Gamle Gjerpen

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER |


Emigranter fra Gjerpen

1849


Etter Jan Christensens arbeider

INNHOLD

1848 - 1850


Utreist 1849

1        Niels Semb Knudsen                                                     26 år   
2        Anders Halvorsen Brækkejordet                                 28 år  


May 1849 

3        Isak Hansen Grinie                                                         26 år  


Marts 1849 

4        Andreas Isaksen Brække N.                                          30 år  


25 April 1849 

5        Ole Isaksen Holm                                                             51 år   
          og Gunild Olsdatter                                                   51.1/2 år
                  Anders     (5 Marts 1831)                                        18 år  
                  Christen    (16 Febr 1834)         deres børn             15 år  
                  Anne Kirstine                                                           12 år
                  Christiane Christiansdatter       stedatter                7 år
 

11        Ole Ellingsen Skilbred                                                   54 år
            og Dorte Kirstine Aslaksdatter                                    54 år
                   Aslak       (17 Sept 1823)                                   26.1/2 år  
                   Elling       (20 May 1827)          deres børn            22 år  
                   Ole           (29 Apr 1835)                                          14 år
                   Gurine                                                                 19.1/2 år


26 April 1849     

17        Ole Aslaksen  Høglie                                                    29 år


27 April 1849     

18        O. Torstensen under Moe                                           53 år
            og Ingeborg Jacobsdatter                                           56 år 
                    Gunild Maria                                                   18 1/2 år
                    Jacob                                                                       13 år
 

22        Aslak Rasmussen Slettene                                      26 år
            og Gunhild Lucasdatter                                               25 år

24        Ingebret Halvorsen Gaashølen                             25 1/2 år  
25        Aslak Halvorsen Gaashølen                                        21 år  
26        Ingebret Frantzen Dyrkold                                                   21 år  
27        Kirsten Simonsdatter                                                    37 år

28        Peder Jensen Gromstul                                           50.1/2 år  
            og Svanoug Gundbjørnsdatter                             49.1/2 år  
                    Jens                                                                         18 år  
                    Maren Gurine                                                         16 år
                    Kirsten                             deres børn                     12 år  
                    Sara                                                                          10 år  
                    Niels                                                                           7 år  
                    Karen                                                                   2.1/2 år

36         Aslak Halvorsen Sverrige                                   57.1/2   år  
            og Anne Hansdatter                                              58.1/2  år  
                    Anne Helvig                                                           10 år  
                    Ingeborg                                                                   8 år  
                    Hans                                 deres børn                      6 år  
                    Peder                                                                          1 år  
                    Halvor                                                                        1 år
43         Anne Hansdatter                 deres tjenestepige         21 år  

44        Nils Olsen Eriksrød                                                         24 år  
45        Gregorius Eriksen Houerød                                          23 år
46        Ole Christiansen Holm                                                  21 år  

47        Halvor Christophersen Glende                               43.1/2 år  
            og Gunhild Zachariasdatter                                     40.1/2 år  
                    Zacharias                                                                  13 år  
                    Maren                                                                        10 år
                    Inger                                 deres børn                        8 år   
                    Ingeborg                                                                     6 år   
                    Christian                                                                     3 år   
54            Marte Pedersdatter                 deres tjenestepige        28 år  


30 April 1849 

55        Niels Larsen Høimyr                                                       24 år


30 April 1849      

56         Andreas Olsen Bøe                                                        41 år 
            og Maren Hansdatter                                                      37 år 
                    Niels                                  deres sønn                6 1/2 år 

59        Anne Thorine Thorkelsdatter        tjenestepige    25  1/2 år 

60        Dorte M. Olsdatter (Niels Høimyrs svigemoder)        71 år

61        Rasmus Christensen Holm                                             25 år   
            og Gunhild Larsdatter                                                     24 år   
                     Lars Rasmussen              deres sønn               2 1/2 år   

64        Knud Zachariassen                  tjenestedreng               20 år   
65        Marte Zachariasdatter            tjenestepige                   29 år


1 May 1849 

66        Ingeborg Rasmusdatter     (gift med Amund Amundsen fra Sandsvær)                   21 år   

67        Jon Rasmussen Bæstul 24 år   

68        Marx Willrock                 kudsk paa Fossum                   29 år   
            og M. M. E. Wenn                                                             25 år   
                    Adolph Ernst Theodor                                                4 år
                    Matilde Maria Magdalene                                          1 år


3 May 1849 

72        Daniel Solvesen Hynie                                                     29 år   
73        Anders Solvesen Hynie                                                   24 år   
74        Iver Larsen Ballestad                                                        19 år   

75        Rasmus Nielsen Fossum                                                 32 år   
            Inger Gundersdatter                                                         33 år
            Niels  (f. 8 aug 1842)             deres sønn                       7 år


10 May 1849 

78       Børge Jørgensen Semb                                                     38 år   
            Maren Hansdatter                                                       34.1/2 år
                    Gunhild Andrea                                                   12.1/2 år  
                    Elen Elisa                                 deres børn           10.1/2 år  
                    Hanna                                                                            8 år  
                    Karen                                                                       5.1/2 år  
                    Hans Jørgen      (13/6-1847)                                         2 år  

85        Niels Jonsen Riis                                                               29  år
86        Marte Maria Solvesdatter Hynie                                     26 år  
87        Ingeborg Solvesdatter Hynie                                            20 år  
88        Henrik Henriksen Fossum                                                 26 år  
89        Tollef Torgrimsen Fossum                                                27 år  

90        Even Eriksen Gulset     (attest af 10de May)               49 år  
            og Gunhild Haraldsdatter                                                  48 år  
                    Aaste                                                                            22 år  
                    Marie                                                                            20 år
                    Erik                                 deres børn                            17 år  
                    Halvor                                                                          14 år  
                    Ole                                                                                11 år  

97                Harald Evensen Gulseth                                          25 år
             og Maren Gurine Eriksdatter                                           22 år  
                    Gunhild Annette          deres datter                        3/4 år  

100        Erik Helgesen Gulset                                                       48 år  
             og Anne Kirstine Pedersdatter                                       45 år
                     Jørgine                                                                  18.1/2 år
                     Helge                             deres børn                           14 år
                     Peder                                                                           11 år
                     Carl                                                                                6 år
                     Anne Karine                                                                2 år


10 May 1849       

107        Børre Jørgensen Gulsæt (attest den 10 May)          28 år 


11 May 1849 

108          Snedker Jens Hansen fra Fossum  (attest den  11 May )     36 år  
                og Dorthe Christensdatter                                             31 år  
                        Karen Marie                                                             10 år
                        Andrine Henriette             deres børn               7.1/4 år  
                        Hans Christian  (f. 2/8-1844)                              4.3/4 år

113        Christian Halvorsen Fossum                                          31 år  
             og Dorthe Olsdatter                                                           32 år  
                        Marie                                                                           7 år
                        Anne                       deres børn                                 5 år  
                        Claus    (f. 4/2-48)                                                1.1/4 år

118        Rasmus Olsen Fossum      (f. 16/3-1827)                       22  år 

119        Niels Thorbjørnsen Løberg                                              52 år
             og Berthe Thorbjørnsdatter                                              48 år
                         Thomas                                                                    25 år
                         Simen                                                                        24 år
                         Tarand                                                                      21 år  
                        Anne Marie                                                              17 år
                         Jon                                                                            13 år
                         Johan                                                                       11 år
                        Kirsten Marie                                                             9 år

128        Maren Hansdatter Brækkejordet     tjenestepige           21 år
129        Gunhild Margrete Halvorsdatter u. Strømdal                 20 år     tjenestepige  

130        Simen Christensen Aarhus   (innflyttet)                         41 år
             og Kathrine Knudsdatter fra Solum                                 39 år  
                        Marte Marie                                                              14 år  
                        Dortea                                                                        12 år  
                        Karen Gurine                                                             10 år
                        Kirsten Katrine                 deres børn                       9 år  
                        Christiane                                                                    7 år  
                        Nicoline                                                                       5 år  
                        Sophie                                                                          2 år


14 May 1849 

139        Tollef Henriksen Fossum       (attest af 14 May)         37 år  
              og Britta Kaisa Pettersdatter                                             37 år  
                        Johan Peter                                                                   8 år
                        Henrik                                 deres børn                       5 år  
                        Lina Dorthea                                                                3 år  
144         Kirsten Olsdatter                 deres tjenestepige               22 år

145         Ingebret Østensen Rosvold                                            28 år
               og Anne Olsdatter                                                             29 år
                        Anne Margrete                                                            2 år  
                        Ole                                                                                 2 mnd


15 May 1849 

149          Østen Larsen Tufte                                                            58 år
                og Anne Margrethe Engebretsdatter                              52 år
                        Lars             (f. 16/12-1826)                deres søn        23 år

152          Aslak Pedersen Aas                                                           28 år 
                Karen Marie Østensdatter                                                 31 år 
                Berte                                                        deres datter     1 1/4 år


24 May 1849 

155       Jacobine Gundersdatter Folloug                                   28 1/4 år  
              Elisa Martine Hansdatter Frogner                                 26 3/4 år  
              Maren Trondsdatter Frogner                                               41 år


25 May 1849       

158        Ingebret Ingebretsen, Bratsbergklev  (f. 16/10-1825)      23 1/2 år 
159        Andreas Tollefsen Bratsbergklev     (f. 29/9-1827)          21 1/2 år 


30 May 1849 

160        Karen Johanne Hansdatter, Bratsbergklev                    21 1/2 år 


31 May 1849 

161        Andreas Ingebretsen, Bratsbergklev                              20 1/2 år  
162        Isak Isaksen     (f. 23/12-1825)                                          23 1/2 år  
163        Marte Isaksdatter Ballestad                                             23 1/2 år


23 May 1849       

164        Ole Andersen Sneltved       (f. 26/11-1829)                    20 1/4  år
165        Niels Christian Pedersen Follestad                                 20 1/2 år  
166        Anders Johannesen Grinie                                                    38 år 


24 May 1849 

167        Anders Gundersen Semb      (f. 31/7-1826)                           23 år


16 May 1849 

168        Lars Peter Caspersen Aashammer                                         29 år   
             og Marte Gundersdatter                                                           29 år   
                    Gunder                                                                                   4 år
                    Caroline                     deres børn                                         6 år  
                    Inger Karine                                                                          2 år  
                    Anne Semine                                                                        1 mnd

174        Gunder Hansen Aashammer                                                   27 år   
175        Hans Christian Sørensen Aashammer                                   23 år   
176        Ole Jørgensen Gulset                                                                30 år   
177        Anne Henrikka Isaksdatter Gulset                                          23 år   
178        Gunelius Zacharias Olsen Kjær                                               20 år   
179        Andreas Andersen ifra Meen                                                 22 år   
180        søster Anne Kirstine Andersdatter ifra Meen                      19 år  


18 May 1849 

181        Georg Jessen Cudrio (Se S. Steinsåsen i Gjerpen) 23 år    

182        Andreas Gundersen Hynie                                                       30 år   
              og Gurine Elisabeth Andersdatter                                           25 år
                     Maren Elise                       deres datter                             3/4 år 

185        Ole Nielsen Kreppa                                                                    30 år 
             og Dorte Danielsdatter                                                               29 år 
                    Ingeborg Maria                  deres datter                                2 år  
                    Jacob                                   deres søn                                 3/4 år  

189         Karen Marie Helgesdatter Bøe                                          43 1/2 år
190         Christen Halvorsen Bratsbergklev                                    43 1/2 år  

191        Isak Larsen Kjæra                                                                      43 år  
              og Mariane Christensdatter Kjæra                                          34 år
                    Lars     (f. 6/12-1837)                                                            12 år    
                    Christen     (f. 25/12-1841)                                                   18 år 

192        Lars Solvesen Kjæra                                                                  39 år  
               og Gunhild Olsdatter                                                                  43 år  
                    Thorine                                                                                  13 år
                    Anne Karine                         deres børn                                8 år   
                    Solve      (f. 23/11-1843)                                                   5 1/2 år   
197       Anne Andrea Hansdatter         søsterdatter                     15 år  


21 May 1849 

198        Lars Torsen Ballestad                                                                54 år
              og Maren Sørensdatter                                                              58 år  
                    Christen  (f. 20/1-1829)                                                   20 1/4 år  
                    Lars                     deres børn (f. 7/10-1832)                   16 1/2 år
                    Anne Dorthe                                                                          23 år  

203        Anders Reiersen under Brække   (f. 7/7-1824)                                25 år  
204        Hans Reiersen under Brække        (f. 16/11-1829)                      19.l/2 år

205        Jacob Eriksen Gisholt paa Bratsbergklev                   41 år  
              og Ingeborg Sørensdatter                                                  43 år
                    Erik      (f. 29/10-1837)                                                      11 1/2 år  
                    Søren  (f. 27/3-1840)                                                                 9 år  
                    Aastine Marie                         deres børn                               7 år  
                    Jacobine                                                                                     2 år  
                    Anne Mathea                                                                          l/2 år  

212        Niels Nielsen Fossum                                                                  41 år
             og Inger Larsdatter                                                                        39 år  
                    Niels Lauritz     (f. 30/7-1836)                                                 13 år  
                    Karen Elisa                                                                               11 år
                    Johanne Marie                         deres børn                               8 år  
                    Inger Andrea                                                                             4 år  
                    Helvig                                                                                          2 år  

219        Peder Eriksen Falkum     (f. 5/9-1828)                                     20 1/2 år
220       Johanne Andersdatter Ulfsvandet                                         24 1/2 år  


22 May 1849 

221        Jens Olsen Kiise                                                                             25 år   
             og Anne Larsdatter                                                                         27 år


23 May 1849 

223        Isak Halvorsen Frogner       (f. 22/10-1822)                             26 3/4 år   
224       Tord Halvorsen Frogner     (f.16/9-1827)                                 31 3/4 år


1848 - 1850


post@gamlegjerpen.no