ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen Kirkebok

Døpte barn

1681 - 1746

Oppdatert 26.05.2024


All ære til Jon Hvitsand (1901-1980), som skrev av alle kirkebøkene for Gjerpen 1681-1814 for hånd på 1930-1940- tallet, og til
Reidar Ballestad (1926-2007), som skrev alt dette inn på sin PC for Grenland Ættehistorielag på 1990-tallet.
I begge tilfeller er det selvsagt rom for feil. Derfor er det viktig å
sjekke med original kildene på Digitalarkivet.

Det er her gjort en del rettelser i forhold til Hvidsands transkripsjon.
En del innsendte rettelser har også blitt dobbeltskjekket mot originalen og lagt inn.
G.S.

Prester i Gjerpen på denne tiden:
Ole Fransen Flor (1681-1700)
David Jørgensen Monrad (1701-1745)


Les om prestene i Gjerpen.

Merk: Datoene her er dåpsdatoer, ikke fødselsdatoer.
The dates here are dates for Christening, not date of birth.

Noen forkortelser:
Fadd: = Faddere = Godparents.
ibid. = samme sted = same place
ditto = samme som forrige

Sl. = Sal. = Salige = avdød =
deceased.


Søketips.
Søk på denne siden. [CONTROL] + [F]

Alle døpte barns navn ender med punktum og er uthevet.

Grenland Ættehistorielag eier dette dokumentet.


Døpte/ fødte i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1856 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 | 1901 - 1919 kl. | 1920 - 1931 kl. |


Den Julianske kalender var i bruk  fram til 1700.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn |

23/5-1681. Søfren Olssen Corporals Jahan. (Jahan/Jan ikke Johan. G.S.).

29/5-1681. Claus Fosses Helje.

5/6-1681. Gunder Aases Lauritz.

5/6-1681. Anders Murmesters Johannes.

12/6-1681. Hans Sougmester ved Hyttens Mette.

24/6-1681. Sivers søn i Borrestadstranden Hans.

10/7-1681. Niels Rises Marthe.

24/7-1681. Niels Fozejords Thore.

7/8-1681. Christen Lensmands Hans.

14/8-1681. Morten Pederssen paa Fos ejers Siri.

14/8-1681. Engel Otterholts Jennet.

28/8-1681. Aani Houerøs tvende Tvillingbørn Arne. og Guri.

4/9-1681. Arne Ovesens ved Porsgrunds Ove.

4/9-1681. Ener Halvorsens Halvor.

11/9-1681. Rasmus Jeppesen ved Porsgrunds Anders.

18/9-1681. Aasmund Amunsens Ragnil.

18/9-1681. Gunder Mortenssen ved Porsgrunds Hans.

2/10-1681. Halvor Bekkevalds Ingebret.

2/10-1681. Christopher Kreppis Ingebor.

9/10-1681. Niels Thorsens Karen.

23/10-1681. Michel Markers Matthis.

23/10-1681. Truls Pederssens Else.

6/11-1681. Simon Halvorssen ved Porsgrunds Arne.

6/11-1681. Aslak Ersrøs Maren.

13/11-1681. Peder Høiset af Slemdals Amun., som blev døbt her, formedelst Sognepresten i Eidanger ikke da kunde komme til Slemdal for uføre skyld.

13/11-1681. Fremstillet Hans Klevens hiemmedøbte Søfren.

20/11-1681. Isaac Gulsets Ingebor.

20/11-1681. Isaac Abrahamssens Dorthe.

20/11-1681. Jahan Clausen ved Verkets Anders.

27/11-1681. Fremstillet  til confirmation paa sin hiemmedaab min Søn Niels.
Fadd: Assessor Halvor Borse, Michel Isaacsen Grol, Halvor Nielssen Gierpen, Madame Maren Clausd.,  Hr. Laugmand Iver Hanssens Pernille, Her Lodvige, Maren Nielsd. Gierpen.
Hand blev fød til denne syndige Verden d. 17. November. Gud vere ham naadig!

11/12-1681. Søfren Skotlands Nelle.

18/12-1681. Anders Hammersmeds Karen.

26/12-1681. Haral Berrebergs Engel.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn |

1/1-1682. Anders Jønnevals Jens.

1/1-1682. Anders Hansen fra S. Bøes Karen.

1/1-1682. Niels Aamots Anne.

8/1-1682. Sven Otterholts dtr. Thore.

15/1-1682. Jon Otterholts Abraham.

22/1-1682. Niels Saugmester ved Brosaugens Christen.

22/1-1682. Børger Eynarsens Morten.

22/1-1682. Siwer Borrestadstrandens Marthe.

2/2-1682. Hans Borrestads Ingebor.

26/2-1682. Johannes Dagsens Biørn.

26/2-1682. Steen Fosses Anne.

26/2-1682. Ole Gromstulens Ingeri.

5/3-1682. Et Frillebarn Karen. (Karen Simensd.) af en fremmet qvd. avlet, hedte Else. Faderen skal efter Moderens Sigelse hede Simen.
Fadd: Jens Høili, Mons Højmyhr, Niels Aamot, Hellebor Sukken.

12/3-1682. Claus Christianssøn ved Hyttens Anders.

19/3-1682. Halvor Skrøvis Christopher.

10/4-1682. Jacob lille Fosses Karen.

17/4-1682. Solve Ouestads Kirsten.

17/4-1682. Truls Boierøs Karen.

18/4-1682. Gunner Grinis Peder.

18/4-1682. Et Frillebarn Lauritz. (Lars Olsen) Faderen Ole Svenske, Moderen Aslou Jonsd. tien. paa Meenstad.

7/5-1682. Lauritz Limis Gunner.

7/5-1682. Jon Kleppis Jacob.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn |

7/5-1682. Et frillebarn Maren. (Maren Hansd.) Faderen Hans Olssen, tiener paa Limie, Moderen Gunnil Jørgensd. tiente hos Lauritz Limi. Fadd: Ingebret Esbedalen, Solve Ballestad.

21/5-1682. Arne Strømdals Else.

21/5-1682. Halvor Goupaasens Lisbeth.

11/6-1682. Rasmus Grinnies Ole.

25/6-1682. Peder Ølbys og Anne Svendsdatters frillebarn Jens.

9/7-1682. Halvor Toftes Zacharias.

9/7-1682. Ole Claussens Niels.

16/7-1682. Hieronymus Møllers Anne.

16/7-1682. Hans Grinnies Berte.

30/7-1682. Anders Murmesters Helje.

6/8-1682. Lauritz Baaserøs Elen.

20/8-1682. Johannes Gromstulens Peder.

27/8-1682. Jon Meens Niels.

27/8-1682. Gunner Buers Erich.

3/9-1682. Lars Sørbøes Ole.

17/9-1682. Niels Hanssen fra Aases Hans.

24/9-1682. Erik Anderssen ved Porsgrunds Hans.

24/9-1682. Søfren Olssens Ole. Faderen holder til ved Hytten, er kommen med Pas fra Borre.

24/9-1682. Et frillebarn Henrik. (Henrik Monsen) Faderen Mons Tolfsen Soldat. Moderen Anne Nielsd. fra Brekke.

29/9-1682. Jens Hansen ved Hyttens Peder.

1/10-1682. Isaac Sneltvets Ole.

8/10-1682. Solve Ballestads Maren.

22/10-1682. Hans Borges Brynnil.

22/10-1682. Anders Nygaars Tyge.

29/10-1682. Jens Ouesens Peder.

29/10-1682. Peder Ersrøs Peder.

29/10-1682. Levor Risis Margrete.

12/11-1682. Povel Sollebinders Else.

19/11-1682. Ole Ballestads Gunnil.

19/11-1682. Claus Engraws Ole.

26/11-1682. Lauritz Egaasens Hans.

3/12-1682. Vetlev Sølis Amun.

3/12-1682. Jahan Engebredsen og Helje Olsd. deres frillebarn Ingebret. (Jahan Engebretsen - Jahn Engebretsen - Jan Engebretsen - Ikke Johan! G.S.)

10/12-1682. Min d. Abigael. (sogneprestens).
Fadd: Lougmand Iver Hanssen, Peder Baat, Anders Nielssen Gierpen, Dorthe Her Michels paa Hollen, Pernelle Barths, Margrete Jacobsd. 
Blew fød til Verden d. 6. Dec. Gud vere hende naadig!

26/12-1682. Christopher Kisis Elen.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn |

28/1-1683. Christen Rønningens Christen.

28/1-1683. Niels Saugmesters Karen.

25/2-1683. Thron Lias Ole.

25/2-1683. Simon Ramsaasens dtr. Helje.

4/3-1683. Gunner Houeraasens Christen.

4/3-1683. Hans Fieldalens Marthe.

11/3-1683. Christen Bøes Engel.

11/3-1683. Stenul Osterøes Sven.

18/3-1683. Torsten Follestads Johannes.

9/4-1683. Tolf Bøes søn Lauritz. (Lars Tolfsen)

22/4-1683. En fremmend mand Fredrik Kielflikkers Gunbor. Moderen Sophie.

29/4-1683. Kitil Rosvalds Jahan. Avlet med Maren Hansd. før deres æcteskab.

29/5-1683. Truls Boierøs dtr. M.

17/6-1683. Niels Fossejords Søn Helje.

17/6-1683. Tolfs søn ved Porsgrund Anders.

24/6-1683. Søfren øffre Vandsaugens Jahan.

1/7-1683. Niels Aamots Jon.

8/7-1683. Knut Fieldals Ole.

15/7-1683. Gunder Follofs Hans.

29/7-1683. Anders Jonsens ved Hyttens Margrete.

12/8-1683. Søfren Skotlans Thomas.

19/8-1683. Anders A. Borrestads Abraham.

19/8-1683. Rasmus Jeppesens Lisbeth.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | event. Forlovere |

26/8-1683. Jon Otterholtts Niels.

26/8-1683. En Vandringsmand Jon Eriksens Karen.

9/9-1683. Jacob Høimyrs Mathis.

9/9-1683. Peder Nielssens Marie.

23/9-1683. Isaac Gulsets Niels.

30/9-1683. Jon Saugdrengs 2 tvillingbørn ved Hytten Giøron. og Elen.

30/9-1683. Anne Christiansdatters frillebarn ved Hytten, Malene. (Malene Hermansd.). Faderen Herman former ved Verket.

7/10-1683. Lars Li den eldres Christen.

7/10-1683. Haral Bølis Else.

4/11-1683. Jahan Ingebredsens Slegfredbarn Ingebor. (Ingebor Jahansd.)

11/11-1683. Truls Pedersens Pernelle.

25/11-1683. Hans Brynnilsens Anne.

2/12-1683. Hans Skotlands Inger.

2/12-1683. Haagen Skotlands søn Peder.

2/12-1683. Anders Bøes Marcus.

2/12-1683. Lauritz Aakerøs Elen.

16/12-1683. Mathis Doxrøs søster Inger Olsd. hendis frillebarn Ragnil.

16/12-1683. Torier Skouens Lauritz.

30/12-1683. Niels Lauritzen ved Hyttens Lisbeth.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | eventuelle Forlovere |

1/1-1684. Aslak Bøes Guri.

13/1-1684. Sivers d. i Borrestadstranden Dorthe.

27/1-1684. Siur Knudssen ved Porsgrunds Ole.

3/2-1684. Lauritz Baaserøs Lauritz.

3/2-1684. Ole Grumstulens Ole.

13/2-1684. Hieron. Møllers Povel.

12/7-1684. Erik Anderssen Porsgrunds Christense.

2/3-1684. Jahan Hammersmeds Petter.

5/3-1684. Christen Lensmands Morten.

5/3-1684. Børger Egaasens Ragnil.

12/3-1684. Solve Ouestads tvillinger Ole. og Lauritz. Men Lauritz hiemmedøbt.

12/3-1684. Johannes Dagssens Susanna.

19/3-1684. Min d. Giertrud. Fadd: Her Halvor Nielssen, Seign. Giert Hanssen, Segn. Dan. Barth, Karen Hansd.,  Abigael Hr. Jespers paa Bø. Blev fød d. 13. Marti. Gud være hende naadig!

22/3-1684. Simen Ramsaasens dtr. Helje.

31/3-1684. Anders Rises Anders.

1/4-1684. Sven Otterholtes Berte.

12/4-1684. Simon Grinnis Engebret.

13/4-1684. Tollef Moes Mons.

13/4-1684. Anders Gunnesen i Børønningens Marthe.

13/4-1684. Isaac Sneltvets Jacob.

27/4-1684. Engel Monssens frillebarn Ingebor. (Ingeborg Engelsd.) Avlet med Karen Hansd.

4/5-1684. Halvor Aaltvets Halvor.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | eventuelle Forlovere |

4/5-1684. Erik Hoppestads Christen.

4/5-1684. Claus Christiansens Zacharias.

4/5-1684. Mogens Toftes Karen.

4/5-1684. Gunner Grinnis Marthe.

11/5-1684. Jens Povelsen ved Aasqværnes Peder.

20/5-1684. Jost Tevesens Teves.

25/5-1684. Hans Luxefields Erik.

25/5-1684. Gunner Mortensen ved Porsgrunds Karen.

1/6-1684. Erik Hammersmeds Anders.

15/6-1684. Anun Nirisens Berte.

22/6-1684. Ole Christensen fra Venstøbs Teves.

24/6-1684. Halvor Bekkevals Oste. (Aaste)

24/6-1684. Jens Bakkens Marthe.

6/7-1684. Ole Skomager fra Sørbøs Ole.

13/7-1684. Rolf Mustvets Guri.

27/7-1684. Haral Ballestads Maren.

27/7-1684. Guttorm Jenssens og Berte Sukkens frillebarn Anne.

3/8-1684. Oue Follestads Lisbeth.

10/8-1684. Jon Sneltvets Anne.

21/9-1684. Halvor Thronsens Anne.

21/9-1684. Arne Ouesen ved Porsgrunds Marthe.

28/9-1684. Sten Fosses Anders.

29/9-1684. Halvor Toftes Jahan.

5/10-1684. Haral Berrbergs Maren.

12/10-1684. Jon Løberges Gunner.

26/10-1684. Et sligfredbarn hos Matts Doxru N.

2/11-1684. Niels Kreppis Ole.

9/11-1684. Engel Jønnevals Marie.

23/11-1684. Ingebret Holms Maren.

30/11-1684. Christian Hanssen ved Hytten og Ingebor Lorentzd. deris sligfredsbarn Hans.

3/12-1684. Hans Borges dtr. M.

3/12-1684. Amun Amunssen ved Hyttens Anne Marie.

7/12-1684. Gunner Follofs Ole.

14/12-1684. Anun Baaserøs Marthe.

28/12-1684. Jon Kleppis Karen.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | eventuelle Forlovere |

1/1-1685. Peder Mehles Marthe.

4/1-1685. Hans Lies Anders.

11/1-1685. Rasmus Gunnerøs Ingebor.

25/1-1685. Simen Halvorsen ved Porsgrunds Ambor.

25/1-1685. Jahan Thomassens ved Verkets Catrine.

8/2-1685. Joh. Gromstulens Matthis.

15/2-1685. Solve Meens Margrete.

15/3-1685. Anun Ersrøs Maren.

3/4-1685. Min lille d. Maren., som blev fød til Verden d. 29. Mart. og døde siden d. 3. Jun. samme aar, Beata.

8/4-1685. Anders Nygaars Inger.

12/4-1685. Gunner Buers Amun.

26/4-1685. Morten Pedersens Maren.

26/4-1685. Erik Andersen ved Hyttens Berte.

10/5-1685. Niels Skotlands Else.

17/5-1685. Jens Skotlands Ole.

24/5-1685. Lauritz Pedersen ved Porsgrunds Peder.

24/5-1685. Ole Olssen Soldat og Anne Torsdatters Thor., aflet før de blefve æcteviet.

8/6-1685. Anders Bøes Ingebor.

24/6-1685. Ouen Skrekens Gunnil.

28/6-1685. Jens Ovesen i Borrestadstrandens Jahan.

28/6-1685. Ole Glennis Hans.

28/6-1685. Jahan Islands Anne.

5/7-1685. Halvor Skrøvis Halvor.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | eventuelle Forlovere |

12/7-1685. Povel Solebinders Anne.

12/7-1685. Claus Tolfsen Smeddedrengs frillebarn avlet med Guri Stensd.

6/9-1685. Ole Ballestads Marthe.

20/9-1685. Jahan Ingebredsens Margrete.

27/9-1685. Wetlev Sølies Ingebret.

27/9-1685. Niels Otterholts Henrik.

4/10-1685. Isaac Lauritzen Klevens Kierstine.

4/10-1685. Ole Skomagers Inger.

18/10-1685. Steen Fosses Marthe.

18/10-1685. Torsten Follestads Jørgen.

18/10-1685. Siurs i Strandens Berte.

8/11-1685. Niels Aamots Torsten.

15/11-1685. Gunder Houkeraasens Ole.

29/11-1685. Ouen Follestads Hans.

29/11-1685. Tron Lies Marthe.

6/12-1685. Falentin Hansens Dorthe.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | eventuelle Forlovere |

10/1-1686. Anders Murmesters Johannes.

10/1-1686. Arne Andersen ved Hyttens Anders.

24/1-1686. Halvor Thronsens Gunnil.

12/7-1686. Erik Jonsen ved Hyttens Maria.

28/2-1686. Mons Toftes Ingebor.

14/3-1686. Jost Stulens Karen.

21/3-1686. Søfren Skotlands Hans.

21/3-1686. Hans Fieldalens Karen.

21/3-1686. David Holtens fra Slemdals Maren.

28/3-1686. Siver Buers Marthe.

18/4-1686. Isaac Gulsets Pernelle.

18/4-1686. Mathias Doxrøs Marthe.

25/4-1686. Jon Bøes Giertru.

9/5-1686. Christen Venstøbs Anne.

9/5-1686. Levor Risis hiemmedøbte Amun.

30/5-1686. Ole Clausens Maren.

4/6-1686. Min d. Maren. Fadd: Jørgen Holst, Anders N. Gierpen, Jacob Turman, Pernille Barths, Karen Her Halvors. blev fød d. 1. Jun. 3 pintzedag. Gud vere hende naadig!

6/6-1686. Lauritz Langerøs Niels.

13/6-1686. Jacob Hanssen Venstøbs Ole.

13/6-1686. Claus Fosses Marthe.

19/6-1686. Anders Nielssen Gierpens Michel.

20/6-1686. Tor Aacherøs Amun.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | eventuelle Forlovere |

20/6-1686. Niels Kreppis Ole.

25/7-1686. Hans Brynnilsens tvillinger Niels. og Anne.

1/8-1686. Jens Kollbonds Torsten.

8/8-1686. Knut Baaserøs Erik.

15/8-1686. Haral Ballestads Lauritz.

29/8-1686. Tolff Jørgensens Henrik.

5/9-1686. Anun Løbergs barn (Anders. - G.S.)

5/9-1686. Anders Gunnersen i Børønningens Anders.

12/9-1686. Peder Faarvals dtr. Rønue. (Rønnau.)

29/9-1686. Jon Sneltvets Marthe.

29/9-1686. Isaac Sneltvets Karen.

29/9-1686. Jacob Ersrøs søn Lauritz.., avlet før de blev viet.

10/10-1686. Povel Sollebinders Halvor.

17/10-1686. Erik Andersen Bølhes Karen.

31/10-1686. Ove Follestads Johannes.

21/11-1686. Frans Børtings frillebarn Marthe. (Marthe Fransd.), avlet med Anders Smeds stifd. Maren.

29/9-1686. Niels Aamots frillebarn avlet med Gunbor Gunborsdalen, hand æcte mand.

28/11-1686. Erik Hoppestads Torbiørn.

5/12-1686. en Militæriske mand, som holt til en stund paa Lund hans søn Erik.

1/12-1686. Matz Klokkers Dorthe Marie.

12/12-1686. Arne Ouesens Henrik.

26/12-1686. Christen Lensmands Peder.

27/12-1686. Gunner Follestads Isaac.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | eventuelle Forlovere |

1/1-1687. Johannes Dagsens Ole.

1/1-1687. Simen Ramsaasens Jacob.

2/1-1687. Niels Otterholts Anne.

2/1-1687. Anders A. i Strandens Christian.

16/1-1687. Jon Løbergs Jacob.

30/1-1687. Truls Bouerøs Tvillinger Gunne. og Ragne.

30/1-1687. Solve Ouestads Hans.

30/1-1687. Hans Luxefields Hiemmedøbte Anders.

23/1-1687. Sven Otterholts Ragnil.

2/2-1687. Haagen Skotlands Berte.

2/2-1687. Claus Engraves Ole.

2/2-1687. Haral Bølis Ole.

20/2-1687. Gabriel Fosses Karen.

27.02.1687. Niels Aamots Eskil.

6/3-1687. Gunder Grinnis Boel.

6/3-1687. Jens Povelsens Niels.

13/3-1687. Jon Ballestads Hans.

13/3-1687. Borger Egaasens Jahanne.

19/3-1687. Halvor Aaltvets Barbro.

4/4-1687. Marcus Andersen Barnholt paa S. Frogners Jahanne Lisbeth.

10/4-1687. Peder Skrekens Mads.

10/4-1687. Ouen Matzens Gunbor.

24/4-1687. Solve Meens Maren.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | eventuelle Forlovere |

17/5-1687. Rasmus Jensen ved Hyttens Karen.

20/5-1687. Min d. Anne. Fadd: Daniel Barth, David Joachim, Karen, Hr. Halvors, Pernille Rasmusd.  Blev fød d. 17. Maj. 3 pintzedag, dødde 6 uger efter. O beata in loctis ammen!

5/6-1687. Lauritz Langrøs Marthe.

19/6-1687. Jost Stulens Arne.

19/6-1687. Jens Grinnis Elen., med Karen Matzd. uæcte.

2/7-1687. Jahan Hammersmeds Lisbeth.

3/7-1687. Levor Risis d. Gunnil fremstillet hiemmedøbt.

3/7-1687. Halvor Bekkevals Anne.

10/7-1687. Hans Skomagers Anne.

17/7-1687. Niels Gulsetts Hans.

28/7-1687. Hans Olsens Sligfredsbarn Anders., faderen Soldat fra Tellemarken, Moderen Siri N. ogsaa fra Tellemark. Holt til hos Halvor Sem.

7/8-1687. Claus Christiansens Christian.

14/8-1687. Hans Sølis Marthe.

14/8-1687. Lauers Linetreeders uæcte barn Ole. (Ole Larsen)

21/8-1687. Gregar paa Grinnis Simen.

28/8-1687. Et frillebarn, faderen Halvor Pedersen, Moderen Maren N.

4/9-1687. Even Abrahamsens Lauritz.

18/9-1687. Ole Ouesens Elen.

18/9-1687. Rasmus Grunnerøs Christen.

25/9-1687. Jon Hønis Hans.

25/9-1687. Boel Sneltvets frillebarn Maren., (Maren Eriksd.) avlet med Erik N. hand sigende fra Askers sogn.

29/9-1687. Erik Andersen ved Porsgrunds Anders.

2/10-1687. Sten Fosses Mons.

16/10-1687. Hans Lies Elen.

20/11-1687. Jon Olssen og Ambor N. ved Porsgrund deris frillebarn Ingebor. (Ingeborg Jonsdatter)

11/12-1687. Knut Fieldals Michel.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | eventuelle Forlovere |

15/1-1688. Jacob Venstøbs Anders.

2/2-1688. Gunner Houkeraasens Karen.

2/2-1688. Niels i Kiølnes hans tvende Tvillingbørn Peder. og Povel.

12/2-1688. Mons Venstøbs Ole.

12/2-1688. Mons Toftes Ingebor.

12/2-1688. Oue Follestads Gunner.

7/3-1688. Christen Torsholtes nu boende paa Riis hans to tvillingbørn Lauritz. og Marthe.

14/3-1688. Halvor Toftes Daniel.

14/3-1688. Halvor Møllers Ingebor.

21/3-1688. Anders Bøes Søfren.

21/3-1688. Jahan Islands Else.

25/3-1688. Halvor Kisis Gunner.

25/3-1688. Niels Otterholts Anne.

28/3-1688. Truls Pederssens Marthe.

28/3-1688. Falentin Venstøbs Hans.

28/3-1688. Matthis Doxrøs Hieronymus.

28/3-1688. Bertel Anderssens Anders.

28/3-1688. Erik Røe i Slemdals Karen.

28/3-1688. Tron Lies Niels.

16/4-1688. Lauritz Limis Hans.

29/4-1688. Jon Ballestads Else.

29/4-1688. Halvor Skrøvis Christen.

6/5-1688. Gabriel Fosses Claus.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | eventuelle Forlovere |

20/5-1688. Anun Ersrøs Ingebor.

4/6-1688. Isaac Gulsets Jacob.

4/6-1688. Anders Nygaards Lauritz.

17/6-1688. Isaac Bachens Haagen.

17/6-1688. Gulbrand Gaasehølles Anne.

17/6-1688. Jon Graflis Berte.

24/6-1688. Peder Amunssens Marthe.

15/7-1688. Jahan Glennis Ingebret.

12/8-1688. Jens Ouesens Agnete.

26/8-1688. Niels Aamots Anne.

26/8-1688. Solve Ovestads Ingebor.

26/8-1688. Anun Nirisens Niels.

3/9-1688. Min Søn Frans Flor. Fadd: Monsr. Sti Tonsbierg, Monsr. Anders Cornish, Margrete, Mag. Hannibals, Megdele Matskiffes, og fogden Rasmus Pederssen. Hand blev fød d. 31. Aug. og levet kun i 14 dage.

2/9-1688. Anders Nielssen Gierpens d. Giertrud.

2/9-1688. Abraham Øfroms Marthe.

23/9-1688. Anun Osterøs Even.

29/9-1688. Sivers d. i stranden, Maren. Fadd: Solve Meen, Jens Ovesens, Jacob Abrahamsen, Maren Borrestad, Claus Engravs qvd..

30/9-1688. Bent Willemssens Søn Willum. Fadd: Erik Hanssen af Skieen, Søfren Willemssen, Willems Maren bestemoderen, Hans Jørgen Trompeters qvd..

30/9-1688. Knut Aasterøs Marthe. Fadd: Ole Løberg, Hans Amunssen, Kirsten Houeraasen, Kirsten Birkedalen.

21/10-1688. Hans Vigværings Kirsten. (Ingen faddere).

28/10-1688. Iver Sølies Marthe. Fadd: Lauritz Li, Tollef Søli, Isaac Søli, Sissel Sande, Anun Søli, Lisbeth Søli.

11/11-1688. Aslak Engelstad i Slemdals Peder. Fadd: Solve Rosval, Halvor Berget, Tyge Follof, Giertrud Stensaasen, Boel Stensaasen.

18/11-1688. Anders Sems Anders. Fadd: Erik Hanssen av Skieen, Jacob Thurman, Anders Aslaksen, Giennert Willemsd.,  Maren Eriksd.,  Malene Fransd.

18/11-1688. Arne Strømdals Karen. Fadd: Niels Tofte, Christopher Rise, Berulf Arnessen, Dorthe Aarhus, Maren Gulset, Karen Gulset.

25/11-1688. Halvor Bergets Anne. Fadd: Christen Hansen Aarop, Halvor Nielssen Stensaasen, Isaac Sneltvets qvd., Sara Sneltvet.

2/12-1688. Haral Ballestads Ole. Fadd: Her ass. Barnholt, Erik Hanssen fra Skieen, ass. Barnholts frue og d.

9/12-1688. Johan Bøes Hans. Fadd: Ole Anderssen og Bageren i Skieen, Hans Doxrø, Anne Her Oles paa Gierpen, Else Rise og Sønnvi Mælum.

16/12-1688. Peder Nielssens Henrik. Fadd: Hans Grinni, Jon Bø, Jacob Tolfsen Bø, Else Hoppestad, Anne Doxrø, Margrete Tollefsd.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

1/1-1689. Guttorm Stensen paa Falchums Karen. Fadd: Jon Gulset, Erik Jenssen paa Li, Kirsten Gulset, Maren Gulsæt.

6/1-1689. Niels Aases Karen. Fadd: Hans Høst, Halvor Tveten fra Slemdal, Halvor Venstøb, Kirsten Gulset, Maren Gulset.

13/1-1688. Jacob Ersrøds Maren. Fadd: Ole Hoppestad, Ouen Skreken, Gyri Stensd.,  Guri Ersrød.

13/1-1688. Gunner Follofs Halvor. Fadd: Jacob Thurman, Solve Kolkin, Margrete Jørgen Holstes, dc. non annot.

27/1-1689. Jon Bøes Ingebor. Fadd: En Captein armes fremmed, Christen Bø, Tolf Eriksen, Else Hoppestad, Jahanne Jønneval.

27/1-1689. Mons Langerøs Maren. Fadd: Solve Meen, Jørgen Asbiørnsen, Ole Ouesen, Anne Øfrom, dc. non annot.

1/2-1689. Matthis Olsens Ole. Fadd: Ole Løberg, Lauritz Langerø, Abr. Øfrom, Arne Øfrom, Isaac Bakkens quinde.

10/2-1689. Ouen Stegens N vel M. Fadd: Ole Hoppestad, Jon Bø, Guner Stegen, Berte Fos. (Er trolig sønnen Svend, men hva dette betyr vet jeg ikke. G.S.)

12/7-1689. Ole Clausens Christen. Fadd: Jacob Ersrø, Engel Otterholt, Giøran Gaasehøllen, Gulbrand Gaasehøllens qvd., Guttorm Falkums qvd..

13/2-1689. Lauritz Pederssen ved Porsgrunds Christian. Fadd: Gregers Pederssen af Skieen, Henrik Hansen, Søfren Willemsens qvd. av Porsgrund, Ole Bestiltis qvd. av Skeen Karen Eggesd.

20/2-1689. Haral Olsens Sven. Fadd: Anders Ekonrø, Elef Pederssen, Anun Øfrom, Andbor Ballestad, Sara Ekonrø.

3/3-1689. Kittil Rosvals Randi. Fadd: Christen Bø, Anders Bø, Jahanne Jønneval, Povel Hansen, Maren Rosval.

3/3-1689. Tolf Jørgensens N. vel M. ved Porsgrund. Fadd: Hans Borge, Margrete Erik Andersens, Gunder Mortenssens qvd., coet. non annot.

10/3-1689. Sven Matzens Erik. Fadd: Tron Møller, Anne Pedersd.,  Maren Tronsd.,  coet. non annot.

23/3-1689. Jens Grorøs (i Siljan) Randi. Fadd: Jens Povelsen, Mas Eriksen, Giøran Gaasehøllen, Kirsten Matzd.

28/4-1689. Jon Løbergs Gunnil. Fadd: Oue Follestad, Dyre Engebredsen, Ingebret Løberg, Marthe Esbedal, Maren Løberg.

28/4-1689. Tormo Stensaasens Ole. Fadd: Isaac Sneltvet, Haagen Rysager, Elev Stensaasen.

12/5-1689. Oue Follestads Kirsten. Fadd: Jørgen Holst, Jacob Thurman, min Hustru, Marthe Løberg.

26/5-1689. Giert Usler Scarjantes Lisbeth Cathrine. Fadd: Captein Heierman, Captein de Pini, Anne Sti Tonsbiergs og hendis Søster.

16/6-1689. Hans Sølis Lauritz. Fadd: Axel Aaltvet, Iver Søli, Sissel Sande, Marthe Øfrom.

30/6-1689. Anders Dragon paa Brekke ejer, hans to tvillingdøtre Elsebeth. og Else. (Ingen faddere nevnt.)

21/7-1689. Hans Matthisen Ries Marthe. (Ingen faddere nevnt.)

18/8-1689. Anders Anderssen i Borrestadstrandens Anders. (Ingen faddere nevnt.)

27/10-1689. Et frillebarn Niels. (Niels Pedersen), avlet paa Bradsbierg av Peder Nielssen og Karen paa Kastet. (Ingen faddere nevnt.)

1/11-1689. Haagen Skotlands Jon. (Ingen faddere nevnt.)

1/11-1689. Ole Skomagers Inger. (Ingen faddere nevnt.)

17/11-1689. Niels Otterholts Margrete. (Ingen faddere nevnt.)

24/11-1689. Tore Aakerøs Hans. (Ingen faddere nevnt.)

1/12-1689. Bent Willemssens Peder. Fadd: Willem Willemssen, Hans Jørgen Musicant, Maren Willem Willemssens, Sitzel Corner.

15/12-1689. Hans Borges Marthe. (Ingen faddere nevnt.)

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

1/1-1690. Jacob Hanssen Wenstøbes Marie. Fadd: Erik Hammersmed, Jacob Smed, Claus Venstøb, Karen Venstøb, Sophi Skaven, Anne Glorsmyr.

5/1-1690. Engel Otterholtes Ragnil. Fadd: Christopher Kise, Hans Aas, Morten paa Kastet, Giøron Gaasehøllen, Guri Ersrø, Karen Kise.

12/1-1690. Gullik Esbedals Isak. Fadd: Dyre Ingebretssen, Abraham Øfrom, Isaac Anunsen Løberg, Anne Øfrom, Karen Løberg og Karen Anunsd.

12/1-1690. Simen Knutzen Trompetersvens og Anna N. fra S. Brekke, deris Søn Hans., avlet før de blev æctet. Fadd: Arne Skomager, Laers Christophersen Skomagersvend, Rudolph Skelmejebleckers qvd. og Idde Andersd. paa Snibetorp.

19/1-1690. Solve Meens Marthe. Fadd: Ole Ballestad, Niels Sande, Abr. Høilie, Jennert Erik Hanssens fra Skieen, Ingebor Ballestad, Tore Olsd. fra Skieen.

19/1-1690. Jost Stulens Jahanne. Fadd: Christen Lensmand, Gunner Aas, Zach. Tevessen, Anne Henriksd.,  Margrete Busk, Anne Lisbeth Busk.

16/2-1690. Ole Skomager paa Grinni ejers Gunnil. Fadd: Jahan Hammersmed, Halvor Møller, Magrete Tron Limis, Maren Lauritz Limis, Helje Lauritzd. holder til hos Ole Skomager paa Grinni ejer.

23/2-1690. Peder Matsen fra Jønevals Karen. Fadd: Tollef Erikssen, Tolf Hanssen, Giøran Gaasehøllen, Truls Pederssens qvd. Karen, Kittil Rosvalds qvd. Maren.

2/3-1690. Gustav Olssens og Maren Søfrensdatters Sligfredbarn Søren. Fadd: Matz Klokker, Jon Torssen ved Hytten, Sophi Christen Gregerssens qvd., Larses Karen, Maren Hieronimusd.

9/3-1690. Halvor Bekkevals Maren. Fadd: Tolf Søli, Jens Søli, Guttorm Nærum, Sissil Sande, Hans Lies qvd. Lisbeth, Karen Helje Gundersens festemø.

9/3-1690. Tollef Eriksen i Børunningens Inger. Fadd: Christen Bø, Ole Runningen, Abraham Eriksen i Børunningen, Jon Bøes qvd. Inger, Haagen Rønningens qvd. Maren, Giennert Eriksd.

16/3-1690. Hans Iverssen fra S. Aases Gunner. Fadd: Gunner Aas, Christopher Kise, Hans Haralssen, Else Hoppestad, Pernille Niels Aases, Karen Sten Berrbergs d.

19/3-1690. Erik N. og Boel Gulliksdatters sligfredbarn Hans. (Hans Eriksen) det andet de har avlet sammen uden æcteskab. Fadd: Hans Grinni, Hans Lund, Ingebret Holms Marthe, Mathis Doxrøs Anne, Berulf Holms d. Helvig.

9/3-1690. Niels Olssen fra Lille Fieldals Marthe. Fadd: Hans Lund, Erik Jenssen fra Skieen, Ole Torsen tien. paa Sem, Ingebret Holms qvd. Marthe, Knut Fieldalens quinde, Jens Høilis d. Marthe.

30/3-1690. Niels Aamots Peder. Fadd: Jon Grinnitej, Ole Kreppe, Lars Rolighed, Elen Stensaasen, Aslak Graflis qvd., Marthe Ingebredsd. tien. hos Willum Wil.

9/4-1690. Levor Risis Kirsten. Fadd: Niels Tofte, Tollef Søli, Ole Høiset, Sissel Sande, Wetlev Tvetens qvd. Karen, Maren Anundsd. tien. paa Sande.

17/4-1690. Amun Løbergs Karen. Fadd: Levor Riis, Christen Borrestad, Ingebret Løberg, Ole Løbergs qvd. Magnil, Margrete Tofte, Maren Hansd. tien paa N. Brekke.

22/4-1690. Maren Nielsd. et fremmed qvindfolchis, fød i Vardehuslen, og kom løbendis hid til sognet, og falt i barseng paa Ekonrø, hendis frillebarn Anne., (Anne Stenersd.) avlet med en Karl hiemme i Lardal østre, hedte Stener N. Fadd: Erik dragon paa Brekkeejer, Rejer Aakerø, Haral Teiens qvd. og Maria fripige i Præstegaarden.

11/5-1690. Jahan Hammersmeds Henrik. Fadd: Halvor Møller, Jacob Smed, Zach. Tellefssen, Østen Knudsens qvd. Giertrud, Erik Hammersmeds quinde Kirsten, Maren Hieronymid.

25/5-1690. Oue Follestads Matthis. Fadd: Ole Jensen av Skien, Johannes Franssen, Niels Guldsmed Flaademand, Susanna Kleven, Tore Olsd. i Skieen.

29/5-1690. Haral Ekonrøs Gunner. Fadd: Anders Ekonrø, Rasmus Grunnerø, Knut Nygaards qvd., Maren Nielsd. Bøle.

29/5-1690. Christopher Houens Marthe. Fadd: Ole Ballestad, Daniel Gunnersen Houen, Solve Kolkins qvd. Birte, Haral Ballestads qvd. Live, Kirsten Solvesd. fra Kolkin.

29/5-1690. Gustav Olsens hands tvillingbørn Ole. og Anne.
Fadd: (Ole). Anders Saugmester paa Falkum Saug i Skien, Eling tiente Sti Tonsbierg, Anne Jacob Smeds qvd., Aase, Asbiøns qvd. i Skieen.
Fadd: (Anne). Ole Michelsen tien. hos Anders Matsen i Skieen, Christen Mælums qvd. Anne, Falentin Venstøbs qvd. Karen, Giøran Søfrensd. hos Peder Iversen i Skien.

1/6-1690. Hans Tingdøllings Anne. Fadd: Steen Berrberg, Peder Olssen i Skeen, Jørgen Steensen Berreberg, Margrete Tron Limis, Hans Bouerøs qvd. Inger, Signe tien. i Prestegaarden.

9/6-1690. Ole Kreppis Berte. Fadd: Anders Sem, Niels Aamot, Anders Roligheds qvd. Guri, Jens Køllebons qvd. Aggete, Karen Kise.

15/6-1690. Arne Ouesen ved Porsgrunds Anne. Fadd: Giert Usler, Tolf Jørgenssen, Abele Bent Wilhelmsens, Gunners qvd. ved Porsgrund Boel, og Kirsten Anunsd. sammesteds.

29/6-1690. Jon Goupaasens Siri. Fadd: Marcy Arnesen i Skieen, Marcy Anderssens (Arnesens) qvd. Anne Bertelsd.,  Margrete Anders Pederssens d.

11/6-1690. Amun Osterøs Kirsten. Fadd: Tollef Søli, Lauritz Egaasens søn Lauritz og Lauritz Egaasens qvd. Ingebor, Knut Baaserøs qnde Maren, Tollef Sølis d. Guri.

18/6-1690. Hans Lies Lauritz. Fadd: Isaac Bradsbiergkleven, Gunner Lauritzen Li, Halvor Bekkevalds quinde Ingebor, Ole Høisetes qvd. Berte, Anne Gunnersd. Nærum.

2/7-1690. Niels Gulsets Henrik. Fadd: Raadmand Gert Hanssen, Christopher Kise, Hans Skotlands søn, Megdels Matthisen, Pernelle Fredrichsd.,  Ouen Strømdals qvd..

2/7-1690. Even Ballestads Kirsten. Fadd: Solve Kolkin, Knut Bøle, Abraham Houens søn Jacob, Haral Ballestads qvd. Live, Jon Ballestads qvd. Ingebor, Maren Hansd. Søli.

20/7-1690. Giert Uslers Skarjantes Matthis Christopher. Fadd: Capt. Heierman, Monsr. Anders Claussen, Margrete Peder Baats, Mester Christian Feltskierers qvd. Anikken Clausd.

20/7-1690. Jon Hønis tvillinger Ole. og Giertrud. Fadd: Byfogden Hendrik Fredriksen, Monsr. Corfis logerende hos Byfogden, Hans Castensen, Byfogdens qvd., Prestens Hustru, Anders Matzens Søster Jahanne og Sitzel Cornes hos Sngr. Th. Jonsen.

27/7-1690. Amun Svenski ved Hyttens Hans. Fadd: Anders Bø, Jon Bø, Matz Klokkers qvd. Anne, Jahan Hammersmeds qvd. Clare, Jens Biusens festemø Tone, Barnet blev hiemmedøbt av Mads Klokker.

3/8-1690. Jens Povelsens ved Aasqverns Anne. Fadd: Halvor Møller, Gabriel Fos, Gullek Møllers qvd. Margrete, Gulbrand Gaasehøllens qvd. Gunnil, Live Torsd.

17/8-1690. Knut Bølis Niels. Fadd: Ole Ballestad, Even Ballestad, Hans Sølis søn Isaac, Hans Sølis qvd. Anne, Jon Ballestads qvd. Ingebor.

17/8-1690. Isaac Bakkens Ole. Fadd: Sten Krageto, Ole Fløtterø, Laers Lies søn Gunner, Thomas Sandbakkens qvd. i Skeen Maren, Simen Ramsaasens qvd. Lisbeth, Astri Bakkens d. Magnil.

17/8-1690. Mons Fosses Karen. Fadd: Christen Venstøb, Zach. Tevesen, Anne Mas Klokkers, Maren Jost Stulens, Karen Willatsd. i Skieen.

24/8-1690. Siver Olssen ved Porsgrunds Maren. Fadd: Hans Skomager, Hans Sølis qvd. Anne, Ole Skomagers qvd. Anne, Helje Nærums stifd. Anne.

31/8-1690. Sten Fosses Sissel. Fadd: Erik Hoppestad, Povel Møller ved Steegen, Abraham Rasmussen Hoppestad, Ole Hoppestads qvd. Else, Jacob Ersrøs qvd. Marthe, Ole Hoppestads pige Marthe.

7/9-1690. Haagen i Børynningens Berte. Fadd: Anders Bø, Abraham Jørgenssen, Anne Matz Klokkers, Tollef Eriksens qvd. Karen.

7/9-1690. Arne Strømdals Margrete. Fadd: Niels Gulset, Niels Hanssen tienner paa Gulset, Dorthe Anders Nielssens, Christopher Kisis qvd. Inger, Dorthe Nielsd. tienner hos Jon Gulset.

14/9-1690. Jon Engravs Anne. Fadd: Anders Sem, Tyge Follof, Barbara Giert Skarjantes, Claus Enggravs qvd. Live, Karen Eriksd. tien hos Jens Mogenssen.

24/9-1690. Rasmus Grunnerøs Maren. Fadd: Christopher Houen, Mons Ballestad, Ingebret Løberg, Magnil Løberg, Anun Løbergs qvd. Marthe, Niels Risis d. Berte.

29/9-1690. Anun Langerøs Gunnil. Fadd: Mons Ballestad, Peder Anunssen i Skieen, Gunner Solvesen Meen, Levor Rises qvd. Astri, Lauritz Flotterøs qvd. Live, Elen Amunsd. tienner paa Meen.

19/10-1690. Isaac Gulsets Halvor. Fadd: Jon Gulset, Even Strømdal, Niels Hanssen tienner hos Jon Gulset, Dorthe Aarhus, Niels Gulsets qvd. Maren, Karen Hansd. tien hos Knut Gulset.

19/10-1690. Halvor Toftes Margrete. Fadd: Steen Berreberg, Christen Venstøb, Jahan Justsen, Matz Klokkers Anne, Tollef Moes Ingebor, Jahanne Jostd.

26/10-1690. Johannes Dagsens Ingebor. Fadd: Jacob Smed i Schieen, Even Pedersen i Skien, Halvor Rasmussen paa Hoppestad, Gullek Møllers qvd. Margrete, Dorthe Zach. hos Gabriel Fos.

26/10-1690. Halvor Bergets Live. Fadd: Hans Marker, Aslak Grafli, Margrete Tron Limis, Ingvol Skilbreds d. Jahanne.

1/11-1690. Gregorius Sneltvets Karen. Fadd: Christen Hanssen Aarop, Jon Klep, Verners Else i Skieen, Gunner Borrisstads qvd. Karen, Ingebor Olsd. Sneltvet.

1/11-1690. Gabriel Fosses Karen. Fadd: Halvor Møller, Gullik Møller, Halvor Zachariassen, Jens Povelsens qvd. Karen, Dorthe Zachariasd.

30/11-1690. Knut Follofs Kirsten. Fadd: Lauritz Hanssen og Elev Jenssen i Skieen, Abraham Torstensen fra Findal i Solum, Ingri Findal, Hans Lundes qvd. Guri fra Edanger, Marthe Hansd. tiener paa Røre i Solumherrit.

7/12-1690. Anun Nirisen ved Porsgrunds Karen. Fadd: Søfren Tarjersen fra Edanger, Ole Knudsen ved Porsgrund, Margrete Erik Andersens, Ingebor Nirisd.,  Maria Hansd. ved Porsgrund.

26/12-1690. Bent Aarhuses Taral. Fadd: Tønnis Aarhus, Niels Hanssen tiener paa Gulset, Dorthe Anders Nielssens, Isaac Gulsets qvd., Anne Michelsd. fra Aarhus.

26/12-1690. Abraham Jørgenssen ved Hyttens Karen. Fadd: Anders Bø, Jacob Jørgenssen Smed ved Hytten, Jens Svenske ved Hytten, Jon Bøes qvd. Ingeri, Haagen Børønningens qvd. Maren, Helje Nielsd. Skaven.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

1/1-1691. Erik Svenskis ved Hytten Stephen. Fadd: Halvor Møller, Antonis Tevesen, Anne Mads Klokkers, Jahan Hammersmeds qvd. Clare, Anne Lisbeth Tevesd.

8/2-1691. Gunner Grinnis Gunnil. Fadd: Lauritz Li, Hans Borge, Peder Kolkin, Verners Else i Skieen, Hans Grinnis qvd., Inger Olsd. i Skien.

15/2-1691. Amun Ersrøs Halvor. Fadd: Ole Hoppestad, Niels Otterholt, Trulsis Karen, Engel Otterholts qvd. Maren, og Karen Kise.

15/2-1691. Elef Lillefossis Karen. Fadd: Sven Guttormssen og Anders Pederssen tiener hos ass. Barnholt, Even Saugmesters qvd. Turi, Marthe Svensd.

22/2-1691. Hans Haralssen fra Søndre Aases Maren. Fadd: Gunner Aas, Erik Hoppestad, Hans Iversen Aas, Else Hoppestad, Pernelle Aas, Sibille Holm.

22/2-1691. Gunner Houceraasens Marthe. Fadd: Ole Ouesen Flotterø, Matthis Skifield, Live Laurits Flotterøs qvd., Knut Baaserøs qvd. Anne.

8/3-1691. Gunner Borges Halvor. Fadd: Christen Borrestad, Tarjer N. paa Snibetorp, Ingebret Olssen Løberg, Margrete Erik Anderssens ved Porsgrund, Hans Borges Pernelle, Ole Løbergs d. Karen.

15/3-1691. Guttorm N. Falkums Halvor. Fadd: Isaac Gulset, Abraham Kier, Hans Guttormsen hos Byfogden, Megdele Matthisen, Pernelle Fredrichsd. fra Laurvigen.

15/3-1691. Peder Hoppestads Søfren. Fadd: Ole Hoppestad, Halvor Hoppestad, Truels Pederssens qvd. Karen, Marthe tienner hos Ole Hoppestad.

15/3-1691. Aslak Graflis Tvillingbørn Live. og Karen. Fadd: Morten Pederssen paa Fos ejer, Halvor Stensaasen, Erik Hoppestad, Amun Ersrød, Mons Høimyrs qvd. Anne, Ragnil Guttormsd. hos Aslak Grafli, Else Hoppestad, Aaste Aslaksd. Berget.

22/3-1691. Hans Ingvoldsen ved Bradsbierg-Grinnens Kirsten. Fadd: Isaac Bradsbierg-Kleven, Thor Nielssen paa Snibetorp, Mas Pederssen Trost, Rasmus Smeds qvd. Jennert, Bent Spillemands qvd. Karen, Dorthe Andersd. hos Halvor Guttormsen i Skeen.

25/3-1691. Ouen Strømdals Anders. Fadd: Isaac Gulset, Niels Hanssen tien paa Gulset, Verners Else i Skeen, Niels Gulsets qvd. Maren, Dorthe N. tien hos Jon Gulset.

26/3-1691. Susanna Jacobsd.,  En fremmed Enke fra Borge sogn hvis mand Jonas Svendsen en maler var for en maaned siden, som hun bekiente,
drugnet i isen i GrinholmSund, og der paa forføjede hun sig her Vester at ville besøge sin Søster boende 1 1/2 mil Vester for Skieen, falt imidlertid i Barselseng
paa N. Riis, hos Anders d. 21. Mart. hendes Dotter Berte. (Berthe Jonasd.)
Fadd: Halvor Pederssen av Skeen, Christen Jenssen Jydekarl tien i Præstegaarden, Min Hustru, Anne Rising, Signe Jensd. tien i præstegaarden.
NB Qvinden kom selv til Præstegaarden med barnet paa Armen og begierde daaben til sitt barn.

29/3-1691. Peder Amunssens Kirsten. Fadd: Fendrik Haagen Hanssen, Christen Abr. i Skieen, Guttorm Nærum, Anders Skredders qvd. Anne Nielsd. av Skieen, Knut Bølis qnde Lisbeth, Børte Gunnersd. tien hos M. Christian i Skieen.

11/5-1691. Anders Nielssen Gierpen paa Aarhus, hans dtr. Maren. Fadd: Fendrik Peder Povelsen, Jacob Pederssen av Skieen, Christen Lensmand, Min Hustru, Anne Michelsd.

17/5-1691. Haral Ballestads Niels. Fadd: Christen Abr. Houen, Sven Vadske hos Ass. Barnholt, Hans Gunnersen Houen, Jon Ballestads qvd. Aaslou, Elen Anunsd. fra Ballestad.

1/6-1691. Christen Rosvalds Anne. Fadd: Christopher Kise, Hans Iversen Aas, Tollof Glorsmyr, Else Hoppestad, Tollef Eriksens qvd. Karen, Anne Nielsd. Glorsmyr.

1/6-1691. Mons Berreberges Sligfredbarn Ole. (Ole Monsen - Ole Mogensen) Fadd: Sten Berreberg, Hans Haralsen Aas, Claus Andersen paa Berreberg, Anne Højmyr, Tore Fieldalen, Karen Stensd. Berreberg.

24/6-1691. Matthis Skifields Lisbeth. Fadd: Ole Ouensen Flotterø, Ingebor Bekkeval, Live Langerø, Ole Bestilts d. av Skeen Lisbeth.

4/7-1691. Blev Jacob smed ved Hyttens Karen. af mig hiemmedøbt, saasom meget Svag efter fødselen. (Ingen faddere.)

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

9/8-1691. Hans Jansen Belgemagers Anne Kirstine. Fadd: Erik Hammersmed, Mons Hammersmed, Hans Matthisen, Anne Mas Klokkers, Morten formers qvd. Anne, Anne Lisbeth Tevesd.

16/8-1691. Abraham Øfroms Elen. Fadd: Hans Søli, Ingebret Løberg, Gunner Lauritzsen Li, Lauritz Lies qvd. Magnil, Hans Lies qvd. Lisbeth, Karen Olsd. Løberg.

16/9-1691. Halvor Thronsens Thron. Fadd: Mas Klokker, Iver Venstøb, Østen Knudsens qvd. Giertru, Johan Hammersmeds qvd. Klare.

16/9-1691. Niels Bugots Anne. Fadd: Isaac Sneltvet, Laers Rolighed, Elen Stensaasen, Aaste Berget, Signe i Præstegaarden.

20/9-1691. Jacob Møller ved Hyttens Ragnil. Fadd: Jahan Hammersmed, Erik Hammersmed, Baltzer Hieronymissen, Mas Klokkers Anne, Morten Formers qvd..

27/9-1691. Hans Sølis Vetlev. Fadd: Axel Aaltvet, Iver Søli, Anun Vetlevssen, Elen Aaltvet, Lisbeth Bøle, Karen Vetlevsd.

27/9-1691. Gullek Esbedales Ib. Fadd: Jon Løberg, Abraham Øfrom, Magnil Løberg, Marthe Løberg, Lisbeth Anunsd.

4/10-1691. Haagen Amunsen ved Porsgrunds Siri. Fadd: Lauritz Nielssen Styrmand, Jens Claussen paa vestre side av Porsgrund, Christen Hanssens qvd. Anne Sophie, Kirsten Nielsd.,  Helje Pedersd.

4/10-1691. Tolf Jørgensen ved Porsgrunds Kirsten. Fadd: Giert Usler, Baltzer Skolmester, Sven Ryggis qvd. Dorthe, Søfren Torjersens qvd., Jahanne Hansd.

11/10-1691. Rasmus Grunnerøs Maren. Fadd: Lauritz Egaasen, Gullek Esbedalen, Simen Knudsen Øfrom, Marthe Nygaard, Tore Thronsd. tien paa Esbedalen.

14/10-1691. Min d. Maria. blev fød til Verden d. 9 octobr. som var en fredag Klokken mellem 8 og 9 om aftenen. Gud være hende Naadig!
Fadd: Sngr. Petter Børting, Tollerm. Sngr. Jørgen Erbo, Mnsr. Kei Børting, Pernelle Her Lodvegs, Pernelle Iversd.

25/10-1691. Ole Risings Ingebor. Fadd: Matz Gram, Niels Bradsbierg, Niels Søfrensen Sem, Marthe Sem, Maren Limi, Karen Povelsd. Solum.

8/11-1691. Erik Anderssen ved Porsgrunds Anne Sibille. Fadd: Gregers Pederssen av Skieen, Anders Evertsen, Anne Gunnersd.,  Inger Olsd. kalt Kille.

8/11-1691. Matthis Doxrøs Maren. Fadd: Jahan Hammersmed, Jacob Smed ved Hytten, Marthe Holm, Helle Nielsd. Skaven.

15/11-1691. Giert Usler Scarjant ved Porsgrund, hans d.  (Navnet mangler, men er nok Magdalene. G.S.) Fadd: Byfogden Henrik Fredriksen i Skieen, fendrik Haagen Hanssen, Scarjant Peder Pederssen, Anne Lisbeth Hejermans, Abele Bent Willemssens, Margrete Svendsd. 

29/11-1691. Jacob Jønnevals Christopher. Fadd: Johan Giertsen i Skieen, Ole Hoppestad, Lucas Tolfsen i Kleven, Anne Matz Klokkers, Peder Jønnevals qvd. Johanne, Marthe Pedersd.

16/12-1691. Lauritz Flotterøs Niels. Fadd: Ole Ouesen Flotterø, Tollev Søli, Ole Lauritzen fra Søli, Marthe Esbedalen, Ingebor Langerø, Magnil Haagensd.

16/12-1691. Knut Fieldalens dtr. Gunne. Fadd: Ole Jenssen i Skieen, Erik Jenssen i Skieen, Hans Lunds qvd. Thore, Maren Doxrød.

27/12-1691. Matthis Kragetos Søfren. Fadd: Lauritz Li, Gregorig Langerø, Lauritz Lies søn Gunner, Magnil Løberg, Marthe Øfrom, Inger Vagtenberg.

27/12-1691. Jon Bøes Christen. Fadd: Isaac Gulset, Oue Strømdal, Christen Hanssen, Else Hoppestad, Maren Gulset, Elen Skaven.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

24/1-1692. Halvor Lauritzen husmand paa N. Limi |: n. Halvor Berget :| hans søn Thron. Fadd: Gunner Grinni, Niels Mus, Niels Søfrensen Sem, Margrete Grinni, Ingebret Holms qvd. Kirsten, Sophie Zachariasd. paa Tofte.

31/1-1692. Niels Hogstad holder til paa Høimyrs Berte. Fadd: Mons Kouserø, Niels Høimyr, Bertil Hogstad, Maren Hansd.,  Aaste Berget, Ragnil Høimyr.

14/2-1692. Povel Anderssens Kirsten. Fadd: Gullek Møller, Gulbrand Gaasehøllen, Giøran Gaasehøllen, Sten Fosses qvd. Karen.

14/2-1692. Hans Lies Søn Helje. Fadd: Lauritz Li, Ole Høiset, Guttorm Nærum, Susanna Kleven, Ingebor Bekkeval.

21/2-1692. Niels Hanssen og Berte Olsd. to fattige vandrende æctefolk, deris Søn Ole. Fadd: Mas Klokker, Tarjer Skouen, Karen Svensd. paa Bradsbierg-Kleven, Tarjer Skouens qvd..

6/3-1692. Oue Follestads Christian. Fadd: Knut i Dalen, Torsten Biørnssen, Min Hustru, Susanna Kleven.

6/3-1692. Hans Tinddølings Ragnil. Fadd: Gunner Grinni, Claus Auessen tien paa Berreberg, Margrete Grinni, Guttorm Falkums qvd. Inger.

16/3-1692. Jon Løbergs Isaac. Fadd: Oue Follestad, Dyre Ingebredsen, Christen Abrahamsen, Magnil Løberg, Marthe Esbedalen, Maren Olsd. Løberg.

29/3-1692. Morten Formers Jacob. Fadd: Monsr. Frans Børting, Monsr. Kei Børting, Mammeselle Anne Kirstine Børting, Mammes. Juliane Børting.

29/3-1692. Solve Ouestads Guri. Fadd: Niels Sande, Lauritz Klep i Skieen, Anne Søli, Lisbeth Li.

20/3-1692. Thron Lias Haral. Fadd: Gullik Esbedal, Guttorm Nærum, Ingeri Meen, Marthe Øfrom.

20/3-1692. Anders Jonssen holder til paa Riises Kirsten. Fadd: Anders Riis, Anun Andersen Borge, Else VestBorge, Guttorm Falkums qvd..

24/3-1692. Jon Ballestads Else. Fadd: Jon Løberg, Hans Gundersen, Live Ballestad, Peder Anunsens qvd. Boel.

29/3-1692. Halvor Kises Herman. Fadd: Ole Hoppestad, Christopher Kise, Niels Skavens qvd. Jahanne, Christen Rosvalds qvd. Jennert, og Karen Kise.

10/4-1692. Siver i Borrestadstrandens Lauritz. Fadd: Christen Borrestad, Hans Borge, Gunner Clausen fra Engrav, Jens Ouesens qvd. Ragnil, Else Borge, Gunnil Lauritzd.

24/4-1692. Lauritz Tvetens Aase. Fadd: Isaac Sneltvet, Henning Toresen, Sara Sneltvet, Kirsten Rysager, Signe Jonsd.

24/4-1692. Ole Clausens Kirsten. Fadd: Gullik Møller, Ole Dyrkol, Else Hoppestad, Povel Andersens qvd. Guri.

17/4-1692. Tormo Stensaasens Marthe. Fadd: Isaac Sneltvet, Halvor Stensaasen, Elen Stensaasen, Kirsten Rysager, Aase Olsd.

17/4-1692. Gustav Sukkens Karen. Fadd: Aslak Graffli, Anders tien paa S. Falchum, Aaste Aadnesd. i byen, Lauritz Lykkis qvd. Tønnil, Ragnil en pige paa Høimyr.

1/5-1692. Ole Sneltvets Tor. Fadd: Peder Fallerop, Henning Torssen, Anders Sem, Abraham Lies qvd. Anne, Gunner N. qvd. Ingebor i byen, Margrete tien til Mag. Hannibals.

17/5-1692. Elev Lillefosses Kirsten. Fadd: Sven Guttormsen i Skieen, Anders Olssen i Skieen, Else Hoppestad, Peder Guttormsens qvd..

17/5-1692. Niels Søfrensen Sem Soldat hans frille søn Hans., (Hans Nielsen) avlet med Inger Limi. Fadd: Waldemar Stub, Anne Rising, Anne tien paa Grinni.

29/5-1692. Jacob Hanssen fra Hønnis, Sven. Fadd: Jens Bysen, Halvor Sem, Ingebret Hanssen Venstøb, Svend Gustru i Skieen, Falentins Karen paa Venstøb, Ingebor tienner paa Høni.

7/6-1692. Jacob som tiente hos Her Lodvig og Karen Halvorsd. deris sligfredsbarn Maren. (Maren Jacobsd.) Fadd: Lauritz Olssen Berget (Berg), Sissel Sneltvet, Boel Goupaasen, Boel Stensaasen.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

19/6-1692. Jens Povelsens Else. Fadd: Gulbrand Torssen, Jahanne Hansd.,  Maren Povelsd.

10/7-1692. Simen Ramsaasens Marthe. Fadd: Ole Høiset og Ole som tienner paa Høiset, Hans Lies qvd., Isak Bakkens qvd..

10/7-1692. Halvor Mælums Arne. Fadd: Peder Mælum, Bærulv Venstøb, Karen Fredriksd. fra Byen, Judithe Pedersd.,  Sønnev Pedersd.

17/7-1692. Jens Bysens d. Kirsten. Fadd: Kej Børting, Jacob Thurman, min Hustru, Jahanne Jostsd.

20/7-1692. Anders Børgersen Soldat fra Slemdal hans frillebarn avlet med Karen Gunnersd. Buer, Anders. Fadd: Waldemar Stub, Solve Meen, Kirsten Riis, Berte Nielsd. Buer, Sessel Clausd. Ballestad.

24/7-1692. Bent Wilhelmsens Erik. Fadd: Jochum Fent, Lorentz Kok, Hans Pederssen Corner, Jennert sal. Erik Hanssens, Femia Hans Jørgens, Helle Pedersd. Corner.

31/7-1692. Mons Svenskis Søn ved Hytten Anders. Fadd: Hendrik Skriver, Jacob Møller, Erik Jonsen, Morten formers qvd., Claustine Christiansd.,  Karen Pedersd. tien hos Børting.

7/8-1692. Niels Aamots Anne. Fadd: Halvor Sem, Henning Torsen, Dorthe Anders Nielssens, Turi Tveten, Signe Jonsd.

21/8-1692. Hans Aamots Ole. Fadd: Mons Kier, Niels Kier, Hans Lunds qvd. Tore, Barbro Gravli, Anne Tarjersd.

21/8-1692. Jacob Ballestads Anun. Fadd: Jon Ballestad, Gunner Solvessen Meen, Solve Meens qvd. Inger, Jahanne Jonsd.,  Aadlov Olsd.

21/8-1692. Sal. Claus Fosses Karen. Fadd: Niels Tofte, Sten Berrberg, Ole Dyrkol, Kirsten Gulset, sal. Stens Karen paa Fos, Sophi Zach. fra Tofte.

21/8-1692. Knut Bølis Marthe. Fadd: Peder Annunssen i Skieen, Jon Houen, Isaac Nielsen fra Bøle, Boel Nielsd.,  Live Ballestad.

11/9-1692. Niels Aases Inger. Fadd: Hans Lund, Ole Jenssen paa Snibetorp, Berulv Venstøb, Jon Skilbreds qvd., Helvig Aaes, Sibille Holm.

29/9-1692. Christopher Houens Anders. Fadd: Anders Riis, Jon Houen, Halvor Sande, Else Borge, Tore en pige paa Aaltvet.

2/10-1692. Niels Toftes Margrete. Fadd: Tollev Mo, Niels Muus, Isak Mo, Min Hustru, Pernille Tofte, og Karen Christensd. til Karen sal. Jacob Halvorssens i Skieen.

2/10-1692. Arne Strømdals Søfren. Fadd: Ouen Strømdal, Niels Hanssen fra Gulset, Dorthe Anders Nielssens, Niels Gulsets qvd. og Randi Søfrensd.

9/10-1692. Hans Iversen fra S. Aases Halvor. Fadd: Gunner Aas, Hans Haralsen Aas, Isaac Mo, Else Hoppestad, Mons Kiers qvd., Sten Berrbergs d.

30/10-1692. Christen Tolfsen Bøes Signe. Fadd: Peder Doxrø, Jacob Tolfsen, Tone Hønni, Anne Bø, Anne Lisbeth Tevesd.

6/11-1692. Hans Lauritzen Lindrop fra Hyttens Karen. Fadd: Mons Hammersmed, Jacob Møller, Baltzer Hieron. Morten Formers qvd., Erik Hammersmeds qvd., Anne Michelsd.

13/11-1692. Anun Meenstadsetters Gunnil. Fadd: Knut Baaserø, Magnil Løberg, Anne Nærum, Karen Olsd. Skifield.

13/11-1692. Peder Doxrøs tvende tvillinger Jost. og Jahanne. Fadd: Steen Berrberg, Tollev Kleven, Zach. Tevesen, Christen Skrøve, Marthe Holm, Margret Otterholt, Anne Bø, Jahanne Jønneval, Sibille Holm, Margrete Tolfsd. Bø.

13/11-1692. Oue Strømdals Rasmus. Fadd: Jon Skilbred, Niels Gulset, Niels Hanssen Gulset, Lisbeth Thomesd. Anders Jenssens qvd. paa Lundetangen, Arne Strømdals qvd. og pigen paa Strømdal.

27/11-1692. Sven Matzens Anne. Fadd: Jacob Jønneval, Isaac Mo, Karen Jønneval, Gulbrand Torsens Gunnil, Sissel Lauritzd. fra Gaasehøllen.

27/11-1692. Anders Sems Lauritz. Fadd: Mas Pederssen Smed, Halvor Sem, Anders Aslaksen i Scheen, Even Lauritzen, Tore Hans Lunds, Gyri Sem.

27/11-1692. Anders Andersen av Borrestadstrandens Cathrine. Fadd: Ole Borge, Daniel Houen, Maren Borrestad, Aasil i Graaden, Marthe Andersd.

4/12-1692. Ole Olssen Lias Lauritz. Fadd: Sten Krageto, Jacob Vetlevsen Søli, Hans Sølis qvd., Gunnil Ouestad, Sissel Gaasehøllen.

26/12-1692. Siur Knudsen ved Osebakkens Lauritz. Fadd: Hans Søli, Jacob Vetlevsen Søli, Solve Ouestads qvd., En pige fra Osebakken.

27/12-1692. Niels Gulsets Henrik. Fadd: Isaac Gulset, Christopher Kise, Peder Vetlevsen fra Slemdal, Dorthe Anders Nielssens, Arne Strømdals qvd., Randi Søfrensd.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

15/1-1693. Tvende fattige Æctefolkis fra Evje sogn, Tarjer Knudsen og Siri Andersd. deris daatter Anne., som blev fød paa Bradsbiergkleven i Hanses Marthes Huus. Fadd: Abraham Houen, Waldemar Stub, Børje Lauritzens Giertrud, Povel Jydes Berthe, Anne Eriksd.

22/1-1693. Isaac Gulsets Søn Helje. Fadd: Anders Nielssen Gierpen, Niels Tofte, Niels Hanssen Gulset, Dorthe Anders Nielssens, Ingeri Strømdal, Karen Hansd.

22/1-1693. Ingebret Løbergs Berte. Fadd: Ole Jenssen i Skeen, Jon Løberg, Isak Amunssen, Karen Follof, Marthe Øfrom, Maren Annunsd. Løberg.

29/1-1693. Ole V. Borges Lisbeth. Fadd: Hans Borge, Niels Eskildsen ved Porsgrund, Even Elevsen, Margrete Erik Anderssens, Siurs Anne i Borrestadstranden, Else Elevsd. fra Buer i Eidanger.

2/2-1693. Hans Christensen Borrestad soldat og Dorthe Søfrensd. fra Skotland deris frillebarn Ole. (Ole Hansen). Fadd: Christen Gaupaasen. Jon Torsen paa Fossumeie, Rasmus Mortensen fra Gulset, Tone Hønni, Aase Nielsd. paa Høni Eie, Maria Søfrensd. fra Gulset.

19/2-1693. Jacob Møller fra Hyttens Hieronymes. Fadd: Jahan Clausen, Jahan Hanssen, Baltzer Hieron. Morten Formers Anne, Mons Hammersmeds qvd., Johanne Justsd.

26/2-1693. Hans Haralsen fra S. Aases Halvor. Fadd: Hans Iversen Aas, Erik Hoppestad, Hans Gunnersen Aas, Else Hoppestad, Pernelle Aas, Ingebor Iversd.

5/3-1693. Knut Baaserøs Sarke. Fadd: Jon Løberg, Mathis Skifield, Jon Søfrensen fra Birketvet, Karen Povelsd. Brodal, Ragnil Kielsd. Sneltvet?, Anne Hansd. fra Porsgrund.

12/3-1693. Tolv Glorsmyrs Anne. Fadd: Christopher Kise, Tollev Kleven, Lauritz H. Bø, Jennert Hønni, Amun Ersrøs qvd., Maren Solvesd. Rosval.

12/3-1693. Haral Ekonrøs Anders. Fadd: Anders Ekonrø, Niels Svenske paa Ligaden i Skieen, Helje Gulleksen fra Solum Herrit, Oue Follestads qvd., Lisbeth Bøle, Berte Solvesd. fra Houen.

12/3-1693. Niels Kiers Ingebor. Fadd: Ole Jonssen paa Snibetorp, Niels Bradsbierg, Jacob Mugensson fra Bradsbierg, Abraham Kiers qvd., Mogens Kiers qvd., Ingebor Andersd. fra Roligheden.

25/3-1693. Even Ballestads Anun. Fadd: Jon Løberg, Søfren Ballestad, Elen Ballestad, Ingebor Ballestad, Ingebor, en pige fra Meen.

25/3-1693. Hans Ingvolsen ved BradsbiergGrinnens Lisbeth. Fadd: Jens Pederssen Smed, Niels Lauritzen Jydekarl, Ingebret Løberg, Maren Bradsberg, Anun Løbergs qvd., En pige fra Løberg Oles d.

26/3-1693. Lauritz Jørgensen fra Bøes Anne. Fadd: Jahan Clausen Hammersmed, Jacob Hønni, Tollef Glorsmyr, Jens Bysens qvd., Peder Bøes qvd., Dorthe Tolfsd. fra Bø.

13/4-1693. Jost Stulens Hans. Fadd: Ole Dyrkol, Halvor Mælum, Zach. Tevesen, Trine Tevesd.,  Ingri Søfrensd.,  Margrete Tolfsd.

23/4-1693. Jens Grorøs Hans. Fadd: Niels Muus, Jacob Jønneval, Siri LilleFos, Jens Povelsens qvd., Sondre Luxefields d.

6/6-1693. Giert Scarjantis Giertrud. Fadd: Captein Heierman, Toll. Jørgen Erbo, Jacob Turman, fru Brigadir Arnholts, fru Obristelieut. Legards.

11/6-1693. Peder Matzen Jønnevals Lauritz. Fadd: Gullek Møller, Jon Skilbred, Isaac Mo, Dorthe Anders Nielssens, Marthe Jønneval, Ronnou Otterholt.

25/6-1693. Haagen Skotlands Sessel. Fadd: Jon og Isaac Gulset, Rasmus Mortensen, Dorthe Anders Nielssens, Maren Søfrensd. i Skotland.

2/7-1693. Guttorm Falkums Ingebor. Fadd: Jon og Isaac Gulset, Anders Jørgensen tien hos Giert Hanssen, Jytte Hans Lauritzens paa Taterbakke, Niels Gulsets qvd..

9/7-1693. Gregoris Langerøs Ingebret. Fadd: Laers Li, Jon Klep, Anun Soli, Marthe Follestad, Maren Krageto, Maren Levorsd. fra Riis.

16/7-1693. Lauritz Tvetens Aase. Fadd: Laers Berget, Ole And. Rolighed, Kitils Berte i Skieen, Anne Michelsd.

23/7-1693. Levor Risis Maren. Fadd: Halvor Aaltvet, Lars Li, Ole fra Høiset, Sissel Sande, Gunnil Ouestad, Maren tien paa Sande.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

6/8-1693. Halvor Bekkevalds Niels. Fadd: Hans Søli, Guttorm Meen, Isaac Nærum, Sissel Sande, Hans Lies qvd., Anne fra Nærum.

6/8-1693. Tollef Eriksen Gromstulens Niels. Fadd: Erik Hoppestad, Peder Jønneval, Abraham Eriksen ved Hytten, Jon Skilbreds qvd., Christen Rosvalds qvd., Tolv Bøes d. Margrete.

13/8-1693. Haagen Vestlending i Rønningens Niels. Fadd: Anders Bø, Abraham Bø, Hans Anderssen fra S. Bø, Niels Skavens qvd., Lauritz Bøes qvd., Helje Nielsd. fra Skaven.

13/8-1693. Ole Flotterøs Abraham. Fadd: Jens Ouesen, Isak Bakken, Bent Egaasen, Sessel Sande, Maren Krageto, Magnil Bakke.

9/9-1693. Major Mechelborgs Petter Børting. Fadd: Brigadier Arnholt, Assess. Barnholt, monsr. Kei Børting, Assess. Clausens frue, Karen Tonsbierg, Mammeselle Juliana Børting.

10/9-1693. Niels Eskilsen ved Porsgrunds Dorthe Cathrine. Fadd: Captein-Lieut. Heierman, Daniel Blom, Andreas Pederssen Corner Studiosus, Abele Bent Willumssens, Barbara Giert Uslers, Helle Pedersd. Corner.

17/9-1693. Lauritz Flotterøs Marthe. Fadd: Giert Usler, Waldemar Stub, Ole Borge, min Hustru, Mathis Kragetos qvd., en pige fra Krageto.

17/9-1693. Knut Fieldalens Hans. Fadd: Peder Doxrø, Ole Michelsen fra Skieen, Ingebret Holms qvd., Jens Fieldals qvd., Maren Ingebret Holms d.

20/9-1693. Arne Owesen ved Porsgrunds Karen. Fadd: Simen Jørgenssen fra Skieen, Andreas Pedersen Corner Studiosus, Abele Bent Willemsens, Barbara Giert Uslers, Helle Pedersd. Corner.

24/9-1693. Niels Muse fra Limis Knut. Fadd: Mas Gram, Gunner Grinni, Halvor Zach., Min Hustru, Niels Toftes qvd. Maren, Agnete Povelsd.

24/9-1693. Engel Otterholts Amun. Fadd: Amun Ersrø, Isaac Mo, Margret Niels Otterholts, Karen Glorsmyr, Mas Grams pige Berte.

24/9-1693. Abraham M. Bøes Jørgen. Fadd: Anders Hanssen Bø, Ole M. Bø, Hans Anderssen fra S. Bø, Tone Jens Biusens, Peder Jonsens qvd. fra N. Bø, Helje Nielsen Skavens d.

29/9-1693. Gabriel Fosses Anne. Fadd: Gullek Møller, Halvor Møller, Jahannes Jønneval, Jens Povelsens Karen, Dorthe Zach.

1/10-1693. Tormo Stensaasens Jon. Fadd: Ole Sneltvet, Halvor Stensaasen, Niels Stensaasens qvd., Jacob Rysagers qvd., Aase Olsd. tien hos Jørgen Holst.

1/10-1693. Aslak Graflies Halvor. Fadd: Lauritz Bierget, Niels Olsen Kiær, Christen Hansen Houerø, Else Hoppestad, Jacob Jønnevals qvd., Ragnil en pige fra Aamot.

1/10-1693. Rejer Arnesen paa Borge Eies, Ingebor. Fadd: Anun Nirisen, Tore Aakerø, Margrete Erik Anderssens, Ole Vestborges qvd., Ragnil tien paa V. Borge.

15/10-1693. Johan Glennes Karen. Fadd: Hans Lund, Jens Jynge, Abrahams Kiærs qvd., Niels Torsen Sneltvet hans qvd., Maren Peder Baatis pige.

15/10-1693. Ole Risings Inger. Fadd: Gunder Grinni, Niels Bradsbierg, Anne Lauritz Liens qvd., Valdemar Klokkers qvd. Marie, Michel Murmesters pige Maren.

29/10-1693. Halvor Rasmussen Foses Marthe. Fadd: Erik Hoppestad, Halvor Møller, Else Hoppestad, Karen Thronsd.,  Marthe tien hos Ole Hoppestad.

5/11-1693. Hans Borgis Brynnil. Fadd: Jon Arnesen i Skieen, Matz Trost, Gunner Grinni, Margrete Erik Anderssens, Solve Meens qvd., og Ambor Meens d. Gunnil.

12/11-1693. Haral Ballestads Anne. Fadd: Dyre Ingebredsen, Jon Houen, Pros Nielssen, Jon Ballestads qvd. Inger, Knut Bølis qvd. Lisbeth, Marthe Olsd. tien hos Haral Ballestad.

19/11-1693. Povel Christensen Jydes Jens. Fadd: Jens Jyde, Anders Jenssen, Maren Niels Bradsbiergs, Christen Jydes qvd. Karen, og hendis søster Dorthe.

19/11-1693. Christen Rosvalds Marthe. Fadd: Erik Hoppestad, Anders Bø, Abraham Bø, Else Hoppestad, Tollof Gromstulens qvd. Karen, Solve Rosvals d. Maren.

26/11-1693. Oue Follestads Anders. Fadd: Frans Cudrio, Ole Jenssen fra Snibetorp, Abele Peder Iversens i Skieen, Susanna Kleven, Karen Christensd. tien hos Brigadiern.

26/11-1693. Ole Sneltvets Henning. Fadd: Povel Sørbø, Niels Torssen i Skieen, Isak Sneltvets qvd., Ingebor Toresd.,  Taran Povel Sørbøs stifd.

26/11-1693. Knut Follofs Maren. Fadd: Tyge Follou, Ellev Jenssen paa Lundetangen, Min Hustru, Gunder Folloufs qvd., Karen Hansd. Findalen fra Solum.

10/12-1693. Elev LilleFosses Søfren. Fadd: Sven Guttormsen, Peder Guttormsen, Karen Rønningen, Truls Bouerøs qvd. Jahanne, Marthe Svensd. tien paa Gulset.

17/12-1693. Amun Ersrøs Karen. Fadd: Cornelius Lauritzen fra Skieen, Jacob Jønneval, Isaac Mo, Else Hoppestad, Engel Otterholts qvd., Gunne Stensd. hos Tollev Mo.

20/12-1693. Hans Sølis Axel. Fadd: Niels Sande, Iver Søli, Haral Aaltvet, Min Hustru, Gunnil Ouestad, Maren Hansd. fra Sanne.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

6/1-1694. Ole Skomager fra Grinniejers Keje. Fadd: Falentin Wenstøb, Niels Svensen, Ingebret Venstøb, Anne Limi, Guri Rising.

14/1-1694. Niels Heljesens Ingebor. Fadd: Isaac Sneltvet, Christen Heljesen Leervig, Helje Gulleksen Graaten, Anne Torsd.,  Gyri Sem.

19/1-1694. Bent Willemsens tvillingBørn Maren. og Kirsten. Fadd: Capt. Heierman, Peder Iwersen Hesselberg, Lauritz Rotkier, Andreas Pederssen Corner, Tollev Erbos Kieriste, Min Hustru, Heiermans værsøster og Sal. Hendrik Jostens d. Karen fra Biørntvet.

11/2-1694. Peder Soldats Samuel. Fadd: Jahan Høst, Anders Evertsen, Corporal Peder Salemager, Marthe Johan Fentes, Sitze Jochum Fintes, Jahanne Samuelsd. hos ass. Clausen

25/3-1694. Jacob Møllers Torkel. Fadd: Jahan Clausen Hammersmed, Hans Lindrop, Søfren Smit tien hos Børting, Erik Hammersmeds qvd., Halvor Møllers qvd., Giertrud tien hos Børting.

11/3-1694. Jens Ouesens Berte. Fadd: Petter Fransen Cudrio, Anders Evertzen, Gulbrand Sivertsen, Christen Borrestads qvd., Ole V. Borges qvd. Else, Ingebor Lauritzd. fra Men.

18/3-1694. Halvor Stensaasens Maren. Fadd: Aasmun Muurmester, Jacob Nielsen i Pustevig, Tore Haralssen paa Brekke eier, Dorthe Barnholt, Aslak Graflis qvd., Maren Nielsd. Stensaasen.

18/3-1694. Jacob Ballestads Even. Fadd: Knut Bøle, Ole Anunsen fra Ballestad, Christen Borrestads qvd., Ingebor Meen.

19/3-1694. Min søn den anden Frans Flor, som blev fød til Verden d. 15. Martii Klokken to formiddag. Fadd: Brigadier Arnholt, Amptmand Henrik Adelar, Secreterer Borse, fru Brigadiers fru Ragn. Tresbierg. ass. Cloussens, og Juliane Børting. Gud være dig Nådig, Min Søn!

9/4-1694. Mons Kiers Søfren. Fadd: Matz Pedersen Smed, Matz Trost, Tore Hans Lunds, Tore Niels Kiers, Karen tien hos Helje Trost.

9/4-1694. Gregorius Lunds Margrete. Fadd: Jochum Fent, Herman BalbererSvend, Jon Klep, Sitzl Jochum Fentis, En pige fra Klosteret.

10/4-1694. Hans Lindrops Lauritz. Fadd: Søfren Skriver hos Børting, Halvor Møller, Jacob Møller, Dorthe Anders Nielssens, Wolmnis Marte, En pige tien hos Børting.

10/4-1694. Isaac Gulsets Søn Helje. Fadd: Jon Gulset, Niels Tofte, Rasmus Mortensen tien paa Gulset, Ingeri Strømdal, Niels Gulsettis Maren, Maren Aslaksd. holder til i Qverndalen.

15/4-1694. Niels Rysagers Arne. Fadd: Gulbrand Olssen i Giellen i Skieen, Niels Kier, Hans Tinddøling, Pernille Her Lodvigs, Karen Christensd. hos Karen sal. Jacob Halvorssens.

15/4-1694. Knut Follofs Lauritz. Fadd: Jacob Turman, Tarjer Hanssen paa Snibetorp, Jon Klep, Marthe Thure Nielsens Enke paa Snibetorp, Jon Kleppis d. Maren.

29/4-1694. Anders A. i Borrestadstrandens Christen. Fadd: Christen Borgestad, Hans Borge, Else V. Borge, Sara Houen, Dorthe Christensd. fra Borgestad.

4/5-1694. Ole Gundersen fra Luxefields Jon. Fadd: Hans Lund, Peder Luxefield, Siur Luxefield, Wolners Marie, Anne Michelsd.

13/5-1694. Fallentin Wenstøbs Jahan. Fadd: Halvor Sem, Jacob Høni, Lauritz Venstøb, Karen Jahan Jensd. paa Lundetangen, Waldemars Marie, Gyri Sem.

13/5-1694. Niels Lauritzen fra Bradsbiergs Lauritz. Fadd: Ole Jenssen Snibetorp, Knut i Dalen, Mas Trost, Dorthe Helvig Franz Cudrios qvd., Jens Jydes qvd. Anne, Elsebeth Olsd. tien hos Frans Cudrio.

13/5-1694. Gunner Solvesen Buers Hans. Fadd: Niels Sande, Jacob Ballestad, Daniel Houen, Ingeri Meen, Lisbeth Bøle, Karen Solvesd. Meen.

28/5-1694. Haagen Amunsen ved Porsgrunds Søfren. Fadd: Matz Trost, Niels Søfrensen paa hin side Porsgrund, Gunner Mortensens Sara, Sven Ryggis d. Marie, Anstens Else.

3/6-1694. Jacob Hønis Jahan. Fadd: Falentin Venstøb, Søfren Smit, Jacob Møller, Ole Torgiersens Maren i Gielden, Lauritz N. Bøes qvd., Maren Rasmusd. tien hos Michel Murmester.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

17/6-1694. Gullek Esbedals Astri. Fadd: Jon Løberg, Isaac Nærum, Christen Dyresen, Marthe Løberg, Ole Flotterøs qvd., Maren Amunsd. Løberg.

6/7-1694. Jon Olssen og Maren Olsd. to fattige vandringsfolk fra Qvelle Sogn, deris æctebarn Anun., som blev fød paa Berrberg. Fadd: Ingebret Vagtenberg, Anders Jensen Jyde, Anun Rising, Guri Rising og Tore Vagtenberg.

8/7-1694. Halvor Toftes Jost. Fadd: Sten Berreberg, Niels Otterholt, Halvor Rasmussen Fos, Maren Niels Toftes, Sophi Niels Muses, Anne Stensd. fra Berreberg.

8/7-1694. Ingebret Løbergs Anne. Fadd: Ole Jenssen Snibetorp, Isaac Sneltvet, Abraham Øfrom, Karen Jon Løbergs, Marthe Løberg, Lisbeth Amunsd. Løberg.

22/7-1694. Even Sølis Maren. Fadd: Hans Søli, Solve Ouestad, Anun Søli, Else V. Borge, Karen Vetlefsd. Søli.

5/8-1694. Powel Sollebinders Pernelle. Fadd: Ole Povelsen, Lars Olssen, Thuri Tveten, Gyri Sem.

12/8-1694. Jacob Jønnevals Malene. Fadd: Peder Jønneval, Morten Pedersen, Isaac Hoppestad, Else Hoppestad, Guri Ersrø, Rønnof Nielsd. Otterholt.

2/9-1694. Jon Skilbreds Ingvol. Fadd: Isaac Gulset, Oue Strømdal, Rasmus Mortensen tien paa Gulset, Marthe Holm, Jahanne Peder Jønnevalds, Jahanne Ingvoldsd.

29/9-1694. Ole Gunnersen Bøes Tevis. Fadd: Anders Bø, Christopher Kise, Hans Andersen Bø, Pernelle Tofte, Ingebret Holms qvd., Ingebor Gunnersd. Dyrkol.

29/9-1694. Ole Eriksen paa Bøejers Erik. Fadd: Jahan Claussen Hammersmed, Eleff Hanssen, Jørgen Straale, Jahanne Niels Skavens, Tolv Eriksens qvd. Karen, Helje Nielsd. Skaven.

7/10-1694. Abraham Øfroms Ib. Fadd: Hans Søli, Isaac Nærum, Ingebret Esbedalen, Lisbeth Li, Ingebret Løbergs qvd. Karen, Anne Gunnersd. fra Nærum.

4/11-1694. Niels Otterholts Tollef. Fadd: Halvor Tofte, Peder Doxrø, Isak Mo, Niels Toftis Maren, Ole Clausens Giertru, Guren Stensd.

4/11-1694. Halvor Mælums Karen. Fadd: Mas Gram, Samuel Balberer, Mas Trost, Inger Gulset, Giøran Aarhus, Gunne Andersd. Mælum.

18/11-1694. Anders Jonsen paa Ris ejers Karen. Fadd: Anders Ekonrø, Gunner Lauritzen Bekkeval, Levor Risis qnde, Anders Risis qvd., Ingebor Andersd.

25/11-1694. Elef Hansens Hans. Fadd: Hans Lindrop, Johan Claussen, Jørgen Straale, Giennert Høni, Antoni Aarhuses qvd., Anne Christensd. fra Aarhus.

9/12-1694. Ingebret Berrbergs Anne. Fadd: Ole Bø, Jørgen Aarhuus, Claus Andersen fra Holm, Marthe Holm, Sophi Limi, Anne Stensd. fra Berreberg.

12/12-1694. Christen Stensaasen Dragon og Ingeri Sondresd. paa Limi, deris frillebarn Anne. (Anne Christensd.) Fadd: Iver Søli, Waldemar Klokker, Ole Skomagers qvd. Else, Sven Matzens qvd. Gunnil.

16/12-1694. Jon Løbergs Marthe. Fadd: Christen  Abrahamsen Men, Gullek Esbedalen, Christen Dyresen, Oue Follestads qvd., Ingebret Løbergs qvd., Maren Amunsd. Løberg.

30/12-1694. Oue Strømdals Gunnil. Fadd: Jon Gulset, Niels Gulset, Christen Hanssen Houerø, Lisbeth Anders Jensens paa Lundetangen, Isaac Gulsets qvd., Dorthe Svensd. tien hos Skriveren paa Biørntvet.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

6/1-1695. Knut Bølis Anne. Fadd: Haral Bøle, Jon Ballestad, Hans Sølis qvd., Jon Ekonrøs qvd., Hans Sølis d. Karen.

13/1-1695. Christen Tolfsen i Børynningens Berte. Fadd: Abraham Bø, Jacob Tolfsen Bø, Peder Doxrøs qvd., Peder N. Bøes qvd., Dorthe Tolfsd.

20/1-1695. Hans Tinddølings Frans. Fadd: Peder Olssen i Byen, Ole Rising, Anders Christensen Jyde, Dorthe Anders Nielssens, Wolmars Marie, Anne Michelsd.

20/1-1695. Niels Svensen paa Hønnies Kirsten. Fadd: Halvor Sem, Hans Linnem, Tevs Janssen, Karen Venstøb, Gyri Sem, Marthe Svensd.

27/1-1695. Christen Rosvals Solve. Fadd: Tollef Eriksen, Ingebret Rosvald, Niels Nielsen Skaven, Kittil Aases qvd. Maren, Lauritz Bøes qvd. Anne, Anne Solvesd. Rosvald.

27/1-1695. Ingebret Andersen ved Hyttens Kirsten. Fadd: Jørgen Janssen Massmester, Jahan Clasen Hammersmed, Erik Jonsens qvd. Kirsten, Hans Linnums qvd. og Jahanne Jostd.

2/2-1695. Hans Haralsens Søn fra Aas Christen. Fadd: Erik Hoppestad, Hans Iversen Aas, Isaac Moe, Karen Michel Isaacsens, Niels Aases qvd. Pernelle, Anne Michelsd.

10/2-1695. Isaac Bakkens Magnil. Fadd: Niels Sande, Gunder Lauritzen Li, Lisbeth Hans Lies, Ole Fløtterøs qvd. Live, Karen Haagensd.

13/2-1695. Haral Bølis hiemmedøbte Sara. Fadd: Knut Bøle, Jon Ekonrø, Jon Ballestads qvd. Ingebor, Jon Ballestads qvd., Gunnil Anunsd. i Pustervig.

12/7-1695. Christopher Houens Lauritz. Fadd: Anders Ekonrø, Gunder Follof, Else Borge V., Elen Jacob Ballestads, Sissel Clausd. hos Jon Ballestad.

3/3-1695. Christen Venstøbs Claus. Fadd: Jørgen Holst, Jacob Turman, Halvor Tofte, Kierstin Jørgen Holsts, Helvig Josten, Maren Niels Toftis.

17/3-1695. Jens Povelsen ved Aasqvernens Povel. Fadd: Halvor Møller, Jacob Rasmussen N. Fos, Kitil Aases qvd. Maren, Gulbrand Gaasehøllens qvd. Gunnil, Sissel Lauritzd. Gaasehøllen.

26/3-1695. Giert Uslers Mathis. Fadd: Frans Cudrio, Simen Jørgenssen, Mas Trost, Margrete Svensd.,  Helle Corner (Cornish).

21/4-1695. Anun Andersen ved Hyttens Anne Marie. Fadd: Halvor Møller, Anders Hammersmed, Jens Andersen, Erik Hammersmeds qvd. Kirsten, Hans Formers qvd. Anne, Maren tien hos Børting.

21/4-1695. Tollef Glorsmyrs Aslou. Fadd: Christopher Kise, Even i Brekkehaven, Karen Venstøb, Aslak Houerøs qvd., Helvig Halvorsd. fra Kise.

21/4-1695. Niels Bugots Aaste. Fadd: Ole Andersen Rolighed og hans fader, Niels Rysagers qvd. Maren, Marthe Olsd. i Præstegaarden.

24/4-1695. Min søn Christian., fød d. 19. April som var den store aldmindelig Bededag. Fadd: Her Halvor Nielssen, Daniel Barth, Vincentz Lauritzen, Karen Her Halvors, Lisbeth Michelsd.  Gud velsigne de smaae med de store!

28/4-1695. Hans Iversen Aases Lauritz. Fadd: Gunner Aas, Hans Haralsen Aas, Isaac Mo, Kitil Aasis qvd. Maren, Niels Aasis qvd. Pernelle, Gunne Stensd. Berreberg.

28/4-1695. Isaac Fosses Rasmus. Fadd: Jacob Jønneval, Gabriel Fos, Jacob Rasmussen Fos, Peder Jønnevals qvd. Jahanne, Live Thoresd.,  Rønnou Nielsd. Otterholt.

1/5-1695. Iver Olssen fra Eger med attest, hans Datter Siri. Fadd: Waldemar Klokker, Hans Olsens Enke Maren, Anne Jonsd. holder til hos Jahan Kulleslager paa Li.

16/6-1695. Jon Ballestads Kirsten. Fadd: Peder Amunsen i Pustervigen, og hans broder Pros, Haral Bølis qvd. Live, Knut Bølis qvd. Lisbet, Gunnil Lauritzd. Meen.

16/6-1695. Ole Sneltvets Erik. Fadd: Abraham Kier, Povel Sørbø, Abraham Kiers qvd. Anne, Ingebor Torsd.,  Margrete Tarjers kone paa N. Sneltvet.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

30/6-1695. Hans Aamots Jon. Fadd: Hans Lund, Ole Sneltvet, Maren Niels Bradsbiergs, Niels Heljesens Karen, Lauritz Lykkis d. Anne.

7/7-1695. Halvor Kises Hans. Fadd: Niels Skaven, Christopher Kise, Hans Anders Bøes søn, Kitil Aases quinde Maren, Christen Rosvalds qvd. Jennert, Niels Skavens d. Kirsten.

14/7-1695. Anun Ø. Sølis Amun. Fadd: Niels Sande, Ole V. Borge, Gunder Lauritzen fra Bekkeval, Halvor Bekkevalds qvd., Even Sølis qvd., Ingebret Øveraasens d. i Birkedalen.

28/7-1695. Solve Ouestads Isaac. Fadd: Hans N. Søli, Halvor Aaltvet, Niels Sandes qvd. Sissel, Levor Rises qvd. Astri, Hans Sølis d. Karen.

4/8-1695. Ole Gundersen Baasrøs Gunder. Fadd: Ole Flotterø, Mathis Skifield, Ole Hanssen hos Hans Kvern, Ingebret Løbergs qvd. Karen, Knut Baaserøs qvd. Anne.

14/8-1695. Hans Olssen fra Kragetos Karen. Fadd: Lauritz Flotterø, Isaac Bakken, Niels Jonssen Nærum, Ole Flotterøs qvd. Live, Abraham Øfroms qvd. Marthe, Anne Gundersd. Nærum.

25/8-1695. Lauritz Jørgensen N. Bøes Clausine. Fadd: Jahan Clausen, Anders Svenske ved Hytten, Jørgen Straale, Peder Bøes qvd., Haagens Maren i Børynningen, Margrete Tolfsd.

1/9-1695. Elev Lillefosses Stephen. Fadd: Peder Gulbrandsen paa BradsbergKleven, Henning Mellem Fos, Waldmars Marie, Jon Skilbreds qvd. Inger, Anne Svensd.

3/9-1695. Oue Follestads Anders. Fadd: Reier Svensen paa Ligaden, Jon Løberg, Susanna Kleven, Ingebret Løbergs qvd., Karen Olsd. Løberg.

15/9-1695. Lauritz Tvetens Ole. Fadd: Peder Fallerop, Hans Svendsen, Gregers Bentsen, Ole Andersen, Dorthe Anders Nielssens, Anne Michelsd.

29/9-1695. Niels Gulsets Halvor. Fadd: Isaac Gulset, Arne Strømdall, Rasmus Masmester, Jon Gulsets qvd. Ingri, Ouen Strømdals qvd. Ingri, Randi Søfrensd.

29/9-1695. Halvor Møllers Ragnil. Fadd: Jahan Clausen, Jacob Møller, Jørgen Straale, Kirsten Erik Jensens, Anne Hans Lindrops, Jahanne Jostd.

29/9-1695. Et uæcte barn Maren. (Maren Christophersd.) Moderen et fremmet qvindfolk fra Raae Sogn østen fiorden Marthe, bekiender Barnefader en løs Karl der øster, Christopher Casperssen, barnet blev fød paa S. Aas.
Fadd: Hans Iversen Aas, Sven Lauritzen tien hos Hans Haralsen, Niels Aases qvd. Pernelle, Gunner Aases d. Karen.

6/10-1695. Engel Otterholts Halvor. Fadd: Peder Jønneval, Isaac Mo, Giøran Gaasehollen, Amun Ersrøs qvd. Guri, Niels Otterholts d. Rønne.

9/10-1695. Ole Skomager i Søli Runningens Ole. Fadd: Mathis Skifield, Even Ø. Søli, Ole Lauritzen Kierringaasen, Ole Saugmesters qvd. i Skieen Aase, Ole Bestiltes d. Anne.

13/10-1695. Haagen Amunsen ved Porsgrunds Giørel. Fadd: Gregers Bentsen Skomagersvend, Jacob Vetlesen Søli, Susanna Lorentz Lothis, Marie Hansd.,  Else Knudsd.

20/10-1695. Niels Eskilsen ved Porsgrunds Tyge. Fadd: Bent Willemssen, Niels Jenssen Styrmand, Jens Høst, Margrete Erik Andersens, Sven Ryggis d. Else.

30/10-1695. Bent Wilhelmsens Wilhelm. Fadd: Frans Cudrio, Peder Jørgenssen fra Schieen, Maren S. W. Willemssens, Femia Hans Jørgensens.

10/11-1695. Rasmus Grunnerøs Anders. Fadd: Torjer Skouen, Even i BrekkeHaven, Bent Egaasen, Gullek Esbedals qvd. Marthe, En pige fra Vichen slegt til Lauritz Egaasens qvd..

24/11-1695. Jacob Hønis Niels. Fadd: Lauritz Venstøb, Tollef Glorsmyr, Ingebret Hanssen Venstøb, Falentin Venstøbs qvd., Niels Hønis qvd., Margrete Nielsd. Glorsmyr.

1/12-1695. En fattig mand fra Sandsverd Jon Olssen hvis qvd. falt i Barselseng hos Peder Soldat paa Brekke ejer, deris dtr. Anne. Fadd: Ole Andersen Rolighed, Ingebret Vagtenberg, Ole Skomagers qvd. Else, Sven Matzens qvd. Gunnil, Peder Soldats d. Maren.

15/12-1695. Hans Biergets Dorthe. Fadd: Michel Povelsen, Jacob Tydsk, Mathis paa Laugmandsgaarden hans qvd. Anne Marie, Anders Tvetens qvd. Jahanne Samuelsd.,  Maren Pedersd. tien paa Laugmandsgaarden.

26/12-1695. Ole V. Borges Gunnil. Fadd: Anun Nirisen, Anun Søli, Ole Hanssen tien hos Hans Borge, Margrete Erik Anderssens, Even Sølis qvd., Berte Lauritzd. tien hos Ole Borge V.

26/12-1695. Mathis Doxrøs Klarichen. Fadd: Hans former, Jahan Clausen Hammersmed, Jens Svenske, Marthe Ingebret Holms qvd., Knut Bøes qvd. Marichen, Jahan Clausens d. Katrine.

26/12-1695. Ole Bøes Jahanne. Fadd: Niels Skaven, Anders Bø, Hans Andersen fra S. Bø, Mons Willatzens qvd. Margrete, Ingebret Berrbergs qvd. Karen, Gunner Dyrkols d. Ingebor.

29/12-1695. Anun Nirisen ved Porsgrunds Niels. Fadd: Iver Søli, Iver Aasmundsen fra Porsgrund, Maren Niels Bradsbiergs, Ole Nirisens qvd. Maren Vetlevsd. og Marte Aslaksd. i Qverndalen.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

6/1-1696. Lauritz Venstøbs Isaac. Fadd: Jahan Claussen, Erik Jonssen, Ingebret Hanssen Venstøb, Falentin Venstøbs qvd., Waldemars Marie, Karen Lauritzd.

6/1-1696. Ole Gundersen fra Luxefields Sara. Fadd: Gunner Grinni, Isaac Mo, Dorthe Anders Nielssens, Marthe Olsd. tien i Prestegaarden.

19/1-1696. Niels Limis Jacob. Fadd: Jacob Turman, Rasmus Melling, Niels Tofte, Pernelle Her Lodvigs, Malene Fransd.,  Marie Thomesd. Sommer.

26/1-1696. Niels Kiers Jacob. Fadd: Oue Daniel Byskriver, Christen Tømmermands søn Sven, Sarke Oue Daniels, Mons Kiers qvd., Jahanne Anders Matzens søster.

2/2-1696. Søfren Ballestads Kirsten. Fadd: Solve Meen, Pros Bøle, Haral Bølis qvd. Live, Jon Ballestads qvd. Ingebor, Solve Meens d. Karen.

7/2-1696. Ass. Claussens Claus. Fadd: Amptmand Henrik Adelar, Captein Arnholt, Tolder Erbo, fru Brigadiers, Jomfru Fickhe, Jomfru Anne Tonsbierg.

9/2-1696. Lauritz Flotterøs Matthis. Fadd: Ole Flotterø, Gunner Lauritzen Li, Wolmars Marie, Hans Kragetos qvd., Karen Lauritzd. Søli.

23/2-1696. Søfren Smits Christen. Fadd: Mas Trost, Mas Gram, Jens Høst, Kirsten Jørgen Holstes, Tollev Moes qvd., Maren Halvorsd. hos Michel Muurmester.

23/2-1696. Hans Formers Claus. Fadd: Jahan Clausen, Jacob Møller, Jørgen Straale, Erik Jensens Kierste, Halvor Møllers qvd., Karen Clausd. tien hos Hans Former.

23/2-1696. Haral Liens dtr. Thore. Fadd: Rasmus Grunnerø, Abraham Øfrom, Lauritz Knudsen, Marthe Esbedalen, Karen Solvesd. Meen.

8/3-1696. Knud Follofs Ole. Fadd: Ole Jenssen, Niels Bradsbierg, Christen Kolkin, Sarke Oue Daniels, Gunner Follofs qvd. Karen, Anne Solvesd. Kolkin.

8/3-1696. Anders Sems Kirsten. Fadd: Erik Jenssen, Matz P. Smed, Even Lauritzen tien hos Peder Baat, Hans Lunds qvd. Thore, Falentin Venstøbs qvd. Karen, og Maren Steffensd. fra Byen.

8/3-1696. Gabriel Fosses Maren. Fadd: Halvor Møller, Jacob Rasmussen Hoppestad, Ole Hoppestads qvd. Karen, Niels Limis qvd. Sophi, Guri Jensd. hos Cudrio.

18/3-1696. Jacob Tolfsen N. Bøes Peder. Fadd: Peder Doxrø, Christen Tolfsen, Jørgen Straale, Anne Peder Bøes Enke, Lauritz Bøes qvd., Kirsten Niels Skavens d.

22/3-1696. Jens Jydes Cathrine. Fadd: Jacob Turman, monsr. Cudrio, min Hustru, Jomfru Fikte, Marie Thomesd. Sommer.

25/3-1696. Knut i Dalen hans hiemmedøbte barn Karen. Fadd: Ingebret Løberg, Mathis Skifield, Bent Lauritzen Egaasen, Jon Løbergs qvd., Knut Baaserøs qvd., Maren Olsd. Løberg.

2/4-1696. Peder Jønnevals hiemmedøbte barn, Marthe. Fadd: Gullek Møller, Jacob Jønneval, Mas Aases qvd., Kittil Aases qvd., Truls Pederssens qvd., Niels Otterholts d. Marthe.

2/4-1696. Abraham Bøes Christen. Fadd: Niels Skaven, Anders Bø, hans søn Lauritz, Anne Peder Bøes Enke, Lauritz Bøes qvd., Anne Olsd. tien hos Anders Bø.

9/4-1696. Ole Anderssen Roligheds Lauritz. Fadd: Lauritz Tveten, Anders Christensen JydeKarl, Anne Michelsd.,  Marthe Olsd.

13/4-1696. Abraham Øfroms Ole. Fadd: Hans Søli, Ingebret Løberg, Isaac Nærum, Marthe Esbedalen, Maren Hans Kragetoes, Gunnil Olsd. Løberg.

13/4-1696. Tollev Erikssen Gromstulens Giertru. Fadd: Anders Bø, Ole Eriksen paa Bø ejer, Jens Rasmussen ved Hytten, Jon Skilbreds qvd., Christen Tolfsens qvd..

26/4-1696. Sal. Jacob Møllers Alhed. Fadd: Jahan Clausen, Halvor Møller, Jens Hieron. Erik Jonsens Kirsten, Hans Formers Anne, Karen Clausd. hos Hans former.

3/5-1696. Corfitz paa Klevens Jørgen. Fadd: Erik Michelsen Lerke, Peder Guttormsen, Isaac Jahan Islands søn, Christen Eskildsens qvd., Anun Hanssens qvd. paa Snibetorp, Inger Sal. Peder Gunnersens pige Inger.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

7/6-1696. Gulbrand Gaasehøllens Margrete. Fadd: Jens Povelsen, Rolf Dyrkol, Povel Gaasehøllens qvd., Ole Clausens qvd., Sissel Povel Gaasehøllens d.

28/6-1696. Halvor Bekkevals Lauritz. Fadd: Isaac Bakke, Guttorm Meen, Gunner Lauritzen fra Bekkeval, Sissel Sande, Hans Lies qnde, Anne Gunnersd. fra Nærum.

5/7-1696. Hans Gunnersens ved Bradsbierggrinnens Gunner. Fadd: Abraham Kier, Hans Ingvolsen, Maren Niels Bradsbiergs, Christopher Houens qvd., Ingebor Lauritzd. fra Meen.

5/7-1696. Jost Stulens Zacharias. Fadd: Peder Mælum, Antonis Tevesen, Mons Willatzens qvd. Margrete, Jacob Bøes qvd. Berte, Rønnou Nielsd. fra Otterholt.

12/7-1696. Peder Doxrøs Marie. Fadd: Niels Otterholt, Jacob Bø, Gunner Haralsen fra Berrberg, Ingebret Holms qvd., Christen Skrevis qvd., Ingebret Holms d. Inger.

16/8-1696. Tor Haralssen paa Bradsbiergklevens Rasmus. Fadd: Peder Andersen Haandskriver hos Amptmanden, Christen tien hos Thomes Sommer, Min Hustru, Kirstine paa Brekke.

23/8-1696. Ingebret Rosvals Halvor. Fadd: Hans Haralsen og Hans Iverssen Aas, Gunner Aases søn Hans, Kittil Aases qvd., Niels Aases qvd., Karen Gunder Aasis d.

30/8-1696. Aslak Houens Lauritz. Fadd: Erik Hoppestad, Amun Ersrø, Rasmus Christensen Faareval, Ole Hoppestads qvd., Jacob Jønnevals qvd., Karen Gunnersd. fra Dyrkol.

29/9-1696. Halvor Fosses Rasmus. Fadd: Erik Hoppestad, Halvor Møller, Jacob Rasmussen N. Fos, Ole Hoppestads qvd., Gabriel Fosses qvd., Isaac Fosses pige Marthe.

11/10-1696. Levor Risis Ingebret. Fadd: Gregoris Høiset, Christen Hansen Riis, Jens Klep, Niels Sandes qvd., Ole Høisets qvd., Maren Hansd. fra Aaltvet.

18/10-1696. Niels Toftes Tolf. Fadd: Tollef Mo, Isaac Mo, Min hustru, Pernelle Tofte, Maren Aslaksd.

18/10-1696. Tollef Sølis Anun. Fadd: Halvor Siljen, Gunner Solvesen Buer, Halvor Aaltvets søn Anders, Jomfru Anne Tonsbierg, og hendis mammeselle, og Even Sølis qvd..

25/10-1696. Et uæcte barn, Moderen Ole Grumstulens d. Maren, bekiente Barnefader Ole Halvorsen seilende med Brigadierens Skib, barnet Lauritz. (Lars Olsen). Fadd: Sven Guttormsen, Elev Fos, Niels Heljesen, Powel Gaasehølls qvd., Anne Olsd.

21/11-1696. Jacob Ballestads Abraham. Fadd: Solve Meen, Christen Meen, Jacob Meen, Jon Ballestads qvd., Hans Ballestads qvd., Karen Solvesd. fra Meen.

29/11-1696. Simen Knudsens Hans. Fadd: Lauritz Egaasen, Gullek Esbedalen, Knut Nygaards søn Lauritz, Abraham Øfroms qvd., Isaac Nærums qvd., Anne Gunnersd. fra Øfrom.

29/11-1696. Tollef Glorsmyrs Maren. Fadd: Christopher Kise, Lauritz Bø, Rasmus Christensen Faarevael, Jacob Hønnis qvd., Aslak Hønnis qvd., Margrete Glorsmyr.

6/12-1696. Et uæcte Barn, faderen Anders Børgesen Svenske hammersmed ved Hytten, Moderen Anne Stensd.,  Barnet Kirsten. (Kirsten Andersd.). Fadd: Waldemar Klokker, Knut Rø, Matthis Doxrøs qvd., Mathis Snedkers qvd., Karen Knut Røes stiffd.

27/12-1696. Fendrik Giert Usler ved Porsgrunds Johannes. Fadd: Lieut. Lennert, Rasmus Melling, Skipper Peder Jørgenssen, Jomfru Anne Tonsbierg og hendis mammeselle.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

17/1-1697. Hans Borges Christen. Fadd: Erik Anderssen fra Porsgrund, Matz Gram fra Skien, Sitzel Jeronim. = fente, Erik Anderssens Stifd. fra Porsgrund.

24/1-1697. Haagen Torkelssen paa Bø ejes Ingebor. Fadd: Abraham M. Bø, Hans Anders Buers Søn, Klokker Waldemars qnde Marie, Torjer Bøes qvd. Anne, Else, Anders Dyrkolds d. 

31/1-1697. Ole Erikssen fra Bø ejes Berte. Fadd: Tollev Erikssen, Jens Jeronymussen, Waldemar Klokkers qvd. Marie, Christen Rossvalds qvd. Jennert, Else, Anders Dyrholts d. 

31/1-1697. Christen Jenssens Vaskleps frillebarn, avlet med Pernille N. Hans. Fadd: Mons Kouserød, Peder Soldat, Ole Skomagers qvd. Else i N. Grinni Rønningen, Niels Heljessens qvd., Jens Vaskekleps d. Maren.

7/2-1697. Tormo Stensaases Niels. Fadd: Christen Stensaasen, Isak Sneltvet, Niels Stensaases qnde Christine, Christen Stensaases qnde Else, Niels Stensaases d. Maren.

7/2-1697. Sl. Erik Jenssen paa Hønni ejers Elev. Fadd: Siur Merde, Jens Jynge, Jens Masemesters Kierste Tone, Margrete tien hos Byfogden.

7/2-1697. Jon Hammersmeds Malene. Fadd: Johan Claussen, Jørgen Svenske, Jens Hieronymussen, Valdemars qnde Marie, Johan Claussens d. Catrine.

17/2-1697. Halvor Meles Johanne. Fadd: Gunder Aas, Claus Albretssen fra Byen, Niels Torssens qnde fra Skien, Maren, Johan Meles qvd. Rønne, Gunne Andersd. Mele.

21/2-1697. Gunder Follovs Jens. Fadd: Jørgen Holst, Christen Jenssen ved Snibetorp, Anders E. . sens Kieriste Jahanne fra Skien, Knut Follofs qvd. Maren, Hartvig Giertsens Søster fra Skien.

21/2-1697. Gunne Grinnis hiemme døbte Simen. Fadd: Hans . . n fra Skien, Lorentz Jochumssen paa Taterbakken, Hans Lunds qvd. Tore, Sophi Limi, Tore Pedersd. hos Verner i Skien.

21/2-1697. Niels Hynis Inger. Fadd: Haavel Olssen hos Bording, Hans Former, Marie Valdemars, Guri Sem, Dorthe Søfrensd. hos Halvor Sem.

7/3-1697. Jacob Jønnevalds Peder. Fadd: Ole Hoppestad, Amun Ersrø, Jacob Rasmussen ved Stegn, Truls i Aasens qvd. Karen, Aslak Houens qvd. Barbara, Ole Hoppestads pige Anne.

7/3-1697. Peder Svenske ved Hyttens Marie. Fadd: Anders Svenske Børgesen, Baltzer Jeronymussen, Mathis Doxrøs qvd. Anne, Jahan Claussens d. Catrine.

14/3-1697. Niels Aases Helvig. Fadd: Gullek Møller, Hans Iverssen Aas, Ole Hoppestads qvd. Karen, Ingebret Rosvalds qvd. Maren, Gunder Aases d. Karen.

17/3-1697. Gregorius Høisets Gunne. Fadd: Halvor Aaltvet, Solve Ouestad, Isak Sneltvets qvd. Sedsel, Levor Risis qvd. Aslov, Isak Sneltvets stifd. Karen Olsd. 

21/3-1697. Ingebret Anderssen fra Hyttens Anne. Fadd: Mester Jon Hammersmed, Baltzer Jeronymussen, Waldemars Marie, Rasmus Mortenssens qvd. Marie paa Skotland, Ingebor Søfrensd. fra Skotland.

28/3-1697. Anun Løbergs Christen. Fadd: Jon Løberg, Ingebret Løberg, Halvor . . . fra Løberg, Gullek Esbedalens qnd. Marthe, Isak Nærums qvd., Karen Olsd. Løberg.  

28/3-1697. Hans Haralssen Aases Rasmus. Fadd: Erik Hoppestad, Ole Hoppestad, Gunder Haraldssen paa Berreberg, Jens Rasmussens Kiereste ved Porsgrund Pernelle Rasmusd. og hendes søster Anne Rasmusd. 

4/4-1697. Ingebret Berrebergs Ole. Fadd: Sten Berreberg, Gunder Haraldssen Berreberg, Ingebret Holms qvd. Marthe, Ole Bøes nu paa Sem hans qnde Anne Lisbeth, Sten Bratsbergs d. Anne.

4/4-1697. Christen Skreuas Berte. Fadd: Peder Doxrø, Lars Bø, Hans Anders Bøes Søn, Valdemar Klokkers qnde Marie, Tollef Eriksen Gromstulen hans qnde Karen, Tolf Lies d. Dorthe.

18/4-1697. Sven Matzen paa S. Grinni ejers Lauritz. Fadd: Even i Laugmandshaven, Aslak Limi, Ole Skomagers qnde Else, Ole Risings qnde Guri, Anne en Vigveringspige holder til hos Ole Skomager paa Grinni ejer.

18/4-1697. Jacob Tolffsen Bøes Anne. Fadd: Haavold Olssen tien Børting, Knut Rasmussen Bø, Peder Doxrøs qnde Maren, Torjer Bøes qnde Anne, Tolv Bøes d. Margrete.

25/4-1697. Mons Willoxsens (Mogens Willatzens) Hendrik. Fadd: Jørgen Masemester, Hans Former, Steen Janssen, Waldemar Klokkers (qnde) Marie, Cathrine Jahan Clausens d. 

13/5-1697. Anders Jonssen paa Riises Niels. Fadd: Anders Ries, Ole Hanssen hos Hans Borge, Halvor Bekkevolds qnde, Maren Nielsd. Ekonrø.

13/5-1697. Gunder Buers dtr. Tore. Fadd: Niels Sande, Gunder Claussen Engraf, Solve Meens qnde Inger, Tollef Solis qnde Gunnil, Solve Meens d. Karen.

9/5-1697. Jacob Rasmussen ved S. Frogners Rasmus. Fadd: Erik Hoppestad, Isak Fos, Ole Hoppestads qvd. Karen, Halvor Jenssøns (Larssøns?) qnde Live, Frans Cudrios tienistepige.

9/5-1697. Jens Jydes i Risinghavens Maren. Fadd: Jochum ..., Casper Franzsen, And. . . tiener Frans, Jomfru Fichte hos Justitsraads d. 

30/5-1697. Knut Follows Gunnil. Fadd: Elew Jenssen paa  . . stanger, Tyge Follow paa Snibetorp, Torsten Han?ske fra Findal i Solums Herret, Hans Findalls Enke Inger, Gunder Follows qvd., Inger Hansd. Findal.

30/5-1697. Ole Clausen fra Fos ejers Tollew. Fadd: Erik Hoppestad, Hans Iverssøn Aas, Gunder Tolfsen, Karen Hoppestad, Ingebor Gundersd. Dyrkol.

6/6-1697. Knut Skifields Laers. Fadd: Niels Bradsbierg, Erik Lerche, Siur Luxefield , Børre Bradsberg, Mathis Skifields qnde Maren (Karen!), Else Mognsd. fra Luxefield.

6/6-1697. Mogens Kiærs Lauritz. Fadd: Halvor Sem, Hans Kittilsen, Haral Berrebergs søn Gunder, Isak Sneltvetz qnde Sidsel, Niels Højmyrs qnde Tore, Powel Sørbøes stifd. Anne.

20/6-1697. Gregori Lunds Erik. Fadd: Niels Bradsbierg, Gunder Follou, Ingebreth Holms qnde Marthe, Gunder Grinnis qvd. Maren, Margrete Torjersd. tien paa N. Høni hos Byfogden.

20/6-1697. Arve Ouesen ved Porsgrunds Pernelle. Fadd. Matz Trost, Jens Clausen fra Vest side Porsgrund, Halvor, Ole Hofens Søn paa Snibetorp, Barbara Fendrich Uslers, Inger Søfrinsd. holder til hos Inger Stensd. paa Snibetorp.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

27/6-1697. Jens Povelsens ved N. Foses  Halvor. Fadd: Halvor Møller, Jens Jynge, Truls Pedersens Karen, Gabriel Fosses qnde Maren, Gunnil Matzd. hos Halvor Møller ved Hytten.

2/7-1697. Daniel Ballestads Lauritz. Fadd: Capitain Lieutenant Hejerman, Fendrich Usler, Jomfru Anne Tønsbierg, Jomfru Kirstine Lisbeth Tønsbierg.

4/7-1697. Hans Ballestads Marthe. Fadd: Jacob Ballestad, Guttorm Meen, Christen Borrestads Enke Maren, Knut Follestads qnde Maren, Karen Nielsd. hos Ouens Wenstøb i Skeen.

18/7-1697. Ole Olssen fra Tellemarch, holder nu til paa Frogner, hans d. Aggete. Fadd: Thomes Johannessen tien Graff. Clausen, Waldemar Klokker, Anne Marie, Matthises Kieriste i Gielden, Lisbeth Michelsd. 

11/8-1697. Halvor Thronsen fra Løbergs Matthis. Fadd: Jon Løberg, Oue L. Egaasen, Maren Niels Bradsbierg, Ingebret Løbergs qvd., Thore Thronsd. fra Løberg. (Rettet. G.S.)

15/8-1697. Hans Eilertsen fra Øfroms Iver. Fadd: Abraham Øvrom, Niels Solvesen hos Niels Sande, Halvor Bekkevalds qvd., Isak Bakkens qvd., Inger Reiersd. i Porsgrund.  

15/8-1697. Ole Sneltvets Kirsten. Fadd: Peder Falderop og hans svend Søfren Jenssen, Abraham Kiærs qnde, Peder Fallrops qnde, Christopher Flods pige Johanne.

22/8-1697. Jørgen Jørgenssen ved Hytten holder til paa Skotlands Anne. Fadd: Jon Hammersmed, Sven Lauritzen, tien hos Jahan Jostsen, Matthis Doxrøs qnde Anne, Niels Hønis qnde Maren, Christen Venstøbs Pige . . . Lauritzd. 

29/8-1697. Torsten Follestads Sven. Fadd: Jon Løberg, Ole Svenske hos Anders Follestad, Knut Follous qnde Maren, Maren Knudsd. hos Anders Follestad.

29/8-1697. Erik Lerki paa Bradsbiergklevens Jacob. Fadd: Peder Anderssøn Nolby, Ole Bekher, Maren, Jens Trostis Kiereste og hendis Søster Margrete Barnholt.

29/8-1697. Torjus Erikssen paa N. Bøes Maren. Fadd: Abraham M. Bø, Hans, Anders Bøes Søn, Mathis Doxrøs q. Anne, Haagen Torkildsens qnde Maren paa Bø ejer, Anders Hanssens d. Anne.

5/9-1697. Amun Jahanssen holder til paa Bø ejers Torjer. Fadd: Jacob Bø, Christian Niels Skavens Søn, Dorthe Anders Nielssens, Anne, Jørgen Masemesters, Helje Christensd. hos Jahans Jostsen.

5/9-1697. Oue Strømdals Chirstin. Fadd: Jon og Isak Gulset, Christen Jydis qnde i Falkumhaven, Niels Gulsets qnde Maren, Marthe Lauritzd. fra Byen.

12/9-1697. Haral Bøles Lauritz. Fadd: Skipper Christen Anderssen, Ole Bekher, Jørgen Holstis Kieriste, Michel Isaksens datter Dorthe Maren.

19/9-1697. Lorents Smed ved Hyttens Anne Margrete. Fadd: Jon Hammersmed, Jørgen Straale, Baltzer Hieronymussen, Mas Smeds qnde i Byen, Søfren Smidtz qnde Jahanne.

29/9-1697. Halvor Langrøs Lauritz. Fadd: Ole Fløtterø, Rasmus Borgejer, Marthe Follestad, Lauritz Fløtterøs qnde Live, Niels Stensaasens d. Maren.

29/9-1697. Hans Kittilsrøs dtr. Thore. Fadd: Torjer Skouen, Even Hendriksen, Anne Jørgen Masemesters, Lauritz Tvetens qnde Turi, Marthe Olsd. i Prestegaarden.

3/10-1697. Mons Eriksen paa Houen ejers Erik. Fadd: Knut Rø, Jørgen Straale, Østen Knudsens søn Knut, Niels Houens qnd. Maren, Helje Niels Skavens d. 

24/10-1697. Rasmus Mortenssen fra Skotlands Søfren. Fadd: Jacob Jønneval, Anders Erikssen Skotland, Baltzer Hieronymussen, Søfren Christensens Johanne, Ingebor Søfren Skotlands d. 

24/10-1697. Isak Gulsetes Else. Fadd: Niels Tofte, Ole Hoppestad, Halvor Ole Hoppestads Søn er skreddersvend, Rasmus Kruses Kieriste Anne Tomasd.,  Ouen Strømdals qnde.

31/10-1697. Christen Rises Ole. Fadd: Ole Høiset, Levor Risis søn Lucas, Niels Sandes qnde Gunnil Hans Houerøs d. 

7/11-1697. Knut Bølis Hans. Fadd: Haral Bøle, Søfren Nielssen Bøle, Marthe Follestad.

7/11-1697. Haaval Olssen og Kari Amunsd. Sligfredbarn Ole. (Ole Haavalsen). Fadd: Sven Matzen i Grinnihaven, Anders Christensen Jyde i Præstegaarden, Gunder Grinnis qvd. Maren, Ole Skomagers qvd. Else.

14/11-1697. Abel Lauritzen og Karen Nielsd. fra Sirdals Præstegields Elen. Fadd: Ingebret Løberg, Jon Løbergs qvd., Simen Skouvrøs qvd., Maren Olsd. fra Løberg.

14/11-1697. Jacob Ballestads Giertrud. Fadd: Christen Meen, Oue Lauritzen Egaasen, Niels Bradsbiergs Maren , Maren tien paa Bradsbierg.

14/11-1697. Christopher Houens Siri. Fadd: Anders Ekonrø, Solve Kolkins Søn Christen, Gunder Follovs qnde Karen, Hans Gundersens qnde ved Bradsbierggrinnen, Anne Solvesd. Kolkin.

28/11-1697. Søfren Ballestads Else. Fadd: Claus Hanssen Venstøb, boer paa Snibetorp, Ole Torbiørnsen ibidem, Andres Johnssens qnde Maren ibidem, Ole Bestilts d. Johanne.

28/11-1697. Jahan Mæles Karen. Fadd: Jon Gulset, Berulv Stulen, Laers Arvesøn, Niels Otterholts qnde Margrete, Sønnev Halvor Aarhus qnde, Niels Otterholts d. Marthe.

5/12-1697. Laers Tvetens Johannes. Fadd: Peder Fallerop og hans Sven Søren Nielsen, Præstens Hustru, og Lisbeth Michelsd. 

12/12-1697. Jacob Hønis Hans. Fadd: Faletin Venstøb, Jørgen Venstøb, Claus Venstøbs qnde Aase fra Snibetorp, Niels Hønis qvd. Maren, Margrete Torjersd. paa Byfogdens Høni.

12/12-1697. Even Sølis Elef. Fadd: Ole Vest Borge, Anun Søli, Halvor Aaltvets Søn Anders, Margrete Erik Anderssens i Porsgrund, Anun Sølis qvd. Anne, Else Elefsd. fra Buer i Birkedalen.

12/12-1697. Amun Ersrøs hiemmedøbte Christen. Fadd: Ole Janssen fra Snibetorp, Isak Mo, Halvor Ole Hoppestads Søn, Jacob Jønnevalds qnde Marthe, Sophi Evensd. fra Hoppestad.

19/12-1697. Gunder Svinholtes Magnil. Fadd: Hans Lie, Halvor Bekkeval, Laers Lies Søn Ole, Laers Lies qvd. Maren, Gregoris Høisets qnde Ingebor, Lauritz Lies d. Gunnil.

27/12-1697. Christen Rosvals Maren. Fadd: Tollev Eriksen, Ole Eriksen, Kitil Aases qnde Maren, Berulf Stulens qnde, Helwig Halvorsd. Kise.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

1/1-1698. Ole Jonssen og Kirsten Giermundsd. som siden bleve trolovede deris Søn Israel. Fadd: Simen Claussen Hammersmed, Karen Samuelsd.,  Dorthe Tolfsd. fra Bø.

6/1-1698. Haagen Amunssen fra Porsgrunds Giørel. Fadd: Skipper Christen Anderssen fra Skeen, Christen Kleven fra Eidanger, Gunder Sivertsen Borrestadstranden, Skipper Mathissens qnde i Qverndalen, Arne Ouesens qnde øster fra Porsgrund, Knut Anunsens dtr. Else fra Porsgrund.

9/1-1698. Afdødde Isak Halvorsens ved Porsgrunds Isabelle. Fadd: Hans Eilertsen paa Osebakken, Simen Halvorssens søn Solve, Sidsel Knudsd. paa Osebakken, Svanou tien paa Borge hos Hans.

16/1-1698 Jon Skilbreds Peder. Fadd: Knut Fieldal, Thomes Glenne, Haral Berrebergs Søn Gunder, Ingebret Holms qvd., Rolf Giønnevals qnde.

2/2-1698. Niels Gulsets Vetlev. Fadd: Jon Gulset, Arne Strømdal, Lauritz Arentssen hos Jon Gulset, Isak Gulsets qnde, Oue Strømdals qnde.

2/2-1698. Jørn Straales Anne. Fadd: Hans Former, Knut Rasmussen Rø, Mathis Doxrøs qnde Anne, Simen Claussens qnde Else, Hans Formers pige Randi.

6/2-1698. Ole Fossejords hiemmedøbte Elen. Fadd: Isak Nærum, Niels Jenssen (Jonsen?) Nærum, Gunder Claussen Engraff, Sedsel Sanne, Halvor Bekkevals qnde, Oles Søster Anne Gundersd. 

13/2-1698. Hans Iversen fra S. Aases Ole. Fadd: Erik Hoppestad, Ole Hoppestad, Gunder Haralssen fra Berrberg, Tollev Hoppestads qvd. Karen, Hans Hoppestads qvd. fra San?ne, Hedvig, Gullech Møllers qde Inger.

6/3-1698. Jon Ballestads Simen. Fadd: Mads Ballestad, Søfren Nielss. Bøle, Prestens Hustru, Even Ballestas Enke Aslou, Solve Mens d. Karen.

13/3-1698. Hans Formers Magnil. Fadd: Jon Pederssen Hammersmed, Jørgen Anders. Jønneval, Brynnil Anderssen Jøneval, Anne Jørgen Masemesters, Torgrim Gundersens qnde Karen, Lisbet Michelsd. fra Præstegaarden.

20/3-1698. Niels Eskildsen i Porsgrunds Jacob. Fadd: Børre Eskildsen, Jan Blom i Lorens Løkkis gaard, Erik Anderssens Margrete fra Porsgrund, Knud Anunsens d. Else.

20/3-1698. Anun Sølis Ole. Fadd: Even Søli, Ole V. Borge, Niels Vetlesen Søli, Tollev Sølies qvd. Gunnil, Karen Lauritzd. hos Iver Søli.

20/3-1698. Berulf Stulens Maren. Fadd: Hans Iversen Aas, Jahan Mele, Lauritz Arnesen hos Jon Gulset, Kittil Aases qvd., Tollev Glørsmyrs qvd., Gunder Aases Datter Karen.

25/3-1698. Solve Ouestads Ole. Fadd: Niels Sande, Ole Høiset, Lauritz Lies qnde Tore, Gregori Høisets qnde Ingebor, Karen Hansd. fra N. Soli.

10/4-1698. Ole Sems hiemmedøbte Margrete. Fadd: Rolf Jønneval, Gunder Dyrkols søn Daniel, Halvor Sems qnd. Marthe, Andres Sems qnd. Gyri, Gunder Dyrkols Datter Else.

13/3-1698. Ole V. Borges Kirsten. Fadd: Solve Meen, Anun Søli, Gulbrand Siverssen fra Borrestadstranden, Jomfru Kierstie Lisbeth Tonsbierg og Maren.

8/5-1698. Jens Ouesens Maren. Fadd: Skipper Mathis Qverndalen, Gunder Sivertsen fra Borrestadst, Jomfru Kierstin Tonsbierg, assessor Barnholtes d. Sophie, Sivers Enke i Borrestadst. Anne.

22/5-1698. Anne Marie Stephensdatters Slifredsbarn Niels. (Niels Jørgensen) Blev udlagt Barnefader Jørgen Masemester. Fadd: Waldemar Klokker, Jørgen Jørgenssen Skotland, Mathis Doxrøs qvd. Anne, Jahan Clausens Datter Cathrine.

2/6-1698. Tor Haralsen paa S. Brekke ejers Kirsten. Fadd: Elew Fos, Ole M. Fos, Madame Sophie Kierstine Colgiers, Maren Kierstine Borman.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

5/6-1698. Isak Bakkens Anders. Fadd: Solve Meen, Niels Sande, Ole Flotterø, fru Brigadierens, og Jomfru Kierstine Tonsbierg.

19/6-1698. Hans Kragtoes Ole. Fadd: Iver Søli, Ingebret Løberg, Waldemar Klokkers qnde, Ole Fossejords qvd., Karen Olsd. fra Løberg.

19/6-1698. Niels Nærums Knut. Fadd: Anun Levorssen, Gunder Claussen Engraf, Halvor Bekkevals qnde Ingebor, Abraham Øfroms qnde, Knut mesters d. Else fra Porsgrund.

2/7-1698. Bent Ballestads Agnete. Fadd: Christopher Houen, Mons Ballestad, Laurits Egaasens søn Ouen, Ole Fløtterøes qvd. Liv, Jacob Ballestads qvd. Elen, Karen Asbiørnsd. fra Egaasen.

31/7-1698. Ole Lauritzen paa Bø ejers Karen. Fadd: Knut Hanssen Bø, Christen Skrøve, Jens Anderssen Svenske, Peder Doxrøs qnde, Solve Lauritzsens qnde ved Hytten Berthe, Anund Hanssens d. Anne.

10/8-1698. Halvor Tronssen fra Houens Marthe. Fadd: Ingebret Løberg, Isak Nærum, Maren Bradsbierg, Christopher Houens qnde Karen, Amun Løbergs d. Maren.

7/8-1698. Levor Risis Knut. Fadd: Halvor Aaltvet, Christen Ris, Solve Ouestads søn Niels, Niels Sandes qnde Sissel, Solve Ouestads qnde Gunnil, Maren Hansd hos Halvor Aaltvet.

21/8-1698. Hans Gundersen paa Bradsbierg Klevens Gunnil. Fadd: Hans Høst, Matz Smed, Hendrik tien hos Mnsr. Coljer, Skipper Mathiessens qnde i Qverndalen, Giert Lauritzens d. i Skien, Margrete.

28/8-1698. Jon Løbergs Giertrud. Fadd: Andres Follestad, Ingebret Løberg, Tollev Anundsen fra Løberg, Marthe Follestad, Gullik Esbedals qnde, Anne Olsd. fra Løberg.

11/9-1698. Sl. Torsten Follestads d. Catrine. Fadd: Anders Ekonrø, Anders Bøes dreng Jens Hanssen, Christen Snedkers qnd. i Graaten Maren, Christen Snedkers qnd. Anne.

18/9-1698. Ole M. Fosis Henning. Fadd: Ole Jenssen, Tore Haralsen paa S. Brekke, Ole Hoppestads qnde Karen, Elev Jønnevals qnde Olou, Søren Guldsmeds pige i Byen, Dorthe.

18/9-1698. Arne Strømdales Aslou. Fadd: Jon Gulset, Niels Gulset, Nielses dreng Niels Jenssen, Anne Jørgen Masemesters, Isak Gulsets qnde Kirsten, Jørgen Povelsens paa Gulsets ejer, hans d. Marthe.

25/9-1698. Fendrik Usleers Sven. Fadd: Lieutnant Oue Pederssen, Skipper Anders Evertsen, skipper Christen Anderssen, Jomfru Karen Tonsbierg, Jomfru Kirstine Tonsbierg.

25/9-1698. Halvor Evenssens Even. Fadd: Knut Follou, Gunder Follous dreng Ole Svenske, Erik Ertsrøs qnd. Giertru, Tor Hanssens qnde Anne, Erik Brennes d. Anne fra Snibetorp.

25/9-1698. Isak Moes hiemmedøbte Ingebor. Fadd: Tollev Hoppestad, Michel Povelsen, Casper Franssen, Peder Pederssens qnd. ved bryggen Anne, Amun Ersrøs qnde Guri, S. st?ri Evensd. hos Tollev Hoppestad.

29/9-1698. Anders Ramsaases datter Anne besovet av en Guldbransdøling Christen N. deris sligfredbarn Halvor.
Fadd: Isak Bakken, Jens Lauritzen Borrestadstr., Lauritz Lids søn Anders, Lisbeth Ramsaasen, Ole Hoppestads qnde, Gregorius Høisets pige Tone Gundersd. 

30/10-1698. Anders Jenssen ved Osebakkens Jon. Fadd: Anders Ekonrø, Anders Rises søn Lauris, Hans Klokkers, Dorte qnd. til Hans Bentzen, Erik Anderssens d. i Porsgrund.

6/11-1698. Søffren Christensen Smidts Jost. Fadd: Haavald Olssen, Hans Former, Jon Hammersmed, Johanne Anders Evenssens Kieriste, Christen Venstøbs qnde Margrete, Jahan Jostsens qnde Helje.

20/11-1698. Niels Limis Hans. Fadd: Jørgen Holst, Jacob Truman, Kirsten Jørgen Holstis, Kierstine Bormand, Niels Foses qnd Maren.

27/11-1698. Salige Anders Anderssen i Borrestadstrandens Anders. Fadd: Gulbrand i Borrestadstr, Sivertses søn, Anne Siurs søns enke, Jacob Ballestads qnde Elen, Siurs d. Marthe.

10/12-1698. Lauritz Bøes Niels. Fadd: Knut Rø, Jørgen Straale, Ole Heljesens søn Christen, Mathis Doxrøs qnde Anne, Torjer Bøes qnde Anne, Margrete Nielsd. hos Jacob Hønnj.

26/12-1698. Ingebret Løbergs Ole. Fadd: Gunder Follov, Isak Nærum, Amun Løbers søn Tølloff, Jon Løbergs qnde, Karen, Karen Olsd. Løberg.

27/12-1698. Tor Lauritzen (dødde i Skeen) hans Søn Even., ble fød paa Bø hos Abraham. Fadd: Lauritz Bø, Ole Eriksen, Torjer Eriksens qnde Anne, Mons Eriksens qnde Marthe, Anders Bøes d. Anne.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

(Den julianske kalender)

2/2-1699. Johan Mælis Giertru. Fadd: Halvor Mæle, Lauritz Arnesen, Jon Gulsets qnde Maren, Niels Otterholts d. 

12/2-1699. Anders Sems Kirsten. Fadd: Claus Venstøb, Halvor Sem, Jørgen Venstøb, Prestens Hustru, Niels Hønnis qnde Maren, Dorthe Søfrensd. hos Halvor Sem.

12/2-1699. Niels Jonsen Spillemand ved Hyttens Johannes. Fadd: Simen Claussen, Anders Jonssen Gulset, Lorents Jonssen ved Hytten, Mathis Doxrøs qde., Jahan Claussens d. Catrine.

23/2-1699. Anders Pederssen Svenske i Follestads Kirsten. Fadd: Anders Follestad, Johannes Skredder paa Snibetorp, Niels Haralsens søn Haral paa Taterbakken, Niels Bradsbiergs qde., Truls Krabbis d. Karen, Christen Olssens d. paa Snibetorp, Margrete.

12/3-1699. Sven Lauritzen fra Hyttens Lauritz. Fadd: Jon Hammersmed, Halvor Møller, Bent Østensen, Peder Doxrøs qnde Maren, Ole Lauritzens qnde ved Hytten Margrete, Marthe Lauritzd. hos Oue Strømdal.

12/3-1699. Ole Eriksen fra Børønnigens Anne. Fadd: Torjer Bø, Laurentz Jansen, Ole Heljisens søn Christen, Torjer Bøes qnde Anne, Mats Eriksens Marthe, Anders Bøes dtr. Anne.

19/3-1699. Hans Formers Dorthe. Fadd: Jørgen Masmester, Jørgen Straale, Søren Christensens qnde Jahanne, Torgrim Gundersens qnde Karen, Karen Wilhelmsd. hos Willms Maren.

3/4-1699. Hans Mathisen fra Højmyrs Michel. Fadd: Mons Kousenrø, Helge Lyngaasen, Jørgen Bouerøs s. Hans, Ole Venstøbs qvd. Karen, Mons Kiers qnde Marthe.

6/4-1699. Michel Møllers Jørgen. Fadd: Peder Olssen i Ligaten, Gregers Pedersens søn Jens, Niels Søfrensens qnde paa Bøe Kirsten, og hendis søster Kirsten Amunsd. tien hos Turman.

6/4-1699. Jahan Jostsens Jost. Fadd: Haavel Olssen, Hans Former, Jon Pederss. Hammersmed, Jahanne Jostd.,  Christen Venstøbs qvd. Margrete, Jon Hammersmeds d. Karen.

16/4-1699. Halvor Kises Gunder. Fadd: Christopher Kise, Anders Bø, Rasmus Faarval, Tevses Trine, Christen Rosvals qvd. Gennert, Helvig Halvorsd. Kise.

23/4-1699. Aslak Limis Live. Fadd: Ole Hoppestad, Jacob Jønneval, Falentin Venstøbs qnde Karen, Ole Fosses qvd. Martthe, Ambor Nielsd. Stensaasen.

23/4-1699. Tolf Glorsmyrs Aslov. Fadd: Lauritz Bø, Gunder Trulsen, Christopher Kises qnde Ingri, Bernt Houerøs qnde Anne.

7/5-1699. Johan Tollevssen fra Bamle en betlermands Lisbeth., som blev fød paa Skotland, moderen heder Lisbeth. Fadd: Niels Buer, Hans Tinddøling, Niels Spillemands qnde paa Skotland, Rasmus Skotlands qnde Maria.

7/5-1699. Gunner Houkeraasens Marthe. Fadd: Knut Skifield, Anun Meenstadsether (rettet. G.S.), Mathis Skifields qvd. Karen, Knut Baaserøs qnde Anne.

14/5-1699. Anun Nirisen ved Porsgrunds Ingebor. Fadd: Ole Nielsen, Ole Lauritzen Egaasen, Fendrik Uslers Kieriste Barbara, Erik Anderssens d. ved Porsgrund.

21/5-1699. Jens Svenskis dtr. ved Hytten (Navn ikke nevnt. G.S.). Fadd: Jon Pederssen Svensker, Jørgen Straale, Knut Østensen, Mathis Doxrøds qnde Anne, Simen Claussens qvd. Else, Jahan Claussens d. Katrine.

29/5-1699. Christen Risis Maren. Fadd: Ole Høiset, Lucas Leverssen, Ole Høisets qnde, og faderens søster Gunnil.

29/51699. Ole Skomager paa Søli ejers Margrete. Fadd: Mathis. . . ., Niels Hanssen paa Blegebakken, Povel paa Kolkins qnde, Anun Sølis qvd., Anne Giertsd.

29/51699. Niels Aasis Helvig. Fadd: Hans Høst, Mats Gram, Jørgen Christensen Faarval, Ole Hoppestads qnde Karen, Hans Aasis qvd. Helvig, Gullek Møllers d. Inger.

11/6-1699. Elev Jønnevals Henning. Fadd: Sven Guttormsen Mellem Fos, Truls Pederssen i Aasen, Tobias Nøglegaard, Jacob Jønnevals qnde Marthe, Ole Fosses qvd. Marthe, Maren Trulsd. hos Elev Jønnevald.

18/6-1699. Tolleff Eriksens Anne. Fadd: Jahan Claussen, Ole Erikssen, Lourits Janssen, Torjer Bøs qnd, Christen Tolfssens qnde, Helje Nielsd. Skaven.

25/6-1699. Jørgen Straales Lisbeth. Fadd: Jahan Claussen, Knut Bø, Christen Rush, Anne Jørgen Masemesters, Jacob Solvesens qnde Anne, Jahan Clausens d. Catrine.

9/7-1699. Jens Jydes Sten. Fadd: Vejer Rasmussen i Gielden, Peder Anderssen hos Amptmanden, Jahanne i Ligaden, en Pige hos Provsten Nyborg, en Pige hos Anders Eilertsen.

16/7-1699. Gullek Esbedals tvillinger Jon. og Lisbeth. Fadd: Isak Bakke, Gunder Claussen Engrav, Isak Nærum, Tollof Løberg, Anders Lies qnde Karen, Jochum Glasmesters qnde og hendes søster Malene, Karen Løberg, Marthe Øvrom, Kierstin tien hos Michel Aas vestre.

30/7-1699. Gabriel Fosses Tron. Fadd: Halvor Tronssen Møller, Gullik Møller, Anne Jørgen Masemesters, Niels Limis qvd. Sophie, Gunne Stensd. hos Isak Fos.

20/8-1699. Knut Bølis d. Kirsten. Fadd: Haral Bøle, Søfren Nielsen ibidem, Maren Bradsbierg, Sara Houen, Anne Hansd. Søli.

17/9-1699. Ingebret Berbergs Anne. Fadd: Gullek Møller, Rolf Skilbred, Gunne Dyrkols søn Jahannes, Ingebret Holms qnde, Ole Sems qnde Lisbeth, Gunder Dyrkols d. Else.

1/10-1699. Niels Kiers Hans. Fadd: Arne Skomager, Jens Tindstøber, Tor Torjerssens qnde i Skieen Anne og hendis Søster Maren.

1/10-1699. Anders Andersens Christopher. (Ingen faddere.) (Dette er avdøde Anders Andersen i Borgestadstranda. G.S.)

29/10-1699. Oue Strømdals Jon. Fadd: Jens Jynge, Niels Gulset, Lauritz Nielssen Kruses, Laers Jacob Halvorssens søn, Christen Jydis qnde Kirsten paa Falkum eje, Isak Gulsets d. Ingebor.

12/11-1699. Anders Follestads Oue. Fadd: Halvor Ingebretssen i Skien, Jahan Høstis søn Anders, Præstens Hustru, og Anne Sommer.

19/11-1699. Isak Moes Ingebor. Fadd: Ole Jenssen Rising, Ole Hoppestad, Abraham Tollevssen, Tollev Hoppestads qnde Karen, Anun Erserøs qnde Guri, Sophie Ewensd. 

3/12-1699. Hans Haralssen Aases Ingebor. Fadd: Gunder Aas, Niels Aas, Gunder Haralssen Berrberg, Tollev Hoppestads qde. Karen, Gullek Møllers d. Inger.

17/12-1699. Knut Nygaars Marthe. Fadd: Solve Men, Guttorm Men, Isak Solvesen, Erik Lykies qnd. Giertru, Solve Mens d. Birte.

27/12-1699. Søfren Ballestad fra BradsbergKlevens Else. Fadd: Bent Ballestad og Oue Ekaasen, Haral Bøles qvd. og Marthe Olsd. fra Løberg.

31/12-1699. Halvor Meles Karen. Fadd: Claus Tollevssen Smed, Claus Arnessen Mele, Hans Biørnsens qvd. paa S. Meele, Juditte Jan Bøes Enke, Gunne Andersd. fra N. Meele.

Den Julianske kalender ble avsluttet her.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

Den Gregorianske kalenderen ble innført. her

1/1-1700. Gunder Buers Niels. Fadd: Solve Men, Ole Lauritzen Li, Solve Mens søn Isak, Maren Bradsbierg, Else Borge.

6/1-1700. Gunder Grinjs Christen. (Rettet G.S.) Fadd: Hans Bron, Lukas Bekker, Mas Smed, Waldemar Klokkers qvd., Gregori Lunds qvd..

14/1-1700. Abraham Øfroms Ib. Fadd: Hans Li, Lauritz Lies søn Anders, Laurits Lies qnde Tore, Ingebret Løbergs qvd. Karen, Maren Olsd. Løberg.

14/1-1700. Jens Lauritzen Ramsaasens Jacob. Fadd: Lauritz Li, Jon Klep, Hans Lies søn Gunder, Hans Lies qnde, Isak Bakkens qnde.

21/1-1700. Ingebret Rosvalds Maren. Fadd: Sten Sagmester, Hans Aas fra Skeen, Abraham Tollevsen fra Hoppestad, Tollev Hoppestads qnde Karen, Beruld Houerøs qnde Anne, Gunder Aases d. Karen.

28/1-1700. Peder Doxrøs Hans. (Rettet. G.S.) Fadd: Mons Corporal, Niels Otterholt, Ingebret Holms qnde Marthe, Ole Lauritzens qvd. Margret paa Bø ejer, under By-fogdens enche Maren.

11/2-1700. Rolf Skilbreds Peder. Fadd: Knut Fieldal, Ole Sem, Gunder Dyrkolds søn Johannes, Ingebret Holms qvd. Marthe, Kittil Aases d. Maren, Gunder Dyrkols d. Ingebor.

18/2-1700. Abraham Bøes Ole. Fadd: Hans mellem Bø, Ole Heljesens søn Christen paa Bø ejer. Jan Jostsens qnde Helje, Torjer Bøes qnd Anne, Anders Hanssens d. Anne fra S. Bø.

3/3-1700. Halvor N. Fosses Marthe. Fadd: Michel Møller ved Sagn, Gullik Møllers søn Peder, Gabriel Fosses qnde Guri, Halvor Møllers d. Anne.

7/3-1700. Daniel Ballestads Gunnil. Fadd: Guttorm Men, Jacob Lauritzen Men, Ole Høisets qnde. Berte, Even Ballstads Enke Aaste, Guttorm Mens stifd. Aase.

7/3-1700. Ole Borges Jacob. Fadd: Hans Borge, Anun Søli, Erik Andersens søn Hans, Eriks qnd. Margrete, Ole Borges søster Else.

21/3-1700. Lauritz N. Bøes Lisbeth.
Fadd: Jahan Clausen, Knut Rasmussen, Christen Olssen Børønningen, Torjer Bøes qnde Anne, Tollev Gromstuhls qvd. Karen.

14/3-1700. Knut Skifields Aslak. Fadd: Niels Bradsbierg, Mathis Skiefield, Niels Løberg, Maren Bradsbierg, Knut Skifields d. Marthe.

14/3-1700. Knut Follstads Ingrie. Fadd: Christen Krus, Mestersvend ved Snibetorp, Tobias Olssen i Gielden, Prestens Hustru, Gunder Follows qnde Kirsten Olsd. hos Jochum Hejn i Skeen.

12/4-1700. Ole Kiste fra Slemdals Berte. Fadd: Daniel Skredder paa Kiste, Jon Solum, Aslak Limes qnde Barbara, Karen Siversd.,  som er Ole Kistis qnde, Anne, Peder Moholtes d. 

25/4-1700. Ole Sneltvetes Anders. Fadd: Abraham Kier i Byen, Niels Tormosen i Gielden, Abraham Risis qnde Anne, Niels Torsens qnde Maren, Anne Torjusd. hos Byfogden.

25/4-1700. Erik Lerchi fra Bradsbergklevens Lisbeth. Fadd: Niels Bradsberg, Jørgen Asbiørnssen, Isak Janssen fra Brekke ejet, Kirstine Bergman, Inger Knudsd. hos Amptmanden.

7/5-1700. Jacob Bøes Maren. Fadd: Christen Tollefsen Skreua, Hans mellem Bø, Jens Hanssen hos Anders Bø, Peder Doxrøs qnd. Maren, Jørgen Straales qnde Maren, Solve Bøes d. Karen.

16/5-1700. Anders Halvorssen Siljens Marthe. Fadd: Halvor Siljen, Ole Li, Jens Brynilssen, Hans Borges qvd., Ole Borges qvd..

20/5-1700. Torjer Eriksen fra Bø ejers Mads. Fadd: Anders Hanssen Bø, og Hans Anderssen mellem Bø, Christen Olssen Bø-ejer, Jahan Jostsens qnde Helje, Abraham Bøes qnd. Marthe, Anders Bøes d. Anne.

20/5-1700. Lorens Smed ved Hyttens Dorthe. Fadd: Halvor Møller, Christen Snedker paa Skotland, Søfren Smeds qnde, Tore Haagensd. fra Børønningen.

23/5-1700. Tor Anderssen Roligheds Anne. Fadd: Isak Sneltvet, Niels Kier, Jørgen Olssen fra Hytten, Margrete Laurits Venstøbs, Gullou Enke ved Hytten, Helje Andersd. hos Laurits Venstøb.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

1/6-1700. Hans Bøs Ole. Fadd: Niels Skaven, Anders Hanssen Bø, Anders Olssen paa Snibetorp, Anders Øjens qnde Guri, Berte Olsd. paa Snibetorp.

13/6-1700. Niels Hønis Dorthe Inger. Fadd: Rasmus Rostmester Skotland, Jørgen Hanssen Venstøb, Søfren Smids qnde Johanne, Lauritz Venstøbs qnde Margrete, Karen Anunsd.

13/6-1700. Niels Nerums Marthe. Fadd: Isak Bakke, Halvor Bekkevals søn Ingebret, Lauritz Flotterøs qnd. Liv, Hans Kragetoes qnd. Maren, Anne Jonsd. hos Niels Sande.

24/6-1700. Anders Smededreng fra Brekke ejers Karen. Fadd: Anders Hanssen Saugmester, Skeen, Jørgen Nimand, Anders Saugmesters søn Hans, Claus Glasmesters qnde Karen, hans Søster Malene.

11/7-1700. Jacob Ballestads Abraham. Fadd: Christen Men i Byen, Knut Bøle, Anders Saugmesters qnde i Puster vigen, Christen Meens d.,  Kirsten, Guri Løberg, Solve Meen.
(Rettet av G.S.)

11/7-1700. Haagen Amunsen fra Porsgrunds Giørel. Fadd: Skipper Christen Anderssen, Erik Hanssen fra Brekkes søn Hans, Jomfru Karen Tonsbierg, og Jomfru Kirsten Lisbeth fra Borstad.

8/8-1700. Claus Meles Anders. Fadd: Mads smed i Skien, Abraham Mele, Niels Jonssens qnde, Halvor Meles qnd. Sønnew, Kirsten Andersd. fra Mele.

15/8-1700. Sven Matzen fra Grini-havens dtr. Helje. Fadd: James Johanssen i Qverndalen, Rolf Saugmester i Qverndalen, Else, Ole Skomagers, Tore Sondresd. 

5/9-1700. Jon Pederssen Hammersmeds Peder. Fadd: Jahan Claussen, Jørgen Straale, Jens Hieronymussen, Anne Jørgen Masmesters, Jens Jostsens qnde, Anne Hieronymusd. 

19/9-1700. Rejer Torjussen fra Kreppes Torjer. Fadd: Niels Bradsbierg, Torjer Skouen, Maren Bradsbierg, Niels Lies qnde Tore, Maren Knudsd. hos Anders Follestad.

26/9-1700. Gunder Svinholts Hans. Fadd: Hans Li, Hans Lis søn Gunder, Laurits Lies qnde Tore, Lauritz Lies d. Gunnil.

29/9-1700. Laurits Jensens Lauritz. Fadd: Niels Lund, Justes Sukken, Aslak Høimyrs qnd, Helje Andresd. fra Rolighed.

3/10-1700. Jacob Fosses Anders. Fadd: Morten Kastet, Elev Jønneval, Ole Hoppestads stifsøn Aslak og hans Moder Karen, Halvor Tygesøns qnd. Live, Gunne Stensd. hos Isak Fos.

10/10-1700. Ole Gunderssen fra Fosses Sigurd. (Faddere ikke oppført).

10/10-1700. Mads Corporales Randi. Fadd: Sejnr Rasmussen i Gielden, Petter Salemager, Jenss Vernerssen, Jens Christophersens qnde i Gielden, Mogns Risis d.,  Ole Corporals d. Anne.

17/10-1700. Sven Lauritzen fra Bø ejers Lauritz. Fadd: Jahn Claussen, Tewis Klejnsmed, Søfren Smeds qnde, Ole Lauritzens qnde Margrete, Kirsten Lauritzd. 

17/10-1700. Bent Ballestads Hans. Fadd: Ole Fløtterø, Jens Ouesens søn Peder, Oue Lauritzen Egaasen, Jacob Ballestads qnde Elen, Jens Ouesens qnde, Børge Bussens (Buskes? G.S.) d. Anne.

24/10-1700. Rolf Berge og Ingebor hos Lensmandens uechte barn Anders. Fadd: Niels Kier, Christen jun. hos Hr. Lodwig, Ole Venstøbs qnde Karen, Christopher Flods pige Maren.

28/11-1700. Lorens Janssen ved Hyttens Jahanne. Fadd: Povel Olssen, Hans Former, Jahan Claussen, Knut Røes qvd., Jørgen Straales qnde, Jahane Jahansd. 

26/12-1700. Jørgen Venstøb fra Hyttens Clarisken Sophia. Fadd: Jahan Claussen, Jørgen Straale, Laers Venstøb, Knud Østenssøn ved Hytten, Johan Fossums Qvinde Helje, Jørgen Straales Qvinde Maren, Anne Hieronymusd. 

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

2/1-1701. Ole Svenskes (navn ikke nevnt) fra Hytten. Fadd: Østen Knudsen, Ole Olssen Svenske, Johan Claussens Qvinde Maren, Matthis Doxrøes Qvinde Anne, Anne Hieronimusd. 

9/1-1701. Elef Jønnevalds Kirsten. Fadd: Niels Otterholt, Jacob Jønnevald, Tobias Olssen Nøglegaard, Ole Hoppestads Qvinde Kari, Ole Toftes Qvinde Martha, Maren Trulsd. hos Eleff Jønnevald.

23/1-1701. Fendrich Uslers Friderich Christopher. Fadd: Capitain Offenberg, Skipper Niels Knudsen i Scheen, Mathis Øren fra Turman, Capit. Palms Qvinde Anne Margarete, Helle Corne Borrestad.

23/1-1701. Thormo Steensaaens Helene. Fadd: Isak Sneltved, Ingebret Lyche, Ole Sneltveds Qvinde Karen, Ingebor Rolighed, Karen Olufsd. Sneltved.

30/1-1701. Gunder Follovs Halvor. Fadd: John Klep, Torjer Hanssen paa Snibetorp, Ole Lorentzen ibidem, Knud Follous Qvinde Maren, John Kleppes Dotter Maren.

30/1-1701 Christen Bøes Randi. Fadd: Anders Bøe, Christian Skaven, Kittel Aasters Qvinde Mari, Jacob Bøes Qvinde Berte, Catharine Eriksd. hos Niels Skaven.

2/2-1701. Jørgen Jørgenssen fra Skottlands Fallentin. Fadd: Lorentz Kleinsmed, Simen Claussens søn Claus, Matthis Doxrøes Qvinde Anne, Dorte Sørensd. Skottland.

20/2-1701. Anders Sems Anders. Fadd: Matz Corporal og Halvor Sem, Sl. Erik Breches søn Hans, Thore Hans Lunds, Ewens Qvinde paa Taterbachen ......

13/3-1701. Just Stulens fra Limies Johanne. Fadd: Niels Tufte, Lorentz Jahnssen ved Hytten og Lars Arnesen paa Guldsæt, Ole Hoppestads qv. Karen, Christen Venstøbs qv. Magrete, Tharan Larsd. Limie.

25/3-1701. Anders Follestads Anne Cathrine. Fadd: Hans Høst, Anders Thomesen hos Andres Matzen, Peder Olssens qv. i Snibetorp-Bachen, Ingebor Andersd. hos Gerhard Hanssen i byen.

25/3-1701. Mogens Luxefields Kirsti. Fadd: Amund EriksRøe, Gunder Truldsen hos Jørgen Holst, Truls Aasens Qvinde Kari, Jacob Jønnevalds qn. Martha, Gullich Møllers d. Inger.

30/3-1701. Jacob Løbergs John. Fadd: Anders Skredder i Follestad, Ingebret Løberg, Dyre Ingebretzens søn Christen paa Snibetorp, Christen Meens qv. Boel i Scheen, Tolleff Sølis qv. Gunnil, Magnil Løbergs daatter Gunil.

3/4-1701. Niels Gulsæts Isak. Fadd: Oue Strømdal, Arne Rolfssen Aarhus eje, Lars Arnessen Gulsæt, Isak Gulsets Enche Kirsten, Oue Strømdals qv. Inger, Isak Gulsets d.,  Ingebor Søfrensd.

10/4-1701. Jørgen Straale fra Hyttens Gunder. Fadd: Hans Former, Jon Claussøn, Baltzer Hieronumisøn, Jan Jostersens qvd. Helle, Cornidz Jansens qv. Karen, Anne Hieronymusd. fra Hytten.

10/4-1701. Søfren Larsens Karen. Fadd: Søfren Smid, Lorentz Kleinsmed, Ewen Fredrichsen, Rasmus Mortensøns Qnd., Maria Skotland, Jørgen Venstøbes Qnd. Catharina, Ingebor Sørensd. Skottl.

10/4-1701. Ingebret Berebergs Maren. Fadd: Oluf Sem, Daniel Gundersen Dyrkol, Rolf Skilbres qv. Johane, Gunil Stensd. hos Isak Foss.

17/4-1701. Halvor Stensaasen fra BradsbergKlevens Anne. Fadd: Erik Kruse, Elef Jonsen paa Klefven, Jørgen Holstes Kiereste Kirstine, Haagen Svenskers Datter Debora.

24/4-1701. Tolleff Glørsmyres Andres. Fadd: Lars Bøe, Christen Bøe, Rasmus Faarewald, Christopher Kises qvd. Ingerie, Hands Aass qv., Helvig Halvorsd. Kise.

5/5-1701. Mogns Villasens Tevis. Fadd: Lorentz Klensmed og Lorentz Janssen, Anne, Jørgen Masemesters, Christen Svendskes qv. paa Skotland, Johanne Dorthe Powelsd. hos Børting.

16/5-1701. Olle Torjerssen i Falchumhafvens Isak. Fadd: Søren Jyde i Laugmands-Hafven, Michel Saudreng Blegebachen, Ewen Hendrich i Presteg., Jens Ormssens qvd. Astri, Aasse Biørnsd.,  Aaste Asbiørnsd. hos David Falchum, Berte Isaksd. 

16/5-1701. Halvor Mælas Laers. Fadd: Matz Smed i Byen, Klaus Smid i Byen, Ouer Olssen hos Matz Smid, Jan Bøes Enche Judith, Abraham Mæles qn. Sophie.

16/5-1701. Abraham Øfveroms Karen. Fadd: Laers Lie, Ingebret Løberg, Hans Lies qv. Lisabet, Isak Nærums qv. Karen, Gunil Olsd. Løberg.

16/5-1701. Knud Skiefields Kirsten. Fadd: Christen Meen i Byen, Tollef Løberg, Erik Lerches qv. Giertrud, Sven Haftornssens qvd. Karen paa Taterbachen.

5/6-1701. Daniel Ballestads Gunner. Fadd: Guttorm Meen, Jacob Lauritzen Meen, Ole Højsets qv. Berte, Susana paa Klefven, Aase Laersd. Meen.

5/6-1701. John Ballestads Barn Live. Fadd: Knud Bøle, Knud Follovs qv. Maren, Aslau, Even Ballestads Enke, Solve Colchins d. Berthe.

5/6-1701. Uægte Barn fra Frogner, Boel. (Boel Andersd.) Faderen blef udlagt Anders Svenske paa Risingen. Moderen Barbra Børisd. fød i Scheen.
Fadd: Arne Strømdal paa Aarhuus ejer. Ingebret Forwal, Anne øfre Aaltvet, Børre Larsens qvd. paa Kleven, Jens Kullebotns datt.
Malene.

24/6-1701. Jan Justensens Johannes. Fadd: Powel Olssen hos Børtingen, Jan Danske formersvend, Jørgen Straale, Søfren Smids qvd. Johanna, Jørgen Straales qvd. Anna, Anders Bøes d. Anna.

26/6-1701. et uægte barn fra Hytten Anna. (Anna Hansd.) Faderen udlagt Hans Iversøn, Moderen Johanna Jansd.
Fadd: Lewor Anderssen hos Isak Gulseds Enche, Rasmus Mortenssens qvd. fra Skotland, Maria, Jørgen Jørgenssen fæsteqvd. Johanne, Salige Halvor Møllers d. Gunild.

2/7-1701. Niels Aases Helvig. Fadd: Hans Høst i byen, Jan Høstes Søn Anders. Olle Hoppestads qvd. Karen, Hans Aases qvd. Helvig, Christopher Kises d. Ellen.

3/7-1701. Søfren Smid ved Falkums Jacob. Fadd: Hendrich Hønne i byen, Augustinus Skomager, Sten Stenssens søn Signe Rasmussens Qvinde, Jomfru Juliana Børtings Pige Hillebore.

17/7-1701. Et uægte barn Halvor. (Halvor Pedersen) Faderen udlagt Amund Erikrøes Søn Peder. Moderen Lisbeth Michelsd. fød i byen. Fadd: Hans Lund, Oluf Hoppestad, Engel Oterholts qvd., Jan Meles Enche Randou.

24/7-1701. Abraham Mellum Bøes Maren. Fadd: Anders Høst. paa søndre Bøe, Jens Hanssen, tienendis hos Andres Søndre Bøe, Hans mellum Bøes qvd. Maren, Torjuus Eriksens qnde paa Bø eje, Anders Hanssens d. Anne paa søndre Bøe.

7/8-1701. Christen Graflis Hans. Fadd: Aslak Berg, Anders Vigvering paa Snibetorp, Lucas Levorss. Riis, Anders Vigverings Qvinde Karen, Rejer Høimyrs qvd. Maren, Stephan underbyfogds d. Maren.

28/8-1701. Christen Skreus Thomes. Fadd: Sivert Slemdøl paa Aarhuus ejer, Rollef Skreu, Peder Doksrøs qvd. Maren, Oluf Clausens qvd. Margrete paa Bø eje, Tollef Bøes d. Karen.

28/8-1701. Oluf Eriksen fra Bø ejers Anna. Fadd: Oluf Skrivere hos Børting, Jon Claussen Hammersvend, Jørgen Masmesters qvd. Anna. Christen Bøes qvd. Jannet , Anna Sivertsd. hos Malene Cornix i byen.

28/8-1701. Knud Bøles Hans. Fadd: Jon Ekornrø, Søren Søli. Hellie Hanssen Søli. Knud Follous qvd. Maren. Jacob Ballestads qvd. Elen, Karen Hansd. Søli.

4/9-1701. Rasmus Venstøbs uægte barn aflet med Trolsaasens d.,  Halvor. (Halvor Rasmussen) Fadd: Morten Casted, Jørgen Faarevald, Jacob Jønnevalds qvd. Marta, Tollef Gløsmyrs qvd. Karen, Gunder Dyrkolds d. Ingeborg.

18/9-1701. Aslak Bergs Hans. Fadd: Anders Hanssen Saugemester i byen og hans søn Hans fra byen, Laugmandens Kleims Kiæriste og ældste d. 

18/9-1701. Oluf Mellum Fosses Jan. Fadd: Jens Gynge i byen, Oluf Jønnevald, Gunder Rolfssen hos Jørgen Holst. Hans Lunds qvd. Tore, Tor Suchens qvd. Anne paa BratzbergKleven. Ingeborg Jensd. hos Jens Gynge i byen.

25/9-1701. Hans Former ved Hyttens Lars. Fadd: Hovel Olssen Skriver hos Børting, Jan Claussen Hammersmid, Jørgen Straale hammersmid, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Hilleborg hos Børtingh.

29/9-1701. Hans Oustads tvillinger Oluf. og Knud. Fadd: Niels Sanne, Solve Oustad, Halvor Bechevold, Niels Ballestad, Anders Levorsen Riis, Hans Riises qvd. Astrj, Oluf Højseds qvd. Birte, Gunder Svinholtes qvd. Anna, Hans Solis d. Karen, Solve Oustads d. Kirsten.

29/9-1701. Christen Snidker fra Skotlands Kirsten. Fadd: Claus Venstøb fra byen, Søren Jacobsen Jyde fra Falchumhaven, Jens Hieronimussen fra Hytten, Christen Snidkers qvd. Anna fra Falchum eje, Anna Jansd. hos Wejer.

2/10-1701. Jon Johanssen fra Enggrafs Anders. Fadd: Solve og Guttorm Meen, Guttorm Meens Stifsøn Jacob Larsen, Oluf Borries qvd. Else, Isak Meens qvd. Gunnild, Claus Enggrafs d. Kirsten.

9/10-1701. Lars Bøes Ingeborg. Fadd: Knud Stier ved Hytten, Oluf Olufsen Svenske, Knud Østenssøn. Torier Eriksens qvd. Anna paa Bøeje, Christen Olssens qvd. Marta paa Bøeje, Andres søndre Bøes datter Anna.

23/10-1701. Torcil (Tollefssen?) huusmand paa Frogners Birte. Fadd: Amun Amunds. Skomager i byen, Anders Høst Skomager, Svend ibid., Mads Ørns qvd. Anna ibid., Pernille Høst hos Ryssel ibid.

30/10-1701. Gunder Buer i Porsgrunds Gurj. Fadd: Solve Meen, Isak Meen, Fendrich Uslers hustru, Oluf Westbories qvd. Else, Erik Anderssens d. i Porsgrund Kirstine.

6/11-1701. Abraham Meles Ingeborg. Fadd: Jon Høst i byen, Isak Moo, Halvor Mele, Tolluf Hoppestads qvd. Karen, Claus Mæles qv. Gunne, Sal. Jacob Postmesters d. fra byen Maren.

20/11-1701. Anders Daxmand fra London i Englands Anna Margrete. Fadd: Christen Lænsmand, Jan Hieronimussen ved Hytten, Lænsmandens søn Hans, Jørgen Rasmussens qvd. Anna, Jomfru Børtings pige Hillebor.

20/11-1701. Søren Sølis Anna. Fadd: Jon Eriksrø, Pros øfre Søli, Helie Hanssen under Søli, Lars Ljs qvd. Tore, Knud Bøles qvd. Lisbeth, Karen Larsd. hos Iver Søli.

20/11-1701. Gulich Espedalens Martha. Fadd: Dyre Ingebretssen Snibetorp. Tolluf Løberg. Jacob Løbergs qvd. Karen. Isak Nærums qnde Karen, Maren Amundsd. Løberg.

27/11-1701. Mads Corporals Karen. Fadd: Capitain Sten, Jacob Turman, Peder Gregorissen, Mad. Stens, Christen Fares stifd. Maren.

11/12-1701. Svend Larssen fra Hyttens Lars. Fadd: Jacob Bø, Oluf Claussen Bøeje. Hans Larssen hos Christen Venstøb, Peder Doxerøs qnde Maren, Tolluf Bøes d. Karen.

26/12-1701. Oluf Larssen fra Bøejes Lars. Fadd: Anders Hanssen Bøe, Jacob Bøe, Truls Skavens søn Lars, Hans Bøes qvd. Maren, Mads Eriksens qvd. Anna, Tolluf Bøes d. Karen.

27/12-1701. Et uægte barn Abraham. (Abraham Jensen) Fød paa nordre Bøe af Moderen Mari Eriksd. som tiente i byen hos Laugmand Iver Hanssens Enche og der besovet af Soldat Jens Jacobssen.
Fadd: Rasmus Skotland, Lars Jonsen i Vestervig, Niels Skavens søn Lars, Christen Olssens qv. paa Bøeje, Marta, Oluf Eriksens qn. Live ibid., Chatrina Eriksd. hos Niels Skaven.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

6/1-1702. Lorentz Jansen fra Hyttens Karen. Fadd: Jørgen Masmester, Baltzer Hieronissen, Lars Wenstøbs qvd. Margrete, Jørgen Venstøbs qvd. Catrine, Anna Sivertsd. hos Malene Cornitz.

15/1-1702. Gunder Øfrum hiemmedøbte Birte. Fadd: Hans Krageto, Dyre Ingebretssøn, Christen ved Snibetorp, Abraham Øfrums qvd. Marte, Kirsten Clausd. Enggraf.

15/1-1702. Pros Sølis Niels. Fadd: Knud Bøle, Matis Larsen hos Magnil Løberg, Jon Ballestads qvd. Ingeborg, Søren Sølis qnde Anna, Anna Larsd. hos Abraham Øfrum.

15/1-1702. Hans Kragetos Karen. Fadd: Tolluf Flotterød, Anders Halvorssen paa Aassebachen, Lars Lies søn Anders, Lars Flotterøds qvd. Live, Abraham Øfrums qvd. Marta, Karen Haagensd. hos Oluf Flotterød.

15/1-1702. Anders Svenske paa Risings Isabella. Fadd: Ove Daniel byskriver i byen, Simon Jørgenssen i byen, Lasca Cornichs ibd., Skipper Anders Evertsens hustru Johanne, Frantz Frantzens stifd. Anna Lisbeth, i byen.

15/1-1702. Ove Strømdals Mogens. Fadd: Niels Gulsæt, Christen Jyde paa Falchumhaugen, Lars Arnessen hos Niels Gulsæt, Christen Jydes qvd. Kirsten paa Falchum-Haugen, Isak Gulsæts datter Ingeborrig.

22/1-1702. Niels Grinis Zacharias. Fadd: Byfogden i byen Hendrich Friderichssen, Michel Storm, Jacob Lodvigsen Bler, Jan Løbergs hustru, Anna Sommer, Michel Storms Hustru, Boel Sommer, Anna Schavens d. Birte.

22/1-1702. Hans Ejlerssen fra Aasebachens Sidsel. Fadd: Gunder Sivertssen fra Borrestadstranden, Niels Hanssen ved Graaten, Sivert Gundersen Aasebachen, Anna fra Borrestadstranden, Inger Rejersd. fra Aasebachen.

12/2-1702. Jens Svendske fra Hyttens Christen. Fadd: Lorentz Smed, Christian Østenssøn, Biørn Møller dreng hos Halvor Møllers Enche, Simon Clausens qvd. Else, Karen Madsd. Aas, Salige Halvor Møllers d. Anna.

26/2-1702. Jens Jyde fra BratsbiergKlevens Søn Oluf. Fadd: Capitain Palm, Peder Christensøn Studiosus, Gregers Pederssøns søn Jens fra Scheen, Præstens Hustru Abigail Flor, Sal. Borgermester Peder Jenssøns d.,  Giertrud Flor her fra Præstegaarden.

8/3-1702. Niels Jonssøn fra Ballestads Lars. Fadd: Hans Gurstad, Lars Ballestad, Jon Nærum's søn Anders hos Niels Sanne, Knud Follous qvd. Maren, Jacob Ballestads qvd. Ingeborg, Marta Nielsd. hos Abraham Øfrum.

12/3-1702. Halvor Houens Anna. Fadd: Harald Bøle, Bent Egaasen, Halvor Aaltvets søn Jon, Knud Sølis qvd. Lisbeth, Even Ballestads Enche Aslou, Søfren Ballestads d. Anna.

19/3-1702. Tolluf Bøejes Abraham. Fadd: Oluf Eriksen paa Bøejer, Christian Rudt fra Hytten, Biørn Michelsen Møller, Jan Justsøns qvd. Hellie, Christen Nordrebøes qvd. Janært, Chatrine Nielsd. hos Niels Skaven.

25/3-1702. Bent Egaasens Karen. Fadd: Oluf Flotterød, Halvor Nærum, Lars Egaasens søn Haagen, Gulich Espedalens qvd. Martha, Jacob Ballestads qvd. Elen, Solve Kolchins d. Birta.

9/4-1702. Et uegte pigebarn fra søndre Mælum (Mæla), Ingeborg. (Ingeborg Pedersd.) Moderen Karen Olsd.,  faderen udlagt Peder Anderssen tiendis Anders Madsen i Scheen.
Fadd: Anon Anundsen hos Karen Clod i byen, Halvor Mælen, Live Hans d. fra Blegebachen, Even Anonssens d. paa Lunde i Scheen.

17/4-1702. Rasmus Mortenssøns fra Skotlands Christopher. Fadd: Havol Olssen, Morten Casted, Biørn Møllerdreng, Niels Hynis qvd. Maren, Søren Skotlands qvd. Dorte, Bent Skotlands d. Dorte.

17/4-1702. Bærul Hauerøes Karen. Fadd: Fallentin Venstøb, Lars Arnessen Gulsæt, Kittil Aases qvd. Maren, Kari Arnesd. fra Gulsæt.

23/4-1702. Jørgen Venstøbs NN fra Hytten (navn ikke nevnt). Fadd: Jan Claussen, Lorens Kleinsmid, Biørn Møllerdreng, Claus Venstøbs qvd. Birte, Anne Hieronimid. fra Hytten.

30/4-1702. Jon Hanssen ved Borrestads Thomas. Fadd: Capitain Sten, Leutnant Usler. jomfru Karen og Charlotte Arnoldt.

30/4-1702. Ingebret Løbergs Birte. Fadd: Gulich Espedalen, Gunder Berrebierg, Tolluf Løberg, Jacob Løbergs qvd. Karen, Abraham Øfrums qvd. Marta, Maren Aamundsd. Løberg.

30/4-1702. Niels Gulsets Helvig. Fadd: Christopher Kise, Sl. Isak Gulsets søn Niels, Rasmus Kruses qvd. Anna. Ove Strømdals qvd. Ingeri. Jørgen Povelsens d. Marta paa Gulsæt eje.

30/4-1702. Hans Bøes Anders. Fadd: Anders Bøe, Christian Rudt ved Hytten, Knud Østensen, Peder Svenskes qvd. Margrete i Scheen, Lars Haagensens Enche Kisti i Scheen, Anders Bøes d. Anna.

30/4-1702. Tor Roligheds Marta. Fadd: Isak Sneltvet, Christen Rysager, Isak Hanssen hos Amptmanden, Oluf Sneltvets qvd. Karen, Ingeborg Rolighed, Isak Sneltvets stifd. Karen Olufsd. 

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

3/5-1702. Ole Vestborges Lisbeth. Fadd: Gunder Buer, Anders Halvorssen paa Aasebachen, Amund Enggraf, Hans Borries qvd. Pernille, Verner Rises qvd. Anna, Anders Borges d. Marta.

3/5-1702. Halvor Bekkevalds Søn Hølie. Fadd: Niels Sanne, Isak Nærum, Hans Lies søn Gunder, Hans Lies qvd. Lisbeth, Gunder Svinholtes qvd. Anna, Anna Larsd. hos Abraham Øfrum.

7/5-1702. Eluf Jønnevalds Anna. Fadd: Svend Gutormssen paa Limi, Jacob Jønnevald, Tollev Nøglegaard, Truls Tofteejes qvd. Karen, Oluf Limis qvd. Marta, Truls Aasens d. Pernille.

7/5-1702. Harald Bøles Anders. Fadd: Jon Ejkonrød, Daniel Ballestad, Pros Søli, Jørgen Ballestads qvd. Ingeborg, Knud Bøles qvd. Lisbeth.

7/5-1702. Anders Halvorssøns fra Porsgrunds Knud. Fadd: Hans Borie (Borge), Oluf Borie, Erik Anderssens søn Hans, Lieuntnant Uslers Kieriste Barbara, Hans Bories d. Boel.

14/5-1702. et uægte barn Lars. (Lars Christensen) Moderen Barbara Ingebretsd. som tiente paa Follou, udlagde faderen Torgier Skovens Christen. Fadd: Jens Gynge, Lars Nielsen, Erik Lerchis qvd., Børre Snidskers qvd. Aluf.

21/5-1702. Knud Nygaards Anna. Fadd: Solve Meen, Gunder Buur, Knud Nygaards søn Anders, Abraham Øfrums qvd. Marta, Gunder Øfrums qvd. Anna, Guttorm Meens stifd. 

28/5-1702. Ingebret Rosvolds Solve. Fadd: Christoffer Kise, Hans Aas, Oluf Hoppestads stifsøn Aslak, Kittil Aases qvd. Maren, Beruld formers qvd. Anna, Sondre Luxefields d. Tore paa Limi.

31/5-1702. Even Søli fra Aasebachens Anna. Fadd: Hans Borie (Hans Borge), Hans Lillegaard fra Edanger, Siwerts Enche i Borrestad ved Stranden, Hans Birketvets qvd. Anne i Edanger, Hans Lillegaards pige Else.

6/6-1702. Hagen Rolfssen som tiente Laugmand Klim, hans uægte Barn Gurj. Fadd: Valdemar Klocher, Even i Hougen, Lars Lyches søn Caspar, Klocherens Kone Maria, Karj Jacobsd. hos Laugmanden.

18/6-1702. Claus Mæles Gunnild. Fadd: Christen Anderssen Mæle. Halvor Mæle, Lars Arnessen Gulsæt, Niels slagters qvd. i byen Maren, Abraham Mæluns qvd. Sophia.

24/6-1702. Et uægte barn Anders. (Anders Ovesen) Faderen blef udlagt Ove Ovessen som var hos Michel Organist i Scheen. Moderen Anna Andresd. fra Borrestadstranden.
Fadd: Anders Urtegaardsmand paa Borrestad, Ole Vestborge, Siverts Anna i Stranden, Anders Vestborges d. Marta.

26/6-1702. Birte Evindsd. fra Hitterdals Christen. Fadd: Præstens hustru Abigael, Lisbeth Michelsd. i Præstegaarden, Peder Christenssen Studiotus i byen, Niels Sanden.

2/7-1702. Lars Jonsøns uægte barn Oluf. Fadd: Even Hyni, Jon Torsøns søn Gunder ved Hytten, Rasmus Skotlands qvd. Maria, Bent Skotlands stifd. Dorte.

9/7-1702. Jacob Jønnevalds Christen. Fadd: Isak Moo, Amund Eriksrø, Ingebret Stenssen hos Isak Mo, Oluf Hoppestads qvd. Karen, Ellef Jønnevolds qvd. Olau, Truls Aases d. Pernille.

9/7-1702. Christen Skouen fra Frogners Kirsten. Fadd: Oluf Sneltvet, Lars Lyches Søn Frans, Tore Lund.

23/7-1702. Niels Luxefields Kirsten. Fadd: Niels Otterholt, Peder Luxefield, Tollev Hoppestads qvd. Karen, Isak Moes qvd., Niels Hoppestads d. Marta.

2/8-1702. Capitain Steen fra søndre Grinis Johan Christian. Fadd: General Major Arnold, Capitain Palm, Borgermester Wejer, Generalmajorens Frue paa Borrestad, Jomfru Karen Tonsbierg.

6/8-1702. Isak Solvessen fra Ballestads Oluf. Fadd: Capitain Steen, Jacob Turman, Greger Pederssens Søn i Scheen, jomfru Karen Tonsbierg, og jomfru Mechelborg fra Bragnes.

6/8-1702. Jørgen Straale fra Hyttens Maricha. Fadd: Simon Clausøn, Oluf Oxrøe, Biørn Johanssen Møller, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Lisbeth Michelsd. i Præstegaarden.

20/8-1702. Tollef Sølis Aaste. Fadd: Halvor Sillien, Gunder Buer, Hans Borge, Karen Løberg, Pros Sølis qvd. Berte, Anna Jensd. hos Tollef Søli.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

24/9-1702. Gunder Trulssen Lille Fosses Even. Fadd: Oluf Hoppestad, Jacob Jønneval, Daniel Dyrkol, Tolluf Hoppestads qvd. Karen, Gunder Dyrkols d. Else.

24/9-1702. Knud Skiefields Anna. Fadd: Annun Menstadsætter, Knud Skiefelds Søn Ingebret, Knud Baaserøds qvd. Anna, Anders Aasterøds qvd. Svanou, Anun Meenstadsætters d. Marta.

27/9-1702. Ove Smid paa Breche ejers Oluf. Fadd: Peder Christenssen studiosus, Mads Smid i Scheen, Jacob Houmand hos Wejer, Borgmester Wejers brord. Grete, Kirsten stupigen paa Breche hos Wejer.

29/9-1702. Isak Moos Karen. Fadd: Jørgen Høst i Scheen, Niels Justssen paa Biørntved, Postmesteren Michel Poulsøn, Niels Jostsens Kieriste Kirstine Borse, Præstens Hustru Abigael Flor, Postmesterens stifd. Maren.

29/9-1702. Hans Aases Kirsten. Fadd: Gunder Berreberg, Amun Eriksrød, Oluf Hoppestads qvd. Karen, Harald Berrebergs d.,  Niels Aases qvd. Helvig.

1/10-1702. Joen Svendsen fra Enggrafs Agnete. Fadd: Jacob Turman, Christen Anderssen skipper fra Scheen, Jomfru Charlotte Arnolt, Giertrud Flor.

15/10-1702. Haagen Amundssen fra Aasebachens Børrie. (Børge Haagensen). Fadd: Hans Borge, Jens Trost af Scheen, Leutnant Uslers Kieriste, Christen Anderssens d. i Aasebachen.

15/10-1702. Lorens Smid fra Hyttens Niels. og Søfren. Fadd: Hans urtegaardsmand, Hovel Olsen, Jørgen Masmesters qnde Anna, Simon Claussen, Baltzer Hieronimussøn, Hans Formers qvd. Anna, Else Stephansd. hos Børting, Anna Hieronimusd. fra Hytten.

1/11-1702. Aanj Giermundssens Boel. fra Moosletten. Fadd: Mads Gram i Scheen, Isak Moo, Valdemar Klochers qvd. Maria.

12/11-1702. Gunder Grinis Kirsten. Fadd: Jacob Turman, Hans Buer(?) af Scheen, Turmans Kieriste Anna Iversd.,  Boel Sommer, Anna Maria Scher(v)ins(?) d. 

19/11-1702. Even Hendrichssen fra nordre Hynis Lars. Fadd: Peder Christenssen studiosus, Peder Gregerssen, Bent Gregersens qvd. Elen fra byen, Giertrud Flor fra Præstegaarden.

19/11-1702. Dyre Sems Lars. Fadd: Oluf Sem, Ingebret Torjierssen Fos, Mads Corporal, Halvor Sems qvd. Marta, Anders Sems qvd. Gurj, Skipper Christen Anderssens pige Barbara.

19/11-1702. Torier Erikssen fra Bøejes Oluf. Fadd: Jon Claussen Hammersmed, Christian Tydsk, Jan Justsøns qvd. Hellie, Niels Skavens Pige Catrine.

26/11-1702. Gabriel Fosses Zacharias. Fadd: Gulik Møller, Aslak Tofte, Oluf Hoppestads qvd. Karen, Jacob Fosses qvd. Gurj, Niels Toftis pige Karen.

26/11-1702. Hans Tingdølings Ragnild. Fadd: Oluf Sneltved, Søfren i Præstegaarden, Niels Kiærs qvd. Tore, Ingeborg Rolighed, Jens Kulebonds d. Malena.

3/12-1702. Erik Krusis fra Klevens Jacob. Fadd: Jacob Turmand, Peder Anderssen hos Amptmanden, Postmesterens stifsøn Peder, Turmands Kieriste Anna Christiansd. hos Lisbeth Adler.

17/12-1702. Gunder Øfrums Ingebret. Fadd: Peder Gregerssen, Anders Thomæsøn, Christen Anderssens Kone fra Byen, og Giertrud Flor fra Præstegaarden.

17/12-1702. Oluf Fossejords Gunder. Fadd: Verner Riis, Hans Borges dreng Oluf, Hans Borges qvd. Pernille, Halvor Bechevalds qnde Ingeborg, Todne Gundersd. fra Højsæt.

20/12-1702. Præstens Hr. Davids Anna Elisabeth. Fadd: Hr. Halvor i Eidanger, Marcus Rosing studiosus, Anna Salige Hr. Oles, Pernille Bartes, Giertrud Flor. Fød den 12 desember.

26/12-1702. Knud Follous Anna. Fadd: Solve Ouestad, Lars Lies søn Hans, Lars Lies qvd. Tore, Gunder Follous qvd. Karen, Solve Ouestads d. Kirsten.

26/12-1702. Joen Olsen barn fra nordre Bøe. (Navn ikke nevnt. Skal være Ingrid. G.S.) Fadd: Jacob Bøe, Svend Larsen Bøe ejer, Johannes Justsens d.,  Svend Larsens qvd. Margrete.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

1/1-1703. Hans Jørgenssøn fra Hauerøs Jørgen.
Fadd: Gregorius Lund, Oluf Kleven, Anders Sems søn, Anna Islands, Evens qvd. Taran i Houen, Anna Jørgensd. 

7/1-1703. Solve Ouestads Niels. Fadd: Niels Sanne, Knud Follou, Hans Larssen Lj, Lars Ljes qvd. Tore, Hans Ouestads qvd. Anna, Niels Sannes pige Margrete.

28/1-1703. Erik Bugots Jørgen. Fadd: Hans Høst, Mads Gram, Jacob Ludvigssen, Hr. Ludvigs Kieriste Pernille, Giertrud Flor.

28/1-1703. Christian nordre Venstøbs Christen. Fadd: Jørgen Straale, Rasmus Venstøb, Niels Skavens søn Lars, Christoffer Kises qvd. Inger, Jørgen Skavens Helen, Halvor Skreues datter. 

2/2-1703. Lars Tvetens Birte. Fadd: Poul Limj, Oluf Erikssen, Ingeborg Rolighed og Margrete Jacobsd. paa søndre Rising.

11/2-1703. Niels Kiærs Anders. Fadd: Anders Sem, Oluf Sneltved, Even Larssen i Scheen, Abraham Kiærs qvd., Hans Smits qvd..

18/2-1703. Niels Muuse fra nordre Grinjs Halvor. Fadd: Hans Brun, Peder Gregerssen, Christen Jenssen hos Ryssel, Jon Erbos Kone Anna, Peder Gregerssens qvd. Lisbeth Sommer, alle fra Scheen.

25/2-1703. Christen Gravelis Levor. Fadd: Mogens Kauserø, Hans Houerø, Solve Ouestads søn Lars, Jacob Vetlessens qvd. Maren fra byen, Niels Sannes pige Margrete Levorsd. 

4/3-1703. Lars Ballestads Simon. Fadd: Daniel Ballestad, Anders Knudssen hos Solve Meen, Jacob Ballestads qvd. Elen, Simon Skougsrøs enche, Lars Riises pige.

4/3-1703. Anders Houens Martha. Fadd: Niels Varme, Harald Houen og hans broder Jon, Jacob Vetlessens qvd. Maren i byen, Halvor Houens qvd., Niels Sannes pige Margrete.

11/3-1703. Gunder Svinholts Halvor. Fadd: Lars Lj, Guttorm Meen, Lars Lijs søn Anders, Halvor Bechevalds qvd. Ingeborg, Oluf Ljes qvd. Karen, Hans Lis d. Ingeborg.

1/4-1703. Mogens Luxefiels Gunder. Fadd: Aanj Germundssen fra Mo eje, Isak Moes qvd. Inger, Amund Eriksrøs qvd. Gurj, Aanj Germundssens d. Børte.

1/4-1703. Jacob Bøes Karen. Fadd: Joen Olssen fra nordre Bøe, Niels Skavens søn Lars, Jan Justsens qvd. Helie, Peder Doxrøs qvd. Maren, Anders Bøes d. Anna.

5/4-1703. Christen Poulssen fra søndre Limjes Povel. Fadd: Niels Torssen, Even Larssen begge fra Taterbachen og Jens Høst, Peder Ganers qvd. Birte og Børte Trost alle fra Scheen.

15/4-1703. Gunder Buers Niels. Fadd: Solve Meen, Tolluf Sølj, Anders Halvorssen Aasebachen, Leutenant Uslers Kieriste Barbara, Isak Meens qvd. Gunnild.

22/4-1703. Søren Hendrichsens fra Skotlands Maren. Fadd: Knud stiger, Christian Kudsk, Jens Jeronimissøn, Jørgen Masemesters qvd. Anna, Børtings stuepige Margrete.

6/5-1703. Jens Svendskes hiemmedøbte barn fra Hytten Mette. Fadd: Jan Claussen, Lorens Janssen, Christen Olsens qvd. fra Bøeje Marta, Oluf Svendskis qvd. Kirsten, Simen Larsen Røes(?) datter.

6/5-1703. Tolluf Gløsmyrs Marta. Fadd: Ole Hoppestad, Rasmus Venstøb, Daniel Dyrkold, Christoffer Kises qvd. Inger, Bærul Houerøs qvd. Anna, Else Gunnesd. Dyrkold.

17/5-1703. Tollef Løbergs Amund. Fadd: Gullich Espedalen, Guttorm Meen, Jacob Larssen Meen, Johan Krabbes qvd. Inger fra byen, Isak Nærums qvd. Karen, Amun Løbergs d. Maren.

17/5-1703. Christen nordre Bøes Maren. Fadd: Anders Bøe, Ole Svendske ved Hytten, Hans mellem Bøes qvd. Maren, Tollef Gunnessøns qvd. Karen, Niels Skavens pige Catrine.

29/5-1703. Lars Aslakssen fra Breche ejers Marta. Fadd: Erik Larsen, Tore Knudsen, Isak Janssen hos Adler, Jan Islands Enche Anna, Halvor Langerøs qvd. Magnil, Amptmandens pige Anna.

10/6-1703. Halvor Houens Tron. Fadd: Daniel Ballestad, Harald Houen (rettet G.S.), Bent Egaasens qvd. Tore, Anders Isachsens (rettet) qvd. Anna, Birte Kolchin.

17/6-1703. Søren Sølis Gunnild. Fadd: Iver Sølj, Joen Echonrø, Hølie Hanssen, Ole Vigværings qvd. Gunnild i Østervigen, Pros Sølis qvd. Birte.

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

12/8-1703. Lars Christenssen fra Hyttens Christen. Fadd: Lorentz Smed, Jan Claussens søn Andres, Jan Justsøns qvd. Helie, Jørgen Venstøbs qvd. Catrine, Kirsten Andresd. fra Bøe.

26/8-1703. Rasmus Wenstøbs Anna Maria. Fadd: Christen Lænsmand, Niels skriver ved Hytten, Amptmand Adlers Tienere Hans, Christen Lænsmandqvd. Karen, Mads Aachres (Klockers?) d. Dorte Maria.

2/9-1703. Halvor Tolfssøn fra nordre Bøes Maren. Fadd: Oluf Hoppestad, Abraham Mælum, Jens Hoppestad, Tolf Hoppestads qvd. Karen, Isak Moos qvd. Inger.

9/9-1703. Tov Snedker fra Klevens Haral. Fadd: Ole Lj paa Snibetorp, Jacob Ballestad, Ingebret Lerche, min Hustru. Anna Christiansd. hos amptmanden.

12/9-1703. Daniel Ballestads Gunnild. Fadd: Haral Bøle, Jacob Larssen Meen, Ole Ballestads søn Jacob, Hans Lies qvd. Lisbeth, Tollef Løbergs qvd. Aase, Lars Lj's d. Kirsten.

16/9-1703. Hans Ouestads Ingeborg. Fadd: Elef Jønneval, Halvor Aaltveds søn Tore, Rollef Sølis qnde. Gunnild, Søren Sølis qvd. Anna, Tollef Sølis pige Kirsten.

16/9-1703. Haral Houens Ingeborg. Fadd: Halvor Aaltved, Halvor Houen, Amund Aaltved, Jacob Vetlessens qvd. Maren af Scheen, Andres Houens qvd. Anna, Halvor Aaltveds d. Inger.

29/9-1703. Elef Jenssøn fra Klevens Anders. Fadd: Ove Daniel byskriver, Peder Christensen studiosus, Boel Sommer, Byfogdens d. Karen.

29/9-1703. Hans Aases uægte dtr. afled med Marta Olsd.,  Maren. (Maren Hansd.) Fadd: Gubrand Gaasehølen, Rønnou Otterholt, Povels Gurj.

29/9-1703. Birte Grumstulens uægte Maria. (Maria Jensd.) Aflet paa Røra i Solum sogn, ved Jens Thomasen som tiente Peder Weiby.
Fadd: Elef Jønneval, Anders Grumstulen, Aanis qvd. Birte, Isak Mos pige Maren Kolsd. 

29/9-1703. Joen Enggrafs Johannes. Fadd: Ole Borge, Amund Enggraf, Isak Meens qvd. Gunnild, Jacob Meens qvd. Kirsten, Guttorm Meens d. Boel.

7/10-1703. Lorens Janssen fra Hyttens Jan. Fadd: Knud stier, Tevis Jahnsøn fra Boslands jernverch, Jørgen Masemesters qvd. Anna, Lisbeth Michelsd. ibid.

21/10-1703. Ove Smid fra Bachens Anders. Fadd: Major Mecelborg, Peder Christenssøn, Jens Gregarssen, Assessor Ryssels Kieriste, Margrete Wejer.

21/10-1703. Lars Galte fra Klevens Niels. Fadd: Erik Larssen, Christen Torgierssen fra Kleven, Even Spillemands søn Anders, Peder Olsens qvd. paa Snibetorp Johanna, Esbor hos Sivert Skytte.

28/10-1703. Ole Westborges Hans. Fadd: Gunder Buer, Anun Sølj fra Ejdanger, Hans Borges dreng Abraham, Andres Halvorsøns qvd. fra Aasebachen, Erik Anderssens d. Christense ibid.

4/11-1703. Jacob Ballestads Peder. Fadd: Christen Meen i Scheen, Jacob Løberg, Jon Løbergs Søn Gunder, Anders Vigværings qvd. i Scheen Gunnild, Daniel Ballestads qvd. Ingebor.

18/11-1703. Capitain Steen fra Grinis Anna Catrina. Fadd: Major Mecelborg, Assessor Borse, Capitain Offenberg, Jomfru Arnoldt, Giertrud Flor.

2/12-1703. Amund Enggrafs Lars. Fadd: Oluf Vestborge, Abraham Øfrum, Jon Enggrafs qvd. Maren, Jon Menstads qvd. Kirsten, Oluf Flotterøs pige Karen.

9/12-1703. Lars Arnessen fra Aass Hans. Fadd: Ingebret Rosvald, Gunder Bæreberg, Gullich Møllers søn Peder, Tolf Hoppestads qvd. Karen, Haral Berebergs d. Maren.

9/12-1703. Ole Limis Ole. Fadd: Halvor Sem, Poul Limi, Søren baadsmands søn Ingebret af Scheen, Erik Kittilssens qvd. Ingeborg, Børtings pige Inger i Scheen.

12/12-1703. Torjer Højmyrs Anders. Fadd: Isak Sneltved, Mogens Kouserø, Kruses dreng Lars, Christen Graflis qnde Maren.

16/12-1703. Haral Bøles Liv. Fadd: Knud Bøle, Jon Eichonrø, Ole Lunds qvd. Karen i Scheen, Knud Bølis qvd. Libeth. Ole Ballestads d. Marta.

16/12-1703. Pros Sølis Gunder. Fadd: Søren Sølj, Karen Løbergs dreng Matiis, Tollef Sølis qvd. Gunnild, Søren Sølis qvd. Anna, Abraham Øfrums pige Anna.

23/12-1703. Christen Skouens Anna. Fadd: Ole Bøeje, Jacob Bøe, Søren Smids qvd. Johanna, Tollef Grumstolens qvd. Karen.

23/12-1703. Tormo Stensaases Boel.  Fadd: Isak Sneltved, Ole Svendsen paa Snibetorp, Isak Sneltveds søn Ole, Gunder Trolssens qvd. Ingeborg paa nordre Sneltvet, Niels Stensaasens datter. 

| Dåpsdato | Foreldre | Barnets navn | Faddere |

§20/1-1704. Ole Larssen fra Bø ejers søn Tor.
Fadd: Anders Hanssen Bø, Peder Doxrø, Jens Germundssen ved Hytten, Hans mellum Bøes qvd. Marte, Anders Bøes d. Anna.

27/1-1704. Mads Corporals d. Randi Kirstine.
Fadd: Capitain Steen, Borgmester Wejer, Detlef Monrath, Kej Børtings Kieriste.
Giertrud Flor.

27/1-1704. Maren Simonsdatters uægte barn fra Hytten Claus.
Barnefader udlagt Trines Søn ved Elven Jan som da tiente Fien.
Fadd: Knud Stiger, Lorents Smid, Simon Claussens qvd. Else, Jørgen Venstøbs qvd. Catrine.

17/2-1704. Amun Skræder fra nordre Risings Søn Joen.
Fadd: Peder Murmester, Ole Christenssen fra Snibetorp, Ole Pederssen ibid., Peder Murmesters qvd., Jacob Koussaerøs qvd., Anders Follestads d. Mette.

24/2-1704. Niels Holms søn Jan.
Fadd: Ingebret Holm, Niels Otterholt, Berul Holms dreng Rasmus, Randou Otterholt, Jens Hoppestads qvd. Karen,
Ingebret Holms Maren.

24/2-1704. Daniel Dyrkols søn Giert.
Fadd: Oluf Sem, Rolf Skilbred, Peder Gulichssøn, Isak Mens qvd. Inger, Gunder Skilbredts qvd. Ingeborg, Gunder Dyrkols d. Gunvor.

25/3-1704. Gunder Berrebergs d. Karen.
Fadd: Mads Gram, Thomas Rust fra Scheen,
Claus Køster, Niels Knudssens qvd. Anne Maria, Maren Clod fra Scheen.

2/7-1704. Bent Egaasens Søn Anders.
Fadd: Oluf Flotterød, Jon Grunnerø, Lars Rises søn Aage,
Gulich Espedalens qvd. Marta, Torius d.,  Birte fra Ballestad eje.

30/3-1704. Hans Houerøs Søn Jørgen.
Fadd: Peder Doxrø, Christen Graveli, Albert Lyngaasen, Jan Islands Enche Anna, Evens qvd. i Haugen, Ole corporals d. Anna af Scheen.

13/4-1704. Mogens Villachssen fra Skotlands Søn Jacob.
Fadd: Povl Olssen, Knud Østenssen, Søren Smeds qvd. Johanna, Anna Jensd. hos Christen Snidker, Simon Smeds qvd..

13/4-1704. Hans mellem Bøes d. Karen.
Fadd: Anders Hanssen Bø, Peder Gullichssen, Peder Svenkes qvd. Margrete af Scheen,. Halvor Bøes qvd. Else, Andres Hanssens d. Anna.

13/4-1704. Jacob Fosses søn Abraham.
Fadd: Isak Fos, Gullich Møller, Isak Moes dreng Ingebret,
Gabriel Fosses qvd. Maren, Sten Stegens d. Gunnild.

20/4-1704. Christen Torgierssen fra BratzbergKlevens søn Torjer.
Fadd: Torier Skoven, Ole Svendssen paa Snibetorp, Ingebret Torierssøn, Erik Lerchis qvd. Giertrud, Jan Islands d. Anna.

27/4-1704. Halvor Langerø fra BradsbergKlevens d. Birte.
Fadd: Tor Snidker, Børge Snedker, Elef Jenssens qvd. Maren fra Kleven, Østen Torstensens qvd. Ambor af Scheen, Gunnild Nielsd. Stensaasen.

27/4-1704. Halvor Mæles d. Karen.
Fadd: Mads Gram, Thomas Rudsk,
Ingebret baadsmand, Claus Tolfssens qvd. Elsebeth alle fra Scheen,
Claus Mæles qvd. Gunnild, Susanna hos Mads Gram.

1/5-1704. Jacob Larssøn fra Meens Søn Lars.
Fadd: Lars Li, Guttorm Meen, Lars Lies stifsøn Hans,
Daniel Ballestads qvd. Aase, Isak Meens qvd. Gunnild.

4/5-1704. Ove Strømdals d. Birte.
Fadd: Johannes Frandzsen,
Rasmus Gulsmed, Niels Gulsæt, Johannes Frantzsens qvd. Anna Maria, Niels Gulsæts qvd. Maren, Inger Gulsæts d. Karen.

13/5-1704. Niels Hynis d. Inger.
Fadd: Hovel Olsen ved Hytten, Halvor Sem, Østens Søn Knud, Hovels qvd. Tore.

18/5-1704. Anders Svenske fra nordre Risings d. Anna.
Fadd: Hendrich Friderichssøn byfoged, Ditlef Monrath,
Jochum Fant, Jacob Thurmands Kieriste, Giertrud Flor.

25/5-1704. Hans Former fra Hyttens d. Anna Maria.
Fadd: Kej Børting, Jens Gregerssen, Heliana Børting, Giertrud Flor af Præstegaarden.

25/5-1704. Ole Christenssen fra Skyers søn Christen.
Fadd: ( Fadderne uteglemt. ).

1/6-1704. Aslak Kises Søn Halvor.
Fadd: Ole Hoppestad, Aslag Tofte, Jens Hoppestads qvd. Karen, Ole Hoppestads stifd. 

1/6-1704. Jacob Bøes Søn Arve.
Fadd: Hovel Olssøn. Østen Knudsens søn Knud. Jan Justerssens qvd. Helje. Jørgen Straales qvd. Maren.

8/6-1704. Urtegaardsmand fra Borrestads Søn Johan Jochum.
Fadd: Capitain Steen,
Secretær Leopoldus, Leutenant Usler, GeneralMajor Arnolds frue,
CancelliRaad Borses frue fra Fiere.

22/6-1704. Jens Hoppestads Søn Erik. 
Fadd: Niels Tofte, Niels Otterholt,
Aslak Tofte, Ole Hoppestads qvd., Niels Holms qvd..

25/6-1704. Præsten Hr. David Monrads Søn Ole.
Fadd: Hr. Frans Flor fra Sanneherred,
Detlef Monrath, Anna Sal. Hr. Oles, Maren Floor.

2/7-1704. Karen Arnesd. fra Enggrafs uægte d. Margrete.
Faderen udlagt Lars Madssøn fra Borrestad.
Fadd: Jens Nielssøn Øgter,
Amund Enggrafs qvd..

13/7-1704. Ole Erikssen fra Bø ejers Søn Niels.
Fadd: Jan Claussen,Torjer Erikssen, Lars Olssen paa mellem Bøe, Hans Anderssens qvd. Maren fra mellem Bøe, Erik Olssens qvd. Martha, Jan Classøns d. Lisbeth.

20/7-1704. Erik Smed fra Aasebachens Søn Erik.
Fadd: Capitain Palm,
Leutnant Usler,
Leutnant Colditz, Madame Palm, Major Mechelsborgs d. Isabella.

3/8-1704. Et uægte barn fra Osebachen Maren.
Moderen Anna Jensd. nylig kommen fra Larvigen, udlagde til barnefader Hendric Pederssøn fra Larvigen.
Fadd: Erik Smed, Søren Janssen fra Aasebachen, Søren Klochers qvd. fra Ejdanger Lisbeth, Karen Tolfsd. 

10/8-1704. Ole Hanssen fra Aasebachens søn Peder.
Fadd: Hans Borge,
Anon Nirissen, Lave Arnessen, Gunder Buers qvd. Rønnou., Anuns d. i Stranden Marta.

17/8-1704. Anders Halvorssøn fra Aasebachens Søn Anders.
Fadd: Peder Anderssøn Norby, Hans Borge, Erik Anderssøns søn,
Leutnant Uslers Kieriste, Helle fra Borrestad.

17/8-1704. Albert Lyngaasens søn Ole.
Fadd: Jochum Fant fra Scheen, Mads Sergiant, Ove Smids qvd., og hans Søster Ingeborg.

30/8-1704. Oberstlieuntnant Krag fra Borrestads d. Catrine Agnetta.
Capitain Offenberg i Stranden, Hr.. GeneralMajor Arnoldt, Capitain Søholt, Hr. Oberst Søstenflet, Borgmester Wejer, Kej Burting, Fru Generalmajorinde Arnoldts, Cancellie Raad Borses Frue, Secretair Leopoldus Kieriste fra Vold.

31/8-1704. Lars Aslakssøns Søn fra BratzbergKleven (navn ikke nevnt).
Fadd: Peder Knudssen, Erik Lerche, Niels Janssøn, Poul Janssøns qvd. Børte af Scheen, Anna Eriksd. fra Kleven.

31/8-1704. Hans Aases d. Hanna.
Fadd: Isak Moo, Lars Aas, Halvor Bøe, Tolf Hoppestads qvd. Karen, Gunder Berrebergs qvd. Maren, Anna Stensd. Stege.

7/9-1704. Tor Roligheds Søn Ingebret.
Fadd: Niels Kiær, Mogns Gaupaasen, Søren Janssen i Præstegaarden, Ingeborg Rolighed, og hendis Søster Helie, Lars Tvetens qvd. Turj.

7/9-1704. Abraham Melums Søn Even.
Fadd: Halvor Bøe, Halvor Melum, Mogens Hoppestad, Tof Hoppestads qvd. Karen, Anna Steensd. 

7/9-1704. Jørgen Hanssøn fra Hyttens søn Valentin.
Fadd: Jan Claussøn, hans søn Mathis Claussøn, Jan Justsens qvd. Helie, Matis Doxrøs d. Marta.

7/9-1704. Christen Gravelis d. Gunnild.
Fadd: Peder Doxerø, Halvor Sæm, Jørgen Houerøs qvd. Anna, ...

14/9-1704. Leutnant Usler fra Aasebachens Søn Vincens Henrich.
Fadd: OberstLeutnant Krag,
Capitain Steen, CapitainLeutenant Mads Poulssøn, General Wejons Frue, Laugmandens ældste d. Gregoria.

14/9-1704. Levor Melums d. Helvig.
Fadd: Abraham Melum, Niels Isakssøn Gulsæt,
Claus Melum, Niels Gulsæts qvd. Marj, Karen Andresd. i Scheen, Pernille Gulsæ
t.

29/9-1704. Ingebret Rosvalds d. Ingebor.
Fadd: Kittil Aas, Halvor Bøe, Lars Gunnassøn Aas, Tolf Hoppestads qvd. Karen, Anna Solvesd.,  Karen Gundersd. 

12/10-1704. Ole Olssøn fra Sørbøes d. Anna.
Fadd: Niels Kiær, Jørgen Olssøn, Isak Sneltveds søn, Ingeborg Rolighed, Lars Tvetens qvd. Turj.

19/10-1704. Joen Bøes søn Tollef.
Fadd: Anders Svendske ved Hytten, Jacob Rollefssen Bøe, Peder Doxerøs qvd. Maren, en pige fra nordre Bøe.

26/10-1704. Tolf Erikssens søn fra Bøe eje Peder.
Fadd: Hovel Olssen, Jan Claussen, og hans søn Anders, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Christen Bøes qvd. Marte, Jan Claussens d. Lisbeth.

1/11-1704. Even Hynis Søn Hendrich.
Fadd: Søren Hendrichssen ved Verchet, osb,. . . . (Resten av fadderne mangler. )

9/11-1704. Christen Snidkers d. fra Skotland Anna Kirstine.
Fadd: Peder Janssøn ved Hytten, Jørgen Straale, Jan Claussøn, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Anne Margrete Hytten.

16/11-1704. Jan Jostssøn fra nordre Fossums d. Dorte Maria.
Fadd: Jan Claussen, Peder skriver, Jørgen Straale, Jørgen Masmesters qvd. Anna, en Pige ved Verchet Dorte.

16/11-1704. Elef Jønnevalds Søn Isak.
Fadd: Tobias Erikssøn, Halvor Toftes søn Claus, (Truls) Trulssens qvd. Karen fra Tofte ejer, Tor Snidkers qvd. Anna fra Kleven, Marta Trulsd. 

7/12-1704. Niels Ballestads d. Maria.
Fadd: Anders Nærum, Lars Ballestad, Jacob Ballestads qvd. Ellen, Anders Houens qvd. Anna, Solve Ouestads d. Kirsten.

14/12-1704. Jørgen Straale fra Hyttens d. Dorte Maria.
Fadd: Peder Janssen ved Verchet, Jan Claussøn, Niels skrivers kone Dorte Maria, Anna Margrete hos Luti?ngh (Duebingh?).

21/12-1704. Pros Søljs Søn Lars.
Fadd: Haral Bøle, Søren Riis, Helie Hanssen paa Sølj, Knud Bølis qvd. Lisbeth, Evens Anna i Rødningen.

21/12-1704. Micel Sivertssøns Søn Jens.
Fadd: Bent Aasen, Niels Sivertsen, Niels Jonssøn Gulsæt, Maria Skotland, Anna Sivartsd. fra Scheen.


1705.

4/1-1705. Gunder Buer fra Aasebachens d. Maria.
Fadd: Ole Lj i Scheen,
Isak Meen, Solve Meens qvd. Inger, og d. Maren.

4/1-1705. Lorens Smid fra Hyttens Søn Tønnes.
Fadd: Peder Janssen, Skriver ved verchet, Hans Former, Niels Skrivers qvd. Dorte Maria, Lorens Janssens qvd. Karen fra Hytten.

11/1-1705. Ole Langerøs Søn Christoffer.
Fadd: Hans Borge, Anders Halvorssøn, Hans Borges dreng Ole, Verner Riss qvd. Anna, Søren Riss qvd. Anna, Ole Fløtterøs d. Elen.

25/1-1705. Joen Svendssen fra Borrestadstrandens søn Thomas.
Fadd: Amund Enggraf, Ole Øfrum, Abraham Øfrums qvd.,
Amund Enggrafs qvd. Marta.

1/2-1705. Rasmus Grinis søn Christoffer.
Fadd: Sergeant Mads, Jørgen Masemester, Jens Hoppestad, Hans Jørgens qvd. Else af Scheen,
Jochum Heins d. ibid.

1/2-1705. Torgier Eriksen fra Bøe ejers d. Anna.
Fadd: Abraham Mellumbøe, Christen Olssen Bøeje, Jens Hanssøn Soldat i Christiania, Hans Anderssens qvd. fra Mellem Bøe, Haagens qvd. Maren fra Bøeje, Anders Hanssens d. Anna.

4/2-1705. Capit. Steens d. Sibille Catrina.
Fadd: OberstLieuntnant Krag, Capitain Fien, Kej Burtingh, OberstLieutnant Krags Frue Kirstine Lisbeth, Major Meckelborgs Frue, Kirstine Burting.  

25/2-1705. Isak Janssen fra Frogners Søn Jan.
Fadd: Assessor Ryssels tiener Rasmus, Erik Lerche, Søren Janssøn, Lisbeth Michelsd. hos Rysssel, Amptmands pige Johanne Marcusd. 

1/3-1705. Amund Skrædes Søn Johannes.
Fadd: Major Mecelborg,
Byfogden Henrich Friderich, Jacob Ludvigssøn, Major Mecelborgs Frue, Lisbeth Barnholt.

4/3-1705. Knud Skiefelds d. Karen.
Fadd: Isak Sneltved, Iver H. fra Scheen, Aslak Mogenssen ibid., Erik Lerchis qvd. Giertrud, Ole Skyers qvd. Anna, Erik Lerches d. Anna.

8/3-1705.  Niels Luxefelds d. Anna.
Fadd: Isak Sneltvedt, Peder Doxrøen, Isak Mens qvd. Inger.

15/3-1705. Halvor Tronssen fra Houens Søn Peder.
Fadd: Anders Houen, Anund Aaltved, Haral Houens qvd. Maren, Bent Egaasens qvd. Tore, Solve Ovestads d. Kirsten.

15/3-1705.  Oluf Westborges d. Maren.
Fadd: Anon Anderssøn Øveraasen fra Edanger, Hans Elefssen fra Lillegaard ibid., Anders Halvorssens qvd. Else fra Aasebachen, Ben? Svendsens qvd. Kirsten fra Borrestadstranden, Hans Borges d. Boel.

22/3-1705. Claus Mælums søn Jan.
Fadd: Halvor Melum, Abraham Melum, Lars Gunderssen, Niels Torsens qvd. Maren af Scheen, Levor Melums qvd. Ingeborg.

22/3-1705. Abraham Øfrums d. Ragnild.
Fadd: Isak Bachen, Christen Dyressen af Scheen,
Lars Ljes qvd. Tore, Ingeborg Lj, Gunder Øfrums qvd. Gunnild.

25/3-1705. Tolf Sølis d. Maren.
Fadd: Jon Klep, Jacob Løberg, Hans Borgis qvd. Pernille, Pros Sølis qvd. Birte, Maren Klep.

25/3-1705. Aslak Skomager fra Kollebottens Søn Tormo.
Fadd: Jens Jynge i Scheen, Gunder Tormossen, Mogns Kouserøds qvd. Anna, Hans Kittelrøs qvd. Maria, Gunnild Steensaasen.

5/4-1705.  Tolf Løbergs Datter Gunnild.
Fadd: Gulich Espedalen, Niels Løberg,
Mattis Larssen Løberg, Isak Sneltvets qvd. Sidsel, Daniel Ballestads qvd. Ingeborg, Maren Meen.

5/4-1705. Søren Henrichssøn fra Skotlands Søn Johannes.
Fadd: Jørgen Straale, Mathis Janssen, Jan Jostsens qvd. Helje, Ingeborg Sørensd. 

5/4-1705. uægte barn fra Grinihaugen hos Svend. Halvor.
Moderen. Anna Halvorsd.
Fadd: Svend Madssen i Grinihaugen, Christopher Halvorssen hos Major Steen, Christen Poulssen Rising, Ole Skomagers qvd. Else, Svends Grinis d. Tore.

10/5-1705. Niels Gulsæts Søn Joen.
Fadd: Raadmand Giert Hanssen, Detlef Monradh, Giert Hanssens Kieriste Mect?ele, Giertrud Flor.

10/5-1705. Annund Enggrafs Søn Anders.
Fadd: Ivar Sølj, Ole Claussen hos Gunder Øfrum, Siverts Anna i Borrestadsstranden, Ragnild hos Iver Sølj, Jon Svendsens qvd. Kirsten.

10/5-1705. Jacob Meens d. Ragnild.
Fadd: Hans Lj, Hans Larssen Lj, Lars Lies qvd. Tore, Daniel Ballestads qvd. Ingeborg, Maren Larsd. paa Meen.

17/5-1705. Rolf Skilbreds Søn Hans.
Fadd: Ole Sem, Daniel Hynj, Johannes Dyrkol, Kittil Aases Maren, Ingeborg Nøglegaard, Else Dyrkold.

17/5-1705. Lars Jonssen fra Hynie ejers d. Karen.
Fadd: Knud Stie, Biørn Møller, Jens Jeronimussen, Haavels qvd. Tore ved Hytten, Rasmus Skotlands qvd. Maria, Jan Claussens d. Lisbeth.

17/5-1705. Et uægte barn Haagen. Hiemmedøbt i Scheen af Mads Klocher, daaben her confirmeret efter Provstens befaling.
Moderen. Giøran Hansd. fra Luxefield, udlagde til fader Jens Nielssøn tiende Peder Luxefield.

Fadd: Niels Tofte, Niels Otterholt,
Anders Gromstulens qvd. Ambor.

25/5-1705. Gulich Espedalens Søn Ingebret.
Fadd: Isak Nærum,
Tollef Løberg, Niels Løberg, Jacob Løbergs qvd., Christen Dyressens qvd. i Scheen, Else Dyresd. af Scheen.

7/6-1705. Kej Børtingh fra Fossums d. Petronella Sophia.
Fadd: GeneralMajor Arnoldt, OberstLeutnant Krogh, Borgermester Wejer, Generalmajorens Frue, Capitain Fichens Frue, Johan Erboes Kieriste af Scheen.

14/6-1705. Ole Bellemager fra Hyttens Søn Mads.
Fadd: Peder Skriver ved Verchet,
Simon Claussen, Lorens Smed, Niels Wendelbos qvd. Dorte Maria, Lorens Janssens qvd. Karen, Jan Claussens d. Lisbeth.

5/7-1705. Isak Meens d. Magnild.
Fadd: Lars Lj, Ole Lj i Scheen, Gunder Buers qvd. Rønnou, Jacob Meens qvd. Kirsten, Maren Larsd. fra Meen.

12/7-1705. Niels Løbergs søn Niels.
Fadd: Gulich Espedalen, Christen Meen i Scheen,
Jacob Løbergs qvd., Tollef Løbergs qvd. Aaste, Isak Sneltveds d. Martha.

2/8-1705. Niels Bratzberg fra Frogners Søn Christen.
Fadd: Micel Poulssøn af Scheen,
Capit. Offenbergs Søn Jørgen, Christen Anderssons Kieriste af Scheen, Jochum Heinds d. 

2/8-1705. Jørgen Jørgenssøns d. ved Hytten (navn uteglemt!).
Fadd: Biørn Møller, Jan Claussens søn Anders, Jan Jostssens qvd. Helie,
Søren Skotlands qvd. Dorte.

16/8-1705. Aadne fra Moejes Søn Torier.
Isak Moe, hans dreng Ingebret, Jørgen Fosses Kieriste Kirstina, Byfogdens datter Karen af Scheen.

16/8-1705. Peder Aases Søn Gunder.
Fadd: Ingebret Rosvald, Lars Gunderssen Aas, Kittil Aases qvd. Maren, Helvig Aas, Mogens Stulens d. Karen.

16/8-1705. Beruld Houerøs d. Randi.
Fadd: Lars Arnessen Aas, Claus Mele,
Ingebret Kise, Tollef Glørmyrs qvd., Else Dyrkold.

30/8-1705. Hans Sørenssøns Tvillingbørn fra Skotland.
Sønnen Lars. staaer af Christen Snidkers qvd. for hiemmedøbt,
datteren Birte. som blef døbt i Kirchen.

Fadd: Daniel Hyni, Biørn Møller, Niels Gulsæt,
Lars Gulsæt, Dorte Skotland, Maria Skotland, Michel Sivertsens qnde Dorte, Ingeborg Skotland.

3/9-1705. Niels Wendelboe fra Hyttens d. Anna.
Fadd: Poul Madssøn Vendelbo fra Closteret, Niels Mortenssøn fra Horsens, Stephan H. ibidem, Postmesteren Micel Poulssøns Kieriste Sara af Scheen, hendes d. Maren Jacobsd. 

20/9-1705. Isak Moos d. Paulina.
Fadd: Micel Poulssøn af Scheen,
Mads Gram ibid., Peder Skriver ved Verchet, Postmesterens qvd. Sarke, hendis d. Maren Jacobsd. 

27/9-1705. Gunder Øfrums søn Gunder.
Fadd: Abraham Øfrum, Isak Nærum, Gunne Ouestad, Eriks qvd. Marta i Borrestadstranden, Jon Svendssøns qvd. ibid.

4/10-1705. Daniel Hynis søn Aslak.
Fadd: Oluf Hoppestad, Ole Sem,
Johannes Dyrkol, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Else Dyrkol, Ingeborg Nøglegaard.

11/10-1705. Halvor Bøes Søn Ole.
Fadd: Peder Christensen Studiosus, Peder Jensson Hytten, Abraham Melum, Isak Mo, Ole Hoppestads qvd. Karen, Birte Eriksd. Hoppestad.

11/10-1705. Christen Tolfssøns Søn Tolf fra Bø eje.
Fadd: Lars Skaven, Jørgen Olssøn, Peder Doxrøs qvd. Maren, Lars Bøes qvd., Margrette Doxerøs d. Rønnau.

18/10-1705. Søren Rises tvillinger Boel. og Karen.
Fadd: Haral Bøle, Knud Bøle, Christen Bøle, Jon Echonrød, Helie Hanssen, Verner Rises qvd. Anna, Ingeborg Bechevald, Birte Sølj, Ragnild Sølj.

18/10-1705. Lars Christenssen fra Hyttens Søn Christen.
Fadd: Jørgen Venstøb, Mattis Janssen, Jan Jostsens qvd. Helie, Anders Svenskes qvd. Kirsten, Lisbeth Jansd. 

25/10-1705. Jon Enggrafs søn Tor.
Fadd: Ole Vestborg, Stephan Enggraf, Anna i Stranden, Kirsten Meen, Maren Meen.

27/10-1705. Christen Mossing fra Bratsbergs d. Pernille.
Fadd: Capitain Fien, Jochum Hejn, Detlef Monrath, Capitain Fiens frue, Juliana Mossings Søster.

1/11-1705. Lars Tvetes Søn Ole.
Fadd: Christen Graveli, Søren Janssen, Ingeborg Tveten, Helie Rolighed.

1/11-1705. Hans Formers d. Anna.
Fadd: Jørgen Straale, Peder Jenssen ved Hytten, Christian Østensøn, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Dorte Fos Bordinghs.

8/11-1705. Christian Venstøbs Søn Anders.
Fadd: Lars Skaven, Zacharias Tofte, Anders Hanssøns qvd. Karen, Jon Venstøb, Jørgen Straales qvd..

29/11-1705. Ingebret Rosvolds søn Gunder.
Fadd: Thomas Rust, Peder Skriver ved Hytten, Lars Skaven,
Peder Bachens qvd. i Scheen Johana, Anna Olsd. ibid.

13/12-1705. Niels Eskildssen fra Aasebachens søn Børre.
Fadd: Skipper Bøjessen, den gamle skipper Jens Claussen,
OberstLeutenant Krags Frue, Jomfru Leegaard.

13/12-1705. Daniel Ballestads d. Anna.
Fadd: Stephan Enggraf, Hans Gunderssen, Ole Højsæts qvd. Birte, Kirsten Meen.

20/12-1705. Knud Follous Søn Niels.
Fadd: Lorens Follau, Oluf Gunnessøn, Capitain Fiens Kieriste, Madame Turman.

20/12-1705. Hans Houens søn Hans.
Fadd: Halvor Houen, Jon Aaltved, Harald Houens qvd. Maren, Inga Alltved.

20/12-1705. Mogens Luxefields søn Jens.
Fadd: Ifver af Scheen, Lars Jønnevald, Erik Toftis qvd. Karen, Børtings budeje Sønnef.

27/12-1705. Torjer Bøejes Søn Peder.
Fadd: Jørgen Venstøb, Lorens Smed, Matis Hanssøn, Hans Mellembøes qvd., Christen Bøes qvd., Jan Claussens d. Lisbeth.


1706.

3/1-1706. Hans Fossejords søn Lars.
Fadd: Verner Riis, Ingebret Roswal, Ole Borges qvd. Else, Iver Sølis pige Ragnild, Jon Iverssens qvd. Kirsten.

6/1-1706. Niels Holms d. Inger.
Fadd: Niels Otterholt, Ingebret Holm, Jon Sem, Rasmus Grinis qvd. Marta,
Jens Hoppestads qvd. Karen, Ingebret Holms d. Marta.

17/1-1706. Christen Poulssøn fra Limis søn Anders.
Fadd: Poul Limi, Niels Sollebinder fra Ejdanger, Søren Janssøn i Præstegaarden, Olie Liens qvd. Elen, Gunder Grinis d. Marta.

17/1-1706. Erik Bugots søn Peder.
Fadd: Ole Sneltved, Niels Kiær,
Ole Kiær, Christen Røsagers qvd. Siri, Ole Mustveds pige Maren.

24/1-1706. Lars Aslakssen fra Baueruds søn Aslak.
Fadd: Niels Corporal, Thomas Janssøn af Scheen,
Michel Bauroes qvd. ibid., Anna Larsd. hos Hans Buer.

24/1-1706. Christen Torgierssen fra BratzbergKlevens d. Maren.
Fadd: Erik Lerche, Ingebret Lerche, Ole Svendskes qvd. Aase af Schieen, Ester paa Kleven.

7/2-1706. Aslak Kiises søn Isak.
Fadd: Niels Tofte, Niels Gulsæt, Niels Isakssen ibid., Jacob Vetlesens qvd. Maren i Scheen, Ole Hoppestads d. Ingeborg.

7/2-1706. Knud Østensøn fra søndre Bøes d. Giertrud.
Fadd: Marcus Rosing, Hans Former, Anders Hanssen Venstøb, Kej Børtings Kieriste, Grete Wejer.

14/2-1706. Rasmus Venstøbs hiemmedøbte d. Anna.
Fadd: Christen lensmand, Hovel ved verchet, Christen lensmands søn Morten, Niels Wendelboes Kone Dorte Maria, Margrete Venstøb.

21/2-1706. Ove Smid i Lychens d. Mette.
Fadd: Tyge, og Daniel hos Vejer, Søren Janssen i Præstegaarden, Signe i Lychen, Capitain Ovenbergs tienstepige.

7/3-1706. Ole Gunderssen fra Aasebachens søn Tolf.
Fadd: Anders Tolfssøn, Giert Olssøn, Erik Anderssøns søn Hans, Erik Smids qvd. Anna, Hans Borges d. Boel.

7/3-1706. Halvor Vagtenbergs d. Signe.
Fadd: Ingebret Vagtenberg,
Even i Haugene, Søren Janssen i Præstegaarden, Søren Knudsens enche i Scheen, Even Kejtes d. Tore.

12/3-1706. OberstLeutnant Krags søn Christian.
Fadd: GeneralMajor, CancelliRaad Borse, Anders Nielssøn af Brevig, Jacob Turman, GeneralMajorens Frue, Jomfru Legaard.

14/3-1706. Verner Riises d. Anna.
Fadd: Tollef Sølj, Ove Riis,
Ole Borges qvd., Verner Riis's søster Ingeborg.

21/3-1706. Hans Hauerøs d. Anna.
Fadd: Jan Smedesvend af Scheen, Peder Doxerø, Ole Kleven,
Claus Holst-Smids enche i Scheen, Hans Houerøs Søster Inger.

21/3-1706. Torier Erikssøn fra Bø ejers søn Sivert.
Fadd: Christen Bøeje, Mats Jostsen fra Hytten, Hans Bøes qvd. Maren, Jan Claussens d. Lisbeth fra Hytten.

5/4-1706. Jens Hoppestads d. Margrete.
Fadd: Niels Otterholt, Ole Hoppestad, Clas Smed i Scheen,
Rasmus Grinis qvd. Rønnau, Halvor Hoppestads qvd. Birte.

11/4-1706. Gunne Grinis d. Margrete.
Fadd: Halvor Sem,
Rasmus Grini, Lars Simonssen hos Laugmanden, Ole Limis qvd. Elen, Anders Sems Dorte.

9/5-1706. Abraham Meles søn Even.
Fadd: Halvor Mele,
Guner Berreberg, Mogens Hoppestad, Isak Mos qvd. Inger, Harald Berrebergs d. Maren.

9/5-1706. Abraham Borgs søn Lars.
Fadd: Anders Halvorssen, Hans Borge, Søren Klochers qvd. Lisbeth fra Ejdanger, Hans Borges d. Boel, Ole Gunnesens qvd. Lisbeth fra Aasebachen.

9/5-1706. Teiens d. fra HytteElvens 2 uægte hiemmedøbte sønner Søren og Jan.
Fadd: Biørn Møller, Hans Halvorssen paa Hytten,
Lars Christenssen Houen, Mathis Janssøn, Jan Jostsens qvd. Helie, Mogns Skotlands qvd. Margrethe, Maren Skaven, Oles qvd. Karen i Riisingen.

16/5-1706. Niels Ballestads søn Isak.
Fadd: Anders Houen, Anders Sanna, Lars Ballestad, Haral Houens qvd. Maren, Jacob Ballestads qvd. Anna.

24/5-1706. Jens Svendske fra Hyttens d. Ragnild.
Fadd: Lorens Smed, Mathis Jostsen, Hovel skrivers qvd. Tore,
Anna Matiesd. 

30/5-1706. Lieutnant Uslers d. Anna-Dorte.
Fadd: Major Mechelborg, Capitain Grubbe, Poul Vendelbo, Oberstl. Kraghs frue, Jomfru Legaard.

6/6-1706. Stephan Enggrafs Søn Anders.
Fadd: Ole Kolchin, Bent Egaasen, Daniel Ballestads qvd., Jacob Mens qvd. Kirsten.

6/6-1706. Lars Ballestads søn Abraham.
Fadd: Niels Ballestad, Anders Knudsen Nygaard, Jacob Ballestads qvd., Lars Ballestads værsøster.

8/6-1706. Cay Børtinghs d. Sophia.
Fadd: CancelliRaad Borse,  Capitain Fien, Anders Nielssøn fra Brevig,
Fiens Kieriste Juliana, Madame Turman, Madmoiselle Erbo.

13/6-1706. Jørgen Venstøb fra Hyttens søn Anders.
Fadd: Jan Claussen,
Jens Hieronimussen, Mathis Janssen, Jan Jostssens qvd. Helie, Lars Houens qvd. Lisbeth Jansd. 

20/6-1706. Michel Sivertzen fra Aarhus ejers søn Ole.
Fadd: Bent Skotland, Niels Gulsæt, Albret Zich?er, Hans Baches qvd. Margrete fra Scheen, Rasmus Skotlands qvd. Maria.

24/6-1706. Erik Lercis fra Kleven Søn Jacob.
Fadd: Knud Skiefield, Niels Janssen, Ingebret Krusis qvd. Kirsten, og Ingebret Skiefields qvd. Anna.

27/6-1706. Peder Doxrøs d. Anna.
Fadd: Augustinus Skomager i Scheen, Ryssels tiener Torier, Niels Otterholt, Augustinus qvd. Pernille i Scheen, Mads Klochers d. Gunnild i Scheen.

4/7-1706. Christen Graflis søn Mathis.
Fadd: Niels Kiær, Hans Lund, Mogens Kouserøs qvd., Lars Houerøds qvd., Rønnou Doxrø.

11/7-1706. Gunder Ouestads søn Niels.
Fadd: Lars Lj, Anders Lj, Niels Sannis dreng Lars, Verner Riises qvd. Anna, Hans Lj's d. Elen.

21/7-1706. Capitain Fiens d. Sophia.
Fadd: OberstLieuntnant Kragh, Cancelliraad Borse,
Caj Børtingh og hans Kieriste, Jomfru Legaard.

25/7-1706. Major Steens d. Regina Maria.
Fadd: Christian Mechelborg,
Tolder Arentssen i Porsgrund, Bagmester Peder Einerssen i Scheen, Generalmajors frue, Jomfru Legaard.

25/7-1706. Mathis Løbergs d. Gunnild.
Fadd: Ole Isakssen Sneltvet, Anders Olssen fra Scheen, Tollef Løberg, Niels Løbergs qvd. Maren, Marta Sneltvet.

1/8-1706. Ove Smids d. Margrete.
Fadd: Marcus Rosing, Ole Gulsæt af Scheen, Job Drejer, og hans hustru Lisbeth, Anna Svensd. 

1/8-1706. Lars Skavens d. Karen.
Fadd: Hovel skriver, Knud Stier, Søren Anderssen Bøe, Hans Bøes qvd. Anna, Knud Bøes qvd..

8/8-1706. Peder Hanssen fra Aasebachens d. Kirsten.
Fadd: Verner Riis, Ole Størtzn?er, Rafnis Malings qvd. Helvig, Inger Høst.

8/8-1706. Corfits Jungerssen fra BratzbergKlevens søn Simon.
Fadd: Diæhlef Monradt, Jens Trg?t, Michel Storms qvd. Boel, Sønderborgs d. Catarina Maria.

8/8-1706. Lars Aases d. Maren.
Fadd: Halvor Mela, Claus Mele, Ole Hoppestads qvd. Karen, Berulf Houerøds qnde Anna.

15/8-1706. Et uægte drengebarn fra Hyni Poul.
Moderen Marta Hendrichsd. hos Even Hynj, udlagde til barnefader Hans Poulssøn baadsmand paa et af Generalmajorens Skibe.
Fadd: Lorentz Smed ved Hytten, Mogens Claussen ibid, Even Hynjs qvd. Karen, Matis Doxerøs d. Marta.

5/9-1706. Jon Torgierssen fra N. Sems Søn Torier. (Torjer./ Torger.)
Fadd: Sergjant Hans Saling, Jens Tambour, Claus Smid i Scheen, Byfogdens d. Karen,
Jochum Heins d. Anna Catarina.

5/9-1706. Knud Skiefjelds d. Karen.
Fadd: Jacob Løberg. Ingebret Knudssøn og Peder Knudssen fra Kleven. Erik Lerchis qvd.. Anna Jonsd. 

12/9-1706. Jan Jostsen fra nordre Fossums d. Dorte Maria.
Fadd: Proviantskriveren ved Hytten, Hovol Olssøn ibid., Jørgen Masmesters qvd. Anna, Jan Claussens d. Lisbeth.

26/9-1706. Pros Sølis søn Halvor.
Fadd: Knud Bøle, Christen Klep,
Ole Lies qvd. Karen i Scheen, Søren Rises qvd. Anna, Elen Svinholt.

29/9-1706. Tormo Steensaasens søn Isak.
Fadd: Ole Sneltved, Ole Svendsen i Scheen, og hans qvd. Aase, Ole Snedkers qvd. Karen.

3/10-1706. Anders Hanssøn fra Hyttens d. Clarischen.
Fadd: Simon Hammersmid, Jan Claussen Matis, Lorens Smid, Lorens Smids qvd., Jørgen Venstøbs qvd..

13/10-1706. Abraham Øfrums d. Astrj.
Fadd: Lars Lj, Hans Lj, Isak Nærums qvd. Karen, Gunder Øfrums qvd., Ole Fløtterøds datter Elen.

17/10-1706. Ole Larsen fra nordre Bøes d. Else.
Fadd: Anders Hanssøn Venstøb, Biørn Møller, Valentin Venstøbs søn Hans, Peder Doxerøs qvd. Maren, Jacob Bøes qvd..

31/10-1706. Niels Wendelboe ved Hyttens søn Thomas.
Fadd: Capitain Fien, Jacob Turman, Poul Wendelbo, Kaj Børtings Kieriste,
Madame Turman.

31/10-1706. Bent Egaasens Søn Christoffer.
Fadd: Ole Flotterø, Jon Gunderø, Haagen Riis, Jacob Ballestads qvd. Elen, Ole Flotterøs d. 

1/11-1706. Anders Halvorssen fra Aasebachens d. Christense.
Fadd: Thomas Tysk, Niels Sølj, Hans Borges qvd. Pernille, Lieutenant Uslers d. Lisbeth, Else Borge.

7/11-1706. Ingebret Knudsen fra BratsbergKlevens d. Karen.
Fadd: Ingebret Lerche, Peder Skiefield, Anders Olsens qvd. Gunnild i Scheen, Knud Skiefields d. Marta, Isak Jansens qvd. Lisbeth.

7/11-1706.  Søren Henrichssen fra Hyttens søn Henric.
Fadd: Hovel Olssen, Rasmus Skotland, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Ingeborg Skotland.

7/11-1706. Jacob Ballestads d. Karen.
Fadd: Jacob Ballestad, Morten Myra, Daniel Ballestads qvd., Ole Lies pige i Scheen Marta.

14/11-1706. Halvor Langerø fra Klevens d. Birte.
Fadd: Elef Jenssøn paa Kleven, Peder Knudssøn ibid., Niels Janssøn ibid., Ambor Steensaasen, Gunnild P. . . .

14/11-1706  Et uægte barn fra Jønnevald Kirsten.
Moderen Maren Trulsd.  Faderen udlagt Mogens Hoppestad.
Fadd: Elef Jønnevald, Tobias Nøglegaard, Jacob Jønnevalds qvd. Marta, Pernille Eriksd. 

21/11-1706. Peder Andressen fra SrMelums d. Karen.
Fadd: Mads Gram, Peder Eriksen, Jacob Holst, Anders Madsens qvd. Elen fra Scheen, Postmesterens stifd. ibid.

5/12-1706. Jørgen Straale fra Hyttens søn Lars.
Fadd: Capitain Ovenberg (Offenberg), Capitain Fien,
Wejer, Børtings Kieriste, Lene Erbo.

5/12-1706. Tolf Gløsmyrs søn Halvor.
Fadd: Aslak Kiste, Morten Faarevold, Christoffer Kises qvd. Ingerj,
Else Dyrkold.

5/12-1706. Christen Limis himedøbte d. Anna.
Fadd: Poul Limi,
Erik Sem, Ole Limjs qvd. Elen, Gunnild Køjte.

12/12-1706. Peder Anundssen fra Klevens d. Maren.
Fadd: Erik Kittelssen i Scheen, Jens Tambour, Corfits Søn Børger, Halvor Olssens qvd. Birte af Scheen, Inger Steens(Sterns?)d. Margrete.

12/12-1706. Ole Sørbøs Søn Ole.
Fadd: Isak Sneltvet, Ole Sneltved, og unge Ole Sneltved, Christoffer Raadmands hustru, Hr Ludvigs d. i Scheen.

12/12-1706. Jørgen Jørgensen fra Skotlands søn Hans.
Fadd: Jens Hieronimussøn,
Jan ved Hytten, Lorens Smids qvd. Karen, Jørgen Masmesters pige.

26/12-1706. Halvor Hoppestads d. Ingeborg.
Fadd: Niels Tofte, Mogens Hoppestad, Ole Hoppestads, og Jens Hoppestads qvd..

27/12-1706. Isak Moos søn Ole.
Fadd: Capitain Ovenberg (Offenberg), Ryssels tienere Jochum, Michel Poulssøns hustru Sara, og d. af Scheen.


1707.


1/1-1707. Anders Ramsaasens Søn Simon.
Fadd: Anders Lj, Christen Klep, Helge Krageto, Hans Lies qvd. Lisbeth, Isak Eriksens qvd..

9/1-1707. Christen snidker fra Hyttens d. Kirstina.
Fadd: Simon Jørgenssen,
Hans Gregarsen, Jeste Cornichs alle fra Scheen, Laugmand Gorissons 2 døttre Gregoriette Maria, og Ægidia Maria.

16/1-1707. Søfren Janssen fra SrGrinis d. Abigael.
Fadd: Torien Fant i Scheen, Laugmandens Skriver Anders, Niels Larssen i Prestegaarden, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Ove Smids qvd..

23/1-1707. Niels Holms d. Inger.
Fadd: Niels Otterholt, Rasmus Grinj, Ole Larssen fra Slemdal, Hans Jørgens qvd. Else, og d. Sabine fra Scheen.

23/1-1707. Hans Larssen fra Falchum ejers d. Karen.
Fadd: Ove Strømdal, Mogens Larssen fra Hytten, Else Isaksd. fra Scheen, Kirsten Larsd. fra Hytten.

30/1-1707. Hans Former fra Hyttens søn Anders.
Fadd: Kaj Børtingh, Poul Madssøn Vendelbo, Caj Børtings Kieriste, Jomfru Legaard.

13/2-1707. Loren Smid fra Hyttens søn David.
Fadd: Villem Balberer, Detlef Monradt, Poul Vendelbo, Madmoiselle Eleonora ved Hytten, Dorte Maria ibid.

13/2-1707. Hans Svinholts søn Gunder.
Fadd: Lars Lj, Ole Lj, Hans Lis qvd. Lisbeth, Ole Højseds qvd. Berte.  

13/2-1707. Anders Houens søn Hans.
Fadd: Tormo i Scheen, Annund Aaltvet, Ole Lies qvd. i Scheen Karen, Halvor Houens qvd. Maren.

20/2-1707. Levor Melums d. Karen.
Fadd: Hans Former ved Hytten,
Bøje Anderssen paa Osebachen, Niels Gulsæts qvd. Maren, og d. Pernelle.
(Rettet. Gard Strøm).

20/2-1707. Torier Køytes d. Kirsten.
Fadd: Christoffer Grini, Søren Grini, Peder Doxerøds qvd. Maren, Karj Kouserød.

27/2-1707. Gunder Berrebergs søn Peder.
Fadd: Halvor Tofte, Aslak Tofte, Niels Toftes qvd. Maren, Steen Berrebergs d. Anna, Christen Dyresens qvd. i Scheen.

6/3-1707. Hans Erikssen fra Aasebachens søn Ingebret.
Fadd: Hans Borge,
Anders Halvorssøn, Leutnant Uslers Kieriste, Hans Borges d. Christense.

6/3-1707. Lorens Smid ved Hyttens søn Johan.
Fadd: Thomas Rist, Anders Thomasen af Scheen,
Skriveren Rasmus ved Hytten, Madame Adeline, Niels Vendelbos Hustru.

13/3-1707. Erik Simonsen fra Borrestadstrandens d. Dorte.
Fadd: Generalmajor Arnold, Oberstleutnant Krag, Jomfru Legaard, Lars Jacobsens d. af Christiania.

20/3-1707. Elef Janssen fra Klevens d. Anna.
Fadd: Detlef Monrath, Lars Jacobsen,
Jacob Holst, Vercums Kieriste Johanna af Scheen, Helle hos Kragh.

25/3-1707. Aslak Kollebottens d. Giertrud.
Fadd: Gunder Tormossøn, Niels Tormossøn begge af Scheen, Gunders qvd. Ingeborg ibid., Inger Gertsdatters pige Gunnild, Lars Tvets qvd. Turj.

27/3-1707. Ingebret Lem fra BratzbergKlevens søn Jacob.
Fadd: Oberstleutnant Kragh, Capitain Ovenberg, Jacob Ludvigssen, Oberst Krags Frue, Jomfru Legaard.

3/4-1707. Niels Hynis d. Anna.
Fadd: Anders Sem, Knud Stier (Stiger), Hans Valentinssøn, Guri Sem, Hovels qvd. Tore.

26/4-1707. Albert Lyngaasens søn Claus.
Fadd: Rasmus Jørgenssen i Scheen, Sergiant Madzen, Christen Valebøs qvd. Maren,
Jenert Breches d. Birte af Scheen.

26/4-1707. Isak Aasterøds d. Kirsten.
Fadd: Niels Corporal, Peder Mathissøn hos Kragh, Helie paa Menstad, Uslers d. Lisbeth.

1/5-1707. Gunder Trullssen fra Nøglegaards søn Ole.
Fadd: Ingebret Berreberg,
Rolf Skilbred, Johannes Dyrkold, Ole Hoppestads qvd. Karen, Else Dyrkold.

8/5-1707. Abraham Bøes d. Martha.
Fadd: Torier Bøeje, Christen Bøeje, Mathis Janssøn ved Hytten, Jan Jostsøns qvd. Helie, Søren Bøes pige Kirsten.

15/5-1707. Jacob Bøes d. Else.
Fadd: Peder Doxerød, Anders Svenske ved Hytten, Peder Jostssøn ibid., Hovels qvd. Tore, Per Doxerøds d. Rønnou.

22/5-1707. Jørgen Olssøn fra Bøe ejers søn Ole.
Fadd: Rasmus skriver ved Hytten, Jan Claussøn, Lars Skaven, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Christian Venstøbs qvd. Helvig.

22/5-1707. Jacob Meens d. Birte.
Fadd: Lars Lj, Hans Svinholt, Daniel Ballestads qvd., Stephan Enggrafs qvd. Boel.

29/5-1707. Halvor Houens d. Karen.
Fadd: Haral Bøle, Anders Houen, Bent Egaasens qvd., Haral Bøles qvd..

5/6-1707. Haagen Amundssøn fra Aasebachens d. Gurj.
Fadd: Oluf Nirissen i Scheen, Ole Enggraf, Erik Simonsøns qvd. Marta i Borrestadstranden, Peder Hanssens qvd. Anna fra Aasebachen.

3/7-1707. Niels Luxefields søn Jon.
Fadd: Christen Gravelj, Zacharias Tofteeje, Jan Justsøns qvd. Helle, Peder Luxefields qvd. Margrete.

10/7-1707. Ole Nielssøn fra BratzbergKlevens d. Maren.
Fadd: Anders Houen, Lars Nielssøn paa Kleven, Elefs qvd. Maren ibid., Gunnild Ingebretsd. i Schauen (Skavan?).

17/7-1707. Biørn Møller fra Hyttens søn Johannes.
Fadd: Rasmus Skrifver, Jan Claussøn, Lorens Smid, Niels Vendelbos qvd. Dorte Maria, Giertrud Andersd. af Scheen.

24/7-1707. Tor Højmyrs d. Maren.
Fadd: Anders Olssøn i Scheen, Erik Kittilsen ibid., Christen Gravelj, Ingeborg Rolighed, Lars Tvetens kone Turj, Faltin Rolighed.

24/7-1707. Halvor Mælums d. Maren.
Fadd: Niels Kiær, Laugmandens dreng Torvild, Judithe Mele i Scheen, Levor Meles qvd. Ingeborg.

2/8-1707. OberstLeutnant Kragh fra Menstads d. Anna Sophia.
Fadd: Capitain Offenberg, Capitain Fien, Secretaire Leopoldus, GeneralMajor Arnolds Frue, Caj Børtinghs Kieriste Inger, Assessor Lars Jacobsens d.,  Ingeborg Sophia fra Christiania.

7/8-1707. Jacob Sneltvet fra Klevens søn Jon.
Fadd: Peder i Bachen i Scheen,
Ole Sneltvets søn Ole, Anders Olssen i Scheen, Peders kvinde i Bachen Johanne, Anne Hansd. Kleven.

7/8-1707. Gunne Hendrichssøn fra Stulen var komen fra Tiins søn Henrich.
Fadd: Antonius Stulen, Lars Aas,
Isak Moos qvd. Inger, Karen Stulen.

7/8-1707. Hans MellemBøes søn Ole.
Fadd: Jan Claussøn ved Hytten, og hans søn Mathis, Rasmus Skriver, Peder Svenskis qvd. Margrete, Knud Bøes qvd. Anna.

14/8-1707. Tor Bergs søn Lars.
Fadd: Isak Sneltved, Niels Kiær, Stephan Gullichsen, Ole Sneltveds qvd. Karen,
Niels Kiærs qvd..

21/8-1707. Stephan Hanssøn fra Borrestadstrandens søn Hans.
Fadd: Capitain Ovenberg, Borgermester Wejer,
Christen Anderssøn i Scheen, Jomfru Legaard og Grete Wejer.

28/8-1707. Erik Smed fra Osebachens søn Isak.
Fadd: OberstLeutenant Kragh, Secretair Leopoldus, Ditlef Monradh, Jomfru Legaard, Leutenant Uslers Kieriste.

28/8-1707. Ole Grinis Søn Svend.
Fadd: Hans Lund, Søren Grinj, Mads Skomager, Ole Lies qnde Elen, Tor Haralssens qvd. Anna.

28/8-1707. Lars Nielssøn fra BratsbergKlevens d. Karen.
Fadd: Erik Lerche,
Ingebret Kruse, Niels Janssøn, Verner Riis's qvd. Anna, Marta Olufsd. fra Ballestad.

31/8-1707. Gunder Buers søn Niels.
Fadd: Ole Lj, Isak Meen, Aslak Tofte, Ole Lies qvd. Karen i Scheen, Anund Enggrafs qvd. Martha.

4/9-1707, Ole Langerøes d. Anna.
Fadd: Hans Krageto, Ole Gunderssen, og Erik Gunderssen fra Osebachen, Abraham Øfrums qvd., Lars Flotterøds d. Elen.

18/9-1707. Svend Saugmester fra Hyttens søn Jeronimus.
Fadd: Erik Kittilssøn, Hans Anderssøn af Scheen, Jens Jeronimussen ved Hytten,
Niels Vendelboes kone Dorthe Maria, Maren Flor.

18/9-1707. Zacharias Holms søn Abraham.
Fadd:
Gunder Berreberg, Niels Holm,
Lars Tofte, Peder Doxrøs qvd. Maren, Ingebret Holms d. Maren.

25/9-1707. Mogens Hoppestads søn Bernt.
Fadd: Oluf Hoppestad, Mogens Hoppestad, Aslak Tofte, Tolf Moes qvd. Karen, Niels Toftes qvd. Maren, Susanna Bentsd. 

29/9-1707. Pros Søljs d. Boel.
Fadd: Jon Echonrød, Søren Riis, Ole Holm, Verner Rises qvd. Anna, Anna Rosval.

2/10-1707. Even Sølj ejes tvillingdøttre Ellen. og Ragnild.
Fadd: Tolf Sølj, Ole Vestborge, Jon Birchetvet, Amund Aaltved, Ole Højsæts qvd. Birte, Hans Svinholts qvd. Anna, Else Valler fra Ejdanger, Amun Meenstadsejets d. Martha, Hans Ljs d. Ellen.

9/10-1707. Lars Aslakssens søn Hans.
Fadd: Ole Danielssen paa Kleven, Iver hos Mads Gram, Christen Snidkers qvd. Falcumeje Kirsten, Anna Gunnesd. 

16/10-1707. Isak Janssøn fra BratsbergKlevens d. Anna Elisabeth.
Fadd: Thomas Rust, Poul skræder, og Jochum hos Ryssel, Jens Toftes qvd. Anna, Lisbeth Michelsd. hos Asscesor Ryssel.

16/10-1707. Ole Gunderssen fra Borge eies søn Svend Ryg.
Fadd: Ole Hanssøn fra Aasebachen,
Abraham Anderssen, Henrich Tolfssøn ibid., Erik Smids qvd. Anna, Gunder Mortenssens d. Karen af Aasebachen.

23/10-1707. Tolf Løbergs d. Anna.
Fadd: Jacob Løberg, Mathis Løberg, Solve Olssøns qvd. Birte i Scheen, Niels Løbergs qvd., Tolf Løbergs søster.

1/11-1707. Rasmus Grinis d. Karen.
Fadd: Niels Otterholt, Niels Holm, Halvor Skreua, Jens Hoppestads qvd. Karen, Christen Venstøbs qvd. Helvig, Maren Holm.

13/11-1707. Daniel Bøes d. Johanna.
Fadd: Claus smed, Mads Smids svend Christopher,
Niels Vendelboes qvd. Dorte Maria, Børtings stuepige Karen.

20/11-1707. Ole Hanssøn fra Osebachens d. Regina.
Fadd: Christen corporal, Hans Hals Aasebachen,
Gunder Buers qvd., Niels Eskildssøns qvd., Ingeborg Hansd. hos Gunder Buer.

4/12-1707. Jacob Ballestads søn Ole.
Fadd: Haral Bøle, Jon Ballestad, Niels Myren, Aslou Ballestad, Birte Myren.

11/12-1707. Sl. Ole Bøes d. Oline.
Fadd: Capitain Fien, Jacob Turman, Wejer, Michel Storm,
Helene Erbo, Giertrud Flor.

11/12-1707. Jacob Ballestads d. Giertrud.
Fadd: Jacob, og Gunder Løberg, Halvor Olsens qvd. Gunnild i Scheen, Willum Klochers stifd. Anna.

11/12-1707. Christen Kleps d. Tone.
Fadd: Haral Bøle, Søren Riis, Isak Follou, Ole Lis qvd. Karen i Scheen, Birte Højsæt.

18/12-1707. Daniel Ballestads d. Martha.
Fadd: Gutorm Meen, Hans Gunderssen i Scheen, Jacob Meens qvd., Marta Meen.

26/12-1707. Jon Svendsøn fra Borrestadstrandens d. Live Cathrine.
Fadd: Capitain Fien,
Wejer, Wendelbo, Jomfru Legaard,
Mademoiselle Ingeborg Sophia fra Borrestad.

26/12-1707. Hans Houerøs d. Anna.
Fadd: Niels Holm, Anders Anderssen i Scheen,
Christen Graflis qvd., Aslak Melums qvd. Inger.

26/12-1707. Hans Larssøn fra Falcum ejes søn Lars.
Fadd: Ove Strømdal, Ole Torgierssøn,
Mogens Larssen ved Hytten, Ole Torgierssøns qvd. Else, Birte Vigværing hos Margrete H?anil(?).

26/12-1707. Jacob Grumstulens d. Anna.
Fadd: Niels Otterholt, Isak Mustvet, Hans Erikssøn fra Moo, Isak Moes qvd. Ingri, Mogens Hopestads qvd. Marchen.


1708
.

26/1-1708. Monseniur Keij Børtinghs Søn Peter Jørgen.
Fadd: OberstLeutnant Kragh, Secretair Leopoldus, Johan Erbo i Scheen, Assessor Lars Jacobssen, Jomfru Leegaard.

29/1-1708. Peder Wenstøbs søn Jacob.
Fadd: Engebret Rosvald,
Hans Valentinssen fra Venstøb, Niels Vendelboes Hustru, Christen Faents stifd. 

5/2-1708. Christen Torgierssen fra Klevens søn Hans.
Fadd: Erik Lerche,
Peder Knudssøn fra Kleven, Hans Hanssøn i Scheen, Ingebret Lerches qvd. Kirsten, Ryssels budeje Margrete. (Rettet. G. Strøm).

5/2-1708. Peder Hanssøn fra Aasebachens d. Anna.
Fadd: Ole Borge, Hans Høst Osebachen, Erik Simonsøns qvd. Marta i Stranden,
Haagen Amundssøns qvd. Osebachen, Inger Steensdr., Margrete.

19/2-1708. Niels Ballestads søn Isak.
Fadd: Daniel Ballestad, Niels Jonssøn Sanne, Haral Houens qvd., Lars Ballestads qvd..

4/3-1708. Peder Fieldals Søn Knud.
Fadd: Hans Lund, Ole Fieldal, Hovols Thone ved Hytten, Peder Doksrøds qvd. Maren, Knud Fieldals Lisbeth.

4/3-1708. Lars Christenssøns d. Birte paa Houen (Hytten?).
Fadd: Abraham Bøe, Anders Svenske ved Hytten, Jan Jostsens qvd. Helie, Halvor Møllers Gunnild.

11/3-1708. Peder Knudsen fra Klevens tvillingdøttre Martha. og Inger.

Fadd: Detlef M
onrad, Christen Anderssen, Mads Gram, Mads Ørn, Peder Jenssøn, Truls Møller alle af Scheen,
Jochum Fantes qvd. Sisel, Vorcums hustru Johanne, Helle Corne og Cathrine Fent fra Menstad.

11/3-1708. Isak Meens d. Maren.
Fadd: Gunder Buer, Ole Lj, Ole Ljs qvd. Karen,
Jacob Meens qnde, Maren Meen.

18/3-1708. Christen Poulssøn fra S. Limis søn Jørgen.
Fadd: Rasmus Grinj, Niels Janssøn,
Ole Limens qvd. Elen, Tore Svendsd. i Rougstad.

18/3-1708. Micel Sivertssøns søn Niels.
Fadd: Niels Gulsæt,
Ove Strømdals søn Svend, Ove Strømdals qvd. Inger, Pernelle Gulsæt.

25/3-1708. Anders Ramsaasens d. Magnild.
Fadd: Anders Lj, Ole Nielssøn fra Krageto, Hans Lj's qvd. Lisbeth, Karen Ramsaasen, Helie Højsæts qvd. Ingebor.

25/3-1708. Rejer Højmyrs d. Anna.
Fadd: Christen Graflj, Gunder Venstøb, Lars Nielssøns qvd. Ingeborg fra Kleven, Mical Poulssøns pige Karen fra Scheen.

22/4-1708. Søren Grines Søn Jahan.
Fadd: Ditlef Monrath, Jacob Holst,
Jochum Hendrichsøn hos Assessor Ryssel, AssistensRaad Klims Datter Gregoriette, Capitain Ove Bergs d. 

22/4-1708. Niels Larssøn fra BratsbergKlevens søn Christian.
Fadd: Anders Houen, Peder Knudssøn, Anders Jyde, Ellefs qvd. Marij paa Kleven og Anna Jansd. 

22/4-1708. Ole Tudal fra Slemdals d. Rønnou.
Fadd: Peder Serchland, og Ole Larssøn fra Slemdal,
Christen Gundis qvd. Maren, Ole Gurholts qvd. Mette, og Mari Overbøe af Slemdal.

29/4-1708. Hans Aases søn Harald.
Fadd: Ole Hoppestad, Ingebret Rosvald, Lars Gunderssen Aas, Christoffer Kiises qvd. Inger.
Gunder Berrebergs qvd. Maren.

29/4-1708. Niels Sivertssen fra Aarhuus ejers søn Lars.
Fadd: Sivert Merdø, Jens Arnessen paa Gulsæt, Niels Gulsæts qvd. Maren, Siverts d. Anna, Niels Sivertssens qvd. Dorte.

29/4-1708. Mogens Smid fra Klevens søn Johannes.
Fadd: Ingebret Lerce, Mads Skomager, Gulich Espedalens qvd. Marta, Jacob Holsts qvd. Anna.

6/5-1708. Aslak Kises søn Peder.
Fadd: Niels Tofte, Lars Aas, Jacob Vetlessøns qvd. Maren, Ole Hoppestads d. Karen, Harald Berrebergs d. Maren.

6/5-1708. Jørgen Jørgenssen fra Hyttens søn Ole.
Fadd: Lorens Smid, Baltzer Møller, Dorte Skotland, Anna Jensd. ved Hytten.

6/5-1708. Gunder Øfrums d. Maren.
Fadd: Abraham Øfrum, Isak Nærum, Inger Steensd. af Scheen, Erik Simonssøns qvd. i Stranden Marta, Elen Lj.

20/5-1708. Ingebret Knudssøn fra BratsbergKlevens søn Isak.
Fadd: Ole Nirissøn af Scheen, Aslak Mogenssøn på Holm eje,  Jorunn Steensd.,  Anna Catrina, hendis søster Kirstine Catrine.

20/5-1708. Hans Svinholts d. Magnild.
Fadd: Lars Lj, Anders Lj,  Hans Lis's qvd. Lisbeth, Jacob Smeds qvd. Kirsten.

20/5-1708. Claus Melums d. Anna.
Fadd: Claus Smed, og hans svend Christopher, Abraham Melum, Juditha Melum af Scheen,
Levor Melums qvd..

20/5-1708. Niels Løbergs d. Gunnild.
Fadd: Jacob Løberg, Gunder Løberg, Hans Anderssen i Scheen, Gulich Espedalens qvd. Martha, Tolluf Løbergs qvd. Aaste, Christen Meens d. Maren.

29/5-1708. Anund Enggrafs d. Birte.
Fadd: Hans Borge, Jørgen Silien i Ejdanger, Oluf Vestborgs qvd. Else, Jon svendskes qvd. Kirsten.

29/5-1708. Et uægte barn fra Aasebachen Hans.
Moderen Inger Rejersd.  Barnefader blef udlagt Even Simonssøn reservesoldat ved capitain Daynbolts compagnie.

Fadd: Anun Nirissen fra Aasebachen,
Erik Smed ibid., Ragnild Iversd.,  Simons d. i Skoven Ambor, alle fra Aasebachen.

30/5-1708. Christen Graflis d. Tone.
Fadd: Peder Dokserø, Oluf Sørbø,
Henrich Smeds qvd. Tone af Scheen,
Hans Houerøds qnde Anna.

17/6-1708. Ove Riises d. Ingeborg.
Fadd: Ole Fløtterød, Jon Ejkonrød, Haagen Riis, Verner Riises qnde Anna, Elen Flotterød.

1/7-1708. Lars Skavens d. Karen.
Fadd: Rasmus Skaven, Christian Venstøb, Jacob Sneltvet, Min Hustru, Maren Flor fra Rising.

29/7-1708. Jens Follous d. Ingeborg.
Fadd: Gunder Follou, (borte), Jacob Turmands Kieriste, Capitain Ovenbergs d. 

5/8-1708. Abraham Melums søn Jørgen.
Fadd: Jochum Fent, Erik Kittilsen i Scheen, Truls ...sens qvd. Elisabeth,
Jochum Pants d. Maren alle af Scheen.

22/8-1708. Jon Bøes d. Karen.
Fadd: Kønig Scheidner, Rasmus Skriver, og Christian Søfrenssen, Jørgen Masmesters qnde Anna, Giertrud Andersd. 

30/8-1708. Niels Wendelboe fra hyttens søn Thomas.
Fadd: Peder Christenssøn, skipper Niels Mortenssøn fra Horsens, Anders Baar, Turmans Kieriste Anna, Maren i Faret.

9/9-1708. Lars Jonsen fra Hynjejers d. Inger.
Fadd: Jørgen Venstøb, Anders Børgessøn, og Peder Larssøn ved Hytten, Rasmus Mortenssøns qvd., og Ingeborg Sørensd. fra Skotland.

19/9-1708. Gro Wenstøbs uægte søn Ole.
Faderen udlagt Peder Gunderssøn Grini soldat under Captain Daynbolts Compagnie.
Fadd: Jacob Rising, Hans Valentinssen, Lorens Smids qvd. Karen.

29/9-1708. Ove Smeds d. Cathrine Maria.
Fadd: Detlef Monrath, Mads Ørn,
Peder Ørn, Laugmandens d. Malene, Byfogdens d. Karen.

21/10-1708. Aslak Toftes søn Solve.
Fadd: Gunder Buer, Ole Lj, Niels Toftes qvd. Maren, Gunnild Meen, Martha Meen.

28/10-1708. Niels Bentssøn fra Steensaasens d. Johanna.
Fadd: Tormo Steensaasen, Even Steensaasen, Peder Berg, Tormo Stensaasens qvd. Aase,
Maren Stensaasen.

1/11-1708. Anders Halvorssøn fra Aasebachens søn Giert.
Fadd: Lorens Jochumssen, Jens Trost, Vischers Tiener af Scheen, Leutnant Uslers Kieriste,
Anders Halvorssøns d. af Scheen.

1/11-1708. Torier Eriksson fra Bøejes d. Karen.
Fadd: Abraham Bøeje, Søren Bøe, Ole Erikssen, Christen Olssens qvd. Martha, Jørgen Olsens Helie, Berte Haagensd. 

11/11-1708. Eling fra BratsbergKlevens d. Birte.
Fadd: Brigadier Leegart^, Borgemester Vejer,
Christen Anderssen, Generalmajorinden, Jomfru Leegaard.

11/11-1708. Rasmus Wenstøbs søn Mads.
Fadd: Christen Lensmand, hans søn Peder Christenssøn, Peder Olssøn af Scheen,
Niels Vendelboes qvd. Dorte Maria, Maren i Faret.

18/11-1708. Jacob Sneltved fra Klevens Isak. Fadd: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Stephen Gulbrantssen i Espedalen, Gulich Espedalens qvd., Lars Skavens Martha.

21/11-1708. Et uægte Barn fra S. Limj Halvor.
Moderen Elen Halvorsd. som tiente Poul Limj. Faderen udlagt Halvor Poulssøn som tiente ibid. nu udskreven for Soldat.

Fadd: Rasmus Grini, Christen Limj,
Karen Soldebinders, Tore Svendsd. 

25/11-1708. Even Hynis søn Lars.
Fadd: Christian Østenssøn, Baltzer Møller, Niels Vendelsbos Dorte Maria, Skriverens søster Anna.

2/12-1708. Gunder Ovestads (Augstads) søn Hans.
Niels Sanne, Lars Solversøn, Hans Svinholts qvd. Anna, Solve Ouerstads d. Kirsten.

9/12-1708. Lorens Smid fra Hyttens d. Ingeborg.
Fadd: Christian Østenssøn, Jens Jeronimussen, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Catrine Valdemarsd. fra Hytten.

9/12-1708. Mathis Løbergs d. Marta.
Fadd: Isak Sneltvet, Gunder Jonssøn Løberg, Niels Løbergs qvd., Kirsten Rolfsd. 

9/12-1708. Bæruld Houerøds d. Anna.
Fadd: Claus Melum, Erik Tambour, Kittil Aases qvd., Karen Mela.

16/12-1708. Jens Hoppestads d. Karen. 
Fadd: Niels Otterholt, Aslak Kise,
Jan Tofte, Ole Hoppestads qvd. Karen, Martha Holm.

26/12-1708. Tolf Erikssøns søn Morten.
Fadd: Ole Erikssøn, Mogens Larsson, Christen Olssøns qvd., Helie Skaven, Catrine Bøe.

26/12-1708. Jon Hanssøn fra Bøejes søn Hans.
Fadd: Jørgen Olssøn, Daniel Bøe, Mads Hanssøn, Torier Erikssens qvd., Birte Hansd. 
 

1709.

16/1-1709. Tor Sæms d. Live.
Fadd: Halvor Sem, Ole Sem, Søren Grini, Anders Sems qvd. Maren, Aslak Bergs d. Maren.

27/1-1709. Abraham Anderssøn fra Osebachens d. Karen.
Fadd: Hans Erikssøn en fremed Flensburger, Abraham i Stranden,
Erik Anderssøns d. paa Aasebachen, Hans Borges d. Boel.

3/2-1709. Peder Amundssøn fra BratsbergKlevens søn Hans.
Fadd: Jens Trost,
Vischers tiener Niels, Anders Stensen paa Snibetorp, Lisbeth Falch, Lisbeth Michelsd. hos Assessor Ryssel.

3/2-1709. Knud Bøles hiemedøbte Søn Anders.
Fadd: Harald Bøle, Jon Echonrød, Jon Ballestads qvd. Ingeborg, Pros Sølis qvd. Birte, Ragnild Myren.

3/2-1709. Jon Lille Fieldals d. Anna.
Fadd: Anders Svenske ved Hytten, Mads Hanssøn, Christen Olssøns qvd. Marta fra Bøeeje, Inger Tolfsd. 

10/2-1709. Tolf Glørsmyrs d. Barbara.
Fadd: Hans Aas, Antonius Stulen, Christoffer Kises qvd. Inger, Karen Halvorsd. Kise.

17/2-1709. Jon Sannis d. Margrete.
Fadd: Gunder Buer, Amund Aaltved,
Ole Lies qvd. i Scheen, Isak Mens qvd., Marta Meen.

20/2-1709.  Ole Vestborges d. Anna.
Fadd: Hans Borge, Guttorm Christian i Stranden, Jomfru Legaard, Leutenant Uslers d. Malene.

27/2-1709. Jørgen Venstøb fra Hyttens d. Clara Sophia.
Fadd: Jørgen Masmester, Jørgen Straale, Mathis Janssøn, Lorens Smids qvd., Jan Claussøns d.  Alle fra Verchet.

3/3-1709. Daniel Bøes Søn Gullich.
Fadd: Peder Gullichssøn, Johannes Dyrkol, Peder Gullichssøns qvd. Kirsten, Jacob Bøes qvd., og Else Dyrkol.

10/3-1709. Harald Houens d. Martha.
Fadd: Anders Houen, Niels Hanssøn af Scheen, Amund Aaltved, Ole Lies qvd. i Scheen, Boel, og Inger Hansd. 

17/3-1709. Jacob Ballestads søn Ole.
Fadd: Knud Bøle, Jon Ballestad, Johannes Borgessøn, Jacob Ballestads qvd., Marta Ballestad.

29/3-1709. Ole Claussøns Søn Halvor fra Lj.
Fadd: Anders Lj, Gulbrand Sivertssøn, Inger Steensd.,  Jytte Jensd.,  Anna Svinholt.

29/3-1709. Verner Riises søn Hans.
Fadd: Søren Riis, Haagen Riis, Hans Asker, Ingeborg Becheval, Maren Olsd. 

3/4-1709. Søren Riises d. Lisbeth.
Fadd: Harald Bøle, Knud Bøles søn Niels, Ole Lies qvd. i Scheen, Pros Sølis qvd. Birte, Martha Hansd. Riis.

21/4-1709. Mogens Moejers d. Else.
Fadd: Ole Hoppestad, Lars Jønnevold, Isak Moes qvd. Inger, Amund Eriksrøes qvd..

5/5-1709. Ole Isaksøn fra Sneltveds søn Peder.
Fadd: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Niels Janssøn, Ole Sneltveds qvd., Mathis Løbergs qvd., Amun Erikrøds d. Ingeborg.

20/5-1709. Biørn Møllers søn Matthis.
Fadd: Monsieur Rhode,
Jørgen Masmester, Hans Former, Capitain Poulssøns Kieriste, Maren Flor.

21/5-1709. Erik Lerce fra Bratsbergs Søn Lars.
Fadd: Simon Jørgenssøn, Cornelius Christenssøn, Jochum Heins søn, Madame Turman, Jochum Heins d. Anna-Catrina.

2/6-1709. Stephan Enggrafs søn Lars.
Fadd: Guttorm Meen, Jon Eichonrød, Solve Kolchin,
Daniel Ballestads qvd., Jacob Meens qvd. Kirsten.

2/6-1709. Et uægte Pigebarn hos Svend i Grinjhaugen Giertrud.
Moderen Maren Olsd. som der ellers kaldes Galne-Maren. Faderen blef udlagt en ung dreng Anders som da tiente Halvor Hoppestad.
Fadd: Christen Limj, Torjer Svendssøn, Rolf Risings qvd. Johanne, Ole Skomagers qvd. Else, Peder Soldats qvd. Inger.
Disse som vare vidner ved daaben hafde og været overværende ved fødselen, og tilstod moderens bekiendelse om den udlagde barnefader.

9/6-1709. Gunder Buer fra Osebachens barn Malene.
Fadd: Ole Lj, Aslak Tofte, Ole Ljs qvd. alle fra Scheen, Jon Sannes qvd. Maren, Martha Meen.

9/6-1709. Anders Hanssøn fra Hyttens barn Marta.
Fadd: Christian Østenssøn, Anders Hammersmid,
Hans Halvorssøn Møller, Lorens smids qvd. Karen, Gunnild Halvorsd. Møller.

23/6-1709. Et uægte Pigebarn fra M. Venstøb hos Karen, Inger Margrete.
Moderen Maren Carlsd.,  barnefaderen udlagt Baltzer Møller ved Hytten.
Fadd: Jacob Riising, Niels Torgierssøn hos Karen Venstøb, Ingeborg Venstøb.

30/6-1709. Christen Christenssøn fra Hytteelvens d. Karen.
Fadd: Lorens Janssøn, Villum Østenssøn, Lars Christenssøns qvd., og Jørgen Masmesters pige. Alle fra Hytten.

7/7-1709. Abraham Melums søn Tollef.
Fadd: Gunder Berreberg,
Levor Mela, Peder Faareval, Inger Mo, Maren Hoppestad.

7/7-1709. Anders Børgerssøn Hammersmeds d. Anna Cabine.
Fadd: Jørgen Straale, Niels Kulleskriver, Christian Østenssøn, Dorte Maria, Giertrud Andersd. 

28/7-1709. Lorens Smeds d. Giertrud.
Fadd: Jørgen Straale, Christian Østenssøn, Niels Kulleskriver, Præsts Hustru Barbara, Børtingens pige Karen.

4/8-1709. Levor Meles søn Isak.
Fadd: Niels Tofte, Abraham Melum,
Jacob Gulsæt, Ole Hoppestads qvd. Karen, Claus Melums qvd..

11/8-1709. Jørgen Straales søn Mathiis.
Fadd: Christian Østenssøn, Jørgen Venstøb, Jens Møller, Jacob Vetlessøns qvd. i Scheen Maren, Hans Formers d. Karen.

18/8-1709. Et uægte drengebarn fra Lychen Jens.
Moderen Maren Poulsd.,  Kommen fra Slemdal, faderen udlagt Peder Moholts søn Jon fra Slemdal.
Fadd: Lars Lyche, Knud Østenssøn, Ole Danielssøns qvd. Gunnild paa Frogner.

25/8-1709. Johannes Dyrkols søn Ingebret.
Fadd: Ole Sem, Ingebret Berreberg, Peder Faarevold, Christofer Kises qvd. Inger, Morten Bøes qvd. Gunne.

1/9-1709. Ole Hanssøn fra Aasebachens d. Rønnef.
Fadd: Rasmus Brant, Erik Smed,
Vischers Kieriste Lisbeth Asch, Contraaleurs Weers d. Susanna.

1/9-1709. Christen Kleps d. Else.
Fadd: Gunder Follau, Knud Bøle, Ole Højsæts qvd. Birte, Søren Rises qvd. Anna.

1/9-1709. Anders Ramsaasens d. Maren.
Fadd: Lars Lj, Helge Højsæt, Ole Nielssøn paa Lj, Hans Svinholts qvd. Anna, Hans Lj's pige.

1/9-1709. Et uægte drengebarn fra Faareval, Halvor.
Moderen Sophia Nielsd.,  faderen blef udlagt Lars Gunderssøn Aas Soldat under Capitain Fien.
Fadd: Johannes Dyrkol, Peder Faarval, Peder Møllers qvd. Kirsten.

8/9-1709. Erik Simonssøn fra Borrestadstrandens søn Sivert.
Fadd: Gulbrand Sivertssen i Scheen, Gunder Øfrum, Abraham Anderssøn, Inger Steensd. fra Scheen, Christense fra Kleven.

22/9-1709. Peder Knudssøn Skiefields d. Karen.
Fadd: Ingebret Bratsbierg, Erik Baaserø, Erik Lerchis qvd. paa Bratsberg,
Martha Skiefield.

29/9-1709. Et uægte barn Ingeborg fra Grunnerø.
Moderen Ingeborg Rasmusd. fra Grunnerø. Barnefader Niri Dyressøn af Scheen.
Fadd: Tollac Lj, Oluf Grunnerø, Bøejer Myres qvd., Bent Egaasens qvd. Aslou.

11/10-1709.  Niels Wendelboe fra Hyttens Søn Mads.
Fadd: Jacob Holst, Rasmus Schinert,
Hans Faareval, Præstens Hustru Barbara, Maren Faret.

13/10-1709. Ove Riises søn Christen.
Fadd: Ole Flotterø, Ole Kolkind, Verner Riises qvd. Anna, Haagen Riises qvd. Gunnild, Levor Riises d. Gunnild.

13/10-1709. Anders Anderssøn søn Christopher.
(Intet mer. Jon Hvidsand).

13/10-1709. Mons Smeds d. Giertrud.
Fadd: Lars Skræders Svend, Peder guldsmed, Job Drejers qvd., og Else Pedersd.  A
lle af Scheen.

13/10-1709. Ole Skyers d. Maren.
Fadd: Jens Follou, Jacob Løberg,
Niels Løbergs qvd., Poustes pige Anna.

20/10-1709. Morten Christenssøn fra NrBøes søn Christen.
Fadd: Niels Vendelbo, Rasmus Venstøb, Hans Christenssøn Faareval, Isak Moes qvd., Haral Berrebergs d. Maren.

3/11-1709. Ole Tronssøns hiemedøbte søn Tron.
Fadd: Erik Marcer i Scheen, Hans Jenssen i Præstegaarden,
Janis qvd. Birte, Torjer Luksefields qvd. Karen.

17/11-1709. Ole Langerøds d. Magnild.
Fadd: Isak Nærum, Erik Gunderssøn, Ingeborg Bechevald, Tone Sølj.

17/11-1709. Lars Ballestads søn Isak.
Fadd: Pros Sølj, Jacob Ballestad, Daniel Ballestads qvd. Aase, og pigen Martha, Niels Ballestads qvd. Gunbor.

24/11-1709. Svend Lerchis hiemdøbte Søn Abraham.
Fadd: Ole Nirissøn i Scheen, Isak Janssøn, Ole Danielssøns qvd. paa Frogner, og pigen samesteds.

22/12-1709. Christen Torgierssøn fra Klevens d. Anna.
Fadd: Ingebret Bratsberg,
Ingebret Kleven, Niels Janssøn, Erik Lerchis qvd. Anna Jansd. 

26/12-1709. Ole Aamots d. Kirsten.
Fadd: Niels Kiær, Lars Jønnevold, Klocherens qvd., Johanne, Morten Kasteds d. Sirj.

27/12-1709. Isak Janssøns d. Martha Maria.
Fadd: Borgmester Peder Simonssøn, Peder Christenssøn, Assessor Ryssels Niels,
Laugmand Gorichsens d. Malene, Dorthe von Capelen.


1710.

1/1-1710. Knud Bøles søn Anders.
Fadd: Jon Echonrød, Niels Knudssøn Bøle, Jon Ballestads qvd., Jacob Ballestads qvd..

5/1-1710. Niels Luxefields søn Johannes.
Fadd: Christen Graflj, Niels Holm, Hendrich Doxrø, Peder Doxrøs qvd. Maren, og Maren Holm.

19/1-1710. Stephen Hanssøn fra Strandens d. Ingeborg.
Fadd: Detlef Monrath, Jørgen Tveten, Ole Jonssøn af Scheen, Jomfru Fichen, Anna Dorthe Wejer.

19/1-1710. Micel Sivertssøn fra Aarhusejes d. Kirsten.
Fadd: Erik Kittilssøn, Jens Tobachspinder, Pernille Røst, Anna Siversd. 

26/1-1710. Jacob Meens d. Martha. 
Fadd: Hans Brun, Peder Phunt, Ole Lj, Jochum Heins d. Anna Catrine,
Dorte Samuelsd. Brun, Alle Scheen.

2/2-1710. Niels Holms d. Anna.
Fadd: Niels Otterholt,
Rasmus Grinj, Simon Lund, Karen Hoppestad, Maren Holm.

9/2-1710. Hans Aases d. Inger.
Fadd: Ole Hoppestad, Christoffer Kiise, Lars Aas, Inger Moo, Maren Haralsd. Berreberg.

9/2-1710. Christen Snidkers d. Karen.
Fadd: Niels Kulleskriver, Niels Hynj, Jørgen Straale, Anders Hammersmeds qnde Anna, Pernille Gulsæt.

16/2-1710. Lars Nielssøn fra Klevens d. Anna.
Fadd: Hans Anderssøn Saugmester, Haagen i Qværndalen, Mads digeskiærers qvd., Høstes pige Ragnild.

23/2-1710. Peder Fieldals søn Halvor.
Fadd: Erik Fieldal, Ole Schilbred, hans qvd. Ingeborg, Anders Glennes qvd. Martha.  

23/2-1710. Halvor Skreues søn Halvor.
Fadd: Christian Venstøb, Christoffer Grinj, Rasmus Grines qvd. Rønnou, Verner Venstøbs qvd. Maren, Maren Jønnevold.

23/2-1710. Ingebret Lerche fra Klevens d. Anna.
Fadd: Ingebret Bratsberg,
Jacob Isakssøn, Jens Møller ved Hytten, Erik Lercis qvd. Anna Jansd. fra Kleven.

2/3-1710. Aslak skomagers søn Jens.
Fadd: Christen Røsager, Torsten Kollebotten, Ole Limes qvd. Elen, Maren Limj.

2/3-1710. Jon Hanssøn fra Bøejes søn Ole.
Fadd: Ole Nielsson, Mads Hanssøn fra Bøeje, Christen Olssøns qvd. Martha, Birte Hansd.

2/3-1710. Christen Tolfssøns d. Johanne.
Fadd: Jacob Bøe, Hellie Olssøn, Peder Doxrøs qvd. Maren, og d. Rønnou.

9/3-1710. Daniel Ballestads d. Maren.
Fadd: Guttorm Meen, Jon Echenrød,
Ole Højsæts qvd. Birte, Jacob Mens qvd. Kirsten, Guttorm Meens d. Maren.

9/3-1710. Halvor Houens d. Thore.
Fadd: Stephen Enggraf, Anders Houen, Haral Houens qvd. Maren, Solve Ouestads d. Birte.

16/3-1710. Aslak Toftes søn Isak.
Fadd: Niels Tofte, Isak Meen,
Ole Lies qnde i Scheen, Jon Sannes qvd. Maren, Niels Toftes d. Margrete.

16/3-1710. Hans Houerøes søn Niels.
Fadd: Ole Kleven, Christen Grafli, Abraham Mælums qvd. Inger, Niels Luxefields qnde, Ingebret Holms d. Ingeborg.

23/3-1710. Søren Grinis Søn Niels.
Fadd: Christoffer Grinj, Niels Janssøn, Præstens qvd. Barbara, Maren Flor.

23/3-1710. Ole Sørbøes d. Anna.
Fadd: Niels Kiær, Isak Højelj,
Ole Sneltveds qvd. Karen, Niels Kiærs d. Martha.

25/3-1710. Ole Danielssøn fra Frogners d. Martha.
Fadd: Anders Jyde, Johan bogbinder, Lisbeth Michelsd. hos Ryssel, Giert Hanssøns pige Maria Sørensd. 

30/3-1710. Tolf Løbergs søn Isak.
Fadd: Ove Smid, Daniel Ballestad, Halvor Olssøns qvd. i Scheen, Niels Løbergs qvd..

30/3-1710. Jon Bøes d. Gunnild.
Fadd: Jørgen Masmester, Hans Møller, Christen Olssøns qvd., og Birte Hansd. fra Bøeje.

6/4-1710. Elling fra BratsbergKlevens hiemmedøbte Søn Mads.
Fadd: Bent Giertssøn, Arne Jonssøn, Anders Ramsaasen, Jens Bentenssøns qvd., Micel Poulssøns d. Pernille alle af Scheen.

6/4-1710. Pros Sølis søn Lars.
Fadd: Lars Ballestad, Ole Bøle, Jacob Ballestads qvd. Ellen, Knud Bøles qvd., og d. Marchen.

13/4-1710. Torjer Svendssøn fra Grini ejes søn Jon.
Fadd: Søren Janssøn Grinj, Peder Mortenssøn i Præstegaarden, Rolf Risings qvd. Johanne, Amund Kouserøds qvd. Karen, og Tore Svendsd. 

13/4-1710. Corfit fra Klevens d. Lisbeth.
Fadd: Ingebret Erikssøn, Hans Hanssøn i Scheen, Christen paa bryggen,
Erik Lerches qvd. Giertrud, Karen Anonsd. i Scheen.

4/5-1710. Hans Formers søn Anders.
Fadd: Jørgen Masmester, Jens Møller, Christian Østenssøn, Jørgen Straales qvd. Rønnef, Catrina Stub.

4/5-1710. Halvor Hoppestads søn Erik.
Fadd: Ole Hoppestad, Isak Moe, Jens Hoppestads qvd. Karen, Ole Hoppestads d. Karen.

11/5-1710. Erik Smed fra Osebachens d. Maren.
Fadd: Ulric Rhode, Detlef M., Rasmus skriver,
Jomfru Leegaard, Leutnant Uslers d. Malene.

11/5-1710. Anne Ellefsdtrs . . .  (Står ikke mer. Jon Hvidsand).

11/5-1710. Peder Jenssøn fra Hyttens d. Anna.
Fadd: Daniel Jenssøn,
Lorens Janssøn, Hans Møller, Niels Vendelboes hustru Dorte Maria, Maren Fared.

18/5-1710. Erik Bugots Tvillingdøttre Anna Margrete. og Ingeborg.
Fadd: Christen Røsager, Amund Lundsejer, Peder Mortenssøn i Præstegaarden, Hans Sivertssøn paa Falcum, Ingeborg Rolighed, Isak Berges qvd. Lisbeth, Ole Sneltvets pige Johanne, Tore Svendsd. 

25/5-1710. Isak Moos søn Even.
Fadd: Mads Gram, Jens Høst, Capitain Fiens Frue, Micel Poulssens d. Pernille.

25/5-1710. Ole Jenssøn fra Hyttens d. Maren.
Fadd: Ole Oxrøe (Ole Doxrøe), Anders Hanssøn Svendske, Peter Janssøn fra Hytten, Rasmus Skotlands qvd. Maria, Anna Kiøstolsd. 

25/5-1710. Niels Knudssøn fra Bøles d. Lisbeth.
Fadd: Harald Bøle, Johannes Myren,
Jacob Ballestads qvd. Anna, Knud Bøles d. 

29/5-1710. Hans Sørenssøn fra Skotlands søn Søren.
Fadd: Jens Børting, Peder Jenssøn af Scheen, Anders Baar, Madame Børtinghs, Anna Baar.

1/6-1710. Tormo Stensaasens søn Peder.
Fadd: Jochum Fent, Niels slagter, Mads Skomager, Ole Svenskes qnde Aaste, og Abraham Sondessøns Berte i Scheen.

15/6-1710. Christian Venstøbs Søn Halvor.
Fadd: Lars Skaven, Jørgen Olssøn Bøeje, Lorens Janssons qvd. Karen, og Maren Simonsd. ved Jernverchet.

6/7-1710. Søren Skotlands d. Dorthe.
Fadd: Simon Jørgenssøn af Scheen, D. Monrath. Madame Børtings. Laugmand Gorissens d. Anna.

6/7-1710. Christen Graveljs d. Giertrud.
Fadd: Ole Sem, Niels Luxefield,
Jacob Rising, Maren Aslaksd. af Scheen, og Ole Aamots qvd. Else.

13/7-1710. Gunder Berrebergs søn Harald.
Fadd: Mads Gram, Rasmus skriver, Niels Vendelboes qvd. Dorte Maria, Giertrud Andersd. 

20/7-1710. Mogens Hoppestads søn Christen.
Fadd: Poul Vendelbo, Detlef Monradh, Mads Ørn, Weijers d. Anna Dorthe, Inger Wejer.

20/7-1710. Ole Gunderssøn fra Osebachens d. Anna.
Hans
Borge, Amund Lunds ejer, Erik smids qvd. Anna, Anon Nirissøns d. Karen.

27/7-1710. Lars Jonssøn fra Hynjejes søn Hans.
Fadd: Anders Børgerssøn hammersmid, Anders Svendske, Hovels Tore, Gunnild Møller.

27/7-1710. Knud Sneltveds d. Kirsten.
Fadd: Ingebret Bratsberg,
Niels Janssøn, Isak Janssøns qvd. Maren, Aslak Bergs d. Maren.

27/7-1710. Lars Meen fra Lychens d. Anna.
Fadd: Iver hos Mads Gram, Torcel Murmester, Neri Lids enche i Scheen Birte, Martha Asmundsd. ibid.

3/8-1710. Isak Aasterøds d. Martha.
Fadd: Detlef Monrath, Jacob Løberg, Jomfru Fichen fra Borstad, Anna Dorthe Wejer.

24/8-1710. Christen Christenssøn fra Hytteelvens d. Trine.
Fadd: Baltzer Møller, Jon Sørenssøn, Lorens Smids Karen, Anders Svendskes qvd. Martha.

27/8-1710. Svend Anderssøn fra Hyttens d. Kirsten.
Fadd: Anders Børgerssøn Hammersmed, Baltzer Møller, Niels Lensmands qvd., Giertrud Andersd. 

7/9-1710. Erik Baaserøds søn Haagen.
Fadd: Christen Anderssøn i Scheen, Ingebret paa Kleven, Johannes Krabbes qvd. Inger i Scheen, Martha Baaserud.

21/9-1710. Aslak Kises d. Pernille.
Fadd: Niels Gulsæt, Ingebret Rosvald, Niels Toftes qvd. Maren, og d. Margrete, Jens Hoppestads qvd..

28/9-1710. Ingebret Rosvals søn Mogns.
Fadd: Peder Christenssøn, Rasmus skriver, Mads Turman, Anna Baar.

28/9-1710. Morten Bøes Søn Henric.
Fadd: Rasmus Faarevold, Johannes Dyrcol, Niels Wendelboes qvd. Dorte Maria, Maren Faret.

28/9-1710. Albert Lyngaasens søn Willum.
Fadd: Mads Smed, Jens Høst, Mads Vallebø, Christen Vallebøes qvd. Maren, Hans Jørgenssens d. 

28/9-1710. Baltzer Møllers søn Jens.
Fadd: Jørgen Straale, Anders Børgerssøn, Augustinus Skomager, Lorens Smids Karen, Karen Halvorsd. 

29/9-1710. Anders Houens søn Claus.
Fadd: Niels Ballestad, Anders Sanni, Haral Houens qdn., Inger Aaltved.
(Rettet. G. Strøm).

5/10-1710. Klocheren Søren Jenssøns søn Christian.
Fadd: Borgmester Wejer, Jacob Turman, Monsenieur Grønvold, Madame Børting, Jomfru Malene Kliim.

12/10-1710. Peder Berrebergs d. Anna. 
Fadd: Rasmus Guldsmed, Niels Vendelbo, Hans Faarevol, Borgemester Peder Simonssøns Kieriste, Hr. Ludvigs d. Karen.  

19/10-1710. Jørgen Olssøn fra Bø-ejes d. Helvig.
Fadd: Jørgen Venstøb, Lars Skaven, Jeronimus Docrø, Dorthe Maria, Lisbeth Jansd. 

26/10-1710. Niels Bratsbergs d. Maren.
Fadd: Ove Smed, Torvilses Maren, Christen Torierssøns qvd. fra Kleven.

9/11-1710. Isak Meens Søn Solve.
Fadd: Gunder Buer, Jacob Meen,
Aslak Toftes qvd., Jacob Meens qvd., Martha Meen.

23/11-1710. Rasmus Grinis Søn Halvor.
Fadd: Niels Otterholt, Jens Hoppestad, Simen Lund, Hans Jørgenssens Hustru, og d. fra Scheen.

30/11-1710. Hans Larssøn fra Falcum ejes hiemedøbte d. Anna.
Fadd: Niels Gulsæt, Jacob Gulsæt, Christen Snidkers qvd. fra Falcumeje, Kirsten Gulsæts d. 

14/12-1710. Lars Skavens søn Gregorius.
Fadd: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Mads Skomager, Jørgen Olssøns qvd. Helje fra Bøeje, Ole Isaksøns qvd. Maren fra Sneltved, Isak Sneltveds d. 

21/12-1710. Jacob Isakssøn paa Klevens d. Maria.
Fadd: Isak Sneltved, Anders Olssøn af Scheen, Peder Børgerssøns qvd. fra Kleven, Madame Holstis pige Margrete.

25/12-1710. Amund Claussøn fra Ø. Søljs søn Oluf.
Fadd: Gunder Øfrum, Jon Svendssøn i Stranden, Oluf Borges qvd., Stephans qvd. i Stranden.

25/12-1710. Niels Ballestads d. Thore.
Fadd: Gunder Buer, Jacob Ballestad, og hans søn, Haral Houens qvd., Lars Ballestads qvd., Martha Ballestad.

25/12-1710. Et uægte Barn fra Højmyr, Martha.
Moderen Gro Gundersd. 
Barnefaderen udlagt reserve soldat Peder Grinj.
Fadd: Søren Rafn, Niels Venstøb, Albert Lyngaasens qvd., Ole Skomagers d. 


1711.

1/1-1711. Haagen Riises Søn Isak.
Fadd: Ove Riises, Jacob Ballestad, Verner Riises qvd. Anna, Martha Olsd. Ballestad.

11/1-1711. Lars Solverssøn paa Ljs Søn Anders.
Fadd: Lars Lj, Helge Hanssøn Lj, Birte Højsæt, Anders Lj's qvd. Anna, Solve Ovestads qvd..

11/1-1711. Niels Stenssøn fra N. Sembs Anders. Fadd: Gunder Berreberg, Anders Sems Søn Anders, Klocherens qvd. Johanne, Ingeborg Holm.
(Denne dåpen var utelatt i Hvidsands avskrift. Gjenfunnet i original-kilden ved Leif Biberg Kristensen 2011. Bekreftet av G.S. 2018.)

11/1-1711. Annund Gunderssøn fra Lund ejes søn Niels.
Fadd: Peder Garver i Scheen,
Halvor Lien, Peder Garvers qvd., Karen Lyngaasen.

18/1-1711. Gunder Nøglegaards søn Aslak.
Fadd: Vincens Hein, Jens Gram,
Jon Capel, Lougmandens døttre Malene, og Anna.

18/1-1711. Niels Siverssøn fra Falchum ejes søn Hans.
Fadd: Ole Erikssøn Bøe-eje, Hans Møller, Peder Janssøns qvd. ved Verchet, Lisbeth Jansd. 

18/1-1711. Et uægte barn fra Grinjeje, Ole.
Moderen Else Nielsd. som da holt til hos Torier Svendssøn. Barnefaderen blef udlagt Jon Olssen som da var hos Leutnant Usler.
Fadd: Torier Svendsen og Svend Madssøn, Christen Olsens qvd. fra Bøeje, Maren Grini.

25/1-1711. Hennrich Doxrøds d. Johanne.
Fadd: Ingebret Holm, Zacharias Venstøb, Anders Sem, Peder Doxerøs qvd. Martha, Ingeborg Holm.

1/2-1711. Arne Røsagers d. Giertrud.  (Rettet fra Even til Arne. G.Strøm 2013.)
Fadd: Cornelius Christenssøn, Christen Valebø i Scheen, Pernille Hr. Ludvigs, og d. 

8/2-1711. Ove Smids d. Else Kirstine.
Fadd: Peder Pederssøn, David Monrath, Mads Ørn,
Anna Dorte Wejr, Madame von Capelen.

15/2-1711. Peder Skiefields søn Johannes.
Fadd: Tollef Løberg, Aslak Mogensøn,
Ingebret Erikssøn fra Kleven, Ole Lies qvd. i Scheen, og Ole Skyers qvd..

15/2-1711. Et uægte barn  fra Bøeje Karen.
Moderen Martha Henrichsd.  Faderen udlagt Mads Hanssøn fra Bøeje.
Fadd: Hans Jenssøn fra Bøeje. Søren Klocher og Giermund hos Laugmanden. Christen Olssøns qvd. og Birte Haagensd. fra Bø eje.

1/3-1711. Niels Vendelboe fra Hyttens d. Cathrine Maria.
Fadd: Arne Jonssøns qnd., Jens Høst, Rasmus Skriver, Capitain Poulssøns Kieriste, Anna Baar.

1/3-1711. Søren Svendsøns fra Strandens Søn Svend.
Fadd: Ole Svendssøn i Scheen, Helge Hanssøn Lj, Ole Borges qvd., Anon Nirissøns d. Karen, Erik Simonssens qvd. Martha.
(Rettet fra "Jørn" til Søren og fra "Svendske" til Svendssøn. G. Strøm 2013.)

8/3-1711. Hans Tobachspinder fra Menstads d. Birte.
Fadd: Rasmus Kouserø, Lars Christofferssøn, Jon Gravlj, Peder Gregersens qvd., Torund hendis Datter Maren fra Scaven.

8/3-1711. Lars Christenssøn fra Hyttens d. Johanne.
Fadd: Peder Janssøn, Zacharias Claussøn, Jan Jostssons qvd. Helie, Lisbeth Jansd. fra Hytten.

15/3-1711. Jørgen Venstøb fra Hyttens d. Malena.
Fadd: Hans Møller, Hans Falentinssøn, Peder Janssøns qvd., Lisbeth Jansd. 

22/3-1711. Ingebret Bratzbergs søn Lars.
Fadd: Ole Lj, Aslak Tofte, Oline(?) Lj, Michel Lerce, Halvor Olssøns qvd. i Scheen, Margrete Torsd. 

29/3-1711. Gunder Øfrums søn Niels.
Fadd: Isak Nærum, Gullich Espedalen, Inger Stenersd.,  Erik Simonssøns qvd. i Stranden.

6/4-1711. Anders Halvorssøn fra Osebachens søn Niels.
Fadd: Gunder Buer, Hans Borge, og hans søn, Ole Borges qvd. Else, Karen Anundsd. 

6/4-1711. Anders Hammersmid fra Hyttens søn Jens.
Fadd: Christen Snidker fra Falcum, Peder Janssøn, Jørgen Straales qvd., Hans Formers d. Karen.

7/4-1711. Aslak Bratzbergs søn Isak.
Fadd: Gunder Buer, Ingebret Bratzberg, Jacob Buer, Gunder Buers qvd. Anna, Jon Meens qvd. Marta Meen.

7/4-1711. Ingebret Bechevals søn Halvor.
Fadd: Hans Lj, Iver Sølj, Halvor Guttormssøn, Verner Risis qvd. Anna, Anna Becheval.

26/4-1711. Hans Wenstøbs Tvillingbørn Søn og d. Faletin. og Maria.
Fadd: Peder Olssøn i Scheen, Jørgen Masmester, Kulleskriveren Villum Østenssøn, Niels Knudssøns Anna Maria, Hr. Ludvigs d. Karen Dorte Maria, Giertrud Andersd. i Præstegaarden.

3/5-1711. Petter Janssøn fra Hyttens d. Clarschen.
Fadd: Anders Børgesson sammesteds, Jørgen Venstøb, Villum Østenssøn, Jørgen Straales qvd. Rønnau, Lisbeth Jansd. 

10/5-1711. Rasmus Faarevals søn Christen.
Fadd: Johannes Dyrcol, Rasmus Guldsmed, Niels Vendelboes qvd., Maren Faret.

10/5-1711. Tor Roligheds søn Anders.
Fadd: Michel Poulssøn, Jørgen Ovenberg, Erhart Vebers hustru Anna, Hans Jørgens d. Maren.

10/5-1711. Peder Jenssøn fra Hyttens søn Halvor.
Fadd: Bjørn Møller, Hans Møller, Giert Fanders qvd. Thore, Hans formers d. Karen.

31/5-1711. Anders Glendes søn Christen.
Fadd: Anders Amundsen, Simon Lund, Ole Skilbrets qvd. Ingeborg, og hendis d. Helle, Siri Fieldal.

7/6-1711. Halvor Melums d. Margrete.
Fadd: Claus Smed, Claus Melum, Juditha Melum, og Abraham Melums qvd..

14/6-1711. Corfitz Skomagers d. Maren.
Fadd: Ove Svendske i Scheen, Mads Skomager, Anders Jørgenssøn, Peder Borgerssons qvd. Aaste Kleven, Byfogdens Pige Astrj.

21/6-1711. Hans Houerøs søn Aslak.
Fadd: Christen Gravelj, Niels Fieldet,
Hans Anderssøn i Scheen, Anders Anderssøns qvd. Karen i Scheen, Kirsten hos Christen Meen.

21/6-1711. Gunder Ouestads d. Ingeborg.
Fadd: Anders Lj, Helge Lj, Ole Høijsæts qvd. Birte, Lars Solverssøns qde Ingeborg.

19/7-1711. Christen Kleps d. Thone.
Fadd: Haral Bøle, Haral Houen, Ole Haraldssøn Bøle, Ole Højsæts qvd. Birte, Knud Bøles qvd. Margrete.

2/8-1711. Anders Amundssøn fra Glende ejes d. Dorthe.
Fadd: Jørgen Venstøb, Anders Glende, Peder Jenssøns qvd. Gunnild ved Hytten, Marta Toriersd. 

5/8-1711. Fød d. 29. Julj. Præstins d. Barbara Abigael.
Fadd: Etatsraad Adler, CancelliRaad Borse, Monsieur Cay Børtingh, Madame Leopoldus,
Jomfru Kliim, Madame Wejer.

9/8-1711. Biørn Møllers d. Kirsten.
 Fadd: Peder Janssøn, Willum Østenssøn, Peder Janssøns qvd., Helie Rolighed.

16/8-1711. Lorens Janssøns søn fra Hytten Gunder.
Fadd: Cornelius Christenssøn, Jens Gram fra Scheen, Capitain Poulssøns Kieriste,
Karen Blehr.

6/9-1711. Christian Venstøbs Søn Samuel.
Fadd: Monsieur Capelen, Erik Grønvold, Jens Gram, Vorchums Kieriste, Karen Blehr.
(Rettet. Gard Strøm 2013).

20/9-1711. Niels Torierssøn fra Wenstøbs søn Arve.
Fadd: Tor i Scheen, Hans Venstøb, Dorte Maria, Maren Faret.

11/10-1711. Christian Østenssøns d. Birte.
Fadd: Major Fien, Capitain Poulsøn, Jan Capelen, Monsieur Børtinghs Kiæriste, Anders Svenskes d. Karen.

11/10-1711. Stephen Enggrafs Søn Zacharias.
Fadd: Jon Echonrød,
Ole Kolchin, Daniel Ballestads qnde Ingeborg, Maren Larsd. Meen.

25/10-1711. Abraham Mælums d. Sophia.
Fadd: Jens Borringh Labilerer (Jubilerer?), og hans Svend, Jens Høst, Fogdens Kieriste, Anders Eriksøns d. Karen.
(Labilerer, betyr det "den døvstumme"  J. Hv. ) (G. Strøm er ikke så sikker på at dette er det rette ordet).

1/11-1711. Et uægte barn fra Houkeraasen Jacob.
Moderen Karen Gundersd.  Barnefader udlagt Niri Dyressøn fra Scheen.
Fadd: Christen Houkeraasen, Børje Myras søn Johannes, Ole Skyers qde Anna, Birte Myra.

15/11-1711. Anders Olssøn fra Limis d. Maren.
Fadd: Ingebret Bratzberg, Gunder Lien, Erik Lerches qvd.,
Gunder Østenssøns qde.

22/11-1711. Hans Larssøn fra Falcumejes søn Isak.
Fadd: Søren Klocher, Abraham Kiær i Scheen, Christen Snidkers qvd. Falchumeje.

29/11-1711. Ole Haralssøn fra Bøles søn Hans.
Fadd: Jon Aasterød, Haral Bøle, Ole Højsæts qvd. Birte, Margrete Bøle, Marta Bøle.

13/12-1711. Halvor Skreues søn Halvor.
Fadd: Haagen i Qværndalen, Gunder Nøglegaard, Christen Halvorssøn,
Rasmus Grinis qvde. Rønnou, Christoffer Grinis pige Randj.

13/12-1711. Niels Tronssøns d. Ingeborg.
Fadd: Haral Bøle, Jacob Knudssøn tien paa Løberg, Ole Højsæts qvd. Birte.

20/12-1711. Ole Langerus søn Even.
Fadd: Ole Gunderssøn Hagen, Ingeborg Becheval, Ingebret Bugots qde.


1712.

1/1-1712. Jacob Ballestads søn Isak.
Fadd: Jon Ballestad, Morten Børgerssøn, Bent Egaasens qvd., Marta Olsd. Ballestad.

3/1-1712. Ove Riises søn Jens.
Fadd: Stephen Enggraf, Ole Kolchin, Verner Riises qvd. Anna, Haagen Riises qvd. Gunnild.

10/1-1712. Lars Halvorssøn fra M. Bøes d. Margrete.
Fadd: Knud Bø, Herman Kiise, Jan Jostensøns qvd. Hellie, Maren Kiise.

17/1-1712. Jon Sannis søn Niels.
Fadd: Ole Lj, Isak Meen, Anun Aaltved, Præstens Hustru, Aslak Bratzbergs qvd. Margrete, Martha Solvesd. Meen.

17/1-1712. Jacob Tolfssøn fra NrBøs søn Tolf.
Fadd: Peder Doxerø, Jørgen Straale, Jan Sørenssøn, Jan Jostsøns qvd. Hellig, Lars Skavens qvd..

17/1-1712. Et uægte barn fra Nr. Grinj eje Ole.
Moderen Ole Langgaards d. Gunnild. Barnefader udlagt Hans Olssøn, hid kommen fra Viigsiden, hvor hand haver sin ægte hustru.
Fadd: Svend Madssøn, Torier Svendssøn, Rasmus Grinis qde Rønnou, Svends qvd. Gunnild.

24/1-1712. Niels Jenssøn fra Aasqværnens søn Jens.
Fadd: Tobias Fos eje, Major Fiens dreng Niels, Peder Møllers qvd. Kirsten, Elev Jønnevals qde.

31/1-1712. Ole Aamots søn Niels.
Fadd: Rasmus Mortenssøn, Halvor Jonssøn, Klocherens qnde Johanne, Anna Aamot.

7/2-1712. Lars Baaserøs søn Gunder.
Fadd: Jacob Løberg, Niels Løberg, Klocherens qde Johanne, Margrete Lund.

7/2-1712. Jeronimi Mathissøn fra Hyttens d. Guri.
Fadd: Tor Rolighed, Villum Østenssøn, Hans Roligheds qvd. Ingeborg, Jørgen masmesters pige Martha.

14/2-1712. Morten Bøes d. Anna.
Fadd: Peder Lensmand, Rasmus Faareval,
Laers Kulleskriver, Niels Vendelbos qde Dorte Maria, Maren Faret.

21/2-1712. Niels Løbergs d. Karen.
Fadd: Jacob Løberg, Gullich Espedalen, Tolf Løbergs qnde Aaste,
Jacob Løbergs pige Gunnild.

21/2-1712. Christian Claussen fra Castets d. Margrete.
Fadd: Zacharias Claussøn, Villum Østenssøn, Rasmus Mortenssøns qde fra Skotland, Kirsten Trulsd. Jønneval, Siri Castet.
(Rettet. G. Strøm 2013.)

28/2-1712. Stephen Hanssøn fra Strandens Søn Christian.
Fadd: Magister Rasch, Jacob Rasch,
Magdalena Kliim, Maria Flor.

13/3-1712. Søren Grinis søn Ove.
Fadd: Peder Lensmand, Niels Janssøn, Svend Strømdal, Præstens Hustru, Maria Flor.

13/3-1712. Daniel Bøes søn Gunder.
Fad
d: Ole Sem, Johannes Dyrcol, Lars Aases qvd. Else, Ole Sems d. Johanne.

13/3-1712. Ole Amundssøn fra Osebachens d. Maren.
Fadd: Jacob Ballestad,
Even Ballestad, Jacob Ballestads qde., Haagen Anundssøns d. Siri.

20/3-1712. Jon Bøejes Søn Ole.
Fadd: Christian Olssøn Bøeje, Møllerens søn Hans, Lars Skavens qde. Martha, Birte Haagensd. 

24/3-1712. Hans Erikssøn fra Osebachens søn Andreas.
Fadd: Job Christianssøn i Porsgrunden, Hans Laussøns søn ibid., Pauline Leegaard, Capitain Uslers d. Malene.

28/3-1712. Niels Ballestads søn Jon.
Fadd: Anders Jenssøn Sanne, Jacob Ballestad, Jacob Ballestads qde Elen.

3/4-1712. Niels Røsagers søn Anders.
Fadd: Anders Wejer, Jens Olssøn af Scheen, Præstens Hustru, Hr. Ludvigs d. Anna.

3/4-1712. Levor Melums d. Else.
Fadd: Hans Former, Ole Hoppestad, Niels Gulsæt,
Niels Gulsæts qvd. Maren, Abraham Melums qvd., Hans Formers d. Karen.

3/4-1712. Christen Puttens d. Anna.
Fadd: Ole Aamot, Torsten Kollebond, Isak Janssøns qnde Lisbeth, Maren i Præstegaarden.

24/4-1712. Jens Hoppestads søn Christen. 
Fadd: Niels Otterholt, Niels Holm,
Ole Hoppestads dreng Hans, Isak Moos qde., Halvor Hoppestads qde. Else, Ole Hoppestads d. Karen.

1/5-1712. Niels Vendelboes d. Maren.
Fadd: Peder Larssøn, Jens Gregerssøn af Scheen, Anders Wejer, Jørgen Masmesters qnde Anna, Giertrud Andersd. 

1/5-1712. Christen Graflis søn Jon.
Fadd: Ole Sem, Niels Sucha,
Anders Sems søn Anders, Peder Doxerøds qde., Hans Houerøs qvd..

17/5-1712. Daniel Ballestads d. Kirsten.
Fadd: Guttorm Meen, Hans Gunderssøn i Scheen, Jacob Meens qde. Kirsten, Maren Meen.

17/5-1712. Jon Hanssøn fra Bøejes Søn Hans.
Fadd: Ole Ericssøn Bøeje, Børtings Ole, Lars Skavens qde. Martha, Knud Bøes qnde Anna.

29/5-1712. Johannes Dyrcols søn Jakob.
Fadd: Mads Gram,
Morten Morland, Jens Gram, Malene Klim, Marcus Hanssøns d. Lisbeth Maria.

8/6-1712. Lorens smed fra Hyttens d. Anna.
Fadd: Mads smed, og hans svend i Scheen, Lorens Larssøns qde Karen.

12/6-1712. Jørgen Straales d. Mari.
Fadd: Simon Jørgenssøn, Thomas Stub, Lars Gram, Madame Børtingh, Capitain Poulssøns Kiæriste.

19/6-1712. Rejer skræder fra Borrestadstrandens d. Kirsten.
Fadd: Anon Nirissøn, Torsten Skomagersvend i Scheen, Erik Simonssøns qde Martha i Stranden, Boel Borge.

19/6-1712. Verner Riises d. Karen.
Fadd: Iver Sølj, og Christen Sølj, Lars Ovestad, Ole Borges qde. Else, Haagen Rises qvd..

26/6-1712. Henric Doxrø fra Bauerøs søn Villum.
Fadd: Niels Holm, Jens Hoppestad,
Jost Doxerø,
Anders Sems qde Gurj, Rønnou Doxsrø.

24/7-1712. Niels Bratzbergs d. Karen.
Fadd: Mads Micelssøn i Scheen, Anders Jyde paa Kleven, Peder Børgerssøn, Ove Smeds qde. Inger, Birte Gundersdtr. i Scheen.

7/8-1712. Ole Gunderssøn fra Osebachens Søn Anders.
Fadd: Hartvig Sersjant, Daniel Skræder, Jomfru Fichen,
Lisbeth Uslers.

7/8-1712. Peder Lænsmand fra Berrebergs d. Karen.
Fadd: Jens Høst, Jens Gram, Peder Olssøn i Scheen, Niels Knudssøns qvd. fra Scheen, Maria Flor.

14/8-1712. Micel Sivertssøn fra Strømdals ejers søn Halvor.
Fadd: Capitain Ovenberg, Magister Rasch, Leutenant Bech, Capitain Poulssøns Frue, Anna Baar.

14/8-1712. Alexander Fløtterøds søn Niels.
Fadd: Ole Nirissøn i Scheen, Knud Nygaards søn Anders,
Live Fløtterø, Ole Nirissøns pige Anna.

11/9-1712. Ole Skomager fra Søljejes d. Anna.
Fadd: Christen Søli,
Erik Gunderssøn, Rollef tiener paa Sølj, Ole Højsæts qde. Birte, Ole Langerøs qnde. Tone.

11/9-1712. Anders Hanssøn fra Hyttens d. Anna.
Fadd: Peter Janssøn, Niels Otters, Villum Østenssøn, Lorens Smids Karen, Formers d. Karen.

18/9-1712. Peder Janssøn fra Hyttens søn Jan.
Fadd: Christian Østenssøn, Jens Møller, Lars Kolleskrifer, Niels Vendelboes qde., Maren Faret.

18/9-1712. Amund Gunderssøn fra Lunds ejes Søn Jens.
Fadd: Elef Jønneval, Simon Lund, Peder Garvers qde. i Scheen, Anders Høymyrs qnde.

18/9-1712. Mathis Løbergs hiemedøbte søn Lars.
Fadd: Isak Sneltved, Jacob Løberg, Isak Jonsøn Løberg, Niels Løbergs qnde., Gunnild Løberg.

25/9-1712. Ingebret Bechevals søn Engebret.
Fadd: Hans Lj, Hans Krageto, Helge Hanssøn Lj, Verner Riises qde Anna, Aaste Be
cheval.

25/9-1712. Peder Jenssøn fra SrBøes d. Maren.
Fadd: Lars Skaven, Niels Jenssøn Møller, Peder Jenssøns qvd. Gunnild fra Hytten, Knud Bøes qvd..

8/10-1712. Engebret Vagtenbergs d. Gunnild.
Fadd: Jens Borning af Scheen, Even i Haugen, Turvil til Laugmandsgaarden, Præstens Hustru Barbara, Maren Flor.

16/10-1712. Torjer Luxefield fra Moejes Søn Niels.
Fadd: Aadnj Moeje, Ole Tronssøn, og Ole Olssøn fra Mo, Jan Jostssøns qde Helge, Engel Otterholts d. Maria.

23/10-1712. Randj Nielsdatters u-ægte søn fra NrAas, Niels.
Barnefader udlagt Torbiørn Soldat fra SnGrinj.
Fadd: Lars Aas, Halvor Hanssøn Aas, Kittil Aases qde Maren, Karen Nielsd. Aas.

30/10-1712. Jon Pederssøn fra Bøejes Niels. Fadd: Niels Vendelbo, Jørgen Masmester, Hans Møller, Jørgen Masmesters qde Anna, Hans formers d. Karen.

1/11-1712. Elling fra Aasebachens søn Halvor.
Fadd: Leutenant Pouchet, Leutenant Klim, Jomfru Legaard,
Inger Vejer.

13/11-1712. Peder Skiefields Tvillingssønner Knud. og Lars.
Fadd: Christen Anderssøn, Bøje Pederssøn, Jørgen Ovenberg, Lorens Jocumssøn, Proustens Kieriste, Præstens Hustru,
Jocum Heins d.,  Hr. Ludvigs d. Margrete.

13/11-1712. Torier Erikssøn fra Bøejes søn Hans.
Fadd: Abraham Bøe, Christen Olssøn Bøeje, Hans Møller, Jørgen Olssøns qnde. Birte Haagensd. 

27/11-1712. Niels Holms søn Christian.
Fadd: Christen Anderssøn, Iver Thue, Jomfru Klim, Jenart Brechis d. 

27/11-1712. Aslak Kises søn Hans.
Fadd: Ole Hoppestad, Aslak Mogenssøn, Jacob Vetlessøns qde., og Aslak Mogenssøns qde. Anna i Scheen.

4/12-1712. Jens Møllers søn Jeronimus.
Fadd: Baltzer Møller, Jørgen Straale, Hans Møller, Peter Janssons qde., Formerens d. 

4/12-1712. Ole Isakssøn fra Sneltveds d. Barbara.
Fadd: Isak Sneltved, Peder Eriksrø, Hans i Præstegaarden, Ole Sneltveds qde Karen, Karen Amundsd. 

4/12-1712. Peder Fossums d. Anna.
Fadd: Peder Jenssøn, Villum Østenssøn, Dorte Maria, Anna Bomhoff hos Fien.

11/12-1712. Ole Bøles d. Maren.
Fadd: Knud Bøle, Søren Riis, Mads Bøle, Jacob Ballestads qde. Elen, Marta Bøle.

18/12-1712. Knud Bøles Tvillingssønner Abraham. og Isak.
Fadd: Haral Bøle, Jon Echonrø, Ole Bøle, Niels Røsager, Ole Lies qde., Halvor Olssøns qde., Jytte Jensd.,  Margrete Solvesd.
(Rettet. G. Strøm 2013.)

18/12-1712. Ingebret Erikssøn fra Klevens søn Peder.
Fadd: Aslak Bratzberg, Micel Lerce, Erik Lercis qde., Anna Jansd. 

26/12-1712. Even Stulens søn Simon.
Fadd: Anders Lj, Helge Lj, Elen Lj, Karen Ramsaasen.

26/12-1712. Torier Moejes d. Marta.
Fadd: Johannes Dyrcold, Peder Eriksrøs qde., Ingeborg Eriksrød.

26/12-1712. Torier Svendssøns d. Maren.
Fadd: Svend Køyte, Anund Kouserø, Else Langgaard, Birte Svendsd. 


1713.

1/1-1713. Jon Sannes søn Niels.
Fadd: Gunder Buer, Aslak Bratsberg, Ole Lies qde i Scheen, Isak Meens qde., Marta Meen.

6/1-1713. Søren Riises søn Hans.
Fadd: Knud Bøhle, Jon Econrø, Vetle Hanssøn Lj, Verner Rises qde., Haagen Riises qvd..

8/1-1713. Ole Tronssøn fra Moejes d. Sirj.
Fadd: Ingebret Rosval, Halvor Aas, Mogns Hoppestads qde., Kittil Aases d. Randi.

15/1-1713. Peder Børing fra Klevens d. Kirstine.
Fadd: Ove Smed, Ingvol Smed, Tor Nielssøn, Halvor Olssøns qde., Peder Norbys d. Dorte.

29/1-1713. Erik Gopaasens søn Knud.
Fadd: Ole Fløtterø, Lars Baaserø, Ole Fløtterøs søn Abraham, Anna Christensd. hos Christen Anderssøn,
Sarche Baaserø.

12/2-1713. Jacob Meens søn Lars.
Fadd: Guttorm Meen,
Daniel Ballestad, Anders Lj, Isak Meens qde., Maren Meen.

19/2-1713. Tolf Løbergs søn Anders.
Fadd: Jacob Løberg, Ole Lj,
Halvor Olssøns qde i Scheen, Inger Steensdatters d. Margrete.

19/2-1713. Niels Siverssøns d. Birte.
Fadd: Ole Paaske, Lars Kolleskriver, Anna Sophia Barnholt, Lorens Jochumssøns d. Helvig.

19/2-1713. Peder Trulssøn fra Gaasehøllens d. Sitzel.
Fadd: Johannes Dyrcol, Rasmus Faareval, Jacob Jønnevals qde., Halvor Skreuas qde., Kirsten Poulsd. fra Dyrcol.

26/2-1713. Amund Kouserøs d. Kirsten.
Fadd: Isak Højelj, Hans Houerø, Tor i Præstegaarden, Ole Klevns qde Gurj, Søren Grinis qde.,

5/3-1713. Gunder Berrebergs søn Ole.
Fadd: Peder Lensmand, Lars Aas,
Halvor Hanssøn Aas,
Niels Toftes qde Maren, Maren Aas.

5/3-1713. Halvor Hoppestads søn Tolf.
Fadd: Ole Hoppestad, Mogens Hoppestad, Isak Moos qde Inger, Inger Mela.

5/3-1713. Jacob Isaksøn fra Klevens d. Martha.
Fadd: Niels Janssøn, Mads Skomager, Ingebret Eriksøn. Kari Krabbe. Astrj Eriksd. 

5/3-1713. Isak Bergs d. Ingeborg.
Fadd: Isak Sneltved, Germund paa Gierpen, Ove Smeds qde. Inger, Søren Grinis qde., Maren Berg.

12/3-1713. Jan Jostssøn fra N. Foss søn Daniel.
Fadd: Mester Villum Barbier, Jens Høst, Ole Paaske, Præstens Hustru, Hermans d. 

12/3-1713. Aslak Bratsbergs søn Solve.
Fadd: Niels Tofte, Isak Meen, Ole Ljs qde. i Scheen, Jon Sannis qde Maren, Niels Toftes d. Margrete.

12/3-1713. Christen Torjerssøn fra Skovens søn Isak.
Fadd: Peder Børgerssøn Kleven, Ole Høg, Anna Toriersd.  i Graaten.

12/3-1713. Lars Ballestads søn Ole.
Fadd: Bent Egaasen, Jacob Ballestad, Anders Knudssøn Nygaard, Niels Ballestads qde Gunbor, Gunnild Anonsd. paa Ballestad.

25/3-1713. Ole Jenssøn fra Hyttens søn Jens.
Fadd: Jens Møller, Christian Simonssøn,
Pejter Hanssøns qde Anna Køstolsd. ved Hytten.

26/3-1713. Lars Skavens søn Jacob.
Fadd: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Jørgen Olssøns qde Bøeje, Isak Sneltveds pige Ragnild.

2/4-1713. Jeronimi Mathissøn fra Hyttens Søn Mathis.
Fadd: Niels Hammersvend, Peder Jostsøn,
Stephen hos Masmesteren, Biørn Møllers qde Anna, Giertrud Olsd. hos Børting.

9/4-1713. Lars Galte fra Skovens søn Niels.
Fadd: Peder Børiersson, Christen Anderssøn Borrestadstranden, Verner Kises qde., Jens Høsts pige.

9/4-1713. Mogens Moejes d. Anna.
Fadd: Ole Hoppestad, Ingebret paa Kleven, Aslak Mogenssøns qde Maren, Maren Moeeje.

17/4-1713. Peder Ersrøs d. Karen.
Fadd: Peder Lænsmand, Gunder Berrebergs Ingeborg, Lars Tostenssøns qde Hellie, Ingeborg Erisrød.

17/4-1713. Peder Jenssøns d. fra Hytten Anna.
Fadd: Jørgen Straale, Svend Saugmester, Hans Møller, Christians qvd. Christense.

30/4-1713. Niels Venstøbs Søn Jens.
Fadd: Tor Torierssøn i Scheen,
Hans Venstøb, Niels Vendelboes qde Dorte Marie, Birte Mouritsd. 

30/4-1713. Jacob Aasterøs Søn Ingebret.
Fadd: Ingebret Bratzberg, Mads skomager, Gunnild Anonsdtr. af Scheen, Jens Kastes pige.

30/4-1713. Tolf Erikssøn fra Bøejes søn Tolf.
Fadd: Ole Erikssøn, Søren Bø, Christen Olssøns qde. Martha, Birte Haagensd. Bøeje.

30/4-1713. Jørgen Venstøb fra Hyttens d. Anna Catrine.
Fadd: Peder Janssøn, Niels Hammersmid, Villum Østenssøn, Jens Møllers qde Lisbeth, Hans Formers d. Karen.

7/5-1713. Hans Falcumejes d. Karen.
Fadd: Søren Snidker, Anders Strømdal, Niels Gulsæts qde., Pernille Isaksd. Gulsæt.

23/5-1713. Præstens Søn Johan Frideric.
Fadd: Oberste Kragh,
Major Fien, Secretair Leopoldus, CancellieRaad Borses Frue, Capitain Poulssøns Frue, Jomfru Fien fra Borrestad.
Hand var fød d. 17 Maj.

25/5-1713. Haagen Rises søn Ole.
Fadd: Ove Riis,
Abraham Olssøn, Bent Egaasens qde Aslou, Jacob Ballestads qde., Kirsten Olsd. Ballestad.

25/5-1713. Christen Christenssøn fra Hoppestad ejers søn Henric.
Fadd: Ole Doxrøe, Christian Simonssøn,
Rasmus Skotlands qde Maria, Kirsten Larsd. fra Hytten.

25/5-1713. Rasmus Faarevols d. Dorothea.
Fadd: Peder Lænsmand, Morten Bøe, Niels Vendelboes qde., Johannes Dyrcolds qde Anna.

28/5-1713.  Ole Nielssøn fra Langerøs Søn Anders.
Fadd: Hans Krageto, Anders Jonssøn Sanne, Lars Flotterøs enche Live, Ingebret Bechwalds enche Ragnild, Martha Nielsd. Nærum.

5/6-1713. Isak Moos d. Elsebeth.
Fadd: Mads Gram, Ole Paaske, Truls Møller, Micel Trulssøns qde Sarca, og d. Pernille.

5/6-1713. Rasmus Grinis d. Helvig.
Fadd: Christopher Grinj, Hans Laerssøn i Præstegaarden, Erik Kittelssøns qde i Scheen, Engel Oterholts d. Maria.

11/6-1713. Ole Claussøn fra Ljs d. Lisbeth.
Fadd: Lars Lj, Gunder Øfrum, Torsten skomager, Inger Steensd.,  og d. Margrete i Scheen.

25/6-1713. Erik Smed fra Osebachens søn Mads.
Fadd: Anon Nirissøn, Giermund Olssøn, Capitain Uslers d. Giertrud, Anna Resen.

2/7-1713. Isak Meens søn Solve.
Fadd: Aslak Bratsberg, Anders Lj, Gunder Buers søn, Ole Lies qde., Jon Sannes qde., Gunder Buers d. 

11/-6-1713. Ole Aamots Søn Lars.
Fadd: Niels Kiær,
Hans Grinjtejen, Tor i Præstegaarden, Rasmus Skotlands qde Maria.

16/7-1713. Jon Arnessøn fra Stulens søn Mogns.
Fadd: Antonius Stulen, Aslak Kise, Rasmus Strømdal, Isak Moos qde., Maren Hoppestad.

23/7-1713. Lucas Luxefields d. Birte.
Fadd: Isak Sneltved, Hans Jenssøn i Luxefield, Præstens hustru Barbara, Klocherens d. Johanne.

30/7-1713. Svend Anderssøn fra Hyttens søn Anders.
Fadd: Hans Anderssøn i Scheen. Hans Møller. Jens Møllers qde Lisbeth. Svends Søster.

30/7-1713. Tambour Bruchenejer fra Grinjejes d. Maren.
Fadd: Søren, og Christopher Grinj, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Birte Svensd. 

13/8-1713. Anders Ramsaasens Søn Jon.
Fadd: Ole Langerø, Even Stulen, Ole Højsæts qde Birte, Christen Kleps qde. Maren, Lisbeth Lj.

27/8-1713. Niels Suchens d. Martha.
Fadd: Halvor Sem, Christen Graflj, Lars Anderssøn Sem, Anders Sems qde Gurj, Isak Højelis qde Dorthe.

27/8-1713. Ove Rises d. Kirsten.
Fadd: Ole Fløtterø, Stephan Enggraf, Ole Kolchin, Verner Rises qde Anna, Haagen Rises qde Birte.

3/9-1713. Corfits Jungessøns hiemedøbte søn Søren.
Fadd: Søren Christenssøn af Scheen,
Christen Torgerssøn, Giert Krabbe, Søren Follestads qde Anna, Børger Snedkers d. Maren.

3/9-1713. Giermund Olssøn fra Osebachens d. Regina.
Fadd: Hans Erikssøn, Capitain Uslers søn Jan, og døtre Lisbeth, og Giertrud.

10/9-1713. Niels Jenssøn fra Nr. Frogners d. Anna.
Fadd: Jan urtegaardsmd., Peder Arnesen, Christofer smed, Torcil skomager af Scheen, Libeth Micelsd. hos Ryssel og Giertrud Andersd. 

10/9-1713. Et uægte barn fra Mustvet, Niels.
Moderen Gunnild Jørgensd.  Barnefader udlagt Studios Hans Nielssøn Tage.
Fadd: Niels Kiær, Anders Jonssøn Mustved, Ole Sneltveds søn Henning, Anders Jonssøns qvd. Birte fra Mustved,
Knud Pederssøns pige af Scheen.

17/9-1713. Jacob Gulsæts d. Else.
Fadd: Niels Gulsæt,
Levor Melum, Anders Strømdal, Aslak Mognssøns qnde i Scheen, Pernille Gulsæt.

17/9-1713. Torsten Kollebotten fra Nr. Sneltveds søn Hans.
Gunder Olssøn, og Anun Halvorssøn af Scheen, Tor i Præstegaarden, Aslak Kollebonds qde., og Margrete Hansd. i Præstegaarden.

1/10-1713. Svend Frogners søn Hans.
Fadd: Mons. Kiølstrup, Claus Isakssøn, Børtings svend, Christen Anderssøns qde., og Jochum Fleins ældste d. 

8/10-1713. Søren Grinis Søn Svend.
Fadd: Jens Høst, Jens Trost, Torsten skomager, Præstens Hustru Barbara, Birte Eriksd. 

8/10-1713. Abraham Melums d. Anna.
Fadd: Peder Lænsmand, Gunder Bereberg, Hans Anderssøn i Scheen, Isak Moos qde., og Marthe Hoppestad.

8/10-1713. Anders Amundssøn fra Hyttens d. Maren.
Fadd: Niels Vendelbo, Jørgen Straale, Ole Paaske, Masmesterens qde., Fiens pige Anna.

15/10-1713. Zacharias Havbachs søn Claus.
Fadd: Jacob Jønneval, og hans søn Christopher, Gunne Nøglegaard, Jan Jostessøns qde. Hellie, Malene Jynge.

22/10-1713. Biørn Hourøs søn Kittil.
Jacob Rosval, Erik Otterholt, Kittil Aas's qnde Maren, Johannes Dyrcols qde Anne.

22/10-1713. Niels Grinis d. Kirsten.
Fadd: Hans Borge, og søn Brynnil, Rasmus Grinis qde Rønnef, Boel Grinj.

29/10-1713. Jon Anderssøn fra Klevens d. Kirsten.
Fadd: Søren Grinj, Mads skomager, Gunder hos Laugmanden,
Niels Janssons qde. Karen, Sønnef hos Laugmanden.

1/11-1713. Ingebret Vagtenbergs d. Tore.
Fadd: Søren murmester, Even i Haugen, Hans i Præstegaarden, Præstens qde. Maren Flor.

12/11-1713. Anders Glennes d. Johanne.
Fadd: Thomas Glenne . . (borte). . . Klocher(ens) qde Johanne . . . (borte).

26/11-1713. Astrj Gullichsd. fra Espedalens uægte son Jon.
Fadd: Isak Nærum, Gunder Øfrum, Bent Egaasens qde., Jacob Isakssøns qde. Kleven.

3/12-1713. Hans Venstøbs søn Jacob.
Fadd: Halvor Sem. Rasmus Faareval. Anders Sems søn Anders. Vendelbos qde., Maren Flor.

3/12-1713. Hans Sivertssøn fra ØdeSneltveds søn Sivert.
Fadd: Isak Berg, Tor Rolighed, Ole Jostssøn, Isak Bergs qde Lisbeth, Maren Berg.

10/12-1713. Mogns Smeds d. Anna.
Fadd: Niels Bøle, Per Borgemester, Niels Janssøns qde Karen, Maren Børgersdtr. Klep?

17/12-1713. Pros Sølis d. Boel.
Fadd: Niels Knudssøn Bøle, Ole Haralssøn Bøle, Niels Pederssøn, Haral Houens qde., Anna Knudsd. Bøle.

17/12-1713. Et uægte barn fra Hytten Karen.
Moderen Kirsten Larsd. komen fra Hougssogn (Hokksund). Barnefader udlagt Anders Anderssøn, en fremed hidkommen svenske. Holt til hos Niels Adler.

Fadd: Zacharias Claussøn,
Niels Klep, Anders bellemager,
Peder Janssøns qde Marta Asmundsd. 

26/12-1713. Mogns Hoppestads d. Anne.
Fadd: Ole Hoppestad,
Abraham Melum, Gunder Aas, Berns Else, Inger Moe, Niels Toftes d. Margrete.

27/12-1713. Gunder Ovestads søn Anders.
Fadd: Anders Lj, Lars corporal,
Helge Lj, Hellie Højsæts qvd., Solve Ovestads d. 

31/12-1713. Tyge Moejes d. Anna.
Fadd: Niels Janssøn Luxefield, Amund Eriksøns Søn, Peder Luxefields qnde.


1714.

6/1-1714. Ole Høg fra Follestads søn Jacob.
Fadd: Peder Mortenssøn, Anders Olssøn begge fra Scheen, Peder Børgerssøns qde Aase, Gunnild Jordemors Gunbor.

6/1-1714. Lars Aases søn Gunder.
Fadd: Ingebret Rosvol, Aslak Kiiste, Herman Kiise, Christopher Kises qde., Peder Bøes qvd. Karen.

6/1-1714. Ole Langerøs d. Maren.
Fadd: Gunder Øfrum, Anon Lundseje, Abraham Øfrums qde Martha, Halvor Bechevalds d. Anna.

7/1-1714. Et uægte barn fra NrSem David.
Moderen Aase Nielsd.,  kommen fra Landvig Sogn ved Christiansand, udlagde til barnefader en staaende Soldat fra samme sted Jens Olssøn.
Fadd: Anders Sem, Halvor Sem, Anders Sems qde., Tor Sems qde.

25/1-1714. Jon Svendssøn fra Borrestadstrandens Søn Arent.
Fadd: Oberste Krag, CancelliRaad Borse, Borgermester Wejer, CommercieRaad Schølers Frue, Jomfru Fichen.

25/1-1714. Mads Hanssøn fra Bøejes d. Karen.
Fadd: Ole Nielssøn Bøeje, Christian Simonssøn,
Christen Olssøns qde Marta, Birte Hansd. 

2/2-1714. Christen Tolfssøn fra Bøejes søn Johannes.
Fadd: Henric Doxerø, Helge Olssøn, Claus Gabrielssøn, Børtes stuepige Margrete, Jacob Bøes qde.

4/2-1714. Albert Lyngaasens Søn Torger.
Fadd: Jens Claussøn, og Bendix fra Porsgrunden, Jens Olssøns qde. Catrine, og Lenert
Brechis d. Birte af Scheen.

4/2-1714. Christian Venstøbs d. Helvig.
Fadd: Peder Christenssøn, Jochum Altenburg, Jan Capelen, Dorte Morveys hos Vorcum, og hendes Datter Zitsel.

4/2-1714. Hans Møller fra Hyttens d. Anna.
Fadd: Christian Østenssøn, Jens Møller, Villum Østenssøns Anne Michelsd.,  Margrete hos Cornelius.

4/2-1714. Gunder Øfrums d. Magnild.
Fadd: Jens Jenssøn Styrmand, Ove Smed, Jens Jenssøns qde Margrete i Scheen, Marta i Stranden, og Pernille Anunsd. Krabbe i Scheen.

11/2-1714. Lars Baaserøs d. Inger.
Fadd: Peder Guldsmed, Niels Perssøn i Echonrø, Jens Hofmans qvd. i Scheen, Knud Baaserøs d. Zarche.

18/2-1714. Erik Gunderssøn fra Borgeejes Søn Even.
Fadd: Anun Meenstadssætter, Ole Gunderssøn, Ole Vestborges qde., Ole Langerøs qvd. Tore, Anon Menstadsætters d. Kirsten

28/2-1714. Peder Lænsmand fra Berrebergs d. Ellen.
Fadd: Christen Anderssøn, Cornelius, Jan Cappelen, Dorte Maria, Maren Fant.

11/3-1714. Halvor Tronssøn fra Houens d. Lisbeth.
Fadd: Niels Wejer,
Hans Gegerssøn, Claus Fender,
Laugmandens d. Anne, Agathe Blom.

18/3-1714. Biørn Møllers Søn David.
Fadd: Hans Møller, Peder Janssøn, Jens Jeronimiss. qvd Lisbeth, Jeronimis qde Hellie.

18/3-1714. Anders Hanssøn fra Osebachens Søn Lars.
Fadd: Ole Nirissøn, Gunder Buers søn Hans, Erik Smeds qde Anne, Ole Hanssøns qde Margrete, Marte Arnesd. fra Osebachen.

18/3-1714. Uægte barn fra Aamot Maren.
Moderen Maren Jonsd. som tiente paa SrGrinj, men da holt til i Aamot. Barnefader Sivert Larssøn en rejsende østerfra.
Fadd: Anders Drejer, Christen Poulssøn i Putten, Ole Aamots qde Else, Anne Aamot.

25/3-1714. Stephan Enggravs Søn Christen.
Fadd: Guttorm Meen, Ole Kolchin, Jacob Meens qvd. Kirsten, Guttorm Meens stifd. Maren.

3/4-1714. Ingebret Knudssøn fra Klevens søn Knud.
Fadd: Aslak Bratsberg, Niels Bøle, Micel Lerce, Erik Lerces qde Giertrud, Ingebret Erikssøns qde.

8/4-1714. Hans Erikssøns søn fra Osebachen Abraham.
Fadd: Anders Halvorssøn, Erik Simonssøn, Lisbeth Uslers, Erik Anderssøns d. Anna Sibilla.

15/4-1714. Christen Snidkers d. Inger Dorthe.
Fadd: Major Fien,
Morten Morland, Iver Struch, Amptmand Linbergs Frue, Jomfru Klim.

29/4-1714. Uægte barn fra Kise, Karen.
Moderen Ingeborg Nielsd. fra Kiær. Barnefader udlagt Peder Hanssøn, en rejsende svend.
Fadd: Hans Grinitejn, Christen Kise-ejende,
Maren Bratsberg, Martha Grinitejn.

13/5-1714. Hans Hanssøn fra Bergs d. Else.
Fadd: Hans Bentssøn, Hans Biørnssøn, og hans qvd. af Scheen, Tor Sems qde., Maren Berg.

22/5-1714. Ellings søn fra Osebachen Hans.
Fadd: Haagen Amundssøn, Jon Olssøn, Erik Smeds qde., Marte Arnesd.,  alle fra Osebachen.

27/5-1714. Aslak Kollebotns d. Maren.
Fadd: Tosten Jenssøn, Gunder Tormossøn, Tor Jenssøn, Abraham Kiærs qde., Margrete i Præstegaarden.

3/6-1714. Anders Skougsrøs søn Jon.
Fadd: Jacob Løberg, Ole Skyer, Amun Aaltved, Haral Houens qde., Inger Aaltved.

3/6-1714. Claus Gabrielssøn fra Follestads søn Peder.
Fadd: Svend Frognereje, Svend Amundssøn i Scheen, Poul Skræders qde. Johanne, Johan Snedkers d. Boel.

3/6-1714. Christen Hanssøn fra Osebachens søn Anders.
Fadd: Halvor Tolleskouen, og hans søn Lars af Ejdanger, Brynild Borge, Hans Vallers qde. Siri Valler.

10/6-1714. Søren Olssøn fra Jerdal (Hjartdal) blef fød paa Gløsmyrs søn Ole.
Fadd: Jacob Rising, Søren Grinj, Tor Sands d.,  Toriers qde. Grinj eje.

1/7-1714. Stephan fra Strandens søn Jacob.
Fadd: Giert Hanssøn, Byfogden Frideric,
Cornelius Christenssøn, Madame Turmann, Maren Flor.

1/7-1714. Lorens Smed fra Hyttens søn Hans.
Fadd: Raadmand Brant, Iver Sommer,
Monsieur Lench, Catrine Sommer, Anna Erbo.

2/7-1714. Anders Røsagers Søn Harald.
Fadd: Søren Klocher, Isak Sneltved, Præstens Hustru Barbara, Hr. Ludvigs d. Pernille.

8/7-1714. Lorens Jansson fra Hyttens søn Mathias.
Fadd: Borgmester Peder Simonssøn, Raadmand Brant, Jan Capelen, Anne Erbo, Borgmester Peder Simonssons d. 

8/7-1714. Jonas Bagge fra Klevens søn Hans.
Fadd: Niels Janssøn, Mads skomager, Knud Sadelmagers qde., Gunnild Olsd. fra Kleven.

11/7-1714. OberstLiutenant Steens søn Ulric Frideric.
Fadd: Assessor Ryssel, Raadmand Giert Hanssøn,
Jacob Turmand, Amptmand Linbergs Frue, Jomfru Mecelborg.

15/7-1714. Simon Jenssøn fra Hyttens søn Jens.
Fadd: Lars Kolleskriver, Hans Møller, Villum Østenssøn, Peder Janssøns qde. Kirsten, Anne Liens d. hos Børtingh.

15/7-1714. Johannes Dyrcols d. Maren.
Fadd: Ole Sem, Morten Bø, Jørgen Faareval, Isak Moos qde Inger, Ingeborg Nøglegaard, Maren Sem.

22/7-1714. Kirsten Poulsd. fra Gaasehøllens uægte søn Søren.
Barnefader Haagen fra qvernen.
Fadd: Lars Aas, Jørgen Faareval, Kittil Aases qde., Maren Aas.

12/8-1714. Peder Eresrøs søn Engel.
Fadd: Niels Otterholt, Niels Tofte, og hans søn Tolf, Jan Jostsøns qde Hellie, Karen Eresrø.

19/8-1714. Jens Møller fra Hyttens Søn Jan.
Fadd: Christian Østenssøn, Petter Janssøn, Villum Østenssøn, Anne Michelsd.,  Anna Ejlevsd. 

19/8-1714. Torier Tinmager fra Moejes søn Torjer.
Fadd: Gulbrand Gaassehøllen, Niels Grinj, Aanj Moejes qde., Inger Gaassehøllen.

26/8-1714. Abraham Anderssøn fra Osebachens d. Johanne.
Fadd: CancellieRaad Borse, Major Fien, Borses Frue, Fraulein Legaard.

26/8-1714. Lars Solvessøn fra Osebachens Søn Abraham.
Fadd: Job Christenssøn, Lars Usler, Niels Halvorssøns Kieriste Malene, Erik Anderssøns d. fra Osebachen.

26/8-1714. Aslak Bratsbergs d. Karen.
Fadd: Ole Lj, Helge Lj,
Isak Meen, Ole Lies qde i Scheen, Ingebret Bratsbergs qde.,
Niels Toftes d. Margrete.

2/9-1714. Jens Arnessøn fra Stulens d. Maren.
Fadd: Johannes Dyrcol, ... (borte), Isak Moos qde Inger, og pige Ingeborg.

16/9-1714. Jon Steensaasens søn Tormo.
Fadd: Mads skomager, Halvor Steensaasen, Aaste Steensaasen, Maren Steensaas.

16/9-1714. Niels Jensson fra Luxefields d. Inger.
Fadd: Christen Lycke, Ole Luxefield,
Einar Luxefields qde Ragnild, Peder Fields qde Kirsten.

29/9-1714. Morten Bøes d. Kirsten.
Fadd: Peder Berreberg, Johannes Dyrcol, Jørgen Faareval, Niels Vendelboes qde., Maren Faret.

30/9-1714. Micel Sivertssøns søn Svend. 
Fadd: Hans Tobachspinder, Rasmus Strømdal, Anders Jydes qde., Ingeborg Bratsberg, Gunnild Strømdal.

19/10-1714. Fød den 15 oct. Præsten David Monrads Søn Jørgen Herman.
Fadd: CancelliRaad Lindberg, Borgmester Wejer, Erik Grønvol, Præstens Kieriste, Margrete Blehr.

21/10-1714. Niels Larssøn fra Klevens søn Jens.
Fadd: Peder Mortenssøn, Ingebret Eriksøn,
Poul Jydes qde i Scheen, Helvig Ellingsd. af Scheen.

21/10-1714. Alexander Fløtterøs d. Anne.
Fadd: Hans Krageto, Lars Fløtterø, Anders Fløtterø, Peders Børgersøn Aaste, Anne Nielsd. Langerø.

4/11-1714. Jørgen Straale fra Hyttens søn Rasmus.
Fadd: Peder Janssøn, Lorens Janssøn, Villum Østenssøn, Jens Møllers qde. Lisbeth, Anne Evensd. 

18/11-1714. Daniel Bøes d. Maren.
Fadd: Morten Bøe, Johannes Dyrcol, Herman Kiiste, Per Gullichsøns qde., Johanne Olsd. Sem.

18/11-1714. Ole Tormorø fra Slemdals Søn Tor.
Fadd: Peder Doxrø, Søren Grinj, Jost Doxrø, Dyre Tvetens qde., Matthias Syntvets qde., Anne Gabrielsd. 

2/12-1714. Abraham Fieldets Søn Morten.
Fadd: Ole Skielbred, Jost Doxrø, Peder Fieldets qde., Anders Glennes qde.

9/12-1714. Ole Olssøn fra Søljejes d. Karen.
Fadd: Christen Klep, Erik Gunderssøn, Verner Rises qde., Ole Langrøs qde.

16/12-1714. Gunder Nøglegaards d. Else.
Fadd: Peder Lensmand, Ole Sem, Rolf Risings qde., Ole Sems d. Johanne.

16/12-1714. Christopher Anderssøn fra Klevens d. Sophie.
Fadd: Ingebret Erikssøn, Peder Ericssøn, Hans Vævers qde i Scheen, Anna Jensd. 

23/12-1714. Baltzer Møllers Søn Jerinimus.
Fadd: Jens Møller, Svend Saugmester, Peter Janssøns qde., Valborg i Præstegaarden.

23/12-1714. Peder Skiefields søn Arne.
Fadd: Ingebret Knudssøn fra Kleven, Lars Baaserø, Ole Skyers qde., Jacob Aasterøds qde., Anun Mensætters d. 

23/12-1714. Levor Melums d. Dorte.
Fadd: Claus Melum, Jacob, og Halvor Gulsæt, Hans Møllers qde., Margrete Torbiørnsd. 

26/12-1714. Niels Venstøbs søn. Torjer.
Fadd: Niels Hynj, Hans Venstøb, Tor i Præstegaarden, Tors qde i Scheen Anne, Gurj Fos, Arne Jonssøn.

23/12-1714. Ole Jonssøn fra Bøejes søn Arne.
Fadd: Jørgen Venstøb, Lars Christenssøn, Christen Olssøns qde., Birte Haagensd. 


1715.

13/1-1715. Niels Løbergs søn Jon.
Fadd: Ole Løberg, Jacob Løberg, Tolf Løbergs qde., Thomas Løbergs qde., Isak Nærums pige Marta.

20/1-1715. Jens Hoppstads d. Inger.
Fadd: Von Capelen, Cornelius Christenssøn,
Ole Jonssøns qde., Capelens d.  Alle fra Scheen.

2/2-1715. Tor Roligheds søn Erik.
Fadd: Niels Kiær, Hans Rolighed, Hans i Præstegaarden, Hans Roligheds qde., Anders Røsagers qde., Ole Nirissons pige Anne.

3/2-1715. Samuel Pederssøns d. Anne.
Fadd: Søren Grinj, Tor i Præstegaarden, Tore Svendsd.,  Torier Svendssøns qde., Aaste Aamot.

4/2-1715. Niels Halvorssøn fra Osebachens søn Halvor.
Fadd: Capitain Usler, Morten Morland, Albret Olsen, Karen H. Halvorsd., Gunder Buers qde. Anne, Uslers d. Giertrud.

10/2-1715. Søren Grinis søn Svend.
Fadd: Lars Kulleskriver, Niels Janssøn, Rasmus Strømdal, Johanne Klockers, Valborg i Præstegaarden.

10/2-1715. Lars Christenssøns tvillingbørn fra Hytten Ingebret og Pernille.
Fadd: Jens Møller, Hans Møller, Rasmus Aasqværn, Solve Rosvold, Peder Janssøns qde., Jan Jostssøns qde., Margrete Tofte.

24/2-1715. Den unge Jacob Ballstads søn Anders.
Fadd: Haagen Riis, Anun Evenssøn, Isak Jonssøn Ballstad, Bent Egaasens qde Aslou, Else Jonsd. Ballstad.

10/3-1715. Ole Isakssøns d. Karen fra Sneltved.
Fadd: Isak Sneltved, Henrig Sneltved, Jacob Isakssøns qde. fra Kleven, Karen Eresrø.

10/3-1715. Niels Tronssøn fra Liens d. Anne.
Fadd: Jacob Ballestad, Haral Tronssøn fra Meen, Abraham Øfrums qde., Marta Tronsd. Øfrum.

17/3-1715. Niels Knudssøn fra Klevens d. Anne.
Fadd: Lars Kulleskriver, Jacob Isakssøn, Ingebret Eriksøns qde., Hans Gregerssøns pige Maren.

20/3-1715. Uægte barn fra NrGrinj ejer. Inger.
Moderen Gunnild Olsd.  Barnefaderen udlagt Hans Olsøn Svensk skomager hendis forrige barnefader.
Fadd: Svend Grinjhaven, Samuel Rising, Ole Langgaards qnde, Tore Bruchmejer.

31/3-1715. Isak Stegens søn Claus.
Fadd: Aslak Kiise, Jacob Rising,
Rasmus Fosqværn, Maren Aslaksd.,  Anne Halvorsd.,  Karen Hoppestad.

7/4-1715. Anders Olssøn fra Gulsæts søn Ole.
Fadd: Niels Gulsæt, Jacob Gulsæt,
Jørgen Straales qde Rønnau, Ellen Evensd. 

14/4-1715. Henric Olssøn fra Moes d. Ingeborg.
Fadd: Peder Lænsmand, Niels Otterholt, Jost Fos, Inger Moo, Ingeborg Ersrø.

14/4-1715. Verner Riises tvillingsønner Christen. og Elling.
Fadd: Søren Riis, Ove Riis, Tolf Sølj, Ole Borges qde Else, Karen Olsd. fra Sem, Søren Rises qde., Iver Sølis pige Maren.
(Rettet av G. Strøm.)

18/4-1715. Isak Højelis d. Martha.
Fadd: Halvor Sem, Niels Kiær, Lars Sem,
Anders Sems qde Gurj, Niels Suches qde., Karen Olsd. Sem.

22/4-1715. Niels Ballestads d. Maren.
Fadd: Anders Sanne, Lars Ballestad, Even Jacobssøn, Haral Houens qde., Gunnild Anonsd. fra Ballstad.

28/4-1715. Micel Lerce fra Klevens d. Barbara.
Fadd: Ingebret Bratsberg,
Ole Jostssøn,
Anders Pederssøn, Philips Anne, Anne Pedersd. i Scheen.

12/5-1715. Erik Simonssøn fra Strandens tvillingsønner Simon. og Gunder.
Fadd: Bøje Pederssøn, Ole Jonssøn, Jens Jenssøn, Halvor Grol, Inger Steensd.,  Helvig Lorensd.,  Jens Jenssøns qde Margrete, Maria Andersd.  Alle fra Scheen.

12/5-1715. Lars Baaserøs søn Lars.
Fadd: Niels Løberg, Lars Sem,
Jacob Aasterøs qnde, Karen Toriejsd.,  Margrete Lund.

12/5-1715. Henric Bouerøs søn Tolf.
Fadd: Jens Høst, Torsten Iverssøn, Lisbeth Micelsd.,  Else Pedersd.,  alle fra Scheen.

19/5-1715. Ove Smeds søn Svend.
Fadd: Thomas Kusk, Jens Borring, Arent Post, Præstens hustru Barbara, Vejers d. 

30/5-1715. Jørgen Venstøb fra Hyttens d. Maren.
Fadd: Jens Møller, Anders Hanssøn, Villum Østenssøn, Peder Janssøns qde. Kirsten, Annethe Anunsd. (Annethe Arnesdatter?).

2/6-1715. Vetle Hanssøn fra Osebachens d. Astrj.
Fadd: Lars Lj, Anders Levorssøn, Helge Hanssøn, Ole Højsæts qde., Lars Solvessøns qde. Ingeborg fra Osebachen.

10/6-1715. Christian Venstøbs d. Karen.
Fadd: Jørgen Olssøn Bøeje, Zacharias Venstøb, Søren Elefssøn, Jørgen Straales qde., Marta Skaven, Ingeborg Erserø.

12/6-1715. Giermund fra Osebachens hiemdøbte d. Chrestense.
Fadd: Elling og Knud Torcelssønner, Gunder Buers Abraham, Ole Hanssøns qde Margrete, Anders Hanssøns qde. Marte Arnesd.,  alle fra Osebachen.

16/6-1715. Anders Fløtterøs d. Marta.
Fadd: Hans Lj, Lars Ballestad, Mattis Fløtterø, Ingeborg Becheval, Alexanders Fløttens qde. Marta Fløtterø.

16/6-1715. Ole Olssøns søn Lars fra Sørbø.
Fadd: Niels Riis,
Thomas Løberg, Ole Sørbøs qde Marta, Maren Sneltved, Kirsten Olsd. Sneltved.  

23/6-1715. Anders Anderssøn fra Hyttens søn Anders.
Fadd: Ole Oxrøe, Søren Suusaas, Villum Østenssøn, Jan Sørenssøns qde Anne, Børtings pige Anna.

23/6-1715. Niels Siverssøn fra Fossum ejes d. Gunnild.
Fadd: Ole Erikssøn Bøeje, Søren Elefssøn, Christen Olssøns qde Marta, Ole Jenssøns qde Birte ved Hytten.

30/6-1715. Christen Torjerssøns søn Lars.
Fadd: Bøye Svendske, Niels Knudssøn Bøle, Lars Follaug, Jon Stianssøns qde Marta i Sceen, Helvig Pedersd. i Scheen.

30/6-1715. Anders Janssøn fra Klevens søn Hans.
Fadd: Niels Larssøn,
Niels Soldat i Scheen, Peder Nielssøns qde Anna fra Kleven,
Abraham Rusts d. 

2/7-1715. Rasmus Faarevals søn Peder.
Fadd: Jens Høst, Peder Lensmand, Niels Vendelboes qde Dorte Maria, Mads Grams d. af Scheen.

4/8-1715. Ove Rises søn Lars.
Fadd: Bent Egaasen, Haagen Riis, Ole Kolchin, Verner Rises qde Anne, Maren Kolchin.

4/8-1715. Peder Jenssøn fra Hyttens Søn Hans.
Fadd: Christian Østenssøn, Villum Østenssøn, Peter Janssøn, Jørgen Straales qde Rønnau,
Birte af Scheen.

4/8-1715. Even Stulens d. Giertrud.
Fadd: Niels Halvorssøn, Jan Usler, Giertrud Usler,
Birte Maling.

11/8-1715. Jacob Meens søn Hans.
Fadd: Guttorm Meen, Stephan Enggraf, Daniel Ballestads søn Lars, Daniel Ballestads qde., Maren Larsd. Meen.

11/8-1715. Poul Limis d. Anna.
Fadd: Mads Gram, Jens Borning,
Madame Turman, Jomfru Mecelborg.

11/8-1715. Torjer Luxefields d. Anne.
Fadd: Niels Otterholt, Ellef Jønneval, Isak Moos qde. Inger, Maren Otterholt.

25/8-1715. Søren Rises d. Anne.
Fadd: Hans Borge, Haagen Riis, Helge Krageto, Verner Rises qde., Maren Becheval.

1/9-1715. Torjer Svendssøns d. Gunnild.
Fadd: Søren Grinj, Rolf Rising, Tor i Præstegaarden, Anders Sems qde.

15/9-1715. Anders Grunnerøs søn Ole.
Fadd: Ole Løberg. Jacob Løberg, Ole Grunnerø. Bent Egaasens qde., Rasmus Grunnerøs d. 

22/9-1715. Uægte barn fra Falcumejer Gurj.
Moderen Sønnef Abelsd. kommen fra Næs Sogn i Hallingdalen. Barnefader udlagt Ole Torssøn, en soldat sammesteds som før Daaben ved Lænsmanden blef Fogden Højer tilkiendegiort.
Fadd: Søren Grinj, Hans Larssøn Falcumejer, og hans hustru, Mads skomagers qde.

29/9-1715. Uægte barn fra Otterholt, Erik.
Moderen Jennert Engelsd.  Barnefader udlagt Solve Christenssøn fra Bøe.

Fadd: Luxas Luxefield, Johannes Dyrcol,
Mads skomager, Kirsten fra Jønneval.

6/10-1715. Zacharias Claussøn fra Fosejes Søn Christen.
Fadd: Elef Jønneval, Peter Eresrød, Rasmus Fosejer, Taral Jønnevals qde, og d. Malene.

6/10-1715. Ole Bøles d. Else.
Fadd: Jon Econrø, Christen Klep,
Even Ballestad, Helge Højsæts qde. Birte, Marta Knudsd. Bøle.

20/7-1715. Jon Grinis d. Anne.
Fadd: Søren Grinj, Mads skomager, Hans i Præstegaarden, Niels Janssøns qde., og hendes søster Sønnef.

27/10-1715. Jeronimi fra Hyttens Søn Anders.
Fadd: Knud Stier, Stephen Jørgenssøn, Biørn Møllers qde., Børtings budeje Karen.

1/11-1715. Petter Janssøn fra Hyttens Søn Jan.
Fadd: Lars Kolleskriver, Jens Møller, Niels Isakssøn hos Børting, Klocherens qde Johanne,
Niels Hynis d. 

3/11-1715. Knud Torcelssøn fra Osebackens Søn Torcel.
Fadd: Elling, og Germund fra Osebachen, Ole Vestborgers qde.

10/11-1715. Lars Skavens Søn Niels.
Fadd: Isak Sneltved, Søren Christenssøn, Jørgen Olssøns qde. Hellie, Christian Venstøbs qde., Ingeborg Ersrø.

24/11-1715. Christen Holms søn Berulf.
Fadd: Ole Paulssøn, Christen Vallebø, Jan Gram, Claus Nielssøns qde., Racel Gram.

24/11-1715. Daniel Ballestads søn Anders.
Fadd: Stephan Enggraf, Hans Gunnessøn, Helge Højsæts qde., Maren Larsd. 

24/11-1715. Jacob Isakssøns søn Abraham.
Fadd: Peder Børgerssøn, Ole Isakssøn, Hans i Præstegaarden, Aaste paa Kleven, Anne Andersd. 

24/11-1715. Jan Jostens d. Birte.
Fadd: Peder Lænsmand, Niels Otterholt, Jost Tofte, Isak Moos qde. Inger, Margrete Tofte.

24/11-1715. Thomas Løbergs d. Maren.
Fadd: Isak Bache,
Jacob Løberg, Gunder Løberg, Niels Løbergs qde.

1/12-1715. Mathis Løbergs Søn Ingebret.
Fadd: Niels Løberg, Jacob Isakssøn, Ole Lucassøn, Maren Sneltved, Karen Løberg.

1/12-1715. Rasmus Grinis tvilling Søn Christopher.
Fadd: Niels Holm, Christopher Grinj,
Erik Sem, Klocherens qde., Boel Grinj.

8/12-1715. Johannes Myres søn Gulbrand.
Fadd: Mads skomager, Niels Knudssøn, Even Ballestad, Isak Ballestads qde., Gunnild Løberg.

8/12-1715. Tolf Løbergs d. Kirsten.
Fadd: Ole Sørbø, Gullic Espedalen, Niels Løbergs qde.
Maren, Jacob Løbergs pige Maren.

22/12-1715. Ole Nielssøn fra Langerøs d. Magnild.
Fadd: Ole Langerø, Helge Højsæt, Lars Fløtterø, Anders Lies qde., Hans Lies pige Lisbeth.


1716.

1/1-1716. Halvor Hoppestads søn Isak.
Fadd: Peder Lensmand, Ole Hoppestad, Solve Bøe, Isak Moes Inger, Abraham Melums qde.

5/1-1716. Hans Lies søn Lars.
Fadd: Capitain Usler.
Bøje Pederssøn. Lars Flotterøs søn. Jobs Hustru Lisbeth. Hans Borges d. Boel.

5/1-1716. Uægte barn fra Kleven Kirsten.
Moderen Maren Jonsd.  Kommen fra Eger, og komen til Peder Knudssøn og der fødde barnet i Søren Klochers, Niels Bøles og
Peder Knudssøns overværelse og paahør d. 5 Januarij, bekiente til barnefader Hans Knudssøn fra Bergenhuus Leen, hvilchet før
daaben blef Fogden Højer tilkiendegivet ved Peder Knudssøn, og efter daaben overgivet Lensmanden ved Klocheren.
Fadd: Ingebret Erikssøn,
Niels Bøle, Elefs qde Maren,
Anne Andersd. 

12/1-1716. Ingebret Bratsbergs søn Hans.
Fadd: Simon Jørgenssøn, og hans søn, Gunder Buer, Halvor Olssøns qde., og Per Olssøns d. 

12/1-1716. Isak Meens d. Malene.
Aslak Bratsberg, Abraham Nielssøn, Ole Liens qde., Gunder Buers d. Tore.

12/1-1716. Ole Claussøns søn Abraham.
Fadd: Niels Halvorssøn, Jan Usler,
Hans Lies Søn Helge, Lisbeth Usler, Jens Claussøns d. 

19/1-1716. Ingebret Vagtenbergs hiemdøbte d. Tore.
Fadd: Søren Grinj, Even i Haugen, Turivil, Præstens hustru Barbara, Maren Flor.

19/1-1716. Uægte barn fra Skyer, Gunder.
Moderen Karen Gundersd. fra Houkeraasen lod edeligen en nafnløs fader som hun iche vilde viide hvad hand hedte, der i Borgeskoven skulde voldtaget hende.
Fadd: Peder Skiefield, Christen Haukeraas, Isak Mens qde., Gunnild Menstadsætter.

26/1-1716. Villum Østenssøn fra Hyttens søn Østen.
Fadd: Christian Østenssøn, Lars Sem, Peder Janssøns qde., Femia i Scheen.

26/1-1716. Ole Olssøn fra Klevens d. Gyrj.
Fadd: Jonas Bagger, Niels Janssøns qde Karen, Hans Findals qde fra Solum.

2/2-1716. Niels Halvorssøn fra Osebachens d. Karen.
Fadd: Jens Claussøn, Jan Usler, Capitain Uslers Kieriste, Giertrud Halvorsd. 

2/2-1716. Brynild Hanssøn fra Klevens d. Ingeborg.
Fadd: Lars Kulleskriver, Peter Svendssøn, Niels Janssøn, Christopher Svendskers qde, og Halvor Olssøns pige Margrete af Scheen.

9/2-1716. Jacob Aasterøs søn Anders.
Fadd: Hans Knudssøn i Scheen, Peder Skiefield, Niels Løbergs qde., Ole Sneltveds d. Kirsten.

9/2-1716. Anders Glendes søn Halvor.
Fadd: Gunder paa Holm, Ole Sneltveds Søn Erik, Simons Elen i Scheen, Ole Lubeks qde., Margrete Lund.

9/2-1716. Lars Erikssøn fra Ovestads d. Gyrj.
Fadd: Gunder Ovestad, Lars Solvessøn,
Even Ballestad, Anund Aaltveds qde., Inger Aaltved.

16/2-1716. Ole sadelmager fra Osebachens søn Jens.
Fadd: Cornelius Christenssøn,
Jan Capelen, Jomfru Fichen, Jomfru Lange.

16/2-1716. Anders Amundssøns hiemdøbte søn Hans.
Fadd: Jens Møller, Biørn Møller, Peter Janssøns qde Kirsten, Jørgen Masmesters pige.

23/2-1716. Christen Puttens d. Kirsten.
Fadd: Albret Lyngaasen, Anders Erikssøn i Scheen, Ole Skomagermester,
Ingeborg Bratsberg, Ole Nirissøns .....?

23/2-1716. Christian Simonssøn fra Hyttens d. Else.
Fadd: Peter Janssøn, Biørn Møller, Ole Mognssøn, Jens Møllers qde., Børtings pige Karen.

1/3-1716. Peder Lænsmands d. Dorothea.
Fadd: Mads Gram, Arne Jonssøn, Jørgen Ovenberg, Vendelboes qde., Postmesterens d. 

22/3-1716. Søren Henrichssøns søn Anders.
Fadd: Hans Tobachsspinder, Biørn Møller, Halvor Gulsæt, Ole Paaskes qde., og Søster i Scheen.

22/3-1716. Anders Janssøn fra Sannes søn Niels.
Fadd: Niels Ballestad, Lars Erikssøn, og Isak Solvessøn Ovestad, Maren Lanner, og Marta Nærum.
(Rettet. G.Strøm.)

29/3-1716. Erik Gunderssøns d. Gunnild.
Fadd: Ole Langerø, Lars Klep, Ole Søljejes qde Tone, Anun Meenstadsætters d. Kirsten.

5/4-1716. Niels Venstøbs d. Johanne.
Fadd: Niels Hynj, Ole Monssøn ved Hytten, Peder Janssøns qde Kirsten, Dorte Hynj.

19/4-1716. Gunder Holms søn Halvor.
Peder Baar, Cornelius Krag, Jomfru Anna Kliim, Byfogdens d. Anna.

19/4-1716. Gabriel Fosses datters barn Maren.
Fadd: Claus Follestad, Haagen ved Qværnen, Peder Møllers qde., Else Foseje.

26/4-1716. Isak Moos d. Karen.
Fadd: Peder Baar, Niels Vendelbo, Rasmus Nielssøns qde Anne, Pernille Bloch.

26/4-1716. Daniel Bøes søn Ingebret.
Fadd: Ole Sem, Tolf Tofte,
Jens Møllers qde Lisbeth, Ole Sems d. Margrete.

10/5-1716. Uægte barn fra Kiær Maren.
Udlagt Anders Jonssøn ægtemand fra Mustved.
Fadd: Hans Grinitejn, Isak Berg, Aaste Steensaas, Isak Sneltveds pige Sitsel.

10/5-1716. Erik Smed fra Osebachens d. Maren.
Fadd: Peder Guldsmed, Henning Glasmester, Capitain Uslers d. Giertrud, Gunder Buers d. Tore.

10/5-1716. Haagen Rises d. Ingeborg.
Fadd: Ove Riis, Axel Hanssøn, Verner Riises qde Anne,
Tomas Løbergs qde., Marta Riis.

10/5-1716. Jonas Bagges søn Hans.
Fadd: Niels Janssøn, Ole Olssøn,
Jacob Sneltveds qde Anne, Maren Bagge, Emanuel hos Balberen

17/5-1716. Gunder Lies d. Lisbeth.
Fadd: Amund Aaltved, Helge Lj,  Lars Ovestads qde., Hans Liis qde., Lisbeth Nielsd. Lj.

17/5-1716. Erik Goupaasens d. Maren.
Fadd: Ole Sørbø, Erik Sneltved, Ole Isakssøns qde. Maren, Lars Boserøs qde., Kirsten Sneltved.

21/5-1716. Niels Luxefields søn Jens.
Fadd: Søren Grinj, Christopher Grinj, Ole Lucassøn, Peder Luxefields qde. Kirsten, Karen Otterholt.

1/6-1716. Aslak Kises d. Helvig.
Fadd: Niels Tofte, Jacob Vetlessøn, Henric Gulsæt, Anne Aslaksd.,  Karen Hoppestad.

7/6-1716. Hans Larssøn fra Falcumejes søn Johannes.
Fadd: Niels Janssøn, Mads Gulbrandssøn,
Christen Kuskes qde Borrestad.

24/6-1716. Niels Grinis søn Gunder.
Fadd: Ole Paaske Skipper fra Jylland, Niels Kulleskriver, Ole Paaskes qde.

2/7-1716. Christen Graflies søn Gregorius.
Fadd: Rolf Rising,
Albret Lyngaasen, Rasmus Grinjs qde., Niels Suches qde., Ole Sems d. Johanne.

19/7-1716. Hans Aamots søn Aslak.
Fadd: Niels Kiær, Ole Sem, Abraham Kiær, Hans Biørnssøns qde i Qværndalen, Gurj Berg.

26/7-1716. Lars Christenssøn fra Hyttens søn Jens.
Fadd: Peter Janssøn. Biørn Møllers qde., Birte Haagensd. 

30/7-1716. Raadmand Brante fra Venstøbs d. Inger Sophia.
Fadd: CancelliRaad Borse, Byfogden Sciltroed, Fogden Højer,
Madame Børting, Anne Sommer, Annicen Erbo.

16/8-1716. Niels Christenssøn fra Osebachens søn Børger.
Fadd: Capitain Usler, Herman Leopoldus, Hans Buer,
Madame Bauchman, Giertrud Usler.

16/8-1716. Torsten Bergs søn Giert.
Fadd: Tor Rolighed, Halvor Anundssøn i Scheen, Isak Bergs qde Lisbeth.

18/8-1716. CaenslieRaad Lindbergs hiemdøbte søn Anders.
Fadd: Tolder Arentssøn, Fogden Højer,
Niels Vejer, Fraulein Legaard, Jomfru Mecelborg.

23/8-1716. Anders Røsagers søn Ole.
Fadd: Aslak Bratsberg, og Ingebret Bratsberg, Hans Halvorssøn, Anders Krabbes qde., Ludvigs d. af Scheen.

23/8-1716. Christen Halvorssøn fra Lunds søn Halvor.
Fadd: Rasmus Grinj, Christopher Grinj,
Erik Lund, Anders Sems qde., Gunbor Grinj, Ragnild fra Berreberg.

30/8-1716. Rasmus Strømdals tvillingdøttre Kirsten. Helvig.
Fadd: Niels Gulsæt, Jacob, Henric, og Helge Gulsæt, Micel Sivertssøn, Søren Grinjs qde Gunbor, Anders Strømdals qde., Pernille, Helvig, Gertrud Gulsæt.

30/8-1716. Halvor Skreuns søn Christopher.
Fadd: Ellef Jønneval, Gunder Nøglegaard, Rasmus qværn, Jacob Jønnevals qde., Marta Otterholt.

6/9-1716. Ole Skielbreds d. Anne.
Fadd: Anders Glenne, Hans i Præstegaarden, Peder Fieldals qde., Maren Hansd. Lund.

16/9-1716. Germund fra Osebachens d. Maria.
Fadd: Vischer. Holby, Jobs Hustru,
Lisbeth Usler.

11/10-1716. Jens Møllers søn Melehior.
Fadd: Jørgen Straale, Christian Østenssøn, Ole Mognssøn, Peder Janssøns qde Kirsten, Hans formers d. 

18/10-1716. Lars Nielssøn fra Klevens søn Ole.
Fadd: Ole Galt, Tor Jenssøn hos Mads Gram, Maren Svendske.

25/10-1716. Søren Rises søn Anders.
Fadd: Knud Bøle, Christen Klep,
Verner Rusts qde., Hans Gregerssøns pige.

25/10-1716. Lars Ballestads d. Gurj.
Fadd: Bent Egaasen, Anders Fløtterø, Even Ballestad, Niels Ballestads qde., Marta Knudsd. 

15/11-1716. Morten Bøes d. Inger.
Fadd: Rasmus Foreval, Solve Bø, Jost Tofte, Peder lænsmands qde., Anna Jacobsd. Bøe.

15/11-1716. Peder Fieldets tvillingssøn Hans.
Fadd: Peder Doxerø, Ole Fieldet, Ole Skielbreds qde., Anders Glennes qde.,

22/11-1716. Jon Svendssøns søn Jacob.
Fadd: Christen Kudsk, Amun Sølj, Even Ballestad, Stephens qde., Gunnild Borge.

29/11-1716. Anders Skræder fra Gulsæts Søn Isak.
Fadd: Niels Gulsæt, Halvor og Helge Gulsæt, Levor Melums qde., Pigen paa Gulsæt.

29/11-1716. Simon Kudske fra Hyttens søn Lars.
Fadd: Ole Oxrøe (Ole Doxrød),
Niels Isakssøn,
Villum Østenssøns qde Lisbeth ved Hytten.

6/12-1716. Frans Kittelrøs d. Kirsten.
Fadd: Halvor Poulssøn, Matis Grinitejn, Ingeborg Bratsberg, Maren Graflj.

20/12-1716. Ole Jenssøns d. fra Hytten Karen.
Fadd: Niels Sivertssøn, Ole Erikssøn,
Peter Janssøns qde., Anne Aslaksdatter?

25/12-1716. Albret Lyngaasens søn Villum.
Fadd: Per Guldsmed, Tyge hos Wejer, Christen Valebøs qde., Per Olssøns d. 


1717.

1/1-1717. Anders Hanssøn fra Hyttens d. Kirsten.
Fadd: Lorens Smed, Henric Doxrø, Rønnou Straale, Per Doxerøs d. 

6/1-1717. Anders Ramsaasens søn Gunder.
Fadd: Christen Klep, Ole Langerø, Halvor Becheval, Hans Svinholts qde., Even Stulens qde.

31/1-1717. Ingebret Erikssøn fra Klevens søn Peder.
Fadd: Ingebret Knudsson, Micel Eriksøn, Jan Venstøb, Erik Lerces qde, og d. 

31/1-1717. Peder Skiefields d. Johanne.
Fadd: Niels Løberg, Ove Riis, Ole Skiers qde., og Anun Meenstadsætters d. 

7/2-1717. Niels Suches d. Anne.
Fadd: Isak Højeli, Albret Lyngaasen, Lars Sem, Hans Aamots qde. Karen, Maren Grafli.

10/2-1717. Gunder Berrebergs søn Engel.
Fadd: Jens Høst, Lyder Gram, Per Lænsmand, Vendelboes qde., Racel Gram.

14/2-1717. Johannes Myres søn Ole.
Fadd: Mads skomager, Jacob Ballestad, Birte Ballestad, Gunnild Løberg.

15/2-1717. Oberste Steens Søn Johan Frideric.
Fadd: Amptmand Lindberg, Secretair Leopoldus, Poussøn, Ryssels Frue, Gorissons d.,  Gregorjette Klim.

21/2-1717. Solve Bøes søn Abraham.
Fadd: Morten Bøe, Halvor Hanssøn, Mogns Hoppestads qde., Inger Evensd. 

21/2-1717. Biørn Møllers søn Johannes.
Fadd: Giert Fander, Jeronimus, Jan Valentinssøn, Villum Østenssøns qde., Ingeborg Johansd. 

21/2-1717. Niels Bøle fra Klevens d. Ingeborg.
Fadd: Jan urtegaardsmand, Ole Peterssøn,
Ivar Bler, Madame Heje, Niels Knudssons Ingebor i Scheen.

21/2-1717. Lars Aases søn Halvor.
Fadd: Jens Høst, Urtegaardsmanden og hans hustru, Halvor Melas d. Marta.

7/3-1717. Et uægte barn Ole Mikkelsen.
Moder et fremed qde folk Marta Jacobsd.,  fød i Bragenæs, da komen fra Ullefos, udlagde til barnefader Micel Asbiørnssøn fra Ejdanger, gevorben soldat i Fridericstad.
Alt dette blef fogden Højer strax tilkiendegivet.
Fadd: Isak Mo, Isak Sneltved, Ole Vinddales enche, Ellen Haraldsdatters Søster.

14/3-1717. Rasmus Grini fra NrSems søn Christopher.
Fadd: Niels Otterholt, Erik Lund, Jens Hoppestads qde., Margrete Lund.
(Rettet. G. Strøm 2013.)

25/3-1717. Søren Grinis d. Anne.
Fadd: Jochum Altenburg, Peder Olssøn og hans søn, Birte Lange, Vorcums d. 
(Rettet G. Strøm 2013.)

25/3-1717. Jørgen Straales d. Birte.
Fadd: Jens Møller, Biørn Møller, Peter Janssøns qde., Hans Formers d. Dorte.

25/3-1717. Uægte barn fra Gaasehøllen Maren.
Moder. Kirsten Poulsd.,  udlagde barnefader. Rasmus Halvorssøn fra Fos qværn.
Fadd: Gulbrand Gaasehøllen, Tobias Foseje, Kirsten fra Jønnval, Karen Otterholt.

5/4-1716. Anders Olssøn fra Gunborsdalens d. Randj.
Fadd: Ole Hoppestad, Jan Busk, Erik Lund, Mogens Hoppestads qde.

29/3-1717. Micel Lerce fra Klevens søn Jan.
Fadd: Ingebret Lerche, Knud Sadelmager, Erik Lercis qde., og d. 

Dom.Qvasim.  Anders Hanssøn fra Osebachens søn Jacob.
Fadd: Germund Olssøn. Hans i Præstegaarden. Erik Smeds qde., Ole Hanssøns qde., Niels Eskildssøns d. 

6/4-1717. Præstens Søn Christian Vilhelm. Fød 31 Marts.
Fadd: Ryssel, Laugmand Largej(??), Niels Wejer,
Oberst Stens frue, Madame Josten, Annicen Erbo.

18/4-1717. Erik Goupaasens søn Hans.
Fadd: Ole Sneltved, Lars Steensaas, Hans i Præstegaarden, Hans Amots qde., Kirsten Sneltved.

18/4-1717. Isak Meens d. Maria.
Fadd: Ole Lj, Hans Buer, Aslak Bratsbergs qde. Margrete, Jacob Meens qde Kirsten, Maren Larsd. Meen.

18/4-1717. Niels Isaksøn fra Hyttens d. Anne.
Fadd: Jacob Gulsæt, Helge Gulsæt, Anders Svenske Gulsæt, Levor Meles qde., Gurj Mognsd. 

25/4-1717. Christian Simonssøn fra Hyttens søn Lars.
Fadd: Lucas Larssøn og Anders Evenssøn og Birte Steensrød i Scheen. Hans formers d. Dorte.

25/4-1717. Tor Fieldals d. Anne.
Fadd: Niels Holm, Anders Rust, Hans Amots qde Karen.

6/5-1717. Gunder Øfrums søn Christen.
Fadd: Isak Nærum, Amun Sølj, Erik Simonsøns qde., Abraham Øfrums d. Ellen.

9/5-1717. Ole Olssøn fra Grumstulens søn Ole.
Fadd: Niels Otterholt, Amun Eriksrød, Jost Janssøn NrFos, Hans Hoppestads qde., Isak Moos d. 

23/5-1717. Halvor Poulssøn fra Kittilsrøs d. Inger.
Fadd: Søren Grinj, Hans Grinjtejns Søn Micel, Lisbeth Usler, Rusine Fos, Mads Gram.

6/6-1717. Anders Gundessøn fra Hyttens d. Marta.
Fadd: Peder Janssøn, Jon Kullebrender, Ole Mogenssøn, Jørgen Straales qde., Karen budeje.

20/6-1717. Niels Holms Søn Niels.
Fadd: Niels Otterholt, Jens Hoppestad, Turviel, Rasmus Sems qde. Rønnou, Margrete Tofte

27/6-1717. Isak Bergs søn Hans.
Fadd: Isak smed, Søren Grinj, Turvil, Niels Janssøns qde., Anders Straales d. Jøran.

2/7-1717. Niels Nielssøn fra Osebachens søn Ludvig Bluth.
Fadd: Monsieur Bauman, Gunder Buer, Hans Buer,
Gunder Buers qde., Lisbeth Usler.

4/7-1717. Niels Halvorssøn fra Osebachens d. Pernille Bart.
Fadd: Capitain Usler, Giert Hanssøn, Jens Gram, Madame Holst, Lisbeth Usler.

1/8-1717. Lars Bøes søn Søren.
Fadd: Morten Bø, Solve Bø, Hans Bratsberg, Per Gullichssøns qde Kirsten, Giertrud Tolfsd. Berreberg.

15/8-1717. Ove Smeds d. Karen.
Fadd: Niels Wejer, Thomes Rust, Jens Høst, Jomfru Lange, Vejers d. i Scheen.

15/8-1717. Levor Melums søn Claus.
Fadd: Hans former, Jacob Gulsæt, Claus former, Halvor Gulsæts qde i Scheen, Per Børgerssøns søster.

15/8-1717. Anders Ovestads d. Zitzel.
Fadd: Solve Ovestad, Niels Ballestad, Lars Sølis qde., Ole Langerøds qde.

22/8-1717. Sivert fra Osebachens d. Margrete.
Fadd: Verner Riis, Brynild Borge, Verner Rises qde., Aaste Becheval.

29/8-1717. Peder Ersrøs søn Ole.
Fadd: Jacob Jønneval, Jost Tofte, Jan Justessøns qde. Hellie, Margrete Tofte.

29/8-1717. Jacob Torsholt fra Slemdals søn Ole.
Fadd: Jon Arnessøn, Ole Jonssøn, Hans i Præstegaarden,
Philips Anna, Jacob Præstgaardens qde i Slemdal.

11/9-1717. Raadmand Brantes d. Anne Dorte.
Fadd: Assessor Ryssel, Iver Sommer, Per Christenssøn, Anders Krebs(?), Fru Assessor paa Meenstad, Jomfru Lange, Jørgen Erboes Kieriste i Scheen, Georgina Erbo.

19/9-1717. Peter Janssøn fra Hyttens d. Maria.
Fadd: Hans former, Jørgen Straale, Hans formers søn, Peter Masmesters qde., Anna Andersd. 

19/9-1717. Ole Tronssøn fra Moejes d. Ingeborg.
Fadd: Johannes Dyrcol, Jørgen Foreval, Aadnes qde., Isak Moos d. Ingeborg.

3/10-1717. Jacob Isakssøn fra Klevens d. Karen.
Fadd: Gullic Espedalen, Ingebret Lerce, Niels Bøle, Christopher Svendssøns qde i Scheen, Malene ibid.

3/10-1717. Tolf Sølis d. Maren.
Niels Vetlessøn, Amun Sølj, Jacob Vetlessøns qde i Scheen, Birte Jacobsd. ibid.

10/10-1717. Ole Gunderssøn fra Osebachens Søn Tolf.
Fadd: Job, Niels Halvorssøn, Giertrud Uslers, Kirsten Tolfsd.,  Brynild Borge.

10/10-1717. Alexander Fløtterøs søn Niels.
Fadd: Anun Nirissøn,
Solve Anderssøn, Anders Ovestad, Ole Nirissøns qde Karen, Anne Hansd. af Scheen.

10/10-1717. Henric Hynjs d. Helvig.
Fadd: Halvor Sem, Niels Gulsæt, Helga Gulsæt, Anders Sems qde Gurj, Levor Melums qde.

10/10-1717. Jon Grinis d. Inger.
Fadd: Christopher Grinj, Niels Janssøn, Søren Grinis qde. Gunbor, Ingeborg Jørgensd. 

10/10-1717. Uægte barn fød i Højmyr Rønnich.
Moderen Christense Rønnicsd.  Faderen udlagt Jon Anderssøn som tiente med hende paa Tofte.
Fadd: Hans Grinitejen, Ole Lyngaas, Hans Amots qde., Gurj Berg. 

17/10-1717. Lars Solvessøn fra Osebachens d. Anne Lisbeth.
Fadd: Capitain Usler, Leutenant Scharenhorst, Fogden Højer, Giertrud Usler, Anne Jensd. 

24/10-1717. Jacob Jonssøn fra Løbergs d. Birte.
Fadd: Jacob Løberg, Matis Løberg, Niels Løbergs qde., Jacob Løbergs pige Maren.

31/10-1717. Jonas Bagges søn Ole.
Fadd: Mads Gram, Iver Sommer, Casper Becher,
Jens Grams hustru, Giert Hanssøns d. Pernille.

31/10-1717. Jon Sannes søn Jon.
Fadd: Isak Meen, Haral Houen, Isak Ovestad, Aslak Bratsbergs qde., Amun Aaltveds qde., Maren Omdal.

31/10-1717. Anders Falcum-ejes søn Jan.
Fadd: Jørgen Straale, Kiel former, Jacob Falcum-eje, Hellie Fos, Jan Buses d. Lisbeth.            

14/11-1717. Colbiørn Fosejes søn Ole.
Fadd: Gulbrand Gaasehøllen, Jacob Faleje,
Daniel Bøes qde., Gabriel Fosses d. Maren.

21/11-1717. Hans Venstøbs tvillingsønner Jacob. Svend.
Fadd: Niels Venstøb, Jan Faltinssøn, Søren hos Madame Børting, Søren Klocher, Jørgen Masmesters qde. Anne, Peter Janssøns qde Anne Sibille, Gert Fanders d. Karen.

28/11-1717. Nirj Dyressøn fra Grunerøs d. Ragnild.
Fadd: Jacob Isakssøn fra Kleven, Ole Grunnerø, Ole Sties qde., Hellie Grunnerø.

28/11-1717. Ingebret Knudssøn fra Klevens d. Karen.

Fadd: Ingebret Lerce, Niels Bøle,
Micel Lerces qde., Anders Erserøs d.

12/12-1717. Rasmus Forevalds d. Karen.
Fadd: Niels Vendelbo, Niels skriver, Per Lensmand, Hans Christenssøns qde., Morten Bøes qde.,

12/12-1717. Halvor Otterholts søn Engel.
Fadd: Elef Jønneval, Halvor Skreun, Rasmus qværn, Per Eresrøs qde., Jenert Otterholt.

12/12-1717. Uægte barn Lars.
Moderen Marta Andersdtr.
Barnefader Jon Sørenssøn Soldat.
Fadd: Gabriel Fos, Tyge Fieldet, Jon Nygaards qde., Inger Nygaard.

26/12-1717. Niels Venstøbs d. Maria.
Fadd: Lars i Fierestrand, Arne hos Amptmanden, Anne Michelsd.,  Birte hos Iver Paaske.

26/12-1717. Niels Hansøn fra Klevens d. Maren.
Fadd: Hans Anderssøn i Scheen, Ole Olssøn paa Kleven, Elefs qde., Ole Nirissøns pige.


1718.
 

1/1-1718. Tolf Meenstadsætters d. Aaste.
Fadd: Monsieur Wejer, Ole Jonssøn, Niels Vejer,
Jomfru Fichen, Jomfru Lange.

6/1-1718. Jens Hoppestads d. Giertrud. 
Fadd: Peder Lensmand,
Niels Otterholt, Rasmus Aas, Claus Smeds qde i Scheen, og Jacob Vetlessøns d. Børte.

16/1-1718. Christian Østenssøns søn Jens.
Fadd: Niels Knudssøn, Niels Rive, Christen Jenssøn Lydke, og Ambor Jensd.,  Anne Vorcums.

16/1-1718. Peder Haagenssøn fra Strømdals søn Lars.
Fadd: Rasmus Strømdal, Micel Sivertssøn, Helge Gulsæt, Gunbor Grinj, Birte Haagensd.

16/1-1718. Niels Luxefields d. Inger.
Fadd: Halvor Otterholt, Ole Lucassøn, Gunder Fieldet, Kirsten Fieldet, Inger Lucasd.

23/1-1718. Jacob Gulsæts d. Else.
Fadd: Levor Melum, Anders Skredder, Helge Gulsæt, Maren Grødtsund,
Anne Steensrø.

30/1-1718. Torjer Svendssøns søn Lars.
Fadd: Søren Grinj, Jacob Rissing,
Tore Svendsd.,  Marta Rissing.

2/2-1718. Et uægte barn fra NrSneltved Ingeborg Jansd. 
Moderen Marta, udlagt barnefader en svendsk fange Jan som tiente Peder Flod.

Fadd: Per Strømdal, Ole Lyngaas,
Karen Amot, Gurj Berg.

6/2-1718. Haagen Larssøn fra SrAas's søn Haagen.
Fadd: Anders Anderssøn, Christopher Hanssøn,
Maren Hoppestad, Inger Evensd. 

6/2-1718. Christen Hanssøn fra Osebachens søn Daniel.
Fadd: Niels Christenssøn, Helge Lj,
Hans Vallers qde. Karen, Zibille Valler.

13/2-1718. Niels Bøle fra Klevens søn Anders.
Fadd: Knud Bøle, Isak Ballestad, Lars Haralssøn, Jacobs Anne Kleven, Marta Bøle.

20/2-1718. Peder Lænsmands d. Chrestense.
Fadd: Fogden Højer, Per Baar, Hans Krag, Fogdens Kiæreste, Capelens d. 

27/2-1718. Anders Skougsrøs d. Sitzel.
Fadd: Jens Gregersøn, Knud Perssøn, Ole Peterssøn, Præstens Hustrue, Karen Eliasd. 

27/2-1718. Ingebret Bratsbergs d. Pernille.
Fadd: Aslak Bratsberg, Jørgen Søllien, Ole Nirissøns qde., og Anne Jansd. af Scheen.

27/2-1718. Jeronimi fra Hyttens d. Maria.
Fadd: Jørgen Olssøn, Biørn Møller, Christen Olssøns qde Anne, Maren Mathisd.

20/3-1718. Henric Bouerøs søn Jost.
Fadd: Per Doxrø, Zacharias Venstøb, Lars Sem, Jacob Bøes qde., Maria Doxrø.

25/3-1718. Aslak Bratsbergs søn Niels.
Fadd: Isak Meen, Ingebret Bratsberg, Tolf Tofte, Ole Lies qde., Ludvigs d. i Scheen.

30/3-1718. Tolf Falcumejes søn Anders.
Fadd: Capitain Kliim,
Leutnant Scharenhorst,
Jens Gram, Frøken Steen, Jomfru Mecelborg.

10/4-1718. Hans Janssøn fra SrSneltveds søn Ole.
Fadd: Claus smed, Ove smed,
Tolf smed, Præstens Hustru, Giertrud Andersd. 

10/4-1718. Stephan Enggrafs d. Anne.
Fadd: Guttorm Meen, Jon Enggraf, Jacob Meens qde Kirsten, Maren Larsd. Meen.

10/4-1718. Adam Pederssøn fra Klevens søn Jens.
Fadd: Børger snedker, Niels Janssøn, Maren Børgersd.,  Ole Jonssøns pige Gunnild.

19/4-1718 Uægte barn Kirsten.
Moderen Karen Mogensd. fra Hytten, udlagde til barnefader Isak Johanssøn Falleyer ved Hammeren.
Fadd: Hans former, Jost Fos, Ole Mogenssøn, Jørgen Skredes qvd., Margrete Sem.

24/4-1718. Johannes Myres d. Anne.
Fadd: Isak Ballestad, Mads skomager,  Birte, og Else Ballestad.

24/4-1718. Peder Janssøn fra Hyttens d. Aslou.
Fadd: Villum Østenssøn, Christopher ved Hytten, Jørgen Straales qde Rønnau, og d. Lisbeth.

1/5-1718. Abraham Anderssøn fra Osebachens søn Tønnes.
Fadd: Niels Hafsund, Tallac Borrestad,
Vorcums Maren, Maren Borrestad.

1/5-1718. Christen Skovens søn Jens.
Fadd: Ingebret Erikssøn, Hans Follou, Ellefs qde Maren, Knud Follous d. Maren.

1/5-1718. Jacob Ballestads d. Karen.
Fadd: Haagen Riis, Lars Bøle,
Birte Ballestad, Else Jonsd. Ballestad.

15/5-1718. Lorens smed fra Hyttens Søren.
Fadd: Halvor Grol, Hans svend Gotfrid, Casper Becher,
Annicen Erbo, Karen Lyche.

26/5-1718. Giermund fra Osebachens d. Gunnild.
Fadd: Anders Halvorssøn, Tallac Borrestad, Erik smeds qde.,
Maren Borrestad.

29/5-1718. Ole Ingebretssøn fra Moejes d. Kirsten.
Fadd: Jacob Jønneval, Anders Fallejen, Jens Hoppestads qde., Halvor Møllers d. Martha.

6/6-1718. Hans Nielssøn fra NrAases d. Helvig.
Fadd: Halvor Hoppestad, Lars Andersen,
Tor Torgerssøns qde i Scheen.

6/6-1718. Ole Skielbreds d. Inger.
Fadd: Gunder Berreberg,
Per Fieldal,
Peder Lænsmands qde, og Pige Inger.

12/6-1718. Uægte barn Maren.
Moder Inger Andersd. Nygaard. Barnefader udlagt Jon Anderssøn soldat.

Fadd: Tyge Fieldet,
Christen Skreva
, Jens Fieldets qde Gunnild, Anne Svendsd. 

12/6-1718. Uægte barn Anne Catrine.
Moderen Jan Busces stifd. Lisbeth. Barnefader Isak Fallejen.
Fadd: Lorens smed, Christopher Møller, Anders Anderssøn, Christian Simonssøns qde., Ingebor Biørnsd. 

19/6-1718. Ole Mognessøn fra Hyttens d. Margrete.
Fadd: Lars Christopherssøn, Jan Micelssøn, Ole Peterssøn, Jan Micelssøns Kiæriste, Georgina, Annicen Erbo.

2/7-1718. Niels Hafsunds d. Anne Maria.
Fadd: Rasmus Maling,
Herman Leopoldus, Niels Halvorssøn, Gunder Buers qde, og d. Gurj.

3/7-1718. Anders Svenske fra Strandens søn Stephen.
Fadd: Abraham, og Germund Osebachen,
Claus Follestad, Jon Svendssøns qde Kirsten, Ole Borges d. Gunnild.

10/7-1718. Gunder Børgessøn fra Moejes d. Anne.
Fadd: Jost Fos, Halvor Otterholt, Per Eresrøs qde., Anne Børgersd. 

24/7-1718. Gunder Holms søn Ole.
Fadd: Anders Skavens, Ove Smed, hans svend Tolf, Turvilds qde Jøran, Sara hos Wejer.

24/7-1718. Micel Lerce fra Klevens d. Lisbeth.
Fadd: Ingebret Lerce, Jan Faltinssøn, Lars Jonssøn, Casper snedkers qde., Birte Nielsd. 

21/8-1718. Micel Sivertssøns Søn Christen.
Fadd: Hans tobakspinder, Niels Gulsæt, Helge Gulsæt, Halvor Gulsæts qde., Giertrud Strømdal.

21/8-1718. Rasmus Røsagers søn Halvor.
Fadd: Anders Berg, Ole Lucassøn,
Hans Amots qde Karen, Gurj Berg.

28/8-1718. Even Stulens søn Niels.
Fadd: Christen Klep, Jacob Ramsaas,
Verner Riises qde Anne, Karen Ramsaas.

28/8-1718. Gabriel Fosses datters barn Helvig.
Fadd: Elef Jønneval, Rasmus Møller, Jan Jostssøns qde.
Hellie, Maren Gabrielsd. 

28/8-1718. Niels Søland fra Slemdals d. Ingeborg.
Fadd: Peder Lensmand, Anders Gulsæt,
Niels Solverøs qde, Jon Sølands qde Birte.

I Eidanger KB er dåpen ovenfor innført slik (Gard Strøm). Dom 11 p. Trin, d. 28. Aug. blef døbt ved Gierpen Kirche, Niels Joensen Serchlands
fra Slemdal og Hellie Olsdatters, deris ægte barn, Ingeborg, baaren af Ingeborg Gundersd. Solfverøe. Ass.. Birthe Pedersd. Tweeten. Mandf..
Peder Pedersen Bergeberg og Anders Svendsche paa Guulsætt.

4/9-1718. U=ægte barn fra Øfrum Gunnild. (Gunhild Nielsdatter).
Udlagde barnefader en rejsende Niels ved Osebachen.
Fadd: Tallac Lien, Anders svenske, Niels Liens qde., Anne Nygaard, Moderen Marta Tronsd. 

11/9-1718. Isak Moos d. Inger.
Fadd: Casper Frandzsøn, Henning Jochumssøn, Frans Lorentssøn, Lorens qde., Hennings qde.,

18/9-1718. Niels Christssøn fra Osebachens d. Gurj.
Fadd: Marcus Fant, Jon Schilbret,
Viscers hustru, Gunder Buers d. Gurj.

18/9-1718. Anders Skræder fra Gulsæts søn Per.
Fadd: Niels Gulsæt, Levor Melum,
Halvor Gulsæts qde., Helvig Gulsæt.

18/9-1718. Jan svendske fra Sems søn Hans.
Fadd: Ole Sem, Anders Rust,
Gunbor Grinj, Gurj Limi.

16/10-1718. Rasmus Strømdals d. Helvig.
Fadd: Søren Grinj, Anders Strømdal, Anders skræder, Jacob Gulsæts qde., Giertrud Strømdal.

16/10-1718. Aslak Kises d. Maren.
Fadd: Jacob Vetlessøn, Jens Hoppestad, Rasmus Aas, Ole Hoppestads qde., Solve Bøes qde.

29/9-1718. Erik smeds søn Erik.
Fadd: Jens Høst, Micel Hofmand, Niels Halvorssøns hustru,
Beaumands pige.

29/9-1718. Jost Fosses søn Giert.
Fadd: Jacob Jønneval, Per Jønneval, Zacharias Haubachen,
Daniel Toftes qde Anne, Leutnant Becs d. 

29/9-1718. Rasmus Qværns søn Halvor.
Fadd: Jacob Rising, Isak Stægen,
Jacob Falleje, Klocherens qde., Martha Qværn.

8/10-1718. Leutnant Vichs d. Birte.
Fadd: Leutnant Scharenhorst,
Skipper Mathisøn, Rasmus Maling, Jens Claussøns hustru, Tone Buer, Giertrud Andersd. 

9/10-1718. Lars Andersson fra Lunds søn Erik.
Fadd: Ole Lj, Per gulsmids qde, Jenert Follou.

9/10-1718. Uægte barn  fra Osebachen, Abraham.
Moderen Marta Svensd.,  udlagde barnefader Jon Olssøn fra Osebachen.
Fadd: Lars Ballestad, Lucas Fieldet, Ole Sølj, Magnes qde., Niels Eskilssøns d. 

16/10-1718. Christen Halvorssøn fra Lille Foss søn Hans.
Fadd: Rasmus Sem, Stephen Jønnval, Tore Køjte, Maren Grinj.

23/10-1718. Villum Østenssøns søn Even.
Fadd: Knud Bø, Hans Anderssøn, Frans Lorentssøn Former, og d. Inger i Scheen.

26/10-1718. Hans Falcumejes søn Johan Frideric.
Fadd: Leutnant  Scharenhorst, Peder Christenssøn, Jens Gram, Frøcen Sten, Sophi Clod.

30/10-1718. Christian Venstøbs Lars. Fadd: Zacharias, og Hans Venstøb, Halvor Erserø, Jørgen Straales qde., Anne Nielsd. 

30/10-1718. Uægte barn fra Rolighed, Søren. (Søren Mathisen) Moder Marta Andersd. paa lille Findal i Solum, udlagd en svensk fange Matis Janssøn fra same Findal. Fadd: Isak Sneltved, Lucas Fieldet, Anders Lauritssøns qde., Anna Kittilsrø.

6/11-1718. Ole Nielssøn fra Langerøs søn Ole.
Fadd: Niels Hafsund, Hans Svinholt, Niels Becheval, Tone Buer, Magnild Becheval.

13/11-1718. Erik Simonssøns tvillingsønner Jan. (og) Ole.
Fadd: Leutnant Scharenhorst, Tobias Hichman, Dideric Capelen, Ole Peterssøn, Torsten Siverssøn,
Major Ovenbergs enche, Jørgen Ovenbergs qde.,
Dorte Cur., Karen Beuman.

20/11-1718. Erik Gunderssøns søn Gunder.
Fadd: Job, Jacob Nielssøn,
Abrahams Kirstine, Niels Ifversøns Dorte.

20/11-1718. Jacob Bøes d. Karen.
Fadd: Per Lensmand,
Morten Bø, Rasmus Aas, Masmesterens qde., Maren Arne Straales.

27/11-1718. Jacob Meens søn Lars.
Fadd: Stephen Enggraf, Daniel Ballestad, og søn Lars, og qde. Sigri Meen.

11/12-1718. Anders Høimyrs d. Karen.
Fadd: Jacob Rising, Isak Højelj,
Ole Luxefield, Albret Lyngaas qde., Maren Graflj.

11/12-1718. Brynild fra Klevens d. Giertrud.
Fadd: Børger svendske, Jens Follou, Jon Grinis qde., Maren Grinj.

18/12-1718. Ole Olssøn fra Klevens d. Giøril.
Fadd: Niels Larssøn, Niels Janssøn, og hands qde. Karen, Giertrud Falcum.

21/12-1718. Niels Vejers d. Annicen Annette Dorthea.
Fadd: CancellieRaad Borse, Assessor Lange, Hans Lange, Langes Enche, Wejers Hustru, Jomfru Ficen.

26/12-1718. Isak Frognes son Otto Christian.
Fadd: Daniel Høst, Hans Roesvald, Tolf hos Ove Smed, Karen, og Helvig hos Assessor Ryssel.

29/12-1718. Raadmand Brantes søn Petter.
Fadd: Raadmand Giert Hanssøn, Monsieur Bergsted, Jørgen Erbo, Anders Erbo, Madame Børtings,
Madame Christen Anderssøns, Annichen Erbo, Karen Lyche.


1719.


1/1-1719. Jacob Fallejen's Søn Halvor.
Fadd: Johan Fallejen,
Rasmus qværnen, Claus Follestad,
Peters Kirsten, Karen Erserød.

8/1-1719. Per Skiefields d. Karen.
Fadd: Ove Riis, Niels Bøle,
Ole Kolkin, Ingebret Knudssøns qde., Inger Olsd. 

22/1-1719. Gunder Riis søn Knud.
Fadd: Helge Lj, Lars Sølj, Isak Ovestad, Helge Lies qde Helene, Knud Follous d. 

22/1-1719. Niels Venstøbs d. Kirsten.
Fadd: Tor i Scheen, Hans Venstøb, Lars Klofsets qde. fra Solum.

29/1-1719. Jens Hoppestads Maren. 
Fadd: Niels Otterholt, Niels Holm, Rasmus Sems qde. Rønnou, Johanne Stægen.

29/1-1719. Halvor Hoppestads d. Anne.
Fadd: Abraham Mela, Levor Mela, Rasmus Aas, Maren Hoppestad, Ingeborg Moe.

5/2-1719. Daniel Bøes søn Bent.
Fadd: Ole Sem, Johannes Dyrcol, Villum Østenssøns qde., Ambor i Præstegaarden.

12/2-1719. Jon Sannies d. Maren.
Fadd: Aslak, og Ingebret Bratsberg, Lars Bøle, Amun Aaltveds qde., Ole Omdals d. 

12/2-1719. Christian Simonssøns d. Boel.
Fadd: Anders Evenssøn, Jacob Tydsk, Jens Follou, Kirsten Nielsd.,  Anne Ditlefsd. 

21/2-1719. Ole Jenssøn fra Hyttens d. Birte.
Fadd: Simon Janssøn, Ole nummedøling, Lars Christenssøn, Christen Olssøns qde.,
Haagens Birte.

15/3-1719. Uægte barn fra Osebachen Claus.
Moderen Karen Olsd.,  tiente Capitain Usler. Barnefader udlagt Johannes Claussøn matros paa skibene.
Fadd: Erik Baaserø,
Anders Berg, Micels qde. Karen fra Osebachen, Karen Arnesd. ibid.

19/3-1719. Thomas Løbergs søn Abraham.

Fadd: Isak Bachen, Jacob Løberg,
Niels Løbergs qnde., Gunnild Guldbransd. 

19/3-1719. Anders Svenske fra Hyttens søn Jost.
Fadd: Lorens Janssøn, Johanes Lund, Henric Doxerø, Rønnau Straale, Maria Doxerø.

2/4-1719. Niels Halvorssøns søn Anders.
Fadd: Rasmus Maling, Hans Eg, Halvor Egs qde Giørvel, Jens Claussøns d. Malene.

2/4-1719. Søren Riises d. Kirsten.
Fadd: Jon Eresrø, Niels Knudssøn Bøle, Hans Bøle, Verner Rises qde.

11/4-1719. Christen Puttens søn Jon.
Fadd: Ole Tveten, Halvor Kittilrø, Ole Grafli, Hans Amots qde., Gurj Berg.

11/4-1719. Simon Jenssøns d. Kirsten.
Fadd: Niels Isakssøn, Anders svenske, Villum Østenssøns qde., Jørgen Straales d. Lisbeth.

11/4-1719. Vetle Højsæt fra Slemdals d. Marta.
Fadd: Gunder Berreberg, Ingebret Bratsberg, Tolf Tofte, Per Lensmds qde., Even Holtes qde Marta af Slemdal.

16/4-1719. Uægte barn fra Nr. Fos Ole.
Moderen Live Trulsd. fra Sanne. Barnefader Søren Hanssøn soldat fra Lier. Sagdis død.
Fadd: Jacob Jønneval, Jost Fos, Rasmus Grinj, Kirsten Poulsd. 

30/4-1719. Knud Bøes søn Claus. 
Fadd: Casper Beier, Resen, Niels Gandrup, Brantes Kieriste, Byfogdens d. 

7/5-1719. Christen Hanssøn fra Aases tvillingssønner Hans. og Berulf.
Fadd: Gunder Berreberg, Lars Aas, Christopher Grinj, Hans Formers Claus, Ole Aas,
Lensmandens qde. Dorte Hansd.,  Mogens Hoppestads qde., Ingeborg Aas.

14/5-1719. Helge Lies søn Johan.
Fadd: Capitain Usler,
Capitain Klim, Leutnant Lund,
Frøken Steen, Madame Vich.

14/5-1719. Torbiøns søn Ener.
Fadd: Jacob Rising, Per Møller, Anne Jansd. Grinj, Gertrud Strømdal.

18/5-1719. Reisen fra Hyttens søn Johan Vilhelm.
Fadd: Groth, Bergsted, Søren Christenssøn, Brantes Kieriste, Annicen Erbo.

24/5-1719. Helge Vagtenbergs d. Martha.
Fadd: Niels Vejer, Søren Christenssøn, Præstens Hustru, Maren Flor.

30/5-1719. Erik Sneltveds d. Lisbeth.
Fadd: Henning Mustved, Even Ballestad, Jacob Isakssøns qde Anne, Kirsten Olsd. Sneltved. 

30/5-1719. Anders Anderssøn fra Hyttens d. Birte.
Fadd: Ole Hanssøn Skottland, Per Jenssøn, Rasmus Skottlands qnde, Kirsten Ingebretsd. 

11/6-1719. Micel Anderssøn fra Osebachens d. Margrete.
Fadd: Skoovmester Jens Høst, Per Alfssøn søn Johannes, Hans Buers qde., Per Alfssøns d. 

11/6-1719. Hans Venstøbs d. Gyrj.
Fadd: Peder Christenssøn,
Anders Erbo, Annicen Erbo,
Karen Lyche.

11/6-1719. Torjer Svendssøns d. Maren.
Fadd: Isak Højelj, Christopher Grinj, Ole Lucassøn, Rasmus Sems qde., Johanne Sem.

11/6-1719. Niels Suches søn Christen.
Fadd: Søren Grinj, Jacob Rissing,
Anne Jansd. Grinj, Anne Køjte.

18/6-1719. Johannes Dyrcols d. Anne.
Fadd: Ole Sem, Jørgen Faarevald, Christian Østenssøns qde., Johanne Sem.

18/6-1719. Zacharias Havbachz d. Helvig.
Fadd: Per Berreberg, Jacob Jønnevold,
Jost Fos, Helge Fos, Johanne Stægen.

24/6-1719. Tolf Toftes søn Peder.
Fadd: Aslak Bratsberg, Ingebret Bratsberg, Vetle Højset, Per Lensmds qde., Jacob Præstegaards qnde.

2/7-1719. Anders Bergs  søn Abraham.
Fadd: Isak Sneltved, Ole Sørbø, Jens Follou, Hans Sneltveds qde., Kirsten Sneltved.

2/7-1719. Anders Ramsaases Hellie.
Fadd: Isak Bachen,
Anders Bachen, Anders Halvorssøns qde Osebachen, Marta Ramsaasen.

16/7-1719. Søren Grinis Søn Per.
Fadd: Niels Vejer, Hans Lange, Jon . . . ., Madame Foss, Langes Anne Lisbeth.

16/7-1719. Christen Jenssøns d. Clarhi.
Fadd: Fogden Højer, Jens Gram, Frans Pederssøn, Madame Vorcums Dorte Suur.

16/7-1719. Lars Galtes d. Kirsten.
Fadd: Jon Arentssøn, Jens Borning, Madame Malene Blom, Christiane Barnholt.

16/7-1719. Lars Rises d. Karen.
Fadd: Christen Klep, Johannes Vernerssøn, Søren Rises qde., Anne Riis.

23/7-1719. Haagen Rises søn Lars.
Fadd: Jacob Ballestad, Even Ballestad,
Ove Riis, Verner Rises qde., Marta Ballestad.

30/7-1719. Anders Rustes d. Ellen.
Fadd: Jens Høst, Thomas Rust, Præstens søn
Jan, Per Bagges qde., ... Corneliid. 

6/8-1719. Christen Larssøn fra Klevens d. Johanne.
Fadd: Byfogden, Altenborg, Frans Ryssel, Assessor Ryssels frue, Proustens d. Stine Nyborg.

20/8-1719. Poul Gaasehøllens søn Knud.
Fadd: Ole Hoppestad, Jens Hoppestad, Mons Hoppestads qde. Maricen, Agata Skougsrø.

27/8-1719. Henric Hynis tvillingssøn Svend.
Fadd: Niels Hyni, Aslak Kiste, Helge Gulsæt, Inger Kiste, Rasmus Skotlands qde Maria.

27/8-1719. Gunder Luxefields søn Niels.
Fadd: Ole, og Niels Luxefield, Ole Lucassøn, Søren Grinis qde., Ole Luxefields d. Gunne.

27/8-1719. Uægte barn fra Venstøb Hans.
Moder. Sønnef Larsdtr. Barnefader. Johan Busks Søn Peder.
Fadd: Hans, og Niels Venstøb, Niels Venstøbs qde., Christian Venstøbs pige Anne.

3/9-1719. Tor Rolighets søn Henric.
Fadd: Niels Kiær, Ole Sørbø, Ole Lucassøn, Hans Sneltveds qde. Maren, Ingeborg Frogner.

17/9-1719. Niels Isaksøns d. Kirsten.
Fadd: Anders Svendske, Christian Simonssøn, Helge Gulsæt, Jacob Vadræts qde. Børte.

20/9-1719. Anders Fallejens søn Matis.
Fadd: Rasmus Møller, Jacob, og Johan Fallejen, Klochers qde., Jacob Fallejens qde.

29/9-1719. Henning Muustveds d. Maren.
Fadd: Jens Høst, Peder Olssøns søn, Jens Elkærs qde i Scheen, Alet Bugge.

1/10-1719. Alexander Frogners d. Ingeborg.
Fadd: Boye Peterssøn, Dideric Capelen, Skom?ge, Præstens Hustru, Christen Anderssøns d. Kisten.

15/10-1719. Jacob Løbergs d. Marta.
Fadd: Jacob Løberg, Matis Løberg, Ole i Præstegaarden, Jacob Løbergs qde., Gullik Espedals d. 

22/10-1719. Jens Stulens søn Mogns.
Fadd: Johannes Dyrcol, Herman Kise,
Henning Jønneval, Mogns Hoppestads qde., Karen Moo.

22/10-1719. Erik Madssøn fra Hoppestads d. Marta.
Fadd: Aslak Kiste, Tolf Tofte, Halvor Aas. Aslak Mognssøns qde Anne i Scheen, Birte Jacobsd. ibid.

1/11-1719. Peter Janssøns søn Jens.
Fadd: Baltser Møller, Jan Hammersmed, Lars Olssøn, Jens Møllers enche, Jørgen Straales d. 

12/11-1719. Jacob Aasterøs Søn Erik.
Fadd: Micel Lerce, Niels Løberg, Jon Løberg, Ingebret Knudssøns qde., Gunnild Menstadsætter.

12/11-1719. Tolf Sølis d. Birte.
Fadd: Jacob Løberg, Ingebret Løberg,
Torgius Sølj, Tolf Sølis enche, Anne Becheval.

19/11-1719. Ingebret Sølis d. Lisbeth.
Fadd: Jacob Vetlessøn, Niels Vetlessøn, Ole Nirissøn,.
Jacob Vetlessøns qvd., og d. Birte.

3/12-1719. Rasmus qværns d. Anne.
Fadd: Jacob Fallejen, Jacob Rising, Rasmus Rising, Jan Jostens qde.,
Jacob Fallejens qde.

10/12-1719. Søren Rasmussøns hiemedøbte søn Christopher.
Fadd: Wider Perssøn og Frans Lorenssøn, Niels Lorensøns qde., Ole Liis d. 

10/12-1719. Solve Bøes d. Karen.
Fadd: Aslak Kise, Halvor Aas, Lensmandens qde., Hans Aases d. 

10/12-1719. Hans Liis d. Ellen.
Fadd: Lars Stephenssøn, Jacob Meens qde., Gunder Liis qde.

10/12-1719. Ole Skilbrets d. Ingeborg.
Fadd: Gunder Nøglegaard, Anders Glenne, Kirsten fra Jønneval, Ragnild Svendsd. 

17/12-1719. Mathis Bruchmejers søn Hans-Jørgen.
Fadd: Rolf Rising, Simon i Præstegaarden, Villum Østenssøns qde., Anne Køjte.

24/12-1719. Leutnant Viths d. Lisbeth Catrine.
Fadd: Capitain Klim, Qvartermester Blix, Leutenant Lembac, Capitain Uslers Frue,
Jomfru Kliim.

24/12-1719. Jon Svendssøns søn Svend.
Fadd: Claus Follestad, Christen Kudsk,
Jacob Borge, Anne Stranden, Kirsten Borge.

24/12-1719. Jon Grinis søn Anders.
Fadd: Søren Grinj, Isak Janssøn, Simon Grinj, Niels Janssøns qde., Giertrud i Præstegaarden.

24/12-1719. Mathis Løbergs søn Gunder.
Fadd: Jacob Løberg, Jacob Jonssøn, Jon Løberg, Niels Løbergs qde., Kirsten Torsd. Løberg.

24/12-1719. Uægte barn fra Sølieje Ole.
Moderen Inger Olsd. fra Søli eje. Barnefader Christen Klep.
Fadd: Ole Gunnessøn, Erik Gunderssøn fra Osebachen, Tolf Sølis qde., Marj Søli.


1720.

6/1-1720. Lars Eriksøn fra Søljs søn Erik.
Fadd: Sergeant Lars fra Osebachen, Amun Aaltved, Isak Ovestad, Lars Solvessøns qde., Maren Sølj.

6/1-1720. Hans Nr. Aases d. Barbara.
Fadd: Aslak Kise, Rasmus Strømdal, Gunder Rød, Jens Hoppestads qde., Maren Tolfsd. Kisse.

14/1-1720. Per Stiers d. Maren.
Fadd: Byskriver Vendelbo, Jørgen Erbo, Johannes Perssøn, Madame Bergstæd, Christen Anderssøns d. 

14/1-1720. Per Skavens Søn Lars.
Fadd: Hans Venstøb, Anders Olssøn i Scheen, Hans Halvorssøn, Hellie Skaven, Karen Eresrø.

14/1-1720. Stephen Espedalens Søn Gulbrand.
Fadd: Gullich Espedalen, Ole Luxefield,
Jacob Isakssøns qde Anne, Marta Halvorsd. Nærum.

14/1-1720. Tolf Falcums d. Maren.
Fadd: Hans Falcumeje, Daniel Janssøn, og Lars Hanssøn i Scheen, Anders Falcums qde. Birte Arvesd. 

21/1-1720. Halvor Kittilsrøs søn Hans.
Fadd: Ole Omot, Jon Steensaas, Isak Stægens qde., Kirsten Frogner.

28/1-1720. Erik Goupaasens d. Barbara.
Fadd: Gunder Røsager, Halvor Berg, Vejers Christen, Madame Hejn, Christ. Andersd.

30/1-1720. Niels Vejers d. Anne Margrete.
Fadd: ConferensRaad Tonsberg, Etatsraad Gabel, Monsieur Palm, Assessor Langes frue, Brantes Kiriste, Madame Vester.

11/2-1720. Erik Smeds d. Maria.
Fadd: Anders Halvorssøn, Hans Smed, Abrahams qde., Niels Escildssøns d. 

14/2-1720. Niels Christenssøn fra Osebakkens Giørel.
Fadd: Jacob Nielssøn Osebachen, Ole Hanssøns Margrete, Kirsten Tolvsd. 

21/2-1712. Halvor Skreues d. Barbara.
Fadd: Christopher Grinj, Gunder Nøglegaard, Lars Rising,
Per Eresrøs qde., Ellen Havalsd. 

28/2-1720. Isak Stegens søn Claus.
Fadd: Zacharias Havbachen, Rasmus Qværn, Rasmus Grinj, Karen Hoppestad, Johannes Stegen.

3/3-1720. Axel Grinis søn Niels.
Fadd: Per Gregerssøn, Jens Elkier, Jan Erikssøn, Apotecerens Kieriste, Proustens d. 

3/3-1720. Lars Aases søn Hans.
Fadd: Peter Gasman, Claus Melum, Mogns Hoppestads qde., Ingebret Rosvalds d. 

6/3-1720. Jacob Isakssøns søn Anders.
Fadd: Leutenant Hegerman, Altenborg, Per Olssøn, Boje Peterssøns qde., Jocum Heins d. 

6/3-1720. Christen Anderssøn fra Osebachens søn Andreas.
Fadd: Claus Tofte, Germund fra Osebachen,
Ole Nirissøns søn Marcus, Daniel Toftes qde., Mourits Nielsd. i Scheen.

10/3-1720. Hans Jenssøn fra Lunds søn Jens.
Fadd: Per Gulsmed, Johannes Lund, Anders Rusts qde., Maria Limj.

10/3-1720. Uægte barn fra Hytten Ole.
Moderen Anne Catrine Amundsd.  Barnefader udlagt Frideric Anderssøn af Christiania.
Fadd: Per Jenssøn, Per Busk, Villums Østenssøns qde., Lisbeth Straale.

17/3-1720. Johanes Myres søn Børger.
Fadd: Niels Bøle, Stephen Espedalen, Isak Ballestads qde., Karen Egaasen.

17/3-1720. Anders Luxefields søn Niels.
Fadd: Niels Fieldet, Søren Grinj, Ole Lucassøn, Inger Fieldet, Gunne Fieldet.

17/3-1720. Rasmus Sems d. Anne.
Fadd: Niels Otterholt, Halvor Skreuen, Anders Sem, Jens Hoppestads qde., Byfogdens pige.

17/3-1720. Hans Sneltveds d. Gurj.
Fadd: Isak Sneltved, Erik Sneltved, Anders Sneltved, Johanne Jensd.,  Kirsten Sneltved.

25/3-1720. Rasmus Strømdals d. Maren.
Fadd: Niels Gulsæt, Søren Grinj, Helge Gulsæt, Jacob Gulsæts qde., Ove Strømdals d. 

28/3-1720. Ingebret Bratsbergs søn Peder.
Fadd: Tobias Hichman, Ole Joenssøn
Grothes tiener, Per Christenssøn, Kirsten - Vendelboes d. 

2/4-1720. Per Lænsmands d. Maren.
Fadd: Fogden Sveder, Monsieur
Bergstad, Jan Capelen, Madame Vorcum, Vendelboes d. 

3/4-1720. Rasmus Farevolds søn Henric.
Fadd: Hans Christenssøn, Peter masmester, Morten Bø, Niels Wendelboes hustru, Byfogdens d. 

7/4-1720. Erik Simonssøns d. Anne.
Fadd: Monsieur Tved, Brinch, Jørgen Simonssøn, Madame Berumas, Jomfru Kopf.

12/4-1720. Præstens søn Marcus Ditlef.
Fadd: Giert Hanssøn, Bauman, Bergsted, Madame Leopoldus, Madame Vejer, Jomfru Lange.

14/4-1720. Uægte barn fra Berg Anne.
Moder Marta Marcusd. fra Edscougs sogn ved Vinger (Eidskog). Barnefader udlagt en Postrytter Hans Jørgen.
Fadd: Knud Bø, Rasmus Møller, Anders Bergs qde., Niels Kiærs d. 

21/4-1720. Niels Bøles søn fra Kleven Niels.
Fadd: Arent Post, Henning Claussøn guldsmedsvend, Jocums Kieriste, Hendes søster.

21/4-1720. Ole Jenssøns d. Birte.
Fadd: Ole Erikssøn, Jørgen Olssøn, Mads Torgersson, Peter Janssøns qde., Gunbor Kiøstelsd. 

21/4-1720. Christian Simonssøns søn Simon.
Fadd: Lorens Janssøn, Per Janssøn, Tron Gabrielssøn, Villum Østenssøns qde., Birte Haagensd. 

21/4-1720. Et uægte barn fra Hytten, Pernille.
Moderen Kirsten Ingebretsd.  Barnefader Lars Erikssøn hos Bergstæd.
Fadd: Solve Bø, Henric Mognssøn, Jeronimuses qde., Abraham Bøes d. 

28/4-1720. Uægte barn hos Svend Madssøn, Hans.
Moderen Ingeborg. Barnefader udlagt Hans Sadelmager ved de røde. Hun kom fra Sanne.
Fadd: Anders Berg, Tore Svendsdtr, Mari Rising.

12/5-1720. Niels Holms søn Ingebret.
Fadd: Niels Otterholt, Henning Jønnevald, Jens Hoppestads qde Karen, Karen Otterholt.

12/5-1720. Daniel Bøes søn Johannes.
Fadd: Ole Sem, Jacob Bøe, Marta Skaven, Johanne Sem.

20/5-1720. Anders Halvorssøns søn Halvor.
Fadd: Per Gregerssøn,
Niels Collien, Ole Nirissøns søn Christen, Anders Tomesøns qde., Maria Jacobsd. 

20/5-1720. Halvor Otterholts søn Søren.
Fadd: Per Eresrø, Jost Fos, Stephen Jønneval, Lars Jønnevals qde., Karen Otterholt.

21/5-1720. Jørgen Dyressøns d. Anne-Malene.
Fadd: Klocheren, Tolf Langgaard, Lars Galtes qde., Corfits d. Kirsten paa Kleven.

26/5-1720. Anun Myres d. Maren.
Fadd: Isak Ballstad, Johannes Myre, Lars Evenssøn, Bent Egaasens qde., Ingeborg Haralsd. 

2/6-1720. Jon Tormossøns søn Per.
Fadd: Ole Sørbø, Lars Steensaas, Halvor Berg, Aaste Steensaas, Ellen Steensaas.

9/6-1720. Jonas Bagges søn Hans.
Fadd: Christen Skoven, Per Knudssøn, Micel Lerces qde., Corfits d. Kirsten.

9/6-1720. Torsten Suches søn Jon.
Fadd: Niels Suche, Ole Lucassøn,
Aslak Kollebonds qde., Tore Hansd. 

16/6-1720. Jan Kreppes d. Maria.
Fadd: Jacob Rising, Simon i Præstegaarden, Hans Omots qde.,
Marta Griniteien.

16/6-1720. Tor Osebachs d. Karen.
Fadd: Hans smed,
Anders Bachen, Erik Smeds qvide, Levor Rusts d. 

23/6-1720. Abraham Anderssøns d. Lisbeth Catrine.
Fadd: Bauman, Brinch, Rhodes Kieriste og Søster.

24/6-1720. Peter Gasmans d. Johanna.
Fadd: Per Christenssøn, Ole Jonssøn, Anders Erbo, Bergsteds Kieriste, Racel Gram.

24/6-1720. Herman Kises d. Margrete. 
Fadd: Lars Bø, Gunder Bø, Halvor Aas, Aslak Kises qde., Maren Gløsmyr.

7/7-1720. Jost Toftes søn Jacob.
Fadd: Jacob Jønneval, Ole Oxrøe (Doxrød), Johan Falleje, Hellie Fos, Jost Stægens d. Margrete.
(Dette er ikke Jost Halvorsen Tofte og Marthe Larsdatters barn.
G. S. )

7/7-1720. Christen Aases søn Hans.
Fadd: Aslak Kise, Solve Bø,
Halvor Aas, Dorte formers, Hans Aases d. Anne.

14/7-1720. Niels Halvorssøns d. Lisbeth Catrine.
Fadd: Henric Mattis, Halvor Grol, Peter Svenske, Uslers frue, Hans Buers qde.

26/7-1720. Capitain Holmbos søn Ole Jørgen.
Fadd: Assessor Lange, Bergsted, Madame paa Menstad,
Madame Vejer, Jomfru Lange.

28/7-1720. Helge Højsæts d. Ambor.
Fadd: Stephen Enggraf, Hans Svinholt, Jacob Mens qde., Lars Højsæts Maren, Lisbeth Li.

4/8-1720. Christen Puttens d. Karen.
Fadd: Gunder Snibetorp, Hans Graveli, Isak Stægens qde. Lisbeth, Maren Graflj.

11/8-1720. Tor Fieldals d. Barbara.
Fadd: Hans Hauerø, Lars Berg, Hans Omots qde Karen, Erbos pige Inger.

18/8-1720. Even Ballestdz (Even Ballestad) d. Birte.
Fadd: Jacob, og Niels Løberg, Anders Olssøns qde i Scheen, Jacob Vetlessøns d. Birte.

25/8-1720. Lars Jønnewals søn Christen.
Fadd: Halvor Otterholt, Per Eresrø, Per Jønnevol, Zacharias Havbachens qde., Jennert Otterholt.

1/9-1720. Knud Bøes søn Jacob.
Fadd: Peter Janssøn, Villum Østenssøn, Tron Møller, Christian Østenssøns qde., Karen Lorensd. 

1/9-1720. Niels Haraldsens søn Even.
Fadd: Jon Echonrø, Christen Klep, Hans Bøle, Knud Bøles qde., Sitzel Evensd. 

1/9-1720. Per Skiefields søn Halvor.
Fadd: Poul Knudssøn, Ole Follou,
Ole Skyers qde., Jacob Aasterøs qde.

8/9-1720. Jost Toftes d. Pernille.
Fadd: Daniel Tofte, Tolf Tofte, Lars Fløtterø, Margrete Tofte, Ole Borges d. 

8/9-1720. Uægte barn fra Osebachen Gunnild.
Moderen Birte Hansd.  Barnefader Poul Hansson.
Fadd: Stephen Espedalen, Knud Torcildssøn, Anne i Stranden, Birte Torcelsd. 

8/9-1720. Uægte fra Steensaas Maren.
Moderen Gunnild Anonsd.  Barnfader  (Trolig Niels Tormodsen. Gard Strøm.)
Fadd: Halvor Stensaases Aase, og Elen Steensaas.

15/9-1720. Claus Venstøbs søn Isak.
Fadd: Abraham Melum, Zacharias Venstøb, Isak Mens enche, og d. Karen.

15/9-1720. Zivert Kølnæs søn Erik.
Fadd: Hans Erikssøn, Brynild Bommen, Gunder Borges qde Boel, Anne Sibille.

15/9-1720. Gudmun Alfssøns d. Ambor.
Fadd: Niels Venstøb, Ole Skougsrø, Mogns Hoppestads qde., Jacob Bøes d. 

29/9-1720. Ole Fieldals søn Micel.
Fadd: Ole Sem, Per Fieldet, Lensmandens qde Maren, Karen Torsd. 

29/9-1720. Anders Amunssøns Anders.
Fadd: Villum Ø
stenssøn, Christian Simonssøn, og hans qde., Lorens Janssons d. Anne.

6/10-1720. Ole Bøles d. Ingeborg.
Fadd: Christen Klep, Lars Haralssøn,
Johannes Riis, Isak Ballestads qde., Live Bøle.

6/10-1720. Jens Engelssøn fra Osebachens d. Anne.
Fadd: Ole Borge, Jacob Borge, Stephens qde Astrj.

10/10-1720. Raadmand Brants søn Jørgen Erbo.
Fadd: Niels Vejer, Nicolai Jørgenssøn, Thomas Lange, Helene Erbo, Bergsteds Hustru, Chisten Andersd. 

13/10-1720. Per Eresrøs d. Gurj.
Fadd: Hans Sneltved, Lars Rising, Jan Jostssøns qde Hellie, Tone Kastet.

13/10-1720. Abraham Gunborsdalens d. Birte.
Fadd: Klocheren, Anders Rust, Isak Nielssøn, Søren Grinis qde., Marta Sem.

13/10-1720. Christen Skreus d. Karen.
Fadd: Christopher Grinj, Even Nøglegaard, Ole Limis qde., Randi Jensd. 

20/10-1720. Isak Luxefields d. Rebecca.
Fadd: Anders, og Johan Fallejen, Søren Klochers qde., Gunder Fieldal.

3/11-1720. Christopher Olssøn Bøejes søn Ole.
Fadd: Jørgen Olssøn, Helge Olssøn, Mads Torjussøn, Per Skavens qde., Gunbor Kiøstelsd.

3/11-1720. Gunnar Øfrums d. Anne.
Fadd: Gulbrand Siverssøn i Scheen,
Anders i Langesund, Christen Jenssøns qde., Ellen Øfrum, Marta Nærum.

3/11-1720. Baltzer Møllers d. Karen.
Fadd: Peter Gasman, Lorens Janssøn, Tron Møller, Peter Janssøns qde., Maria Nielsd.

3/11-1720. Villum Østenssøns d. Giertrud.
Fadd: Jan Lucassøn, Knud Bø,
Jan svendske hos Bergsted, Jan Fanders qde., Lisbet Straale.

3/11-1720. Johannes Sørenssøn fra Falcum ejes søn Søren.
Fadd: Lyder Gram, Anders Perssøns qde. Falcumhaven, Marta Knudsd. Falcumeje.

10/11-1720. Micel Søland fra Slemdals søn, Svend.
Fadd: Søren, og Christopher Grinj, Niels Sølands qde af Slemdal, Giertrud Strømdal.

17/11-1720. Ingebret Erikssøn fra Klevens søn Erik.
Fadd: Micel, og Jan Lerce,
Truls Smed, Erik Lerces enche,
Maren Meen.

17/11-1720. Lars Hanssøn fra Klevens søn Ole.
Fadd: Erik Olssøn, Hans Nielssøn fra Solum, Jacob Isaksøns qde., Anne Knudsd. 

17/11-1720. Haagen Rises d. Ingeborg.
Fadd: Bent Egaasen, Jacob Løberg, Anders Christenssøn,
Verner Rises qde., Marta Olsd. 

24/11-1720. Nirj Fløtterøs søn Ole.
Fadd: Jacob Vetlessøn, Aslak Mognssøn, Christen Olssøn,
Ole Nirissøns Karen, Jacob Vetlessøns d. 

1/12-1720. Aslak Bratsbergs søn Solve.
Fadd: Tolf Tofte, Isak Meen, og hans søn, Ingebret Bratsbergs qde., Ole Lies d. 

22/12-1720. Matis Langerøs søn Ole.
Fadd: Lars Fløtterø, Niels Becheval,
Isak Ovestad, Hans Lies qde., Maren Becheval.

22/12-1720. Ole Tambour fra Osebachens d. Birte.
Fadd: Niels Halvorssøn, Jan Usler,
Hans Buers qde, og hendes søster Anne Maria.

22/12-1720. Per Haagenssøns søn Ove. 
Fadd: Rasmus Strømdal, Christen snedkers søn Jens, Søren Grinis qde., Birte Haagensd. 

26/12-1720. Ingebret Knudssøn fra Klevens søn Erik.
Fadd: Ingebret Lerce, Ole Follou, Poul Knudssøn, Micel Lerces qde., Kirsten Corfitsd. 

29/12-1720. Lars Højsæts søn Niels.
Fadd: Hans Svinholt, Ole Qvæestad,
Amun Aaltveds qde.,
Maren Qvæstad.
 

1721.

1/1-1721. Henric Hynis søn Halvor.
Fadd: Halvor Sem, Lars Venstøb, Peder Janssøns qde., Anders Jydes stifd. 

5/1-1721. Gunder Røsagers søn Guttorm.
Fadd: Jens Gram, Hans Smit, Monsieur Giertsssøn, Madame Blehr, Pernille Knudsd. 

12/1-1721. Gunder Moejes søn Anders.
Fadd: Rasmus Møller, Per Eresrø, Even Nøglegaard, Anne Børgesd. fra Scheen, og Birte Børgesdtr. ibid.

19/1-1721. Jens Stulens søn Aslak.
Fadd: Antoni i Stulen, Ingebret Rosval,
Rasmus Aas, Rønnou Straale, Maren Rosval.

26/1-1721. Simon Jenssøns Anders.
Fadd: Niels Isakssøn,
Mas Torgerssøn, Anders Svenskes qde Rønnou, Jennert Fos, Bergsted

2/2-1721. Søren Tambours søn Peder.
Fadd: Capitain Holmbo, Iver Sommer,
Henric Giertssøn, Bergsteds Kieriste, Madame Lyche.

2/2-1721  Lars Højsæt fra Slemdals (Siljan) søn Peder.
Fadd: Per Christenssøn, Ingebret Bratsberg,
Tor guldsmed, Tvedz Kieriste, Marta Cornelsd.

Den samme barnedåp var også innført i Eidanger kirkebok slik (G. Strøm).
”d. 2. Februarj. Mariæ Rænselsis dag, ved Gierpen fra Slemdahll. Børnedaab. Laers Pederssøn Høgsætts og Berthe Gundersdaatters ægte barn Peder.
Baaren af Madamme Twedt i Scheen og med Mademeselle Martha Corneliesdaatter og Monsr. Peder Christenssøn i Scheen og  Claus Nielssøn, Ingebret Pederssøn Bradzberg. ”

9/2-1721. Christen Jenssøn fra Brecejes søn Jens.
Fadd: Monsieur Grot,
Hagen Simonssøn, Casi von Fichen, Madam Kofod,
Marta Cornish.

9/2-1721. Ole sadelmagers hiemdøbte Christian.
Fadd: Elling Osebache,
Niels Svenske fra Lj, Anne i Stranden, Kirsten Borge.

9/2-1721. Hans Halvorssøn fra Venstøbs d. Maria.
Fadd: Knud Bø, Per Eresrø, Villum Østenssøns qde., Lisbet Straale.

23/2-1721. Morten Myres d. Sara. 
Fadd: Johannes Myre, Niels Bøle, Anders Christophersøn, Isak Ballestads qde., Siri Christophersd. 

2/3-1721. Christopher Aaltveds søn Søren.
Fadd: Amun Aaltved, Ole Lunde, Niels Lunde, Ole Nordals qde., Marta Aaltved.

2/3-1721. Gunder Røes søn Halvor.
Fadd: Jens Hoppestad, Tor Kleven, Rasmus Aas, Mogns Hoppestads qde., Zigne Kiisse.

9/3-1721. Gunder Fieldets d. Kirsten.
Fadd: Niels Fieldet, Ole Fieldet, Anders Fields qde., Torjer Fieldes enche.

11/3-1721. Niels Vejers søn Hercules.
Fadd: Capit. Holmbo.
Thomas Lange. Niels Vejer. Asses. Langes frue, Mad. Bergsted. Jomfru Lange.

12/3-1721. Stephen Enggrafs d. Ambor.
Fadd: Jon Enggraf, Jon Econrø, Lars Ballestad, Jacob Meens qde., Solve Kolchins d. 

16/3-1721. Isak Meens d. Inger.
Fadd: Ingebret Bratsberg, Aslak Bratsberg, Jacob Meens qde.

30/3-1721. Per Jenssøn fra Hyttens søn Daniel.
Fadd: Peter Gasmand, Jørgen Straale, Per Busk, Giert Fanders qde., Karen Lorensd. 

6/4-1721. Niels Bechevals søn Halvor.
Fadd: Lars Fløtterø, Lars Becheval, Niels Isakssøn Aasen, Tolf Sølis qde., Isak Aasens d. Marta.

6/4-1721. Ole Hanssøn fra Hyttens d. Maria.
Fadd: Even Hyni, Anders Anderssøn, Henric Monssøn, Rasmus Mortenssøns qde., Maren Skotland.

6/4-1721. Lars Envolssøn fra Osebachens d. Maren.
Fadd: Lorens Hanssøn, Jacob Nielssøn, Germuns qde., Kirsten Borge.

10/4-1721. Tor Fosejes søn Ole.
Fadd: Gulbrand Gaasehølen, Halvor Stranden, Kirsten Poulsd.,  Maren Gabrielsd. 

10/4-1721. Erik Sneltveds d. Karen.
Fadd: Jacob Isakssøn, Hans Bøle, Niels Bøles qde., Anne Sørensd. Riis.

15/4-1721. Lars Haralssøn fra Riises d. Live.
Fadd: Søren Riis, Christen Klep, Hans Bøle, Verner Rises qde., og d. Lisbeth.

15/4-1721. Christopher Anderssøns d. Johanne.
Fadd: Casper Snedker, en person fra Scheen, Christen i Strands qde., Ole Lies pige.

15/4-1721. Thomas Løbergs d. Live.
Fadd: Niels og Matis Løberg, Lars Egaas., Jacob Løbergs qde., Helvig Poldsd. Løberg.

27/4-1721. Niels Venstøbs søn Jørgen.
Fadd: Hans Venstøb, Peter Janssøn. Kirsten. Ambor i Præstegaarden.

27/4-1721. Jørgen Glennis hiemdøbte Anders.
Fadd: Ol
e Skielbred, Per Fieldal, Simons qde i Scheen, Abraham Bøes d. 

11/5-1721. Even Holte fra Slemdals Christen. Fadd: Niels Otterholt, Rasmus Venstøb, Jacob Skilbreds qde., Jan Kreppes qde.

Den samme barnedåp var også innført i Eidanger kirkebok slik (G. S.).
d. 11 Maiÿus Dend 2de Søndag Efter Paaske 1721 i fra Slemdahll, ved Gierpen.
Even Amundssøns og Martha Christensdaatters ægte Barn, Christen.
Baaren af Anna Jensdaatter Skiælbred, og med, Karen Olsdaatter Kreppa og Niels Otterholt, og Rasmus Sæm.
(Legg merke til hvor mye opplysninger vi finner i Eidanger kirkebok i forhold til Gjerpen i denne innførselen. G. S. )

4/5-1721. Alexander Frogners d. Margrete.
Fadd: Hans Anderssøn, Christen Olssøn, Truels fra Scheen, Poul Knudssøns qde., Ambor Torsd. 

4/5-1721. Ole Grunerøs d. Inger.
Fadd: Bent Egaasen, Christen Grunnerø, Hans Serjants qde., Maren Grunnerø.

11/5-1721. Anders Loung N. Gulsets d. Kirsten.
Fadd: Levor Mele, Jacob Gulsæt, Søren Arnessøn, Helge Gulsæts qde., Tore Kittelrø.

18/5-1721. Gregers Christenssøns søn Hans.
Fadd: Secrataire Leopoldus, Iver Sommer, Madame Beauman, Madame Rhode.

18/5-1721. Lars Sems søn Even.
Fadd: Jens Høst, Halvor Sem, Simon i præstegaarden, Peder guldsmeds qde.

22/5-1721. Uægte barn fra Hytten Hans.
Moderen Marta Matiisd. enche, udlagte Hans Johanssøn fra Tonsberg, som hun sagde var død.
Fadd: Niels Venstøb, Villum Østenssøn, Jeronimjs qde Hellie, Anne.

25/5-1721. Stephen Jønnevals d. Birte.
Fadd: Jacob Fallejen, Rasmus Qværn,
Jan Jostens qde Hellie, Anne Elefsd. 

25/5-1721. Niels Isakssøns d. Ellen.
Fadd: Levor Melum, Jacob Vadræt, Levor Melums qde. Ingebor, Per Flods pige Ingeborg.

2/6-1721. Erik Gunderssøns søn Jacob.
Fadd: Ole Gunderssøn, Hans Colbiørnssøn, Ole Skyers qde., Gunnild Anunsd. 

15/6-1721. Halvor Limis søn Jørgen.
Fadd: Aslak Bratsberg, Gunder Østenssøn, Simon Grinj, Lensmandens qde.,
Karen Berreberj.

24/6-1721. Ingebret Sølis d. Maren.
Fadd: Jacob Vetlessøn, Ture Pederssøn og h
ands qde Karen, Jacob Vetlessøns d. i Scheen.

29/6-1721. Gunder Lies d. Gunnild.
Fadd: Helge Lj, Ole Ovestad, Hans Lies qde., Lisbeth Nielsd. Lie.

2/7-1721. Aslak Kises d. Karen.
Fadd: Ole Hoppestad, Helge Gulsæt, Hans Anderssøn, Jacob Vetlessøns qde, og d. Birte.

6/7-1721. Mogns Hoppestads d. Else.
Fadd: Abraham Melum, Gunder Berreberg, Gudmund Moes qde., Jost Stegens d. 

6/7-1721. Lars Bøes d. Maren.
Fadd: Herman Kise, Gunder Rød, Lars Rising, Jacob Bøes qde, Giertrud Tolfsd. 

13/7-1721. Henric Bouerøs søn Niels.
Fadd: Niels Holm,
Zacarias Venstøb, Peder Lensmands qde., Maria Doxerø.

20/7-1721. Lars Bechevals d. Ingeborg.
Fadd: Lars Fløtterø, Helge Becheval, Niels Bechevals qde, Sidsel Becheval.

27/7-1721. Halvor Hanssøn fra Grinjs d. Inger.
Fadd: Hegerman, Beier, Anders Perssøn, Ole Jonssøns qde., Racel Gram.

10/8-1721. Hans Smid fra Osebachens d. Dorte.
Fadd: Lars Torgerssøn, Jacob Nielssøn, Stephens qde. Osebachen, Maria Bentsd. 

24/8-1721. Anders Sems søn Anders.
Fadd: Ole Sem, Rasmus Aas, Anders Anderssøns qde. Maren i Scheen, Dorte Nielsd. 

24/8-1721. Poul Gaasehølens søn Knud.
Fadd: Gulbrand Gaasehølen, Ole Skougsrø, Erik Hoppestads qde., Birte Tronsd. 

24/8-1721. Jeronimi fra Hyttens søn Ole.
Fadd: Simon Jenssøn, Thomas Fos, Anne Nielsd., 
Mads Torgerssøns qde., Zidsel Pedersd. 

31/8-1721. Ole Graflis søn Christen.
Fadd: Per Olssøn,
Anders Bindrop, Anders Persøns qde., Per Olssøns d. 

31/8-1721. Ole Gaasehøles søn Knud.
Fadd: Per Fieldal, Johannes Lund,
Jan Jostssøns qde., Elef Jønnevolds d. Anne.

7/9-1721. Helge Gulsæts d. Anne.
Fadd: Per Lensmand, Levor Mælum,
Halvor i Berg, Lolichens qde i Scheen, Anna Ejlertsd. 

7/9-1721. Ole Bøles søn Hans.
Fadd: Jon Econrø, Niels Bøle, Pros Bøles søn Niels, Isak Ballestads qde., Maren Follou.

14/9-1721. Vetle Sems søn Anders.
Fadd: Ole Sem, Lars Sem, Simon Grinj, Somunds qde Annicen i Scheen, Johanne Sem.

21/9-1721. Hans Follous søn Knud.
Fadd: Jens Follou, Giert Krabbe, Halvor Follou, Jon Langgaards qde., Inger Follou.

21/9-1721. Jon Sannis d. Anne.
Fadd: Helge Gulsæt, Amun Aaltved, Torjus Sølj, Lars Søljs qde., Ingeborg Omdal.

21/9-1721. Lars Aslakssøns søn Niels.
Fadd: Børge Snibetorp, Halvor Aslakssøn, Søren Murermesters qde., Maria Andersd. 

21/9-1721. Torbiørns d. Ingeborg.
Fadd: Rolf Rising, og Peder Rising, Tore Køjte, Marta Rising.

28/9-1721. Niels Christenssøns søn Christen.
Fadd: Niels Juul,
Per Olssøn, Giermuns qde., Ingeborg Hansd.,  alle fra Osebachen.

28/9-1721. Gunder Hanssøns d. Ingeborg.
Fadd: Gullic Espedal, Gunder Øfrum,
Hans Aas, Lars Hanssøns qde i Scheen,
Marta Nærum.

29/9-1721. Lars Galtes d. Barbara.
Fadd: Niels Hanssøn, Lars Follous
Christopher, Jacob Isakssøns qde., Karen Rolfsdatter

22/10-1721. Capitain Holmboes søn Hans Frideric.
Fadd: Monsenieur Wulf, Monsenieur Kierulf, Madame Højer, Madame Kiærulf, Simons d. 

25/10-1721. Niels Halvorssøns d. Dorte Catrine.
Fadd: Capitain Klim, Leopoldus, Jan Usler, Madame Baumans, Mademoiselle Friis.

1/11-1721. Jens Hoppestads d. Karen.
Fadd: Niels Otterholt, Aslak Kiise, Jan Holm, Per Lænsmnds qde., Margreta Hoppestad.

23/11-1721. Brynild Borges søn Christen.
Fadd: Gunder Borge, Anders Bachen,
Boel Borge, Gunnild Ballestad.

23/11-1721. Anders Ruskes d. Maren.
Fadd: Ole Sem, Halvor Hanssøn, Christen Grinj, Søren Grinis qde., Giertrud i Præstegaarden.

23/11-1721. Uægte barn fra Enggraf Anne.
Moderen Ellen Børgersd.  Barnefader udlagt Ingebret Janssøn under de Seves compagnie.
Fadd: Jan Kreppe, Brynild Kleven, Jon Enggafs qde., Ingeborg.

30/11-1721. Jacob Løbergs søn Jacob.
Niels Løberg, og Matis Løberg, Amun Tolfssøn, Thomas Løbergs qde., Kirsten Torsd. 

7/12-1721. Hans Omots søn Niels.
Fadd: Serjant Hartvig, Halvor Berg, Sivert Hanssøn, Mette Skræders, Margrete Tevesdatter(?).

7/12-1721. Ole Nielssøns d. Else.
Fadd: Morten Myre, Lars Ballestad, Alexander Fløtteruds qde., Lisbeth Nielsd. Lien.

14/12-1721. Henric Tolfssøn fra Osebachens tvillinger Ole. - Anne.
Fadd: Christian Anderssøn, Erland hos Maling,
Per Olssøn, Anders Anderssøn, Lorentzs Margrete, Niels Kudskes qde. Siri, Anne Sørensd.,  Olou Jansd. 

21/12-1721. Anders Fallejens søn Anders.
Fadd: Kield former, Per Busk, Kield formers qde., Tor Fosejes qde.


1722.
 

11/1-1722. Søren Grinjs søn Ove.
Fadd: Peder Borge,
Niels Gandrop, Daniel Tofte, Præstens hustru, Jomfru Lange.

11/1-1722. Uægte barn fra Osebachen Knud.
Moderen Birte Olsd.  Barnefader Asmun Asmunssøn, omløbende betlere. Blef strax givet Fogden tilkiende.
Fadd: Ingebret Knudssøn, Niels Janssøn, Ellings qde. Osebachen. 

18/1-1722. Søren Arnessøns søn Elias.
Fadd: Niels Gulsæt, Anders Long,
Lars Rising, Helge Gulsæts qde., Maren Hansd. 

20/1-1722. Capitain Barnholts d. Juliana Augusta.
Fadd: Leutnanter Kaas, Sommer, Snel, Beier, Madame Vorcum, Madame Seiltroth.

25/1-1722. Jacob Fallejens d. Lisbeth.
Fadd: Anders Fallejen, Rasmus Qværnen, Jan Jostssøn's qde Hellie, Maren Gabrielsd. 

25/1-1722. Hans Mustveds d. Lisbeth.
Fadd: Isak Højelj, Niels Knudssøn, Simon Grini, Hans Hanssøns qde. i Scheen, Maria Kleven.

25/1-1722. Jon Sucis d. Barbara.
Fadd: Tor Rolighed, Halvor Berg, Aaste Steensaas, Ellen Steensaas.

1/2-1722. Christian Anderssøn fra Osebachens søn Anders.
Fadd: Anders Peruqemager Christen Faranden, Abraham Anderssøns qde., Erik Simonssøns d. Dorthe.

1/2-1722. Jon Falcums d. Else.
Fadd: Hans Korsvold, Tyge i Scheen, Gunder Smed, Hans tobachsbinders qde., Malene hos Altsborg.

1/2-1722. Lars Drejer fra Osebachens søn Jon.
Fadd: Elling Halvorssøn, og Elef Smed, Ole Sadelmags qde Johanne fra Osebachen.

15/2-1722. Amun Aaltveds d. Maren.
Fadd: Lars Solvessøn, Christopher Aaltved, Ole Ovestad, Jon Sannis qde., Ingeborg Houen.

4/3-1722. Tolf Toftes d. Maren.
Fadd: Gunder Berreberg, Ingebret Bratsberg,
Halvor Limi, Aslak Bratsbergs qde., Gunnild Bratsberg.

8/3-1722. Germunds d. Anne Maria.
Fadd: Erik Smed, Anders Halvorssøn, Søren
Lorentssøns Margrete, Karen Osebachen.

8/3-1722. Anders Fløtterøs tvillingd. Karen.
Fadd: Lars Fløtterø, Lars Ballestad, Anders Lis qde., Marta Nygaard.

15/3-1722. Jens Engelssøns søn Engel.
Fadd: Solve Simonssøn, Ole Gunderssøn, Brynild Borges qde., Margrete Borge.

18/3-1722. Per Skavens d.,  Anne.
Fadd: Anders Olssøn, Jacob Isakssøn, Halvor Foreval, Jørgen Olssøns qde., Maren Foreval.

22/3-1722. Anders Ramsaas søn Gunder.
Fadd: Christen Klep,
Jacob Ramsaas, Hans Svinholt, Helge Højsæts qde., Lisbeth Lj.

22/3-1722. Even Borges d. Lisbeth.
Fadd: Gunder Borge, Stephen Enggraf, Per Houen, Brynild Borges qde., Kirsten Borge.

25/3-1722. Per Lænsmands d. Karen.
Fadd: Søren Kiærrich, Per Christenssøn, Hans Christenssøn, Per Bagges Kieriste, Vendelsboes d. 

25/3-1722. Halvor Hoppestads d. Inger.
Fadd: Abraham Melum, Christopher Jønneval, Erik Hoppestad, Mogns Hoppestads qde., Lars Hoppestads d. 

25/3-1722. Anders Luxefields søn Anders.
Fadd: Ole Lucassøn, Christen Eresrø, Gulbrand Fieldet, Søren Grinis qde., Niels Fieldets qde.

25/3-1722. Hans Falcumejes d. Karen.
Fadd: Mads Gulbrandssøn, Niels Janssøn, Steens qde. Falcumeje, Karen Christensd. ibidem.

26/3-1722. Niels Vejers søn Giert Lange.
Fadd: Iver Sommer, Per Christenssøn, Erbo, Assessor Langes frue, Madame Vejer, Madmoisselle Vejer.

6/4-1722. Abraham Anderssøns søn Anders.
Fadd: Christian i stranden, Anders Ovessøn, Lorentsses Magrete, Gunnild Meenstadstranden.

6/4-1722. Haral Houens søn Halvor.
Fadd: Jon Sanne, Isak Ballestad, Abraham Ballstad, Anun Aaltveds qde., Marta Ballestad.

7/4-1722. Micel Lerces søn Jan.
Fadd: Ingebret Lerce,
Jan Bratsberg, Erik Lercis qde., Maria Andersd. Kleven.

12/4-1722. Stephen fra Osebachens d. Inger.
Fadd: Mads Gulbrandssøn, Ingebret Espedalen, Anne Espedalen, Dorte Eriksd. 

19/4-1722. Ole Scilbrets søn Torger.
Fadd: Per Fieldal, Jan Holm,
Peder Doxrøds qde Maren, og d. Maria.

19/4-1722. Herman Kises søn Lars.
Fadd: Ingebret Rosval, Morten Bø, Aslak Kises qde Ella, Ingebret Rosvolds d. Maren.

19/4-1722. Christen Screues søn Per.
Fadd: Jost Fos,
Christen Eresrø, Per Eresrøs qde.
Tone og Marta Kasted.
(Rettet av Gard Strøm 2013.)

26/4-1722. Niels Bøle fra Kleps søn Knud.
Fadd: Christen Klep, Ole Bøle, Niels Isaksson, Lars Højsæts qde., Zitzel fra Becheval.

28/4-1722. fød 22/4-1722. Præstens søn Marcus Ditlef.
Fadd: Capitain Holmbo, Secretair Leopoldus, Kiærulf, Madame Bauman,
Madame Bler, Anne Lisbeth.

3/5-1722. Jacob Meens d. Tore.
Fadd: Gunder Borge, Stephan Enggraf, Ole Meen, Isak Mens qde., Gunnild Ballestad.

3/5-1722. Per Stegens d. Anne Lisbeth.
Fadd: Lars Aas, Lars Jønneval, Henning Jønval, Hellie Fos, Johanne Sem.

3/5-1722. Tolf Sølis søn Ole.
Fadd: Amund Sølj. Johannes Enggraf, Ingebret Sølis qde., Maren Tolfsd. Sølj.

23/5-1722. Brantes søn Caje.
Fadd: Jørgen Tved, Frans Ryssel, Spar, Madame Bergsted, Capitain Poulssøns d. 

26/5-1722. Uægte barn fra Nygaard Anders.
Moderen Inger Andersd.  Barnefader udlagt Ole Mortenssøn af Scheen.
Fadd: Isak Janssøn, Asgout Jostsøn,
Zacharias Havbachs qde., Marta Nygaard.

31/5-1722. Jost Foss fra Toftejes søn Christopher.
Fadd: Jacob Rising, Johannes Fos, Zacharias Havbachs qde., Elef Jønvalds d. Anne.

31/5-1722. Anders Anderssøn fra Hyttens søn Arve.
Fadd: Jan Larssøn, Hans Skotland, Per Busces qde Jennert, Sitzel Fos, Anne Micelsd. 

7/6-1722. Gunder Fieldets tvillingdøttre, hiemmedøbte Kirstine. - og Kirsten.
Fadd: Ole Fieldet, Niels Fieldet og Gulbrand Fieldet, Even Berreberg, Anders svenskes qde Else,
Niels Fieldets qde., Torger Fieldets enche.

7/6-1722. Lars Sems søn Anders.
Fadd: Peder Lensmand, Simon Lund, Lars Rising, Anders Sems qde Birte,
Ole Sems d. Johanne.

14/6-1722. Jacob Isakssøns søn Lars.
Fadd: Ingebret Lerce, Niels Knudsøn Bøle, Ingebret Espedalen, Stephens qde Astrj, Corfits d. 

14/6-1722. Jacob Ballestads d. Anne.
Fadd: Haagen Riis, Hans Egaasen, Laers Egaasen, Isak Ballestads qde., Bent Egaasens d. Karen.

17/6-1722. Mads Torgerssøns søn Christen.
Fadd:
Ole Jenssøn, Erik Hoppestad, Jacob Bøes søn Arve, Jacob Bøes qde.

5/7-1722. Hans Christenssøn fra Omots søn Christen.
Fadd: Hans Grindtejn, Ole Grafli, Halvor Qvisles qde., Maren Grafli.

12/7-1722. Per Janssøn Hyttens søn Daniel.
Fadd: Jørgen Straale, Peter Janssøn, Tron Møller, Lorens Janssøns qde., Gurj Værnsd. 

26/7-1722. Isak Ovestad fra Nærums søn Tolf.
Fadd: Amund Aaltved, Gunder Lj, Ole Ovestad, Lars Søljs qde., Anun Nærum.

16/8-1722. Ole Lucassøn fra Luxefields d. Maren.
Fadd: Gunder Fieldet, Gulbrand Fieldet, Gudmund Moos qde., Gurj Fieldet.

16/8-1722. Ole Olssøn fra Limjs søn Jon.
Fadd: Ole Limj, Christen skomager i Scheen, Jon Sems enche ibid., Margrete Kieldsd. Limj.

23/8-1722. Lars Jønwalds hiemdøbte søn Engel.
Fadd: Per Busk, Jost Fos, Christopher Jønwal, Per Stegens qde.,
Anna Jønnval.

23/8-1722. Aslak Kises d. Karen.
Fadd: Jacob Vetlessøn, Morten Bø, Aslak Mogenssøns qde. i Scheen, Anne og Birte Jacobsd. ibid.

23/8-1722. Tor Olssøn fra Osebachens d. Maria.
Fadd: Stephan Gulbrandssøn, Erik Gunnessøn, Christopher Rolfssøns qde., Inger hos Hans Buer.

10/8-1722. Helge Højsæts søn Ole.
Fadd: Hans Svinholt, Halvor Svinholt, Lars Højsæts qde., Gunnild Levorsd. Riis.

10/8-1722. Lars Nygaards d. Inger.
Fadd: Ole Krageto, Lars Egaasen, Bent Egaasens qde., Maren Becheval.

6/9-1722   Hans Bøles søn Knud.
Fadd: Hans Follou, Niels Knudssøn Bøle, Niels Prossøn, Erik Olssøns qde., Kirsten Follou.

13/9-1722. Erik Hoppestads søn Hans.
Fadd: Aslak Kiste, Halvar Kiste, Aslak Mognssøns qde., Ole Nirissøns d. 

13/9-1722. Anders Svenske fra Hyttens d. Karen.
Fadd: Peter Janssøn, Tron Møller, Maren Doxrø, Lisbeth Straale.

20/9-1722. Anders Bergs søn Svend.
Fadd: Erik Gaupaasen,
Hans Sneltved, Anders Kiær, Hans Bergs qde., Per Knudssøns qde.

29/9-1722. Daniel Bøes d. Margrete.
Fadd: Tolf Rising,
Henric Hyni, Niels Hynis qde., Maren Pedersd. i Scheen.

4/10-1722. Niels Christenssøn fra Osebachens d. Anne.
Fadd: Ole Gunderssøn, Anders Halvorssøns søn, Henric Tolfssøns qde., Maria Jensd. 

11/10-1722. Christopher Møllers d. Maren.
Fadd: Jens Høst, Niels Høst, Heinrich Bergsteds Kieriste, Simens d. Ambor.

25/10-1722. Hans Venstøbs søn Anders.
Fadd: Peder Skaven, Henric Hynj, Jan Faltinæssøns qde., Maren Forevold.

1/11-1722. Anders Sneltveds d. Anne.
Fadd: Søren Riis, Erik Sneltved, Hans Sneltveds qde., Søren Rises d. 

1/11-1722. Ole Ingebretssøn fra Moejes søn Peder.
Fadd: Peder Stegen, Henning Jønnvol, Karen Mo, Anne Jønvald.

29/11-1722. Halvor Limis søn Hans.
Fadd: Per lænsmand, Tolf Tofte, Ole Gr. Thomas Skrædes qde., Margrete Jacobsd. 

29/11-1722. Søren Tamburs Anders.
Fadd: Rasmus Mortenssøn, Jacob Vadræt, Helge Gulsæts qde., Karen Gulsæt.

6/12-1722. Ingebret Sølis søn Vetle.
Fadd: Jacob Vetlessøn,
Ole, og Marcus i Scheen,
Niels Vetlessøns qde., Anne Olsd. 

6/12-1722. Tor Roligheds Gurj.
Fadd: Gunder Røsager, Hans Berg, Alexanders qde., Anne Frogner.

6/12-1722. Søren Vernerssøns Ingeborg.
Fadd: Christen Klep, Ole Bøle, Lars Søljs qde., Anne Søljeje.

13/12-1722. Lars Højsæts Ole.
Fadd: Rejer Lunde, Niels Lunde,
Helge Højsæts qde, og Maren Lunde.

13/12-1722. Torsten Frogns Niels.
Fadd: Jørgen Tvet, Jens Høst, Kirsten Binderop, Anne Vendelbo.

13/12-1722. Hans Follous Maren.
Fadd: Ole Follou,
Hans Bøle, Jon Enggrafs qde., og Mette Echonrø.

20/12-1722. Tor Højmyrs Jens.
Fadd: Isak Højmyr, Casten Knudssøn, Albret Lyngaases qde., Maren Jansd. i Scheen.

20/12-1722. Ole Gaasehølens Lars.
Fadd: Per Fieldal,
Ole Frantssøn, Tor Fieldals qde., Birte Haagensd. Grinj.

26/12-1722. Niels Bøles Børger.
Fadd: Jorun Altenburg, Jørgen Erbo,
Madame Hejn, Alhed paa bryggene.

26/12-1722. Jan Aases d. Marta.
Fadd: Rolf Rising,
Christen Aas, Rasmus Aas,
Randj Kitlelsd.,  Maren Rosvol.

26/12-1722. Ole Scilbreds d. Ingeborg.
Fadd: Hans Doxerø, Arve Bø, Rønnou Doxerø, Anna Jacobsd. Bø.


1723.

1/1-1723. Rasmus Strømdals søn Ove.
Fadd: Anders Strømdal, Helge Gulsæt, og Jon Gulsæt, Søren Grinis qde., Dorte Strømdal.

10/1-1723. Knud Bøes søn Østen.
Fadd: Christian Østenssøn, Peter Janssøn, Tron Møller, Jens Møllersm enke Lisbeth, Karen Lorensd. 

13/1-1723. Per Eresrøs søn Isak.
Fadd: Jost Fos, Rasmus Qværnen, Jan Jostssøns Hellie, Anne Jønneval.

17/1-1723. Anders Skræders tvillinger Jacob. og Abraham.
Fadd: Per Christenssøn, Per Bagge, Ole Jonssøn, Lange, Erbo, Præstens hustru, Vejers Kieriste, Jomfru Lange, og Anne Lisbeth.

17/1-1723. Henric Hynis søn Vetle.
Fadd: Niels Gulsæt, Peter Janssøn, Niels Hynis qde., Birte Jonsd. fra Søland.

17/1-1723. Hans Nielssøn fra Aases søn Lars.
Fadd: Lars Aas, Anders Gløsmyr,
Mogns Hoppestads qde., Maren Gløsmyr.

17/1-1723. Johannes Aasterøs d. Inger.
Fadd: Morten Børgessøn, Lars Evenssøn, Isak Ballestads qde., Karen Egaasen.

17/1-1723. Claus Fosses d. Margrethe.
Fadd: Mogns Hoppestad, Even Nøglegaard, Gudmun Moes qde., Margrete Limi.

7/2-1723. Aslak Luxefields hiemdøbte Lisbeth.
Fadd: Zacharias Havbach,
Johannes Fos, Anders i Fieldets qde. Else, Anne Grini.

14/2-1723. Jan Larssøn fra Hyttens søn Lars.
Fadd: Johan Lucassøn, Anders Arvessøn, Lars Svenske, Villum Østenssøns qde., Marchen Straaale.

14/2-1723. Halvor Otterholts søn Amun.
Fadd: Elef Jønneval, Per Eresrø, Erik Otterholt, Per Buses qde., Anne Jønnevold.

21/2-1723. Jens Stulens d. Elen.
Fadd: Lars Aas, Jørgen Aarhuuseje, Sten Stulen, Aslak Kises qde., Jannet Stulen.

28/2-1723. Amun Sølis d. Kirsten.
Fadd: Jon Enggraf, Ole Bøle, Jon Løberg, Tolf Sølis qde., Maren Tolfsd. Søli.

28/2-1723. Asgout Justssøns d. Inger Maria.
Fadd: Gunder Nøglegaard, Lars Nygaard, Zacharias Havbachs qde., Live Fos.

28/2-1723. Uægte barn fra SrRiis Ingeborg.
Moderen Lisbeth Vernersd. Barnefader udlagt Vincens Usler.
Fadd: Søren Vernerssøn, Torgius Sølj, Lars Rises qde., Anne Vernersd.

7/3-1723. Ole Kragetos d. Karen.
Fadd: Lars Fløtterø, Lars Nygaard, Bent Egaases qde., Birte Børgesd. Langerø.

14/3-1723. Rasmus Qværnens d. Live.
Fadd: Jacob Rising, og Rasmus Rising, Hellie Fos, Maren Foseje.

14/3-1723. Halvor Skilbreds d. Helvig.
Fadd: Christopher Grinj, Halvor Oterholt, og Erik Otterholt, Per Ersrøs qde., Birte Haagensd. Grinj.

21/3-1723. Christen Aasejes d. Kirsten.
Fadd: Per Lænsmand, Gunder Bereberg, Hans Aases søn, Ole Vrages qde., Kirsten Aas.

21/3-1723. Solve Bøes d. Inger.
Fadd: Morten Bøe, Ole Erikssøn, Jacob Bøes qde., Ingeborg Aas.

22/3-1723. Capitain Holmboes hiemmedøbte tvillinger Jørgen Frideric. og Bente-Catrine.
Fadd: OberstLieutnant Fien, Capitain Hals, Leutnant Løndal, Hr. Iver, Borghild Lyche, Fogden Sweder, Madame
Leopoldus, Madame Kiærulf, Madame Kofod, Madmoiselle Brandesb., Madame Spinke, Anne Lisbeth.

25/3-1723. Magnus Svenkis d. Maria.
Fadd: Niels Sivertssøn, Per Stier,
Thomas Christenssøn, Peter Janssøns qde., Karen Lorensd. 

29/3-1723. Ingebret Bertelssøns søn Solve.
Fadd: Ole Lj, Niels Gandrup, Aslak Bratsberg, Ole Lies qde Johanne, og d. Margrete.

29/3-1723. Erik Sneltveds søn Ole.
Fadd: Jens Høst, Frans Lorenssøn, Lars Anderssøn, Elkærs qde Birte, Niels Knudsens d. Else.

29/3-1723. Hans Kiærs Søn Jacob.
Fadd: Turvild, Giest Niemand Brecheeje, hands Qvinde
Anne Johanne paa Breceeje.

2/4-1723. Peder Bagges Søn Rasmus Redsted.
Fadd: Vendelbo, Crøger, N. Høst, Altenburgs Kieriste, Alhed paa Bryggen.

4/4-1723. Matis Fløtterøs søn Anders.
Fadd: Lars Fløtterø, Lars Becheval, Hans Lies Qvinde, Maren Becheval.

4/4-1723. Hans Sneltveds d. Anne.
Fadd: Isac Sneltved, Hans Steensaas, Karen Torgersd. i Scheen, Ingeborg Nielsd. 

11/4-1723. Ole Hanssøn fra Hyttens d. Maren.
Fadd: Per Skaven, Per Janssøn, Søren Stensaasens qde., Zidsel Andersd. 

11/4-1723. Anders Sems d. Gyrj.
Fadd: Ole Sem,
Lars Sem, Rasmus Rising, Anders Justes qde., Anne Nielsd. Sem.

11/4-1723. Niels Venstøbs d. Gunnild.
Fadd: Tor Torgerssøn, Hans Venstøb, Tomas Hytten, Lars Mustvets qde., Karen Torsd. 

25/4-1723. Erik Goupaasens d. Anne.
Fadd: Lars Aslakssøn, Christopher Jacobssøn, Christen Anderssøns d., 
Ole Aases d. 

2/5-1723. Hans Steensaas d. Karen.
Fadd: Niels Vejer, Jens Gram, Henric Giertsen, Præstens hustru, Jomfru Lange.

2/5-1723. Knud Sørbøes d. Maren.
Fadd: Isak Sneltved, Lars Sørbø, Per Busks qde Jennert, Marta Sørbø.

9/5-1723. Jonas Bagges søn Ole.
Fadd: Byfogden, Jørgen Ovenberg, Frans Petersson, Hagedorns Kieriste, Villum Karhofs d. 

18/5-1723. Per Stiers d. Maren.
Fadd: Jan Lucassøn, Per Busk, Villum Østenssøns qde Maren,
Kiel Limis d. Maria.

23/5-1723. Jan Sems d. Kirsten.
Fadd: Simon Lund,
Anders Rising, Anders Sems qde., Maren Nielsd. Sem.

23/5-1723. Ole Grunderøs Søn Rasmus.
Fadd: Christian Sandvig i Scheen, Christen Grunderø, Hans Grunderøs qde Maren, Kirsten Torsd. Løberg.

23/5-1723. Stephen Elefssøns søn Isak. 
Fadd: Per Bøe, Niels Qværnen,
Henning Jønnevald, Asbjørn Volds qde., Karen Persd. i Scheen.

6/6-1723. Erik Hammersmedsvends søn Peter.
Fadd: Jan Lucassøn, Jost Fos,
Rasmus Aas, Jan Jostsøns qde.,
Anun Aas.

13/5-1723. Christopher Anderssøn fra Osebachens d. Agnete.
Fadd: Ole Borge, Anders Østenssøn, Anne i Stranden, Erik Simenssøns d. Dorthe.

20/6-1723. Halvor Kittilsrøs d. Ambor.
Fadd: Isak Nielssøn i Scheen,
Christen Grinj, Levor Melums qde., Tore Kittilsrø.

27/6-1723. Poul Gaasehøllens d. Gøran.
Fadd: Per Fransen, Klocher, Arve Bøe, Mogns Hoppestads qde., Pernille Castet.

2/7-1723. Jens Kuske fra Osebachens son Bendix Jens.
Fadd: Lars Buer, Studiosus Francont, Capitain Halses frue,
Madame Bradt.

4/7-1723. Greger fra Osebachens d. Helene.
Fadd: Per Olssøn, Even Rolfssøn,
Erik Simonssøns qde.,
Dorte Nielsd. Osebache.

4/7-1723. Niels Hynis d. Maren.
Fadd: Hans Venstøb, Ole Sem, Henrich Hynis qde., Helvig Levorsd. 

11/7-1723. Rasmus Forevalds søn Morten.
Fadd: Hans Christenssøn, Morten Bø, Per Skaven,
Lændsmds. qde., Marta Glysmyr.

11/7-1723. Lars Sems d. Kirsten.
Fadd: Christopher Grinj, Simon Lund,
Anders Sems qde., Margrete Lund.

25/7-1723. Gunner Røes søn Abraham. 
Fadd: Lars Bø, Jørgen Bø, Solve Rosvald, Aslak Olsøns qde., Hans Aases d. 

1/8-1723. Per Haagenssøns Maren.
Fadd: Rasmus Strømdal, Jon Gulsæt, Rasmus Skotlands qde., Dorte Strømdal.

1/8-1723. Jørgen Bøes søn Christen.
Fadd: Per Skaven, Abraham Bø, Anders Bø, Ole Skilbreds qde., Abraham Bøes d. 

15/8-1723. Ole Sadelmagers søn Christen.
Fadd: Ole Olssøn, Jobs dreng Jacob, Ole Borges qde., Erik Simonssøns d. Dorte.

22/8-1723. Niels Halvorssøns d. Maren.
Fadd: Contreadmiral Rhode, Jens Borning, Secretair Leopoldis frue, Madame Lythken.

22/8-1723. Simon fra Osebachens Søn Jon.
Fadd: Hans Sneltveds qde., Magrete fra Eidanger.

22/8-1723. Per Buskes d. Cathrine.
Fadd: Jan Lucassøn, Henric Mognssøn,
Halvor Otterholts qde., Anne Lisbeth Limi.

22/8-1723. Uægte barn fra NrBø Tolf.
Moderen Ragnhild Christensd. Nr. Bø, udlagde Jens Hoppestads søn Erik.
Fadd: Ole Erikssøn, Ole Torgerssøn, Mogns Hoppestads qde., Maren Christensd. Bø.

5/9-1723. Helge Højsæts Ingeborg.
Fadd: Jacob Meen, Anders Ramsaas, Halvor Svinholt, Lars Højsæts qde., en Pige af Edanger.

19/9-1723. Giermund fra Aasebaches d. Abele.
Fadd: Anders Halvorsen, Anders Ovesøn, Lorenses Margrete, Dorte Kirstine fra Aasebacken.

19/9-1723. Ole Mogenssøns Anne Lisbeth.
Fadd: Niels Venstøb, Per Busk, Henric Mogenssøn, Niels Hynis qde., Gurj Mogensd. 

29/9-1723. Villum Østenssøns Even.
Fadd: Jan Lucassøn,
Tron Møller, Peter Janssøns qde., Maren Straale.

3/10-1723. Mads Torgerssøns Anne.
Fadd: Ole Erikssøn, Ole Jenssøn, Ole Torgerssøn, Jørgen Olssøns qde., Birte Haagensd. 

10/10-1723. Lars Enevoldssøns Mette Catrine.
Fadd: Gregers Christenssøn, Anders Anderssøn, Knud Torcelssons qde., Kirsten Borge.

17/10-1723. Anders Christopherssøns Vetle.
Fadd: Lars Nygaard, Anders Egaasen, Niels Aasens qde., Gunnild Nærum.

24/10-1723. KlejnSmiddes Inger.
Fadd: Monsieur Vinter, Hans Kart, Jan Rask, Præstens Hustru, Maren Andersd. 

24/10-1723. Ole Jenssøn ved Hyttens Anne.
Fadd: Mads Torgerssøn, Oberst Fiens Kudsk, Peter Janssøns qde., Anne Ingebretsd.

24/10-1723. Niels Bechevals Ingeborg. 
Fadd: Lars Fløtterød, og Matis Fløtterød, Lars Bechevals qde., Maren Becheval.

24/10-1723. Uægte barn fra Grunnerø Karen.
Moderen. Maren Rasmusd.  Barnfader Isak Løberg.
Fadd: Bent Egaas, Hans Grunerø, Niels qde Live Lieen.

28/10-1723. Uægte barn fra Hytten Johanne Kirstine.
Moderen Karen Lorensd.  Barnefader Jan Glysing.
Fadd: Morten Bø, Klocheren, Peter Janssøns Kirsten, Giertrud Tolfsd.

31/10-1723. Tolf Sølis d. Ellen. 
Fadd: Jon Enggraf, Tor Enggraf,
Amun Sølis qde., Even Sølis Enche Maren.

31/10-1723. Christen Fosejes søn Anders.
Fadd: Rasmus Venstøb. Christian Venstøb. Maren Hoppestad. Hellie Køjten.

7/11-1723. Ole Henricssøns Kirsten. 
Fadd: Stephen Enggraf, Jacob W. Borge,
Torgers qde, og d. fra Ejdanger.

7/11-1723. Torger fra Osebachens Helvig.
Fadd: Hans Smed, Michel Anderssøns Enche i Stranden,
Elefs d. Osebachen.

14/11-1723. Anders Amundssøns Gurj.
Fadd: Jan Lucassøn.
Peter Janssøn. Villum Østenssøns qde., Lisbet Persd. 

28/11-1723. Anders Strømdals Mogens.
Fadd: Søren Grinj. Mads skomager, Jan Gulsæt. Giertrud Kolchin. Dorte Strømdal.

19/12-1723. Ole Follous d. Anne.
Fadd: Jon Econrø, Ole Kolchin, Hans Follous qde., Anne Kolchin.

26/12-1723. Søren Grines d. Inger.
Fadd: Ole Tolfssøn, Christopher Grinj,
Lars Rising, Niels Janssøns qde Karen, Dorte Strømdal.

26/12-1723. Søren Vernerssøns d. Anne.
Fadd: Hans Aslacssøn i Porsgrund, Lars Bøhle,
Torger Sølj, Søren Rises qde., Anne Vernersd. 

27/12-1723. Lars Bøles Søn Anders.
Fadd: Christen Klep, Søren Riis, og Johannes Riis, Hans Bøles qde., Maren Follou.

27/12-1723. Uægte barn fra Tveten Anne.
Moderen Lars Tvetens d. Anna. Barnefader Jon Tormossøn.
Fadd: Niels Sucha, Hans Omot, Aaste Stensaas, og Boel Stensaas.


1724.

1/1-1724. Helge Gulsæts Søn Isak.
Fadd: Christopher Rygh, Jørgen Sollie, Børge Halvorssøn, Kirsten Sollie og hendis d.

6/1-1724. Hans Doxerøs søn Iver.
Fadd: Anders Gulbretssøn, Henric Bouerø, Ole Janssøn. Per Skavens qde., Anne Doxerø.

9/1-1724. Stephens d. Inger.
Fadd: Gullic Espedalen, Erik Simonssøn, Anders Ovessøn, Even Torjerssøns qde., Dorte i Stranden.

9/1-1724. Jacob Ramsaases Anne.
Fadd: Christen Klep, Niels Klep, Niels Bechevalds qde., Karen Ramsaas.

13/1-1724. Ole Fieldets søn Thomas.
Fadd: Christian Simonssøn, Anders Anderssøn, Claus Tomessøn, Per Buschs qde., Zitsel Pedersd. 

16/1-1724. Lars Højsæts Gunnild.
Fadd: Rejer Lunde,
Ole Møller, Christen Qvæstad, Hans Lies qde., Maren Qvæstad.

23/1-1724. Isak Meens søn Lars.
Fadd: Gunder Buer, Hans Buer, Jens Kiils qde. Gurj, Ole Lies d. Margrete.

23/1-1724. Daniel Bøes søn Giert.
Fadd: Johannes Dyrcol, Abraham Tolfssøn, Per Skavens qde., Giertrud Tolfsd. 

23/1-1724. Vetle Sems søn Ole.
Fadd: Somund Anderssøn, Lars Sem, Henric Mognssøn, Niels Hynis qde., Marta Mela.

23/1-1724. Per Sneltveds d. Anne.
Fadd: Haagen Guldsmed,
Jesper Høst, Peder Flods Kieriste, Marta Cornelid. 

2/2-1724. Tolf Toftes søn Gunder.
Fadd: Aslak Bratsberg, Ingebret Bratsberg, Jost Tofte,
Per Lensmds qde.,
Gunder Berrebergs d. 

2/2-1724. Jacob Isakssøns Ole.
Fadd: Niels Bøle, Erik Olssøn, Ingebret Espedalen,
Niels Koldchins qde., Gunnild Løberg.

2/2-1724. Knud Berrebergs Anne.
Fadd: Per Lensmand, Niels Halvorssøn, Mathias Fos, Niels Kudsks døttere Sitsel, og Giertrud.

7/2-1724. Hans Buers søn Gunder Buer.
Fadd: Gunder Buer, Jens Kiil, Søren Spar, Gunders Kieriste, Tore Josts d.,  Anne Cathrine.

13/2-1724. Halvor Limes Gunder.
Fadd: Ole Hanssøn, Anders Omdal, Mogns Hoppestads qde., Maren Aas.

13/2-1724. Christopher Aaltveds Anne.
Fadd: Jacob Tol
fssøn Aasebachen, Ole Valler, Erik Lunde, Ole Nordals qde., Marta Aaltved.

13/2-1724. Christopher Rolfssøns søn Rolf.
Fadd: Gunder, og Helge Lj, Halvor Svinholt, Anders Christopherssøns qde., Inger hos Hans Buer.

13/2-1724. Lars Bechevolds Karen.
Fadd: Erik Olssøn, Matis Langerø, Helge Becheval, Erik Olssøns qde.,
Maren Becheval.

20/2-1724. Simon Lunds Erik.
Fadd: Gunder Follou, Jens Follou, Lars Sems qde., Kirsten Lund.

20/2-1724. Simon Jenssøns d. Anne.
Fadd: Solve Bø,
Lars Olssøn Bøeje, Anders Hanssøns qde Rønnou, Jacob Bøes d. Anne.

20/2-1724. Alexander Frognes tvillinger Jon. og Else.
Fadd: Ingebret, og Micel . . .,
Ingebret Lyche, Niels Knudssøn, Christen Nielssøn, Niels Janssøns qde., Christen Janssøns qde., Giertrud Buer, Ingeborg Kleven.

27/2-1724. Tron Møllers Jens.
Fadd: Per Gasmand,
Claus Gabrielssøn, Zacharias Qværnen, Peters Kirsten, Maren Gabrielsd. 

27/2-1724. Gunder Luxefields Peder.
Fadd: Anders, og Gulbrand Luxefield, Ole Lucassøns qde., Tone Kastet.

5/3-1724. Jens Christenssøns hiemmedøbte Lars.
Fadd: Rasmus Mortenssøn, Ole Janssøn, Niels Olssøn, Jan Sørenssøns qde., Anne Eriksd. 

8/3-1724. Christen Holms Ole.
Fadd: Christopher Grini, Ole Skyer, Niels Holms qde., Birte Haagensd. 

9/3-1724. Niels Vejers hiemdøbte Giert Lange.
Fadd: Mons. Blix, Jørgen Tved, Johane Vejer, fru Assessors, Bolette Cappelen.

12/3-1724. Stephen Enggrafs Daniel.
Fadd: Jon Enggraf, Ole Kolchin, Lars Ballestad, Jacob Meens qde., Gunnild Ballestad.

19/3-1724. Nirj Flotterøs Rasmus.
Fadd: Christen Gunderø, Christen Houkeraasen, Hans Kragetos qde., Birte Torgersd. 

19/3-1724. Jacob Vadræts Maria.
Fadd: Hans Korsvald, Christopher Ryg, hans qde., og d. 

26/3-1724. Christian Simonsens Lisbet.
Fadd: Jan Lucassøn,
Per Busc, Giert Fanders qde., Maren Straale.

26/3-1724. Heronimus d. Johanne.
Fadd: Mads Torgerssøn, Ole Torgerssøn, Lorenses d. Johanne, Sitzel Pedersd. 

2/4-1724. Christian fra Aasebachens søn Jens.
Fadd: Anders Halvorssøn, Knud
Bøhle, Per Olssøn, Gregers qde. Aasebachen.
Dorte Eriksd. 
(Rettet av G. Strøm).

9/4-1724. Morten Aasterøs Søn Niels.
Fadd: Lars Nygaard, Christopher Rolfssøn, Anders Egaas, Isak Ballestads qde., Even Søliejes d. 

9/4-1724. Herman Kises Maren.
Fadd: Aslak Kise, Hans Steensaas, Halvor Kise, Erik Hoppestads qde., Maren Rosvald.

13/4-1724. Henric Tolfssøn fra Aasebachens Karen.
Fadd: Ole Gunderssøn, Micel Janssøn, Ingebret Hanssøn, Kirsten Tolfsd.,  Margrete Hansd. 

17/4-1724. Lars Nr. Aases Isak.
Fadd: Per Bø, Gunder Røe, Solve Rosvold, Mogns Hoppestads qde.,
Maren Rosvald.

17/4-1724. Jan Aases d. Maren.
Fadd: Jørgen Bø, Hans Larssøn Aas, Christen Aasejes qde., Hans Aases d. Anne.

23/4-1724. Ole Kolchins søn Ole.
Fadd: Jon Econrø, Ove Riis,
Søren Grinis qde., Dorte Strømdal.

26/4-1724. Jens Bornings søn Christen.
Fadd: Leutenant Gotzen, Ærboe, Søren
Christenssøn, Lisbeth Michelsd.,  Anne Lisbeth.

30/4-1724. Christian Østensøns Birte.
Fadd: Niels Finck, Niels Gandrup, Ole Stær, Christen Janssøns qde., Anne Torsd. 

30/4-1724. Gunder Røsagers Anders.
Fadd: Turvil, Harald Torssøn, Turvilds qde., Ove Smeds d. 

30/4-1724. Jon Løbergs Maren.
Fadd: Matis Løberg, Jacob Løberg, Niels Løbergs qde., Maren Sølj.

30/4-1724. Ingebret Søles Birte.
Fadd: Niels Vetlessøn, Marcus Olssøn, Hartvig Snedker, Ole Anderssøns qde., Jacob Vetlessøns Margrete.

2/5-1724. Raadmand Brantes Jørgen Erbo.
Fadd: Oberstlieutenant
Fien, Capitain Holmbo, Anders Erbo, Fiens frue, Madame Vejers.

4/5-1724. Anders Sneltveds Henning.
Fadd: Niels Sørbø, Per Sneltved, Halvor Sneltved, Erik Olssøns qde., Anne Torsd. 

7/5-1724. Thomas Løbergs Poul.
Fadd: Isak Bachen, Jon Løberg, Jacob Løbergs qde., Gunnild Løberg.  

7/5-1724. Erik Gundersøns Elef.
Fadd: Jens Engelssøn, Ole Jenssøn, Sivert Kølnæs qde., Karen Brantes d. Osebachen.

7/5-1724. Niels Isakssøns hiemdøbte Kirsten.
Fadd: Helge Gulsæt, Jacob Vadræt, Pernille Gulsæt, Ole Lies pige Ingeborg.

14/5-1724. Jens Hoppestads Niels.
Fadd: Niels Otterholt, Niels Holm, Henning Jønnevald, Rasmus Venstøbs qde., Randi Bø.

25/5-1724. Ingebret Bratsbergs Solve.
Fadd: Tolf Tofte, Petter Skræder, Isak Meens søn, Aslak Bratsbergs qde., Magnild Meen.

25/5-1724. Abraham fra Aasebachens Karen.
Fadd: Niels Aal, Christen i Stranden, Karen Kiærulf, Anne Kirstine.

28/5-1724. Søren Tambours Pernille.
Fadd: Rasmus Mortenssøn, Jon Gulsæt, Helge Gulsæts qde., Birte Gulsæt.

5/6-1724. Jacob Løbergs Maren.
Fadd: Niels Løberg, Thomas Løberg, Jon Løbergs qde., Niels Løbergs d. Gunnild.

6/6-1724. Torger Aanessøns Per.
Fadd: Christen Ericsrød, Thomas Fos, Gudmund Moes qde., Dorte Jansd. Fos.

11/6-1724. Christen Falcumejes Kirsten.
Fadd: Bogbinder Seiffert, Erik Jyde, Ole Jenssøn, Aganeta Fant., Edle hos Tobachspinderen.

25/6-1724. Lars Egaasens Tore.
Fadd: Gullich Espedalen, Niels Løberg, Anders Egaasen, Hans Egaasens qde., Ingeborg Haven.

25/6-1724. Tor Olsson fra Aasebachens Ellef.
Fadd: Ole Grønstens qde, Ingebret Kølnæs, Michels qde Karen, Maren Sølj.

25/6-1724. Ingebret Knudssøns Inger.
Fadd: Ingebret Lerce,
Per Lerce, Christen Kleven, Jan Faltinssøns qde., Gunnild Nielsd. 

2/7-1724. Per Stegens søn Hans.
Fadd: Jost Fos, Lars, og Henning Jønnevold, Niels Hynis qde., Jan Jostesens d. Dorte.

2/7-1724. Per Lensmands d. Pernille.
Forvalter Vinter, Søren Christensen, Niels Gandrup, Vinters kieriste, Anne Vendelbo.

2/7-1724. Tor Fosses d. Dorte.
Fadd: Claus Follestad, Zacharias Fos, Per Eresrøs qde., Karen Gabrielsd. 

2/7-1724. Torsten Frognes Anne.
Fadd: Per Skiefield, Jon Christenssøn, Isak Frognes qde., Anne Nielsd. Løberg.

2/7-1724. Niels Knudssøns Ingeborg.
Fadd: Jacob Isakssøn, Niels Janssøn, Halvor Follou, Anne Espedalen, Else Follou.

2/7-1724. Simen Klevens søn Per.
Fadd: Halvor Berg, Lars Sørbø, Lars Bergs qde., Maren Hansd. i Scheen.

9/7-1724. Micel Guldsmed fra Aasebachens Peter Christian.
Fadd: Jan Usler, Ole Guldsmed, Hans Buers qde, og Søster.

(Michel Gullsmed er visstnok av Lensmann - Mand ætta fra Vinje).

9/7-1724. Niels Christenssøns Christense.
Fadd: Ole Gunderssøn, Micel Janssøn, Jens Toldbo, Niels Tuets qde., Inger Birchestvet.

9/7-1724. Ole Gaasehølens Erik.
Fadd: Lars Rissing, Gulbrand Gaasehølen, Halvor Otterholts qde., Anne Foreval.

16/7-1724. Jørgen Limis Inger Catrine.
Fadd: Jan Lucassøn, Per Busk,
Teves Mognssøn, Giert Fanders qde., Kield Limis d. 

23/7-1724. Hans Smids søn Anders.
Fadd: Germun, Per Olssøn Osebachen, Erik Simonssøns qde., og d. i Stranden.

30/7-1724. Ole Skilbreds Gunder.
Fadd: Per Lensmand, Hans Doxrø, Even Nøglegaard, Anders Svenskes qde., Anne Doxerø.

30/7-1724. Anders Fieldets Birte.
Fadd: Ole Fieldet, Erik Hoppestad, Henning Jønval, Gunder Fieldets qde., Gurj Fieldet.

6/8-1724. Jacob Aasterøs Karen.
Fadd: Lars Sørbø, Per Skiefield, Poul Skræders qde., Maren Straale.

13/8-1724. Gunder Øfrums Abraham.
Fadd: Isak Nærum, Gunder Øfrum, Matis Langerøs qde., Karen Øfrum.

20/8-1724.  U=ægte barn fra Sæteren Anne.
Moderen Gunnild Anonsd.,  udlagt Jacob Aasterø.
Fadd: Johannes Aasterø, Vetle Sem, Niels Stensaas qde., Pige fra Menstad.

27/8-1724. Ole Mensejes Niels.
Fadd: Anders Ramsaas, Halvor Stensholt, Morten Aasterøs qde., Lisbet Lj.

27/8-1724. Mogns Hoppestads Ingeborg.
Fadd: Lensmand, Hans Sørenssøn, Fiens pige Maren, Ragnild Persd. 

3/9-1724. Antoni Stiiers Inger.
Fadd: Lorens Janssøn, Ole og Henric Mognssøn, Christen Aases qde., Hans Aases d. 

3/9-1724. Uægte fra Kleven Marta.
Moderen Aaste Rejersd. barnefader Ole Kleven.
Fadd: Anders Rejerssøn, . . . . . Rejersøn, . . . . . (bortslitt. )

10/9-1724. Hans Follous søn Anders.
Fadd: Ole Follou, Johannes Enggraf, Hans Claussøns qde fra Graaden, Gunnild Follou.

17/9-1724. Even Borges søn Jacob.
Fadd: Niels Løberg, Anun Øveraas, Abraham Houen, Stephens qde Osebachen, Maren Olsd. Borge.

20/9-1724. Christen Anderssøn fra Osebachens d. Helvig.
Fadd: Chistian Anderssøn, Anders Ovessøn, Abrahams Kirstine,
Dorte Nielsd. 

24/9-1724. Haagen Rises søn Lars.
Fadd: Ove Riis, Jacob Ballestad, Anders Egaasen, Verner Riises qde., Tone Riis.

24/9-1724. Henric Bouerøs søn Ingebret.
Fadd: Hans Doxerø, Jan Holm, Hans Kleven, Niels Holms qde., Else Bø.

29/9-1724. Niels Klepejes d. Anne.
Fadd: Christen Klep, Ole Bøle, Knud Klep, Lars Højsæts qde., Marta Aasen.

1/10-1724. Jost Toftes søn Christen.
Fadd: Rasmus Qværnen, Lars Jønneval, Lars Rising, Erik Smeds qde., Dorte Jansd. 

15/10-1724. Ole Sadelmager fra Osebachens søn Ole.
Fadd: Hans Smid, Jacob Børge, Germunds qde., Dorte Enersd. 

22/10-1724. Jan Lyngaases søn Abraham.
Fadd: Anders Sem, Vetle Sem, Henning Lyngaas, Anders Sems qde., og Anne Sem.

29/10-1724. Erik Hoppestads søn Mads.
Fadd: Aslak Kiste, og søn, Isak Tægen, Hartvig snedkers qde., og søster Maria.

29/10-1724. Niels Steensaas d. Ragnild.
Fadd: Ole Menseje, Christen Berg, Lars Baaserøds qde., Ellen Steensaas.

5/11-1724. Svenung Meles søn Ole.
Fadd: Johhannes Steenssøn, Per Iverssøn og qde., og hendis søster Dorte fra Scheen.

5/11-1724. Per Skavens d. Karen.
Fadd: Halvor Foreval, Anders Olssøn i Scheen, Jacob Isakssøn, og qde., fra Kleven, Anne Foreval.

5/11-1724. Hans Omots d. Maren.
Fadd: Hans Grinjtejn, Johannes Enggraf, Hans Bergs qde., Maren Graflj.

5/11-1724. Jon Anderssøn fra Klevens d. Karen.
Fadd: Niels
Janssøn, Christen Larssøn, Niels Bratsbergs søn Christen, Ingebret Lychis qde., Dorte Strømdal.

19/11-1724. Niels Qværnes søn Niels.
Fadd: Erik Hammersmed, Jens Hammersmed, Rasmus Møller, Jon Justssøns qde., Anne Faarevol

3/12-1724. Ole Grunnerøs Søn Rasmus.
Fadd: Bent Egaasen, Hans Grunnerø, og qde., Tallac Liens d. Live.

3/12-1724. Solve Bøes d. Inger.
Fadd: Rasmus Aas, Halvor Kiste, Christen Aasejes qde., Hans Aases d. 

10/12-1724. Ole Olssøn fra Hyttens søn Tor.
Fadd: Ole Tive, Per Busc, Claus Janssøn, Christian Simonssøns qde., Dorte Arentsd. 

12/12-1724. Capitain Holmboes d. Johanne Georgina.
Fadd: Amptmand Storm, Hans Gregerssøn, Anders Erbo, Madame Bauman, Lieutenantens d. Helene.

17/12-1724. Hans Bøles d. Inger.
Fadd: Søren Riis, Hans Follou, Halvor Follou, Niels Knudssøns qde., Inger Follou.

17/12-1724. Lars Bøes d. Anne.
Fadd: Herman Kise, Per Bø, Per Skavens qde., Giertrud Berreberg.

17/12-1724. Lars Jønnevalds d. Maren.
Fadd: Jost Fos, Halvor Otterholt, Henning Jønnevald, Per Stegens qde., Anne Jønnevold.

24/12-1724. Ole Mognssøn fra Klevens søn Mogns.
Fadd: Ole Janssøn, Lars Follou, Christian Perssøn i Scheen, Jacob Isakssøns qde Kleven, Johanne Andersd. ibid.


1725.

14/1-1725. Arent Matisen fra Hyttens d. Kirsten.
Fadd: Peder Gasman, Lorens Janssøn, Henric Skotland, Kield Limis qde., Arentes d. 

28/2-1725. Isak Fieldets d. Anne.
Fadd: Ole Olssøn, Jens Hammersmed, Gunder Fieldets qde Inger, Tone Castet.

1/2-1725. Erik Sneltveds søn Knud.
Fadd: Niels Bøle, Jacob Isakssøn, Tolfs Else, Giertrud Olsd. fra SrBuer.

11/2-1725. Rasmus Qværnens søn Christen.
Fadd: Erik Lucassøn, Jost Fos, Hellie Fos, Gabriel Fosses d. Karen.

11/2-1725. Falentin Follestads d. Johanne.
Fadd: Anders Kart, Truls Krabbe af Scheen, Ole Follestads qde., Anne Arnesd. 

12/2-1725. Præstens d. Bolette Friderica.
Fadd: Hr. Frideric Mejer, Hr. Iver Hesselberg, Lars Kiærulf, Madame Leopoldus, Frøchen Fien, Madame Lütken.

15/2-1725. Capitain Barnholts Søn Ulric Frideric.
Fadd: Capitain Holmbo, Tolder Kofoed, Jan Capelen, Capitain Holmboes frue, Dideric Capelens Kieriste, Mademoiselle
Capelen.

18/2-1725. Hans Doxerøs d. Marta.
Fadd: Christopher Møller, Ole Janssøn, Anders Svenskes qde., Anne Bø.

24/2-1725. Johan Uslers søn Mathis.
Fadd: Leutenant Storm, Henric Giertssøn Fange, Monsieur Carhofs Kieriste, Niels Halvorssøn Kaste, Anne Maria.

25/2-1725. Niels Venstøbs Birte.
Fadd: Forvalter Vinter, Søren Christensson, Kulleskrifver Bergsteds Kieriste, Anne Lisbeth.

4/3-1725. Jost Toftes søn Halvor.
Fadd: Jens Høst, Daniel Tofte, Niels Ganderup, Claus Toftes qde., Mads Bechs d. 

11/3-1725. Niels Holms d. Martha.
Fadd: Christopher Nielsen i Scheen, Zacharias Venstøb, Abraham Venstøb, Per lensmds qde., Karen Berreberg.

18/3-1725. Niels Hynis Anne Lisbeth.
Fadd: Hans Venstøb, Vetle Sem, Henric Mognssøn, Henric Hynis qde., Sitzel ved Verket.

18/3-1725. Simon Ballestads Knud.
Fadd: Jacob, og Isak Ballestad, Lars Ballestads qde.,

18/3-1725. Ole Olssøn fra Luxefields Ellen.
Fadd: Ole Lucassøn, Gulbrand Lucassøn, Anders Fieldets qde., Maria Limi.

8/4-1725. Stephen fra Osebachens tvilling døttre Inger. og Maria.
Fadd: Isak Solvessøn, Mads skomager, Ingebret Espedalen, Niels Løberg, Jacob Isakssøns qde Anne, Lisbeth Espedalen, Johannes Aastrøds qde., Gunild Løberg.

8/4-1725. Anders Kure fra Hyttens Maren.
Fadd: Ole Tyven, Ole Kudsk, Lorens Møllers qde., Anne Doxerø.

15/4-1725. Anders Ramsaasens Guttorm.
Fadd: Christen Klep, Knud Klep, Helge Højsæts qde., Lisbeth Lj.

15/4-1725. Uægte barn fra Aas Hans.
Moderen Randj Kittilsd.,  udlagt barnefader Niels Mogenssøn fra Borrestad.
Fadd: Per Steensaas, Rasmus Rising, Mogns Hoppestads qde., Maren Vernsd. 

22/4-1725. Lars Follous Karen.
Fadd: Jacob Isakssøn, Niels Janssøn, Halvor Follou, Niels Bøles qde., Anne Klep.

22/4-1725. Tolf Søles Birte.
Fadd: Jon Enggraf, og søn, Lars Bechevals qde., Maren Becheval.

29/4-1725. Henric Hynis Inger.
Fadd: Niels Gulsæt,
Hans Venstøb, Jon Gulsæt, Helge Gulsæts qde., Birte Gulsæt.

6/5-1725. Hans Grunderøs Anne.
Fadd: Ole Grunnerø, Lars Egaasen, Ingebret Espedalen, Hans Bentssøns qde., Live Lien.

13/5-1725. Anders Strømdals Ole.
Fadd: Søren Grinj, Mads skomager, Arne Halvorssøn, Gunbor, og Dorte Grinj.

13/5-1725. Lars Nygaards Sara.
Fadd: Ole Krageto, Anders Christopherssøn, Christopher Egaasen, Morten Aasterøds qde., Maren Sølj.

19/5-1725. Forvalter Vinters søn Frideric Christian.
Fadd: Søren Kierulf, Søren Christenssøn, Niels Jenssøn, Monsieur Kierulfs Kieriste Anne Lisbet.

21/5-1725. Erik Otterholts Niels.
Fadd: Niels Holm, Solve Bø,
Henning Jønneval, Jens Hoppestads qde., Maren Bø.

21/5-1725. Anders Sneltveds Kirsten.
Fadd: Niels Knudssøn, Lars Becheval, Anders Kiær, Søren Rises qde., Lisbet Bøle.

21/5-1725. Per Olssøn fra Osebachens Kirsten.
Fadd: Germun Olssøn, Hans Siverssøn, Lars Abrahamssøn, Lorens Margrete, Dorte Eriksd. 

22/5-1725. Gudmun Moes søn Isak.
Fadd: Claus Smed, Peder Lensmand, Frans Smed, Præstens Hustru, Kirsten Bloch.

1/6-1725. Et barn fra SrLimi Gunnild.
Moderen Anne kommen fra Anebo, sagde slig bleven 4 uger efter Micelsdag, loft givet Lensmanden tilkiende.
Fadd: Helge Vagtenberg, Poul Limis qde., Rolf Risings qde.,

3/6-1725. Anders Rushes søn Thomas.
Fadd: Vetle Sem, Anders Rissing, Anders Sems qde., Anne Suche.

3/6-1725. Lars Aases Birte.
Fadd: Per Bø, Herman Kiiste, Christen Aasejes qde., Maren Rosvald.

3/6-1725. Aslak Kiises d. Kirsten.
Fadd: Jacob Vetlessøn, Christen garver, Hartvig Snedker, Aslak Mognssøns qde., Kirsten Aas.

3/6-1725. Poul Gaasehøllens søn Per.
Fadd: Christen Eresrø, Gudmund Alfsson, og qde., Marta Gløsmyr.

10/6-1725. Hans Eresrøs Gunnild.
Fadd: Knud Bø, Tolf Tofte, Henning Jønnevald, Gunbor Grinj, Anna Micelsdtr. Moo.

13/6-1725. Blef døbt i Gierpen en Morian x) fød i Bengal i Ostindien som da var i tieniste hos OberstLeutnant Fien. Var 20 aar gl. blef i daaben kaldet Frideric Christian.
Fadd: OberstLieutenant Fien, CancelieRaad Borse, Capitain Holmbo, Secretaire Leopoldus, Hr. Iver, Hr. Albret, Raadmand Vejer, Søren Kiærulf, OberstLieutenantens
frue, og d.,  Secretairens Kiæreste, Madame Sommer, Madame Vejer, Madame Kiærulf, Madame Hesselberg, Præstens Hustru, Mademoiselle Lütken, Anne Lisbeth.
x) En Morian = gammelt navn på neger.  J. Hvidsand.

17/6-1725. Ole Graflis Anne.
Fadd: Ole Amot, Matis Grafli, Anders Sems qde., Maren Graflj.

8/7-1725. Lars Larssøn fra Røsagers søn Lars.
Fadd: Niels Kiær, Gunder Røsager, Hans Kiærs qde., Niels Sørbøes d. 

15/7-1725. Lars Envoldssøn fra Osebachens hiemdøbte søn Ole.
Fadd: Stephen Gulbrandssøn, Jens Skomager. Anders Ovessøn. Erik Simonssøns qde Marta og d. Dorte i Stranden.

5/8-1725  Hans Larssøn fra Falcum ejes søn Isak.
Fadd: Niels Larssøn, Mads skomager, Isak Findal,
Mads skomagers qde., Marta Biørnsd. i Scheen.

12/8-1725. Christopher Møllers søn Rasmus.
Fadd: Ole Jenssøn, Ole Erikssøn, Lars Bøeje, Anders Kures qde., Sitsel Jensd. 

12/8-1725. Hans Lies søn Jon.
Fadd: Haagen Riis, Jacob Ballestad, Christopher Egaasen.
Haral Houens qde., Ingeborg Houen.

19/8-1725. Hans NrAases d. Kirsten.
Fadd: Lars Aas, Rasmus Aas,
Halvor Gløsmyr, Mogns Hoppestads qde., Anne Hansd. Aas.

26/8-1725. Jan Larssøn fra Hyttens søn Anders.
Fadd: Forvalter Vinter, Søren Christenssøn, Per Perssøn i Scheen, Vinters Kieriste Anne Lisbeth.

26/8-1725. Jacob Mortenssøn fra Limis d. Lise.
Fadd: Peder Gasman, Jørgen Limi, Henric Mognssøn, Jørgen Limis qde., Dorte Arensd. 

2/9-1725. Alexander fra Frognes søn Hans.
Fadd: Jacob Janssøn gevorben soldat, Jacob former,
Poul Skræders qde i Scheen, Maren Borge.

2/9-1725. Ole Gaasehølens søn Peder.
Fadd: Per Fieldal, Erik Otterholt,
Jan Holm, Tor Fieldals qde., Maria Bentsd. i Scheen.

16/9-1725. Halvor Limis d. Anne.
Fadd: Lars Aas, og hans søn Hans, Gunder Øfrum, Lars Hanssøns qde i Scheen, Maren Aas.

23/9-1725. Isak Løbergs d. Karen.
Fadd: Amun Sølj, Jon Løberg, Abraham Houen, Jacob Løbergs qde., Gunnild Løberg.

23/9-1725. Ole Kragetoes d. Maren.
Fadd: Lars Fløtterø, Lars Christopherssøn Nygaard, Anders Bauerø.

26/9-1725. Jens Bornings Søn Claus fra Nr. Melum (Mæla).
Fadd: Niels Høst, Halvor Grol, Per Olssøn af Scheen, Præstens Hustru, Anders Pederssøns qde., Agata Blom.    

7/10-1725. Jon Løbergs d. Anne.
Fadd: Jacob Løberg, Isak Løberg, Thomas Løbergs qvd., Ellen Anne i Præstegaarden.

14/10-1725. Ole Follestads søn Otter.
Fadd: Jørgen Ovenberg, Niels Rive, Ole Guldsmeds, Præstens Hustru, Per Olssøns d. Ellen.

18/10-1725. Et barn fra BratsbergKleven Anne Maria.
Faderen en afdanchet Soldat Søren Tolfssøn som hafte med sig en qvindfolk Karen Pedersd.,  som begge tilstod og bekiente
at de af Magistraten Anders Borch til SlotsKirchen i Christiania vare ægteviede, vare nu til huuse hos Lars Galt.
Fadd: Søren Tolfssøn, Johannes, Catrine Amme, og Anne Koch i Præstegaarden.

21/10-1725. Anders Skræder fra Hyttens tvillingsønner, Abraham. hiemedøbt og Jacob.
Fadd: Anders Linderup, Jacob Jonssøn, Jon Jonssøn, Niels Skriver, Borrings Kieriste, Per Gregerssøns d.,  Vinters Kieriste, Cornilid. 

21/10-1725. Greger fra Osebachens d. Kirsten.
Fadd: Abraham Anderssøn, Germund Olssøn, Christian Anderssøns qde., Dorte Eriksd. i Stranden.

1/11-1725. Lars Ballestads d. Karen.
Fadd: Christen Skoven fra Melum, Lars Danielssøn, Simon Ballestads qde., Christen Skovens d. Maren.

4/11-1725. Hans Gunderssøn søn Niels.
Fadd: Gunder Solvessøn, Abraham Aafos, Jobs søn Bertel, Jens Kills qde. Gurj, Ole Lies d. Margrete.

4/11-1725. Ole Hanssøn fra Hyttens søn Hans.
Fadd: Arent Matissøn, Ole Olssøn Fieldet, Henric Skotland, Per Buskes qde., Maren Sørensd. fra Hytten.

4/11-1725. Johannes Aasterøs Gulbrand.
Fadd: Morten Aasterø, Christen Houcheraasen, Christopher Egaasen, Lars Baaserøs qde., Ole Meensejes qde.,

11/11-1725. Jens Stulens søn Jon.
Fadd: Antonius Stulen, Søren Stulen, Lars Smed, Christen Aasejes qde., Maren Gløsmyr.

11/11-1725. Christopher Aaltveds Christen.
Fadd: Ole Valler, Niels Lunde, Christen Ouestad, Ole Nordals qde., Maren Døvigen af Ejdanger.

18/11-1725. Christen Anderssøn fra Osebachens tvillinger Anders. og Halvor.
Fadd: Lars Hanssøn, Jens skomager, Lars Stephenssøn, Lars Abrahamssøn, Christen Anderssøns qde., Anne Andersd.,  Christense Andersd.,  Børte i Stranden.

18/11-1725. Per Eresrøs Inger.
Fadd: Jost Fos, Zacharias Møller, Gudmund Moes qde., Anne Elefsdtr. Jønnevald.

25/11-1725. Tor Roligheds Hans.
Fadd: Ole Sørbø, Per Rising, Lisbet Rolighed, Anne Koch.

25/11-1725. Per Fieldals Erik.
Fadd: Niels Halvorssøn, Per Lensmand,
Leutnant Hejde, Fanges Kieriste.

25/11-1725. Ole Mognssøns Karen.
Fadd: Ole Jonssøn, Søren Skriver,
Vinters Kieriste, Ide Hichman.

25/11-1725. Niels Christenssøns Christen.
Fadd: Hans Hartvig, Jens Lunds qde., Niels Lunds qde., Rønnou Olsd. 

25/11-1725. Jacob Ramsaases Jens.
Fadd: Anders Ramsaas, Anders Bachen, Anders Lies qde., Marta Ramsaas.

27/11-1725. HMG. . . Ole.
Fadd: Giert Hanssøn, Peder Clouman, D. M. K, Oles enche Pernille.

2/12-1725. Rasmus Forevalds Frans.
Fadd: Peder Gasman, Per Skaven, Jens Smid, Lænsmnds qde.,
Gunder Berrebergs d. 

9/12-1725    Rasmus Aases søn Harald.
Fadd: Christen Aaseje, Anders Strand, Halvor Hanssøn og qde., Anne Knudsd. 

16/12-1725. Anders Aases Karen.
Fadd: Aslak, og Halvor Kiste, Jens smed, Christen Aasejes qde., Ingebor Aas.

23/12-1725. Aslak Bratsbergs Ole.
Fadd: Gunder Buer, Tolf Tofte, Ole Meen, Hans Buers qde., Ole Lies d. 

23/12-1725. Tor Olssøns Ingeborg.
Fadd: Peter Janssøn, Helge Olssøn, Ole Jørgenssøn, Mads Torgerssøns qde., Birte Christensd. 

26/12-1725. Asgouts Poul fra Tofteeje.
Fadd: Knud, og Even fra Berreberg, Zacharias Havkaases (Havbakken u. Foss) qde., Johannes Jønnevald.


1726.

1/1-1726. Anders Christopherssøn fra Osebachens søn Christopher.
Fadd: Lars Nygaard, Morten Aasterø, Christopher Rolfssons qde., Birte Meen.

13/1-1726. Niels Levorssøn fra Klevens Børger.
Fadd: Ingebret Lycha, Christen Nielssøn, Niels Jonssøns qde., Anne Elefsd. 

13/1-1726. Anders Kiærs Maren.
Fadd: Knud og Isak Sørbø, Hans Røsager, Lars Sørbøes qde., Birte Ordalen.

13/1-1726. Tor Osebachens Gurj.
Fadd: Hans Erikssøn, Anders Christopherssøn, Torgius Sølj, Sivert Kølnæs qde., Maren Sølj.

20/1-1726. Jens Engelssøn fra Osebachens Anne.
Fadd: Lars Envolssøn, Anders Anderssøn, Gregers qde., Inger hos Hans Buer.

20/1-1726. Torjer Aanissøns Børte.
Fadd: Ole Tronssøn, Rasmus Qværen, Gudmun Moes qde., Maren Forrevold.

2/2-1726. Solve Bøes hiemedøbte Berulf.
Fadd: Ole Erikssøn, Arve Bø, Rasmus Aases qde., Maren Aas.

10/2-1726. Laers Bøles Christen.
Fadd: Pros Bøle, Hans Vernerssøn, Søren Riis, og qde., og d. Lisbeth.

10/2-1726. Jon Tvetens Gurj.
Fadd: Ole Tveten, Anders Rising, Lars Monssøns qde. Aase, Birte Larsd. Tveten.

17/2-1726. Rasmus Strømdals Inger.
Fadd: Niels Gulsæt, Søren Grini, Mads skomagers qde., Dorte Grinj.

17/2-1726. Halvor Otterholts Maren.
Fadd: Lars Jønneval, Per Busc, Ole Grumstul. Karen Mo, Margrete Otterholt.

22/2-1726. Capitain Holmboes søn Ole.
Fadd: Peder Baar, Capelen, Sveder, Madame Kiærulf, Niels Knudssøns Sidsel.

24/2-1726. Søren Tambours søn Jørgen.
Fadd: Per Jenssøn, Anders Smed, Hennig Hanssøn, Rasmus Mortenssøns qde., Birte Lychen.

3/3-1726. Arent fra Hyttens Anne.
Fadd: Kield Limi, Ole Five, Børger Tomas, Hans Smids qde., Gurj Skotland.

3/3-1726. Hans Bergs Maria.
Fadd: Sivert Hanssøn, Christen Hanssøn, Halvor Aslakssøns qde., Karen Hansd. 

10/3-1726. Ingebret Bratsbergs Niels.
Fadd: Peder Skræder, Abraham Aafos, Ole Meen, Per Skræders qde., Margrete Lj.

10/3-1726. Jan Svenskes Ole.
Fadd: Villum Østenssøn, Johannes Dyrcol, Anders Rejerssøn, Søren Grinis qde., Kirsten Grinj.

10/3-1726. Ingebret Sølis Ole.
Fadd: Truls Kabbe, Anders Krabbe, Christen Olssøns qde., Inger Olsd.,  alle fra Scheen.

10/3-1726. Halvor Kittelsrøs Karen.
Fadd: Lars Sem, Jan Sucen, Anders Svenskes qde., Ragnild Kittelsrø.

13/3-1726. Brynild Borges Pernille.
Fadd: Anders Halvorssøn, Lorens Hanssøn, Isak Bachens søn Anders, Gunder Baaserøds qde., Gunder Grinis d. ....

17/3-1726. Simon Lunds Ingeborg.
Fadd: Jon
Christenssøn, Arne Jonssøn, Peder Aslesen, Jon Jonssøns Kieriste, Madame Fos, Bøje Peters....

17/3-1726. Niels Sæters Tolf.
Fadd: Morten Aasterø,
Ole Nielssøn, Ole Skyer, Johannes Aasterøs qde., Boel Steensaas.

18/3-1726. Leutenant Storms Catrine Agnete. (?).
Fadd: Monsieur Bauman, Cecretair Leopoldus, og Frue, Madmoiselle Listen (Lütken?).

20/3-1726. Lars Højsæts Ole.
Fadd: Christen Klep, Helge Højsæt. Ingebret Espedalen. Amun Aaltveds qde., Marta Højsæt.

23/3-1726. Capitain Barnholts Casper.
Fadd: Raadmand Bredal, N. Vejer, Simon Jørgenssøn, Jacob Jonssøns Kieriste, von Capelens Kieriste, Madame Nyborg.

24/3-1726. Christen Aasejes Berulf.
Fadd: Lensmanden, Halvor Hanssøn, Hans Larssøn, Gudmund Moes qde., Ingeborg Aas.

25/3-1726. Jacob Borges d. Else.
Fadd: Even Rødningen, Stephen Enggraf,
Anders Osebachen, Even Borges qde., Birte Meen.

25/3-1726. Ole Henricssøn fra Osebachens Kirsten.
Fadd: Niels og Jacob Svenske, Sivert Køl(næs?) qde., Anne Lunde fra Ejdanger.

31/3-1726. Jonas Bagges Jacob.
Fadd: Søren Kiærulf,
Crøger. Baar, Per Baggers Kireste, Mademe Karhof.

31/3-1726. Per Lænsmands Karen.
Fadd: Lars Vinter, Søren Christenssøn, Niels Jenssøn, Vinters Kiriste, Karen Lollich.

7/4-1726. Claus Holms Inger.
Fadd: Zacharias Venstøb,
Lars Risings qvd. ...., Mogns Hoppestads qde., Gunder Berrebergs datter

7/4-1726. Hans Kiærs hiemdøbte Knud.
Fadd: Isak Højelj, Hans Bøle, Simon Grinj, Anders Sneltveds qde., Lisbeth Kleven.

14/4-1726. Gunder Røsagers Gunnild.
Fadd: Peter Kloman, Iver Bler, Madame Blehr, Pernille Knudsd. 

14/4-1726. Lars Bechevals Anne.
Fadd: Lars Fløtterø, Anders Sneltved, Helge Beckeval, Søren Rises qde., Maren Becheval.

18/4-1726. Vetle Sems Martha.
Fadd: Rolf Rising, Søren Grinj, Abraham Rising, Niels Hynis qde., Boel Grinj.

28/4-1726. Niels Venstøbs Even.
Fadd: Tor Torgerssøn, Hans Venstøb, Peter Husaas, Lars Mustvedts qde., Gunnild Venstøb.

5/5-1726. Jørgen Limes søn Anders.
Fadd: Ole Five, Per Bugh, Thomas Christenssøn, Peter Janssøns qde., Kirsten Limi.

12/5-1726. Niels Bechevols Maren.
Fadd: Matis Langerø, Niels Aasen, Helga Becheval, Tolf Sølis qde Maren.

19/5-1726. Helge Gulsæts Anne.
Fadd: Per Lænsmand,
Halvor Aas, Jon Gulsæt, Aslak Mognssøns qde., Karen Levorsd. 

26/5-1726. Stephen Elefssøns Anne.
Fadd: Rasmus Qværn, Henning Jønneval, Hellie Fos, Anne Jønneval.

26/5-1726. Uægte barn fra Hytten Karen.
Moderen Anne Straale. Barnets fader Per Gulbrandsson under... (bortslitt).
Fadd: Lars Venstøb, Villum Østenssøn, Anne Maria, Maren . .

.... 1726. Niels Halvorssøns Dorte.
Fadd: Halvor Grol, Job Christenssøns søn, Leutenant Gotsens Kieriste, Hans Buers Kones Søster.

.... 1726. Per Haagenssøns Haagen.
Fadd: Morten Bø, Halvor Hanssøn, Isak Kiste, Aslak Mognssøns qde., Kirsten Jansd. Hytten.

9/6-1726. Halvor Kises Christopher.
Fadd: Morten Bø, Halvor Hanssøn, Isak Kise, Aslak Mognssøns qde., Karen Jacobsd. 

9/6-1726. Tron Møllers Karen.
Fadd: Peter Gasmand, Claus Ballestad, Ole Kusk, Hellie Fos, Maren Gabrielsd. 

9/6-1726. Ole Grunnerøs Ragnild.
Fadd: Lars Egaasen, Christen Skougsrø, Anders Egaasen, Hans Grunnerøs qde., Ingeborg Fløtterø.

9/6-1726. Gudmunds Sønnef fra Kleven.
Fadd: Jonas Bagge, Niels Janssøn,
Christen Nielssøn, Bagges qde., Anne Elefsd. 

9/6-1726. Lars Stensaas Maren.
Fadd: Knud Sørbø, Anders Kiær, Isak Sørbø, Anders Sneltveds qde., Else Sørensd. 

11/6-1726. Jens Suendskes Anne.
Fadd: Ole Mognssøn, Per Jenssøn, Niels Olssøn Bøeje, Lars Sørnssøns qde., Kirsten Christensd. 

9/6-1726. Gunder Fieldets Jens.
Fadd: Ole, Niels, Guldbrand, Anders Fieldets qde., Tone Castet.

9/6-1726. Ole Sætters Ole.
Fadd: Lars Baaserø, Johannes Aasterø, Niels Sæters qde.,
Kirsten Baaserø.

.... trin.1726. Erik Lucassøns Annichen.
Fadd: Peter Gasmand, Jan Lucassøn, Jens Veberg, Lensmandens qde., Karen Fanders.

.... trin.1726. Micel Lerces Ingebret.
Fadd: Ingebret Lerce, Ole Philipssøn, Lars
Faltinssøn, Niels Larssons . . rj, Anne Lerce.

.... trin.1726. Hans Bøles Inger.
Fadd: Søren Riis, Hans Klep, Niels Jenssøn, Niels Bøles qde., Anne Follou.

.... trin.1726. Antoni Stulens Kirsten.
Fadd: Johannes Dyrcol, Jens Stulen, Jørgen Stulen, Hellie Fos, Karen Foseje.

.... trin.1726. Halvor Kreyes Anne.
Fadd: Tomas Bingholt, Niels Pustervig, Ole . . nds qde., Marcen Straale.

4/8-1726. Ole Tambours Marta.
Fadd: Claus Henrigssøn, Engebret Kølnæs, Kirsten Larsd.,  Karen Arnesd. 

11/8-1726. Even Borges Jacob.
Fadd: Ole Borge, Niels Løberg, Per Houen, Stephens qde. Astrj, Giertrud Houen.

11/8-1726. Søren Venerssøns Anders.
Fadd: Søren Riis, Johannes Ris, Lars Bøles qde., Maren Riis.

11/8-1726. Christian fra Osebachens Margrete. (Christian Andersen. G. Strøm)
Fadd: Abraham Anderssøn, Anders Ovessøn, Niels Madssøns qde i Porsgrunden, Dorte Eriksd. 

16/8-1726. Lars Vinters Christopher.
Fadd: Værfader Jacob fra
Bragnæs, Per Gregerssøn Erbo, Rasmus Nielssøns Kieriste,
Sophia .......

25/8-1726. Lars Sems Lucas.
Fadd: Hans Anderssøn, Simon Lund, Lars Sem,
Hans Anderssøns qde i Scheen, Marta Torsd. 

25/8-1726. Per Bugots Abraham.
Fadd: Tor Rolighed, Johannes Enggraf, Micel Lerche,
Hans Bergs .... Torsd. 

8/9-1726. Stephens Kirsten.
Fadd: Niels Bøle, Jacob Lerche,
Barbara, og Alhed fra Kleven.

15/9-1726. Christen Falcumejes Jens.
Fadd: Niels Gandrup,
Capitain Arnes Halvor, Christen Jeppessøn, Ellen Fichen, Kirsten Bech.

15/9-1726. Jost Toftes Abraham.
Fadd: Christopher, og Lars Jønneval,
Johannes Fos, Hellie Fos, Anne Jønneval.

15/9-1726. Christopher Rolfssøns Guttorm.
Fadd: Lars Nygaard, Andres Christopherssøn,
Hans Lj, Anders Lj's qde. Magrit.

25/9-1726. Halvor Limis Anders.
Fadd: Lars Aas,
Lars Hanssøn, og Lars Larssøn Aas, Mogns Hoppestads qde., Anne Aas.

29/9-1726. Knud Berrebergs Per.
Fadd: Lensmanden, Tolf Tofte, Lars Rising, Christen Aas qde.

29/9-1726. Erik Goupaas Aslou.
Fadd: Lars Nygaard, Gunder Røsager, Per Sneltved,
Hans Sems qde., Marta hos Vejer.

6/10-1726. Ole Gaasehølens Gunne.
Fadd: Per Fieldal, Tor Fieldals qde., Maren Houerø.

13/10-1726. Simon fra Osebachens Søren.
Fadd: Anders Osebachen, Isak Sotvet, Lars Solvessøns qde., Inger Hansd. 

13/10-1726. Thomas Løbergs Jens.
Fadd: Jacob Løberg, Anders Bachen, Niels Løberg, Jon Løbergs qde., Gunnild Løberg.

16/10-1726.Leutenant Gotfried Gotsche's Andreas.
Fadd: Erbo, Peder Bovits, Peter Svenske, Anne Micelsd.,  Maren Flor.

20/10-1726. Alexander Frognes Lisbeth Kirsten.
Fadd: Jacob Borge, Ole hos Vejer, Per Riss,
Even Borges qde., Anne Borge.

20/10-1726. Isak Solvessøns Halvor.
Fadd: Lars Solvessøn, Ole Borge, Amun Aaltved, Stephens Astrj, Anne Nærum.

27/10-1726. Villum Østenssøns Christian.
Fadd: Vinter, Erbo, Ole Vinters Kieriste, Marta Sørensd. 

27/10-1726. Niels Isakssøns Else.
Fadd: Helge Gulsæt, Per Skaven, Margrete Murmesters, Karen Levorsd. 

10/11-1726. Jacob Isakssøns Lars.
Fadd: Niels Janssøn, Niels Bøle, Ingebret Espedal, Stephens qde. Astrj, Gunnild Løberg.

17/11-1726. Lars Egaasens Kirsten.
Fadd: Amund Evenssøn, Abraham Follestad, Christopher Egaasen, Hans Egaas qde., Giertrud Houen.

17/11-1726. Jens Venstøbs Kirsten.
Fadd: Zacharias Venstøb, Torjer Venstøb, Peters Kirsten, Anne Moo.

24/11-1726. Simon Jenssøns Jørgen.
Fadd: Anders Hanssøn, Hans Doxerø, Abraham Tolfssøn, Rønnou Straale,
Zacharias Haubs qde.

1/12-1726. Abraham Osebakkens Christian.
Fadd: Christen Anderssøn, Anders Ovessøn. Christen Anderssøns qde., Christense Andersd. 

1/12-1726. Jacob Løbergs Anne.
Fadd: Isak, og Tomas Løberg, Niels Løberg, Isak Løbergs qde.

8/12-1726. Lars Envoldssøns Mette Catrine.
Fadd: Jens skomager, Tomas Jonssøn, Knud Torcelssøns qde., Birte Meen.

8/12-1726. Gunne Aarhusejes Niels.
Fadd: Isak Nielssøn i Scheen, Anders Tolfssøn, Peter ......., Helge Gulsæts qde., Giertrud Aarhus.

15/12-1726. Johannes Nielssøn fra Bøejes Sitsel.
Fadd: Jørgen Olssøn, Knud Ericssøn, Mads Torgerssøns qde., Helvig Jørgensd. 

22/12-1726. Ole Mognssøn fra Hyttens Anne.
Fadd: Per Busk, Ole Larssøn, Peter Janssøns qde., Gurj Skotland.

22/12-1726. Simon Myres Kirsten.
Fadd: Lars Nygaard, Abraham Ballestad, Lars Ballestads qde., Maren Sølj.

26/12-1726. Jon Econrøds Anders.
Fadd: Stephen Enggraf, Hans So......, Amun Gunderssøn, Henric garvers qde., Anne Rolfsd. 

27/12-1726. Gudmun Moes Birte.
Fadd: Leutnant Gotske, Niels Janssøn, Christopher Re?gs qde., og d. 

27/12-1726. Ole Mognssøn fra Klevens Børger.
Fadd: Lars Stephenssøn, Ingebret Lerce, Micel Lerces qde., Birte Tolfsd. 

29/12-1726  Per Scavens søn Hans.
Fadd: Ole Janssøn, Gunder Bø, Jacob Isakssøn, og qde., Anne Faareval.


1727

1/1-1727. Knud Stensaas Marta.
Fadd: Per Busk, Isak, og Maren Sneltved, Lisbeth Riis.

5/1-1727. Per Sneltveds Inger.
Fadd: Erik Goupeaasen, Isak Sørbø, Lars Bourøs qde., Anne i Scheen.

12/1-1727. Hans Smeds Jens.
Fadd: Kield Limi. Hans former, Giert Fanders qde., og d. Karen.

12/1-1727. Per Olssøn Aasebachens Ole.
Fadd: Hans Sivertssøn, Giermun, og qde., Anne Sophia Ejdanger.

12/1-1727. Ingebret Knudssøns Jacob.
Fadd: Jan og Lars Lerce, Barbara og Anne Lerce.

19/1-1727. Anders Fieldets Christen.
Fadd: Ole Limis søn Ole, Gulbrands og Gunders qvd.r, Anne Jønneval.

19/1-1727. Stephens Isak.
Fadd: Niels Janssøn, Mads skomager, Jacobs Anne, Maren Borge.

3/2-1727. Jan Uslers Micel.
Fadd: Villum Karhof, Vincens Usler, Thomas Bugge, Anne Lisbeth, Anne Kiærulf.

9/2-1727. Matis Langerøs Live.
Fadd: Lars Fløtterø, Jost Tofte, Hans Lies qde., Maren Becheval.

9/2-1727. Halvor Melums Anders.
Fadd: Lars Christenssøn, Ib Anderssøn, Anders baadsmands qde., Maren i Scheen.

9/2-1727. Jørgen Frognes Lisbeth.
Fadd: Alexander, Ole i Præstegaarden, Karen Berg, Birte Frogne.

16/2-1727. Koldings Elisabeth.
Fadd: Klocheren, Jens Skomager, Knuds qde., Birte Elefsd. 

16/2-1727. Henric Bouerøs Marta.
Fadd: Christen Holm, Anders Svenske, Niels Holms qde., Karen Berreberg.

16/2-1727. Per Muustveds Jens.
Niels, og Anders Kiær, Hans Kiærs qde., Anne Grinj.

16/2-1727. Jan Aases Tolf.
Fadd: Niels Gulsæt, Rolf Rising,
Anders Hammersmeds qde, Maren Bø.

16/2-1727. Hans NrAases Niels.
Fadd: Halvor Kise, Abraham Venstøb, Mogns Hoppestads qde., Ingeborg Aas.

16/2-1727. Per Tofteejes Inger.
Fadd: Henning Jønneval, Tomas Venstøb, Zacharias Haubaches qde., Anne Jønneval.

2/3-1727. Henric Mognssøns Mogns.
Fadd: Søren Chr. Grol, Niels Jenssøn, Vinters Kieriste, Lollicen.

23/3-1727. Morten Aasterøds Anne.
Fadd: Johannes Aasterø, Isak Ballestad, Ole Ballestad, Lars Nygaards qde., Lisbet Kleven.

23/3-1727. Ole Skilbreds Niels.
Fadd: Hans Doxerø, Erik Doxerø, Lars Rising, Anders Hanssøns qde., Gunnild Berreberg.

23/3-1727. Christen Puttens Niels.
Fadd: Tor Højmyr, Poul Putten, Anders Rusts qde.

25/3-1727. Søren Grinis Isak.
Fadd: Hans Houerø, Niels Janssøn, Johannes Enggraf, Ole Kolkins qde., Anne Isaksd. 

30/3-1727. Niels Knudssøns Karen.
Fadd: Hans Bøle, Lars Follau, Isak Kleven, Jacob Isakssøns qde., Anne Lerce.

6/4-1727. Knud Aasens Niels.
Fadd: Christen Klep, Niels Aasen, Niels Bechevals qde., Anne Klep.

6/4-1727. Niels Hynis Marta.
Fadd: Anders Sem, Hans Venstøb, Haral Vetlessøns qde., Johane Danielsd. 

6/4-1727. Hans Eresrøds Margrete.
Fadd: Gunder Mo, Claus Jønneval, Gudmun Moes qde., Maren Eresrød.

6/4-1727. Erik Hoppestads Sitsel.
Fadd: Aslak Kise, Ole Bøeje, Mogns Hoppestads qde., Karen Hoppestad.

2/7-1727.  Isak Løbergs Marta.
Fadd: Jacob Løberg, Anun Sølj, Jon Løbergs qde., Gunnild Løberg.

20/4-1727. Amun Sølis Inger.
Fadd: Jon Enggraf, Isak Løberg, Torjer Sølj, Tolf Sølis qde., Anne Sølj.

4/5-1727. Peter Morels Kirstine Maria.
Fadd: Jan Lucassøn, Peter Gasmand, Halvor Olssøn, Erik Lucassøns qde., Margrete Jansd. 
(Rettet av Reidar Ballestad.)

11/5-1727. Niels Kudske Osebachens Anne Maria.
Fadd: Micel Jenssøn, Lars Abrahamssøn, Germuns qde., Dorte Eriksd. 

18/5-1727. Hans Lies Gunnild.
Fadd: Lars Fløtterø, Anders Lj, Niels Lj, Gunder Lies qde., Live Fløtterø.

18/5-1727. Anders Bachens Kirsten.
Fadd: Gunner Borge, Tomas Løberg, Lars Ballestad, Brynild Borges qde., Marta Ballestad.

8/6-1727. Hans Kragetoes Marta.
Fadd: Helge Højsæt, Anders Ramsaas, Børge Øfrum, Matis Langerøs qde., Maren Ramsaas.

22/6-1727. Gunner Halvorssøn fra Øfrums Anne.
Fadd: Lars Hanssøn, Ole Hanssøn, Simon Grinj, Matis Langerøs qde., Maren Øfrum.

29/6-1727. Erik Skilbreds Rasmus.
Fadd: Christopher Grinj, Hans Doxerø, Knud Fieldal, Anders svenskis qde., Anne Bøe.

29/6-1727. Ole Limi fra Luxefields Jens.
Fadd: Niels Luxefield,
Rasmus Berg, Jens Aas,
Andres Luxefields qde., Johane Danielsd. 

6/7-1727. Christopher Aaltveds Anne.
Fadd: Ole, og Niels Lunde, Ole Ordals qde., Margit Ha..... (borte).

13/7-1727. Lars Ballestads Knud.
Fadd: Christen Skoven, Jacob Ballestad, Ole Lyngaas, Isak Ballestads qde., Maren Skoven.

13/7-1727. Jens skomager fra Osebachens Hans-Jørgen.
Fadd: Even Borge, Sivert i Strand, Hans Smids qde., Rønø Osebachen.

13/7-1727. Hans Venstøbs Karen.
Fadd: Henric Hyni,
Jan Faltinssøn, Peter Suchen, Peter Janssøns qde., Gunnild Venstøb.

22/7-1727. Leutenant Storms Frideric-Christian.
Fadd: Capitain Holmbo, Hans Kiærulf, Madame Bouman, Margrethe Lütken.
(Rettet. G. Strøm 2014).

27/7-1727. Solve Bøes Hans.
Fadd: Erik Otterholt, Halvor, og Isak Kise, Rasmus Aases qde., Maren Bø.

3/8-1727. Ole Ovessøns Solve.
Fadd: Amun Aaltvet, Isak Ovessøn, Halvor Sanne, Solve Ovessøns qde., Margrete Sanne.

3/8-1727. Lars Bechevals Anne.
Fadd: Lars Fløtterø, Anders Sneltved, Helge Becheval, Niels Bechevals qde., Maren Becheval.

3/8-1727. Søren Stensaas Christen.
Fadd: Lars . . søn, Torjer Nielssøn, Peder Eresrøs qde., Karen Venstøb.

10/8-1727. Aase Rejersdatters u=ægte Ludvig.
Fadd: Per Bugot, Jon Kleven, Jan svenskis qde. Barnefader Herman Ludvigssøn af Scheen.

17/8-1727. Erik Otterholts Tolf.
Fadd: Jens Hoppestad, Gudmun Mo, Zacharias Møller, Henning Jønevalds qde., Karen Hoppestad.

17/8-1727. Johannes Fosses Birte.
Fadd: Ingebret Rosval, Per Bø, Gunder Rosval, Hellie Fos, Anne Jønneval.

4/9-1727. Forvalter Vinters søn Jacob.
Fadd: Rasmus Nielssøn, von Capelen, Vinter, Præstens hustru, Jomfru Lange.

7/9-1727. Ole Follous Kirsten.
Fadd: Ole Kolchin, Lars, og Halvor Follou, Hans Follous qde., Ingeborg Follou.

25/9-1727. Capitain Holmboes d. Karen.
Fadd: CanceliRaad Leopoldus, Amptmand Berg, tolder Kofod, Monsieur Leopoldus, Fru CancelieRaads Leopoldus, Madame Bauman.

28/9-1727. Niels Proses Maren.
Fadd: Hans Bøle, Hans Follou, Anders Prosen, Niels Bøles qde., Maren Follou.

28/9-1727. Christen Anderssøns Halvor.
Fadd: Stephen Guldbrandsson, Ole Skræder, Abrahams qde. Kirstine, Ingeborgs d. Osebachen.

28/9-1727. Christopher Gabrielssøns Jan Christoper.
Fadd: Erik Lucassøn, Anders Smed, Ole Bøeje, Christen skomagers qde.,
Dorte Fos.

5/10-1727. Leutenant Gotsens Agnete.
Fadd: Søren Christenssøn, Hichman, Niels Jenssøn, Madame Vinters, Per Gregersøns d. 

12/10-1727. Tor Fosejes Inger.
Fadd: Erik Otterholt, Zacharias Møller, Tron Møllers qde., Maren Gabrielsd. 

19/10-1727. Herman Kises Isak.
Fadd: Johannes Dyrcol, Gunne Rød, Halvor Gløsmyr, Mogns Hoppestads qde., Signe Dyrcol.

25/10-1727. Niels Vejers Claus Henric.
Fadd: Giert Hanssøn, Sommer, Karhof, Langes frue, Madame Beier, Madame Vejer.

26/10-1727. Christopher Møllers Margrete.
Fadd: Jan Lucassøn, Ole Kudsk, Per Jenssøn, Tron Møllers qde., Clarichen Petersd. 

26/10-1727. Lars Risingejes Gunnild.
Fadd: Henric Hyni, Abraham Rising, Vetle Sems qde., Anne Rising.

9/12-1727. Hans Buers hiemdøbte Lars.
Fadd: Gunder Buer, Neuspitzen, Ole Meen, Sparres hustru, Pernille Larsd. 

19/12-1727. Capitain Barnholts Christian.
Fadd: Tobias Hichman, Jacob Janssøn, Elias Vinter, Dideric Capelens Kieriste, Per Gregerssøns d. 

30/11, 7/12, 14/12 eller 21/12-1727. Tor Olssøns Ole.
Fadd: Morten Bø, Lars Rising, Christopher Møllers qde., Oline . . . d. 

26/12-1727. Lars Bøles Ingeborg.
Fadd: Ole Bøle, Niels Prosen, Hans Riis, Søren Vernerssøns qde., Tone Klep.

26/12-1727. Ole Olssøn fra Fieldets Ingeborg.
Fadd: Anders Fieldet, Gunder Mognssøn, Gunder Fieldets qde., Tone Kastet.


1728.

11/1-1728. Aslak Bratsbergs Inger.
Fadd: Gunder Buer, Ole Lj, Ole Meen, Jens Kiils hustru, Ole Lies d. 

18/1-1728. Ole Gaasehølens Anders.
Fadd: Ole Skilbred, Knud Fieldal, Per Fieldals qde., Olou Nøglegaard.

1/2-1728. Ingebret Sølis hiemmedøbte Iver.
Fadd: Christen, og Marcus Olssøn, Hartvig Snedkers qde., Jacob Vetlessøns d. 

8/2-1728. Tolf Sølis Ellen.
Fadd: Hans Bøle, Jon, og Tor Enggraf, Amund Sølis qde., Maren Sølieje.

8/2-1728. Hans Kiærs Henning.
Fadd: Ole Lyngaas, Niels Knudssøn Bøle, Barbara paa Kleven, Lisbeth Kleven.

15/2-1728. Jan Lyngaases Ole.
Fadd: Micel Lerce, Haldor Otterholt, Ole Lyngaas, Gunbor, og Abigael Grinj.

15/2-1728. Isak Strømdals Inger.
Fadd: Hans Gisholt, Hans Hvalen, Helge Gulsæts qde., Maren Hvalen.

15/2-1728. Jens Sørbøes Birte.
Fadd: Anders Berg, Alf Stulen, Per Rising, Anders Sneltvets qde., Gurj Sneltved.

7/3-1728. Falentin fra Follestads hiemdøbte Poul.
Fadd: Green, Binderup, Per Pederssøn, Sophia Faarebech, Margrete Pedersd. 

7/3-1728. Peter Marcussøns Anne.
Fadd: Hans Venstøb, Henric Hynj, Abraham Bøeje, Niels Hynis qde., Anne Bøeje.

14/3-1728. Jacob Ramsaas Marta.
Fadd: Christen Klep, Anders Ramsaas, Anders Isakssøns qde., Karen Ramsaas.

25/3-1728. Ole Kolchins Inger.
Fadd: Søren Grinj, Ole Follou, Per Adrianssøn, Jon Econrøes qde., Abigael Grinj.

25/3-1728. Ole Meensejes hiemdøbte Jon.
Fadd: Ole Krageto, Hans Gunderssøn Lj, Hans Kragetos qde., Birte Meen.

29/3-1728. Tron Møllers Herman.
Fadd: Søren Gandrup, Alsing, Elkiærs Kieriste, Per Olsøns d. Ellen.

29/3-1728. Thomas Glendes Malene.
Fadd: Ole Sem, Christen Holm, Lars Rising, Sacharias Saubaches qde., Karen Berrebjerg.

4/4-1728. Lars Jønnevals Karen.
Fadd: Halvor Otterholt, Per Jacobssøn, Ole Grumstul, Zachariases qde., Anne Jønneval.

4/4-1728. Anders Kiærs Karen.
Fadd: Isak Højelj, Niels Kiær, Jan Grinj, Knud Kiærs qde., Gunnild Ingebretsd. 

11/4-1728. Anders Svenske fra Hyttens Margrete.
Fadd: Henric Doxerø, Ole Skilbred, Marta Skaven, Else Bøe.

18/4-1728. Johannes Aasterøes Niels.
Fadd: Morten Aasterø, Mads skomager, Ole Aasterød, Stephens qde Astrj, Maren . . . d. 

25/4-1728. Jon Løbergs tvillinger Jacob. Niels.
Fadd: Matis Løberg, Anun Løbergeje, Niels Løberg, Lars Ballestad, Thomas, og Isak Løbergs qder, Gunnild, og Maren Løberg.

25/4-1728. Christopher fra Osebachens Helvig.
Fadd: Lorens, og Tomas Osebachen, Abrahams qde., Dorte i Stranden.

2/5-1728. Aslak Kises Ole.
Fadd: Morten Bø, Rasmus Aas, Hans Aas, Aslak Mognssøns qde., Maria Jacobsd. 

18/5-1728. Hans Skræder fra Osebachens Niels.
Fadd: Johan Rask, Jørgen Jørgenssøn i Scheen, Stephens qde. Astrj, Catrine Ovensd. 

19/5-1728. Hans Lies Jon.
Fadd: Haral Houen, Isak Ballestad, Anders Egaasen, Lars Evenssøns qde., Birte Langerø.

6/6-1728. Rasmus Aases Ole.
Fadd: Aslak Kise, Halvor Kise, Hans Aas, Helge Gulsæts qde., Maria Aas.

9/6-1728. Niels Gandrups Anne Maria.
Fadd: Jens Elkær, Erbo, Christen Stær, Elkiærs Kieriste, Barbara Abigael.

13/6-1728. Maren Gabrielsdatters uægte Halvor.
Barnefader Børgen Hanssøn, en enchemand fra Scheen.
Fadd: Claus Follestad, Tron Møller, Henning Jønevalds qde., Tone Castet.

20/6-1728  Isak Fieldets Jan.
Fadd: Johanes S. Fos, Haagen Luxefield, Ole Limis qde., Birte Haagensd. hos Gasmand.

2/7-1728. Niels Luxefields Christen.
Fadd: Jens Hoppestad,
Erik Otterholt, Ole Mo, Hennig Jønvals qde., Dorte Straale.

4/7-1728. Søren Tambours Maria.
Fadd: Hans Venstøb, Hans Skottland, Lars Hynj, Henric Hynis qde., Catrine hos Elkær.

11/7-1728. Jacob Meens Ambor.
Fadd: Hans Svinholt, Jacob Borge, Niels Lj, Even Borges qde., Marta Ballestad.

18/7-1728. Stephen fra Osebachens Niels.
Fadd: Mads Gulbrandssøn, Niels Løberg, Jacob Isakssøns qde., og d. fra Kleven.

18/7-1728. Christopher Rolfssøns Maren.
Fadd: Lars Nygaard, Abraham Borge, Anders Christopherssøns qde., Inger Hansd. 

18/7-1728. Erik Gunderssøns Ragnild.
Fadd: Amun Gunderssøn, Gunder Borge, Sivert Kølnæs's qde., Margrete Søliejer.

25/7-1728. Halvor Svinholts Ellen.
Fadd: Amun Øveraase, Isak Stulen, Hans Lj, Andres Ljes qde., Magnild Svinholt.

1/8-1728. Peter Morels Lars.
Fadd: Niels Janssøn, Per Perssøn, Jens Sørenssøn, Elkiærs hustru og d. 

1/8-1728. Hans Bergs Hans.
Fadd: Halvor, og Lars Østenssønner og Christen Hanssøn, Hans ...s. qde., Karen Larsd. 

8/8-1728. Jan Larssøn fra Hyttens Jørgen.
Fadd: Jens Elkiær, Erbo, Jan Elgsø, Anne Nielsd.,  Barbara Abrahamsd. 

15/8-1728. Helge Sneltveds Hans.
Fadd: Lars Fløtterø, Lars Becheval, P. Sneltved, Lars Becheval, Niels Bechevals qde., Maren Becheval.

22/8-1728. Gunder Fields Gunnild.
Fadd: Ole, Gulbrand og Hagen Fieldet, Niels Lucassøns qde., Anne Jønneval.

29/8-1728. Lars Nygaards Christopher.
Fadd: Anders Christopherssøn, Ole Krageto, Morten Osterøs qde., Maren Søljeje.

5/9-1728. Per Eresrøs Karen.
Fadd: Jacob Engelssøn, Isak Jacobssøn, Gudmun Moes qde., Gunnild Clausd. 

5/9-1728. Ole Bouerøds Christen.
Fadd: Isak Bauerø, Torjer Fieldal, Anders Sems qde., Boel Grinj.

8/9-1728. Greger fra Osebachens Maria.
Fadd: Per Olssøn, Lars, og Kirstine hos Bauman, Dorte i Stranden.

26/9-1728. Gunder Røes Niels.
Fadd: Herman, Halvor, Isak Kiise, Mogns Hoppestads qde., Marta Gløsmyr.

26/9-1728. Anders Christopherssøns Ole.
Fadd: Lars Nygaard, Morten Asterø, Even Borges qde., Maren Borge.

29/9-1728. Jost Fosses Margrete.
Fadd: Jon hos Lars Jønneval, Zacharias Foseje, Jan Jostens qde., Anne Jønneval.

29/9-1728. Tolf Toftes Anne.
Fadd: Peder lænsmand, Aslak, og Isak Bratsberg, Ingebret Bratsbergs qde., Anne Berreberg.

29/9-1728. Niels Klepsejes Live.
Fadd: Christen Klep, Søren Riis, Halvor Lj,
Hans Lies qde., Tone Klep.

3/10-1728. Per Lænsmands Christen.
Fadd: Capitain Holmbo, Fogden Sveder, Ovenberg, Vinter, Elkær, Søren Christenssøn, Niels Jenssøn, Præstens Hustru, Madame Vinter, Elkærs d. 

24/10-1728. Hans Bøles Knud.
Fadd: Søren Riis, Aslak Kise, Halvor Follou, Niels Bøles qde., Ingeborg Follou.

7/11-1728. Ole Kragetos Knud.
Fadd: Matis Langerø, Lars Nygaard, Abraham Ballestad, Hans Kragetos qde., Birte Fløtterø.

7/11-1728. Anders Sneltveds Karen.
Fadd: Søren Riis, Lars Bechevald, Ole, og Per Sneltved, Lars Bechevalds qde., Lisbeth Riis.

21/11-1728. Johannes Fosses Karen.
Fadd: Tolf Tofte, Jost Fos, Solve Rosvold, ... Fos, Birte Fos.

24/11-1728. Niels Vejers Hans Thomas.
Fadd: Hr. Henric, Per Hanssøn, Anders Vejer, Langes frue, Jens Gregerssøns Kieriste, Barbara Abrahamsd. 

28/11-1728. Anders Aarhuus ejes Hans.
Fadd: Aslak Kise, Solve Bø, Halvor Gløsmyr, Rasmus Aases qde., Else Aarhuus.

8/12-1728. Jan Holms tvillingdøtre Margrete. og Johanne.
Fadd: Rasmus, og Zacharias Venstøb, Arve Bø, Ole Nøglegaard, Niels og Christen Holms qder, Inger Holm, Else Bø.

11/12-1728. Halvor Kises Inger.
Fadd: Morten Bø, Halvor Iverssøn, Halvor Hanssøns qde. i Scheen, Dorte Straale.

11/12-1728. Lars Follous Karen.
Fadd: Ole, og Jens Follou, Jacob Isakssøns qde., Malene Iversd. i Scheen.

11/12-1728. Anders skræders Sara. 
Fadd: Niels Isakssøn, Sigfred Jonassøn, Per Janssøns qde., Johanne Danielsd. 

19/12-1728. Helge Gulsæts Kirsten.
Fadd: Søren Skaven, Sorenskiver Scultz, Berrø, Christen Rygs Kieriste og d.  (Rettet L.B.K. 2013)

26/12-1728. Halvor Otterholts Isak.
Fadd: Per Busc, Lars Jønnevald, Henning Jønnevalds qde., Daardj Castet.

29/12-1728. En fremed qde Karen Jørgensdatters hiemedøbte Marta.
Sagde sig være komen fra Drøbachen. Faderen Lorens Jacobssøn.
Fadd: Ole Knudssøn, Ole Jenssøns qde, og d. Kleven.


1729.

1/1-1729. Anders Thorssøn fra Strandens Niels.
Fadd: Jacob Borge, Hans Houen, Haral Houens qde., Giertrud Houen.

2/1-1729. Lars Højsæts Maren.
Fadd: Ole Møller, Christen, og Jacob Qvæstad, Amun Aaltveds qde., Marta Højsæt.

16/1-1729. Lars Sems Sara.
Fadd: Hans Anderssøn, Simon Lund, Jan Grinj, Anders Sems qde. Anne Sem.

23/1-1729. Ole Jenssøn fra Hyttens Henric.
Fadd: Niels Halvorssøn, Anders Pederssøn Alsing, Anne Nielsd.,  Catrine Halvorsd. 

23/1-1729. Ingebret Torssøns Niels.
Fadd: Niels Sivertssøn, Niels Isakssøn, Ole i Præstgaarden, Anders Tolfssøns qde. Marta Torsd. 

30/1-1729. Knud Berreberg's Christopher.
Fadd: Gudmun, og Ole Mo, Jost Fos, Lensmandens qde. Karen Berreberg.

30/1-1729. Anders Fieldets Tor.
Fadd: Ole Limi, Niels, og Micel Luxefield, Gunders, og Gulbrands qder Luxefield.

13/2-1729. Ole Mogenssøns Karen.
Fadd: Gasman, Ole Jenssøn, Jacob Mognssøn, Peters Kirsten, Søren Skotlands d. 

20/2-1729. Jens Snedkers Christen.
Fadd: Even Hyni, Henric Hynj, Erik Bøeje, Villum Østenssøns qde., Kirsten Skotland.

20/2-1729. Lars Hanssøns Anne.
Fadd: Rasmus Mortenssøn, Lars Jonassøn, Søren Susaas, Per Busks qde., Birte Skotland.

20/2-1729. Jørgen Højmyrs Karen.
Fadd: Isak Højelj, Tomas Sørenssøn, Anders Sems qde., Ingeborg Frogner.

27/2-1729. Jacob Løbergs hiemdøbte Jacob.
Fadd: Isak Løberg, og Thomas, Per Houen, Jon Løbergs qde., Dorte Løberg.

6/3-1729. Niels Halvorssøns Barbara.
Fadd: Thomes Bugge, Jens Pederssøn
, Jens Claussøns qde., Helene Erbo.

6/3-1729. Lars Stensaas Søren.
Fadd: Anders og Ole Sneltved, Halvor Ordals qde. Kirsten.

9/3-1729. Lars D. Ballestads Kirsten.
Fadd: Jacob Meen, Gunder Borge, Jacob Lerce, Anders Bachens qde., Anne Vetlesd. 

13/3-1729. Christen Falcumejes Christen.
Fadd: Ole Veegter, Lars Blegebachen, Hans Nielssøn, Christen Enggrafs qde., Ellen i Scheen.

16/3-1729. Ingebret Bratsbergs Ole.
Fadd: Abraham Aafos, Per Berreberg, Isak Bratsberg, Jan Tolfssøns qde., Maren Meen.

20/3-1729. Per Skavens Sitsel.
Fadd: Ole Jenssøn, Niels Nielssøn, Halvor Jønneval, Anne Espedalen, Anne Faareval.

25/3-1729. Simon Ballestads Ole.
Fadd: Abraham, Isak og Jacob Ballestad, Jacob Ballestads qde., Anne Rejersd. 

25/3-1729. Jon Klevens Johannes Andreas.
Fadd: Binderup, Alsing, Jomfru Ryssel, Madame Nyborg.

25/3-1729. Jørgen Klevens Anne.
Fadd: Hans Kleven, Axel Grinj, Johannes Enggraf, Søren Grinis qde., Dorte Strømdal.

25/3-1729. Arne Gaasehølens Jacob.
Fadd: Torjer Oniss. (Aanesen? G.S.), Niels Janssøn Foseje, Ole Gaasehølens qde., Anne Faareval.

27/3-1729. Niels Bechevals Gunnild.
Fadd: Lars Fløtterø, Niels Aase, Per Sneltved, Lars Bechevals qde., Maren Becheval.

3/4-1729. Arentes Peter.
Fadd: Per Busk, Henric Mognssøn, Christen Larssøn, Villums Anne, Dorte Arensd. 

6/4-1729. Bertel Arweskous Lisbeth.
Fadd: Job, Daniel Skræder, Bomans, Lars Bøjes Else, Catrine Hejn.

6/4-1729. Hans Buers Anne-Dorthea.
Fadd: Gunder Buer, Sparre, Jens Kils qde., Kirsten Larsd. Fos, Hans Buer.

10/4-1729. Lars Ballestads Gunnild.
Fadd: Christen Skoven, Hans Skoven, Lars Nygaards qde., Anne paa Meen.

10/4-1729. Alf Stulens Kirsten.
Fadd: Johannes Fos, Rolf Grinj, Mogns Hoppestads qde., Maren Tofteeje.

14/4-1729. Gudmun Moos Inger.
Fadd: Lensmanden, Tolf Tofte, Jens Møller, Lensmandens qde. Karen Berreberg.

16/4-1729. Capitain Holmboes Hans Frideric.
Fadd: Raadmand Sommer, Rasmus Nielssøn, Steenbloch, Rodes Kieriste, Madame Kiærulf.

19/4-1729. Isak Strømdals hiemdøbte Isak.
Fadd: Helge Gulsæt, Rejer og Hans Gisholt, Erik Lies qde., Anne Valen.
(Isak må være feil for Lars! - Terje Christensen 1980-tallet ). (Han har rett i det. G. Strøm 2014.)

19/4-1729. Jacob Borges Ole.
Fadd: Even Borge, Hans Lillegaarden, Anders Enggraf, Jacob Mens qde., Anne Borge.

19/4-1729. Halvor Ordals Magnild.
Fadd: Per, og Hans Sneltved, Johannes, Lars Stensaas qde., Anne.

24/4-1729. Henric Hynis Maren.
Fadd: Even Hyni, Hans Venstøb, Jon Gulsæt, Niels Hynis qde., Birte Gulsæt.

1/5-1729. Rasmus Strømdals Pernille.
Fadd: Karhof, Hichman, Klomans Kieriste Barbara, Abigael.

1/5-1729. Vetle Sems Anne Lisbeth.
Fadd: Ole Lyngaas, Rolf Rising, Anders Sems qde. Birte.

1/5-1729. Jan Lillegaards Peter.
Fadd: Lars Sem, Tolf Tofte, Zacharias
H
avbachs qde., Karen Venstøb.
(Rettet. G. Strøm 2014.)

1/5-1729. Isak Løbergs Anne.
Fadd: Amun Sølj, Niels Løberg, Jan Løbergs qde., Gunild Løberg.

8/5-1729. Jonas Bagges Rasmus Rested.
Fadd: Hichman, Klouman, Jacob Sollj, Christophers qde., Racel Karhof.

8/5-1729. Jacob Aasterøs Ingeborg.
Fadd: Christen Eriksrø, Christen Skyer, Lars Baaserøs qde., Marta Løberg.

9/5-1729. Captain Barnholts Frideric.
Fadd:  B(Leut?). . gen?gte,
Luzt?., Major Akt. .
C(G?)tian. . . (helt utslitt. ) J. Hv.

15/5-1729. Tor Roligheds Margrete.
Fadd: Anders Berg, Ole i Præstegaarden, Ingeborg Rolighed, Marta Rolighed.

15/5-1729. Asgoudts Ole.
Fadd: Henrig Jønneval, Lars Fos, Lars Jønnevals qde., Birte hos Jan Jostssøn.

26/5-1729. Søren Rises Anne.
Fadd: Lars Bøle, Hans Riis, Johannes Rises qde., Anne Ris.

29/5-1729. Uægte barn fra Kleven Hans.
Moderen Catrine udlagde Jens Sørenssøn.
Fadd: Niels Janssøn og hans qde.,

12/6-1729. Per Olssøn fra Osebachens Lars.
Fadd: Poul skomager, Sivert i Stranden, Oles Margrete, Lorens Hanssons qde., Ingeborg Osebachen.

19/6-1729. Christen skomagers Karen.
Fadd: Christopher Grinj, Rasmus Aas, Ole Mo, Gudmun Moos qde., Anne Berreberg.

19/6-1729. Hans Elefssøns Halvor.
Fadd: Jørgen Kleven, Hans paa Øen, Ole Kleven, Niels Larssøns qde., Alhed Kleven.
(Rettet. G. Strøm 2014.)

19/6-1729. Ole Grunnerøs Karen.
Fadd: Bent Egaasen, Christopher Egaasen, Christen Grunnerø, Niels qde., Inger Fløtterø.

17/7-1729. Lars Kollebond Aslak.
Fadd: Søren Grinj, Tevis Limi, Ingeborg Holm, Karen Berreberg.  

17/7-1729. Halvor Kittilsrøs Gunnild.
Fadd: Ole Tveten, Abraham Rising, Helge Vagtenbergs qde., Anne Rising.

24/7-1729. Germund fra Osebachens Asloug.
Fadd: Anders Anderssøn, Hans Pederssøn, Stephens qde., Christense Andersd. 

26/7-1729. Hans Doxerøs Niels.
Fadd: Henric Doxerø, Christian Hynie(?), Lars Nielssøn, Per Skavens qde., Helvig Bøeje.

7/8-1729. Even Borges Ole.
Fadd: Stephen Osebachen.
Per Houen, Abraham Ballestads qde., Giertrud Houen.

7/8-1729. Falentin Follestads Maren.
Fadd: Ole Clausen, Søren Rollefssøn, Truls Krabbes qde., Anne Trulsd. 

14/8-1729. Morten Aasterøs Christopher.
Fadd: Johannes Osterø, Anders Osebachen,
Ole Ballestad, Lars Nygaards qde., Maren Ballestad.

14/8-1729. Hans Grunnerøs Halvor.
Fadd: Tomas Løberg, Simen Ballestads qde., Ole, og Maren Schyer.

28/8-1729. Christian Kudsks Sitzel.
Fadd: Lorens Hanssøn, Tolf Olssøn, Niels Judes qde., Marta i Ejdanger.

4/9-1729. Isak Stulens Gunnild.
Fadd: Stephen, Niels Lj, Guner Ljs. qde., Anne Tolfsd. i Ejdanger.

4/9-1729. Jon Tvetens Sophie.
Fadd: Jørgen Grinj, Johannes Enggraf, Anders Sems qde., Anne Rising.

11/9-1729. Vincens Uslers Barbara-Marta.
Fadd: Visiteur Hatton, Brandenborg, Niels Halvorssøn, Jan Uslers qde., Margareta paa Biørntved.

25/9-1729. Lars Egaasens Even.
Fadd: Anun Evenssøn, Christopher Egaasen, Abraham Ballestads qde., Anne Houen.
(Rettet. Andreas Ballestad 1980-tallet).

2/10-1729. Søren Grinis Karen. 
Fadd: Rasmus Strømdal, Jørgen Grini, (Johannes-skrevet over ), Truls Janssøns qde., Anne Rising.

9/10-1729. Erik Stoltsøns Maria.
Fadd: Elkiær, Erbo, .... sing, Elkiærs Kieriste og d. 

9/10-1729. Ole Luxefields Albret.
Fadd: Anders Høimyr (Mest helt bortslitt. J. Hv. ).

9/10-1729. Alexander Frognes Jacob.
Fadd: Even Borge, Lars Enggraf, Anders Anderssøns qde. Dorte, Anne Borge.

16/10-1729. Knud Aases Maren.
Fadd: Christen Klep, Jacob Kleven, Aslaks qde, og Anne paa Kleven.

23/10-1729. Anders Baches Live.
Fadd: Brynild, og Gunner Borge, Lars Ballestads qde., Marta Tolfsd. 

23/10-1729. Jacob Halvorssøn ved Hyttens Gunnild.
Fadd: Søren Klep, Christopher Møller, Hans Janssøns qde., Kirsten Jensd. 

6/11-1729. Hans Follous Adrian.
Fadd: Johannes Follou, Niels Prossøn, Per Adrianssøn, Hans Bøles qde., Ingeborg Follou.

13/11-1729. Claus Houerøs Christen.
Fadd: Mogns Hoppestad,
Ole Mo, Karen Mo, Maren Hauerø.
(Rettet av G.Strøm 2014.)

13/11-1729. Simon Jenssøns Niels.
Fadd: Niels Isakssøn, Ole Bøeje, Per Scavens qde., Helvig Bøeje.

13/11-1729. Maren Sølijs uægte Ellen.
Fadd: Ingebret Sølj, Lars Søljs qde., Anne Sølj.

20/11-1729. Jacob Isakssøns Gullic.
Fadd: Stephen, Ingebret Bommen, Ingebret Espedalen, Niels Janssøns qde., Gunnild Løberg.

20/11-1729. Lars smeds Birte Marie.
Fadd: Ove smed, Ole smed, Hans Larssøn, Ove smeds qde og d. 

20/11-1729. Jens Stulens Randj.
Fadd: Johannes Dyrcol, Søren Anunssøn, Rasmus Aases qde., Maren Aas.

4/12-1729. Jens Bergs Niels.
Fadd: Anders Berg, Per Sneltved, och hands qvd., Birte Jonsd. 

4/12-1729. Gunder Aarhus Karen.
Fadd: Søren Arnessøn, Søren Jansson, Anders Aarhuus, Helge Gulsæts qde., Else Aarhuus.

11/12-1729. Lars Nr Aases Anders. 
Fadd: Lars Aas, og søn, Rasmus Aases qde., Marta Gløsmyr.

18/12-1729. Isak Fieldets Jan.
Fadd: Ole Limj, Ingeld Fieldet, Anders Fieldets qde.
Pernille.

26/12-1729. Abraham Ballestads hiemdøbte Maren.
Fadd: Even Borge, Per Houen og qde., Giertrud Houen.

26/12-1729. Johannes Follous Knud.
Fadd: Verner Riis, Hans Bøle, Niels Follou, Søren Rises qde., Anne Riis.

28/12-1729. Niels Vejers Maren-Elisabeth.
Fadd: Hichman, Capelen, Aslef Assessor Langes frue, Præstens hustru, Madame Vejer.


1730.
 

6/1-1730. Erik Hoppestads Hans.
Fadd: Jens Hoppestad,
Niels Holm, Ole Franssøn, Henning Jønnevals qde., Inger Holm.

6/1-1730. Erik Erlandssøns Anne.
Fadd: Henric Doxerø, Ole Nøglegaard, Hans Doxerøs qde., Anne Holm.

22/1-1730. Erik Otterholts Margrete.
Fadd: Niels Holm, Jens Hoppestad. Henning Jønnevals qde., Anne Holm.

22/1-1730. Ole Sneltveds Kirsten.
Fadd: Anders, og Peder Sneltved, Helge Sneltveds qde., Anne Sneltved.

22/1-1730. Brynild fra Klevens Ingeborg.
Fadd: Ingebret og Ole fra Kleven, Micel Lerces qde., Alhed Olsd. 

29/1-1730. Lars Bøles Anne.
Fadd: Hans Bøle, Ole Højsæt, Hans Riis, Niels Prosens qde., Lisbeth Riis.

2/2-1730. Ole Gaasehølens Anders.
Fadd: Lars Jønneval, Jan Fos, Mogns Ersøs qde., Maren.

2/2-1730. Stephen Elefssøns Karen.
Fadd: Niels Qvern, Zacharias Møller, Henning Jønnevals qde., Malene Aas.

4/2-1730. Sersjant Løves Anun.
Fadd: Hicman, Brun, Adrian, Barbara paa Kleven,
Straale.

12/2-1730. Niels Prossøns Ole.
Fadd: Hans Follou, Hans Bøle, Lars Prosen, Pros Bøles qde., Ingeborg Follou.

12/2-1730. Per Haagenssøns Karen. 
Fadd: Haagen Falcum, Søren Aarhuus, Søren Grinis qde., Else Aarhuus.

26/2-1730. Per Stegens Jost.
Fadd: Lars Jønnevol, Halvor Otterholt, Ole Nøglegaard, Zacharias Haubachs qde., Sara Jønneval.

5/3-1730. Nirj Fløtterøs Anders.
Fadd: Arne Langerø, Christen Skougsrø, Alexanders qde., Live Fløtterø.

19/3-1730. Ingebret Sølis Amun.
Fadd: Jacob Vetlessøn, Truls Kaasen, Hans søn, Christen garvers qde., Inger Olsd. 
(Rettet. G. Strøm 2014.)

26/3-1730. Johannes Aasterøs Per.
Fadd: Morten Aasterø, Mas Falcum, Guner Baaserø, Isak Ballestads qde., Lisbet Ballestad.

26/3-1730. Jan Glenis Jacob.
Fadd: Ole Scilbred, Haral Berreberg, Christen Holms qde., Anne Berreberg.

26/3-1730. uægte barn fra Osebachen Jon.
Moder Marta. Udlagt List.
Fadd: Klocheren, Christen Lyche, Elefs qde., og Birte Torcelsd.  

6/4-1730. Aslak Danielssøns Anders.
Fadd: Hichman, Jens Sveder, Caspar Bechers Kieriste, Christen Stars søster.

6/4-1730. Mads Sørenssøns Søren.
Fadd: Rasmus Strømdal, Haagen
Falcum, Abraham Rising, Anders Strømdals qde., Maren Grinitejen.
(Rettet av Jon Hvidsand).

23/4-1730. Simon Lunds Ingeborg.
Fadd: Per Berreberg, Lars Sem, og qde., Anne Berreberg.

23/4-1730. Gunne Hynis Niels.
Fadd: Henric Hyni, Johannes Fos, Vetle Sems qde., Maren Bø.

23/4-1730. Hans Kragetos Marta.
Fadd: Ole Krageto, Helge Højsæt, Lars Øfrum, Matis Langerøs qde., Ingeborg Fløtterø.

23/4-1730. Per Sneltvets Jon. 
Fadd: Erik Goupaasen, Ole Sneltvet, Hans Bergs qde., Alhed Olsd. fra Kleven.

23/4-1730. Lars Bechevalds Ingeborg.
Fadd: Jacob Løberg, Jens Follou, Torger Sølj, Marta Kleven, Gunnild Riis.

30/4-1730. Arne Limis Halvor.
Fadd: Lars Aas, Tolf Tofte, Jan Grinj, Erik Stolfssøns qde., Halvor Melums d. Maren.

14/5-1730. Uægte barn fra Biørndalen Jon.
Fadd: Tor Bøeje, Knud Arentssøn, Per Skavens qde., Helvig Jørgensd. Bøeje.

21/5-1730. Niels Luxefields Kirsten.
Fadd: Erik Otterholt, Anders og Ingebret Luxefield, Henning Jønnevals qde., Maren Hoppestad.

29/5-1730. Niels Halvorssøns Anne Lisbeth.
Fadd: Capitain Usler, Fog, Lars hos Bauman, Lars Skovens kieriste, Jobs d. 

29/5-1730. Matis Graflis Turvil.
Fadd: Isak Højeli, Aslak Kleven, Anders Sems qde., Gunnild Graflj.

31/5-1730. Alf Stulens Henric.
Fadd: Jens Stulen, Ole Tronssøn, og hands søn Tron, Jens Bergs qde., Olaf Moo.

4/6-1730. Ole Skilbreds Anders.
Fadd: Henric Doxerø, Knud Fieldal, Anders Hanssøns Rønnou, Anne Holm.

4/6-1730. Ole Lyngaasens Maren.
Fadd: Simon Lund, Lars Sem, Lars Halvorssøn, Axel Grinis qde., Margrete Borge.

18/6-1730. Jacob Ramsaas Live.
Fadd: Anders Ramsaas, Ole Højsæt, Anders Baches qde., Marta Ramsaas.

18/6-1730. Amun Sølis Tolf.
Fadd: Anders Osebachen, Thorjis Sølj, Amun Løberg, Tolf Sølis qde., Marta Sølieje.

18/6-1730. Uægte Inger Kirstine.
Moderen Dorte Kirstine Nielsd.,  udlagde Bernt Høne (Bernt Hyni?).
Fadd: Per Olssøn, Børre Nielssøn, Hans Erikssøns Dorte, Haaver hos Hans Buer.
(Rettet. G. Strøm 2014.)

25/6-1730. Christen Øfrums Marta.
Fadd: Lars Fløtterø, Arne Langerø, Ingebret Øfrum, Matis Langerøs qde., Maren Øfrum.

2/7-1730. Unge Hans Lies Gunder.
Fadd: Gunder Lj, Amun Aaltved, Niels Sanne, Anders Lies qde., Magnild Svinholt.

16/7-1730. Tomas Glenis Niels.
Fadd: Niels Holm, Jan Venstøb, Even Berreberg, . .
Holms qde., - Karen . . . (borte).

..... 1730. Ole Follestads Anne.
Fadd: Anders Fant, Truls Krabbe, Abraham i Scheen, hands qde., Pernille Philisd. i Scheen.

..... 1730. Mads Torgerssøns Torjer.
Fadd: Ole Jenssøn, Per Olssøn, Ole Torjersson, Erik Hoppestads qde. Karen, Karen Torjersd. Bøeje.

Ca. 27/8-1730. Ole Fieldets himdøbte Lars.
Fadd: Gulbrand, Ingebret og Ole, Niels Luxefields qde., Else Fieldet.

3/9-1730. Tor Fosejes Karen.
Fadd: Claus Follestad, Zacharias Møller, Lars Jønnevals qde., Johanne Larsd. 

10/9-1730. Søren Tambours Karen. 
Fadd: Rasmus Mortenssøn, Ole Janssøn, Villum Østenssøns qde., Dorte Sørensd. 

13/9-1730. Capitain Barnholts Carl Frideric.
Fadd: OberstLieutnant Fien, og hans d.,  CanceliRaad Leopold, og frue, Amptmand Berg.

17/9-1730. Lars Danielssøns Daniel.
Fadd: Gunder Borge, Anders Lerce, Jacob Lerce, Daniel Ballestads enche, Anne Ballestad.

20/9-1730. Hans Bøles Erik.
Fadd: Søren Riis, Hans, og Niels Follou, Erik Sneltveds enche, Lisbet Ballestad.

1/10-1730. Uægte barn fra Schyer Gunnild.
Moderen Maren Olsd.  Udlagde Niels Tormossøn ægtemand fra Schyer.
Fadd: Amun Evenssøn, Christen Grunnerø, Hans Grunnerøs qde., Anne Løberg.

8/10-1730. Jacob Løbergs Halvor.
Fadd: Isak Løberg, Helge Sneltveds qde., Karen Løberg, Lars Løberg, Lars Becheval.

22/10-1730. Tevis Limis Gunder.
Fadd: Peder Christenssøn, Thomas Sommer, S. Alsing, Langes hustru, Elkiærs d. Johanne.

29/10-1730. Solve Bøes Christen.
Fadd: Rasmus Aas, Erik Otterholt, Solve Rosvold, Anders Aarhus qde., Maria Bø.

1/11-1730. Ole Mognssøns Lars.
Fadd: Tevis Mognssøn, Jan Møller, Erik Staalfssen og qde., Claricen Petersd.   

1/11-1730. Lars Steensaas Gunbor.
Fadd: Knud Kiær, Anders Kiær, Morten Tolfssøn, Halvor Ordals qde., Kirsten Velgiordsd. 

5/11-1730 Niels Kleps Karen.
Fadd: Giert Mogenssøn, Helge Lj, Hans Riis, Amun Aaltveds qde., Ingeborg Lj.

26/11-1730. Rasmus Aases Anne.
Fadd: Halvor Hansson, Christen Hanssøn, Lars Aas, Erik Lucassøns qde., Anne Berreberg.

26/11-1730. Reyer Frognes hiemdøbte Nirj.
Fadd: Niels Janssøn, Isak Bratsberg, Else Ovensd.,  Sara Bratsberg.

30/11-1730. Capitain Holmboes Else-Kirstine.
Fadd: Fogden Sveder, Lange, Aslef, Monseieur Sveders, Madame Sveder og d. 

3/12-1730. Søren Steensaases Halvor.
Fadd: Christen Eresrød, Halvor Gløsmyr, Hans Eresrøds qde., Maren Kasted.

10/12-1730. Jan Venstøbs Margrete.
Fadd: Jens Hoppestad, Ole Holm, Niels Holms qde., Else Bø.

10/12-1730. Jørgen Grinis Inger.
Fadd: Rolf Rising, Jan Grinj, Lars Rising, Niels Janssøns qde., Anne Kleven.

10/12-1730. Hans Kjærs Lisbet.
Fadd: Søren, Niels Knudssøn, Lars Bøles qde., Anne Riis.

17/12-1730. Ingebret Espedals Gullic.
Fadd: Jacob Meen, Stephen Østenssøn, Jon Espedal, Jacob Isakssøns qde., Gunild Løberg.

26/12-1730. Jon Sems Svend.
Fadd: Vetle og Anders Sem, Jan Grinj, Vetle Sems qde., Anne Torsd. Sem.

31/12-1730. Ole Meensejes Kirsten.
Fadd: Anders Ramsaas, Christen Houkeraas, Gunne Baasrø, Hans Kragetos qde., Maren Ramsaas.


1731.


6/1-1731. Matis Langerøs Ingeborg.
Fadd: Lars Fløtterø, Lorens Hanssøn, Lars Øfrum, Christen Anderssøns qde., Live Fløtterø.

7/1-1731. Anders Sneltveds Ole.
Fadd: Niels og Hans Bøle, Hans Riis, Helge Sneltveds qde., Maren Riis.

14/1-1731. Hans Buers Johan-Jørgen.
Fadd: Gunder Buer, Jens Kiil, Halvor Jobssøn, Gunder Buers qde., Anne Larsd. 

14/1-1731. Jon Løbergs Gunne.
Fadd: Tomas og Jacob Løberg, Niels Løberg, Thore Løbergs qde. Karen.

14/1-1731. Ole Holms Niels.
Fadd: Henric Doxerø, Erik Otterholt. Aslak Nøglegaard, Lars Venstøbs qde., Anne Holm.

14/1-1731. Gulbrand Fieldets Isak.
Fadd: Niels, Gunder og Micel Islands qde.

21/1-1731. Stephens tvillinger Gullic. og Isak.
Fadd: Lars Sanne, Lars Smed, Per Olssøn, Mas Falcum, Isak Kleven, Jacob Isakssøns qde., og d.,  Germuns qde. Florentica.  

21/1-1731. Anders Borrestads Maren.
Fadd: Sivert Borrestad og Anders Rejerssøn, Hans Meenstads qde., Aaste Rejersd. 

28/1-1731. Christian fra Osebachens Anders.
Fadd: Lars smed, Niels Madssøn, Sivert i Stranden, Christen Anderssøns qde., Johanne Abrahamsd. 

28/1-1731. Halvor Svinholts Jacob.
Fadd: Giert Serjant, Halvor Svinholt, Hans Lies qde., Giertrud Svinholt.

4/2-1731. Jørgen Højmyrs Erik.
Fadd: Jan Sem, Ole Lyngaas, Matis Graflis qde.,

4/2-1731. Lars Torjerssøn Stulens Marta.
Fadd: Jost Fos, Torjer Ovessøn, Halvor Otterholts qde., Else Gaasehølen.

11/2-1731. Johanes Fosses Birte.
Fadd: Jost Fos, Christen Sem, Johan Møller, Gunder Hynis qde., Anne Castet.

11/2-1731. Simon Ballestads Anne.
Fadd: Abraham Jacobssøn, Abraham Ballestad, Lars Ballestads enche, Maren Ballestad.

28/2-1731 Lars Nr Sems Kirsten.
Fadd: Arne Limi, Axel Grinj, Abraham Rising, Anders Sems qde., Maren Field.

4/3-1731. Lars Prosens Anders.
Fadd: Hans Bøle, Halvor Follou, Niels Prosens qde., Birte Bøle.

7/3-1731. Engebret Torssøns Hans.
Fadd: Solve Bø, Halvor Kiise, Rasmus Aases qde., Karen Schaven.

25/3-1731. Halvor Kises Maren.
Fadd: Halvor Hanssøn, Rasmus Aas, Isak Kise, Aslak Mogenssøns qde.,
Karen Berreberg.

25/3-1731. Jens Bergs Karen.
Fadd: Alf Stulen, Morten Tolfssøn, Hans Kjærs qde., Anne Torsd. 

27/3-1731. Hans Eresrøds Else.
Fadd: Halvor Otterholt, Knud Bø, Even Nøglegaard, Gudmund Moes qde., Margrete Bø.

1/4-1731. Hans Doxerøs Per.
Fadd: Elkiær, Capelen, Asleu, Holmbos frue. Ma. . . . .

1/4-1731. Niels Johanssøns Niels.
Fadd: Niels Janssøn, Jacob Lerce, Micel Lerces qde.,
Maria ----.

1/4-1731. Jon Tvetens Lars.
Fadd: Halvor Ki....?, Jørgen Putten, Matis Graflis qde. Anne.

1/4-1731. Christen Sems Margrete.
Fadd: Axel Grinj, Johannes, Daniel Fos, Jan Jostsøns Hellie, Margrete Borge.

6/4-1731. Bertel fra Osebachens Maren.
Fadd: Boje, Job, Hans Buer, Jens Kils qde., Jobs d. 

8/4-1731. Jan Svenskes Ellen.
Fadd: Plesner, Krøger, Alsing, Elkiæers hustru, Liv Olsd. 

15/4-1731. Lensmandens Haral.
Fadd: Kiærulf, Elkær, Vejer, Per Christenssøn, Lange, Erbo, Velli?c, Madame Vejer, Jomfru Lange.

15/4-1731. Per Houens Jacob.
Fadd: Even Borge, Christen Egaas, Hans Houen, Abraham Ballestads qde., Marta Aaltved.

15/4-1731. Lars Risings Mads.
Fadd: Gunne Røsager, Isak Højelj, Matis Grafljs qde., Anne Rising.

15/4-1731. Ole Nærums Karen.
Fadd: Abraham Øfrum, Aslak Bradsberg, Gunder Buers qde., Karen Bradsberg.

29/4-1731. Henric Mognssøns Gunnild.
Fadd: Lensmanden, Torsten skomager, Ingebret Bradsberg, Lensmandes d. 

15/5-1731. Leutnant Storms Catrine Bollette.
Fadd: Erbo, Birg?ne, Kiærulfs Kieriste Catrine.

15/5-1731. Gunder Hynies Ole.
Fadd: Ingebret Rosval, Johanes Fos, Gunder Bø, Vetle Sems qde., Else Aarhuus.

15/5-1731. Svend Sneltveds Halvor.
Fadd: Per Sneltved, Halvor Haagensson, Hans Bergs qde., Ingeborg hos Vejer.

20/5-1731. Erik Scilbrets Dorte.
Fadd: Christen Holm, Henric Doxrø, Rønnou Doxrø, Olau Holm.

27/5-1731. Gunder Fieldets Kirsten.
Fadd: Anders og Micel,
Niels Fieldets qde., Birte Fieldet.

10/6-1731. Cristopher Møllers Johanne.
Fadd: Kield former, Per Kleinsmid, Thomas, Villum Østenssøns qde. Oline.

17/6-1731. Anders Fieldts Tor.
Fadd: Ole Sneltved, Gulbrand, Ingebret, Niels Fieldets qde. Birte.

17/6-1731. Ole Gaasehølens Solve.
Fadd: Hans Eresrø, Halvor Fieldal, Per Fieldals qde., Maren Tofte.

17/6-1731. Niels Isakssøns Gunnild.
Fadd: Knud Aasen, Niels Becheval, Isak Jacobssøn, Ole Hanssons qde og d.,  Kleven.

17/6-1731. Anders Christopherssøns Gunnild.
Fadd: Lars Nygaard, Jens Riis, Christen Aaltveds qde. Jørgen .......

21/6-1731. Jens Rodz Else.
Fadd: Hans Smit, Hichman, Lyche, Us. ?t. ng, Petter
Vrigt, Anne Lyche. ----.

24/6-1731. Ole Vogt Niels.
Fadd: Kierulf, Jørgen Erbo, Erbos hustru, ....,
Si...., Chrs. qde., Ellen ........

24/6-1731. Lars Hanssens Jonas.
Fadd: Søren Suusaas, Per Buscs qvd.,
Jonas ...., ...., T........(Bortslitt.)

../6-1731. Lars Borges Stephen.
Fadd: Evend Borge, Ole Kolchin, Alex. qde., Maren Borge.

../6-1731. Jens Snidkers Ole.
Fadd: Niels Isakssøn, Jacob Skotland, Villums qde., Margrete Andersd. 

27/6-1731. Jacob Nielssøns Lars.
Fadd: Bertel, Lorens, Hans Buers qde og søster.

../6-1731. Niels Skyers Ragnild.
Fadd: Christen Hougsr
ø, Lars Egaas, Johs. Aasterøds qde., Marta Løberg.

../6-1731. Lars Grinis Anders.
Fadd: Ingebret
Bratsberg, Simon Grinj, Rasmus Rising, Ole Janssøns qde., Ellen Zachariasd. 

ca. 1/7-1731. Lars Bøles Christen.
Fadd: Christen Klep, Johannes og Hans Riis, Søren Riises qde., Else Højsæt.

ca. 1/7-1731. Hans Bentssøns Anun.
Fadd: Christhoper, og Lars Egaasen, Isak Ballestads qde., Marta Ballestad.

ca. 15/7-1731. Stephen Elefssøns Jens.
Fadd: Erik Otterholt, Niels Aaseje, Henning Jønneval og qde., Maren Bø.

20/7-1731. Veijers Margrete.
Fadd: Amptmanden, Fogden, Kierulf, Zacharias Simonssøn, Jomfru Lange, Mademoies. Nyborg.

ca. 22/7-1731. Lars Nygaards Lars.
Fadd: Ole Krageto, Abraham Ballestad, Christopher Meens qde., Marta Ballestad.

ca. 29/7-1731. Erik Stoltes Jens.
Fadd: Kield former, Per Busk, Claus smids qde., Gurj i Scheen

ca. 29/7-1731. Peter Furuvolds(?) Tolf.
Fadd: Knud Bøe, Graham Bøyer, Mads Torjerssøns qde., Helge Bøeje.

5/8-1731. Christopher Svendssøns Anne.
Fadd: Anders og Lars Egaasen, Abraham Ballestads qde., Anne Houen.

12/8-1731. Henric Hynis Niels.
Fadd: Niels Gulsæt, Søren former, Gunder Hynis qde., Dorte ved Hytten.

12/8-1731. Mads Holms Christen.
Fadd: Christen Holm, Halvor Lund, Ole Holms qde., Anne Holm.

2/9-1731. Helge Gulsæts Anne.
Fadd: Lensmanden, Hans Hanssøn, Isak Bratsberg, Aslaks qde., Karen Levorsd. 

2/9-1731. Thomas Venstøbs Jens.
Fadd: Erik Otterholt, Abraham Venstøb, Henning Jønneval og qde., Helvig.

9/9-1731. Sergiant Løves Lars.
Fadd: CancelieRaad Leopoldus, Tolderen, Fredrik Monrad, Captain Holmboes Frue, Jomfru Borse.

9/9-1731. Hans Strømdals Karen.
Fadd: Niels Gulset, Rejer Gisholt, Jacob Vadræts qde., Birte Gulsæt.

16/9-1731. Gudmun Moos Jens.
Fadd: Ole Moo, Erik Lucassøn og qde., Lændsmandens d. Karen.

29/9-1731. Niels Klepsejes Elef.
Fadd: Gunder Lj,
Ole Højsæt, Niels Kleps qde., Anne Klep.

7/10-1731. Johannes Sneltveds Søren.
Fadd: Anders Strømdal, Jørgen, og Jan Grinj, Ole Kolchins qde., Anne Enggraf.

14/10-1731. Alf Stulens Niels.
Fadd: Jens Berg, Lars Stulen, Tron Mo, Hans Eresrøs qde., Randj Kastet.

14/10-1731. Anders Aarhuusejes Helvig.
Fadd: Henric Hyni, Søren Ovenssøn, Søren Aarhuus, Gunder Hynis qde., Else Aarhuus(?).

21/10-1731. Ole Ovestads Solve.
Fadd: Jon Sanne, Anders Ovestad, Anun Ovestads qde., Ingeborg Lj.

21/10-1731. Christopher Rolfssøns Anne.
Fadd: Anders Christenssøn, Hans Perssøn, Lars Nygaards qde., Astrj Osebachen.

4/11-1731. Per Eresrøs Amun.
Fadd: Christen
Eresrø, Ole Fransen, Hans Eresrøs qde., Ingebor Hansd. 

11/11-1731. Aslak Danielssøns Daniel.
Fadd: Christen Larssøn, Jacob Lerce, Niels Lerches qde.,
Inger Kleven.

11/11-1731. Christen Larssøns Pernille.
Fadd: Kiel former, Jost Fos, Johannes Hynj, Birte Fos.

18/11-1731. Henric Doxerøs Per.
Fadd: Ole Holm, Zacharias Venstøb, Christen Holms qde.,
Anne Holm.

18/11-1731. Halvor Otterholts Henning.
Fadd: Zacharias Møller, Søren Kielssøn, Per Busk og qde., Maria Kieldsd. 

25/11-1731. Isak Løbergs Anun.
Fadd: Matis, og Jacob Løberg, Jon Løbergs qde., Gunnild Løberg.

25/11-1731. Solve Bøes Christen.
Fadd: Halvor Kise, Rasmus Aas, Anders Aarhus's qde., Maren Bø.

2/12-1731. Ole Kragetos Gunnild.
Fadd: Anders Bachen, Lars Nygaard, Ingebret Øfrum, Hans Kragetos qde., Marta Langerø.

9/12-1731. Ingebret Espedalens Martha.
Fadd: Jacob Isakssøn, Isak Løberg, Jon Espedalen, Stephens Astrj, Maria Jacobsd. 

16/12-1731. Christen Øfrums Abraham.
Fadd: Ole Nærum, Niels Øfrum, Hans Kragetos qde., Maren Øfrum.

23/12-1731. Uægte barn fra Frogner, Marta.
Moder Aase Rejersd.,  udlagte Jesper fra Borrestad.
Fadd: Johannes Sneltved, Erik Goupaasen, Lars Galtes qde og d. Anne.


1732.               

20/1-1732. Søren Vernerssøns Sivert.
Fadd: Johannes Bøle, Ole Højsæt, Hans Riis, Anders Egaasens qde., Gunnild Riis.

27/1-1732. Ole Graflis Margrete.
Fadd: Tor Rolighed, Jørgen Højmyr, Jon Kleven, Ingeborg Sneltved, Anne Torsd. 

2/2-1732. Halvor Ordalens Niels.
Fadd: Knud Kiær, Hans Ostesli(?), Lars Stensaas' qde., Ole Ordal(?).
(Rettet. G.S. 2014)

10/2-1732. Søren Jenssøn fra Aarhuus, Jens.
Fadd: Henric Hynj, Gunder Hynj, Helge Gulsæts qde., Birte Gulsæt.
(Rettet. G.S. 2014)

10/2-1732. Erik Otterholts Anne.
Fadd: Solve Bø, Henning Jønneval, Niels Luxefields qde., Maren Bø.

10/2-1732. Hans Bergs Maria.
Fadd: Jens Berg, Christen Smed, Hans Bergs moder og søster Dorte.

2/3-1732. Vetle Sems Else.
Fadd: Jan Sem, Gunne Hyni og qde., Oline i Præstegaarden.

2/3-1732. Lars Valers Anne-Dorte.
Fadd: Lars smed, Sivert Stranden, Gregers Mette, Johanne Abrahamsd. 

2/3-1732. Isak Stulens Lisbet.
Fadd: Amun Aaltved, Niels Klep, Anders Lj, Stephens qde., Anne Houen.

23/3-1732. Lars Sems hiemdøbte Gregorius.
Fadd: Simon Lund, Jens Follou, Anders Sem, og qde., Anne Torsd. 

23/3-1732. Hans Rolfssøns hiemdøbte Johanne.
Fadd: Ole Holm, Rasmus Rising, Gunder Hynis qde., Birte Nielsd. 

6/4-1732. Uægte barn fra Højmyr, Martha.
Moderen Ingeborg Eriksd., 
barnefader udlagt Anders Nielssøn, gevorben soldat under Capitain Furvises compagnie.
Fadd: Ole Graflj, Jørgen Højmyr, Matiis Graflides qde.

10/4-1732. Arne Gaasehølens Anne.
Fadd: Søren Klocher, Torjer Moeje, Ole Gaasehølens qde., Maren Andresd. Aasen.

15/4-1732. Jørgen Grinis Søren.
Fadd: Niels Janssøn, Lars Sem, Abraham Rising, Johanes Sneltveds qde., Anne Kleven.

20/4-1732. Isak Forrevals Rasmus.
Fadd: Per Skaven, Halvor Kiise, Halvor Faareval, Lensmandens qde., Anne Faareval.

27/4-1732. Jost Fosses Helene.
Fadd: Johannes og Daniel Fos, Erik Otterholt, Christen Sems qde., Johane Fos.

27/4-1732. Falentin Follestads Karen.
Fadd: Johan Stotlz, Claus Follestad og søster, Lars Madssøns qde.,
Karen Bratsberg.

30/4-1732. Simons Corfitses Erik.
Fadd: Søren Riis, Hans Bøle, Niels Janssøns qde., Maren Jacobsd. 

(Føiet til. Eleff Markens?(Martens?) døde(?)

4/5-1732. Abraham Larssøns Lars.
Fadd: Lars Nygaard, Solve Meen, Hans Liens qde., Marta Langerø.

4/5-1732. Anders Ballestads Karen.
Fadd: Jon Ballestad, Lars Falcum, Simon Ballestads qde., Anne Skoven.

4/5-1732. Anders Smids Karen.
Fadd: Eric Lucassøn, Anders Anderssøn, Levord Møller, Tron Møllers qde., Malene Aashamer.

11/5-1732. Lars Kollebonds Axel.
Fadd: Christen Holm, Hans Rolfssøn, Jens Aslakssøn, Gunder Hynis qde., Anne Rising.

11/5-1732. Per Houens Maren.
Fadd: Haral Houen, Even Borge, Christen Aaltveds qde., Anne Houen.

11/5-1732. Trond Moejes Ingeborg.
Fadd: Alf Stulen, Torjer Moeje, Karen Mo, Maren Hoppestad.

18/5-1732. Lars Smids Ove.
Fadd: Anders Stulen, Anders skomager, Christopher Svenssøns qde.,
Pernille Philipsd. Scheen.

18/5-1732. Jacob Mortenssøns Morten.
Fadd: Per Busk, Anders Anderssøn, Søren Kielssøn, Per Janssøns qde., Kirsten Poulsd. 

2/6-1732. Per Haagenssøns Svend.
Fadd: Guner Hynj, Anders Tolfssøn, Henric Hynis qde., Birte Gulsæt.

2/6-1732. Even Borges Lisbeth.
Fadd: Per Houen, Abraham Ballestad, Lars Borges qde., Madame Be(o?).

2/6-1732. Anders Egaases Tore.
Fadd: Tomas Løberg, Christopher Egaasen, Søren Vernerssøns qde., Anne Kleven.
(Rettet. G. Strøm)

3/6-1732. Rasmus Aases Inger.
Fadd: Per Lensmand, Aslak Kise, Lars Ramsaas, Helge Gulsæts qde., Malene Aas.

8/6-1732. Johannes Aastrøs Isak.
Fadd: Mads skomager, Lars Baaserø, Isak Ballestads qde., Lisbet Baaserø.

15/6-1732. Niels Fieldets Christen.
Fadd: Henning Jønneval, Guner og Micel Fieldet, Anders Fieldets qde., Birte Fieldet.

27/7-1732. Ingebret Bratsbergs Inger.
Fadd: Frans Peterssøn, Plesner, Zacharias, Jørgen Simonssøn og Kieriste, Plesners Kieriste.

27/7-1732. Niels Bechevals Gunder.
Fadd: Jacob Løberg, Helge Sneltved, Per Sneltved, Tolf Sølis qde., Alle Kleven (Bratsbergkleiva).

3/8-1732. Anders Kiærs Niels.
Fadd: Hans Kiær, Isak Kiær, Knud Kiærs qde., Karen Kiær.

10/8-1732. Gunner Røes Jacob.
Fadd: Halvor og Per Kise, Mogns Hoppestads qde., Anne Rosval.

Trolig 17/8-1732. Knud Aasens Else.
Fadd: Niels Becheval, Niels Isakssøn, Aslak Danielssøns qde., Anne Persd.,  alle fra Kleven.

Trolig 17/8-1732. Maria Zigler fra Hyttens Henric Zigler.
Fadd: Kield Masmester, Anders Hammersmid, Peter Janssøns qde., Maria Kieldsd. 

Trolig 24/8-1732. Christopher Egaasens Ingeborg.
Fadd: Even Borge, Anders Bentssøn, Per Houens qde., Anne Houen.

Trolig 31/8-1732. Niels Kleps Maren.
Fadd: Gunder Lj, Ole Højsæt, Amun Aaltveds qde., Ingeborg Lj.

Trolig 7/9-1732. Alexander Frogners Kirsten.
Fadd: Frue Raadmands Frue, Marcus Tveden og Bent, Christen garvers qde og søster.

Trolig 7/9-1732. Gunder Børgestads Hans.
Fadd: Søren Jostsøn, Søren Arnessøn Aarhuus, Anders Tolfssøns qde., Birte Gulsæt.

12/9-1732. CanceliRaad Leopoldis himdøbte d. Inger.
Fadd: Amptmand Esserman, CanceliRaad Borse, Kiærulf, CancelieRaads frue Biørntved, Capitain Jelbs frue.

14/9-1732. Svend Graflis himdøbte Halvor.
Fadd: Gunne Røsager, Lars Rising, Knud Baaserø, Matis Graflis qde., Aslak Mustved.

21/9-1732. Niels Kudsks Niels.
Fadd: Klocheren, Tolf Olssøn, Anders Anderssøns qde., Johanne Abrahamsd. Osebachen.

21/9-1732. Uægte barn fra Lyngaasen, Isak.
Moderen Kirsten Isaksd.  Barnefader udlagt Anders Kullebrender.
Fadd: Ole Lyngaas, Per Beuerø, Ole Bouerøs qde., og d. 

29/9-1732. Ole Roses Corfits.
Fadd: Niels Isakssøn, Simon og qde.,
Dorte Bratsberg.

12/10-1732. Tevis Mogenssøns Mogns.
Fadd: Per Christenssøn, Hichman, Jon Jonssøn, Plesners Kieriste, Racel Bagge.

12/10-1732. Per Tolfssøn fra Bøs Inger.
Fadd: Knud Bø, Abraham Tolfssøn, Niels Olssøn, Mogns Hoppestads qde.,
Maren Hoppestad.

12/10-1732. Halvor Svinholts Anne.
Fadd: Giert Mogenssøn, Knud Aasse, Hans Liis qde., Giertrud Mognsd. 

19/10-1732. Ingebret Torssøns Hans.
Fadd: Halvor Kise, Anders Torssøn Aas, .........s qde., Maren Rolighed.

26/10-1732. Lars Follous Niels.
Fadd: Niels Prossøn, Hans Follou, Niels Rolfsøn, Niels Ballestad qde., Lisbet Ballestad.

26/10-1732. Hans Bøles Maren.
Fadd: Niels Ballestad, Hans Riis, Simons qde., Boel Bøle.

26/10-1732. Jacob Isakssøns 2  hiemdøbte døtre Karen. og Zitsel.
Fadd: Ingebret Espedalen, Stephen, Isak Jacobssøn, Jacob Lerce, Per Skaven, Stephens qde., Niels Isakssøns qde., Karen Løberg, Maria Jacobsd.        
(Se skifte 26/3 1783. Andreas Ballestad).

1/11-1732. Halvor Kises Dorte.
Fadd: Lensmand, Aslev, Isak Kise, Aslak Mognssøns qde.,

16/11-1732. Mathis Graflis Christen.
Fadd: Jørgen Grinj, Erik Goupaas, Vetle Sems qde., Giertrud Graflj.

30/11-1732. Johannes Sneltvets Søren.
Fadd: Ole Kolchin, Jørgen Grinj, Tor Enggraf, Niels Janssøns qde., Anne Rising.

30/11-1732. Christpoher Stulens Niels.
Fadd: Lars, og Torjer Stulen, Ole Stulens qde., Gunnild Stulen.

30/11-1732. Niels Isakssøns Jon.
Fadd: Hans Elefssøn, Micel Lerce, Aslak tambours qde., Sarca Bratsberg.

7/12-1732. Ole Sneltveds Lars.
Fadd: Anders og Per Sneltved, Helge Sneltveds qde., Ingeborg Sneltved.

7/12-1732. Hans Nr. Aases Pernille.
Fadd: Halvor Foreval og Gløsmyr, Anders Tolfssøns qde., Anne Castet.

14/12-1732. Ole Nærums Maria.
Fadd: Isak Aafos, Jon Elsæt og qde., Karin Bratsberg.

14/12-1732. Niels Prossøns Knud.
Fadd: Hans Bøle, Hans Follou, Lars Janssøns qde., Lisbeth Riis.

14/12-1732. Uægte barn Per.
Moder Johanne Persd.
Fadd: Torsten Kollebond, Even Aaltved, Sophia Kleven, Anna Kleven. 

21/12-1732. Anders Hanssøn fra Hyttens Hans.
Fadd: Kield masmester, Hans Otters., Christen Larssøns qde., Karen Bøeje.

26/12-1732. Per Olssøns Margrete.
Fadd: Lorens Haugerud, Christens qde., Ellen Jacobsd. 

26/12-1732. Simon Ballestads Lars.
Fadd: Lars, og Abraham Lien, Lars Nygaards qde., Marta Castet. 


1733.


5/1-1734. Niels Vejers Birgitta.
Fadd: Elkær, Plesner, Johan Friderics Barbara og Abigael, Per Christenssøns d. 
(Rettet 2014 G. Strøm)

11/1-1733. Tomas Venstøbs Margrete.
Fadd: Per Busk, Jan Venstøb, Per Busks qde Jenert, Helvig Venstøb.

18/1-1733. Jacob Ramsaas Maren.
Fadd: Christen Klep, Hans Aasterø, Lars
Lj, Anders Baches qde., Maren Ramsaas.

18/1-1733. Uægte barn fra Kleven, Søren.
Moderen Karen Galt, udlagte Leutnant Kos (Koss).

Fadd: Klocheren, Ole Moeje, Niels Christenssøns qde. Maria.

25/1-1733. Ingebret Espedals Maria.
Fadd: Stephen Osebachen, Isak Jacobssøn, Jacob Meens qde.,
Marta Isaksd. 

25/1-1733. Per Sneltveds Ingeborg.
Fadd: Erik Aasen, Ole Sneltved, Hans Bergs qde., Ingeborg Olsd. 
(Rettet 2014 G. Strøm)

25/1-1733. Abraham Tolfssøns Tolf.
Fadd: Per Tolfssøn, Tomas Bøeje, Møllerens qde., Anne Bøeje.

29/1-1733. Bertil Jobssøns Gunnild Margrete.
Fadd: Job Arweskou, Realf Bøjessøn, Christian Arweskoug, Wilhelmina Kirsten Bøjesd. 

1/2-1733. Johannes Janssens Jan.
Fadd: Tron Møller, Solve Rosvold, Gunder Hynis qde., Johanne Fos.

1/2-1733. Isak Janssøns Niels.
Fadd: Niels Janssøn, Isak Bratsberg, Jacob Isakssøn, Barbara, Maren Kleven.

1/2-1733. Jan Grines Jacob.
Fadd: Jørgen Grinj, Rasmus Rising og Abraham, Dorte Sneltved, Kirsten Grinj.

15/2-1733. Christen Aasejes Kirsten.
Fadd: Rasmus Aas, Halvor Kise, Rasmus Aases qde., Malene Eriksrø.

22/2-1733. Claus Houerøs Abraham.
Fadd: Halvor og Mogns Hoppestad, Gudmun Moos qde., Anne Hoppestad.

1/3-1733. Simon Lunds Gregorius.
Fadd: Per Lensmand, Vetle Sem, Gunder Baaserø, Lars Sem og qde., Ellen b. b. (Berberg?)

1/3-1733. Hans Follous Johannes.
Fadd: Hans Bøle, Ole, og Niels Follou, Hans Kieringtejns qde., Marta Falkum.

1/3-1733. Amun Sølis Jens.
Fadd: Isak Løberg, Ole Højset, Hans Riis, Tolf Sølis qde., Anne Borge.

1/3-1733. Rejer Frogners .....
Fadd: Jens ........., Anders Frogner, Tor Roligheds qde., Karen Andersd. 
(Rettet. G. Strøm 2014)

8/3-1733. Rasmus Strømdal Ove.
Fadd: Anders Strømdal, Haagen Falcum, og Jon Gulsæt, Hans Strømdals qde., Birte Gulsæt.

8/3-1733. Jon Løbergs Tor.
Fadd: Jacob og Thore Løberg, Isak Løbergs qde., Karen Løberg.

8/3-1733. Jørgen Højmyrs Torbor.
Fadd: Lars Rising, Isak Kiær, Svend Graflis qde., Margrete Bugot.

15/3-1733. Christen Jydes Hans.
Fadd: Christen Jeppessøn, Casten Knudssøn, Per Guldsmed, Daniel Hyls qde., Maren Svendsd. 
(Rettet. G. Strøm 2014)

18/3-1733. Per Jacobssøns Maren.
Fadd: Lars Jønneval, Claus Foseje, Zacharias Haubaches qde.,
Birte Tofte.

25/3-1733. Halvor Kittilsrøs Kirsten.
Fadd: Lars Sem, Isak Kiær, Svend Graflis qde., Margrete Kittilsrø.

7/4-1733. Ole Skilbreds Ingeborg.
Fadd: Henric Ekonrø, Knud Fieldal, Erik Erlandssøns qde., Clara Bøeje.

12/4-1733. Jan Kittelssøns Anne.
Fadd: Anders Sem og qde., Lars Sem, Maren Bø.

26/4-1733. Jan Venstøbs Niels.
Fadd: Niels Holm, Tomas Venstøb, Christian Holm, Femia i Scheen, Else Bø.

3/5-1733. Anders Sneltveds Tor.
Fadd: Ole Sneltved, Johannes Bøle, Hans Riis, Helge Sneltveds qde., Karen Riis.

3/5-1733. Lars Evensens Eikaasen Anun.
Fadd: Christopher Egaasen, Jon, og Niels Løberg, Isak Løbergs qde., Marta Løberg.

10/5-1733. Lars Aslakssøns Live-Maria.
Fadd: Jan Erikssøn, Halvor, og Hans Erikssønner i Scheen. Hans Bergs qde., og Else Berg.

17/5-1733. Hans Strømdals Isak.
Fadd: Hans Bøle, Aslak Bratsberg, Isak Gisholt, Helge Gulsæts qde., Anne Nielsd. Sølie.

17/5-1733. Lars Bechewals Ole.
Fadd: Lars Fløtterø, Niels Ballestad, Ingebret Ballestad, Niels Bechevals qde., Gunnild Riis.

20/5-1733. Lars Steenaas's Marta.
Fadd: Ole og Helge Sneltved, Isak Lien, Halvor Ordals qde., Else Berg.

26/5-1733. Svend Fieldets Turj.
Fadd: Anders, Gunder, og Micel Fieldet, Lars Jønnevalds qde og Johanne Fossum.

26/5-1733. Abraham Risings Jacob.
Fadd: Anders Rising, Hans Hoppestad, Christian Holm, Jan Grinis qde.,
Kirsten Nielsd. 

28/5-1733. Søren Christenssøns Gert Cornelius Trinepol.
Fadd: Elkær, Plesner, Grol, Karhofs Kieriste, Anna Barbara, Trinepol, Kirstine Pedersd. 

31/5-1733. Hans Sannes Sivert.
Fadd: Jon Sanne, Amun Aaltved, Sivert Aaltved, Ole Ovessøns qde., Tone Aaltved.

31/5-1733. Lars Stulens Ingeborg.
Fadd: ------ Stulen, Torjer Stulen, -------qde., Gunnild, -------. (borte)

(Trin) Juni 1733. Stephen Guldbrandssøns Gunder.
Fadd: Ingebret Espedalen, Isak Kleven, Per Sneltved, Erik Simonssøns qde., Marte, Johanne Borge.

(Trin) 14/6-1733. Lars Borges Jacob.
Fadd: Even Borge, Alexander Frogne, Zacharias Enggraf, Ragnild Meen, Margrete Børge.

24/6-1733. Gunder Hynis Marta.
Fadd: Even ...eje., Solve Bø, Christen Larssøn, Henric Hynis qde., Anne Aarhuus.

24/6-1733. Ole Lyngaasens Ingeborg.
Fadd: Lars Sem, Simon Graflj, Hans Bratsberg, Anders Sems qde., Anne Kleven.

28/6-1733. Abraham Venstøbs Karen.
Fadd: Jost Tofte, Anders Bachen, Zacharias Ballestad, Niels Holms qde., Anne Danielsd. 

2/7-1733. Halvor Gløsmyrs Margrete.
Fadd: Halvor Faarevol, Christen Faarevald, Helge Gulsæts qde., Karen Levorsd.

(Trin) Juli 1733. Lars Ballestads Micel.
Fadd: Gunder Borge, Anders Bache, Zacharias Enggraf, Micel Lerches qde., Anun Ballestad.

(Trin) Juli 1733. David Osebachens Anders.
Fadd: Jacob Nielssøn, Jens skomager, Simon Osebachen, Anders Anderssøns qde., Johane Osebachen.

(Trin) Juli 1733. Abraham Liens Else.
Fadd: Lars Nygaard, Simon Ballestad, Isak Larssøn, Ingebret Espedalens qde.,
Marta Langerø.

2/8-1733. Halvor Follous Gunder.
Fadd: Ole, og Jens Follou, Niels Løberg, Jacob Isakssøns qde., Karen Løberg.

9/8-1733. Ole Olssøns Jon fra Fieldet.
Fadd: Gunder og Micel Fieldet, Agata paa Kleven, Karen Klyve.

16/8-1733. Jon Sanes Halvor.
Fadd: Amun Aaltved, Isak Ejdanger, Hans Liis qde., Margrete, Inger Osebachen.

16/8-1733. Halvor Forevalds Karen.
Fadd: Per Lensmand, Per Skaven, Isak Hoppestads qde., Dorte Foreval.

23/8-1733. Jacob Nielssøns Jens fra Osebachen.
Fadd: Hans Buer, Gunder Borge, Christian Tolfssøn, Jens Røds qde., Abrahams Johane.

30/8-1733. Torgius Sølis Karen.
Fadd: Ole Nordal og Erik Lunde, Ejdanger, Hans Nielssøn, Amun Aaltveds qde., Live Jacobsd. 

20/9-1733. Christopher Olssøn Osebachens Christian.
Fadd: Even og Hans Søljeje, Lars Borges qde., Ellen Lj.

20/9-1733. Tor Fosejes Marta.
Fadd: Claus Follestad og søn, Zacharias Møller, Hans Eresrøds qde., Karen Foseje.

27/9-1733. Serjant Løves Lars.
Fadd: Jacob, Niels og Jacob Kleven, Simons qde., ----mds i Scheen.

27/9-1733. Uægte Anne Maria.
Moderen Maren Torsd.
Fadd: Lars Sølj, Hans Svinholt,
Brynilds Maren, Maria Olsd. i Scheen.

4/10-1733. Ole Svergets Ole.
Fadd: Berulf Castet, Torjer Christenssøn., Gudmun Moes qde.,
Anne Castet.

25/10-1733. Erik Otterholts Karen.
Fadd: Solve Bø, Henning Jønneval, Christen Hoppestad, Gudmund Moos qde., Inger Hoppestad.

25/10-1733. Christen Larssøns Daniel.
Fadd: Peter Gasman, Hans Hamersmed, Daniel Fos, Gunder Hynes qde.,
Birte Foseje.

1/11-1733. Anders Baches Karen.
Fadd: Lars, og Zacharias Ballestad, Abraham Venstøb, Magnild Borge, Anne Ballestad.

15/11-1733. Halvor Svinholts Anne.
Fadd: Hans Svinholt, Hans Lj, Hans Meen, Jacob Borges qde., Giertrud Meen.

15/11-1733. Anders Fields Johannes.
Fadd: Ole Sneltved, Gulbrand og Micel Fieldet, Niels Fieldets qde., Inger Hoppestad.

15/11-1733. Gunder Fieldets Cirstine.
Fadd: Lars Jønneval, Guner Fieldet, Hans Erikssøn, Hans Eresrøds qde., Else Luxefield.

15/11-1733. Jens Bergs Kirsten.
Fadd: Per Sneltved, Christen Kierseje, Aslak Berg, Hans Bergs qde., Ingeborg Sneltved.

15/11-1733. Uægte barn fra Kleven Abraham.
Moderen Ingeborg Pedersd.  Faderen Isak Abrahamssøn.
Fadd: Laers, og Niels Kleven, Niels Isakssøns qde., Anne Kleven.

22/11-1733. Ole Limis Mogns.
Fadd: Henric Mogenssøn, Per Busk, Jens Baldestad, Thomas Limis qde., Helvig Venstøb.

22/11-1733. Johanes Bøles Ingeborg.
Fadd: Hans Bøle, Anders Sneltved, Hans Riis, Søren Rises qde., Gunnild Riis.

29/11-1733. Alexanders Ole.
Fadd: Lars Borge, Hans Eresrø, Even Borges qde., M. Berg.

6/12-1733. Christen Sems Maren.
Fadd: Simon Grinj, Lars Sem, Daniel Fos, Anders Bergs qde., Kirsten Grinj.

13/12-1733. Aslak Venstøbs Else.
Fadd: Rasmus Venstøb, Ole Lille Fos, Lars Skavens qde., Helvig Venstøb.

13/12-1733. Søren Johanssøn fra Osebachens Johan.
Fadd: Jens skomager, ----je Olssøn, Simons Johanne, Anne Ingebretsd. 

20/12-1733. Abraham Tolfssøns Maren.
Fadd: Per, Niels og Tomas Bøeje, Christopher Møllers qde., Birte Bøeje.                     


1734.

1/1-1734. Hans Gunderssøns og Margrete Jonsd. fra Ljs Jacob.
Fadd: Anders Lj, Niels Sanne, Halvor Lj, Isak Aafosses qde., og Maria Meen.

6/1-1734. Lars Ingebretssøns Ole fra Kleven.
Fadd: Ingebret, og Lars Lerce, Jan Lerces qde., Marcia Isaksd. Kleven (Bratsbergkleven).

13/1-1734. Jan Grinis Kirsten.
Fadd: Anders Rising, Niels Grinj og Svend, Abraham Risings qde., Maria Schaven.

13/1-1734. Ole Franssøns Anne.
Fadd: Erik Olssøns qde,Jan Møller, Hans Aas, Gudmun Moos qde., Maren Aas.
(Rettet 2014 G. Strøm)

24/1-1734. Erik Erlandssøns Per.
Fadd: Niels Holm, Henning Doxrø, Halvor Fieldal, Ole Skilbreds qde., Anne Skilbred.

31/1-1734. Jonas Danielssøns tvillinger, Daniel. og Anders.
Fadd: Hans Otterssøn, Tron Møller, Jan Janssøn, Gunder Hynis qde., Villum Østenssøns qde., Maren Sørensd. 

31/1-1734. Aslak Tambours Ellef.
Fadd: Christen Larssøn og qde., Anders Borge, Marta Tofte.

31/1-1734. Ole Grunnerøs Anders.
Fadd: Hans og Jens Grunnerø, Cristen Skyer, Simon Ballestads qde., Kirsten Løberg.

7/2-1734. Uægte barn fra Breche-eje Frideric.
Moder Anne Kirstine Nieman. Barnefader Rasmus hiulmager i Scheen.
Fadd: Hans Løve, Jens Trost, Marta Cart og d. Johanne.

14/2-1734. Niels Skyers Tormo.
Fadd: Tomas Løberg, Gunder Baaserø, Hans Grunnerøs qde., Marta Løberg.

14/2-1734. Anders Hanssøns Maren.
Fadd: Claus Mela, Mads og Ole Torjerssøn, Per Skavens qde., Karen Hansd. 

14/2-1734. Søren Hanssøns Kirsten.
Fadd: Peter Gasman, Hans Skotland, Anders Hanssøns qde., Helvig, Clarscen Hytten.

14/2-1734. Ole Fosses Maren.
Fadd: Johannes Dyrcol, Jan Holm, Abraham
Risings qde., Dorte Berreberg.

14/2-1734. Gunder Bøes U=ægte. (Navnet utelatt, men er trolig Live. G.S.) Moderen Anne Olsd.  Fadd: Johannes Nielssøns qde., Karen Bøeje. 

21/2-1734. Hans Otterssøns Andreas.
Fadd: Jens Oby (Aaby), Rejerssøn, Ejlert Perssøn, Elkiers 2 døttre. Catrine og Johanne.

21/2-1734. Isak Løbergs Jon.
Fadd: Ingebret Espedalen, Annun Sølj, Halvor Svinholts qde., Dorte Løberg.

21/2-1734. Jens snedkers Johanne.
Fadd: Villum Østenssøn, ........ Sørenssøn, Lars Jonssøn, Christen .......... (borte).

21/2-1734. Søren Aarhusejes S....?
....... Sosaas, Torier Ovessøn, Gu..... .......... og qde., Johanne, Ingeborg Aas.

23/2-1734. CancelliRaad Leopoldus's hiemdøbte Else Kirstine.
Fadd: ....... Frisenberg, Corfits, Deichmans .....(borte)

28/2-1734. Helge Gulsæts Isak.
Fadd: Gasman og søn Christian, Per?-- ---- og qde Maren, Karen Aslaksd. 

7/3-1734. Hans Eresrøds Isak.
Fadd: ...... Jønnval, Erik Otterholt, Even C........., Gudmun Moes qde., Margrete ..............

7/3-1734. Jan Sems Karen.
Fadd: Ve...... ....., Jan Grinj, Anders Jenssøns qde. Anne.

10/3-1734. Anders Smids Lars.
Fadd: August Smed, Søren hos Capelen. Ove smeds qde., Pernille .........d. 

14/3-1734. Jon Christenssøns Alled.
Fadd: -cou?rg, Niels Christenssøn og Niels Perssøn's qde Birte, Karen Isaksd. 

21/3-1734. Henric Hynis Vetle.
Fadd: Helge, Isak og Jon (Gulsæt), Au.......s qde., Johanne, Agnethe .......d. 

21/3-1734. Hans Kiærs tvilling og hiemdøbte Karen.
Fadd: ....... ...... Anders Sneltved, Simon ........., Anders Frogners qvd., Hans og Lauris qder, Kirsten Højelj i Osebachen.

25/3-1734. Halvor Ordals Søren.
Fadd: ..... Sneltved, Isak Kiær, Lars Stensaas`s qde., ..... .......

7/4-1734. Hans Larssøns Søren fra Kleven.
Fadd: Lars Hanssøn,
Aslak ......, Anuns qde., Catrine, Marta ...........

11/4-1734. Anders Bentssøn Eegaases Karen.
Fadd: Stephen og Lars Egaasen, Hans Riis, Hans Rises qde Lisbet, Kirsten Ovensd. 
(Rettet. G.S.)

12/4-1734. Capitaine Barnholts Susanne.
Fadd: Amptmand Esseman, Ole Pederssøn, Cveder (Schweder), Bd. j?ns Else, Jomfru Se?........

26/4-1734. Jens Follous Isak.
Fadd: ..... Bratsberg, og søn Hans, Maren ......., Kirsten (Karin?) Bratsberg.

26/4-1734. Hans Ellefssøns Ingeborg.
Fadd: Ole Knudssøn, Niels Perssøn, ....... Birte, Marta Jacobsd. 

2/5-1734. Niels Sivertssøns Sivert.
Fadd: ......... Iverssøn, Niels Isakssøn, Jens og ....... Larssøns qder., Anne Ingebretsd. 

2/5-1734. Thomas Limis Jon.
Fadd: Jan Venstøb, Arne Limi, Ole Glennes qde., Helvig Venstøb.

2/5-1734. Hans Skougsrøs Sivert.
Fadd: ..... Sølj, Hans Grunnerø, Christen Løbergs qde., Anne ......d.

9/5-1734. Per Tolfssøns Inger.
Fadd: ............, Erik Bøeje, Stephen ........, ....... ......., Maren Christensd. 

Mai 1734. Aslak Jacobssøns Ole.
Fadd: Matis og Niels Løberg, Niels Isakssøn, Jacob ........s qde, og d. Maria.

Mai 1734. Isac Gulsæts Crestense.
Fadd: Rasmus (Gulsæt?), Christian Gasman,
Aslak Bratsberg og qde., Dorte Berreberg.

Mai 1734. Anders Larssøns Marta.
Fadd: Jens skomager, Simon Stranden, Stephens qde., Marta Andersd. fra Osebachen.

Sommeren 1734. Hans Bentssøns Bent.
Fadd: Isak Ballestad, Jon Ballestad, Haral Houens Else, Margrete Lerche.

Sommeren 1734. Christopher Smeds Per.
Fadd: Peter ..........., Jeronimus Møller, Tron Møllers qde., Ingeborg Persd. fra Hytten.

Sommeren 1734. Even Stulens Karen.
Fadd: Lars ..........d, Halvor Gløsmyr, Anders Tolfssøns qde. Anne, Gunnild Stulen.

Sommeren 1734. Niels Fields Jens.
Fadd: Erik Otterholt, Gulbrand og Ingebret Fieldet. ...... Hoppestads qde., Birte Fieldet.

Sommeren 1734. Ole Skreues Gurj.
Fadd: Ole Sneltved, ...... Berreberg, ..... Eresrø, Karen og Dorte Berreberg.

Sommeren 1734. Christen Janssøns Jytte.
Fadd: Frans Ryssel, .... Tofte,
Bugla?hnj, Claus Hils qde., Søster -- ?

Sommeren 1734. ---- Tambours Rasmus.
Fadd: Hans Olssøns ------ søn, Henric
Hynis qde., Dorte Straale.

Sommeren 1734. ----- Mer---e--s Altes.
Fadd: Jan Grinj, ---- Enggraf, Sven Graflis qde., Ingeborg Grinj.

Sommeren 1734. ---- Moos Jens.
Fadd: CancelliRaad Leopoldus, Cancelliraad
Deichman, Villum Deichmans frue, Niels Aals Kieriste.

1/8-1734. Christen Kleps Jon.
Fadd: Guner Lj, Ole Højset, Tone Klep, Else Olsd. 
(Rettet. G.S
. 2014)

August 1734. Jan Svendsches Haagen.
Fadd: Per Janssøn, Søren ....., Jens Baltssøn, Villum Østenssøn og qde.

August 1734. Niels Isakssøns Gørel fra Osebachen.
Fadd: Jacob Isakksøns, Halvor Follou, Atlet Olsd.,  Malene Iversd. 

August 1734. ....... Mortenssøns Morten.
Fadd: Tomas --ssøn, -Per Buses qde., Per Janssøns d. 

August 1734. Anders Osterøs (Aasterød) Vetle.
Fadd: Morten Osterø, Jon Espedal, Jacob Knudssøn, Stephans qde Astrj, Lisbet Espedal.

August 1734. ------- Ballestads Maren.
Fadd: Abraham ---myre, Isak Ballestad, - Anne -----, Anne Skoven.

August 1734. ........ ......ssøn fra Aarhuses Kirsten.
Fadd: ..... ........., Jon Gulsæt, Anders Rises qde., ...... .......g.

August 1734. ------- Ole fra Bøeje.
Fadd: Jens ------- Perssøn, ---er Sneltved, Vil---- ---d--- Karen Tolfsd. 

August 1734. Maren Glennes u=ægte Marta.
Fadd: Jan Fieldet, Jan Fieldal og qde.

5/9-1734. Lars Osterøs Vetle.  (Aasterød)
Fadd: Christopher Rolfssøn, Gunder Aasterø, Lars Nygaards qde.

5/9-1734. Isak Sølies Ingeborg.
Fadd: Anders Ovestad, (Resten står tomt. )

12/9-1734. Lars Bechevols Ole.
Fadd: Søren Riis, Niels Becheval, Anders Sneltveds qde., Gunnild Riis.

12/9-1734. Tor Torgerssøns Erik.
Fadd: Lars Torjer
ssøn, Jørgen Højmyr, Isak Kiær, Svend Graflis qde., Ingeborg Grinj.

12/9-1734. Lars Hynis Karen.
Fadd: Claus Mela, Søren Sosaas, Henric Hyni, Gunder Hynis qde.,

19/9-1734. Lars Prosens tvillinger Birte, Inger.
Fadd: Niels og Hans Bøle, Hans og Niels Follou, Hans Graatens qde., Lars Ingbretssøns qde., Jacob Isakssøn og Niels Lerces døtre.

19/9-1734. Ingebret Dyrcols Maren.
Fadd: Halvor og Mads Forreval, Isak Hoppestads qde., Anne Bø.

19/9-1734. Christopher Rolfssøns Sara.
Fadd: Anders Osterø, Ingebret Becheval, Matis Langerøs qde., og d. 

26/9-1734. Christen Houkeraasis Kirsten.
Fadd: Lars Fløtterø, Christen Skougsrø, Lars Baaserøs qde., Anne Baugerø.

3/10-1734. Søren Christenssøns Christen Laurentius.
Fadd: Hichman, Erbo, Klouman, Plesners Kierste, Rusgards hustru, Racel Karhof.

6/10-1734. Løves Lars.
Fadd: Brun, Ole Mo, Lars Perssøn, Niemans qde., Straale.

10/10-1734. Søren Rises Ingeborg.
Fadd: Ove og Hans Riis, Hans Sørenssøn, Lisbet Vernersd. og Lisbet Sørensd. 

17/10-1734. Hans Nielssøns Karen.
Fadd: Henric Tolfssøn, Per Houen, Torjer Sølis qde., og Maria Catrine.

17/10-1734. Uægte barn fra Osebachen Margrete.
Fadd: Jens skomager, Hans Tygessøn, Gregers qde., Bøcherens d. 

24/10-1734. Halvor Skougs Inger.
Fadd: Rasmus og Aslak Venstøb, Anders Risings qde og søster.

24/10-1734. Jørgen Grinis Ingeborg.
Fadd: Rasmus Rising, Aslak Kleven, Jan Grinis qde., Signe Halvorsd. 

24/10-1734. Anders Anderssøns Hans.
Fadd: Niels Janssøn, Jacob Bommen, Aslak ........, Vetle ..........

1/11-1734. Vetle Sems Ingeborg. Moderen Margrete.
Fadd: Anders Sem, Christen Larssøn, Guner Danielssøn, -Guner Hynis qde Johane, Sirj Sem.

7/11-1734. Even Borges Else.
Fadd: Alexander Frogner, Stephen Osebachen, Lars Borges qde., Maren Borge.

14/11-1734. Christen Aases Anne.
Fadd: Anders Venstøb, Hans Aas, Ole Aas og qde., Maren Aas.

14/11-1734. Even Nøglegaards Maren.
Fadd: Hans Eresrø, Ole Glenne, Christen ---bachen, Johane Hynj, Karen Ga-------.

21/11-1734. Hans Bøles tvillinger Knud. og Lisbeth.
Fadd: Peter Gasmand, Søren Riis, Anders Sneltved, Hans Larssøn, Simons qde., Anne Ballestad, Gunnild Riis.

21/11-1734. Lars Haralssøns hiemdøbte Anne.
Fadd: Christen Klep, Anders Nirissøn, Hans Rises qde., Else Højsæt.

12/12-1734.  Alf Stulens Alf.
Fadd: --- Aas, Rasmus Aas, Gudmun ------ qde., Maren Stulen.

19/12-1734. Halvor Faarevols Anne.
Fadd: Peder Kise, Christen ------- Mads Forevol, Ingebret Doxrøs qde., Kirsten Bø.

19/12-1734. Peter Sech?els Karen.
Fadd: Rasmus og Anders Strømdal, Sten Jydes qde., Anne Mognsd. 

26/12-1734. Gunder Mognssøns Ole fra Luxefield.
Fadd: Vens----- i Scheen, Anders og Micel (Lerce?), Gunder Fieldets qde., Else fra -------.

26/12-1734. Niels Haralssøns Inger fra Kleven.
Fadd: Anders Højmyr, Per Jacobssøn og Niels Perssøn i Scheen, Pernille Hansd.,  Anne Mogensd. Falcum.


1735.

Januar 1735. Anders Tolfssøn fra Aarhuuses Tolf.
Fadd: Halvor Gløsmyr, Torcil Aarhus, Ov?e Kise og qde., Inger Aarhus.

Januar 1735. Ole Jørgenssøns Hellie.
Fadd: Ole Bøeje, Arve Bø, Anders Hanssøn Bø, Jost Svinholts qde., Kirsten Andersd. 

Januar 1735. Matis Graflis Hans.
Fadd: ---- Kleven, Hans Grinitejn, Jan ---is qde., Anne Sucha.

Januar 1735. Mads Holms Isak.
Fadd: Christen Holm, Halvor Lund, Ole  Nøglegaards qde.,
Marta Sucha.

Januar 1735. Christen Rasmussøns Rasmus.
Fadd: ....... Kleven, Tron Møller, Halvor Rossval, Peter hos Deichman, Rossums qde.,
Anna Berreberg.

Januar 1735. Niels Isakssøns Kirsten.
Fadd: Aslak ........., Jens Amunssøn, Gunne Østenssøn, Ingebret Bøles qde., Gunnild, Maren Øfrum.

Januar 1735. Lars Ballestads Per.
Fadd: Gunder ........., Ole Riis, Jacob Bommen, Anders .......ns qde.
Gunnild, Barbara Kleven.

Februar 1735. Isak Hoppestads Karen.
Fadd: Halvor Aslaksøn, Christen Fossum, Mads Forval, Ingebret Dyrcols qde Anne, Pernille Kise.

Februar 1735. Johannes Bøles Anders.
Fadd: Anders Sneltved, Niels Prossøn, Hans Riis, Søren Vernersens qde., Live, Karen Riis.

Februar 1735. Uægte barn? ....... Erikssøns Alhed Catrine.
Moderen Maria.    
Fadd: Gulbrand Siverssøn, Peter Fossum, ----- Anderssøns qde., Christense Andersd. 

Februar 1735. Ole Follestads Birte.
Fadd: Hans Bingholt, ...... Nielssøn, Per Follestad, Henning ------ qde. Ragnild, Johanne Andersd. 

Februar 1735. Niels Isakssøns Margrete.
Fadd: Hans ......, Levor Mela, Lars Jonassøn, Helge ........s qde., Levor Melas d. 

Februar 1735. Abraham Tolfssøns Inger.
Fadd: Per og Morten Tolfssønner, Niels Siverssøns qde., Signe ........

Februar 1735. Jacob Nielssøns Dorthea.
Fadd: Per Olssøn, ----- Nielssøn, Jacob Fos, Tob.
Fichen og Pernille.

Februar 1735. Anders Kiærs Abraham.
Fadd: Ole i Graaten, Tor Omot, Oles qde., Anne Olsd. 

Februar 1735. Rasmus Aases Hans.
Fadd: Per Lensmand, (Anders?) Janssøn, Christopher Clues(?)(Aas?) -, Erik ----- qde.,
Sophia Nielsd.               

Februar 1735. ........ses Rasmus.
Fadd: Halvor Foreval, ....... Dyrcol, Hans Rust, Karen Fossum, ........ Foreval.

Februar 1735. ........ ........søns Claus.
Fadd: Ole Jørgenssøn, ........, Peters Kirsten, Birte Lucasd. 

Februar 1735. Claus Houerøs Anne.
Fadd: Halvor Gløsmyr, Karen Mo, Anne Hoppestad.

2/3-1735. Jens Mognssøns Gunnar.
Fadd: Plesner, Mogns - Skou, Magrete Fossum, Anne Bertelsd. 

6/3-1735. Haagen Rises Gunnild.
Fadd: Ole og Jens Riis, Søren Rises qde., Gunnild Riis.

13/3-1735. Lars Bergs Anders.
Fadd: Niels Isakssøn, Knud Erikssøn, Birte Knudsd.,  Anne Isaksd. Kleven.

13/3-1735. Per Houens Pernille.
Fadd: Haral Houen, Christopher Egaasen, Lars Houen, Even Borges qde., Lisbeth Houen.

13/3-1735. Jens Baltserssøns Karen.
Fadd: Christen Larssøn, Christopher Smed, Tron Møllers qde., Maria Abrahamsd. 

20/3-1735. Simon Myrens Susanna.
Fadd: Lars Nygaard, Isak Larssøn.
Abraham Lien, Anders ......søns qde., Sara Bratsberg.

20/3-1735. Jon Løbergs Maren.
Fadd: Isak Løberg, Lars Evenssøn, Hans Løberg, Tomas Løbergs qde.,
Dorte Bratsberg.

25/3-1735. Jon Gulsæts Halvor.
Fadd: Niels Bøle, Helge Gulsæt, Henric Hynis qde., Else Vad.

25/3-1735. Christen Larssøns Dorte.
Fadd: Vetle Sem, Jens Ballestad, Jens Olssøn, Anne Elefsd. Kleven, Birte Berreberg.

27/3-1735. Halvor Kises Hans.
Fadd: Solve Bø, Christen Aaseje, Hans Kise, Aslak Mognssøns qde., Dorte Berreberg.

3/4-1735. Jens Rodes Else.
Fadd: Christen Jobssøn, Lars Gromstul, Leutnant Storms Kieriste, Pernille Larsd. 

13/4-1735. Simons Corfitsen Klevens Barbara.
Fadd: Søren Riis, Niels Bøle, Hans Larssøn, Alhed Olsd. og Anne Isaksd. Kleven.

17/4-1735. Ole Rejerssøns Ingeborg.
Fadd: Jon Sørbø, Ole Trolsaas, Matis Graflis qde., Anne i Præstegaarden.

24/4-1735. Ingebret Torssøns Gunne.
Fadd: Halvor Kise, Anders Tolfssøn, Anders Torssøn, Rasmus Aases qde., Maren Torsd. 

24/4-1735. Niels Kleps Karen.
Fadd: Amun Aaltved, Hans Riis, Lars Lj, Christen Kleps qde., Lisbeth Lj.

24/4-1735. Jacob Ramsaas Kirsten.
Fadd: Morten Højsæt, Lars Lj, Rasmus Rising, Anders Bachens qde., Karen Lj.

1/5-1735. Isak Løbergs Gunnild.
Fadd: Amun Sølj, Jacob og Niels Løberg, Jon Løbergs qde., Karen Løberg.

8/5-1735. Ole Vogts Micael.
Fadd: CancelliRaad Leopoldus, Cancelli Deichman og Vilhelm Deichman, Tambour Frisenberg, CancelliRaad Leopoldus`s frue og Madame Frisenberg.

8/5-1735. Hans Rises Christen.
Fadd: Søren Riis, Niels Klep, Anders Lj, Joh. Bøles qde., Lisbeth Aaltved.

8/5-1735. Arne Kiærs Ole.
Fadd: Johannes. Sneltved, Isak Kiær, Anders Kiærs qde.,
Ascær Mustved.

15/5-1735. Halvor Gløsmyrs Isak.
Fadd: Levor Mela og søn Isak, Anders Tolfssøn, Per Bøes qde., Johane, Anne Dyrcol.

15/5-1735. Abraham Ljes Jens.
Fadd: Arne Langerø, Isak Janssøn, Simons qde., Maren Scheen.

15/5-1735. Hans Sannis Birte.
Fadd: Amun Aaltved, Anders Ovestad og søn, Jon Sannis qde.,
Sidsel Ovestad.

15/5-1735. Zacharias Graflis hiemdøbte Marta.
Fadd: Ole Lyngaas, Isak Kiær, Tor Omot, Per Mustveds qde og d. 

15/5-1735. Uægte barn fra Kleven, Jens.
Moderen Karen Larsd.  Udlagte barnefader Jon Nielssøn.
Fadd: Hans Erikssøn, Lars Hanssøn, Marta Osebachen.

19/5-1735. ... Olssøn fra Klevens Catrine.
Fadd: Simon Anderssøn Højmyr, Brynilds Maren Knudsd. 

1/6-1735. Anders Hanssøns Hans.
Fadd: Per Janssøn, Mads Torjerssøn, Erik Halvorssøn, Per Schavens qde., Karen Hytten.

5/6-1735. Tolf Sems Ole.
Fadd: Vetle, Lars Sem, Anders Sems qde., Martha Rising.

12/6-1735. Ole Roses Maren.
Fadd: Niels Janssøn, Niels Isakssøn, Simons qde., Maria Jacobsd. 

19/6-1735. Anders Larssøn Osebachens Chrestense.
Fadd: Jens skomager, Jens Jonassøn, Hans Vadræts qde., Maren Skajesd. 

2/7-1735. Ole Fieldets Ole.
Fadd: Gunder, Anders, Micel Fieldet, Agata, Anne Kleven.

10/7-1735. Poul Puttens Christen.
Fadd: Ole Tveten, Lars Rising, Hans Torstenssøn, Hans Bergs qde., Marta Jensd. 

10/7-1735. Lars Nygaards Knud.
Fadd: Ole Krageto, Anders Aasterø, Isak Larssøn, Sirj Svartangen, Karen Langerø.

24/7-1735. Gunder Bøes Christen.
Fadd: Per Skaven, Henning Jøneval, Solve Rosvold, Isak Hoppestads qde., Dorte Berreberg.

31/7-1735. Arve Venstøbs Niels.
Fadd: Simon Grinj, Hans Venstøb, Niels Venstøbs enche, Hellie Køjte.
(Rettet. Leif Biberg Kristensen).

31/7-1735. Svend Fosses Marta.
Fadd: Ole Nøglegaard, Christian Holm, Ole Fosses qde., Dorte Berreberg.

21/8-1735. Stephan fra Osebachens Karen.
Fadd: Sivert Erikssøn, Isak Jacobssøn, Anders Anderssøn, Dorte Osebachen, Maria Jacobsd.  

21/8-1735. Christopher Egaasens Aslou.
Fadd: Hans Lien, Abraham Houen, Jens Riis, Even Borges qde., Gunnild, Kirsten Skyer.

28/8-1735. Christen Hoppestads Mogens.
Fadd: Gudmund Moo, Ole Sneltved, ------, Gudmun Moos qde., Margrete -----.

4/9-1735. Ole Christenssøn fra Klevens Christen.
Fadd: Knud og ----  og Ole Knudssøn, Mat. Kises ----, Christen Jonsd.,  Alle fra ------.

10/9-1735. CancelieRaad Leopoldus d. Anna Barbara.
Fadd: ....... Leopoldus, Canceli Raad Vilhelm Deichman, Tolder  -----, ConferrenceRaad Deichmans Frue,  Wulfs frue, Jomfru Borse.

18/9-1735. Jan Svenskes Hel----.
Fadd: Børger Halvorssøn, Ole ------, ----skou.
Ole Vogts qde., ----------.

18/9-1735. Torjus Sølis Chri----.
Fadd: ----- Aaltved, Erik Lunde, ---------, Hans Houens qde., Anne ------.

18/9-1735. Abraham Risings ------.
Fadd: Rasmus Rising, Løve ------,Holm, Jan Grinis qde., ------.

25/9-1735. Niels Larssøns Hans.
Fadd: Isak Gulsæt, Jan ........., Helge Gulsæts qde., Else .........

25/9-1735. Anders Fielets Joha----.
Fadd: Ole Sneltvet, Gulbrand og Niels Fielet, Niels Fielets qde., Anne ------.

25/9-1735. Hans Nr. Aases Karen.
Fadd: ---- Dyrcol, Halvor Gløsmyr, --------, Anders Tolfssøns qde., Maren ------.

25/9-1735. Niels Prosens Birte.
Fadd: ------ Bøle, Hans Bøle, ---elf? ---  ---qde., Gunnild Riis, ---.

29/9-1735. Rejer Follou ------.
Fadd: Falentin og Thomas Follestad, ---------s  qde., Anne Kolchin.

9/10-1735. ------ Løves Anne -----.
Fadd: Hans Perssøn, Hans Bratsberg, ----- paa Kleven, Lisbet ---- ----.

9/10-1735. Ingebret Espedals Jacob. 
Fadd: Ole Ballestad, Hans? ------,  Anne Espedalen og Jon Stephensen.
(Rettet av G.S.)

9/10-1735. Christopher Smeds -------.
Fadd: ------ Stensaas, Tron Møller, --- Jens Baltzersens qde., Berte ------.

23/10-1735. Lars Borges Stephen.
Fadd: Alexander Frogne, Ole ------,  ------ Enggraf, Even Borges ------.

23/10-1735. Kittil Stulens -----.
Fadd: ----- Stulen, Kittil Stulen, ------ Alf Stulens qde., -Gu---------.

November 1735. Søren Christenssøns Vilhelm Christian.
Fadd: Peder Christnsøn, Jan Usler, Lars Bindrups Kieriste, Hichmans Kieriste, og ......e Halvorsd. 

November 1735. Jens Børgerssøns Børre.
Fadd: ---- Gulsæt, Søren og Torcil Aarhus, ----Chris. Bastianssøn qde., Inger Aarhuus.

24/11-1735. Capitain Barnholts Johanne-Juliana.
Fadd: CanceliRaad Leopoldus, CanceliRaad Deichman, Fogden Sveder, CancelliRaad Leopoldis' frue, Jomfru Berg.

Desember 1735. --------ls Giert.
Fadd: Halvor ----, Rasmus Larssøn, Ole Trolsaas, --- ----- Signe Vagtenberg.

Desember 1735. Isak Gulsæts Niels.
Fadd: Peter ----, Morten Bø, Hans Bratsberg, ------ -----s qde., Karen Aslaksd. 

Desember 1735. ---- Fosses Maria.
Fadd: Ole -------- Jønnevol, Solve Rosval, ---- Lerces qde., Johanne Larsd. 

Desember 1735. -------søns Ingeborg fra Osebachen.
Fadd: ----- og Jens skomager,  ----- Anne Eriksd. 

Desember 1735. Margretes uægte barn fra Børrestadstranden Pernille.
Barnefader udlagt Peder hos -------.
Fadd: An------ og broder, og qde.

Desember 1735. Hans Strømdals Claus.
Fadd: ----- Amunssøn, Hans Nielssøn Øen, Isak Sneltvet. Carls-- Else Vadræt.

Desember 1735. Lars Prosens Jens ----
Fadd: ------ Lars Løberg, ---- og qde., Boel Bøle.

Desember 1735. -----søns Martha.
Fadd: -----d, Hans Meen, Niels ------ Lisbeth Ballestad.

Desember 1735. Lars Ingebretssøn fra Klevens Karen.
Fadd: Hans Elefssøn, Halvor Follou, ---- ----søn, Ingebret Knudssøn ------ fra Kleven.


1736.

1/1-1736. Abraham Venstøbs Daniel.
Fadd: Gunder Borge, Christen Strand, Christian Holm, Anders Baches qde.,
Anne Danielsd.           

1/1-1736. Aslak Tambours Jens.
Fadd: Anders Amunssøn, Gunder Grumstulen, Christen Larssøn og qde., Maren Grumstulen.

6/1-1736. Jørgen Grinis Hans.
Fadd: Hans Kleven, Niels Janssøn, Svend Grinj, Abraham Risings qde., Kirsten Grinj.

15/1-1736. Jørgen Højmyrs Maria.
Fadd: Zacharias Graflj, Poul Putten, Christopher Ougestads qde., Anne Kleven.

22/1-1736. Ole Nærums Per.
Fadd: Hans Buer, Solve Meen, Jon Elset, Isak Aafosses qde., Maria Meen.

29/1-1736. Hans Goupaasens Isak.
Fadd: Erik Goupaasen og Knud Goupaasen, Per Sørbø, Lars Bergs qde., Anne Isaksd. 

5/2-1736. Halvor Follous Karen.
Fadd: Niels Løberg, Ole og Jens Follou og qde., Anne Løberg.

5/2-1736. Helge Gulsæts Karen.
Fadd: Rasmus Aas, Søren Falcum, Isak Levorssøn og søster Dorte, Is?ac Gulsæts qde Karen.

5/2-1736. Jan Grinis Karen.
Fadd: Niels og Anders Grinj, Hans og Signe, Abraham Risings qde.,

5/2-1736. Gunder Olssøns Karen.
Fadd: Johan og Bent Stranden, Hans Bratsberg, Solves Anne i Scheen, Maria Gudm(undsd. )

5/2-1736. Aslak Venstøbs Magnild.
Fadd: Per Skaven, Gunner Bø, Rasmus Straales søster Birte, Ole Glennis qde Inger.

19/2-1736. Gunder Hynis Ingebret.
Fadd: Vetle Sem, Simon i Scheen, Hans Aas, Christen Larssøns qde., Johanne, Helvig Hynj.

19/2-1736. Per Kiise M. Bøs Christopher.
Fadd: Isak Hoppestad, Christen Fossum, Mads Foreval, Halvor Kises qde., Pernille Kiise.

26/2-1736. Christian Adrianssøns Kirsten.
Fadd: Even og Lars Borge, Christen Engraf, Jens Follougs qde., Kirsten Ris.

4/3-1736. Christian Andersen fra Osebachens Martinus.
Christen Anderssøns qde Margrete, Birte Ellingsd.,  Abraham, Stephen og Andreas Osebachen.  
(Rettet. G.S.)

4/3-1736. Lars Egaasens Bent.  
Fadd: ---- Egaasen, Jon Løberg, Christ. --- qde., Maren Tomesd.  ----

4/3-1736. Ingebret Øfrums Anders.
Fadd:
Gunder Lj, Ingebret Bøle, ----- qde Bøle, Magnild Øfrum.

11/3-1736. Lars Grinis Manasse.
Fadd: --- Hanssøn, Abraham Rising, Gunder Grini, Simon Grinis qde. Birte, Anne ----.

11/3-1736. Jacob Bommens Torsten.
Fadd: Ingebret Lerce, Jan Lerce, Hans Torstenssøn Lerces qde., Anne, Maria Haralsd. 

11/3-1736. Amun Tolfssøns Gunnild.
Fadd: ----- Bachen, Lars Baaserø, Isak Løberg, ----Aaltveds qde Anne, Kirsten ------.

14/3-1736. Gunder Olssøns Maren.
Fadd: Simon og Niels Grinj, Even Olssøn, L----- ges qde Anne, Maren Olsd. Langerø.

18/3-1736. Lars Risings Per.
Fadd: Gunder Røsager, Rasmus Rising, Teves --- ---- Jan Grinis qde., Marta Aslaksd. 

3/4-1736. Anders Bentssøns Bent.
Fadd: Thomas Løberg, Johannes Bøle, Hans Riis, Hans Rises qde., Lisbet Riis.
(Rettet. G.S.)

15/4-1736. Halvor Larssøn fra ----- s Marta.
Fadd: Hans Erikssøn, Søren Larssøn, ------ qde Maren, Birte Larsd. 

6/5-1736. Jens Fløtterøs Lars.
Fadd: ---- Rasmussøn, Ingebret Fløtterø, N(iels?) Fløtterøs qde., Anne Alexandersd. 

6/5-1736. Halvor Otterholts Anne.
Fadd: ---- Grumstulen, Halvor Aashammer ------ og qde., Anne Torgeirsd. M------.

10/5-1736. Per Jacobssøns Jacob.
Fadd: -----Jønval, Christen
Haubachen, ---- Hynis qde., Johane, Anne c?---.

27/5-1736. Simon Lunds Lucas.
Fadd: Lars Sem, Guner Baaserø, Jens Follou og qde., Dorte ........d. 

27/5-1736. Jon Gulsæts Maren.
Fadd: ---- Bøle, Isak Gulsæt, Anders M---- ---- Gulsæts qde., Else Vadræt.

28/5-1736. Bertel Arweschous Annette.
Fadd: Frans Cudrio, --- Vinter, Halvor Jobssøn, ----- Kieriste Margrete, Jens Jobss.

3/6-1736. Lars Jørgenssøns Jørgen.
Fadd: ---- Eresrø, Ole Lyngaas, Siul----- Alf Stulens qde., Karen
Eresrø.

10/6-1736. Ole Bechewals Gunnild.
Fadd: Gunder Borge, Anders Borge, ----- Riis, Abraham Venstøbs qde., ...........
(Rettet. G. Strøm)

10/6-1736. Gunder Mognssøns tvillinger Ragnil. og Helge.
Fadd: Gunder og Jacob ....lens og Gunder Mognssøn, Ole Ole Skielbrets qde., Annne Mognsd. i Fieldet.

Juni 1736. Ingebret Dyrcols Rasmus.
Fadd: ---- ---graf, Halvor og Mads Foreval, - ----- Rogstuens qde., Maren Stulen.

Juni 1736. Jan Venstøbs Else.
Fadd: Niels Holm, Else Bø, Ole Torjerssøn, Abraham Risings qde., Anne Venstøb.

Juni 1736. Ingebret Fieldets Margrete.
Fadd: ----- Otterholt, Anders og Micel Fieldet, ----Hoppestad qde., Helvig Venstøb.

Juni 1736. Knud Aasens Christopher.
Fadd: --- (Ch?ris)ten Klep, Ole Højsæt, Niels ---- Niels Kleps qde., Anne Gulsæt.

Juni 1736. Hans Follous Kirsten.
Fadd: ---- Follou, Hans Bøle, Svend Ørn, Niels Prosens qde., Anne Isaksd. 

Juni 1736. Uægte barn fra Solien (Søli) Lars.
Moderen kommen fra Slemdal Kirstine Hel------. Barnefader Hans ------
Fadd: ---- Fos, Christen Solien og qde.

Juni 1736. Erik Otterholts Jens.
Fadd: Henning ----vol, Johan Møller, Christen Hoppestad, ----n Hoppestads qde., Maren Aas.

Sommeren 1736. Niels Bechevals Anne.
Fadd: Niels ------ Helge Sneltved, Ingebret Fløtterø, --- Ballestads qde., Anne Fløtterø.

Sommeren 1736. Per Stensaas Ellen.
Fadd: Erik og ---- Goupaasen, Lars Baaserø, --- Bergs qde., Barbara Goupaasen.

Sommeren 1736. Johannes Bøles Inger.
Fadd: ---- Sneltved, Hans Riis, Anders Myren,  -------- Vernerssøns qde., Karen Riis.

Sommeren 1736. Ole Skilbrets Maren.
Fadd: Erik -----, Villum Doxrø, Christian Nielssøn, ---- Anne Skilbred.

Sommeren 1736. Micel Graflis Zacharias.
Fadd: ----- Højmyr, Isak Kiær, Zacharias Mustved, ---tveds qde og d. Kirsten.

Sommeren 1736. Jon Sannes Hans.
Fadd: Michel Larssøn Setre, Amun Aaltved, Jon Øvrum, Hans Lies qde., Maren Sanne.

Sommeren 1736. Isak Jacobssøn fra Klevens Martha.
Fadd: Ingebret Espedalen, Jon Espedalen, Halvor Follou, Stephens qvd. Astrj, Marta Jacobsd. Kleven.

Høst 1736. Christian Gasmands Hans.
Fadd: Peder ------, Peter Lensmand, Niels Aslakssøn, Aslak ---- Dorte Berreberg.

Høst 1736. Jens Follous Karen.
Fadd: Tolf Tofte, ----- Follou, Halvor Follous qde., Maria ---- Slemdal.

Høst 1736. Erik Hoppestads Maren.
Fadd: Per Stenssøn, Tolf Hoppestad, Anders Melum, Mogns Hoppestads qde., Maren, Anne Venstøb.

Høst 1736. Ole Sverigs Berulf.
Fadd: Erik Hoppestad, Ole Dybedal, Lars Aas, Gudmun Moes qde., Maren Aas.

9/9-1736. Jens snedker fra Hyttens Lars.
Fadd: Per Busk, Jacob Mognssøn, Christen Larssøn, Niels Olssøns qde.,
Inger Aarhuus.

9/9-1736. Niels Hoppestads Margrete.
Fadd: Ole Lucassøn, Ingebret Fieldet, Christen Hoppestad og qde., Anne Hoppestad.

16/9-1736. Lars Hanssøn fra Hyttens Else.
Fadd: Anders Hammersmid, Jens Balterssøn, Sifret Jonssøn, Bisunds Anne og Inger.

16/9-1736. Hans Kiærs Kirsten.
Fadd: Niels og Hans Bøle, Simons qde., Anne Isaksd. Kleven.

29/9-1736. Hans Otterssøn fra Hyttens Otter.
Fadd: Christen Hammersmid, Andres Hammersmed, Henric Erikssøn, Jan? Ballestad?s qde., Joh. Clausd. 

29/9-1736. Christen Sems Birte.
Fadd: Christen Larssøn, Niels Grinj, Gunder Grinj, Simon Gunderssøns qde., Kirsten Andersd. 

7/10-1736. Hans Eresrøds Rasmus.
Fadd: Henning Jønneval, Johan ----- - Halvor Rasmussøn, Gudmun Moes qde., Karen, Anne Mognsd. 

7/10-1736. Hans Elefssøns Elling.
Fadd: Ingebret Bommen, Halvor Follou, Knud Ingebretssøn, Matis qde., Birte Ellingsd. 

7/10-1736. Ole Jørgenssøn fra Hyttens Anne.
Fadd: Arve Bø, Jan Venstøb, Anders Hansson og qde., Birte Jørgensd. 

14/10-1736. Johannes Sneltveds Inger.
Fadd: Gunder Røsager, Jan Grinj, Tor Enggraf, Ole Kolchins qde., Anne Grinj.

21/10-1736. Niels Jonssøn fra Hyttens Jon.
Fadd: Anders Sbiernhøg(!?), Jens og Niels Olssøn Hytten, Niels Sivertssøns qde., Karen Olsd. fra Hytten.

21/10-1736. Christen Fossums Maren.
Fadd: Tron Møller, Halvor Foreval, Jacob Skaven, Isak Hoppestads qde., Maria Jacobsd. i Kleven.

28/10-1736. Anders Sneltveds Tor.
Fadd: Johannes Bøle, Helge Sneltved, Hans Riis, Lars Bechevals qde., Karen Riis.

28/10-1736. Lars Hynis Anne Maria.
Fadd: Even, Gunder, Henric Hynj, Gunder Hynjs qde., Johane Kiise.

28/10-1736. Hans Bøles Lisbeth.
Fadd: Hans og Niels Bøle, Anders Ballestad, Simons qde fra Kleven, Anne Nielsd. Ballestad.

28/10-1736. Halvor Svinholts Giertrud.
Fadd: Hans Svinholt, Halvor Egaasen, Hans Meen, Hans Lies qde., Anne Kolchin.

4/11-1736. Svend Stulen fra Fieldets Lars.
Fadd: Hans Fieldet, Anders Fieldet og qde.

11/11-1736. Halvor Forevals Rasmus.
Fadd: Per Kiise, Halvor Gløsmyr, Gunder Dyrcols qde.

18/11-1736. Per M. Bøes Tolf.
Fadd: Knud Bø, Gunder Bø, Arre Bø, Niels Hoppestads qde., Giertrud Aashammer.

18/11-1736. Ole Glennes Margrete.
Fadd: Abraham Rising, Tomas Limi, Christian Holm, Aslak Venstøbs qde., Anne Dyrcol.

25/11-1736. Christen Hoppestads Maria.
Fadd: Ole Sneltved, Anders og Micel Fieldet, Niels Hoppestads qde., Anne Hoppestad.

25/11-1736. Søren Hanssøn Hyttens Hans.
Fadd: Christian Nielssøn, Christopher Møller, Niels Christenssøn, Tevis qde.,
Kirsten.

9/12-1736. Jens Baltserssøn fra Hyttens Marta Kirstine.
Fadd: Knud Pederssøn og Christopher Pederssøn, Jeronimus svenske i  Scheen, Hans Otterssøns qde., Inger Baltsersd. 

16/12-1736. Lars Haralssøns Isak fra Bøle.
Fadd: Ole Højsæt, Søren Riis, Pros Bøles qde., Maren Torsd. 

16/12-1736. Tor Torjerssøns Gøran.
Fadd: ...... Grinj, Jan Grinis qde., Ingeborg ....d.

23/12-1736. Erik Skilbreds Anne.
Fadd: Christian Nielssøn, Haral Berreberg, Ole Fosses qde., Dorte Berreberg.

23/12-1736. Jens Kreppes Anne.
Fadd: Hans Kiershouge, Knud B........, Alf Stulens qde., Gunnild S.......
 

1737.

Januar 1737. Ole Fieldets Anulf.
Fadd: Gulbrand og Micel Fieldet, Anders Fieldets qde Else, Hellie Poulsd. 

Januar 1737. Jon Tvetens Anders.
Fadd: Ole og Lars Tveten, Matis Holmens qde., Birte, Signj Sem.

Januar 1737. Alexander Frognes Else.
Fadd: Even Borge, Jacob Nirissøn, Lars Borges qde., Anne Alexandersd. 

Januar 1737. Ole Holmsejes Ingeborg.
Fadd: Christen Saubachen, Ole Skilbrets qde., Johane Larsd. Hytten.

Januar 1737. Uægte barn fra Hytten Jens.
Moderen Karen Persd. 
Udlagte Berulf Holm.

Fadd: Per Busc, Micel Thomessøn Hytten, Østen Villumssøn, Per Olessøns (Blis?es) qde., Birte.

Januar 1737. U=ægte Anders fra Venstøb.
Moderen Giertrud. Udlagte Jens As----tssøn.
Fadd: Arve Venstøbs qde., Marie Køjte.

Januar 1737. Christopher Olssøn fra Borgeejes Tolf.
Fadd: Hans Birchetved, Anders Osebache, Gunder Borgeejes qde ----ren Søljejer.

Januar 1737. Hans Houens Per.
Fadd: Lars ----g, Henric Tolfssøn, Per Houens qde.,
Anne Houen.

Januar 1737. Hans Vernerssøns Gunnild.
Fadd: .......... og Johannes Riis, Johan Helgessøn, Jørgen ......gs qde., Lisbeth Riis.

Februar 1737. Ole Ouestads Gunnild.
Fadd: .... Aaltved, Hans Sanne, Jon Sanne, Jon Sannes qde., Sitsel Ovesd. 

Februar 1737. Anders Anundssøns Marta.
Fadd: ....t slagter, Niels Haralssøn, Gunder ..ksum, Aslak tambours qde.

Februar 1737. Abraham Tolfssøns Niels.
Fadd: Peter Olssøn, Anders Nielssøn, Lars ........, Morten Bøes d. Kisten.

Februar 1737. Uægte barn fra Falcum, Karen.
Moderen Aase udlagte Hans tydsk.
Fadd: --- Mognssøn, Lars Christenssøn, Karen ........ Falcum.

Februar 1737. Peter Larssøn Bergs Ole.
Fadd: Anders, Ole ........, Helge Sneltved, Karen Berg, ......n Jacobsd. 

Februar 1737. ...... Erikssøns Marta.
Fadd: Gulbrand ......., Torsten skomager, Anders ....... Osebachen, Anne .......d. fra Borrestadstranden.

Februar 1737. Poul Puttens Aslak.
Fadd: Anders Anderssøn, Knud Ingebretssøn, Aslak Tambous qde., Marta Isaksd. 

Februar 1737. Uægte barn fra Hytten, Karen.
Moderen Birte Larsd.  Faderen Berulf Holm.
Fadd: Jens Baltserssøn, Christopher Perssøn, Christen Larssøns qde.,

24/2-1737. Uægte barn fra Kousanrøm Maren.
Moderen Kirsten Anunsd.  Barnefader Halvor Kieldssøn.
Fadd: Jørgen Højmyr, Tolf Bouerø og qde.

3/3-1737. Anders Rejerssøns Rejer.
Fadd: Lars Hanssøn i Scheen, Hans Skoven, Christen Skovens qde., og d. Magnild.

17/3-1737. Isak Frognes Søren.
Fadd: Per smed, Johan Glasmester, Ole skomagers qde., Anne Christophersd. 

17/3-1737. Ole Trolaas Helvig.
Fadd: Per Steensaas, Joh.
Sneltved, Tor Roligheds qde., Ingeborg Gulsæt.

25/3-1737. Even Nøglegaards Ole.
Fadd: Aslak Venstøb, Ingebret Dyrcol, Ole Glennis qde., Anne Dyrcol.

31/3-1737. Jon Løbergs Jacob.
Fadd: Jacob Løberg, Even Borge, Aslak Løberg, Isak Løbergs qde., Maria Løberg.

31/3-1737. Søren Aarhuus's Ole.
Fadd: Gunder Hynj, Anders Tolfssøn, Gunder Hynjs qde., Ingeborg Aarhuus.

31/3-1737. Zacharias Fieldets Elef.
Fadd: Henning Jønneval, Erik Sem, Sven Fosses qde., Aslou Holm.

10/4-1737. Ole Lyngaas Claus.
Fadd: Lars Sem, Niels og Sven Grinj, Lars Sems qde., Kirsten Grinj.

14/4-1737. Gudmun Moos Tolf.
Fadd: Lensmanden, Haral Berreberg, Ole Mo og qde., Dorte Berreberg.

14/4-1737. Søren Dyrcols Niels.
Fadd: Halvor Foreval, Halvor Aas, Anders Aarhus, Halvor Gløsmyrs qde., Anne Dyrcol.

28/4-1737. Rasmus Aases Anne.
Fadd: Lensmanden, Hans Aas, Christen Hammersmed og qde., Maren Aas.

5/5-1737. Jacob Mortenssøns Marte-Maria.
Fadd: Jan Busk, Christopher Smed, Henric Hynis qde.,
Maria Kieldsd. 

9/5-1737. Søren Christenssøns Villum Karhof.
Fadd: Ole Vogt, Jens Karhof, Georg Has, Usgaards qde i Scheen, Per Borges Karen, Elkiærs d. Karen.

12/5-1737. Anders Jonssøns Simon.
Fadd: Simon Lund, Lars Sem, Rønnich Kleven, Jan Grinis qde., Maren Gulsæt.

19/5-1737. Ole Otterssøns Johanne-Kirstine.
Fadd: Christen Jensen, Anders Perssøn, Ejlert Perssøn, Barbara Abigael, Catrine Nyborg.

19/5-1737. Niels Isakssøns Ingeborg.
Fadd: Isak Jacobssøn, Christen Skyer og qde., Marta Jacobsd. Kleven.

11/7-1737. Hans Skouens Margrete.
Fadd: Christen og Lars Skouen, Niels Aarhus, Jens Follous qde., Dorte Bratsberg.

16/6-1737. Lars Hanssøn Lies Hans.
Fadd: Helje Gunderssøn i Porsgrund, Lars Fløtterø, Aslak Hanssøn Løberg, Hans Borgs. qde., Elen Hansd. Lie.

24/6-1737. Niels Olssøn fra Børønningens Gunder.
Fadd: Knud og Solve Bø, Jens Olssøn, Niels Sivertssøns qde., Else Jonasd. 

16/6-1737. Hans Olssøn fra Klevens Maria.
Fadd: Falentin Follestad, Halvor Kleven, Gunne
Oredalen, Simons qde.

8/7-1737. Capitain Barnholts Jan-Octavia.
Fadd: Hr. Christen, Capelen, Adsleu, Frideric Capellens Kieriste, Jomfru Vendelbo.

14/7-1737. Ole Moos Isak.
Fadd: Abraham, Christian, Gulbrand, Christens qde., Abrahams d. Lisbet, Catrine fra Osebachen.

4/8-1737. Jan Sems Johannes.
Fadd: Isak Gulsæt, Hans Bratsberg,
Aslak Bratsbergs qde., Johanne Gasman.

4/8-1737. Thomas Venstøbs Niels.
Fadd: Nirj Blegebachen, Christopher Venstøb, Abraham Rising og qde., Helvig Venstøb.

4/8-1737. Lars Olssøn Bøejes Margrete.
Fadd: Abraham Tolfssøn, Tor Olssøn, Niels Olssøns qde., Karen Jacobsd. Bø.

18/8-1737. Knud Ingebretssøn fra Klevens Isak.
Fadd: Ingebret og Jacob Bommen, Knud Bugot, Hans Ingebretssøns qde., Kirsten Isaksd. Meen.

18/8-1737. Torjer Hanssøn Borrestadstrandens Anne.
Fadd: Lars Borge, Per Hanssøn i Scheen, Even Borges qde., Inger Hansd. i Scheen.

25/8-1737. Per Houens ---- ---.
Fadd: Hans Bøle, Johannes Riis, Hans Riis, Anders Bøles qde., Lisbeth Halvorsd. Ballestad.

8/9-1737. Lars Torjerssøns Hans.
Fadd: Niels Hoppestad, Svend, Christen Hoppestads qde., Ingeborg Grinj.

8/9-1737. Søren Vernerssøns Hans.
Fadd: Johannes Ris, Ole Hoppestad, Verners qde., Karen Larsd. 

22/9-1737. David Biørnssøns .......
Fadd: Anders Malstrø..., ....... Faltinssøn, Villum Østenssøns qde., Maren Biørnsd. 

22/9-1737. Anders Hanssøns Anne fra Venstøbeje.
Fadd: ---- Hoppestad, Tolf Hoppestad, --- Nøglegaards qde.,
Anne --

29/9-1737. Gunder Fieldets Ragnil.
Fadd: Ole og ..... Sneltvet, Tomas Nielssøn i Scheen, Sten Hoppestads qde., Anne Hansd. 

5/10-1737. Christen Sm..... fra Osebachens ......
Fadd: ----- Holmbo,  Tolder Fri?----, Johan Frideric, CanclliRaad Leopolds frue, CancelliRaad Deichmans frue, Maria Kierulfs's frue.

6/10-1737. Solve Bøes Helvig.
Fadd: Halvor og Isak Kise, Rasmus Aas, Anders Aarhuusejes qde.,
Maria Bøe.
(Rettet. G. Strøm 2014)

13/10-1737. Niels Kleps søn Hans.
Fadd: -- Amund Aaltved, Niels -----, Hans Riises qde., --------

13/10-1737. Christen Skomagers ----vor.
Fadd: Johannes Riis, Christopher Riis, ----ans og qde.,
An------------

13/10-1737. Christopher Egaasens Karen.
Fadd: Anders --- --- Jenssøn, Lars Beceval, Aslou Petersd.

13/10-1737. Anders hammersmed fra Hyttens .......
Fadd: ....... ........., Anders Svenske, ....... ........ qde Bøeie, ...... ....d. fra ..........

Oktober 1737. Christen Skyers Karen.
Fadd: Ole Scyer, Gunder Baaserø, Isak Kleven, Niels Isakssons qde, Maren Scyer.

Oktober 1737. Lars Bechevals Birte.
Fadd: ..... Bøle, Niels Beceval,  -----ds qde., Lisbeth Larsd. 

Vinteren 1737. Niels Haralssøn fra Klevens Giert.
Fadd: Niels Christenssøn, ---r Follou, Hans Perssøn Scheen, ----søns qde., Birte, Anne Mognsd. 

Vinteren 1737. Abraham Houens Ellen.
Fadd: Even og Lars Borge, Hans Houen, Hans Houens qde., ----- Jonsd. Sanne.

Desember 1737. Anders Kølnæs's Hans.
Fadd: ---modes tiener Cornelius, -- - i Ejdanger, Sivert ----- qde., Anne Larsd. 

Desember 1737. Søren Tambour fra Osebacens Anne.
Fadd: Rasmus Mor = ---- Anders Anderssøn Aas, ---- Villumssøn, Henric Hynis qde., Aslou Pedersd. Hytten.

Desember 1737. Knud Poulssøn Poul fra --------
Fadd: Per Smed, An---   ---iessøn, Agata Olsd.,  ----Taralsd. Kleven.

Desember 1737. Isak Løbergs tvillinger Jon og Inger.
Fadd: Thomas Løberg, Anun Sølj, Sivert Espedalen, Lars Løberg, Jon Løbergs qde., Halvor Kleven, Dorte og Karen Løberg.
(Rettet. G. Strøm 2014)


1738.

1/1-1738. Gunder Bøes Karen.
Fadd: Henning Jønneval, Solve Rosval, Christen Fossums qde., Kirsten Bø.

12/1-1738. Lars Ballestads tvillinger Marta. og Karen.
Fadd: Ingebret og Jacob Bommen, Anders Enggraf, Anders Bachens qde., Isak Ballestads qde., Barbara og Maren Ballestad.

12/1-1738. Niels Larssøn fra Gulsæts Dorte.
Fadd: Hans Skaven, Jens Simonssøn, Anders Rustes qde., Dorte Bratsberg.

12/1-1738. Halvor Svinholts Mogns. 
Fadd: Hans Søljeje, Hans Svinholt, Hans Lies qde., Johanne Christophersd. 

19/1-1738. Hans Strømdals Søren.
Fadd: Hans og Niels Bøle og søn Anders, Helge Gulsæts qde., Anne Kirstine.

19/1-1738. Isak Gulsæts Maren.
Fadd: Gasman, Aslak og Hans Bratsberg, Lars Hanssøns qde i Scheen, Dorte Berreberg.

19/1-1738. Halvor Puttens Ascer.
Fadd: Lars Rising, Ole og Lars Tveten, Ole Gaasehølens qde., Sigri Sem.

26/1-1738. Aslak Tamboues Knud.
Fadd: Christen Larssøn, Gunder Danielssøn, Anders Amundssøn og qde., Maren Danielsd. 

26/1-1738. Hans Goupaasens Lisbeth.
Fadd: Ole Sneltved, Per Steensaas, Aslak Løberg, Hans Bergs qde., Ma?ren Eriksd. 

2/2-1738. Per Smed fra Klevens (Bratsbergkleven) Ellen.
Fadd: Isak Frogner, Søren Henricssøn, Simons qde., Marta Maria Isaksd. 

9/2-1738. Gunne Olssøn fra Klevens Ole.
Fadd: Realf Bøjessøn, Jørgen Holst, Fredric Monrad, Eric Vinters hustru, Racel Bagge.

9/2-1738. Ingebret Bøleejes Matis.
Fadd: Johannes og Niels Bøle, Ingebret Løberg, Anders Bøles qde., Maren Øfrum.

23/2-1738. Christian Gasmands Niels.
Fadd: Elkiær, Erbo, Kal i Scheen, Mads Plesner, Karen Elkiær.

23/2-1738. Per Bergs Inger.
Fadd: Tomas Løberg, Helge Sneltved, Knud Knudssøns Anne hos haug. Asser i Præstegaarden.

2/3-1738. Jacob Bomens Anne Margrete.
Fadd: Ingebret i Bommen, Hans Graaten, Lars Erikssøn paa Øen, Lars Ballestads qde., Lisbet Micelsd. Kleven.

2/3-1738. Ingebret Espedalens Marthe.
Fadd: Isak Løberg, Oue Meens..., Isak Jacobssøns qde og Maren -------.

2/3-1738. Hans Sannes Margrete.
Fadd: - Anders og Ole Ovenssøn, Jon Sanne, Maren Jonsd. Sanne.

9/3-1738. Lars Borges Solve.
Fadd: ---- Houen, Alexander Frogne, An---- Christen Stephenssøns qde., B-----

9/3-1738. Halvor Kises Karen.
Fadd: ---- Bø, Rasmus Aas, Hans --   -- ---- Mognssøns qde., Pernille ------

9/3-1738. Lars Kollebunds Johanne.
Fadd: Halvor Putten, Hans ---- ---- Bergs qde., Anne Poulsd. 

14/3-1738. Andreas Hanssøn fra Osebachens Anne Margrete. 
Fadd: ------, Anders hos Aal, Halvor ------ Else Jobsd. 

16/3-1738. Christen Larssøns Per.....
Fadd: Jeronimus Svendske, Jens Hans., Jens -----, Villum Østenssons qde.,
Maren ......

23/3-1738. Christen Fossums Ja?-----
Fadd: Ingebret Dyrcol, Per Ol?s- -- ----- Skaven, Guner Bøes qde., Karen ------

23/3-1738. Nirj Bouerøds Anne.
Fadd: --- Anders Sem, Ole Lyngaas, ---- Vetle Sems qde., Aslou. -----

3/4-1738. Jens Ovessøns  Hans.
Fadd: ----- Ole Riis, Anders Ballestad, Anders ---s qde., Johanne Christensd. 

13/4-1738. Christopher Egaasens Karen.
Fadd: Even Borge, Gunder ........., Lars Skoven, Abraham Houen
.
(Rettet. G.Strøm)

13/4-1738. Christopher Rolfssøns Lisbeth.
Fadd: ---- Nygaard, Gunner Boserud,  -------- sets Anichen, Aslou ------

20/4-1738. Mads Dyrendals Karen.
Fadd: Christen Fossum, Isak Hoppestad, ------ven, Ingebret Dyrcols qde., -----

27/4-1738. Ole Nærums Christen.
Fadd: Solve Meen, Anders Anderssøn, ---- Anderssøns qde., Osebachen, Inger Nielsd.

27/4-1738. Erik Hoppestads Halvor.
Fadd: Erik Bø, Anders Hanssøn, Per Steensøns qvd. fra øen, Kirsten ------.

27/4-1738. Niels Venstøbs Niels ......
Fadd: ..... Venstøb, Hans Venstøb, Lars Nr. Sneltveds qde, .........

27/4-1738. Lars Nielssøns .......
Fadd: Anders Myre, ..... ........, Anders Myres qde., ........

4/5-1738. Lars Skavens .......
Fadd: Engel Otterholt, ....... ........., Anne Castet, ...... ........

Her kommer nok en kolonne i kirkeboka som er veldig slitt og hvor mye er direkte uleselig.
Jeg forsøker å rekonstruere der det står et gårdsnavn og barnets navn.

Kopi av siden.

Foto av denne siden i kirkeboka, hvor mye mangler pga slitasje. Noe kan rekonstrueres pga tidligere foretatt slektsforskning. Vi kan konstantere at presten David Monrad
ikke skrev særlig vakrere enn sin forgjenger Ole Flor. Men det er nok litt sent å ta dette opp i presteforeningen nå ;-). G.S.

Mai 1738. --------- Johannes.
Fadd: Hans Goupaasen, ----b. qde., Kirsten i Scheen.

Mai 1738. Solve Rosvals Dorte Maria.
Fadd: ----- Aas, Gunder Hynj og qde., .........

Mai 1738. ------s Niels.
Fadd: Zacharias Sneltved, Knud Kiærs qde., ----Højelj.

Mai 1738. ---- Anderssøns Birte Maria.
Fadd: ----- Anders Svenske, Knud Persøn, --- smeds qde., Maren Jonsd. 

Mai 1738. --- Aasterøs Anne.
Fadd: Nirj Bouerø, ---- Krepas qde., Aslou Bouerø.   

Mai 1738. Hans Vernerssøns Hans.
Fadd: Niels -------- Lien, Søren Vernerssøns qde., -----t Lie.

Mai 1738. …. s Torssøns Margrete.
Fadd: --- --- Tolfssøn, Halvor Kise, Abraham ---- Tevis qde., Maren Aas.

Mai 1738. Gulbrands Fieldets Anne.
Fadd: Niels Fieldet, Gulbrand og Micel Fieldet, Niels Fieldets qde., Maren Hoppestad.

Mai 1738. Aslak Venstøbs Christian.
Fadd: ---- Per Skaven, Ole Glenne, Ingeborg Venstøb.

Mai 1738. Nirj Venstøbs Magnus.
Fadd: ------søn, Torcil Aarhuus, Lars ---- qde. Birte Aarhuus.

Mai 1738. Isak Aslakssøn Hoppestads Christopher.
Fadd: ------ Per Faareval, Per Bø, ---- ---ses qde., Helvig Kiise.

Mai 1738. CanceliRaad Leopoldis Herman.
Fadd: Canceli-Raad Deichman, Niels Aal, ---ad Kierulf og frue, Jomfru ---- ----, Jomfru Borse.

Sommeren 1738. Abraham Risings Marta.
Fadd: Christen
Holm, Anders og Niels ----- Grinis qde., Anun Grinj.

Sommeren 1738. Haagen Rises Lars.
Fadd: Ole Bachen, ---- paa Meen, Søren Vernerssøn, -------- Kirsten Riis.

Sommeren 1738. ---  Berreberrigs Halvor.
Fadd: Erik ------ Tron Moeje, Halvor Mo, ---- Mos qde., Birte Berreberg.

Sommeren 1738. ........engs Inger.
Fadd: Niels (Iver?) Follestad, Knud Kleves qde.,  ------ Kleven.   
 
Sommeren 1738. ..........saas's Tore.
Fadd: ..... Ramsaas, Christen Klep, ... ....... ..........

Sommeren 1738. .......... ...........s ...........?
Fadd: Niels Janssøn, ...... tambours qde., ...... ..........
ven.

15/6-1738. Halvor Gløsmyrs Magrete.
Fadd: Halvor Faareval, Isak Levorssøn, Anders Tofssons qde., Dorte Levorsd. 

24/6-1738. Christen Stephenssøns Karen.
Fadd: Ole Kolchin, Ole Knudssøn, Anders Enggraf, Anne Andersd.,  Anne Lisbeth Osebachen.

13/7-1738 Johanes Fieldets Ingebret.
Fadd: Gunder Hynj, Christen Larssøn, Jens Olssøn, Ingebret Fieldets qde., Ane Hoppestad.

16/7-1738. Bertel Jobssøns Ole Tue. 
Fadd: Jan Usler, Hans Smed, Halvor Jobssøn, Realf Bøjessøn, Jobs hustru og d. 

20/7-1738. Haral Berrebergs Guner.
Fadd: Lensmanden, Hans Kleven og søn Aslak, Isak Gulsæts qde., Dorte Berreberg.

20/7-1738. Johannes Sneltveds Johanne.
Fadd: Guner, Ole, Sivert Sneltved, Hans Bergs qde., Karen, Gurj Sneltved.

17/8-1738. Claus Houerøs Karen.
Fadd: Halvor Foreval, Christen Hoppestad, Halvor Mo, Ingebret Dyrcols qde., Anne Hoppestad.

17/8-1738. Uægte barn fra Stulen, Jon.
Moderen Karen Kittilsd.  Barnefader ægtemand Cornelius Halvorssøn Lardal.
Fadd: Arne Gaasehølen, Siul Kittilsson, Lars Slettens qde., Gunnild Olsd. 

31/8-1738. Ole Fieldets Poul.
Fadd: Anders og Gulbrand Fieldet, Halvor Mo, Ingebret Fieldets qde., Gunne Fieldet.

7/9-1738. Torjus Sølies Niels.
Fadd: Hans Houen, Søren Sneltved, Anun Aaltveds qde., Maren Sølj.

7/9-1738. Halvor Gunderssøns Marta.
Fadd: Halvor Svinholt, Hans Rø, Hans Lies qde., Birte Rasmusd. 

14/9-1738. Simon Myres Jon.
Fadd: Lars Nygaard, Isak Meen, Abraham Lies qde., Ingeborg Ballestad.

14/9-1738. Henric Sørenssøns Marta.
Fadd: Jens Baltserssøn, Christopher og Hans Perssønner, Per Flitig qde., Birte Jørgensd. 

21/9-1738. Jon Sannes Anders.
Fadd: Amun Aaltved, Hans Lj, Halvor Sanne, Lars Osebachens qde., Anne Aaltved.

21/9-1738. Hans Rises Søren.
Fadd: Johannes Riis, Amun Tolfssøn,
Ingebret Bøle, Birte Sande, Karen Riis.
(Rettet. G. Strøm)

21/9-1738. Abraham Venstøbs Jost.
Fadd: Anders, Lars og Ole Ballestad, Anders Bachens qde., Pernille Tofte.

21/9-1738. Guner Fieldals Lars.
Fadd: Niels Hoppestad, Johanes Fieldet, Ingebret Fieldets qde., Anne Hoppestad.

21/9-1738. Halvor Follous Anne.
Fadd: Isak Jacobssøn, Niels Bøle, Jens Follou og qde., Karen Løberg.

21/9-1738. Morten Falcums Inger.
Fadd: Rasmus Strømdal, Christen Gunderssøn, Maren Ditlofsd. og Maren Helgesd. fra Falcum.

5/10-1738. Mads Tvetens Ingeborg.
Fadd: Halvor Lund, Niels Holm, Ole Scilbreds qde., Inger Lund.

12/10-1738. Tolf Sems Knud.
Fadd: Lars Sem, Knud Fieldal, Henric Doxerø, Nirj Bouerøs qde., Birte Berreberg.

12/10-1738. Niels Hoppestads Margrete.
Fadd: Christen Hoppestad, Ingebret Fieldet, Isak Hoppestads qde., Maren Hoppestad.

12/10-1738. Ole Jørgenssøns Ole.
Fadd: Jan Venstøb, Arve Bø, Anders Hanssøn og qde., Karen Jacobsd. Bø.

12/10-1738. Niels Biørndals Birte.
Fadd: Johanes Nielssøn, Tor Olssøn Bøeje, Christen Fossums qde., Zidsel Persd. Aas.

19/10-1738. Søren Vernerssøns Karen.
Fadd: Lars Haralssøn, Hans Vernerssøn, Christen Kleps qde., Else Højsæt.

26/10-1738. Ole Roses Barbara.
Fadd: Simon Corfits, Lars Tomissøn, Per Smeds qde.,
Marta Jacobsd. Kleven.

30/10-1738. Jens Røds Niels. Fadd: Lorens i Graaten, Hans Buer, Jobs hustru og d. 

2/11-1738. Anders Bøles Søren.
Fadd: Johanes Bøle, Hans Riis, Ingebret Liie, Lars Bechevals qde., Karen Riis.

2/11-1738. Niels Prossøns Knud.
Fadd: Hans Follou, Hans Bøle, Niels Ballestad, Hans Prosens qde., Marta Jacobsd. 

2/11-1738. Jens Baltzersens Anne Maria.
Fadd: Anders Rochs?tum, Christopher Smed, Søren Villumssøn, Christen Larssøns qde., Giertrud Villumsd. 

16/11-1738. Helge Gulsæts Isak.
Fadd: Lars Hanssøn, Jacob Vadræt, Isak Levorssøn, Karen Levorsd.,  Maren Aslaksd. 

30/11-1738. Christen Mognssøns Ingeborg.
Fadd: Niels Hoppestad og hustru, ?øllou Torssøn, Karen Moo, Anne Hoppestad.

30/11-1738. Uægte barn fra Lyngaas, Per.
Moderen Anne Persd. 
Udlagte Claus Albretssøn.
Fadd: (Faddere ikke innført )

7/12-1738. Anun Tolfssøns Karen.
Fadd: Gunder Borge-eje, Ole Meens eje, Hans Rises qde., Maren Olsd. Borge eje.

14/12-1738. Jan Venstøbs Marta.
Fadd: Abraham Rising, Ole Børønningen, Niels Holm, Ole Glennes qde., Karen…. . .

21/12-1738. Abraham Zachariasen Venstøb.
Fadd: Abraham, Niels Olssøn, ---------  ---verssøn, Mads Torgerssøns qde., ------Jacobsd. Bø.
(Rettet. G. Strøm)

26/12-1738. Halvor Faarevals Christen.
Fadd: Mads Dyrendal, Isak  ----stad, Per Faarval, Christen ------ qde., Johannes Dyrcols d. 


1739.

1/1-1739. Halvor Larssøns Jens fra Kleven.
Fadd: Anders Amunssøn, Ole Christenssøn, Karen Nielsd.,  Marta Jensd. 

4/1-1739. Rasmus Aases Anne.
Fadd: Hans Aas, Halvor Kise, Ole Christenssøn, Christen skomagers qde., Maren Sem.

4/1-1739. Ole Jacobssøns Jacob.
Fadd: Ingebret Espedal, Isak Hanssøn, Asmun Tolfssøn og qde., Kirsten Isaksd. 

4/1-1739. Lars Prosens Isak.
Fadd: Halvor Follou, Niels Bøle, Boel Prosd.,  Lisbeth Micelsd. 

11/1-1739. Lars Lies Gunnild.
Fadd: Gunder Lj, Erik Goupaas, Helgessøn Osebachen, Hans Bergs qde., Marta Langerød.

11/1-1739. Jon Gulsets Hans.
Fadd: Helge Gulset, Henric Hynj, Jens Gulsæt, Isak Gulsæts qde., Anne Ballestad.

18/1-1739. Uægte barn fra Kleven, Jan Green.
Moderen Anne Kirst. fra Cragerø, udlagt Jan Green, styrman fra Cragerø.
Fadd: Per Jonssøn, Ole Knudssøn, Knud forpagter, Aslak tambours qde., Inger.

18/1-1739. Anders Tolfssøns Halvor.
Fadd: Søren Falcum, Jan Venstøb, Torcil Olssøn, Aslak Venstøbes qde., Giertrud Aarhuus.

25/1-1739. Ole Fieldets Tron.
Fadd: Gunder Mognssøn, Knud Fieldet, Agata Kleven, Inger Fieldet.

25/1-1739. Christopher Smeds Per.
Fadd: Christen Olssøn, Tron Møller, Simon Møllers qde.,
Kirsten Mognsd. 

25/1-1739. Giert Solvessøns Margrete.
Fadd: Jan Møller, Knud Smed, Lars Ballestads qde., Maren Straale.

25/1-1739. Lars Nygaards Gunnild.
Fadd: Ole Krageto, Aslak Meen, Anders Aasserød, Christ. Egaas qde., Marta ?haug.

1/2-1739. Halvor Houerøs Anne.
Fadd: Ole Lyngaas, Christen Holm, Nirj Grunnerøds qde., Catrine Højelj.

15/2-1739. Gunder Hynis Maren.
Fadd: Johannes Fieldet, Gunder Larssøn, Solve Rosvals qde., Dyrcols datter

15/2-1739. Anders Fieldets Lisbeth.
Fadd: Gulbrand og Micel Fieldet, Ingebret Fieldets qde., Maren Hoppestad.

15/2-1739. Eysten ......... Elisabet.
Fadd: Christen Skyer og qde., Maren Olsd. i Scheen.

18/2-1739. Jørgen Høymyrs Ole.
Fadd: Lars Glinj, Per Gu.......hos ...... og qde., Magnild hos Capelen.

8/3-1739. Christian Gasmans Peter.
Fadd: Christen og Jan Hammersmed, Aslak Bratsberg, Solve Olssøns qde., Johan Gasman.

8/3-1739. Tomes Christenssøns Christen.
Fadd: Søren Susaas, Ole Jørgenssøn og qde., fra ----, Anne hos Søren Christensson.

15/3-1739. Per Aslakssøns Lars.
Fadd: ---- og Christen Hoppestad, Mads Dyrcols qde., Maren Hoppestad.
(Rettet. G. Strøm)

15/3-1739. Christen Sems Jan.
Fadd: Simon Gunderssøn, Niels Axelssøn, Anders H------s qde., Giertrud Grinj.

15/3-1739. Lars Hynis Marte.
Fadd: ---ner Hyni, Christen Larssøn, Ha--- Susaas qde., Giertrud Villumsd. 

22/3-1739. Jan Jenssøns Pernille.
Fadd: Per lensmand, Christian Gasman, Ellen Berreberg, Johanne Hoppestad.

22/3-1739. Jon Løbergs Abraham.
Fadd: ---- Lars Egaasen, Christen Nielsen og qde., Maren Skyer.

30/3-1739. Jørgen Grinis Dorthe.
Fadd: Hans og Niels G?--- --- ----  Berrebergs qde., Cl-----------.

12/4-1739. Hans Lies Lars
Fadd: ---- Søljeje, Anders og Knud Thorkils., Christens qde og d. Anne.
(Rettet. G. Strøm 2010)

12/4-1739. Hans Nr. Aases Kirsten.
Fadd: Anders Aarhuus ejer, Solve Meen, Halvor Aas, Halvor Gløsmyrs qde., Helvig K?ieriste.

19/4-1739. Arne Venstøbs Søren.
Fadd: Jens Nielssøn, Falentin ........, Jens Ericsrøds qvd., Kirsten ......

19/4-1739. Lars Halvorssøns Johannes.
Fadd: Niels Skomager, Rasmus ......søn, Søren Nielssøns qde., .......... .......

19/4-1739. Ingebret Fløtterøs .........
Fadd: Alexander Frogne, Helge S----- Niels Bechevals qde. Inger, ....... .......

26/4-1739. Erik Otterholts Christen. 
Fadd: Henning Jønneval, Ole Gu---- Niels Hoppestads qde., Ma---- --------

26/4-1739. Knud forpagters ------
Fadd: Ingebret forpagter, Erik Ingebretsen forpagters qde., Kisten Ingebretsd. 
(Rettet. G. Strøm 2010)

3/5-1739. Ole Sølis Marta.
Fadd: ----- stolts, Sivert Erikssøns qde.,  ------

3/5-1739. Jon Tvetens Tormo.
Fadd: Tormo Steensaas Erich ------

Mai 1739. Per Bergs Inger.
Fadd: Gunder Sneltved, Hans Goupaasen, Helje Tveds qde., Karen Kieldsd. Løberg.

Mai 1739. Christen Smeds Abraham.
Fadd: Christian og Stephan Osebachen, Ja---- ----s Job, Christophers qde og d. Elisabeth.

Mai 1739. Halvor Moos Gudmun.
Fadd: ....... Otterholt, Halvor Kise, Hans ........, Christen skomagers qde., ....e Mognsd. Hoppestad.

Mai 1739. Anders Nielssøn Klevens Anne.
Fadd: Hans Follou, Hans Goupaasen, .... Nielssøns qde., Anne Isaksd. 

Mai 1739. Hans Danielssøns Abraham.
Fadd: ....bet og Jacob, Even Bomen, Jan .........s qde., Barbara Micelsd. 

Født ca. 15/5-1739. Even Nøglegaards Karen.
Fadd: Gunder Nøglegaard, Halvor Aas, Aslak Venstøbs qde., Anne Dyrcol.
(Rettet. G. Strøm. 2014)

Mai 1739. Jacob Bommens Simon.
Fadd: Lerce, Halvor Follou, Hans Torstenssøn, ...... Lerces qde., Barbara Micelsd. 

Juni 1739. Gulbrand Fieldets Maria.
Fadd: -------- Micel Fieldet, Ingebret Fieldets qde., Anne Mognsd.   

Juni 1739. Micel Fieldets Gunnild.
Fadd: Christen Hoppestad, Ingebret, Micel Fieldet, Lars Fieldets qde.
(Rettet. G. Strøm)

Juni 1739. Jan Vernerssøns Søren.
Fadd: Johannes Riis, Anders Gunerssøn, Niels Kleps qde., Anne Larsd. 
(Rettet. G. Strøm)

Juni 1739. Henric Hanssøns Margrete.
Fadd: ..... og Hans Olssøn fra Grimstad, ...... og Inger fra Osebachen.

24/6-1739. Isak Jacobssøn fra Klevens Jacob.
Fadd: Niels --- Ingebret Espedalen, An(ders?).
Olssøn Kleven, Mads (Dyren?)dals qde., Marta Jacobsd. 

Sommeren 1739. Erik Erlandssøns Anders.
Fadd: Christian Nielssøn, Anders ------søn,  Anderssøn, Anders ---- qde., Marta Vagtenberg.

Juli 1739. ....... Jønnevals Christen.
Fadd: Lars Jønevald, Rolf Torgerssøn, ...... Hynis qde.,
Maria .....d. 
(Rettet. G. Strøm)

Juli 1739. Hans Bergs Christen.
Fadd: Ole Sneltved, Per og Aslak Berg, Jan Fieldets qde., Barbara Goupaasen. 

16/7-1739. Hans Bratsbergs Tore.
Fadd: Hans Buer, Ingebret Bratsberg, Christen Jobssøn, Gunder Buers qde., Ane K.

16/7-1739. Uægte barn fra Kleven, Susanna.
Moderen Birte Knudsd.,  udlagte til barnefader en svensk Anders Olssøn.
Fadd: Hans Erikssøn, Lars Galt, Maren Børgesd.,  Guri (Gunne?) Isaksd. 

25/7-1739. CancelieRaad Leopoldis Herman.
Fadd: Cammer Kiærulf, Cammerraad Beichman, Capitain Røming, Monsieur Rechs, Kiæruls frue, Jomfru Deichman.

25/7-1739. Uægte barn fra Hytten Johan.
Moderen Kirsten Biørnsd.  Udlagte barnefader Dideric hos Laugmanden.
Fadd: Turvil i Haugen (Hagen), Hans Berg, Laugmandens stuepige.

26/7-1739. Solve Roswols Halvor.
Fadd: Hans Aas, Gunder Bø, Halvor Larssøn, Gunder Hynis qde., Johanne, Sitsel Andersd. 

26/7-1739. Micel Graflis Signe.
Fadd: Ole Lyngaas, Halvor Sem, Henric Torssøn, Dorte Jensd.,  Stine Jansd. 

16/8-1739. Isak Bergs Niels.
Fadd: Gunder Sneltved, Sivert Sneltved, Hans Tostenssøn, Anders Kiærs qde.

16/8-1739. Hans Echonrøs Karen.
Fadd: Hans Strømdal, Hans Bøle, Hans Tostenssøn, Christen Engelssøns qde., Aase, Lisbeth Abrahamsd. i Scheen.

16/8-1739. Isak Kiærs Niels.
Fadd: Gunder Sneltved, Sivert Sneltved, Hans Kiærs qde., Gunnild Højelj.

23/8-1739. Christen Skyers Ole.
Fadd: Lars Baaserø, Jon Løberg, Christian Grunerø, Niels Isakssøns qde Kleven, Maren Skyer.

26/7-1739. Uægte barn fra Hytten, Karen.
Moderen Maren Andersd.,  udlagte Søren Lorenssøn.
Fadd: Anders Anderssøn, Hans Iverssøn, Henric Susaas qde., Birte Straale.

6/9-1739. Rasmus Ordals Crestense.
Fadd: Zacharias Mustved, Jon Kittelssøn, Christopher Venstøb og qde. Ascier, Anne i Præstegaarden.

13/9-1739. Christen Hoppestads Karen.
Fadd: Isak Hoppestad, Halvor og Hans Kiise, Niels Hoppestads qde., Maren Hoppestad.

20/9-1739. Alexander Frogns Jacob.
Fadd: Even Borge, Ingebret Frogne, Niels Alexanderssøn, Lars Børges qde., Margrethe Alexandersd. 

20/9-1739. Andreas Hanssøn fra Osebachens Abraham.
Fadd: Christen Smed, Anders Kølnæs og qde., Sophia Svendsd. 

25/9-1739. Per Olssøns Poul.
Fadd: Gunder Borge, Germund, Per Bratsberg, Simon Perssøns qde., Abrahams d. Lisbeth.

27/9-1739. Knud Perssøns Ellef.
Fadd: Johannes Sneltved, Lars Bugot, Even Borges qde., Maren Evensd. 

27/9-1739. Jan hammersvends Marta.
Fadd: Christian Gasmand, Erik Holmgreen, Simon Hanssøn og qde., Maren Andersd. 

27/9-1739. Johannes Bøles Anne.
Fadd: Hans Bøle, Søren Riis, Anders Bøles qde., Karen fra Follou.

29/9-1739. Niels Isakssøns Thomas.
Fadd: Hans Echonrø, Ole Løberg, Aslak tambours qde., Barbara Micelsd. 

4/10-1739. Jens Nielssøns Isak fra Falcum.
Fadd: Arve Venstøb, Hans Mela, Gunder Grinis qde., Marta Holm.

4/10-1739. Isak Frognes Søren.
Fadd: Hans Perssøn, Per bøssemager, Isak Jacobssøn, Jochum feltbuds qde i Scheen og d. Maren.

4/10-1739. Torjer Strandens (Borgestadstranden) Hans.
Fadd: Even Borge, Anders Stephenssøn, Lars Borges qde., Inger Hansd. 

11/10-1739. Per Eresrøds (Eriksrød) Halvor.
Fadd: Christen Eresrød, Niels Eresrød, Even Nøglegaards qde., Anne Marja.

11/10-1739. Ole Franssøns Karen.
Fadd: ..... Otterholt, Halvor og Engel Otterholt, H.... Moes qde., Anne Castet.

18/10-1739. Anders Jacobssøns Lars fra Lj.
Fadd: Anders Lj, Lars Lj, Ingebret Bøle, Ingebor Riis, Gunne Fløtterød.
(Rettet. G. Strøm)

18/10-1739. Rasmus Ballestads Niels.
Fadd: Jacob og Ole Ballestad, Børger Johanssøn, Jon Gulsæts qde., Maren Bratsberg.

18/10-1739. Anders Torssøns Poul.
Fadd: Tomas Limi, Lars Rising, Søren Sneltved, Tomas Limis qde.,
Margit ------.

25/10-1739. Per Bøes Halvor.
Fadd: ---- Bø, Erik og Tolf Hoppestad, Per Fosses qde., An---------

25/10-1739. Uægte barn fra Osebachen, Maren.
Moder Inger Persd.  Barnefaderen Christopher Hanssøn.

Fadd: Aslak tambour, Anders Anunssøn, Marta Børged.

1/11-1739. Hans Falcums Christen.
Fadd: Søren Falcum, Hans Strømdal, Isak Gulsæts qde., Morten Bøes d. Kirsten.

1/11-1739. Lars Rises Karen.
Fadd: Niels Janssøn, Jens Riis, Anders Hanssøn, Ingebrets qde Sønef, Kirsten Olsdatter?

8/11-1739. Hans Skovens Ambor.
Fadd: Anders Rejerssøn, Niels Aasen, Jens Skoven, Maren Follou, Anne Skoven.

15/11-1739. Anders Anderssøns Jens.
Fadd: Christen skomager, Hans Aas, Villum Østenssøns qde.,

15/11-1739. Knud Perssøns Petter.
Fadd: Gud.... Amunssøn, Tolf Christenssøn, Aslak tambours qde., Kirsten Berg.

22/11-1739. Ole Glens Else.
Fadd:  (Ikke innført.)

6/12-1739. Hans Sørenssøns Ole.
Fadd: Søren ......, Hans Gasman, Frans Former, ......... Knudssøns qde., B?iski(ær?)s pige.

13/12-1739. Hans Follous Anton (Anders? G. Strøm).
Fadd: Hans Bøle, Niels Prossøn, Lars Prossøns qde., Karen Lie.

20/12-1739. Anders Hanssøns Christen.
Fadd: Christian Nielssøn, Søren Hanssøn, ....... Nøglegaards qde.,
Maren Vagtenberg.

20/12-1739. Anders Davidssøns Lisbet.
Fadd: Arve Nielssøn, Erik og Tolf Halvorssøn, Maren Persd. 

20/12-1739. Niels Biørndals Hans.
Fadd: Marta Pedersd.,  Karen Arentsd.  Ingen mandsvidner.

26/12-1739. Gunder Sørbøes Ingeborg.
Fadd: Per Mustved, Ole Sneltved, Lars Borges qde, og Gur....

27/12-1739. Lars Nygaards tvillinger Maren og Gunnild.
Fadd: Abraham og Isak Larssøn, Ole Ho---- . Johanne Andersd.,  Marta Andersd.,  Giertrud Andersd. og ---ren Andersd. Grinjlien.


1740.


1/1-1740. Søren Aarhus's Anne Catrine.
Fadd: Anders Tolfssøn, Torcil Olssøn, Gunne Hynis qde., Maren Rasmusd. 

10/1-1740. Christen Houkeraasens Søren. (Navn ikke oppført, men det skal være Søren. G.S.).
Fadd: Hans Grunerø, Jacob Hanssøn, Christen Skogsrud, Amun Aasterøs qde., Maren Eriksd. 
(Rettet. G.Strøm)

13/1-1740. Ole Roses Lars.
Fadd: Mads Murmester, og søn, Ingebret Bratsberg, Jens Madssøns qde., Karen Nielsd. 

13/1-1740. Hans Houens Henric.
Fadd: Henric Tolfssøn, Abraham og Halvors frue Maria Catrine, Inger Henricsd. 

13/1-1740. Christen Stephenssøns Zacharias.
Fadd: Even Borge, Christen smed, Sivert Janssøn, Lars Borges qde., Anne Enggraf.

13/1-1740. Uægte barn fra Fieldal, Christian.
Moderen Aase Christophersd.  Barnefader Niels Nielssøn.
Fadd: Nirj Bouerø, Hans Larssøn, Aslou Jensd.,  Johanne Holm.

17/1-1740. Hans Ererøs Maren.
Fadd: Henning Jønneval, Helge Sneltved, Even Nøglegaards qde., Anne Rolighed.
(Rettet. G. Strøm)

17/1-1740. Niels Anderssøns Anders.
Fadd: Gunder og Christen Borge, Ole Nærum, Isak Aasens qde., Inger Meen.

22/1-1740. Klochers Kirsten Augusta.
Fadd: Hichmans qvd., Fenrik Jorteberg, .....evs qde., Brantes d.
(Rettet. G. Strøm)

Januar 1740. Per Houens Søren.
Fadd: Anders Bøle, Johcum Bøle, Halvor Haralssøn, Hans Bøles qde., Karen Halvorsd. 

2/2-1740. Johannes Sneltveds Karen.
Fadd: Ole Sneltved, Erik Olssøn, Aslak Janssøn og Hans Borgs qde., Johane Persd. 

14/2-1740. Lorens Hanssøns Lars.
Fadd: Bertel Jobssøn, Søren Nielssøn, Jens Anderssøn, Tomes Huggers qde., Maren Kierulf.
(Rettet. G. Strøm)

14/2-1740. Ole Moes Christian.
Fadd: Abraham og Christopher, Anders Christenssøn, Halvor Moes qde., Anne Lisbeths.

21/2-1740. Aslak Larssøns Gullic.
Fadd: Halvor Follou, Simon, Johannes Danielssøn, Niels Ovessøns qde.,
Barbara Micelsd. 

21/2-1740. Ingebret Espedals Ragnild.
Fadd: Isak Løberg, Isak Jacobssøn, Jon Stephenss., Stephen  Enggraf, Tore Jacobsd. 
(Rettet. G.Strøm.)

21/2-1740. Uægte barn fra Vigsiden, Ulric Vinter.
Moderen et fremd qvindfolk fra Soller (Solør?) Mette Hansd.,  udlagt til barnefader Serjant Niels Hanssøn fra Saaler.
Fadd: Niels Anderssøn og qde., Anne Grinj.

28/2-1740. Ole Ballestads Jacob.
Fadd: Amun Tolfssøn, Ingebret og Niels Gunderssøn, Anders Jacobssøns qde., – Ragnild Gun(ners)d. 

6/3-1740. Jan Grinjs tvillinger Gurj og Dorte.
Fadd: Niels Janssøn, Lars Grinj, Niels Grinj, Christen Souebache, Abraham Rising, Jørgen Grinjs qde., Karen, Kirsten, Anne Grinj.