| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 31.12.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Venstøp

Matrikkelgården Venstøp ligger ca. 40 m.o.h. nede på sletta og ca. 65 m.o.h. på Venstøphøgda.

Gården grenser i nord til Hoppestad, i øst til Tufte, Hjellen, Limi og Grini. I syd til Rising, til Mæla og Århus og
til Hyni og til Hoppestadelva (Fossum) i vest.

 

Oldtidsfunn.
Her er det funnet en hellekistegrav, helleristninger, bl.a. av en skipsfigur fra bronsealder (1500 - 500 f.Kr.) og
5 gravhauger.

 

Venstøp er en gammel "vingård" og er derfor av de eldste i Gjerpen. Dette er den eneste gården i Norge
med navnet Venstøp.

 

Oluf Rygh: Fra norrønt "Vinstaup" av vin (grasslette) og staup (bratt stup). Noe omdefinert.

Gamle skrivemåter: Viinstaupi (1398), Winnstub (1585), Winstub (1593), Wenstub (1723).

 

Venstøp ble trolig ryddet i eldre jernalder (500 f.Kr. - 800 e.Kr.)

 

Gården var delt i minst 6 parter allerede i norrøn tid eller tidligere.
Disse partene var: Venstøp søndre, midtre og nordre, samt Erlands Venstøp, Venstøp Annen og Buslåtten.

Venstøpseter ligger ved Venstøptjenn ved Skrehelle-området, midt i Venstøpskogen. Nesten hele skogen
ble solgt rundt 1700, med et tinglyst hefte på at alle brukere av de nordre Venstøpgårdene hadde fri rett til
seter, havn og fiskerett i de fleste tjern i området. Dette er fremdeles like gyldig (2014).

 

Kvegskatt 1657 av 6 hester, 28 kuer, 5 kviger, 24 sauer, 6 lam og 10 griser.

Samlet landskyld 1665: 30 huder.
Søndre Venstøp: 6 huder.
Midtre Venstøp: 5 huder.
Nordre Venstøp: 10 huder.
Buslåtten: 3 huder.
Erlands Venstøp (Ibsens Venstøp): 3 huder.
Venstøp Annen: 3 huder.
Totalt taksert til 9 skippund, 5 lispund.
(1 skippund = 20 lispund =

(C) Gard Strøm.