| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert: 08.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Hoppestad nedre C
Utskilt i ca. 1795. Løpenr. (89, 90, 91)a.

Gården ble solgt av Løvenskiold -Fossum i ca. 1820. Skogen var tidligere skilt ut og var ikke med i salget.

G.br., selveier
Mons Mogensen Hoppestad fra Nedre Hoppestad(A) dpt. 13/10-1793 d. 30/8-1854 u. Sem, s.a. Mogens Clausen Hoppestad.
g1g 9/11-1820 m. Maren Halvorsdatter fra Langerød under Berberg dpt. 21/3-1792 d. 12/5-1821. ”Døde under forløsningen af Tvillinger.”, d.a. Halvor Gundersen.
Forlovere: "Lars Christensen Hoppestad, Claus Monsen ibid." (Ibid = samme sted).
g2g 7/5-1822 m. Ingeborg Aslaksdatter fra Stulen(A) dpt. 8/1-1792, d.a. Aslak Pedersen Stulen og Gunhild Gregoriusdatter Lund.
Forlovere: "Mads Madsen Fossum, Halvor Isaksen Aas."
1. Anders f. 12/5-1821 d. 15/2-1822.
Barn i 2. ekteskap:
2. Hans Monsen f. 13/1-1823 d. 31/3-1845 på Hoppestad.
3. Aslak Monsen f. 19/6-1825. Emigrerte til N. Amerika i 1847. Kjøpte jord og ryddet seg gård i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin. Se Presteattest av 5/5-1847.
-   f. 27/2-1831 ”et dødfød drengebarn.”
4. Peder Monsen f. 18/6-1828 d. 14/7-1851 u. Sem.
5. Anne Gurine Monsdatter f. 26/12-1833. Emigrerte med sin mor til N. Amerika i 1855. Se Presteattest av 1/5-1855.
Br.  ca. 1820.

Ved vielsen i 1820 var Mons 27 år gammel og soldat. Henrik Hoppestad hadde føderåd og bodde her
som enkemann i nov. 1825.

Tjenestepike i 1825: Maren Pedersdatter (13). Tjenestepike i 1835: Maren Aslaksdatter (22).
Mons solgte gården i 1846 og flyttet til en plass under Sem hvor han døde i 1854.
Ingeborg emigrerte til N. Amerika med Presteattest av 1/5-1855, sammen med sin datter Anne Gurine.

G.br., selveier
Erik Olsen Hoppestad fra S. Kise f. 2/3-1818 d. 20/5-1886 på Hoppestad, s.a. Ole Eriksen Kiise.
g. 12/10-1843 m. enke Marie Andersdatter fra Bø(3) i Luksefjell f. 9/8-1812 d. 30/1-1886 på Hoppestad, d.a. Anders Jonsen Fieldet.
1. Gunnar Eriksen f. 14/3-1844. Overtok gården. Se Hoppestad(1).
2. Anne Dorthea Eriksdatter f. 2/10-1849 g. 24/3-1878 m. lærer Halvor Larsen Foss. Se Familie 22-Venstøp 1891.
Br. 1846.

Denne familien bodde tidligere et par år på Rød u. Kise. Erik Olsen kjøpte gården av Mons Hoppestad i 1846.
Maria Andersdatter var enke etter Gunder Eriksen Kiise på Rød.
Hennes datter fra 1. ekteskap Karen Gundersdatter f. i 1838, bodde hos dem.

Fra Eiendomsmatrikkelen av 1889 opphørte systemet med løpenummer og vi fikk i steden dagens
gårds- og bruksnummer. Dette bruket ble bnr 1. Se Hoppestad (1).

(C) Gard Strøm.