Fødte barn i Gjerpen 1815 - 1872

(C) Gard Strøm.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V/W Y/Z Ø Aa/Å

Lagertha Mathilde, 17/7-1835, Edvard Christie Heiberg-Procurator og Constit. Sorenskriver, Engel Arentz f. Scheel, Brekke S.
Larense, 20/2-1842, Elias Asbiørnsen, Gunild Larsd., Klep.
Larine, 30/8-1833, Isak Pedersen, Gurine Larsd., Ballestad.
Lars, 13/6-1830, Søren Thordsen, Berthe Hansd., Gjerpen Lille u.
Lars, 3/1-1831, Isak Jensen, Maren Larsd., Mauraasen u. Tufte.
Lars, 27/1-1833, Isak Hansen, Kirsten Larsd., Røsager.
Lars, 29/1-1830, Erik Andersen, Marthe Kirstine Halvorsd., Br.kl.
Lars, 30/1-1830, Halvor Larsen, Marte Margrete Larsd., Svarttangen u. Meen.
Lars, 20/2-1831, Einar Olsen, Gurine Larsd., Sneltved S.
Lars, 6/3-1832, Jacob Torsteinsen, Maren Larsd., Brænsæter u. Moe.
Lars, 22/3-1835, Erik Kittelsen, Karen Larsd., Riis.
Lars, 30/3-1831, Christopher Larsen, Maria Davidsd., Hoppestad øvre.
Lars, 31/3-1834, Christen Rasmussen, Anne Kirstine Larsd., Fossum.
Lars, 10/4-1836, Abraham Olsen, Anne Larsd., Borge W. u.
Lars, 19/4-1835, Ole Larsen, Sara Jensd., Brekkej.
Lars, 26/4-1830, Niels Olsen, Maren Christensd., Aas S.
Lars, 27/4-1831, Isak Eriksen, Ragnhild Larsd., Melum N.
Lars, 1/5-1833, Valdemar Tolvsen, Anne Olsd., Aas.
Lars, 21/5-1836, Mads Larsen, Ingeborg Eriksd., Oseb.
Lars, 28/5-1834, Johan Erboe Solvesen, Ingeborg Larsd., Ødesneltvedt.
Lars, 5/6-1834, Ole Larsen, Maren Gundersd., Sølie u.
Lars, 5/6-1836, Lars Eliasen, Magrethe Axelsd., Br.kl.
Lars, 26/7-1832, Ole Larsen, Ragne Turine Tollevsd., Br.kl.
Lars, 1/8-1835, Christopher Larsen, Marie Davidsd., Hoppestad.
Lars, 7/8-1830, John Pedersen, Sigrid Jensd., Ballestad u.
Lars, 24/8-1836, Anders Zachariassen, Anne Maria Abrahamsd., Brækkej. S.
Lars, 25/9-1830, Anders Larsen, Asgierd Giermundsd., Riis N.
Lars, 28/9-1830, Peder Bærulfsen, Berthe Larsd., Aas S.
Lars, 2/10-1836, Christen Larsen, Ingeborg Hansd., Moe u.
Lars, 7/10-1832, Lars Thorsen, Karen Sørensd., Ballestad S.
Lars, 8/10-1833, Knud Larssen, Anne Isaksd., Bratsbergskoven.
Lars, 20/10-1831, Thron Thorkildsen, Ellen Haavardsd., Borgeskoven.
Lars, 5/11-1830, Erik Isaksen, Berthe Larsd., Løberg.
Lars, 16/11-1834, Isak Larsen, Anne Jacobsd., Aaltvedt.
Lars, 2/12-1831, Lars Halvorsen, Berte Maria Hansd., Follestad.
Lars, 24/12-1835, Ole Nielsen, Anne Hovelsd., Br.kl.
Lars, 26/12-1830, Thor Olsen Løberg, Anne Tomine Offenberg, Br.kl.
Lars, 27/12-1833, Isak Halvorsen, Anne Helvig Madsd., Aas N.
Lars, 6/11-1836, Helge Knudsen, Ingeborg Østensd., Ekornrød u. Bratsberg.
Lars, 2/3-1837, Harald Olsen, Live Kirstine Larsd., Bækkevald.
Lars, 14/3-1837, Ole Christensen, Karen Halvorsd., Hoppestad.
Lars, 5/6-1837, Jacob Larsen, Maren Nielsd., Høgseth.
Lars, 19/9-1837, Hans Andersen, Anne Kirstine Larsd., Stubberød u. Ballestad.
Lars, 6/12-1837, Isak Larsen, Mariane Christensd., Brækkej. N.
Lars, 15/4-1838, Knud Andersen, Marthe Larsd., paa Bakken.
Lars, 2/8-1838, Ole Fredriksen, Ingeborg Larsd., Møllerhuset u. Ballestad.
Lars, 19/10-1838, Ole Jensen, Gunild Maria Larsd., Løberg.
Lars, 24/11-1838, Johannes Larsen, Ingeborg Maria Larsd., Br.kl.
Lars, 8/3-1838, Christian Christiansen, Georgine Pedersd., Brække N. u.
Lars, 27/2-1839, Aslak Olsen, Maren Larsd., Gaasehølen u. Aas.
Lars, 2/4-1839, Lars Thorsen - Afdød, Maren Andersd., Skiefield.
Lars, 7/8-1839, Søren Christensen, Ingeborg Pedersd., Aashammer.
Lars, 18/7-1839, Thor Olsen Løberg, Anne Thomine Henriksd., Brækkej. S.
Lars, 14/12-1839, Thyge Larsen og Ingeborg Gregersd., Kiær.
Lars, 3/12-1840, Svenke Larsen, Cathrine Olsd., Follestad.
Lars, 25/12-1840, Aslak Pedersen, Kirsten Olsd., Oseb. Hjemmedøbt af Kittil Riis. Døde før Hjemmedaabens Stadfæstelse.
Lars, 23/11-1840, Lars Olsen, Anne Magrethe Knudsd., Leppen u. Løberg.
Lars, 2/4-1841, Niels Larsen, Karen Jansd., Holm.
Lars, 7/4-1841, Haagen Bæruldsen, Karen Kirstine Rasmusd., Slettene u. Aas.
Lars, 29/9-1841, Jacob Pedersen, Birgitte Hansd., Hynie.
Lars, 9/2-1842, Niels Christophersen, Magnild Hansd., Grumstulen u. Bøe.
Lars, 26/12-1841, Aslak Pedersen, Kirsten Olsd., u. Ø. Borge.
Lars, 25/3-1842, Lars Nielsen, Kirsti Larsd., Løberg.
Lars, 22/5-1842, Lars Larsen, Berthe Sørensd., Meen.
Lars, 7/6-1842, Anders Jacobsen, Marthe Nielsd., Meen.
Lars, 27/10-1842, Iver Jacobsen, Thurine Larsd., u. Borge. Døde før Daabens Bekræftelse. Hjemmed. af Jacob Isaksen.
Lars, 14/11-1842, Even Larsen, Karen Larsd., Rønningen u. S. Løberg.
Lars, 22/12-1842, Søren Olsen, Ingeborg Nielsd., Stulen (Udhougen).
Lars, 22/8-1843, Anders Olsen, Johanne Halvorsd., Sneltvedt.
Lars, 21/8-1843, Hans Larsen, Maren Christophersd., u. Bøe.
Lars, 18/8-1843, Lars Andersen, Maren Larsd., N. Brækkej.
Lars, 3/8-1843, Anders Isaksen, Maren Larsd., Ekornrød u. Bratsberg.
Lars, 3/1-1844, Huusmand Christen Christophersen, Birthe Engebretsd., u. Dyrkoll.
Lars, 2/1-1844, Huusmand Simon Madsen, Maren Engebretsd., Ekornrød u. Moe.
Lars, 2/3-1844, Grubearbeider Svend Larsen, Marthe Kistine Henriksd., Bøerødning u. Bøe.
Lars, 28/4-1844, Inderst Olse Hansen, Kirsten Larsd., Ramsaasen.
Lars, 7/9-1844, Rasmus Engebregtsen, Maria Olsd., Dyrkold.
Lars, 12/9-1844, Ole Andersen Usterud, Marthe Larsd., Br.kl.
Lars, 7/2-1845, Anders Larsen, Karen Andersd., Bakken.
Lars, 5/2-1845, Ole Andersen, Anne Sophie Amalia Kløcher, Ballestad.
Lars, 2/9-1845, Ole Olsen, Sara Jensd., Oterholt.
Lars, 25/9-1845, Lars Gulbrandsen, Karen Larsd., Luxefield.
Lars, 30/1-1846, Lars Halvorsen, Karine Pedersd., Grinie.
Lars, 15/3-1846, Niels Andersen, Ragnild Helgesd., Skyer.
Lars, 19/3-1846, Halvor Sørensen, Karen Johanne Christensd., Doxrød.
Lars, 2/11-1846, Svend Larsen, Marthe Kirstine Henriksd., u. Bøe N.
Lars, 25/8-1846, Christian Henriksen, Ingeborg Larsd., Follestad.
Lars, 2/1-1847, Mathias Larsen, Ingeborg Torkildsd., Sølie.
Lars, 8/3-1847, John Andersen, Karen Pernille Borgersd., Brua u. Meen. Død førend Daabens Bekræftelse.
Lars, 11/4-1848, Rasmus Johnsen, Dorthe Nielsd., Bæstul. Død før Daabens Konfirmation.
Lars, 26/11-1847, Bager Berthel Paulsen, Ingeborg Christine Larsd., Br.kl.
Lars, 8/4-1848, Rasmus Christensen, Gunild Larsd., Holm.
Lars, 21/2-1848, Lars Gulbrandsen, Karen Larsd., Bøe W. i Luxefjeld.
Lars, 2/2-1848, Niels Gundersen, Inger Larsd., Steensaasen u. Sørbøe.
Lars, 10/5-1848, Niels Larsen, Maria Gundersd., N. Brækkej.
Lars, 26/7-1848, Christopher Larsen, Marie Davidsd., Hoppestad.
Lars, 5/8-1848, Peder Pedersen, Maren Halvorsd., u. Fjelddalen.
Lars, 3/9-1848, Isak Isaksen, Kirsten Larsd., u. Bratsberg.
Lars, 29/4-1849, Gunder Larsen, Maren Jørgensd., Kjæra.
Lars, 16/9-1849, Knud Larsen, Maren Amundsd., Bekkevald.
Lars, 27/5-1850, Jacob Thronsen, Kirsten Pedersd., Ballestad.
Lars, 30/7-1850, Jens Pedersen, Ingeborg Lucasd., Stulen (Nordre).
Lars, 25/1-1851, Hans Larsen, Anne Kirstine Jensd., Meen.
Lars, 18/5-1851, Mads Larsen, Karen Olsd., u. Fossum.
Lars, 9/6-1851, Ole Isaksen, Lisbeth Borgersd., Steensrød u. Løberg.
Lars, 8/12-1851, Ole Gundersen, Amborg Kirstine Larsd., u. Ø. Borge. Døde før Daabens Bekræftelse.
Lars, 12/4-1852, Johannes Olsen, Maren Jacobsd., Bøe.
Lars, 6/3-1852, Lars Halvorsen, Anne Magrethe Solvesd., Br.kl.
Lars, 20/8-1852, Gregorius Larsen, Maren Larsdatter, Gravelie.
Lars, 25/4-1853, Ole Gundersen, Amborg Larsd., u. Ø. Borge.
Lars, 15/8-1853, Lars Halvorsen, Anne Gurine Isaksd., Slettene u. Aas.
Lars, 16/5-1854, Isak Eriksen S. Løberg og K. Maria Hansd. Død før Hjemmedaabens Bekræftelse.
Lars, 21/12-1854, Anders Larsen og Anne Helvig Nielsd., Bakken.
Lars, 3/1-1855, Torjus Frantzen og Kirstine Jacobsd., Borgeskov.
Lars, 10/6-1856, Jacob Pedersen og Maren Olsd., u. Røsager.
Lars, 10/4-1862, Gm., Hans Larsen, Anne Gurine Mathiasdat, Sanni.
Lars, 11/11-1863, Inderst, Ole Larsen, Ingeborg Jensd., Sørbø, Stensaasen.
Lars, 11/5-1862, Inderst, Rasmus Davidsen, Margrethe Hansd., Kise
Lars, 12/3-1859, Arbeider, Torjus Trondsen, Stine Olsd., Borgeskogen
Lars, 13/4-1858, Arbeider, Jacob Knudsen, Andrea Larsd., Fossum.
Lars, 14/7-1867, Contorist, Hans Larsen, Ingeborg Laurine Usterud, Falkum, Haven
Lars, 14/8-1858, Leil., Christen Christensen, Anne Marie Johannesd., Bø N.
Lars, 16/11-1857, Gm. Peder Hansen, Anne Isaksd., Meen S.
Lars, 16/11-1857, Hammersmed Niels Svensen, Karen Larsd, Aas, Aashammeren.
Lars, 19/11-1859, Leil., Halvor Rasmussen, Anne Olsd., Bø
Lars, 2/1-1860, Arbeider, Hans Tollefsen, Gunhild Larsd., Borge Ø.
Lars, 20/1-1864, Former, Jacob Nielsen, Live Sørensd., Fossum.
Lars, 24/3-1859, Sagarb., Ingebret Larsen, Annette Jacobsd., Bø S.
Lars, 25/8-1862, Selveier, Aslak Halvorsen, Anne Larine Larsd., Rønningen
Lars, 26/9-1866, Leil., Mads Jacobsen, Ingeborg Helgesd., Folevall
Lars, 27/6-1866, Contorist, Hans Larsen, Ingeborg Laurine f. Usterud, Falkum - Haven
Lars, 27/7-1858, G.br. madkjøbmand, Peder Larsen, Maren Halvorsd., Hoppestad.
Lars, 28/11-1865, Gm., Hans Larsen, Anne Gurine Mathiasd., Sanni.
Lars, 28/12-1866, Arbeider, Peder Torgersen, Inger Marie Haakensd., Fossum.
Lars, 29/9-1869, Leil., Jacob Christensen, Maren Jacobsd., Bø.
Lars, 30/8-1861, Inderst, Isak Eriksen, Maria Hansd., Løberg
Lars, 4/12-1866, Skomager, Lars Larsen, Marthe Maria Einarsd., Løberg
Lars, 4/3-1862, Gm., Ole Larsen, Maria Christiansd., Kjær
Lars, 4/5-1865, Leil., Anders Isaksen, Marthe Karine Halvorsd., Mo - Brennseter
Lars, 4/7-1863, Gm., Ole Halvorsen, Inger Marie Larsd., Mustvedt
Lars, 5/3-1861, Skibstømmermand, Isak Trondsen, Kirsten Andersd., Meen, Kolerød.
Lars, 5/7-1870, Leil., Ole Larsen, Ingeborg Svenkesd., Luksefjell - Sætret.
Lars, 8/1-1862, Leil., Christian Evensen, Anne Guttormsd., Aas
Lars, 8/4-1860, Sagmester, Peder Christensen, Karen Larsd., u. Bø.
Lars, 9/11-1861, Gm., Elling Halvorsen, Maren Gurine Larsd., Sokka
Lars, 9/7-1859, Arbeider, Herman Larsen, Inger Hansd., Borgestadholmen
Lars, 9/9-1858, Gm., Erik Larsen, Ellen Marie Mathiasd., Ballestad S.
Lars (NB), 27/2-1846, Pige Gunild Olsd., Drengen i Luxefjeld og gift mand Tollef Henriksen, Fossum.
Lars (NB), 20/8-1850, Pige Ingerid Rollefsd., Eegaasen og Uk. Lars Larsen, tjener paa Meen.
Lars (Tvilling), 28/7-1849, Ole Isaksen, Lisbet Borgesd., Steensrød. Død før Hjemmedaabens Konfirmation.
Lars Andreas, 6/4-1870, Arbeider, Abraham Jacobsen, Ingeborg Marie Abrahamsd., Søli - Hegna.
Lars August, 18/10-1859, Gm., Lars Jacobsen, Anne Marie Haraldsd., Øvrum.
Lars Christian, 28/4-1837, Niels Larsen, Maria Torkildsd., Oseb. Hiemedøbt af Skolelærer Torgrim Olsen.
Lars Christian, 20/5-1864, Arbeider, Isak Jacobsen, Gunhild Iversd., Borgeskogen.
Lars Gotfred, 6/10-1834, Thomas Lassesen Dahl, Birgitte Dorthea Eriksd., Oseb. (Rettet fars fornavn. G.S.)
Lars Gunnerus, 26/12-1853, Hans Jacob Larsen, S. Brækkejord og Marthe Thorsd.
Lars Hjersøe, 10/8-1842, Peder Evensen, Wivika Gundersd., Br.kl.
Lars Peter, ?/9-1849, Elias Larsen, Elen Marie Pedersd., Brækkej.
Lars Peter, 4/5-1852, Johannes Caspersen, Anne Svennungsd., Aashammer.
Lars Severin, 21/12-1830, Christen Larsen, Karen Ingebrigtsd., Fossum.
Lars Severin, 13/4-1843, Niels Sivertsen, Anne Dorthea Jensd., Fossum.
Lars Aaby, 2/2-1844, Gaardmand Lars Larsen, Birthe Sørensd., Meen.
Laura, 26/12-1835, Christen Lund. Kirkesanger, Severine Wilhelmine fød Hammer, Lund.
Laura, 2/9-1849, Halvor Pedersen, Gurine Andrea Larsd., Goberg u. Aarhuus.
Laura, 17/12-1851, Peder Pedersen, Karen Olsd., Wenstøb.
laura, 31/7-1855, Lorents Daniel isaksen og Anne Sophie Larsd., Baarrestadholmen.
Laura, 20/10-1856, Gaardeier Peder Pedersen Venstøb og Karen Olsd.
Laura, 27/3-1863, Gm., Abraham Pedersen, Anne Gurine Christiansd., Venstøp.
Laura (Tvilling), 25/10-1864, Leil., Lars Hansen, Maren Isaksd., Stulen.
Laura Berntine, 2/6-1855, Halvor Rasmussen og Kirsten Andrea Jensd., Borge-Eiet.
Laura Berthea, 4/3-1869, Arbeider, Lars Olsen, Birthe Andrea Isaksd., Bøle - Ekornrød.
Laura Getsine Sophie, 30/7-1835, Lars Jacobsen-Skomager, Grethe Sophie Andreasd., Grinie u.
Laura Ingerine, 31/12-1843, Møllermester Lars Iversen, Inger Johnsd., Fossum.
Laura Jørgine Petrea, 3/12-1865, Pige Caroline Andrea Larsd., Fossum, Uk. selveier Peder Pedersen, Elset i Solum.
Laura Maria, 17/8-1839, Lars Hansen, Maren Isaksd., Oseb.
Laura Mariane, 25/2-1854, Lars Elias Jørgensen Follestad, og Mariane Knudsd.
Laura Sophie, 22/12-1854, Halvor Johnsen og Ingeborg Larsd., Frogner.
Laura Tellephine, 16/9-1852, Halvor Pedersen, Gurine Andrea Larsd., S. Brækkej.
Laurence, 21/3-1866, Arbeider, John Nielsen, Aase Larine Andersd., Borgestad.
Laurentse, 25/4-1832, Hans Larsen, Ingeborg Marie Hansd., Meen.
Laurentze, 5/5-1838, Isak Pedersen, Gurine Larsd., Ballestad.
Laurenze, 8/3-1854, Jens Andreas Hansen, Br.kl. og Anne Gundersd. Død før Daabens Bekræftelse.
Laurine, 29/3-1830, Lars Tygesen, Gunhild Gundersd., Kiær.
Laurine Marie, 10/5-1843, Lars Nielsen, Marie Johannesd., Tysland u. Strømdal.
Laurits (Tvilling), 22/3-1831, Lars Larsen Aabye, Kirsten Larsd., Meen.
Lauritz, 2/5-1835, Arne Lorentzen, Karen Olsd., Oseb.
Lauritz, 4/11-1834, Ingebregt Ingebregtsen, Inger Maria Sørensd., Skavan.
Lauritz, 30/4-1837, John Paulsen Foss - Bogholder paa Fossum vrk., Karen Serine Dahl. Hiemedøbt af Skoleholder Hans Isaksen.
Lauritz, 5/2-1840, Lars Larsen, Ingeborg Thurine Thorsd., Meen.
Lauritz, 12/2-1841, Skomager Lars Christensen, Berthe Jacobsd., Follestad.
Lauritz, 22/7-1854, Niels Syvertsen Fossum, Anne Dorthea Jensd.
Lauritz, 10/10-1865, Matros, Lars Larsen, Inger Andrea Pedersd., Venstøp.
Lauritz, 10/1-1868, Gm., Halvor Johnsen, Ingeborg Larsd., Frogner.
Lauritz, 17/12-1864, Snedker, Anders Nielsen, Karen Olsd., Ballestad, Braanan.
Lauritz, 18/1-1868, Arbeider, Lars Olsen, Gunhild Kathrine Gundersd., Borge
Lauritz, 20/7-1866, Arbeider, Lars Isaksen, Ingeborg Olsd., Sørbø
Lauritz, 24/6-1860, Murer, Niels Sivertsen, Anne Dorthea Jensd., Fossum
Lauritz, 30/9-1867, Arbeider, Lars Isaksen, Ingeborg Olsd., Sørbø, Stensaasen
Lauritz, 5/12-1864, Gm., Lars Knudsen, Ingeborg Marine Madsd., Sanni.
Lauritz, 8/4-1866, Arbeider, Christian Halvorsen, Maren Larsd., Sem
Lauritz, 9/10-1857, Christen Jacobsen, Margrethe Hansd., Borgestadbraaten.
Lauritz Adolph, 21/2-1855, Gartner Carl Vilhelm Leisner og Berthe Marie f. Olsen.
Lauritz Amindus, 21/1-1859, Skolelærer - Ole Jørgensen Hobæk, Anne Larsd., Risingpars., Hobek.
Lauritz Edvard, 14/1-1857, Leil. Lars Enersen, Maren Larsd., Sneltvedt.
Lauritz Henrik Gundmand, 23/3-1847, Gunder Larsen, Kirsten Hansd., Gulseth.
Lauritz Nikolai NB: Døbt Lauritz Martinius, 30/9-1856, Huuseier Isak Jakobsen, Gunhild Iversd., Borge.
Lava, 29/7-1848, Niels Larsen, Karen Jensd., Moe.
Lava, 10/10-1858, Skrædder, Christopher Ingebretsen, Maren Haagensd., Aas, Bakken.
Lene Marie, 4/4-1863, Hm., Haagen Jonasen, Ingeborg Olsd., Løberg.
Leonhard Christian, 9/4-1830, Olaves Christian Bernhoft-Translateur, Sørine Johanne Cathrine Hagerup.
Levor, 16/10-1833, Christen Jørgensen, Aase Marie Levorsd., Oseb.
Lina, 19/8-1856, Gaardm. Niels Andersen Skyer og Ragnhild Helgesd.
Lina, 22/11-1857, Arbeider Lars Olsen (død), Maren Gurine Olsd., Tveiten.
Lina Maria, 6/3-1849, Niels Andersen, Ragnild Helgesd., Skyer.
Lina Marie, 23/4-1871, Leil., Ole Olsen, Grethe Marie Olsd., Mo - Vassenden.
Line Dorthea, 27/10-1846, Tollef Henriksen, Birgithe Caisa Petersd., Fossum.
Kirsten Marie, 7/8-1838, Jacob Knudsen - Underofficer, Anne Berthea Johannesd., Br.kl.
Lisabeth, 16/6-1837, Peder Thygesen nu afdød, Ragnild Pedersd., Ballestad. Hiemedøbt af Skolelærer John Jacobsen.
Lise, 24/11-1842, Christopher Larsen, Maria Davidsd., Hoppestad. (Her finnes presten Rodes fingeravtrykk i blekksøl. G.S.).
Lise, 17/1-1850, Aslak Pedersen, Gunild Amundsd., Stulen N.
Lise, 4/1-1853, Mathias Jacobsen, Marthe Olsd., Aarhuus.
Lise Kirstine (Tvilling), 9/4-1868, Leil., Ole Larsen, Ingeborg Svenkesd., Luksefjell, Sætret.
Live, 27/6-1831, John Olsen, Kirsti Jacobsd., Buer.
Live, 4/9-1830, Knud Christophersen, Marte Maria Eriksd., Sølie u.
Live, 15/9-1830, Ole Ingebrigtsen, Guri Helgesd., Høglie-Luxefield.
Live, 21/9-1831, Christen Hansen, Anne Marie Jacobsd., Sanden.
Live, 5/11-1831, Niels Olsen, Gunild Svendsd., Skyer.
Live, 14/3-1849, Lars Jacobsen, Anne Marie Haraldsd., Øvrum. Død før Hjemmedaabens Stadfæstelse.
Live, 15/5-1850, Lars Jacobsen, Anne Maria Haraldsd., Øvrum.
Live, 7/11-1855, Niels Haraldsen Riis og h. Aaste Marie Thronsd.
Louise Maria, 3/7-1836, Lars Hartvigsen, Berthe Maria Knudsd., Borrestadholmen.
Louise Mathilde, 11/9-1852, Farver Isak Hansen Nærum, Berthe Eriksd., Brækkejord. Død før hjemmedaabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Faderen.
Lovise, 15/10-1841, Isak Eriksen, Ragnild Larsd., und. Gulseth.
Lovise, 23/4-1846, Anders Jacobsen, Marthe Nielsd., Meen.
Lovise, 19/7-1846, Lars Halvorsen, Anne Magrethe Solvesd., Br.kl.
Lovise, 10/1-1854, Hans Jensen Ballestad og Ingeborg Helgesd.
Lovise, 24/3-1868, Selveier, Johan Hansen, Live Halvorsd., Meensmyren.
Lovise (Tvilling), 25/1-1866, Gm., Gunder Christensen, Marie Larsd., Langerød.
Lovise Bolette, 21/5-1871, Arbeider, Johannes Johannessen, Britta Marie Bryntesd.?, Mæla.
Lovise Christine Marie, 7/5-1856, Matros Kristen Jakobsen Lie og Maren Magrethe Hansd.
Lovise Hansine, 29/6-1855, Herman Larsen og Inger Larsd., Borrestad.
Lovise Kirstine, 4/3-1852, Ole Halvorsen, Elen Kirstine Olsd., Riis.
Lovise Magrethe, 5/2-1854, Jan Andreas Christiansen Limie, og Anne Gurine Christophersd.
Lovise Marie, 13/11-1863, Sadel-mager, Peder Eliasen, Else Margrethe Anundsd., Gjerpen.
Ludvig, 19/2-1845, Anders Jacobsen, Marthe Nielsd., Meen. Død før Daabens Konf. Hjemmedøbt af Lars Aabye.
Ludvig, 25/3-1864, Arbeider, Johan Hansen, Liv Halvorsd., Meensmyren.
Ludvig, 3/1-1863, Adjunct, August Hieronomusen Arctander, Caroline Rosamunda Andriette Ahlsell?, Falkum
Ludvig Amindor, 31/12-1857, Skibsfører Ernst Vilhelm Stribolt, Karen Marie Arnesd. f. Augestad, Borge Ø.
Ludvig Anthon Carl, 25/8-1842, Skipper Thomas Ludvigsen Ørbæk, Ulricka Ludvigsen født Bendixen.
Ludvig August, 29/12-1850, Mechanicus og Wærksmester Peter Christian Gullichsen, Johanne Cathrine Wigers. Hjemmedøbt af Skolelærer Isaksen. (Sted ikke nevnt. De fleste fadderene var fra Porsgrunn, en fra Fossum G.S.).
Ludvig August (NB.), 7/10-1835, Moder: Pige Agnethe Mathea Halvorsen p.t. hos moderen paa Br.kl., Som Barnefader opgiver moderen uk., Ludvig Hundevads, som nu skal være i nærheden af Christiania, Br.kl.
Ludvig Bernhard, 26/7-1851, Styrmand Lauritz Winfeld Nielsen, Dorthea Augusta Hansine Kløcker, Ballestad.
Ludvig Christopher, 17/1-1851, Jahn Christiansen Limie, Gurine Christophersd., Gjelden (Hjellen).
Ludvig Gustav, 28/7-1846, Hans Levordsen Gurine Andrea Christensd., Gulseth.
Ludvig Martinius, 2/2-1857, Skomager Niels Andersen, Gurine Gundersd., Brekkejordet N.
Ludvig Martinius, 7/2-1862, Arbeider, Daniel Isaksen, Anne Larsd., Borgestadholmen
Ludvig William, 4/7-1841, Sognepræst Fredrik Rode, Anne Lucie fød Holter.