| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.04.2013Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. 

Ballestad 89 - Pladsestykket - Fjeldheim
65/89, 95.

Utskilt fra Ballestad(45) i 1907.


Ballestad bnr 89 "Fjeldheim". Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954. Repro: G. Strøm.

Adresse i dag: Grønnerødv. 286, 3719 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen (gjelder bnr 45).
"Delings- og skylddelingsforretning afholdt 2. juil, tinglyst 17. juli
1907, hvorved er udskilt:
1. Buerstykket bnr 88 af skyld 0 mark 12 øre, solgt til John Buer.
2. Pladsestykket bnr 89 af skyld 0 mark 12 øre til Peder Ballestad.

"Skjøde fra Anders Eriksen Ballestad til Martin Olsen Flid for kr. 925,00, heri m.m., dat. 10. mai, tinglyst 2. juni 1917.

G.br., arbeider, selveier
Martin Olsen
fra Sikane i Siljan f. 12/4-1872 på Thorstrand v/ Larvik d. 24/10-1931, s.a. Anne Severine Mikkelsdatter og Ole Nilsen Kiste.
g. i Kvelde kirke 17/3-1901 m. Anna Marie Nilsdatter (Halvorsen) fra Gjone(1) i Kvelde i Hedrum f. 30/9-1875 på Gonsholt i Siljan d. 26/1-1911, d.a. Nils Halvorsen fra Gonsholt i Siljan og Karen Johanne Olsdatter fra Kvelderønningen.
1. Olaf f. 26/8-1901 på Flid d. 11/3-1904 på Flid.
2. Nils Martin Fjeldheim f. 25/3-1903. Se Ballestad(89).
3. Ole Fjeldheim f. 10/10-1904.
4. Karen f. 11/2-1906 d. 6 ukr. gml.
5. Sigurd f. 9/3-1908 d. 18/4-1931.
6. Karen Marie Fjeldheim f. 12/1-1911 d. 1/8-1972 g.m. Lars Ødegård. Se Ødegården under Fløtterød.
-   f. 12/1-1911. Dødfødt barn.

Br. 1917. Se også Ballestad(4).
 

Martin Olsen ble født på Thorstrand i Larvik, men vokste opp på Sikane i Siljan. Hans mor, Anne Severine Mikkelsdatter ble født 27/10-1839 på Kvelde i Hedrum. Hun flyttet fra Siljan til sin sønn Martin i Gjerpen i 1891 som enke, og døde på Ballestad den 16/7-1907. Martins far, Ole Nilsen fra Kiste i Siljan ble født på Kiste den 11/8-1836 og døde på Sikane i Siljan den 3/1-1885. 

Martin Olsens kone, Anna Marie Nilsdatter, var d.a. Nils Halvorsen Gonsholt og Karen Johanna Olsdatter som i 1886 kjøpte gården Gjone(1) i Kvelde. Familien flyttet dit da Anna Marie var 9 år gammel. Hun hadde en bror i Gjerpen, Nils Kristian Nilsen Gjone, som kjøpte og bodde på gården Ballestad(33).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

4

Ballestad

Myrpladsen 

Martin Olsen 

1 mark 42 øre 

65 65 Ballestad Myren m.m. Martin Olsen 0 mark 52 øre
65 78 Ballestad Myrpladsen Martin Olsen 0 mark 15 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra arvingene (den umyndige med verge) efter de avdøde ektefolk Martin Olsen Fliid og hustru Anne Marie Fliid, ifølge attest,
til medarving Nils Fliid Fjeldheim på dette med flere brug for kr. 11.000, hvorav for løsøre kr. 4.500,00, dat. 19/11-1931, tinglyst 27/11-1931."

G.br., selveier
Nils Martin Fjeldheim fra Kristiansflid(2)
f. 25/3-1903 d. 17/5-1961, s.a. Martin Olsen Flid. Se Ballestad(4) "Myrplassen".
g. 21/7-1934 m. Mathilde Kaspara Johnsen f.
14/12-1896 i Solum d. 26/1-1998, d.a. sjømann/ anleggsarbeider Kristen Jonsen og Mari Andreasdatter fra Fortgang i Sandsvær.
1. Arne Fjeldheim f. 2/10-1934. Overtok gården.
2. Mary Fjeldheim f. 1937. Bosatt i Nord - Norge.
Br. 1931.

Mathilde Fjeldheim vokste opp i Notodden-distriktet. Hun kom til Fjeldheim som tjenestepike. Mathilde Kaspara fyllte
100 år i 1996 og det var en av Gjerpens eldste innbyggere som kunne feire sin 100-års dag på Gjerpen sykehjem
den 14/12-1996.

Nils Martin Fjeldheim beskrev gårdens grenser på 1950-tallet slik:
”Nord: Vegen Løberg-Ryggen. Øst: Ryggen. Syd: Hans P. Ballestads skog. Vest: Einar O Ballestads skog.”
Fjeldheim var en av de første andelshaverne i A/L Storemyr Beitelag fra 1950.

Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 65

89

Ballestad - Pladsestykket

 Nils Flid Fjeldheim

0 mark 12 øre

 65 95 Ballestad - Fjeldheim  ditto 0 mark 07 øre

Selveier
Arne Fjeldheim
herfra f. 2/10-1934 d. 21/2-2004.
g.m. Maren Stubberød fra Øvrum(16) f. 1939, d.a. Martinius Stubberød.
Br. 1975.


Ballestad bnr 89 "Fjeldheim".
Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). Repro: G. Strøm.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på 25 dekar jord. Det ble slutt med melkekyr her i 1957. Våningshuset ble bygd i 1992. Smia er fra 1919. Da ble også låven satt opp. Den har senere blitt ombygd til hønsehus og grisehus. Et vogn- og vedskjul ble bygd i 1992. Gården, som også har blitt omtalt som "Plassstykket", har vært i slekta siden 1917.


Kart fra Skog og landskap.

(C) Gard Strøm.