| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 22.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søndre Hyni
Beliggende på østsiden av Falkumelven. Landskyld i 1647, 5 huder.

Søndre Hyni var fra 1668 såkalt Gimsøy klostergods (også kalt Gjerpen Prostigods) og
eid av ”de adlerske arvinger” fram til ca. 1818.

 

Se også Gamle Hyni.

 

Kjente brukere:

Tore fra 1603-ca. 1621. Hans ca. 1621. Jørgen Hyni 1629-1657 (død ca. 1657). Jørgen Hynis
enke
fikk i 1657 ettergitt sin gjeld til Fossum verks eiere fordi mannen omkom i verkets tjeneste.
Gjelden var på nærmere 17 riksdaler.


Masmester (trolig)
Jørgen Hyni

1. Jørgen Jørgensen f. ca. 1632. Se S. Fossum.

Fra skattematrikkelen 1647:

”Syndre Hønie bruger Jørgen, schylder 5 huder till Gierpen proustj med bøxell. Er lagt for gaardsens
ringhed for 1 fuldgrds schat, penge 6 dr. Gierpen proustj bygger.”

 

Fogd og rådmann i Skien, Ove Andersen (bg. i Skien 11/4-1667), g.m. Maria, brukte S. Hyni som
avlsgård fra ca. 1660. Maren (trolig enka) i 1668 og 1670. Ove Andersen med familie, bodde i Hjellen i Skien.

 

Borgemester i Skien, Anders Andersen g.m. Margrethe, leide S. Hyni som avlsgård fra ca. 1670.

 

Fra skattematrikkelen 1670/71:

Anders bruger, schylder 5 huder som Gierpen Prostj er med bøxel ejende. Giffuer Schat 10 Rd.”

 

Det søndre bruket ble delt i to parter i 1695. Her kalt Søndre Hyni(A) og Søndre Hyni(B).

 

Søndre Hyni 1801:

Landskyld:

Eier:

Brukere:

5 huder

Kammerherre Adeler

Aksel Nilsen 2 ½ hud

 

 

Nils Thorbjørnsen 2 ½ hud

 

(C) Gard Strøm.