ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |

Oppdatert 28.06.2021


Gjerpen Kirkebok

Fødte barn

1834 - 1857


Sogneprester i Gjerpen i denne tiden:
Fredrik Rode(1834 - 1855).
Knud Gislesen (1855 - 1856).

Tips! Av faddere kan man, i de aller fleste tilfeller, finne dåpsbarnets nærmeste familie.
Alle barns dåpsnavn er her uthevet og slutter alltid med punktum.

Avskrevet av G.S. Uten ansvar for eventuelle feil.
Presten har skrevet personnavn og stedsnavn slik han har oppfattet det, eller selv mente det burde skrives.
"Vanlige folk" som arbeidere, husmenn og bønder, behersket vanligvis ikke skrivekunsten på denne tiden.
Språkmessig er vi her i "dansketiden", selv om vi siden 1814 var i union med Sverige.

Forkortelser her:
BbKlev = Bratsbergkleven = Bratsbergkleiva
dbt. = døbt = døpt
do. = ditto = samme
E. = Enke, Enkemand
Fadd: = Faddere:
f. = født
Gmd. = Gaardmand
HD = Hjemmedøbt af
Hm. = Huusmand
ib. = ibid. = ibidem = samme sted
Jfr. = Jomfru
K. = Kone
Oseb. = Osebakken
P. = Pige

Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [f].


Døpte/ fødte i Gjerpen:

| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1857 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 KLB | 1901 - 1919 KLB | 1920 - 1931 KLB |


f. 24/11-1834. dbt. 30/11- 1834. Paul Andersen Brekkejordet og Karen Ingebretsdatters Dorthe. Fadd: Marthe Larsd. Brekkejordet, Birthe Ingebretsd. Dyrkold, Isak Pedersen Brekkejordet, Erik Andersen Gaupaasen, Niels Hansen Hynie.

f. 22/11-1834. dbt. 7/12- 1834. Svend Knudsen Lie under Meen og Dorthe Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Kirsten Larsd. Skifjeld, Karen Amundsd. Brekkejordet, Peder Pedersen Ballestad, John Pedersen ib., Gunder Olsen Brekkejordet.

f. 4/12-1834. dbt. 14/12- 1834. Jacob Davidsen Glende og Maren Rasmusdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Margrethe Olsd. Holm, Gunild Rasmusd. Berberg, Christian Davidsen Holm, Niels Davidsen Holm, Arve Nielsen Berberg.

f. 26/10-1834. dbt. 26/12-1834. Lars Jacobsen Langerød og Elen Jacobsdatters Maren. Fadd: John Buers K., P. Marthe Kirstine Olsd. Ballestad, Anders Jacobsen Sølie, Anders Hansen Kragetoe, Jacob Thronsen. HD Anders Sølie.

f. 24/6-1834. dbt. 26/12-1834. Rasmus Berulfsen Slettene under Moe og Live Jacobsdatters Maren Kirstine. Fadd: Berthe Larsd. Søndre Aas, Halvor Berulfsen under Aas, Haagen Berulfsen Slettene, Hans Jacobsen Berberg, Karen Berulfsd. Slettene.

f. 5/10-1834. dbt. 28/12-1834. Hans Johannesen under Strømdal og Karen Marie Nielsdatters Karen Elise. Fadd: Maren Jørgensd. under Strømdal, P. Helvig Jensd. Ballestad, John Jacobsen ib., Jens Jacobsen under Strømdal, Søren Pedersen Blegebakken. HD John Jacobsen Ballestad.

f. 30/9-1834. dbt. 26/12-1834. (tvilling) Gunder Aslaksen Berg, BbKlev og Anne Andersdatters Anne Gurine. Fadd: Halvor Aslaksen Bergs K., Gurine Olsd., Knud Guttormsen, Ole Olsen Bugslotten, Alle paa BbKlev., Knud Olsen fra Solum. HD Gjordemoder Mad. Amundsen.

f. 30/9-1834. dbt. 26/12-1834. (tvilling) Gunder Aslaksen Berg, BbKlev og Anne Andersdatters Hans. Fadd: Ole Bergenes K., Karen Christensd. BbKlev, Maren Christensd. ib., Hans Aslaksen Berg, Brekke, Ole Nielsen Falkum, BbKlev, Hans Nielsen Falkum af Solum. HD do.

f. 23/8-1834. dbt. 26/12-1834. Rorskarl ved Toldboden Rasmus Wiig, Follestad og Cicilia Wenstøbs Johanne Georgine. Fadd: Johanne Johnsen fra Porsgrund, P. Anne Margrethe Winther, Farger Isak Hansen i Skien, Thor Andersen Skoven, Johannes Hansen Follestad. HD Gjordemoder Mad. Amundsen.

f. 6/11-1834. dbt. 26/12-1834. Peder Johnsen Brekkejordet og Gunild Andrea Halvorsdatters Hanna Caroline. Fadd: Halvor Andersen Brekkejordet, Jacob Halvorsen ib., Reier Olsen Lunde af Skien, Kirstine Halvorsd. Brekkejord, P. Gurine Olsd. Frogner.

f. 16/11-1834. dbt. 26/12-1834. Jens Henriksen under Bøe og Karen Kirstine Olsdatters Inger Karine. Fadd: Even Christophersen Folloug, Even Olsen Bugot, Christen Olsen Mustvedt, Maria Olsd. ib., P. Helvig Maria Olsd. fra Bugot, i Skien. HD Karen Nielsd. under Bøe.

f. 9/11-1834. dbt. 26/12-1834. Knud Halvorsen BbKlev og Ingeborg Olsdatters Olave. Fadd: Bærulf Simonsen af Skien, Erik Simonsen Brekkejord, Isak Sørensen BbKlev, Ingeborg Halvorsd. ib., P. Kirsten Knudsd. i Skien. HD Mad. Amundsen.

f. 15/10-1834. dbt. 30/11-1834. Lars Pedersen Skiefield og Anne Marie Olsdatters Andreas. Fadd: Ingeborg Isaksd. Skiefield, Maren Isaksd. Stængset, Hans Andersen Stubberød, Hans Sørensen Hagen, Isak Andersen under Meen.

f. 23/9-1834. dbt. 7/12-1834. Styrmand Thomas Ludvigsen, Oseb. og Ullrike f. Bendixens Hermann Franciscus. Fadd: Mad. Anne Margrethe Ludvigsen, Jfr. Benedicte Bendixen, Kiøbm. Niels Pedersen, Skien, Skibskapitain  Thomas Hansen ib., Styrmand Boye P. Adzlew ib. HD Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 2/9-1834. dbt. 7/12-1834. Skoleholder Gunder Arnesen Auestad paa Oseb., og Anne Kittelsdatters Knud. Fadd: Kittel Knudsen Gulseth, John Rasmussen Sølie, Hans Arnesen Augestad, P. Marthe Arnesd. ib., Begge forældrene selv. HD Faderen.

f. 30/10-1834. dbt. 7/12-1834. Simon A. Bommen paa Oseb. og Karen Halvorsdatters Anders Halvardus. Fadd: Ole Peter Halvorsen Porsgrund, Sivert Halvorsen ib., Simon Bommen Oseb., N. Jacobsen ib., Moderen selv, P. Pernille Sanne, Oseb. HD Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 17/10-1834. dbt. 7/12-1834. Solve Sørensen under Hynie og Ingeborg Tollefsdatters Andreas. Fadd: Solve Ingebrigtsen Grinie, Ole Johannesen Falkum, Henrik Solvesen under Hynie, Ingeborg Larsd. under Fossum, P. Dorthe Christensd. ib. HD Gjordem. Hans Knudsens kone under Fossum.

f. 12/10-1834. dbt. 14/12-1834. Rasmus Jensen Furuvold og Mari Hansdatters Jens. Fadd: Ole Eriksen Kiise, Christen Christophersen Rød, Ole Johnsen Furuvold, Randi Hansd. Rød, Maren Halvorsd. Kiise. HD Gunild Aas.

f. 25/11-1834. dbt. 14/12-1834. Niels Jacobsen under Skogsrød og Karen Isaksdatters Hans. Fadd: Marthe Isaksd. Kolkind, P. Berthe Johnsd. Løberg, Reier Andersen Brekkejord, Peder Johnsen Løberg, Lars Borgersen Løberg.

f. 16/11-1834. dbt. 21/12-1834. Isak Larsen Aaltvedt og Anne Jacobsdatters Lars. Fadd: Harald Mathisen Aaltvedt, Tollef Tollefsen Waller af Eidanger, Andreas Halvorsen Oseb., Ole Biørntvedts K. og P. Kirsten Larsd. Aaltvedt.

f. 6/12-1834. Niels THorsen under Grinie og Maren Olsdatters Knud. Fadd: (Ingen faddere). HD Madame Jacobsen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 11/8-1834. dbt. 21/12-1834. Snedker Tollef Kittelsen Hildahl, BbKlev og Karen Sondresdatters Magnus. Fadd: Ingeborg Nielsd. BbKlev, Maren Gurine Hansd. ib., Jacob Eriksen ib., Jacob Knudsen ib., Ingebregt Jacobsen ib. HD af Gjordemoder Mad. Amundsen.

f. 9/11-1834. dbt. 26/12-1834. Peder Aslaksen Stulen og Berthe Pedersdatters Ingebregt. Fadd: Gregorius Aslaksen Stulen, Lucas Aslaksen ib., Jens Isaksen Foss, Gurine Simonsd. Stulen, Ingeborg Aslaksd. Hoppestad. HD Gunild Aas.

f. 1/10-1834. dbt. 26/12-1834. Simon Madsen under Moe og Maren Ingebregtsdatters Mads. Fadd: Anne Olsd. under Moe, Halvor Madsen ib., Isak Halvorsen Aas, Ingebregt Madsen Moe, Helge Madsd. under Moe. HD Gjordemoderen Mad. Jacobsen.

f. 18/9-1834. dbt. 26/12-1834. Ole Pedersen Gaasehølen, nu afdød og Gunild Olsd. Nøklegaards Sophie. Fadd: Dorthe Nielsd. Nøklegaard, Kari Olsd. ib., Ole Olsen ib., Anders Olsen Falkum, Niels Ingebregtsen Nøklegaard. HD Berthe Olsd. Nøklegaard.

f. 18/11-1834. dbt. 26/12-1834. Svenke Larsen Follestad og Cathrine Olsdatters Karen. Fadd: Anne Isaksd. Bratsbergskoven, P. Johanne Christensd. Skien, Anund Isaksen Løberg, Johannes Larsen Bratsbergskov, Lars Larsen af Skien. HD Mad. Amundsen.

f. 15/2-1834. dbt. 28/12-1834. (Uægte). Magdalene. Pige Anne Kirstine Petersd. N. Mela og Uk. Isak Jynge forhen Forvalter for Fossum Wærk i Skien. Skal nu opholde sig i Trondhjem.
Fadd: Johanne Susanne Abrahamsd., Gulseth, P. Grethe Rasmusd. i Skien, Ole Carlsen Mela, Ole Johannesen i Skien, Hans Olsen ib. HD Madame Ødegaard. Uægte. Anmeldt af Moderens Broder, Anders Petersen Gulseth.

f. 10/10-1834. dbt. 1/1-1835. Lars Nielsen under Strømdal og Anne Marie Johannesdatters Ingeborg Karine. Fadd: Ingeborg Johnsd. af Solum, P. Elen Jacobsd, Gjert Andersen af Solum, Christen Jacobsen under Strømdal, Jens Jacobsen ib. HD Skoleholder John Jacobsen Ballestad.

f. 5/12-1834. dbt. 1/1-1835. Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters Birthe. Fadd: Anne Monsd. Fossum, Christopher Henriksen, Christopher Larsen, Niels Jensen, P. Maria Monsd. Alle paa Fossum.

f. 16/10-1834. dbt. 1/1-1835. Gregers Halvorsen, Oseb. og Anne Cathrine Olsdatters Mariane. Fadd: Lars Sørensen Oseb., Niels Olsem ib., Ole Andersen ib., Anders Halvorsens K., P. Karen Hansd. ib. HD Skoleholder Gunder Augestad.

f. 25/11-1834. dbt. 4/1-1835. Anders Rollefsen Oseb. og Anne Marine Amundsdatters Else Kirstine. Fadd: Karen Johannesd. Oseb., P. Gunhild Saamundsd. Waller, Søren Rollefsen Oseb., Lars Isaksen Troldsaasen, Knud Andersen Fløtterød.

f. 17/11-1834. dbt. 4/1-1835. Skrædder Jan Skou, N. Brekke og Maren Gurine Johannesdatters Karen Andrea. Fadd: Lucas Thorsens K. af Skien, P. Karen Marie Pedersd., Hans Christensen BbKlev, Jacob Halvorsen N. Brekke, Ole Hansen ib.

f. 13/12-1834. dbt. 11/1-1835. Harald Hansen Fossum og Marthe Marie Pedersdatters Maren Karine. Fadd: Ole Christiansens K., Anne Fossum, P. Maren Henriksd. ib., Ole Nielsen Hynie, Hans Rasmussen Fossum, Niels Hansen ib.

f. 30/12-1834. dbt. 11/1-1835. Niels Pedersen Flittig og Kirsten Olsdatters Anne. Fadd: Karen Olsd. Tormodsrød i Slemdal, Karine Olsd. under Moe, John Olsen Tormodsrød i Slemdal, Jacob Torstensen under Moe, Peder Pedersen Tveten i Slemdal.

f. 5/1-1835. Skræddermester Iver Ugelstad Oseb. og Susanne Kruses Marie Henriette. Fadd: (Ingen faddere). HD Gunder Auestad. Død før Daabens Konfirmation.

f. 24/12-1834. dbt. 18/1-1835. Lars Anundsen Fossum og Georgine Knudsdatters Cathrine Margrethe. Fadd: Maren Dorthea Olsd. Fossum, P. Karen Marie Knudsd. ib., Ole Carlsen Mela, Hans Isaksen Fossum, Johannes Larsen Fossum.

f. 17/1-1835. Forvalter ved Fossum Wærk, Lieutenant Hans Andreas Halls og Nicoline født Schutlie(?). "Udøbt da det døde med et plutseligt Slag."

f. 4/11-1834. dpt. 26/12-1834. Ingebregt Ingebregtsen Skavan og Inger Maria Sørensdatters Lauritz. Fadd: Ole Lunds K., Maren Madsd., Inger Ingebregtsd. Holden, Christen Larsen Fossum, Lars Iversen Fossum, Niels Høyer Hansen ib. HD Gjordemoder Mad. Jacobsen.

f. 22/8-1834. dbt. 30/12-1834. (Uægte). Uk. Halvor Haraldsen BbKlev og Pige Berthe Marie Ellefsdatters Hans Edvard. Fadd: Karine Ellefsd. BbKlev, Marthe Andrea Haraldsd. ib., Lars Haraldsen Brekkejordet, Hans Halvorsen Rød, Ingebregt Nord, BbKlev. HD Mad. Amundsen. Anmeldt af Faderen som senere er viet med pigen.

f. 26/11-1834. dbt. 28/12-1834. Ole Jensen N. Brekkejord og Karen Clemetsdatters Knud. Fadd: Isak Pedersen Brekkejord, John Olsen ib., Ole Hansen ib., Inger Isaksd. ib.

f. 29/10-1834. dbt. 26/12-1834. Anders Larsen Riis og Asjer Gjermundsdatters Jørgen. Fadd: Isak Larsens K., Karen Hansd. Riis, P. Inger Gundersd. Borge, Jens Olsen Riis, Niels Mikkelsen Haurød, Jacob Hansen Ødegaard af Eidanger. HD Gjermund Halvorsens Enke, Marthe.

f. 21/10-1834. dbt. 26/12-1834. John Andersen Wenstøb og Maren Olsdatters Andreas. Fadd: Peder Pedersen Wenstøb, Ole Halvorsen Brekke, Halvor Johansen Fossum, Karen Andersd. BbKlev, P. Karen Olsd. Kiær. HD Mad. Jacobsen.

f. 7/9-1834. dbt. 26/12-1834. Søren Olsen Oseb. og Maren Christine Hansdatters Isak Olaus. Fadd: Anders Jensens K. Oseb., P. Anne Bolette Gundersd. Borge, Erik Thronsen Oseb., Jens Jensen ib., Hans Wetlesen ib. HD Gjermund Halvorsens Enke.

f. 21/12-1834. dbt. 4/1-1835. Christen Hansen Sanne og Anne Maria Jacobsdatters Hans. Fadd: Nicolai Wagner Sanne, Ole Eriksen Lie, Lars Jacobsen Sølie, Elen Jacobsd. Langerud, P. Sophie Wagner Sanne.

f. 18/12-1834. dbt. 11/1-1835. Gunder Thomasen Folloug, BbKlev og Maren Olsdatters Thomas. Fadd: Marthe Isaksd., Skien, P. Gunild Gulliksd. BbKlev, Ole Nielsen Folloug ib., Thomas Eriksen ib.,  Jacob Isaksen ib.

f. 11/12-1834. dbt. 11/1-1835. Christian Halvorsen BbKlev og Maren Hansdatters Hans. Fadd: Skomager E. Christophersens K., Torger Henriksen BbKlev, Hans Jacob Halvorsen ib., Sivert Pedersen ib., P. Johanne Rosenblad, Skien. HD Mad. Amundsen.

f. 22/12-1834. dbt. 11/1-1835. Ole Nielsen Berg, BbKlev og Anne Aslaksdatters Ole. Fadd: Halvor Aslaksens K., BbKlev, P. Guri Halvorsd., Solum, Isak Isaksen Folloug, Hans Nielsen, Solum, Ole Aslaksen Brekke.

f. 6/12-1834. dbt. 11/1-1835. Halvor Aslaksen Fossum og Helvig Zachariasdatters Christian. Fadd: Lars Halvorsen Bøe, Halvor Christiansen Fossum, Peder Christiansen ib., Anne Kirstine Halvorsd. Aasterød, Karen Aslaksd. Langerød. HD Mad. Jacobsen.

f. 30/12-1834. dbt. 18/1-1835. Ole Olsen, Oseb. af Borge og Karen Nielsdatters Ole. Fadd: Hans Olsens K., Oseb., P. Kirstine Torgersd., Porsgrund, Lars Andersen ib., Lars Gundersen Lie, Hans Rasmussen Frogner.

f. 22/12-1834. Asle Nielsen Lille Mela og Inger Hansdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD Kirstine Knudsd. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 6/12-1834. dbt. 29/1-1835. Skoleholder Gregorius Lund og Maren Nielsdatters Marthe Gurine. Fadd: Dorthea Pedersd. Jønnevald, P. Anne Isaksd. Grinie, Hans Isaksen ib., Peder Zachariassen Lund, Niels Christiansen Lund. HD Faderen.

f. 31/12-1834. Abraham Eriksen under S. Frogner og Ragnild Halvorsdatters Maren. Fadd: (Ingen faddere). HD Hans Isaksen. Døde før Daabs Konfirmation.

f. 28/10-1834. dbt. 5/2-1835. Hans Ingebregtsen Oseb. og Ingeborg Jensdatters Anne Berthea. Fadd: Søren Olsens K, Oseb., P. Maren Christiane Ingebregtsd., Porsgrund, Søren Ingebregtsen ib., Hans Wetlesen Oseb., Knud Hansen ib., Jens Jensen ib. HD Gunder Augestad.

f. 24/12-1834. dbt. 8/2-1835. Christen Christiansen Oseb. og Anne Helene Jacobsdatters Anne Maria. Fadd: Fredrikke Christiansd. Langesund, Helene Dorthe Torstensd. Fiærestrand (Solum), Hans Peter Pedersen ib., Halvor Christian Jacobsen Oseb., Amund Andersen ib.

f. 6/1-1835. dbt. 8/2-1835. Ole Michelsen Kastdalen under Øvre Semb og Anne Johnsdatters Anne Kirstine. Fadd: Erik Michelsen Haurød, Niels Michelsen ib., Hans Olsen Marker, Karen Mathiasd. Haurød, P. Kirsten Olsd. Semb.

f. 15/11-1834. dbt. 19/2-1835. (Uægte) Uk. Niels Andersen Luxefjeld og Pige Anne Barbroe Anundsdatters Ingeborg. Fadd: Ole Olsen Fekjan, Luxefjeld, Anders Torgrimsen Dalie, Ole Olsen Haugedal, Karen Olsd. Fækjan, P. Kari Andersd. Dalie. HD Ole Olsen Houkeroen.
Uægte født men Forældrene ble viet den 19. Febr., barnets Daabsdag.

f. 30/12-1834. Niels Steenuldsen Nygaard under Meen og Karen Andersdatters Stine. Fadd: (Ingen faddere). HD Michel Evensen Eegaasen. Ej Konfirmert da Barnet døde forinden.

f. 1/2-1835. dbt. 22/2-1835. Ole Eriksen Kiise og Dorthe Engebregtsdatters Anne Kirstine. Fadd: Anne Kirstine Larsd. Fossum, P. Margrethe Hansd. Aas, Hans Halvorsen Kiise, Engebregt Solvesen Rosvald, Hans Rasmussen Fossum.

f. 2/2-1835. dbt. 22/2-1835. Niels Jensen Lien under Fossum og Georgine Rasmusdatters Maren Regine. Fadd: Inger Maria Rasmusd. Nøglegaard, P. Karen Maria Sørensd. BbKlev, Ole Nielsen Lien, Isak Rasmussen Strømdal, Auen Sørensen BbKlev.

f. 2/2-1835. dbt. 22/2-1835. Anund Isaksen Skogsrud og Berthe Larsdatters Anne. Fadd: Engebregt Isaksen Løberg, Even Larsen ib., Isak Isaksen under Bratsberg, Anne Isaksd. ib., P. Ingeborg Larsd. Svartangen (under Meen. G.S.).

f. 3/2-1835. Udøbt pigebarn. (Uægte). Uk. Isak Sørensen Nykaas og P. Karen Ingvoldsd. Glænde.

f. 7/12-1834. dbt. 1/3-1835. Jacob Ingebregtsen Riis og Ingeborg Lorentsdatters Jacobine. Fadd: Ole Nielsens K., P. Kirsten Hansd., Gunder Hansen, alle fra Oseb., samt Arne Lorentzen og Lars Lorentzen fra Fossum. HD Skoleholder Augestad.

f. 12/6-1834. dbt. 18/1-1835. Guldsmed Hans Gotfred Svennek Sørensen Oseb. og Elisabeth Marie født Olsens Jacob Marinius. Fadd: P. Wilhelmine Olsd. Borge, Anders Bommen ib., Gotfred Severin Beutler ib., Begge Foreldrene selv. HD Skolemester Auestad.

f. 27/12-1834. dbt. 25/1-1835. Ole Jansen Kaasa og Guro Olsdatters Ole. Fadd: Maria Olsd. Mustvedt, P. Karen Aslaksd. Høglie, Aslak Svendsen ib., Jørgen Olsen Hobek, Kittil Nielsen Stulen.

f. 10/1-1835. dbt. 8/2-1835. Jacob Torstensen under Moe og Maren Larsdatters Torsten. Fadd: Gunild Larsd. Kiise, P. Maria Olsd. under Moe, Ole Torstensen ib., Ole Rasmussen ib., Christen Larsen ib.

f. 26/12-1834. dbt. 8/2-1835. Jens Olsen Ballestad og Inger Maria Johannesdatters Johannes. Fadd: Lars Olsen Ballestad, Hans Jensen ib., Søren Larsen ib., K. Marthe Hansd. ib., P. Helvig Jensd. ib. HD John Ballestad.

f. 17/1-1835. dbt. 8/2-1835. Niels Nielsen Marker under Grinie og Karen Jørgensdatters Niels. Fadd: Anne Jørgensd. af Solum, P- Anne Olsd. Marker, Aslak Knudsen Høglie, Amund Torstensen ib., Søren Andersen Lillegaard, Eidanger.

f. 14/1-1835. 8/2-1835. Anders Hansen Kragetoe og Maren Margrethe Jacobsdatters Ole. Fadd: Anne Marie Jacobsd. Sølie, P. Kirsten Larsd. Kragetoe, John Olsen Buer, Lars Jacobsen Sølie, Lars Jacobsen Langerød.

f. 25/1-1835. dbt. 15/2-1835. Smed Peder Aslaksen Fossum Jern Wrk. og Ingeborg Maria Jacobsdatters Peder. Fadd: Inger Jahnsd. Fossum, P. Karen Maria Hansd. ib., Ole Olsen fra Brevig, Sigurd Sigurdsen Bratsberg, Hans Johannesen Fossum.

f. 26/1-1835. dbt. 15/2-1835. Lars Hansen Sanne og Ingeborg Kirstine Eriksdatters Hans. Fadd: Christen Hansen Sanne, Anders Eriksen ib., Søren Sørensen, Porsgrund, Kirsti Jensd. Oseb., P. Maria Eriksd. Sanne.

f. 16/2-1835. dbt. 1/3-1835. Halvor Andersen Ekornrød og Anne Olsdatters Hans. Fadd: Gunild Andersd. Skilbred, P. Marthe Kirstine Halvorsd. Ekornrød, Halvor Andersen ib., Andreas Halvorsen ib., Anders Olsen Sølie.

f. 14/1-1835. dbt. 1/3-1835. Rasmus Olsen Rødningen i Luxefield og Mari Andersdatters Anders. Fadd: Erik Andersen Goupaasen, Ole Olsen Luxefield, Henrik Jacobsen Løberg, Maren Andersd. Goupaas, Thurine Halvorsd. Gjerpen.

f. 13/2-1835. dbt. 8/3-1835. Lars Larsen Aabye, Meen og Kirsten Larsdatters Christian. Fadd: Lars Larsen Meen, Abraham Larsen ib., Ole Larsen ib., Maren Kirstine Larsd. af Solum, Anne Eriksd. Bøhle.

f. 4/2-1835. dbt. 8/3-1835. Jan Jensen under Fossum og Maren Amundsdatters Ingebregt. Fadd: Jan Jansen under Fossum, Christian Nielsen Biørndalen, Niels Olsen Skriva, Maren Sørensd. Stulen, P. Maren Jensd.Fossum.

f. 20/2-1835. Christen Larsen Oseb. og Aavet Olsdatters Andreas. Fadd: (Ingen faddere). HD Gunder Auestad. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 31/1-1835. dbt. 1/3-1835. Hans Andersen Stubberød og Anne Kirstine Larsdatters Kirsten. Fadd: Lars Skiefields K., Anne Maria Olsd., P. Marthe Halvorsd. Stubberød, Lars Andersen Skiefield, Hans Danielsen Baaserød, Isak Andersen under Meen.

f. 10/12-1834. dbt. 1/3-1835. Torger Andersen Oseb. og Anne Kirstine Eriksdatters Else. Fadd: Knud Johnsens K., Oseb., P. Kirsten Eriksd. af Eidanger, Jens Olsen Oseb., Hans Michelsen ib., Jens Jensen ib. HD Anders Ramsaasens Kone.

f. 6/2-1835. dbt. 8/3-1835. Skomager Ole Carlsen Lille Mela og Kirstine Marie Knudsdatters Kirsten Cathrine. Fadd: Kirsten Hansd., Skien, P. Karen Maria Knudsd. ib., Hans Christian Pedersen, Skien, Tobias Pedersen og Hans Andreas Pedersen ib.

f. 11/2-1835. dbt. 8/3-1835. Lars Solvesen Kiær og Gunild Olsdatters Anne Karine. Fadd: Isak Larsen Kiær, Andreas Larsen ib., Svend Olsen Mela, Maria Olsd. Mustvedt, P. Karen Larsd. BbKlev.

f. 21/2-1835. dbt. 15/3-1835. Rasmus Halvorsen Lekaas under Holt og Marthe Knudsdatters Anne. Fadd: Halvor Halvorsen Holt, Christen Larsen Westre Moe, Østen Knudsen Bøe, Karen Knudsd. ib., Karen Halvorsd. Hoppestad.

f. 9/3-1835. dbt. 22/3-1835. Anders Evensen under Aarhuus og Andrea Andersdatters Karen Kirstine. Fadd: Jens Henriksen Fossum, Knud Andersen Aarhuus, Jens Eliassen ib., Berthe Nielsd. ib., Maria Jensd. Fossum.

f. 1/2-1835. dbt. 22/3-1835. Sigurd Johnsen Kaasa i Luxefield og Else Torkildsdatters Maren. Fadd: K. Maria Johnsd. BbKlev, P. Maren Johnsd. Holm, Christian Davidsen Holm, Ole Jacobsen under Foss.

f. 13/3-1835. Østen Eriksen Tysland og Gunild Evensdatters Aslaug Karine. Fadd: (Ingen faddere). HD Kirsti Jensd. Gulseth. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 15/1-1835. dbt. 5/4-1835. Ole Ingebrigtsen Guldbergdalen (Gunborgdalen) under Limie og Ingeborg Johnsdatters Inger. Fadd: Niels Halvorsen Lysa, Gunder Bentsen ib., Halvor Nielsen ib., Anne Johnsd. Lysa, P. Maren Ingebrigtsd. Semb.

f. 27/1-1835. dbt. 16/4-1835. Østen Andersen Mela og Kirsten Andrea Jensdatters Sophie Christiane. Fadd: Karen Jacobsd. Mela, Kirsten Jørgensd. ib., Børsemager Larsen, Skien, Ludvig Pedersen ib., Gjestgiver Johnsen ib. HD Klokker Lund.

f. 19/2-1835. dbt. 20/4-1835. Skomager Erik Simonsen S. Brekke og Anne Jacobsdatters Maren. Fadd: Niels Simonsens K., Karen Rasmusd. S. Brekke, P. Karen Maria Gundersd., Skien, Skomager Aulie, S. Brekke, Smed Knud Halvorsen BbKlev, Sivert Pedersen ib. HD Skomager Aulie.

f. 21/4-1835. dbt. 3/5-1835. Skoleholder Hans Isaksen Grini og Maren Gurine Danielsdatters Anne Sophie. Fadd: Simon Jønnevalds K., Dorthea Pedersd., P. Ingeborg Isaksd. Grinie, Simon Danielsen Jønnevald, Gregorius Isaksen Grini, Simon Isaksen, Skien.

f. 24/12-1834. dbt. 22/3-1835. Halvor Nielsen Lyngaas og Ingeborg Danielsdatters Daniel. Fadd: Simon Danielsen Jønnevald, Hans Isaksen Grini, Niels Christiansen Limie, Marthe Christine Christiansd. ib, Maren Gurine Danielsd. Grinie. HD Hans Isaksen Grinie.

f. 13/2-1835. dbt. 22/3-1835. Kontoristbetient ved Fossum Jernw. John Paulsen Foss og Karen Sarine Foss født Dahl's Hans Elias. Fadd: Stiger Andreas Poulsen, marsmester Jan Warme, Handelsbetient Johannes Stoesen i Skien, Styrmandskone Johanne Aass dødt Dahl i Brevig, Jfr. Christine Gasmann. HD Klokker Lund.

f. 14/3-1835. dbt. Hans Rasmussen Sølie og Sara Johnsdatters Hans. Fadd: Christen Olsen under Øvrum, Harald Rasmussen Lie, Wetle Rasmussen Austad, K. Ingeborg Rasmusd. Klep, P. Inger Jensd. Riis.

f. 16/3-1835. dbt. 29/3-1835. Hans Sørensen Liene under Holt og Maren Kirstine Halvorsdatters Anders. Fadd: Aslak Halvorsen under Moe, Halvor Sørensen Nykaas, Ole Johnsen Furuvald, P. Ingeborg Halvorsd. under Moe, K. Karen Johanne Christensd.

f. 9/3-1835. dbt. 29/3-1835. Johannes Halvorsen Hørta under Meen og Marthe Jansdatters John. Fadd: Lars Skiefields K. Anne Maria Olsd., P. Anne Isaksd. Riis, Gunder Halvorsen Buer, Ole Olsen Hørta, Jacob Jahnsen Rolighed.

f. 22/3-1835. dbt. 12/4-1835. Erik Kittelsen Riis og Karen Larsdatters Lars. Fadd: Karen Hansd. Riis, P. Maren Andersd., Kittel Kittelsen Riis, Jens Kittelsen ib., Anders Larsen ib.

f. 16/3-1835. dbt. 12/4-1835. Anders Amundsen Ulsvandet under Fossum og Barbro Gurine Nielsdatters Rasmus. Fadd: Marie Rasmusd. under Falkum, P. Gjertrud Larsd. fra Skien, Niels Nielsen, Falkum, Niels Sivertsen Fossum, Even Abrahamsen Hynie.

f. 2/4-1835. dbt. 12/4-1835. Ole Aslaksen N. Brekkejordet og Ingeborg Johnsdatters John Andreas. Fadd: Hans Aslaksen Brekkejord, Halvor Aslaksen BbKlev, Ole Nielsen ib., Thone Jacobsd. Brekkejord, P. Anne Hansd. ib.

f. 18/3-1835. Ole Olsen Tvedten og Anne Aslaksdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD Ole Jansen Kaasa. Døde før (Hjemmedaabens) Konfirmation.

f. 23/3-1835. dbt. 20/4-1835. Ole Christensen Skilbred og Kirsti Andersdatters Isak. Fadd: Gunild Andersd. Skilbred, P. Johanne Andersd. under Skyer, Anders Olsen Skilbred, Ole Ellingsen ib., Isak Andersen under Skyer.

f. 7/3-1835. dbt. 20/4-1835. Hans Olsen Marker af Stulen og Anne Kirstine Michelsdatters Michel. Fadd: Karen Mathiasd. Hougerød, P. Anne Olsd. Marker, Erik Michelsen Hougerød, Niels Michelsen ib., Peder Olsen Marker.

f. 6/2-1835. dpt. 20/4-1835. Hans Hansen Kleven og Ingeborg Zachariasdatters Hans. Fadd: Anne Rasmusd. Kleven, P. Maren Ellefsd. Tufte, Sigurd Zachariassen Kleven, Christian Nielsen ib., Ellef Olsen under Tufte. HD Berthe Henriksd. Fieldalen.

f. 11/3-1835. dbt. 20/4-1835. Ole Mathisen under Klep og Inger Torgersdatters Gunder. Fadd: Karen Gundersd. Bakken, Marthe Hansd. Ramsaas, Lars Larsen Klep, Mathis Gundersen Ramsaas, Gunder Olsen Lie.

f. 12/3-1835. dbt. 20/4-1835. Jørgen Kiøstolfsen Follestad og Anne Kirstine Isaksdatters Jørgen Andreas. Fadd: Mari Jacobsd. Bratsberskov, Anne Kirstine Danielsd. Brekkejord, Jens Isaksen Graaten, Hans Christiansen Bratsbergskov, Niels Nielsen, Skien. HD Mad. Amundsen.

f. 2/4-1835. dbt. 3/5-1835. Erik Pedersen Frogner og Karen Nielsdatters Marthe Karine. Fadd: Mads Pedersen Sørbøe, Jacob Nielsen Strømdal, Jens Eliassen Aarhuus, Anne Pedersd. under Foss, P. Magrethe Nielsd. Wenstøb. HD Peder Madsen Aasen.

f. 11/4-1835. dbt. 3/5-1835. Daniel Aslaksen Tufte og Gurine Andrea Eriksdatters Inger Maria. Fadd: Peder Tuftes K., Inger Jacobsd., P. Anne Regine Eriksd. Hellestvedt, Peder Sørensen Tufte, Lars Nielsen Foss.

f. 7/3-1835. dbt. 3/5-1835. Jens Jensen Ballestad og Anne Magrethe Hansdatters Mariane. Fadd: Daniel Jensen Kiølnæs, Ole Hansen fra Solum, Anders Hansen ib., Maren Hansd., Maren Christophersd. fra Solum. HD Skoleholder John Jacobsen.

22/4-1835. dbt. 3/5-1835. John Larsen BbKlev og Kathrine Kittelsdatters Agnethe. Fadd: Ingeborg Nielsd. BbKlev, P. Anne Kirstine Danielsd., Skien, Knud Larsen Bratsbergskov, Isak Larsen ib., Isak Isaksen ib.

f. 9/1-1835. dbt. 10/5-1835. Halvor Olsen S. Brekkejord og Gjertrud Dorthea Sondresdatters Olia. Fadd: Andreas Andersen N. Brekkejord, Niels Andersen ib., Tillev Kildal BbKlev, Marie Hansd. Klosterhougen, Johanne Olsd. i Skien.

f. 10/2-1835. dbt. 17/5-1835. Peder Olsen Oseb. og Karen Christine Christophersdatters Karen Andrea. Fadd: Jacob Andersens K., Pauline Christensd., P. Birthe Jensd., Ole Olsen, Halvor Larsen og Jens Jensen, alle paa Oseb. HD Anders Ramsaasens Enke.

f. 18/4-1835. dbt. 17/5-1835. Lars Larsen Kiær og Anne Olsdatters Inger Maria. Fadd: Lars Solvesens K., Gunild Kiær, P. Gurine Larsd. ib., Isak Larsen ib., Niels Larsen ib., Lars Solvesen ib. HD Skoleholder Johan Solvesen.

f. 30/3-1835. Peder Engebregtsen under Aarhuus og Berthe Olsdatters Karen Maria. Fadd: (Ingen faddere). HD Gulliksen Gulseth. Døde før Hendes Konfirmation.

f. 24/4-1835. dbt. 24/5-1835. Jens Gundersen S. Brekke og Anne Jansdatters Marie. Fadd: Gunder Thomesens K., Ragnild Løberg, P. Thone Andersd., Skien, Thorbjørn Gundersen af Solum, Sondre Gundersen af Skien, Jacob Jansen Rolighed. HD Gunder Thronsens Kone paa Løberg.

f. 1/4-1835. dbt. 28/5-1835. (Uægte). Uk. Aslak Christophersen Blegebakken og pigen Kirsten Jensdatter Kausanrøds Anne Dorthe. Fadd: Christopher Hansen Bøe, Niels Johnsen Kausanrød, Halvor Olsen Brekkejord, Anne Olsd. Høglie, P. Maren Christophersd. Mela. HD Ole Jansen Kaasa. Anmeldt af Barnefaderen. Forældrene ere viede Samme dag som Barnet var til Kirke (daab).

f. 6/4-1835. dbt. 31/5-1835. Ole Thorbiørnsen Marker og Anne Hansdatters Inger Andrea. Fadd: Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Niels Nielsen Marker, Peder Pedersen ib., Kari Pedersd. Marker, P. Kirsten Thorbiørnsd. HD Ole Kaasa.

f. 3/5-1835. dbt. 31/5-1835. Erik Michelsen Haugerød og Marthe Halvorsdatters Anne Maria. Fadd: Karen Mathisd. Haugerød, P. Anne Halvorsd. Putten, Gregorius Halvorsen Fielddalen, Ole Michelsen Kastdal, Niels Michelsen Haugerød.

f. 10/4-1835. 9/6-1835. Henrik Torjersen under Lund og Kirsten Halvorsdatters Marthe Clarine. Fadd: Madame Melsom i Skien, Jfr. Sara Haraldsen Semb, Ole Peter Holm i Skien, Anders Melsom i Skien, Peder Haraldsen i Skien. HD Skoleholder Hans J. Grinie.

f. 14/3-1835. dbt. 20/4-1835. Smedmester Erik Thronsen Oseb. og Anne Magdalene Reiersens Niels Christian. Fadd: Kiøbmand Niels Jacobsen, Skolelærer Gunder Augestad, P. Helene Reiersen og Forældrene selv. HD Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 5/4-1835. dbt. 3/5-1835. Anders Larsen Bakken og Karen Andersdatters Niels. Fadd: Anders Thorsen Bakken, Knud Andersen Kiølnæs, Niels Andersen Fløtterød, Kirsten Hansd. Fossjordet og P. Marthe Larsd. Bakken.

f. 27/2-1835. dbt. 17/5-1835. Torsten Thorsen Brekkejordet og Marthe Marie Kieldsdatters Hans Thomas. Fadd: Maren Thurine Engebregtsd., Skien, Maren Iversd. ib., Niels Jacob Andreasen Brekkejord, Anders Nielsen Lysa, BbKlev, Søren Pedersen, Skien. HD Inger Pedersd. Brekkejordet.

f. 19/4-1835. dbt. 17/5-1835. Ole Larsen Brekkejord og Sara Jensdatters Lars. Fadd: Harald Rasmussen Brekkejord, Isak Andersen ib., Ole Hansen, Skien, Andreas Nielsens K. Anne Axelsd. Brekkej., P. Marthe Haraldsd. ib. HD Andersen.

f. 30/12-1834. dbt. 18/5-1835. Kiøbmand Hans Eleonardus Møller, Aakre og Ambor Laura født Aalls Jacob Aall. Fadd: Jernværkseier Jacob Aall fra Næs, Hr. Hans Møller sen., Hr. Nicolai Aall, Jfr. Marie Flood og moderen selv. HD Sognepræst Rode.

f. 4/5-1835. dbt. 24/5-1835. Peder Pedersen S. Brekke og Inger Andersdatters Peder. Fadd: Halvor Reiersens K., Kari Olsd. Foss, P. Marthe Gulliksd. S. Brekke, Hans Jacob Johannesen ib., Christen Danielsen ib., Peder Zachariassen ib.

f. 10/5-1835. dbt. 31/5-1835. Christen Madsen under Bøe og Inger Engebregtsdatters Mads. Fadd: Peder Madsens Kone Maren Bøe, P. Karen Lisbeth Engebregtsd. Fossum, Lars Madsen under Fossum, Lars Christensen Hoppestad, Niels Jansen under Bøe.

f. 29/4-1835. dbt. 31/5-1835. Ola Ellingsen Skilbred og Dorthe Kirstine Aslaksdatters Ola. Fadd: Ingeborg Aslaksd. Sukken, P. Anne Gurine Olsd. ib., Lars Ellingsen Høymyhr, Niels Gjertsen ib., Ole Olsen Tvedten.

f. 13/4-1835. dbt. 31/5-1835. Skibsfører Christian Ekstorm paa gaarden Grinie og Alison Kirstine fød Lieunghs Ole Nicolay Lieungh. Fadd: Madame Inger Flood, Jfr. Marthe E. Lieungh, Christopher B. Hansen, Skien, Johan Blom ibid.

f. 15/3-1835. dbt. 31/5-1835. Ole Olsen Drengen i Luxefield og Ingeborg Rollefsdatters Ole. Fadd: Ellef Olsen, Lille Gjerpen, Ole Olsen Haukeroe, Niels Isaksen Luxefield, Karen Halvorsd. ib., P. Karen Guldbrandsd. ib. HD Ole Haukeroe.

f. 11/3-1835. dbt. 8/6-1835. Thor Olsen Løberg paa S. Brekke og Anne Thomine Offenbergs Martin. Fadd: Ingeborg Johnsd. Løberg, P. Petronelle Offenberg i Skien, malemester Frogner(?) ib., Jacob Eriksen BbKlev, Ole Jensen Løberg. HD Skomager Aulie.

f. 3/4-1835. dbt. 8/6-1835. Skomager Lars Christensen S. Brekke og Berthe Olsdatters Carl. Fadd: Wirika Gundersd. Brekkej., P. Johanne Solvesd. i Skien, Rasmus Christensen Skomager i Skien, Uhrmager Isaksen ib., Skomager Arne Pedersen ib. HD Skomager Aulie.

f. 27/4-1835. dbt. 8/6-1835. Mads Monsen Fossum og Anne Thurine Andersdatters Martin. Fadd: Ingeborg Madsd. under Hynie, P. Monsine Nielsd. Brekkej., Ole Nielsen Hynie, Johannes Madsen Mela, Ole Peter Jacobsen Fossum. HD Anders Jensen Lien.

f. 4/5-1835. dbt. 8/6-1835. Niels Halvorsen Berberg og Marthe Nielsdatters Maren Karine. Fadd: Gunder Nielsen Holm, Zacharias Jensen Kleven, Knud Halvorsen fra Slemdal, Inger Nielsd. Holm, P. Anne Nielsd. Holm. HD Berthe Ramsmyhr.

f. 28/4-1835. dbt. 8/6-1835. Anders Amundsen under Borge og Elen Maria Isaksdatters Maren. Fadd: Gunder Halvorsen Buer, Hans Tollefsen Borge, Anne Isaksd. under Riis, Gunild Oline Nielsd. Oseb.

f. 15/4-1835. dbt. 21/6-1835. Anders Mathiassen Svinholt og Gunild Nielsdatters Anne Gurine. Fadd: Thor Nielsens K., Inger Sørensd. Høisæth, P. Maren Rasmusd. Øvrum, Jacob Larsen Høysæth, Mathias Larsen ib., Peder Thorsen ib.

f. 22/5-1835. dbt. 28/6-1835. Johannes Jensen Ballestad og Helvig Jacobsdatters Ingeborg Thurine. Fadd: Erik Larsen Ballestad, Abraham Jacobsen ib., Jacob Jacobsen fra Slemdal, Gro Olsd., Helvig Jensd.

f. 16/5-1835. dbt. 28/6-1835. Aslak Nielsen Ballestad og Jøran Olsdatters Anne. Fadd: Ole Nielsen BbKlev, Hans Nielsen Ballestad, Ole Aslaksen Berg, Brekkej., Karen Olsd. BbKlev, P. Berthe Olsd. ib.

f. 1/6-1835. dbt. 28/6-1835. Ole Hansen Lie og Helvig Andersdatters Karen Kirstine. Fadd: K. Karen Andersd. Fløtterød, P. Maria Hansd. Lie, Harald Rasmussen ib., Christen Pedersen ib., Knud Andersen Fløtterød.

f. 20/3-1835. dbt. 12/7-1835. Hattemager Lars Petersen Sylvander, Oseb. og Elen Severine Hansdatters Elen Johanne. Fadd: Helvig Arnesd. Oseb., P. Fredrikke Madsd. ib., Anders Engebregtsen, Ole Norbye, Niels Kittelsen, alle paa Osebakken. HD Gunder Augestad.

f. 25/5-1835. dbt. 6/7-1835. Fredrik Rode, Sogneprest til Gjerpen og Anne Lucie fød Holters Olava Magdalene. Fadd: Baron Hoff Rosenkrone fra Bergen, Overtoldbetient Iver Holter fra Drammen og Kone, Frue Wilhelmine Holter, født Rode, Student Casper Holter, Jfr. Caroline Børresen fra Drammen.

f. 17/6-1835. dbt. 12/7-1835. Lars Christensen Hoppestad og Karen Madsdatters Maren.  Fadd: Karen Halvorsd. Hoppestad, Inger Engebregtsd. under Bøe, Christen Christensen Bøe, Peder Madsen Bøe, Niels Olsen Aas.

f. 4/5-1835. dbt. 12/7-1835. Ole Pedersen Fielddalen og Hella Nielsdatters Anne. Fadd: Anne Anundsd. Haugerød, Maren Ellefsd. Ramsmyhr, Peder Jansen Mauraasen, Aslak Larsen Tufteputten.

f. 10/6-1835. dbt. 19/7-1835. (Uægte) Nicoline. Pigen Anne Jacobsd. Oseb., udlagt til Barnefader, Uk. Niels Larsen Hasler af Eidanger sogn. HD Jermund Halvorsens Enke Marthe. Anmeldelse giort af Pigens Moder, Christence Sivertsd., Enke efter Jacob Andersen paa Oseb. Fadd: Niels Nanseths Kone, Maren Christophersd. fra Solum, Pigen Isine Michelsd. Oseb., Ole Andersen ib., Jens Thorkildsen, ib., Halvor Olsen ib.

f. 22/6-1835. dbt. 19/7-1835. Isak Pedersen N. Brekke og Helge Olsdatters Gurine. Fadd: Inger Isaksd. N. Brekke, Anne Isaksd. ib., Paul Paulsen ib., Ole Isaksen ib., Svend Olsen ib.

f. 7/5-1835. dbt. 8/6-1835. Bogholder Ellef Funnemark, Oseb. og Olea Elisabeth Funnemarks Michael Jørgen Møller. Fadd: Madame Maren Aalborg, Oseb., Jfr. Hanne Christiansen ib., Skibsfører Ole Christensen ib., Halvor Petersen, Hans Carl Funnemark.

f. 14/3-1835. dbt. 8/6-1835. Jacob Isaksen under Augestad og Live Hansdatters Jacob. Fadd: Isak Jacobsens K. under Øvrum, P. Anne Isaksd. ib., Knud Isaksen ib., Lars Hansen Sanne, Søren Olsen Borgeskoven. HD Skoleholder Hans S,. Riis.

f. 28/5-1835. dbt. 14/6-1835. (Uægte). Niels. Pigen Maren Pedersd. under Tufte og Uk. Erik Christensen Orekaasa under Oterholt. HD Ole Halvorsen Aasen. Anmeldt af Pigens Moder Ingeborg Petersd. under Tufte.
Fadd: Erik Olsen Falkum og K. Torberg Petersd., Karen Olsd. Erse, Halvor Halvorsen Erse, Peder Johnsen under Jønnevald.

f.  16/4-1835. dbt. 14/6-1835. Anders Johnsen under Moe og Maren Sørensdatters Hans. Fadd: Thor Johnsen Semb, Jacob Torstensen under Moe, Simon Madsen ib., Maren Halvorsd. Semb, P. Thurine Thorsd. Mustvedt.

f. 6/6-1835. dbt. 21/6-1835. Peder Jensen Teien under Moe og Synneve Gundbiørnsdatters Ole. Fadd: Karen Jensd. Moe, P. Karen Gundbiørnsd. Dybedal, Niels Larsen Moe, Niels Jensen ib.

f. 22/5-1835. dbt. 21/6-1835. Lars Olsen Sætret i Luxefield og Anne Gulbrandsdatters Ole. Fadd: Christian Torkildsen, Christopher Olsen, Lars Gulbrandsen, Kari Olsd., P. Karen Gulbrandsd. alle i Luxefield.

f. 14/5-1835. dbt. 5/7-1835. Skomager Anders Larsen Aulie S. Brekke og Ragnild Marie Aslaksdatters Aslak. Fadd: Even Follaugs Kone, Elisabeth Olsd., P. Maren Andersd. fra Skien, Sigurd Halvorsen BbKlev, Lars Halvorsen ib., Skomager Ole Thronsen ib.

f. 5/6-1835. dbt. 5/7-1835. Ole Sigurdsen Kittelsrød under Rising og Maria Torstensdatters Niels. Fadd: Mathis Hansen Høgaas, Halvor Torkildsen Putten, Christian Henriksen Aasen, Guro Olsd. Kaasa, pige Anne Kirstine Mathiasd.

f. 22/6-1835. dbt. 5/7-1835. Peder Pedersen Aasen under Semb og Elen Maria Nielsdatters Anders. Fadd: Johannes Pedersen Baugerød, Niels Knudsen Rønningen, Niels Abrahamsen Wattenberg, pige Karen Marie Andersd. Bøhle, pige Anne Pernille Andersd. Kleven.

f. 27/6-1835. dbt. 12/7-1835. Erik Helgesen under Gulseth og Anne Kirstine Pedersdatters Søn Helge. Fadd: Sigrid Knudsd. under Gulseth, Pige Gunild Helgesd. ib., Svend Helgesen ib., Hans Helgesen ib., Anders Christensen under Aarhuus.

f. 1/7-1835. dbt. 19/7-1835. (Uægte). Hans Peter. Pigen Christine Condrup Abrahamsd. BbKlev. Angiver som Barnefader Uk. Peder Hansen, Oseb.
Fadd: Halvor Olsen i Skien, John Olsen ib., Ole Nielsen BbKlev, Amalie Elisabeth Olsd. ib., Karen Sophie Abrahamsd. ib.

f. 20/6-1835. dbt. 19/7-1835. (Uægte). Ole. Pigen Ingeborg Johnsd. BbKlev. Angiver som Barnefader Uk. Niels Olsen Lie, tiener hos Ebbe Nielsen paa Ballestad.
Fadd: Clarine Nøklebye, pige i Skien, P. Pernille Sørensd. ib., Andreas Nielsen BbKlev., Peder Hansen ib., Christian Johnsen ib.

f. 27/6-1835. dbt. 19/7-1835. Gregorius Eriksen Gravelie og Anne Malene Simonsdatters Karen Andrea. Fadd: Zacharias Berbergs K., Magnild Simonsd., P. Anne Halvorsd. Putten, Peder Zachariassen Lund, Børre Halvorsen Fielddalen, Mathias Hansen Høgaas, Just Eriksen Mustvedt.

f. 30/4-1835. dbt. 19/7-1835. Hans Ingebregtsen Oseb. og Kirsten Jensdatter Backs Marie. Fadd: Ingeborg Lorentsd. Oseb., P. Karen Christiansd. ib., Abraham Jacobsen ib., Christen Olsen ib., Christian Andersen ib. HD G. Augestad.

f. 21/6-1835. dbt. 26/7-1835. Sigurd Zachariassen Kleven og Anne Rasmusdatters Karen. Fadd: Arve Nielsen Berberg, Jacob Davidsen Glende, Hans Hansen Kleven, Maren Rasmusd. Glende, P. Gunild Rasmusd. Berberg. HD Berthe Ramsmyhr.

f. 2/6-1835. dbt. 9/8-1835. Ole Jensen Riser under Fossum og Gunild Olsdatters Olava Marie. Fadd: Peter Gundersen under Fossum, Asle Nielsen ib., Lars Nielsen under Aarhuus, pigen Dorthea Olsd. Fossum, Kone Karen Maria Jansd. Gulseth. HD Kirsten Hansd. Fossum.

f. 18/5-1835. dbt. 9/8-1835. Snedkermester Jens Jensen, Osebakken og Live Olsdatters Hanne Christine. Fadd: Søren Olsens Kone, Maren Christine Oseb., P. Anne Jensd. ib., Thron Aanesen Oseb., Anders Olsen Bakken. HD Skoleholder G. Augestad.

f. 25/7-1835. dbt. 16/8-1835. Lars Rasmussen Hynie og Maren Karine Hansdatters Karen Marie. Fadd: Jacob Olsens K., Adamine Hansd. Fossum, P. Anne Hansd. ib., Lars Fredriksen Skavan, Hans Rasmussen Fossum, Even Gundersen Løberg. HD Klokker Lund.

f. 14/7-1835. dbt. 16/8-1835. Harald Andersen Limie, Kuttere og Mari Hansdatters Maren Karine. Fadd: Niels Sørensen Tufte, Gunder Andersen Limie, Mads Hansen Kuttere, Magrethe Hansd. Aas, P. Anne Hansd. Kuttere.

f. 30/7-1835. dbt. 27/8-1835. Niels Nielsen Tysland og Maria Pedersdatters Nicoline. Fadd: Marthe Pedersd, Søren Justens Kone, Blegebakken, pige Elen Jacobsd. Tysland, Jens Jacobsen, Isak Rasmussen, begge Tysland, Peter Larsen Blegebakken.

f. 16/7-1835. dbt. 30/8-1835. Johannes Madsen Mela og Juliane Andersdatter Kelps (?) Anne Helvig. Fadd: Ole Andersen Brekkej., Arne Isaksen Skotland, Hans Sørensen under Lien, Gjerpen, Anne Andersd. Fossum, P. Ingeborg Ellefsd. Mela.

f. 29/7-1835. dbt. 30/8-1835. Isak Tollefsen under Follestad og Anne Kirstine Olsdatters Telephine. Fadd: Bent Svenkesen i Skien, Peder Christensen Bratsbergskoven, Hans Christensen ib., P. Inger Olsd. Follestad og Moderen selv.

f. 19/7-1835. dbt. 6/9-1835. Iver Gunder Henriksen Førre, Bratsberg og Maren Elisabeth Andersdatters Christence Sophie. Fadd: Ole Torgersen BbKlev, Ole Olsen Grinie ib., Fredrik Georg Adler Førre, Bratsberg, Enke Anne Jørgensd. Klosterhougen, P. Christine Christophersd. BbKlev.

f. 29/8-1835. dbt. 13/9-1835. Ole Olsen Bugslaatten, BbKlev og Asloug Isaksdatters Karen. Fadd: Peder Christensen under Bratsberg, Niels Olsen BbKlev, Simon Gulliksen Brekkejord, Anne Aslaksd. BbKlev, P. Anne Olsd. Bratsberg.

f. 7/6-1835. dbt. 2/8-1835. Jahn Pedersen BbKlev og Berthe Kirstine Andersdatters Peder. Fadd: Ole Larsen BbKlev, Isak Andersen ib., Anders Andersen ib., Anne Marie Olsd. ib., Karen Mathisd. i Skien. HD Madame Amundsen.

f. 19/6-1835. dbt. 9/8-1835. Halvor Engebregtsen Doxrød og Anne Marie Eriksdatters Halvor. Fadd: Jens Henriksen Doxrød, Halvor Paulsen ib., Ole Isaksen ib., P. Elen Helgesd. fra Skien, og Moderen selv. HD Ole Isaksen Doxrød.

f. 25/7-1835. dbt. 16/8-1835. Hans Halvorsen Riis og Helvig Jensdatters Lies Halvor. Fadd: Erik Kittelsen Riis, Isak Larsen ib., Ole Halvorsen ib., Asgier Giermundsd. Riis og p. Maren Halvorsd. ib.

f. 13/6-1835. dbt. 16/8-1835. Jørgen Jansen under Gulseth og Ingeborg Olsdatters Jørgen. Fadd: Peder Olsen Goberg under Aarhuus, Børre Jacobsen Aarhuus, Hans Helgesen under Gulseth, P. Ingeborg Larsd. ib., Moderen selv.

f. 8/5-1835. dbt. 16/8-1835. (Uægte). Erik. Pigen Karen Aslaksd. Orekaasen under Oterholt. Barnefader er Enkemand Niels Olsen fra Skien. HD Thor Hougen. Uægte. Dog ere Forældrene sammen viede strax efter Barnets Daab.
Fadd: Anders Reiersen under Foss, Amund Olsen under Mela, Peder Pedersen Wenstøb, Karen Nielsd. under Foss, P. Maren Aslaksd. Orekaasen.

f. 31/7-1835. dbt. 23/8-1835. Anders Olsen Sølie og Anne Larsdatters Ole. Fadd: Halvor Ekornrøds Kone, Anne Olsd., P. Anne Jacobsd. Klep, Ingebregt Olsen Sølie, John Olsen ib., Andreas Halvorsen Ekornrød.

f. 17/2-1835. dbt. 23/8-1835. Proprietair Hans Jacob Gasmann, N. Foss og Anne Kirstine Pedersdatters Findanus Mathæus. Fadd: Simon Jønnevalds K., Dorthea Pedersd., P. Petronelle Gasmann, Simon Danielsen Jønnevald, Niels Gasmann Foss, Skriverkarl for Lehnsmanden, "Persen"(?). HD Klokker Lund.

f. 1/8-1835. dbt. 23/8-1835. Christopher Larsen Hoppestad og Marie Davidsdatters Lars. Fadd: Niels Rasmussen Hoppestad, Christopher Olsen Aas, Niels Davidsen Holm, Magrethe Olsd. Holm, P. Ingeborg Larsd. Bøe. HD Gunild Aas.

f. 25/7-1835. dbt. 23/8-1835. Engebregt Jansen under Tufte og Karen Kirstine Pedersdatters Anders. Fadd: Ole Olsens Kone, Dorthe Nielsd. Nøklegaard, P. Maren Jacobsd. Berberg, Niels Engebregtsen og Peder Engebregtsen, Isak Jansen under Tufte.

f. 26/7-1835. dbt. 23/8-1835. Ole Jensen Berberg og Magrethe Eriksdatters Jens. Fadd: Zacharias Olsen Berberg, Arve Nielsen ib., Halvor Jacobsen under Foss, P. Karen Halvorsd. ib., Moderen selv. HD Anne Isaksd. under Fossum.

f. 12/7-1835. dbt. 23/8-1835. Peder Knudsen BbKlev og Fredrikke Larsdatters Johan Fredrik. Fadd: Ole Olsen BbKlev og Kone, Gunder Halvorsen ib., Niels Jacobsen ib., P. Gunild Gulliksd., Skien. HD Mad. Amundsen.

f. 24/8-1835. dbt. 6/9-1835. Skomager Niels Gundersen N. Brekkej. og Anne Andersdatters Gunder. Fadd: Karen Aslaksd. N. Brekke, P. Anne Maria Gundersd. ib., Halvor Olsen Hobek ib., Svend Olsen ib., Ole Larsen Svarttangen.

f. 17/1-1835. dbt. 6/9-1835. (Uægte). Carl Bernhard. Pigen Edel Magrethe Førre, Bratsberg, angiver som Barnefader Theodor Carlsen forhen Tiener paa Fossum, skal nu være i Sverrig. HD Christine Bommen , BbKlev.
Fadd: Engebregt Pedersen BbKlev, Lars Halvorsen ib., Christen Michelsen under Bratsberg, Kone Maren Elisabeth Førre ib., P. Marthe Zachariasd. Bratsberg.

f. 23/8-1835. dbt. 20/9-1835. Peder Olsen Holm under Bratsberg og Kirsten Maria Sondresdatters Ole Peter. Fadd: Sara Larsd. Holm, P. Kirsten Christensd. Holmen, Knud Larsen under Bratsberg, Isak Isaksen ib., Christopher Løkenberg.

f. 6/8-1835. dbt. 20/9-1835. Skomager Ole Thronsen BbKleven og Maria Olsdatters Karen Gurine. Fadd: Lars Halvorsen Bøe, Ole Andersens Hustru, Brekke, Johan Andersens Hustru ib., Kone Else Olsd. Bøe, P. Gunhild Halvorsd. Bøe. HD Madame Amundsen.

f. 1/9-1835. dbt. 20/9-1835. Niels Hansen Fossum og Karen Andersdatters Anne Dorthe. Fadd: Ole Nielsen Hynie, Paul Andersen under Brække, Hans Isaksen Fossum, Anne Gurine Hansd. ib., Marthe Marie Pedersd. ib.

f. 30/8-1835. dbt. 20/9-1835. Niels Sørensen Tufte og Inger Karine Andersdatters Ingeborg Maria. Fadd: Harald Andersen Limie, Gunder Andersen ib., Ole Olsen Aasen, Mari Hansd. Kuttere, P. Maren Andersd. Limie.

f. 5/9-1835. dbt. 4/10-1835. (tvilling). Niels Knudsen Borrestadstranden og Gurine Saamundsdatters Christine. Fadd: Maria Thorsd. Borrestad, Anne Guline Tollefsd. ib., Lars Christian Larsen Borge, Arne Pedersen, Skien, Lars Olsen Ekornrød. HD Torgrim Olsen (begge).

f. 5/9-1835. dbt. 4/10-1835. (tvilling). Niels Knudsen Borrestadstranden og Gurine Saamundsdatters Carl. Fadd: Ole Olsens Kone, Oseb., P. Kirstine Torgersd. Borge, Jens Kittelsen Hougen, Ole Knudsen under Borrestad, Niels Olsen Ekornrød.

f. 27/9-1835. dbt. 11/10-1835. Isak Isaksen Bratsbergskoven og Kirsten Larsdatters Mariane. Fadd: Knud Larsen Bratsbergskoven, Isak Larsen og Johannes Larsen ib., Anne Isaksd. ib., P. Ragnild Maria Isaksd. Løberg.

f. 28/8-1835. dbt. 11/10-1835. Jens Torstensen BbKlev og Kirsten Tollefsdatters Telephine. Fadd: Amalia Torgersd. BbKlev, P. Karen Solvesd. i Skien, Jacob Engebregtsen BbKlev, Hans Christensen ib., Harald Halvorsen, Skien. HD Mad. Amundsen.

f. 28/8-1835. dbt. 11/10-1835. Niels Axelsen N. Brekkejordet og Anne Kirstine Saamundsdatters Christine. Fadd: Niels Larsen Kiær, Lars Solvesen ib., Lars Eliassen BbKlev, K. Anne Olsd. Kiær, P. Gurine Nielsd. Brekkejord.

f. 15/9-1835. dbt. 25/10-1835. Hans Andersen under Ø. Borge og Amborg Kirstine Larsdatters Marthe Magrethe. Fadd: Peder Larsen K. paa Meen, Anders Eriksens K. Sanden, Hans Peter Larsen Meen, Rasmus Andersen Bratsberghaven, Isak Christensen Borge.

f. 20/7-1835. dbt. 25/10-1835. Anders Arvesen Oseb. og Karen Madsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Christen Larsen Oseb., John Nielsen ib., Niels Halvorsen ib., Marthe Larsd. Lierne ib., P. Karen Jacobsd. ib. HD Marthe Gjermundsd.

f. 8/9-1835. dbt. 25/10-1835. Hans Nielsen Kolkind og Inger Nielsdatters Anne Kirstine. Fadd: Ole Nielsen BbKlev, Isak Isaksen Folloug, Isak Larsen Putten, Kari Olsd. Folloug, Anne Aslaksd. BbKlev.

f. 2/10-1835. dbt. 25/10-1835. Poul Nielsen BbKlev og Dorthea Halvorsdatters Hansine. Fadd: Niels Larsens K., BbKlev, P. Thore Marie Sørensd. ib., Christen Halvorsen Mela, Christen Eriksen Bratsbergskov, Johan Peter Berg, Skien.

f. 23/10-1835. dbt. 1/11-1835. Jacob Larsen Høgseth og Maren Nielsdatters Ingeborg Thurine. Fadd: Auen Mathisen Svinholt, Christian Thorsen Høogseth, Jørgen Nielsen Løberg, Marthe Nielsd. ib., Maren Rasmusd. Øvrum.

f. 12/9-1835. Auen Tellefsen Ballestad og Magrethe Jensdatters Jens. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 19/9-1835. dbt. 4/10-1835. Jacob Madsen under Fossum og Kirsten Johannesdatters Peder. Fadd: Ole Johannesen Bøe, Ole Pedersen ib., Peder Sigfridsen under Fossum, Ingeborg Maria Jacobsd., P. Anne Helvig Andersd.

f. 26/7-1835. dbt. 4/10-1835. Halvor Jahnsen N. Brekkejord og Kirstine Lorentsdatters Johannes. Fadd: Ole Nielsen, Skien, Jacob Halvorsen Brekkejord, Andreas Andersen ib., Ingeborg Johnsd. ib., Inger Isaksd. ib. HD Anders Jensen Lien.

f. 29/8-1835. dbt. 4/10-1835. Daniel Pedersen Wenstøb og Grethe Wollers' Nicolay. Fadd: Peder Pedersen Wenstøb, Lars Nielsen Foss, Peder Hansen, Skien, Anne Maria, Hans Olsens Kone, Fahret, P. Karen Olsd. Kiær.

f. 11/8-1835. dbt. 4/10-1835. Ole Larsen BbKlev og Ragnild Tollefsdatters Tollef. Fadd: Ole Olsen BbKlev, Christian Larsen ib., Isak Larsen Skouen, P. Henrike Tollefsd. Wold, og Moderen selv.

f. 3/9-1835. dbt. 11/10-1835. Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters Niels. Fadd: Halvor Thorbiørnsen Puttekaasen, Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Engebregt Solvesen Grinie, P. Ingeborg Thorsd. Aamodt, P. Karen Pedersd. Gjerpen. HD Johan Solvesen.

f. 27/7-1835. dbt. 11/10-1835. Hans Olsen Sætret i Puttene under Rising og Signe Hansdatters Ole. Fadd: John Olsen Sætret, Peder Pedersen Marker, Daniel Pedersen Brekkejord, Ingeborg Olsd. Sætret, Gro Olsd. Myhren under Gjerpen Lille. HD Ole Jahnsen Kaasa.

f. 19/9-1835. dbt. 25/10-1835. Peder Engebregtsen Fossum og Johanne Andersdatters Anders. Fadd: Inger Engebregtsd. Fossum, P. Anne Engebregtsd. ib., Engebregt Pedersen ib., Christen Madsen under Bøe, Niels Engebregtsen, Skien.

f. 16/9-1835. dbt. 25/10-1835. John Hansen under Bøe og Gunild Johannesdatters Ole. Fadd: Kirstine Johannesd. under Bøe, P. Anne Christophersd. ib., Ole Nielsen ib., Hans Nielsen ib., Christen Nielsen ib.

f. 30/8-1835. dbt. 25/10-1835. Rebslager Michel Nissen, Mela og Pernille Andersdatters Johan. Fadd: Niels Rasmussen Klostertangen, Snedker Peder Bentzen i Skien, Niss Nissen, Mela, Else Maria Andersd., Skien, P. Aleth Bentzen ib.

f. 12/10-1835. dbt. 1/11-1835. Hans Johnsen N. Brækkejord og Marthe Johnsdatter Ryes Halvor. Fadd: Svend Olsen Brække, Peder Evensen ib., Peder Pedersen Marker, Anne Johnsd.(?) Brække, Karen Christine ib.

f. 22/10-1835. dbt. 8/11-1835. Halvor Christophersen Glende og Gunild Zachariasdatters Zacharias. Fadd: Niels Davidsen Glende, Jacob Davidsen ib., Zacharias Olsen Berberg, Magnild Simonsd. Berberg, Karen Zachariasd. ib.

f. 23/9-1835. dbt. 8/11-1835. Isak Pederseen Ballestad og Gurine Larsdatters Peder. Fadd: Torgrim Olsen Ballestad, Anund Jensen ib., Faderen selv, Ragnild Olsd. ib., Anne Kirstine Larsd. Holmen. HD Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 12/10-1835. dbt. 8/11-1835. Jens Aslaksen N. Bøe og Lene Olsdatters Aslak. Fadd: Gunild Rasmusd. Bøerødningen, P. Magnild Hansd. Bøe, Christopher Hansen Bøe, Niels Aslaksen ib., Halvor Christophersen, Skien.

f. 13/10-1835. dbt. 1/11-1835. Lars Thorsen Skiefield under Enggrav og Maren Andersdatters Anne. Fadd: Ingeborg Isaksd. Skiefield, P. Rønnou Thorsd. ib., Ole Isaksen Stensrød, Lars Andersen Skyer, Thor Sørensen Stensrød.

f. 30/7-1835. dbt. 1/11-1835. Skomager Lars Jacobsen under Grinie og Grethe Sophie Andreasdatters Laura Getsine Sophie. Fadd: Østen Andersens K. Mela, P. Marthe Olia Jacobsd., Niels Abrahamsen Wattenberg, Tollef Jensen Grinie, Hans Johannesen Fossum.

f. 15/6-1835. dbt. 1/11-1835. Gregorius Nielsen Tufte og Maren Gurine Jansdatters Maren Gurine. Fadd: Niels Christiansen Limie, Anders Olsen Grinie, P. Christine Christiansd. Limie, Begge Forældre selv. HD Hans Grinie.

f. 16/10-1835. dbt. 8/11-1835. Peder Madsen Bøe og Maren Halvorsdatters Anne. Fadd: Christen Madsen under Bøe, Niels Jensen und. Bøe, Svend Sigfridsen ib., Karen Madsd. Hoppestad, Maren Halvorsd. ib.

f. 31/10-1835. dbt. 15/11-1835. Christopher Olsen Fossum og Ingeborg Johnsdatters Elise. Fadd: Maren Johnsd. Luxefield, Marthe Maria Christophersd., Christen Jansen, Hans Andresen, Christopher Olsen Lien, Alle paa Fossum.

f. 8/11-1835. dbt. 22/11-1835. Johan Solvesen Ødesneltvedt og Ingeborg Larsdatters Marthe Maria. Fadd: Einer Olsens Kone, Gurine Larsd. Sneltvedt, P. Inger Larsd. Ødesneltvedt, Einer Olsen ib., Engebregt Solvesen Grinie, Niels Solvesen ibid.

f. 29/9-1835. dbt. 22/11-1835. Anders Jensen Kleven og Maria Jacobsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Zacharias Jensen Kleven, Ole Gunuldsen ib., Torsten Johnsen Kausanrød, Anne Halvorsd. Kleven, P. Marthe Jensd. ibid.

f. 17/7-1835. dbt. 22/11-1835. Procurator og constituerende Sorenskriver Edvard Christie Heiberg, S. Brekke og Engel Arentz Heiberg født Scheels Lagerta Mathilde:
Fadd: Hr. Amtsphysicus Dr. Munch, Hr. Kiøbm. H. Børthig i Skien og Hr. Theodor Scheel fra Christiania, Frue Paludan, Jfr. Adelaide Hammond og Jfr. Hanne Blom, Alle i Schien.

f. 31/10-1835. dbt. 22/11-1835. Johannes Andersen under Bøe og Berthe Andersdatters Niels. Fadd: Niels Halvorsen Lysa, Niels Andersen under Bøe, Christen Nielsen ib., Anne Maria Johannesd., Bøe, Anne Maria Engebregtsd. HD Skoleh. Lars Oterholt.

f.
Fortsetter senere ...
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no