| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Har du lyst til å skrive en artikkel om noe eller noen i Gjerpen? Kontakt meg på email: Gamle Gjerpen v/Gard Strøm.


Andreas J. Ballestad (1894-1969)
En sann ildsjel jeg dessverre ikke rakk å bli kjent med (Gard Strøm).

Se Ballestad(3) - hustomt.

Skifjellområdet
Lærer Andreas Ballestad var til stor hjelp som medlem av bygdebokkomiteen for Gjerpen Bygds Historie i 3 bind. Noe av hans innsamlede
materiale ble ikke brukt. Han tegnet bl.a. kart over setrene og skrev ned navnene på dem.
Disse tegningene vil bli lagt ut her etter hvert. Her dreier det seg om Skifjell og hvor møller og sager hadde stått i gamle dager. På baksiden
av arket fortalte han i detalj om sagene og møllene i Skifjellområdet. Dette ble tegnet og skrevet den 8/3-1968. Han var altså aktiv og helt
klar til det siste!

Det som er gult, skal egentlig være blått og er vann og tjenn.