| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Frogner

Frogner er et mye benyttet gårdsnavn i Norge og kommer av det gammelnorske ordet ”Fraunar”,
et flertallsord, som betyr fruktbare og frodige jorder.

Frogner grenser i nord til Gjerpen lille og Børsjesjø , mot Leirkup-elva i øst, til Bratsberg i syd og
til Brekke i vest.

Frogner ble trolig ryddet allerede før vikingtiden (800-1000) og delt i nordre og søndre bruk allerede
før 1398 (Biskop Eysteins Røde bok).
Begge bruk ble regnet som fullgårder med ei landskyld på 4 huder hver.

Både nordre og søndre Frogner ser ut til å ha vært benyttet som avlsgård for borgere i Skien helt
siden 1500-tallet.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1631: (Avskrift Jan Christensen).
”Annammett aff Oen Frone for leiermaall med Inger Pedersdaater, Aff sin yderste Formuhe, Pendinge - 8 dlr.”

Se Frogner nordre og Frogner Søndre.

 (C) Gard Strøm.