Fødte barn i Gjerpen 1815 - 1872

(C) Gard Strøm 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V/W Y/Z Ø Aa/Å


Aasta, 18/8-1861, Arbeider Halvor Halvorsen, Marie Kittilsd., Falkum.
Aaste, 12/10-1837, Anders Wiersen, Elen Berthea Halvorsd., Engrav.
Aaste Christine, 11/8-1837, Skrædder Søren Jensen, Ingeborg Nielsd., Kolkinn.
Aaste Kirstine, 10/1-1833, John Haraldsen, Margrete Biørnsd., u. Ballestad. (De bodde da på Kolkin u. Follaug. G.S.).
Aaste Kirstine, 14/11-1864, Leil. Gunder Olsen, Kari Nielsd., Dyrkoll, Kaasa.
Aaste Laurine, 8/9-1870, Smed Jørgen Ingebretsen, Ingeborg Kirstine Larsd., Løberg.
Aaste Maria, 18/5-1836, Isak Jacobsen, Karen Christophersd., Kolkinn.
Aastine Marie, 21/2-1842, Smed Jacob Eriksen, Ingeborg Sørensd., S. Brækkej.