ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |

Oppdatert 26.05.2024


Gjerpen Kirkebok

Fødte barn

1823 - 1829


Sogneprest i Gjerpen (1813-1834) Edvard Storm Munch.

Tips! Av faddere kan man, i de aller fleste tilfeller, finne dåpsbarnets nærmeste familie.
Alle barns dåpsnavn er her uthevet og slutter alltid med punktum.
+++
"Døpte Qvindekiøn" er av presten feilnummerert fra 1823 nr. 53 og ut året. Dette er her rettet opp.

Transkribert av G.S. Uten ansvar for eventuelle feil.
Presten har skrevet personnavn og stedsnavn slik han har oppfattet det, eller selv mente det burde skrives.
"Vanlige folk" som arbeidere, husmenn og bønder, behersket vanligvis ikke skrivekunsten på denne tiden.
Språkmessig er vi i "dansketiden", selv om vi siden 1814 var i union med Sverige.

Forkortelser her:
do. = ditto = samme
Gmd. = Gaardmand.
Hm. = Huusmand.
ib. = ibid. = ibidem = samme sted.
K. = Kone.
P. = Pige.


Søk på denne siden:
Hold nede [CONTROL] og trykk [f].


Døpte/ fødte i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1746 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1856 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 | 1901 - 1919 kl. | 1920 - 1931 kl. |

No Født Døpt Barnets navn Forældre, Stand, Haandtering Bopæl Faddere
1 14/9-1823 30/11-1823 Turine. Niels Torstensen, Ellen Johnsdatter under Eriksrød John Andersens kone Tufte, pige Guri Helgesd., Hans Christensen Vasenden, Hans Jacobsen Berg, Ole Jacobsen Berberg.
2 14/11-1823 30/11-1823 Ingeborg. Hans Jacobsen, Kari Gundersdatter Ballestad Hans Jensens kone Ballestad, pige Ingeborg Karine Jacobsd. ibid., Abraham Jacobsen ibid., Isak Espedalen, Daniel Jacobsen Ballestad.
3 20/9-1823 30/11-1823 Anders. Peder Sørensen, Inger Andersdatter Tufte Kone Karen Leerodden af Mælum, pige Andrea Gurine Eriksd. Heljetvedt, Gregoius Tufte, Engebret Biørntvedt, Engebret Andersen Kleven.
4 16/11-1823 30/11-1823 Mikkel. Afdøde Peder Jensen, Inger Mikkelsdatter under Nærum Lars Skiefields kone, pige Kari Nielsd. Slemdal, Lars Nielsen Skiefield, Anders Jørgensen ib., Ellef Larsen Meen.
5 22/10-1823 7/12-1823 Dorthe Marie. Anders Pettersen, Johanne Susanne Abrahamsdatter Gulsæt Hans Jensens kone af Solum, pige Karen Maria Pettersd. Gulsæt, Lars Christiansen Gulsæt, Isak Eriksen ib., Rasmus Halvorsen af Skien.
6 5/12-1823   Lars. Isak Nielsen, Anne Kirstine Molbak Osebakken Oplevede ikke Hiemdaabens Konfirmation.
7 1/12-1823 14/12-1823 Kirsten Maria. Anders Nielsen, Live Andersdatter under Bøe Poul Olsens kone Bøe, pige Helene Hansd. Fossum, Christen Nielsen Bøe, Ole Nielsen Bøe, Morten Rasmussen Fossum.
8 3/12-1823 22/12-1823 Børre Christian. Anund Sivertsen, Ingeborg Sigvaldsdatter Semb nordre Zakarias Berrebergs kone, pige Marie Jørgensd. Semb, Zakarias Berreberg, Peder Lund, Jørgen Reiersen Semb.
9 18/12-1823 26/12-1823 Christian. Moder: Pige Ragnhild Larsdatter
Barnefader: Jens Poulsen, Underklokker(?) ....
Bratsbergskoug
i Holden (Holla)
Pige Berthe Larsd. Skyer, pige Nicoline Sigurdsd. af Skien, Lars Larsen Bratsbkl., Ole Larsen ibid., Engebret Rasmussen af Skien.
10 11/10-1823 26/12-1823 Andreas. Anders Andersen, Inger Tollefsdatter Borge Østre Niels Tollefsens kone Borge, pige Karen Hansd. Riis, Kittil Kittilsen Riis, Isak Larsen ib., Lars Langerød.
11 1/12-1823 26/12-1823 Maria. Jacob Madsen, Kirsti Johannesdatter Fossum Ole Johannessens kone Bøe, pige Marie Sigfredsd. Fossum, Peder Aslaksen ibid., Helge Larsen Bøe, Mads Pedersen Bøe.
12 1/10-1823 26/12-1823 Anne. Erik Henriksen, Marthe Johannesdatter Fossum Jan Liens kone Fossum, pige Kirstine Hansd. ib., Ole Pedersen Prestegaarden, Lars Svendsen Fossum, Knud Christensen ibid.
13 28/10-1823 26/12-1823 Lars. Simon Olsen, Barbara Larsdatter Bradsbergmyr Kone Lene Larsd. Bratsb.kl., pige Inger Olsd. Brækkejord., Jacob Praus af Skien, Helge Olsen Brækkejordet, Ole Larsen ibid.
14 12/10-1823 26/12-1823 Caroline. Ole Olsen, Maren Andersdatter under Borrestad Pige Christense Christensd. Oseb., pige Christine Olsd. af Porsgrund, Christen Christensen ib., Ole Jansen Borrestad, Christen Sørensen Meen.
15 8/10-1823 26/12-1823 Thord Andreas. Hans Christensen, Gunhild Thordsdatter N. Brække Pige Maren Olsd. af Holden, pige Karen Christensd. Aarhuus, Lucas Thordsen af Holden, Jørgen Christensen Aarhuus, Christopher Olsen Bratsbergklev.
16 9/11-1823 26/12-1823 Erik. Morten Eriksen, Anne Halvorsdatter under Eriksrød Tov Flatens kone, pige Karen Christensd. Orekaasen, Aslak Eriksen Aashammer, Ole Halvorsen og Erik Halvorsen Erse (Eriksrød).
17 10/12-1823 28/12-1823 Anne. Peder Jensen, Karen Maria Jansdatter under Fossum Jørgen Jansens kone Gulsæt, pige Inger Christophersd. Hoppestad, Jørgen Jansen Gulsæt, Hans Jørgen Jørgensen Fossum, Lars Larsen Fossum.
18 1/11-1823 28/12-1823 Maria. Aslak Eriksen, Giertrud Nielsdatter under Aas Niels Orekaases kone, pige Karen Christensd. Otterholt, Morten Eriksen Erse, Niels Eriksen Orekaas, Hans Tolvsen Aashammer.
19 28/9-1823 28/12-1823 Anne Gurine. Halvor Torsteinsen, Maren Isaksdatter Skilbred Niels Skilbreds kone, pige Pernille Petersd. Grinie, Christian Isaksen Skilbred, Anders Olsen ibid., Niels Sigurdsen Skilbred.
20 1/11-1823 28/12-1823 Margrete Maria. Lars Nielsen, Anne Marie Johannesdatter Tydskland (Strømdal) Kone Berte Hansd. Blegebakken af Skien, pige Karen Johannesd. af Solum, Christian Johannesen ibid., Christian Dahl ib., Niels Tydskland.
21 9/12-1823 28/12-1823 Christian. Knud Christensen, Anne Jensdatter Tydskland (Strømdal) Pige Maria Rasmusd. Tydskland, pige Jørgine Rasmusd. ibid., Even Halvorsen Oseb., Hans Christensen Tydskland, Isak Rasmussen Tydskland.
22 2/12-1823 28/12-1823 Reier. Anders Reiersen, Maria Hansdatter Foss nordre Halvor Reiersens kone Foss, pige Kari Reirsd. ib., Halvor Reiersen, ib., Thore Sandbakke, Hans Jacobsen Berreberg.
23 27/8-1823 2/1-1824 Niels. Snedker Niels Aanesen, Karen Larsdatter Osebakken Moderen selv, pige Karen Nielsd. Oseb., Ole Brynjuldsen ibid., Jens Jensen ib., Skolelærer Johannes Nielsen ib.
24 2/12-1823 4/1-1824 Marthe Karine. Niels Simonsen, Karen Maria Rasmusdatter Bratsbergklev. Johannes Løkenbergs kone Brækkej, kone Karen Margrete Rasmusd. af Solum, Simon Korvaldsen Brækkej., Erik Simonsen ib., Hans Jacob Johannesen ibid.
25 8/12-1823 4/1-1824 Anne. Johannes Mathiassen, Anne Andersdatter Gaasehølen (Aas) Kone Gunhild Pedersd. Gaasehølen, pige Ingeborg Amundsd. Otterholt, Hans Christophersen Hoppestad, Lars Andersen Otterholt, Hans Christensen ibid.
26 18/9-1823 7/1-1824 Ulrik Frerik Rossing Skibscapitain Jens Aalborg, Maren Sølie Osebakken Mdm. Torgersen af Skien, Jomfr. Karen Willumsen af Porsgrund, Kiøbm. Frants Bendixen Oseb., Lars Houen ib., Christen Aalborg Osebakken.
27 6/12-1823 11/1-1824 Larine. Moder: Pige Ingeborg Andersdatter
Udlagt til Barnefader: Lars Gundersen
Lien under Fossum
Gulsæt
Jens Liens kone, pige Maria Olsd. ibid., Jens Andersen Lien, Ole Nielsen Lien, Jens Henriksen Bøe.
28 29/12-1823 11/1-1824 Rasmus. Christen Isaksen, Anne Rasmusdatter Holm Aslak Langerøds kone, pige Karen Clausd. Hoppestad, Halvor Doxrød, Christen Mikkelsen ibid., Hans Larsen Aas.
29 3/12-1823 11/1-1824 Andreas. Anders Pedersen, Ellen Maria Nielsdatter under Semb Johannes Bauerøs kone, pige Ingeborg Hansd. Semb, Johannes Baurø, Christen Aasen, Peder Isaksen Semb.
30 7/12-1823 11/1-1824 Ingeborg. Peder Henriksen, Frederikke Larsdatter Bratsbergklev. Pige Berte Larsd. af Skien, pige Inger Margrete Knudsd. Bratsb.kl., Jacob Isaksen  ibid., Knud Halvorsen ib., Ole Olsen Grinie.
31 26/11-1823 18/1-1824 Kirstine. Christian Halvorsen, Maren Hansdatter Bratsbergklev. Kone Ingeborg Halvorsd. Bratsb.kl., pige Gunhild Olsd. Lille Mela, Hans Jacob Halvorsen Bratsb.kl., Peder Sivertsen ibid., Hans Solvesen ibid.
32 4/1-1824 18/1-1824 Erik. Niels Andersen, Ragnhild Andersdatter Grunderød (Grønnerød) Kone Maria Andersd Grunderød, pige Anne Lisbeth Iversd. Nygaard, Niels Grunderød, Anders Tollefsen Meen, Niels Andersen Grunderød.
33 7/12-1823 18/1-1824 Maren. John Nielsen, Marte Halvorsdatter N. Riis Halvor Rises kone, pige Ellen Marie Isaksd. Riis, Halvor Olsen Riis, Jens Johannessen af Skien.
34 20/9-1823 18/1-1824 Andreas. (Uægte) Moder: Pige Marte Svendsdatter
Barnefader: Matros Niels Henriksen
af Osebakken
af Osebakken
Enke Antonette Jacobsd. Oseb., Anna Haavardsd. ib., Hans Peter Petersen ib., Jacob Engebretsen, Anders Henriksen af Osebakken.
35 3/10-1823 18/1-1824 Ingeborg Maria. Anders Jørgensen, Kari Christensdatter Skiefield Lars Skiefields kone, pige Maren Christensd. Houen, Lars Skiefield, Christen Gundersen Houen, Ole Olsen Hørta.
36 1/11-1823 25/1-1824 Christian. Jacob Christensen, Anne Marie Stephensdatter Osebakken Moderen selv, pige Ingeborg Christensd. Oseb., Peder Tommesen ib., Ole Kittilsen Riis ib., Ole Gundersen Gulsæt.
37 1/10-1823 25/1-1824 Hans Carl Christian. Mads Eriksen, Anne Christine Isaksdatter Osebakken Pige Anne Isaksd. Oseb., pige Karen Isaksd. ib., Erik Madsen Falkum, Gunder Hansen Oseb., Niels Abrahamsen af Porsgrund.
38 27/12-1823 25/1-1824 Halvor. Christen Nielsen, Anne Marie Halvorsdatter Søndre Meen Pige Anne Poulsd. Eegaasen, pige Mari Christensd. Grunderød, Stian Pedersen Eegaasen, Lars Nielsen Myhren, Peter Hansen Meen.
39 4/1-1824 25/1-1824 Jensine. John Larsen, Katrine Kittilsdatter Bratsbergklev. Kone Ingeborg Nielsd. Bratsb.kl., pige Marte Nielsd. af Skien, Niels Larsen Løberg, Ole Larsen Bratsb.kl., Lars Larsen ibid.
40 7/12-1823 25/1-1824 Regine. Anders Rollefsen, Anne Maria Andersdatter Osebakken Pige Ingeborg Maria Rollefsd. Oseb., pige Lea Hansd. af Porsgrund, Niels Isaksen Kiølnæs, Ole Ødegaarden, Erik Christophersen Osebakken.
41 22/1-1824 1/2-1824 Anne. Ole Tolvsen, Karen Andersdatter Grønsteen (Bøe) Solve Rosvalds kone, pige Gunhild Johannesd. Gromstul, Solve Rosvald, Johannes Baurød, Jan Gromstulen.
42 10/12-1823 1/2-1824 Grethe. Niels Johnsen, Kirsten Nielsdatter Osebakken Anders Arnesens kone, Oseb., pige Anne Olsd., ibid., Hans Andersen ib., Jacob Johnsen af Eidanger, Lars Johnsen ibid.
43 8/1-1824   Ole. Ole Olsen Hobek, Mariane Saxild Bratsbergklev. Oplevede ikke Hjemdaabens Konfirmation.
44 10/1-1824 8/2-1824 Maren. Harald Halvorsen, Maren Jensdatter under N. Bøe Niels Jensens kone Bøe, pige Maren Olsd. Fossum, Christopher Jensen Bøe, Abraham Nielsen Bøe, Peder Engebretsen Fossum.
45 5/12-1823 8/2-1824 Anders. Jens Gundsersen, Maren Andersdatter Gulsæt Jens Andersens kone, Fossum, pige Anne Kirstine Hansd. Gulsæt, Jacob Jensen Gulsæt, Gunder Borgersen ib., Jens Andersen Lien (Fossum).
46 21/12-1823 8/2-1824 Mathias. Niri Knudsen, Karine Mathiasdatter Gulsæt-Eje Pige Kari Mathiasd. Gulsæt, pige Dortea Hansd. ib., Erik Mathiasen ib., Sigurd Sigurdsen Gulseth, Vebjørn Halvorsen ibid.
47 18/12-1823 12/2-1824 Hans Andreas. Christopher Haagensen, Marthe Andersdatter Bratsbergklev. Engebret Biørntveds kone af Solum, pige Christiane Jacobsd. Bratsb.kl., Peder Sørensen Tufte, Thomes Andersen Biørntved, Even Christophersen Folloug.
48 13/11-1823 12/2-1824 Johan Herman. Jens Jørgensen Meier, Christine Nielsdatter Osebakken Kone Grete Nielsd. Oseb., Anders Meiers kone ib., Christen Larsen Holmen, alle fra Osebakken, Bøydler, Niels Nielsen, Osebakken.
49 1/2-1824 15/2-1824 Torkel. Ole Torkelsen, Anne Thordsdatter Venstøb Pige Maren Halvorsd. Lekaas, pige Anne Olsd. Holm, Solve Kiise, Halvor Larsen Venstøb, Jens Thordsen Falkum.
50 7/1-1824 15/2-1824 Maren Andrea. Sigurd Sigurdsen, Helene Andersdatter Tufte-Eje Pige Anne Johnsd. Kastdalen, pige Aase Sigurdsd. Tufte, Halvor Paulsen Doxrød, Halvor Nielsen Semb, Niels Limie.
51 31/12-1823 15/2-1824 Jan. Anders Olsen, Anne Christensdatter Bratsbergklev. Pige Dorthe Tomesd., Brække, pige Marte Kittilsd. Gulsæt, Anders Olsen Usterud, Anders Christensen Grinie, Even Nielsen af Skien.
52 15/12-1823 15/2-1824 Karen. Thor Olsen Løberg, Anne Torine Wattenberg Brækkejordet Jacob H. Stenbergs kone i Graaten, pige Kirsten Hoffenberg af Uhlefos, Kittil Løberg, Thomes Hoffenberg, Anders Olsen af Graaten.
53 2/1-1824 20/2-1824 Cathrine Bolette. Anders Halvorsen, Ragne Jacobsdatter Osebakken Tron Aanesens kone Oseb., pige Mette Marie Andersd. ib., Lars Sørensen ib., Niels Nielsen ib., Gregers Halvorsen ib.
54 23/11-1823 15/2-1824 Christian. Anders Sørensen, Inger Maria Østensdatter Sanden (Sanni G.S.) Thor Høisæts kone, pige Anne Sigurdsd. Høisæt, Thor Høisæt, Christen Buer, Jacob Østensen Borge.
55 11/2-1824 15-2-1824 Karen Maria. Helge Larsen, Mari Johnnesdatter Bøe Jacob Dyrendals kone, pige Karen Johannesd. Bøe, Jacob Larsen Grinie, Ole Larsen Bøe, Torsten Møller ved Fossum.
56 16/12-1823 15/2-1824 Christian. Lars Johnsen, Christine Trulsdatter Osebakken Enke Christine Christensd. Oseb., pige Ragne Jacobsd. ib., Ole Torgrimsen Ballestad, Jens Jensen ib., Christen Larsen Øvrum.
57 16/12-1823 15/2-1824 Ole. Giert Ellingsen, Maren Nielsdatter Høimyr Pige Ingeborg Aslaksd. Høimyr, pige Kirsti Jansd. Kausanrød, Lars Ellingsen ib., Halvor Ellingsen ib., Jørgen Amundsen Høglie.
58 5/2-1824 29/2-1824 Ole Peter. Ole Jansen, Ingeborg Christophersdatter Fossum Pige Maren Petersd. Fossum, pige Jørgine Knudsd. ib., Hans Jansen ib., Hans Hansen ib., Niels Jacob Olsen ib.
59 5/1-1824 29/2-1824 Gunder. Ole Gundersen, Pernille Mathea Rasmusdatter Fossum Tord Gundersens Kone af Herre, pige Helene Hansd. Fossum, Peder Aslaksen ib., Christian Venstøb, Anders Gundersen af Herre.
60 2/2-1824 1/3-1824 Martin. Halvor Andersen, Anne Olsdatter Ekornrød (Bøhle) Jens Houens kone, pige Ingeborg Rasmusdatter Sølie, Anders Skilbred, Niels Olsen Sølie, Anders Olsen ibid.
61 31/1-1824 2/3-1824 Abraham. Jacob Jensen, Karen Maria Gundersdatter Gulsæt Lars Myhrens kone, pige Anne Kittilsd. Gulsæt, Abraham Grøtsund (af Solum), Elias Aarhuus, Ole Isaksen Holm.
62 5/2-1824 7/3-1824 Lars. Christian Larsen, Berthe Larsdatter Holmen (Borrestad) Kone Signe Isaksd. Riis, pige Karen Isaksd. ib., Sivert Hansen Riis, Gunder Andersen ib., Ole Knudsen Borrestad.
63 1/1-1824 14/3-1824 Hans. Lars Halvorsen Skiold, Marthe Hansdatter Fossum Pige Berthe Maline Larsd., Fossum, pige Karen Larsd. ib., Ole Knudsen ib., Halvor Christensen ib., Anders Hansen Venstøb.
64 24/12-1823   Andreas Laurentius. Hans Zimmermann, Magdalene Didriksen Osebakken Oplevede ikke Hjemedaabens Konfirmation.
65 17/10-1823 21/3-1824 Anne Kirstine. Spigersmed Christopher Pedersen, Anne Cathrine Knudsdatter Aashammer Lars Christensens kone Hoppestad, pige Karen Christensd. Hoppestad, Ole Christensen ib., Hans Larsen Aas, Niels Olsen Aas.
66 3/3-1824 21/3-1824 Anders. Asbjørn Ellevsen, Ingeborg Mathiasdatter Klep Gunder Ramsaasens kone, pige Sidsel Rasmusd. Bratsb.kl., Anders Mathiasen Svindholt, Jacob Høisæt, Anders Jacobsen Klep.
67 7/1-1824 23/3-1824 Severin Johan Jacob. Christian Paus, Else Marie Bierk Kiølnæs Frue Anne Løvenskiold fra Wold, Jomfru Sophie Steenbuck, løyntnant F. Løvenskiold, Capitain And. Blom, Kjøbmand Paul Linaae.
68 6/1-1824 24/3-1824 Gunhild Marie. Anders Hansen, Aase Kirstine Olsdatter Osebakken Ole Olsens kone Oseb., pige Maren Hansd. ib., Hans Peter Olsen ib., Christen Larsen ib., Hans Eriksen ib.
69 4/3-1824 28/3-1824 Niels. John Pedersen, Sigrid Jensdatter Nordre Ballestad Peder Pedersens kone Ballestad, pige Dorte Pedersd. under Meen, Amund Jensen Ballestad, Lars Nielsen ib., Jens Jensen ib.
70 1/9-1823 28/3-1824 Thore. Ole Gundersen, Kari Ellefsdatter under Østre Bøe (Luxefield) Moderen selv, pige Margrete Olsd. Hobek, Ole Gundersen Gulsæt, Halvor Torbjørnsen Puttekaasen, Peder Isaksen Øde-Sneltved.
71 6/1-1824 28/3-1824 Ole. Isak Jacobsen, Maria Olsdatter under Øvrum Lars Svarttangens kone, pige Maline Olsd. ib., Engebret Espedalen, John Espedalen, Ole Kittilsen Riis.
72 9/2-1824 28/3-1824 Johannes. Anders Johnsen, Maren Sørensdatter Flaten under Moe Tov Flatens kone, pige Anne Sørensd. ibid., Lars Moe, Niels Tovsen Høisæt, Simon Madsen Moe.
73 19/3-1824 4/4-1824 Solve. Erik Madsen, Maren Solvesdatter Øde-Sanden (Sanni GS) Rasmus Øvrums kone, pige Ingeborg Marie Jacobsd. Lie, Jacob Sølie, Niels Rasmussen Sannie, Arne Andreasen Austad.
74 30/12-1823 4/4-1824 Jacob. Niels Isaksen, Berte Jansdatter Fossum Pige Karen Olsd. Fossum, pige Else Marie Nielsd. ib., Christian Andersen Venstøb, Knud Johnsen Fossum, Christopher Olsen ibid.
75 3/3-1824 4/4-1824 Kirsten Maria. Jacob Olsen, Anne Kirstine Rasmusdatter Riis Christen Olsens kone Øvrum, pige Ingeborg Rasmusd. Sølie, Hans Rasmussen ib., Harald Rasmussen Lie, Jacob Myhren under Lie.
76 29/2-1824 11/4-1824 Hans. Engebret Sigurdsen, Marte Hansdatter under Moe Pige Maren Engebretsd. Moe, pige Kari Olsd. Luxefield, Ole Sigurdsen Moe, Lucas Engebretsen ib., Isak Sørensen ib.
77 4/4-1824 11/4-1824 Inger. Jens Nielsen, Maren Gundersdatter Fossum Lars Christensens kone af Mælum, Ole Nielsens kone Landgangen, Ole Nielsen ib., Søren Reiersen Mela, Christen Levorsen Mælum.
78 17/3-1824 11/4-1824 Solve. Niels Rasmussen, Gunhild Solvesdatter Sanden (Sanni GS) Ole Eriksens kone Lie, pige Ingeborg Kirstine Eriksd. Sanden, Anders Gundersen Lie, Gunder Arnesen Augestad, Solve Sanne.
79 31/1-1824 15/4-1824 Inger Hansine. Christen Isaksen, Anne Nielsdatter Borge Jacob Bentsens kone Borge, pige Marie Hansd. ib., Thomas Johnsen Oseb., Søren Olsen ib., Isak Larsen Riis.
80 27/12-1823 15/4-1824 Karen. Isak Andersen, Ingeborg Nielsdatter Sætre (Luxefield) Lars Haagensens kone Fossum, pige Maren Rasmusd. Berreberg, Lars Haagensen Fossum, Lars Larsen ib., Arne Nielsen Berreberg.
81 14/1-1824 15/4-1824 Andreas. Hans Andersen, Live Iversdatter Osebakken Moderen selv, pige Karen Johnsd. Oseb., Niels Johnsen ib., Jens Halvorsen ib., Hans Hem ib.
82 22/1-1824 15/4-1824 Kirstine. Jens Isaksen, Anne Margrete Pedersdatter Foss Halvor Jacobsens kone Foss, pige Pernille Pedersd. ib., Hans Larsen Aas, Søren Christensen Aashammer, Christian Isaksen Foss.
83 21/2-1824 19/4-1824 Jacob. Thor Andersen, Mari Jacobsdatter under Bratsberg Kone Anne Jacobsd. af Solum, pige Anne Elise Larsd. af Porsgrund, Jens Thordsen af Solum, Lars Jacobsen ib., Johannes Nielsen af Porsgrund.
84 1/4-1824 19/4-1824 Anders. Ole Larsen, Ingeborg Evensdatter Løberg Gunder Løbergs kone, pige Ingeborg Larsd. Løberg, Gunder Tommesen Løberg, Anders Thommesen ib., Niels Løberg.
85 9/3-1824 19/4-1824 Peder. Søren Christensen, Ingeborg Pedersdatter Aashammer Niels Grunderøes kone, pige Caroline Christophersd. Aashammer, Jens Isaksen Aas, Waldemar Tolvsen ib., Torger Torgersen ib.
86 3/2-1824 19/4-1824 Gurine. Lorents Larsen, Kirsten Arnesdatter Fossum Anders Venstøbs Enke, pige Ingeborg Larsd. Fossum, Peder Olsen Holm, Ole Larsen Bberg, Østen Andersen Venstøb.
87 20/2-1824 19/4-1824 Ole. Ole Halvorsen, Marte Christiansdatter Eriksrød Morten Orekaases kone, pige Maren Christensd. Hoppestad, Morten Orekaasen, Ole Sigurdsen Erse (Eriksrød), Halvor Halvorsen ibid.
88 28/12-1823 19/4-1824 Anders. Niels Larsen, Maria Torkilsdatter under Foss Ole Halvorsens kone Foss, pige Marte Hansd. Limie, John Andersen Tufte, Ole Halvorsen Foss, Lars Nielsen Osebakken.
89 31/3-1824 19/4-1824 Anders. Gunder Aslaksen, Anne Andersdatter Bratsbergklev. Pige Anne Aslaksd. Berg, pige Asloug Andersd. Foss, Hans Aslaksen Berg, Ole Nielsen Berg, John Johnsen Foss.
90 13/4-1824   Gunhild Kirstine. Gunder Tomasen, Alet Kirstine Jacobsdatter Bratsbergklev. Døde førend Hjemmedaaben ble konfirmeret.
91 15/4-1824 25/4-1824 Ole. Helge Olsen, Asloug Nielsdatter S. Brække Isak Hansens kone Fossum, pige Kari Evensd. Kleven, Niels Evensen ib., Ole Andersen S. Brække, Daniel Olsen ibid.
92 18/3-1824 25/4-1824 Kirstine. Isak Jansen, Maria Larsdatter Mauraasen (Tufte) Ole Jansens kone Mauraasen, pige Karen Larsd. Bratsb.kl., Engebret Jansen ib., Anders Olsen Nøglegaard, Peder Jansen Mauraas.
93 20/3-1824 25/4-1824 Karen Maria. Arne Andreasen, Anne Maria Gundersdatter Augestad Erik Ødesannes kone, pige Anne Dorte Arnesd. Augestad, Erik Madsen Ødesanne, Niels Rasmussen Sanden, Gunder Arnesen Augestad.
94 5/4-1824 25/4-1824 Ingeborg Kirstine. Peder Olsen, Kirsten Maria Sondresdatter Løberg Gunder Løbergs kone, pige Karen Olsd. Holm, Lars Sørensen Osebakken, Lorents Larsen Fossum, Halvor Olsen Holm.
95 25/2-1824 2/5-1824 Thomes. Moder: Pige Ingeborg Jacobsdatter
Barnefader: Ungkarl Thomes Larsen
af Osebakken
af Skien
Jacob Isegrans kone, Oseb., pige Maren Christophersd. ibid., Anders Halvorsen ib., Ole Jacobsen ib., Christen Larsen Falkum.
96 4/3-1824 16/5-1824 Gunder. Johannes Gundersen, Marte Nielsdatter Gulsæt Pige Anne Aslaksd. Berg, pige Ingeborg Nielsd. ib., Anders Gundersen Gulsæt, Ole Gundersen ib., Ole Nielsen Berg.
97 21/4-1824 23/5-1824 Niels. Anders Larsen, Maren Nielsdatter Gulsæt Anders Pedersens kone Gulsæt, pige Gunhild Halvorsd. ibid., Niels Børresen Gulsæt, Ole Olsen Sølie, Anders Larsen Gulsæt.
98 28/4-1824   Abraham. Anders Hansen, Berte Johnsdatter Grinelien (Luxefield) Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
99 15/4-1824 27/5-1824 Anne Gurine. Waldemar Tolvsen, Anne Olsdatter Aashammeren Søren Aarhuuses kone, pige Ingeborg Tolvsd, ibid., Thomes Olsen af Graaten, Aslak Eriksen Aashammer, Halvor Tolvsen Venstøb.
100 13/2-1824 27/5-1824 Inger Maria. Sivert Nielsen, Barbara Jonsdatter Osebakken Svend Petersens kone Oseb., pige Karen Svendsd, ib., Ole Nielsen ib., Engebret Andersen ib., Thron Torkildsen ib.
101 2/5-1824 30/5-1824 Kirsten. Halvor Christensen, Maria Sigurdsdatter Fossum Mads Madsens kone Fossum, pige Marte Maria Amundsd. ib., Ole Christensen ib., Peder Christensen ib., Niels Aasterød.
102 8/3-1824 7/6-1824 Margrete Martine. Simon Andersen, Karen Halvorsdatter Osebakken Henrik Olsens kone Laurvig(!?), pige Hanna Christensd. af Porsgrund, Christen Hansen ib., Mikkel Halvorsen ib., Ole Peter Halvorsen ib.
103 8/4-1824 7/6-1824 Zakarias. Anders Nielsen, Karen Zakariasdatter Limie Christian Limies kone, pige Gunhild Engebretsd. Dyrkold, Christian Limie, Niels Limie, Peder Zakariasen Lund.
104 26/5-1824 7/6-1824 Kirsten Maria. Hans Rasmussen, Sara Johnsdatter Sølie Christen Olsens kone Øvrum, pige Ingeborg Rasmusd. Sølie, Jacob Olsen Riis, Harald Lie, John Rasmussen Sølie.
105 12/2-1824 77/6-1824 Giertrud. Torkil Johnsen, Berthe Hansdatter Foss Ole Halvorsens kone Jønnevald, pige Asloug Andersd. Foss, Torkild Johnsen Foss, Hans Jacobsen Berreberg, Hans Christensen Vasenden.
106 24/5-1824 7/6-1824 Maren. John Johnsen, Kirsten Andersdatter N. Løberg Isak Skyers kone, pige Kirsten Andersd. Løberg, Isak Amundsen Løberg, Isak og Anders Skyer, Fredrik Larsen Sneltved.
107 16/4-1824 7/6-1824 Lars. Isak Pedersen, Gurine Larsdatter Kolkind (Bratsberg) Pige Anne Kirstine Larsd. Holmen, pige Marte Maria Pedersd. Houen, Christen Larsen Holmen, Erik Ballestad, Erik Olsen ibid.
108 4/3-1824 7/6-1824 John. Ole Johnsen, Inger Torsteinsdatter under Bratsberg Kone Torberg Petersd. Falkum, pige Ingeborg Christensd. af Skien, Niels Halvorsen Bratsb.kl., Peder Sivertsen ibid., Halvor Olsen Falkum.
109 13/3-1824 7/6-1824 Carl Mathæus. Thron Olsen, Anne Andersdatter Osebakken Pige Margrete Solvesd. Kiær, kone Berte Maria Hansd. Oseb., Skrædder Sømoe Oseb., Jacob Bommen ib., Jørgen Larsen Bommen ibid.
110 6/2-1824 10/6-1824 Johanne Jacobine. Skipper Niels Aalborg, Kirsten Maria Sølie Osebakken Jens Aalborgs kone Oseb., Jomfru Mikel. Paus, Anders Jacobsen af Porsgrund, Skipper Vauvert, Chr. Aalborg.
111 11/4-1824 13/6-1824 Anne Mathea Sophie. Hans Sørensen Høiseth, Christiane Storm Osebakken Hans Ellefsens kone Oseb., pige Aavet Olsd. Oseb., Thron Aanesen ib., Thor Nielsen ib., Ole Brynjulfsen ibid.
112 23/4-1824 13/6-1824 Kirsten Maria. Truels Nielsen, Inger Thomasdatter Fossum Pige Karen Gudmundsd. Kausanrød, pige Anne Svendsd. Gulsæt, Jacob Jacobsen Fossum, Knud Christensen ibid., Halvor Christiansen ib.
113 27/4-1824 20/6-1824 Peter. Moder: Pige Pernille Olsdatter
Barnefader: N. K. Even Jacobsen
Ballestad
af Lundeherred
Pige Ingeborg Christensd. Bratsb.kl., pige Anne Barbara Olsd. Ballestad, Hans Guttormsen Bratsb.kl., Lars Christensen ibid., Lars Olsen Ballestad.
114 10/4-1824 20/6-1824 Gunhild. Lucas Aslaksen, Hedevig Abrahamsdatter Stulen (Ophoug) Mons Hoppestads kone, pige Maren Rasmusd. Berreberg, Simon Solverød af Slemdal, Jacob Tejen fra Moe, Gregorius Stulen.
115 7/6-1824 20/6-1824 Anne Dorthe. Niels Olsen, Gunhild Svendsdatter Skyer Kone Inger Johnsd. Sørbøe, pige Karen Johnsd. Løberg, Johannes Skyer, Isak Olsen Skyer, Christen Knudsen Sneltved.
116 18/10-1823 21/6-1824 Jacob Silius. Abraham Hansen Funnemark, Giertrud Elisabeth Heide Osebakken Moderen selv, Jomfru Else Funnemark Oseb., Elef Funnemark ib., Herman Trosdal Oseb., Skoleholder J. Nielsen ibid.
117 9/5-1824 25/6-1824 Anne Sophie Amalia. Procurator Abraham Kløcker, Mette M. Olsen Hougen Frue Justisraad Kløcker, Jomfru Sophie Munk af Skien, Fuldmægtig Holst af Porsg., Sorenskriver J. Kløcker af Kragerø, Kontorbetjent Borthig paa Mela.
118 1/6-1824 27/6-1824 Anne Maria. Halvor Tolvsen, Karen Johnsdatter under S. Hynie Anders Johnsens Kone Venstøb, pige Inger Tolfsd. ib., Waldemar Tolvsen Aashammer, Hans Tolvsen ib., Østen Venstøb.
119 4/5-1824 4/7-1824 Hans. Hans Olsen, Signe Hansdatter Sæteret (Rising GS) Jørgen Markers kone, pige Gro Olsd. Sætret, John Tormodsen Kikut, Wetle Puttekaasan, Ole Torbjørnsen Marker.
120 7/6-1824 4/7-1824 Margrete. Christopher Larsen, Maria Davidsdatter Hoppestad Ole Johannesen Bøes kone, pige Inger Hansd. Aas, Christian Holm, Hans Aas, Jacob Davidsen Holm.
121 27/5-1824 4/7-1824 Ole. Moder: Enke Henrikka Hald??
Fader: Ole Olsen Brænsæter
Bratsbergklev.
ditto
Abraham Bergs kone af Skien, pige Maren Olsd. af Skien, Halvor Christensen Bratsb.kl., Anders Christensen ib., Hans Andreas Eriksen Gulsæt.
122 16/5-1824 5/7-1824 Sophie Hedevig. Kjøbmand Didrik Cappelen junior, Henriette Løvenskiold Nordre Melum (Mæla) Frue Løvenskiold fra Ravnæs, Jomfru Benedicte Cappelen, Grosserer Carl Møller, Statsraad N. Aall, Hans Cappelen S. Mela.
123 12/6-1824 11/7-1824 Kirstine. Hans Isaksen, Asoug Olsdatter Bøe Anders Venstøbs kone, pige Anne Dorte Isaksd. Fossum, Niels Isaksen Bøe, Halvor Olsen under Foss, Anders Johansen Venstøb.
124 25/6-1824   Anne Turine. Isak Christensen, Berte Nielsdatter Fossum Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
125 10/5-1824 13/7-1824 Lauritz Winfeldt. Ebbe Nielsen, Charlotte Borse Ballestad Madme Pharo af Brevig, Jomfrue Raaberg af Skien, Kbmd Isak Gundersen af Brevig, Fuldmægtig Holst af Porsgrund, Jens Blom i Falkum.
126 14/6-1824 18/7-1824 Anders. Ole Andersen, Anne Karine Abrahamsdatter Osebakken Kone Gunhild Danielsd. Oseb., pige Hedevig Arnesd. Oseb., Søren Rollefsen ib., Christen Abrahamsen af Porsgrund, Christen Olsen Sølie.
127 8/6-1824 18/7-1824 Maren. Jens Aslaksen, Live Olsdatter under Bøe Anders Grønsteens kone, pige Karen Knudsd. Bøe, Poul Aslaksen Bøe, Christopher Aslaksen Bøe, Anders Johannesen under Bøe.
128 10/7-1824 1/8-1824 Halvor. Rasmus Christensen, Ingeborg Sophie Larsdatter under Strømdal Erik Skomagers kone Falkum, pige Torberg Gundersd. Furuvald, Solve Kiær N., Erik Madsen Falkum, Halvor Olsen ibid.
129 15/5-1824 1/8-1824 Wilhelm. Hans Pettersen, Sara Hansdatter Osebakken Kone Anne Kirstine Mølbak Oseb., pige Laurense Sanne ib., Peder Holm ib., Skipper Kirkegaard ib., Jens Jensen ibid.
130 8/6-1824 8/8-1824 Thomas. Niels Torbjørnsen, Berthe Torbjørnsdatter Bratsbergklev. Anders Jacobsens kone Bratsb.kl., pige Gurine Torbjørnsd. Løberg, Isak Jacobsen af Skien, Anund Isaksen Løberg, Johan Torbjørnsen Løberg.
131 6/7-1824 8/8-1824 Jens. Lars Jessesen, Karen Zakariasdatter under Aas Zakarias Slettenes kone, pige Hedevig Zakariasd. ib., Mons Hoppestad, Niels Rasmussen ib., Halvor Jessesen Meen.
132 22/7-1824 8/8-1824 Ole. Niels Larsen, Gunhild Jensdatter Jarsengen (Langerød-Udhougen) Hans Jarsengens kone, pige Maren Larsd. af Eidanger, Jens Olsen Jarsengen, Tolv Jensen ib., Erik Bakkeskoven.
133 28/7-1824 8/8-1824 Maria. Rasmus Halvorsen, Marte Knudsdatter Leekaas (Moe) Pige Marie Halvorsd. Leekaas, pige Maren Halvorsd. ib., Halvor Holt - Øde, Gunder Isaksen Otterholt, Hans Knudsen Bøe.
134 7/8-1824 15/8-1824 Anne. Paul Aslaksen, Gunhild Rasmusdatter under Bøe Christopher Aslaksens kone Aas, pige Mari Rasmusd. Moe, Christopher Aslaksen Mela, Jens Aslaksen Bøe, Mads Pedersen Bøe.
135 15/6-1824 15/8-1824 Jacob. Ole Jonassen, Ingeborg Olsdatter Hougen (Berreberg) Niels Aashammers kone, pige Gunhild Zakariasd. Berreberg, Zakarias Berreberg, Ole Larsen Otterholt, Jørgen Semb.
136 3/8-1824 15/8-1824 Jacob. Anders Jensen, Maria Jacobsdatter Kleven Giert Høimyrs kone, pige Kari Jacobsd. af Slemdal, Zakarias Kleven, Niels Hougerød, Erik Mikkelsen ibid.
137 7/7-1824 15/8-1824 Anders. Reier Andersen, Anne Isaksdatter under N. Brække Pige Marte Isaksd. af Skien, pige Berte Maria Olsd. Sneltved, Christen Mikkelsen Berreberg, Peder Øde-Sneltved, Halvor Doxrød.
138 29/5-1824 30/8-1824 Johan Frederic Nicolai. Farvermester Carl Martin Bautler, Inger Maria Berggrav Osebakken Madame Bautler Oseb., Jomfrue Dorthe Hyll af Skien, Kjøbmand F. Bendixen Oseb., Garver Holm af Skien, Kontorbetjent Halvorsen af Porsgrund.
139 10/7-1824 22/8-1824 Isak. Ole Christiansen, Anne Isaksdatter Fossum Jørgen Christensens kone af Graaten, pige Anne Marie Svendsd. Fossum, Halvor Fossum, Torstein Torsteinsen ib., Jacob Olsen ib.
140 7/8-1824 22/8-1824 Peder. Hans Pedersen, Asgierd Aslaksdatter M. Bøe Pige Kari Aslaksd. Semb, pige Karen Johannesd. Bøe, Ole Eriksen Kiise, Jens Pedersen Bøe, Christopher Aslaksen Mela.
141 22/7-1824 22/8-1824 Halvor. Anders Amundsen, Mari Halvorsdatter Aakre Ole Amundsens kone af Porsgrund, pige Helvig Andersd. ib., Anders Andersen Myhren, Niels Knudsen Borge, Hans Halvorsen Aakre.
142 10/7-1824 23/8-1824 Dorte. Niels Eriksen, Kirsti Jansdatter Orekaasen (Otterholt) Aslak Eriksens kone Aashammer, pige Anne Maria Jansd. Orekaas, Christen Jansen Fossum, Christen Eriksen Orekaas, Haagen Bærulfsen Slettene.
143 2/5-1824 23/8-1824 Johan Frederik. Iver Førre, Christence Sophie Monrad Bradsberg Madame Hedevig Monrad af Porsgrund, Jomfru Marie Monrad Bratsbergkl., Jens Schweder Brække, Peder Henriksen af Skien, Klokker Christen Lund.
144 4/7-1824 28/8-1824 Hans Andreas. Lars Larsen Aabye, Kirsten Larsdatter Meen Peder Meltvedts kone af Solum, pige Ragnhild Eriksd. Bøle, Arne Sobøe af Skien, Christen Holmen, Thomas Andersen af Skien.
145 14/4-1824 5/9-1824 Ole. Hans Peter Olsen, Marte Christensdatter Osebakken Moderen selv, pige Ellen Dorthea Christensd. Oseb., Anders Hansen ib., Hans Peter Petersen ib., Torger Andersen ib.
146 12/8-1824 5/9-1824 Jørgen. Ole Torbjørnsen, Anne Hansdatter Marker (Grinie) Hans Sætrets kone, pige Mari Torbjørnsd. Marker, Thormod Hansen Kikut, Jørgen Grinie, Peder Olsen af Skien.
147 27/8-1824 5/9-1824 Jens. Ole Eriksen, Dorte Engebretsdatter Kiise Solve Rosvalds kone, pige Margrete Jensd. Furuvald, Halvor Kiise, Hans Pedersen Bøe, Rasmus Fossum.
148 23/7-1824 5/9-1824 Mariane. Hans Larsen, Kirsten Gulliksdatter Bratsbergklev Pige Anne Kirstine Larsd. Løberg, pige Ingeborg Larsd. ib., Niels Torbjørnsen Bratsb.kl., Anders Tomesen ib., Thor Løberg.
149 25/8-1824 12/9-1824 Ingeborg Maria. Huusmand Jørgen Torbjørnsen, Karen Maria Nielsdatter Grinie Kone Hæge Torbjørnsd. af Skien, pige Sara Nielsd. Grinie, Hans Isaksen ib., Solve Engebretsen ib., Ole Torbjørnsen Marker.
150 27/8-1824 12/9-1824 Jørgen. Gaardm. Peder Tygesen, Lisbeth Johannesdatter Kiær Ole Sørbøes kone, Inger Johnsd., pige Maren Nielsd. Løberg, Solve Larsen Kiær, Lars Tygesen ib., Hans Larsen Aas.
151 23/6-1824 12/9-1824 Niels. Gaardm. Niels Nielsen, Ingeborg Maria Zakariasdatter Røsager Giert Høimyrs kone, Pige Karen Engebretsd. Dyrkold, John Kikut, Isak Røsager, Lars Gravelie.
152 20/8-1824 12/9-1824 Karen Jessine. Arbeidsmand Henrik Jensen, Karen Kirstine Hansdatter Fossum Gunder Larsens kone Fossum, pige Maria Jensd. ib., Ole Olsen af Solum, Østen Andersen Venstøb, Isak Hansen Fossum.
153 10/9-1824 19/9-1824 Anders. Erik Viarsen, Kari Olsdatter Luxefield Ole Hougedals kone, pige Berte Olsd. Luxefield, Thomes Jørgensen ib., Rønnik Olsen ib., Halvor Viarsen ibid.
154 4/9-1824 19/9-1824 Halvor. Anders Viarsen, Ellen Halvorsdatter Engrav Ole Aaltvedts kone, pige Inger Marie Larsd. Meen, Ole Viarsen Oseb., Thor Johnsen Bratsb.klev., Halvor Torsteinsen af Eidanger.
155 13/8-1824 19/9-1824 Ole. Thomes Jørgensen, Berte Olsdatter Luxefield Pige Kari Rasmusd. Moe, pige Maria Rasmusd. ib., Jacob Brændsæter Moe, Ole Rasmussen Moe, Simen Ellefsen Luxefield.
156 8/9-1824 19/9-1824 Jacob. Anders Hansen, Maren Marie Jacobsdatter Kragetoe Anders Knudsens kone Fløtterød, pige Kirsten Jacobsd. Sølie, Lars Jacobsen Langerød, Lars Jacobsen Sølie, Amund Nielsen af Eidanger.
157 26/6-1824 19/9-1824 Hans Albanus. Blokmager Hans Nielsen, Anne Turine Tomesdatter Osebakken Andreas Meiers kone, Oseb., pige Grete Nielsd. ib., Herman Meier ib., Isak Nielsen ib., Hans Vetlesen ib.
158 25/8-1824 25/9-1824 Ingeborg Maria. Erik Engebretsen, Ingeborg Maria Andersdatter Nordre Venstøb Christopher Nielsen Holms kone, pige Kirstine Knudsd. Fossum, Christopher Holm, Anders Johnsen Venstøb, Østen Andersen ibid.
159 16/8-1824 25/9-1824 Hans. Johannes Jensen, Margit Hansdatter Engrav Christopher Evensens kone Folloug, pige Gunhild Kirstine Hansd. Meen, Mikkel Evensen Eegaasen, Even Christophersen Folloug, Christopher Evensen Folloug.
160 26/7-1824 3/10-1824 Andrea. Skrædder Anders Lindberg, Else Reiersdatter Tveten (Rising) Kittil Stulens kone Guri Olsd., pige Gunhild Olsd. Sæteret, Ole Jansen Kaasa, Jørgen Hobek, Halvor Torbjørnsen Puttekaasen.
161 2/6-1824 3/10-1824 Karen Andrea. Gaardmand Simon Danielsen, Dorthea Pedersdatter Jønnevald Hans Grinies kone, pige Ingeborg Danielsd. Jønnevald, H. J. Gasmann, Peder Pedersen Limie, Svenke Johnsen, Skolelærer paa Bratsbergklev.
162 20/9-1824 3/10-1824 Anne Kirstine. Christopher Olsen, Kirsti Jensdatter Øvrum Christen Olsens kone Øvrum, pige Marte Eriksd. ib., Rasmus Madsen ib., Engebret Mathiassen ib., Knud Christophersen Fløtterød.
163 23/8-1824 8/10-1824 Ida Lovise. Snedker Jens Jensen, Live Olsdatter Osebakken Erik Tronsens kone Oseb., pige Kirsten Jensd. ib., snedker Arne Berg af Porsgrund, Hans Wetlesen af Osebakken, Snedker Niels Aanesen.
164 21/9-1824 10/10-1824 Maren. Daniel Olsen, Kirsti Nielsdatter Kræppen (Kreppa GS) Lars Thorsholts kone fra Meen, pige Helvig Olsd. Thorsholt i Slemdal, Solve Kiær, Lars Thorsholt, Lars Hansen Saga af Slemdal.
165 17/9-1824 17/10-1824 Karen. Johannes Kittilsen, Kirsten Andersdatter Gulsæt Pige Maren Mikkelsd. Bratsberg, pige Anne Jørgensd. Marker, Jacob Jensen Gulsæt, Thomas Henriksen af Solum, Ole Eriksen Gulsæt.
166 9/8-1824 17/10-1824 Andrea. Gregorius Nielsen Tufte, Maren Gurine Jansdatter Tufte Moderen selv, Faderen selv, pige Gunhild Aslaksd. Tufte, Gregorius Lund, Christian Neetz under Tufte.
167 25/8-1824 17/10-1824 Karen. Jens Mortensen, Ragnhild Pedersdatter Ballestad Pige Live Halvorsd. Bøhle, pige Dorthe Pedersd. Meen, Peder Ballestad, Jens Jensen ib., Lars Olsen ib.
168 31/8-1824 17/10-1824 Karen Kirstine. Torstein Henriksen, Rangdi Jensdatter Doxrød Jens Doxrøds kone, Barbara Jansd., Jan Doxrøds kone, Jan og Jens Doxrød, Christen Mikkelsen Doxrød.
169 25/9-1824 17/10-1824 Joakim Bartholomæus. Afgangen (avdød) matros Joakim Bartholomæus Ravn og
Anne Cathrine Olsdatter
Osebakken Madame Anne Johanne Monrad af W. Porsgrund, Jomfru Christense Monrad ib., Kjøbmand Job Kiil, Oseb., Kjøbmand Fr. Bendixen ib., Skipper Jacob Muller i Porsgrund
170 25/9-1824 24/10-1824 Sara Andrea. Halvor Poulsen, Inger Maria Andersdatter Doxrød Jan Doxrøds kone, pige Karen Olsd. Holm, Halvor Ols. Holm, Halvor Engebretsen Doxrød, Jan Henriksen Doxrød.
171 21/9-1824 7/11-1824 Anne. Moder: Pige Inger Johnsdatter
Udlagt til Barnefader: Enkemand Christian Andersen Venstøb
Venstøb
Venstøb
Anders Johnsens kone Venstøb, pige Ingeborg Andersd. ib., Anders Johnsen Venstøb, Johannes Johnsen ib., Halvor Tolvsen Hynie.
172 24/10-1824 13/11-1824 Mariane. Niels Knudsen, Gurine Saamundsdatter Borge Christen Holmboes kone, pige Berthe Maria knudsd. under Borrestad, Ole Knudsen ib., Anders Amundsen Borge, Christen Aslaksen Brækkejordet.
173 27/9-1824 14/11-1824 Christopher. Peder Engebretsen, Berthe Olsdatter under Aarhuus Hans Hougerøds kone, pige Karen Christensd. Aarhuus, Hans Hougerød, Poul Olsen Bøe, Gunder Engebretsen Fossum.
174 15/9-1824 14/11-1824 Maria. (tvilling) Snedker Lars Arnesen, Ingeborg Kittilsdatter Osebakken Kone Anne Kirstine Olsd. Oseb., pige Hedevig Cathrine Arnesd. ib., Johannes Nielsen ib.
175 ditto ditto Edel Sophie. (tvilling) ditto ditto Kone Else Johnsdatter Hougen, pige Mathea Nielsd. Oseb., Lars Houen Oseb., Jens Houen, Ole Knudsen Osebakken.
176 8/11-1824 21/11-1824 Mariane. Anders Mathiasen, Ragnhild Maria Johnsdatter Langerød (Ophougen) Ole Mathiasens kone af Eidanger, pige Maren Margrete Langerød, Lars Jacobsen Langerød, Jacob Jacobsen ib., Anders Knudsen Fløtterød.
177 24/10-1824 21/11-1824 Anders. Niels Olsen, Anne Andersdatter Stulen (Udhougen) Christen Olsens kone under Sølie, pige Berte Evensd. Høisæt, Jacob Sølie, Erik Svendsen Bakken, Hans Ødegaarden.
178 30/10-1824 21/11-1824 Engebret. Moder: Pige Anne Maria Torgersdatter
Udlagt til Barnefader: Ungkarl Ole Thue Engebretsen
under Klep
af Porsgrund
Jacob Ødegaardens kone under Sølie, pige Kari Jacosd. Klep, Jacob Olsen Saubrekke, Ole Mathiassen Saubrekke, Hans Hansen Jarsengen.
179 9/11-1824 26/11-1824 Engebret. Niels Eriksen, afgangne (avdøde) Ingeborg Olsdatter Bækkevold Kone Anne Kirstine Riis, pige Anne Isaksd.Riisrønningen, Lars Halvorsen Fossum, Ole Tronsen Bratsb.kl., Ole Andersen Osebakken.
1 11/10-1824 28/11-1824 Erik. Henrik Evensen, Maria Jensdatter Fossum Ole Gundersens kone und. Fossum, pige Adamine Hansd. ib., Hans Jensen ib., Gunder Engebretsen ib., Anders Evensen Aarhuus.
2 6/10-1824   Anne Gurine. Arbeidsmand John Nielsen, Karen Andersdatter Bratsbergkleven Oplevde ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
3 30/10-1824 5/12-1824 Maren Maria. Tollef Jensen, Giertrud Hansdatter Sørbøe Ole Sørbøes kone, pige Pernille Larsd. Sneltved, Ole Halvorsen Sneltved, Ole Evensen Sørbøe, Frederik Larsen Sneltved.
4 10/11-1824 5/12-1824 John. Moder: Ragnhild Olsdatter
Barnefader: Ungkarl Anders Johnsen
Stubberød under Ballestad
af Osebakken
Hans Nærums kone, pige Mari Christensd. Houen, Simon Hansen Nærum, Hans Stubberød, Lars Andersen Stubberød.
5 7/11-1824 12/12-1824 Anne Maria. Niels Abrahamsen, Kari Olsdatter Vattenberg under Gierpen Præsteg. Aslak Høglies kone, pige Maria Olsd. Hobek, Jens Abrahamsen Sneltved, Aslak Høglie, Halvor Olsen Hobek.
6 3/10-1824 12/12-1824 Ellef. Even Nielsen, Inger Olsdatter Kleven Pige Karen Evensd. Kleven, pige Dorthea Abrahamsd. Kleven, Jørgen Børresen Semb, Gunder Nielsen Holm, Christen Mikkelsen Doxrød.
7 22/11-1824 12/12-1824 Christen. Gunder Engebretsen, Gunhild Rollefsdatter Fossum Lars Svendsens kone Fossum, pige Ingeborg Andersd. Venstøb, Lars Halvorsen Fossum, Peder Engebretsen Aarhuus, Jens Moe.
8 5/10-1824 19/12-1824 Ole. Niels Sigurdsen, Margrete Zakariasdatter Skilbred Ole Sigurdsens kone Skilbred, pige Gunhild Olsd. Sæteret, Halvor Doxrød, Ole Ellingsen Skilbred, Lars Gravelie (Gravli).
9 14/10-1824 19/12-1824 Anne Gurine. Ole Sigurdsen, Maren Torsteinsdatter Skilbred Kone Margrete Zakariasd. Skilbred, pige Johanne Torbjørnsd. Puttekaasen, Halvor Skilbred, Anders Skilbred, Halvor Puttekaasen.
10 30/10-1824 19/12-1824 Anne Kirstine. Knud Christensen, Maren Zakariasdatter Fossum Pige Kirsten Olsd. Fossum, pige Anne Olsd. ib., Jacob Jacobsen ib., Jacob Olsen ib., Isak Hansen ib.
11 4/11-1824 21/12-1824 Elisabet Pauline. Borger Engebretsen, Marte Larsdatter Fossum Hans Larsens kone Fossum, kone Marte Claurine Frederiksd. Skavan, Lars Fredriksen Storm, Ole Larsen (?) ved Fossum, Oldermand Jacob Petersen Fossum.
12 3/12-1824 26/12-1824 Kittil. Peder Olsen, Maren Kittilsdatter Aarhuus Ole Hynies kone, pige Helvig Helgesd. af Skien, Christen Gundersen af Skien, Ole Alfsen Aarhuus, Niels Aarhuus, Harald Rasmussens kone Brækkejord.
13 28/10-1824 26/12-1824 Ingeborg. Ole Larsen, Ingeborg Olsdatter Brækkejordet Pige Mette Kirstine Jensd. af Porsgrund, Abraham Christensen Bratsb.kl., Isak Andersen Brækkejord, Tollef Rasmussen Bratsbergkleven.
14 22/10-1824 26/12-1824 Johanne. Anders Amundsen, Barbara Gurine Nielsdatter Ulfsvandet under Fossum Engebret Pedersens kone Fossum, pige Kari Gudmundsd. ib., Niels Nielsen Venstøb, Østen Andersen ib., Jan Hansen Fossum.
15 13/11-1824 26/12-1824 Mariane. Hans Jørgen Jørgensen, Anne Elisabet Pedersdatter Fossum Pige Inger Haavardsd. af Porsgrund, pige Gunhild Maria Olsd. ib., Engebret Pedersen ib., Rasmus Pedersen ib., Peder Jensen Fossum.
16 28/10-1824 26/12-1824 Christen. Jacob Andersen, Pauline Christensdatter Osebakken Engebret Andersens kone Borgeskov, pige Anne Lisbet Evensd. ib., Thron Aanesen Oseb., Christen Jørgensen ib., Torger Andersen ib.
17 10/12-1824 26/12-1824 Gunhild. Lars Pedersen, Kari Nielsdatter Moe Ole Solverøds kone af Slemdal, pige Karen Jensd. Moe, Ole Flittig, Aslak Moe, Gundbjørn Gromstul.
18 3/12-1824 26/12-1824 Anne Christine. Børre Halvorsen, Ingeborg Eriksdatter Fielddalen Gregorius Gravelies kone, Lars Gravelies kone, Gregorius Fielddal, Erik Houerød, Halvor Eriksen Gravelie.
19 28/11-1824 26/12-1824 Margrete. Hans Larsen, Maria Evensdatter Aas Kone Ingeborg Larsd. Bøe, pige Maren Larsd. Aas, Christopher Larsen Hoppestad, Niels Olsen Aas, Ole Evensen Sørbøe.
20 1/11-1824 28/12-1824 Karen. Skomager Anders Larsen Aulie, Magnild Maria Aslaksdatter under N. Brække Thord Løbergs kone Brækkejordet, pige Marte Monsd. af Skien, Rasmus Truelsen Bratsb.kl., Christen Aslaksen ib., Niels Axelsen Brækkejord.
21 7/11-1824 2/1-1825 Johannes Nicolai. Husmand Lars Nielsen, Anne Marie Johannesdatter Tydskland (Strømdal) Kone Karen Marie Nielsd. af Skien, pige Anne Karine Nielsd. af Brunlaugnæs, Christen Johansen af Staværn, Christian Johannesen af Solum, Niels Nielsen Tydskland.
22 6/12-1824 2/1-1825 Maren Kirstine. Arve Nielsen, Kari Aslaksdatter Berreberg Niels Hoppestads kone, pige Maren Rasmusd. Berreberg, Christen Isaksen Holm, Gregorius Stulen, Lars Aslaksen ib.
23 29/11-1824 2/1-1825 Hans. Ole Eriksen, Karen Olsdatter Lie Isak Espedals kone, pige Maria Hansd. Lie, Christen Lie, John Olsen Buer, Lars Jacobsen Sølie.
24 2/11-1824 2/1-1825 Hedevig. Christen Andersen, Anne Thronsdatter Steensaasen (Lille Gierpen) Isak Røsagers kone, pige Gunhild Olsd. Brække, Tollef Christensen Uhlefos, Christen Aslaksen Brække, Christen Olsen af Skien.
25 21/12-1824 2/1-1825 Marie. Jacob Torsteinsen, Maren Margrete Larsdatter under Moe Engebret Sigurdsens kone Moe, pige Gunhild Larsd. ib., Halvor Hansen ib., Ole Torsteinsen ib., Ole Rasmussen ib.
26 28/11-1824 2/1-1825 Anders. Gulbrand Larsen, Berte Andersdatter Bøe W., Luxefield Ole Otterholts kone, pige Maria Olsd. Luxefield, Ole Otterholt, Guttorm Larsen Luxefield, Anders Larsen ib., Ole Olsen ib.
27 20/12-1824 9/1-1825 Gurine. Ole Olsen, Asloug Isaksdatter under Bratsberg Pige Anne Olsd. Hoppestad, pige Dorthea Abrahamsd. Bratsb.kl., Peder Isaksen under Semb, Ole Isaksen Hoppestad, Johannes Eriksen Brækkejordet.
28 29/12-1824 9/1-1825 Lars. Jacob Jacobsen, Berthe Larsdatter Langerød (Udhougen) Anders Langerøds kone, pige Maren Hansd. Meen, Lars Jacobsen Langerød, Anders Mathiassen ib., Knud Larsen Buer.
29 26/12-1824 9/1-1825 Hans. Peter Hansen, Giertrud Olsdatter under Meen Kittil Walleraases kone, pige Kari Isaksd. Oseb., Gunder Pladsen, Halvor Larsen Svarttangen, Hans Nygaard.
30 24/12-1824   Anne Aasilia. Kittil Kittilsen, Berte Jacobsdatter Riis Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
31 24/11-1824 16/1-1825 Hans. Husmand Elias Pedersen, Lisbet Hansdatter under Gierpen Præstegaard Hans Olsens Enke Aarhuus, pige Elisabet Hansd. af Skien, John Olsen Grinie, Claus Olsen Mela, Peder Pedersen Wattenberg.
32 2/1-1825 16/1-1825 Christen. Niels Tollefsen, Karen Gundersdatter Bækkevald Anders Fossejords kone, pige Karen Knudsd. af Eidanger, Tollef Aakre, Ole Hansen Meen, Anders Bakken.
33 26/10-1824 19/1-1825 August Martin. Ole Viarsen, Anne Marie Henriksdatter Osebakken Mads Eriksens kone Oseb., pige Sarka Nielsd. ib., Snedker Jens Jensen ib., Simon Bommen ib., Snedker Tron Aanesen ibid.
34 31/12-1824 23/1-1825 Isak. Jacob Isaksen, Live Hansdatter under Sanden (Sanni) Pige Karen Kirstine Andersd. Bakken, pige Maren Andersd. Lie, Even Andersen under Lie, Tollef Larsen ib., Lars Hansen ib.
35 18/12-1824 23/1-1825 Andreas. (tvilling) Ole Halvorsen, Ingeborg Kittilsdatter Sørbøe Ole Evensens kone Løberg, pige Ragnhild Andersd. Sneltved, Ole Sørbøe, Christen Sneltved, Frederik Larsen ib.
36 19/12-1824 23/1-1825 Laurits. Isak Nielsen, Anne Kirstine Molbak Osebakken Kone Sara Hansd. Oseb., pige Anne Pernille Sanden, Hans Nielsen Oseb., Svend Thronsen ib., Skræddermester Kirkegaard Osebakken.
37 6/1-1825 23/1-1825 Isak. Ole Jensen, Margith Eriksdatter Berreberg Kone Anne Madsd. Fossum, pige Ingeborg Eriksd. Berreberg, Jens Hansen Moe, Zakarias Berreberg, Halvor Jacobsen Foss.
38 28/12-1824   John. Ole Halvorsen, Ingeborg Kittilsdatter Sørbøe Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
39 14/10-1824 25/1-1825 Marie. Kjøbmand Chr. Bruun, Karen Linaae Osebakken Frue Birgitte Møller af Porsgrund, Jomfrue Sophie Visløf af Langesund, Kasserer Rasch af Porsgrund, Student Bruun Fossum, Jørgen Aall af Porsgrund.
40 16/1-1825 30/1-1825 Lars. Isak Larsen, Karen Hansdatter Riis Christen Holmens kone, pige Karen Larsd. Riis, Anders Jacobsen Sølie, Christen Isaksen Borge, Ole Kittilsen Riis.
41 16/1-1825 30/1-1825 Jens. Peder Bærulfsen, Berthe Larsdatter under Moe Ole Gaasehølens kone, pige Karen Bærulfsd. Moe, Haagen, Halvor og Rasmus Bærulfsønner ibid.
42 20/1-1825 30/1-1825 Marte. Peder Pedersen, Ingeborg Kirstine Nielsdatter Baugerød Anders Baurøs kone, pige Gro Kittilsd. Stulen, Anders Johansen og Christen Baugerød
43 25/12-1824 30/1-1825 Maren Kirstine. Anders Arvesen, Karen Madsdatter Osebakken Niels Johnsens kone, Oseb., pige Helvig Arnesd. ib., Christopher Sivertsen ib., Gunder Hansen ib., Ole Arvesen ibid.
44 25/11-1824 6/2-1825 Marie. Isak Larsen, Karen Olsdatter Luxefield Ole Otterholts kone, pige Kari Olsd. Sæteret, Anders Larsen Luxefield, Ole Olsen ibid., Ole Gundersen Gulsæt.
45 9/1-1825 6/2-1825 Marte. Ole Nielsen, Anne Aslaksdatter Berg (Lille Gierpen) Gunder Bergs kone, pige Ingeborg Nielsd. ib., Niels Olsen Berg, Ole Aslaksen Berg, Halvor Aslaksen Berg.
46 14/1-1825 6/2-1825 Aase Maria. Jens Torsteinsen Berg, Kirsten Tollefsdatter Bratsbergklev. Kone Anne Kirstine Halvorsd. af Skien, pige Aaste Tollefsd. ibid., Jacob Engebretsen Bratsb.kl., Rasmus Riis ibid., Peder Holst(?) af Skien.
47 11/1-1825 6/2-1825 Halvor. Halvor Halvorsen, Anne Petersdatter Eriksrød Morten Orekaasens kone, Tov Flatens kone, Erik Olsen Falkum, Ole Sigurdsen Erse, Jacob Petersen Tejen (Teigen).
48 7/12-1824 6/2-1825 Carl Oluf. Guldsmed Peter Olsen Øien, Rangdi Sophie Nees(?) Osebakken Skoleholder Johannes Nielsens kone Oseb., Jomfru Marie Qvist af Porsgrund, Farver Bautler Oseb., Skrædder Kirkegaard ib., Svend Thronsen ibid.
49 26/1-1825 6/2-1825 Maren. (tvilling) Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsdatter Aasterød Kone Ingeborg Halvorsd. af Skien, kone Berthe Isaksd. Baaserød, Gunder Foss, Ole Christiansen Fossum, Gunder Vosserødkleven.
50 20/1-1825 13/2-1825 Anders. Erik Mikkelsen, Marte Halvorsdatter Hougerød (Haugerød) Børre Fielddalens kone, pige Anne Mikkelsd. Hougerød, Halvor Putten, Lars Gravelie, Gregorius Fielddalen.
51 24/12-1824 13/2-1825 Kirstine. Hans Andersen, Hedevig Olsdatter Fossum Christen Møllers enke Fossum, Lars Olsens Enke af Skien, John Olsen ibid., Torstein Torsteinsen ibid.
52 27/1-1825 20/2-1825 Maria. Erik Olsen, Torberg Petersdatter Falkum Jacob Teigens kone under Moe, pige Ingeborg Olsd. Nyegaard, Erik Madsen Falkum, Halvor Eriksrød, Halvor Olsen Falkum.
53 3/1-1825 20/2-1825 Ingeborg. Solve Sørensen, Ingeborg Tollefsdatter under N. Hynie Moderen selv, pige Ingeborg Larsd. Fossum, Christen Jensen ib., Engebret Solvesen Grinie, Halvor Tollefsen af Porsgrund.
54 10/2-1825 27/2-1825 Hans. Peder Isaksen, Marte Pedersdatter Øde-Sneltved (Præstegaarden) Pige Marthe Isaksd. Øde-Sneltved, pige Anne Marie Pedersd. Bratsb.kl., Lars Gregersen Øde-Sneltved, Claus Olsen Grinie, Claus Abrahamsen Brække.
55 6/2-1825 27/2-1825 Lars. Halvor Thordsen, Kirsti Larsdatter under Frogner Erik Isaksens kone Løberg, pige Berte Larsd. Skougen, Daniel Madsen af Skien, Lars Larsen Skougen, Peder Christensen N. Frogner.
56 6/2-1825 27/2-1825 Live. Rasmus Pedersen, Ingeborg Jansdatter Hynie Jens Sigurdsens kone af Skien, pige Karen Halvorsd. Solie, Ole Nielsen Hynie, Tollef Jansen Solie, Sigurd Sigurdsen Aarhuus.
57 18/1-1825 27/2-1825 Berntine. Kittil Knudsen, Anne Børresdatter Gulsæt Lars Christiansens kone Gulsæt, pige Marte Larsd. Langerud, Jacob Jensen Gulsæt, Lars Gundersen ib., Jacob Strømdal.
58 20/12-1824 2/3-1825 Josephine. Sognepræst Edvard Munck, Johanne Sophie Hofgaard Præstegaarden Frue A. Løvenskiold fra Wold, Madame Blom fra Lille Gierpen, Jomfrue Sophie Blom, Kjøbmand Job Kiil, Osebakken, Forvalter Isak Jynge.
59 5/12-1824 6/3-1825 Halvor. Povel Olsen, Anne Marie Sørensdatter under Bøe Peder Engebretsens kone Aarhuus, pige Mari Knudsd. Bøe, Hans Hougerød, Engebret Amundsen Bøe, Hans Nielsen Bøe.
60 13/2-1825 6/3-1825 Isak. Tron Torkilsen, Ellen Haavardsdatter under Borge Pige Gunhild Haavardsd. under Borrestad, pige Anne Haavardsd. Oseb., Jacob Østensen under Borge, Jørgen Halvorsen ib., Hans Olsen ib.
61 12/2-1825 13/3-1825 Niels. Thord Nielsen, Inger Sørensdatter Høisæt Anders Sørensens kone, pige Anne Sørensd. Høisæt, Niels Thordsen Høisæt, Anders Svinholt, Ole Olsen Bakken.
62 5/2-1825 13/3-1825 Ole. Christen Olsen, Ingeborg Andersdatter under Øvre Sølie Ole Andersens kone Oseb., pige Kirsti Olsd. Øvre Sølie, Ole Olsen Falkum, Jacob Sølie, Rasmus Andersen Osebakken.
63 4/3-1825 20/3-1825 Karen Maria. Ole Larsen, Kari Andersdatter under Bøe Helje Larsens kone Bøe, pige Inger Andersd. Mela, Jacob Larsen Grinie, Knud Østensen Bøe, Lars Andersen Otterholt.
64 10/2-1825 20/3-1825 Ingeborg. Peder Danielsen, Maren Aslaksdatter Venstøb Ole Moes kone, pige Karen Olsd. Holm, Ole Nielsen Hynie, Abraham Danielsen af Graaten, Johannes Johnsen Venstøb.
65 14/2-1825 20/3-1825 Ole. Hammersvend Hans Hansen, Kirsten Olsdatter Fossum Enke Giertrud Olsd. af Skien, pige Maren Petersd. Fossum, Arne Lorentsen ibid., Rasmus Kittilsen Bratsb.kl., Ole Nielsen Hynie.
66 18/1-1825 20/3-1825 Jens. Skrædder Søren Jensen, Ingeborg Nielsdatter Bratsbergklev. Kone Katrine Kittilsd. Kleven, pige Dorte Halvorsd. Bratsb.kl., Skrædder Niels Holt, ib., Christen Halvorsen ib., Even Christophersen Folloug.
67 9/3-1825 20/3-1825 Ole. Ole Olsen, Maria Eriksdatter under Bakken Kone Mari Hansd. Bakkeskov, pige Ingeborg Olsd. Valen, Thord Nielsen Høisæt, Halvor Olsen Valen, Isak Olsen Valen. (Hvilken Valen? G.S.)
68 26/12-1824 20/3-1825 Maria. Ole Jansen, Guro Olsdatter Kaasa (Limie) Niels Wattenbergs kone Kari Olsd, pige Gunhild Olsd. Hobek, Jørgen Olsen Hobek, Hans Olsen Sæteret, Halvor Olsen Hobek.
69 1/2-1825 26/3-1825 Ingeborg Kirstine. Stiger Anders Poulsen, Ragnhild Tofte Gulsæt Madame Warme Fossum, Jomfrue Falkenberg ib., Amund Larsen ib., Garver Holm af Skien, Arne Sørbøe fra Skien.
70 14/2-1825 27/3-1825 Gunhild. (Kaldes Gurine) Huusmand Isak Halvorsen, Torberg Gundersdatter Kaasa (Dyrkold) Halvor Isaksens kone Aas, pige Karen Jansd. Kaasa, Haagen Bærulfsen Slettene, Ole Johnsen Furuvald, Isak Halvorsen Aas.
71 10/3-1825 4/4-1825 Torger. Ole Mathiasen, Inger Torgersdatter Saubrekka (Klep) Anders Svinholts kone, pige Anne Hansd. Ramsaas, Lars Saubrekka, Halvor Hansen Ramsaas, Søren Christophersen under Sølie.
72 21/3-1825 4/4-1825 Karen Maria. Isak Andersen, Ellen Maria Larsdatter under Brække Christen Nielsens kone af Skien, pige Ingeborg Bratsb.kl., Hans Christensen Brække, Knud Halvorsen Bratsb. kl., Christen Hansen af Skien, Poul Dahl Brække.
73 10/2-1825 4/4-1825 Maria. Anders Rasmussen, Anne Pedersdatter Bratsbergkleven Jens Pedersens kone, Bratsbergskov, pige Anne Karine Halvorsd. Bratsbergkl., Christen Pedersen Bratsbergskov, Herman Hansen Blegebakken, Christopher Jørgensen Bratsbergkl.
74 29/1-1825 4/4-1825 Hans. Rønnik Christensen, Marte Margrete Andersdatter Vassenden under Moe Gunder Aslaksens kone, Bratsbkl., pige Guri Helgesd. Ersøe, Gunder Aslaksen Bratsb.kl., Hans Vassenden, Anders Olsen Skilbred.
75 19/3-1825 4/4-1825 Gunder. Ole Jacobsen, Hedig Gundersdatter Furuvald Halvor Slettenes kone, pige Ingeborg Johnsd. Furuvald, Halvor Slettene, Peder Johnsen Aasen, Halvor Kaasa (Dyrkold).
76 14/3-1825 4/4-1825 Ingeborg. Christopher Aslaksen, Dorthe Maria Halvorsdatter Mela Jens Abrahamsen Sneltveds kone, pige Karen Jansd. Mela, Jens Abrahamsen Sneltvedt, Povel og Jens Aslakssønner Bøe.
77 13/2-1825 4/4-1825 Inger Margrete. Lars Larsen, Amborg Sivertsdatter Fossum Lars Haagensens kone Fossum, pige Inger Maria Sørensd. ib., Anders Larsen af Solum, Anders Engebretsen Fossum, Johannes Engebretsen Fossum.
78 6/1-1825 4/4-1825 Julie. Proprietær Hans Jacob Gasmann, Anne Kirstine Pedersdatter Foss Madame A.C. Pedersen af Skien, Jomfrue Dorthea M. Ludvigsen, Peder Pedersen Limie, Anders Pedersen ib., Peder Sørensen Tufte.
79 18/10-1824 5/4-1825 Marie Christiane. Apotheker Torsdal, Marie Tygesen Osebakken Madame Zimmermann Oseb., Jomfrue Benedikte Bendixen, Advocat Vessel af Porsgrund, Skibsreder(?) N. Aalborg, Kjøbmand C. Arnesen Oseb., Søren Tygesen ibid.
80 28/3-1825 10/4-1825 Anders. Peder Pedersen, Anne Knudsdatter under Ballestad Jens Mortensens kone Ballestad, pige Dorte Pedersd. Lien, John Pedersen Ballestad, Lars Nielsen ib., Amund Jensen ibid.
81 15/3-1825 10/4-1825 Niels. Aslak Pedersen, Ingeborg Sigurdsdatter under Mellem Bøe Mads Madsens kone Fossum, pige Marte Maria Amundsd. ib., Halvor Fossum, Lars Madsen ib., Niels Sigurdsen Skilbred.
82 19/11-1824 10/4-1825 Sigrid. Ole Nielsen, Marte Christensdatter Osebakken Moderen selv, pige Karen Halvorsd. Moe, Hans Isaksen Grinie, Ole Gundersen Gulsæt, Halvor Torbjørnsen Puttekaasen.
83 20/3-1825 10/4-1825 Halvor. Moder: Pigen Marthe Margrete Hansdatter
Barnefader: Afdøde unkarl Halvor Hansen, tjenestedreng paa ....
Bratsbergklev
.... Limie
Pige Maren Marie Mikkelsd. Bratsbergskoug, pige Kirsten Maria Ellefsd. af Skien, Christen Mikkelsen Bratsberg, Johannes Olsen af Skien, Engebret Jacobsen Br.klev.
84 27/3-1825 17/4-1825 Magnus Christian. Sømand Ole Halvorsen Skougen, Johanne Marie Christensdatter Osebakken Kone Inger Hansd. Oseb., pige Maren Christine Smith ib., Anders Halvorsen ib., Lars Olsen ib., Gunder Isaksen Skougen.
85 2/4-1825 24/4-1825 Ole. Ole Olsen Hørte (Hørta), Marie Larsdatter Hørta under Meen Ole Biørntveds kone af Eidanger, pige Kirsti Larsd. Aaltvedt, Mikkel Olsen Grinie, Ole Larsen Biørntvedt, Halvor Larsen Aaltvedt.
86 6/4-1825 24/4-1825 Anne Gunhilde. Niels Børresen, Inger Ellefsdatter Venstøb Børre Børresens kone af Bamble, pige Aase Ellefsd. ibid., Anund Sivertsen Semb, Isak Eriksen Gulsæt, Knud Kittilsen Gulsæt.
87 13/4-1825 1/5-1825 Gregorius. Halvor Eriksen, Anne Turine Halvorsdatter Putten - Rising Erik Houerøds kone Marte Halvorsd., pige Johanne Torbjørnsd. Putten, Børre Halvorsen Fielddalen, Gregorius Halvorsen ib., Lars Zakariassen Gravelie, Gregorius Eriksen ibid.
88 16/3-1825 1/5-1825 Gunhild. Anders Jacobsen, Oline Andersdatter Bratsbergkleven Niels Markers kone Bratsb.kl., pige Anne Jacobsd. ibid., Thor Andersen ib., Ole Tollefsen af Skien, Ole Jacbsen Bratsb.kl.
89 20/3-1825 8/5-1825 Daniel. Skoleholder Hans Isaksen, Maren Gurine Danielsdatter Grinie Nordre Moderen selv, pige Ingeborg Danielsd. Jønnevald, Anders Olsen Grinie, Gregorius Isaksen ibid., Hans Isaksen Grinie.
90 12/2-1825 15/5-1825 Hans. Tømmermand Ole Olsen, Mariane Saxild - Christne Dissentere Bratsbergkleven Pige Anne Dorte Isaksen af Skien, pige Margrete Olsd. Hobek, Anders Skilbred, Halvor Olsen Hobek, Peder Olsen Holm.
91 16/2-1825 15/5-1825 Ole. Knud Halvorsen, Johanne Jacobsdatter under Tufte Morten Orekaasens kone, pige Turine Halvorsd. Gierpen, Morten Orekaasen, Ole Halvorsen Foss, Torkil Johnsen Foss.
92 10/3-1825 15/5-1825 Inger Johanne. Anders Olsen, Margrethe Isaksdatter Grinie Moderen selv, pige Johanne Olsd. Grinie, Anders Olsen Grinie, Hans Isaksen Grinie, Gregorius Isaksen Grinie.
93 28/11-1824 15/5-1825 Johan Cornelius. Skibscapitain Chr. Ekstorm, Alison Lieungh Grinie Madame Marine Lieungh af Skien, Jomfrue Mariken Altenburg ibid., Skibscapt. Albert Blom, Styrmand Henrik Skanke, faderen selv.
94 5/5-1825 23/5-1825 Inger. Gunder Isaksen, Inger Sondresdatter under Meen Ole Aasterøds kone, pige Anne Pedersd. Bøhle, Gunder Baaserød, Peder Hansen Løkenberg, Niels Pedersen Grunderød.
95 30/4-1825 23/5-1825 Hans. Isak Hansen, Kirsti Larsdatter Røsager Kone Berte Larsd. af Porsgrund, pige Ellen Larsd. Steensaasen, Hans Larsen Saga af Slemdal, Niels Nielsen Røsager, Christen Steensaasen.
96 19/2-1825 23/5-1825 Berte. Jørgen Pedersen, Kirsten Tomesdatter Bratsbergklev. Pige Berte Larsd. Bratsbergskov, pige Maria Isaksd. ib., Niels Larsen Bratsb.kl., Christen Jørgensen ib., Knud Halvorsen ibid.
97 3/3-1825 23/5-1825 Severin. John Knudsen Sømoe, Karen Marie Bommen Osebakken Jacob Bommens kone Oseb., pige Henrikke Bommen ib., Tron Aanesen ib., Tron Olsen ib., Jens Bakkeskov ibid.
98 16/4-1825 23/5-1825 Marie Sophie. Christen Jørgensen, Aase Maria Levordsdatter Osebakken Hans Ellefsens kone Oseb., pige Marie Oline Olsd. ib., Engebret Andersen ib., Gunder Torgrimsen af Bamble, Jens Jensen af Osebakken.
99 11/3-1825 29/5-1825 Ole. (tvilling) Hans Christensen, Asloug Andersdatter Skriua under Foss Gunder Bergs kone, pige Ingeborg Andersd. Sandbakken, Johannes Rising, Gunder Aslaksen Berg, Halvor Aslaksen ibid.
100 11/3-1825 29/5-1825 Ragnhild. (tvilling) ditto ditto Moderen selv, pige Inger Andersd. Tufte, Ole Olsen Henningsdal, Ole Eriksen Tydskland, Niels Hougen.
101 13/2-1825 29/5-1825 Iver Marinius. Skipper Niels Jørgen Kirschholm, Kirstine Maria Jynge Erlands - Venstøb Madame Amalie Barnholt paa N. Brække, Madame Skanke paa Fossum, Jomfrue Jynge af Skien, Capt. Joh. Plesner, Nicolai Schaanning.
102 12/4-1825 5/6-1825 Niels. Aslak Svendsen, Anne Olsdatter Høglie (Grinie) Niels Wattenbergs kone, pige Maria Olsd. Hobek, Niels Abrahamsen Wattenberg, Jørgen Olsen Hobek, Anders Olsen Skilbred, Halvor Olsen Hobek.
103 13/5-1825 5/6-1825 Anne Kirstine. John Torsteinsen, Karen Nielsdatter Høglie (Grinie) Pige Anne Jørgensd. Marker, pige Regine Amundsdatter Høglie, Jørgen Torsteinsen Marker, Jørgen Amundsen Høglie, Ole Torbjørnsen Marker.
104 30/3-1825 5/6-1825 Peter. Ole Jacobsen, Maren Sophie Pedersdatter Osebakken Jens Evensens kone Tolleskoven (af Eidanger), Ingeborg Jacobsd. Borgeskoven, Jørgen Halvorsen ibidem, Christen Hansen ibid.
105 1/5-1825 5/6-1825 Christopher. Halvor Larsen, Ingeborg Hansdatter Houerød (Haugerød) Hans Houerøds kone, pige Ingeborg Olsd. Aas, Povel Olsen Bøe, John Olsen Stulen, Niels Olsen Aas.
106 16/5-1825 5/6-1825 Østen. John Andersen, Ragnhild Olsdatter under Tufte Halvor Reiersens kone under Foss, pige Kari Andersd. under Tufte, Morten Eriksen Orekaasen, Thore Sandbakken, Peder Sørensen Grinie.
107 31/3-1825 5/6-1825 Lars. Elias Jensen, Marthe Kirstine Larsdatter Aarhuus Jacob Langerøds kone, pige Margrete Nielsd. Strømdal, Abraham Grøtsund af Solum, Jacob Jensen Gulsæt, Niels Andersen Aarhuus.
108 12/6-1825 12/6-1825 Marte Kirstine. John Olsen, Ingeborg Isaksdatter Baaserød Daniel Baaserøds kone, pige Berte Isaksd. Trolsaas, Isak Isaksen Holmen, Niels Isaksen Kiølnæs, Anders Larsen Riis.
109 30/5-1825 12/6-1825 Hansine. Jacob Hansen, Margrete Solvesdatter Osebakken Lars Larsens Enke Kiær, pige Signe Solvesd ib., Isak Hansen af Eidanger, Knud Jacobsen ibid., Thron Olsen Oseb., Ole Olsen ibid.
110 21/5-1825 12/6-1825 Anne Marie. Hans Christensen, Gunhild Thordsdatter Brækkejordet Peder Christensens kone af Blegebakken, pige Ingeborg Jensd. ibid., Jørgen Christensen Aarhuus, Christen Pedersen Bratsb.skov, Gullik Rasmussen af Blegebakken.
111 26/5-1825 19/6-1825 Hans. Christen Hansen, Ingeborg Maria Olsdatter Fossum Christen Isaksens kone af Skien, pige Kirstine Knudsd. Fossum, Isak Vestermoe, Halvor Aslaksen Fossum, Truels Nielsen Fossum.
112 31/5-1825 19/6-1825 Anders. Christian Andersen, Anne Halvorsdatter Venstøb Erik Engebretsens kone Venstøb, pige Maren Engebretsd. Moe, Torstein Møller paa Fossum, Jens Pedersen Bøe, Hans Knudsen Bøe.
113 10/4-1825 19/6-1825 Marte. Ole Rønniksen, Kari Knudsdatter Hougedal (Luxefield) Moderen selv, Thommes Jørgensens kone Luxefield, Thomes Jørgensen ib., Rønnik Olsen ib., Jacob Brændsæter Moe.
114 9/5-1825 19/6-1825 Hans. Niels Hansen, Margrete Johnsdatter Bratsbergkleven Ole Fossums kone Maren Hansd., pige Marte Christensd. Gulsæt, John Larsen Bratsb.klev., Ole Hansen ibid., Lyder Jensen Blegebakken (af Skien).
115 4/6-1825 19/6-1825 Inger. Christen Olsen, Inger Maria Rasmusdatter under Øvrum Christopher Olsens kone Øvrum, pige Ingeborg Rasmusd. Sølie, Jacob Olsen Riis, Harald Lie, Engebret Mathiasen Øvrum.
116 26/5-1825 23/6-1825 Ingeborg Karine. Arne Lorentsen, Karen Olsdatter Glende (Glenna GS) Simon Jønnevalds kone, pige Sara Isaksd. Fossum, Sondre Kittilsen Løberg, Gregorius Lund, Christopher Larsen Fossum.
117 1/6-1825 26/6-1825 Inger Kirstine. Rasmus Bærulfsen, Live Jacobsdatter under Moe Peder Bærulfsens kone under Moe, pige Karen Bærulfsd. ibid., Isak Sørensen ib., Ole Pedersen Gaasehølen, Hans Jacobsen Berreberg.
118 3/6-1825 26/6-1825 Anne Kirstine. Hans Engebretsen, Anne Olsdatter Fossum Isak Vestermoes kone, pige Karen Isaksd. Vestermoe, Isak Vestermoe, Ole Olsen Bratsb.kl., Jacob Olsen ved Fossum.
119 24/5-1825 26/6-1825 Inger Andrea. Bertel Olsen, Live Andersdatter Mustvedt Stian Pedersens kone Mustvedt, pige Marte Nielsd. Folloug, Solve Larsen Kiær, Stian Pedersen Mustvedt, Lars Larsen Kiær.
120 8/5-1825 26/6-1825 Anne. Ole Olsen, Gunhild Larsdatter Drengen (Luxefield) Jacob Jacobsens kone Fossum, pige Karen Evensd. Kleven, Frants Rasmussen Dyrkold, Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Jacob Jacobsen Fossum.
121 26/5-1825 26/6-1825 Gunhild. Hans Hansen, Aaste Maria Jensdatter Jarsengen under Langerød Niels Larsens kone Langerød, pige Ingeborg Maria Hansd. af Eidanger, Jens Jarsengen, Ole Smekkerød af Eidanger, Tolv Jensen Venstøb.
122 23/6-1825 3/7-1825 Isak. Erik Isaksen, Berte Larsdatter Løberg Søndre Isak Larsen Skyers kone, pige Anne Isaksd. Løberg, Erik Bøhle, Jens Hansen Ballestad, Ole Larsen Bratsbergklev.
123 22/6-1825 3/7-1825 Peter. Svend Petersen, Berte Marie Hansdatter under Borge Ole Jacobsens kone Borgeskov, pige Cathrine Olsd. Oseb., Jens Gundersen Borgeskov, Hans Sørensen ibid., Christen Hansen ibid.
124 7/4-1825 3/7-1825 Emilie Marie. Ellef Funnemark, Elise Oline Møller Osebakken Madame Qvisling Oseb., Jomfrue Funnemark ibid., Skoleholder J. Nielsen ib., Herman Meier ib., "Vencel Vagines, Sanden" (?!)
125 24/4-1825 5/7-1825 Catharina Monorevinde Henriette. Regjeringsadvokat, Kanselliraad, Sorenskriver i Bamble Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne, Catharina Elisabeth fød Fries Osebakken Madame S. Møller af Porsgrund, Jomfrue A. Aall, Kjøbmand Jørgen Flood, Søelieuntnant Frits Løvenskiold, Postmester Krohn af Brevig.
126 6/6-1825 10/7-1825 Østen. Jacob Østensen, Johanne Larsdatter Borgeskov Thron Torkilsens kone Oseb., pige Else Knudsd. ib., Christian Østensen Oseb., Torger Andersen ib., Jens Olsen Kiølnæs.
127 15/6-1825 10/7-1825 Halvor. Anders Jacobsen, Anne Jacobsdatter Øvre Sølie Anders Hansens kone Kragetoe, pige Anne Marie Jacobsd. Sølie, Lars Halvorsen af Eidanger, Niels Jacobsen Siljan (af Eidanger?), Lars Knudsen Riis.
128 5/6-1825 10/7-1825 Isak. Jens Henriksen, Gurine Olsdatter under Bøe Nordre Pige Karen Olsd. Bugot, pige Anne Halvorsd. af Skien, Halvor Olsen Bugot, Christen Olsen ib., Ole Henriksen Bøe.
129 30/5-1825 10/7-1825 Jahn. Peder Sørensen, Berte Olsdatter Grinie Solve Grinies kone, pige Sara Nielsd. ib., Jørgen Grinie, Solve Engebretsen Grinie, Niels Nielsen Aamodt.
130 26/6-1825 10/7-1825 Halvor. Moder: Pige Karen Tollefsdatter
Udlagt til Barnefader: Claus Olsen
paa Sneltved
Henningsdal
Jens Sneltveds Kone, pige Johanne Andersd. Meen, Ole og Anders Tollefssønner Bratsberg, Ole Gundersen Gulsæt.
131 12/5-1825 17/7-1825 Hans. Amund Jensen, Kari Hansdatter under Ballestad Søndre Peder Pedersens kone Ballestad, pige Dorthe Pedersd, Meen, Peder Pedersen Ballestad, John Pedersen ib., Lars Thordsen ibid.
132 27/6-1825 17/7-1825 Maren. Ole Olsen Marthe Gundersdatter Falkum Pige Guhild Gundersd. Øde-Sneltved, pige Gunhild Halvorsd. Bratsbkl., Lars Øde.Sneltved, Christen Olsen Sølie-Rønningen, Hans Halvorsen Riis.
133 9/7-1825 17/7-1825 Anne Kirstine. Rasmus Kittilsen, Jessine Kiønig Bratsbergkleven Pige Kari Andersd. Bratsb.kl., pige Kirstine Halvorsd. Haven, Sivert Knudsen Bratsb.kl., Gunder Halvorsen ib., Anders Isaksen ibid.
134 16/6-1825 17/7-1825 Anders. Asbjørn Eliasen, Ingeborg Mathiasdatter under Klep Jacob Ødegaardens kone, pige Karen Jacobsd. Klep, Anders Mathiasen Svinholt, Gunder Baaserød, Jacob Larsen Høisæt.
135 6/7-1825 17/7-1825 Andreas. Knud Johannessen, Kirsten Johnsdatter Gaupaasen (Frogner) Isak Røsagers kone, pige Mari Larsd. Skilbred, Skipper Erik Knudsen Borge, Jens Houerød, Johannes Knudsen Frogner.
136 19/6-1825 24/7-1825 Aslak. Mons Monsen, Ingeborg Aslaksdatter Hoppestad Niels Rasmussens kone Hoppestad, pige Ingeborg Olsd. Aas, Niels Rasmussen Hoppestad, Ole Christensen ib., John Aslaksen Stulen.
137 21/6-1825 24/7-1825 Ingebret. Lars Hansen, Ellen Ingebretsdatter under Mellem Bøe Christopher Jensens kone Bøe, Christen Gromstulens kone, Solve Rosvald, Harald Halvorsen Bøe, Paul Olsen Bøe.
138 10/7-1825 24/7-1825 Jens. Jens Andersen, Ingeborg Nielsdatter Fossum Ole Meens kone af Porsgrund, pige Helvig Jensd. Lien, Ole Nielsen Hynie, Lars Sørensen ibid., Ole Henriksen Bøe.
139 15/7-1825 24/7-1825 Aslak. Peder Aslaksen, Berte Pedersdatter Stulen (Ophougen) Jens Isaksens kone Aashammer, pige Karen Pedersd. af Porsgrund, Gregorius Aslaksen Stulen, Lucas Aslaksen ib., Rasmus Frantsen Dyrkold.
140 26/7-1825   Karen Maria. Gunder Halvorsen, Maren Nielsdatter Bratbergkleven Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
141 9/7-1825 7/8-1825 Niels Christian. Thron Aanesen, Cathrine Petersdatter Osebakken Jens Jensens kone Oseb., pige Karen Isaksd. ibid., Niels Aanesen ib., Ole Viarsen ib., Lars Aanesen af Eidanger.
142 26/6-1825 7/8-1825 Gunhild Maria. Niels Hansen, Magnild Nielsdatter Bratsbergklev. Even Bierkedalens kone af Eidanger, pige Anne Elisabeth Olsd. Brækkejord, Anders Isaksen Bratsbergkl., Rasmus Kittilsen ibid., Ole Olsen af Porsgrund.
143 30/5-1825 7/8-1825 Lars. Jan Henriksen, Ingeborg Larsdatter Doxrød Niels Trolsaases kone Dorte Clausd., pige Mari Amundsd. Bøerønningen, Jens Henriksen Doxrød, Torstein Henriksen ib., Halvor Nielsen Trolsaas.
144 12/6-1825 14/8-1825 Karen Hansine. Gunder Isaksen, Margit Halvorsdatter under Borge Kone Inger Hansd., Oseb., pige Ingeborg Maria Smith, Søren Olsen Oseb., Ole Nielsen ib., Christen Isaksen ib.
145 11/7-1825 14/8-1825 Hedevig Elisabeth. Niels Kiøstolvsen Holt, Anne Elisabeth Danielsdatter Bratsbergklev. Kone Ingeborg Nielsd. Bratsb.kl., pige Karine Isaksd. ibid., Peder Syvertsen af Skien, Knud Halvorsen Bratsb.kl., Engebret Jacobsen ibid.
146 18/7-1825 14/8-1825 Torstein. Johan Rasmussen, Marte Karine Torsteinsdatter Bratsbergklev. Kone Berte Jacobsd. Bratsb.kl, pige Anne Olsd. Uhlefos, Rasmus Hansen Frogner, Christopher Jørgensen Bratsb.kl., Niels Torsteinsen Uhlefos.
147 11/6-1825 14/8-1825 Jacob. Halvor Jacobsen, Inger Eriksdatter Nordre Foss Ole Jensens kone Berreberg, pige Mari Eriksd. Berreberg, Jens Isaksen Foss, Peder Johnsen Jønnevald, Sondre Madsen Foss.
148 29/7-1825 14/8-1825 Ole. Niels Sivertsen, Kari Olsdatter Bratstad i Luxefield Halvor Olsens Kone, Luxefield, pige Guri Helgesd. Eriksrød, Knud Olsen Luxefield, Ole Olsen ib., Halvor Sigurdsen Erse (Eriksrød).
149 28/7-1825 21/8-1825 Andreas. Jørgen Jansen, Ingeborg Olsdatter under Gulsæt Lars Christiansens Kone Gulsæt, pige Karen Jensd. Fossum, Peder Jensen ib., Anders Petersen Gulsæt, Anders Gundersen ib.
150 8/6-1825 21/8-1825 Nis. Ole Sigurdsen, Anne Christine Nisdatter (ikke trykkfeil! Navnet er Nis. GS) Eriksrød Nis Mikkelsens kone Mela, pige Cathrine Nisd. ibid., Nis Nissen ib., Mikkel Nissen ib., Mathias Mikkelsen ibid.
151 23/5-1825 21/8-1825 Jens. Jacob Abrahamsen, Hedevig Jensdatter Berreberg (Berberg) Zakarias Klevens kone, pige Dorte Abrahamsd. Kløverød, Ole Abrahamsen ib., Gunder Nielsen Holtan, Poul Poulsen Berg.
152 16/7-1825 21/8-1825 Ingeborg. Giert Ellingsen, Maren Nielsdatter Høimyr Niels Røsagers kone Ingeborg Zakariasd., Anders Klevens kone, Maria Jacobsd., Lars Ellingsen Høimyr, Ole Ellingsen Skilbred, Halvor Ellingsen Høimyr.
153 28/7-1825 21/8-1825 Jacob. Anders Andersen, Kirstine Olsdatter Bratsbergkl. Lars Olsen Stubberød, Christopher Johannesen ib., Ole Nielsen Folloug, Antoni Hansens søster (Anton Hansens?) Bratsbergkl., pige Anne Karine Jonsd. ib.
154 4/8-1825 21/8-1825 Jens. Isak Hansen, Anne Lukasdatter Fossum Engebret Pedersens kone Bøe, pige Kirstine Olsd. Fossum, Torsten -------(?) ved Fossum(?), Niels Torstensen ib., Henrik Jensen ibid.
155 4/8-1825 21/8-1825 Anne Karine. Johannes Mathiasen, Anne Andersdatter Gaasehølen (Aas) Ole Otterholts kone, pige Pernille Isaksd. Berreberg, Ole Otterholt, Torjer Torjersen Gaasehølen, Knud Olsen Gromstulen.
156 23/7-1825 28/8-1825 Niels. Lars Ellingsen, Inger Karine Nielsdatter Høimyr Gregorius Lunds kone Maren Nielsd., pige Ingeborg Danielsd. Jønnevald, Gregorius Tufte, Giert Høimyr, Niels Christensen Limi.
157 26/7-1825 28/8-1825 Hans Jacob. Lars Hansen, Gunhild Maria Olsdatter Brækkejordet Ole Koppers kone Brækkej., pige Karen Amundsd. af Skien, Østen Andersen Venstøb, Andreas Andersen Bratsbergkl., John Jacobsen Ballestad.
158 4/8-1825 28/8-1825 Benedicte Marie. Gunder Larsen, Maria Christensdatter Fossum Hans Jensens kone Fossum, pige pige Kirsten Gundersd. ib., Lars Skavens Maria, Jacob Olsen Fossum, Torstein Torsteinsen ib.
159 16/8-1825 4/9-1825 John. Rasmus Johnsen, Dorte Nielsdatter Gromstul (Luxefield) Torkel Liestuls kone, pige Maren Rasmusd. Berreberg, Torkil Liestul, Christen Falkum, Arve Berreberg.
160 7/8-1825 4/9-1825 Gunhild. Torkil Johnsen, Turine Helgesdatter Liestul (Luxefield) Rasmus Johnsens kone, Gromstul, pige Anne Pedersd. Gulsæt, Fredrik Hansen af Skien, Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Erik Helgesen Gulsæt.
161 10/7-1825 4/9-1825 Engelbret. (Engebret.) Jan Pedersen, Maren Johnsdatter under Bøe Nordre Amund Aslaksens kone Bøe, pige Inger Engebretsd. Fossum, Peder Engebretsen ib., Halvor Rasmussen Bøe, Engebret Amundsen Bøe.
162 26/8-1825 11/9-1825 Ole. Ketil Olsen, Ingeborg Johnsdatter Løberg Nordre Jens Hougens kone Else Johnsd., pige Marthe Marie Andersd. Løberg, Skolelærer i Skien Svenke Johnsen, Jens Olsen Løberg, Thor Olsen Løberg.
163 20/8-1825 11/9-1825 Ernst Andreas. Hans Andreas Eriksen, Ingeborg Hansdatter under Borrestad (Borgestad) Johan Peter Bergs kone af Skien, pige Sophie Isaksd. Mela, Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Niels Borgersen Gulsæt, Christen Eriksen Bratsbergkl.
164 17/8-1825 11/9-1825 Halvor. Ole Christensen, Maren Olsdatter Fossum Jacob Christensens kone Skotten, pige Maren Olsd. Bøe, Jacob Christensen Skotten, Christopher Larsen Fossum, Peder Jensen Riser.
165 9/8-1825 11/9-1825 Anne. Solve Engebretsen, Kari Gundersdatter Rosvald Ole Kures kone, pige Kirsti Gundersd. Holden (Holla), Christen Nielsen Bøe, Christopher Jensen Bøe, Ole Gundersen Giedeboen.
166 3/9-1825 18/9-1825 Engelbret. (Engebret.) Halvor Bærulfsen, Karen Nielsdatter under Aas Peder Bærulfsens kone under Moe, pige Karen Bærulfsd. ibid., Rasmus Bærulfsen ib., Ole Gaasehølen, Christen Orekaasen.
167 15/8-1825 18/9-1825 Hans. Christopher Olsen, Ingeborg Johnsdatter Fossum Isak Vestermoes kone, pige Anne Marie Svendsd. Vestermoe, Torkel Johnsen Foss, Niels Larsen Fossum, Anders Hansen ibid.
168 22/8-1825 18/9-1825 Tollef. Anders Tollefsen, Anne Lisbeth Sivertsdatter Nygaard (Meen) Ole Tollefsens kone Sneltved, pige Ingeborg Karine Jacobsd. Ballestad, Gunder Nygaard, Lars Svarttangen, Auen Tollefsen af Skien.
169 13/8-1825 18/9-1825 Inger Gurine. Christopher Nielsen, Marthe Engebretsdatter Holm Christen Aarhuuses kone Inger Nielsd., pige Anne Johansd. Kastdal, Gunder Nielsen Holm, Niels Nielsen Stensrød, Niels Rustad.
170 25/8-1825 18/9-1825 Lars. Anders Olsen, Kirsten Hansdatter Fossejordet Pige Anne Maria Hansd. af Porsgrund, pige Karen Andersd. Bakken, Gunder Bekkevold, Lars Bakken, Gunder Olsen Fossejordet.
171 14/9-1825 25/9-1825 Ole. Erik Olsen, Ellen Dorthea Christiansdatter Ballestad Erik Bøhles kone, pige Anne Kirstine Olsd. Ballestad, Torgrim Thordsen ib., Lars Thordsen ib., Erik Larsen ibid.
172 3/9-1825 25/9-1825 Karen. Ole Johnsen, Anne Margrethe Eidorph Osebakken Thomas Jahnsens kone Oseb., pige Maren Jahnsd. ib., Jacob Nielsen Lie, Ole Jahnsen Oseb., Thord Jørgensen af Solum.
173 2/9-1825 25/9-1825 Marte. Isak Olsen, Maria Isaksdatter Ballestad Niels Grunderøds kone, pige Anne Maria Larsd. Ballestad, Niels Grunderød, Lars Nielsen Ballestad, Amund Jensen ibid.
174 27/8-1825 25/9-1825 Jahn. Ole Jonasen, Ingeborg Olsdatter Houen (Berreberg) Niels Aarhuuses kone, pige Gunhild Zakariasd. Berreberg, Ole Otterholt, Zakarias Berreberg, Jørgen Semb.
175 4/9-1825 25/9-1825 Anders. Ole Olsen, Berte Sophie Nielsdatter Bratsbergklev. Jacob Bommens kone af Osebakken, pige Karen Jørgensd. af Skien, Poul Christensen Brekke, Erik Simonsen ib., Niels Evensen af Skien.
176 16/9-1825 2/10-1825 Anne Maria. Niels Rasmussen, Karen Maria Nielsdatter Fløtterød Rasmus Thordsens kone af Porsgrund, pige Maren Hansd. Lie, Anders Gundersen Lie, Ole Hansen ib., Hans Andersen Hagen.
177 6/9-1825 2/10-1825 Berte Maria. Engebret Jacobsen, Maren Pedersdatter Espedalen Ketil Riises kone, pige Mari Isaksd. Espedal, Jacob Nielsen Strømdal, Jacob Isaksen Ødegaarden, Anders Olsen Sølie
178 14/9-1825 2/10-1825 Karen. Rasmus Jacobsen, Gunhild Danielsdatter Osebakken Ole Ødegaardens kone, pige Ingeborg Rollefsd. Oseb., Ole Andersen Ødegaarden, Ole Olsen Oseb., Halvor Jacobsen Foss.
179 10/9-1825 2/10-1825 Rasmus. Ole Jacobsen, Inger Maria Rasmusdatter under Skogsrød Anders Jacobsens kone Bratsbergskov, pige Karen Isaksd. Øde-Sneltved, Peder Øde-Sneltved, Niels Jacobsen Løberg, Halvor Larsen Venstøb.
180 9/8-1825 4/10-1825 Nikoline Mathea. Niels Nielsen Lie, Grete Nielsdatter Osebakken Jens Meiers kone Christine Nielsd. af Oseb., pige Sarka Nielsd. ib., Hans Nielsen Lie ib., Isak Nielsen Lie ib., Anders Halvorsen Osebakken.
181 14/8-1825 7/10-1825 Erik Adolph. Sømand Erik Thronsen, Dorthea Condrup Osebakken Snedker Jens Jensens kone Oseb., pige Laurentze Sanne (Sanni) Oseb., Isak Nielsen ib., Hans Vetlesen ib., Skreddermester Kirkegaard ibid.
182 1/10-1825 16/10-1825 Engebret. Afgangne (avdøde) Engebret Mathiasen, Karen Hansdatter Bratsbergklev. Hans Poulsens kone af Skien, pige Anne Karine Isaksd. Bratsbergkl., Niels Holt(?) ib., John Larsen ib., Hans Axelsen Hynie.
183 1/8-1825 16/10-1825 Inger. Johannes Gundersen, Johanne Johannesdatter Kiær (Kjær) Peder Tygesen Kiærs kone, pige Gurine Larsd. Øde-Sneltved, Lars Thygesen Kiær, Einar Olsen Sneltved, Johannes Bøhle.
184 15/8-1825 16/10-1825 Mari. Torgrim Andersen, Anne Andersdatter Dahlie i Luxefield Pige Anne Margrete Andersd. Luxefield, pige Inger Karine Andersd. Limie, Anders Dahlie, Ellef Bestul, Knud Olsen Luxefield.
185 6/10-1825 16/10-1825 Karen Kirstine. Ole Tolvsen, Kari Andersdatter under N. Bøe Johannes Baugerøds kone, pige Kirstine Johannesd. Bøe, Johannes Baugerød, Anders Grønsteen, Christopher Jensen Grønsteen.
186 16/8-1825 16/10-1825 Ingeborg. Lars Halvorsen Skiold, Marthe Hansdatter Fossum Peder Knudsens kone af Bratsbergkl., pige Karen Larsd. Folloug, Ole Knudsen Fossum, Knud Hansen ib., Ole Henriksen Bøe.
187 20/9-1825 16/10-1825 Peder. Anders Danielsen, Grete Kirstine Pedersdatter Fossum Hans Jørgen Jørgensens kone ved Fossum, pige Kirsti Larsd. ib., Christopher Larsen ib., Solve Sørensen Hynie, Tolv Jensen Venstøb.
188 11/10-1825 23/10-1825 Anne Gurine. Hans Olsen, Karen Olsdatter N. Frogner Pige Berthe Kirstine Mathiasd. Lille Gierpen, pige Karen Maria Eriksd. ib., Niels Olsen Fossum, Jacob Christensen Skotland, Niels Olsen Brækkejordet.
189 15/10-1825 30/10-1825 Lars. Erik Larsen, Marthe Jacobsdatter Ballestad Christen Holmens kone, pige Anne Larsd. Ballestad, Erik Olsen Ballestad, Isak Pedersen Bratsbergkl., Ole Isaksen ibid.
190 4/10-1825 30/10-1825 Simon. Niels Torbjørnsen, Berte Torbjørnsdatter Bratsbergkleven Jørgen Markers kone, pige Mari Torbjørnsd. af Skien, Ole Torbjørnsen Marker, Peder Olsen Lunde, Even Nielsen Bratsbergkl.
191 9/10-1825 6/11-1825 Peder. Ole Rasmussen, Ingeborg Torsteinsdatter Ekornrød (Moe) Jacob Berrebergs kone, pige Kari Rasmusd. Ekornrød, Jacob Brændsæter, Ole Torsteinsen ib., Mads Frantzen Ekornrød.
192 18/10-1825 6/11-1825 Karen. Lars Svendsen, Helvig Engebretsdatter Fossum Peder Engebretsens kone fra Aarhuus, pige Elisabeth Sigfredsd. Fossum, Anders Nielsen Venstøb, Gunder Engebretsen Fossum, Svend Sigfridsen ibid.
193 16/10-1825 13/11-1825 Anders. Erik Henriksen Grosvald, Marte Johansdatter Fossum Henrik Evensens kone Fossum, pige Maren Karine Hansd. ib., Torstein Møller ib., Jan Jansen ib., Halvor Aslaksen ib.
194 5/10-1825 13/11-1825 Aslak. Engebret Amundsen, Maren Larsdatter under M. Bøe. Jan Doxrøds kone, pige Maren Amundsd. Bøe, Povel Olsen ib., Abraham Nielsen ib., Peder Engebretsen Fossum.
195 9/7-1825 15/11-1825 Vilhelm Theodor. Procurator Christen Dahl, Ellen Pladt Haven eller Falkum Frue Postmesterinde Bentzen af Skien, Jomfru Berntine Plesner i Fahret, Solum, Hand. D. Cappelen junior, kjøbmand Chr. Bruun Osebakken, Fuldmægtig Børthing(?) Mela.
196 22/10-1825 20/11-1825 Andrea. Torger Johnsen, Anne Jacobsdatter under Lie (udhougen) Anders Langerøds kone, pige Maren Larsd. Sølie, Lars Langerød, Even Langerød, Lars Knudsen Sølie.
197 13/10-1825 20/11-1825 Anders. (tvilling) Torkel Torsteinsen, Inger Sigurdsdatter Sørbøe Niels Sigurdsens kone, Skilbred, pige Berte Maria Olsd. Sneltved, Niels Skilbred, Ole Skilbred, Rasmus Halvorsen Fossum.
198 13/10-1825 20/11-1825 Gunner. (tvilling) ditto ditto Ole Skilbreds kone, pige Guro Olsd. Sætret, Rasmus Hansen Frogner, Jacob Knudsen Frogner, Isak Halvorsen Skoven (Bratsbergskauen?).
1 15/11-1825 27/11-1825 Maren. Jacob Madsen, Kirsti Johannesdatter Fossum Helge Larsens kone under Bøe, pige Kari Johannesd. ib., Jacob Larsen Grini, Peder Aslaksen Fossum, Ole Pedersen Bøe.
2 2/11-1825 4/12-1825 Gunder. Isak Jacobsen, Marie Olsdatter under Øvrum Pige Kari Larsd. Sølie, pige Maria Pedersd. Øvrum, Engebret Espedalen, Niels Olsen Sølie, Anders Larsen Bakken.
3 7/9-1825 9/12-1825 Jørgen Andreas. Herman Meier og Simonine Taule Osebakken Madame Funnemark, Osebakken, Kjøbmand Arnesen ib., Skipper Erik Knudsen V. Borge, Maler Olsen af Porsgrund.
4 16/11-1825 11/12-1825 Henrik. Ole Pedersen, Maren Henriksdatter Gaasehølen under Aas Peder Bærulfsens kone Slettene, pige Maren Rasmusd. Dyrkold, Rasmus Bærulfsen Slettene, Halvor Bærulfsen Gaasehølen, Ole Isaksen Holm.
5 26/11-1825 11/12-1825 Karen. Hans Jensen, Marte Maria Jacobsdatter Ballestad Hans Jacobsens kone, Ballestad, pige Ingeborg Karine Jacobsd. Ballestad, Engebret Johannesen Bøhle, Anders Tollefsen ib., David Jacobsen Ballestad.
6 24/10-1825 18/12-1825 Laura Anette. Klokker Christen Lund, Severine W. S. Hammer Aarhuus Madame Torgersen af Skien, Jomfru Anne Dorthea Lund, H. J. Gasmann paa Foss, Lars K. Aarhuus, handelsfuldmægtig J. Jørgensen af Skien.
7 21/11-1825 26/12-1825 Mads. Lars Christensen, Karen Madsdatter Hoppestad nedre Christen Bøes kone Kirsten Alfsd., OleChristensen Hoppestads kone, Karen Halvorsd., Niels Jensen Lien, Peder Madsen Bøe, Niels Olsen Aas.
8 20/11-1825 26/12-1825 Ellen Andrea. Niels Olsen, Magnild Maria Jensdatter Bratsbergklev Ole Nielsens kone, Anne Aslaksd., Bratsbergkl., pige Anne Christensd. ibid., Halvor Andersen ibid., Anders Olsen ibid., Gunner Olsen Brækkejordet.
9 31/10-1825 26/12-1825 Abraham. Abraham Halvorsen, Anne Turine Torkelsdatter Foss Christian Limis Kone, pige Karen Olsd. Holm, Christian Limi, Niels Christiansen ibid., Ole Holm.
10 4/10-1825 26/12-1825 Niels Hagbart. Abraham Quisling, Caroline Frederike Hyberth Osebakken Amund Larsens Kone, Fossum, pige Agnete Sanne, Osebakken, Masmester Warme Fossum, Ellef Funnemark Oseb., Ole Lien Fossum.
11 2/10-1825 26/12-1825 Engebret. Knud Olsen, Marte Engebretsdatter under Klep Aslak Engebretsens Kone af Porsgrund, pige Anne Dorthea Arnesd. Augestad, Gunder Arnesen ibid., Ole Olsen Oseb., Christen Hansen af Eidanger.
12 14/12-1825 26/12-1825 Anne Aasilia. Kittil Kittilsen, Berthe Jacobsdatter Riis Engebret Espedalens Kone, Pige Karen Larsd. Riis, Ole Kittilsen Riis, Erik Kittilsen Riis, Niels Olsen Sølie.
13 19/12-1825 26/12-1825 Karen Jørgine. Christopher Jørgensen, Maren Olsdatter Bratsbergklev. Gunder Hynis Kone, Bratsbergkl., pige Pauline Paulsd. af Skien, Rasmus Hansen Frogner, Johan Rasmussen Bratsbergkl., Lars Christensen ibid.
14 2/11-1825 26/12-1825 Johannes. Anders Johnsen, Berthe Isaksdatter Venstøb Johannes Venstøbs Kone, Hans Tolvsens Kone, Aashammer, Halvor Tolvsen Hyni, Niels Isaksen Bøe, Hans Isaksen Aashammer.
15 15/11-1825 26/12-1825 Anne. Gunder Mathiasen, Karen Olsdatter Ramsaasen Asbjørn Kleps Kone, pige Anne Hansd. Ramsaas, Jacob Olsen Nærum, Anders Svidholt, Jacob Larsen Høisæt.
16 11/12-1825 26/12-1825 Lars. Ole Johannesen, Inger Larsdatter Bøe Nordre Jacob Dyrendals Kone Fossum, Niels Nielsens Kone Bøe, Helje Larsen Bøe, Hans Larsen Aas, Christopher Hoppestad.
17 16/9-1825 28/12-1825 Halvor. Skipper Niels Aalborg, Kirsten Marie Sølie Osebakken Madame Bendixen af Osebakken, Jomfr. Inger Manal ibid., Bager Torgersen af Skien, Skibskapt. Jens Aalborg Oseb., Skibskapt. Niels Vauvert.
18 12/12-1825 28/12-1825 Gurine. Christian Østensen, Kari Olsdatter Osebakken Kone Kirsten Olsd. Øvrum, pige Maren Kirstine Isaksd., Osebakken, Anders Hansen ibid., Jacob Østensen ibid., Anders Sørensen ibid.
19 18/12-1825 29/12-1825 Axel. Lars Eliassen, Magnild Axelsdatter Bratsbergklev. Hans Hynies Kone, Bratsbergkl., pige Signe Solvesd. Kiær, Gunder Hynie, Isak Larsen Kiær, Christen Olsen af Skien.
20 10/8-1825 4/1-1826 Jacobine Amalia. Skipper Jens Aalborg, Maren Sølie Osebakken Skipper Niels Aalborgs Kone, Oseb., Jomfru Else Funnemark, Oseb., Skipper Fredrik Vauvert af Porsgrund, Christian Knudsen Osebakken.
21 9/12-1825 8/1-1826 Christopher. Lorentz Larsen, Kirsten Arnesdatter Fossum Arne Lorentsens Kone Fossum, pige Ingeborg Lorentsd., ibid., Arne Lorentsen ib., Christopher Larsen ibid., Lars Hoppestad.
22 14/6-1825 8/1-1826 Daniel. Hans Danielsen, Kirsten Mikkelsdatter Osebakken Mari Nielsd. Lie, Kari Jahnsd. Osebakken, Ole Nielsen ibid., Svend Petersen ibid., Johannes Torkildsen ibid.
23 2/12-1825 8/1-1826 Maren Karine. Realf Isaksen, Ingeborg Christensdatter Bratsbergklev. Enke Lisbeth Olsd. af Skien, pige Anne Olsd. ibid., Gunder Aslaksen Berg, Ole Nielsen Borge, Ole Larsen Bratsbergklev.
24 10/11-1825 8/1-1826 Karen Maria. Anders Petersen, Johanne Sanne Abrahamsdatter Gulseth Hans Jensens Kone af Solum, pige Anne Kirstine Petersd., Gulseth, Peder Engebretsen Aarhuus, Solve Sørensen Hynie, Niri Knudsen Gulseth.
25 16/12-1825 8/1-1826 Lars. Hans Larsen, Maren Evensdatter Aas Søndre Ole Eriksens Kone Kiise, pige Maren Hansd. Aas, Ole Johannesen Bøe, John Stulen, Johannes Bøhle.
26 8/12-1825 8/1-1826 Maren. Niels Axelsen, Anne Kirstine Saamundsdatter Brækkejord. Anders Aulies Kone, Brækkejord., pige Marte Nielsd. af Skien, Solve Larsen Kiær, Lars Eliasen Bratsbergkl., Gunder Hynie ibid.
27 6/11-1825 8/1-1826 Maren. Gunder Halvorsen, Ingeborg Pedersdatter under Fossum Peder Venstøbs Kone, pige Inger Christophersd. Hoppestad, Aslak Langerød, Ole Nøglegaard, Daniel Venstøb.
28 3/12-1825 15/1-1826 Andrea. Jacob Nielsen Lie, Inger Olsdatter Osebakken Moderen selv, pige Anne Marie Hansd. af Porsgrund, Jacob Christensen Lie, Ole Jansen Osebakken, Gunder Olsen ibid.
29 8/12-1825 15/1-1826 Andrea. Johannes Gundersen, Marte Nielsdatter Gulsæt Ole Nielsens Kone, Bratsbergkl., pige Ingeborg Nielsd. Berg, Knud Kittilsen Gulsæt, Niels Olsen Bratsbergkl., Jørgen Jansen Gulsæt.
30 29/12-1825 15/1-1826 Christian. Anders Johnsen, Mari Sørensdatter Flaten under Moe Lars Moes Kone, pige Anna Sørensd. Høisæt, Thor Nielsen Høisæt, Anders Sørensen ibid., Erik Bakkeskoven.
31 23/12-1825 15/1-1826 Isak. Isak Pedersen, Helge Olsdatter under Nordre Brække Ole Olsens Kone, Brækkejordet, pige Anne Pedersd. Lyngaasen, Ole Olsen Brækkejord, Niels Olsen af Skien, Johannes Madsen af Riising.
32 25/11-1825 15/1-1826 Olia (tvilling). Maler Jens Christophersen Gran, Karen Svendsdatter Bratsbergklev. Anders Jacobsens Kone, Bratsb.kl., pige Anne Sophie Andersd. ibid., Søren Jensen Skredder ibid., Anders Thomesen ibid., Engebret Pedersen ibid.
33 25/11-1825 15/1-1826 Berthe Maria. (tvilling) ditto foreldre ditto Niels Torbjørnsens Kone, Bratsbergkl., pige Berthe Pedersd. ibid., Jacob Halvorsen ibid., Ole Throndsen ibid., Niels Evensen af Skien.
34 25/12-1825 20/1-1826 Christian. Knud Larsen, Inger Maria Larsdatter Meen Pige Karen Hansd. Meen, pige Marthe Margrethe Larsd. Meen, John Olsen Buer, Jacob Andersen Meen, Niels Olsen Sølie.
35 10/12-1825 22/1-1826 Andreas. Niels Jacob Olsen, Karen Amundsdatter Hynie Moderen selv, pige Marte Amundsd. Ulvsvandet, Hans Engebretsen Fossum, Jens Amundsen ibid., Halvor Aslaksen ibid.
36 20/12-1825 22/1-1826 Anders. Solve Danielsen, Maren Thordsdatter under Hynie Solve Sørensens Kone, Hynie, Jacob Christensens Kone ibid., Henrik Danielsen ibid., Christopher Larsen Fossum, Jacob Christensen Hynie.
37 22/12-1825 22/1-1826 Carl Ulric. Ole Olsen, Ulricha Petersdatter Bratsbergklev. Hans Halvorsens Kone Bratsbergkl., pige Dorthe Halvorsd. ibid., Gunder Thommesen ibid., Niels Larsen ibid., Christen Halvorsen ibid.
38 24/12-1825 22/1-1826 Hans Johan. Knud Christensen, Anne Jensdatter under Strømdal Enke Marie Pedersd. Tydskland, pige Anne Marie Johnsd. Mela, Niels Nielsen Tydskland, Christen Jacobsen ibid., Thord Jacobsen Mela.
39 16/11-1825 22/1-1826 Marthe. Jørgen Knudsen, Maren Olsdatter Goupaasen under Frogner Christen Steensaasens Kone, pige Ellen Larsd. Steensaasen, Isak Hansen Røsager, Halvor Andersen Sneltved, Ole Aslaksen Berg.
40 19/1-1826 29/1-1826 Birgitte. Gunder Olsen, Else Knudsdatter Brækkejordet Aamund Torjusens Enke, Brækkejord, pige Karen Olsd. Bugot, Niels Olsen Brækkejordet, Svend Knudsen af Skien, Harald Rasmussen.
41 2/1-1826 29/1-1826 Inger Karine. Christian Halvorsen, Maren Hansdatter Bratsbergklev. Jens Roses Kone af Skien, pige Anne Torgersd. ibid., Hans Jacob Halvorsen Bratsbergkl., Gunder Halvorsen ibid., Daniel Pedersen ibid.
42 10/12-1825 29/1-1826 Marthe Kirstine. Jens Jensen, Kirsten Olsdatter under Venstøb Moderen selv, pige Kari Evensd. Mela, Halvor Fossum, Rasmus Halvorsen ibid., Halvor Aslaksen ibid.
43 20/1-1826 29/1-1826 Anne Cathrine. Isak Larsen, Karen Nielsdatter Skyer Erik Løbergs Kone Berthe Larsd., pige Berthe Larsd. under Bratsberg, Niels og Johannes Olsen Skyer, Isak Hansen under Løberg.
44 3/1-1826 29/1-1826 Jens. Halvor Larsen, Ingeborg Jensdatter Osebakken Thron Aanesens Kone Oseb., pige Maria Larsd. Aaltvedt, Anders Halvorsen Oseb., Ole Larsen Aaltvedt, Ole Olsen Hørta.
45 25/12-1825 29/1-1826 Jens. (Uægte) Moder: Pige Berthe Larsdatter Skiold, "opholdende sig paa -"
Udlagt til Barnefader: Jens Knudsen af -
Bratsbergklev
Vestre Porsgrund
Peder Knudsens Kone Br.klev, pige Karen Larsd. Folloug, Ole Rasmussen Br.klev, Thomas Eriksen ibid., Peder Knudsen ibid.
46 22/1-1826 5/2-1826 Andrea Christine. Ingebret Andersen, Ingeborg Christensdatter Bratsbergklev Christopher Jørgensens kone, Br.klev, pige Pernille Olsd. Ballestad, Hans Guttormsen Br.klev, Lars Christensen ib., Isak Andersen ib.
47 21/1-1826 5/2-1826 Lars. Ole Isaksen Holm, Anne Larsdatter Bratsbergklev Christen Holms Kone, pige Anne Sophie Andersd. Br.klev, Christen Holmen (Christen Holm?), Søren Jensen Br.klev, Erik Larsen Ballestad.
48 1/1-1826 5/2-1826 Karen Kirstine. Wetle Haavardsen, Anne Halvorsdatter Brekke nordre Sigurd Solums Kone, Tufte, pige Gurine Halvorsd., Gjerpen, Sigurd Solum, Peder Jonsen Brekke, Hans Berg ibid.
49 22/1-1826 5/2-1826 Niels. Mads Christensen, Kari Gundersdatter Bøe nordre Lars Hoppestads Kone, pige Mari Halvorsd. Leekaas, Lars Madsen Fossum, Ole C. Hoppestad, Niels Lia (under) Bøe.
50 13/1-1826 5/2-1826 Maren. Ole Pedersen, Hella Nielsdatter Fjeldalen Aslak Larsens kone Strømdal, Anne Nielsd. Holm, Niels Haugerød, Gunder Lysa, Hendrik Ramsmyr.
51 28/1-1826 5/2-1826 Aslaug. Webjørn Halvorsen, afdøde Aslaug Torstensdatter under Gulset Pige Inger Maria Torstensd., Gjerpen lille, pige Anne Kirstine Pedersd., Gulseth, Knud K. Gulseth, Lars Gundersen ib., Erik Heljesen ibid.
52 19/1-1826 5/2-1826 Isak. Hans Isaksen, Aslau Olsdatter Aashammer Anders Jonsens Kone, Venstøb, pige Anne Jacobsd. Aashammer, Hans H. Bøe, Lars Halvorsen Fossum, Jens Olsen Foss.
53 27/12-1825 5/2-1826 Ole Petter. Ole Olsen, Inger Maria Jacobsdatter Nærum Hans Nærums Kone, pige Anne Kirstine Sivertsd., Riis, Ole Jacobsen Nærum, Sivert Hansen Riis, Niels Hansen Nærum.
54 10/12-1825 5/2-1826 Ole. Halvor Olsen Haugedahl, Anne Ingebretsdatter Haugedahl i Luxefjeld Thommes Jansens Kone Erse (Eriksrød), pige Karen Ingvoldsd. Glende, Erik Ingebretsen Venstøb, Abraham Olsen Luxefjeld.
55 29/1-1826 19/2-1826 John. Ole Evensen, Inger Johnsdatter Sørbøe Hans Aases Kone, pige Karen Johnsd. Løberg, Johannes Olsen Skyer, Niels Skyer, Christen Knudsen Sneltved.
56 2/1-1826 19/2-1826 Gunder. Lars Tygesen, Gunhild Gundersdatter Kiær Ole Olsens Kone, Falkum, pige Gurine Larsd. Øde-Sneltved, Peder Tygesen Kiær, Johannes Gundersen Kiær, Einer Olsen Sneltved.
57 24/12-1825 19/2-1826 Lars. Jens Gundersen, Berte Solvesdatter under Ø. Borge Jacob Hansens Kone af Osebakken, pige Inger Jensd. ibid., Svend Petersen Borge, Jens Jensen Oseb., Daniel Torbjørnsen af Solum.
58 21/1-1826 19/2-1826 Johanne Ernestine. Johannes Jensen, Margit Hansdatter Engrav (Enggrav) Christopher Follougs Kone, Elisabeth Olsd. Bugot, Christopher Folloug, Even Folloug, Ole Kittilsen Riis.
59 24/12-1825 19/2-1826 Anne. John Nielsen, Marte Hansdatter Riis nordre Halvor Riises Kone, pige Anne Isaksd., Riisrønningen, Isak Riis, Johannes Jensen af Skien, Gunnuld Nielsen ibid.
60 2/2-1826 19/2-1826 Maren. Søren Thordsen, Berte Hansdatter Gierpen Lille Kone Kirsti Hansd. Stubberød, pige Asloug Haavaldsd., Brække, Jens Thordsen Frogner, Hans Andersen Stubberød, Hans Isaksen Stensrød.
61 16/2-1826 26/2-1826 Giertrud. (Gjertrud.) Ole Andersen, Inger Thordsdatter under S. Brekke Niels Grunderøds Kone, pige Anne Maria Eriksd. Holm, Daniel Olsen Brækkejordet, Erik Simensen ibid., Peder Pedersen ibid.
62 27/1-1826 26/2-1826 Ingeborg Kirstine. Niels Nielsen, Sara Nielsdatter Aamodt Jørgen Grinis Kone, pige Pernille Larsd. Sneltved, Peder Sørensen Sneltved, Lars Larsen Kiær, Niels Sørensen Grini.
63 21/1-1826 26/2-1826 Ketil. (Kittil.) Niels Ketilsen, Pernille Pedersdatter Pladsen Løvaas (under Kikut) Niels Trolsaasens Kone, pige Gurine Johnsd. Kikut, Halvor Torbjørnsen Puttekaasen, Hans Olsen Seteret, Halvor Olsen Hobek.
64 7/1-1826 26/2-1826 Inger Karine. Erik Jacobsen, Anne Karine Henriksdatter N. Løberg Jens Løbergs Kone, pige Maria Isaksd. Løberg, Jens Olsen ib., Bent Jacobsen ib., Anund Isaksen ibid.
65 21/12-1825 5/3-1826 Abraham. Anders Hansen, Berte Johnsdatter Østre Bøe Peder Sørensens KOne fra Grinie, pige Inger Karine Andersd. Limie, Niels Andersen Luxefield, Rasmus Furuvald, Isak Mauraasen.
66 28/1-1826 5/3-1826 Christen. Knud Christensen, Maren Zakariasdatter Fossum Moderen selv, pige Karen Rasmusd. Fossum, Jacob Jacobsen ib., Torstein Torsteinsen ib., Halvor Aslaksen Fossum.
67 4/2-1826 5/3-1826 Berthe Kirstine. John Hansen, Gunhild Johannesdatter Gromstul (Bøe) Ole Larsens Kone, Kari Andersd. S. Bøe, pige Kirstine Johannesd. Bøe, Gundbjørn Olsen Gromstul, Halvor Halvorsen Moe, Ole Hansen Gromstul.
68 22/2-1826 5/3-1826 Anne Marine. Lars Pedersen, Maren Knudsdatter Bratsbergklev Søren Skrædders(?) Kone, Br.klev, pige Karen Solvesd. af Skien, Skomager Anders Aulie Brekkejordet, Hans Guttormsen Bratsb.kl., Niels Evensen af Skien.
69 2/3-1826 12/3-1826 Isak. Engebret Jansen, Karen Kirstine Pedersdatter Mauraasen under Tufte Jens Doxrøds Kone Barbara Jansd., pige Anne Pedersd. Lyngaasen, Ole Jansen Mauraasen, Isak Jansen ibid., Amund Andersen Hougen.
70 15/2-1826 12/3-1826 Niels. Jacob Christophersen, Helvig Olsdatter under Lie Torgrim Ballestads Kone, pige Maren Larsd. Sølie, Halvor Ekornrød, Jacob Olsen Riis, Niels Olsen Sølie.
71 22/2-1826 12/3-1826 Christian. Anders Olsen, Anne Christensdatter Bratsbergklev Anders Usteruds kone Karen Johannesdatter, pige Dorthe Thomesd. Brække, Anders Christensen Grinie, Anund Brynjulfsen Bratsbergklev.
72 25/2-1826 12/3-1826 Oline. Jens Aslaksen, Lene Olsdatter under Nordre Bøe Poul Aslaksens kone fra Bøe, pige Maren Olsd. Fossum, Christopher Aslaksen Bøe, Anders Grønsteen ibid., Mads Pedersen ibid.
73 4/2-1826 12/3-1826 Dorthe. Gunder Isaksen, Berthe Østensdatter Nordre Otterholt (Oterholt) Knud Bøes Kone, Rasmus Lekaases Kone, Østen Andersen Venstøb, Lucas Engebretsen Moe (Svarverplads), Simen Madsen Moe.
74 6/3-1826 15/3-1826 Maria. Anders Hansen, Maren Margrethe Jacobsdatter Kragetoe (Kråketo - Kraaketo) Amund Lillegaardens Kone Kari Jacobsd., pige Marthe Jacobsd. Sølie, Anders Jacobsen Sølie, Jens Jacobsen ibid., Lars Knudsen Riis.
75 18/1-1826 17/3-1826 Martilius. Mads Eriksen, Anne Christine Isaksdatter Osebakken Ole Viarsens Kone, Oseb., pige Karen Larsd. ibid., Muremester Thron Aanesen ibid., Niels Nielsen Lie ibid., Anders Halvorsen ibid.
76 2/3-1826 23/3-1826 Anne. Halvor Viarsen, Maren Andersdatter Østre Bøe i Luxefield Gunder Aslaksens Kone af Slemdal, pige Karen Nielsd. Luxefield, Povel Andersen af Slemdal, Gunder Andersen ibid., Erik Andersen ibid.
77 28/12-1825 23/3-1826 Karen. Sigurd Johnsen, Else Torkkelsdatter Østre Bøe i Luxefield Christopher Olsens Kone fra Fossum, pige Mari Johnsd. ibid., Christopher Olsen Fossum, Rasmus Gromstul, Halvor Viarsen Luxefield.
78 21/1-1826 27/3-1826 Sophie Magdalene. Skolelærer Johannes Nielsen, Karen Kirstine Aslaksdatter Osebakken "Kelle"(?) Christiansens Kone af Skien, Jomfru Inger Hansine Meier Oseb., Smed Erik Throndsen Oseb., Thron Aanesen ibid., Christen Larsen ved Fossum.
79 21/12-1825 27/3-1826 Adamine. Gregorius Danielsen Lund, Maren Nielsdatter Lund Hans Grinies Kone Maren Gurine Danielsd., pige Ingeborg Danielsd. Lund, Jens Larsen af Skien, Gregorius Nielsen Tufte, Niels Christiansen Limie.
80 20/2-1826 27/3-1826 Anne Margrethe. Isak Pedersen, Gurine Larsdatter Bratsbergklev Erik Larsens Kone Ballestad, pige Anne Kirstine Larsd. Ballestad, Gunder Pedersen Baaserød, Erik Olsen Ballestad, Christen Larsen Holmen (u. Borgestad?).
81 8/2-1826 27/3-1826 Maren Gurine. Christen Christiansen, Inger Margrethe Nielsdatter under Aarhuus Christopher Holms Kone, pige Kirstine Nielsd. Aarhuus, Peder Christiansen Fossum, Ole Halvorsen Eriksrød, Halvor Tolfsen Hynie.
82 15/2-1826 27/3-1826 Berthe Maria. John Nielsen, Karen Andersdatter Bratsbergklev Niels Johnsens Kone Bratsbergkl., pige Else Hansd. af Skien, Rasmus Kittilsen Bratsbkl., Christen Haraldsen ibid., Anders Rasmussen ibid.
83 15/3-1826 27/3-1826 Sara. Johannes Pedersen, Anne Olsdatter Baugerød Ole Grønsteens Kone, Bøe, pige Anne Sigurdsd. Rønningen, Ole Pedersen Baugerød, Peder Pedersen ibid., Christen Pedersen Lundsaasen.
84 9/3-1826 27/3-1826 Kirstine. Zakarias Olsen, Magnhild Simonsdatter Berreberg (Berberg) Peder Lunds Kone, pige Ingeborg Amundsd. Berreberg, Ole Larsen Otterholt, Ole Jensen Berreberg, Gregorius Gravelie.
85 10/3-1826 27/3-1826 Margrete. Ole Olsen, Margrete Aslaksdatter Nordre Limie Pige Ingeborg Aslaksd. Tveten, pige Anne Aslaksd. ibid., Abraham Olsen Vasenden, Ole Olsen Limie, Ole Skilbred.
86 12/3-1826 27/3-1826 Margrete. Hans Andersen, Thore Larsdatter Otterholt (Oterholt) Pige Ellen Larsd. Steensaasen, pige Inger Andersd. Otterholt, Thor Halvorsen Tufte, Isak Hansen Røsager, Ole Larsen Bøe.
87 5/3-1826 2/4-1826 Tarand. Ole Torbjørnsen, Anne Hansdatter Marker Jørgen Grinies Kone Karen Maria Nielsd., pige Kirsti Torbjørnsd. Marker, Niels Torbjørnsen Bommen, Jørgen Hansen Marker, Ellef Torbjørnsen af Skien.
88 18/12-1825 2/4-1826 Kari. Ole Olsen, Hedevig Olsdatter Høgelie i Luxefield Jacob Larsens kone under Grinie, pige Guri Heljesd. Erse, Peder Johnsen Aas, Halvor Johnsen Jønnevald, Ole Hansen Bøe.
89 22/2-1826 2/4-1826 Hans Andreas. Anthoni Hansen, Ingeborg Nielsd. Bratsbergklev Anders Bommens Kone, BrKlev, pige Anne Karine Jiertsd. do., Anders Aulie Brekkej., Hans Isaksen Brkl., Aslak Jiertsen do.
90 9/3-1826 2/4-1826 Kirsten Maria. Christian Christensen, Inger Pedersdatter Falkum Peter Berghs Kone af Skien, pige Pernille Petersd. af Skien, Jacob Christensen Hynie, Christen Halvorsen Mela, Mikkel Nissen do.
91 21/3-1826   - Ole. Halvor Olsen Bugot, Maria Olsdatter Hobek Oplevde ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
92 21/3-1826   - Inger. Halvor Olsen Bugot, Maria Olsdatter Hobek Oplevde ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
93 24/3-1826 9/4-1826 Østen. Jens Pedersen, Jørgine Andersdatter Bøe "Bakken"(?) Engebret Amundsens Kone, Bøe, pige Kari Knudsd. do., Torstein Møller ved Fossum, Ole Pedersen Bøe, Østen Andersen Venstøb.
94 24/3-1826 9/4-1826 Maren Kirstine. Niels Andersen, Anne Madsdatter under Hynie Mads Madsens Kone, Fossum, pige Anne Cathrine Larsd. Aarhuus, Niels Andersen Aarhuus, Ole Nielsen Hynie, Jørgen Christensen Aarhuus.
95 20/3-1826 9/4-1826 Maria. Isak Jansen, Maren Larsdatter Mauraasen under Tufte Engebret Jansens Kone, under Tufte, Barbara Jansd. do., Ole Jansen do, Peder Jansen do., Jens Henriksen Doxrøe.
96 28/3-1826 9/4-1826 Anne Barbara. Lars Thordsen, Karen Gurine Sørensdatter under Ballestad Torgrim Ballestads Kone, pige Ingeborg Thordsd., Ballestad, Christen Myhren, Engebret Mathiassen Øvrum, Niels Thordsen Ballestad.
97 25/3-1826 9/4-1826 Gurine. Simon Gulliksen, Anne Nielsdatter Mela Pige Gunhild Nielsd. Brekke, pige Kathrine Nielsd. Mela, Christopher Nirisen Mela, Ole Gulliksen af Skien, Christen Halvorsen Mela.
98 13/3-1826 9/4-1826 Kirstine. Jan Jansen, Kirstine Johannesdatter Fossum Isak Hansens Kone, Fossum, pige Anne Kirstine Olsd., do., Erik Grosvald, do., Anders Hansen do., Halvor Skiold do.
99 26/3-1826 16/4-1826 Inger Margrete. Lars Larsen, Amborg Sivertsdatter Fossum Sivert Qvæstads Enke, Porsgrund, pige Gunhild Hansd. Herre, Lars Haagensen, Fossum, Christian Andersen Venstøb, Østen Andersen do.
100 20/3-1826 16/4-1826 Ingeborg. Christopher Larsen, Maren Davidsdatter Hoppestad Ole Johannesens kone fra Bøe, pige Maren Christensd. Hoppestad, Niels Hoppestad, Niels Olsen Aas, Christian Holm.
101 29/1-1826 16/4-1826 Gunder. (Uægte) Pige Gunhild Olsd. Sætre, udlagte Wetle Haavardsen Puttekaasen Sætre (under Riising) Pige Groe Olsd. Sætre, pige Anne Gurine Johnsd. Kikut, John Kikut, Halvor Puttekaasen, Kittil Stulen.
102 26/2-1826 16/4-1826 Peder Ole Torgersen, Asloug Johnsdatter Sætret Hans Sætrets Kone, pige Ingeborg Olsd. Fieldal, Ole Jansen Kaasa, Hans Olsen Sætret, Tormoe Hansen Marker.
103 29/3-1826 16/4-1826 Niels. Anders Mathiassen, Gunhild Nielsdatter Svinholt Thor Høisets Kone, pige Anne Larsd. Høiset, Gunder Ramsaas, Ole Mathiassen Klep, Jacob Larsen Høiset.
104 25/3-1826 16/4-1826 Ingeborg Kirstine. Christen Halvorsen, Maren Dorthea Mikkelsdatter Bratsberg Jørgen Halvorsens Kone, Maren Larsd. Oseb., pige Karen Mikkelsd. Bratsberg, Christen Mikkelsen do., Hans Jacobsen Folloug, Hans Larsen Blegebakken.
105 23/3-1826 16/4-1826 Simon. Afgagne Simon Olsen, Barbra Larsdatter Bratsbergklev Pige Karen Bellerud, Oseb., pige Gunhild Gundersd. Ødegaarden, Peder Isaksen Aaltved, Gunder Arnesen Augestad, Ole Kittilsen Riis.
106 15/3-1826 16/4-1826 Karen. Peder Isaksen, Inger Torsteinsdatter Øvre Semb Pige Anne Olsd. Ekornrød, pige Mari Larsd. Præstegaarden, Niels Wattenberg, Halvor Bugot, Peder Sørensen Grinie.
107 24/3-1826 16/4-1826 Anne Christine. Børre Halvorsen, Ingeborg Eriksdatter Fielddalen Halvor Puttens Kone Karin Halvorsd., pige Johanne Torbjørnsd. Putten, Erik Houerøe, Mathias Sukken, Gregorius Gravelie.
108 18/2-1826 23/4-1826 Isak Christian. Isak Halvorsen, Christiane Christensdatter Osebakken Styrmand Ole Skouens Kone fra Oseb., pige Kirsten Hansd. do., Halvor Davidsen af Porsgrund, Christen Jacobsen fra Osebakken.
109 1/5-1826 7/5-1826 Niels. Morten Rasmussen, Helene Hansdatter Fossum Christen Jansens Kone, Skavan, pige Ingeborg Larsd. Fossum, Rasmus Kise, Peder Johnsen Jønnevald, Ole Nielsen Bøe.
110 8/3-1826 7/5-1826 Anne. Tormo Hansen, Kirsti Jansdatter Kaasa under Limie Ole Jansens Kone, Kaasa, pige Magrete Olsd. Hobek, John Tormosen Kikut, Hans Olsen Sætret, Niels Abrahamsen Wattenberg.
111 13/2-1826 7/5-1826 Maren. Torkil Johnsen, Berte Hansdatter Aasen under Foss Ole Aasens Kone, Kirsti Torkelsd., pige Turine Halvorsd. Gierpen, Hans Jacobsen Berreberg, Ole Jacobsen ib., Torkel Johnsen Aasen.
112 16/4-1826 12/5-1826 Hans. (Uægte) Moder: Afdøde pige Mariken Johannesd. Ballestad.
Fader: Afdøde Matros Hans Andreassen af Langesund.
Ballestad Hans Ballestads Kone, pige Inger Johannesd. ib., Isak Espedalen, Johannes Ballestad, Peder Larsen Meen.
113 31/3-1826 15/5-1826 Anne Kirstine. Aslak Halvorsen, Marte Isaksdatter Langerød (Ophougen) Christen Holms Kone, pige Mari Andersd. under Berreberg, Ole Isaksen Aasterud, Anders Isaksen Holm, Halvor Aslaksen Fossum.
114 6/5-1826 15/5-1826 Maren. Niels Jensen, Anna Maria Madsdatter under Bøe Nordre Lars C. Hoppestads Kone, pige Maren Halvorsd. Lekaas, Christen Madsen Bøe, Peder Madsen ib., Christopher Jensen ib., Harald Biøndalen.
115 28/4-1826 15/5-1826 Niels. Ole Sigurdsen, Inger Nielsdatter Nordre Moe Pige Jørand Sigurdsd. Moe, pige Dorthea Bøydtler af Skien, Jens Sigurdsen af Skien, Engebret Sigurdsen Moe, Lucas Engebretsen Moe.
116 3/2-1826 15/5-1826 Niels. Jan Abrahamsen, Maren Aslaksdatter Søndre Sneltved Christopher Aslaksens Kone, Mela, pige Inger Maria Thoresd. Sneltved, Niels Abrahamsen Wattenberg, Halvor Andersen Sneltved, Paul Aslaksen Skriua.
117 27/4-1826 15/5-1826 Maria. Halvor Halvorsen, Anne Petersdatter Eriksrød Erik Skomagers Kone, Falkum, pige Karen Christensd. under Gulsæt, Thomes Jørgensen under Eriksrød, Ole Halvorsen Eriksrød, Morten Eriksen Orekaasen.
118 19/3-1826 15/5-1826 Erik. Aslak Eriksen, Giertrud Nielsdatter Aashammer under S. Aas Valdemar Tolvsens Kone Aashammer, pige Margrete Jensd. Furuvald, Niels Orekaasa, Hans Tolvsen Aas, Hans Jacobsen under Berreberg.
119 4/4-1826 15/5-1826 Andreas. Harald Rasmussen, Anne Karine Andersdatter Lie Christen Øvrums Kone, pige Ingeborg Rasmusd. Sølie, John Olsen Buer, Jacob Olsen Riis, Ole Hansen Lia.
120 2/3-1826 15/5-1826 Johan. Christopher Pedersen, Anne Cathrine Hansdatter Aashammer under S. Aas Simon Jønnevalds Kone, pige Caroline Marie Christophersd. Aashammer, Christen Olsen ib., Søren Christensen ib., Niels Olsen Aas.
121 13/4-1826 15/5-1826 Jacob. Halvor Andersen, Anne Olsdatter Ekornrød under Bratsberg Lars Aabyes Kone fra Meen, pige Karen Larsd. Sølie, Anne Sørbøe fra Skien, Niels Sølie, Anders Sølie.
122 10/2-1826 15/5-1826 Hans. Sivert Nielsen, Barbara Johnsdatter Osebakken Kone Barbara Johnsd. Oseb., pige Berte Johannesd., Mælum, Lars Johnsen Oseb., Christen Jørgensen ib., Christen Isaksen ib.
123 14/4-1826 21/5-1826 Engebret. Erik Engebretsen, Ingeborg Andersdatter Venstøb nordre Christian Andersen Venstøbs Kone, pige Maren Sørensd. Stulen, Ole Engebretsen af Slemdal, Ole Engebretsen ib., John Engebretsen ib., Gunder Holm.
124 3/5-1826 28/5-1826 Ole. Niels Isaksen, Lisbet Olsd. Kiølnæs Pige Maren Isaksd. Troldsaas, pige Berte Isaksd. do., John Olsen Kiølnæs, Isak Isaksen ib., Niels Thordsen ib.
125 7/5-1826 28/5-1826 Kirsten Andrea. Anders Christensen, Anne Kirstine Nielsdatter Grinie nordre Anders Grinies kone, pige Maria Olsd. under Fossum, Gregorius Isaksen Grinie, Christopher Nielsen Bratsbergklev, Ole Tronsen ib.
126 17/4-1826 28/5-1826 Ingeborg. (Uægte) Pige Pernille Larsd. af BratsbKlev. Udlagte til barnefader:
Perukmaker Pavels Hielm i Skien.
BratsbergKlev Ole Baugerøds Kone, pige Tomine Halvorsd. Gierpen, Anders Pedersen Baugerød, Christian Nielsen Skredder, Bakken, Ole Riis.
127 20/5-1826 4/6-1826 Engebret. Anders Pedersen, Ellen Maria Nielsdatter under Mellem Semb Johannes Pedersens Kone fra Baugerud, Christen Pedersen Aasen, pige Karen Dorthea Engebretsd. Dyrkold, Tov Johnsen Semb, Johannes Pedersen Baugerud.
128 28/4-1826 4/6-1826 Tollef. Ole Tollefsen, Kirstine Larsdatter Sneltved mellem Anders Tollefsens kone, Meen, pige Marte Maria Andersd. Løberg, Christen Mikkelsen Bratsberg, Fredrik Larsen Sneltved, Jens Løberg.
129 21/3-1826 8/6-1826 Inger Karine. (Uægte) Moder: Pige Anne Helgesdatter under Gulsæt. Udlagt til
Barnefader: Skræddersvend Jens Andersen der var lotierende hos Skræddermester Kirkegaard i Porsgrund.
under Gulsæt Torkel Liestuls kone fra Luxefield, pige Gunhild Helgesd. Gulsæt, Anders Evensen Aarhuus, Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Simen Nielsen af Slemdal.
130 18/5-1826 11/6-1826 Ole. Ole Olsen, Berthe Maria Hansdatter Osebakken Jacob Hansens Kone, Oseb., pige Rangdi Karine Tollefsd. ib., Skrædder Søemoe ib., Ole Borge ib., Christopher Stephensen ib.
131 9/4-1826 11/6-1826 Marie. Elias Pedersen, Lisbet Hansdatter Vattenberg under Gierpen Præstegaard Pige Karen Christensd. Rising, pige Karen Andersd. ib., Niels Vattenberg, Isak Berg, Ole Tronsen Rising.
132 12/3-1826 18/6-1826 Maren Pernille. Lars Isaksen, Live Tollefsdatter Osebakken Pige Anne Andersd. Meen, pige Margit Svendsd. Oseb., Hans Peter Petersen ib., Ole Sørensen ib., Hans Sørensen ib.
133 15/4-1826 18/6-1826 Hedevig. Anders Jensen, Maria Jacobsdatter Kleven Erik Houerøds Kone, pige Asloug Johnsd. Kleven, Henrik Gundersen Grinie, Anders Baugerød, Zacharias Jensen Kleven.
134 6/6-1826 18/6-1826 Lars. Niels Olsen, Karen Hansdatter Sølie Halvor Ekornrøds kone, Anne Olsd., pige Gunhild Kirstine Hansd. Meen, Knud Larsen Buer, John Olsen ib., Anders Olsen Sølie.
135 22/5-1826 18/6-1826 Maren. Niels Sigurdsen, Margrete Zachariasdatter Skilbred Halvor Skilbreds kone, pige Inger Andersd. Limie, Ole Ellingsen Skilbred, Sigurd Petersen, Halvor Thorsteinsen Skilbred.
136 27/4-1826 18/6-1826 Karen Pernille. Halvor Thorsteinsen, Maren Isaksdatter Skilbred Ole Ellingsens kone, Skilbred, pige Karen Isaksd. Lund, Aslak Langerød, Christian Isaksen Lund, Christen Mikkelsen Doxrød.
137 18/6-1826 21/6-1826 Christiane Elisabeth. Realf Cappelen, Sophia Steenbuck Borrestad Madamme Aall paa Borrestad, Frue Maren Løvenskiold paa Ravnæs, Jomfrue Grete Steenbuck Eidanger, Pastor Steenbuch til Eidanger, Kursmed J. Rasch fra Porsgrund, Kiøbm. Elias Flod, ib.
138 25/4-1826 25/6-1826 Karen Maria. Niels Larsen, Marie Torkelsdatter Osebakken Ole Halvorsens Kone Maren, Pige Anne Eriksd. af Oseb., Lars Nielsen ib., Torger Andersen ib., Ole Evensen ib.
139 24/4-1826 25/6-1826 Hans. Anders Reiersen, Maria Hansdatter under N. Foss John Andersens Kone, Tufte, pige Kari Andersd. ib., Thore Halvorsen ib., Anders Tovsen ib., Halvor Reiersen Foss.
140 12/5-1826 25/6-1826 Halvor. Tov Johnsen, Maren Halvorsdatter Semb Anders Baugerøds Kone under Semb, pige Gunhild Kittilsd., Sætret, Sigurd Solum under Tufte, Vetle Haavardsen, N. Brekke, Hans Olsen Sætret.
141 10/6-1826 25/6-1826 Karen Maria. Poul Olsen, Anna Maria Sørensdatter under Mellem Bøe Engebret Amundsens Kone Bøe, pige Inger Andersd. Otterholt, Abraham Nielsen Bøe, Engebret Amundsen ib., Hans Hougerød.
142 7/5-1826 25/6-1826 Hansine Lovise. Avgangne Børsemager Halvor Larsen, Maren Andersdatter Bratsb.Klev Hans Isaksens Kone, Grinie, pige Anne Karine Isaksd. Bratsb.Klev, Arne Sørbøe af Skien, Jacob Petersen, Fossum, Jacob Larsen Grinie, Aslak Isaksen Bratsb.Klev.
143 18/6-1826    - Halvor. Morten Eriksen, Anne Halvorsdatter under Venstøb Oplevde ikke hjemmedaabens Konfirmation.
144 1/6-1826 2/7-1826 Bengt. Gunder Bengtsen, Anne Johnsdatter Lysa under S. Semb Pige Kirsti Isaksd. Semb, pige Johanne Olsd. Grinie, Henrik Aasen, Niels Lysa, Paul Afsølen af Slemdal.
145 22/5-1826 2/7-1826 Ingeborg. Halvor Halvorsen, Anne Clausdatter Bøe vestre i Luxefield Abraham Bestuls Kone paa Foss, pige Anne Margrete Andersd. Luxefield, Ole Holm, Abraham Bestul, Christen Torkelsen Fieldet.
146 13/5-1826 2/7-1826 Anne Hedvig. John Aslaksen, Ingeborg Olsdatter Stulen (Ophoug) Mons Hoppestads Kone, pige Ingeborg Simonsd. Stulen, Lucas Stulen, Gregorius Aslaksen Stulen, Christopher Olsen Aas, Tollev Stulen.
147 26/6-1826 9/7-1826 Østen. Simon Madsen, Maren Engebretsdatter Nordre Moe Anders Flatens Kone Mari Sørensd., pige Mari Madsd. Moe, Halvor Madsen Moe, Lucas Engebretsen Moe, Østen Andersen Venstøb.
148 25/6-1826 9/7-1826 Live. Isak Gundersen, Marte Maria Olsdatter Espedalen Ole Lies Kone, pige Maren Gundersd. Espedalen, Christen Sanden, John Olsen Buer, Lars Jacobsen Sølie.
149 14/5-1826 9/7-1826 Anette. Jacob Christensen, Anne Maria Stephensdatter Osebakken Kirsten Halvorsd. af Skien, Inger Jensd. af Oseb., Ole Christophersen ib., Ole Aslaksen ib., Tollef Andersen ib.
150 24/3-1826 12/7-1826 Johanne Marie Nicoline. Andreas Abraham Kløcker, Marie Olsen (Hauen?) Frue Dortmude Munk i Skien, Jomfr. Sophie Myhre ib., Kapitain J. Rasch i Porsgrund, Kjøbm. Job Kiil paa Oseb., Hans Cappelen i Skien, Lieutenant Crøger i Skien.
151 28/6-1826 16/7-1826 Erik. Hans Mikkelsen, Inger Kirstine Eriksdatter Folloug Ole Eriksens Kone fra Lie, pige Marte Sirene Mikkelsd. af Eidanger, Ole Eriksen Lie, Even Christophersen Folloug, Andreas Mikkelsen af Eidanger.
152 3/3-1826 23/7-1826 Jens. Niels Aanesen, Karen Larsdatter Osebakken Ole Brynjulfsens Kone, Oseb., pige Laurense Johnsd. Sanden, Oseb., Svend Erik Tronsen ib., Snedker Jens Jensen ib., Thrond Aanesen ib.
153 10/7-1826 23/7-1826 Lars. John Larsen, Cathrine Kittilsdatter Bratsb.Klev Lars Larsens Kone af Skien, pige Berthe Larsd. Bratsbergskov, Søren Jensen BbKlev, Ole Larsen Bratsb.Skov, Svenke Larsen ib., Knud Larsen ib.
154 24/6-1826 23/7-1826 Hans Andreas. Ole Andersen Ødegaarden, Anne Karine Abrahamsdatter Osebakken Christen Olsens Kone, Ingeborg Andersd. Oseb., pige Maren Gundersd. Sanden, Ole Norbye Oseb., Christen Abrahamsen ib., Jacob Andersen ibid.
155 28/6-1826 23/7-1826 Maren Olava. Peder Olsen Holm, Kirsten Maria Sondresdatter Nordre Løberg Lorentz Larsens Kone fra Fossum, pige Kirsten Isaksd. Aarhuus, Christian Isaksen Lund, Halvor Olsen Holm, Svenke Ketilson Løberg.
156 7/6-1826 23/7-1826 Gunhild. Peder Aslaksen, Ingeborg Maria Jacobsdatter Fossum Ole Olsens Kone fra Bolvig, pige Maren Elisabeth Sigfridsd. Fossum, Ole Olsen fra Bolvig, Jacob Madsen Fossum, Lars Madsen Fossum.
157 7/4-1826 23/7-1826 Abraham. (Uægte) Moder: Pige Karen Olsdatter Luxefield. Død i Barselseng.
Barnefader: Ole Sigurdsen under Moe, Huusmand.
Luxefield Ole Knudsens Kone i Luxefield, pige Anne Olsd. Ekornrød, Ole Knudsen Luxefield, Guttorm Larsen ib., Hans Evensen, Sandsvær.
158 7/7-1826 30/7-1826 Jacob. Hans Aslaksen Berg, Thore Jacobsdatter under N. Brække Niels Olsens Kone, Brækkeiord, pige Karine Christensd., Lille Gierpen, Reier Andersen N. Brække, Vetle Haavardsen ib., Halvor Aslaksen Berg.
159 1/7-1826 30/7-1826 Hans Christian. Søren Christensen, Ingeborg Pedersdatter Aashammer Niels Grunderøes Kone, pige Caroline Christophersd. Aashammer, Jens Isaksen Foss, Sondre Torstensen ib., Peder Aslaksen Stulen.
160 26/7-1826 6/8-1826 Inger. Knud Eriksen, Maren Gurine Pedersdatter Osebakken Isak Riises Kone, pige Karen Knudsd. Riis, Engebret Espedalen, Erik Kittilsen Riis, Thomes Johnsen Osebakken.
161 19/7-1826 6/8-1826 Ole. Niri Knudsen, Karine Mathiasdatter Gulsæt Pige Berte Mathiasd. Gulsæt, pige Karen Eriksd. ib., Jens Thorsen Frogner, Erik Pedersen, Gjerpen Lille, Johannes Kaasa under Gulsæt.
162 11/7-1826 6/8-1826 Margrete. Lars Nielsen, Anne Maria Johannesdatter Tydskland under Strømdal Jens Larsens Kone af Bkegebakken, pige Maren Jørgensd. af Skien, Lars Jacobsen af Blegebakken, Isak Rasmussen Tydskland, Halvor Olsen ib.
163 29/7-1826 13/8-1826 Gunder. Jacob Christensen, Anne Kirstine Christensdatter under Hynie Ole Christensens Kone, Fossum, pige Anne Svendsd. Hynie, Ole Christensen ved Fossum, Christopher Aslaksen Mela, Knud Knudsen ib.
164 12/7-1826 13/8-1826 Paul. Lars Gulliksen, Barbara Larsdatter under Gulsæt Pige Gunhild Halvorsd. under Falkum, pige Karen Halvorsd. Lekaas, Helge Larsen Bøe, Guttorm Larsen Gierpen, Sigurd Sigurdsen Falkum.
165 8/7-1826 13/8-1826 Sigurd. Sigurd Sigurdsen, Helene Andersdatter under Tufte Pige Aase Sigurdsd. Bøerønningen, pige Turine Halvorsd. Gierpen, John Kastdalen, Niels Rønningen, Anders Olsen Skilbred.
166 24/6-1826 29/8-1826 Karen Kirstine. Simon Andersen Bommen og Karen Halvorsdatter Osebakken Wallentin Simonsens kone af Porsgrund, pige Gunild Hansd. Graaten, Mikkel Halvorsen af Porsgrund, Christen Arvesau ib., Trohn Aanesen af Oseb.
167 7/8-1826 29/8-1826 Peder. Rasmus Madsen og Kirsten Olsdatter Øvrum Anders Jacobsens Kone, Langerød, pige Anne Pedersd., Gjerpen Lille, Christian Østensen, Oseb., Erik Madsen Sanne, Christen Olsen Øvrum.
168 13/7-1826 29/8-1826 Peder. Peder Thygesen og Lisbeth Johannesdatter Kjær Johannes Gundersens Kone Kjær, pige Maren Nielsd. Løberg, Isak Nielsen ib., Lars Thygesen Kjær, Ole Tovsen Kjær.
169 28/8-1826 17/9-1826 Maren. Thor Andersen og Mari Jacobsdatter Ekornrød Enke Mari Jacobsd. Siljan i Mælum Sogn, pige Simonine Larsd. Porsgrund, Lars Jacobsen, Isak Jacobsen, Anders Jensen, alle af Mælum Sogn.
170 3/9-1826 17/9-1826 Gurine. Ole Torkildsen og Anne Thorsdatter Wenstøb Pige Ingeborg Sophie Larsd. Skien, pige Anne Olsd. Wenstøb, Christen Bugot, Ole Olsen Wenstøb, Jens Thorsen Gjerpen Lille.
171 3/8-1826 17/9-1826 Christen. Ole Christensen og Karen Halvorsdatter Hoppestad nedre Mads C. Bøes Kone, Maren Halvorsd. Leekaas, Rasmus Leekaas, Christen C. Bøe, Niels Olsen Aas.
172 23/7-1826 17/9-1826 Ole Christian. Arne Lorentsen og Karen Olsdatter Fossum Pige Ingeborg Larsd. Fossum, pige Ingeborg Lorentsd. ib., Lorents Larsen ib., Anders Hansen ib., Hans Andersen ib.
173 15/6-1826 17/9-1826 Maria. Ole Ingebretsen og Guri Andersdatter Luxefjeld Ole Sigurdsens Kone Erse (Eriksrød), pige Mari Andersd. Berberg, Aslak Moe, Niels S. Tufte, Ellef Olsen ib.
Hjemmedøbt af Ole Knudsen fra Luxefjeld.
174 9/8-1826 17/9-1826 Ole. Jørgen Olsen og Sidsel Hansdatter Hobek (under Rising). Anders Skilbreds Kone, pige Margrete Olsd. Hobek, Isak Hansen Røsager, Halvor Olsen Hobek, Halvor Olsen Bugot.
Hjemmedøbt af Ole Kaasa.
175 7/8-1826 17/9-1826 Kristine. Peder Knudsen og Frederika Larsdatter BratsbKlev Kone Karen Thommesd. BrKlev., pige Karine Halvorsd. ib., Thommes Eriksen ib., Gunder Halvorsen ib., Hans Olsen Brekke nordre.
176 8/8-1826 17/9-1826 Simon. Halvor Christiansen og Maria Sigurdsdatter Fossum Christian Christensens Kone Falkum, pige Ingeborg Amundsd. Berreberg, Christen Christensens Kone Aarhuus, Halvor Aslaksen Fossum. Hjemmedøbt af Hans Ingebretsens Kone, Fossum.
177 27/7-1826 17/9-1826 Rasmus. Jacob Rasmussen og Anne Margrete Thygesdatter Bratsbergklev Ole Skinnerts Kone Bbklev, pige Anne Sophie Andersd. ib., Knud Isaksen ib., Knud Halvorsen ib., Jørgen Herman Olsen ib.
Hjemmedøbt af Niels Løbergs Kone.
178 23/6-1826 22/9-1826 Jacob. Anders Halvorsen og Ragne Kirstine Jacobsdatter Osebakken Ole Bakkens Kone Oseb., pige Katrine Olsd. ib., Trond Aanesen ib., Guldsmed C. Sørensen ib., Jens Meier ib. Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
179 2/9-1826 24/9-1826 Ole. Torgrim Thordsen, Ingeborg Christophersdatter Ballestad Erik Olsen Ballestads Kone, pige Ingeborg Gurine Thordsd. Ballestad, Jacob Christophersen Myren, Anders Andersen Ballestad, Erik Larsen ib. Hjemmedøbt af Thord Helgesen Ballestad.
180 31/8-1826 24/9-1826 Ole. Afdøde Ole Gundersen Smed og Pernille Rasmusdatter Fossum Lars Rasmussens Kone - Herre, pige Jørgine Olsd. Porsgrund, Thord Gundersen - Herre, Anders Gundersen ib. Hjemmedbt af Kone Anne Moe.
181 10/8-1826 24/9-1826 Maren Kirstine. Halvor Nielsen, Margrete Jensdatter Osebakken Pige Karen Nielsd. Hiort af Oseb., pige Karen Engelbretsd. ib., Hans Peter Petersen ib., Anders Henriksen ib. Hjemmed. af skolelærer Nielsen.
182 18/8-1826 1/10-1826 Isak. Zakarias Jensen, Anne Halvorsdatter Kleven Gunder Lysas Kone, pige Turine Halvorsd. Gierpen, Anders Jensen Kleven, Knud Halvorsen Rugstad, Knud Hansen Mela. Hjemmedøbt af Ellef Ramsmyrs Kone.
183 3/9-1826 1/10-1826 Gurine Andrea. Peder Sørensen, Inger Andersdatter Tufte Gregorius Tuftes Kone, pige Maren Eriksd. af Herre, Engelbert Andersen ib., Halvor Nielsen ib., Thomes Andersen ib.
184 15/8-1826 1/10-1826 Ole. (tvilling) Isak Olsen, Kirsten Larine Larsdatter Ekornrød (under Bratsberg). Niels Aarhuuses Kone, pige Kirsten Andersd. Aarhuus, Ole Jacobsen Nærum, Halvor Andersen Ekornrød, Halvor Reiersen R...e Ø. Hjemmedøbt af Ole Hansens kone.
185 15/8-1826 1/10-1826 Kirsten Andrea. (tvilling) Isak Olsen, Kirsten Larine Larsdatter Ekornrød (under Bratsberg). Pige Anne Olsd. Præstegaarden, pige Ellen Olsd. Ekornrød, Anders Evensen Aarhuus, Claus Abrahamsen af Skien, Christian Holm af Graaten.
186 23/7-1826 8/10-1826 Isak. Ellef Olsen, Berthe Andersdatter under Tufte Kone Maren Olsd. Godal, pige Gunhild Zakariasd. Berreberg, Thord Godal, Niels Levordsen Berreberg, Peder Olsen Nøglegaaard. Hjemmedøbt af Thord Hansen.
187 25/9-1826 15/10-1826 Ellen Maria. (uægte) Moder: Pige Anne Maria Olsdatter Brækkejordet, uflagt til
Barnefader: Søefarende Knud Christophersen af Arendal.
Brækkejordet Johannes Løkenbergs Kone Brækkej., pige Elisabet Olsd. ib., Christopher Johannesen ib., Erik Simonsen ib., Lefor(Levor?) Halvorsen Lund. Hjemmedøbt af Enken Inger Gaasehølen.
188 16/8-1826 22/10-1826 Nicolai. Christian Nielsen, Margrete Nielsdatter Gielden (Hjellen) Abraham Fosses Kone, pige Inger Karine Andersd. Limie, Knud Nielsen Fossum, Gregorius Lund, Lars Høimyr. Hjemmedøbt af Jan Tuftes Enke.
189 10/9-1826 22/10-1826 Hans. Anders Sørensen, Inger Maria Østensdatter under Borge Christian Østensens Kone Oseb., pige Anne Sørensd. Høiset, Thord Nielsen ib., Hans Sørensen af Oseb., Hans Andersen Eegaasen.
190 5/8-1826 22/10-1826 Marthe Kirstine. Christen Hansen, Ellen Maria Mathiasdatter Borgeskoven Pige Karen Mathiasd. Borge, pige Asgierd Jermundsd. Meen, Christen Jørgensen Oseb., Lars Johnsen ib., Svend Petersen Borgestad.
191 13/10-1826 29/10-1826 Isak. Abraham Jacobsen, Karen Jensdatter Ballestad Hans Jensen Ballestads Kone, pige Ingeborg Karine Jacobsd. Ballestad, Hans Jacobsen ib., Auen Tollefsen Bøhle, Johannes Jensen Ballestad.
192 13/10-1826 29/10-1826 Anne. Niels Nielsen, Berte Maria Andersdatter Bøe Ole Johannesens Kone fra Bøe, pige Anne Maria Eriksd. Brekke, Niels Halvorsen Semb, Halvor Doxrød, Halvor Rasmussen Bøe.
193 17/10-1826 29/10-1826 Andrea. Ole Nielsen, Anne Pedersdatter Hynie Fejmester Ole Halvorsens Kone af Skien, pige Anne Svendsd. Hynie, Jens Andersen Fossum, Rasmus Pedersen Hynie, Peder Olsen Aarhuus.
194 14/10-1826 29/10-1826 Ingeborg. Helge Larsen, Mari Johannesdatter Bøe Jacob Madsens Kone fra Fossum, Ole Pedersens Kone fra Bøe, Jacob Larsen Grinie, Østen Dyrkold, Ole Larsen Bøe.
195 29/9-1826 29/10-1826 Karen Fredrikke. Claus Fredriksen Storm, Anne Dorthea Falkenberg Fossum Herman Hansens Kone af Skien, pige Marte Klarine Fredriksd. Skavan, Forvalter Schaanning, Kontorist Nicolai Schaanning, Peder Anker Falkenberg af Kragerø, Lars Fredriksen Storm fra Haven(?).
Hjemmedøbt af Enke Anne Moe.
196 16/2-1826 2/11-1826 Hanna. Monsieur Chr. Trosdal, Anne Marie Thygesen Osebakken Moderen selv, Jomfrue Thygesen af Skien, Anders Thygesen ib., Søren Thygesen ib., procurator Vahl (?). Hjemmedøbt af Madame Monrad.
197 14/10-1826 5/11-1826 Marthe. Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsdatter Aasterød Gunder Isaksens kone under Meen, pige Marthe Pedersd. Baaserød, Gunder Baaserød, Lars Stubberød, Halvor Aslaksen Fossum.
198 9/10-1826 11/11-1826 Ellen Maria. Niels Larsen, Gunhild Jensdatter N. Langerød (v/ Jarsengen) Harald Lies Kone, pige Mari Larsd. af Eidanger, Anders Johnsen ib., Tolv Jensen Venstøb, Hans Hansen Jarseng.
199 7/7-1826 19/11-1826 Hans Nicolai. Hans Vetlesen, Sara Hansdatter Osebakken Jens Jensen Snedkers Kone - Oseb., pige Kirsten Jensd. ib., Isak Nielsen Skomager ib., Smed Erik Throndsen ib., Niels Nielsen ibid.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
200 21/9-1826 19/11-1826 Johan Magnus. Jørgen Larsen, Gunhild Jansdatter Osebakken Jonas Johannesens Kone af Porsgrund, pige Anne Olsd. ib., Lars Nielsen Oseb., Hans Bentsen af Skien, Lucas Thordsen Kiølnæs.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
201 6/11-1826 19/11-1826 Jens. Afgangen Jens Mortensen, Ragnhild Pedersdatter S. Ballestad Pige Line Halvorsd. Lien, pige Anne Maria Olsd. Ballestad, John Pedersen Lien, Peder Pedersen ib., Johannes Jensen Ballestad.
202 6/11-1826 19/11-1826 Isak. Reier Andersen, Anne Isaksdatter N. Brekke Ole Einersens Kone Sneltved, pige Maria Isaksd. Øde-Sneltved, Peder ib., Einar Olsen Sneltved, Niels Jacobsen Skogsrød.
203 21/9-1826 19/11-1826 Jacob. Jacob Christensen Lie, Ellen Maria Larsdatter Osebakken Ole Skovens Kone Oseb., pige Ingeborg Christensd. ib., Thomas Johnsen ib., Jacob Nielsen Lie ib., Christen Pedersen Lie, ib.
204 13/10-1826 19/11-1826 Karen. Rasmus Halvorsen, Marte Hansdatter Lekaas under Moe Ole Christensens Kone - Hoppestad, pige Maren Halvorsd. Lekaas,,
Halvor H. Holt, Peder Madsen Bøe, Østen Knudsen Bøe.
205 14/10-1826 19/11-1826 Jørgen. Hans Jørgen Jørgensen, Anne Pedersdatter Fossum Anders Danielsens Kone Fossum, pige Kirsten Gundersd. ib., Isak Christensen ib., Tolv Jensen Venstøb, Peder Jensen Fossum.
206 19/8-1826 19/11-1826 Andreas. Lars Gunerius Nielsen, Karen Isaksdatter Osebakken Jacob Bommens Kone Oseb., pige Inger Jensd. ib., Lars Gun. Nielsen ib., Niels Larsen ib., Anders Gunnuldsen ib.
207 7/10-1826 26/11-1826 Maren. Fredrik Larsen, Marte Marie Andersdatter Sneltvedt Ole Tollefsens Kone Bratsberg, pige Pernille Larsd. Sneltvedt, John Johnsen Steensrød, Jens Olsen Løberg, Anund Isaksen Løberg.
208 12/9-1826 26/11-1826 Johan. Halvor Jansen, Berte Kirstine Lorentsdatter N. Brekke Vetle Haavardsens Kone Bratsberg, pige Turine Halvorsd. Gierpen, Hans Aslaksen N. Sneltvedt, Vetle Haavardsen N. Brekke, Tomine Kaasa.
209 10/9-1826 26/11-1826 Gunhild Maria. Anders Viarsen, Ellen Berthea Halvorsdatter Engrav Johannes Engravs Kone, pige Karen Eriksd. Folloug, Anders Viarsen Engrav, Johannes Engrav, Ole Kittilsen Riis.
210 1/11-1826 26/11-1826 Maren Gurine. Anders Andersen, Karen Kirstine Hansdatter Augestad Christen Olsens Kone Sølie, pige Elisabeth Amundsd. af Porsgrund, Halvor Holtung, Niels Andersen Ballestad, Hans Andersen Ødegaarden.
211 6/11-1826 26/11-1826 Ole. Ole Olsen, Asloug Isaksdatter under Bratsberg Pige Anne Olsd. Stensrød, pige Gunloug Olsd. Bratsberg, Ole Torkilsen Venstøb, Peder Isaksen Semb, Ole Isaksen N. Brekke.
1 14/11-1826 3/12-1826 Hans. Henrik Jensen, Karen Hansdatter Fossum Gunder Larsens Kone Fossum, pige Anne Maria Svendsd., ib., Jens Jansen ib., Henrik Danielsen ib., Peder Jensen ib.
2 11/11-1826 9/12-1826 Anders. Niels Rasmussen, Gunhild Solvesdatter Sanden Erik Madsens Kone - Ødegaarden, pige Ingeborg Kristine Eriksd., ib.,Anders Eriksen Sanden, Solve Isaksen ib., Lars Rasmussen Sølie nedre.
3 1/12-1826 14/12-1826 Petronelle. Peder Pedersen, Anne Halvorsdatter Brekkejordet Skomager Aulies Kone S. Brekke, pige Anne Marie Pedersd. BbKlev, Erik Simonsen Brekke, Christopher Johannesen ib., Rasmus Halvorsen af Skien.
4 7/9-1826 17/12-1826 Ingeborg.

Lucas Aslaksen, Hedvig Abrahamsdatter

Stulen (Ophoug) Pige Maren Sørensd. Stulen, pige Anne Halvorsd. Aas, Peder A. Stulen, Gregorius A. Stulen, Erik Sørensen ib.
5 12/12-1826 26/12-1826 Christian. Harald Olsen, Live Kirstine Larsdatter Bekkevald Jacob Christophersens Kone Lie, pige Marte Larsd. Bakken, Christen Larsen ib., Jacob Olsen Riis, Anders Olsen Søie.
6 14/11-1826 26/12-1826 Lars. Hans Larsen, Kirsten Gulliksdatter Bratsbergklev Pige Gunhild Nielsd. Brekke, pige Anne Kirstine Larsd. Bbklev., Simon Gulliksen af Skien, Ole Gulliksen ib., Hans Andersen Stubberød.
7 5/12-1826 26/12-1826 Anne. Thord Nielsen, Inger Sørensdatter Høisæt Anders Svinholts Kone, pige Larine Larsd. Høisæt, Niels Høisæt, Lars Sørensen Oseb., Anders Johnsen Moe.
8 29/9-1826 26/12-1826 Alet Martine. Anders Arvesen, Karen Madsdatter Osebakken Pige Karen Nielsd. Oseb., pige Inger Jensd. ib., Hans Olsen Borge, Ole Thorden Oseb., Ole Arnesen ib.
Hjemmedøbt af Skolelærer Nielsen, Osebakken.
9 8/11-1826 26/12-1826 Inger Maria. Haagen Bærulfsen, Karen Kirstine Rasmusdatter Gløsmyr Frants Gløsmyrs Kone, pige Gunhild Engebretsd. Dyrkold, Rasmus Dyrkold, Halvor Bærulfsen Aas, Frants Dyrkold.
10 16/11-1826 26/12-1826 Lars. Østen Larsen, Margrete Engebretsdatter Dyrkold Halvor Larsens Kone, BbKlev, pige Maren engebretsd. Dyrkold, Helge og Jacob Larssønner Bøe, Jacob Larsen Grinie, Povel Andersen Semb.
11 14/12-1826 26/12-1826 Dorthe Maria. Johannes Ketilsen, Kirsti Andersdatter Gulsæt Peder Olsens Kone, Aarhuus, pige Anne Ketilsd. Gulsæt, Jens Thorsen Gjerpen Lille, Erik Pedersen ib., Ole Nielsen Gulsæt.
12 9/12-1826 26/12-1826 Tollef. Halvor Tolvsen, Kari Johnsdatter Hynie Anders Venstøbs Kone, pige Anne Margrete Tolfsd. Brekke, Anders Venstøb, Hans Tolfsen Aas, Ole Tolfsen Aas.
13 22/11-1826 26/12-1826 Johanne. Torstein Henriksen, Rangdi Jansdatter Doxrød Jens Doxrøds Kone, pige Ellen Karine Danielsd. BbKlev, Christen Doxrød, Halvor Doxrød, Jan Henriksen Doxrød.
14 18/9-1826 26/12-1826 Ingeborg Marie. Christen Jørgensen, Aase Marie Levordsdatter Osebakken Moderen selv, pige Mariane Olsd. Oseb., Lars Johnsen Oseb., Jens Jensen Oseb., Christen Hansen Oseb.
Hjemmed. af Skolelærer Nielsen.
15 2/11-1826 26/12-1826 Marie. Niels Stenulfsen, Karen Andersdatter Nyegaard under Meen Jacob Meens Kone, pige Asgierd Jermundsd. Mela, Gunder Nyegaard, Niels Pedersen Grunderød, Niels Andersen Borrestad.
16 3/12-1826 26/12-1826 Maren Gurine. Lars Zakariassen, Ingeborg Halvorsdatter Gravlie Halvor Puttens Kone, pige Inger Karine Andersd. Limie, Erik Mikkelsen Houerød, Niels Nielsen Røsager, Anders Limie.
17 2/10-1826 27/12-1826 Ludvig. Skomager Anders Larsen Aulie, Ragnhild Marie Aslaksdatter under S. Brekke Kone Guri Jørgensd. Klosterhougen, pige Marte Evensd. af Skien, Søren Jensen BbKlev, Ole Larsen ib., Jørgen Olsen ib.
18 5/10-1826 31/12-1826 Inger Andrea. Gunder Aslaksen, Anne Kirstine Andersdatter BbKlev Moderen selv, pige Karen Andersd. BbKlev, Ole Nielsen Berg, Niels Olsen ib., Ole Larsen ib., Hjemmed af Niels Olsen Kiær(!) BbKlev.
(Siste skal nok være Niels Olsen Berg, BbKlev. G.S.)
19 8/10-1826 31/12-1826 Bertel. Christen Larsen, Anne Kirstine Larsdatter Holmen under Borrestad Isak Larsens Kone, Riis, pige Maren Kirstine Larsd. Meier, Ole Jacobsen Nærum, Ole K. Riis, Erik Bøhle.
Hjemmed. af Enke Dorthe Meier.
20 10/12-1826 2/1-1827 Marine. Niels Simonsen, Karen Maria Rasmusdatter Brekkejordet Jacob Larsens Kone af Skien, pige Jørand Sigurdsd. ib., Erik Simonsen Brekkejord., Christopher Johannesen ib., Engebret Johannesen ib.
21 18/12-1826 7/1-1827 John. Niels Tollefsen, Karen Gundersdatter Bekkevald Anders Olsens Kone, Fossejord, pige Gunhild Larsd. under Tufte, Andreas Tollefsen Aakerød (Aakre), Anders Gundersen Bekkevald, Ole Hansen Lie.
22 25/11-1826 7/1-1827 Lisbeth Maria. Hans Andersen junior, Helvig Olsdatter Fossum Hans Wegters Kone under Fossum, pige Ellen Olsd. S. Bøe, Hans Hansen ib., Jens Engebretsen ib., Hans Hansenib.
Hjemmedøbt af Hans Wegters Kone.
23 16/10-1826 7/1-1827 Erik. Hans Christensen, Asloug Andersdatter Vasenden under Moe

Pige Ingeborg Reiersd. Tufte, Moderen selv, Ole Jacobsen under Berreberg, Hans Vasenden, Hans Jacobsen under Berreberg.
Hjemmedøbt af Thor Hougen.

24 25/12-1826 7/1-1827 Niels. Peder Johnsen, Ingeborg Pedersdatter Jønnevald Erik Olsens Kone, Falkum, pige Margrete Andersd. Otterholt, Erik Olsen Falkum, Halvor Eriksrød, Søren Christensen Aas.
25 24/11-1826 7/1-1827 Margrete. Greger Aslaksen, Mari Halvorsdatter Tveten under Rising Ketil Stulens Kone, pige Johanne Thorbjørnsd. Rising, Halvor Thorbjørnsen, Ketil Stulen, Ole Sætret.
Hjemmedøbt af Ketil Stulens Kone.
26 10/12-1826 14/1-1827 Anne Hedevig. Johannes Madsen, Juliane Maria Andersdatter under N. Brekke Kone Anne Nielsd. af Skien, pige Laurentse Sørensd. ib., Johannes Tollefsen ib., Ole Andersen Rising, Ole Bjørnsen Skien.
Hjemmedøbt af Hans Bergs Kone.
27 26/12-1826 14/1-1827 Pernille. Jens Isaksen, Anne Margrete Petersdatter Foss Søren Christensens Kone Aashammer, pige Karen Pedersd. Porsgrund, Christen Pedersen ib., Christian Isaksen, Skoleholder Christopher Pedersen af Aashammer.
28 1/1-1827 14/1-1827 Tollef. Salve Sørensen, Ingeborg Tollefsdatter Hynie Jacob Christensens Kone, Hynie, pige Anne Svendsd. ib., Ole Hynie, Christopher Larsen Fossum, Jacob Christensen Hynie.
29 26/12-1826 14/1-1827 Ole. Ole Olsen, Marte Gundersdatter Falkum Pige Gunhild Halvorsd. Falkum, pige Kirsten Olsd. Sølie, Daniel Pedersen BbKlev., Kittil Nielsen Falkum, Einar Olsen Sneltvedt.
30 9/1-1827 21/1-1827 Marte Maria. Hans Rasmussen, Sara Johnsdatter Sølie nedre Harald Lies Kone, pige Karen Jacobsd. Klep, Jacob Olsen Riis, Christen Olsen Øvrum, Vetle R. Sølie.
31 14/12-1826 21/1-1827 Hans. Hans Hansen, Aaste Maria Jensdatter Jarsengen Niels Larsens Kone, Jarsengen, pige Anne Karine Olsd. Lie, Jens Jarsengen, Ole Hansen Sneltved, Tolv Jensen Venstøb.
32 3/1-1827 21/1-1827 Maren Helvig. Jens Andersen, Ingeborg Nielsdatter Fossum Ole Hynies Kone, pige Anne Svendsd. Hynie, Ole Nielsen Hynie, Jens Henriksen Bøe, Ole Christensen Hynie.
33 22/10-1826 21/1-1827 Karen Maria. Ole Johannesen Nordbye(?), Karen Johannesdatter Osebakken Ole Ødegaardens Kone - Oseb., pige Ragnild Jansd. ib., Thor Aulie ib., Niels Arnesen ib., Skoleb. Seeberg(?) Osebakken.
34 15/8-1826 25/1-1827 Thomas. Hjulmager Thord Olsen Løberg, Anne Thomine Offenberg under S. Brekke Ole Gundersens Kone af Skien, pige Pernille Thomine Offenberg, Thomas Ludvigsen af Skien, Bøye Adslev ib., Anders Jacobsen ib.
Hjemmedøbt af Madame Stribolt.
35 4/12-1826 25/1-1827 Berthel. Arne Andreasen, Anne Maria Gundersdatter Augestad Jacob Solis Kone, pige Anne Kittilsd. Gulsæt, Erik Madsen Sanden, Christen Hansen ib., Lars Simonsen Solie.
Hjemmedøbt af Gunder Augestad.
36 29/12-1826 28/1-1827 Andreas. Peder Pedersen, Ingeborg Nielsdatter Baugerød Anders Baugerøds Kone, Skrædder Neetzes Kone, Tufte, Christian Neetz ib., Johannes Baurød, Anders Baurød.
Hjemmed. af Ole Johnsen Fossum.
37 1/1-1827 28/1-1827 Karen Maria. Jens Olsen, Else Knudsdatter Osebakken Niels Isaksens Kone Kiølnæs, pige Hedvig Andersd. Fløtterøe, Niels Thorsen Kiølnæs, Ole Hansen af Eidanger, Halvor Olsen Erse.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
38 19/1-1827 28/1-1827 Mariane. Christen Nielsen, Anne Maria Halvorsdatter under Meen Lars Svartangens Kone, pige Mari Christensd. Eriksrød, Lars Svartangen, Gunder Nyegaard, Niels Johnsen af Porsgrund.
39 15/1-1827 28/1-1827 Søren. Jørgen Torbjørnsen, Karen Maria Nielsdatter Grini Søndre Niels Aamodts Kone, pige Kirsti Torbjørnsd. Marker, Niels S. Grinie, Solve S. Grinie, Niels N. Aamodt.
Hjemmedøbt af Maria Wasbrekka.
40 30/12-1826 28/1-1827 Peder. Ole Halvorsen og Marte Christiansdatter Eriksrød Halvor Erses Kone, pige Maren Christensd. Hoppestad, Sigurd Erse, Lars Hoppestad, Ole C. Fossum.
Hjemmedøbt af Halvor Erses Enke.
41 16/12-1826 28/1-1827 Anne Elisabeth. Tollef Johnsen og Karen Kirstine Halvorsdatter under Borge Rasmus P. Hynies Kone, Karen Kittilsd. Riis, Ole Halvorsen Oseb., Ole Aslaksen ib., Jens Sigurdsen fra Skien.
42 31/12-1826 10/2-1827 Bertea Gurine. Lars Larsen Aabye, Kirsten Larsdatter Meen Ole Larsens Kone af Solum, pige Kirsten Christensd. Holmen, Anders Gundersen fra Solum, Torstein Larsen ib., Ole K. Riis.
43 23/12-1826 18/2-1827 Halvor. Erik Wiersen, Kari Olsdatter Bøe vestre og østre i Luxefjeld Halvor Eriksrøds Kone, pige Kari Ingvoldsd. Haugedal, Ole Olsen Luxefjeld, Ole S. Eriksrød, Henrik O. Haugedal.
Hjemmedøbt af Wier Andersen Luxefjeld.
44 31/1-1827 18/2-1827 Inger Marine. Anders Amundsen og afdøde Mari Halvorsdatter under Borge Tron Torkildsens Kone under Borge, pige Hedevig Andersd. Porsgrund, Christen Hansen Borge, Ole Jacobsen ib., Ole Jacobsen ib. Hjemmedøbt af Skolelærer Nielsen.
45 12/1-1827 18/2-1827 Ingeborg. Ellef Johnsen, Ingeborg Ingebretsdatter Luxefjeld Torkild Jonsens Kone Luxefjeld, pige Turine Halvorsd. Gjerpen, Torkild Jonsen Luxefjeld, Erik Wiersen ib., Erik Heljesen Gulset.
46 14/1-1827 18/2-1827 Else Andrea. Torjer Andersen, Anne Kirstine Eriksdatter Osebakken Trohn Aanesens Kone Oseb., pige Maren Eriksd. af Eidanger, Thomas Eriksen ib., Niels Hansen Oseb., Gunder Andersen ib.
Hjemmedøbt af Madame Monrad.
47 2/1-1827 18/2-1827 Christiane. Anders Jacobsen Bommen, Oline Andersdatter Bratsbergklev Halvor Larsens Kone Wenstøb, pige Live Kittilsd., Skien, Thor Andersen Skauen, Niels Jacobsen Løberg, Ole Tollefsen af Skien.
48 10/12-1826 18/2-1827 Ingeborg. Daniel Olsen, Kirsti Nielsdatter Kreppa Niels Aamodts Kone, pige Signe Solvesd. Kjær, Niels Aamodt, Solve Kjær, Lars L. Kjær. Hjemmedøbt af Maria Wasbrekka.
49 16/1-1827 18/2-1827 Ingebret. Anders Amundsen, Barbara Nielsdatter under Fossum Christian Andersens Kone Wenstøb, pige Anne Dorte Osaksd. Fossum, Niels Nielsen ib., Østen A. Wenstøb, Ingebret Pedersen Bøe.
50 24/12-1826 18/2-1827 Anne. Rønnik Christensen, Marte Andersdatter Vasend under Moe Moderen selv, Hans Vasends Kone, Hans Henningsdalen, Hans Vasend, Abraham Olsen Wasend. Hjemmedøbt af Christen Wasend.
51 27/12-1826 18/2-1827 Ingeborg. Torjer Torjersen, Gunhild Pedersdatter Gaasehølen under Foss Lille Johannes Gaasehølens Kone, pige Svanau Gundbjørnsd. Gromstul, Halvor R. Fossum, Jens Isaksen Foss, Søren C. Aashammer.
52 1/2-1827 18/2-1827 John. Jens Nielsen, Maren Gundersdatter Fossum Søren Reiersens Kone, Mela, pige Helvig Jensd. Lien, Søren Reiersen Mela, Ole Nielsen Fossum, Anders O. Nøglegaard.
53 16/11-1826 22/2-1827 Louise Margrete. Farver Carl Martin Baudler, Inger Marie Bergrav Osebakken Madame C. Qvisling Oseb., Jomfr. Anne Stribolt, Skien, Skipper Faltin Simonsen Porsgrund, Sivert Halvorsen ib., Snedker Ole Nielsen,  Skien.
54 1/12-1826 22/2-1827 Mareus Hendrik. Asmus Asmusen Suhrs, Privatlærer og Pernille Maria Pedersdatter Osebakken Madame Trosdal, Oseb., Jomfr. Bendixen ib., Kaptain Ottesen ib., Kjøbmand Linaae Porsgrund, Christian Bruun junior, Oseb.
55 17/12-1826 4/3-1827 Jens. Isak Andersen, Ingeborg Nielsdatter Sætre - Luxefjeld Hendrik Evensens Kone Fossum, Kirsti Olsd. Flittig, Hendrik Evensen Flittig, Ole Halvorsen Tufte, Halvor Sørensen Moe.
Hjemmedøbt af Maria Wasbrekka.
56 20/2-1827 4/3-1827 Ole. Peder Sørensen, Berte Olsdatter Grinie Halvor Reiersens Kone, Foss, pige Maria Jacobsd. Grinie, Halvor Reiersen ib., Solve I. Grinie, Jørgen T. Grinie.
57 21/12-1826 4/3-1827 Anne Serine. Niels Haslesen og Berte Maria Jansdatter Fossum Pige Else Maria Nielsd. Fossum, pige Thone Nielsd. ib., Lars Storm Skavan, Knud Hove Fossum, Gunder Larsen ib.
Hjemmed. af Anders Wenstøbs Enke.
58 7/2-1827 4/3-1827 Anne Kirstine. Peder Jensen og Karen Jansdatter under Hynie Jørgen Jansens Kone Gulset, pige Kirstine Gundersd. Fossum, Jørgen Jansen Gulset, Jens Riser Fossum, Ole Jensen Fossum.
59 4/11-1826 4/3-1827 Arnoldus. Skomager Tron Olsen og Anne Andersdatter Osebakken Kone Anne Kirstine Bommen Oseb., pige Karen Tollevsd. ib., Even Jacobsen ib., Anders Jensen Porsgrund, Ole Olsen Oseb.
Hjemmedøbt af Madame Monrad.
60 21/1-1827 4/3-1827 Elling. Lars Ellingsen og Inger Karine Nielsd. Høymyr Gregorius Lunds Kone, pige Ingeborg Danielsd. Jønnevald, Gregorius D. Lund, Halvor N. Lyngaasen, Christian Isaksen Lund.
Hjemmedøbt af Elling Høymyrs Kone.
61 15/1-1827 4/3-1827 Maren. Lars Larsen og Berthe Torjusdatter Saubrekka - Klep Ole Mathisens Kone, Klep, pige Marte Hansd. Ramsaas, Jacob Olsen under Klep, Jacob Larsen Høyseth, Lars A. Stubberød.
Hjemmedøbt af Hans Ramsaasens Kone.
62 1/3-1827 18/3-1827 Kirsten. Christen Isaksen og Anne Rasmusdatter Holm Aslak Langerøds Kone, pige Ingeborg Sophie Larsd., Skien, Christian Holm, Niels Rasmussen Hoppestad, Ole J. Holm.
63 21/2-1827 18/3-1827 Jens. Jørgen Børresen og Johanne Jensdatter Semb nordre Kittil Gulsets Kone, pige Anne Margrete Jensd. af Solum, Lars Storm Skavan, Ole Nielsen Wenstøb, Amund S. Semb.
64 21/2-1827 18/3-1827 Niels. Ole Johnsen og Jorand Wetlesdatter Wallerdalen under Meen Kittil Wallerdalens Kone, pige Ingeborg Nielsd. af Slemdal, Niels N. Augestad ib., Peder Johnsen ib., Ellef Heliesen af Eidanger.
65 18/2-1827 18/3-1827 Hans. Jens Gundersen og Kirsten Tellefsdatter Gulseth Jens Johannesens Kone Blegebakken, pige Anne Halvorsd. Solum, Jens J. Gulset, Hans Andreas Eriksen Aarhuus, Sigurd Sigurdsen.
Hjemmedøbt af Jacob Gulset.
66 23/2-1827 18/3-1827 Mareus. Ole Jensen og Margrete Eriksdatter Berberg Hendrik Evensens Kone, Fossum, pige Adamine Hansd. Fossum, Zakarias O. Berreberg, Halvor Olsen Holm, Halvor Jacobsen under Foss. Hjemmedøbt af Jens Moes Enke.
67 22/2-1827 18/3-1827 Berte Katrine. Mikkel Nissen og Pernille Andersdatter Mela Ole Sigurdsens Kone Eriksrød, p. Anne Katrine Nisd. Mela, Mathias Mikkelsen Porsgrund, Christopher Iversen ib., Niels Rasmusen Mela.
68 28/2-1827 18/3-1827 Jacob. Niels Jacobsen og Karen Kirstine Isaksdatter Løvaas - Skogsrød Ole Jacobsens Kone, Osebakken, pige Marte Isaksd. Ødesneltved, Peder J. Ødesneltved, Anders Jacobsen BbKlev, Reier Andersen Brekke. Hjemmed. af Gunder Løbergs Kone.
69 3/2-1827 1/4-1827 Halvor. Gunder Halvorsen og Maren Nielsdatter Bratsbergklev Halvor Halvorsens Enke BbKlev, pige Ingeborg Andersd. ib., Peder Knudsen ib., Anders Halvorsen ib., Knud Isaksen ib.
Hjemmed. af Niels Løbergs Kone.
70 21/12-1826 1/4-1827 Ole. Waldemar Tolvsen og Anne Olsdatter Aashammer Aslak Eriksens Enke Aas, pige Margrete Isaksd. Foss, Hans Jacobsen Berberg, Ole Jacobsen ib., Ole Tolvsen Aashammer.
Hjemmedøbt af Ole Aases Kone.
71 5/3-1827 1/4-1827 Aslaug. Povel Aslaksen og Gunild Rasmusdatter under Bøe Rasmus Ekornrøds Kone Moe, pige Karen Rasmusd. ib., Ole Rasmusen ib., Christopher Skriua under Bøe, Jens Skriua ib.
72 4/3-1827 1/4-1827 John. Jens Jacobsen og Marte Larsdatter Hegna (Sølie) Hans Eegaasens Kone, pige Gurine Larsd. Oseb., Abraham Jacobsen Sølie, Rasmus Andersen Ødegaarden, Jens Jensen Ballestad.
73 27/2-1827 1/4-1827 Ingeborg. Rasmus Jonsen Gromstul og Dorthe Nielsdatter Østre Bøe (Luxefjeld) Arve Berbergs Kone, pige Kari Olsd. Nøglegaard, Arve N. Berberg, Ole Olsen Luxefjeld, Ole Johnsen ib.
74 31/3-1827 12/4-1827 Isak. Peder Isaksen og Marte Pedersdatter Ødesneltved - Gjerpen Niels Jacobsens Kone Skogsrød, pige Maria Isaksd. Ødesneltved, Lars Ødesneltved, Jens Thorsen Frogner, Reier Andersen Brekke.
75 15/3-1827 13/4-1827 Anette. Jacob Hansen og Anne Margrete Solvesdatter Osebakken Gunder Hynies Kone Bratsbergklev, pige Signe Solvesd. Kjær, Lars Larsen KJær, Jens Gundersen Borge, Ole Olsen Oseb.
76 31/1-1827 29/4-1827 Torjer. John Thormodsen og Ingeborg Torjersdatter Kikut Niels Røsagers Kone Ingeborg Zakariasd., pige Gunnild Olsd. Sætre, Niels Røsager, Tormod Hansen Kaasa, Hans Olsen Sætre.
77 24/3-1827 29/4-1827 Andreas. Ander Andersen og Inger Tollevsdatter Myra under Meen Ole Hansens Kone Meen, pige Marte Margrete Larsd. ib., Jacob Christophersen Myra, Christen Sørensen ib., Tollov Nielsen Aakre.
Hjemmed. af Ole Hansen Meen.
78 18/2-1827 29/4-1827 Gurine. Halvor Olsen og Maria Olsdatter Bugot Pige Karen Kirstine Olsd. Bugot, Margrete Olsd. Hobek, Jørgen O. Hobek, Ole J. Kaasa, Christen Olsen Bugot.
Hjemmedøbt af Ole Bugot.
79 16/2-1827 29/4-1827 Ingeborg Andrea. Søren Jensen og Ingeborg Jensdatter Bratsbergklev Kone Anne Elisabeth Danielsd. BbKlev., pige Anne Sophie Andersd. ib., Jon Larsen ib., Ole Holm ib., Knud Halvorsen ib.
Hjemmedøbt af Severine Larsdatter.
80 29/3-1827 29/4-1827 John. Niels Olsen og Gunild Svendsdatter Skyer Ole Sørbøes Kone, pige Karen Maria Olsd. Løberg, Johannes O. Skyer, Isak Skyer, Christen K. Sneltved.
81 8/4-1827 29/4-1827 Anne Maria. Anders Hendriksen Lindberg, Else Reiersdatter under Tveten Kittil Stulens Kone, pige Berte Gurine Kittilsd. ib., Halvor Puttekaasa, Halvor Gravelie, Mathias Sukka.
Hjemmedøbt af Kittil Stulens Kone.
81(!) 16/3-1827 29/4-1827 Ingeborg Maria. Halvor Olsen og Jertine Dorthea Sondresdatter under Eriksrød Hans Andreasens Kone (af) Solum, pige Ingeborg Thorsd., Rising, Uhrmagersvend Erenborg, Skien, Lars Olsen ib., Halvor Kaasa Brekke. Hjemmedøbt af madame Stribolt.
82 1/2-1827 29/4-1827 Johan Peter Conrad. Anders Pettersen, Johanne Susanne Abrahamsdatter Gulset Pige Anne Kirstine Petersd. Gulset, pige Karen Maria Eriksd. ib., Jacob Strømdal, Hans Jensen (af) Solum, Rasmus Halvorsen (af) Skien.
83 16/3-1827 29/4-1827 Rasmus. Ole Christiansen og Anne Isaksdatter Fossum Christen Møllers Enke Fossum, pige Anne Maria Svendsd. ib., Niels Torstensen ib., Lars Halvorsen Bøe, Halvor A. Fossum.
84 17/3-1827 29/4-1827 Markus. Johan Halvorsen og Elisabeth Christiansdatter Fossum Mads Madsens Kone Fossum, pige Ingeborg Larsd. ib., Hendrik Evensen ib., Anders Hansen ib., Jacob Olsen ib.
85 18/3-1827 29/4-1827 Ingeborg. Ingebret Sigurdsen og Marte Hansdatter under Moe Simon Ekornrøds Kone Moe, pige Jørand Sigurdsd. ib., Erik Madsen Falkum, Simon Madsen Moe, Lucas Ingebretsen ib.
86 16/12-1826 29/4-1827 Niels Christian. Jacob Andersen og Pauline Caroline Christiansdatter Osebakken Moderen selv, pige Ingeborg Maria Pedersd. af Eidanger, Christen Jørgensen Oseb., Christen Nielsen (af) Solum, Torjus Nielsen (af) Solum.
87 17/12-1826 11/5-1827 Theodor. Skibskaptain Christian Eckstorm og Alison Lieungh Grinie Madame Caroline Blom, Skien, Jomfr. Tina Ecstorm ib., Kjøbmand R. Blom ib., Faderen selv, H. Skanke af Porsgrund.
Hjemmedøbt af Provst Munch.
88 12/12-1826 13/5-1827 Josephine Andriette. Skomager Isak Nielsen og Anne Kirstine Mølbak Osebakken Niels Nielsens Kone Oseb., pige Marie Bøydler ib., Skolelærer Nielsen ib., Erik Tronsen ib., Skræddermester Kirkegaard Porsgrund.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
89 4/4-1827 13/5-1827 Christine. Søren Andersen Brøther og Anne Isaksdatter Doxrød Pige Aslau Jensd. Kleva, pige Johanne Olsd. Semb, Ole Isaksen Brekke, Jens Doxrød, Niels Kleva. Hjemmedøbt af Inger Kleven.
90 5/4-1827 13/5-1827 Niels. Ingebret Jacobsen og Maren Pedersdatter Espedalen Isak Espedalens Kone, pige Maren Gundersd. ib., Isak Espedalen, Christen Olsen Øvrum, Peder Larsen Meen. Hjemmed. af Kittil Riis.
91 22/2-1827 13/5-1827 Karen. Knud Halvorsen og Johanne Jacobsdatter under Tufte Wetle Haavardsens Kone Brekke, pige Turine Halvorsd. Gjerpen, Wetle Haavardsen Brekke, Ole Halvorsen Jønnevald, Peder Jonsen Jønnevald. Hjemmed. af Thor Hauen.
92 2/4-1827 13/5-1827 Maren Andrea. Ole Mikkelsen og Anne Jonsdatter Semb John Kastdalens Kone, pige Anne Mikkelsd. Haurød, Erik Mikkelsen ib., Niels Mikkelsen ib., Hans Olsen Marker.
Hjemmed. af Maria Wasbrekka.
93 13/5-1827 27/5-1827 Christopher. Even Christophersen og Lisbeth Olsdatter Follaug Pige Karen Olsd. Bugot, pige Helvig Olsd. ib., Christen og Halvor Olssønner ib., Johannes Engrav.
94 13/2-1827 27/5-1827 Even. Tollov Larsen og Maren Gurine Larsdatter under Lie Harald Lies Kone, pige Maren Johannesd. Lie, Christen P. Lie, Ole Larsen Lie, Ole Nielsen ib. Hjemmed. af Hans Rasmussens Kone.
95 9/2-1827 27/5-1827 Elen Andrea. Niels Olsen og Magnild Maria Jensdatter Bratsbergklev Ole Bergs Kone BbKlev, pige Kirsten Olsd. Skien, Ole Aslaksen Berg, Guttorm Knudsen BbKlev, John Torbjørnsen Løberg.
Hjemmedøbt af Niels Løbergs Kone.
96 19/2-1827 2/5-1827 Olea. (tvilling) Hans Olsen og Karen Olsdatter Bratsbergklev Hans Christensens Kone Brekke, pige Ingeborg Olsd. Skien, Helje Olsen Brekke, Niels Heljesen Skien, Harald Hansen Fossum.
Hjemmedøbt af Inger Nomme.
97 19/2-1827 2/5-1827 Anne Gurine. (tvilling) Hans Olsen og Karen Olsdatter Bratsbergklev Peder Knudsens Kone BbKlev, pige Marie Olsd. Fossum, Christian Hansen Skien, Niels Jacobsen BbKlev, Thor Jensen Engrav.
Hjemmedøbt af Inger Nomme.
98 12/4-1827 27/5-1827 Kirsti. Ole Halvorsen og Kirsti Torkildsdatter under Foss Sigurd Halvorsens Kone Jønnevald, pige Kirsti Halvorsd. Fossum, Knud Halvorsen Tufte, Sigurd Halvorsen Jønnevald, Faderen selv.
Hjemmedøbt af Torkild Jonsen Foss.
99 14/4-1827 27/5-1827 Gregorius. Erik Mikkelsen og Marte Halvorsdatter Hourød (Haugerød) Lars Gravlies Kone, Ole Kastdalens Kone, Halvor Putten, Børre Gjelddalen, Gregorius Fjelddalen.
Hjemmedøbt af Ellef Ramsmyrs kone.
100 9/5-1827 3/6-1827 Halvor. Ole Larsen og Karen Andersdatter Bøe søndre Hans Otterholts Kone, pige Inger Andersd. ib., Hans Andersen Otterholt, Lars Andersen ib., Helje Larsen Bøe.
101 17/5-1827 3/6-1827 Ingeborg. Ole Tolvsen og Kari Andersdatter Bøe Johannes Baurøds Kone, pige Kari Knudsd. Bøe, Johannes Baurød, Jon Hansen Bøe, Christopher Lien Bøe.
102 14/4-1827 3/6-1827 Anne. Halvor Andersen og Anne Kirstine Jørgensdatter Bratsbergklev Lars Svendsens Kone Skien, pige Inger Christophersd. Brekke, Halvor Andersen BbKlev, Knud Halvorsen ib., Isak Sørensen ib.
103 30/5-1827 17/6-1827 Ole. Christen Olsen og Inger Maria Rasmusdatter Øvrum Hans Sølis Kone, pige Ingeborg Rasmusd. ib., Jacob Olsen Riis, Christopher Olsen Øvrum, Harald R. Lie.
104 1/5-1827 17/6-1827 Peder. Peder Aslaksen og Berte Pedersdatter Stulen (Ophaugen) John A. Stulens Kone, pige Ingeborg Simonsd. ib., Gregorius A. Stulen, Jens Isaksen Aashammer, Mons M. Hoppestad.
Hjemmedøbt af Gunild Stulen.
105 1/12-1826 17/6-1827 Ole. Gunder Halvorsen og Anne Jacobsdatter Aashammer Hans Isaksens Kone Aashammer, Hans Tolvsens kone ib., Søren Christensen ib., Knud Jacobsen Foss, Ole Jacobsen Aas.
Hjemmedøbt af Peder Myrens Kone Nøglegaard.
106 27/5-1827 17/6-1827 Isak. Bertel Andersen og Anne Karine Isaksdatter Bratsbergklev Børsemager Larsens Kone BbKlev, pige Ingeborg Andersd. Langesund, E. Knudsen Borge, Hans Guttormsen BbKlev, Knud Isaksen ib.
107 20/5-1827 17/6-1827 Elling. Ole Ellingsen og Dorte Aslaksdatter Skilbred Anders Olsen Skilbred, Niels Sigurdsen ib., Halvor Ellingsen Høymyr, Niels Sigurdsens Kone, Skilbred, pige Ingeborg Aslaksd. Tveten.
108 20/5-1827 17/6-1827 Johannes. Hans Jacob Johannesen og Marte Maria Nielsdatter Bratsbergklev Isak Jertsens Kone Follestad, pige Gunild Halvorsd. af Skien, Hans Jacob Halvorsen BbKlev, Erik Simonsen Brekke, Christopher Johannesen ib.
109 5/10-1826 24/6-1827 Wilhelm Theodor. Procurator Christen Dahl og Ellen Pladt Haven (Falkum) Madame Ørn, Skien, Jomfr. M. Müllertz ib., Kapitain A. Blom Laugmandsgaarden, Kjøbmand Barnholt af Skien, Fuldmægtig Christian af Skien.
110 6/5-1827 1/7-1827 Dorthea. Hans Sørensen og Christiane Storm Osebakken Thor Høyseths Kone, pige Anne Knudsd. Oseb., Anders Sørensen Borge, Halvor Guldbrandsen af Eidanger, Jacob Andersen Sølie nedre.
111 8/6-1827 1/7-1827 Lorents Daniel. Isak Isaksen og Berte Pernille Larsdatter under Borrestad Herman Meiers Kone Oseb., pige Kirsten Christensd. Holmen, Søren Christophersen under Borrestad, Niels Isaksen Kjølnæs, Lars Hansen Oseb. Hjemmedøbt af Dorte Meier.
112 23/10-1826 15/7-1827 Hendrik Jørgen. Skipper Niels Jørgen Hirschholm og Kirstine Marie Jynge Erlands Wenstøb Madame Schaanning Fossum, Jomfr. Bolette Folkmann Mela, Jomfr. M. Kiil Oseb., Kjøbmand C. Myhre, Hans Hansen Skien, Hans Brunnik ib. Hjemmedøbt af Proust Munch.
113 16/4-1827 15/7-1827 Jens. Ole Jansen og Ingeborg Christophersdatter Fossum Gunder Jacobsens Enke Fossum, pige Berte Larsd. ib., Jacob Jacobsen ib., Jan Lien ib., Halvor Aslaksen ib.
Hjemmedøbt af Anders Wenstøbs Enke.
114 18/5-1827 15/7-1827 Simonine. Niels Knudsen og Gurine Saamundsdatter Borrestad Ole Knudsens Kone Borrestad, pige Maren Knudsd. ib., Gunder Andersen ib., Jacob Ingebretsen Meenstad, Niels Hynie under Brekke. Hjemmedøbt af Dorte Meier.
115 17/6-1827 15/7-1827 Marte. Ole Sigurdsen og Maria Torstensdatter Kittilrød Niels Skilbreds Kone, pige Johanne Torbjørnsd. Puttekaasa, Niels Skilbred, Niels Røsager, Jørgen Olsen Hobek.
Hjemmedøbt af Ole Jansen Kaasa.
116 18/4-1827 15/7-1827 Thomas. (Uægte) Moder: Inger Maria Thomasdatter Sukka. Udlagt til Barnefader: Gift mand Hans Olsen Sætret. Sukka Pige Ingeborg Aslaksd. Tveten, pige Margrete Olsd. Hobek, Halvor Ellingsen Høymyr, Jens Hansen ib., Andreas Arnesen Auestad.
Hjemmedøbt af Kittil Stulens Kone.
117 17/3-1827 15/7-1827 Niels Jørgen. Jens Jørgensen Meier og Kirsten Kristine Nielsdatter Osebakken Hans Nielsens Kone fra Risøer, pige Anne Gulline Hansd. af Oseb., Hans Hansen Riis ib., Niels Nielsen ib., Anders Halvorsen ib.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
118 25/3-1827 15/7-1827 Hansine. Johannes Hansen Taule og Anne Dorthe Thorsdatter Osebakken Moderen selv, pige Maren Christophersd. Oseb., Niels Hansen Ramsaasen, Jacob Olsen Riis.
Hjemmedøbt af Johannes Nielsen.
119 8/4-1827 15/7-1827 Ole. Ole Olsen og Gunild Larsdatter Luxefjeld Pige Karen Kirstine Knudsd. Luxefjeld, pige Karen Maria Halvorsd. ib., Knud Olsen Dahli, Ole Olsen Haukeroen ib., Halvor Puttekaasa.
Hjemmedøbt af Ole Haukeroen.
120 23/6-1827 15/7-1827 Christine. Christian Torkildsen og Kari Olsdatter Luxefjeld Christian Limies Kone, pige Maria Olsd. Luxefjeld, Christian N. Limie, Abraham Hansen Foss, Niels Andersen Luxefjeld.
121 2/6-1827 15/7-1827 Lars. Anders Andersen og Maren Larsdatter Ballestad Torgrim Ballestads Kone, pige Karen Maria Arnesd. af Solum, Lars Aabye Meen, Ole K. Riis, Niels Thorsen Ballestad.
Hjemmedøbt af Thor Ballestad.
122 10/3-1827 15/7-1827 Jens. Harald Halvorsen og Maren Jensdatter Bøe søndre Ingebret Amundsens Kone Bøe, pige Maria Sigfridsd. Fossum, Niels Jensen Bøe, Lars Madsen Fossum, Hans Nielsen Bøe.
Hjemmedøbt af Hendrik Jensens Kone Bøe.
123 9/5-1827 15/7-1827 Maren Gurine. Niels Olsen og Maren Christensdatter Fossum Christen Levordsens kone af Solum, pige Maria Olsd. Fossum, Christen Leordsen Solum, Harald Hansen Fossum, Hans Olsen BbKlev. Hjemmedøbt af Anne Moe.
124 15/5-1827 29/7-1827 Anne Gurine. Hans Olsen og Signe Hansdatter Sætret Pige Gro Olsd. Sætret, pige Ingeborg Olsd. ib., Ole Jansen Kaasa, Tormod Hansen ib., Halvor Torbjørnsen Puttekaasa.
Hjemmedøbt af Ole Jansen Kaasa.
125 1/7-1827 29/7-1827 Maren. Isak Halvorsen og Maren Pernille Fredriksdatter Bratsbergklev Lucas Thorsens Kone Skien, pige Ingeborg Halvorsd. BbKlev, Niels Johnsen Løberg, Svenke Larsen Bratsberg, Hendrik Fredriksen af Skien. Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone, Bratsbergklev.
126 20/4-1827 18/8-1827 Ole. Stiger Andreas Paulsen og Ragnild Tufte Gulset Madame Sørbøe af Skien, pige Gurine Thommesen ib., Transporteur Simonsen Graaten, Garwer Holm Skien, Christian Haraldsen fra Semb. Hjemmedøbt af Madame Monrad.
127 24/7-1827 19/8-1827 Ole. Knud Olsen og Karen Clemetsdatter N. Brekke Rønnik Olsens Kone Slemdal, pige Mariken (ikke mer), Østen Andersen Wenstøb, Hans Arnesen Skien, Brynild Olsen Holden.
128 29/6-1827 19/8-1827 Johanne. Christopher Olsen og Kirsti Jensdatter under Øvrum Kone Maren Olsd. Myra, pige Anne Kirstine Rasmusd. Øvrum, Rasmus M. Øvrum, Christen Olsen ib., Lars Andersen Svartangen.
Hjemmedøbt af M. Evensen.
129 21/6-1827 19/8-1827 Anne. Truls Nielsen og Inger Thomasdatter Fossum Pige Kirsten Jensd. Aarhuus, pige Marte Amundsd. Fossum, Isak Westermoe ib., Jacob Jacobsen ib., Anders Thommesen BbKlev.
130 25/7-1827 19/8-1827 Jacob. John Hansen og Gunild Johannesdatter Bøe nordre Pige Kirstine Johannesd. Brekke, pige Ingeborg Johannesd. ib., Ole Hansen ib., Halvor Johannesen ib., Christian Nielsen Bøe.
130(!) 5/5-1827 24/8-1827 Anne Catharine. Christian Paus og Elsi Marie Bjerk Kjølnæs Madame Frederike Ottesen Oseb., Jomfru Marie Kiil ib., Kjøbmand C. Bruun ib., Student Bøje Flood Ravnes, Student Paul Hofgaard Wold.
Hjemmedøbt af Christian Paus.
131 2/7-1827 26/8-1827 Børre. Niels Børresen og Sophie Isaksdatter Bratsbergklev Isak Bommens Kone BbKlev, pige Anne Sophie Andersd. ib., Knud Isaksen ib., Jens Jacobsen Gulset, Engebret Pedersen BbKlev.
Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone, BbKlev.
132 28/7-1827 26/8-1827 Ole. John Andersen og Ragnhild Olsdatter Tufte nordre Halvor Reiersens Kone, Foss, pige Karen Andersd. ib., Halvor Reiersen ib., Anders Reiersen ib., Ole Olsen Ersøe (Eriksrød).
Hjemmedøbt af Anders Tovsens Kone, Tufte.
133 9/5-1827 26/8-1827 Hans Smith. Søren Olsen og Maren Smith Osebakken Jens Meiers Kone Oseb., pige Marie Smith ib., Smed Trohnsen ib., Jens Jensen ib., Anders Jensen ib.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
134 10/8-1827 26/8-1827 Johannes. Jacob Madsen og Kirst Johannesdatter Fossum nordre Ole Johannesens Kone Bøe, pige Anne Pedersd. Tufte, Lars Madsen Fossum, Ole Pedersen Bøe, Helge Larsen Foss.
135 3/8-1827 26/8-1827 Mariane. Ole Nielsen og Christine Sørensdatter under Ballestad Moderen selv, pige Kirsten Andersd. Follaug, Lars Thorsen Ballestad, Christen Sørensen Myren, Anders Andersen Meen.
136 28/7-1827 26/8-1827 Ingeborg. John Andersen og Ragnild Olsdatter under Tufte Moderen selv, pige Karen Andersd. Tufte, Ole Olsen Erse (Eriksrød), Halvor Reiersen Foss, Anders Reiersen ib.
137 12/3-1827 26/8-1827 Olava Kirstine. Christopher Nielsen Wenstøb og Gurine Olsdatter Bratsbergklev Madame Møller Skien, pige Karen Sørensd. Brekke, Fredrik Førre Bratsberg, Aslak Isaksen BbKlev., Giert Noord BbKlev.
Hjemmedøbt af Christine Bommen.
138 7/7-1827 26/8-1827 Inger. Halvor Ingebretsen og Anne Maria Eriksdatter Doxrød Aslak Langerøds Kone, pige Karen Olsd. Holm, Christen M. Doxrød, Halvor Olsen Holm, Christen Isaksen Holm.
Hjemmedøbt af Maria Wasbrekka.
139 2/6-1827 2/9-1827 Inger Maria. Hans Andersen, Live Iversdatter under Borge Pige Maren Iversd. af Eidanger, pige Anne Andersd. ib., Jens Jacobsen under Sølie, Anders Mathisen Langerød, Hans Horn Reiersen Oseb.
140 31/5-1827 2/9-1827 Maren Gurine. Christen Christiansen, Inger Nielsdatter under Aarhuus Pige Anne Nielsd. Holm, pige Anne Svendsd. Hynie, Halvor C. Fossum, Christian Christensen Falkum, Gunder Nielsen Holm.
Hjemmedøbt af Isak Skotlands Enke, Hynie.
141 3/8-1827 2/9-1827 Karen Gurine. Erik Helgesen, Anne Pedersdatter Gulset Peder Halvorsens Kone, Gulset, pige Gunhild Heljesd. ib., Svend Svendsen ib., Anders Larsen ib., Helje Eriksen ib.
Hjemmedøbt af Peder Halvorsen Gulset.
142 13/7-1827 2/9-1827 Carl Johan. Skomagersvend Ole Carlsen, Kirstine Marie Knudsdatter Falkum Peder Torstensens Enke af Skien, pige Cathrine Knudsd. Fossum, Peder Knudsen af Skien, Christen Tobiasen ib., Lars Christensen BbKlev.
143 6/3-1827 9/9-1827 Christian Gotfred. Proprietær Hans Jacob Gasmann, Anne Kirstine Pedersd. Foss Moderen selv, Jomfr. Christine Caroline Gasmann, Faderen selv, Skolelærer Gregorius Lund, do. Aslak Isaksen Grini.
Hjemmedøbt af Madame Stribolt.
144 29/6-1827 9/9-1827 Anne Karine. Lars Halvorsen Skiold, Marte Hansdatter Fossum Jens Liens Kone, Fossum, pige Berte Marie Larsd. ib., Jens Andersen ib., Svenke Svendsen ib., Hans Hansen ib.
Hjemmedøbt af Svenke Svendsen Fossum.
145 13/8-1827 16/9-1827 Thord. Halvor Thordsen, Kirsti Larsdatter Frogner Søndre Erik Løbergs Kone, pige Ragnhild Andersd. Sneltved, Erik Løberg, Svenke Larsen BbSkov, Knud Larsen ib.
Hjemmedøbt af Maria Vasbrekke.
146 19/8-1827 16/9-1827 Ole. Knud Jacobsen, Anne Olsdatter under Foss Hans Henningsdalens Kone, pige Anne Aslaksd. Tveten, Hans Henningsdalen, Abraham Olsen Moe, Ole Olsen Limie.
147 27/6-1827 16/9-1827 Aslak. Daniel Aslaksen, Gurine Andrea Eriksdatter Tufte Peder Tuftes Kone, pige Boel Mathea Eriksd. fra Herre, Niels Sørensen Tufte, Gregorius Tufte, Christen Tufte fra Laurvig.
Hjemmedøbt af Madame Stribolt.
148 25/7-1827 23/9-1827 Maren Gurine. Ole Jansen, Guro Olsdatter Kaasa (Limie) Tormod Hansens Kone Kikut, pige Gunhild Olsd. Hobek, Tormod Hansen Kikut, Jørgen Olsen Hobek, Aslak Svendsen Høglie.
Hjemmedøbt af Faderen selv.
149 25/8-1827 23/9-1827 Inger Maria. Einar Olsen, Gurine Larsdatter Sneltvedt Reier Andersens Kone, N. Brekke, pige Berthe Maria Olsd. Sneltvedt, Halvor Paulsen Lund, Christen Mikkelsen Doxrød, Ole Olsen Falkum. Hjemmedøbt af Marie Vasbrekke.
150 8/6-1827 23/9-1827 Ole Andreas. Ole Olsen, Maren Andersdatter Osebakken John Jacobsens Kone, Graaten, pige Karen Christensd. Oseb., Jens Andersen Herre, Henrik Hansen af Porsgrund, Christen Sørensen Myhren. Hjemmed. af Madame Jørgensen.
151 4/8-1827 23/9-1827 Anne Dorthea. Ole Andersen, Marie Andersdatter Osebakken Anders Halvorsens Kone, Oseb., pige Mette Marie Andersd. ib., Lars Hansen ib., Javob Olsen Riis ib., Christen Larsen Bakken.
152 20/7-1827 23/9-1827 Maren Severine. Svend Petersen, Berte Marie Hansdatter Borgeskov Engelbret Andersens Kone, Borge, Mariane Olsd. Borge, Hans Sørensen ib., Ole Aslaksen ib., Jens Jensen ib.
153 16/8-1827 23/9-1827 Jacob. Christen Christensen, Kirstine Alfsdatter Bøe søndre Ole Christensens Kone, Hoppestad, pige Maren Christensd. ib., Ole Alfsen Aarhuus, Niels Olsen Aas, Andreas Olsen Bøe.
154 31/8-1827 30/9-1827 Ingeborg. Jacob Torsteinsen, Maren Larsdatter under Moe Pige Gunhild Larsd. Moe, pige Maren Larsd. ib., Ole Torsteinsen ib., Ole Rasmussen ib., Engebret Sigurdsen ib.
155 31/8-1827 30/9-1827 Helvig. Torkel Johnsen, Turine Helgesdatter Liestul (Luxefjeld) Erik Helgesens Kone - Gulset, pige Kari Johnsd. Luxefjeld, Erik Helgesen Gulset, Hans Rønniksen Vasen, Isak Sørensen Moe.
156 12/9-1827 7/10-1827 Jens. Rasmus Bærulfsen, Live Jacobsdatter under Moe Haagen Bærulfsens Kone - Gløsmyr, pige Pernille Jacobsd. Aarhuus, Peder Bærulfsen Aas, Halvor Bærulfsen Aas, Hans Jacobsen Berreberg.
157 18/8-1827 7/10-1827 Helvig. Johannes Gundersen, Johanne Johannesdatter Kiær Peder Øde-Sneltvedts Kone, pige Maria ....d. Øde-Sneltvedt, Peder Tygesen Kiær, Lars Tygesen Kiær, Ole Olsen Brække.
Hjemmedøbt af Marie Vasbrekke.
158 6/8-1827 25/10-1827 Andreas. Aslak Halvorsen, Anne Gurine Nielsdatter Bratsbergklev Engebret Andersens Kone BbKlev, Marie Bøydler Oseb., Rasmus Poulsen(?) BbKlev, Lars Christensen ib., Erik Simonsen ib.
Hjemmedøbt af Madame Stribolt.
159 27/8-1827 28/10-1827 Karen. Halvor Olsen og Kirsten Gurine Isaksdatter under Strømdal Erik Olsens Kone, Falkum, pige Sara Isaksd. Skien, Lars Nielsen Strømdal, Niels Nielsen ib., Christen Jaconsen ib.
Hjemmedøbt af Isak Tysklands Kone.
160 26/9-1827 28/10-1827 Børre. Niels Børresen og Inger Ellefsdatter Wenstøb søndre Kittil Gulsets Kone, pige Aase Serine Ellefsd., Bamble, Johannes Hansen Follestad, Christian Netz Tufte, Ole Nielsen Wenstøb, Børre Børresen Bamble.
161 12/9-1827 28/10-1827 Ingeborg. Rasmus Jensen og Maren Hansdatter Furuvald Ole Kises Kone, pige Margrete Jensd. Furuvald, Ole Kise, Christopher Aas, Ole J. Furuvald. Hjemmed. af Gunild Aas.
162 9/10-1827 28/10-1827 Anne Marie. Ole Hansen og Inger Jacobsdatter Brekke søndre Anders Kragetoes Kone, pige Kirsten Jacobsd. Sølie, Lars Jacobsen Sølie, John Hansen Bøe, Jacob Larsen Grinie.
163 18/9-1827 28/10-1827 Halvor. Morten Eriksen og Anne Halvorsdatter Wenstøb søndre Ole Erses Kone, pige Karen Christensd. Orekaas, Halvor H. Erse (Eriksrød), Christen Orekaas, Niels Orekaas.
164 15/8-1827 4/11-1827 Dorthe. Paul Andersen og Karen Engebretsdatter Brekke N. Gunder Aslaksens Kone - Slemdal, pige Maren Engebretsd. Dyrkold, Niels Halvorsen Berreberg, Rasmus Dyrkold, Erik Andersen af Slemdal.
Hjemmedøbt af Maria Vasbrekka.
165 1/10-1827 6/11-1827 Isak. Anders Olsen, Margrethe Isaksdatter Grinie N. Hans Isaksens Kone - Grinie, pige Anne Gregersd. Tveten, Anders Christensen Grinie, Gregorius Isaksen ib., Johannes Olsen ib.
Hjemmedøbt af Maria Vasbrekka.
166 21/9-1827 11/11-1827 Anne Maria. Erik Olsen, Ellen Dorthea Christiansdatter Ballestad Thorgrim Thordsens Kone - Ballestad, pige Ragnhild Eriksd. Bøhle, Erik Isaksen Løberg, Isak Pedersen Kolkind, Erik Larsen Ballestad.
Hjemmedøbt af Thord Heljesen Ballestad.
167 17/10-1827 11/11-1827 Maren. Christopher Olsen, Ingeborg Johnsdatter Fossum Isak Christensens Kone - Fossum, pige Marte Amundsd. ib., Hans Hansen ib., Niels Larsen ib., Hasle Nielsen ib.
168 24/10-1827 11/11-1827 Christian. Halvor Christiansen Skiold(?), Karen Rasmusdatter Fossum Paul Aslaksens Kone - Bøe, pige Marie Rasmusd. Moe, Paul Aslaksen Bøe, Ole Rasmussen Moe, Hans Jørgensen Fossum.
Hjemmedøbt af Isak .......(?)
169 12/10-1827 11/11-1827 Jens. (tvilling) John Pedersen, Sigrid Jensdatter Nordre Ballestad Pige Live Halvorsd. Bøhle, pige Maren Christophersd. Oseb., Peder Pedersen under Ballestad, Amund Jensen ib., Hans Jensen ib.
Hjemmedøbt af Thore Helgesen Ballestad.
170 12/10-1827 11/11-1827 Anne Karine. (tvilling) John Pedersen, Sigrid Jensdatter Nordre Ballestad Isak Jacobsens Kone - Sølie, pige Mariane Olsd. Oseb., John Andersen Brua, Svend Olsen Lien, Daniel Jensen Ballestad.
Hjemmedøbt af Thore Helgesen Ballestad.
171 23/5-1827 11/11-1827 Hans. (Uægte) Moder: Pige Kari Hansdatter af Luxefjeld. Barnefader udlagt:
Anders Engebretsen af Eger (Eiker).
Luxefjeld Simen Madsens Kone - Moe, pige Turine Halvorsd. Gierpen, Ole Olsen Luxefield, Rønnik Vasenden, Hans Vasenden.
172 29/4-1827 16/11-1827 Gunhild Marie Elise. Iver Førre, Christence Sophie Monrad Bratsberg gaard Madame Noord BbKlev, Jomfr. Marie Elise Monrad, Christiania, Kjøbmand Peder Haralsen Semb, Johannes Monrad fra København, Skolelærer A. Isaksen BbKlev.
Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone.
173 1/11-1827 18/11-1827 Jacob. Peder Aslaksen, Inger Marie Jacobsdatter Fossum Ole Smeds Enke Fossum, pige Kari Madsd. ib., Jacob Madsen ib., Lars Madsen ib., Isak Hansen ib.
174 3/11-1827 24/11-1827 Ingeborg Karine. Halvor Larsen, Anne Jacobsdatter Venstøb N. Aslak Moes Kone, pige Gunhild Olsd. Nøglegaard, Anders Jacobsen BbKlev, Niels Jacobsen Løberg, Ole Tollefsen af Skien.
175 30/10-1827 24/11-1827 Peder. Gunder Engebretsen, Gunhild Rollefsdatter Fossum Peder Engebretsens Kone Fossum, pige Karen Gundersd. ib., Peder Engebretsen Aarhuus, Lars Svendsen Bøe, Anders Nielsen Venstøb. Hjemmedøbt af Anne Moe.
176 10/11-1827 24/11-1827 Sophie Magdalene Caroline Fanny. Lieutenant Henrik Ernst Severin Løvenskiold, Franciska Veronica Johanne Josephine fød Baronesse af Seikendorf Fossum Baronesse Løvenskiold fra Holden, Frøken Vilhelmine Morgenstierne, Statsraad Løvenskiold, Statsraad Aall, Otto Løvenskiold fra Fossum. Kirkeaarets Slutning.
1 19/9-1827 2/12-1827 Niels. Gregorius Nielsen, Maren Gurine Jansdatter Tufte Christian Limies Kone, pige Ingeborg Danielsd. Jønnevald, Halvor Nielsen Lyngaasen, Niels Christiansen Limie, Christian Christensen ib. Hjemmedøbt af Aslaug Tufte.
2 29/9-1827 2/12-1827 Andreas. Snedker Tollef Kittilsen Hildal, Karen Sondresdatter Bratsbergklev Hans A. Sondresens Kone af Klosterhaugen, pige Ingeborg Thronsd. af Skien, Harald Rød ib., Niels Holt(?) BbKlev, Jens Torsteinsen BbKlev.
Hjemmedøbt af Rasmus Rød.
3 28/11-1827 9/12-1827 Marie. Gunder Isaksen, Inger Jensdatter under Meen Niels Grunderøds Kone, pige Marte Pedersd. Baaserød, Niels Grunderød, Gunder Baaserød, Ole Aasterød.
4 20/11-1827 9/12-1827 Anne Mathea. Lars Gundersen, Anne Larsdatter Gulsæt Pige Anne Kirstine Hansd. Klovholt af Solum, pige Karen Eriksd. Gulsæt, Johannes Gundersen Gulsæt, Jens Steen Jacobsen Gulsæt, Knud Kittilsen ib. Hjemmedøbt af Jacob Jensen Gulsæt.
5 26/10-1827 9/12-1827 Andreas. Erik Aade....(?), Marte Kirstine Halvorsdatter Bratsbergklev Christen Falkums Kone, pige Gunhild Halvorsd. BbKlev, Hans Jacobsen Follaug, Halvor Jacobsen BbKlev, Jacob Halvorsen ib.
6 17/8-1827 12/12-1827 Hanna Margrethe. Guldsmed Hans Gotfried Sørensen og Elisabeth Marie Guttormsen Osebakken Moderen selv, Jomfr. Susanne Kruse Oseb., Skolelærer Nielsen ib., Jacob Bommen ib., Muurmester Thron Aanesen ib.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
7 6/10-1827 23/12-1827 Thomas. Abraham Christensen og Dortea Abrahamsdatter under S. Brække Pige Pernille Olsd. Ballestad, pige Ragne Christensd. af Skien, Isak Halvorsen Bratsbergskov, Jacob Isaksen Bommen, BbKlev, Engebret Jacobsen ibid. Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone.
8 16/11-1827 26/12-1827 John. Aslak Svendsen og Anne Olsdatter Høgelie (Grini) Pige Karen Gudmundsd. Kausanrød, pige Gunhild Olsd. Hobek, Jørgen O. Hobek, Ole Olsen BbKlev, Niels A. Wattenberg.
Hjemmedøbt af Gudmund Kausanrød.
9 23/9-1827 26/12-1827 Karen Maria. Gunder Børresen og Maren Maria Mikkelsdatter Bratsberg Lars Jacobsens Kone Skien, pige Karen Mikkelsd. Bratsberg, Christen M. Bratsberg, Christian Dal Solum, Christen Halvorsen BbKlev. Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone.
10 2/12-1827 26/12-1827 Halvor. Hans Hansen og Kirsten Olsdatter Fossum Knud Stensens Kone Fossum, pige Inger Knudsd. BbKlev, Christopher Olsen Fossum, Jan Jansen ib., Christian Holm.
11 20/11-1827 26/12-1827 Inger Maria. Halvor Jacobsen og Inger Eriksdatter Foss Abraham Halvorsens Kone Aas, Jens Isaksens Kone Foss, Jens Isaksen Foss, Ole J. Berberg, Søren Christensen Aas.
Hjemmedøbt af Isak Jensens Kone, Aas.
12 27/11-1827 26/12-1827 Anders. Christen Olsen og Ingeborg Andersdatter Sølie Ole Andersens Kone Oseb., pige Anne Kirstine Andersd. ib., Jacob A. Sølie, Niels Olsen Stulen, Hans Andersen Oseb.
Hjemmedøbt af Anders Ramsaasens Enke.
13 24/10-1827 26/12-1827 Ingebreth. Hans Ingebretsen og Kirsten Jensdatter Osebakken Ole Andersens Kone Oseb., pige Inger Ingebretsd. Porsgrund, Jens Meier Oseb., Hans H. Riis ib., Jacob Ingebretsen ib.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
14 25/11-1827 26/12-1827 Severin. Lars Larsen og Amborg Sivertsdatter Bratsbergklev Enke Gunild Torsteinsd. Porsgrund, pige Inger Maria Sørensd. Fossum, Lars Haagensen ib., Anders Larsen Solum, Svend Hansen BbKlev.
15 8/10-1827 26/12-1827 Christian. Christopher Nielsen og Marte Ingebretsdatter Holm Christen Fossums Kone, pige Anne Nielsd. Holm, Gunder N. Holm, Erik S. Wenstøb, Halvor Olsen Holm.
16 13/12-1827 26/12-1827 Karen Johanne. Hans Christensen og Gunhild Thordsdatter N. Brekke Lucas Thordsens Kone af Skien, pige Maren Gurine Johannesd. af Holden, Jørgen Christensen Aarhuus, Gullik Rasmussen af Skien, Ole Hansen af BbKlev. Hjemmedøbt af Maria Vasbrekka.
17 10/9-1827 28/12-1827 Christopher. Hans Jacob Halvorsen, Mari Pedersdatter Bratsbergklev Kone Berthe Jacobsd. fra BbKlev, pige Helvig Larsd. under Mela, Gunder Bommen Bbklev, Lars Thorsholt, Mela, Lars Christensen BbKlev. Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone, BbKlev.
18 21/9-1827 28/12-1827 Hans Andreas. Niels Kiøstolsen Holt, Anne Elisabeth Danielsdatter Bratsbergklev Kone Kirsten Tollefsd. fra BbKlev, pige Christiane Jacobsd. ib., Tollef Kittilsen ib., Søren Jensen Skrædder ib., Aslak Halvorsen ib.
Hjemmedøbt af Madame Stribolt.
19 16/10-1827 30/12-1827 Niels. Helge Olsen, Aslau Nielsdatter under Brekke Simon Korsvaldsens Kone, Brekke, pige Kari Evensd. Mela, Ole Andersen Brekke, Peder Pedersen ib., Niels E. Kleva.
Hjemmedøbt af Inger Gaasehølen.
20 2/10-1827 30/12-1827 Dorte. Halvor Wiersen, Mari Andersdatter Luxefjeld Povel Andersens Kone, Brekke, pige Helvig Andersd. Luxefjeld, Halvor Wiersen ib., Petter Christophersen Aas, Povel Andersen Brekke. Hjemmedøbt af Wiar Andersen.
21 25/11-1827 30/12-1827 Ole. (Uægte) Moder: Pige Maren Hansdatter Gulset.
Barnefaderen: Enkemand Eigil Petersen Gulset
Gulset Niri Knudsens Kone Gulset, pige Karen Halvorsd. Gjerpen, Lars Gulliksen ib., Niri Knusen ib., Helje Olsen Gjerpen.
22 25/11-1827 30/12-1827 Carl Andreas. Ole Knudsen, Inger Gundersdatter Venstøb (Petersborg) Niels Børresens Kone Venstøb, pige Andrea Kilstolsd. ib., Anders Eriksen Aarhuus, Rasmus Hynie, Lars Olsen Løberg.
Hjemmedøbt af Madame Flood.
23 9/10-1827 1/1-1828 Frederik Andreas. Skibskapt. Jacob Petersen, Caroline Augusta Kurzhals Osebakken Frue M. Sophie Kurzhals af København, Isian Dikka Bendixen, Oseb., Kjøbmand Arnesen fra Oseb., Kjøbm. Niels Johnsen af Porsgrund, Skibskapt. Niels Aalborg Osebakken.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
24 11/12-1827 1/1-1828 Severine Vilhelmine Christine. Kirkesanger Christen Lund, Severine f. Hammer Aarhuus Madame Larsen fra Fossum, Jomfru Christine Gasmann fra Foss, Lars Aarhuus, Christian H. Larsen fra Fossum, Faderen selv.
Hjemmedøbt af Kirkesanger Lund.
25 25/12-1827 1/1-1828 Andreas. Elias Jensen, Marte Kirstine Larsdatter Aarhuus Jacob J. Gulsets Kone, pige Karen Nielsd. Strømdal, Niels N. Aarhuus, Ole Alfsen Aarhuus, Jacob Strømdal.
26 23/11-1827 1/1-1828 Arnt. (tvilling) Ole Christian Thordsen, Hedevig Arvesdatter Osebakken Smed E. Thronsens Kone Oseb., pige Kirstine Jensd. fra Porsgrund, Snedker Jens Jensen fra Oseb., Anders A. Aarhuus, Hans Engebretsen fra Porsgrund. Hjemmedøbt af Madame Monrad.
27 23/11-1827 1/1-1828 Maren Kirstine. (tvilling) Ole Christian Thordsen, Hedevig Arvesdatter Osebakken Pige Ingeborg Jensd. fra Skien, pige Kirsten Andersd. fra Oseb., Lars Knudsen ib., Anders Arnesen ib., Anders Jensen Bjørntvedt af Porsgrund. Hjemmedøbt af Madame Monrad.
28 30/10-1827 3/1-1828 Martin. Christen Larsen og Aavet Olsdatter Osebakken Hans Ingebretsens Kone Oseb., pige Elen Christophersd. ib., Ole Andersen ib., Isak Andersen Bakken, Anders Larsen ib.
Hjemmedøbt af Johannes Nielsen.
29 13/9-1827 4/1-1828 Axel. Provst og Sognepræst Edvard Munch, Johanne Sophie Hofgaard Gierpen Præstegaard Provstinde Munch, Jomfrue Brandt paa Gierpen Præsteg., Kirkesanger Lund, Student Carl Munch fra Skien, Student Paul Hofgaard, Peter Andreas Munch.
30 15/10-1827 6/1-1828 Peter Andreas. Rasmus Pedersen og Ingeborg Rasmusdatter Hynie Søndre Ole Hynis Kone, pige Ingeborg Jansdatter, Skien, Gunder Nielsen Hynie, Anders A. Aarhuus, Peder Jensen af Solum.
Hjemmedøbt af Klokker Lund.
31 6/11-1827 6/1-1828 Christian. Anders Nielsen og Karen Zakariasdatter Limie nordre Christian Limies Kone, Niels Tuftes Kone, Lars Z. Gravlie, Peder L. Lund, Abraham H. Foss. Hjemmedøbt af Anders Wenstøbs Enke.
32 19/12-1827 6/1-1828 Inger Dorthea. Johannes Ingebretsen, Marte Clarine Storm Wenstøb (Møllerbolig)? Claus Storms Kone Fossum, pige Marie Hansen af Skien, Claus Møller, Peder Ingebretsen Fossum, Lars Storm Skavan.
33 28/11-1827 13/1-1828 Nicolai. Niels Nielsen Lie, Grete Nielsdatter Osebakken Isak Nielsen Kone - Oseb., pige Aavet Karine Isaksd. ib., Hans Nielsen ib., Ole Halvorsen ib., Hans Vetlesen ib.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
34 12/12-1827 13/1-1828 Anne Margrete. Jacob Andersen, Live Larsdatter Meen Peder Larsen Meens Kone, pige Gunhild Kirstine Hansd. Meen, Knud Larsen Meen, Jacob Langerød, Niels Pedersen Grunderød.
Hjemmedøbt af Hans L. Meen.
35 14/10-1827 20/1-1828 Kirstine. Ole Olsen og Helge Olsdatter Haugedal (Luxefjeld) Rasmus Glendes Kone, pige Kari Ingvoldsd. Luxefjeld, Ole H. Erse, Thomas Jørgensen Erse (Eriksrød), Isak Nykaas (Moe).
Hjemmedøbt af Ole Knudsen Højelie.
36 16/10-1827 20/1-1828 Hans Eleonardus. Ole Wiersen og Anne Marie Hendriksdatter Osebakken Halvor Larsens Kone Oseb., Kone Anne Christine Isaksd. ib., Mads Eriksen ib., Halvor Larsen ib., Hendrik Wiersen ib.
Hjemmedøbt af Skolelærer J. Nielsen.
37 21/12-1827 27/1-1828 Aslak. Halvor Bærulfsen, Karen Nielsdatter Gaashølen under Aas Haagen Bærulfsens Kone Glørsmyr, pige Karen Bærulfsd. under Moe, Peder Bærulfsen Aas, Rasmus Bærulfsen Moe, Halvor Jacobsen under Aas.
38 4/11-1827 27/1-1828 Karen Kirstine. Ole Johansen, Kirsti Hansdatter under Kleven Halvor Doxrøds Kone, pige Marte Jensd. Hougerød, Halvor E. Doxrød, Christopher Olsen Kleven, Niels N. Kleven.
Hjemmedøbt af Even Klevens Kone.
39 23/11-1827 27/1-1828 Halvor. Sigurd Halvorsen, Elisabeth Olsdatter under Brekke Søndre Vetle Haaversens Enke N. Brekke, pige Kirsten Halvorsd. af Skien, Erik Simonsen Brækkejordet, Christopher Johannesen ib., Niels Olsen ib. Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone.
40 11/7-1827 27/1-1828 Lovise Marie. Skredder John Søemoe, Karen Marie Bruun Osebakken Christian Østensens Kone Oseb., pige Anne Marie Larsd.ib., Jacob Bommen ib., Even Jacobsen ib., Anders Hansen fra Eidanger.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
41 13/2-1827 1/2-1828 Othilde. Snedker Jens Jensen, Live Olsdatter Osebakken Hans Wetlesens Kone Oseb., pige Ingeborg Jensd., Skien, Smed Erik Tronsen Oseb., Niels Aanesen ib., Søren Olsen ib.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
42 19/9-1827 3/2-1828 Inger Andrea. Skibskaptain Andreas Blom, Christiane Blom Gjerpen lille Frue M. Løvenskiold Ravnæs, Madame M. Blom Skien, Jomfrue Mariane Cappelen, Oberstlieutenant Grønvold fra Seufde, Forstjunker Løvenskiold, Holden, Procurator Dahl, Haven.
Hjemmedøbt af Provst Munch.
43 30/12-1827 3/2-1828 Gunild. Ole Rasmusen, Ingeborg Torsteinsdatter under Moe Halvor Skiolds Kone, pige Maria Rasmusd. Moe, Povel A, Bøe, Halvor Skiold Fossum, Jacob Brændsæter under Moe.
Hjemmedøbt af Rasmus Ekornrøds Kone.
44 2/1-1828 7/2-1828 Jens. Styrmand Jens Aalborg, Maren Sølie Osebakken Madame Wauvert af Porsgrund, Stina Torjersen af Skien, Niels Wauvert Porsgr., Søren Solie af Solum, Jens Aalborg Oseb.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
45 3/1-1828 10/2-1828 Karen. Ole Jansen, Anne Margrete Eidorph Osebakken Ole Jansens Kone Porsgrund, pige Inger Jansd. Oseb., Gotfred ..... fra Porsgr., Hans Eriksen fra Oseb., Adolph Eriksen Porsgrund.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
46 30/12-1827 10/2-1828 Maren Lars Tygesen, Gunhild Gundersdatter Kiær Johannes Kiærs Kone Johanne Johannesd., pige Johanne Kittilsd. Myren, Peder Tygesen Kiær, Lars Øde-Sneltved, Ole Olsen Brekkejordet. Hjemmedøbt af Marie Vasbrække.
47 6/1-1828 10/2-1828 John. Knud Johnsen Haave, Johanne Olsdatter under Borrestad Torger Ramsaasens Kone Oseb., Johannes Olsens Kone Borrestad, Anders Olsen Grinie, Hans Eriksen Porsgrund, Mareus Larsen fra Solum. Hjemmedøbt af Skolelærer Nielsen.
48 28/1-1828   Lars. Peder Bærulfsen og Dorte Larsdatter Aas søndre Oplevde ei Hjemmedaabens Konfirmation.
49 9/1-1828 17/2-1828 Maren. Ole Mathiasen og Inger Maria Torjusdatter under Klep Anders Svinholts Kone, pige Maren Christophersdatter under Sølie, Asbjørn E. Klep, Lars Larsen Klep, Gunder Ramsaasen.
Hjemmedøbt af Hans Ramsaasen.
50 28/1-1828 17/2-1828 Karen. Anders Johnsen og Mari Sørensdatter under Moe Simon Ekornrøds Kone Moe, pige Maren Halvorsd. Moe, Lucas Ingebretsen Moe, Niels Larsen Moe, Tow Johnsen Semb.
Hjemmedøbt af Halvor Erses (Eriksrøds) Enke.
51 1/2-1828 2/3-1828 Engebret. Peder Engebretsen, Johanne Maria Andreasdatter under Fossum Kone Karen Andersd. af Skien, pige Inger Engebretsdatter Fossum, Mads Madsen Fossum, Engebret Engebretsen ib., Lars Halvorsen ib.
52 8/2-1828 2/3-1828 Hans. Isak Larsen, Karen Hansdatter Riis N. Jacob Olsens Kone af Eidanger, pige Maren Kirstine Larsd. Meen, Vetle Nielsen af Eidanger, Anders L. Riis, Erik Ketilsen Riis.
53 13/2-1828 2/3-1828 Hans. Anders Hansen, Maren Jacobsdatter Kragetoe Anders Jacobsens Kone Sølie, pige Inger Marie Hansd. Sanden, Lars Jacobsen Langerød, Lars Jacobsen Sølie-Ødegaarden, John Olsen Buer.
54 20/1-1828 2/3-1828 Nicolai. Christen Aslaksen, Marte Nielsdatter under Brække S. Ole Olsens Kone af Solum, pige Maren Nielsd. ib., Mons Nielsen af Skien, Erik Simonsen Brækkejord, Christopher Johannesen ib.
55 29/1-1828 2/3-1828 Marte Marie. Knud Eriksen, Maren Gurine Pedersdatter Osebakken Pige Elisabeth Anundsd. af Herre, pige Ingeborg Eriksd. af Oseb., Ole Jahnsen ib., John Eriksen Riis, Knud Eriksen fra Osebakken.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
56 9/2-1828 9/3-1828 Christopher. Christian Nielsen, Helvig Engelsdatter Bøe M. Niels Nielsens Kone Bøe, pige Maren Christophersd. ib., Christopher Lien ib., Hans Nielsen ib., Ole Nielsen ib.
57 21/1-1828 9/3-1828 Niels. Jacob Isaksen, Live Hansdatter Augestad Pige Maren Hansd. Lie, pige Anne Isaksd. Sølie, Knud Hansen af Porsgrund, Lars Hansen ib., Lars Svendsen ib.
Hjemmedøbt af Hans Rasmusens Kone.
58 3/1-1828 9/3-1828 Anne. Skolelærer Johannes Nielsen, Karen Kirstine Aslaksdatter Osebakken Niels Aanesens Kone, Oseb., pige Magdalena Reiersen ib., Jacob Andersen Bommen ib., Ole Viarsen ib., Niels Jørgen Hansen ib.
Hjemmedøbt af Faderen selv.
59 3/12-1827 9/3-1828 Karen. Knud Christensen, Anne Jensdatter under Strømdal Pige Maren Rasmusd. Haven, pige Anne Maria Johannesd. Mela, Christen Jacobsen Tydskland, Isak Rasmussen ib., Engebret Rasmussen af Skien. Hjemmedøbt af Madame Monrad.
60 1/11-1827 9/3-1828 Marte Kirstine. Jørgen Pedersen, Kirsten Thomesdatter Bratsbergklev Moderen selv, pige Berte Maria Olsd. Sneltved, Gunder Thomesen Løberg, Anders Tomesen BbKlev, Christopher Jørgensen ib.
Hjemmedøbt af Niels Larsens Kone, BbKlev.
61 21/1-1828 23/3-1828 Halvor. Christian Andersen, Anne Halvorsdatter Wenstøb nordre Knud Østensens Kone Bøe, pige Kirsten Gundersd. Skien, Østen A. Wenstøb, Gunder Halvorsen Holden, Erik J. Wenstøb.
62 8/1-1828 23/3-1828 Ingebret. Halvor Olsen, Anne Ingebretsdatter Haugedal - Luxefjeld Pige Anne Nielsd. Holm, Pige Karen Olsd. Holm, Christopher N. Holm, Halvor Olsen Luxefjeld, Anders Larsen ib.
Hjemmedøbt af Ole Knudsen Høgelie.
63 10/3-1828 30/3-1828 Signe Gurine. Giert Ellingsen, Maren Nielsdatter Høimyr Ole Skilbreds Kone Dorthe Aslaksd., pige Ingeborg Aslaksd. Tveten, Faderen selv, Ole Ellingsen Skilbred, Halvor Ellingsen Sukken.
64 26/2-1828 30/3-1828 Karine. Ingvold Johnsen, Margrete Halvorsdatter Ekornrød Frants Gløsmyrs Kone, pige Anne Olsd. Ekornrød, Frants Gløsmyr, Peder Sivertsen BbKlev, Lars Olsen Ekornrød.
Hjemmedøbt af Hans Kittilsens Enke i Solum.
65 19/3-1828 30/3-1828 Maren. Lars Pedersen, Kari Nielsdatter Moe Abraham Halvorsens Kone Foss, pige Karen Jensd. Teigen, Jens Teigen, Peder Jensen Teigen, Gundbjørn Gromstulen, Aslak Moe.
66 10/3-1828 3/4-1828 Amborline Benedicte. Muurmester Tron Aanesen, Anne Cathrine Petersdatter Osebakken Anders Røslands Kone af Skien, Jomfr. Susanne Kruuse, Oseb., Anders Røsland, Skien, Niels ...... af Oseb., Gunder Andersen af Holden. Hjemmedøbt af Skolelærer J. Nielsen.
67 17/2-1828 4/4-1828 Mariane. Johannes Hansen, Anne Marie Christensdatter Follestad Clau Christensens Kone af Solum, pige Karen Eriksd. Follaug, Anders Torsteinsen af Skien, Niels Lindberg ib., Christopher Johannesen Brækkejordet. Hjemmedøbt af Madame Stribolt.
68 3/3-1828 7/4-1828 Peder. Erik Madsen, Mari Sørensdatter Øde-Sanden Rasmus Øvrums kone, pige Ingeborg Eriksd. Sanden, Anne Augestad, Niels R. Sanden, Anders Eriksen ib.
Hjemmedøbt af Gunder Arnesen Augestad.
69 18/2-1828 7/4-1828 Jacob. Christen Jacobsen, Maren Jørgensdatter under Strømdal Jacob Larsens Kone fra Skien, pige Maren Bolette Mathiasd, ib., Lars N. Strømdal, Lars Jacobsen fra Skien, Engebret Rasmussen fra Skien. Hjemmedøbt af Christine Bommen(?).
70 19/2-1828 7/4-1828 Lars. Isak Hansen, Kirsti Larsdatter Røsager Jørgen Hobeks Kone, pige Ellen Larsd. Steensaasen, Hans Larsen af Slemdal, Christen Steensaasen, Halvor A. Sneltved.
Hjemmedøbt af Peder Stulens Kone.
71 16/2-1828 7/4-1828 Niels. Even Nielsen, Gurine Torbjørnsdatter under S. Brække Pige Guri Sondresd. af Skien, pige Gro Ketilsd. Stulen, Gunder Tommesen Løberg, John Torbjørnsen ib., Torbjørn Gundersen ib.
Hjemmedøbt af Gunder Løbergs Kone.
72 21/3-1828 7/4-1828 Petronelle. Gunder Nielsen, Anne Svendsdatter N. Hynie Ole Hynies Kone, pige Anne Nielsd. Holm, Christopher N. Holm, Jens Christensen under Hynie, Jens Lien fra Fossum.
Hjemmedøbt af Ole Hynie.
73 18/2-1828 7/4-1828 Pauline. Halvor Paulsen, Inger Maria Andersdatter Doxrød Halvor E. Doxrøds Kone, pige Karen Olsd. Holm, Halvor E. Døxrød, Halvor Olsen Holm, Christen M. Doxrød.
Hjemmedøbt af Marie Vasbrække.
74 3/3-1828 7/4-1828 Elisabeth. Niels Abrahamsen, Kari Olsdatter Vattenberg - Gjerpen Halvor Bugots Kone, pige Margrete Olsd. Hobek, Anders Olsen Skilbred, Ole Olsen Hobek, Halvor Olsen Mela.
Hjemmedøbt af Marie Vasbrække.
75 31/3-1828 13/4-1828 Hans. Ole Pedersen og Kari Johannesdatter Bøe mellem Jacob Madsens Kone Fossum, pige Ingeborg Larsd. Skien, Jens P. Bøe, Ole J. Bøe, Christopher Aslaksen Mela.
76 16/2-1828 27/4-1828 Ingebret Frands Rasmusen og Gunild Ingebretsdatter Dyrkold Frands Dløsmyrs Kone, pige Kari Ingebretsd. Dyrkold, Frands H. Gløsmyr, Østen Dyrkold, Rasmus J. Dyrkold.
Hjemmedøbt af Hans Røds Kone.
77 7/4-1828 27/4-1828 Jahn. Niels Eriksen, Kirsti Jansdatter Fossum Christen Jansens Kone Skavan, pige Maren Karine Hansd. Fossum, Morten E. Wenstøb, Christen R. Fossum, Christen Christensen ib.
Hjemmedøbt af Anne Moe.
78 27/1-1828 27/4-1828 Peder. Anders Rasmusen, Anne Pedersdatter Bratsbergklev Christen Pedersens Kone Bratsberg, pige Anne Dorthea Olsd. BbKlev, Jens Pedersen ib., Peder Jensen ib., Peder Christensen ib.
Hjemmedøbt af Niels Løbergs Kone.
79 29/12-1827 27/4-1828 Marthe Margrete. Ole Hansen, Inger Jørgensdatter Brekke nordre Pige Anna Christensd. Skien, pige Anne Kjøstolsd. Follestad, Christian Hansen Skien, Johannes Jensen Brekke, Halvor Johannesen ib. Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone BbKlev.
80 27/2-1828 15/5-1828 Carl. Anders Olsen, Anne Christensdatter Bratsbergklev Moderen selv, pige Maren Pedersd. Skien, Anders Olsen Brekke, Amund Brynildsen BbKlev, Lars Eliasen ib.
Hjemmedøbt af Christen Eriksens Enke BbKlev.
81 2/5-1828 25/5-1828 Karen Hansine. Johannes Jensen og Margrete Hansdatter Eegaasen Even Follaugs Kone, pige Karen Christophersd. ib., M. Evensen Eegaasen, Peder L. Meen, Anders L. Riis.
82  (intet) 25/5-1828 Berte Jørgine. Rasmus Kittilsen og Jensine Nielsdatter Bratsbergklev Gunder Halvorsens Kone, BbKlev, pige Grete Andersd. ib., Anders Isaksen ib., Ole Larsen ib., Jon Nielsen ib.
Hjemmedøbt af Niels Løbergs Kone.
83 17/4-1828 25/5-1828 Anne. Hans Christensen og Aslaug Andersdatter Wasenden - Moe Pige Pernille Pettersd. Foss, pige Karen Mathiasd. Skien, Halvor Nykaas Moe, Ole Jansen Kaasa, Ole Erse (Eriksrød).
Hjemmedøbt af Christen Wasenden.
84 23/1-1828 8/6-1828 Peder Christian Lund. Lensmand Peder Pedersen Lund, Anne Dorthea Limie Peder Christensens Kone, Maren Lund fra Laurdal (Vestfold), Lars K. Aarhuus, Kjøbmand P. Pedersen, Skien, Christian Haraldsen Semb.
Hjemmedøbt af Klokker Lund.
85 16/4-1828 8/6-1828 Barthe Maria. Anders Tollovsen og Anne Lisbeth Iversdatter under Meen Ole Tollovsens Kone under Brekke, pige Maren Børgersd. Riis, Johannes Bjergesen Engrav, Daniel J. Ballestad, Anun Tollovsen.
Hjemmedøbt af Mikkel E. Eegaasen.
86 18/11-1827 8/6-1828 Niels. Ole Nielsen og Marte Christensdatter Osebakken Johannes Nærums Enke, pige Maren Nielsd. Oseb., Caroline Bøydler ib., Isak Nielsen Brevig, Johannes Torkildsen Oseb., Halvor Mikkelsen ib. Hjemmedøbt af Skolelærer Nielsen.
87 17/5-1828 8/6-1828 Halvor. Torkild Torsteinsen, Inger Sigurdsdatter Sørbøe Anders Drengsens Kone under Frogner, pige Birte Olsd. Sneltved, Anders Olsen ib., Halvor Olsen Sørbøe, Ener Olsen Sneltved.
88 17/2-1828 8/6-1828 Turine. Torgrim Andersen, Anne Andersdatter Dahli - Luxefjeld Jacob Larsens Kone Grinie, pige Karen Halvorsd. Luxefjeld, Jacob Larsen Grinie, Knud Olsen Luxefjeld, John Olsen ib.
Hjemmedøbt af Ole Knudsen Høgelie.
89 29/5-1828 8/6-1828 Maren Margrete. Jacob Jacobsen og Berte Larsdatter Langerød - Udhaugen Elias Aarhuuses Kone, pige Ellen Jacobsd. Sølie, Knud Larsen Meen, Jacob Andersen ib., Even Langerød.
90 25/1-1828 8/6-1828 Karen. Peder Beruldsen, Berte Larsdatter Aas søndre Haagen Dyrkolds Kone, pige Maren Beruldsd. Moe, Rasmus Beruldsen ib., Ole Gaasehølen, Halvor Beruldsen Aas.
Hjemmedøbt af Gunild Aas.
91 11/5-1828 8/6-1828 Andrea. Isak Tollovsen, Kirsten Olsdatter under Bratsberg Thor Andersens Kone Bratsberg, pige Karine Pettersd. Skien, Arve Mortensen Solum, Christen Olsen Bugot, Peder Tollovsen af Solum.
Hjemmedøbt af Jens Skauens Kone.
92 3/6-1828 18/6-1828 Anders. Anders Jacobsen og Anne Jacobsdatter Sølie øvre Anders Kragetoes Kone, pige Anne Maria Jacobsd. Sølie, Niels Jacobsen af Eidanger, Lars Jacobsen Sølie, John Olsen Buer.
93 1/3-1828 22/6-1828 Niels Theodor. Ellef Funnemark, Else Oline Møller Osebakken Madame R. Funnemark Porsgrund, Jomfr. Else Funnemark ib., Herman Meier Oseb., AC. Qvisling ib., Kapitain Lucas Coch, Brevig.
Hjemmedøbt af Madame Monrad.
94 30/1-1828 22/6-1828 Anne Catrine Niels Olsen og Aavet Olsdarree Follestad Ole Olsens Kone, Brekke, pige Karen Jonsd. Skien, Svenke Larsen Løberg, Niels Nielsen Skien, Christen Andersen ib.
Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone.
95 22/12-1827 22/6-1828 Hans Andreas. Svend Hansen, Anne Andersdatter Bratsberklev Pige Elisabeth Nielsd. Aasterød, pige Ingeborg Jonsd. Skien, Ole Andersen BbKlev, Wetle Isaksen af Skien.
Hjemmedøbt af Anders Skilbreds Enke BbKlev.
96 4/2-1828 30/6-1828 Hans Holst Kløcker. Abraham Kløcker, Marie Olsen Haugen (Hauen) Madame Barnholdt Brekke, Jomfr. Sophie Myre, Skien, Procurator Dahl, Haven (Falkum), Fuldmægtig Christian af Skien, Christopher Hansen Skien, Opnævnte J. Myre præsenterede som Fadder for Frøken Dorthea Holst i Stokholm. Hjemmedøbt af Madame Stribolt.
97 20/5-1828 6/7-1828 Maren Turine. Gunder Steenulfsen, Maren Christensdatter under Hauen Niels Grunnerøds Kone, pige Maria Andersd. Hauen, Johannes Olsen Skyer, Niels Steenulfsen Nygaard, Mikkel Olsen Hauen.
98 18/6-1828 6/7-1828 Peder. Mons Monsen, Ingeborg Aslaksdatter Hoppestad nedre Peder Stulens Kone, pige Maren Madsd. Fossum, Arve N. Berberg, Hans N. Bøe, Gregorius A. Stulen.
99 20/6-1828 6/7-1828 Christen. Niels Olsen og Maren Christensdatter Aas søndre Ole Johannesens Kone Bøe, Jon Stulens Kone, Lars C. Hoppestad, Christen C. Bøe, Jan Isaksen Foss.
100 24/2-1828 6/7-1828 Berthe. Isak Pedersen og Gurine Larsdatter Kolkin Christen Holmens Kone Borrestad, pige Kirsten Christensd. ib., Erik Olsen Ballestad, Erik Larsen ib., Gunder Baaserød.
101 13/2-1828 10/7-1828 Erik Johan. Proprietær Realf von Cappelen og Sophie Steenbuck Borrestad Madame Marie, Sal. Cappelen Mela, Madame Benedicte Cappelen Skien, Jomfr. Benedicte Aall Borrestad, Forstjunker N. Løvenskiold Wold, Grosserer C. Møller Porsgrund, A. Blom Gjerpen Lille.
Hjemmedøbt af Pastor Steenbuck.
102 26/5-1828 17/7-1828 Torstein. Jens Torsteinsen, Kirsten Tollefsdatter Bratsbergklev Skredder Niels Holts Kone, BbKlev, pige Else Marie Fander af Skien, Tollef Ketilsen BbKlev, Harald Halvorsen af Skeen, Chr. Andr. Noord af Skien. Hjemmedøbt af Rasmus Riis.
103 9/6-1828 20/7-1828 Maren. Thomas Jørgensen, Berthe Olsdatter (under Eriksrød?) Ole Halvorsens Kone, Erse (Eriksrød), pige Karen Sigvaldsd. ib., Halvor Erse, Ole Sigurdsen ib., Ole Rasmussen Moe.
Hjemmedøbt af Halvor Erses Enke.
104 26/6-1828 20/7-1828 Carl. Anders Jensen, Maren Knudsdatter Osebakken Søren Olsens Kone Oseb., Isak Isaksens Kone under Borrestad, Torjus Jensen Wold, Niels Ellefsen ib., Anders Larsen V. Porsgrund.
105 1/6-1828 20/7-1828 Maren. Ole Olsen, Dorte Olsdatter under Limie Lars Thorsholts Kone, Mela, pige Ingeborg Larsd., Skien, Daniel Olsen Kreppa, Ole Olsen Limie.
Hjemmedøbt af Ole Jonsen Kaasa.
106 13/5-1828 20/7-1828 Jacob. Ole Jacobsen, Inger Maria Rasmusdatter under Borge Pige Christense Christensd. Oseb., pige Maren Eriksd. Borrestad, Anders Jacobsen BbKlev, Niels Jacobsen Skogsrud, Johannes Jansen Ballestad. Hjemmedøbt af Jermund Christensen under Borge.
107 18/5-1828 27/7-1828 John. Anders Hansen, Berthe Johnsdatter Grinilien - Luxefjeld Niels Limies Kone, pige Kirstine Maria Kieldsd. Limie, Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Thomas Jørgensen Erse, Hans Andersen Limie. Hjemmedøbt af Ole Haukeroen.
108 5/4-1828 3/8-1828 Jørgen. Christen Jørgensen, Aase Maria Levordsdatter Osebakken Moderen selv, pige Susanne Sørensd., Oseb., Ole Halvorsen ib., Hans Sørensen ib., Gunder Isaksen Borge.
Hjemmedøbt af Kone Marte Asgiærsdatter.
109 24/25-1828 3/8-1828 Inger. Arne Lorentsen, Karen Olsdatter Fossum Moderen selv, pige Ingeborg Lorentsd., Fossum, Christen Larsen Fossum, Lorents Larsen ib., Halvor Christophersen Glende.
Hjemmedøbt af Ole Skomager ved Fossum.
110 7/4-1828 3/8-1828 Lars. Niels Nielsen, Marie Margrete Pedersdatter Tydskland - Strømdal Lars Tydsklands Kone, pige Berte Maria Larsd. Strømdal, Isak Tydskland, Christen Jacobsen ib., Søren Pedersen fra Skien.
Hjemmedøbt af Isak Tydsklands Kone.
111 19/7-1828 3/8-1828 Halvor. Ole Christensen, Karen Halvorsdatter Hoppestad nedre Niels Olsens Kone Aas, Rasmus Halvorsens Kone Lekaas, Christen Christensen Bøe, Lars Christensen Hoppestad, Peder Madsen Bøe.
112 5/3-1828 3/8-1828 Niels. Johannes Gundersen, Marte Nielsdatter Gulsæt Lars Gundersens Kone Gulsæt, pige Kari Halvorsd. Venstøb, Lars Gundersen Gulsætm Ole Gundersen af Skien, Peder Andersen Gulsæt.
113 23/6-1828 5/8-1828 Hulda Mariane. Skipper Niels Aalborg, Kirsten Marie Sølie Osebakken Moderen selv, Stina Torjersen Skien, Kjøbmand Wauvert, Porsgrund, Jacob Pettersen Oseb., Søren Sølie af Solum.
Hjemmedøbt af Madamme Jørgensen.
114 19/7-1828 10/8-1828 Maren. Hans Andersen, Anne Kirstine Larsdatter Stubberød - Ballestad Ole Aasterøds Kone, pige Marte Halvorsd. Stubberød, Lars Andersen ib., Jacob Saubrekke, Isak Hansen Steensrød.
115 13/7-1828 10/8-1828 Jens Møller. Lars Svendsen, Helvig Engebretsdatter under Bøe Søndre Gunder Engebretsens Kone Fossum, pige Ingeborg Andersd. Venstøb, Svend Sigfridsen Fossum, Engebret Anundsen Bøe, Peder Engebretsen Aarhuus. Hjemmedøbt af Anne Moe.
116 2/7-1828 10/8-1828 Anne Turine. Ole Torbjørnsen, Anne Hansdatter Marker - Grinie Hans Sætrets Kone, pige Karen Jørgensd. Marker, Niels Trolsaas, Hans Olsen Marker, Jørgen Torbjørnsen Marker.
117 21/7-1828 17/8-1828 Maren Kirstine. Anders Johnsen, Berthe Isaksdatter Venstøb nordre Halvor Tolvsens Kone Hynie, Hans Tolvsens Kone, Aashammeren, Skrædder Nætz paa Tufte, Halvor Tolvsen Hynie, Niels Isaksen Bøe,
118 10/6-1828 17/8-1828 John. Torkel Johnsen, Berthe Hansdatter Foss mellem Ole Halvorsens Kone Foss, pige Mari Johnsd. ib., Torkel Johnsen Foss, Ole Halvorsen Foss, Hans Jacobsen Berreberg.
Hjemmedøbt af Ole Halvorsen under Foss.
119 24/7-1828 17/8-1828 Frederik. (tvilling) Jørgen Jansen, Ingeborg Olsdatter under Gulsæt Peder Olsens Kone Aarhuus, Peder Jensen under Hynie, Anders Evensen Aashammer, Jens Jacobsen Gulsæt.
120 24/7-1828 17/8-1828 Christian. (tvilling) Jørgen Jansen, Ingeborg Olsdatter under Gulsæt Erik Helgesens Kone Gulsæt, pige Karen Nielsd. Mela, Svend Knudsen(?) Gulsæt, Niels Knudsen ib., Sigurd Sigurdsen Aarhuus.
121 30/6-1828 18/8-1828 Michael Skielderup. Korpslæge Jacob Eltorn Skielderup Møller,
Birgitte Ulrica Augusta Stenersen
Osebakken Madame Rasch, Porsgrund, Jomfr. Adelaide Hammond ib., Admiral Fabricius Oseb., ..... Hansd. Møller, Porsgr., Kjøbmand Job Kiil ib., Kjøbm. Jørgen Flood, Student Nøgle..., Porsgrund.
122 10/8-1828 27/8-1828 Ingeborg Karine. Erik Engebretsen og Karen Kirstine Knudsdatter Wenstøb Christopher N. Holms Kone, pige Inger Karine Knudsd. Wenstøb, Christian Andersen Wenstøb, Isak Halvorsen Berberg, Ole Ingebretsen af Slemdal.
123 27/7-1828 31/8-1828 Andrea. Halvor Olsen og Karen Aslaksdatter Mela søndre Hans Pedersens Enke Bøe, pige Gunild Olsd. Hobek, Niels A. Wattenberg, Paul Aslaksen Bøe, Jens Aslaksen ib.
Hjemmedøbt af Maria Wasbrekka.
124 16/8-1828 31/8-1828 Halvor. Ole Eriksen, Dorte Ingebretsdatter Kise Rasmus Jensens Kone Furuvald, pige Maren Simonsd. Stulen, Christopher Eriksen Fossum, Ole Jansen Tufte, Hans Halvorsen Kise.
125 8/7-1828 31/8-1828 Ole. Christian Davidsen, Margrete Olsdatter Holm Jørgen Hobeks Kone, pige Ingeborg Davidsd. Holm, Niels D. Holm, Christian J. Holm, Anders Skilbred. Hjemmed. af Isak Holms Enke.
126 28/6-1828 31/8-1828 Johan. Kittil Olsen, Ingeborg Johnsdatter Løberg nordre Madame Knudsen Borge, Jens Haugens Kone, Jacob Jonsen Skien, Jens Løberg, Even Langerød.
Hjemmedøbt af Gunder Løbergs Kone.
127 16/8-1828 7/9-1828 Halvor. Peder Madsen, Maren Halvorsdatter Bøe nordre Ole Christensens Kone Hoppestad, Lars Christensens Kone ib., Lars Madsen Fossum, Halvor Rasmusen Holt, Rasmus Halvorsen Lekaas.
128 14/8-1828 7/9-1828 Anne Kirstine. Anders Rollefsen, Marine Aamundsdatter Osebakken Lisbeth Olsd. Kiølnæs, pige Ingeborg Rollefsd., Daniel Jensen Ballestad, Knud Andersen Fløtterød, Erik Christophersen Oseb.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
129 23/7-1828 7/9-1828 Jonas Wessel. Advocat Søren Martinius Blom, Giertrud Christiane Vessel (Falkum) Frue S. A. Vessel, Biørndalen ved Porsgrund, Jomfrue Marte Blom, Falkum, Advocat Dahl, Haven (under Falkum), Leutenant Crøger, Skien, Cand. Theol. Jaransen, Biørndalen.
130 16/8-1828 14/9-1828 Maria. Ole Evensen, Inger Johnsdatter Sørbøe Hans Larsens Kone af Solum, pige Karen Maria Jonsd. Løberg, Christen Sneltved, Johannes Olsen Skyer, Niels Olsen ib.
131 28/4-1828 14/9-1828 Gurine. Niels Sørensen, Inger Karine Andersdatter Tufte Daniel Tuftes Kone, pige Karen Pedersd. Limie, Gregorius Tufte, PederLund, Harald Andersen Limie.
Hjemmedøbt af Anders Wenstøbs Enke.
132 1/9-1828 14/9-1828 Karen. Isak Halvorsen, Torberg Gundersdatter Kaasa - Dyrkold Frants Gløsmyrs Kone, pige Anne Halvorsd. Dyrkold, Frants Gløsmyr, Ole Johnsen Furevald, Torkil Halvorsen af Solum.
133 28/8-1828 14/9-1828 Gunhild. Niels Jacobsen, Karen Isaksdatter under Skogsrød (Løvaas) Ole Tollefsens Kone, Skien, pige Maria Isaksd. ib., Ole Jacobsen Oseb., Ole Tollefsen, Skien, Reier Andersen BbKlev.
134 7/5-1828 18/9-1828 Carl Immanuel. Advocat Christen Dahl og Ellen Pladt Haven - Falkum Madame C. Blom Laugmandsgaarden, Jomfr. Battus(?) Haven, Postmester Bentsen af Skien, Grosserer H. Cappelen, Forvalter Jynge, Skien, Fuldmægtig Bredsdorff Haven.
Hjemmedøbt af Madame Monrad.
135 20/1-1828 18/9-1828 Carl August Heinrich Albrect. (Uægte) Moder: Jomfr. Frederique Wilhelmine Ludovica Regine Stadelmann fra Bayern, vendstiener paa Fossum.
Fader: Overretsedreiat(?) Carl Stadelmann fra Bayern.
Fossum Frue F. Løvenskiold Fossum, Madame Skanke ib., Statsminister de. Løvenskiold, Leutenant E. Løvenskiold, Student O. J. Løvenskiold, Forvalter Skaanning, alle fra Fossum.
Hjemmedøbt af Madame Stribolt.
136 11/7-1828 21/9-1828 John. Ellef Johnsen, Ingeborg Engebretsdatter Gromstul - Luxefjeld Erik Venstøbs Kone, Rasmus Johnsen Gromstuls Kone, Erik Venstøb, Rasmus og Ole Johnsen ib.
137 11/8-1828 21/9-1828 Christen. Hans Andreas Eriksen, Ingeborg Hansdatter nordre Aarhuus Anders Petersens Kone Gulsæt, pige Marte Hansd. Hoppestad, Peter Petersen Berg af Skien, Christen Eriksen BbKlev, Peder Hansen ib.
138 18/8-1828 21/9-1828 Erik. Erik Henriksen Grosvald, Marte Johannesdatter Fossum Kone Johanne Hansd. Fossum, pige Maren Karine Hansd. Fossum, Harald Hansen ib., Halvor Aslaksen ib., Jacob Olsen ib.
Hjemmedøbt af Anne Moe.
139 9/9-1828

   -

Karen. Svend Knudsen, Dorthe Sophie Pedersdatter under Meen Oplevede ei hjemmedaabens Konfirmation.
140 10/9-1828    - Halvor. Jørgen Larsen Bruun, Gunhild Jansdatter Osebakken Oplevede ei hjemmedaabens Konfirmation.
141 31/8-1828 28/9-1828 Lars. Isak Larsen, Kari Olsdatter Hoppestul - Sandsværd Pige Kari Reiersd. Otterholt, pige Kari Jensd. Furuvald, Ole Larsen Otterholt, Lars Olsen ib., Anders Larsen Luxefjeld.
Hjemmedøbt af Skolelærer Anders Larsen.
142 20/7-1828 28/9-1828 Gregorius. Niels Sigurdsen, Margrete Zakariasdatter Skilbred Anders Limies Kone, pige Karen Jørgensd. Skilbred, Peder Zakariasen Lund, Ole Sigurdsen Kittilsrød, Sigurd Sigurdsen Tufte.
Hjemmedøbt af Anders Skilbreds Kone.
143 9/9-1828 28/9-1828 Andrea Simonine. Mikkel Nissen, Pernille Andersdatter Mela Christopher Aanesens Kone, Porsgrund, pige Christine Christophersd. Mela, Christopher Nirisen Mela, Niels Rasmusen ib., Ole Sigurdsen Erse (Eriksrød).
Hjemmedøbt af Christopher Melas Kone.
144 28/6-1828 28/9-1828 Anne. Ole Sigurdsen, Inger Nielsdatter under Moe Engebret Sigurdsens Kone, Moe, pige Jorand Sigurdsd. Moe, Engebret Sigurdsen ib., Isak Sørensen ib., Halvor Sørensen ib.
Hjemmedøbt af Kone Gundbor Brænsæter.
145 13/9-1828 28/9-1828 Marie. Hans Jensen, Marte Marie Jacobsdatter Ballestad John Larsens Kone BbKlev, pige Inger Marie Johannesd. Ballestad, Engebret Johannesen Bøhle, Hans Jacobsen Ballestad, John Jacobsen ib.
146 2/9-1828 28/9-1828 Halvor. Simon Madsen, Maren Engebretsdatter Ekornrød - Moe Anders Flatens Kone, pige Helvig Madsd. ib., Halvor Madsen Moe, Lucas Engebretsen ib., Isak Halvorsen Aas.
Hjemdøbt af Ole Gaasehølen.
147 16/6-1828 28/9-1828 Halvor. Ole Engebretsen, Guri Helgesdatter Godal - Bøe Vestre i Luxefjeld

Ellef Olsens Kone Tufte, pige Gunhild Olsd. Luxefjeld, Ole Olsen ib., Erik Viarsen ib., Ellef Olsen Tufte.
Hjemmedøbt af Aanund Olsen af Sandsværd.

148 27/8-1828 5/10-1828 Erik. Søren Christensen, Ingeborg Pedersdatter Aashammer Christopher Pedersens Kone Aashammer, pige Anne Halvorsd. Aas, Jens Isaksen Foss, Niels Grunderød, Anders Andersen Nøglegaard.
149 7/9-1828 12/10-1828 Aslak. Ole Olsen, Anne Aslaksdatter Tveten Ole Olsens Kone Limie, pige Kirsten Hendriksd. Bøe, Ole Olsen Limie, Halvor Eriksen Putten, Abraham Olsen Henningsdal.
Hjemmedøbt af Guri Stulen.
150 4/9-1828 12/10-1828 Anders. Ole Christensen, Kirsti Andersdatter under Bratsberg Pige Johanne Andersd. Meen, pige Maria Andersd. ib., Ole Isaksen Steensrød, Lars Stubberød, Jens Pedersen Bratsbergskov.
Hjemmedøbt af Jens Skauens Kone.
151 26/9-1828 12/10-1828 John. Ole Johnsen, Helvig Gundersdatter Furuvald Isak Halvorsens Kone Dyrkold, pige Maren Larsd. Aas, Rasmus J. Furuvald, Lars Pedersen af Solum, Peder Johnsen under Jønnevald.
152 22/8-1828 12/10-1828 Gullik. Ole Gulliksen, Gunild Nielsdatter Follestad Moderen selv, pige Karen Halvorsd. Solum, Simon Gulliksen Skien, Peders Isaksen Follestad, Peder Isaksen af Skien.
Hjemmedøbt afr Christine Bommen.
153 21/9-1828 12/10-1828 Olava. Lars Olsen, Marte Hansdatter Ballestad Halvor Hansens Kone Eidanger, pige Anne Olsd. Ballestad, Jens Olsen ib., Ole Hansen Eidanger, Jens Hansen ib., Anders Hansen ib.
154 20/9-1828 19/10-1828 Karen Martine. Torjer Andersen, Anne Kirstine Eriksdatter Osebakken Knud Johnsens Kone Oseb., pige Margrete Eriksd. Eidanger, Jacob Andersen Oseb., Anders Jensen ib., Knud Christophersen under Sølie.
155 4/10-1828 19/10-1828 Anne. Erik Jacobsen, Anne Karine Henriksdatter Løberg Jens Løbergs Kone, pige Ragnhild Marie Isaksd. Løberg, Jens Olsen ib., Ketil Olsen ib., Jens Gundersen ib.
156 5/9-1828 19/10-1828 Peder. Skomager Erik Olsen, Torberg Pedersdatter Falkum Søndre Halvor Olsens Kone Falkum, pige Maren Jacobsd. Teigen, Ole Olsen Biørntvedt, Niels Gundersen Falkum, Torbiørn Gundersen Løberg. Hjemmedøbt af Christine Bommen.
157 14/9-1828 19/10-1828 Karen. Isak Pedersen, Helje Olsdatter Brekke Nordre Pige Inger Christophersd. Brekke N., pige Kirsten Halvorsd. ib., Ole Olsen ib., Haavard Alfsen ib., Ole Isaksen af Skien.
Hjemmedøbt af Marie Vasbrekke.
158 4/10-1828 19/10-1828 Daniel. Halvor Andersen, Anne Olsdatter Ekornrød - Bøhle Anders Skilbreds Kone, pige Ragnhild Eriksd. Bøhle, Engebret Olsen Sølie, John Olsen ib., Niels Olsen Eidanger.
159 2/10-1828 19/10-1828 Anne Helvig. Christopher Larsen, Anne Maria Davidsdatter Hoppestad Niels Olsens Kone Aas, pige Ingeborg Davidsd. Holm, Christian Davidsen ib., Ole Johannesen Bøe, Hans Larsen Aas.
Hjemmedøbt af Kone Gunhild Aas.
160 10/10-1828 2/11-1828 Ole. Christen Hansen, Ingeborg Maria Olsdatter Fossum Pige Margrete Hansd. Fossum, pige Karine Isaksd. ib., Isak Vestermoe ib., Halvor Aslaksen ib., Harald Hansen ib.
Hjemmedøbt af Anders Venstøbs Enke.
161 22/9-1828 2/11-1828 Anne Marie. Halvor Rasmussen, Maren Dorthea Hansdatter under Hynie Rasmus Hynies Kone, pige Else Maria Hansd. Aakre, Niels Nielsen Bøe, John Jansen (John Hansen?) ib., Niels Hansen Fossum.
Hjemmedøbt af Kone Helvig Rising.
162 29/9-1828 2/11-1828 Halvor. Ole Pedersen, Maren Madsdatter Gaasehølen - Aas Peder Aases Kone, pige Anne Helvig Madsd. Moe, Simen Madsen under Moe, Rasmus Bærulfsen under Moe, Isak Halvorsen Aas.
Hjemmedøbt af Ole P. Gaasehølen.
163 21/9-1828 2/11-1828 Helga. Ole Pedersen, Hella Nielsdatter Fielddalen Børre Fielddals Kone, pige Jørgine Pedersd. Mauraasen, Niels Nielsen Stensrød, Gregorius H. Fielddalen, Peder Pedersen ib.
Hjemmedøbt af Ellef Ramsmyrs Kone.
164 11/10-1828    - Maren. Jens Nielsen og Maren Gundersdatter Fossum Oplevede ei Hjemmedaabens Konfirmation.
Hjemmedøbt af Niels Liens Enke.
165 1/11-1828 8/11-1828 Maren. (Uægte) Moder: Helvig Jensdatter Fossum.
Barnefader: Anders Olsen Nøglegaard.
Fossum Ole Nielsens Kone Fossum, pige Christine Christophersd. Mela, Søren Reiersen ib., Ole Nielsen Fossum, Niels Jensen ib.
166 15/9-1828 8/11-1828 Inger Andrea. Gunder Thommesen, Maren Pernille Olsdatter Bratsbergklev Hans Jøntveds Kone af Skien, pige Maren Johannesd. ib., Ole Follaug BbKlev, Hans Halvorsen ib., Niels Eriksen ib., Knud Isaksen ib. Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone BbKlev.
167 23/10-1828 8/11-1828 Anders. Erik Kittilsen og Karen Larsdatter Riis Isak Larsens Kone Riis, pige Anne Kirstine Larsd. Meen, Kittil K. Riis, Ole Riis, Jacob Olsen Riis.
168 18/10-1828 16/11-1828 Anne Sirene. Kudsk ved Fossum, Rasmus Fredriksen, Lisbet Hansdatter Fossum Hans Jensens Kone Fossum, pige Kirsten Larsd. ib., Lars F. Storm Skavan, Jacob Olsen Fossum, Peder Lund ib., Engebret Engebretsen ib. Hjemmedøbt af Anne Moe.
169 24/10-1828    - Anne Maria. John Olsen og Kirsti Jacobsdattter Buer Oplevde ei Hjemmedaabens Konfirmation.
Hjemmedøbt af Ole Buer.
170 4/9-1828 23/11-1828 Berthe Kirstine. Christen Andersen, Anne Thronsdatter Steensaasen - Lille Gierpen Isak Røsagers Kone, pige Ellen Larsd. Steensaasen, Isak Røsager, Knud J. Goupaasen, Halvor Andersen Sneltved.
Hjemmedøbt af Isak Røsager.
1 20/10-1828 30/11-1828 Karen. Isak Jansen, Maren Larsdatter Mauraasen - Tufte Jens Henriksens Kone Doxeød, pige Jørgine Pedersd. Tufte, Ole Jansen ib., Peder Jansen ib., Ingebret Jansen ib.
2 9/11-1828 30/11-1828 Inger Maria. Jens Aslaksen, Lene Olsdatter under Bøe Hans Pedersens Enke under Bøe, pige Maren Hansd. ib., Hans Knudsen ib., Niels Olsen ib., Christopher Aslaksen Mela.
3 23/10-1828 30/11-1828 Ole. Even Christophersen, Lisbet Olsdatter Follaug Halvor Bugots Kone, pige Karen Christophersd. Follaug, Christopher Evensen, Engebret Pedersen BbKlev, Even Olsen Bugot.
4 30/10-1828   - Kirsten. Anders Mathiasen, Maria Johnsdatter Fløtterød War kun hiemmedøbt og Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
5 17/8-1828 7/12-1828 Ole. Lars Olsen, Anne Margrete Knudsdatter N. Løberg Niels Markers Kone under Løberg, pige Pernille Larsd. Sneltved, Jens og Ketil Gundersen Løberg.
Hjemmedøbt af Gunder Løbergs Kone.
6 17/9-1828 14/12-1828 Magrethe Cathrine. Søemand Simon Andersen Bommen, Karen Halvorsdatter Osebakken Kone Karen Halvorsd. Oseb., pige Johanne Halvorsd. Porsgrund, Niels Jacobsen Oseb., Sivert Halvorsen af Porsgrund, Halvor C. Arweschoug ib. Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
7 11/10-1828 14/12-1828 Edvard. Gartner Børge Engebretsen, Marthe Christine Edvardsd. Fossum Hans Jansens Kone Fossum, pige Anne Marie Borgersd. ib., Ole C. Lund(?) ib., Engebret Engebretsen ib., Torstein Torsteinsen ib.
Hjemmedøbt af Kone Anne Moe.
8 23/11-1828 21/12-1828 Børre. Abraham Halvorsen, Anne Turine Torkelsdatter Aashammer Christian Limies Kone, pige Karen Olsd. Holm, Ole H. Holm, Lars P. Moe, Anders M. Limie,
8(!) 4/11-1828 26/12-1828 Karen. Arve Nielsen, Kari Aslaksdatter Berreberg Niels R. Hoppestads Kone, pige Anne Rasmusd., Berreberg, Mons Monsen Hoppestad, Ole Olsen Nøglegaard, Ole Andersen Brekkejordet. Hjemmedøbt af Isak Holms Enke.
9 5/9-1828 26/12-1828 Anine Elisabet. Ole Olsen Hobek, Mariane Saxild Bratsbergklev Halvor Hobeks Kone Mela, pige Gunhild Torbiørnsd. Skien, Anders O. Skolbred, Niels Abrahamsen Wattenberg, Halvor O. Bugot.
Hjemmedøbt af Christine Bommen.
10 13/11-1828 26/12-1828 Andrea. Halvor Engebretsen, Anne Maria Eriksdatter Doxrød Halvor Paulsens Kone Doxrød, pige Anna Mikkelsd. ib., Christen Mikkelsen ib., Ole Isaksen ib., Halvor Olsen Holm.
Hjemmedøbt af Marie Vasbrekka.
11 5/11-1828 26/12-1828 Halvor. Ole Sigurdsen, Anne Christine Nisdatter Eriksrød Halvor Olsens Kone Luxefield, pige Cathrine Nisd. Mela, Nis Nissen ib., Martin Nissen ib., Christ. H. Venstøb.
12 23/10-1828 26/12-1828 Berthe Serine. Thron Torkelsen, Ellen Haavardsdatter under Borge Engebret Andersens Kone Borge, pige Ingeborg Haavardsd. ib., Niels Eriksen Bekkevald, Jørgen Halvorsen Borgeskov, Jacob Petersen ib. Hjemmedøbt af Hans Ramsaases Kone.
13 30/11-1828 26/12-1828 Maren. Abraham Nielsen, Helene Hansdatter under Bøe Lars Svendsens Kone Bøe, pige Ingeborg Larsd. Fossum, Hans Wegter ib., Lars Rasmussen ib., Peder Johnsen under Erse (Eriksrød). Hjemmedøbt af Hans Wegters Kone.
14 10/12-1828 26/12-1828 Helge. (Mandkjøn) Peder Engebretsen, Berthe Olsdatter Aarhuus Gunder Engebretsens Kone Fossum, pige Ingeborg Andersd. Venstøb, Hans C. Houerød, Anders N. Venstøb, Anders P. Gulsæt.
15 17/11-1828 26/12-1828 Andrea. Niels Nielsen, Marie Andersdatter Bøe Søndre (Nordre?) Ole J. Bøes Kone, pige Ragnhild Eriksd. Bøle, Christen Nielsen Bøe, Johannes Andersen ib., Niels Lysa under Semb.
Hjemmedøbt af Mads Christensens Kone, Bøe.
16 12/12-1828 26/12-1828 Anne Kirstine. Peder Jensen, Karen Jansdatter under Hynie Jørgen Jansens Kone Gulsæt, pige Gunhild Olsd. Fossum, Jens Risberg Fossum, Ole Jensen ib., Hans J. Jørgensen ib.
17 6/11-1828 26/12-1828 Karen Margrethe. Knud Christensen, Maren Zakariasdatter under Aas Zakarias Slettenes Enke Aas, pige Jørgine Knudsd. Fossum, Halvor Johnsen Aas, Halvor Sørensen Nykaas, Christen Christensen Fossum. Hjemmedøbt af Abraham Gaasehølens Kone.
18 30/10-1828 28/12-1828 Niels Christian. Peder Isaksen, Maren Karine Pedersdatter Follestad Hans J. Løkenbergs Kone, pige Maria Karine Nielsd. Skien, Svenke Larsen Follestad, Isak Jacobsen ib., Erik Simonsen BbKlev.
Hjemmedøbt af Christine Bommen.
19 27/8-1828 28/12-1828 Isak. Hans Isaksen, Maren Gurine Danielsdatter Grinie Nordre Anders Olsens Kone Grinie, pige Ingeborg Isaksd. ib., Gregorius D. Lund, Simon Jønnevald, Simon Isaksen Grinie.
Hjemmedøbt af Hans Isaksen Grinie.
20 1/9-1828 28/12-1828 Niels Christian. Hans Wetlesen, Sara Hansdatter Osebakken Kone Grete Nielsd. Oseb., pige Ingeborg Jensd. Porsgrund, Skrædder Kirkegaard ib., Hans Ingebretsen ib., Smed E. Tronsen Osebakken. Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
21 4/9-1828 28/12-1828 Johan. Ole Johannesen, Kari Johannesdatter Osebakken Trohn Aanesens Kone Oseb., pige Marte Maria Bjelke ib., Mathias Torstensen Porsgrund, Jacob Hansen ib., Ole Petter Hjort Oseb.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
22 25/11-1828 28/12-1828 Berthe Maria. Kittil Kittilsen, Berte Jacobsdatter Riis Erik Riises Kone, pige Kirsten Kittilsd. ib., Anders Larsen ib., Jacob Kittilsen ib., Peder Christensen ib. Hjemmedøbt af Kittil O. Riis.
23 11/10-1828 28/12-1828 Jensine. Jens Jensen, Kirsti Olsdatter Fossum Isak Westermoes Kone (Fossum?), pige Kirsten Jensd. ib., Ole Christiansen ib., Harald Hansen ib., Halvor Aslaksen ib.
Hjemmedøbt af Anne Moe.
24 1/9-1828 4/1-1829 Mariane. Jacob Christensen, Anne Marie Stephensdatter Osebakken Moderen selv, pige Helene Jacobsd. Oseb., Halvor Chr. Jacobsen ib., Gunder Isaksen Borge, Christen Christensen af Langerud.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
25 19/12-1828 4/1-1829 Johannes. Smed Hans Johannesen, Pernille Rasmusdatter Fossum Peder Smeds Kone Fossum, pige Maren K. Hansd. ib., Christen Rasmussen ib., Gunder Larsen ib., Hans Halvorsen Bøe.
Hjemmedøbt af Hans Wægters Kone.
26 18/12-1828 4/1-1829 Tiøstol. Ketil Nielsen, Karen Tiøstolsdatter Falkum N. Halvor Tiøstolsens Kone, Porsgrund, pige Karen Gundersd. af Skien, John Olsen ib., Ole Olsen Brekke, Tiøstol Andersen Skien.
Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone.
27 28/11-1828 4/1-1829 Maren Lovise. Jens Andersen, Ingeborg Nielsdatter Fossum Peder Olsens Kone Aarhuus, pige Ingeborg Halvorsd. af Skien, Ole N. Hynie, Niels Isaksen Rød, Gunder Nielsen Hynie.
Hjemmedøbt af Hans Wegters Kone.
28 14/11-1828    - Anne Gurine. John Nielsen, Karen Andersdatter Bratsbergklev Oplevede ei Hjemmedaabens Konfirmation.
Hjemmedøbt af Niels Løbergs Kone.
29 8/9-1828 11/1-1829 Hans. Tollef Jensen, Giertrud Hansdatter Bratsbergklev Ole Nielsens Kone BbKlev, pige (intet) Halvorsd. Rising, Niels Børresen BbKlev, Peder Danielsen ib., Christopher Jørgensen ib.
Hjemmedøbt af Christine Bommen.
30 1/1-1829 18/1-1829 Johannes. Isak Madsen, Kirsti Johannesdatter Dyrendal - Fossum Peder Aslaksens Kone Fossum, pige Marie Elisabet Sigfridsd. ib., Ole Johannesen Bøe, Ole Pedersen ib., Smed Jacob Larsen Grinie.
31 15/10-1828 18/1-1829 Hans Thomas. Hjulmager Thor Olsen, Anne Tomine Hoffenberg under S. Brekke Styrmand Ludvig Hermansens Kone Graaten, pige Gurine Henricksd. af Skien, Herman Ludvigsen af Skien, Anders Pedersen ib., Jens Olsen Løberg. Hjemmedøbt af Christine Bommen.
32 24/12-1828 18/1-1829 Andreas. Engebret Andersen, Ingeborg Christensdatter Bratsbergklev Bertil Andersens Kone, BbKlev, pige Anne Maria Mikkelsd. Bratsberg, Aslak Halvorsen ib., Hans Salvesen ib., Hans Guttormsen, Bratsberg.
33 16/9-1828 18/1-1829 Maren Christiane. Jørgen Larsen Bruun, Gunhild Jansdatter Osebakken Lars Nielsens Kone, Solum, pige Karen Engebretsd. Oseb., Torjer Olsen ib., Jacob Hansen ib., Lars Nielsen af Solum.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
34 18/12-1828 25/1-1829 Turine. Niels Andreas Thordsen, Maren Knudsdatter under Grinie Ole Villumsens Kone fra Skien, pige Marthe Thordsd. Grinie, Jacob Thordsen ib., Hans Thordsen ib., Ole Thronsen BbKlev.
Hjemmedøbt af Maria Vasbrekka.
35 23/12-1828 25/1-1829 Laurense. Halvor Larsen og Ingeborg Margrete Jensdatter Osebakken Ole Larsens Kone, Biørntvedt, pige Gunhild Larsd. Aaltvedt, Ole Larsen Biørntvedt, Isak Larsen Aaltvedt, Ole Olsen Hørta.
36 7/1-1829 25/1-1829 Arve. Anders Arvesen, Karen Madsdatter Osebakken Pige Karen Christophersd. Oseb., pige Mette Madsd. fra Bamble, Halvor Mikkelsen Oseb., Erik Christophersen ib., Ole Arvesen ib.
Hjemmedøbt af Kone Marthe Asgiersdatter, Borgeskov.
37 14/1-1829    - Drengebarn. Solve Engebretsen, Karen Gundersdatter Rosvald Døde 15 dage gammel uden at være bleven døbt.
38 16/12-1828 1/2-1829 Erik. Henrik Evensen, Maria Jensdatter Fossum Pige Kirsten Larsd. Fossum, pige Maren Karine Hansd. ib., Ole Jansen Berreberg, Lars Halvorsen Fossum, Niels Jensen Fossum.
Hjemmedøbt af Anne Moe.
39 17/12-1828 1/2-1829 Kirsten Dorthea. Jens Pedersen, Jørgine Andersdatter Bøe Mellem Christian A. Venstøbs Kone, pige Anne Helene Andersd. Bøe, Østen Andersen Venstøb, Peder Engebretsen Fossum, Chr. Andersen Venstøb.
40 9/10-1828 1/2-1829 Andreas. Matros Ole Andersen, Anne Christensdatter Bratsbergklev Niels Grunderøds Kone, pige Anne Jacobsd. af Graaten, Ole Olsen Grinie, Jørgen Olsen, BbKlev, Niels Børresen BbKlev.
Hjemmedøbt af Kone Anne Tangen.
41 6/1-1829 8/2-1829 Kirsten Sophie. Jacob Rasmussen, Margrethe Tygesdatter Bratsbergklev Isak Bommens Kone BbKlev, pige Ellen Hansd. under Moe, Erik "Aanisen"(?) Brækkejord, Lars Christensen BbKlev, Ole Olsen ib.
Hjemmedøbt af Niels Løbergs Kone.
42 23/7-1828 8/2-1829 Gurine. Niels Hansen, Margrete Johnsdatter Bratsbergklev Lyder Jensens Kone, Skien, pige Gurine Hansd. af Skien, Ole Hansen Brækkejord, Ole Nielsen Fossum, Jacob Halvorsen BbKlev. Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone, BbKlev.
43 21/11-1828 8/2-1829 Ole. Hans Isaksen, Asloug Olsdatter Bøe Anders Johnsens Kone Venstøb, pige Maria Hansd. Bøe, Hans Halvorsen Bøe, Niels Isaksen ib., Anders Johnsen Venstøb.
44 23/12-1828 8/2-1829 Inger Maria. Christen Nielsen, Anne Maria Halvorsdatter under Meen Pige Maria Andersd. under Meen, pige Marte Jansd. Meen, Gunder Stenulfsen ib., Johannes Halvorsen Buer, Gunder Pedersen Baaserød. Hjemmedøbt af M. Evensen Egaasen.
45 25/12-1828 15/2-1829 Anders. Johannes Mathiesen, Anne Andersdatter under Tufte Pige Karen Olsd. under Foss, pige Gunild Olsd. Nøglegaard, Østen L. Dyrkold, Peder Jensen Moe, Ole Olsen Nøglegaard.
46 20/1-1829 15/2-1829 Christen. Lars Thorsen, Karen Sørensdatter Ballestad Søndre Torgrim Thorsens Kone Ballestad, pige Ingeborg Sørensd. Øvrum,
Torgrim Thorsen Ballestad, Niels Thorsen ib., Christen Sørensen Myren. Hjemmedøbt af M. Evensen Eegaasen.
47 16/1-1829 15/2-1829 Thor. Ole Jonasen, Ingeborg Olsdatter under Berreberg Pige Gunild Zakariasd. Berreberg, pige Ingeborg Zakariasd. ib., Anders Andersen Nøglegaard, Lars Olsen Otterholdt, Niels Levorsen Berreberg. Hjemmedøbt af Thor Haugen.
48 26/1-1829 22/2-1829 Ole. Einar Olsen, Gurine Larsdatter Søndre Sneltvedt Pige Berthe Maria Olsd. Sneltvedt, pige Ingeborg Larsd.Øde-Sneltvedt, Lars Øde-Sneltvedt, Reier Andersen Brække, Anders Olsen Sneltvedt. Hjemmedøbt af Maria Vassbrekka.
49 15/2-1829 1/3-1829 Inger Maria. Torger Johnsen, Anne Jacobsdatter under Lie Jacob Langerøds Kone, pige Ellen Jacobsd. Sølie, Anders Jacobsen Langerød, Lars og Even Langerød.
50 2/2-1829 1/3-1829 Marte Maria. Ingebrigt Amundsen, Marte Kirstine Larsdatter Mellem Bøe Jens P. Bøes Kone, pige Inger Ingebretsd. Bøe, Ingebrigt Pedersen ib., Lars Svendsen ib., Jens Doxrød.
Hjemmedøbt af Henrik Jensens Enke.
51 15/2-1829    - Anne. Halvor Halvorsen, Anne Petersdatter Eriksrød Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
52 21/2-1829    - Niels Andreas. Anders Halvorsen, Ragne Kirstine Jacobsdatter Osebakken Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
53 26/2-1829 8/3-1829 Lovise. Isak Eriksen, Ragnild Larsdatter under Mela Erik Pedersens Kone Frogner, pige Kirsti Larsd. Bratsberg, Ole Larsen Skien, John Larsen BbKlev, Anund J. Løberg.
54 5/1-1829 8/3-1829 Adamine. Halvor Nielsen, Ingeborg Danielsdatter Lyngaasen Hans Grinies Kone, pige Anne Pedersd. Lyngaasen, Lars Høymyr, Niels C. Limie, Gregorius Lund.
Hjemmedøbt af Elling Høymyrs Kone.
55 23/2-1829 15/3-1829 Inger. Hans Jacobsen, Anne Gundersdatter Ballestad Isak Gundersens Kone Espedalen, pige Anne Kirstine Olsd. Ballestad, Peder Larsen Meen, Daniel Jacobsen Ballestad, Hagen Tollefsen Ballestad.
56 12/2-1829 15/3-1829 Ole. Christopher Olsen, Kirsti Jensdatter under Øvrum Kone Karen Olsd. under Øvrum, pige Maren Rasmusd. Øvrum, Anders Knudsen Fløtterud, Christen Olsen Øvrum, Halvor Larsen under Meen. Hjemmedøbt af Anders Knudsen Fløtterød.
57 12/12-1828 15/3-1829 Niels. Rasmus Johnsen, Dorthe Nielsdatter Gromstul - østre Bøe i Luxefield Arve Berrebergs Kone, pige Karen Christensdatter Orekaasen, Arve Berreberg, Ole Olsen Nøglegaard, Isak Sæteret.
58 27/1-1829 15/3-1829 Caroline. Ole Andersen, Anne Karine Abrahamsdatter Osebakken Ole Nordbyes Kone Oseb., pige Anne Jacobsd. ib., Gunder Christensen af Eidanger, Simon J. Ødegaarden, Anders Ødegaarden. Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
59 28/2-1829 20/3-1829 Carl. Lars Larsen Aabye, Kirsten Larsdatter Meen Halvor Ekornrøds Kone, Jomfr. Anne Kirstine Sørbøe af Skien, Bøssemager Halvor Larsen af Skien, Erik E. Bøhle, Klokkeren Ole Kitilsen Rød.
60 4/3-1829 21/3-1829 Anne Maria. John Hansen, Gunhild Johannesdatter Bøe Nordre Pige Kirstine Johannesd. Skien, pige Karen Gunbjørnsd. Gromstul, Halvor Johannesen, Brække, Gunbjørn Gromstul, Andreas Olsen Bøe.
61 10/2-1829 21/3-1829 Ole. Hans Olsen, Anne Kirstine Mikkelsdatter Marker - Grinie Ole M. Kastdalens Kone, pige Anne Olsd. Marker, Erik M. Houerød, Gunder Johnsen Giemsøe, Niels Mikkelsen Houerød.
Hjemmedøbt af Jørgen Markers Kone.
62 26/11-1828 21/3-1829 Hans Andreas. (Uægte) Barn af pige Anne Olsd. Sørbøe paa BbKlev. Angivet som
Barnefader: Matros Hans Andersen af Solum, omkommet paa en Søe rejse.
Bratsbergklev Kone Anne Rasmusd. af Skien, pige Turine Halvorsd. Gierpen, Peder Sivertsen BbKlev, Ole Olsen ib., Peder Isaksen Øde-Sneltvedt.
63 19/2-1829 29/3-1829 Zakarias. Niels Nielsen, Ingeborg Zakariasdatter Røsager Anders Limies Kone, Niels Tuftes Kone, Isak Røsager, John T. Kikut, Giert E. Høimyr, Lars Gravelie, Peder Z. Larsen(?).
Hjemmedøbt af Ketil Stulens Kone.
64 13/2-1829 29/3-1829 Erik. Skomager Ole Carlsen, Kirstine Marie Knudsdatter Hynie Nordre Christen Tobiasens Kone, Skien, pige Jørgine Knudsd. Fossum, Peder Paulsen, Skien, Hans Chr. Pedersen ib., Christopher Halvorsen ib. Hjemmedøbt af Helvig Hynie.
65 24/12-1828 29/3-1829 Marthe. (Tvilling) Lars Ellingsen, Inger Karine Nielsdatter Høimyr Halvor Lyngaasens Kone, pige Anne Pedersd. ib., Halvor N. Lyngaasen, Ole Ellingsen Skilbred, Ole M. Kastdal.
Hjemmedøbt af Elling Høimyrs Kone.
66 24/12-1828 29/3-1829 Ingeborg. (Tvilling) Lars Ellingsen, Inger Karine Nielsdatter Høimyr Giert Høimyrs Kone, pige Ingeborg Aslaksd. Tveten, Halvor E. Gravelie, Gregorius Eriksen Gravelie, Just E. Gravelie.
Hjemmedøbt af Elling Høimyrs Kone.
67 24/3-1829 5/4-1829 Anne. Skovfoged Thord Andersen, Mari Jacobsdatter under Bratsberg Inger Jacobsd. af Mælum Sogn, pige Serine Larsd. af Ø. Porsgrund, Anders Jacobsen Bommen, Halvor Johnsen Holten (Holden?), Fredrik Dahl Larsen af Ø. Porsgrund.
68 14/3-1829 5/4-1829 Lars. Niels Larsen, Inger Tolfsdatter Fossum Christopher Olsens Kone Fossum, pige Else Margrete Larsd. ib.,Halvor Tolvsen Hynie, Hans Tolfsen Aarhuus, Ole Tolvsen ib.
69 19/2-1829 5/4-1829 Anne. Niels Jensen, Anne Marie Madsdatter under Bøe Peder Madsens Kone Bøe, Lars Christensens Kone Hoppestad, Christen Madsen Bøe, Niels Christophersen ib., Povel Aslaksen Bøe. Hjemmedøbt af Mads Christensens Kone paa Bøe.
70 19/1-1829 5/4-1829 Christine. Skomager Anders L. Aulie, Ragnild Marie Aslaksdatter under S. Brekke Moderen selv, Christen Bugots Kone Brækkejordet, Hans Guttormsen BbKlev, Erik Simonsen Brekkejord., Christen Aslaksen Rugstad ib. Hjemmedøbt af Aslak Rugstad.
71 28/3-1829 16/4-1829 Kirsten Maria. Christen Olsen, Inger Maria Rasmusdatter Øvrum Harald R. Lies Kone, pige Anne Dorthe Arnesd. Augestad, Hans Rasmussen Sølie, John Rasmussen ib., Anders Jacobsen Klep.
72 11/2-1829 20/4-1829 Nicoline. Niels Johnsen, Kirsten Nielsdatter Borge vestre Pige Berthe Johannesd. Oseb., pige Maria Larsd. Borrestad, Christen Isaksen af Oseb., Hans Nielsen Borrestad, Hans Mikkelsen ib. Hjemmedøbt af Jermund Halvorsens Enke, Osebakken.
73 31/3-1829 20/4-1829 Anne. Hans Rasmussen, Sara Johnsdatter Sølie nedre Jacob Riises Kone, pige Anne Larsd. ib., Christen Olsen Øvrum, Harald R. Lie, Anders Jacobsen Klep.
74 19/2-1829 20/4-1829 Thomas. Anthoni Hansen, Ingeborg Nielsdatter Bratsbergklev Anders Bommens Kone BbKlev, pige Anne Berthea Johannesd. ib., Hans Guttormsen ib., Aslak Halvorsen ib., Ingebrigt Pedersen ib.
75 7/2-1829 20/4-1829 Christen. Rønnik Christensen, Margrethe Andersdatter under Foss Moderen selv, pige Pernille Jacobsd. Berreberg, Rønnik Christensen Foss, Lars Nielsen ib., Hans Jacobsen Berreberg.
Hjemmedøbt af Christen Vasenden.
76 28/2-1829 20/4-1829 Gunner. Anders Mathiasen, Gunhild Nielsdatter Svinholt Pige Laurine Larsd. Høisæt, pige Maren Christophersd. Sølie, Thord Nielsen Høisæt, Jacob Larsen ib., Asbiørn Eliasen Klep.
77 10/4-1829 20/4-1829 Ellen Kirstine. Ole Pedersen, Kari Johannesdatter Bøe mellem Helge Larsens kone Foss, pige Kari Knudsd. Bøe, Ole J. Bøe, Jacob Madsen Fossum, Jens Pedersen Bøe.
78 28/2-1829 20/4-1829 Sirene. (Serine) Niels Nielsen, Sara Nielsdatter Aamodt Jørgen Grinies Kone, Ole Kastdalens Kone, Jørgen T. Grinie, Solve E. Grinie, Just Gravelie. Hjemmedøbt af Marie Vasbrekka.
79 1/1-1829 20/4-1829 Niels. Anders Pedersen, Ellen Maria Nielsdatter under Semb Peder Sørensens Kone, Grinie, pige Ingeborg Knudsd. Kleven, Christen P. Baugerød, Johannes P. ib., Peder Pedersen Baugerød.
Hjemmedøbt af Maria Vasbrekka.
80 16/3-1829 20/4-1829 Anne Maria Niels Nielsen, Karen Nielsdatter Kleven Christian Holms Kone, pige Dorthe Abrahamsd. af Skien, Isak Andersen Follestad, Halvor Olsen Holm, Niels Mikkelsen Houerød.
Hjemmedøbt af Berte Ramsmyr.
81 11/3-1829 22/4-1829 Inger. Paul Paulsen, Ingeborg Pedersdatter Brækkejordet Ole Olsens Kone Brække, pige Kirsten Halvorsd. Semb, Isak Pedersen N. Brække, Ole Olsen ib., Paul Andersen ib.
Hjemmedøbt af Marie Vasbrekka.
82 30/1-1829 26/4-1829 Simon. Peder Johnsen, Inger Hansdatter under N. Brekke Moderen selv, pige Gunhild Olsd. Sæteret, Peder Hansen under Frogner, Hans Olsen Sæteret, Torjer Olsen ib.
Hjemmedøbt af Christine Bommen.
83 17/1-1829 26/4-1829 Lars. Halvor Jansen, Kirstine Lorentsdatter under N. Brekke Vetle Haavardsens Enke Brekkejordet S., pige Ingeborg Johannesd. ib., Ole Jansen Kaasa, Lars Lorentsen Fossum, Halvor Johannesen S. Brekke. Hjemmedøbt af Ole J. Kaasa.
84 18/3-1829 5/5-1829 Niels. Niels Nielsen, Anne Anundsdatter Houerød (Haugerød) Erik Houerøds Kone, pige Ragne Anundsd. Høgelie, Knud Knudsen Kleven, Ole Pedersen Fielddalen, Jørgen Anundsen Høgelie.
Hjemmedøbt af Gudmund Kausanrød.
85 11/4-1829    - Knud. Skolelærer Gregorius Danielsen, Maren Nielsdatter Lund Hjemmedøbt af Isak J. Foss. Oplevede ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
86 5/3-1829 10/5-1829 John. Gunder Bengtsen, Anne Jacobsdatter nedre (under?) Semb Pige Turine Johansd. af Solum, pige Kirsten Halvorsd. Semb, Henrik Aasen, Halvor N. Lyngaasen, Niels Lysa under Semb.
Hjemmedøbt af John Kastdalens Kone.
87 22/3-1829 10/5-1829 Gurine. (Uægte) Moder: Pige Anne Olsdatter Bugslotten, nu paa BbKlev.
Udlyst til Barnefader: Matros Johannes Olsen af W. Porsgrund.
Bratsbergklev Pige Dorthea Abrahamsd., BbKlev, Ole Olsens Kone ib., Gunder Halvorsen ib., Ole Larsen ib., Ole Torkelsen Venstøb.
Hjemmedøbt af Gunder Løbergs Kone.
88 3/4-1829 17/5-1829 Pernille. (Uægte) Moder: Pige Inger Christophersdatter Hoppestad. Udlagt til Barnefader: Uk. Niels Jensen Lien under Fossum. Hoppestad Niels R. Hoppestads Kone, pige Maren Madsd. Fossum, Niels R. Hoppestad, Christopher L. ib., Abraham Christophersen ib.
Hjemmedøbt af Christopher Hoppestads Kone.
89 19/2-1829 17/5-1829 Sophie. (tvilling) Peder Olsen Holm, Kirsten Maria Sondresdatter Løberg - Myren Moderen selv, pige Karen Olsd. Holm, Sondre Keitilsen Løberg, Knud Larsen Bratsberg, Halvor Olsen Holm.
Hjemmedøbt af Sondre Ketilsen Løberg.
90 19/2-1829 17/5-1829 Aase Maria. (tvilling) Peder Olsen Holm, Kirsten Maria Sondresdatter Løberg - Myren Halvor Olsen Skomagers Kone Strømdal, pige Sara Isaksd. Tydskland, Svenke Larsen Bratsberg, Even Langerød, Isak Isaksen Løberg. Hjemmedøbt af Sondre Ketilsen Løberg.
91 25/1-1829 24/5-1829 Anders. Ole Olsen, Berthe Sophie Nielsdatter Bratsbergklev Rasmus Trulsens Kone BbKlev, pige ..ivigen af Skien, Gunder Olsen garver i Skien, Engebret Jacobsen BbKlev, Daniel Pedersen ib.
Hjemmedøbt af Niels Løbergs Kone, BbKlev.
92 15/5-1829 24/5-1829 Anne. Leilending Ole Jensen, Margrethe Eriksdatter Berreberg Henrik Evensens Kone Fossum, pige Maren Karine Hansd. ib., Isak Jensen Moe af Solum, Abraham Eriksen Foss, Jens Hansen Fossum. Hjemmedøbt af Enke Anne Moe.
93 24/3-1829 28/5-1829 Maren Gurine. Niels Olsen, Maren Christensdatter Fossum Levord Christensens Kone af Solum, pige Berthe Kirstine  Nielsd. Fossum, Levord Christensen af Solum, Harald Hansen Fossum, Niels Jensen ib. Hjemmedøbt af Niels Liens Enke, Fossum.
94 18/4-1829 28/5-1829 Karen Maria. Claus Olsen, Ellen Gundersdatter Vasbrekka under Grinie Niels Vattenbergs Kone, pige Anne Maria Olsd. Ballestad, Johannes Jensen ib., Niels Eriksen BbKlev, Johan Solvesen Grinie.
Hjemmedøbt af Kone Maria Vasbrekka.
95 25/3-1829 31/5-1829 Helga. Niels Sivertsen Bratstad, Mari Olsdatter Bratstad - Luxefield Halvor Olsens Kone Luxefield, pige Anne Gurine Olsd. ib., Sigurd Erse (Eriksrød), Ole Olsen Luxefield, Lars Olsen ibid.
Hjemmedøbt af Ole Haukeroen.
96 21/4-1829 31/5-1829 Fredrich Anthon. Isak Halvorsen, Maren Pernille Frederichsdatter under Bratsberg Lucas Thordsens Kone af Skien, pige Karen Fredrichsd. af Skien, Knud Larsen Bratsbergskov, Lars Nirisen Løberg, Mads Pedersen Tufte. Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone.
97 7/2-1829 8/6-1829 Karen. Knud Halvorsen, Johanne Johnsdatter under Tufte Pige Karen Andersd. Tufte, pige Berte Jacobsd. Fossum, Ole Halvorsen ib., Torkild Jonsen Foss, Sigurd Halvorsen under Brekke.
Hjemmedøbt af Torkil Johnsen.
98 24/4-1829 8/6-1829 Aslak. John Aslaksen, Ingeborg Olsdatter Stulen - Ophaugen Niels Aases Kone, pige Maren Lucasd. Stulen, Gregorius Aslaksen ib., Niels Olsen Aas, Mons Hoppestad.
Hjemmedøbt af Ole Aases Kone.
99 22/5-1829 8/6-1829 Ellen Gurine. Thorgrim Thorsen, Ingeborg Christophersdatter Ballestad Niels Thordsens K. Ballestad, p. Ingeborg Gurine Thordsd. ib., Lars Thordsen ib., Lars Larsen Svartangen, Jacob Christophersen Myren.
Hjemmedøbt af Niels Thordsen Ballestad.
100 19/4-1829 8/6-1829 Ole. Hans Aslaksen, Thore Jacobsdatter Brekke N. Wetle Malers Enke under Brekke, pige Marie Larsd. Gierpen, Gunder Aslaksen BbKlev, Ole Aslaksen Berg, Halvor Aslaksen ib.
Hjemmedøbt af Niels Olsens Kone under Brekke.
101 25/4-1829 8/6-1829 Tellef. Lars Isaksen, Live Tellefsdatter Osebakken Pige Hellene Jacobsd., Oseb., pige Anne Gulline Tellefsd. Sannes, Lars Olsen Otterholdt, Even Olsen Bugot, Hans Rasmussen Frogner.
Hjemmedøbt af Skolelærer Nielsen.
102 28/2-1829 8/6-1829 Severin. Jacob Hansen, Margrete Solvesdatter Osebakken Ole Olsens Kone, Oseb., pige Thurine Larsd. ib., Jens Gundersen Borge, Knud Jacobsen af Eidanger, Lars Solvesen Kjær.
Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
103 23/2-1829 8/6-1829 Johannes. Niels Axelsen, Anne Kirstine Saamundsdatter Brekke søndre Gunder Hynis Kone BbKlev, pige Marie Eriksd. Skien, Solve L. Kjær, Lars L. Kjær, Lars Eliasen BbKlev. Hjemmedøbt af Madame Monrad.
104 16/5-1829 8/6-1829 Knud. Zakarias Jensen, Helvig Pedersdatter Kleva (Kleven gård) Gunder Lysas Kone (under) Semb, pige Kirsten Zakariasd. Kleven, Niels H. Berberg, Anders J. Kleven, Knud Knudsen Kleven.
105 6/4-1829 8/6-1829 Halvor. Ole Andersen, Anne Marie Andersdatter Osebakken Pige Mette Marie Andersd, af Porsgrund, pige Inger Jensd. Oseb., Hans Ingebretsen ib., Anders Halvorsen ib., Gregers Halvorsen ib.
Hjemmedøbt af Skolelærer Nielsen.
106 1/5-1829 8/6-1829 Lars. Jens Jacobsen, Berte Larsdatter Hegna under Sølie Pige Kari Larsd. Oseb., pige Inger Pedersd. ib., Isak Jacobsen Sølie, Abraham Jacobsen ib., Ingebret Olsen ib.
107 28/3-1829 8/6-1829 Inger Karine. John Andersen, Ragnild Olsdatter under Tufte Halvor Reiersens Kone Foss, pige Jørand Sigurdsd. Moe, Peder Pedersen Brekke, Peder S. Grinie, Morten Eriksen Wenstøb.
Hjemmedøbt av Marie Wasbrekka.
108 31/5-1829 8/6-1829 Niels. Christopher Nielsen, Marte Ingebretsdatter Holm Gunder Nielsens Kone Hynie, pige Anne Nielsd. Holm, Erik Ingebretsen Wenstøb, Niels H. Berberg, Halvor O. Holm.
109 7/3-1829 8/6-1829 Anders. Poul Andersen, Dorthea Ingebretsdatter under Brekke n. Frands Rasmusens Kone Dyrkold, pige Marie Ingebretsd. ib., Østen Larsen ib., Rasmus Ingebretsen ib., Ole Olsen under Brekke.
Hjemmedøbt af Marie Wasbrekka.
110 17/3-1829 8/6-1829 Marte Margrete. Elias Jensen, Marte Kirstine Larsdatter Aarhuus Pige Anne Margrete Nielsd. Strømdal, pige Karen Nielsd. ib., Hans L. Meen, Jacob A. Meen, Niels Børresen Wenstøb.
Hjemmedøbt af Klokker Lund.
111 21/2-1829 11/6-1829 Lovise. Hans Eleonardus Møller, Laura Aall Aakre Madame Inger Møller, Porsgrund, Jomfrue Simonine Møller ib., Jernværkseier Jacob Aall, Næs Jernværk, Grosserer Carl Møller i Porsgrund, Bjergadvocat(?) Nicolai Møller.
112 24/1-1829 12/6-1829 Jørgine Emilie Charlotte. Former Carl Martin Baudler, Inger Marie Bergrav Osebakken Skræddermester Kirkegaards kone af Porsgrund, Ingeborg Marie Nielsen af Skien, Jacob Bommen Oseb., Trohn Aanesen ib., Even Jacobsen ib. Hjemmedøbt af Madame Monrad.
113 28/5-1829 14/6-1829 Pernille. Anders Jensen, Marie Jacobsdatter Kleven Zakarias Klevens Kone, pige Anne Halvorsd. Kleven, Erik Mikkelsen Houerød, Niels M. ibid., Sigurd Zakariasen Kleven.
114 21/2-1829 14/6-1829 Oline. Knud Olsen, Marte Engebretsdatter Aanna (Onna) - Klep Aslak Engebretsens Kone, Porsgrund, pige Helvig Engebretsd. ib., Christen Knudsen af Eidanger, Ole Jacobsen ib., Mathias Larsen Høgsæt.
115 29/4-1829 14/6-1829 Abraham Conrad. Anders Petersen, Johanne Susanne Abrahamsdatter Gulsæt Hans Jensens Kone af Solum, pige Catrine Petersd. Gulsæt, Solve Sørensen Hynie, Peder Engebretsen Aarhuus, Jacob N. Strømdal.
116 31/1-1829 14/6-1829 Maren Nicoline. Lars Nielsen, Anne Maria Johannesdatter under Strømdal Hans Johannesens Kone Strømdal, pige Christiane Jacobsd. BbKlev, Niels Nielsen Tydskland, Christian Johannesen af Solum, Peter Larsen Tydskland. Hjemmedøbt af Christine Bommen.
117 24/3-1829 14/6-1829 Berte Maria. Ole Johnsen, Jørand Wetlesdatter Wallerdalen under Meen Kittil Wallerdalens Kone, pige Marte Wetlesd. af Slemdal, Hans Andersen Stubberød, Lars Andersen ib., Ole Johnsen Wallerdalen.
118 4/11-1828 14/6-1829 Edvard. Smedker Georg Stribolt, Christine Ellefsdatter Osebakken Madame Monrad af Skien, Jomfr. Amine Stribolt ib., Styrmand C. Monrad af Skien, Skræddermester Onsrud ib., Snedkermester Plesner ib. Hjemmedøbt af Madame Monrad.
119 14/11-1828 21/6-1829 Even. Knud Evensen, Kirsti Hansdatter Osebakken Engebret Andersens Kone, Borgeskov, pige Kari Svendsd. Oseb., Gunder Augestad, Even Langerød, John Ballestad.
Hjemmedøbt af Kone Marthe Asgiersdatter.
120 6/1-1829 21/6-1829 John. Ole Halvorsen, Ingeborg Ketilsdatter Sørbye (Sørbøe) Ole Evensens Kone, Sørbye, pige Maren Olsd. ib., Ole Evensen Sørbøe, Mads Pedersen ib., Halvor Olsen ib.
Hjemmedøbt af Lars Øde-Sneltvet.
121 10/6-1829 21/6-1829 Jacob. Jacob Torsteinsen, Maren Larsdatter Brænsæter - Moe Ole Rasmusens Kone Moe, pige Karine Olsd. Flittig, Ole Torsteinsen under Moe, Hans Halvorsen Kiise, Christen Larsen Moe.
122 5/3-1829 21/6-1829 Christian. Hans Olsen, Karen Clemetsdatter N. Brekke Moderen selv, Kone Live Andersd. Brekke, Hans Tollefsen ib., Ole Hansen ib., Paul Andersen ib. Hjemmedøbt af Maria Vasbrekka.
123 3/5-1829 21/6-1829 Jens. Harald Halvorsen, Maren Jensdatter under Bøe nordre Abraham Nielsens Kone under Bøe, pige Anne Karine Svenkesd. Bøe, Christopher Jensen ib., Niels Jensen ib., Ingebrigt Amundsen ib. Hjemmedøbt af Henrik Jensens Enke, Bøe.
124 8/5-1829 21/6 Maren. Halvor Tolvsen, Karen Johnsdatter under Hynie Anders Johansens Kone, Venstøb, pige Karen Christensd. under Aarhuus, Anders J. Venstøb, Jørgen Christophersen Aarhuus, Ole Tolvsen Aas. Hjemmedøbt af Anders Venstøbs Enke.
125 8/5-1829 28/6-1829 Mariken. Hans Jørgen Jørgensen, Anne Elisabeth Pedersdatter Fossum Pige Elisabeth Haraldsd. Venstøb, pige Anne Andersd. af Solum, Anders Danielsen Fossum, Tolv Jensen Jarsengen, Christen Christensen Fossum. Hjemmedøbt af Anders Venstøbs Enke.
126 29/4-1829 3/7-1829 Marie Elisabeth. Kirkesanger Chr. Lund, Wilhelmine S. Hammer (ikke oppgitt) Madame Zimmermand, Oseb., Jomfr. Henriette Jynge af Skien, Kjøbmand L. Barnholt af Skien, Student Schaanning, Fossum, Kontorbetjent S. Jynge, Skien. Hjemmedøbt af Faderen selv.
127 2/5-1829 3/7-1829 Halvor. Gunder Halvorsen, Anne Jacobsdatter Aashammer Anders Johnsens Kone Venstøb, pige Karen Hansd. Foss, Anders Johnsen Venstøb, Ole Jacobsen Fossum, Knud Jacobsen Foss.
Hjemmedøbt af Ole Simonsens Enke, Aashammer.
128 13/6-1829 5/7-1829 Anders. Hans Andersen, Thore Larsdatter Otterholt Pige Inger Andersd. Otterholt, pige Margrete Andersd. ib., Ole Larsen Bøe, Lars Andersen Otterholt, Lars Olsen ib.
129 13/3-1829 5/7-1829 Olea. Johan Rasmussen, Marthe Karine Torsteinsdatter Bratsbergklev Kone Pernille Olsd. BbKlev, pige Tone Hansd. af Skien, Rasmus Hansen Frogner, Hans Rasmussen ib., Christen Eriksen BbKlev.
130 1/6-1829 12/7-1829 Niels. Ole Sigurdsen, Maria Torsteinsdatter Kittilrød - Rising Niels S. Skilbreds Kone, pige Johanne Torbiørnsdatter Putten, Ole Jansen Kaasa, Halvor T. Putten, Niels S. Skilbred.
Hjemmedøbt af Ole Kaasa.
131 8/6-1829 12/7-1829 Gunner. Ole Larsen, Maren Gunnersdatter under Lie Tollef Larsens Kone under Lie, pige Gurine Sørensd. af Eidanger, Christen Pedersen Lie, Anders Gunnersen Oseb., Simon Jacobsen Sølie. Hjemmedøbt af Hans Ramsaasens Kone.
132 12/2-1829 12/7-1829 Isak. Niels Larsen, Mari Torkelsdatter Osebakken Anders Hansens Kone Oseb., pige Birgitte Eriksd. Oseb., Lars Nielsen ib., Halvor Mikkelsen ib., Jacob Andersen ib.
Hjemmedøbt af Skolelærer Nielsen.
133 26/5-1829 19/7-1829 Dorthe. Ole Halvorsen, Marthe Christiansdatter Eriksrød Halvor Erses Kone, pige Karen Olsd. Erse, Halvor Halvorsen ib., Ole Sigurdsen ib., Halvor Olsen ib. Hjemmedøbt af Halvor Erses Enke.
134 28/6-1829 19/7-1829 Søren. Solve Sørensen, Ingeborg Tollefsdatter under Hynie Henrik Danielsens Kone Hynie, pige Ingeborg Larsd. ib., Peter Conradsen Gulsæt, Anders Petersen ib., Jacob Christensen Hynie.
135 6/6-1829 19/7-1829 Niels. Jan Jansen Lien, Kirstine Johannesdatter under Fossum Hans Hansens Kone Fossum, pige Karen Gunbiørnsd. ib., Halvor Aslaksen ib., Johannes Larsen ib., Ole Fredriksen ib.
Hjemmedøbt af Anders Venstøbs Enke.
136 15/6-1829 19/7-1829 Jens Andreas. Anders Amundsen, Barbara Nielsdatter under Fossum Pige  Mari Rasmusd. under Strømdal, pige Maria Rasmusd. ib., Peder Aslaksen Fossum, Jens Andersen ib., Ole Henriksen Bøe.
137 24/6-1829 19/7-1829 Ingeborg Maria. Tollef Andersen, Ingeborg Andersdatter Osebakken Marie Halvorsd. af Skien, pige Ingeborg Gundersd. af Solum, Anders Steffensen Oseb., Christian Andersen ib., Lars Johnsen ib.
Hjemmedøbt af Halvor Nielsen Osebakken.
138 12/7-1829 29/7-1829 Ellen. Rasmus Halvorsen, Marte Knudsdatter Lekaas - Moe Peder Madsens Kone Bøe, pige Karen Knudsd. ib., Halvor H. Holt - Øde, Isak Sørensen Moe, Hans Knudsen Bøe.
139 31/5-1829 26/7-1829 Johanne. Afdøde Jørgen Knudsen, Maren Olsdatter Goupaasen - Frogner Christian Rædisches Kone, Skien, pige Ragnhild Andersd. Sneltved, Isak Røsager, Knud Goupaas, Even Andersen Sneltved.
Hjemmedøbt af Gunder Løbergs Kone.
140 3/6-1829 26/7-1829 Gurine. Tov Johnsen, Maren Halvorsdatter Semb M. Morten Eriksens Kone Venstøb, pige Karen Andersd. Semb, Anders Johnsen under Moe, Halvor Halvorsen Erse (Eriksrød), Halvor Olsen ib. Hjemmedøbt af Marie Vasbrekka.
141 24/5-1829 2/8-1829 Anne Gurine. Hans Olsen, Signe Hansdatter Sæteret Ole Markers Kone, pige Gunhild Olsd. Sæteret, Tomas Hansen Marker, Tormoe Johnsen Kikut, Torger Olsen Sæteret.
Hjemmedøbt af Ole Kaasa.
142 16/4-1829 2/8-1829 Lars. Tron Olsem, Anne Andersdatter Osebakken Even Jacobsens Kone, Oseb., pige Marte Marie Hansd. ib., Skomagersvend O. Olsen af Porsgrund, Tore Andersen Knap ib., Andreas Larsen af Eidanger. Hjemmedøbt af Madame Jørgensen.
143 8/7-1829 2/8-1829 Christian. Johannes Ketilsen, Kirsti Andersdatter under Strømdal Zakarias Ellefsens Enke Falkum, pige Karen Eriksd. ib., Christen Larsen ib., Peder Olsen Aarhuus, Peder Johannesen Gulsæt.
144 21/5-1829 2/8-1829 Lorents. Lorents Larsen, Kirsten Arnesdatter Fossum Halvor Jansens Kone Kaasa, pige Ingeborg Larsd. Fossum, Christopher Larsen ib., Arne Lorentsen ib., Sondre Ketilsen Løberg.
Hjemmedøbt af Enke K. Venstøb.
145 23/7-1829 9/8-1829 Johannes. Abraham Jacobsen, Karen Jensdatter Ballestad Hans Jensens Kone Ballestad, pige Helvig Jensd. Ballestad, Augen Tollefsen Bøhle, John Jacobsen Ballestad, Johannes Jensen ib.
146 20/6-1829 9/8-1829 Gunhild Maria. Thord Nielsen, Inger Sørensdatter Høgsæt Ole Olsens Kone under Bakken, pige Larine Larsd. Høgsæt, Erik Bakkeskoven, Anders Svinholt, Anders Sørensen Høgseæt.
147 30/5-1829 9/8-1829 Ole. Jæger Henrik Olsen Grinie, Ingeborg Rasmusdatter Bratsbergklev Johannes Olsens Kone, Bratsberg, pige Maren Osmundsd. Brevig, Svennung Olsen Grinie, Ole O. Grinie, Knud Hansen Borrestad.
Hjemmedøbt af Christine Bommen.
148 9/7-1829 9/8-1829 Søren Carl. Snedker Tollef Hildal, Karen Sondresdatter Bratsbergklev Hans Pauses Kone Skien, pige Maren Johansd. Solum, Simon Axelsen Skien, Halvor Olsen Erse (Eriksrød), Jens Torsteinsen BbKlev. Hjemmedøbt af Rasmus Riis.
149 3/7-1829 16/8-1829 Gunhild Maria. Jacob Christophersen, Hedvig Olsdatter Myren - Lie Jacob Olsens Kone Riis, pige Anne Isaksd. Sølie, Harald Olsen Bekkevald, Anders Andersen Hegnen, John Olsen Sølie.
Hjemmedøbt af Faderen selv.
150 2/6-1829 16/8-1829 Ingeborg Gurine. Hans Jacob Johannesen, Marte Maria Nielsdatter Brække S. Johannes Jacobsens Kone, S. Brækkejord, pige Christine Christensd. under Borrestad, Rasmus Pedersen Blegebakken af Skien, Erik Simonsen Brække S., Christopher og Engebret Løkenberg ibid. Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone.
151 6/7-1829 16/8-1829 Hans. Rasmus Jensen, Mari Hansdatter Furuvald Ole Kises Kone Dorthe Engebretsdatter, pige Rangdi Hansd. Aasen, Mads Pedersen, Ole Johnsen Furuvald, Christen Christophersen Rød. Hjemmedøbt af Ole Aases Kone.
152 29/7-1829 23/8-1829 Maria. Lars Jacobsen, Ellen Jacobsdatter Langerød - Udhougen Anders J. Sølies Kone, pige Anne Marie Jacobsd. Sølie, Anders Hansen Kragetoe, John Olsen Buer, Lars Jacobsen Sølie.
153 22/6-1829 23/8-1829 Karen Andrea. Christen Hansen, Ellen Maria Mathiasdatter Borgeskov Pige Karen Mathiasd. Kiølnæs, pige Maren Ketilsd. Riis, Lars Johnsen Oseb., Christen Jørgensen ib., Anders Larsen Riis.
154 27/4-1829 23/8-1829 Tellef. Jens Gundersen, Kirsti Tellefsdatter Gulsæt Jacob Gulsæts Kone, pige Gunhild Ketilsd. Gulsæt, Niels A. Aarhuus, Niels Børresen Venstøb, Jacob Nielsen Strømdal.
Hjemmedøbt af Lars Gullichsen.
155 16/5-1829 23/8-1829 Niels Olavus. Jacob Nielsen, Inger Margrete Olsdatter Osebakken Pige Hedvig Arnesd. Oseb., pige Anne Oline Amundsd. Nærum, Jacob Olsen Nærum, Lars Olsen Oseb., Abraham Jacobsen ib.
Hjemmedøbt af Johannes Nielsen Skolelærer.
156 21/7-1829 23/8-1829 Halvor. Aslak Halvorsen, Marte Isaksdatter Langerøb - Berberg Ole Aasterøds Kone, pige Marte Nielsd. Foss, Peder Christiansen Fossum, Anders Isaksen Holm, Ole Isaksen Doxrød.
157 9/5-1829 23/8-1829 Wilhelm. Anders Viarsen, Ellen Halvorsdatter under Engrav Ole Biørntvedts Kone, Porsgrund, pige Anne Stephensd. Engrav, Jacob Engelbretsen Meenstad, Zakarias Stephensen Engrav, Jens Gundersen.
158 4/7-1829 23/8-1829 Isak. Niels Børresen, Sophie Isaksdatter Bratsbergklev Gunder Børresens Kone Mela, pige Maren Kirstine Jacobsd. Gulsæt, Jacob Isaksen Bommen, Knud Isaksen Bommen, Engebret Andersen BbKlev. Hjemmedøbt af Peder Drengsens Kone.
159 11/8-1829 23/8-1829 Mariane. Aanund Isaksen, Berthe Larsdatter Løberg Lars Larsens Kone Skien, pige Ragnhild Maria Jacobsd. Løberg, Engebret Isaksen Løberg, Lars Nielsen ib., Knud Larsen BbKlev.
160 3/6-1829 30/8-1829 Inger. Anders Sørensen, Inger Marie Østensdatter under Borge Moderen selv, pige Ingeborg Iversd. Borge, Thor Nielsen Høisæt, Erik Madsen Bakkeskoven, Anders Eriksen Sanden.
Hjemmedøbt af Søren Høisæts Kone.
161 19/6-1829 30/8-1829 Gunhild. Hans Andersen, Helvig Olsdatter Fossum Ole Hansens Kone Fossum, pige Maren Hansd. Bøe, Harald Hansen Fossum, Ole Olsen af Skien, Christen Olsen ib.
Hjemmedøbt af Ole Knudsen Fossum.
162 9/5-1829 30/8-1829 Mariane Magdalene. Privatlærer Asmund Asmundsen ......, Pernille Marie Pedersdatter Osebakken Halvor Andersens Kone Oseb., pige Inger Tollefsd. Oseb., Skolelærer J. Nielsen Oseb., Farver Beudler Oseb., Kobberslager P. O. Hiort Oseb. Hjemmedøbt af Skolelærer J. Nielsen, Oseb.
163 4/8-1829 6/9-1829 Karen Turine. Hans Peter Larsen, Ingeborg Maria Hansdatter Meen Kone Karen Christine Hansd. Oseb., pige Andrea Kirstine Larsd. Meen, Halvor Olsen under Sølie, Peder Larsen Meen, Halvor Larsen ib.
164 20/7-1829 6/9-1829 Ragnhild. Ole Olsen, Mari Larsdatter Hørta - Meen Ole Biørntvedts Kone Eidanger, pige Mari Larsd. Porsgrund, Isak Larsen Aaltvedt, Halvor Larsen ib., Mikkel Olsen Hauen.
165 20/7-1829 6/9-1829 John. Niels Tollefsen, Karen Gundersdatter Bekkevald Pige Karen Andersd. Bakken, pige Gunhild Marie Tollefsd. Porsgrund, Jacob Nielsen Klep, Tollef Nielsen Borge, Anders Olsen Fossejord.
166 29/8-1829 13/9-1829 Peder. Niels Olsen, Karen Hansdatter Espedalen Isak Espedalens Kone, pige Gunhild Hansd. Meen, Halvor A. Ekornrød, Jacob O. Riis, Anders O. Sølie.
167 30/7-1829 20/9-1829 Gullik. Isak Jacobsen, Marie Olsdatter Ødegaarden - Øvrum Anders Langerøds Kone, pige Anne Isaksd. Ødegaarden, Jacob Isaksen Jepperødningen, Knud Isaksen Ødegaarden, Ole Rasmussen Øvrum. Hjemmedøbt af Evensen paa Eegaasen.
168 16/5-1829 27/9-1829 Gro. Gregorius Nielsen, Maren Gurine Jansdatter Tufte Halvor N. Lyngaasens Kone, pige Inger Aslaksd. Tufte, Peder S. Tufte, Daniel A. Tufte, Christian Limie. Hjemmedøbt af Aslaug Tufte.
169 31/7-1829 4/10-1829 Caroline Matilde. Lensmand Peder Pedersen, Anne Dorthea Lund Semb Anders Pedersens Kone Skien, Karen Limie, Forvalter Skaanning Fossum, Lars Aarhus, Søren Melsom Skien, Niels Nielsen ib.
Hjemmedøbt af Klokker Lund.
170 16/6-1829 4/10-1829 Marte. Halvor Olsen, Anne Ingebretsdatter Haugedal - Luxefjeld Erik Wenstøbs Kone, pige Kari Ingvoldsd. Moe, Erik J. Wenstøb, Ole Ingvoldsen Skien, Christopher Nielsen Holm.
Hjemmedøbt af Ole Høgelie.
171 21/8-1829 17/10-1829 Niels Peter. Peder Sørensen, Inger Andersdatter Tufte Halvor Leeroddens Kone, pige Mathea Eriksd. Helstved, Thommes A. Bjørntvedt af Solum, Christen Aadna af Solum, Gregorius N. Tufte.
172 16/6-1829 17/10-1829 Ingeborg. Solve Danielsen, Maren Thorsdatter Skotten under Hynie Solve Sørensens Kone Hynie, Hendrik Danielsens Kone ib., Christopher Larsen Fossum, Jacob Chrisrensen Hynie, Arne Isaksen ib. Hjemmedøbt af Anders Wenstøbs Enke.
173 28/9-1829 17/10-1829 Ole. Ole Larsen og Karen Andersdatter under Bøe søndre Pige Margrete Andersd. Otterholt, pige Maria Jacobsd. Grinie, Helje Larsen Foss, Østen Knudsen Bøe, Halvor Larsen Skien.
174 16/9-1829 25/10-1829 Peder. Erik Pedersen, Karen Maria Eriksdatter Frogner N. Isak Eriksens Kone Mela, pige Anne Pedersd. Gierpen Lille, Jens Thordsen Frogner, Mads Pedersen Sørbøe, Gunder Pedersen under Tufte. Hjemmedøbt af Maria Vasbrekka.
175 29/8-1829 25/10-1829 Simon. Peder Isaksen, Inger Thorsteinsdatter Semb Øvre Pige Marie Larsd. Gierpen, pige Kirsten Andersd. Aarhuus, Gunder Halvorsen Gierpen, Peder S. Grinie, Niels Vattenberg.
Hjemmedøbt af Maria Vasbrekka.
176 20/7-1829 25/10-1829 Anne Larine. Peder Knudsen, Fredrikke Larsdatter Bratsbergklev Kone Berte Larsd. af Skien, pige Kirsten Sørensd. ib., Gunder Halvorsen BbKlev, Ole Larsen ib., Ole Olsen ib.
Hjemmedøbt af Niels Larsens Kone BbKlev.
177 23/9-1829 25/10-1829 Inger Kirstine. Engebret Jansen, Karen Kirstine Pedersdatter under Tufte Jens Henriksens Kone Doxrød, pige Pernille Jansd. under Foss, Ingebrigt Jansen Tufte, Isak Jansen ib., Ole Jansen ib.
178 6/8-1829 25/10-1829 Erik. Gunnar Aslaksen, Anne Andersdatter Bratsbergklev Ole Baugerøds Kone BbKlev, pige Berte Kirstine Andersd. af Skien, Hans Aslaksen Brække N., Ole Nielsen BbKlev, Halvor Aslaksen Berg. Hjemmedøbt af Niels Løbergs kone BbKlev.
179 11/10-1829 25/10-1829 Maren. Christopher Jørgensen, Pernille Olsdatter Bratsbergklev Johan Rasmussens Kone BbKlev, pige Ingeborg Olsd. af Skien, Jens Olsen Follaug, Lars Olsen under Bøhle, Knud Halvorsen BbKlev.
180 11/7-1829 25/10-1829 Helga. Ole Rønniksen, Kari Knudsdatter Hougelie - Luxefield Pige Gunhild Olsd. Nøglegaard, pige Ingeborg Davidsd. Holm, Ole Olsen Luxefield, Knud Olsen ib., Abraham Olsen ib.
Hjemmedøbt af Ole Knudsen Høglie.
181 12/8-1829 1/11-1829 Anne Marie. Torstein Henriksen, Rangdi Jansdatter Doxrød Halvor E. Doxrøds Kone, pige Anne Nielsd. Holm, Christen Mikkelsen Doxrød, Ole Isaksen ib., Torstein Henriksen ib.
Hjemmedøbt af Ole Isaksen Doxrød.
182 12/7-1829 1/11-1829 Berthe. Anders Jørgensen, Kari Christensdatter Bratsbergklev Ole Baugerøds Kone BbKlev, pige Ingeborg Hansd. Follaug, Hans Jacobsen ib., Ole Olsen BbKlev, Ole Baugerød ib.
Hjemmedøbt af Niels Engebretsens Kone BbKlev.
183 15/10-1829 1/11-1829 Kirsten. Erik Olsen, Dorthea Christiansdatter Ballestad Søndre Erik Larsens Kone Ballestad, pige Anne Kirstine Olsd. Ballestad, Erik Eriksen Bøhle, Daniel Jacobsen Ballestad, Torgrim Olsen ib.
184 28/8-1829 1/11-1829 Maria. Halvor Jacobsen, Inger Eriksdatter under Foss Ole Jensens Kone Berreberg, pige Karen Abrahamsd. Foss, Ole Jensen Berreberg, Halvor Reiersen under Foss, Anders Hansen Foss. Hjemmedøbt af Ole Simonsens Enke under Aas.
185 23/9-1829 1/11-1829 Ole Andreas. Jens Olsen, Else Knudsdatter Osebakken Ole Hansens Kone af Eidanger, pige Hedvig Andersd. Kiølnæs, Niels Isaksen ib., Daniel Jensen ib., Torger Andersen Oseb.
186 7/10-1829 8/11-1829 Inger Maria. Ole Christiansen, Anne Isaksdatter Fossum Pige Marte Maria Pedersd. Fossum, pige Marte Christophersd. ib., Halvor Christiansen ib., Christopher Olsen ib., Harald Hansen ib.
187 18/7-1829 8/10-1829 Anne Sophie. (Uægte) Moder: Kone Andrea Fredrikke Storm paa Osebakken, givt med matros Hans Ellefsen, der i flere aar har vært fra -verende paa Søetogt fra Engeland. Opgivet som Barne - fader er Ole Knudsen, Søemand fra Egnen ved Stavanger*. Osebakken Ketil Nielsens Kone af Porsgrund, pige Magdalena Nielsd. Oseb., Snedkermester E. Thronsen, Oseb., Snedker Niels Aanesen ib., Skomager Martin Andersen af Skien.
      *Opgivelsen af Barnefader er efter al Sandsynlighed falsk, og ugienkaldeligen er den Kobbersmed Peter Ole Hiort fra Sverige der i nogen Tid har opholdt sig paa Osebakken af hans jevnlige Tilhold hos Moderen, lige som saa var angived som Fader til det Fol. 150 - 55 anførte Drengebarn Carl Christian.  
188 24/10-1829 15/11-1829 Lars. Zakarias Stephensen, Marte Larsdatter Engrav Peder Larsens Kone Meen, pige Karen Larsd. Follaug, Lars Sivertsen Riisrønningen, Erik Christophersen Oseb., Ole Larsen BbKlev.
189 15/10-1829 22/11-1829 Ketil. John Larsen, Katrine Ketilsdatter Bratsbergklev Anund Løbergs Kone Løberg, pige Anne Elisabeth Larsd. BbKlev, Ole Larsen Follestad, Lars Larsen af Skien, Svenke Larsen Bratsberg. Hjemmedøbt af Niels Løbergs Kone BbKlev.

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

© post@gamlegjerpen.no