Fødte barn i Gjerpen 1815 - 1872

(C) Gard Strøm.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V/W Y/Z Ø Aa/Å

Fanny Caroline Sigfride Olga, 12/5-1840, Hofmarskalk m.m. Ernst Severin Løvenskiold og frue Fanny Løvenskiold fød Baronesse Serckendorff, Fossum. Hjemmedøbt af Presten Rode.
Ferdinand, 8/8-1851, Ole Mauritzen, Elen Olalia Johnsd., Fossum.
Ferdinand, 25/7-1853, Ole Mauritzen, Kudsk paa Fossum, Elen Olalia Johansd., Fossum.
Ferdinand Christopher, 13/4-1844, Prost og Sognepræst Frederik Rode og Anne Lucie fød Holter, Gjerpen Præstegaard.
Ferdinand Wilhelm Alebreth, 24/11-1855, Tømmersvend Henrik Priks og Anne Gurine Hansd., Br.kl.
Findanus Mathæus, 17/2-1835, Hans Jacob Gasmann-Procurator, Anne Kirstine Pedersd., Foss N.
Frederik, 8/2-1831, Jørgen Jansen, Ingeborg Olsd., Gulsæt.
Frederik, 25/8-1833, Johan Mørk, Anne Olsd., Follestad.
Frederik (NB), 19/1-1844, Arbeidsmand Peder Pedersen Goberg u. Aarhuus og Maren Kirstine Frederiksd., u. Mela. Forældrene blev Ægteviede samme dag.
Frederike, 1/11-1833, Ole Fredriksen, Ingeborg Sophie Larsd., Folloug.
Fredrik, 14/2-1839, Svend Andersen, Anne Christophersd., Lien u. Fossum. Død før daabens konfirmation. Hiemedøbt af Skolel. Hans Isaksen.
Fredrik, 15/1-1846, Johannes Biørgusen, Bredrikke Engebregtsd., u. Tufte.
Fredrik, 7/4-1846, Zacharias Nielsen, Ingeborg Andrea Fredriksd., u. Fossum.
Fredrik, 2/2-1850, Christian Henriksen, Ingeborg Larsd., Lundsaasen.
Fredrik Berg, 11/12-1859, Kontorist, Hans Rasmussen, Amborline Jonsd., Fossum
Fredrik Christian, 20/6-1832, Fredrik Plesner-Adjunct, Dorothea Nicoline Rahm, Brække.
Fredrik Ferdinand Waldemar Othar Biørn, 3/10-1850, Jagtjunker Frantz Emil Bodenhoff og Elise Louise Dorthea født Müller.
Fredrik Jacob, 14/3-1839, Anders Thorsen, Maria Fredriksd., Haven u. Hynie.
Fredrik Martin, 6/2-1863, Arbeider, Sven Larsen, Marthe Kirstine Henriksd., Fossum.
Fredrik Reinhart, 36/7-1854, Johannes Johansen Fossum og h. Gunhild Marie Reiersd.
Fredrikke, 6/3-1854, Halvor Johansen Fossum og Magrethe Andersd.
Fredrikke, 12/2-1865, Consul, Jørgen Aall Flood, Anne Kathrine Bahr, Borge
Fredrikke Augusta, 11/9-1868, Skipper Hans August Ording, Thalie Kathrine Cudrio, Falkum.
Fredrikke Pauline Augusta, 27/2-1840, Sognepræst Fredrik Rode, Anne Lucie fød Holter.
Fritzine, 5/2-1863, Arbeider, Zacharias Nielsen, Karen Svenkesd., Fossum.