| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Berberg
Gård nr. 123 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.11.2014


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Berberg 13 - Krossvegen
Utskilt fra N. Berberg i 1915.Berberg bnr 13. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Holmsv. 207 og 209, 3721 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skylddelingsforretning avholdt 13., tingl. 20. januar 1915, hvorved til Gregar Nielsen er utskilt bnr 13 "Kosveien"(!) av skyld 0 mark 93 øre."
"Skjøte fra Kristian Berberg til Gregar Nilsen for kr. 6.000, med forbud mot opførelse av husebygninger nærmere delegrænsen med 60 m., og
med pligt for kjøperen til at levere den melk han vil sælge til Skien meieribolag, dat. 23., tingl. 24/4-1915."

Selveier

Gregar Nilsen Berberg (Greger Berberg/ Greger Høgkasin) fra Høgkasin i Hjartdal f. 24/8-1878 d. 16/1-1957, s.a. Nils Olavsen Høgkasin.
g1g m. Margit fra Hjartdal død før des. 1910.

g2g i Gjerpen 29/1-1919 m. Anne Marie Seime fra Breim (Gloppen) i Sogn f. 16/6-1878 d. 21/1-1970, d.a. smed Johannes Larsen Seime.
1. Ingeborg Nilsen Berberg f. 23/9-1903 i Vise i USA g.m. Peder Gustav Furuheim. Se Luksefjellv. 65 på Sommerfryd under Grini.
Br. 1915.

Denne familien bodde her fra 1915 – 1932. Han skrev seg for Gregar Nilsen Berberg.
Han og hans første kone var en tid i Vise, USA. Datteren Ingeborg ble født der.
Hans andre kone, Anne Marie, var søster til lærer Lars Seime på Rosvald.

I 1933 bygde Gregar Berberg hus på Sommerfryd. Se Sommerfryd 11 under Grini.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Margit Høgkasin og gjenlevende mand Greger Nilsen Høgkasin, hvorved dette bruk er udlagt nævnte
Greger Nilsen for løsningssum kr. 9.000.-, dat. 14., tingl. 15. januar 1919."

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Kontrakt, hvori de bruksberettigede til tømmerveien over Søndre Foss godtar dennes flytning, grunnet omlegning av bygdeveien Limi - Jønnevald,
og frafaller bruk av den gamle tømmervei, dat. 13/9-1929, tingl. 25/7-1930."
"Skjøte fra Gregar Nilsen og hustru Marie til John Berge (ugift) paa dette bruk m.m. for kr. 16.000, hvorav for løsøre kr. 4000, i det kjøperen maa
respektere de veier og den telefonledning som går over eiendommen, dat. 16/6-1932, tingl. 24/6-1932."

Selveier
John Berge
fra Berge (Sælet) under S. Hem i Sauherad f. 15/12-1898 d. 2/5-1983, s.a. Thorsten Halvorsen Sælet (Berge) og Aslaug Jonsdatter Hofsrud.
g.m. Anne Kittilsdatter Fosse fra Sauland f. 29/3-1891 d. 1/1-1964, d.a. Kittil Kittilsen Fosse og Birgit Olsdatter Kalvodden.
1. Randi Astrid Berge f. 1944 g.m. Leif Arvid Øberg (Henriksen). Se nedenfor.
Br. 1932.

Randi var enebarn. Se John Berges slekt i Sauherad bind II, side 634.

Gårdens grenser på 1950-tallet iflg. John Berge:
”Nord: Norheim. Øst: Holm. Syd: Berberg bnr 1. Vest: Berberg bnr 2.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

123

13

Bæreberg - Kosvegen(!)

John Berge

0 mark 93 øre

126 7 Skjelbrei - Dokka ditto 0 mark 07 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 207 (Gnr 123, bnr 13) er overdradd til Randi Astrid Øberg og Leif Arvid Øberg (27.10.1969)."

Selveier
Randi Astrid Berge herfra f. 1944.

g.m. Leif Arvid Øberg (Henriksen) f. 1937.
1. Ingelill Øberg f. 1972 g.m. NN Høgseth. Overtok gården i 2006.
Br. 1969.

Fra Grunnboka: "Holmsvegen 207 (Gnr 123, bnr 13) er overdradd for kr 550.000 fra Randi Astrid Øberg og Leif Arvid Øberg til
Ingelill Øberg Høgseth
(24.05.2006). Overdragelsen omfatter også Gnr 126, bnr 7."

Selveier
Ingelill Øberg Høgseth
herfra f. 1972.
Br. 2006.


Berberg bnr 13. Foto: Gard Strøm våren 2013.
 

(C) Gard Strøm.