ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen Kirkebok

Døpte og fødte barn

1796 - 1814
 

Oppdatert 16.06.2021


All ære til Jon Hvitsand (1901-1980), som skrev av alle kirkebøkene for Gjerpen 1681-1814 for hånd på 1930-1940- tallet, og til
Reidar Ballestad (1926-2007), som skrev alt dette inn på sin PC for Grenland Ættehistorielag på 1990-tallet.
I begge tilfeller er det selvsagt rom for feil. Derfor er det viktig å
sjekke med original kildene på Digitalarkivet.

Det er her gjort en del rettelser i forhold til Hvitsands transkripsjon.
En del innsendte rettelser har også blitt dobbeltskjekket mot originalen og lagt inn.
G.S.

Sogneprest/ prost i Gjerpen på denne tiden:
Edvard Munch.

Les om prestene i Gjerpen.

Noen forkortelser:
dpt. = døpt
Fadd: = Faddere.
f. = født

Søketips.
Søk på denne siden. [CONTROL] + [f]

Alle døpte barns navn ender med punktum og er uthevet.

Grenland Ættehistorielag eier dette dokumentet.


Døpte/ fødte barn i Gjerpen:

| 1681 - 1746 | 1746 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1857 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 | 1901 - 1919 kl. | 1920 - 1931 kl. |dpt. 1/1-1796. Torkild Olessøn fra Nordre Limies Gullik. Fadd: Halvor Leegaases kone, Berthe Gulliksdatter, Halvor Leegaas, Laers Gullikssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 1/1-1796. Isaac Anundssøn fra S. Løbergs Erich. Fadd: Laers Torgrimssøns kone, Inger Jonsdatter, Ole Torgrimssøn, Laers Anunssøn, Gunder Evenssøn.

dpt. 1/1-1796. Anders Olessøn fra BbKlevs Isaac. Fadd: Bergit Kittilsdatter, Maren Olesdatter, Christopher Olessøn, Halvor Anderssøn, Abraham Nielssøn.

dpt. 3/1-1796. Hans Knudssøn under S. Breches Anne Karine. Fadd: Gunder Haraldssøns kone, Sophie Thomædatter, Peder Limie, Søren Tofte, Laers Knudssøn.

dpt. 3/1-1796. Niels Jacobssøn under Meens Inger. Fadd: Isaac Christenssøns kone, Kirsten Olesdatter, Isaac Christenssøn, Niels Nielssøn, Ole Nielssøn.

dpt. 3/1-1796. Ole Anderssøn fra Aasebachens Kirsten. Fadd: Niels Hanssøns kone, Ellen Sivertsdatter, Ole Halvorssøn, Rollev Sørenssøn, Halvor Anderssøn.

dpt. 4/1-1796. Lovis Vouverts Christen Tobiesen. Fadd: Provstinde Tobiesen, jomfru Kiill, forvalter Møldrup, Sivert Bache, Just Wright.

dpt. 10/1-1796. Erich Olessøn Kiises Ole. Fadd: Johannis Janssøns kone, Margarete Christensdatter, Peder Hanssøn Bøe, Rasmus Laerssøn, Halvor Hanssøn.

dpt. 10/1-1796. Ole Monssøn fra Fossum Værks Svend. Fadd: Zacharias Hermanssøns kone, Berthe Pedersdatter, Gunder Monssøn, Laers Riisberg, Sondre Kittlssøn.

dpt. 10/1-1796. Hans Nærums Anne. Fadd: Jacob Simonssøns kone, Inger Laersdatter, Jacob Nærum, Anders Sørenssøn, Even Hanssøn.

dpt. 10/1-1796. Jacob Pederssøn under Toftes Pernelle. Fadd: Hans Knudssøns kone, Maren Nielsdatter, Amund Olessøn, Anders Olessøn, Ellev Olessøn.

dpt. 10/1-1796. Uægte Gunder. fra BbKlev. Moderen Maren Rasmusdatter tient på Folloug. Til barnefader udlagt Johannes Danielssøn under Bradsberg.
Fadd: Herlof Pederssøns enke, Amborg Nielsdatter, Niels Laerssøn, Abraham Poulssøn, Christen Laerssøn.

dpt. 17/1-1796. Laers Jonssøn under Bradsbergs Ole. Fadd: Anders Svenchessøns kone, Kirsten Hansdatter, Laers Skyer, Tollev Anderssøn, Knud Jonssøn.

dpt. 17/1-1796. Tolv Nielssøn under N. Bøes Ole. Fadd: Jacob Nielssøns kone, Anne Jonsdatter, Niels Lien, Sigur Jermundssøn, Michel Engelbertssøn.

dpt. 17/1-1796. Isaac Laerssøn fra Aasebachens Ovet Karine. Fadd: Ovet Christensdatter, Maren Nielsdatter, Wilhelm Christianssøn, Anders Johanssøn, Niels Nielssøn.

dpt. 21/1-1796. Simon Simonssøn under S. Breches Niels. Fadd: Even Nielssøns kone, Maren Knudsdatter, Abraham Christenssøn, Jacob Hanssøn, Johannes Jacobssøn.

dpt. 24/1-1796. Halvor Franssøn fra Glørsmyrs Margarete. Fadd: Gisle Aases kone, Maren Isaacsdatter, Hans Erichssøn, Rasmus og Mads Franssøn.

dpt. 30/1-1796. Søren Toftes Maren. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Ingebor Kirstine Christensdatter, Daniel Wenstøb, Peder Limie, Ole Borge.

dpt. 31/1-1796. Peder Halvorssøn under Meens Jon. Fadd: Live og Anne Halvorsdøtre, Halvor Pederssøn, Hans Halvorssøn, Peder Nygaard.

dpt. 31/1-1796. Jens Zachariæsøn Klevens Ingebor. Fadd: Niels Hougerøes kone, Ingebor Jacobsdatter, Niels Hougerøe, Ole Skilbred, Zacharias Jacobssøn.

dpt. 7/2-1796. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Zacharias. Fadd: Isaach Borges enke, Mette Sivertsdatter, Halvor Olessøn, Isaac Laerssøn, Hans Andreas Realfssøn.

dpt. 21/2-1796. Peter Hanssøn fra Fossum Værks Anders. Fadd: Ole Hanssøns kone, Karen Margarete Andersdatter, Anders Hanssøn, Ole Simonssøn, Magnus Nielssøn.

dpt. 21/2-1796. Lars Nielssøn fra Fossum Værks Tollev. Fadd: Laers Haagenssøns kone, Karen Baltzersdatter, Anders Jenssøn, Jens Svenchessøn, Sigfried Svendssøn.

dpt. 21/2-1796. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Halvor Riises kone, Else Kirstine Jensdatter, Rasmus Halvorssøn, Ole Anderssøn, Halvor Anderssøn.

dpt. 28/2-1796. Simon Jonssøn under S. Grinies Anders. Fadd: Laers Berulfssøns kone, Karen Clausdatter,Søren og Isaac Grinie, Christen Berulfssøn.

dpt. 28/2-1796. Anders Olessøn under Bradsbergs Ole. Fadd: Tone Evensdatter, Berthe Laersdatter, Anders Erichssøn, Laers Anunssøn, Christen Pederssøn.

dpt. 28/2-1796. Halvor Asbjørnssøn fra Roeligheds Asbjørn. Fadd: Gunder Johannissøns kone, Inger Pedersdatter, Jon og Gunder Asbjørnssønner, Isaac Anderssøn.

dpt. 28/2-1796. Jon Torkildssøn fra Luxefjelds Ingebor. Fadd: Anders Hanssøns kone, Ellen Johannisdatter, Engelbert Christenssøn, Tord Anderssøn, Gunder Jonssøn.

dpt. 28/2-1796. Sivert Evenssøn under Bakkens Karen Bolette. Fadd: Hans Ramsaasens kone, Sønnev Olesdatter, Laers Knudssøn, Laers Matthiæsøn, Erich Nielssøn.

dpt. 2/3-1796. Isaac Gunderssøn under Gulsets Anne Dorothea. Fadd: Hans Bjerings og Erich Henricssøns koner, Henric Engelbertssøn, Halvor Corneliisøn, Niels Halvorssøn.

dpt. 6/3-1796. Johan Peter Rosenberg fra Meenstads Ole. Fadd: Jermund Jermundssøns kone, Marthe Kittilsdatter, Christen Claussøn, Ole og Hans Sørenssøn.

dpt. 6/3-1796. Torbjørn Nielssøn fra østre Suchens Niels. Fadd: Hans Tormoessøns kone, Anne Nielsdatter, Ole Hobæk, Jon Alfssøn, Jørgen Torstenssøn.

dpt. 6/3-1796. Søren Danielssøn fra BbKlevs Daniel. Fadd: Johannes Bøles kone, Dorthe Ovesdatter, Rasmus Ovessøn, Anders Evenssøn, Isaac Jacobssøn.

dpt. 6/3-1796. Ole Torgrimssøn fra S. Ballestads Ragnil Maria. Fadd: Isaac Anunssøns kone, Ingebor Jensdatter, Laers Torgrimssøn, Tord Heljessøn, Erich Erichssøn.

dpt. 8/3-1796. Tore Pedersdatter fra Meens uægte Hans Peter. Hun lod udlegge til barnefader Even Olessøn.
Fadd: Laers Walens kone, Marechen Halvorsdatter, Johannes Hanssøn, Isaac Anderssøn, Michel Engelbertssøn.

dpt. 13/3-1796. Rasmus Isaachssøn fra Eikornrøe under Moes Ole. Fadd: Jon Eikornrøes kone, Kirsten Isaacsdatter, Ole Eikornrøe, Halvor og Sigur Ersrøe.

dpt. 13/3-1796. Børge Jørgenssøn fra Nordre Sems drengebarn Børge. Fadd: Anders Findals kone, Ingebor Nielsdatter, Simon Lund, Niels Sem, Sigvard Sem.

dpt. 13/3-1796. Ole Pederssøn under S. Breches Lisbeth Kirstine. Fadd: Maren Knudsdatter, Inger Pedersdatter, Hans og Laers Knudssøn, Christen Abrahamssøn.

dpt. 21/3-1796. JusticeRaad og Amtmand Petersens Jonas Ramus. hjemmedøbt 19de Febr. Fadd: Madame D. Cappelens den ældre og yngre, Maria Blom, Auditeur Wessel, Søren Rasch, Jacob Aall ældre og yngre.

dpt. 24/3-1796. Isaac Jenssøn under N. Fosses Maren Margarete. Fadd: Karen Magdalene Gasman, Anne Olesdatter, Ole Simonssøn, Jan Jacobssøn, Tolv Waldemarssøn.

dpt. 28/3-1796. Halvor Halvorssøn fra Leegaases Karen. Fadd: Torkild Limies kone, Berthe Gulliksdatter, Laers Gullikssøn, Anders og Christian Limie.

dpt. 2/4-1796. Saamund Christenssøn under S. Breches Berthe Maria. Fadd: Anne Margarete Jørgensdatter, Anne Clarine Erlandsdatter, Aslach og Ole Christenssøn, Johannes Isaachssøn.

dpt. 3/4-1796. Ole Olessøn Henningsdals Abraham. Fadd: Jon Fjeldets kone, Christen Claussøns kone, Christen Claussøn, Anders Jonssøn, Erich Berreberg.

dpt. 3/4-1796. Niels Laerssøn under Strømdals Laers. Fadd: Thomas Anderssøns kone, Karen Isaacsdatter, Isaac Laerssøn, Niels Tormossøn, Hans Kruse.

dpt. 3/4-1796. Erich Christenssøn fra BbKlevs Gjertrud. Fadd: Sophie Isaacsdatter, Berthe Maria Christensdatter, Laers Nielssøn, Halvor og Anders Christenssøn.

dpt. 3/4-1796. Laers Hanssøn under Lies Pernelle. Fadd: Hans Knudssøns kone, Margarete Christensdatter, Even og Søren Høyset, Tord Torstenssøn.

dpt. 10/4-1796. Rejer Anderssøn under N. Fosses Ole. Fadd: Ingebor Olesdatter, Zarche Olesdatter, Anders Tovssøn, Anders og Peder Nirissøn.

dpt. 10/4-1796. Ole Sørenssøn under Borrestads Peder. Fadd: Søren Olessøns kone, Marthe Andersdatter, Ole Olessøn, Anders Olessøn, Hans Johannissøn.

dpt. 10/4-1796. Michel Michelssøn fra Aasebachens Anne Maria. Fadd: Gunnil Jensdatter, Anne Maria Lavesdatter, Christian Mejer, Erich Kart, Johan Rosenstet.

dpt. 10/4-1796. Christopher Olessøn fra BbKlevs Marthe. Fadd: Anne Maria Nielsdatter, Maren Pedersdatter, Anders Olessøn, Erich Nielssøn, Peder Pederssøn.

dpt. 16/4-1796. Niels Gregoriisøn fra Ml. Sems Inger Karine. Fadd: Maria Skavan, Asloug Tofte, Aslach Tofte, Daniel Jønnevald, Simon Lund.

dpt. 17/4-1796. Knud Jacobssøn under Meens Margarete. Fadd: Christopher Rollevssøns kone, Inger Laersdatter, Jon Pederssøn, Hans Gunderssøn, Peder Nyegaard.

dpt. 24/4-1796. Ole Pederssøn under Øvrums Inger. Fadd: Inger Christophersdatter, Live Jonsdatter, Anders Nielssøn, Engelbert Pederssøn, Peder Nyegaard.

dpt. 29/4-1796. Jørgen Olessøn fra S. Grinies Ole. Fadd: Karen Paus, Anne Kirstine Falchum, Marcus Barnholt, Jesper Watzel, Peder Falchum.

dpt. 1/5-1796. Halvor Knudssøn under Bradsbergs Knud. Fadd: Jacob Ballestads kone, Inger Jonsdatter, Knud og Jes Halvorssøn, Isaac Jonssøn.

dpt. 1/5-1796. Torsten Jermundssøn under Moes drengebarn Ole. Fadd: Ole Levorssøns kone, Kirsten Isaacsdatter, Ole Levorssøn, Sigur Jermundssøn, Tolv Nielssøn.

dpt. 1/5-1796. Rasmus Haraldssøn fra N. Søelies Inger Maria. Fadd: Ole Søelies kone, Inger Haraldsdatter, Ole Sande, Hans Ouestad, Jacob Søelie.

dpt. 5/5-1796. Torkild Simonssøn fra Aasebachens Johannes. Fadd: Karen Johannisdatter, Torbor Simonsdatter, Søren Olessøn, Isaac Laerssøn, Sivert Hanssøn.

dpt. 5/5-1796. Matthias Rejerssøn under Gulsets Berthe Kirstine. Fadd: Peder Stianssøns kone, Kirsten Knudsdatter, Isaac Gunderssøn, Peder Stianssøn, Frideric Skjo(ld?).

dpt. 8/5-1796. Rasmus Ovessøn under Strømdals Engelbert. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Lisbeth Nielsdatter, Søren Danielssøn, Jan Olessøn, Niels Svenossøn.

dpt. 8/5-1796. Laers Skejessøn under Sørbøes Margarete. Fadd: Sara Skejesdatter, Inger Laersdatter, Søren Røsager, Jon Svenchessøn, Hans Christianssøn.

dpt. 8/5-1796. Arne Thomæsøn fra Aasebachens Ellen Margarete. Fadd: Gullik Christenssøns kone, Anne Sørene Michelsdatter, Hans Torjussøn, Thomas Jørgenssøn, Peder Aslachssøn.

dpt. 8/5-1796. Christen Knudssøn fra N. Fossum-Ejes Anne. Fadd: Henric Jenssøns kone, Maren Madsdatter, Enevold Knudssøn, Halvor Jonssøn, Peder Madssøn.

dpt. 8/5-1796. Halvor Gunderssøn under Berrebergs Anne Kirstine. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Karen Christensdatter, Engelbert Pederssøn, Peder Laerssøn, Rasmus Laerssøn.

dpt. 8/5-1796. Anund Jørgenssøn Høgelies Ragne. Fadd: Ole Hobæks kone, Anne Nielsdatter, Ole Hobæk, Hans Kikut, Jørgen Torstenssøn.

dpt. 16/5-1796. Halvor Laerssøn fra N. Wenstøbs Hans. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Ingebor Danielsdatter, Ole Monssøn, Knud Nielssøn, Gunder Laerssøn.

dpt. 16/5-1796. Mads Franssøn fra Rosvalds Maren. Fadd: Halvor Glørsmyrs kone, Ingebor Engelbertsdatter, Gisle Franssøn, Ole Halvorssøn, Rasmus Franssøn.

dpt. 16/5-1796. Hans Jonssøn Kruuse under Strømdals Marthe Maria. Fadd: Maren Jensdatter, Ingebor Jensdatter, Isaac og Niels Laerssøn, Niels Tormossøn.

dpt. 22/5-1796. Peter Conradssøn under Gulsets Inger Catharine. Fadd: Gunder Strømdals kone, Ingebor Nielsdatter, Hans Biering, Søren Henricssøn, Christen Ejnerssøn.

dpt. 22/5-1796. Inger Tolvsdatter fra Doxrøes uægte Zacharias. Til barnefader udlagt Ellev Poulssøn. Fadd: Henric Doxrøes kone, Karen Hansdatter, Torsten Doxrøe, Claus Olessøn, Halvor Torstenssøn.

dpt. 29/5-1796. Hellik Amundssøn under S. Breches Amund. Fadd: Aagot Olesdatter, Berthe Axelsdatter, Christopher Torstenssøn, Gullik og Jens Amundssøn.

dpt. 29/5-1796. Michel Sigurssøn fra Østre Hougerøes Anne Kirstine. Fadd: Knud Klevens kone, Clarine Andersdatter, Sigur Aamot, Niels Sigurssøn, Gudmund Knudssøn.

dpt. 29/5-1796. Ole Torjussøn fra Øvrums Marthe. Fadd: Hans Nærums kone, Barbara Knudsdatter, Kittil Hougen, Kittil Riis, Kittil Gulset.

dpt. 3/6-1796. Laers Knudssøn under S. Breches Marcus. Fadd: Jan Toftes kone, Inger Jostsdatter, Anders Henricssøn, Aslach, Jan og Jost Tofte.

dpt. 5/6-1796. Christen Olessøn fra nedre Hoppestads Ole. Fadd: Henric Pederssøns kone, Ingebor Christensdatter, Henning Berg, Peder Erichssøn, Laers Beruldssøn.

dpt. 5/6-1796. Gunder Asbjørnssøn under S. Grinies Asbjørn. Fadd: Ole Hobæks kone, Ingebor Jacobsdatter, Halvor og Jon Asbjørnssøn, Hans Christopherssøn.

dpt. 12/6-1796. Ole Lien fra Luxefjelds Anund. Fadd: Halvor Godals kone, Aaste Torkildsdatter, Halvor Godal, Ole Bestuul, Ellev Fikjen.

dpt. 12/6-1796. Jan Friderichssøn under N. Limies Kirsten. Fadd: Torjer Sæterets kone, Helje Olesdatter, Niels Nielssøn, Aslach Rasmussøn, Engelbert Christenssøn.

dpt. 12/6-1796. Isaac Hanssøn under N. Bøes Berthe. Fadd: Jens Liens kone, Dorthe Pedersdatter, Halvor Hanssøn, Peder Gunderssøn, Knud Østenssøn.

dpt. 19/6-1796. Gunder Christenssøn fra Kjølnæses Anders. Fadd: Anders Hegnes kone, Karen Bendixdatter, Peder Laerssøn, Peder Christenssøn, Jacob Jonssøn.

dpt. 19/6-1796. Ellev Olessøn fra Fjelddalens Anne. Fadd: Bergit Halvorsdatter, Gjertrud Henricsdatter, Halvor Fjelddalen, Ole Berreberg, Anders Christianssøn.

dpt. 26/6-1796. Christen Pederssøn fra Erlands Wenstøbs Kirsten Maria. Fadd: Engelbert Pederssøns kone, Aase Maria Arnesdatter, Ole Olessøn, Christen Hanssøn, Laers Christianssøn.

dpt. 26/6-1796. Laers Hanssøn under Bradsbergs Anne Kirstine. Fadd: Isaac Holms kone, Anne Rasmusdatter, Laers Kjær, Christen Pederssøn, Jon Anderssøn.

dpt. 3/7-1796. Magnus Nielssøn under Fossum Værks Daniel. Fadd: Svend Engelssøns kone, Marthe Baltzersdatter, Laers Nielssøn, Sondre Kittilssøn, Anders Jenssøn.

dpt. 10/7-1796. Halvor Pederssøn fra BbKlevs Gunder. Fadd: Hans Anderssøns kone, Maren Olesdatter, Thomas Anderssøn, Niels Jacobssøn, Ole Pederssøn.

dpt. 10/7-1796. Halvor Olessøn fra Ersrøes Anne. Fadd: Christian Fossums kone, Berthe Axelsdatter, Christen Pederssøn, Amund Anderssøn, Henric Torstenssøn.

dpt. 17/7-1796. Haavar Alfssøn fra Puttekaasens Alf. Fadd: Jan Friderichssøns kone, Karen Sigursdatter, Ole Asbjørnssøn, Jon Alfssøn, Ole Torjerssøn.

dpt. 17/7-1796. Brynild Pederssøn fra BbKlevs Maren. Fadd: Karen Andersdatter, Tore Hansdatter, Ole Pederssøn, Christen Abrahamssøn, Laers Halvorssøn.

dpt. 17/7-1796. Daniel Pederssøn fra BbKlevs Ellen Kirstine. Fadd: Anne Margarete Pedersdatter, Ingebor Pedersdatter, Ole Nielssøn, Halvor Knudssøn, Christen Hanssøn.

dpt. 24/7-1796. Levor Torjerssøn fra BbKlevs Niels. Fadd: Karen Andersdatter, Else Knudsdatter, Ellev Ellevssøn, Axel Støchel, Knud Torjerssøn.

dpt. 24/7-1796. Jens Hanssøn under N. Fossums Ole. Fadd: Johannes Pederssøns kone, Karen Andersdatter, Ole Aas, Engelbert Pederssøn, Peder Olessøn.

dpt. 24/7-1796. Engelbert Halvorssøn under Erlands Wenstøbs Johan Peter. Fadd: Simon Zachariæsøns enke, Else Petersdatter, Peter Adtzleu, Frideric Barnholt, Watzel.

dpt. 31/7-1796. Ole Einerssøn under S. Grinies Halvor. Fadd: Anders Torjerssøns kone, Karen Clausdatter, Ole og Albert Claussøn, Jens Olessøn.

dpt. 7/8-1796. Rasmus Olessøn under N. Falchums Jon. Fadd: Karen Hansdatter, Karen Andersdatter, Isaac Abrahamssøn, Peder Olessøn, Knud Olessøn.

dpt. 7/8-1796. Christian Mejer fra Aasebachens Isaac. Fadd: Jørgen Mejers kone, Kirstine Halvorsdatter, Torgrim Tollevssøn, Halvor Jenssøn, Halvor Bjerketvet.

dpt. 7/8-1796. Anders Hanssøns Ødegaardens Ingebor. Fadd: Gunnild Sivertsdatter, Karen Iversdatter, Matthias Anderssøn, Anders Olessøn, Laers Matthiæssøn.

dpt. 7/8-1796. Ole Olessøn under N. Fosses Asloug. Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Karen Arntsdatter, Sigur Olessøn, Jacob Halvorssøn, Helje Erichssøn.

dpt. 7/8-1796. Niels Knudssøn Kousenrøes Karen Kirstine. Fadd: Anders Hanssøns kone, Guri Olesdatter, Niels Knudssøn, Gudmund Knudssøn, Isaac Grinie.

dpt. 14/8-1796. Ole Hanssøn under N. Hynies Christopher. Fadd: Peter Hanssøns kone, Lisbeth Aslachsdatter, Isaac Sørenssøn, Christen Jenssøn, Jacob Peterssøn.

dpt. 14/8-1796. Ole Gunnuldssøn under Østre Bøe i Luxefjelds Knud. Fadd: Poul Webjørnssøns kone, Helge Halvorsdatter, Poul Webjørnssøn, Gundbjørn Olessøn, Christen Laerssøn.

dpt. 16/8-1796. Elias Winter Jørgenssøns Simon Jørgensen. f. 24de Junii og hjemmedbt 6te Julii. Fadd: Mad. Lieungh, Mad. Flood, jomfru Inger Aall, Diderich og Ulric v. Cappelen, Jørgen Wright, Niels og Jørgen Aall.

dpt. 21/8-1796. Ole Aslachssøn Moes Peder. Fadd: Søren Toftes kone, Anne Kirstine Aslachsdatter, Søren Tofte, Niels Danielssøn, Ole Halvorssøn.

dpt. 21/8-1796. Gunder Axelssøn under N. Falchums Anders. Fadd: Karen Maria Hansdatter, Asloug Olesdatter, Hans Axelssøn, Knud Jonssøn, Hans Biering.

dpt. 21/8-1796. Anders Tovssøn under Toftes Inger. Fadd: Rejer Anderssøns kone, Guri Nielsdatter, Niri Wattenberg, Østen Tovssøn, Anders Nirissøn.

dpt. 21/8-1796. Niels Torbjørnssøn fra S. Hynies Kirsten Torine. Fadd: Ole Simonssøns kone, Karen Arnesdatter, Ole Alfssøn, Jens Anderssøn, Jacob Jenssøn.

dpt. 3/9-1796. Procurator Gasmanns hjemmedøbte Johan Gotfred., som var født 7de Julii. Fadd: Madame Gasman, Anne Kirstine Falchum, Proc. Gasmann, Ole Leth, Hans Henric Brangstrup.

dpt. 4/9-1796. Jon Halvorssøn fra N. Wenstøbs Johannes. Fadd: Anders Engelbertssøns kone, Lisbeth Nielsdatter, Niels Christopherssøn, Niels Gunderssøn, Tolv Waldemarssøn.

dpt. 4/9-1796. Isaac Poulssøn fra BbKlevs Margarete. Fadd: Margarete Nielsdatter, Anne Kirstine Andersdatter, Christen Anderssøn, Abraham Poulssøn, Jens Nielssøn.

dpt. 11/9-1796. Ole Sørenssøn under Otterholts Hans. Fadd: Ole Christenssøns kone, Karen Olesdatter, Halvor Ersrøe, Isaac Olessøn, Anders Sørenssøn.

dpt. 11/9-1796. Christen Hanssøn under Aarhuuses Jørgen. Fadd: Christian Fossums kone, Marthe Pedersdatter, Christen Pederssøn, Ole Alfssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 18/9-1796. Jørgen Mejer fra Aasebachens Jens. Fadd: Gundbor Knudsdatter, Aase Maria Noring, Jon Sande, Hans Matthiæsøn Smith, Christian Mejer.

dpt. 25/9-1796. Peter Jacobssøn under Moes Rollev. Fadd: Jon Eikornrøes kone, Margit Pedersdatter, Ole Eikornrøe, Bastian Pederssøn, Tord Halvorssøn.

dpt. 25/9-1796. Bendix Andreæssøns Benedicte Wilhelmine Birgitte. Fadd: Thore Christensdatter, Ulrica Bendixdatter, Engelbert Olessøn, Ole Borge, Jacob Jonssøn.

dpt. 29/9-1796. Christen Schrøder fra BbKlevs Christen. Fadd: Hans Knudssøns kone, Karen Andersdatter, Laers Knudssøn, Peter Berg, Ole Pederssøn.

dpt. 2/10-1796. Anders Gunderssøn fra Lies Anne Karine. Fadd: Halvor Aaltveds kone, Maren Rasmusdatter, Ole Buer, Gunder Bækkevald, Tov Haraldssøn.

dpt. 2/10-1796. Rasmus Franssøn fra Dyrkolds Karen Kirstine. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Anne Jensdatter, Mads Janssøn, Gisle og Mads Franssøn.

dpt. 2/10-1796. Jens Henricssøn under Erlands Wenstøbs Maren Karine. Fadd: Niels Jenssøns kone, Anne Dorothea Aslachsdatter, Peder Sørenssøn, Anders og Gunder Jenssøn.

dpt. 9/10-1796. Even Henricssøn under Aarhuuses Anders. Fadd: Kallenskyes kone, Kirsten Nielsdatter, Jens Henricssøn, Jacob Jenssøn, Christen Claussøn.

dpt. 9/10-1796. Niels Nielssøn under N. Bøes Johannes. Fadd: Mads Erichssøns kone, Anne Nielsdatter, Mads Janssøn, Aslach Nielssøn, Erich Madssøn.

dpt. 9/10-1796. Henric Jenssøn under N. Fossums Anne Karine. Fadd: Anders Jenssøns kone, Else Halvorsdatter, Amund Anderssøn, Hans Janssøn, Laers Christenssøn.

dpt. 9/10-1796. Laers Laerssøn fra Bakkens Live Kirstine. Fadd: Else Isaacsdatter, Karen Christensdatter,Thomas Christenssøn, Anders og Niels Tordssøn.

dpt. 11/10-1796. Solve Laerssøn Kjærs hjemmedøbte Signe. Fadd: Gunder Johannissøns kone, Maren Axelsdatter, Isaac Holm, Niels Gunderssøn, Gregers Mustved.

dpt. 22/10-1796. Jens Jonssøn Aarhuuses Anne. Fadd: Laers Skavans kone, Anne Melfald, Anders og Laers Aarhuus, Ole Meltved, Jens Christian Jacobssøn.

dpt. 23/10-1796. Niels Jonssøn under Gulsets Jon. Fadd: Asloug Olesdatter, Karen Hansdatter, Knud og Jon Jonssøn, Christen Laerssøn.

dpt. 23/10-1796. Sondre Nirissøn under S. Breches Hans Andreas. Fadd: Ragnil Hansdatter, Tore Hansdatter, Aslach Christenssøn, Anders Olessøn, Carl Sørenssøn.

dpt. 23/10-1796. Laers Hanssøn fra Meens Inger Maria. Fadd: Jacob Nyegaards kone, Live Jonsdatter, Stephen Engrav, Hans Jacobssøn, Erich Erichssøn.

dpt. 23/10-1796. Hans Tormoessøn Kikuts Signe. Fadd: Anund Høgelies kone, Anne Nielsdatter, Niels Røsager, Jon Alfssøn, Niels Sigurssøn.

dpt. 23/10-1796. Jacob Hanssøn under Berrebergs Live. Fadd: Ingebor Olesdatter, Zarche Olesdatter, Ole Pederssøn, Laers Christenssøn, Jørgen Hermanssøn.

dpt. 30/10-1796. Niels Gunderssøn Holms Gunder. Fadd: Ole Falchums kone, Inger Gundersdatter, David og Isaac Holm, Torsten Laerssøn.

dpt. 30/10-1796. Alf Nielssøn fra Baaserøes Ole. Fadd: Isaac Anderssøns kone, Askjer Tollevsdatter, Kittil og Niels Nielssøn, Niels Tollevssøn.

dpt. 30/10-1796. Isaac Nielssøn fra Troldsaasens Niels. Fadd: Live Pedersdatter, Karen Jacobsdatter, Gunder Espedalen, Christen Langerøe, Gunder Olessøn.

dpt. 9/11-1796. Anne Margarete Torjersdatter fra BbKlevs uægte Laers. Til Barnefader udlagt matros Carl Peter Søeberg.
Fadd. Gunnil Johannisdatter, Maria Christensdatter, Niels Tollevssøn, Niels Aslachssøn, Niels Hanssøn.

dpt. 13/11-1796. Anders Sørenssøn fra Aasebachens Simon. Fadd: Hans Nærums kone, Dorthe Sophie Sørensdatter, Halvor Søelie, Jacob Siljen, Niels Nenset.

dpt. 16/11-1796. Ole Olessøn under nedre Sems Ole. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Harald Pederssøns kone, Niels Knudssøn, Peder Herbrandssøn, Torbjørn Halvorssøn.

dpt. 20/11-1796. Knud Nielssøn under Borrestads Ole. Fadd: Peder Aslachssøns kone, Edel Margarete Laersdatter, Hans Pedessøn, Niels Nielssøn, Niels Erichssøn.

dpt. 20/11-1796. Laers Haagenssøn under Erlands Wenstøbs Anders. Fadd: Marthe Kirstine Baltzersdatter, Anne Karine Haagensdatter, Haagen Janssøn, Jens Riisberg, Engelbert Sørenssøn.

dpt. 20/11-1796. Rasmus Hanssøn under Bradsbergs Karen Johanne. Fadd: Anne Aasille Simonsdatter, Anne Margarete Olesdatter, Christen og Jørgen Hanssøn, Peder Engelbertssøn.

dpt. 23/11-1796. Torkild Olessøn fra Lille Fosss Christine. Fadd: Gullik Rønningens enke, Berthe Gulliksdatter, Laers og Hans Gullikssøn, Anders Christianssøn.

dpt. 27/11-1796. Daniel Gregoriussøn fra Jønnevolds Maren Gurine. Fadd: Zacharias Lies kone, Karen Aslachsdatter, Simon Lund, Niels Sem, Anders Limie.

dpt. 27/11-1796. Kittil Kittilssøn fra S. Riises Anne. Fadd: Laers Sneltveds kone, Kirsten Olesdatter, Ole Løberg, Rasmus Riis, Torjus Øvrum.

dpt. 27/11-1796. Bendix Buchvald fra Aasebachens Anne Barbara. Fadd: Ole Evenssøns kone, Margarete Maria Bendixdatter, Niels Olessøn, Knud Jonssøn, Sivert Jørgenssøn.

dpt. 4/12-1796. Jan Jørgenssøn under Gulsets Karen Maria. Fadd: Gunder Nielssøns kone, Karen Hansdatter, Erich Henricssøn, Børge Nielssøn, Kittil Pederssøn.

dpt. 4/12-1796. Aslach Nielssøn under N. Bøes Karen. Fadd: Jens Nielssøns kone, Maren Nielsdatter, Aslach Isaacssøn, Peder Laerssøn, Niels Nielssøn.

dpt. 11/12-1796. Niels Olessøn under Skilbreds Abraham. Fadd: Anders Skilbreds kone, Berthe Nielsdatter, Christen Skilbred, Tord Jacobssøn, Anders Skilbred.

dpt. 11/12-1796. Gunder Isaacssøn fra Espedalens Anne. Fadd: Isaac Nielssøns kone, Inger Johannisdatter, Johannes og Jens Hanssøn, Isaac Nielssøn.

dpt. 18/12-1796. Afdøde Niels Olessøn Prossen under N. Breches Niels. Fadd: Ragnil Jensdatter, Clarine Henricsdatter, Henric Doxrøe, Knud Jenssøn, Halvor Rasmussøn.

dpt. 18/12-1796. Amund Anderssøn under Fossum Værks Karen Margarete. Fadd: Christen Wenstøbs kone, Anne Maria Andersdatter, Ole og Henric Jenssøn, Peder Madssøn.

dpt. 26/12-1796. Ole Rønnichssøn fra Hougedals Halvor. Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Siri Olesdatter, Rasmus Isaachssøn, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe.

dpt. 26/12-1796. Helje Erichssøn under N. Fosses Torine. Fadd: Ingebor og Jøran Erichsdøtre, Laers Svendssøn, Engelbert Olessøn, Søren Halvorssøn.

dpt. 26/12-1796. Hans Olessøn under Gulsets Kirsten. Fadd: Peder Stianssøns kone, Inger Olesdatter, Tollev Gunderssøn, Mons Olessøn, Rasmus Olessøn.


dpt. 1/1-1797. Zacharias Claussøn under Moes Anne. Fadd: Claus Hoppestads kone, Inger Hansdatter, Niels Otterholt, Berulf Haagenssøn, Halvor Halvorssøn.

dpt. 1/1-1797. Jacob Anderssøn under Skougsrøes Inger. Fadd: Tore Evensdatter, Karen Olesdatter, Søren Grinie, Laers Evenssøn, Kolbjørn Knudssøn.

dpt. 3/1-1797. Jacob Anderssøn fra N. Mælums (Mæla) Andrea Joachime. Fadd: Gunder Tevessøns kone, Christen Mælums kone, Hans Jacob Isaacssøn, Laers Nielssøn, Jacob Jenssøn.

dpt. 8/1-1797. Johannes Jenssøn under S. Grinies Jens. Fadd: Inger Pedersdatter, Ingebor Halvorsdatter, Jon Løvaas, Gudmund Knudssøn, Ole Halvorssøn.

dpt. 8/1-1797. Guri Anundsdatter under N. Løbergs uægte Anund. Fadd: Gunnil Prossen, Anne Poulsdatter, Anders og Hans Laerssøn, Christen Laerssøn.
Til barnefader udlagt Ole Torkildssøn, gevorben Soldat i Nordenfjeldske Regimente. Disse forældre findes ægteviede den 14/9-1797.

dpt. 15/1-1797. Hans Olessøn under Strømdals Ole. Fadd: Gunder Strømdals kone, Asloug Jensdatter, Christen Einerssøn, Hans Axelssøn, Rasmus Olessøn.

dpt. 15/1-1797. Laers Halvorssøn fra S. Aases Hans. Fadd: Erich Kiises kone, Anne Hedvig Christophersdatter, Niels Berreberg, Hans Hougerøe, Ole Olessøn.

dpt. 15/1-1797. Anders Olessøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Aganete Jensdatter, Maren Olesdatter, Kittil Jonssøn, Engelbert Anderssøn, Anders Halvorssøn.

dpt. 15/1-1797. Hans Hanssøn fra Aasebachens Maren Kirstine. Fadd: Mette Kirstine Nielsdatter, Kirsten Simonsdatter, Niels Hanssøn, Laers Simonssøn, Ole Sørenssøn.

dpt. 15/1-1797. Søren Engelbertssøn under S. Breches Ingebor Dorothea. Fadd: Else og Laurentse Engelbertsdøtre, Knud og Halvor Laerssøn, Niels Jacobssøn.

dpt. 15/1-1797. Berthe Nielsdatter under Borrestads uægte Ole. Til barnefader udlagt Ole Nielssøn paa Borrestad.
Fadd: Laers Danielssøns kone, Maren Isaacsdatter, Ole Nielssøn, Laers Amundssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. dpt. 22/1-1797. Engelbert Jostssøn fra Doxrøes Halvor. Fadd: Anders Amundssøns kone, Berthe Andersdatter, Erich Gravelie, Michel Doxrøe, Henric Doxrøe.

dpt. 22/1-1797. Rasmus Christopherssøn fra Berrebergs Niels. Fadd: Erich Berrebergs kone, Maren Olesdatter, Laers Aas, Christopher Hougerøe, Ole Nøklegaard.

dpt. 22/1-1797. Gunder Jenssøn under Gulsets Kirstine. Fadd: Anders Jenssøns kone, Marthe Jonsdatter, Jens Henricssøn, Niels Jenssøn, Jens Riisberg.

dpt. 29/1-1797. Abraham Christenssøn fra Aasebachens Hans Andreas. Fadd: Ingebor Olesdatter, Gunnil Maria Rasmusdatter, Ole Amundssøn, Hans Halvorssøn, Gunder Anderssøn.

dpt. 29/1-1797. Jacob Anundssøn under N. Løbergs Erich. Fadd: Ole Løbergs kone, Ingerliv Jonsdatter, Laers og Isaac Anundssøn, Anders Olessøn.

dpt. 29/1-1797. Abraham Nielssøn under øvre Søelies Inger Maria. Fadd: Anders Ødegaardens kone, Live Matthiædatter, Daniel Gunderssøn, Gunder Matthiæsøn, Halvor Aavoldssøn.

dpt. 29/1-1797. Abraham Gunderssøn fra S. Sneltveds Karen. Fadd: Ole Falchums kone, Inger Gundersdatter, Niels Holm, Knud Sneltved, Laers Olessøn.

dpt. 29/1-1797. Laers Jørgenssøn fra Aasebachens Karen Maria. Fadd: Henric Hambergs kone, Karen Halvorsdatter, Halvor Bruun, Halvor Jonssøn, Tollev Svendssøn.

dpt. 29/1-1797. Henric Torjerssøn fra Lundsaass Gunnil. Fadd: Erich Bergs kone, Bergit Jonsdatter, Kittil Gregerssøn, Ole Monssøn, Niels Sigurssøn.

dpt. 5/2-1797. Peder Olessøn under Nøklegaards Gunnil. Fadd: Ole Nøklegaards kone, Anne Hedvig Christophersdatter, Ole Aas, Mads Bøe, Ole Nøklegaaard.

dpt. 5/2-1797. Claus Monssøn fra N. Hoppestads Karen. Fadd: Zacharias Slettenes kone, Karen Hansdatter, Christopher og Wilhelm Hoppestad, Halvor Hanssøn.

dpt. 12/2-1797. Anders Simonssøn fra BbKlevs Simon. Fadd: Maren Arnesdatter, Elisabeth Eliædatter, Singdal Simonssøn, Laers og Ole Olessøn.

dpt. 12/2-1797. Ole Knudssøn fra Dale i Luxefields Ole. Fadd: Ole Poulssøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Halvorssøn, Ole Poulssøn, Christen Hanssøn.

dpt. 26/2-1797. Laers Erichssøn fra BbKlevs tvilling-døttre Inger. Fadd: Christian Asmussøns kone, Karen Halvorsdatter, Kirsten Laersdatter, Guri Gulliksdatter, Isaac Olessøn.

dpt. 26/2-1797. Laers Erichssøn fra BbKlevs tvilling-døttre Elisabeth Sophie. Fadd: Abraham Nielssøn, Hans Tordssøn, Ole Anderssøn, Jon Jonssøn, Christen Laerssøn.

dpt. 26/2-1797. Anders Svendssøn under Meens Anders. Fadd: Simon Søelies kone, Siri Rollevsdatter, Simon Rollevssøn, Christopher Rollevssøn, Laers Knudssøn.

dpt. 26/2-1797. Ole Torjerssøn under Skilbreds Peder. Fadd: Anne Olesdatter, Berthe Andersdatter, Jens Kleven, Tord Jacobssøn, Aslach Halvorssøn.

dpt. 26/2-1797. Ole Anderssøn fra BbKlevs Christian. Fadd: Christian Olessøns enke, Karen Kirstine Andersdatter, Herman og Helle Christianssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 26/2-1797. Aslach Rasmussøn fra Tvetens Ingebor Maria. Fadd: Anders Putens kone, Asloug Jonsdatter, Sigur Aamot, Laers Gregerssøn, Ole Torjerssøn.

dpt. 26/2-1797. Tord Erichssøn under S. Breches Anne Maria. Fadd: Sondre Grønnerøes kone, Karen Christophersdatter, Isaac Jacobssøn, Halvor Anderssøn, Niels Knudssøn.

dpt. 5/3-1797. Hans Pederssøn under Borrestads Jon. Fadd: Peder Aslachssøns kone, Anne Hansdatter, Aslach Halvorssøn, Hans Torjerssøn, Tollev Halvorssøn.

dpt. 12/3-1797. Christen Nielssøn Langerøes Niels. Fadd: Anders Bakkens kone, Else Jacobsdatter, Isaac Nielssøn, Niels Tordssøn, Hans Knudssøn.

dpt. 12/3-1797. Søren Christianssøn Høysets Hans. Fadd: Laers Aaltvets kone, Anne Evensdatter, Anders Engrav, Hans Ramsaasen, Laers Matthiæsøn.

dpt. 12/3-1797. Isaac Gunderssøn fra BbKlevs Marthe Gurine. Fadd: Steen Follougs kone, Karen Haraldsdatter, Ole Isaacssøn, Hans Sørenssøn, Ole Haraldssøn.

dpt. 19/3-1797. Tolv Waldemarssøn under S. Aases Waldemar. Fadd: Jørgen Halvorssøns kone, Maria Waldemarsdatter, Ole Simonssøn, Isaac Jenssøn, Jan Jacobssøn.

dpt. 19/3-1797. Hans Nielssøn fra BbKlevs Ole. Fadd: Mads Halvorsens kone, Karen Jacobsdatter, Erich Engelbertssøn, Torsten Sondressøn, Ole Olessøn.

dpt. 19/3-1797. Christen Einerssøn under Gulsets Endre. Fadd: Ingebor Nielsdatter, Hans Biering, Peder Conradssøn, Frideric Skjold.

dpt. 19/3-1797. Dorthe Laersdatter fra Aasebachens uægte Dorthe. Til barnefader udlagt Tord Halvorssøn fra Aasebachen.
Fadd: Anders Hanssøns kone, Sara Laersdatter, Henric Nielssøn, Jens Olessøn, Niels Olessøn.

dpt. 26/3-1797. Niels Tovssøn fra Houkeraasens Peder. Fadd: Isaac Nielssøns kone, Guri Torsdatter, Hans Olessøn, Jon Jonssøn, Svend Zacharias Tordssøn.

dpt. 26/3-1797. Anders Olessøn fra Stulen ved Lies Anne. Fadd: Jens Olessøns kone, Anne Bjørnsdatter, Laers og Ole Olessøn, Simon Rollevssøn.

dpt. 2/4-1797. Peter Hanssøn fra Fossum Værks Maren Christine. Fadd: Christopher Hanssøns kone, Lisbeth Aslachsdatter, Isaac Christenssøn, Ole Hanssøn, Henric Danielssøn.

dpt. 5/4-1797. Johan Peter Berg fra BbKlevs Johanne Margarete. Fadd: Hans Bentssøns kone, Maria Eilersdatter, Jochum Pederssøn, Jens Peter Rosenberg, Niels Henric Buchvald.

dpt. 13/4-1797. Michel Engelbertssøn fra Bradsbergs Kirsten Maria. Fadd: Christen Kildals kone, Ellen Johanne Halvorsdatter, Aslach Gunvoldssøn, Niels Kildal, Engelbert Nielssøn.

dpt. 14/4-1797. Ole Olessøn fra Dale i Luxefjelds Live. Fadd: Ole Nøklegaards kone, Maren Tronsdatter, Ole Nøklegaard, Ole Dybedal, Ole Halvorssøn.

dpt. 17/4-1797. Halvor Christenssøn fra BbKlevs Hans. Fadd: Anne Isaacsdatter, Anne Poulsdatter, Hans Sørenssøn, Erich Christenssøn, Peder Corneliisøn.

dpt. 17/4-1797. Rasmus Ovessøn under Strømdals Isaac. Fadd: Ingebor og Dorthe Ovesdatter, Jan Olessøn, Anders Evenssøn, Søren Danielssøn.

dpt. 17/4-1797. Sigur Torkildssøn Kittilrøe under S. Riisings Niels. Fadd: Anders Skilbreds kone, Anne Kittilsdatter, Ole og Anders Skilbred, Ole Jacobssøn.

dpt. 17/4-1797. Laers Halvorssøn Skjold fra Langgangens Karen Maria. Fadd: Laers Madssøns kone, Maria Halvorsdatter, Laers og Jens Riisberg, Frideric Skjold.

dpt. 17/4-1797. Engelbert Rasmussøn Dyrkolds Anne Margarete. Fadd: Rasmus Franssøns kone, Mads Janssøns kone, Mads og Halvor Janssøn, Rasmus Franssøn.

dpt. 23/4-1797. Tollev Anderssøn fra Bradsberg Skovs Karen Johanne. Fadd: Laers Ovessøns kone, Tone Davidsdatter, Laers Ovessøn, Børge Halvorssøn, Anders Olessøn.

dpt. 30/4-1797. Niels Gunderssøn fra BbKlevs Jørgine. Fadd: Maren Tollevsdatter, Bergit Kittilsdatter, Anund Tollevssøn, Torsten Sondressøn, Erich Nielssøn.

dpt. 14/5-1797. Niels Christopherssøn fra N. Wenstøbs Christopher. Fadd: Jon Wenstøbs kone, Aagot Jansdatter, Niels Holm, Torsten Laerssøn, Hans Halvorssøn.

dpt. 14/5-1797. Daniel Gunderssøn fra Aasebachens Christine. Fadd: Laers Christenssøns kone, Olea Sørensdatter, Laers Christenssøn, Ole Gunderssøn, Jacob Isaachssøn.

dpt. 14/5-1797. Ole Torjussøn fra Aasebachens Marthe Kirstine. Fadd: Ole Øvrums kone, Kirsten Knudsdatter, Isaac Jacobssøn, Jens Kittilssøn, Torjus Erichssøn.

dpt. 19/5-1797. f. 18/4-1797. Gotfred Schutze fra Aasebachens Anne Lucie. Fadd: Mad. Møldrup, jomfru Anne Hellene Kiill, Aslach Pederssøn, Hans Michael Hals, Christian Kruuse, S. Elster.

dpt. 21/5-1797. Mads Franssøn fra Rosvalds Simon. Fadd: Hans Røes kone, Ingebor Engelbertsdatter, Gisle og Rasmus Franssøn, Ole Halvorssøn.

dpt. 21/5-1797. Jan Olessøn under Toftes Isaac. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Lisbeth Sophie Nielsdatter, Rasmus Ovessøn, Jacob Arnessøn, Niels Svenossøn.

dpt. 25/5-1797. Torjer Olessøn under Ml. Fosses Børre. Fadd: Bergit Halvorsdatter, Asloug Olesdatter, Laers og Hans Gullikssøn, Anders Hanssøn.

dpt. 28/5-1797. Torbjørn Nielssøn fra Suchen østres Niels. Fadd: Elling Høymyrs kone, Helge Olesdatter, Jan Fridericssøn, Ole Torjerssøn, Niels Sigurssøn.

dpt. 28/5-1797. Sivert Evenssøn under Bakkens Karen Bolette. Fadd: Isaac Troldsaasens kone, Sønnev Olesdatter, Laers Laerssøn, Laers Knudssøn, Anders Tordssøn.

dpt. 30/5-1797. Jacob Aalls Edel Margarete. Fadd: Frue Kammer=Herinde Løvenskjold, Madame Rasch, jomfru Inger Aall, hr. Kammer-Junker S. Løvenskjold, JusticeRaad Rasch, Nic. Benj. Aall, Søren Paus, Ulr. Frid. v. Cappelen.

dpt. 1/6-1797. Jens Peterssøn Rudes Andreas. Fadd: Mad. Mouritsen, jomfrue Weisner, Gotfred Schutz, Christian Jynge, Christen Kraft, Schaaning.

dpt. 5/6-1797. Knud Østenssøn fra S. Bøes Marthe. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Dorthe Pedersdatter, Ole Heljessøn, Gunder Nielssøn, Jacob Laerssøn.

dpt. 5/6-1797. Michel Michelssøn fra Aasebachens Maren Kirstine. Fadd: Ellen Johanne Halvorsdatter, Inger Kirstine Andersdatter, Hans Bernstof, Anders Jonssøn, Niels Aslessøn.

dpt. 5/6-1797. Wijer Anderssøn fra Luxefjelds Gunnil. Fadd: Ole Hougedals kone, Anne Olesdatter, Ole Hougedal, Halvor og Sigur Ersrøe.

dpt. 5/6-1797. Inger Jensdatter fra BbKlevs uægte Andreas. Til barnefader udlagt Anders Nielssøn ved Jæger-Corpset.
Fadd: Niels Hanssøns enke, Margarete Torjersdatter, Christen Langerøe, Even Olessøn, Halvor Doxrøe.

dpt. 11/6-1797. Andreas Johan Storm fra Aasebachens Jens Andreas. Fadd: Kirsten Jonsdatter, Maren Olsdatter, Michel Michelssøn, Christopher Sivertssøn, Søren Hanssøn.

dpt. 11/6-1797. Laers Kittilssøn fra S. Sneltveds Kirstine. Fadd: Jon Sandes kone, Karen Maria Nielsdatter, Kittil Riis, Jens Olessøn, Abraham Gunderssøn.

dpt. 11/6-1797. Hans Sørenssøn fra BbKlevs Karen Maria. Fadd: Halvor Christenssøns kone, Gunnil Margarete Arnesdatter, Isaac Gunderssøn, Ole Isaacssøn, Isaac Sørenssøn.

dpt. 11/6-1797. Ole Pederssøn under N. Fosss Karen. Fadd: Jacob Hanssøns kone, Anne Olesdatter, Anders og Niri Rejerssøn, Claus Vasbrække.

dpt. 18/6-1797. Johannes Janssøn fra N. Bøes Ole. Fadd: Pernelle Olesdatter, Karen Christensdatter, Erich Olessøn, Peder Hanssøn, Solve Laerssøn.

dpt. 18/6-1797. Peter Laerssøn Ferman fra BbKlevs Laers Ulric. Fadd: Anne Matthæa Olesdatter, Sara Rasmusdatter, Ole Isaacssøn, Christian Noord, Ole Jacobssøn.

dpt. 18/6-1797. Knud Jonssøn under N. Falchums Johan. Fadd: Asloug Olesdatter, Hedevig Hansdatter, Halvor Jonssøn, Niels Olessøn, Gunder Axelssøn.

dpt. 18/6-1797. Laers Olessøn fra Follougs Karen. Fadd: Halvor Meens kone, Marechen Halvorsdatter, Even Olessøn, Anders og Erich Erichssøn.

dpt. 18/6-1797. Isaac Jacobssøn Espedalens Marthe. Fadd: Ole Torjussøns kone, Kirsten Knudsdatter, Ole Søelie, Matthias Fløtterøe, Laers Christianssøn.

dpt. 25/6-1797. Peder Hanssøn N. Falchums Hans Christian. Fadd: Jørgen Madssøns kone, Anne Kirstine Falchum, Torsten og Hans Hanssøn, Peder Jørgenssøn, Hans Steensrøe.

dpt. 9/7-1797. Jon Alfssøn Løvaasen under S. Risings Niels. Fadd: Johannes Jenssøns kone, Johanne Halvorsdatter, Haavold Alfssøn, Gudmund Knudssøn, Johannes Jenssøn.

dpt. 9/7-1797. Knud Haagenssøn fra Goupaasens Anne. Fadd: Anders Svenchessøns kone, Anne Jacobsdatter, Christen og Hans Jacobssøn, Christen Torjussøn.

dpt. 9/7-1797. Ole Asbjørnssøn fra Hobæks Karen. Fadd: Gunder Asbjørnssøns kone, Anne Sigursdatter, Halvor Asbjørnssøn, Hans Tormossøn, Jon Torstenssøn.

dpt. 16/7-1797. Peder Fridericssøn under N. Limies Marthe. Fadd: Wijer Anderssøns kone, Hedevig Isaacsdatter, Guldbrand Laerssøn, Ole Christopherssøn, Isaac Anderssøn.

dpt. 23/7-1797. Ole Halvorssøn fra Troldsaasen under S. Grinies Harald. Fadd: Kirsten Halvorsdatter, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Troldsaas, Peder Gunderssøn, Samuel Evenssøn.

dpt. 23/7-1797. Torjer Sivertssøn under Kleps Anne Maria. Fadd: Hans Lies kone, Siri Knudsdatter, Hans Ramsaasen, Christopher Knudssøn, Laers Knudssøn.

dpt. 6/8-1797. Halvor Bjørnssøn under N. Fosses Groe. Fadd: Ole Grumstulens kone, Ingebor Engelbertsdatter, Ole Grumstul, Niels Danielssøn, Gunder Jonssøn.

dpt. 13/8-1797. Jacob Halvorssøn fra Aasebachens Jacob. Fadd: Niels Laerssøns kone, Else Nielsdatter, Erich Olessøn, Laers Danielssøn, Anders Jonssøn.

dpt. 20/8-1797. Anders Tordssøn fra Bachens Tord. Fadd: Isaac Børgessøns kone, Gunnil Isaacsdatter, Niels Tordssøn, Laers Laerssøn, Christen Nielssøn.

dpt. 20/8-1797. Ole Gunderssøn fra S. Breche ejets Niels. Fadd: Gunnil Nielsdatter, Hedevig Torsdatter, Laers Halvorssøn, Jon Torjerssøn, Jon Jonssøn.

dpt. 20/8-1797. Laers Nielssøn under Gulsets Ole. Fadd: Abraham Melfals kone, Kirsten Poulsdatter, Jes Olessøn, Gunder Jenssøn, Børge Nielssøn.

dpt. 20/8-1797. Jens Zachariæsøn Klevens Pernelle. Fadd: Knud Klevens kone, Margit Andersdatter, Knud Kleven, Niels Hougerøe, Zacharias Jacobssøn.

dpt. 20/8-1797. Isaac Anderssøn fra Øde Sneltveds Karen Kirstine. Fadd: Abraham Anderssøns kone, Anne Maria Arnesdatter, Søren Grinie, Ole Rasmussøn, Kolbjørn Olessøn.

dpt. 27/8-1797. Erich Christenssøn fra Bergs Inger Maria. Fadd: Henric Torjerssøns kone, Guri Tordsdatter, Halvor Jonssøn, Isaac Olessøn, Laers Gregerssøn.

dpt. 27/8-1797. Tord Halvorssøn fra Aasebachens Anne Dorthe. Fadd: Hans Halvorssøns kone, Live Halvorsdatter, Halvor Buer, Ole Nielssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. 3/9-1797. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Halvor. Fadd: Anders Olessøns kone, Ingebor Kistine Kart, Halvor Olessøn, Jon Laerssøn, Johan Rosensted.

dpt. 3/9-1797. Halvor Anderssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Anders Olessøns kone, Anne Andersdatter, Kittil Jenssøn, Christopher Sivertssøn, Niels Aslessøn.

dpt. 3/9-1797. Hans Halvorssøn fra Ramsaasens Marthe Maria. Fadd: Christen Olessøns kone, Anne Halvorsdatter, Even Høyset, Søren Høyset, Sivert Nielssøn.

dpt. 24/9-1797. Niels Tollevssøn fra BbKlevs Tollev. Fadd: Niels Gunderssøns kone, Maren Tollevsdatter, Niels Jenssøn, Kittil Nielssøn, Erich Nielssøn.

dpt. 24/9-1797. Engelbert Hanssøn fra Aasebachens Gunnil Maria. Fadd: Hans Hanssøns kone, Mette Maria Bentsdatter, Niels Simonssøn, Hans Hanssøn, Hans Laerssøn.

dpt. 29/9-1797. Ole Evenssøn fra Aasebachens Hans Peter. Fadd: Halvor Michelssøns kone, Ingebor Sigvardsdatter, Bendix Buchvald, Niels Olessøn, Niels Sivertssøn.

dpt. 1/10-1797. Beruld Haagenssøn under Moes Rasmus. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Anne Nielsdatter, Halvor Janssøn, Rasmus Mortenssøn, Zacharias Claussøn.

dpt. 1/10-1797. Ole Anderssøn Nøklegaards Gunnil. Fadd: Peder Olessøns kone, Maren Christophersdatter, Niels og Erich Berreberg, Ole Christopherssøn.

dpt. 1/10-1797. Johannes Jacobssøn under S. Breches Karen. Fadd: Simon Simonssøns kone, Gunnil Hansdatter, Torsten Sondressøn, Johannes Bøle, Niels Laerssøn.

dpt. 8/10-1797. Anders Torjerssøn fra Ramsaasens Jacob. Fadd: Søren Høysets kone, Sønev Olesdatter, Hans Ramsaasen, Jon Stulen, Ole Olessøn.

dpt. 8/10-1797. Isaac Christenssøn fra Fossum Værks Christen. Fadd: Guri Olesdatter, Dorthe Pedersdatter, Engelbert og Peder Sørenssøn, Sondre Kittilssøn.

dpt. 8/10-1797. Gunder Jonssøn fra Foss Qværns Anne. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Gunnil Nielsdatter, Halvor Bjørnssøn, Jon Jonssøn, Ellev Poulssøn.

dpt. 11/10-1797. Peder Nirissøn fra Wattenbergs Peder. Fadd: Anne Maria Nielsdatter, Margit Torjersdatter, Anders Nirissøn, Engelbert Nielssøn, Simon Jonssøn.

dpt. 15/10-1797. Gullik Amundssøn fra S. Wenstøbs Niels. Fadd: Hellik Amundssøns kone, Svanou Pedersdatter, Jens og Hellik Amundssøn, Jens Jacobssøn.

dpt. 15/10-1797. Knud Jonssøn fra Aasebachens Jon. Fadd: Ole Olessøns kone, Berthe Torkildsdatter, Søren og Anders Olessøn, Henric Nielssøn.

dpt. 22/10-1797. Søren Danielssøn under Bradsbergs Daniel. Fadd: Inger Johannisdatter, Inger Johanne Danielsdatter, Ove Rasmussøn, Engelbert Johannessøn, Christen Pederssøn.

dpt. 22/10-1797. Jacob Nielssøn fra Bækkevolds Hans. Fadd: Søren Høysets kone, Anne Evensdatter, Erich Klep, Anders Lie, Ole Bekkevold.

dpt. 22/10-1797. Gunder Nielssøn fra Bækkevolds Karen. Fadd: Hans Lies kone, Inger Laersdatter, Ole Laerssøn, Jacob Søelie, Knud Hanssøn.

dpt. 22/10-1797. Anders Olessøn Bommen fra BbKlevs Kirsten. Fadd: Peder Drengssøns kone, Else Knudsdatter, Rasmus Hanssøn, Gregers Halvorssøn, Frideric Pederssøn.

dpt. 26/10-1797. Laers Barnholdts Pouline Maria. Fadd: Madame Barnholdt, Marie Dahl, Marcus og Frideric Barnholdt, Peder Haraldssøn, Christen Lund.

dpt. 27/10-1797. Lovis Vauverts Niels Carl Barfod. Fadd: frue KammerHerinde Løvenskjold, Jomfru Constance Aall, Auditeur Wessel, Rædisch, Hans Møller.

dpt. 29/10-1797. Lars Hanssøn under Meens Anne Catharine. Fadd: Gunnil Hansdatter, Kirsten Olesdatter, Hans Jacobssøn, Ole Jacobssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 29/10-1797. Peter Conradssøn under Gulsets Inger Karine. Fadd: Gunder Strømdals kone, Inger Olesdatter, Kittil Knudssøn, Erich Henricssøn, Christen Ejnerssøn.

dpt. 30/10-1797. Lehnsmand Peder S. Limies Søren. Fadd: Christen Lunds kone, Asloug Tofte, Aslach og Søren Tofte, Peder Haraldssøn.

dpt. 5/11-1797. Sigvard Jørgenssøn fra Nordre Sems Anne. Fadd: Simon Lunds kone, Hedevig Torsdatter, Børge Sem, Simon Jonssøn, Kittil Nielssøn.

dpt. 5/11-1797. Ole Gunderssøn fra Bækkevolds Anne. Fadd: Torjus Lundes kone, Anne Jacobsdatter, Ole Haraldssøn, Jacob Nielssøn, Isaac Espedalen.

dpt. 17/11-1797. f. 28/10-1797. Elias Winter Jørgensens Jochum Jørgensen. Fadd: Madame Ambor Aall, Mad. Anne Plesner, Jomfru Constance Aall, Major Rehbinder, Poul Fr. Lieungh, Peder Flood, H. Chrystie.

dpt. 19/11-1797. Ole Haraldssøn fra N. Søelies Niels. Fadd: Isaac Espedalens kone, Maren Jacobsdatter, Anders og Ole Gunderssøn, Sivert Hanssøn.

dpt. 19/11-1797. Christopher Christianssøn fra øvre Hoppestads Halvor. Fadd: Willum Hoppestads kone, Karen Hansdatter, Claus Monssøn, Halvor Hanssøn, Niels Danielssøn.

dpt. 19/11-1797. Ole Henniningsdalens Anne. Fadd: Christen Claussøns kone, Gunnil Arnesdatter, Anders Jonssøn, Gunder Gunderssøn, Erich Berreberg.

dpt. 26/11-1797. Jens Rasmussøn fra Forevolds Rasmus. Fadd: Rasmus Glennes kone, Karen Rasmusdatter, Niels Christenssøn, Rasmus Nielssøn, Mons Rasmussøn.

dpt. 26/11-1797. Aslach Hanssøn fra Bergs Anne. Fadd: Margarete Gundersdatter, Anne Gurine Larsdatter, Halvor og Knud Jonssøn, Lars Nielssøn.

dpt. 3/12-1797. Ole Poulssøn fra Østre Fjeldets Poul. Fadd: Wijer Anderssøns kone, Ragnil Torstensdatter, Guldbrand Laerssøn, Laers Svendssøn, Anders Jonssøn.

dpt. 3/12-1797. Gisle Franssøn fra N. Aases Maren. Fadd: Rasmus Franssøns kone, Maren Isaacsdatter, Mads Franssøn, Halvor Isaacssøn, Simon Aslachssøn.

dpt. 3/12-1797. Halvor Rasmussøn fra S. Riises Karen Kirstine. Fadd: Lars Knudssøns kone, Gunnil Kirstine Hansdatter, Kittil og Rasmus Riis, Isaac Hanssøn.

dpt. 6/12-1797. Torkild Olessøn fra Lille Fosses Gullik. Fadd: Aslach Toftes og Anders N. Limies koner, Aslach og Jan Tofte, Peder Limie.

dpt. 10/12-1797. Jacob Hanssøn fra N. Ballestads Hans. Fadd: Hans Larssøns enke, Karen Hansdatter, Johannes Hanssøn, Niels og Jacob Jonssøn.

dpt. 10/12-1797. Engelbert Christenssøn under S. Limies Peder. Fadd: Torjer Sæterets kone, Aagot Jansdatter, Jan og Peder Fridericssøn, Christen Olessøn.

dpt. 10/12-1797. Jacob Langerøes tvillingbørn Even. Fadd: Anders Ballestads kone, Maren Olesdatter, Niels Jacobssøn, Christen Langerøe, Lars Matthiæsøn.

dpt. 10/12-1797. Jacob Langerøes tvillingbørn Maria. Fadd: Niels Jacobssøns kone, Marthe Christensdatter, Jon Svenchessøn, Lars Olessøn, Jacob Anderssøn.

dpt. 10/12-1797. Maren Arntsdatter under Gulsets uægte Niels. Til barnefader udlagt Niels Jonssøn, gift mand og gevorben soldat.
Fadd: Ole Gaashølens kone, Karen Arntsdatter, Ellev Pederssøn, Christen Larssøn, Jacob Alfssøn.

dpt. 17/12-1797. Ole Nielssøn fra Fossum Værks Niels Jacob. Fadd: Ingebor Maria Hansdatter, Marthe Pedersdatter, Søren Henricssøn, Lars Sørenssøn, Niels Magnussøn.

dpt. 17/12-1797. Simon Simonssøn under S. Breches Maren Kirstine. Fadd: Niels Knudssøns kone, Sophie Thomædatter, Halvor Anderssøn, Isaac Jacobssøn, Johannes Isaacssøn.

dpt. 17/12-1797. Karen Andersdatter under Bratsbergs uægte Johanne Maria. Til barnefader udlagt Johannes Monssøn wed Jæger-Corpset.
Fadd: Maren Rasmusdatter, Gunnil Margarete Andersdatter, Jon Christenssøn, Erich Nielssøn, Christen Larssøn.

dpt. 26/12-1797. Rasmus Halvorssøn fra S. Riises Søren. Fadd: Halvor Riises kone, Karen Clausdatter, Kittil Riis, Erich Knudssøn, Peder Sivertssøn.

dpt. 26/12-1797. Ole Larssøn fra Fossejores Gunder. Fadd: Jacob Nielssøns kone, Karen Isaacsdatter, Anders og Hans Lie, Hans Knudssøn.

dpt. 26/12-1797. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Ole Anderssøns kone, Kirsten Olesdatter, Niels Hanssøn, Anders Olessøn, Peder Anderssøn.

dpt. 26/12-1797. Peder Aslachssøn under Borrestads Bartholomæus. Fadd: Arne Thomæsøns kone, Ellen Margarete Larsdatter, Hans Torjussøn, Hans Pederssøn, Ole Nielssøn.

dpt. 26/12-1797. Hans Knudssøn under S. Breches Ole. Fadd: Søren Toftes kone, Margrete Thomædatter, Christen Schrøder, Hans Olessøn, Lars Knudssøn.

dpt. 26/12-1797. Søren Halvorssøn under Stulens Hedevig. Fadd: Helge Erichssøns kone, Karen Aslachsdatter, Jan Tolvssøn, Simon Aslachssøn, Helje Erichssøn.

dpt. 31/12-1797. Lars Halvorssøn fra Aaltveds Halvor. Fadd: Søren Høysets kone, Maren Solvesdatter, Jacob Nærum, Niels og Laers Halvorssøn.

dpt. 31/12-1797. Poul Webjørnssøn under Gjerpen lilles Jan. Fadd: Abraham Bergs kone, Helge Halvorsdatter, Henning, Erich og Abraham Berg.

dpt. 31/12-1797. Jon Tordssøn fra Hougens Ingebor Maria. Fadd: Ingebor Kittilsdatter, Anne Hansdatter, Johan Rosenberg, Ole Kittilssøn, Abraham Olessøn.

dpt. 31/12-1797. Christen Knudssøn under N. Fossums Anne. Fadd: Jens Hanssøns kone, Karen Clausdatter, Envold Knudssøn, Anders Jenssøn, Knud Tollevssøn.

dpt. 31/12-1797. Ole Monssøn fra Fossum Værks Maria. Fadd: Christopher Hanssøns kone, Anne Halvorsdatter, Peder Sørenssøn, Gunder Monssøn, Gunder Jacobssøn.

dpt. 31/12-1797. Lars Jonssøn under Bradsbergs Berthe. Fadd: Søren Røsagers kone, Inger Larsdatter, Jon Svenchessøn, Anders Larssøn, Christen Abrahamssøn.

dpt. 31/12-1797. Peter Dyressøn fra Fikjens Gunnil. Fadd: Ole Dales kone, Gunnil Tronsdatter, Ole Torbjørnssøn, Ole Nirissøn, Ole Olessøn.

dpt. 1/1-1798. Anders Olessøn under Borrestads Ole. Fadd: Ole Olessøns kone, Else Olesdatter, Østen Jonssøn, Hans Nielssøn, Søren Olessøn.

dpt. 7/1-1798. Christen Gunderssøn under Hougens Ingebor. Fadd: Gunnil Olesdatter, Berthe Larsdatter, Ole og Anders Olessøn, Niels Jacobssøn.

dpt. 7/1-1798. Lars Larssøn fra Bachens Anne. Fadd: Karen og Jøran Christensdatter, Ole Larssøn, Thomas Christenssøn, Isaac Olessøn.

dpt. 7/1-1798. Halvor Halvorssøn fra Holt ødes Ellen. Fadd: Anne Halvorsdatter, Hedevig Aslachsdatter, Christen Eikornrøe, Lars Liene, Hans Gullikssøn.

dpt. 7/1-1798. Torkild Simonssøn fra Aasebachens Magnil. Fadd: Karen Johannisdatter, Bergit Torkildsdatter, Niels Christenssøn, Søren Olessøn, Anders Evenssøn.

dpt. 7/1-1798. Jon Olessøn fra Bestuuls pigebarn Tore. Fadd: Ellev Olessøns kone, Karen Kirstine Aslachsdatter, Anders Limie, Ellev Olessøn, Jacob Alfssøn.

dpt. 7/1-1798. Anne Maria Jacobsdatter fra Tambur-plads under Østre Borges uægte Niels. Manden Herbrand Halvorssøn har nogle aar sejlet udenlands.
Til barnefader er udlagt Lars Nielssøn fra Herre. Fadd: Lars Hanssøns kone, Maren Christensdatter, Lars Hanssøn, Ole Danielssøn, Tord Tostenssøn.

dpt. 14/1-1798. Anders Hanssøn fra Fossum Værks Christen. Fadd: Ole Hanssøns kone, Anne Dorthe Aslachsdatter, Christen Claussøn, Jacob Peterssøn, Ole Jacobssøn.

dpt. 14/1-1798. Anders Halvorssøn under S. Aases Inger. Fadd: Lars Halvorssøns kone, Askjer Tollevsdatter, Lars Halvorssøn, Ole Olessøn, Rasmus Halvorssøn.

dpt. 14/1-1798. Henric Jenssøn fra Bøe-Rønnings Anne Karine. Fadd: Ole Jenssøns kone, Karen Margarete Andersdatter, Erich Henricssøn, Hans Janssøn, Amund Anderssøn.

dpt. 14/1-1798. Halvor Olessøn fra Godals pigebarn Tore. Fadd: Ole Olessøns kone, Maren Axelsdatter, Ole Olessøn, Tollev Gunderssøn, Jan Hougen.

dpt. 21/1-1798. Isaac Christenssøn fra Holms Ole. Fadd: Solve Kjærs kone, Ingebor Sophie Larsdatter, David Holm, Michel Doxrøe, Lars Hanssøn.

dpt. 28/1-1798. Sigur Jermundssøn under Moes Ole. Fadd: Torsten Jermundssøns kone, Pernelle Aslachsdatter, Torsten Jermundssøn, Peter Jacobssøn, Lars Madssøn.

dpt. 4/2-1798. Henric Nielssøn fra Asebachens Ole. Fadd: Knud Jonssøns kone, Sara Larsdatter, Peder Anderssøn, Hans Anderssøn, Knud Jonssøn.

dpt. 4/2-1798. Ole Jenssøn fra N. Løbergs Lars. Fadd: Kittil Riises kone, Marthe Kittilsdatter, Lars og Anund Løberg, Kittil Erichssøn.

dpt. 4/2-1798. Biørguv Olessøn under Nordre Bøes Ole. Fadd: Johannes Janssøns kone, Johanne Hansdatter, Aslach Isaacssøn, Peder Larssøn, Aslach Nielssøn.

dpt. 4/2-1798. Niels Hanssøn fra Aasebachens Grete. Fadd: Hans Hanssøns kone, Ellen Jensdatter, Ole Halvorssøn, Ole Hanssøn, Engelbert Hanssøn.

dpt. 4/2-1798. Svend Turvildssøn fra Aasebachens Karen. Fadd: Marthe Margarete Turvildsdatter, Inger Knudsdatter, Thomas Jonssøn, Erich Knudssøn, Peder Olessøn.

dpt. 4/2-1798. Lars Christenssøn fra Lienes Maren Margarete. Fadd: Anne Halvorsdatter, Karen Kirstine Aslachsdatter, Halvor Halvorssøn, Simon Aslachssøn, Isaac Christenssøn.

dpt. 4/2-1798. Henric Torstenssøn fra Doxrøes Torsten. Fadd: Engelbert Doxrøes enke, Inger Tolvsdatter, Michel Doxrøe, Jan Stulen, Halvor Ersrøe.

dpt. 4/2-1798. Maria Waldemarsdatter fra Aas-Hammers uægte Hans. Til barnefader udlagt Jon Brynildssøn ved det Norske Jæger-Corps.
Fadd: Jørgen Halvorssøns kone, Gunnil Nielsdatter, Jacob Halvorssøn, Jørgen Halvorssøn, Isaac Jonssøn.

dpt. 10/2-1798. Jan Halvorssøn fra Toftes Inger Margarete. Fadd: Niels Sems kone, Anne Berg, Peder Limie, Aslach Tofte, Christen Andr. Lund, Jochum Monrad.

dpt. 11/2-1798. Rollev Sørenssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Abraham Christenssøns kone, Ingebor Kirstine Andersdatter, Ole og Poul Sørenssøn, Ole Rollevssøn.

dpt. 11/2-1798. Rejer Anderssøn under N. Fosses Anders. Fadd: Jacob Hanssøns kone, Zarche Olesdatter, Jacob Hanssøn, Lars Christenssøn, Anders Rejerssøn.

dpt. 11/2-1798. Hans Knudssøn fra Kragetoes Lars. Fadd: Ole Larssøns kone, Else Jacobsdatter, Christen Langerøe, Anders Bækkevold, Lars Knudssøn.

dpt. 11/2-1798. Jacob Anderssøn fra øvre Søelies Inger. Fadd: Hans Wallers kone, Karen Halvorsdatter, Rasmus Søelie, Niels Anderssøn, Christen Larssøn.

dpt. 18/2-1798. Lars Christenssøn Riisberg fra Fossum Værks Aslach Christian. Fadd: Walborg Jonsdatter, Johanne Larsdatter, Christen og Jens Riisberg, Svend Aslachssøn.

dpt. 18/2-1798. Lars Olessøn under Lies tvillingebørn Ole. Fadd: Søren Høysets kone, Anne Evensdatter, Even Høyset, Hans Lie, Lars Halvorssøn.

dpt. 18/2-1798. Lars Olessøn under Lies tvillingebørn Anne Kirstine. Fadd: Anne Bjørnsdatter, Maren Solvesdatter, Even Anderssøn, Christen Fløtterøe, Anders Olessøn.

dpt. 18/2-1798. Jens Amundssøn fra Eegaasens Jens. Fadd: Lars Follougs kone, Askjer Tollevsdatter, Anders Nielssøn, Bent Jonssøn, Ole Torkildssøn.

dpt. 18/2-1798. Tollev Rasmussøn under S. Breches Ellen Maria. Fadd: Rasmus Hanssøns kone, Anne Clarine Andersdatter, Lars Nielssøn, Jørgen Hanssøn, Halvor Larssøn.

dpt. 25/2-1798. Knud Jacobssøn under Borrestads Anders. Fadd: Karine Hansdatter, Karen Maria Hansdatter, Christen Larssøn, Christopher Rollevssøn, Niels Tordssøn.

dpt. 25/2-1798. Peder Stianssøn fra Gulsets Knud. Fadd: Hans Olessøns kone, Ingebor Larsdatter, Hans Halvorssøn, Kittil Knudssøn, Gunder Nielssøn.

dpt. 25/2-1798. Johannes Pederssøn fra Fossum Værks Anne Lisbeth. Fadd: Lars Christianssøns kone, Marthe Engelbertsdatter, Jens Hanssøn, Rasmus Larssøn, Peder Madssøn.

dpt. 25/2-1798. Rasmus Olessøn under N. Falchums Anne Kirstine. Fadd: Dorthe Ovesdatter, Karen Andersdatter, Isaach Abrahamssøn, Peder og Knud Olessøn.

dpt. 4/3-1798. Halvor Olessøn under Meens Lars. Fadd: Jens Follougs kone, Guri Torsdatter, Abraham Anderssøn, Niels Nielssøn, Lars Evenssøn.

dpt. 4/3-1798. Maren Olesdatter fra Griniliens uægte Ole. Til barnefader udlagt Engelbert Olessøn ved Jæger-Corpset.
Fadd: Peder Nirissøns kone, Ragnil Olesdatter, Peder Nirissøn, Anders Olessøn, Niels Anderssøn.

dpt. 8/3-1798. Christen Andreas Lunds Christen Lund. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Else Magdalene Engelbertsdatter, Søren Tofte, Simon Lund, Niels Sem, Peder Pederssøn.

dpt. 11/3-1798. Ole Anderssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Ole Halvorssøns kone, Anne Karine Jonsdatter, Tollev Jonssøn, Niels Larssøn, Torjer Torkildssøn.

dpt. 11/3-1798. Ole Pederssøn under Øvrums Inger. Fadd: Anders Nyegaards kone, Tore Skejesdatter, Engelbert Pederssøn, Ole Nielssøn, Peder Halvorssøn.

dpt. 11/3-1798. Lars Skejessøn under Sørbøes Ellen. Fadd: Søren Røsagers kone, Inger Larsdatter, Anders Svenchessøn, Anders Larssøn, Anders Jonssøn.

dpt. 11/3-1798. Anders Tovssøn under Toftes Karen. Fadd: Bergit Halvorsdatter, Asloug Erichsdatter, Anders Rejerssøn, Anders og Peder Nirissøn.

dpt. 18/3-1798. Ole Nielssøn under Borrestads Niels. Fadd: Peder Aslachssøns kone, Berthe Nielsdatter, Hans Pederssøn, Isaac Eikornrøe, Hans Isaacssøn.

dpt. 18/3-1798. Mads Christenssøn fra N. Bøes Anne Maria. Fadd: Lars Skavens kone, Karen Christensdatter, Peder Christenssøn, Lars Fossum, Peder Mortenssøn.

dpt. 1/4-1798. Ole Sørenssøn fra Fossum Værks Engelbert. Fadd: Lars Sørenssøns kone, Dorthe Pedersdatter, Peder Sørenssøn, Isaac Jenssøn, Lars Haagenssøn.

dpt. 1/4-1798. Jens Mortenssøn fra N. Ballestads Siri. Fadd: Jon Hougens kone, Ingebor Mortensdatter, Jacob og Jens Hanssøn, Ole Helgessøn.

dpt. 5/4-1798. Halvor Anderssøn fra BbKlevs Anne Karine. Fadd: Isaac Jacobssøns kone, Berthe Olesdatter, Niels Knudssøn, Simon Simonssøn, Erich Engelbertssøn.

dpt. 9/4-1798. Rasmus Haraldssøn fra N. Søelies Inger Maria. Fadd: Jacob Søelies kone, Kirsten Simonsdatter, Lars Lunde, Hans Ouestad, Sivert Hanssøn.

dpt. 9/4-1798. Ole Heljessøn fra Bøe Rønnings Barbara. Fadd: Engelbert Lucæssøns kone, Giertrud Hansdatter, Engelbert Lucæssøn, Knud Østenssøn, Niels Hanssøn.

dpt. 15/4-1798. Laers Nielssøn fra Ml. Løbergs Anne Maria. Fadd: Lars Hanssøns kone, Ingerliv Jonsdatter, Ole og Anund Løberg, Jens Olessøn.

dpt. 18/4-1798. Peder Haraldssøn fra Nedre Sems Karen Dorothea. Fadd: Niels Sems kone, Christen Lunds kone, Lars Barnholt, Realf Ording, Peder Limie, Gunder Tevessøn.

dpt. 25/4-1798. Halvor Hanssøn Søelie fra Aasebachens Kirsten Maria. Fadd: Svend Borgs enke, Maren Jørgensdatter, Lave Knudssøn, Henric Hamberg, Niels Kildal.

dpt. 29/4-1798. Niels Anderssøn under Nordre Bøes Anders. Fadd: Tollev Grønsteens kone, Else Nielsdatter, Gunder Ellevssøn, Peder Bougerøe, Tollev Grønsteen.

dpt. 29/4-1798. Ole Olessøn under Nordre Fosses Ole. Fadd: Ellev Olessøns kone, Anne Olesdatter, Halvor Jacobssøn, Anders Nielssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 29/4-1798. Anders Olessøn fra Aasebachens Erich. Fadd: Ole Halvorssøns kone, Else Henrichsdatter, Johan Andreas Storm, Ole Halvorssøn, Anders Jonssøn.

dpt. 6/5-1798. Anders Nielssøn fra Follestads Engelbert. Fadd: Maren Jacobsdatter, Maren Hermansdatter, Peder Mælum, Niels Sørenssøn, Lars Amundssøn.

dpt. 6/5-1798. Zacharias Gregoriisøn fra Gravelies Anne Margarete. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Engelbert Dyrkolds kone, Peder Haraldssøn, Erich Gravelie, Isaac Grinie.

dpt. 6/5-1798. Asloug Olesdatter fra N. Falchum ejes uægte Marthe. Til barnefader udlagt Niels Olessøn fra S. Falchum.
Fadd: Knud Jonssøns kone, Else Sivertsdatter, Niels og Christen Larssøn, Jens Olessøn.

dpt. 13/5-1798. Jens Olessøn under Nærums Anders. Fadd: Anders Ramsaasens kone, Marthe Olesdatter, Ole Olessøn, Anders Olessøn, Christen Olessøn.

dpt. 13/5-1798. Christen Olessøn under N. Hynies Dorthe Maria. Fadd: Lars Skjolds kone, Maren Nielsdatter, Jens Hynie, Jens Olessøn, Henric Danielssøn.

dpt. 17/5-1798. Lars Torgrimssøn fra S. Ballestads Ragnil Maria. Fadd: Ole Torgrimssøns kone, Gunnil Torkildsdatter, Anders Jacobssøn, Anders og Erich Erichssøn, Lars Folloug.

dpt. 20/5-1798. Ole Heljessøn fra BbKlevs Lars. Fadd: Helje Ballestads kone, Ingebor Mortensdatter, Tord Heljessøn, Hans og Anders Jenssøn.

dpt. 24/5-1798. Niels Pederssøn under S. Breches Anne Gurine. Fadd: Anders Aarhuuses kone, Karen Larsdatter, Anders Nirissøn, Halvor og Anders Larssøn.

dpt. 28/5-1798. Christen Pederssøn fra Erlands Wenstøbs Peder. Fadd: Christen Hanssøns kone, Anne Olesdatter, Engelbert Pederssøn, Lars og Peder Christianssøn.

dpt. 28/5-1798. Isaac Hanssøn fra S. Grinies Margarete. Fadd: Simon Lunds kone, Karen Aslachsdatter, Erich Gravelie, Zacharias Lie, Halvor Fjelddalen.

dpt. 28/5-1798. Ole Johannissøn fra BbKlevs Kirsten. Fadd: Rasmus Hanssøns kone, Karen Clausdatter, Ole Bentssøn, Ellev Pederssøn, Christen Larssøn.

dpt. 28/5-1798. Isaac Anderssøn fra Sæteret i Luxefjelds Karen. Fadd: Isanne Isaacsdatter, Berthe Andersdatter, Jens Nielssøn, Rønnich Hanssøn, Ole Sæteret.

dpt. 29/5-1798. Søren Pederssøn Toftes Dorthe Hellene. Fadd: Niels Sems kone, Asloug Tofte, Gunder Tevessøn, Aslach Tofte, Hans Knudsøn, Peder Pederssøn.

dpt. 3/6-1798. Axel Nielssøn fra S. Hynies Gunder. Fadd: Alf Aarhuuses enke, Sara Dorothea Jensdatter, Jacob Jenssøn, Niels Gunderssøn, Solve Larssøn.

dpt. 3/6-1798. Afdøde Gunder Jenssøn under Gulsets Gunder. Fadd: Niels Jenssøns kone, Hans Olessøns kone, Anders Jenssøn, Kittil Knudssøn, Halvor Torbjørnssøn.

dpt. 3/6-1798. Christen Nielssøn fra Langerøes Niels. Fadd: Anders Bakkens kone, Karen Isaacsdatter, Isaac Nielssøn, Niels Tordssøn, Erich Nielssøn.

dpt. 3/6-1798. Arne Usler fra Aasebachens Vincens Christian. Fadd: Arne Hanssøns kone, Kirstine Olesdatter, Jørgen og Arne Olessøn, Engelbert Hanssøn.

dpt. 10/6-1798. Ole Halvorssøn under Moes Ole. Fadd: Anders Limies kone, Hedevig Aslachsdatter, Anders Limie, Ole og Hans Aslachssøn.

dpt. 10/6-1798. Jens Johannissøn fra Skougsrøes Karen. Fadd: Jacob Anderssøns kone, Inger Johannisdatter, Even Olessøn, Søren Danielssøn, Lars Evenssøn.

dpt. 10/6-1798. Niels Jenssøn fra BbKlevs Anne Lisbeth. Fadd: Maren Tollevsdatter, Ingebor Jonsdatter, Erich Engelbertssøn, Erich Nielssøn, Gunder Jenssøn.

dpt. 24/6-1798. Ole Olessøn under Meens Kirsten. Fadd: Guri Tordsdatter, Gunnil Olesdatter, Svend Zacharias Tordssøn, Lars Nielssøn, Anders Olessøn.

dpt. 8/7-1798. Niels Gunderssøn fra BbKlevs Tollev. Fadd: Bergit Kittilsdatter, Karen Clausdatter, Anund Tollevssøn, Lars Anundssøn, Ole Olessøn.

dpt. 8/7-1798. Erich Christenssøn fra BbKlevs Dorothea. Fadd: Ingebor Larsdatter, Asloug Pedersdatter, Anders Nielssøn, Anders Christenssøn, Christopher Pederssøn.

dpt. 15/7-1798. Ole Torjerssøn under S. Risings Hans. Fadd: Karen Torjersdatter, Bergit Jonsdatter, Torjer Evenssøn, Engelbert Christenssøn, Niels Olessøn.

dpt. 15/7-1798. Gudmund Knudssøn under S. Breches Karen Gurine. Fadd: Margit Jensdatter, Ingebor Pedersdatter, Niels Knudssøn, Ole og Knud Olessøn.

dpt. 22/7-1798. Ole Monssøn fra N. Grinies Johannes. Fadd: Anne Thomædatter, Margarete Monsdatter, Niels og Anders Engelbertssøn, Simon Jonssøn.

dpt. 22/7-1798. Gunder Johannissøn fra Øde Sneltveds Maren. Fadd: Solve Kjærs kone, Ingebor Sophie Larsdatter, Tyge Kjær, Even Sneltved, Isaac Berg.

dpt. 22/7-1798. f. 30/5. Hjemmedbt. 2/6. Procurator Gasmanns Carl Egidius. Fadd: Mad. Brangstrup, Jfr. Gasmann, Auditeur Wessel, R. Realfssøn Ording, Schaaning.

dpt. 29/7-1798. Jon Svenchessøn under N. Frogners Svenche. Fadd: Søren Hanssøns kone, Kirsten Jonsdatter, Hans Knudssøn, Niels og Even Jacobssøn.

dpt. 29/7-1798. Peder Nielssøn fra Bougerøes Johannes. Fadd: Engelbert Bougerøes kone, Maria Nielsdatter, Niels Lien, Niels og Tolv Grønsteen.

dpt. 29/7-1798. Isaac Jacobssøn Bommen fra BbKlevs Jacob. Fadd: Halvor Anderssøns kone, Alet Jacobsdatter, Anders Olessøn, Niels Knudssøn, Simon Simonssøn.

dpt. 4/8-1798. Dorthe Maria Jansdatters uægte Dorothea. Til barnefader udlagt Sondre Kittilssøn.
Fadd: Hans Thomæsøns kone, Dorthe Pedersdatter, Engelbert Halvorssøn, Peder Jonssøn fra Fossum Værk, Jens Haraldssøn.

dpt. 19/8-1798. Anders Jenssøn Liens Ingebor Maria. Fadd: Niels Jenssøns kone, Kirsten Einersdatter, Jens Henricssøn, Johannes Isaacssøn, Hans Janssøn.

dpt. 19/8-1798. Amund Anderssøn fra Ulsvandets Marthe Maria. Fadd: Halvor Ersrøes kone, Karen Margarete Andersdatter, Henric Jenssøn, Christen Knudssøn, Engelbert Pederssøn.

dpt. 24/8-1798. Skoleholder Hans Wilsbech fra Aasebachens Anne Friis. Fadd: Jørgen Aalls kone, Jfr. Inger Aall, Niels Aall, Carl Møller, Frid. Arentz.

dpt. 24/8-1798. Halvor Jenssøn fra Aasebachens Kirsten Dorothea. Fadd: Lave Knudssøns kone, Maren Jørgensdatter, Halvor Søelie, Ole Borge, Michel Halvorssøn.

dpt. 26/8-1798. Tord Heljessøn fra S. Ballestads Niels. Fadd: Ole Torgrimssøns kone, Gunnild Torkildsdatter, Ole Heljessøn, Kittil Sondressøn, Anders Ballestad.

dpt. 26/8-1798. Aslach Nielssøn under N. Bøes Christen. Fadd: Niels Nielssøns kone, Maria Christensdatter, Jacob Jonssøn, Jens Nielssøn, Abraham Isaacssøn.

dpt. 26/8-1798. Ole Olessøn under Borrestads Christen. Fadd: Anne Ellingsdatter, Gunnil Matthiædatter, Christen Larssøn, Ole Sørenssøn, Ole Simonssøn.

dpt. 26/8-1798. Anders Evenssøn fra Aasebachens Even. Fadd: Ole Danielssøns kone, Tone Danielsdatter, Ole Evenssøn, Erich Klep, Halvor Isaacssøn.

dpt. 26/8-1798. Halvor Tordssøn under S. Falchums Maren. Fadd: Ingebor Larsdatter, Ragnil Halvorsdatter, Niels Heljessøn, Halvor Rasmussøn, Rasmus Anderssøn.

dpt. 26/8-1798. Enken Anne Hansdatter fra Aasebachens uægte Dorthe Maria. Udlagt til barnefader matros Hans Larssøn paa Aasebachen.
Fadd: Harald Høgs kone, Marthe Halvorsdatter, Halvor Bjørnssøn, Niels Tordssøn, Tord Doxrøe.

dpt. 2/9-1798. Anders Engelbertssøn fra N. Wenstøbs Christian. Fadd: Rasmus Ovessøns kone, Lisbeth Nielsdatter, Niels Svenossøn, Ole Monssøn, Engelbert Lucæssøn.

dpt. 2/9-1798. Niels Aslessøn under Fossum Værks Zacharias. Fadd: Zacharias Hermanssøns enke, Maren Andersdatter, Jens Christenssøn, Knud Olessøn, Jacob Peterssøn.

dpt. 2/9-1798. Erich Gregoriisøn fra Gravelies Ingebor. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Isaac Grinies kone, Simon Lund, Daniel Jønnevold, Zacharias Lie.

dpt. 9/9-1798. Johannes Jenssøn fra Gunborsdals Maren. Fadd: Knud Klevens kone, Johanne Halvorsdatter, Engelbert Bougerøe, Niels Halvorssøn, Torbjørn Kijse.

dpt. 9/9-1798. Michel Michelssøn fra Aasebachens Maren Kirstine. Fadd: Abraham Christenssøns kone, Anne Halvorsdatter, Joh. Frid. Storm, Christopher Sivertssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 16/9-1798. Lars Nielssøn under Gulsets Niels. Fadd: Gunder Nielssøns kone, Maren Hansdatter, Peder Stianssøn, Erich Henrichssøn, Jan Jørgenssøn.

dpt. 16/9-1798. Erich Abrahamssøn fra Berrebergs Maren. Fadd: Anders Amundssøns kone, Maren Olesdatter, Rasmus Berreberg, Ole Nøklegaard, Amund Olessøn.

dpt. 16/9-1798. Bendix Andreæsøn fra Aasebachens Susanne Marie. Fadd: Gunnil Marie Olesdatter, Karen Bendixdatter, Jacob Jonssøn, Erich Arnessøn, Frans Bendixsøn.

dpt. 23/9-1798. Halvor Larssøn fra N. Wenstøbs Rasmus. Fadd: Christen Wenstøbs kone, Anne Marine Nielsdatter, Christian Fossum, Christen Hoppestad, Knud Torjerssøn.

dpt. 23/9-1798. Michel Christenssøn under Doxrøes Christen. Fadd: Isaac Holms kone, Berthe Andersdatter, Erich Gravelie, Anders og Henric Doxrøe.

dpt. 23/9-1798. Ole Sørenssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Else Alfsdatter, Anne Catharine Nielsdatter, Thomas Tobiæsøn, Niels Nielssøn, Even Halvorssøn.

dpt. 29/9-1798. Michel Engelbertssøn fra Bradsbergs Torjer. Fadd: Niels Kildals kone, Antonette Kildal, Christen Kildal, Niels Kildal, Hans Olessøn.

dpt. 30/9-1798. Ellen Margarete Olesdatter under Gulsets uægte hjemmedøbte Niels. Til barnefader udlagt Kittil Halvorssøn, gevorben Soldat ved Det Syndenfjeldske Regiment.
Fadd: Peder Stianssøns kone, Anne Margarete Colding, Hans Bjering, Christen Einerssøn, Børre Nielssøn.

dpt. 7/10-1798. Erich Olessøn fra Kiises Gunder. Fadd: Johannis Bøes kone, Else Jacobsdatter, Lars Halvorssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Larssøn.

dpt. 7/10-1798. Sivert Evenssøn under Bakkens Hans. Fadd: Anders Bakkens kone, Lars Bakkens kone, Anders Torjerssøn, Jens Olessøn, Isaac Nielssøn.

dpt. 7/10-1798. Torjer Evenssøn under Klevens Even. Fadd: Siri og Aagot Evensdatter, Niels Hougerøe, Helje Kousenrøe, Ole Torjerssøn.

dpt. 7/10-1798. Hans Jacobssøn fra Nærums Inger Karine. Fadd: Anders Sørenssøns kone, Dorthe Sørensdatter, Even Hanssøn, Simon Lund, Niels Tordssøn.

dpt. 7/10-1798. Ole Christenssøn fra Bugots Lisbeth. Fadd: Aslach Christenssøns kone, Inger Larsdatter, Kittil Gregerssøn, Saamund Christenssøn, Anders Evenssøn.

dpt. 14/10-1798. Jens Zachariæssøn fra Kleven gaards Peder. Fadd: Ole Berrebergs kone, Gunnil Jacobsdatter, Knud Kleven, Torjer Evenssøn, Zacharias Jacobssøn.

dpt. 14/10-1798. Michel Sigurssøn fra Hougerøe østres Ole. Fadd: Niels Hougerøes kone, Clarine Andersdatter, Niels Knudssøn, Niels Sigurssøn, Henric Torjerssøn.

dpt. 21/10-1798. Bent Bentssøn fra Aasebachens Bent. Fadd: Mette Maria Bentsdatter, Berthe Karine Pedersdatter, Torjer Tollevssøn, Ole Torjussøn, Herman Ludvigssøn.

dpt. 21/10-1798. Ole Pederssøn under S. Fossums Karen. Fadd: Niels Grønsteens kone, Anne Pedersdatter, Gunder Ellevssøn, Hans Jenssøn, Jens Janssøn.

dpt. 28/10-1798. Isaac Jenssøn under N. Fosses Christian. Fadd: Ingebor Engelbertsdatter, Guri Rasmusdatter, Ole Simonssøn, Tolv Waldemarssøn, Engelbert Sørenssøn.

dpt. 28/10-1798. Jon Torkildssøn fra Kaasen i Luxefjelds Anne. Fadd: Ole Gunnuldssøns kone, Helge Halvorsdatter, Ole Olessøn, Ole Gunnuldssøn, Webjørn Halvorssøn.

dpt. 4/11-1798. Peder Pederssøn Buse fra Fossum Værks Hans. Fadd: Ole Hanssøns kone, Dorthe Maria Pedersdatter, Engelbert og Lars Sørenssøn, Lorents Larssøn.

dpt. 4/11-1798. Anders Erichssøn fra Puttens Asloug. Fadd: Henric Torjerssøns kone, Clarine Andersdatter, Erich Gravelie, Peder Fjelddalen, Christen Erichssøn.

dpt. 4/11-1798. Søren Engelbertssøn fra BbKlevs Anne Kirstine. Fadd: Inger Engelbertsdatter, Lisbeth Kirstine Andersdatter, Halvor Larssøn, Niels Jacobssøn, Lars Christenssøn.

dpt. 11/11-1798. Christen Jacobssøn fra Goupaasens Margarete. Fadd: Halvor Hanssøns kone, Anne Jacobsdatter, Christen Torjerssøn, Knud Haagenssøn, Hans Jacobssøn.

dpt. 11/11-1798. Anders Nirissøn under S. Breches Ellen. Fadd: Peder Nirissøns kone, Hellene Nielsdatter, Niri Wattenberg, Halvor Tordssøn, Erich Nielssøn.

dpt. 18/11-1798. Rasmus Isaacssøn Eikornrøe under Moes Isaac. Fadd: Wijer Anderssøns kone, Siri Olesdatter, Vijer Anderssøn, Ole Eikornrøe, Sigur Ersrøe.

dpt. 18/11-1798. Marthe Gundersdatter under Bradsbergs uægte Ingebor. Til barnefader udlagt Halvor Larssøn, commandered matros.
Fadd: Anne Poulsdatter, Berthe Jensdatter, Thomas Gunderssøn, Ole Poulssøn, Christen Larssøn.

dpt. 22/11-1798. Ole Christenssøn Borges Christen. Fadd: Anne Maria og Maren Engelbertsdatter, Aslach Tofte, Brynild Borge, Jon Sande.

dpt. 25/11-1798. Rasmus Hanssøn Kudsk fra BbKlevs Ole. Fadd: Walborg Jonsdatter, Anne Olesdatter, Jørgen Hanssøn, Rasmus Larssøn, Christen Larssøn.

dpt. 25/11-1798. Hans Olessøn under Gulsets Ole. Fadd: Peder Stianssøns kone, Maren Hansdatter, Tollev Svenossøn, Gjert Jacobssøn, Kittil Knudssøn.

dpt. 25/11-1798. Ole Christenssøn under N. Løbergs Dorthe. Fadd: Anne Svendsdatter, Guri Olesdatter, Christen Anderssøn, Anders Christenssøn, Rasmus Christopherssøn.

dpt. 2/12-1798. Christen Berulfssøn fra Follestads Berulf. Fadd: Maren Berulfsdatter, Else Maria Nielsdatter, Simon Jonssøn, Lars Berulfssøn, Carl Olessøn.

dpt. 2/12-1798. Anders Olessøn fra Stulen ved Lies Ole. Fadd: Hans Ramsaasens kone, Anne Bjørnsdatter, Ole og Niels Olessøn, Isaac Nielssøn.

dpt. 9/12-1798. Tolv Waldemarssøn fra Aashammers Anne Margarete. Fadd: Elisabeth Nielsdatter, Dorthe Maria Halvorsdatter, Jon Wenstøb, Isaac Jenssøn, Jacob Halvorssøn.

dpt. 9/12-1798. Helje Erichssøn fra Kousenrøes Guri. Fadd: Margit Andersdatter, Karen Pedersdatter, Niels Høgelie, Michel Aamot, Torjer Evenssøn.

dpt. 16/12-1798. Ole Sørenssøn fra Aasebachens Søren. Fadd: Marthe Larsdatter, Olea Sørensdatter, Hans Olessøn, Hans Kart, Rollev Sørenssøn.

dpt. 16/12-1798. Søren Olessøn under Øvrums Ole. Fadd: Isaac Christenssøns kone, Anne Matthiædatter, Even Nærum, Torjus Torkildssøn, Christopher Rollefssøn.

dpt. 26/12-1798. Elling Olessøn fra Høymyrs Halvor. Fadd: Ole Asbjørnssøns kone, Inger Jensdatter, Jacob Olessøn, Anund Jørgenssøn, Jon Torstenssøn.

dpt. 26/12-1798. Halvor Torbjørnssøn fra Langgangens Jens. Fadd: Berthe Knudsdatter, Torbor Torjersdatter, Christen Knudssøn, Amund Anderssøn, Jon Tormossøn.

dpt. 26/12-1798. Hans Anderssøn under Gulsets Ole. Fadd: Anne Andersdatter, Sara Andersdatter, Gunder Nielssøn, Peder Rasmussøn, Ole Nirissøn.

dpt. 26/12-1798. Halvor Knudssøn under Bradsbergs Jon. Fadd: Abraham Anderssøns kone, Inger Jonsdatter, Lars og Niels Jonssøn, Anders Christenssøn.

dpt. 26/12-1798. Jon Halvorssøn fra Wenstøbs Karen. Fadd: Zacharias Claussøns kone, Maria Gundersdatter, Niels Otterholt, Ole Monssøn, Hans Olessøn.

dpt. 26/12-1798. Niels Larssøn Tydskland under Strømdals Anne Karine. Fadd: Christen Nielssøns kone, Berthe Maria Isaacsdatter, Niels Christenssøn, Hans Realfssøn, Ole Jenssøn.

dpt. 26/12-1798. Niels Jacobssøn under Meens Ellen. Fadd: Kirsten Hansdatter, Gjertrud Olesdatter, Anders Hanssøn, Isaac Christenssøn, Isaac Anderssøn.

dpt. 30/12-1798. Jon Alfssøn fra Løvaas under S. Risings Alf. Fadd: Torbjørn Nielssøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Troldsaas, Johannes Jenssøn, Hans Kikut.

dpt. 1/1-1799. Anders Nielssøn fra N. Limies Niels. Fadd: Tollev Tollevssøns kone, Anne Madsdatter, Halvor Halvorssøn, Halvor Fjelddalen, Christian Nielssøn.

dpt. 1/1-1799. Anders Erichssøn fra Doxrøes tvillingbørn Erich. Fadd: Anne Erichsdatter, Live Halvorsdatter, Isaac Anundssøn, Erich Bøle, Ole Torgrimssøn.

dpt. 1/1-1799. Anders Erichssøn fra Doxrøes tvillingbørn Birthe. Fadd: Isaac Holms kone, Birthe Andersdatter, Michel Doxrøe, Henric Doxrøe, Aamund Anderssøn.

dpt. 6/1-1799. Christopher Christianssøn fra øvre Hoppestads Christian. Fadd: Inger Danielsdatter, Karen Hansdatter, Wilhelm Christianssøn, Claus Monssøn, Niels Danielssøn.

dpt. 6/1-1799. Hans Tormoessøn fra Kikuts Tormoe. Fadd: Torbjørn Nielssøns kone, Sidsel Tormoesdatter, Søren og Niels Røsager, Jon Tormoessøn.

dpt. 6/1-1799. Ole Torkildssøn fra Bugslottens Marthe Torine. Fadd: Anders Engelbertssøns kone, Christine Nielsdatter, Claus Olessøn, Christen Larssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 9/1-1799. Johan Peter Berg fra BbKlevs Johan Peter. Fadd: Matthias Madssøns kone, Antonette Kildal, Hans Bentssøn, Even Nielssøn, Lars Nørholm.

dpt. 13/2-1799. Sondre Nirissøn under S. Breches Birthe. Fadd: Kirsten Pedersdatter, Dorthe Sørensdatter, Anders Olessøn, Hans Olessøn, Lars Sivertssøn.

dpt. 20/1-1799. Kittil Kittilssøn fra S. Riiss Jens. Fadd: Halvor Riises kone, Berthe Ellingsdatter, Ole Løberg, Even Olessøn, Lars Kittilssøn.

dpt. 20/1-1799. Isaac Anundssøn fra S. Løbergs Anund. Fadd: Anders Olessøns kone, Karen Clausdatter, Jon Løberg, Lars Anundssøn, Erich Erichssøn.

dpt. 20/1-1799. Solve Larssøn fra Kjærs Anne Margarete. Fadd: Isaac Grinies kone, Aganete Tygesdatter, Isaac Holm, Kittil og Lars Muustved.

dpt. 27/1-1799. Christen Olessøn fra N. Hoppestads Christian. Fadd: Halvor Wenstøbs kone, Anne Marine Nielsdatter, Aslach Hoppestad, Lars Christianssøn, Knud Torjerssøn.

dpt. 27/1-1799. Ole Larssøn under N. Fossums Halvor. Fadd: Jørgen Olessøns kone, Maren Madsdatter, Hans Sørenssøn, Jens Hanssøn, Christen Riisberg.

dpt. 27/1-1799. Niels Tovssøn fra Houkeraasens Gunnild. Fadd: Hans Olessøns kone, Guri Torsdatter, Hans Olessøn, Niels Anderssøn, Jon Jonssøn.

dpt. 3/2-1799. Niels Christenssøn under Strømdals Lorents. Fadd: Niels Tydsklands kone, Ingebor Christensdatter, Christen Nielssøn, Jon Torjerssøn, Christen Larssøn.

dpt. 3/2-1799. Tollev Anderssøn under Bradsbergs Anders. Fadd: Antonette Christensdatter, Ingebor Halvorsdatter, Michel Engelbertssøn, Lars Olessøn, Lars Børgessøn.

dpt. 3/2-1799. Hans Jacobssøn under N. Bøes Jon. Fadd: Barbara Olesdatter, Inger Isaacsdatter, Jacob Jonssøn, Gundbjørn Olessøn, Abraham Isaacssøn.

dpt. 3/2-1799. Hans Christopherssøn fra V. Hougerøes Ingebor. Fadd: Erich Kiises kone, Anne Hed. Christophersdatter, Peder Hanssøn Bøe, Johannes Janssøn, Lars S. Aas.

dpt. 3/2-1799. Bjørguv Olessøn under N. Bøes Ingebor. Fadd: Dorthe Pedersdatter, Asloug Halvorsdatter, Hans Jenssøn, Niels Aslachssøn, Christopher Jenssøn.

dpt. 10/2-1799. Erich Henricssøn under Gulsets Isaac. Fadd: Peder Stianssøns kone, Ingebor Knudsdatter, Peter Conradssøn, Jan Jørgenssøn, Henric Jenssøn.

dpt. 10/2-1799. Tord Halvorssøn fra Aasebachens Ragnil Catharina. Fadd: Hans Halvorssøns kone, Anne Halvorsdatter, Jon Sande, Ole Halvorssøn, Christopher Sivertssøn.

dpt. 13/2-1799. Christen Schrøder fra BbKlevs Knud. Fadd: Hans og Lars Knudssøns koner, Ole Pederssøn, Joh. Peter Berg, Anders Knudssøn.

dpt. 17/2-1799. Lars Halvorssøns tvillinger fra S. Aas, Christopher. Fadd: Erich Kiises kone, Maren Hansdatter, Niels Berreberg, Ole Nielssøn Aas, Rasmus Halvorssøn.
 
dpt. 17/2-1799. Lars Halvorssøns tvillinger fra S. Aas, Ingebor. Fadd: Anders Halvorssøns kone, Pernelle Abrahamsdatter, Ole Olessøn Aas, Gisle Franssøn, Hans Halvorssøn.

dpt. 17/2-1799. Niels Gunderssøn fra Holms Inger Margarete. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Hans Thomæsøns kone, Isaac Holm, Niels Hougerøe, Abraham Olessøn.

dpt. 17/2-1799. Aslach Rasmussøn fra Tvetens Margarete. Fadd: Maren Torsdatter, Else Nielsdatter, Kittil og Lars Gregerssøn, Halvor Rasmussøn.

dpt. 24/2-1799. Ole Jenssøn fra N. Løbergs Lars. Fadd: Lars Kittilssøns kone, Ingerliv Jonsdatter, Kittil Hougen, Kittil Riis, Lars Løberg.

dpt. 24/2-1799. Lars Olessøns tvillinger under Lie, Ole. Fadd: Rasmus Søelies kone, Siri Knudsdatter, Lars Simonssøn, Even Høyset, Jon Svendssøn.

dpt. 24/2-1799. Lars Olessøns tvillinger under Lie, Anne. Fadd: Live Matthiædatter, Anne Bjørnsdatter, Jacob Anderssøn, Lars Halvorssøn, Christen Larssøn.

dpt. 24/2-1799. Jens Rasmussøn fra Forevalds Margarete. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Margarete Christensdatter, Mons og Niels Rasmussøn, Niels Christenssøn.

dpt. 27/2-1799. Hans Christenssøn fra Ouestads Inger Maria. Fadd: Ole Sandes kone, Karen Jonsdatter, Brynild Borge, Hans Smith, Hans Larssøn Meen.

dpt. 27/2-1799. Lovis Vouverts Anne Magdalene. Fadd: S. Mouritsens kone, Christian Krusses kone, jomfrue Qvist, Christen Berg, Hans Qvist, Peder Elster.

dpt. 10/3-1799. Anders Hansøn fra Engravs Jon. Fadd: Ole Søelies kone, Maren Hansdatter, Rasmus Søelie, Søren Høyset, Anders Stephenssøn.

dpt. 10/3-1799. Gunder Nielssøn fra Gulsets Niels. Fadd: Anders Findals kone, Maren Hansdatter, Gunder Larssøn, Kittil Knudssøn, Børge Nielssøn.

dpt. 10/3-1799. Mads Dithmanssøn under Gjerpen lilles Daniel. Fadd: Ingebor Torsdatter, Guri Torjersdatter, Kittil Muustved, Halvor Tordssøn, Lars Halvorssøn.

dpt. 10/3-1799. Even Anderssøn under Nærums Birthe. Fadd: Hans Ramsaasens kone, Maren Solvesdatter, Isaac Anderssøn, Ole Olessøn, Niels Olessøn.

dpt. 16/3-1799. Isaac Olessøn fra BbKlevs Henric Jørgen. Fadd: Ole Isaacssøns kone, Anne Matthæa Olesdatter, Anders Henricssøn, Jan Tofte, Henric Jørgen Noord.

dpt. 17/3-1799. Anders Torjerssøns Torjer. Fadd: Ole Einerssøns kone, Karen Sigursdatter, Anders Amundssøn, Tord Jacobssøn, Amund Anderssøn.

dpt. 21/3-1799. Johan Peter Rosenberg fra Borge Østres Maren. Fadd: Maria Sørensdatter, Ellen Sivertsdatter, Ole Sørenssøn, Hans Sørenssøn, Jermund Jermundssøn.

dpt. 21/3-1799. Henric Torjerssøn under Lunds Christen. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Zacharias Lies kone, Lars Aarhuus, Christen Lund, Erich Berg.

dpt. 31/3-1799. Ole Gunderssøn fra Bækkevolds Jacob. Fadd: Ole Sølies kone, Karen Jacobsdatter, Daniel Bækkevold, Torjus Lunde, Torjus Sørenssøn.

dpt. 31/3-1799. Niels Olessøn fra Bergs Marthe. Fadd: Jon Tordssøns kone, Ingebor Olesdatter, Knud Jonssøn, Gudmund Knudssøn, Abraham Olessøn.

dpt. 7/4-1799. Isaac Nielssøn fra Stulen ved Lies Jacob. Fadd: Gunder Espedalens kone, Else Jacobsdatter, Engelbert Isaacssøn, Christen og Erich Nielssøn.

dpt. 8/4-1799, f. 5/3, hjemmedbt. 9/3. Jacob Aalls Dideriche. Fadd: Frue Rehbinder, Mad. Benedicta v. Cappelen, Jomfru Constance Aall, kammerherre S. Løvenskjold, Jørgen Aall, Søren Rasch, Carl Møller, Realf Ording.

dpt. 9/4-1799. Christen Andreas Lunds Maren Dorothea. Fadd: Peder Limies kone, Else Magdalene Engelbertsdatter, Peder Haraldssøn, Lars Aarhuus, Lars Roeholt.

dpt. 21/4-1799. Christen Heljessøn fra S. Ballestads Ingebor. Fadd: Even Hanssøns kone, Gunnil Torkildsdatter, Christopher Rollevssøn, Ole Heljessøn, Kittil Sondressøn.

dpt. 21/4-1799. Lars Ovessøn under N. Løbergs Maren Kirstine. Fadd: Ole Løbergs kone, Lisbeth Halvorsdatter, Anun Løberg, Jon Svendssøn, Tollev Anderssøn.

dpt. 2/5-1799. Tord Erichssøn under S. Breches Kirsten. Fadd: Simon Simonssøns kone, Karen Erichsdatter, Sondre Nirissøn, Erich Tordssøn, Kittil Sondressøn.

dpt. 5/5-1799. Niels Hanssøn under S. Bøes Anders. Fadd: Ole Flittigs kone, Gjertrud Hansdatter, Ole Flittig, Ole Heljessøn, Amund Aslachssøn.

dpt. 13/5-1799. Engelbert Pederssøn under N. Ballestads Hans. Fadd: Isaac Jonssøns kone, Anne Pedersdatter, Ole Pederssøn, Hans Pederssøn, Peder Halvorssøn.

dpt. 13/5-1799. Ellev Olessøn under Toftes Henric. Fadd: Barbara Olesdatter, Karen Lindberg, Gundbjørn Olessøn, Ole Olessøn, Peder Mortenssøn.

dpt. 13/5-1799. Søren Christianssøn fra Høysets Anne. Fadd: Lars Matthiæsøns kone, Live Matthiædatter, Even Høyset, Lars Aaltvet, Hans Halvorssøn.

dpt. 13/5-1799. Hellich Amundssøn fra S. Wenstøbs Berthe Gurine. Fadd: Berthe Axelsdatter, Ragnil Olesdatter, Gullik og Jens Amundssøn, Anders Anderssøn.

dpt. 19/5-1799. Anders Olessøn under Bratsbergs Anund. Fadd: Gunnild Isaacsdatter, Karen Clausdatter, Lars og Isaac Anundssøn, Christen Pederssøn.

dpt. 19/5-1799. Jacob Nielssøn Bergman fra BbKlevs Ingebor Maria. Fadd: Axel Støchels kone, Amborg Nielsdatter, Lars Christenssøn, Jon Sørenssøn, Isaac Gunderssøn.

dpt. 19/5-1799. Johannes Pederssøn under Fossum Værks Pernelle. Fadd: Peter Conradssøns kone, Karen Margarete Andersdatter, Peder Madssøn, Sigfried Svendssøn, Hans Jenssøn.

dpt. 19/5-1799. Simon Jonssøn under S. Grinies Ellen. Fadd: Niels Jacobssøns kone, Ingebor Jonsdatter, Christen og Lars Beruldssøn, Ole Monssøn.

dpt. 2/6-1799. Lars Heljessøn under S. Bøes Halvor. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Maren Nielsdatter, Ole Heljessøn, Peder Larssøn, Knud Østenssøn.

dpt. 2/6-1799. Ole Gunnuldssøn fra Luxefields Karen Hellene. Fadd: Tore Liestuls kone, Berthe Nielsdatter, Erich Berg, Webjørn Halvorssøn, Christen Larssøn.

dpt. 2/6-1799. Gunder Monssøn fra Forevolds Hedevig. Fadd: Karen Christensdatter, Ingebor Christensdatter, Lars og Rasmus Christenssøn, Søren Halvorssøn.

dpt. 9/6-1799. Lars Haagenssøn under Erlands Wenstøbs Melchior. Fadd: Anne Karine Haagensdatter, Karen Baltzersdatter, Haagen Janssøn, Baltzer Jenssøn, Ole Knudssøn.

dpt. 9/6-1799. Anders Nielssøn fra Nyegaards Karen. Fadd: Ole Pederssøns kone, Askjer Tollevsdatter, Jacob Anderssøn, Peder Nyegaard, Isaac Nielssøn.

dpt. 9/6-1799. Lars Halvorssøns Johanne Friderica Skjold. Fadd: Walborg Jonsdatter, Gunnil Hansdatter, Henric Danielssøn, Christian Skjold, Lorentz Larssøn.

dpt. 9/6-1799. Engelbert Hanssøn fra Aasebachens Karen. Fadd: Anne Maria Nielsdatter, Ingebor Kirstine Andersdatter, Lars Haagenssøn, Niels Hanssøn, Tolv Jonssøn.

dpt. 23/6-1799. Christen Abrahamssøn under Bradsbergs tvillingsønner, Abraham. Fadd: Antonette Christensdatter, Karen Larsdatter, Erich Engelbertssøn, Peder Drengssøn, Anders Christenssøn.

dpt. 23/6-1799. Christen Abrahamssøn under Bradsbergs tvillingsønner, Isaac. Fadd: Peder Drengssøns kone, Maria Abrahamsdatter, Lars Jonssøn, Halvor Knudssøn, Sondre Kittilssøn.

dpt. 30/6-1799. Jan Engelbertssøn fra Bougerøes Jacob. Fadd: Jacob Bougerøes enke, Anne Rasmusdatter, Peder og Engelbert Bougerøe, Michel Engelbertssøn.

dpt. 30/6-1799. Lars Torgrimssøn fra S. Ballestads Anne Kirstine. Fadd: Anders Ballestads kone, Gunnil Torkildsdatter, Ole Torgrimssøn, Isaac Anundssøn, Erich Erichssøn.

dpt. 30/6-1799. Ole Halvorssøn fra Troldsaas under S. Grinies Karen. Fadd: Helge Erichssøns kone, Karen Pedersdatter, Jørgen Torstenssøn, Niels Halvorssøn, Helje Erichssøn.

dpt. 7/7-1799. Isaac Jacobssøn fra BbKlevens Jon. Fadd: Erich Engelbertssøns kone, Marthe Matthiædatter, Jacob Isaacssøn, Matthias Engelbertssøn, Jon Jonssøn.

dpt. 7/7-1792. Christen Hanssøn under Aarhuuses Tollev. Fadd: Christen Wenstøbs kone, Rasmus Hanssøns kone, Engelbert Pederssøn, Jørgen Hanssøn, Lars Christianssøn.

dpt. 7/7-1799. Jens Olessøn fra Fossum Værks Anne Karine. Fadd: Berthe Olesdatter, Karen Matthiædatter, Niels Nielssøn, Christopher Jenssøn, Niels Aslachssøn.

dpt. 14/7-1799. Ole Einerssøn under S. Grinies Halvor. Fadd: Anne Sørine Clausdatter, Ingebor Jensdatter, Peder Hanssøn, Søren Grinie, Niels Olessøn.

dpt. 14/7-1799. Christian Mejer fra Aasebachens Maren Anne. Fadd: Jon Sandes kone, Henric Hambergs kone, Torjus Torkildssøn, Anders Jonssøn, Arne Arvessøn.

dpt. 14/7-1799. Peder Aslachssøn under Borrestads Jesine. Fadd: Anne Hansdatter, Karen Maria Hansdatter, Knud Nielssøn, Lorens P. Arnessøn, Christen Larssøn.

dpt. 21/7-1799. Lars Erichssøn fra BbKlevs Dorthe Maria. Fadd: Clarine Andersdatter, Maria Margarete Thomædatter, Halvor Berg, Niels Berg, Ole Jonssøn.

dpt. 28/7-1799. Halvor Bjørnssøn fra Berrebergs Gregorius. Fadd: Jan Toftes kone, Isaac Grinies kone, Simon Lund, Niels Sem, Anders Limie.

dpt. 28/7-1799. Augustinus Olessøn fra Nordre Sems Peter. Fadd: Guri Olesdatter, Hedevig Halvorsdatter, Ole Monssøn, Simon Jonssøn, Jon Peterssøn.

dpt. 28/7-1799. Tollev Rasmussøn under S. Breches Rasmus. Fadd: Poul Christenssøns kone, Anne Halvorsdatter, Ole Christenssøn, Jens Amundssøn, Jørgen Hanssøn.

dpt. 28/7-1799. Haavard Alfssøn under S. Risings Hans. Fadd: Ole Sæterets kone, Birgit Jonsdatter, Ole Torjerssøn, Engelbert Christenssøn, Ole Jacobssøn.

dpt. 28/7-1799. Hans Olessøn under Strømdals Inger. Fadd: Aslach Kiises kone, Rasmus Olessøns kone, Peter Conradssøn, Erich Henricssøn, Christen Einerssøn.

dpt. 28/7-1799. Isaac Samuelssøns pigebarn Asloug under Doxrøe. Fadd: Henric Doxrøes kone, Ingebor Jacobsdatter, Peder Fjelddalen, Lars Johannissøn, Torsten Doxrøe.

dpt. 30/7-1799. Ole Anderssøn fra BbKlevs Anders Christian. Fadd: Maren Christiansdatter, Anne Margarete Tobiædatter, Niels Knudsøn, Niels Madssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 4/8-1799. Lars Knudssøn fra N. Riises Karen. Fadd: Anders Jacobssøns kone, Inger Knudsdatter, Jacob Søelie, Thomas Jonssøn, Erich Knudssøn.

dpt. 11/8-1799. Jens Henricssøn under Erlands Wenstøbs Abraham. Fadd: Aslach Olessøns kone, Anne Solvesdatter, Anders Jenssøn, Gunder Asbjørnssøn, Ole Knudssøn.

dpt. 18/8-1799. Hans Knudssøn under S. Breches Ole. Fadd: Peder Limies kone, Aase Maria Andersdatter, Søren Tofte, Lars Knudssøn, Jon Svenchessøn, Erich Olessøn.

dpt. 18/8-1799. Ole Torgrimssøn fra S. Ballestads Anne Kirstine. Fadd: Tord Heljessøns kone, Berthe Tordsdatter, Lars Torgrimssøn, Isaac Anundssøn, Erich Erichssøn.

dpt. 18/8-1799. Anders Simonssøn fra BbKlevs Marthe. Fadd: Maren Tordsdatter, Maren Jonsdatter, Singdal Simonssøn, Lars Olessøn, Jan Haagenssøn.

dpt. 18/8-1799. Torsten Jermundssøn under Moes Ingebor. Fadd: Ole Flittigs kone, Pernelle Aslachsdatter, Ole Flittig, Hans Aslachssøn, Ole Engelbertssøn.

dpt. 19/8-1799. Jens Peterssøn Rudes Edel Margarete. Fadd: Madame Aall fra Borrestad, Jomfru A. H. Kiill, Niels Aall, Jacob W. Rasch, Jacob Aall junior, Studiosus Schanche.

dpt. 25/8-1799. Daniel Gunderssøn fra Aasebachens Gunder. Fadd: Torjus Lundes kone, Maren Olesdatter, Christopher Sivertssøn, Gunder Nielssøn, Ole Flogstad.

dpt. 25/8-1799. Ole Pederssøn under Ersrøes tvillingsønner Ole. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Elisabeth Sivertsdatter, Sigur og Halvor Ersrøe, Jørgen Hermanssøn.

dpt. 25/8-1799. Ole Pederssøn under Ersrøes tvillingsønner Jørgen. Fadd: Berthe og Karen Henricsdatter, Tor Halvorssøn, Rejer Anderssøn, Niels Larssøn.

dpt. 1/9-1799. Ole Sørenssøn under Otterholts Kirsten. Fadd: Margarete Sørensdatter, Gunnil Olesdatter, Sigur Olessøn, Niels Otterholt, Erich Nielssøn.

dpt. 8/9-1799. Halvor Olessøn fra Ersrøes Maren. Fadd: Christen Wenstøbs kone, Margit Andersdatter, Christen Wenstøb, Sigur Ersrøe, Christen Christianssøn.

dpt. 22/9-1799. Anders Tordssøn fra Bakkens Isaac. Fadd: Gunnil Isaacsdatter, Karen Isaacsdatter, Niels Tordssøn, Anders Isaacssøn, Christen Nielssøn.

dpt. 22/9-1799. Lars Larssøn fra Bakkens Christen. Fadd: Ole Larssøns kone, Karen Christensdatter, Thomas Christenssøn, Ole Isachssøn, Hans Knudssøn.

dpt. 22/9-1799. Lars Knudssøn fra BbKlevs Marthe Margarete. Fadd: Anders Henricssøns kone, Aslach Toftes kone, Jan Tofte, Hans Knudssøn, Hans Olessøn.

dpt. 22/9-1799. Anders Olessøn fra Aasebachens Mette Maria. Fadd: Ellen Jensdatter, Maren Olesdatter, Kittil Jonssøn, Halvor Anderssøn, Østen Jonssøn.

dpt. 29/9-1799. Ole Aslachssøn fra Moes Aslach. Fadd: Johannes Nielssøns kone, Hedevig Aslachsdatter, Johannes Nielssøn, Christopher Hoppestad. Niels Danielssøn.

dpt. 29/9-1799. Knud Nielssøn under Borrestads Niels. Fadd: Berthe Nielsdatter, Johanne Maria Larsdatter, Hans Pederssøn, Ole Nielssøn, Ole Halvorssøn.

dpt. 29/9-1799. Jon Halvorssøn fra Eikornrøe under Moes Ingebor. Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Zarche Olesdatter, Peter Jacobssøn, Thore Halvorssøn, Halvor Nielssøn.

dpt. 29/9-1799. Engelbert Rasmussøn fra Dyrkolds Karen Dorothea. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Anne Rasmusdatter, Mads Janssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Franssøn.

dpt. 29/9-1799. Knud Jonssøns tvillingdøttre, Berthe Maria. Fadd: Lars Jonssøns kone, Karen Hansdatter, Jan Jørgenssøn, Aslach Hanssøn, Halvor Jonssøn.

dpt. 29/9-1799. Knud Jonssøns tvillingdøttre, Gunnil. Fadd: Jan Jørgenssøns kone, Anne Jacobsdatter, Jon Jonssøn, Niels Olessøn, Jens Olessøn.

dpt. 3/10-1799, f. 15/9. Herr Greve og Amtmand Otto Joachim Moltkes Christian Frideric. Fadd: Frue Kammerherrinde Løvenskjold, Madame Rasch, Jomfru Constance Aall, Stiftamtmand Adeler, Kammerjunker Løvenskjold, Auditeur Wessel, Jacob Aall, Niels Aall.

dpt. 6/10-1799. Jacob Nielssøn fra Kleps Anders. Fadd: Ole Bakkens kone, Tone Nielsdatter, Anders Lie, Even og Søren Høyset, Gunder Bækkevold.

dpt. 6/10-1799. Peder Gunderssøn fra Baaserøes Solve. Fadd: Isaac Anderssøns kone, Live Halvorsdatter, Kittil Sondressøn, Erich Erichssøn, Anders Olessøn.

dpt. 6/10-1799. Ole Knudssøn fra Dale i Luxefjelds Knud. Fadd: Ole Olessøns kone, Berthe Andersdatter, Ole Olessøn, Anders Jonssøn, Christen Hanssøn.

dpt. 6/10-1799. Ole Asbjørnssøn fra Hobæks Maria. Fadd: Elling Høymyrs kone, Sidsel Tormosdatter, Torbjørn Nielssøn, Anund Høgelie, Jon Torstenssøn.

dpt. 6/10-1799. Jacob Hanssøn under Berrebergs Pernelle. Fadd: Tore Skreuas kone, Asloug Erichsdatter, Jacob Halvorssøn, Ole Pederssøn, Lars Christenssøn.

dpt. 6/10-1799. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Lene Maria. Fadd: Michel Michelssøns kone, Anne Karine Jonsdatter, Ole Halvorssøn, Anders Jonssøn, Tord Halvorssøn.

dpt. 9/10-1799. Christian Krusses Michaeline Hedevig. Fadd: Madame Krusse, Madame Møller, Jomfru Kiill, Henric Erboe, Lovis Vouvert, Sivert Bache.

dpt. 13/10-1799. Jon Torkildssøn fra Grumstuul i Luxefjelds Rasmus. Fadd: Tore Listuls kone, Jon Torkildssøns kone, Jon Torkildssøn, Ole Gunnuldssøn, Ole Olessøn.

dpt. 13/10-1799. Anders Sørenssøn fra Aasebachens Karen Kirstine. Fadd: Tollev Svenossøns kone, Anne Maria Nielsdatter, Hans Hanssøn, Hans Olessøn, Jacob Simonssøn.

dpt. 16/10-1799. Anders Hanssøn under Østre Borges Anders. Fadd: Stoe Sørenssøns kone, Live Matthiædatter, Jacob Jonssøn, Knud og Lars Nielssøn, Peder Christenssøn.

dpt. 20/10-1799. Lars Hanssøn under Meens Peder. Fadd: Ole Riises kone, Kirsten Hansdatter, Levor Christopherssøn, Erich Knudssøn, Halvor Olessøn.

dpt. 27/10-1799. Peder Nirissøn fra Wattenbergs Andreas. Fadd: Christine Nielsdatter, Ingebor Jonsdatter, Anders, Christopher og Niels Nirissøn.

dpt. 27/10-1799. Hans Matthiæsøn Smith fra Aasebachens Matthias. Fadd: Ole Borges kone, Inger Knudsdatter, Brynild Borge, Hans Ouestad, Erich Knudssøn.

dpt. 27/10-1799. Johannes Jacobssøn under S. Breches Gurine. Fadd: Walborg Jonsdatter, Ingebor Fransdatter, Simon Simonssøn, Niels Larssøn, Christopher Pederssøn.

dpt. 27/10-1799. Claus Monssøn fra N. Hoppestads Inger. Fadd: Willum Hoppestads kone, Karen Hansdatter, Christopher Hoppestad, Zacharias Claussøn, Ole Gullikssøn.

dpt. 27/10-1799. Ole Olessøn fra Stulen ved Lies Ole. Fadd: Even Anderssøns kone, Gunnil Andersdatter, Hans Lie, Jens Olessøn, Jacob Olessøn.

dpt. 3/11-1799. Abraham Gunderssøn fra S. Sneltveds Gunder. Fadd: Niels Hougerøes kone, Marthe Jørgensdatter, Niels Holm, Niels Hougerøe, Anders Evenssøn.

dpt. 3/11-1799. Even Olessøn fra
Bøles Maria. Fadd: Lars Olessøns kone, Karen Maria Larsdatter, Lars Walen, Erich Erichssøn, Jens Johannissøn.

dpt. 3/11-1799. Hans Hanssøn fra Aasebachens Kirsten. Fadd: Niels Hanssøns kone, Kirsten Simonsdatter, Lars Haagenssøn, Lars Simonssøn, Christopher Sivertssøn.

dpt. 17/11-1799. Hans Gunderssøn fra Lies Ole. Fadd: Gunder Bækkevolds kone, Anne Rasmusdatter, Jacob Nærum, Laers Aaltved, Lars Zachariæsøn.

dpt. 17/11-1799. Peter Jacobssøn fra Teigens Anne. Fadd: Jon Halvorssøns kone, Margit Pedersdatter, Jon Halvorssøn, Jens Nielssøn, Brynild Pederssøn.

dpt. 21/11-1799. Michel Michelssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Jon Larssøns kone, Severine Wærech, Abraham Christenssøn, Anders Jonssøn, Christen Hanssøn.

dpt. 21/11-1799. Torkild Simonssøn fra Aasebachens Jens. Fadd: Ole Olessøns kone, Ellen Nielsdatter, Søren Olessøn, Isaac Larssøn, Torjus Torkildssøn.

dpt. 21/11-1799, f. 11/10, hjemmedbt. 23/10. Hans Qvists Eleonore Caroline. Fadd: Mad. Wisløf, Anne Bruun Quist, Anne Elisabeth Bagge, Christian Monrad, Jacob Aalborg, Job Kiill.

dpt. 23/11-1799. Peder Hanssøn fra N. Falchums Søren Falchum. Fadd: Hans J. Bloms kone, Maren Jørgensdatter, Hans J. Blom, Dideric Forbech, Realf R. Ording.

dpt. 24/11-1799. Erich Christensøn fra Bergs Halvor. Fadd: Abraham Henningssøns kone, Clarine Andersdatter, Poul Webjørnssøn, Henric Torjerssøn, Christen Erichssøn.

dpt. 24/11-1799. Halvor Gunderssøn under Berrebergs Pernelle. Fadd: Anders Skilbreds kone, Berthe Andersdatter, Anders Amundssøn, Anders Skilbred, Ole Rasmussøn.

dpt. 27/11-1799. Niels Gregoriissøn fra Ml. Sems Maren. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Ingebor Maria Pedersdatter, Lars Aarhuus, Søren, Jan og Aslach Tofte.

dpt. 8/12-1799. Hans Halvorssøn fra Ramsaasens Anne. Fadd: Søren Høysets kone, Live Matthiædatter, Even og Lars Høyset, Anders Ramsaasen.

dpt. 8/12-1799. Ole Heljessøn fra BbKlevs Pernelle. Fadd: Christen Heljessøns kone, Siri Mortensdatter, Tord Heljessøn, Daniel Hanssøn, Jens Mortenssøn.

dpt. 22/12-1799. Torsten Torkildssøn fra Skilbreds Anne. Fadd: Anders Torjerssøns kone, Kirsten Sigurdsdatter, Peder Fjelddalen, Lars Johannissøn, Christen Larssøn.

dpt. 22/12-1799. Johannes Hanssøn fra N. Ballestads Anne. Fadd: Ole Halvorssøns kone, Anne Lisbeth Danielsdatter, Gunder Isaacssøn, Jens Mortenssøn, Jens Hanssøn.

dpt. 26/12-1799. Wijer Anderssøn fra Luxefjelds Halvor. Fadd: Rasmus Isaacssøns kone, Siri Olesdatter, Sigur og Halvor Ersrøe, Rasmus Isaacssøn.

dpt. 26/12-1799. Christen Nielssøn fra Langerøes Karen. Fadd: Anders Bakkens kone, Else Jacobsdatter, Isaac og Erich Nielssøn, Lars Larssøn.

dpt. 26/12-1799. Niels Svenossøn under S. Grinies Johanne. Fadd: Kirsten Isaacsdatter, Karen Rasmusdatter, Anders Engelbertssøn, Knud og Anders Nielssøn.

dpt. 26/12-1799. Halvor Tordssøn under S. Falchums Maren. Fadd: Maren Jessdatter, Ragnil Halvorsdatter, Niels Heljessøn, Gunnul og Lars Tordssøn.

dpt. 27/12-1799, f. 24/10, hjemmedbt. 10/11. Gotfred Lebrect Schutzs Henrica. Fadd: Madame Jacob Aalls, jomfru Constance Aall, Christen Berg, Niels og Jørgen Aall, Carl Møller.

dpt. 29/12-1799, f. 1/11, hjemmedbt. 10/11. Peter Adtzleus Joachim. Fadd: Clara Hanssøn, Inger Bugge Monrad, Else Bøysøn, Bøye Ording, inspecteur Høch, Jacob Bøysøn, Nicolai Plesner.

dpt. 29/12-1799. Christen Knudssøn under N. Fossums Knud. Fadd: Jacob Rasmussøns enke, Dorthe Maria Madsdatter, Enevold Knudssøn, Engelbert og Solve Pederssøn.

dpt. 1/1-1800. Søren Pederssøn fra Toftes Niels. Fadd: Jan Toftes kone, Margarete Nielsdatter, Aslach Tofte, Daniel Jønnevold, Peder Pederssøn.

dpt. 1/1-1800. Anders Jenssøn under Fossum Værks Ingebor Maria. Fadd: Niels Jenssøns kone, Karen Olesdatter, Johannes Isaacssøn, Jens Henricssøn, Halvor Torbjørnssøn.

dpt. 1/1-1800. Ole Torjussøn junior fra Aasebachens Torbor. Fadd: Lars Christianssøns kone, Marthe Kittilsdatter, Kittil Gulset, Isaac Espedalen, Kittil Erichssøn.

dpt. 5/1-1800. Anders Hanssøn fra Fossum Værks Lisbeth Maria. Fadd: Christen Claussøns kone, Laurentse Knudsdatter, Christen Jenssøn, Gunder Larssøn, Hans Janssøn.

dpt. 19/1-1800. Jacob Jonssøn under N. Søelies Isaac. Fadd: Isaac Ballestads kone, Inger Jonsdatter, Jacob Hanssøn, Jens Mortenssøn, Gunder Matthiæsøn.

dpt. 19/1-1800. Torbjørn Nielssøn fra Suchen østres Ole. Fadd: Hans Kikuts kone, Sara Andersdatter, Ole Asbiørnssøn, Jørgen Olessøn, Jørgen Torstenssøn.

dpt. 26/1-1800. Erich Nielssøn fra BbKlevs Niels. Fadd: Anders Nirissøns kone, Birthe Thomædatter, Steen Folloug, Ole Isaacssøn, Abraham Nielssøn.

dpt. 26/1-1800. Andreas Johan Storm fra Aasebachens Anders. Fadd: Kirsten Jensdatter, Anne Karine Jonsdatter, Anders Jacobssøn, Gunder Jonssøn, Even Olessøn.

dpt. 2/2-1800. Jens Hanssøn fra N. Ballestads Hans. Fadd: Jens Mortenssøns kone, Kirsten Larsdatter, Lars Jonssøn, Gunder Espedalen, Anders Larssøn.

dpt. 2/2-1800. Lars Matthiæsøn fra Høysets Hans. Fadd: Søren Høysets kone, Live Matthiædatter, Even Høyset, Hans Halvorssøn, Harald Matthiæsøn.

dpt. 9/2-1800. Peder Haraldssøn fra Ned. Sems Harald. Fadd: Peder Limies kone, Margarete Nielsdatter, L. Barnholdt, Albert Willumssøn, Christian Kraft.

dpt. 9/2-1800. Rasmus Ovessøn under Strømdals Engelbert. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Elisabeth Nielsdatter, Jan Olessøn, Søren Danielssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 9/2-1800. Ole Rønnikssøn fra Hougedal i Luxefjelds Anders. Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Siri Olesdatter, Sigur Olessøn, Rasmus Isaacssøn, Wijer Anderssøn.

dpt. 23/2-1800. Jens Andreas Ravns Joachim Bartholomæus. Fadd: Did. Forbechs kone, Cicilia Bagge, Barbara Monrad, Christian Monrad, Ole Paus, Peder Holmer.

dpt. 23/2-1800. Halvor Aslachssøn fra BbKlevs Aslach. Fadd: Christen Christenssøns kone, Ingebor Pedersdatter, Aslach Isachssøn, Johannes Tollevsøn, Søren Aslakssøn.

dpt. 23/2-1800. Anund Jørgenssøn fra Høgelies Jørgen. Fadd: Torbjørn Sukkens kone, Johanne Halvorsdatter, Elling Høymyr, Ole Hobæk, Niels Aamot.

dpt. 23/2-1800. Zacharias Claussøn fra Slettenes Karen. Fadd: Jon Wenstøbs kone, Gunnil Olesdatter, Niels Otterholt, Søren Hanssøn, Lars Gullikssøn.

dpt. 23/2-1800. Hans Knudssøn fra Kragetoes Live. Fadd: Lars Bakkens kone, Siri Knudsdatter, Tord Bakken, Ole Larssøn, Lars Knudssøn.

dpt. 23/2-1800. Jørgen Torstenssøn fra Markers Anne. Fadd: Peder Hanssøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Troldsaas,Torbjørn Sukken, Jørgen Olessøn.

dpt. 23/2-1800. Knud Jacobssøn fra Aasebachens Else. Fadd: Christopher Rollefssøns kone, Inger Olesdatter, Hans Pederssøn, Hans Gunderssøn, Jan Olessøn.

dpt. 2/3-1800. Engelbert Pederssøn fra Ml. Bøes Marthe Maria. Fadd: Dorthe Maria Jansdatter, Dorthe Maria Pedersdatter, Anders Jenssøn, Peder Hanssøn, Amund Aslachssøn.

dpt. 9/3-1800. Simon Simonssøn under S. Breches Knud. Fadd: Even Nielssøns kone, Johanne Maria Knudsdatter, Isaac Jacobssøn, Niels Knudssøn, Halvor Anderssøn.

dpt. 9/3-1800. Lars Halvorssøn fra Aaltvets Maria. Fadd: Søren Høysets kone, Maren Solvesdatter, Niels Halvorssøn, Even Høyset, Jacob Nærum.

dpt. 9/3-1800. Rasmus Hanssøn fra BbKlevs Anne. Fadd: Laurence Engelbertsdatter, Karen Olesdatter, Niels Olessøn, Lars Christenssøn, Søren Engelbertssøn.

dpt. 16/3-1800. Anders Nirissøn under S. Breches Niels. Fadd: Marthe Maria Isaacsdatter, Guri Olesdatter, Christen Claussøn, Christopher Nirissøn, Abraham Nielssøn.

dpt. 16/3-1800. Ole Haraldssøn fra N. Søelies Anders. Fadd: Ole Bechevolds kone, Kirsten Simonsdatter, Rasmus Søelie, Isaac og Niels Jacobssøn.

dpt. 16/3-1800. Maren Olesdatter fra Griniliens uægte Rønnik. Til barnefader udlagt Rønnik Hanssøn, gevorben Soldat.
Fadd: Christine Nielsdatter, Karen Christensdatter, Henric Nielssøn, Tord Halvorssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 16/3-1800. Ole Anderssøn fra Nøklegaards Karen. Fadd: Ole Sæterets kone, Maren Christophersdatter, Ole Christopherssøn, Guldbrand Larssøn, Peder Myren.

dpt. 16/3-1800. Søren Halvorssøn under Stulens Maren. Fadd: Gunder Forevolds kone, Karen Christensdatter, Mons Rasmussøn, Hans Hougerøe, Jan Tolvssøn.

dpt. 19/3-1800. Isaac Hanssøn fra S. Grinies tvillinger Ingebor. Fadd: Zacharias Lies kone, Margarete Nielsdatter, Simon Lund, Halvor Fjelddalen, Niels Aamot.

dpt. 19/3-1800. Isaac Hanssøn fra S. Grinies tvillinger Anne. Fadd: Niels Bøes kone, Maren Axelsdatter, Daniel Jønnevold, Solve Kjær, Erich Gravelie.

dpt. 23/3-1800. Ole Olessøn Gaashølen under N. Fosses Jens. Fadd: Ellev Olessøns kone, Barbara Olesdatter, Ole Torbjørnssøn, Ellev Olessøn, Rejer Anderssøn.

dpt. 23/3-1800. Ole Nielssøn fra V. Borges Isaac. Fadd: Berthe Nielsdatter, Inger Isaacsdatter, Knud og Niels Nielssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. 23/3-1800. Isaac Christenssøn fra Holms Kirsten. Fadd: Anders Doxrøes kone, Ingebor Sophie Larsdatter, Niels og David Holm, Michel Doxrøe.

dpt. 30/3-1800. Peder Halvorssøn under Meens Niels. Fadd: Live Halvorsdatter, Anne Larsdatter, Ole Pederssøn, Ole Jacobssøn, Anders Larssøn.

dpt. 30/3-1800. Rasmus Franssøn fra Dyrkolds Anne Maria. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Karen Rasmusdatter, Engelbert Dyrkold, Mads Franssøn, Zacharias Anderssøn.

dpt. 30/3-1800. Rasmus Halvorssøn fra BbKlevs Marthe Kirstine. Fadd: Niels Tollevssøns kone, Tore Olesdatter, Niels Jenssøn, Christopher Olessøn, Peder Sivertssøn.

dpt. 30/3-1800. Berulf Haagenssøn under Moes Karen Kirstine. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Karen Jansdatter, Hans Haagenssøn, Halvor Janssøn, Søren Hanssøn.

dpt. 30/3-1800. Torkild Nielssøn under Ml. Fosses Maria. Fadd: Tore Liestuuls kone, Maria Solvesdatter, Tore Liestuul, Lars Grinielien, Henric Nielssøn.

dpt. 6/4-1800. Mads Franssøn fra Rosvolds Maren. Fadd: Gisle Franssøns kone, Maren Engelbertsdatter, Halvor og Gisle Franssøn, Lars Halvorssøn.

dpt. 6/4-1800. Niels Nielssøn under N. Bøes Karen. Fadd: Johannis og Mads Janssøns koner, Jens Nielssøn, Hans Larssøn, Ole Aslachssøn.

dpt. 10/4-1800. Knud Østenssøn fra S. Bøes Maria. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Barbara Larsdatter, Niels Gunderssøn, Ole Heljessøn, Jacob Østenssøn.

dpt. 14/4-1800. Engelbert Halvorssøn under Erland Wenstøbs Johannes Christian. Fadd: Hans Thomæsøns kone, Karen Bendixdatter, Amund Larssøn, Frideric Storm, Peder Jonssøn.

dpt. 14/4-1800. Lars Jonssøn under Bratsbergs Ragnil. Fadd: Søren Røsagers kone, Inger Larsdatter, Halvor Knudssøn, Jens Hanssøn, Anders Evenssøn.

dpt. 14/4-1800. Anders Evenssøn fra Aasebachens Berthe Kirstine. Fadd: Tone Olesdatter, Maren Christensdatter, Niels Erichssøn, Daniel Olessøn, Peder Sivertssøn.

dpt. 27/4-1800. Ole Simonssøn fra Aas-Hammers Simon. Fadd: Anders Henricssøns kone, Johannis Nielssøns kone, Tolv Waldemarssøn, Isaac Jenssøn, Christen Olessøn.

dpt. 27/4-1800. Knud Erichssøn fra Fossum Værks Sivert. Fadd: Guri Olesdatter, Maren Andersdatter, Jacob Peterssøn, Knud Olessøn, Jacob Larssøn.

dpt. 27/4-1800. Lars Olessøn fra Follougs Berthe Kirstine. Fadd: Even Olessøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Lars Walen, Steen Folloug, Abraham Nielssøn.

dpt. 28/4-1800. Lars Nielssøn under Gulsets Andreas. Fadd: Peder Stianssøns kone, Christine Nielsdatter, Jes Olessøn og Abraham Olessøn, Erich Nielssøn.

dpt. 30/4-1800. Niels Kildal fra BbKlevs Jens. Fadd: Halvor Søelies kone, Anthonette Christensdatter, Halvor Søelie, Jon Sande, Anthon Kildal.

dpt. 30/4-1800. Jacob Anderssøn fra Øvre Søelies Lars. Fadd: Lars Riises kone, Kirsten Simonsdatter, Ole Sande, Rasmus Søelie, Sivert Hanssøn.

dpt. 4/5-1800. Gunder Isaacssøn fra Espedalens Maren. Fadd: Jens Hanssøns kone, Hedevig Jacobsdatter, Isaac Nielssøn, Johannes Hanssøn, Engelbert Isaacssøn.

dpt. 8/5-1800. Anders Anderssøn fra Aarhuuss Knud. Fadd: Peder Falchums kone, Maren Catharine Kystolsdatter, Lars og Jens Anderssøn, Ole Alfssøn, Jacob Jenssøn.

dpt. 9/5-1800. Gunder Christenssøn fra Kjølnæses Christen. Fadd: Karen Torstensdatter, Anne Ulrica Bendixdatter, Ole Olessøn Bratterue, Peder Gunderssøn, Erich Arnessøn.

dpt. 11/5-1800. Ole Olessøn fra S. Aases Anne Maria. Fadd: Lars Halvorssøns kone, Maren Jonsdatter, Niels Berreberg, Gisle Aas, Hans Halvorssøn.

dpt. 11/5-1800. Peter Conradssøn under Gulsets Anne Kirstine. Fadd: Erich Henricssøns kone, Maren Hansdatter, Kittil og Børge Gulset, Hans Reinholtssøn.

dpt. 11/5-1800. Ole Olessøn under Borrestads Christiana. Fadd: Maren Olesdatter, Karen Matthiædatter, Christopher Sivertssøn, Christen Larssøn, Søren Olessøn.

dpt. 11/5-1800. Anders Olessøn under Borrestads Anne Karine. Fadd: Marechen Aamundsdatter, Anne Matthiædatter, Even Halvorssøn, Torjus Torkildssøn, Lars Peter Arnessøn.

dpt. 18/5-1800. Halvor Bjørnssøn under N. Fosses drengebarn Helje. Fadd: Barbara Olesdatter, Ingebor Engelbertsdatter, Torjer Olessøn, Tord Jacobssøn, Jon Kittilssøn.

dpt. 18/5-1800. Lars Hanssøn under Bratsbergs Hans. Fadd: Anne Rasmusdatter, Kirsten Larsdatter, Rasmus Hanssøn, Lars Larssøn, Lars Løberg.

dpt. 22/5-1800. Niels Hanssøn under S. Bøes Christen. Fadd: Karen Abrahamsdatter, Johanne Hansdatter, Anun Aslachssøn, Rasmus Larssøn, Ole Levorssøn.

dpt. 22/5-1800. Halvor Anderssøn fra Aasebachens Gregers. Fadd: Tollev Anderssøns kone, Maren Olesdatter, Tollev Anderssøn, Søren Rollevssøn, Kittil Jonssøn.

dpt. 25/5-1800. Knud Bjørnssøn under Gulsets Søren. Fadd: Peder Fjelddalens kone, Inger Johanne Danielsdatter, Christen Claussøn, Egil Peterssøn, Hans Anderssøn.

dpt. 25/5-1800. Johannes Jenssøn under Bratsbergs Halvor. Fadd: Anders Olessøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Isaac Jacobssøn, Christen Pederssøn, Søren Danielssøn.

dpt. 25/5-1800. Jens Christenssøn Riisberg under S. Fossums Peder. Fadd: Lars Riisbergs kone, Karen Maria Andersdatter, Lars Haagenssøn, Jan Haagenssøn, Lars Skjold.

dpt. 2/6-1800. Amund Anderssøn under Fossum Værks Jens. Fadd: Halvor Ersrøes kone, Anne Aslachsdatter, Henric Jenssøn, Hans Tordssøn, Henric Torjerssøn.

dpt. 2/6-1800. Christen Ejnerssøn under Gulsets Marthe. Fadd: Peter Conradssøns kone, Karen Rasmusdatter, Hans Knudssøn, Kittil Pederssøn, Peder Rasmussøn.

dpt. 2/6-1800. Niels Sørenssøn fra S. Grinies Karen Maria. Fadd: Karen Sørensdatter, Anne Olesdatter, Isaac Grinie, Anders Halvorssøn, Tord Olessøn.

dpt. 2/6-1800. Peder Olessøn under Nøklegaards Ingebor. Fadd: Mads Christenssøns kone, Margarete Gundersdatter, Ole Aas, Ole Nøklegaard, Ole Rasmussøn.

dpt. 8/6-1800. Lars Kittilssøn fra S. Sneltveds Pernelle Catharine. Fadd: Ole Løbergs kone, Dorthe Ovesdatter, Kittil Riis, Gregers Muustved, Guttorm Knudssøn.

dpt. 15/6-1800. Halvor Halvorssøn fra Holt ødes Gullik. Fadd: Gunder Jacobssøns kone, Berthe Gulliksdatter, Gunder Jacobssøn, Lars Gullikssøn, Halvor Halvorssøn.

dpt. 15/6-1800. Jon Tordssøn fra Engravs Tord. Fadd: Anne Hansdatter, Berthe Tordsdatter, Abraham og Niels Olessøn, Christopher Stephenssøn.

dpt. 15/6-1800. Peder Fridericssøn fra Lyngaasens Ingebor. Fadd: Engelbert Christenssøns kone, Inger Jensdatter, Engelbert Christenssøn, Torbjørn Halvorssøn, Jon Peterssøn.

dpt. 15/6-1800. Marthe Jørgensdatter under S. Falchums uægte Ingebor. Til Barnefader udlagt Gunnuld Jonssøn, gevorben grenadeer i Fridericswærn.
Fadd: Rasmus Ovessøns kone, Ragnil Jensdatter, Erich Madssøn, Anders Larssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 22/6-1800. Gunder Nielssøn fra Gulsets Anne Maria. Fadd: Gunder Larssøns kone, Inger Gundersdatter, Anders Findal, Kittil Knudssøn, Ole Ejnerssøn.

dpt. 22/6-1800. Inger Hansdatter under Moes uægte Maren. Til barnefader udlagt Hans Aslachssøn Moe.
Fadd: Zacharias Slettenes kone, Søren Hanssøns kone, Lars Gullikssøn, Søren Hanssøn, Halvor Leegaas.

dpt. 22/6-1800. Lehnsmand Peder Christenssøn fra S. Limies Dorothea. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Elisabeth Dor. Barnholdt, Anders Holsteen, Aslach, Søren og Jan Tofte.

dpt. 29/6-1800. Henric Kjønige under N. Breches Jessine. Fadd: Ragnil Jensdatter, Marthe Christensdatter, Gudmund Knudssøn, Ole Matthiæsøn, Niels Anderssøn.

dpt. 6/7-1800. Gullik Torstenssøn fra Aarhuuses Lars. Fadd: Lars Aarhuuses kone, Sara Jensdatter, Lars, Jens og Ole Alfssøn Aarhuus.

dpt. 6/7-1800. Simon Gregoriisøn fra Lunds Anne Magdalene. Fadd: Isaac Grinies kone, Margarete Nielsdatter, Aslach Stulen, Hans Nærum, Erich Gravelie.

dpt. 6/7-1800. Engelbert Lucæsøn under Moes Maren Maria. Fadd: Knud Østenssøns kone, Pernelle Aslachsdatter, Lars Sørenssøn, Jacob Larssøn, Helje Olessøn.

dpt. 6/7-1800. Gunnil Olesdatter fra Aakerøes uægte Torjus. Til barnefader udlagt Torjus Torkildssøn.
Fadd: Christen Gunderssøns kone, Ole Olessøns kone, Christen Gunderssøn, Ole Olessøn, Jacob Østenssøn.

dpt. 6/7-1800. Ragnil Olesdatters uægte Pernelle. Til barnefader udlagt Peter Gasmann. Fadd: Siri Evensdatter, Inger Jensdatter, Gunnul Nielssøn, Zacharias Anderssøn, Christen Larssøn.

dpt. 22/7-1800. Christian Jynges Isaac Kirstinus. Fadd: Forvalter Jynges kone, jomfru A. B. Qvist, jomfru A. H. Kiill, forvalter Møldrup, J. Aalborg, C. Bruun, C. Kraft.

dpt. 27/7-1800. Christen Hanssøn under Aarhuuss Christen. Fadd: Rasmus Hanssøns kone, Clarine Andersdatter, Ole Alfssøn, Jørgen Hanssøn, Christen Christianssøn.

dpt. 27/7-1800. Isaac Christenssøn fra Fossum Værks Hans. Fadd: Lars Lienes kone, Karen Olesdatter, Jan Stulen, Lars Madssøn, Henric Doxrøe.

dpt. 27/7-1800. Lars Gunderus Nielssøn under Baaserøes Maren Margarete. Fadd: Lars Larssøns kone, Anne Kar. Nielsdatter, Ole Larssøn, Anders Tordssøn, Anders Isaacssøn.

dpt. 3/8-1800. Gunder Larssøn fra Gulsets Rejer. Fadd: Gunder Nielssøns kone, Marthe Maria Olesdatter, Jacob Mælum, Ole Einerssøn, Christen Nyehuus.

dpt. 3/8-1800. Christen Hanssøn fra Griniliens Rønnich. Fadd: Wijer Anderssøns kone, Berthe Hansdatter, Anders Jonssøn, Sigur Ersrøe, Anders Hanssøn.

dpt. 10/8-1800, f. 25/7, hjemmed. 29/7. Jacob Aalls Friderica Sophie. Fadd: Grevinde Moltke, M. S. Blom, M. K. Pous, KammerHerre Adeler, Diderich v. Cappelen, Niels Aall, Jacob Rasch.

dpt. 17/8-1800. Søren Engelbertssøn fra BbKlevs Lars. Fadd: Anne Svendsdatter, Ingebor Fransdatter, Knud Johannissøn, Anders Christenssøn, Ole Anderssøn.

dpt. 17/8-1800. Ole Danielssøn under Ned. Søelies Ole. Fadd: Jacob Jonssøns kone, Ellen Rasmusdatter, Jacob Anderssøn, Tord Torstenssøn, Daniel Olessøn.

dpt. 24/8-1800. Lars Johannissøn under Skilbreds Johannes. Fadd: Erich Berrebergs kone, Berthe Maria Nielsdatter, Anders Hanssøn, Knud Johannissøn, Kittil Halvorssøn.

dpt. 24/8-1800. Jacob Anderssøn under Skougsrøes Niels. Fadd: Jens Johannissøns kone, Inger Olesdatter, Søren Grinie, Gunder Evenssøn, Kolbjørn Knudssøn.

dpt. 28/8-1800. Halvor Christenssøn fra BbKlevs Anne Dorthe. Fadd: Inger Hansdatter, Ingebor Pedersdatter, Rasmus Hanssøn, Ole Olessøn, Christen Anderssøn.

dpt. 7/9-1800. Ole Pederssøn under Øvrums Christen. Fadd: Ole Nielssøns kone, Gunnil Matthiædatter, Anders Nielssøn, Engelbert Pederssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 7/9-1800. Isaac Olessøn fra BbKlevs hjemmedøbte tvillinger Hans. Fadd: Christen Mælums kone, Dorthe Matthiædatter, Berthe Jacobsdatter, Mette Jacobsdatter, Alet Jacobsdatter,

dpt. 7/9-1800. Isaac Olessøn fra BbKlevs hjemmedøbte tvillinger Ole. Fadd: Hans Nyehuus, Matthias Turvildssøn, Claus Kaasen, Ole Isaacssøn, Anders Halvorssøn, Abraham Nielssøn.

dpt. 12/9-1800. Frideric Jacobssøn fra Fossum Værks hjemmedøbte Maren Maria. Fadd: Anne Aasille Simonsdatter, Ingebor Christensdatter, Jacob Jacobssøn, Henric Danielssøn, Gunder Jacobssøn.

dpt. 14/9-1800. Christen Jacobssøn fra Goupaasens Margarete. Fadd: Niels Hanssøns kone, Anne Jacobsdatter, Christen Larssøn, Knud Haagenssøn, Hans Jacobssøn.

dpt. 14/9-1800. Ole Torkildssøn fra Bugslottens Gundbor. Fadd: Anne Torkildsdatter, Ellen Tollevsdatter, Gullik og Jens Amundssøn, Knud Nielssøn.

dpt. 14/9-1800. Christopher Olessøn fra BbKlevs Maren Maria. Fadd: Erich Nielssøns kone, Kirsten Isaacsdatter, Rasmus Halvorssøn, Christopher Christopherssøn, Lars Olessøn.

dpt. 14/9-1800. Rasmus Isaacssøn under Moes Maria. Fadd: Jon Eikornrøes kone, Siri Olesdatter, Sigur og Halvor Olessøn, Hans Aslachssøn.

dpt. 14/9-1800. Enken Anne Hansdatter fra Aasebachens uægte Aase Karine. Til barnefader udlagt Tollev Knudssøn, gevorben Soldat i Fredericswærn.
Fadd: Niels Larssøns kone, Anne Sørensdatter, Halvor Bjørnssøn, Niels Anderssøn, Niels Larssøn.

dpt. 21/9-1800. Henric Nielssøn fra Aasebachens Johan Ulric With. Fadd: Amund Engelbertssøns kone, Kirsten Olesdatter, Amund Engelbertssøn, Even Halvorssøn, Niels Tordssøn.

dpt. 21/9-1800. Ellev Torgrimssøn fra N. Falchums Torgrim. Fadd: Christen Claussøns kone, Maria Halvorsdatter, Egild Peterssøn, Christen Claussøn, Hans Tordssøn.

dpt. 21/9-1800. Søren Danielssøn under Bratsbergs Karen Maria. Fadd: Rasmus Ovessøns kone, Anne Elisabeth Danielsdatter, Johannes Bøle, Jens Johannissøn, Christen Pederssøn.

dpt. 28/9-1800. Anders Halvorssøn under S. Aases Inger. Fadd: Lars Aases kone, Inger Larsdatter, Peder Mortenssøn, Hans og Rasmus Halvorssøn.

dpt. 28/9-1800. Sondre Kittilssøn under N. Løbergs Kirsten Maria. Fadd: Ole Løbergs kone, Bergit Kittilsdatter, Isaac Sørenssøn, Erich Arnessøn, Christen Jenssøn.

dpt. 5/10-1800. Isaac Jacobssøn fra Espedalens Knud. Fadd: Ole Torjussøns kone, Kiersten Knudsdatter, Ole Søelie, Lars Matthiæsøn, Kittil Erichssøn.

dpt. 5/10-1800. Ole Anderssøn fra Aasebachens Aagot. Fadd: Knud Jacobssøns kone, Pernelle Andersdatter, Halvor Asbjørnssøn, Lars Danielssøn, Ole Gunderssøn.

dpt. 12/10-1800. Hans Jacobssøn fra Nærums Niels. Fadd: Even Hanssøns kone, Inger Larsdatter, Simon Lund, Christen Larssøn, Søren Olessøn.

dpt. 12/10-1800. Halvor Torbjørnssøn fra Fossum Værks Else Maria. Fadd: Anders Jenssøns kone, Marthe Pedersdatter, Niels Jenssøn, Peder Pederssøn, Hans Janssøn.

dpt. 19/10-1800. Isaac Anderssøn fra øde Sneltveds Maria. Fadd: Gunder Johannissøns kone, Karen Jonsdatter, Søren Grinie, Jon Svendssøn, Hans Pederssøn.

dpt. 26/10-1800. Tron Olessøn paa N. Riisings hjemmedøbte Johanne. Fadd: Anne Svendsdatter, Tore Olesdatter, Tord Halvorssøn, Halvor Tordssøn, Jan Haagenssøn.

dpt. 9/11-1800. Jens Hanssøn under Ml. Fossums Erich. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Helge Halvorsdatter, Peder Madssøn, Hans Jenssøn, Christen Christianssøn.

dpt. 9/11-1800. Anders Hanssøn under N. Løbergs Kirsten. Fadd: Søren Røsagers kone, Kirsten Hansdatter, Isaac Hanssøn, Anders Olessøn, Torbjørn Jonssøn.

dpt. 9/11-1800. Even Anderssøn fra Stulen ved Lies Magnil. Fadd: Ole Olessøns kone, Anne Gulliksdatter, Ole Olessøn, Lars Knudssøn, Jens Olessøn.

dpt. 16/11-1800. Jon Halvorssøn fra N. Wenstøbs Anders. Fadd: Zacharias Slettenes kone, Maren Nielsdatter, Niels Otterholt, Torsten Hanssøn, Ole Gunderssøn.

dpt. 16/11-1800. Ole Monssøn fra Fossum Værks Guri. Fadd: Halvor Torbjørnssøns kone, Maren Madsdatter, Johannes Pederssøn, Hans Anderssøn, Hans Jenssøn.

dpt. 16/11-1800. Jens Olessøn under Langerøes Gunnil. Fadd: Isaac Espedalens kone, Karen Pedersdatter, Ole Olessøn, Even Anderssøn, Sivert Evenssøn.

dpt. 23/11-1800. Gunder Jacobssøn under Kiises Maren. Fadd: Karen Jacobsdatter, Else Jacobsdatter, Hans Bøe, Erich Kiise, Halvor Hanssøn.

dpt. 28/11-1800 f. 21/10, hjemmed. 24/10. Ole Pauses Christian Cornelius. Fadd: Did. v. Cappelens kone, Johan Altenburgs kone, Ellen Marg. Blom, Hans J. Blom, Johan Blom, P. Adtzleu, Jon Peter Hansen.

dpt. 30/11-1800. Søren Christianssøn fra Høysets Marthe. Fadd: Lars Aaltveds kone, Karen Maria Gundersdatter, Jacob Nielssøn, Lars Matthiæsøn, Gunder Matthiæsøn.

dpt. 7/12-1800. Anders Torjerssøn fra Ramsaasens Torjer. Fadd: Kirsten Torjersdatter, Maria Stenersdatter, Hans Halvorssøn, Jacob Olessøn, Lars Knudssøn.

dpt. 7/12-1800. Torbjørn Jonssøn fra N. Løbergs Birthe. Fadd: Ole Løbergs kone, Ingerliv Jonsdatter, Jon Svendssøn, Gunder Evenssøn, Knud Sondressøn.

dpt. 7/12-1800. Afdøde Ole Sørenssøn fra Norig under Otterholts Anne. Fadd: Margarete Sørensdatter, Marthe Engelbertsdatter, Gundbjørn Olessøn, Halvor og Sigur Ersrøe.

dpt. 14/12-1800. Søren Hanssøn under Moes Isaac. Fadd: Jens Forevolds kone, Randi Larsdatter, Halvor Janssøn, Rasmus Nielssøn, Lars Gullikssøn.

dpt. 1/1-1801. Isaac Anderssøn fra Sæteret i Luxefjelds Anders. Fadd: Lars Fjeldets kone, Kirsten Nielsdatter, Guldbrand Larssøn, Ole Sigurssøn, Jens Nielssøn.

dpt. 11/1-1801. Even Olessøn fra Bøles Ole. Fadd: Abraham Sneltveds kone, Lisbeth Johannisdatter, Lars Walen, Isaac Aasterøe, Engelbert Johannissøn.

dpt. 11/1-1801. Jens Johannissøn fra Skougsrøes Even. Fadd: Ingerliv Jonsdatter, Ingebor Johannisdatter, Søren Danielssøn, Lars Evenssøn, Gunder Evenssøn.

dpt. 11/1-1801. Anders Tovssøn under Toftes Jon. Fadd: Margit Olesdatter, Ingebor Jonsdatter, Rejer Anderssøn, Anders Olessøn, Østen Tovssøn.

dpt. 11/1-1801. Engelbert Hanssøn fra Aasebachens Hans. Fadd: Marthe Larsdatter, Anne Maria Nielsdatter, Niels Hanssøn, Hans Olessøn, Niels Simonssøn.

dpt. 11/1-1801. Hans Matthiæsøn Smiths Maren Christine. Fadd: Hans Ouestads kone, Maren Engelbertsdatter, Engelbert Wetlessøn, Jon Sande, Erich Knudssøn.

dpt. 18/1-1801. Ole Olessøn under Meens Michel. Fadd: Dorthe Olesdatter, Karen Olesdatter, Ole Løkenberg, Anders Olessøn, Ole Tordssøn.

dpt. 18/1-1801. Anders Erichssøn fra Doxrøes Birthe Maria. Fadd: Isaac Løbergs kone, Birthe Andersdatter, Isaac Holm, Michel Doxrøe, Lars Ballestad.

dpt. 18/1-1801. Anders Nielssøn fra Follestads Karen Kirstine. Fadd: David Holms kone, Gunnil Andersdatter, Helle Christianssøn, Torbjørn Torstenssøn, Niels Olessøn.

dpt. 19/1-1801, hjemmed. 1/1. Peter Adtzleus Bøyine Petronelle. Fadd: Madame Krag, Madme Maria Ording, jomfru Mogensine Sophie Bentsen, Hans Chrystie, Peder Flood, Christian Monrad, Peder Holmer.

dpt. 24/1-1801. Michel Engelbertssøn fra Bratsbergs Christen. Fadd: Anthonette Kildal, Kirsten Lydersdatter, Niels Kildahl, Anthon Kildahl, Anders Nøklegaard.

dpt. 24/1-1801. Christen Schrøder fra BbKlevs Knud. Fadd: Hans Olessøns kone, Karen Andersdatter, Hans Knudssøn, Lars Knudssøn, Isaac Jacobssøn.

dpt. 25/1-1801. Anders Torjerssøn under Skilbreds Ole. Fadd: Ellev Olessøns kone, Inger Olesdatter, Tord Jacobssøn, Amund Anderssøn, Ole Claussøn.

dpt. 1/2-1801. Niels Monssøn fra Aashammers Karen Kirstine. Fadd: Birgit Olesdatter, Gunnil Nielsdatter, Isaac Jenssøn, Hans Halvorssøn, Jan Tolvssøn.

dpt. 3/2-1801. Aslach Christenssøn under S. Breches Ragnild Maria. Fadd: Christopher Bloms kone, C. I. Blom, Christen Blom, Ole Cudrio, Jon Peter Hansen, Niels J. Schlytter.

dpt. 8/2-1801. Isaac Hanssøn fra S. Grinies Hans. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Magnil Simonsdatter, Erich Gregoriissøn, Zacharias Gregoriisøn, Simon Aslachssøn.

dpt. 8/2-1801. Solve Madssøn fra BbKlevs Karen. Fadd: Jan Jacobssøns kone, Anne Maria Hansdatter, Lars Madssøn, Hans Tordssøn, Ole Christenssøn.

dpt. 8/2-1801. Christopher Sivertssøn fra Aasebachens Maren. Fadd: Tord Halvorssøns kone, Karen Sivertsdatter, Halvor Buer, Even Halvorssøn, Hans Halvorssøn.

dpt. 15/2-1801. Daniel Gregoriissøn fra Jønnevolds Johan. Fadd: Niels Sems kone, Inger Aslacsdatter, Søren Tofte, Jan Tofte, Halvor Fjelddalen, Halvor Anderssøn.

dpt. 15/2-1801. Henric Torjerssøn fra Lundsaasens Torjer. Fadd: Ole Kreppens kone, Berthe Maria Nielsdatter, Christen Erichssøn, Torbjørn Halvorssøn, Gunder Larssøn.

dpt. 15/2-1801. Ole Larssøn fra Fossejores Jan. Fadd: Lars Bakkens kone, Karen Olesdatter, Niels Anderssøn, Jacob Nielssøn, Anders Tordssøn.

dpt. 15/2-1801. Halvor Olessøn fra Godals Sigur. Fadd: Ole Dales kone, Karen Jonsdatter, Ole Knudssøn, Ole Olessøn, Ole Jonssøn.

dpt. 22/2-1801. Rasmus Christopherssøn fra Berrebergs Ingebor. Fadd: Erich Berrebergs kone, Ambor Isaacsdatter, Niels Berreberg, Erich Berreberg, Ole Olessøn Aas.

dpt. 1/3-1801. Rasmus Haraldssøn fra N. Søelies Wetle. Fadd: Ole Søelies kone, Anne Jacobsdatter, Jacob Søelie, Søren Hanssøn, Sivert Hanssøn.

dpt. 1/3-1801. Hans Olessøn under Gulsets Svend. Fadd: Karen Maria Gundersdatter, Anne Borgesdatter, Kittil Knudssøn, Tollev Gunderssøn, Erich Svendssøn.

dpt. 1/3-1801. Gunder Nielssøn fra Bækkevolds Christen. Fadd: Hans Lies kone, Karen Olesdatter, Niels Bækkevold, Ole Larssøn, Jacob Nielssøn.

dpt. 1/3-1801. Kittil Gregerssøn fra Mustveds Gregers. Fadd: Aslach Tvetens kone, Inger Sophie Larsdatter, Solve Kiær, Lars Kiær, Lars Gregerssøn.

dpt. 1/3-1801. Tolv Anund Waldemarssøn under S. Aases Hans. Fadd: Jørgen Halvorssøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Ole Simonssøn, Henric Anderssøn, Jacob Peterssøn.

dpt. 1/3-1801. Halvor Jacobssøn fra Kleven gaards Marthe Kirstine. Fadd: Maren Halvorsdatter, Inger Jensdatter, Henric Doxrøe, Even Nielssøn, Kittil Halvorssøn.

dpt. 1/3-1801. Erich Christenssøn fra Bergs Else Malene. Fadd: Niels Olessøns kone, Karen Pedersdatter, Christen Erichssøn, Henning Berg, Poul Webjørnssøn.

dpt. 1/3-1801. Christen Knudssøn under S. Fossums Ingebor. Fadd: Jacob Rasmussøns enke, Marthe Engelbertsdatter, Amund Anderssøn, Engelbert Pederssøn, Solve Pederssøn.

dpt. 4/3-1801. Simon Simonssøn under S. Breches Knud. Fadd: Isaac Jacobssøns kone, Maren Erichsdatter, Halvor Anderssøn, Niels Knudssøn, Aslach Christenssøn.

dpt. 8/3-1801. Hans Larssøn under Ml. Bøes Lars. Fadd: Guri Olesdatter, Maria Christensdatter, Mads Christenssøn, Solve Larssøn, Peder Madssøn.

dpt. 8/3-1801. Ole Anundssøn fra Oredalens Anund. Fadd: Gunder Johannissøns kone, Helge Olesdatter, Gunder Øde Sneltvet, Isaac Øde Sneltvet, Christen Larssøn.

dpt. 8/3-1801. Tollev Anderssøn under Bratsbergs Ole. Fadd: Lisbeth Halvorsdatter, Tone Davidsdatter, Michel Bratsberg, Lars Jonssøn, Lars Ovessøn.

dpt. 8/3-1801. Jon Alfssøn fra Løvaases Halvor. Fadd: Johannes Jenssøns kone, Live Petersdatter, Even Olessøn, Niels Larssøn, Peder Sivertssøn.

dpt. 8/3-1801. Kittil Kittilssøn fra S. Riises Ingebor Kirstine. Fadd: Ole Løbergs kone, Inger Andersdatter, Lars Kittilssøn, Halvor Olessøn, Knud Olessøn.

dpt. 15/3-1801. Solve Larssøn fra Kjærs Lars. Fadd: Tyge Kjærs kone, Marthe Axelsdatter, Kittil Gregerssøn, Lars Gregerssøn, Aslach Axelssøn.

dpt. 15/3-1801. Lars Christenssøn Riisberg under S. Fossums Christen. Fadd: Anne Gundersdatter, Anne Dorthe Aslachsdatter, Christen Riisberg, Jens Riisberg, Svend Aslachssøn.

dpt. 15/3-1801. Engelbert Sørenssøn fra Fossum Værks Jens. Fadd: Engelbert Sørenssøns kone, Karen Pernelle Jochumsdatter, Engelbert Sørenssøn, Isaac Jenssøn, Peder Sørenssøn.

dpt. 22/3-1801. Christopher Christianssøn fra Ø. Hoppestads Abraham. Fadd: Wilhelm Hoppestads kone, Margarete Christensdatter, Niels Danielssøn, Ole Aslachssøn, Claus Monssøn.

dpt. 22/3-1801. Tord Heljessøn fra S. Ballestads Ole. Fadd: Lars Torgrimssøns kone, Gunnil Torkildsdatter, Ole Torgrimssøn, Daniel Hanssøn, Christen Heljessøn.

dpt. 22/3-1801. Anders Hanssøn under Ø. Borges Anders. Fadd: Jacob Jonssøns kone, Maria Rasmusdatter, Ole Rasmussøn, Anders Gunderssøn, Jacob Anderssøn.

dpt. 29/3-1801. Ole Nielssøn under Borrestads Anne Catharine. Fadd: Anne Hansdatter, Ellen Larsdatter, Halvor Pederssøn, Knud Nielssøn, Christopher Stephenssøn.

dpt. 29/3-1801. Rejer Anderssøn under N. Fosses Ingebor. Fadd: Gunnil Sørensdatter, Dorthe Ovesdatter, Even Olessøn, Niels Larssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 12/4-1801. Halvor Asbjørnssøn under S. Breches Halvor. Fadd: Gunder Johannissøns kone, Ragnil Brynildsdatter, Lars Olessøn, Johannes Jacobssøn, Niels Larssøn.

dpt. 12/4-1801. Ole Gunderssøn fra Bechevolds Gunder. Fadd: Ole Søelies kone, Netten Nielsdatter, Jon Espedalen, Isaac Jacobssøn, Daniel Gunderssøn.

dpt. 12/4-1801. Halvor Larssøn under S. Breches Ole. Fadd: Inger Olesdatter, Gjertine Olesdatter, Anders Larssøn, Christen Larssøn, Poul Christenssøn.

dpt. 12/4-1801. Sondre Nirissøn under S. Breches Gjertrud Dorothea. Fadd: Anne Andersdatter, Karen Olesdatter, Hans Anderssøn, Amund Sørenssøn, Anders Olessøn.

dpt. 19/4-1801. Joachim Monrad fra Aasebachens Isaac. Fadd: Gunder Tevessøns kone, Jacob Nielssøns kone, Hans Torjussøn, Halvor Søelie, Jon Hanssøn.

dpt. 19/4-1801. Ole Bjørnssøn under S. Breches Knud. Fadd: Niels Olessøns kone, Tore Olesdatter, Anders Nirissøn, Gudmund Knudssøn, Erich Tordssøn.

dpt. 19/4-1801. Christen Abrahamssøn under Bratsbergs Jacob. Fadd: Elisabeth Danielsdatter, Anne Poulsdatter, Ole Claussøn, Anders Anderssøn, Ole Amundssøn.

dpt. 24/4-1801. Hans Halvorssøn fra Aas-Hammers Anne Maria. Fadd: Ole Simonssøns kone, Abigael Halvorsdatter, Engelbert Dyrkold, Halvor Anderssøn, Hans Halvorssøn.

dpt. 26/4-1801. Helje Erichssøn fra Kousenrøes Erich. Fadd: Niels Hougerøes kone, Else Isaacsdatter, Niels Høgelie, Tollev Gunderssøn, Niels Aamot.

dpt. 26/4-1801. Lars Olessøn under Lies Ole. Fadd: Hans Ouestads kone, Maren Halvorsdatter, Even Lie, Peder Sivertssøn, Harald Matthiæssøn.

dpt. 26/4-1801. Jørgen Torstenssøn fra Markers Anne. Fadd: Ole Hobæks kone, Anne Sigursdatter, Jørgen Olessøn, Anun Høgelie, Ole Jacobssøn.

dpt. 26/4-1801. Isaac Sørenssøn fra Fossum Værks Kirsten. Fadd: Sondre Kittilssøns kone, Karen Maria Gundersdatter, Erich Arnessøn, Lorents Larssøn, Søren Sørenssøn.

dpt. 3/5-1801. Peter Hanssøn fra Fossum Værks Hans Andreas. Fadd: Gunnil Olesdatter, Maren Pedersdatter, Jacob Petersen, Hans Janssøn, Hans Anderssøn.

dpt. 3/5-1801, f. 7/2, hjemmed. 20/2. Amtmand Selmers Johanne Catharine. Fadd: Frue Selmer, jomfrue Branmejer, Amtmand Selmer, Ole Christian Friis, Peder Haraldssøn.

dpt. 10/5-1801. Lars Haagenssøn under Erlands Wenstøbs Lars. Fadd: Jan Jacobssøns kone, Karen Andersdatter, Jan Jacobssøn, Haagen Janssøn, Jens Riisberg.

dpt. 14/5-1801. Ole Halvorssøn fra Troldsaas under S. Grinies Peder. Fadd: Torbjørn Nielsens kone, Anne Sigursdatter, Torbjørn Nielssøn, Helje Erichssøn, Jens Olessøn.

dpt. 25/5-1801. Gisle Franssøn fra N. Aases Isaac. Fadd: Halvor Glørsmyrs kone, Maren Isaacsdatter, Mads Franssøn, Halvor Janssøn, Halvor Isaacssøn.

dpt. 25/5-1801. Lorents Larssøn fra Fossum Værks Berthe Kirstine. Fadd: Lars Lorentssøns kone, Karen Arnesdatter, Lars Lorentssøn, Johannes Larssøn, Ole Arnessøn.

dpt. 31/5-1801. Jens Anundssøn under Bratsbergs Lars. Fadd: Tone Davidsdatter, Maria Nielsdatter, Abraham Nielssøn, Jon Svendssøn, Christen Erichssøn.

dpt. 31/5-1801. Jens Rasmussøn fra Forevolds Karen. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Karen Nielsdatter, Ole Rasmussøn, Jens Christenssøn, Mons Rasmussøn.

dpt. 5/6-1801. Hans Qvists Bartholomæus. Fadd: Jørgen Aalls kone, Jomfru Inger Aall, Niels Aall, Jens Kill, Christen Berg, Hans Møller.

dpt. 7/6-1801. Isaac Jenssøn under N. Fosses Christian. Fadd: Ole Simonssøns kone, Anne Olesdatter, Engelbert Sørenssøn, Henric Danielssøn, Henric Nielssøn.

dpt. 7/6-1801. Niels Jacobssøn under Meens Isaac. Fadd: Birthe Nielsdatter, Maren Olesdatter, Isaac Christenssøn, Anders Larssøn, Jermund Jermundssøn.

dpt. 14/6-1801. Anders Jonssøn under Meens Jon. Fadd: Anne Maria Jacobsdatter, Anne Jacobsdatter, Anders Larssøn, Svend Zacharias Tordssøn, Niels Jonssøn.

dpt. 14/6-1801. Thomas Gunderssøn under Bratsbergs Inger Maria. Fadd: Ulrica Wærek, Alet Jacobsdatter, Anders Halvorssøn, Ole Larssøn, Mons Henricssøn.

dpt. 14/6-1801. Sara Dorothea Jensdatter fra Aarhuuses uægte Dorothea. Udlagt barnefader Ole Alfssøn.
Fadd: Anders Anderssøns kone, Ingeborg Pedersdatter, Anders Aarhuus, Hans Thomæsøn, Jacob Alfssøn.

dpt. 21/6-1801. Michel Sigurssøn fra Østre Hougerøes pigebarn Helge. Fadd: Niels Hougerøes kone, Clarine Andersdatter, Niels Hougerøe, Niels Sigurssøn, Niels Knudssøn.

dpt. 28/6-1801. Lars Matthiæsøn fra Fløtterøes Karen Kirstine. Fadd: Lars Christianssøns kone, Anne Borgesdatter, Jacob Langerøe, Ole Torjussøn, Isaac Jacobssøn.

dpt. 28/6-1801. Hans Kruuse under Strømdals Anne Dorthe. Fadd: Niels Tydsklands kone, Ingebor Jensdatter, Niels Hjorth, Lars Isaacssøn, Christen Larssøn.

dpt. 5/7-1801. Christian Mejer fra Aasebachens Jørgen Mejer. Fadd: Jørgen Mejers Enke, Johanne Maria Larsdatter, Jon Sande, Halvor Søelie, Christen Larssøn.

dpt. 5/7-1801. Hans Rejerssøn under S. Grinies Niels. Fadd: Niels Svenossøns kone, Ingebor Jensdatter, Ole Monssøn, Isaac Grinie, Peder Langeland.

dpt. 5/7-1801. Christopher Nirissøn fra S. Mælums Ellen Margarete. Fadd: Anne Thomædatter, Gunnil Torsdatter, Christen Taule, Ole Christenssøn, Ole Olessøn.

dpt. 12/7-1801. Peder Stianssøn fra Gulsets Stian Sannæs. Fadd: Lars Christianssøns kone, Anne Børgesdatter, Anders Nielssøn, Matthias Rejerssøn, Christen Christianssøn.

dpt. 12/7-1801. Jon Torkildssøn fra Kaasen i Luxefjelds Maren. Fadd: Berthe Olesdatter, Aaste Torkildsdatter, Niels Monssøn, Tord Jacobssøn, Torkild Olessøn.

dpt. 13/7-1801. Lars Barnholdts Christen Lund. Fadd: Marcus Barnholdts kone, Maria Cathar. Barnholdt, Lieutnt. Barnholdt, Marcus Barnholdt junior, Peder Limie, Lars Roholt Barnholdt.

dpt. 19/7-1801. Ole Claussøn under S. Grinies Claus. Fadd: Gunnil Christensdatter, Anne Larsdatter, Søren Grinie, Engelbert Grinie, Hans Knudssøn.

dpt. 19/7-1801. Ole Halvorssøn under Moes Peder. Fadd: Johannes Nielssøns kone, Anne Halvorsdatter, Anders Limie, Halvor Halvorssøn, Hans Aslachssøn.

dpt. 19/7-1801. Lars Matthiæsøn fra Høysets Anne. Fadd: Søren Høysets kone, Live Matthiædatter, Matthias Hanssøn, Even Tollevssøn, Engelbert Matthiæsøn.

dpt. 19/7-1801. Ole Poulssøn under Bratsbergs Inger Maria. Fadd: Else Knudsdatter, Pernelle Andersdatter, Rasmus Halvorssøn, Christen Haraldssøn, Ole Hanssøn.

dpt. 26/7-1801. Jan Fridericssøn under N. Limies Halvor. Fadd: Engelbert Christenssøns kone, Ingebor Jørgensdatter, Engelbert Christenssøn, Halvor Torbjørnssøn, Frideric Janssøn.

dpt. 2/8-1801. Mads Dithmanssøns hjemmedøbte drengebarn Johannes fra N. Rising. Fadd: Gunnil Rejersdatter, Gunnil Tordsdatter, Tord Halvorssøn, Halvor Tordssøn, Niels Olessøn.

dpt. 9/8-1801. Gartner Peder Holmstrøm fra S. Mælums Gustav. Fadd: Christine J. Blom, jomfru Olavsen, Dideric v. Cappelen, Hans Schulse, Carl Carlssøn.

dpt. 9/8-1801. Niels Gunderssøn fra Holms Niels. Fadd: Abraham Sneltveds kone, Niels Hougerøe og kone, Isaac Holm, David Holm.

dpt. 9/8-1801. Niels Hanssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Engelbert Hanssøns kone, Else Maria Henricsdatter, Jon Sande, Lars Haagenssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. 16/8-1801. Jacob Hanssøn fra N. Ballestads Daniel. Fadd: Jacob Jonssøns kone, Karen Kirstine Hansdatter, Halvor Knudssøn, Isaac Jenssøn, Niels Jonssøn.

dpt. 16/8-1801. Jørgen Hanssøn fra BbKlevs Christopher. Fadd: Anne Svendsdatter, Clarine Andersdatter, Christen Hanssøn, Rasmus Hanssøn, Christopher Torstenssøn.

dpt. 16/8-1801. Ole Sørenssøn fra Aasebachens Ingebor Dorothea. Fadd: Maren Berulfsdatter, Ingebor Johannisdatter, Hans Olessøn, Niels Jacobssøn, Lars Halvorssøn.

dpt. 23/8-1801. Anders Nielssøn fra N. Limies Halvor. Fadd: Tollev Milekaasens kone, Gunnil Halvorsdatter, Anders Engelbertssøn, Ole Halvorssøn, Halvor Halvorssøn.

dpt. 30/8-1801. Halvor Anderssøn fra BbKlevs Knud. Fadd: Niels Knudssøns kone, Maren Erichsdatter, Simon Simonssøn, Ole Hanssøn, Isaac Jacobssøn.

dpt. 6/9-1801, f. og hjemmedbt. 28/3. Procurator Gasmanns Oluf Leth. Fadd: Madme Gasmann ældre og yngre, Ole Leth, Jens Gasmann, Realf R. Ording.

dpt. 6/9-1801. Anders Tordssøn fra Bachens Isaac. Fadd: Halvor Isaacssøns kone, Karen Isaacsdatter, Lars Bakken, Niels Tordssøn, Ole Larssøn.

dpt. 6/9-1801. Poul Webjørnssøn fra Bergs Else Maria. Fadd: Erich Christenssøns kone, Live Petersdatter, Henning Berg, Erich Christenssøn, Christen Nielssøn.

dpt. 13/9-1801. Maren Madsdatter under Fossum Værks uægte Andrea. Udlagt til barnefader Muurmester Anders Sivertssøn, som blev begravet d. 22de Maji d.a. Han var kommet her fra Østlandet.
Fadd: Jens Moes kone, Dorthe Maria Madsdatter, Christen Knudssøn, Peder og Jost Madssøn.

dpt. 16/9-1801, f. 19/8, hjemmedbt. 27/8. Procurator John Gotfred Brangstrups Anne Hirscholm. Fadd: Mad. Rougtved, Mad. Barnholdt, Jomfru E. Bøyesen, Did. v. Cappelen, Jacob Bøysøn, Realf R. Ording.

dpt. 20/9-1801. Christen Olessøn fra N. Hoppestads Beruld. Fadd: Halvor Venstøbs kone, Margarete Christensdatter, Christian Fossum, Lars Beruldssøn, Halvor Venstøb.

dpt. 20/9-1801. Gunder Jonssøn fra BbKlevs Abraham. Fadd: Rasmus Halvorssøns kone, Anne Maria Jonsdatter, Christopher Pederssøn, Ole Anderssøn, Jon Jonssøn.

dpt. 20/9-1801. Ole Olessøn fra Henningsdals Niels. Fadd: Erich Berrebergs kone, Marthe Olesdatter, Erich Berreberg, Jon Rønnichssøn, Amund Olessøn.

dpt. 23/9-1801. Christen Beruldssøn fra Follestads Rasmus. Fadd: Maren Beruldsdatter, Ingebor Jacobsdatter, Simon Jonssøn, Lars Beruldssøn, Jens Olessøn.

dpt. 25/9-1801. Peder Aslachssøn under Borrestads Jens Carl. Fadd: Jon Hanssøns kone, Inger Anthonette Evensdatter, Hans Torjussøn, Kittil Jenssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. 27/9-1801. David Christianssøn fra Holms Jacob. Fadd: Niels Holms kone, Maren Christiansdatter, Isaac Holm, Knud Nielssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 27/9-1801. Isaac Anundssøn fra S. Løbergs Ragnil Maria. Fadd: Lars Torgrimssøns kone, Inger Jonsdatter, Erich Bøle, Ole Torgrimssøn, Lars Anundssøn.

dpt. 27/9-1801. Jens Olessøn fra Fossum Værks Anne Maria. Fadd: Peter Hanssøns kone, Else Maria Olesdatter, Knud Erichssøn, Ole Torkildssøn, Jens Janssøn.

dpt. 4/10-1801. Ole Gunderssøn fra BbKlevs Jacob. Fadd: Karen Kirstine Søeberg, Kirsten Olesdatter, Niels Olessøn, Halvor Tordssøn, Christopher Pederssøn.

dpt. 18/10-1801. Ole Torgrimssøn fra S. Ballestads Erich. Fadd: Tord Heljessøns kone, Maria Isaacsdatter, Lars Torgrimssøn, Anders Erichssøn, Isaac Anundssøn.

dpt. 31/10-1801, f. og hjemmedbt. 3/9. Gotfred Lebrecht Schutzes Bente Hellene. Fadd: Madame Bened. v. Cappelen, frøken Gyldenpalm, Søren Rasch, Jørgen Wright, Job Kiill, Hans Møller.

dpt. 8/11-1801. Hans Knudssøn fra S. Breche ejets Anne Karine. Fadd: Jon Svenchessøns kone, Anne Svendsdatter, Peder Limie, Jon Erichstrup, Niels Kildal, Anders Knudssøn.

dpt. 8/11-1801. Ole Torjerssøn fra Sæterets Groe. Fadd: Torjer Hanssøns kone, Bergit Jonsdatter, Jon Tormoessøn, Christen Olessøn, Peder Jonssøn.

dpt. 14/11-1801. Ole Christenssøn Borge fra Aasebachens Marthe Maria. Fadd: Aslach Toftes kone, Anne Engelbertsdatter, Brynild Borge, Jon Sande, Ole Sande, Michel Halvorssøn.

dpt. 15/11-1801. Jens Zachariæsøn fra Kleven gaards Anders. Fadd: Maren Olesdatter, Inger Jensdatter, Zacharias Jacobssøn, Zacharias Jenssøn, Zacharias Anderssøn.

dpt. 22/11-1801. Niels Hanssøn under Ml. Bøes Abraham. Fadd: Ole Flittigs kone, Anne Aslachsdatter, Rasmus Larssøn, Hans Monssøn, Ole Flittig.

dpt. 22/11-1801. Isaac Nielssøn fra Eegaasens Ingebor Maria. Fadd: Tore Olesdatter, Kirsten Jonsdatter, Knud Johannessøn, Peder Sivertssøn, Jon Halvorssøn.

dpt. 29/11-1801. Niels Olessøn under S. Breches Ole. Fadd: Ingebor Olesdatter, Karen Hansdatter, Aslach Berg, Anders Larssøn, Gudmund Knudssøn.

dpt. 29/11-1801. Lars Halvorssøn Skjold under Fossum Værks Halvor. Fadd: Anne Pedersdatter, Anne Maria Halvorsdatter, Jens Riisberg, Svend Aslachssøn, Christian Skjold.

dpt. 29/11-1801. Amund Aslachssøn under Ml. Bøes Engelbert. Fadd: Dorthe Maria Jansdatter, Anne Aslachsdatter, Ole Heljessøn, Engelbert Pederssøn, Rasmus Aslachssøn.

dpt. 13/12-1801. Henric Torstenssøn fra Doxrøes Jan. Fadd: Lars Johannissøns kone, Asloug Nielsdatter, Kittil Halvorssøn, Zacharias Jacobssøn, Jens Hanssøn.

dpt. 13/12-1801. Ole Christenssøn fra Bugots Halvor. Fadd: Anders Sneltveds kone, Anne Maria Nielsdatter, Anders Sneltved, Gregers Mustved, Lars Gregerssøn.

dpt. 13/12-1801. Ole Asbjørnssøn fra Hobæks Halvor. Fadd: Torjer Sæterets kone, Live Petersdatter, Jan Fridericssøn, Jørgen Torstenssøn, Jørgen Olessøn.

dpt. 13/12-1801. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Karen Kirstine. Fadd: Halvor Riises kone, Anne Kirstine Nielsdatter, Rasmus Halvorssøn, Ole Anderssøn, Børre W. Anderssøn.

dpt. 26/12-1801. Ole Olessøn fra S. Aases Niels. Fadd: Peder Nøklegaards kone, Maren Jonsdatter, Mads Bøe, Erich Kiise, Hans Hougerøe.

dpt. 26/12-1801. Jon Torkildssøn fra Grumstuul i Luxefjelds Ellev. Fadd: Jon Torkildssøns kone, Ingebor Knudsdatter, Ole Olessøn, Anders Hanssøn, Rasmus Halvorssøn.

dpt. 26/12-1801. Claus Monssøns hjemmedøbte tvillingbørn fødte paa N. Hoppestad, Mons. Fadd: Wilhelm Hoppestads kone, Christen Claussøns kone, Christopher Hoppestad, Halvor Kiise, Hans Monssøn.

dpt. 26/12-1801. Claus Monssøns hjemmedøbte tvillingbørn fødte paa N. Hoppestad, Inger. Fadd: Karen Madsdatter, Maren Isaacsdatter, Aslach Aasen, Christen Claussøn, Zacharias Claussøn.

dpt. 26/12-1801. Ole Monssøn fra N. Grinies Johanne. Fadd: Ole Risings kone, Karen Rasmusdatter, Simon Jonssøn, Jon Nielssøn, Mons Olessøn.

dpt. 27/12-1801. Rasmus Olessøn under N. Falchums Tollev. Fadd: Anne Kirstine Andersdatter, Maren Christiansdatter, Peder Olessøn, Peder Sørenssøn, Ole Anderssøn.

dpt. 1/1-1802. Anders Jonssøn fra Ø. Bøe i Luxefjelds Jon. Fadd: Isaac Sæterets kone, Karen Jonsdatter, Isaac Anderssøn, Erich Berreberg, Ellev Olessøn.

dpt. 3/1-1802. Berthe Maria Jørgensdatter fra Aasebachens uægte Gunder. Til barnefader udlagt Gunder Jenssøn.
Fadd: Truels Peterssøns kone, Anne Kirstine Isaacsdatter, Niels Larssøn, Peter Nielssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 10/1-1802. Halvor Nielssøn fra Moes Karen. Fadd: Pernelle Aslachsdatter, Maria Nielsdatter, Christian Limie, Jens Nielssøn, Hans Aslachssøn.

dpt. 10/1-1802. Knud Bjørnssøn under Fjelddalens Berthe Maria. Fadd: Ellev Olessøns kone, Maren Olesdatter, Peder Fjelddalen, Zacharias Olessøn, Niels Larssøn.

dpt. 10/1-1802. Gunder Johannissøn fra øde Sneltveds Gunnil. Fadd: Halvor Asbjørnssøns kone, Karen Hansdatter, Halvor Asbjørnssøn, Isaac Anderssøn, Hans Pederssøn.

dpt. 17/1-1802. Henric Jenssøn under Ml. Bøes Ole. Fadd: Christen Knudssøns kone, Anne Aslachsdatter, Amund Anderssøn, Erich Henricssøn, Hans Larssøn.

dpt. 17/1-1802. Lars Christenssøn fra Lienes Gunnil. Fadd: Halvor Leegaases kone, Karen Aslachsdatter, Halvor Halvorssøn, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

dpt. 24/1-1802. Lars Knudssøn fra Meens Peder. Fadd: Hans Knudssøns kone, Lars Follougs kone, Ole Nielssøn, Lars Hanssøn, Anders Knudssøn.

dpt. 24/1-1802. Halvor Olessøn fra Aasebachens Lene Dorothea. Fadd: Else Jensdatter, Karen Marie Olesdatter, Ole Halvorssøn, Thomas Olessøn, Hans Hanssøn.

dpt. 31/1-1802. Sigur Olessøn fra Ersrøes Ole. Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Siri Olesdatter, Halvor Ersrøe, Vijer Anderssøn, Ole Rønnikssøn.

dpt. 31/1-1802. Hans Jacobssøn fra Bøe Rønningenes Kirsten. Fadd: Gunnil Olesdatter, Asloug Maria Olesdatter, Gunbjørn Olessøn, Knud Olessøn, Niels Aslachssøn.

dpt. 31/1-1802. Jens Christenssøn Riisberg fra Langgangens Ingebor. Fadd: Walborg Jonsdatter, Anne Pedersdatter, Haagen Janssøn, Lars Riisberg, Lars Skjold.

dpt. 31/1-1802. Søren Olessøn under Øvrums Mariane. Fadd: Anders Olessøns kone, Anne Olesdatter, Ole Olessøn, Hans Jacobssøn, Jacob Christenssøn.

dpt. 7/2-1802, f. 9/1. Søren Halvorssøn under Stulens Erich. Fadd: Karen Aslachsdatter, Maren Aslachsdatter, Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

dpt. 14/2-1802. Anders Erichssøn fra Putens Marthe. Fadd: Engelbert Olessøns kone, Clarine Andersdatter, Engelbert Olessøn, Niels Nielssøn, Gunder Larssøn.

dpt. 15/2-1802. Christian Kruuses hjemmedøbte Anne Erboe. Fadd: Madame Baar og Madame Schutz, Jomfru Aamodt, S. Mouritsen, Hans Quist, Job Kiill, Christian Paus.

dpt. 21/2-1802. Gunder Larssøn fra Gulsets Ole. Fadd: Peder Stianssøns kone, Maren Hansdatter, Hans Olessøn, Anders Nielssøn, Ole Nirissøn.

dpt. 28/2-1802. Jacob Jonssøn under N. Søelies Jens. Fadd: Jacob Hanssøns kone, Siri Mortensdatter, Jens Mortenssøn, Halvor Knudssøn, Jacob Anderssøn.

dpt. 3/3-1802, f. 25/1. Henric Pederssøn fra Fossum Værks hjemmedøbte Karen Christine. Fadd: Tillige med forældrene, Anne Haraldsdatter, Hans Thomæsøn, Peder Jonssøn.

dpt. 7/3-1802. Niels Gregoriisøn fra Ml. Sems Inger Karine. Fadd: Jan Toftes kone, Anne Sørensdatter, Aslach Tofte, Daniel Jønnevold, Halvor Anderssøn.

dpt. 10/3-1802. Søren Pederssøn fra Toftes Christen. Fadd: Peder Limies kone, Anne Dorthe Christensdatter, Aslach Tofte, Jan Tofte, Niels Sem, Henric Anderssøn.

dpt. 14/3-1802. Tord Heljessøn fra S. Ballestads Ole. Fadd: Ole Torgrimssøns kone, Gunnil Torkildsdatter, Lars Torgrimssøn, Ole Helgessøn, Christen Helgessøn.

dpt. 14/3-1802. Jon Svendssøn fra Ml. Løbergs Inger. Fadd: Jon Jonssøns kone, Abigael Svendsdatter, Niels Anderssøn, Torbjørn Jonssøn, Jens Olessøn.

dpt. 21/3-1802. Peder Madssøn under Fossum Værks Erich. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Dorthe Maria Madsdatter, Johannes Janssøn, Mads Janssøn, Halvor Gunderssøn.

dpt. 21/3-1802. Lars Gunderus Nielssøn fra Bækkevolds Niels. Fadd: Anne Catharine Nielsdatter, Kirsten Halvorsdatter, Lars Bakken, Anders Bakken, Anders Isachssøn.

dpt. 21/3-1802. Hans Larssøn fra Fossum Værks Dorthe Maria. Fadd: Mads Christenssøns kone, Maria Christensdatter, Peder Larssøn, Solve Larssøn, Peder Gundersøn.

dpt. 21/3-1802. Christen Haraldssøn fra BbKlevs tvillinger Marthe Karine. Fadd: Clarine Andersdatter, Tone Davidsdatter, Erich Knudssøn, Jon Olessøn, Gunder Jonssøn.

dpt. 21/3-1802. Christen Haraldssøn fra BbKlevs tvillinger Karen. Fadd: Anne Margarete Jensdatter, Maria Nielsdatter, Ole Jonssøn, Ole Halvorssøn, Jacob Larssøn.

dpt. 28/3-1802. Niels Larssøn under Strømdals Niels. Fadd: Isaac Larssøns kone, Ingebor Christensdatter, Rasmus Ovessøn, Niels Christenssøn, Lars Isaacssøn.

dpt. 28/3-1802. Eric Abrahamssøn fra Berrebergs Ingebor. Fadd: Anders Jonssøns kone, Maren Olesdatter, Anders Jonssøn, Rasmus Berreberg, Amund Olessøn.

dpt. 28/3-1802. Knud Nielssøn under Borrestads Birthe Maria. Fadd: Ole Nielssøns kone, Johanne Maria Tordsdatter, Niels Nielssøn, Ole Nielssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. 4/4-1802. Hans Halvorssøn fra S. Aases Inger. Fadd: Lars Halvorssøns enke, Pernelle Abrahamsdatter, Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Rasmus Nielssøn.

dpt. 4/4-1802. Isaac Jacobssøn Bommen fra BbKlevs Sophie. Fadd: Birthe Jacobsdatter, Anne Karine Jacobsdatter, Niels Knudssøn, Simon Simonssøn, Christopher Pederssøn.

dpt. 4/4-1802. Dorthe Ovesdatter under Strømdals uægte Anne Maria. Til barnefader udlagt Anders Anderssøn Tvet i Holden Sogn.
Fadd: Christopher Nirissøns kone, Ingebor Ovesdatter, Ove Rasmussøn, Søren Danielssøn, Erich Svendssøn.

dpt. 7/4-1802, f. 22/2, hjemmedbt. 26/2. Peder Haraldssøn fra Nrd. Sems Ole Peter. Fadd: Lars Skavens kone, Karen Bendixdatter, Niels Hyberdt, Amund Larssøn, Peder Jonssøn.

dpt. 11/4-1802. Jens Mortenssøn fra N. Ballestads Jens. Fadd: Jacob Engelbertssøns kone, Ingebor Kittilsdatter, Jens Hanssøn, Jacob Jonssøn, Jens Thorssøn.

dpt. 11/4-1802. Tord Halvorssøn fra Aasebachens Halvor. Fadd: Even Halvorssøns kone, Maren Solvesdatter, Peder Halvorssøn, Christopher Sivertssøn, Ole Nielssøn.

dpt. 19/4-1802. Jacob Anderssøn fra Ø. Søelies Anne Maria. Fadd: Lars Buses kone, Ellen Sivertsdatter, Matthias Fløtterøe, Sivert Hanssøn, Søren Hanssøn, Anders Jacobssøn.

dpt. 25/4-1802. Lars Larssøn fra Bakkens Lars. Fadd: Anders Bakkens kone, Karen Christensdatter, Ole Larssøn, Niels Tordssøn, Ole Isaacssøn.

dpt. 25/4-1802. Svend Turvildssøn fra Aasebachens Knud. Fadd: Hans Smiths kone, Kirsten Olesdatter, Lars Knudssøn, Erich Knudssøn, Thomas Jonssøn.

dpt. 25/4-1802. Halvor Pederssøn fra BbKlevs Maren Elisabeth. Fadd: Gunnil Tordsdatter, Sara Halvorsdatter, Ole Olessøn, Jens Nielssøn, Peder Anderssøn.

dpt. 2/5-1802. Ole Torjussøn fra Øvrums Torjus. Fadd: Lars Fløtterøes kone, Gunnil Pedersdatter, Lars Kittilssøn, Kittil Knudssøn, Ole Torjussøn.

dpt. 2/5-1802. Christen Jenssøn under S. Hynies Kirsten Dorothea. Fadd: Sondre Kittilssøns kone, Karen Bendixdatter, Isaac Sørenssøn, Lorents Larssøn, Ole Arnessøn.

dpt. 9/5-1802. Michel Michelssøn fra Aasebachens Peder. Fadd: Else Maria Olesdatter, Anne Pernelle Jonsdatter, Christopher Sivertssøn, Engelbert Aslessøn, Christen Larssøn.

dpt. 9/5-1802. Ole Knudssøn Dale fra Luxefjelds Jon. Fadd: Ole Olessøns kone, Karen Jonsdatter, Erich Berreberg, Ole Olessøn, Ellev Olessøn.

dpt. 9/5-1802. Ole Christopherssøn fra Luxefjelds Karen. Fadd: Ole Nøklegaards kone, Maren Christophersdatter, Gulbrand Larssøn, Ole Anderssøn, Hans Aslachssøn.

dpt. 16/5-1802. Lars Torgrimssøn fra S. Ballestads Gurine. Fadd: Ole Torgrimssøns kone, Kirsten Andersdatter, Tord Heljessøn, Børge Nielssøn, Anders Erichssøn.

dpt. 16/5-1802. Anders Simonssøn fra BbKlevs Hedevig. Fadd: Karen Sigurdsdatter, Pernelle Andersdatter, Hans Sindalssøn, Lars Olessøn, Rasmus Halvorssøn.

dpt. 23/5-1802. Rasmus Hanssøn under S. Breches Hans. Fadd: Laurentse Knudsdatter, Margarete Halvorsdatter, Søren Engelbertssøn, Lars Christenssøn, Peder Sørenssøn.

dpt. 23/5-1802. Haavard Alfssøn under S. Risings Torjer. Fadd: Torjer Sæterets kone, Helge Olesdatter, Ole Torjerssøn, Jørgen Olessøn, Jon Tormossøn.

dpt. 23/5-1802. Daniel Gunderssøn fra Aasebachens Christen. Fadd: Christence Sivertsdatter, Ellen Nielsdatter, Christen Engelbertssøn, Lars Sørenssøn, Gunder Jenssøn.

dpt. 23/5-1802. Jacob Jacobssøn fra Fossum Værks Maren Kirstine. Fadd: Peter Conradssøns kone, Ingebor Nielsdatter, Isaac Christenssøn, Jan Haagenssøn, Gunder Jacobssøn.

dpt. 23/5-1802. Isaac Jacobssøn fra BbKlevs Anne Karine. Fadd: Inger Erichsdatter, Maren Erichsdatter, Erich Engelbertssøn, Niels Jacobssøn, Anders Halvorssøn.

dpt. 27/5-1802. Christen Knudssøn under Fossum Værks Jon. Fadd: Jacob Rasmussøns enke, Sidsel Tormoesdatter, Engelbert Pederssøn, Jon Kikut, Jost Madssøn.

dpt. 30/5-1802. Isaac Sørenssøn under S. Hynies Kirsten Gurine. Fadd: Christen Jenssøns kone, Lorentz Larssøns kone, Sondre Kittilssøn, Aslach Axelssøn, Søren Sørenssøn.

dpt. 7/6-1802. Anders Larssøn fra Skyers Niels. Fadd: Jens Ballestads kone, Kirsten Larsdatter, Søren Røsager, Lars Jonssøn, Johannes Olessøn.

dpt. 7/6-1802. Ole Olessøn fra Bestuuls Ole. Fadd: Ellev Olessøns kone, Karen Jonsdatter, Ellev Olessøn, Zacharias Olessøn, Gunnul Nielssøn.

dpt. 7/6-1802. Sivert Hanssøn fra N. Søelies Lars. Fadd: Jacob Søelies kone, Kirsten Simonsdatter, Søren Hanssøn, Lars Simonssøn, Christen Larssøn.

§dpt. 8/6-1802. Jan Halvorssøns pigebarn Maren Gurine fra Tofte. Fadd: Aslach Toftes kone, Margarete Nielsdatter, Søren Tofte, Daniel Jønnevold, Peder Pederssøn.

dpt. 13/6-1802. Knud Jonssøns drengebarn Hans under Gulset. Fadd: Gunder Nielssøns kone, Karen Matthiædatter, Gunder Nielssøn, Jon Jonssøn, Niels Olessøn.

dpt. 13/6-1802. Svend Svendssøns drengebarn Svend under Gulset. Fadd: Maren Hansdatter, Kirsten Hansdatter, Hans Anderssøn, Helje Erichssøn, Børge Nielssøn.

dpt. 20/6-1802. Engelbert Rasmussøns drengebarn Rasmus fra Dyrkold. Fadd: Rasmus Franssøns kone, Anne Rasmusdatter, Mads Janssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Franssøn.

dpt. 27/6-1802. Rasmus Larssøns drengebarn Morten fra N. Fossum. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Johanne Hansdatter, Christian Fossum, Lars Christianssøn, Erich Kiise.

dpt. 27/6-1802. Maren Jonsdatter fra S. Aass uægte Halvor. Til barnefader udlagt Rasmus Halvorssøn, soldat fra S. Aas.
Fadd: Peder Nøklegaards kone, Karen Rasmusdatter, Ole Olessøn, Mads Christenssøn, Halvor Isaacssøn.

dpt. 27/6-1802. Lars Halvorssøns pigebarn Kirsten fra Aaltved. Fadd: Søren Høysets kone, Maren Solvesdatter, Jacob Nærum, Even Lie, Hans Lie.

dpt. 4/7-1802. Ole Nielssøns pigebarn Anne under Borrestad. Fadd: Lars Christenssøns enke, Signe Isaacsdatter, Christopher Stephenssøn, Knud Nielssøn, Lars Danielssøn.

dpt. 18/7-1802. Erich Olessøns drengebarn Christopher fra Kiise. Fadd: Johannes Janssøns kone, Else Jacobsdatter, Peder Hanssøn, Rasmus Larssøn, Hans Christopherssøn.

dpt. 18/7-1802. Simon Simonssøns drengebarn Erich under S. Breche. Fadd: Niels Knudssøns kone, Johanne Maria Knudsdatter, Halvor Anderssøn, Isaac Jacobssøn, Even Steensaasen.

dpt. 18/7-1802. Lars Ovessøns pigebarn Ingebor under Bratsberg. Fadd: Torbjørn Løbergs kone, Pernelle Christensdatter, Anund Løberg, Torsten Hanssøn, Børge Halvorssøn.

dpt. 18/7-1802. Jens Henricssøns pigebarn Live Sophie under Erland Wenstøb. Fadd: Jan Jacobssøns kone, Anne Madsdatter, Anders Jenssøn, Niels Jenssøn, Henric Evenssøn.

dpt. 25/7-1802. Jon Alvssøns drengebarn Halvor fra Løvaas. Fadd: Kirsten Halvorsdatter, Anne Sigursdatter, Jørgen Olessøn, Johannes Jenssøn, Jens Olessøn.

dpt. 25/7-1802. Hans Rejnholtssøns pigebarn Else Dorothea under Gulset. Fadd: Peter Conradssøns kone, Olea Kallenskye, Peter Conradssøn, Borge Nielssøn, Jens Anderssøn.

dpt. 1/8-1802. Thore Olessøns drengebarn Bent fra Grinilien. Fadd: Anders Jonssøns kone, Berthe Nielsdatter, Anders Jonssøn, Ole Olessøn, Biørn Larssøn.

dpt. 1/8-1802. Aslach Anderssøns drengebarn Hans Andreas under Borrestad. Fadd: Madame Aall, jomfru Schow, jomfru Iversen, Hans Møller, Job Kiill, Christian Paus.

dpt. 5/8-1802. Ole Pauses pigebarn Maria Marthine, født 5te Maji og hjemmedøbt 12te ejusdem. Fadd: Ole Cudrios kone, Petronelle Cornelia Blom, Christiana Blom, Gerhard v. d. Lippe, Nicolai Plesner, Mogens Riegels.

dpt. 13/8-1802. Christen Olessøns drengebarn Søren fra Aas-Hammer. Fadd: Margit Jonsdatter, Ingebor Jensdatter, Peder Jonssøn, Henric Anderssøn, Isaac Jenssøn.

dpt. 22/8-1802. Halvor Olessøns drengebarn Halvor fra Ersrøe. Fadd: Sigur Ersrøes kone, Anne Olesdatter, Sigur Ersrøe, Ole Olessøn, Peder Nirissøn.

dpt. 22/8-1802. Jacob Nielssøn Bergmans drengebarn Christen fra BbKlev. Fadd: Ingebor Hansdatter, Anne Kirstine Jacobsdatter, Simon Jonssøn, Anders Halvorssøn, Ole Halvorssøn.

dpt. 22/8-1802. Frideric Jacobssøns pigebarn Maria fra Fossum Værk. Fadd: Jacob Jacobssøns kone, Maren Madsdatter, Lars Nielssøn, Svend Aslachssøn, Hans Anderssøn.

dpt. 22/8-1802. Ole Ejnerssøns pigebarn Kirsten under S. Grinie. Fadd: Ole Claussøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Jens Olessøn, Niels Olessøn, Berthel Olessøn.

dpt. 29/8-1802. Knud Nielssøns pigebarn Else fra N. Wenstøb. Fadd: David Holms kone, Anne Torkildsdatter, Anders Engelbertssøn, Rasmus Ovessøn, Anders Nielssøn.

dpt. 3/9-1802, f. 10/8, hjemmedbt. 17/8. Procurator John Godtfred Brangstrups Hans. Fadd: J. Bøyssøns kone, K. H. Gasmann, P. Rougtved, Inspecteur Høch, Realf P. Ording.

dpt. 5/9-1802. Ole Olessøns drengebarn Hans fra Stulen under Lie. Fadd: Even Anderssøns kone, Anne Gulliksdatter, Hans Knudssøn, Lars Knudssøn, Christen Larssøn.

dpt. 12/9-1802. Lars Larssøns drengebarn Lars fra Kjær. Fadd: Halvor Gunderssøns kone, Ingebor Sophie Larsdatter, Isaac Holm, David Holm, Isaac Grinie, Aslach Axelssøn.

dpt. 12/9-1802. Lars Johannissøns pigebarn Maren under Skilbred. Fadd: Halvor Langerøes kone, Birthe Maria Nielsdatter, Michel Doxrøe, Henric Doxrøe, Lars Gregerssøn.

dpt. 12/9-1802. Anders Olessøns pigebarn Tone Maria under Borrestad. Fadd: Ellen Margarethe Amundsdatter, Karine Maria Jonsdatter, Søren og Ole Olessøn, Halvor Nielssøn.

dpt. 19/9-1802. Ole Heljessøns drengebarn Lars fra BbKlev. Fadd: Tord Heljessøns kone, Anne Andersdatter, Christen Heljessøn, Jens Hanssøn, Erich Sondressøn.

dpt. 19/9-1802. Rasmus Ovessøns pigebarn Inger Maria under Strømdal. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Ingebor Ovesdatter, Jan Olessøn, Niels Svenossøn, Knud Nielssøn.

dpt. 26/9-1802, f. 20/8, hjemmedbt. 5/9. Lovis Vouverts Lovise Marthea. Fadd: Christian Monrads kone, A. H. Wille, Christen Blom, Hans J. Blom, Jon Peter Hansen, Job Kiill.

dpt. 3/10-1802. Anders Evenssøns pigebarn Ragnil fra N. Sneltved. Fadd: Søren Røsagers kone, Kirsten Larsdatter, Ole Bugot, Niels Aamot, Jens Hanssøn.

dpt. 3/10-1802. Halvor Asbjørnssøns pigebarn Anne Gurine under S. Breche. Fadd: Aslach Rugstads kone, Karen Erichsdatter, Lars Olessøn, Halvor Jonssøn, Kittil Kittilssøn.

dpt. 3/10-1802. Anders Nielssøns pigebarn Ingebor under Fossum Værk. Fadd: David Holms kone, Maren Madsdatter, Knud Nielssøn, Niels Svenossøn, Gunder Engelbertssøn.

dpt. 10/10-1802, f. 17/9. Hans Møllers Nicolai Benjamin. Fadd: Mad. Amborg Aall, Bened. v. Cappelen, Jomfru Adelhej Rasch, Kammer-Herre Løvenskjold, Jacob Aall, Niels Aall, Jørgen Aall, N. B. Aall.

dpt. 10/10-1802. Anders Olessøns drengebarn Ole fra Stulen under Lie. Fadd: Hans Halvorssøns kone, Inger Andersdatter, Christen Olessøn, Simon Rollevssøn, Lars Olessøn.

dpt. 10/10-1802. Jon Tordssøns pigebarn Olea Maria fra Engrav. Fadd: Jacob Engelbertssøns kone, Ingebor Olesdatter, Jacob Engelbertssøn, Anders Stephenssøn, Ole Olessøn.

dpt. 10/10-1802. Christen Pederssøns pigebarn Anne Aasille fra Aasebachen. Fadd: Kittil Riises kone, Anne Pernelle Jonsdatter, Ole Riising, Lars Knudssøn, Christen Christianssøn.

dpt. 17/10-1802. Hans Hanssøns drengebarn Lars fra Aasebachen. Fadd: Engelbert Hanssøns kone, Gunnil Nielsdatter, Niels Anderssøn, Lars Simonssøn, Christen Abrahamssøn.

dpt. 17/10-1802. Johannes Jacobssøns drengebarn Hans Jacob under S. Breche. Fadd: Inger Johannisdatter, Ingebor Olesdatter, Lars Olessøn, Jens Nielssøn, Jens Johannissøn.

dpt. 17/10-1802. Erich Henricssøns pigebarn Anne Karine under Gulset. Fadd: Peter Conradssøns kone, Karen Maria Gundersdatter, Kallenskye, Borge Nielssøn, Henric Jenssøn.

dpt. 17/10-1802. Tollev Anderssøns pigebarn Lisbeth Maria fra Aasebachen. Fadd: Tone Davidsdatter, Kirsten Nielsdatter, Jon Jacobssøn, Børge Halvorssøn, Jens Olessøn.

dpt. 17/10-1802. Christopher Knudssøns pigebarn Maren fra Svinholt. Fadd: Anders Hanssøns kone, Siri Knudsdatter, Lars Matthiæsøn, Harald Matthiæsøn, Lars Knudssøn.

dpt. 24/10-1802. Jacob Hanssøns drengebarn Hans under Berreberg. Fadd: Tore Halvorssøns kone, Ellen Halvorsdatter, Ole Pederssøn, Tore Halvorssøn, Tord Jacobssøn.

dpt. 24/10-1802. Christen Heljessøns drengebarn Lars fra BbKlev. Fadd: Even Hanssøns kone, Siri Knudsdatter, Tor Heljessøn, Christopher Rollevssøn, Kittil Sondressøn.

dpt. 24/10-1802. Torkild Simonssøns drengebarn Jens fra Aasebachen. Fadd: Michel Michelssøns kone, Maren Nielsdatter, Andreas Johan Storm, Ole Halvorssøn, Knud Jenssøn.

dpt. 24/10-1802. Ole Heljessøns pigebarn Karen under Ml. Bøe. Fadd: Amund Aslachssøns kone, Inger Maria Østensdatter, Christian Østenssøn, Jacob Larssøn, Amund Aslachssøn.

dpt. 31/10-1802. Jan Olessøns pigebarn Inger under Borrestad. Fadd: Karen Olesdatter, Karen Sivertsdatter, Tollev Svenossøn, Abraham Pederssøn, Isaac Christenssøn.

dpt. 4/11-1802, f. 1/10, hjemmedbt. 12/10. Peter Adtzleus Kirstine Maria Hall. Fadd: Madam Inger Monrad, Anne Bøysøn, Live Land, CancelieRaad Schlanbusch, H. Chrystie, Anders Hall, Simon Wright.

dpt. 7/11-1802, f. 9/9, hjemmedbt. 15/9. Amtmand Selmers Hannibal Peter. Fadd: Frue Selmer, jomfru Høyer, Amtmand Selmer, Friis, Peder Haraldssøn.

dpt. 12/11-1802. Halvor Aslachssøns drengebarn Christen fra BbKlev. Fadd: Karen Baltsersdatter, Anne Aslachsdatter, Ole Anderssøn, Søren Aslachssøn, Rasmus Aslachssøn.

dpt. 14/11-1802. Halvor Janssøns drengebarn Isaac under Dyrkold. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Randi Larsdatter, Engelbert Dyrkold, Halvor Hanssøn, Halvor Isaacssøn.

dpt. 14/11-1802. Torsten Jermundssøns drengebarn Halvor under Moe. Fadd: Ole Levorssøns kone, Maren Aslachsdatter, Ole Levorssøn, Hans Aslachssøn, Sigur Jermundssøn.

dpt. 14/11-1802. Jens Hanssøns drengebarn Erich under Fossum Værk. Fadd: Ole Monssøns kone, Anne Pedersdatter, Ole Monssøn, Peder Olessøn, Hans Jenssøn.

dpt. 14/11-1802. Ole Jacobssøns pigebarn Anne Kirstine fra Fossum Værk. Fadd: Friderica Olesdatter, Margarete Nielsdatter, Jacob Jacobssøn, Henric Danielssøn, Anders Christenssøn, Jens Olessøn.

dpt. 14/11-1802, f. 20/9. Jochum Monrads hjemmedøbte Hedevig Isaachine. Fadd: Anne Gurine Isaacsdatter, Kirsten Maria Isaacsdatter, Anders Tollevssøn, Iver Førre, Peder Førre.

dpt. 17/11-1802. Niels Kildals drengebarn Christen Hellevard. Fadd: Michel Bratsbergs kone, Ellen Johannisdatter, Halvor Søelie, Jørgen Mejer, Michel Halvorssøn.

dpt. 21/11-1802. Lars Jonssøns drengebarn Lars under Bratsberg. Fadd: Jon Svenchessøns kone, Kirsten Larsdatter, Anders Evenssøn, Halvor Knudssøn, Isaac Larssøn.

dpt. 5/12-1802. Niels Svenossøns drengebarn Engelbert under S. Grinie. Fadd: Tron Olessøns kone, Kirsten Isaacsdatter, Niels Engelbertssøn, Ole Monssøn, Mads Dithmanssøn.

dpt. 5/12-1802. Ole Pederssøns pigebarn Ragnil under N. Foss. Fadd: Tore Halvorssøns kone, Gunnil Larsdatter, Gunbjørn Olessøn, Matthias Johannissøn, Tore Halvorssøn.

dpt. 12/12-1802. Lars Halvorssøns drengebarn Halvor fra N. Falchum. Fadd: Inger Halvorsdatter, Ragnil Torjersdatter, Niels Olessøn, Ole Halvorssøn, Jon Torjerssøn.

dpt. 12/12-1802. Mads Franssøns drengebarn Halvor fra Rosvald. Fadd: Hans Bøes kone, Maren Engelbertsdatter, Rasmus Franssøn, Gisle Franssøn, Lars Halvorssøn.

dpt. 12/12-1802. Halvor Christenssøns drengebarn Hans fra BbKlev. Fadd: Ole Olessøns kone, Anne Rasmusdatter, Erich Christenssøn, Jens Michaelssøn, Engelbert Sørenssøn.

dpt. 12/12-1802. Jacob Nielssøns pigebarn Anne fra Klep. Fadd: Hans Gunderssøns kone, Tone Erichsdatter, Even Lie, Anders Lie, Søren Høyset.

dpt. 14/12-1802. Aslach Christenssøns hjemmedøbte drengebarn Christen under S. Breche. Fadd: Ole Bugots kone, Guri Jørgensdatter, Saamund Christenssøn, Lars Olessøn, Christopher Pederssøn.

dpt. 22/12-1802. Rasmus Hanssøn Kudsks pigebarn Karen Johanne fra BbKlev. Fadd: Clarine Andersdatter, Margarete Collin, Jørgen Hanssøn, Michel Gullikssøn, Peder Halvorssøn.

dpt. 26/12-1802. Ole Anderssøns drengebarn Anders fra Nøklegaard. Fadd: Ole Christopherssøns kone, Maren Christophersdatter, Anders Nøklegaard, Christopher Glende, Ole Christopherssøn.

dpt. 26/12-1802. Lorents Larssøns hjemmedøbte drengebarn Arne fra Fossum Værk. Fadd: Gunnil Arnesdatter, Karen Bendixdatter, Christen Jenssøn, Erich Arnessøn, Ole Arnessøn.

dpt. 26/12-1802. Jan Jørgenssøns drengebarn Børge under Gulset. Fadd: Maren Hansdatter, Maren Hansdatter, Helje Erichssøn, Lars Nielssøn, Jan Haagenssøn.

dpt. 26/12-1802. Erich Christenssøns drengebarn Hans Andreas fra BbKlev. Fadd: Margit Jonsdatter, Anne Kirstine Nielsdatter, Halvor Christenssøn, Anders Christenssøn, Gunder Christenssøn.

dpt. 26/12-1802. Knud Østenssøns drengebarn Hans fra S. Bøe. Fadd: Karen Østensdatter, Kirstine Alfsdatter, Ole Heljessøn, Lars Halvorssøn, Jacob Østenssøn.

dpt. 26/12-1802. Halvor Halvorssøns pigebarn Maren fra Holt øde. Fadd: Lars Lienes kone, Berthe Gulliksdatter, Christen Eikornrøe, Gunder Jacobssøn, Simon Aslachssøn.

dpt. 30/12-1802, f. 19/12, hjemmedbt. 23/12. Jacob Aalls Maria Regine. Fadd: Madam Amborg Aall, K. D. Paus, jomfru Fabricius, J. Bøysøn, Lieutn. Rasch, Jacob Aall, N. B. Aall.

1/1-1803. Peter Dyressøns drengebarn Tron fra Dale i Luxefjeld. Fadd:
Ole Knudssøns kone, Birthe Nielsdatter, Ole Knudssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.

2/1-1803. Sivert Evenssøns drengebarn Johan Frideric under Bakken. Fadd:
Anders Bakkens kone, Ole Bakkens kone, Anders Bakken, Ole Bakken, Lars Gunnerus Nielssøn.

2/1-1803. Anders Anderssøns pigebarn Kirsten fra Aarhuus. Fadd:
Anders Aarhuuses kone, Sara Dorothea Jensdatter, Lars Anderssøn, Jens Anderssøn, Ole Alfssøn.

4/1-1803. Hans Qvists pigebarn Bertholemine født 8. Dec og hjemmedøbt 15. ejusdem. Fadd:
Madame Møller, Madame Jynge, Cicilia Bagge, Christ. Krusse, G. L. Schutz, Jens J. Storm, Niels Jenssøn.

9/1-1803. Knud Rasmussøns hjemmedøbte drengebarn Rasmus fra BbKlev. Fadd:
Rasmus Halvorssøns kone, Anne Sigursdatter, Aslach Rasmussøn, Halvor Rasmussøn, Lars Gregerssøn.

9/1-1803. Anders Hanssøns pigebarn Anne fra øde Sande. Fadd:
Arne Andreæsøns kone, Maren Hansdatter, Rasmus Søelie, Ole Søelie, Lars Simonssøn.

9/1-1803. Torbjørn Nielssøns pigebarn Maren fra Marker. Fadd:
Jørgen Torstenssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Niels Halvorssøn, Niels Knudssøn, Gjert Ellingssøn.

9/1-1803. Karen Andersdatters uægte pigebarn Karen Maria fra BbKlev.
Udlagt barnefader Hans Tordssøn, husar i Christiania.
Fadd: Siri Olesdatter, Karen Tobiædatter, Niels Carlssøn, Tron Olessøn, Gunder Jonssøn.

16/1-1803. Søren Danielssøns drengebarn Johannes fra BbKlev. Fadd:
Jens Bøles kone, Inger Johanne Danielsdatter, Daniel Hanssøn, Halvor Anderssøn, Lars Matthiæssøn.

16/1-1803. Henric Torjerssøns pigebarn Gunnil fra Lundsaasen. Fadd:
Ole Kreppes kone, Ingebor Sigursdatter, Erich Christenssøn, Halvor Jonssøn, Berthel Olessøn.

16/1-1803. Kittil Knudssøns pigebarn Marthe Kirstine fra Gulset. Fadd:
Lars Christianssøns kone, Dorthe Olesdatter, Anders Findal, Børge Nielssøn, Jørgen Børgessøn.

30/1-1803. Erich Nielssøns drengebarn Thomas fra BbKlev. Fadd:
Isaac Gunderssøns kone, Karen Andersdatter, Abraham Nielssøn, Anders Nirissøn, Christopher Olessøn.

30/1-1803. Hans Jacobssøns pigebarn Birthe fra Grumstuul. Fadd:
Niels Nielssøns kone, Anne Olesdatter, Gunbjørn Olessøn, Knud Olessøn, Christopher Nielssøn.

30/1-1803. Ole Torkildssøns pigebarn Karen Maria fra Bugslotten. Fadd:
Gunnil Rejersdatter, Ragnil Brynildsdatter, Ole Rui, Jens Anundssøn, Ole Halvorssøn.

30/1-1803. Engelbert Sørenssøns hjemmedøbte pigebarn Karen Margarete fra Fossum Værk. Fadd:
Lars Sørenssøns kone, Birgit Halvorsdatter, Peter Gasmann, Isaac Jenssøn, Peder Danielssøn.

6/2-1803. Søren Hanssøn drengebarn Halvor under Moe. Fadd:
Halvor Nielssøns kone, Inger Hansdatter, Anders Nielssøn, Halvor Nielssøn, Halvor Halvorssøn.

6/2-1803. Engelbert Lucæsøns drengebarn Lucas under Moe. Fadd:
Anders Wenstøbs kone, Inger Lucædatter, Jacob Larssøn, Jacob Østenssøn, Jan Pederssøn.

6/2-1803. Knud Johannissøns drengebarn Johannes under Bratsberg. Fadd:
Anne Svendsdatter, Tore Olesdatter, Tron Olessøn, Jacob Jonssøn, Peder Sivertssøn.

6/2-1803. Gunder Asbjørnssøns drengebarn Henric under S. Grinie. Fadd:
Ole Asbjørnssøns kone, Inger Jensdatter, Ole Hobæk, Niels Knudssøn, Jørgen Torstenssøn.

6/2-1803. Anne Jensdatters uægte drengebarn Rasmus fra BbKlev.
Til barnefader udlagt Kittil Halvorssøn ved Søndenfjeldske gevorbene.
Fadd: Margarete Evensdatter, Anne Rasmusdatter, Christen Haraldssøn, Anders Simonssøn, Niels Prossen.

6/2-1803. Peder Drengssøns pigebarn Anne Maria fra BbKlev. Fadd:
Clarine Andersdatter, Berthe Kirstine Andersdatter, Ole Claussøn, Anders Anderssøn, Engelbert Anderssøn.

13/2-1803. Isaac Jacobssøns drengebarn Jacob under Øvrum. Fadd:
Ole Søelies kone, Anne Larsdatter, Kittil Gulset, Lars Christianssøn, Engelbert Jacobssøn.

13/2-1803. Hans Janssøns drengebarn Jan fra Fossum Værk. Fadd:
Jacob Peterssøns kone, Anne Maria Halvorsdatter, Jens Janssøn, Svend Aslachssøn, Hans Anderssøn.

13/2-1803. Lars Matthiæsøns pigebarn Marthe fra Fløtterøe. Fadd:
Jacob Langerøes kone, Else Jacobsdatter, Christen Fløtterøe, Niels Fløtterøe, Anders Knudssøn.

13/2-1803. Jørgen Ramundssøns pigebarn Maria under Bratsberg. Fadd:
Kirsten Nielsdatter, Anne Poulsdatter, Knud Bjørnssøn, Ole Larssøn, Igild Peterssøn.

20/2-1803. Peter Olessøns drengebarn Ole under Nøklegaard. Fadd:
Mads Bøes kone, Peder Dyrendals kone, Ole Aas, Mads Bøe, Ole Nøklegaard.

27/2-1803. Peder Gunderssøns drengebarn Lars fra Baaserøe. Fadd:
Ole Olessøns kone, Karen Pedersdatter, Erich Erichssøn, Kittil Nielssøn, Gunder Isaacssøn.

27/2-1803. Halvor Knudssøns drengebarn Isaac under Bratsberg. Fadd:
Lars Jonssøns kone, Inger Jonsdatter, Jacob Hanssøn, Isaac Jonssøn, Jacob Jonssøn.

27/2-1803. Hans Halvorssøns drengebarn Niels fra Ramsaasen. Fadd:
Anders Olessøns kone, Inger Andersdatter, Anders Torjerssøn, Lars Matthiæsøn, Even Lie.

27/2-1803. Anders Nirissøns tvillinger drengebørn Elias og Abraham under S. Breche. Fadd:
Tore Olesdatter, Christopher Nirissøns kone, Hellene Nielsdatter, Anne Karine Nielsdatter, Peder Sivertssøn, Jon Halvorssøn, Peder Nirissøn, Christen Claussøn, Erich Tordssøn, Abraham Nielssøn.

27/2-1803. Anders Jonssøns pigebarn Maren under Meen. Fadd:
Else Jacobsdatter, Maren Olesdatter, Peder Halvorssøn, Jacob Anderssøn, Jacob Olessøn.

27/2-1803. David Christianssøns pigebarn Anne Maria fra Holm. Fadd:
Knud Nielssøns kone, Anders Nielssøns kone, Isaac Holm, Niels Holm, Niels Svenossøn.

27/2-1803. Ole Sørenssøns pigebarn Anne Aasille fra Aasebachen. Fadd:
Maren Beruldsdatter, Severine Wærek, Hans Kart, Engelbert Hanssøn, Lars Halvorssøn.

5/3-1803. Michel Engelbertssøns pigebarn Anne Tarine fra Bratsberg. Fadd:
Halvor Søelies kone, Anthonette Christensdatter, Niels Kildal, Anthon Kildal, Niels Christian Strøm.

6/3-1803. Lars Matthiæsøns drengebarn Jacob fra Høyset. Fadd:
Live Matthiædatter, Live Andersdatter, Even Lie, Gunder Matthiæsøn, Engelbert Matthiæsøn.

6/3-1803. Hans Tormoessøns drengebarn Jørgen fra Kousenrøe. Fadd:
Niels Hougerøes kone, Sidsel Tormoesdatter, Niels Hougerøe, Anund Høgelie, Jens Tormoessøn.

6/3-1803. Abraham Isaacssøns drengebarn Isaac under Otterholt. Fadd:
Else Margarete Isaacsdatter, Inger Isaacsdatter, Erich Poulssøn, Gundbjørn Olessøn, Knud Olessøn.

6/3-1803. Ole Pederssøns pigebarn Pernelle under N. Fossum. Fadd:
Peder Mortenssøns kone, Anne Pedersdatter, Peder Madssøn, Lars Christianssøn, Anders Johannissøn.

13/3-1803. Frideric Christopherssøn Storms drengebarn Lars Storm under S. Fossum. Fadd:
Engelbert Halvorssøns kone, Anne Gurine Hyberdt, Amund Larssøn, Halvor Foslund, Christian Wagner.

13/3-1803. Lars Halvorssøn Skjolds pigebarn Karen Maria under S. Fossum. Fadd:
Anne Knudsdatter, Maria Skjold, Christen Riisberg, Jens Riisberg, Christian Skjold.

20/3-1803. Halvor Torbjørnssøns drengebarn Jan fra Fossum Værk. Fadd:
Ole Hanssøns kone, Torbor Torbjørnsdatter, Svend Aslachssøn, Lars Madssøn, Frideric Janssøn.

20/3-1803. Erich Christenssøns drengebarn Halvor fra Berg. Fadd:
Henric Torjerssøns kone, Live Petersdatter, Christen Erichssøn, Poul Webjørnssøn, Abraham Henningssøn.

20/3-1803. Engelbert Pederssøns pigebarn Karen under N. Ballestad. Fadd:
Ole Pederssøns kone, Anne Kirstine Pedersdatter, Jacob Hanssøn, Peder Halvorssøn, Hans Pederssøn.

27/3-1803. Halvor Jacobssøns drengebarn Jacob fra Mustved. Fadd:
Karen Jacobsdatter, Gunnil Jacobsdatter, Gunder Jacobssøn, Halvor Tordssøn, Zacharias Jacobssøn.

27/3-1803. Jon Halvorssøns pigebarn Inger fra N. Wenstøb. Fadd:
Anders Wenstøbs kone, Zacharias Slettenes kone, Niels Otterholt, Gunder Halvorssøn, Jørgen Halvorssøn.

3/4-1803. Vijer Anderssøns drengebarn Sigur fra Rønningen i Luxefjeld under Moe. Fadd:
Sigur Ersrøes kone, Siri Olesdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Halvor Hanssøn.

3/4-1803. Amund Anderssøns pigebarn Maria under Ml. Fossum. Fadd:
Ole Monssøns kone, Maren Jostsdatter, Henric Jenssøn, Christen Knudssøn, Jost Madssøn.

11/4-1803. Rasmus Franssøns drengebarn Rasmus under Dyrkold. Fadd:
Engelbert Dyrkolds kone, Maren Christophersdatter, Engelbert Dyrkold, Mads Franssøn, Gisle Franssøn.

11/4-1803. Hans Jacobssøns drengebarn Simon fra Nærum. Fadd:
Even Myrens kone, Magnil Simonsdatter, Anders Sørenssøn, Søren Olessøn, Niels Simonssøn.

11/4-1803. Solve Larssøns drengebarn Lars fra Kjær. Fadd:
Lars Larssøns kone, Maren Axelsdatter, Isaac Grinie, Aslach Axelssøn, Lars Tygessøn.

11/4-1803. Hans Knudssøns pigebarn Inger under Bakken. Fadd:
Ole Bakkens kone, Karen Matthiædatter, Lars Bakken, Jon Troldsaasen, Lars Knudssøn.

11/4-1803. Peter Conradssøns pigebarn Karen Maria under Gulset. Fadd:
Erich Henricssøns kone, Borge Nielssøns kone, Erich Henricssøn, Søren Henricssøn, Henric Danielssøn.

18/4-1803. Peter Hanssøn Falchums hjemmedøbte pigebarn Birthe Maria som var født 25. Mart. Fadd:
Torsten Hanssøns kone, Maren Madsen, Jørgen Madsen, Hans Hanssøn, Hans Christenssøn.

24/4-1803. Abraham Pederssøns pigebarn Inger Hansine fra Ø. Borge. Fadd:
Madame Møller, frøken Rejersen, Jørgen Wright, N. Aall, Jørgen Aall, Christian Paus.

8/5-1803. Aslach Hanssøn Bergs drengebarn Ole. Fadd:
Niels Olessøns kone, Kirsten Olesdatter, Niels Olessøn, Halvor Berg, Henric Larssøn.

8/5-1803. Isaac Christenssøns drengebarn Christen fra Engrav. Fadd:
Jon Tordssøns kone, Anne Karine Jonsdatter, Stephen Engrav, Anders Stephenssøn, Halvor Nielssøn.

8/5-1803. Kittil Nielssøns drengebarn Ole under S. Breche. Fadd:
Maren Olesdatter, Else Margr. Isaacsdatter, Niels Knudssøn, Ole Olessøn, Knud Olessøn.

8/5-1803. Lars Nielssøns pigebarn Else Margarete under Fossum Værk. Fadd:
Christine Nielsdatter, Karen Baltsersdatter, Christen Knudssøn, Knud Erichssøn, Jens Amundssøn.

8/5-1803. Ole Gunnuldssøns pigebarn Jøran fra Luxefjeld. Fadd:
Berthe Nielsdatter, Kirsten Sigursdatter, Ole Jenssøn, Ole Ellevssøn, Frideric Janssøn.

8/5-1803. Anders Torjerssøns pigebarn Hedevig fra Ramsaasen. Fadd:
Halvor Hanssøns kone, Inger Andersdatter, Jon Torjerssøn, Hans Halvorssøn, Jacob Olessøn.

8/5-1803. Svend Olessøns pigebarn Marthe fra Oredal. Fadd:
Anders Evenssøns kone, Karen Olesdatter, Jan Jacobssøn, Peder Jacobssøn, Isaac Øde-Sneltved.

8/5-1803. Jacob Anderssøns pigebarn Marthe fra Aasebachen. Fadd:
Christopher Sivertssøns kone, Ellen Sivertsdatter, Daniel Gunderssøn, Poul Anderssøn, Niels Jacobssøn.

11/5-1803. Ole Einerssøns pigebarn Birthe Maria under N. Løberg. Fadd:
Thomas Jenssøns kone, Lars Kittilssøns kone, Thomas Jenssøn, Lars Kittilssøn, Lars Nielssøn.

15/5-1803. Niels Gunderssøns drengebarn Gunder fra BbKlev. Fadd:
Maren Tolvsdatter, Berthe Anunsdatter, Erich Engelbertssøn, Isaac Jacobssøn, Simon Simonssøn.

22/5-1803. Erich Olessøns pigebarn Inger Kirstine fra Folloug. Fadd:
Ingebor Hansdatter, Kirsten Isaacsdatter, Lars Olessøn, Abraham Nielssøn, Rasmus Aslachssøn.

30/5-1803. Ole Haraldssøns drengebarn Engelbert fra N. Søelie. Fadd:
Maria Jacobsdatter, Anne Larsdatter, Isaac Jacobssøn, Niels Jacobssøn, Lars Simonssøn.

30/5-1803. Ole Gunderssøns drengebarn Hans under S. Breche. Fadd:
Laurentse Engelbertsdatter, Anne Halvorsdatter, Christen Nielssøn, Gunder Jonssøn, Jens Hanssøn.

30/5-1803. Lars Peter Rosenvolds pigebarn Dorthe Maria fra BbKlev. Fadd:
Inger Olesdatter, Birthe Rasmusdatter, Knud Larssøn, Halvor Anderssøn, Hans Larssøn.

5/6-1803. Isaac Samuelssøn under Doxrøes hjemmedøbte tvillinger, Erich. Fadd: Anders Torjerssøns kone, Inger Olesdatter, Henric Doxrøe, Michel Doxrøe, Zacharias Jacobssøn.

5/6-1803. Isaac Samuelssøn under Doxrøes hjemmedøbte tvillinger,Torine. Fadd: Lars Johannissøns kone, Christine Jacobsdatter, Gunnul Nielssøn, Erich Nielssøn, Even Nielssøn.

5/6-1803. Lars Hanssøns pigebarn Ingebor Sophie under Bratsberg. Fadd:
Alet Jacobsdatter, Anne Margarete Rasmusdatter, Anders Halvorssøn, Ole Larssøn, Jens Pederssøn.

5/6-1803. Isaac Christenssøns pigebarn Ellen Maria under Riis S. Fadd:
Halvor Riises kone, Maren Halvorsdatter, Matthias Fløtterøe, Søren Hanssøn, Niels Askildsbakken.

5/6-1803. Johannes Jenssøns hjemmedøbte pigebarn Gunnil under S. Breche. Fadd:
Aslach Christenssøns kone, Johanne Halvorsdatter, Christen Nielssøn, Sondre Nirissøn, Christopher Pederssøn.

12/6-1803. Hans Christenssøn drengebarn Christen fra Sande. Fadd:
Ole Borges kone, Maria Andersdatter, Aslach Tofte, Ole Sande, Hans Smith.

12/6-1803. Jens Hanssøns hjemmedøbte drengebarn Hans fra Doxrøe. Fadd:
Inger Jensdatter, Kirsten Hansdatter, Thomas Jenssøn, Ole Gunderssøn, Isaac Hanssøn.

18/6-1803. Amtmand og Kammer-Junker Severin v. Løvenskjolds drengebarn Severin Henric Ernst født 1te Junii og hjemmedøbt 5te ejusdem. Fadd:
Frue Kammerherinde v. Løvenskjold, Madame Rasch, frøken Gyldenpalm, Stiftamtmand Adeler, Kammer-Herre v. Løvenskjold, Jacob Aall, Niels Aall, Jørgen Aall, Jacob Rasch.

19/6-1803. Isaac Christenssøns drengebarn Anders fra Holm. Fadd:
Anders Doxrøes kone, Birthe Kirstine Larsdatter, Niels Hougerøe, Niels Holm, Niels Larssøn.

19/6-1803. Ole Halvorssøns pigebarn Elisabeth fra Troldsaasen. Fadd:
Jørgen Torstenssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Niels Knudssøn, Torbjørn Nielssøn, Niels Halvorssøn.

24/6-1803. Halvor Foslunds drengebarn Johan Christian. Fadd:
Anne Marie Foslund, Sophie Dorothea Condrup, Klokker Lassen, Ole Hougen den ældre, Ole Hougen den yngere.

3/7-1803. Niels Sigurssøns hjemmedøbte drengebarn Niels fra Aamodt. Fadd:
Niels Hougerøes kone, Else Nielsdatter, Sigur Aamodt, Niels Hougerøe, Michel Hougerøe, Zacharias Jenssøn.

10/7-1803. Christopher Nirissøns pigebarn Ellen Margarete fra S. Mælum. Fadd:
Maria Sev. Cappelen, Christine Joh. Blom, Capitaine Grønvold, Lieutenant Prytz, Hjelm.

10/7-1803. Alf Nielssøns pigebarn Marthe fra Kragetoe. Fadd:
Guri Torsdatter, Ragnil Olesdatter, Matthias Fløtterøe, Ole Tordssøn, Niels Nielssøn.

17/7-1803. Engelbert Pederssøns drengebarn Peder under M. Fossum. Fadd:
Amund Aslachssøns kone, Karen Gundersdatter, Peder Engelbertssøn, Aslach Isaacssøn, Sigfried Svendssøn.

17/7-1803. Anne Jonsdatters uægte drengebarn Asle fra Tofte-Ejet.
Til barnefader udlagt Engelbert Aslessøn, gevorben soldat i Fridericswærn.
Fadd: Berthe Nielsdatter, Kirsten Sigursdatter, Frideric Janssøn, Jens Hanssøn, Jens Olessøn.

17/7-1803. Peder Holmstrøms pigebarn Gustava fra S. Mælum. Fadd:
Else Wolers, Sara Halvorsdatter, Teilstrøm, Even Larssøn, Christen Thaule.

17/7-1803. Anders Olessøns pigebarn Marthe Maria under Bratsberg. Fadd:
Kirsten Nielsdatter, Laurentse Engelbertsdatter, Niels Olessøn, Christen Pederssøn, Torbjørn Torbjørnssøn.

17/7-1803. Anders Hanssøns pigebarn Johanne Maria under Meen. Fadd:
Kirsten Hansdatter, Birthe Hansdatter, Anders Olessøn, Gunder Isaacssøn, Isaac Hanssøn.

17/7-1803. Aslach Rasmussøns pigebarn Anne Kirstine fra Tveten. Fadd:
Engelbert Christenssøns kone, Else Nielsdatter, Kittil Gregerssøn, Lars Gregerssøn, Halvor Rasmussøn.

21/7-1803. Gotfred Lebrecht Schutzes pigebarn Bente Hellene, født 9. Junii og hjemmedøbt 13de ejusdem. Fadd:
A. S. Kruuse, Karen Møller, Peder Holmer, Jens Petersen, Storm.

24/7-1803. Christen Knudssøns drengebarn Knud under S. Fossum. Fadd:
Lars Nielssøns kone, Sidsel Tormosdatter, Enevold Knudssøn, Amund Ulsvand, Jost Madssøn.

24/7-1803. Søren Olessøns drengebarn Ole under Øvrum. Fadd:
Hans Nærums kone, Marechen Halvorsdatter, Ole Olessøn, Anders Olessøn, Engelbert Matthiæsøn.

31/7-1803. Isaac Hanssøns drengebarn Gregorius fra S. Grinie. Fadd:
Daniel Jønnevolds kone, Magnil Simonsdatter, Niels Sem, Halvor Fjelddalen, Axel Hynie.

31/7-1803. Christen Jenssøns drengebarn Arne under S. Hynie. Fadd:
Isaac Sørenssøns kone, Lorents Larssøns kone, Jens Hynie, Sondre Kittilssøn, Ole Arnessøn.

31/7-1803. Christen Einerssøns drengebarn Niels under Gulset. Fadd:
Kittil Knudssøns kone, Maren Hansdatter, Kittil Knudssøn, Niels Jacobssøn, Peter Conradssøn.

31/7-1803. Ole Sørenssøns drengebarn Christen under Borrestad. Fadd:
Knud Jacobssøns kone, Kirsten Halvorsdatter, Even Halvorssøn, Daniel Gunderssøn, Jon Engelssøn.

7/8-1803. Jacob Engelbertssøn fra Hougens tvillinger, Engelbert. Fadd: Gullich Olessøns kone, Karen Olesdatter, Jens Mortenssøn, Jens Kittilssøn, Jens Thorssøn.

7/8-1803. Jacob Engelbertssøn fra Hougens tvillinger, Christiana. Fadd: Anders Ulebergs kone, Ingeborg Kittilsdatter, Jon Thorssøn, Hans Thorssøn, Niels Engelbertssøn.

14/8-1803. Niels Hanssøns drengebarn Jacob fra Aasebachen. Fadd:
Ole Sørenssøns kone, Ingebor Andersdatter, Halvor Olessøn, Hans Hanssøn, Hans Nielssøn.

28/8-1803. Ole Johannissøns pigebarn Ragnil Kirstine fra BbKlev. Fadd:
Ingebor Ovesdatter, Anne Christensdatter, Anders Halvorssøn, Christen Larssøn, Christen Abrahamssøn.

28/8-1803. Christen Haraldssøns pigebarn Marthe Karine fra BbKlev. Fadd:
Niels Jacobssøns kone, Lisbeth Johannisdatter, Niels Jacobssøn, Anders Christenssøn, Jon Olessøn.

4/9-1803. Bjørguf Olessøns hjemmedøbte drengebarn Ole under N. Bøe. Fadd:
Maren Madsdatter, Kirsten Jansdatter, Aslachssøn, Just Madssøn, Christen Knudssøn.

4/9-1803. Knud Hermanssøns pigebarn Maren Gurine fra BbKlev. Fadd:
Anne Rasmusdatter, Anne Karine Jacobsdatter, Niels Jacobssøn, Niels Prossen, Jørgen Hermanssøn.

11/9-1803. Zacharias Claussøns drengebarn Claus under Moe. Fadd:
Jon Wenstøbs kone, Maren Isaacsdatter, Niels Otterholt, Claus Monssøn, Hans Monssøn.

15/9-1803. Jens Severin Gasmanns pigebarn Kirstine Caroline født 4de Julii og hjemmedøbt 12te ejusdem. Fadd:
Madame Gasmann, K. H. Gasmann, Proc. Gasman, Brangstrup, Kreidal.

18/9-1803. Isaac Anderssøns drengebarn Niels fra Sæteret i Luxefjeld. Fadd:
Halvor Nielssøns kone, Birthe Andersdatter, Ole Christopherssøn, Jens Nielssøn, Gulbrand Larssøn.

18/9-1803. Sivert Hanssøns pigebarn Anne Kirstine fra N. Søelie. Fadd:
Halvor Søelies kone, Ellen Margarete Larsdatter, Jacob Søelie, Ole Ouestad, Christen Larssøn, Søren Hanssøn.

25/9-1803. Engelbert Halvorssøns drengebarn Peder under Ml. Wenstøb. Fadd:
Frideric Storms kone, Anne Gurine Hyberdt, Lars Roeholt, Peder Jonssøn, Amund Larssøn.

25/9-1803. Borge Nielssøns drengebarn Niels fra Gulset. Fadd:
Anders Findals kone, Gunder Nielssøns kone, Anders Findal, Kittil Gulset, Jørgen Borgessøn.

25/9-1803. Abraham Gunderssøns pigebarn Karen Kirstine fra S. Sneltved. Fadd:
Niels Holms kone, Marthe Maria Jørgensdatter, Niels Hougerøe, Lars Folloug, Ole Olessøn.

25/9-1803. Børge Halvorssøns pigebarn Karen Pernelle fra Kolkind. Fadd:
Ole Helgessøns kone, Karen Isaacsdatter, Ole Pederssøn, Jens Mortenssøn, Jacob Jonssøn.

2/10-1803. Sondre Kittilssøns pigebarn Ingebor Kirstine under N. Løberg. Fadd:
Christen Jenssøns kone, Karen Bendixdatter, Isaac Sørenssøn, Erich Arnessøn, Christen Jenssøn.

9/10-1803. Kittil Kittilssøns drengebarn Ole fra S. Riis. Fadd:
Ole Øvrums kone, Marthe Olesdatter, Ole Løkenberg, Isaac Jacobssøn, Kittil Kittilssøn.

9/10-1803. Halvor Bjørnssøns drengebarn Gregorius fra Berreberg. Fadd:
Isaac Grinies kone, Karen Zachariædatter, Niels Moe, Simon Lund, Lucas Aslachssøn.

9/10-1803. Ole Torjerssøns drengebarn Gunnuld under S. Riising. Fadd:
Margit Jonsdatter, Live Petersdatter, Christen Olessøn, Peder Jonssøn, Haavor Alfssøn.

9/10-1803. Tron Olessøns pigebarn Ingebor Maria under S. Breche. Fadd:
Anne Svendsdatter, Anne Jacobsdatter, Jon Halvorssøn, Erich Tordssøn, Niels Olessøn.

9/10-1803. Webjørn Halvorssøns hjemmedøbte pigebarn Anne Kirstine under Gulset. Fadd:
Ole Olessøns kone, Helge Halvorsdatter, Ole Olessøn, Ole Matthiæsøn, Rejer Matthiæsøn.

16/10-1803. Niels Hanssøns drengebarn Hans under Ml. Bøe. Fadd:
Rasmus Larssøns kone, Pernelle Abrahamsdatter, Ole Levorssøn, Aslach Isaacssøn, Hans Monssøn.

19/10-1803. Ole Pauses pigebarn Christine Pauline født 2den Sept. hjemmedøbt 7de ejusdem. Fadd:
Elisabeth Cath. Blom og Holmer, Jfr. Maria Hofgaard, Provst v. d. Lippe, Hr. Hagerup, forvalter Jynge, Jens Blom.

23/10-1803. Ingebor Jørgensdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Erich under S. Falchum. Til barnefader udlagt svensk Erich Erichssøn. Fadd:
Peder Wattenbergs kone, Karen Jørgensdatter, Niels Larssøn, Jacob Jonssøn, Christen Larssøn.

28/10-1803. Christopher Pederssøns hjemmedøbte drengebarn Jacob under S. Breche. Fadd:
Isaac Jacobssøns kone, Anne Dorthe Pedersdatter, Rasmus Bommen, Simon Simonssøn, Anders Halvorssøn.

30/10-1803. Gunder Jonssøns drengebarn Abraham fra BbKlev. Fadd:
Rasmus Halvorssøns kone, Anne Torsdatter, Kolbjørn Knudssøn, Jens Tordssøn, Jon Jonssøn.

30/10-1803. Christine Nielsdatters uægte drengebarn Jon Jacob under Tofte. Til barnefader udlagt omløbende Skræder Anders Olessøn. Fadd:
Ellen Jonsdatter, Aagot Larsdatter, Lars Christenssøn, Tore Halvorssøn, Ole Olessøn.

30/10-1803. Maren Pedersdatters uægte drengebarn Peder fra N. Wenstøb. Til barnefader udlagt Hans Larssøn fra Holden Sogn paa Øen ved Schien. Fadd:
Knud Nielssøns kone, Karen Larsdatter, Rasmus Ovessøn, Anders Nielssøn, Ole Janssøn.

2/11-1803. Aslach Anderssøns drengebarn Ole under Borrestad. Fadd:
Turi Olesdatter, Askjer Andersdatter, Hans Tordssøn, Ole Hanssøn, Christen Larssøn.

6/11-1803. Afdøde Svend Turvildssøns pigebarn Ingebor under Ø. Borge. Fadd:
Lars Riises kone, Marthe Jonsdatter, Lars Knudssøn, Erich Knudssøn, Thomas Jonssøn.

13/11-1803. Anne Marie Halvorsdatters uægte drengebarn Frideric under Fossum Værk. Til barnefader udlagt Egild Peterssøn som tiener i Schien. Fadd:
Jens Riisbergs kone, Marthe Marie Andersdatter, Lars Skjold, Christian Skjold, Solve Danielssøn.

19/11-1803. Hans Matthiæsøn Smiths drengebarn Matthias født 26de Oct. og hjemmedøbt 7de Nov. Fadd:
Jørgen Mejers enke, Anne Pernelle Jonsdatter, Ole Buer, Brynild Borge, Hans Ouestad, O. Houen.

20/11-1803. Ole Halvorssøns drengebarn Halvor fra Holm. Fadd:
Ole Aslachssøns kone, Ingebor Aslachsdatter, Isaac Holm, Anders Limie, Ole Aslachssøn.

27/11-1803. Arne Andreæsøns pigebarn Anne Dorthe fra Ouestad. Fadd:
Hans Sandes kone, Maren Solvesdatter, Ole Sande, Rasmus Søelie, Ole Søelie.

27/11-1803. Anders Simonssøns pigebarn Ingebor Kirstine fra BbKlev. Fadd:
Gunnil Jonsdatter, Pernelle Andersdatter, Peder Sivertssøn, Niels Olessøn, Anders Olessøn.

11/12-1803. Jens Johannissøns drengebarn Johannes fra N. Ballestad. Fadd:
Halvor Anderssøns kone, Lisbeth Johannisdatter, Gunder Evenssøn, Halvor Anderssøn, Engelbert Johannissøn.

11/12-1803. Jacob Hanssøns pigebarn Ingebor Karine fra N. Ballestad. Fadd:
Niels Jonssøns kone, Inger Jonsdatter, Halvor Knudssøn, Niels Jonssøn, Jacob Jonssøn.

11/12-1803. Jon Svendssøns pigebarn Karen Maria fra Ml. Løberg. Fadd:
Engelbert Dyrkolds kone, Abigael Svendsdatter, Torbjørn Jonssøn, Lars Gregerssøn, Jens Olessøn.

11/12-1803. Christen Nielssøns pigebarn Ingebor Maria fra Langerøe. Fadd:
Niels Thorssøns kone, Anne Jacobsdatter, Anders Thorssøn, Isaac Nielssøn, Erich Nielssøn.

11/12-1803. Gunder Larssøns pigebarn Anne Matthæa fra Lie. Fadd:
Hans Sandes kone, Karen Zachariædatter, Ole Sande, Matthias Fløtterøe, Even Lie.

18/12-1803. Halvor Olessøns pigebarn Kirsten fra Godal. Fadd:
Ole Knudssøns kone, Gunnil Sørensdatter, Ole Halvorssøn, Ole Knudssøn, Tønnes Jacobssøn.

26/12-1803. Peter Adtzleus drengebarn Bøye Petersen, født 5te Nov. og hjemmedøbt 16de ejusdem. Fadd:
Madame Else Wettergreen, M. K. Paus, CancellieRaad Schlanbusch, Dr. Nelle, G. Myhre, Hans Norss.

26/12-1803. Anders Halvorssøns drengebarn Lars under S. Aas. Fadd:
Gunnil Christophersdatter, Inger Larsdatter, Hans Halvorssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.

26/12-1803. Lars Gunderus Nielssøns drengebarn Hans under Bækkevold. Fadd:
Kirsten Halvorsdatter, Anne Kirstine Christophersdatter, Gunder Nielssøn, Ole Larssøn, Hans Isaacssøn.

26/12-1803. Isaac Christenssøns pigebarn Karen Margarete fra Fossum Værk. Fadd:
Maren Andersdatter, Maren Andersdatter, Henric Danielssøn, Svend Aslachssøn, Christen Olessøn.

26/12-1803. Amund Olessøns hjemmedøbte pigebarn Ingebor fra Berreberg. Fadd:
Even Nielssøns kone, Maria Sigursdatter, Erich Berreberg, Zacharias Jacobssøn, Zacharias Olessøn.

1/1-1804. Erich Henricssøns pigebarn Anne Henrica under Gulset. Fadd:
Børge Gulsets kone, Anne Poulsdatter, Kalenskye, Peter Conradssøn, Stian Pederssøn.

8/1-1804. Mads Christenssøns drengebarn Peder fra N. Bøe. Fadd:
Hans Larssøns kone, Hedevig Christensdatter, Peder Gunderssøn, Peder Larssøn, Ole Olessøn.

8/1-1804. Anders Engelbertssøns drengebarn Østen fra N. Wenstøb. Fadd:
Knud Wenstøbs kone, Barbara Larsdatter, Knud Østenssøn, Anders Limie, Jan Olessøn.

8/1-1804. Enken Anne Hansdatters uægte drengebarn Erich fra Aasebachen. Udlagt barnefader Lars Erichssøn, gevorben Soldat i Fridericswærn. Fadd:
Kirsten Olesdatter, Walborg Hansdatter, Jens Olessøn, Kittil Kittilssøn, Jacob Jonssøn.

8/1-1804. Jon Henricssøns pigebarn Gunnil Maria fra Aasebachen. Fadd:
Birthe Nielsdatter, Guri Olesdatter, Christen Larssøn, Tord Halvorssøn, Svend Zacharias Tordssøn.

8/1-1804. Knud Erichssøns pigebarn Kirstine Maria fra Fossum Værk. Fadd:
H. Foslunds kone, Maren Pedersdatter, Svend Aslachssøn, Hans Nielssøn, Rasmus Erichssøn.

8/1-1804. Peder Fridericssøns pigebarn Anne fra Lyngaasen. Fadd:
Jan Toftes kone, Margarete Nielsdatter, Torbjørn Halvorssøn, Jon Peterssøn, Anders Olessøn.

15/1-1804. Helje Erichssøns pigebarn Anne under Gulset. Fadd:
Maren Hansdatter, Kirsten Isaacsdatter, Anders Nielssøn, Svend Svendssøn, Stian Pederssøn.

22/1-1804. Ole Anundssøns pigebarn Ingebor fra Skougsrøe. Fadd:
Jacob Anderssøns kone, Inger Olesdatter, Gunder Evenssøn, Lars Evenssøn, Jens Olessøn.

29/1-1804. Gunder Nielssøns drengebarn Niels fra Bækkevold. Fadd:
Hans Lies kone, Anne Maria Nielsdatter, Matthias Fløtterøe, Jacob Klep, Ole Larssøn, Knud Hanssøn.

2/2-1804. Christian Jynges drengebarn Simon Elias, født 27de Dec, hjemmedøbt 3die Jan. Fadd:
Madame K. S. Qvist, Madame Kraft, jomfru Inger Mannal, L. Vouvert, J. Petersen, Christn Paus.

2/2-1804. Halvor Anderssøns drengebarn Gregers fra Aasebachen. Fadd:
Anne M. Hamberg, Severine Wærek, Halvor Olessøn, Torkild Anderssøn, Ole Anderssøn.

5/2-1804. Lars Haagenssøns hjemmedøbte drengebarn Jan under Erlands Wenstøb. Fadd:
Peder Engelbertssøns kone, Anne Haraldsdatter, Jan Haagenssøn, Knud Olessøn, Anders Kjeldssøn.

5/2-1804. Abraham Anderssøns drengebarn Claus under S. Grinie. Fadd:
Simon Jonssøns kone, Kirsten Clausdatter, Isaac Anderssøn, Albert Claussøn, Jon Olessøn.

5/2-1804. Christen Hanssøns pigebarn Karen Johanne under Aarhuus. Fadd:
Jørgen Hanssøns kone, Clarine Andersdatter, Engelbert Pederssøn, Peder Halvorssøn, Peder Christianssøn.

17/2-1804. Peder Sivertssøns pigebarn Boel Kirstine fra BbKlev. Fadd:
Daniel Olessøns kone, Margarete Olesdatter, Tron Olessøn, Erich Thorssøn, Jon Halvorssøn.

19/2-1804. Torbjørn Halvorssøns drengebarn Halvor under N. Sem. Fadd:
Niels Hougerøes kone, Anne Halvorsdatter, Henric Torjerssøn, Rollev Halvorssøn, Jens Halvorssøn.

19/2-1804. Torbjørn Jonssøns pigebarn Gurine fra N. Løberg. Fadd:
Jon Svendssøns kone, Marthe Olesdatter, Lars Nielssøn, Gunder Evenssøn, Sveno Jonssøn.

26/2-1804. Hans Aslachssøns drengebarn Peder fra Moe. Fadd:
Karen Kirstine Aslachsdatter, Pernelle Aslachsdatter, Jacob Jenssøn, Ole Halvorssøn, Ole Aslachssøn.

26/2-1804. Peder Madssøns drengebarn Mads under Tofte. Fadd:
Peder Olessøns kone, Dorthe Maria Madsdatter, Erich Madssøn, Halvor Gunderssøn, Jacob Larssøn.

26/2-1804. Christopher Christianssøns pigebarn Karen Kirstine fra Ø. Hoppestad. Fadd:
Willum Hoppestads kone, Margarete Christensdatter, Claus Monssøn, Niels Danielssøn, Peder Danielssøn.

26/2-1804. Ole Torkildssøns pigebarn Anne fra Bugslotten. Fadd:
Jon Wenstøbs kone, Anne Torkildsdatter, Anders Engelbertssøn, Halvor Thorssøn, Ole Gullikssøn.

4/3-1804. Bent Bentssøns drengebarn Tollev fra Aasebachen. Fadd:
Mette Maria Bentsdatter, Marthe Maria Pedersdatter, Johan Scov, Halvor Pederssøn, Lars Peter Arnessøn.

4/3-1804. Knud Evenssøns drengebarn Even fra Aasebachen. Fadd:
Gunnil Hansdatter, Ellen Margarete Larsdatter, Sveno Michelssøn, Halvor Nielssøn, Anders Stephenssøn.

4/3-1804. Hans Halvorssøns pigebarn Maren fra S. Aas. Fadd:
Gunnild Christophersdatter, Pernelle Abrahamsdatter, Rasmus Nielssøn, Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn.

4/3-1804. Erich Svendssøns pigebarn Ragnil Maria fra N. Falchum. Fadd:
Anne Poulsdatter, Anne Kirstine Isaacsdatter, Børge Nielssøn, Hans Olessøn, Stian Pederssøn.

11/3-1804. Anders Hanssøns drengebarn Rasmus under Østre Borge. Fadd:
Kirsten Simonsdatter, Anne Andersdatter, Ole Buer, Jacob Jonssøn, Jacob Anderssøn.

11/3-1804. Ingebor Jacobsdatters uægte pigebarn Gurine fra Mustved. Til barnefader udlagt ungkarl Guttorm Knudssøn fra S. Sneltved. Fadd:
Halvor Jacobssøns kone, Karen Jacobsdatter, Halvor Jacobssøn, Christen Larssøn, Zacharias Anderssøn.

18/3-1804. Anders Evenssøns drengebarn Halvor fra N. Sneltved. Fadd:
Søren Røsagers kone, Kirsten Larsdatter, Isaac Larssøn, Jens Hanssøn, Lars Jonssøn.

18/3-1804. Ole Claussøns tvillinger, søn Abraham og datter Anne Maria under S. Grinie. Fadd:
Margarete Nielsdatter, Inger Johanne Haraldsdatter, Ingebor Jensdatter, Gunnil Olesdatter, Peder Drengssøn, Lars Anundssøn, Simon Janssøn, Jon Simonssøn, Christen Olessøn, Solve Engelbertssøn.

18/3-1804. Gunder Jacobssøns pigebarn Marthe under Kiise. Fadd:
Ingebor Engelbertsdatter, Marthe Hansdatter, Hans Røe, Halvor Kiise, Halvor Leegaas.

29/3-1804. Engelbert Rasmussøns pigebarn Gunnil fra Dyrkold. Fadd:
Zacharias Gravelies kone, Peder Haraldssøns kone, Peder Haraldssøn, Peder Jonssøn, Zacharias Gravelie, Lars Roeholt.

29/3-1804. Isaac Sørenssøns hjemmedøbte pigebarn Sara under Hynie. Fadd:
Sondre Kittilssøns kone, Maren Axelsdatter, Christen Jenssøn, Lorents Larssøn, Søren Sørenssøn.

29/3-1804. Ole Henningsdalens pigebarn Inger. Fadd:
Halvor Franssøns kone, Karen Lindberg, Halvor Franssøn, Mads Franssøn, Anders Jonssøn.

29/3-1804. Anders Jonssøns pigebarn Anne Margarete fra Luxefjeld. Fadd:
Ellev Olessøns kone, Maria Henricsdatter, Erich Berreberg, Ellev Olessøn, Abraham Jonssøn.

2/4-1804. Even Nielssøns pigebarn Karen fra Kleven gaard. Fadd:
Amund Olessøns kone, Kirsten Olesdatter, Amund Olessøn, Zacharias Jacobssøn, Gunnuld Nielssøn.

11/4-1804. Rasmus Haraldssøns pigebarn Ingebor fra N. Søelie. Fadd:
Ole Søelies kone, Kirsten Simonsdatter, Ole Søelie, Søren Hanssøn, Hans Rasmussøn.

12/4-1804. Henric Nielssøns drengebarn Anders fra Aasebachen. Fadd:
Anne Karine Jonsdatter, Maria Andersdatter, Anders Stephenssøn, Even Halvorssøn, Amund Engelbertssøn.

12/4-1804. Jacob Aalls pigebarn Nicoline Maria, født 2den Apr. hjemmedøbt 4de ejusdem. Fadd:
Frue Møller, Jørg. Aalls kone, A. C. Iversen, Postmester Chryslie, Jens Kiill, J. Jørgensen, N. B. Aall, Chr. Paus.

15/4-1804. Ole Olessøns hjemmedøbte drengebarn Halvor under Ersrøe. Fadd:
Halvor Ersrøes kone, Siri Olesdatter, Halvor Ersrøe, Anders Tovssøn, Aslach Erichssøn.

15/4-1804. David Christianssøns pigebarn Anne Maria fra Holm. Fadd:
Isaac Holms kone, Anne Kirstine Nielsdatter, Knud Nielssøn, Anders Nielssøn, Christian Nielssøn.

15/4-1804. Jon Torkildssøns pigebarn Ingebor fra Grumstuul i Luxefjeld. Fadd:
Thor Liestuuls kone, Ole Bestuuls kone, Ole Bestuul, Thor Liestuul, Anders Hanssøn.

15/4-1804. Anders Jenssøns pigebarn Karen Johanne under Fossum Værk. Fadd:
Niels Jenssøns kone, Maren Madsdatter, Jens Jenssøn, Niels Jenssøn, Christen Larssøn.

22/4-1804. Lorents Larssøns pigebarn Birthe Kirstine fra Fossum Værk. Fadd:
Sondre Kittilsøns kone, Christen Jenssøns kone, Isaac Sørenssøn, Ole Arnessøn, Johannes Larssøn.

29/4-1804. Niels Olessøns drengebarn Ole under S. Grinie. Fadd:
Anne Sørine Clausdatter, Anne Olesdatter, Abraham Anderssøn, Ole Claussøn, Jon Simonssøn.

29/4-1804. Niels Sørenssøns pigebarn Sara fra S. Grinie. Fadd:
Karen Sørensdatter, Marthe Sørensdatter, Isaac Hanssøn, Simon Jonssøn, Peder Sørenssøn.

6/5-1804. Michel Sigurssøns drengebarn Niels fra Hougerøe Østre. Fadd:
Niels Hougerøes kone, Inger Jensdatter, Niels Hougerøe, Niels Knudssøn, Jon Tormossøn.

6/5-1804. Christen Berulfssøns drengebarn Andreas fra Follestad. Fadd:
Dorthe Jensdatter, Anne Dorthe Pedersdatter, Lars Berulfssøn, Engelbert Gunderssøn, Jon Simonssøn.

6/5-1804. Rasmus Isaacssøns tvillinge drengebørn Peder og Isaac under Moe. Fadd:
Halvor Ersrøes kone, Sigur Ersrøes kone, Siri Olesdatter, Maren Aslachsdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Ole Flittig, Tønnes Jacobssøn, Niels Larssøn, Christen Larssøn.

6/5-1804. Lars Halvorssøns pigebarn Karen fra N. Wenstøb. Fadd:
Ole Nøklegaards kone, Karen Halvorsdatter, Anders Engelbertssøn, Ole Nøklegaard, Christian Halvorssøn.

6/5-1804. Rejer Anderssøns pigebarn Karen under N. Foss. Fadd:
Zarche Olesdatter, Ellen Jonsdatter, Anders Tovssøn, Thor Halvorssøn, Lars Christenssøn.

13/5-1804. Ole Monssøns drengebarn Ole fra Fossum Værk. Fadd:
Jens Hanssøns kone, Ingebor Olesdatter, Jens Hanssøn, Anders Nielssøn, Gunder Engelbertssøn.

13/5-1804. Niels Jonssøns drengebarn Isaac fra S. Løberg. Fadd:
Halvor Knudssøns kone, Inger Jonsdatter, Jacob Hanssøn, Isaac Anundssøn, Lars Tygessøn.

13/5-1804. Jacob Anderssøns drengebarn Ole under Schougsrøe. Fadd:
Jens Johannissøns kone, Aldis Olesdatter, Lars Evenssøn?, Kolbjørn Knudssøn, Peder Isaacssøn.

21/5-1804. Isaac Jacobssøns drengebarn Knud under Øvrum. Fadd:
Ole Øvrums kone, Birthe Jacobsdatter, Kittil Gulset, Lars Christianssøn, Knud Olessøn.

21/5-1804. Jacob Jonssøns drengebarn Abraham under N. Søelie. Fadd:
Borge Kolkinds kone, Kirsten Simonsdatter, Halvor Knudssøn, Jacob Hanssøn, Jens Mortenssøn.

21/5-1804. Hans Larssøns pigebarn Karen fra Meen. Fadd:
Niels Strømdals kone, Live Larsdatter, Ole Buer, Lars Knudssøn, Zacharias Stephenssøn.

21/5-1804. Ole Asbjørnssøns pigebarn Margarete fra Hobæk. Fadd:
Anund Høgelies kone, Ingebor Torjersdatter, Gunder Asbjørnssøn, Halvor Jonssøn, Anders Olessøn.

27/5-1804. Lars Kittilssøns drengebarn Frideric Christian fra S. Sneltved. Fadd:
Ole Ejnerssøns kone, Marthe Olesdatter, Jon Sande, Jens Olessøn, Kittil Kittilssøn.

27/5-1804. Anders Thorssøns pigebarn Karen Kirstine fra Bakken. Fadd:
Lars Bakkens kone, Inger Isaacsdatter, Hans Kart, Thor Bakken, Ole Bakken.

27/5-1804. Rasmus Christopherssøns hjemmedøbte pigebarn Ingebor fra Berreberg. Fadd:
Lars Aases enke, Maren Aslachsdatter, Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

27/5-1804. Jan Haagenssøns pigebarn Ingebor Maria under S. Breche. Fadd:
Anne Thomædatter, Gunnil Thorsdatter, Abraham Berg, Aslach Rugstad, Lars Haagenssøn.

3/6-1804. Jacob Knudssøns drengebarn Knud under Ml. Foss. Fadd:
Zarche Olesdatter, Pernelle Abrahamsdatter, Ole Knudssøn, Thore Halvorssøn, Gunbjørn Olessøn.

3/6-1804. Jens Christenssøn Riisbergs pigebarn Ingebor Dorothea under Fossum Værk. Fadd:
Ingebor Hansdatter, Maren Nielsdatter, Christen Riisberg, Lars Riisberg, Henrich Danielssøn.

10/6-1804. Christopher Stephenssøns drengebarn Erich fra Aasebachen. Fadd:
Gunnil Isaacsdatter, Karine Jonsdatter, Anders Stephenssøn, Zacharias Stephenssøn, Søren Rollevssøn.

10/6-1804. Hans Halvorssøns hjemmedøbte drengebarn Niels fra Houkerøe i Luxefjeld. Fadd:
Jan Jacobssøns kone, Johanne Hansdatter, Jon Torkildssøn, Hans Grinilien, Christen Olessøn.

10/6-1804. Ole Larssøns pigebarn Margarete fra Fossejordet. Fadd:
Jacob Kleps kone, Else Hansdatter, Niels Bækkevold, Jacob Bækkevold, Lars Bakken.

17/6-1804. Lars Hanssøn Svartangens hjemmedøbte drengebarn Halvor under Meen. Fadd:
Anne Gundersdatter, Karen Hansdatter, Anders Halvorssøn, Ole Anderssøn, Christen Larssøn.

17/6-1804. Even Anderssøns drengebarn Ole under Sande. Fadd:
Ole Stulens kone, Inger Andersdatter, Isaac Nielssøn, Anders Torjerssøn, Lars Knudssøn.

17/6-1804. Anders Nielssøns pigebarn Christine fra N. Limie. Fadd:
Halvor Fjelddalens kone, Anne Halvorsdatter, Ole Halvorssøn, Halvor Halvorssøn, Ole Torkildssøn.

17/6-1804. Anne Kittilsdatters uægte pigebarn Anne Gulline under Borrestad. Udlagt til barnefader Tollev Poulssøn i tjeneste paa N. Falchum. Fadd:
Isaac Christenssøns kone, Anne Maria Larsdatter, Isaac Christenssøn, Gunder Anderssøn, Ellev Anderssøn.

24/6-1804. Isaac Nielssøns pigebarn Maren fra Troldsaasen. Fadd:
Gunder Espedalens kone, Maria Johannisdatter, Christen Langerøe, Erich Langerøe, Jens Olessøn.

24/6-1804. Hans Kruuses pigebarn Inger Maria under Strømdal. Fadd:
Rasmus Ovessøns kone, Ingebor Jensdatter, Erich Madssøn, Christen Larssøn, Isaac Hanssøn.

1/7-1804. Ole Torgrimssøns drengebarn Torgrim fra Ballestad. Fadd:
Lars Torgrimssøns kone, Gunnild Torkildsdatter, Thor Heljessøn, Jacob Engelbertssøn, Erich Erichssøn.

8/7-1804. Maren Nielsdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Christen fra Houkeroen. Til barnefader udlagt Hans Christenssøn hos Snedker Watner i Schien. Fadd:
Ole Duesteens kone, Gunnil Sørensdatter, Peder Nirissøn, Christen Larssøn, Jens Olessøn.

8/7-1804. Claus Monssøns pigebarn Karen fra N. Hoppestad. Fadd:
Wilhelm Hoppestads kone, Karen Hansdatter, Christopher Hoppestad, Halvor Hanssøn, Hans Monssøn.

15/7-1804. Christen Hanssøns drengebarn Hans fra Grinilien. Fadd:
Birthe Nielsdatter, Anne Hansdatter, Tolv Nielssøn, Sveno Olessøn, Thor Olessøn.

15/7-1804. Gunder Larssøns pigebarn Kirsten Christine under Fossum Værk. Fadd:
Birthe Maria Petersdatter, Birgit Larsdatter, Jacob Peterssøn, Lars Haagenssøn, Saamund Gunderssøn.

22/7-1804. Christen Olessøns pigebarn Maren fra N. Hoppestad. Fadd:
Marthe Maria Isaacsdatter, Karen Halvorsdatter, Niels Madssøn, Knud Torjerssøn, Knud Christenssøn.

22/7-1804. Jørgen Torstenssøns pigebarn Guro fra Marker. Fadd:
Ole Hobæks kone, Marthe Halvorsdatter, Peder Hanssøn, Hans Tormossøn, Anund Jørgenssøn.

29/7-1804. Lars Knudssøns drengebarn Anders fra N. Riis. Fadd:
Hans Smiths kone, Inger Knudsdatter, Erich Knudssøn, Halvor Olessøn, Anders Jacobssøn.

29/7-1804. Christian Halvorssøn Skjolds drengebarn Frideric fra Langgangen. Fadd:
Sara Pedersdatter, Maria Halvorsdatter, Christen Riisberg, Lars Skjold, Lars Riisberg.

5/8-1804. Lars Knudssøns drengebarn Hans Peter fra Meen. Fadd:
Lars Follougs kone, Karen Kirstine Matthiædatter, Hans Knudssøn, Anders Knudssøn, Johannes Hanssøn.

5/8-1804. Svend Svendssøns drengebarn Jacob under Gulset. Fadd:
Kittil Gulsets kone, Maren Olesdatter, Gunder Nielssøn, Kittil Pederssøn, Aslach Evenssøn.

12/8-1804. Søren Halvorssøns drengebarn Halvor under Stulen. Fadd:
Engelbert Dyrkolds kone, Maren Aslaksdatter, Helje Erichssøn, Simen Aslakssøn, Lucas Aslakssøn.

12/8-1804. Halvor Hanssøns pigebarn Kirsten fra Kiise. Fadd:
Willum Hoppestads kone, Karen Jansdatter, Jens Forevold, Erich Olessøn, Niels Christenssøn.

12/8-1804. Søren Christianssøns pigebarn Anne fra Høyset. Fadd:
Lars Lies kone, Ingebor Matthiædatter, Even Lie, Jacob Klep, Lars Høyset.

12/8-1804. Niels Hanssøns pigebarn Kirsten Maria fra Aasebachen. Fadd:
Lisken Andersdatter, Ellen Maria Larsdatter, Michel Olessøn, Christen Abrahamssøn, Hans Andreas Nielssøn.

19/8-1804. Niels Gregoriisøns drengebarn Halvor fra Ml. Sem. Fadd:
Halvor Fjelddalens kone, Inger Johanne Haraldsdatter, Aslach Tofte, Søren Tofte, Jan Tofte, Isaac Grinie.

19/8-1804. Gunder Christenssøns drengebarn Christen fra Kjølnæs. Fadd:
Karen Thorstensdatter, Maria Christensdatter, Lars Kittilssøn, Peder Gunderssøn, Saamund Gunderssøn.

19/8-1804. Ole Olessøns pigebarn Ingebor fra S. Aas. Fadd:
Mads Bøes kone, Maren Jonsdatter, Mads Christenssøn, Hans Hougerøe, Peder Olessøn.

19/8-1804. Halvor Johannissøns pigebarn Maria fra Aasebachen. Fadd:
Kirsten Hansdatter, Margarete Pedersdatter, Sivert Jørgenssøn, Rasmus Olessøn, Christen Nielssøn.

26/8-1804. Christopher Knudssøns drengebarn Knud under N. Søelie. Fadd:
Anders Ødegaardens kone, Ingebor Matthiædatter, Lars Knudssøn, Lars Matthiæsøn, Engelbert Matthiæsøn.

26/8-1804. Anne Thorsdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Thor fra BbKlev. Til barnefader udlagt Jon Jonssøn under Ml. Løberg. Fadd:
Clarine Andersdatter, Anne Hedevig Thorsdatter, Hans Abrahamssøn, Christen Haraldssøn, Christen Nielssøn.

26/8-1804. Jacob Peterssøns pigebarn Anne Catharine fra Fossum Værk. Fadd:
Anders Holsteens kone, Anne Gurine Hyberdt, Amund Larssøn, Frideric Storm, Halvor Anderssøn.

26/8-1804. Niels Aslessøns pigebarn Else Maria fra Fossum Værk. Fadd:
Zacharias Hermanssøns kone, Karen Pedersdatter, Ole Knudssøn, Hans Knudssøn, Knud Olessøn.

2/9-1804. Hans Jacobssøns drengebarn Ole under N. Bøe. Fadd:
Barbara Olesdatter, Maren Nielsdatter, Niels Nielssøn, Ole Aslachssøn, Knud Olessøn.

2/9-1804. Inger Pedersdatters uægte drengebarn Peder under Meen. Udlagt barnefader Thor Knudssøn, tiener hos JustitsRaad Kløcher. Fadd:
Anders Nyegaards enke, Hedevig Jacobsdatter, Brynild Pederssøn, Anders Jonssøn, Peder Halvorssøn.

2/9-1804. Halvor Nielssøns pigebarn Maren Kirstine under Moe. Fadd:
Isaac Anderssøns kone, Maren Aslachsdatter, Hans Aslachssøn, Jens Nielssøn, Isaac Anderssøn.

6/9-1804. Ole Christenssøn Borges drengebarn Isaac fra Aasebachen. Fadd:
Niels Sørenssøns kone, Anne Engelbertsdatter, Jon Sande, Brynild Borge, Hans Ouestad, Michel Halvorssøn.

9/9-1804. Anders Nirissøns drengebarn Elias under S. Breche. Fadd:
Gunder Larssøns kone, Hellene Nielsdatter, Peder Nirissøn, Christopher Nirissøn, Abraham Nielssøn.

9/9-1804. Inger Nielsdatters uægte drengebarn Peder fra Aasebachen. Udlagt barnefader Thomas Pederssøn, gevorben Soldat i Fridericswærn. Fadd:
Maren Nielsdatter, Kirsten Pedersdatter, Knud Evenssøn, Jacob Christenssøn, Kittil Kittilssøn.

9/9-1804. Isaac Anundssøns pigebarn Anne fra S. Løberg. Fadd:
Niels Jonssøns kone, Kirsten Andersdatter, Lars Torgrimssøn, Erich Bøle, Lars Anundssøn.

9/9-1804. Haaver Alfssøns pigebarn Asloug fra Puttekaas. Fadd:
Jon Alfssøns kone, Ingebor Torjersdatter, Jon Alfssøn, Jon Tormossøn, Gjert Ellingssøn.

9/9-1804. Lars Matthiæsøns pigebarn Anne Larine fra Høyset. Fadd:
Ole Stenerssøns kone, Anne Andersdatter, Søren Høyset, Harald Matthiæsøn, Gunder Matthiæsøn.

16/9-1804. Daniel Gunderssøns pigebarn Inger fra Aasebachen. Fadd:
Marthe Christensdatter, Marthe Andersdatter, Niels Thorssøn, Amund Engelbertssøn, Hans Isaacssøn.

23/9-1804. Tønnes Jacobssøns drengebarn Jacob under Moe. Fadd:
Engelbert Røes kone, Kirsten Jacobsdatter, Engelbert Røe, Niels Moe, Jens Nielssøn.

23/9-1804. Hans Larssøns pigebarn Dorthe Maria fra Fossum Værk. Fadd:
Anne Christensdatter, Hedevig Christensdatter, Peder Gunderssøn, Mads Bøe, Solve Larssøn.

23/9-1804. Jon Torkildssøns pigebarn Karen fra Kaasen i Luxefjeld. Fadd:
Thore Liestuuls kone, Maria Sigursdatter, Thore Liestuul, Thor Jacobssøn, Aslach Halvorssøn.

23/9-1804. Gunbjørn Olessøns pigebarn Svanou fra Dybedal. Fadd:
Karen Olesdatter, Karen Nielsdatter, Knud Olessøn, Hans Jacobssøn, Halvor Leegaas.

30/9-1804. Ellev Halvorssøns drengebarn Berthel fra Aasebachen. Fadd:
Even Halvorssøns kone, Karen Nielsdatter, Thor Halvorssøn, Even Halvorssøn, Christopher Sivertssøn.

30/9-1804. Mads Dithmanssøns pigebarn Ingebor fra N. Riising. Fadd:
Anne Torkildsdatter, Gunnil Thorsdatter, Ole Christenssøn, Ole Olessøn, Halvor Gertssøn.

30/9-1804. Ole Torjerssøns pigebarn Gunnild fra Stulen under S. Riising. Fadd:
Karen Torjersdatter, Ingebor Torjersdatter, Engelbert Christenssøn, Ole Jacobssøn, Ole Jonssøn.

7/10-1804. Frans Wagners drengebarn Johan Wenceslaus fra Sande. Fadd:
Mad. Kraft, jfr. Schwarck, Lars Roeholdt, Abraham Bruun, Johannes Olessøn.

7/10-1804. Ellev Olessøns pigebarn Anne Maria fra Ramsmyr. Fadd:
Anders Jonssøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Peder Fjelddalen, Anders Jonssøn, Abraham Jonssøn.

14/10-1804. Niels Jacobssøns hjemmedøbte drengebarn Jacob fra Strømdal. Fadd:
Hans Larssøns kone, Marthe Kirstine Larsdatter, Jon Espedalen, Kittil Gulset, Jacob Olessøn.

17/10-1804. Erich Arnessøns pigebarn Kirsten Andrea fra Fossum. Fadd:
Karen Arnesdatter, Kirsten Arnesdatter, Peder Jonssøn, Johannes Olessøn, Ole Arnessøn.

18/10-1804. Peder Haraldssøns drengebarn Christian Frideric fra Ned. Sem. Fadd:
Sara Barnholdt, Maren Gravelie, Peder Limie, Peder Christopherssøn, Peder Haraldssøn.

21/10-1804. Jens Nielssøns drengebarn Niels fra Moe. Fadd:
Isaac Anderssøns kone, Torine Nielsdatter, Halvor Fjelddalen, Gunbjørn Olessøn, Lars Pederssøn.

21/10-1804. Jørgen Hanssøns drengebarn Hans Andreas fra BbKlev. Fadd:
Rasmus Hanssøns kone, Hellene Christophersdatter, Erich Engelbertssøn, Christen Hanssøn, Peder Halvorssøn.

21/10-1804. Michel Michelssøn Woxvolds pigebarn Gjøe Lorentsia fra Aasebachen. Fadd:
Anders Bommens kone, Birgit Larsdatter, Halvor Olessøn, Christen Schildrup, Ole Houen.

28/10-1804. Henric Torjerssøns pigebarn Gunnil fra Lundsaasen. Fadd:
Erich Bergs kone, Barbara Waldemarsdatter, Erich Berg, Torbjørn Halvorssøn, Jens Halvorssøn.

28/10-1804. Ole Knudssøns pigebarn Karen fra Dale i Luxefjeld. Fadd:
Anders Jonssøns kone, Maria Sigursdatter, Ole Ellevssøn, Erich Berreberg, Zacharias Olessøn.

8/11-1804. Peder Pederssøn Buse juniors hjemmedøbte drengebarn Hans fra Fossum Værk. Fadd:
Engelbert Sørenssøns kone, Maren Margarete Pedersdatter, Peder Buse senior, Hans Knudssøn, Ole Pederssøn.

11/11-1804. Rasmus Larssøns drengebarn Christen under Ml. Fossum. Fadd:
Niels Hanssøns kone, Johanne Hansdatter, Christian Fossum, Erich Kiise, Peder Mortenssøn.

11/11-1804. Lars Christenssøns hjemmedøbte pigebarn Gunnil under Leegaas. Fadd:
Barbara Olesdatter, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Leegaas, Hans Gullikssøn, Knud Olessøn.

11/11-1804. Anders Larssøns pigebarn Ragnil fra Skyer. Fadd:
Jens Hanssøns kone, Kirsten Larsdatter, Jens Hanssøn, Johannes Olessøn, Lars Jonssøn.

18/11-1804. Hans Olessøns drengebarn Anders under Strømdal. Fadd:
Børge Nielssøns kone, Anne Kirstine Isaacsdatter, Ove Rasmussøn, Erich Matthiæsøn, Henric Evenssøn.

18/11-1804. Anne Karine Jacobsdatters uægte drengebarn Engelbert fra BbKlev. Udlagt barnefader Peder Nielssøn fra Langeland, Lister. Fadd:
Anne Rasmusdatter, Birthe Kirstine Andersdatter, Christopher Pederssøn, Anders Jacobssøn, Anders Anderssøn.

18/11-1804. Jochum Monrads hjemmedøbte pigebarn Sophie Friderica fra Aasebachen. Fadd:
Halvor Søelies kone, Inger Margrete Jonsdatter, David Monrad, Jens Petersen, Michel Halvorssøn.

18/11-1804. Gunder Monssøns pigebarn Torbor fra Forevold. Fadd:
Søren Stulens kone, Karen Christensdatter, Jens Forevold, Lars Christenssøn, Rasmus Christenssøn.

9/12-1804. Erich Knudssøns drengebarn Knud under Borrestad. Fadd:
Hans Smiths kone, Maren Haaversdatter, Lars Knudssøn, Thomas Jonssøn, Christian Claussøn.

9/12-1804. Kittil Gregerssøns pigebarn Johanne fra Kjær. Fadd:
Inger Jensdatter, Karen Jacobsdatter, Solve Kjær, Lars Kjær, Halvor Thorsen.

23/12-1804. Hans Eleon. Møllers drengebarn Hans Eleonardus, født 8de Nov. og hjemmedøbt 14de ejusdem. Fadd:
Frue Møller, Niels Aalls kone, jomfru Wrigt, Amtmand Løvenskjold, JustitzRaad Rasch, Ulr. Frid. v. Cappelen, Carl D. Møller.

23/12-1804. Sivert Evenssøns drengebarn Haaver under Lie. Fadd:
Erich Svendssøns kone, Anne Jacobsdatter, Anders Bakken, Erich Svendssøn, Alf Nielssøn.

26/12-1804. Thor Heljessøns pigebarn Anne Barbara fra S. Ballestad. Fadd:
Ole Torgrimssøns kone, Inger Sondresdatter, Lars Torgrimssøn, Ole Heljessøn, Christen Heljessøn.

26/12-1804. Lars Matthiæsøns pigebarn Anne fra Fløtterøe. Fadd:
Kittil Gulsets kone, Karen Kirstine Matthiædatter, Isaac Espedal, Lars Christianssøn, Anders Knudssøn.

26/12-1804. Jon Thorssøns hjemmedøbte pigebarn Ingeborg fra Engrav. Fadd:
Jacob Engelbertssøns kone, Anders Larssøns kone, Anders Stephenssøn, Ole Olessøn, Christian Olessøn.

27/12-1804. Michel Engelbertssøns pigebarn Maren Maria fra Bratsberg. Fadd:
Anders Tollevssøns kone, Antonette Kildal, Iver Førre, Niels Kildal, Anthon Kildal, Niels Anderssøn.

30/12-1804. Niels Christenssøns drengebarn Hans fra Ø. Hoppestad. Fadd:
Halvor Kiises kone, Magnil Christensdatter, Jens Forevold, Claus Monssøn, Jens Christenssøn.

1/1-1805. Aslach Anderssøns pigebarn Margareta Christiana fra Aasebachen. Fadd:
Siri Wenstøb, Tore Rusch, Hans Thorssøn, Ole Hanssøn, Ole Anderssøn.

6/1-1805. Zacharias Jacobssøns pigebarn Ingebor Kirstine fra Kleven. Fadd:
Jørgen Markers kone, Gunnil Jacobsdatter, Jens Kleven, Niels Aamot, Zacharias Anderssøn.

6/1-1805. Sara Andersdatters uægte pigebarn Marthe Kirstine under Gulset. Til Barnefader udlagt Niels Anderssøn Aarhuus. Fadd:
Margarete Larsdatter, Anne Karine Jonsdatter, Amund Jenssøn, Anders Nielssøn, Peder Anderssøn.

13/2-1805. Erich Christenssøns drengebarn Hans Andreas fra BbKlev. Fadd:
Anders Christenssøns kone, Marthe Gundersdatter, Halvor Christenssøn, Peder Corneliisøn, Jens Michaelssøn.

27/1-1805. Anders Olessøns pigebarn Anne Kirstine fra Stulen ved Lie. Fadd:
Hans Ouestads kone, Gunnil Solvesdatter, Gunder Christenssøn, Jacob Jonssøn, Lars Simonssøn.

27/1-1805. Isaac Christenssøns pigebarn Ingebor Maria under Borrestad. Fadd:
Christopher Stephenssøns kone, Johanne Maria Larsdatter, Knud Nielssøn, Elev Anderssøn, Zacharias Stephenssøn.

9/2-1805. Niels Kildals drengebarn Nicolai Severin fra BbKlev. Fadd:
Halvor Søelies kone, Michel Bratsbergs kone, Georg Mejer, Aslach Bratsberg. Gullik Qvælle, Niels Anderssøn.

10/2-1805. Lars Jonssøns drengebarn Svenche under Bratsberg. Fadd:
Jens Hanssøns kone, Maria Larsdatter, Jens Hanssøn, Anders Larssøn, Isaac Larssøn.

10/2-1805. Erich Madssøns pigebarn Ingebor Kirstine fra Sande. Fadd:
Gunder Christenssøns kone, Karen Madsdatter, Lars Simonssøn, Peder og Rasmus Madssøn.

10/2-1805. Jens Hanssøn pigebarn Kirsten under Bratsberg. Fadd:
Dorthe Kirstine Nielsdatter, Magnil Simonsdatter, Ole Larssøn, Hans Nielssøn, Helje Olessøn.

17/2-1805. Lars Larssøns drengebarn Anders fra Bakken. Fadd:
Ole Larssøns kone, Karen Christensdatter, Anders Bakken, Anders Isaacssøn, Ole Isaacssøn.

17/2-1805. Ole Nielssøns drengebarn Niels fra Eikornrøe under Bratsberg. Fadd:
Inger Isaacsdatter, Karen Isaacsdatter, Hans Isaacssøn, Halvor Anderssøn, Christen Rasmussøn.

17/2-1805. Hans Reinholtssøns drengebarn Reinholt under Gulset. Fadd:
Peder Rasmussøns kone, Asloug Olesdatter, Peder Rasmussøn, Jens Anderssøn, Jacob Alfssøn.

17/2-1805. Peder Christianssøns pigebarn Anne Kirstine fra Aasebachen. Fadd:
Lars Christianssøns kone, Ingebor Maria Rollevsdatter, Ole Riising, Christen Pederssøn, Halvor Christianssøn.

21/2-1805. Abraham Olessøns pigebarn Dorothea under S. Breche. Fadd:
Jon Thorssøns kone, Marthe Jørgensdatter, Jon Thorssøn, Christopher Condrup, Ole Olessøn.

24/2-1805. Abraham Isaacssøns drengebarn Ole under Otterholt. Fadd:
Else Margarete Isaacsdatter, Inger Isaacsdatter, Halvor Ersrøe, Gunbjørn Olessøn, Knud Olessøn.

24/2-1805. Anders Olessøn Stubberøes drengebarn Hans under S. Ballestad. Fadd:
Anders Hanssøns kone, Ragnil Olesdatter, Anders Hanssøn, Isaac Hanssøn, Lars Olessøn.

24/2-1805. Ole Nielssøns drengebarn Niels under Borrestad. Fadd:
Maria Engelbertsdatter, Inger Johanne Larsdatter, Halvor Buer, Ole Olessøn, Rasmus Hanssøn.

27/2-1805. Niels Rejerssøns drengebarn Hans Horn fra Aasebachen. Fadd:
Magdalene Horn, Anne Kirstine Fischer, Halvor Søelie, Jon Sande, Ole Houen.

28/2-1805. Peter Pawels Hjelms drengebarn Hans Arent Wilhelm, født 28. Dec og hjemmedøbt 2. Jan. Fadd:
Forvalter Saxilds kone, forvalter Malthes kone, Catharine Jørgensen, Auditeur Wessel, Did. v. Cappelen, Niels Carl Coch, Jens Lud. Saxild, P. J. Damm.

3/3-1805. Gunder Nielssøns drengebarn Niels under Gulset. Fadd:
Børge Nielssøns kone, Kirsten Hansdatter, Kittil Gulset, Anders Nielssøn, Jørgen Børgessøn.

3/3-1805. Gunder Evenssøns pigebarn Christine under N. Løberg. Fadd:
Torbjørn Løbergs kone, Anne Jonsdatter, Anund Løberg, Sveno Jonssøn, Lars Evenssøn.

3/3-1805. Amund Aslachssøns pigebarn Maren under Mell. Bøe. Fadd:
Engelbert Pederssøns kone, Anne Aslachsdatter, Søren Aslachssøn, Jan Pederssøn, Poul Olessøn.

3/3-1805. Niels Olessøns pigebarn Ingebor Maria under S. Breche. Fadd:
Jon Thorssøns kone, Karen Hansdatter, Jon Thorssøn, Ole Olessøn, Christian Olessøn.

8/3-1805. Hans Qvists pigebarn Magdalene Maria, født 9de Febr. og hjemmedøbt 18de ejusdem. Fadd:
Gotf. L. Schutzs kone, Ellen Kok, Jens Petersen, Frideric Grønneberg, P. J. Damm, Hans Hansen.

10/3-1805. Peder Gunderssøns pigebarn Marthe Maria fra Baaserøe. Fadd:
Lars Svartangens kone, Karen Pedersdatter, Erich Bøle, Gunder Isaacssøn, Niels Nielssøn.

10/3-1805. Kittil Knudssøns pigebarn Anne fra Gulset. Fadd:
Barbara Knudsdatter, Gunnil Børgesdatter, Ole Øvrum, Sigvard Sem, Børge Nielssøn.

10/3-1805. Inger Lucasdatter under Moes uægte tvillingbørn, Ole og Anne Gurine. Fadd:
Engelbert Lucæsøns kone, Maren Olesdatter, Anne Lucædatter, Gunnil Simonsdatter, Mads Franssøn, Isaac Hanssøn, Peder Engelbertssøn, Engelbert Lucæsøn, Lars Christianssøn, Niels Jacobssøn.
Til barnefader udlagt Knud Olessøn i tienest hos Jon Pederssøn, og Soldat.

17/3-1805. Ole Monssøns drengebarn Henric fra N. Grinie. Fadd:
Margarete Monsdatter, Inger Nielsdatter, Simon Jonssøn, Anders Wenstøb, Sveno Olessøn.

17/3-1805. Anne Poulsdatters uægte drengebarn Peder under Gulset. Til barnefader udlagt Stian Pederssøn Gulset. Fadd:
Inger Danielsdatter, Maren Poulsdatter, Christen Claussøn, Egild Peterssøn, Tollev Poulssøn. Forældrene er ægteviet 11. Febr. 1808.

24/3-1805. Christopher Halvorssøns drengebarn Halvor fra Glende. Fadd:
Hedevig Halvorsdatter, Inger Jensdatter, Ole Nøklegaard, Peder Olessøn, Ole Rasmussøn.

24/3-1805. Tolv Waldemarssøns drengebarn Johan under S. Aas. Fadd:
Ole Simonssøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Isaac Jenssøn, Lars Halvorssøn, Gunder Halvorssøn.

24/3-1805. Kittil Nielssøns pigebarn Groe fra Skilbred. Fadd:
Randi Larsdatter, Maria Sigursdatter, Niels Knudssøn, Ole Olessøn, Peder Jonssøn.

31/3-1805. Anders Simonssøns drengebarn Ole fra BbKlev. Fadd:
Maren Thorsdatter, Ingebor Sigursdatter, Ole Larssøn, Anders Pederssøn, Peder Sivertssøn.

31/3-1805. Jon Alfssøns pigebarn Asloug Maria fra Løvaas. Fadd:
Ole Torjerssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Jon Kikut, Ole Torjerssøn, Christen Larssøn.

7/4-1805. Lars Torgrimssøns pigebarn Laurentse fra S. Ballestad. Fadd:
Thor Heljessøns kone, Ingebor Johannisdatter, Jacob Engelbertssøn, Isaac Anundssøn, Lars Folloug, Erich Bøle.

7/4-1805. Hans Nirissøns pigebarn Anne Cicilia fra N. Hynie. Fadd:
Asloug Olesdatter, Maren Haraldsdatter, Christen Jenssøn, Solve Danielssøn, Søren Sørenssøn.

7/4-1805. Sigur Sigurssøns hjemmedøbte pigebarn Aasil fra Solum i Luxefjeld. Fadd:
Jens Moes kone, Torine Nielsdatter, Jens Moe, Isaac Anderssøn, Lars Pederssøn.

11/4-1805. Rasmus Hanssøn Kudsks drengebarn Ole fra BbKlev. Fadd:
Jørgen Hanssøns kone, Anne Margarete Rasmusdatter, Ole Nielssøn, Ole Olessøn, Niels Anderssøn.

11/4-1805. Ole Heljessøns pigebarn Ingebor Maria fra S. Ballestad. Fadd:
Borge Koldkins kone, Anne Elisabeth Danielsdatter, Thor Ballestad, Jacob Ballestad, Ole Ballestad, Jens Mortenssøn.

15/4-1805. Sigur Olessøns drengebarn Halvor fra Ersrøe. Fadd:
Halvor Ersrøes kone, Wejer Anderssøns kone, Halvor Ersrøe, Rasmus Eikornrøe, Halvor Olessøn.

15/4-1805. Amund Olessøns drengebarn Ole fra Berreberg. Fadd:
Maren Olesdatter, Anne Sigursdatter, Even Kleven, Zacharias Olessøn, Aslach Halvorssøn.

19/4-1805. Ole Anderssøns drengebarn Jørgen Herman fra BbKlev. Fadd:
Helle Christianssøns kone, Inger Sørensdatter, Christopher Olessøn, Ole Alfssøn, Jens Pederssøn.

21/4-1805. Hans Halvorssøns drengebarn Halvor fra Ramsaasen. Fadd:
Halvor Ramsaasens kone, Inger Andersdatter, Even Lie, Jacob Olessøn, Lars Knudssøn.

28/4-1805. Ole Halvorssøns drengebarn Halvor fra Aasebachen. Fadd:
Rasmus Halvorssøns kone, Maria Andersdatter, Hans Nielssøn, Lars Danielssøn, Ole Halvorssøn.

28/4-1805. Halvor Janssøns pigebarn Anne under Dyrkold. Fadd:
Engelbert Dyrkolds kone, Karen Jansdatter, Engelbert Dyrkold, Halvor Hanssøn, Gisle Aas.

1/5-1805. Jacob Anderssøns drengebarn Niels fra øvre Søelie. Fadd:
Lars Riises kone, Kirsten Simonsdatter, Ole Haraldssøn, Søren Hanssøn, Niels Halvorssøn, Lars Halvorssøn.

5/5-1805. Lars Gregerssøns pigebarn Ingebor Gurine fra øde Sneltved. Fadd:
Svend Oredals kone, Albertine Holmstrøm, Isaac Anderssøn, Kittil Gregerssøn, Hans Pederssøn.

5/5-1805. Niels Thorssøns pigebarn Anne Karine fra Aasebachen. Fadd:
Anders Thorssøns kone, Birthe Jacobsdatter, Christen Nielssøn, Isaac Jacobssøn, Engelbert Jacobssøn.

5/5-1805. Henric Jenssøns pigebarn Kirsten Maria fra Bøe-Rønning. Fadd:
Siegfrid Svendssøns kone, Asloug Halvorsdatter, Erich Henricssøn, Christen Knudssøn, Amund Anderssøn.
§
12/5-1805. Lars Halvorssøns drengebarn Peder fra Aaltved. Fadd:
Søren Høysets kone, Gunnil Solvesdatter, Jacob Nærum, Even Lie, Hans Lie.

12/5-1805. Ole Christenssøns pigebarn Hedevig Maria fra Bugot. Fadd:
Niels Aamots kone, Gurine Olesdatter, Anders Evenssøn, Lars Gregerssøn, Christen Anderssøn.

12/5-1805. Hans Janssøns pigebarn Anne Kirstine under Fossum Værk. Fadd:
Jacob Peterssøns kone, Lisbeth Christophersdatter, Peter Hanssøn, Hans Anderssøn, Ole Janssøn.

19/5-1805. Jacob Nielssøns pigebarn Karen fra Klep. Fadd:
Ole Larssøns kone, Karen Olesdatter, Anders Lie, Søren Høyset, Gunder Nielssøn.

19/5-1805. Svend Pederssøns hjemmedøbte pigebarn Maren Pernelle fra S. Hynie. Fadd:
Maren Hedevig Nielsdatter, Dorthe Kirstine Nielsdatter, Hans Nirissøn, Ole Larssøn, Jacob Jenssøn.

23/5-1805. Rasmus Isaacssøns drengebarn Isaac fra Eikornrøe under Moe. Fadd:
Engelbert Lucæsøns kone, Birthe Olesdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Ole Olessøn.

23/5-1805. Jens Olessøns drengebarn Niels under Fossum Værk. Fadd:
Knud Erichssøns kone, Ingebor Petersdatter, Isaac Christenssøn, Anders Olessøn, Christen Larssøn.

26/5-1805. Knud Jonssøns drengebarn Ole under Gulset. Fadd:
Børge Nielssøns kone, Karen Hansdatter, Børge Nielssøn, Peder Rasmussøn, Stian Pederssøn.

26/5-1805. Jon Peterssøns pigebarn Anne under øvre Sem. Fadd:
Augustinus Olessøns kone, Live Knudsdatter, Peder Jonssøn, Niels Knudssøn, Gullik Thomæsøn.

3/6-1805. Ole Anderssøns drengebarn Halvor fra Nøklegaard. Fadd:
Lars Wenstøbs kone, Anne Rasmusdatter, Ole Sæteret, Peder Myren, Lars Wenstøb.

3/6-1805. Christen Jenssøns drengebarn Jens under S. Hynie. Fadd:
Gunder Engelbertssøns kone, Inger Jensdatter, Isaac Sørenssøn, Lorentz Larssøn, Sondre Kittilssøn.

3/6-1805. Anders Olessøns drengebarn Amund under Borrestad. Fadd:
Søren Olessøns kone, Margarete Rasmusdatter, Ole Olessøn, Hans Hanssøn, Engelbert Matthiæsøn.

9/6-1805. Halvor Anderssøns drengebarn Even fra Bøle. Fadd:
Karen Andersdatter, Lisbeth Johannisdatter, Engelbert Johannissøn, Anders Anderssøn, Torsten Anderssøn.

9/6-1805. Inger Evensdatters uægte drengebarn Knud fra Aasebachen. Til barnefader udlagt Thor Knudssøn hos JusticeRaad Kløcker. Fadd:
Hans Larssøns kone, Ellen Maria Larsdatter, Hans Larssøn, Zacharias Stephenssøn, Jacob Christenssøn.

16/6-1805. Gunder Nielssøn drengebarn Anders fra Bækkevold. Fadd:
Ole Larssøns kone, Lars Gunneri kone, Jacob Klep, Hans Lie, Anders Lie, Anders Olessøn.

23/6-1805. Ole Jacobssøns drengebarn Jacob fra Fossum Værk. Fadd:
Ingebor Olesdatter, Maria Hansdatter, Hans Knudssøn, Ole Pederssøn, Gunder Jacobssøn.

23/6-1805. Tone Erichsdatters uægte drengebarn Ole fra Aasebachen. Til barnefader udlagt Anders Nielssøn, Væstlending Matros. Fadd:
Niels Larssøns kone, Maren Ericsdatter, Niels Ericssøn, Knud Nielssøn, Jacob Nielssøn.

30/6-1805. Torkild Simonssøns drengebarn Jens fra Aasebachen. Halvor Søelies kone, Inger Margarete Jonsdatter, Michel Woxvold, Valentin Simonssøn, Hans Nielssøn.

30/6-1805. Anders Stephenssøns hjemmedøbte drengebarn Tollev fra Aasebachen. Fadd:
Tollev Jonssøns kone, Anne Olesdatter, Isaac Christenssøn, Christopher Stephenssøn, Zacharias Stephenssøn.

30/6-1805. Afdøde Aslach Rasmussøns hjemmedøbte pigebarn Anne fra Tveten. Fadd:
Lars Gregerssøns kone, Anne Maria Ericsdatter, Kittil Gregerssøn, Halvor Rasmussøn, Thor Rasmussøn.

6/7-1805. Jens Peter Rosenbergs drengebarn Jacob fra Aasebachen. Fadd:
Margarete Borge, Anne Engelbertsdatter, Jon Sande, Ole Buer, Michel Halvorssøn.

14/7-1805. Zacharias Claussøns pigebarn Hedevig fra Slettene. Fadd:
Jon N. Wenstøbs kone, Anders N. Wenstøbs kone, Niels Otterholt, Halvor Leegaas, Hans Gullikssøn.

21/7-1805. Isaac Samuelssøns hjemmedøbte drengebarn Ole under Doxrøe. Fadd:
Jan Jacobssøns kone, Anne Madsdatter, Henric Doxrøe, Michel Doxrøe, Jens Hanssøn.

28/7-1805. Isaac Anderssøns pigebarn Inger fra Aasterøe. Anders Olessøns kone, Maria Isaacsdatter, Lars Folloug, Abraham Sneltved, Gunder Isaacssøn.

4/8-1805. Ole Haraldssøns pigebarn Kirsten fra N. Søelie. Fadd:
Rasmus Søelies kone, Birthe Jacobsdatter, Jacob Søelie, Lars Simonssøn, Søren Hanssøn.

4/8-1805. Svend Aslachssøns pigebarn Anne Maria under Fossum Værk. Fadd:
Karen Olesdatter, Anne Dorthe Aslachsdatter, Gunder Larssøn, Hans Anderssøn, Jens Olessøn.

11/8-1805. Peter Dyressøns hjemmedøbte tvillinger Anne og Karen fra Luxefjeld. Fadd:
Halvor Fjelddalens kone, Ellev Olessøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Ingebor Sophie Larsdatter, Ole Ellevssøn, Simon Jonssøn, Torsten Doxrøe, Henric Doxrøe, Tron Nielssøn, Christen Larssøn.

18/8-1805. Isaac Jacobssøns drengebarn Knud fra BbKlev. Fadd:
Niels Knudssøns kone, Johanne Maria Knudsdatter, Christopher Pederssøn, Anders Jacobssøn, Simon Simonssøn.

24/8-1805. Aslach Christenssøns pigebarn Johanne Gurine under S. Breche. Fadd:
Johan Bloms kone, Susanne Blom, G. Monrad, Hans Blom, Jens Blom.

25/8-1805. Johannes Janssøns pigebarn Karen fra N. Bøe. Fadd:
Anne Larsdatter, Maren Nielsdatter, Mads Janssøn, Hans Pederssøn, Anders Johannissøn.

25/8-1805. Niels Tollevssøns pigebarn Else Turine under S. Breche. Fadd:
Margarete Olesdatter, Karen Olesdatter, Niels Gunderssøn, Erich Thorssøn, Hans Jacobssøn.

1/9-1805. Thor Andreæsøns drengebarn Hans Andreas fra Aasebachen. Fadd:
Christen Pederssøns kone, Karen Nielsdatter, Knud Evenssøn, Christen Larssøn, Jens Olessøn.

8/9-1805. Niels Christenssøns pigebarn Anne Gurine fra Tydskland. Fadd:
Christen Nielssøns kone og datter, Niels Larssøn. Rasmus Christenssøn, Hans Christenssøn.

8/9-1805. Jan Jacobssøns pigebarn Marthe fra Roelighed. Fadd:
Lars Gregerssøns kone, Maria Jacobsdatter, Lars Nielssøn, Niels Jacobssøn, Peder Isaacssøn.

8/9-1805. Knud Nielssøns pigebarn Ingebor fra N. Wenstøb. Fadd:
Anders Engelbertssøns kone, Marthe Danielsdatter, David Holm, Zacharias Danielssøn, Ole Torkildssøn.

8/9-1805. Jacob Larssøns pigebarn Maria under Fossum Værk. Fadd:
Maren Solvesdatter, Karen Madsdatter, Peder Madssøn, Rasmus Madssøn, Helge Larssøn.

15/9-1805. Isaac Hanssøns drengebarn Aslach fra S. Grinie. Fadd:
Zacharias Gravelies kone, Ingebor Halvorsdatter, Niels Sem, Simon Lund, Solve Engelbertssøn.

15/9-1805. Lars Peter Rosenvolds drengebarn Hans Larssøn fra BbKlev. Fadd:
Laurentse Engelbertsdatter, Kirsten Olesdatter, Anders Hanssøn, Engelbert Knudssøn, Engelbert Matthiæsøn.

15/9-1805. Christen Erichssøns pigebarn Karen Kirstine fra Orekaas. Fadd:
Abraham Norigs kone, Inger Nielsdatter, Lars Nielssøn, Jens Nielssøn, Aslach Erichssøn.

22/9-1805. Solve Larssøns drengebarn Hans fra Kjær. Fadd:
Halvor Gunderssøns kone, Maren Nielsdatter, Axel Hynie, Lars Kjær, Niels Nielssøn.

22/9-1805. Tron Olesøns drengebarn Ole fra S. Frogner. Fadd:
Jon Svenchessøns kone, Birthe Maria Jonsdatter, Knud Johannissøn, Hans Jacobssøn, Christen Torjerssøn.

22/9-1805. Søren Engelbertssøns drengebarn Abraham fra BbKlev. Fadd:
Inger Olesdatter, Laurentse Engelbertsdatter, Rasmus Hanssøn, Engelbert Knudssøn, Halvor Jenssøn.

22/9-1805. Ingebor Petersdatters uægte drengebarn Aslach under Erlands Wenstøb. Til barnefader udlagt Aslach Axelssøn fra S. Hynie. Fadd:
Gunder Larssøns kone, Marthe Petersdatter, Gunder Larssøn, Halvor Christianssøn, Gullik Amundssøn.

29/9-1805. Gulbrand Larssøns drengebarn Anders fra V. Bøe i Luxefjeld. Fadd:
Isaac Anderssøns kone, Ole Christopherssøns kone, Ole Christopherssøn, Isaac Anderssøn, Ole Larssøn.

29/9-1805. Børge Halvorssøns drengebarn Halvor fra Kolkind. Fadd:
Jacob Jonssøns kone, Anne Lisbeth Danielsdatter, Isaac Børgessøn, Ole Pederssøn, Ole Heljessøn.

29/9-1805. Erich Thorssøns pigebarn Anne Maria under S. Breche. Fadd:
Karen Olesdatter, Karen Andersdatter, Peder Sivertssøn, Simon Simonssøn, Niels Olessøn.

3/10-1805. Halvor Christenssøns drengebarn Christen fra BbKlev. Fadd:
Anders Jacobssøns kone, Anne Margarete Rasmusdatter, Erich Christenssøn, Ole Christenssøn, Engelbert Sørenssøn.

6/10-1805. Ole Ejnerssøns drengebarn Ejner under N. Løberg. Fadd:
Gunder Larssøns kone, Marthe Olesdatter, Thomas Jenssøn, Lars Kittilssøn, Jens Halvorssøn.

6/10-1805. Erich Christenssøns drengebarn Isaac under Gjerpen lille. Fadd:
Abraham Bergs kone, Guri Thorsdatter, Abraham Berg, Christen Erichssøn, Ole Thorssøn.

6/10-1805. Anders Knudssøns pigebarn Hedevig fra Fløtterøe. Fadd:
Lars Knudssøns kone, Anne Kirstine Jacobsdatter, Hans Knudssøn, Christen Schrøder, Lars Matthiæsøn.

6/10-1805. Peter Conradssøns pigebarn Karen Maria under Gulset. Fadd:
Erich Henricssøns kone, Kirsten Hansdatter, Jacob Alfssøn, Stian Pederssøn, Henric Sørenssøn.

6/10-1805. Anders Nielssøns pigebarn Hedevig under Fossum Værk. Fadd:
Peder Mortenssøns kone, Maren Pedersdatter, David Holm, Anders Engelbertssøn, Gunder Engelbertssøn.

6/10-1805. Jens Nielssøns pigebarn Karen under Moe. Fadd:
Gunbiørn Olessøns kone, Maria Nielsdatter, Gunbjørn Olessøn, Halvor Nielssøn, Lars Pederssøn.

6/10-1805. Hans Hanssøns pigebarn Anne Guline fra Aasebachen. Fadd:
Kirsten Simonsdatter, Karen Maria Olesdatter, Engelbert Hanssøn, Jacob Anderssøn, Hans Andreas Nielssøn.

13/10-1805. Niels Larssøns pigebarn Ingebor Maria under Strømdal. Fadd:
Karen Isaacsdatter, Anne Matthæa Eskildsdatter, Berthel Olessøn, Christen Nielssøn, Niels Christenssøn.

13/10-1805. Rasmus Ovessøns pigebarn Jørgine under Strømdal. Fadd:
Christopher Nirissøns kone, Ingebor Ovesdatter, Søren Danielssøn, Jens Halvorssøn, Ole Janssøn.

13/10-1805. Ole Halvorssøns pigebarn Maren fra Troldsaas. Fadd:
Jon Alfssøns kone, Inger Jensdatter, Anund Høgelie, Johannes Jenssøn, Zacharias Jenssøn.

13/10-1805. Engelbert Hanssøns pigebarn Inger Kirstine fra Aasebachen. Fadd:
Anne Karine Jonsdatter, Maren Nielsdatter, Niels Hanssøn, Abraham Christenssøn, Ole Anderssøn.

13/10-1805. Jacob Sivertssøns pigebarn med Kirsten Nielsdatter, Anne fra Aasebachen. Fadd:
Sivert Jacobssøns kone, Karen Nielsdatter, Simon Rollevssøn, Ole Evenssøn, Knud Evenssøn. For barnets forældre er lyst til ægteskab. De bleve copulerede d. 25. Sept. 1806.

20/10-1805. Hans Halvorssøns drengebarn Lars fra N. Bøe. Fadd:
Knud Bøes kone, Karen Olesdatter, Isaac Hanssøn, Lars Halvorssøn, Solve Olessøn.

20/10-1805. Lars Olessøns drengebarn Ole fra Folloug. Fadd:
Karen Poulsdatter, Maren Pernelle Nielsdatter, Steen Folloug, Erich Folloug, Michel Bratsberg.

20/10-1805. Ole Pederssøns pigebarn Pernelle under Ersrøe. Fadd:
Thor Halvorssøns kone, Anne Olesdatter, Thor Halvorssøn, Jacob Hanssøn, Lars Christenssøn.

20/10-1805. Anne Olesdatters uægte pigebarn Karen fra Hougedal i Luxefjeld. Udlagt til barnefader Enevold Nielssøn Søland i Slemdal. Fadd:
Rasmus Eikornrøes kone, Berthe Olesdatter, Rasmus Eikornrøe, Hans Houkeroe, Ole Olessøn.

3/11-1805. Borge Nielssøns drengebarn Gunder fra Gulset. Fadd:
Kittil Gulsets kone, Kirsten Hansdatter, Anders Rejerssøn, Erich Henricssøn, Jørgen Borgessøn.

3/11-1805. Engelbert Sørenssøns pigebarn Jessine fra Aas-Hammer. Fadd:
Maren Olesdatter, Karen Olesdatter, Lorents Larssøn, Christopher Larssøn, Anders Olessøn.

10/11-1805. Bjørguv Olessøns drengebarn Jan under N. Bøe. Fadd:
Dorthe Pedersdatter, Anne Maria Jansdatter, Anders Johannissøn, Christen Knudssøn, Christen Janssøn.

17/11-1805. Halvor Halvorssøns drengebarn Halvor fra Holt øde. Fadd:
Lars Lienes kone, Gunnil Olesdatter, Lars Liene, Gundbjørn Olessøn, Knud Olessøn.

17/11-1805. Søren Hanssøns drengebarn Hans under Moe. Fadd:
Margit Leegaas, Inger Hansdatter, Hans Haagenssøn, Hans Gullikssøn, Jens Nielssøn.

17/11-1805. Afdøde Anders Halvorssøns pigebarn Anne Sophie fra BbKlev. Fadd:
Christopher Pederssøns kone, Anne Karine Jacobsdatter, Rasmus Hanssøn, Isaac Jacobssøn, Anders Bommen.

24/11-1805. Peder Sivertssøns drengebarn Daniel fra BbKlev. Fadd:
Rasmus Halvorssøns kone, Margarete Olesdatter, Anders Simonssøn, Sivert Pederssøn, Daniel Olessøn.

24/11-1805. Johannes Jacobssøns drengebarn Christopher under S. Breche. Fadd:
Gunnil Hansdatter, Else Knudsdatter, Anders Anderssøn, Niels Olessøn, Christian Olessøn.

24/11-1805. Engelbert Aslessøns drengebarn med Ragnil Rejersdatter, Asle. Fadd:
Karen Pedersdatter, Karine Aslesdatter, Knud Evenssøn, Niels Aslessøn, Christen Gunderssøn. For barnets forældre lyst til ægteskab. Copulerede 22. Jan. 1807.

24/11-1805. Jan Olessøns pigebarn Maren under Borrestad. Fadd:
Karen Isaacsdatter, Inger Johanne Halvorsdatter, Thomas Jonssøn, Svend Jonssøn. Ole Wijerssøn.

24/11-1805. Hans Anderssøns pigebarn Maren Dorothea under Gulset. Fadd:
Kittil Pederssøns kone, Kirsten Olesdatter, Kittil Pederssøn, Svend Svendssøn, Gunder Nielssøn.

1/12-1805. Jacob Anderssøns drengebarn Anders fra Aasebachen. Fadd:
Aslach Anderssøns kone, Anne Karine Abrahamsdatter, Christopher Sivertssøn, Niels Larssøn, Søren Rollevssøn.

1/12-1805. Lars Nielssøn drengebarn Niels fra Fossum Værk. Fadd:
Søren Aslachssøns kone, Maria Hansdatter, Jens Amundssøn, Johannes Hanssøn, Gunder Jacobssøn.

1/12-1805. Rollev Halvorssøns pigebarn Andrea fra Ø. Borge. Fadd:
Abraham Pederssøns kone, Johanne Nielsdatter, Ole Anderssøn, Torbjørn Torbjørnssøn, Ole Halvorssøn.

2/12-1805. Jens Severin Gasmanns drengebarn Jørgen Zachariæsøn, født 13de Oct. hjemmedøbt 19de ejusdem. Fadd:
Proc. Gasmanns kone, Proc. Brangstrups kone, Maren Kirst. Gasmann, Peter Adtzleu, H. A. Hals, Zacharias Winther.

22/12-1805. Lars Halvorssøns hjemmedøbte drengebarn Halvor fra N. Wenstøb. Fadd:
Christen Hoppestads kone, Karen Halvorsdatter, Christen Hoppestad, Ole Nøklegaard, Christian Halvorssøn.

26/12-1805. Isaac Anderssøns drengebarn Anders fra Sæteret i Luxefjeld. Fadd:
Anne Nielsdatter, Maria Nielsdatter, Niels Moe, Ole Sigurssøn, Isaac Larssøn.

26/12-1805. Torsten Jermundssøns drengebarn Jermund fra Moe Ejet. Fadd:
Ole Levorssøns kone, Anne Olesdatter, Ole Levorssøn, Sigur Jermundssøn, Jacob Peterssøn.

26/12-1805. Wijer Anderssøns drengebarn Ole fra yttre Rønningen i Luxefjeld. Fadd:
Sigur Ersrøes kone, Marthe Henricsdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Ole Wijerssøn.

26/12-1805. Ole Christopherssøns pigebarn Maria fra Luxefjeld-Sæter. Fadd:
Ole Anderssøns kone, Gulbrand Larssøns kone, Gulbrand Larssøn, Ole Larssøn, Ole Anderssøn.

26/12-1805. Knud Hermanssøns pigebarn Marthe Karine fra BbKlev. Fadd:
Anne Margarete Rasmusdatter, Birthe Kirstine Andersdatter, Knud Jonssøn, Solve Madssøn, Lars Hanssøn.

29/12-1805. Gunder Larssøns drengebarn Lars fra Lie. Fadd:
Hans Sandes kone, Dorothea Larsdatter, Even Lie, Hans Lie, Erich Bøle.

29/12-1805. Isaac Hanssøns hjemmedøbte drengebarn Hans under Doxrøe. Fadd:
Jens Hanssøns kone, Kirsten Hansdatter, Henric Doxrøe, Jens Hanssøn, Erich Nielssøn.

29/12-1805. Erich Olessøns pigebarn Maren fra Folloug. Fadd:
Lars Follougs kone, Karen Thomædatter, Niels Folloug, Anders Thorssøn, Christen Pederssøn.

29/12-1805. Anders Hanssøn Ødegaardens pigebarn Anne Maria. Fadd:
Ingebor Rasmusdatter, Live Andersdatter, Jacob Jonssøn, Niels Erichssøn, Ole Anderssøn.

1806.

5/1-1806. Søren Danielssøns drengebarn Ove fra BbKlev. Fadd:
Ingebor Ovesdatter, Dorthe Ovesdatter, Jens Mortenssøn, Rasmus Ovessøn, Jens Halvorssøn

5/1-1806. Niels Jonssøns pigebarn Maren fra S. Løberg. Fadd:
Jacob Jonssøns kone, Kirsten Tygesdatter, Jacob Hanssøn, Isaac Anundssøn, Lars Tygessøn.

12/1-1806. Michel Michelssøn Woxvolds drengebarn Halvor fra Aasebachen. Fadd:
Maren Olesdatter, Aase Olesdatter, Anders Sørenssøn, Anders Jonssøn, Christen Abrahamssøn.

12/1-1806. Isaac Sørenssøns drengebarn Arne under S. Hynie. Fadd:
Christen Jenssøns kone, Inger Jensdatter, Sondre Kittilssøn, Lorents Larssøn, Ole Arnessøn.

12/1-1806. Engelbert Pederssøns pigebarn Inger under Ml. Bøe. Fadd:
Amund Aslachssøns kone, Maren Andersdatter, Sigfrid Svendssøn, Jan Pederssøn, Jens Pederssøn.

19/1-1806. Halvor Asbjørnssøns drengebarn Gunder under S. Breche. Fadd:
Lars Gregerssøns kone, Anne Hedvig Thorsdatter, Lars Gregerssøn, Lars Olessøn, Peder Isaacssøn.

19/1-1806. Christen Knudssøns drengebarn Mads under S. Fossum. Fadd:
Ole Døls kone, Maria Jensdatter, Anders Jenssøn, Hans Jacobssøn, Jon Kikut.

19/1-1806. Johannes Hanssøns pigebarn Inger Maria fra N. Ballestad. Fadd:
Jens Mortenssøns kone, Karen Pedersdatter, Jens Hanssøn, Daniel Hanssøn, Ole Halvorssøn.

19/1-1806. Niels Hanssøns pigebarn Anne Hedevig fra Stulen ved Lie. Fadd:
Maren Hansdatter, Gunnil Solvesdatter, Even Anderssøn, Ole Olessøn, Hans Halvorssøn.

19/1-1806. Frans Bendixssøns pigebarn Anne Ulrica fra Aasebachen. Fadd:
Arne Erichssøns kone, Ingebor Bendixdatter, Ole Bratterud, Michel Halvorssøn, Carl Lundstrøm.

26/1-1806. Erich Nielssøns drengebarn Isaac fra BbKlev. Fadd:
Karen Thomædatter, Marthe Pedersdatter, Abraham Nielssøn, Jens Pederssøn, Erich Knudssøn.

26/1-1806. Christen Heljessøns drengebarn Ole fra BbKlev. Fadd:
Thor Heljessøns kone, Guri Torkildsdatter, Ole Heljessøn, Even Hanssøn, Christopher Rollevssøn.

2/2-1806. Peder Olessøns drengebarn Erich under Nøklegaard. Fadd:
Ole Aases kone, Karen Pedersdatter, Mads Bøe, Ole Nøklegaard, Peder Madssøn.

2/2-1806. Torbjørn Nielssøns drengebarn Ellev fra Marker under S. Grinie. Fadd:
Jørgen Thorstenssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Peder Hanssøn, Jørgen Thorstenssøn, Gjert Ellingssøn.

2/2-1806. Lars Halvorssøn Skjolds drengebarn Halvor under S. Fossum. Fadd:
Walborg Jonsdatter, Maria Halvorsdatter, Christen Riisberg, Lars Riisberg, Ole Pederssøn.

9/2-1806. Rasmus Olessøns drengebarn Lars fra Glende. Fadd:
Christopher Glendes kone, Karen Rasmusdatter, Christopher Glende, Aslach Halvorssøn, Jens Nielssøn.

16/2-1806. Even Nielssøns drengebarn Niels fra Kleven gaard. Fadd:
Inger Jensdatter, Asloug Nielsdatter, Zacharias Jenssøn, Erich Nielssøn, Christian Nielssøn.

16/2-1806. Mads Franssøns hjemmedøbte pigebarn Anne Hedevig under Moe. Fadd:
Ingebor Engelbertsdatter, Hedevig Engelbertsdatter, Lars Halvorssøn, Christopher Hanssøn, Solve Engelbertssøn.

16/2-1806. Jon Halvorssøns pigebarn Maren under Moe. Fadd:
Rasmus Eikornrøes kone, Maria Nielsdatter, Rasmus Eikornrøe, Halvor Jonssøn, Jacob Peterssøn.

16/2-1806. Maria Knudsdatters uægte pigebarn Kirsten fra Goupaasen. Til barnefader udlagt gift mand og gevorben Soldat Christen Torjussøn Goupaasen. Fadd:
Christen Jacobssøns kone, Anne Jacobsdatter, Knud Johannissøn, Aslach Hanssøn, Jørgen Knudssøn.

23/2-1806. Lorents Larssøns drengebarn Arne fra Fossum Værk. Fadd:
Sondre Kittilssøns kone, Birthe Pedersdatter, Erich Arnessøn, Ole Arnessøn, Christopher Larssøn.

23/2-1806. Frideric Jacobssøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra Fossum Værk. Fadd:
Karen Maria Nielsdatter, Christine Sophie Sem, Knud Olessøn, Anders Kjeldssøn, Isaac Christenssøn.

23/2-1806. Arne Andreæsøns drengebarn Gunder fra Ouestad. Fadd:
Rasmus Søelies kone, Ingebor Olesdatter, Rasmus Søelie, Gunder Lie, Niels Erichssøn.

23/2-1806. Sivert Hanssøns pigebarn Karen fra Nærum. Fadd:
Christen Larssøns kone, Anne Olesdatter, Søren Hanssøn, Isaac Christenssøn, Herman Larssøn.

28/2-1806. Forvalter Peder Schaannings drengebarn Arent Nicolai født 14de Dec. og hjemmedøbt 27de ejusdem. Fadd:
Mad. Inger Monrad, Christiana Blom, Lieutnt. Bjørn, Christen Blom, Folkman, Poul Lund.

2/3-1806. Anders Torjerssøns drengebarn Anders fra Ramsaasen. Fadd:
Søren Høysets kone, Inger Andersdatter, Jon Torjerssøn, Jacob Olessøn, Niels Erichssøn.

2/3-1806. Christopher Pedersøns drengebarn Peder fra BbKlev. Fadd:
Anne Karine Jacobsdatter, Maren Pedersdatter, Steen Folloug, Isaac Jacobssøn, Anders Christenssøn.

2/3-1806. Sigfried Svendssøns pigebarn Maria Elisabeth under N. Fossum. Fadd:
Mads Bøes kone, Inger Hedevig Pedersdatter, Engelbert Pederssøn, Peder Larssøn, Hans Larssøn.

9/3-1806. Kittil Nielssøns drengebarn Niels fra Wallerdal, Meensejet. Fadd:
Asloug Nielsdatter, Dorthe Olesdatter, Niels Nielssøn, Knud Olessøn, Ole Thorssøn.

9/3-1806. Peder Halvorssøns pigebarn Anne Kirstine under Gulset. Fadd:
Svend Svendssøns kone, Ragnil Hansdatter, Kittil Pederssøn, Rasmus Hanssøn, Frideric Janssøn.

17/3-1806. Peter Pawels Hjelms drengebarn Lovis Napoleon Sylvester født 26. Jan og hjemmedøbt 2. Febr. Fadd:
Provstinde Tobiesen, Karen Jensine Bloch, Elisabeth Cathrine Saxild. Pastor Hagerup, Forvalter Saxild, Frideric Plesner, Ole Møller, Poul Lund.

23/3-1806. Hans Halvorssøns drengebarn Halvor fra S. Aas. Fadd:
Gisle Aases enke, Inger Larsdatter, Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Rasmus Nielssøn.

23/3-1806. Halvor Torbjørnssøns drengebarn Hans fra Fossum Værk. Fadd:
Ole Jacobssøns kone, Anne Pedersdatter, Isaac Christenssøn, Ole Christenssøn, Jacob Jacobssøn.

23/3-1806. Ole Aslachssøns pigebarn Maren under N. Bøe. Fadd:
Amund Aslachssøns kone, Maren Aslachsdatter, Christopher Aslachssøn, Jens Nielssøn, Niels Nielssøn.

23/3-1806. Even Anderssøns pigebarn Gunnil fra Myrerøe. Fadd:
Anne Bjørnsdatter, Anne Andersdatter, Hans Gunderssøn, Lars Knudssøn, Niels Hanssøn.

30/3-1806. Lars Hanssøns drengebarn Lars fra Svartangen under Meen. Fadd:
Karen Hansdatter, Maren Halvorsdatter, Peder Hanssøn, Anders Halvorssøn, Gunder Isaacssøn.

30/3-1806. Ole Asbjørnssøns pigebarn Gunnil fra Hobæk. Fadd:
Karen Pedersdatter, Ingebor Torjersdatter, Gunder Asbjørnssøn, Anund Høgelie, Jon Høgelie.

7/4-1806. Halvor Hanssøns drengebarn Hans fra Kiise. Fadd:
Niels Christenssøns kone, Magnil Christensdatter, Erich Kiise, Vilhelm Hoppestad, Jens Christenssøn.

7/4-1806. Halvor Olessøns drengebarn Hans fra N. Riis. Fadd:
Lars Riises kone, Zarche Clausdatter, Ole Halvorssøn, Niels Halvorssøn, Kittil Kittilssøn.

7/4-1806. Anders Hanssøns pigebarn Maria under S. Ballestad. Fadd:
Kirsten Hansdatter, Birthe Hansdatter, Kittil Sondressøn, Gunder Isaacssøn, Halvor Hanssøn.

7/4-1806. Torbjørn Jonssøns pigebarn Ingebor Maria fra Aasebachen. Fadd:
Anne Sophie Christensdatter, Ellen Nielsdatter, Sivert Jørgenssøn, Ole Nielssøn, Hans Christenssøn.

14/4-1806. Peter Adtzleus drengebarn Joachim Bartholomæus født 25. Febr. og hjemmedøbt 2den Martii. Fadd:
Madame Clara Hansen, Madame Hall, jfr. Anne Zachariassøn, Kanc.Raad Schlanbusch, Nic. Plesner, Hans Bentsen.

20/4-1806. Engelbert Rasmussøns drengebarn Rasmus fra Dyrkold. Fadd:
Halvor Janssøns kone, Anne Rasmusdatter, Mads Janssøn, Rasmus Franssøn, Lars Zachariæsøn.

27/4-1806. Ole Olessøns drengebarn Peder fra BbKlev. Fadd:
Halvor Christenssøns kone, Marthe Olesdatter, Ole Christenssøn, Erich Christenssøn, Christopher Pederssøn.

27/4-1806. Anders Jonssøns pigebarn Marthe Kirstine under Meen. Fadd:
Isaac Christenssøns kone, Karen Pedersdatter, Jacob Engelbertssøn, Jacob Thomæsøn, Halvor Hanssøn.

4/5-1806. Afdøde Peder Amundssøns drengebarn Peder fra Gaashølen under S. Aas. Fadd:
Karen Engelbertsdatter, Maren Jacobsdatter, Anders Engelbertssøn, Jan Mouraasen, Kittil Kittilssøn.

4/5-1806. Ole Heljessøns drengebarn Jacob under S. Bøe. Fadd:
Karen Østensdatter, Barbara Larsdatter, Thor Olessøn, Jacob og Helje Larssøn.

11/5-1806. Thor Torstenssøns pigebarn Anne under S. Breche. Fadd:
Ole Gunderssøns kone, Asloug Nielsdatter, Henric Doxrøe, Isaac Hanssøn, Helje Olessøn.

26/5-1806. Christen Christianssøns drengebarn Christian under Wenstøb. Fadd:
Lars Christianssøns kone, Maren Christiansdatter, Peter Christopherssøn, Peder Christianssøn, Halvor Christianssøn.

26/5-1806. Christian Halvorssøn Skjolds drengebarn Halvor under S. Fossum. Fadd:
Maria Halvorsdatter, Maren Andersdatter, Hans Nirissøn, Amund Olessøn, Christopher Skjold.

26/5-1806. Thomas Gunderssøns pigebarn Christine under Bratsberg. Fadd:
Karen Knudsdatter, Maren Pedersdatter, Anders Nirissøn, Ellev Poulssøn, Ole Poulssøn.

26/5-1806. Jens Christenssøn Riisbergs pigebarn Karen Maria under Fossum Værk. Fadd:
Halvor Aslachssøns kone, Maria Hansdatter, Jan Jørgenssøn, Christen Riisberg, Lars Riisberg.

8/6-1806. Ole Sørenssøns drengebarn Anders under Borrestad. Fadd:
Inger Knudsdatter,Karen Pedersdatter, Jan Olessøn, Hans Christenssøn, Harald Matthiæsøn.

8/6-1806. David Christianssøns pigebarn Elisabeth fra Holm. Fadd:
Marthe Engelbertsdatter, Marthe Isaacsdatter, Niels Hougerøe, Ole Holm, Christian Nielssøn.

15/6-1806. Gunder Evenssøns drengebarn Jon under N. Løberg. Fadd:
Marthe Olesdatter, Maren Jonsdatter, Anund Løberg, Jens Olessøn, Kittil Olessøn.

22/6-1806. Knud Nielssøns pigebarn Maren under Borrestad. Fadd:
Peder Holmens kone, Maria Larsdatter, Herman Larssøn, Ole Nielssøn, Gunder Anderssøn.

22/6-1806. Anne Thorsdatters uægte hjemmedøbte pigebarn Johanne under Bratsberg. Til Barnefader udlagt Johannes Hanssøn som tjener paa N. Sneltved. Fadd:
Thomas Jenssøns kone, Christine Nielsdatter, Niels Larssøn, Jens Olessøn, Ole Olessøn.

29/6-1806. Jens Mortenssøns drengebarn Daniel fra N. Ballestad. Fadd:
Børge Kolkinds kone, Inger Johanne Danielsdatter, Ole Heljessøn, Jacob Jonssøn, Søren Danielssøn.

29/6-1806. Rasmus Hanssøn Kudsks hjemmedøbte tvillingbørn Ole og Karen fra BbKlev. Fadd:
Inger Poulsdatter, Anne Maria Conradsdatter, Aagot Olesdatter, Abigael Hansdatter, Halvor Christenssøn, Niels Anderssøn, Erich Folloug, Jon Larssøn, Jens Pederssøn, Kittil Olessøn.

29/6-1806. Birthe Pedersdatters uægte hjemmedøbte pigebarn Maria fra Fjelddalen. Til barnefader udlagt Torkild Torstenssøn Skilbred, gevorben Soldat ved Søndenfjeldske Regiment. Fadd:
Ellev Olessøns kone, Anne Sigursdatter, Ellev Olessøn, Henric Doxrøe, Knud Pederssøn.

6/7-1806. Abraham Isaacssøns drengebarn Aslach under Otterholt. Fadd:
Randi Larsdatter, Else Isaacsdatter, Halvor Isaacssøn, Amund Aslachssøn, Niels Hanssøn.

6/7-1806. Jacob Hanssøns drengebarn Ole under Berreberg. Fadd:
Anders Erichssøns kone, Maren Andersdatter, Matthias Gaashølen, Halvor Jacobssøn, Thor Jacobssøn.

13/7-1806. Isaac Christenssøns drengebarn Anders fra Aasebachen. Fadd:
Anders Stephenssøns kone, Anne Stephensdatter, Amund Waller, Ole Nielssøn, Christopher Stephenssøn.

13/7-1806. Knud Johannissøns drengebarn Jacob under S. Breche. Fadd:
Jon Halvorssøns kone, Karen Andersdatter, Jon Svenchessøn, Tron Olessøn, Lars Johannissøn.

13/7-1806. Erich Henricssøns pigebarn Karen Maria under Gulset. Fadd:
Peter Conradssøns kone, Gunnil Borgesdatter, Kallenskye, Peter Conradssøn, Jan Jørgenssøn.

13/7-1806. Hans Larssøns pigebarn Ellen fra Fossum Værk. Fadd:
Karen Nielsdatter, Kirsten Them, Hans Jenssøn, Peder Larssøn, Sigfried Svendssøn.

20/7-1806. Daniel Gunderssøns pigebarn Inger fra Aasebachen. Fadd:
Torjus Lundes kone, Kirsten Evensdatter, Lars Christenssøn, Engelbert Jacobssøn, Gunder Torjerssøn.

27/7-1806. Halvor Gertssøns drengebarn Gert fra N. Mælum. Fadd:
Andrea Blom, Johanne Schlanbusch, Inspecteur Høch, Hans Schytte, Marcus Barnholdt.

27/7-1806. Hans Jacobssøns drengebarn Isaac fra Nærum. Fadd:
Jacob Siljens kone, Gunnil Simonsdatter, Anders Sørenssøn, Simon Lund, Ole Jacobssøn.

27/7-1806. Lars Gunderus Nielssøns pigebarn Anne Catharine fra Bækkevold. Anders Isaacssøns kone, Margarete Jonsdatter, Lars Bakken, Anders Bakken, Anders Hanssøn.

27/7-1806. Rasmus Christophersøns hjemmedøbte pigebarn Maren fra Berreberg. Fadd:
Ole Aases kone, Simon Stulens kone, Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

17/8-1806. Ole Olessøns pigebarn Karen Hellene under Aarhuus. Fadd:
Maren Olesdatter, Karen Kirstine Pedersdatter, Lars Anderssøn, Knud Olessøn, Hans Eliæsøn.

24/8-1806. Lars Kittilssøn Houens drengebarn Thomas fra Aasebachen. Fadd:
Anne Kittilsdatter, Ingebor Kittilsdatter, Jens Kittilssøn, Anders Kittilssøn, Isaac Anderssøn.

31.08.1806. Ole Olessøns pigebarn Birthe fra Stulen ved Lie. Fadd:
Sønnev Olesdatter, Anne Andersdatter, Niels Olessøn, Hans Gunderssøn, Hans Halvorssøn.

7/9-1806. Niels Hanssøns drengebarn Ole under Ml. Bøe. Fadd:
Ole Levorssøns kone, Johanne Hansdatter, Ole Levorssøn, Rasmus Larssøn, Hans Monssøn.

7/9-1806. Hans Aslachssøns pigebarn Maren Dorothea fra Moe. Fadd:
Ole Aslachssøns kone, Inger Jensdatter, Peder Danielssøn, Ole Aslachssøn, Jacob Jonssøn.

14/9-1806. Lars Christianssøns drengebarn Knud under Gulset. Fadd:
Kittil Gulsets kone, Marthe Christiansdatter, Christen Christianssøn, Børge Nielssøn, Tollev Gunderssøn.

14/9-1806. Peder Madssøns pigebarn Maria under Tofte. Fadd:
Peder Myrens kone, Karen Madsdatter, Halvor Gunderssøn, Jacob Larssøn, Erich Madssøn.

14/9-1806. Gunder Larssøns pigebarn Ulrica Maria fra Fossum Værk. Fadd:
Maren Turine Solvesdatter, Ingebor Kirstine Bendixdatter, Peder Cramer, Niels Strøm, Lars Anderssøn Aarhuus.

19/9-1806. K?ur-Smed Niels Rejerssøns pigebarn Anne Magdalene fra Aasebachen. Fadd:
Anders Sørenssøns kone, Anne Pernelle Jonsdatter, Ole Bratterud, Brynild Borge, Christopher Engrav, Anders Engrav.

28/9-1806. Jacob Larssøns drengebarn Aslach under Fossum Værk. Fadd:
Sigfried Svendssøns kone, Barbara Larsdatter, Peder Madssøn, Rasmus Madssøn, Poul Olessøn.

28/9-1806. Jens Johannissøns drengebarn Johannes fra N. Ballestad. Fadd:
Johannes Hanssøns kone, Aldis Olesdatter, Johannes Hanssøn, Jens Hanssøn, Halvor Anderssøn.

28/9-1806. Anders Olessøns drengebarn Lars under S. Ballestad. Fadd:
Karen Olesdatter, Birthe Hansdatter, Anders Hanssøn, Lars Olessøn, Jacob Olessøn.

28/9-1806. Knud Østenssøns pigebarn Karen Maria fra S. Bøe. Fadd:
Hans Halvorssøns kone, Inger Maria Østensdatter, Niels Gunderssøn, Hans Halvorssøn, Jacob Østenssøn.

2/10-1806. Jochum Monrads pigebarn Joachime Sophie fra Aasebachen, født 24. Aug. og hjemmedøbt 1. Sept. Fadd:
Inger B. Monrad, Edel Amalia Fischer, Hans Schwarch, Lars Glose, Abraham Bruun.

5/10-1806. Niels Aslessøns drengebarn Asle under Fossum Værk. Fadd:
Zacharias Hermanssøns kone, Karine Aslesdatter, Ole Knudssøn, Hans Knudssøn, Knud Jonssøn.

5/10-1806. Peder Pederssøn Buses Maren Dorothea fra Fossum Værk. Fadd:
Anne Matthiædatter, Karen Dorothea Pedersdatter, Solve Pederssøn, Ole Pederssøn, Hans Anderssøn.

5/10-1806. Hans Larssøns pigebarn Gunnil Kirstine fra Meen. Fadd:
Niels Strømdals kone, Live Larsdatter, Ole Buer, Stephen Engrav, Knud Larssøn.

5/10-1806. Peder Pederssøns pigebarn Jøran fra BbKlev. Fadd:
Magnil Simonsdatter, Turi Olesdatter, Peder Fjelddalen, Knud Pederssøn, Hans Jacobssøn.

5/10-1806. Lars Matthiæsøns pigebarn Thore fra Høyset. Fadd:
Halvor Aaltveds enke, Ingebor Matthiædatter, Niels Thorssøn, Christopher Knudssøn, Engelbert Matthiæsøn.

12/10-1806. Kittil Kittilssøns drengebarn Jacob fra S. Riis. Fadd:
Barbara Knudsdatter, Margarete Jonsdatter, Ole Rasmussøn, Niels Jacobssøn, Engelbert Jacobssøn.

12/10-1806. Niels Danielssøns pigebarn Marthe Maria fra Ml. Foss. Fadd:
Lars Aarhuuses kone, Ole Aslachssøns kone, Christopher Hoppestad, Petter Danielssøn, Abraham Danielssøn.

12/10-1806. Gunder Christenssøns pigebarn Maren fra Kjølnæs. Fadd:
Margit Jonsdatter, Ingebor Gurine Bendixdatter, Lars Kittilssøn, Christen Østenssøn, Niels Rasmussøn.

19/10-1806. Simon Rollevssøns hjemmedøbte drengebarn Christopher fra Aasebachen. Fadd:
Rollev Halvorssøns kone, Marthe Nielsdatter, Christopher Rollevssøn, Even Hanssøn, Halvor Nielssøn.

19/10-1806. Hans Smiths pigebarn Ingebor Maria fra Aasebachen, født 8. Sept og hjemmedøbt 16de ejusdem. Fadd:
Ole Borges kone, Maria Andersdatter, Niels Anderssøn, Christen Tofte, Michel Halvorssøn.

26/10-1806. Peder Danielssøns drengebarn Daniel fra N. Wenstøb. Fadd:
Karen Kirstine Aslachsdatter, Marthe Kirstine Danielsdatter, Christopher Hoppestad, Hans Aslachssøn, Ole Aslachssøn, Peder Sørenssøn.

2/11-1806. Lars Larssøns drengebarn Isaac fra Kjær. Fadd:
Maren Axelsdatter, Ingebor Sophie Larsdatter, Solve Kjær, Niels Røsager, Jacob Jonssøn.

4/11-1806. Amund Larssøns drengebarn Nicolai Gotfred fra Fossum Værk, født 24. Sept. og hjemmedøbt 3. Oct. Fadd:
N. Hyberdts kone, jomfru Jørgenssøn, Peder Haraldssøn, Lars R. Barnholdt, Peder Jonssøn.

7/11-1806. Afdøde Jens Andreas Ravns drengebarn Jens Andreas fra Aasebachen, født 21. Sept. og hjemmedøbt 23. ejusdem. Fadd:
Jochum Monrads kone, Inger Margarete Jonsdatter, Hans Smith, Jens Coucheron, Joh. Frid. Monrad.

7/11-1806. Ole Olessøns hjemmedøbte drengebarn Christen under Borrestad. Fadd:
Karen Nielsdatter, Henrica Glose, Anders Olessøn, Søren Olessøn, Halvor Nielssøn.

7/11-1806. Christian Jynges pigebarn Severine Henriette, født 17. Sept og hjemmedøbt 23. ejusdem. Fadd:
Kammer-Herinde Løvenskjold, Jørgen Aalls kone, Birgitte Wright, Inspecteur Hammond, Jacob Aall, Carl Møller.

7/11-1806. Halvor Johannissøns pigebarn Christiana fra Aasebachen. Fadd:
Aase Kirstine Olesdatter, Anne Christine Isaacsdatter, Amund Nielssøn, Christen Abrahamssøn, Anders Gregerssøn.

7/11-1806. Jacob Christenssøns hjemmedøbte pigebarn Anne Hellene fra Aasebachen. Fadd:
Anne Pernelle Jonsdatter, Anne Tolvsdatter, Anders Stephenssøn, Amund Engelbertssøn, Jacob Nielssøn.

16/11-1806. Christian Nielssøns drengebarn Niels fra Gjelden. Fadd:
Jan Toftes kone, Torine Halvorsdatter, Søren Tofte, Niels Sem, Daniel Jønnevold.

16/11-1806. Ole Jonssøns drengebarn Amund under Meen. Fadd:
Guri Thorsdatter, Karen Hansdatter, Kittil Sondressøn, Halvor Hanssøn, Børge Halvorssøn.

16/11-1806. Lars Gregerssøns pigebarn Gurine fra Øde-Sneltved. Fadd:
Kittil Gregerssøns kone, Anne Maria Arnesdatter, Jon Svendssøn, Svend Oredal, Hans Pederssøn.

16/11-1806. Søren Olessøns pigebarn Ingebor under Øvrum. Fadd:
Ole Jacobssøns kone, Karen Gurine Sørensdatter, Ole Olessøn, Jacob Hanssøn, Engelbert Matthiæsøn.

16/11-1806. Erich Knudssøns pigebarn Birgitte under Borrestad. Fadd:
Pernelle Christensdatter, Asloug Hansdatter, Thomas Jonssøn, Hans Thorstenssøn, Christen Isaacssøn.

21/11-1806. Ole Pauses drengebarn Jacob von der Lippe født 16. Oct, hjemmedøbt 21. ejusdem. Fadd:
Johan Bloms kone, Johanne Cic. Schlanbusch, Susanne Blom, Ole Cudrio, Joh. Altenburg, H. M. Hals, C. Echstorm.

23/11-1806. Anders Kjeldssøns drengebarn Kjeld under Erlands Wenstøb. Fadd:
Gunder Larssøns kone, Kirsten Olesdatter, Peder Jenssøn, Knud Olessøn, Jon Evenssøn.

23/11-1806. Jon Svendssøns drengebarn Svend fra Ml. Løberg. Fadd:
Torbjørn Løbergs kone, Anne Dorthe Svendsdatter, Lars Gregerssøn, Jens Olessøn, Hans Pederssøn.

23/11-1806. Lars Halvorssøns pigebarn Maren under Fossejord. Fadd:
Isaac Christenssøns kone, Gunnil Solvesdatter, Even Høyset, Erich Madssøn, Christen Pederssøn.

23/11-1806. Engel Christenssøns drengebarn Christen fra Langgangen. Fadd:
Jon Wenstøbs kone, Maren Andersdatter, Christen Jenssøn, Hans Nirissøn, Søren Sørenssøn.

23/11-1806. Christopher Knudssøns drengebarn Søren under N. Søelie. Fadd:
Harald Aaltveds kone, Ingebor Matthiædatter, Lars Høyset, Gunder Matthiæsøn, Aslach Engelbertssøn.

23/11-1806. Lars Peter Arnessøns pigebarn Anne Margarete fra Aasebachen. Fadd:
Arne Thomæsøns kone, Hedevig Arnesdatter, Jens Kittilssøn, Anders Kittilssøn, Lars Jacobssøn.

7/12-1806. Peder Aslachssøns pigebarn Karen Birthea under Borrestad. Fadd:
Birthe Andersdatter, Ellen Maria Larsdatter, Amund Waller, Lars Pederssøn, Daniel Hanssøn.

7/12-1806. Jacob Jonssøns hjemmedøbte pigebarn Siri under N. Søelie. Fadd:
Niels Jonssøns kone, Inger Jonsdatter, Jacob Hanssøn, Jens Mortenssøn, Børge Halvorssøn.

14/12-1806. Ole Johannissøns hjemmedøbte pigebarn Maren fra BbKlev. Fadd:
Anders Jacobssøns kone, Abigael Svendsdatter, Erich Christenssøn, Knud Pederssøn, Hans Pederssøn.

20.12.1806. Frans Wagners hjemmedøbte drengebarn Severin Nicolai fra Sande. Fadd:
Barnets forældre, Anne Olesdatter, Rasmus Søelie, Ole Søelie.

21.12.1806. Anders Larssøns drengebarn Niels fra Skyer. Fadd:
Jens Johannissøns kone, Birthe Larsdatter, Anders Evenssøn, Jon Jonssøn, Ole Anderssøn.

26/12-1806. Anders Evenssøns drengebarn Even fra N. Sneltved. Fadd:
Ole Bugots kone, Kirsten Larsdatter, Søren Røsager, Isaac Larssøn, Jens Hanssøn.

26/12-1806. Jon Thorssøns drengebarn Ole fra Engrav. Fadd:
Jacob Engelbertssøns kone, Marthe Olesdatter, Anders Larssøn, Jens Thorssøn, Ole Olessøn.

28.12.1806. Børge Nielssøns hjemmedøbte drengebarn Gunder fra Gulset. Fadd:
Kittil Knudssøns kone, Gunnil Simonsdatter, Gunder Nielssøn, Erich Henricssøn, Jens Gunderssøn.

28.12.1806. Søren Hanssøns drengebarn Hans fra N. Søelie. Fadd:
Ole Søelies kone, Anne Kirstine Rasmusdatter, Sivert Hanssøn, Knud Olessøn, Anders Jacobssøn.

29/12-1806. Peder Haraldssøns pigebarn Karen Dorothea fra N. Sem, født 30. Oct. hjemmedøbt 9. Nov. Fadd:
Søren Bergs kone, Karen Abrahamsen, Anders Tygessøn, Fejlberg, Lars Aarhuus, Resch.

1/1-1807. Amund Olessøns pigebarn Marthe Maria fra Berreberg. Fadd:
Maren Olesdatter, Maria Sigursdatter, Zacharias Olessøn, Tron Nielssøn, Christen Christianssøn.

1/1-1807. Greger Rollevssøns pigebarn Maren fra Gulset. Fadd:
Kittil Gulsets kone, Niels Strømdals kone, Lars Christianssøn, Børge Nielssøn Gulset, Lars Gunderssøn.

4/1-1807. Jacob Nielssøns pigebarn Karen fra Klep. Fadd:
Ole Larssøns kone, Karen Olesdatter, Even Lie, Gunder Nielssøn, Niels Erichssøn.

11/1-1807. Anders Thorssøns drengebarn Niels fra Bachen. Fadd:
Lars Bakkens kone, Karen Maria Isaacsdatter, Halvor Isaacssøn, Børge Peter Isaacssøn, Hans Anderssøn.

11/1-1807. Jacob Peterssøns pigebarn Andrea fra Fossum Værk. Fadd:
Lorents Larssøns kone, Marthe Clarine Storm, Frans Wagner, Peter Hanssøn, Johannes Olessøn.

18/1-1807. Søren Danielssøns drengebarn Isaac fra BbKlev. Fadd:
Jens Mortenssøns kone, Inger Johanne Danielsdatter, Halvor Anderssøn, Jens Halvorssøn, Jens Pederssøn.

18/1-1807. Isaac Jenssøns pigebarn Karen Ellene under N. Foss. Fadd:
Karen Pernelle Jochumsdatter, Marthe Danielsdatter, Ole Simonssøn, Christen Olessøn, Thor Jacobssøn.

22/1-1807. Aslach Anderssøns drengebarn Ole fra Aasebachen. Fadd:
Birthe Nielsdatter, Laurentse Jonsdatter, Hans Thorssøn, Abraham Pederssøn, Ole Hanssøn.

25/1-1807. Jon Torkildssøns drengebarn Ole fra Grumstuul i Luxefjeld. Fadd:
Lars Lienes kone, Gjertrud Nielsdatter, Thor Liistuul, Sigur Solum, Ole Knudssøn.

25/1-1807. Niels Halvorssøn Troldsaasens drengebarn Halvor under S. Grinie. Fadd:
Karen Pedersdatter, Marthe Halvorsdatter, Jørgen Marker, Torbjørn Marker, Niels Knudssøn.

25/1-1807. Gunbjørn Olessøns pigebarn Karen fra Dybedal. Fadd:
Halvor Leegaases kone, Maria Nielsdatter, Jens Nielssøn, Lars Pederssøn, Knud Olessøn.

25/1-1807. Lars Halvorssøns pigebarn Anne under S. Aas. Fadd:
Else Isaacsdatter, Ingebor Halvorsdatter, Anders Halvorssøn, Halvor Isaacsøn, Ole Halvorssøn.

25/1-1807. Knud Evenssøns pigebarn Aase Maria fra Aasebachen. Fadd:
Anne Margarete Larsdatter, Karen Pedersdatter, Simon Rollevssøn, Amund Jacobssøn, Halvor Nielssøn.

25/1-1807. Knud Erichssøns pigebarn Jørgine fra Fossum Værk. Fadd:
Anne Olesdatter, Pernelle Petersdatter, Isaac Christenssøn, Ole Pederssøn, Ole Janssøn.

25/1-1807. Ingebor Jensdatters uægte pigebarn Ingebor Johanne under Strømdal. Til barnefader udlagt Jon Simonssøn under S. Grinie. Fadd:
Lars Isaacssøns kone, Gunnil Rasmusdatter, Isaac Larssøn, Niels Larssøn, Thor Anderssøn.

1/2-1807. Hans Knudssøns pigebarn Maren under Bakken. Fadd:
Halvor Olessøns kone, Karen Pedersdatter, Lars Knudssøn, Halvor Olessøn, Kittil Kittilssøn.

8/2-1807. Knud Olessøns drengebarn Hans fra Aanna under Klep. Fadd:
Lisbeth Nielsdatter, Maria Engelbertsdatter, Jacob Klep, Hans Nielssøn, Aslach Engelbertssøn.

8/2-1807. Simon Aslachssøns pigebarn Maren under Stulen. Fadd:
Rasmus Berrebergs kone, Maren Aslachsdatter, Halvor Isaacssøn, Lucas Aslachssøn, Christopher Hanssøn.

12/2-1807. Ole Christenssøn Borges hjemmedøbte drengebarn Christian fra Aasebachen, født 13. Jan og hjemmedøbt 28.ejusdem. Fadd:
Hans Smiths kone, Marthe Maria Engelbertsdatter, Lundstrøm, Michel Halvorssøn, Christen Tofte.

15/2-1807. Svend Pederssøns pigebarn Anne fra S. Hynie. Fadd:
Maren Hedevig Nielsdatter, Dorthe Kirstine Nielsdatter, Halvor Anderssøn, Peder Olessøn, Elias Jenssøn.

22/2-1807. Erich Madssøns drengebarn Anders fra Øde Sande. Fadd:
Gunder Kjølnæses kone, Gunnil Solvesdatter, Hans Sande, Peder Madssøn, Jacob Larssøn.

22/2-1807. Christen Haraldssøns drengebarn Niels fra BbKlev. Fadd:
Rasmus Halvorssøns kone, Anne Karine Nielsdatter, Halvor Hanssøn, Jon Olessøn, Lars Olessøn.

22/2-1807. Ragnil Hansdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Frideric under Gulset. Til barnefader udlagt Frideric Janssøn. Fadd:
Clarine Andersdatter, Gunnil Gulliksdatter, Peder Halvorssøn, Peder Nirissøn, Mads Ditmanssøn.

22/2-1807. Halvor Jacobssøns pigebarn Gunnil Andrea under S. Breche. Fadd:
Gunnil Jacobsdatter, Christine Jacobsdatter, Gunder Jacobssøn, Hans Jacobssøn, Christen Larssøn.

22/2-1807. Svend Svendssøns pigebarn Anne Hedevig under Gulset. Fadd:
Børge Nielssøns kone, Gunnil Børgesdatter, Knud Jonssøn, Ole Svendssøn, Erich Olessøn.

1/3-1807. Halvor Isaacssøns tvillinger fra N. Aas, 1) Drengebarnet Isaac. Fadd:
Gunnil Aas, Maren Halvorsdatter, Rasmus Halvorssøn, Halvor Janssøn, Simon Aslachssøn. 2) Pigebarnet Anne. Fadd: Maren Isaacsdatter, Maren Aslachsdatter, Ole Halvorssøn, Lars Halvorssøn, Lucas Aslachssøn.

1/3-1807. Gunder Larssøns drengebarn Lars fra Lie. Fadd:
Hans Sandes kone, Karen Zachariædatter, Zacharias Gravelie, Arne Ouestad, Hans Lie, Even Lie.

1/3-1807. Ole Jacobssøns drengebarn Jacob under Øvrum. Fadd:
Søren Olessøns kone, Anne Matthiædatter, Engelbert Matthiæsøn, Engelbert Jacobssøn, Harald Rasmussøn.

1/3-1807. Ole Heljessøns pigebarn Ingebor fra S. Ballestad. Fadd:
Thor Heljessøns kone, Anne Andersdatter, Halvor Anderssøn, Jens Mortenssøn, Kittil Sondressøn.

8/3-1807. Lars Halvorssøns drengebarn Lars fra Aaltved. Fadd:
Harald Matthiæsøns kone, Inger Jacobsdatter, Even Lie, Hans Lie, Hans Larssøn.

15/3-1807. Rasmus Franssøns drengebarn Jon under Dyrkold. Fadd:
Engelbert Dyrkolds kone, Anne Rasmusdatter, Mads Janssøn, Christopher Hanssøn, Frans Halvorssøn.

15/3-1807. Anders Hanssøns drengebarn Hans under Ø. Borge. Fadd:
Anne Andersdatter, Live Andersdatter, Jacob Jonssøn, Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn.

15/3-1807. Helje Erichssøns drengebarn Svend under Gulset. Fadd:
Børge Nielssøns kone, Gunnil Borgesdatter, Tollev Gunderssøn, Gunder Nielssøn, Stian Pederssøn.

15/3-1807. Christen Knudssøns pigebarn Kirsten under Fossum Værk. Fadd:
Ole Døls kone, Maren Jensdatter, Amund Anderssøn, Knud Jacobssøn, Anders Engelbertssøn.

22/3-1807. Halvor Anderssøns drengebarn Johannes fra Bøle. Fadd:
Lisbeth Johannesdatter, Anne Andersdatter, Anders Anderssøn, Torsten Anderssøn, Engelbert Johannissøn.

22/3-1807. Torbjørn Halvorssøns pigebarn Johanne under Nedre Sem. Fadd:
Rollev Halvorssøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Peder Fridericssøn, Jens Halvorssøn, Jens Tronssøn.

26/3-1807. Abraham Pederssøns drengebarn Torkild fra Ø. Borge. Fadd:
Gunnil Hansdatter, Simonine Johanne Hansdatter, Aslach Anderssøn, Halvor Anderssøn, Ole Wijerssøn.

30/3-1807. Erich Christenssøns drengebarn Zacharias fra Berg under L. Gjerpen. Fadd:
Guri Thorsdatter, Inger Isaacsdatter, Henric Torjerssøn, Halvor Berg, Jon Olessøn.

30/3-1807. Jacob Anderssøns pigebarn Ellen fra Ø. Sølie. Fadd:
Ole Søelies kone, Karen Jacobsdatter, Rasmus Søelie, Søren Hanssøn, Amund Larssøn.

30/3-1807. Jon Torkildssøns pigebarn Maria fra Kaasen i Luxefjeld. Fadd:
Anne Sigursdatter, Inger Sigursdatter, Torkild Jonssøn, Torkild Torstenssøn, Aslach Larssøn.

30/3-1807. Ole Halvorssøns pigebarn Karen fra Holm. Fadd:
Peder Danielssøns kone, Ingebor Aslachsdatter, Peder Danielssøn, Anders Limie, Abraham Halvorssøn.

5/4-1807. Rasmus Larssøns drengebarn Halvor fra Aasebachen. Fadd:
Michel Voxvolds kone, Anne Larsdatter, Halvor Olessøn, Hans Larssøn, Christen Larssøn.

5/4-1807. Siri Knudsdatters uægte drengebarn Anders under Bakken. Til barnefader udlagt Anders Olessøn fra Qvælle Sogn, gevorben Soldat i Fridericsværn. Fadd:
Jens Olessøns kone, Ragnil Olesdatter, Christopher Knudssøn, Lars Knudssøn, Jacob Olessøn.

5/4-1807. Hans Anderssøns pigebarn Pernelle fra Fossum Værk. Fadd:
Karen Maria Pedersdatter, Live Pedersdatter, Hans Janssøn, Hans Anderssøn, Jon Evenssøn.

11/4-1807. Peder Hanssøns drengebarn Christen fra N. Falchum, født 18. Mart. hjemmedøbt 27. ejusdem. Fadd:
Ingebor Gundersdatter, Marthe Gundersdatter, Gunder Anderssøn, Anders Gunderssøn, Hans Christenssøn.

12/4-1807. Haaver Alfssøns drengebarn Svend under S. Riising. Fadd:
Ole Torjerssøns kone, Anne Olesdatter, Ole Torjerssøn, Jørgen Olessøn, Ole Jonssøn.

12/4-1807. Christen Berulfssøns drengebarn Lars fra Follestad. Fadd:
Ole Halvorssøns kone, Maren Olesdatter, Simon Jonssøn, Niels Nielssøn, Anders Olessøn.

12/4-1807. Christopher Sivertssøns tvillinger fra Aasebachen, drengebarnet Sivert og pigebarnet Ellen Dorothea. Fadd:
Even Halvorssøns kone, Rollev Halvorssøns kone, Marthe Hansdatter, Karen Jacobsdatter, Peder Halvorssøn, Hans Halvorssøn, Even Halvorssøn, Thor Halvorssøn, Amund Waller, Berulf Solvessøn.

12/4-1807. Hans Jenssøns pigebarn Adamine fra Fossum Værk. Fadd:
F. Wagners kone, Kirst. M. Jynge, forvalter Skaanning, H. M. Resch, Lars R. Barnholdt.

19/4-1807. Aslach Axelssøns drengebarn Halvor fra S. Hynie. Fadd:
Lars Kjærs kone, Margarete Axelsdatter, Solve Kjær, Hans Nirissøn, Aslach Halvorssøn, Isaac Sørenssøn.

19/4-1807. Simon Simonssøns pigebarn Karen Kirstine under S. Breche. Fadd:
Abraham Bergs kone, Anne Torkildsdatter, Even Nielssøn, Niels Knudssøn, Isaac Jacobssøn.

3/5-1807. Hans Janssøns drengebarn Anders fra Fossum Værk. Fadd:
Engelbert Pederssøns kone, Gjertrud Turine Neuman, Peter Hanssøn, Jon Evenssøn, Ole Knudssøn.

3/5-1807. Isaac Christenssøns pigebarn Birthe fra Troldsaasen. Fadd:
Gunder Espedalens kone, Margarete Jonsdatter, Engelbert Isaacssøn, Hans Isaacssøn, Christen Nielssøn.

7/5-1807. Daniel Gregoriissøns pigebarn Ingebor fra Jønnevold. Fadd:
Christian Limies kone, Groe Nielsdatter, Jan Tofte, Isaac Grinie, Zacharias Berreberg, Børge Halvorssøn.

10/5-1807. Isaac Jacobssøns drengebarn Knud under Øvrum. Fadd:
Kittil Kittilssøns kone, Karen Olesdatter, Kittil Kittilssøn, Engelbert Jacobssøn, Lars Hanssøn.

10/5-1807. Jens Halvorssøns hjemmedøbte pigebarn Inger under S. Mælum. Fadd:
Rasmus Ovessøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Gertssøn, Søren Danielssøn, Jon Jonssøn.

18/5-1807. Henric Torjerssøns drengebarn Torjer fra Lundsaasen. Fadd:
Barbara Waldemarsdatter, Anne Rasmusdatter, Eric Berg, Niels Pederssøn, Mons Olessøn.

18/5-1807. Anders Halvorssøns pigebarn Margarete under S. Aas. Fadd:
Gunnil Aas, Pernelle Abrahamsdatter, Peder Mortenssøn, Hans Halvorssøn, Lars Halvorssøn.

24/5-1807. Kittil Knudssøns drengebarn Knud fra Gulset. Fadd:
Borge Nielssøns kone, Jørgen Borgessøns kone, Niels Jacobssøn, Greger Rollevssøn, Lars Matthiæsøn.

24/5-1807. Sivert Evenssøns pigebarn Karen Kirstine fra Aasebachen. Fadd:
Halvor Johannissøns kone, Maria Carlsdatter, Thor Halvorssøn, Even Halvorssøn, Hans Ramsaasen.

31/5-1807. Ole Christenssøns drengebarn Ole med Anne Margarete Olesdatter under Fossum Værk. Fadd:
Peter Hanssøns kone, Karen Sophie Olesdatter, Ole Knudssøn, Anders Jenssøn, Jens Nielssøn. Forbenævnte Forældre lyst til Ægteskab. De bleve ægteviede 28de Julii d. a.

31/5-1807. Lars Halvorssøn Skjolds pigebarn Maren under Fossum Værk. Fadd:
Jens Riisbergs kone, Kirsten Jansdatter, Christen Ericssøn, Henric Evenssøn, Ole Pederssøn.

3/6-1807. Peter Adtzleus drengebarn Jørgen Flood, født 2den Apr. hjemmedøbt 12te ejusdem. Fadd:
Madame Krag, Else Kirstine Ording, CancellieRaad Schlanbusch, Frid. Plesner, Jon Erichstrup.

7/6-1807. Mads Ditmanssøns drengebarn Thor fra N. Riising, født 5te Maji hjemmedøbt 13de ejusdem. Fadd:
Gunnil Thorsdatter, Else Knudsdatter, Halvor Thorssøn, Frideric Janssøn, Peder Nirissøn.

7/6-1807. Ole Asbjørnssøns pigebarn Gunnil fra Hobæk. Fadd:
Jørgen Thorstenssøns kone, Anne Anundsdatter, Gunder Asbjørnssøn, Jon Thorstenssøn, Anders Olessøn.

7/6-1807. Niels Jacobssøns pigebarn Anne Margarete fra Strømdal. Fadd:
Kittil Riises kone, Live Larsdatter, Kittil Gulset, Isaac Jacobssøn, Engelbert Jacobssøn.

21/6-1807. Ole Torkildssøns pigebarn Karen Maria fra Bugslotten. Fadd:
Maren Engelbertsdatter, Marthe Olesdatter, Jens Amundssøn, Gullik Amundssøn, Ole Gullichssøn.

28/6-1807. Jacob Hanssøns drengebarn Jon fra N. Ballestad. Fadd:
Isaac Jonssøns enke, Inger Jonsdatter, Halvor Knudssøn, Niels Jonssøn, Jacob Jonssøn.

28/6-1807. Anders Jonssøns pigebarn Hedevig fra Fjeldet østre. Fadd:
Halvor Fjeldets kone, Maria Lindberg, Eric Berreberg, Ellev Olessøn, Abraham Halvorssøn.

5/7-1807. Lars Pederssøns drengebarn Peder fra Moe. Fadd:
Gunbjørn Olessøns kone, Torine Nielsdatter, Gunbjørn Olessøn, Jens Nielssøn, Knud Olessøn.

5/7-1807. Lars Matthiæsøns pigebarn Torine fra Fløtterøe. Fadd:
Anders Knudssøns kone, Kirsten Olesdatter, Niels Matthiæsøn, Anders Matthiæsøn, Jacob Anderssøn.

5/7-1807. Ole Nielssøns pigebarn Mariane under Borrestad. Fadd:
Christopher Stephenssøns kone, Maren Axelsdatter, Henric Hamberg, Amund Waller, Herman Larssøn.

5/7-1807. Halvor Olessøns pigebarn Else Maria fra Aasebachen. Fadd:
Niels Rejerssøns kone, Ingebor Maria Rollevsdatter, Isaac Anderssøn, Rasmus Larssøn, Jens Sørenssøn.

5/7-1807. Sidsel Johannisdatters uægte pigebarn Christine fra Aasebachen. Til barnefader udlagt Christen Christianssøn, en Matros, død paa SøeRejse. Fadd:
Ellen Nielsdatter, Karen Maria Olesdatter, Christen Olessøn, Niels Nielssøn, Søren Johannissøn.

12/7-1807. Isaac Hanssøns drengebarn Hans under N. Løberg. Fadd:
Anders Olessøns kone, Maren Olesdatter, Anders Olessøn, Jon Olessøn, Jon Jonssøn.

26/7-1807. Hans Eleon. Møllers drengebarn Simon, født 23de Juni, hjemmedøbt 28de ejusdem. Fadd:
Frue Kammer-Herinde Løvenskjold, Jørgen Aalls kone, jfr. Cath. Jørgensen, J. W. Rasch, Jørgen Wright, Simon Wright, Just Wright.

26/7-1807. Christen Larssøns drengebarn Lars fra S. Falchum. Fadd:
Birthe Gulliksdatter, Anne Thorsdatter, Hans Pederssøn, Jens Thorssøn, Jørgen Olessøn.

26/7-1807. Tolv Anund Waldemarssøn hjemmedøbte pigebarn Inger fra Aashammer. Fadd:
Barbara Waldemarsdatter, Kirsten Olesdatter, Halvor Aas, Ole Aas, Hans Halvorssøn.

26/7-1807. Hans Halvorssøns pigebarn Karen fra Houkeroen. Fadd:
Maren Olesdatter, Anne Nielsdatter, Torjer Olessøn, Christen Hanssøn, Tron Olessøn.

16/8-1807. Anders Jacobssøn drengebarn Jacob fra BbKlev. Fadd:
Anne Joh. Monrad, Barbara Monrad, Lars Jacobssøn, Ole Jacobssøn, Matthias Borch, Niels Christ. Noordt.

16/8-1807. Ole Olessøns drengebarn Christopher fra S. Aas. Fadd:
Gunnil Aas, Hans Aases kone, Mads Christenssøn, Hans Halvorssøn, Peder Olessøn.

16/8-1807. Rasmus Isaacssøns drengebarn Isaac under Moe. Fadd:
Engelbert Lucæsøns kone, Torine Nielsdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Engelbert Lucæsøn.

16/8-1807. Jan Pederssøns pigebarn Karen Margarete fra Ml. Bøe. Fadd:
Engelbert Pederssøns kone, Kirstine Alfsdatter, Anund Aslachssøn, Peder Jenssøn, Jens Pederssøn.

23/8-1807. Halvor Anderssøns hjemmedøbte drengebarn Anders fra BbKlev. Fadd:
Simon Simonssøns kone, Johanne Maria Knudsdatter, Niels Knudssøn, Isaac Jacobssøn, Søren Danielssøn.

30/8-1807. Isaac Christenssøns pigebarn Johanne fra Fossum Værk. Fadd:
Inger Tolvsdatter, Kirsten Larsdatter, Ole Simonssøn, Henric Doxrøe, Lars Liene.

30/8-1807. Jacob Anderssøns pigebarn Ingebor fra N. Søelie. Fadd:
Hans Hanssøns kone, Live Andersdatter, Lars Simonssøn, Niels Olessøn, Ole Anderssøn.

5/9-1807. Lars Nørholms hjemmedøbte tvilling pigebarn Kirsten Gurine under V. Borge. Fadd:
Jan Toftes kone, Hæge Evensdatter, Aslach Tofte, Christen Tofte, Halvor Anderssøn.

6/9-1807. Hans Halvorssøns pigebarn Anne Maria fra Ramsaasen. Fadd:
Jacob Isaacssøns kone, Inger Stenersdatter, Even Lie, Lars Knudssøn, Niels Hanssøn.

13/9-1807. Niels Svenossøns drengebarn Niels under S. Grinie. Fadd:
Anders Engelbertssøns kone, Inger Pedersdatter, Ole Monssøn, Mons Olessøn, Sveno Olessøn.

17/9-1807. Aslach Christenssøns drengebarn Jørgen under S. Breche. Fadd:
Erich Bentssøns enke, Anne Christine Saamundsdatter, Ole Christenssøn, Jan Haagenssøn, Christen Anderssøn.

18/9-1807. Christian Kruusses drengebarn Christian, født 14de Aug. hjemmedøbt 15de ejusdem. Fadd:
H. Møllers kone, Ellen Marg. Mannal, Christen Berg, Johan Baar, Jens Johan Storm, S. Wamberg.

18/9-1807. Torbjørn Jonssøns pigebarn Ingebor Maria fra Aasebachen. Fadd:
Jørgen Mejers enke, Anne Pernelle Jonsdatter, Sivert Jørgenssøn, Lars Nørholm, Søren Johannissøn.

18/9-1807. Henric Nielssøns pigebarn Dorthe Maria fra Aasebachen. Fadd:
Johanne Maria Olesdatter, Marthe Hansdatter, Anders Stephenssøn, Johannes Nielssøn, Rasmus Larssøn.

20/9-1807. Birthe Andersdatters uægte drengebarn Hans under Tofte. Til Barnefader udlagt Hans Jacob Gasmann. Fadd:
Peder Myrens kone, Anne Kirstine Pedersdatter, Lars Christenssøn, Jan Olessøn, Ole Jonæsøn.

20/9-1807. Inger Lucædatters uægte drengebarn Rasmus fra Lyngaasen. Til Barnefader udlagt Rasmus Ericssøn Orekaas. Fadd:
Isaac Hanssøns kone, Barbara Olesdatter, Isaac Hanssøn, Rasmus Halvorssøn, Peder Fridericssøn.

27/9-1807. Forvalter Peder Schaannings drengebarn Hans Thomas Lange, født 8de hjemmedøbt 14de ejusdem. Fadd:
Eil. Wrights kone, Bol. Folkman, const. Foged Malthe, Aasold Rougtved, Christian Bruun.

27/9-1807. Christopher Nirissøns drengebarn Jacob fra S. Mælum, født 9de hjemmedøbt 15de ejusdem. Fadd:
D. v. Cappelens kone, Joh. Schlanbusch, D. v. Cappelen, H. Schytte, C. Coch.

27/9-1807. Christen Erichssøns drengebarn Niels under Otterholt. Fadd:
Abraham Norigs kone, Anne Rasmusdatter, Lars Nielssøn, Niels Ericssøn, Rasmus Ericssøn.

27/9-1807. Jon Tormossøns pigebarn Groe fra Kikut. Fadd:
Sidsel Tormosdatter, Maren Nielsdatter, Søren Røsager, Ole Torjerssøn, Niels Nielssøn.

4/10-1807. Isaac Anundssøns drengebarn Engelbert fra S. Løberg. Fadd:
Lars Torgrimssøns kone, Erich Bøles kone, Niels Jonssøn, Anders Doxrøe, Jon Jacobssøn.

6/10-1807. Michel Engelbertssøn pigebarn Karen Jørgine fra Bratsberg. Fadd:
Anthon Kildals kone, Inger Christensdatter, Aslach Bratsberg, Niels Kildal, Georg Mejer.

11/10-1807. Halvor Nielssøns drengebarn Niels fra Moe. Fadd:
Ole Flittigs kone, Pernelle Aslachsdatter, Ole Flittig, Jens Nielssøn, Gundbjørn Olessøn.

11/10-1807. Tønnes Jacobssøns drengebarn Ole under Moe. Fadd:
Engelbert Lucæsøns kone, Kirsten Jacobsdatter, Lars Pederssøn, Engelbert Lucæsøn, Halvor Jonssøn.

11/10-1807. Christian Halvorssøns drengebarn Halvor fra N. Wenstøb. Fadd:
Anders Engelbertssøns kone, Kirsten Andersdatter, Halvor Ersrøe, Lars Halvorssøn, Knud Nielssøn.

11/10-1807. Christen Olessøn Skræders pigebarn Bodil fra N. Wenstøb. Fadd:
Augustinus Olessøns kone, Anne Olesdatter, Gunder Larssøn, Hans Jacobssøn, Hans Monssøn.

18/10-1807. Isaac Hanssøns drengebarn Niels fra S. Grinie. Fadd:
Daniel Jønnevolds kone, Ingebor Halvorsdatter, Simon Lund, Zacharias Gravelie, Erich Gravelie, Lucas Aslachssøn.

18/10-1807. Sigur Sigurssøns drengebarn Sigur fra Solum i Luxefjeld. Fadd:
Ellev Olessøns kone, Birthe Pedersdatter, Peder Fjelddalen, Ellev Olessøn, Torkild Skilbred.

18/10-1807. Hans Nirissøns drengebarn Harald under N. Hynie. Fadd:
Svend Hynies kone, Margarete Axelsdatter, Christen Jenssøn, Isaac Sørenssøn, Jørgen Sørenssøn.

18/10-1807. Christen Larssøns pigebarn Kirstine Dorothea under Borrestad. Fadd:
Signe Isaacsdatter, Simonine Hansdatter, Peder Aslachssøn, Sivert Hanssøn, Jacob Olessøn.

18/10-1807. Thor Helgessøns pigebarn Ingebor Gurine fra S. Ballestad. Fadd:
Jacob Engelbertssøns kone, Inger Sondresdatter, Ole Helgessøn, Christen Helgessøn, Lars Torgrimssøn, Ole Torgrimssøn.

23/10-1807. Niels Kildals hjemmedøbt drengebarn Jens Johan fra Aasebachen, født 19de Sept. Fadd:
Christen Hanssøns kone, Anthonette Kildal, Lave Knudssøn, Jon Sande, Christen Tofte.

25/10-1807. Ole Gunderssøns drengebarn Isaac under S. Breche. Fadd:
Isaac Hanssøns kone, Kirsten Hansdatter, Søren Engelbertssøn, Anders Nirissøn, Helge Olessøn.

25/10-1807. Anders Nielssøns pigebarn Inger Karine fra N. Limie. Fadd:
Christian Limies kone, Dorothea Larsdatter, Niels Sem, Lars Zachariæsøn, Niels Pederssøn.

25/10-1807. Uægte pigebarn Dorthe Christine under S. Grinie. Moderen Gunnil Rasmusdatter, separeret fra Hans Rejerssøn, lod udlegge til barnefader Christen Olessøn som tjener paa Grinie. Fadd:
Jan Jacobssøns kone, Dorthe Halvorsdatter, Niels Svenossøn, Mons Olessøn, Sveno Olessøn.

1/11-1807. Lars Kittilssøns pigebarn Karen Kirstine fra Sneltved. Fadd:
Anne Pernelle Jonsdatter, Marthe Olesdatter, Thomas Jenssøn, Kittil Kittilssøn, Jens Olessøn.

4/11-1807. Gotfred Lebrecht Schutzes drengebarn Gotfred Lebrecht, født 17de Sept. hjemmedøbt 18de ejusdem. Fadd:
Anne S. Bruun, Mette S. Smith, Abr. Petersen, Dichman, Frans Cudrio.

8/11-1807. Lars Knudssøns hjemmedøbte pigebarn Margarete fra Meen. Fadd:
Hans Larssøns kone, Live Larsdatter, Ole Buer, Hans Knudssøn, Anders Knudssøn.

22/11-1807. Gunder Jacobssøns drengebarn Halvor fra Røe under Kiise. Fadd:
Lars Christenssøns kone, Ingebor Jacobsdatter, Halvor Kiise, Halvor Leegaas, Solve Olessøn.

29/11-1807. Jan Jacobssøns pigebarn Anne fra Roelighed. Fadd:
Lars Gregerssøns kone, Kirsten Larsdatter, Lars Nielssøn, Christen Anderssøn, Peder Isaacssøn.

1/12-1807. Peder Halvorssøns drengebarn Carl under Gulset. Fadd:
Greger Gulsets kone, Magdalene Abrahamsdatter, Jørgen Hanssøn, Halvor Knudssøn, Frideric Janssøn.

20.12.1807. Erich Matthiæsøns drengebarn Matthias under Gulset. Fadd:
Borge Nielssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Børge Nielssøn, Ole Matthiæsøn, Lars Gunderssøn.

26/12-1807. Abraham Olessøns drengebarn Ole fra BbKlev. Fadd:
Karen Høst, Marthe Olesdatter, Christopher Condrup, Christen Abrahamssøn, Christian Olessøn.

26/12-1807. Ole Knudssøns drengebarn Abraham fra Dale i Luxefjeld. Fadd:
Anders Jonssøns kone, Birthe Jonsdatter, Ole Olessøn, Abraham Jonssøn, Anders Jonssøn.

26/12-1807. Halvor Halvorssøns hjemmedøbte pigebarn Karen Maria fra V. Bøe i Luxefjeld. Fadd:
Anne Halvorsdatter, Ingebor Clemetsdatter, Johannes Clemetssøn, Abraham Halvorssøn, Lars Pederssøn.

26/12-1807. Tron Olessøns hjemmedøbte pigebarn Maren fra S. Frogner. Fadd:
Maren Pedersdatter, Kirsten Dorothea Bødker, Jacob Langerøe, Knud Johannissøn, Jacob Jonssøn.

27/12-1807. Afdøde Ole Olessøns drengebarn Ole fra Henningsdalen. Fadd:
Condrups kone, Birthe Jensdatter, Jacob Gunderssøn, Niels Jacobssøn, Christopher Condrup.

27/12-1807. Isaac Sørenssøns hjemmedøbte drengebarn Søren under N. Hynie. Fadd:
Sondre Kittilssøns kone, Karen Larsdatter, Christen Jenssøn, Søren Sørenssøn, Lorents Larssøn.

30/12-1807. Jens Christian Jacobssøns pigebarn Kirsten Andrea fra N. Mælum. Fadd:
Christentse Jacobsdatter, Ellen Jacobsdatter, Johannes Ericssøn, Abraham Hanssøn, Ole Gunderssøn.

1808.

1/1-1808. Mads Christenssøns drengebarn Christen fra N. Bøe. Fadd:
Ole Aases kone, Anne Christensdatter, Peder Gunderssøn, Hans Larssøn, Sigfrid Svendssøn.

3/1-1808. Eric Abrahamssøns drengebarn Abraham fra Berreberg. Fadd:
Zacharias Berrebergs kone, Inger Ericsdatter, Anders Amundssøn, Rasmus Berreberg, Zacharias Berreberg.

3/1-1808. Sivert Hanssøns pigebarn Maria fra Nærum. Fadd:
Søren Hanssøns kone, Maria Jacobsdatter, Christen Larssøn, Hans Jacobssøn, Ole Jacobssøn.

3/1-1808. Ole Torgrimssøns pigebarn Anne Kirstine fra S. Ballestad. Fadd:
Jacob Engelbertssøns kone, Birthe Larsdatter, Thor Heljessøn, Erich Ericssøn, Anders Ericssøn.

10/1-1808. Ole Ellevssøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra Fikjen i Luxefjeld. Fadd:
Anne Olesdatter, Anne Thorsdatter, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Borge Halvorssøn.

10/1-1808. Hans Larssøns pigebarn Maria under Fossum Værk. Fadd:
Hedevig Christensdatter, Inger Maria Østensdatter, Peder Larssøn, Mads Christenssøn, Lars Svendssøn.

17/1-1808. Ole Torjerssøn Sæterets pigebarn Ingebor under S. Riising. Fadd:
Jon Tormossøns kone, Anne Olesdatter, Kittil Nielssøn, Gregers Aslackssøn, Anund Høgelie.

24/1-1808. Gulbrand Larssøns drengebarn Lars fra V. Bøe i Luxefjeld. Fadd:
Ole Christopherssøns kone, Karen Pedersdatter, Ole Christopherssøn, Ole Larssøn, Anders Larssøn.

24/1-1808. Halvor Halvorssøns pigebarn Svanou fra Holt øde. Fadd:
Gunbjørn Olessøns kone, Svanou Halvorsdatter, Lars Halvorssøn, Gunbjørn Olessøn, Knud Olessøn.

31/1-1808. Frans Bendixssøns drengebarn Andreas fra Aasebachen, født 30. Dec. hjemmedøbt 7de Jan. Fadd:
Niels Jacobssøns kone, Andrea Bendixdatter, Jon Grorud, Michel Halvorssøn, Ole Arnessøn.

31/1-1808. Lars Torgrimssøns pigebarn Ragnil Maria fra S. Ballestad. Fadd:
Thor Heljessøns kone, Maria Isaacsdatter, Erich Bøle, Ole Torgrimssøn, Ole Heljessøn.

31/1-1808. Jørgen Børgessøns pigebarn Anne fra Nord. Sem. Fadd:
Kittil Gulsets kone, Ingebor Sigvardsdatter, Simon Lund, Børge Nielssøn, Zacharias Berreberg.

31/1-1808. Lars Knudssøns pigebarn Ingebor Kirstine fra N. Riis. Fadd:
Jacob Søelies kone, Inger Knudsdatter, Eric Knudssøn, Johannes Nielssøn, Kittil Kittilssøn.

7/2-1808. Joachim Monrads hjemmedøbte drengebarn Joachim fra Aasebachen, født 23de Dec. Fadd:
Jon Hanssøns kone, Pernelle Jonsdatter, Jens Joh. Storm, Marc. D. Monrad, Isaac Gunderssøn.

7/2-1808. Lars Jonssøns drengebarn Knud fra Bratsberg Skov. Fadd:
Jens Hanssøns kone, Kirsten Larsdatter, Halvor Knudssøn, Jens Hanssøn, Isaac Larssøn.

14/2-1808. Peder Ludvigssøns pigebarn Petronelle Catharine født paa N. Mælum, hvor konen Ingebor Jacobsdatter var ved Mandens Søe-Rejse. Fadd:
Karen Jacobsdatter, Christence Jacobsdatter, Johan Herm. Ludvigssøn, Hans And. Thomæsøn, Helle Christianssøn.

14/2-1808. Niels Olessøns pigebarn Anne fra BbKlev. Fadd:
Inger Hansdatter, Maren Poulsdatter, Anders Gertssøn, Anders Stenerssøn, Jan Haagenssøn.

20/2-1808. Halvor Christenssøns pigebarn Dorothea fra BbKlev. Fadd:
Anders Christenssøns kone, Ingebor Pedersdatter, Jens Michaelssøn, Christopher Pederssøn, Eric Christenssøn.

21/2-1808. Kirsten Halvorsdatters uægte drengebarn Hans fra S. Riis. Barnefader udlagt uconfirmeret Jon Hanssøn i Schien hos Snedker Watner. Fadd:
Halvor Riises kone, Maria Aavoldsdatter, Ole Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Harald Halvorssøn.

21/2-1808. Anders Simonssøns pigebarn Hedevig fra BbKlev. Fadd:
Ole Thorssøns kone, Ingebor Sigursdatter, Singdal Simonssøn, Ole Halvorssøn, Peder Sivertssøn.

6/3-1808. Aslach Hanssøns drengebarn Halvor under Gjerpen lille. Fadd:
Eric Bergs kone, Anne Pedersdatter, Halvor Berg, Isaac Berg, Lars Tygessøn.

6/3-1808. Torbjørn Jonssøns drengebarn Jon fra N. Løberg. Fadd:
Gunder Evenssøns kone, Maren Jacobsdatter, Jens Olessøn, Sveno Jonssøn, Anund Nielssøn.

6/3-1808. Daniel Olessøns drengebarn Rasmus under S. Breche. Fadd:
Anne Karine Abrahamsdatter, Karen Maria Olesdatter, Christen Abrahamssøn, Ole Danielssøn, Hans Jacobssøn.

6/3-1808. Ole Anderssøns drengebarn Christopher fra Nøklegaard. Fadd:
Ole Christopherssøns kone, Karen Pedersdatter, Christopher Glende, Lars Wenstøb, Ole Christopherssøn.

6/3-1808. Christen Jenssøns pigebarn Kirsten Dorothea under S. Hynie. Fadd:
Hans Nirissøns kone, Dorthe Andersdatter, Lorents Larssøn, Isaac Sørenssøn, Sondre Kittilssøn.

6/3-1808. Zacharias Olessøns pigebarn Gunnil fra Berreberg. Fadd:
Jørgen Sems kone, Maren Olesdatter, Amund Berreberg, Erich Berreberg, Rasmus Berreberg, Simon Simonssøn.

13/3-1808. Ole Christenssøn Bugots drengebarn Even under Gjerpen Præstegaard. Fadd:
Lars Kjærs kone, Gurine Olesdatter, Anders Evenssøn, Aslach Christenssøn, Saamund Christenssøn.

13/3-1808. Niels Hanssøns drengebarn Ole under Lie. Fadd:
Karen Knudsdatter, Maren Magnusdatter, Hans Halvorssøn, Niels Olessøn, Lars Knudssøn.

13/3-1808. Ole Amundssøn Nisterøes drengebarn Niels. Fadd:
Karen Jacobsdatter, Dorthe Maria Olesdatter, Hans Halvorssøn, Solve Olessøn, Christopher Nielssøn.

20/3-1808. Thor Anderssøns hjemmedøbte drengebarn Hans under S. Grinie. Fadd:
Ingebor Kirstine Nielsdatter, Gunnil Christensdatter, Niels Nielssøn, Peder Poulssøn, Frideric Janssøn.

20/3-1808. Hans Peter Peterssøns pigebarn Anne Karine fra Aasebachen. Fadd:
Halvor Riises kone, Johanne Christensdatter, Peter Hanssøn, Hans Anderssøn, Christopher Condrup.

20/3-1808. Knud Hermanssøns pigebarn Marthe Karine fra BbKlev. Fadd:
Else Maria Christensdatter, Else Knudsdatter, Lars Olessøn, Peder Isaacssøn, Daniel Aslachssøn.

27/3-1808. David Christianssøns drengebarn Niels fra Holm. Fadd:
Niels Klevens kone, Marthe Isaacsdatter, Niels Holm, Anders Nielssøn, Peder Janssøn.

27/3-1808. Anders Olessøns drengebarn Jens under Borrestad. Fadd:
Ellen Amundsdatter, Karen Sørensdatter, Søren Olessøn, Hans Hanssøn, Daniel Larssøn.

27/3-1808. Anne Karine Nielsdatters uægte drengebarn Niels fra BbKlev. Barnefader Lars Olessøn under Meen. Fadd:
Inger Nielsdatter, Inger Thomædatter, Ole Halvorssøn, Anders Halvorssøn, Gunder Anderssøn.

27/3-1808. Ole Nielssøns pigebarn Ellen Kirstine fra Eikornrøe. Fadd:
Signe Isaacsdatter, Inger Jonsdatter, Christen Rasmussøn, Knud Nielssøn, Knud Jacobssøn.

3/4-1808. Engelbert Sørenssøns hjemmedøbte drengebarn Jens fra Fossum Værk. Fadd:
Henric Danielssøns kone, Marthe Danielsdatter, Lars Sørenssøn, Henric Danielssøn, Anders Danielssøn.

10/4-1808. Erich Knudssøns drengebarn Hans Smith under Borrestad. Fadd:
Hans Smiths enke, Maren Haaversdatter, Lars Riis, Thomas Jonssøn, Peder Olessøn.

14/4-1808. Hans Halvorssøns drengebarn Niels fra S. Aas. Fadd:
Gunnil Christophersdatter, Anne Hedevig Christophersdatter, Ole Olessøn, Anders Halvorssøn, Jens Forevold.

18/4-1808. Rasmus Larssøns drengebarn Lars under S. Fossum. Fadd:
Erich Kiises kone, Helge Olesdatter, Engelbert Pederssøn, Christen Hanssøn, Christen Larssøn.

18/4-1808. Lorents Larssøns pigebarn Ingebor fra Fossum Værk. Fadd:
Sondre Kittilssøns kone, Ingebor Larsdatter, Christen Jenssøn, Ole Arnessøn, Christopher Larssøn.

18/4-1808. Peder Pederssøns pigebarn Helge fra BbKlev. Fadd:
Birthe Pedersdatter, Marthe Olesdatter, Peder Fjelddalen, Ole Pederssøn, Torkild Torstenssøn.

18/4-1808. Solve Madssøns pigebarn Kirsten fra BbKlev. Fadd:
Karen Halvorsdatter, Lisbeth Hansdatter, Ole Christenssøn, Lars Madssøn, Erich Madssøn.

24/4-1808. Helie Olessøns pigebarn Maren født paa N. Wenstøb. Fadd:
Jon Wenstøbs kone, Anne Madsdatter, Ole Gunderssøn, Isaac Hanssøn, Henric Doxrøe.

1/5-1808. Lars Hanssøns drengebarn Jens under Ml. Bøe. Fadd:
Ingebor Engelbertsdatter, Hedevig Engelbertsdatter, Aslach Pederssøn, Christopher Jenssøn, Solve Engelbertssøn.

1/5-1808. Halvor Janssøns hjemmedøbte pigebarn Inger under Dyrkold. Fadd:
Randi Larsdatter, Maren Aslachsdatter, Engelbert Dyrkold, Halvor Isaacssøn, Frans Halvorssøn.

8/5-1808. Niels Jonssøns pigebarn Ingebor fra S. Løberg. Fadd:
Halvor Knudssøns kone, Kirsten Tygesdatter, Isaac Løberg, Jon Løberg, Peder Tygessøn.

8/5-1808. Rollev Halvorssøns pigebarn Anne Kirstine fra Aasebachen. Christopher Sivertssøns kone, Anne Halvorsdatter, Torbjørn Halvorssøn, Jens Halvorssøn, Jens Thorssøn.

22/5-1808. Solve Larssøns drengebarn Lars fra Kjær. Fadd:
Lars Kjærs kone, Maren Nielsdatter, Kittil Gregerssøn, Peder Tygessøn, Niels Nielssøn.

22/5-1808. Ole Aslachssøns drengebarn Aslach under N. Bøe. Fadd:
Maren Aslachsdatter, Askjer Aslachsdatter, Anders Johannissøn, Christopher Jenssøn, Christopher Aslachssøn.

22/5-1808. Halvor Haraldssøns pigebarn Marthe fra Stubberøe. Fadd:
Maren Haraldsdatter, Ragnil Olesdatter, Lars Olessøn, Jacob Olessøn, Ole Christenssøn.

29/5-1808. Even Nielssøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra Kleven gaard. Fadd:
Zacharias Jacobssøns kone, Kirsten Olesdatter, Gunder Halvorssøn, Zacharias Jenssøn, Niels Nielssøn.

29/5-1808. Christen Christianssøns drengebarn Simon under S. Fossum. Fadd:
Anne Sigursdatter, Marthe Christiansdatter, Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Halvor Christianssøn.

29/5-1808. Niels Tollevssøns pigebarn Marthe fra S. Breche-ejet. Fadd:
Siri Olesdatter, Asloug Nielsdatter, Jørgen Olessøn, Jacob Jonssøn, Christen Larssøn.

29/5-1808. Lieutenant Constantius Raschs pigebarn Constantse Adelheide født 16de Apr. hjemmedøbt 24de ejusdem. Fadd:
Frue Just. R. Rasch, Madam I. Møller, jfr. B. Wright, Jacob Aall, Inspecteur Hammond, Christian Rejersen, Christian Paus.

6/6-1808. Peter Dyressøns drengebarn Ole under Skougsrøe. Fadd:
Gunnil Torkildsdatter, Inger Sondresdatter, Herman Larssøn, Hans Pederssøn, Erich Larssøn.

6/6-1808. Christopher Pederssøns pigebarn Sophie fra BbKlev. Fadd:
Alet Kirstine Jacobsdatter, Birthe Kirstine Andersdatter, Steen Folloug, Isaac Bommen, Hans Pederssøn.

12/6-1808. Kittil Nielssøns pigebarn Birthe Gurine fra Stulen under S. Riising. Fadd:
Ole Sæterets kone, Inger Sigursdatter, Niels Knudssøn, Ole Sæteret, Anders Olessøn.

19/6-1808. Ole Olessøns pigebarn Anne Gurine fra Bestuul. Fadd:
Ellev Olessøns kone, Torine Halvorsdatter, Ellev Olessøn, Borge Halvorssøn, Ole Halvorssøn.

26/6-1808. Gunder Matthiæsøns drengebarn Matthias fra Ramsaasen. Fadd:
Jacob Kleps kone, Inger Olesdatter, Matthias Svinholt, Anders Olessøn, Engelbert Matthiæsøn.

26/6-1808. Torbjørn Nielssøns pigebarn Kirstine fra Marker. Fadd:
Jørgen Thorstenssøns kone, Anne Anundsdatter, Ole Hobæk, Gudmund Knudssøn, Lars Ellingssøn.

3/7-1808. Niels Christianssøns drengebarn Niels fra Kleven gaard. Fadd:
Helle Christian Christianssøns kone, Marthe Sørensdatter, Niels Hougerøe, Isaac Sørenssøn, Anders Sørenssøn, Søren Sørenssøn.

3/7-1808. Ole Levorssøns pigebarn Karen fra Flittig under Moe. Fadd:
Gundbjørn Olessøns kone, Torine Olesdatter, Jens Nielssøn, Lars Pederssøn, Torsten Jermundssøn, Halvor Nielssøn.

9/7-1808. Jens Peter Rosenbergs pigebarn Maria fra Aasebachen. Fadd:
Guri Gjertsdatter, Anne Kirstine Madsen, Anders Knap, Jon Hjemler, Jørgen Lollik.

10/7-1808. Ole Haraldssøns drengebarn Jon fra N. Søelie. Fadd:
Jacob Søelies kone, Anne Olesdatter, Jon Espedal, Rasmus Søelie, Lars Søelie.

24/7-1808. Lars Christenssøns pigebarn Karen under Holt øde. Fadd:
Halvor Holts kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Halvorssøn, Mons Rasmussøn, Lucas Aslachssøn.

24/7-1808. Stian Pederssøns pigebarn Anne Maria fra Gulset. Fadd:
Lars Christianssøns kone, Anne Poulsdatter, Kittil Gulset, Niels Børgessøn, Egild Peterssøn.

29/7-1808. Andreas Noordts drengebarn Christian fra BbKlev. Fadd:
Christen Abrahamssøns kone, Anne Hellene Fejlberg, Lars Jacobssøn, Niels Noord, Christian Noord, Gert Noord.

31/7-1808. Eric Ericssøns pigebarn Ragnil fra Bøle. Fadd:
Ole Torgrimssøns kone, Birthe Larsdatter, Isaac Anundssøn, Halvor Gunderssøn, Lars Larssøn.

7/8-1808. Børge Halvorssøns pigebarn Ingebor fra Kolkind. Fadd:
Ole Heljessøns kone, Jens Mortenssøns kone, Ole Heljessøn, Jens Mortenssøn, Lars Folloug.

21/8-1808. Jan Jørgenssøns drengebarn Jon under Gulset. Fadd:
Henric Jenssøns kone, Gunnil Jacobsdatter, Jens Pederssøn, Østen Larssøn, Webjørn Halvorssøn.

21/8-1808. Peter Pawels Hjelms pigebarn Olava Elisa, født 26de Julii hjemmedøbt 31te ejusdem. Fadd:
Madame Schaanning, jfr. Ing. Magd. Simonssøn, G. F. Myhre, Hans H. Schytte, Lars Barnholdt.

31.08.1808. Jacob Christenssøns drengebarn Christen fra Aasebachen. Fadd:
Lars Christenssøns enke, Johanne Maria Christensdatter, Johan Herman Larssøn, Niels Ericssøn, Lars Danielssøn.

3/9-1808. Capitaine Johan Hybner v. Holsts drengebarn Hans Gram Holst, født 19de og hjemmedøbt 24de Aug. da moderen frue Johanne Maria Holst var hos forældrene paa Meen. Fadd:
Amtmand Løvenskjolds Frue, Jørgen Aalls kone, frøken Frid. Sophia Løvenskjold, General Major Holst, Jacob Aall, Did. v. Cappelen, Dideric Jørgensen.

8/9-1808. Jens Hanssøns pigebarn Anne fra Lyngaasen. Fadd:
Isaac Hanssøns kone, Kirsten Hansdatter, Thorsten Doxrøe, Thor Jacobssøn, Isaac Hanssøn.

11/9-1808. Niels Christenssøns drengebarn Gunder under Strømdal. Fadd:
Birthe Østensdatter, Gunnil Christensdatter, Niels Gunderssøn, Rasmus Christenssøn, Hans Christenssøn.

11/9-1808. Daniel Hanssøns drengebarn Hans fra Baaserøe. Fadd:
Gunder Espedals kone, Anne Pedersdatter, Johannes Hanssøn, Jens Hanssøn, Gunder Larssøn.

11/9-1808. Jacob Jonssøns pigebarn Ingebor Maria under N. Søelie. Fadd:
Margit Jonsdatter, Gunnil Solvesdatter, Solve Sande, Christian Østenssøn, Saamund Gunderssøn.

18/9-1808. Jens Nielssøns drengebarn Peder under Moe fra Teigen. Fadd:
Ole Flittigs kone, Torine Nielsdatter, Lars Pederssøn, Ole Flittig, Knud Olessøn.

24/9-1808. Anders Anderssøns drengebarn Andreas fra BbKlev. Fadd:
Gunnil Olesdatter, Birthe Kirstine Andersdatter, Gunder Olessøn, Engelbert Matthiæsøn, Jacob Anderssøn.

25/9-1808. Søren Christianssøns pigebarn Christiana fra Bækkevold. Fadd:
Birgit Larsdatter, Anne Kirstine Christophersdatter, Even Lie, Gunder Bækkevold, Jacob Klep.

9/10-1808. Anders Johannissøns drengebarn Johannes under N. Bøe. Fadd:
Ole Aslachssøns kone, Maren Johannisdatter, Christopher Jenssøn, Christopher Nielssøn, Niels Nielssøn.

26/10-1808. Erich Christenssøns drengebarn Christen fra BbKlev. Fadd:
Alet Jacobsdatter, Kirsten Hansdatter, Halvor Christenssøn, Anders Christenssøn, Jens Michaelssøn.

26/10-1808. Engelbert Rasmussøns pigebarn Maren fra Dyrkold. Fadd:
Anders Limies kone, Dorothea Larsdatter, Mads Janssøn, Rasmus Franssøn, Peder Zachariæsøn.

26/10-1808. Jens Nielssøns pigebarn Hedevig under Fossum Værk. Fadd:
Niels Jenssøns kone, Birthe Jensdatter, Tolv Nielssøn, Jens Anderssøn, Niels Nielssøn.

26/10-1808. Isaac Anderssøns pigebarn Ingebor fra Sæteret i Luxefjeld. Fadd:
Guldbrand Larssøns kone, Torine Nielsdatter, Ole Christopherssøn, Lars Pederssøn, Guttorm Larssøn.

6/11-1808. Anders Kjeldssøns drengebarn Ole fra Fossum Værk. Fadd:
Lars Haagenssøns kone, Karen Jonsdatter, Jon Evenssøn, Isaac Jenssøn, Isaac Poulssøn.

6/11-1808. Halvor Hanssøns pigebarn Ragnil Maria under Meen. Fadd:
Karen Hansdatter, Ingebor Olesdatter, Peder Halvorssøn, Gunder Espedal, Kittil Sondressøn.

6/11-1828. Karen Pedersdatters uægte pigebarn Isine fra Aasebachen. Udlagt barnefader Isaac Gunderssøn hos Hans Ericssøn i Brevig. Fadd:
Engelbert Aslessøns kone, Guline Aslesdatter, Amund Waller, Thor Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn.

13/11-1808. Ole Heljessøns pigebarn Anne Barbara fra S. Ballestad. Fadd:
Thor Heljessøns kone, Inger Sondresdatter, Thor Heljessøn, Borge Kolkind, Kittil Sondressøn.

13/11-1808. Knud Jonssøns pigebarn Birthe Maria under Gulset. Fadd:
Borge Gulsets kone, Gunnil Jacobsdatter, Eric Matthiæsøn, Ole Matthiæsøn, Niels Borgessøn.

18/11-1808. Kuursmed Niels Rejerssøns drengebarn Niels Colstrup fra Aasebachen. Fadd:
Rasmus Søelies kone, Marthe Margarete Hansdatter, Jon Sande, Anders Engrav, Jens Sørenssøn.

18/11-1808. Afdøde Aslach Anderssøns drengebarn Aslach fra Aasebachen. Fadd:
Birthe Nielsdatter, Andrea Bendixdatter, Ole Nielssøn, Christian Østenssøn, Saamund Gunderssøn.

20/11-1808. Hans Jacobssøns drengebarn Engelbert fra Nærum. Fadd:
Anders Sørenssøns kone, Maria Jacobsdatter, Sivert Hanssøn, Even Hanssøn, Simon Simonssøn.

27/11-1808. Erich Thorssøns drengebarn Thor under S. Breche. Fadd:
Ole Thorssøns kone, Maren Jacobsdatter, Jens Olessøn, Zacharias Anderssøn, Jacob Jonssøn.

27/11-1808. Thorsten Henricssøns hjemmedøbte drengebarn Henric, født paa Houchedal i Luxefjeld hvor faderen fra Sandsvær opholdt sig da. Fadd:
Marthe Christiansdatter, Gunnil Olesdatter, Ole Halvorssøn, Lars Pederssøn, Christen Janssøn.

4/12-1808. Knud Nielssøns pigebarn Ingebor fra N. Wenstøb. Fadd:
David Holms kone, Maren Pedersdatter, David Holm, Anders Engelbertssøn, Lars Halvorssøn.

8/12-1808. Lars Peter Arnessøns pigebarn Marthe fra Aasebachen. Fadd:
Lars Houens kone, Anders Houens kone, Kittil Houen, Jens Houen, Niels Meltved, Jørgen Halvorssøn.

11/12-1808. Amund Olessøns drengebarn Ole fra Berreberg. Fadd:
Anne Sigursdatter, Ingebor Sigursdatter, Zacharias Olessøn, Zacharias Jenssøn, Halvor Christianssøn.

11/12-1808. Jens Christenssøn Riisbergs drengebarn Ole under Fossum Værk. Fadd:
Jan Jørgenssøns kone, Marthe Hansdatter, Jens Anderssøn, Peder Aslachssøn, Jon Torkildssøn.

18/12-1808. Knud Evenssøns drengebarn Even under V. Borge. Fadd:
Anne Margr. Larsdatter, Anne Andersdatter, Stephen Engrav, Jens Jenssøn, Anund Jacobssøn.

18/12-1808. Halvor Hanssøns drengebarn Jens fra Kiise. Fadd:
Erich Kiises kone, Magnil Christensdatter, Christopher Hanssøn, Gunder Jacobssøn, Jens Aslachssøn.

18/12-1808. Rasmus Hanssøn Kudskes hjemmedøbte pigebarn Anne Karine fra BbKlev. Fadd:
Jørgen Hanssøns kone, Ragnil Halvorsdatter, Jørgen Hanssøn, Halvor Hanssøn, Knud Hanssøn.

26/12-1808. Ole Aslachssøns drengebarn Daniel fra Moe. Fadd:
Hedevig Aslachsdatter, Marthe Danielsdatter, Hans Aslachssøn, Abraham Danielssøn, Peder Sørenssøn.

26/12-1808. Christian Nielssøns drengebarn Christian fra Gielden. Fadd:
Groe Nielsdatter, Anne Kirstine Pedersdatter, Søren Tofte, Daniel Jønnevold, Anders Limie, Gregorius Nielssøn.

26/12-1808. Søren Hanssøns drengebarn Anders under Moe. Fadd:
Inger Hansdatter, Karen Andersdatter, Lars Christenssøn, Hans Gullikssøn, Halvor Larssøn.

26/12-1808. Peter Conradssøns drengebarn Conrad under Gulset. Fadd:
Borge Gulsets kone, Marthe Kirstine Larsdatter, Niels Strømdal, Henric Danielssøn, Henric Sørenssøn.

26/12-1808. Ole Christopherssøns pigebarn Maren Sophie fra Sæteret i Luxefjeld. Fadd:
Ole Nøklegaards kone, Birthe Olesdatter, Anders Larssøn, Guldbrand Larssøn, Ole Anderssøn.

29/12-1808. Bartholomæus Herman Bruuns drengebarn Jens Gustav født 13de Nov. hjemmedøbt 22de ejusdem. Fadd:
Forvalter Bruuns kone, Juditte Høst, C. Berg, C. Kruusse, J. Aalborg, Dichman.

30/12-1808. Peder Aslachssøns pigebarn Petronelle Jessine under Borrestad. Fadd:
Jon Hanssøns kone, Marthe Hansdatter, Christen Larssøn, Ole Taraldssøn, Johan Herman Larssøn.

1/1-1809. Sigfrid Svendssøns drengebarn Svend under N. Fossum. Fadd:
Mads Christenssøns kone, Hans Larssøns kone, Peder Larssøn, Hans Larssøn, Engelbert Pederssøn.

1/1-1809. Gunder Jacobssøns drengebarn Halvor fra Røe under Kiise. Fadd:
Ingebor Engelbertsdatter, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Halvorssøn, Christopher Halvorssøn, Solve Engelbertssøn.

1/1-1809. Maren Jensdatters uægte drengebarn Peter født og hjemmedøbt under V. Borge. Til barnefader udlagt Stolmager Lars Nørholm. Fadd:
Tore Hansdatter, Maren Haaversdatter, Kittil Kittilssøn, Joh. H. Larssøn, Knud Nielssøn.

1/1-1809. Peder Danielssøns pigebarn Anne Kirstine fra N. Wenstøb. Fadd:
Niels Danielssøns kone, Ingebor Aslachsdatter, Ole Halvorssøn, Niels Danielssøn, Abraham Danielssøn.

6/1-1809. Ole Pauses pigebarn Mariane Nicoline Elisabeth født 14de oct. og hjemmedøbt 20de ejusdem. Fadd:
Nicolai Plesners kone, Hans J. Bloms enke, Charl. Coucheron, Foged Plesner, Frid. Plesner, Christen Blom, Cornelius Blom.

15/1-1809. Engelbert Aslessøns drengebarn Rejer fra Aasebachen. Fadd:
Anne Christine Isaacsdatter, Anne Karine Aslesdatter, Lars Isaacssøn, Kittil Kittilssøn, Johan Herman Larssøn.

22/1-1809. Lars Matthiæsøns drengebarn Matthias fra Høyset. Fadd:
Live Pedersdatter, Ingebor Matthiædatter, Niels Tovssøn, Christopher Knudssøn, Harald Matthiæsøn.

22/1-1809. Jan Christenssøns hjemmedøbte drengebarn Jon fra BbKlev. Fadd:
Ingebor Halvorsdatter, Anne Kirstine Evensdatter, Jens Olessøn, Christopher Olessøn, Christen Larssøn.

22/1-1809. Kittil Kittilssøns pigebarn Karen fra Espedalen. Fadd:
Gunder Espedalens kone, Anne Olesdatter, Kittil Riis, Jon Espedalen, Engelbert Jacobssøn.

22/1-1809. Helje Erichssøns pigebarn Gunnil under Gulset. Fadd:
Greger Gulsets kone, Karen Olesdatter, Greger Gulset, Tollev Gunderssøn, Kittil Pederssøn.

26/1-1809. Gunder Larssøns drengebarn Christen under Fossum Værk. Fadd:
Maren Cath. Solvesdatter, Birthe Pedersdatter, Niels Christian Strøm, Hans Jenssøn Moe. Ole Hanssøn Riis.

5/2-1809. Isaac Hanssøns drengebarn Simon fra S. Grinie. Fadd:
Halvor Fjelddalens kone, Anne Maria Erichsdatter, Simon Lund, Zacharias Gravelie, Gregorius Danielssøn.

5/2-1809. Halvor Olessøn Holtongs drengebarn Ole fra Aasebachen. Fadd:
Marthe Larsdatter, Christine Olesdatter, Anders Larssøn, Rasmus Larssøn, Søren Rollevssøn.

12/2-1809. Apotheker Henric Adolph Mulertz drengebarn Frideric Carl født 6te Dec. hjemmedøbt 11te ejusdem. Fadd:
Madame Mulertz, Hammond og jfr. Ørn, hr. KammerHerre Løvenskjold, J. R. Kløcker, Jørgen Aall.

12/2-1809. Anders Knudssøns drengebarn Knud fra Fløtterøe. Fadd:
Lars Knudssøns kone, Karen Svensdatter, Jacob Langerøe, Hans Knudssøn, Anders Matthiæsøn.

12/2-1809. Peder Madssøns pigebarn Anne under Tofte. Fadd:
Peder Myrens kone, Karen Madsdatter, Jacob Larssøn, Peder Aslachssøn, Jacob Madssøn.

16/2-1809. Peder Hanssøn Falchums drengebarn Christen. Fadd:
Sergt. Omdals kone, Marthe Gundersdatter, Hans Steensrøe, Søren Matthiæsøn, Peder Madssøn.

17/2-1809. Gartner Johannes Erichssøns drengebarn Jan fra S. Mælum. Fadd:
Anne Gurine Olesdatter, Anne Kirstine Evensdatter, Anders Tollevssøn, Johannes Anderssøn, Niels Michelssøn.

19/2-1809. Søren Hanssøns drengebarn Hans fra N. Søelie. Fadd:
Ole Søelies kone, Karen Jacobsdatter, Ole Søelie, Hans Rasmussøn, Søren Johannissøn.

22/2-1809. Ellen Maria Nielsdatters uægte drengebarn Jens fra Aasebachen. Udlagt barnefader gift mand og Skrædder Jens Peter Rosenberg paa Aasebachen. Fadd:
Marthe Ellingsdatter, Anne Isaacsdatter, Ole Danielssøn, Kittil Kittilssøn, Ole Olessøn.

26/2-1809. Niels Hanssøns drengebarn Christian under Ml. Bøe. Fadd:
Claus Hoppestads kone, Maren Henricsdatter, Hans Pederssøn, Ole Aslachssøn, Poul Olssøn.

26/2-1809. Niels Olessøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra Stulen ved Lie. Fadd:
Margarete Olesdatter, Live Andersdatter, Hans Lie, Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn.

26/2-1809. Arne Andreæssøns drengebarn Andreas fra Ouestad. Fadd:
Eric Sandes kone, Anne Kirstine Rasmusdatter, Rasmus Søelie, Hans Sande, Gunder Hanssøn.

26/2-1809. Greger Rollevssøns pigebarn Aase Maria fra Gulset. Fadd:
Kittil Gulsets kone, Gunnil Jacobsdatter, Kittil Gulset, Niels Anderssøn, Reier Matthiæssøn.

26/2-1809. Niels Anderssøns hjemmedøbte pigebarn Karen fra Fossum Værk. Fadd:
Anne Kirstine Madsdatter, Karen Jonsdatter, Ole Madssøn, Mads Madssøn.

1/3-1809. Amund Larssøns drengebarn Nicolai fra Fossum Værk, født 11te Jan. hjemmedøbt 17de ejusdem. Fadd:
Kirstine Kolding, Caroline Frid. Hyberdth, Henric Resch, Lars R. Barnholdt, Carl Gentz, Hans Pederssøn.

5/3-1809. Niels Halvorssøns drengebarn Claus fra Troldsaas under S. Grinie. Fadd:
Jørgen Markers kone, Marthe Halvorsdatter, Johannes Jenssøn, Zacharias Jenssøn, Jørgen Torbjørnssøn.

5/3-1809. Christopher Knudssøns pigebarn Maren Margarete under Ø. Søelie. Fadd:
Jacob Anderssøns kone, Ingebor Matthiædatter, Ole Anderssøn, Ole Matthiæsøn, Lars Matthiæsøn.

5/3-1809. Mads Franssøns pigebarn Ingebor under Moe. Fadd:
Ingebor Engelbertsdatter, Marthe Hansdatter, Frans Halvorssøn, Solve Engelbertssøn, Christopher Hanssøn.

12/3-1809. Biørguv Olessøns pigebarn Dorthe Maria under N. Bøe. Fadd:
Kirsten Jansdatter, Margarete Olsdatter, Østen Larssøn, Christen Janssøn, Knud Nielssøn.

31/3-1809. Peder Haraldssøns pigebarn Sara Elisabeth, født 17de Febr. hjemmedøbt 26de ejusdem. Fadd:
Madame Rougtved, Christiana Blom, Forvalter Schaanning, L. Barnholdt, Peder Limie, Lars Aarhuus.

10/4-1809. Jens Severin Gasmanns pigebarn Boel, født 27de Martii hjemmedøbt 31. ejusdem. Fadd:
Ulr. F. Cappelens kone, Frue Rasch, jfr. Wright, Søren Rasch, Carl og Hans Møller.

16/4-1809. Jon Svendssøns pigebarn Birthe fra Ml. Løberg. Fadd:
Abigael og Gunnil Svendsdatter, Kittil Gregerssøn, Peder Isaacssøn, Hans Pederssøn.

16/4-1809. Lars Larssøns pigebarn Marthe fra Bakken. Fadd:
Ole Larssøns kone, Anne Olesdatter, Kittil Kittilssøn, Jon Pederssøn, Anders Thorssøn.

23/4-1809. Gjestgiver David Monrads drengebarn Knud Olaus fra BbKlev. Fadd:
Hjelms kone, Margarete Høst, Anders Tygesen, Frid. Plesner, Striboldt.

23/4-1809. Christopher Nirissøns pigebarn Marthe fra S. Mælum. Fadd:
Anne Gurine Olesdatter, Ingebor Halvorsdatter, Johannes Ericssøn, Knud Henricssøn, Ole Reinholt.

23/4-1809. Inger Maria Østensdatters uægte pigebarn Birthe fra S. Bøe. Udlagt barnefader Abraham Olessøn, tjener paa Fossum. Fadd:
Anders Engelbertssøns kone, Kirsten Alfsdatter, Hans Halvorssøn, Poul Olessøn, Østen Larssøn.

29/4-1809. Hans Jenssøn Moes pigebarn Maren Karine fra Fossum Værk. Fadd:
Birthe Pedersdatter, Maren Catharine Solvesdatter, Hans Larssøn, Niels Christian Strøm, Isaac Jenssøn Moe.

4/5-1809. Peter Adtzleus drengebarn Peter Bøyesen, født 5te Oct. hjemmedøbt 16de ejusdem. Fadd:
Madame I. B. Monrad, Mette Margarete Ording, Gregers Forbech, Frid. Plesner, Jørgen Flood Ording.

11/5-1809. Christen Hanssøns pigebarn Maria under Aarhuus. Fadd:
Christen Christianssøns kone, Marthe Christiansdatter, Hans Christianssøn, Halvor Christianssøn, Gunder Engelbertssøn.

11/5-1809. Anne Kirstine Christophersdatter fra Aasebachens uægte tvillingbørn, Anders. og Anne Catharine.
Til barnefader udlagt Peder Olessøn fra Qvelle sogn og han sagt at være død.
Fadd: Siri Wenstøb, Anne Maria Stephensdatter, Inger Olesdatter, Gunnil Larsdatter, Jens Olessøn, Peder Isaacssøn, Christen Larssøn, Torjer Olessøn, Peder Nirissøn, Jens Thorssøn.

22/5-1809. Niels Danielssøns drengebarn Daniel fra Ml. Foss. Fadd:
Peder Wenstøbs kone, Kirsten Larsdatter, Peder og Abraham Danielssøn, Peder Sørenssøn.

22/5-1809. Zacharias Jacobssøns drengebarn Simon fra Kleven. Fadd:
Christine Jacobsdatter, Anne Jensdatter, Michel Doxrøe, Zacharias Jenssøn, Christen Isaacssøn.

4/6-1809. Christopher Jenssøns drengebarn Niels under N. Bøe. Fadd:
Ingebor Engelbertsdatter, Maren Jensdatter, Ole Aslachssøn, Lars Hanssøn, Christopher Nielssøn.

4/6-1809. Anders Jonssøns drengebarn Hans Peter under Meen. Fadd:
Ellen Evensdatter, Maria Andersdatter, Jermund Jermundssøn, Jørgen Olessøn, Peder Jacobssøn.

11/6-1809. Simon Aslachssøns pigebarn Helle fra Stulen. Fadd:
Halvor Holts kone, Marthe Hansdatter, Rasmus Berreberg, Lucas Aslachssøn, Christopher Hanssøn.

9/7-1809. Halvor Isachssøns pigebarn Inger fra N. Aas. Fadd:
Gunnil Christophersdatter, Karen Larsdatter, Ole O. Aas, Ole H. Aas, Lucas Aslachssøn.

15/7-1809. Aslach Christenssøns drengebarn Jørgen under S. Breche. Fadd:
Guri Jørgensdatter, Anne Christine Saamundsdatter, Hans Bentssøn, Jon Torjerssøn, Peder Arnessøn.

16/7-1809. Lars Hanssøns drengebarn Anders fra Svartangen under Meen. Fadd:
Aase Kirstine Olesdatter, Karen Hansdatter, Anders Hanssøn, Hans Jacobssøn, Peder Isaacssøn.

26/7-1809. Lars Kittilssøn Houens drengebarn Anders fra Aasebachen, født d. 18de ds. Fadd:
Herman Ludvigssøns kone, Hans Thomæsøns kone, Kittil Houen, Henric Hoffenberg, Lars Peter Arnessøn, Gunder Kjølnæs.

30/7-1809. Ole Gunnuldssøns hjemmedøbte drengebarn Ellev fra Drengen i Luxefjeld, født 14de Febr. Fadd:
Ellev Fikjens kone, Anne Ellevsdatter, Ellev Fikjen, Niels Nielssøn, Zacharias Jacobssøn.

30/7-1809. Jens Jenssøns pigebarn Birthe fra Ouestad, født 22de Juni. Fadd:
Arne Ouestads kone, Inger Thomædatter, Iver Anderssøn, Hans Rasmussøn, Jacob Olessøn.

6/8-1809. Svend Olessøns drengebarn Ole fra S. Sneltved, født 2den Aug. Fadd:
Anders Evenssøns kone, Hedevig Nielsdatter, Isaac Hanssøn, Ole Abrahamssøn, Anders Evenssøn.

6/8-1809. Engelbert Matthiæsøns drengebarn Anders fra Svinholt, født 29de Julii. Fadd:
Dorothea Kirstine Jensdatter, Ingebor Matthiædatter, Harald Matthiæsøn, Ole Matthiæsøn, Peder Gullikssøn.

13/8-1809. Anders Thorssøns drengebarn Erich fra Bachen, født 3die ds. Fadd:
Gunnil Isaacsdatter, Karen Isaacsdatter, Thor Bachen, Lars Bachen, Christen Nielssøn.

13/8-1809. Erich Madssøns drengebarn Peder fra Øde Sande, født 3die ds. Fadd:
Hans Sandes kone, Gunnil Solvesdatter, Arne Ouestad, Solve Isaacssøn, Rasmus Madssøn.

28/8-1809. Johannes Jacobssøns drengebarn Engelbert under S. Breche, født 18de ds. Fadd:
Anne Clarine Henricsdatter, Anne Halvorsdatter, Lars Olessøn, Ole Halvorssøn, Amund Torjerssøn.

28/8-1809. Jon Tormossøns pigebarn Anne Gurine fra Kikut, født 17de ds. Fadd:
Maren Nielsdatter, Sidsel Tormosdatter, Søren Hanssøn, Ole Hobæk, Niels Nielssøn.

3/9-1809. Johannes Kittilsøns drengebarn Peder under Gulset, født 22de Aug. Fadd:
Ingebor Halvorsdatter, Anne Kirstine Evensdatter, Ole Jonssøn, Lars Olessøn, Isaac Poulssøn.

3/9-1809. Gunder Evenssøns drengebarn Even under N. Løberg, født 24de Aug. Fadd:
Torbjørn Løbergs enke, Birthe Nielsdatter, Jens Johannissøn, Gunder Thomæsøn, Thor Olessøn.

3/9-1809. Ole Jonssøns pigebarn Jøran fra Liestuul, født 30te Juli. Fadd:
Thor Halvorssøns kone, Hedevig Abrahamsdatter, Thor Halvorssøn, Ole Halvorssøn, Peder Janssøn.

10/9-1809. Lars Larssøns drengebarn Peder fra Kiær, født 29de Aug. Fadd:
Solve Kjærs kone, Margarete Axelsdatter, Solve Kjær, Hans Axelssøn, Niels Axelssøn.

10/9-1809. Rasmus Ovessøns pigebarn Marthe under Strømdal, født 26de Aug. Fadd:
Ingebor Ovesdatter, Anne Torkildsdatter, Søren Danielssøn, Eric Madssøn, Niels Strømdal.

17/9-1809. Jacob Peterssøns drengebarn Ole Peter fra Fossum Værk, født 4de ds. Fadd:
Anders Holsteens kone, Maren Solvesdatter, Peter Hanssøn, Hans Janssøn, Ole Hanssøn Riis.

17/9-1809. Christen Jenssøns pigebarn Christense under S. Hynie, født 29de Aug. Fadd:
Hans Nirissøns kone, Marthe Danielsdatter, Lorents Larssøn, Hans Nirissøn, Henric Danielssøn.

24/9-1809. Lars Halvorssøns pigebarn Gunnil fra Aaltved, 12te ds. Fadd:
Ole Sørenssøns kone, Maren Larsdatter, Even Lie, Jacob Nærum, Hans Larssøn.

28/9-1809. Job Kiils pigebarn Maria, født 20de Aug. hjemmedøbt 27de ejusdem. Fadd:
Madame Kiill, Madame Winther, jomfru Jynge, just. Raad Rasch, Jacob Aall, Søren og Jac. Wilh. Rasch, inspekteur Hammond, Lieutn. Kløcker.

1/10-1809. Anders Hanssøns drengebarn Anders under Ø. Borge, født 19de Sept. Fadd:
Ingebor Rasmusdatter, Live Andersdatter, Simon Søelie, Iver Anderssøn, Ole Anderssøn.

8/10-1809. Anders Nielssøns drengebarn Harald fra N. Limie, født 24de Sept. Fadd:
Gunder Lies kone, Ingebor Simonsdatter, Christian Limie, Lars Zachariæsøn, Peder Zachariæsøn.

8/10-1809. Lars Gunnerus Nielssøns drengebarn Isaac fra Aasebachen, født 23de Sept. Fadd:
Kirsten Nielsdatter, Aase Kirstine Olesdatter, Anders Isaacssøn, Hans Isaacssøn, Anders Hanssøn.

8/10-1809. Jacob Larssøns pigebarn Maria under Fossum Værk, født 4de ds. Fadd:
Barbara Larsdatter, Karen Madsdatter, Helje Larssøn, Østen Larssøn, Peder Aslachsøn.

8/10-1809. Hans Anderssøn pigebarn Birthe Petronelle fra Fossum Værk, født 22de Sept. Fadd:
Hans Knudssøns kone, Marthe Pedersdatter, Ole Knudssøn, Ole Janssøn, Jens Janssøn.

15/10-1809. Halvor Thorstenssøns drengebarn Peder fra Aas-Hammer, født 27de Sept. Fadd:
Karen Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter, Lars Hanssøn, Jan Pederssøn, Aslach Pederssøn.

15/10-1809. Lars Pederssøns drengebarn Niels fra Moe, født 5te ds. Fadd:
Karen Nielsdatter, Torine Nielsdatter, Jens Nielssøn, Ole Levorssøn, Borge Halvorssøn.

22/10-1809. Hans Larssøns pigebarn Maren fra Fossum Værk, født 11te ds. Fadd:
Maren Solvesdatter, Birthe Pedersdatter, Niels Christian Strøm, Hans Jenssøn Moe, Hans Pederssøn.

29/10-1809. Torkild Thorstenssøns drengebarn Simon fra Skilbred, født 20de ds. Fadd:
Ingebor Sigursdatter, Marthe Isaacsdatter, Amund Berreberg, Torkild Sigurssøn, Ole Jonæsøn.

29/10-1809. Christen Knudssøns drengebarn Christen under Fossum Værk, født 22de ds. Fadd:
Hans Knudssøns kone, Anne Jacobsdatter, Ole Christenssøn, Amund og Jens Anderssøn.

5/11-1809. Jan Pederssøns drengebarn Jon fra Ml. Bøe, født 26de Oct. Fadd:
Mads Christenssøns kone, Anne Aslaksdatter, Jens Pederssøn, Amund Aslakssøn, Peder Jonssøn.

12/11-1809. Ole Ejnerssøns drengebarn Anders under N. Løberg, født 2den ds. Fadd:
Maren Jacobsdatter, Kirsten Thomæsdatter, Jens Olessøn, Kittil Olessøn, Gunder Thomæsøn.

12/11-1809. Isaac Jenssøns pigebarn Margarete under N. Foss, født 26de Oct. Fadd:
Inger Jacobsdatter, Marthe Isaacsdatter, Ole Simonssøn, Christen Olessøn, Thor Jacobssøn.

12/11-1809. Christense Jacobsdatters uægte pigebarn Andrea fra N. Mælum, født 5te Oct. Til barnefader udlagt Anders Westerien, Svensk tjener hos Grev Mørner, med hvem han er reist til Sverrig. Fadd:
Ingebor Jacobsdatter, Anne Olesdatter, Knud Henricssøn, Abraham Hanssøn, Christopher Nirissøn.

12/11-1809. Birthe Kirstine Anundsdatters uægte pigebarn Oline under S. Breche, født 3die Sept. Til barnefader udlagt Ole Svendssøn Kopper fra Schien. Fadd:
Margarete Evensdatter, Ingebor Henricsdatter, Rasmus Halvorssøn, Knud Nielssøn, Anders Thomæsøn.

19/11-1809. Hans Erichssøns drengebarn Jon fra Henningsdalen, født 16de Oct. Fadd:
Hedevig Abrahamsdatter, Anne Jonsdatter, Helje Ericssøn, Ole Ericssøn, Abraham Larssøn.

26/11-1809. Amund Olessøns pigebarn Gunnil fra Berreberg, født 20de ds. Fadd:
Zacharias Berrebergs kone, Ingebor Sigursdatter, Torkild Torstenssøn, Torkild Sigurssøn, Ellev Olessøn.

3/12-1809. Daniel Olessøns drengebarn Christen under S. Breche, født 21de Nov. Fadd:
Karen Maria Olesdatter, Anne Karine Abrahamsdatter, Peder Sivertssøn, Simon Simonssøn, Hans Jacobssøn.

3/12-1809. Gunbjørn Olessøns pigebarn Svanou fra Dybedal, født 30de Nov. Fadd:
Ole Levorssøns kone, Torine Nielsdatter, Ole Levorssøn, Lars Pederssøn, Knud Olessøn.

10/12-1809. Hans Larssøns drengebarn Lars fra Meen, født 3die ds. Fadd:
Live og Birthe Larsdatter, Lars Knudssøn, Niels Jacobssøn, Jon Olessøn.

24/12-1809. Svend Svendssøns pigebarn Ingebor under Gulset, født 10de ds. Fadd:
Greger Gulsets kone, Gunnild Aslesdatter, Greger Gulset, Peder Halvorssøn, Niels Børgessøn.

26/12-1809. Anders Olessøns drengebarn Ole fra Stubberøe under S. Ballestad, født 9de ds. Fadd:
Isaac Hanssøns kone, Birthe Hansdatter, Isaac Aasterøe, Jacob Olessøn, Anders Hanssøn.

26/12-1809. Frans Bendixssøns drengebarn Bendix fra Aasebachen, født 26de Nov. Fadd:
Bendix Andreæsøns enke, Anne Lise Bendixdatter, Ole Arnessøn, Valentin Simonssøn, Niels Sivertssøn.

31/12-1809. Anders Nielssøns drengebarn Niels fra N. Wenstøb, født 23de ds. Fadd:
David Holms kone, Hedevig Engelbertsdatter, David Holm, Knud Nielssøn, Gunder Engelbertssøn.

1/1-1810. Jacob Anderssøns drengebarn Simon fra N. Søelie, født 24de Dec. Fadd:
Lars Søelies kone, Gunnil Kirstine Hansdatter, Matthias Hanssøn, Ole Anderssøn, Ole Hanssøn.

7/1-1810. Lorents Larssøns drengebarn Lars fra Fossum Værk, født 18de Dec. Fadd:
Eric Arnessøns kone, Gurine Carlsen, Sondre Kittilssøn, Christen Jenssøn, Ole Arnessøn.

13/2-1810. Erich Henricssøns pigebarn Karen Maria under Gulset, født 30te Dec. Fadd:
Christiana Blom, Else Caroline Blom, Christian Stochman, Jens Blom, Christopher Blom.

14/1-1810. Halvor Christianssøns drengebarn Rasmus fra Ø. Wenstøb, født 3die ds. Fadd:
Christen Hoppestads kone, Marthe Christiansdatter, Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Ole Christianssøn.

15/1-1810. Forvalter Peder Schaannings pigebarn Hedevig Bolette, født 15de hjemmedøbt 18de Dec. Fadd:
Barnets Forældre, Bolette Folkman, Resch, Christen Lund.

21/1-1810. Halvor Halvorssøn fra V. Bøe i Luxefjelds Halvor. f. 10/1. Fadd: Anne Halvorsdatter, Ingebor Clemetsdatter, Ole Jonssøn, Ole Halvorssøn, Abraham Halvorssøn.

28/1-1810. Erich Knudssøns drengebarn Jon fra Aasebachen, født 19de ds. Fadd:
Thomas Jonssøns kone, Maren Olesdatter, Lars Riis, Even Halvorssøn, Gunder Isaacssøn.

18/2-1810. Anders Larssøns drengebarn Lars fra Skyer, født 7de ds. Fadd:
Lars Jonssøns kone, Maria Larsdatter, Jens Hanssøn, Johannes Olessøn, Niels Olessøn.

4/3-1810. Peder Halvorssøns pigebarn Karine under Gulset, født 23de Febr. Fadd:
Greger Gulsets kone, Gunnil Aslesdatter, Greger Gulset, Ole Olessøn, Peder Isaacssøn.

10/3-1810. Lars Halvorssøn Skjolds hjemmedøbte pigebarn Ingebor under Fossum Værk, født 20de Febr. Fadd:
Hedevig Engelbertsdatter, Margarete Pedersdatter, Christen Riisberg, Ole Knudssøn, Peder Aslachssøn.

11/3-1810. Solve Larssøns drengebarn Lars fra Kjær, født 1ste Mart. Fadd:
Lars Kjærs kone, Margarete Axelsdatter. Lars Kjær, Niels Røsager, Niels Axelssøn.

11/3-1810. Christopher Pederssøns drengebarn Christen fra BbKlev, født 6te ds. Fadd:
Birthe Kirstine Andersdatter, Anne Karine Jacobsdatter, Isaac Jacobssøn, Erich Poulssøn, Johannes Olessøn.

24/3-1810. Jacob Jenssøns drengebarn Jens Steen fra Gulset, født 15de ds. Fadd:
Kittil Gulsets kone, Inger Jensdatter, Hans Thomæsøn, Jørgen Halvorssøn, Elias Jenssøn.

25.03.1810. Anders Evenssøns pigebarn Lisbeth fra N. Sneltved, født 15de ds. Fadd:
Ole Bugots kone, Marthe Abrahamsdatter, Svend Olessøn, Jens Hanssøn, Jens Abrahamssøn.

25.03.1810. Lars Hanssøns pigebarn Inger fra Bøe-Rønning, født 13de ds. Fadd:
Christopher Jenssøns kone, Inger Thorstensdatter, Hans Jenssøn, Aslach Pederssøn, Solve Engelbertssøn.

25.03.1810. Knud Erichssøns hjemmedøbte pigebarn Catharine, født 18de Febr. Fadd:
Anne Isaacsdatter, Kirsten Larsdatter, Ole Christenssøn, Henric Evenssøn, Anders Danielssøn.

29/3-1810. Halvor Johannissøns drengebarn Johan Christian fra Aasebachen, født 21de ds. Fadd:
Ellen Johanne Kildal, Margarete Høst, Sivert Jørgenssøn, Isaac Nielssøn, Søren Johannissøn.

29/3-1810. Jens Halvorssøns drengebarn Halvor fra Aasebachen, født 23de ds. Fadd:
Johanne Severine Andersdatter, Kirsten Johannisdatter, Even Halvorssøn, Rollev Halvorssøn, Greger Torbjørnssøn.

29/3-1810. Jacob Aalls pigebarn Benedicta Henrica Charlotte Dorothea, født 17de hjemmedøbt 23de ds. Fadd:
Kammer-Herinde Sophie Løvenskiold, Frøken Løvenskjold, von Schlanbusch, Kammer-Junker v. Adeler, JustisRaad Kløcker, Raadmand Bentsen, P. Herlofsen, Lieut. Løvenskiold.

1/4-1810. Ole Olessøns hjemmedøbte pigebarn Gunnild fra Solum i Luxefjeld, født 18de Febr. Fadd:
Ellev Olessøns kone, Ingebor Halvorsdatter, Halvor Fjelddalen, Lars Moe, Niels Torkildssøn.

8/4-1810. Jon Torkildssøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra Grumstuul i Luxefjeld, født 11te Mart. Fadd:
Thor Liestuuls kone, Lars Lienes kone, Thor Liestuul, Thor Halvorssøn,Ole Larssøn.

8/4-1810. Ole Olessøn drengebarn Rasmus fra Beestuul, født 28de Mart. Fadd:
Ole Liens enke, Karen Henricsdatter, Jon Torkildssøn, Hans Olessøn, Tron Olessøn.

8/4-1810. Niels Jacobssøns pigebarn Karen fra Strømdal, født 27de Mart. Fadd:
Live Larsdatter, Marthe Kirstine Larsdatter, Kittil Gulset, Hans Larssøn Meen, Engelbert Jacobssøn.

15/4-1810. Knud Østenssøns drengebarn Østen fra S. Bøe, født 4de ds. Fadd:
Inger Maria Østensdatter, Birthe Østensdatter, Jacob Østenssøn, Lars Halvorssøn, Helje Larssøn.

15/4-1810. Jens Mortenssøns pigebarn Anne Kirstine fra N. Ballestad, født 7de ds. Fadd:
Jens Pederssøns kone, Johanne Johannisdatter, Jens Pederssøn, Borge Kolkind, Ole Heljessøn.

19/4-1810. Peder Sivertssøns pigebarn Inger Margarete fra BbKlev, født 9de ds. Fadd:
Isaac Jacobssøns kone, Karen Rasmusdatter, Anders Simonssøn, Daniel Olessøn, Johannes Hanssøn.

23/4-1810. Zacharias Anderssøns drengebarn Anders under S. Breche, født 13de ds. Fadd:
Karen Pedersdatter, Maren Jacobsdatter, Eric Jonæsøn, Niels Nielssøn, Zacharias Jenssøn.

23/4-1810. Gunder Jacobssøns pigebarn Maren fra Fossum Værk, født 25de Mart. Fadd:
Ole Jacobssøns enke, Gunnil Christensdatter, Christen Nielssøn, Jacob Jacobssøn, Niels Nielssøn.

29/4-1810. Peter Adtzleus hjemmedøbte drengebarn Peter, født 17de Febr. Fadd:
R. Ordings kone, Gunnil Ording, Anders Tygessøn, Ole Møller, Munthe, Jens Blom.

30/4-1810. Michel Engelbertssøns pigebarn Anne Maria fra Bradtsberg, født 19de ds. Fadd:
Ellen Johanne Kildal, Dorthe Andersdatter, Aslach Bradtsberg, Iver Kystolssøn, Lars Jenssøn.

6/5-1810. Peder Janssøns pigebarn Jørgine fra Fjelddalen, født 22de Apr. Fadd:
Anders Wenstøbs kone, Barbara Jansdatter, Peder Fjelddalen, Ole Pederssøn, Engelbert Janssøn.

19/5-1810. Kuursmed Niels Rejerssøns pigebarn Maren Margarete fra Aasebachen, født 2den ds. Fadd:
Elisabeth Wiegers, Maren Søelie, Chr. Møller, Jon Sande, Jens Sørenssøn, Rasmus Bjerketved.

27/5-1810. Hans Janssøns pigebarn Birthe under Fossum Værk, født 10de ds. Fadd:
Engelbert Pederssøns kone, Maria Jensdatter, Lars Christianssøn, Peder Madssøn, Jacob Madssøn.

3/6-1810. Johan Herman Larssøns pigebarn Inger Hansine fra Aasebachen, født 26de Maii. Fadd:
Hans Møllers kone, Birgitte Wright, JustisRaad Wexelsen, Jacob Aall, Carl Møller, Christian Paus.

3/6-1810. Zacharias Olessøns pigebarn Karen fra Berreberg, født 25de Maii. Fadd:
Amund Olessøns kone, Gunnil Olesdatter, Ole Larssøn, Jørgen Børgessøn, Simon Simonssøn.

11/6-1810. Niels Sigurssøns drengebarn Sigur fra Aamot, født 31te Maii. Fadd:
Ole Bugots kone, Anne Maria Ericsdatter, Niels Hougerøe, Zacharias Kleven, Halvor Ericsøn.

11/6-1810. Ole Torjerssøn Sæterets drengebarn Torjer under S. Riising, født 1te ds. Fadd:
Margit Jonsdatter, Anne Olesdatter, Jon Kikut, Ole Olessøn, Eric Christenssøn.

11/6-1810. Ole Jacobssøns drengebarn Matthias under Øvrum, født 23de Maii. Fadd:
Anne Matthiædatter, Christine Sørensdatter, Engelbert Matthiæsøn, Engelbert Jacobssøn, Ole Olessøn.

11/6-1810. Lars Christianssøns pigebarn Marthe under Gulset, født 30te Maii. Fadd:
Kittil Gulsets kone, Maria Sigursdatter, Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Ole Christianssøn.

24/6-1810. Simon Aslachssøns pigebarn Ingebor fra Stulen, født 17de ds. Fadd:
Halvor Halvorssøns kone, Marthe Hansdatter, Rasmus Berreberg, Halvor Isaacssøn, Peder Aslachssøn.

24/6-1810. Isaac Christenssøns drengebarn Anders fra Aasebachen, født 18de ds. Fadd:
Anders Engravs kone, Maria Andersdatter, Christopher Stephenssøn, Ole Halvorssøn, Even Halvorssøn.

24/6-1810. Hans Halvorssøns drengebarn Ole fra Ramsaasen, født 12te ds. Fadd:
Anders Hanssøns kone, Ingebor Maria Rollevsdatter, Even Lie, Niels Hanssøn, Lars Knudssøn.

1/7-1810. Gunnil Jacobsdatters uægte drengebarn Jacob under S. Breche, født 23de Juni. Udlagt barnefader Rejer Matthiæsøn gevorben Soldat i Fridericswærn. Fadd:
Zacharias Anderssøns kone, Christine Jacobsdatter, Zacharias Anderssøn, Halvor Jacobssøn, Christen Torjerssøn.

8/7-1810. Gunder Larssøns drengebarn Jon fra Lie, født 18de Juni. Fadd:
Karen Møller, Marthe Maria Olesdatter, Arne Ouestad, Anders Lie, Even Lie, Peder Zachariæsøn.

8/7-1810. Isaac Nielssøns drengebarn Lars under Nærum, født 28de Juni. Fadd:
Signe Isaacsdatter, Kirsten Larsdatter, Gunder Espedal, Ole Nielssøn, Anders Knudssøn.

15/7-1810. Eric Olessøns pigebarn Karen fra Folloug, født 1te ds. Fadd:
Ellen Ericsdatter, Hedevig Abrahamsdatter, Borge Kolkind, Engelbert Johannissøn, Ole Heljessøn.

20/7-1810. Mads Madssøns pigebarn Maren Kirstine fra Fossum Værk, født og hjemmedøbt 3die ds. Fadd:
Maren Cath. Solvesdatter, Kirsten Larsdatter, Jan Houen, Hans Larssøn, Abraham Olessøn, Ole H. Riis.

22/7-1810. Tron Olessøns hjemmedøbte drengebarn Isaac fra S. Frogner, født 20de Juni. Fadd:
Christian Monrads kone, Else Car. Blom, forvalter Schaanning, Peder Haraldssøn, H. Resch.

22/7-1810. Jon Halvorssøns hjemmedøbte drengebarn Peter fra BbKlev, født 7de ds. Fadd:
Walborg Olesdatter, Hellene Maria Henricsdatter, Hans Olessøn, Jens Olessøn, Jacob Jonssøn.

22/7-1810. Anders Halvorssøns hjemmedøbte pigebarn Randi fra Otterholt, født 12te ds. Fadd:
Gunnil Christophersdatter, Karen Nielsdatter, Rasmus Halvorssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.

22/7-1810. Isaac Sørenssøns hjemmedøbte pigebarn Karen Kirstine under S. Hynie, født 17de Juni. Fadd:
Sondre Kittilssøns kone, Maria Axelsdatter, Christen Jenssøn, Solve Danielssøn, Søren Sørenssøn.

26/7-1810. Lars Isaacssøns drengebarn Jens Peter under Strømdal, født 11te ds. Fadd:
Ingebor Jensdatter, Anne Eskildsdatter, Peter Christopherssøn, Rasmus Christenssøn, Jon Evenssøn.

29/7-1810. Anders Anderssøns hjemmedøbte drengebarn Anders fra Dale i Luxefjeld, 18de Jnui. Fadd:
Lars Lienes kone, Anne Andersdatter, Kittil Kittilssøn, Knud Nielssøn, Jacob Jonssøn.

29/7-1810. Christen Christianssøns drengebarn Halvor fra Skilbred, født 18de ds. Fadd:
Amunds Berrebergs kone, Ingebor Sigursdatter, Peder Christianssøn, Halvor Christianssøn, Jørgen Christianssøn.

29/7-1810. Lars Knudssøns pigebarn Amborg Kirstine fra Meen, født 22de ds. Fadd:
Anders Knudssøns kone, Marthe Maria Olesdatter, Anders Hanssøn, Hans Larssøn, Christen Schrøder.

5/8-1810. Hans Nielssøn Lies hjemmedøpte drengebarn Niels Jørgen fra Aasebachen, født 25de Juli. Fadd:
Niels Lies enke, Hedevig Cath. Arnesdatter, Jon Sande, Jens Sørenssøn, Isaac Nielssøn, Niels Nielssøn.

5/8-1810. Apotheker Henric Adolph Mulertz pigebarn Mariane Catharine, født 17de hjemmedøbt 23de Juli. Fadd:
Jørgen Aalls kone, jomfru Wølner, Friderich Mulertz, Apotheker Mulertz selv, Jacob Aall, Carl E. Mulertz.

5/8-1810. Isaac Hanssøns pigebarn Anne fra Fossum Værk, født 31te Juli. Fadd:
Jan Pederssøns kone, Kirsten Larsdatter, Lars Hanssøn, Jens Hanssøn, Isaac Christenssøn.

5/8-1810. Abraham Olessøns pigebarn Karen Sophie fra BbKlev, født 29de Juli. Fadd:
Sophia Dor. Condrup, Marthe Olesdatter, Søren Christian Condrup, Christopher Condrup, Niels Olessøn.

5/8-1810. Hans Halvorssøns hjemmedøbte pigebarn Karen fra Houkerøe i Luxefjeld, født 4de Juli. Fadd:
Halvor Torbjørnssøns kone, Anne Nielsdatter, Ole Olessøn, Ole Halvorssøn, Halvor Thorstenssøn.

5/8-1810. Lars Halvorssøn Sollies pigebarn Lisbeth, født 25de Juli. Fadd:
Ole Sørenssøns kone, Maren Olesdatter, Even Lie, Solve Sande, Jon Torjerssøn.

12/8-1810. Kittil Gregerssøns drengebarn Thor under S. Frogner, født 3die ds. Fadd:
Gunbor Tveten, Hedevig Abrahamsdatter, Halvor Thorssøn, Lars Gregerssøn, Peder Isaacssøn.

12/8-1810. Niels Aslessøns pigebarn Tone fra Fossum Værk, født 2den ds. Fadd:
Karen Pedersdatter, Gunnil Aslesdatter, Hans Knudssøn, Knud Jonssøn, Christopher Hanssøn.

12/8-1810. Christian Halvorssøn Skjolds pigebarn Anne fra Fossum Værk, født 20de Juli. Fadd:
Hans Jenssøns kone, Gunder Larssøns kone, Helje Larssøn, Ole Madssøn, Isaac Jenssøn.

12/8-1810. Halvor Christenssøns pigebarn Andrea fra BbKlev, født 30te Juli. Fadd:
Anders Christenssøns kone, Marthe Olesdatter, Jan Haagenssøn, Eric Christenssøn, Ole Christenssøn.

12/8-1810. Niels Hanssøns pigebarn Anne Hedevig under Lie, født 2den ds. Fadd:
Anders Bakkens kone, Aaste Maria Jensdatter, Anders Bakken, Eric Svendssøn, Hans Halvorssøn.

12/8-1810. Anne Pedersdatters uægte pigebarn Maria under N. Wenstøb, født 29de Juli. Til barnefader udlagt Tollev Jenssøn, tjenende hos Peder Flood i Schien. Fadd:
Maren Haraldsdatter, Maren Magnusdatter, Niels Olessøn, Jens Anderssøn, Christen Pederssøn.

19/8-1810. Ole Levorssøns pigebarn Kirsten under Moe, født 9de ds. Fadd:
Karen Nielsdatter, Torine Nielsdatter, Lars Pederssøn, Jens Nielssøn, Johannes Halvorssøn.

26/8-1810. Søren Halvorssøns pigebarn Ingebor under Stulen, født 20de ds. Fadd:
Halvor Janssøns kone, Maren Aslachsdatter, Halvor Janssøn, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

9/9-1810. Rasmus Christopherssøns pigebarn Anne fra Berreberg, født 31te Aug. Fadd:
Zacharias Berrebergs kone, Anne Rasmusdatter, Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

9/9-1810. Helje Olessøns pigebarn Ellen født paa N. Wenstøb 22de Aug. Fadd:
Jon Wenstøbs kone, Gurine Andersdatter, Gunder Halvorssøn, Eric Nielssøn, Even Nielssøn.

16/9-1810. Jens Nielssøns drengebarn Niels fra Lien under S. Fossum, født 11te ds. Fadd:
Karen Maria Nielsdatter, Maren Jonsdatter, Christen Levorssøn, Tolv Nielssøn, Niels Nielssøn.

16/9-1810. Anders Jonssøns pigebarn Anne Hedevig fra Ø. Bøe i Luxefjeld, født 22de Aug. Fadd:
Halvor Fjeldets kone, Karen Olesdatter, Halvor Halvorssøn, Abraham Halvorssøn, Halvor Olessøn.

16/9-1810. Christian Halvorssøns pigebarn Karen Gurine fra N. Wenstøb, født 3die ds. Fadd:
Peder Danielssøns kone, Gurine Andersdatter, Christen Christenssøn, Halvor Christianssøn, Ole Christianssøn.

23/9-1810. Tolv Waldemarssøns drengebarn Ole under S. Aas, født 30te Aug. Fadd:
Ole Halvorssøns kone, Barbara Waldemarsdatter, Halvor Isaacssøn, Ole Olessøn Aas, Ole Olessøn Aas-Hammer.

23/9-1810. Isaac Jacobssøns pigebarn Anne under Øvrum, født 10de ds. Fadd:
Lars Fløtterøes kone, Ingebor Olesdatter, Jon Pederssøn, Kittil Kittilssøn, Engelbert Jacobssøn.

30/9-1810. Harald Rasmussøns drengebarn Halvor under S. Breche, født 21de ds. Fadd:
Anne Andersdatter, Maren Halvorsdatter, Halvor Anderssøn, Peder Arnessøn, Halvor Aarhuus.

30/9-1810. Sivert Hanssøns pigebarn Margarete fra Nærum, født 16de ds. Fadd:
Hans Nærums kone, Maria Jacobsdatter, Søren Hanssøn, Christen Larssøn, Ole Jacobssøn.

7/10-1810. Rasmus Madssøns drengebarn Ole fra Øvrum, født 23de Sept. Fadd:
Antonette Christensdatter, Karen Olesdatter, Jacob Anderssøn, Iver Kiøstolssøn, Christian Østenssøn.

7/10-1810. Sivert Olessøns pigebarn Anne Karine under S. Fossum, født 28de Sept. Fadd:
Hedevig Halvorsdatter, Gurine Olesdatter, Hans Anderssøn, Gunder Jacobssøn, Hans Hanssøn.

14/10-1810. Eric Nielssøns pigebarn Marthe Maria fra BbKlev, født 1te ds. Fadd:
Alet Kirstine Jacobsdatter, Karen Thomædatter, Christopher Pederssøn, Isaac Jacobssøn, Gunder Thomæsøn.

21/10-1810. Niels Jonssøns drengebarn Lars fra S. Løberg, født 9de ds. Fadd:
Halvor Knudssøns kone, Kirsten Tygesdatter, Isaac Anundssøn, Lars Evenssøn, Peder Tygessøn.

21/10-1810. Halvor Isaacssøns drengebarn Lars fra N. Aas, født 10de ds. Fadd:
Maren Isaacsdatter, Karen Larsdatter, Halvor Janssøn, Halvor Jonssøn, Lucas Aslachssøn.

21/10-1810. Søren Engelbertssøns pigebarn Kirsten fra BbKlev, født 3die ds. Fadd:
Laurence Engelbertsdatter, Maren Pedersdatter, Halvor Christenssøn, Isaac og Niels Jacobssøn.

21/10-1810. Børge Halvorssøns pigebarn Maren fra Kolkind, født 10de ds. Fadd:
Jens Hanssøns kone, Anne Tollevsdatter, Eric Folloug, Jens Mortenssøn, Ole Heljessøn.

28/10-1810. Ole Pauses drengebarn Christopher Blom, født 8de hjemmedøbt 14de ds. Fadd:
Jon P. Hansens kone, Johan Plesners kone, Caroline Lieungh, Insp. Høch, Proc. Brangstrup, Knud R. Ørn, Christopher Blom.

28/10-1810. Anders Thorssøns drengebarn Niels fra Bachen, født 15de ds. Fadd:
Hans Nærums kone, Karen Isaacsdatter, Isaac Børgessøn, Lars Bachen, Christen Nielssøn.

11/11-1810. Zacharias Jacobssøns hjemmedøbte drengebarn Sigur fra Kleven Gaard, født 2den ds. Fadd:
Ingebor Jacobsdatter, Hedevig Jensdatter, Halvor Jacobssøn, Niels Aamot, Halvor Poulssøn.

15/11-1810. Jacob Sivertssøn pigebarn Marthe fra Aasebachen, født 30te Oct. Fadd:
Hans Smiths enke, Ingebor Andersdatter, Even Halvorssøn, Christopher Sivertssøn, Rollev Halvorssøn, Anders Engrav.

18/11-1810. Jens Pederssøns drengebarn Peder under Bratsberg, født 10de ds. Fadd:
Jens Mortenssøns kone, Anne Pedersdatter, Jens Mortenssøn, Ole Pederssøn, Christen Pederssøn.

22/11-1810. Jens Severin Gasmanns hjemmedøbte drengebarn Niels Egidius, født 23de Oct. Fadd:
Barnets forældre, Maren Kirst. Gasmann, Oluf Leth, Zacharias Zachariæsøn.

25/11-1810. Hans Larssøn Kudsks pigebarn Dorothea fra Fossum Værk, født 11te ds. Fadd:
Karen Nielsdatter, Kirsten Larsdatter, Niels Christian Strøm, Børge Engelbertssøn, Ole Riis.

2/12-1810. Erich Madssøns pigebarn Maren fra øde Sande, født 23de Nov. Fadd:
Rasmus Øvrums kone, Karen Madsdatter, Arne Ouestad, Lars Madssøn, Niels Rasmussøn.

9/12-1810. Ole Halvorssøns drengebarn Halvor fra N. Aas, født 28de Nov. Fadd:
Ingebor Halvorsdatter, Hedevig Jensdatter, Jens Kleven, Zacharias Jenssøn, Solve Engelbertssøn.

9/12-1810. Ole Halvorssøns pigebarn Karen fra Ersrøe, født 29de Nov. Fadd:
Halvor Christianssøns kone, Johanne Hansdatter, Christian Fossum, Peder Christianssøn, Ole Christianssøn.

14/12-1810. Christian Kruusses pigebarn Susanne, født 28de Sept hjemmedøbt 30te ds. Fadd:
H. Erboes kone, Maren Baar, Anne Baar, Abr. Pharo, Barth, Herman og Abr. Bruun, Munthe.

16/12-1810. Christopher Aslachssøns drengebarn Aslach fra Fossum Værk, født 5te ds. Fadd:
Gunnil Andersdatter, Maren Aslachsdatter, Anders Olessøn, Ole Aslackssøn, Jens Aslachssøn.

16/12-1810. Christopher Nirissøns pigebarn Christine fra S. Mælum, født 5te ds. Fadd:
Anne Marg. Knudsdatter, Marthe Arnesdatter, Peder Nirissøn, Rasmus Clemetssøn, Ole Olessøn.

16/12-1810. Niels Olessøns pigebarn Ingebor fra Stulen ved Lie, født 4de ds. Fadd:
Sønnev Olesdatter, Live Andersdatter, Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn, Iver Anderssøn.

23/12-1810. Solve Engelbertssøns hjemmedøbte drengebarn Søren fra S. Grinie, født 26de Nov. Fadd:
Birthe Hansdatter, Maren Nielsdatter, Isaac Grinie, Cornelius Jonssøn, Peder Sørenssøn.

23/12-1810. Peder Olessøns hjemmedøbte drengebarn Ole under Gulset, født 5te Dec. Fadd:
Birthe Nielsdatter, Karen Christiansdatter, Kittil Pederssøn, Thomas Olessøn, Halvor Anderssøn.

26/12-1810. Anders Stephenssøns drengebarn Christian fra Aasebachen, 10de ds. Fadd:
Christopher Stephenssøns kone, Anne Stephensdatter, Niels Rejersen, Halvor Olessøn, Isaac Christenssøn.

26/12-1810. Søren Danielssøns drengebarn Ove fra BbKlev, født 20de Dec. Fadd:
Jens Pederssøns kone, Anne Jensdatter, Jens Mortenssøn, Jens Pederssøn, Engelbert Johannissøn.

26/12-1810. Niels Christenssøns pigebarn Anne Gurine under Strømdal, født 5te Dec. Fadd:
Lars Isaacssøns kone, Karen Gundersdatter, Niels Gunderssøn, Gunder Jacobssøn, Hans Christenssøn.

30/12-1810. Even Nielssøns drengebarn Peder fra Kleven gaard, født 21de ds. Fadd:
Hedevig Jensdatter, Anne Jensdatter, Eric Nielssøn, Zacharias Jenssøn, Ellev Olessøn.

30/12-1810. Erich Christenssøns drengebarn Christen fra Puttekaas under S. Riising, født 26de Nov. Fadd:
Jon Kikuts kone, Inger Hansdatter, Jon Kikut, Ole Sæteret, Matthias Hanssøn.

30/12-1810. Hans Jacob Gasmanns pigebarn Christine Caroline, født 13de Oct. hjemmedøbt 21de ds. Fadd:
N. E. Gasmanns kone, Kirstine Storch, N. E. Gasmann, H. G. Gasmann, Hans Abr. Abrahamssøn.

1/1-1811. Ole Aslachssøns drengebarn Niels under N. Bøe, født 24de Dec. Fadd:
Christopher Aslachssøns kone, Askjer Aslachsdatter, Christopher Nielssøn, Christopher Aslachssøn, Johan Halvorssøn.

1/1-1811. Jens Hanssøns pigebarn Marthe fra Lyngaasen, født 25de Dec. Fadd:
Jon Peterssøns kone, Marthe Nielsdatter, Gunder Monssøn, Ole Jonæsøn, Isaac Hanssøn.

6/1-1811. Johannes Anderssøns drengebarn Anders fra Aasebachen, født 26de Dec. Fadd:
Siri Andersdatter, Else Andersdatter, Gunder Christenssøn, Hans Nielssøn, Lars Peter Arnessøn.

27/1-1811. Rasmus Larssøns drengebarn Hans under S. Fossum, født 21de ds. Fadd:
Niels Hanssøns kone, Maren Halvorsdatter, Engelbert Sørenssøn, Peder Mortenssøn, Christen Janssøn.

27/1-1811. Thor Anderssøns drengebarn Anders under S. Grinie, født 13de ds. Fadd:
Anne Nielsdatter, Ingebor Svenosdatter, Solve Engelbertssøn, Lars Ellingssøn, Niels Pederssøn.

27/1-1811. Frans Wagners pigebarn Sophia Maria Theresia, født 22de Dec. Fadd:
Forvalter Schaannings kone, jomfru Høst, Peder Dam, Christen Kraft, Jens Petersen, Henric Resch.

27/1-1811. Hans Halvorssøns pigebarn Randi fra S. Aas, føt 20de ds. Fadd:
Gunnil Aas, Maren Aslachsdatter, Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Lucas Aslachssøn.

27/1-1811. Christen Haraldssøns pigebarn Marthe Karine fra BbKlev, født 16de ds. Fadd:
Halvor Gertssøns kone, Karen Knudsdatter, Halvor Gertssøn, Jon Olessøn, Lars Nielssøn.

3/2-1811. Ole Larssøns drengebarn Lars fra Otterholt, født 24de Jan. Fadd:
Kirsten Nielsdatter, Birthe Andersdatter, Gunbiørn Olessøn, Anders Larssøn, Torkild Jenssøn.

3/2-1811. Halvor Hanssøns pigebarn Maren fra Kiise, født 29de Jan. Fadd:
Karen Hansdatter, Magnil Christensdatter, Gunder Røe, Christopher Hanssøn, Niels Ericssøn.

3/2-1811. Anders Nielssøns pigebarn Christine fra N. Limie, født 21de Jan. Fadd:
Gunder Lies kone, Ingebor Maria Zachariædatter, Christian Nielssøn, Jon Torkildssøn, Peder Zachariæsøn.

3/2-1811. Lars Olessøns pigebarn Hedevig fra BbKlev, født 26de Jan. Fadd:
Anne Olesdatter, Anne Marg. Knudsdatter, Ole Christenssøn, Ole Jonssøn, Ole Gullikssøn.

24/2-1811. Eric Ericssøns drengebarn Eric fra Bøle, født 18de ds. Fadd:
Karen Maria Larsdatter, Johanne Engelbertsdatter, Lars Torgrimssøn, Ole Torgrimssøn, Anders Doxrøe, Torsten Larssøn.

24/2-1811. Isaac Anundssøns drengebarn Isaac fra S. Løberg, født 14de ds. Fadd:
Maren Jacobsdatter, Kirsten Andersdatter, Niels Jonssøn, Jon Jonssøn, Jon Jacobssøn.

27/2-1811. Peder Aslachssøns pigebarn Inger Gurine under Borrestad, født 16de ds. Fadd:
Madame Aall, jomfru Schou og Maren Paus, Søren Rasch, Hans Møller, Christian Paus, Realf Cappelen.

3/3-1811. Joachim Monrads drengebarn Isaac fra Aasebachen, født 12te Jan. hjemmedøbt 17de ejusdem. Fadd:
Herman Ludvigssøns kone, Maren Sophie Isaacsdatter, E. Aalborg, Anders Tygessøn, Isaac Gunderssøn.

3/3-1811. Gunder Thomæsøns drengebarn Torbjørn fra N. Løberg, født 24de Feb. Fadd:
Maren Jacobsdatter, Kirsten Thomædatter, Gunder Evenssøn, Sveno Jonssøn, Anders Thomæsøn.

3/3-1811. Ole Wigerssøns drengebarn Henric fra Aasebachen, født 21de Feb. Fadd:
Anne Pernelle Jonsdatter, Ingebor Bendixdatter, Iver Kiøstolssøn, Christian Østenssøn, Johannes Nielssøn.

3/3-1811. Niels Ericssøns drengebarn Ole fra Ø. Borge, født 24de Feb. Fadd:
Birthe Nielsdatter, Inger Olesdatter, Jacob Klep, Isaac Nielssøn, Søren Hanssøn.

3/3-1811. Henric Torjerssøns pigebarn Inger fra Lundsaasen, født 24de Feb. Fadd:
Anne Rasmusdatter, Maren Olesdatter, Christen Haraldssøn, Niels Halvorssøn, Lars Jessøn.

17/3-1811. Jacob Østenssøns pigebarn Anne Karine fra Aakre, født 3die ds. Fadd:
Madame Inger Møller, jomfru Birgitte Wright, Christian Østenssøn, Johan Herman Mejer, Ole Wigerssøn, Niels Ericssøn.

17/3-1811. Gunder Isaacssøns pigebarn Kirsten fra Waaserøe-klev, født 8de ds. Fadd:
Isaac Jacobssøns kone, Anne Isaacsdatter, Isaac Aasterøe, Kittil Grønnerøe, Ole Isaacssøn.

20/3-1811. Anne Maria Jansdatters uægte drengebarn Hans, født 14de ds. paa Sygehuuset. Til barnefader udlagt Ole Hanssøn i Fossum Værks arbejde, nu paa Sygehuuset. Fadd:
Christence Christensdatter, Kirsten Jansdatter, Børge Kolkind, Jacob Jonssøn, Gregorius Danielssøn.

24/3-1811. Inger Thomædatters uægte pigebarn Maria under N. Løberg, født 14de ds. Til barnefader udlagt Halvor Aslacssøn Tofte. Fadd:
Kirsten Larsdatter, Kirsten Thomædatter, Jens Olessøn, Gunder Thomæsøn, Anders Thomæssøn.

28/3-1811. Bartholomæus Herman Bruuns pigebarn Elisabeth Lucie, født 10de Feb. hjemmedøbt 15de ejusdem. Fadd:
Gotfr. E. Schutzs og Chr. Kruusses koner, Anne Karine Bruun, Iver Førre, Christian, Abraham og Carl Frideric Bruun.

31/3-1811. Lars Matthiæsøns pigebarn Kirsten fra Fløtterøe, født 22de ds. Fadd:
Anne Jacobsdatter, Maria Jacobsdatter, Anders Knudssøn, Ole Matthiæsøn, Anders Matthiæsøn.

3/4-1811. Uægte drengebarn Ole under S. Grinie, født 16de Mart. Moderen Gunnil Rasmusdatter separeret fra Hans Rejerssøn, lod udlægge til barnefader Christen Olessøn Dahl i Mælum Sogn. Fadd:
Peder Rasmussøns kone, Karen Rasmusdatter, Niels Svenossøn, Peder Rasmussøn, Sveno Olessøn.

7/4-1811. Rasmus Truelssøns drengebarn Ole fra BbKlev, født 27de Mart. Fadd:
Helje Christianssøns kone, Maren Ericsdatter, Eric Madssøn, Jacob Jonssøn, Abraham Hanssøn.

7/4-1811. Lene Maria Larsdatters uægte drengebarn Aslach fra BbKlev, født 26de Mart. Til barnefader udlagt separeret mand Aslach Axelssøn fra S. Hynie. Fadd:
Ellen Margarete Olesdatter, Anne Andersdatter, Rasmus Halvorssøn, Christen Larssøn, Mons Olessøn.

7/4-1811. Henric Evenssøns pigebarn Kirsten under Fossum Værk, født 26de Mart. Fadd:
Jens Hanssøns kone, Kirsten Larsdatter, Peder Engelbertssøn, Jon Evenssøn, Jens Evenssøn.

11/4-1811. Halvor Jacobssøns pigebarn Ingebor under S. Breche, født 21de Mart. Fadd:
Karen Jacobsdatter, Anne Olesdatter, Zacharias Jacobssøn, Hans Jacobssøn, Rejer Matthiæsøn.

15/4-1811. Jens Christian Jacobssøns hjemmedøbte pigebarn Inger Sophie fra N. Mælum, født 31te Mart. Fadd:
Helje Christianssøns kone, Ellen Jacobsdatter, Gunder Hynie, Abraham Hanssøn, Christopher Condrup.

21/4-1811. Jørgen Børgessøns drengebarn Børge fra nordre Sem, født 14de ds. Fadd:
Zacharias Berrebergs kone, Ingebor Simonsdatter, Anund Sivertssøn, Kittil Gulset, Niels Børgessøn.

21/4-1811. Hans Nirissøns drengebarn Niels fra N. Hynie, født 15de ds. Fadd:
Christen Jenssøns kone, Maren Haraldsdatter, Hans Axelssøn, Ole Nielssøn, Niels Olessøn.

21/4-1811. Christen Larssøns pigebarn Kirsten fra Holmen under Borrestad, født 13de ds. Fadd:
Joh. Herm. Mejers kone, Hed. Cath. Arnesdatter, Sivert Hanssøn, Gunder Anderssøn, Anders Larssøn.

28/4-1811. Jon Thorssøns drengebarn Ole fra Aasebachen, født 19de ds. Fadd:
Anne Marg. Larsdatter, Christiana Jansdatter, Ole Torgrimssøn, Knud Nielssøn, Jacob Jonssøn.

28/4-1811. Gunder Matthiæsøns pigebarn Margarete fra Ramsaasen, født 22de ds. Fadd:
Ole Larssøns enke, Inger Olesdatter, Hans Ramsaasen, Jacob Klep, Anders Matthiæsøn.

28/4-1811. Jacob Nielssøn Bergmans pigebarn Karen Maria fra BbKlev, født 18de ds. Fadd:
Gunnil Pedersdatter, Marthe Andersdatter, Halvor Levorssøn, Anders Hanssøn, Thomas Anderssøn.

5/5-1811. Hans Hanssøns hjemmedøbte drengebarn Peder fra Fossum Værk, født 2den Apr. Fadd:
Hedevig Halvorsdatter, Gurine Olesdatter, Gunder Larssøn, Hans Anderssøn, Christen Larssøn.

5/5-1811. Niels Olessøns drengebarn Hans fra BbKlev, født 15de Apr. Fadd:
Marthe Olesdatter, Maren Halvorsdatter, Abraham Olessøn, Jens Abrahamssøn, Hans Aslachssøn.

5/5-1811. Anders Anderssøns drengebarn Ole fra BbKlev, født 18de Apr. Fadd:
Birthe Kirstine Andersdatter, Maren Andersdatter, Niels Olessøn, Isaac Jacobssøn, Jacob Anderssøn.

5/5-1811. Peter Dyressøns drengebarn Ole fra Engrav, født 23de Apr. Fadd:
Anne Stephensdatter, Marthe Pedersdatter, Anders Gjertssøn, Tron Olessøn, Ole Olessøn.

7/5-1811. Lieutenant Constantius Raschs pigebarn Lovise Jacobine, født 5te Mart. hjemmedøbt 10de ejusdem. Fadd:
Kammerherinde B. H. Løvenskjold, Madame Lovise Aall, Maren, Frans Paus, Kammerherre Amtmand Løvenskjold, Niels og Jørgen Aall, Henric Jørg. Rasch.

12/5-1811. Ole Christenssøns drengebarn Even under Præstegaarden, født 26de Apr. Fadd:
Niels Aamodts kone, Gurine Olesdatter, Solve Kjær, Anders Evenssøn, Johannes Gunderssøn.

12/5-1811. Kudsk Rasmus Hanssøns hjemmedøbte drengebarn Hans fra BbKlev, født 28de Apr. Fadd:
Hellene Christophersdatter, Ragnil Halvorsdatter, Jacob Gunderssøn, Jørgen Hanssøn, Rasmus Hanssøn.

12/5-1811. Afdøde Rasmus Hanssøn Smeds hjemmedøbte pigebarn Tarine fra BbKlev, født 30te Apr. Fadd:
Laurentse Engelbertsdatter, Inger Hansdatter, Jan Haagenssøn, Ole Olessøn, Anders Christenssøn.

23/5-1811. Ole Olessøns drengebarn Ole fra S. Aas, født 14de ds. Fadd:
Hans Halvorssøns kone, Karen Madsdatter, Hans Hougerøe, Mads Christenssøn, Hans Halvorssøn Aas.

26/5-1811. Daniel Hanssøns drengebarn Hans fra Baaserøe, født 18de ds. Fadd:
Gunder Isaacssøns kone, Marechen Johannisdatter, Gunder Espedal, Jens Hanssøn, Gunder Pederssøn.

26/5-1811. Gunder Engelbertssøns pigebarn Karen under N. Fossum, født 19de ds. Fadd:
Henric Evenssøns kone, Hedevig Engelbertsdatter, Anders Nielssøn, Peder Mortenssøn, Peder Engelbertssøn.

2/6-1811. Frideric Wiegers pigebarn Friderica Elisabeth, født 26de April hjemmedøbt 7de Maii. Fadd:
Aalborgs kone, Anne Kirstine Hansen, Jens Petersen, Lars Glose, Jacob Dam, Dithman.

3/6-1811. Jan Jacobssøns drengebarn Jacob fra Roelighed under Præstegaarden, født 10de Maii. Fadd:
Lars Gregerssøns kone, Birthe Hansdatter, Lars Gregerssøn, Niels Nielssøn, Niels Jacobssøn.

3/6-1811. Jacob Nielssøn Kleps pigebarn Anne, født 26de Maii. Fadd:
Niels Jacobssøns kone, Kirsten Hansdatter, Gunder Bækkevold, Niels Ericssøn, Anders Olessøn.

3/6-1811. Ole Knudssøn Dales pigebarn Hedevig fra Luxefjeld, født 27de Martii. Fadd:
Torjer Olessøns kone, Anne Abrahamsdatter, Torjer Olessøn, Frans Halvorssøn, Christopher Hanssøn.

4/6-1811. Frans Bendixssøns pigebarn Ulrica fra Aasebachen, født 20de Maii. Fadd:
Karen Arnesen, Karen Abrahamsen, Abraham Bruun, Michel Halvorssøn, Iver Kiøstolssøn, Christen Tofte.

9/6-1811. Gartner Borge Engelbertssøns drengebarn Engelbert fra Fossum Værk, født 25de Maii. Fadd:
Kirsten Larsdatter, Maren Jonsdatter, Johannes Erichssøn, Hans Larssøn, Ole Hanssøn Riis.

9/6-1811. Rasmus Clemetssøns pigebarn Ingebor fra N. Mælum, født 25de Maii. Fadd:
Christopher Nirissøns kone, Marthe Arnesdatter, Niels Michelssøn, Claus Kittilssøn, Jon Tollevssøn.

13/6-1811. Lars Peter Arnessøns pigebarn Karen Kirstine fra Aasebachen, født 6te ds. Fadd:
Niels Meltveds kone, Hedevig Arnesdatter, Catharine Arnesdatter, Jens Kittilssøn, Lars Kittilssøn, Hans Nielssøn, Niels Nielssøn.

16/6-1811. Anders Danielssøns drengebarn Daniel fra Fossum Værk, født 29de Maii. Fadd:
Ellen Margarete Amundsdatter, Anne Pedersdatter, Solve Danielssøn, Peder Danielssøn, Solve Sørenssøn.

16/6-1811. Jens Jenssøns hjemmedøbte pigebarn Birthe Kirstine fra Fossum Værk, født 25de Maii. Fadd:
Lars Isaacssøns kone, Anne Eskildsdatter, Isaac Larssøn, Lars Haagenssøn, Henric Jenssøn.

23/6-1811. Niels Jonssøn Døls drengebarn Andreas fra BbKlev, født 14de ds. Fadd:
Niels Jacobssøns kone, Birthe Rasmusdatter, Anders Jacobssøn, Niels Heljessøn, Knud Nielssøn.

23/6-1811. Aslach Erichssøns pigebarn Karen under Otterholt, født 14de ds. Fadd:
Ole Ersrøes kone, Anne Nielsdatter, Ole Halvorssøn, Morten Ericssøn, Niels Ericssøn.

24/6-1811. Kammerherre og Amtmand Severin v. Løvenskjolds drengebarn Otto Joachim, født 14de Maii og hjemmedøbt 21de ejusdem. Fadd:
Frue Generalkrigskomissairinde Rasch, Jacob Aalls kone, Frøken Frid. Soph. Løvenskjold, Kammerjunker Adeler, N. A. og C. Løvenskjold, D. v. Cappelen, Carl og H. Møller, Søren Rasch.

27/6-1811. Peder Haraldssøns pigebarn Anne Karine fra Nedre Sem, født 9de Maii hjemmedøbt 15de ejusdem. Fadd:
Forvalter Schaannings kone, A. B?. Qvist, Chr. Frid. Barnholdt, Peder Limie, Resch, Chr. Lund.

30/6-1811. Ole Aslachssøns drengebarn Daniel fra Moe, født 20de ds. Fadd:
Peder Christopherssøns kone, Niels Danielssøns kone, Peder Danielssøn, Ole Holm, Abraham Danielssøn.

30/6-1811. Halvor Nielssøns drengebarn Aslach fra Moe, født 23de ds. Fadd:
Karen Nielsdatter, Pernelle Aslachsdatter, Jens Nielssøn, Gunbiørn Olessøn, Knud Olessøn.

30/6-1811. Jon Svendssøns drengebarn Peder fra Ml. Løberg, født 25de ds. Fadd:
Abigael Svendsdatter, Anne Isaacsdatter, Peder Isaacssøn, Johannes Olessøn, Niels Olessøn.

30/6-1811. Jacob Christenssøns drengebarn Lars under Borrestad, født 17de ds. Fadd:
Anne Jacobsdatter, Anne Christine Christensdatter, Anders Hanssøn, Knud Nielssøn, Isaac Nielssøn.

30/6-1811. Niels Anderssøns pigebarn Marthe under Øvrum, født 21de ds. Fadd:
Gunder Anderssøns kone, Sidzel Andersdatter, Rasmus Madssøn, Ole Anderssøn, Engelbert Anderssøn.

7/7-1811. Uægte drengebarn Jacob fra Holmen under S. Riising, født 19de Juni. Moderen Inger Lucædatter lod udlægge til barnefader separeret mand Ole Jacobssøn Holmen. Fadd:
Ole Sæterets kone, Tone Jacobsdatter, Jon Kikut, Ole Sæteret, Giert Ellingssøn.

14/7-1811. Ole Torgrimssøns drengebarn Torgrim fra S. Ballestad, født 9de ds. Fadd:
Eric Bøles kone, Birthe Larsdatter, Thor Heljessøn, Ole Heljessøn, Eric Larssøn.

14/7-1811. Uægte drengebarn Peder fra Puten under S. Riising, født 7de ds. Moderen Anne Halvorsdatter lod udlægge til barnefader ungkarl Peder Sørenssøn Tofte. Fadd:
Rollev Halvorssøns kone, Anne Rasmusdatter, Torbjørn Halvorssøn, Rollev Halvorssøn, Jens Halvorssøn.

21/7-1811. Bjørguv Olessøns drengebarn Johannes under Otterholt, født 5te ds. Fadd:
Niels Ericssøns kone, Anne Hansdatter, Niels Ericssøn, Morten Ericssøn, Christen Janssøn.

21/7-1811. Johannes Olessøns pigebarn Birthe fra Skyer, 14de ds. Fadd:
Jon Svendssøns kone, Gunnil Svensdatter, Jon Svendssøn, Isaac Larssøn, Niels Olessøn.

21/7-1811. Anders Hanssøns pigebarn Anne Kirstine under Østre Borge, født 13de ds. Fadd:
Niels Olessøns kone, Live Andersdatter, Matthias Svinholt, Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn, Iver Anderssøn.

28/7-1811. Aslach Pederssøns hjemmedøbte drengebarn Peder under Ml. Bøe, født 18de ds. Fadd:
Hedevig Christensdatter, Kirsten Pedersdatter, Lars Hanssøn, Jens Henricssøn, Niels Isaacssøn.

28/7-1811. Hans Jacobssøns hjemmedøbte drengebarn Jacob fra Folloug, født 14de ds. Fadd:
Christine Jacobsdatter, Maren Nielsdatter, Halvor Jacobssøn, Eric Olessøn, Thor Anderssøn.

28/7-1811. Gunder Larssøns drengebarn Lars fra Fossum Værk, født 15de ds. Fadd:
Else Kirstine Jacobsdatter, Marthe Johannisdatter, Henric Evenssøn, Isaac Jenssøn, Peder Arnessøn.

4/8-1811. Uægte drengebarn Anders under Nøklegaard, født 28de Juli. Moderen Karen Pedersdatter lod udlægge til barnefader Anders Pederssøn fra S. Limie. Fadd:
Birthe Andersdatter, Maren Andersdatter, Ole Nøklegaard, Christopher Glende, Peder Madssøn.

11/8-1811. Isaac Anderssøns drengebarn Niels fra Sæteret i Luxefjeld, født 4/8. Fadd:
Ole Levorssøns kone, Karen Nielsdatter, Anders Jonssøn, Lars Pederssøn, Isaac Pederssøn.

11/8-1811. Lars Jonssøns pigebarn Kirsten under Bratsberg, født 4de ds. Fadd:
Anders Evenssøns kone, Birthe Larsdatter, Anders Evenssøn, Anders Larssøn, Isaac Larssøn.

11/8-1811. Ole Christenssøns pigebarn Maren Dorothea fra Fossum Værk, født 25de Juli. Fadd:
Kirsten Madsdatter, Karen Maria Hansdatter, Ole Madssøn, Jon Evenssøn, Jacob Christenssøn.

11/8-1811. Peder Tygessøns pigebarn Maria fra Bøle, født 2den ds. Fadd:
Engelbert Johannissøns kone, Kirsten Tygesdatter, Niels Jonssøn, Halvor Anderssøn, Jens Johannissøn.

11/8-1811. Guldbrand Larssøns pigebarn Maria fra Fjeldet, født 1te ds. Fadd:
Ole Otterholts kone, Birthe Olesdatter, Ole Christopherssøn, Ole Larssøn, Anders Larssøn.

11/8-1811. Eric Knudssøns pigebarn Ingebor under Borrestad, født 2den ds. Fadd:
Thomas Jonssøns kone, Christen Isaacssøns kone, Lars Riis, Isaac Hanssøn, Anders Jonssøn.

18/8-1811. Halvor Jonssøns hjemmedøbte pigebarn Maren under S. Aas, født 9de ds. Fadd:
Halvor Isaacssøns kone, Else Jonsdatter, Halvor Isaacssøn, Jacob Jonssøn, Peder Jonssøn.

1/9-1811. Uægte drengebarn Ole under Tofte, født 21de Aug. Moderen ugift Karen Ericsdatter lod udlægge til barnefader ugift Gunnuld Olessøn Drengen i Luxefjeld. Fadd:
Karen Pedersdatter, Ellen Jonsdatter, Anders Olessøn, Zacharias Olessøn, Mons Olessøn.

1/9-1811. Søren Hanssøns pigebarn Anne Susanne fra Aasebachen, født 20de Aug. Fadd:
Ellen Johanne Halvorsdatter, Birthe Johannisdatter, Sivert Hanssøn, Isaac Christenssøn, Søren Johannissøn.

1/9-1811. Knud Olessøns pigebarn Anne under Klep, født 24de Aug. Fadd:
Jacob Kleps kone, Tore Engelbertsdatter, Arne Ouestad, Hans Gunnuldssøn, Asbjørn Eliæsøn.

8/9-1811. Knud Johannissøns drengebarn Jon fra Goupaasen, født 27de Aug. Fadd:
Tron Olessøns kone, Ingebor Jonsdatter, Jacob Jonssøn, Svenche Anderssøn, Knud Nielssøn.

8/9-1811. Ole Nielssøns drengebarn Lars fra Eikornrøe under Bratsberg, født 30te Aug. Fadd:
Signe Isaacsdatter, Karen Isaacsdatter, Halvor Anderssøn, Hans Isaacssøn, Ole Jacobssøn.

8/9-1811. Procurator Johan Gotfred Brangstrups pigebarn Sara Marine, født 30te Aug. Fadd:
Realf Ordings kone, Sara Bøyson, Marcus Barnholdt, Peder Haraldssøn, Ole Olessøn.

15/9-1811. Amund Aslachssøns hjemmedøbte drengebarn Aslach under Ml. Bøe, født 7de ds. Fadd:
Anne Lucædatter, Kirsten Aslachsdatter, Poul Olessøn, Jan Pederssøn, Jens Pederssøn.

15/9-1811. Christopher Jenssøns drengebarn Niels under N. Bøe, født 9de ds. Fadd:
Ingebor Engelbertsdatter, Maren Jensdatter, Solve Engelbertssøn, Niels Isaacssøn, Niels Jenssøn.

15/9-1811. Torkild Torstenssøns pigebarn Ingebor fra Skilbred, født 6te ds. Fadd:
Anne Sigursdatter, Inger Torstensdatter, Zacharias Olessøn, Ole Sigurssøn, Even Nielssøn.

15/9-1811. Thor Heljessøn pigebarn Maria fra S. Ballestad, født 7de ds. Fadd:
Ole Torgrimssøns kone, Birthe Larsdatter, Ole Heljessøn, Lars Torgrimssøn, Torgrim Thorssøn.

15/9-1811. Christopher Nielssøns pigebarn Maren under N. Bøe, født 7de ds. Fadd:
Johannes Janssøns kone, Dorthe Engelbertsdatter, Anders Johannissøn, Hans Jacobssøn, Niels Nielssøn.

22/9-1811. Ole Anderssøns drengebarn Simon fra Nøklegaard, født 13de ds. Fadd:
Ole Christopherssøns kone, Maren Christophersdatter, Ole Christopherssøn, Lars Halvorssøn, Ole Olessøn.

22/9-1811. Jon Halvorssøn drengebarn Peter fra fra Jønnevold, født 17de ds. Fadd:
Zarche Olesdatter, Ellen Jonsdatter, Thore Halvorssøn, Halvor Jonssøn, Peder Jonssøn.

22/9-1811. Uægte hjemmedøbt pigebarn Anne Sirine fra BbKlev, født 8de ds. Moderen Anne Catharine Olesdatter lod udlægge til barnefader Simon Simonssøn hos Auditeur Juel i øvre Tellemarken. Fadd:
Alet Kirstine Jacobsdatter, Gurine Olesdatter, Isaac Jacobssøn, Christopher Pederssøn, Gunder Thomæssøn.

26/9-1811. Rasmus Larssøns hjemmedøbte drengebarn Zacharias fra Aasebachen, født 19de Aug. Fadd:
Niels Rejerssøns kone, Anne Larsdatter, Jon Sande, Johan Herman Mejer, Jens Sørenssøn.

29/9-1811. Jan Jacobssøns drengebarn Jacob under S. Grinie, født 15de ds. Fadd:
Mads Madssøns kone, Karen Isaacsdatter, Ole Madssøn, Mons Olessøn, Sveno Olessøn.

29/9-1811. Jens Nielssøns drengebarn Niels under Moe, født 23de ds. Fadd:
Lars Moes kone, Karen Andersdatter, Ole Levorssøn, Gunbjørn Olessøn, Lars Pederssøn.

29/9-1811. Jacob Anderssøns drengebarn Simon fra N. Søelie, født 16de ds. Fadd:
Anders Ødegaardens kone, Gunnil Hansdatter, Matthias Svinholt, Lars Simonssøn, Ole Anderssøn, Iver Anderssøn.

29/9-1811. Anders Pederssøns hjemmedøbte pigebarn Birthe Kirstine fra BbKlev, født 10de ds. Fadd:
Peder Anderssøns kone, Anne Andersdatter, Niels Olessøn, Lars Nielssøn, Christen Pederssøn.

3/10-1811. Ole Christenssøn Borges drengebarn Christen Borge fra Aasebachen, født 3die Sept. Fadd:
Engelbert Sandes kone, Inger Marg. Jonsdatter, Frans Bendixsøn, Halvor Tofte, Christen Tofte.

6/10-1811. Kittil Nielssøns drengebarn Niels fra Stulen under S. Rising, født 20de Sept. Fadd:
Ole Olessøns kone, Guro Olesdatter, Gudmund Knudssøn, Sondre Madssøn, Aslach Svendssøn.

6/10-1811. Hans Jenssøn Moes drengebarn Niels Høyer fra Fossum Værk, født 28de Sept. Fadd:
Jens Moes kone, Gunnil Rasmusdatter, Abraham Olessøn, Helje Larssøn, Henric Evenssøn.

6/10-1811. Kittil Kittilssøns pigebarn Kirsten fra S. Riis, født 22de Sept. Fadd:
Lars Riises kone, Anne Olesdatter, Halvor Olessøn, Isaac Jacobssøn, Erich Kittilssøn.

13/10-1811. Niels Rasmussøns drengebarn Rasmus fra Sande, født 2den ds. Fadd:
Erich Øde Sandes kone, Gunnil Rasmusdatter, Mads Christenssøn, Erich Madssøn, Solve Sande, Ole Rasmussøn.

13/10-1811. Torbjørn Nielssøns drengebarn Simon fra Marker under S. Grinie, født 30te Sept. Fadd:
Ole Hobæks kone, Marthe Halvorsdatter, Ole Hobæk, Jon Høgelie, Jørgen Torbjørnssøn.

13/10-1811. Jens Jenssøns drengebarn Anders fra Ouestad, født 3die ds. Fadd:
Birthe Nielsdatter, Anne Kirstine Rasmusdatter, Arne Ouestad, Greger Olessøn, Hans Rasmussøn.

13/10-1811. Anders Simonssøns hjemmedøbte pigebarn Marthe Kirstine fra BbKlev, født 1ste ds. Fadd:
Peder Anderssøns kone, Hedevig Olesdatter, Peder Sivertssøn, Anders Olessøn, Isaac Christenssøn.

19/10-1811. Christian Nielssøns hjemmedøbte drengebarn Lars fra Gjelden, født 4de ds. Fadd:
Anne Jønnevold, Marthe Nielsdatter, Halvor Anderssøn, Anders Limie, Peder Sørenssøn, Gregorius Danielssøn.

20/10-1811. Peter Conradssøns pigebarn Catharine under Gulset, født 5te ds. Fadd:
Niels Strømdals kone, Anne Eskildsdatter, Kittil Gulset, Solve Danielssøn, Henric Sørenssøn.

27/10-1811. Abraham Isaacssøns drengebarn Ole under S. Aas, født 16de ds. Fadd:
Inger Nielsdatter, Birthe Larsdatter, Rasmus Franssøn, Halvor Jonssøn, Lars Christenssøn.

27/10-1811. Peder Halvorssøns drengebarn Halvor under Gulset, født 20de ds. Fadd:
Helje Ericssøns kone, Maren Hansdatter, Helje Ericssøn, Gunder Halvorssøn, Ole Olessøn.

27/10-1811. Arne Andreæssøns hjemmedøbte drengebarn Hans fra Ouestad, født 10de ds. Fadd:
Jens Sørenssøns kone, Marthe Nielsdatter, Eric Nielssøn, Lars Søelie, Jacob Olessøn.

27/10-1811. Hans Peter Peterssøns drengebarn Peter fra Aasebachen, født 11te ds. Fadd:
Rollev Halvorssøns kone, Andrea Storm, Even Halvorssøn, Lars Nielssøn, Greger Nielssøn.

27/10-1811. Gundbjørn Olessøns pigebarn Karen fra Dybedal, født 21de ds. Fadd:
Ole Flittigs kone, Barbara Olesdatter, Lars Moe, Jens Nielssøn, Halvor Halvorssøn.

27/10-1811. Gunder Anderssøns pigebarn Maren Dorothea under Borrestad, født 12te ds. Fadd:
Joh. Herm. Mejers kone, Maren Hoversdatter, Halvor Anderssøn, Christen Larssøn, Anders Larssøn.

27/10-1811. Svend Svendssøns pigebarn Ingebor under Gulset, født 14de ds. Fadd:
Karen Gundersdatter, Ingebor Andersdatter, Jacob Jenssøn, Kittil Pederssøn, Eric Olessøn.

10/11-1811. Lars Larssøns drengebarn Niels fra Kjær, født 27de Oct. Fadd:
Maren Axelsdatter, Birthe Kirstine Larsdatter, Solve Kjær, Rasmus Christenssøn, Niels Nielssøn.

10/11-1811. Erich Matthiæsøns hjemmedøbte drengebarn Østen under Gulset, født 9de Oct. Fadd:
Niels Strømdals kone, Karen Dorothea Matthiædatter, Niels Strømdal, Stian Pederssøn, Rejer Matthiæsøn.

10/11-1811. David Christianssøns pigebarn Ingebor Kirstine fra Holm, født 25de Oct. Fadd:
Helle Christianssøns kone, Marthe Isaacsdatter, Niels Kleven, Knud Nielssøn, Christopher Nielssøn.

17/11-1811. Niels Halvorssøns drengebarn Ole fra Troldsaas under S. Grinie, født 4de ds. Fadd:
Johannes Jenssøns kone, Marthe Halvorsdatter, Johannes Jenssøn, Torbjørn Nielssøn, Jon Torstenssøn.

17/11-1811. Jacob Gunderssøns pigebarn Ellen Maria fra BbKlev, født 7de ds. Fadd:
Niels Olessøns kone, Dorthe Hansdatter, Ole Christenssøn, Abraham Olessøn, Niels Olessøn.

17/11-1811. Halvor Olessøns hjemmedøbte pigebarn Ellen fra Aasebachen, født 25de Oct. Fadd:
Ole Hellessøns kone, Kirstine Ellevsdatter, Jon Sande, Rasmus Bjerketved, Joh. Herman Mejer.

23/11-1811. Niels Danielssøns drengebarn Lars Skaven fra Ml. Foss, født 12te ds. Fadd:
Maria Aarhuus, Dorothea Larsdatter, Christopher Hoppestad, Ole Moe, Peder Danielssøn, Abraham Danielssøn.

24/11-1811. Peder Madssøns drengebarn Gunder under Tofte, født 16de ds. Fadd:
Jacob Larssøns kone, Karen Madsdatter, Peder Olessøn, Lars Madssøn, Peder Aslachssøn.

24/11-1811. Anders Nielssøns drengebarn Niels fra N. Wenstøb, født 19de ds. Fadd:
Gunder Engelbertssøns kone, Hedevig Engelbertsdatter, Knud Nielssøn, Lars Svendssøn, Peder Engelbertssøn.

24/11-1811. Halvor Hanssøn Liens pigebarn Kirsten under Meen, født 12te ds. Fadd:
Kittil Wallerdals kone, Karen Hansdatter, Gunder Espedal, Kittil Wallerdal, Peder Pederssøn.

1/12-1811. Jens Mortenssøns drengebarn Ole fra N. Ballestad, født 21de Nov. Fadd:
Jacob Jonssøns kone, Marthe Pedersdatter, Jens Pederssøn, Ole Heljessøn, Børge Kolkind.

1/12-1811. Sivert Nielssøns pigebarn Inger under Lie, født 18de Nov. Fadd:
Lars Sollies kone, Birthe Torjersdatter, Jacob Olessøn, Torsten Olessøn, Torjer Jonssøn.

8/12-1811. Christen Jenssøns pigebarn Christence under S. Hynie, født 24de Nov. Fadd:
Lars Sørenssøns kone, Dorthe Andersdatter, Anders Engelbertssøn, Lorents Larssøn, Isaac Sørenssøn.

8/12-1811. Lars Larssøns pigebarn Anne Karine fra Bakken, født 1te ds. Fadd:
Anders Bakkens kone, Hedevig Olesdatter, Ole Haraldssøn, Engelbert Jacobssøn, Anders Olessøn.

8/12-1811. Niels Hanssøns pigebarn Anne Hedevig under Lie, født 28de Nov. Fadd:
Eric Svendssøns kone, Ingebor Olesdatter, Lars Halvorssøn, Isaac Christenssøn, Eric Svendssøn.

13/12-1811. Jacob Christenssøns hjemmedøbte drengebarn Halvor Christian fra Aasebachen, født 17de Nov. Fadd:
Jørgen Mejers enke, Anne Jacobsdatter, Amund Waller, Jørgen Hanssøn, Svend Halvorssøn.

15/12-1811. Anders Johannissøns drengebarn Johannes under N. Bøe, født 9de ds. Fadd:
Hedevig Engelbertsdatter, Kirsten Johannisdatter, Mads Johannissøn, Helje Larssøn, Christopher Nielssøn.

15/12-1811. Christen Knudssøns pigebarn Birthe Maria fra S. Sneltved, føldt 9de ds. Fadd:
Guttorm Knudssøns kone, Gunnil Svendsdatter, Jon Svendssøn, Johannes Olessøn, Niels Abrahamssøn.

22/12-1811. Thor Thorstenssøns drengebarn Thorsten fra Aasebachen, født 12te ds. Fadd:
Niels Høysets kone, Maren Henricsdatter, Thor Nielssøn, Thor Halvorssøn, Anders Engrav.

22/12-1811. Jens Johannissøns pigebarn Hedevig fra N. Ballestad, født 15de ds. Fadd:
Peder Tygessøns kone, Anne Johannisdatter, Peder Tygessøn, Engelbert Johannissøn, Hans Johannissøn.

26/12-1811. Peder Danielssøns drengebarn Peder fra N. Wenstøb, født 13de ds. Fadd:
Peder Christopherssøns kone, Karen Sørensdatter, Ole Holm, Niels Foss, Peder Sørenssøn.

26/12-1811. Niels Hanssøns drengebarn Engelbert under Ml. Bøe, født 20de ds. Fadd:
Rasmus Larssøns kone, Johanne Hansdatter, Rasmus Larssøn, Ole Halvorssøn, Mons Monssøn.

26/12-1811. Gunder Nielssøns pigebarn Maria under Tofte, født 12te ds. Fadd:
Birthe Andersdatter, Maren Halvorsdatter, Ole Jacobssøn, Tron Nielssøn, Ellev Olessøn.

29/12-1811. Ole Gunnuldssøns hjemmedøbte drengebarn Ellev fra Drengen i Luxefjeld, født 10de Nov. Fadd:
Thore Halvorssøns kone, Anne Ellevsdatter, Ole Olessøn, Thore Halvorssøn, Anders Tovssøn.

29/12-1811. Engelbert Rasmussøns pigebarn Maria fra Dyrkold, født 19de ds. Fadd:
Anders Limies kone, Karen Kirstine Engelbertsdatter, Anders Limie, Rasmus Franssøn, Lars Zachariæsøn.

29/12-1811. Ole Gunderssøns pigebarn Kirsten under S. Breche, 24de ds. Fadd:
Harald Rasmussøns kone, Laurentse Engelbertsdatter, Ole Olessøn, Christen Torjerssøn, Helje Olessøn.

1/1-1812. Isaac Hanssøns pigebarn Ingebor fra S. Grinie, født 20de Dec. Fadd:
Halvor Fjelddalens kone, Ingebor Maria Zachariædatter, Simon Lund, Lucas Aslachssøn, Gregorius Danielssøn.

5/1-1812. Forvalter Peder Schaannings drengebarn Folkman Frek, født 25de Nov. Fadd:
Madame Folkman, Sophie Christence Folkman, Ejler Wright, Christian Monrad, Johan Jørgen Monrad, Peter Hjortdal.

5/1-1812. Lars Kittilssøns pigebarn Karen fra S. Løberg, født 31te Dec. Fadd:
Jens Løbergs kone, Ingebor Jonsdatter, Sondre Kittilssøn, Ole Ejnerssøn, Kittil Olessøn.

9/1-1812. Christence Sophie Davidsdatter Monrads uægte pigebarn Jensine, født 24de Dec. Til barnefader udlagt Justus Glad hos hr. Auditeur Wessel. Fadd:
David Monrads enke, Else Maria Monrad, Gullik Bommen, Iver Larssøn, Jan Krins.

12/1-1812. Hans Larssøns drengebarn Peder fra Meen, født 5te ds. Fadd:
Niels Strømdals kone, Marthe Kirstine Larsdatter, Lars Knudssøn, Jacob Anderssøn, Elias Jenssøn.

12/1-1812. Stian Pederssøns drengebarn Peder under Gulset, født 23de Dec. Fadd:
Egil Pederssøns kone, Birthe Evensdatter, Egild Peterssøn, Erich Matthiæsøn, Jens Evenssøn.

12/1-1812. Ole Olessøns hjemmedøbte drengebarn Ole fra BbKlev, født 27de Dec. Fadd:
Zacharias Klevens kone, Anne Olesdatter, Halvor, Erich Christenssøn, Anders Christenssøn.

12/1-1812. Gartner Johannes Erichssøns pigebarn Inger Maria, født 13de Dec. Fadd:
Christen Pederssøns kone, Oline Andersdatter, Even Nielssøn, Christen Pederssøn, Jens Pederssøn.

19/1-1812. Gunder Halvorssøns pigebarn Inger fra N. Wenstøb, født 6te ds. Fadd:
Jon Wenstøbs kone, Maren Isaksdatter, Claus Monssøn, Tolv Waldemarssøn, Søren Sørenssøn.

19/1-1812. Gurine Olesdatters uægte pigebarn Johanne fra Bugot, født 1ste Jan. Til barnefader udlagt Johan Halvorssøn ved Fossum Værk. Fadd:
Jan Roeligheds kone, Anne Isaacsdatter, Lars Gregerssøn, Peder Isaacssøn, Christen Olessøn.

26/1-1812. Sigfried Svendssøns drengebarn Peder under N. Fossum, født 18de ds. Fadd:
Hans Larssøns kone, Maren Andersdatter, Peder Larssøn, Lars Svendssøn, Eric Svendssøn.

26/1-1812. Gunder Berntssøns drengebarn Jon, født paa BbKlev 7de ds. Fadd:
Christen Torjussøns kone, Maren Zachariædatter, Christen Torjussøn, Isaac Anderssøn, Gunder Clemetssøn.

26/1-1812. Karen Pedersdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Peder under Sande, født 6te ds. Til barnefader udlagt fremmed og bortreist Axel Christopherssøn som tjente en tiid i Ejdanger. Fadd:
Kirsten Isaacsdatter, Aaste Maria Jensdatter, Jens Olessøn, Gunder Matthiæssøn, Ole Anderssøn.

26/1-1812. Halvor Anderssøns pigebarn Kirsten fra Bøle, født 20de ds. Fadd:
Ingebor Johannisdatter, Johanne Johannisdatter, Jens Johannissøn, Engelbert Johannissøn, Torsten Anderssøn.

2/2-1812. Sveno Olessøns hjemmedøbte drengebarn Jacob fra Mælum, født 26de Dec. Fadd:
Peder Ludvigssøns kone, Kirsten Sophie Jacobsdatter, Jens Christn Jacobssøn, Mons Olessøn, Halvor Gjertssøn.

2/2-1812. Lars Hanssøns drengebarn Ole fra Svartangen under Meen, født 16de Jan. Fadd:
Jon Jacobssøns kone, Maren Solvesdatter, Jens Olessøn, Lars Halvorssøn, Gunder Stenerssøn.

2/2-1812. Anders Olessøns drengebarn Ole fra Fossejord, født 22de Jan. Fadd:
Gunder Matthiæsøns kone, Live Olesdatter, Lars Bakken, Anund Jacobssøn, Jens Jenssøn.

2/2-1812. Anders Jonssøn Broens pigebarn Maren under Meen, født 23de Jan. Fadd:
Gunder Espedalens kone, Maren Andersdatter, Christopher Sivertssøn, Isaac Gunderssøn, Peder Pederssøn.

10/2-1812. Anders Hanssøns drengebarn Isaac under Meen, født 30te Jan. Fadd:
Marthe Larsdatter, Karen Hansdatter, Isaac Hanssøn, Gunder Isaacssøn, Christen Nielssøn.

10/2-1812. Anund Sivertssøns pigebarn Ingebor Andrea fra Nordre Sem, født 23de Jan. Fadd:
Jørgen Sems kone, Marthe Nielsdatter, Kittil Gulset, Jacob Sivertssøn, Gregorius Nielssøn.

23/2-1812. Isaac Hanssøns drengebarn Ole under N. Løberg, født 2den ds. Fadd:
Kirsten Hansdatter, Birthe Hansdatter, Isaac Berg, Anders Hanssøn, Anders Olessøn.

23/2-1812. Ole Olessøn Snedkers drengebarn Søren fra Aasebachen, født 31te Jan. Fadd:
Inger Olesdatter, Live Olesdatter, Jens Jenssøn, Anund Jacobssøn, Engelbert Matthiæsøn.

23/2-1812. Ole Christenssøns drengebarn Svend fra Fossum Værk, født 2den ds. Fadd:
Mads Madssøns kone, Kirsten Larsdatter, Tollev Jenssøn, Jon Evenssøn, Johan Halvorssøn.

23/2-1812. Halvor Halvorssøns pigebarn Tone Gurine fra V. Bøe i Luxefjeld, født 5te ds. Fadd:
Gulbrand Larssøns kone, Ingebor Clemetsdatter, Lars Pederssøn, Anders Jonssøn, Abraham Halvorssøn.

1/3-1812. Johan Herman Larssøns pigebarn Laurentse Dorothea fra Aasebachen, født 16de Feb. Fadd:
Christen Holmens kone, Berthe Pernelle Larsdatter, Bøye Larssøn, Jon Sande, Halvor Anderssøn.

1/3-1812. Jan Pederssøns pigebarn Karen fra Ml. Bøe, født 20de Feb. Fadd:
Amund Aslachssøns kone, Karen Madsdatter, Engelbert Pederssøn, Jens Pederssøn, Ole Pederssøn.

1/3-1812. Isaac Jacobssøns pigebarn Karen fra BbKlev, født 20de Feb. Fadd:
Christopher Pederssøns kone, Anne Karine Jacobsdatter, Niels Knudssøn, Gunder Thomæsøn, Iver Christenssøn.

8/3-1812. Christen Ericssøns drengebarn Eric under Otterholt, født 25de Feb. Fadd:
Anne Hedevig Rasmusdatter, Maren Nielsdatter, Niels Ericssøn, Morten Ericssøn, Peder Berulfssøn.

8/3-1812. Johannes Olessøns drengebarn Ole fra Godal, født 29de Jan. Fadd:
Ragne Thorstensdatter, Ingebor Jonsdatter, Torgrim Anderssøn, Kittil Kittilssøn, Anders Larssøn.

8/3-1812. Jens Anderssøns hjemmedøbte drengebarn Anders fra Fossum Værk, født 15de Feb. Fadd:
Lars Sørenssøns kone, Maren Andersdatter, Jens Nielssøn, Niels Nielssøn, Ole Nielssøn.

8/3-1812. Solve Olessøns drengebarn Jacob fra Nisterøe, født 27de Feb. Fadd:
Søren Stulens kone, Hellene Olesdatter, Gunder Jacobssøn, Hans Halvorssøn, Lars Halvorssøn.

8/3-1812. Rasmus Madssøns pigebarn Maren fra Øvrum, født 25de Feb. Fadd:
Eric Madssøns kone, Karen Madsdatter, Jacob Madssøn, Christian Østenssøn, Gunder Christenssøn.

8/3-1812. Christen Knudssøns pigebarn Ingebor fra Fossum Værk, født 4de ds. Fadd:
Hans Knudssøns kone, Anne Jacobsdatter, Ole Christenssøn, Christen Janssøn, Lars Svendssøn.

8/3-1812. Hans Anderssøns pigebarn Lisbeth Maria under Fossum Værk, født 27de Feb. Fadd:
Anne Hansdatter, Dorthe Andersdatter, Ole Knudssøn, Jens Jenssøn, Hans Anderssøn.

8/3-1812. Ole Olessøns pigebarn Birthe Karine fra Solum i Luxefjeld, født 15de Jan. Fadd:
Ole Nøklegaards kone, Hedevig Abrahamsdatter, Anders Knudssøn, Christen Larssøn, Ole Olessøn.

15/3-1812. Ole Halvorssøns drengebarn Halvor fra Ersrøe, født 5te ds. Fadd:
Aslach Ericssøns kone, Karen Kirstine Pedersdatter, Halvor Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Engelbert Janssøn.

15/3-1812. Jacob Peterssøns pigebarn Else fra Fossum Værk, født 7de ds. Fadd:
Karen Christensdatter, Kirstine Alfsdatter, Johan Bøydler, Engelbert Olessøn, Anders Danielssøn.

22/3-1812. Anders Evenssøns drengebarn Even fra N. Sneltved, født 12te ds. Fadd:
Ole Bugots kone, Kirsten Larsdatter, Ole Bugot, Christen Olessøn, Jens Abrahamssøn.

22/3-1812. Anne Karine Aslesdatters uægte pigebarn Karen født 18/2 paa Amtets Sygehuus. Barnefader blev meldt at være en svensk Matros Joseph Gustavus.
Fadd: Tore Torstensdatter, Kirsten Aslesdatter, Hans Ramsaasen, Kittil Kittilssøn, Gregorius Erichssøn.

26/3-1812. Ole Olessøns pigebarn Ingebor fra Houkeroe, født 15de Feb. Fadd:
Jon Gromstuls kone, Karen Olesdatter, Jon Gromstul, Halvor Olessøn, Torkild Jonssøn.

30/3-1812. Herman Hanssøns drengebarn Peder fra Bratsberg Skov, født 23de ds. Fadd:
Christen Pederssøns kone, Anne Pedersdatter, Christen Pederssøn, Jens Pederssøn, Sivert Berthelssøn.

30/3-1812. Lorents Larssøns pigebarn Andrea under Fossum Værk, født 7de ds. Fadd:
Christen Hynies kone, Ingebor Larsdatter, Lars Jonssøn, Solve Danielssøn, Christopher Larssøn.

30/3-1812. Bent Jonssøns hjemmedøbte pigebarn Anne med Marthe Kirstine Nielsdatter under Lie, født 20de ds. Fadd:
Gunder Lies kone, Karen Maria Nielsdatter, Even Lien, Anders Lien, Hans Lien. Til ægteskab lyst for Forældrene, de bleve ægteviede 22de Apr. s.a.

5/4-1812. Helje Ericssøns drengebarn Svend under Gulset, født 26de Mart. Fadd:
Peder Halvorssøns kone, Hedevig Heljesdatter, Peder Halvorssøn, Kittil Pederssøn, Lars Gunderssøn.

12/4-1812. Niels Christenssøns pigebarn Maren fra Ø. Hoppestad, født 3die ds. Fadd:
Halvor Kiises kone, Magnil Christensdatter, Halvor Kiise, Jens Furuvold, Christopher Hanssøn.

12/4-1812. Amund Olessøns pigebarn Maren fra Berreberg, født 1ste ds. Fadd:
Ole Otterholts kone, Gunnil Olesdatter, Zacharias Berreberg, Zacharias Jenssøn, Ellev Olessøn.

12/4-1812. Mads Franssøns pigebarn Helge under Moe, født 1ste ds. Fadd:
Engelbert Lucæsøns kone, Dorthe Engelbertsdatter, Engelbert Lucæsøn, Solve Engelbertssøn, Eric Hanssøn.

12/4-1812. Engelbert Aslessøns pigebarn Anne Turine fra Aasebachen, født 27de Mart. Fadd:
Ellen Nielsdatter, Maria Halvorsdatter, Niels Aslessøn, Halvor Asbjørnssøn, Lars Wetlessøn.

19/4-1812. Niels Olessøns pigebarn Birthe fra Skyer, født 9de ds. Fadd:
Johannes Skyers kone, Marthe Isaacsdatter, Jon Svendssøn, Anders Larssøn, Ole Larssøn.

19/4-1812. Hans Halvorssøns pigebarn Maren fra N. Bøe, født 11te ds. Fadd:
Mads Bøes kone, Karen Olesdatter, Mads Christenssøn, Knud Østenssøn, Niels Anderssøn.

19/4-1812. Halvor Johannissøns pigebarn Anne Maria fra Aasebachen, født 26de Mart. Fadd:
Ole Wijerssøns kone, Niels Ericssøns kone, Ole Wijerssøn, Niels Ericssøn, Gregorius Danielssøn.

26/4-1812. Kjøstol Clemetssøns pigebarn Anne fra Follestad, født 18de ds. Fadd:
Rasmus Halvorssøns enke, Christine Olesdatter, Ole Olessøn, Isaac Johannissøn, Thor Anderssøn.

3/5-1812. Anders Knudssøns pigebarn Karen fra Fløtterøe, født 20de Apr. Fadd:
Hans Knudssøns kone, Anne Jacobsdatter, Christen Schrøder, Lars Matthiæsøn, Anders Matthiæsøn.

10/5-1812. Solve Larssøns drengebarn Axel fra Kjær, født 26de Apr. Fadd:
Lars Kjærs kone, Anne Larsdatter, Lars Kjær, Hans Axelssøn, Niels Axelssøn.

10/5-1812. Lars Kittilssøn Houens drengebarn Hans Thomas fra Aasebachen, født 29de Apr. Fadd:
Lars Peter Arnessøns kone, Dorthe Hansdatter, Jens Kittilssøn, Lars P. Arnessøn, Thor Olessøn.

10/5-1812. Ole Ejnerssøns pigebarn Karen under N. Løberg, født 25de Apr. Fadd:
Gunder Løbergs kone, Ingebor Jonsdatter, Sondre Nirissøn, Thomas Jenssøn, Jens Olessøn Løberg.

10/5-1812. Niels Hanssøns tvillinge pigebørn Mette Maria og Anne Turine fra Aasebachen, født 27de Apr. Fadd:
Mette Maria Nielsdatter, Maria Olesdatter, Christine Nielsdatter, Christine Hansdatter, Hans Hanssøn, Ole Halvorssøn, Halvor Anderssøn, Søren Johannissøn, Peder Olessøn, Niels Nielsøn.

10/5-1812. Ole Jonssøns pigebarn Kirsten fra Liestuel, født 11te Apr. Fadd:
Thor Halvorssøns kone, Kirsten Torkildsdatter, Thor Halvorssøn, Ole Halvorssøn, Niels Nielssøn.

18/5-1812. Anders Larssøns tvillingbørn Niels og Ingebor fra Skyer, født 9/5. Fadd:
Lars Jonssøns kone, Birthe Larsdatter, Johannes Olessøns kone, Maria Larsdatter, Jens Hanssøn, Engelbert Johannissøn, Halvor Thorssøn, Anders Evenssøn, Isaac Larssøn, Ole Larssøn.

18/5-1812. Jørgen Thorstenssøns pigebarn Karen fra Marker, født 30/4. Fadd:
Ole Hobæks kone, Anne Anundsdatter, Ole Hobæk, Peder Fridericssøn, Ole Hanssøn. (Ovenfor farens navn står skrevet Nielsen.)

18/5-1812. Niels Ericssøns pigebarn Maren fra Orekaas, født 3die ds. Fadd:
Ole Ersrøes kone, Kirsten Torkildsdatter, Christen Janssøn, Christen Ericssøn, Morten Ericssøn.

24/5-1812. Brynild Anundssøns pigebarn Kirsten fra BbKlev, født 27de Apr. Fadd:
Christen Torjussøns kone, Maren Zachariædatter, Peder Sivertssøn, Christen Torjussøn, Isaac Johannissøn. Forældrene vare fra Seude, og strax bør flytte tilbage.

31/5-1812. Christen Christianssøns drengebarn Niels under S. Fossum, født 2den ds. Fadd:
Anne Sigursdatter, Maria Torstensdatter, Lars Christianssøn, Peder Christianssøn, Ole Christianssøn.

7/6-1812. Aslach Halvorssøns drengebarn Isaac under Berreberg, født 25de Maii. Fadd:
Hedevig Halvorsdatter, Anne Kirstine Halvorsdatter, Peder Christianssøn, Gunder Halvorssøn, Christen Isaacssøn.

7/6-1812. Gunder Jacobssøns drengebarn Jacob under Kiise, født 26de Maii. Fadd:
Halvor Holts kone, Marthe Hansdatter, Halvor Holt, Halvor Kiise, Christopher Hanssøn.

13/6-1812. Christian Østenssøns drengebarn Ole fra Aasebachen, født 2den ds. Fadd:
Margit Jonsdatter, Ingebor Gurine Bendixdatter, Rasmus Madssøn, Ole Wigerssøn, Harald Halvorssøn, Thor Olessøn.

14/6-1812. Inger Nielsdatters uægte hjemmedøbte drengebarn Lars fra Aasebachen, 24de Maii. Til barnefader udlagt Thomas Pederssøn, gevorben soldat i Fridericswærn. Fadd:
Engelbert Aslessøns kone, Ellen Maria Nielsdatter, Hans Wetlessøn, Isaac Smith, Gregorius Danielssøn.

14/6-1812. Zacharias Olessøns pigebarn Ingebor fra Berreberg, 31te Maii. Fadd:
Ole Otterholts kone, Ingebor Simonsdatter, Amund Berreberg, Jørgen Sem, Søren Simonssøn.

14/6-1812. Halvor Thorssøns pigebarn Ragnil under S. Frogner, født 5te ds. Fadd:
Tron Olessøns kone, Gunnil Olesdatter, Kittil Gregerssøn, Ole Larssøn, Ole Pederssøn.

21/6-1812. Lars Christenssøns pigebarn Maren under S. Aas, født 12te ds. Fadd:
Halvor Jonssøns kone, Karen Nielsdatter, Gunder Monssøn, Peder Berulfssøn, Ole Pederssøn.

21/6-1812. Engelbert Sørenssøns pigebarn Inger Johanne fra Fossum Værk, født 10de ds. Fadd:
Lars Sørenssøns kone, Marthe Johannisdatter, Lars Sørenssøn, Hans Anderssøn, Christen Hanssøn.

27/6-1812. Amund Larssøns drengebarn Christian Hyberdth fra Fossum Værk, født 8de ds. Fadd:
Forvalter Schaannings kone, Christiana Barnholdt, Niels Hyberdt, H. Resch, Christen Lund, A. Poulsen.

27/6-1812. Jacob Jenssøns pigebarn Maren Kirstine fra Gulset, født 1ste ds. Fadd:
Inger Jensdatter, Marthe Kirstine Larsdatter, Søren Tofte, Elias Jenssøn, Abraham Jenssøn, Rejer Anderssøn.

28/6-1812. Jon Tormossøns drengebarn Tormo fra Kikut under S. Riising, født 13de ds. Fadd:
Sidsel Tormosdatter, Anne Hansdatter, Ole Torjerssøn, Jon Alfssøn, Niels Nielssøn.

28/6-1812. Jacob Rasmussøns drengebarn Rasmus under Strømdal, født 8de ds. Fadd:
Lars Isaacssøns kone, Karen Nielsdatter, Anders Rasmussøn, Isaac Larssøn, Jacob Larssøn.

28/6-1812. Peder Sivertssøns drengebarn Sivert fra BbKlev, født 16de ds. Fadd:
Anders Olessøns kone, Kirsten Olesdatter, Sivert Pederssøn, Ole Danielssøn, Daniel Olessøn.

28/6-1812. Eric Abrahamssøns pigebarn Torine fra Berreberg, født 14de ds. Fadd:
Rasmus Berrebergs kone, Inger Ericsdatter, Rasmus Berreberg, Ole Holm, Anders Amundssøn.

5/7-1812. Rasmus Christenssøns hjemmedøbte drengebarn Christen under Strømdal, født 12te Juni. Fadd:
Lars Kjærs kone, Margarete Axelsdatter, Solve Kjær, Thor Anderssøn, Niels Axelssøn.

5/7-1812. Knud Nielssøns drengebarn Isaac fra N. Wenstøb, født 29de Juni. Fadd:
David Holms kone, Karen Halvorsdatter, Anders Wenstøb, Niels Wenstøb, Jan Mouraasen.

8/7-1812. Skibscapitaine Hans Thuesens pigebarn Antonette Catharine, født 5te Juni hjemmedøbt 11te ejusdem. Fadd:
Mouritsens enke, Birg. Wright, J. Aalborg, Jens P?. Gasmann, S. Rasch, Jacob Ottesen.

12/7-1812. Gullik Halvorssøns pigebarn Marthe under S. Breche, født 29de Juni. Fadd:
Anne Margr. Christiansdatter, Anne Eskildsdatter, Christen Abrahamssøn, Daniel Olessøn, Zacharias Anderssøn.

25/7-1812. Anders Hanssøns drengebarn Hans Buer fra Aasebachen, født 10de ds. Fadd:
Margit Jonsdatter, Marte Maria Olesdatter, Jon Sanne, Michel Halvorssøn, Søren Johannissøn.

26/7-1812. Ole Christopherssøns drengebarn Lars fra Sæteret i Luxefjeld, født 1ste ds. Fadd:
Ole Nøklegaards kone, Lars Wenstøbs kone, Ole Nøklegaard, Gulbrand Larssøn, Ole Larssøn.

26/7-1812. Jacob Peterssøns pigebarn Maren fra Tejen under Moe, født 19de ds. Fadd:
Jens Tejens kone, Ingebor Petersdatter, Lars Pederssøn, Jens Nielssøn, Ole Abrahamssøn.

2/8-1812. Marthe Pedersdatters uægte drengebarn Peder fra Fossum Værk, født 19de Juli. Til barnefader udlagt Johan Halvorssøn ved Fossum Værk. Fadd:
Anne Hansdatter, Marthe Clar. Storm, Ole Knudssøn, Helje Larssøn, Henric Jenssøn.

2/8-1812. Halvor Christianssøns tvillinge pigebørn Karen og Ingebor fra S. Fossum, født 19de Juli. Fadd:
Maren Larsdatter, Kirsten Knudsdatter, Anne Sigursdatter, Marthe Christiansdatter, Ole Ersrøe, Amund Berreberg, Lars Christenssøn, Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Ole Christianssøn.

9/8-1812. Daniel Hanssøns drengebarn Lars fra Baaserøe, født 2den ds. Fadd:
Jens Hanssøns kone, Anne Pedersdatter, Eric Bøle, Isaac Gunderssøn, Isaac Pederssøn.

16/8-1812. Hans Jacobssøns pigebarn Birthe Kirstine fra Nærum, født 22de Juli. Fadd:
Anders Bakkens kone, Anne Hansdatter, Simon Lund, Anders Bommen, Niels Jacobssøn.

23/8-1812. Lars Christenssøns drengebarn Christen under Moe, født 15de ds. Fadd:
Halvor Holts kone, Ellen Larsdatter, Lars Moe, Halvor Holt, Halvor Larssøn.

23/8-1812. Zacharias Jenssøns pigebarn Kirsten fra Kleven gaard, født 11te ds. Fadd:
Inger Jensdatter, Anne Olesdatter, Jens Kleven, Zacharias Kleven, Even Kleven.

30/8-1812. Anders Jonssøns pigebarn Maria fra Ø. Bøe i Luxefjeld, født 9de ds. Fadd:
Gulbrand Larssøns kone, Birthe Jonsdatter, Halvor Fjeldet, Ellev Olessøn, Christopher Olessøn.

30/8-1812. Ole Jonssøns pigebarn Kirstine under Meen, født 11te ds. Fadd:
Lars Svartangens kone, Maren Andersdatter, Anders Hanssøn, Peder Halvorssøn, Gunder Pederssøn.

3/9-1812. Ole Svendssøns drengebarn Svend under S. Breche, født 17de Aug. Fadd:
Inger Thomædatter, Anne Christine Saamundsdatter, Michael Sivertssøn, Jonas Selou, Isaac Nielssøn.

6/9-1812. Jacob Larssøns drengebarn Lars under Ned. Sem, født 31te Aug. Fadd:
Anders Engelbertssøns kone, Birthe Olesdatter, Helje Larssøn, Østen Larssøn, Lars Madssøn.

6/9-1812. Berthel Olessøns drengebarn Andreas fra Kreppen, født 22de Aug. Fadd:
Maren Olesdatter, Birthe Olesdatter, Niels Halvorssøn, Henric Torjerssøn, Lars Jessøn.

6/9-1812. Mons Olessøns pigebarn Johanne fra N. Rising, født 22de Aug. Fadd:
Ingebor Jensdatter, Magd. Elisabeth Abrahamsdatter, Tron Olessøn, Halvor Thorssøn, Ole Hanssøn.

6/9-1812. Peder Olessøns pigebarn Dorothea under Gulset, født 25de Aug. Fadd:
Kittil Pederssøns kone, Birthe Evensdatter, Stian Pederssøn, Niels Anderssøn, Jacob Jonssøn.

6/9-1812. Ole Olessøn Skinnerts pigebarn Anne Cicilia fra BbKlev, født 10de Aug. hjemmedøbt 17de ejusdem. Fadd:
Gunder Thomæssøns kone, Inger Halvorsdatter, Christopher Pederssøn, Halvor Christenssøn, Anders Christenssøn.

19/9-1812. Christopher Condrups hjemmedøbte pigebarn Karen Christine Møller, født 17de Aug. Fadd:
Skræder Møllers kone, Margarete Skreiberg, Søren Chr. Condrup, Frans Bendixssøn, Ole Olessøn.

20/9-1812. Christen Pederssøns hjemmedøbte drengebarn Hans under Bradtsberg, født 3de ds. Fadd:
Ole Pederssøns enke, Anne Pedersdatter, Herman Hanssøn, Anders Rasmussøn, Jens Pederssøn.

27/9-1812. Lars Halvorssøns drengebarn Peder fra Aaltved, født 13de ds. Fadd:
Hans Larssøns kone, Maren Larsdatter, Niels Halvorssøn, Jacob Nærum, Hans Larssøn, Ole Larssøn.

27/9-1812. Jon Jonssøns drengebarn Anders under N. Løberg, født 17de ds. Fadd:
Jon Jonssøns kone, Else Andersdatter, Jon Jonssøn, Jens Thorssøn, Isaac Anundssøn.

27/9-1812. Gunder Evenssøns drengebarn Lars under N. Løberg, født 18de ds. Fadd:
Jens Johannissøns kone, Anne Jonsdatter, Lars Evenssøn, Gunder Thomæsøn, Kittil Olessøn.

27/9-1812. Anders Isaacssøns hjemmedøbte pigebarn Maria fra BbKlev, født 9de ds. Fadd:
Hans Jacob Halvorssøns kone, Inger Kirstine Nielsdatter, Niels Pederssøn, Ole Christenssøn, Hans Jacob Halvorssøn.

4/10-1812. Niels Aslessøns drengebarn Jon fra Fossum Værk, født 18de Sept. Fadd:
Karen Olesdatter, Anne Isaacsdatter, Jacob Jacobssøn, Jon Evenssøn, Christopher Hanssøn.

4/10-1812. Jens Janssøns drengebarn Jan fra Fossum Værk, født 24de Sept. Fadd:
Maren Aslachsdatter, Karen Isaacsdatter, Christopher Aslachssøn, Ole Janssøn, Jan Janssøn.

4/10-1812. Solve Engelbertssøns drengebarn Johan Erboe fra S. Grinie, født 23de Sept. Fadd:
Cornelius Øens kone, Karen Sørensdatter, Isaac Grinie, Peder Sørensøn, Hans Axelssøn.

4/10-1812. Christopher Halvorssøn Skjolds hjemmedøbte drengebarn Halvor fra Follestad, født 9de Sept. Fadd:
Asloug Hansdatter, Pernelle Halvorsdatter, Hans Isaacssøn, Kiøstol Clemetssøn, Anders Olessøn.

11/10-1812. Sivert Hanssøns drengebarn Hans fra Nærum, født 25de Sept. Fadd:
Signe Isaacsdatter, Maria Jacobsdatter, Isaac Christenssøn, Christen Larssøn, Søren Johannissøn.

11/10-1812. Ole Torjerssøns drengebarn Jon fra Sæteret under S. Riising, født 21de Sept. Fadd:
Jon Kikuts kone, Anne Hansdatter, Jon Kikut, Ole Hobæk, Halvor Poulssøn.

11/10-1812. Peder Janssøns pigebarn Maria fra Fjelddalen, født 5te ds. Fadd:
Halvor Fjelddalens kone, Torine Halvorsdatter, Peder Fjelddalen, Jan Olessøn, Børge Halvorssøn.

11/10-1812. Simon Aslachssøns hjemmedøbte pigebarn Kirsten under Stulen, født 20de Sept. Fadd:
Halvor Isaacssøns kone, Maren Aslachsdatter, Halvor Isaacssøn, Lucas Aslachssøn, Eric Hanssøn.

15/10-1812. Andreas Rougtved Bloms pigebarn Kirsten, født 6te ds. Fadd:
Provst Bloms kone, Else Caroline Blom, Raadmand N. Aall, Hans Blom, Dideric Cappelen, Realf Cappelen.

15/10-1812. Reier Matthiæsøns hjemmedøbte pigebarn Inger Andrea fra BbKlev, født 19de Sept. Fadd:
Halvor Jacobssøns kone, Karen Dorothea Matthiædatter, Halvor Jacobssøn, Hans Jacobssøn, Eric Matthiæsøn.

25/10-1812. Niels Jonssøn drengebarn Andreas fra BbKlev, født 9de ds. Fadd:
Niels Jacobssøns kone, Marthe Larsdatter, Christen Haraldssøn, Ole Olessøn, Kittil Kittilssøn.

1/11-1812. Niels Halvorssøns drengebarn Halvor fra Suchen, født 19de Oct. Fadd:
Barbara Waldemarsdatter, Birthe Olesdatter, Mads Janssøn, Christen Haraldssøn, Lars Jessøn.

12/11-1812. Michel Engebretsens pigebarn (ikke navngitt) fra Bradtsberg, født 28de Oktober. Fadd:
Mad. Christence Sophia Førre, Inger Paus, Iver Hystolsen, Aslach Gundvoldsen, Thor Andersen, Gullich Qvælle.

13/11-1812. Capt. Johan Caspar Barths drengebarn Georg Daniel, født 9de Juli, hjemmedøbt 12. ejusdem. Fadd:
Jacob Aalls kone, Nicolay Aalls enke, jfr. Iversen, Capt. v. Deurs, Capt. v. Hageman, Louis Vauvert, Chr. Paus.

15/11-1812. Even Nielsens drengebarn Ole fra Kleven, født 6te Nov. Fadd:
Zacharias Jensens kone, Kirsten Olsdatter, Zacharias Jensen, Zacharias Jacobsen, Halvor Poulsen.

15/11-1812. Engelbreth Andersens drengebarn fra Riis Anders, født 6te Nov. Fadd:
Gunder Andersens kone, Maren Jacobsdatter, Laers Riis, Isach Larsen, Niels Andersen.

15/11-1812. Knud Evensens pigebarn Aase Maria fra Aasebachen, født 30te Oct. Fadd:
Søren Sølies kone, Christine Olsdatter, Søren Hansen, Isach Sanne, Halvor Andersen.

15/11-1812. Engelbreth Johannessens drengebarn Johannes fra Bøhle, født 10de Nov. Fadd:
Halvor Bøhles kone, Johanne Johannesdatter, Jens Hansen, Jens Johannesen, Hans Johannesen.

15/11-1812. Christian Halvorsens pigebarn Maren fra Wenstøb, født 25de Oct. Fadd:
Anders Wenstøbs kone, Lars Halvorsens kone, Sigur Ersrøe, Anders Wenstøb, Lars Halvorsen.

20/11-1812. Capt. Conrad Christopher van Deurs pigebarn Conradine, født 10de Maii hjemmedøbt 15de ejusdem. Fadd:
Frue Kløcher, frue Rasch, Ernstine Løvenskiold, inspecteur Hammond, Oberkrigscommisair Kløcher, Jacob Aall, Christian Monrad, Hans Møller, Realf Cappelen.

29/11-1812. Sacharias Jacobsens pigebarn Marthe Maria fra Kleven, fød 9de Nov. Fadd:
Niels Christiansens kone, Anne Olsdatter, Niels Christiansen, Even Nielsen, Halvor Poulsen.

29/11-1812. Anders Danielsens pigebarn Marthe Maria fra Mellem Fossum, født 5te Nov. Fadd:
Maren Olsdatter, Martha Jacobsdatter, Solve Danielsen, Peder Danielsen, John Evensen.

29/11-1812. Borger Halvorsens drengebarn Lars fra Kolkin, født 17de Nov. Fadd:
Ole Helgesens kone, Anne Tollefsdatter, Ole Helgesen, Jens Mortensen, Ove Tollefsen.

29/11-1812. Maren Kirstine Eriksdatters uægte pigebarn Anne fra BbKlev, født 7de Nov. Udlagt til barnefader Abraham Hansen fra Schien. Fadd:
Isach Jacobsens enke, Marthe Larsdatter, Erik Engelbretsen, Christopher Pedersen, Niels Knudsen.

29/11-1812. Marthe Johannesdatters uægte drengebarn Johannes fra Fossum, født 24de Nov. Barnefader Lars Barnholt senior. Fadd:
Gunder Laersens kone, Kirsten Johannesdatter, Christen Jansen, Hans Christensen, Henrik Evensen.

29/11-1812. Christopher Knudsens drengebarn Mathias fra Øvrum, født 15de Nov. Fadd:
Jacob Andersens kone, Ingebor Mathiasdatter, Anders Hansen, Anders Mathiasen, Laers Christophersen.

2/12-1812. Hans Gasmans pigebarn Karen Helene, født 28de Oct. hjemmedøbt. Fadd:
Lehnsmand Peder Limies kone, Karen Pedersdatter, H. Gasman, Peder Pedersen Limie, Anders Pedersen Limie, Niels Pedersen Limie.

6/12-1812. Lars Gregersens pigebarn Ingebor fra Øde Sneltved, født 26de Nov. hjemmedøbt. Fadd:
Kittil Gregersens kone, Marta Gundersdatter, Kittil Gregersen, Gregers Aslaksen, Peder Isaksen.

13/12-1812. Jens Christensens tvillinger John og Ingebor fra Fossum, født 28de Nov. Fadd:
Christen Knudsens kone, Kirsten Larsdatter, Anne Hansdatter, Maren Andersdatter, Christen Knudsen, Hans Jørgensen, Hans Andersen, Jens Andersen, Christen Eriksen, Morten Erichsen.

13/12-1812. Anders Pedersens pigebarn Karen Maria fra Bauerøe, født 1ste Dec. Fadd:
Jan Jacobsens kone, Ingebor Knudsdatter, Engelbreth Bauerøe, Christen Pedersen, Peder Pedersen.

26/12-1812. Lars Isachsens pigebarn Anne Clarine fra Tysland, født 14 Nov. Fadd:
Ingebor Petersdatter, Gunild Marie Eskildsdatter, Niels Larsen, Hans Christensen, Lars Nielsen.

26/12-1812. Tron Olsens drengebarn Jacob fra Frogner, født 29 Nov. Fadd:
Anne Kirstine Jacobsdatter, Else Johnsdatter, Jacob Johnsen, Jacob Jacobsen, Anders Jacobsen.

26/12-1812. Halvor Hansens pigebarn Karen Kirstine fra Meen, født 19 Dec. Fadd:
Kittil Nielsens kone, Ingebor Olsdatter, Peder Halvorsen, Peder Pedersen, John Olsen.

26/12-1812. Lars Svendsens pigebarn Maria under Fossum, født 20 Dec. Fadd:
Sigfred Svendsens kone, Marte Christensdatter, Sigfred Svendsen, Gunder Engelbrethsen, Peder Engelbrethsen.

26/12-1812. Isach Hansens drengebarn Hans fra Fossum Værk, født 19 Dec. Fadd:
Jens Pedersens kone, Kirsten Hansdatter, Jens Pedersen, Isach Christensen, Jens Hansen.

26/12-1812. Ole Jacobsens drengebarn Søren fra Sanne, født 13 Dec. Fadd:
Niels Christophersens kone, Christine Sørensdatter, Engelbreth Jacobsen, Sivert Nielsen, Christen Sørensen.

27/12-1812. Johannes Andersens drengebarn Niels fra Aasebachen, født 15 Dec. Fadd:
Karen Olsdatter, Kirsten Steffensdatter, Anders Jacobsen, Thoer Olsen, Anders Gundersen.

27/12-1812. Sigur Sigursens pigebarn Ingebor fra Luxefield, født 12 Nov. Fadd:
Ellef Olsens kone, Helge Nielsdatter, Ellef Olsen, Niels Nielsen, Ole Andersen.

27/12-1812. Niels Sivertsens pigebarn Inger Maria under Ø. Brekke, født 20 Dec. Fadd:
Tone Davidsdatter, Dorte Maria Pedersdatter, Sivert Nielsen, Svend Hansen, Niels Helgesen.

27/12-1812. Niels Jacobsens pigebarn Kirsten Maria, født 9 Dec. Fadd:
Martha Kirstine Larsdatter, Berthe Larsdatter, Hans Larsen, Jacob Andersen, Kittil Knudsen, Elias Jensen.

1/1-1813. Anders Nielsens pigebarn Maren fra Limie, født 13 Dec. Fadd:
Christian Nielsens kone, Ingebor Maria Zachariadatter, Peder Zachariasen, Halvor Erichsen, John Torkelsen.

1/1-1813. Hans Eriksens drengebarn Erik fra Henningsdalen, født 4 Dec. Fadd:
Christopher Glendes kone, Pernille Aslaksdatter, Lucas Aslaksen, Borre Torkelsen, Christian Torkelsen.

3/1-1813. Hans Larsens drengebarn Peder fra Meen, født 20 Dec. Fadd:
Live Larsdatter, Karen Hansdatter, Lars Knudsen, Elias Jensen, John Olsen.

6/1-1813. Jacob Østensens pigebarn Inger Maria fra Borge, født 27 Dec. Fadd:
Christian Østensens kone, Inger Østensdatter, Knud Østensen, Gunder Isachsen, Niels Eriksen.

11/1-1813. Isak Jacobsens drengebarn Knud under Øvrum, født 31 Dec. Fadd:
Engelbreth Jacobsens kone, Anne Olsdatter, John Espedalen, Jacob Olsen, Kittil Kittilsen.

13/2-1813. Apoteker Mulertz drengebarn Jørgen Adolf, født 31 Oct hjemmedøbt 9 Nov. Fadd:
Frue v. Deurs, Jfr. Heuch, Carl Mulerts, Henrik Mulerts, Job Kiil, Oberkrigscommisaire Kløcher.

13/2-1813. Hans Nielsen Blokmagers pigebarn Marthe Maria, født 31 Dec. Fadd:
Marthe Bøyesen, Karen Frederique Bøyesen, Thomas Jørgensen, John Sanne, Lars Haugen.

13/2-1813. Lars Gunnerius Nielsens pigebarn Chatarine, født 3 Jan. Fadd:
Aase Kirstine Olsdatter, Ole Andersen, Thomas Olsen, Rollef Halvorsen.

17/1-1813. Ellev Olsens pigebarn Ingebor Maria under Tofte, født 3 Jan. Fadd:
Peder Myrens kone, Maria Andersdatter, Aamund Andersen, Ole Johnsen, Halvor Foss.

17/1-1813. Jens Mortensens pigebarn Ingebor fra Ballestad, født 7 Jan. Fadd:
Jens Pedersens kone, Anne Jacobsdatter, Jens Pedersen, Søren Danielsen, Jens Olsen.

17/1-1813. Knud Olsens drengebarn Ole under Klep, født 7 Jan. Fadd:
Jacob Kleps kone, Thore Engelbrethsdatter, Hans Nielsen, Asbiørn Eliasen, Niels Aagesen.

24/1-1813. Engelbreth Pedersens pigebarn Karen Elisabeth fra Bøe Rønning, født 13 Jan. Fadd:
Jan Pedersens kone, Marthe Maria Gundersdatter, Anders Jensen, Aamund Aslaksen, Jens Pedersen.

24/1-1813. Hans Larsens pigebarn Maren under Fossum, født 14 Jan. Fadd:
Sigfred Svendsens kone, Karen Madtsdatter, Sigfred Svendsen, Peder Larsen, Peder Aslaksen.

24/1-1813. Ole Levorsens pigebarn Marthe Carine fra Flittig, født 17 Jan. Fadd:
Gunbiørn Olsens kone, Karen Andersdatter, Lars Pedersen, Gunbiøn Olsen, Johan Halvorsen.

24/1-1813. Halvor Johnsens drengebarn Lars under Nord. Aas, født 15 Jan. Fadd:
Halvor Isaksens kone, Karen Larsdatter, Halvor Isaksen, Jacob Johnsen, Peder Johnsen.

31/1-1813. Henrik Evensøns pigebarn Kirsten under Fossum, født 22 Jan. Fadd:
Jens Hansens kone, Berthe Evensdatter, Hans Jensen, Ole Jensen, Ole Evensen.

6/2-1813. Anun Siversen og Ingeborg Sigvaldsdatters drengebarn Sigvald fra Semb, født 8 Jan. Fadd:
Gunild Simonsdatter, Ingeborg Simonsdatter, Kittil Knudsen, Niels Børresen, Børre Børresen.

6/2-1813. Christopher Pedersens pigebarn Hedevig fra BbKlev, født 29 Jan. Fadd:
Gunder Thomesens kone, Hedevig Olsdatter, Isach Jacobsen, Halvor Christensen, Anders Christensen.

7/2-1813. Kittil Knudsens pigebarn Gunild fra Gulset, født 25 Jan. Fadd:
Lars Christiansens kone, Karen Olsdatter, Jacob Jensen, Niels Jacobsen, Aamund Sivertsen.

7/2-1813. Niels Rasmussens drengebarn Isach fra Sanne, født 26 Jan. Fadd:
Arne Auestads kone, Anne Rasmusdatter, Solve Sanni, Søren Christiansen, Erik Madtsen.

14/2-1813. Gunder Larsens drengebarn Zacharias fra Lie, født 16 Jan. Fadd:
Hans Gundersens kone, Marthe Maria Olsdatter, Even Tollefsen, Anders Gundersen, Ole Torkildsen.

14/2-1813. Ole Isaksen drengebarn Niels fra Lie, født 9 Feb. Fadd:
Niels Isaksens kone, Elen Larsdatter, Hans Isachsen, Niels Isachsen, Ole Nielsen.

21/2-1813. Gunder Isachsens pigebarn Kirsten fra Waaserøe, født 10 Feb. Fadd:
Daniel Hansens kone, Berthe Isachsdatter, Daniel Hansen, Isach og Gunder Pedersen.

21/2-1813. Abraham Olsens pigebarn Christine Condrup fra BbKlev, født 31 Jan. Fadd:
Dorothea Condrop, Marthe Olsdatter, Christopher Condrop, Andreas Christensen, Christian Jensen.

28/2-1813. Gunder Thomesens drengebarn Jens fra Nordre Løberg, født 22 Feb. Fadd:
Jens Olsens kone, Inger Thomesdatter, Thomas Jensen, Gunder Evensen, Anders Thomesen.

28/2-1813. Abraham Halvorsens pigebarn Karen Maria fra Bestul, født 7 Feb. Fadd:
Halvor Halvorsens kone, Ragnild Tostensdatter, Halvor Halvorsen, Niels Torkildsen, Børre Torkildsen.

28/2-1813. Erik Madsens pigebarn Magnild fra Sanne, født 18 Feb. Fadd:
Niels Rasmussens kone, Rasmus Madsens kone, Jacob Andersen, Arne Auestad, Niels Rasmussen.

7/3-1813. Hans Knudtsens drengebarn Hans under Brekke, født 21 Feb. Fadd:
Anders Knudtsens kone, Inger Andersdatter, Jacob Hansen, Lars Knudsen, Knud Hansen.

7/3-1813. Halvor Olsens drengebarn Ole fra Nordre Riis, født 24 Feb. Fadd:
Johannes Jensens kone, Dorthea Maria Tollefsdatter, Johannes Jensen, Tollef Rasmussen, Hans Pettersen.

7/3-1813. Peder Halvorsens pigebarn Karine under Gulset, født 22 Feb. Fadd:
Gunder Halvorsens kone, Gunild Abrahamsdatter, Halvor Knudtsen, Ole Gulleksen, Simon Gulleksen.

7/3-1813. Christopher Nirisens pigebarn Maria Didrika Elisabeth fra Mæla, født 28 Feb. Fadd:
Didrik Cappellens kone, frøken Johanne Slangbusch, Didrik Cappelen, Peder Smith, Klein.

14/3-1813. Tollef Nielsens pigebarn Gunild Maria fra Aasebachen, født 2 Feb. Fadd:
Tron Aasaaldsens kone, Karen Larsdatter, Niels Aasaaldsen, Tron Aasaaldsen, Johannes Nielsen.

14/3-1813. Rasmus Trulsens drengebarn Rasmus fra BbKlev, født 28 Feb. Fadd:
Anne Maria Larsdatter, Inger Kirstine Trulsdatter, Helle Christiansen, Gunder Olsen, Anders Rasmussen.

14/3-1813. Søren Engebretsens drengebarn Knud fra BbKlev, født 24 Feb. Fadd:
Niels Jacobsens kone, Anne Jacobsdatter, Halvor Christensen, Anders Christensen, Niels Jacobsen.

14/3-1813. Aslak Pedersens pigebarn Gunild under Bøe, født 7 Mar. Fadd:
Karen og Kirsten Pedersdatter, Lars Hansen, Jens Henriksen, Claus Kittilsen.

14/3-1813. Gunder Mathiesens pigebarn Karen fra Ramsaasen, født 6 Mar. Fadd:
Jacob Kleps kone, Inger Torjersdatter, Hans Halvorssen, Jacob Nærum, Ole Mathiesen.

26/3-1813. Ole Pauses pigebarn Johanne Caroline, født 16 Feb. Fadd:
Johan Altenburgs kone, Hans M. Hallses kone, jomfru Nicoline Plow, Johan Blom, Andreas Blom, Fredrich Plesner.

28/3-1813. Rasmus Christophersens drengebarn Christopher fra Berberg, født 16 Mar. Fadd:
Rasmus Halvorsens kone, Anne Rasmusdatter, Rasmus Halvorsen, Lucas Aslaksen, John Aslaksen.

4/4-1813. Søren Danielsens drengebarn Jens fra BbKlev, fød 25 Mar. Fadd:
Jens Mortensens kone, Anne Jensdatter, Jens Mortensen, Engelbreth Johannesen, Jens Johannesen.

4/4-1813. Christopher Aslaksens drengebarn Halvor fra Fossum Værk, født 18 Mar. Fadd:
Anders Wenstøbs kone, Askiær Aslaksdatter, Jens Hansen, Jens Jansen, Poul Aslaksen.

4/4-1813. Enken Maren Torkelsdatters uægte drengebarn Hans fra Luxefield, født 18 Feb. Til Barnefader udlagt Hans Hansen fra Grinilien. Fadd:
Ole Gundersens kone, Jøran Sigursdatter, Wiar Andersen, Ole Larsen, Anders Larsen.

8/4-1813. Isak Nielsens drengebarn Niels fra Aasebachen, født 7 Mar. Fadd:
Niels Larsens enke, Anne Wetlesdatter, Hans Nielsen, Michael Halvorsen, Jens Sørensen.

11/4-1813. Lucas Halvorsens pigebarn Maren fra Stulen, født 23 Mar. Fadd:
Halvor Isaksens kone, Ingebor Aslaksdatter, Rasmus Berreberg, Simon Stulen, Peder Aslaksen.

11/4-1813. Hans Halvorsens pigebarn Hansine under nord. Foss, født 29 Mar. Fadd:
Anne Nielsdatter, Ingebor Johnsdatter, Jørgen Torbiørnsen, Sigur Johnsen, Halvor Jacobsen.

15/4-1813. Ole Johnsens pigebarn Jørgine under Brække, født 30 Mar. Fadd:
Margith Johnsdatter, Anne Margrethe Knudsdatter, Aslak Christensen, Simon Simonsen, Isak Paulsen.

19/4-1813. Peder Fredriksens drengebarn Peder under Sønd. Grinie, født 7 Apr. Fadd:
Karen Pedersdatter, Anne Hansdatter, Anund Høgelie, Jørgen Tostensen, Ole Asbiørnsen.

21/4-1813. Ole Svendsens drengebarn Jens fra Aarhuus, født 3 Mar. Fadd:
Jacob Jensens kone, Anne Jensdatter, Elias Jensen, Knud Larsen, Niels Andersen.

2/5-1813. Lars Gulleksens pigebarn Maren under Gulset, født 17 Apr. Fadd:
Anders Engelbretsens kone, Karen Halvorsdatter, Rasmus Halvorsen, Ole Larsen, Anders Engebretsen.

2/5-1813. Engelbret Jacobsens drengebarn Jacob fra Espedalen, født 7 Apr. Fadd:
Ole Søelies kone, Maren Aslaksdatter, Isak Gundersen, Jacob Gundersen, Lars Larsen.

2/5-1813. Isak Sørensens pigebarn Gurine under Hynie, født 28 Mar. Fadd:
Lars Sørensens kone, Maren Thorsdatter, Sondre Kittilsen, Hans Christensen, Niels Nielsen.

2/5-1813. Jacob Christensens pigebarn Maren fra Aasebachen, født 27 Mar. Fadd:
Maren Olsdatter, Anne Larsdatter, Hans Wetlesen, Ole Mathiesen, Ole Andersen.

9/5-1813. Niels Nielsens drengebarn Hans fra Fossum Værk, født 2 Mai. Fadd:
Maren Gundersdatter, Maren Johnsdatter, Jens Anderssen, Jens Nielsen, Christen Engelbretsen.

9/5-1813. Hans Halvorsens pigebarn Margrethe fra Søndre Aas, født 31 Apr. Fadd:
Gisle Aases enke, Maren Aslaksdatter, Rasmus Halvorsen, Anders Halvorsen, Hans Larsen.

9/5-1813. Ole Halvorsens drengebarn Jens fra Aas, født 26 Apr. Fadd:
Ingebor Halvorsdatter, Maren Halvorsdatter, Zacharias Jensen, Halvor Isaksen, Solve Engelbrethsen.

9/5-1813. Jens Jensens drengebarn Ole fra Aasebachen, født 24 Mar. Fadd:
Jacob Nærums kone, Karen Larsdatter, Ole Wiarsen, Jens Andersen, Anders Olsen.

9/5-1813. Halvor Herbrandsens pigebarn Anne Maria fra Aasebachen, født 4 Apr. Fadd:
Jens Sørensens kone, Christine Jensdatter, Ole Jacobsen, Hans Hansen, Tron Olsen.

16/5-1813. Ole Wiarsens drengebarn Andreas Wilhelm fra Aasebachen, født 24 Apr. Fadd:
Hans Møllers kone, jomfr. B. Wright, Carl Møller, William Harway, Christian Bruun.

23/5-1813. Peder Johnsens pigebarn Maren fra Nord. Jønnevald, født 7 Mai. Fadd:
Madts Christensens kone, Torber Petersdatter, Ole og Peder Olsen, Jens Isaksen.

23/5-1813. Anders Andersens drengebarn Halvor fra Dale, født 23 Apr. Fadd:
Ole Houedals kone, Gunild Henriksdatter, Lars Christensen, Ole Pedersen, Rejer Andersen.

23/5-1813. Halvor Jansens pigebarn Maren fra Kaasen, født 12 Mai. Fadd:
Halvor Isaksens kone, Karen Jansdatter, Halvor Isaksen, Isak Hansen, Peder Bæruldsen.

25/5-1813. Kammerherre Løvenskiolds drengebarn Leopold Herman Severin fra Fossum, født 31 Apr. Fadd:
Kammerfrue Løvenskiold, frøken Haxtousen, Baron Løvenskiold, Justisraad Kløker, Realf Cappellen.

27/5-1813. Niels Jonsens pigebarn Ingebor fra Sønd. Løberg, født 19 Mai. Fadd:
Lars Tygesens kone, Kirsten Tygesdatter, Peder Tygesen, Jacob Jonsen, Isak Anundsen.

30/5-1813. Niels Jacobsens pigebarn Kisten fra BbKlev, født 21 Mai. Fadd:
Marthe Pedersdatter, Kirsten Andersdatter, Ole Olsen, Christen Hansen, Anders Rasmussen.

30/5-1813. Maren Gulleksdatters uægte drengebarn Mons fra Bugslotten, født 19 Mai. Udlagt til barnefader Mons Monsen Hoppestad. Fadd:
Anne Madtsdatter, Kirsten Gulleksdatter, Jens Amunssen, Simon Gulleksen, Ole Gulleksen.

7/6-1813. Borger Engelbrethsens pigebarn Anne Maria fra Fossum, født 25 Mai. Fadd:
Hans Larsens kone, Marthe Storm, Johan Boydler, Claus Fredriksen, Mads Madsen.

7/6-1813. Hans Jensens drengebarn Jens fra Fossum, født 25 Mai. Fadd:
Maren Solvesdatter, Kirsten Larsdatter, Henrik Sørensen, Isak Jensen, Helge Larsen.

13/6-1813. Peder Aslaksens drengebarn Aslak under Borrestad, født 5 Jun. Fadd:
John Hansens kone, Pernille Larsdatter, Hans Torgersen, Herman Mejer, Christen Larsen.

20/6-1813. Peder Haraldsens drengebarn Peder fra Semb, født - Jun. Fadd:
Lensmandens kone, Dorothea Larsdatter, Lars Aarhuus, John Grorud, Zacharias Gravelie.

20/6-1813. Johannes Kittilsens pigebarn Dorothea under Ø. Brække, født 4 Jun. Fadd:
Karen Christiansdatter, Anne Andersdatter, Christopher Nirisen, Ole Johnsen, Isak Paulsen.

20/6-1813. Thor Olsens pigebarn Gurine fra Grinielien, født 27 Mai. Fadd:
Gulbrand Larsens kone, Halvor Halvorsens kone, Halvor Olsen, Halvor Halvorsen, Anders Hansen.

20/6-1813. Lars Hansens pigebarn Maren fra S. Bøe, født 10 Jun. Fadd:
Maren Engelbrethsdatter, Hedevig Engelbrethsdatter, Christopher Jensen, Johan Halvorsen, Johannes Nielsen.

27/6-1813. Lars Christiansens pigebarn Anne Kirstine under Gulset, født 10 Jun. Fadd:
Kittil Gulsets kone, Anne Isaksdatter, Halvor Christiansen, Jørgen Christiansen, Ole Christiansen.

27/6-1813. Aslak Eriksens pigebarn Maren fra Aashammer, født 11 Jun. Fadd:
Anne Nielsdatter, Marthe Pedersdatter, Jørgen Torbiørnsen, Christen Eriksen, Morten Eriksen.

27/6-1813. Niels Olsens pigebarn Birthe Kirstine under Fossum, født 8 Jun. Fadd:
Hans Nirisens kone, Marthe Olsdatter, Hans Nirisen, Hans Christensen, Hans Andersen.

27/6-1813. Gunder Nielsens drengebarn Torgrim fra Gulset, født 10 Jun. Fadd:
Jan Pedersens kone, Gunder Halvorsens kone, Anders Nielsen, Gunder Halvorsen, Niels Børresen.

27/6-1813. Svend Svendsens pigebarn Turine under Gulset, født 2 Jun. Fadd:
Ingebor Larsdatter, Aslau Torstensdatter, Peder Conradsen, Webiørn Halvorsen, Erik Olsen.

4/7-1813. Johan Gotfried Bojdlers drengebarn Gotfried Severin Fossum fra Fossum, født 4 Jun. Fadd:
Kirstine Dahl, Marthe Storm, Fredrik Storm, Peder Mortensen, Borjer Engelbretsen.

4/7-1813. Madts Frantzens pigebarn Helge under Moe, født 8 Jun. Fadd:
Ingebor Engelbrethsdatter, Karen Rasmusdatter, Solve Engelbrethsen, Frans Halvorsen, Tov Johnsen.

4/7-1813. Johan Halvorsens drengebarn Halvor under Bøe, født 27 Jun. Fadd:
Niels Hansens kone, Marthe Johansdatter, Østen Larsen, Harald Halvorsen, Lars Svendsen.

18/7-1813. Christopher Hansens drengebarn Christen fra Røe, født 13 Jul. Fadd:
Gunder Jacobsens kone, Marthe Hansdatter, Gunder Jacobsen, Erik Hansen, Christen Jansen.

18/7-1813. Hans Peter Petersens pigebarn Anne Carine fra Aasebachen, født 9 Jun. Fadd:
Jacob Sivertsens kone, Andreas Storm, Even Halvorsen, Tollef Halvorsen.

18/7-1813. Erik Knudsens pigebarn Birgitte Dorthea under Borrestad, født 9 Jul. Fadd:
Karen Knudsdatter, Berthe Johnsdatter, Lars Riis, Thomas Johnsen, Isak Hansen.

18/7-1813. Ole Gundersens pigebarn Marthe Pernille fra Fossum, født 3 Jul. Fadd: Fadd:
Anders Danielsens kone, Maren Christensdatter, Gunder Olsen, Rasmus Trost, Lars Trost.

25/7-1813. Hans Jansens pigebarn Maren Turine fra Fossum, født 1 Jul. Fadd:
Jens Nielsens kone, Jens Andersens kone, Jens Nielsen, Ole Nielsen, Jens Andersen.

5/8-1813. Herman Mejers pigebarn Maren Bendikte fra Aasebachen, født 18 Jul. Fadd:
Christen Taules kone, Andrea Bendixdatter, Frants Bendixsen, Ole Olsen, Ole Arnesen.

7/8-1813. Andreas Paulsens pigebarn Kirsten Caroline fra Gulset, født 16 Jul. Fadd:
Amund Larsens kone, Caroline Nielsdatter, Niels Hybert, Amund Larsen, Ellef Hansen.

8/8-1813. Mads Madsens pigebarn Karen fra Fossum, født 22 Jul. Fadd:
Jan Jacobsens kone, Margarethe Hansdatter, Jan Jacobsen, Ole Madsen, Niels Isachsen.

8/8-1813. Ole Olsen Houedals pigebarn Marthe, født 26 Jul. Fadd:
Halvor Halvorsens kone, Birthe Olsdatter, Erich Wiarsen, Ole Olsen, Kittil Stulen.

15/8-1813. Niels Erichssens drengebarn Christen fra Bekkevald, født 25 Jul. Fadd:
Jacob Kleps kone, Gunild Larsdatter, Gunder Nielsen, Jacob Østensen, Ole Monsen.

15/8-1813. Claus Kittilsens drengebarn Kittil fra Nord. Mæla, født 6 Aug. Fadd:
Christopher Nirisens kone, Anne Olsdatter, Niels Mikkelsen, Rasmus Klemetsen, Isak Paulsen.

29/8-1813. Lars Evensens drengebarn Even under Søndre Løbberg, født 18 Aug. Fadd:
Jens Johannesens kone, Anne Jacobsdatter, Isaach Anundsen, Gunder Evensen, Ole Anundsen.

29/8-1813. Geert Ellingsøns pigebarn Gundborg fra Høimyr, født 19 Aug. Fadd:
Ole Hobeks kone, Anne Anunsdatter, Lars Ellingsen, Ole Ellingsen, Niels Nielsen.

29/8-1813. Ole Larsen Otterholdts drengebarn Ole, født 17 Aug. Fadd:
Berthe Andersdatter, Gunnild Olsdatter, Gulbrand Larsen, Anund Olsen, Ole Christensen.

29/8-1813. Gunder Isaachsens drengebarn Isaach under Moe, født 22 Aug. Fadd:
Knud Østensens kone, Anne Halvorsdatter, Knud Østensen, Engelbret Reiarsen, Christen Hanssen.

5/9-1813. Thor Andersens drengebarn Svend under Grinie, født 21 Aug. Fadd:
Hans Nielsens enke, Anne Nielsdatter, Jacob Larsen, Jørgen Torbjørnsen, Anders Christensen.

12/9-1813. Hans Jacobsens pigebarn Ingeborg fra Follaug, født 2 Sep. Fadd:
Torbjørn Jensens kone, Marthe Nielsdatter, Erich Follaug, Thor Andersen, Rejer Mathiæsen.

19/9-1813. Lars Tychesøns drengebarn Lars fra Kierra, født 14 Sep. hjemmedøbt. Fadd:
Niels Johnsens kone, Kirsten Tykesdatter, Niels Johnsen, Lars Larsen, Peder Tychesen.

19/9-1813. Rasmus Olsens pigebarn Else fra Glenna, født 10 Sep. Fadd:
Christopher Glennas kone, Gunild Rasmusdatter, Christopher Glenna, Gunder Halvorsen, Rasmus Rasmussen.

19/9-1813. Niels Johnsen Skilbreds? drengebarn John, født 31 Aug. Fadd:
Kittil Giønnevals kone, Maren Andersdatter, Lars Hansen, John Olsen, Isach Pedersen Sandbakken.

21/9-1813. Christen Larsens pigebarn Mari Anne fra Holmen under Borrestad, født 7 Sep. Fadd:
Lars Meiers enke, Pernille Larsdatter, Anun Holmen, Peder Aslaksen, Jon Jørgensen, Sivert Larsen, Anders Larsen, Gunder Andersen.

f. 15/9-1813, dbt. 26/9-1813. Anne Oline, foreldre Arne Jacobsen og Inger Olsdatter Østre Borge. Fadd:
Karen Larsdatter, Ane Nielsdatter, Anders Olsen, John Jacobsen, Niels Aanesen, Jens Jonsen, Johannes Nielsen.

f. 11/9-1813, dbt. 26/9-1813. Madts, foreldre Mons Olsen og Hedevig Thorsdatter Nordre Riising. Fadd:
Svend Olsens kone, Ane Nielsdatter, Ole Olsen, Anders Olsen, Ole Halvorsen.

f. 5/9-1813, dbt. 26/9-1813. Niels, foreldre Engelbret Jansen og Karen Pedersdatter under Tofte. Fadd:
Peder Jansens kone, Barbara Jansdatter, Jan Olsen, Peder Jansen, Isak Jansen.

f. 5/9-1813, dbt. 26/9-1813. Anne, foreldre Elias Jensen og Marthe Larsdatter Aarhuus. Fadd:
Inger Jansdatter, Inger Maria Larsdatter, Jacob Jensen, Gunder Jacobsen, Anders Nyegaard, Hans Larsen, Halvor Larsen, Abraham Johnsen.

f. 25/9-1813, dbt. 3/10-1813. Peder, foreldre Jens Pedersen og Jørgine Andersdatter fra Mellem-Bøe. Fadd:
Engelbret Pedersens kone, Astrie Aslaksdatter, Jan Pedersen, Engelbret Andersen, Amund Aslaksen.

f. 23/9-1813, dbt. 3/10-1813. Gunder, foreldre Jens Gundersen og Hedevig Gundersdatter under Gulset. Fadd:
Jacob Jensens kone, Inger Pedersdatter, Peder Olsen, John Nielsen, Ole Jansen.

f. 23/9-1813, dbt. 3/10-1813. Hansine, foreldre Anders Pedersen og Lisbet Thorsdatter fra Bakken. Fadd:
Hans Nærums kone, Ane Isaksdatter, Isak Folloug, Lars Bakken, Anders Olsen, Christen Nielsen.

f. 7/9-1813, dbt. 10/10-1813. Kirsten, foreldre Christian Halvorsen og Maria Larsdatter Fossum. Fadd:
Anders Engelbretsens kone, Marte Torstensdatter, Jacob Jacobsen, Gunder Jacobsen, Isak Christensen.

f. 24/9-1813, dbt. 10/10-1813. Østen, foreldre Anders Sørensen og Inger Østensdatter Ouestad. Fadd:
Søren Høisets kone, Maren Sørensdatter, Jacob Østensen, Thor Nielsen, Hans Sørensen.

f. 13/10-1813, dbt. 7/11-1813. Karen Maria, foreldre Knud Eriksen og Cathrine Evensdatter Fossum. Fadd:
Henrik Evensens kone, Else Hermansdatter, Jacob Hansen, Tollev Olsen, Christopher Olsen.

f. 1/11-1813, dbt. 7/11-1813. Ane Maria, foreldre Johannes Jansen og Hedevig Olsdatter Bøe. Fadd:
Christhoper Nielsens kone, Karen Rasmusdatter, Niels Nielsen, Harald Halvorsen, Ole Pedersen.

f. 5/10-1813, dbt. 11/11-1813. Henrike Jørgine, foreldre Geert Nord og Margrethe Høst. Fadd:
Madame Nord, jfr. Christence Monrad, forvalter Dahl, Capt. Johan Monrad, capt. Niels Christian Nord, Frederic Plesner, Joh. Vamberg.

f. 3/11-1813, dbt. 14/11-1813. Birthe, foreldre John Svendsen og Karen Pedersdatter Ml. Løberg. Fadd:
Niels Skyers kone, Marte Isaksdatter, Johannes Olsen, Christen Knudsen, Peder Isaksen.

f. 23/10-1813, dbt. 14/11-1813. Gunnild, foreldre Søren Hansen og Ane Olsdatter fra Osebachen. Fadd:
Ane Olsdatter, Cathrine Andersdatter, Ole Halvorsen, Søren Johannesen, Isak Hansen.

f. 31/10-1813, dbt. 21/11-1813. Lorentz Henrik, foreldre Andreas Meier og Gunild Hansdatter Osebachen. Fadd:
Marthe Larsdatter, Pernille Larsdatter, Herman Meier, Christen Larsen, Gunder Andersen, Ole Riis.

f. 26/10-1813, dbt. 21/11-1813. Christine Condrup (Uægte). Moder Sophie Condrup, til barnefader udlagt Andreas Christensen Moe født i Drammen. Fadd:
Margrethe Condrup, Dorthea Condrup, Abraham Olsen, Knud Nielsen.

f. 21/10-1813, dbt. 27/11-1813. Berthe Dorthea, foreldre Christopher Pedersen og Ane Cathrine Knudsdatter. Fadd:
Ingeborg Aslaksdatter Moe, Caroline Nielsdatter, Hybert, Amund Larsen, Christian Poulsen fra Gulset, Peder Christophersen Organist.

f. 27/11-1813, dbt. 5/12-1813. Peter Frøberg, foreldre Gunder Larsen og Maria Christensdatter Fossum. Fadd:
Marthe Jacobsdatter, Maren Nielsdatter, Ole Peter Lund, Abraham Olsen, Jørgen Christiansen.

f. 29/10-1813, dbt. 12/12-1813. Anne Cicilia, foreldre Ole Olsen Scheinert og Anne Margrethe Rasmusdatter Kleven. Fadd:
Ole Nielsens kone, Inger Nielsdatter, Christopher Pedersen, Isak Jacobsen, Johannes Christiansen, Halvor Christensen.

f. 5/12-1813, dbt. 19/12-1813. Karen, foreldre Gunder Halvorsen og Anne Olsdatter fra Gulset. Fadd:
Peder Halvorsens kone, Anne Gurine Christensdatter, Peder Halvorsen, Jens Gundersen, Ole Jansen.

f. 9/11-1813, dbt. 19/12-1813. Anders, foreldre Anders Isaksen og Anne Andersdatter fra BbKlev. Fadd:
Ane Olsdatter, Ingebor Olsdatter, Hans Jacob Halvorsen, Christian Halvorsen, Lars Svendsen.

f. 9/12-1813, dbt. 19/12-1813. Erik, foreldre Helge Larsen og Maren Johannesdatter Nordre Bøe. Fadd:
Maren Nielsdatter, Kirsten Johannesdatter, Mads Jansen, Østen Larsen, Harald Hobek.

f. 4/12-1813. dbt. 26/12-1813. Gunild, foreldre Gullik Michelsen og Karen Thomesdatter BbKlev. Fadd:
Isak Bommens kone, Gunder Thomesens kone, Gunder Thomesen, Christopher Pedersen.

f. 13/12-1813, dbt. 26/12-1813. Hans, foreldre Anders Olsen og Kirsten Hansdatter Fossejordet. Fadd:
Inger Olsdatter, Karen Gundersdatter, Lars Larsen, Anders Thorsen, Jens Jensen, Jacob Nærum.

f. 13/12-1813, dbt. 26/12-1813. Anne Elisabeth (Uægte). Moder Berthe Pedersdatter fra BbKlev, barnefader udlagt Lars Nielsen fra Næs Sogn. Fadd:
Christine Jacobsdatter, Marthe Jacobsdatter, Jens Thorsen, Erik Thorsen, Peder Isaksen.

f. 12/12-1813, dbt. 26/12-1813. Ole (Uægte). Moder Marthe Olsdatter fra Fossum, udlagt barnefader Ole Pedersen Fielddalen. Fadd:
Anne Maria Jonasdatter, Margrethe Olsdatter, Jens Jensen, Gunder Larsen, Ole Olsen.

f. 12/12-1813, dbt. 26/12-1813. Jacob, foreldre Halvor Jacobsen og Inger Erichsdatter Foss Eje. Fadd:
Isak Jensen, Ole Otterholt, Rasmus Jacobsen, Berthe Arnesdatter, Mari Olsdatter.

f. 28/10-1813, dbt. 30/12-1813. David, foreldre Iver Førre og Christence Sophie Monrad. Fadd:
Ole Halvorsens kone, Ole Jacobsens kone, jfr. Schweder, Gregers Forbek, Frederik Plesner, Frederik Dahl.

f. 24/12-1813, dbt. 2/1-1814. Karen, foreldre Knud Jacobsen og Maren Olsdatter fra Osebachen. Fadd:
Thomas Jensens kone, Kirsten Michelsdatter, Anders Hansen, Christen Nielsen. Jacob Christophersen.

f. 1/12-1813, dbt. 2/1-1814. Birthe Maria, foreldre Knud Johannessen og Kirsten Johnsdatter Goupaasen. Fadd:
Ingeborg Johnsdatter, Kirsten Larsdatter, Kittil Olsen, Thron Olsen, John Halvorsen.

f. 23/12-1813, dbt. 2/1-1814. Birthe Kirstine, foreldre Ole Andersen og Karine Abrahamsdatter fra Osebachen. Fadd:
Kirsten Simonsdatter, Karen Olsdatter, Anders Hansen, Hans Andreas Abrahamsen, Ole Johansen.

f. 4/12-1813, dbt. 4/1-1814. Elisa Anne Berthea, foreldre Jacob Christensen og Ellen Maria Larsdatter Osebachen. Fadd:
Anna Christiana Christensdatter, Ane Carine Larsdatter, Lars Olsen, Ole Knudsen. Isak Halvorsen, Halvor Asbjørnsen.

f. 8/1-1814, dbt. 15/1-1814. Ole, foreldre Jens Olsen og Maren Jacobsdatter Nordre Løberg. Fadd:
Ingeborg Johnsdatter, Marthe Gundersdatter, Kittil Olsen, Thor Olsen, John Jacobsen, Bent Jacobsen.

f. 7/1-1814, dbt. 15/1-1814. Marthe, foreldre Ole Christiansen og Ane Isaksdatter Sønd. Fossum. Fadd:
Maria Sigurdsdatter, Maren Isaksdatter, Peder Christiansen, Jørgen Christiansen, Ole Halvorsen.

f. 23/12-1813, dbt. 15/1-1814. Kirsten Laurence, foreldre Lorents Larsen og Kirsten Arnesdatter fra Fossum. Fadd:
Marthe Tollevsdatter, Ingeborg Larsdatter, Isak Sørensen, Johannes Pedersen, Christopher Larsen.

f. 7/12-1813, dbt. 15/1-1814. Ole Peter, foreldre Ingebret Haslesen og Ragnild Rejersdatter Osebachen. Fadd:
Ragnild Rejersdatter, Ingeborg Jacobsdatter, Michel Olsen, Anders Johnsen, Jens Gundersen.

f. 16/12-1813, dbt. 23/1-1814. Johan Nikolai, foreldre Jokum Monrad og Ingebor Isaksdatter fra Osebachen. Fadd:
Ingeborg Monrad, Sara Koch, Hans Torgersen, John Hansen, Isak Gundersen, Anders Haagensen.

f. 8/1-1814, dbt. 23/1-1814. Marthe Karine, foreldre Christen Haraldsen og Amborg Nielsdatter fra BbKlev. Fadd:
Helene Christophersdatter, Ingeborg Olsdatter, Ole Olsen, John Olsen, Hans Rogstad.

f. 4/12-1813, dbt. 23/1-1814. Inger Dorthea, foreldre Ole Borge og Margrete Ingebretsdatter fra Osebachen. Fadd:
Anne Ingebretsdatter, Marthe Ingebretsdatter, Frans Bendixen, Niels Sørensen, John Sanne, Halvor Mikelsen, Christen Thofte.

f. 15/1-1814, dbt. 30/1-1814. Jørgen (Uægte). Moder Kirsten Hansdatter fra Fossum, udlagt barnefader Jørgen Torbjørnsen fra Marker under Grinie. Fadd:
Isak Hansens kone, Margrethe Hansdatter, Isak Hansen, Isak Christensen, Gunder Jacobsen.

f. 24/1-1814, dbt. 30/1-1814. Ole, foreldre Gundbjørn Olsen og Kirsten Nielsdatter under Otterholt. Fadd: Ole Levorsens kone, Karen Isaaksdatter, Lars Pedersen, Halvor Halvorsen, Knud Olsen.

f. 12/1-1814, dbt. 30/1-1814. Andrea, foreldre Lars Arnesen og Ingeborg Kittilsdatter Osebachen. Fadd:
Anne Turine Tomesdatter, Elisabeth Johannesdatter, Niels Pedersen Meltvedt, Jens Kittilsen Houen, Thor Olsen Løberg.

f. 31/12-1813, dbt. 30/1-1814. Karen Christine (Uægte). Moder Anne Andersdatter fra Osebachen, udlagt barnefader gevorben soldat Christopher Andersen. Fadd:
Thron Aanesen, Torger Johnsen, Ole Rejersen, Anne Cathrine Petersdatter, Kari Boldevinsdatter.

f. 26/1-1814, dbt. 14/2-1814. Halvor, foreldre Vebjørn Halvorsen og Asloug Torgrimsdatter Gulset. Fadd:
Karen Maria Jensdatter, Ane Jensdatter, Jacob Jensen, Abraham Jensen, Anders Pedersen.

f. 12/12-1813, dbt. 15/2-1814. Thora, foreldre Henrik Rasch og Maren Gasmann. Fadd:
Mad. Brangstrup, Barbara Skiønning, Christiane Gasmann, forvalter Schaanning, Jens Gasmann, Christian Monrad, Ole Leth, Lars Barnholt, Christen Lund, Pavels Hjelm.

f. 9/2-1814, dbt. 20/2-1814. Anders, foreldre Arne Andreassen og Ane Maria Gundersdatter Ouestad. Fadd:
Gunild Solvesdatter, Anne Olsdatter, Søren Christiansen, Rasmus Haraldsen, Lars Simonsen, Erich Madsen, Jaob Olsen.

f. 19/1-1814, dbt. 20/2-1814. Anne Elisabeth, foreldre Niels Christophersen og Ane Mathisdatter Houen. Fadd:
Ole Jacobsens kone, Karen Sørensdatter, Ole Jacobsen, Christen Sørensen, Johan Pedersen.

f. 7/2-1814, dbt. 20/2-1814. Karen, foreldre Anders Mathisen og Ragnild Maria Johnsdatter Langerøe. Fadd:
Anders Fløtterøes kone, Ane Jacobsdatter, Anders Knudsen, Lars Mathisen, Lars Jacobsen, Hans Andersen.

f. 25/1-1814, dbt. 20/2-1814. Hans, foreldre Hans Halvorsen og Anne Stenersdatter under Lie. Fadd:
Anne Stenersdatter, Karen Andersdatter, Even Lie, Anders Lie, Lars Knudsen.

f. 8/2-1814, dbt. 20/2-1814. Andreas, foreldre Solve Larsen og Ane Axelsdatter Kiærra. Fadd:
Mari Hynie, Anne Larsdatter Kiærra, Lars Larsen Kiærra, Niels Nielsen Røsager, Hans Hynie.

f. 4/2-1814, dbt. 20/2-1814. Jørgen, foreldre Kjøstol Klemetsen og Ingeborg Jørgensdatter Follestad. Fadd:
Asloug Hansdatter, Anne Maria Tomesdatter, Ole Olsen, Niels Pedersen, Hans Isaksen.

f. 18/2-1814, dbt. 27/2-1814. Peder, foreldre Jan Pedersen og Maren Johnsdatter Mellem Bøe. Fadd:
Engebret Pedersens kone, Ane Maria Christensdatter, Engelbret Pedersen, Jens Pedersen, Peder Engelbretsen.

f. 18/2-1814, dbt. 27/2-1814. Sara, foreldre Lars Pedersen og Karen Nielsdatter Moe. Fadd:
Torine Nielsdatter, Ane Torine Halvorsdatter, Gunbjørn Olsen, Jan Nielsen, Ole Aslaksen, Børre Halvorsen.

f. 2/1-1814, dbt. 27/2-1814. Søren Christian Condrup, foreldre Christofer Condrup og Margrethe Høst Osebachen. Fadd:
Simonine Meier, Sophie Dorothea Condrup, Frants Bendixen, John Sanne, Anders Sørensen Bommen, Christian Møller, Valentin Simonsen, Søren Johansen Sølie.

f. 27/2-1814, dbt. 6/3-1814. Engebret, foreldre Gunder Engebretsen og Gunild Rollefsdatter S. Fossum. Fadd:
Hans Jensens kone, Kirstine Johannesdatter, Anders Nielsen, Peder Engebretsen, Ole Jensen.

f. 27/2-1814, dbt. 6/3-1814. Anne, foreldre Lars Svendsen og Hedevig Engebretsdatter S. Fossum. Fadd:
Sigfried Svendsens kone, Anders Nielsens kone, Peter Larsen, Lars Madsen, Christen Jansen.

f. 12/2-1814, dbt. 13/3-1814. Halvor, foreldre Søren Halvorsen og Jørand Erichsdatter Stulen. Fadd:
Lucas Halvorsens kone, Hedevig Sørensdatter, Lucas Aslaksen, John Aslaksen, Halvor Halvorsen Holt.

f. 13/2-1814, dbt. 13/3-1814. Ingeborg Sophie, foreldre Jens Jensen og Karen Isaksdatter Fossum. Fadd:
Henrik Evensens kone, Karen Nielsdatter, Henrik Jensen, Niels Nielsen, Ole Jensen.

f. 10/2-1814. Hjemmedåp 13/3-1814. Anne, foreldre Gunder Andersen og Johanne Maria Larsdatter under Borrestad. Fadd:
Johanne Maren Larsdatter, Ellen Margrethe Larsdatter, Christen Larsen, Anders Larsen, Daniel Larsen.

f. 9/3-1814, dbt. 20/3-1814. Halvor, foreldre Halvor Isaksen og Randi Larsdatter Nord. Aas. Fadd:
Halvor Johnsens kone, Dorte Larsdatter, Halvor Johnsen, Halvor Jansen Kaasa, Ole Halvorsen N. Aas.

f. 17/3-1814, dbt. 20/3-1814. Ole, foreldre Torkild Torstensen og Inger Sigurdsdatter Skilbred. Fadd:
Ane Sigurdsdatter, Maria Tostensdatter, Christian Davidsen, Niels Sigurdssen, Ole Johannesen.

f. 11/3-1814, dbt. 20/3-1814. Anne Sophia, foreldre Niels Hansen og Ingebor Olsdatter Nord. Mæla. Fadd:
Ingeborg Halvorsdatter, Maren Halvorsdatter, Niels Andersen, Gunder Halvorsen, Aamund Andersen.

f. 14/3-1814, dbt. 20/3-1814. Johanne, foreldre Halvor Thorsen og Kirsten Larsdatter Nordre Frogner. Fadd:
Inger Larsdatter, Birthe Larsdatter, Tron Olsen, Niels Larsen, Ole Larsen.

f. 14/3-1814, dbt. 27/3-1814. Isaak, foreldre Isaak Andersen og Karen Nielsdatter Sæter i Luxefield. Fadd:
Anne Nielsdatter, Maria Nielsdatter, Ole Levorsen, Ole Sigursen, Guttorm Larsen.

f. 23/3-1814, dbt. 27/3-1814. Maren og Karen (Tvillinger), foreldre Rasmus Larsen og Gjertrud Hansdatter Fossum. Fadd:
Niels Hansens kone, Dorthe Engelbretsdatter, Rasmus Nielsen, Niels Nielsen, Ole Eriksen. Peder Mortensens kone, Marthe Klarine Fredriksdatter, Peder Mortensen, Christian Hansen, Niels Hansen.

f. 26/3-1814, dbt. 3/4-1814. Maren, foreldre Christopher Jensen og Maren Engebretsdatter N. Bøe. Fadd:
Christopher Nielsens kone, Maren Jensdatter, Anders Johannesen, Lars Hansen, Niels Jensen.

f. 19/3-1814, dbt. 3/4-1814. Marte, foreldre Christen Engebretsen og Ingeborg Jensdatter Fossum. Fadd:
Anne Nielsdatter, Marte Margrete Engebretsdatter, Niels Engebretsen, Gunder Jacobsen, Tollev Olsen.

f. 29/3-1814, dbt. 8/4-1814. Marthe Maria, foreldre Tollev Valdemarsen og Abigael Halvorsdatter Aashammer. Fadd:
Gunder Halvorsens kone, Kisten Olsdatter, Halvor Tolvsen, Ole Jonasen Houen, Johannes Johnsen Venstøb.

f. 3/4-1814, dbt. 11/4-1814. Maren, foreldre Helge Olsen og Asloug Nielsdatter Sønd. Brække. Fadd:
Ane Olsdatter, Maria Isaksdatter, Even Nielsen, Isak Hansen, Ole Gundersen.

f. 26/3-1814, dbt. 11/4-1814. Karen Kirstine og Gunild (Tvillinger), foreldre Jørgen Børresen og Gunild Simensdatter Nordre Semb. Fadd:
Kittil Knudsens kone, Amund Sivertsens kone, Ingeborg Simonsdatter, Margrethe Isaksdatter, Zacharias Olsen, Gregorius Danielsen, Simen Danielsen, Børre Halvorsen, Lars Zachariasen, Børre Børresen.

f. 28/3-1814, dbt. 11/4-1814. Anne Kirstine, foreldre Daniel Olsen og Ellen Rasmusdatter under Søndre Brække. Fadd:
Karen Maria Olsdatter, Ingeborg Jacobsdatter, Simen Simonsen, Jan Haagensen, Isak Poulsen.

f. 24/3-1814, dbt. 17/4-1814. Karen Gurine, foreldre Lars Hansen og Inger Halvorsdatter under Meen. Fadd:
Lars Hansens kone, John Jacobsens kone, Lars Hansen, John Jacobsen, Hans Larsen.

f. 25/2-1814, dbt. 21/4-1814. Kirstine Maria, foreldre Forvalter Peder Schaanning og Anne Cathrine Folkmann. Fadd:
Madame Schaanning, Peder Schaanning, And. Blom, Peder Haraldsen, Johan Fredrik Monrad, Ulrik Cudrio, Madame Resch, Ifver Jynge.

f. 12/4-1814, dbt. 24/4-1814. Ingeborg, foreldre Jens Abrahamsen og Maren Aslaksdatter S. Sneltved. Fadd:
Inger Larsdatter, Marte Maria Abrahamsdatter, Anders Evensen, Niels Abrahamsen, Jens Aslaksen.

f. 9/3-1814, dbt. 27/4-1814. Helene Maria, foreldre Søren Hansen og Ane Olsdatter Osebachen. Fadd:
Karen Olsdatter Solum, Marthe Johannesdatter, Christopher Condrop, Ole Viarsen, Halvor Christian Kildal, Ole Olsen, Christen Olsen.

f. 7/3-1814, dbt. 27/4-1814. Jørgen Mejer, foreldre Andreas Mejer og Malene Andreasdatter Osebachen. Fadd:
Ellen Johanne Mejer, Christine Hansdatter, Rasmus Halvorsen, Jens Sørensen, Christen Larsen, Herman Mejer, Anders Mejer.

f. 14/4-1814, dbt. 1/5-1814. Marthe Christine, foreldre Christian Nielsen og Margrete Nielsdatter Gjelden. Fadd:
Groe Nielsdatter Semb, Inger Margrethe Jensdatter Tufte, Gregorius Nielsen Semb, Knud Nielsen Rønningen, Gregorius Danielsen Jønnevald, Simon Danielsen.

f. 8/4-1814, dbt. 1/5-1814. Asloug, foreldre Ole Jacobsen og Inger Lucasdatter fra Pladsen Holmen. Fadd:
Ane Lucasdatter, Thore Jacobsdatter, Ole Torgersen, Kittil Nielsen, Anders Henriksen.

f. 20/4-1814, dbt. 1/5-1814. Ingeborg, foreldre Christen Knudsen og Ane Kirstine Madsdatter S. Fossum. Fadd:
Aagoth Jensdatter, Ane Jacobsdatter, Ole Christensen, Lars Svendsøn, Niels Hansen.

f. 24/4-1814, dbt. 1/5-1814. Gunild, foreldre Lars Halvorsen og Else Olsdatter Bøe. Fadd:
Knud Østensens kone, Lene Olsdatter, Hans Halvorsen, Hans Pedersen, Niels Isaksen.

f. 10/4-1814, dbt. 1/5-1814. Peder, foreldre Thor Nielsen og Inger Sørensdatter Høgset. Fadd:
Anders Sørensens kone, Maren Sørensdatter, Niels Tovsen, Hans Olsen, Anders Sørensen, Hans Sørensen.

f. 19/2-1814, dbt. 4/5-1814. Egidia, foreldre Hans Jacob Gasmann og Anne Kirstine Pedersdatter. Fadd:
Anders Pedersen Limies kone, Karen Pedersdatter Limie, Christen Pedersen Limie, Niels Pedersen Limie, Peder Sørensen Tufte, Hans Jacob Gasmann.

f. 28/4-1814, dbt. 8/5-1814. Maren, foreldre Niels Halvorsen og Sarine Cathrine Clausdatter Trolsaas. Fadd:
Karen Pedersdatter, Marte Halvorsdatter, Jørgen Torstensen, Jørgen Torbjørnsen, Niels Torbjørnsen.

f. 1/5-1814, dbt. 15/5-1814. Simon, foreldre Aamund Olsen og Karen Sigurdsdatter Berreberg. Fadd:
Ole Otterholts kone, Gunild Olsdatter, Zacharias Olsen, Halvor Christensen, Ole Sigurdsen.

f. 1/5-1814, dbt. 15/5-1814. Anders, foreldre Niels Andersen og Ane Madsdatter under Hynie. Fadd:
Jan Houens kone, Kisten Nielsdatter, Jan Andersen, Hans Nirisen, Peder Isaksen.

f. 23/4-1814, dbt. 15/5-1814. Karen, foreldre Gulbrand Larsen og Birte Andersdatter fra Luxefjeld. Fadd:
Karen Nielsdatter, Karen Isaksdatter, Ole Christophersen, Karen Nielsdatter, Ole Larsen, Guttorm Larsen, Anders Larsen.

f. 24/4-1814, dbt. 15/5-1814. Maren, foreldre Lars Nielsen og Sidsel Tormosdatter Blegbakken i Skien. Fadd:
Maren Olsdatter Kreppa, Ingeborg Kikut, Helge Jermundsen, Ole Nielsen, Niels Nielsen Røsager.

f. 30/4-1814, dbt. 15/5-1814. Vetle, foreldre Peder Pedersen og Margit Vetlesdatter Fjelddalen. Fadd:
Birte Bolvig, Ane Andersdatter, Børre Halvorsen, Ole Pedersen, Børre Halvorsen.

f. 11/5-1814, dbt. 19/5-1814. Karen Maria, foreldre Peder Halvorsen og Gurine Gulliksdatter under Gulset. Fadd:
Gunder Halvorsens kone, Magdalena Abrahamsdatter, Gunder Halvorsen, Anders Olsen Hobek, Erik Olsen.

f. 20/5-1814, dbt. 30/5-1814. Hans Peter, foreldre Egil Petersen og Inger Hansdatter under Gulset. Fadd:
Madame Susanne Hald, Mad. Andrea Blom, Jens H. Blom, Christen Blom junior, Cornelius Blom.

f. 20/5-1814, dbt. 5/6-1814. Ole, foreldre Solve Olsen og Ingeborg Jacobsdatter Nisterø under Nordre Bøe. Fadd:
Dorthea Maria Olsdatter, Marte Knudsdatter, Hans Halvorsen, Christopher Nielsen, Halvor Jacobsen.

f. 15/5-1814, dbt. 12/6-1814. Margrethe, foreldre Isak Nielsen og Kirsten Isaksdatter under Nærum. Fadd:
Kirsten Isaksdatter, Karen Pedersdatter, Gunder Isaksen, Jens Olsen, Niels Isaksen.

f. 11/6-1814, dbt. 26/6-1814. Anne Gurine, foreldre Lars Larsen og Marthe Axelsdatter Kiærra. Fadd:
Maren Axelsdatter, Signe Solvesdatter, Solve Larsen, Hans Axelsen, Niels Nielsen.

f. 6/6-1814, dbt. 28/6-1814. Anne, foreldre Jacob Pedersen og Karen Abrahamsdatter Tejen under Moe. Fadd:
Jens Nielsens kone, Torbør Petersdatter, Lars Moe, Jacob Tostensen, Rollev Petersen.

f. 23/6-1814, dbt. 3/7-1814. Lars, foreldre Kittil Sondresen og Maria Andersdatter Grønnerød. Fadd:
Gunder Isaksens kone, Ragnild Andersdatter, Jacob Andersen, Hans Andersen, Isak Pedersen.

f. 13/6-1814, dbt. 11/7-1814. Inger Dorthea, foreldre Kuursmed Niels Reiersen og Inger Hansdatter Horn. Fadd:
Madame Condrup, Laurence Johnsdatter Sanne, Anders Sørensen Bommen, Halvor Holtong, Malermester Hovlandt, Jens Sørensen Kusk, Niels Aanesen.

f. 17/7-1814, dbt. 24/7-1814. Maren, foreldre Hans Larsen og Karen Christensdatter Fossum. Fadd:
Hedevig Landgangen, Gunild Rasmusdatter Fossum, Mads Christensen Bøe, Peder Aslaksen Fossum.

f. 10/6-1814, dbt. 24/7-1814. Karen Kirstine, foreldre Ole Olsen og Ane Jacobsdatter under Aas. Fadd:
Birgitte Johnsdatter, Maren Larsdatter, Lars Christensen, Christen Olsen, Hans Olsen.

f. 14/7-1814, dbt. 24/7-1814. Maren, foreldre Christopher Aslaksen og Dorthea Halvorsdatter Fossum. Fadd:
Maren Olsdatter, Karen Aslaksdatter, Jens Aslaksen, Knud Olsen, Christopher Olsen, Herman Halvorsen.

f. 13/7-1814, dbt. 24/7-1814. Ragnild Maria, foreldre Niels Hansen og Margrete Olsdatter under Lie. Fadd:
Hans Halvorsens kone, Inger Torgersdatter, Tollef Olsen, Hans Gundersen, Erik Madsen.

f. 19/7-1814, dbt. 31/7-1814. Aslak, foreldre Peder Danielsen og Maren Aslaksdatter Mid-Venstøb. Fadd:
Pernille Aslaksdatter Moe, Marte Danielsdatter, Ole Aslaksen, Ole Aslaksen Holm, Halvor Nielsen Moe.

f. 17/7-1814, dbt. 7/8-1814. Anne Karine, foreldre Jens Jensen og Ane Maria Andersdatter Osebachen. Fadd:
Ane Maria Thorsdatter, Ane Maria Thomesdatter, Erich Follaug, Ole Erichsen, Anders Jacobsen.

f. 2/7-1814, dbt. 7/8-1814. Henrik, foreldre Solve Danielsen og Maren Thorsdatter under Hynie. Fadd:
Karen Jacobsdatter, Maren Andersdatter, Isak Jensen, Knud Jensen, Gunder Axelsen.

f. 5/8-1814, dbt. 21/8-1814. Arne, foreldre Thron Aanesen og Ane Cathrine Pedersdatter Osebachen. Fadd:
Søren Søelies kone, Anne Dorthea Nielsdatter, Niels Aanesen, Jens Sørensen, Ole Olsen, Johannes Nielsen, Arne Hansen.

f. 17/8-1814, dbt. 28/8-1814. Mads, foreldre Rasmus Madsen og Kirsten Olsdatter Øvrum. Fadd:
Christen Østensens kone, Kirsten Olsdatter, Peder Madsen, Erik Madsen, Jacob Madsen, Peder Aslaksen.

f. 22/8-1814, dbt. 4/9-1814. Maren, foreldre Zacharias Olsen og Magnhild Simonsdatter Berreberg. Fadd:
Aamund Berrebergs kone, Maren Danielsdatter, Simon Lund, Jørgen Børresen, Ole Andersen.

f. 26/8-1814, dbt. 4/9-1814. Anne, foreldre Halvor Nielsen og Hedevig Aslaksdatter Moe. Fadd:
Maren Aslaksdatter, Pernille Aslaksdatter, Gudmund Olsen, Knud Olsen, Jens Sigurdsen.

f. 28/8-1814, dbt. 11/9-1814. Christen, foreldre Hans Jacob Halvorsen og Anne Pedersdatter BbKlev. Fadd:
Christopher Pedersens kone, Karen Pedersdatter, Christopher Pedersen, Anders Nielsen, Christian Halvorsen.

f. 9/8-1814, dbt. 11/9-1814. Andreas, foreldre Niels Aanesen og Karen Larsdatter Osebachen. Fadd:
Niels Aanesens kone, Karen Isaksdatter, Niels Reiersen, Jens Sørensen, Tron Aanesen, Halvor Andersen.

f. 12/8-1814, dbt. 16/9-1814. Hedda Andriette, foreldre Ole Olsen og Mette Maria Bendixdatter Osebachen. Fadd:
Mad. Brangstrup, Mad. Venstøb, jfr. Gasmand, Christian Bruun, Poul Linaae, Frans Bendixen.

f. 10/9-1814, dbt. 20/9-1814. Nicolai, foreldre Christen Isaksen og Ane Nicolaisdatter Osebachen. Fadd:
Inger Knudsdatter, Pernille Jensdatter, Lars Knudssøn, Erich Riis, Isak Nielsen, Anders Mejer, Hans Holm.

f. 9/9-1814, dbt. 18/9-1814. Isak, foreldre Lars Johnsen og Anne Larsdatter under Bradsberg. Fadd:
Halvor Thorsens kone, Birte Larsdatter, Jens Hansen Ballestad, Halvor Knudsen, Ole Larsen.

f. 2/9-1814, dbt. 18/9-1814. Ingeborg Maria, foreldre Gunder Jacobsen og Ane Nielsdatter Fossum. Fadd:
Margrete Hansdatter, Anne Jacobsdatter, Jacob Jacobsen, Niels Nielsen, Isak Hansen.

f. 12/9-1814, dbt. 18/9-1814. Pernille, foreldre Jacob Nielsen Bergmann og Karen Kirstine Hansdatter BbKlev. Fadd:
Jens Pedersens kone, Marte Maria Jacobsdatter, Abraham Jacobsen, Hans Isaksen.

f. 17/9-1814, dbt. 25/9-1814. Henrik, foreldre Anders Henriksen Lindberg og Else Rejersdatter fra Porsgrund, boende i Sukken. Fadd:
Berthe Henriksdatter, Anne Olsdatter, Ole Torgersen Sætre, John Torstensen Høglie, Ole Jansen under Tufte.

f. 10/9-1814, dbt. 25/9-1814. Anders, foreldre Niels Andersen og Ingeborg Halvorsdatter Nord. Mæla. Fadd:
Hedevig Halvorsdatter, Anne Kirstine Halvorsdatter, Aslak Halvorsen, Gunder Halvorsen, Anders Olsen.

f. 2/9-1814, dbt. 25/9-1814. Anne Gurine, foreldre Niels Axelsen og Anne Christine Saamundsdatter under Sønd. Brekke. Fadd:
Gunild Margrethe Axelsdatter, Gurine Saamundsdatter, Saamund Christensen, Aslak Christensen, Hans Axelsen, Rasmus Christensen, Solve Kiær, Lars Kiær.

dbt. 25/9-1814. Ingebret, foreldre Solve Ingebretsen og Marte Sørensdatter Grinie. Fadd:
Isak Grinies kone, Karen Sørensdatter Fossum, Peder Sørensen Grinie, Solve Sørensen Grinie, Niels Sørensen Grinie.

f. 17/9-1814, dbt. 25/9-1814. Anders, foreldre Christen Christensen og Kirsten Sigurdsdatter under Aarhuus. Fadd:
Anne Sigurdsdatter, Peder Christensen, Jørgen Christensen, Hans Christensen.

f. 22/9-1814, dbt. 2/10-1814. Sara, foreldre Jens Pedersen og Margit Petersdatter under Moe. Fadd:
Ole Levorsens kone, Kirsten Nielsdatter, Lars Pedersen, Ole Levorsen, Gunbjørn Olsen.

f. 22/7-1814, dbt. 2/10-1814. Lars og Birthe Kirstine (Tvillinger), foreldre Niels Andersen og Karen Olsdatter Aarhuus. Fadd:
Lars Andersens? kone, Dorthea Larsdatter, Maren Solvesdatter, Maren Johnsdatter, Christen Lund, Halvor Andersen, Jacob Jensen, Elias Jensen, Abraham Olsen, Ole Nielsen.

f. 27/9-1814, dbt. 9/10-1814. Karen, foreldre Jens Andersen og Ingebor Nielsdatter fra Sønd. Fossum. Fadd:
Maren Gundersdatter, Kirstine Nielsdatter, Jens Nielsen, Ole Nielsen, Ole Nielsen Hynie.

f. 4/10-1814, dbt. 9/10-1814. Johannes, foreldre Peder Tychesen og Kirsten Johannesdatter Kiærra. Fadd:
Ingebor Johannesdatter, Lisbet Johannesdatter, Niels Johnsen, Hans Johansen, Lars Gregersen, Johannes Gundersen.

f. 1/10-1814, dbt. 9/10-1814. Lars, foreldre Lars Tychesen og Maren Frederiksdatter Kiærra. Fadd:
Anne Tychesdatter, Kirsten Tychesdatter, Solve Kiærra, Isak Olsen, Elias Petersen.

f. 11/10-1814, dbt. 16/10-1814. Kirsten Maria, foreldre Truels Nielsen og Inger Thomesdatter Fossum.
Fadd: Hans Knudsens kone, Kirsten Thomesdatter, Henrik Jensen, Christen Knudsen, Erik Grosvold, Thomas Jensen.

f. 1/7-1814, dbt. 16/10-1814. Jacob, foreldre Jens Christian Jacobsen og Karen Kirstine Jacobsdatter Mæla. Fadd:
Peder Ludvigsens kone, Andrea Joakime Jacobsdatter Mela, Gunder Hynie, Sveno Olsen, Abraham Hansen, Jørgen Christensen.

f. 12/9-1814, dbt. 23/10-1814. John, foreldre John Torkelsen og Gunild Rasmusdatter Grumstulen. Fadd:
Niels Holms kone, Anne Nielsdatter, Christopher Nielsen, Christian Davidsen, Christopher Davidsen.

f. 18/10-1814, dbt. 30/10-1814. Aslak, foreldre Niels Olsen og Hedevig Hansdatter Berg. Fadd:
Karen Christensdatter, Maren Nielsdatter, Ole Hansen, Elias Pedersen, Gunder Aslaksen.

f. 4/10-1814, dbt. 30/10-1814. Marte Andrea, foreldre Harald Rasmusen og Ane Halvorsdatter Søndre Brække. Fadd:
Maren Halvorsdatter, Bergit Eilevsdatter, Abraham Abrahamsen, Amund Torgersen, Peder Isaksen.

f. 4/9-1814, dbt. 30/10-1814. Jensine Elise Sophie, foreldre Capitaine Constantius Rask og Dorthea Reiersen. Fadd:
Madame J. Aall, frue Hammond, S. Jacobsen, ... Paus, Hans Møller, Carl Møller, Jens Gasmann, Søren Rask, N. A. Løvenskiold, styrmand Paus.

f. 27/9-1814, dbt. 6/11-1814. Christian, foreldre John Thorsen og Karen Olsdatter BbKlev. Fadd:
Jacob Engelbretsens kone, Marte Andersdatter, Abraham Olsen, Niels Olsen, Isak Jacobsen.

f. 3/11-1814, dbt. 13/11-1814. Anne, foreldre Christopher Nielsen og Hedevig Engelbretsdatter under Bøe. Fadd:
Christopher Jensens kone, Ingebor Engelbretsdatter, Anders Johannesen, Niels Nielsen, Johannes Nielsen.

f. 11/11-1814, dbt. 20/11-1814. Marte Maria, foreldre Niels Larsen og Severine Poulsdatter N. Frogner. Fadd:
Isak Holms kone, Gunnild Olsdatter, Christen Isaksen, Hans Olsen, Jens Olsen.

f. 6/10-1814, dbt. 20/11-1814. Kirstine Maria. Forældrene var det udlyst for, men de vare endnu ikke ægteviede. Faderen var Samuel Evensen, moderen Inger Hansdatter Suken. Fadd:
Ingeborg Kikut, Anne Hansdatter, Amund Tostensen Høglie, John Tostensen Høglie, Aslak Svendsen.

f. 7/11-1814, dbt. 27/11-1814. Ole (Uægte). Moderen Anne Pedersdatter Sønd. Fossum, udlagt til barnefader Ole Jensen under Fossum. Fadd:
Anders Danielsens kone, Kirsten Larsdatter, Henrik Jensen, Tollef Olsen, Niels Nielsen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

© post@gamlegjerpen.no