| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Oppdatert 18.02.2015

Artikler
Fra aviser, blader, Internett.

Har du lyst til å skrive en artikkel om noe eller noen i Gjerpen? Jeg tar også i mot minneord, jubileumsartikler og nekrologer.
Kontakt meg på
epost: post@gamlegjerpen.no.

Amerikabrev fra Rasmus Davidsen Kise til svogeren Christian Jørgensen Aarhus. 1869-1871.
Amerikabrev fra Hans Rasmussen på Fossum 1848.
Bjørndalen under Bø. Minner fra min barndom. Arnfinn Øksnevad august 2010.
Cort Sivertsen Adeler født i Brevik. Gard Strøm 2009.
Delet mellom Meen- og Enggrav skog og Siljangårder. NY! En grensestrid fra 1783 i Skifjell-området. Fra Siljan Bygdebok.
Det Løfterike Landet (Johan Gasmann). Engelsk oversettelse.
Eiendomsregistrering - Historie - Matrikler. Knut Holter 2006 - med tillegg av Gard Strøm 2012.
Falskmynteri på Bratsberg gård. Skifte 1701. Transkribert av John Hvidsand. Avskrift Gard Strøm.
Fiskekrangel i Strømdalelva 1759. Rettsak. Avskrift Jan Christensen.
Fossum jernverk, Privilegier 1672. Avskrift Jan Christensen.
Fossum jernverk, Rettstvist 1675. Avskrift Jan Christensen.
Gjennom storskog og over setervoller i Gjerpens-heiane. Halvor Sandsdalen snakker med Peder Mustvedt i 1959 (avisintervju).
Gjerpens sangen. Av lærerinde Sofie Gulset.
Halvor Johnsen forteller fra milebrenning.
How to research your Norwegian roots in America. Anonym Amerikaner med Gjerpens-røtter. Skrevet i 1998.
Leilendingskontrakt anno 1919/ Fagforening på Lundetangen. Intervju med Olaves Furuvald (TA).
Luksefjell kirke. Gammel og ny kirkegård.
Nils Olsen Hynis Livserindringer. Thorbjørn Wahlstrøm.
Nils Venstøp, vognmann 70 år i 1936. Fra Varden 7/1-1936.
Segltegninger, og Hva var en Lagrettemann? Gard Strøm 2012.
Seterliv i Østmarka (i Gjerpen) ca. 1910-1920. Andreas J. Ballestad. Med tegnede kart over setrene.
Skifjell-området. Kart over plasser, setre, sager og møller. Andreas J. Ballestad.
Skifjell-pionerene. Fra Oluf Mathisens tur-dagbok 1889-1929.
Solli-slekta. Litt opplysninger om deler av Sollislekta. Solli under Fossjordet. Gunnar Heltne 2003.

I tillegg finnes et utall artikler fra vårt nærmiljø i hefter utgitt på Skavan miniforlag.
Heftene kan bestilles direkte på www.grenlandsminner.no.
De selges også over disk i Telemark Turistforening,
Nedre Hjelleg. 2, 3724 Skien.

Email: post@gamlegjerpen.no