Fødte barn i Gjerpen 1815 - 1872

(C) Gard Strøm.

 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V/W Y/Z Ø Aa/ÅOppdatert 11.03.2013

Bendikte Elise, 7/3-1856, Christian Andersen og Sophie Borgesd., Fossum.
Bendix, 29/6-1830, Svend Hansen Nomme-Maler, Anne Andersd., Br.kl.
Bendix, 13/12-1843, Skibscapitaine Christian Blom, Dorothea Kristine født Bentzen, Falkum S.
Bendix, 15/10-1852, Skibsfører Andreas Bomhoff, Dorthea Sophie Bomhoff, Grinie.
Bendix Christian, 23/9-1849, Skibscapitain Christian Blom, Dorthea Christine Bentzen, S. Falkum.
Benedict, 14/9-1856, Ole Andersen Bommen, Karen Jørgine Karlsd. (Br.kl.).
Benedicte, 25/8-1856, Ole Pedersen Grini, Berthe Marie Andersd.
Benedicte Elise, 30/3-1859, Møller, Christian Andersen, Sophie Hedevig Borgersen, Fossum N., Skavan.
Benedicte Lovise Christine, 12/4-1847, Gullik Larsen, Christence Christensd., Gulseth.
Benedicte Magrethe, 31/3-1846, Skibscapit. Andreas Wathner Bomhoff, Dorthea Sophie Bomhoff, Grinie N.
Benedicte Martine, 1/11-1849, Just Sørensen, Laurentze Gundersd., N. Brækkej. Faddere: Peder Sørensen, kone Berthe Pedersd. Brækkej., pige Karen Anundsd. i Skien, Christen Sørensen Blegebakken, Andreas Sørensen ibid., Nis Nissen u. Mæhla.
Bernhard, 28/4-1847, Engebregt Jacobsen, Maren Bolette Mathiasd., Br.kl.
Bernhard, 24/3-1852, Thomas Lassesen, Birgitte Dorthea Eriksd., u. Borrestad.
Bernhard, 1/7-1856, Henrik Ellefsen og Gunnild Johannesd., Skifjeld.
Bernhard, 24/8-1856(Uægte). Moder: Pige Larine Pedersd., Br.Kleven. Fader: Uk. Karl Beruldsen, Porsgrunn.
Bernhard, 24/9-1862, Arbeider, Jørgen Hansen, Dorthea Gundersd., Brekkejordet. Ogsaa oppført i Skien kirkebok.
Bernhard Gustav, 9/12-1853, Bundmagersvend Abraham Åkerlund og Karen Maria Gundersd., Br.kl. (Det står "Å" G.S.)
Bernhard Julius, 21/12-1844, Jacob Knudsen, Anne Berthea Johannesd., Br.kl.
Bernhard Severin, 27/4-1853, Anders Pedersen, Maren Anne Stiansd., Gulseth.
Bernhart, 2/11-1854, Isak Larsen og Johanne Christensd., Follestad.
Bernt, 30/10-1845, John Nielsen, Ingeborg Kirstine Thorsd., Fossum.
Bernt, 24/2-1846, John Johnsen, Karen Pedersd., N. Brækkej.
Bernt, 15/12-1847, Christopher Olsen og Afdød Hustru Berthe Abrahamsd., u. Hynie.
Bernt, 25/9-1869, Leil., Knud Bjørnsen, Turine Amundsd., Kise - Rød.
Bernt Andreas (NB), 18/1-1852, Pige Maria Andersd., Br.kl., og Uk. Bernt Christian Johnsen i Skien.
Bernt Christopher, 2/9-1853, Andreas Arnesen Skridsholt, Hedvig Sophie Christophersd., Br.kl.
Berntine, 10/11-1832, Gunner Bergersen, Maren Mikkelsd., Mela Lille.
Berntine, 31/8-1845, Niels Sivertsen, Anne Dorthea Jensd., Fossum.
Berntine, 22/3-1846, Hans Helgesen, Berthe Andrea Kittelsd., Gulseth.
Berntine, 21/5-1847, Ole Johannessen, Berthe Maria Larsd., Vadrette u. Gulseth.
Berntine, 9/10-1848, Gunder Arnesen Ougestad, Anne Kittelsd., Gulseth.
Berntine, 21/9-1850, Sigvald Amundsen, Dorthea Pedersd., u. Mæhla.
Berntine, 15/9-1854, Christen Rasmussen og Anne Kirstine Larsd., Venstøp.
Berntine Kirstine, 2/6-1853, Engebregt Pedersen, Karen Jensd., u. Aarhuus.
Berta Caroline, 18/10-1833, Berthel Hansen Hall-Skibscapt., Karen Poppe, (Osebakken?).
Berte Gurine, 29/11-1848, Ole Sivertsen, Maria Olsd., Lieløkke.
Bertea Lovise, 1/2-1849, Jacob Jacobsen, Kirsten Jacobsd., Langerød.
Bertha Jacobine, 14/2-1867, Arbeider, Christen Michelsen, Inger Andrea Larsd., Grønnerød.
Bertha Laurine, 11/12-1870, Skibstømmermand Christen Mikkelsen, Inger Andrea Larsd., Grønnerød.
Bertha Margrethe, 14/4-1857, Proprie-tær, Just Wright Grøndahl Nikoline, Marie f. Grøndahl, Meen. Tvilling.
Berthe, 15/5-1833, Halvor Andersen, Ellen Larsd., Sneltved N.
Berthe, 14/6-1834, Hans Jensen, Marthe Marie Jacobsd., Ballestad.
Berthe, 18/8-1832, Ole Olsen Drengen, Gunhild Larsd., Drengen i Luxefield.
Berthe, 27/12-1835, Hans Isaksen S. Frogner og Inger Andersd.
Berthe, 12/12-1844, Even Larsen, Karen Gurine Larsd., Rønningen u. S. Løberg.
Berthe, 28/6-1845, Ole Isaksen, Lisbeth Borgersd., Steensrød u. Løberg.
Berthe, 16/2-1848, Aslak Pedersen, Karen Maria Østensd., Rosvald.
Berthe, 23/4-1852, Abraham Andersen, Anne Gurine Olsd., Grinilie.
Berthe, 3/5-1854, Ole Isaksen Steensrød u. Løberg og Lisbeth Borgersd.
Berthe, 6/4-1856, Hans Olsen og Gunhild Pedersdatter, Bratsberg.
Berthe, 11/5-1856, Peder Johnsen og Karen Jensd., Løberg.
Berthe Andrea (NB), 10/10-1838, Uk. Ole Nielsen i Skien og Pigen Maren Ellefsd., Svarverplads u. Tufte. Uægte. Anmeldt af Ellef Olsen Svarverplads.
Berthe Andrea (Tvilling), 23/6-1846, Isak Andersen, Anne Thorine Nielsd., u. Meen.
Berthe Dorthea, 26/12-1839, Isak Gundersen, Karen Jansd., Fossum.
Berthe Gurine, 30/3-1847, Ole Gunuldsen, Maren Thorine Ellefsd., u. Kleven.
Berthe Gurine, 4/11-1858, Bruger, Anders Askersen, Johanne Marie Gundersd., Falkum.
Berthe Karine, 24/11-1836, Ole Olsen, Anne Sophie Hansd., Solum i Luxefield. Hiemedøbt af Anders Knudsen Øgter.
Berthe Karine, 3/12-1845, Østen Gundersen, Helvig Olsd., Hynie.
Berthe Karine (NB.), 3/10-1835, Ole Grimersen uk., Cathrine Marie Anundsd. p., Fækjan i Luxefield.
Berthe Karine (Tvilling), 14/6-1840, John Haraldsen, Margith Biørnsd., Tysland u. Strømdal.
Berthe Kirstine, 2/6-1831, Anders Gundersen, Karen Kirstine Andersd., Bækkevald.
Berthe Kirstine, 4/6-1830, Niels Larsen, Gunhild Jensd., Jarsengen u. Langerød.
Berthe Kirstine, 31/8-1832, Jacob Isaksen, Live Hansd., u. Augestad.
Berthe Kirstine, 26/12-1838, Jacob Isaksen, Live Hansd., Ougestad u.
Berthe Kirstine, 22/11-1841, Hans Hansen, Ingeborg Kirstine Zachariasd., Kleven.
Berthe Kirstine, 21/3-1842, Zacharias Nielsen, Ingeborg Andrea Fredriksd., u. Fossum.
Berthe Kirstine, 27/2-1843, Christian Nielsen, Anne Pedersd., Kleven.
Berthe Kirstine, 22/1-1845, Anders Nielsen, Anne Isaksd., u. Hynie.
Berthe Kirstine, 21/6-1846, Svend Olsen Kopper, Maren Anundsd., S. Brækkej.
Berthe Kirstine, 2/4-1851, John Helgesen, Maren Olsd., Br.kl.
Berthe Kirstine, 19/5-1853, John Gundersen, Karen Andersd., Rønningen u. Løberg.
Berthe Kirstine, 31/8-1853, Ole Olsen, Kirsten Dorthea Isaksd., Mindaas u. Menstad.
Berthe Kirstine, 21/8-1857, Leil. Jens Olsen, Karen Pedersd., Aas S.
Berthe Kirstine (Tvilling), 26/3-1840, Anders Nielsen, Anne Isaksd., u. Hynie.
Berthe Kirstine Elisabeth, 1/7-1848, Bernt Johnsen, Ragnild Olsd., Br.kl.
Berthe Magrethe, 28/1-1837, Christian Christiansen, Georgine Pedersd., N. Brækkej.
Berthe Maria, 3/4-1837, Halvor Paulsen, Inger Maria Andersd., Doxrød. Hiemedøbt af Ole Isaksen Doxrød.
Berthe Maria, 24/4-1838, Lars Olsen, Anne Gulbrandsd., Sætret.
Berthe Maria, 29/9-1838, Christian Nielsen, Anne Pedersd., Kleven.
Berthe Maria, 8/7-1839, Asle Nielsen, Inger Halvorsd., Mæhla N. u.
Berthe Maria, 23/6-1840, Anders Andersen, Thone Nielsd., Tysland u. Strømdal.
Berthe Maria, 21/3-1843, John Andersen, Karen Pernille Borgersd., Brua u. Meen.
Berthe Maria, 15/7-1846, Niels Andersen, Karen Olsd., Wenstøb N.
Berthe Maria, 23/12-1846, Smed Carl Johan Eriksen, Dorthe Maria Monsd., u. Strømdal.
Berthe Maria, 5/3-1847, Peder Bæruldsen, Torberg Gundersd., Aas.
Berthe Maria, 8/2-1848, Jens Pedersen, Ingeborg Lucasd., Stulen.
Berthe Maria, 21/12-1850, Peder Nielsen, Aslaug Olsd., Br.kl.
Berthe Maria, 8/5-1854, Christian Christiansen Kiær og Georgine Pedersd.
Berthe Maria, 6/10-1865, Arbeider, Daniel Isaksen, Anne Larsd., Borgestad.
Berthe Marie, 20/7-1849, Ole Andersen, Maren Jørgine Carlsd., Follestad.
Berthe Marie, 23/2-1855, Ole Olsen og Maren Kirstine Ingebretsd., Borge. Død 1/3-1855.
Berthe Marie, 24/1-1855, Anders Gulbrandsen og Anne Pedersd., Teigen.
Berthe Marie, 8/6-1860, Leil., Niels Danielsen, Inger Olsd., Bø, Gromstul.
Berthe Petrea, 2/4-1853, Jens Henriksen, Anne Elisabeth Larsd., Br.kl.
Berthe Petronelle, 21/3-1846, Peder Nielsen, Aslaug Olsd., u. Bratsberg.
Berthea, 5/10-1847, John Johnsen, Karen Pedersd., N. Brækkej.
Berthea, 14/10-1851, Aslak Pedersen, Kirsten Olsd., u. Ø. Borge.
Berthea, 13/8-1865, Arbeider, Christen Olsen, Anne Karine Svendsd., Borgeskogen.
Berthea, 31/3-1859, Skibstømmermand, Jacob Bentsen, Karen Jensd., Espedalen, Myren.
Berthel, 26/7-1837, Anders Jacobsen, Anne Jacobsd., Sølie.
Berthine, 19/6-1847, Niels Hansen, Inger Hansd., S. Wenstøb.
Berthine, 23/7-1853, Bernt Johnsen, Ragild Olsd., Br.kl.
Bertine, 21/8-1846, Peder Hansen, Gunild Sørensd., u. Ø. Borge.
Bertine, 13/9-1846, Anders Hansen. Andrea Johannesd., Fossum.
Bertine Dorthea, 17/9-1848, Johannes Henriksen, Aaste Cathrine Gundersd., Fossum. "Trina".
Bertine Sophie, 3/8-1864, Inderst, Lars Johannessen, Johanne Maria Gundersd., Frogner.
Bertinius, 24/4-1868, Arbeider, Anders Brynjulfsen, Olava Olsd., Bratsberg.
Bierthe, 11/12-1865, Arbeider, Isak Johnsen, Maren Isaksd., Hauen.
Bigitte Christopha, 23/11-1851, Procurator Adolph Dahl, Julie født Plesner, Haven (u. Falkum. G.S.).
Birger, 8/7-1852, Just Wright Grøndahl og Nicoline Maria Grendahl.
Birgithe (tvilling), 7/8-1862, Arbeider, Halvor Halvorsen, Karen Jacobsd., Gulset.
Birgithe Jacobine, 16/6-1865, Arbeider, Lars Jacobsen, Gunhild Kirstine Hansd., Gulset.
Birgithe Marie (tvilling), 29/10-1870, Arbeider, Ole Tovsen, Ingeborg Jensd., Aas - Aashammeren.
Birgitte, 28/11-1832, Ole Jansen-Søemand, Anne Margrete Eidorph, Oseb.
Birte, 4/12-1855, John Andersen og h. Christensd., Grinilien. (Morens fornavn skal være Aaste. G.S.).
Birthe, 5/12-1834, Anders Hansen, Andrea Johannesd., Fossum.
Birthe, 16/8-1854, Ole Thomassen og Karen Knudsd., Aasen.
Birthe, 19/3-1864, Arbeider, Niels Johannessen, Maren Thomasd., Gulset.
Birthe, 4/3-1869, Selveier, Hans Sørensen, Anne Frantzd., Frogner.
Birthe Andrea, 9/4-1839, Gunder Arnesen, Anne Kittelsd., Gulseth.
Birthe Andrea, 3/7-1840, Ole Christensen, Kirsti Olsd., u. Ballestad.
Birthe Andrea, 7/2-1863, Gm., Isak Hansen Nærum, Aavidt Hansine Petrea Christensd., Falkum, Haven.
Birthe Dorthea, 13/11-1871, Leil., Ole Olsen, Maren Olsd., Bø, Drengen i Luksefj.
Birthe Maria, 21/12-1839, Niels Tollefsen, Karen Gundersd., u. Ougestad.
Birthe Maria, 12/12-1867, Leil., Ingebret Pedersen, Karen Nielsd., Stulen.
Birthe Maria, 16/8-1862, Hm., Even Tollefsen, Hanna Svendsd., Løberg.
Birthe Maria, 27/5-1869, Leil., Aslak Pedersen, Gunhild Anundsd., Slettene.
Birthe Maria, 29/9-1863, Hm., Halvor Thorkildsen, Ingeborg Gurine Andersd., Aamot.
Birthe Marie, 3/6-1833, Abraham Christensen, Dorthe Thomasd., Br.kl.
Birthe Marie, 20/5-1844, Leilænding Lars Gulbrandsen, Karen Larsd., Ø. Bøe i Luxefjeld.
Birthe Marie, 13/6-1868, Arbeider, Ole Olsen, Anne Nielsd., Mo - Liene.
Birthe Sophie, 17/4-1871, Leil., Johannes Olsen, Petronelle Isaksd., Bø.
Birthea, 6/3-1867, Bruger, Isak Johnsen, Marie Isaksd., Hauen.
Boel, 5/4-1848, Andreas Christensen, Thore Maria Sørensd., Follestad.
Boel Kirstine (Uægte), 16/11-1831, Moder: Pige Inger Margrete Pedersd. Br.kl., Fader: Simen Christensen u. Aarhuus, Br.kl.
Bolette, 5/12-1856, Matros, Ole Olsen, Maren Kirstine Ingebretsd., Borgeskogen.
Borger, 29/12-1848, Aslak Pedersen, Anne Marie Borgersd., Fossum.
Borger, 8/10-1853, Børre Jacobsen, Gunild Hansd., Gulseth.
Boye Christian Susandus, 11/3-1867, Skibsfører, Hans August Ording, Thalia Cathrine Cudrio, Falkum S.
Boye Christopher Thomas Edvard, 11/9-1836, Peter Boyesen - Kiøbmand, Bolette Elisabeth f. Disingthon, Oseb. Hiemedøbt af Gjordemoderen Jfr. Olsen.
Bredine, 29/9-1850, Gunder Eriksen, Anne Kittelsd., Kleven.
Brynild, 28/12-1844, Anund Brynildsen, Maren Amundsd., N. Brækkej.
Børre, 28/3-1843, Gunder Børresen, Maren Maria Michelsd., Mæhla. Hjemmedøbt af Skoleholder Niels Amundsen. Død før Daabens Stadfæstelse.
Børre, 1/6-1843, Torkild Børresen, Karen Kirstine Aslaksd., Follestad.
Børre, 1?/3-1850, Halvor Nielsen, Ingeborg Maria Ellefsd., Aarhuus.
Børre, 20/5-1850, Jacob Pedersen, Bergith Hansd., Gulseth.
Børre, 14/8-1850, Mathias Sørensen, Anne Christine Børresd., Fjelddalen. Død før Daabens Bekræftelse.
Børre, 20/12-1850, Niels Nielsen, Karen Nielsd., Kleven.
Børre, 13/6-1853, Mathias Sørensen, Anne Christine Børresd., Fjelddalen.
Børre, 18/10-1861, Hm., Christian Jørgensen, Karen Olsd., Gulset.
Børre Christian (Tvilling), 28/6-1841, Gunder Børresen, Maren Maria Michelsd., u. Mæhla. Død før Hjemmedaabens Stadfæstelse.