| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 22.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Hyni

Gården ble trolig ryddet i tiden 500 f. Kr. – 800 e. Kr. (eldre jernalder).

 

Oldtidsfunn.

En flintsigd fra steinalderen, samt 8 graver og en jernøks fra middelalderen.
 
Oluf Rygh.
Navnet Hyni kommer muligens av Hynn som betyr elv og vin som betyr gresslette og er derfor en meget gammel
"vingård".

Gården var trolig oppdelt i en søndre og en nordre del allerede før år 1000 (gammelnorsk tid). Ingen seter hørte til.

 

Tidlige eiere.
Den eldste skriftlige kilde er biskop Eysteins Røde bok fra 1398 og som viser oss at søndre Hyni var eid av
Gjerpen sogneprest
og hadde en landskyld på 20 øyre. Eiendommen ble sammen med resten av Gimsø
Klosters og kirkens eiendommer (Gjerpen prostigods) solgt til General-admiral Curt Sivertsen Adeler i 1668.


 

Overhoffrettsdom fra 8/2-1671:

Mellom Cort Sivertsen Adeler og Margrethe sal. Søren Christenssøn ang. gården Hyni. Hun ble betegnet som borgermester Anders Andersens kone (i Skien).


 

Både søndre og nordre Hyni var nå eid av de Adelerske arvinger fram til 1823, bortsett fra 1 hud av nordre Hyni
(l.nr. 56a) som ble solgt til Herman Leopoldus Løvenskiold i 1735.

 

Av tidlige brukere vet vi kun at en Oluf betalte gjengjerdsskatt av hele Hyni i 1528.

Se N. Hyni og S. Hyni.

 

(C) Gard Strøm.