anne Dorte Nielsd., Skyer.
Niels, 18/3-1849, Christen Nielsen, Anne Christine Abrahamsd., Hoppestad.
Niels, 25/5-1849, Tosten Jonsen, Anne Tomine Halvorsd., Høglie.
Niels, 22/5-1849, Halvor Halvorsen, Berthe Nielsd., u. Hynie.
Niels, 2/3-1850, Christen Rasmussen, Anne Kirstine Larsd., Fossum, egentlig Mid. Wenstøb.
Niels, 27/3-1850, Andreas Madsen, Mari Nielsd., Kuttere.
Niels, 7?/4-1850, Ole Olsen, Ingeborg Rollefsd., Drengen i Luxefjeld.
Niels, 13/11-1850, Svend Helgesen, Anne Gunhilde Nielsd., Gulseth.
Niels, 2/3-1851, Peder Johnnessen, Berthe Karine Olsd., Grinilie.
Niels, 28/8-1851, Christen Nielsen, Anne Christine Abrahamsd., Hoppestad.
Niels, 27/2-1852, Ole Olsen, Sara Jensd., Oterholt.
Niels, 5/10-1852, Søren Nielsen, Maren Sybille Olsd., Kolkinn.
Niels, 16/3-1853, Ole Andersen, Dorthe Olsd., Øgter.
Niels, 17/7-1853, Peder Johannessen, Berthe Karine Olsd., Grinilie. Død før Daabens Bekræftelse.
Niels, 6/4-1854, Torger Johnsen Sollie og Hustr. Marie Larsd.
Niels, 22/10-1854, Gunder Aslaksen og Kirsten Nielsd., Bøe.
Niels, 14/12-1855, Isak Ingebretsen og h. Helge Olsd., Doxrud.
Niels, 18/12-1855, Aslak Paulsen Bøe og h. Karen Pedersd.
Niels, 4/1-1856, Hans Nielsen Holt og h. Maren Christiansd. paa Br.kl.
Niels, 16/3-1856, Christen Nielsen og Gurine Sørensd., Kleven.
Niels, 22/8-1856, Huusmand Ole Nielsen Doxrud, Inger Marie Halvorsd.
Niels, 2/10-1856, Bruger Lars hansen og ht. Maren Isaksd., S. Grini.
Niels, 1/12-1863, Selveier, Ole Hansen, Maren Nielsd., Meensmyren.
Niels, 10/3-1866, Arbeider, Aslak Ingebretsen, Mariane Hansd., Fossum.
Niels, 10/6-1862, Arbeider, Hans Hansen, Maria Dothea Andersd., Kjær
Niels, 10/8-1858, Eier, Ole Olsen, Pernille Nielsd., Hoppestad S.
Niels, 11/11-1856, Jordarb., Børre Jacobsen, Gunhild Kirstine Hansd., Gulset.
Niels, 12/10-1862, Selveier, Anders Pedersen, Elise Pedersd., Bøle
Niels, 12/12-1862, Gm., Thorsten Olsen, Anne Kirstine Thorgrimsd., Kleven
Niels, 15/3-1864, Arbeider, Christen Olsen, Ingeborg Karine Eriksd., Fossum
Niels, 15/8-1858, Arbeider, Halvor Nielsen, Ingeborg Halvorsd., Sem
Niels, 15/8-1859, Gm., Isak Christensen, Inger Marie Nielsd., Holm.
Niels, 16/2-1866, Inderst, Ole Nielsen, Anne Nielsd., Rosvald.
Niels, 17/10-1858, G.br., Simon Nielsen, Marie Nielsd., Fløtterødrønningen
Niels, 17/11-1862, Gm., Anders Christensen, Karen Kirstine Nielsd., Søli
Niels, 17/1-1860, Leil., Zacharias Nielsen, Maren Kirstine Arvesd., Berberg.
Niels, 17/3-1860, Gm., Anders Larsen, Anne Helvig Nielsd., Bakken
Niels, 17/3-1865, Hm., Andreas Madsen, Mari Nielsd., Sokka
Niels, 18/12-1859, Pige Ingeborg Nielsd., Skyer. Soldat Ole Olsen, Hjartdal.
Niels, 2/3-1863, Gm., Niels Nielsen, Marie Eriksd., Haugerød Ø.
Niels, 20/7-1860, Leil., Christopher Hansen, Dorthe Eriksd., Bø N., plass u.
Niels, 20/8-1860, Selveier, Gregorius Nielsen, Anne Aslaksd., Skilbred
Niels, 20/8-1862, Leil., Peder Olsen, Maren Nielsd., Fjelldal
Niels, 20/9-1868, Gm., John Andersen, Karen Kirstine Vetlesdatt, Langerød.
Niels, 21/10-1867, Inderst, Ole Nielsen, Anne Nielsd., Rosvald.
Niels, 21/8-1866, Arbeider, Hans Nielsen, Inger Halvorsd., Borgeskogen
Niels, 21/9-1867, Gm., Peder Olsen, Ingeborg Nielsd., Fjelldal
Niels, 24/4-1861, Arbeider, Christen Nielsen, Karen Olsd., Bø, u.
Niels, 25/11-1865, Hm., Ole Olsen, Maren Olsd., Bø i Luks. -Drengen.
Niels, 26/4-1857, Former Jacob Nielsen, Live Sørensd., Fossum.
Niels, 26/6-1865, Hm., Halvor Nielsen, Birthe Oline Hansd., Løberg
Niels, 26/8-1868, Inderst Ole Nielsen Sjoe, Kirsten Sørine Sørensd., Venstøp.
Niels, 27/2-1869, Arbeider, Hans Nielsen, Inger Halvorsd., Borgeskogen.
Niels, 3/4-1858, Inderst, Ole Jacobsen, Karen Olsd., Mo, Ekornrød.
Niels, 3/7-1857, Gaardmand Thorsten Olsen, Anne Kirstine Thorgrimsd., Kleven.
Niels, 30/1-1867, Arbeider, Ole Sørensen, Marthe Nielsd., Bratsberg
Niels, 31/3-1857, Verksarb., Niels Syversen, Anne Dorthea Johnsd., Fossum.
Niels, 31/7-1863, Inderst, Peder Eriksen, Lovise Pedersd., Eriksrød
Niels, 5/2-1860, Selveier, Niels Johnsen, Johanne Marie Jensd., Ballestad, Braanan
Niels, 6/10-1863, Arbeider, Hans Halvorsen, Gunhild Laurine Nielsd., Foss.
Niels, 6/12-1866, Inderst, Johan Nikolaisen, Karen Isaksd., Mo, Nykaas
Niels, 7/1-1861, Leil. , Ingebret Pedersen, Karen Nielsd., Stulen N.
Niels, 8/11-1861, Smed, Rasmus Andersen, Gurine Nielsd., Fossum.
Niels, 8/2-1867, Inderst, Peder Nielsen, Anne Kirstine Olsd., Mo, Flittig.
Niels (NB), 16/9-1839, Enke Anne Kirstine Hansd. Ekonrød u. Bratsberg, Matros uk., Niels Torkildsen Sogefiær ved Christiansand.
Niels (NB), 18/3-1845, Pige Anne Magrethe Nielsd. Br,kl. Angiver som Barnefader Uk. Niels Nielsen, Bøssemager fra Danmark, nu Br.kl.
Niels (NB), 1/11-1852, pigen Elen Gurine Torgrimsd., Ballestad og uk. Jens Nielsen, Kleven.
Niels (NB), 12/3-1853, Pige Bergith Halvorsd. fra Bøe pr.gj. nu i Kleven, og uk. Jens Nielsen Kleven.
Niels (NB), 10/5-1853, Uk. Ole Nielsen Grorud og pige Anne Thorine Olsd. Marker.
Niels (Uægte), 28/5-1835, Moder: Maren Pedersd. u. Tufte, Fader: Uk. Erik Christensen Orekaasa u. Oterholt.
Niels 3?/4-1850, Anders Nielsen, Mari Torgrimsd., Dahle.
Niels Andreas, 3/5-1842, Isak Eriksen, Anne Torgersd., Br.kl.
Niels Andreas, 6/9-1854, Gunder Jensen og Maren Sørensd., Mæla.
Niels Andreas, 22/10-1863, Gm., Jahn Christiansen, Anne Gurine Christophersd., Limi
Niels Andreas, 27/11-1871, Gm., Niels Jørgensen, Andrea Nielsd., Grini
Niels Andreas Edvard, 3/11-1858, Kvegrøgter, Christen Olsen, Jette Malene Nielsd., Fossum.
Niels Benedictus, 9/2-1834, Ole Nielsen, Berthe Marie Brynnildsd., Oseb.
Niels Carl, 14/9-1850, Jørgen Waldemarsen, Karen Kirstine Johnsd., Aashammer.
Niels Christian, 14/3-1835, Erik Thronsen-Smedmester, Anne Magdalene Reiersen, Oseb.
Niels Christian, 1/11-1835, Ole Nielsen, Dorthe Abrahamsd., Br.kl.
Niels Christian, 23/5-1839, Niels Helgesen, Ingeborg Marie Christensd., Oseb.
Niels Christian, 23/9-1842, Lars Jacobsen, Karen Christiansd., Sølie.
Niels Christian, 8/6-1845, John Olsen, Marthe Karine Christensd., Br.kl.
Niels Christian, 30/5-1845, Ole Christensen, Aslaug Nielsd., u. Tufte.
Niels Christian, 26/7-1847, Jens Nielsen, Marthe Maria Christophersd., u. Hynie.
Niels Christian, 19/10-1863, Arbeider, Jacob Nielsen, Inger Marie Christensd., Follaug.
Niels Christian, 20/10-1865, Arbeider, Anders Nielsen, Aasta Thorsd., Borge.
Niels Christian, 31/7-1861, Maler, Erik Nielsen, Andrea Christiansd., Borgestad.
Niels Christian, 4/4-1869, Arbeider, Lars Knudsen, Mariane Nielsd., Borgestadbraaten.
Niels Christopher, 25/10-1853, Kontorist Børre Børresen, Olava Kirstine Wenstøb, Br.kl.
Niels Christopher, 1/12-1856, Kontorist , Børre Niels Børresen Olava Kirstine Venstøp, Br.Kleven.
Niels Edvard, 27/8-1860, Skomager, Andreas Nielsen, Karine Evensd., Gjerpen, Børsesjø.
Niels Emil, 31/10-1852, Bagersvend Theodor Severin Knudsen, Berthe Kirstine Nielsd., Br.kl.
Niels Hagbart, 27/9-1864, Hyttedreng?, Jahn Nielsen, Maren Karine Haraldsd., Fossum.
Niels Hagbarth, 17/7-1871, Arbeider, Carl Hansen, Birthe Marie Nielsd., Frogner.
Niels Jacob, 25/6-1831, Niels Jacob Olsen, Karen Amundsd., Brække S.
Niels Jacob, 21/8-1836, Anders Jacobsen, Marthe Nielsd., Meen.
Niels Jacob, 28/9-1839, Niels Nielsen, Anne Magrethe Nielsd., Strømdal.
Niels Jacob, 8/3-1845, Rasmus Nielsen, Berthe Kirstine Andersd., Fløtterød.
Niels Jacob, 6/6-1849, Isak Andersen, Anne Torine Nielsd., u. Meen.
Niels Jacob, 15/9-1870, Skomager, Andreas Ingebretsen, Anne Andersd., Doksrød.
Niels Jacob, 3/2-1871, Gm. Hans Christensen, Kirsten Gurine Simensd., Høgset.
Niels Joakim, 24/7-1869, Gm., Theodor August Isaksen, Maren Johnsd., Buer.
Niels Johan, 10/5-1843, Hans Pedersen Lerke, Maren Nielsd., Br.kl.
Niels Martin, 17/3-1856, Anders Neridsen og Karen Jørgensd., Follaug.
Niels Martin, 13/12-1862, Gm., Abraham Nielsen, Karen Nielsd., Nøklegaard.
Niels Martinius, 3/12-1850, Halvor Halvorsen, Helvig Elisabeth Nielsd. Holt, Br.kl.
Niels Martinius, 28/11-1868, Gm., Sigurd Olsen, Christine Christensd., Oterholt.
Niels Martinius, 29/9-1859, Verksarb., Jahn Nielsen, Karen Kirstine Mortensd., Fossum.
Niels Martinius (Tvilling), 20/2-1868, Selveier, Halvor Halvorsen, Johanne Sophie Nielsd., Riis.
Niels Olaus, 29/4-1841, Ole Gundersen, Inger Svendsd., und. S. Brække.
Niels Olaus, 12/7-1858, Sømand, Ole Nielsen, Johanne Dorthea f. Carlsen, Engrav.
Niels Olavus, 15/7-1850, Ole Gundersen, Inger Svendsd., Bougerød.
Niels Otto, 24/2-1844, Arbeidsmand John Johnsen, Karen Pedersd., u. N. Brække.
Niels Pedersen, 16/9-1840, Skibsfører Thomas Ludvigsen, Ulrike født Bendixen, Oseb.
Niels Peter, 3/10-1833, Ole Thordsen Moe, Hedevig Arvesd., Oseb.
Niels Peter, 2/7-1845, Knud Peter Christophersen, Karen Iversd., Fossum.
Niels Peter, 4/3-1845, Niels Larsen, Inger Tolvsd., Fossum.
Niels Peter, 1/8-1851, Ole Peter jacobsen, Marthe Karine Nielsd., Wenstøb N.
Niels Peter, 2/1-1852, Engebregt Andersen, Anne Dorthea Olsd., u. Mæhla.
Niels Peter, 7/3-1860, Arbeider, John Pedersen, Nikoline Nielsd., Frogner.
Niels Semb, 1/11-1832, Gregorius Nielsen, Maren Gurine Jansd., Tufte.
Niels Severin, 8/5-1865, Arbeider, Niels Svensen, Karen Larsd., Fossum.
Niels Sigvardt, 19/2-1870, Gm., Hans Martin Danielsen, Anne Helvig Gulliksd. Viet 30/4-1869, Grini.
Niels Theodor, 1/3-1842, John Nielsen, Ingeborg Kirstine Thorsd., Fossum.
Niels Theodor, 2/4-1852, Lars Johansen, Kirsten Thorbiørnsd., u. Løberg.
Niels Torkild (NB), 14/9-1852, Pige Gjertrud Torkildsd., Aasen paa Br.kl., og Uk. John Nielsen Bækkevald.
Nikolai, 14/5-1858, Skibstømmermand, Niels Olsen, Inger Nielsd., Borgestadholmen
Nikolai, 18/7-1859, Bjælkehugger, Niels Andersen, Anne Karine Nielsd., Borgeskogen
Nikolai, 23/5-1857, Gm., Solve Nielsen, Line Marie Larsd., Riis.
Nikoline, 1/10-1859, Hm., Erik Nielsen, Anne Hansd., Borgestad, plass.
Nikoline, 15/10-1864, Snedkersvend, Jens Tollefsen, Karen Kirstine Andersd., Bøle
Nikoline, 18/11-1859, Gm., Jan Solvesen, Anne Johnsd., Grini.
Nikoline, 20/4-1870(Uægte), Moder: Pige Anne Kirstine Olsd., Bø. Fader: Johan Olsen, Bjørntvedt Eid.
Nikoline, 4/5-1865, Pige, Birthe Kirstine Zachariasd., Fossum, Uk.Ole Mikkelsen i Skien
Nikoline Marie, 14/12-1856, Arbeider, Niels Andersen, Anne Nielsd., und. Borge Ø.
Nikoline Sophie, 18/9-1862, Selveier, Jahn Solvesen, Anne Johnsd., Grini.
Nilia, 10/4-1836, Søren Olsen, Ingeborg Nielsd., Stulen paa Udhougen.
Nilia Berntine, 5/4-1866, Matros, Olaf Bjørnsen, Dorthea Pedersd., Borge
Nilia Elisabeth, 26/6-1858, Gm., Anders Nielsen, Inger Kirstine Hansd., Jønnevall
Nilia Karine, 2/7-1836, Niels Simonsen. Afdød Matros, Karen Maria Rasmusd., Brækkej. S.
Nilia Laurine, 23/2-1861, Gm., Jahn Christiansen, Anne Gurine Christophersd., Limi
Nilia Marie, 25/12-1867, Matros, Peder Johnsen, Anne Margrethe Christensd., Borgestad.
Nis, 29/12-1832, Mikkel Nissen, Pernille Andersd., Mela S.