ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 23.10.2017

Artikler
Fra aviser, blader, Internett.

Har du lyst til å skrive en artikkel om noe eller noen i Gjerpen? Jeg tar også i mot minneord, jubileumsartikler og nekrologer.
Kontakt meg på
epost: post@gamlegjerpen.no.

Amerikabrev fra Rasmus Davidsen Kise til svogeren Christian Jørgensen Aarhus. 1869-1871.
Amerikabrev fra Hans Rasmussen på Fossum 1848.
Bjørndalen under Bø. Minner fra min barndom. Arnfinn Øksnevad august 2010.
Cort Sivertsen Adeler født i Brevik. Gard Strøm 2009.
Delet mellom Meen- og Enggrav skog og Siljangårder. En grensestrid fra 1783 i Skifjell-området. Fra Siljan Bygdebok.
Det Løfterike Landet (Johan Gasmann). Engelsk oversettelse.
Eiendomsregistrering - Historie - Matrikler. Knut Holter 2006 - med tillegg av Gard Strøm 2012.
Falskmynteri på Bratsberg gård. Skifte 1701. Transkribert av John Hvidsand. Avskrift og digitalisering Gard Strøm.
Fiskekrangel i Strømdalelva 1759. Rettsak. Avskrift og digitalisering Jan Christensen.
Fossum jernverk, Privilegier 1672. Avskrift og digitalisering Jan Christensen.
Fossum jernverk, Rettstvist 1675. Avskrift og digitalisering Jan Christensen.
Gjennom storskog og over setervoller i Gjerpens-heiane. Halvor Sandsdalen - Peder Mustvedt i 1959 (avisintervju).
Gjerpens sangen. Av lærerinde Sofie Gulset.
Halvor Johnsen forteller fra milebrenning.
How to research your Norwegian roots in America. Anonym Amerikaner med Gjerpens-røtter. Skrevet i 1998.
Leilendingskontrakt anno 1919/ Fagforening på Lundetangen. Intervju med Olaves Furuvald (TA).
Luksefjell kirke. Gammel og ny kirkegård.
Nils Olsen Hynis Livserindringer. Thorbjørn Wahlstrøm.
Nils Venstøp, vognmann 70 år i 1936. Fra Varden 7/1-1936.
Segltegninger, og Hva var en Lagrettemann? Gard Strøm 2012.
Seterliv i Østmarka (i Gjerpen) ca. 1910-1920. Andreas J. Ballestad. Med tegnede kart over setrene.
Skifjell-området. Kart over plasser, setre, sager og møller. Andreas J. Ballestad.
Skifjell-pionerene. Fra Oluf Mathisens tur-dagbok 1889-1929.
Solli-slekta. Litt opplysninger om deler av Sollislekta. Solli under Fossjordet. Gunnar Heltne 2003.

I tillegg finnes et utall artikler fra vårt nærmiljø i hefter utgitt på Skavan miniforlag.
Heftene kan bestilles direkte på www.grenlandsminner.no.
De selges også over disk i Telemark Turistforening,
Nedre Hjelleg. 2, 3724 Skien.