Fødte barn i Gjerpen 1815 - 1872

(C) Gard Strøm

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V/W Y/Z Ø Aa/Å

Ola, 29/4-1835, Ola Ellingsen, Dorthe Kirstine Aslaksd., Skilbred.
Olaf, 2/6-1857, Gm. Torjus Rasmussen, Live Isaksd., Riis.
Olaf Alexander, 21/6-1862, Skoleholder Hans Jørgen Hansen, Maria Hansen, Fossum
Olaf Kløcker, 1/12-1871, Gm., Ole Andersen, Anne Sophie Amalie Kløcker, Hauen
Olaf Martinius, 15/4-1862, Gm., Theodor August Isaksen, Maren Johnsd., Buer
Olaf Versvig, 18/12-1863, Gm., Niels Jacobsen, Karen Olsd., Meensmyren
Olai Skullerud, 17/6-1860, Smed, Abraham Nielsen, Anne Lovise Hansd., Gjerpen, Vattenberg.
Olaus, 27/6-1837, Peder Aslaksen-Smed, Ingeborg Maria Jacobsd., Fossum. Hiemedøbt af Skolelærer Hans Isaksen.
Olaus, 13/6-1838, Isak Tollefsen, Anne Kirstine Olsd., Follestad.
Olaus, 3/1-1842, Smed Peder Aslaksen, Ingeborg Maria Jacobsd., Fossum.
Olaus, 5/3-1843, Johannes Larsen, Ingeborg Larsd., Br.kl.
Olaus, 13/1-1844, Huusmand Ole Halvorsen, Elen Kirstine Olsd., u. Borge.
Olaus, 20/7-1844, Christen Olsen, Inger Olsd., Fossum.
Olaus, 8/2-1845, Ole Nielsen Berg, Ragnild Tollefsd., Br.kl.
Olaus, 9/12-1848, Christen Olsen, Inger Olsd., Fossum.
Olaus, 26/6-1849, Daniel Andersen, Kirsten Laurine Olsd., Fossum.
Olaus, 4/3-1851, Engebregt Pedersen, Karen Jensd., u. Aarhuus.
Olaus, 29/10-1853, Peder Pedersen Wenstøb N. og Karen Olsd.
Olaus, 24/9-1854, Christopher Hansen, Sina Jacobsd., Sem.
Olaus, 3/3-1855, Tov Larsen og Aaste Olsd., Tyskland u. Strømdal.
Olaus, 1/10-1855, Rasmus Olsen og Kirsti Olsd., u. Borrestad.
Olaus, 16/12-1855, Torsten Olsen og Gunhild Hansd., Follestad.
Olaus, 11/5-1857(Uægte). Moder Pige Kathrine Margrethe Larsd., Fossum. Fader: Sømand Isak Hansen.
Olaus, 20/7-1857, Arbeider Ingebret Knudsen, Marthe Olsd., Borgeskogen.
Olaus, 20/9-1857, G.br. Hans Olsen, Maren Nielsd., Foss.
Olaus, 26/4-1858, Snedker, Anders Olsen, Kari Andrea Gundersen, (Skal være Inger Andrea Gundersdater. G.S.) Fossum.
Olaus, 27/9-1859, Pige Maren Kirstine Olsd., Bø. Uk. arb. Simon Paulsen, Bärnholdts Falkum.
Olaus (NB), 2/12-1839, Pigen Maren Thurine Ellefsd. fra Fielddalen, nu i Follestad. Angiver som Barnefader uk. Olaus Olsen fra Kongsberg.
Olaus Høyer, 12/1-1837, Jacob Olsen, Adamine Hansd., Fossum u.
Olaus Krognæss, 19/2-1849, Just Wright Grøndal og Nicoline Marie Greendal, Meen.
Olaus Ludvig Andreas, 14/4-1857, Proprie-tær, Just Wright Grøndahl Nikoline, Marie f. Grøndahl, Meen. tvilling.
Olaus Martin, 20/2-1849, Erik Mortensen, Inger Margrete Olsd., Br.kl.
Olaus Zacharias, 7/4-1846, Peder Zachariasen, Maren Olsd., S. Brækkej.
Olava, 9/11-1834, Knud Halvorsen, Ingeborg Olsd., Br.kl.
Olava, 14/12-1838, Anders Andersen, Inger Magrethe Pedersd., Br.kl.
Olava, 27/3-1839, John Olsen, Marthe Karine Christensd., Br.kl.
Olava, 24/1-1840, Peder Pedersen, Karen Olsd., N. Wenstøb.
Olava, 2/6-1840, Afdøde Ole Olsen, Anne Aslaksd., Tveten.
Olava, 20/2-1841, Christen Olsen, Anne Severine Christensd., Oseb.
Olava, 28/2-1842, Thor Olsen Løberg, Anne Thomine Offenberg, S. Brækkej.
Olava, 20/12-1846, Halvor Olsen, Kirsten Isaksd., Kolkinn.
Olava, 14/8-1848, Søren Henriksen, Dorthea Halvorsd., Fossum.
Olava, 28/12-1848, Torger Olsen, Dorthe Maria Christensd., Sneltvedt.
Olava, 16/12-1849, Ole Jensen, Gunild Maria Larsd., Løberg.
Olava, 26/7-1851, Jens Zachariassen, Karen Aslaksd., Kleven.
Olava, 11/7-1851, Ole Christensen, Kirstine Olsd., Kolkinn.
Olava, 21/2-1852, Kittel Nielsen, Berthe Jørgensd., Br.kl.
Olava, 27/10-1851, Ole Olsen, Karen Madsd., Follestad.
Olava, 1/11-1852, Hans Olsen, Marthe Arnesd., Follestad.
Olava, 15/2-1853, John Helgesen og nu afdøde kone Maren Olsd., Br.kl.
Olava, 11/8-1854, Halvor Rasmussen Bøe og Anne Olsd. Bøe.
Olava, 18/2-1855, Uk. Ole Gundersen og pige Anne Olsd., Eriksrød. Hjemmedøbt af Ole Otterholt. Uægte.
Olava, 27/6-1855, Even Olsen og Maren Isaksd., Løberg.
Olava, 1/9-1865, Arbeider, Isak Olsen, Birthe Nielsd., Borgeskogen
Olava, 10/11-1861, Inderst, Ole Larsen, Ingeborg Jensd., Sørbø, Stensaasen.
Olava, 11/1-1861, Hm., Jørgen Olsen, Christine Sørensd., Fjelldal.
Olava, 11/7-1862, Gm., Simon Olsen, Ingeborg Christine Hansd., Grinipars., Marker
Olava, 2/1-1859, Hm., Christian Jørgensen, Karen Olsd., Gulset.
Olava, 2/9-1863, Inderst, Halvor Olsen, Ingeborg Marie Christiansd., Kleven
Olava, 20/12-1859, Hm., Lars Knudsen, Ingeborg Jensd., Sørbø, Stensaasen
Olava, 24/9-1869, Selveier, Halvor Jacobsen f. 1838, Maren Gurine Olsd. f. 1836, Sneltvedt - Roligheten.
Olava, 25/3-1858, Hm., Johannes Johannessen, Anne Amundsd., Ballestad - Ilen.
Olava, 26/8-1857, Arbeider, Ole Olsen, Anne Evensd., Grini S.
Olava, 4/3-1866, Gm., Isak Trondsen, Nygaard - Kaalrød.
Olava, 9/11-1857, Forpakter Ole Christensen, Kirstine Olsd., und. Follaug.
Olava, 9/8-1864, Hm., Christian Jørgensen, Karen Olsd., Gulset.
Olava (NB), 24/6-1841, Pige Anne Sigurdsd. under Tufte, Angiver som Barnefader uk. Ole Solvesen Nisterød, nu paa Fossum.
Olava Andrea, 18/4-1852, Ole Olsen Buslaatten, Berthe Andersd., Br.kl.
Olava Caroline (NB), 8/12-1839, Ole Olsen, Kirsten Gurine Knudsd. Barnet var født førend forældrenes vielse.
Olava Gurine (NB), 9/6-1843, Pige Anne Maria Gundersd. u. Mæhla. Angiver som Barnefader: Uk. Ole Jensen, Fossum.
Olava Jørgine, 12/10-1857(Uægte), Moder: Pige Anne Thorine Olsd. Marker. Uk. sømd Ole Olsen. Er forlovet., Bratsbergkleven.
Olava Kirstine, 27/3-1845, Rollef Olsen, Cathrine Petersd., Falkum.
Olava Magdalene, 25/5-1835, Fredrik Rode-Sognepræst til Gjerpen, Anne Lucie f. Holter.
Olava Marie, 2/6-1835, Ole Jensen Riser, Gunhild Olsd., u. Fossum.
Olava Martine, 25/5-1863, Inderst, Jens Madsen, Anne Aslaksd., Frogner
Olava Mathilde, 14/9-1866, Gm., Ole Olsen, Maren Madsd., Sneltvedt - Oredalen.
Olava Petrea, 20/11-1866, Pige Karen Andrea Nielsd. Hauen, Berberg. Uk.sømnd Lars Simensen, Br.Kleven
Olaves, 9/7-1871, Arbeider, Even Olsen, Maren Isaksd., Risingpars., Sætret.
Olavia Mariane Sophie, 5/1-1864, Materialskriver, Hans Olsen, Julianne Marie f. Alstrup, Fossum.
Olavus, 13/4-1834, Niels Jacob Olsen, Karen Anunsd., Brekkej.
Olavus, 14/10-1842, Ole Jacobsen, Inger Maria Rasmusd., u. Ø. Borge.
Olavus, 12/11-1844, Svend Olsen, Marthe Olsd., Fossum.
Olavus, 6/7-1845, Bent Johnsen, Ragnild Olsd., Br.kl.
Olavus, 14/10-1845, Peder Hansen, Pernille Sørensd., Br.kl.
Olavus, 4/2-1848, Christian Halvorsen, Dorthea Olsd., u. Fossum.
Olavus, 26/2-1851, Peder Pedersen Goberg, Maren Kirstine Fredriksd., S. Brækkej.
Olavus, 15/10-1851, Harald Hansen, Ingeborg Maria Gundersd., Fossum.
Olavus, 3/12-1851, Hans Olsen, Maren Haraldsd., Fossum.
Olavus, 20/9-1852, Peter Jonassen og Berthe Kirstine Johnsd., u. Bøe.
Olavus, 13/4-1853, Ole Andersen, Karen Jørgine Carlsd., Follestad.
Olavus, 7/7-1853, Peder Jansen, Inger Laurine Pedersd., u. Wenstøb N. Død før Daabens Bekræftelse.
Olavus, 22/8-1853, John Jensen, Gunhild Nielsd., Lien u. Fossum.
Olavus, 10/5-1854, Ole Simonsen Br.kl. og Maren Helgesd.
Olavus, 22/6-1854, Jens Amundsen u. Hynie og Dorthe Kirstine Olsd.
Olavus, 19/1-1855, Anders Ellefsen og Karen Kirstine Vebjørnsd., Skotland u. Hynie.
Olavus, 27/3-1855, Anders Eriksen og Karen Olsd., Fossum.
Olavus, 16/2-1856, Niels Svendsen og Karen Larsd., u. Bøe.
Olavus, 5/2-1856, Christen Olsen og Karine Eriksd., Fossum.
Olavus, 12/8-1860, Leil., Jens Olsen, Gurine Isaksd., Løberg.
Olavus, 17/9-1868, Hm., Peter Johannessen, Birthe Kirstine Johansd., Bø.
Olavus, 20/7-1860, Arbeider, Gunder Hans. Stensrud, Ingeborg Thorgersd., Strømdal, Tyskland.
Olavus, 21/9-1861, Arbeider, Christopher Hansen, Hansine Jacobsd., Sem.
Olavus, 26/6-1867, Gm., Ole Amundsen, Maren Isaksd., Brekke i Sandsvær.
Olavus, 29/4-1871, Gm., Ole Thorbjørnsen, Margith Thorstensd., Gulset.
Olavus, 30/11-1858, Selveier, Hans Olsen, Anne Sørine Amundsd., Baaserød.
Olavus, 9/3-1866, Hm., Ole Larsen, Ingeborg Jensd., Sørbø - Stensaasen.
Olavus (tvilling), 22/9-1853, Hans Olsen, Anne Serine Aanundsd., Baaserød.
Olavus Andreas, 29/5-1840, John Johannessen, Maren Jensd., Fossum.
Olavus Anton, 21/7-1867, Arbeider, Isak Olsen, Ingeborg Kirstine Sørensd., Frogner.
Ole, (tvilling), 13/3-1833, Ole Nielsen, Anne Haavardsd., Brekke S. u.
Ole, 7/1-1831, Knud Olsen, Gurine Thorsd., Bøe Ø. i Luxefield.
Ole, 14/1-1834, Anders Hansen, Maren Margrethe Jacobsd., Kragetoe.
Ole, 20/1-1833, Ole Halvorsen, Kirsti Torkildsd., Foss u.
Ole, 21/1-1833, Tov Johnsen, Maren Halvorsd., Semb.
Ole, 28/1-1832, John Aslaksen, Ingeborg Olsd., Stulen (Ophoug).
Ole, 28/1-1833, Lars Sivertsen, Malene Gurine Olsd., Engrav.
Ole, 2/2-1834, Halvor Olsen Hobek, Karen Aslaksd., Brække N.
Ole, 9/2-1834, Christian Christiansen, Ingeborg Nielsd., Br.kl.
Ole, 16/2-1830, Lars Christensen, Karen Madsd., Hoppestad Nedre.
Ole, 16/2-1833, Aslak Olsen, Maria Olsd., Moe.
Ole, 16/2-1834, Ole Olsen, Karen Olsd., Luxefjeld.
Ole, 17/2-1833, Hans Olsen Sætre, Signe Hansd., Sætre u. Rising.
Ole, 22/2-1830, Peder Johnsen, Ingeborg Pedersd., Eriksrød u.
Ole, 24/2-1832, Ole Eriksen, Dorte Ingebretsd., Kise.
Ole, 9/3-1836, Anders Olsen, Johanne Halvorsd., Brækkej. N.
Ole, 15/3-1835, Ole Olsen, Ingeborg Rollefsd., Drengen i Luxefield.
Ole, 17/3-1833, Isak Gunnersen, Marte Marie Olsd., Espedalen.
Ole, 30/3-1830, Niels Olsen, Magnhild Maria Jensd., Br.kl.
Ole, 12/4-1830, Halvor Olsen, Marie Olsd., Mustved.
Ole, 13/4-1834, Tov Johnsen, Maren Halvorsd., Semb.
Ole, 30/4-1830, Ole Tollevsen, Inger Torsteinsd., Bratsberg.
Ole, 17/5-1836, Halvor Olsen, Anne Jacobsd., Eriksrød.
Ole, 20/5-1836, Ole Evensen, Inger Johnsd., Sørbøe.
Ole, 22/5-1835, Lars Olsen, Anne Gulbrandsd., Sætret i Luxefield.
Ole, 1/6-1834, Halvor Ellingsen, Ingeborg Aslaksd., Sukka.
Ole, 6/6-1835, Peder Jensen, Synneve Gundbiørnsd., Teien u. Moe.
Ole, 16/6-1833, Jacob Olsen, Aase Marie Knudsd., Borgeskoven.
Ole, 16/6-1834, Halvor Larsen, Anne Jacobsd., Wenstøb.
Ole, 7/7-1833, Reier Andersen, Anne Isaksd., Brække N.
Ole, 18/7-1834, Daniel Pedersen, Gunild Olsd., Br.kl.
Ole, 19/7-1834, Ole Olsen, Dorthe Nielsd., Nøglegaard.
Ole, 27/7-1835, Hans Olsen, Signe Hansd., Sæter i Puttene u. Rising.
Ole, 31/7-1835, Anders Olsen, Anne Larsd., Sølie.
Ole, 31/7-1836, Ole Johannesen Norbye, Karen Johannesd., Oseb.
Ole, 7/8-1832, Lars Larsen, Anne Olsd., Kjær.
Ole, 26/8-1832, Niels Olsen, Maren Christensd., Aas S.
Ole, 28/8-1836, Aslak Olsen, Maren Larsd., Gaasehølen u. Aas.
Ole, 5/9-1830, Ole Olsen, Anne Aslaksd., Tveten.
Ole, 8/9-1831, Christopher Jørgensen, Pernille Olsd., Br.kl.
Ole, 9/9-1836, Isak Gundersen, Marthe Maria Olsd., Espedalen.
Ole, 16/9-1835, John Hansen, Gunild Johannesd., Bøe u.
Ole, 29/9-1834, Hans Peter Olsen, Maria Iversd., Oseb.
Ole, 5/10-1830, Jens Aslaksen, Lene Olsd., Bøe N. u.
Ole, 20/10-1830, Niels Nielsen, Anne Anundsd., Houerød.
Ole, 24/10-1830, Christen Mikkelsen, Berthe Maria Olsd., Doxrød.
Ole, 3/11-1833, Aslak Nielsen Berg, Jørand Olsd., Folloug u.
Ole, 14/11-1835, Lars Svendsen Langgangen, Helvig Engebregtsd., Bøe u.
Ole, 16/11-1835, Hans Knudsen, Magrethe Amundsd., Myren u. Sande (Sanni).
Ole, 30/11-1832, Sigurd Sigurdsen, Helene Andersd., Tufte u.
Ole, 11/12-1831, Ellef Jonsen, Ingeborg Engebretsd., Bestul.
Ole, 18/12-1830, Christian Torkildsen, Kari Olsd., Rønningen i Luxefield.
Ole, 22/12-1834, Ole Nielsen Berg, Anne Aslaksd., Br.kl.
Ole, 27/12-1834, Ole Jansen, Guro Olsd., Kaasa.
Ole, 30/12-1834, Ole Olsen, Karen Nielsd., Osebakken af Borge.
Ole, 31/12-1835, Halvor Olsen, Maren Simonsd. Stulen, Aas N.
Ole, 17/9-1836, Christen Olsen, Anne Severine Christensd., Oseb.
Ole, 8/12-1836, Niels Pedersen, Kirsti Olsd., Flittig u. Moe.
Ole, 11/11-1836, Rasmus Olsen, Maria Andersd., Rønningen u. Ø. Bøe i Luxefield.
Ole, 12/1-1837, Ellef Olsen, Karen Elisabeth Engebregtsd., Fossum u.
Ole, 3/7-1837, Hans Olsen, Karen Christensd., Oseb.
Ole, 3/9-1837, Claus Olsen, Elen Karine Gundersd., Wasbrække u. Grinie.
Ole, 17/7-1837, Hans Peter Olsen, Margith Iversd., Oseb.
Ole, 19/1-1838, Isak Eriksen, Ragnild Larsd., Gulseth u.
Ole, 2/1-1838, John Olsen, Dorthe Andersd., Høgelie i Luxefield.
Ole, 8/2-1838, Hans Olsen, Anne Nielsd., Meen.
Ole, 9/2-1838, Even Olsen, Johanne Torbiørnsd., Bugodt.
Ole, 26/4-1838, Jacob Torstensen, Maren Larsd., Brændsæter u. Moe.
Ole, 6/6-1838, Isak Pedersen, Helge Olsd., Rustad u N. Brække.
Ole, 30/6-1838, Rasmus Engebregtsen, Maria Olsd., Dyrkold.
Ole, 11/8-1838, Even Eriksen, Gunild Haraldsd., Gulseth.
Ole, 16/7-1838, Aslak Pedersen, Kirsten Olsd., Borgeskoven.
Ole, 28/8-1838, Niels Jacobsen, Karen Isaksd., Skogsrød u.
Ole, 29/8-1838, Jacob Pedersen, Birgitte Hansd., Lund.
Ole, 24/9-1838, Ole Olsen, Inger Isaksd., Brækkej. N.
Ole, 28/3-1839, Ole Olsen, Karen Olsd., Fækjan i Luxefield.
Ole, 23/3-1839, Peder Johannessen, Berthe Karine Olsd., Grinilie i Luxefield.
Ole, 28/6-1839, Niels Kittelsen, Johanne Johansd., Stulen af Rising.
Ole, 25/2-1839, Ole Christensen, Kirsten Andersd., Skilbred u.
Ole, 22/8-1839, Isak Jansen, Maren Larsd., Mauraasen u, Tufte.
Ole, 18/10-1839, Lars Sivertsen, Malene Olsd., Engrav.
Ole, 16/1-1840, Ole Olsen, Helvig Pedersd., Oredal u. Sneltvedt.
Ole, 9/5-1840, Niels Giertsen, Maren Zachariasd., Høimyhr.
Ole, 4/4-1840, Isak Pedersen, Helge Olsd., Rugstad u. N. Brække.
Ole, 11/6-1840, Hans Hansen, Ingeborg Zachariasd., u. Kleven.
Ole, 2/8-1840, Svend Olsen, Marthe Olsd., Fossum.
Ole, 24/11-1840, Ole Tolvsen, Karen Kirstine Olsd., Aashammer.
Ole, 21/6-1840, Ole grimersen, Cathrine Maria Anundsd., Skriva und. Foss.
Ole, 13/12-1840, Daniel Olsen, Maren Pedersd., Sneltvedt.
Ole, 9/1-1841, Peder Johannessen, Karine Olsd., Grinilie.
Ole, 19/4-1841, Halvor Christophersen Skiold, Anne Olsd. (Aasen u. Tufte?).
Ole, 9/5-1841, Peder Sigfridsen, Karen Olsd., u. Fossum.
Ole, 22/6-1841, Rasmus Johnsen, Dorthe Nielsd., Grumstulen.
Ole, 12/7-1841, Ole Johannessen, Ingeborg Kirstine Larsd., Wadrætte u. Gulseth.
Ole, 23/8-1841, Halvor Paulsen, Inger Maria Andersd., Doxrød.
Ole, 16/12-1841, Kittel Nielsen, Karen Kiøstolfsd., Falkum.
Ole, 1/4-1842, Fredrik Larsen, Maren Engebregtsd., Øgter i Luxefield. Døde før Hjemmedaabens Stadfæstelse.
Ole, 9/8-1842, Ole Olsen, Maren Jacobsd., Houkeroe i Luxefield.
Ole, 6/11-1842, Ole Halvorsen, Elen Kirstine Olsd., u. Borge. Død før Daabens konf.
Ole, 10/3-1843, Peder Christensen, Magrethe Gundersd., u. W. Borge.
Ole, 14/6-1843, Niels Jensen, Gunild Olsd., Oterholt.
Ole, 13/8-1843, Hans Nielsen Berg, Inger Nielsd., Br.kl.
Ole, 29/5-1844, Huusmand Jacob Solvesen, Maren Halvorsd., Nisterød u. Bøe nordre.
Ole, 24/6-1844, Selveier Ole Olsen, Helvig Pedersd., Oredalen u. Sneltvedt.
Ole, 31/10-1844, Knud Larsen, Anne Isaksd., u. Bratsberg.
Ole, 25/10-1844, Terkel Børresen, Karen Kirstine Aslaksd., Follestad. Døde før Daabens Konfirmation.
Ole, 28/9-1844, Hans Hansen, Ingeborg Kirstine Zachariasd., Kleven.
Ole, 21/10-1844, Ole Olsen, Anne Sophie Hansd., Solum i Luxefjeld.
Ole, 21/1-1845, Niels Hansen, Ingeborg Sørensd., Øgter.
Ole, 18/2-1845, Anders Olsen, Ingeborg Paulsd., Grønsteen u. Bøe mellem.
Ole, 20/7-1845, Henrik Ellefsen, Gunild Johannesd., u. Skiefjeld.
Ole, 27/11-1845, Peder Larsen, Ingeborg Olsd., Moe. Død før Daabens Konf.
Ole, 26/6-1845, Hans Knudsen, Johanne Olsd., Bøe.
Ole, 21/2-1846, Jens Olsen, Ingeborg Olsd., Stulen.
Ole, 6/1-1846, Peder Olsen, Ingeborg Kirstine Jensd., Semb. Barnet født paa S. Brækkej.
Ole, 3/2-1846, Halvor Olsen, Anne Amundsd., Aasen u. N. Foss.
Ole, 27/4-1846, Torkild Olsen, Anne Malene Halvorsd., Ballestad.
Ole, 18/4-1846, Ole Andersen, Dorthe Olsd., Øgter.
Ole, 5/6-1846, Christian Olsen, Gunild Maria Johnsd., Mauraasen u. Tufte.
Ole, 21/1-1845, Amund Torstensen, Karen Olsd., u. N. Wenstøb.
Ole, 25/8-1846, Amund Halvorsen, Karen Olsd., u. Frogner.
Ole, 27/11-1846, Isak Olsen, Marthe Jacobsd., Nærum. Død før Daabens Konfirmation.
Ole, 21/4-1847, Torjus Engebregtsen, Inger Hansine Olsd., u. Borrestad.
Ole, 10/4-1847, Gunder Thomasen Folloug, Maren Pernille Olsd., Br.kl.
Ole, 13/6-1847, Mads Larsen, Karen Olsd., Langgang u. Fossum.
Ole, 24/5-1847, Thorsten Olsen, Anne Kirstine Torgrimsd., Kleven.
Ole, 3/7-1847, Abraham Nielsen, Karen Nielsd., Nøglegaard.
Ole, 15/7-1847, Torger Johnsen, Maria Larsd., Solid u. Fossjordet.
Ole, 21/7-1847, Niels Olsen, Ingeborg Nielsd., Lie.
Ole, 2/5-1847, Hans Jacobsen, Helvig Olsd., u. Berberg.
Ole, 8/9-1847, Ole Olsen, Maren Kirstine Engebregtsd., u. Borge. Døde førend Daabens Konf.
Ole, 7/10-1847, Ole Olsen, Sara Jensd., Oterholt.
Ole, 13/12-1847, Isak Olsen, Thore Gundersd., u. Ø. Borge.
Ole, 20/3-1848, Engebregt Olsen, Karen Gundbiørnsd., Holt.
Ole, 19/12-1847, Claus Thorsen, Kirsten Olsd., u. Borrestad.
Ole, 9/11-1847, Ole Olsen, Ingeborg Andersd., Aamodt i Luxefjeld.
Ole, 8/4-1848, Hans Knudsen, Johanne Olsd., Bøe.
Ole, 2/7-1848, Knud Larsen, Anne Isaksd., u. Bratsberg.
Ole, 31/12-1848, Ole Jonsen, Gunild Halvorsd., Sneltvedt.
Ole, 4/1-1849, Mads Pedersen, Anne Jørgensd., Sneltvedt.
Ole, 8/4-1849, Ingebret Østensen, Anne Olsd., Rosvald.
Ole, 24/3-1849, Niels Gertsen, Maren Zachariasd., Høimyr.
Ole, 6?/3-1849, Ole Engebretsen, Anne Dorthea Olsd., Mæla.
Ole, 4/6-1849, Erik Christensen, Maren Pedersd., Orekaas u Oterholt.
Ole, 1/6-1849, Ole Olsen, Karen Johannesd., Hougen u. Berberg.
Ole, 2/9-1849, Niels Andersen, Karen Olsd., Venstøp.
Ole, 25/1-1850, Niels Olsen, Ingeborg Simonsd., Stulen N.
Ole, 27/12-1849, Fredrik Larsen, Maren Engebregtsd., Øgter.
Ole, ?/-1850, Ole Gunuldsen, Maren Thurine Ellefsd., u. Kleven.
Ole, 27/8-1850, Gunder Halvorsen, Inger Maria Olsd., Westermoe.
Ole, 8/7-1850, Peder Hansen, Gunild Sørensd., u. Ø. Borge.
Ole, 12/8-1850, Rollef Olsen, Cathrine Pedersd., u. Bratsberg.
Ole, 1/1-1851, Bernt Johnsen, Ragnhild Olsd., Br.kl. Død før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Faderen.
Ole, 23/1-1851, Niels Tollefsen, Gunild Olsd., Sørbøe.
Ole, 1/7-1851, Halvor Hansen, Karen Andrea Thorsd., Fossum.
Ole, 2/8-1851, Anders Hansen, Dorthe Marie Jensd., u. Fossum.
Ole, 20/9-1851, Hans Christensen, Berthe Maria Olsd., u. Folloug.
Ole, 29/5-1852, Gunder Larsen, Maren Jørgensd., Kiær.
Ole, 27/4-1852, Isak Larsen, Johanne Christensd., Follestad.
Ole, 17/7-1852, Christen Olsen, Jette Malene Nielsd., Fossum.
Ole, 30/12-1852, Even Olsen, Maria Anne Anundsd., Sørbøe.
Ole, 22/8-1852, Niels Engebregtsen, Anne Nielsd., u. Eriksrød.
Ole, 14/1-1853, Ole Jacobsen, Karen Olsd., Ekornrød u. Moe.
Ole, 3/3-1853, Mads Andersen, Maren Kirstine Olsd., Rød u. Kiise.
Ole, 24/5-1853, Isak Tollefsen Stulen, nu i Bodsfængsel, og Maren Kirstine Fredriksd., Stulen. Døde førend Daabens Bekræftelse.
Ole, 1/5-1853, Isak Ellefsen, Asloug Webiørnsd., Gulseth.
Ole, 22/2-1854, Niels Andersen Bakken og Karen Gundersd.
Ole, 17/2-1854, Ole Olsen Br.kl. og Berthe Andersd.
Ole, 28/1-1854, Mekanikus Ole Olsen Fossum, Eline Madsd.
Ole, 6/4-1854, Torger Johnsen Kittelrød og Maria Olsd.
Ole, 20/4-1854, Inderst Isak Abrahamsen Dyrkold og Hustr. Helge Olsd.
Ole, 3/6-1854, Lars Enersen Sneltvedt og Hustr. Maren Larsd. (Det står: "Larsen Enersen" G.S.).
Ole, 26/6-1854, Skomager Lars Arnesen Holmen u. Borrestad og ht. Marie Olsd.
Ole, 20/12-1854, Lars Helgesen og Anne Helvig Olsd., Langerud.
Ole, 22/1-1855, Christen Nielsen og Karen Olsd., under Bøe.
Ole, 19/1-1855, Halvor Olsen og Karen Hansd., Henningsdalen under Moe.
Ole, 28/12-1854, Ole Olsen og Amalie Olsd., Lialøkken u. Goddal.
Ole, 6/11-1855, Ole Johnsen og Anne Olsd., Aarhuus.
Ole, 14/12-1855, Peder Olsen og h. Anne Gurine Halvorsd., Norrig.
Ole, 11/12-1855, Tyge Larsen og h. Ingeborg Gregersd., Kjærra.
Ole, 17/3-1856, Johannes Olsen og Olava Olsd., Berg.
Ole, 9/4-1856, Christen Olsen og Anne Karine Svendsd., Meen.
Ole, 11/3-1856, Lars Andersen og Karen Hansd., Fossejordet.
Ole, 23/3-1856, Christen Pedersen og Magrethe Andersd., Lie.
Ole, 28/4-1856, Huusmand Niels Olsen Skifjeld og Berthe Kirstine Andersd.
Ole, 1/10-1870, Leil., Ole Trondsen, Birthe Sørine Olsd., Aas N.
Ole, 1/3-1860, Arbeider, Søren Sørensen, Inger Karine Olsd., Doksrød.
Ole, 1/4-1860, Hm., Hans Nielsen, Inger Halvorsd., Løbergeie
Ole, 10/2-1860, Arbeider, Halvor Olsen, Elisabeth Gundersd., Aas - Aashammeren.
Ole, 10/5-1864, Inderst, Rasmus Davidsen, Margrethe Hansd., Kise
Ole, 10/8-1860, Værksarbeider, Lars Olsen, Marthe Gurine Rasmusd, Bø, u.
Ole, 11/1-1858, Pige Karen Olsd. i tj. hos Halvor Abrahamsen, Fjelldal.Uk.Halvor Johnsen Fjelldal.
Ole, 11/3-1858, Gaardmand Gunder Olsen, Marie Gurine Andersd., Lid.
Ole, 12/2-1858, Inderst Niels Olsen, Andrea Sørensd., Skilbred.
Ole, 12/6-1864, Arbeider, Halvor Halvorsen, Mari Kittilsd., Gulset
Ole, 13/11-1857, Hammersmed Ole Gunuldsen, Maren Ellefsd., Oterholt - Orekaasa.
Ole, 13/4-1864, Inderst, Ole Olsen, Ingeborg Maria Olsd., Økter.
Ole, 14/2-1871, Skibstømmermand Andreas Olsen, Amborg Marie Amundsd. Viet 5/10-1869, Borge.
Ole, 15/1-1857, Leil. , Gunder Olsen, Kari Nielsd., u. Fossum - Kaasa pl.
Ole, 15/3-1862, Leil., Ingebret Halvorsen, Kari Jørgensd., Haugedal.
Ole, 15/4-1860, Hm., Ingebret Andersen, Karen Olsd., Tufte, Aasen.
Ole, 17/10-1862, Leil., Ole Olsen, Maren Olsd., Bø i Luks., Drengen.
Ole, 17/6-1870, Inderst, Ole Olsen f. 1846, Anne Margrethe Andreasd. f. 1848. Viet 6/6-1870, Bø V. i Luksefj.
Ole, 18/10-1864, Arbeider, Ole Christensen, Maren Christensd., Follaug, Kolkinn.
Ole, 18/1-1863, Gm., Halvor Andersen, Gunhild Olsd., Grini
Ole, 18/2-1858, Gm. Peder Olsen, Anne Anundsd., Sørbø.
Ole, 19/4-1859, Leil., Halvor Olsen, Helvig Helgesd., Kise S.
Ole, 19/5-1868, Leil., Ole Tovsen, Ingeborg Jensd., Aas - Aashammeren.
Ole, 2/8-1865, Hm., Ole Olsen, Ingeborg Maria Olsd., Økter (Fredrikstad).
Ole, 20/2-1871, Leil., John Knudsen, Gurine Olsd., Godal.
Ole, 20/5-1871, Arbeider, Niels Halvorsen, Maren Elise Torjusd., Borgeskogen.
Ole, 21/3-1868, Skolelærer og G.br., Andreas Olsen, Maren Einarsd., Kjær.
Ole, 21/3-1869, Arbeider, Hans Mikael Olsen, Tone Hansd., Skyer.
Ole, 21/4-1863, Leil., Ole Halvorsen, Kjersti Thorstensd., Haugedal.
Ole, 21/5-1857, Hm. Andreas Madsen, Marie Nielsd., Sokka.
Ole, 22/7-1858, Snedker, Christen Olsen, Inger Olsd., Fossum
Ole, 23/1-1857, Selveier, Ole Olsen Hegna, Anlaug Stenersd., Grinipars.- Marker.
Ole, 24/4-1867, Leil., Even Olsen, Maren Isaksd., Holm
Ole, 24/9-1863, Skomager, Isak Ingebretsen, Helge Olsd., Doksrød.
Ole, 25/1-1867, Leil., Abraham Olsen, Live Olsd., Listul
Ole, 25/3-1860, Leil., Halvor Abrahamsen, Tone Gurine Halvorsd., Bø V.i Fjellet.
Ole, 25/6-1860, Arbeider, Halvor Thorstensen, Kirsti Gundersd., Falkum S.
Ole, 26/10-1860, Arbeider, Ole Rønniksen, Inger Christensd., Borgeejet
Ole, 26/6-1866, Leil., Isak Olsen, Kirsten Gulliksd., Berberg.
Ole, 26/7-1859, Selveier, Markus Olsen, Karen Halvorsd., Doksrød.
Ole, 28/1-1857, Selveier, Peder Olsen, Maren Nielsd., Fjelldal.
Ole, 28/1-1867, Gm., Niels Aslaksen, Maren Jørgensd., Høgli
Ole, 28/4-1861, Arbeider, John Olsen, Birthe Olea Ellefsd., Økter
Ole, 28/4-1866, Hm., Knud Hansen, Anne Johanne Olsd., Økter - Bratstad
Ole, 29/6-1869, Leil., Gullik Gulliksen, Anne Jensd., Haugerød V.
Ole, 29/9-1869, Inderst, Kittil Olsen, Karen Birgithe Arnesd., Løberg.
Ole, 3/3-1859, Leil., Christen Nielsen, Karen Olsd., Bø, Børønningen
Ole, 3/6-1863, Hm., Ole Olsen, Gurine Knudsd., Oterholt, Orekaasa.
Ole, 30/12-1859, Hammersmed, Peder Jacobsen, Karen Knudsd., Aas, Aashammeren
Ole, 31/10-1859, Leil., Isak Olsen, Kirsten Gulliksd., Berberg.
Ole, 31/8-1858, Kandestøber, Jens Olsen, Inger Marie Poulsd., Bø N.
Ole, 4/3-1858, Forpagter Søren Nielsen, Maren Olsd., Follaug - Kolkinn.
Ole, 5/3-1864, Selveier, Peder Andersen, Anne Kathrine Olsd., Nøklegaard, Myren
Ole, 5/9-1867, Hm., Tollef Olsen, Johanne Hansd., Aasen
Ole, 6/2-1862, Leil., Halvor Olsen, Karen Hansd., Mo, Henningsdal.
Ole, 7/11-1858, Selveier, Ole Olsen, Anlaug Stenersd., Grini, Marker.
Ole, 7/12-1866, Inderst, Halvor Olsen, Karen Abrahamsd., Listul.
Ole, 7/7-1859, Tømmermand, Lars Hansen, Gunhild Tollefsd., Strømdal, f. i Lunde Tel.
Ole, 8/10-1862, Leil., Halvor Olsen, Helvig Helgesd., Kise.
Ole, 8/11-1863, Arbeider, Hans Johnsen, Elin Kirstine Olsd., Fossum.
Ole, 8/1-1857, Leil. Thorkild Thorkildsen Berte Karine Olsd., Mo - Teigen.
Ole, 8/1-1864, Leil., Ole Olsen, Helvig Pedersd., Økter
Ole, 8/2-1863, Gm., Aslak Hansen, Karen Isaksd., Hoppestul i Sandsvær
Ole, 8/5-1861, Leil., Aslak Poulsen, Karen Pedersd., Bø N.
Ole, 8/6-1862, Selveier, Jørgen Olsen, Maria Madsd., Kaasa.
Ole, 8/9-1857(Uægte). Moder: Pige Berthe Halvorsd. Gaashølen. Fader: Uk. Ole Aslaksen fra Lunde i Tel., Grini.
Ole, 9/10-1865, Inderst, Peder Nielsen, Anne Kirstine Olsd., Mo - Flittig.
Ole, 9/11-1871, Gm., Ole Nielsen, Anne Helvig Christophersd., Glenna
Ole (NB), 2/1-1843, Pige Ingeborg Olsd. fra Hitterdal, nu paa S. Brækkejord. Angiver Kontorist Jens Rørdam paa Amtscontoret.
Ole (NB), 12/9-1843, Enke Anne Gurine Olsd. Grinilie i Luxefield og Uk. Ole Sigurdsen Kaasa i Luxefield. Anmeldt af Moderen selv den samme Dag. (Fra Grinilia til Prestegården, samme dag som hun fødte?!).
Ole (NB), 1/2-1844, Inderst Hans Olsen, Anne Hansd., N. Brække. Forældrene Ægteviede d. 8. Mai. s.a.
Ole (NB), 14/12-1844, Pige Karen Maria Olsd. u. Bøe og Uk. Ole Halvorsen tjened hos L. Barnholdt i Skien. Anmeldt af pigens broder Lars Olsen.
Ole (NB), 26/7-1848, Enkemand Christen Isaksen Holm og pige Gjørand Olsd. fra Drengen. Uægte. Anmeldt af begge Forældre selv.
Ole (NB), 24/1-1854, Pige Inger Maria Hansd., Jarsengen og Ungk. Ole Halvorsen Wenstøb.
Ole (NB), 12/10-1854, Christian Olsen og Kirsten Olsd., u. Eriksrød. Hjemmedøbt af Ole Olsen Otterholt d. 15. April. NB Bragtes først til Kirken 20de Mai.
Ole (NB.), 18/9-1836, Pigen Karen Christensd. Orekaas u. Oterholt. Opgiver som Barnets fader, uk. Ole Torkildsen fra Skilbred som nu er i Flekkefjord.
Ole (tvilling), 27/4-1851, Abraham Olsen, Grethe Marie Pedersd., Høgelie. Hjemmedøbt af Ole Knudsen Høgelie.
Ole (tvilling), 3/8-1855, Ole Knudsen og Andrea Olsd., Fossum.
Ole (Uægte), 21/1-1833, Moder: Enke Karen Kirstine Nielsd. Kausanrød, Fader: Uk. Henrik Ellefsen Ramsmyr.
Ole (Uægte), 20/6-1835, Moder: Pigen Ingeborg Johnsd. Br.kl., Fader: Uk. Niels Olsen Lie. Tiener hos Ebbe Nielsen paa Ballestad.
Ole (Uægte), 28/11-1833, Moder: Else Nielsd. Eriksrød, Fader: John Halvorsen Eriksrød.
Ole (Uægte), 30/12-1831, Moder: Pige Inger Knudsd. Br.kl, Fader: Ole Alfsen Kragetoe.
Ole ?9/1-1850, Knud Jørgensen, Helvig Halvorsd., u. Løberg N.
Ole Andreas, 14/10-1831, Greger Halvorsen-Matros, Anne Cathrine Olsd., Oseb.
Ole Andreas, 15/7-1847, Hans Hansen, Anne Cathrine Johannesd., N. Wenstøb.
Ole Andreas, 28/3-1849, Hans Hansen, Anne Katrine Johannesd., Venstøp.
Ole Andreas, 2/3-1868, Arbeider, Andreas Pedersen, Jensine Jensd., Borge
Ole Anton, 14/7-1871, Arbeider, Carl Johan Svensen, Karen Regine Børresen, Bøle, Ekornrød.
Ole August (tvilling), 19/10-1863, Skrædder, Kittil Olsen, Karen Birgitte Arnesd., Meen.
Ole Carl, 30/10-1869, Hm., Even Tollefsen, Hanna Svensd., Riis.
Ole Christensen, 23/9-1836, Ole Christensen - Skibscapt., Anne Marie Christensen, Oseb.
Ole Christian, 4/10-1835, Gunder Nielsen, Karen Olsd., Aarhuus u.
Ole Christian, 16/12-1844, Hans Christensen, Berthe Maria Olsd., u. Bratsberg. Døde før Hjemmedaabens Konf.
Ole Christian, 19/11-1849, Mathias Jacobsen, Marthe Olsd., Foss mellem.
Ole Christian, 26/10-1851, Jens Halvorsen, Anne Karine Olsd., Meen.
Ole Christian, 19/9-1853, Peder Olsen, Helene Knudsd., u. W. Borge.
Ole Christian, 16/1-1858, G.br. Zacharias Gundersen, Maren Sørensd., Søli - Ødegaarden.
Ole Christian, 21/11-1869, Arbeider, Niels Christian Olsen f.1845, Marthe Larine Nielsd. f. 1847. Viet 16/11-1869, Søli.
Ole Christian, 27/12-1865, Gm., Jens Olsen, Gurine Isaksd., Løberg.
Ole Christian, 9/10-1861, Hm., Sigurd Olsen, Christine Christensd., Tufte, Svarverplass.
Ole Gustav, 25/10-1861, Gm., Ole Petter Olsen, Mariane Gregorsd., Nærum
Ole Jens, 28/8-1841, Jens Olsen, Ingeborg Jacobsd., Teien u. Moe.
Ole Johan, 11/8-1845, Christopher Jensen Gran, Gurine Olsd., Br.kl.
Ole Johan, 26/7-1848, Isak Olsen, Marthe Jacobsd., Nærum.
Ole Martinius, 22/11-1851, Svend Olsen Kopper, Maren Amundsd., S. Brækkej.
Ole Martinius, 10/2-1862, Arbeider, Lars Olsen, Gunhild Gundersd., Borgestadholmen
Ole Martinius, 28/4-1869(Uægte), Moder: Mariane Olsd., Mæla. Fader: Uk., tj.dr. Halvor Halvorsen, Skien.
Ole Martinius, 30/12-1868, Matros, Ole Salvesen, Maren Olsd., Borgeskogen.
Ole Nicolay Lieungh, 13/4-1835, Christian Eckstorm-Skibsfører, Alisaon Kirstine Lieungh, Grinie.
Ole Paus, 19/12-1835, Knud Ibsen, Mariken Cornelia fød Altenburg, Wenstøb.
Ole Peder, 7/8-1830, Hans Olsen, Karen Olsd., Brekke S.
Ole Peter, 23/8-1835, Peder Olsen Holm, Kirsten Maria Sondresd., Bratsberg u.
Ole Peter, 17/11-1840, Halvor Olsen, Sara Larsd., Holm.
Ole Peter, 27/6-1842, Halvor Nielsen, Ingeborg Maria Ellefsd., N. Mæhla.
Ole Peter, 19/11-1846, Abraham Olsen, Anne Maria Pedersd., Br.kl.
Ole Peter, 27/5-1847, Niels Pedersen, Berthe Gurine Olsd., N. Brækkej.
Ole Peter, 20/8-1847, Anders Andersen, Inger Magrethe Pedersd., Br.kl.
Ole Peter, 30/11-1849, Hans Olsen, Gunild Pedersd., Oredalen.
Ole Peter, 6/9-1852, Anders Olsen, Andrea Gundersd., Fossum.
Ole Peter, 22/1-1857, Gm. Ole Pedersen, Kirsten Olsd., Oredalen.
Ole Peter (tvilling), 3/1-1849, Peder Olsen, Sophie Andersd., Holm. Død før Daabens Konfirmation.
Ole Petter, 23/7-1836, Sivert Pedersen, Karen Marie Gundersd., Br.kl.
Ole Petter, 10/11-1856, Arbeider, Gregorius Nielsen, Petronelle Karoline Jensd., Brekkejordet.
Ole Petter, 10/12-1858, Gm., Jørgen Petter Christians, Ingeborg Johnsd., Frognermyren
Ole Petter (tvilling), 22/5-1858, Arbeider, Ole Hansen, Maren Thorine Thorvaldsd., Falkum
Ole Thorvald, 23/11-1846, Banksekretair Ole Lie og Thora født Bøttger, Petersborg.
Olea, 9/1-1835, Halvor Olsen, Gjertrud Dorthea Sondresd., Brekkej. S.
Olea, 6/12-1841, Gunder Thomasen Folloug, Maren Olsd., Br.kl.
Olea, 14/4-1859, Hm., Abraham Olsen, Ellen Halvorsd., Br.Kleven?
Olea, 26/11-1865, Arbeider, Christen Olsen, Maren Dorthea Thomasd., Tufte
Oline, 7/11-1835, Olaus Olsen, Elen Karine Gundersd., Wasbrække u. Grinie.
Oline, 1843 (ingen dato), Morten Eriksen, Anne Halvorsd., Mela. Død før Daabens Confirmation.
Oline, 22/6-1856, Ole Larsen og Ingeborg Jensd., Steensaasen.
Oliva, 1/8-1842, John Jensen Riser, Kirsten Maria Henriksd., Fossum.
Oluf, 11/12-1868, Leil., Anders Christensen, Maren Olsd., Aasterød.
Oluf, 14/8-1867, Arbeider, Isak Olsen, Birthe Kirstine Nielsd., Borgeskogen.
Oluf, 26/8-1863, Matros, Mathias Olsen, Nikoline Nielsd., Borgeskogen
Oluf Bernhard, 30/5-1871, Gm., John Larsen, Karen Kirstine Olsd., Søli.
Oluf Martinius, 6/12-1869, Matros, Niels Hansen, Inger Andersd., Borge.
Othilde, 4/2-1833, Lars Peter Sylvander, Ellen Severine Hansd., Borgestad.
Othilde, 15/7-1849, Ole Olsen, Maren Kirstine Ingebretsd., Borge Ø.
Othilde, 29/9-1849, Torjus Thronsen, Berte Kirstine Olsd., Borgeskoven.
Othilde Helvine, 3/5-1838, Ole Christian Moe, Hedevig Arvesd., Oseb.
Othilde Josephine, 5/8-1867, Gm., Johannes Olsen, Olava Olsd., Berg
Othilde Regine, 16/8-1869, Gm., Jacob Rasmussen, Bodil Marie Olsd., Riis.
Othilie Marie Elisabeth, 14/7-1865, Pige Marie Eliasd. Vattenberg, Premierløyntnant i marinen Oluf Petersen, Horten
Otilde, 10/6-1864, Matros, Søren Hansen, Anne Olsd., Borge, u.
Otilde, 16/10-1869, Gm., Niels Andersen, Maren Larsd., Søli.
Otilde Christine, 11/10-1855, Peder Olsen og Helene Knudsd., Borgeskoven.
Otilde Marie, 9/7-1871, Skibstøm-mermand, Peter Hansen, Kirsten Marie Rasmusd., Borge, Nyork.
Otto, 22/1-1862, Arbeider, Niels Nielsen Lysaker, Maria Clausd. (Larsdatter?), Sneltvedt
Otto, 8/3-1868, Leil., Ole Trondsen, Birthe Sørine Olsd., Aas N.
Otto Andreas, 16/12-1867, Oldermand, Knud Guttormsen, Caroline Guttormsen, Borgestadholmen
Otto Christian, 19/5-1841, Ole Nielsen, Berthe Marie Brynildsd., Oseb.
Otto Fredrik Waldemar, 18/12-1842, Sognepræst Fredrik Rode, Anne Lucie født Holter, Gjerpen.
Otto Severin, 13/2-1857, Snedker Isak Olsen og Ingeborg Kirstine Sørensd., Fossum
Otto Severin Nicolay, 21/12-1850, Kontorist Børre Børresen, Olava Kirstine Wenstøb, Br.kl.