ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |

Oppdatert 27.09.2021


Gjerpen Kirkebok

Fødte barn

1834 - 1857


Sogneprester i Gjerpen i denne tiden:
Fredrik Rode (1834 - 1855).
Knud Gislesen (1855 - 1856).

Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [f].

Tips! Av faddere kan man, i de aller fleste tilfeller, finne dåpsbarnets nærmeste familie.
Alle barns dåpsnavn er her uthevet og slutter alltid med punktum.
Ved doble fornavn er det siste navnet som ender med puntum.

Avskrevet av G.S. Uten ansvar for eventuelle feil.
Presten har skrevet personnavn og stedsnavn slik han har oppfattet det, eller selv mente det burde skrives.
"Vanlige folk" som arbeidere, husmenn og bønder, behersket vanligvis ikke skrivekunsten på denne tiden.
Språkmessig er vi her i "dansketiden", selv om vi siden 1814 var i union med Sverige.

Forkortelser her:
BbKlev = Bratsbergkleven = Bratsbergkleiva
BbSkov = Bratsbergskov
dbt. = døbt = døpt
do. = ditto = samme
E. = Enke, Enkemand
Fadd: = Faddere:
f. = født
Gmd. = Gaardmand
HD = Hjemmedøbt (af)
Hm. = Huusmand
ib. = ibid. = ibidem = samme sted
Jfr. = Jomfru
K. = Kone
KLB = Klokkerbok
Oseb. = Osebakken
P. = Pige
und. = under

Fredrik Rode skrev aldri Ingebret. Han skrev gjennomført Engebregt.
Her finner du derfor ingen Ingebret i tiden 1834-1855.
Alle som het Margrethe, stavet han som Magrethe.
Gunhild ble stavet som Gunild.
De fleste Kittil ble til Kittel.


Døpte/ fødte i Gjerpen:

| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1857 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 KLB | 1901 - 1919 KLB | 1920 - 1931 KLB |


f. 24/11-1834. dbt. 30/11- 1834. Paul Andersen Brekkejordet og Karen Ingebretsdatters Dorthe. Fadd: Marthe Larsd. Brekkejordet, Birthe Ingebretsd. Dyrkold, Isak Pedersen Brekkejordet, Erik Andersen Gaupaasen, Niels Hansen Hynie.

f. 22/11-1834. dbt. 7/12- 1834. Svend Knudsen Lie under Meen og Dorthe Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Kirsten Larsd. Skifjeld, Karen Amundsd. Brekkejordet, Peder Pedersen Ballestad, John Pedersen ib., Gunder Olsen Brekkejordet.

f. 4/12-1834. dbt. 14/12- 1834. Jacob Davidsen Glende og Maren Rasmusdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Margrethe Olsd. Holm, Gunild Rasmusd. Berberg, Christian Davidsen Holm, Niels Davidsen Holm, Arve Nielsen Berberg.

f. 26/10-1834. dbt. 26/12-1834. Lars Jacobsen Langerød og Elen Jacobsdatters Maren. Fadd: John Buers K., P. Marthe Kirstine Olsd. Ballestad, Anders Jacobsen Sølie, Anders Hansen Kragetoe, Jacob Thronsen. HD af Anders Sølie.

f. 24/6-1834. dbt. 26/12-1834. Rasmus Berulfsen Slettene under Moe og Live Jacobsdatters Maren Kirstine. Fadd: Berthe Larsd. Søndre Aas, Halvor Berulfsen under Aas, Haagen Berulfsen Slettene, Hans Jacobsen Berberg, Karen Berulfsd. Slettene.

f. 5/10-1834. dbt. 28/12-1834. Hans Johannesen under Strømdal og Karen Marie Nielsdatters Karen Elise. Fadd: Maren Jørgensd. under Strømdal, P. Helvig Jensd. Ballestad, John Jacobsen ib., Jens Jacobsen under Strømdal, Søren Pedersen Blegebakken.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 30/9-1834. dbt. 26/12-1834. (tvilling) Gunder Aslaksen Berg, BbKlev og Anne Andersdatters Anne Gurine. Fadd: Halvor Aslaksen Bergs K., Gurine Olsd., Knud Guttormsen, Ole Olsen Bugslotten, Alle paa BbKlev., Knud Olsen fra Solum. HD Gjordemoder Mad. Amundsen.

f. 30/9-1834. dbt. 26/12-1834. (tvilling) Gunder Aslaksen Berg, BbKlev og Anne Andersdatters Hans. Fadd: Ole Bergenes K., Karen Christensd. BbKlev, Maren Christensd. ib., Hans Aslaksen Berg, Brekke, Ole Nielsen Falkum, BbKlev, Hans Nielsen Falkum af Solum.
HD af do.

f. 23/8-1834. dbt. 26/12-1834. Rorskarl ved Toldboden Rasmus Wiig, Follestad og Cicilia Wenstøbs Johanne Georgine. Fadd: Johanne Johnsen fra Porsgrund, P. Anne Margrethe Winther, Farger Isak Hansen i Skien, Thor Andersen Skoven, Johannes Hansen Follestad. HD af Gjordemoder Madame Amundsen.

f. 6/11-1834. dbt. 26/12-1834. Peder Johnsen Brekkejordet og Gunild Andrea Halvorsdatters Hanna Caroline. Fadd: Halvor Andersen Brekkejordet, Jacob Halvorsen ib., Reier Olsen Lunde af Skien, Kirstine Halvorsd. Brekkejord, P. Gurine Olsd. Frogner.

f. 16/11-1834. dbt. 26/12-1834. Jens Henriksen under Bøe og Karen Kirstine Olsdatters Inger Karine. Fadd: Even Christophersen Folloug, Even Olsen Bugot, Christen Olsen Mustvedt, Maria Olsd. ib., P. Helvig Maria Olsd. fra Bugot, i Skien.
HD af Karen Nielsd. under Bøe.

f. 9/11-1834. dbt. 26/12-1834. Knud Halvorsen BbKlev og Ingeborg Olsdatters Olave. Fadd: Bærulf Simonsen af Skien, Erik Simonsen Brekkejord, Isak Sørensen BbKlev, Ingeborg Halvorsd. ib., P. Kirsten Knudsd. i Skien.
HD af Madame. Amundsen.

f. 15/10-1834. dbt. 30/11-1834. Lars Pedersen Skiefield og Anne Marie Olsdatters Andreas. Fadd: Ingeborg Isaksd. Skiefield, Maren Isaksd. Stængset, Hans Andersen Stubberød, Hans Sørensen Hagen, Isak Andersen under Meen.

f. 23/9-1834. dbt. 7/12-1834. Styrmand Thomas Ludvigsen, Oseb. og Ullrike f. Bendixens Hermann Franciscus. Fadd: Mad. Anne Margrethe Ludvigsen, Jfr. Benedicte Bendixen, Kiøbm. Niels Pedersen, Skien, Skibskapitain  Thomas Hansen ib., Styrmand Boye P. Adzlew ib. HD af Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 2/9-1834. dbt. 7/12-1834. Skoleholder Gunder Arnesen Auestad paa Oseb., og Anne Kittelsdatters Knud. Fadd: Kittel Knudsen Gulseth, John Rasmussen Sølie, Hans Arnesen Augestad, P. Marthe Arnesd. ib., Begge forældrene selv.
HD af Faderen.

f. 30/10-1834. dbt. 7/12-1834. Simon A. Bommen paa Oseb. og Karen Halvorsdatters Anders Halvardus. Fadd: Ole Peter Halvorsen Porsgrund, Sivert Halvorsen ib., Simon Bommen Oseb., N. Jacobsen ib., Moderen selv, P. Pernille Sanne, Oseb.
HD af Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 17/10-1834. dbt. 7/12-1834. Solve Sørensen under Hynie og Ingeborg Tollefsdatters Andreas. Fadd: Solve Ingebrigtsen Grinie, Ole Johannesen Falkum, Henrik Solvesen under Hynie, Ingeborg Larsd. under Fossum, P. Dorthe Christensd. ib.
HD af Gjordem. Hans Knudsens kone under Fossum.

f. 12/10-1834. dbt. 14/12-1834. Rasmus Jensen Furuvold og Mari Hansdatters Jens. Fadd: Ole Eriksen Kiise, Christen Christophersen Rød, Ole Johnsen Furuvold, Randi Hansd. Rød, Maren Halvorsd. Kiise. HD af Gunild Aas.

f. 25/11-1834. dbt. 14/12-1834. Niels Jacobsen under Skogsrød og Karen Isaksdatters Hans. Fadd: Marthe Isaksd. Kolkind, P. Berthe Johnsd. Løberg, Reier Andersen Brekkejord, Peder Johnsen Løberg, Lars Borgersen Løberg.

f. 16/11-1834. dbt. 21/12-1834. Isak Larsen Aaltvedt og Anne Jacobsdatters Lars. Fadd: Harald Mathisen Aaltvedt, Tollef Tollefsen Waller af Eidanger, Andreas Halvorsen Oseb., Ole Biørntvedts K. og P. Kirsten Larsd. Aaltvedt.

f. 6/12-1834. Niels THorsen under Grinie og Maren Olsdatters Knud. Fadd: (Ingen faddere). HD af Madame Jacobsen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 11/8-1834. dbt. 21/12-1834. Snedker Tollef Kittelsen Hildahl, BbKlev og Karen Sondresdatters Magnus. Fadd: Ingeborg Nielsd. BbKlev, Maren Gurine Hansd. ib., Jacob Eriksen ib., Jacob Knudsen ib., Ingebregt Jacobsen ib. HD af Gjordemoder Mad. Amundsen.

f. 9/11-1834. dbt. 26/12-1834. Peder Aslaksen Stulen og Berthe Pedersdatters Ingebregt. Fadd: Gregorius Aslaksen Stulen, Lucas Aslaksen ib., Jens Isaksen Foss, Gurine Simonsd. Stulen, Ingeborg Aslaksd. Hoppestad. HD af Gunild Aas.

f. 1/10-1834. dbt. 26/12-1834. Simon Madsen under Moe og Maren Ingebregtsdatters Mads. Fadd: Anne Olsd. under Moe, Halvor Madsen ib., Isak Halvorsen Aas, Ingebregt Madsen Moe, Helge Madsd. under Moe. HD af Gjordemoderen Madame Jacobsen.

f. 18/9-1834. dbt. 26/12-1834. Ole Pedersen Gaasehølen, nu afdød og Gunild Olsd. Nøklegaards Sophie. Fadd: Dorthe Nielsd. Nøklegaard, Kari Olsd. ib., Ole Olsen ib., Anders Olsen Falkum, Niels Ingebregtsen Nøklegaard. HD af Berthe Olsd. Nøklegaard.

f. 18/11-1834. dbt. 26/12-1834. Svenke Larsen Follestad og Cathrine Olsdatters Karen. Fadd: Anne Isaksd. Bratsbergskoven, P. Johanne Christensd. Skien, Anund Isaksen Løberg, Johannes Larsen Bratsbergskov, Lars Larsen af Skien. HD af Mad. Amundsen.

f. 15/2-1834. dbt. 28/12-1834. (Uægte). Magdalene. Pige Anne Kirstine Petersd. N. Mela og Uk. Isak Jynge forhen Forvalter for Fossum Wærk i Skien. Skal nu opholde sig i Trondhjem.
Fadd: Johanne Susanne Abrahamsd., Gulseth, P. Grethe Rasmusd. i Skien, Ole Carlsen Mela, Ole Johannesen i Skien, Hans Olsen ib. HD af Madame Ødegaard. Uægte. Anmeldt af Moderens Broder, Anders Petersen Gulseth.

f. 10/10-1834. dbt. 1/1-1835. Lars Nielsen under Strømdal og Anne Marie Johannesdatters Ingeborg Karine. Fadd: Ingeborg Johnsd. af Solum, P. Elen Jacobsd, Gjert Andersen af Solum, Christen Jacobsen under Strømdal, Jens Jacobsen ib.
HD af Skoleholder John Jacobsen Ballestad.

f. 5/12-1834. dbt. 1/1-1835. Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters Birthe. Fadd: Anne Monsd. Fossum, Christopher Henriksen, Christopher Larsen, Niels Jensen, P. Maria Monsd. Alle paa Fossum.

f. 16/10-1834. dbt. 1/1-1835. Gregers Halvorsen, Oseb. og Anne Cathrine Olsdatters Mariane. Fadd: Lars Sørensen Oseb., Niels Olsem ib., Ole Andersen ib., Anders Halvorsens K., P. Karen Hansd. ib. HD af Skoleholder Gunder Augestad.

f. 25/11-1834. dbt. 4/1-1835. Anders Rollefsen Oseb. og Anne Marine Amundsdatters Else Kirstine. Fadd: Karen Johannesd. Oseb., P. Gunhild Saamundsd. Waller, Søren Rollefsen Oseb., Lars Isaksen Troldsaasen, Knud Andersen Fløtterød.

f. 17/11-1834. dbt. 4/1-1835. Skrædder Jan Skou, N. Brekke og Maren Gurine Johannesdatters Karen Andrea. Fadd: Lucas Thorsens K. af Skien, P. Karen Marie Pedersd., Hans Christensen BbKlev, Jacob Halvorsen N. Brekke, Ole Hansen ib.

f. 13/12-1834. dbt. 11/1-1835. Harald Hansen Fossum og Marthe Marie Pedersdatters Maren Karine. Fadd: Ole Christiansens K., Anne Fossum, P. Maren Henriksd. ib., Ole Nielsen Hynie, Hans Rasmussen Fossum, Niels Hansen ib.

f. 30/12-1834. dbt. 11/1-1835. Niels Pedersen Flittig og Kirsten Olsdatters Anne. Fadd: Karen Olsd. Tormodsrød i Slemdal, Karine Olsd. under Moe, John Olsen Tormodsrød i Slemdal, Jacob Torstensen under Moe, Peder Pedersen Tveten i Slemdal.

f. 5/1-1835. Skræddermester Iver Ugelstad Oseb. og Susanne Kruses Marie Henriette. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gunder Auestad. Død før Daabens Konfirmation.

f. 24/12-1834. dbt. 18/1-1835. Lars Anundsen Fossum og Georgine Knudsdatters Cathrine Margrethe. Fadd: Maren Dorthea Olsd. Fossum, P. Karen Marie Knudsd. ib., Ole Carlsen Mela, Hans Isaksen Fossum, Johannes Larsen Fossum.

f. 17/1-1835. Forvalter ved Fossum Wærk, Lieutenant Hans Andreas Halls og Nicoline født Schutlie(?). "Udøbt da det døde med et plutseligt Slag."

f. 4/11-1834. dpt. 26/12-1834. Ingebregt Ingebregtsen Skavan og Inger Maria Sørensdatters Lauritz. Fadd: Ole Lunds K., Maren Madsd., Inger Ingebregtsd. Holden, Christen Larsen Fossum, Lars Iversen Fossum, Niels Høyer Hansen ib.
HD af Gjordemoder Mad. Jacobsen.

f. 22/8-1834. dbt. 30/12-1834. (Uægte). Uk. Halvor Haraldsen BbKlev og Pige Berthe Marie Ellefsdatters Hans Edvard. Fadd: Karine Ellefsd. BbKlev, Marthe Andrea Haraldsd. ib., Lars Haraldsen Brekkejordet, Hans Halvorsen Rød, Ingebregt Nord, BbKlev.
HD af Mad. Amundsen. Anmeldt af Faderen som senere er viet med pigen.

f. 26/11-1834. dbt. 28/12-1834. Ole Jensen N. Brekkejord og Karen Clemetsdatters Knud. Fadd: Isak Pedersen Brekkejord, John Olsen ib., Ole Hansen ib., Inger Isaksd. ib.

f. 29/10-1834. dbt. 26/12-1834. Anders Larsen Riis og Asjer Gjermundsdatters Jørgen. Fadd: Isak Larsens K., Karen Hansd. Riis, P. Inger Gundersd. Borge, Jens Olsen Riis, Niels Mikkelsen Haurød, Jacob Hansen Ødegaard af Eidanger.
HD af Gjermund Halvorsens Enke, Marthe.

f. 21/10-1834. dbt. 26/12-1834. John Andersen Wenstøb og Maren Olsdatters Andreas. Fadd: Peder Pedersen Wenstøb, Ole Halvorsen Brekke, Halvor Johansen Fossum, Karen Andersd. BbKlev, P. Karen Olsd. Kiær.
HD af Mad. Jacobsen.

f. 7/9-1834. dbt. 26/12-1834. Søren Olsen Oseb. og Maren Christine Hansdatters Isak Olaus. Fadd: Anders Jensens K. Oseb., P. Anne Bolette Gundersd. Borge, Erik Thronsen Oseb., Jens Jensen ib., Hans Wetlesen ib.
HD af Gjermund Halvorsens Enke.

f. 21/12-1834. dbt. 4/1-1835. Christen Hansen Sanne og Anne Maria Jacobsdatters Hans. Fadd: Nicolai Wagner Sanne, Ole Eriksen Lie, Lars Jacobsen Sølie, Elen Jacobsd. Langerud, P. Sophie Wagner Sanne.

f. 18/12-1834. dbt. 11/1-1835. Gunder Thomasen Folloug, BbKlev og Maren Olsdatters Thomas. Fadd: Marthe Isaksd., Skien, P. Gunild Gulliksd. BbKlev, Ole Nielsen Folloug ib., Thomas Eriksen ib.,  Jacob Isaksen ib.

f. 11/12-1834. dbt. 11/1-1835. Christian Halvorsen BbKlev og Maren Hansdatters Hans. Fadd: Skomager E. Christophersens K., Torger Henriksen BbKlev, Hans Jacob Halvorsen ib., Sivert Pedersen ib., P. Johanne Rosenblad, Skien.
HD af Mad. Amundsen.

f. 22/12-1834. dbt. 11/1-1835. Ole Nielsen Berg, BbKlev og Anne Aslaksdatters Ole. Fadd: Halvor Aslaksens K., BbKlev, P. Guri Halvorsd., Solum, Isak Isaksen Folloug, Hans Nielsen, Solum, Ole Aslaksen Brekke.

f. 6/12-1834. dbt. 11/1-1835. Halvor Aslaksen Fossum og Helvig Zachariasdatters Christian. Fadd: Lars Halvorsen Bøe, Halvor Christiansen Fossum, Peder Christiansen ib., Anne Kirstine Halvorsd. Aasterød, Karen Aslaksd. Langerød.
HD af Mad. Jacobsen.

f. 30/12-1834. dbt. 18/1-1835. Ole Olsen, Oseb. af Borge og Karen Nielsdatters Ole. Fadd: Hans Olsens K., Oseb., P. Kirstine Torgersd., Porsgrund, Lars Andersen ib., Lars Gundersen Lie, Hans Rasmussen Frogner.

f. 22/12-1834. Asle Nielsen Lille Mela og Inger Hansdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD af Kirstine Knudsd. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 6/12-1834. dbt. 29/1-1835. Skoleholder Gregorius Lund og Maren Nielsdatters Marthe Gurine. Fadd: Dorthea Pedersd. Jønnevald, P. Anne Isaksd. Grinie, Hans Isaksen ib., Peder Zachariassen Lund, Niels Christiansen Lund. HD af Faderen.

f. 31/12-1834. Abraham Eriksen under S. Frogner og Ragnild Halvorsdatters Maren. Fadd: (Ingen faddere). HD af Hans Isaksen. Døde før Daabs Konfirmation.

f. 28/10-1834. dbt. 5/2-1835. Hans Ingebregtsen Oseb. og Ingeborg Jensdatters Anne Berthea. Fadd: Søren Olsens K, Oseb., P. Maren Christiane Ingebregtsd., Porsgrund, Søren Ingebregtsen ib., Hans Wetlesen Oseb., Knud Hansen ib., Jens Jensen ib.
HD af Gunder Augestad.

f. 24/12-1834. dbt. 8/2-1835. Christen Christiansen Oseb. og Anne Helene Jacobsdatters Anne Maria. Fadd: Fredrikke Christiansd. Langesund, Helene Dorthe Torstensd. Fiærestrand, Hans Peter Pedersen ib., Halvor Christian Jacobsen Oseb., Amund Andersen ib.

f. 6/1-1835. dbt. 8/2-1835. Ole Michelsen Kastdalen under Øvre Semb og Anne Johnsdatters Anne Kirstine. Fadd: Erik Michelsen Haurød, Niels Michelsen ib., Hans Olsen Marker, Karen Mathiasd. Haurød, P. Kirsten Olsd. Semb.

f. 15/11-1834. dbt. 19/2-1835. (Uægte) Uk. Niels Andersen Luxefjeld og Pige Anne Barbroe Anundsdatters Ingeborg. Fadd: Ole Olsen Fekjan, Luxefjeld, Anders Torgrimsen Dalie, Ole Olsen Haugedal, Karen Olsd. Fækjan, P. Kari Andersd. Dalie.
HD af Ole Olsen Houkeroen. Uægte født men Forældrene ble viet den 19. Febr., barnets Daabsdag.

f. 30/12-1834. Niels Steenuldsen Nygaard under Meen og Karen Andersdatters Stine. Fadd: (Ingen faddere). HD af Michel Evensen Eegaasen. Ej Konfirmert da Barnet døde forinden.

f. 1/2-1835. dbt. 22/2-1835. Ole Eriksen Kiise og Dorthe Engebregtsdatters Anne Kirstine. Fadd: Anne Kirstine Larsd. Fossum, P. Margrethe Hansd. Aas, Hans Halvorsen Kiise, Engebregt Solvesen Rosvald, Hans Rasmussen Fossum.

f. 2/2-1835. dbt. 22/2-1835. Niels Jensen Lien under Fossum og Georgine Rasmusdatters Maren Regine. Fadd: Inger Maria Rasmusd. Nøglegaard, P. Karen Maria Sørensd. BbKlev, Ole Nielsen Lien, Isak Rasmussen Strømdal, Auen Sørensen BbKlev.

f. 2/2-1835. dbt. 22/2-1835. Anund Isaksen Skogsrud og Berthe Larsdatters Anne. Fadd: Engebregt Isaksen Løberg, Even Larsen ib., Isak Isaksen under Bratsberg, Anne Isaksd. ib., P. Ingeborg Larsd. Svartangen (under Meen. G.S.).

f. 3/2-1835. Udøbt pigebarn. (Uægte). Uk. Isak Sørensen Nykaas og P. Karen Ingvoldsd. Glænde.

f. 7/12-1834. dbt. 1/3-1835. Jacob Ingebregtsen Riis og Ingeborg Lorentsdatters Jacobine. Fadd: Ole Nielsens K., P. Kirsten Hansd., Gunder Hansen, alle fra Oseb., samt Arne Lorentzen og Lars Lorentzen fra Fossum.
HD af Skoleholder Augestad.

f. 12/6-1834. dbt. 18/1-1835. Guldsmed Hans Gotfred Svennek Sørensen Oseb. og Elisabeth Marie født Olsens Jacob Marinius. Fadd: P. Wilhelmine Olsd. Borge, Anders Bommen ib., Gotfred Severin Beutler ib., Begge Foreldrene selv.
HD af Skolemester Auestad.

f. 27/12-1834. dbt. 25/1-1835. Ole Jansen Kaasa og Guro Olsdatters Ole. Fadd: Maria Olsd. Mustvedt, P. Karen Aslaksd. Høglie, Aslak Svendsen ib., Jørgen Olsen Hobek, Kittil Nielsen Stulen.

f. 10/1-1835. dbt. 8/2-1835. Jacob Torstensen under Moe og Maren Larsdatters Torsten. Fadd: Gunild Larsd. Kiise, P. Maria Olsd. under Moe, Ole Torstensen ib., Ole Rasmussen ib., Christen Larsen ib.

f. 26/12-1834. dbt. 8/2-1835. Jens Olsen Ballestad og Inger Maria Johannesdatters Johannes. Fadd: Lars Olsen Ballestad, Hans Jensen ib., Søren Larsen ib., K. Marthe Hansd. ib., P. Helvig Jensd. ib. HD af John Ballestad.

f. 17/1-1835. dbt. 8/2-1835. Niels Nielsen Marker under Grinie og Karen Jørgensdatters Niels. Fadd: Anne Jørgensd. af Solum, P- Anne Olsd. Marker, Aslak Knudsen Høglie, Amund Torstensen ib., Søren Andersen Lillegaard, Eidanger.

f. 14/1-1835. 8/2-1835. Anders Hansen Kragetoe og Maren Margrethe Jacobsdatters Ole. Fadd: Anne Marie Jacobsd. Sølie, P. Kirsten Larsd. Kragetoe, John Olsen Buer, Lars Jacobsen Sølie, Lars Jacobsen Langerød.

f. 25/1-1835. dbt. 15/2-1835. Smed Peder Aslaksen Fossum Jern Wrk. og Ingeborg Maria Jacobsdatters Peder. Fadd: Inger Jahnsd. Fossum, P. Karen Maria Hansd. ib., Ole Olsen fra Brevig, Sigurd Sigurdsen Bratsberg, Hans Johannesen Fossum.

f. 26/1-1835. dbt. 15/2-1835. Lars Hansen Sanne og Ingeborg Kirstine Eriksdatters Hans. Fadd: Christen Hansen Sanne, Anders Eriksen ib., Søren Sørensen, Porsgrund, Kirsti Jensd. Oseb., P. Maria Eriksd. Sanne.

f. 16/2-1835. dbt. 1/3-1835. Halvor Andersen Ekornrød og Anne Olsdatters Hans. Fadd: Gunild Andersd. Skilbred, P. Marthe Kirstine Halvorsd. Ekornrød, Halvor Andersen ib., Andreas Halvorsen ib., Anders Olsen Sølie.

f. 14/1-1835. dbt. 1/3-1835. Rasmus Olsen Rødningen i Luxefield og Mari Andersdatters Anders. Fadd: Erik Andersen Goupaasen, Ole Olsen Luxefield, Henrik Jacobsen Løberg, Maren Andersd. Goupaas, Thurine Halvorsd. Gjerpen.

f. 13/2-1835. dbt. 8/3-1835. Lars Larsen Aabye, Meen og Kirsten Larsdatters Christian. Fadd: Lars Larsen Meen, Abraham Larsen ib., Ole Larsen ib., Maren Kirstine Larsd. af Solum, Anne Eriksd. Bøhle.

f. 4/2-1835. dbt. 8/3-1835. Jan Jensen under Fossum og Maren Amundsdatters Ingebregt. Fadd: Jan Jansen under Fossum, Christian Nielsen Biørndalen, Niels Olsen Skriva, Maren Sørensd. Stulen, P. Maren Jensd.Fossum.

f. 20/2-1835. Christen Larsen Oseb. og Aavet Olsdatters Andreas. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gunder Auestad. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 31/1-1835. dbt. 1/3-1835. Hans Andersen Stubberød og Anne Kirstine Larsdatters Kirsten. Fadd: Lars Skiefields K., Anne Maria Olsd., P. Marthe Halvorsd. Stubberød, Lars Andersen Skiefield, Hans Danielsen Baaserød, Isak Andersen under Meen.

f. 10/12-1834. dbt. 1/3-1835. Torger Andersen Oseb. og Anne Kirstine Eriksdatters Else. Fadd: Knud Johnsens K., Oseb., P. Kirsten Eriksd. af Eidanger, Jens Olsen Oseb., Hans Michelsen ib., Jens Jensen ib. HD Anders Ramsaasens Kone.

f. 6/2-1835. dbt. 8/3-1835. Skomager Ole Carlsen Lille Mela og Kirstine Marie Knudsdatters Kirsten Cathrine. Fadd: Kirsten Hansd., Skien, P. Karen Maria Knudsd. ib., Hans Christian Pedersen, Skien, Tobias Pedersen og Hans Andreas Pedersen ib.

f. 11/2-1835. dbt. 8/3-1835. Lars Solvesen Kiær og Gunild Olsdatters Anne Karine. Fadd: Isak Larsen Kiær, Andreas Larsen ib., Svend Olsen Mela, Maria Olsd. Mustvedt, P. Karen Larsd. BbKlev.

f. 21/2-1835. dbt. 15/3-1835. Rasmus Halvorsen Lekaas under Holt og Marthe Knudsdatters Anne. Fadd: Halvor Halvorsen Holt, Christen Larsen Westre Moe, Østen Knudsen Bøe, Karen Knudsd. ib., Karen Halvorsd. Hoppestad.

f. 9/3-1835. dbt. 22/3-1835. Anders Evensen under Aarhuus og Andrea Andersdatters Karen Kirstine. Fadd: Jens Henriksen Fossum, Knud Andersen Aarhuus, Jens Eliassen ib., Berthe Nielsd. ib., Maria Jensd. Fossum.

f. 1/2-1835. dbt. 22/3-1835. Sigurd Johnsen Kaasa i Luxefield og Else Torkildsdatters Maren. Fadd: K. Maria Johnsd. BbKlev, P. Maren Johnsd. Holm, Christian Davidsen Holm, Ole Jacobsen under Foss.

f. 13/3-1835. Østen Eriksen Tysland og Gunild Evensdatters Aslaug Karine. Fadd: (Ingen faddere). HD af Kirsti Jensd. Gulseth. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 15/1-1835. dbt. 5/4-1835. Ole Ingebrigtsen Guldbergdalen (Gunborgdalen) under Limie og Ingeborg Johnsdatters Inger. Fadd: Niels Halvorsen Lysa, Gunder Bentsen ib., Halvor Nielsen ib., Anne Johnsd. Lysa, P. Maren Ingebrigtsd. Semb.

f. 27/1-1835. dbt. 16/4-1835. Østen Andersen Mela og Kirsten Andrea Jensdatters Sophie Christiane. Fadd: Karen Jacobsd. Mela, Kirsten Jørgensd. ib., Børsemager Larsen, Skien, Ludvig Pedersen ib., Gjestgiver Johnsen ib.
HD af Klokker Lund.

f. 19/2-1835. dbt. 20/4-1835. Skomager Erik Simonsen S. Brekke og Anne Jacobsdatters Maren. Fadd: Niels Simonsens K., Karen Rasmusd. S. Brekke, P. Karen Maria Gundersd., Skien, Skomager Aulie, S. Brekke, Smed Knud Halvorsen BbKlev, Sivert Pedersen ib.
HD af Skomager Aulie.

f. 21/4-1835. dbt. 3/5-1835. Skoleholder Hans Isaksen Grini og Maren Gurine Danielsdatters Anne Sophie. Fadd: Simon Jønnevalds K., Dorthea Pedersd., P. Ingeborg Isaksd. Grinie, Simon Danielsen Jønnevald, Gregorius Isaksen Grini, Simon Isaksen, Skien.

f. 24/12-1834. dbt. 22/3-1835. Halvor Nielsen Lyngaas og Ingeborg Danielsdatters Daniel. Fadd: Simon Danielsen Jønnevald, Hans Isaksen Grini, Niels Christiansen Limie, Marthe Christine Christiansd. ib, Maren Gurine Danielsd. Grinie.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 13/2-1835. dbt. 22/3-1835. Kontoristbetient ved Fossum Jernw. John Paulsen Foss og Karen Sarine Foss født Dahl's Hans Elias. Fadd: Stiger Andreas Poulsen, marsmester Jan Warme, Handelsbetient Johannes Stoesen i Skien, Styrmandskone Johanne Aass dødt Dahl i Brevig, Jfr. Christine Gasmann. HD af Klokker Lund.

f. 14/3-1835. dbt. Hans Rasmussen Sølie og Sara Johnsdatters Hans. Fadd: Christen Olsen under Øvrum, Harald Rasmussen Lie, Wetle Rasmussen Austad, K. Ingeborg Rasmusd. Klep, P. Inger Jensd. Riis.

f. 16/3-1835. dbt. 29/3-1835. Hans Sørensen Liene under Holt og Maren Kirstine Halvorsdatters Anders. Fadd: Aslak Halvorsen under Moe, Halvor Sørensen Nykaas, Ole Johnsen Furuvald, P. Ingeborg Halvorsd. under Moe, K. Karen Johanne Christensd.

f. 9/3-1835. dbt. 29/3-1835. Johannes Halvorsen Hørta under Meen og Marthe Jansdatters John. Fadd: Lars Skiefields K. Anne Maria Olsd., P. Anne Isaksd. Riis, Gunder Halvorsen Buer, Ole Olsen Hørta, Jacob Jahnsen Rolighed.

f. 22/3-1835. dbt. 12/4-1835. Erik Kittelsen Riis og Karen Larsdatters Lars. Fadd: Karen Hansd. Riis, P. Maren Andersd., Kittel Kittelsen Riis, Jens Kittelsen ib., Anders Larsen ib.

f. 16/3-1835. dbt. 12/4-1835. Anders Amundsen Ulsvandet under Fossum og Barbro Gurine Nielsdatters Rasmus. Fadd: Marie Rasmusd. under Falkum, P. Gjertrud Larsd. fra Skien, Niels Nielsen, Falkum, Niels Sivertsen Fossum, Even Abrahamsen Hynie.

f. 2/4-1835. dbt. 12/4-1835. Ole Aslaksen N. Brekkejordet og Ingeborg Johnsdatters John Andreas. Fadd: Hans Aslaksen Brekkejord, Halvor Aslaksen BbKlev, Ole Nielsen ib., Thone Jacobsd. Brekkejord, P. Anne Hansd. ib.

f. 18/3-1835. Ole Olsen Tvedten og Anne Aslaksdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD af Ole Jansen Kaasa. Døde før (Hjemmedaabens) Konfirmation.

f. 23/3-1835. dbt. 20/4-1835. Ole Christensen Skilbred og Kirsti Andersdatters Isak. Fadd: Gunild Andersd. Skilbred, P. Johanne Andersd. under Skyer, Anders Olsen Skilbred, Ole Ellingsen ib., Isak Andersen under Skyer.

f. 7/3-1835. dbt. 20/4-1835. Hans Olsen Marker af Stulen og Anne Kirstine Michelsdatters Michel. Fadd: Karen Mathiasd. Hougerød, P. Anne Olsd. Marker, Erik Michelsen Hougerød, Niels Michelsen ib., Peder Olsen Marker.

f. 6/2-1835. dpt. 20/4-1835. Hans Hansen Kleven og Ingeborg Zachariasdatters Hans. Fadd: Anne Rasmusd. Kleven, P. Maren Ellefsd. Tufte, Sigurd Zachariassen Kleven, Christian Nielsen ib., Ellef Olsen under Tufte.
HD af Berthe Henriksd. Fieldalen.

f. 11/3-1835. dbt. 20/4-1835. Ole Mathisen under Klep og Inger Torgersdatters Gunder. Fadd: Karen Gundersd. Bakken, Marthe Hansd. Ramsaas, Lars Larsen Klep, Mathis Gundersen Ramsaas, Gunder Olsen Lie.

f. 12/3-1835. dbt. 20/4-1835. Jørgen Kiøstolfsen Follestad og Anne Kirstine Isaksdatters Jørgen Andreas. Fadd: Mari Jacobsd. Bratsberskov, Anne Kirstine Danielsd. Brekkejord, Jens Isaksen Graaten, Hans Christiansen Bratsbergskov, Niels Nielsen, Skien.
HD af Mad. Amundsen.

f. 2/4-1835. dbt. 3/5-1835. Erik Pedersen Frogner og Karen Nielsdatters Marthe Karine. Fadd: Mads Pedersen Sørbøe, Jacob Nielsen Strømdal, Jens Eliassen Aarhuus, Anne Pedersd. under Foss, P. Magrethe Nielsd. Wenstøb.
HD af Peder Madsen Aasen.

f. 11/4-1835. dbt. 3/5-1835. Daniel Aslaksen Tufte og Gurine Andrea Eriksdatters Inger Maria. Fadd: Peder Tuftes K., Inger Jacobsd., P. Anne Regine Eriksd. Hellestvedt, Peder Sørensen Tufte, Lars Nielsen Foss.

f. 7/3-1835. dbt. 3/5-1835. Jens Jensen Ballestad og Anne Magrethe Hansdatters Mariane. Fadd: Daniel Jensen Kiølnæs, Ole Hansen fra Solum, Anders Hansen ib., Maren Hansd., Maren Christophersd. fra Solum.
HD af Skoleholder John Jacobsen (Ballestad).

22/4-1835. dbt. 3/5-1835. John Larsen BbKlev og Kathrine Kittelsdatters Agnethe. Fadd: Ingeborg Nielsd. BbKlev, P. Anne Kirstine Danielsd., Skien, Knud Larsen Bratsbergskov, Isak Larsen ib., Isak Isaksen ib.

f. 9/1-1835. dbt. 10/5-1835. Halvor Olsen S. Brekkejord og Gjertrud Dorthea Sondresdatters Olia. Fadd: Andreas Andersen N. Brekkejord, Niels Andersen ib., Tillev Kildal BbKlev, Marie Hansd. Klosterhougen, Johanne Olsd. i Skien.

f. 10/2-1835. dbt. 17/5-1835. Peder Olsen Oseb. og Karen Christine Christophersdatters Karen Andrea. Fadd: Jacob Andersens K., Pauline Christensd., P. Birthe Jensd., Ole Olsen, Halvor Larsen og Jens Jensen, alle paa Oseb. HD Anders Ramsaasens Enke.

f. 18/4-1835. dbt. 17/5-1835. Lars Larsen Kiær og Anne Olsdatters Inger Maria. Fadd: Lars Solvesens K., Gunild Kiær, P. Gurine Larsd. ib., Isak Larsen ib., Niels Larsen ib., Lars Solvesen ib. HD Skoleholder Johan Solvesen.

f. 30/3-1835. Peder Engebregtsen under Aarhuus og Berthe Olsdatters Karen Maria. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gulliksen Gulseth. Døde før Hendes Konfirmation.

f. 24/4-1835. dbt. 24/5-1835. Jens Gundersen S. Brekke og Anne Jansdatters Marie. Fadd: Gunder Thomesens K., Ragnild Løberg, P. Thone Andersd., Skien, Thorbjørn Gundersen af Solum, Sondre Gundersen af Skien, Jacob Jansen Rolighed. HD Gunder Thronsens Kone paa Løberg.

f. 1/4-1835. dbt. 28/5-1835. (Uægte). Uk. Aslak Christophersen Blegebakken og pigen Kirsten Jensdatter Kausanrøds Anne Dorthe. Fadd: Christopher Hansen Bøe, Niels Johnsen Kausanrød, Halvor Olsen Brekkejord, Anne Olsd. Høglie, P. Maren Christophersd. Mela. HD Ole Jansen Kaasa. Anmeldt af Barnefaderen. Forældrene ere viede Samme dag som Barnet var til Kirke (daab).

f. 6/4-1835. dbt. 31/5-1835. Ole Thorbiørnsen Marker og Anne Hansdatters Inger Andrea. Fadd: Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Niels Nielsen Marker, Peder Pedersen ib., Kari Pedersd. Marker, P. Kirsten Thorbiørnsd. HD Ole Kaasa.

f. 3/5-1835. dbt. 31/5-1835. Erik Michelsen Haugerød og Marthe Halvorsdatters Anne Maria. Fadd: Karen Mathisd. Haugerød, P. Anne Halvorsd. Putten, Gregorius Halvorsen Fielddalen, Ole Michelsen Kastdal, Niels Michelsen Haugerød.

f. 10/4-1835. 9/6-1835. Henrik Torjersen under Lund og Kirsten Halvorsdatters Marthe Clarine. Fadd: Madame Melsom i Skien, Jfr. Sara Haraldsen Semb, Ole Peter Holm i Skien, Anders Melsom i Skien, Peder Haraldsen i Skien. HD Skoleholder Hans J. Grinie.

f. 14/3-1835. dbt. 20/4-1835. Smedmester Erik Thronsen Oseb. og Anne Magdalene Reiersens Niels Christian. Fadd: Kiøbmand Niels Jacobsen, Skolelærer Gunder Augestad, P. Helene Reiersen og Forældrene selv. HD Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 5/4-1835. dbt. 3/5-1835. Anders Larsen Bakken og Karen Andersdatters Niels. Fadd: Anders Thorsen Bakken, Knud Andersen Kiølnæs, Niels Andersen Fløtterød, Kirsten Hansd. Fossjordet og P. Marthe Larsd. Bakken.

f. 27/2-1835. dbt. 17/5-1835. Torsten Thorsen Brekkejordet og Marthe Marie Kieldsdatters Hans Thomas. Fadd: Maren Thurine Engebregtsd., Skien, Maren Iversd. ib., Niels Jacob Andreasen Brekkejord, Anders Nielsen Lysa, BbKlev, Søren Pedersen, Skien. HD Inger Pedersd. Brekkejordet.

f. 19/4-1835. dbt. 17/5-1835. Ole Larsen Brekkejord og Sara Jensdatters Lars. Fadd: Harald Rasmussen Brekkejord, Isak Andersen ib., Ole Hansen, Skien, Andreas Nielsens K. Anne Axelsd. Brekkej., P. Marthe Haraldsd. ib. HD Andersen.

f. 30/12-1834. dbt. 18/5-1835. Kiøbmand Hans Eleonardus Møller, Aakre og Ambor Laura født Aalls Jacob Aall. Fadd: Jernværkseier Jacob Aall fra Næs, Hr. Hans Møller sen., Hr. Nicolai Aall, Jfr. Marie Flood og moderen selv. HD Sognepræst Rode.

f. 4/5-1835. dbt. 24/5-1835. Peder Pedersen S. Brekke og Inger Andersdatters Peder. Fadd: Halvor Reiersens K., Kari Olsd. Foss, P. Marthe Gulliksd. S. Brekke, Hans Jacob Johannesen ib., Christen Danielsen ib., Peder Zachariassen ib.

f. 10/5-1835. dbt. 31/5-1835. Christen Madsen under Bøe og Inger Engebregtsdatters Mads. Fadd: Peder Madsens Kone Maren Bøe, P. Karen Lisbeth Engebregtsd. Fossum, Lars Madsen under Fossum, Lars Christensen Hoppestad, Niels Jansen under Bøe.

f. 29/4-1835. dbt. 31/5-1835. Ola Ellingsen Skilbred og Dorthe Kirstine Aslaksdatters Ola. Fadd: Ingeborg Aslaksd. Sukken, P. Anne Gurine Olsd. ib., Lars Ellingsen Høymyhr, Niels Gjertsen ib., Ole Olsen Tvedten.

f. 13/4-1835. dbt. 31/5-1835. Skibsfører Christian Ekstorm paa gaarden Grinie og Alison Kirstine fød Lieunghs Ole Nicolay Lieungh. Fadd: Madame Inger Flood, Jfr. Marthe E. Lieungh, Christopher B. Hansen, Skien, Johan Blom ibid.

f. 15/3-1835. dbt. 31/5-1835. Ole Olsen Drengen i Luxefield og Ingeborg Rollefsdatters Ole. Fadd: Ellef Olsen, Lille Gjerpen, Ole Olsen Haukeroe, Niels Isaksen Luxefield, Karen Halvorsd. ib., P. Karen Guldbrandsd. ib. HD Ole Haukeroe.

f. 11/3-1835. dbt. 8/6-1835. Thor Olsen Løberg paa S. Brekke og Anne Thomine Offenbergs Martin. Fadd: Ingeborg Johnsd. Løberg, P. Petronelle Offenberg i Skien, malemester Frogner(?) ib., Jacob Eriksen BbKlev, Ole Jensen Løberg. HD Skomager Aulie.

f. 3/4-1835. dbt. 8/6-1835. Skomager Lars Christensen S. Brekke og Berthe Olsdatters Carl. Fadd: Wirika Gundersd. Brekkej., P. Johanne Solvesd. i Skien, Rasmus Christensen Skomager i Skien, Uhrmager Isaksen ib., Skomager Arne Pedersen ib. HD Skomager Aulie.

f. 27/4-1835. dbt. 8/6-1835. Mads Monsen Fossum og Anne Thurine Andersdatters Martin. Fadd: Ingeborg Madsd. under Hynie, P. Monsine Nielsd. Brekkej., Ole Nielsen Hynie, Johannes Madsen Mela, Ole Peter Jacobsen Fossum. HD Anders Jensen Lie.

f. 4/5-1835. dbt. 8/6-1835. Niels Halvorsen Berberg og Marthe Nielsdatters Maren Karine. Fadd: Gunder Nielsen Holm, Zacharias Jensen Kleven, Knud Halvorsen fra Slemdal, Inger Nielsd. Holm, P. Anne Nielsd. Holm. HD Berthe Ramsmyhr.

f. 28/4-1835. dbt. 8/6-1835. Anders Amundsen under Borge og Elen Maria Isaksdatters Maren. Fadd: Gunder Halvorsen Buer, Hans Tollefsen Borge, Anne Isaksd. under Riis, Gunild Oline Nielsd. Oseb.

f. 15/4-1835. dbt. 21/6-1835. Anders Mathiassen Svinholt og Gunild Nielsdatters Anne Gurine. Fadd: Thor Nielsens K., Inger Sørensd. Høisæth, P. Maren Rasmusd. Øvrum, Jacob Larsen Høysæth, Mathias Larsen ib., Peder Thorsen ib.

f. 22/5-1835. dbt. 28/6-1835. Johannes Jensen Ballestad og Helvig Jacobsdatters Ingeborg Thurine. Fadd: Erik Larsen Ballestad, Abraham Jacobsen ib., Jacob Jacobsen fra Slemdal, Gro Olsd., Helvig Jensd.

f. 16/5-1835. dbt. 28/6-1835. Aslak Nielsen Ballestad og Jøran Olsdatters Anne. Fadd: Ole Nielsen BbKlev, Hans Nielsen Ballestad, Ole Aslaksen Berg, Brekkej., Karen Olsd. BbKlev, P. Berthe Olsd. ib.

f. 1/6-1835. dbt. 28/6-1835. Ole Hansen Lie og Helvig Andersdatters Karen Kirstine. Fadd: K. Karen Andersd. Fløtterød, P. Maria Hansd. Lie, Harald Rasmussen ib., Christen Pedersen ib., Knud Andersen Fløtterød.

f. 20/3-1835. dbt. 12/7-1835. Hattemager Lars Petersen Sylvander, Oseb. og Elen Severine Hansdatters Elen Johanne. Fadd: Helvig Arnesd. Oseb., P. Fredrikke Madsd. ib., Anders Engebregtsen, Ole Norbye, Niels Kittelsen, alle paa Osebakken. HD Gunder Augestad.

f. 25/5-1835. dbt. 6/7-1835. Fredrik Rode, Sogneprest til Gjerpen og Anne Lucie fød Holters Olava Magdalene. Fadd: Baron Hoff Rosenkrone fra Bergen, Overtoldbetient Iver Holter fra Drammen og Kone, Frue Wilhelmine Holter, født Rode, Student Casper Holter, Jfr. Caroline Børresen fra Drammen.

f. 17/6-1835. dbt. 12/7-1835. Lars Christensen Hoppestad og Karen Madsdatters Maren.  Fadd: Karen Halvorsd. Hoppestad, Inger Engebregtsd. under Bøe, Christen Christensen Bøe, Peder Madsen Bøe, Niels Olsen Aas.

f. 4/5-1835. dbt. 12/7-1835. Ole Pedersen Fielddalen og Hella Nielsdatters Anne. Fadd: Anne Anundsd. Haugerød, Maren Ellefsd. Ramsmyhr, Peder Jansen Mauraasen, Aslak Larsen Tufteputten.

f. 10/6-1835. dbt. 19/7-1835. (Uægte) Nicoline. Pigen Anne Jacobsd. Oseb., udlagt til Barnefader, Uk. Niels Larsen Hasler af Eidanger sogn. HD Jermund Halvorsens Enke Marthe. Anmeldelse giort af Pigens Moder, Christence Sivertsd., Enke efter Jacob Andersen paa Oseb. Fadd: Niels Nanseths Kone, Maren Christophersd. fra Solum, Pigen Isine Michelsd. Oseb., Ole Andersen ib., Jens Thorkildsen, ib., Halvor Olsen ib.

f. 22/6-1835. dbt. 19/7-1835. Isak Pedersen N. Brekke og Helge Olsdatters Gurine. Fadd: Inger Isaksd. N. Brekke, Anne Isaksd. ib., Paul Paulsen ib., Ole Isaksen ib., Svend Olsen ib.

f. 7/5-1835. dbt. 8/6-1835. Bogholder Ellef Funnemark, Oseb. og Olea Elisabeth Funnemarks Michael Jørgen Møller. Fadd: Madame Maren Aalborg, Oseb., Jfr. Hanne Christiansen ib., Skibsfører Ole Christensen ib., Halvor Petersen, Hans Carl Funnemark.

f. 14/3-1835. dbt. 8/6-1835. Jacob Isaksen under Augestad og Live Hansdatters Jacob. Fadd: Isak Jacobsens K. under Øvrum, P. Anne Isaksd. ib., Knud Isaksen ib., Lars Hansen Sanne, Søren Olsen Borgeskoven. HD Skoleholder Hans S,. Riis.

f. 28/5-1835. dbt. 14/6-1835. (Uægte). Niels. Pigen Maren Pedersd. under Tufte og Uk. Erik Christensen Orekaasa under Oterholt. HD Ole Halvorsen Aasen. Anmeldt af Pigens Moder Ingeborg Petersd. under Tufte.
Fadd: Erik Olsen Falkum og K. Torberg Petersd., Karen Olsd. Erse, Halvor Halvorsen Erse, Peder Johnsen under Jønnevald.

f.  16/4-1835. dbt. 14/6-1835. Anders Johnsen under Moe og Maren Sørensdatters Hans. Fadd: Thor Johnsen Semb, Jacob Torstensen under Moe, Simon Madsen ib., Maren Halvorsd. Semb, P. Thurine Thorsd. Mustvedt.

f. 6/6-1835. dbt. 21/6-1835. Peder Jensen Teien under Moe og Synneve Gundbiørnsdatters Ole. Fadd: Karen Jensd. Moe, P. Karen Gundbiørnsd. Dybedal, Niels Larsen Moe, Niels Jensen ib.

f. 22/5-1835. dbt. 21/6-1835. Lars Olsen Sætret i Luxefield og Anne Gulbrandsdatters Ole. Fadd: Christian Torkildsen, Christopher Olsen, Lars Gulbrandsen, Kari Olsd., P. Karen Gulbrandsd. alle i Luxefield.

f. 14/5-1835. dbt. 5/7-1835. Skomager Anders Larsen Aulie S. Brekke og Ragnild Marie Aslaksdatters Aslak. Fadd: Even Follaugs Kone, Elisabeth Olsd., P. Maren Andersd. fra Skien, Sigurd Halvorsen BbKlev, Lars Halvorsen ib., Skomager Ole Thronsen ib.

f. 5/6-1835. dbt. 5/7-1835. Ole Sigurdsen Kittelsrød under Rising og Maria Torstensdatters Niels. Fadd: Mathis Hansen Høgaas, Halvor Torkildsen Putten, Christian Henriksen Aasen, Guro Olsd. Kaasa, pige Anne Kirstine Mathiasd.

f. 22/6-1835. dbt. 5/7-1835. Peder Pedersen Aasen under Semb og Elen Maria Nielsdatters Anders. Fadd: Johannes Pedersen Baugerød, Niels Knudsen Rønningen, Niels Abrahamsen Wattenberg, pige Karen Marie Andersd. Bøhle, pige Anne Pernille Andersd. Kleven.

f. 27/6-1835. dbt. 12/7-1835. Erik Helgesen under Gulseth og Anne Kirstine Pedersdatters Søn Helge. Fadd: Sigrid Knudsd. under Gulseth, Pige Gunild Helgesd. ib., Svend Helgesen ib., Hans Helgesen ib., Anders Christensen under Aarhuus.

f. 1/7-1835. dbt. 19/7-1835. (Uægte). Hans Peter. Pigen Christine Condrup Abrahamsd. BbKlev. Angiver som Barnefader Uk. Peder Hansen, Oseb.
Fadd: Halvor Olsen i Skien, John Olsen ib., Ole Nielsen BbKlev, Amalie Elisabeth Olsd. ib., Karen Sophie Abrahamsd. ib.

f. 20/6-1835. dbt. 19/7-1835. (Uægte). Ole. Pigen Ingeborg Johnsd. BbKlev. Angiver som Barnefader Uk. Niels Olsen Lie, tiener hos Ebbe Nielsen paa Ballestad.
Fadd: Clarine Nøklebye, pige i Skien, P. Pernille Sørensd. ib., Andreas Nielsen BbKlev., Peder Hansen ib., Christian Johnsen ib.

f. 27/6-1835. dbt. 19/7-1835. Gregorius Eriksen Gravelie og Anne Malene Simonsdatters Karen Andrea. Fadd: Zacharias Berbergs K., Magnild Simonsd., P. Anne Halvorsd. Putten, Peder Zachariassen Lund, Børre Halvorsen Fielddalen, Mathias Hansen Høgaas, Just Eriksen Mustvedt.

f. 30/4-1835. dbt. 19/7-1835. Hans Ingebregtsen Oseb. og Kirsten Jensdatter Backs Marie. Fadd: Ingeborg Lorentsd. Oseb., P. Karen Christiansd. ib., Abraham Jacobsen ib., Christen Olsen ib., Christian Andersen ib. HD G. Augestad.

f. 21/6-1835. dbt. 26/7-1835. Sigurd Zachariassen Kleven og Anne Rasmusdatters Karen. Fadd: Arve Nielsen Berberg, Jacob Davidsen Glende, Hans Hansen Kleven, Maren Rasmusd. Glende, P. Gunild Rasmusd. Berberg. HD Berthe Ramsmyhr.

f. 2/6-1835. dbt. 9/8-1835. Ole Jensen Riser under Fossum og Gunild Olsdatters Olava Marie. Fadd: Peter Gundersen under Fossum, Asle Nielsen ib., Lars Nielsen under Aarhuus, pigen Dorthea Olsd. Fossum, Kone Karen Maria Jansd. Gulseth. HD Kirsten Hansd. Fossum.

f. 18/5-1835. dbt. 9/8-1835. Snedkermester Jens Jensen, Osebakken og Live Olsdatters Hanne Christine. Fadd: Søren Olsens Kone, Maren Christine Oseb., P. Anne Jensd. ib., Thron Aanesen Oseb., Anders Olsen Bakken. HD Skoleholder G. Augestad.

f. 25/7-1835. dbt. 16/8-1835. Lars Rasmussen Hynie og Maren Karine Hansdatters Karen Marie. Fadd: Jacob Olsens K., Adamine Hansd. Fossum, P. Anne Hansd. ib., Lars Fredriksen Skavan, Hans Rasmussen Fossum, Even Gundersen Løberg. HD Klokker Lund.

f. 14/7-1835. dbt. 16/8-1835. Harald Andersen Limie, Kuttere og Mari Hansdatters Maren Karine. Fadd: Niels Sørensen Tufte, Gunder Andersen Limie, Mads Hansen Kuttere, Magrethe Hansd. Aas, P. Anne Hansd. Kuttere.

f. 30/7-1835. dbt. 27/8-1835. Niels Nielsen Tysland og Maria Pedersdatters Nicoline. Fadd: Marthe Pedersd, Søren Justens Kone, Blegebakken, pige Elen Jacobsd. Tysland, Jens Jacobsen, Isak Rasmussen, begge Tysland, Peter Larsen Blegebakken.

f. 16/7-1835. dbt. 30/8-1835. Johannes Madsen Mela og Juliane Andersdatter Kelps (?) Anne Helvig. Fadd: Ole Andersen Brekkej., Arne Isaksen Skotland, Hans Sørensen under Lien, Gjerpen, Anne Andersd. Fossum, P. Ingeborg Ellefsd. Mela.

f. 29/7-1835. dbt. 30/8-1835. Isak Tollefsen under Follestad og Anne Kirstine Olsdatters Telephine. Fadd: Bent Svenkesen i Skien, Peder Christensen Bratsbergskoven, Hans Christensen ib., P. Inger Olsd. Follestad og Moderen selv.

f. 19/7-1835. dbt. 6/9-1835. Iver Gunder Henriksen Førre, Bratsberg og Maren Elisabeth Andersdatters Christence Sophie. Fadd: Ole Torgersen BbKlev, Ole Olsen Grinie ib., Fredrik Georg Adler Førre, Bratsberg, Enke Anne Jørgensd. Klosterhougen, P. Christine Christophersd. BbKlev.

f. 29/8-1835. dbt. 13/9-1835. Ole Olsen Bugslaatten, BbKlev og Asloug Isaksdatters Karen. Fadd: Peder Christensen under Bratsberg, Niels Olsen BbKlev, Simon Gulliksen Brekkejord, Anne Aslaksd. BbKlev, P. Anne Olsd. Bratsberg.

f. 7/6-1835. dbt. 2/8-1835. Jahn Pedersen BbKlev og Berthe Kirstine Andersdatters Peder. Fadd: Ole Larsen BbKlev, Isak Andersen ib., Anders Andersen ib., Anne Marie Olsd. ib., Karen Mathisd. i Skien. HD Madame Amundsen.

f. 19/6-1835. dbt. 9/8-1835. Halvor Engebregtsen Doxrød og Anne Marie Eriksdatters Halvor. Fadd: Jens Henriksen Doxrød, Halvor Paulsen ib., Ole Isaksen ib., P. Elen Helgesd. fra Skien, og Moderen selv. HD Ole Isaksen Doxrød.

f. 25/7-1835. dbt. 16/8-1835. Hans Halvorsen Riis og Helvig Jensdatters Lies Halvor. Fadd: Erik Kittelsen Riis, Isak Larsen ib., Ole Halvorsen ib., Asgier Giermundsd. Riis og p. Maren Halvorsd. ib.

f. 13/6-1835. dbt. 16/8-1835. Jørgen Jansen under Gulseth og Ingeborg Olsdatters Jørgen. Fadd: Peder Olsen Goberg under Aarhuus, Børre Jacobsen Aarhuus, Hans Helgesen under Gulseth, P. Ingeborg Larsd. ib., Moderen selv.

f. 8/5-1835. dbt. 16/8-1835. (Uægte). Erik. Pigen Karen Aslaksd. Orekaasen under Oterholt. Barnefader er Enkemand Niels Olsen fra Skien. HD Thor Hougen. Uægte. Dog ere Forældrene sammen viede strax efter Barnets Daab.
Fadd: Anders Reiersen under Foss, Amund Olsen under Mela, Peder Pedersen Wenstøb, Karen Nielsd. under Foss, P. Maren Aslaksd. Orekaasen.

f. 31/7-1835. dbt. 23/8-1835. Anders Olsen Sølie og Anne Larsdatters Ole. Fadd: Halvor Ekornrøds Kone, Anne Olsd., P. Anne Jacobsd. Klep, Ingebregt Olsen Sølie, John Olsen ib., Andreas Halvorsen Ekornrød.

f. 17/2-1835. dbt. 23/8-1835. Proprietair Hans Jacob Gasmann, N. Foss og Anne Kirstine Pedersdatters Findanus Mathæus. Fadd: Simon Jønnevalds K., Dorthea Pedersd., P. Petronelle Gasmann, Simon Danielsen Jønnevald, Niels Gasmann Foss, Skriverkarl for Lehnsmanden, "Persen"(?). HD Klokker Lund.

f. 1/8-1835. dbt. 23/8-1835. Christopher Larsen Hoppestad og Marie Davidsdatters Lars. Fadd: Niels Rasmussen Hoppestad, Christopher Olsen Aas, Niels Davidsen Holm, Magrethe Olsd. Holm, P. Ingeborg Larsd. Bøe. HD Gunild Aas.

f. 25/7-1835. dbt. 23/8-1835. Engebregt Jansen under Tufte og Karen Kirstine Pedersdatters Anders. Fadd: Ole Olsens Kone, Dorthe Nielsd. Nøklegaard, P. Maren Jacobsd. Berberg, Niels Engebregtsen og Peder Engebregtsen, Isak Jansen under Tufte.

f. 26/7-1835. dbt. 23/8-1835. Ole Jensen Berberg og Magrethe Eriksdatters Jens. Fadd: Zacharias Olsen Berberg, Arve Nielsen ib., Halvor Jacobsen under Foss, P. Karen Halvorsd. ib., Moderen selv. HD Anne Isaksd. under Fossum.

f. 12/7-1835. dbt. 23/8-1835. Peder Knudsen BbKlev og Fredrikke Larsdatters Johan Fredrik. Fadd: Ole Olsen BbKlev og Kone, Gunder Halvorsen ib., Niels Jacobsen ib., P. Gunild Gulliksd., Skien. HD Mad. Amundsen.

f. 24/8-1835. dbt. 6/9-1835. Skomager Niels Gundersen N. Brekkej. og Anne Andersdatters Gunder. Fadd: Karen Aslaksd. N. Brekke, P. Anne Maria Gundersd. ib., Halvor Olsen Hobek ib., Svend Olsen ib., Ole Larsen Svarttangen.

f. 17/1-1835. dbt. 6/9-1835. (Uægte). Carl Bernhard. Pigen Edel Magrethe Førre, Bratsberg, angiver som Barnefader Theodor Carlsen forhen Tiener paa Fossum, skal nu være i Sverrig. HD Christine Bommen , BbKlev.
Fadd: Engebregt Pedersen BbKlev, Lars Halvorsen ib., Christen Michelsen under Bratsberg, Kone Maren Elisabeth Førre ib., P. Marthe Zachariasd. Bratsberg.

f. 23/8-1835. dbt. 20/9-1835. Peder Olsen Holm under Bratsberg og Kirsten Maria Sondresdatters Ole Peter. Fadd: Sara Larsd. Holm, P. Kirsten Christensd. Holmen, Knud Larsen under Bratsberg, Isak Isaksen ib., Christopher Løkenberg.

f. 6/8-1835. dbt. 20/9-1835. Skomager Ole Thronsen BbKleven og Maria Olsdatters Karen Gurine. Fadd: Lars Halvorsen Bøe, Ole Andersens Hustru, Brekke, Johan Andersens Hustru ib., Kone Else Olsd. Bøe, P. Gunhild Halvorsd. Bøe. HD Madame Amundsen.

f. 1/9-1835. dbt. 20/9-1835. Niels Hansen Fossum og Karen Andersdatters Anne Dorthe. Fadd: Ole Nielsen Hynie, Paul Andersen under Brække, Hans Isaksen Fossum, Anne Gurine Hansd. ib., Marthe Marie Pedersd. ib.

f. 30/8-1835. dbt. 20/9-1835. Niels Sørensen Tufte og Inger Karine Andersdatters Ingeborg Maria. Fadd: Harald Andersen Limie, Gunder Andersen ib., Ole Olsen Aasen, Mari Hansd. Kuttere, P. Maren Andersd. Limie.

f. 5/9-1835. dbt. 4/10-1835. (tvilling). Niels Knudsen Borrestadstranden og Gurine Saamundsdatters Christine. Fadd: Maria Thorsd. Borrestad, Anne Guline Tollefsd. ib., Lars Christian Larsen Borge, Arne Pedersen, Skien, Lars Olsen Ekornrød. HD Torgrim Olsen (begge).

f. 5/9-1835. dbt. 4/10-1835. (tvilling). Niels Knudsen Borrestadstranden og Gurine Saamundsdatters Carl. Fadd: Ole Olsens Kone, Oseb., P. Kirstine Torgersd. Borge, Jens Kittelsen Hougen, Ole Knudsen under Borrestad, Niels Olsen Ekornrød.

f. 27/9-1835. dbt. 11/10-1835. Isak Isaksen Bratsbergskoven og Kirsten Larsdatters Mariane. Fadd: Knud Larsen Bratsbergskoven, Isak Larsen og Johannes Larsen ib., Anne Isaksd. ib., P. Ragnild Maria Isaksd. Løberg.

f. 28/8-1835. dbt. 11/10-1835. Jens Torstensen BbKlev og Kirsten Tollefsdatters Telephine. Fadd: Amalia Torgersd. BbKlev, P. Karen Solvesd. i Skien, Jacob Engebregtsen BbKlev, Hans Christensen ib., Harald Halvorsen, Skien. HD Mad. Amundsen.

f. 28/8-1835. dbt. 11/10-1835. Niels Axelsen N. Brekkejordet og Anne Kirstine Saamundsdatters Christine. Fadd: Niels Larsen Kiær, Lars Solvesen ib., Lars Eliassen BbKlev, K. Anne Olsd. Kiær, P. Gurine Nielsd. Brekkejord.

f. 15/9-1835. dbt. 25/10-1835. Hans Andersen under Ø. Borge og Amborg Kirstine Larsdatters Marthe Magrethe. Fadd: Peder Larsen K. paa Meen, Anders Eriksens K. Sanden, Hans Peter Larsen Meen, Rasmus Andersen Bratsberghaven, Isak Christensen Borge.

f. 20/7-1835. dbt. 25/10-1835. Anders Arvesen Oseb. og Karen Madsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Christen Larsen Oseb., John Nielsen ib., Niels Halvorsen ib., Marthe Larsd. Lierne ib., P. Karen Jacobsd. ib. HD Marthe Gjermundsd.

f. 8/9-1835. dbt. 25/10-1835. Hans Nielsen Kolkind og Inger Nielsdatters Anne Kirstine. Fadd: Ole Nielsen BbKlev, Isak Isaksen Folloug, Isak Larsen Putten, Kari Olsd. Folloug, Anne Aslaksd. BbKlev.

f. 2/10-1835. dbt. 25/10-1835. Poul Nielsen BbKlev og Dorthea Halvorsdatters Hansine. Fadd: Niels Larsens K., BbKlev, P. Thore Marie Sørensd. ib., Christen Halvorsen Mela, Christen Eriksen Bratsbergskov, Johan Peter Berg, Skien.

f. 23/10-1835. dbt. 1/11-1835. Jacob Larsen Høgseth og Maren Nielsdatters Ingeborg Thurine. Fadd: Auen Mathisen Svinholt, Christian Thorsen Høogseth, Jørgen Nielsen Løberg, Marthe Nielsd. ib., Maren Rasmusd. Øvrum.

f. 12/9-1835. Auen Tellefsen Ballestad og Magrethe Jensdatters Jens. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 19/9-1835. dbt. 4/10-1835. Jacob Madsen under Fossum og Kirsten Johannesdatters Peder. Fadd: Ole Johannesen Bøe, Ole Pedersen ib., Peder Sigfridsen under Fossum, Ingeborg Maria Jacobsd., P. Anne Helvig Andersd.

f. 26/7-1835. dbt. 4/10-1835. Halvor Jahnsen N. Brekkejord og Kirstine Lorentsdatters Johannes. Fadd: Ole Nielsen, Skien, Jacob Halvorsen Brekkejord, Andreas Andersen ib., Ingeborg Johnsd. ib., Inger Isaksd. ib. HD Anders Jensen Lie.

f. 29/8-1835. dbt. 4/10-1835. Daniel Pedersen Wenstøb og Grethe Wollers' Nicolay. Fadd: Peder Pedersen Wenstøb, Lars Nielsen Foss, Peder Hansen, Skien, Anne Maria, Hans Olsens Kone, Fahret, P. Karen Olsd. Kiær.

f. 11/8-1835. dbt. 4/10-1835. Ole Larsen BbKlev og Ragnild Tollefsdatters Tollef. Fadd: Ole Olsen BbKlev, Christian Larsen ib., Isak Larsen Skouen, P. Henrike Tollefsd. Wold, og Moderen selv.

f. 3/9-1835. dbt. 11/10-1835. Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters Niels. Fadd: Halvor Thorbiørnsen Puttekaasen, Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Engebregt Solvesen Grinie, P. Ingeborg Thorsd. Aamodt, P. Karen Pedersd. Gjerpen. HD Johan Solvesen.

f. 27/7-1835. dbt. 11/10-1835. Hans Olsen Sætret i Puttene under Rising og Signe Hansdatters Ole. Fadd: John Olsen Sætret, Peder Pedersen Marker, Daniel Pedersen Brekkejord, Ingeborg Olsd. Sætret, Gro Olsd. Myhren under Gjerpen Lille. HD Ole Jahnsen Kaasa.

f. 19/9-1835. dbt. 25/10-1835. Peder Engebregtsen Fossum og Johanne Andersdatters Anders. Fadd: Inger Engebregtsd. Fossum, P. Anne Engebregtsd. ib., Engebregt Pedersen ib., Christen Madsen under Bøe, Niels Engebregtsen, Skien.

f. 16/9-1835. dbt. 25/10-1835. John Hansen under Bøe og Gunild Johannesdatters Ole. Fadd: Kirstine Johannesd. under Bøe, P. Anne Christophersd. ib., Ole Nielsen ib., Hans Nielsen ib., Christen Nielsen ib.

f. 30/8-1835. dbt. 25/10-1835. Rebslager Michel Nissen, Mela og Pernille Andersdatters Johan. Fadd: Niels Rasmussen Klostertangen, Snedker Peder Bentzen i Skien, Niss Nissen, Mela, Else Maria Andersd., Skien, P. Aleth Bentzen ib.

f. 12/10-1835. dbt. 1/11-1835. Hans Johnsen N. Brækkejord og Marthe Johnsdatter Ryes Halvor. Fadd: Svend Olsen Brække, Peder Evensen ib., Peder Pedersen Marker, Anne Johnsd.(?) Brække, Karen Christine ib.

f. 22/10-1835. dbt. 8/11-1835. Halvor Christophersen Glende og Gunild Zachariasdatters Zacharias. Fadd: Niels Davidsen Glende, Jacob Davidsen ib., Zacharias Olsen Berberg, Magnild Simonsd. Berberg, Karen Zachariasd. ib.

f. 23/9-1835. dbt. 8/11-1835. Isak Pederseen Ballestad og Gurine Larsdatters Peder. Fadd: Torgrim Olsen Ballestad, Anund Jensen ib., Faderen selv, Ragnild Olsd. ib., Anne Kirstine Larsd. Holmen. HD Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 12/10-1835. dbt. 8/11-1835. Jens Aslaksen N. Bøe og Lene Olsdatters Aslak. Fadd: Gunild Rasmusd. Bøerødningen, P. Magnild Hansd. Bøe, Christopher Hansen Bøe, Niels Aslaksen ib., Halvor Christophersen, Skien.

f. 13/10-1835. dbt. 1/11-1835. Lars Thorsen Skiefield under Enggrav og Maren Andersdatters Anne. Fadd: Ingeborg Isaksd. Skiefield, P. Rønnou Thorsd. ib., Ole Isaksen Stensrød, Lars Andersen Skyer, Thor Sørensen Stensrød.

f. 30/7-1835. dbt. 1/11-1835. Skomager Lars Jacobsen under Grinie og Grethe Sophie Andreasdatters Laura Getsine Sophie. Fadd: Østen Andersens K. Mela, P. Marthe Olia Jacobsd., Niels Abrahamsen Wattenberg, Tollef Jensen Grinie, Hans Johannesen Fossum.

f. 15/6-1835. dbt. 1/11-1835. Gregorius Nielsen Tufte og Maren Gurine Jansdatters Maren Gurine. Fadd: Niels Christiansen Limie, Anders Olsen Grinie, P. Christine Christiansd. Limie, Begge Forældre selv.
HD Hans (Isaksen) Grinie.

f. 16/10-1835. dbt. 8/11-1835. Peder Madsen Bøe og Maren Halvorsdatters Anne. Fadd: Christen Madsen under Bøe, Niels Jensen und. Bøe, Svend Sigfridsen ib., Karen Madsd. Hoppestad, Maren Halvorsd. ib.

f. 31/10-1835. dbt. 15/11-1835. Christopher Olsen Fossum og Ingeborg Johnsdatters Elise. Fadd: Maren Johnsd. Luxefield, Marthe Maria Christophersd., Christen Jansen, Hans Andresen, Christopher Olsen Lien, Alle paa Fossum.

f. 8/11-1835. dbt. 22/11-1835. Johan Solvesen Ødesneltvedt og Ingeborg Larsdatters Marthe Maria. Fadd: Einer Olsens Kone, Gurine Larsd. Sneltvedt, P. Inger Larsd. Ødesneltvedt, Einer Olsen ib., Engebregt Solvesen Grinie, Niels Solvesen ibid.

f. 29/9-1835. dbt. 22/11-1835. Anders Jensen Kleven og Maria Jacobsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Zacharias Jensen Kleven, Ole Gunuldsen ib., Torsten Johnsen Kausanrød, Anne Halvorsd. Kleven, P. Marthe Jensd. ibid.

f. 17/7-1835. dbt. 22/11-1835. Procurator og constituerende Sorenskriver Edvard Christie Heiberg, S. Brekke og Engel Arentz Heiberg født Scheels Lagerta Mathilde:
Fadd: Hr. Amtsphysicus Dr. Munch, Hr. Kiøbm. H. Børthig i Skien og Hr. Theodor Scheel fra Christiania, Frue Paludan, Jfr. Adelaide Hammond og Jfr. Hanne Blom, Alle i Schien.

f. 31/10-1835. dbt. 22/11-1835. Johannes Andersen under Bøe og Berthe Andersdatters Niels. Fadd: Niels Halvorsen Lysa, Niels Andersen under Bøe, Christen Nielsen ib., Anne Maria Johannesd., Bøe, Anne Maria Engebregtsd.
HD Skoleh. Lars Oterholt.

f. 4/11-1835. dbt. 22/11-1835. Saugmester Christian Tenderup BbKlev og Anne Karine Ellefsdatters Carl Martin. Fadd: Maren Dothea Michelsd. Haven, Ingeborg Nielsd. Skien, Ole Larsen BbKlev, Sivert Pedersen ibid., Ole Olsen i Skien.

f. 2/10-1835. dbt. 22/11-1835. Christen Eriksen Puttekaasen og Berthe Gurine Kittelsdatters Kittel. Fadd: Johanne Johansd. Røsager, Pige Rønnou Thorsd. Puttekaasen, Niels Kittelsen Stulen, Christian Henriksen Hobek, Hans Johnsen Kikut.
HD Skoleh. Halvor Thorbiørnsen.

f. 3/11-1835. dbt. 22/11-1835. Erik Jacobsen Steensaasen og Anne Karine Henriksdatters Henrik. Fadd: Anne Thronsd. Steensaasen, P. Birthe Maria Knudsd. Gaupaasen, Christen Andersen Steensaas, Ole Evensen Sørbøe, Andreas Christensen Steensaas.

f. 23/10-1835. dbt. 29/11-1835. Knud Christophersen under Sølie og Marthe Marie Eriksdatters Christopher. Fadd: Sara Andersd. fra Brunlaugnæs, P. Christine Christophersd. Sølie, Anders Mathiesen Svinholt, Thomas Eriksen fra Eidanger, Søren Christophersen under Sølie.

f. 22/9-1835. dbt. 29/11-1835. Ole Olsen Osebakken og Maren Andersdatters Anders Reinholdt. Fadd: Søren Nielsens Kone, P. Kirsten Johnsd., Kield Jacobsen, Søren Nielsen, alle fra Graaten, samt Ole Olsen Osebakken.
HD Skolelærer Gunder Augestad.

f. 6/9-1835. dbt. 13/12-1835. Skomagermester Christen Halvorsen BbKlev og Anne Marie Bøidtlers Herman. Fadd: Karen Asbiørnsen i Skien, Else Fander ibid, Christen Gundersen ib., Gotfried Severin Bøidtler i Porsgrund.
HD Mad. Anundsen.

f. 16/9-1835. dbt. 13/12-1835. Uk. Svend Thorsen under Grinie og Pigen Helge Pedersdatter Fielddals (Uægte) Svend. Fadd: Christen Michelsen Doxrød, Knud Knudsen Kleven, Peder Pedersen Fielddal, Ingeborg Knudsd. Doxrød, moderen selv.
HD Berthe Ramsmyhr.

f. 16/11-1835. dbt. 26/12-1835. Hans Knudsen Myren under Sande (Sanna) og Magrethe Amundsdatters Ole. Fadd: Ingeborg Nielsd. Stulen, P. Marthe Clausd. af Solum, Knud Olsen Aadna under Klep, Christen Knudsen i Eidanger, Ole Nielsen Stulen.
HD Skoleh. Hans S. Riis.

f. 14/12-1835. Halvor Torstensen Skilbred og Maren Magrethe Isaksdatters Isak. (Ingen faddere). HD Anders Skilbreds Kone Gunnild, men døde før Daabens Konfirmation (i kirken).

f. 17/11-1835. dbt. 26/12-1835. Jørgen Torbiørnsen Grinie og Karen Maria Nielsdatters Niels. Fadd: Berthe Olsd. under Grinie, Karen Pedersd. Gjerpen, Niels Nielsen Aamodt, Engebregt Solvesen Grinie, Claus Olsen under Grinie.

f. 1/11-1835. dbt. 26/12-1835. Ole Nielsen BbKleven og Dorthe Abrahamsdatters Niels Christian. Fadd: Anne Olsd. af Solum, P. Marthe Karine Christensd. og Hans Johnsen BbKlev, Halvor Olsen i Skien, John Olsen ibid.
HD Christine Abrahamsd.

f. 13/12-1835. dbt. 26/12-1835. Kittel Nielsen Falkum og Karen Kiøstolfsdatters Andreas. Fadd: Ragnild Engebretsd. Ballestad, Anne Olsd. Falkum, Erik Olsen ib., Halvor Kiøstolfsen fra Solum, Christopher Anundsen Falkum.
HD John Jacobsen (Ballestad).

f. 21/9-1835. dbt. 29/11-1835. Jens Torkildsen Osebakken og Dorthea Christophersdatters Anne Christine. Fadd: Hans Engebregtsens K., Signe Torkildsd., og Even Halvorsen, alle af Osebakken, Hans Halvorsen af Porsgrund, Niels Hansen Nænseth, Solum. HD G. Augestad.

f. 22/11-1835. dbt. 13/12-1835. Christen Rasmussen Store Mæla og Anne Kirstine Larsdatters Kirsten Gurine. Fadd: Magrethe Hansd. Fossum, Maren Pedersd. Jønnevald, Christen Halvorsen Mæla, Lars Rasmussen Fossum, Hans Rasmussen ibid.

f. 7/11-1835. dbt. 13/12-1835. Claus Olsen Wasbrække under Grinie og Elen Karine Gundersdatters Oline. Fadd: Peder Sørensen under Grinie, Niels Solvesen ibid., Johanne Larsd. fra Skien, P. Karen Pedersd. Gjerpen, faderen selv.

f. 5/11-1835. dbt. 20/12-1835. Halvor Halvorsen Eriksrød og Anne Petersdatters Helene. Fadd: Torberg Petersd. Falkum, Thurine Tovsd. Semb, Halvor Olsen Eriksrød, Peder Jacobsen Teien, Ole Eriksen Falkum.

f. 23/11-1835. dbt. 27/12-1835. Anders Rasmussen BbKlev. og afdøde Anne Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Karen Marie Hansd., Skien, P. Maren Pernille Christensd. Bratsbergskoven, Herman Hansen, Skien, Peder Christensen og Hans Christensen Bratsb.skoven.

f. 1/12-1835. dbt. 26/12-1835. Anders Hansen under Fossum og Christine Christophersdatters Elen Magrethe. Fadd: Niels Larsen Ekornrød, Anders Jensen, Christopher Henriksen under Fossum, Elen Christophersd. und. Borrestad, Maria Christophersd. Fossum.

f. 2/12-1835. dbt. 27/12-1835. John Olsen Buer og Kirsten Jacobsdatters Maren. Fadd: Maria Jacobsd. Sande (Sanni), Anne Magrethe Isaksd. Espedal, Anders Jacobsen Sølie, Peder Hansen Meen.

f. 25/11-1835. dbt. 26/12-1835. John Pedersen S. Ballestad og Sigrid Jensdatters Karen. Fadd: Anne Knudsd. Ballestad, Karen Tollefsd. Oseb., Svend Knudsen und. Meen, Daniel Jensen Kiølnæs, Jacob Tollefsen Ballestad.

f. 1/11-1835. dbt. 28/12-1835. Peder Aslaksen Fossum og Maren Kirstine Madsdatters Inger Kirstine. Fadd: Simon Aslaksen und. Bøe, Rasmus Halvorsen Fossum, Jens Nielsen Aarhuus, Karen Clausd. Hoppestad, P. Marthe Christophersd, Fossum. HD Hans Isaksen.

f. 10/10-1835. dbt. 26/12-1835. Christen Larsen Fossum og Karen Engebregtsdatters Sophie Magdalene. Fadd: Marthe Einersd. Fossum, Anne Hansd. ib., Engebregt Engebregtsen Skaven, Lars Fredriksen Storm ib., Lars Iversen ib., Ole Lund under Fossum. HD H. Isaksen Grinie.

f. 26/11-1835. dbt. 26/12-1835. Lars Olsen S. Ballestad og Marthe Hansdatters Karen Jensine. Fadd: Niels Thorsen Ballestad, Jens Olsen ibid., Halvor Hansen af Eidanger, Ole Hansens Kone Marthe Hansd. ibid., P. Maria Thorsd. Ballestad. HD Skoleh. Torgrim Olsen.

f. 25/11-1835. dbt. 26/12-1835. Knud Hansen Oseb. og Kirsten Jensdatters Gunild Kirstine. Fadd: Hans Engebregtsen Oseb., Lars Hansen ib., Lars Olsen ib., Ingeborg Kirstine Eriksd. Sande (Sanni), Anne Jensd. Oseb. HD Skoleh. Gunder Augestad.

f. 2/11-1835. dbt. 27/12-1835. Halvor Sørensen Nykaas og Karen Johanne Christensdatters Christian. Fadd: Isak Sørensen Nykaas, Rasmus Bæruldsen Slettene, Haagen Bæruldsen ibid., Maren Halvorsd. Lierne, Karen Kirstine Bæruldsd.

f. 12/11-1835. dbt. 26/12-1835. Niri Knudsen Gulseth og Anne Karine Mathisdatters Peder. Fadd: Berthe Mathisd. Porsgrund, Gurine Nirisd. Gulseth, Erik Mathisen ib., Lars Larsen ib., Henrik Johnsen ib. HD John Ballestad.

f. 12/11-1835. dbt. 27/12-1835. Skomager Engebregt Pedersen BbKlev og Marie Johnsdatters Christopher. Fadd: Berthe Jacobsd. BbKl., Boel Knudsd. i Skien, Paul Eriksen ib., Mathis Knudsen ib., Jacob Halvorsen ibid. HD Mad. Amundsen.

f. 25/10-1835. dbt. 27/12-1835. Hans Olsen S. Brækkejord og Karen Olsdatters Isak. Fadd: Christine Jacobsd. und. Frogner, Kisten Olsd. Semb, Ole Brynjulfsen i Skien, Jacob Thorsen und. Grinie, Lars Haraldsen S. Brække.

f. 22/11-1835. dbt. 27/12-1835. Rasmus Johnsen Gromstulen i Luxefield og Dorthe Nielsdatters Jacob. Fadd: Arve Nielsen Berberg, Simon Nielsen Wenstøb, P. Gunild Rasmusd. Berberg, Begge forældrene selv. HD Anund Olsen und. Brække.

f. 19/9-1835. dbt. 1/1-1836. Ole Andersen Tangen BbKlev og Anne Christensdatters Christian. Fadd: Gunder Thomassen Folloug, Knud Isaksen, Engebregt Jacobsen, Hans Jacob Halvorsen og Jacob Eriksen, Berthe Jacobsd. og Kirsten Nielsd. alle af BbKl. HD Mad. Amunds.

f. 19?/11-1835. dbt. 1/1-1836. Lars Svendsen Langgangen og Helvig Engebregtsdatter, under Bøes Ole. Fadd: Helvig Andersd. Langgangen, Anne Larsd. Fossum, Anders Nielsen Wenstøb, Peder Engebregtsen Gulseth, Peder Sigfridsen Langgangen. HD Henrik Jermundsens Enke.

f. 18/12-1835. dbt. 3/1-1836. Gunnuld Nielsen Semb og Marthe Maria Carlsdatters Niels. Fadd: Kirsten Larsd. i Solum, P. Marthe Gundersd. Semb, Lars Pedersen Værpe i Solum, Anders Carlsen Elseth ib., John Nielsen Riis.

f. 28/12-1835. dbt. 3/1-1836. Niels Larsen Moe og Karen Jensdatters Jens. Fadd: Daniel Olsen Foss, Niels Jensen und. Moe, Halvor Olsen Holm, Niels Pedersen und. Moe, Svennoug Gundbiørnsd. Dybedal, Karen Larsd. Moe.

f. 10/12-1835. dbt. 3/1-1836. Isak Larsen Bratsbergskoven og Johanne Christensdatters Christen. Fadd: Knud Larsen Bbergskov, Svenke Larsen Follestad, Christen Tobiassen i Skien, Cathrine Kittilsd. BbKlev., Marie Isaksd. under Bratsberg.

f. 14/10-1835. dbt. 17/1-1836. Skomager Tollef Pedersen Wenstøb og Wilhelmine Bendixens Carl Eduard. Fadd: Mad. Reiersen Fossum, Jomfr. Lovise Lundberg ib., Jens Kildal i Skien, Knud Petersen Wenstøb. HD Klokker Lund.

f. 23/9-1835. dbt. 17/1-1836. Christen Jacobsen Oseb. og Maren Magrethe Hansdatters Eduard Christian. Fadd: Birgitte Eriksd. Oseb., Berthe Oline Sørensd. ib., Hans Gundersen ib., Lars Jacobsen ib., Lorentz Christian Isaksen ib. HD G. Augestad.

f. 21/11-1835. dbt. 26/12-1835. John Andersen und. Meen og Karen Pernille Børresdatters Anne Serine. Fadd: Halvor Børresen und. Bratsberg, Hans Peter Andersen und. Borrestad, Abraham Jensen i Porsgrund, Kirsten Andersd. und. Meen, Lisbeth Børresd. Riis. HD Mad. Jacobsen.

f. 14/10-1835. dbt. 27/12-1835. Jacob Pedersen Lund og Bergith Hansdatters Anne Helene. Fadd: Ingeborg Simonsd. Lund, Thone Sigurdsd. Lund, Henrik Rasmussen Semb.

f. 12/11-1835. dbt. 26/12-1835. Simon Nielsen Wenstøb og Karen Gurine Christiansdatters Ingeborg. Fadd: Christian Halvorsen Wenstøb, Halvor Larsen ib., Niels Nielsen Rønningen, Anne Jacobsd. Wenstøb, og P. Christine Christiansd. Limie. HD John Jacobsen Ballestad.

f. 27/11-1835. dbt. 26/12-1835. Erik Eriksen Ballestad og Maria Pedersdatters Inger Andrea. Fadd: Berthe Eriksd. N. Brække, P. Anne Eriksd. Bøhle, Torgrim Thorsen Ballestad, Engebregt Hansen Nærum, Anders Brynildsen Eidanger. HD Erik Bøhle den gamle.

f. 6/11-1835. dbt. 26/12-1835. Mathis Gundersen Ramsaas og Anne Karine Larsdatters Karen Maria. Fadd: Karen Gundersd. Bakken, P. Magrethe Gundersd. Ødegaard, Lars Larsen Bakken, Peder Christensen Riis, Ole Gundersen Ramsaas. HD Hans Sivertsen Riis.

f. 16/11-1835. dbt. 27/12-1835. Amund Jensen und. Mæla og Karen Hansdatters Inger Gurine. Fadd: Halvor Madsen und. Mæla, Hasle Nielsen ib., Svend Larsen Løberg, Maria Hansd. und. Foss, P. Inger Hansd. und. Løberg. HD Klokker Lund.

f. 16/10-1835. dbt. 27/12-1835. John Olsen Høglie i Luxefield og Dorthe Andersdatters Dorthe. Fadd: Niels Hansen Fossum, Harald Hansen ib., Gurine Hansd. ib., Karen Andersd. und. Fossum, Faderen selv. HD Ole Knudsen Høglie.

f. 7/10-1835. dbt. 29/12-1835. Stiger Andreas Paulsen Gulseth og Anne Dorthea fød Falkenbergs Regine Benedicte. Fadd: Madame Larsen i Skien, Jomfr. Kirsten Caroline Paulsen, Marsmester J. Warme, Bogholder J. Foss, begge Fossum, Klokker C. Lund, Aarhuus, Garver O. P. Holm og O. J. Colberg i Skien. HD Klokker Lund.

f. 16/12-1835. dbt. 1/1-1836. Ole Pedersen Mel. Bøe og Kari Johannesdatters Anne.  Fadd: Helge Larsen Lille Foss, Niels Isaksen Bøe, Hans Knudsen Bøe, Kirsten Johannesd. Dyrendal und. Fossum, Ingeborg Olsd. Bøe.

f. 23/11-1835. dbt. 3/1-1836. Lars Lorentzen Fossum og Inger Kirstine Engebregtsdatters Gunild Maria. Fadd: Svend Andersen Fossum, Christopher Larsen ib., Erik Lorentzen ib., Andrea Lorentzd., og Anne Svendsd. ibid.

f. 11/10-1835. dbt. 12/1-1836. Skibscapt. Jean Borelly Erboe Osebakken og Maren Magrethe født Bulls Elise Charlotte. Fadd: Lieutenant Poul Thrane fra Christiania, Skibscapt. Jørgen Linaae fra Porsgrund, ....... Adolph Holfeldt, Jomfr. Hanne Bruun Oseb. og Begge forældrene selv.

f. 27/11-1835. dbt. 17/1-1836. Møller Lars Iversen, Fossum og Inger Jansdatters Johanne Karine. Fadd: Ingeborg Jacobsd. Fossum, Karen Iversd. Oseb., Christen Larsen Fossum, Engebregt Engebregtsen ib., Knud Peter Christophersen ib., Lars Fredriksen Skavan. HD Skoleh. Hans Grinie.

f. 4/10-1835. dbt. 17/1-1836. Gunder Nielsen under Aarhuus og Karen Olsdatters Ole Christian. Fadd: Marthe Engebregtsd. Holm, Dorthea Hansd. Aarhuus, Peder Olsen Holm, Halvor Olsen ib., Niels Halvorsen Berberg. HD Elias Aarhuus.

f. 24/12-1835. dbt. 17/1-1836. Thor Nielsen Høgseth og Inger Sørensdatters Hans. Fadd: Jacob Larsens Kone, Maren Nielsd. Høgseth, P. Stine Hansd. Oseb., Anders Mathisen Svinholt, Ole Olsen Bakkeskoven, Peder Thorsen Høgseth.

f. 10/12-1835. dbt. 24/1-1836. Niels Isaksen Ødegaarden (Øvre Sølie) og Lisbeth Kirstine Olsdatters Andreas. Fadd: Berthe Isaksd. Borrestad, Caroline Christiansd. Troldsaas, Isak Isaksen Borrestadholmen, Lars Isaksen Kiølnæs, Lars Hansen Oseb.

f. 18/11-1835. dbt. 24/1-1836. Niels Nielsen Lie, Oseb. og Grethe Nielsdatters Johan Wilhelm. Fadd: Anne Thurine Thomasd. Oseb., P. Gunild Nielsd. ib., Jens Jørgensen Meier ib., Isak Nielsen ib., Ole Nielsen ib. HD Skoleholder Augestad.

f. 16/12-1835. dbt. 31/1-1836, Ole Andersen Usterud, S. Brækkejord og Marthe Larsdatters Anders. Fadd: Helvig Arnesd. Oseb., Andrea Torkildsd. Skien, Sivert Pedersen BbKl., Knud Guttormsen ib., Johan Andersen Usterud Brækkejord.

f. 24/12-1835. dbt. 31/1-1836. Ole Nielsen BbKlev. og Anne Hovelsdatters Lars. Fadd: Engebregt Andersen Oseb., Ole Jacobsen i Skien, Hans Nielsen ib., Ingeborg Hovelsd. Oseb., Ragnild Maria Nielsd. Follestad.

f. 19/1-1836. dbt. 7/2-1836. Knud Isaksen Bommen, BbKlev og Anne Sophie Andersdatters Andreas. Fadd: Niels Børresens Kone BbKlev, P. Stine Marie Gundersd. ib., Gunder Thomassen Folloug ib., Jacob Isaksen Bommen ib., Isak Sørensen ib.

f. 31/12-1835. dbt. 14/2-1836. Halvor Olsen N. Aas og Maren Simonsdatter Stulens Ole. Fadd: Jens Olsen og Lars Olsen Aas, Aslak Halvorsen ib., Ingeborg Simonsd. Stulen, Kirsten Simonsd. ib. HD Skoleh. Lars Oterholt.

f. 6/1-1836. dbt. 14/2-1836. Isak Jansen Mauraasen und. Tufte og Maren Larsdatters Andreas. Fadd: Anne Maria, Lars Follougs Enke BbKlev, P. Hella Pedersd. und. Tufte, Ole Andersen Nøglegaard, Christian Christiansen und. Tufte, Engebregt Jansen ibid.

f. 2/10-1835. dbt. 14/2-1836. Lars Gundersen BbKlev og Berthe Maria Hansdatters Hans Christian. Fadd: Peder Frøberg Gundersen Fossum, Peder Hansen BbKlev, Bertel Andersen ib., Isak Christensen ib., Berthe Marie Ellefsd. ib., P. Fredrikke Adolphsd. Rosenblad i Skien. HD Madame Anundsen.

f. 3/1-1836. dbt. 14/2-1836. Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Marie Jacobsdatters Jacob. Fadd: Smed Jacob Larsen i Skien, Lars Jacobsen ib., Engebregt Østensen Dyrkold, Marthe Thorsd. Gjerpen, C. Karen Østensd. Dyrkold. HD Skoleholder Lars Oterholt.

f. 29/1-1836. dbt. 21/2-1836. Hans Olsen Oseb. og Karen Christensdatters Niels. Fadd: Ingeborg Christensd. Oseb., Berthe Olsd. Fossum, Ole Olsen Oseb., Gunder Christensen Skoven, Abraham Jacobsen Oseb. HD Marthe Asjersd.

f. 27/12-1835. dbt. 17/1-1836. Hans Isaksen S. Frogner og Inger Andersdatters Berthe. Fadd: Jens Thorsen und. Frogner, Erik Pedersen ib., Ole Thronsen i Skien, Anne Pedersd. Lille Foss, P. Maren Thronsd. Frogner.

f. 9/1-1836. dbt. 31/1-1836. Isak Larsen Riis og Karen Kirstine Hansdatters Kirstine. Fadd: Asgjer Gjermundsd. Riis, P. Elen Hansd. af Eidanger, Knud Larsen Buer, Erik Kittilsen Riis, Jacob Hansen Ødegaarden i Eidanger.

f. 10/12-1835. dbt. 31/1-1836. Hans Wetlesen Oseb. og Sara Hansdatters Anne Berthea. Fadd: Magdalene Thronsd. Oseb., Sara Bentsd. Porsgrund, Jens Jensen Oseb., Niels Nielsen ib., Stian Michelsen ib. HD Skoleholder Augestad.

f. 25/1-1836. dbt. 7/2-1836. Knud Larsen Bratsbergskougen og Anne Isaksdatters Anne Marie. Fadd: Isak Isaksens Kone BbKlev, P. Ingeborg Marie Larsd. Svarttangen, Svenke Larsen Follestad, Lars Larsen Skien, Engebregt Isaksen Løberg.

f. 16/1-1836. dbt. 7/2-1836. Niels Olsen Oseb. og Marthe Larsdatters Marie Anne. Fadd: Niels Helgesens K., Oseb., P. Kirsten Olsd. Buer, Lars Larsen i Eidanger, Knud Johnsen Oseb., Lars Gundersen Aakre.

f. 9/1-1836. dbt. 7/2-1836. Smed Jacob Eriksen S. Brækkejord og Ingeborg Sørensdatters Aastine Marie. Fadd: Thor Eriksens K., Vold i Solum, P. Helvig Larsd. Gjemsøe Kloster, Lars THorsen Ballestad, Abraham Iversen Falkum, Gunder Axelsen Hynie, BbKlev.

f. 8/2-1836. dbt. 28/2-1836. Anders Jensen Hovland, Oseb. og Maren Knudsdatters Anne Maria Dorthe. Fadd: Maren Kirstine Hansd. Oseb., P. Berthe Isaksd. Holmen, Gunder Christensen und. Kiølnæs, Isak Isaksen und. Borrestad, Lars Olsen Oseb.

f. 15/1-1836. dbt. 28/2-1836. Lars Olsen und. Løberg og Anne Magrethe Knudsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Jens Olsen Løberg, Kittil Olsen og Ole Jensen Løberg, P. Karen Jensd. Løberg og Moderen selv.

f. 10/11-1836. dbt. 28/2-1836. Skipper Christian Kruuse, Oseb. og Marthe født Christensens Henriette Christiane Schiøtt. Fadd: Skibskapt. Ole Christensen Oseb., Jens Christensen Porsgrund, Anders Larsen Houen ib., Madame Kirsten Olsen ib., Jonfr. Hanna Hansen ibid. HD Gunder Augestad.

f. 25/12-1835. dbt. 28/2-1836. Hans Engebregtsen Fossum og Anne Helene Anundsdatters Karen Maria. Fadd: Anund Halvorsen Wenstøb, Halvor Aslaksen Fossum, Christen Olsen ib., Helvig Halvorsd. ib., Moderen selv. HD Skoleholder Hans Grinie.

f. 20/2-1836. dbt. 6/3-1836. Abraham Jacobsen und. Ø. Borge og Inger Gurine Pedersdatters Petrine. Fadd: Karen Pedersd. Porsgrund, P. Karen Christiansd. Oseb., Gunder Isaksen Borgeskoven, Isak Jacobsen Kolkind, Hans Olsen und. Borge. HD G. Augestad.

f. 28/2-1836. dbt. 6/3-1836. Ole Tollefsen Bratsberg og Kirstine Larsdatters Anne Larine. Fadd: Sigurd Sigurdsen Bratsberg, Halvor Borgersen und. Bratsberg, Fredrik Larsen Sneltvedt, Karen Maria Nielsd. Bratsberg, P. Anne Olsd. ibid.

f. 1/2-1836. dbt. 21/2-1836. Even Nielsen N. Løberg og Gurine Torbiørnsdatters Torbiørn. Fadd: Ragnild Sondresd. N. Løberg, Maria Gundersd. ib., Gunder Thomassen ib., Niels Torbiørnsen ib., Ole Jansen ib.

f. 29/2-1836. Christen Isaksen Holm og Anne Rasmusdatters Christopher. Fadd: (Ingen faddere). HD Anne Kirstine Andersd. Holm. Død før Daabens Konfirmation.

f. 11/2-1836. dbt. 6/3-1836. Ole Gullichsen Follestad og Gunild Nielsdatters Niels. Fadd: Christen Kiøstolfsen Follestad, Lars Johnsen i Skien, Lars Halvorsen ib., Anne Nielsd. und. Brække, Moderen selv.

f. 15/2-1836. Ole Thoresen Moe, Osebakken og Helvig Arvesdatters Et udøbt (Drenge) Barn. Døde 17 dage gml. ved et plutseligt Slagtilfælde.

f. 21/1-1836. dbt. 20/3-1836. Even Jacobsen Ballestad og Karen Pedersdatters Jacob Peter. Fadd: Lars Jacobsens K., Elen Jacobsd. Langerød, P. Aaste Maria Thronsd. Ballestad, Jacob Jacobsen Langerød, Thorgrim Thorsen Ballestad, Erik Eriksen ib. HD Torgrim Olsen.

f. 21/2-1836. dbt. 27/3-1836. Halvor Aslaksen BbKlev og Kirsten Halvorsdatters Aslak. Fadd: Hans Aslaksen Brækkejordet, Ole Aslaksen ib., Ole Nielsen BbKlev, Anne Aslaksd. ib., P. Inger Halvorsd. Skien.

f. 7/10-1835. dbt. 27/3-1836. NB. Ludvig August. Pige Agnette Mathea Halvorsen p.t. hos moderen paa BbKlev. Som Barnefader opgiver moderen Uk. Ludvig Hundevadt, som nu skal være i nærheden af Christiania.
Fadd: Skrædder Gundersens K. i Skien, Jomfr. Kirstine Røed ib., Blikkenslager Mønnich ib., Høker Lucas Thorsen ib., Skomager Christen Halvorsen BbKlev. HD Mad. Anundsen. Uægte. Anmeldt af Barnets Moder selv.

f. 9/3-1836. dbt. 27/3-1836. Anders Olsen N. Brækkejord og Johanne Halvorsdatters Ole. Fadd: Einar Olsen Sneltvedt, Rejer Andersen Brækkejord, Johannes Halvorsen und. Frogner, Gurine Larsd. Sneltvedt, P. Karen Olsd. ib.

f. 5/2-1836. dbt. 27/3-1836. Abraham Olsen Houkeroe i Luxefield, nu død, og Gurine Anne Olsdatters Abraham. Fadd: John Hansen Henningsdal, Anders Nielsen fra Sandsværd, Ole Olsen Gjerpen Lille, Inger Thurine Andersd. Luxefield, Magrethe Olsd. Henningsdal. HD Ole Olsen Houkeroe.

f. 10/3-1836. dbt. 4/4-1836. Jacob Jansen Rolighed og Anne Gurine Halvorsdatters John. Fadd: Ole Jansen Sølie, Gunder Halvorsen under Riis, Svend Olsen Berg, Anne Johnsd. Brækkejord, P. Kirsten Johnsd., Solum.

f. 7/3-1836. dbt. 4/4-1836. Peder Bæruldsen Aas og Berthe Larsdatters Peder. Fadd: Rasmus Bæruldsen Slettene, Halvor Bæruldsen Gaasehølen, Hans Jacobsen und. Tufte, Maren Christensd. Aas, Karen Bæruldsdatter.

f. 29/2-1836. dbt. 4/4-1836. Erik Olsen S. Ballestad og Elen Dorthea Christiansdatters Thor. Fadd: Daniel Jacobsens K., Anne Kirstine Olsd. Ballestad, P. Ragnild Maria Olsd. Ballestad, Erik Larsen ib., Torgrim Olsen ib., Niels Olsen ibid. HD Skoleholder Torgrim Olsen Ballestad.

f. 5/2-1836. dbt. 6/3-1836. John Jensen Riser und. Fossum og Kirsten Henriksdatters Karen Elise. Fadd: Jens Henriksen und. Fossum, Simon Aslaksen ib., Christen Christensen und. Bøe, Anne Christensd. ib., Karen Olsd. Bugodt.

f. 1/2-1836. dbt. 6/3-1836. Ole Nielsen und. Bøe og Kirstine Johannesdatters Else. Fadd: Aslaug Maria Johnsd. und. Bøe, Anne Abrahamsd. Fossum, Christen Nielsen und. Bøe, Christian Nielsen ib., Andreas Olsen Bøe.

f. 14/2-1836. dbt. 6/3-1836. Hans Nielsen und. Bøe og Aslaug Maria Johnsdatters Elise. Fadd: Anne Christophersd. und. Bøe, Kirstine Johannesd. ib., Niels Christophersen ib., Niels Andersen ib., Johannes Andersen ibid.

f. 7/2-1836. dbt. 6/3-1836. Overjæger Jacob Knudsen BbKlev og Anne Berthea Johannesdatters Johanne Marthine. Fadd: Jens Davidsens Enke, Westre Porsgrund, P. Birthe Marie Knudsd. Frogner, Jacob Hansen Frogner i Skien, Hans Halvorsen Jøntvedt ib., John Knudsen ib.

f. 9/10-1835. dbt. 13/3-1836. Andreas Antoniusen Oseb. og Else Birgithe Andreasdatters Karen Kirstine. Fadd: Magdalene Reiersd. Oseb., Anne Knudsd. ib., Isak Nielsen Herrøe, Niels Halvorsen Oseb., Peder Hansen ibid. HD G. Augestad.

f. 16/2-1836. dbt. 13/3-1836. Abraham Jacobsen N. Ballestad og Karen Jensdatters Ingeborg Karine. Fadd: Ragnild Engebregtsd. Bøhle, P. Anne Gurine Hansd. Ballestad, Johannes Jensen ib., Hans Jensen ib., Daniel Jacobsen ibid.

f. 3/10-1835. dbt. 17/3-1836. NB. Berthe Karine. Uk. Ole Grimersen Fækjan i Luxefield og Pigen Cathrine Marie Anundsdatter ib. Uægte født. Anmeldt af Faderen selv. Forældrene ægteviede samme Dag.
Fadd: Anne Helene Anundsd. Fossum, P. Thorine Johansd. ibid., Engebregt Solvesen Grinie, Peder Isaksen Gjerpen Præstegaard, Hans Engebregtsen Fossum. HD Ole Knudsen Høglie.

f. 22/1-1836. dbt. 20/3-1836. Ellef Johnsen Bæstul og Ingeborg Engebregtsdatters Helvig. Fadd: Erik Engebregtsen Wenstob, Kittel Kittelsen Riis og Sønnen Kittel, Karen Knudsd. Wenstøb, P. Maren Halvorsd. Hoppestad.

f. 13/1-1836. dbt. 24/3-1836. NB. Anne Elisabeth. Uk. Elias Hansen Follestad og Pigen Marthe Hansdatter BbKlev. Forældrene er Sammenviede samme Dag Barnets døbtes.
Fadd: Peder Hansen BbKl., Christian Christiansen i Brevig, Halvor Christensen Skien, Anne Kirstine Andersd. i Graaten, Pernille Sørensd. i Skien.

f. 22/2-1836. dbt. 27/3-1836. Aslak Olsen Moe og Maria Olsdatters Karen. Fadd: Christian Rønningens K., Kari Olsd. Luxefield, Anne Guldbrandsd. Sæter ib., Daniel Olsen Foss, Niels Larsen Moe, Halvor Olsen Holm.

f. 28/1-1836. dbt. 4/4-1836. Ole Olsen Rønningen, N. Brækkejord og Marthe Gundersdatters Johanne. Fadd: Ingeborg Larsd. Øde Sneltvedt, P. Karen Olsd. Sneltvedt, Johan Solvesen Øde Sneltvedt, Einer Olsen Sneltvedt, Johannes Gundersen Klosterhougen.

f. 21/8-1835. dbt. 31/3-1836. NB. Karen Thurine. Ole Olsen Solum i Luxefield og Anne Sophie Hansdatter. Barnet er uægte født, men Forældrene skal sammen være ægteviede i Hedenstad, Sandsværd 30. Dec. 1835.
Fadd: Thore Olsen Godal, Christen Larsen und. Moe, Rasmus Lekaas ib., Mari Olsd. Godal, Johanne Torkildsd. und. Moe. HD Anders Knudsen Øgter.

f. 2/5-1835. dbt. 4/4-1836. Arne Lorentzen Oseb. og Karen Olsdatters Lauritz. Fadd: Gunild Zachariasd. Glende, Ingeborg Lorentzd. Oseb., Halvor Christophersen Glende, Kittel Kittelsen Riis und. Borge. HD Kittel Riis.

f. 17/4-1836. (Tvilling). Niels Sigurdsen Skilbred og Anne Magrethe Zachariasdatters Gunder. Fadd: (Ingen faddere). HD Anders Skilbreds Kone, døde før Daabens Konfirmation.

f. 17/4-1836. (Tvilling). Niels Sigurdsen Skilbred og Anne Magrethe Zachariasdatters Marthe Gurine. Fadd: (Ingen faddere). HD Anders Skilbreds Kone, døde før Daabens Konfirmation.

f. 10/4-1836. dbt. 8/5-1836. Niels Torbiørnsen Løberg og Berthe Torbiørnsdatters John. Fadd: Gurine Torbiørnsd. Løberg, P. Maria Gundersd. ib., Gunder Torbiørnsen, Even Nielsen, Ole Jensen, Alle paa Løberg.

f. 15/4-1836. dbt. 15/5-1836. Knud Peter Christophersen Fossum og Ingeborg Kirstine Iversdatters Christopher. Fadd: Inger Jahnsd. Fossum, Maren Iversd. fra Solum, Lars Fredriksen Storm, Skavan, Abraham Iversen Skien, Christopher Christophersen i Skien.

f. 19/3-1836. dbt. 23/5-1836. Christen Danielsen S. Brækkejord og Ingeborg Jacobsdatters Daniel. Fadd: Sivert Pedersens K., Karen Gundersd. BbKlev, P. Anne Kirstine Danielsd. Skien, Peder Pedersen S. Brække, Sigurd Halvorsen Langeland, Daniel Pedersen BbKlev.

f. 5/5-1836. dbt. 23/5-1836. Christopher Jørgensen BbKlev og Pernille Olsdatters Jørgen. Fadd: Marthe Karine Torstensd. BbKlev, P. Anne Berthea Johannesd. ib., Hans Christensen ib., Lars Christensen ib., Christian Hansen ibid.

f. 18/3-1836. dbt. 23/5-1836. Hans Andersen Holmen und. Borrestad og Anne Magrethe Jacobsdatters Engebregt. Fadd: John Andersen und. Meen, Jacob Engebregtsen Holmen, Lars Andersen Laugmandsgaarden, Maren Andersd. und. Meen, P. Kirsten Andersd. ibid. HD Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 8/5-1836. dbt. 23/5-1836. Farver Isak Hansen Nærum und. N. Brække og Birthe Eriksdatters Hans Edvard. Fadd: Maria Pedersd. Ballestad, P. Anne Eriksd. Bøhle, Jacob Hansen Nærum, Simon Hansen Nærum, Engebregt Hansen Nærum i Kragerøe.

f. 30/3-1836. dbt. 23/5-1836. Ole Olsen Follestad og Karen Madsdatters Mads. Fadd: Anne Magrethe Rasmusd. Follestad, Inger Madsd. Fossum, Mads Madsen ib., Jens Nielsen Aarhuus, Lars Nielsen ibid.

f. 15/5-1836. dbt. 29/5-1836. Johannes Larsen Fossum og Maren Nielsdatters Erik. Fadd: Harald Hansen Fossum, Rasmus Nielsen, Lars Fredriksen Storm, Kirstine Johannesd., Inger Maria Eriksd. Alle paa Fossum.

f. 20/5-1836. dbt. 5/6-1836. Ole Evensen Sørbøe og Inger Johnsdatters Ole. Fadd: Mads Pedersen Sørbøe, Peder Johnsen Løberg, Johannes Halvorsen Bøhle og Kone Karen Johnsd., P. Berthe Johnsd. Løberg.

f. 31/5-1836. dbt. 12/6-1836. Ole Torstensen und. Eriksrød og Ingeborg Jacobsdatters Jacob. Fadd: Ole Rasmussen und. Moe, Anders Johnsen ib., Isak Sørensen ib., Ingeborg Torstensd. ib., Anne Olsd. Eriksrød.

f. 5/6-1836. dbt. 19/6-1836. Lars Eliasen BbKlev. og Magrethe Axelsdatters Lars. Fadd: Johanne Christensd. BbKlev, P. Karen Gurine Larsd. Skien, Niels Axelsen Hynie, Brækkejord, Søren Nielsen ib., Auen Sørensen BbKlev.

f. 18/2-1836. dbt. 31/3-1836. Halvor Olsen Hougedal i Luxefield og Anne Engebregtsdatters Ingeborg. Fadd: Erik Engebregtsen Wenstøb, Johannes Olsen Grinieeie, Hans Thronsen und. Moe, Karen Knudsd. Wenstøb, P. Helvig Johannesd. und. Fossum. HD Christian Torkildsen Rønningen.

f. 19/3-1836. dbt. 31/3-1836. Christen Olsen Sølie og Inger Marie Rasmusdatters Ingeborg. Fadd: Sara Johnsd. Sølie, P. Marie Haraldsd. Lie, Wetle Rasmussen Augestad, Anders Jacobsen Klep, Christopher Olsen und. Øvrum.

f. 25/2-1836. dbt. 31/3-1836. Christopher Pedersen Fossum og Anne Thorsdatters Caroline Kirstine. Fadd: Knud Peter Christophersen Fossum, Christopher Christophersen, Hans Christian Christophersen, Anne Thurine Torkildsd. Hoppestad, P. Berthe Dorthea Christophersdatter. HD Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 1/3-1836. dbt. 4/4-1836. Hans Knudsen Bøe og Johanne Olsdatters Thurine. Fadd: Hans Halvorsen Bøe, Rasmus Halvorsen Lekaas, Christen Christensen Bøe, Kari Johannesd. Bøe, Karen Knudsdatter.

f. 29/1-1836. dbt. 4/4-1836. Anders Andersen Myren und. Nøglegaard og Karine Pedersdatters Inger Petrea. Fadd: Peder Aslaksen Stulen, Peder Jansen Foss, Christen Olsen Aashammer, Anne Magrethe Pedersd. und. Foss, Inger Pedersd. Foss.

f. 3/1-1836. dbt. 24/4-1836. Anders Tollefsen Kolkind og Anne Lisbeth Iversdatters Karen. Fadd: Auen Tollefsen Ballestad, Christen Michelsen Bratsberg, Halvor (ikke mer), P. Anne Maria Johnsd. Kolkind og moderen selv. HD Skoleholder John Jacobsen.

f. 23/3-1836. dbt. 24/4-1836. Christen Pedersen Aasen und. Lund (Lundsaasen) og Karen Evensdatters Karen. Fadd: Tor Smeds Kone, Maren Halvorsd., Anne Andersd. Bougerød, Niels Evensen Kleven, Gunder Evensen ib., Anders Evensen ib.

f. 23/3-1836. dbt. 8/5-1836. NB. ("Uægte"). Karen Maria. Pigen Maren Jacobsd. Teien under Moe, angiver som Barnefader Uk. Jens Henriksen fra Fossum, nu tienende for Chr. H. Blom i Skien. Anmeldt af Pigens Moder.
Fadd: Peder Jacobsen Teien und. Moe, Niels Jensen ibid., Halvor Olsen Eriksrød, Karen Jacobsd. Teien, Maren Larsd. Brændsæther.

f. 1/4-1836. dbt. 8/5-1836. Abraham Eriksen und. Frogner og Ragnild Halvorsdatters Maren. Fadd: Kirsten Larsd. und. Frogner, P. Thurine Eriksd. i Skien, Johannes Halvorsen i Skien, Peder Olsen Holm, Niels Andersen Grønsteen. HD Madame Jacobsen.

f. 10/4-1836. dbt. 23/5-1836. Søren Olsen Stulen paa Udhougen og Ingeborg Nielsdatters Nilia. Fadd: Ole Nielsen Stulen, Simon Jacobsen Sølie, Rasmus Andersen Bratsberghagen (und. Ø. Borge. G.S.), Maren Jacobsd. Klep, Anne Andersd. Stulen. HD Skoleh. Hans Riis.

f. 16/3-1836. dbt. 23/5-1836. Halvor Ellingsen Sukken og Ingeborg Maria Aslaksdatters Ingeborg. Fadd: Anne Aslaksd. Tveten, P. Anne Gurine Olsd. Sukken, Ole Ellingsen Skilbred, Niels Giertsen Høimyr, Hans Johansen Kikut.

f. 26/3-1836. 19/6-1836. Thomas Frantzen N. Brækkejord og Caroline Fredrikke Bøydlers Christian. Fadd: Christopher Halvorsen i Skien, Jørgen Nielsen ibid., Christen Halvorsen BbKlev, Andreas Andersen N. Brækkejord, Dorthea Bøydler Skien, Karen Solvesd. i Skien. HD Skomager Aulie.

f. 10/4-1836. dbt. 19/6-1836. Abraham Olsen und. Westre Borge og Anne Larsdatters Lars. Fadd: Elem Maria Isaksd. Borgeskov, P. Anne Olsd. Porsgrund, Christen Isaksen Oseb., Anund Andersen Borgeskov. HD Skoleholder Kittel Riis.

f. 17/5-1836. dbt. 19/6-1836. Halvor Olsen Eriksrød og Anne Jacobsdatters Ole. Fadd: Maren Jacobsd, Teien, Anne Olsd. Eriksrød, Christian Olsen ibid., Halvor Halvorsen ib., Peder Jacobsen Teien. HD Skoleholder Lars Oterholt.

f. 4/3-1836. dbt. 19/6-1836. Peder Isaksen Follestad og Maren Karine Petersdatters Peder Sommer. Fadd: Gunder Isaksen und. Moe, Isak Gundersen ib., Ole Pedersen i Skien, P. Maren Tollefsd. ib. og Moderen selv.

f. 12/6-1836. dbt. 19/6-1836. Christopher Henriksen und. Fossum og Anne Monsdatters Knud Olaus Severin. Fadd: Christine Christophersd. Fossum, P. Sara Henriksd. ib., Henrik Christophersen ib., Lorentz Larsen ib., Johannes Henriksen ib.

f. 12/5-1836. dbt. 19/6-1836. Svend Andersen und. Fossum og Anne Christophersdatters Iver. Fadd: Inger Christine Engebregtsd. Fossum, P. Karen Jensd. ibid., Torger Henriksen Aashammer, Johannes Petersen ib., Niels Jensen Lien und. Fossum.

f. 21/5-1836. dbt. 26/6-1836. Peder Isaksen Øde-Sneltvedt og Marthe Pedersdatters Christian. Fadd: Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, Peder Johnsen Løberg, Rejer Andersen BbKlev, Peder Drengsens Kone ib., Maria Isaksd. Øde-Sneltvedt.

f. 11/6-1836. dbt. 3/7-1836. Hans Jacobsen Ballestad og Anne Gundersdatters Isak. Fadd: Marthe Maria Jacobsd. Ballestad, Anne Gurine Hansd. ib., John Jacobsen ib., Hans Jensen ib., Peder Larsen Meen.

f. 4/5-1836. dbt. 10/7-1836. Ole Nielsen Oseb. og Berthe Maria Brynildsdatters Peter Magnus. Fadd: Grethe Nielsd. Oseb., P. Gunild Nielsd. ib., Søren Olsen ib., Gunder Isaksen und. Borge, Niels Helgesen Oseb. HD Skoleholder Gunder Augestad.

f. 5/7-1836. dbt. 24/7-1836. Anders Johnsen Wenstøb og Berthe Isaksdatters Halvor. Fadd: Halvor Tolvsens Kone, Kari Johnsd. und. Hynie, P. Maren Knudsd. Aarhuus, Mads Madsen Fossum, Niels Isaksen Bøe, Halvor Halvorsen und. Hynie.

f. 19/12-1835. dbt. 28/7-1836. Knud Ibsen Wenstøb og Mariken Cornelia fød Altenburgs Ole Paus. Fadd: Frue Christopher Blom Falkum, Jomfr. Caroline Paus, Rising, Procurator Henrik Paus, Proprietær H. Bagger, Folloug, Kjøbmand Eberhardt og Bøyesøn. HD Skoleholder John Jacobsen.

f. 21/5-1836. dbt. 31/7-1836. Mads Larsen Oseb. og Ingeborg Eriksdatters Lars. Fadd: Thomas Larsen und. Borrestad, Lars Torstensen i Solum, Jan Olsen und. Borrestad, Maren Hansd. ib., Anne Karine Larsd. i Solum. HD Skoleholder Gunder Augestad.

f. 18/7-1836. dbt. 14/8-1836. Hans Danielsen Baaserød og Else Dorthea Hansdatters Daniel. Fadd: Sigurd Bratsbergs K., Karen Maria Nielsd., P. Maren Magrethe Gundersd. Baaserød, Peder Danielsen ib., Isak Pedersen und. Folloug, Hans Jensen Ballestad.

f. 18/3-1836. dbt. 23/5-1836. Ole Olsen Tveten og Anne Aslaksdatters Maren Gurine. Fadd: Dorthe Kirstine Aslaksd. Skilbred, P. Anne Gurine Gregersd. Tveten, Ole Olsen Kullebund, Simon Olsen Kittelrød, Halvor Ellingsen Sukka.

f. 19/5-1836. dbt. 29/5-1836. Fattiglem Erik Andersen N. Brækkejord og Marthe Kirstine Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Huken, Fredrikke Rosenblad Skien, Jacob Halvorsen BbKlev, Halvor Andersen Brækkejord, Peder Johnsen ibid.

f. 4/11-1835. dbt. 2/6-1836. Procurator Søren Martinus Blom og Gjertrud Christiane fød Wessels Severine Alethe. Fadd: Sorenskriver Jonas Wessel, Student Cornelius Wessel, Hr. H.M. Hals Falkum, Fru Christiane Blom, jfr. Berntine Plesner Falkum. HD Pr. Rode.

f. 15/3-1836. dbt. 5/6-1836. Torger Torgersen Gaasehølen und. Tufte og Gunild Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Svennoug Gundbiørnsd., Grumstul, Kirsti Gundbiørnsd. ib., Johannes Mathisen Gaasehølen, Niels Jensen und. Moe, Søren Christensen und. Aas. HD Skoleholder Lars Oterholt.

f. 20/3-1836. dbt. 5/6-1836. John Andersen Wenstøb og Maren Olsdatters Ragnild Maria. Fadd: Morten Eriksen und. Aarhuus, Aslak Pedersen Wenstøb, Lars Anundsen ib., Aslaug Halvorsd. Fossum, Anne Mortensd. Wenstøb. HD Faderen selv.

f. 11/5-1836. dbt. 12/6-1836. Wetle Rasmussen Augestad og Karen Jacobsdatters Karen Guline. Fadd: Jacob Riis' K., Anne Rasmusd., Maren Jacobsd. Klep, Harald Rasmussen Lie, Rasmus Hansen Sølie, Simon Jacobsen Sølie.

f. 7/4-1836. dbt. 12/6-1836. Svend Knudsen und. Meen og Dorthe Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Peder Pedersen Ballestad, John Pedersen ib., Niels Halvorsen Blegebakken, Kirsti Larsd. Fahret, Anne Anundsd. Ballestad. HD Skoleh. Torgrim Olsen.

f. 29/5-1836. dbt. 19/6-1836. NB. Christiane. Enken Jessine Magrethe Foss, Rasmus Pros's. Angiver som Barnefader Christian Johnsen, Begge paa BbKleven. HD Anders Aulie. Uægte. Angivet af Moderen.
Fadd: Andreas Johnsen BbKlev, Gunder Halvorsen ib., Isak Andersen ib., Inger Maria Sørensd. i Skien, Kari Johnsd. BbKlev.

f. 7/6-1836. Jens Jacobsen und. Sølie og Marthe Larsdatters Anne. Fadd: (Ingen faddere). HD Jfr Olsen. Døde 4 dage gml.

f. 23/3-1836. dbt. 26/6-1836. Guldsmed Johan Henrik Bjelke Oseb. og Anne Cathrine fød Breteds Johanne Cathrine. Fadd: Kjøbmand Niels Jacobsen Oseb., Gjestgiver T. Jacobsen Porsgrund, Smedmester Laure ib., Styrmand Henrik Wiersens K. ib., Inger Marie Breted. HD af Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 14/5-1836. dbt. 26/6-1836. Peder Jensen und. Fossum og Karen Maria Jahnsdatters Ingeborg. Fadd: Johannes Hansen Fossum, Niels Hansen ib., Christopher Christensen und. Mæla, Gunild Maria Olsd. Fossum, Karen Kirstine Webiørnsd. Gulseth.

f. 18/5-1836. dbt. 3/7-1836. Isak Jacobsen Kolkind og Karen Christophersdatters Aaste Maria. Fadd: Johannes Michelsen Eegaasen, Christopher Evensen Folloug, Kittel Olsen BbKlev., Lisbeth Olsd. Folloug, P. Karen Olsd. i Skien. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 24/6-1836. dbt. 10/7-1836. John Jacobsen Ballestad og Ragnild Engebregtsdatters Karen Marie. Fadd: Marthe Maria Jacobsd. Ballestad, P. Anne Eriksd. Bøhle, Daniel Jacobsen Ballestad, Hans Jensen ib., Kittel Nielsen Falkum.

f. 13/5-1836. dbt. 10/7-1836. Niels Stenuldsen Nyegaard und. Meen og Karen Andersdatters Stine. Fadd: Gunder Stenuldsen und. Hougen, Niels Gundersen Buer, Anders Jacobsen Meen, P. Marthe Jacobsd. Meen, Moderen selv. HD af M. Evensen Eegaasen.

f. 19/7-1836. dbt. 14/8-1836. Ole Johnsen Valderdal (Vallerdal) und. Meen og Jørran Wetlesdatters John. Fadd: Isak Andersen und. Meen, Ole Christensen Meen, Niels Gundersen Buer, Gunild Halvorsd. Sneltvedt, Moderen selv.

f. 31/7-1836. dbt. 28/8-1836. Ole Johannesen Norbye, Oseb. og Karen Johannesdatters Ole. Fadd: Niels Aanesen, Thron Aanesen, Abraham Olsen og Pigerne Berthe Olsd. og Ingeborg Olsd., Alle af Osebakken. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 8/6-1836. dbt. 28/8-1836. Søren Christensen Aashammer og Ingeborg Pedersdatters Isak. Fadd: Karine Pedersd. und. Nøglegaard, P. Karen Maria Knudsd. Fossum, Anders Andersen und. Nøglegaard, Jens Isaksen und. Foss, Hans Jacobsen und. Berberg.

f. 21/8-1836. dbt. 4/9-1836. Anders Jacobsen Meen og Marthe Nielsdatters Niels Jacob. Fadd: Karen Nielsd. Frogner, P. Marthe Jacobsd. Meen, Lars Jacobsen Meen, Peder Hansen ib., Lars Knudsen Buer.

f. 15/8-1836. dbt. 4/9-1836. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Jens. Fadd: Kittel Løbergs K. Ingeborg Johnsd., P. Karen Jensd. Løberg, Kittel Løberg, Lars Olsen ib., Thorbiørn Gundersen Fahret (i Solum. G.S.).

f. 16/8-1836. dbt. 4/9-1836. Peder Isaksen und. Semb og Inger Torstensdatters Peder. Fadd: Maren Halvorsd. und. Semb, Thurine Tovsd. ib., Ole Isaksen Brækkejord, Niels Abrahamsen Wattenberg, John Johnsen Gjerpen Præstegaard.

f. 1/6-1836. dbt. 11/9-1836. Peder Evensen S. Brækkejord og Wibike Gundersdatters Edvard Gunelius. Fadd: Niels Evensen Kleven, Gunder Evensen Brækkejord, Mathis Solvesen ibid., Hans Sivertsen Fladerud i Skien, Gunild Henriksd. ib., P. Petronelle Gundersd. ibid.

f. 31/8-1836. dbt. 11/9-1836. Gunder Aslaksen BbKlev og Anne Andersdatters Hans. Fadd: Hans Aslaksen Brækkejord, Halvor Aslaksen BbKlev, Ole Nielsen ib., Anne Aslaksd. ib., P. Gurine Olsd. ibid.

f. 28/8-1836. dbt. 18/9-1836. Aslak Olsen Gaasehølen und. Aas og Maren Larsdatters Ole. Fadd: Torberg Gundersd. Kaasa und. Dyrkold, P. Maren Halvorsd. Slettene und. Moe, Ole Johnsen Furuvald, Jens Olsen Gaasehølen, Niels Halvorsen ib.

f. 24/8-1836. dbt. 18/9-1836. Anders Zachariassen S. Brækkejord og Anne Maria Abrahamsdatters Lars. Fadd: Gunild Pedersd. fra Solum Sogn, Anne Larine Larsd. S. Brækkejord, Peder Pedersen ib., Peder Zachariassen ib., Niels Nielsen ibid.

f. 9/9-1836. dbt. 25/9-1836. Isak Gundersen Espedalen og Marthe Maria Olsdatters Ole. Fadd: Maren Gundersd. Meen, P. Anne Magrethe Isaksd. Espedalen, John Olsen Buer, Ole Eriksen Lie, Johannes Evensen Eegaasen.

f. 15/6-1836. dbt. 17/7-1836. Jacob Gundersen Rød und. Kiise og Maren Halvorsdatters Anne Maria. Fadd: Isak Halvorsen und. Dyrkold, Christen Christophersen und Kiise, Engebregt Olsen Kiise, Ingeborg Halvorsd. Kaasa, Thorberg Gundersd. und. Dyrkold.

f. 7/4-1836. dbt. 21/7-1836. Proprietair Christian Paus, Kiølnæs og Else Marie fød Biercks Christine Christiane Elisabeth. Fadd: Madame Christiane Blom paa Lougmandsgaarden, Frøken Benedicte Løvenskiold, Forvalter Abraham Bruun, Hr. Severin Løvenskiold, Wold, Hr. Fredrik Thomassen Skien og P- Riise Porsgrund. HD af Faderen.

f. 17/5-1836. dbt. 24/7-1836. Halvor Johannesen Follestad og Anne Olsdatters Marthe Thomine. (Martine.) Fadd: Svenke Larsen Follestad, Knud Larsen og Jens Larsen Bratsbergskov, Anne Halvorsd. Follestad og Thomine Nielsd. ibid.
Prestens notat: "Pigen Kaldes sædvanlig Martine og Faderen Johan Mørk."

f. 2/7-1836. dbt. 24/7-1836. Afdød Matros Niels Simonsen S. Brækkejord og Karen Maria Rasmusdatters Nilia Karine. Fadd: Erik Simonsen Brækkejord, Christopher Johannesen ib., Christen Danielsen ib., Anne Magrethe Rasmusd. und. Gjemsøe, Maren Kirstine Nielsd. Brækkej.

f. 27/6-1836. dbt. 24/7-1836. Anders Larsen Bakken og Karen Kirstine Andersdatters Marthe Kirstine. Fadd: Anders Olsen Fossjordet, Harald Olsen Bækkevold, Niels Andersen Bakken, Helvig Andersd. Lie, Marthe Larsd. Bakken. HD af Skoleholder Hans Riis.

f. 9/3-1836. dbt. 26/7-1836. Forvalter ved Fossum Jernværk Lieutenant Hans Andreas Hals og Nicoline Cathrine født Schietlies Marie Cathrine. Fadd: Kammerherreinde Løvenskiold, Jomfr. Mathea Schietlie, Kammerherre Løvenskiold, Foged Paludan, Lieutenant Hagemann, Postmester Krohn, Apotheker Mylertz, Korpslæge Faye, Chr. S. Myhre, Herman Løvenskiold. HD af Præst Rode.

f. 26/12-1835. dbt. 28/7-1836. Kirkesanger Christen Lund Aarhuus og Severine Wilhelmine født Hammers Laura. Fadd: Madame Warme Fossum, Jfr. Line Warme ib., Marsovnmester Jan Warme, Nicolay Svendsen, Faderen selv. HD af Faderen selv.

f. 13/7-1836. dbt. 31/7-1836. NB Kirsten. Uk. Ole Andersen BbKlev. og pigen Cathrine Solvesd. NB Moderen død i Barselsengen. HD af Gjordemoderen Mad. Anundsen. Uægte: anmeldt og indgivet af Barnefaderen selv.
Fadd: Engebregt Jacobsen BbKlev, Lars Christensen ib., Christopher Nielsen ib., Karen Sondresd. ib., Inger Andrea Reiersd. ibid.

f. 11/1-1836. dbt. 7/8-1836. Ole Johannesen Falkum og Cathrine Petersdatters Karen Maria. Fadd: Hans Jensen Ravneberget i Solum, Solve Sørensen Skotland, Henrik Solvesen ib., Johanne Andersd. Gulseth, Karen Halvorsd. Fossum. HD John Jacobsen Ballestad.

f. 12/4-1836. dbt. 7/8-1836. Østen Eriksen Tysland und. Strømdal og Gunild Evensdatters Aslaug Karine. Fadd: Ole Jacobsen Blegebakken, Hans Jacobsen ib., P. Berthe Kirstine Jensd. i Skien, Begge Forældrene selv.

f. 2/8-1836. dbt. 21/8-1836. Michel Olsen Ballestad og Ragnild Andersdatters Gunild. Fadd: Lars Andersen Ballestad, Svenke Andersen Hougen, Niels Andersen Skyer, Ingeborg Sophie Larsd., Ingeborg Andersd. Skyer.

f. 6/8-1836. dbt. 21/8-1836. Lars Ellingsen Høymyhr og Inger Karine Nielsdatters Inger Andrea. Fadd: Karen Nielsd. Kleven, P. Gunborg Jensd. Høymyhr, Gregorius Nielsen Tufte, Halvor Nielsen Lyngaas, Niels Limie.

f. 28/6-1836. dbt. 21/8-1836. Hans Christian Andersen und. Fossum og Helvig Olsdatters Pernille. Fadd: Ingeborg Gundersd. Follestad, Maren Henriksd. Mæla, Ole Olsen i Skien, Ole Nielsen ib., Niels Hansen Hynie. HD af Hans Knudsens Kone.

f. 23/7-1836. dbt. 25/9-1836. Sivert Pedersen BbKlev og Karen Marie Gundersdatters Ole Peter. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev, Ole Andersen ib., Knud Guttormsen ib., Andreas Andersen fra Skien, Anne Kirstine Sørensd. ib., P. Anne Kirstine Danielsd. Brækkejord. HD af Mad. Anundsen.

f. 27/7-1836. dbt. 25/9-1836. Jacob Andersen Ramsaas og Pauline Caroline Christensdatters Jacob. Fadd: Halvor Michelsen Oseb., Christian Andersen Enggrav, Torger Andersen Ramsaas, Thone Karine Petersd. Oseb. og Moderen selv. HD af Torgrim Olsen.

f. 3/9-1836. dbt. 23/10-1836. Jacob Halvorsen BbKlev og Maren Johnsdatters Halvor. Fadd: Jens Thorsen Frogner, Engebregt Jacobsen BbKlev, Hans Halvorsen ib., Andreas Hansen Bratsbergskov, Gunild Halvorsd. Brækkejord, Helvig Larsd. Gjemsøe.

f. 28/9-1836. dbt. 23/10-1836. Lars Larsen N. Ballestad og Ingeborg Gurine Thorsdatters Thor. Fadd: Niels Thorsens K., Karen Rønningen und. Ballestad, P. Karen Gurine Svarttangen, Lars Thorsen Ballestad, Søren Larsen ibid. HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 22/9-1836. dbt. 23/10-1836. Hans Tollefsen BbKlev og Live Andersdatters Tollef. Fadd: Helvig Jensd. BbKlev, P. Ingeborg Ellefsd. Mæla, Ole Olsen ib., Ole Hansen Brækkejordet, Hans Halvorsen ibid.

f. 19/7-1836. dbt. 23/10-1836. Skrædder Iver Harkelsen Uglestad Oseb., og Susanne Kruses Harkel Magnus. Fadd: Caroline Laurelsd. og Karen Muggeberg, Porsgrund, Thor Sørensen Oseb., Anders Jacobsen Bommen ib., Henrik Anthon Olsen fra Sverig. HD af Girdemoder Mad. Thommesen.

f. 21/9-1836. dbt. 6/11-1836. Skibstømmermand Niels Jørgen Hansen Oseb. og Inger Thurine Tollefsdatters Hans Carl. Fadd: Anne Thurine Thomasd. Oseb., P. Marthe Marie Hansd. ib., Isak Nielsen Lie ib., Andreas Johnsen Porsgrund, Ole Christiansen ib. HD af Giordemoder Jfr. Olsen.

f. 2/10-1836. dbt. 13/11-1836. Christen Larsen und. Moe og Ingeborg Hansdatters Lars. Fadd: Maren Halvorsd. und. Moe, P. Anne Hansd. Kuttere, Hans Halvorsen Kiise, Jacob Torstensen und. Moe, Mads Hansen Kuttere.

f. 18/9-1836. dbt. 13/11-1836. NB. Ole. Pigen Karen Christensd. Orekaas und. Oterholt angiver som Barnets fader Uk. Ole Torkildsen fra Skilbred, som nu er i Flekkefiord. Uægte. Anmeldt af Barnets Moder. HD af Jacob Eriksen i Flekkefiord.
Fadd: Morten Eriksen Aarhuus, Johannes Eriksen Fossum, Niels Halvorsen Gaasehølen, Maren Pedersd. Orekaas og P. Maria Pedersd. und. Tufte.

f. 5/10-1836. dbt. 13/11-1836. Jan Henriksen Doxrød og Ingeborg Larsdatters Henrik. Fadd: Christen Michelsen Doxrød, Jens Henriksen ib., Halvor Jensen ib., P. Helvig Knudsd. Kleven, Moderen selv.

f. 16/7-1836. dbt. 28/8-1836. Jacob Jacobsen Langerød og Berthe Larsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Hans Larsen Meen, Jacob Larsen ib., Jacob Thronsen Ballestad, Marthe Olsd. ib., Berthe Nielsd. Strømdal. HD af Skoleholder Hans Riis.

f. 24/6-1836. dbt. 28/8-1836. John Haraldsen Tysland und. Strømdal og Margith Biørnsdatters Johanne Maria. Fadd: Peder Jensen Tysland, Jens Jacobsen ib., Isak Rasmussen ib., Karen Nielsd. ib., Elen Jacobsd. (ibid?).

f. 29/5-1836. dbt. 4/9-1836. Torsten Henriksen Doxrød og Randi Jahnsdatters Karen. Fadd: Jens Henriksen Doxrød, Halvor Jensen ib., Christen Michelsen ib., Halvor Doxrøds Kone Anne Maria Eriksd., P. Ingeborg Knudsd. ibid.

f. 27/8-1836. dbt. 4/9-1836. Torsten Lassesen Dahle, Oseb. og Bergithe Dorthea Eriksdatters Hanne Mathilde. Fadd: Gurine Marie Nielsd. Langesund, Karen Eriksd. Oseb., Knud Eriksen ib., Hans Michelsen ib., Bernhard Lassesen Langesund. HD Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 26/6-1836. dbt. 4/9-1836. Morten Eriksen Aarhuus og Anne Halvorsdatters Marthe. Fadd: Anne Jacobsd. Eriksrød, P. Anne Mortensd., Tov Johnsen Semb, Erik Christensen Orekaas, Rasmus Nielsen Fossum. HD af Klokker Lund.

f. 8/7-1836. dbt. 11/9-1836. Lars Hansen Riis, Oseb. og Maren Isaksdatters Hanne Marie. Fadd: Berthe Isaksd. Borrestad, Kirsten Hansd. Oseb., Isak Isaksen Holmen, Niels Isaksen Ødegaarden, Simon Jacobsen ibid. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 3/7-1836. dbt. 18/9-1836. Lars Hartvigsen Borrestadholmen og Berthe Maria Knudsdatters Louise Maria. Fadd: Isak Isaksen und. Borrestad, Hans Andersen ib., Isak Nielsen ib., Guline Tollefsd. ib. og Moderen selv.

f. 1/9-1836. dbt. 18/9-1836. Niels Larsen Fossum og Inger Tolvsdatters Inger Karine. Fadd: Ole Tolvsens K. Karen Olsd. und. Aas, P. Else Magrethe Larsd., Johannes Eriksen Fossum, Niels Hansen ib., Henrik Solvesen und. Hynie.

f. 20/9-1836. dbt. 29/9-1836. Hans Christensen Wasenden und. Moe og Signe Solvesdatters Signe. Fadd: Lars Solvesen Kiær, Niels Solvesen ib., Andreas Solvesen ib., Margith Jensd. Teien, Gurine Olsd. Kiær. HD af Christen Hansen Wasend.

f. 6/9-1836. dbt. 25/9-1836. Andreas Nielsen BbKlev og Kirsten Maria Sørensdatters Maria Anne. Fadd: Peder Hansen BbKlev, Isak Larsen Bratsbergskoven, Isak Andersen BbKlev, Cathrine Kittelsd. ib., Anne Dorthea Nielsd. ibid.

f. 3/8-1836. dbt. 25/9-1836. Niels Olsen Ekornrød und. Bratsberg og Kirsten Hansdatters Maren. Fadd: Berthe Hansd. Graaten, P. Maria Hansd. Fossum, Anders Hansen ibid., Børre Jørgensen Semb, Lars Olsen. HD af Mad. Anundsen.

f. 15/9-1836. dbt. 9/10-1836. Christopher Johannesen Løkenberg, S. Brækkejord og Kirsten Christensdatters Elen Magrethe. Fadd: Anne Magrethe Rasmusd. und. Giemsøe Kloster, Elen Magrethe Christensd. Borrestad, Christen Larsen ib., Isak Larsen Kiær, Engebregt Jacobsen BbKlev.

f. 10/9-1836. dbt. 9/10-1836. Niels Nielsen Hougerd østre og Anne Anundsdatters Maren Thurine.  Fadd: Ole Fielddalens Kone, Helle Nielsd., Ragne Anundsd. Høglie, Zacharias og Anders Jansen Kleven, Torsten Johnsen Kausanrød.

f. 17/9-1836. dbt. 18/12-1836. Christen Olsen Oseb. og Anne Severine Christensdatters Ole. Fadd: Christen Olsen Rød af Eidanger, Anders J. Bommen, Oseb., Søren Olsen ib., P. Wilhelmine Hansd. ib. og Moderen selv.

f. 1/12-1836. dbt. 26/12-1836. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Anders. Fadd: Anders Olsen Fossjordet, Anders Gundersen Bekkevold, Mathias Gundersen Ramsaas, Karen Andersd. Bakken, P. Ingeborg Gundersd. ib.

f. 7/11-1836. dbt. 26/12-1836. Lars Isaksen Fløtterød og Caroline Fredrikke Mudriks August Wilhelm. Fadd: Maren Isaksd. Oseb., Birthe Isaksd. Borrestad, Niels Isaksen Ødegaarden, John Olsen Skiefield, Jacob Jacobsen Langerød. HD af Skolelærer Hans Sivertsen Riis.

f. 15/9-1836. dbt. 26/12-1836. Knud Halvorsen und. Tufte og Johanne Jacobsdatters Peder. Fadd: Halvor Knudsen und. Tufte, Torkild Olsen und. Jønnevald, Kari Reiersd. und. Tufte, Begge Forældre selv. HD af Rønnik Christensen Skriva.

f. 8/12-1836. dbt. 26/12-1836. Niels Pedersen Flittig und. Moe og Kirsti Olsdatters Ole. Fadd: Maren Larsd. Brændsæter, P. Maria Olsd. fra Slemdal, Peder Johannesen Grinilie, John Olsen i Slemdal, Knud Jørgensen Gaupaasen.

f. 22/10-1836. dbt. 26/12-1836. Anders Gjertsen Fløtterød og Anne Kirstine Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Anne Johannesd. Holmen, Ingeborg Andersd. Fløtterød, Christian Gjertsen af Solum, Ole Andersen Follestad, Peder Christophersen Ødegaard. HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 21/3-1836. dbt. 26/12-1836. Christen Christiansen Aarhuus og Inger Magrethe Nielsdatters Niels. Fadd: Niels Halvorsen Berberg, Halvor Aslaksen und. Fossum, Jørgen Christensen und. Aarhuus, Moderen selv, Dorthea Christensd. Aarhuus. HD af Elias Aarhuus.

f. 3/10-1836. dbt. 26/12-1836. Ole Andersen Oseb. og Marie Andersdatters Jacob. Fadd: Anders Hansen Oseb., Lars Jacobsen ib., Anders Halvorsen ib., P. Inger Jensd. Lie, Moderen selv. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 28/11-1836. dbt. 26/12-1836. Niels Jensen (Lien) und. Bøe og Anne Maria Madsdatters Mads. (Tvilling). Fadd: Maren Engebregtsd. Bøe, P. Maren Christophersd. ib., Niels Christophersen ib., Christen Madsen ib., Halvor Haraldsen ibid. HD af Henrik Olsens Enke und. Bøe.

f. 28/11-1836. dbt. 26/12-1836. Niels Jensen (Lien) und. Bøe og Anne Maria Madsdatters Anne. (Tvilling). Fadd: Kari Madsd. Hoppestad, Inger Engebregtsd. Bøe, Peder Madsen ib., Lars Christensen Hoppestad, Ole Christensen ibid. (ditto)

f. 26/11-1836. dbt. 26/12-1836. Sigurd Zachariassen Kleven og Anne Rasmusdatters Zacharias. Fadd: Arve Nielsen Berberg, Jacob Davidsen Glende, Christopher Rasmussen Berberg, Gunild Rasmusd. Berberg, Maren Rasmusd. Glende.

f. 6/11-1836. dbt. 26/12-1836. Helge Knudsen Ekonrød und. Bratsberg og Ingeborg Østensdatters Lars. Fadd: Halvor Larsen Ekonrød, Jens Halvorsen ib., Kirstine Hansd. ib., Maria Hansd. ibid. HD af Giordemoderen.

f. 24/11-1836. dbt. 1/1-1837. Gunder Børresen Mæla og Maren Maria Michelsdatters Michael. Fadd: Jens Eliassen Aarhuus, Christen Halvorsen Mæla, Børre Jacobsen Gulseth, Anne Maria Michelsd. i Skien, Anne Christine Jacobsd. Gulseth. HD af Skoleholder And. Jensen.

f. 1/9-1836. dbt. 23/10-1836. Hans Engebregtsen Oseb. og Ingeborg Jensdatters Maren Christine. Fadd: Kirsti Jensd. Oseb., P. Maren Christiane Engebregtsd. i Porsgrund, Anders Jensen ib., Knud Eriksen Riis Oseb., Torsten Torstensen Porsgrund. HD af Torgrim Olsen.

f. 26/9-1836. dbt. 26/10-1836. Lars Solvesen Kiær og Gunild Olsdatters Thurine. Fadd: Lars Larsen Kiærs Kone Anne Olsd., Magrethe Larsd. ib., Svend Olsen und. Strømdal, Niels Larsen Kiær, Andreas Solvesen ibid. HD af Johan Solvesen.

f. 30/9-1836. dbt. 23/10-1836. Ole Isaksen Doxrød og Anne Larsdatters Anne Kirstine. Fadd: Christen Holms Kone, Anne Rasmusd., P. Ingeborg Maria Aslaksd. Langerød und. Berberg, Isak Christensen Holm, Christen Michelsen Doxrød, Isak Aslaksen und. Berberg.

f. 29/4-1836. dbt. 23/10-1836. Ole Alfsen Aarhuus og Ingeborg Gulliksdatters Kirsten Maria. Fadd: Andreas Olsen Bøe, Søren Olsen i Skien, Jens Eliassen Aarhuus, P. Marthe Christensd. Bøe, Moderen selv. HD af Klokker Lund.

f. 1/10-1836. Christian Christiansen BbKlev og Ingeborg Maria Nielsdatters Anne. (Ingen faddere). HD af Niels Olsens Kone. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 8/10-1836. dbt. 13/11-1836. Ole Hansen Ramsaas og Kirsten Larsdatters Inger Magrethe. Fadd: Anne Anundsd. Aaltvedt, P. Anne Hansd. Ramsaas, Ole Olsen Hørta, Hans Hansen Ramsaas, Halvor Hansen ibid. HD af Hans Ramsaases Kone.

f. 30/9-1836. dbt. 25/11-1836*. Lieutenant Thomas Gamborg Abelsted og Georgine Elise født Bryns Marie Susanne. Fadd: Mad. Thrane, Oseb., Jomfr. Lene Bryn ib., Fuldmægtig Thrane ib., Postmester Hansen ib. *NB. Daaben forreteds i Porsgrund Kirke.

f. 20/11-1836. John Olsen BbKlev og Marthe Karine Christensdatters Maren. (Ingen faddere). HD af Amundsen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 12/12-1836. dbt. 26/12-1836. Peder Jensen Dybedal og Svennoug Gundbiørnsens Kirsten. Fadd: Karen Jensd. Moe, P. Sara Jensd. Teien, Niels Larsen Moe, Niels Jensen Teien, Lars Jensen ib.

f. 25/10-1836. dbt. 26/12-1836. John Aslaksen Stulen og Ingeborg Olsdatters Maren. Fadd: Niels Olsen Aas, Niels Olsen und. Bøe, Abraham Lucasen Stulen, Mons Monsen Hoppestad, Ingeborg Larsd. Bøe, P. Anne Gurine Simonsd. Stulen. HD. af Gunild Christophersd. Aas.

f. 2/11-1836. dbt. 26/12-1836. Johannes Evensen Eegaasen og Margith Hansdatters Karen Helene. Fadd: Even Follougs K., Lisbeth Olsd., Berthe Kirstine Hansd. Grønnerød, Isak Gundersen Espedal, Isak Jacobsen Kolkind, Simon Hansen Nærum. HD af Michel Evensen.

f. 7/12-1836. dbt. 26/12-1836. Niels Levorsen Hougen und. Berberg og Pernille Jacobsdatters Karen Andrea. Fadd: Hans Jacobsen und. Berberg, Ole Jacobsen, Isak Aslaksen, P. Ingeborg Aslaksd., Alle und. Berberg. Ingeborg Olsd. ibid. HD af Thor Jacobsen und. Berberg.

f. 23/10-1836. dbt. 26/12-1836. Styrmand Engebregt Gundersen und. Borrestad og Gunild Maria Johnsens Thora Marie. Fadd: Ingeborg Malene Eriksen Wold, P. Christiane Olsd. Tveten i Eidanger, Abraham Gundersen Graaten, Anders Olsen ib., Christen Holmen und. Borrestad. HD af Skolelærer John Jacobsen.

f.  26/12-1836. dbt. 6/1-1837. Gunder Arnesen Augestad, Gulseth og Anne Kittelsdatters Carl. Fadd: John Rasmussens Enke, Anne Dorthe Andersd. Sølie, P. Birthe Kittelsd. Gulseth, Niels Jacobsen Oseb., Niels Aanesen ib., Anders Halvorsen ib., Hans Arnesen Augestad.

f. 29/11-1836. dbt. 8/1-1837. Peder Christensen und. Westre Borge og Magrethe Gundersdatters Christen. Fadd: Karen Gundersd. Bakken, Lisbeth Larsd. Sølie, Niels Andersen Bakken, Mathis Gundersen Ramsaas, Lars Olsen und. Borrestad.

f. 12/12-1836. dbt. 8/1-1837. Isak Eriksen BbKlev og Anne Torgersdatters Erik. Fadd: Karen Thomasd. BbKlev, Jacobine Gundersd. ib., Niels Eriksen ib., Thomas Eriksen ib., Elias Andersen ib. HD af Gunder Folloug.

f. 6/10-1836. dbt. 8/1-1837. Ole Olsen Fækjen (i Luxefield. G.S.) og Karen Olsdatters Isak. Fadd: Lucas Aslaksen Stulen, Abraham Lucassen ib., P. Maren Lucasd., ib., Begge Forældrene selv. HD af Ole Knudsen Høglie.

f. 10/11-1836. dbt. 10/1-1837. Ole Isaksen N. Brækkejord og Kirsten Halvorsdatters Isak. Fadd: Hans Sørensen Gjerpen Lille, Paul Paulsen Brækkejord, John Olsen ib., Inger Christophersd. N. Brække, Kirsten Christensd. Gjerpen Lille.

f. 11/11-1836. dbt. 15/1-1837. Rasmus Olsen Rønningen und. Ø. Bøe i Luxefield og Maria Andersdatters Ole. Fadd: Niels Hansen Fossum, Harald Hansen ib., Ole Olsen Luxefield, Karen (Karine?) Andersdatter Fossum, Berthe Olsd. Liestul i Luxefield. HD af Ole Houkeroen.

f. 19/12-1836. dbt. 22/1-1837. Henrik Gundersen N. Brækkejord og Marthe Svendsdatters Gunder. Fadd: Niels Abrahamsen Wattenberg, Ole Svendsen i Skien, Gunder Knudsen ibid., Maren Johannesd. Brækkejord, P. Anne Hansd. ibid.

f. 6/1-1837. dbt. 22/1-1837. Niels Michelssen Kolkund og Karen Mathisdatters Mathias. Fadd: Anders Larsen Riis, Even Christophersen Folloug, Ole Thronsen und. Frogner, P. Lisbeth Borgersd. Riis, Moderen selv.

f. 9/1-1837. dbt. 29/1-1837. Svenke Larsen Follestad og Cathrine Olsdatters Gunder. Fadd: Cathrine Jensd. Bratsbergskov(?), Aaste Olsd. Øvald Meen, Knud Larsen Skoven, Isak Isaksen ib., Lars Sivertsen Enggrav.

f. 9/1-1837. dbt. 5/2-1837. Hans Sørensen Lierne und. Holt og Maren Kirstine Halvorsdatters Søren. Fadd: Karen Kirstine Bæruldsd. Slettene und. Moe, Ingeborg Halvorsd. und. Moe, Haagen Bæruldsen und. Aas, Isak Sørensen Nykaas, Aslak Halvorsen und. Moe.

f. 12/1-1837. dbt. 12/2-1837. Jacob Olsen und. Fossum og Adamine Hansdatters Olaus Høyer. Fadd: Isak Tollefsens K. Anne Kirstine Olsd. Follestad, P. Anne Marie Borgersd. Fossum, Aslak Pedersen ib., Jens Hansen ib., Christian Hansen ib. HD af Hans Isaksen Skolelærer.

f. 23/10-1836. dbt. 26/12-1836. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Kirstine Jacobsdatters Karen Marie. Fadd: Gunder Børresen und. Mæla, Jens Jacobsen, Børre Jacobsen Gulseth, Sophie Isaksd. Bommen BbKlev, P. Anne Magrethe Nielsd. Strømdal. HD af Klokker Lund.

f. 2/11-1836. dbt. 26/12-1836. Isak Halvorsen Aas og Anne Helvig Madsdatters Anne Maria. Fadd: Anne Halvorsd. Stulen, P. Helge Madsd. i Skien, Halvor Halvorsen Aas, Engebregt Madsen Fossum, Lars Olsen Aas. HD af Lars Oterholt.

f. 3/12-1836. dbt. 26/12-1836. Christopher Olsen Fossum og Ingeborg Johnsdatters Elise. Fadd: Maria Johnsd. BbKlev, Marthe Maria Christophersd. Fossum, Svend Olsen ib., Christopher Olsen ib., Christian Johannesen ibid.

f. 5/11-1836. dbt. 26/12-1836. Børre Jørgensen Semb og Maren Thurine Hansdatters Gunild Andrea. Fadd: Henrik Torstensen Semb, Gregorius Eriksen Gravelie, Anders Hansen Lien, Jan Hansen Lien, Anders Pedersen Graaten, Kirsten Hansd. Ekornrød u. Bøhle, P. Gunild Kittelsd. Gulseth.

f. 13/11-1836. dbt. 26/12-1836. Daniel Jacobsen Ballestad og Anne Kirstine Olsdatters Ingeborg. Fadd: Anne Gundersd. Ballestad, P. Ragnild Maria Olsd. ib., John Jacobsen ib., Torgrim Olsen ib., Hans Jensen ib. HD af John Jacobsen Skoleholder.

f. 9/11-1836. dbt. 26/12-1836. Knud Halvorsen BbKlev og Ingeborg Olsdatters Inger Olava. Fadd: Marthe Karine Torstensd. BbKlev, P. Ingeborg Gundersd. ib., Jacob Isaksen ib., Erik Simonsen ib., Thomas Andersen ibid.

f. 22/11-1836. dbt. 26/12-1836. Bertel Andersen BbKlev og Anne Karine Isaksdatters Anne Berthea. Fadd: Hans Guttormsen BbKlev, Skorstensfeier Sørum ib., Lars Isaksen ib., Ingeborg Sørensd. ib., P. Ingeborg Andersd. i Skien.

f. 29/8-1836. dbt. 26/12-1836. Christen Jørgensen Oseb. og Aase Maria Levorsdatters Christine. Fadd: Hans Sørensen Oseb., Peder Hansen ib., Arne Larsen ib., P. Gunild Sørensd. ib., Moderen selv. HD af Skoleh. Torgrim Olsen.

f. 29/6-1836. dbt. 1/1-1837. Rønnek Christensen Skriva und. Foss og Marthe Magrethe Andersdatters Karen Andrea. Fadd: Hans Jacobsen und. Berberg, Hans Christensen und. Moe, Johannes Biørgusen und. Tufte, Marthe Magrethe Andersd., P. Maren Engebregtsd. und. Moe. HD af Faderen.

f. 9/10-1836. dbt. 29/12-1836. Skibscapt. Thomas Ludvigsen Oseb. og Ulrikke født Bendixens Anne Frantzine. Fadd: Skibscapt. Halvor Arveschou i Porsgrund, Stud. Christen Moe i Holmestrand, Ludvig P. Ludvigsen Skien, Madame Anne Cathrine Pederue i Skien, Jfr. Caroline Arnesen paa Wold. HD af Jomfr. Olsen.

f. 5/10-1836. dbt. 1/1-1837. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresdatters Maren. Fadd: Lars Fredriksen Skavan, Lars Madsen Langgang, Christopher Jensen Biørndalen, Ingeborg Thorsd., Moderen selv. HD af Ole Knudsen Høglie.

f. 22/11-1836. dbt. 8/1-1837. Harald Mathiassen Aaltvedt og Gunild Tovsdatters Ingeborg Thurine. Fadd: Maren Nielsd. Høgseth, P. Larine Larsd. ib., Elias Asbiørnsen Klep, Knud Christophersen Sølie, Rasmus Nielsen Fløtterød.

f. 15/12-1836. dbt. 8/1-1837. Anders Hansen Kragetoe og Maren Magrethe Jacobsdatters Maria. Fadd: Kirsten Jacobsd. Buer, Karen Andersd. Sølie, Lars Jacobsen ib., Christen Hansen Sanden (Sanni), Rasmus Nielsen Fløtterød. HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 23/9-1836. dbt. 17/2-1837. Skibscapitain Ole Christensen paa Oseb. og Anne Marie Christensens Ole Christensen. Fadd: Madame Inger Knudsen Oseb., Jomfr. Johanne M. Aalborg ib., Mathea Birgitte Christensen, Kiøbmand Ole Arnesen Oseb., Ellef Funnemark ib., Skibscapt. Flørnæs ib.

f. 12/1-1837. dbt. 19/2-1837. Ellef Olsen und. Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsdatters Ole. Fadd: Peder Engebregtsen og Lars Madsen und. Fossum, Christen Madsen und. Bøe, Jørrand Olsd. Lille Gjerpen, Anne Engebregtsd. i Skien.

f. 15/1-1837. dbt. 19/2-1837. Peder Johannesen Grinilie i Luxefield og Karine Birthe Olsdatters Johannes. Fadd: Ingeborg Johannesd. Grinilie, Kirsten Olsd. Flittig, Niels Pedersen ib., Carl Andersen Fieldet, Johannes Johannesen Grinilie.

f. 1/7-1836. dbt. 19/2-1837. Rasmus Jacobsen Oseb. og Gunild Danielsdatters Christian. Fadd: Hedevig Arvesd. Moe, Oseb., Kirsten Jacobsd. ib., Jacob Christensen Lie ib., Ole Thronsen Brækkejord. HD af Torgrim Olsen.

f. 2/12-1836. dbt. 26/2-1837. Jacob Engebregtsen Oseb. og Ingeborg Lorentzdatters Engebregt. Fadd: Lars Lorentzen Fossum, Erik Lorentzen ibid., P. Mathea Christensd. Oseb., Moderen selv. HD af Torgrim Olsen.

f. 26/12-1836. dbt. 26/2-1837. Hans Michelsen Oseb. og Inger Maria Eriksdatters Marie Anne. Fadd: Knud Johnsen Oseb., Jens Olsen ib., Gunder Olsen Lie, Thomas Lassesens K., Birgitte Eriksd. Oseb., P. Elen Olsd. ibid. HD af Torgrim Olsen.

f. 2/3-1837. dbt. 27/3-1837. Harald Olsen Bækkevald og Live Kirstine Larsdatters Lars. Fadd: John Olsen Sølie, Engebregt Olsen Bækkevald, Niels Haraldsen ib., Karen Andersd. Oseb., P. Anne Jacobsd. Klep.

f. 8/3-1837. dbt. 23/3-1837. Anders Larsen Riis og Asgjer Gjermundsdatters Eduard. Fadd: Isak Larsens Kone, Karen Kirstine Hansd. Riis, P. Kirsten Borgersd. Hougen, Niels Michelsen und. Folloug, Erik Kittelsen Riis, Christen Hansen fra Holden Sogn.

f. 19/3-1837. Hans Jacob Gasmann Foss og Anne Kirstine Pedersdatters Joseph Oscar. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gjordemoder, død før Daabens Konfirmation.

f. 14/3-1837. dbt. 27/3-1837. Ole Christensen Hoppestad og Karen Halvorsdatters Lars. Fadd: Maren Halvorsd. Bøe, Anne Christensd. ib., Lars Christensen Hoppestad, Halvor Halvorsen Holt, Rasmus Halvorsen Lekaas.

f. 24/2-1837. dbt. 27/3-1837. Ole Sigurdsen Eriksrød og Anne Christine Nisdatters Martin. Fadd: Sigutd Olsen Eriksrød, Nis Nissen Mæhla, Martin Nissen i Skien, Anne Nielsd. Bøe i Luxefield, Pernille Andersd. Mæhla. HD af Lars Oterholt.

f. 10/12-1836. dbt. 8/1-1837. Niels Helgesen Braaten und. Borrestad og Ingeborg Christensdatters Mariane. Fadd: Hans Olsen Borgeskov, Jens Olsen Braaten, Tollef Larsen fra Solum sogn, Johanne Olsd. Braaten, P. Anne Helene Helgesd. i Porsgrund. HD Torgrim Olsen.

f. 3/11-1836. dbt. 8/1-1837. Skibscapt. Jean Borelly og Maren Magrethe født Bulls Gunild Marie. Fadd: Henrik Erboe, Skibsfører i Westre Porgrund, Postmester Hanssen Oseb., Jfr. Anne Sommer Erboe ib., Begge Forældrene selv. HD af Pr. Rode.

f. 8/12-1836. dbt. 29/1-1837. Anders Andersen BbKlev og Inger Magrethe Pedersdatters Inger Maria. Fadd: Jan Pedersen BbKlev, Niels Jacobsen ib., Isak Andersen ib., Ingeborg Pedersd. ib., Daniel Pedersens Kone Gunild Olsd. HD af Faderen selv.

f. 26/1-1837. Niels Pedersen Wenstøb og Anne Halvorsdatters Christine. Fadd: (Ingen faddere). HD af Kari Wenstøb, død før Daabens Konfirmation.

f. 12/12-1836. dbt. 5/2-1837. Skoleholder Anders Jensen Lie, Fossum og Dorthea Thorsdatters Anne Caroline. Fadd: Ole Nielsen Hynie, Niels Jensen Fossum, Ingeborg Nielsd. ib., Karen Jensd. ibid., Faderen selv.

f. 26/1-1837. dbt. 5/2-1837. Fredrik Larsen Sneltvedt (tvillinger) og Marthe Maria Andersdatters Anne Larine. Fadd: Maren Christophersd. und. Frogner, Ingeborg Larsd. Sneltvedt, Hans Rasmussen, Ole Jensen Løberg, Christian Henriksen i Skien.

f. 26/1-1837. dbt. 5/2-1837. Fredrik Larsen Sneltvedt (tvillinger) og Marthe Maria Andersdatters Else. Fadd: Berthe Maria Christensd. Sneltvedt, Gunild Maria Halvorsd. ib., Torger Olsen ib., Ole Johnsen Stensrød, Giemsøe Kloster.

f. 27/12-1836. dbt. 5/2-1837. Peder Jansen Berg und. Gierpen Lille og Inger Pedersdatters Maren Karine. Fadd: Maren Jansd. Stulen, Karine Pedersd. Myren und. Nøglegaard, Jens Isaksen und. Foss, John Jansen und. Fossum, Niels Jansen ibid.

f. 18/12-1836. dbt. 5/2-1837. NB. Inger Kirstine. Pigen Andrea Lorentzd. Fossum. Opgiver som Barnefader UK. Niels Hanssen paa Folloug. Uægte.Opgivet af Pigens Fader Lorentz Larsen og Solve Sørensen Hynie.
Fadd: Solve Sørensen Hynie, Lars Lorentzen Fossum, Erik Lorentzen ib., Inger Engebregtsd. ib., Gurine Hansd. ib.

f. 6/1-1837. dbt. 12/2-1837. Anders Engebregtsen Oseb. og Anne Kirstine Olsdatters Maren Sørine. Fadd: Niels Eriksen Borge, Torjus Engebregtsen ib., Mathias olsen i Porsgrund, Ingeborg Haraldsd. Borge, P. Maren Kirstine Engebregtsd. ibid. HD af  Skoleh. Torgrim (Olsen) Ballestad.

f. 30/1-1837. NB. Anne Kirstine. Pigen Ingeborg Christensd. fra Fossum, und. N. Rising. Barnefader angives Hans Nielsen Ungkarl, tienede hos Eberhardt i Skien. HD af Klokker Lund. Døde før Daabens Konfirmation. Uægte. Anmeldt af Moderen. Barnefaderen nægtet at møde. (Ingen faddere).

f. 11/12-1836. dbt. 19/2-1837. Ole Nielsen Hynie og Anne Pedersdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Peder Aslaksens Kone, Ingeborg Olsd. Fossum, P. Dorthe Kirstine Olsd. Hynie, Ole Peter Christensen Herøen, Anders Jensen og Niels Jensen Lien. HD af Skolelærer Anders Jensen Lie (Lien. G.S.).

f. 25/12-1836. dbt. 26/2-1837. Jacob Christensen Lie, Oseb. og Aaveth Karine Isaksdatters Ingeborg Isine Laurentze. Fadd: Niels Nielsen Lie, Isak Gundersen Oseb., Christen Jacobsen ib., Johanne Marie Christensd., Benedicte Marie Isaksd. Oseb.(!?).

f. 31/12-1836. Halvor Olsen Mustvedt og Maria Olsdatters Christian. Fadd: (Ingen faddere). HD af Ole Jansen Kaasa. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 5/4-1837. dbt. 16/4-1837. Einer Olsen Sneltvedt og Gurine Larsdatters Anders. Fadd: Ingeborg Larsd. Øde-Sneltvedt, P. Karen Olsd. Sneltvedt, Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, Lars Gregersen ib., Christen Michelsen Doxrød.

f. 1/4-1837. dbt. 23/4-1837. Niels Abrahamsen Wattenberg og Karen Olsdatters Niels. Fadd: Magrethe Olsd. Holm, P. Maria Andersd. Skilbred, Anders Olsen Skilbred, Halvor Olsen Mustvedt, Halvor Olsen und. N. Brække.

f. 9/4-1837. Anders Hansen Næperud, Fossum og Andrea Johannesdatters Johannes. Fadd: (Ingen faddere). HD af Hans Knudsens Kone. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 24/3-1837. 7/5-1837. Ole Tolvsen Aashammer og Karen Kirstine Olsdatters Tollef. Fadd: Hans Tolvsens Kone, Inger Johnsd. Aashammer, Marthe Karine Waldemarsd., Halvor Tolvsen und. Hynie, Halvor Halvorsen ib., Jørgen Waldemarsen und. Aas. HD af Skoleh. Lars Oterholt.

f. 12/3-1837. dbt. 15/5-1837. Jens Jørgensen Meyer, Oseb. og Kirsten Christine Nielsdatters Jens Christian. Fadd: Maren Christine Smith, Søren Olsens Kone, Oseb. P. Mette Nielsd. ib., Anders Halvorsen ib., Niels Nielsen Lie ib., Ole Nielsen ib. HD af Torgrim Olsen.

f. 28/4-1837. dbt. 15/5-1837. Halvor Olsen und. N. Brække og Karen Aslaksdatters Aslak. Fadd: Aslak Christophersens Kone, Kirsten Jensd. Blegebakken, Maria Andersd. Skilbred, Christopher Aslaksen og Aslak Christophersen Blegebakken, Halvor Andersen N. Brække.

f. 11/9-1836. dbt. 21/5-1837. Kiøbmand Peter Boyesen Oseb. og Bolette Elisabeth født Disingthons Boye Christopher Thomas Edvard. Fadd: Enkemadame Thomsen, Oseb. Jomfr. Inger Manal ib., Postmester Hanssen ib., Kiøbmand Christen Vauvert i Porsgrund, Faderen selv. HD af Gjordemoderen Jfr. Olsen.

f. 31/3-1837. dbt. 28/5-1837. Gunder Thomassen Folloug, BbKlev og Maren Pedersdatters Thomas. Fadd: Kone Gunild Henriksd. Fladserud i Skien, P. Stine Marie Gundersd. ib., John Knudsen BbKlev, Ole Nielsen Folloug ib., Hans Jøntvedt i Skien. HD af Faderen selv.

f. 30/4-1837. dbt. 4/6-1837. Bogholder John Paulsen Foss paa Fossum og Karen Serine Dahls Lauritz. Fadd: Madame Anne Dorthea Paulsen paa Gulseth, Jfr. Kirsten Sophie Ludvigsen i Skien, Kiøbmand Jørgen Zachariassen ib., Christen Larsen Fossum, Mads Olaus Lund ibid. HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 5/6-1837. dbt. 11/6-1837. Jacob Larsen Høgseth og Maren Nielsdatters Lars. Fadd: Anders Mathisen Svinholt, Lars Nielsen Løberg, Mathis Larsen Høgseth, Inger Sørensd. Høgseth og Maren Rasmusd. Øvrum.

f. 20/2-1837. Harald Hansen Fossum og Marthe Maria Pedersdatters Anne Maria. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Hans Grinie. Død før Daabens Konfirmation.

f. 5/2-1837. dbt. 12/3-1837. Halvor Madsen und N. Mæla og Dorthe Larsdatters Anne Dorthea. Fadd: Amund Jensen N. Mæla, Ole Pedersen Goberg, Isak Halvorsen Aas, Helvig Madsd. Aas, P. Inger Karine Halvorsd. Aas. HD af Klokker Lund.

f. 12/3-1837. dbt. 27/3-1837. Niels Olsen Aas og Maren Christensdatters Anne Maria. Fadd: Peder Bæruldsen Aas, John Aslaksen Stulen, John Pedersen Aas, Berthe Larsd. Aas, Marthe Rasmusd. ibid.

f. 16/3-1837. dbt. 27/3-1837. Christopher Larsen Hoppestad og Maria Davidsdatters Gunild Maria. Fadd: Ole Johannessen Bøe, Niels Rasmussen Hoppestad, Niels Davidsen Glende, Ingeborg Olsd. Stulen, Maren Nielsd. Hoppestad.

f. 11/3-1837. dbt. 27/3-1837. Christian Nielsen und. Bøe og Anne Abrahamsdatters Maren. Fadd: Kirstine Johannesd. und. Bøe, Anne Christophersd. ib., Hans Nielsen ib., Niels Christophersen ib., Mons Monsen Hoppestad.

f. 3/12-1836. dbt. 27/3-1837. Mathias Solvesen und. N. Brække og Karen Hansdatters Hansine. Fadd: Peder Evensen Brækkejord, John Knudsen BbKlev, Halvor Christensen Blegebakken, Johanne Thorsd. ib., P. Anne Magrethe Solvesd. i Skien. HD af John Wasbrække.

f. 12/2-1837. dbt. 27/3-1837. Lars Sivertsen Engrav og Malene Gurine Olsdatters Inger Karine. Fadd: Sivert Hansen Riis, Anders Hansen Enggrav, Hans Larsen i Skien, Marie Sivertsd. ib., Benedicte Bentsd. Aakre.

f. 24/11-1836. dbt. 27/3-1837. Ole Olsen Solum i Luxefield og Anne Sophie Hansdatters Berthe Karine. Fadd: Isak Christensen Nykaas, John Johnsen Gjerpen Præstegaard, Karen Christensd. Nykaas, Karen Pedersd. HD af Anders Knudsen Øgter.

f. 27/3-1837. dbt. 9/4-1837. Hans Rasmussen Fossum og Magrethe Hansdatters Karen. Fadd: Lars Rasmussens Kone, Maren Karine Hansd. Fossum, P. Karen Rasmusd. ib., Ole Eriksen Kiise, Christen Christophersen Rød, Lars Hansen Aas.

f. 8/3-1837. dbt. 9/4-1837. Niels Borgersen BbKlev og Sophie Isaksdatters Karen Elise. Fadd: Anne Sophie Andersd. BbKlev, Martine Jacobsd. Gulseth, Jens Steen Jacobsen ib., Jacob Eriksen BbKlev, Ole Andersen Tangen ib.

f. 28/1-1837. dbt. 9/4-1837. Christian Christiansen N. Brækkejord og Georgine Pedersdatters Berthe Magrethe. Fadd: Jan Andreas Christiansen Limie, Ole Olsen Mæla, Ole Isaksen Brækkejord, Marthe Christine Christiansd. Limie, Inger Christophersd. Brække. HD af John Olsen Brække.

f. 9/3-1837. dbt. 16/4-1837. Halvor Larsen N. Ballestad og Marthe Magrethe Larsdatters Inger Thurine. Fadd: Peder Larsens Kone, Mari Gundersd. Meen, P. Karen Larsd. ib., Hans Andersen Ødegaard, Lars Larsen Myren und. Meen, Even Larsen Rødningen und. Løberg.

f. 6/4-1837. dbt. 23/4-1837. Søren Olsen Oseb. og Maren Christine Hansdatters Sophie Marie. Fadd: Snedker Jensens Kone, Live Olsd. Oseb., P. Inger Marie Gundersd. und. Borge, Smed Stian Michelsen ib., Gunder Isaksen ib., Hans Engebregtsen Oseb.

f. 26/1-1837. dbt. 11/6-1837. Jacob Olsen Oseb. og Aase Maria Knudsdatters Knud. Fadd: Søren Olsen oseb., Mathis Olsen ib., Jens Jensen ib., Maria Hansd. Lie, Karen Olsd. Oseb. HD af Kittel Riis.

f. 6/4-1837. 11/6-1837. Torsten Thorsen BbKlev og Marthe Maria Kieldsdatters Jacob. Fadd: Maren Andersd. Borgsteen ("Borgstim"?) i Skien, P. Maren Thorsd. Brækkejordet, Jens Tollefsen BbKlev, Johan Jacobsen Borgsteen i Skien, Andreas Nielsen BbKleven. HD af Mad. Anundsen.

f. 4/3-1837. dbt. 11/6-1837. Solve Sørensen und. Hynie og Ingeborg Tollefsdatters Peter. Fadd: Karen Sørensd. Skavanhagen, Ingeborg Larsd. und. Fossum, Anders Petersen Moen und. Gulseth, Ole Johannesen Fossum, Søren Henriksen und. Fossum. HD af Skoleh. Anders Jensen Lie.

f. 2/3-1837. dbt. 18/6-1837. Christen Kiøstolfsen Follestad og Berthe Nielsdatters Christian. Fadd: Kittel Nielsen Falkum, Ole Gullichsen Follestad, Lars Halvorsen i Skien, Karen Pedersd., Halvor Kiøstolfsens Kone under Klyve i Solum Sogn, P. Christiane Larsd. i Skien.

f. 31/5-1837. dbt. 25/6-1837. Tollef Henriksen Fossum og Birgitte Caisa Petersdatters Johannes. Fadd: Henrik Christophersen Fossum, Johannes Henriksen ib., Johannes Petersen und. Aas, Elisabeth Henriksd. Fossum, Anne Monsd., Christopher Henriksens Kone, Fossum.

f. 26/4-1837. dbt. 25/6-1837. Skolelærer Hans Isaksen Grinie og Maren Gurine Danielsdatters Simon. Fadd: Gregorius Isaksen Grinie, Peder Hanssen Meen, Begge Forældrene selv, Pige Anne Isaksd. Grinie. HD af Faderen.

f. 12/4-1837. dbt. 2/7-1837. Rasmus Bæruldsen, Slettene und. Moe og Live Jacobsdatters Peder. Fadd: Berthe Larsd. Aas, Pige Karen Bæruldsd. Slettene, Peder Bæruldsen Aas, Niels Halvorsen Gaasehølen, Halvor Sørensen Nykaas.

f. 28/4-1837. dbt. 2/7-1837. Niels Larsen Oseb. og Maria Torkildsdatters Lars Christian. Fadd: Torgrim Olsen Ballestad, Hans Johannesen Oseb., Lars Gunerus Nielsen Oseb., Anne Olsd., Anders Engebregtsens Kone, Oseb., P. Cathrine Larsd. fra Christiania. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 1/6-1837. dbt. 2/7-1837. Simon Madsen Ekornrød und. Moe og Maren Engebregtsdatters Simon. Fadd: Engebregt Madsen i Skien, Lucas Engebregtsen und. Moe, Isak Halvorsen Aas og Kone Helvig Madsd., P. Dorthe Madsdatter. HD af Ole Oterholt.

f. 6/3-1837. dbt. 16/7-1837. Ole Larsen Borgeskoven og Maren Gundersdatters Christen. Fadd: Anders Amundsens Kone, Elen Marie Isaksd. und. Borge, P. Ebiør(?) Olsd. Kiølnæs, Anders Gundersen fra Eidanger, Christen Gundersen Sande (Sanni. G.S.), Tollef Larsen Lie. HD af Kittel Riis.

f. 7/12-1836. dbt. 16/4-1837. Sognepræst Fredrik Rode og Anne Lucie fød Holters Charitte Wilhelmine Dorthea. Fadd: Kammerherreinde F. Løvenskiold paa Fossum, Frøken Wilhelmine Rode fra Christiania, Toldcasserer J. Rasch, Christ: S. Myhre, Korpslæge Faye.

f. 15/4-1837. dbt. 15/5-1837. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Magrethe. Fadd: Anne Pedersd. Kleven, P. Gundborg Gjertsd. Høimyhr, Lars Ellingsen ib., Zacharias Jensen Kleven, Jens Isaksen und. Foss.

f. 18/4-1837. dbt. 15/5-1837. Engebregt Engebregtsen Skavan og Inger Maria Sørensdatters Karen. Fadd: Karen Magrethe Engebregtsd. Fossum, Anne Maria Borgersd. ib., Hans Jensen ib., Lars Iversen ib., Lars Fredriksen Storm, Aarhuus.

f. 20/11-1836. dbt. 15/5-1837. Peder Johannessen paa Falkum og Elise Hansdatters Else Marie Høyer. Fadd: Simon Christensen Fahret, Erik Olsen Falkum, Ole Eriksen ib., Cathrine Knudsd. Fahret, Anne Larsd. Gierpen Lille. HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 22/2-1837. dbt. 21/5-1837. Lars Anundsen S. Mæla og Georgine Knudsdatters Amborg Maria. Fadd: Simon Christensens Kone, Kathrine Knudsd.Blegebakken, P. Karen Maria Knudsd. i Skien, Johannes Madsen Mæla, Harald Andersen Petersborg, Isak Sørensen BbKlev. HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 9/4-1837. dbt. 21/5-1837. Peder Pedersen Wenstøb mellem og Karen Olsdatters Maren Anne. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev, Aslak Pedersen Wenstøb, Niels Pedersen ib., Lars Kiærs Kone, Anne Larsd., P. Anne Kirstine Pedersd. Wenstøb. HD af Ole Kaasen i Puttene.

f. 16/2-1837. dbt. 21/5-1837. Lehnsmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea Lunds Nicoline Dorthea. Fadd: Madame Karen Nielsen, P. Maren Kirstine Lund, Snedkermester Niels Nielsen i Skien, Simon D. Jønnevald og Kontorist Jørgen Ibsen. HD af Klokker Lund.

f. 8/4-1837. dbt. 28/5-1837. NB. Maren Dorthea. Pigen Maren Andersdatter Limie og Uk. Thomas Svendsen Skrædder fra Laurdals Sogn i Laurvig Amt. Uægte. Anmeldt af Pigens Forældre, Anders Nielsen Limie og Rigtig forhen samme vedkiendt af Thomas Svendsen..
Fadd: Niels Tuftes Kone, Inger Karine Andersd., Anne Thurine Andersd. Limie, Harald Andersen Petersborg, Gunder Andersen Limie, Ole Peter Andersen ib.

f. 3/4-1837. dbt. 11/6-1837. Halvor Paulsen Doxrød og Inger Maria Andersdatters Berthe Maria. Fadd: Berthe Maria Olsd. Doxrød, P. Maria Amundsd. Berberg, Christen Michelsen Doxrød, Ole Isaksen ibid., Peder Zachariassen Lund. HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 6/5-1837. dbt. 11/6-1837. Ole Jensen Berberg og Magrethe Eriksdatters Karen. Fadd: Inger Eriksd. und. Foss, Ingeborg Zachariasd. Berberg, Halvor Jacobsen und. Foss, Zacharias Olsen Berberg, Simon Zachariassen ibid. HD af Anne Isaksd. Fossum.

f. 9/3-1837. dbt. 8/6-1837. Procurator Søren M. Blom, Falkum og Christiane Blom født Wessels Hanne Eline. Fadd: Enkefrue Marie Plesner, Jomfr. Hanne Paludan Konstituert fogd Borchsenius, Skibscapt. Cornelius Blom, Fuldmægtig N. Lund. HD af Pr. Rode.

f. 8/5-1837. dbt. 11/6-1837. Ole Hansen Lie og Helvig Andersdatters Anne Karine. Fadd: Ingeborg Rasmusd. Klep, Anne Marie Hansd. Ramsaas, Christen Pedersen Lie, Niels Andersen Fløtterød, Mathias Andersen ibid.

f. 20/5-1837. dbt. 18/6-1837. Ole Nielsen Troldsaas og Magrethe Isaksdatters Nicoline. Fadd: Hans Olsen Marker, Peder Olsen ib., Peder Pedersen ib., Maren Nielsd. Troldsaas, Anne Michelsd. Hougerød. HD af Halvor Torbiørnsen.

f. 22/6-1837. dbt. 23/7-1837. Engebregt Olsen Bækkevald og Karen Kirstine Larsdatters Niels. Fadd: Harald Bækkevalds Kone, Live Larsd., P. Thurine Larsd. Oseb., Anders Olsen Sølie, Jacob Christophersen Myra und. Lie og Iver Jacobsen Oseb. HD Hans Sivertsen Riis.

f. 25/6-1837. dbt. 23/7-1837. Jens Pedersen Bøe Mellem og Jørgine Andersdatters Jens. Fadd: Ole Pedersens Kone, Karen Johannesd. Bøe, P. Karen Elisabeth Engebregtsd. Fossum, Østen Andersen Mæla, Østen Knudsen Bøe, Hans Knudsen ibid.

f. 27/5-1837. dbt. 23/7-1837. NB. Carl Andreas. Pige Ingeborg Ammundsdatter fra Berberg, for Tiden paa Wattenberg, angiver som Barne fader Ungk. Mads Hansen Kuttere. Anmeldt af Barnets Moder selv.
Fadd: Simon Andersen Blegebakken, Simon Zachariassen Berberg, Christen Engebregtsen i Skien, Halvor Christophersens Kone, Gunild Zachariasd. Glende, P. Maren Amundsd. Lund.

f. 6/7-1837. dbt. 23/7-1837. Jørgen Kiøstolfsen Follestad og Anne Kirstine Isaksdatters Kiøstolf. Fadd: Ole Olsens Kone, Anne Kiøstolfsd. fra Uhlefoss, P. Anne Maria Larsd. i Skien, Johannes Hansen Follestad, Anders Thoresen Bratsbergskov, Niels Nielsen i Skien.

f. 5/5-1837. dbt. 30/7-1837. Anund Brynildsen S. Brækkejord og Sara Isaksdatters Andreas. Fadd: Brynild Anundsen BbKlev, Halvor Olsen und. Folloug, Niels Evensen Brækkejord, Karen Isaksd. i Skien, Gurine Isaksd. i Skien. HD af Anders Aulie.

f. 4/5-1837. dbt. 30/7-1837. Hans Johnsen BbKlev og Amalia Elisabeth Olsdatters Hans Johann. Fadd: Ole Nielsen BbKlev, Lars Halling Klosterhougen, Niels EngebregtsenØdegaard, P. Anne Kirstine Olsd. Gjemsøe, Moderen selv. HD af Faderen.

f. 27/6-1837. dbt. 6/8-1837. NB. Thomas. Pige Karen Svenningsdatter Steensaasen opgiver som Barnefader Ungk. Thomas Svendsen fra Laurdal Sogn. Anmeldt af Barnemoderen selv.
Fadd: Christen Andersen Steensaasens Kone Anne Thronsd., Ole Jansen Kaasa, Tormoe Johnsen Røsager, P. Maria Isaksd. Røsager.

f. 4/6-1837. dbt. 13/8-1837. Torger Andersen Oseb. og Anne Kirstine Eriksdatters Jacob. Fadd: Johanne Olsd., Knud Johnsens Kone, Oseb., P. Berthe Jensd., Jens Olsen, Jens Jensen, Hans Johansen, alle paa Oseb. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 17/6-1837. dbt. 20/8-1837. Jan Pedersen BbKlev og Berthe Kirstine Andersdatters Andreas. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev, Christopher Nielsen ib., Anders Andersen ib., Hans Andersens Kone i Porsgrund, Pernille Andersd., P. Karen Mathisd. i Skien. HD af Faderen.

f. 1/8-1837. dbt. 27/8-1837. Rasmus Jensen Furuvald og Mari Hansdatters Niels. Fadd: Østen Larsen Dykold og Kone, Anne Magrethe Engebregtsd., Christen Christophersen Rød, Lars Halvorsen Slettene, P. Karen Østensd. Dyrkold.

f. 27/6-1837. dbt. 27/8-1837. Smed Peder Aslaksen Fossum og Ingeborg Maria Jacobsdatters Olaus. Fadd: Sigurd Bratsbergs Kone, Karen Maria Nielsd., Anne Maria Borgersd., Fossum, Lars Iversen ibid., Jacob Madsen ibid., Ole Olsen i Brevig. HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 4/6-1837. dbt. 18/6-1837. Torgrim Thorsen Ballestad og Ingeborg Christophersdatters Gunild Maria. Fadd: Niels Thorsens Kone, Karen Maria Arnesd. Ballestad, Maria Thorsd. i Skien, Niels Thorsen Ballestad, Poul Christophersen Myren, Søren Larsen Ballestad. HD af John Jacobsen.

f. 6/5-1837. dbt. 2/7-1837. Jens Jacobsen Hegna und. Sølie og Marthe Larsdatters Anne Kirstine. Fadd: Inger Pedersd. und. Borge (Gunder Skougens kone), Thurine Larsd. Oseb., Anders Olsen Sølie, Knud Larsen ibid., Iver Isaksen Oseb.

f. 4/6-1837. dbt. 2/7-1837. NB. Christine. Pigen Marthe Gullichsd. und. S. Brække. Angiver som Barnefader Ungk. Christopher Nielsen fra Laurvig nu paa Søereise. Uægte.
Fadd: Ole Andersen S. Brækkejord, Ole Andersen Vægter ibid., Peder Zachariassen ibid., Karen Anundsd. i Skien, Oline Olsd. Folloug.

f. 1/5-1837. dbt. 2/7-1837. Christian Torkildsen Rødningen i Luxefield og Karen Olsdatters Anne Thurine. Fadd: Lars Olsen Sætret og Kone, P. Karen Olsd. Eriksrød, Aslak Olsen Moe, Christopher Olsen Sætret.

f. 22/5-1837. dbt. 16/7-1837. Andreas Johnsen Oseb. og Laurentze Hansdatters Mathilde Caroline. Fadd: Gunder Toftes Kone, Maria Thronsd. Porsgrund, Wilhelmine Hansd. Oseb., Hans Nielsen ibid., John Peter Johnsen, Stathelle, Torsten Jacobsen i Porsgrund. HD af Torgrim Olsen.

f. 31/5-1837. dbt. 16/7-1837. Halvor Tolvsen und. Hynie og Karen Johnsdatters Maren. Fadd: Hans Tolvsens Kone, Inger Johnsd. Aashammer, P. Inger Halvorsd. Aarhuus, Ole Tolvsen und. Aas, Anders Johnsen Wenstøb, Halvor Halvorsen und. Hynie. HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 22/5-1837. dbt. 16/7-1837. Mads Monsen Fossum og Anne Thorsdatters Elise. Fadd: Svend Olsen Fossum, Harald Hansen ibid., Christen Halvorsen ibid., P. Ingeborg Marie Gundersd. og Moderen selv. HD af Skoleholder Hans Grinie.

f. 25/5-1837. dbt. 16/7-1837. Anders Olsen N. Grinie og Magrethe Isaksdatters Sara Marine. Fadd: Gregorius Isaksen Grinie, Ole Andersen i Skien, P. Anne Isaksd. Grinie og Begge Forældrene selv.

f. 4/5-1837. dbt. 23/7-1837. Ole Nielsen Hørta Borgeskoven og Ingeborg Maria Haavaldsdatters Anne Marthine. Fadd: Hans Engebregtsens Kone, Anne Kirstine Olsd. Borgeskov, Maren Jensd. ibid., Engebregt Andersen ibid., Niels Eriksen ibid., Isak Isaksen und. Øvrum. HD af Kittel Riis.

f. 16/6-1837. dbt. 23/7-1837. Peder Thygesen Ballestad nu afdød og Ragnild Pedersdatters Anne Margrethe. Lisabeth. Fadd: Michel Nielsens Kone, Ragnild Andersd. Ballestad, P. Maria Pedersd., Svend Knudsen und. Meen, John Pedersen Ballestad, Peder Pedersen ibid. HD af Skoleholder John Jacobsen. NB. Børnets Navn var ved første anmeldelse urigtig opgivet.

f. 22/6-1837. dbt. 23/7-1837. Niels Olsen Stulen og Ingeborg Simonsdatters Anne Maria. Fadd: Halvor Olsens Kone, Maren Simonsd. Aas, P. Helvig Simonsd. Stulen, Halvor Olsen Aas, John Aslaksen Stulen, Abraham Lucassen Stulen. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 3/5-1837. dbt. 30/7-1837. (tvillinger) Claus Nielsen BbKlev og Ingeborg Christensdatters Sara Cathrine. Fadd: Enke Cathrine Jensd. i Skien, P. Anne Gurine Olsd. ibid., Jens Tollefsen og Ole Andersen BbKlev., Ole Johannesen Huken, Brækkejord.

f. 3/5-1837. dbt. 30/7-1837. (tvillinger) Claus Nielsen BbKlev og Ingeborg Christensdatters Inger Marie. Fadd: P. Anne Hansd. i Skien, P. Maren Andersd. ibid., Niels Andersen BbKlev, Ole Andersen Follestad, Gunder Larsen i Skien. Begge HD af Mad. Ødegaard.

f. 17/5-1837. dbt. 3/9-1837. Skomager Thor Sørensen paa Oseb. og Elen Cathrine Christophersdatters Edvard Theodor. Fadd: Muurmester Thron Aanesen Oseb., Hjulmager Even Jacobsen ibid., Anders Bommen, ibid., Smedmester Laurs i Porsgrund, Pige Olalia Jacobsd. i Skien, og Moderen selv. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 26/7-1837. dbt. 3/9-1837. Anders Jacobsen Sølie og Anne Jacobsdatters Berthel. Fadd: Lars Gatas Kone, Berthe Kirstine Jacobsd. af Eidanger, P. Karen Marie Andersd. Sølie, John Olsen Buer, Christen Hansen Sanden (Sanni), Lars Jacobsen Sølie.

f. 28/7-1837. dbt. 10/9-1837. Hjulmager Thor Olsen Løberg S. Brækkejord og Anne Tomine Henriksdatters Jacob Offenberg. Fadd: Henrik Offenberg og Søn Thomas Offenberg i Skien, Ole Thorsen Brækkejord, P. Anne Cathrine Henriksd. i Skien, Kirsten Dorthea Henriksd. i Porsgrund.

f. 3/7-1837. dbt. 10/9-1837. Hans Olsen Oseb. og Karen Christensdatters Ole. Fadd: Niels Helgesens Kone, Ingeborg Christensd. Oseb., P. Marthe Tollefsd. ib., Gunder Christensen Borgeskov, Ole Olsen Meenstad, Abraham Jacobsen Borgeskov. HD af Kittil Riis.

f. 23/7(23/6?)-1837. dbt. 17/9-1837. Halvor Engebregtsen Doxrød og Anne Maria Eriksdatters Erik. Fadd: Johannes Andersen og Kone, Berthe Maria Andersd. und. Bøe, P. Ingeborg Knudsd. Doxrød, Halvor Paulsen og Ole Isaksen Doxrød. HD af Ole Isaksen.

f. 19/9-1837. dbt. 8/10-1837. Hans Andersen Stubberød und. S. Ballestad og Anne Kirstine Larsdatters Lars. Fadd: Ingeborg Sophie Larsd., Ole Fredriksens Kone paa Ballestad, P. Ingeborg Isaksd. Steensrud, Isak Andersen und. Meen, Ole Isaksen Aasterød, Lars Andersen Skiefield.

f. 24/6-1837. dbt. 8/10-1837. Anders Reiersen und. N. Foss og Maria Hansdatters Hans. Fadd: Halvor Reiersen og Kone, Kari Olsd. und. Foss, P. Kari Reiersd. Tufte, Anund Jensen Mæla, Ole Olsen und. Tufte. HD af Skoleh. Ole Oterholt.

f. 21/8-1837. dbt. 8/10-1837. John Endresen Bøe i Luxefield og Karen Maria Halvorsdatters Halvor. Fadd: Niels Christiansen Limie, Niels Christophersen og Halvor Abrahamsen Hoppestad, Anne, Abraham Hoppestads Kone, Thone Halvorsd. Findal. HD af Anders Larsen.

f. 30/8-1837. dbt. 15/10-1837. Afdøde Hans Peter Larsen, Meen og Enke Maria Hansdatter Smidts Hans Peter. Fadd: Hans Andersen Ødegaarden, Gunder Hansen Borgeskoven, Jens Halvorsen und. Meen, Søren Olsens Kone, Maren Christine Hansd. Oseb., P. Maren Halvorsd. und. Borge. HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 2/10-1837. dbt. 22/10-1837. Even Gundersen BbKlev og Marie Isaksdatters Isak. Fadd: John Gundersen Rødning und. Løberg, Erik Isaksen Løberg, Engebregt Isaksen ibid., Isak Isaksens Kone, Kirsten Larsd. Bratsbergskoven, P. Marthe Johnsd. Løberg.

f. 1/9-1837. dbt. 22/10-1837. Halvor Haraldsen BbKlev. og Berthe Maria Ellefsdatters Andreas Martin. Fadd: Niels Andersen BbKlev, Hans Halvorsen ib., Ole Haraldsen Brækkej., P. Maren Andersd. i Skien, Inger Aslaksd. ib.

f. 3/9-1837. dbt. 22/10-1837. Claus Olsen Wasbrække und. Grinie og Elen Karine Gundersdatters Ole. Fadd: Anders Gundersens Kone, Gurine Marie Hansd. i Skien, P. Marie Bruun ib., Halvor Olsen Brækkej., Ole Rasmussen i Skien, Aage Aanesen ibidem.

f. 9/7-1837. dbt. 6/8-1837. Halvor Andersen Sneltvedt, nu Berg, og Elen Larsdatters Inger. Fadd: Enken Kirsti Larsd. Røsager, P. Lisbeth Andersd. Laugmandsgaarden, Even Andersen Gjemsøe Kloster, Lars Andersen i Skien, Halvor Olsen Mustvedt.

f. 23/5-1837. dbt. 20/8-1837. Secretair ved Banken Ole Lie N. Mæla og Thora Thomine født Bødtkers Kirsten Marie. Fadd: Madame Johnsen i Skien, Jomfr. Martine Hanssen ib., Handelsbetient Thygesen ib., Handelsbeti. Nielsen ib., Handelsbeti. Houen ib., Handelsbeti. Christophersen ib. HD af Klokker Lund.

f. 5/8-1837. John Peter Hansen Follestad og Dorthe Maria Pedersdatters Karen Maria. Fadd: (Ingen faddere). HD af mad. Anundsen, døde før Daabens Konfirmation.

f. 24/7-1837. Kirkesanger Christen Lund og Severine Wilhelmine Hammers Julie Petrea. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen.

f. 25/8-1837. dbt. 10/9-1837. Jacob Davidsen Glende og Maren Rasmusdatters Elisabeth Sophie. Fadd: Halvor Christophersen Glende og Kone, P. Gunild Rasmusd. Aarhuus, Christopher Larsen Hoppestad, Niels Davidsen Glende.

f. 7/6-1837. Ole Halvorsen Aasen und. Foss og Kirsten Torkildsdatters Anne. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 22/8-1837. dbt. 17/9-1837. Gunder Pedersen Sørbøe og Berthe Johnsdatters Johanne Maria. Fadd: Mads Pedersen Sørbøe, Peder Johnsen Løberg, Engebregt Isaksen ib., Johannes Halvorsen Bøhles Kone, Karen Marie Johnsd., P. Maren Pedersd. und. Tufte. HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 20/9-1837. dbt. 8/10-1837. Zacharias Jensen Kleven og Anne Halvorsdatters Karen Kirstine. Fadd: Niels Nielsens Kone, Karen Jensd. Kleven, P. Marthe Jensd. Kleven, Niels Nielsen Hougerød, Anders Jensen Kleven, Jens Zachariassen ib.

f. 11/8-1837. dbt. 8/10-1837. Skrædder Søren Jensen Kolkind og Ingeborg Nielsdatters Aaste Christine. Fadd: Niels Michelsen Kolkind, Ole Jørgensen i Skien, Lars Nielsen Brækkej., John Larsens Kone Cathrine Kittelsd. ibid., P. Thore Maria Sørensd. i Skien.

f. 16/8-1837. dbt. 8/10-1837. Peder Hansen BbKlev og Pernille Sørensdatters Elisabeth. Fadd: Halvor Jensen Blegebakken, John Olsen BbKlev, Henrik Andersen und. Tveten, Elias Hansens Kone, Marthe Hansd. Follestad, P. Marthe Johnsd. i Skien.

f. 22/9-1837. dbt. 15/10-1837. Niels Andersen Grønsteen und. Bøe og Thurine Eriksdatters Maren. Fadd: Johannes Andersen und. Bøe, og Kone Berthe Maria Andersd., P. Maren Christophersd. und. Bøe, Niels Christophersen Grumstul, Mads Andersen Grønsteen. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 16/3-1837. dbt. 15/10-1837. Sorenskriver Eduard Christie Heiberg og Engel Arentz født Scheels Constanie Emilie. Fadd: Madame Marie Munk, Jomfr. Didrike Borthig fra Semb, Sorenskriver L. B. Krogh, Kiøbmand Chr. H. Blom, Cand. jur. N. Lund, Solum. HD af Rode.

f. 25/9-1837. dbt. 15/10-1837. Niels Sigurdsen Skilbred og Anne Magrethe Zachariasdatters Marthe Maria. Fadd: Niels Røsagers Kone, Ingeborg Maria Zachariasd., P. Maria Andersd. Skilbred, Ole Isaksen Doxrød, Halvor Torstensen Skilbred, Simon Nielsen Røsager.

f. 15/5-1837. dbt. 22/10-1837. Tollef Larsen und. Lie og Maren Gurine Larsdatters Jacob. Fadd: Ole Eriksen Lie og Kone Kari Johnsd., Lars Tollefsen und. Lie, P. Johanne Sivertsd. Oseb. HD af Hans Rasmaases Kone, Anne Steensd.

f. 8/9-1837. dpt. 29/10-1837. Erik Christensen Orekaas og Maren Pedersdatters Peder. Fadd: Johannes Eriksen Fossum og Rasmus Nielsen ib., John Pedersen paa Bøe, P. Anne Pedersd. und. Dyrkold, P. Karen Christensd. Orekaas. HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 27/8-1837. dbt. 29/10-1837. Hans Hanssen Kleven og Ingeborg Zachariasdatters Zacharias. Fadd: Sigurd Klevens Kone, Anne Rasmusd., P. Maren Ellefsd. Graaten, Gregorius Halvorsen Fielddal, Sigurd Zachariassen Kleven, Peder Olsen Fielddal.

f. 16/10-1837. dbt. 9/11-1837. Paul Nielsen BbKlev og Dorthea Halvorsdatters Halvor Arndt. Fadd: Peder Bergs Kone, Dorthea Eriksd. i Skien, P. Andrea Halvorsd. Fossum, Peder Hanssen i Skien, Knud Guttormsen BbKlev, Niels Hanssen i Skien.

f. 29/10-1837. dbt. 19/11-1837. Smed Jacob Eriksen S. Brækkej. og Ingeborg Sørensdatters Erik. Fadd: Enke Anne Eriksd. Gusholt, Mælum Sogn, P. Maren Mathisd. Herøe, Niels Børresen BbKlev, Ole Andersen Ib., Christopher Wenstøb ib., Søren Larsen Ballestad.

f. 12/11-1837. Peder Johnsen N. Brækkej. og Gunild Andrea Halvorsdatters John. Fadd: (Ingen faddere). HD af Madame Jacobsen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 19/10-1837. dbt. 26/11-1837. Engebregt Andersen BbKlev og Ingeborg Christensdatters Carl. Fadd: Lars Christensens Kone, Elen Christensd. BbKlev, P. Kirsten Nielsd. und. Brække, Hans Guttormsen BbKlev, Isak Andersen Brækkej., Anders Isaksen ibid.

f. 25/10-1837. dbt. 26/11-1837. Lars Johansen und. N. Løberg og Kirsten Torbiørnsdatters Johan. Fadd: Niels Torbiørnsen Løberg, Hans Johannesen Tysland, Niels Andersen Wenstøb, P. Marie Gundersd. Løberg og moderen selv.

f. 12/11-1837. dbt. 10/12-1837. Simon Aslaksen und. Bøe og Anne Christophersdatters Aslak. Fadd: Hans Rasmussen Frogner og Kone Marthe Aslaksd. und. Bøe, Peder Aslaksen Fossum, Niels Christophersen Grumstulen.

f. 7/11-1837. dbt. 10/12-1837. Ole Michelsen Kastdalen und. Semb og Anne Johnsdatters Michel. Fadd: Michel Eriksen Hougerød, Niels Michelsen und. Kolkind, Niels Andersen und. Semb, P. Gunild Maria Isaksd. Lagmandsgaarden og Moderen selv.

f. 7/11-1837. dbt. 17/12-1837. Daniel Jensen Oseb. og Karen Torgersdatters Jens. Fadd: P. Anne Kirstine Torgersd. i Porsgrund, Ole Olsen Oseb. med sin Jone, Birthe Maria Larsd., Niels Larsen i Brevig, Lars Torgersen i Porsgrund.

f. 29/7-1837. dbt. 22/10-1837. Halvor Johansen Fossum og Inger Magrethe Andersdatters Elise. Fadd: Thone Andersd. i Skien, Anne Marie Tolvsd. Grinie, Ole Halvorsen Biørndalen, Christian Johanssen ib., Svend Olsen Fossum. HD af Skoleholder Hans Grinie.

f. 4/10-1837. dbt. 12/11-1837. Hans Larsen Meen og Anne Kirstine Jensdatters Gunild Andrine. Fadd: Jens Jensen Ballestads Kone, Anne Magrethe Hansd., P. Ingeborg Jensd. i Porsgrund, Daniel Jansen Oseb., John Pedersen Braanan und. Ballestad, Peder Hansen Meen. HD af Lars Aabye.

f. 14/8-1837. dbt. 12/11-1837. Hans Jacob Johannessen und. S. Brække og Marthe Maria Nielsdatters Karen. Fadd: Anund Brynildsens Kone, Sara Isaksd. Brækkejord., P. Elen Magrethe Christensd. i Skien, Erik Simonsen Brækkejord., Christopher Johannessen ibid., Peder Pedersen ibid. HD af Anders Aulie.

f. 3/10-1837. dbt. 12/11-1837. Halvor Nielsen Lyngsaasen (Lyngaasen) og Ingeborg Danielsdatters Marthe Gurine. Fadd: Niels Halvorsen Lysa und. Semb, Engebregt Nielsen ib., Daniel Gregoriussen Lund, Jønnevald, P. Thurine Halvorsd. Lysa og Moderen selv. HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 24/10-1837. dbt. 19/11-1837. Isak Halvorsen Bratsbergskoven og Maren Pernille Fredriksdatters Ingeborg Johanne. Fadd: Jacob Bommens Kone, Ingeborg Halvorsd. BbKlev, P. Ingeborg Nielsd. Løberg, Mads Pedersen Sørbøe, Knud Larsen BbKlev, Christen Michelsen Bratsberg. HD af Isak Jacobsen Bommen.

f. 15/9-1837. dbt. 10/12-1837. Christen Christiansen Braathen ved Oseb. og Anne Helene Jacobsdatters Karen Christine. Fadd: Ole Olsen Meenstad, Jacob Jacobsen Borrestadstrand, P. Anne Anundsd. Ballestad, Begge Forældrene selv. HD af Torgrim Ballestad.

f. 12/10-1837. dbt. 13/12-1837. Anders Wiersen Enggrav og Elen Berthea Halvorsdatters Aaste. Fadd: Lars Sivertsen Enggrav og Kone, Anders Hansen Enggrav og Begge Forældrene selv. HD af Skoleholder John Jacobsen Ballestad.

f. 26/11-1837. dbt. 26/12-1837. Hans Halvorsen Kiise og Gunild Larsdatters Maren Gurine. Fadd: Christen Larsen und. Moe, Christen Nielsen Hoppestad, Engebregt Olsen Kiise, Jacob Torstensens Kone, Maren Larsd. und. Moe, P. Maren Halvorsd. Kiise.

f. 11/10-1837. dbt. 26/12-1837. Even Jacobsen Ballestad og Karen Pedersdatters Caroline Dorthea. Fadd: Anders Jacobsens Kone, Marthe Kirstine Halvorsd. Ballestad, P. Maren Thronsd. Frogner, Torgrim Thorsen Ballestad, Jacob Thronsen ib., Erik Eriksen ib. HD af Skoleholder Torgrim Olsen Ballestad.

f. 30/9-1837. dbt. 26/12-1837. Østen Andersen Mæla og Kirsten Andrea Jensdatters Karen Elise. Fadd: John Johnsen i Skien, Skomager L. Jacobsen und. Grinie, Østen Knudsen Bøe, Børsemager Larsens Kone i Skien, P. Sophie Svennungsd. ibid.

f. 11/12-1837. dbt. 31/12-1837. Anders Olsen Sølie og Anne Larsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Jacob Christophersens Kone, Helvig Olsd. under Lie, P. Marthe Kirstine Halvorsd. Ekornrød, Engebregt Olsen Bækkevald, John Olsen Sølie, Andreas Halvorsen Ekornrød.

f. 3/11-1837. dbt. 26/12-1837. Jens Isaksen und. N. Foss og Anne Magrethe Pedersdatters Isak. Fadd: Halvor Jacobsens Kone, Inger Eriksd und. N. Foss, P. Anne Olsd. Oterholt, Søren Christensen Aashammer, Anders Andersen und. Nøglegaard, Ole Olsen Oterholt. Hd. af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 1/12-1837. dbt. 26/12-1837. Erik Wiersen Tvindehelle und. Moe og Karen Olsdatters John. Fadd: Hans Christensen Wasenden, Ole Eriksen und. Moe, Ole Olsen Drengen, Karen Olsd. Eriksrød og moderen selv. HD af Christen Hansen Wasenden.

f. 17/7-1837. dbt. 1/1-1838. Hans Peter Olsen Oseb. og Margith Iversdatters Ole. Fadd: Gullich Hansen Oseb., Anders Hansen ib., Peder Olsen ib., P. Maren Svendsd. ib., moderen selv. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 6/12-1837. dbt. 7/1-1838. Isak Larsen N. Brækkejord og Mariane Christensdatters Lars. Fadd: Christen Holmens Kone, Anne Kirstine Larsd., P. Magrethe Larsd. Kiær, Christopher Johannesen Løkenberg, Niels Larsen Kiær, Niels Solvesen Kiær.

f. 20/10-1837. dbt. 11/1-1838. Skomager Christen Halvorsen BbKlev og Anne Marie Bøydlers Christian Eduard. Fadd: Enken Anne Elisabeth Holt paa BbKlev, P. Caroline Asbiørnsen i Skien, Lars Andersen Væver(?), Brækkejord, Aslak Halvorsen BbKlev, Christen Gundersen i Skien, Thomas Frantzen ibid.

f. 21/12-1837. Jacob Isaksen und. Ougestad og Live Hansdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Hans Riis. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 17/12-1837. dbt. 4/2-1838. Hans Olsen Marker og Anne Kirstine Michelsdatters Anders. Fadd: Niels Nielsen Kleven, Peder Olsen Marker, Michel Eriksen Hougerød, P. Anne Olsd. Huken, moderen selv.

f. 19/1-1838. dbt. 4/2-1838. Isak Eriksen und. Gulseth og Ragnild Larsdatters Ole. Fadd: Knud Larsen Bratsbergskov, Lars Larsen ib., Lars Andersen N. Sneltvedt, Svenke Larsens Kone, Cathrine Olsd. Follestad, P. Lisbeth Andersd. Laugmandsgaarden.

f. 21/1-1838. dbt. 11/2-1838. Isak Isaksen Bratsbergskoven og Kirsten Larsdatters Isak. Fadd: Erik Isaksen Løberg, Anund Isaksen Skogsrød, Engebregt Isaksen Løberg, Knud Larsens Kone, Anne Isaksd. Bratsbergskoven, Marthe Johnsd. Løberg.

f. 28/1-1838. dbt. 25/2-1838. Ole Pedersen Mell. Bøe og Karen Johannesdatters Johannes. Fadd: Niels Olsens Kone, Ingeborg Simonsd. Stulen, P. Maria Johannesd. Bøe, Jacob Madsen Dyrendal, Erik Helgesen Foss, Christopher Hansen Bøe.

f. 10/1-1838. dbt. 4/3-1838. Lars Gundersen Sølie øvre og Anne Dorthea Arnesdatters John. Fadd: Andreas Arnesens Kone, Simonine Larsd. i Porsgrund, Eulalia Jacobsd. i Skien, Gunder Ougestad paa Gulseth, Hans Arnesen Ougestad, Zacharias Gundersen Lie, Gunder Olsen Lie. HD af Gunder Ougestad.

f. 22/10-1837. dbt. 1/1-1838. Hans Engebregtsen Oseb. og Kirsten Jensdatters Hansine. Fadd: Jens Torkildsens Kone, Elen Christophersd. Oseb., P. Karen Andersd. ib., Christen Christensen ib., Carl Olsen ib., Peder Hammer ib. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 29/12-1837. dbt. 4/3-1838. Erik Olsen Ballestad og Elen Dorthea Christiansdatters Anne Magrethe. Fadd: Daniel Jacobsen Ballestad og Kone Anne Kirstine Olsd., Torgrim Olsen og Niels Olsen Ballestad, P. Ragnild Maria Olsd. ibid. HD af Torgrim Olsen Ballestad.

f. 19/2-1838. John Olsen BbKlev og Marthe Karine Christensdatters Mariane. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen. Død førend Daabens Konfirmation.

f. 5/1-1838. dbt. 25/3-1838. NB. Lucas Engebregtsen Svarverplads under Moe og Anne Olsdatters Anne Thurine. Fadd: Simon Madsen Ekornrød und. Moe og Kone Maren Engebregtsd., Daniel Olsen Moe, Østen Knudsen Mæla, P. Karen Isaksd. fra Norrig, i Skien.
HD af Ole Oterholt. Dette Barnet kom formedelst sygdom ei til Kirken førend den 12 April næstefter.

f. 11/3-1838. dbt. 25/3-1838. Tov Larsen und. N. Mæla og Anne Isaksdatters Anne Maria. Fadd: Hans Isaksen Fossum og Kone Maren Dorthea Olsd., P. Maren Isaksd., Halvor Madsen und. Mæla, Jørgen Jørgensen Mæla.

f. 28/12-1837. dbt. 1/4-1838. NB. (Tvilling) Snedker Peder Olsen Holm Bratsbergmyra og Kirsten Maria Sondresdatters Andrea. Fadd: Enken Ragnild Halvorsd. und. Frogner, Even Gundersen BbKlev, Gullich Gullichsen ib., Andreas Nielsen i Skien. Tvilling til No. 1 af Dødfødte.

f. 22/3-1838. dbt. 8/4-1838. Lars Halvorsen BbKlev og Anne Karine Pedersdatters Inger Andrea. Fadd: Daniel Pedersens Kone, Grethe Christine Wollers BbKlev, Inger Karine Halvorsd. Aas, Halvor Isaksen Aas, John Halvorsen i Skien, Hans Hansen BbKlev.

f. 16/3-1838. dbt. 8/4-1838. Mads Pedersen Sørbøe og Karen Jensdatters Maren. Fadd: Gunder Pedersens Kone, Berthe Johnsd. Sørbøe, P. Maren Pedersd. und. Tufte, Isak Halvorsen und. Bratsberg, Erik Pedersen und. Frogner, Rasmus Jensen Furuvald.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 5/3-1838. dbt. 12/4-1838. Gregorius Aslaksen Stulen og Anne Halvorsdatters Andrea. Fadd: Niels Olsens Kone, Ingeborg Simonsd., P. Karine Halvorsd. Aas, Abraham Lucassen Stulen, Lars Olsen Aas, Aslak Halvorsen Aas. HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 14/2-1838. dbt. 16/4-1838. Mathias Gundersen Ramsaas og Anne Karine Larsdatters Anne Gurine. Fadd: Lars Larsen und. Klep, Niels Andersen Bakken, Ole Gundersen Romsaas, Anders Larsens Kone, Karen Andersd. Bakken, P. Thore Gundersd. Ramsaas.
HD af Anne Stenersd. Ramsaas.

f. 15/1-1838. dbt. 16/4-1838. Hans Nielsen Kolkind og Inger Nielsdatters Helvig. Fadd: Isak Isaksen Folloug, Niels Olsen Kolkind, Ole Nielsen BbKlev, Niels Michelsens Kone, Karen Mathisd. Kolkind, Anne Nielsd. ib. HD af Søren Jensen Kolkind.

f. 21/11-1837. dbt. 16/4-1838. Lars Nielsen Tysland und. Strømdal og Anne Maria Johannesdatters Caroline. Fadd: Hans Johannesens Kone, Karen Nielsd. Tysland, P. Kirsten Nielsd. Strømdal, Jens Jacobsen Tysland, Peder Larsen Blegebakken, Hans Larsen ib.

f. 2/1-1838. dbt. 11/3-1838. John Olsen Høgelie i Luxefield og Dorthe Andersdatters Ole. Fadd: Niels Hansen og Kone, Harald Hansen Hynie under Fossum, Anders Hansen Oseb., P. Inger Andersd. fra Slemdal. HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 9/2-1838. dbt. 18/3-1838. Hans Wetlesen Oseb. og Sara Hansdatters Martin Karinius. Fadd: Snedker Jens Jensen Oseb., Søren Olsen ib., Niels Christian Nielsen ib., Torgrim Olsen Ballestad ib., Lars Hansens Kone, Maren Isaksd. ib., Wilhelmine Isaksd. i Skien.
HD af Skoleholder Torgrim Ballestad (på Osebakken. G.S.).

f. 26/11-1837. dbt. 18/3-1838. Halvor Olsen Mustvedt og Maria Olsdatters Christian. Fadd: Even Follougs Kone, Lisbeth Olsd., P. Helvig Olsd. i Skien, Even Folloug, Niels Abrahamsen Wattenberg, Thyge Larsen Kiær. HD af Johan Solvesen.

f. 8/2-1838. dbt. 18/3-1838. Hans Olsen Meen og Anne Nielsdatters Ole. Fadd: Johannes Olsen Skyer, Ole Nielsen ib., Anders Andersen und. Meen, P. Berthe Nielsd. Skyer, Karen Olsd. Meen. HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 9/2-1838. dbt. 18/3-1838. Even Olsen Bugodt og Johanne Torbiørnsdatters Ole. Fadd: Christen Olsen Mustvedt, og Kone Anne Andersd., P. Johanne Johansd. Røsager, Halvor Torbiørnsen, Johan Solvesen Øde-Sneltvedt.

f. 14/11-1837. dbt. 25/3-1838. Ole Rasmussen Ekornrød und. Moe og Ingeborg Torstensdatters Peder. Fadd: Halvor Skiold Fossum og Kone, Karen Rasmusd., Paul Aslaksen Skriva und. Bøe og datter Ingeborg Paulsd. ib., Ole Torstensen Brændsæter.

f. 14/3-1838. dbt. 1/4-1838. Lars Andersen N. Grinie og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Hans Isaksens Kone, Inger Andersd. und. Frogner, P. Maren Pedersd. und. Tufte, Hans Andersen Oterholt, Erik Pedersen Frogner, Gunder Pedersen Sørbøe.

f. 10/12-1837. dbt. 1/4-1838. Ellef Johnsen Bæstul i Luxefield og Ingeborg Engebregtsdatters Ellef. Fadd: Erik Engebregtsen Wenstøb, Ole og John Johnsen Grumstulen, Erik Wenstøbs Kone, Karen Knudsd., P. Karen Larsd. Moe.3

f. 24/2-1838. dbt. 8/4-1838. Sigurd Halvorsen Langeland und. Bratsberg og Elisabeth Olsdatters Johan Peter. Fadd: Hans Christensen Bratsbergskov, Anders Thorsen ib., John Pedersen BbKlev, Daniel Sivertsens Kone, Ingvild Olsd. ib., P. Inger Michelsd. Bratsbergskov.

f. 9/3-1838. dbt. 8/4-1838. Torger Olsen Sneltvedt og Berthe Maria Christensdatters John. Fadd: Fredrik Larsen Sneltvedt og Kone Marthe Andersd., John Olsen Sæter, Ole Olsen Løberg, P. Ingeborg Olsd. Sæter.

f. 6/2-1838. dbt. 8/4-1838. Hans Andersen Bratsberghagen und. Ø. Borge og Amborg Kirstine Larsdatters Hans Andreas. Fadd: Halvor Larsens Kone, Marthe Magrethe Larsd. Ballestad, P. Karen Christensd. und. Borge, Jacob Andersen Sølie, Rasmus Andersen und. Borge, Anders Eriksen Øde-Sanden.

f. 3/6-1837. dbt. 8/4-1838. Johannes Gundersen Myhra und. Gulseth og Marthe Nielsdatters Anders. Fadd: Isak Eriksens Kone, Ragnild Larsd. und. Gulseth, P. Marthe Johannesd. Falkum, Gunder Larsen Gulseth, Kittel Johannesen ib.

f. 27/11-1837. dbt. 16/4-1838. NB. (Tvilling). Even Abrahamsen Fossum og Marthe Amundsdatters Maria. Fadd: Ole Nielsen Hynie, Zacharias Nielsen Fossum, Niels Sivertsen ib., Mads Monsen ib., Truels Nielsens Kone, Inger Nielsd. ibid., P. Berthe Truelsd. Grinie.
HD af Hans Andersens Kone.

f. 27/11-1837. dbt. 16/4-1838. NB. (Tvilling). Even Abrahamsen Fossum og Marthe Amundsdatters Abraham. Fadd: Christopher Olsen Fossum, Barbro Andersd., Amund Andersens Kone, Ulvsvandet, P. Ingeborg Jensd. Fossum, Faderen selv.
HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 30/1-1838. dbt. 27/5-1838. Christen Olsen Oseb. og Anne Severine Christensdatters Elen Andrea. Fadd: Søren Engebregtsens Kone, Johanne Marie Christensd. i Porsgrund, P. Inger Nielsd. Oseb., Søren Olsen ib., Isak Christensen ib., Johannes Christensen fra Eidanger.
HD af Torgrim Olsen (Ballestad, Osebakken G.S.).

f. 14/5-1838. dbt. 4/6-1838. Halvor Olsen Holm og Sara Larsdatters Ingeborg. Fadd: Niels Larsen Holm, Peder Larsen Moe, Gunder Nielsen und. Aarhuus, Peder Holms Kone, Kirsten Sondresd. und Bratsberg, P. Karen Larsd. Moe.

f. 10/3-1838. dbt. 4/6-1838. Niels Jørgen Hansen Oseb. og Inger Thurine Tollefsdatters Andriette Thomasine. Fadd: Hans Nielsen Oseb., Torgrim Olsen Ballestad (ibid.), Jacob Olsen i Porsgrund, Andreas Johnsens Kone, Laurentze Hansd. i Brevig, P. Wilhelmine Hansd.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 1/11-1837. dbt. 4/6-1838. Waldemar Tolvsen Aashammer og Anne Olsdatters Wilhelmine. Fadd: Niels Larsens Kone, Inger Tolvsd. Fossum, P. Marthe Karine Waldemarsd., Johannes Petersen Aas, Christen Olsen Aas, Lars Olsen Aas.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 23/4-1838. dbt. 4/6-1838. Erik Eriksen Ballestad og Maria Pedersdatters Petronelle Dorthea. Fadd: Jacob Hansen Nærum, Isak Hansen Nærum und. Brække, Engebregt Hansen i Porsgrund, Moderen selv, P. Anne Eriksd. Bøhle.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 1/4-1838. dbt. 4/6-1838. Simon Jacobsen Sølie og Maren Jacobsdatters Kirsten Gurine. Fadd: Anders Jacobsens Kone, Ingeborg Rasmusd. Klep, P. KIrsten Hansd. Oseb., Niels Jacobsen ib., Wetle Rasmussen Ougestad, Rasmus Jacobsen Riis.
HD af Hans Sivertsen Riis.

f. 30/3-1838. dbt. 10/6-1838. Christen Pedersen Aasen und. Lund og Karen Evensdatters Elen Gurine. Fadd: Johannes Pedersen Bougerød, Ole Pedersen ib., Henrik Evensen Kleven, Thurine Johnsd. Semb, Moderen selv. HD af Zacharias Olsen Berberg.

f. 10/5-1838. dbt. 10/6-1838. NB. (Tvilling). Rasmus Halvorsen Lekaas und. Holt og Marthe Knudsdatters Anne. Fadd: Isak Sørensen Nykaas und. Moe, Hans Sørensen ib., Christen Larsen Westermoe, Andreas Olsens Kone, Maren Hansd. Bøe, P. Maren Engebregtsd. und. Moe.

f. 10/5-1838. dbt. 10/6-1838. NB. (Tvilling). Rasmus Halvorsen Lekaas und. Holt og Marthe Knudsdatters Halvor. Fadd: Halvor Halvorsen Holt, Hans Knudsen Bøe, Østen Knudsen Bøe, Peder Madsens Kone, Maren Halvorsd. Bøe, P. Karen Knudsd. ib.
HD af Ole Oterholt (begge).

f. 11/5-1838. dbt. 10/6-1838. Ole Nielsen und. Mæla og Anne Haavalsdatters Kirsten Andrea. Fadd: Halvor Isaksens Kone, Anne Isaksd. und. Mæla, P. Dorthe Hansd. i Skien, Hans Nielsen und. Lie, Ole Nielsen i Skien, Ole Jacobsen Blegebakken.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 13/4-1838. dbt. 10/6-1838. Peder Engebregtsen und. Fossum og Johanne Andersdatters Maren Karine. Fadd: Ellef Olsen Fossum og Kone Karen Engebregtsd., P. Ingeborg Engebregtsd. ib., Christen Madsen und. Bøe, Niels Engebregtsen und. Strømdal.

f. 21/3-1838. dbt. 16/4-1838. Ole Nielsen Grumstulen und. Bøe og Kirstine Johannesdatters Niels. Fadd: Christian Nielsen og Kone Anne Abrahamsd. und. Bøe, P. Ingeborg Paulsd. ibid., Hans Nielsen ib., Niels Christophersen ibid.

f. 5/2-1838. dbt. 29/4-1838. Jan Jensen Fossum og Maren Amundsdatters Jens. Fadd: Ellef Olsens Kone, Karen Engebregtsd., P. Maren Christiansd., Jan Jansen, Christian Johannesen, Henrik Eriksen, alle paa Fossum. HD af Skoleholder Hans J. Grinie.

f. 7/2-1838. dbt. 6/5-1838. Skomager Andersn Larsen Aulie S. Brækkejord og Ragnild Maria Aslaksdatters Anders. Fadd: Ole Olsens Kone, Guri Jørgensd. Gjemsøe Kloster, P. Johanne Magrethe Johannesd. Rising, Christopher Johannesen Løkenberg, S. Brække, Henrik Thorsen Løberg ib., Jens Andreas Hansen BbKlev.

f. 12/3-1838. dbt. 11/5-1838. Handelsbetient Ellef Funnemark paa Oseb. og Olea Elisabeth født Møllers Henrik Lauritz Holt. Fadd: Skibsbygmester Mathias Torkelsen, Hans J. M. Funnemark, Jomfr. Anne Magrethe Funnemark, begge forældre selv.

f. 21/4-1838. dbt. 13/5-1838. Hans Rasmussen und. Frogner og Maren Christophersdatters Rasmus. Fadd: Svenke Larsen Follestad, Niels Isaksen i Skien, Niels Christophersen und. Bøe, Simon Aslaksens Kone, Anne Christophersd. und. Bøe, P. Anne Berthea Johansd. BbKlev.

f. 7/2-1838. dbt. 20/5-1838. Augen Tollefsen Ballestad og Karen Gundersdatters Gunder. Fadd: Erik Eriksen Balletsad, Anders Tollefsen Kolkind, Ole Tollefsen Brækkejord, Erik Ballestads Kone Maria Pedersd., P. Aaste Karine Jørgensd. Enggrav.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 20/4-1838. dbt. 20/5-1838. Erik Kittelsen Riis og Karen Larsdatters Erik. Fadd: Isak Larsens Kone Karen Hansd. Riis, P. Elisabeth Borgersd. Riis, Kittel Kittelsen Borgeskov, Anders Larsen Riis, Halvor H. Riis.

f. 21/4-1838. dbt. 27/5-1838. Peder Aslaksen Fossum og Maren Kirstine Madsdatters Aslak. Fadd: Simon Aslaksen og Kone, Anne Christophersd. und Bøe, P. Marthe Kirstine Madsd. Fossum, Niels Rasmussen Hoppestad, Lars Nielsen Aarhuus.
HD af Madame Jacobsen.

f. 21/2-1838. dbt. 27/5-1838. Christopher Jørgensen BbKlev og Pernille Olsdatters Hans Andreas. Fadd: John Olsen BbKlev og Kone Marthe Christensd., Niels Christensen, Christian Hansen ib., P. Susanne Johannesd. i Skien. HD af Faderen selv.

f. 19/5-1838. Jens Aslaksen Bøe og Lene Olsdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD af Halvor Hoppestad. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 26/4-1838. dbt. 4/6-1838. Jacob Torstensen Brændsæter und. Moe og Maren Larsdatters Ole. Fadd: Niels Pedersens Kone, Kirsten Olsd. Flittig und. Moe, P. Karen Halvorsd. Kiise, Ole Rasmussen Ekornrød, Christen Larsen ib., Ole Torstensen und. Eriksrød.
HD af Skolelærer Ole Oterholt.

f. 23/5-1838. dbt. 10/6-1838. Ole Engebregtsen Sukken und. Semb(!) og Ingeborg Johnsdatters Inger Johanne. Fadd: Halvor Nielsen Lyngaasen, Christen Eriksen Puttekaasen, Niels Gjertsen Høimyhr, Enken Anne Johnsd. Lysa, P. Maren Anundsd. Semb.

f. 23/10-1837. dbt. 12/6-1838. Kiøbmand Hans Eleonardus Møller paa Aakre og Ambor Laura født Aalls Inger. Fadd: Hr. Jacob Aall fra Næs Jernværk, Auditeur J. C. Aall fra Bergen, Hr. Hans Møller sen. paa Egelie, Jomfr. Mariane Møller ibid., Begge foældrene selv.
HD af Præsten Rode.

f. 3/6-1838. dbt. 17/6-1838. Ole Nielsen BbKlev og Anne Aslaksdatters Inger Andrea. Fadd: Halvor Aslaksen Berg, BbKlev og Kone Kirsten Halvorsd., P. Maren Halvorsd. i Skien, Aslak Gundersen BbKlev, Isak Isaksen Folloug.

f. 24/4-1838. dbt. 17/6-1838. Lars Olsen Sætret og Anne Guldbrandsdatters Berthe Maria. Fadd: Christine Torkildsen Rødning og Kone Kari Larsd., Halvor Olsen Moe, Lars Guldbrandsen Westerbøe, p. Karen Guldbrandsd.

f. 24/3-1838. dbt. 1/7-1838. Jens Jensen N. Ballestad og Anne Magrethe Hansdatters Mariane. Fadd: Johannes Jensen Bøhle, Anders Hansen fra Solum Sogn, Niels Hansen ib., Hans Larsens Kone Anne Kirstine Jensd. Meen, P. Ingeborg Jensd. i Porsgrund.
HD af Skoleholder John Jacobsen.

f. 22/3-1838. dbt. 1/7-1838. Ole Larsen Aarhuus og Elisabeth Hansdatters Andrine Josephine Jacobine. Fadd: Jens Hansen Høyer, Aarhuus, Peder Engebregtsen ib., Anders Jensen Lie und. Mæla, P. Johanne Helliksd. i Skien, moderen selv.
HD af Klokker Lund.

f. 23/3-1838. dbt. 1/7-1838. Ole Olsen Drengen i Luxefield og Ingeborg Rollefsdatters Gurine. Fadd: Halvor Halvorsen Luxefield, Ole Rasmussen Ekornrød, Hans Eriksen Henningsdalen og Kone Magrethe Olsd., P. Anne Olsd. under Jønnevald.
HD af Ole Houkeroen.

f. 14/5-1838. dbt. 8/7-1838. Sivert Pedersen BbKlev og Karen Maria Gundersdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Ole Usteruds Kone, Marthe Larsdatter, P. Kirstine Olsd. i Skien, Daniel Pedersen BbKlev, Engebregt Pedersen ib., Anders Abrahamsen i Skien, Halvor Larsen ib.

f. 19/6-1838. dbt. 22/7-1838. Christen Michelsen Doxrød og Berthe Maria Olsdatters Maren. Fadd: Halvor Paulsens Kone, Inger Marie Andersd. Doxrød, P. Anne Michelsd. ib., Jens Henriksen ib., Halvor Jensen ib., Ole Isaksen Doxrød.

f. 19/6-1838. dbt. 22/7-1838. Rasmus Johnsen Grumstulen og Dorthe Nielsdatters Gunild. Fadd: Arve Nielsen Berberg, Zacharias Olsen ib., Peder Engebregtsen ib., Jacob Davidsens Kone, Maren Rasmusd. Glende, P. Ingeborg Zachariasd. Berberg.

f. 16/2-1838. dbt. 16/4-1838. Jacob Halvorsen BbKlev og Maren Thurine Johansdatters Johan. Fadd: Peder Johnsens Kone, Gunild Halvorsd. BbKlev, P. Maren Thurine Hansd. ib., Jens Thorsen Frogner, Niels Hansen Folloug, Hans Halvorsen BbKlev.

f. 7/4-1838. dbt. 4/6-1838. Peder Clausen und. Jønnevald og Maren Pedersdatters Christian. Fadd: Christen Rasmussen Mæhla, Lars Rasmussen Fossum, Peder Aslaksen ib., Hans Rasmussens Kone, Magrethe Hansd. Fossum, P. Gunild Olsd. Oterholt.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 6/5-1838. dbt. 4/6-1838. Svend Sigfridsen Fossum og Anne Helvig Andersdatters Anders. Fadd: Christen Pedersens Kone, Marie Elisabeth Sigfridsd. fra Wold, P. Karen Andersd. Luxefield, Gunder Eriksen Fossum, Peder Sigfridsen Langgangen, Even Henriksen und. Fossum.

f. 22/5-1838. dbt. 4/6-1838. John Gundersen Rødningen und. Løberg og Karen Andersdatters Gunder. Fadd: Even Gundersen BbKlev, Even Larsen Rødning und. Løberg, John Andersen Langerød, Even Gundersens Kone, Maria Isaksd. BbKlev, P. Karen Larsd. Svarttangen.

f. 15/4-1838. dbt. 4/6-1838. Knud Andersen paa Bakken og Marthe Larsdatters Lars. Fadd: Anders Bakkens Kone, Karen Andersd., P. Gunild Saamundsd. Kiølnæs, Harald Olsen Bækkevald, Niels Andersen Kiølnæs, Mathias Andersen fra Eidanger.
HD af Anders Olsen Fossjordet.

f. 28/4-1838. dbt. 4/6-1838. Johannes Halvorsen Bøhle og Karen Maria Johnsdatters John. Fadd: Gunder Pedersens Kone Berthe Johnsd. Sørbøe, P. Marthe Johnsd. Løberg, Ole Evensen Sørbøe, John Jacobsen Ballestad, Engebregt Isaksen Løberg.
HD af John Ballestad.

f. 21/3-1838. dbt. 4/6-1838. Harald Hansen Fossum og Marthe Maria Pedersdatters Peder. Fadd: Niels Hansen Fossum og Kone Karen Andersd., P. Anne Gurine Hansd. ib., Ole Nielsen Hynie, Johannes Larsen Fossum. HD af Ole Knudsen.

f. 21/5-1838. dbt. 10/6-1838. Christen Hansen Sanden og Anne Maria Jacobsdatters Jacob. Fadd: Isak Gundersens Kone Marthe Olsd. Espedalen, P. Wilhelmine Olsd. Oseb., Anders Hansen Kragetoe, Ole Eriksen Lie, John Olsen Buer.

f. 3/5-1838. dbt. 10/6-1838. Christen Larsen Westermoe und. Moe og Ingeborg Hansdatters Hans. Fadd: Harald Andersens Kone Mari Hansd. Wenstøb, P. Karen Halvorsd. Kiise, Aslak Halvorsen und. Moe, Mads Hansen Kuttere, Hans Halvorsen Kiise.

f. 8/3-1838. dbt. 10/6-1838. Anders Andersen Myren und. Nøglegaard og Karine Pedersdatters Peder.  Fadd: Jens Isaksen und. Foss og Kone Anne Magrethe Pedersd., P. Maren Pedersd. und. Tufte, Peder Jahnsen und. Foss, Daniel Peter Simonsen Jønnevald.

f. 17/5-1838. dbt. 24/6-1838. Ole Nielsen Kiendal, BbKlev og Dorthea Abrahamsdatters Carl Johan. Fadd: Christian Isaksen Blegebakken, Halvor Olsen Sneltvedt, Hans Andersens Kone Elisabeth Amalie BbKlev, P. Christine Abrahamsd. ib., Faderen selv.

f. 3/5-1838. dbt. 29/7-1838. Ole Christian Moe, Oseb. og Hedevig Arvesdatters Othilde Helvine. Fadd: Hans Wetlesens Kone Sara Hansd., Oseb., P. Karen Kirstine Thorsd. Mæla, Niels Jacobsen Oseb., Knud Olsen ib., Torgrim Olsen ib.
HD af Torgrim Olsen.

f. 5/5-1838. dbt. 29/7-1838. Isak Pedersen Ballestad og Gurine Larsdatters Laurentze. Fadd: Christen Larsen Holmen, Erik Larsen Ballestad, Peder Danielsen Baaserø, Christen Holmens Kone Anne Kirstine Larsd., P. Marthe Andersd. Ballestad.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 8/6-1838. dbt. 29/7-1838. Hans Hansen Fossum og Kirsten Olsdatters Kirstine. Fadd: Peder Sigfridsen Fossum, Rasmus Nielsen ib., Zacharias Nielsen Hynie, Moderen selv, P. Maren Olsd. Fossum.

f. 7/7-1838. dbt. 5/8-1838. Abraham Jacobsen und. Ø. Borge og Inger Pedersdatters Ingeborg Maria. Fadd: Jens Jacobsens Kone Marthe Larsd. und. Sølie, P. Karen Hansd. Oseb., Knud Eriksen ib., Iver Jacobsen ib., Gunder Isaksen und. Borge.

f. 19/7-1838. dbt. 12/8-1838. Anders Eriksen Sande (Sanni. G.S.) og Anne Kirstine Andersdatters Maren Anne. Fadd: Rasmus Andersen und. Borge og Mads Eriksen Sande, Christian Thorsen Høgseth, Maria Eriksd. Sande, Lars Hansens Kone Ingeborg Eriksd. Sande.

f. 3/7-1838. dbt. 12/8-1838. (Skoleholder. G.S.) John Jacobsen Ballestad og Ragnild Engebregtsdatters Maria. Fadd: Johannes Halvorsens Kone Karen Maria Johnd. Bøhle, P. Maria Jensd. Ballestad, Daniel Jacobsen ib., Hans Jensen ib., Kittel Nielsen Falkum.
HD af Faderen.

f. 5/7-1838. dbt. 12/8-1838. Hans Halvorsen Riis, N. Brækkejord og Helvig Jensdatters Anne Dorthea. Fadd: P. Anne Pedersd. fra Slemdal, P. Elen Olsd. Aakre, Ole Halvorsen Riis, Niels Gundersen N. Brækkejord. HD af Anders Lien.

f. 17/7-1838. dbt. 26/8-1838. Niels Nielsen S. Falkum og Inger Larsdatters Karen Elise. Fadd: Anders Anundsens Kone Barbro Nielsd. Ulfsvandet, P. Maren Larsd. Skien, Hans Larsen und. Bøe, Jens Larsen ib., Niels Sivertsen Ulfsvandet.

f. 11/7-1838. Ole Andersen Lundsaasen og Inger Henriksdatters Marthe. Fadd: (Ingen faddere). HD af Henrik Torgersen. Død førend Daabens Konfirmation.

f. 20/6-1838. dbt. 2/9-1838. Anders Mathiassen Svinholt og Gunild Nielsdatters Maren. Fadd: Jacob Larsens Kone Maren Nielsd. Høgseth, P. Karen Thorsd. ib., Peder Thorsen ib., Knud Christophersen Sølie og Mathias Andersen Svinholt.

f. 5/10-1837. dbt. 28/6-1838. Forvalter ved Fossum Jernverk, Lieutenant Hans Hals og frue Nicoline født Scheilies Peter Nicolay. Fadd: Sorenskriver Heiberg, Toldkasserer Rasch, cand. theol. Hammond, Forvalter Bøysson, mægler Schanke, madame Frost, Jfr. H. Paludan. HD af Rode.

f. 15/4-1838. dbt. 1/7-1838. Niels Nielsen Marker og Karen Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Aslak Svendsen Høglie, Peder Pedersen Marker, Asbiørn Gundersen Fislerud, Thomas Henriksens Enke, Anne Jørgensd. paa Klosterhougene, P. Regine Anundsd. Høglie.
HD af Skoleholder Halvor Torbiørnsen.

f. 10/2-1838. dbt. 1/7-1838. Jacob Jansen Rolighed og Anne Gurine Halvorsdatters Halvor. Fadd: Halvor Olsens Kone Maria Olsd. Mustvedt, P. Maren Jansd. Rolighed, Lars Gregersen Øde-Sneltvedt, Niels Abrahamsen Wattenberg, Jørgen Olsen Kaasa.

f. 21/6-1838. dbt. 15/7-1838. Ole Olsen Bugslaatten BbKlev og Aslaug Isaksdatters Isak. Fadd: Anders Andersen BbKlev, Ole Hansen ib., Aslak Gundersen ib., P. Anne Olsd. Rising, Marthe Olsd. Gjerpen.

f. 16/6-1838. dbt. 15/7-1838. Tov Johnsen und. Ned. Semb og Maren Halvorsdatters Tov. Fadd: Gunnuld Nielsens Kone Marthe Carlsd. Semb, P. Thurine Tovsd. ib., Ole Isaksen Doxrød, Morten Eriksen Mæhla, Halvor Halvorsen Eriksrød.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 20/6-1838. dbt. 22/7-1838. Isak Gundersen Fossum og Karen Jansdatters Jan. Fadd: Halvor Rasmussens Kone Maren Dorthea Hansd. Jønnevald, P. Karen Gundersd. Fossum, Østen Gundersen und. Bøe, John Jansen ib., Peder Jansen und. Foss.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 19/6-1838. dbt. 22/7-1838. Anders Amundsen Borgeskoven og Elen Maria Isaksdatters Isak. Fadd: Gunder Halvorsen und. Riis, Peder Christensen Borgeskoven, P. Kirsten Andersd. Nærum, Begge Forældrene selv. HD af Kittel Riis.

f. 8/7-1838. dbt. 29/7-1838. Ole Aslaksen Berg und. N. Brække og Ingeborg Johnsdatters John Andreas. Fadd: Hans Aslaksens Kone Thore Jacobsd. und. Brække, P. Didrikke Brynildsd. Hougene i Solum Sogn, Ole Nielsen BbKlev, Jens Johannesen und. Brække, Anders Christensen Mustvedt. HD af Thore Jacobsd. Brækkejord.

f. 28/6-1838. dbt. 29/7-1838. Ole Christensen Braanen und. Ballestad og Kirsten Olsdatters Christian. Fadd: Peder Pedersens Kone Anne Knudsd. und. Ballestad, P. Maren Olsd. Meen, Jens Anundsen Ballestad, Faderen selv. HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 31/3-1838. dbt. 29/7-1838. NB. Uægte født. Forældrene senere ægteviede. Niels Evensen und. N. Brække og Anne Andersdatters Andreas. Fadd: John Andersen Langerød, J....(?) Isaksen und. Løberg, Gunder Evensen Wenstøb, P. Aslaug Isaksd. i Skien, P. Wivikke Gundersd. BbKlev.

f. 17/6-1838. dbt. 12/8-1838. Afdøde Hans Hansen Jarsengen und. Bakken og Aaste Marie Jensdatters Jens. Fadd: Tolv Jensen Grinie, Hans Olsen Smækerød i Eidanger, P. Inger Olsd. ib., Moderen selv. HD af Hans Ramsaasens Kone.

f. 18/6-1838. dbt. 19/8-1838. Simon Danielsen Jønnevald og Maren Christensdatters Christen Gregorius. Fadd: Lehnsmand Pedersens Kone Dorthea Christensd., P. Grethe Christensd., Halvor Nielsen Lyngaasen, Daniel Gregoriussen ib., Faderen selv.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 5/7-1838. dbt. 2/9-1838. Anders Johnsen Flaten und. Moe og Maren Sørensdatters Anne. Fadd: Simon Madsens Kone Maren Maria Engebregtsd. Ekornrød, P. Thurine Tovsd. Semb, Tov Johnsen ib., Lucas Engebregtsen und. Moe, Simon Engebregtsen ib.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 8/8-1838. dbt. 2/9-1838. Gunder Eriksen Fossum og Maria Andersdatters Karen. Fadd: Hans Rasmussen Fossum, Erik Olsen ib., Ole Eriksen Kiise, Svend Sigfridsens Kone Helvig Andersd. Langgangen, P. Ingeborg Andersd. Luxefield.
HD af Ole Johsnsen und. Fossum.

f. 7/7-1838. dbt. 2/9-1838. Halvor Christensen Fossum og Ingeborg Halvorsdatters Kirsten. Fadd: Ole Christiansen Fossum, Rasmus Halvorsen ib., Christian Halvorsen ib., P. Dorthea Halvorsd. ib., Moderen selv.

f. 26/4-1838. dbt. 2/9-1838. Ole Grimersen Skriva und. Foss og Chathrine Amundsdatters Anne. Fadd: Hans Andersen Foss og Kone Marthe Nielsd., Ole Jacobsen Aasen und. Berberg, Hans Jacobsen ib., P. Karen Torkildsd. Sandbakken und. Tufte.
HD af Rønnik Christensen Skriva.

f. 20/2-1838. dbt. 2/9-1838. Halvor Aslaksen und. Fossum og Helvig Zachariasdatters Elise. Fadd: Peder Christiansen Fossum, Hans J. Jørgensen ib., Christen Jacobsen ib., P. Marthe Kirstine Henriksd. ib. og moderen selv.
HD af Enken Karen Christensdatter.

f. 21/6-1838. dbt. 2/9-1838. Anders Gundersen und. Borrestad og Karen Andersdatters Anne Elise. Fadd: Niels Andersen Bakken og Kone Karen Gundersd., Niels Tollefsen und. Sølie og Karen Gundersd. ib. HD af Kittel Riis.

f. 12/4-1838. dbt. 2/9-1838. Lehnsmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea født Lunds Else Helene. Fadd: Garvermester John Olsens Kone Sara Elisabeth Lund i Skien, Jfr. Grethe Maria Lund, Handelsbetient Christian Fredrik Haraldsen i Skien, Garver Ole Peter Holm ib., og Niels Egedius Gasmann Foss. HD af Klokker Lund.

f. 21/6-1838. dbt. 13/9-1838. Jens Torstensen Riis paa BbKlev og Kirsten Tollefsdatters Ingeborg Sophie. Fadd: Daniel Pedersens Kone Grethe Wøllers, BbKlev, P. Karen Anundsd. i Skien, Harald Halvorsen ib., Hans Johnsen BbKlev, Christopher Nielsen ib.
HD af Madame Amundsen.

f. 14/8-1838. dbt. 16/9-1838. Johannes Larsen und. Fossum og Maren Nielsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Rasmus Nielsen, Søren Henriksen, Harald Hansen og Kone Karen Sørensd., P. Inger Maria Eriksd., alle fra Fossum.

f. 18/7-1838. dbt. 16/9-1838. Halvor Olsen S. Brækkejord og Gjertrud Dorthea Sondresdatters Dorthea. Fadd: Andreas Andersen S. Brækkejord, Andreas Bertelsen ib., Hans Aslaksen Berg ib., Skrødder Schous Kone Maren Gurine Hansd. ib., P. Ingeborg Halvorsd. ib.

f. 30/8-1838. dbt. 23/9-1838. Niels Andersen Skyer og Ragnild Helgesdatters Helvig. Fadd: Michel Olsen Ballestad, Lars Andersen ib., Hans Olsen Smøkkerød i Eidanger, Ellef Helgesens Kone, Elen Jacobsd. Buer i Eidanger, P. Ingeborg Andersd. i Skien.

f. 28/7-1838. dbt. 23/9-1838. Jacob Jensen Liestul i Luxefield og Berthe Cathrine Olsdatters Ingeborg. Fadd: Fredrik Hansen i Skien og Kone Helvig Helgesd., P. Ingeborg Torkildsd. Liestul, Ole Torkildsen ib., Halvor Jensen Doxrød.

f. 6/6-1838. dbt. 19/8-1838. Isak Pedersen Rustad und. N. Brække og Helge Olsdatters Ole. Fadd: Halvor Andersens Kone Elen Larsd. Berg, P. Marthe Olsd. i Skien, Ole Olsen N. Brække, Halvor Olsen i Skien, Ole Isaksen Brækkejord.
HD af Ragnild Løberg.

f. 7/8-1838. dbt. 26/8-1838. Niels Jensen Lien und. Fossum og Jørgine Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Isak Sørensen BbKlev, Hans Nielsen Fossum, Gunder Jensen Lien und. Fossum, P. Marthe Rasmusd. und. Strømdal, P. Dorthe Maria Jensd. ib.

f. 2/8-1838. dbt. 26/8-1838. Ole Fredriksen Møllerhuuset und. Ballestad og Ingeborg Larsdatters Lars. Fadd: Hans Andersens Kone, Anne Kirstine Larsd., P. Maren Fredriksd. Mæla, Lars Olsen und. Ballestad, Niels Thorsen ib., Michel Olsen ib.

f. 13/4-1838. dbt. 26/8-1838. Peder Jensen und. Hynie og Karen Jansdatters Jan. Fadd: Christen Jensen und. Fossum, Niels Sivertsen ib., Zacharias Nielsen ib., Christopher Olsens Kone Ingeborg Johnsd. ib., P. Anne Dorthea Jensd. ib.
HD af Kirsten Hansd. ved Fossum.

f. 28/6-1838. dbt. 26/8-1838. Peder Knudsen BbKlev og Fredrikke Larsdatters John Peter. Fadd: Isak Eriksens Kone Anne Torgersd. BbKlev, P. Olava Tollefsd. i Skien, Ole Olsen Grinie, BbKlev, Andreas Nielsen ib., Knud Pedersen ib.

f. 13/6-1838. dbt. 26/8-1838. Isak Tollefsen Follestad og Anne Kirstine Olsdatters Olaus. Fadd: Jacob Olsen Fossum, Ole Andersen Follestad, Halvor Olsen i Skien, Adamine Hansd. Follestad, Anne Olsd. ibid.

f. 7/5-1838. dbt. 2/9-1838. Anders Hansen Fossum og Christine Christophersdatters Hans Andreas. Fadd: Erik Lorentzen Fossum, Niels Jensen ib., Børre Jørgensen Semb og Kone Maren Thurine Hansd., P. Maria Hansd. Fossum.
HD af Hans Knudsens Kone.

f. 17/7-1838. dbt. 2/9-1838. Gunder Stenuldsen und. Hougen og Marie Christensdatters Gunder. Fadd: Anders Kittelsen Grønnerød, Niels Gundersen Buer, Anders Gundersen Meen, P. Anne Johannesd. Skyer, P. Berthe Nielsd. ibid.

f. 30/6-1838. dbt. 9/9-1838. Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Maria Olsdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Oterholt, Østen Larsen Dyrkold, Christen Christophersen ib., P. Gunild Olsd. ib. og Anne Olsd. ib.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 11/8-1838. dbt. 9/9-1838. Even Eriksen Gulseth og Gunild Haraldsdatters Ole. Fadd: Lars Gundersen Gulseth og Kone Anne Larsd., Kittel Nielsen Falkum, Hans Sørensen und. Gjerpen lille, P. Anne Christophersd. Gulseth.

f. 28/8-1838. dbt. 16/9-1838. Christen Rasmussen S. Mælum og Anne Kirstine Larsdatters Rasmus. Fadd: Lars Rasmussen Fossum, Hans Rasmussen ib., Gunder Børresen Mæla, Hans Rasmussens Kone, Magrethe Hansd. Fossum, P. Maren Rasmusd. ib.

f. 16/7-1838. dbt. 16/9-1838. Aslak Pedersen Borgeskoven og Kirsten Olsdatters Ole. Fadd: Lars Olsen Gusfred af Eidanger, Anders Olsen ib., P. Anne Marie Olsd. ib., Mathias Olsen Oseb., Else Olsd. Holte i Eidanger. HD af Kittel Riis.

f. 14/7-1838. dbt. 23/9-1838. Halvor Haraldsen Biørndalen und. Bøe og Anne Evensdatters Harald. Fadd: Christian Johannesen und. Fossum, Niels Jensen ib., Jens Nielsen Lie (Lien?), Christian Nielsens Kone Anne paa Biørndalen, P. Anne Haraldsd. ib.

f. 28/8-1838. dbt. 7/10-1838. Niels Jacobsen und. Skogsrød og Karen Isaksdatters Ole. Fadd: Rejer Andersens Kone Anne Isaksd. BbKlev, P. Gunild Pedersd. Øde-Sneltvedt, Peder Johnsen Løberg, Anund Isaksen Skogsrød, Even Larsen Rødningen.
HD af Gunder Løbergs Kone.

f. 8/3-1838. dbt. 23/9-1838. Procurator Søren M. Blom, Falkum og Christiane Blom født Wessels Christiane Mathilde. Fadd: Frue Borchsenius, Kluve (Klyve?), Jomfr. Dorthea Bentzen, Skibscapit. Christian Blom, Kontorist Niels Chr. Nielsen, Faderen selv.
HD af Præsten Rode.

f. 29/8-1838. dbt. 7/10-1838. Gunder Andersen und. Borrestad og Anne Johannesdatters Gunhild Kirstine. Fadd: Ole Andersen i Follestad, Torjus Engebregtsen Borrestad, P. Inger Johannesd. Porsgrund, Maren Gundersd. und. Borrestad, Faderen selv.
HD af Skoleholder John Jacobsen.

f. 1/8-1838. dbt. 7/10-1838. Peder Hansen Meen og Anne Isaksdatters Gurine. Fadd: Gregorius Isaksen Grini, Ole Andersen ib., Peder Jacobsen fra Laurvig og Kone Gunild Kirstine Hansd., P. Ingeborg Isaksd. Grinie. HD af Torgrim O. Ballestad.

f. 24/5-1838. dbt. 7/10-1838. Anders Arvesen Oseb. og Karen Madsdatters Karen Andrea. Fadd: Jens Torkildsens Kone Elen Dorthea Christophersd. Oseb., P. Anne Karine Pedersd. ib., Christopher Steffensen ib., Knud Andersen ib., Thomas Halvorsen ib.
HD af Torgrim Ballestad.

f. 30/8-1838. dbt. 7/10-1838. Anders Olsen Sneltvedt og Johanne Halvorsdatters Kirsten. Fadd: Einer Olsen Sneltvedt, Johannes Halvorsen og Isak Halvorsen under Frogner, Einer Sneltvedts Kone, Gurine Larsd., P. Karen Olsd. Sneltvedt.
HD af Ragnild Løberg.

f. 30/8-1838. dbt. 14/10-1838. Christopher Johannesen Løkenberg, S. Brækkejord og Kirsten Christensdatters Elen Gurine. Fadd: Erik Simonsens Kone Anne Jacobsd. S. Brækkejord, P. Elen Magrethe Christensd. i Skien.Isak Gjertsen Gjemsøe Kloster, Andreas Nielsen i Skien, Isak Larsen N. Brækkejord.

f. 24/5-1838. dbt. 28/10-1838. Anders Evensen und. Aarhuus og Andrea Andersdatters Ingeborg Helene. Fadd: Jens Andersen Aarhuus, Even Henriksen Fossum, Jens Nielsen Aarhuus, Niels Andersens Kone, Anne Kirstine Thorsd. Aarhuus, P. Karen Thorsd. i Skien.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 20/9-1838. dbt. 4/11-1838. Johannes Andersen Kleven (und. Bøe) og Berthe Maria Andersdatters Maren. Fadd: Halvor Engebregtsens Kone Anne Maria Eriksd. Doxrød, P. Anne Halvorsd. ib., Anders Johannesen Grønsten, Mads Andersen ib., Niels Halvorsen Lysa.
HD af Ole Johnsens Kone Kirsten K........(?).

f. 29/9-1838. dbt. 4/11-1838. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Berthe Maria. Fadd: Niels Nielsens Kone, Karen Nielsd. Kleven, P. Thurine Sigurdsd. ib., Zacharias Jensen ib., Daniel Gregoriussen Lyngaasen, Niels Jensen Kollen i Slemdal.
HD af Halvor Thorbiørnsen Putten.

f. 5/8-1838. dbt. 4/11-1838. Lars Kittelsen Grønnerød og Berthe Kirstine Hansdatters Inger Andrea. Fadd: Farger Isak H. Nærum, Brækkejord, Engebregt Hansen Nærum i Porsgrund, Anders Kittelsen Grønnerød, Jacob Hansens Kone, Ragnild Eriksd. Nærum, P. Karen Larsd. BbKlev.

f. 17/8-1838. dbt. 4/11-1838. Aslak Pedersen Fossum og Anne Maria Borgersdatters Marthe Gurine. Fadd: Borger Engebregtsens KoneMarthe Kirstine Einersd. Fossum, P. Marthe Borgersd. i Skien, Lars Iversen Fossum, Jacob Olsen ib., Engebregt Borgersen ib., Olaus ....(?) i Skien. HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 6/5-1838. dbt. 7/10-1838. Halvor Christophersen Skiold, Aasen und. Tufte og Anne Olsdatters Christopher. Fadd: Morten Orekaasens Kone, Anne Halvorsd. und. Oterholt, P. Karen Jacobsd. Teien und. Moe, Torkild Olsen Aasen, Halvor Knudsen Aasen und. Tufte, Christian Olsen Eriksrød. HD af Ole Olsen Oterholt.

f. 29/8-1838. dbt. 14/10-1838. Jacob Pedersen Lund og Birgitte Hansdatters Ole. Fadd: Gunuld Sembs Kone, Marthe Tolfsd., P. Thurine Tovsd. ib., Halvor Andersen N. Brækkejordet, Anders Halvorsen ib., Faderen selv.

f. 19/9-1838. dbt. 14/10-1838. Anders Jacobsen Meen og Marthe Nielsdatters Hans. Fadd: Niels Strømdals Kone Magrethe Nielsd., P. Berthe Nielsd. Meen, Lars Jacobsen Meen, Isak Olsen Nærum, Lars Knudsen Buer.

f. 16/9-1838. dbt. 14/10-1838. Farver Isak Hansen Nærum paa N. Brækkejord og Birthe Eriksdatters Johan Anthon. Fadd: Kiøbmand A. Kiærs Kone Lene Johannesd. i Skien, P. Anne Eriksd. Bøhle, Børsemager Larsen i Skien, Bogbinder J. Melgaard ib., Erik Eriksen Ballestad, Engebregt Hansen Nærum i Porsgrund.

f. 2/8-1838. dbt. 14/10-1838. Niels Torbiørnsen Løberg og Berthe Torbiørnsdatters Johan.  Fadd: Lars Johannesens Kone, Kirsten Torbiørnsd. und. Løberg, P. Marie Gundersd. ib., Niels Anundsen ib., Thomas Gundersen Løberg, Rasmus Pedersen Blegebakken.

f. 1/10-1838. dbt. 21/10-1838. Johan Erboe Solvesen Øde-Sneltvedt og Ingeborg Larsdatters Engebregt. Fadd: Solve Engebregtsen Grinie, og Kone Marthe Sørensd., Einer Olsen Sneltvedt, Niels Solvesen Gjerpen, Marthe Jonsd. (Marthe Jensd?) Øde-Sneltvedt.

f. 5/1-1838. dbt. 26/10-1838. Proprietair Herman Bagger og Marthe Elise fød Winthers Nicolay Abraham Holten. Fadd: Enkefrue Schwach i Skien, Jomfr. Else Blom ib., Kiøbmand Halvor Stockmann, Bogtrykker Feilberg ib., Adjunkt Mulertz ib. HD af Rode.

f. 10/10-1838. dbt. 4/11-1838. Niels Gundersen N. Brækkejord og Anne Andersdatters Johan Christian. Fadd: Gjert Andersen og Kone Mari Larsd. af Solum Sogn, P. Anne Maria Gundersd. Brækkejord, Ole Thorsen ib., Hans Halvorsen Riis ib.

f. 12/9-1838. dbt. 4/11-1838. Thomas Lassesen Dahle, Oseb. og Birgitte Dorthea Eriksdatters Erik. Fadd: Knud Eriksen Oseb., Hans Michelsen ib., Abraham Jacobsen und. Borge, P. Grethe Caroline Olsd. Oseb., moderen selv.
HD af Torgrim Olsen Ballestad (Osebakken).

f. 9/10-1838. dbt. 4/11-1838. Jørgen Hansen Paus, Follestad og Nicoline Sophie Jensdatters Hans. Fadd: Svenke Larsen Follestad, Niels Jensen af Skien, Martin Hansen ib., Hans Jørgensens Kone, Marthe Mathiasd. i Skien, P. Maren Hansd. ib.

f. 19/10-1838. dbt. 11/11-1838. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Lars. Fadd: Kittel Olsen Løberg og Kone Ingeborg Johnsd., P. Karen Jensd. ib., Peder Johnsen Løberg, Lars Olsen Løberg.

f. 4/10-1838. dbt. 11/11-1838. Halvor Olsen N. Aas og Maren Simonsdatters Simon. Fadd: Niels Olsen Stulen, Lars Olsen Aas, Aslak Halvorsen ib., Niels Olsens Kone, Inger Simonsd. Stulen, P. Anne Helvig Olsd. Aas.

f. 12/10-1838. dbt. 11/11-1838. Svend Olsen Fossum og Marthe Olsdatters Anne Maria. Fadd: Rasmus Halvorsens Kone, Marthe paa Fossum, P. Dorthea Olsd. i Skien, Christian Halvorsen Fossum, Søren Henriksen ib., Christen Olsen ib.

f. 26/9-1838. dbt. 11/11-1838. Ole Olsen Houkeroe og Maren Jacobsdatters Ingeborg. Fadd: Peder Jacobsen Holm, Isak Christensen ib., Niels Aslaksen Orekaas, Enke Magrethe Olsd. Holm, P. Ingeborg Jacobsd. Teien.

f. 29/8-1838. dbt. 18/11-1838. Halvor Torstensen Skilbred og Maren Magrethe Isaksdatters Pernille. Fadd: Anders Olsen Skilbred, Niels Sigurdsen ib., Isak Aslaksen Langerød, P. Anne Gurine Halvorsd. Skilbred og moderen selv.

f. 7/8-1838. dbt. 18/11-1838. Underofficer Jacob Knudsen BbKlev og Anne Berthea Johannesdatters Kirsten Marie. Fadd: Ole Follougs Kone Berthe Kirstine Olsd. BbKlev, P. Andrea Olsd. ib., John Knudsen i Skien, Gunder Thomassen Folloug, BbKlev, Ole Andersen Usterud ib., Niels Hansen Folloug, Anders Pedersen Limie og Daniel Meyer i Skien.

f. 26/8-1838. dbt. 25/11-1838. Niels Pedersen und. N. Wenstøb og Anne Halvorsdatters Maren Karine. Fadd: Peder Pedersens Kone, Kari Olsd. und. Wenstøb, P. Anne Kirstine Pedersd. ib., Daniel Pedersen Bratsberg, Aslak Pedersen Wenstøb, Abraham Pedersen ib.

f. 9/9-1838. dbt. 18/11-1838. NB. Hans Andersen Borrestadholmen og Anne Magrethe Jacobsdatters Andreas. Fadd: John Andersens Kone Karen Borgersd. und. Meen, P. Kirsten Andersd. Buer, Gunder Knudsen Hougen, Niels Andersen BbKlev, Faderen selv.
HD af John Jacobsen Ballestad. Døde paa Veien til Kirken umiddelbart før Daabsforretningene.

f. 14/9-1838. dbt. 18/11-1838. Ole Tolvsen Aashammer og Karen Kirstine Olsdatters Halvor. Fadd: Hans Tolvsens Kone, Inger Johnsd. Aashammer, P. Inger Halvorsd. und. Hynie, Halvor Tolvsen ib., Halvor Halvorsen ib., Anders Johnsen Wenstøb.
HD af Halvor Abrahamsen Hoppestad.

f. 10/10-1838. dbt. 18/11-1838. John Larsen BbKleven og Cathrine Kittelsdatters Carl Johan. Fadd: Niels Larsen BbKlev, Elias Andersen ib., Lars Nielsen ib., P. Berthe Marie Thomasd. ib. og moderen selv.

f. 22/10-1838. dbt. 25/11-1838. NB. Halvor. Uk. Halvor Halvorsen Skottland und. Hynie og P. Ragnild Maria Nielsd. und. Mæhla. Fadd: Ole Nielsen og Kone Anne Haavaldsd. Mæhla, P. Anne Kirstine Jensd. i Skien, Anund Jensen Mæhla, Hans Nielsen und. Lie.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie. Uægte. Opgivet af Barnets moder.

f. 24/11-1838. dbt. 9/12-1838. Johannes Larsen BbKlev og Ingeborg Maria Larsdatters Lars. Fadd: Anund Isaksens Kone, Berthe Larsd. Skogsrød, P. Karen Larsd. Svarttangen, Svenke Larsen BbKlev, Knud Larsen Bratsbergskov, Ole Larsen Svarttangen.

f. 6/11-1838. dbt. 12/12-1838. Paul Paulsen Follestad og Anne Halvorsdatters Peder. Fadd: Snedker Gullichsens Kone Anne Jensd. i Skien, P. Karen Pedersd. ib., Thobias Pedersen ib., Paul Pedersen ib., Ole Rasmussen ib.

f. 24/9-1838. dbt. 16/12-1838. Ole Olsen N. Brækkej. og Inger Isaksdatters Ole. Fadd: Isak Pedersen Rustad, Halvor Olsen i Skien, Kittel Olsen BbKlev, P. Anne Isaksd. N. Brække, P. Berthe Maria Knudsd. Gaupaasen.

f. 12/11-1838. dbt. 16/12-1838. John Pedersen Ballestad og Sigrid Jensdatters Peder. Fadd: Svend Knudsen Liens Kone Dorthe Pedersd. und. Meen, P. Maren Anundsd. Braanan und. Ballestad, Ole Christensen og Jens Anundsen ib., Faderen selv.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 28/11-1838. dbt. 23/12-1838. Hans Isaksen und. S. Frogner og Inger Andersdatters Andreas. Fadd: Hans Rasmussen und. Frogner og Kone Maren Christophersd., P. Martine Hansd. ib., Johannes Halvorsen ib., Johannes Johnsen Bratsbergskoven.

f. 26/11-1838. dbt. 26/12-1838. Peder Johnsen und. Foss og Inger Pedersdatters Johan. Fadd: Isak Gundersens Kone, Karen Johnsd. Fossum, P. Kirstine Jensd. und. Foss, Anders Andersen Myhren und. Nøglegaard, Halvor Rasmussen Jønnevald, Niels Jansen Hoppestad.

f. 25/7-1838. dbt. 26/12-1838. Smed Stian Michelsen Oseb. og Magdalene Nielsdatters Martin Eduard. Fadd: Hans Michelsens Kone, Anne Maria Jacobsd. af Solum Sogn, P. Inger Nielsd. Oseb., Hans Wetlesen, Søren Olsen og Simon Andersen ib., Gunder Isaksen Borgeskoven. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 2/11-1838. dbt. 9/12-1838. Johannes Hansen Fossum og Karen Hansdatters Aslaug Maria. Fadd: Christopher Olsen, Johannes Henriksen, Henrik Eriksen, P. Maren Christiansd. Alle paa Fossum, moderen selv. HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 28/7-1838. dbt. 9/12-1838. Anders Tollefsen Kolkind og Anne Lisbeth Iversdatters Karen Kirstine. Fadd: Augen Tollefsen Ballestad, Halvor Borgersen und. Bratsberg, John Johnsen Kolkind, P. Ingeborg Borgersd. und. Bratsberg, P. Kirsten Borgersd. Hougen.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 30/10-1838. dbt. 9/12-1838. Ellef Olsen Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsdatters Karen Marie. Fadd: Peder Engebregtsens Kone Johanne Maria Larsd., P. Ingeborg Kirstine Engebregtsd., Lars Madsen. Alle fra Fossum, Christen Madsen und. Bøe, Ole Olsen Holm.

f. 10/10-1838. dbt. 9/12-1838. NB. Berthe Andrea. Uk. Ole Nielsen i Skien og Pigen Maren Ellefsd. Svarverplads und. Tufte. Fadd: Anders Andersen und. Nøglegaard og Kone Karine Pedersd., Anders Ellefsen Hynie, Hans Hansen Kleven, P. Ingeborg MariaEllefsd. i Skien. Uægte; Anmeldt af Ellef Olsen Svarverplads.

f. 11/10-1838. dbt. 16/12-1838. Halvor Olsen Eriksrød og Anne Jacobsdatters Karen Dorthea. Fadd: Ole Gunuldsen und. Tufte, Christian Olsen Eriksrød, Jacob Thomassen und. Eriksrød, P. Karen Olsd. ib., Karen Jacobsd. Teien und. Moe. HD af Ole Oterholt.

f. 21/9-1838. dbt. 16/12-1838. Lars Lorentzen Fossum og Inger Kirstine Engebregtsdatters Pauline Gurine. Fadd: Christopher Larsen, Erik Lorentzen, Niels Jensen Lien, P. Andrea Lorentzdatter. Alle paa Fossum, moderen selv.

f. 17/9-1838. dbt. 16/12-1838. NB. (Tvillinger). Aslak Olsen Moe og Maria Olsdatters Maria. Fadd: Daniel Olsen Moe, Halvor Olsen Sæteret, Moe, P. Gunild Olsd. Oterholt, moderen selv. HD af Skoleholder Ole Oterholt (begge).

f. 17/9-1838. dbt. 16/12-1838. NB. (Tvillinger). Aslak Olsen Moe og Maria Olsdatters Maren. Fadd: Andreas Olsen Moe, Halvor Reiersens Kone, Kari Olsd. und. Foss, P. Anne Olsd. Oterholt, Halvor Olsen Eriksrød.

f. 15/5-1838. dbt. 16/12-1838. Ole Olsen Solum i Luxefield og Anne Sophie Hansdatters Ingeborg Maria. Fadd: Isak Sørensen Nykaas, Niels Solvesen Gjerpen, Christian Larsen Westermoe, Karen Kirstine Bæruldsd. Nykaas, P. Maren Johnsd. Gjerpen.
HD af Anders Knudsen Øgter.

f. 16/10-1838. dbt. 16/12-1838. Skipper Thomas Ludvigsen, Oseb. og Ulrikke fød Bendixens Magrethe Dorthea. Fadd: Hr. Frantz Bendixen, Oseb., Herman Ludvigsen i Skien, Jørgen H. Ludvigsen ib., Jomfr. Ida Olsen fra Christiania, moderen selv.
HD af gjordemoderen Jfr. Olsen.

f. 30/10-1838. dbt. 26/12-1838. Lars Rasmussen Hynie og Maren Karine Hansdatters Gerhardine. Fadd: Niels Hansen Høyer, Jens Hansen og Christian Hansen, P. Anne Hansd. Alle paa Fossum, moderen selv.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 13/11-1838. dbt. 26/12-1838. Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters Anne Maria. Fadd: Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Engebregt Solvesen ib., Halvor Thorbiørnsen Putten, P. Marthe Thorsd. og Ingeborg Thorsd. Gjerpen.
Hjemmedøbt af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 21/9-1838. dbt. 29/12-1838. Ole Olsen Meenstad og Karen Nielsdatters Christine. Fadd: Hans Rasmussens Kone, Maren Christophersd. und. Frogner, P. Berthe Jacobsd. i Porsgrund, Isak Isaksen und. Borrestad, Gunder Knudsen Hougen, Rasmus Nielsen i Porsgrund.
HD af Skolelærer Johan Jacobsen.

f. 8/10-1838. dbt. 26/12-1838. Materialskriver paa Fossum, Christen Larsen og Karen Engebregtsdatters Engebregt Carl. Fadd: Engebregt Engebregtsens Kone, Inger Maria Sørensd. Skavan, P. Andrea Jacobsd., John Foss, Lars Iversen, Peter Engebregtsen, Alle paa Fossum. HD af Skolelærer Hans Grinie.

f. 11/10-1838. dbt. 26/12-1838. Lars Isaksen Fløtterød og Caroline Fredrikke Muddriks Isak. Fadd: Niels Isaksen Ødegaard, Lars Hansen Oseb., Rasmus Nielsen Fløtterød, P. Birthe Isaksd. Borrestad, P. Kirsten Dorthea Isaksd. Borrestadholmen.
HD af Skolelærer Hans Sivertsen Riis.

f. 26/11-1838. dbt. 26/12-1838. Erik Helgesen Gulseth og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Jacob Andersens Kone Berthe Olsd. Tyskland, P. Gurine Pedersd. Wenstøb, Svend Helgesen Gulseth, Hans Helgesen ib., Jacob Hansen Wenstøb.

f. 11/11-1838. dbt. 26/12-1838. Iver Jacobsen Oseb. og Thurine Larsdatters Jacob. Fadd: Jens Jacobsen Hægna und. Sølie, Isak Jacobsen Skrubberød, Knud Larsen Ødegaard, Engebregt Bækkevalds Kone, Kari Larsd., P. Kirsten Jacobsd. Skrubberød.

f. 5/4-1838. dbt. 30/12-1838. Skomager Lars Jacobsen und. Grinie og Grethe Sophie Andreasdatters August. Fadd: Østen Andersen Mæhla, Ole Larsen Aarhuus, Niels Abrahamsen Wattenberg, Børsemager Larsens Kone Maren Hansd. i Skien, P. Erika Ødegaard ib.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 15/11-1838. dbt. 30/12-1838. Halvor Hansen Tufte og Inger Karine Andersdatters Niels. Fadd: Harald Andersen Wenstøb, Gunder Andersen Limie, Hans Handen Ramsaas, Ole Hansens Kone Kirsti Larsd. Ramsaas, P. Marie Hansd. Biørndalen.
HD af Gregorius Tufte.

f. 17/6-1838. dbt. 1/1-1839. Rasmus Pedersen N. Brækkej. og Ingeborg Johnsdatters Rasmus. Fadd: Jens Johannesen Brækkej., Jens Christian Gullichsen ib., Claus Abrahamsen ib., P. Dorthea Anne Olsd. i Skien, P. Anne Dorthea Rasmusd. Foss.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 21/9-1838. dbt. 30/12-1838. Ole Jahnsen Kaasa af Limie og Guro Olsdatters Andreas. Fadd: Halvor Olsen Mustvedt og Kone Maria Olsd., P. Ingeborg Olsd. Sætret, Jørgen Olsen Hobæk, Jørgen Olsen Kaasa. HD af Faderen.

f. 17/12-1838. Peder Evensen S. Brækkejord og Wivike Gundersdatters Andreas. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen, døde før (Daabens) Konfirmation.

f. 11/10-1838. dbt. 6/1-1839. Simon Hansen Nyegaard und. Meen og Ingeborg Kirstine Hansdatters Hans Jacob. Fadd: Jacob Hansen Nærum, Engebregt Hansen i Porsgrund, Isak Olsen Nærum, Isak Hansens Kone, Berthe Eriksd. N. Brækkej., P. Anne Eriksd.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 27/12-1838. dbt. 13/1-1839. Harald Andersen Wenstøb, Petersborg og Maren Hansdatters Hans. Fadd: Niels Hansen Wenstøb, Mads Hansen Kuttere, Gunder Andersen Limie, Halvor Houens Kone Inger Karine Andersd. Tufte, P. Maren Andersd. Limie.

f. 23/8-1838. Johannes Mathiesen Gaasehølen und. Tufte og Anne Andersdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Ole Oterholt. Død før Daabens Konfirmation.

f. 1/10-1838. dbt. 23/12-1838. John Andersen S. Wenstøb og Maren Olsdatters Inger Andrea. Fadd: Morten Eriksen und. Mæhla og Kone Anne Halvorsd., Gunder Evensen Wenstøb, Christen Olsen Fossum, P. Anne Johnsd. Grinie.
HD af Skolelærer Anders Lie.

f. 28/9-1838. dbt. 26/12-1838. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Jacobsdatters Martine. Fadd: Jacob Jensens Kone, Ingeborg Hansd. Gulseth, P. Kirsten Nielsd. Strømdal, Gunder Børresen Mæla, Børre Jacobsen Gulseth, Lars Nielsen Aarhuus.
HD af Kirkesanger Lund.

f. 3/12-1838. dbt. 26/12-1838. Børre Jørgensen Semb og Maren Hansdatters Elen Elise. Fadd: Anders Hansen Fossum, Sigvald Anundsen Mæla, Henrik Torstensen Semb, Anders Pedersens Kone Berthe Hansd. i Graaten, P. Marthe Gundersd. Semb.

f. 21/11-1838. dbt. 26/12-1838. Simon Nielsen N. Wenstøb og Karen Gurine Christiansdatters Karen. Fadd: Ole Christensen Hoppestad, Niels Christiansen Limie, Niels Nielsen Rødningen i Slemdal, Peder Anundsens Kone, Maren Christiansd. af Solum Sogn, P. Karen Kirstine Sigurdsd. und. Tufte.

f. 5/12-1838. dbt. 27/12-1838. Knud Hansen, Oseb. og Kirsten Jensdatters Anne Berthea. Fadd: Lars Hansens Kone, Faderen, P. Maria Jensd. i Porsgrund, Hans Engebregtsen, Jens Jensen og Anders Jensen, Oseb.
HD af Skolelærer Torgrim Ballestad.

f. 23/12-1838. dbt. 30/12-1838. Niels Jensen Oterholt og Kirsten Gundbiørnsdatters Gunild Maria. Fadd: Peder Jensen Dybedal og Kone Svennoug Gundbiørnsd., P. Pige Karen Gundbiørnsd. Moe(?), Lars Jensen Teien, Ole Olsen Oterholt.

f. 12/10-1838. dbt. 30/12-1838. Halvor Olsen und. Kolkind og Kirsten Isaksdatters Ingeborg. Fadd: Peder Christensen Bratsbergskoven, Hans Christensen ib., Anders Christensen ib., P. Karen Isaksd. og Gurine Isaksd. i Skien.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 24/10-1838. dbt. 1/1-1839. Niels Larsen Holm og Karen Jensdatters Karen. Fadd: Halvor Holms Kone, Sara Larsd., P. Karen Larsd. Moe, Peder Jensen Grumstulen, Peder Larsen Moe, Lars Jensen und. Moe.

f. 27/10-1838. dbt. 30/12-1838. Ole Andersen Usterud og Marthe Larsdatters Johanne Magrethe. Fadd: Sivert Pedersens Kone, Karen Gundersd. BbKlev, P. Johanne Marie Torkildsd. i Skien, Smed Jacob Eriksen, Ole Olsen Grinie, Knud Isaksen Bommen, alle paa BbKlev.

f. 19/9-1838. dbt. 6/1-1839. Ole Olsen Tveten og Anne Aslaksdatters Karen. Fadd: Halvor Ellingsen Sukken og Kone Ingeborg Aslaksd., P. Ingeborg Gregersd. Tveten, Ole Olsen Kullebund, Hans Johnsen Kikut. HD af Ole Jahnsen Kaasa.

f. 14/12-1838. dbt. 13/1-1839. Anders Andersen BbKlev og Inger Magrethe Pedersdatters Olava. Fadd: Peder Sivertsens Kone, Thore Olsd. BbKlev, P. Ingeborg Pedersd. ib., Sivert Pedersen ib., Daniel Pedersen ib., Hans Andreas Olsen ib.

f. 20/6-1838. dbt. 25/1-1839. Kiøbmand Edvard Hald, Oseb. og Kone Marie Dorthea Petronelle fød Floods Elise Martine. Fadd: Artilleriecapit. K. Flood fra Christiania, Konsul Jørgen Flood Porsgrund, Kiøbmand H. E. Møller, Aakre og Riisse i Porsgrund, Madame Inger Flood, Jomfr. Johanne Marie Hald, Oseb. HD af Jomfr. Olsen (Gjordemoder).

f. 10/12-1838. dbt. 10/2-1839. Elias Hansen Follestad og Marthe Hansdatters Hans Olaus. Fadd: Hans Hansens Kone, Anne Hansd. Brevig, Elen Jacobsd. i Skien, Jacob Jacobsen ib., Halvor Hansen Graaten, Andreas Berthelsen BbKlev.

f. 8/3-1838. dbt. 10/2-1839. Christian Christiansen und. N. Brække og Georgine Pedersdatters Lars. Fadd: Rasmus Risings Kone, Ingeborg Jansd. Brækkej., P. Anne Hansd. ib., Ole Johannesen ib., Jens Johannesen ib., Jens Torkildsen ib.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 6/12-1838. dbt. 17/2-1839. Peder Engebregtsen und. Aarhuus og Berthe Olsdatters Gunder. Fadd: Even Eriksen Gulseth og Kone Gunild Haraldsd., Engebregt Gundersen Fossum, Niels Andersen Wenstøb, P. Ingeborg Kirstine Gundersd. Fossum.

f. 18/12-1838. dbt. 17/2-1839. NB. Hans. Pigen Ingeborg Anundsd. paa Fossum angiver som Barnefader Uk. Mads Hansen Kuttere. Anmeldt af Barnets Moder. Andet Leiermaal.
Fadd: Niels Sigurdsen Skilbred og Kone Anne Magrethe Zachariasd., Christian Halvorsen Fossum, Søren Henriksen ib., P. Dorthea Olsd. i Skien.

f. 3/10-1838. dbt. 10/3-1839. Christian Christiansen BbKlev og Ingeborg Maria Nielsdatters Martin Nicolay. Fadd: Niels Olsens Enke, Magnild Jensd., P. Nilsine Nielsd., Ole Nielsen, Gunder Aslaksen, alle paa BbKlev, Hans Nielsen Kolkind.

f. 27/2-1839. dbt. 1/4-1839. Aslak Olsen Gaasehølen und. Aas og Maren Larsdatters Lars. Fadd: Isak Halvorsens Kone, Torberg Gundersd. Kaasa, P. Maren Olsd. Gaasehølen, Ole Johnsen Furuvald, Jens Olsen Gaasehølen, Jens Halvorsen ib.

f. 2/2-1839. dbt. 28/3-1839. Rasmus Olsen S. Rønningen und. Bøe og Mari Andersdatters Jacob. Fadd: Niels Hansen Fossum og Kone Karen Andersd., Lars Olsen Sætret, Ole Johnsen Grumstul, P. Gurine Hansd. Fossum.
HD af Anders Larsen.

f. 14/3-1839. Anders Thorsen Haven und. Hynie og Maria Fredriksdatters Fredrik Jacob. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gjordemoder madame Jacobsen.

f. 10/1-1839. dbt. 14/4-1839. Halvor Johansen Biørndalen Fossum (und. Bøe!) og Inger Andersdatters Andreas. Fadd: Gunder Larsens Kone, Marie Christensd. Fossum, P. Inger Hansd. ib., Ole Peder Jacobsen ibid., Christen Svendsen ib., Daniel Andersen ib.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 14/3-1839. dbt. 14/4-1839. Jacob Madsen und. Fossum og Kirsti Johannesdatters Erik. Fadd: Peder Aslaksen, Svend Sigfredsen, Lars Madsen, alle paa Fossum, Ole Pedersens Kone Karen Johannesd. Bøe, P. Maria Johannesd. ib.

f. 8/12-1838. dbt. 14/4-1839. Halvor Olsen Hougedal i Luxefield og Anne Engebregtsdatters Anders. Fadd: Halvor Isaksen Nykaas, Thomas Jørgensen und. Eriksrød og Kone Berthe Olsd., Jacob Thomassen ib., P. Maren Engebregtsd. und. Moe.

f. 16/4-1839. dbt. 20/5-1839. Niels Pedersen Flittig und. Moe og Kirsten Olsdatters Peder. Fadd: John Olsen Tormodsrød i Slemdal og Kone Karen Olsd., Jacob Torstensen Brændsæter, Peder Nielsen Flittig, P. Ingeborg Olsd. ib.

f. 20/9-1838. dbt. 27/1-1839. Ole Nielsen Oseb. og Birthe Maria Brynildsdatters Mette Marie. Fadd: Jens Meiers Kone, Christine Nielsd., P. Mette Marie Nielsd., Niels Nielsen Lien, Amund Andersen, Hans Sørensen. Alle paa Osebakken.
HD af Skoleholder Torgrim Ballestad (på Osebakken).

f. 20/12-1838. dbt. 27/1-1839. Rasmus Jacobsen Riis og Anne Kirstine Jacobsdatters Kirsten Maria. Fadd: Anders Jacobsen Klep, Simon Jacobsen Sølie, Lars Jacobsen Meen, Kone Karen Jacobsd. Ougestad, P. Anne Maria Haraldsd. Lie.
HD af Hans Sivertsen Riis.

f. 1/1-1839. dbt. 10/2-1839. Svenke Larsen Follestad og Anne Cathrine Olsdatters Maren. Fadd: Anund Isaksens Kone Berthe Larsd. Skogsrød, P. Berthe Marie Johnsd. BbKlev, Lars Sivertsen Enggrav, Lars Larsen i Skien, Hans Rasmussen und. Frogner.

f. 15/12-1838. dbt. 10/2-1839. Niels Stenuldsen Nygaard og Karen Andersdatters Kirstine. Fadd: Anders Jacobsens Kone Marthe Nielsd. Meen, P. Marthe Jacobsd. ib., Niels Gundersen Buer, Anders Nielsen Hasleholt.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 28/1-1839. dbt. 10/2-1839. Knud Larsen Bratsbergskov og Anne Isaksdatters Maren. Fadd: Isak Isaksens Kone, Kirsten Larsd. und. Bratsberg, P. Marthe Jensd. Løberg, Erik Isaksen ib., Even Gundersen BbKlev., Peder Danielsen ib.

f. 16/8-1838. dbt. 17/2-1839. Christen Jacobsen Lie og Maren Magrethe Hansdatters Dorthea Marie. Fadd: Gunder Hansen Oseb., Isak Gundersen ib., Thomas Larsen ib., Hans Eriksens Kone Inger Larsd. ib., P. Karen Eriksd. i Porsgrund.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen (Ballestad).

f. 5/1-1839. dbt. 28/2-1839. Stiger Andreas Paulsen og Anne Dorthea Falkenbergs Johanne Mekarda Claussine. Fadd: Madame Christensen, Jfr. Pauline Ovidia Paulsen, Bogholder John Foss, Marsmester Nicolay Svendsen, Garver Ole Peter Holm, Fuldmægtig J. P. Naumann.

f. 6/12-1838. dbt. 10/3-1839. John Jensen Riiser, Fossum og Kirsten Maria Henriksdatters Caroline. Fadd: Jens Henriksen, Engebregt Gundersen, Andreas Nielsen, Jens Henriksens Kone, Karen Maria Olsd., P. Maria Hansd. alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 4/3-1839. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Nella. Fadd: (Ingen faddere). HD af Niels Klevens Enke. Døde før Hiemmedaabens Konfirmation.

f. 9/1-1839. dbt. 17/3-1839. Christen Olsen Sølie og Inger Maria Rasmusdatters Maren Anne. Fadd: Rasmus Jacobsens Kone, Anne Kirstine Jacobsd. Riis, P. Anne Maria Haraldsd. Lie, Lars Jacobsen Meen, Peder Christophersen und. Øvrum, Mathias Engebregtsen ibid.

f. 3/3-1839. dbt. 1/4-1839. Michel Olsen Ballestad og Ragnild Andersdatters Helvig. Fadd: Hans Olsens Kone, Ingeborg Andersd. Smøkkerød i Eidanger, P. Ingeborg Helgesd. Houkeraas, Ole Olsen Hørta, Ole Andersen Ballestad, Lars Andersen ib.

f. 22/1-1839. dbt. 28/3-1839. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Karen Elise. Fadd: Mathias Gundersens Kone Karine Larsd. Ramsaas, P. Ingeborg Gundersd. Bakken, Anders Olsen Fossjordet, Anders Gundersen und. Borge, Gunder Gundersen Ramsaas.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 6/3-1839. dbt. 20/5-1839. Lars Larsen Kiær og Anne Olsdatters Andreas. Fadd: Isak Larsen Brækkejord, Peder Larsen Kiær, Niels Larsen i Skien, Peder Pedersens Kone, Karen Olsd. Wenstøb, P. Magrethe Larsd. i Skien.
HD af Joh. Solvesen.

f. 12/4-1839. dbt. 20/5-1839. Hans Jacobsen Ballestad og Anne Gundersdatters Gunder. Fadd: John Jacobsen Ballestad, Daniel Jacobsen ib., Halvor Larsen ib., John Jacobsens Kone, Ragnild Engebregtsd. S. Ballestad, P. Anne Hansd. ib.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 23/5-1839. Hans Christensen BbKlev og Ragnild Halvorsdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). HD af Christine Bommen. Død før Daabens Konfirmation.

f. 2/4-1839. dbt. 2/6-1839. Afdøde Lars Thorsen Skiefield og Maren Andersdatters Lars. Fadd: P. Rønnev og Jørran Thorsd. Langerød og Stensrød, Ole Isaksen ib., Lars Larsen Skifield. HD af Lars Jacobsen Langerød.

f. 7/4-1839. dbt. 2/6-1839. Henrik Ellefsen Hægna und. Meen og Gunild Johannesdatters Ellef. Fadd: Isak Andersen und. Meen, Gunder Gundersen Ersøe und. Hougen, Johannes Biørgusen und. Skiefield, Maren Thurine Ellefsd. und. Gjemsøe, Moderen selv.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f.  9/4-1839. dbt. 2/6-1839. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Henrik. Fadd: Halvor Christensens Kone, Ingeborg Halvorsd. Blegebakken, P. Marthe Halvorsd. Fossum, Rasmus Halvorsen ib., Christian Halvorsen ib., Simon Aslaksen und. Bøe.
HD af Skolelærer Hans Isaksen (Grinie).

f. 26/4-1839. Niels Andersen BbKlev og Maren Andersdatters Andreas. Fadd: (Ingen faddere). HD af faderen selv. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 23/5-1839. dbt. 16/6-1839. Christian Nielsen Biørndalen und. Bøe og Anne Abrahamsdatters Niels. Fadd: Hans Nielsens Kone, Aslaug Maria Johnsd. und. Bøe, P. Anne Larsd. ib., Ole Nielsen ib., Christen Nielsen ib., Niels Jensen ib.

f. 23/5-1839. dbt. 16/6-1839. Niels Helgesen Oseb. og Ingeborg Marie Christensdatters Niels Christian. Fadd: Gunder Isaksen Borge, Engebregt Andersen ib., Erik Christiansen Oseb., P. Anne Helene Helgesd. i Porsgrund, moderen selv.

f. 10/5-1839. dbt. 16/6-1839. Niels Hansen Wenstøb og Inger Hansdatters Hans. Fadd: Harald Andersens Kone, Maren Hansd. (Petersd.?), P. Berthe Andrea Nielsd. Strømdal, Jacob Hansen Wenstøb, Gunder Evensen ib., Hans Hansen fra Helgen Sogn (i Holla).

f. 30/5-1839. Hans Rasmussen Fossum og Magrethe Hansdatters Rasmus. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Hans Isaksen. Døde før Hjemmedaabens Konfirmation.

f. 28/3-1839. dbt. 16/6-1839. Ole Olsen Fækjan i Luxefield og Karen Olsdatters Ole. Fadd: Abraham Olsen Høgelie, Knud Olsen Godal, Lucas Aslaksen Stulen, P. Maren Lucasd. og Gunild Lucasd. ib. HD af Ole Knudsen Høglie.

f. 28/5-1839. dbt. 23/6-1839. Christen Madsen und. Bøe og Inger Engebregtsdatters Engebregt. Fadd: Ellef Olsens Kone, Karen Elisabeth Engebregtsd., P. Anne Engebregtsd. i Skien, Peder Madsen, Ole Madsen, begge und. Bøe, Lars Christensen Hoppestad.

f. 3/2-1839. dbt. 1/4-1839. Knud Christophersen und. Ø. (øvre) Sølie og Marthe Eriksdatters Else. Fadd: Peder Jørgensen Ødegaard i Eidanger og Kone, Maren Christophersd., P. Thore Andersd. Svinholt, Jørgen Stribolt Biørntvedt, Mathis Andersen Svinholt.
HD af Skolelærer Hans Sivertsen Riis.

f. 12/3-1839. dbt. 1/4-1839. NB. Anne Kirstine. Pigen Aaste Olsd. fra Hitterdal, Senest i Tieneste paa Aarhuus og Uk. Halvor Nielsen Aarhuus. HD af Kone Inger Hansd. Houkenæsodden i Solum Sogn. 
Fadd: Lars Nielsen Aarhuus, Jens Eliassen ib., Jens Andersen ib., Ole Alfsens Kone, Ingeborg Gullichsd. ib., P. Inger Olsd. ib. Uægte, anmeldt af begge Forældre. Barnet er født i Houkenæsodden paa moderens reise til Hitterdal.

f. 15/11-1838. dbt. 1/4-1839. Arne Isaksen und. Hynie og Ingeborg Madsdatters Johanne Andrea. Fadd: Ole Nielsen Hynie, Halvor Tolvsen und. Hynie, Gunder Nielsen und. Aarhuus, P. Andrea Isaksd. i Skien, moderen selv.
HD af Skolelærer Anders Jensen Lie.

f. 15/12-1838. dbt. 14/4-1839. NB. Marthe Karine. Pigen Karen Olsd. Eriksrød og Uk. Ole Gunuldsen ib. HD af Rønnik Christensen Skriva und. Foss. Uægte. Anmeldt af Barnefaderen og moderens Broder Halvor Olsen.
Fadd: Halvor Olsen Eriksrød og Kone Anne Jacobsd., P. Marthe Pedersd. Holm, Christian Olsen Eriksrød, Halvor Christophersen und. Tufte.

f. 21/3-1839. dbt. 14/4-1839. Hans Nielsen und. Bøe og Aslaug Maria Johnsdatters Maren Thurine. Fadd: Ole Nielsens Kone Kirstine Johannesd. und. Bøe, Christian Nielsen ib., Mads Andersen ib., Ole Nielsen ib., P. Maren Christophersd. ib.

f. 15/3-1839. dbt. 14/4-1839. John Hansen und. Bøe og Gunild Johannesdatters Kirsten. Fadd: Niels Andersens Kone, Thurine Eriksd. und. Bøe, Anders Olsen ibid., Jens Nielsen ib., Østen Gundersen ib., P. Ingeborg Paulsd. ib.

f. 6/2-1839. dbt. 5/5-1839. Erik Pedersen und. Frogner og Karen Nielsdatters Nella. Fadd: Anders Jacobsen Meen og Kone Marthe Nielsd., P. Maren Thronsd. Frogner, Hans Isaksen ib., Hans Sørensen und. Gjerpen lille.
HD af Skolelærer Johan Solvesen.

f. 27/3-1839. dbt. 5/5-1839. John Olsen BbKlev og Marthe Karine Christensdatters Olava. Fadd: Anders Nilsen Lysa i Skien og Kone Maren Larsd., P. Cathrine Jensd. ib., Ole Nielsen BbKlev, Niels Christensen ib.

f. 20/3-1839. dbt. 20/5-1839. Sigvald Anundsen und. Mæhla og Dorthea Pedersdatters Maren Gurine. Fadd: Sivert Anundsen i Porsgrund, Peder Pedersen und. Aarhuus og Halvor Pedersen ib., P. Berthe Olsd. und. Bratsberg, moderen selv.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 4/3-1839. Christen Eriksen Puttekaas af Rising og Berthe Gurine Kittelsdatters Maren Gurine. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Halvor Torbiørnsen Putten. Døde før Hjemmedaabens Konfirmation.

f. 16/3-1839. dbt. 20/5-1839. Hans Andersen Foss lille og Marthe Maria Nielsdatters Thurine Marie. Fadd: Niels Jensen Oterholt, Halvor Gundersen Foss, P. Karen Gundersd. Wenstøb, Begge Forældrene selv.

f. 4/4-1839. dbt. 26/5-1839. Møller Lars Iversen Fossum og Inger Jansdatters Johanne Karine. Fadd: Aslak Pedersens Kone, Anne Maria Borgersd. Fossum, P. Maren Iversd. ib., Christen Larsen, Engebregt Engebregtsen, Thor Nielsen, alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 3/1-1839. dbt. 2/6-1839. Gregorius Nielsen Tufte og Maren Gurine Jansdatters Johanne Helvig. Fadd: Ingeborg Danielsd. Lyngaasen, P. Inger Magrethe Gregoriusd. Tufte, Halvor Nielsen Lyngaasen, Daniel Gregoriussen Lund, Halvor Hansen Tufte.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 11/4-1839. dbt. 23/6-1839. Lars Ellingsen Høimyhr og Inger Karine Nielsdatters Gregorius. Fadd: Halvor Nielsen Lyngaasen og Kone Ingeborg Danielsd., Daniel Gregoriussen ib., Jan Christiansen Limie, P. Christine Christiansd. ib.
HD af Skoleholder Halvor Torbiørnsen Putten.

f. 26/6-1839. dbt. 30/6-1839. Peder Jacobsen Holm og Magrethe Olsdatters Christian. Fadd: Jørgen Olsen Hobæk, Anders Olsen Skilbred, Halvor Olsen Eriksrød, Christen Isaksens Kone, Anne Rasmusd. Holm, P. Karen Jacobsd. Teien (und. Moe).

f. 23/5-1839. dbt. 30/6-1839. Mathis Solvesen N. Brækkejord og Karen Hansdatters Peder. Fadd: Anne Magrethe Solvesd. i Skien, Maren Solvesd. ib., Halvor Olsen Hobæk ib., Anders Halvorsen Brækkej., Gunder Solvesen Blegebakken.

f. 3/5-1839. dbt. 7/7-1839. Peder Christensen und. W. Borge og Magrethe Gundersdatters Gunder. Fadd: Enke Kirsten Larsd. Fahret, Mathis Gundersen og Kone Karine Larsd. Ramsaas, Niels Andersen Bakken, Aslak Pedersen und. Borge.
HD af Skolelærer Kittel Riis.

f. 30/5-1839. dbt. 14/7-1839. John Andersen Brua und. Meen og Karen Pernille Borgersdatters Andreas. Fadd: Halvor Borgersen und. Bratsberg, Isak Borgersen ib., Niels Andersen BbKlev og Kone Maren Andersd., P. Lisabeth Borgersd. i Skien.

f. 4/11-1838. dbt. 14/7-1839. Inderst paa Aarhuus, Anders Andersen Tvedthegna fra Holden og Kone Andrea Pedersdatters Peder. Fadd: Christian Neetz og Kone Magrethe Andersd. und. Tufte, Anders Larsen Falkum, Christen Olsen Fossum, P. Maren Andersd. i Skien.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen (Ballestad paa Osebakken). Barnet er født paa Osebakken.

f. 21/5-1839. Anders Andersen Tysland und. Strømdal og Thone Nielsdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skolelærer Anders Lie. Døde før Hjemmedaabens Konfirmation.

f. 2/4-1839. dbt. 21/7-1839. Engebregt Pedersen BbKlev og Marie Johnsdatters Christopher. Fadd: Erik Paulsens Kone, Anne Karine Jaobsd. af Skien, P. Maria Cathrine Eriksd. ib., Sivert Pedersen BbKlev, Engebregt Jacobsen ib., Ole Andersen Tangen ib.
HD af Faderen selv.

f. 23/3-1839. dbt. 28/7-1839. Peder Johannessen Grinilie i Luxefield og Berthe Karine Olsdatters Ole. Fadd: Niels Pedersens Kone Flittig, P. Ingeborg Olsd. ib., Peder Nielsen ib., Johannes Johannessen Grinilie, Peder Pedersen fra Slemdal.
HD af Anders Hansen Grinilie.

f. 2/5-1839. dbt. 4/8-1839. Niels Jensen Lien und. Bøe og Anne Maria Madsdatters Niels. Fadd: Niels Christophersen Grønsteen, Peder Madsen Bøe, Lars Christensen Hoppestad, Christen Madsens KoneInger Engebregtsd. und. Bøe, P. Maren Christophersd. ib.
HD af Mads Christensens Kone und. Bøe.

f. 12/5-1839. dbt. 4/8-1839. NB. Johannes. Pige Maren Christiansd. Fossum. Angiver som Barnefader Uk. Johannes Henriksen Fossum. HD af Madame Jacobsen. Anmeldt af Barnets moder selv.
Fadd: Niels Jensen Lien, Christen Jensen Riser, Erik Lorentzen Fossum, Hans Jørgensens Kone Anne Elisabeth Pedersd. ib., P. Anne Christensd. ib.

f. 14/2-1839. Svend Andersen Lien und. Fossum og Anne Christophersdatters Fredrik. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skolelærer Hans Isaksen (Grini). Dødt før Daabens Konfirmation.

f. 12/3-1839. dbt. 2/6-1839. Anders Hansen Næperud paa Fossum og Andrea Johannesdatters Johanne. Fadd: Mads Monsens Kone Anne Thorsd. Fossum, P. Karen Andersd. i Skien, Niels Hansen Wenstøb, Christen Olsen Fossum, Johannes Jensen ib.
HD af Skolelærer Hans Isaksen (Grinie).

f. 28/4-1839. dbt. 2/6-1839. Niels Larsen Fossum og Inger Tolvsdatters Ingeborg Cathrine. Fadd: P. Else Magrethe Larsd. i Skien, P. Inger Halvorsd. ib., Niels Hansen ib., Niels Jensen Lien, Rasmus Nielsen Fossum.

f. 22/2-1839. dbt. 2/6-1839. Gunder Børresen Mæhla og Maren Michelsdatters Kirsten Maria. Fadd: Jens Jacobsen Gulseth, Nis Nissen Mæhla, Christen Michelsen Bratsberg, Jens Eliassens Kone, Maren Jacobsd. Aarhuus, P. Anne Christine Jacobsd. Gulseth.

f. 16/3-1839. dbt. 23/6-1839. Johannes Jensen Ballestad og Helvig Jacobsdatters Helvig. Fadd: Erik Larsen Ballestad, og Kone, Marthe Jacobsd., Niels Olsen ib., Johannes Halvorsen BbKlev, P. Helvig Jensd. ib.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 26/4-1839. dbt. 23/6-1839. Hans Knudsen Bøe og Johanne Olsdatters Maria. Fadd: Ole Pedersens Kone, Karen Johannesd. Bøe, P. Karen Gundersd. Fossum, Isak Gundersen ib., Østen Knudsen Mæhla, Christen Christensen Bøe.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 14/4-1839. dbt. 23/6-1839. Hans Danielsen Baaserød og Else Dorthea Hansdatters Anne Karine. Fadd: Peder Danielsen BbKlev, Halvor Rasmussen Jønnevald, Jens Anundsen und. Ballestad, P. Margit Andersd. Bratsberg, moderen selv.

f. 22/3-1839. dbt. 23/6-1839. Lars Andersen Skiefield og Anne Maria Olsdatters Anne. Fadd: Hans Andersen og Kone, Stubberød, Isak Andersen und. Meen, Ole Johnsen Skiefield, P. Ingeborg Hansd. Ballestad.
HD af Christine Bommen, BbKlev.

f. 9/6-1839. dbt. 24/6-1839. Bogholder John P. Foss, Fossum og Karen Serine Dahls Mathea Conradine. Fadd: Enke Anne Elise Reiersen, Fossum, Jomfr. Caroline Paulsen Gulseth, Kirkesanger Lund, Bedemand Jacob Pettersen og Ole Lund.

f. 18/1-1839. dbt. 20/6-1839. Skibsfører Jean B. Erboe, Oseb. og Maren Magrethe Bulls Elise Charlotte. Fadd: Madame Petrine Bull, Jomfr. Betzy Bruun, Postmester Hanssen, Cand. med. Schaaning.
Hiemmedøbt af Sognepræsten, Konfirmeret i Porsgrund Kirke.

f. 9/4-1839. dbt. 23/6-1839. Gunder Arnesen Gulseth og Anne Kittelsdatters Birthe Andrea. Fadd: Arne Ougestads Kone, Anne Marie Gundersd., P. Berthe Kittelsd. Gulseth, Lars Gundersen Sølie, Andreas Arnesen i Porsgrund, Hans Arnesen Ougestad.
HD af Faderen.

f. 27/5-1839. dbt. 23/6-1839. Halvor Christophersen Glænde og Gunild Zachariasdatters Maren. Fadd: Jacob Davidsens Kone, Maren Rasmusd. Glænde, P. Ingeborg Zachariasd. Berberg, Peder Zachariassen Lund, Ole Zachariassen Berberg, Simon Gregoriussen Gravelie. HD af Zacharias Berbergs Kone.

f. 23/2-1839. dbt. 30/6-1839. Ole Olsen Oseb. og Maren Severine Andersdatters Jensine Andrea. Fadd: John Jacobsen Graaten, Anders Rollefsen Oseb., Ole Olsen ib., Christen Olsens Kone, Anne Christensd., Oseb., P. Kirsten Johnsd. Kluve(?).

f. 9/5-1839. dbt. 21/7-1839 (i Eidanger). Skipper Knud Olsen Skielsvig, Oseb. og Gunild Marie Knudsdatters Edvard. Fadd: Lars Andersen Tveten, Jacob Halvorsen Døvig, Knud Olsen Grønlie, Anne Knudsd. ib., alle af Eidanger, moderen selv.
Dette Barn er efter Sognepræst Steenbucks anmeldelse døbt af ham i Eidanger, men bliver, som født paa Osebakken indført her.

f. 28/6-1839. dbt. 11/8-1839. Niels Kittelsen Stulen af Rising og Johanne Johansdatters Ole. Fadd: Christen Eriksen Puttekaas, Ole Olsen Tvedten, John Olsen Sætret, Berthe Gurine Kittelsd. Puttekaas, P. Marthe Olsd. i Skien.
HD af Skolelærer Halvor Torbiørnsen (Putten?).

f. 21/7-1839. dbt. 18/8-1839. John Johnsen, tienende p.t. paa Gjemsøe Kloster og Kone Karen Pedersdatter und. Grinies Johan Paulus. Fadd: Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Jan Solvesen og Søren Pedersen ib., P. Marthe Karine Thorsd. Gjerpen Præstegaard, P. Tarand Jørgensd. Grinie.

f. 27/3-1839. dbt. 18/8-1839. NB. Christen. Pige Karen Andersd. fra Ougestad, tienende paa Fossum Wrk., angiver som Barnefader Uk. Christen Johansen Fossum. HD af Madame Jacobsen. Uægte. Anmeldt af Moderen.
Fadd: Isak Gundersens Kone, Karen Jahnsd. Fossum, John Jahnsens Kone, Karen Gundersd. ib., Jens Larsen, Anders Olsen og Lars Olsen, alle und. Bøe.

f. 23/7-1839. dbt. 18/8-1839. Ole Evensen Sørbøe og Inger Johnsdatters Johan. Fadd: Peder Johnsen Løberg, Gunder Pedersen Sørbøe, Hans Larsen i Solum Sogn, Johannes Halvorsens Kone, Karen Johnsd. Bøhle, P. Marthe Johnsd. Løberg.

f. 2/8-1839. Anders Solvesen Kiær og Maren Engebregtsdatters Solve. Fadd: (Ingen faddere). HD af Ole Jahnsen Kaasa. Døde førend Daabens Konfirmation.

f. 9/7-1839. dbt. 1/9-1839. Daniel Pedersen Wenstøb paa BbKlev og Grethe Christina Wollers' Peder. Fadd: Hans Levorsens Kone, Hanna Hansd. i Skien, P. Anne Kirstine Pedersd. Wenstøb, Peder Pedersen ib., Aslak Pedersen ib., Abraham Pedersen ib.
HD af Ole Gundersen Brækkejordet.

f. 25/7-1839. dbt. 1/9-1839. Tolv Nielsen und. Bratsberg og Ingeborg Kiøstolfsdatters Halvor. Fadd: Sigurd Halvorsens Kone, Lisabeth Olsd. Langeland, P. Gunild Hansd. i Skien, Hans Christensen Skouen, Anund Halvorsen Bratsberg, Christian Biørgusen i Skien.

f. 20/8-1839. dbt. 15/9-1839. Lars Olsen Rødningen und. S. Ballestad og Marthe Hansdatters Niels. Fadd: Ole Hansen Østvedt i Eidanger, Halvor Hansen ib., Jacob Thronsen Ballestad, Niels Thorsens Enke, Karen Maria Arnesd. Ballestad, P. Marthe Arnesd. ib.,

f. 25/2-1839. dbt. 15/9-1839. Ole Christensen und. Skilbred og Kirsten Andersdatters Ole. Fadd: Ole Ellingsen Skilbred, Isak Christensen Holm, P. Maria Andersd. Skilbred, moderen selv.

f. 5/9-1839. Peder Johnsen Løberg og Karen Jensdatters John. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gunder Løbergs Kone. Dødt før Hjemmedaabens Konfirmation.

f. 10/6-1839. dbt. 22/9-1839. Torsten Henriksen Doxrød og Randi Jansdatters Halvor. Fadd: Christen Michelsen Doxrød og Kone Berthe, P. Anne Halvorsd. ib., Jens Henriksen ib., Halvor Jensen ib.

f. 26/12-1838. dbt. 7/7-1839. Jacob Isaksen und. Ougestad og Live Hansdatters Berthe Kirstine. Fadd: Christen Olsens Kone Anne Rasmusd. und. Sølie, P. Barbara Isaksd. i Skien, Anders Olsen Sølie, Rasmus Hansen ib., Niels Haraldsen ib.
HD af Hans Sivertsen Riis.

f. 6/4-1839. dbt. 7/7-1839. Peder Isaksen Ballestad og Maren Karine Pedersdatters Maren Karine. Fadd: Ole Pedersen i Skien, Thor Christensen und. Bratsberg, P. Marthe Abrahamsd. fra Solum Sogn, Begge Forældrene selv.

f. 24/11-1838. dbt. 30/6-1839. Sognepræst Fredrik Rode Gjerpen Præstegaard og Anne Lucie fød Holters Wilhelmine Elisabeth. Fadd: Baron, og Toldinspecteur F. Wedel Jarlsberg, postmester Korhen i Skien og (yrke?) Christopher Myhre ib., Fru Henriette Lammers i Bamble og Jfr. Elise Holter fra Drammen.

f. 24/12-1838. dbt. 7/7-1839. Hans Olsen Sætret og afdøde Hustrue Signe Hansdatters Ingeborg. Fadd: Ole Torbiørnsens Kone, Anne Hansd. Marker, P. Ingeborg Olsd. Sætret, John Olsen ib., Ole Olsen ib., Mathis Hansen ib.
HD af Ole Jahnsen Kaasa.

f. 3/3-1839. dbt. 28/7-1839. Ole Jacobsen und. Ø. Borge og Inger Maria Rasmusdatters Andrea. Fadd: Engebregt Andersen Borgeskov, Niels Jacobsen Løvaas und. Skogsrød, P. Maren Engebregtsd. Borgeskoven, Begge Forældrene selv. HD af Kittel Riis.

f. 6/7-1839. dbt. 4/8-1839. Andreas Olsen Bøe og Maren Hansdatters Maren Dorthea. Fadd: Niels Christophersens Kone Magnild Hansd. Grumstulen, P. Inger Olsd. Aarhuus, Søren Olsen ib., Ole Solvesen Nisterød, Jens Aslaksen Bøe.

f. 16/5-1839. dbt. 11/8-1839. Isak Eriksen BbKlev og Anne Georgine Torgersdatters Anne Kirstine. Fadd: Elias Andersen BbKlev, Anders Halvorsen ib., Niels Eriksen ib., P. Jacobine Gundersd. i Skien, moderen selv. HD af Madame Amundsen.

f. 2/6-1839. dbt. 18/8-1839. Daniel Jacobsen Ballestad og Anne Kirstine Olsdatters Maria. Fadd: Erik Olsen Ballestad og Kone Elen Christiansd., P. Ragnild Maria Olsd. ib., John Jacobsen ib., Hans Jansen ib. HF af Torbiørn Olsen Ballestad.

f. 1/8-1839. dbt. 18/8-1839. Ener Olsen Sneltvedt og Gurine Larsdatters Maren. Fadd: Lars Gregersen Øde-Sneltvedt, Johan Solvesen ib., Anders Olsen Sneltvedt, Kone Ingeborg Larsd. Øde-Sneltvedt, P. Karen Olsd. Sneltvedt.

f. 7/6-1839. dbt. 25/8-1839. Gunder Thomassen Folloug, BbKlev. og Maren Pernille Olsdatters Aleth Kirstine. Fadd: Isak Sørensen BbKlev, Jens Iversen Førre ib., P. Stine Gundersd. i Skien, Begge Forældrene selv. HD af Klokker Lund.

f. 31/7-1839. dbt. 25/8-1839. John Olsen Sølie og Anne Jacobsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Wetle Ouestads Kone, Kari Jacobsd., P. Anne Thomasd. Sølie, Jacob Olsen Riis, Engebregt Olsen Bækkevald, Jacob Christophersen und. Lie.

f. 8/7-1839. dbt. 1/9-1839. Asle Nielsen und. N. Mæhla og Inger Halvorsdatters Berthe Maria. Fadd: Isak Halvorsens Kone, Torberg Gundersd. Kaasa und. Dyrkold, P. Ingeborg Halvorsd. ib., Ole Hansen Bugten i Solum, Ole Nielsen Fossum, John Nielsen ib.
HD af Skolelærer Anders Jensen Lie.

f. 13/7-1839. dbt. 13/10-1839. Knud Jørgensen Gaupaasen und. Frogner og Helvig Halvorsdatters Isak. Fadd: Peder Johnsen Løberg, Erik Andersen Gaupaasen, Ole Jørgensen ib., Erik Gaupaasens Kone, Maren Olsd., P. Maren Jørgensd. Løberg.
HD af Gunder Løbergs Kone Ragnild.

f. 22/8-1839. dbt. 13/10-1839. Isak Jansen Mauraasen und. Tufte og Maren Larsdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Nøglegaard, Jens Henriksen Doxrød, Halvor Jensen ib., P. Hella Pedersd. Aasen, Moderen selv.

f. 28/7-1839. dbt. 13/10-1839. Knud Olsen Godal i Luxefield og Gurine Thoresdatters John. Fadd: Hans Jacobsens Kone, Helvig Olsd. Aasen und. Jønnevald, P. Ingeborg Sørensd. Grumstulen, Abraham Olsen Høgelie, John Johnsen Bæstul, Ellef Johnsen ib.
HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 16/9-1839. dbt. 20/10-1839. NB. Niels. Enke Anne Kirstine Hansd. Ekornrød und. Bratsberg og matros og Uk. Niels Torkildsen "Sossefiær" ved Christiansand. HD af Madame Anundsen. Anmeldt af Moderen selv.
Fadd: Jahn Hansen Biørntvedt og Kone Maren Halvorsd. af Solum Sogn, Lars Olsen Ekornrød, Anders Nielsen Ballestad, P. Maria Hansd. Fossum.

f. 7/8-1839. dbt. 27/10-1839. Søren Christensen Aashammer og Ingeborg Pedersdatters Lars. Fadd: Jens Isaksens Kone, Anne Magrethe Pedersd. und. Foss, P. Marthe Rasmusd. Aas, Jacob Svendsen und. Berberg, Anders Andersen Myhren und. Nøglegaard, Peder Jahnsen und. Foss.

f. 13/7-1839. dbt. 27/10-1839. Matros Johan Henrik Petersen, Oseb. og Karen Jacobsdatters Peter Olaus. Fadd: Ole Grinerud Oseb., Anders Olsen ib., Christian Jacobsen ib., P. Maren Engebregtsd. i Porsgrund, moderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen (Ballestad paa Oseb.).

f. 28/9-1839. 27/10-1839. Niels Nielsen Strømdal og Anne Magrethe Nielsdatters Niels Jacob. Fadd: Erik Pedersen und. Frogner, Jørgen Kiøstolfsen Follestad, Anders Pettersen Gulseth, Anders Nielsen i Skien, P. Kirsten Maria Nielsd. Strømdal, P. Maren Nielsd. i Skien.

f. 29/8-1839. dbt. 3/11-1839. Torger Olsen Sneltvedt og Berthe Maria Christensdatters Christian. Fadd: Ole Evensens Kone, Inger Johnsd. Sørbøe, P. Ingeborg Olsd. Sætret, Daniel Olsen Sneltvedt, John Olsen Sætret, Ole Olsen Løberg.

f. 25/9-1839. dbt. 3/11-1839. Ole Andersen Oseb. og Anne Marie Andersdatters Jens Andreas. Fadd: Harald Rasmussen Lie, og Kone Inger Jensd., Anders Knudsen Oseb., Knud Andersen ib., P. Caroline Olsd. ib.
HD af Torgrim Olsen.

f. 22/9-1839. dbt. 3/11-1839. Jens Gundersen und. S Brække og Anne Johnsdatters Johan. Fadd: Niels Torbiørnsens Kone Berthe Torbiørnsd. Løberg, P. Maria Gundersd. ib., Thomas Gundersen ib., Ole Jensen ib., Andreas Jens Hansen BbKlev.
HD af Ragnild Sondresd. Løberg.

f. 18/7-1839. dbt. 1/12-1839. Thor Olsen Løberg, S. Brækkejord og Anne Thomine Henriksdatters Lars. Fadd: Engebregt Andersens Kone Ingeborg Christensd. BbKlev, P. Karen Thorsd. i Skien, Anders Larsen Aulie, Svend Larsen og Ole Thorsen, alle paa S. Brækkej.

f. 10/7-1839. dbt. 1/9-1839. Gunnuld Nielsen Semb og Marthe Maria Carlsdatters Anne Maria. Fadd: Gunder Larsens Kone, Inger Thomasd. Semb, P. Karen Johnsd. ib., Peder Andersen Wærpe af Solum Sogn, Anders Carlsen Elseth, Anders Christensen Semb.

f. 9/6-1839. dbt. 15/9-1839. Hans Pedersen Hougen und. Berberg og Inger Gundersdatters Maria. Fadd: Ole Tolvsen Aashammeren, Halvor Halvorsen ib., Peder Gundersen ib., Ole Tolvsens Kone, Karen Kirstine Olsd. ib., P. Maren Kirstine Andersd. ibid.
HD af Thor Hougen.

f. 9/8-1839. dbt. 15/9-1839. Ole Sigurdsen Eriksrød og Anne Christine Nisdatters Anne Cathrina. Fadd: Niels Rasmussens Enke, Cathrine Nisdatter af Solum Sogn, P. Else Larsd. i Skien, Michel Nissen Mæhla, Nis Nissen ib., Østen Knudsen Bøe.

f. 1/8-1839. dbt. 22/9-1839. Engebregt Gundersen Borrestadholmen og Gunild Maria Olsdatters Elise Gurine. Fadd: Ingeborg Christensd. Oseb., Å. Kirsten Dorthea Isaksd. und. Borrestad, John Jacobsen Bøhle, Isak Isaksen und. Borrestad, Lars Christensen Enggrav.
HD af John Jacobsen Bøhle.

f. 20/12-1838. dbt. 22/9-1839. Halvor Jahnsen N. Brækkejord og Kirstine Lorentzdatters Gurine. Fadd: Harald Rasmussen und. Brække, Peder Johnsen ib., Ole Nielsen i Skien, Ole Olsens Kone, Inger Isaksd. Brække, P. Anne Hansd.
HD af Ole Jahnsen Kaasa.

f. 25/6-1839. dbt. 22/9-1839. Lars Gundersen BbKlev og Berthe Maria Hansdatters Maria Elisabeth. Fadd: Christen Halvorsen BbKlev, Peter Frøeberg Gundersen, Gjemsøe, Peder Hansen BbKlev, Gunder Larsens Kone Maria Christensd. Fossum, P. Laurentze Gundersd.
HD af Madame Amundsen.

f. 29/7-1839. NB. (Tvillinger) Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Anne. Fadd: (Ingen faddere). HD af Engebregt Jansens Kone. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 29/7-1839 dbt. 13/10-1839. NB. (Tvillinger) Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Karen Maria. Fadd: Knud Olsens Kone, Gurine Thoresd. Godal, P. Karen Torkildsd. und. Tufte, Ole Torstensen und. Eriksrød, Ole Jacobsen und. Berberg, Lars Petersen Aashammer.

f. 25/8-1839. dbt. 13/10-1839. John Gundersen Ougestad og Jacobine Eulalia Jacobsdatters Gurine Elise.  Fadd: Lars Gundersens Kone, Anne Dorthea Arnesd. und. Sølie, P. Maren Sophie Evensd. Oseb., Ole Eriksen Lie, Erik Olsen Lie, Zacharias Gundersen Lie.

f. 21/8-1839. dbt. 13/10-1839. Christian Torkildsen Rønningen i Luxefield og Kari Olsdatters Maren. Fadd: Lars Sæteret og Kone Anne Guttormsd., P. Karen Maria Abrahamsd. Hoppestad, Aslak Olsen Moe, Halvor Abrahamsen.

f. 25/7-1839. dbt. 20/10-1839. Jacob Olsen Aasen und. Fossum og Adamine Hansdatters Elise Marie. Fadd: Aslak Pedersens Kone, Anne Marie Borgersd. Fossum, Marie Christophersd. ib., Engebregt Engebregtsen ib., Jens Hansen Mæhla, Christian Hansen i Skien.
HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 26/7-1839. 27/10-1839. Ole Olsen Follestad og Karen Madsdatters Inger Magrethe. Fadd: Ole Olsens Kone, Anne Magrethe Rasmusd. Follestad, P. Inger Sophie Olsd. i Skien, Halvor Olsen ib., Knud Guttormsen BbKlev, Hans Olsen Follestad.

f. 14/9-1839. dbt. 1/12-1839. Ole Hansen Ramsaas og Kirsti Larsdatters Jacob. Fadd: Halvor Hansens Kone Inger Karine Andersd. Tufte, P. Marthe Maria Hansd. Ramsaas, Ole Olsen und. Meen, Elias Asbiørnsen Klep, Hans Hansen Ramsaas.
HD af Anne Stenersd. Ramsaasen.

f. 18/10-1839. dbt. 26/12-1839. Lars Sivertsen Enggrav og Malene Olsdatters Ole. Fadd: Sivert Hansen Riis, Svenke Larsen Follestad, Lars Christensen Enggrav, Ole Øvalds Kone Karen Halvorsd. i Eidanger, P. Aasta Helene Olsd. Meen.
HD af Skoleholder Niels Olsen(?).

f. 27/9-1839. dbt. 26/12-1839. David Iversen Førre (BbKlev?) og Karen Johanne Gundersdatters Iver. Fadd: Jens K.(!?) Førre BbKlev, Lars Gundersen Blegebakken, Henrik Thorsen BbKlev, Iver Førres Kone Maren Elise Larsd. Bratsberg, P. Inger Christensd. i Skien.
HD af Ole Hansen BbKlev.

f. 10/9-1839. dbt. 26/12-1839. Lucas Engebregtsen und. Moe og Marie Gullichsdatters Østen. Fadd: Peder Larsen Moe, Gunder Solvesen Wenstøb, Østen Knudsen Mæhla, Simon Madsens Kone Maren Engebregtsd. und. Moe, P. Karen Larsd. ibid.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 13/10-1839. dbt. 29/12-1839. Morten Eriksen und. N. Mæhla og Anne Halvorsdatters Niels. Fadd: Tov Johnsens Kone Maren Halvorsd. und. Semb, P. Marthe Olsd. Rising, Aslak Pedersen Wenstøb, Anders Jensen Lie og Gunder Jensen und. Mæhla.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 16/10-1839. dbt. 3/11-1839. Peder Jensen Dybedal og Svennoug Gundbiørnsdatters Sara. Fadd: Niels Larsen og Peder Larsen Moe, Lars Jensen Teien, Niels Jensens Kone Kirsten Gundbiørnsd. Oterholt, P. Kari Gundbiørnsd. Holt.

f. 29/9-1839. dbt. 3/11-1839. Snedker Jens Hansen Mæhla og Dorthea Christensdatters Karen Marie. Fadd: Christen Jahnsen Skavan, Jacob Olsen Fossum, Christian Hansen ib., Lars Rasmussens Kone Maren Karine Hansd. ib., P. Maren Christensd. ib.

f. 21/9-1839. dpt. 10/11-1839. NB. Hansine. Pige Ingeborg Karine Pedersd. BbKlev og Uk. Hans Andreas Olsen Follestad. Anmeldt af Barnets Moder.
Fadd: Vægter(?) Sivert Pedersen, Daniel Pedersen og Ole Andersen, alle af BbKlev. Anders Andersens KoneInger Magrethe Pedersd. ibid., P. Anne Dorthea Nielsd. ibid.

f. 17/10-1839. dbt. 10/11-1839. Anders Engebregtsen Oseb. og Anne Kirstine Olsdatters Theoline. Fadd: Engebregt Andersen Borgeskov, Torjer Engebregtsen Borrestad, Mathis Olsen Borgeskov, P. Maren Kirstine i Skien, Inger Hansine Olsd. Oseb.
HD af Torgrim Olsen.

f. 1/10-1839. dbt. 24/11-1839. Jan Pedersen BbKlev. og Berthe Kirstine Andersdatters Anne Kirstine. Fadd: Anders Halvorsen BbKlev, Anders Andersen ib., Niels Nielsen ib., P. Anne Dorthea ib., moderen selv.

f. 5/10-1839. dbt. 1/12-1839. Niels Michelsen Kolkind und. Folloug og Karen Mathiasdatters Mariane. Fadd: Anders Larsen Riis, Hans Olsen Marker, Michel Eriksen Hougerød, Hans Markers Kone Anne Michelsd., P. Anne Christensd. Borgeskov.

f. 8/10-1839. dbt. 26/12-1839. Ole Nielsen Troldsaas af S. Grinie og Magrethe Isaksdatters Karine. Fadd: Halvor Nielsen og Kone, Lyngaasen, Daniel Gregoriussen Lund, Aslak Svendsen Høgelie, P. Maren Nielsd. Troldsaas.
HD af Skoleholder Halvor Torbiørnsen.

f. 18/9-1839. dbt. 26/12-1839. Peder Hansen Oseb. og Gunild Sørensdatters Anne Marie.  Fadd: Ole Sørensen Oseb., Niels Halvorsen ib., Carl Thronsen ib., Ole Nielsens Kone Berthe Marie Pedersd. ib., P. Anne Oline Hansd. ib.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen. Forældrene er ægteviede strax efter Barnets Daab.

f. 16/9-1839. dbt. 26/12-1839. John Olsen Skiefield und. Meen og Ingeborg Isaksdatters Maren. Fadd: Anne Maria Olsd. og Lars Andersen i Skiefield, P. Karen Zachariasd. ib., Ole Olsen Hørta, Ole Johnsen Skiefield.
HD af Skoleholder Niels Olsen.

f. 27/9-1839. dbt. 26/12-1839. Elias Asbiørnsen Klep og Gunild Larsdatters Ingeborg. Fadd: Jacob Larsens Kone Maren Nielsd. (og) Larine Larsd. Høgseth, Tollef Tollefsen Waller, Halvor Larsen Oseb., Ole Hansen Ramsaas.
HD af Hans Ramsaasens Kone.

f. 12/12-1839. dbt. 26/12-1839. Christopher Larsen Hoppestad og Maria Davidsdatters Magrethe. Fadd: Ole Johannesens Kone Ingeborg Larsd. Bøe, P. Karen Kirstine Andersd. BbKlev, Niels Olsen Aas, Jacob og Niels Davidsen Glende.

f. 9/11-1839. dbt. 26/12-1839. Aslak Halvorsen und. Moe og Anne Hansdatters Anne Helvig. Fadd: Christen Larsens Kone Ingeborg Hansd. Westermoe, P. Anne Halvorsd. und. Moe, Peder Halvorsen und. Moe, Mads Hansen Kuttere, Hans Sørensen Limie(?).

f. 17/8-1839. dbt. 29/12-1839. Lars Hanssen Oseb. og Maren Isaksdatters Laura Marie. Fadd: Hans Wetlesen, Jens Meier, Oseb., Isak Isaksen und. Borrestad, Berthe Isaksd. ib., Kirsten Hansd. Oseb.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 26/10-1839. dbt. 29/12-1839. Anders Andersen Myhren und. Nøglegaard og Karine Pedersdatters Christine. Fadd: Peder Jansens Kone Inger Pedersd. und. Foss, P. Kirstine Jansd. ib., Jacob Svendsen und. Berberg, Ole Sørensen Aas, Peder Aslaksen Stulen.

f. 24/12-1839. dbt. 1/1-1840. Niels Olsen Aas og Maren Christensdatters Christopher. Fadd: Ole Christensens Kone Kari Halvorsd. Hoppestad, P. Anne Christensd. Bøe, Lars Christensen Hoppestad, Ole Johannessen Bøe, Hans Larsen Gjemsøe Kloster.

f. 29/10-1839. dbt. 1/1-1840. Even Nielsen N. Løberg og Gurine Torbiørnsdatters Christian. Fadd: Niels Markers Kone Berthe Torbiørnsd., P. Maria Gundersd. Løberg, Niels Anundsen ib., Ole Jensen ib., Thomas Gundersen.
HD af Ragnild Sondresd. Løberg.

f. 26/10-1839. dbt. 1/1-1840. Styrmand Mathias Hanssen Paus i Follestad og Anne Gundersdatters Hans Severin. Fadd: Hans Jørgensen Paus's Kone Marthe Mathiasd. i Skien, P. Johanne Gundersd. ib., Jørgen Hanssen Paus i Follestad, Niels Engebregtsen i Skien, Niels Isaksen ibid. HD af (gjordemoder) Madame Amundsen.
 

f. 16/1-1840. dbt. 26/1-1840. Ole Olsen Oredal und. N. Sneltvedt og Helvig Pedersdatters Ole. Fadd: Einer Olsens Kone Gurine Larsd. Sneltvedt, P. Berthe Olsd. Kiølnæs, Gunder Nielsen ib., Mathis Borgersen Engelstad, Peder Nielsen Kløverød, Alle i Slemdal.
HD af Skolelærer Johan Solvesen.

f. 18/12-1839. dbt. 2/2-1840. Skolelærer Hans Sivertsen Riis og Kone Benedicte Christine Bentsdatters Severin. Fadd: Jørgen Johnsens Kone i Porsgrund, P. Magretha Sivertsd. Riis, Rasmus Jacobsen Riis, Hans Arnesen Ougestad, Peter Larsen i Skien, Ole Christensen i Porsgrund. HD af Faderen.

f. 24/1-1840. dbt. 16/2-1840. Anders Jacobsen Meen og Marthe Nielsdatters Hans Andreas. Fadd: Marthe Jacobsd. Meen, Anne Marie Haraldsd. Lie, Lars Jacobsen Meen, Isak Olsen Nærum, Erik Pedersen und. Frogner.
HD af Lars Aabye.

f. 10/1-1840. dbt. 23/2-1840. Erik Olsen Ballestad og Elen Dorthea Christiansdatters Eduard. Fadd: Erik Larsens Kone, Marthe Jacobsd. Ballestad, P. Ragnild Maria Olsd. Bratsbergskoven, Daniel Jacobsen Ballestad, Torgrim og Niels Olsen ibid.

f. 27/2-1840. dbt. 15/3-1840. Jacob Eriksen und. S. Brække og Ingeborg Sørensdatters Søren. Fadd: Lars Thorsens Kone, Karen Sørensd. Ballestad, P. Anne Kirstine Jensd. und. Brække, Ole Nielsen ib., Christen Sørensen Myhra und. Øvrum, Thor Larsen und. Brække.

f. 11/1-1840. dbt. 15/3-1840. Ole Nielsen Tysland und. Strømdal og Margith Jahnsdatters Niels. Fadd: Asle Nielsen Mæhla, John Nielsen Fossum, Ole Hansen Bugten i Solum, P. Karen Nielsd. Fossum, moderen selv.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 21/9-1839. dbt. 15/3-1840. Johannes Madsen und. N. Mæhla og Juliane Marie Andersdatters Johan. Fadd: Gunder Børresen und. Mæhla og Kone Maren Michelsd., P. Monsine Nielsd. und. Brække, Jens Nielsen Aarhuus, Mads Madsen Fossum.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 14/12-1839. dbt. 15/3-1840. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters Lars. Fadd: Halvor Olsen Mustvedt og Kone Maria Olsd., Niels Solvesen og  Andreas Solvesen Kiær, P. Aase Larsd. Sneltvedt.
HD af Ole Jansen Kaasa.

f. 27/10-1839. dbt. 1/1-1840. Søren Nielsen Kolkind og Karen Andrea Johnsdatters Petronelle. Fadd: John Jacobsen Graaten, Thor Nielsen ibid., P. Maren Gundersd. Kolkind, moderen selv. HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 2/11-1839. dbt. 1/1-1840. Halvor Engebregtsen Doxrød og Anne Maria Eriksdatters Ingeborg Maria. Fadd: Johannes Klevens Kone, Berthe Marie Andersd., P. Ingeborg Knudsd. Doxrød, Christen Michelsen, Halvor Jansen og Isak Olsen, alle paa Doxrød.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 19/9-1839. dbt. 1/1-1840. Christen Hansen und. W. Borge og Elen Maria Mathisdatters Maria. Fadd: Anders Larsen Riis, Niels Michelsen Kolkind, Thomas Lassesen Oseb., Enke Marthe Asgjersd. Borgeskov, P. Anne Christensd. Oseb.
HD af Skolelærer Kittel Riis.

f. 14/10-1839. dbt. 5/1-1840. Skræddermester Kirkegaard BbKlev og Maren Johannesdatter Biørnstads Nicoline Josephine Marie. Fadd: Hans Sondresens Kone, Anne Maria Klostertangen, P. Karen Hersleb i Skien, Paul Lund, BbKlev, Søren Hansen Gjemsøe Kloster, John Knudsen i Skien. HD af Faderen.

f. 22/12-1839. dbt. 19/1-1840. Isak Larsen Aaltvedt og Anne Anundsdatters Anne. Fadd: Ole Larsens Kone, Anne Wiersd. Tolvskoug i Eidanger, P. Grethe Anundsd. Egelie, Tollef Tollefsen Waller, Halvor Larsen Oseb.

f. 24/11-1839. dbt. 19/1-1840. Christen Olsen Mustvedt og Anne Andersdatters Christine. Fadd: Even Christophersen Folloug, Even Olsen Bugot og Kone Johanne Thorbiørnsd., P. Maria Helvig Olsd. Bugot, Niels Jensen und. Bøe.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 27/12-1839. dbt. 19/1-1840. Uk. Christopher Nielsen Holt og Pige Christiane Hansdatter BbKlevens Anne Nicoline. Fadd: Lars Thorsholts Kone Ingeborg Halvorsd. BbKlev., P. Anne Dorthea Nielsd. ib., Engebregt Pedersen ibid., Andreas Arnesen i Skien, Sivert Pedersen BbKlev. Forældrene er viede straks før Barnets Daab, som er født uægte.

f. 2/3-1839. dbt. 19/1-1840. Arne Lorentzen Oseb. og Karen Olsdatters Karen Andrea. Fadd: Isak Jacobsens Kone, Maria Olsd. Oseb., Klokker Lund, Skoleholder Anders Lien og Halvor Abrahamsen Hoppestad. HD af Kittel Riis.

f. 22/12-1839. dbt. 26/1-1840. Isak Sørensen Nykaas und. Moe og Karen Kirstine Bæruldsdatters Karen. Fadd: Halvor Sørensen Gløsmyhr, Jens Halvorsen Gaasehølen, Aslak Rasmussen Sukken, Rasmus Lekaases Kone, Marthe Knudsd., P. Inger Kirstine Pedersd. Aas.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 4/1-1840. NB. Ingeborg Hansine. Pige Anne Andersdatter Oseb. Angiver som Barnefader Uk. Hans Sørensen, Matros paa Oseb. HD af Skoleholder Torgrim Olsen. Døde før Hjemmedaabens Konfirmation fant sted.
Anmeldt af moderens Søster Ingeborg Andersd. Oseb.

f. 30/1-1840. dbt. 23/2-1840. Paul Nielsen BbKlev og Dorthea Halvorsdatters Nicoline Severine. Fadd: Niels Larsens Kone, Severine Paulsd. BbKlev, P. Ingeborg Gundersd. ib., Christen Halvorsen ib., Lars Nielsen ib., Faderen selv.
HD af Madame Amundsen.

f. 16/2-1840. dbt. 8/3-1840. Anders Larsen Riis og Asgier Gjermundsdatters Marthe. Fadd: Isak Larsens Kone, Karen Hansd. Riis, P. Anne Christensd. und. Borge, Christen Hansen ib., Niels Michelsen und. Folloug (Kolkind), Erik Kittelsen Riis.

f. 5/2-1840. dbt. 22/3-1840. Lars Larsen Meen og Ingeborg Thurine Thorsdatters Lauritz. Fadd: Torgrim Thorsens Kone, Ingeborg Christophersd. Ballestad, P. Karen Gurine Larsd. Svarttangen, Lars Thorsen Ballestad, Søren Larsen ib., Even Larsen Rønningen.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 14/1-1840. dbt. 29/3-1840. NB. Tvillinger. Niels Hansen Fossum og Kone Karen Andersdatters Hans. Fadd: Harald Hansen og Kone Marthe Maria Pedersd., P. Anne Gurine Hansd., Ole Hynie, Hans Andersen Fossum. HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 14/1-1840. dbt. 29/3-1840. NB. Tvillinger. Niels Hansen Fossum og Kone Karen Andersdatters Anne Helvig. Fadd: Jacob Andersen Egelie, Hans Isaksen Fossum, John Hansen ib., P. Inger Gundersd. ib., moderen selv. HD af (samme som ovenfor).

f. 2/12-1839. dbt. 29/3-1840. NB. Olaus. Pigen Maren Thurine Ellefsd. fra Fielddalen, nu i Follestad, angiver som Barnefader Uk. Olaus Olsen fra Kongsberg. HD af Johannes Hansen Follestad. Uægte. Anmeldt af Moderen selv.
Fadd: Ole Olsen Oterholt, Søren Pedersen und. Grinie, Aslak Halvorsen und Moe, Niels Markers Kone Karen Jørgensd., P. Anne Magrethe Halvorsd. Follestad.

f. 17/2-1840. dbt. 5/4-1840 (17/5-1840). NB. Ole Johnsen Walderdal und. Meen og Jørand Wetlesdatters Jacob. Fadd: Halvor Hansen Sneltvedt, Ole Johnsen ib., Knud Wetlesen Holte, P. Maren Wetlesd. ib., Moderen selv.
Dette Barn, som var anmeldt og indskrevet til at døbes den her angivne Dag, frembragtes først til Daaben den 17. Mai.

f. 6/3-1840. dbt. 5/4-1840. Jacob Davidsen Glende og Maren Rasmusdatters David. Fadd: Halvor Christophersens Kone, Gunild Zachariasd. (Glende), P. Magrethe Arvesd. Berberg, Arve Nielsen Berberg, Christopher Larsen Hoppestad, Niels Davidsen Glende.
HD af Anders Skilbreds Kone.

f. 21/2-1840. dbt. 12/4-1840. Lars Jacobsen Sølie og Karen Christiansdatters Jacob. Fadd: Anders Hansens Kone, Maren Magrethe Jacobsd. Kragetoe, P. Karen Maria Andersd. Sølie, John Olsen Buer, Christen Hansen Sanden, Erik Christiansen Oseb.

f. 25/11-1839. dbt. 12/4-1840. Hans Jacob Johannesen S. Brækkejord og Marthe Maria Nielsdatters Jacob. Fadd: Christopher Løkenbergs Kone, Kirsten Christensd. Brækkejord, P. Anne Maria Pedersd. i Skien, Isak Larsen Brækkejord, Peder Pedersen ibid.
HD af Anders Aulie.

f. 14/11-1839. dbt. 12/4-1840. Ole Aslaksen N. Brækkejord og Ingeborg Johnsdatters John Andreas. Fadd: Hans Aslaksen Brækkejord, Jan Biørgussen ib., John Andersen fra Holden, Ole Olsens Kone Inger Isaksd. Brækkejord, P. Anne Hansd. ib.
HD af Hans Bergs Kone, Thore Jacobsd.

f. 21/1-1840. dbt. 16/4-1840. Hjulmager Jens Kittelsen Riis Oseb. og Inger Marie Gundersdatters Martin Osvald. Fadd: Erik Kittelsen Riis, Christian Østensen, Gunder Isaksen Borge, P. Anne Bolette Gundersd. ib., moderen selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 29/3-1840. dbt. 16/4-1840. Aslak Halvorsen N. Aas og Anne Helvig Madsdatters Isak. Fadd: Gregorius Aslaksen Stulen, Engebregt Madsen i Skien, Halvor Madsen Mæla, Simon Madsens Kone, Maren Maria Engebregtsd., P. Inger K. Halvorsd. Aas.

f. 15/10-1839. dbt. 20/4-1840. Peder Hansen BbKlev og Pernille Sørensdatters Hans. Fadd: Hans Eriksen Gulseth, Abraham Christensen BbKlev, Andreas Hansen ib., Lars Gundersens Kone, Berthe Hansd. ib., P. Maria Andersd. i Skien.

f. 11/3-1840. dbt. 20/4-1840. Thomas Svendsen S. Brækkejord og Elen Helgesdatters Sivert. Fadd: Peder Pedersen Brækkejord, Peder Danielsen BbKlev, Peder Evensens Kone, Wivike Gundersd. Brækkejord, P. Maren Kirstine Helgesd.

f. 26/12-1839. dbt. 8/3-1840. Isak Gundersen Fossum og Karen Jansdatters Berthe Dorthea. Fadd: Halvor Rasmussen Jønnevald, Peder Jahnsen und. Foss, Hans Knudsen Bøe, John Jahnsens Kone, Karen Gundersd. Fossum, P. Maren Jansd. Foss.
HD af Skolelærer Hans Grinie.

f. 29/1-1840. dbt. 15/3-1840. Anders Larsen Bakken og Karen Andersdatters Karen. Fadd: Harald Olsen Bækkevald, Knud Andersen Stulen, Ole Hansen Lie, Mathis Ramsaasens Kone Anne Karine Larsd., P. Magrethe Andersd. Fossjordet.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 1/2-1840. dbt. 22/3-1840. Halvor Larsen N. Ballestad og Marthe Magrethe Larsdatters Marie Anne. Fadd; Hans Ødegaards Enke Amborg Kirstine Larsd., P. Inger Karine Larsd. i Skien, Lars Andersen Svarttangen, Peder Larsen Meen, Johannes Larsen BbKlev.

f. 24/1-1840. dbt. 22/3-1840. Peder Pedersen N. Wenstøb og Karen Olsdatters Olava. Fadd: Lars Larsen Kiær og Kone Anne Olsd., P. Anne Kirstine Pedersd. Wenstøb, Aslak Pedersen ib., Abraham Pedersen ib.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grini.

f. 8/12-1839. dbt. 20/4-1840. Hans Peter Andersen Borrestadholmen og Anne Magrethe Jacobsdatters Anne Helvig. Fadd: Lars Hartvigsens Kone Berthe Maria Knudsd. und. Borrestad, P. Kirsten Andersd. Buer, John Andersen und. Meen, Jacob Larsen Borrestad, Faderen selv. HD af Kittel Riis.

f. 13/3-1840. dbt. 20/4-1840. Hans Sørensen Lierne und. Holt og Maren Kirstine Halvorsdatters Helvig. Fadd: Aslak Halvorsens Kone, Anne Hansd. Moe, P. Ingeborg Halvorsd. ib., Isak Sørensen Nykaas, Peder Halvorsen Moe, Halvor Sørensen Gløsmyhr.

f. 11/2-1840. dbt. 20/4-1840. Ole Johnsen Sneltvedt og Gunild Halvorsdatters Karen. Fadd: Anders Johnsen Steensrød og Kone, Niels Johnsen ib., Halvor Hansen Sneltvedt, P. Maren Johnsdatter.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 8/12-1839. dbt. 20/4-1840. NB. Ole Olsen Oseb. og Kirsten Gurine Knudsdatters Olava Caroline. Fadd: Torgrim Thorsens Kone Ballestad, P. Marie Anne Knudsd., Svend Olsen, Lars Jørgensen og Hans Olsen, alle i Porsgrund.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen. Barnet var født førend Forældrenes Vielse.

f. 2/2-1840. dbt. 20/4-1840. Peder Hansen Meen og Anne Isaksdatters Karen Sophie. Fadd: John Olsen Buer, Rasmus Haraldsen Lie, Ole Andersen Grinie, Gregorius Isaksens Kone Else Johnsd. Hougen, P. Ingeborg Isaksd. Grinie.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 10/1-1840. dbt. 20/4-1840. Ole Jacobsen und. Berberg og Aase Maria Rasmusdatters Anne Maria. Fadd: Hans Jacobsen og Kone und. Berberg, P. Karen Olsd. Eriksrød, Ole Torstensen Brændsæther, Gullich Rasmussen i Skien.
HD af Engebregt Jansens Kone i Mauraasen.

f. 14/4-1840. dbt. 3/5-1840. Johannes Caspersen Aashammer og Maren Aslaksdatters Maria. Fadd: Tollef Henriksen Fossum, og Kone Britha Caisa Caspersd., Johannes Henriksen ib., Lars Caspersen Aashammer, P. Anna Christiansd. ibid.
HD af Ole Oterholt.

f. 11/3-1840. dbt. 3/5-1840. Hans Hansen Aarhuus og Anne Cathrine Johannesdatters Hans. Fadd: Søren Henriksens Kone, Dorthea Halvorsd. Aarhuus, P. Anne Gundersd. ib., Niels Hansen Wenstøb, Halvor Nielsen Aarhuus, Christian Halvorsen Fossum.

f. 3/12-1839. dbt. 3/5-1840. Halvor Aslaksen Berg og Kirsten Halvorsdatters Halvor. Fadd: Hans Aslaksen Brækkejord, Niels Eriksen BbKlev, Aslak Gundersen ib., Halvor Aslaksens Kone Kirsten Halvorsd., P. Marthe Jensd. Øde-Sneltvedt.

f. 14/5-1839. dbt. 3/5-1840. Niels Jacob Olsen und. S. Brække og Karen Amundsdatters Jens Christian. Fadd: Simon Gullichsen, Arne Pedersen, Johannes Biørgussen, P. Karen Andersd., alle paa Brækkejordet, Moderen selv.
HD af Enken Ingeborg Doxrød.

f. 16/3-1840. dbt. 10/5-1840. Halvor Halvorsen Tysland und. Strømdal og Marthe Sørine Michelsdatters Halvor. Fadd: Anders Nøglegaards Kone, Marie Rasmusd. Tysland, P. Kirsten Nielsd. Strømdal, Jacob Jansen Tysland, Anund Halvorsen ib., Niels Hansen Blegebakken. HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 8/4-1840. dbt. 10/5-1840. Ole Andersen N. Ballestad og Hedvig Pedersdatters Svenke. Fadd: Michel Olsen Ballestad, Jacob Thronsen ib., Lars Andersen Skyer, P. Kirsti Pedersd. Ballestad, Moderen selv. HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 6/5-1840. Johannes Andersen Kleven og Berthe Maria Andersdatters Anders. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Bekræftelse. HD af Ole Johannesens Kone Kirsti Hansd.

f. 3/5-1840. dbt. 17/5-1840. Jørgen Kiøstolfsen i Follestad og Anne Kirstine Isaksdatters Isak. Fadd: Enke Anne Beathe Hansd. Follestad, P. Anne Dorthea Olsd. i Skien, Thor Andersen und. Bratsberg, Gunder Knudsen Follestad, Kittel Gundersen i Solum.

f. 30/4-1840. dbt. 24/5-1840. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Niels. Fadd: Christian Nielsen, Sigurd Zachariassen, og Johannes Andersen, alle fra Kleven, P. Thurine Sigurdsd. ib., moderen selv.

f. 19/4-1840. dbt. 24/5-1840. Niels Børresen BbKlev og Sophie Isaksdatters Severin Nicolay. Fadd: Jens Eliassens Kone Maren Kirstine Jacobsd. Aarhuus, P. Anne K. Jacobsd. Gulseth, Gunder Børresen und. Mæhla, Børre Jacobsen Gulseth, Jacob Isaksen Bommen, BbKlev.

f. 27/4-1840. dbt. 24/5-1840. Even Abrahamsen Fossum og Berthe Trulsdatters Abraham. Fadd: Lars Abrahamsen i Slemdal, Christopher Olsen Fossum, Erik Rasmussen ib., Truls Nielsens KoneInger Thomasd. ib., P. Kirsten Trulsd.

f. 24/4-1840. Erik Michelsen Ø. Hougerød og Marthe Halvorsdatters Simon. Fadd: (Ingen faddere). Døde førend Daabens Stadfæstelse. HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 9/5-1840. dbt. 31/5-1840. Niels Gjertsen Høimyhr og Maren Zachariasdatters Ole. Fadd: Halvor Christophersen Glende og Kone Gunild Zachariasd., P. Gunborg Gjertsd. Høimyhr, Simon Zachariassen Berberg, Ole Zachariassen ib.

f. 2/2-1840. dbt. 31/5-1840. Simon Danielsen Jønnevald og Maren Christensd. Lunds Christen Gregorius. Fadd: Niels Christiansen i Skien, Daniel Gregoriussen Lyngaasen, P. Petronelle Lorentzd. Wrigt, Limie, Begge Forældrene selv.
HD af Skolelærer Hans Grinie.

f. 27/3-1840. dbt. 10/5-1840. Niels Sigurdsen Skilbred og Anne Magrethe Zachariasdatters Ingeborg Maria. Fadd: Christen Isaksen Holm, Isak Christensen og Rasmus Christensen ib., P. Maren Johnsd. Skilbred, P. Maria Andersd. ib.

f. 4/4-1840. dbt. 10/5-1840. Halvor Larsen W. Hougerød og Ingeborg Hansdatters Maren. Fadd: Hans Halvorsen Kise og Kone Gunild Larsd., Christen Larsen Westermoe, Isak Halvorsen Kaasa og P. Karen Halvorsd. Kiise.

f. 11/3-1840. dbt. 17/5-1840. Michel Nissen und. Mæhla og Pernille Andersdatters Johanne Petronelle. Fadd: Ole Sigurdsens Kone Anne Christine Nisd., Eriksrød, P. Berthe Pedersd i Skien, Gunder Børresen Mæhla, Nis Nissen ib., Peder Sørensen i Skien.

f. 30/4-1840. dbt. 17/5-1840. NB. Pauline. Pigen Ragnild Paulsd. fra Næs Sogn, nu und. Gulseth. Angiver som Barnefader Garversvend Johan Schiffner i Skien. Uægte. Anmeldt af Barnets Moder selv.
Fadd: Engebregt Pedersen Skotten, Torsten Webiørnsen und. Gulseth, Ole Jørgensen Kaasa ib., Ingeborg Jensd. Limie og Jørgen Jansens Kone Ingeborg und. Gulseth.

f. 7/10-1839. dbt. 17/5-1840. NB. Nicoline. Enke Anne Magrethe Solvesd. Oseb. Angiver som Barnefader uk. John Nielsen Matros, Oseb. HD af Skolelærer Torgrim Olsen. Uægte. Anmeldt af Barnefaderens Fader.
Fadd: Niels Johnsen Traaholts Kone Kirsti Nielsd. Oseb., P. Mine Hansd. ib., Isak Jacobsen ib., Anders Jacobsen ib., Severin Sørensen ib.

f. 27/9-1839. dbt. 17/5-1840. Johannes Biørgussen und. S. Brække og Fredrikke Engebregtsdatters Karen Birgitte. Fadd: Lars Andersen Brækkejord, Jan Biørgussen ib., Arne Pedersen ib., P. Karen Arnesd. ib., moderen selv.
HD af Enken Ingeborg.

f. 27/1-1840. dbt. 24/5-1840. Lehnsmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea Pedersens Christine Sophie. Fadd: Enke Marthe Marie Lund, Jfr. Karen Magdalene Wright, Garver John Olsen og Handelsbetient Henrik Flick i Skien, Niels Egedius Gasmann Foss.
HD af Klokker Lund.

f. 21/4-1840. dbt. 31/5-1840. John Olsen Wasenden und. Moe og Dorthe Andersdatters Anne. Fadd: John Hansen Henningsdal, Ole Eriksen Wasend, Niels Hansen Fossum, og Hans Jacobsens Kone Helvig Olsd. und. Eriksrød, P. Anne Olsd. Høgelie.

f. 21/12-1839. dbt. 31/5-1840. Niels Tollefsen und. Ougestad og Karen Gundersdatters Birthe Maria. Fadd: Enke Karen Andersd. und. Borrestad, P. Anne Nielsd. Ougestad, John Gundersen ib., Henrik Th. Wraalsen i Porsgrund.
HD af Skoleholder Hans Riis.

f. 28/2-1839. dbt. 31/5-1840. NB. (Tvilling). Rønneck Christensen Skriva, nu under N. Wenstøb og Marthe Magrethe Andersdatters Maren. Fadd: Erik Helgesen Foss, Isak Andersen Wenstøb, P. KIrsti Olsd. Tufte, Inger Magrethe Gregoriusd. ibid. HD af Faderen.

f. 8/5-1839. dbt. 8/6-1840. Peder Clausen und. Jønnevald og Maren Pedersdatters Johanne Magrethe. Fadd: Ole Johnsen Furuvold, Halvor Olsen Eriksrød, Halvor Jacobsens Kone, Inger Eriksd. und. Foss, P. Maren Olsd.
HD af Halvor Abrahamsen Hoppestad.

f. 8/10-1839. dbt. 8/6-1840. Halvor Halvorsen Norrig und. Oterholt og Anne Østensdatters Maren. Fadd: Halvor Olsens Kone, Anne Jacobsd. Eriksrød, P. Anne Tovsd. und. Semb, Christian Olsen, Jacob Thommessen, Ole Halvorsen. Alle paa Eriksrød.
HD af Ole Oterholt.

f. 28/2-1839. dbt. 31/5-1840. NB. (Tvilling). Rønneck Christensen N. Wenstøb og Marthe Magrethe Andersdatters Andreas. Fadd: Niels Engebregtsen, Jørgen Jørgensen og Østen Knudsen alle paa N. Mæla, P. Anne Johnsd. Kiste, Moderen selv. HD af Faderen.

f. 11/4-1840. dbt. 8/6-1840. Erik Christensen Orekaas und. Oterholt og Maren Pedersdatters Christen. Fadd: John Pedersen Bøe, Halvor Bæruldsen und. Aas, Rasmus Nielsen und. Fossum, Karen Christensd. Mæla, Karen Pedersd. Dyrkold. HD af Ole Oterholt.

f. 20/2-1840. dbt. 8/6-1840. Niels Isaksen Ødegaard und. Sølie og Lisbeth Olsdatters Lars. Fadd: Lars Isaksens Enke paa Fløtterød, P. Gunild Saamundsd. Kiølnæs, Isak Isaksen Borrestadholmen, Jens Olsen und. Borrestad, Ole Olsen Kiølnæs.
HD af Isak Nielsen, Porsgrund.

f. 20/11-1839. dbt. 8/6-1840. Kiøbmand Edvard Hald, Oseb. og Hustru Marie Dorthea Petronelle Floods Peter Josias. Fadd: Frue Hanna Flood i Porsgrund, Jomfr. Betzy Bruun, Postmester Hanssen, Kiøbmand Paulus Flood, Toldbetient Hoelfeldt.
HD af Pastor Bruun.

f. 8/5-1839. dbt. 16/6-1840. Proprietær Herman Bagger, Folloug og Marthe Elisa født Winthers Jens Møller. Fadd: Fru Gullichsen i Skien, Jomfr. Egertha Bagger paa Folloug, Adjunkt Plum, Proprietær Thorbiørnsen, Adjunct Arentz.
HD af Skoleholder John Jacobsen.

f. 30/5-1840. dbt. 21/6-1840. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Ole. Fadd: Peder Johnsen Løberg og Kone Karen Jensd. P. Maren Larsd. af Slemdal, Kittel Olsen Løberg, Lars Nielsen ibid.

f. 3/4-1840. dbt. 28/6-1840. Anders Jensen Kleven og Maria Jacobsdatters Jacob. Fadd: Niels Christiansens Kone, Karen Nielsd. Kleven, P. Gunild Johnsd. Holm, Jens Zachariassen Kleven, Halvor Zachariassen ib., Christen Hansen Fossum.

f. 24/5-1840. dbt. 28/6-1840. Niels Andersen und. N. Bøe og Thurine Eriksdatters Erik. Fadd: Johannes Andersen Kleven, og Kone Berthe Maria Andersd., Mads Andersen og Niels Olsen und. Bøe, P. Anne Olsd. ibid. HD af Abraham Halvorsen.

f. 21/5-1840. dbt. 12/7-1840. Christen Eriksen Puttekaas og Berthe Gurine Kittelsdatters Ole. Fadd: Niels Kittelsen Stulen og Kone Johanne Johansd., Kittel Nielsen ib., P. Rønnoug Thorsd. Langerød, Faderen selv. HD af Halvor Thorbiørnsen.

f. 25/5-1840. dbt. 12/7-1840. Anders Andersen Myhren und. Meen og Karen Olsdatters Even. Fadd: Jacob Chr. Myhrens Kone Helvig Olsd., P. Karen Hansd. Oseb., Ole Hansen und. Meen, Hans Olsen ib., Johannes Johannesen Meen.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 22/1-1840. dbt. 19/7-1840. Hans Wetlesen Oseb. og Sara Hansdatters Hans Severin. Fadd: Søren Olsens Enke, Maren Christine Smith Oseb., P. Kirsten Hansd. ibid., Stian Michelsen, Wilhelm Hansen og Torgrim Olsen, alle paa Oseb.
HD af Torgrim Olsen.

f. 9/6-1840. dbt. 19/7-1840. NB. Uægte. Uk. Niels Gundersen Holm og Pige Inger Larsdatter paa Øde-Sneltvedts Gunder. Fadd: Peder Isaksens Kone, Marthe Pedersd. Øde-Sneltvedt, P. Marthe Jensd. ib., Ole Olsen Oredal, Hans Pedersen Øde-Sneltvedt, Johan Solvesen ib. HD af Jens Sørbøes Kone. Anmeldt af begge Forældrene.

f. 1/6-1840. dbt. 19/7-1840. Niels Sivertsen und. Fossum og Anne Dorthea Jensdatters Jens Christian. Fadd: Ellef Olsens Kone, Karen E. Engebregtsd. und. Bøe, P. Johanne Andersd.Ullsvand, Amund Andersen ib., Peder Jensen und. Hynie, Ole Jørgensen und. Gulseth.

f. 18/10-1839. dbt. 14/6-1840. Snedker Gullich Gullichsen BbKlev og Anne Jensdatters Karen Sophie. Fadd: Engebregt Jacobsen, Jon Hansen og Andreas Nielsen BbKlev, P. Anne Nielsd. ibid., Moderen selv. HD af Madame Amundsen.

f. 26/5-1840. dbt. 21/6-1840. Sigurd Zachariassen Kleven og Anne Rasmusdatters Karen. Fadd: Niels Nielsen Kleven, og Kone Karen Nielsd., Christian Nielsen ib., Johannes Andersen ib., P. Marthe Zachariasd.

f. 1/5-1840. dbt. 21/6-1840. Svend Henriksen Fossum og Aaste Pedersdatters Berthe Kirstine. Fadd: Skomager Petersen i Skien, og Kone Marthe Singdal, P. Inger Olsd. Haven, Christen Olsen Fossum, Jacob Svendsen Aashammer.
HD af Madame Jacobsen.

f. 20/5-1840. dbt. 21/6-1840. Jacob Solvesen Nisterød und. Bøe og Maren Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Hans Halvorsen Kiise, Amund Solvesen Nisterød, Andreas Olsen Bøe og Kone Maren Hansd., P. Karen Halvorsd. Kiise. HD af Mad. Jacobsen.

f. 19/4-1840. dbt. 21/6-1840. Mads Monsen Fossum og Anne Thurine Andersdatters Helvig Madsilia. Fadd: Tollef Henriksens Kone, Britha Caisa Caspersd., P. Gunild Andersd. i Skien, Ole Pettersen Fossum, Christian Johansen Biørndalen, Christen Johansen.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 9/5-1840. dbt. 21/6-1840. Lars Anundsen Fossum og Jørgine Knudsdatters Caroline. Fadd: Isak Sørensens Kone, Karen M. Knudsd., BbKlev, P. Karen Sørensd. ib., Johannes Hansen Fossum, Johannes Henriksen ib., Christen Johansen ibid.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 31/10-1839. dbt. 21/6-1840. Skibsfører Christian Blom, Falkum og Dorthea Christine Bentzens Anthonette Augusta Amalia. Fadd: Madame A. Barnholdt, Brække, Jomfr. Boyine Hedevig Blom, Skibscapt. Cornelius Blom, ditto Frederik Blom og Styrmand Peder Bentzen.

f. 4/6-1840. dbt. 5/7-1840. Even Christophersen Folloug og Lisbeth Olsdatters Inger Aasthea. Fadd: Johannes Eegaasens Kone, Margith Hansd., P. Marie Olsd. Folloug, Christen Olsen Mustvedt, Even Olsen Bugodt, Hans Christensen und. Bratsberg.

f. 20/6-1840. dbt. 5/7-1840. Christen Rasmussen Fossum og Anne Kirstine Larsdatters Gerhardine. Fadd: Lars Rasmussens Kone, Maren Karine Hansd. Hynie, P. Karen Rasmusd. Fossum, Hans Rasmussen ibid., Ole Christiansen ibid., Svend Olsen ibid.

f. 20/5-1840. dbt. 5/7-1840. Jens Olsen Teien und. Moe og Ingeborg Jacobsdatters Maren Kirstine. Fadd: Halvor Olsen Eriksrød, Peder Jacobsen Holm og Kone Magrethe Olsd., P. Karen Jacobsd. Holm, Anund Anundsen Høgelie.

f. 12/8-1839. dbt. 19/7-1840. John Peter Hansen N. Brækkejordet og Dorthe Maria Pedersdatters Aase Karine. Fadd: Mathias Solvesen und. Brække, Ole Hansen ib., Ole Jansen(?) ib., P. Caroline Carlsd. i Skien, Moderen selv. HD af Faderen selv.

f. 27/3-1840. dbt. 19/7-1840. Amund Jensen Mæhla og Karen Hansdatters Hansine. Fadd: Anders Reiersens Kone, Maria Hansd. und. Foss, P. Johanne Torkildsd. Wenstøb, Rejer Andersen und. Foss, Niels Hansen Fossum, Halvor Madsen Mæhla.
HD af Giordemoder G. Jacobsen.

f. 20/6-1840. dbt. 19/7-1840. Mads Hansen Kutterø und. Foss og Aaste Olsdatters Anne Thurine. Fadd: Aslak Halvorsen Moe, Christen Larsen Westermoe, Anders Olsen Wale i Holden, Harald Andersens Kone, Maren Hansd. Wenstøb, P. Anne Christine Olsd. Wale.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 4/4-1840. dbt. 19/7-1840. Isak Pedersen Rugstad und. N. Brække og Helge Olsdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Brækkejord og Kone, Inger Isaksd., P Anne Isaksd. ib., Ole Isaksen ib., Ole Hansen. HD af Ole Jansen Kaasa.

f. 29/5-1840. dbt. 19/7-1840. John Johannesen Fossum og Maren Jensdatters Olavus Andreas. Fadd: Hans Isaksen Fossum og Kone Marie Dorthea Olsd., Kone Maren Christiansd. ib., Jacob Iversen ib., Erik Hansen ib.
HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 26/6-1840. NB. (tvillinger). Isak Halvorsen (Bratsbergskoven) og Maren Pernille Fredriksdatters Abraham. Fadd: (Ingen faddere). HD af Christine Bommen. Døde før Daabens Konfirmation Kunde finde Sted.

f. 26/6-1840. NB. (tvillinger). Isak Halvorsen (Bratsbergskoven) og Maren Pernille Fredriksdatters Isak. Fadd: (Ingen faddere). HD af Christine Bommen. Døde før Daabens Konfirmation Kunde finde Sted.

f. 11/6-1840. dbt. 2/8-1840. Hans Hansen und. Kleven og Ingeborg Zachariasdatters Ole. Fadd: Halvor Nielsens Kone Ingeborg Danielsd. Lyngaasen, Daniel Gregoriussen ib., P. Marthe Zachariasd. Kleven, Christian Nielsen ib., Sigurd Zachariassen ib.

f. 4/7-1840. dbt. 2/8-1840. Niels Christophersen Gromstuel und. Bøe og Magnild Hansdatters Christopher. Fadd: Andreas Olsen Bøe og K. Maren Hansd., Christian Nielsen Biørndal, Niels Jensen und. Bøe, P. Maren Christophersd. Grønsteen.
HD af Anders Johannessen.

f. 8/6-1840. dbt. 9/8-1840. Anders Olsen Sølie og Anne Larsdatters Niels. Fadd: Engebregt Olsens Kone Karen Larsd. Bækkevold, P. Marthe Kirstine Halvorsd. Ekornrød, Jacob Olsen Riis, John Olsen Sølie, Jacob Christophersen Myhren.

f. 20/6-1840. dbt. 23/8-1840. Isak Larsen Riis og Karen Kirstine Hansdatters Andreas. Fadd: Erik Kittelsens Kone, Karen Larsd. Riis, P. Elen Kar. Hansd. Eidanger, Anders Hansen Ødegaard ib., Jacob Hansen ib., Anders Larsen Riis.
HD af Kittel O. Riis.

f. 22/7-1840. dbt. 23/8-1840. Johannes Halvorsen Bøhle og Karen Maria Johnsdatters Johan. Fadd: Peder Johnsens Kone, Karen Jensd. Løberg, P. Marthe Johnsd. ib., Ole Evensen Sørbøe, Gunder Pedersen ib., John Jacobsen Ballestad.

f. 15/7-1840. dbt. 23/8-1840. Jens Torkildsen Oseb., og Elen Dorthea Christophersdatters Simon Therenius. Fadd: Johannes Torkildsen Oseb., Jens Torkildsen ib., Ole Hansen Nænseth af Solum, P. Isine Michelsd. Oseb., Moderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 6/5-1840. dbt. 23/8-1840. Christopher Kørgensen BbKlev og Pernille Olsdatters Christian. Fadd: John Olsen BbKlev og Kone Marthe Karine Christensd., P. Anne Maria Hansd. ib., Anders Halvorsen ib., Christian Hansen ib. HD af Faderen.

f. 15/4-1840. dbt. 23/8-1840. Halvor Sørensen Gløsmyhr og Karen Johanne Christensdatters Søren. Fadd: Isak og Hans Sørensen Nykaas og Lierne, Simon Engebregtsen und. Moe, Hans Sørensens Kone Maren Halvorsd. og P. Elen Halvorsd. Hougerød.

f. 27/7-1840. dbt. 30/8-1840. Hans Olsen und. Meen og Anne Nielsdatters Niels. Fadd: Anders Andersen og Kone Karen Olsd. und. Meen, P. Anne Dorthe Nielsd. Skyer, Ole Nielsen ib., Isak Isaksen Meen.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 30/3-1840. dbt. 2/8-1840. Ole Olsen Wadrætte, N. Brækkejord og Anne Olea Olsdatters Christiane. Fadd: Hans Sand, Blegebakken, Paul Olsen ib., Isak Johansen Brækkejord, Halvor Hukens Kone, Ingeborg Andersd., ib., P. Karen Andersd. Brække.
HD af Anders Lia.

f. 15/7-1840. dbt. 2/8-1840. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Ingeborg Maria. Fadd: Niels Nielsen Kleven og Kone Karen Nielsd., P. Thurine Sigurdsd. ib., Michel Eriksen Hougerød, Johannes Andersen Kleven.

f. 12/6-1840. dbt. 2/8-1840. NB. Lars Halvorsen Follestad og Anne Magrethe Solvesdatters Inger Maria. Fadd: Jørgen Hansens Kone, Karen Svendsd. Follestad, P. Anne S. Gundersd. i Skien, Gunder Solvesen Blegebakken, Andreas Bertelsen Gjemsøe, Halvor Halvorsen (Solvesen?) Follestad. Uægte født. Forældrene ere senere ægteviede. HD af Halvor Tormodsen Graaten.

f. 3/6-1840. dbt. 2/8-1840. Ole Isaksen N. Brækkejord og Kirsti Halvorsdatters Maren Gurine. Fadd: Ole Olsen og Kone Inger Isaksd. und. Brække, P. Ingeborg Halvorsd. ib., Ole Hansen ib., Hans Tollefsen ib.

f. 10/5-1840. dbt. 2/8-1840. Niels Andersen Bommen, BbKlev og Maren Andersdatters Anne Helvig. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev, Christian Hansen ib., Søren Nielsen Brækkejord, P. Maren Andersd. i Skien, moderen selv.

f. 24/7-1840. dbt. 9/8-1840. Peder Engebregtsen und. Fossum og Johanne Andersdatters Maren Karine. Fadd: Ellef Olsen und. Fossum og Kone Karen Engebregtsd., P. Anne Engebregtsd. i Skien, Christen Madsen und. Bøe, Engebregt Pedersen und. Fossum.

f. 31/7-1840. dbt. 9/8-1840. NB. Uægte. Anne Maria. Pige Mari Olsd. fra Pladsen Korsmoe (Leufden) i Ullensvagn og Ungk. Lars Larsen und. Røgle ibid. Barnet fødtes paa Godal (i Luxefield).
Fadd: Madame Myhre og Jomfr. G. Funnemark, Gjerpen Præstegaard, Klokker Lund, Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 14/7-1840. NB. Thor Nielsen Høgseth og Inger Sørensdatters Maren Kirstine. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Hjemmedaabens Konfirmation. HD af Skoleholder Hans Sivertsen (Riis).

f. 27/2-1840. dbt. 16/8-1840. Sognepræst Fredrik Rode og Anne Lucie fød Holters Fredrikke Pauline Augusta. Fadd: Madame Inger Flood, Wenstøb, Jomfr. Mathea Schietlie, Fossum, Byefogd Cappelen, Procurator Søren Blom, Kiøbmand Christopher H. Blom.

f. 2/6-1840. dbt. 23/8-1840. Afdøde Ole Olsen Tveten og Anne Aslaksdatters Olava. Fadd: Ole Ellingsen Skilbred, Halvor Ellingsen Sukken, Niels Kittelsen Stulen, Ole Jansens Kone Guro Olsd. Kaasa, P. Anne Gurine Gregersd. Tveten.
HD af Ole Jansen Kaasa.

f. 23/6-1840. dbt. 23/8-1840. Johannes Hansen Fossum og Karen Hansdatters Aslaug Maria. Fadd: Isak Gundersen, Henrik Eriksen, Mads Larsen, P. Maren Christiansd., alle paa Fossum og Moderen selv.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 16/3-1840. dbt. 23/8-1840. Skipper Christen Krogh Flørenæs og Maren Dorthea født Hansens Marie Kirstine. Fadd: Madame Hanna Christensen i Porsgrund, Jfr. Andriette Bendixen, Skipper Ole Christensen og Kiøbmand Erik Knudsen Oseb., Toldbetient Hoelfeldt og Kiøbmand G. Kiise i Porsgrund. HD af Giordemoder Jfr. Olsen.

f. 2/8-1840. dbt. 23/8-1840. Daniel Jensen Oseb. og Karen Torgersdatters Karen. Fadd: Hans Meens Kone Anne Kirstine Jensd., P. Berthe Torgersd. af Eidanger, Ole Olsen Oseb., Niels Andersen Kiølnæs, Johannes Jensen Bøhle.

f. 20/8-1840. NB. (tvillinger) Halvor Olsen Mustvedt og Maria Olsdatters Christian. Fadd: (Ingen faddere). Oplevde ikke Hjemmedaabens Stadfæstelse. HD af Gjordemoderen.

f. 20/8-1840. NB. (tvillinger) Halvor Olsen Mustvedt og Maria Olsdatters Jacob. Fadd: (Ingen faddere). Oplevde ikke Hjemmedaabens Stadfæstelse. HD af Gjordemoderen.

f. 30/6-1840. dbt. 6/9-1840. Peder Aslaksen Fossum og Maren Kirstine Madsdatters Mads. Fadd: Mads Madsens Kone, Anne Sigurdsd. Fossum, P. Inger Madsd. i Skien, Simon Aslaksen und. Bøe, Gunder Aslaksen i Skien, Hans Rasmussen Fossum.
HD af Skoleholder Hans Isaksen (Grinie).

f. 2/8-1840. dbt. 6/9-1840. Svend Olsen Fossum og Marthe Olsdatters Ole. Fadd: Christian Olsen Fossum, Anders Olsen ib., Niels Olsen ib., Christen Rasmussens Kone Anne Kirstine Larsd. ib., P. Ingeborg Gundersd. ibid.

f. 15/7-1840. dbt. 6/9-1840. Solve Sørensen und. Hynie og Ingeborg Tollefsdatters Johan. Fadd: Jacob Olsens Kone Mine Hansd. (Adamine), Fossum, P. Stine Andersd. Gulseth, Christopher Larsen under Fossum, Hanna Solvesen und. Hynie, Christen Jansen Skavanhagen. HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 24/4-1840. dbt. 13/9-1840. Rasmus Bæruldsen Slettene und. Moe og Live Jacobsdatters Peder. Fadd: Rasmus Halvorsen Lekaas og Kone Marthe Knudsd., Aslak Pedersen Aas, Jens Halvorsen Gaasehølen, P. Inger Pedersd. Aas.
HD af Ole Oterholt.

f. 10/3-1840. dbt. 13/9-1840. Jens Jacobsen und. Sølie og Marthe Larsdatters Isak. Fadd: Abraham Jacobsen und. Borge, Iver Jacobsen ib., Knud Larsen ib., P. Karen Christensd. ib., moderen selv. HD af Hans (Sivertsen) Riis.

f. 3/8-1840. dbt. 20/9-1840. Anders Hansen und. Fossum og Christine Christophersdatters Hans Christian. Fadd: Anders Pedersens Kone Berthe Hansd. Graaten, P. Maria Hansd. Moe(?), Olaus Hansen Graaten, Børre Jørgensen Semb, Ole Peter Jacobsen Fossum.

f. 13/9-1840. dbt. 27/9-1840. Isak Halvorsen und. Dyrkold og Torberg Gundersdatters Gunder. Fadd: Gregorius Aslaksen Stulen, og Kone Anne Halvorsd., Ole Johnsen Furuvald, Isak Halvorsen Hougerød, P. Anne Halvorsd. und. Dyrkold.

f. 5/7-1840. Afdøde Anders Andersen und. Hynie og Maria Fredriksdatters Anders. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Stadfæstelse. HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 13/3-1840. dbt. 27/9-1840. Skoleholder Anders Jensen Lie und. Mæhla og Dorthea Thoresdatters Thomas Johan. Fadd: Kittel Falkums Kone, Karen Kiøstolfsd., P. Marthe Karine Thorsd. Gjerpen, Ole Nielsen Hynie, Gunder Børresen Mæhla, Jens Andersen Fossum.
HD af Faderen.

f. 12/9-1840. dbt. 11/10-1840. Lars Nielsen S. Løberg og Kirsti Larsdatters Niels. Fadd: Ole Jensens Kone, Gunild Larsd. Løberg, P. Maren Larsd. Høgseth, Erik Isaksen Løberg, Anders Johnsen Steensrød, Jacob Larsen Høgseth.
HD af Ragnild Løberg.

f. 28/8-1840. dbt. 11/10-1840. Niels Jensen Lien, Fossum og Sara Henriksdatters Henrik. Fadd: Tollef Henriksens Kone, Britha Petersd. Fossum, P. Lisbeth Dorthea Henriksd. ib., Johannes Henriksen, Hans Nielsen, alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen (Grini).

f. 5/7-1840. dbt. 23/8-1840. Knud Monsen Oseb. og Karen Maria Andersdatters Martine Andriette. Fadd: P. Anne Susanne Gundersd. i Skien, P. Anne Elise Andersd. Oseb., Gunder Knudsen ib., Carl Wiersen ib., Johan Herman Meyer ib.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 14/6-1840. dbt. 23/8-1840. NB. (tvillinger). John Haraldsen Tysland und. Strømdal og Margith Biørnsdatters Anne. Fadd: Halvor Halvorsen Tyslands Kone Marthe Michelsd., P. Margith Johnsd. i Skien, Anund Halvorsen Tysland, Jacob Jensen ib., Jens Jacobsen ib.

f. 14/6-1840. dbt. 23/8-1840. NB. (tvillinger). John Haraldsen Tysland und. Strømdal og Margith Biørnsdatters Berthe Karine. Fadd: Anders Nøglegaards Kone Maria Rasmusd. Tysland, P. Inger Johannesd. ib., Niels Nielsen Strømdal, Isak Rasmussen Tysland, Ole Jacobsen Blegebakken. Begge HD af Marie Rasmusd. Strømdal.

f. 19/6-1840. dbt. 23/8-1840. Christen Larsen Westermoe und. Moe og Ingeborg Hansdatters Maren Thurine. Fadd: Aslak Larsens Kone Anne Hansd. und. Moe, P. Mari Jacobsd. Brændsæther, Mads Hansen Kuttere, Hans Halvorsen Kiise, Lars Christensen BbKlev.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 12/5-1840. dbt. 27/8-1840. Hofmarskalk m.m. Ernst Severin Løvenskiold, Fossum og Frue Fanny Løvenskiold født Baronesse Seckendorffs Fanny Caroline Sigfride Olga. Fadd: Generalinde, Baronesse Wedel Jarlsberg, Amtmandinde Falsen, Frøken Benedicte Løvenskiold, Statsminister Løvenskiold, Cand. jur. Otto Løvenskiold, Kammerherre H. Aall, Konsul Faye, Toldcasserer Rasch m. fl. HD af Pastor Rode.

f. 26/3-1840. dbt. 30/8-1840. NB. (tvilling). Anders Nielsen und. Hynie og Anne Isaksdatters Berthe Kirstine. Fadd: Niels Andersens Kone, Anne Madsd. und. Hynie, P. Anne Maria Halvorsd. ib., Engebregt Pedersen Aarhuus.
HD af Skoleholder Anders Lien (begge).

f. 26/3-1840. dbt. 30/8-1840. NB. (tvilling). Anders Nielsen und. Hynie og Anne Isaksdatters Marthe Pernille. Fadd: P. Ingeborg Hansd. ib., Halvor Halvorsen Aashammer, Begge forældrene selv.

f. 20/7-1840. dbt. 6/9-1840. NB. (Uægte). Maren Christine. Pige Marthe Gullicksd. S. Brækkejord. Angiver som Barnefader Enkemand Ole Olsen oprindlig fra Eriksrød. Uægte Anmældt af moderen.
Fadd: Kone Ragnild Maria Aulie og P. Inger Maria Aulie, John Andersen og Peder Zachariassen, alle paa Brækkejordet.

f. 23/6-1840. dbt. 6/9-1840. Anders Andersen Tysland og Tone Nielsdatters Berthe Maria. Fadd: Ole Nielsens K., Maria Jansd. Fossum, P. Kirsten Christensd. i Skien, Anders Christensen Semb, Niels Andersen Grinie, Halvor Olsen Nøglegaard.

f. 17/8-1840. dbt. 6/9-1840. Anders Johnsen Steensrød und N. Løberg og Ingeborg Nielsdatters Kirsten. Fadd: John Johnsen Gjemsøe Kloster, Niels Johnsen Steensrød, John Nielsen Løberg, Ole Johnsens Kone Gunild Halvorsd. Sneltvedt, P. Marthe Nielsd. Løberg.

f. 3/7-1840. dbt. 6/9-1840. Ole Christensen und. Ballestad og Kirsti Olsdatters Birthe Andrea. Fadd: John Olsen Skiefield, Christopher Christensen Falkum, Jacob Larsen Borrestad, P. Maren Olsd. Meen, moderen selv.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 1/5-1840. dbt. 6/9-1840. Iver Jacobsen und. Borge og Thorine Larsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Engebregt Olsens Kone Karen Larsd. Bækkevold, P. Gunild Jacobsd. Skrukkerød i Eidanger, Jens Jacobsen und. Sølie, Isak Jacobsen Oseb., Knud Larsen ibid.
HD af Kittel Riis.

f. 5/8-1840. dbt. 13/9-1840. Anders Nielsen N. Brækkejord og Maren Iversdatters Nicoline. Fadd: Gunder Pedersen Sørbøe, John Olsen BbKlev, Niels Engebregtsen Blegebakken, Andreas Nielsen i Skien, Kone Inger Abrahamsd. ib., P. Cathrine Nielsd. ib.
HD af Faderen.

f. 29/7-1840. dbt. 11/10-1840. John Endresen Bøe i Luxefield og Karen Maria Halvorsdatters Clemmet. Fadd: Christen Nielsen Hoppestad, og Kone Anne Christine Abrahamsd., P. Karen Maria Abrahamsd. ib., Halvor Abrahamsen ib., Ole Abrahamsen ib.
HD af Skoleholder Anders (Jensen Lien?).

f. 24/8-1840. dbt. 8/11-1840. Peder Pedersen Marker og Maren Halvorsdatters Peder. Fadd: Niels Markers Kone, Karen Jørgensd., P. Karen Aslaksd. Høglie, Aslak Svendsen ib., Ole Aslaksen ib., Amunjd Amundsen ib.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 25/7-1840. dbt. 8/11-1840. Halvor Hansen Tufte og Inger Karine Andersdatters Anders. Fadd: Gunder Andersen Limie, Ole Andersen ib., Hans Hansen Ramsaas, Harald Andersens Kone, Maren Hansd. Wenstøb, P. Maria Hansd. Ramsaas.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 6/5-1840. dbt. 8/11-1840. Jacob Andersen Oseb. og Pauline Christensdatters Peter Marinius. Fadd: Anders Olsen Oseb., Anders Jacobsen ib., P. Inger Olsd. ib., Moderen selv. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 27/8-1840. dbt. 8/11-1840. NB. (tvillinger). Procurator Søren M. Blom, Falkum og Fru Christiane Blom født Wessels Hans. Fadd: Enkemadame A. C. Blom, Jfr. Marthe Blom, Sorenskriver J. Wessel, Fuldmægtigen Tonning, Bellmann og Tambs.
HD af Pastor Rode (begge).

f. 27/8-1840. dbt. 8/11-1840. NB. (tvillinger). Procurator Søren M. Blom, Falkum og Fru Christiane Blom født Wessels Augusta Maria. Fadd: Frue Krogh, Haven, Jfr. Hanna Wille, Falkum, Cand. jur., Hans Wessel, Skibsfører Frederik Blom, Hans A. Blom og Niels Nielsen.

f. 28/10-1840. dbt. 15/11-1840. Hans Rasmussen Fossum og Magrethe Hansdatters Morten. Fadd: Abraham Nielsens Enke, Helene Hansd. Fossum, P. Karen Rasmusd. ib., Christen Rasmussen, Lars Rasmussen ib., Lars Hansen Bøe.
HD af Skoleholder Hans Grinie.

f. 12/8-1840. dbt. 15/11-1840. NB. Henrik Eriksen Fossum og Ingeborg Jensdatters Jens. Fadd: Johannes Larsen, Johannes Jensen, Christen Johannesen, Karen Johannesd., P. Inger Maria Eriksd., alle paa Fossum. Barnet født før Forældrenes vielse.
HD af Hans Grinie.

f. 18/11-1840. Hans Helgesen Guseth og Berthe Kittelsdatters Knud. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gunder Ougestad. Død før Daabens Stadfæstelse.

f. 15/10-1840. dbt. 6/12-1840. Engebregt Andersen BbKlev og Ingeborg Christensdatters David. Fadd: Berthel Andersen BbKlev, Lars Christensen ib., Jens Andreas Hansen ib., Kirsten Nielsd. i Skien, Moderen selv.

f. 6/10-1840. dbt. 13/12-1840. Hans Nielsen Fossum og Anne Rasmusdatters Johan Lauritz. Fadd: Hans Isaksens Kone Maren Dorthea Olsd., P. Karen Iversd., Knud Christophersen, Christen Olsen, Christen Johansen, alle paa Fossum.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grini.

f. 25/10-1840. dbt. 26/12-1840. Jørgen Hansen Paust Follestad og Nicoline Sophie Jensd. Lindbergs Jens Jørgen. Fadd: Mathias H. Pausts Kone, Anne Gundersd. Follestad, P. Maren Hansd. i Skien, Hans Jørgensen Paust, Niels Jansen ib., Niels Engebregtsen ib.
HD af Faderen selv.

f. 25/10-1840. dbt. 26/12-1840. Jens Olsen Stulen og Ingeborg Olsdatters Christopher. Fadd: Niels Olsen, Lars Olsen og Halvor Olsen Aas og Sidstes Kone Maren Simonsd., P. Helvig Olsd. HD af Ole Olsens Enke Gunild Aas.

f. 24/11-1840. dbt. 26/12-1840. Ole Tolvsen Aashammer og Karen Kirstine Olsdatters Ole. Fadd: Anders Wenstøbs Kone Berthe Isaksd., P. Anne Christiansd. Aashammer, Halvor Halvorsen ib., Jørgen Waldemarsen ib., Ole Sørensen ib.

f. 17/11-1839. dbt. 20/9-1840. Kittel Olsen und. Kolkind og Johanne Olsdatters Maren Maria. Fadd: Niels Olsen og Kone, Anne Nielsd. und. Kolkind, Halvor Nielsen ib., Gunild Maria Nielsd. ib., Ole Nielsen BbKlev. HD af Faderen selv.

f. 23/8-1840. dbt. 20/9-1840. Gunder Jensen und. Mæhla og Maren Sørensdatters Anne Helvig. Fadd: Gunder Børresens Kone, Maren Michaelsd. Mæhla, P. Inger Jensd. Fossum, Jens Nielsen ib., Niels Jensen ib., Gunder Jensen ibid.

f. 28/7-1840. dbt. 27/9-1840. Claus Olsen Wasbrække und. Grinie og Elen Karine Gundersdatters Elisabeth. Fadd: Hans Isaksens Kone Maren Danielsd. Grinie, P. Gunild Pedersd. Øde-Sneltvedt, Solve Engebregtsen Grinie, Ole Rasmussen i Skien, Lars Gundersen ibid.

f. 13/6-1840. dbt. 11/10-1840. Ellef Johnsen Bæstul og Ingeborg Engebregtsdatters Helvig. Fadd: John Johnsen Bæstul, Christopher Olsen Sætret, Fredrik Knudsen i Skien, Erik Wenstøbs Kone, Karen Knudsd., P. Ingeborg Olsd. Bæstul.

f. 15/9-1840. dbt. 18/10-1840. Mads Pedersen Sørbøe og Karen Jensdatters Magrethe. Fadd: Gunder Pedersens Kone, Berthe Johnsd. Sørbøe, P. Anne Jørgensd. Gaupaasen, Lars Andersen Frogner, Isak Halvorsen Skougen, Daniel Olsen Sneltvedt.

f. 26/9-1840. dbt. 25/10-1840. Christen Kiøstolfsen Follestad og Berthe Nielsdatters Maren Anne. Fadd: Anders Holms Kone, Maren Larsd. Follestad, P. Inger Christensd. ib., Kittel Nielsen Falkum, Niels Kittelsen ib., Faderen selv.

f. 20/9-1840. dbt. 1/11-1840. Niels Thorbiørnsen Løberg og Berthe Thorbiørnsdatters Kirsten Maria. Fadd: Even Nielsens Kone, Gurine Thorbiørnsd. Løberg, P. Marthe Olsd. ib., Ole Jensen ib., Even Olsen ib., Jacob Bentzen ibid.

f. 14/9-1840. dbt. 15/11-1840. Sondre Gundersen Falkum og Berthe Evensdatters Guldbertine. Fadd: Kittel Nielsen Falkum, Thomas Gundersen Løberg, P. Maren Gurine Kittelsd. Falkum, P. Marie Gundersd. Løberg og Faderen selv.

f. 3/10-1840. dbt. 29/11-1840. Ole Halvorsen und. Borge og Elen Kirstine Olsdatters Maren Anne. Fadd: Hans Halvorsen und. Brække, Halvor Halvorsen Riis, Isak Olsen Nærum, P. Kirsten Andersd. und. Meen, P. Maren Halvorsd. Fahret. Hjemmedøbt.

f. 2/10-1840. dbt. 13/12-1840. Andreas Solvesen Kiær og Maren Engebregtsdatters Anne Maline. Fadd: Lars og Niels Solvesen Kiær, Paul Andersen i Skien, Lars Larsens Kone, Anne Olsd. Kiær, P. Maria Engebregtsdatter.
HD af Johannes Solvesen.

f. 1/10-1840. dbt. 20/12-1840. Niels Pedersen Wenstøb og Anne Halvorsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Erik Hansens Kone, Karen Maria Larsd. Fossum, P. Anne Kirstine Pedersd. Wenstøb, Daniel Pedersen BbKlev, Peder Pedersen Wenstøb, Halvor Frantzen ibid.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 21/9-1840. dbt. 26/12-1840. Jacob Olsen Borgeskov og Aase Maria Knudsdatters Hans Carl. Fadd: Engebregt Mathiassen und. Øvrum, Mathias Olsen Oseb., Torjus Thronsen Borgeskov, P. Karen Olsd. og P. Anne Kirstine Thronsd. paa Borgeskov.
HD af Kittel Riis.

f. 23/10-1840. dbt. 26/12-1840. Peder Jansen und. Wenstøb og Inger Pedersdatters Engebregt. Fadd: John Jansens Kone, Karen Gundersd. Fossum, P. Maren Jansd. Bøe, Niels Jansen ib., Ole Jansen ib., Halvor Rasmussen Jønnevold.
HD af Niels Amundsen.

f. 11/12-1840. dbt. 26/12-1840. Simon Madsen Ekonrød und. Moe og Maren Maria Engebregtsdatters Anders. Fadd: Halvor Madsen und. Mæhla, Engebregt Madsen i Skien, Aslak Halvorsen Aas, Lucas Engebregtsens Kone Maria Gullichsd., P. Helge Madsd. i Skien.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 17/11-1840. dbt. 26/12-1840. Halvor Olsen Holm og Sara Larsdatters Ole Peter. Fadd: Gunder Nielsen und. Aarhuus, Peder Larsen Moe, Halvor Paulsen Doxrød, Niels Larsens Kone Karen Jensd. Holm, P. Ingeborg Pedersd. und. Frogner.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 3/12-1840. dbt. 26/12-1840. Svenke Larsen Follestad og Cathrine Olsdatters Lars. Fadd: Isak Larsens Kone, Johanne Christensd. Follestad, P. Jensine Johnsd. BbKlev, Erik Eriksen Ballestad, Knud Larsen und. Bratsberg, Isak Isaksen ib.

f. 16/10-1840. dbt. 26/12-1840. Andreas Amundsen BbKlev og Marthe Marie Svendsdatters Svend Amandus. Fadd: Hans Christensens Kone Ragnild Halvorsd. BbKlev, P. Anne Marie Hansd. ib., Christian Hansen ib., Amund Amundsen Limie, Christen Svendsen Kaasene i Solum Sogn. HD af Faderen.

f. 7/10-1840. dbt. 26/12-1840. Clemmet Johannessen Bøe i Luxefield og Karen Andersdatters John. Fadd: Svend Sigfridsen Fossum, og Kone Helvig Andersd., Gunder Eriksen ib. og Kone Maria Andersd., Even Henriksen ibid.
HD af Skoleholder Anders Larsen.

f. 21/6-1840. dbt. 27/12-1840. Ole Grimersen Skriva und. Foss og Cathrine Maria Anundsdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Oterholt, Peder Jensen Dybedal, Ole Christophersen Kleven, P. Sara Jensd. Teien, moderen selv.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 13/12-1840. dbt. 1/1-1841. Daniel Olsen Sneltvedt og Maren Pedersdatters Ole. Fadd: Lars Andersens Kone Anne Pedersd. und. Frogner, P. Ingeborg Johannesd. und. Bratsberg, Mads Pedersen Sørbøe, Gunder Pedersen ib., Andreas Olsen Sneltvedt.

f. 11/10-1840. dbt. 1/1-1841. Halvor Tolvsen und. Hynie og Kari Johnsdatters Carl. Fadd: Halvor Halvorsen und. Aas og Kone Berthe Nielsd., P. Inger Halvorsd. i Skien, Jørgen Waldemarsen Aas, Isak Andersen Wenstøb.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 30/10-1840. dbt. 1/1-1841. Knud Andersen Stulen (Udhougen) og Marthe Larsdatters Andreas. Fadd: Anders Larsens Kone Karen Andersd. Bakken, P. Anne Magrethe Pedersd. i Skien, Ole Hansen Lie, Mathias Gundersen Ramsaas, Mathias Andersen i Skien.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 22/9-1840. dbt. 26/12-1840. Ole Nielsen Berg BbKlev og Ragnild Tollefsdatters Anne. Fadd: Aslak Gundersen BbKlev, Hans Nielsen Berg ib., Halvor Nielsen Berg ib., P. Henrika Tollefsd. i Skien, P. Maren Maria Tollefsd. BbKlev.

f. 20/9-1840. dbt. 26/12-1840. Simon Christensen und. Aarhuus og Cathrine Knudsdatters Kirsten Cathrine. Fadd: Isak Sørensens Kone Karen Knudsd. BbKlev, P. Kirsten Solvesd. ib., Christian Christensen Blegebakken, Halvor Christensen ib., Ole Christensen ib.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 12/12-1840. dbt. 26/12-1840. Erik Eriksen Ballestad og Maria Pedersdatters Maria Anne. Fadd: Jacob Nærums Kone Ragnild Eriksd., P. Anne Eriksd. Bøhle, Isak Hansen Nærum, Even Jacobsen Ballestad, Lars Larsen Aabye, Lauritz Nielsen.
HD af Erik Bøhle.

f. 19/9-1840. dbt. 26/12-1840. Isak Christensen BbKlev og Maren Kirstine Christensdatters Gunild Maria. Fadd: Claus Olsen Wasbrække, Lars Christensen BbKlev, Hans Halvorsen ib., P. Anne Dorthea Holt ib., Moderen selv.

f. 21/8-1840. dbt. 26/12-1840. Jahn Jensen Fossum og Maren Anundsdatters Maren Dorthea. Fadd: Anders Hansen Lien, Halvor Aslaksen und. Fossum, Even Abrahamsen ib. og Kone Berthe Truelsd., P. Kirstine Olsd. ibid.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 6/11-1840. dbt. 26/12-1840. Lars Olsen Sætret i Luxefield og Anne Gulbrandsdatters Karen. Fadd: Aslak Olsen Moe og Kone Maria Olsd., Christopher Olsen Sætret, Lars Gulbrandsen, P. Karen Gulbrandsd. Luxefield.

f. 1/11-1840. dbt. 3/1-1841. Christen Pedersen Aasen und. Lund og Karen Evensdatters Inger Andrea. Fadd: Johannes Pedersen Bougerød og Niels Pedersen BbKlev, Henrik Evensen Kleven, P. Karine Pedersd. Brækkejord og moderen selv.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 19/12-1840. dbt. 1/1-1841. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Jacobsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Gunder Børresen Mæhla, Niels Børresen BbKlev, Jens Jacobsen Gulseth, P. Johanne Hansd. i Skien, P. Anne Jacobsd. Gulseth.
HD af Klokker Lund.

f. 31/10-1840. dbt. 3/1-1841. Anders Jensen Houland, Oseb. og Maren Knudsdatters Karen Jørgine. Fadd: Torgrim Olsens Kone Maren Smith, P. Karen Torgersd. i Porsgrund, Lars Olsen Oseb., Jens og Lars Torjussen i Solum.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 10/9-1840. dbt. 1/1-1841. Ole Thorsen Moe, Oseb. og Hedevig Arvesdatters Karen Johanne Marie. Fadd: Hans Wetlesens Kone Sara Hansd. Oseb., P. Berthe Kirstine Andersd. Kragetoe, Skibsfører O. O. Thorsen, Porsgrund, Styrmand G. S. Bøidler, Styrm. Carl Christensen Oseb. HD af Torgrim Olsen.

f. 3/6-1840. dbt. 3/1-1841. Ole Olsen Solum i Luxefield og Anne Sophie Hansdatters Karen Thurine. Fadd: Rasmus Johnsen Grumstul, John Johnsen ib., Niels Hansen ib., P. Marthe Thorsd. Gjerpen, Kari Andersd. ib.
HD af Anders Knudsen Øgter.

f. 27/9-1840. dbt. 3/1-1841. Skrædder Jan Skou og Maren Gurine Johannesdatters Johan Severin Bernhard. Fadd: Lucas Thorsen i Skien og Kone Anne Maria Clemmetsd., Christian Hansen BbKlev, Knud Torkildsen ib., P. Anne Hansd. ib.

f. 16/9-1840. dbt. 13/1-1841. Skibsfører Thomas Ludvigsen Oseb. og Ulrikke født Bendixens Niels Pedersen. Fadd: Madame Inger Ludvigsen Graaten, Jfr. Andriette Bendixen Oseb., Skipper Wamberg, Porsgrund, Kiøbmand Hans Houen, Skipper Florenæs.
HD af Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 9/10-1840. dbt. 14/1-1841. Knud Hansen Oseb. og Kirsten Jensdatters Jens. Fadd: Lars Hansen Sanden, Anders Hansen Oseb., Isak Gundersen Oseb., Hans Engebregtsens Kone Ingeborg Jensd. und. Biørntvedt, P. Karen Nielsd. Oseb.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 4/9-1840. dbt. 17/1-1841. Niels Nielsen Lie Oseb. og Grethe Nielsdatters Andreas. Fadd: Jens Jørgen Meyer, Herman Jensen Meyer, Hans Alb. Hansen, P. Isine Michelsd., alle af Osebakken. HD af Torgrim Olsen.

f. 28/12-1840. dbt. 24/1-1841. Augen Sørensen BbKlev og Marthe Christine Andersdatters Søren. Fadd: Isak Sørensens Kone, Karen M. Knudsd. P. Maria Knudsd. i Skien, Christian Knudsen ib., Ellef Abrahamsen ib., Hans Olsen ib.

f. 5/11-1840. dbt. 24/1-1841. Jacob Knudsen BbKlev og Anne Berthea Johannesdatters Carl Otto. Fadd: Ole Nielsen Folloug, Ole Andersen Usterud, John Pedersen, alle paa BbKlev, P. Kirsten Knudsd. i Skien, Moderen selv.

f. 25/12-1840. Aslak Pedersen Oseb. og Kirsten Olsdatters Lars. Fadd: (Ingen faddere). HD af Kittel Riis. Døde før Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 19/9-1840. dbt. 31/1-1841. Christen Christiansen Oseb. og Anne Helene Jacobsdatters Jacob. Fadd: Ole Christiansen Oseb., Jacob Jacobsen ib., P. Stine Jacobsd. ib., Begge Forældrene selv. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 6/1-1841. dbt. 14/2-1841. Mathias Gundersen Ramsaas og Anne Karine Larsdatters Gunder. Fadd: Peder Christensens Kone Magrethe Gundersd. Oseb., P. Ingeborg Gundersd. Aakre, Ole Gundersen und. Borge, (blank) Gundersen Ramsaas, Ole Nielsen Stulen.
HD af Hans Ramsaasens Kone.

f. 23/1-1841. dbt. 14/2-1841. Isak Christensen und. Ø. Borge og Maria Eriksdatters Christen. Fadd: Anders Eriksen Sandes Kone Anne K. Andersd., P. Karen Isine Christensd. i Porsgrund, Gunder Isaksen Skouen, Lars Hansen Sanden, Søren Olsen i Porsgrund.

f. 5/1-1841. dbt. 21/2-1841. Simon Jacobsen Sølie og Maren Jacobsdatters Jacob. Fadd: Wetle Rasmussens Kone, Ougestad, P. Marthe Arnesd. Sølie, Anders Jacobsen Klep, Rasmus Jacobsen Riis, Christen Gundersen Sanden.
HD af Skolelærer Hans Sivertsen Riis.

f. 5/1-1841. dbt. 28/2-1841. Abraham Jacobsen und. Ø. Borge og Inger Gurine Pedersdatters Jacob. Fadd: Thomas Lassesen Dahle Oseb., Knud Eriksen ib., Aslak Pedersen und. Borge, Jens Jacobsens Kone, Marthe Larsd. und. Sølie, P. Christiane Andersd. Oseb.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 11/1-1841. Gunder Arnesen Gulseth og Anne Kittelsdatters Gunild Andrea. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen. Døde fø Daaben Kunde Stadfæstes i Kirken.

f. 24/10-1840. dbt. 7/2-1841. NB. Anne Gurine. Pige Anne Mortensd. und. Mæhla og Ungk. Gunder Solvesen Rosvald, Wenstøb. HD af Skoleholder Anders Lien. Uægte. Anmeldt af begge Forældrene.
Fadd: Jens Nielsen Mæhla, Jacob Hansen Wenstøb, Erik Mortensen Mæhla, P. Karen Christensd. ib., Johanne Jacobsd. i Skien.

f. 27/1-1841. dbt. 14/2-1841. Peder Johnsen M. Løberg og Karen Jensdatters Karen Maria. Fadd: Ole Jensens Kone Gunild Larsd. Løberg, P. Marthe Johnsd. ib., Johannes Halvorsen Bøhle, Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, Gunder Pedersen Sørbøe.

f. 27/9-1840. dbt. 14/2-1841. Peder Evensen S. Brækkejord og Wivika Gundersdatters Inger Andrea. Fadd: Kone Anne Andersd. Brækkejord, P. Elen Marie Gundersd. i Skien, Gunder Evensen ib., Anders Evensen Fossum, Ole Gundersen Brækkejord.

f. 12/12-1840. dbt. (21/2 NB) 25/3-1841. Ole Christiansen Oseb. og Berthe Maria Andersdatters Karen Kirstine. Fadd: Christian Østensens Kone Karen Olsd., P. Gurine Christiansd. og Erik Christiansen, alle af Oseb., Hans Andersen i Porsgrund Lars Jacobsen Sølie.
HD af Torgrim Olsen. NB. Fremkom formedelst sygdom (til daaben) først 25. Marts.

f. 24/9-1840. dbt. 21/2-1841 (i Ø. Porsgrund). Hans Kiøstolfsen Oseb. og Inger Knudsdatters Anne Kirstine. Fadd: John Halvorsen af Solum Sogn, Ole Tøversen ib., Kone Marthe Gundersd. og P. Maria Andersd af Skien, samt Jahn Olsen. HD af Torgrim Olsen.
Hjemmedaaben er stadfæstet af Pastor Schiøtt i Porsgrunds Kirke.

f. 12/12-1840. dbt. 28/2-1841. Svend Andersen Lien und. Fossum og Anne Christophersdatters Inger Maria. Fadd: Tollef Henriksen Fossum, Halvor Aslaksen ib., Lars Pettersen ib., Tollef Henriksens Kone Britha Petersd., P. Dorthe Sondresd. i Skien.

f. 9/12-1840. dbt. 26/2-1841. Andreas Nielsen und. Fossum, død, og Anne Gurine Hansdatters Inger Maria. Fadd: Henrik Eriksens Kone, Ingeborg Jensd., P. Anne Gurine Hansd., Even Henriksen, Rasmus Nielsen, Samtlige under Fossum, Levor Christensen Omdal.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 17/2-1841. dbt. 21/3-1841. Johannes Larsen BbKlev og Ingeborg Marie Larsdatters Inger Andrea. Fadd: Anund Skogsrøds Kone Berthe Larsd., P. Christine Larsd. Rønning und. Løberg, Svenke Larsen Follestad, Knud Larsen Bratsbergskov, Halvor Larsen Ballestad.

f. 23/12-1840. dbt. 21/3-1841. Ole Rasmussen Ekonrød und. Moe og Ingeborg Torstensdatters Anne. Fadd: Halvor Skiolds Kone Karen Rasmusd. Fossum, Jacob Torstensen og Kone Maren Larsd. Brændsæter, Lucas Engebregtsen Svarverplads, Poul Aslaksen Skriva.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 24/3-1841. dbt. 4/4-1841. Simon Andersen Bommen, Oseb. og Karen Halvorsdatters Simonine Caroline. Fadd: Skipper R. Skieldsvigs Kone, P. Martine Halvorsd. i Porsgrund, Niels Jacobsen Oseb., Halvor Jacobsen Jønholt, Faderen selv.

f. 8/12-1840. dbt. 28/2-1841. Ole Nielsen Kiendalen, BbKlev og Dorthea Abrahamsdatters Carl Johan. Fadd: Hans Johnsen BbKlev, Christian Isaksen ib., John Olsen ib., P. Benedicte Isaksd., ib., moderen selv.

f. 23/1-1841. dbt. 7/3-1841. John Gundersen und. Løberg og Karen Andersdatters Andreas. Fadd: Ole Jensen Løberg og Kone Gunild Larsd., P. Maren Andersd. Langerød, John Andersen ib., Even Gundersen BbKlev. HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 25/25-1841. John Jacobsen Bøhle og Ragnild Engebregtsdatters Johan. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen. Døde før Daabens Stadfæstelse.

f. 29/1-1841. Anders Andersen BbKlev og Inger Pedersdatters Anders. Fadd: (Ingen faddere).  HD af Faderen. Døde før Hjemmedaabens Konfirmation.

f. 16/1-1841. dbt. 14/3-1841. Ole Nielsen und. Bøe og Kirstine Johannesdatters Johannes. Fadd: John Hansens Kone, Gunild Johannesd. und. Bøe, Christian Nielsen und. Bøe og Kone Anne Abrahamsd., Niels Christophersen ib., Hans Halvorsen Bøe.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 25/2-1841. dbt. 21/3-1841. Ole Evensen Sørbøe og Inger Johnsdatters Johan. Fadd: Peder Johnsen Løberg og Kone Karen Jensd., P. Marthe Johnsd. ib., Johan Solvesen, Gunder Pedersen Sørbøe.

f. 14/6-1840. dbt. 21/3-1841. NB. Peter Wilhelm. Uk. Simon Wilhelm Johannessen Kystad, matros fra Trondhjem nu Oseb. og Pige Maren Anne Petersdatter, ibid. HD af Skoleholder Torgrim Olsen. Uægte. Anmeldt af Barnefader.
Fadd: Knud Andersen Ougestad, Carl Thronsen Oseb., Andreas Nielsen ib., P. Kirsten Gurine Larsd. ibid, moderen selv.

f. 19/2-1841. dbt. 28/3-1841. Anders Olsen Sneltvedt og Johanne Halvorsdatters Halvor. Fadd: Christen Michalsen Doxrød, Einer Olsen Sneltvedt, Johannes Halvorsen und. Frogner, P. Karen Olsd. Sneltvedt, moderen selv.

f. 18/12-1840. dbt. 28/3-1841. Halvor Olsen und. N. Brække og Karen Aslaksdatters Niels. Fadd: Niels Wattenbergs Kone, Kari Olsd., P. Ingeborg Jensd. Gjemsøe, Anders Olsen Skilbred, Anders Halvorsen Brækkejord, Christopher Hansen Bøe.
HD af Ole Jahnsen Kaasa.

f. 9/1-1841. dbt. 28/3-1841. Møtte ikke før den 8. April. Peder Johannesen Grinilie og Karine Olsdatters Ole. Fadd: Niels Pedersen Flittig og Kone Kirsten Olsd., Ole Johannesen Grinilie, Halvor Frantzen Wenstøb, P. Ingeborg Johannesd.
HD af Anders Larsen.

f. 18/3-1841. dbt. 4/4-1841. Rasmus Jacobsen S. Riis og Anne Kirstine Jacobsdatters John. Fadd: Simon Jacobsens Kone Maren Jacobsd.Ødegaarden, P. Berthe Christine Olsd. Riis, Rasmus Jacobsen ib., Jacob Olsen ib., og Anders Olsen Sølie.

f. 28/5-1840. dbt. 4/4-1841. NB. Uk., Skomagersvend Hans Fredrik Murberg, Klosterhougene og Pige Anne Maria Jensd. BbKlevs Joseph Frantz Theodor. HD af Faderen. Forældrene ere nu ægteviede.
Fadd: Skomager Tollef Pedersen i Skien, Bogtrykker Johan F. Smidt ib., Skræddersvend Andrea Bergendahl BbKlev, P. Anne Engebregtsd. i Skien.

f. 23/11-1840. dbt. 12/4-1841. Lars Olsen Leppen und. Løberg og Anne Magrethe Knudsdatters Lars. Fadd:Ole Jensen Løberg og Kone Gunild Marie Larsd., Jens Olsen ib., Thomas Nielsen ib., P. Karen Magrethe Larsd. Leppen.
HD af Gunder Løbergs Kone.

f. 19/4-1841. Halvor Christophersen Skiold og Anne Olsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). HD af Ole Halvorsen Aasen. Døde før Daabens Stadfæstelse.

f. 27/3-1841. Hans Christensen BbKlev og Ragnild Halvorsdatters Gunild. Fadd: (Ingen faddere). HD af A. Anundsen. Død før Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 26/2-1841. dbt. 12/4-1841. Knud Thorkildsen BbKlev og Maren Gurine Hansdatters Gunild. Fadd: Lucas Thorsen og Kone, Anne Maria Clemmetsd. Øen, Hans Christensen BbKlev, Christian Hansen ib., Anne Maria Hansd. ib.
HD af A. Anundsen.

f. 9/4-1841. dbt. 31/5-1841. Aslak Olsen Gaasehølen og Maren Larsdatters Inger Maria. Fadd: Isak Halvorsens Kone Torberg Gundersd. Kaasa, Ole Johnsen Furuvold, Halvor Bæruldsen Gaasehølen, Jens Olsen Teien, P. Maren Kirstine Olsd. Furuvold.

f. 29/3-1841. dbt. 31/5-1841. Niels Nielsen Falkum og Inger Larsdatters Johanne Marie. Fadd: Anders Olsens Kone, Maria Rasmusd. Tysland, P. Marie(?) Christophersd. Griniteien, Anders Anundsen Ulvsvand, Hans Larsen und. Bøe, Lars Halvorsen Gjemsøe Kloster.

f. 9/3-1841. dbt. 31/5-1841. Halvor Christophersen Glende og Gunild Zachariasdatters Inger. Fadd: Peder Zachariassen Lunds Kone Ingeborg Simonsd., P. Karen Zachariasd. Berberg, Ole Jensen Fossum, Gregorius Gravlie, Simon Zachariassen Berberg.
HD af Madame Jacobsen.

f. 29/1-1841. dbt. 31/5-1841. Einer Olsen Sneltvedt og Gurine Larsdatters Inger Marie. Fadd: Anders Olsen og Kone, Karen Olsd. Sneltvedt, Johan Solvesen, Lars Gregersen Øde-Sneltvedt. HD af Johan Ødesneltvedt.

f. 1/3-1841. dbt. 31/5-1841. Engebregt Jacobsen BbKlev og Maren Bolette Mathiasdatters Jacobine. Fadd: Hans Mathiassens Kone, Karen Thorsd. Herre Værk, P. Oline Johnsd. i Skien, Jacob Engebregtsen Ballestad, Iver Hansen fra Slemdal, Ole Gundersen Graaten.
HD af Mad. Anundsen.

f. 8/5-1841. dbt. 31/5-1841. Niels Halvorsen Bøe og Magrethe Rasmusdatters Anne Thorine. Fadd: Anders Olsens Kone, Maren Hansd. Bøe, P. Maria Johannesd. ib., Ole Johannesen ib., Lars Hansen ib., John Pedersen ib.

f. 4/12-1840. dbt. 31/5-1841. Isak Pedersen Ballestad og Gurine Larsdatters Karen Maria. Fadd: Lars Eriksen Ballestad, Lars Isaksen ib., Niels Olsen ib., P. Anne Kirstine Torgrimsd. ib., moderen selv. HD af Skoleholder Niels Olsen.

f. 28/11-1840. dbt. 31/5-1841. Tollef Jansen Oseb. og Karen Kirstine Halvorsdatters Hanne. Fadd: Rasmus Pedersens Kone, Ingeborg Jansd. i Skien, P. Anne Rasmusd. ib., Mathias Olsen Oseb., Engebregt Engebregtsen und. Lønne i Eidanger, faderen selv.
HD af Torgrim Olsen.

f. 28/9-1840. dbt. 2/6-1841. NB. (tvillinger) Kiøbmand Hans Eleonardus Møller, Aakre og Amborg Laura født Aalls Mathilde. Fadd: Nicolay Aall jun. fra Næs, G. Riise i Porsgrund, Jfr. Gasmann ib., Begge forældrene selv. HD af Pastor Rode (begge).

f. 28/9-1840. dbt. 2/6-1841. NB. (tvillinger) Kiøbmand Hans Eleonardus Møller, Aakre og Amborg Laura født Aalls Nicolay. Fadd: Jernværkseier Jacob Aall, Toldskriver J. Rasch, H. Møller sen. Madame Simonine Gasmann, Jomfr. Birgitte Flood.

f. 7/3-1841. dbt. 2/5-1841. Lars Lorentzen Fossum og Inger Kirstine Engebregtsdatters Jacob. Fadd: Christopher Larsen, Erik Lorentzen og Ole Lorentzen, Jacob Engebregtsens Enke, Ingeborg Lorentsd. i Porsgrund, P. Andrea Lorentsd. Fossum.

f. 27/3-1841. dbt. 9/5-1841. Halvor Johansen Biørndalen, Fossum og Inger Magrethe Andersdatters Johan. Fadd: Christen Johansen, Christian Johansen og Daniel Andersen samt P. Anne Pernille Christensd. Alle paa Fossum, moderen selv.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 6/3-1841. dbt. 16/5-1841. Niels Pedersen Flittig und. Moe og Kirsti Olsdatters Jacob. Fadd: Jacob Torstensen Brændsæter og Kone, Peder Larsen und. Moe, Peder Nielsen Flittig, P. Maria Olsd. ib. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 19/4-1841. dbt. 20/5-1841. Simon Aslaksen und. Bøe og Anne Christophersdatters Christopher. Fadd: Peder Aslaksen und. Fossum, Gunder Aslaksen und. Bøe, Niels Christophersen Grumstulen, Hans Rasmussens Kone Maren Christophersd. und. Frogner, P. Marthe Aslaksd.

f. 2/4-1841. dbt. 23/5-1841. Niels Larsen Holm og Karen Jensdatters Lars. Fadd: Halvor Olsen Holm og Kone Sara Larsd., Ole Isaksen ib., Ole Olsen Luxefield. HD af Ole Isaksen Holm.

f. 17/3-1841. dbt. 31/5-1841. Lars Halvorsen Aas, BbKlev og Karine Pedersdatters Halvor. Fadd: Daniel Wenstøbs Kone, Grethe Wollers BbKlev, P. Anne Cathrine Johnsd. i Skien, Ole Gundersen und. Brække, Halvor Isaksen Aas, Gregers Aslaksen Stulen.
HD af Ole Gundersen.

f. 16/2-1841. dbt. 31/5-1841. Tov Johnsen Lund og Maren Halvorsdatters Anders. Fadd: Gunder Nielsens Kone Marthe Maria Carlsd. Semb, P. Anne Tovsd., Anders Johnsen und. Moe, Ole Halvorsen Eriksrød, Halvor Halvorsen ib.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 13/10-1840. dbt. 26/5-1841. Skipper Gotfried Schultz (Osebakken) og Marie Magdalene Quists Hans Leberecht Quist. Fadd: Madame Anne Cathrine hos Schultz, Jfr. Anne Lucie Schultz, Skipper Knud Schielsvig, Hans Olaus Funnemark, Styrmand Carl Christensen.
HD af Torgrim Olsen.

f. 25/3-1841. dbt. 31/5-1841. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Isak. Fadd: Peder Christensens Kone Magrethe Gundersd. und. Borge, P. Thore Gundersd. Lie, Anders Larsen Bakken, Mathias Gundersen Ramsaas, Faderen selv.
HD af Anders Olsen Fossjord.

f. 25/4-1841. dbt. 31/5-1841. Augen Tollefsen Ballestad og Karen Gundersdatters Johan. Fadd: John Jacobsens Kone, Ragnild Engebregtsd. Bøhle, P. Anne Hansd. Ballestad, Hans Jensen ib., Solve Engebregtsen Rosvald, Gunder Solvesen ib.
HD af John Jacobsen.

f. 19/4-1841. dbt. 31/5-1841. Christen Christophersen und. Dyrkold og Berthe Engebregtsdatters Engebregt. Fadd: Østen Larsen Dyrkold, og Kone Magrethe Engebregtsd., P. Maria Engebregtsd. i Skien, Rasmus Engebregtsen Dyrkold, Halvor Frantzen Brække.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 9/5-1841. dbt. 6/6-1841. Peder Sigfridsen und. Fossum og Karen Olsdatters Ole. Fadd: Svend Sigfridsen Fossum og Kone Helvig Andersd., P. Maria Jacobsd. ib., Lars Madsen Langgang, Mads Larsen ib.

f. 12/5-1841. dbt. 6/6-1841. Torkild Sigurdsen Skilbred og Maren Johnsdatters Sophie Maria. Fadd: Niels Sigurdsen Skilbred og Kone Magrethe Zachariasd., Mads Madsen Fossum, Anders Olsen Skilbred, P. Marthe Olsd. Rising.

f. 12/4-1841. dbt. 6/6-1841. NB. Anne Petrea. Pigen Anne Johnsd. fra Saufde, nu paa Glende, angiver som Barnefader Uk. Peder Gasmann. HD af Enken Anne Olsd. Glende. Uægte. anmeldt af Moderen.
Fadd: Halvor Christophersen Glende og Kone Gunild Zachariasd., Jacob Davidsen ib., Zacharias Olsen Berberg, P. Karen Ingvoldsd. Foss.

f. 16/4-1841. dbt. 6/6-1841. Halvor Olsen N. Aas og Maren Simonsdatters Karen. Fadd: Jens Olsen Stulen og Kone Ingeborg Olsd., Niels Olsen ib., Lars Olsen Aas, P. Gurine Simonsd. Stulen. HD af Ole Olsens Enke.

f. 7/4-1841. dbt. 13/6-1841. John Hansen und. N. Bøe og Gunild Johannesdatters Johanne. Fadd: Ole Nielsen und. Bøe og Kone Kirstine Johannesd., Niels Christophersens Kone, Magnild Hansd. und. Bøe, Jens Christophersen und. Bøe.

f. 7/5-1841. dbt. 20/6-1841. Aslak Pedersen Fossum og Anne Marie Borgersdatters Jacobine. Fadd: Lars Iversens Kone, Inger Jansd. Fossum, P. Elisabeth Borgersd. ib., Skrædder Olaus Rosenblad i Skien, Jacob Olsen Fossum, Niels Pedersen ib.
HD af Skoleholder Hans Grinie.

f. 4/6-1841. dbt. 20/6-1841. Christen Nielsen Hoppestad og Anne Christine Abrahamsdatters Kirsten. Fadd: Christen Chr. Røds Kone Randi Hansd. und. Kiise, P. Maren Nielsd. Hoppestad, Hans Halvorsen Kiise, Niels Christophersen Limie, Hans Christophersen und. Aas.

f. 1/12-1840. dbt. 20/6-1841. Anders Zachariassen S. Brækkejord og Anne Maria Olsdatters Maren. Fadd: Torger Henriksens Kone, Berthe Nielsd. BbKlev, P. Inger Olsd. Brækkejord, Christen Engebregtsen ib., Peder Zachariassen ib.

f. 7/4-1841. dbt. 20/6-1841. Halvor Aslaksen Fossum og Helvig Zachariasdatters Helvig. Fadd: Svend Andersen Fossum og Kone Anne Larsd., John Johannesen ib., Jahn Jensen ib., P. Dorthea Olsd. ib. HD af Skoleholder Hans Grinie.

f. 13/2-1841. dbt. 20/6-1841. Lehnsmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea fød Lunds Andrea. Fadd: Simon Danielsen Jønnevald og Kone Maren Kirstine Lund, Snedker Niels Nielsen i Skien, Søren Pedersen Tufte, Jfr. Petronelle Kirstine Wright.
HD af Klokker Lund.

f. 20/5-1841. dbt. 27/6-1841. Hans Andersen Mellem Foss og Marthe Maria Nielsdatters Anne Gurine. Fadd: Lars Andersen Frogner, Hans Isaksen ib., Halvor Gundersen Foss, Lars Andersens Kone, Anne Pedersd. og P. Martine Hansd. Frogner.

f. 7/4-1841. dbt. 6/6-1841. Haagen Bæruldsen Slettene und. Aas og Karen Kirstine Rasmusdatters Lars. Fadd: Aslak Pedersen Aas, Isak Sørensen Nykaas, Jens Halvorsen und. Aas, Isak Sørensens Kone, Karen Kirstine Bæruldsd., P. Inger Pedersd. Aas.

f. 10/1-1841. dbt. 6/6-1841. Hans Nielsen Berg, BbKlev og Inger Nielsdatters Niels. Fadd: Gunder Aslaksens Kone, Anne Andersd. BbKlev, P. Gurine Olsd. ib., Ole Nielsen ib., Halvor Nielsen Kolkind, Aslak Gundersen BbKlev.
HD af Madame Anundsen.

f. 14/4-1841. dbt. 13/6-1841. Halvor Olsen Eriksrød og Anne Jacobsdatters Jacob. Fadd: Christen Olsen Eriksrød, Jacob Thomassen ib., Torkild Olsen und. Tufte, P. Karen Olsd. und. Eriksrød, moderen selv.
HD af Rønnik Christensen.

f. 11/2-1841. dbt. 13/6-1841. Skibscapitain Christian Blom, Falkum og Dorthea Christine Bentzens Hans Andreas. Fadd: Madame Anne Cathrine Blom, Jfr. Casparine Paus, Procurator Søren Blom, Kiøbmand Simon Jynge, Fuldmægtig Tambs.

f. 13/8-1840. dbt. 13/6-1841. Christen Halvorsen BbKlev og Anne Kirstine Bøydlers Carl Marinius Bøydler. Fadd: Tobakspinder Asbiørnsen i Skien, Christen Halvorsen Sandvigen, Gotfried Severin Bøydler, Oseb., P. Elen Kirstine Henriksd. i Skien, moderen selv.
HD af And. Aulie.

f. 30/5-1841. dbt. 20/6-1841. Niels Andersen Skyer og Ragnild Helgesdatters Anders. Fadd: Michel Olsen Ballestad, Lars Isaksen Skyer, Peder Christophersen Ødegaarden, Ellef Helgesens Kone, Elen Jacobsd. Buer i Eidanger, P. Ingeborg Helgesd. ib.

f. 1/12-1840. dbt. 20/6-1841. Ole Olsen Drengen i Luksefield og Ingeborg Rollefsdatters Peder. Fadd: Halvor Olsen, John Johannesen Grinilie, Torkild Johnsen Liestul og Kone Thorine Helgesd., alle i Luxefield, P. Ingeborg Engebregtsd. und Bøe.
HD af Skoleholder Anders Larsen.

f. 29/4-1841. dbt. 27/6-1841. Ole Gundersen und. S. Brække og Inger Svendsdatters Niels Olaus. Fadd: Lars Halvorsens Kone Anne Karine Pedersd. BbKlev, P. Anne Marie Jensd. i Skien, Svend Zacharias Thorsen, Andreas Christensen Gjerpen, faderen selv.
HD af Faderen.

f. 28/6-1841. NB. (Tvillinger). Gunder Børresen und. Mæhla og Maren Maria Michelsdatters Børre Christian. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Anders Jensen Lie. Døde begge før Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 28/6-1841. NB. (Tvillinger). Gunder Børresen und. Mæhla og Maren Maria Michelsdatters Theodor Andreas. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Anders Jensen Lie. Døde begge før Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 27/10-1840. dbt. 11/7-1841. Proprietair Herman Bagger, Folloug og Marthe Elise født Winthers Hans Winther. Fadd: Madame A. C. Sal. Blom, Folloug, Jomfr. Elise Mulertz, Skien, Kapitain Elias Lieung ib., Provisor Krohn og Otto Barnholdt i Skien.
HD af Faderen selv.

f. 3/4-1841. dbt. 27/6-1841. Niels Helgesen Oseb. og Ingeborg Maria Christensdatters Marthe Kirstine. Fadd: Anders Engebregtsen Oseb., Torjus Engebregtsen ib., Niels Andersen Bakken, P. Anne Helene Heljesd. i Porsgrund, moderen selv.
HD af Torgrim Olsen.

f. 28/5-1841. dbt. 27/6-1841. Niels Olsen Stulen (paa Ophougen) og Ingeborg Simonsdatters Maren. Fadd: Ole Pedersens Kone, Karen Johannesd. Bøe, P. Anne Gurine Simonsd. Stulen, Christopher Hansen Bøe, Abraham Lucassen Stulen, Halvor Olsen und. Fossum.

f. 19/5-1841. dbt. 27/6-1841. Halvor Ellingsen Sukken og Ingeborg Maria Aslaksdatters Gurine. Fadd: Enke Anne Aslaksd. Tvedten, P. Ingeborg Olsd. Gjerpen, Ole Ellingsen Skilbred, Niels Larsen Høimyhr, Thormod Johnsen Gjerpen.

f. 14/5-1841. dbt. 4/7-1841. Ellef Olsen und. Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsdatters Inger Karine. Fadd: Peder Engebregtsen und. Fossum, og Kone, Johanne Andersd., Christen Madsen und. Bøe, Mads Larsen und. Fossum, P. Anne Engebregtsd. ib.

f. 17/4-1841. dbt. 4/7-1841. Johannes Jensen Eegaasen og Margith Hansdatters Karen Hansine. Fadd: Even Christophersens Kone, Lisbeth Olsd. Folloug, P. Johanne Ernstine Johannesd. Eegaasen, Isak Gundersen Espedal, Simon Hansen Nygaard, Lauritz Nielsen Ballestad. HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 20/2-1841. dbt. 4/7-1841. Christen Olsen, Oseb. og Anne Severine Christensdatters Olava. Fadd: Christen Olsen Rød i Eidanger, og P. Marthe Marie Christensd. ib., Søren Olsen Oseb., Isak Christensen Borge, moderen selv.
HD af Torgrim Olsen (Osebakken).

f. 28/2-1841. dbt. 11/7-1841. Christen Jacobsen Lie, Oseb. og Maren Magrethe Hansdatters Jacobine. Fadd: Jacob Ødegaardens Kone, Marie Olsd. Oseb., P. Karen Olsd. ib., Niels Larsen ib., Hans Johnsen BbKlev, faderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 2/5-1841. dbt. 11/7-1841. Jens Torstensen Riis, BbKlev og Kirsten Tollefsdatters Jessine. Fadd: Harald Halvorsen i Skien, Simon Bæruldsen og Severin Haraldsen ib., P. Anne Gurine Michelsd. ib., moderen selv.
HD af Madame Anundsen.

f. 7/4-1841. dbt. 25/7-1841. Lars Solvesen Kiær og Gunild Olsdatters Anne Karine. Fadd: Andreas Solvesen og Niels Solvesen Kiær, Axel Larsen Kiær, Andreas Solvesens Kone, Maren Engebregtsd., P. Magrethe Larsd. Kiær.
HD af Skoleholder John Solvesen.

f. 24/6-1841. dbt. 1/8-1841. NB. Olava. Pige Anne Sigurdsd. und. Tufte, angiver som Barnefader Uk. Ole Solvesen Nisterød, nu paa Fossum. Uægte. Anmeldt af moderen.
Fadd: Ole Jensen Berberg, Gunder Andersen Limie, Aslak Larsen und. Tufte og Kone Anne Andersd., P. Maren Kirstine Knudsd. Fossum.

f. 18/12-1840. dbt. 1/8-1841. Hans Michelsen Oseb. og Inger Eriksdatters Elen. Fadd: Ole Eriksen Lie, Hans Olsen og Erik Olsen ib., P. Maren Fredriksd. Oseb. og moderen selv. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 1/6-1841. dbt. 18/7-1841. Knud Peter Christophersen Fossum og Karen Iversdatters Iver. Fadd: Lars Iversens Kone, Inger Jansd. Fossum, P. Maren Iversd. fra Herrøe, Jacob Iversen ib., Hans Christian Christophersen i Skien, Christian Halvorsen Fossum.
HD af Madame Jacobsen.

f. 12/4-1841. dbt. 15/8-1841. Jørgen Hansen Follestad og Karen Svendsdatters Hans Sveder. Fadd: Knud Svendsens Enke, Anne Dorthe Sivertsd. Klosterhougene, P. Benedicte Brynildsd. ib., Svend Knudsen ib., Christen Kiøstolfsen Follestad og Hans Olsen Skinnert ib.
HD af Mad. Anundsen.

f. 13/10-1841. 18/7-1841. Niels Larsen Oseb. og Marie Torkildsdatters Niels. Fadd: Christen Jacobsens Kone Maren Hansd. Oseb., P. Stine Hansd. ib., Lars Nielsen, Torsten Lassesen og Isak Jacobsen, alle paa Oseb.
HD af Torgrim Olsen.

f. 3/6-1841. dbt. 25/7-1841. Niels Nielsen Marker og Karen Jørgensdatters Peder. Fadd: Aslak Svendsen Høgelie, Jens Zachariassen Kleven, Niels Johnsen Høgelie, P. Gunild Nielsd. i Skien, og P. Karen Aslaksd. Høgelie.
HD af Halvor Thorbiørnsen Putten.

f. 12/2-1841. dbt. 25/7-1841. Skomager Lars Christensen Follestad og Berthe Jacobsdatters Lauritz. Fadd: Jacob Andersen und. Borrestad, Mathias Sørensen i Skien, P. Elen Kirstine Sørensd. ib., P. Karen Marie Enersd. Espelien(?), faderen selv.
HD af Mad. Anundsen.

f. 22/6-1841. dbt. 1/8-1841. Rasmus Johnsen Grumstulen og Dorthe Nielsdatters Ole. Fadd: Jacob Davidsens Kone, Maren Rasmusd. Glænde, P. Maren Kirstine Arnesd. Berberg, Simon Zachariassen ib., Ole Zachariassen ib., Abraham Pedersen ib.

f. 12/7-1841. dbt. 15/8-1841. Ole Johannessen Wadræte und Gulseth og Ingeborg Kirstine Larsdatters Ole. Fadd: Uhrmager Iver Andersen i Skien, Gunder Hansen Sand i Mælum, Anders Jensen Gulseth, P. Stine Andersd. ib., moderen selv.
HD af Kari Mæhla.

f. 24/7-1841. dbt. 22/8-1841. Peder Jacobsen Holm og Magrethe Olsdatters Johan. Fadd: Niels Wattenbergs Kone Kari Olsd., P. Karen Jacobsd. Teien, Anders Olsen Skilbred, Jørgen Olsen Hobæk, Anund Anundsen Høgelie.

f. 27/7-1841. dbt. 29/8-1841. Johannes Henriksen Fossum og Aaste Cathrine Gundersdatters Henrik. Fadd: Niels Jensens Kone, Sara Henriksd., P. Maria Jacobsd., Tollef Henriksen, Niels Pedersen, alle paa Fossum, Lars Caspersen Aashammer.

f. 4/7-1841. dbt. 29/8-1841. Sognepræst Rode og Anne Lucie fød Holters Ludvig William. Fadd: Amtmandinde Falsen, Frøken Caroline Rode, Hofmarschal Løvenskiold, Bergmester Strøm, Overtoldbetient J. Holter.

f. 1/6-1841. dbt. 29/8-1841. Ole Nielsen Troldsaas und. Grinie og Magrethe Isaksdatters Isak. Fadd: Søren Isaksens Kone, Marthe Christensd. i Skien, P. Andrea Olsd. BbKlev, Daniel Pedersen ib., Ole Torbiørnsen Marker, Peder Pedersen ib.
HD af Skoleholder Halvor Torbiørnsen (Putten).

f. 29/7-1841. dbt. 29/8-1841. Ole Hansen Ramsaas og Kirsten Larsdatters Hans Jacob. Fadd: Mathis Gundersens Kone Karine Larsd. Ramsaas, P. Anne Maria Hansd. ib., Isak Larsen Aaltvedt, Hans Hansen Ramsaas, Ole Olsen und. Meen(?).
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 24/6-1841. dbt. 5/9-1841. Halvor Nielsen und. S. Hynie og Ingeborg Maria Ellefsdatters Niels. Fadd: Halvor Halvorsens Kone Berthe Kirstine Nielsd. und. Aas, P. Anne Gurine Gundersd. Aashammer, Lars Nielsen og Jens Nielsen ib., Anders Ellefsen und. Foss.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 29/6-1841. dbt. 8/8-1841. John Johnsen und. N. Brække og Karen Pedersdatters Kirsten. Fadd: Ole Johnsens Kone, Gunild Maria Hansd., P. Maren Johnsd. Steensrød, Anders Johnsen ib., Niels Johnsen ib., Søren Pedersen Klosterhoug.

f. 28/5-1841. dbt. 15/8-1841. Anders Amundsen Oseb. og Elen Maria Isaksdatters Anne Elise. Fadd: Niels Kittelsen Borge, Halvor Andersen ib., Christen Jensen fra Kragerøe, P. Kirsten Andersd. Oseb., moderen selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 2/5-1841. dbt. 22/8-1841. Børre Jørgensen Semb og Maren Hansdatters Hanne. Fadd: Anders Hansen Lien und. Fossum, Svend Helgesen Gulseth, Henrik Torstensen Semb, Zacharias Berbergs Kone, Magnild Simonsd., P. Maria Hansd. Mæhla.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 3/6-1841. dbt. 22/8-1841. Ole Gundersen Bratsberghougen und. Ø. Borge og Amborg Kirstine Larsdatters Karen. Fadd: Peder Larsen Meen, Halvor Larsen Ballestad, Ole Nielsen Stulen, Mathias Gundersens Kone, Anne Karine Larsd., P. Ingeborg Gundersd. Ramsaas.
HD af Skoleholder Torgrim (Olsen) Ballestad (paa Osebakken).

f. 13/7-1841. dbt. 22/8-1841. Halvor Halvorsen Aashammer og Berthe Kirstine Nielsdatters Karen Kirstine. Fadd: Hans Tolvsen og Lars Caspersen Aashammer, Jens Nielsen Mæhla, Ole Tolvsens Kone Karen Olsd. Aashammer, P. Inger Halvorsd. i Skien.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 25/5-1841. dbt. 29/8-1841. Torger Andersen Oseb. og Anne Kirstine Eriksdatters Kirstine. Fadd: Erik Christiansen Oseb., P. Karen Kirstine Olsd. ib., Tormod Johnsen Gjerpen Præstegaard, Begge Forældrene selv. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 12/7-1841. dbt. 29/8-1841. Knud Christophersen Sølie og Marthe Eriksdatters Maren Christine. Fadd: Mathias Larsen Høgseth, Georg Stribolt, Thomas Eriksen, Kirsten Eriksd., Larine Larsd. Høgseth.

f. 18/7-1841. dbt. 29/8-1841. Torsten Lassesen Oseb. og Birgitte Dorthea Eriksdatters Inger Thomine. Fadd: Knud Eriksens Kone Maren Pedersd. Oseb., P. Gunild Maria Andersd. ib., Abraham Jacobsen, Jens Jensen og Hans Johannessen Oseb.
HD af Torgrim Olsen.

f. 11/4-1841. dbt. 5/9-1841. Ole Nielsen und. Mæhla og Anne Hovelsdatters Maren Anne. Fadd: Hans Andersens Kone, Christence Isaksd. Fossum, P. Ragnild Maria Nielsd. Lie, Anders Jensen Lie, Jens Zachariassen Kleven, Kittel Johannessen Mæhla.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 23/8-1841. dbt. 19/9-1841. Halvor Paulsen Doxrød og Inger Maria Andersdatters Ole. Fadd: Christen Michelsen og Kone Berthe Maria Olsd. Doxrød, P. Sara Andrea Halvorsd. ib., Ole Isaksen ib., Isak Olsen.

f. 30/6-1841. dbt. 19/9-1841. Ole Andersen BbKlev (g. i Skien 11/6-1841) og Inger Andrea Jensdatters Andreas. Fadd: Hans Johnsen BbKlev og Kone Benedicte Isaksd., Aslak Gundersen ib., Christian Lorentz Isaksen iv., P. Dorthea Christensd. ib.
HD af Knud J. Bommen.

f. 5/9-1841. dbt. 19/9-1841. Mads Hansen Kuttere und. Foss anden og Aaste Olsdatters Hans. Fadd: Christen Larsens Kone Ingeborg Hansd. Westermoe, P. Andrea Olsd. fra Walebøe, Aslak Halvorsen Sverrig, Halvor Hansen Tufte, Harald Andersen Wenstøb.
HD af Madame Jacobsen.

f. 19/5-1841. dbt. 19/9-1841. Ole Nielsen Oseb. og Berthe Marie Brynildsdatters Otto Christian. Fadd: Jens Jørgensen Meier, Herman Jensen Meier, Carl Thronsen, P. Kirsten Thurine Larsd., alle af Osebakken, moderen selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 24/8-1841. dbt. 26/9-1841. Tollef Henriksen Fossum og Birgitte Caisa Petersdatters Johan Peter. Fadd: Johannes Henriksens Kone Trine Gundersd. Fossum, P. Dorthea Svendsd. i Skien, Johannes Caspersen Aashammer, Lars Caspersen ib., Rasmus Halvorsen Fossum. HD af Skoleholder Hans Isaksen (Grinie).

f. 24/5-1841. dbt. 26/9-1841. Christian Christiansen N. Brækkejord og Jørgine Pedersdatters Martin Christian. Fadd: Niels Christiansen Limie, Jan Christiansen ib., P. Christine Christiansd. ib., P. Anne Gurine Christiansd. ib., faderen selv.
HD af Halvor Ekonrød.

f. 25/8-1841. dbt. 10/10-1841. Johanne Petersen Aashammer og Maren Aslaksdatters Johan Peter. Fadd: Tollef Henriksen og Kone Brithe Caisa Petersd. Fossum, P. Anne Hansd. Aashammer, Lars Pedersen ib., Ole Sørensen ib.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 21/9-1841. dbt. 10/10-1841. Knud Larsen Bratsbergskougen og Anne Isaksdatters Isak. Fadd: Isak Isaksen Skougen og Kone Kirsten Larsd., P. Elisabeth Andersd. Løberg, Erik Isaksen og Isak Eriksen ibid.

f. 28/8-1841. dbt. 17/10-1841. Møtte ei formedelst Sygdomsforefald før 31/10-1841. Jens Olsen Teien und. Moe og Ingeborg Jacobsdatters Ole Jens. Fadd: Ole Olsen Houkeroe og Kone Maren Jacobsd., Aslak Olsen Gaasehølen, Halvor Olsen Eriksrød, P. Maren K. Olsd. Furuvald.

f. 25/8-1841. dbt. 17/10-1841. Hans Isaksen Frogner og Inger Andersdatters Andreas. Fadd: Lars Andersen und. Frogner og Kone Anne Pedersd., P. Maren Thronsd. ib., Ole Thronsen i Skien, faderen selv.

f. 7/9-1841. dbt. 24/10-1841. Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Jacob. Fadd: Rasmus Bæruldsens Kone, Live Jacobsd. und. Moe, P. Anne Olsd. Høgelie, Ole Torstensen und. Eriksrød, Ole Jacobsen und. Berberg, Hans Pedersen ib.

f. 15/9-1841. dbt. 24/10-1841. Farver Isak Hansen Nærum N. Brækkejord og Berthe Eriksdatters Carl August. Fadd: Jacob Hansens Kone, Ragnild Eriksd. Nærum, P. Anne Eriksd. Bøhle, Engebregt Hansen Nærum i Porsgrund, Simon Hansen Nygaard, Erik Eriksen Ballestad, Bogbinder Jens Melgaard i Skien.

f. 29/7-1841. dbt. 5/9-1841. Peder Christensen und. Borge og Magrethe Gundersdatters Karen Kirstine. Fadd: Niels Andersen Bakken og Kone Karen Gundersd., P. Thore Gundersd. Ramsaas, Mathias Gundersen ib., Ole Gundersen und. Borge.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 17/8-1841. dbt. 12/9-1841. Christopher Olsen Fossum og Ingeborg Johnsdatters Karen. Fadd: Svend Olsen Fossum, Mads Larsen ib., Jens Nielsen Aarhuus, P. Marthe Maria Christophersd. Mæhla, P. Anne Olausd. Graaten.

f. 25/5-1841. dbt. 12/9-1841. Aslak Olsen Moe og Maria Olsdatters Anne. Fadd: Aslak Sveriges Kone, Anne Hansd., Halvor Wenstøbs Kone Anne Jacobsd., Christopher Olsen, Halvor Olsen Sætret, Peder Halvorsen Sverrig und. Moe.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 11/6-1841. dbt. 12/9-1841. Mathias Andersen Svinholt og Kirsten Eriksdatters Elen Andrea. Fadd: Knud Christophersens Kone, Marthe Eriksd. af Sølie, P. Thore Andersd. Svinholt, Thor Nielsen Høgseth, Jacob Larsen ib., Thomas Eriksen Rønning. Hjemmedøbt.

f. 8/8-1841. dbt. 19/9-1841. Christen Michelsen Doxrød og Berthe Maria Olsdatters Sara Andrea. Fadd: Halvor Paulsen Doxrød og Kone Inger Maria Andersd., P. Anne Michelsd. ib., Jens Henriksen og Halvor Jansen ib.

f. 15/8-1841. dbt. 19/9-1841. Even Abrahamsen Fossum og Berthe Trulsdatters Inger Maria. Fadd: Hans Isaksen Fossum, Tov Larsen ib., Christopher Olsen Lien, Enke Inger Thomasd., P. Kirsten Maria Trulsd. ib.

f. 7/8-1841. dbt. 26/9-1841. Aslak Halvorsen Sverrig und. Moe og Anne Hansdatters Ingeborg. Fadd: Aslak Olsens Kone, Maria Olsd. Moe, P. Ingeborg Halvorsd. Semb, Christen Larsen Westermoe, Hans Sørensen Limie, Harald Andersen Wenstøb.

f. 21/8-1841. dbt. 24/9-1841. Bogholder John P. Foss, Fossum og Karen Sarine Foss fød Dahls Clara Ingerine. Fadd: Gjordemoder Jfr. Inger Olsen i Porsgrund, Louise Eriksen ib., Høker Hans Jensen, Skipper P. Paulsen jun., Kontorist John Jac. Pettersen.
HD af Skoleholder Hans Isaksen (Grinie).

f. 14/9-1841. dbt. 10/10-1841. Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Maria Olsdatters Maren Karine. Fadd: Østen Larsen und. Dyrkold, Christen Christophersen Hagen, Ole Olsen Oterholt, Niels Oterholts Kone Gunild Olsd., P. Sara Jensd. Teien.

f. 12/9-1841. dbt. 10/10-1841. Elias Andersen BbKlev og Berthe Marie Thomasdatters Anne Marie. Fadd: Thomas Gundersen Løberg, Niels Eriksen og Thomas Andersen BbKlev, P. Berthe Marie Johnsd. ib., moderen selv.
HD af Niels Larsens Kone.

f. 30/8-1841. dbt. 17/10-1841. Christopher Olsen Aashammer og Berthe Abrahamsdattews Ingeborg Maria. Fadd: Ole Sørensen Aashammer, Hans Olsen og Ole Hansen Fossum, Halvor Halvorsens Kone, Berthe Nielsd. Aashammer, P. Kirsten Olsd. Fossum.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 5/9-1841. dbt. 17/10-1841. Ole Andersen und. Bratsberg og Ingeborg Torstensdatters Anne Maria. Fadd: Hans Jensen Ballestad, Anders Pedersen og Knud Pedersen und. Bratsberg, P. Anne Gurine Hansd. i Skien, P. Ingeborg Pedersd. und. Bratsberg.

f. 7/10-1841. dbt. 24/10-1841. Jacob Larsen Høiseth og Maren Nielsdatters Niels. Fadd: Anders Jansens Kone Ingeborg Nielsd. Steensrød, P. Inger Jansd., Christian Thorsen Høiseth, Mathis Larsen ib., Mathis Andersen Svinholt.

f. 29/9-1841. dbt. 31/10-1841. Jacob Pedersen Hynie og Birgitte Hansdatters Lars. Fadd: Halvor Andersen Brækkejord., Anund Brynildsen Hynie, Ole Hynies Kone Anne Pedersd., P. Dorthe Olsd. ib., faderen selv.

f. 24/9-1841. dbt. 7/11-1841. NB. Jacob. Pige Magrethe Anundsd. Oseb. Barnefader: Dagarbeidende uk. Jacob Andersen Egelie. HD af Skoleholder Torgrim Olsen. Uægte. Anmeldt af Moderen.
Fadd: Isak Larsens Kone, Anne Anundsd. Aaltvedt, P. Anne Wetlesd. i Porsgrund, Jacob Nielsen Oseb., Hans Andersen Fossjordet, Lars Andersen ib.

f. 6/10-1841. dbt. 14/11-1841. Lars Gundersen Sølie øvre og Anne Dorthe Arnesdatters Gotfried. Fadd: Simon Jacobsens Kone, Maren Jacobsd. Sølie, P. Karen Arnesd. Ougestad, Gunder Arnesen Gulseth, John Gundersen Ougestad, Zacharias Gundersen Lie.
HD af Gunder Arnesen.

f. 6/10-1841. dbt. 14/11-1841. Niels Hansen und. S. Wenstøb og Inger Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Hans Hansens Kone, Anne Johansd. Mæhla, P. Inger Nielsd. Oseb., Harald Andersen Wenstøb, Gunder Evensen i Skien, Gunder Solvesen Wenstøb.

f. 29/9-1841. dbt. 21/11-1841. Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters Hans. Fadd: Johannes Hansen Fossum, Christen Johansen ib., Daniel Andersen ib., Niels Hansens Kone Unger Hansd. und. Wenstøb, P. Maren Christensd. Fossum.

f. 22/10-1841. dbt. 28/11-1841. Hans Halvorsen Riis, N. Brækkejord og Helvig Jensdatters Jens Hartvig. Fadd: Niels Jensen Lien, Gunder Jensen Lien, Jens Nielsen, alle paa Fossum, P. Inger Jensd. i Skien, moderen selv.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 23/3-1841. dbt. 28/11-1841. Giert Halvorsen Oseb. og Helvig Andersdatters Halvor. Fadd: Hans Sørensens Kone, Christiane Storm Oseb., P. Inger Olsd. ib., Engebregt Andersen ib., Torjus Engebregtsen ib., Hans Johansen ib.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 4/10-1841. dbt. 26/12-1841. Jacob Thronsen N. Ballestad og Kirsten Pedersdatters Thron. Fadd: Ole Thronsen i Skien, Ole Andersen Hougen, Niels Haraldsen Bækkevald, Ole Torstensens Kone, Maria Pedersd. af Solum, P. Aaste Maria Thronsd. Hougen.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 14/10-1841. dbt. 26/12-1841. Jens Jensen Ballestad og Anne Magrethe Hansdatters Jens. Erik Eriksens Kone Maria Pedersd. Ballestad, P. Ingeborg Hansd. Nænseth, Anders Hansen ib., Thomas Hansen ib., Johannes Jensen Bøhle.
HD af John Jacobsen (Ballestad).

f. 19/11-1841. dbt. 26/12-1841. Hans Olsen Meen og Anne Nielsdatters Johan. Fadd: Anders Andersen und. Meen, Peder Christensen und. Bratsberg, Ole Nielsen Skyer, P. Berthe Nielsd. Skyer, P. Marthe Nielsd. Løberg.

f. 16/12-1841. dbt. 26/12-1841. Kittel Nielsen Fakum og Karen Kiøstolfsdatters Ole. Fadd: Anders Jensen Lie, Lars Nielsen Aarhuus, Sondre Gundersen Falkum, John Jacobsens Kone Ragnild Engebregtsd. Bøhle, P. Pernille Aslaksd.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 27/6-1841. dbt. 31/10-1841. Knud Jacobsen und. Frogner og Gro Olsdatters Ingeborg. Fadd: Jens Thorsen und. Frogner, Erik Larsen Ballestad og Kone Martha Jacobsd., Thor Sørensen Hagen, P. Ingeborg Olsd. Sæteret.
HD af Johan Solvesen.

f. 21/9-1841. dbt. 31/10-1841. Simon Hansen Nyegaard og Ingeborg Kirstine Hansdatters Inger Dorthea. Fadd: Farver Engebregt Hansens Kone, Anne Bolette Gundersd. i Porsgrund, P. Magrethe Sivertsd. Riis, Jacob Hansen Nærum, Farver Isak Hansen Nærum, Lars Kittelsen Grønnerød, Johannes M. Eegaasen.

f. 16/10-1841. dbt. 7/11-1841. Christian Nielsen und. Bøe og Anne Abrahamsdatters Anne Kirstine. Fadd: Niels Jensen und. Bøe, John Hansen ib., Svend Larsen ib., Ole Nielsens Kone Kirstine Johannesd. ib., P. Marthe Henriksd. Fossum.

f. 14/8-1841. dbt. 7/11-1841. Christen Nielsen und. Doxrød og Gurine Sørensdatters Anne Maria. Fadd: Rasmus Christensen Holm, Ole Olsen ib., Christen Isaksens Kone Anne Rasmusd. Holm, P. Marthe Pedersd. ibid.
HD af Johannes Andersen Kleven.

f. 22/9-1841. dbt. 14/11-1841. Isak Gundersen Fossum og Karen Jansdatters Maren. Fadd: Peder Jansens Kone Inger Pedersd. Wenstøb, P. Johanne Torkildsd. Petersborg, Niels Jansen Gjemsøe Kloster, Halvor Rasmussen Jønnevold, Lucas Engebregtsen.

f. 6/11-1841. dbt. 12/11-1841. Peder Olsen Holm, Bratsberg (Skougen) og Kirsten Sondresdatters Aminde Cicilie. Fadd: Halvor Holms Kone, Sara Larsd., P. Ingeborg Kirstine Pedersd., Halvor Olsen Holm, Niels Engebregtsen Blegebakken, Gunder Nielsen und. Aarhuus.
HD af Madame Sørbøe.

f. 15/10-1841. dbt. 14/11-1841. Peder Gundersen Aashammer og Ingeborg Elisabeth Arvesdatters Anne Martine. Fadd: Lars Caspersen Aashammer, Hans Pedersen ib., og Kone Inger Gundersd., Marcus Gundersen, P. Anne Christiansd. ib.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen Hoppestad.

f. 15/10-1841. dbt. 14/11-1841. Isak Eriksen und. Gulseth og Ragnild Larsdatters Louise. Fadd: Torsten Olsens Kone, Maria Thorsd. und. Meen, P. Anne Larsd. Laugmandsgaarden, Knud Larsen und. Bratsberg, Isak Isaksen ib., Svenke Larsen Follestad.

f. 3/9-1841. dbt. 21/11-1841. NB. Uk. Jens Jensen Oseb. og Enke Ingeborg Eriksdatters Maren Jensine. Fadd: Thomas Lassesen Oseb., Jens Halvorsen ib., P. Berthe Jansd. ib., moderen selv. Uægte. Anmeldt af moderen.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 11/9-1841. dbt. 28/11-1841. John Andersen S. Brækkejord og Maren Olsdatters Ragnild Maria. Fadd: Kone Inger Andersd. S. Brække, P. Anne Johnsd. Grinie, Gunder Solvesen Wenstøb, Halvor Olsen Fossum, Thomas Thomassen Brækkej.

f. 27/9-1841. dbt. 28/11-1841. Anders Andersen und. Nøglegaard og Karine Pedersdatters Kirstine. Fadd: Søren Christensens Kone, Ingeborg Pedersd. und. Aas, P. Kirstine Jensd. und Foss, Peder Aslaksen Stulen, Peder Jansen Wenstøb, Peder Sørensen und. Aas.

f. 21/10-1841. dbt. 5/12-1841. Engebregt Gundersen Borrestadholmen og Gunild Maria Johnsdatters Amalie. Fadd: Niels Helgesens Kone Ingeborg Marie Christensd. und. Borrestad, P. Kirsten Dorthea Isaksd. Holmen, John Jacobsen Ballestad, Lars Christensen Holmen, Mathias Engebregtsen und. Øvrum. HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 1/10-1841. dbt. 26/12-1841. Johannes Andersen Kleven og Berthe Maria Andersdatters Anders. Fadd: Niels Andersens Kone, Thurine Eriksd. und. Bøe, P. Ingeborg Knudsd. Doxrød, Anders Johannesen und. Bøe, Halvor Engebregtsen Doxrød, Ole Isaksen ib.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 28/9-1841. dbt. 26/12-1841. Lucas Engebregtsen und. Moe og Maria Gullichsdatters Gunder. Fadd: Isak Gundersen Fossum, Halvor Solvesen Rosvald, Simon Engebregtsen und. Moe, Simon Madsens Kone Maren Engebregtsd., P. Karine Andersd. Sneltvedt.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 9/10-1841. dbt. 26/12-1841. Skoleholder Torgrim Olsen Oseb. og Maren Kirstine Hansdatters Severin Theodor. Fadd: Hans Wetlesens Kone Sara Hansd., P. Berthine Christensen oseb., Erik Olsen Ballestad, Niels Olsen ib., Jens Jørgensen Meyer Oseb.
HD af Faderen.

f. 8/10-1841. dbt. 26/12-1841. Halvor Olsen Mustvedt og Maria Olsdatters Christian. Fadd: Christen Olsen Mustvedt og Kone Anne Andersdatter, Even Olsen Bugot, Even Christophersen Folloug, P. Helvig Olsd. i Skien.
HD af Johan Solvesen.

f. 13/12-1841. dbt. 26/12-1841. Jacob Hansen und. N. Wenstøb og Gurine Pedersdatters Peder. Fadd: Jens Eliassen Aarhuus, Hans Helgesen Gulseth, Aslak Pedersen Wenstøb, Erik Helgesens Kone Anne Pedersd. Gulseth, P. Ingeborg Hansd. Wenstøb.

f. 24/10-1841. dbt. 26/12-1841. Christian Christensen BbKlev og Ingeborg Maria Nielsdatters Martin Nicolay. Fadd: Halvor Nielsen Kolkind, Peder Jørgensen BbKlev, Peder Johnsen ib., Enke Magnild Jensd. ib., P. Marthe Johannesd. und. Gulseth.
HD af Madame Amundsen.

f. 25/11-1841. dbt. 2/1-1842. Isak Halvorsen und. Bratsberg og Maren Pernille Fredriksdatters Henrik Andreas Bruun. Fadd: Lucas Thorsen Øen og Kone Anne Maria Clemmetsd. af Skien, P. Maria Sigurdsd. Bratsberg, Lars Johannesen Løberg, Mads Pedersen Sørbøe.

f. 6/9-1841. dbt. 9/1-1842. Hans Engebregtsen Oseb. og Kirsten Jensdatters Hans Jacob. Fadd: Jens Torkildsens Kone Elen Christophersd. Oseb., P. Maren Berthea Engebregtsd. i Skien, Halvor Jørgensen Oseb., Christian Andersen ib., Andreas Lindstrøm i Porsgrund.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 27/12-1841. dbt. 23/1-1842. Tov Larsen Fossum og Anne Isaksdatters Isak. Fadd: Even Abrahamsen, Jacob Iversen, Ole Jensen, Hans Isaksens Kone Dorthea Olsd., alle paa Fossum, P. Maren Isaksd. Røsager.
HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 13/9-1841. dbt. 23/1-1842. Johan Henrik Petersen, Oseb. og Karen Jacobsdatters Henrik Wilhelm. Fadd: Jacob Jacobsen Oseb., Halvor Jacobsen ib., Jan Olsen ib., P. Karen Lorentzd. i Porsgrund, moderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 25/12-1841. dbt. 13/2-1842. Isak Larsen N. Brækkejord og Mariane Christensdatters Christen. Fadd: Andreas Nielsens Kone Elen Magrethe Christensd. i Skien, P. Anne Gundersd. ib., Lars Christensen Holmen, Niels Larsen Brækkejord., Christopher Løkenberg ibid.

f. 17/12-1841. dbt. 20/2-1842. Christen Hansen Sanden og Anne Maria Jacobsdatters Niels. Fadd: Anders Sølies Kone Anne Jacobsd., P. Mine Olsd. (?) Oseb., Lars Jacobsen Sølie, John Olsen Buer, Ole Olsen Oseb., Zacharias Gundersen i Porsgrund.

f. 25/10-1841. dbt. 26/12-1841. Svend Sigridsen und. Fossum og Helvig Andersdatters Maria. Fadd: Peder Sigfridsens Kone, Karen Olsd. und. Fossum, P. Anne Larsd. und. Bøe, Gunder Eriksen Kiise, Jacob Madsen Dyrendal, Mads Larsen und. Fossum.
HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 18/10-1841. dbt. 26/12-1841. Anders Engebregtsen Oseb. og Anne Kirstine Olsdatters Inger Othilde. Fadd: Ole Olsens Kone Karen Nielsd. Meenstad, P. Inger Hansine Olsd. Oseb., Lars Olsen ib., Engebregt Andersen und. Borge, Torjus Engebregtsen ib.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 1/9-1841. dbt. 26/12-1841. NB. (tvillinger) Halvor Nielsen Lyngaasen og Ingeborg Danielsdatters Magrethe. Fadd: Niels Klevens Kone Karen Nielsd., P. Adamine Gregoriusd. Lyngaasen, Daniel Simonsen Jønnevald, Gregor Tufte, John Christiansen Limie.

f. 1/9-1841. dbt. 26/12-1841. NB. (tvillinger) Halvor Nielsen Lyngaasen og Ingeborg Danielsdatters Maren. Fadd: Hans (Isaksen) Grinis Kone, Maren Danielsd., P. Gurine Christiansd. Limie, Christian Nielsen Kleven, Lars Ellingsen Høimyhr, Daniel Gregoriussen Lund.
HD af Skollærer Hans Isaksen (begge).

f. 5/9-1841. dbt. 26/12-1841. Sigvald Anundsen und. Mæhla og Dorthea Pedersdatters Petronelle. Fadd: Peder Olsen und. Aarhuus, Halvor Pedersen ib., Børre Christian Anundsen Blegebakken, Ole Hynies Kone, Anne Nielsd., P. Anne Halvorsd. und. Brække.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 8/11-1841. dbt. 26/12-1841. Lars Hansen Sanden og Ingeborg Kirstine Eriksdatters Sophie. Fadd: Anders Eriksens Kone Anne Kirstine Andersd. Øde-Sanden, P. Magnild Eriksd. Øvrum, Knud Hansen Borgeskov, Isak Christensen ib., Mads Eriksen Øde-Sanden.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 7/10-1841. dbt. 26/12-1841. Jens Kittelsen Oseb. og Inger Maria Gundersdatters Gurine Kirstine. Fadd: Farver Nærums Kone, Anne Bolette Gundersd. i Porsgrund, P. Karen Gundersd. Borge, Erik Kittelsen Riis, Erik Christiansen Oseb., Isak Gundersen Borge.
HD. af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 22/11-1841. dbt. 2/1-1842. Hans Hansen Kleven og Ingeborg Kirstine Zachariasdatters Berthe Kirstine. Fadd: Enke Anne Halvorsd. Kleven, P. Maren Ellefsd. Svarverplads, Ole Christophersen Kleven, Anders Ellefsen Svarverplads, Halvor Zachariassen Kleven.

f. 6/12-1841. dbt. 2/1-1842. Gunder Thomassen Folloug, BbKlev og Maren Olsdatters Olea. Fadd: Peder Olsens Kone, Marthe Isaksd. i Skien, P. Jacobine Gundersd. ib., Knud Isaksen Bommen, Isak Eriksen BbKlev, Thomas Eriksen i Skien.
HD af Klokker Lund.

f. 17/11-1841. dbt. 2/1-1842. Wetle Rasmussen Ougestad og Karen Jacobsdatters Karen Guline. Fadd: Anders Jacobsens Kone Ingeborg Rasmusd. Klep, P. Kirsten Maria Hansd. Sølie, Simon Jacobsen Sølie, Hans Arnesen Ougestad, Andreas Haraldsen Lie.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 15/11-1841. dbt. 23/1-1842. Jacob Solvesen und. Bøe og Maren Halvorsdatters Magrethe. Fadd: Hans Halvorsen Kiise, Anund Solvesen Fossum, Andreas Olsen Bøes Kone, Maren Hansd. Bøe, P. Karen Halvorsd. Kiise.
HD af Halvor Abrahamsen.

f. 22/10-1841. dbt. 23/1-1842. Lars Andersen Skiefjeld og Anne Marie Olsdatters Marie. Fadd: John Olsens Kone, Ingeborg Isaksd. Skiefjeld, P. Johanne Andersd. und. Meen, Ole Johansen Skiefjeld, Lars Larsen ib., Hans Andersen Stubberød.
HD af Live Hansd. Houkeraasen.

f. 30/9-1841. dbt. 27/2-1842. Skipper Knud Olsen Skielsvig, Oseb. og Gunild Maria Olsdatter Grønlies Clara Eulalia Georgine. Fadd: Styrmand Ullenæs's Kone Anna Ullenæs i Porsgrund, P. Karen Kirstine Simonsd. Bruun ib., Høker Niels Jacobsen, Styrmand John Olsen ib., faderen selv.

f. 6/2-1842. dbt. 27/2-1842. Johan Solvesen Øde-Sneltvedt og Marthe Johnsdatters John. Fadd: Peder Johnsen Løbergs Kone, Karen Jensd., P. Anne Maria Tolvsd. Grinie, Johannes Gundersen i Solum, Johannes Halvorsen Bøhle, Gunder Pedersen Sørbøe.
HD af faderen.

f. 4/11-1842. dbt. 6/3-1842. Gregorius Nielsen Tufte og Maren Gurine Jansdatters Jahn. Fadd: Halvor Lyngaasen og Kone Ingeborg Danielsd., P. Inger Magrethe Gregoriusd. Tufte, Daniel Gregoriussen Lyngaasen, faderen selv.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 7/2-1842. dbt. 13/3-1842. Hans Sivertsen und. Riis og Benedicte Christine Bentsdatters Christian. Fadd: Gregers Halvorsens Enke Cathrine Olsd. Aakre, P. Berthe Kirstine Andersd. Kragetoe, Lars Sivertsen Enggrav, Johan Johnsen i Porsgrund, Rasmus Jacobsen Riis.
HD af Faderen.

f. 9/2-1842. dbt. 20/3-1842. Niels Christophersen Grumstulen und. Bøe og Magnild Hansdatters Lars. Fadd: Andreas Olsen Bøe og  Kone Maren Hansd., Simon Aslaksen Fossum, Mads Andersen und. Bøe, P. Ingeborg Paulsd. ibid.

f. 8/1-1842. dbt. 20/3-1842. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters Gunder. Fadd: Jacob Thronsen Ballestad og Kone, Kirsti Pedersd., P. Anne Gurine Gregersd. Tvedten, Gunder Larsen Kiæe, Peder Pedersen ibid.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 26/12-1841. dbt. 20/3-1842. Aslak Pedersen und. Ø. Borge og Kirsten Olsdatters Lars. Fadd: David Thorsens Kone i Porsgrund, P. Karen Kirstine Eriksd. ib., Ole Olsen Holte i Eidanger, Lars Olsen Siljan ib., Abraham Jacobsen und. Borge.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 30/12-1841. dbt. 20/3-1842. Torkild Johnsen Liestul i Luxefjeld og Thurine Helgesdatters John. Fadd: Erik Helgesens Kone, Anne Kirstine Pedersd. Gulseth, P. Berthe Olsd., Tysland, Jacob Jensen ib., Anders Christensen Blegebakken, Fredrik Hansen i Skien.

f. 20/2-1842. dbt. 24/3-1842. Niels Isaksen Sætret i Luxefjeld og Gunild Maria Johannesdatters Isak. Fadd: Lars Olsen Sætret og Kone Anne Gulbrandsd., Isak Isaksen ib., Abraham Olsen Høgelie, P. Ingeborg Isaksd. Sætret.

f. 3/1-1842. dbt. 28/3-1842. Smed Peder Aslaksen Fossum og Ingeborg Maria Jacobsdatters Olaus. Fadd: Aslak Pedersens Kone, Anne Maria Borgersd. Fossum, P. Anne Maria Nielsd. Bratsberg, Lars Iversen Fossum, Jacob Madsen ib., Ole Olsen i Brevig.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 29/1-1842. dbt. 28/3-1842. Jens Jacobsen Tysland og Kirsten Jensdatters Jacob. Fadd: Jacob Jensen Tysland, Johannes Hansen i Skien, Fredrik Christ. Jacobsen ib., Christopher Aslaksens Kone, Elen Kirstine Jacobsd. af Skien, P. Kirsten M. Nielsd.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 12/2-1842. dbt. 28/3-1842. NB. (tvilling). Lars Ellingsen Høimyhr og Inger Karine Nielsdatters Halvor. Fadd: Niels Nielsens Kone, Karen Nielsd. Kleven, P. Gurine Christiansd. Limie, Gregorius Nielsen Tufte, Niels Christiansen Limie,

f. 12/2-1842. dbt. 28/3-1842. NB. (tvilling). Lars Ellingsen Høimyhr og Inger Karine Nielsdatters Ingeborg. Fadd: Giert Høimyhrs Kone Maren Nielsd., P. Marthe Gregoriusd. Tufte, Niels Giertsen Høimyhr, Niels Larsen ib., Aslak Olsen Skilbred.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen (begge tvillingene).

f. 15/1-1842. dbt. 28/3-1842. Harald Andersen und. N. Mæhla og Maren Hansdatters Andreas. Fadd: Halvor Hansen Tufte, Gunder Andersen Limie, Ole Peter Andersen i Skien, P. Johanne Torkildsd. Petersborg, P. Kari Andersd. Limie.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 2/12-1841. dbt. 13/2-1842. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Marie. Fadd: Halvor Christensens Kone, Ingeborg Halvorsd. Blegebakken, P. Karen Halvorsd. Falkum, Simon Aslaksen Fossum, Christian Halvorsen ib., Erik Lorentzen ib.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 24/1-1842. dbt. 28/2-1842. Ole Andersen Usterud og Marthe Larsdatters Ingeborg Laurine. Fadd: Knud Bommens Kone Anne Sophie Andersd., BbKlev, P. Sophie Larsd. Hougen, Jacob Knudsen BbKlev, Smed Jacob Eriksen, Sivert Pedersen ib.

f. 15/1-1842. dbt. 13/3-1842. Niels Kittelsen Stulen (Ophoug) og Johanne Johansdatters Guri. Fadd: Christen Eriksen Puttekaas og Kone Berthe Gurine Kittelsd., Niels Nielsen Røsager, Jørgen Olsen Kaasa, P. Marthe Olsd. i Skien.
HD af Halvor Thorbiørnsen.

f. 26/2-1842. dbt. 20/3-1842. Smed Jacob Eriksen S. Brækkejord og Ingeborg Sørensdatters Aastine Marie. Fadd: Isak Sørensens Kone Karen Knudsd. BbKlev, P. Anne Maria Jensd. i Skien, Ole Andersen Usterud, Jacob Knudsen BbKlev, Søren Larsen i Skien.

f. 12/2-1842. dbt. 28/3-1842. Anders Larsen Bakken og Karen Andersdatters Anne Helvig. Fadd: Knud Andersens Kone, Marthe Larsd. Stulen, P. Magrethe Andersd. Fossjord, Niels Andersen Bakken, Mathias Gundersen Ramsaas, Hans Andersen Nærum.

f. 17/12-1841. dbt. 28/3-1842. Halvor Andersen Kiær og Elen Larsdatters Andrea. Fadd: Lars Andersen Klosteret, Søren Isaksen Røsager, Gunder Larsen Kiær, Isak Hansens Kone Kirsti Larsd. Røsager, P. Lisbeth Andersd. Løberg.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 22/2-1842. dbt. 28/3-1842. Christian Halvorsen N. Wenstøb og Gunild Olsdatters Christiane. Fadd: Peder Anundsen Gaasodden i Solum, Ole Olsen Nøglegaard, Halvor Larsen Wenstøb, Enke Karen Gurine Christiansd. ib., P. Kari Olsd. Nøglegaard.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 27/3-1842. Hans Christensen BbKlev og Ragnild Halvorsdatters Gunild. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gjordemoder Madame Anundsen. Døde før Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 26/2-1842. dbt. 17/4-1842. NB. Anne. Pigen Dorthe Maria Jensd. Fossum, angiver som Fader, Uk. Ole Nielsen Skilbred i Slemdal. Uægte. Anmeldt af pigens Fader Jens Nielsen Lien. HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.
Fadd: Ole Langgangens Kone, Maren Hansd. und. Fossum, P. Inger Jensd. ib., Niels Jensen ib., Gunder Jensen ib., Hans Halvorsen Brækkejord.

f. 1/4-1842. dbt. 24/4-1842. John Gundersen Rønningen und. Løberg og Karen Andersdatters Inger Maria. Fadd: Anders Mathisen Langerød og Kone Ragnild Maria Johnsd., P. Birthe Maria Jørgensd., John Andersen Langerød, Even Gundersen BbKlev.
HD af Ragnild Sondresd. Løberg.

f. 6/4-1842. dbt. 1/5-1842. Niels Giertsen Høimyhr og Maren Zachariasdatters Ingeborg. Fadd: Niels Larsen Høimyhr, Simon Zachariassen Berberg, Ole Zachariassen Berberg, P. Ingeborg og Gunborg Giertsdøttre Høimyhr.

f. 9/2-1842. dbt. 24/3-1842. Rasmus Olsen Rønningen und. Ø. Bøe (i Luxefield) og Mari Andersdatters Ellef. Fadd: John Olsen Wasenden, Niels Hansen og Kone Karen Andersd. Fossum, Rasmus Nielsen ib., P. Inger Gundersd. ib.
HD af Skoleholder Anders Larsen.

f. 8/3-1842. dbt. 28/3-1842. Isak Larsen Riis og Karen Hansdatters Andreas. Fadd: Erik Kittelsen Riis, Anders Larsen ib., Ole Jacobsen Kjendalen i Eidanger, Jacob Kjendalens Kone Inger Hansd. ib., P. Magrethe Sivertsd. Riis.

f. 25/3-1842. dbt. 10/4-1842. Lars Nielsen Løberg og Kirsti Larsdatters Lars. Fadd: Anders Johnsens Kone, Ingeborg Nielsd. Steensrød, P. Marthe Nielsd. Løberg, Jørgen Nielsen ib., Ole Jensen ib., Ole Nielsen Skyer.

f. 6/10-1841. dbt. 10/4-1842. Mathias Olsen, Oseb. og Ingeborg Marie Hansdatters Martin. Fadd: Jens Halvorsen Meen, Hans Smith Sørensen Oseb., P. Karen Olsd. ib., Begge forældrene selv. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 5/7-1841. dbt. 10/4-1842. Nicolay Nicolaysen und. Mæhla og Aase Endresdatters Nicolay. Fadd: Gunder Børresens Kone Maren Michelsd. und. Mæhla, P. Olava Christensd. Mæhla, Anders Jensen Lie, Jens Nielsen, Kittel Johannesen, alle paa Mæhla.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 14/1-1842. dbt. 10/4-1842. John Olsen BbKlev og Marthe Karine Christensdatters Andreas. Fadd: Anders Nielsen N. Brækkejord og Kone Maren Andersd., P. Cathrine Olsd. i Skien, Christopher Jørgensen BbKlev, faderen selv. HD af Faderen.

f. 22/12-1841. dbt. 10/4-1842. Engebregt Pedersen BbKlev og Marie Johnsdatters Johan. Fadd: Sivert Pedersen BbKlev, Christopher Nielsen Holt ib., Christian Hansen ib., P. Marthe Marie Christophersd. i Graaten, P. Christiane Christophersd. Brække.
HD af Faderen.

f. 1/4-1842. Fredrik Larsen Øgter i Luxefield og Maren Engebregtsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). HD af Kari Anundsd. Brække af Sandsværd. Død før Daabens Stadfæstelse.

f. 6/1-1842. dbt. 17/4-1842. Peder Olsen, S. Brækkejord og Nicolea Larsdatters Peder. Fadd: Anders Halvorsens Kone Sophie Larsd. BbKlev, P. Christine Hansd. i Skien, Lars Andersen Brækkej., Simon Gulliksen ib., Johannes Halvorsen und. Frogner.

f. 22/3-1842. dbt. 17/4-1842. Christopher Nielsen Holt, BbKlev og Christiane Hansdatters Hans Jacob. Fadd: Engebregt Pedersens Kone, Marie Johnsd. BbKlev, P. Helvig Elisabeth Nielsd. ib., Gunder Axelsen Hynie ib., Andreas Gundersen ib., Lars Olsen ib.
HD af Faderen.

f. 11/4-1842. dbt. 1/5-1842. Michel Nissen und. Mæhla og Pernille Andersdatters Anders. Fadd: Gunder Børresens Kone Maren Maria Michelsd. paa Mæhla, Enke Cathrine Magrethe Nisd. Klosterhougene, Hans Andersen i Porsgrund, Christopher Iversen ib., Nis Nissen Mæhla.

f. 18/4-1842. dbt. 1/5-1842. Niels Michelsen Gulseth og Karen Mathiasdatters Niels. Fadd: Anders Pettersen Gulseth, Svend Helgesen, Gullich Larsen ib., Erik Helgesens Kone Anne Pedersd. ib., P. Helvig Andersd. ib.

f. 20/6-1842. dbt. 8/5-1842. Christen Olsen Fossum og Inger Olsdatters Mariane Christine. Fadd: Svend Olsen und. Fossum, Anders Hansen ib., Engebregt Nielsen ib., Jens Eliassens Kone, Maren Jacobsd. Aarhuus, P. Anne Christensd. und. Bøe.
HD af Skoleholder Anders Lie (Lien?).

f. 1/3-1842. dbt. 16/5-1842. Ole Olsen Oredal und. N. Sneltvedt og Helvig Pedersdatters Pauline. Fadd: Johan Solvesen og Kone Marthe Johnsd., Øde-Sneltvedt, P. Berthe Olsd. Kiølnæs i Slemdal, Peder Knudsen Gurholt ib., Gunder Nielsen Kiølnæs ib.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 2/4-1842. dbt. 16/5-1842. Christian Halvorsen Fossum og Dorthe Olsdatters Maria. Fadd: Svend Olsen, Christen Jensen, Christian Olsen, Søren Henriksens Kone Dorthea Halvorsd., P. Marthe Kirstine Madsd., alle paa Fossum.

f. 11/10-1841. dbt. 16/5-1842. Lars Gundersen BbKlev og Berthe Maria Hansdatters Gusta Olava. Fadd: Enke Marie Christensd., Fossum, P. Laurentse Gundersd i Skien, Ernst Andreas Hansen und. Aarhuus, Hans Johnsen BbKlev, Just Sørensen Blegebakken.
HD af Madame Anundsen.

f. 20/6-1841. dbt. 16/5-1842. Thorsten Thorsen Doxrød, BbKlev og Marthe Maria Kielsdatters Magrethe. Fadd: John Olsens Kone Marthe Karine Christensd. BbKlev, P. Maria Kielsd. Graaten, Anders Nielsen Lysa und. Brække, John Olsen BbKlev, Isak Andersen ib.
HD af Skrædder Jan Skou.

f. 26/2-1842. dbt. 16/5-1842. Niels Hansen Folloug und. Bratsberg og Hansine Biørnsdatters Karen Maria. Fadd: Jens Thorsen und. Frogner, Halvor Borgersen unf. Bratsberg, Peder Christensen ib., Christen Bratsbergs Kone Ingeborg Hansd., P. Laurine Nielsd. i Skien.
HD af Madame Amundsen.

f. 20/2-1842. dbt. 29/5-1842. Elias Asbiørnsen Klep og Gunild Larsdatters Larense. Fadd: Ole Olsen Hørta, Hans Hansen Ramsaas, Anders Asbiørnsen Klep, Tollef Wallers Kone Maria Larsd. af Eidanger, P. Anne Nielsd. Japperønning(?).
HD af Hans Sivertsen Riis.

f. 24/1-1842. dbt. 29/5-1842. Hans Hansen Fossum og Kirsten Olsdatters Pernille. Fadd: Niels Nielsen Liens Kone, Jørgine Rasmusd., P. Maren Lucasd. und. Moe, Abraham Lucassen ib., Ole Hansen Fossum, Christen Hansen ib.
HD af Skoleholder Hans Isaksen (Grinie).

f. 13/3-1842. dbt. 5/6-1842. Skoleholder Anders Jensen Lie und. Mæhla og Dorthea Thoresdatters Inger Thomine. Fadd: Gunder Børresen Mæla og Kone Maren Michelsd., P. Marthe Karine Thor(e?)sd. BbKlev, Jens Andersen Lien Fossum, Faderen selv.

f. 27/4-1842. dbt. 5/6-1842. Torger Johnsen Skottet und. Lie og Lisbeth Larsdatters Anne Larense. Fadd: Jacob Langerøds Kone Berthe Larsd., P. Maren Torgersd. Skottet, Christen Pedersen Lie, Lars Jacobsen Langerød, Jacob Torgersen Skottet.

f. 16/3-1842. dbt. 12/6-1842. Erik Christensen Orekaas und. Oterholt og Maren Pedersdatters Anne. Fadd: John Pedersen Bøe, Jens Halvorsen Gaasehølen und. Aas, Niels Aslaksen Orekaas, P. Karen Christensd. ib., P. Anne Pedersd. Hoppestad.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 21/3-1842. dbt. 12/6-1842. Zacharias Nielsen und. Fossum og Ingeborg Andrea Fredriksdatters Berthe Kirstine. Fadd: Ole Jansens Kone, Karen Olsd. Graaten, Hasle Nielsen Mæhla, Torsten Webiørnsen und. Gulseth, Torsten Fredriksen Graaten, P. Anne Olea Fredriksd. ibid.

f. 25/4-1842. dbt. 16/5-1842. Even Gundersen BbKlev og Maria Isaksdatters Gunder. Fadd: John Gundersen Rønningen og Kone Karen Andersd., P. Anne Berthea Johannesd., Isak Isaksen BbSkov, Isak Eriksen Løberg.

f. 7/3-1842. dbt. 16/5-1842. Knud Jørgensen Gaupaasen und. Frogner og Helvig Halvorsdatters Halvor. Fadd: Peder Johnsen Løberg, Andreas Knudsen Gaupaasen, Jacob Olsen fra Slemdal, Erik Andersens Kone Maren Olsd. Gaupaasen, P. Maria Halvorsd. i Slemdal.
HD af Ole Isaksen Holm.

f. 1/3-1842. dbt. 16/5-1842. John Nielsen Fossum og Ingeborg Kirstine Thorsdatters Niels Theodor. Fadd: Hasle Nielsen und. Mæhla, Ole Nielsen Klosterhougene, Jacob Nielsen Fossum, P. Marthe Thorsd. Gjerpen, P. Johanne Magrethe Andersd. ibid.

f. 12/1-1842. dbt. 16/5-1842. Ole Olsen S. Brække og Inger Isaksdatters Isak. Fadd: Ole Isaksen und. N. Brække, Kittel Olsen ib., Niels Olsen Bøhle, P. Karen Andersd. N. Brækkejord, P. Maria Olsd. Meen.
HD af Christen Steensaasen.

f. 4/5-1842. dbt. 29/5-1842. Anders Larsen Riis og Asgjer Gjermundsdatters Carl. Fadd: Isak Larsens Kone, Karen Hansd. Riis, P. Anne Christensd. ib., Erik Kittelsen ib., Niels Johnsen ib., Christen Hansen Borgeskov.

f. 7/2-1842. dbt. 29/5-1842. Erik Olsen Ballestad og Elen Dorthea Christiansdatters Anders. Fadd: Skoleholder Torgrim Olsens Kone Maren K. Hansd. Oseb., P. Anne Andersd. Gjerpen Li(lle), Niels Olsen Ballestad, Lars Eriksen ib., Daniel Jacobsen.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 19/4-1841. dbt. 5/6-1842. Hans Peter Olsen Oseb. og Margith Iversdatters Arne. Fadd: Gullich Hansen, Thomas og Jens Halvorsen, P. Live Iversd., moderen selv, alle af Osebakken. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 4/4-1842. dbt. 12/6-1842. Ole Sigurdsen Eriksrød og Anne Christine Nisdatters Paul. Fadd: John Hansen og Kone Christine Torkildsd. Luxefjeld, Sigurd Olsen Eriksrød, Ole Olsen ib., P. Maria Nielsd. Luxefjeld.

f. 21/1-1842. dbt. 12/6-1842. Niels Hansen Øgter i Luxefjeld og Ingeborg Sørensdatters Halvor. Fadd: Knud Olsen Godal og Kone Gurine Thoresd., Anders Knudsen, Ole Olsen Solum, P. Ingeborg Olsd. Gjerpen.
HD af Anund Olsen Brække i Sandsværd.

f. 22/5-1842. dbt. 19/6-1842. Lars Larsen Meen og Berthe Sørensdatters Lars. Fadd: Abraham Larsen Meen, Hans Larsen ib., Anders Kittelsen Grønnerød, Lars Aabyes Kone, Kirsten Larsd. Meen, P. Berthea Gurine Larsd. ibid.

f. 14/5-1842. dbt. 26/6-1842. Johannes Larsen Fossum og Maren Nielsdatters Niels. Fadd: Rasmus Nielsen paa Fossum, Johannes Johnsen ib., Ole Brynildsen fra Holden, Harald Hansens Kone Ingeborg Gundersd., P. Inger Marie Eriksd. ib.
HD af Hans Knudsens Kone Kirsten Hansd.

f. 8/5-1842. dbt. 26/6-1842. Isak Larsen Aaltvedt og Anne Anundsdatters Jacob. Fadd: Tollef Tollefsens Kone, Maria Larsd. Waller, P. Wilhelmine Olsd. Tolleskoven i Eidanger, Ole Larsen ib., Halvor Larsen Oseb., Ole Hansen Ramsaas.
HD af Hans Ramsaasens Kone.

f. 17/4-1842. dbt. 26/6-1842. Peder Isaksen Follestad og Maren Karine Pedersdatters Carl Fredrik. Fadd: Lars Christensen Follestad, Henrik Thomassen ib., P. Maren Thorsd. und Bratsberg, Begge Forældrene.

f. 25/1-1842. dbt. 26/6-1842. Christian Henriksen und. Frogner og Ingeborg Larsdatters Marthe Clarine. Fadd: Hans Rasmussen Frogner, Isak Eriksen BbKlev, Anders Nielsen Grønnerød, Hans Rasmussens Kone Maren Christophersd. und. Frogner, P. Karen Larsd. Sneltvedt. HD af Christen And. Steensaasen.

f. 8/10-1841. dbt. 19/6-1842. Ole Larsen und. W. Borge og Maren Gundersdatters Maren Oline. Fadd: Simon Jacobsens Kone Maren Jacobsd. Sølie, Søren Svendsen Borgeskov, Peder Olsen ib., Torjus Thronsen ib., moderen selv.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 10/6-1842. dbt. 26/6-1842. Christen Rasmussen Fossum (egentlig M. Wenstøb) og Anne Kirstine Nielsdatters Karen Marie. Fadd: Niels Jensens Kone Karen Rasmusd. und. Bøe, P. Berntine Kittelsd. Gulseth, Hans Rasmussen Fossum, Niels Mortensen ib., Peder Clausen und. Jønnevald.

f. 2/9-1841. dbt. 24/6-1842. Østen Andersen Mæhla og Kirsten Andrea Jensdatters Karen Elise. Fadd: Gjæstgiver Johnsen i Skien, Skomager L. Jacobsen und. Grinie, Østen Knudsen Mæhla, P. Thomine Olsd. i Skien, moderen selv.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 9/4-1842. dbt. 3/7-1842. Gunder Arnesen Gulseth og Anne Kittelsdatters Anne Gurine. Fadd: Hans Helgesens Kone Berthe Kittelsd. Gulseth, P. Berntine Kittelsd. ib., Svend Helgesen ib., Børre Jørgensen ib., Arne Andreassen Ougestad.
HD af Faderen.

f. 30/6-1842. Christen Johansen Fossum og Maren Kirstine Knudsdatters Johanne. Fadd: (Ingen faddere). Hd av Hans Knudsens Kone. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 20/4-1842. dbt. 10/7-1842. Tolv Nielsen und. Bratsberg og Ingeborg Kiøstolfsdatters Cathrine Maria. Fadd: Johannes Johnsen Bratsbergskov, Jacob Thorsen ib., Anders Christensen ib., P. Maria Reiersd. ib., moderen selv.
HD af Thor Andersen.

f. 11/5-1842. dbt. 17/7-1842. Halvor Larsen Ballestad og Marthe Magrethe Larsdatters Karen. Fadd: Peder Larsen Meen og Kone Mari Gundersd., Johannes Larsen BbKlev, Begge Forældrene selv.
HD af John Jacobsen Bøhle.

f. 29/5-1842. dbt. 31/7-1842. Henrik Eriksen Fossum og Ingeborg Jensdatters Anne Maria. Fadd: Ellef Hansens Kone, Karen Engebregtsd. Fossum, P. Karen Jensd. Aarhuus, Engebregt Nielsen Fossum, Henrik Henriksen ib., Johannes Hansen ib.
HD af Skoleholder Hans Isaksen (Grinie).

f. 19/7-1842. dbt. 7/8-1842. Torsten Johnsen Kausanrød og Anne Thurine Halvorsdatters Anne Karine. Fadd: Niels Johnsen Kausanrød, Gregorius Halvorsen Putten, Simon Gregoriussen Gravelie, P. Christine Halvorsd. Putten, P. Anne Kirstine Johnsd. Kausanrød.

f. 16/6-1842. dbt. 14/8-1842. Halvor Halvorsen Norrig und. Oterholt og Anne Petersdatters Pernille. Fadd: Ole Halvorsen Eriksrød, Halvor Olsen ib., og Kone Anne Jacobsd., Tov Johnsen Semb, P. Maria Halvorsd. Norrig.

f. 25/5-1842. dbt. 21/8-1842. Rasmus Halvorsen Lekaas und. Holt og nu afdøde Hustru Marthe Knudsdatters Inger. Fadd: Christen Larsen Westermoe, Peder Madsen Bøe, Østen Knudsen Bøe, Ole Hoppestads Kone, Karen Halvorsd., P. Ingeborg Olsd. Gjerpen.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 7/6-1842. dbt. 3/7-1842. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Christian. Fadd: Peder Johnsen og Kone Karen Jensd. Løberg, Lars Nielsen, Harald Andersen, P. Karen Larsd., alle paa Løberg.

f. 25/5-1842. dbt. 10/7-1842. Niels Jensen und. Bøe og Karen Rasmusdatters Jens. Fadd: Hans Rasmussen Fossum, Christen Rasmussen ib., Isak Jensen und. Bøe, Enke Karen Olsd. ib., P. Helvig Olsd. Bugot.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 7/2-1842. dbt. 10/7-1842. Anders Nielsen und. Hynie og Anne Isaksdatters Martin. Fadd: Jacob Hansens Kone Bergith Hansd. Hynie, P. Karen Webiørnsd., Blegebakken, Niels Andersen und. Hynie, Engebregt Pedersen Aarhuus, Anders Ellefsen.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 10/5-1842. dbt. 17/7-1842. Christen Larsen und. Moe og Ingeborg Hansdatters Niels. Fadd: Aslak Halvorsen Sverrig og Kone Anne Hansd., P. Karina Johannesd. und. Moe, Hans Madsen Kuttere (und. Foss), Hans Halvorsen Kiise.

f. 10/1-1842. dbt. 17/7-1842. Hans Andreas Eriksen und. Aarhuus og Ingeborg Hansdatters Erik. Fadd: Lars Gundersens Kone Berthe Hansd. BbKlev, P. Stine Andersd. Gulseth, Jens Jacobsen Gulseth, Jens Eliassen Aarhuus, Ernst Andreas Hansen ib.
HD af Gunder Ougestad (paa Gulseth).

f. 9/6-1842. dbt. 17/7-1842. Peder Jensen Dybedal og Svennoug Gundbiørnsdatters Niels. Fadd: Ole Olsen Oterholt, Niels Jensen ib., Lars Jensen Teien, P. Sara Jensd. ib., P. Karen Gundbiørnsd. Holt.

f. 11/5-1842. dbt. 17/7-1842. Skipper Christen Krog Flørenæs, Oseb. og Maren Dorthe født Hansens Jørgen. Fadd: Madame Ingeborg Knudsen Oseb., Jfr. Hanne Arveschoug i Porsgrund, Kiøbmand Ole Arnesen Oseb., Skipper Thomas Ludvigsen ib., Fuldmægtig Niels Christian Nielsen.

f. 6/5-1842. dbt. 24/7-1842. Lars Iversen Fossum og Inger Jahnsdatters Johan Olaus. Fadd: Peder Aslaksens Kone, Ingeborg Maria Jacobsd. Fossum, P. Sophie Isaksd. fra Herrøe (Herre), Knud Peter Christophersen Fossum, Aslak Pedersen ib., Henrik Solvesen Hynie.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 22/3-1842. dbt. 24/7-1842. Niels Larsen Fossum og Inger Tolvsdatters Waldemar. Fadd: Niels Hansen, John Hansen og Christen Hansen, alle fra Fossum, P. Marthe Karine Waldemarsd. i Skien og Anne Christiansd. Aas. HD af Samme.

f. 29/11-1841. dbt. 20/7-1842. Hofmarskalk Ernst Severin Løvenskiold og Frue Fanny født Baronesse Seckendorffs Severin Carl August Ernst. Fadd: Grevinde H. Wedel Jarlsberg, Frue Sophie Faye, Jfr. H. Hansen, Ho. Ez(?) Statholder Løvenskjold, Kammerherre Adam Løvenskiold, Kammerh. Morgenstjerne, Kammerh. Heitmark(?), Toldkasserer Rasch, Byfoged Cappelen, Foged Hansen, Kandidat Severin Løvenskiold, Leopold Løvenskiold. HD af Præst Rode.

f. 16/7-1842. John Jacobsen Bøhle og Ragnild Engebregtsdatters Engebregt. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 9/4-1842. dbt. 24/7-1842. Lars Halvorsen Follestad og Anne Magrethe Solvesdatters Halvor. Fadd: Ole Olsen Skinnert, Christen Kjøstolfsen i Follestad, Halvor Halvorsen i Skien, P. Inger Halvorsd. Fossum, moderen selv.

f. 29/5-1842. dbt. 7/8-1842. Svend Olsen Fossum og Marthe Olsdatters Christian. Fadd: Anders Olsen, Christian Olsen, Rasmus Olsen, Christian Halvorsens Kone Dorthea Olsd., P. Marthe Henriksd., alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 25/6-1842. dbt. 21/8-1842. Jacob Halvorsen Rød, BbKlev og Maren Helene Johnsdatters Christine. Fadd: Jens Thorssens Kone, Christiane Jacobsd. und. Frogner, P. Anne Berthea Johansd. BbKlev, Peder Johnsen und. Brække, Abraham Larsen BbKlev, faderen selv.

f. 3/2-1842. dbt. 28/8-1842. Jens Hansen Lille Mæhla og Dorthe Christensdatters Andrine Henriette. Fadd: Jacob Olsen Fossum, og Kone Adamine Hansd., Lars Rasmussen i Skien, Christen Jahnsen Skavan, P. Maren Christensd. Fossum.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 11/5-1842. dbt. 28/8-1842. NB. Claudine. Pigen Maren Gurine Nielsd., Oseb. Som Barnets Fader opgivede Uk., matros Niels Clausen af Westre Porsgrund. HD af Skolelærer Torgrim Olsen. Uægte. Anmeldt af Pigens moder, Niels Johnsens Enke, Kirsten Nielsd.
Fadd: Anders Mathiasen Svinholt, Halvor Jørgensen, Oseb., Christian Andersen ib., Niels Johnsens Enke Kirsten Nielsd., Oseb. og P. Karine Christophersd. i Porsgrund.

f. 23/7-1842. dbt. 11/9-1842. Gunder Jensen Fossum og Kirsten Gurine Gundersdatters Maren Gurine. Fadd: Ole Lorentzen, Christen Jensen, Ole Jansen, alle paa Fossum, P. Anne Maria Gundersd. i Skien, P. Anne Cathrine Hansd. ibid.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 14/6-1842. dbt. 11/9-1842. Isak Jacobsen Ballestad og Karen Christophersdatters Ingeborg. Fadd: Even Christophersen Folloug, Augen Tollefsen Ballestad, Johannes Evensen Eegaasen, P. Ernestine Johannesd. Eegaasen, moderen selv.
HD af John Jacobsen Bøhle.

f. 1/8-1842. dbt. 11/9-1842. John Jensen Riiser Fossum og Kirsten Maria Henriksdatters Oliva. Fadd: Ole Peter Jacobsen Fossum, Christen Christensen Bøe, Ole Nielsen und. Fossum, Enke Karen Olsd. und. Bøe, P. Maria Hansd. und Fossum.

f. 11/3-1842. dbt. 11/9-1842. Peder Pedersen und. Sølie og Ingeborg Pedersdatters Anne Kirstine. Fadd: Anders Eriksen Sanden, Hans Knudsen Lie, Jens Jacobsen und. Sølie, Christen Olsens Kone, Anne Rasmusd. und. Sølie, P. Maren Eriksd. Sanden.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 5/8-1842. dbt. 18/9-1842. Anders Mathiasen und. Sølie og Gunild Nielsdatters Gunild Maria. Fadd: Knud Christophersens Kone Marthe Eriksd. und. Sølie, P. Marthe Olsd., Oseb., Mathias Andersen Høiseth, Mathias Larsen ib., Peder Thorsen ib.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 22/5-1842. dbt. 25/9-1842. Gunder Nielsen und. Aarhuus og Karen Olsdatters Kirsten. Fadd: Jens Eliassen Aarhuus og Kone Maren Jacobsd., Engebregt Pedersen ib., Jørgen Christensen und. Aarhuus, P. Ingeborg Hansd. Wenstøb.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 11/8-1842. dbt. 25/9-1842. Niels Larsen Kiær paaa BbKlev og Maria Giørand Gundersdatters Mariane. Fadd: Thomas Eriksens KoneAnne Johnsd. Semb, P. Magrethe Larsd. Kiær, Axel Larsen ib., Ole Olsen Fjelddal i Skien, Elias Larsen BbKlev.

f. 18/8-1842. dbt. 25/9-1842. Simon Christensen und. Aarhuus og Cathrine Knudsdatters Christiane. Fadd: Isak Sørensen Brækkejord., Jens Sivertsen BbKlev, Østen Knudsen Bøe, P. Dorthea Østensd. af Skien, moderen selv.

f. 15/6-1842. dbt. 7/8-1842. Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters Simon. Fadd: Halvor Thorbiørnsen Putten, Søren Pedersen und. Grinie, Claus Knudsen Engelschøn i Skien, John Nielsens Kone Ingeborg Thorsd. Fossum, P. Ingeborg Jørgensd. Grinie.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen Putten.

f. 25/11-1841. dbt. 7/8-1842. Skipper Jacob Pettersen, Oseb. og Caroline Augusta født Kurtzhals, Jacob August. Fadd: Enkefru Marie Sophie Kurtzhals, Jfr. Jacobine Aalborg, Skipper Christen Flørenæs, Kontorist Edvard Funnemark, faderen selv, alle Osebakken.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 6/4-1842. dbt. 14/8-1842. Halvor Engebregtsen Doxrød og Anne Maria Eriksdatters Anders. Fadd: Ole Isaksen og Isak Olsen Doxrød, Halvor Jensen ib., Johannes Andersens Kone Berthe Maria Andersd. Kleven, P. Anne Nielsd. ib.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 16/7-1842. dbt. 21/8-1842. Daniel Jacobsen Ballestad og Anne Kirstine Olsdatters Jacob. Fadd: John Jacobsen Ballestad, Erik Olsen ib., Niels Olsen ib., P. Ragnild Maria Olsd., Oseb., moderen selv.

f. 19/6-1842. dbt. 28/8-1842. Niels Gundersen und. Mæhla og Maren Christine Iversdatters Gunder. Fadd: Jacob Iversen Fossum, Harald Hansen ib., Johan Christophersen ib., Knud Peter Christophersens Kone, Karen Iversd. ib., P. Inger Kirstine Gundersd. ib.
HD af Skoleholder Anders J. Lie.

f. 7/6-1842. dbt. 28/8-1842. Anders Jacobsen Meen og Marthe Nielsdatters Lars. Fadd: Thomas Eliassens Kone Berthe Nielsd. Strømdal, P. Kirsten Jacobsd. Meen, Lars Jacobsen ib., Isak Olsen Nærum, Jacob Jacobsen Langerød.
HD af Lars Aabye (Ballestad).

f. 8/8-1842. dbt. 4/9-1842. Rasmus Nielsen Fossum og Inger Gundersdatters Niels. Fadd: Johannes Eriksen Fossum, Erik Olsen ib., Ole Nielsen ib., Niels Hansens Kone, Karen Andersd. ib., P. Maren Christensd. ibid.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 3/5-1842. dbt. 4/9-1842. Isak Eriksen BbKlev og Anne Torgersdatters Niels Andreas. Fadd: Knud Isaksen Bommen, Niels Eriksen BbKlev, Elias Larsen ib., P. Stine Marie Gundersd. ib., moderen selv.
HD af Gunder Folloug (BbKlev).

f. 13/6-1842. dbt. 11/9-1842. Hans Knudsen Bøe og Johanne Olsdatters Knud. Fadd: Hans Halvorsen Bøe, Christen Christensen ib., Østen Gundersen ib., Isak Gundersens Kone Karen Jansd. Fossum og P. Karen Maria Knudsd. Bøe.

f. 23/6-1842. dbt. 11/9-1842. Hasle Nielsen und. Mæhla og Inger Halvorsdatters Niels. Fadd: Isak Halvorsens Kone Thorberg Gundersd. und. Dyrkold, P. Gurine Isaksd. ib., Peder Sørensen und. Mæhla, Just Sørensen Blegebakken, Halvor Pedersen Goberg.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 15/7-1842. dbt. 11/9-1842. Lars Olsen und. Borrestad og Ingeborg Maria Thronsdatters Halvor. Fadd: Jacob Thronsens Kone Kirsti Pedersd., P. Isine Michelsd. Oseb., Anders Jensen ib., Gunder Olsen i Porsgrund, Ole Thronsen i Skien, Ole Andersen BbKlev.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen (Oseb.).

f. 17/10-1841. dbt. 25/9-1842. Hans Olsen Sætret (und. Rising. G.S.) og Ingeborg Anundsdatters Karine. Fadd: Niels K. Stulens Kone Johanne Johansd., P. Anne Kirstine Mathisd. Sætret, Jørgen Olsen Kaasa, Ole Olsen Sætret, Hans Hansen ib.
HD af Ole Jansen Kaasa.

f. 25/5-1842. dbt. 9/10-1842. Even Henriksen und. Fossum og Kirsten Olsdatters Anne Maria. Fadd: Peder Sigfridsen og Kone Karen Olsd. Fossum, P. Maren Jacobsd. ib., Ole Nielsen ib., Niels Olsen und. Tufte.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 26/9-1842. Thomas Svendsen S. Brækkejord og Elen Helgesdatters Anne Berthea. Fadd: (Ingen faddere). HD af Mad. Jacobsen. Døde før Daabens Stadfæstelse.

f. 9/9-1842. dbt. 18/10-1842. Skibscapitain Søren Munch i Follestad og Marie Pauline Plesners Anna Nicoline. Fadd: Kiøbmand Christopher Myhre, Kiøbmand C. Bakka og Julius Plesner i Skien, moderen selv, Josef Petter Plesner i Skien.

f. 3/10-1842. dbt. 23/10-1842. Jacob Davidsen Glende og Maren Rasmusdatters Karen. Fadd: Halvor Christophersen Glende og Kone Gunild Zachariasd., P. Maren Arvesd. Berberg, Niels Davidsen Glende, Isak Olsen Berberg.

f. 2/10-1842. dbt. 6/11-1842. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Karen. Fadd: Christian Nielsen Kleven og Kone Anne Pedersd., Niels Larsen og Elling Larsen Høimyhr, P. Anne Nielsd. Kleven.

f. 22/9-1842. dbt. 6/11-1842. Jørgen Hansen Paus, Follestad og Nicoline Sophie Lindbergs Marthe Serine. Fadd: Johannes Hansens Kone, Anne Bathe Larsd. Follestad, P. Benedicte Jensd. i Porsgrund, Niels Jensen Sandvigen, Niels Engebregtsen i Skien, Mathias Hansen Paus, Follestad.

f. 2/9-1842. dbt. 13/11-1842. Lars Larsen Gulseth og Ingeborg Gurine Thorsdatters Anne Kirstine. Fadd: Lars Rasmussen und. Strømdal, Halvor Rasmussen ib., P. Anne Marine Rasmusd. ib., Begge Forældrene selv.
HD af Gunder Ougestad (Gulseth. G.S.)

f. 25/9-1842. dbt. 20/11-1842. Harald Hansen Fossum og Ingeborg Maria Gundersdatters Anne Gurine. Fadd: Niels Hansens Kone, Karen Andersd. Fossum, P. Anne Gurine Hansd. ib., Christopher Larsen ib., Ole Nielsen Hynie, Niels Gundersen und. Foss.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 30/8-1842. dbt. 23/11-1842. Privatlærer Andreas Amundsen S. Brækkejord og Marthe Maria Svendsdatters Petronelle Magdalene. Fadd: Skrædder Thomas Svendsens Kone Elen Helgesd., S. Brækkejord, Pige Christence Christensd. Limie, Saugmester Hans Christensen BbKlev, Ole Olsen Frogner, Peder Zachariassen Brækkejord. HD af Faderen selv.

f. 21/8-1842. dbt. 27/11-1842. Peder Hansen und. Ø. Borge og Gunild Sørensdatters Sophie Hansine. Fadd: Hans Sørensen, Oseb., Ole Sørensen ib., Carl Thronsen ib., P. Gunild Saamundsd. Kiølnæs og P. Susanne Sørensd. Osebakken.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 21/6-1842. dbt. 27/11-1842. NB. Karen Regine. Pige Anne Thurine Engebregtsd. Follestad og Enkemand Børre Olsen i Graaten. Anmeldt af moderen i faderens nærværelse. Pigens 2det Leiermaal. Jfr. Dødfødde No. 1.
Fadd: Tov Olsen i Skien, Christen Andersen ib., P. Johanne Albertine Johansd. ib., P. Maren Jensd. Follestad, Johan Pedersen ib.

f. 27/3-1842. dbt. 11/9-1842. Jan Henriksen Doxrød og Ingeborg Larsdatters Christian. Fadd: Thomas Eriksens Kone Anne Johnsd. und. Semb, P. Maren Johnsd. Riis, Halvor Jensen Doxrød, Halvor Nielsen Berberg, Rasmus Christensen Holm.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 9/8-1842. dbt. 11/9-1842. Ole Olsen Houkeroe i Luxefjeld og Maren Jacobsdatters Ole. Fadd: Thormod Johnsen Gjerpen, Ole Isaksen Doxrød, Ole Johnsen Luxefjeld, Enke Anne Gurine Olsd. Grinilien, P. Karen Sigurdsd. Kaasa.
HD af Skoleholder Anders Larsen.

f. 29/3-1842. dbt. 18/9-1842. Jahn Pedersen BbKlev og Berthe Kirstine Andersdatters Engebregt. Fadd: Isak Eriksen Løberg, Hans Johnsen BbKlev, Aslak Olsen ib., P. Karen Isaksd. S. Brække, P. Maren Hansd. Løberg.
HD af Knud Isaksen Bommen.

f. 16/7-1842. dbt. 25/9-1842. Lars Hansen Oseb. og Maren Isaksdatters Hans Olaus. Fadd: Isak Isaksen und. Borrestad, Simon Jacobsen Sølie, Niels Kittelsenund. Borge, P. Kirsten Hansd. Oseb., moderen selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 19/6-1842. dbt. 25/9-1842. Rasmus Haraldsen Lie og Ingeborg Isaksdatters Andreas. Fadd: Andreas Haraldsen Lie, Peder Hansen Meen, P. Anne Maria Haraldsd. Lie, Begge Forældrene selv.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 10/8-1842. dbt. 25/9-1842. Peder Evensen BbKlev og Wivika Gundersdatters Lars Hjersøe. Fadd: Gunder, Anders og Henrik Evenssønner i Follestad, Pigerne Petronelle og Elen Marie Gundersdøttre i Skien.
HD af Skoleholder J. Olsen i Nøtterøe, hvor Barnet fødtes paa moderens reise hertil.

f. 29/4-1842. dbt. 25/9-1842. Hans Danielsen Baaserød og Else Dorthea Hansdatters Jens. Fadd: Gunder Pedersen Baaserød, Peder Hansen ib., Niels Amundsen Ballestad, P. Christine Larsd. Løberg, moderen selv.
HD af Lars Langerød.

f. 25/8-1842. dbt. 28/10-1842. Skipper Thomas Ludvigsen, Oseb. og Ulrika født Bendixens Ludvig Anthon Carl. Fadd: Madame Arveschoug af Porsgrund, Jfr. Annette Bendixen, Kiøbmand Hans Houen, Handelsbetjent Thoresius Arveschoug, Faderen selv.
HD af Jfr. Olsen.

f. 23/9-1842. dbt. 30/10-1842. Lars Jacobsen Sølie og Karen Christiansdatters Niels Christian. Fadd: Anders Hansens Kone Maren Magrethe Jacobsd., Kragetoe, P. Gurine Christiansd. Oseb., John Olsen Buer, Christen Hansen Sanden, Jacob Andersen Sølie.

f. 27/6-1842. dbt. 30/10-1842. Halvor Nielsen und. Mæhla og Ingeborg Maria Ellefsdatters Ole Peter. Fadd: Gunder Marums Kone Gundersd. Graaten, P. Maren Ellefsd. und. Tufte, Lars Nielsen Aarhuus, Jens Nielsen ib., Gunder Hansen Mæhla.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 27/10-1842. Iver Jacobsen und. Borge og Thurine Larsdatters Lars. Fadd: (Ingen faddere). HD af Jacob Isaksen. Død før Daabens Bekræftelse.

f. 13/10-1842. dbt. 13/11-1842. Hans Sørensen Lierne und Holt og Maren Kirstine Halvorsdatters Halvor. Fadd: Aslak Halvorsen Sverrig og Kone Anne Hansd., Peder Halvorsen ib., Isak Sørensen Nykaas, P. Ingeborg Halvorsd. Sverrig.

f. 19/9-1842. dbt. 13/11-1842. Christen Christensen Bøe og Marie Hansdatters Christen. Fadd: Ole Johannessen Bøe, Knud Christensen ib., Lars Helgesen Foss, Jacob Madsens Kone Kirsti Johannesd. Fossum, P. Anne Christensd. Bøe.
HD af Helge Larssen Foss.

f. 1/10-1842. dbt. 13/11-1842. Amund Amundsen Høgelie og Karen Jacobsdatters Jørgen. Fadd: Peder Jacobsen Holm, og Kone Magrethe Olsd., Niels Johnsen Kausanrød, Asbiørn Gundersen Fislerud, P. Anne Johnsd. Kausanrød.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen (Putten. G.S.).

f. 10/8-1842. dbt. 4/12-1842. Halvor Olsen S. Brækkejord og Anne Isaksdatters Anne Dorthea. Fadd: Jahn Biørgussen Skau, Ole Olsen, Begge paa Brækkejord, Tov Olsen i Skien, P. Marthe Olsd. ib., og moderen selv.
HD af Christen Andersen Brækkejord.

f. 20/11-1842. dbt. 18/12-1842. Fredrik Christian Styr, Gulseth og Kirsten Maria Nielsdatters Anne Jacobine. Fadd: Niels Nielsen Strømdal, John Svendsen i Skien, Koljer Sommer Pedersen ib., Thomas Eliassens Kone Bertha Andrea Nielsd. Strømdal, P. Elen Kirstine Andersd. Gulseth.

f. 7/11-1842. dbt. 26/12-1842. Hans Hansen Mæhla og Anne Cathrine Johansdatters Karen Jessine. Fadd: Arne Hansen Gisholt, Gunder Hansen Mæhla, Gullik Larsen Gulseth, Niels Hansens Kone, Inger Hansd. Wenstøb, P. Anne Gundersd. Aarhuus.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 11/11-1842. dbt. 26/12-1842. Peder Aslaksen Stulen (Ophougen) og Berthe Pedersdatters Gunild. Anders Andersens Kone Kariane Pedersd. und. Nøglegaard, P. Ingeborg Lucasd. Stulen, Abraham Lucassen ib., Jens Isaksen und. Foss, Peder Jansen Wenstøb.
HD af Ole Oterholt.

f. 16/11-1842. dbt. 26/12-1842. Niels Jensen Lien und. Fossum og Jørgine Rasmusdatters Inger Martine. Fadd: Kone Anne Maria Johnsd. und. Gjemsøe Kloster, P. Marthe Rasmusd. und. Strømdal, Isak Rasmussen ib., Ole Nielsen Lien, Anders Olsen Nøglegaard.

f. 24/11-1842. dbt. 26/12-1842. Christopher Larsen Hoppestad og Maria Davidsdatters Lise. Fadd: Niels Rasmussen Hoppestad, Niels Davidsen Glende, Jacob Davidsen ib., Ole Johannessens Kone, Ingeborg Larsd. Bøe, P. Anne Hansd. Aas.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 1/11-1842. dbt. 26/12-1842. Andreas Olsen Bøe og Maren Hansdatters Maren Dorthea. Fadd: Niels Grumstulens Kone, Magnild Hansd. und. Bøe, P. Anne Thurine Torkildsd. Bøe, Niels Christophersen und. Bøe, Hans Knudsen Bøe, Amund Solvesen Nisterød.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 2/11-1842. dbt. 26/12-1842. Knud Andersen Stulen (Udhougen) og Marthe Larsdatters Karen Kirstine. Fadd: Anders Bakkens Kone Karen Andersd., P. Ingeborg Jensd. Ballestad, Niels Andersen Kiølnæs, Hans Andersen Lie, Ole Olsen Bakkeskov.
HD af Lars J. Langerød.

f. 20/10-1842. dbt. 26/12-1842. Torsten Olsen Meen og Maria Thorsdatters Hanne Andrea. Fadd: Lars Larsens Kone, Ingeborg Thurine Thorsd. Gulseth, P. Anne Torgrimsd. Ballestad, Ole Torgrimsen ib., Lars Thorsen ib., Søren Larsen ib.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 28/2-1842. dbt. 26/12-1842. Thor Olsen Løberg S. Brækkejord og Anne Thomine Offenbergs Olava. Fadd: Jens Andreas Hansen BbKlev, Niels Knudsen ib., Henrik Thorsen Brækkejord., P. Karen Andersd. Aulie, ib., moderen selv.

f. 15/8-1842. dbt. 27/11-1842. Thron Gundersen Gaasehølen und. Tufte og Anne Andersdatters Johannes. Fadd: Isak Halvorsens Kone Torberg Gundersd. und. Dyrkold, P. Berthe Torgersd. Gaasehølen, Halvor Andersen Brækkejord., Anders Halvorsen ib., Aslak Olsen Moe.

f. 2/6-1842. dbt.27/11-1842. NB. Svend. Pige Karen Svenkesd. Bredgangen under Fossum og Uk. Ole Hansen paa Fossum. HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie. Uægte. Anmeldt af Lars Svenkesen.
Fadd: Lars Svenkesen und. Aarhuus's Kone Karen Maria Andersd., Zacharias Nielsen und. Fossum, Niels Mortensen ib., P. Karen Olsd. ib.

f. 23/10-1842. Mathias Hansen Paud, Follestad og Anne Gundersdatters Gunder Martinius. Fadd: (Ingen faddere). HD af Johannes Hansen. Død før Dabbens Konfirmation.

f. 15/10-1842. dbt. 11/12-1842. Halvor Rasmussen Jønnevald og Maren Dorthea Hansdatters Johan. Fadd: Isak Gundersen Fossum, Engebregt Jansen Wenstøb, Ole Jansen Hoppestad, John Jansens Kone, Karen Gundersd. Wenstøb, P. Karen Jahnsd. Foss.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 5/10-1842. dbt. 11/12-1842. Christopher Johannessen Løkenberg, S. Brækkejord og Kirsten Christensdatters Johan. Fadd: Andreas Nielsens Kone, Elen M. Christensd. i Skien, P. Anne Gundersd. ib., Hans Jacob Johannessen Brækkejord., Ole Pedersen ib., Svend Larsen ib.

f. 18/1-1842. dbt. 11/12-1842. NB. Christian. Enke Inger Magrethe Nielsd. Berberg og gift mand Niels Halvorsen Berberg. Hjemmedøbt. Uægte. Anmeldt af begge Forældre selv.
Fadd: Peder Olsen Fielddal, Anders Michelsen Hougerød, Anders Ellefsen Svarverplads, P. Marthe Zachariasd. Kleven, P. Helvig Nielsd. Berberg.

f. 9/5-1842. dbt. 18/12-1842. Jacob Isaksen und. Ougestad og Live Hansdatters Christian. Fadd: Anders Olsens Kone Anne Larsd. Sølie, P. Barbara Isaksd. Sande, John Gundersen Ougestad, Rasmus Hansen Sølie, Rasmus Christensen ib.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 23/11-1842. dbt. 26/12-1842. Ole Pedersen Bøe og Karen Johannesdatters Hans. Fadd: Christen Bøes Kone, Maria Johannesd., P. Maria Jacobsd. Dyrendal, Ole Johannessen Bøe, Christopher Hansen ib., Erik Helgesen Foss.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 27/9-1842. dbt. 26/12-1842. Peder Hansen Meen og Anne Isaksdatters Hans. Fadd: Rasmus Haraldsens Kone Ingeborg Isaksd. Lie, P. Inger Johanne Andersd. Grinie, Gregorius Isaksen Hougen, Daniel Hansen Grinie.
HD af Skoleholder Niels Olsen.

f. 25/9-1842. dbt. 26/12-1842. Niels Jensen Lien und. Fossum og Sara Henriksdatters Jens. Fadd: Johannes Henriksens KoneTrine Gundersd. Fossum, P. Karen Jensd. ib., Tollef Henriksen, Hans Jørgen Jørgensen, Peder Clemmetsen, alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 26/9-1842. dbt. 26/12-1842. Gunnuld Nielsen Semb og Marthe Maria Carlsdatters Carl. Fadd: Peder Lunds Kone Ingeborg Simonsd., P. Karen Johnsd. Aas, Anders Christensen Semb, Lars Gundersen ib., John Nielsen Riis.
HD af Ole Isaksen Døxrød.

f. 3/12-1842. dbt. 26/12-1842. Anund Halvorsen Bratsberg og Karen Olsdatters Halvor. Fadd: Anders Olsen Sneltvedt og Kone Johanne Halvorsd., Ener Olsen ib., Halvor Halvorsen Tysland, P. Anne Halvorsd. Doxrød.

f. 14/11-1842. dbt. 26/12-1842. Even Larsen Rønningen und. S. Løberg og Karen Larsdatters Lars. Fadd: Anund Isaksen Skogsrød, Johannes Larsen BbKlev, Peder Danielsen ib., Johannes Larsens Kone Ingeborg Larsd. BbKlev, P. Christine Larsd. i Skien.
HD af Ragnild Johnsd. N. Løberg.

f. 1/11-1842. dbt. 8/1-1843. Ole Tolvsen Aashammer og Karen Kirstine Olsdatters Anne Kirstine. Fadd: Hans Pedersen Hougen, Isak Andersen Wenstøb, Peder Sørensen Aashammer, Hans Pedersens Kone, Inger Gundersd. Hougen, P. Kirsten Olsd. Aashammer.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 18/10-1842. dbt. 8/1-1843. Anders Andersen BbKlev og Inger Magrethe Pedersdatters Inger Magrethe. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev, Sigurd Pedersen ib., Jens Andreas Hansen ib., P. Maren Guttormsd. ib. moderen selv.
HD af Knud Isaksen Bommen.

f. 28/8-1842. dbt. 8/1-1843. Styrmand Amund Andersen Oseb. og Gunild Nielsdatters Kirstine Andrea. Fadd: Jens Jørge Meier Oseb., Lars Jacobsen ib., Anders Amundsen ib., P. Anne Thurine Nielsd. ib., moderen selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 23/12-1842. dbt. 22/1-1843. Ole Nielsen und. Bøe og Kirstine Johannesdatters Anne Kirstine. Fadd: Christian Nielsens Kone Anne Abrahamsd. und. Bøe, P. Oline Jensd. Bøe, Hans Nielsen und. Bøe, Aslak Engebregtsen ib., Niels Christophersen ib.

f. 26/12-1842. dbt. 5/2-1843. Niels Olsen Stulen (Ophougen) og Ingeborg Simonsdatters Maren Maria. Fadd: Halvor Olsen Aas og Kone Maren Simonsd., P. Kirsten Simonsd. Wenstøb, Abraham Lucassen Stulen, Aslak Pedersen ib.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 21/11-1842. dbt. 12/2-1843. Johannes Hansen Fossum og Karen Hansdatters Ingeborg. Fadd: Christopher Olsens Kone Ingeborg Johnsd. (Fossum. G.S.), P. Anne Christensd., Hans Nielsen, Niels Jensen, alle paa Fossum, Hans Hansen und. Mæhla.
HD af Ingeborg Johnsd. Fossum.

f. 17/8-1842. dbt. 12/2-1843. NB. Ingeborg. Pige Ragnild Paulsd. und. Aarhuus og Uk. Halvor Larsen Skiold und. Aarhuus. Hjemmedøbt. Uægte. Anmeldt af Moderen.
Fadd: Niels Olsen Ballestad, Lars Eriksen ib., Anders Jensen Lie, P. Maren Nielsd. Hynie, moderen selv.

f. 11/8-1842. dbt. 12/3-1843. Ole Olsen Solum i Luxefjeld og Anne Sophie Hansdatters Gurine. Fadd: P. Anne Olsd. Oterholt, P. Maria Isaksd. Hoppestul, Ole Olsen Oterholt, Carl Andersen Grinilie, faderen selv.
HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 18/12-1842. dbt. 12/3-1843. Jens Zachariassen Kleven og Karen Kirstine Aslaksdatters Marthe Kirstine. Fadd: Niels Wattenbergs Kone Kari Olsd., P. Marthe Zachariasd. Kleven, Halvor Zachariassen ib., Ole Aslaksen Høgelie, Niels Aslaksen ibid.
HD af Halvor Thorbiørnsen (Putten. G.S.).

f. 26/11-1842. dbt. 19/3-1843. Ole Gunuldsen Kleven og Maren Ellefsdatters Karen. Fadd: Engebregt Sivertsen af Eidanger, Jens Zachariassen Kleven, Anders Eriksen Hougerød, P. Oline Engebregtsd. af Eidanger, moderen selv.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 27/2-1843. dbt. 26/3-1843. Peder Clausen und. Jønnevald og Maren Pedersdatters Karen. Fadd: Ole Tolvsens Kone, Karen Olsd. Aashammer, P. Maren Olsd. Furuvald, Ole Johnsen ib., Peder Johnsen und. Jønnevald, Østen Gundersen Fossum.

f. 1/3-1843. dbt. 26/3-1843. Anders Olsen Sølie og Anne Larsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Rasmus Riis's Kone, Anne Kirstine Jacobsd., P. Marthe Kirstine Halvorsd. Ekonrød, Engebregt Olsen Enggrav, Martin Halvorsen Ekonrød, Niels Haraldsen Sølie.

f. 22/10-1842. dbt. 1/1-1843. Ole Johnsen S. Sneltvedt og Gunild Halvorsdatters John. Fadd: Anders og Niels Johnsen Steensrød, Anders Olsen Kittelrød, John Johnsens Kone Karen Pedersd. Brækkejord., P. Maren Johnsd. Steensrød.

f. 6/11-1842. Ole Halvorsen und. Borge og Elen Kirstine Olsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 23/12-1842. dbt. 15/1-1843. Erik Helgesen Gulseth og Anne Kirstine Pedersdatters Carl. Fadd: Niels Michelsen Gulseth og Kone Karen Mathisd., Torsten Webiørnsen ib., Jacob Hansen BbKlev, P. Gurine Pedersd. Falkum.

f. 22/12-1842. dbt. 22/1-1843. Søren Olsen Stulen (Udhougen) og Ingeborg Nielsdatters Lars. Fadd: Simon Ødegaardens Kone Maren Jacobsd., P. Ingeborg Gundersd. Aakre, Anders Eriksen Sanden, Ole Nielsen Stulen, Anders Nielsen ib.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 3/12-1842. dbt. 29/1-1843. Peder Sørensen und. Mæhla og Berthe Pedersdatters Peder. Fadd: Michel Nissen og Nis Nissen und. Mæhla, Just Sørensen Blegebakken, P. Laurentze Gundersd. i Skien, P. Ingeborg Pedersd. ib.
HD af Madame Jacobsen.

f. 2/1-1842. dbt. 5/2-1843. NB. Ole. Pige Ingeborg Olsd. fra Hitterdal, nu paa S. Brækkejord, angiver Kontorist Jens Rørdam paa Amtscontoret . HD af A. Amundsen. Uægte. Anmeldt af moderen.
Fadd: Hans Halvorsen Riis og Kone Helvig Jensd. Brækkejord., Anders Nielsen Lysa ib., Sondre Gundersen ib., P. Karine Olsd. ib.

f. 2/9-1842. dbt. 5/2-1843. Halvor Sørensen Gløsmyr og Karen Johanne Christensdatters Hans. Fadd: Isak Halvorsen Kaasas Kone Torberg Gundersd. und. Dyrkold, P. Elen Halvorsd. Hougerød, Isak Sørensen Nykaas, Hans Sørensen Lierne und. Holt, Aslak Rasmussen Slettene und. Moe.

f. 29/12-1842. dbt. 19/2-1843. Ole Andersen Hougen og Anne Sophie Amalia Kløckers Andreas. Fadd: Lars Andersen Skyer, Niels Andersen ib. og Kone Ragnild Helgesd., Begge forældrene selv.
HD af John Jacobsen.

f. 15/2-1843. dbt. 5/3-1843. Aslak Halvorsen N. Aas og Anne Helvig Madsdatters Mads. Fadd: Engebregt Lucassens Kone, Maren Maria Simonsd. und. Moe, P. Inger Karine Halvorsd. Aas, Engebregt Madsen Ekonrød, Lars Halvorsen Wenstøb, Hans Christophersen Rød.

f. 30/10-1842. dbt. 12/3-1843. NB. Andreas. Enke Inger Maria Johannesd. Ballestad, angiver som Barnefader Uk. Anders Kittelsen Grønnerød. HD af Skoleholder Niels Olsen. Uægte. Anmeldt af moderen.
Fadd: P. Anne Stephensd. Ballestad, P. Karen Hansd. ib., Hans Jensen ib., Andreas Olsen ib., Aslak Jensen ib.

f. 20/11-1842. dbt. 12/3-1843. Ole Christiansen und. Ø. Borge og Berthe Maria Andersdatters Christian. Fadd: Lars Jacobsen Sølie, Erik Christiansen und. Borge, P. Gurine Christiansd., Begge forældrene selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 11/8-1842. dbt. 19/3-1843. Halvor Halvorsen Tysland und. Strømdal og Marthe Sørine Michelsdatters Carl. Fadd: Anund Halvorsen Bratsberg, Johannes Bæruldsen i Skien, Ole Andersen BbKlev, P. Karen Larsd. Tysland, moderen selv.
HD af Skoleholder Anders Lie.

f. 15/1-1843. dbt. 26/3-1843. Henrik Ellefsen Skiefield und. Enggrav og Gunild Johannesdatters Johannes. Fadd: Lars Isaksen Skyer, Hans Andersen Stubberød, Johannes Biørgusen Skiefield, P. Maren Isaksd. Steensrød, moderen selv.

f. 24/9-1842. dbt. 26/3-1843. Ellef Johnsen Bæstul og Ingeborg Engebregtsdatters Anders. Fadd: Skrædder Netz Kone Magrethe Andersd. und. Tufte, P. Ingeborg Johannesd. Erik Engebregtsen Wenstøb, Jahn Christiansen Limie. Peder Bæruldsen Aas.

f. 27/2-1843. dbt. 26/3-1843. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Berthe Kirstine. Fadd: Niels Nielsen Kleven og Kone Karen Nielsd., P. Anne Nielsd. ib., Ole Christophersen ib., Sigurd Zachariassen ib.

f. 17/1-1843. dbt. 17/4-1843. Isak Sørensen, Nykaas und. Moe og Karen Kirstine Bæruldsdatters Maria. Fadd: Haagen Bæruldsens Kone Karen Rasmusd. Slettene, P. Inger Kirstine Pedersd. Aas, Peder Bæruldsen ib., Jens Halvorsen Gaasehølen, Aslak Rasmussen Slettene. HD af Skoleholder Ole Olsen (Oterholt?).

f. 30/12-1842. dbt. 17/4-1843. Peder Pedersen und. N. Wenstøb og Karen Olsdatters Inger Andrea. Fadd: Aslak, Niels og Abraham Pederssønner, alle paa Wenstøb, P. Ingeborg Pedersd. ib., moderen selv.
HD af Skoleholder Niels Anundsen.

f. 9/3-1843. dbt. 13/4-1843. Peder Johannessen Grinilie i Luxefield og Berthe Karine Olsdatters Karen. Fadd: Niels Pedersen Flittig og Kone Kirsten Olsd., Abraham Andersen Luxefield, John Rasmussen Grumstul, P. Ingeborg Johannesd. Gjerpen.

f. 18/12-1842. dbt. 17/4-1843. Ole Olsen Follestad og Karen Madsdatters Anne Maria. Fadd: Søren Pedersen und. Grinie, Isak Tollefsen Follestad, Anders Evensen ib., P. Johanne Johannesd. ib., P. Inger Madsd. Fossum.
HD af Ole Olsen Skinnert.

f. 10/2-1843. dbt. 17/4-1843. Niels Gundersen N. Brækkejord og Maren Larsdatters Maria Anne. Fadd: Anders Nielsen Lysa og Kone Maren Iversd. Brækkejord., P. Maren Larsd. Lille Gjerpen, Isak Johnsen og Anders Halvorsen Brækkejord.

f. 24/2-1843. NB. Anne Christine. Pige Maren Gundersd. Rød und. Kiise, angiver Uk. Niels Christensen BbKlev. HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen. Død før Daabens Konfirmation. Uægte. Anmeldt af Barnets moder.

f. 7/5-1843. dbt. 5/6-1843. Afdøde Mads Hansen Kuttere og Aaste Olsdatters Maren Hansine. Fadd: Christen Larsen Westermoe, Harld Andersen Løberg, Anders Olsen Wahle fra Holden, Aslak Halvorsens Kone, Anne Hansd., P. Anne Christine Olsd. Wahle.
HD af Skoleholder Søren Tufte.

f. 15/2-1843. dbt. 5/6-1843. Søren Nielsen Kolkind og Karen Andrea Johnsdatters Regine. Fadd: John Jacobsen Graaten, Thore Nielsen ib., Jens Sørensen Kolkind, P. Karoline Olsd. i Skien, moderen selv.
HD af Skoleholder Niels Olsen Ballestad.

f. 4/4-1843. dbt. 11/6-1843. Sondre Gundersen N. Brækkej. og Berthe Evensdatters Elise Marie. Fadd: Anders Christensen Brækkejord og Kone Maren Larsd., P. Kirsten Maria Christensd. ib., Ole Jensen ib., Thomas Gundersen Løberg.

f. 22/1-1843. dbt. 18/6-1843. Niels Kittelsen und. W. Borge og Berthe Isaksdatters Kirsten Berthea. Fadd: Isak Isaksen Holmen, Niels Isaksen Ødegaarden und. Sølie, John Olsen Skiefield, Lars Isaksens Enke Caroline Wilhelmsd. Fløtterød, P. Silia Kittelsd. Borge.
HD af Skoleholder Mathis Engebregtsen.

f. 19/3-1843. dbt. 25/6-1843. Hans Christensen BbKlev og Ragnild Halvorsdatters Gunild. Fadd: Christian Hansen BbKlev, Johannes Halvorsen Frogner, Tolesius Noord, BbKlev, Lucas Thorsens Kone Anne Maria Erlandsd. i Skien, P. Anne Hansd. BbKlev.

f. 28/3-1843. Gunder Børresen Mæhla og Maren Maria Michelsdatters Børre. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Niels Amundsen. Døde før Daabens Stadfæstelse.

f. 5/3-1843. dbt. 9/4-1843. Johannes Larsen BbKlev og Ingeborg Larsdatters Olaus. Fadd: Even Larsens Kone, Karen Larsd. und. Løberg, P. Christine Larsd. ib., Knud Larsen Bratsbergskov, Isak Isaksen ib., Peder Danielsen Baaserød.

f. 7/3-1843. dbt. 17/4-1843. Peder Aslaksen und. Fossum og Maren Kirstine Madsdatters Niels. Fadd: Simon Aslaksens Kone Anne Christophersd. Fossum, P. Marthe Aslaksd. und. Bøe, Niels Rasmussen Hoppestad, Hans Rasmussen Fossum, Lars Nielsen Aarhuus.
HD af Hans Knudsens Enke.

f. 7/2-1843. dbt. 17/4-1843. Peder Jansen N. Wenstøb og Inger Pedersdatters Andreas. Fadd: Halvor Rasmussens Kone Maren Hansd. Jønnevold, P. Maren Jansd. Foss, Hans Isaksen und. Foss, Anders Andersen und. Nøglegaard, Aslak Pedersen Stulen.
HD af Skoleholder Niels Amundsen.

f. 14/3-1843. dbt. 17/4-1843. Peder Jacobsen Holm og Magrethe Olsdatters Johan. Fadd: Anund Anundsens Kone Karen Jacobsd. Høgelie, P. Maria Olsd. Skilbred, Anders Olsen ib., Isak Christensen Holm, Abraham Nielsen Wattenberg.

f. 4/2-1843. dbt. 4/5-1843. Anders Larsen Aulie, S. Brækkejord og Ragnild Marie Aslaksdatters Martin. Fadd: Christopher Løkenberg og Kone Kirsten Christensd., Brækkejord., P. Anne Svendsd. ib., Hans Guttormsen BbKlev, Erik Simonsen.

f. 2/12-1842. dbt. 7/5-1843. Claus Olsen Wasbrække und. Grinie og Elen Karine Gundersdatters Christian. Fadd: Jørgen Grinis Kone, Karen Maria Nielsd., P. Maren Jensd. Grinie, Anders Johansen ib., Jahn Solvesen ib., Lars Gundersen i Skien.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 22/11-1842. dbt. 14/5-1843. Christopher Jørgensen BbKlev og Pernille Olsdatters Jørgen. Fadd: Engebregt Andersens Kone, Ingeborg Nielsd. BbKlev, P. Karen Jørgine Christophersd. und. Ballestad, Lars Olsen ib., John Olsen BbKlev, Christian Hansen ib.
HD af Faderen.

f. 20/4-1843. dbt. 28/5-1843. Hans Rasmussen Fossum og Magrethe Hansdatters Rasmus. Fadd: Christen Rasmussens Kone, Anne Kirstine Larsd. Fossum, P. Inger Pedersd. Aas, Rasmus Jensen Furuvold, Lars Rasmussen i Skien, Niels Mortensen Fossum.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 11/5-1843. dbt. 28/5-1843. Niels Andersen Grønsteen und. Bøe og Thurine Eriksdatters Anders. Fadd: Mads Andersen Grønsteen, Ole Tolvsen ib., Aslak Paulsen Skriva, Niels Grumstuls Kone Magnild Hansd. P. Anne Olsd. Grønsteen.

f. 13/4-1843. dbt. 5/6-1843. Niels Sivertsen Fossum og Anne Dorthea Jensdatters Lars Severin. Fadd: Anders Amundsens Kone, Barbro Nielsd. Ulvsvandet, P. Karen Andrea Hansd. Fossum, Niels Nielsen Falkum, Ole Jørgensen Gulseth, Amund Andersen Ulvsvand.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 6/4-1843. dbt. 5/6-1843. Bogholder John Foss, Fossum og Karen født Dahls John Paulsen. Fadd: Styrmand Dahls Kone, Johanne Marie Johansen i Brevig, Jfr. Kirstine Paulsen Gulseth, Ludvig Ludvigsen i Skien, Jacob Ludvigsen ib., Former Hans Nielsen Fossum.
HD sf Klokker Lund.

f. 10/3-1843. dbt. 5/6-1843. Isak Larsen Follestad og Johanne Christensdatters Hans. Fadd: Knud Larsen Bratsbergskoven, Andreas Christensen i Skien, Peder Christensen ib., Tobias Christensen Lone, Elen Gundersd. ib., P. Thore Marie Sørensd. ib.

f. 21/3-1843. dbt. 25/6-1843. John Andersen Brua und. Meen og Karen Pernille Borgersdatters Berthe Maria. Fadd: Ole Isaksens Kone, Lisbeth Borgersd. Steensrød, P. Ingeborg Borgersd. und. Meen, Halvor Borgersen und. Bratsberg, Erik Nielsen Ballestad, Anders Andersen und. Meen. HD af Skoleholder Niels Olsen Ballestad.

f. 10/5-1843. dbt. 25/6-1843. Fredrik Larsen Øgter i Luxefjeld og Maren Engebregtsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Carl Andersen Grinilie, Johannes Andersen Flata, Simon Engebregtsen und. Moe, P. Inger Maria Olsd. ib., P. Ingeborg Engebregtsd. ib.
HD af Niels Nielsen Øgter.

f. 6/4-1843. dbt. 9/7-1843. Anund Brynildsen S. Brækkejord og Sara Isaksdatters Gunild Magrethe. Fadd: Brynild Anundsen BbKlev, Lars Rasmussen i Skien, Niels Evensen S. Brækkej., P. Andrea Isaksd. i Skien, P. Gurine Isaksd. ib.
HD af Skoleholder Andreas Christensen.

f. 27/5-1843. dbt. 16/7-1843. Anders Wiersen und. Engrav og Elen Halvorsdatters Hanne. Fadd: Engebregt Olsen Engrav, Niels Haraldsen BbKlev, P. Karen Kirstine Larsd. Engrav, Jens Halvorsen Meen og moderen selv.

f. 6/8-1842. dbt. 16/7-1843. Simon Johansen Kystad und. Borrestad og Maren Anne Petersdatters Anne Guline. Fadd: Peder Olsen Borgeskoven, Peter Svendsen ib., P. Berthe Maria Hansd. und. Borrestad og moderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 18/2-1843. dbt. 23/7-1843. Anders Andersen Tysland und. Strømdal og Thone Nielsdatters Kirsten Andrea. Fadd: Jørgen Grinie, Anders Christensen ib., John Svendsen Blegebakkeb, Ole Nielsens Kone Maria Jahnsd. Graaten, P. Laurine Nielsd. Tysland.
HD af gjordemoder Madame Andersen.

f. 26/8-1842. dbt. 6/8-1843. Amund Torstensen und. Wenstøb og Karen Olsdatter Eriksrøds Thurine. Fadd: Halvor Olsen Eriksrød, Lars Helgesen Foss, Torkild Olsen und. Tufte, P. Maria Halvorsd. Norrig, moderen selv.
HD af Ole Halvorsen Eriksrød.

f. 16/4-1843. dbt. 6/8-1843. Niels Børresen BbKlev og Sophie Isaksdatters Martine. Fadd: Gunder Pedersen Sørbøe, Jens Eliassen Aarhuus, Børre Jacobsen Gulseth, P. Karen Maria Gundersd. Mæhla og moderen selv.

f. 15/7-1843. dbt. 13/8-1843. John Endresen, Hougedal i Luxefjeld og Karen Maria Halvorsdatters Anne Gurine. Fadd: Halvor Abrahamsen og Ole Abrahamsen Hoppestad, Christen Nielsen ib. og Kone Christine Abrahamsd., P. Ingeborg Halvorsd. Luxefjeld.

f. 24/7-1843. dbt. 20/8-1843. Søren Nielsen N. Brækkej. og Andrea Christensdatters Martine Christiane. Fadd: Jens Olsen og Anders Christensen und. Gjemsøe Kloster, Erik Asbiørnsen i Skien, Enke Gunild Andersd. und. Gjemsøe, P. Gurine Nielsd. Biørndalen.

f. 2/6-1843. dbt. 27/8-1843. Hans Helgesen Gulseth og Birthe Andrea Kittelsdatters Gunild Kirstine. Fadd: Svend og Helge Eriksen Gulseth, Anders Pedersen Nyhuus ib., Gunder Arnesens Kone, Anne Kittelsd. Gulseth, P. Berntine Kittelsd. ib.
HD af Gunder Arnesen Gulseth.

f. 25/3-1843. dbt. 5/6-1843. Jens Olsen Stulen (Ophoug) og Ingeborg Olsdatters Isak. Fadd: Gregorius Aslaksens kone Anne Halvorsd. Stulen, P. Anne Helvig Olsd. Aas, Halvor Olsen Aas, Abraham Lucassen Stulen, Aslak Pedersen, ib.
HD af Skoleholder Ole Oterholdt.

f. 3/4-1843. dbt. 5/6-1843. Anders Gundersen N. Brækkej. og Anne Halvorsdatters Andreas. Fadd: Aslak Halvorsen Sverrig und. Moe, Daniel Olsen Sneltvedt, Andreas Olsen ib., P. Ingeborg Halvorsd. i Skien, P. Ingeborg Andrea Johannesd. Bratsbergskov.

f. 27/2-1843. dbt. 11/6-1843. Peder Pedersen Fjelddal og Maren Halvorsdatters Halvor. Fadd: Ole Thorsen Markers Kone Anne Hansd. P. Ingeborg Jørgensd. Grinie, Jørgen Olsen Marker, Hans Hansen Kleven, Peder Olsen Fjelddal.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 16/3-1843. dbt. 11/6-1843. Halvor Hansen Tufte og Inger Karine Andersdatters Hans. Fadd: Zacharias Andersen Limie, Halvor Knudsen und. Tufte, P. Marthe Hansd. Ramsaas, P. Maria Hansd. Løberg, faderen selv.
HD af Madame Jacobsen.

f. 7/2-1843. dbt. 18/6-1843. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresdatters Anders. Fadd: Abraham Olsen Høgelie, Ole Olsen Fækjan, Ellef Johnsen Bæstul, P. Anne Olsd. Høgelie, moderen selv. HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 2/3-1843. dbt. 18/6-1843. Ole Olsen Fækjan og Maria Jacobsdatters Jacob. Fadd: Knud Olsen Godal, Niels Nielsen Øgter, Ole Nielsen ib., Solve Rosvalds Kone, Marthe Alfsd., P. Maren Lucasd. Stulen.
HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 10/3-1843. dbt. 25/6-1843. Peder Christensen und. W. Borge og Magrethe Gundersdatters Ole. Fadd: Christen Pedersens Enke, Kirsten Larsd. Fahret, P. Anne Gundersd. Ramsaas, Mathias Gundersen ib., Ole Nielsen Stulen, Niels Andersen Bakken.
HD af Mathias Engebregtsen.

f. 14/6-1843. dbt. 25/6-1843. Niels Jensen Oterholt og Gunild Olsdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Oterholt, Peder Jensen Dybedal, Lars Jensen Teien, Rasmus Dyrkolds Kone, Maria Olsd., P. Anne Olsd. Oterholt.

f. 14/11-1842. dbt. 25/6-1843. Hans Peter Andersen und. Borrestad og Anne Magrethe Jacobsdatters Andreas. Fadd: Christen Holmens Kone Anne Kirstine Larsd., P. Kirsten Isaksd. Holmen, Isak Isaksen ib., Daniel Isaksen ib., faderen selv.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 7/1-1843. dbt. 25/6-1843. Niels Andersen BbKlev og Maren Andersdatters Jacob. Fadd: Peder Hansen BbKlev, Andreas Andersen Brækkej., Ole Andersen ib., P. Maren Andersd. i Skien, moderen selv. HD af Anders Andersen Bommen.

f. 14/10-1842. dbt. 25/6-1843. Ole Jacobsen und. Ø. Borge og Inger Maria Rasmusdatters Olavus. Fadd: Niels Jacobsen und. Skogsrød, Abraham Jacobsen und. Borge, P. Josephine Michaelsd. Oseb., P. Gurine Hansd. ib., Faderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 18/12-1842. dbt. 25/6-1843. Sognepræst Fredrik Rode, Gjerpen og Anne Luice fød Holters Otto Fredrik Waldemar. Fadd: Fru Nicoline Hals, Fossum, Jfr. Elise Myhre, Sorenskriver Hansen, Hr. Andreas Blom lille Gjerpen og Cand. Jur. Enevold Falsen.

f. 1/12-1842. dbt. 25/6-1843. Ole Olsen Drengen og Ingeborg Rollefsdatters Halvor. Fadd: Lars Olsen Sætret, Anders Hansen Grinilie, Isak Sørensen Nykaas, Lars Sætrets Kone, Anne Gulbrandsd., P. Thone Halvorsd.

f. 1/6-1843. dbt. 2/7-1843. Torkild Børresen Follestad og Karen Kirstine Aslaksdatters Børre. Fadd: Ole Isaksen Doxrød, Anders Christensen und. Semb, Isak Aslaksen Langerød, P. Kirsten Aslaksd. ib., moderen selv.

f. 12/7-1843. dbt. 10/9-1843. Lars Olsen und. Ballestad og Marthe Hansdatters Anne. Fadd: Jens Olsens Enke, Inger Maria Johannesd. Ballestad, P. Karen Hansd. ib., Jacob Thronsen ib., Hans Andreas Olsen ib., Ole Torgrimsen ib.

f. 17/11-1842. dbt. 10/9-1843. Gullich Gullichsen BbKlev og Anne Jensdatters Jensine. Fadd: Peder Jensens Kone, Kirsti Jansd. i Skien, P. Olava Christophersd. Wenstøb, BbKlev, Engebregt Jacobsen ib., Sivert Engebregtsen ib., Jens Pedersen af Skien.
HD af Knud Isaksen Bommen (BbKlev).

f. 9/6-1843. dbt. 24/9-1843. NB. Olava Gurine. Pige Anne Marie Gundersd. und. Mæhla, angiver som Barnefader Uk. Ole Jensen Fossum. HD af Skoleholder Anders Jensen Lie. Uægte.Anmeldt af Moderen.
Fadd: Peder Sørensen und. Mæhla, Tov Larsen und. Wenstøb, Erik Moprtensen, P. Maren Gundersd. Rød und. Kiise og P. Anne Cathrine Hansd. Rising.

f. 30/7-1843. dbt. 24/9-1843. Niels Solvesen Grinie og Anne Maria Tolvsdatters Elline Martine. Fadd: Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, John Solvesen Grinie, Jørgen Torbiørnsen ib., Torbiørn Gundersens Kone, Anne Svendsd. Fahre og P. Marthe Olsd. Rising.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 17/6-1843. dbt. 8/10-1843. NB. Marthe Kirstine. Enke Anne Kirstine Evensd. Biørndalen und. Bøe, siden und. Skilbred, angiver som Barnefader Halvor Nielsen fra Berberg, nu Kolkind. Uægte. Anmeldt af Moderen selv.
Fadd: Isak Aslaksen Langerød, Lars Helgesen Foss, Enken Aaste Olsd. Kuttere og P. Marthe Kirstine Arvesd. Sverrig und. Moe. HD af Skoleholder Søren Tufte.

f. 7/9-1843. dbt. 15/10-1843. Jacob Andersen und. Borrestad og Karen Marie Enersdatters Maria Anne. Fadd: Niels Olsens Kone Marthe Pedersd. und. Borrestad, P. Karine Sørensd. i Skien, Niels Andersen Tolnæs i Solum, Niels Hansen Hynie, Fossum, og Mathias Sørensen i Skien.

f. 5/10-1843. dbt. 22/10-1843. Lars Jensen Teien und. Moe og Maren Jacobsdatters Maren. Fadd: Ole Olsens Kone, Sara Jensd. Oterholt, P. Karen Larsd. Moe, Peder Jensen Dybedal, Niels Jensen Oterholt, Niels Larsen Moe.

f. 27/9-1843. dbt. 18/10-1843. Mathias Gundersen Ramsaas og Anne Karine Larsdatters Ingeborg. Fadd: Ole Nielsen Stulen, Hans Hansen Ramsaas, Isak Olsen Lie, P. Thore Gundersd. Ramsaas, moderen selv. HD af Hans Ramsaasens Kone.

f. 22/9-1843. dbt. 22/10-1843. Halvor Christophersen Glænde og Gunild Zachariasdatters Ingeborg. Fadd: Jacob Davidsen Glændes Kone Maren Rasmusd., P. Kirstine Zachariasd. Berberg, Ole og Simon Zachariassen Berberg.

f. 25/3-1843. dbt. 29/10-1843. Ole Grimersen Mauraasen und. Tufte og Cathrine Maria Anundsdatters Maria. Fadd: Even Jahnsen Fossum, Niels Olsen Mauraasen, Isak Engebregtsen ib., Hans Engebregtsens Enke Anne Helene Anundsdatter Fossum, P. Kirstine Isaksd. Mauraasen. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 10/5-1843. dbt. 9/7-1843. Hans Pedersen Lerke, BbKlev og Maren Nielsdatters Niels Johan. Fadd: Ole Nielsen Troldsaas og Kone Magrethe Isaksd., P. Andrea Olsd. BbKlev, Andreas Hansen ib., Peder Pedersen ib. HD af Faderen.

f. 27/3-1843. dbt. 9/7-1843. Lars Svenkesen und. Gulseth og Karen Maria Andersdatters Svenke. Fadd: Jacob Nielsen und. Fossum, Lars Larsen und. Dahl i Mælum, Johan Christophersen S. Brækkejord, P. Anne Pernille Andersd. i Skien, P. Maren Kirstine Andersd. ib.
HD af Skoleholder Anders Jensen Limie.

f. 28/5-1843. dbt. 16/7-1843. Niels Nielsen Falkum og Inger Larsdatters Engebregt.  Fadd: Anders Olsens Kone Maria Rasmusd. Haven, P. Johanne Andersd. Ulvsvand, Lars Andersen Brækkej., Niels Sivertsen Fossum, Jens Larsen und. Bøe.

f. 3/5-1843. dbt. 16/7-1843. Christian Johansen Fossum og Anne Pedersdatters Carl Johan. Fadd: Anders Pedersen af Solum Sogn, Christen Johansen Fossum, Johannes Johansen ib., Halvor Johansens Kone, Inger Magrethe Andersd. ib., P. Elen Pedersd. i Skien.

f. 31/3-1843. dbt. 16/7-1843. Anders Hansen und. Fossum og Christine Christophersdatters Hans. Fadd: Anders Pedersen i Graaten, Arne Hansen Blegebakken, Mads Larsen Langgang, Tollef Henriksens Kone Britha Petersd. Fossum, P. Karen Jørgensd. ib.

f. 23/6-1843. dbt. 23/7-1843. Isak Sørensen BbKlev og Karen Knudsdatters Søren Thomas. Fadd: Augen Sørensens Kone Marthe Christine Stodsd. BbKlev, P. Maria Knudsd, i Skien, Knud Christensen ib., Simon Christensen und. Hynie, Lars Amundsen Fossum.

f. 1/5-1843. dbt. 23/7-1843. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Jacobsdatters Elias. Fadd: Gunder Børresens Kone Maren Michelsd. Mæla, P. Anne Jacobsd. Gulseth, Børre Jacobsen ib., Peder Hansen i Skien, Fredrik Jacobsen Skyer i Skien.
HD af Klokker Lund.

f. 25/7-1843. dbt. 6/8-1843. Ole Olsen Oterholt og Sara Jensdatters Jacob. Fadd: Niels Jensen Oterholt og Kone Gunild Olsd., P. Anna Olsd. Oterholt, Ole Larsen ib., Jan Christiansen Limie. HD af Faderen.

f. 6/6-1843. dbt. 6/8-1843. John Gundersen Ougestad og Jacobine Eulalia Jacobsdatters Jacob. Fadd: Lars Gundersens Kone, Anne Dorthe Arnesd. und. Sølie, P. Maren Sophie Evensd. i Porsgrund, Gunder Olsen Lie, Erik Olsen ib., Zacharias Gundersen Lie.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 27/7-1843. dbt. 6/8-1843. Kittel Olsen Folloug og Johanne Olsdatters Christian. Fadd: Enke Ingeborg Sophie Larsd. Ballestad, P. Anne Halvorsd. BbKlev, Isak Sørensen ib., John Olsen ib., Halvor Borgersen.
HD af Skoleholder Niels Olsen Ballestad.

f. 29/8-1842. dbt. 6/8-1843. Rasmus Christensen und. Wenstøb og Marthe Magrethe Andersdatters Erik. Fadd: Jacob Thomassen und. Eriksrød, Simon Engebregtsen und. Moe, Andreas Olsen Wenstøb, P. Maren Gundersd. Rød, P. Ingeborg Johannesd. Petersborg.
HD af Faderen selv.

f. 7/7-1843. dbt. 13/8-1843. Ellef Olsen und. Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsdatters Engebregt. Fadd: Peder Engebregtsens Kone, Johanne Maria Andersd. und. Fossum, P. Ingeborg Kirstine Engebregtsd. ib., Anund Andersen ib., Christen Madsen und. Bøe, Ole Olsen Moe.

f. 25/5-1843. dbt. 20/8-1843. Hans Halvorsen Kiise og Gunild Larsdatters Halvor. Fadd: Halvor Engebregtsen og Engebregt Olsen Kiise, Lars Christensen BbKlev, Karen Halvorsd. Kiise, Elen Larsd. BbKlev.

f. 5/6-1843. dbt. 20/8-1843. Johannes Caspersen und. Aas og Maren Aslaksdatters Andreas. Fadd: Jacob Svendsen und. Tufte, Peder Sørensen und. Aas, Erik Rasmussen, P. Anne Hansd., moderen selv.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 3/9-1843. dbt. 29/10-1843. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Ingeborg. Fadd: Ole Nielsen Stulen, Lars Andersen Fossjordet, P. Ingeborg Gundersd. Ramsaas, Begge Forældrene selv.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 13/1-1843. dbt. 5/11-1843. Johannes Biørgusen und. Tufte og Fredrikke Engebregtsdatter Strands Gunild. Fadd: Anders Engebregtsen und. Tufte, Ole Knudsen und. Foss, Jahn Biørgusen Brækkej., P. Berthe Torgersd. Gaasehølen, moderen selv.
HD af Enken Karine Jahnsd.(?) und. Tufte.

f. 27/9-1843. dbt. 5/11-1843. Niels Larsen Moe og Karen Jensdatters Gunild. Fadd: Mari Jacobsd. Teien, P. Karen Larsd. Moe, Halvor Olsen Holm, Peder Jensen Dybedal, Aslak Halvorsen Moe.

f. 11/9-1843. dbt. 12/11-1843. Lars Caspersen und. Aas og Marthe Gundersdatters Caroline. Fadd: Tollef Henriksens Kone, Brithe Caisa Caspersd. Fossum, P. Karen Thronsd. Semb, Peter Casper Gäfvert Aashammer, Johannes Caspersen ib., Hans Gundersen Semb.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 25/10-1843. Niels Eriksen BbKlev og Maren Maria Pedersdatters Anne Maria. Fadd: (Ingen faddere). HD af Knud Bommen. Dødt før Daabens Konfirmation.

f. 24/3-1843. dbt. 19/11-1843. Halvor Aslaksen Berg und. Gjerpen lille og Kirsten Halvorsdatters Maren Anne. Fadd: Anders Gundersen BbKlev, Jacob Hansen Brækkej., Aslak Gundersen BbKlev, P. Inger Gundersd. ib., moderen selv.

f. 16/11-1843. dbt. 3/12-1843. Lars Halvorsen Slettene und. Aas og Anne Gurine Isaksdatters Inger Karine. Fadd: Hans Christophersen Rød, Engebregt Frantzen Aas, Jens Halvorsen Gaasehølen, Peder Markers Kone, Maren Halvorsd. Fjelddalen, P. Inger Karine Halvorsd. Aas.

f. 26/10-1843. dbt. 3/12-1843. Anders Johnsen Steensrød und. Løberg og Ingeborg Nielsdatters Anne. Fadd: Gunild Halvorsd. Sneltvedt, P. Maren Johnsd. Løberg, Lars Nielsen ib., Ole Nielsen Skyer, Niels Isaksen ib.

f. 31/10-1843. dbt. 10/12-1843. Augen Sørensen BbKlev og Marthe Christine Stoedsdatters Inger Johanne. Fadd: Isak Sørensens Kone, Karen Maria Knudsd., BbKlev, P. Karen Hansd. i Skien, Christian Knudsen ib., Jacob Andersen BbKlev, Elias Larsen ib.

f. 20/11-1843. Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Anne. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Ole Oterholt. Dødt før Daabens Konfirmation (i kirken).

f. 1/11-1843. dbt. 17/12-1843. Halvor Torstensen Skilbred og Maren Magrethe Isaksdatters Anne Gurine. Fadd: P. Karen Pernille Halvorsd. Skilbred, Anders Olsen ib., Niels Sigurdsen ib., Ole Olsen Nøglegaard, moderen selv.

f. 7/10-1843. Ole Andersen BbKlev og Inger Andrea Jensdatters Else. Fadd: (Ingen faddere). HD af Knud Bommen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 28/5-1843. dbt. 27/8-1843. Christen Larsen Fossum og Karen Engebregtsdatters Jens. Fadd: Former Nielsens Kone, Andrea Svendsson Fossum, P. Christiane Engebregtsd. ib., John Pettersen, Borger Engebregtsen, Engebregt Engebregtsen, alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen (Grinie).

f. 4/8-1843. dbt. 27/8-1843. Peder Christensen und. Bratsberg og Berthe Nielsdatters Christian. Fadd: Ole Nielsen Skyer, Lucas Thorsen i Skien, Hans Christensen BbSkov, Hans Olsens Kone, Anne Nielsd. und. Meen, P. Berthe Maria Olsd. Skilbred i Solum Sogn.

f. 1/7-1843. dbt. 3/9-1843. Lars Halvorsen Petersborg og Karine Pedersdatters Peder. Fadd: Halvor Madsens Kone, Dorthe Larsd. und. Mæhla, P. Ingeborg Johannesd. ib., Peder Sørensen ib., Hans Christophersen und. Aas, Anders Isaksen Wenstøb.
HD af Skoleholder Niels Anundsen.

f. 13/8-1843. dbt. 3/9-1843. Hans Nielsen Berg, BbKlev og Inger Nielsdatters Ole. Fadd: Aslak Bergs Kone, Gjørand Olsd. BbKlev, P. Marthe Gundersd. Limie, Christian Netz und. Tufte, Ole Nielsen BbKlev, Halvor Nielsen Limie.

f. 29/6-1843. dbt. 3/9-1843. John Olsen Wasenden und. Moe og Dorthe Andersdatters John. Fadd: Paul Andersen i Skien og Kone Karen Engebregtsd., Anders Gundersen i Slemdal, P. Maren Engebregtsd. i Skien, Faderen selv.

f. 31/5-1843. dbt. 10/9-1843. Mathias Andersen Svinholt og Ingeborg Torkildsdatters Erik. Fadd: Mathias Larsens Kone, Ingeborg Torkildsd. Høiseth, P. Live Andersd. Svinholt, Niels Olsen Valler, Christen Gundersen Sanna i Eidanger, Isak Nielsen Kiølnæs.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 19/8-1843. dbt. 10/9-1843. Peder Johnsen M. Løberg og Karen Jensdatters John. Fadd: Ole Jensens Kone Gunild Maria Larsd. Løberg, P. Anne Maria Pedersd. i Skien, Johannes Halvorsen Bøhle, Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, Gunder Pedersen Sørbø.

f. 18/8-1843. dbt. 17/9-1843. Isak Tollefsen Follestad og Kirstine Olsdatters Carl. Fadd: Jacob Olsen Fossum, Tollef Pedersen i Porsgrund, Peder Torstensen i Solum, P. Mathea Pedersd. i Porsgrund, og Maren Arvesd. ib.

f. 22/8-1843. dbt. 17/9-1843. Anders Olsen S. Sneltvedt og Johanne Halvorsdatters Lars. Fadd: Einer Olsen Sneltvedt, Anund Halvorsen und. Frogner, Johannes Halvorsen ib., Hans Christensens Kone Ragnild Halvorsd. BbKlev, P. Maren Fredriksd. und. Frogner.

f. 18/8-1843. dbt. 24/9-1843. Ole Hansen Lie og Pernille Ellefsdatters Ellef. Fadd: Harald Lies Kone, Inger Jensd., P. Maren Fredriksd. Lie, Rasmus Haraldsen Lie, Gunder Olsen Lie, Christen Pedersen Lie.
HD af Skolelærer Hans Sivertsen (Riis).

f. 21/8-1843. dbt. 24/9-1843. Hans Larsen und. Bøe og Maren Christophersdatters Lars. Fadd: Niels Christophersen Bøe og Kone Helge Madsd., P. Marthe Aslaksd. ib., Jens Christophersen ib., Jens Larsen ib.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 8/3-1843. dbt. 24/9-1843. Christen Eriksen Puttekaas und. Rising og Berthe Gurine Kittelsdatters Halvor. Fadd: Niels Kittelsen Stulen og Kone Johanne Johansd., Thormod Johnsen Kikut, Gregorius Larsen Gravelie, P. Rønnoug Thorsd. Lund.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 21/9-1843. Daniel Pedersen BbKlev og Grethe Christine Wollersdatters Hans Elias. Fadd: (Ingen faddere). HD af Knud Bommen. Døde før Daabs Konfirmation.

f. 23/9-1843. dbt. 15/10-1843. Lars Nielsen Løberg og Kirsti Larsdatters Isak. Fadd: Ole Jensens Kone Gunild M. Larsd. Løberg, P. Inger Gundersd. ib., Anders Johnsen Steensrød, Ole Nielsen Skyer, Isak Eriksen Løberg.

f. 22/9-1843. dbt. 17/12-1843. Jørgen Kiøstolfsen Ekonrød und. Bratsberg og Anne Kirstine Isaksdatters Ingeborg Jørgine. Fadd: Anders Holms Kone, Maren Halvorsd. Ekonrød, P. Inger Maria Isaksd. Graaten, Jacob Thorsen BbSkov, Lars Johannesen und. Løberg, Isak Gundersen i Solum.

f. 20/10-1843. dbt. 26/12-1843. Peder Sigfridsen Fossum og Karen Olsdatters Marie. Fadd: Christen Pedersens Kone Maria Sigfridsd. Glørsmyr, P. Anne Larsd. und. Bøe, Svend Sigfridsen, Johannes Henriksen og Mads Larsen, alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 11/7-1843. dbt. 26/12-1843. Lars Anundsen Fossum og Georgine Knudsdatters Caroline Andrea. Fadd: Ole Carlsens Kone, Kirstine Knudsd. Sandvigen, P. Karen Andersd. Fossum, Christen Hansen ib., John Hansen ib., Niels Sivertsen ib.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 10/11-1843. dbt. 26/12-1843. Halvor Olsen Eriksrød og Anne Jacobsd. Teiens Marthe Maria. Fadd: Enke Ingeborg Jacobsd. Teien, P. Gunild Maria Johnsd. Kleven, Ole Halvorsen Eriksrød, Ole Olsen ib., Christian Olsen ib.

f. 25/8-1843. dbt. 24/12-1843. Niels Pedersen Wenstøb og Anne Halvorsdatters Maren Anne. Fadd: Peder Pedersens Kone, Kari Olsd. Wenstøb, P. Ingeborg Pedersd., Daniel Pedersen, BbKlev, Anders Christiansen Wenstøb, Abraham Pedersen ib.

f. 20/11-1843. dbt. 26/12-1843. Einar Olsen N. Sneltvedt og Gurine Larsdatters Ingeborg. Fadd: Halvor Paulsens Kone Inger Maria Andersd. Doxrød, og P. Andrea Halvorsd. Holm, Halvor Paulsen Doxrød, Johan Solvesen Øde Sneltvedt, Anders Olsen Sneltvedt.
HD af Johan Solvesen.

f. 24/11-1843. dbt. 26/12-1843. Børre Jørgensen Semb og Maren Hansdatters Karen. Fadd: Anders Hansen Lie und. Fossum, Anders Pedersen i Graaten, Niels Davidsen Semb, Jørgen Holm i Skien, Arne Hæntias Kone Susanne Hansd. Blegebakken, P. Maria Hansd. Fossum.

f. 7/9-1843. dbt. 26/12-1843. Andreas Solvesen Kiær og Maren Engebregtsdatters Anne Gurine. Fadd: Niels Solvesen Kiær, Lars Solvesen ib., Axel Larsen ib., Lars Larsens Kone Anne Tovsd. ib., P. Maria Engebregtsd. Semb.
HD af Johan Solvesen Øde Sneltvedt.

f. 10/5-1843. dbt. 26/12-1843. Lars Nielsen Tysland und. Strømdal og Marie Johannesdatters Laurine Marie. Fadd: Svend Eriksen Kone Dorthe Marie Monsd. Tysland, P. Maren Hansd. i Skien, Thomas Eliassen Tysland, Søren Hansen i Skien, Mons Monsen ib.
HD af Madame Andersen.

f. 8/11-1843. dbt. 31/12-1843. Hans Halvorsen BbKlev og Anne Berthea Johannesdatters Inger Karine. Fadd: Peder Johnsens Kone, Gunild Andrea Halvorsd. Brækkejord., P. Susanne Johannesd. BbKlev, Johan Rasmussen ib., Torsten Johannesen ib., John Torkildsen i Skien. HD af Knud Bommen.

f. 5/10-1843. dbt. 31/12-1843. Johannes Jensen Ballestad og Helvig Jacobsdatters Anne. Fadd: Niels Olsen Ballestad, Lars Eriksen ib., Ole Eriksen ib., P. Gunild Hansd. ib., moderen selv.
HD af (Skoleholder) John Jacobsen (Ballestad).

f. 4/9-1843. dbt. 15/10-1843. Daniel Olsen S. Sneltvedt og Maren Pedersdatters Peder. Fadd: Mads Pedersen Sørbøe, Andreas Olsen Sneltvedt, Aslak Johannessen und. Bratsberg, Gunder Pedersens KoneBerthe Johnsd. Sørbøe, P. Maren Olava Pedersd. Frogner.

f. 17/9-1843. dbt. 15/10-1843. Johan Erboe Solvesen Øde Sneltvedt og Marthe Johnsdatters Engebregt. Fadd: Johannes Gundersens Kone Martha Hansd. Gjemsøe, P. Maria Olsd. Sørbøe, Peder Johnsen Løberg, Gunder Pedersen Sørbøe, Jan Solvesen Grinie.

f. 18/8-1843. dbt. 22/10-1843. Lars Andersen N. Brækkejord og Maren Larsdatters Lars. Fadd: Gregorius Halvorsen Fjelddal, Jens Larsen und. Bøe, Even Andersen und. Gjemsøe, Niels Nielsens Kone, Inger Larsd. Falkum, P. Anna Larsd. Brække.
HD af gjordemoder madame Andersen.

f. 19/9-1843. Engebregt Gundersen (Borrestadholmen) og Gunild Maria Johnsdatters Thoresius. Fadd: (Ingen faddere). HD af (Skolelærer) John Jacobsen (Ballestad). Død før Daabens Konfirmation.

f. 12/9-1843. dbt. 22/10-1843. NB. Ole. Enke Anne Gurine Olsd. Grinilie i Luxefjeld og Uk. Ole Sigurdsen Kaasa i Luxefjeld. Uægte. Anmeldt af Moderen selv den samme dag.
Fadd: Lars Olsen Sætret, Lars Gulbrandsen Luxefjeld, Abraham Andersen Grinilie, Anne Gulbrandsd. Sætret, Karen Sigurdsd. Kaasa.

f. 4/10-1843. dbt. 25/10-1843. NB. Uk. Andreas Madsen Wenstøb og Pige Mari Nielsdatters Mads. Fadd: Erik Engebregtsen Wenstøb, Johannes Andersen ib., Østen Knudsen Mæhla, Erik Wenstøbs Kone, Karen Knudsd., P. Anne Pedersd. Hoppestad.
Anmeldt af Forældrene, der ægteviedes den 24 October.

f. 11/2-1843. dbt. 29/10-1843. Jahn Jensen Aashammer og Maren Amundsdatters Anders. Fadd: Johannes Caspersens Kone Maren Aslaksd. Aas, P. Anne Christiansd. ib., Erik Rasmussen ib., Ole Sørensen ib., Hans Christian Sørensen ib.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 6/10-1843. dbt. 29/10-1843. Niels Andersen Skyer og Ragnild Helgesdatters Hans. Fadd: Torsten Helgesen Buer i Eidanger, Helge Larsen ib., Lars Andersen Skyer, Michel Olsens Enke, Ragnild Andersd. Ballestad, Ole Andersens Kone, Amalie Kløcker Ballestad.

f. 14/10-1843. dbt. 5/11-1843. Christen Christophersen Rød og Maren Kirstine Solvesdatters Christopher. Fadd: Gunder Solvesen Rosvald, Halvor Solvesen ib., Hans Christophersen Rød, Solve Rosvalds Kone, Marthe Alfsd., P. Inger Karine Halvorsd. Aas.

f. 22/9-1843. dbt. 5/11-1843. Johannes Henriksen Fossum og Aaste Cathrine Gundersdatters Gunder. Fadd: Niels Jensens Kone, Sara Henriksd. Fossum, Maria Jacobsd., Henrik Henriksen, Hans Henriksen, alle paa Fossum.

f. 13/10-1843. dbt. 12/11-1843. Niels Halvorsen Bøe og Magrethe Jacobsdatters Jacob. Fadd: Ole Johannesen Bøe og Kone Ingeborg Larsd., P. Gurine Simonsd. ib., Ole Madsen ib., Engebregt Nielsen ib.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 12/10-1843. dbt. 19/11-1843. Halvor Olsen Aas og Maren Simonsdatters Aslak. Fadd: Niels Olsen Stulen og Kone Ingeborg Simonsd., Jens Olsen Stulen, Lars Olsen Aas, P. Gurine Simonsd. Stulen.

f. 15/9-1843. dbt. 19/11-1843. Aslak Halvorsen und. Moe og Anne Hansdatters Hans. Fadd: Hans Sørensens Kone Maren Halvorsd. und. Holt, P. Ingeborg Halvorsd. und. Moe, Peder Larsen Moe, Christen Larsen ib., Anders Olsen.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 2/8-1843. Peder Hansen und. Borge og Anne Karine Jacobsdatters Jacob. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 17/9-1843. dbt. 3/12-1843. Knud Torkildsen BbKlev og Maren Thurine Hansdatters Thomas. Fadd: Anne Maria Erlandsd. i Skien, P. Ingeborg Pedersd. ib., Torkild Børresen Follestad, Christian Hansen BbKlev, Tollesius Noord ib.
HD af A. Amundsen.

f. 15/10-1843. dbt. 17/12-1843. Ole Christensen BbKlev og Anne Maria Johnsdatters Johan Christian. Fadd: Christian Henriksen BbKlev og Kone Ingeborg Larsd., P. Ingeborg Johnsd. i Skien, Hans Sørensen Gjerpen lille, Halvor Johnsen BbKlev.
HD af Knud Bommen.

f. 16/9-1843. dbt. 26/12-1843. Christen Johannesen Fossum og Maren Kirstine Knudsdatters Johan. Fadd: Knud Peter Christophersen Fossum, Johan Christophersen ib., Johannes Johansen ib., Christian Johannesens Kone, Anne Magrethe Pedersd., P. Gunild Maria Halvorsd(?) ibid. HD af Madame Jacobsen.

f. 30/8-1843. dbt. 26/12-1843. Thomas Svendsen S. Brækkejord. og Elen Helgesdatters Hans Bernhard. Fadd: Christian Olsen Roberg i Skien, Erik Christophersen  ib., Gunder Knudsen Fossum, Peder Pedersens Kone, Inger Andersd. Brækkejord., P. Maren Helgesd. i Skien. HD af A. Amundsen.

f. 26/11-1843. Hans Peders Hougen und. Berberg og Inger Halvorsdatters Peter. Fadd: (Ingen faddere). HD af Thor Hougen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 1/12-1843. dbt. 26/12-1843. Svenke Larsen Follestad og Anne Cathrine Olsdatters Gunder. Fadd: Knud Larsens Kone Anne Isaksd. und. Bratsberg, P. Berthe Maria Johnsd. i Skien, Anund Isaksen Skogsrød, Isak Isaksen Bratsberg, Isak Larsen Follestad.

f. 12/8-1843. dbt. 26/12-1843. Solve Sørensen und. Mæhla og Ingeborg Tollefsdatters August. Fadd: Jens Riises Kone Kirsten Tollefsd., BbKlev, P. Maren Wetlesd. i Skien, Anders Pettersen Gulseth, Christopher Larsen Fossum, Jan Solvesen Grinie.
HD af Anders Lie.

f. 20/11-1843. dbt. 26/12-1843. Rasmus Jacobsen Riis og Anne Kirstine Jacobsdatters Jacob. Fadd: Anders Jacobsens Kone Ingeborg Rasmusd. Klep, P. Berthe Kirstine Olsd. Riis, Simon Jacobsen Sølie, Anders Olsen ib., faderen selv.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 27/11-1843. dbt. 31/12-1843. Christopher Nielsen Holt, BbKlev og Christiane Hansdatters Niels. Fadd: Lars Thorholts Kone, Ingeborg Halvorsd. BbKlev, P. Elen Olsd. i Skien, Engebregt Pedersen BbKlev, Halvor Halvorsen ib., Hans Nielsen ib.
HD af Knud Bommen.

f. 3/8-1843. dbt. 31/12-1843. Anders Isaksen Ekonrød und. Bratsberg og Maren Larsdatters Lars. Fadd: Jørgen Kiøstolfsens Kone, Kirsten Isaksd. Ekonrød, P. Kirsten Christensd. Holm, Ole Isaksen Doxrød, Andreas Halvorsen Ekonrød, Christen Andersen Follestad.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 10/9-1843. Christen Halvorsen BbKlev og Anne Marie Bøidlers Emanuel. Fadd: (Ingen faddere). HD af A. Amundsen. Døde før Daabens Konfirmation (i kirken).

(Ny handskrift og nye stavemåter. G.S.)

f. 29/12-1843. dbt. 21/1-1844. Gunder Jonsen Mela og hustru Maren Sørensdatters Jens Severin. Fadd: Maren Mikkelsd. Mela, P. Dorthe Marie Jensd. Fossum, Jens Eliassen Aarhuus, Hans Jensen Gulset, John Jensen Fossum.
HD af Skolelærer Anders Lie.

f. 18/10-1843. dbt. 21/1-1844. Peder Olsen Holm, Bratsberg og Anne Sophie Andersdatters Carl. Fadd: Kone Sara Larsd. Holm, P. Olava Pedersd. Bratsberg, Halvor O. Holm, Knud Pedersen Gulset, Niels Engebretsen fra Skien.
HD af Madame Amundsen fra Graaten.

f. (dato ikke oppført. G.S.) 1843. Morten Eriksen Mela og Anne Halvorsdatters Oline. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skolelærer Anders Lie. Død før Daabens Confirmation.

f. 30/12-1843. dbt. 21/1-1844. Christian Nielsen und. Bøe og Anne Abrahamsdatters Else. Fadd: Ole Nielsens Kone: Kirsten Johannesd., P. Anne Larsd., Ole Nielsen, Hans Nielsen, Aslak Engebretsen, Alle und. Bøe.

f. 15/11-1843. dbt. 21/1-1844. Halvor Halvorsen und. Hynie og Birthe Nielsdatters Henriette. Fadd: Kone Marthe Marie Christophersd. Fossum, P. Inger Halvorsd., Ole Paulsen, Marcus Danielsen, Alle fra Skien, Lars Nielsen Aarhuus.
HD af Skolelærer Anders Lie.

f. 6/6-1843. dbt. 28/1-1844. Peder Hansen BbKlev og Pernille Sørensdatters Hansine. Fadd: Engebret Andersens Kone: Ingeborg Christensd., P. Anne Christensd., Niels Andersen Bommen, Andreas Hansen, Alle fra BbKlev, Ernst Andreas Hansen und. Aarhuus.
HD af Forvalter Amundsen.

f. 24/1-1844. dbt. 23/2-1844. Styrmand Poul Nielsen BbKlev og Dorthea Halvorsdatters Anne Marie. Fadd: Peder Hansens Kone: Marthe Marie Nielsd. fra Skien, P. Andrea Halvorsd. fra Fossum, Christen Halvorsen og Abraham Olsen BbKlev. og Jacob Iversen Aas.

f. 26/1-1844. dbt. 25/2-1844. Tømmermand Thomas Eliassen Tysland und. Strømdal og Birthe Andrea Nielsdatters Kirsten Marie. Fadd: Anders Melas Kone, Marthe Nielsd., P. Else Kirstine Andersd. Gulset, Niels Nielsen Strømdal, Lars Rasmussen und. Strømdal, Daniel Eliassen Lille Fjære i Solum Præstegjeld.

f. 11/1-1844. dbt. 3/3-1844. Snedker Jacob Olsen Fossum og Adamine Hansdatters Hulda Anette. Fadd: barnets Moder, P. Maren Christensd. Skavang, barnets Fader, Svend Sigfridsen und. Fossum, Peder Aslaksen ibidem.
HD af Skolelærer Isaksen paa Fossum.

f. 15/11-1843. dbt. 10/3-1844. Huusmand Ole Christensen und. Folloug og Kirstine Olsdatters Marthe Kirstine. Fadd: John Skifjelds Kone: Ingeborg Isaksd., P. Sara Pedersd. Falkum, Anders Pedersen und. Ballestad, Halvor Nielsen und. Folloug, Christopher Christensen tjeneste i Skien. HD af Skolelærer Niels Torgrimsen. "Dette Barn kom ikke til kirke førend den 10de Marts."

f. 13/4-1843. dbt. 3/3-1844. Huusmand Jens Jacobsen und. Sølie og Marthe Larsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Jens Jacobsens Kone: Marthe Larsd., P. Anne Oline Hansd. und. Sølie, Engebret Olsen Engrav, Iver Jacobsen und. Borge og Knud Larsen Meen.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 7/12-1843. dbt. 21/1-1844. Christopher Jensen BbKlev og Gurine Olsdatters Jens Christian. Fadd: P. Anne Marie Jensd. BbKlev, P. Line Andersen, Peder Andersen, Reinholdt Jensen, alle fra Skien, og Anders Halvorsen BbKlev.

f. 10/10-1843. dbt. 21/1-1844. Jens Torstensen Riis, BbKlev og Kirsten Tollefsdatters Johan. Fadd: Barnets moder, P. Aase Marie Jensd. af Skien, Engebret Jacobsen, Hans Andreas Holt og Torsten Jensen, alle fra BbKlev.
HD af Knud Isaksen Bommen.

f. 23/10-1843. dbt. 28/1-1844. Matthias Hansen Paus, Follestad og Anne Gundersdatters Gunder Martinius. Fadd: Jørgen Pauses Kone Nicoline Lundberg, P. Maren Henriksd., Johannes Hansen, alle fra Follestad, Niels Engebretsen Blegebakken, Johannes Henriksen fra Fossum. HD af Thor Andersen Skoven.

f. 13/12-1843. dbt. 11/2-1844. Farver Isak Hansen Nærum und. N. Brække og Birthe Eriksdatters Erik Bøhle. Fadd: Jens Melgaards Kone, Karen Amundsd. fra Skien, P. Anne Eriksd. Bøhle, Jacob Hansen Nærum, Engebret Hansen Nærum fra Porsgrund, Erik Eriksen Ballestad og Lars Rasmussen fra Skien. HD af Erik Eriksen Bøhle.

f. 4/2-1843. dbt. 18/2-1844. NB. Arbeidsmand Halvor Larsen und. Aarhuus og Enke Andrea Andersdatters Anders Martinius. Fadd: Barnets moder, P. Anne Karine Larsd. und. Fossum, Gunder Jensen Lia, Christen Jacobsen og Niels Mortensen begge und. Fossum.
HD af Skolelærer Anders Jensen Lia. Barnet er uægte født, men Forældrene er ægteviede 2. Febr. 1844.

f. 3/1-1844. dbt. 18/2-1844. Huusmand Christen Christophersen und. Dyrkold og Birthe Engebretsdatters Lars. Fadd: Rasmus Dyrkolds Kone, Marie Olsd., Marie Engebretsd., Rasmus Engebretsen, Engebret Østensen, alle fra Dyrkoll. Rasmus Jensen  Furevald.
HD af Skolelærer Ole Olsen Oterholdt.

f. 19/1-1844. dbt. 22/2-1844. NB. Arbeidsmand Peder Pedersen Goberg under Aarhuus og Maren Kirstine Fredriksdatters und. Melas Frederik. Fadd: Gunder Børresen und Melas Kone Maren Mikalsd., P. Gurine Larsd. Mela, Halvor Pedersen Goberg, Ole Pedersen Brækkej., Kittil Johannesen Mela. HD af Skolelærer Anders Lien. Forældrene blev ægteviede samme dag som barnet blev døbt.

f. 14/1-1844. dbt. 17/3-1844. Huusmand Aslak Olsen Gaashølen und Aas og Maren Larsdatters Jens. Fadd: P. Maren Olsd. Dolva(?), P. Maren Halvorsd. Gaashølen, Jens Halvorsen, Aslak Halvorsen ib., Aslak Rasmussen Slettene.

f. 27/1-1844. dbt. 24/3-1844. Gaardmand Hans Olsen Meen og Anne Nielsdatters Peter. Fadd:

 

 

 

 

 

 

 

Fortsetter senere ...


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no