| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Gjerpen første Kirkebok 1681 - 1745

Sogneprestene Ole Fransen Flor (1681-1700)
og
David Jørgensen Monrad (1700-1745)


Les om prestene i Gjerpen.

Døpte barn med faddere

Oppdatert 11.11.2016


Denne kirkeboken er et samarbeidsprosjekt mellom Leif Biberg Kristensen, Solumslekt, og Gard Strøm.
Begge har vi endret noen feiltolkninger og enkelte mangler i J. Hvidsands transkripsjoner.
Leifs datoformat. dd.mm.ååå. Mitt datoformat. dd/mm-ååå.

En del innsendte rettelser har også blitt dobbeltskjekket mot originalen og lagt inn.

All ære til John Hvidsand, som skrev av alle kirkebøkene for Gjerpen 1681-1814 for hånd på 1930-1940- tallet, og til
Reidar Ballestad (1926-2007) og Kjell Olsen, som skrev alt dette inn på sine datamaskiner for Grenland Ættehistorielag på 1990-tallet.

Test: = Testes Baptisimi = Faddere = Godparents.
Sl. = Sal. = Salige = avdød =
deceased.
ibid. = samme sted = same place


Søketips.
Søk på denne siden. [CONTROL] + [F]
Alle døpte barns navn slutter med punktum.

Datoene her er dåpsdatoer, ikke fødselsdatoer.
The dates here are dates for Christening, not birthdates.


Kopi av første side i Gjerpen kirkebok 1681, ført av Ole Fransen Flor.


1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700
1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720
1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740
1741 1742 1743 1744 1745 Se døpte i neste kirkebok. 1746 - 1795.

 

1681.

23.05.1681. Søfren Olssen Corporals søn Jahan.

29.05.1681. Claus Fosses søn Helje.

05.06.1681. Gunder Aases søn Lauritz.

05.06.1681. Anders Murmesters søn Johannes.

12.06.1681. Hans Sougmesters datter ved Hytten, Mette.

24.06.1681. Sivers søn i Borrestadstranden, Hans.

10.07.1681. Niels Rises datter Marthe.

24.07.1681. Niels Fozejords datter Thore.

07.08.1681. Christen Lensmands søn Hans.

14.08.1681. Morten Pederssens datter paa Fos ejer Siri.

14.08.1681. Engel Otterholts datter Jennet.

28.08.1681. Aani Houerøs tvende Tvillingbørn, Arne og Guri.

04.09.1681. Arne Ovesens søn ved Porsgrund, Ove.

04.09.1681. Ener Halvorsens søn Halvor.

11.09.1681. Rasmus Jeppesens søn ved Porsgrund Anders.

18.09.1681. Aasmund Amunsens barn Ragnil.

18.09.1681. Gunder Mortenssens søn ved Porsgrund, Hans.

02.10.1681. Halvor Bekkevalds søn Ingebret.

02.10.1681. Christopher Kreppis datter Ingebor.

09.10.1681. Niels Thorsens datter Karen.

23.10.1681. Michel Markers søn Matthis.

23.10.1681. Truls Pederssens datter Else.

06.11.1681. Simon Halvorssens søn ved Porsgrund Arne.

06.11.1681. Aslak Ersrøs datter Maren.

13.11.1681. Peder Høisets søn af Slemdal Amun.
som blev døbt her, formedelst Sognepresten i Eidanger ikke da kunde komme til Slemdal for uføre skyld.

13.11.1681. Fremstillet Hans Klevens søn hiemmedøbt Søfren.

20.11.1681. Isaac Gulsets datter Ingebor.

20.11.1681. Isaac Abrahamssens datter Dorthe.

20.11.1681. Jahan Clausens søn ved Verket, Anders.

27.11.1681. Fremstillet  til confirmation paa sin hiemmedaab min Søn Niels.
Test: Assessor Halvor Borse, Michel Isaacsen Grol, Halvor Nielssen Gierpen, Madame Maren Clausdatter, Hr. Laugmand Iver Hanssens Pernille, Her Lodvige, Maren Nielsdatter Gierpen.
Hand blev fød til denne syndige Verden d. 17. November. Gud vere ham naadig!

11.12.1681. Søfren Skotlands datter Nelle.

18.12.1681. Anders Hammersmeds datter Karen.

26.12.1681. Haral Berrebergs søn Engel.
 

1682.

01.01.1682. Anders Jønnevals søn Jens.

01.01.1682. Anders Hansens datter fra S. Bø Karen.

01.01.1682. Niels Aamots datter Anne.

08.01.1682. Sven Otterholts datter Thore.

15.01.1682. Jon Otterholts søn Abraham.

22.01.1682. Niels Saugmester ved Brosaugen hans Søn Christen.

22.01.1682. Børger Eynarsens søn Morten.

22.01.1682. Siwer Borrestadstrandens datter Marthe.

02.02.1682. Hans Borrestads datter Ingebor.

26.02.1682. Johannes Dagsens søn Biørn.

26.02.1682. Steen Fosses datter Anne.

26.02.1682. Ole Gromstulens datter Ingeri.

05.03.1682. Et Frillebarn Karen af en fremmet qvinde avlet, hedte Else.
Faderen skal efter Moderens Sigelse hede Simen.
Testes Baptisimi. Jens Høili, Mons Højmyhr, Niels Aamot, Hellebor Sukken.

12.03.1682. Claus Christianssøn ved Hytten Søn Anders.

19.03.1682. Halvor Skrøvis søn Christopher.

10.04.1682. Jacob lille Fosses datter Karen.

17.04.1682. Solve Ouestads datter Kiersten.

17.04.1682. Truls Boierøs datter Karen.

18.04.1682. Gunner Grinis søn Peder.

18.04.1682. Et Frillebarn Lauritz. Faderen Ole Svenske, Moderen Aslou Jonsdatter tien. paa Meenstad.

07.05.1682. Lauritz Limis søn Gunner.

07.05.1682. Jon Kleppis søn Jacob.

07.05.1682. Et frillebarn Maren. Faderen Hans Olssen, tiener paa Limie, Moderen Gunnil Jørgensd. tiente hos Lauritz Limi.
Test: Ingebret Esbedalen, Solve Ballestad.

21.05.1682. Arne Strømdalens datter Else.

21.05.1682. Halvor Goupaasens datter Lisbeth.

11.06.1682. Rasmus Grinnies søn Ole.

25.06.1682. Peder Ølbys og Anne Svendsdatters frillebarn Jens.

09.07.1682. Halvor Toftes søn Zacharias.

09.07.1682. Ole Claussens søn Niels.

16.07.1682. Hieronymus Møllers datter Anne.

16.07.1682. Hans Grinnies datter Berte.

30.07.1682. Anders Murmesters datter Helje.

06.08.1682. Lauritz Baaserøs datter Elen.

20.08.1682. Johannes Gromstulens Søn Peder.

27.08.1682. Jon Meens søn Niels.

27.08.1682. Gunner Buers søn Erik.

03.09.1682. Lars Sørbøes søn Ole.

17.09.1682. Niels Hanssens søn fra Aas, Hans.

24.09.1682. Erik Anderssens søn ved Porsgrund Hans.

24.09.1682. Søfren Olssens søn Ole. Faderen holder til ved Hytten er kommen med Pas fra Borre.

24.09.1682. Et frillebarn Henrik. Faderen Mons Tolfsen Soldat. Moderen Anne Nielsdatter fra Brekke.

29.09.1682. Jens Hansen ved Hytten hans søn Peder.

01.10.1682. Isaac Sneltvets søn Ole.

08.10.1682. Solve Ballestads datter Maren.

22.10.1682. Hans Borges søn Brynnil.

22.10.1682. Anders Nygaars søn Tyge.

29.10.1682. Jens Ouesens søn Peder.

29.10.1682. Peder Ersrøs barn Peder.

29.10.1682. Levor Risis datter Margrete.

12.11.1682. Povel Sollebinders datter Else.

19.11.1682. Ole Ballestads datter Gunnil.

19.11.1682. Claus Engraws søn Ole.

26.11.1682. Lauritz Egaasens søn Hans.

03.12.1682. Vetlev Sølis søn Amun.

03.12.1682. Jahan Engebredsen og Helje Olsdatter deres frillebarn Ingebret.

10.12.1682. Min datter Abigael (sogneprestens).
Test: Lougmand Iver Hanssen, Peder Baat, Anders Nielssen Gierpen, Dorthe Her Michels paa Hollen, Pernelle Barths, Margrete Jacobsdatter.
Blew fød til Verden d. 6. Dec. Gud vere hende naadig!

26.12.1682. Christopher Kisis datter Elen.
 

1683.

28.01.1683. Christen Rønningens søn Christen.

28.01.1683. Niels Saugmesters datter Karen.

25.02.1683. Thron Lias søn Ole.

25.02.1683. Simon Ramsaasens datter Helje.

04.03.1683. Gunner Houeraasens søn Christen.

04.03.1683. Hans Fieldalens datter Marthe.

11.03.1683. Christen Bøes søn Engel.

11.03.1683. Stenul Osterøes søn Sven.

18.03.1683. Torsten Follestads søn Johannes.

09.04.1683. Tolf Bøes søn Lauritz.

22.04.1683. En fremmend mands Fredrik Kielflikkers datter Gunbor. Moderen Sophie.

29.04.1683. Kitil Rosvalds Søn Jahan. Avlet med Maren Hansdatter før deres æcteskab.

29.05.1683. Truls Boierøs datter M.

17.06.1683. Niels Fossejords søn Helje.

17.06.1683. Tolfs søn ved Porsgrund, Anders.

24.06.1683. Søfren øffre Vandsaugen hans søn Jahan.

01.07.1683. Niels Aamots søn Jon.

08.07.1683. Knut Fieldals søn Ole.

15.07.1683. Gunder Follofs søn Hans.

29.07.1683. Anders Jonsens datter ved Hytten Margrete.

12.08.1683. Søfren Skotlans søn Thomas.

19.08.1683. Anders A. Borrestads søn Abraham.

19.08.1683. Rasmus Jeppesens datter Lisbeth.

26.08.1683. Jon Otterholtts søn Niels.

26.08.1683. En Vandringsmands Jon Eriksens datter Karen.

09.09.1683. Jacob Høimyrs søn Mathis.

09.09.1683. Peder Nielssens datter Marie.

23.09.1683. Isaac Gulsets søn Niels.

30.09.1683. Jon Saugdrengs 2 tvillingbørn ved Hytten Giøron. og Elen.

30.09.1683. Anne Christiansdatters frillebarn ved Hytten, Malene. Faderen Herman former ved Verket.

07.10.1683. Lars Lis den eldres søn Christen.

07.10.1683. Haral Bølis datter Else.

04.11.1683. Jahan Ingebredsens Slegfredbarn Ingebor.

11.11.1683. Truls Pedersens datter Pernelle.

25.11.1683. Hans Brynnilsens datter Anne.

02.12.1683. Hans Skotlands datter Inger.

02.12.1683. Haagen Skotlands søn Peder.

02.12.1683. Anders Bøes søn Marcus.

02.12.1683. Lauritz Aakerøs datter Elen.

16.12.1683. Mathis Doxrøs søster Inger Olsdatter hendis frillebarn Ragnil.

16.12.1683. Torier Skouens søn Lauritz.

30.12.1683. Niels Lauritzens datter ved Hytten Lisbeth.
 

1684.

01.01.1684. Aslak Bøes datter Guri.

13.01.1684. Sivers datter i Borrestadstranden Dorthe.

27.01.1684. Siur Knudssens søn ved Porsgrund Ole.

03.02.1684. Lauritz Baaserøs søn Lauritz.

03.02.1684. Ole Grumstulens søn Ole.

13.02.1684. Hieron. Møllers søn Povel.

17.02.1684. Erik Anderssens datter ved Porsgrund Christense.

02.03.1684. Jahan Hammersmeds søn Petter.

05.03.1684. Christen Lensmands søn Morten.

05.03.1684. Børger Egaasens d. Ragnil.

12.03.1684. Solve Ouestads tvillinger Ole. og Lauritz. Men Lauritz hiemmedøbt.

12.03.1684. Johannes Dagssens datter Susanna.

19.03.1684. Min datter Giertrud.
Test: Her Halvor Nielssen, Seign. Giert Hanssen, Segn. Dan. Barth, Karen Hansdatter, Abigael Hr. Jespers paa Bø. Blev fød d. 13. Marti. Gud være hende naadig!

22.03.1684. Simen Ramsaasens datter Helje.

31.03.1684. Anders Rises søn Anders.

01.04.1684. Sven Otterholtes datter Berte.

12.04.1684. Simon Grinnis søn Engebret.

13.04.1684. Tollef Moes søn Mons.

13.04.1684. Anders Gunnesens datter i Børønningen Marthe.

13.04.1684. Isaac Sneltvets søn Jacob.

27.04.1684. Engel Monssens frillebarn Ingebor avlet med Karen Hansdatter.

04.05.1684. Halvor Aaltvets søn Halvor.

04.05.1684. Erik Hoppestads søn Christen.

04.05.1684. Claus Christiansens søn Zacharias.

04.05.1684. Mogens Toftes datter Karen.

04.05.1684. Gunner Grinnis datter Marthe.

11.05.1684. Jens Povelsens søn ved Aasqværn Peder.

20.05.1684. Jost Tevesens søn Teves.

25.05.1684. Hans Luxefields søn Erik.

25.05.1684. Gunner Mortensens datter ved Porsgrund Karen.

01.06.1684. Erik Hammersmeds søn Anders.

15.06.1684. Anun Nirisens datter Berte.

22.06.1684. Ole Christensens søn fra Venstøb Teves.

24.06.1684. Halvor Bekkevals datter Oste.

24.06.1684. Jens Bakkens datter Marthe.

06.07.1684. Ole Skomagers søn fra Sørbø Ole.

13.07.1684. Rolf Mustvets datter Guri.

27.07.1684. Haral Ballestads datter Maren.

27.07.1684. Guttorm Jenssens og Berte Sukkens frillebarn Anne.

03.08.1684. Oue Follestads datter Lisbeth.

10.08.1684. Jon Sneltvets datter Anne.

21.09.1684. Halvor Thronsens datter Anne.

21.09.1684. Arne Ouesens datter ved Porsgrund Marthe.

28.09.1684. Sten Fosses søn Anders.

29.09.1684. Halvor Toftes søn Jahan.

05.10.1684. Haral Berrbergs datter Maren.

12.10.1684. Jon Løberges søn Gunner.

26.10.1684. Et sligfredbarn hos Matts Doxru N.

02.11.1684. Niels Kreppis søn Ole.

09.11.1684. Engel Jønnevals datter Marie.

23.11.1684. Ingebret Holms datter Maren.

30.11.1684. Christian Hanssen ved Hytten og Ingebor Lorentzd. deris sligfredsbarn Hans.

03.12.1684. Hans Borges datter M.

03.12.1684. Amun Amunssens datter ved Hytten Anne Marie.

07.12.1684. Gunner Follofs søn Ole.

14.12.1684. Anun Baaserøs datter Marthe.

28.12.1684. Jon Kleppis datter Karen.


1685.

01.01.1685. Peder Mehles datter Marthe.

04.01.1685. Hans Lies søn Anders.

11.01.1685. Rasmus Grinnies datter Ingebor. (Gunnerøs?)

25.01.1685. Simen Halvorsens datter ved Porsgrund Ambor.

25.01.1685. Jahan Thomassens datter ved Verket Catrine.

08.02.1685. Joh. Gromstulens søn Matthis.

15.02.1685. Solve Meens datter Margrete.

15.03.1685. Anun Ersrøs datter Maren.

03.04.1685. Min lille datter Maren, som blev fød til Verden d. 29. Mart. og døde siden d. 3. Jun. samme aar, Beata.

08.04.1685. Anders Nygaars datter Inger.

12.04.1685. Gunner Buers søn Amun.

26.04.1685. Morten Pedersens datter Maren.

26.04.1685. Erik Andersens datter ved Hytten Berte.

10.05.1685. Niels Skotlands datter Else.

17.05.1685. Jens Skotlands søn Ole.

24.05.1685. Lauritz Pedersens søn ved Porsgrund Peder.

24.05.1685. Ole Olssen Soldat og Anne Torsdatter deris søn Thor, aflet før de blefve æcteviet.

08.06.1685. Anders Bøes datter Ingebor.

24.06.1685. Ouen Skrekens datter Gunnil.

28.06.1685. Jens Ovesens søn i Borrestadstranden Jahan.

28.06.1685. Ole Glennis søn Hans.

28.06.1685. Jahan Islands datter Anne.

05.07.1685. Halvor Skrøvis søn Halvor.

12.07.1685. Povel Solebinders datter Anne.

12.07.1685. Claus Tolfsen Smeddedrengs frillebarn avlet med Guri Stensdatter.

06.09.1685. Ole Ballestads datter Marthe.

20.09.1685. Jahan Ingebredsens datter Margrete.

27.09.1685. Wetlev Sølies søn Ingebret.

27.09.1685. Niels Otterholts søn Henrik.

04.10.1685. Isaac Lauritzen Klevens datter Kierstine.

04.10.1685. Ole Skomagers datter Inger.

18.10.1685. Steen Fosses datter Marthe.

18.10.1685. Torsten Follestads søn Jørgen.

18.10.1685. Siurs datter i Stranden Berte.

08.11.1685. Niels Aamots søn Torsten.

15.11.1685. Gunder Houkeraasens søn Ole.

29.11.1685. Ouen Follestads søn Hans.

29.11.1685. Tron Lies datter Marthe.

06.12.1685. Falentin Hansens datter Dorthe.
 

1686.

10.01.1686. Anders Murmesters søn Johannes.

10.01.1686. Arne Andersens søn ved Hytten Anders.

24.01.1686. Halvor Thronsens datter Gunnil.

17.02.1686. Erik Jonsens datter ved Hytten Maria.

28.02.1686. Mons Toftes datter Ingebor.

14.03.1686. Jost Stulens datter Karen.

21.03.1686. Søfren Skotlands søn Hans.

21.03.1686. Hans Fieldalens datter Karen.

21.03.1686. David Holtens datter fra Slemdal Maren.

28.03.1686. Siver Buers datter Marthe.

18.04.1686. Isaac Gulsets datter Pernelle.

18.04.1686. Mathias Doxrøs datter Marthe.

25.04.1686. Jon Bøes datter Giertru.

09.05.1686. Christen Venstøbs datter Anne.

09.05.1686. Levor Risis søn Amun fremstilt hiemmedøbt.

30.05.1686. Ole Clausens datter Maren.

04.06.1686. Min datter Maren.
Test: Jørgen Holst, Anders N. Gierpen, Jacob Turman, Pernille Barths, Karen Her Halvors. blev fød d. 1. Jun. 3 pintzedag. Gud vere hende naadig!

06.06.1686. Lauritz Langerøs søn Niels.

13.06.1686. Jacob Hanssen Venstøbs søn Ole.

13.06.1686. Claus Fosses datter Marthe.

19.06.1686. Anders Nielssen Gierpens søn Michel.

20.06.1686. Tor Aacherøs søn Amun.

20.06.1686. Niels Kreppis søn Ole.

25.07.1686. Hans Brynnilsens tvillinger Niels og Anne.

01.08.1686. Jens Kollbonds søn Torsten.

08.08.1686. Knut Baaserøs søn Erik.

15.08.1686. Haral Ballestads søn Lauritz.

29.08.1686. Tolff Jørgensens søn Henrik.

05.09.1686. Anun Løbergs barn. (Anders/GS)

05.09.1686. Anders Gunnersens søn i Børønningen Anders.

12.09.1686. Peder Faarvals datter Rønue.

29.09.1686. Jon Sneltvets datter Marthe.

29.09.1686. Isaac Sneltvets datter Karen.

29.09.1686. Jacob Ersrøs søn Lauritz, avlet før de blev viet.

10.10.1686. Povel Sollebinders søn Halvor.

17.10.1686. Erik Andersen Bølhe hans datter Karen.

31.10.1686. Ove Follestads søn Johannes.

21.11.1686. Frans Børtings frillebarn Marthe, avlet med Anders Smeds stifdatter Maren.

29.09.1686. Niels Aamots frillebarn avlet med Gunbor Gunborsdalen, hand æcte mand.

28.11.1686. Erik Hoppestads søn Torbiørn.

05.12.1686. en Militariske mand, som holt til en stund paa Lund hans søn Erik.

01.12.1686. Matz Klokkers datter Dorthe Marie.

12.12.1686. Arne Ouesens søn Henrik.

26.12.1686. Christen Lensmands søn Peder.

27.12.1686. Gunner Follestads søn Isaac.
 

1687.

01.01.1687. Johannes Dagsens søn Ole.

01.01.1687. Simen Ramsaasens søn Jacob.

02.01.1687. Niels Otterholts datter Anne.

02.01.1687. Anders A. i Stranden hans søn Christian.

16.01.1687. Jon Løbergs søn Jacob.

30.01.1687. Truls Bouerøs Tvillinger Gunne og Ragne.

30.01.1687. Solve Ouestads søn Hans.

30.01.1687. Hans Luxefields søn Anders fremstillet Hiemmedøbt.

23.01.1687. Sven Otterholts datter Ragnil.

02.02.1687. Haagen Skotlands datter Berte.

02.02.1687. Claus Engraves søn Ole.

02.02.1687. Haral Bølis søn Ole.

20.02.1687. Gabriel Fosses datter Karen.

27.02.1687. Niels Aamots søn Eskil.

06.03.1687. Gunder Grinnis datter Boel.

06.03.1687. Jens Povelsens søn Niels.

13.03.1687. Jon Ballestads søn Hans.

13.03.1687. Borger Egaasens datter Jahanne.

19.03.1687. Halvor Aaltvets datter Barbro.

04.04.1687. Marcus Andersen Barnholts datter paa S. Frogner Jahanne Lisbeth.

10.04.1687. Peder Skrekens søn Mads.

10.04.1687. Ouen Matzens datter Gunbor.

24.04.1687. Solve Meens datter Maren.

17.05.1687. Rasmus Jensens datter ved Hytten Karen.

20.05.1687. Min datter Anne.
Test: Daniel Barth, David Joachim, Karen, Hr. Halvors, Pernille Rasmusdatter. Blev fød d. 17. Maj. 3 pintzedag, dødde 6 uger efter. O beata in loctis ammen!

05.06.1687. Lauritz Langrøs datter Marthe.

19.06.1687. Jost Stulens søn Arne.

19.06.1687. Jens Grinnis datter Elen med Karen Matzdatter uæcte.

02.07.1687. Jahan Hammersmeds datter Lisbeth.

03.07.1687. Levor Risis datter Gunnil fremstillet hiemmedøbt.

03.07.1687. Halvor Bekkevals datter Anne.

10.07.1687. Hans Skomagers datter Anne.

17.07.1687. Niels Gulsetts søn Hans.

28.07.1687. Hans Olsens Sligfredsbarn Anders, faderen Soldat fra Tellemarken, Moderen Siri N. ogsaa fra Tellemk. Holt til hos Halvor Sem.

07.08.1687. Claus Christiansens søn Christian.

14.08.1687. Hans Sølis datter Marthe.

14.08.1687. Lauers Linetrenders? uæcte barn Ole.

21.08.1687. Gregar paa Grinnis søn Simen.

28.08.1687. Et frillebarn, faderen Halvor Pedersen, Moderen Maren N.

04.09.1687. Even Abrahamsens søn Lauritz.

18.09.1687. Ole Ouesens datter Elen.

18.09.1687. Rasmus Grunnerøs søn Christen.

25.09.1687. Jon Hønis søn Hans.

25.09.1687. Boel Sneltvets frillebarn Maren, avlet med Erik N. hand sigende fra Askers sogn.

29.09.1687. Erik Andersens søn ved Porsgrund Anders.

02.10.1687. Sten Fosses søn Mons.

16.10.1687. Hans Lies datter Elen.

20.11.1687. Jon Olssen og Ambor N. ved Porsgrund deris frillebarn Ingebor.

11.12.1687. Knut Fieldals søn Michel.
 

1688.

15.01.1688. Jacob Venstøbs søn Anders.

02.02.1688. Gunner Houkeraasens datter Karen.

02.02.1688. Niels i Kiølnes hans tvende Tvillingbørn Peder og Povel.

12.02.1688. Mons Venstøbs søn Ole.

12.02.1688. Mons Toftes datter Ingebor.

12.02.1688. Oue Follestads søn Gunner.

07.03.1688. Christen Torsholtes nu boende paa Riis hans to tvillingbørn Lauritz og Marthe.

14.03.1688. Halvor Toftes søn Daniel.

14.03.1688. Halvor Møllers datter Ingebor.

21.03.1688. Anders Bøes søn Søfren.

21.03.1688. Jahan Islands datter Else.

25.03.1688. Halvor Kisis søn Gunner.

25.03.1688. Niels Otterholts datter Anne.

28.03.1688. Truls Pederssens datter Marthe.

28.03.1688. Falentin Venstøbs søn Hans.

28.03.1688. Matthis Doxrøs søn Hieronymus.

28.03.1688. Bertel Anderssens søn Anders.

28.03.1688. Erik Røes datter i Slemdal Karen.

28.03.1688. Tron Lies søn Niels.

16.04.1688. Lauritz Limis søn Hans.

29.04.1688. Jon Ballestads datter Else.

29.04.1688. Halvor Skrøvis søn Christen.

06.05.1688. Gabriel Fosses søn Claus.

20.05.1688. Anun Ersrøs datter Ingebor.

04.06.1688. Isaac Gulsets søn Jacob.

04.06.1688. Anders Nygaards søn Lauritz.

17.06.1688. Isaac Bachens søn Haagen.

17.06.1688. Gulbrand Gaasehølles datter Anne.

17.06.1688. Jon Graflis datter Berte.

24.06.1688. Peder Amunssens datter Marthe.

15.07.1688. Jahan Glennis søn Ingebret.

12.08.1688. Jens Ouesens datter Agnete.

26.08.1688. Niels Aamots datter Anne.

26.08.1688. Solve Ovestads datter Ingebor.

26.08.1688. Anun Nirisens søn Niels.

03.09.1688. Min Søn Frans Flor.
Test: Monsr. Sti Tonsbierg, Monsr. Anders Cornish, Margrete, Mag.
Hannibals, Megdele Matskiffes, og fogden Rasmus Pederssen. Hand blev fød d. 31. Aug. og levet kun i 14 dage, vivit in coelis atlerium beatis.

02.09.1688. Anders Nielssen Gierpens datter Giertrud.

02.09.1688. Abraham Øfroms datter Marthe.

23.09.1688. Anun Osterøs søn Even.

29.09.1688. Sivers datter i stranden, Maren.
Test: Solve Meen, Jens Ovesens, Jacob Abrahamsen, Maren Borrestad, Claus Engravs qvinde.

30.09.1688. Bent Willemssens Søn Willum.
Test: Erik Hanssen af Skieen, Søfren Willemssen, Willems Maren bestemoderen, Hans Jørgen Trompeters qvinde.

30.09.1688. Knut Aasterøs datter Marthe.
Test: Ole Løberg, Hans Amunssen, Kirsten Houeraasen, Kiersten Birkedalen.

21.10.1688. Hans Vigværings datter Kiersten.
Testes habiti, non inserisiti.

28.10.1688. Iver Sølies datter Marthe.
Test: Lauritz Li, Tollef Søli, Isaac Søli, Sissel Sande, Anun Søli, Lisbeth Søli.

11.11.1688. Aslak Engelstad i Slemdal, hans søn Peder.
Test: Solve Rosval, Halvor Berget, Tyge Follof, Giertrud Stensaasen, Boel Stensaasen.

18.11.1688. Anders Sems søn Anders.
Test: Erik Hanssen av Skieen, Jacob Thurman, Anders Aslaksen, Giennert Willemsdatter, Maren Eriksdatter, Malene Fransdatter.

18.11.1688. Arne Strømdals datter Karen.
Test: Niels Tofte, Christopher Rise, Berulf Arnessen, Dorthe Aarhus, Maren Gulset, Karen Gulset.

25.11.1688. Halvor Bergets datter Anne.
Test: Christen Hansen Aarop, Halvor Nielssen Stensaasen, Isaac Sneltvets qvinde, Sara Sneltvet.

02.12.1688. Haral Ballestads søn Ole.
Test: Her ass. Barnholt, Erik Hanssen fra Skieen, ass. Barnholts frue og datter.

09.12.1688. Johan Bøes søn Hans.
Test: Ole Anderssen og Bageren i Skieen, Hans Doxrø, Anne Her Oles paa Gierpen, Else Rise og Sønnvi Mælum.

16.12.1688. Peder Nielssens søn Henrik.
Test: Hans Grinni, Jon Bø, Jacob Tolfsen Bø, Else Hoppestad, Anne Doxrø, Margrete Tollefsdatter.
 

1689.

01.01.1689. Guttorm Stensens datter paa Falchum, Karen.
Test: Jon Gulset, Erik Jenssen paa Li, Kiersten Gulset, Maren Gulsæt.

06.01.1689. Niels Aases datter Karen.
Test: Hans Høst, Halvor Tveten fra Slemdal, Halvor Venstøb, Kiersten Gulset, Maren Gulset.

13.01.1688. Jacob Ersrøds datter Maren.
Test: Ole Hoppestad, Ouen Skreken, Gyri Stensdatter, Guri Ersrød.

13.01.1688. Gunner Follofs Søn Halvor.
Test: Jacob Thurman, Solve Kolkin, Margrete Jørgen Holstes, dc. non annot.

27.01.1689. Jon Bøes datter Ingebor.
Test: En Captein armes fremmed, Christen Bø, Tolf Eriksen, Else Hoppestad, Jahanne Jønneval.

27.01.1689. Mons Langerøs datter Maren.
Test: Solve Meen, Jørgen Asbiørnsen, Ole Ouesen, Anne Øfrom, dc. non annot.

01.02.1689. Matthis Olsens søn Ole.
Test: Ole Løberg, Lauritz Langerø, Abr. Øfrom, Arne Øfrom, Isaac Bakkens quinde.

10.02.1689. Ouen Stegens N vel M.
Test: Ole Hoppestad, Jon Bø, Guner Stegen, Berte Fos. (Er trolig sønnen Svend, men hva dette betyr er ikke kjent. GS)

17.02.1689. Ole Clausens søn Christen.
Test: Jacob Ersrø, Engel Otterholt, Giøran Gaasehøllen, Gulbrand Gaasehøllens qvinde, Guttorm Falkums qvinde.

13.02.1689. Lauritz Pederssens søn ved Porsgrund, Christian.
Test: Gregers Pederssen af Skieen, Henrik Hansen?, Søfren Willemsens qvinde av Porsgrund, Ole Bestiltis qvinde av Skeen Karen Eggesdatter.

20.02.1689. Haral Olsens søn Sven.
Test: Anders Ekonrø, Elef Pederssen, Anun Øfrom, Andbor Ballestad, Sara Ekonrø.

03.03.1689. Kittil Rosvals datter Randi.
Test: Christen Bø, Anders Bø, Jahanne Jønneval, Povel Hansen, Maren Rosval.

03.03.1689. Tolf Jørgensens N. vel M. ved Porsgrund.
Test: Hans Borge, Margrete Erik Andersens, Gunder Mortenssens qvinde, coet. non annot.

10.03.1689. Sven Matzens søn Erik.
Test: Tron Møller, Anne Pedersdatter, Maren Tronsdatter, coet. non annot.

23.03.1689. Jens Grorøs (i Siljan) datter Randi.
Test: Jens Povelsen, Mas Eriksen, Giøran Gaasehøllen, Kiersten Matzdatter.

28.04.1689. Jon Løbergs datter Gunnil.
Test: Oue Follestad, Dyre Engebredsen, Ingebret Løberg, Marthe Esbedal, Maren Løberg.

28.04.1689. Tormo Stensaasens søn Ole.
Test: Isaac Sneltvet, Haagen Rysager, Elev Stensaasen.

12.05.1689. Oue Follestads datter Kirsten.
Test: Jørgen Holst, Jacob Thurman, min Hustru, Marthe Løberg.

26.05.1689. Giert Usler Scarjant hans datter Lisbeth Cathrine.
Test: Captein Heierman, Captein de Pini, Anne Sti Tonsbiergs og hendis Søster.

16.06.1689. Hans Sølis søn Lauritz.
Test: Axel Aaltvet, Iver Søli, Sissel Sande, Marthe Øfrom.

30.06.1689. Anders Dragon paa Brekke ejer, hans to tvillingdøtre Elsebeth og Else.
Testes non annotati.

21.07.1689. Hans Matthisen Ries hans datter Marthe.
Testes non annotati.

18.08.1689. Anders Anderssens søn i Borrestadstranden, Anders.
Testes non annotati.

27.10.1689. Et frillebarn Niels avlet paa Bradsbierg av Peder Nielssen og Karen paa Kastet.
Testes non annotati.

01.11.1689. Haagen Skotlands søn Jon.
Testes non annotati.

01.11.1689. Ole Skomagers datter Inger.
Testes non annotati.

17.11.1689. Niels Otterholts datter Margrete.
Testes non annotati.

24.11.1689. Tore Aakerøs søn Hans.
Testes non annotati.

01.12.1689. Bent Willemssens søn Peder.
Test: Willem Willemssen, Hans Jørgen Musicant, Maren Willem Willemssens, Sitzel Corner.

15.12.1689. Hans Borges datter Marthe.
Testes non annotati.
 

1690.

01.01.1690. Jacob Hanssen Wenstøbes datter Marie.
Test: Erik Hammersmed, Jacob Smed, Claus Venstøb, Karen Venstøb, Sophi Skaven, Anne Glorsmyr.

05.01.1690. Engel Otterholtes datter Ragnil.
Test: Christopher Kise, Hans Aas, Morten paa Kastet, Giøron Gaasehøllen, Guri Ersrø, Karen Kise.

12.01.1690. Gullik Esbedals søn Isak.
Test: Dyre Ingebretssen, Abraham Øfrom, Isaac Anunsen Løberg, Anne Øfrom, Karen Løberg og Karen Anunsdatter.

12.01.1690. Simen Knutzen Trompetersvens og Anna N. fra S. Brekke, deris Søn Hans avlet før de blev æctet.
Test: Arne Skomager, Laers Christophersen Skomagersvend, Rudolph Skelmejrbleckers qvinde og Idde Andersdatter paa Snibetorp.

19.01.1690. Solve Meens datter Marthe.
Test: Ole Ballestad, Niels Sande, Abr. Høilie, Jennert Erik Hanssens fra Skieen, Ingebor Ballestad, Tore Olsdatter fra Skieen.

19.01.1690. Jost Stulens datter Jahanne.
Test: Christen Lensmand, Gunner Aas, Zach. Tevessen, Anne Henriksdatter, Margrete Busk, Anne Lisbeth Busk.

16.02.1690. Ole Skomagers datter paa Grinni ejer, Gunnil.
Test: Jahan Hammersmed, Halvor Møller, Magrete Tron Limis, Maren Lauritz Limis, Helje Lauritzdatter holder til hos Ole Skomager paa Grinni ejer.

23.02.1690. Peder Matsens datter fra Jøneval Karen.
Test: Tollef Erikssen, Tolf Hanssen, Giøran Gaasehøllen, Truls Pederssens qvinde Karen, Kittil Rosvalds qvinde Maren.

02.03.1690. Gustav Olssens og Maren Søfrensdatters Sligfredbarn Søren.
Test: Matz Klokker, Jon Torssen ved Hytten, Sophi Christen Gregerssens qvinde, Larses Karen, Maren Hieronimusdatter.

09.03.1690. Halvor Bekkevals datter Maren.
Test: Tolf Søli, Jens Søli, Guttorm Nærum, Sissil Sande, Hans Lies qvinde Lisbeth, Karen Helje Gundersens festemø.

09.03.1690. Tollef Eriksens datter i Børunningen Inger.
Test: Christen Bø, Ole Runningen, Abraham Eriksen i Børunningen, Jon Bøes qvinde Inger, Haagen Rønningens qvinde Maren, Giennert Eriksdatter.

16.03.1690. Hans Iverssens søn fra S. Aas Gunner.
Test: Gunner Aas, Christopher Kise, Hans Haralssen, Else Hoppestad, Pernille Niels Aases, Karen Sten Berrbergs datter.

19.03.1690. Erik N. og Boel Gulliksdatters sligfredbarn Hans det andet de har avlet sammen uden æcteskab.
Test: Hans Grinni, Hans Lund, Ingebret Holms Marthe, Mathis Doxrøs Anne, Berulf Holms datter Helvig.

09.03.1690. Niels Olssens datter fra Lille Fieldal Marthe.
Test: Hans Lund, Erik Jenssen fra Skieen, Ole Torsen tien. paa Sem, Ingebret Holms qvinde Marthe, Knut Fieldalens quinde, Jens Høilis datter Marthe.

30.03.1690. Niels Aamots søn Peder.
Test: Jon Grinnitej, Ole Kreppe, Lars Rolighed, Elen Stensaasen, Aslak Graflis qvinde, Marthe Ingebredsdatter tien. hos Willum Wil.

09.04.1690. Levor Risis datter Kirsten.
Test: Niels Tofte, Tollef Søli, Ole Høiset, Sissel Sande, Wetlev Tvetens qvinde Karen, Maren Anundsdatter tien. paa Sande.

17.04.1690. Amun Løbergs datter Karen.
Test: Levor Riis, Christen Borrestad, Ingebret Løberg, Ole Løbergs qvinde Magnil, Margrete Tofte, Maren Hansdatter tien. paa N. Brekke.

22.04.1690. Maren Nielsdatter et fremmed qvindfolchis, fød i Vardehuslen, og kom løbendis hid til sognet, og falt i barseng paa Ekonrø, hendis frillebarn Anne avlet med en Karl hiemme i Lardal østre, hedte Stener N.
Test: Erik dragon paa Brekkeejer, Rejer Aakerø, Haral Teiens qvinde og Maria fripige i Præstegaarden.

11.05.1690. Jahan Hammersmeds søn Henrik.
Test: Halvor Møller, Jacob Smed, Zach. Tellefssen, Østen Knudsens qvinde Giertrud, Erik Hammersmeds quinde Kiersten, Maren Hieronymidatter.

25.05.1690. Oue Follestads søn Matthis.
Test: Ole Jensen av Skien, Johannes Franssen, Niels Guldsmed Flaademand, Susanna Kleven, Tore Olsdatter i Skieen.

29.05.1690. Haral Ekonrøs søn Gunner.
Test: Anders Ekonrø, Rasmus Grunnerø, Knut Nygaards qvinde, Maren Nielsdatter Bøle.

29.05.1690. Christopher Houens datter Marthe.
Test: Ole Ballestad, Daniel Gunnersen Houen, Solve Kolkins qvinde Birte, Haral Ballestads qvinde Live, Kiersten Solvesdatter fra Kolkin.

29.05.1690. Gustav Olsens hands tvillingbørn Ole og Anne.
Test (Ole). Anders Saugmester paa Falkum Saug i Skien, Eling tiente Sti Tonsbierg, Ole Michelsen tien. hos Anders Matsen i Skieen, Anne Jacob Smeds qvinde, Aase, Asbiøns qvinde i Skieen.
Test (Anne). Christen Mælums qvinde Anne, Falentin Venstøbs qvinde Karen, Giøran Søfrensdatter hos Peder Iversen i Skien.

01.06.1690. Hans Tingdøllings datter Anne.
Test: Steen Berrberg, Peder Olssen i Skieen, Jørgen Steensen Berreberg, Margrete Tron Limis, Hans Bouerøs qvinde Inger, Signe tien. i Prestegaarden.

09.06.1690. Ole Kreppis datter Berte.
Test: Anders Sem, Niels Aamot, Anders Roligheds qvinde Guri, Jens Køllebons qvinde Aggete, Karen Kise.

15.06.1690. Arne Ouesens datter ved Porsgrund, Anne.
Test: Giert Usler, Tolf Jørgenssen, Abele Bent Wilhelmsens, Gunners qvinde ved Porsgrund Boel, og Kirsten Anunsdatter sammesteds.

29.06.1690. Jon Goupaasens datter Siri.
Test: Marcy Arnesen i Skieen, Marcy Anderssens qvinde Anne Bertelsdatter, Margrete Anders Pederssens datter.

11.06.1690. Amun Osterøs datter Kiersten.
Test: Tollef Søli, Lauritz Egaasens søn Lauritz og Lauritz Egaasens qvinde Ingebor, Knut Baaserøs qnde Maren, Tollef Sølis datter Guri.

18.06.1690. Hans Lies søn Lauritz.
Test: Isaac Bradsbiergkleven, Gunner Lauritzen Li, Halvor Bekkevalds quinde Ingebor, Ole Høisetes qvinde Berte, Anne Gunnersdatter Nærum.

02.07.1690. Niels Gulsets søn Henrik.
Test: Raadmand Gert Hanssen, Christopher Kise, Hans Skotlands søn, Megdels Matthisen, Pernelle Fredrichsdatter, Ouen Strømdals qvinde.

02.07.1690. Even Ballestads datter Kirsten.
Test: Solve Kolkin, Knut Bøle, Abraham Houens søn Jacob, Haral Ballestads qvinde Live, Jon Ballestads qvinde Ingebor, Maren Hansdatter Søli.

20.07.1690. Giert Uslers Skarjant hans søn Matthis Christopher.
Test: Capt. Heierman, Monsr. Anders Claussen, Margrete Peder Baats, Mester Christian Feltskierers qvinde Anikken Clausdatter.

20.07.1690. Jon Hønis tvillinger Ole og Giertrud.
Test: Byfogden Hendrik Fredriksen, Monsr. Corfis logerende hos Byfogden, Hans Castensen, Byfogdens qvinde, Prestens Hustru, Anders Matzens Søster Jahanne og Sitzel Cornes hos Sngr. Th. Jonsen.

27.07.1690. Amun Svenskis søn ved Hytten Hans.
Test: Anders Bø, Jon Bø, Matz Klokkers qvinde Anne, Jahan Hammersmeds qvinde Clare, Jens Biusens festemø Tone, Barnet blev kun fremstillet eftersom det var hiemmedøbt av Mads Klokker.

03.08.1690. Jens Povelsens datter ved Aasqvern Anne.
Test: Halvor Møller, Gabriel Fos, Gullek Møllers qvinde Margrete, Gulbrand Gaasehøllens qvinde Gunnil, Live Torsdatter.

17.08.1690. Knut Bølis søn Niels.
Test: Ole Ballestad, Even Ballestad, Hans Sølis søn Isaac, Hans Sølis qvinde Anne, Jon Ballestads qvinde Ingebor.

17.08.1690. Isaac Bakkens søn Ole.
Test: Sten Krageto, Ole Fløtterø, Laers Lies søn Gunner, Thomas Sandbakkens qvinde i Skeen Maren, Simen Ramsaasens qvinde Lisbeth, Astri Bakkens datter Magnil.

17.08.1690. Mons Fosses datter Karen.
Test: Christen Venstøb, Zach. Tevesen, Anne Mas Klokkers, Maren Jost Stulens, Karen Willatsdatter i Skieen.

24.08.1690. Siver Olssen ved Porsgrund hans datter Maren.
Test: Hans Skomager, Hans Sølis qvinde Anne, Ole Skomagers qvinde Anne, Helje Nærums stifdatter Anne.

31.08.1690. Sten Fosses datter Sissel.
Test: Erik Hoppestad, Povel Møller ved Frogner?, Abraham Rasmussen Hoppestad, Ole Hoppestads qvinde Else, Jacob Ersrøs qvinde Marthe, Ole Hoppestads pige Marthe.

07.09.1690. Haagens datter i Børynningen Berte.
Test: Anders Bø, Abraham Jørgenssen, Anne Matz Klokkers, Tollef Eriksens qvinde Karen.

07.09.1690. Arne Strømdals datter Margrete.
Test: Niels Gulset, Niels Hanssen tienner paa Gulset, Dorthe Anders Nielssens, Christopher Kisis qvinde Inger, Dorthe Nielsdatter tienner hos Jon Gulset.

14.09.1690. Jon Engravs datter Anne.
Test: Anders Sem, Tyge Follof, Barbara Giert Skarjantes, Claus Enggravs qvinde Live, Karen Eriksdatter tien hos Jens Mogenssen.

24.09.1690. Rasmus Grunnerøs datter Maren.
Test: Christopher Houen, Mons Ballestad, Ingebret Løberg, Magnil Løberg, Anun Løbergs qvinde Marthe, Niels Risis datter Berte.

29.09.1690. Anun Langerøs datter Gunnil.
Test: Mons Ballestad, Peder Anunssen i Skieen, Gunner Solvesen Meen, Levor Rises qvinde Astri, Lauritz Flotterøs qvinde Live, Elen Amunsdatter tienner paa Meen.

19.10.1690. Isaac Gulsets søn Halvor.
Test: Jon Gulset, Even Strømdal, Niels Hanssen tienner hos Jon Gulset, Dorthe Aarhus, Niels Gulsets qvinde Maren, Karen Hansdatter tien hos Knut Gulset.

19.10.1690. Halvor Toftes datter Margrete.
Test: Steen Berreberg, Christen Venstøb, Jahan Justsen, Matz Klokkers Anne, Tollef Moes Ingebor, Jahanne Jostdatter.

26.10.1690. Johannes Dagsens datter Ingebor.
Test: Jacob Smed i Shieen, Even Pedersen i Skien, Halvor Rasmussen paa Hoppestad, Gullek Møllers qvinde Margrete, Dorthe Zach. hos Gabriel Fos.

26.10.1690. Halvor Bergets datter Live.
Test: Hans Marker, Aslak Grafli, Margrete Tron Limis, Ingvol Skilbreds datter Jahanne.

01.11.1690. Gregorius Sneltvets datter Karen.
Test: Christen Hanssen Aarop, Jon Klep, Verners Else i Skieen, Gunner Borris qvinde Karen, Ingebor Olsdatter Sneltvet.

01.11.1690. Gabriel Fosses datter Karen.
Test: Halvor Møller, Gullik Møller, Halvor Zachariassen, Jens Povelsens qvinde Karen, Dorthe Zachariasdatter.

30.11.1690. Knut Follofs datter Kirsten.
Test: Lauritz Hanssen og Elev Jenssen i Skieen, Abraham Torstensen fra Findal i Solum, Ingri Findal, Hans Lundes qvinde Guri fra Edanger, Marthe Hansdatter tiener paa Røre i Solumherrit.

07.12.1690. Anun Nirisens datter ved Porsgrund Karen.
Test: Søfren Tarjersen fra Edanger, Ole Knudsen ved Porsgrund, Margrete Erik Andersens, Ingebor Nirisdatter, Maria Hansdatter ved Porsgrund.

26.12.1690. Bent Aarhuses søn Taral.
Test: Tønnis Aarhus, Niels Hanssen tiener paa Gulset, Dorthe Anders Nielssens, Isaac Gulsets qvinde, Anne Michelsdatter fra Aarhus.

26.12.1690. Abraham Jørgenssens datter ved Hytten, Karen.
Test: Anders Bø, Jacob Jørgenssen Smed ved Hytten, Jens Svenske ved Hytten, Jon Bøes qvinde Ingeri, Haagen Børønningens qvinde Maren, Helje Nielsdatter Skaven.
 

1691.

01.01.1691. Erik Svenskis søn ved Hytten Stephen.
Test: Halvor Møller, Antonis Tevesen, Anne Mads Klokkers, Jahan Hammersmeds qvinde Clare, Anne Lisbeth Tevesdatter.

08.02.1691. Gunner Grinnis datter Gunnil.
Test: Lauritz Li, Hans Borge, Peder Kolkin, Verners Else i Skieen, Hans Grinnis qvinde, Inger Olsdatter i Skien.

15.02.1691. Amun Ersrøs søn Halvor.
Test: Ole Hoppestad, Niels Otterholt, Trulsis Karen, Engel Otterholts qvinde Maren, og Karen Kise.

15.02.1691. Elef Lillefossis datter Karen.
Test: Sven Guttormssen og Anders Pederssen tiener hos ass. Barnholt, Even Saugmesters qvinde Turi, Marthe Svensdatter.

22.02.1691. Hans Haralssens datter fra Søndre Aas, Maren.
Test: Gunner Aas, Erik Hoppestad, Hans Iversen Aas, Else Hoppestad, Pernelle Aas, Sibille Holm.

22.02.1691. Gunner Houeraasens datter Marthe.
Test: Ole Ouesen Flotterø, Matthis Skifield, Live Laurits Flotterøs qvinde, Knut Baaserøs qvinde Anne.

08.03.1691. Gunner Borges søn Halvor.
Test: Christen Borrestad, Tarjer N. paa Snibetorp, Ingebret Olssen Løberg, Margrete Erik Anderssens ved Porsgrund, Hans Borges Pernelle, Ole Løbergs datter Karen.

15.03.1691. Guttorm N. Falkums søn Halvor.
Test: Isaac Gulset, Abraham Kier, Hans Guttormsen hos Byfogden, Megdele Matthisen, Pernelle Fredrichsdatter fra Laurvigen.

15.03.1691. Peder Hoppestads søn Søfren.
Test: Ole Hoppestad, Halvor Hoppestad, Truels Pederssens qvinde Karen, Marthe tienner hos Ole Hoppestad.

15.03.1691. Aslak Graflis Tvillingbørn Live og Karen.
Test: Morten Pederssen paa Fos ejer, Halvor Stensaasen, Erik Hoppestad, Amun Ersrød, Mons Høimyrs qvinde Anne, Ragnil Guttormsdatter hos Aslak Grafli, Else Hoppestad, Aaste Aslaksdatter Berget.

22.03.1691. Hans Ingvoldsens datter ved Bradsbierg-Grinnen, Kirsten.
Test: Isaac Bradsbierg-Kleven, Thor Nielssen paa Snibetorp, Mas Pederssen Trost, Rasmus Smeds qvinde Jennert, Bent Spillemands qvinde Karen, Dorthe Andersdatter hos Halvor Guttormsen i Skeen.

25.03.1691. Ouen Strømdals Søn Anders.
Test: Isaac Gulset, Niels Hanssen tien paa Gulset, Verners Else i Skeen, Niels Gulsets qvinde Maren, Dorthe N. tien hos Jon Gulset.

26.03.1691. Susanna Jacobsdatter, En fremmed Enke fra Borge sogn hvis mand Jonas Svendsen en maler var for en maaned siden, som hun bekiente,
drugnet i isen i GrinholmSund, og der paa forføjede hun sig her Vester at ville besøge sin Søster boende 1 1/2 mil Vester for Skieen, falt imidlertid i Barselseng
paa N. Riis, hos Anders d. 21. Mart. hendes Dotter Berte.
Test: Halvor Pederssen av Skeen, Christen Jenssen Jydekarl tien i Præstegaarden, Min Hustru, Anne Rising, Signe Jensdatter tien i præstegaarden.
NB Qvinden kom selv til Præstegaarden med barnet paa Armen og begierde daaben til sitt barn.

29.03.1691. Peder Amunssens datter Kiersten.
Test: Fendrik Haagen Hanssen, Christen Abr. i Skieen, Guttorm Nærum, Anders Skredders qvinde Anne Nielsdatter av Skieen, Knut Bølis qnde Lisbeth, Børte Gunnersdatter tien hos M. Christian i Skieen.

11.05.1691. Anders Nielssen Gierpen paa Aarhus, hans datter Maren.
Test: Fendrik Peder Povelsen, Jacob Pederssen av Skieen, Christen Lensmand, Min Hustru, Anne Michelsdatter.

17.05.1691. Haral Ballestads søn Niels.
Test: Christen Abr.
Houen, Sven Vadske hos Ass. Barnholt, Hans Gunnersen Houen, Jon Ballestads qvinde Aaslou, Elen Anunsdatter fra Ballestad.

01.06.1691. Christen Rosvalds datter Anne.
Test: Christopher Kise, Hans Iversen Aas, Tollof Glorsmyr, Else Hoppestad, Tollef Eriksens qvinde Karen, Anne Nielsdatter Glorsmyr.

01.06.1691. Mons Berreberges Sligfredbarn Ole.
Test: Sten Berreberg, Hans Haralsen Aas, Claus Andersen paa Berreberg, Anne Højmyr, Tore Fieldalen, Karen Stensdatter Berreberg.

24.06.1691. Matthis Skifields datter Lisbeth.
Test: Ole Ouensen Flotterø, Ingebor Bekkeval, Live Langerø, Ole Bestilts datter av Skeen Lisbeth.

04.07.1691. Blev Jacob smed ved Hytten hans datter Karen. af mig hiemmedøbt, saasom meget Svag efter fødselen.
Test: habiti, licet non annot.

09.08.1691. Hans Jansen Belgemagers datter Anne Kirstine.
Test: Erik Hammersmed, Mons Hammersmed, Hans Matthisen, Anne Mas Klokkers, Morten formers qvinde Anne, Anne Lisbeth Tevesdatter.

16.08.1691. Abraham Øfroms datter Elen.
Test: Hans Søli, Ingebret Løberg, Gunner Lauritzsen Li, Lauritz Lies qvinde Magnil, Hans Lies qvinde Lisbeth, Karen Olsdatter Løberg.

16.09.1691. Halvor Thronsens søn Thron.
Test: Mas Klokker, Iver Venstøb, Østen Knudsens qvinde Giertru, Johan Hammersmeds qvinde Klare.

16.09.1691. Niels Bugots datter Anne.
Test: Isaac Sneltvet, Laers Rolighed, Elen Stensaasen, Aaste Berget, Signe i Præstegaarden.

20.09.1691. Jacob Møllers datter ved Hytten, Ragnil.
Test: Jahan Hammersmed, Erik Hammersmed, Baltzer Hieronymissen, Mas Klokkers Anne, Morten Formers qvinde.

27.09.1691. Hans Sølis søn Vetlev.
Test: Axel Aaltvet, Iver Søli, Anun Vetlevssen, Elen Aaltvet, Lisbeth Bøle, Karen Vetlevsdatter.

27.09.1691. Gullek Esbedales søn Ib.
Test: Jon Løberg, Abraham Øfrom, Magnil Løberg, Marthe Løberg, Lisbeth Anunsdatter.

04.10.1691. Haagen Amunsens datter ved Porsgrund Siri.
Test: Lauritz Nielssen Styrmand, Jens Claussen paa vestre side av Porsgrund, Christen Hanssens qvinde Anne Sophie, Kirsten Nielsdatter, Helje Pedersdatter.

04.10.1691. Tolf Jørgensens datter ved Porsgrund Kiersten.
Test: Giert Usler, Baltzer Skolmester, Sven Ryggis qvinde Dorthe, Søfren Torjersens qvinde, Jahanne Hansdatter.

11.10.1691. Rasmus Grunnerøs datter Maren.
Testes. Lauritz Egaasen, Gullek Esbedalen, Simen Knudsen Øfrom, Marthe Nygaard, Tore Thronsdatter tien paa Esbedalen.

14.10.1691. Min datter Maria blev fød til Verden d. 9 octobr. som var en fredag Klokken mellem 8 og 9 om aftenen. Gud være hende Naadig!
Testes. Sngr. Petter Børting, Tollerm. Sngr. Jørgen Erbo, Mnsr. Kei Børting, Pernelle Her Lodvegs, Pernelle Iversdatter.

25.10.1691. Ole Risings datter Ingebor.
Test: Matz Gram, Niels Bradsbierg, Niels Søfrensen Sem, Marthe Sem, Maren Limi, Karen Povelsdatter Solum.

08.11.1691. Erik Anderssens datter ved Porsgrund, Anne Sibille.
Test: Gregers Pederssen av Skieen, Anders Evertsen, Anne Gunnersdatter, Inger Olsdatter kalt Kille.

08.11.1691. Matthis Doxrøs datter Maren.
Test: Jahan Hammersmed, Jacob Smed ved Hytten, Marthe Holm, Helle Nielsdatter Skaven.

15.11.1691. Giert Usler Scarjant ved Porsgrund, hans datter. (Navnet mangler, men skal nok være Magdalene. G. S.)
Test: Byfogden Henrik Fredriksen i Skieen, fendrik Haagen Hanssen, Scarjant Peder Pederssen, Anne Lisbeth Hejermans, Abele Bent Willemssens, Margrete Svendsdatter.

29.11.1691. Jacob Jønnevals søn Christopher.
Test: Johan Giertsen i Skieen, Ole Hoppestad, Lucas Tolfsen i Kleven, Anne Matz Klokkers, Peder Jønnevals qvinde Johanne, Marthe Pedersdatter.

16.12.1691. Lauritz Flotterøs søn Niels.
Test: Ole Ouesen Flotterø, Tollev Søli, Ole Lauritzen fra Søli, Marthe Esbedalen, Ingebor Langerø, Magnil Haagensdatter.

16.12.1691. Knut Fieldalens datter Gunne.
Test: Ole Jenssen i Skieen, Erik Jenssen i Skieen, Hans Lunds qvinde Thore, Maren Doxrød.

27.12.1691. Matthis Kragetos søn Søfren.
Test: Lauritz Li, Gregorig Langerø, Lauritz Lies søn Gunner, Magnil Løberg, Marthe Øfrom, Inger Vagtenberg.

27.12.1691. Jon Bøes søn Christen.
Test: Isaac Gulset, Oue Strømdal, Christen Hanssen, Else Hoppestad, Maren Gulset, Elen Skaven.
 

1692.

24.01.1692. Halvor Lauritzen husmand paa N. Limi |. n. Halvor Berget .| hans søn Thron.
Test: Gunner Grinni, Niels Mus, Niels Søfrensen Sem, Margrete Grinni, Ingebret Holms qvinde Kiersten, Sophi Zachariasdatter paa Tofte.

31.01.1692. Niels Hogstad holder til paa Høimyr, hans datter Berte.
Test: Mons Kouserø, Niels Høimyr, Bertil Hogstad, Maren Hansdatter, Aaste Berget, Ragnil Høimyr.

14.02.1692. Povel Anderssens datter Kiersten.
Test: Gullek Møller, Gulbrand Gaasehøllen, Giøran Gaasehøllen, Sten Fosses qvinde Karen.

14.02.1692. Hans Lies søn Helje.
Test: Lauritz Li, Ole Høiset, Guttorm Nærum, Susanna Kleven, Ingebor Bekkeval.

21.02.1692. Niels Hanssen og Berte Olsdatter to fattige vandrende æctefolk, deris søn Ole.
Test: Mas Klokker, Tarjer Skouen, Karen Svensdatter paa Bradsbierg-Kleven, Tarjer Skouens qvinde.

06.03.1692. Oue Follestads søn Christian.
Test: Knut i Dalen, Torsten Biørnssen, Min Hustru, Susanna Kleven.

06.03.1692. Hans Tinddølings datter Ragnil.
Test: Gunner Grinni, Claus Auessen tien paa Berreberg, Margrete Grinni, Guttorm Falkums qvinde Inger.

16.03.1692. Jon Løbergs søn Isaac.
Test: Oue Follestad, Dyre Ingebredsen, Christen Abrahamsen, Magnil Løberg, Marthe Esbedalen, Maren Olsdatter Løberg.

29.03.1692. Morten Formers søn Jacob.
Test: Monsr. Frans Børting, Monsr. Kei Børting, Mammeselle Anne Kirstine Børting, Mammes. Juliane Børting.

29.03.1692. Solve Ouestads datter Guri.
Test: Niels Sande, Lauritz Klep i Skieen, Anne Søli, Lisbeth Li.

20.03.1692. Thron Lias søn Haral.
Test: Gullik Esbedal, Guttorm Nærum, Ingeri Meen, Marthe Øfrom.

20.03.1692. Anders Jonssen holder til paa Riis, hans datter Kirsten.
Test: Anders Riis, Anun Andersen Borge, Else VestBorge, Guttorm Falkums qvinde.

24.03.1692. Jon Ballestads datter Else.
Test: Jon Løberg, Hans Gundersen, Live Ballestad, Peder Anunsens qvinde Boel.

29.03.1692. Halvor Kises søn Herman.
Test: Ole Hoppestad, Christopher Kise, Niels Skavens qvinde Jahanne, Christen Rosvalds qvinde Jennert, og Karen Kise.

10.04.1692. Sivers søn i Borrestadstranden Lauritz.
Test: Christen Borrestad, Hans Borge, Gunner Clausen fra Engrav, Jens Ouesens qvinde Ragnil, Else Borge, Gunnil Lauritzdatter.

24.04.1692. Lauritz Tvetens datter Aase.
Test: Isaac Sneltvet, Henning Toresen, Sara Sneltvet, Kirsten Rysager, Signe Jonsdatter.

24.04.1692. Ole Clausens datter Kiersten.
Test: Gullik Møller, Ole Dyrkol, Else Hoppestad, Povel Andersens qvinde Guri.

17.04.1692. Tormo Stensaasens datter Marthe.
Test: Isaac Sneltvet, Halvor Stensaasen, Elen Stensaasen, Kirsten Rysager, Aase Olsdatter.

17.04.1692. Gustav Sukkens datter Karen.
Test: Aslak Graffli, Anders tien paa S. Falchum, Aaste Aadnesdatter i byen, Lauritz Lykkis qvinde Tønnil, Ragnil en pige paa Høimyr.

01.05.1692. Ole Sneltvets søn Tor.
Test: Peder Fallerop, Henning Torssen, Anders Sem, Abraham Lies qvinde Anne, Gunner N. qvinde Ingebor i byen, Margrete tien til Mag. Hannibals.

17.05.1692. Elev Lillefosses datter Kiersten.
Test: Sven Guttormsen i Skieen, Anders Olssen i Skieen, Else Hoppestad, Peder Guttormsens qvinde.

17.05.1692. Niels Søfrensen Sem Soldat hans frille søn Hans, avlet med Inger Limi.
Test: Waldemar Stub, Anne Rising, Anne tien paa Grinni.

29.05.1692. Jacob Hanssens søn fra Hønni, Sven.
Test: Jens Bysen, Halvor Sem, Ingebret Hanssen Venstøb, Svend Gustru i Skieen, Falentins Karen paa Venstøb, Ingebor tienner paa Høni.

07.06.1692. Jacob som tiente hos Her Lodvig og Karen Halvorsdatter deris sligfredsbarn Maren.
Test: Lauritz Olssen Berget (Berg), Sissel Sneltvet, Boel Goupaasen, Boel Stensaasen.

19.06.1692. Jens Povelsens datter Else.
Test: Gulbrand Torssen, Jahanne Hansdatter, Maren Povelsdatter.

10.07.1692. Simen Ramsaasens datter Marthe.
Test: Ole Høiset og Ole som tienner paa Høiset, Hans Lies qvinde, Isak Bakkens qvinde.

10.07.1692. Halvor Mælums søn Arne.
Test: Peder Mælum, Bærulv Venstøb, Karen Fredriksdatter fra Byen, Judithe Pedersdatter, Sønnev Pedersdatter.

17.07.1692. Jens Bysens datter Kiersten.
Test: Kej Børting, Jacob Thurman, min Hustru, Jahanne Jostsdatter.

20.07.1692. Anders Børgersen Soldat fra Slemdal hans frillebarn avlet med Karen Gunnersdatter Buer, Anders.
Test: Waldemar Stub, Solve Meen, Kirsten Riis, Berte Nielsdatter Buer, Sessel Clausdatter Ballestad.

24.07.1692. Bent Wilhelmsens søn Erik.
Test: Jochum Fent, Lorentz Kok, Hans Pederssen Corner, Jennert sal. Erik Hanssens, Femia Hans Jørgens, Helle Pedersdatter Corner.

31.07.1692. Mons Svenskis søn ved Hytten, Anders.
Test: Hendrik Skriver, Jacob Møller, Erik Jonsen, Morten formers qvinde, Claustine Christiansdatter, Karen Pedersdatter tien hos Børting.

07.08.1692. Niels Aamots datter Anne.
Test: Halvor Sem, Henning Torsen, Dorthe Anders Nielssens, Turi Tveten, Signe Jonsdatter.

21.08.1692. Hans Aamots søn Ole.
Test: Mons Kier, Niels Kier, Hans Lunds qvinde Tore, Barbro Gravli, Anne Tarjersdatter.

21.08.1692. Jacob Ballestads søn Anun.
Test: Jon Ballestad, Gunner Solvessen Meen, Solve Meens qvinde Inger, Jahanne Jonsdatter, Aadlov Olsdatter.

21.08.1692. Sal. Claus Fosses datter Karen.
Test: Niels Tofte, Sten Berrberg, Ole Dyrkol, Kirsten Gulset, sal. Stens Karen paa Fos, Sophi Zach. fra Tofte.

21.08.1692. Knut Bølis datter Marthe.
Test: Peder Annunssen i Skieen, Jon Houen, Isaac Nielsen fra Bøle, Boel Nielsdatter, Live Ballestad.

11.09.1692. Niels Aases datter Inger.
Test: Hans Lund, Ole Jenssen paa Snibetorp, Berulv Venstøb, Jon Skilbreds qvinde, Helvig Aaes, Sibille Holm.

29.09.1692. Christopher Houens søn Anders.
Test: Anders Riis, Jon Houen, Halvor Sande, Else Borge, Tore en pige paa Aaltvet.

02.10.1692. Niels Toftes datter Margrete.
Test: Tollev Mo, Niels Muus, Isak Mo, Min Hustru, Pernille Tofte, og Karen Christensdatter til Karen sal. Jacob Halvorssens i Skieen.

02.10.1692. Arne Strømdals søn Søfren.
Test: Ouen Strømdal, Niels Hanssen fra Gulset, Dorthe Anders Nielssens, Niels Gulsets qvinde og Randi Søfrensdatter.

09.10.1692. Hans Iversens søn fra S. Aas, Halvor.
Test: Gunner Aas, Hans Haralsen Aas, Isaac Mo, Else Hoppestad, Mons Kiers qvinde, Sten Berrbergs datter.

30.10.1692. Christen Tolfsen Bø, hans datter Signe.
Test: Peder Doxrø, Jacob Tolfsen, Tone Hønni, Anne Bø, Anne Lisbeth Tevesdatter.

06.11.1692. Hans Lauritzen Lindrop fra Hytten, hans datter Karen.
Test: Mons Hammersmed, Jacob Møller, Baltzer Hieron. Marthe Formers qvinde, Erik Hammersmeds qvinde, Anne Michelsdatter.

13.11.1692. Anun Meenstadsetter, hans datter Gunnil.
Test: Knut Baaserø, Magnil Løberg, Anne Nærum, Karen Olsdatter Skifield.

13.11.1692. Peder Doxrøs tvende tvillinger Jost og Jahanne.
Testes. Steen Berrberg, Tollev Kleven, Zach. Tevesen, Christen Skrøve, Marthe Holm, Margret Otterholt, Anne Bø, Jahanne Jønneval, Sibille Holm, Margrete Tolfsdatter Bø.

13.11.1692. Oue Strømdals søn Rasmus.
Test: Jon Skilbred, Niels Gulset, Niels Hanssen Gulset, Lisbeth Thomesdatter Anders Jenssens qvinde paa Lundetangen, Arne Strømdals qvinde og pigen paa Strømdal.

27.11.1692. Sven Matzens datter Anne.
Test: Jacob Jønneval, Isaac Mo, Karen Jønneval, Gulbrand Torsens Gunnil, Sissel Lauritzdatter fra Gaasehøllen.

27.11.1692. Anders Sems søn Lauritz.
Test: Mas Pederssen Smed, Halvor Sem, Anders Aslaksen i Skieen, Even Lauritzen, Tore Hans Lunds, Gyri Sem.

27.11.1692. Anders Andersens datter av Borrestadstranden, Cathrine.
Test: Ole Borge, Daniel Houen, Maren Borrestad, Aasil i Graaden, Marthe Andersdatter.

04.12.1692. Ole Olssen Lia, hans søn Lauritz.
Test: Sten Krageto, Jacob Vetlevsen Søli, Hans Sølis qvinde, Gunnil Ouestad, Sissel Gaasehøllen.

26.12.1692. Siur Knudsen ved Osebakken, hans søn Lauritz.
Test: Hans Søli, Jacob Vetlevsen Søli, Solve Ouestads qvinde, En pige fra Osebakken.

27.12.1692. Niels Gulsets søn Henrik.
Testes. Isaac Gulset, Christopher Kise, Peder Vetlevsen fra Slemdal, Dorthe Anders Nielssens, Arne Strømdals qvinde, Randi Søfrensdatter.
 

1693.

15.01.1693. Tvende fattige Æctefolkis fra Evje sogn, Tarjer Knudsen og Siri Andersdatter deris datter Anne, som blev fød paa Bradbiergkleven i Hanses Marthes Huus.
Test: Abraham Houen, Waldemar Stub, Børje Lauritzens Giertrud, Povel Jydes Berthe, Anne Eriksdatter.

22.01.1693. Isaac Gulsets søn Helje.
Test: Anders Nielssen Gierpen, Niels Tofte, Niels Hanssen Gulset, Dorthe Anders Nielssens, Ingeri Strømdal, Karen Hansdatter.

22.01.1693. Ingebret Løbergs datter Berte.
Test: Ole Jenssen i Skeen, Jon Løberg, Isak Amunssen, Karen Follof, Marthe Øfrom, Maren Annunsdatter Løberg.

29.01.1693. Ole V. Borges datter Lisbeth.
Test: Hans Borge, Niels Eskildsen ved Porsgrund, Even Elevsen, Margrete Erik Anderssens, Siurs Anne i Borrestadstranden, Else Elevsdatter fra Buer i Eidanger.

02.02.1693. Hans Christensen Borrestad soldat og Dorthe Søfrensdatter fra Skotland deris frillebarn Ole.
Test: Christen Gaupaasen. Jon Torsen paa Fossumeie, Rasmus Mortensen fra Gulset, Tone Hønni, Aase Nielsdatter paa Høni Eie, Maria Søfrensdatter fra Gulset.

19.02.1693. Jacob Møllers søn fra Hytten Hieronymes.
Test: Jahan Clausen, Jahan Hanssen, Baltzer Hieron. Morten Formers Anne, Mons Hammersmeds qvinde, Johanne Justsdatter.

26.02.1693. Hans Haralsens søn fra S. Aas, Halvor.
Testes. Hans Iversen Aas, Erik Hoppestad, Hans Gunnersen Aas, Else Hoppestad, Pernelle Aas, Ingebor Iversdatter.

05.03.1693. Knut Baaserøs datter Sarke.
Test: Jon Løberg, Mathis Skifield, Jon Søfrensen fra Birketvet, Karen Povelsdatter Brodal, Ragnil Kielsdatter Sneltvet?, Anne Hansdatter fra Porsgrund.

12.03.1693. Tolv Glorsmyrs datter Anne.
Test: Christopher Kise, Tollev Kleven, Lauritz H. Bø, Jennert Hønni, Amun Ersrøs qvinde, Maren Solvesdatter Rosval.

12.03.1693. Haral Ekonrøs søn Anders.
Test: Anders Ekonrø, Niels Svenske paa Ligaden i Skieen, Helje Gulleksen fra Solum Herrit, Oue Follestads qvinde, Lisbeth Bøle, Berte Solvesdatter fra Houen.

12.03.1693. Niels Kiers datter Ingebor.
Test: Ole Jonssen paa Snibetorp, Niels Bradsbierg, Jacob Mugensson fra Bradsbierg, Abraham Kiers qvinde, Mogens Kiers qvinde, Ingebor Andersdatter fra Roligheden.

25.03.1693. Even Ballestads søn Anun.
Test: Jon Løberg, Søfren Ballestad, Elen Ballestad, Ingebor Ballestad, Ingebor, en pige fra Meen.

25.03.1693. Hans Ingvolsens datter ved BradsbiergGrinnen, Lisbeth.
Test: Jens Pederssen Smed, Niels Lauritzen Jydekarl, Ingebret Løberg, Maren Bradsberg, Anun Løbergs qvinde, En pige fra Løberg Oles datter.

26.03.1693. Lauritz Jørgensens datter fra Bø, Anne.
Test: Jahan Clausen Hammersmed, Jacob Hønni, Tollef Glorsmyr, Jens Bysens qvinde, Peder Bøes qvinde, Dorthe Tolfsdatter fra Bø.

13.04.1693. Jost Stulens søn Hans.
Test: Ole Dyrkol, Halvor Mælum, Zach. Tevesen, Trine Tevesdatter, Ingri Søfrensdatter, Margrete Tolfsdatter.

23.04.1693. Jens Grorøs søn Hans.
Test: Niels Muus, Jacob Jønneval, Siri LilleFos, Jens Povelsens qvinde, Sondre Luxefields datter.

06.06.1693. Giert Scarjantis datter Giertrud.
Test: Captein Heierman, Toll. Jørgen Erbo, Jacob Turman, fru Brigadir Arnholts, fru Obristelieut. Legards.

11.06.1693. Peder Matzen Jønneval, hans søn Lauritz. Test: Gullek Møller, Jon Skilbred, Isaac Mo, Dorthe Anders Nielssens, Marthe Jønneval, Ronnou Otterholt.

25.06.1693. Haagen Skotlands datter Sessel.
Test: Jon og Isaac Gulset, Rasmus Mortensen, Dorthe Anders Nielssens, Maren Søfrensdatter i Skotland.

02.07.1693. Guttorm Falkums datter Ingebor.
Test: Jon og Isaac Gulset, Anders Jørgensen tien hos Giert Hanssen, Jytte Hans Lauritzens paa Taterbakke, Niels Gulsets qvinde.

09.07.1693. Gregoris Langerøs søn Ingebret.
Test: Laers Li, Jon Klep, Anun Soli, Marthe Follestad, Maren Krageto, Maren Levorsdatter fra Riis.

16.07.1693. Lauritz Tvetens datter Aase.
Test: Laers Berget, Ole And. Rolighed, Kitils Berte i Skieen, Anne Michelsdatter.

23.07.1693. Levor Risis datter Maren.
Test: Halvor Aaltvet, Lars Li, Ole fra Høiset, Sissel Sande, Gunnil Ouestad, Maren tien paa Sande.

06.08.1693. Halvor Bekkevalds søn Niels.
Test: Hans Søli, Guttorm Meen, Isaac Nærum, Sissel Sande, Hans Lies qvinde, Anne fra Nærum.

06.08.1693. Tollef Eriksen Gromstulen, hans søn Niels.
Test: Erik Hoppestad, Peder Jønneval, Abraham Eriksen ved Hytten, Jon Skilbreds qvinde, Christen Rosvalds qvinde, Tolv Bøes datter Margrete.

13.08.1693. Haagen Vestlending i Rønningen, hans søn Niels.
Test: Anders Bø, Abraham Bø, Hans Anderssen fra S. Bø, Niels Skavens qvinde, Lauritz Bøes qvinde, Helje Nielsdatter fra Skaven.

13.08.1693. Ole Flotterøs søn Abraham.
Test: Jens Ouesen, Isak Bakken, Bent Egaasen, Sessel Sande, Maren Krageto, Magnil Bakke.

09.09.1693. Major Mechelborgs søn Petter Børting.
Test: Brigadier Arnholt, Assess. Barnholt, monsr. Kei Børting, Assess. Clausens frue, Karen Tonsbierg, Mammeselle Juliana Børting.

10.09.1693. Niels Eskilsens datter ved Porsgrund Dorthe Cathrine.
Testes. Captein-Lieut. Heierman, Daniel Blom, Andreas Pederssen Corner Studiosus, Abele Bent Willumssens, Barbara Giert Uslers, Helle Pedersdatter Corner.

17.09.1693. Lauritz Flotterøs datter Marthe.
Test: Giert Usler, Waldemar Stub, Ole Borge, min Hustru, Mathis Kragetos qvinde, en pige fra Krageto.

17.09.1693. Knut Fieldalens søn Hans.
Test: Peder Doxrø, Ole Michelsen fra Skieen, Ingebret Holms qvinde, Jens Fieldals qvinde, Maren Ingebret Holms datter.

20.09.1693. Arne Owesens datter ved Porsgrund Karen.
Test: Simen Jørgenssen fra Skieen, Andreas Pedersen Corner Studiosus, Abele Bent Willemsens, Barbara Giert Uslers, Helle Pedersdatter Corner.

24.09.1693. Niels Muses søn fra Limi, Knut.
Test: Mas Gram, Gunner Grinni, Halvor Zach., Min Hustru, Niels Toftes qvinde Maren, Agnete Povelsdatter.

24.09.1693. Engel Otterholts søn Amun.
Test: Amun Ersrø, Isaac Mo, Margret Niels Otterholts, Karen Glorsmyr, Mas Grams pige Berte.

24.09.1693. Abraham M. Bø hans søn Jørgen.
Test: Anders Hanssen Bø, Ole M. Bø, Hans Anderssen fra S. Bø, Tone Jens Biusens, Peder Jonsens qvinde fra N. Bø, Helje Niels Skavens datter.

29.09.1693. Gabriel Fosses datter Anne.
Test: Gullek Møller, Halvor Møller, Jahannes Jønneval, Jens Povelsens Karen, Dorthe Zach.

01.10.1693. Tormo Stensaasens søn Jon.
Test: Ole Sneltvet, Halvor Stensaasen, Niels Stensaasens qvinde, Jacob Rysagers qvinde, Aase Olsdatter tien hos Jørgen Holst.

01.10.1693. Aslak Graflies søn Halvor.
Test: Lauritz Bierget, Niels Olsen Kiær, Christen Hansen Houerø, Else Hoppestad, Jacob Jønnevals qvinde, Ragnil en pige fra Aamot.

01.10.1693. Rejer Arnesens datter paa Borge Eie, Ingebor.
Test: Anun Nirisen, Tore Aakerø, Margrete Erik Anderssens, Ole Vestborges qvinde, Ragnil tien paa v. Borge.

15.10.1693. Johan Glennes datter Karen.
Test: Hans Lund, Jens Jynge, Abrahams Kiærs qvinde, Niels Torsen Sneltvet hans qvinde, Maren Peder Baatis pige.

15.10.1693. Ole Risings datter Inger.
Test: Gunder Grinni, Niels Bradsbierg, Anne Lauritz Liens qvinde, Valdemar Klokkers qvinde Marie, Michel Murmesters pige Maren.

29.10.1693. Halvor Rasmussen Fos hans datter Marthe.
Test: Erik Hoppestad, Halvor Møller, Else Hoppestad, Karen Thronsdatter, Marthe tien hos Ole Hoppestad.

05.11.1693. Hans Borgis søn Brynnil.
Test: Jon Arnesen i Skieen, Matz Trost, Gunner Grinni, Margrete Erik Anderssens, Solve Meens qvinde, og Ambor Meens datter Gunnil.

12.11.1693. Haral Ballestads datter Anne.
Test: Dyre Ingebredsen, Jon Houen, Pros Nielssen, Jon Ballestads qvinde Inger, Knut Bølis qvinde Lisbeth, Marthe Olsdatter tien hos Haral Ballestad.

19.11.1693. Povel Christensen Jyde hans søn Jens.
Test: Jens Jyde, Anders Jenssen, Maren Niels Bradsbiergs, Christen Jydes qvinde Karen, og hendis søster Dorthe.

19.11.1693. Christen Rosvalds datter Marthe.
Test: Erik Hoppestad, Anders Bø, Abraham Bø, Else Hoppestad, Tollof Gromstulens qvinde Karen, Solve Rosvals datter Maren.

26.11.1693. Oue Follestads søn Anders.
Test: Frans Cudrio, Ole Jenssen fra Snibetorp, Abele Peder Iversens i Skieen, Susanna Kleven, Karen Christensdatter tien hos Brigadiern.

26.11.1693. Ole Sneltvets søn Henning.
Test: Povel Sørbø, Niels Torssen i Skieen, Isak Sneltvets qvinde, Ingebor Toresdatter, Taran Povel Sørbøs stifdatter.

26.11.1693. Knut Follofs datter Maren.
Test: Tyge Follou, Ellev Jenssen paa Lundetangen, Min Hustru, Gunder Folloufs qvinde, Karen Hansdatter Findalen fra Solum.

10.12.1693. Elev LilleFosses søn Søfren.
Test: Sven Guttormsen, Peder Guttormsen, Karen Rønningen, Truls Bouerøs qvinde Jahanne, Marthe Svensdatter tien paa Gulset.

17.12.1693. Amun Ersrøs datter Karen.
Test: Cornelius Lauritzen fra Skieen, Jacob Jønneval, Isaac Mo, Else Hoppestad, Engel Otterholts qvinde, Gunne Stensdatter hos Tollev Mo.

20.12.1693. Hans Sølis søn Axel.
Test: Niels Sande, Iver Søli, Haral Aaltvet, Min Hustru, Gunnil Ouestad, Maren Hansdatter fra Sanne.
 

1694.

06.01.1694. Ole Skomagers søn fra Grinniejer, Keje.
Test: Falentin Wenstøb, Niels Svensen, Ingebret Venstøb, Anne Limi, Guri Rising.

14.01.1694. Niels Heljesens datter Ingebor.
Test: Isaac Sneltvet, Christen Heljesen Leervig, Helje Gulleksen Graaten, Anne Torsdatter, Gyri Sem.

19.01.1694. Bent Willemsens tvillingBørn Maren og Kirsten.
Test: Capt. Heierman, Peder Iwersen Hesselberg, Lauritz Rotkier, Andreas Pederssen Corner, Tollev Erbos Kieriste, Min Hustru, Heiermans værsøster og Sal. Hendrik Jostens datter Karen fra Biørntvet.

11.02.1694. Peder Soldats barn Samuel.
Test: Jahan Høst, Anders Evertsen, Corporal Peder Salemager, Marthe Johan Fentes, Sitze Jochum Fintes, Jahanne Samuelsdatter hos ass. Clausen

25.03.1694. Jacob Møllers søn Torkel.
Test: Jahan Clausen Hammersmed, Hans Lindrop, Søfren Smit tien hos Børting, Erik Hammersmeds qvinde, Halvor Møllers qvinde, Giertrud tien hos Børting.

11.03.1694. Jens Ouesens datter Berte.
Test: Petter Fransen Cudrio, Anders Evertzen, Gulbrand Sivertsen, Christen Borrestads qvinde, Ole V. Borges qvinde Else, Ingebor Lauritzdatter fra Men.

18.03.1694. Halvor Stensaasens datter Maren.
Test: Aasmun Muurmester, Jacob Nielsen i Pustevig, Tore Haralssen paa Brekke eier, Dorthe Barnholt, Aslak Graflis qvinde, Maren Nielsdatter Stensaasen.

18.03.1694. Jacob Ballestads søn Even.
Testes. Knut Bøle, Ole Anunsen fra Ballestad, Christen Borrestads qvinde, Ingebor Meen.

19.03.1694. Min søn den anden Frans Flor, som blev fød til Verden d. 15. Martii Klokken to formiddag.
Test: Brigadier Arnholt, Amptmand Henrik Adelar, Secreterer Borse, fru Brigadiers fru Ragn. Tresbierg. ass. Cloussens, og Juliane Børting. Gud være dig Nådig, Min Søn!

09.04.1694. Mons Kiers søn Søfren.
Test: Matz Pedersen Smed, Matz Trost, Tore Hans Lunds, Tore Niels Kiers, Karen tien hos Helje Trost.

09.04.1694. Gregorius Lunds datter Margrete.
Test: Jochum Fent, Herman BalbererSvend, Jon Klep, Sitzl Jochum Fentis, En pige fra Klosteret.

10.04.1694. Hans Lindrops søn Lauritz.
Test: Søfren Skriver hos Børting, Halvor Møller, Jacob Møller, Dorthe Anders Nielssens, Wolmnis Marte, En pige tien hos Børting.

10.04.1694. Isaac Gulsets søn Helje.
Test: Jon Gulset, Niels Tofte, Rasmus Mortensen tien paa Gulset, Ingeri Strømdal, Niels Gulsettis Maren, Maren Aslaksdatter holder til i Qverndalen.

15.04.1694. Niels Rysagers søn Arne.
Test: Gulbrand Olssen i Giellen i Skieen, Niels Kier, Hans Tinddøling, Pernille Her Lodvigs, Karen Christensdatter hos Karen sal. Jacob Halvorssens.

15.04.1694. Knut Follofs søn Lauritz.
Test: Jacob Turman, Tarjer Hanssen paa Snibetorp, Jon Klep, Marthe Thure Nielsens Enke paa Snibetorp, Jon Kleppis datter Maren.

29.04.1694. Anders A. Søn i Borrestadstranden Cristen.
Test: Christen Borgestad, Hans Borge, Else V. Borge, Sara Houen, Dorthe Christensdatter fra Borgestad.

04.05.1694. Ole Gundersens søn fra Luxefield Jon.
Test: Hans Lund, Peder Luxefield, Siur Luxefield, Wolners Marie, Anne Michelsdatter.

13.05.1694. Fallentin Wenstøbs søn Jahan.
Test: Halvor Sem, Jacob Høni, Lauritz Venstøb, Karen Jahan Jensdatter paa Lundetangen, Waldemars Marie, Gyri Sem.

13.05.1694. Niels Lauritzen fra Bradsbierg hans søn Lauritz.
Test: Ole Jenssen Snibetorp, Knut i Dalen, Mas Trost, Dorthe Helvig Franz Cudrios qvinde, Jens Jydes qvinde Anne, Elsebeth Olsdatter tien hos Frans Cudrio.

13.05.1694. Gunner Solvesen Buers søn Hans.
Test: Niels Sande, Jacob Ballestad, Daniel Houen, Ingeri Meen, Lisbeth Bøle, Karen Solvesdatter Meen.

28.05.1694. Haagen Amunsens søn ved Porsgrund, Søfren.
Test: Matz Trost, Niels Søfrensen paa hin side Porsgrund, Gunner Mortensens Sara, Sven Ryggis datter Marie, Anstens Else.

03.06.1694. Jacob Hønis søn Jahan.
Test: Falentin Venstøb, Søfren Smit, Jacob Møller, Ole Torgiersens Maren i Gielden, Lauritz N. Bøes qvinde, Maren Rasmusdatter tien hos Michel Murmester.

17.06.1694. Gullek Esbedals datter Astri.
Test: Jon Løberg, Isaac Nærum, Christen Dyresen, Marthe Løberg, Ole Flotterøs qvinde, Maren Amunsdatter Løberg.

06.07.1694. Jon Olssen og Maren Olsdatter to fattige vandringsfolk fra Qvelle Sogn, deris æctebarn Anun som blev fød paa Berrberg.
Test: Ingebret Vagtenberg, Anders Jensen Jyde, Anun Rising, Guri Rising og Tore Vagtenberg.

08.07.1694. Halvor Toftes søn Jost.
Test: Sten Berreberg, Niels Otterholt, Halvor Rasmussen Fos, Maren Niels Toftes, Sophi Niels Muses, Anne Stensdatter fra Berreberg.

08.07.1694. Ingebret Løbergs datter Anne.
Test: Ole Jenssen Snibetorp, Isaac Sneltvet, Abraham Øfrom, Karen Jon Løbergs, Marthe Løberg, Lisbeth Amunsdatter Løberg.

22.07.1694. Even Sølis datter Maren.
Test: Hans Søli, Solve Ouestad, Anun Søli, Else V. Borge, Karen Vetlefsdatter Søli.

05.08.1694. Powel Sollebinders datter Pernelle.
Test: Ole Povelsen, Lars Olssen, Thuri Tveten, Gyri Sem.

12.08.1694. Jacob Jønnevals datter Malene.
Test: Peder Jønneval, Morten Pedersen, Isaac Hoppestad, Else Hoppestad, Guri Ersrø, Rønnof Nielsdatter Otterholt.

02.09.1694. Jon Skilbreds søn Ingvol.
Test: Isaac Gulset, Oue Strømdal, Rasmus Mortensen tien paa Gulset, Marthe Holm, Jahanne Peder Jønnevalds, Jahanne Ingvoldsdatter.

29.09.1694. Ole Gunnersen Bøes søn Tevis.
Test: Anders Bø, Christopher Kise, Hans Andersen Bø, Pernelle Tofte, Ingebret Holms qvinde, Ingebor Gunnersdatter Dyrkol.

29.09.1694. Ole Eriksens søn paa Bøejer Erik.
Test: Jahan Claussen Hammersmed, Eleff Hanssen, Jørgen Straale, Jahanne Niels Skavens, Tolv Eriksens qvinde Karen, Helje Nielsd. Skaven. NB Barnet var hiemmedøbt, og blev derfor kun fremstillet.

07.10.1694. Abraham Øfroms søn Ib.
Test: Hans Søli, Isaac Nærum, Ingebret Esbedalen, Lisbeth Li, Ingebret Løbergs qvinde Karen, Anne Gunnersdatter fra Nærum.

04.11.1694. Niels Otterholts søn Tollef.
Test: Halvor Tofte, Peder Doxrø, Isak Mo, Niels Toftis Maren, Ole Clausens Giertru, Guren Stensdatter.

04.11.1694. Halvor Mælums datter Karen.
Test: Mas Gram, Samuel Balberer, Mas Trost, Inger Gulset, Giøran Aarhus, Gunne Andersdatter Mælum.

18.11.1694. Anders Jonsens datter paa Ris ejer, Karen.
Test: Anders Ekonrø, Gunner Lauritzen Bekkeval, Levor Risis qnde, Anders Risis qvinde, Ingebor Andersdatter.

25.11.1694. Elef Hansens søn Hans.
Test: Hans Lindrop, Johan Claussen, Jørgen Straale, Giennert Høni, Antoni Aarhuses qvinde, Anne Christensdatter fra Aarhus.

09.12.1694. Ingebret Berrbergs datter Anne.
Test: Ole Bø, Jørgen Aarhuus, Claus Andersen fra Holm, Marthe Holm, Sophi Limi, Anne Stensdatter fra Berreberg.

12.12.1694. Christen Stensaasen Dragon og Ingeri Sondresdatter paa Limi, deris frillebarn Anne.
Test: Iver Søli, Waldemar Klokker, Ole Skomagers qvinde Else, Sven Matzens qvinde Gunnil.

16.12.1694. Jon Løbergs datter Marthe.
Test: Christen  Abrahamsen Men, Gullek Esbedalen, Christen Dyresen, Oue Follestads qvinde, Ingebret Løbergs qvinde, Maren Amunsdatter Løberg.

30.12.1694. Oue Strømdals datter Gunnil.
Test: Jon Gulset, Niels Gulset, Christen Hanssen Houerø, Lisbeth Anders Jensens paa Lundetangen, Isaac Gulsets qvinde, Dorthe Svensdatter tien hos Skriveren paa Biørntvet.
 

1695.

06.01.1695. Knut Bølis datter Anne.
Test: Haral Bøle, Jon Ballestad, Hans Sølis qvinde, Jon Ekonrøs qvinde, Hans Sølis datter Karen.

13.01.1695. Christen Tolfsen i Børynningen hans datter Berte.
Test: Abraham Bø, Jacob Tolfsen Bø, Peder Doxrøs qvinde, Peder N. Bøes qvinde, Dorthe Tolfsdatter.

20.01.1695. Hans Tinddølings søn Frans.
Test: Peder Olssen i Byen, Ole Rising, Anders Christensen Jyde, Dorthe Anders Nielssens, Wolmars Marie, Anne Michelsdatter.

20.01.1695. Niels Svensens datter paa Hønni Kiersten.
Test: Halvor Sem, Hans Linnem, Tevs Janssen, Karen Venstøb, Gyri Sem, Marthe Svensdatter.

27.01.1695. Christen Rosvals søn Solve.
Test: Tollef Eriksen, Ingebret Rosvald, Niels Nielsen Skaven, Kittil Aases qvinde Maren, Lauritz Bøes qvinde Anne, Anne Solvesdatter Rosvald.

27.01.1695. Ingebret Andersens datter ved Hytten, Kiersten.
Test: Jørgen Janssen Massmester, Jahan Clasen Hammersmed, Erik Jonsens qvinde Kiersten, Hans Linnums qvinde og Jahanne Jostdatter.

02.02.1695. Hans Haralsens søn fra Aas, Christen.
Test: Erik Hoppestad, Hans Iversen Aas, Isaac Moe, Karen Michel Isaacsens, Niels Aases qvinde Pernelle, Anne Michelsdatter.

10.02.1695. Isaac Bakkens datter Magnil.
Test: Niels Sande, Gunder Lauritzen Li, Lisbeth Hans Lies, Ole Fløtterøs qvinde Live, Karen Haagensdatter.

13.02.1695. Haral Bølis datter Sara, hiemmedøbt.
Test: Knut Bøle, Jon Ekonrø, Jon Ballestads qvinde Ingebor, Jon Ballestads qvinde, Gunnil Anunsdatter i Pustervig.

17.02.1695. Christopher Houens søn Lauritz.
Test: Anders Ekonrø, Gunder Follof, Else Borge V., Elen Jacob Ballestads, Sissel Clausdatter hos Jon Ballestad.

03.03.1695. Christen Venstøbs søn Claus.
Test: Jørgen Holst, Jacob Turman, Halvor Tofte, Kierstin Jørgen Holsts, Helvig Josten, Maren Niels Toftis.

17.03.1695. Jens Povelsens søn ved Aasqvernen, Povel.
Test: Halvor Møller, Jacob Rasmussen N. Fos, Kitil Aases qvinde Maren, Gulbrand Gaasehøllens qvinde Gunnil, Sissel Lauritzdatter Gaasehøllen.

26.03.1695. Giert Uslers søn Mathis.
Test: Frans Cudrio, Simen Jørgenssen, Mas Trost, Margrete Svensdatter, Helle Corner.

21.04.1695. Anun Andersens datter ved Hytten, Anne Marie.
Test: Halvor Møller, Anders Hammersmed, Jens Andersen, Erik Hammersmeds qvinde Kiersten, Hans Formers qvinde Anne, Maren tien hos Børting.

21.04.1695. Tollef Glorsmyrs datter Aslou.
Test: Christopher Kise, Even i Brekkehaven, Karen Venstøb, Aslak Houerøs qvinde, Helvig Halvorsdatter fra Kise.

21.04.1695. Niels Bugots datter Aaste.
Test: Ole Andersen Rolighed og hans fader, Niels Rysagers qvinde Maren, Marthe Olsdatter i Præstegaarden.

24.04.1695. Min søn Christian, fød d. 19. April som var den store aldmindelig Bededag.
Test: Her Halvor Nielssen, Daniel Barth, Vincentz Lauritzen, Karen Her Halvors, Lisbeth Michelsdatter. Gud velsigne de smaae med de store!

28.04.1695. Hans Iversen Aases søn Lauritz.
Test: Gunner Aas, Hans Haralsen Aas, Isaac Mo, Kitil Aasis qvinde Maren, Niels Aasis qvinde Pernelle, Gunne Stensdatter Berreberg.

28.04.1695. Isaac Fosses søn Rasmus.
Test: Jacob Jønneval, Gabriel Fos, Jacob Rasmussen Fos, Peder Jønnevals qvinde Jahanne, Live Thoresdatter, Rønnou Nielsdatter Otterholt.

01.05.1695. Iver Olssen fra Eger med attest, hans datter Siri.
Test: Waldemar Klokker, Hans Olsens Enke Maren, Anne Jonsdatter holder til hos Jahan Kulleslager paa Li.

16.06.1695. Jon Ballestads datter Kiersten.
Test: Peder Amunsen i Pustervigen, og hans broder Pros, Haral Bølis qvinde Live, Knut Bølis qvinde Lisbet, Gunnil Lauritzdatter Meen.

16.06.1695. Ole Sneltvets søn Erik.
Test: Abraham Kier, Povel Sørbø, Abraham Kiers qvinde Anne, Ingebor Torsdatter, Margrete Tarjers kone paa N. Sneltvet.

30.06.1695. Hans Aamots søn Jon.
Test: Hans Lund, Ole Sneltvet, Maren Niels Bradsbiergs, Niels Heljesens Karen, Lauritz Lykkis datter Anne.

07.07.1695. Halvor Kises søn Hans.
Test: Niels Skaven, Christopher Kise, Hans Anders Bøes søn, Kitil Aases quinde Maren, Christen Rosvalds qvinde Jennert, Niels Skavens datter Kiersten.

14.07.1695. Anun Ø. Sølis søn Amun.
Test: Niels Sande, Ole V. Borge, Gunder Lauritzen fra Bekkeval, Halvor Bekkevalds qvinde, Even Sølis qvinde, Ingebret Øveraasens datter i Birkedalen.

28.07.1695. Solve Ouestads søn Isaac.
Test: Hans N. Søli, Halvor Aaltvet, Niels Sandes qvinde Sissel, Levor Rises qvinde Astri, Hans Sølis datter Karen.

04.08.1695. Ole Gundersen Baasrøs søn Gunder.
Test: Ole Flotterø, Mathis Skifield, Ole Hanssen hos Hans Kvern, Ingebret Løbergs qvinde Karen, Knut Baaserøs qvinde Anne.

14.08.1695. Hans Olssens datter fra Krageto, Karen.
Test: Lauritz Flotterø, Isaac Bakken, Niels Jonssen Nærum, Ole Flotterøs qvinde Live, Abraham Øfroms qvinde Marthe, Anne Gundersdatter Nærum.

25.08.1695. Lauritz Jørgensen N. Bø, hans datter Clausine.
Test: Jahans Clausen, Anders Svenske ved Hytten, Jørgen Straale, Peder Bøes qvinde, Haagens Marn i Børynn, Margrete Tolfsdatter.

01.09.1695. Elev Lillefosses søn Stephen.
Test: Peder Gulbrandsen paa BradsbergKleven, Henning Mellem Fos, Waldmars Marie, Jon Skilbreds qvinde Inger, Anne Svensdatter.

03.09.1695. Oue Follestads søn Anders.
Test: Reier Svensen paa Ligaden, Jon Løberg, Susanna Kleven, Ingebret Løbergs qvinde, Karen Olsdatter Løberg.

15.09.1695. Lauritz Tvetens søn Ole.
Test: Peder Fallerop, Hans Svendsen, Gregers Bentsen, Ole Andersen, Dorthe Anders Nielssens, Anne Michelsdatter.

29.09.1695. Niels Gulsets søn Halvor.
Test: Isaac Gulset, Arne Strømdall, Rasmus Masmester, Jon Gulsets qvinde Ingri, Ouen Strømdals qvinde Ingri, Randi Søfrensdatter.

29.09.1695. Halvor Møllers datter Ragnil.
Test: Jahan Clausen, Jacob Møller, Jørgen Straale, Kirsten Erik Jensens, Anne Hans Lindrops, Jahanne Jostdatter.

29.09.1695. Et uæcte barn Maren, Moderen et fremmet qvindfolk fra Raae Sogn østen fiorden Marthe, bekiender Barnefader en løs Karl der øster, Christopher Casperssen, barnet blev fød paa S. Aas.
Test: Hans Iversen Aas, Sven Lauritzen tien hos Hans Haralsen, Niels Aases qvinde Pernelle, Gunner Aases datter Karen.

06.10.1695. Engel Otterholts søn Halvor.
Test: Peder Jønneval, Isaac Mo, Giøran Gaasehollen, Amun Ersrøs qvinde Guri, Niels Otterholts datter Rønne.

09.10.1695. Ole Skomager i Søli Runningen, hans søn Ole.
Test: Mathis Skifield, Even Ø. Søli, Ole Lauritzen Kierringaasen, Ole Saugmesters qvinde i Skieen Aase, Ole Bestiltes datter Anne.

13.10.1695. Haagen Amunsens datter ved Porsgrund, Giørel.
Test: Gregers Bentsen Skomagersvend, Jacob Vetlesen Søli, Susanna Lorentz Lothis, Marie Hansdatter, Else Knudsdatter.

20.10.1695. Niels Eskilsens søn ved Porsgrund, Tyge.
Test: Bent Willemssen, Niels Jenssen Styrmand, Jens Høst, Margrete Erik Andersens, Sven Ryggis datter Else.

30.10.1695. Bent Wilhelmsens søn Wilhelm.
Test: Frans Cudrio, Peder Jørgenssen fra Schieen, Maren S. W. Willemssens, Femia Hans Jørgensens.

10.11.1695. Rasmus Grunnerøs søn Anders.
Test: Torjer Skouen, Even i BrekkeHaven, Bent Egaasen, Gullek Esbedals qvinde Marthe, En pige fra Vichen slegt til Lauritz Egaasens qvinde.

24.11.1695. Jacob Hønis søn Niels.
Test: Lauritz Venstøb, Tollef Glorsmyr, Ingebret Hanssen Venstøb, Falentin Venstøbs qvinde, Niels Hønis qvinde, Margrete Nielsdatter Glorsmyr.

01.12.1695. En fattig mand fra Sandsverd Jon Olssen hvis qvinde falt i Barselseng hos Peder Soldat paa Brekke ejer, deris datter Anne.
Test: Ole Andersen Rolighed, Ingebret Vagtenberg, Ole Skomagers qvinde Else, Sven Matzens qvinde Gunnil, Peder Soldats datter Maren.

15.12.1695. Hans Bierget hans datter Dorthe.
Test: Michel Povelsen, Jacob Tydsk, Mathis paa Laugmandsgaarden hans qvinde Anne Marie, Anders Tvetens qvinde Jahanne Samuelsdatter, Maren Pedersdatter tien paa Laugmandsgaarden.

26.12.1695. Ole V. Borges datter Gunnil.
Test: Anun Nirisen, Anun Søli, Ole Hanssen tien hos Hans Borge, Margrete Erik Anderssens, Even Sølis qvinde, Berte Lauritzdatter tien hos Ole Borge V.

26.12.1695. Mathis Doxrøs datter Klarichen.
Test: Hans former, Johan Clausen Hammersmed, Jens Svenske, Marthe Ingebret Holms qvinde, Knut Bøes qvinde Marichen, Jahan Clausens datter Katrine.

26.12.1695. Ole Bøes datter Jahanne.
Test: Niels Skaven, Anders Bø, Hans Andersen fra S. Bø, Mons Willatzens qvinde Margrete, Ingebret Berrbergs qvinde Karen, Gunner Dyrkols datter Ingebor.

29.12.1695. Anun Nirisens søn ved Porsgrund Niels.
Test: Iver Søli, Iver Aasmundsen fra Porsgrund, Maren Niels Bradsbiergs, Ole Nirisens qvinde Maren Vetlevsdatter og Marte Aslaksdatter i Qverndalen.
 

1696.

06.01.1696. Lauritz Venstøbs søn Isaac.
Test: Jahan Claussen, Erik Jonssen, Ingebret Hanssen Venstøb, Falentin Venstøbs qvinde, Waldemars Marie, Karen Lauritzdatter.

06.01.1696. Ole Gundersens datter fra Luxefield Sara.
Test: Gunner Grinni, Isaac Mo, Dorthe Anders Nielssens, Marthe Olsdatter tien i Prestegaarden.

19.01.1696. Niels Limis søn Jacob.
Test: Jacob Turman, Rasmus Melling, Niels Tofte, Pernelle Her Lodvigs, Malene Fransdatter, Marie Thomesdatter Sommer.

26.01.1696. Niels Kiers søn Jacob.
Test: Oue Daniel Byskriver, Christen Tømmermands søn Sven, Sarke Oue Daniels, Mons Kiers qvinde, Jahanne Anders Matzens søster.

02.02.1696. Søfren Ballestads datter Kiersten.
Test: Solve Meen, Pros Bøle, Haral Bølis qvinde Live, Jon Ballestads qvinde Ingebor, Solve Meens datter Karen.

07.02.1696. Ass. Claussens søn Claus.
Test: Amptmand Henrik Adelar, Captein Arnholt, Tolder Erbo, fru Brigadiers, Jomfru Fickhe, Jomfru Anne Tonsbierg.

09.02.1696. Lauritz Flotterøs søn Matthis.
Test: Ole Flotterø, Gunner Lauritzen Li, Wolmars Marie, Hans Kragetos qvinde, Karen Lauritzdatter Søli.

23.02.1696. Søfren Smits søn Christen.
Test: Mas Trost, Mas Gram, Jens Høst, Kiersten Jørgen Holstes, Tollev Moes qvinde, Maren Halvorsdatter hos Michel Muurmester.

23.02.1696. Hans Formers søn Claus.
Test: Jahan Clausen, Jacob Møller, Jørgen Struds, Erik Jensens Kierste, Halvor Møllers qvinde, Karen Clausdatter tien hos Hans Former.

23.02.1696. Haral Liens datter Thore.
Test: Rasmus Grunnerø, Abraham Øfrom, Lauritz Knudsen, Marthe Esbedalen, Karen Solvesdatter Meen.

08.03.1696. Knud Follofs søn Ole.
Test: Ole Jenssen, Niels Bradsbierg, Christen Kolkin, Sarke Oue Daniels, Gunner Follofs qvinde Karen, Anne Solvesdatter Kolkin.

08.03.1696. Anders Sems datter Kiersten.
Test: Erik Jenssen, Matz P. Smed, Even Lauritzen tien hos Peder Baat, Hans Lunds qvinde Thore, Falentin Venstøbs qvinde Karen, og Maren Steffensdatter fra Byen.

08.03.1696. Gabriel Fosses datter Maren.
Test: Halvor Møller, Jacob Rasmussen Hoppestad, Ole Hoppestads qvinde Karen, Niels Limis qvinde Sophi, Guri Jensdatter hos Cudrio.

18.03.1696. Jacob Tolfsen N. Bøes søn Peder.
Test: Peder Doxrø, Christen Tolfsen, Jørgen Straale, Anne Peder Bøes Enke, Lauritz Bøes qvinde, Kiersten Niels Skavens datter.

22.03.1696. Jens Jydes Barn Cathrine.
Test: Jacob Turman, monsr. Cudrio, min Hustru, Jomfru Fikte, Marie Thomesdatter Sommer.

25.03.1696. Knut i dalen hans hiemmedøbte barn Karen.
Test: Ingebret Løberg, Mathis Skifield, Bent Lauritzen Egaasen, Jon Løbergs qvinde, Knut Baaserøs qvinde, Maren Olsdatter Løberg.

02.04.1696. Peder Jønnevals hiemmedøbte barn, Marthe.
Test: Gullek Møller, Jacob Jønneval, Mas Aases qvinde, Kittil Aases qvinde, Truls Pederssens qvinde, Niels Otterholts datter Marthe.

02.04.1696. Abraham Bøes søn Christen.
Test: Niels Skaven, Anders Bø, hans søn Lauritz, Anne Peder Bøes Enke, Lauritz Bøes qvinde, Anne Olsdatter tien hos Anders Bø.

09.04.1696. Ole Anderssen Roligheds søn Lauritz.
Test: Lauritz Tveten, Anders Christensen JydeKarl, Anne Michelsdatter, Marthe Olsdatter.

13.04.1696. Abraham Øfroms søn Ole.
Test: Hans Søli, Ingebret Løberg, Isaac Nærum, Marthe Esbedalen, Maren Hans Kragetoes, Gunnil Olsdatter Løberg.

13.04.1696. Tollev Erikssen Gromstulen hans datter Giertru.
Test: Anders Bø, Ole Eriksen paa Bø ejer, Jens Rasmussen ved Hytten, Jon Skilbreds qvinde, Christen Tolfsens qvinde.

26.04.1696. Sal. Jacob Møllers datter Alhed.
Test: Jahan Clausen, Halvor Møller, Jens Hieron. Erik Jonsens Kiersten, Hans Formers Anne, Karen Clausdatter hos Hans former.

03.05.1696. Corfitz søn paa Kleven Jørgen.
Test: Erik Michelsen Lerke, Peder Guttormsen, Isaac Jahan Islands søn, Christen Eskildsens qvinde, Anun Hanssens qvinde paa Snibetorp, Inger Sal. Peder Gunnersens pige Inger.

07.06.1696. Gulbrand Gaasehøllens datter Margrete.
Test: Jens Povelsen, Rolf Dyrkol, Povel Gaasehøllens qvinde, Ole Clausens qvinde, Sissel Povel Gaasehøllens datter.

28.06.1696. Halvor Bekkevals søn Lauritz.
Test: Isaac Bakke, Guttorm Meen, Gunner Lauritzen fra Bekkeval, Sissel Sande, Hans Lies qnde, Anne Gunnersdatter fra Nærum.

05.07.1696. Hans Gunnersens søn ved Bradsbierggrinnen Gunner.
Test: Abraham Kier, Hans Ingvolsen, Maren Niels Bradsbiergs, Christopher Houens qvinde, Ingebor Lauritzdatter fra Meen.

05.07.1696. Jost Stulens søn Zacharias.
Test: Peder Mælum, Antonis Tevesen, Mons Willatzens qvinde Margrete, Jacob Bøes qvinde Berte, Rønnou Nielsdatter fra Otterholt.

12.07.1696. Peder Doxrøs datter Marie.
Test: Niels Otterholt, Jacob Bø, Gunner Haralsen fra Berrberg, Ingebret Holms qvinde, Christen Skrevis qvinde, Ingebret Holms datter Inger.

16.08.1696. Tor Haralssens søn paa Bradsbiergkleven Rasmus.
Test: Peder Andersen Haandskriver hos Amptmanden, Christen tien hos Thomes Sommer, Min Hustru, Kirstine paa Brekke.

23.08.1696. Ingebret Rosvals søn Halvor.
Test: Hans Haralsen og Hans Iverssen Aas, Gunner Aases søn Hans, Kittil Aases qvinde, Niels Aases qvinde, Karen Gunder Aasis datter.

30.08.1696. Aslak Houens søn Lauritz.
Test: Erik Hoppestad, Amun Ersrø, Rasmus Christensen Faareval, Ole Hoppestads qvinde, Jacob Jønnevals qvinde, Karen Gunnersdatter fra Dyrkol.

29.09.1696. Halvor Fosses søn Rasmus.
Test: Erik Hoppestad, Halvor Møller, Jacob Rasmussen N. Fos, Ole Hoppestads qvinde, Gabriel Fosses qvinde, Isaac Fosses pige Marthe.

11.10.1696. Levor Risis Søn Ingebret.
Test: Gregoris Høiset, Christen Hansen Riis, Jens Klep, Niels Sandes qvinde, Ole Høisets qvinde, Maren Hansdatter fra Aaltvet.

18.10.1696. Niels Toftes søn Tolf.
Test: Tollef Mo, Isaac Mo, Min hustru, Pernelle Tofte, Maren Aslaksdatter.

18.10.1696. Tollef Sølis søn Anun.
Test: Halvor Siljen, Gunner Solvesen Buer, Halvor Aaltvets søn Anders, Jomfru Anne Tonsbierg, og hendis mammeselle, og Even Sølis qvinde.

25.10.1696. Et uæcte barn, Moderen Ole Grumstulens datter Maren, bekiente Barnefader Ole Halvorsen seilende med Brigadierens Skib, barnet Lauritz.
Test: Sven Guttormsen, Elev Fos, Niels Heljesen, Powel Gaasehølls qvinde, Anne Olsdatter.

22.11.1696. Jacob Ballestads søn Abraham.
Test: Solve Meen, Christen Meen, Jacob Meen, Jon Ballestads qvinde, Hans Ballestads qvinde, Karen Solvesdatter fra Meen.

29.11.1696. Simen Knudsens søn Hans.
Test: Lauritz Egaasen, Gullek Esbedalen, Knut Nygaards søn Lauritz, Abraham Øfroms qvinde, Isaac Nærums qvinde, Anne Gunnersdatter fra Øfrom.

29.11.1696. Tollef Glorsmyrs datter Maren.
Test: Christopher Kise, Lauritz Bø, Rasmus Christensen Faarevael, Jacob Hønnis qvinde, Aslak Hønnis qvinde, Margrete Glorsmyr.

06.12.1696. Et uæcte Barn, faderen Anders Børgesen Svenske hammersmed ved Hytten, Moderen Anne Stensdatter, Barnet Kirsten.
Test: Waldemar Klokker, Knut Rø, Matthis Doxrøs qvinde, Mathis Snedkers qvinde, Karen Knut Røes stiffdatter.

27.12.1696. Fendrik Giert Uslers søn ved Porsgrund Johannes.
Test: Lieut. Lennert, Rasmus Melling, Skipper Peder Jørgenssen, Jomfru Anne Tonsbierg og hendis mammeselle.
 

1697.
Gard Strøm alene.

17/1-1697. Hans Borges Søn Christen.
Test: Erik Anderssen fra Porsgrund, Matz Gram fra Skien, Sitzel Jeronim. = fente, Erik Anderssens Stifdatter fra Porsgrund.

24/1-1697. Haagen Torkelssens datter paa Bø eje, Ingebor.
Test: Abraham M. Bø, Hans Anders Buers Søn, Klokker Waldemars qnde Marie, Torjer Bøes qvinde Anne, Else, Anders Dyrkolds datter.

31/1-1697. Ole Erikssen fra Bø eje, hans datter Berte.
Test: Tollev Erikssen, Jens Jeronymussen, Waldemar Klokkers qvinde Marie, Christen Rossvalds qvinde Jennert, Else, Anders Dyrholts datter.

31/1-1697. Christen Jenssens Vaskleps frillebarn, avlet med Pernille N. Hans.
Test: Mons Kouserød, Peder Soldat, Ole Skomagers qvinde Else i N. Grinni Rønningen, Niels Heljessens qvinde, Jens Vaskekleps datter Maren.

7/2-1697. Tormo Stensaases søn Niels.
Test: Christen Stensaasen, Isak Sneltvet, Niels Stensaases qnde Christine, Christen Stensaases qnde Else, Niels Stensaases datter Maren.

7/2-1697. Sl. Erik Jenssen paa Hønni ejer, hans Søn Elev.
Test: Siur Merde, Jens Jynge, Jens Masemesters Kierste Tone, Margrete tien hos Byfogden.

7/2-1697. Jon Hammersmeds datter Malene.
Test: Johan Claussen, Jørgen Svenske, Jens Hieronymussen, Valdemars qnde Marie, Johan Claussens datter Catrine.

17/2-1697. Halvor Meles datter Johanne.
Test: Gunder Aas, Claus Albretssen fra Byen, Niels Torssens qnde fra Skien, Maren, Johan Meles qvinde Rønne, Gunne Andersdatter Mele.

21/2-1697. Gunder Follovs Søn Jens.
Test: Jørgen Holst, Christen Jenssen ved Snibetorp, Anders E. . sens Kieriste Jahanne fra Skien, Knut Follofs qvinde Maren, Hartvig Giertsens Søster fra Skien.

21/2-1697. Gunne Grinnis hiemme døbte Søn Simen.
Test: Hans . . n fra Skien, Lorentz Jochumssen paa Taterbakken, Hans Lunds qvinde Tore, Sophi Limi, Tore Pedersdatter hos Verner i Skien.

21/2-1697. Niels Hynis datter Inger.
Testes. Haavel Olssen hos Bording, Hans Former, Marie Valdemars, Guri Sem, Dorthe Søfrensd. hos Halvor Sem.

7/3-1697. Jacob Jønnevalds Søn Peder.
Test: Ole Hoppestad, Amun Ersrø, Jacob Rasmussen ved Stegn, Truls i Aasens qvinde Karen, Aslak Houens qvinde Barbara, Ole Hoppestads pige Anne.

7/3-1697. Peder Svenske ved Hytten hans datter Marie.
Test: Anders Svenske Børgesen, Baltzer Jeronymussen, Mathis Doxrøs qvinde Anne, Jahan Claussens datter Catrine.

14/3-1697. Niels Aases datter Helvig.
Test: Gullek Møller, Hans Iverssen Aas, Ole Hoppestads qvinde Karen, Ingebret Rosvalds qvinde Maren, Gunder Aases datter Karen.

17/3-1697. Gregorius Høiset hans datter Gunne.
Test: Halvor Aaltvet, Solve Ouestad, Isak Sneltvets qvinde Sedsel, Levor Risis qvinde Aslov, Isak Sneltvets stifdatter Karen Olsdatter.

21/3-1697. Ingebret Anderssens datter fra Hytten, Anne.
Test: Mester Jon Hammersmed, Baltzer Jeronymussen, Waldemars Marie, Rasmus Mortenssens qvinde Marie paa Skotland, Ingebor Søfrensdatter fra Skotland.

28/3-1697. Anun Løbergs søn Christen.
Test: Jon Løberg, Ingebret Løberg, Halvor . . . fra Løberg, Gullek Esbedalens qnd. Marthe, Isak Nærums qvinde, Karen Olsdatter Løberg.  

28/3-1697. Hans Haralssen Aas, hans søn Rasmus.
Test: Erik Hoppestad, Ole Hoppestad, Gunder Haraldssen paa Berreberg, Jens Rasmussens Kiereste ved Porsgrund Pernelle Rasmusdatter og hendes søster Anne Rasmusdatter.

4/4-1697. Ingebret Berrebergs Søn Ole.
Test: Sten Berreberg, Gunder Haraldssen Berreberg, Ingebret Holms qvinde Marthe, Ole Bøes nu paa Sem hans qnde Anne Lisbeth, Sten Bratsbergs datter Anne.

4/4-1697. Christen Skreuas datter Berte.
Test: Peder Doxrø, Lars Bø, Hans Anders Bøes Søn, Valdemar Klokkers qnde Marie, Tollef Eriksen Gromstulen hans qnde Karen, Tolf Lies datter Dorthe.

18/4-1697. Sven Matzen paa S. Grinni ejer hans Søn Lauritz.
Test: Even i Laugmandshaven, Aslak Limi, Ole Skomagers qnde Else, Ole Risings qnde Guri, Anne en Vigveringspige holder til hos Ole Skomager paa Grinni ejer.

18/4-1697. Jacob Tolffsen Bø hans datter Anne.
Test: Haavold Olssen tien Børting, Knut Rasmussen Bø, Peder Doxrøs qnde Maren, Torjer Bøes qnde Anne, Tolv Bøes datter Margrete.

25/4-1697. Mons Willoxsens (Mogens Willatzens) søn Hendrik.
Test: Jørgen Masemester, Hans Former, Steen Janssen, Waldemar Klokkers (qnde) Marie, Cathrine Jahan Clausens datter.

13/5-1697. Anders Jonssen paa Riis hans Søn Niels.
Test: Anders Ries, Ole Hanssen hos Hans Borge, Halvor Bekkevolds qnde, Maren Nielsd.
Ekonrø.

13/5-1697. Gunder Buers datter Tore.
Test: Niels Sande, Gunder Claussen Engraf, Solve Meens qnde Inger, Tollef Solis qnde Gunnil, Solve Meens datter Karen.

9/5-1697. Jacob Rasmussens søn ved S. Frogner Rasmus.
Test: Erik Hoppestad, Isak Fos, Ole Hoppestads qvinde Karen, Halvor Jenssøns (Larssøns?) qnde Live, Frans Cudrios tienistepige.

9/5-1697. Jens Jydes datter i Risinghavens Maren.
Test: Jochum ..., Casper Franzsen, And. . . tiener Frans, Jomfru Fichte hos Justitsraadsdatter.

30/5-1697. Knut Follows datter Gunnil.
Test: Elew Jenssen paa  . . stanger, Tyge Follow paa Snibetorp, Torsten Han?ske fra Findal i Solums Herret, Hans Findalls Enke Inger, Gunder Follows qvinde, Inger Hansdatter Findal.

30/5-1697. Ole Clausens søn fra Fos ejer, Tollew.
Test: Erik Hoppestad, Hans Iverssøn Aas, Gunder Tolfsen, Karen Hoppestad, Ingebor Gundersdatter Dyrkol.

6/6-1697. Knut Skifields søn Laers.
Test: Niels Bradsbierg, Erik Lerche, Siur Luxefield , Børre Bradsberg, Mathis Skifields qnde Maren (Karen!), Else Mognsdatter fra Luxefield.

6/6-1697. Mogens Kiærs Søn Lauritz.
Test: Halvor Sem, Hans Kittilsen, Haral Berrebergs søn Gunder, Isak Sneltvetz qnde Sidsel, Niels Højmyrs qnde Tore, Powel Sørbøes stifdatter Anne.

20/6-1697. Gregori Lunds Søn Erik.
Testes. Niels Bradsbierg, Gunder Follou, Ingebreth Holms qnde Marthe, Gunder Grinnis qvinde Maren, Margrete Torjersdatter tien paa N. Høni hos Byfogden.

20/6-1697. Arve Ouesens datter ved Porsgrund, Pernelle.
Testes. Matz Trost, Jens Clausen fra Vest side Porsgrund, Halvor, Ole Hofens Søn paa Snibetorp, Barbara Fendrich Uslers, Inger Søfrinsdatter holder til hos Inger Stensdatter paa Snibetorp.

27/6-1697. Jens Povelsens søn ved N. Fos, - Halvor.
Test: Halvor Møller, Jens Jynge, Truls Pedersens Karen, Gabriel Fosses qnde Maren, Gunnil Matzdatter hos Halvor Møller ved Hytten.

2/7-1697. Daniel Ballestads Søn Lauritz.
Testes. Capitain Lieutenant Hejerman, Fendrich Usler, Jomfru Anne Tønsbierg, Jomfru Kirstine Lisbeth Tønsbierg.

4/7-1697. Hans Ballestads datter Marthe.
Test: Jacob Ballestad, Guttorm Meen, Christen Borrestads Enke Maren, Knut Follestads qnde Maren, Karen Nielsdatter hos Ouens Wenstøb i Skeen.

18/7-1697. Ole Olssen fra Tellemarch, holder nu til paa Frogner, hans datter Aggete.
Test: Thomes Johannessen tien Graff. Clausen, Waldemar Klokker, Anne Marie, Matthises Kieriste i Gielden, Lisbeth Michelsdatter.

11/8-1697. Halvor Thronsens Søn fra Løberg Matthis.
Test: Jon Løberg, Oue L. Egaasen, Maren Niels Bradsbierg, Ingebret Løbergs qvinde, Thore Thronsd. fra Løberg. (Rettet. G.S.)

15/8-1697. Hans Eilertsens søn fra Øfrom, Iver.
Test: Abraham Øvrom, Niels Solvesen hos Niels Sande, Halvor Bekkevalds qvinde, Isak Bakkens qvinde, Inger Reiersd. i Porsgrund.  

15/8-1697. Ole Sneltvets datter Kirsten.
Test: Peder Falderop og hans svend Søfren Jenssen, Abraham Kiærs qnde, Peder Fallrops qnde, Christopher Flods pige Johanne.

22/8-1697. Jørgen Jørgenssen ved Hytten holder til paa Skotland, hans datter Anne.
Testes. Jon Hammersmed, Sven Lauritzen, tien hos Jahan Jostsen, Matthis Doxrøs qnde Anne, Niels Hønis qnde Maren, Christen Venstøbs Pige . . . Lauritzdatter.

29/8-1697. Torsten Follestads søn Sven.
Test: Jon Løberg, Ole Svenske hos Anders Follestad, Knut Follous qnde Maren, Maren Knudsdatter hos Anders Follestad.

29/8-1697. Erik Lerkis Søn paa Bradsbiergkleven Jacob.
Testes. Peder Anderssøn Nolby, Ole Bekher, Maren, Jens Trostis Kiereste og hendis Søster Margrete Barnholt.

29/8-1697. Torjus Erikssen paa N. Bø hans datter Maren.
Test: Abraham M. Bø, Hans, Anders Bøes Søn, Mathis Doxrøs q. Anne, Haagen Torkildsens qnde Maren paa Bø ejer, Anders Hanssens datter Anne.

5/9-1697. Amun Jahanssen holder til paa Bø ejer, hans Søn Torjer.
Test: Jacob Bø, Christian Niels Skavens Søn, Dorthe Anders Nielssens, Anne, Jørgen Masemesters, Helje Christensd. hos Jahans Jostsen.

5/9-1697. Oue Strømdals datter Chirstin.
Test: Jon og Isak Gulset, Christen Jydis qnde i Falkumhaven, Niels Gulsets qnde Maren, Marthe Lauritzdatter fra Byen.

12/9-1697. Haral Bøles Søn Lauritz.
Test: Skipper Christen Anderssen, Ole Bekher, Jørgen Holstis Kieriste, Michel Isaksens datter Dorthe Maren.

19/9-1697. Lorents Smed ved Hytten hans datter Anne Margrete.
Test: Jon Hammersmed, Jørgen Straale, Baltzer Hieronymussen, Mas Smeds qnde i Byen, Søfren Smidtz qnde Jahanne.

29/9-1697. Halvor Langrøs Søn Lauritz.
Test: Ole Fløtterø, Rasmus Borgejer, Marthe Follestad, Lauritz Fløtterøs qnde Live, Niels Stensaasens d. Maren.

29/9-1697. Hans Kittilsrøs Datter Thore.
Test: Torjer Skouen, Even Hendriksen, Anne Jørgen Masemesters, Lauritz Tvetens qnde Turi, Marthe Olsd. i Prestegaarden.

3/10-1697. Mons Eriksens søn paa Houen ejer Erik.
Test: Knut Rø, Jørgen Straale, Østen Knudsens søn Knut, Niels Houens qnd. Maren, Helje Niels Skavens datter.

24/10-1697. Rasmus Mortenssens søn fra Skotland, Søfren.
Test: Jacob Jønneval, Anders Erikssen Skotland, Baltzer Hieronymussen, Søfren Christensens Johanne, Ingebor Søfren Skotlands datter.

24/10-1697. Isak Gulsetes datter Else.
Test: Niels Tofte, Ole Hoppestad, Halvor Ole Hoppestads Søn er skreddersvend, Rasmus Kruses Kieriste Anne Tomasdatter, Ouen Strømdals qnde.

31/10-1697. Christen Rises Søn Ole.
Test: Ole Høiset, Levor Risis søn Lucas, Niels Sandes qnde Gunnil Hans Houerøs datter.

7/11-1697. Knut Bølis Søn Hans.
Test: Haral Bøle, Søfren Nielssen Bøle, Marthe Follestad.

7/11-1697. Haaval Olssen og Kari Amunsd. Sligfredbarn Ole.
Test: Sven Matzen i Grinnihaven, Anders Christensen Jyde i Præstegaarden, Gunder Grinnis qvinde Maren, Ole Skomagers qvinde Else.

14/11-1697. Abel Lauritzen og Karen Nielsd. fra Sirdals Præstegield ware, Deris datter Elen.
Test: Ingebret Løberg, Jon Løbergs qvinde, Simen Skouvrøs qvinde, Maren Olsd. fra Løberg.

14/11-1697. Jacob Ballestads datter Giertrud.
Test: Christen Meen, Oue Lauritzen Egaasen, Niels Bradsbiergs Maren , Maren tien paa Bradsbierg.

14/11-1697. Christopher Houens datter Siri.
Test: Anders Ekonrø, Solve Kolkins Søn Christen, Gunder Follovs qnde Karen, Hans Gundersens qnde ved Bradsbierggrinnen, Anne Solvesdatter Kolkin.

28/11-1697. Søfren Ballestads datter Else.
Test: Claus Hanssen Venstøb, boer paa Snibetorp, Ole Torbiørnsen ibidem, Andres Johnssens qnde Maren ibidem, Ole Bestilts datter Johanne.

28/11-1697. Jahan Mæles datter Karen.
Test: Jon Gulset, Berulv Stulen, Laers Arvesøn, Niels Otterholts qnde Margrete, Sønnev Halvor Aarhus qnde, Niels Otterholts datter Marthe.

5/12-1697. Laers Tvetens Søn Johannes.
Testes. Peder Fallerop og hans Sven Søren Nielsen, Præstens Hustru, og Lisbeth Michelsdatter.

12/12-1697. Jacob Hønis Søn Hans.
Test: Faletin Venstøb, Jørgen Venstøb, Claus Venstøbs qnde Aase fra Snibetorp, Niels Hønis qvinde Maren, Margrete Torjersdatter paa Byfogdens Høni.

12/12-1697. Even Sølis Søn Elef.
Test: Ole Vest Borge, Anun Søli, Halvor Aaltvets Søn Anders, Margrete Erik Anderssens i Porsgrund, Anun Sølis qvinde Anne, Else Elefsd. fra Buer i Birkedalen.

12/12-1697. Amun Ersrøs hiemmedøbte Søn Christen.
Testes. Ole Janssen fra Snibetorp, Isak Mo, Halvor Ole Hoppestads Søn, Jacob Jønnevalds qnde Marthe, Sophi Evensdatter fra Hoppestad.

19/12-1697. Gunder Svinholtes datter Magnil.
Test: Hans Lie, Halvor Bekkeval, Laers Lies Søn Ole, Laers Lies qvinde Maren, Gregoris Høisets qnde Ingebor, Lauritz Lies d. Gunnil.

27/12-1697. Christen Rosvals datter Maren.
Test: Tollev Eriksen, Ole Eriksen, Kitil Aases qnde Maren, Berulf Stulens qnde, Helwig Halvorsd. Kise.


1698.

1/1-1698. Ole Jonssen og Kirsten Giermundsd. som siden bleve trolovede deris Søn Israel.
Test: Simen Claussen Hammersmed, Karen Samuelsdatter, Dorthe Tolfsd. fra Bø.

6/1-1698. Haagen Amunssens d. fra Porsgrund. Giørel.
Test: Skipper Christen Anderssen fra Skeen, Christen Kleven fra Eidanger, Gunder Sivertsen Borrestadstranden, Skipper Mathissens qnde i Qverndalen, Arne Ouesens qnde øster fra Porsgrund, Knut Anunsens d. Else fra Porsgrund.

9/1-1698. Afdødde Isak Halvorsens datter ved Porsgrund Isabelle.
Test: Hans Eilertsen paa Osebakken, Simen Halvorssens søn Solve, Sidsel Knudsd. paa Osebakken, Svanou tien paa Borge hos Hans.

16/1-1698 Jon Skilbreds Søn Peder.
Test: Knut Fieldal, Thomes Glenne, Haral Berrebergs Søn Gunder, Ingebret Holms qvinde, Rolf Giønnevals qnde.

2/2-1698. Niels Gulsets søn Vetlev.
Test: Jon Gulset, Arne Strømdal, Lauritz Arentssen hos Jon Gulset, Isak Gulsets qnde, Oue Strømdals qnde.

2/2-1698. Jørn Straales datter Anne.
Test: Hans Former, Knut Rasmussen Rø, Mathis Doxrøs qnde Anne, Simen Claussens qnde Else, Hans Formers pige Randi.

6/2-1698. Ole Fossejord hans hiemmedøbte Barn Elen.
Test: Isak Nærum, Niels Jenssen (Jonsen?) Nærum, Gunder Claussen Engraff, Sedsel Sanne, Halvor Bekkevals qnde, Oles Søster Anne Gundersdatter.

13/2-1698. Hans Iversen fra S. Aas, hans Søn Ole.
Test: Erik Hoppestad, Ole Hoppestad, Gunder Haralssen fra Berrberg, Tollev qvinde Karen, Hans Hoppestads qvinde fra San?ne, Hedvig, Gullech Møllers qde Inger.

6/3-1698. Jon Ballestads Søn Simen.
Test: Mads Ballestad, Søfren Nielss. Bøle, Prestens Hustru, Even Ballestas Enke Aslou, Solve Mens datter Karen.

13/3-1698. Hans Formers d. Magnil.
Test: Jon Pederssen Hammersmed, Jørgen Anders. Jønneval, Brynnil Anderssen Jøneval, Anne Jørgen Masemesters, Torgrim Gundersens qnde Karen, Lisbet Michelsdatter fra Præstegaarden.

20/3-1698. Niels Eskildsens Søn i Porsgrund, Jacob.
Test: Børre Eskildsen, Jan Blom i Lorens Lokkis gaard, Erik Anderssens Margrete fra Porsgrund, Knud Anunsens datter Else.

20/3-1698. Anun Sølis Søn Ole.
Test: Even Søli, Ole V. Borge, Niels Vetlesen Søli, Tollev Sølies qvinde Gunnil, Karen Lauritzd. hos Iver Søli.

20/3-1698. Berulf Stulens d. Maren. 
Test: Hans Iversen Aas, Jahan Mele, Lauritz Arnesen hos Jon Gulset, Kittil Aases qvinde, Tollev Glørsmyrs qvinde, Gunder Aases Datter Karen.

25/3-1698. Solve Ouestads Søn Ole.
Test: Niels Sande, Ole Høiset, Lauritz Lies qnde Tore, Gregori Høisets qnde Ingebor, Karen Hansd. fra N. Soli.

10/4-1698. Ole Sems d. Margrete, Hiemmedøbt.
Test: Rolf Jønneval, Gunder Dyrkols søn Daniel, Halvor Sems qnd. Marthe, Andres Sems qnd. Gyri, Gunder Dyrkols Datter Else.

13/3-1698. Ole V. Borges d. Kiersten.
Test: Solve Meen, Anun Søli, Gulbrand Siverssen fra Borrestadstranden, Jomfru Kierstie Lisbeth Tonsbierg og Maren.

8/5-1698. Jens Ouesens datter Maren.
Test: Skipper Mathis Qverndalen, Gunder Sivertsen fra Borrestadst, Jomfru Kierstin Tonsbierg, assessor Barnholtes datter Sophie, Sivers Enke i Borrestadst. Anne.

22/5-1698. Anne Marie Stephensdatters Slifredsbarn Niels. Blev udlagt Barnefader Jørgen Masemester.
Test: Waldemar Klokker, Jørgen Jørgenssen Skotland, Mathis Doxrøs qvinde Anne, Jahan Clausens Datter Cathrine.

2/6-1698. Tor Haralsen paa S. Brekke ejer, hans datter Kiersten.
Test: Elew Fos, Ole M. Fos, Madame Sophie Kierstine
Colgiers, Maren Kierstine Borman.

5/6-1698. Isak Bakkens søn Anders.
Test: Solve Meen, Niels Sande, Ole Flotterø, fru Brigadierens, og Jomfru Kierstine Tonsbierg.

19/6-1698. Hans Kragtoes søn Ole.
Test: Iver Søli, Ingebret Løberg, Waldemar Klokkers qnde, Ole Fossejords qvinde, Karen Olsd. fra Løberg.

19/6-1698. Niels Nærums søn Knut.
Test: Anun Levorssen, Gunder Claussen Engraf, Halvor Bekkevals qnde Ingebor, Abraham Øfroms qnde, Knut mesters datter Else fra Porsgrund.

2/7-1698. Bent Ballestads datter Agnete.
Test: Christopher Houen, Mons Ballestad, Laurits Egaasens søn Ouen, Ole Fløtterøes qvinde Liv, Jacob Ballestads qvinde Elen, Karen Asbiørnsd. fra Egaasen.

31/7-1698. Ole Lauritzen paa Bø ejer hans datter Karen.
Test: Knut Hanssen Bø, Christen Skrøve, Jens Anderssen Svenske, Peder Doxrøs qnde, Solve Lauritzsens qnde ved Hytten Berthe, Anund Hanssens datter Anne.

10/8-1698. Halvor Tronssens datter fra Houen Marthe.
Test: Ingebret Løberg, Isak Nærum, Maren Bradsbierg, Christopher Houens qnde Karen, Amun Løbergs datter Maren.

7/8-1698. Levor Risis Søn Knut.
Test: Halvor Aaltvet, Christen Ris, Solve Ouestads søn Niels, Niels Sandes qnde Sissel, Solve Ouestads qnde Gunnil, Maren Hansd hos Halvor Aaltvet.

21/8-1698. Hans Gundersen paa Bradsbierg Kleven hans datter Gunnil.
Testes. Hans Høst, Matz Smed, Hendrik tien hos Mnsr. Coljer, Skipper Mathiessens qnde i Qverndalen, Giert Lauritzens datter i Skien, Margrete.

28/8-1698. Jon Løbergs datter Giertrud.
Test: Andres Follestad, Ingebret Løberg, Tollev Anundsen fra Løberg, Marthe Follestad, Gullik Esbedals qnde, Anne Olsd. fra Løberg.

11/9-1698. Sl. Torsten Follestads datter Catrine.
Test: Anders Ekonrø, Anders Bøes dreng Jens Hanssen, Christen Snedkers qnd. i Graaten Maren, Christen Snedkers qnd. Anne.

18/9-1698. Ole M. Fosis søn Henning.
Test: Ole Jenssen, Tore Haralsen paa S. Brekke, Ole Hoppestads qnde Karen, Elev Jønnevals qnde Olou, Søren Guldsmeds pige i Byen, Dorthe.

18/9-1698. Arne Strømdales datter Aslou.
Test: Jon Gulset, Niels Gulset, Nielses dreng Niels Jenssen, Anne Jørgen Masemesters, Isak Gulsets qnde Kiersten, Jørgen Povelsens paa Gulsets ejer, hans datter Marthe.

25/9-1698. Fendrik Usleers søn Sven.
Test: Lieutnant Oue Pederssen,
Skipper Anders Evertsen, skipper Christen Anderssen, Jomfru Karen Tonsbierg, Jomfru Kirstine Tonsbierg.

25/9-1698. Halvor Evenssens søn Even.
Test: Knut Follou, Gunder Follous dreng Ole Svenske, Erik Ertsrøs qnd. Giertru, Tor Hanssens qnde Anne, Erik Brennes datter Anne fra Snibetorp.

25/9-1698. Isak Moes hiemmedøbte datter Ingebor.
Test: Tollev Hoppestad, Michel Povelsen, Casper Franssen, Peder Pederssens qnd. ved bryggen Anne, Amun Ersrøs qnde Guri, S. st?ri Evensdatter hos Tollev Hoppestad.

29/9-1698. Anders Ramsaases datter Anne besovet av en Guldbransdøling Christen N. deris sligfredbarn Halvor.
Test: Isak Bakken, Jens Lauritzen Borrestadstr., Lauritz Lids søn Anders, Lisbeth Ramsaasen, Ole Hoppestads qnde, Gregorius Høisets pige Tone Gundersdatter.

30/10-1698. Anders Jenssen ved Osebakken hans søn Jon.
Test: Anders Ekonrø, Anders Rises søn Lauris, Hans Klokkers, Dorte qnd. til Hans Bentzen, Erik Anderssens datter i Porsgrund.

6/11-1698. Søffren Christensen Smidt, hans søn Jost.
Test: Haavald Olssen, Hans Former, Jon Hammersmed, Johanne Anders Evenssens Kieriste, Christen Venstøbs qnde Margrete, Jahan Jostsens qnde Helje.

20/11-1698. Niels Limis søn Hans.
Test: Jørgen Holst, Jacob Truman, Kirsten Jørgen Holstis, Kierstine Bormand, Niels Foses qnd Maren.

27/11-1698. Salige Anders Anderssens søn i Borrestadstranden Anders.
Testes. Gulbrand i Borrestadstr, Sivertses søn, Anne Siurs søns enke, Jacob Ballestads qnde Elen, Siurs d. Marthe.

10/12-1698. Lauritz Bøes søn Niels.
Test: Knut Rø, Jørgen Straale, Ole Heljesens søn Christen, Mathis Doxrøs qnde Anne, Torjer Bøes qnde Anne, Margrete Nielsdatter hos Jacob Hønnj.

26/12-1698. Ingebret Løbergs Søn Ole.
Test: Gunder Follov, Isak Nærum, Amun Løbers søn Tølloff, Jon Løbergs qnde, Karen, Karen Olsd.
Løberg.

27/12-1698. Tor Lauritzen (dødde i Skeen) hans søn Even, ble fød paa Bø hos Abraham.
Test: Lauritz Bø, Ole Eriksen, Torjer Eriksens qnde Anne, Mons Eriksens qnde Marthe, Anders Bøes d. Anne.


1699.

2/2-1699. Johan Mælis datter Giertru.
Test: Halvor Mæle, Lauritz Arnesen, Jon Gulsets qnde Maren, Niels Otterholts Datter.

12/2-1699. Anders Sems datter Kiersten.
Test: Claus Venstøb, Halvor Sem, Jørgen Venstøb, Prestens Hustru, Niels Hønnis qnde Maren, Dorthe Søfrensd. hos Halvor Sem.

12/2-1699. Niels Jonsen Spillemand ved Hytten, hans Søn Johannes.
Test: Simen Claussen, Anders Jonssen Gulset, Lorents Jonssen ved Hytten, Mathis Doxrøs qnde, Jahan Claussens datter Catrine.

23/2-1699. Anders Pederssen Svenske i Follestad, hans datter Kiersten.
Test: Anders Follestad, Johannes Skredder paa Snibetorp, Niels Haralsens søn Haral paa Taterbakken, Niels Bradsbiergs qnde., Truls Krabbis datter Karen, Christen Olssens datter paa Snibetorp, Margrete.

12/3-1699. Sven Lauritzens søn fra Hytten Lauritz.
Testet. Jon Hammersmed, Halvor Møller, Bent Østensen, Peder Doxrøs qnde Maren, Ole Lauritzens qnde ved Hytten Margrete, Marthe Lauritzd. hos Oue Strømdal.

12/3-1699. Ole Eriksens d. fra Børønnigen Anne.
Test: Torjer Bø, Laurentz Jansen, Ole Heljisens søn Christen, Torjer Bøes qnde Anne, Mats Eriksens Marthe, Anders Bøes datter Anne.

19/3-1699. Hans Formers d. Dorthe.
Test: Jørgen Masmester, Jørgen Straale, Søren Christensens qnde Jahanne, Torgrim Gundersens qnde Karen, Karen Wilhelmsd. hos Willms Maren.

26/3-1699. Hans Mathisens søn fra Højmyr Michel.
Test: Mons Kousenrø, Helge Lyngaasen, Jørgen Bouerøs s. Hans, Ole Venstøbs qvinde Karen, Mons Kiers qnde Marthe.

6/4-1699. Michel Møllers søn Jørgen.
Test: Peder Olssen i Ligaten, Gregers Pedersens søn Jens, Niels Søfrensens qnde paa Bøe Kiersten, og hendis søster Kiersten Amunsd. tien hos Turman.

16/4-1699. Jahan Jostsens søn Jost.
Test: Haavel Olssen, Hans Former, Jon Pederss. Hammersmed, Jahanne Jostdatter, Christen Venstøbs qvinde Margrete, Jon Hammersmeds datter Karen.

16/4-1699. Halvor Kises søn Gunder.
Test: Christopher Kise, Anders Bø, Rasmus Faarval, Tevses Trine, Christen Rosvals qvinde Gennert, Helvig Halvorsd. Kise.

23/4-1699. Aslak Limis datter Live.
Test: Ole Hoppestad, Jacob Jønneval, Falentin Venstøbs qnde Karen, Ole Fosses qvinde Martthe, Ambor Nielsd. Stensaasen.

23/4-1699. Tolf Glorsmyrs d. Aslow.
Test: Lauritz Bø, Gunder Trulsen, Christopher Kises qnde Ingri, Bernt Houerøs qnde Anne.

7/5-1699. Johan Tollevssen fra Bamle en betlermand hans datter Lisbeth, som blev fød paa Skotland, moderen heder Lisbeth.
Test: Niels Buer, Hans Tinddøling, Niels Spillemands qnde paa Skotland, Rasmus Skotlands qnde Maria.

7/5-1699. Gunder Houkeraasens datter Marthe.
Test: Knut Skifield, Anun Meenstadsether (rettet. G.S.), Mathis Skifields qvinde Karen, Knut Baaserøs qnde Anne.

14/5-1699. Anun Nirisens datter ved Porsgrund Ingebor.
Test: Ole Nielsen, Ole Lauritzen Egaasen, Fendrik Uslers Kieriste Barbara, Erik Anderssens datter ved Porsgrund.

21/5-1699. Jens Svenskis datter ved Hytten.
Test: Jon Pederssen Svensker, Jørgen Straale, Knut Østensen, Mathis Doxrøds qnde Anne, Simen Claussens qvinde Else, Jahan Claussens datter Katrine.

29/5-1699. Christen Risis datter Maren.
Test: Ole Høiset, Lucas Leverssen, Ole Høisets qnde, og faderens søster Gunnil.

29/5-1699. Ole Skomagers datter Margrete paa Søli ejer.
Test: Mathis. . . ., Niels Hanssen paa Blegebakken, Povel paa Kolkins qnde, Anun Sølis qvinde, Anne Giertsd.

29/5-1699. Niels Aasis datter Helvig.
Test: Hans Høst, Mats Gram, Jørgen Christensen Faarval, Ole Hoppestads qnde Karen, Hans Aasis qvinde Helvig, Gullek Møllers datter Inger.

11/6-1699. Elev Jønnevals søn Henning.
Test: Sven Guttormsen Mellem Fos, Truls Pederssen i Aasen, Tobias Nøglegaard, Jacob Jønnevals qnde Marthe, Ole Fosses qvinde Marthe, Maren Trulsdatter hos Elev Jønnevald.

18/6-1699. Tolleff Eriksens datter Anne.
Test: Jahan Claussen, Ole Erikssen, Lourits Janssen, Torjer Bøs qnd, Christen Tolfssens qnde, Helje Nielsd. Skaven.

25/6-1699. Jørgen Straales datter Lisbeth.
Test: Jahan Claussen, Knut Bø, Christen Rush, Anne Jørgen Masemesters, Jacob Solvesens qnde Anne, Jahan Clausens datter Catrine.

9/7-1699. Jens Jydes søn Sten.
Test: Vejer Rasmussen i Gielden, Peder Anderssen hos Amptmanden, Jahanne i Ligaden, en Pige hos Provsten Nyborg, en Pige hos Anders Eilertsen.

16/7-1699. Gullek Esbedals tvillinger Jon. og Lisbeth.
Test: Isak Bakke, Gunder Claussen Engrav, Isak Nærum, Tollof Løberg, Anders Lies qnde Karen, Jochum Glasmesters qnde og hendes søster Malene, Karen Løberg, Marthe Øvrom, Kierstin tien hos Michel Aas vestre.

30/7-1699. Gabriel Fosses søn Tron.
Test: Halvor Tronssen Møller, Gullik Møller, Anne Jørgen Masemesters, Niels Limis qvinde Sophie, Gunne . . . datter hos Isak Fos.

20/8-1699. Knut Bølis datter Kiersten.
Test: Haral Bøle, Søfren Nielsen ibidem, Maren Bradsbierg, Sara Houen, Anne Hansd. Søli.

17/9-1699. Ingebret Berbergs datter Anne.
Testes. Gullek Møller, Rolf Skilbred, Gunne Dyrkols søn Jahannes, Ingebret Holms qnde, Ole Sems qnde Lisbeth, Gunder Dyrkols datter Else.

1/10-1699. Niels Kiers søn Hans.
Test: Arne Skomager, Jens Tindstøber, Tor Torjerssens qnde i Skieen Anne og hendis Søster Maren.

1/10-1699. Anders Andersens søn Christopher.
(Dette er avdøde Anders Andersens sønn i Borgestadstranda. Gard Strøm.).

29/10-1699. Oue Strømdals søn Jon.
Test: Jens Jynge, Niels Gulset, Lauritz Nielssen Kruses, Laers Jacob Halvorssens søn, Christen Jydis qnde Kiersten paa Falkum eje, Isak Gulsets datter Ingebor.

12/11-1699. Anders Follestads Søn Oue.
Test: Halvor Ingebretssen i Skien, Jahan Høstis søn Anders, Præstens Hustru, og Anne Sommer.

19/11-1699. Isak Moes datter Ingebor.
Test: Ole Jenssen Rising, Ole Hoppestad, Abraham Tollevssen, Tollev Hoppestads qnde Karen, Anun Erserøs qnde Guri, Sophie Ewensdatter.

3/12-1699. Hans Haralssen Aas datter Ingebor.
Test: Gunder Aas, Niels Aas, Gunder Haralssen Berrberg, Tollev Hoppestads qnde Karen, Gullek Møllers datter Inger.

17/12-1699. Knut Nygaars datter Marthe.
Test: Solve Men, Guttorm Men, Isak Solvesen, Erik Lykies qnd. Giertru, Solve Mens datter Birte.

27/12-1699. Søfren Ballestads datter fra BradsbergKleven Else.
Test: Bent Ballestad og Oue Ekaasen, Haral Bøles qvinde og Marthe Olsdatter fra Løberg.

31/12-1699. Halvor Meles datter Karen.
Testes. Claus Tollevssen Smed, Claus Arnessen Mele, Hans Biørnsens qvinde paa S. Meele, Juditte Jan Bøes Enke, Gunne Andersd. fra N. Meele.


1700.

1/1-1700. Gunder Buers søn Niels.
Test: Solve Men, Ole Lauritzen Li, Solve Mens søn Isak, Maren Bradsbierg, Else Borge.

6/1-1700. Gunder Grinjs søn Christen. (Rettet G.S.)
Test: Hans Bron, Lukas Bekker, Mas Smed, Waldemar Klokkers qvinde, Gregori Lunds qvinde.

14/1-1700. Abraham Øfroms søn Ib.
Test: Hans Li, Lauritz Lies søn Anders, Laurits Lies qnde Tore, Ingebret Løbergs qvinde Karen, Maren Olsd. Løberg.

14/1-1700. Jens Lauritzens søn fra Ramsaasen, Jacob.
Test: Lauritz Li, Jon Klep, Hans Lies søn Gunder, Hans Lies qnde, Isak Bakkens qnde.

21/1-1700. Ingebret Rosvalds datter Maren.
Test: Sten Sagmester, Hans Aas fra Skeen, Abraham Tollevsen fra Hoppestad, Tollev Hoppestads qnde Karen, Beruld Houerøs qnde Anne, Gunder Aases datter Karen.

28/1-1700. Peder Doxrøs søn Hans. (Rettet. G.S.)
Test: Mons Corporal, Niels Otterholt, Ingebret Holms qnde Marthe, Ole Lauritzens qvinde Margret paa Bø ejer, under By-fogdens enche Maren.

11/2-1700. Rolf Skilbreds søn Peder.
Test: Knut Fieldal, Ole Sem, Gunder Dyrkolds søn Johannes, Ingebret Holms qvinde Marthe, Kittil Aases datter Maren, Gunder Dyrkols datter Ingebor.

18/2-1700. Abraham Bøes son Ole.
Test: Hans mellem Bø, Ole Heljesens søn Christen paa Bø ejer. Jan Jostsens qnde Helje, Torjer Bøes qnd Anne, Anders Hanssens datter Anne fra S. Bø.

3/3-1700. Halvor N. Fosses datter Marthe.
Test: Michel Møller ved Sagn, Gullik Møllers søn Peder, Gabriel Fosses qnde Guri, Halvor Møllers datter Anne.

7/3-1700. Daniel Ballestads datter Gunnil.
Test: Guttorm Men, Jacob Lauritzen Men, Ole Høisets qnde. Berte, Even Ballstads Enke Aaste, Guttorm Mens stifdatter Aase.

7/3-1700. Ole Borges søn Jacob.
Test: Hans Borge, Anun Søli, Erik Andersens søn Hans, Eriks qnd. Margrete, Ole Borges søster Else.

21/3-1700. Lauritz N. Bøes datter Lisbeth.
Test: Jahan Clausen, Knut Rasmussen, Christen Olssen Børønningen, Torjer Bøes qnde Anne, Tollev Gromstuhls qvinde Karen.

24/6-1700. Knut Skifields søn Aslak.
Test: Niels Bradsbierg, Mathis Skiefield, Niels Løberg, Maren Bradsbierg, Knut Skifields datter Marthe.

24/6-1700. Knut Follstads d. Ingrie.
Test: Christen Krus, Mestersvend ved Snibetorp, Tobias Olssen i Gielden, Prestens Hustru, Gunder Follows qnde Kiersten Olsdatter hos Jochum Hejn i Skeen.

25/4-1700. Ole Kistes datter Berte fra Slemdal.
Test: Daniel Skredder paa Kiste, Jon Solum, Aslak Limes qnde Barbara, Karen Siversdatter, som er Ole Kistis qnde, Anne, Peder Moholtes datter.

25/4-1700. Ole Sneltvetes søn Anders.
Test: Abraham Kier i Byen, Niels Tormosen i Gielden, Abraham Risis qnde Anne, Niels Torsens qnde Maren, Anne Torjusdatter hos Byfogden.

25/4-1700. Erik Lerchis datter fra Bradsbergkleven Lisbeth.
Test: Niels Bradsberg, Jørgen Asbiørnssen, Isak Janssen fra Brekke ejet, Kirstine Bergman, Inger Knudsdatter hos Amptmanden.

7/5-1700. Jacob Bøes datter Maren.
Test: Christen Tollefsen Skreua, Hans mellem Bø, Jens Hanssen hos Anders Bø, Peder Doxrøs qnd. Maren, Jørgen Straales qnde Maren, Solve Bøes datter Karen.

16/5-1700. Anders Halvorssens Siljen, hans datter Marthe.
Test: Halvor Siljen, Ole Li, Jens Brynilssen, Hans Borges qvinde, Ole Borges qvinde.

20/5-1700. Torjer Eriksens søn fra Bø ejer Mads.
Test: Anders Hanssen Bø, og Hans Anderssen mellem Bø, Christen Olssen Bø-ejer, Jahan Jostsens qnde Helje, Abraham Bøes qnd. Marthe, Anders Bøes datter Anne.

20/5-1700. Lorens Smeds datter ved Hytten, Dorthe.
Test: Halvor Møller, Christen Snedker paa Skotland, Søfren Smeds qnde, Tore Haagensd. fra Børønningen.

23/5-1700. Tor Anderssen Rolighed hans datter Anne.
Test: Isak Sneltvet, Niels Kier, Jørgen Olssen fra Hytten, Margrete Laurits Venstøbs, Gullou Enke ved Hytten, Helje Andersdatter hos Laurits Venstøb.

1/6-1700. Hans Bøs søn Ole.
Test: Niels Skaven, Anders Hanssen Bø, Anders Olssen paa Snibetorp, Anders Øjens qnde Guri, Berte Olsdatter paa Snibetorp.

13/6-1700. Niels Hønis datter Dorthe Inger.
Test: Rasmus Rostmester Skotland, Jørgen Hanssen Venstøb, Søfren Smids qnde Johanne, Lauritz Venstøbs qnde Margrete, Karen Anunsd.

13/6-1700. Niels Nerums d. Marthe.
Test: Isak Bakke, Halvor Bekkevals søn Ingebret, Lauritz Flotterøs qnd. Liv, Hans Kragetoes qnd. Maren, Anne Jonsd. hos Niels Sande.

24/6-1700. Anders Smededrengs datter fra Brekke ejer, Karen.
Test: Anders Hanssen Saugmester, Skeen, Jørgen Nimand, Anders Saugmesters søn Hans, Claus Glasmesters qnde Karen, hans Søster Malene.

11/7-1700. Jacob Ballestads søn Abraham.
Test: Christen Men i Byen, Knut Bøle, Anders Saugmesters qnde i Puster vigen, Christen Meens datter, Kiersten, Guri Løberg, Solve Meen.
(Rettet av Gard Strøm).

11/7-1700. Haagen Amunsens datter fra Porsgrund, Giørel.
Testes. Skipper Christen Anderssen, Erik Hanssen fra Brekkes søn Hans, Jomfru Karen Tonsbierg, og Jomfru Kiersten Lisbeth fra Borstad.

8/8-1700. Claus Meles søn Anders.
Test: Mads smed i Skien, Abraham Mele, Niels Jonssens qnde, Halvor Meles qnd. Sønnew, Kiersten Andersd. fra Mele.

15/8-1700. Sven Matzen fra Grini-haven hans datter Helje.
Test: James Johanssen i Qverndalen, Rolf Saugmester i Qverndalen, Else, Ole Skomagers, Tore Sondresdatter.

5/9-1700. Jon Pederssen Hammersmeds søn Peder.
Test: Jahan Claussen, Jørgen Straale, Jens Hieronymussen, Anne Jørgen Masmesters, Jens Jostsens qnde, Anne Hieronymusdatter.

19/9-1700. Rejer Torjussens fra Kreppe, hans søn Torjer.
Test: Niels Bradsbierg, Torjer Skouen, Maren Bradsbierg, Niels Lies qnde Tore, Maren Knudsdatter hos Anders Follestad.

26/9-1700. Gunder Svinholts søn Hans.
Test: Hans Li, Hans Lis søn Gunder, Laurits Lies qnde Tore, Lauritz Lies datter Gunnil.

29/9-1700. Laurits Jensens søn Lauritz.
Test: Niels Lund, Justes Sukken, Aslak Høimyrs qnd, Helje Andresdatter fra Rolighed.

3/10-1700. Jacob Fosses Søn Anders.
Test: Morten Kastet, Elev Jønneval, Ole Hoppestads stifsøn Aslak og hans Moder Karen, Halvor Tygesøns qnd. Live, Gunne Stensdatter hos Isak Fos.

10/10-1700. Ole Gunderssen fra Fos Sigurd.
Testes. ( Ikke oppført. )

10/10-1700. Mads Corporales datter Randi.
Test: Sejnr Rasmussen i Gielden, Petter Salemager, Jenss Vernerssen, Jens Christophersens qnde i Gielden, Mogns Risis datter, Ole Corporals datter Anne.

17/10-1700. Sven Lauritzens søn fra Bø ejer Lauritz.
Test: Jahn Claussen, Tewis Klejnsmed, Søfren Smeds qnde, Ole
Lauritzens qnde Margrete, Kiersten Lauritzdatter.

17/10-1700. Bent Ballestads søn Hans.
Test: Ole Fløtterø, Jens Ouesens søn Peder, Oue Lauritzen Egaasen, Jacob Ballestads qnde Elen, Jens Ouesens qnde, Børge Bussens (Buskes? G.S.) datter Anne.

24/10-1700. Rolf Berges og Ingebor hos Lensmandens deres uechte barn Anders.
Test: Niels K. . s, Christen jun. hos Hr. Lodwig, Ole Venstøbs qnde Karen, Christopher Flods pige Maren.

28/11-1700. Lorens Janssens datter ved Hytten, Jahanne.
Test: Povel Olssen, Hans Former, Jahan Claussen, Knut Røes qvinde, Jørgen Straales qnde, Jahane Jahansdatter.

26/12-1700. Jørgen Venstøbs Datter fra Hytten Clarisken Sophia.
Test: Jahan Claussen, Jørgen Straale, Laers Venstøb, Knud Østenssøn ved Hytten, Johan Fossums Qvinde Helje, Jørgen Straales Qvinde Maren, Anne Hieronymusdatter.
 

1701.

2/1-1701. Ole Svenskes Daatter fra Hytten.
Fadder. Østen Knudsen, Ole Olssen Svenske, Johan Claussens Qvinde Maren, Matthis Doxrøes Qvinde Anne, Anne Hieronimusdatter.

9/1-1701. Elef Jønnevalds Daatter Kiersten.
Test: Niels Otterholt, Jacob Jønnevald, Tobias Olssen Nøglegaard, Ole Hoppestads Qvinde Kari, Ole Toftes Qvinde Martha, Maren Trulsd. hos Eleff Jønnevald.

23/1-1701. Fendrich Uslers søn Friderich Christopher.
Test: Capitain Offenberg, Skipper Niels Knudsen i Scheen,
Mathis Øren fra Turman, Capit. Palms Qvinde Anne Margarete, Helle Corne Borrestad.

23/1-1701. Thormo Steensaaens datter Helene.
Test: Isak Sneltved, Ingebret Lyche, Ole Sneltveds Qvinde Karen, Ingebor Rolighed, Karen Olufsd. Sneltved.

30/1-1701. Gunder Follovs søn Halvor.
Test: John Klep, Torjer Hanssen paa Snibetorp, Ole Lorentzen ibidem, Knud Follous Qvinde Maren, John Kleppes Dotter Maren.

30/1-1701 Christen Bøes d. Randi.
Test: Anders Bøe, Christian Skaven, Kittel Aasters Qvinde Mari, Jacob Bøes Qvinde Berte, Catharine Eriksd. hos Niels Skaven.

2/2-1701. Jørgen Jørgenssens søn fra Skottland, Fallentin.
Test: Lorentz Kleinsmed, Simen Claussens søn Claus, Matthis Doxrøes Qvinde Anne, Dorte Sørensd. Skottland.

20/2-1701. Anders Sems søn Anders.
Test: Matz Corporal og Halvor
Sem, Sl. Erik Breches søn Hans, Thore Hans Lunds, Ewens Qvinde paa Taterbachen ......

13/3-1701. Just Stulens Daatter fra Limie Johanne.
Test: Niels Tufte, Lorentz Jahnssen ved Hytten og Lars Arnesen paa Guldsæt, Ole Hoppestads qv. Karen, Christen Venstøbs qv. Magrete, Tharan Larsd. Limie.

25/3-1701. Anders Follestads Daatter Anne Cathrine.
Test: Hans Høst, Anders Thomesen hos Andres Matzen, Peder Olssens qv. i Snibetorp-Bachen, Ingebor Andersd. hos Gerhard Hanssen i byen.

25/3-1701. Mogens Luxefields datter Kirsti.
Test: Amund EriksRøe, Gunder Truldsen hos Jørgen Holst, Truls Aasens Qvinde Kari, Jacob Jønnevalds qn. Martha, Gullich Møllers datter Inger.

30/3-1701. Jacob Løbergs søn John.
Test: Anders Skredder i Follestad, Ingebret Løberg, Dyre Ingebretzens søn Christen paa Snibetorp, Christen Meens qv. Boel i Scheen, Tolleff Sølis qv. Gunnil, Magnil Løbergs daatter Gunil.

3/4-1701. Niels Gulsæts søn Isak.
Faddere Oue Strømdal, Arne Rolfssen Aarhus eje, Lars Arnessen Gulsæt, Isak Gulsets Enche Kiersten, Oue Strømdals qv. Inger, Isak Gulsets datter, Ingebor Søfrensdatter.

10/4-1701. Jørgen Straales søn fra Hytten, Gunder.
Test: Hans Former, Jon Claussøn, Baltzer Hieronumisøn, Jan Jostersens qvinde Helle, Cornidz Jansens qv. Karen, Anne Hieronymusd. fra Hytten.

10/4-1701. Søfren Larsen(?) hans datter Karen.
Test: Søfren Smid,
Lorentz Kleinsmed, Ewen Fredrichsen, Rasmus Mortensøns Qnd., Maria Skotland, Jørgen Venstøbes Qnd. Catharina, Ingebor Sørensd. Skottl.

10/4-1701. Ingebret Berebergs Datter Maren.
Test: Oluf Sem, Daniel Gundersen Dyrkol, Rolf Skilbres qv. Johane, Gunil Stensdatter hos Isak Foss.

17/4-1701. Halvor Stensaases Datter fra BradsbergKleven Anne.
Test: Erik Kruse, Elef Jonsen paa Klefven, Jørgen Holstes Kiereste Kirstine, Haagen Svenskers Datter Debora.

24/4-1701. Tolleff Glørsmyres Søn Andres.
Test: Lars Bøe, Christen Bøe, Rasmus Faarewald, Christopher Kises qvinde Ingerie, Hands Aass qv., Helvig Halvorsdatter Kise.

5/5-1701. Mogns Villasens Søn Tevis.
Test: Lorentz Klensmed og Lorentz Janssen, Anne, Jørgen Masemesters, Christen Svendskes qv. paa Skotland, Johanne Dorthe Powelsd. hos Børting.

16/5-1701. Olle Torjerssens Søn i Falchumhafven, Isak.
Test: Søren Jyde i Laugmands-Hafven, Michel Saudreng Blegebachen, Ewen Hendrich i Presteg., Jens Ormssens qvinde Astri, Aasse Biørnsdatter, Aaste Asbiørnsd. hos David Falchum, Berte Isaksdatter.

16/5-1701. Halvor Mælas Søn Laers.
Test: Matz Smed i Byen, Klaus Smid i Byen, Ouer Olssen hos Matz Smid, Jan Bøes Enche Judith,
Abraham Mæles qn. Sophie.

16/5-1701. Abraham Øfveroms Dotter Karen.
Test: Laers Lie, Ingebret Løberg, Hans Lies qv. Lisabet, Isak Nærums qv. Karen, Gunil Olsd. Løberg.

16/5-1701. Knud Skiefields Datter Kiersten.
Test: Christen Meen i Byen, Tollef Løberg, Erik Lerches qv. Giertrud, Sven Haftornssens qvinde Karen paa Taterbachen.

5/6-1701. Daniel Ballestads Søn Gunner.
Test: Guttorm Meen, Jacob Lauritzen Meen, Ole Højsets qv.
Berte, Susana paa Klefven, Aase Laersd. Meen.

5/6-1701. John Ballestads Barn Live.
Test: Knud Bøle, Knud Follovs qv. Maren, Aslau, Even Ballestads Enke, Solve Colchins datter Berthe.

5/6-1701. Uægte Barn fra Frogner, Boel.
Faderen blef udlagt Anders Svenske paa Risingen. Moderen Barbra Børisdatter fød i Scheen.
Test: Arne Strømdal paa Aarhuus ejer. Ingebret Forwal (Furuvald), Anne øfre Aaltvet, Børre Larsens? qvinde paa Kleven, Jens Kullebotns datt.
Malene.

24/6-1701. Jan Justensens Søn Johannes.
Test: Powel Olssen hos Børtingen, Jan Danske formersvend, Jørgen Straale, Søfren Smids qvinde Johanna, Jørgen Straales qvinde Anna, Anders Bøes datter Anna.

26/6-1701. et uægte barn fra Hytten Anna.
Faderen udlagt Hans Iversøn, Moderen Johanna Jansdatter.
Test: Lewor Anderssen hos Isak Gulseds Enche, Rasmus Mortenssens qvinde fra Skotland, Maria, Jørgen Jørgenssen fæsteqvinde Johanne, Salige Halvor Møllers datter Gunild.

2/7-1701. Niels Aases datter Helvig.
Test: Hans Høst i byen, Jan Høstes Søn Anders. Olle Hoppestads qvinde Karen, Hans Aases qvinde Helvig, Christopher Kises datter Ellen.

3/7-1701. Søfren Smid ved Falkums søn Jacob.
Test: Hendrich Hønne i byen, Augustinus Skomager, Sten Stenssens søn Signe Rasmussens Qvinde, Jomfru Juliana Børtings Pige Hillebore.

17/7-1701. Et uægte barn Halvor.
Faderen udlagt Amund Erikrøes Søn Peder. Moderen Lisbeth Michelsdatter fød i byen.

Test: Hans Lund, Oluf Hoppestad, Engel Oterholts qvinde, Jan Meles Enche Randou.

24/7-1701. Abraham Mellum Bøes datter Maren.
Test: Anders Høst. paa søndre Bøe, Jens Hanssen, tienendis hos Andres Søndre Bøe, Hans mellum Bøes qvinde Maren, Torjuus Eriksens qnde paa Bø eje, Anders Hanssens datter Anne paa søndre Bøe.

7/8-1701. Christen Graflis Søn Hans.
Test: Aslak Berg, Anders Vigvering paa Snibetorp, Lucas Levorss. Riis, Anders Vigverings Qvinde Karen, Rejer Høimyrs qvinde Maren, Stephan underbyfogds datter Maren.

28/8-1701. Christen Skreus Søn Thomes.
Test: Sivert Slemdøl paa Aarhuus ejer, Rollef Skreu, Peder Doksrøs qvinde Maren, Oluf Clausens qvinde Margrete paa Bø eje, Tollef Bøes datter Karen.

28/8-1701. Oluf Eriksen fra Bø ejers datter Anna.
Test: Oluf Skrivere hos Børting, Jon Claussen Hammersvend, Jørgen Masmesters qvinde Anna. Christen Bøes qvinde Jannet , Anna Sivertsd. hos Malene Cornix i byen.

28/8-1701. Knud Bøles søn Hans.
Test: Jon Ekornrø, Søren Søli. Hellie Hanssen Søli. Knud Follous qvinde Maren. Jacob Ballestads qvinde Elen, Karen Hansd. Søli.

4/9-1701. Rasmus Venstøbs uægte barn aflet med Trolsaasens Datter, Halvor.
Test: Morten Casted, Jørgen Faarevald, Jacob Jønnevalds qvinde Marta, Tollef Gløsmyrs qvinde Karen, Gunder Dyrkolds datter Ingeborg.

18/9-1701. Aslak Bergs Søn, Hans.
Test: Anders Hanssen Saugemester i byen og hans søn Hans fra byen, Laugmandens Kleims Kiæriste og ældste datter.

18/9-1701. Oluf Mellum Fosses søn Jan.
Test: Jens Gynge i byen, Oluf Jønnevald, Gunder Rolfssen hos Jørgen Holst. Hans Lunds qvinde Tore, Tor Suchens qvinde Anne paa BratzbergKleven. Ingeborg Jensdatter hos Jens Gynge i byen.

25/9-1701. Hans Formers Søn ved Hytten Lars.
Test: Hovel Olssen Skriver hos Børting, Jan Claussen Hammersmid, Jørgen Straale hammersmid, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Hilleborg hos Børtingh.

29/9-1701. Hans Oustads Søner Oluf og Knud tvillinger.
Test: Niels Sanne, Solve Oustad, Halvor Bechevold, Niels Ballestad, Anders Levorsen Riis, Hans Riises qvinde Astrj, Oluf Højseds qvinde Birte, Gunder Svinholtes qvinde Anna, Hans Solis datter Karen, Solve Oustads datter Kirsten.

29/9-1701. Christen Snidkers datter Kirsten fra Skotland.
Test: Claus Venstøb fra byen, Søren Jacobsen Jyde fra Falchumhaven, Jens Hieronimussen fra Hytten, Christen Snidkers qvinde Anna fra Falchum eje, Anna Jansdatter hos Wejer.

2/10-1701. Jon Johanssen fra Enggrafs søn Anders.
Test: Solve og Guttorm Meen, Guttorm Meens Stifsøn Jacob Larsen, Oluf Borries qvinde Else, Isak Meens qvinde Gunnild, Claus Enggrafs datter Kirsten.

9/10-1701. Lars Bøes datter Ingeborg.
Test: Knud Stier ved Hytten, Oluf Olufsen Svenske, Knud Østenssøn. Torier Eriksens qvinde Anna paa Bøeje, Christen Olssens qvinde Marta paa Bøeje, Andres søndre Bøes datter Anna.

23/10-1701. Torcil (Tollefssen?) huusmand paa Frogners datter Birte.
Test: Amun Amunds. Skomager i byen, Anders Høst Skomager, Svend ibid., Mads Ørns qvinde Anna ibid., Pernille Høst hos Ryssel ibid.

30/10-1701. Gunder Buers i Porsgrunds datter Gurj.
Test: Solve Meen, Isak Meen, Fendrich Uslers hustru, Oluf Westbories qvinde Else, Erik Anderssens datter i Porsgrund Kirstine.

6/11-1701. Abraham Meles datter Ingeborg.
Test: Jon Høst i byen, Isak Moo, Halvor Mele, Tolluf Hoppestads qvinde Karen, Claus Mæles qv. Gunne, sl. Jacob Postmesters datter fra byen Maren.

20/11-1701. Anders Daxmand fra London i Englands datter, Anna Margrete.
Test: Christen Lænsmand, Jan Hieroni(mus)sen ved Hytten, Lænsmandens søn Hans, Jørgen Rasmussens qvinde Anna, Jomfru Børtings pige Hillebor.

20/11-1701. Søren Sølis datter Anna.
Test: Jon Eriksrø, Pros øfre Søli, Helie Hanssen under Søli, Lars Ljs qvinde Tore, Knud Bøles qvinde Lisbeth, Karen Larsdatter hos Iver Søli.

20/11-1701. Gulich Espedalens datter Martha.
Test: Dyre Ingebretssen Snibetorp. Tolluf Løberg. Jacob Løbergs qvinde Karen. Isak Nærums qnde Karen, Maren Amundsdatter Løberg.

27/11-1701. Mads Corporals datter Karen.
Test: Capitain Sten, Jacob Turman,
Peder Gregorissen, Mad. Stens, Christen Fares stifdatter Maren.

11/12-1701. Svend Larssens søn fra Hytten Lars.
Test: Jacob Bø, Oluf Claussen Bøeje.
Hans Larssen hos Christen Venstøb, Peder Doxerøs qnde Maren, Tolluf Bøes datter Karen.

26/12-1701. Oluf Larssens søn fra Bøeje Lars.
Test: Anders Hanssen Bøe, Jacob Bøe, Truls Skavens søn Lars, Hans Bøes qvinde Maren, Mads Eriksens qvinde Anna, Tolluf Bøes datter Karen.

27/12-1701. Et uægte barn Abraham.
Fød paa nordre Bøe af Moderen Mari Eriksdatter som tiente i byen hos Laugmand Iver Hanssens Enche og der besovet af Soldat Jens Jacobssen.
Test: Rasmus Skotland, Lars Jonsen i Vestervig, Niels Skavens søn Lars, Christen Olssens qv. paa Bøeje, Marta, Oluf Eriksens qn. Live ibid., Chatrina Eriksdatter hos Niels Skaven.


1702.

6/1-1702. Lorentz Jansen fra Hyttens datter Karen.
Test: Jørgen Masmester, Baltzer Hieronissen, Lars Wenstøbs qvinde Margrete, Jørgen Venstøbs qvinde Catrine, Anna Sivertsdatter hos Malene Cornitz.

15/1-1702. Gunder Øfrum hiemmedøbte datter Birte.
Test: Hans Krageto, Dyre Ingebretssøn, Christen ved Snibetorp, Abraham Øfrums qvinde Marte, Kirsten Clausdatter Enggraf.

15/1-1702. Pros Sølis søn Niels.
Test: Knud Bøle, Matis Larsen hos Magnil Løberg, Jon Ballestads qvinde Ingeborg, Søren Sølis qnde Anna, Anna Larsdatter hos Abraham Øfrum.

15/1-1702. Hans Kragetos datter Karen.
Test: Tolluf Flotterød, Anders Halvorssen paa Aassebachen, Lars Lies søn Anders, Lars Flotterøds qvinde Live, Abraham Øfrums qvinde Marta, Karen Haagensdatter hos Oluf Flotterød.

15/1-1702. Anders Svenskes datter paa Rising Isabella.
Test: Ove Daniel byskriver i byen, Simon Jørgenssen i byen, Lasca Cornichs ibd., Skipper Anders Evertsens hustru Johanne, Frantz Frantzens stifdatter Anna Lisbeth, i byen.

15/1-1702. Ove Strømdals søn Mogens.
Test: Niels Gulsæt, Christen Jyde paa Falchumhauge, Lars Arnessen hos Niels Gulsæt,
Christen Jydes qvinde Kirsten paa Falchum-Haugen, Isak Gulsæts datter Ingeborrig.

22/1-1702. Niels Grinis Søn Zacharias.
Test: Byfogden i byen Hendrich Friderichssen, Michel Storm, Jacob Lodvigsen Bler, Jan Løbergs hustru, Anna Sommer, Michel Storms Hustru, Boel Sommer, Anna Schavens datter Birte.

22/1-1702. Hans Ejlerssens fra Aasebachens datter Sidsel.
Test: Gunder Sivertssen fra Borrestadstranden, Niels Hanssen ved Graaten,
Sivert Gundersen Aasebachen, Anna fra Borrestadstranden, Inger Rejersdatter fra Aasebachen.

12/2-1702. Jens Svendskes søn fra Hytten Christen.
Test: Lorentz Smed, Christian Østenssøn, Biørn Møller dreng hos Halvor Møllers Enche, Simon Clausens qvinde Else, Karen Madsdatter Aas, Salige Halvor Møllers datter Anna.

26/2-1702. Jens Jydes fra BratsbiergKlevens Søn Oluf.
Test: Capitain Palm, Peder Christensøn Studiosus, Gregers Pederssøns søn Jens fra Scheen, Præstens Hustru Abigail Flor, Sal.
Borgermester Peder Jenssøns datter, Giertrud Flor her fra Præstegaarden.

8/3-1702. Niels Jonssøn fra Ballestad Lars.
Test: Hans Gurstad, Lars Ballestad, Jon Nærum's søn Anders hos Niels Sanne, Knud Follous qvinde Maren, Jacob Ballestads qvinde Ingeborg, Marta Nielsd. hos Abraham Øfrum.

12/3-1702. Halvor Houens datter Anna.
Test: Harald Bøle, Bent Egaasen, Halvor Aaltvets søn Jon, Knud Sølis qvinde Lisbeth, Even Ballestads Enche Aslou, Søfren Ballestads datter Anna.

19/3-1702. Tolluf Bøejes søn Abraham.
Test: Oluf Eriksen paa Bøejer, Christian Rudt fra Hytten, Biørn Michelsen Møller, Jan Justsøns qvinde Hellie, Christen Nordrebøes qvinde Janært, Chatrine Nielsdatter hos Niels Skaven.

25/3-1702. Bent Egaasens datter Karen.
Test: Oluf Flotterød, Halvor Nærum, Lars Egaasens søn Haagen, Gulich Espedalens qvinde Martha, Jacob Ballestads qvinde Elen, Solve Kolchins datter Birta.

9/4-1702. Et uegte pigebarn fra søndre Mælum (Mæla), Ingeborg.
Moderen Karen Olsdatter, faderen udlagt Peder Anderssen tiendis Andres Madsen i Scheen.
Test: Anon Anundsen hos Karen Clod i byen, Halvor Mælen, Live Hans datter fra Blegebachen, Even Anonssens datter paa Lunde i Scheen.

17/4-1702. Rasmus Mortenssøns fra Skotlands søn Christopher.
Test: Havol Olssen, Morten Casted, Biørn Møllerdreng, Niels Hynis qvinde Maren, Søren Skotlands qvinde Dorte, Bent Skotlands datter Dorte.

17/4-1702. Bærul Hauerøes datter Karen.
Test: Fallentin Venstøb, Lars Arnessen Gulsæt, Kittil Aases qvinde Maren, Kari Arnesdatter fra Gulsæt.

23/4-1702. Jørgen Venstøbs datter fra Hytten (navn utelatt).
Test: Jan Claussen, Lorens Kleinsmid,
Biørn Møllerdreng, Claus Venstøbs qvinde Birte, Anne Hieronimidatter fra Hytten.

30/4-1702. Jon Hanssen ved Borrestad hans søn Thomas.
Test: Capitain Sten, Leutnant Usler. jomfru Karen og Charlotte Arnoldt.

30/4-1702. Ingebret Løbergs datter Birte.
Test: Gulich Espedalen, Gunder Berrebierg, Tolluf Løberg, Jacob Løbergs qvinde Karen, Abraham Øfrums qvinde Marta, Maren Aamundsdatter Løberg.

30/4-1702. Niels Gulsets datter Helvig.
Test: Christopher Kise, Sl. Isak Gulsets søn Niels, Rasmus Kruses qvinde Anna. Ove Strømdals qvinde Ingeri. Jørgen Povelsens datter Marta paa Gulsæt eje.

30/4-1702. Hans Bøes søn Anders.
Test: Anders Bøe, Christian Rudt ved Hytten, Knud Østensen, Peder Svenskes qvinde Margrete i Scheen, Lars Haagensens Enche Kisti i Scheen, Anders Bøes datter Anna.

30/4-1702. Tor Roligheds datter Marta.
Test: Isak Sneltvet, Christen Rysager, Isak Hanssen hos Amptmanden, Oluf Sneltvets qvinde Karen, Ingeborg Rolighed, Isak Sneltvets stifdatter Karen Olufsdatter.

3/5-1702. Ole Vestborges datter Lisbeth.
Test: Gunder Buer, Anders Halvorssen paa Aasebachen, Amund Enggraf,
Hans Borries qvinde Pernille, Verner Rises qvinde Anna, Anders Borges datter Marta.

3/5-1702. Halvor Bekkevalds søn Hølie.
Test: Niels Sanne, Isak Nærum, Hans Lies søn Gunder, Hans Lies qvinde Lisbeth, Gunder Svinholtes qvinde Anna, Anna Larsdatter hos Abraham Øfrum.

7/5-1702. Eluf Jønnevalds datter Anna.
Test: Svend Gutormssen paa Limi, Jacob Jønnevald, Tollev Nøglegaard, Truls Tofteejes qvinde Karen, Oluf Limis qvinde Marta, Truls Aasens datter Pernille.

7/5-1702. Harald Bøles søn Anders.
Test: Jon Ejkonrød, Daniel Ballestad, Pros Søli, Jørgen Ballestads qvinde Ingeborg, Knud Bøles qvinde Lisbeth.

7/5-1702. Anders Halvorssøns Søn fra Porsgrund Knud.
Test: Hans Borie (Borge), Oluf Borie, Erik Anderssens søn Hans, Lieuntnant Uslers Kieriste Barbara, Hans Bories datter Boel.

14/5-1702. et uægte barn Lars.
Moderen Barbara Ingebretsdatter som tiente paa Follou, udlagde faderen Torgier Skovens Christen.
Test: Jens Gynge, Lars Nielsen, Erik Lerchis qvinde, Børre Snidskers qvinde Aluf.

21/5-1702. Knud Nygaards datter Anna.
Test: Solve Meen, Gunder Buur, Knud Nygaards søn Anders, Abraham Øfrums qvinde Marta, Gunder Øfrums qvinde Anna, Guttorm Meens stifdatter.

28/5-1702. Ingebret Rosvolds Søn Solve.
Test: Christoffer Kise, Hans Aas, Oluf Hoppestads stifsøn Aslak, Kittil Aases qvinde Maren, Beruld formers qvinde Anna, Sondre Luxefields datter Tore paa Limi.

31/5-1702. Even Sølis fra Aasebachens datter Anna.
Test: Hans Borie, Hans Lillegaard fra Edanger, Siwerts Enche i Borrestad ved Stranden, Hans Birketvets qvinde Anne i Edanger, Hans Lillegaards pige Else.

6/6-1702. Hagen Rolfssens som tiente Laugmand Klim, hans uægte Barn Gurj.
Test: Valdemar Klocher, Even i Hougen, Lars Lyches søn Caspar,
Klocherens Kone Maria, Karj Jacobsdatter hos Laugmanden.

18/6-1702. Claus Mæles datter, Gunnild.
Test: Christen Anderssen Mæle.
Halvor Mæle, Lars Arnessen Gulsæt, Niels slagters qvinde i byen Maren, Abraham Mæluns qvinde Sophia.

24/6-1702. Et uægte barn Anders.
Faderen blef udlagt Ove Ovessen som var hos Michel Organist i Scheen. Moderen Anna Andresd. fra Borrestadstranden.
Test: Anders Urtegaardsmand paa Borrestad, Ole Vestborge, Siverts Anna i Stranden, Anders Vestborges datter Marta.

26/6-1702. Birte Evindsdatters fra Hitterdals søn Christen.
Test: Præstens hustru Abigael, Lisbeth Michelsdatter i Præstegaarden, Peder Christenssen Studiotus i byen, Niels Sanden.

2/7-1702. Lars Jonsøns uægte barn Oluf.
Test: Even Hyni, Jon Torsøns søn Gunder ved Hytten, Rasmus Skotlands qvinde Maria, Bent Skotlands stifdatter Dorte.

9/7-1702. Jacob Jønnevalds Søn Christen.
Test: Isak Moo, Amund Eriksrø, Ingebret Stenssen hos Isak Mo, Oluf Hoppestads qvinde Karen, Ellef Jønnevolds qvinde Olau, Truls Aases datter Pernille.

9/7-1702. Christen Skouens fra Frogners datter Kirsten.
Test: Oluf Sneltvet, Lars Lyches Søn Frans, Tore Lund.

23/7-1702. Niels Luxefields datter Kirsten.
Test: Niels Otterholt, Peder Luxefield, Tollev Hoppestads qvinde Karen, Isak Moes qvinde,
Niels Hoppestads datter Marta.

2/8-1702. Capitain Steens Søn fra søndre Grini Johan Christian.
Test: General Major Arnold, Capitain Palm,
Borgermester Wejer, Generalmajorens Frue paa Borrestad, Jomfru Karen Tonsbierg.

6/8-1702. Isak Solvessens fra Ballestads Søn Oluf.
Test: Capitain Steen, Jacob Turman, Greger Pederssens Søn i Scheen, jomfru Karen Tonsbierg, og jomfru Mechelborg fra Bragnes.

6/8-1702. Jørgen Straales datter fra Hytten Maricha.
Test: Simon Clausøn, Oluf Oxrøe,
Biørn Johanssen Møller, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Lisbeth Michelsdatter i Præstegaarden.

20/8-1702. Tollef Sølis datter Aaste.
Test: Halvor Sillien, Gunder Buer, Hans Borge, Karen Løberg, Pros Sølis qvinde Berte, Anna Jensdatter hos Tollef Søli.

24/9-1702. Gunder Trulssens Søn Lille Fos, Even.
Test: Oluf Hoppestad, Jacob Jønneval, Daniel Dyrkol, Tolluf Hoppestads qvinde Karen, Gunder Dyrkols datter Else.

24/9-1702. Knud Skiefield datter Anna.
Test: Annun Menstadsætter, Knud Skiefelds Søn Ingebret, Knud Baaserøds qvinde Anna, Anders Aasterøds qvinde Svanou, Anun Meenstadsætters datter Marta.

27/9-1702. Ove Smids søn paa Breche ejer Oluf.
Test: Peder Christenssen studiosus, Mads Smid i Scheen,
Jacob Houmand hos Wejer, Borgmester Wejers brordatter Grete, Kirsten stupigen paa Breche hos Wejer.

29/9-1702. Isak Moos datter Karen.
Test: Jørgen Høst i Scheen, Niels Justssen paa Biørntved, Postmesteren Michel Poulsøn, Niels Jostsens Kieriste Kirstine Borse, Præstens Hustru Abigael Flor, Postmesterens stifdatter Maren.

29/9-1702. Hans Aases datter Kirsten.
Test: Gunder Berreberg, Amun Eriksrød,
Oluf Hoppestads qvinde Karen, Harald Berrebergs datter, Niels Aases qvinde Helvig.

1/10-1702. Joen Svendsens datter fra Enggraf Agnete.
Test: Jacob Turman, Christen Anderssen skipper fra Scheen, Jomfru Charlotte Arnolt, Giertrud Flor.

15/10-1702. Haagen Amundssens søn fra Aasebachen Børrie (Børge).
Test: Hans Borge,
Jens Trost af Scheen, Leutnant Uslers Kieriste, Christen Anderssens datter i Aasebachen.

15/10-1702. Lorens Smids sønner fra Hytten Niels og Søfren.
Test: Hans urtegaardsmand, Hovel Olsen, Jørgen Masmesters qnde Anna, Simon Claussen, Baltzer Hieronimussøn, Hans Formers qvinde Anna,
Else Stephansdatter hos Børting, Anna Hieronimusdatter fra Hytten.

1/11-1702. Aanj Giermundssens datter Boel fra Moosletten.
Test: Mads Gram i Scheen, Isak Moo, Valdemar Klochers qvinde Maria.

12/11-1702. Gunder Grinis datter Kiersten.
Test: Jacob Turman, Hans Buer(?) af Scheen,
Turmans Kieriste Anna Iversdatter, Boel Sommer, Anna Maria Scher(v)ins(?) datter.

19/11-1702. Even Hendrichssens fra nordre Hynis søn Lars.
Test: Peder Christenssen studiosus, Peder Gregerssen, Bent Gregersens qvinde Elen fra byen, Giertrud Flor fra Præstegaarden.

19/11-1702. Dyre Sems søn Lars.
Test: Oluf Sem,
Ingebret Torjierssen Fos, Mads Corporal, Halvor Sems qvinde Marta, Anders Sems qvinde Gurj, Skipper Christen Anderssens pige Barbara.

19/11-1702. Torier Erikssens fra Bøejes søn Oluf.
Test: Jon Claussen Hammersmed, Christian Tydsk, Jan Justsøns qvinde Hellie, Niels Skavens Pige Catrine.

26/11-1702. Gabriel Foss søn Zacharias.
Test: Gulik Møller, Aslak Tofte, Oluf Hoppestads qvinde Karen, Jacob Fosses qvinde Gurj, Niels Toftis pige Karen.

26/11-1702. Hans Tingdølings datter Ragnild.
Test: Oluf Sneltved, Søfren i Præstegaarden, Niels Kiærs qvinde Tore, Ingeborg Rolighed, Jens Kulebonds datter Malena.

3/12-1702. Erik Krusis fra Klevens Søn Jacob.
Test: Jacob Turmand, Peder Anderssen hos Amptmanden, Postmesterens stifsøn Peder, Turmands Kieriste Anna Christiansdatter hos Lisbeth Adler.

17/12-1702. Gunder Øfrums Søn, Ingebret.
Test: Peder Gregerssen, Anders Thomæsøn, Christen Anderssens Kone fra Byen, og Giertrud Flor fra Præstegaarden.

17/12-1702. Oluf Fossejords søn Gunder.
Test: Verner Riis, Hans Borges dreng Oluf, Hans Borges qvinde Pernille, Halvor Bechevalds qnde Ingeborg, Todne Gundersdatter fra Højsæt.

20/12-1702. Præstens Hr. Davids datter Anna Elisabeth.
Test: Hr. Halvor i Eidanger, Marcus Rosing studiosus, Anna Salige Hr. Oles, Pernille Bartes,
Giertrud Flor. Fød den 12 desember.

26/12-1702. Knud Follous datter Anna.
Test: Solve Ouestad, Lars Lies søn Hans, Lars Lies qvinde Tore, Gunder Follous qvinde Karen, Solve Ouestads datter Kirsten.

26/12-1702. Joen Olsens barn fra nordre Bøe (Navn uteglemt).
Test: Jacob Bøe, Svend Larsen Bøe ejer, Johannes Justsens datter, Svend Larsens qvinde Margrete.


1703.

1/1-1703. Hans Jørgenssøn fra Hauerø, hands Søn Jørgen.
Test: Gregorius Lund, Oluf Kleven, Anders Sems søn,
Anna Islands, Evens qvinde Taran i Houen, Anna Jørgensdatter.

7/1-1703. Solve Ouestads søn Niels.
Test: Niels Sanne,
Knud Follou, Hans Larssen Lj, Lars Ljes qvinde Tore, Hans Ouestads qvinde Anna, Niels Sannes pige Margrete.

28/1-1703. Erik Bugots søn Jørgen.
Test: Hans Høst, Mads Gram, Jacob Ludvigssen, Hr. Ludvigs Kieriste Pernille, Giertrud Flor.

28/1-1703. Christian nordre Venstøbs søn Christen.
Test: Jørgen Straale, Rasmus Venstøb, Niels Skavens søn Lars, Christoffer Kises qvinde Inger, Jørgen Skavens Helen, Halvor St. . . s datter.

2/2-1703. Lars Tvetens datter Birte.
Test: Poul Limj, Oluf Erikssen, Ingeborg Rolighed og Margrete Jacobsdatter paa søndre Rising.

11/2-1703. Niels Kiærs søn Anders.
Test: Anders Sem,
Oluf Sneltved, Even Larssen i Scheen, Abraham Kiærs qvinde, Hans Smits qvinde.

18/2-1703. Niels Muuse fra nordre Grinj, søn Halvor.
Test: Hans Brun, Peder Gregerssen, Christen Jenssen hos Ryssel, Jon Erbos Kone Anna, Peder Gregerssens qvinde Lisbeth Sommer, alle fra Scheen.

25/2-1703. Christen Gravelis søn Levor.
Test: Mogens Kauserø, Hans Houerø, Solve Ouestads søn Lars, Jacob Vetlessens qvinde Maren fra byen, Niels Sannes pige Margrete Levorsdatter.

4/3-1703. Lars Ballestads Søn Simon.
Test: Daniel Ballestad, Anders Knudssen hos Solve Meen, Jacob Ballestads qvinde Elen, Simon Skougsrøs enche, Lars Riises pige.

4/3-1703. Anders Houens datter Martha.
Test: Niels Varme, Harald Houen og hans broder Jon, Jacob Vetlessens qvinde Maren i byen, Halvor Houens qvinde, Niels Sannes pige Margrete.

11/3-1703. Gunder Svinholts søn Halvor.
Test: Lars Lj, Guttorm Meen, Lars Lijs søn Anders, Halvor Bechevalds qvinde Ingeborg, Oluf Ljes qvinde Karen, Hans Lis datter Ingeborg.

1/4-1703. Mogens Luxefiels søn Gunder.
Test: Aanj Germundssen fra Mo eje, Isak Moes qvinde Inger, Amund Eriksrøs qvinde Gurj, Aanj Germundssens datter Børte.

1/4-1703. Jacob Bøes datter Karen.
Test: Joen Olssen fra nordre Bøe, Niels Skavens søn Lars, Jan Justsens qvinde Helie, Peder Doxrøs qvinde Maren, Anders Bøes datter Anna.

5/4-1703. Christen Poulssen fra søndre Limjes søn Povel.
Test: Niels Torssen, Even Larssen begge fra Taterbachen og Jens Høst, Peder Ganers qvinde Birte og Børte Trost alle fra Scheen.

15/4-1703. Gunder Buers Søn Niels.
Test: Solve Meen, Tolluf Sølj, Anders Halvorssen Aasebachen,
Leutenant Uslers Kieriste Barbara, Isak Meens qvinde Gunnild.

22/4-1703. Søren Hendrichsens fra Skotlands datter Maren.
Test: Knud stiger, Christian Kudsk, Jens Jeronimissøn, Jørgen Masemesters qvinde Anna, Børtings stuepige Margrete.

6/5-1703. Jens Svendskes hiemmedøbte barn fra Hytten Mette.
Test: Jan Claussen, Lorens Janssen, Christen Olsens qvinde fra Bøeje Marta, Oluf Svendskis qvinde Kirsten, Simen Larsen Røes(?) datter.

6/5-1703. Tolluf Gløsmyrs datter Marta.
Test: Ole Hoppestad, Rasmus Venstøb, Daniel Dyrkold, Christoffer Kises qvinde Inger, Bærul Houerøs qvinde Anna, Else Gunnesdatter Dyrkold.

17/5-1703. Tollef Løbergs søn Amund.
Test: Gullich Espedalen, Guttorm Meen, Jacob Larssen Meen, Johan Krabbes qvinde Inger fra byen, Isak Nærums qvinde Karen, Amun Løbergs datter Maren.

17/5-1703. Christen nordre Bøes datter Maren.
Test: Anders Bøe, Ole Svendske ved Hytten, Hans mellem Bøes qvinde Maren, Tollef Gunnessøns qvinde Karen, Niels Skavens pige Catrine.

29/5-1703. Lars Aslakssen fra Breche ejers datter Marta.
Test: Erik Larsen, Tore Knudsen, Isak Janssen hos Adler, Jan Islands Enche Anna, Halvor Langerøs qvinde Magnil, Amptmandens pige Anna.

10/6-1703. Halvor Houens søn Tron.
Test: Daniel Ballestad, Harald Houen (rettet G.S.), Bent Egaasens qvinde Tore, Anders Isachsens (rettet) qvinde Anna, Birte Kolchin.

17/6-1703. Søren Sølis datter Gunnild.
Test: Iver Sølj, Joen Echonrø, Hølie Hanssen, Ole Vigværings qvinde Gunnild i Østervigen, Pros Sølis qvinde Birte.

12/8-1703. Lars Christenssens Søn fra Hytten Christen.
Test: Lorentz Smed, Jan Claussens søn Andres, Jan Justsøns qvinde Helie, Jørgen Venstøbs qvinde Catrine, Kirsten Andresdatter fra Bøe.

26/8-1703. Rasmus Wenstøbs datter Anna Maria.
Test: Christen Lænsmand,
Niels skriver ved Hytten, Amptmand Adlers Tienere Hans, Christen Lænsmandqvinde Karen, Mads Aachres (Klockers?) datter Dorte Maria.

2/9-1703. Halvor Tolfssøns datter fra nordre Bøe Maren.
Test: Oluf Hoppestad, Abraham Mælum, Jens Hoppestad, Tolf Hoppestads qvinde Karen, Isak Moos qvinde Inger.

9/9-1703. Tov Snedker fra Klevens søn Haral.
Test: Ole Lj paa Snibetorp, Jacob Ballestad, Ingebret Lerche, min Hustru. Anna Christiansd. hos amptmanden.

12/9-1703. Daniel Ballestads datter Gunnild.
Test: Haral Bøle, Jacob Larssen Meen, Ole Ballestads søn Jacob, Hans Lies qvinde Lisbeth, Tollef Løbergs qvinde Aase, Lars Lj's datter Kirsten.

16/9-1703. Hans Ouestads datter Ingeborg.
Test: Elef Jønneval, Halvor Aaltveds søn Tore, Rollef Sølis qnde. Gunnild, Søren Sølis qvinde Anna, Tollef Sølis pige Kirsten.

16/9-1703. Haral Houens datter Ingeborg.
Test: Halvor Aaltved, Halvor Houen, Amund Aaltved, Jacob Vetlessens qvinde Maren af Scheen, Andres Houens qvinde Anna, Halvor Aaltveds datter Inger.

29/9-1703. Elef Jenssøn fra Klevens søn Anders.
Test: Ove Daniel byskriver, Peder Christensen studiosus, Boel Sommer, Byfogdens datter Karen.

29/9-1703. Hans Aases uægte datter afled med Marta Olsdatter, Maren.
Test: Gubrand Gaasehølen, Rønnou Otterholt, Povels Gurj.

29/9-1703. Birte Grumstulens uægte datter Maria.
Aflet paa Røra i Solum sogn, ved Jens Thomasen som tiente Peder Weiby.
Test: Elef Jønneval, Anders Grumstulen, Aanis qvinde Birte, Isak Mos pige Maren Kolsdatter.

29/9-1703. Joen Enggrafs søn Johannes.
Test: Ole Borge, Amund Enggraf, Isak Meens qvinde Gunnild, Jacob Meens qvinde Kirsten, Guttorm Meens datter Boel.

7/10-1703. Loren Janssen fra Hyttens søn Jan.
Test: Knud stier, Tevis Jahnsøn fra Boslands jernverch, Jørgen Masemesters qvinde Anna, Lisbeth Michelsdatter ibid.

21/10-1703. Ove Smid fra Bachens søn Anders.
Test: Major Mecelborg, Peder Christenssøn, Jens Gregarssen, Assessor Ryssels Kieriste, Margrete Wejer.

21/10-1703. Lars Galte fra Klevens søn Niels.
Test: Erik Larssen, Christen Torgierssen fra Kleven, Even Spillemands søn Anders, Peder Olsens qvinde paa Snibetorp Johanna, Esbor hos Sivert Skytte.

28/10-1703. Ole Westborges Søn Hans.
Test: Gunder Buer, Anun Sølj fra Ejdanger, Hans Borges dreng Abraham, Andres Halvorsøns qvinde fra Aasebachen, Erik Anderssens datter Christense ibid.

4/11-1703. Jacob Ballestads Søn Peder.
Test: Christen Meen i Scheen, Jacob Løberg, Jon Løbergs Søn Gunder, Anders Vigværings qvinde i Scheen Gunnild, Daniel Ballestads qvinde Ingebor.

18/11-1703. Capitain Steen fra Grinis datter Anna Catrina.
Test: Major Mecelborg, Assessor Borse, Capitain Offenberg, Jomfru Arnoldt, Giertrud Flor.

2/12-1703. Amund Enggrafs Søn Lars.
Test: Oluf Vestborge, Abraham Øfrum, Jon Enggrafs qvinde Maren, Jon Menstads qvinde Kirsten, Oluf Flotterøs pige Karen.

9/12-1703. Lars Arnessen fra Aass søn Hans.
Test: Ingebret Rosvald, Gunder Bæreberg, Gullich Møllers søn Peder, Tolf Hoppestads qvinde Karen, Haral Berebergs datter Maren.

9/12-1703. Ole Limis søn Ole.
Test: Halvor Sem, Poul Limi, Søren baadsmands søn Ingebret af Scheen, Erik Kittilssens qvinde Ingeborg, Børtings pige Inger i Scheen.

12/12-1703. Torjer Højmyrs søn Anders.
Test: Isak Sneltved, Mogens Kouserø, Kruses dreng Lars, Christen Graflis qnde Maren.

16/12-1703. Haral Bøles datter Liv.
Test: Knud Bøle, Jon Eichonrø, Ole Lunds qvinde Karen i Scheen, Knud Bølis qvinde Libeth. Ole Ballestads datter Marta.

16/12-1703. Pros Sølis søn Gunder.
Test: Søren Sølj, Karen Løbergs dreng Matiis, Tollef Sølis qvinde Gunnild, Søren Sølis qvinde Anna, Abraham Øfrums pige Anna.

23/12-1703. Christen Skouens datter Anna.
Test: Ole Bøeje, Jacob Bøe,
Søren Smids qvinde Johanna, Tollef Grumstolens qvinde Karen.

23/12-1703. Tormo Stensaases datter Boel.
Test: Isak Sneltved, Ole Svendsen paa Snibetorp, Isak Sneltveds søn Ole, Gunder Trolssens qvinde Ingeborg paa nordre Sneltvet, Niels Stensaasens datter.


1704.

20/1-1704. Ole Larssen fra Bø ejers søn Tor.
Test: Anders Hanssen Bø, Peder Doxrø, Jens Germundssen ved Hytten, Hans mellum Bøes qvinde Marte, Anders Bøes datter Anna.

27/1-1704. Mads Corporals datter Randi Kirstine.
Test: Capitain Steen, Borgmester Wejer, Detlef Monrath, Kej Børtings Kieriste.
Giertrud Flor.

27/1-1704. Maren Simonsdatters uægte barn fra Hytten Claus.
Barnefader udlagt Trines Søn ved Elven Jan som da tiente Fien.
Test: Knud Stiger, Lorents Smid, Simon Claussens qvinde Else, Jørgen Venstøbs qvinde Catrine.

17/2-1704. Amun Skræder fra nordre Risings Søn Joen.
Test: Peder Murmester, Ole Christenssen fra Snibetorp, Ole Pederssen ibid., Peder Murmesters qvinde, Jacob Koussaerøs qvinde, Anders Follestads datter Mette.

24/2-1704. Niels Holms søn Jan.
Test: Ingebret Holm, Niels Otterholt, Berul Holms dreng Rasmus, Randou Otterholt, Jens Hoppestads qvinde Karen,
Ingebret Holms Maren.

24/2-1704. Daniel Dyrkols søn Giert.
Test: Oluf Sem, Rolf Skilbred, Peder Gulichssøn, Isak Mens qvinde Inger, Gunder Skilbredts qvinde Ingeborg, Gunder Dyrkols datter Gunvor.

25/3-1704. Gunder Berrebergs datter Karen.
Test: Mads Gram, Thomas Rust fra Scheen,
Claus Køster, Niels Knudssens qvinde Anne Maria, Maren Clod fra Scheen.

2/7-1704. Bent Egaasens Søn Anders.
Test: Oluf Flotterød, Jon Grunnerø, Lars Rises søn Aage,
Gulich Espedalens qvinde Marta, Torius datter, Birte fra Ballestad eje.

30/3-1704. Hans Houerøs Søn Jørgen.
Test: Peder Doxrø, Christen Graveli, Albert Lyngaasen, Jan Islands Enche Anna, Evens qvinde i Haugen, Ole corporals datter Anna af Scheen.

13/4-1704. Mogens Villachssen fra Skotlands Søn Jacob.
Test: Povl Olssen, Knud Østenssen, Søren Smeds qvinde Johanna, Anna Jensdatter hos Christen Snidker, Simon Smeds qvinde.

13/4-1704. Hans mellem Bøes datter Karen.
Test: Anders Hanssen Bø, Peder Gullichssen, Peder Svenkes qvinde Margrete af Scheen,. Halvor Bøes qvinde Else, Andres Hanssens d. Anna.

13/4-1704. Jacob Fosses søn Abraham.
Test: Isak Fos, Gullich Møller, Isak Moes dreng Ingebret,
Gabriel Fosses qvinde Maren, Sten Stegens datter Gunnild.

20/4-1704. Christen Torgierssen fra BratzbergKlevens søn Torjer.
Test: Torier Skoven, Ole Svendssen paa Snibetorp, Ingebret Torierssøn, Erik Lerchis qvinde Giertrud, Jan Islands datter Anna.

27/4-1704. Halvor Langerø fra BradsbergKlevens datter Birte.
Test: Tor Snidker, Børge Snedker, Elef Jenssens qvinde Maren fra Kleven, Østen Torstensens qvinde Ambor af Scheen, Gunnild Nielsdatter Stensaasen.

27/4-1704. Halvor Mæles datter Karen.
Test: Mads Gram, Thomas Rudsk,
Ingebret baadsmand, Claus Tolfssens qvinde Elsebeth alle fra Scheen, Claus Mæles qvinde Gunnild, Susanna hos Mads Gram.

1/5-1704. Jacob Larssøn fra Meens Søn Lars.
Test: Lars Li, Guttorm Meen, Lars Lies stifsøn Hans,
Daniel Ballestads qvinde Aase, Isak Meens qvinde Gunnild.

4/5-1704. Ove Strømdals datter Birte.
Test: Johannes Frandzsen,
Rasmus Gulsmed, Niels Gulsæt, Johannes Frantzsens qvinde Anna Maria, Niels Gulsæts qvinde Maren, Inger Gulsæts datter Karen.

13/5-1704. Niels Hynis datter Inger.
Test: Hovel Olsen ved Hytten, Halvor Sem, Østens Søn Knud, Hovels qvinde Tore.

18/5-1704. Anders Svenske fra nordre Risings datter Anna.
Test: Hendrich Friderichssøn byfoged, Ditlef Monrath,
Jochum Fant, Jacob Thurmands Kieriste, Giertrud Flor.

25/5-1704. Hans Former fra Hyttens datter Anna Maria.
Test: Kej Børting, Jens Gregerssen, Heliana Børting, Giertrud Flor af Præstegaarden.

25/5-1704. Ole Christenssen fra Skyers søn Christen.
Test: ( Fadderne uteglemt. ).

1/6-1704. Aslak Kises Søn Halvor.
Test: Ole Hoppestad, Aslag Tofte, Jens Hoppestads qvinde Karen, Ole Hoppestads stifdatter.

1/6-1704. Jacob Bøes Søn Arve.
Test: Hovel Olssøn. Østen Knudsens søn Knud. Jan Justerssens qvinde Helje. Jørgen Straales qvinde Maren.

8/6-1704. Urtegaardsmand fra Borrestads Søn Johan Jochum.
Test: Capitain Steen,
Secretær Leopoldus, Leutenant Usler, GeneralMajor Arnolds frue, CancelliRaad Borses frue fra Fiere.

22/6-1704. Jens Hoppestads Søn Erik. 
Test: Niels Tofte, Niels Otterholt,
Aslak Tofte, Ole Hoppestads qvinde, Niels Holms qvinde.

25/6-1704. Præsten Hr. David Monrads Søn Ole.
Test: Hr. Frans Flor fra Sanneherred,
Detlef Monrath, Anna Sal. Hr. Oles, Maren Floor.

2/7-1704. Karen Arnesdatter fra Enggrafs uægte datter Margrete.
Faderen udlagt Lars Madssøn fra Borrestad.
Test: Jens Nielssøn Øgter,
Amund Enggrafs qvinde.

13/7-1704. Ole Erikssen fra Bø ejers Søn Niels.
Test: Jan Claussen,Torjer Erikssen, Lars Olssen paa mellem Bøe, Hans Anderssens qvinde Maren fra mellem Bøe, Erik Olssens qvinde Martha, Jan Classøns datter Lisbeth.

20/7-1704. Erik Smed fra Aasebachens Søn Erik.
Test: Capitain Palm,
Leutnant Usler, Leutnant Colditz, Madame Palm, Major Mechelsborgs datter Isabella.

3/8-1704. Et uægte barn fra Osebachen Maren.
Moderen Anna Jensdatter nylig kommen fra Larvigen, udlagde til barnefader Hendric Pederssøn fra Larvigen.
Test: Erik Smed, Søren Janssen fra Aasebachen, Søren Klochers qvinde fra Ejdanger Lisbeth, Karen Tolfsdatter.

10/8-1704. Ole Hanssen fra Aasebachens søn Peder.
Test: Hans Borge,
Anon Nirissen, Lave Arnessen, Gunder Buers qvinde Rønnou., Anuns datter i Stranden Marta.

17/8-1704. Anders Halvorssøn fra Aasebachens Søn Anders.
Test: Peder Anderssøn Norby, Hans Borge, Erik Anderssøns søn,
Leutnant Uslers Kieriste, Helle fra Borrestad.

17/8-1704. Albert Lyngaasens søn Ole.
Test: Jochum Fant fra Scheen, Mads Sergiant, Ove Smids qvinde, og hans Søster Ingeborg.

30/8-1704. Oberstlieuntnant Krag fra Borrestads datter Catrine Agnetta.
Capitain Offenberg i Stranden, Hr.. GeneralMajor Arnoldt, Capitain Søholt, Hr. Oberst Søstenflet, Borgmester Wejer, Kej Burting, Fru Generalmajorinde Arnoldts, Cancellie Raad Borses Frue, Secretair Leopoldus Kieriste fra Vold.

31/8-1704. Lars Aslakssøns Søn fra BratzbergKleven (navn ikke nevnt).
Test: Peder Knudssen, Erik Lerche, Niels Janssøn, Poul Janssøns qvinde Børte af Scheen, Anna Eriksdatter fra Kleven.

31/8-1704. Hans Aases datter Hanna.
Test: Isak Moo, Lars Aas, Halvor Bøe, Tolf Hoppestads qvinde Karen, Gunder Berrebergs qvinde Maren, Anna Stensdatter Stege.

7/9-1704. Tor Roligheds Søn Ingebret.
Test: Niels Kiær, Mogns Gaupaasen, Søren Janssen i Præstegaarden, Ingeborg Rolighed, og hendis Søster Helie, Lars Tvetens qvinde Turj.

7/9-1704. Abraham Melums Søn Even.
Test: Halvor Bøe, Halvor Melum, Mogens Hoppestad, Tof Hoppestads qvinde Karen, Anna Steensdatter.

7/9-1704. Jørgen Hanssøn fra Hyttens søn Valentin.
Test: Jan Claussøn, hans søn Mathis Claussøn, Jan Justsens qvinde Helie, Matis Doxrøs datter Marta.

7/9-1704. Christen Gravelis datter Gunnild.
Test: Peder Doxerø, Halvor Sæm, Jørgen Houerøs qvinde Anna, ...

14/9-1704. Leutnant Usler fra Aasebachens Søn Vincens Henrich.
Test: OberstLeutnant Krag,
Capitain Steen, CapitainLeutenant Mads Poulssøn, General Wejons Frue, Laugmandens ældste datter Gregoria.

14/9-1704. Levor Melums datter Helvig.
Test: Abraham Melum, Niels Isakssøn Gulsæt,
Claus Melum, Niels Gulsæts qvinde Marj, Karen Andresdatter i Scheen, Pernille Gulsæt.

29/9-1704. Ingebret Rosvalds datter Ingebor.
Test: Kittil Aas, Halvor Bøe, Lars Gunnassøn Aas, Tolf Hoppestads qvinde Karen, Anna Solvesdatter, Karen Gundersdatter.

12/10-1704. Ole Olssøn fra Sørbøes datter Anna.
Test: Niels Kiær, Jørgen Olssøn, Isak Sneltveds søn, Ingeborg Rolighed, Lars Tvetens qvinde Turj.

19/10-1704. Joen Bøes søn Tollef.
Test: Anders Svendske ved Hytten, Jacob Rollefssen Bøe, Peder Doxerøs qvinde Maren, en pige fra nordre Bøe.

26/10-1704. Tolf Erikssens søn fra Bøe eje Peder.
Test: Hovel Olssen, Jan Claussen, og hans søn Anders, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Christen Bøes qvinde Marte, Jan Claussens datter Lisbeth.

1/11-1704. Even Hynis Søn Hendrich.
Test: Søren Hendrichssen ved Verchet, osb,. . . . (Resten av fadderne mangler. )

9/11-1704. Christen Snidkers datter fra Skotland Anna Kirstine.
Test: Peder Janssøn ved Hytten, Jørgen Straale, Jan Claussøn, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Anne Margrete Hytten.

16/11-1704. Jan Jostssøn fra nordre Fossums datter Dorte Maria.
Test: Jan Claussen, Peder skriver, Jørgen Straale, Jørgen Masmesters qvinde Anna, en Pige ved Verchet Dorte.

16/11-1704. Elef Jønnevalds Søn Isak.
Test: Tobias Erikssøn, Halvor Toftes søn Claus, (Truls) Trulssens qvinde Karen fra Tofte ejer, Tor Snidkers qvinde Anna fra Kleven, Marta Trulsdatter.

7/12-1704. Niels Ballestads datter Maria.
Test: Anders Nærum, Lars Ballestad, Jacob Ballestads qvinde Ellen, Anders Houens qvinde Anna, Solve Ouestads datter Kirsten.

14/12-1704. Jørgen Straale fra Hyttens datter Dorte Maria.
Test: Peder Janssen ved Verchet, Jan Claussøn, Niels skrivers kone Dorte Maria, Anna Margrete hos Luti?ngh (Duebingh?).

21/12-1704. Pros Søljs Søn Lars.
Test: Haral Bøle, Søren Riis, Helie Hanssen paa Sølj, Knud Bølis qvinde Lisbeth, Evens Anna i Rødningen.

21/12-1704. Micel Sivertssøns Søn Jens.
Test: Bent Aasen, Niels Sivertsen, Niels Jonssøn Gulsæt, Maria Skotland, Anna Sivartsdatter fra Scheen.


1705.

4/1-1705. Gunder Buer fra Aasebachens datter Maria.
Test: Ole Lj i Scheen,
Isak Meen, Solve Meens qvinde Inger, og datter Maren.

4/1-1705. Lorens Smid fra Hyttens Søn Tønnes.
Test: Peder Janssen, Skriver ved verchet, Hans Former, Niels Skrivers qvinde Dorte Maria, Lorens Janssens qvinde Karen fra Hytten.

11/1-1705. Ole Langerøs Søn Christoffer.
Test: Hans Borge, Anders Halvorssøn, Hans Borges dreng Ole, Verner Riss qvinde Anna, Søren Riss qvinde Anna, Ole Fløtterøs datter Elen.

25/1-1705. Joen Svendssen fra Borrestadstrandens søn Thomas.
Test: Amund Enggraf, Ole Øfrum, Abraham Øfrums qvinde,
Amund Enggrafs qvinde Marta.

1/2-1705. Rasmus Grinis søn Christoffer.
Test: Sergeant Mads, Jørgen Masemester, Jens Hoppestad, Hans Jørgens qvinde Else af Scheen,
Jochum Heins datter ibid.

1/2-1705. Torgier Eriksen fra Bøe ejers datter Anna.
Test: Abraham Mellumbøe, Christen Olssen Bøeje, Jens Hanssøn Soldat i Christiania, Hans Anderssens qvinde fra Mellem Bøe, Haagens qvinde Maren fra Bøeje, Anders Hanssens datter Anna.

4/2-1705. Capit. Steens datter Sibille Catrina.
Test: OberstLieuntnant Krag, Capitain Fien, Kej Burtingh, OberstLieutnant Krags Frue Kirstine Lisbeth, Major Meckelborgs Frue, Kirstine Burting.  

25/2-1705. Isak Janssen fra Frogners Søn Jan.
Test: Assessor Ryssels tiener Rasmus, Erik Lerche, Søren Janssøn, Lisbeth Michelsdatter hos Rysssel, Amptmands pige Johanne Marcusdatter.

1/3-1705. Amund Skrædes Søn Johannes.
Test: Major Mecelborg,
Byfogden Henrich Friderich, Jacob Ludvigssøn, Major Mecelborgs Frue, Lisbeth Barnholt.

4/3-1705. Knud Skiefelds datter Karen.
Test: Isak Sneltved, Iver H. fra Scheen, Aslak Mogenssen ibid., Erik Lerchis qvinde Giertrud, Ole Skyers qvinde Anna, Erik Lerches datter Anna.

8/3-1705.  Niels Luxefelds datter Anna.
Test: Isak Sneltvedt, Peder Doxrøen, Isak Mens qvinde Inger.

15/3-1705. Halvor Tronssen fra Houens Søn Peder.
Test: Anders Houen, Anund Aaltved, Haral Houens qvinde Maren, Bent Egaasens qvinde Tore, Solve Ovestads datter Kirsten.

15/3-1705.  Oluf Westborges datter Maren.
Test: Anon Anderssøn Øveraasen fra Edanger, Hans Elefssen fra Lillegaard ibid., Anders Halvorssens qvinde Else fra Aasebachen, Ben? Svendsens qvinde Kirsten fra Borrestadstranden, Hans Borges datter Boel.

22/3-1705. Claus Mælums søn Jan.
Test: Halvor Melum, Abraham Melum, Lars Gunderssen, Niels Torsens qvinde Maren af Scheen, Levor Melums qvinde Ingeborg.

22/3-1705. Abraham Øfrums datter Ragnild.
Test: Isak Bachen, Christen Dyressen af Scheen,
Lars Ljes qvinde Tore, Ingeborg Lj, Gunder Øfrums qvinde Gunnild.

25/3-1705. Tolf Sølis datter Maren.
Test: Jon Klep, Jacob Løberg, Hans Borgis qvinde Pernille, Pros Sølis qvinde Birte, Maren Klep.

25/3-1705. Aslak Skomager fra Kollebottens Søn Tormo.
Test: Jens Jynge i Scheen, Gunder Tormossen, Mogns Kouserøds qvinde Anna, Hans Kittelrøs qvinde Maria, Gunnild Steensaasen.

5/4-1705.  Tolf Løbergs Datter Gunnild.
Test: Gulich Espedalen, Niels Løberg,
Mattis Larssen Løberg, Isak Sneltvets qvinde Sidsel, Daniel Ballestads qvinde Ingeborg, Maren Meen.

5/4-1705. Søren Henrichssøn fra Skotlands Søn Johannes.
Test: Jørgen Straale, Mathis Janssen, Jan Jostsens qvinde Helje, Ingeborg Sørensdatter.

5/4-1705. uægte barn fra Grinihaugen hos Svend. Halvor.
Moderen. Anna Halvorsdatter.
Test: Svend Madssen i Grinihaugen, Christopher Halvorssen hos Major Steen, Christen Poulssen Rising, Ole Skomagers qvinde Else, Svends Grinis datter Tore.

10/5-1705. Niels Gulsæts Søn Joen.
Test: Raadmand Giert Hanssen, Detlef Monradh, Giert Hanssens Kieriste Mect?ele, Giertrud Flor.

10/5-1705. Annund Enggrafs Søn Anders.
Test: Ivar Sølj, Ole Claussen hos Gunder Øfrum, Siverts Anna i Borrestadsstranden, Ragnild hos Iver Sølj, Jon Svendsens qvinde Kirsten.

10/5-1705. Jacob Meens datter Ragnild.
Test: Hans Lj, Hans Larssen Lj, Lars Lies qvinde Tore, Daniel Ballestads qvinde Ingeborg, Maren Larsdatter paa Meen.

17/5-1705. Rolf Skilbreds Søn Hans.
Test: Ole Sem, Daniel Hynj, Johannes Dyrkol, Kittil Aases Maren, Ingeborg Nøglegaard, Else Dyrkold.

17/5-1705. Lars Jonssen fra Hynie ejers datter Karen.
Test: Knud Stie, Biørn Møller, Jens Jeronimussen, Haavels qvinde Tore ved Hytten, Rasmus Skotlands qvinde Maria, Jan Claussens datter Lisbeth.

17/5-1705. Et uægte barn Haagen. Hiemmedøbt i Scheen af Mads Klocher, daaben her confirmeret efter Provstens befaling.
Moderen. Giøran Hansdatter fra Luxefield, udlagde til fader Jens Nielssøn tiende Peder Luxefield.

Test: Niels Tofte, Niels Otterholt,
Anders Gromstulens qvinde Ambor.

25/5-1705. Gulich Espedalens Søn Ingebret.
Test: Isak Nærum,
Tollef Løberg, Niels Løberg, Jacob Løbergs qvinde, Christen Dyressens qvinde i Scheen, Else Dyresdatter af Scheen.

7/6-1705. Kej Børtingh fra Fossums datter Petronella Sophia.
Test: GeneralMajor Arnoldt, OberstLeutnant Krogh, Borgermester Wejer, Generalmajorens Frue, Capitain Fichens Frue, Johan Erboes Kieriste af Scheen.

14/6-1705. Ole Bellemager fra Hyttens Søn Mads.
Test: Peder Skriver ved Verchet,
Simon Claussen, Lorens Smed, Niels Wendelbos qvinde Dorte Maria, Lorens Janssens qvinde Karen, Jan Claussens datter Lisbeth.

5/7-1705. Isak Meens datter Magnild.
Test: Lars Lj, Ole Lj i Scheen, Gunder Buers qvinde Rønnou, Jacob Meens qvinde Kirsten, Maren Larsdatter fra Meen.

12/7-1705. Niels Løbergs søn Niels.
Test: Gulich Espedalen, Christen Meen i Scheen,
Jacob Løbergs qvinde, Tollef Løbergs qvinde Aaste, Isak Sneltveds datter Martha.

2/8-1705. Niels Bratzberg fra Frogners Søn Christen.
Test: Micel Poulssøn af Scheen,
Capit. Offenbergs Søn Jørgen, Christen Anderssons Kieriste af Scheen, Jochum Heinds datter.

2/8-1705. Jørgen Jørgenssøns datter ved Hytten (navn uteglemt!).
Test: Biørn Møller, Jan Claussens søn Anders, Jan Jostssens qvinde Helie,
Søren Skotlands qvinde Dorte.

16/8-1705. Aadne fra Moejes Søn Torier.
Isak Moe, hans dreng Ingebret, Jørgen Fosses Kieriste Kirstina, Byfogdens datter Karen af Scheen.

16/8-1705. Peder Aases Søn Gunder.
Test: Ingebret Rosvald, Lars Gunderssen Aas, Kittil Aases qvinde Maren, Helvig Aas, Mogens Stulens datter Karen.

16/8-1705. Beruld Houerøs datter Randi.
Test: Lars Arnessen Aas, Claus Mele,
Ingebret Kise, Tollef Glørmyrs qvinde, Else Dyrkold.

30/8-1705. Hans Sørenssøns Tvillingbørn fra Skotland.
Sønnen Lars. staaer af Christen Snidkers qvinde for hiemmedøbt,
datteren Birte. som blef døbt i Kirchen.

Test: Daniel Hyni, Biørn Møller, Niels Gulsæt,
Lars Gulsæt, Dorte Skotland, Maria Skotland, Michel Sivertsens qnde Dorte, Ingeborg Skotland.

3/9-1705. Niels Wendelboe fra Hyttens datter Anna.
Test: Poul Madssøn Vendelbo fra Closteret, Niels Mortenssøn fra Horsens, Stephan H. ibidem, Postmesteren Micel Poulssøns Kieriste Sara af Scheen, hendes datter Maren Jacobsdatter.

20/9-1705. Isak Moos datter Paulina.
Test: Micel Poulssøn af Scheen,
Mads Gram ibid., Peder Skriver ved Verchet, Postmesterens qvinde Sarke, hendis datter Maren Jacobsdatter.

27/9-1705. Gunder Øfrums søn Gunder.
Test: Abraham Øfrum, Isak Nærum, Gunne Ouestad, Eriks qvinde Marta i Borrestadstranden, Jon Svendssøns qvinde ibid.

4/10-1705. Daniel Hynis søn Aslak.
Test: Oluf Hoppestad, Ole Sem,
Johannes Dyrkol, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Else Dyrkol, Ingeborg Nøglegaard.

11/10-1705. Halvor Bøes Søn Ole.
Test: Peder Christensen Studiosus, Peder Jensson Hytten, Abraham Melum, Isak Mo, Ole Hoppestads qvinde Karen, Birte Eriksdatter Hoppestad.

11/10-1705. Christen Tolfssøns Søn Tolf fra Bø eje.
Test: Lars Skaven, Jørgen Olssøn, Peder Doxrøs qvinde Maren, Lars Bøes qvinde, Margrette Doxerøs datter Rønnau.

18/10-1705. Søren Rises tvillinger Boel. og Karen.
Test: Haral Bøle, Knud Bøle, Christen Bøle, Jon Echonrød, Helie Hanssen, Verner Rises qvinde Anna, Ingeborg Bechevald, Birte Sølj, Ragnild Sølj.

18/10-1705. Lars Christenssen fra Hyttens Søn Christen.
Test: Jørgen Venstøb, Mattis Janssen, Jan Jostsens qvinde Helie, Anders Svenskes qvinde Kirsten, Lisbeth Jansdatter.

25/10-1705. Jon Enggrafs søn Tor.
Test: Ole Vestborg, Stephan Enggraf, Anna i Stranden, Kirsten Meen, Maren Meen.

27/10-1705. Christen Mossing fra Bratsbergs datter Pernille.
Test: Capitain Fien, Jochum Hejn, Detlef Monrath, Capitain Fiens frue, Juliana Mossings Søster.

1/11-1705. Lars Tvetes Søn Ole.
Test: Christen Graveli, Søren Janssen, Ingeborg Tveten, Helie Rolighed.

1/11-1705. Hans Formers datter Anna.
Test: Jørgen Straale, Peder Jenssen ved Hytten, Christian Østensøn, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Dorte Fos Bordinghs.

8/11-1705. Christian Venstøbs Søn Anders.
Test: Lars Skaven, Zacharias Tofte, Anders Hanssøns qvinde Karen, Jon Venstøb, Jørgen Straales qvinde.

29/11-1705. Ingebret Rosvolds søn Gunder.
Test: Thomas Rust, Peder Skriver ved Hytten, Lars Skaven,
Peder Bachens qvinde i Scheen Johana, Anna Olsd. ibid.

13/12-1705. Niels Eskildssen fra Aasebachens søn Børre.
Test: Skipper Bøjessen, den gamle skipper Jens Claussen,
OberstLeutenant Krags Frue, Jomfru Leegaard.

13/12-1705. Daniel Ballestads datter Anna.
Test: Stephan Enggraf, Hans Gunderssen, Ole Højsæts qvinde Birte, Kirsten Meen.

20/12-1705. Knud Follous Søn Niels.
Test: Lorens Follau, Oluf Gunnessøn, Capitain Fiens Kieriste, Madame Turman.

20/12-1705. Hans Houens søn Hans.
Test: Halvor Houen, Jon Aaltved, Harald Houens qvinde Maren, Inga Alltved.

20/12-1705. Mogens Luxefields søn Jens.
Test: Ifver af Scheen, Lars Jønnevald, Erik Toftis qvinde Karen, Børtings budeje Sønnef.

27/12-1705. Torjer Bøejes Søn Peder.
Test: Jørgen Venstøb, Lorens Smed, Matis Hanssøn, Hans Mellembøes qvinde, Christen Bøes qvinde, Jan Claussens datter Lisbeth.


1706.

3/1-1706. Hans Fossejords søn Lars.
Test: Verner Riis, Ingebret Roswal, Ole Borges qvinde Else, Iver Sølis pige Ragnild, Jon Iverssens qvinde Kirsten.

6/1-1706. Niels Holms datter Inger.
Test: Niels Otterholt, Ingebret Holm, Jon Sem, Rasmus Grinis qvinde Marta,
Jens Hoppestads qvinde Karen, Ingebret Holms datter Marta.

17/1-1706. Christen Poulssøn fra Limis søn Anders.
Test: Poul Limi, Niels Sollebinder fra Ejdanger, Søren Janssøn i Præstegaarden, Olie Liens qvinde Elen, Gunder Grinis datter Marta.

17/1-1706. Erik Bugots søn Peder.
Test: Ole Sneltved, Niels Kiær,
Ole Kiær, Christen Røsagers qvinde Siri, Ole Mustveds pige Maren.

24/1-1706. Lars Aslakssen fra Baueruds søn Aslak.
Test: Niels Corporal, Thomas Janssøn af Scheen,
Michel Bauroes qvinde ibid., Anna Larsdatter hos Hans Buer.

24/1-1706. Christen Torgierssen fra BratzbergKlevens datter Maren.
Test: Erik Lerche, Ingebret Lerche, Ole Svendskes qvinde Aase af Schieen, Ester paa Kleven.

7/2-1706. Aslak Kiises søn Isak.
Test: Niels Tofte, Niels Gulsæt, Niels Isakssen ibid., Jacob Vetlesens qvinde Maren i Scheen, Ole Hoppestads datter Ingeborg.

7/2-1706. Knud Østensøn fra søndre Bøes datter Giertrud.
Test: Marcus Rosing, Hans Former, Anders Hanssen Venstøb, Kej Børtings Kieriste, Grete Wejer.

14/2-1706. Rasmus Venstøbs hiemmedøbte datter Anna.
Test: Christen lensmand, Hovel ved verchet, Christen lensmands søn Morten, Niels Wendelboes Kone Dorte Maria, Margrete Venstøb.

21/2-1706. Ove Smid i Lychens datter Mette.
Test: Tyge, og Daniel hos Vejer, Søren Janssen i Præstegaarden, Signe i Lychen, Capitain Ovenbergs tienstepige.

7/3-1706. Ole Gunderssen fra Aasebachens søn Tolf.
Test: Anders Tolfssøn, Giert Olssøn, Erik Anderssøns søn Hans, Erik Smids qvinde Anna, Hans Borges datter Boel.

7/3-1706. Halvor Vagtenbergs datter Signe.
Test: Ingebret Vagtenberg,
Even i Haugene, Søren Janssen i Præstegaarden, Søren Knudsens enche i Scheen, Even Kejtes datter Tore.

12/3-1706. OberstLeutnant Krags søn Christian.
Test: GeneralMajor, CancelliRaad Borse, Anders Nielssøn af Brevig, Jacob Turman, GeneralMajorens Frue, Jomfru Legaard.

14/3-1706. Verner Riises datter Anna.
Test: Tollef Sølj, Ove Riis,
Ole Borges qvinde, Verner Riis's søster Ingeborg.

21/3-1706. Hans Hauerøs datter Anna.
Test: Jan Smedesvend af Scheen, Peder Doxerø, Ole Kleven,
Claus Holst-Smids enche i Scheen, Hans Houerøs Søster Inger.

21/3-1706. Torier Erikssøn fra Bø ejers søn Sivert.
Test: Christen Bøeje, Mats Jostsen fra Hytten, Hans Bøes qvinde Maren, Jan Claussens datter Lisbeth fra Hytten.

5/4-1706. Jens Hoppestads datter Margrete.
Test: Niels Otterholt, Ole Hoppestad, Clas Smed i Scheen,
Rasmus Grinis qvinde Rønnau, Halvor Hoppestads qvinde Birte.

11/4-1706. Gunne Grinis datter Margrete.
Test: Halvor Sem,
Rasmus Grini, Lars Simonssen hos Laugmanden, Ole Limis qvinde Elen, Anders Sems Dorte.

9/5-1706. Abraham Meles søn Even.
Test: Halvor Mele,
Guner Berreberg, Mogens Hoppestad, Isak Mos qvinde Inger, Harald Berrebergs datter Maren.

9/5-1706. Abraham Borgs søn Lars.
Test: Anders Halvorssen, Hans Borge, Søren Klochers qvinde Lisbeth fra Ejdanger, Hans Borges datter Boel, Ole Gunnesens qvinde Lisbeth fra Aasebachen.

9/5-1706. Teiens datter fra HytteElvens 2 uægte hiemmedøbte sønner Søren og Jan.
Test: Biørn Møller, Hans Halvorssen paa Hytten,
Lars Christenssen Houen, Mathis Janssøn, Jan Jostsens qvinde Helie, Mogns Skotlands qvinde Margrethe, Maren Skaven, Oles qvinde Karen i Riisingen.

16/5-1706. Niels Ballestads søn Isak.
Test: Anders Houen, Anders Sanna, Lars Ballestad, Haral Houens qvinde Maren, Jacob Ballestads qvinde Anna.

24/5-1706. Jens Svendske fra Hyttens datter Ragnild.
Test: Lorens Smed, Mathis Jostsen, Hovel skrivers qvinde Tore,
Anna Matiesdatter.

30/5-1706. Lieutnant Uslers datter Anna-Dorte.
Test: Major Mechelborg, Capitain Grubbe, Poul Vendelbo, Oberstl. Kraghs frue, Jomfru Legaard.

6/6-1706. Stephan Enggrafs Søn Anders.
Test: Ole Kolchin, Bent Egaasen, Daniel Ballestads qvinde, Jacob Mens qvinde Kirsten.

6/6-1706. Lars Ballestads søn Abraham.
Test: Niels Ballestad, Anders Knudsen Nygaard, Jacob Ballestads qvinde, Lars Ballestads værsøster.

8/6-1706. Cay Børtinghs datter Sophia.
Test: CancelliRaad Borse,  Capitain Fien, Anders Nielssøn fra Brevig,
Fiens Kieriste Juliana, Madame Turman, Madmoiselle Erbo.

13/6-1706. Jørgen Venstøb fra Hyttens søn Anders.
Test: Jan Claussen,
Jens Hieronimussen, Mathis Janssen, Jan Jostssens qvinde Helie, Lars Houens qvinde Lisbeth Jansdatter.

20/6-1706. Michel Sivertzen fra Aarhus ejers søn Ole.
Test: Bent Skotland, Niels Gulsæt, Albret Zich?er, Hans Baches qvinde Margrete fra Scheen, Rasmus Skotlands qvinde Maria.

24/6-1706. Erik Lercis fra Kleven Søn Jacob.
Test: Knud Skiefield, Niels Janssen, Ingebret Krusis qvinde Kirsten, og Ingebret Skiefields qvinde Anna.

27/6-1706. Peder Doxrøs datter Anna.
Test: Augustinus Skomager i Scheen, Ryssels tiener Torier, Niels Otterholt, Augustinus qvinde Pernille i Scheen, Mads Klochers datter Gunnild i Scheen.

4/7-1706. Christen Graflis søn Mathis.
Test: Niels Kiær, Hans Lund, Mogens Kouserøs qvinde, Lars Houerøds qvinde, Rønnou Doxrø.

11/7-1706. Gunder Ouestads søn Niels.
Test: Lars Lj, Anders Lj, Niels Sannis dreng Lars, Verner Riises qvinde Anna, Hans Lj's datter Elen.

21/7-1706. Capitain Fiens datter Sophia.
Test: OberstLieuntnant Kragh, Cancelliraad Borse,
Caj Børtingh og hans Kieriste, Jomfru Legaard.

25/7-1706. Major Steens datter Regina Maria.
Test: Christian Mechelborg,
Tolder Arentssen i Porsgrund, Bagmester Peder Einerssen i Scheen, Generalmajors frue, Jomfru Legaard.

25/7-1706. Mathis Løbergs datter Gunnild.
Test: Ole Isakssen Sneltvet, Anders Olssen fra Scheen, Tollef Løberg, Niels Løbergs qvinde Maren, Marta Sneltvet.

1/8-1706. Ove Smids datter Margrete.
Test: Marcus Rosing, Ole Gulsæt af Scheen, Job Drejer, og hans hustru Lisbeth, Anna Svensdatter.

1/8-1706. Lars Skavens datter Karen.
Test: Hovel skriver, Knud Stier, Søren Anderssen Bøe, Hans Bøes qvinde Anna, Knud Bøes qvinde.

8/8-1706. Peder Hanssen fra Aasebachens datter Kirsten.
Test: Verner Riis, Ole Størtzn?er, Rafnis Malings qvinde Helvig, Inger Høst.

8/8-1706. Corfits Jungerssen fra BratzbergKlevens søn Simon.
Test: Diæhlef Monradt, Jens Trg?t, Michel Storms qvinde Boel, Sønderborgs datter Catarina Maria.

8/8-1706. Lars Aases datter Maren.
Test: Halvor Mela, Claus Mele, Ole Hoppestads qvinde Karen, Berulf Houerøds qnde Anna.

15/8-1706. Et uægte drengebarn fra Hyni Poul.
Moderen Marta Hendrichsdatter hos Even Hynj, udlagde til barnefader Hans Poulssøn baadsmand paa et af Generalmajorens Skibe.
Test: Lorentz Smed ved Hytten, Mogens Claussen ibid, Even Hynjs qvinde Karen, Matis Doxerøs datter Marta.

5/9-1706. Jon Torgierssen fra N. Sems Søn Torier. (Torjer./ Torger.)
Test: Sergjant Hans Saling, Jens Tambour, Claus Smid i Scheen, Byfogdens datter Karen,
Jochum Heins datter Anna Catarina.

5/9-1706. Knud Skiefjelds datter Karen.
Test: Jacob Løberg. Ingebret Knudssøn og Peder Knudssen fra Kleven. Erik Lerchis qvinde. Anna Jonsdatter.

12/9-1706. Jan Jostsen fra nordre Fossums datter Dorte Maria.
Test: Proviantskriveren ved Hytten, Hovol Olssøn ibid., Jørgen Masmesters qvinde Anna, Jan Claussens datter Lisbeth.

26/9-1706. Pros Sølis søn Halvor.
Test: Knud Bøle, Christen Klep,
Ole Lies qvinde Karen i Scheen, Søren Rises qvinde Anna, Elen Svinholt.

29/9-1706. Tormo Steensaasens søn Isak.
Test: Ole Sneltved, Ole Svendsen i Scheen, og hans qvinde Aase, Ole Snedkers qvinde Karen.

3/10-1706. Anders Hanssøn fra Hyttens datter Clarischen.
Test: Simon Hammersmid, Jan Claussen Matis, Lorens Smid, Lorens Smids qvinde, Jørgen Venstøbs qvinde.

13/10-1706. Abraham Øfrums datter Astrj.
Test: Lars Lj, Hans Lj, Isak Nærums qvinde Karen, Gunder Øfrums qvinde, Ole Fløtterøds datter Elen.

17/10-1706. Ole Larsen fra nordre Bøes datter Else.
Test: Anders Hanssøn Venstøb, Biørn Møller, Valentin Venstøbs søn Hans, Peder Doxerøs qvinde Maren, Jacob Bøes qvinde.

31/10-1706. Niels Wendelboe ved Hyttens søn Thomas.
Test: Capitain Fien, Jacob Turman, Poul Wendelbo, Kaj Børtings Kieriste,
Madame Turman.

31/10-1706. Bent Egaasens Søn Christoffer.
Test: Ole Flotterø, Jon Gunderø, Haagen Riis, Jacob Ballestads qvinde Elen, Ole Flotterøs datter.

1/11-1706. Anders Halvorssen fra Aasebachens datter Christense.
Test: Thomas Tysk, Niels Sølj, Hans Borges qvinde Pernille, Lieutenant Uslers datter Lisbeth, Else Borge.

7/11-1706. Ingebret Knudsen fra BratsbergKlevens datter Karen.
Test: Ingebret Lerche, Peder Skiefield, Anders Olsens qvinde Gunnild i Scheen, Knud Skiefields datter Marta, Isak Jansens qvinde Lisbeth.

7/11-1706.  Søren Henrichssen fra Hyttens søn Henric.
Test: Hovel Olssen, Rasmus Skotland, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Ingeborg Skotland.

7/11-1706. Jacob Ballestads datter Karen.
Test: Jacob Ballestad, Morten Myra, Daniel Ballestads qvinde, Ole Lies pige i Scheen Marta.

14/11-1706. Halvor Langerø fra Klevens datter Birte.
Test: Elef Jenssøn paa Kleven, Peder Knudssøn ibid., Niels Janssøn ibid., Ambor Steensaasen, Gunnild P. . . .

14/11-1706  Et uægte barn fra Jønnevald Kirsten.
Moderen Maren Trulsdatter. Faderen udlagt Mogens Hoppestad.
Test: Elef Jønnevald, Tobias Nøglegaard, Jacob Jønnevalds qvinde Marta, Pernille Eriksdatter.

21/11-1706. Peder Andressen fra SrMelums datter Karen.
Test: Mads Gram, Peder Eriksen, Jacob Holst, Anders Madsens qvinde Elen fra Scheen, Postmesterens stifdatter ibid.

5/12-1706. Jørgen Straale fra Hyttens søn Lars.
Test: Capitain Ovenberg (Offenberg), Capitain Fien,
Wejer, Børtings Kieriste, Lene Erbo.

5/12-1706. Tolf Gløsmyrs søn Halvor.
Test: Aslak Kiste, Morten Faarevold, Christoffer Kises qvinde Ingerj,
Else Dyrkold.

5/12-1706. Christen Limis himedøbte datter Anna.
Test: Poul Limi,
Erik Sem, Ole Limjs qvinde Elen, Gunnild Køjte.

12/12-1706. Peder Anundssen fra Klevens datter Maren.
Test: Erik Kittelssen i Scheen, Jens Tambour, Corfits Søn Børger, Halvor Olssens qvinde Birte af Scheen, Inger Steens(Sterns?)datter Margrete.

12/12-1706. Ole Sørbøs Søn Ole.
Test: Isak Sneltvet, Ole Sneltved, og unge Ole Sneltved, Christoffer Raadmands hustru, Hr Ludvigs datter i Scheen.

12/12-1706. Jørgen Jørgensen fra Skotlands søn Hans.
Test: Jens Hieronimussøn,
Jan ved Hytten, Lorens Smids qvinde Karen, Jørgen Masmesters pige.

26/12-1706. Halvor Hoppestads datter Ingeborg.
Test: Niels Tofte, Mogens Hoppestad, Ole Hoppestads, og Jens Hoppestads qvinde.

27/12-1706. Isak Moos søn Ole.
Test: Capitain Ovenberg (Offenberg), Ryssels tienere Jochum, Michel Poulssøns hustru Sara, og datter af Scheen.


1707.


1/1-1707. Anders Ramsaasens Søn Simon.
Test: Anders Lj, Christen Klep, Helge Krageto, Hans Lies qvinde Lisbeth, Isak Eriksens qvinde.

9/1-1707. Christen snidker fra Hyttens datter Kirstina.
Test: Simon Jørgenssen,
Hans Gregarsen, Jeste Cornichs alle fra Scheen, Laugmand Gorissons 2 døttre Gregoriette Maria, og Ægidia Maria.

16/1-1707. Søfren Janssen fra SrGrinis datter Abigael.
Test: Torien Fant i Scheen, Laugmandens Skriver Anders, Niels Larssen i Prestegaarden, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Ove Smids qvinde.

23/1-1707. Niels Holms datter Inger.
Test: Niels Otterholt, Rasmus Grinj, Ole Larssen fra Slemdal, Hans Jørgens qvinde Else, og datter Sabine fra Scheen.

23/1-1707. Hans Larssen fra Falchum ejers datter Karen.
Test: Ove Strømdal, Mogens Larssen fra Hytten, Else Isaksdatter fra Scheen, Kirsten Larsdatter fra Hytten.

30/1-1707. Hans Former fra Hyttens søn Anders.
Test: Kaj Børtingh, Poul Madssøn Vendelbo, Caj Børtings Kieriste, Jomfru Legaard.

13/2-1707. Loren Smid fra Hyttens søn David.
Test: Villem Balberer, Detlef Monradt, Poul Vendelbo, Madmoiselle Eleonora ved Hytten, Dorte Maria ibid.

13/2-1707. Hans Svinholts søn Gunder.
Test: Lars Lj, Ole Lj, Hans Lis qvinde Lisbeth, Ole Højseds qvinde Berte.  

13/2-1707. Anders Houens søn Hans.
Test: Tormo i Scheen, Annund Aaltvet, Ole Lies qvinde i Scheen Karen, Halvor Houens qvinde Maren.

20/2-1707. Levor Melums datter Karen.
Test: Hans Former ved Hytten,
Bøje Anderssen paa Osebachen, Niels Gulsæts qvinde Maren, og datter Pernelle.
(Rettet. Gard Strøm).

20/2-1707. Torier Køytes datter Kirsten.
Test: Christoffer Grini, Søren Grini, Peder Doxerøds qvinde Maren, Karj Kouserød.

27/2-1707. Gunder Berrebergs søn Peder.
Test: Halvor Tofte, Aslak Tofte, Niels Toftes qvinde Maren, Steen Berrebergs datter Anna, Christen Dyresens qvinde i Scheen.

6/3-1707. Hans Erikssen fra Aasebachens søn Ingebret.
Test: Hans Borge,
Anders Halvorssøn, Leutnant Uslers Kieriste, Hans Borges datter Christense.

6/3-1707. Lorens Smid ved Hyttens søn Johan.
Test: Thomas Rist, Anders Thomasen af Scheen,
Skriveren Rasmus ved Hytten, Madame Adeline, Niels Vendelbos Hustru.

13/3-1707. Erik Simonsen fra Borrestadstrandens datter Dorte.
Test: Generalmajor Arnold, Oberstleutnant Krag, Jomfru Legaard, Lars Jacobsens datter af Christiania.

20/3-1707. Elef Janssen fra Klevens datter Anna.
Test: Detlef Monrath, Lars Jacobsen, Jacob Holst, Vercums Kieriste Johanna af Scheen, Helle hos Kragh.

25/3-1707. Aslak Kollebottens datter Giertrud.
Test: Gunder Tormossøn, Niels Tormossøn begge af Scheen, Gunders qvinde Ingeborg ibid., Inger Gertsdatters pige Gunnild, Lars Tvets qvinde Turj.

27/3-1707. Ingebret Lem fra BratzbergKlevens søn Jacob.
Test: Oberstleutnant Kragh, Capitain Ovenberg, Jacob Ludvigssen, Oberst Krags Frue, Jomfru Legaard.

3/4-1707. Niels Hynis datter Anna.
Test: Anders Sem, Knud Stier (Stiger), Hans Valentinssøn, Guri Sem, Hovels qvinde Tore.

26/4-1707. Albert Lyngaasens søn Claus.
Test: Rasmus Jørgenssen i Scheen, Sergiant Madzen, Christen Valebøs qvinde Maren,
Jenert Breches datter Birte af Scheen.

26/4-1707. Isak Aasterøds datter Kirsten.
Test: Niels Corporal, Peder Mathissøn hos Kragh, Helie paa Menstad, Uslers datter Lisbeth.

1/5-1707. Gunder Trullssen fra Nøglegaards søn Ole.
Test: Ingebret Berreberg,
Rolf Skilbred, Johannes Dyrkold, Ole Hoppestads qvinde Karen, Else Dyrkold.

8/5-1707. Abraham Bøes datter Martha.
Test: Torier Bøeje, Christen Bøeje, Mathis Janssøn ved Hytten, Jan Jostsøns qvinde Helie, Søren Bøes pige Kirsten.

15/5-1707. Jacob Bøes datter Else.
Test: Peder Doxerød, Anders Svenske ved Hytten, Peder Jostssøn ibid., Hovels qvinde Tore, Per Doxerøds datter Rønnou.

22/5-1707. Jørgen Olssøn fra Bøe ejers søn Ole.
Test: Rasmus skriver ved Hytten, Jan Claussøn, Lars Skaven, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Christian Venstøbs qvinde Helvig.

22/5-1707. Jacob Meens datter Birte.
Test: Lars Lj, Hans Svinholt, Daniel Ballestads qvinde, Stephan Enggrafs qvinde Boel.

29/5-1707. Halvor Houens datter Karen.
Test: Haral Bøle, Anders Houen, Bent Egaasens qvinde, Haral Bøles qvinde.

5/6-1707. Haagen Amundssøn fra Aasebachens datter Gurj.
Test: Oluf Nirissen i Scheen, Ole Enggraf, Erik Simonsøns qvinde Marta i Borrestadstranden, Peder Hanssens qvinde Anna fra Aasebachen.

3/7-1707. Niels Luxefields søn Jon.
Test: Christen Gravelj, Zacharias Tofteeje, Jan Justsøns qvinde Helle, Peder Luxefields qvinde Margrete.

10/7-1707. Ole Nielssøn fra BratzbergKlevens datter Maren.
Test: Anders Houen, Lars Nielssøn paa Kleven, Elefs qvinde Maren ibid., Gunnild Ingebretsdatter i Schauen (Skavan?).

17/7-1707. Biørn Møller fra Hyttens søn Johannes.
Test: Rasmus Skrifver, Jan Claussøn, Lorens Smid, Niels Vendelbos qvinde Dorte Maria, Giertrud Andersdatter af Scheen.

24/7-1707. Tor Højmyrs datter Maren.
Test: Anders Olssøn i Scheen, Erik Kittilsen ibid., Christen Gravelj, Ingeborg Rolighed, Lars Tvetens kone Turj, Faltin Rolighed.

24/7-1707. Halvor Mælums datter Maren.
Test: Niels Kiær, Laugmandens dreng Torvild, Judithe Mele i Scheen, Levor Meles qvinde Ingeborg.

2/8-1707. OberstLeutnant Kragh fra Menstads datter Anna Sophia.
Test: Capitain Offenberg, Capitain Fien, Secretaire Leopoldus, GeneralMajor Arnolds Frue, Caj Børtinghs Kieriste Inger, Assessor Lars Jacobsens datter, Ingeborg Sophia fra Christiania.

7/8-1707. Jacob Sneltvet fra Klevens søn Jon.
Test: Peder i Bachen i Scheen,
Ole Sneltvets søn Ole, Anders Olssen i Scheen, Peders kvinde i Bachen Johanne, Anne Hansdatter Kleven.

7/8-1707. Gunne Hendrichssøn fra Stulen var komen fra Tiins søn Henrich.
Test: Antonius Stulen, Lars Aas,
Isak Moos qvinde Inger, Karen Stulen.

7/8-1707. Hans MellemBøes søn Ole.
Test: Jan Claussøn ved Hytten, og hans søn Mathis, Rasmus Skriver, Peder Svenskis qvinde Margrete, Knud Bøes qvinde Anna.

14/8-1707. Tor Bergs søn Lars.
Test: Isak Sneltved, Niels Kiær, Stephan Gullichsen, Ole Sneltveds qvinde Karen,
Niels Kiærs qvinde.

21/8-1707. Stephan Hanssøn fra Borrestadstrandens søn Hans.
Test: Capitain Ovenberg, Borgermester Wejer,
Christen Anderssøn i Scheen, Jomfru Legaard og Grete Wejer.

28/8-1707. Erik Smed fra Osebachens søn Isak.
Test: OberstLeutenant Kragh, Secretair Leopoldus, Ditlef Monradh, Jomfru Legaard, Leutenant Uslers Kieriste.

28/8-1707. Ole Grinis Søn Svend.
Test: Hans Lund, Søren Grinj, Mads Skomager, Ole Lies qnde Elen, Tor Haralssens qvinde Anna.

28/8-1707. Lars Nielssøn fra BratsbergKlevens datter Karen.
Test: Erik Lerche,
Ingebret Kruse, Niels Janssøn, Verner Riis's qvinde Anna, Marta Olufsdatter fra Ballestad.

31/8-1707. Gunder Buers søn Niels.
Test: Ole Lj, Isak Meen, Aslak Tofte, Ole Lies qvinde Karen i Scheen, Anund Enggrafs qvinde Martha.

4/9-1707, Ole Langerøes datter Anna.
Test: Hans Krageto, Ole Gunderssen, og Erik Gunderssen fra Osebachen, Abraham Øfrums qvinde, Lars Flotterøds datter Elen.

18/9-1707. Svend Saugmester fra Hyttens søn Jeronimus.
Test: Erik Kittilssøn, Hans Anderssøn af Scheen, Jens Jeronimussen ved Hytten,
Niels Vendelboes kone Dorthe Maria, Maren Flor.

18/9-1707. Zacharias Holms søn Abraham.
Test:
Gunder Berreberg, Niels Holm, Lars Tofte, Peder Doxrøs qvinde Maren, Ingebret Holms datter Maren.

25/9-1707. Mogens Hoppestads søn Bernt.
Test: Oluf Hoppestad, Mogens Hoppestad, Aslak Tofte, Tolf Moes qvinde Karen, Niels Toftes qvinde Maren, Susanna Bentsdatter.

29/9-1707. Pros Søljs datter Boel.
Test: Jon Echonrød, Søren Riis, Ole Holm, Verner Rises qvinde Anna, Anna Rosval.

2/10-1707. Even Sølj ejes tvillingdøttre Ellen. og Ragnild.
Test: Tolf Sølj, Ole Vestborge, Jon Birchetvet, Amund Aaltved, Ole Højsæts qvinde Birte, Hans Svinholts qvinde Anna, Else Valler fra Ejdanger, Amun Meenstadsejets datter Martha, Hans Ljs datter Ellen.

9/10-1707. Lars Aslakssens søn Hans.
Test: Ole Danielssen paa Kleven, Iver hos Mads Gram, Christen Snidkers qvinde Falcumeje Kirsten, Anna Gunnesdatter.

16/10-1707. Isak Janssøn fra BratsbergKlevens datter Anna Elisabeth.
Test: Thomas Rust, Poul skræder, og Jochum hos Ryssel, Jens Toftes qvinde Anna, Lisbeth Michelsdatter hos Asscesor Ryssel.

16/10-1707. Ole Gunderssen fra Borge eies søn Svend Ryg.
Test: Ole Hanssøn fra Aasebachen,
Abraham Anderssen, Henrich Tolfssøn ibid., Erik Smids qvinde Anna, Gunder Mortenssens datter Karen af Aasebachen.

23/10-1707. Tolf Løbergs datter Anna.
Test: Jacob Løberg, Mathis Løberg, Solve Olssøns qvinde Birte i Scheen, Niels Løbergs qvinde, Tolf Løbergs søster.

1/11-1707. Rasmus Grinis datter Karen.
Test: Niels Otterholt, Niels Holm, Halvor Skreua, Jens Hoppestads qvinde Karen, Christen Venstøbs qvinde Helvig, Maren Holm.

13/11-1707. Daniel Bøes datter Johanna.
Test: Claus smed, Mads Smids svend Christopher,
Niels Vendelboes qvinde Dorte Maria, Børtings stuepige Karen.

20/11-1707. Ole Hanssøn fra Osebachens datter Regina.
Test: Christen corporal, Hans Hals Aasebachen,
Gunder Buers qvinde, Niels Eskildssøns qvinde, Ingeborg Hansdatter hos Gunder Buer.

4/12-1707. Jacob Ballestads søn Ole.
Test: Haral Bøle, Jon Ballestad, Niels Myren, Aslou Ballestad, Birte Myren.

11/12-1707. Sl. Ole Bøes datter Oline.
Test: Capitain Fien, Jacob Turman, Wejer, Michel Storm,
Helene Erbo, Giertrud Flor.

11/12-1707. Jacob Ballestads datter Giertrud.
Test: Jacob, og Gunder Løberg, Halvor Olsens qvinde Gunnild i Scheen, Willum Klochers stifdatter Anna.

11/12-1707. Christen Kleps datter Tone.
Test: Haral Bøle, Søren Riis, Isak Follou, Ole Lis qvinde Karen i Scheen, Birte Højsæt.

18/12-1707. Daniel Ballestads datter Martha.
Test: Gutorm Meen, Hans Gunderssen i Scheen, Jacob Meens qvinde, Marta Meen.

26/12-1707. Jon Svendsøn fra Borrestadstrandens datter Live Cathrine.
Test: Capitain Fien,
Wejer, Wendelbo, Jomfru Legaard, Mademoiselle Ingeborg Sophia fra Borrestad.

26/12-1707. Hans Houerøs datter Anna.
Test: Niels Holm, Anders Anderssen i Scheen,
Christen Graflis qvinde, Aslak Melums qvinde Inger.

26/12-1707. Hans Larssøn fra Falcum ejes søn Lars.
Test: Ove Strømdal, Ole Torgierssøn,
Mogens Larssen ved Hytten, Ole Torgierssøns qvinde Else, Birte Vigværing hos Margrete H?anil(?).

26/12-1707. Jacob Grumstulens datter Anna.
Test: Niels Otterholt, Isak Mustvet, Hans Erikssøn fra Moo, Isak Moes qvinde Ingri, Mogens Hopestads qvinde Marchen.


1708
.

26/1-1708. Monseniur Keij Børtinghs Søn Peter Jørgen.
Test: OberstLeutnant Kragh, Secretair Leopoldus, Johan Erbo i Scheen, Assessor Lars Jacobssen, Jomfru Leegaard.

29/1-1708. Peder Wenstøbs søn Jacob.
Test: Engebret Rosvald,
Hans Valentinssen fra Venstøb, Niels Vendelboes Hustru, Christen Faents stifdatter.

5/2-1708. Christen Torgierssen fra Klevens søn Hans.
Test: Erik Lerche,
Peder Knudssøn fra Kleven, Hans Hanssøn i Scheen, Ingebret Lerches qvinde Kirsten, Ryssels budeje Margrete. (Rettet. G. Strøm).

5/2-1708. Peder Hanssøn fra Aasebachens datter Anna.
Test: Ole Borge, Hans Høst Osebachen, Erik Simonsøns qvinde Marta i Stranden,
Haagen Amundssøns qvinde Osebachen, Inger Steensdr., Margrete.

19/2-1708. Niels Ballestads søn Isak.
Test: Daniel Ballestad, Niels Jonssøn Sanne, Haral Houens qvinde, Lars Ballestads qvinde.

4/3-1708. Peder Fieldals Søn Knud.
Test: Hans Lund, Ole Fieldal, Hovols Thone ved Hytten, Peder Doksrøds qvinde Maren, Knud Fieldals Lisbeth.

4/3-1708. Lars Christenssøns datter Birte paa Houen (Hytten?).
Test: Abraham Bøe, Anders Svenske ved Hytten, Jan Jostsens qvinde Helie, Halvor Møllers Gunnild.

11/3-1708. Peder Knudsen fra Klevens tvillingdøttre Martha. og Inger.

Test: Detlef M. Christen Anderssen, Mads Gram,
Mads Ørn, Peder Jenssøn, Truls Møller alle af Scheen, Jochum Fantes qvinde Sisel, Vorcums hustru Johanne, Helle Corne og Cathrine Fent fra Menstad.

11/3-1708. Isak Meens datter Maren.
Test: Gunder Buer, Ole Lj, Ole Ljs qvinde Karen,
Jacob Meens qnde, Maren Meen.

18/3-1708. Christen Poulssøn fra S. Limis søn Jørgen.
Test: Rasmus Grinj, Niels Janssøn,
Ole Limens qvinde Elen, Tore Svendsdatter i Rougstad.

18/3-1708. Micel Sivertssøns søn Niels.
Test: Niels Gulsæt,
Ove Strømdals søn Svend, Ove Strømdals qvinde Inger, Pernelle Gulsæt.

25/3-1708. Anders Ramsaasens datter Magnild.
Test: Anders Lj, Ole Nielssøn fra Krageto, Hans Lj's qvinde Lisbeth, Karen Ramsaasen, Helie Højsæts qvinde Ingebor.

25/3-1708. Rejer Højmyrs datter Anna.
Test: Christen Graflj, Gunder Venstøb, Lars Nielssøns qvinde Ingeborg fra Kleven, Mical Poulssøns pige Karen fra Scheen.

22/4-1708. Søren Grines Søn Jahan.
Test: Ditlef Monrath, Jacob Holst,
Jochum Hendrichsøn hos Assessor Ryssel, AssistensRaad Klims Datter Gregoriette, Capitain Ove Bergs datter.

22/4-1708. Niels Larssøn fra BratsbergKlevens søn Christian.
Test: Anders Houen, Peder Knudssøn, Anders Jyde, Ellefs qvinde Marij paa Kleven og Anna Jansdatter.

22/4-1708. Ole Tudal fra Slemdals datter Rønnou.
Test: Peder Serchland, og Ole Larssøn fra Slemdal,
Christen Gundis qvinde Maren, Ole Gurholts qvinde Mette, og Mari Overbøe af Slemdal.

29/4-1708. Hans Aases søn Harald.
Test: Ole Hoppestad, Ingebret Rosvald, Lars Gunderssen Aas, Christoffer Kiises qvinde Inger.
Gunder Berrebergs qvinde Maren.

29/4-1708. Niels Sivertssen fra Aarhuus ejers søn Lars.
Test: Sivert Merdø, Jens Arnessen paa Gulsæt, Niels Gulsæts qvinde Maren, Siverts datter Anna, Niels Sivertssens qvinde Dorte.

29/4-1708. Mogens Smid fra Klevens søn Johannes.
Test: Ingebret Lerce, Mads Skomager, Gulich Espedalens qvinde Marta, Jacob Holsts qvinde Anna.

6/5-1708. Aslak Kises søn Peder.
Test: Niels Tofte, Lars Aas, Jacob Vetlessøns qvinde Maren, Ole Hoppestads datter Karen, Harald Berrebergs datter Maren.

6/5-1708. Jørgen Jørgenssen fra Hyttens søn Ole.
Test: Lorens Smid, Baltzer Møller, Dorte Skotland, Anna Jensdatter ved Hytten.

6/5-1708. Gunder Øfrums datter Maren.
Test: Abraham Øfrum, Isak Nærum, Inger Steensdatter af Scheen, Erik Simonssøns qvinde i Stranden Marta, Elen Lj.

20/5-1708. Ingebret Knudssøn fra BratsbergKlevens søn Isak.
Test: Ole Nirissøn af Scheen, Aslak Mogenssøn på Holm eje,  Jorunn Steensdatter, Anna Catrina, hendis søster Kirstine Catrine.

20/5-1708. Hans Svinholts datter Magnild.
Test: Lars Lj, Anders Lj,  Hans Lis's qvinde Lisbeth, Jacob Smeds qvinde Kirsten.

20/5-1708. Claus Melums datter Anna.
Test: Claus Smed, og hans svend Christopher, Abraham Melum, Juditha Melum af Scheen,
Levor Melums qvinde.

20/5-1708. Niels Løbergs datter Gunnild.
Test: Jacob Løberg, Gunder Løberg, Hans Anderssen i Scheen, Gulich Espedalens qvinde Martha, Tolluf Løbergs qvinde Aaste, Christen Meens datter Maren.

29/5-1708. Anund Enggrafs datter Birte.
Test: Hans Borge, Jørgen Silien i Ejdanger, Oluf Vestborgs qvinde Else, Jon svendskes qvinde Kirsten.

29/5-1708. Et uægte barn fra Aasebachen Hans.
Moderen Inger Rejersdatter. Barnefader blef udlagt Even Simonssøn reservesoldat ved capitain Daynbolts compagnie.

Test: Anun Nirissen fra Aasebachen,
Erik Smed ibid., Ragnild Iversdatter, Simons datter i Skoven Ambor, alle fra Aasebachen.

30/5-1708. Christen Graflis datter Tone.
Test: Peder Dokserø, Oluf Sørbø,
Henrich Smeds qvinde Tone af Scheen, Hans Houerøds qnde Anna.

17/6-1708. Ove Riises datter Ingeborg.
Test: Ole Fløtterød, Jon Ejkonrød, Haagen Riis, Verner Riises qnde Anna, Elen Flotterød.

1/7-1708. Lars Skavens datter Karen.
Test: Rasmus Skaven, Christian Venstøb, Jacob Sneltvet, Min Hustru, Maren Flor fra Rising.

29/7-1708. Jens Follous datter Ingeborg.
Test: Gunder Follou, (borte), Jacob Turmands Kieriste, Capitain Ovenbergs datter.

5/8-1708. Abraham Melums søn Jørgen.
Test: Jochum Fent, Erik Kittilsen i Scheen, Truls ...sens qvinde Elisabeth,
Jochum Pants datter Maren alle af Scheen.

22/8-1708. Jon Bøes datter Karen.
Test: Kønig Scheidner, Rasmus Skriver, og Christian Søfrenssen, Jørgen Masmesters qnde Anna, Giertrud Andersdatter.

30/8-1708. Niels Wendelboe fra hyttens søn Thomas.
Test: Peder Christenssøn, skipper Niels Mortenssøn fra Horsens, Anders Baar, Turmans Kieriste Anna, Maren i Faret.

9/9-1708. Lars Jonsen fra Hynjejers datter Inger.
Test: Jørgen Venstøb, Anders Børgessøn, og Peder Larssøn ved Hytten, Rasmus Mortenssøns qvinde, og Ingeborg Sørensdatter fra Skotland.

19/9-1708. Gro Wenstøbs uægte søn Ole.
Faderen udlagt Peder Gunderssøn Grini soldat under Captain Daynbolts Compagnie.
Test: Jacob Rising, Hans Valentinssen, Lorens Smids qvinde Karen.

29/9-1708. Ove Smeds datter Cathrine Maria.
Test: Detlef Monrath, Mads Ørn,
Peder Ørn, Laugmandens datter Malene, Byfogdens datter Karen.

21/10-1708. Aslak Toftes søn Solve.
Test: Gunder Buer, Ole Lj, Niels Toftes qvinde Maren, Gunnild Meen, Martha Meen.

28/10-1708. Niels Bentssøn fra Steensaasens datter Johanna.
Test: Tormo Steensaasen, Even Steensaasen, Peder Berg, Tormo Stensaasens qvinde Aase,
Maren Stensaasen.

1/11-1708. Anders Halvorssøn fra Aasebachens søn Giert.
Test: Lorens Jochumssen, Jens Trost, Vischers Tiener af Scheen, Leutnant Uslers Kieriste,
Anders Halvorssøns datter af Scheen.

1/11-1708. Torier Eriksson fra Bøejes datter Karen.
Test: Abraham Bøeje, Søren Bøe, Ole Erikssen, Christen Olssens qvinde Martha, Jørgen Olsens Helie, Berte Haagensdatter.

11/11-1708. Eling fra BratsbergKlevens datter Birte.
Test: Brigadier Leegart^, Borgemester Vejer,
Christen Anderssen, Generalmajorinden, Jomfru Leegaard.

11/11-1708. Rasmus Wenstøbs søn Mads.
Test: Christen Lensmand, hans søn Peder Christenssøn, Peder Olssøn af Scheen,
Niels Vendelboes qvinde Dorte Maria, Maren i Faret.

18/11-1708. Jacob Sneltved fra Klevens søn Isak.
Test: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Stephen Gulbrantssen i Espedalen, Gulich Espedalens qvinde, Lars Skavens Martha.

21/11-1708. Et uægte Barn fra S. Limj Halvor.
Moderen Elen Halvorsdatter som tiente Poul Limj. Faderen udlagt Halvor Poulssøn som tiente ibid. nu udskreven for Soldat.

Test: Rasmus Grini, Christen Limj,
Karen Soldebinders, Tore Svendsdatter.

25/11-1708. Even Hynis søn Lars.
Test: Christian Østenssøn, Baltzer Møller, Niels Vendelsbos Dorte Maria, Skriverens søster Anna.

2/12-1708. Gunder Ovestads (Augstads) søn Hans.
Niels Sanne, Lars Solversøn, Hans Svinholts qvinde Anna, Solve Ouerstads datter Kirsten.

9/12-1708. Lorens Smid fra Hyttens datter Ingeborg.
Test: Christian Østenssøn, Jens Jeronimussen, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Catrine Valdemarsdatter fra Hytten.

9/12-1708. Mathis Løbergs datter Marta.
Test: Isak Sneltvet, Gunder Jonssøn Løberg, Niels Løbergs qvinde, Kirsten Rolfsdatter.

9/12-1708. Bæruld Houerøds datter Anna.
Test: Claus Melum, Erik Tambour, Kittil Aases qvinde, Karen Mela.

16/12-1708. Jens Hoppestads datter Karen. 
Test: Niels Otterholt, Aslak Kise,
Jan Tofte, Ole Hoppestads qvinde Karen, Martha Holm.

26/12-1708. Tolf Erikssøns søn Morten.
Test: Ole Erikssøn, Mogens Larsson, Christen Olssøns qvinde, Helie Skaven, Catrine Bøe.

26/12-1708. Jon Hanssøn fra Bøejes søn Hans.
Test: Jørgen Olssøn, Daniel Bøe, Mads Hanssøn, Torier Erikssens qvinde, Birte Hansdatter.
 

1709.

16/1-1709. Tor Sæms datter Live.
Test: Halvor Sem, Ole Sem, Søren Grini, Anders Sems qvinde Maren, Aslak Bergs datter Maren.

27/1-1709. Abraham Anderssøn fra Osebachens datter Karen.
Test: Hans Erikssøn en fremed Flensburger, Abraham i Stranden,
Erik Anderssøns datter paa Aasebachen, Hans Borges datter Boel.

3/2-1709. Peder Amundssøn fra BratsbergKlevens søn Hans.
Test: Jens Trost,
Vischers tiener Niels, Anders Stensen paa Snibetorp, Lisbeth Falch, Lisbeth Michelsdatter hos Assessor Ryssel.

3/2-1709. Knud Bøles hiemedøbte Søn Anders.
Test: Harald Bøle, Jon Echonrød, Jon Ballestads qvinde Ingeborg, Pros Sølis qvinde Birte, Ragnild Myren.

3/2-1709. Jon Lille Fieldals datter Anna.
Test: Anders Svenske ved Hytten, Mads Hanssøn, Christen Olssøns qvinde Marta fra Bøeeje, Inger Tolfsdatter.

10/2-1709. Tolf Glørsmyrs datter Barbara.
Test: Hans Aas, Antonius Stulen, Christoffer Kises qvinde Inger, Karen Halvorsdatter Kise.

17/2-1709. Jon Sannis datter Margrete.
Test: Gunder Buer, Amund Aaltved,
Ole Lies qvinde i Scheen, Isak Mens qvinde, Marta Meen.

20/2-1709.  Ole Vestborges datter Anna.
Test: Hans Borge, Guttorm Christian i Stranden, Jomfru Legaard, Leutenant Uslers datter Malene.

27/2-1709. Jørgen Venstøb fra Hyttens datter Clara Sophia.
Test: Jørgen Masmester, Jørgen Straale, Mathis Janssøn, Lorens Smids qvinde, Jan Claussøns datter. Alle fra Verchet.

3/3-1709. Daniel Bøes Søn Gullich.
Test: Peder Gullichssøn, Johannes Dyrkol, Peder Gullichssøns qvinde Kirsten, Jacob Bøes qvinde, og Else Dyrkol.

10/3-1709. Harald Houens datter Martha.
Test: Anders Houen, Niels Hanssøn af Scheen, Amund Aaltved, Ole Lies qvinde i Scheen, Boel, og Inger Hansdatter.

17/3-1709. Jacob Ballestads søn Ole.
Test: Knud Bøle, Jon Ballestad, Johannes Borgessøn, Jacob Ballestads qvinde, Marta Ballestad.

29/3-1709. Ole Claussøns Søn Halvor fra Lj.
Test: Anders Lj, Gulbrand Sivertssøn, Inger Steensdatter, Jytte Jensdatter, Anna Svinholt.

29/3-1709. Verner Riises søn Hans.
Test: Søren Riis, Haagen Riis, Hans Asker, Ingeborg Becheval, Maren Olsdatter.

3/4-1709. Søren Riises datter Lisbeth.
Test: Harald Bøle, Knud Bøles søn Niels, Ole Lies qvinde i Scheen, Pros Sølis qvinde Birte, Martha Hansdatter Riis.

21/4-1709. Mogens Moejers datter Else.
Test: Ole Hoppestad, Lars Jønnevold, Isak Moes qvinde Inger, Amund Eriksrøes qvinde.

5/5-1709. Ole Isaksøn fra Sneltveds søn Peder.
Test: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Niels Janssøn, Ole Sneltveds qvinde, Mathis Løbergs qvinde, Amun Erikrøds datter Ingeborg.

20/5-1709. Biørn Møllers søn Matthis.
Test: Monsieur Rhode,
Jørgen Masmester, Hans Former, Capitain Poulssøns Kieriste, Maren Flor.

21/5-1709. Erik Lerce fra Bratsbergs Søn Lars.
Test: Simon Jørgenssøn, Cornelius Christenssøn, Jochum Heins søn, Madame Turman, Jochum Heins datter Anna-Catrina.

2/6-1709. Stephan Enggrafs søn Lars.
Test: Guttorm Meen, Jon Eichonrød, Solve Kolchin,
Daniel Ballestads qvinde, Jacob Meens qvinde Kirsten.

2/6-1709. Et uægte Pigebarn hos Svend i Grinjhaugen Giertrud.
Moderen Maren Olsdatter som der ellers kaldes Galne-Maren. Faderen blef udlagt en ung dreng Anders som da tiente Halvor Hoppestad.
Test: Christen Limj, Torjer Svendssøn, Rolf Risings qvinde Johanne, Ole Skomagers qvinde Else, Peder Soldats qvinde Inger.
Disse som vare vidner ved daaben hafde og været overværende ved fødselen, og tilstod moderens bekiendelse om den udlagde barnefader.

9/6-1709. Gunder Buer fra Osebachens barn Malene.
Test: Ole Lj, Aslak Tofte, Ole Ljs qvinde alle fra Scheen, Jon Sannes qvinde Maren, Martha Meen.

9/6-1709. Anders Hanssøn fra Hyttens barn Marta.
Test: Christian Østenssøn, Anders Hammersmid,
Hans Halvorssøn Møller, Lorens smids qvinde Karen, Gunnild Halvorsdatter Møller.

23/6-1709. Et uægte Pigebarn fra M. Venstøb hos Karen, Inger Margrete.
Moderen Maren Carlsdatter, barnefaderen udlagt Baltzer Møller ved Hytten.
Test: Jacob Riising, Niels Torgierssøn hos Karen Venstøb, Ingeborg Venstøb.

30/6-1709. Christen Christenssøn fra Hytteelvens datter Karen.
Test: Lorens Janssøn, Villum Østenssøn, Lars Christenssøns qvinde, og Jørgen Masmesters pige. Alle fra Hytten.

7/7-1709. Abraham Melums søn Tollef.
Test: Gunder Berreberg,
Levor Mela, Peder Faareval, Inger Mo, Maren Hoppestad.

7/7-1709. Anders Børgerssøn Hammersmeds datter Anna Cabine.
Test: Jørgen Straale, Niels Kulleskriver, Christian Østenssøn, Dorte Maria, Giertrud Andersdatter.

28/7-1709. Lorens Smeds datter Giertrud.
Test: Jørgen Straale, Christian Østenssøn, Niels Kulleskriver, Præsts Hustru Barbara, Børtingens pige Karen.

4/8-1709. Levor Meles søn Isak.
Test: Niels Tofte, Abraham Melum,
Jacob Gulsæt, Ole Hoppestads qvinde Karen, Claus Melums qvinde.

11/8-1709. Jørgen Straales søn Mathiis.
Test: Christian Østenssøn, Jørgen Venstøb, Jens Møller, Jacob Vetlessøns qvinde i Scheen Maren, Hans Formers datter Karen.

18/8-1709. Et uægte drengebarn fra Lychen Jens.
Moderen Maren Poulsdatter, Kommen fra Slemdal, faderen udlagt Peder Moholts søn Jon fra Slemdal.
Test: Lars Lyche, Knud Østenssøn, Ole Danielssøns qvinde Gunnild paa Frogner.

25/8-1709. Johannes Dyrkols søn Ingebret.
Test: Ole Sem, Ingebret Berreberg, Peder Faarevold, Christofer Kises qvinde Inger, Morten Bøes qvinde Gunne.

1/9-1709. Ole Hanssøn fra Aasebachens datter Rønnef.
Test: Rasmus Brant, Erik Smed,
Vischers Kieriste Lisbeth Asch, Contraaleurs Weers datter Susanna.

1/9-1709. Christen Kleps datter Else.
Test: Gunder Follau, Knud Bøle, Ole Højsæts qvinde Birte, Søren Rises qvinde Anna.

1/9-1709. Anders Ramsaasens datter Maren.
Test: Lars Lj, Helge Højsæt, Ole Nielssøn paa Lj, Hans Svinholts qvinde Anna, Hans Lj's pige.

1/9-1709. Et uægte drengebarn fra Faareval, Halvor.
Moderen Sophia Nielsdatter, faderen blef udlagt Lars Gunderssøn Aas Soldat under Capitain Fien.
Test: Johannes Dyrkol, Peder Faarval, Peder Møllers qvinde Kirsten.

8/9-1709. Erik Simonssøn fra Borrestadstrandens søn Sivert.
Test: Gulbrand Sivertssen i Scheen, Gunder Øfrum, Abraham Anderssøn, Inger Steensdatter fra Scheen, Christense fra Kleven.

22/9-1709. Peder Knudssøn Skiefields datter Karen.
Test: Ingebret Bratsbierg, Erik Baaserø, Erik Lerchis qvinde paa Bratsberg,
Martha Skiefield.

29/9-1709. Et uægte barn Ingeborg fra Grunnerø.
Moderen Ingeborg Rasmusdatter fra Grunnerø. Barnefader Niri Dyressøn af Scheen.
Test: Tollac Lj, Oluf Grunnerø, Bøejer Myres qvinde, Bent Egaasens qvinde Aslou.

11/10-1709.  Niels Wendelboe fra Hyttens Søn Mads.
Test: Jacob Holst, Rasmus Schinert,
Hans Faareval, Præstens Hustru Barbara, Maren Faret.

13/10-1709. Ove Riises søn Christen.
Test: Ole Flotterø, Ole Kolkind, Verner Riises qvinde Anna, Haagen Riises qvinde Gunnild, Levor Riises datter Gunnild.

13/10-1709. Anders Anderssøn søn Christopher.
(Intet mer. Jon Hvidsand).

13/10-1709. Mons Smeds datter Giertrud.
Test: Lars Skræders Svend, Peder guldsmed, Job Drejers qvinde, og Else Pedersdatter. A
lle af Scheen.

13/10-1709. Ole Skyers datter Maren.
Test: Jens Follou, Jacob Løberg,
Niels Løbergs qvinde, Poustes pige Anna.

20/10-1709. Morten Christenssøn fra NrBøes søn Christen.
Test: Niels Vendelbo, Rasmus Venstøb, Hans Christenssøn Faareval, Isak Moes qvinde, Haral Berrebergs datter Maren.

3/11-1709. Ole Tronssøns hiemedøbte søn Tron.
Test: Erik Marcer i Scheen, Hans Jenssen i Præstegaarden,
Janis qvinde Birte, Torjer Luksefields qvinde Karen.

17/11-1709. Ole Langerøds datter Magnild.
Test: Isak Nærum, Erik Gunderssøn, Ingeborg Bechevald, Tone Sølj.

17/11-1709. Lars Ballestads søn Isak.
Test: Pros Sølj, Jacob Ballestad, Daniel Ballestads qvinde Aase, og pigen Martha, Niels Ballestads qvinde Gunbor.

24/11-1709. Svend Lerchis hiemdøbte Søn Abraham.
Test: Ole Nirissøn i Scheen, Isak Janssøn, Ole Danielssøns qvinde paa Frogner, og pigen samesteds.

22/12-1709. Christen Torgierssøn fra Klevens datter Anna.
Test: Ingebret Bratsberg,
Ingebret Kleven, Niels Janssøn, Erik Lerchis qvinde Anna Jansdatter.

26/12-1709. Ole Aamots datter Kirsten.
Test: Niels Kiær, Lars Jønnevold, Klocherens qvinde, Johanne, Morten Kasteds datter Sirj.

27/12-1709. Isak Janssøns datter Martha Maria.
Test: Borgmester Peder Simonssøn, Peder Christenssøn, Assessor Ryssels Niels,
Laugmand Gorichsens datter Malene, Dorthe von Capelen.


1710.

1/1-1710. Knud Bøles søn Anders.
Test: Jon Echonrød, Niels Knudssøn Bøle, Jon Ballestads qvinde, Jacob Ballestads qvinde.

5/1-1710. Niels Luxefields søn Johannes.
Test: Christen Graflj, Niels Holm, Hendrich Doxrø, Peder Doxrøs qvinde Maren, og Maren Holm.

19/1-1710. Stephen Hanssøn fra Strandens datter Ingeborg.
Test: Detlef Monrath, Jørgen Tveten, Ole Jonssøn af Scheen, Jomfru Fichen, Anna Dorthe Wejer.

19/1-1710. Micel Sivertssøn fra Aarhusejes datter Kirsten.
Test: Erik Kittilssøn, Jens Tobachspinder, Pernille Røst, Anna Siversdatter.

26/1-1710. Jacob Meens datter Martha. 
Test: Hans Brun, Peder Phunt, Ole Lj, Jochum Heins datter Anna Catrine,
Dorte Samuelsdatter Brun, Alle Scheen.

2/2-1710. Niels Holms datter Anna.
Test: Niels Otterholt,
Rasmus Grinj, Simon Lund, Karen Hoppestad, Maren Holm.

9/2-1710. Hans Aases datter Inger.
Test: Ole Hoppestad, Christoffer Kiise, Lars Aas, Inger Moo, Maren Haralsdatter Berreberg.

9/2-1710. Christen Snidkers datter Karen.
Test: Niels Kulleskriver, Niels Hynj, Jørgen Straale, Anders Hammersmeds qnde Anna, Pernille Gulsæt.

16/2-1710. Lars Nielssøn fra Klevens datter Anna.
Test: Hans Anderssøn Saugmester, Haagen i Qværndalen, Mads digeskiærers qvinde, Høstes pige Ragnild.

23/2-1710. Peder Fieldals søn Halvor.
Test: Erik Fieldal, Ole Schilbred, hans qvinde Ingeborg, Anders Glennes qvinde Martha.  

23/2-1710. Halvor Skreues søn Halvor.
Test: Christian Venstøb, Christoffer Grinj, Rasmus Grines qvinde Rønnou, Verner Venstøbs qvinde Maren, Maren Jønnevold.

23/2-1710. Ingebret Lerche fra Klevens datter Anna.
Test: Ingebret Bratsberg,
Jacob Isakssøn, Jens Møller ved Hytten, Erik Lercis qvinde Anna Jansdatter fra Kleven.

2/3-1710. Aslak skomagers søn Jens.
Test: Christen Røsager, Torsten Kollebotten, Ole Limes qvinde Elen, Maren Limj.

2/3-1710. Jon Hanssøn fra Bøejes søn Ole.
Test: Ole Nielsson, Mads Hanssøn fra Bøeje, Christen Olssøns qvinde Martha, Birte Hansdatter.

2/3-1710. Christen Tolfssøns datter Johanne.
Test: Jacob Bøe, Hellie Olssøn, Peder Doxrøs qvinde Maren, og datter Rønnou.

9/3-1710. Daniel Ballestads datter Maren.
Test: Guttorm Meen, Jon Echenrød,
Ole Højsæts qvinde Birte, Jacob Mens qvinde Kirsten, Guttorm Meens datter Maren.

9/3-1710. Halvor Houens datter Thore.
Test: Stephen Enggraf, Anders Houen, Haral Houens qvinde Maren, Solve Ouestads datter Birte.

16/3-1710. Aslak Toftes søn Isak.
Test: Niels Tofte, Isak Meen,
Ole Lies qnde i Scheen, Jon Sannes qvinde Maren, Niels Toftes datter Margrete.

16/3-1710. Hans Houerøes søn Niels.
Test: Ole Kleven, Christen Grafli, Abraham Mælums qvinde Inger, Niels Luxefields qnde, Ingebret Holms datter Ingeborg.

23/3-1710. Søren Grinis Søn Niels.
Test: Christoffer Grinj, Niels Janssøn, Præstens qvinde Barbara, Maren Flor.

23/3-1710. Ole Sørbøes datter Anna.
Test: Niels Kiær, Isak Højelj,
Ole Sneltveds qvinde Karen, Niels Kiærs datter Martha.

25/3-1710. Ole Danielssøn fra Frogners datter Martha.
Test: Anders Jyde, Johan bogbinder, Lisbeth Michelsdatter hos Ryssel, Giert Hanssøns pige Maria Sørensdatter.

30/3-1710. Tolf Løbergs søn Isak.
Test: Ove Smid, Daniel Ballestad, Halvor Olssøns qvinde i Scheen, Niels Løbergs qvinde.

30/3-1710. Jon Bøes datter Gunnild.
Test: Jørgen Masmester, Hans Møller, Christen Olssøns qvinde, og Birte Hansdatter fra Bøeje.

6/4-1710. Elling fra BratsbergKlevens hiemmedøbte Søn Mads.
Test: Bent Giertssøn, Arne Jonssøn, Anders Ramsaasen, Jens Bentenssøns qvinde, Micel Poulssøns datter Pernille alle af Scheen.

6/4-1710. Pros Sølis søn Lars.
Test: Lars Ballestad, Ole Bøle, Jacob Ballestads qvinde Ellen, Knud Bøles qvinde, og datter Marchen.

13/4-1710. Torjer Svendssøn fra Grini ejes søn Jon.
Test: Søren Janssøn Grinj, Peder Mortenssøn i Præstegaarden, Rolf Risings qvinde Johanne, Amund Kouserøds qvinde Karen, og Tore Svendsdatter.

13/4-1710. Corfit fra Klevens datter Lisbeth.
Test: Ingebret Erikssøn, Hans Hanssøn i Scheen, Christen paa bryggen,
Erik Lerches qvinde Giertrud, Karen Anonsdatter i Scheen.

4/5-1710. Hans Formers søn Anders.
Test: Jørgen Masmester, Jens Møller, Christian Østenssøn, Jørgen Straales qvinde Rønnef, Catrina Stub.

4/5-1710. Halvor Hoppestads søn Erik.
Test: Ole Hoppestad, Isak Moe, Jens Hoppestads qvinde Karen, Ole Hoppestads datter Karen.

11/5-1710. Erik Smed fra Osebachens datter Maren.
Test: Ulric Rhode, Detlef M., Rasmus skriver,
Jomfru Leegaard, Leutnant Uslers datter Malene.

11/5-1710. Anne Ellefsdtrs . . .  (Står ikke mer. Jon Hvidsand).

11/5-1710. Peder Jenssøn fra Hyttens datter Anna.
Test: Daniel Jenssøn,
Lorens Janssøn, Hans Møller, Niels Vendelboes hustru Dorte Maria, Maren Fared.

18/5-1710. Erik Bugots Tvillingdøttre Anna Margrete. og Ingeborg.
Test: Christen Røsager, Amund Lundsejer, Peder Mortenssøn i Præstegaarden, Hans Sivertssøn paa Falcum, Ingeborg Rolighed, Isak Berges qvinde Lisbeth, Ole Sneltvets pige Johanne, Tore Svendsdatter.

25/5-1710. Isak Moos søn Even.
Test: Mads Gram, Jens Høst, Capitain Fiens Frue, Micel Poulssens datter Pernille.

25/5-1710. Ole Jenssøn fra Hyttens datter Maren.
Test: Ole Oxrøe (Ole Doxrøe), Anders Hanssøn Svendske, Peter Janssøn fra Hytten, Rasmus Skotlands qvinde Maria, Anna Kiøstolsdatter.

25/5-1710. Niels Knudssøn fra Bøles datter Lisbeth.
Test: Harald Bøle, Johannes Myren,
Jacob Ballestads qvinde Anna, Knud Bøles datter.

29/5-1710. Hans Sørenssøn fra Skotlands søn Søren.
Test: Jens Børting, Peder Jenssøn af Scheen, Anders Baar, Madame Børtinghs, Anna Baar.

1/6-1710. Tormo Stensaasens søn Peder.
Test: Jochum Fent, Niels slagter, Mads Skomager, Ole Svenskes qnde Aaste, og Abraham Sondessøns Berte i Scheen.

15/6-1710. Christian Venstøbs Søn Halvor.
Test: Lars Skaven, Jørgen Olssøn Bøeje, Lorens Janssons qvinde Karen, og Maren Simonsdatter ved Jernverchet.

6/7-1710. Søren Skotlands datter Dorthe.
Test: Simon Jørgenssøn af Scheen, D. Monrath. Madame Børtings. Laugmand Gorissens datter Anna.

6/7-1710. Christen Graveljs datter Giertrud.
Test: Ole Sem, Niels Luxefield,
Jacob Rising, Maren Aslaksdatter af Scheen, og Ole Aamots qvinde Else.

13/7-1710. Gunder Berrebergs søn Harald.
Test: Mads Gram, Rasmus skriver, Niels Vendelboes qvinde Dorte Maria, Giertrud Andersdatter.

20/7-1710. Mogens Hoppestads søn Christen.
Test: Poul Vendelbo, Detlef Monradh, Mads Ørn, Weijers datter Anna Dorthe, Inger Wejer.

20/7-1710. Ole Gunderssøn fra Osebachens datter Anna.
Hans
Borge, Amund Lunds ejer, Erik smids qvinde Anna, Anon Nirissøns datter Karen.

27/7-1710. Lars Jonssøn fra Hynjejes søn Hans.
Test: Anders Børgerssøn hammersmid, Anders Svendske, Hovels Tore, Gunnild Møller.

27/7-1710. Knud Sneltveds datter Kirsten.
Test: Ingebret Bratsberg,
Niels Janssøn, Isak Janssøns qvinde Maren, Aslak Bergs datter Maren.

27/7-1710. Lars Meen fra Lychens datter Anna.
Test: Iver hos Mads Gram, Torcel Murmester, Neri Lids enche i Scheen Birte, Martha Asmundsdatter ibid.

3/8-1710. Isak Aasterøds datter Martha.
Test: Detlef Monrath, Jacob Løberg, Jomfru Fichen fra Borstad, Anna Dorthe Wejer.

24/8-1710. Christen Christenssøn fra Hytteelvens datter Trine.
Test: Baltzer Møller, Jon Sørenssøn, Lorens Smids Karen, Anders Svendskes qvinde Martha.

27/8-1710. Svend Anderssøn fra Hyttens datter Kirsten.
Test: Anders Børgerssøn Hammersmed, Baltzer Møller, Niels Lensmands qvinde, Giertrud Andersdatter.

7/9-1710. Erik Baaserøds søn Haagen.
Test: Christen Anderssøn i Scheen, Ingebret paa Kleven, Johannes Krabbes qvinde Inger i Scheen, Martha Baaserud.

21/9-1710. Aslak Kises datter Pernille.
Test: Niels Gulsæt, Ingebret Rosvald, Niels Toftes qvinde Maren, og datter Margrete, Jens Hoppestads qvinde.

28/9-1710. Ingebret Rosvals søn Mogns.
Test: Peder Christenssøn, Rasmus skriver, Mads Turman, Anna Baar.

28/9-1710. Morten Bøes Søn Henric.
Test: Rasmus Faarevold, Johannes Dyrcol, Niels Wendelboes qvinde Dorte Maria, Maren Faret.

28/9-1710. Albert Lyngaasens søn Willum.
Test: Mads Smed, Jens Høst, Mads Vallebø, Christen Vallebøes qvinde Maren, Hans Jørgenssens datter.

28/9-1710. Baltzer Møllers søn Jens.
Test: Jørgen Straale, Anders Børgerssøn, Augustinus Skomager, Lorens Smids Karen, Karen Halvorsdatter.

29/9-1710. Anders Houens søn Claus.
Test: Niels Ballestad, Anders Sanni, Haral Houens qdn., Inger Aaltved.
(Rettet. G. Strøm).

5/10-1710. Klocheren Søren Jenssøns søn Christian.
Test: Borgmester Wejer, Jacob Turman, Monsenieur Grønvold, Madame Børting, Jomfru Malene Kliim.

12/10-1710. Peder Berrebergs datter Anna. 
Test: Rasmus Guldsmed, Niels Vendelbo, Hans Faarevol, Borgemester Peder Simonssøns Kieriste, Hr. Ludvigs datter Karen.  

19/10-1710. Jørgen Olssøn fra Bø-ejes datter Helvig.
Test: Jørgen Venstøb, Lars Skaven, Jeronimus Docrø, Dorthe Maria, Lisbeth Jansdatter.

26/10-1710. Niels Bratsbergs datter Maren.
Test: Ove Smed, Torvilses Maren, Christen Torierssøns qvinde fra Kleven.

9/11-1710. Isak Meens Søn Solve.
Test: Gunder Buer, Jacob Meen,
Aslak Toftes qvinde, Jacob Meens qvinde, Martha Meen.

23/11-1710. Rasmus Grinis Søn Halvor.
Test: Niels Otterholt, Jens Hoppestad, Simen Lund, Hans Jørgenssens Hustru, og datter fra Scheen.

30/11-1710. Hans Larssøn fra Falcum ejes hiemedøbte datter Anna.
Test: Niels Gulsæt, Jacob Gulsæt, Christen Snidkers qvinde fra Falcumeje, Kirsten Gulsæts datter.

14/12-1710. Lars Skavens søn Gregorius.
Test: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Mads Skomager, Jørgen Olssøns qvinde Helje fra Bøeje, Ole Isaksøns qvinde Maren fra Sneltved, Isak Sneltveds datter.

21/12-1710. Jacob Isakssøn paa Klevens datter Maria.
Test: Isak Sneltved, Anders Olssøn af Scheen, Peder Børgerssøns qvinde fra Kleven, Madame Holstis pige Margrete.

25/12-1710. Amund Claussøn fra Ø. Søljs søn Oluf.
Test: Gunder Øfrum, Jon Svendssøn i Stranden, Oluf Borges qvinde, Stephans qvinde i Stranden.

25/12-1710. Niels Ballestads datter Thore.
Test: Gunder Buer, Jacob Ballestad, og hans søn, Haral Houens qvinde, Lars Ballestads qvinde, Martha Ballestad.

25/12-1710. Et uægte Barn fra Højmyr, Martha.
Moderen Gro Gundersdatter.
Barnefaderen udlagt reserve soldat Peder Grinj.
Test: Søren Rafn, Niels Venstøb, Albert Lyngaasens qvinde, Ole Skomagers datter.


1711.

1/1-1711. Haagen Riises Søn Isak.
Test: Ove Riises, Jacob Ballestad, Verner Riises qvinde Anna, Martha Olsdatter Ballestad.

11/1-1711. Lars Solverssøn paa Ljs Søn Anders.
Test: Lars Lj, Helge Hanssøn Lj, Birte Højsæt, Anders Lj's qvinde Anna, Solve Ovestads qvinde.

11/1-1711. Niels Stenssøn fra N. Sembs Søn Anders.
Test: Gunder Berreberg, Anders Sems Søn Anders, Klocherens qvinde Johanne, Ingeborg Holm.
(Denne dåpen var utelatt i Hvidsands avskrift. Gjenfunnet i original-kilden ved Leif Biberg Kristensen 2011.)

11/1-1711. Annund Gunderssøn fra Lund ejes søn Niels.
Test: Peder Garver i Scheen,
Halvor Lien, Peder Garvers qvinde, Karen Lyngaasen.

18/1-1711. Gunder Nøglegaards søn Aslak.
Test: Vincens Hein, Jens Gram,
Jon Capel, Lougmandens døttre Malene, og Anna.

18/1-1711. Niels Siverssøn fra Falchum ejes søn Hans.
Test: Ole Erikssøn Bøe-eje, Hans Møller, Peder Janssøns qvinde ved Verchet, Lisbeth Jansdatter.

18/1-1711. Et uægte barn fra Grinjeje, Ole.
Moderen Else Nielsdatter som da holt til hos Torier Svendssøn. Barnefaderen blef udlagt Jon Olssen som da var hos Leutnant Usler.
Test: Torier Svendsen og Svend Madssøn, Christen Olsens qvinde fra Bøeje, Maren Grini.

25/1-1711. Hennrich Doxrøds datter Johanne.
Test: Ingebret Holm, Zacharias Venstøb, Anders Sem, Peder Doxerøs qvinde Martha, Ingeborg Holm.

1/2-1711. Arne Røsagers datter Giertrud.  (Rettet fra Even til Arne. G.Strøm 2013.)
Test: Cornelius Christenssøn, Christen Valebø i Scheen, Pernille Hr. Ludvigs, og datter.

8/2-1711. Ove Smids datter Else Kirstine.
Test: Peder Pederssøn, David Monrath, Mads Ørn,
Anna Dorte Wejr, Madame von Capelen.

15/2-1711. Peder Skiefields søn Johannes.
Test: Tollef Løberg, Aslak Mogensøn,
Ingebret Erikssøn fra Kleven, Ole Lies qvinde i Scheen, og Ole Skyers qvinde.

15/2-1711. Et uægte barn  fra Bøeje Karen.
Moderen Martha Henrichsdatter. Faderen udlagt Mads Hanssøn fra Bøeje.
Test: Hans Jenssøn fra Bøeje. Søren Klocher og Giermund hos Laugmanden. Christen Olssøns qvinde og Birte Haagensdatter fra Bø eje.

1/3-1711. Niels Vendelboe fra Hyttens datter Cathrine Maria.
Test: Arne Jonssøns qnd., Jens Høst, Rasmus Skriver, Capitain Poulssøns Kieriste, Anna Baar.

1/3-1711. Søren Svendsøns fra Strandens Søn Svend.
Test: Ole Svendssøn i Scheen, Helge Hanssøn Lj, Ole Borges qvinde, Anon Nirissøns datter Karen, Erik Simonssens qvinde Martha.
(Rettet fra "Jørn" til Søren og fra "Svendske" til Svendssøn. G. Strøm 2013.)

8/3-1711. Hans Tobachspinder fra Menstads datter Birte.
Test: Rasmus Kouserø, Lars Christofferssøn, Jon Gravlj, Peder Gregersens qvinde, Torund hendis Datter Maren fra Scaven.

8/3-1711. Lars Christenssøn fra Hyttens datter Johanne.
Test: Peder Janssøn, Zacharias Claussøn, Jan Jostssons qvinde Helie, Lisbeth Jansdatter fra Hytten.

15/3-1711. Jørgen Venstøb fra Hyttens datter Malena.
Test: Hans Møller, Hans Falentinssøn, Peder Janssøns qvinde, Lisbeth Jansdatter.

22/3-1711. Ingebret Bratzbergs søn Lars.
Test: Ole Lj, Aslak Tofte, Oline(?) Lj, Michel Lerce, Halvor Olssøns qvinde i Scheen, Margrete Torsdatter.

29/3-1711. Gunder Øfrums søn Niels.
Test: Isak Nærum, Gullich Espedalen, Inger Stenersdatter, Erik Simonssøns qvinde i Stranden.

6/4-1711. Anders Halvorssøn fra Osebachens søn Niels.
Test: Gunder Buer, Hans Borge, og hans søn, Ole Borges qvinde Else, Karen Anundsdatter.

6/4-1711. Anders Hammersmid fra Hyttens søn Jens.
Test: Christen Snidker fra Falcum, Peder Janssøn, Jørgen Straales qvinde, Hans Formers datter Karen.

7/4-1711. Aslak Bratzbergs søn Isak.
Test: Gunder Buer, Ingebret Bratzberg, Jacob Buer, Gunder Buers qvinde Anna, Jon Meens qvinde Marta Meen.

7/4-1711. Ingebret Bechevals søn Halvor.
Test: Hans Lj, Iver Sølj, Halvor Guttormssøn, Verner Risis qvinde Anna, Anna Becheval.

26/4-1711. Hans Wenstøbs Tvillingbørn Søn og datter Faletin. og Maria.
Test: Peder Olssøn i Scheen, Jørgen Masmester, Kulleskriveren Villum Østenssøn, Niels Knudssøns Anna Maria, Hr. Ludvigs datter Karen Dorte Maria, Giertrud Andersdatter i Præstegaarden.

3/5-1711. Petter Janssøn fra Hyttens datter Clarschen.
Test: Anders Børgesson sammesteds, Jørgen Venstøb, Villum Østenssøn, Jørgen Straales qvinde Rønnau, Lisbeth Jansdatter.

10/5-1711. Rasmus Faarevals søn Christen.
Test: Johannes Dyrcol, Rasmus Guldsmed, Niels Vendelboes qvinde, Maren Faret.

10/5-1711. Tor Roligheds søn Anders.
Test: Michel Poulssøn, Jørgen Ovenberg, Erhart Vebers hustru Anna, Hans Jørgens datter Maren.

10/5-1711. Peder Jenssøn fra Hyttens søn Halvor.
Test: Bjørn Møller, Hans Møller, Giert Fanders qvinde Thore, Hans formers datter Karen.

31/5-1711. Anders Glendes søn Christen.
Test: Anders Amundsen, Simon Lund, Ole Skilbrets qvinde Ingeborg, og hendis datter Helle, Siri Fieldal.

7/6-1711. Halvor Melums datter Margrete.
Test: Claus Smed, Claus Melum, Juditha Melum, og Abraham Melums qvinde.

14/6-1711. Corfitz Skomagers datter Maren.
Test: Ove Svendske i Scheen, Mads Skomager, Anders Jørgenssøn, Peder Borgerssons qvinde Aaste Kleven, Byfogdens Pige Astrj.

21/6-1711. Hans Houerøs søn Aslak.
Test: Christen Gravelj, Niels Fieldet,
Hans Anderssøn i Scheen, Anders Anderssøns qvinde Karen i Scheen, Kirsten hos Christen Meen.

21/6-1711. Gunder Ouestads datter Ingeborg.
Test: Anders Lj, Helge Lj, Ole Høijsæts qvinde Birte, Lars Solverssøns qde Ingeborg.

19/7-1711. Christen Kleps datter Thone.
Test: Haral Bøle, Haral Houen, Ole Haraldssøn Bøle, Ole Højsæts qvinde Birte, Knud Bøles qvinde Margrete.

2/8-1711. Anders Amundssøn fra Glende ejes datter Dorthe.
Test: Jørgen Venstøb, Anders Glende, Peder Jenssøns qvinde Gunnild ved Hytten, Marta Toriersdatter.

5/8-1711. Fød d. 29. Julj. Præstins datter Barbara Abigael.
Test: Etatsraad Adler, CancelliRaad Borse, Monsieur Cay Børtingh, Madame Leopoldus,
Jomfru Kliim, Madame Wejer.

9/8-1711. Biørn Møllers datter Kirsten.
 Test: Peder Janssøn, Willum Østenssøn, Peder Janssøns qvinde, Helie Rolighed.

16/8-1711. Lorens Janssøns søn fra Hytten Gunder.
Test: Cornelius Christenssøn, Jens Gram fra Scheen, Capitain Poulssøns Kieriste,
Karen Blehr.

6/9-1711. Christian Venstøbs Søn Samuel.
Test: Monsieur Capelen, Erik Grønvold, Jens Gram, Vorchums Kieriste, Karen Blehr.
(Rettet. Gard Strøm 2013).

20/9-1711. Niels Torierssøn fra Wenstøbs søn Arve.
Test: Tor i Scheen, Hans Venstøb, Dorte Maria, Maren Faret.

11/10-1711. Christian Østenssøns datter Birte.
Test: Major Fien, Capitain Poulsøn, Jan Capelen, Monsieur Børtinghs Kiæriste, Anders Svenskes datter Karen.

11/10-1711. Stephen Enggrafs Søn Zacharias.
Test: Jon Echonrød,
Ole Kolchin, Daniel Ballestads qnde Ingeborg, Maren Larsdatter Meen.

25/10-1711. Abraham Mælums datter Sophia.
Test: Jens Borringh Labilerer (Jubilerer?), og hans Svend, Jens Høst, Fogdens Kieriste, Anders Eriksøns datter Karen.
(Labilerer, betyr det "den døvstumme"  J. Hv. ) (G. Strøm er ikke så sikker på at dette er det rette ordet).

1/11-1711. Et uægte barn fra Houkeraasen Jacob.
Moderen Karen Gundersdatter. Barnefader udlagt Niri Dyressøn fra Scheen.
Test: Christen Houkeraasen, Børje Myras søn Johannes, Ole Skyers qde Anna, Birte Myra.

15/11-1711. Anders Olssøn fra Limis datter Maren.
Test: Ingebret Bratzberg, Gunder Lien, Erik Lerches qvinde,
Gunder Østenssøns qde.

22/11-1711. Hans Larssøn fra Falcumejes søn Isak.
Test: Søren Klocher, Abraham Kiær i Scheen, Christen Snidkers qvinde Falchumeje.

29/11-1711. Ole Haralssøn fra Bøles søn Hans.
Test: Jon Aasterød, Haral Bøle, Ole Højsæts qvinde Birte, Margrete Bøle, Marta Bøle.

13/12-1711. Halvor Skreues søn Halvor.
Test: Haagen i Qværndalen, Gunder Nøglegaard, Christen Halvorssøn,
Rasmus Grinis qvde. Rønnou, Christoffer Grinis pige Randj.

13/12-1711. Niels Tronssøns datter Ingeborg.
Test: Haral Bøle, Jacob Knudssøn tien paa Løberg, Ole Højsæts qvinde Birte.

20/12-1711. Ole Langerus søn Even.
Test: Ole Gunderssøn Hagen, Ingeborg Becheval, Ingebret Bugots qde.


1712.

1/1-1712. Jacob Ballestads søn Isak.
Test: Jon Ballestad, Morten Børgerssøn, Bent Egaasens qvinde, Marta Olsdatter Ballestad.

3/1-1712. Ove Riises søn Jens.
Test: Stephen Enggraf, Ole Kolchin, Verner Riises qvinde Anna, Haagen Riises qvinde Gunnild.

10/1-1712. Lars Halvorssøn fra M. Bøes datter Margrete.
Test: Knud Bø, Herman Kiise, Jan Jostensøns qvinde Hellie, Maren Kiise.

17/1-1712. Jon Sannis søn Niels.
Test: Ole Lj, Isak Meen, Anun Aaltved, Præstens Hustru, Aslak Bratzbergs qvinde Margrete, Martha Solvesdatter Meen.

17/1-1712. Jacob Tolfssøn fra NrBøs søn Tolf.
Test: Peder Doxerø, Jørgen Straale, Jan Sørenssøn, Jan Jostsøns qvinde Hellig, Lars Skavens qvinde.

17/1-1712. Et uægte barn fra Nr. Grinj eje Ole.
Moderen Ole Langgaards datter Gunnild. Barnefader udlagt Hans Olssøn, hid kommen fra Viigsiden, hvor hand haver sin ægte hustru.
Test: Svend Madssøn, Torier Svendssøn, Rasmus Grinis qde Rønnou, Svends qvinde Gunnild.

24/1-1712. Niels Jenssøn fra Aasqværnens søn Jens.
Test: Tobias Fos eje, Major Fiens dreng Niels, Peder Møllers qvinde Kirsten, Elev Jønnevals qde.

31/1-1712. Ole Aamots søn Niels.
Test: Rasmus Mortenssøn, Halvor Jonssøn, Klocherens qnde Johanne, Anna Aamot.

7/2-1712. Lars Baaserøs søn Gunder.
Test: Jacob Løberg, Niels Løberg, Klocherens qde Johanne, Margrete Lund.

7/2-1712. Jeronimi Mathissøn fra Hyttens datter Guri.
Test: Tor Rolighed, Villum Østenssøn, Hans Roligheds qvinde Ingeborg, Jørgen masmesters pige Martha.

14/2-1712. Morten Bøes datter Anna.
Test: Peder Lensmand, Rasmus Faareval,
Laers Kulleskriver, Niels Vendelbos qde Dorte Maria, Maren Faret.

21/2-1712. Niels Løbergs datter Karen.
Test: Jacob Løberg, Gullich Espedalen, Tolf Løbergs qnde Aaste,
Jacob Løbergs pige Gunnild.

21/2-1712. Christian Claussen fra Castets datter Margrete.
Test: Zacharias Claussøn, Villum Østenssøn, Rasmus Mortenssøns qde fra Skotland, Kirsten Trulsdatter Jønneval, Siri Castet.
(Rettet. G. Strøm 2013.)

28/2-1712. Stephen Hanssøn fra Strandens Søn Christian.
Test: Magister Rasch, Jacob Rasch,
Magdalena Kliim, Maria Flor.

13/3-1712. Søren Grinis søn Ove.
Test: Peder Lensmand, Niels Janssøn, Svend Strømdal, Præstens Hustru, Maria Flor.

13/3-1712. Daniel Bøes søn Gunder.
Tes
t: Ole Sem, Johannes Dyrcol, Lars Aases qvinde Else, Ole Sems datter Johanne.

13/3-1712. Ole Amundssøn fra Osebachens datter Maren.
Test: Jacob Ballestad,
Even Ballestad, Jacob Ballestads qde., Haagen Anundssøns datter Siri.

20/3-1712. Jon Bøejes Søn Ole.
Test: Christian Olssøn Bøeje, Møllerens søn Hans, Lars Skavens qde. Martha, Birte Haagensdatter.

24/3-1712. Hans Erikssøn fra Osebachens søn Andreas.
Test: Job Christianssøn i Porsgrunden, Hans Laussøns søn ibid., Pauline Leegaard, Capitain Uslers datter Malene.

28/3-1712. Niels Ballestads søn Jon.
Test: Anders Jenssøn Sanne, Jacob Ballestad, Jacob Ballestads qde Elen.

3/4-1712. Niels Røsagers søn Anders.
Test: Anders Wejer, Jens Olssøn af Scheen, Præstens Hustru, Hr. Ludvigs datter Anna.

3/4-1712. Levor Melums datter Else.
Test: Hans Former, Ole Hoppestad, Niels Gulsæt,
Niels Gulsæts qvinde Maren, Abraham Melums qvinde, Hans Formers datter Karen.

3/4-1712. Christen Puttens datter Anna.
Test: Ole Aamot, Torsten Kollebond, Isak Janssøns qnde Lisbeth, Maren i Præstegaarden.

24/4-1712. Jens Hoppestads søn Christen. 
Test: Niels Otterholt, Niels Holm,
Ole Hoppestads dreng Hans, Isak Moos qde., Halvor Hoppestads qde. Else, Ole Hoppestads datter Karen.

1/5-1712. Niels Vendelboes datter Maren.
Test: Peder Larssøn, Jens Gregerssøn af Scheen, Anders Wejer, Jørgen Masmesters qnde Anna, Giertrud Andersdatter.

1/5-1712. Christen Graflis søn Jon.
Test: Ole Sem, Niels Sucha,
Anders Sems søn Anders, Peder Doxerøds qde., Hans Houerøs qvinde.

17/5-1712. Daniel Ballestads datter Kirsten.
Test: Guttorm Meen, Hans Gunderssøn i Scheen, Jacob Meens qde. Kirsten, Maren Meen.

17/5-1712. Jon Hanssøn fra Bøejes Søn Hans.
Test: Ole Ericssøn Bøeje, Børtings Ole, Lars Skavens qde. Martha, Knud Bøes qnde Anna.

29/5-1712. Johannes Dyrcols søn Jakob.
Test: Mads Gram,
Morten Morland, Jens Gram, Malene Klim, Marcus Hanssøns datter Lisbeth Maria.

8/6-1712. Lorens smed fra Hyttens datter Anna.
Test: Mads smed, og hans svend i Scheen, Lorens Larssøns qde Karen.

12/6-1712. Jørgen Straales datter Mari.
Test: Simon Jørgenssøn, Thomas Stub, Lars Gram, Madame Børtingh, Capitain Poulssøns Kiæriste.

19/6-1712. Rejer skræder fra Borrestadstrandens datter Kiersten.
Test: Anon Nirissøn, Torsten Skomagersvend i Scheen, Erik Simonssøns qde Martha i Stranden, Boel Borge.

19/6-1712. Verner Riises datter Karen.
Test: Iver Sølj, og Christen Sølj, Lars Ovestad, Ole Borges qde. Else, Haagen Rises qvinde.

26/6-1712. Henric Doxrø fra Bauerøs søn Villum.
Test: Niels Holm, Jens Hoppestad,
Jost Doxerø, Anders Sems qde Gurj, Rønnou Doxsrø.

24/7-1712. Niels Bratzbergs datter Karen.
Test: Mads Micelssøn i Scheen, Anders Jyde paa Kleven, Peder Børgerssøn, Ove Smeds qde. Inger, Birte Gundersdtr. i Scheen.

7/8-1712. Ole Gunderssøn fra Osebachens Søn Anders.
Test: Hartvig Sersjant, Daniel Skræder, Jomfru Fichen,
Lisbeth Uslers.

7/8-1712. Peder Lænsmand fra Berrebergs datter Karen.
Test: Jens Høst, Jens Gram, Peder Olssøn i Scheen, Niels Knudssøns qvinde fra Scheen, Maria Flor.

14/8-1712. Micel Sivertssøn fra Strømdals ejers søn Halvor.
Test: Capitain Ovenberg, Magister Rasch, Leutenant Bech, Capitain Poulssøns Frue, Anna Baar.

14/8-1712. Alexander Fløtterøds søn Niels.
Test: Ole Nirissøn i Scheen, Knud Nygaards søn Anders,
Live Fløtterø, Ole Nirissøns pige Anna.

11/9-1712. Ole Skomager fra Søljejes datter Anna.
Test: Christen Søli,
Erik Gunderssøn, Rollef tiener paa Sølj, Ole Højsæts qde. Birte, Ole Langerøs qnde. Tone.

11/9-1712. Anders Hanssøn fra Hyttens datter Anna.
Test: Peter Janssøn, Niels Otters, Villum Østenssøn, Lorens Smids Karen, Formers datter Karen.

18/9-1712. Peder Janssøn fra Hyttens søn Jan.
Test: Christian Østenssøn, Jens Møller, Lars Kolleskrifer, Niels Vendelboes qde., Maren Faret.

18/9-1712. Amund Gunderssøn fra Lunds ejes Søn Jens.
Test: Elef Jønneval, Simon Lund, Peder Garvers qde. i Scheen, Anders Høymyrs qnde.

18/9-1712. Mathis Løbergs hiemedøbte søn Lars.
Test: Isak Sneltved, Jacob Løberg, Isak Jonsøn Løberg, Niels Løbergs qnde., Gunnild Løberg.

25/9-1712. Ingebret Bechevals søn Engebret.
Test: Hans Lj, Hans Krageto, Helge Hanssøn Lj, Verner Riises qde Anna, Aaste Be
cheval.

25/9-1712. Peder Jenssøn fra SrBøes datter Maren.
Test: Lars Skaven, Niels Jenssøn Møller, Peder Jenssøns qvinde Gunnild fra Hytten, Knud Bøes qvinde.

8/10-1712. Engebret Vagtenbergs datter Gunnild.
Test: Jens Borning af Scheen, Even i Haugen, Turvil til Laugmandsgaarden, Præstens Hustru Barbara, Maren Flor.

16/10-1712. Torjer Luxefield fra Moejes Søn Niels.
Test: Aadnj Moeje, Ole Tronssøn, og Ole Olssøn fra Mo, Jan Jostssøns qde Helge, Engel Otterholts datter Maria.

23/10-1712. Randj Nielsdatters u-ægte søn fra NrAas, Niels.
Barnefader udlagt Torbiørn Soldat fra SnGrinj.
Test: Lars Aas, Halvor Hanssøn Aas, Kittil Aases qde Maren, Karen Nielsdatter Aas.

30/10-1712. Jon Pederssøn fra Bøejes barn Niels.
Test: Niels Vendelbo, Jørgen Masmester, Hans Møller, Jørgen Masmesters qde Anna, Hans formers datter Karen.

1/11-1712. Elling fra Aasebachens søn Halvor.
Test: Leutenant Pouchet, Leutenant Klim, Jomfru Legaard,
Inger Vejer.

13/11-1712. Peder Skiefields Tvillingssønner Knud. og Lars.
Test: Christen Anderssøn, Bøje Pederssøn, Jørgen Ovenberg, Lorens Jocumssøn, Proustens Kieriste, Præstens Hustru,
Jocum Heins datter, Hr. Ludvigs datter Margrete.

13/11-1712. Torier Erikssøn fra Bøejes søn Hans.
Test: Abraham Bøe, Christen Olssøn Bøeje, Hans Møller, Jørgen Olssøns qnde. Birte Haagensdatter.

27/11-1712. Niels Holms søn Christian.
Test: Christen Anderssøn, Iver Thue, Jomfru Klim, Jenart Brechis datter.

27/11-1712. Aslak Kises søn Hans.
Test: Ole Hoppestad, Aslak Mogenssøn, Jacob Vetlessøns qde., og Aslak Mogenssøns qde. Anna i Scheen.

4/12-1712. Jens Møllers søn Jeronimus.
Test: Baltzer Møller, Jørgen Straale, Hans Møller, Peter Janssons qde., Formerens datter.

4/12-1712. Ole Isakssøn fra Sneltveds datter Barbara.
Test: Isak Sneltved, Peder Eriksrø, Hans i Præstegaarden, Ole Sneltveds qde Karen, Karen Amundsdatter.

4/12-1712. Peder Fossums datter Anna.
Test: Peder Jenssøn, Villum Østenssøn, Dorte Maria, Anna Bomhoff hos Fien.

11/12-1712. Ole Bøles datter Maren.
Test: Knud Bøle, Søren Riis, Mads Bøle, Jacob Ballestads qde. Elen, Marta Bøle.

18/12-1712. Knud Bøles Tvillingssønner Abraham. og Isak.
Test: Haral Bøle, Jon Echonrø, Ole Bøle, Niels Røsager, Ole Lies qde., Halvor Olssøns qde., Jytte Jensdatter, Margrete Solvesdatter.
(Rettet. G. Strøm 2013.)

18/12-1712. Ingebret Erikssøn fra Klevens søn Peder.
Test: Aslak Bratzberg, Micel Lerce, Erik Lercis qde., Anna Jansdatter.

26/12-1712. Even Stulens søn Simon.
Test: Anders Lj, Helge Lj, Elen Lj, Karen Ramsaasen.

26/12-1712. Torier Moejes datter Marta.
Test: Johannes Dyrcold, Peder Eriksrøs qde., Ingeborg Eriksrød.

26/12-1712. Torier Svendssøns datter Maren.
Test: Svend Køyte, Anund Kouserø, Else Langgaard, Birte Svendsdatter.


1713.

1/1-1713. Jon Sannes søn Niels.
Test: Gunder Buer, Aslak Bratsberg, Ole Lies qde i Scheen, Isak Meens qde., Marta Meen.

6/1-1713. Søren Riises søn Hans.
Test: Knud Bøhle, Jon Econrø, Vetle Hanssøn Lj, Verner Rises qde., Haagen Riises qvinde.

8/1-1713. Ole Tronssøn fra Moejes datter Sirj.
Test: Ingebret Rosval, Halvor Aas, Mogns Hoppestads qde., Kittil Aases datter Randi.

15/1-1713. Peder Børing fra Klevens datter Kirstine.
Test: Ove Smed, Ingvol Smed, Tor Nielssøn, Halvor Olssøns qde., Peder Norbys datter Dorte.

29/1-1713. Erik Gopaasens søn Knud.
Test: Ole Fløtterø, Lars Baaserø, Ole Fløtterøs søn Abraham, Anna Christensdatter hos Christen Anderssøn,
Sarche Baaserø.

12/2-1713. Jacob Meens søn Lars.
Test: Guttorm Meen,
Daniel Ballestad, Anders Lj, Isak Meens qde., Maren Meen.

19/2-1713. Tolf Løbergs søn Anders.
Test: Jacob Løberg, Ole Lj,
Halvor Olssøns qde i Scheen, Inger Steensdatters datter Margrete.

19/2-1713. Niels Siverssøns datter Birte.
Test: Ole Paaske, Lars Kolleskriver, Anna Sophia Barnholt, Lorens Jochumssøns datter Helvig.

19/2-1713. Peder Trulssøn fra Gaasehøllens datter Sitzel.
Test: Johannes Dyrcol, Rasmus Faareval, Jacob Jønnevals qde., Halvor Skreuas qde., Kirsten Poulsdatter fra Dyrcol.

26/2-1713. Amund Kouserøs datter Kirsten.
Test: Isak Højelj, Hans Houerø, Tor i Præstegaarden, Ole Klevns qde Gurj, Søren Grinis qde.,

5/3-1713. Gunder Berrebergs søn Ole.
Test: Peder Lensmand, Lars Aas,
Halvor Hanssøn Aas, Niels Toftes qde Maren, Maren Aas.

5/3-1713. Halvor Hoppestads søn Tolf.
Test: Ole Hoppestad, Mogens Hoppestad, Isak Moos qde Inger, Inger Mela.

5/3-1713. Jacob Isaksøn fra Klevens datter Martha.
Test: Niels Janssøn, Mads Skomager, Ingebret Eriksøn. Kari Krabbe. Astrj Eriksdatter.

5/3-1713. Isak Bergs datter Ingeborg.
Test: Isak Sneltved, Germund paa Gierpen, Ove Smeds qde. Inger, Søren Grinis qde., Maren Berg.

12/3-1713. Jan Jostssøn fra N. Foss søn Daniel.
Test: Mester Villum Barbier, Jens Høst, Ole Paaske, Præstens Hustru, Hermans datter.

12/3-1713. Aslak Bratsbergs søn Solve.
Test: Niels Tofte, Isak Meen, Ole Ljs qde. i Scheen, Jon Sannis qde Maren, Niels Toftes datter Margrete.

12/3-1713. Christen Torjerssøn fra Skovens søn Isak.
Test: Peder Børgerssøn Kleven, Ole Høg, Anna Toriersdatter  i Graaten.

12/3-1713. Lars Ballestads søn Ole.
Test: Bent Egaasen, Jacob Ballestad, Anders Knudssøn Nygaard, Niels Ballestads qde Gunbor, Gunnild Anonsdatter paa Ballestad.

25/3-1713. Ole Jenssøn fra Hyttens søn Jens.
Test: Jens Møller, Christian Simonssøn,
Pejter Hanssøns qde Anna Køstolsdatter ved Hytten.

26/3-1713. Lars Skavens søn Jacob.
Test: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Jørgen Olssøns qde Bøeje, Isak Sneltveds pige Ragnild.

2/4-1713. Jeronimi Mathissøn fra Hyttens Søn Mathis.
Test: Niels Hammersvend, Peder Jostsøn,
Stephen hos Masmesteren, Biørn Møllers qde Anna, Giertrud Olsdatter hos Børting.

9/4-1713. Lars Galte fra Skovens søn Niels.
Test: Peder Børiersson, Christen Anderssøn Borrestadstranden, Verner Kises qde., Jens Høsts pige.

9/4-1713. Mogens Moejes datter Anna.
Test: Ole Hoppestad, Ingebret paa Kleven, Aslak Mogenssøns qde Maren, Maren Moeeje.

17/4-1713. Peder Ersrøs datter Karen.
Test: Peder Lænsmand, Gunder Berrebergs Ingeborg, Lars Tostenssøns qde Hellie, Ingeborg Erisrød.

17/4-1713. Peder Jenssøns datter fra Hytten Anna.
Test: Jørgen Straale, Svend Saugmester, Hans Møller, Christians qvinde Christense.

30/4-1713. Niels Venstøbs Søn Jens.
Test: Tor Torierssøn i Scheen,
Hans Venstøb, Niels Vendelboes qde Dorte Marie, Birte Mouritsdatter.

30/4-1713. Jacob Aasterøs Søn Ingebret.
Test: Ingebret Bratzberg, Mads skomager, Gunnild Anonsdtr. af Scheen, Jens Kastes pige.

30/4-1713. Tolf Erikssøn fra Bøejes søn Tolf.
Test: Ole Erikssøn, Søren Bø, Christen Olssøns qde. Martha, Birte Haagensdatter Bøeje.

30/4-1713. Jørgen Venstøb fra Hyttens datter Anna Catrine.
Test: Peder Janssøn, Niels Hammersmid, Villum Østenssøn, Jens Møllers qde Lisbeth, Hans Formers datter Karen.

7/5-1713. Hans Falcumejes datter Karen.
Test: Søren Snidker, Anders Strømdal, Niels Gulsæts qde., Pernille Isaksdatter Gulsæt.

23/5-1713. Præstens Søn Johan Frideric.
Test: Oberste Kragh,
Major Fien, Secretair Leopoldus, CancellieRaad Borses Frue, Capitain Poulssøns Frue, Jomfru Fien fra Borrestad.
Hand var fød d. 17 Maj.

25/5-1713. Haagen Rises søn Ole.
Test: Ove Riis,
Abraham Olssøn, Bent Egaasens qde Aslou, Jacob Ballestads qde., Kirsten Olsdatter Ballestad.

25/5-1713. Christen Christenssøn fra Hoppestad ejers søn Henric.
Test: Ole Doxrøe, Christian Simonssøn,
Rasmus Skotlands qde Maria, Kirsten Larsdatter fra Hytten.

25/5-1713. Rasmus Faarevols datter Dorothea.
Test: Peder Lænsmand, Morten Bøe, Niels Vendelboes qde., Johannes Dyrcolds qde Anna.

28/5-1713.  Ole Nielssøn fra Langerøs Søn Anders.
Test: Hans Krageto, Anders Jonssøn Sanne, Lars Flotterøs enche Live, Ingebret Bechwalds enche Ragnild, Martha Nielsdatter Nærum.

5/6-1713. Isak Moos datter Elsebeth.
Test: Mads Gram, Ole Paaske, Truls Møller, Micel Trulssøns qde Sarca, og datter Pernille.

5/6-1713. Rasmus Grinis datter Helvig.
Test: Christopher Grinj, Hans Laerssøn i Præstegaarden, Erik Kittelssøns qde i Scheen, Engel Oterholts datter Maria.

11/6-1713. Ole Claussøn fra Ljs datter Lisbeth.
Test: Lars Lj, Gunder Øfrum, Torsten skomager, Inger Steensdatter, og datter Margrete i Scheen.

25/6-1713. Erik Smed fra Osebachens søn Mads.
Test: Anon Nirissøn, Giermund Olssøn, Capitain Uslers datter Giertrud, Anna Resen.

2/7-1713. Isak Meens søn Solve.
Test: Aslak Bratsberg, Anders Lj, Gunder Buers søn, Ole Lies qde., Jon Sannes qde., Gunder Buers datter.

11/-6-1713. Ole Aamots Søn Lars.
Test: Niels Kiær,
Hans Grinjtejen, Tor i Præstegaarden, Rasmus Skotlands qde Maria.

16/7-1713. Jon Arnessøn fra Stulens søn Mogns.
Test: Antonius Stulen, Aslak Kise, Rasmus Strømdal, Isak Moos qde., Maren Hoppestad.

23/7-1713. Lucas Luxefields datter Birte.
Test: Isak Sneltved, Hans Jenssøn i Luxefield, Præstens hustru Barbara, Klocherens datter Johanne.

30/7-1713. Svend Anderssøn fra Hyttens søn Anders.
Test: Hans Anderssøn i Scheen. Hans Møller. Jens Møllers qde Lisbeth. Svends Søster.

30/7-1713. Tambour Bruchenejer fra Grinjejes datter Maren.
Test: Søren, og Christopher Grinj, Jørgen Masmesters qvd. Anna, Birte Svensdatter.

13/8-1713. Anders Ramsaasens Søn Jon.
Test: Ole Langerø, Even Stulen, Ole Højsæts qde Birte, Christen Kleps qde. Maren, Lisbeth Lj.

27/8-1713. Niels Suchens datter Martha.
Test: Halvor Sem, Christen Graflj, Lars Anderssøn Sem, Anders Sems qde Gurj, Isak Højelis qde Dorthe.

27/8-1713. Ove Rises datter Kirsten.
Test: Ole Fløtterø, Stephan Enggraf, Ole Kolchin, Verner Rises qde Anna, Haagen Rises qde Birte.

3/9-1713. Corfits Jungessøns hiemedøbte søn Søren.
Test: Søren Christenssøn af Scheen,
Christen Torgerssøn, Giert Krabbe, Søren Follestads qde Anna, Børger Snedkers datter Maren.

3/9-1713. Giermund Olssøn fra Osebachens datter Regina.
Test: Hans Erikssøn, Capitain Uslers søn Jan, og døtre Lisbeth, og Giertrud.

10/9-1713. Niels Jenssøn fra Nr. Frogners datter Anna.
Test: Jan urtegaardsmd., Peder Arnesen, Christofer smed, Torcil skomager af Scheen, Libeth Micelsdatter hos Ryssel og Giertrud Andersdatter.

10/9-1713. Et uægte barn fra Mustvet, Niels.
Moderen Gunnild Jørgensdatter. Barnefader udlagt Studios Hans Nielssøn Tage.
Test: Niels Kiær, Anders Jonssøn Mustved, Ole Sneltveds søn Henning, Anders Jonssøns qvinde Birte fra Mustved,
Knud Pederssøns pige af Scheen.

17/9-1713. Jacob Gulsæts datter Else.
Test: Niels Gulsæt,
Levor Melum, Anders Strømdal, Aslak Mognssøns qnde i Scheen, Pernille Gulsæt.

17/9-1713. Torsten Kollebotten fra Nr. Sneltveds søn Hans.
Gunder Olssøn, og Anun Halvorssøn af Scheen, Tor i Præstegaarden, Aslak Kollebonds qde., og Margrete Hansdatter i Præstegaarden.

1/10-1713. Svend Frogners søn Hans.
Test: Mons. Kiølstrup, Claus Isakssøn, Børtings svend, Christen Anderssøns qde., og Jochum Fleins ældste datter.

8/10-1713. Søren Grinis Søn Svend.
Test: Jens Høst, Jens Trost, Torsten skomager, Præstens Hustru Barbara, Birte Eriksdatter.

8/10-1713. Abraham Melums datter Anna.
Test: Peder Lænsmand, Gunder Bereberg, Hans Anderssøn i Scheen, Isak Moos qde., og Marthe Hoppestad.

8/10-1713. Anders Amundssøn fra Hyttens datter Maren.
Test: Niels Vendelbo, Jørgen Straale, Ole Paaske, Masmesterens qde., Fiens pige Anna.

15/10-1713. Zacharias Havbachs søn Claus.
Test: Jacob Jønneval, og hans søn Christopher, Gunne Nøglegaard, Jan Jostessøns qde. Hellie, Malene Jynge.

22/10-1713. Biørn Hourøs søn Kittil.
Jacob Rosval, Erik Otterholt, Kittil Aas's qnde Maren, Johannes Dyrcols qde Anne.

22/10-1713. Niels Grinis datter Kirsten.
Test: Hans Borge, og søn Brynnil, Rasmus Grinis qde Rønnef, Boel Grinj.

29/10-1713. Jon Anderssøn fra Klevens datter Kirsten.
Test: Søren Grinj, Mads skomager, Gunder hos Laugmanden,
Niels Janssons qde. Karen, Sønnef hos Laugmanden.

1/11-1713. Ingebret Vagtenbergs datter Tore.
Test: Søren murmester, Even i Haugen, Hans i Præstegaarden, Præstens qde. Maren Flor.

12/11-1713. Anders Glennes datter Johanne.
Test: Thomas Glenne . . (borte). . . Klocher(ens) qde Johanne . . . (borte).

26/11-1713. Astrj Gullichsdatter fra Espedalens uægte son Jon.
Test: Isak Nærum, Gunder Øfrum, Bent Egaasens qde., Jacob Isakssøns qde. Kleven.

3/12-1713. Hans Venstøbs søn Jacob.
Test: Halvor Sem. Rasmus Faareval. Anders Sems søn Anders. Vendelbos qde., Maren Flor.

3/12-1713. Hans Sivertssøn fra ØdeSneltveds søn Sivert.
Test: Isak Berg, Tor Rolighed, Ole Jostssøn, Isak Bergs qde Lisbeth, Maren Berg.

10/12-1713. Mogns Smeds datter Anna.
Test: Niels Bøle, Per Borgemester, Niels Janssøns qde Karen, Maren Børgersdtr. Klep?

17/12-1713. Pros Sølis datter Boel.
Test: Niels Knudssøn Bøle, Ole Haralssøn Bøle, Niels Pederssøn, Haral Houens qde., Anna Knudsdatter Bøle.

17/12-1713. Et uægte barn fra Hytten Karen.
Moderen Kirsten Larsdatter komen fra Hougssogn (Hokksund). Barnefader udlagt Anders Anderssøn, en fremed hidkommen svenske. Holt til hos Niels Adler.

Test: Zacharias Claussøn,
Niels Klep, Anders bellemager, Peder Janssøns qde Marta Asmundsdatter.

26/12-1713. Mogns Hoppestads datter Anne.
Test: Ole Hoppestad,
Abraham Melum, Gunder Aas, Berns Else, Inger Moe, Niels Toftes datter Margrete.

27/12-1713. Gunder Ovestads søn Anders.
Test: Anders Lj, Lars corporal,
Helge Lj, Hellie Højsæts qvinde, Solve Ovestads datter.

31/12-1713. Tyge Moejes datter Anna.
Test: Niels Janssøn Luxefield, Amund Eriksøns Søn, Peder Luxefields qnde.


1714.

6/1-1714. Ole Høg fra Follestads søn Jacob.
Test: Peder Mortenssøn, Anders Olssøn begge fra Scheen, Peder Børgerssøns qde Aase, Gunnild Jordemors Gunbor.

6/1-1714. Lars Aases søn Gunder.
Test: Ingebret Rosvol, Aslak Kiiste, Herman Kiise, Christopher Kises qde., Peder Bøes qvinde Karen.

6/1-1714. Ole Langerøs datter Maren.
Test: Gunder Øfrum, Anon Lundseje, Abraham Øfrums qde Martha, Halvor Bechevalds datter Anna.

7/1-1714. Et uægte barn fra NrSem David.
Moderen Aase Nielsdatter, kommen fra Landvig Sogn ved Christiansand, udlagde til barnefader en staaende Soldat fra samme sted Jens Olssøn.
Test: Anders Sem, Halvor Sem, Anders Sems qde., Tor Sems qde.

25/1-1714. Jon Svendssøn fra Borrestadstrandens Søn Arent.
Test: Oberste Krag, CancelliRaad Borse, Borgermester Wejer, CommercieRaad Schølers Frue, Jomfru Fichen.

25/1-1714. Mads Hanssøn fra Bøejes datter Karen.
Test: Ole Nielssøn Bøeje, Christian Simonssøn,
Christen Olssøns qde Marta, Birte Hansdatter.

2/2-1714. Christen Tolfssøn fra Bøejes søn Johannes.
Test: Henric Doxerø, Helge Olssøn, Claus Gabrielssøn, Børtes stuepige Margrete, Jacob Bøes qde.

4/2-1714. Albert Lyngaasens Søn Torger.
Test: Jens Claussøn, og Bendix fra Porsgrunden, Jens Olssøns qde. Catrine, og Lenert
Brechis datter Birte af Scheen.

4/2-1714. Christian Venstøbs datter Helvig.
Test: Peder Christenssøn, Jochum Altenburg, Jan Capelen, Dorte Morveys hos Vorcum, og hendes Datter Zitsel.

4/2-1714. Hans Møller fra Hyttens datter Anna.
Test: Christian Østenssøn, Jens Møller, Villum Østenssøns Anne Michelsdatter, Margrete hos Cornelius.

4/2-1714. Gunder Øfrums datter Magnild.
Test: Jens Jenssøn Styrmand, Ove Smed, Jens Jenssøns qde Margrete i Scheen, Marta i Stranden, og Pernille Anunsdatter Krabbe i Scheen.

11/2-1714. Lars Baaserøs datter Inger.
Test: Peder Guldsmed, Niels Perssøn i Echonrø, Jens Hofmans qvinde i Scheen, Knud Baaserøs datter Zarche.

18/2-1714. Erik Gunderssøn fra Borgeejes Søn Even.
Test: Anun Meenstadssætter, Ole Gunderssøn, Ole Vestborges qde., Ole Langerøs qvinde Tore, Anon Menstadsætters datter Kirsten

28/2-1714. Peder Lænsmand fra Berrebergs datter Ellen.
Test: Christen Anderssøn, Cornelius, Jan Cappelen, Dorte Maria, Maren Fant.

11/3-1714. Halvor Tronssøn fra Houens datter Lisbeth.
Test: Niels Wejer,
Hans Gegerssøn, Claus Fender, Laugmandens datter Anne, Agathe Blom.

18/3-1714. Biørn Møllers Søn David.
Test: Hans Møller, Peder Janssøn, Jens Jeronimiss. qvd Lisbeth, Jeronimis qde Hellie.

18/3-1714. Anders Hanssøn fra Osebachens Søn Lars.
Test: Ole Nirissøn, Gunder Buers søn Hans, Erik Smeds qde Anne, Ole Hanssøns qde Margrete, Marte Arnesdatter fra Osebachen.

18/3-1714. Uægte barn fra Aamot Maren.
Moderen Maren Jonsdatter som tiente paa SrGrinj, men da holt til i Aamot. Barnefader Sivert Larssøn en rejsende østerfra.
Test: Anders Drejer, Christen Poulssøn i Putten, Ole Aamots qde Else, Anne Aamot.

25/3-1714. Stephan Enggravs Søn Christen.
Test: Guttorm Meen, Ole Kolchin, Jacob Meens qvinde Kirsten, Guttorm Meens stifdatter Maren.

3/4-1714. Ingebret Knudssøn fra Klevens søn Knud.
Test: Aslak Bratsberg, Niels Bøle, Micel Lerce, Erik Lerces qde Giertrud, Ingebret Erikssøns qde.

8/4-1714. Hans Erikssøns søn fra Osebachen Abraham.
Test: Anders Halvorssøn, Erik Simonssøn, Lisbeth Uslers, Erik Anderssøns datter Anna Sibilla.

15/4-1714. Christen Snidkers datter Inger Dorthe.
Test: Major Fien,
Morten Morland, Iver Struch, Amptmand Linbergs Frue, Jomfru Klim.

29/4-1714. Uægte barn fra Kise, Karen.
Moderen Ingeborg Nielsdatter fra Kiær. Barnefader udlagt Peder Hanssøn, en rejsende svend.
Test: Hans Grinitejn, Christen Kise-ejende,
Maren Bratsberg, Martha Grinitejn.

13/5-1714. Hans Hanssøn fra Bergs datter Else.
Test: Hans Bentssøn, Hans Biørnssøn, og hans qvinde af Scheen, Tor Sems qde., Maren Berg.

22/5-1714. Ellings søn fra Osebachen Hans.
Test: Haagen Amundssøn, Jon Olssøn, Erik Smeds qde., Marte Arnesdatter, alle fra Osebachen.

27/5-1714. Aslak Kollebotns datter Maren.
Test: Tosten Jenssøn, Gunder Tormossøn, Tor Jenssøn, Abraham Kiærs qde., Margrete i Præstegaarden.

3/6-1714. Anders Skougsrøs søn Jon.
Test: Jacob Løberg, Ole Skyer, Amun Aaltved, Haral Houens qde., Inger Aaltved.

3/6-1714. Claus Gabrielssøn fra Follestads søn Peder.
Test: Svend Frognereje, Svend Amundssøn i Scheen, Poul Skræders qde. Johanne, Johan Snedkers datter Boel.

3/6-1714. Christen Hanssøn fra Osebachens søn Anders.
Test: Halvor Tolleskouen, og hans søn Lars af Ejdanger, Brynild Borge, Hans Vallers qde. Siri Valler.

10/6-1714. Søren Olssøn fra Jerdal (Hjartdal) blef fød paa Gløsmyrs søn Ole.
Test: Jacob Rising, Søren Grinj, Tor Sands datter, Toriers qde. Grinj eje.

1/7-1714. Stephan fra Strandens søn Jacob.
Test: Giert Hanssøn, Byfogden Frideric,
Cornelius Christenssøn, Madame Turmann, Maren Flor.

1/7-1714. Lorens Smed fra Hyttens søn Hans.
Test: Raadmand Brant, Iver Sommer,
Monsieur Lench, Catrine Sommer, Anna Erbo.

2/7-1714. Anders Røsagers Søn Harald.
Test: Søren Klocher, Isak Sneltved, Præstens Hustru Barbara, Hr. Ludvigs datter Pernille.

8/7-1714. Lorens Jansson fra Hyttens søn Mathias.
Test: Borgmester Peder Simonssøn, Raadmand Brant, Jan Capelen, Anne Erbo, Borgmester Peder Simonssons datter.

8/7-1714. Jonas Bagge fra Klevens søn Hans.
Test: Niels Janssøn, Mads skomager, Knud Sadelmagers qde., Gunnild Olsdatter fra Kleven.

11/7-1714. OberstLiutenant Steens søn Ulric Frideric.
Test: Assessor Ryssel, Raadmand Giert Hanssøn,
Jacob Turmand, Amptmand Linbergs Frue, Jomfru Mecelborg.

15/7-1714. Simon Jenssøn fra Hyttens søn Jens.
Test: Lars Kolleskriver, Hans Møller, Villum Østenssøn, Peder Janssøns qde. Kirsten, Anne Liens datter hos Børtingh.

15/7-1714. Johannes Dyrcols datter Maren.
Test: Ole Sem, Morten Bø, Jørgen Faareval, Isak Moos qde Inger, Ingeborg Nøglegaard, Maren Sem.

22/7-1714. Kirsten Poulsdatter fra Gaasehøllens uægte søn Søren.
Barnefader Haagen fra qvernen.
Test: Lars Aas, Jørgen Faareval, Kittil Aases qde., Maren Aas.

12/8-1714. Peder Eresrøs søn Engel.
Test: Niels Otterholt, Niels Tofte, og hans søn Tolf, Jan Jostsøns qde Hellie, Karen Eresrø.

19/8-1714. Jens Møller fra Hyttens Søn Jan.
Test: Christian Østenssøn, Petter Janssøn, Villum Østenssøn, Anne Michelsdatter, Anna Ejlevsdatter.

19/8-1714. Torier Tinmager fra Moejes søn Torjer.
Test: Gulbrand Gaassehøllen, Niels Grinj, Aanj Moejes qde., Inger Gaassehøllen.

26/8-1714. Abraham Anderssøn fra Osebachens datter Johanne.
Test: CancellieRaad Borse, Major Fien, Borses Frue, Fraulein Legaard.

26/8-1714. Lars Solvessøn fra Osebachens Søn Abraham.
Test: Job Christenssøn, Lars Usler, Niels Halvorssøns Kieriste Malene, Erik Anderssøns datter fra Osebachen.

26/8-1714. Aslak Bratsbergs datter Karen.
Test: Ole Lj, Helge Lj,
Isak Meen, Ole Lies qde i Scheen, Ingebret Bratsbergs qde., Niels Toftes datter Margrete.

2/9-1714. Jens Arnessøn fra Stulens datter Maren.
Test: Johannes Dyrcol, ... (borte), Isak Moos qde Inger, og pige Ingeborg.

16/9-1714. Jon Steensaasens søn Tormo.
Test: Mads skomager, Halvor Steensaasen, Aaste Steensaasen, Maren Steensaas.

16/9-1714. Niels Jensson fra Luxefields datter Inger.
Test: Christen Lycke, Ole Luxefield,
Einar Luxefields qde Ragnild, Peder Fields qde Kirsten.

29/9-1714. Morten Bøes datter Kirsten.
Test: Peder Berreberg, Johannes Dyrcol, Jørgen Faareval, Niels Vendelboes qde., Maren Faret.

30/9-1714. Micel Sivertssøns søn Svend. 
Test: Hans Tobachspinder, Rasmus Strømdal, Anders Jydes qde., Ingeborg Bratsberg, Gunnild Strømdal.

19/10-1714. Fød den 15 oct. Præsten David Monrads Søn Jørgen Herman.
Test: CancelliRaad Lindberg, Borgmester Wejer, Erik Grønvol, Præstens Kieriste, Margrete Blehr.

21/10-1714. Niels Larssøn fra Klevens søn Jens.
Test: Peder Mortenssøn, Ingebret Eriksøn,
Poul Jydes qde i Scheen, Helvig Ellingsdatter af Scheen.

21/10-1714. Alexander Fløtterøs datter Anne.
Test: Hans Krageto, Lars Fløtterø, Anders Fløtterø, Peders Børgersøn Aaste, Anne Nielsdatter Langerø.

4/11-1714. Jørgen Straale fra Hyttens søn Rasmus.
Test: Peder Janssøn, Lorens Janssøn, Villum Østenssøn, Jens Møllers qde. Lisbeth, Anne Evensdatter.

18/11-1714. Daniel Bøes datter Maren.
Test: Morten Bøe, Johannes Dyrcol, Herman Kiiste, Per Gullichsøns qde., Johanne Olsdatter Sem.

18/11-1714. Ole Tormorø fra Slemdals Søn Tor.
Test: Peder Doxrø, Søren Grinj, Jost Doxrø, Dyre Tvetens qde., Matthias Syntvets qde., Anne Gabrielsdatter.

2/12-1714. Abraham Fieldets Søn Morten.
Test: Ole Skielbred, Jost Doxrø, Peder Fieldets qde., Anders Glennes qde.

9/12-1714. Ole Olssøn fra Søljejes datter Karen.
Test: Christen Klep, Erik Gunderssøn, Verner Rises qde., Ole Langrøs qde.

16/12-1714. Gunder Nøglegaards datter Else.
Test: Peder Lensmand, Ole Sem, Rolf Risings qde., Ole Sems datter Johanne.

16/12-1714. Christopher Anderssøn fra Klevens datter Sophie.
Test: Ingebret Erikssøn, Peder Ericssøn, Hans Vævers qde i Scheen, Anna Jensdatter.

23/12-1714. Baltzer Møllers Søn Jerinimus.
Test: Jens Møller, Svend Saugmester, Peter Janssøns qde., Valborg i Præstegaarden.

23/12-1714. Peder Skiefields søn Arne.
Test: Ingebret Knudssøn fra Kleven, Lars Baaserø, Ole Skyers qde., Jacob Aasterøds qde., Anun Mensætters datter.

23/12-1714. Levor Melums datter Dorte.
Test: Claus Melum, Jacob, og Halvor Gulsæt, Hans Møllers qde., Margrete Torbiørnsdatter.

26/12-1714. Niels Venstøbs søn. Torjer.
Test: Niels Hynj, Hans Venstøb, Tor i Præstegaarden, Tors qde i Scheen Anne, Gurj Fos, Arne Jonssøn.

23/12-1714. Ole Jonssøn fra Bøejes søn Arne.
Test: Jørgen Venstøb, Lars Christenssøn, Christen Olssøns qde., Birte Haagensdatter.


1715.

13/1-1715. Niels Løbergs søn Jon.
Test: Ole Løberg, Jacob Løberg, Tolf Løbergs qde., Thomas Løbergs qde., Isak Nærums pige Marta.

20/1-1715. Jens Hoppstads datter Inger.
Test: Von Capelen, Cornelius Christenssøn,
Ole Jonssøns qde., Capelens datter. Alle fra Scheen.

2/2-1715. Tor Roligheds søn Erik.
Test: Niels Kiær, Hans Rolighed, Hans i Præstegaarden, Hans Roligheds qde., Anders Røsagers qde., Ole Nirissons pige Anne.

3/2-1715. Samuel Pederssøns datter Anne.
Test: Søren Grinj, Tor i Præstegaarden, Tore Svendsdatter, Torier Svendssøns qde., Aaste Aamot.

4/2-1715. Niels Halvorssøn fra Osebachens søn Halvor.
Test: Capitain Usler, Morten Morland, Albret Olsen, Karen H. Halvorsd., Gunder Buers qde. Anne, Uslers datter Giertrud.

10/2-1715. Søren Grinis søn Svend.
Test: Lars Kulleskriver, Niels Janssøn, Rasmus Strømdal, Johanne Klockers, Valborg i Præstegaarden.

10/2-1715. Lars Christenssøns tvillingbørn fra Hytten Ingebret og Pernille.
Test: Jens Møller, Hans Møller, Rasmus Aasqværn, Solve Rosvold, Peder Janssøns qde., Jan Jostssøns qde., Margrete Tofte.

24/2-1715. Den unge Jacob Ballstads søn Anders.
Test: Haagen Riis, Anun Evenssøn, Isak Jonssøn Ballstad, Bent Egaasens qde Aslou, Else Jonsdatter Ballstad.

10/3-1715. Ole Isakssøns datter Karen fra Sneltved.
Test: Isak Sneltved, Henrig Sneltved, Jacob Isakssøns qde. fra Kleven, Karen Eresrø.

10/3-1715. Niels Tronssøn fra Liens datter Anne.
Test: Jacob Ballestad, Haral Tronssøn fra Meen, Abraham Øfrums qde., Marta Tronsdatter Øfrum.

17/3-1715. Niels Knudssøn fra Klevens datter Anne.
Test: Lars Kulleskriver, Jacob Isakssøn, Ingebret Eriksøns qde., Hans Gregerssøns pige Maren.

20/3-1715. Uægte barn fra NrGrinj ejer. Inger.
Moderen Gunnild Olsdatter. Barnefaderen udlagt Hans Olsøn Svensk skomager hendis forrige barnefader.
Test: Svend Grinjhaven, Samuel Rising, Ole Langgaards qnde, Tore Bruchmejer.

31/3-1715. Isak Stegens søn Claus.
Test: Aslak Kiise, Jacob Rising,
Rasmus Fosqværn, Maren Aslaksdatter, Anne Halvorsdatter, Karen Hoppestad.

7/4-1715. Anders Olssøn fra Gulsæts søn Ole.
Test: Niels Gulsæt, Jacob Gulsæt,
Jørgen Straales qde Rønnau, Ellen Evensdatter.

14/4-1715. Henric Olssøn fra Moes datter Ingeborg.
Test: Peder Lænsmand, Niels Otterholt, Jost Fos, Inger Moo, Ingeborg Ersrø.

14/4-1715. Verner Riises tvillingsønner Christen. og Elling.
Test: Søren Riis, Ove Riis, Tolf Sølj, Ole Borges qde Else, Karen Olsdatter fra Sem, Søren Rises qde., Iver Sølis pige Maren.
(Rettet av G. Strøm.)

18/4-1715. Isak Højelis datter Martha.
Test: Halvor Sem, Niels Kiær, Lars Sem,
Anders Sems qde Gurj, Niels Suches qde., Karen Olsd. Sem.

22/4-1715. Niels Ballestads datter Maren.
Test: Anders Sanne, Lars Ballestad, Even Jacobssøn, Haral Houens qde., Gunnild Anonsdatter fra Ballstad.

28/4-1715. Micel Lerce fra Klevens datter Barbara.
Test: Ingebret Bratsberg,
Ole Jostssøn, Anders Pederssøn, Philips Anne, Anne Pedersdatter i Scheen.

12/5-1715. Erik Simonssøn fra Strandens tvillingsønner Simon. og Gunder.
Test: Bøje Pederssøn, Ole Jonssøn, Jens Jenssøn, Halvor Grol, Inger Steensdatter, Helvig Lorensdatter, Jens Jenssøns qde Margrete, Maria Andersdatter. Alle fra Scheen.

12/5-1715. Lars Baaserøs søn Lars.
Test: Niels Løberg, Lars Sem,
Jacob Aasterøs qnde, Karen Toriejsdatter, Margrete Lund.

12/5-1715. Henric Bouerøs søn Tolf.
Test: Jens Høst, Torsten Iverssøn, Lisbeth Micelsdatter, Else Pedersdatter, alle fra Scheen.

19/5-1715. Ove Smeds søn Svend.
Test: Thomas Kusk, Jens Borring, Arent Post, Præstens hustru Barbara, Vejers datter.

30/5-1715. Jørgen Venstøb fra Hyttens datter Maren.
Test: Jens Møller, Anders Hanssøn, Villum Østenssøn, Peder Janssøns qde. Kirsten, Annethe Anunsdatter (Annethe Arnesdatter?).

2/6-1715. Vetle Hanssøn fra Osebachens datter Astrj.
Test: Lars Lj, Anders Levorssøn, Helge Hanssøn, Ole Højsæts qde., Lars Solvessøns qde. Ingeborg fra Osebachen.

10/6-1715. Christian Venstøbs datter Karen.
Test: Jørgen Olssøn Bøeje, Zacharias Venstøb, Søren Elefssøn, Jørgen Straales qde., Marta Skaven, Ingeborg Erserø.

12/6-1715. Giermund fra Osebachens hiemdøbte datter Chrestense.
Test: Elling og Knud Torcelssønner, Gunder Buers Abraham, Ole Hanssøns qde Margrete, Anders Hanssøns qde. Marte Arnesdatter, alle fra Osebachen.

16/6-1715. Anders Fløtterøs datter Marta.
Test: Hans Lj, Lars Ballestad, Mattis Fløtterø, Ingeborg Becheval, Alexanders Fløttens qde. Marta Fløtterø.

16/6-1715. Ole Olssøns søn Lars fra Sørbø.
Test: Niels Riis,
Thomas Løberg, Ole Sørbøs qde Marta, Maren Sneltved, Kirsten Olsdatter Sneltved.  

23/6-1715. Anders Anderssøn fra Hyttens søn Anders.
Test: Ole Oxrøe, Søren Suusaas, Villum Østenssøn, Jan Sørenssøns qde Anne, Børtings pige Anna.

23/6-1715. Niels Siverssøn fra Fossum ejes datter Gunnild.
Test: Ole Erikssøn Bøeje, Søren Elefssøn, Christen Olssøns qde Marta, Ole Jenssøns qde Birte ved Hytten.

30/6-1715. Christen Torjerssøns søn Lars.
Test: Bøye Svendske, Niels Knudssøn Bøle, Lars Follaug, Jon Stianssøns qde Marta i Sceen, Helvig Pedersdatter i Scheen.

30/6-1715. Anders Janssøn fra Klevens søn Hans.
Test: Niels Larssøn,
Niels Soldat i Scheen, Peder Nielssøns qde Anna fra Kleven, Abraham Rusts datter.

2/7-1715. Rasmus Faarevals søn Peder.
Test: Jens Høst, Peder Lensmand, Niels Vendelboes qde Dorte Maria, Mads Grams datter af Scheen.

4/8-1715. Ove Rises søn Lars.
Test: Bent Egaasen, Haagen Riis, Ole Kolchin, Verner Rises qde Anne, Maren Kolchin.

4/8-1715. Peder Jenssøn fra Hyttens Søn Hans.
Test: Christian Østenssøn, Villum Østenssøn, Peter Janssøn, Jørgen Straales qde Rønnau,
Birte af Scheen.

4/8-1715. Even Stulens datter Giertrud.
Test: Niels Halvorssøn, Jan Usler, Giertrud Usler,
Birte Maling.

11/8-1715. Jacob Meens søn Hans.
Test: Guttorm Meen, Stephan Enggraf, Daniel Ballestads søn Lars, Daniel Ballestads qde., Maren Larsdatter Meen.

11/8-1715. Poul Limis datter Anna.
Test: Mads Gram, Jens Borning,
Madame Turman, Jomfru Mecelborg.

11/8-1715. Torjer Luxefields datter Anne.
Test: Niels Otterholt, Ellef Jønneval, Isak Moos qde. Inger, Maren Otterholt.

25/8-1715. Søren Rises datter Anne.
Test: Hans Borge, Haagen Riis, Helge Krageto, Verner Rises qde., Maren Becheval.

1/9-1715. Torjer Svendssøns datter Gunnild.
Test: Søren Grinj, Rolf Rising, Tor i Præstegaarden, Anders Sems qde.

15/9-1715. Anders Grunnerøs søn Ole.
Test: Ole Løberg. Jacob Løberg, Ole Grunnerø. Bent Egaasens qde., Rasmus Grunnerøs datter.

22/9-1715. Uægte barn fra Falcumejer Gurj.
Moderen Sønnef Abelsdatter kommen fra Næs Sogn i Hallingdalen. Barnefader udlagt Ole Torssøn, en soldat sammesteds som før Daaben ved Lænsmanden blef Fogden Højer tilkiendegiort.
Test: Søren Grinj, Hans Larssøn Falcumejer, og hans hustru, Mads skomagers qde.

29/9-1715. Uægte barn fra Otterholt, Erik.
Moderen Jennert Engelsdatter. Barnefader udlagt Solve Christenssøn fra Bøe.

Test: Luxas Luxefield, Johannes Dyrcol,
Mads skomager, Kirsten fra Jønneval.

6/10-1715. Zacharias Claussøn fra Fosejes Søn Christen.
Test: Elef Jønneval, Peter Eresrød, Rasmus Fosejer, Taral Jønnevals qde, og datter Malene.

6/10-1715. Ole Bøles datter Else.
Test: Jon Econrø, Christen Klep,
Even Ballestad, Helge Højsæts qde. Birte, Marta Knudsdatter Bøle.

20/7-1715. Jon Grinis datter Anne.
Test: Søren Grinj, Mads skomager, Hans i Præstegaarden, Niels Janssøns qde., og hendes søster Sønnef.

27/10-1715. Jeronimi fra Hyttens Søn Anders.
Test: Knud Stier, Stephen Jørgenssøn, Biørn Møllers qde., Børtings budeje Karen.

1/11-1715. Petter Janssøn fra Hyttens Søn Jan.
Test: Lars Kolleskriver, Jens Møller, Niels Isakssøn hos Børting, Klocherens qde Johanne,
Niels Hynis datter.

3/11-1715. Knud Torcelssøn fra Osebackens Søn Torcel.
Test: Elling, og Germund fra Osebachen, Ole Vestborgers qde.

10/11-1715. Lars Skavens Søn Niels.
Test: Isak Sneltved, Søren Christenssøn, Jørgen Olssøns qde. Hellie, Christian Venstøbs qde., Ingeborg Ersrø.

24/11-1715. Christen Holms søn Berulf.
Test: Ole Paulssøn, Christen Vallebø, Jan Gram, Claus Nielssøns qde., Racel Gram.

24/11-1715. Daniel Ballestads søn Anders.
Test: Stephan Enggraf, Hans Gunnessøn, Helge Højsæts qde., Maren Larsdatter.

24/11-1715. Jacob Isakssøns søn Abraham.
Test: Peder Børgerssøn, Ole Isakssøn, Hans i Præstegaarden, Aaste paa Kleven, Anne Andersdatter.

24/11-1715. Jan Jostens datter Birte.
Test: Peder Lænsmand, Niels Otterholt, Jost Tofte, Isak Moos qde. Inger, Margrete Tofte.

24/11-1715. Thomas Løbergs datter Maren.
Test: Isak Bache,
Jacob Løberg, Gunder Løberg, Niels Løbergs qde.

1/12-1715. Mathis Løbergs Søn Ingebret.
Test: Niels Løberg, Jacob Isakssøn, Ole Lucassøn, Maren Sneltved, Karen Løberg.

1/12-1715. Rasmus Grinis tvilling Søn Christopher.
Test: Niels Holm, Christopher Grinj,
Erik Sem, Klocherens qde., Boel Grinj.

8/12-1715. Johannes Myres søn Gulbrand.
Test: Mads skomager, Niels Knudssøn, Even Ballestad, Isak Ballestads qde., Gunnild Løberg.

8/12-1715. Tolf Løbergs datter Kirsten.
Test: Ole Sørbø, Gullic Espedalen, Niels Løbergs qde.
Maren, Jacob Løbergs pige Maren.

22/12-1715. Ole Nielssøn fra Langerøs datter Magnild.
Test: Ole Langerø, Helge Højsæt, Lars Fløtterø, Anders Lies qde., Hans Lies pige Lisbeth.


1716.

1/1-1716. Halvor Hoppestads søn Isak.
Test: Peder Lensmand, Ole Hoppestad, Solve Bøe, Isak Moes Inger, Abraham Melums qde.

5/1-1716. Hans Lies søn Lars.
Test: Capitain Usler.
Bøje Pederssøn. Lars Flotterøs søn. Jobs Hustru Lisbeth. Hans Borges datter Boel.

5/1-1716. Uægte barn fra Kleven Kirsten.
Moderen Maren Jonsdatter. Kommen fra Eger, og komen til Peder Knudssøn og der fødde barnet i Søren Klochers, Niels Bøles og
Peder Knudssøns overværelse og paahør d. 5 Januarij, bekiente til barnefader Hans Knudssøn fra Bergenhuus Leen, hvilchet før
daaben blef Fogden Højer tilkiendegivet ved Peder Knudssøn, og efter daaben overgivet Lensmanden ved Klocheren.
Test: Ingebret Erikssøn,
Niels Bøle, Elefs qde Maren, Anne Andersdatter.

12/1-1716. Ingebret Bratsbergs søn Hans.
Test: Simon Jørgenssøn, og hans søn, Gunder Buer, Halvor Olssøns qde., og Per Olssøns datter.

12/1-1716. Isak Meens datter Malene.
Aslak Bratsberg, Abraham Nielssøn, Ole Liens qde., Gunder Buers datter Tore.

12/1-1716. Ole Claussøns søn Abraham.
Test: Niels Halvorssøn, Jan Usler,
Hans Lies Søn Helge, Lisbeth Usler, Jens Claussøns datter.

19/1-1716. Ingebret Vagtenbergs hiemdøbte datter Tore.
Test: Søren Grinj, Even i Haugen, Turivil, Præstens hustru Barbara, Maren Flor.

19/1-1716. Uægte barn fra Skyer, Gunder.
Moderen Karen Gundersdatter fra Houkeraasen lod edeligen en nafnløs fader som hun iche vilde viide hvad hand hedte, der i Borgeskoven skulde voldtaget hende.
Test: Peder Skiefield, Christen Haukeraas, Isak Mens qde., Gunnild Menstadsætter.

26/1-1716. Villum Østenssøn fra Hyttens søn Østen.
Test: Christian Østenssøn, Lars Sem, Peder Janssøns qde., Femia i Scheen.

26/1-1716. Ole Olssøn fra Klevens datter Gyrj.
Test: Jonas Bagger, Niels Janssøns qde Karen, Hans Findals qde fra Solum.

2/2-1716. Niels Halvorssøn fra Osebachens datter Karen.
Test: Jens Claussøn, Jan Usler, Capitain Uslers Kieriste, Giertrud Halvorsdatter.

2/2-1716. Brynild Hanssøn fra Klevens datter Ingeborg.
Test: Lars Kulleskriver, Peter Svendssøn, Niels Janssøn, Christopher Svendskers qde, og Halvor Olssøns pige Margrete af Scheen.

9/2-1716. Jacob Aasterøs søn Anders.
Test: Hans Knudssøn i Scheen, Peder Skiefield, Niels Løbergs qde., Ole Sneltveds datter Kirsten.

9/2-1716. Anders Glendes søn Halvor.
Test: Gunder paa Holm, Ole Sneltveds Søn Erik, Simons Elen i Scheen, Ole Lubeks qde., Margrete Lund.

9/2-1716. Lars Erikssøn fra Ovestads datter Gyrj.
Test: Gunder Ovestad, Lars Solvessøn,
Even Ballestad, Anund Aaltveds qde., Inger Aaltved.

16/2-1716. Ole sadelmager fra Osebachens søn Jens.
Test: Cornelius Christenssøn,
Jan Capelen, Jomfru Fichen, Jomfru Lange.

16/2-1716. Anders Amundssøns hiemdøbte søn Hans.
Test: Jens Møller, Biørn Møller, Peter Janssøns qde Kirsten, Jørgen Masmesters pige.

23/2-1716. Christen Puttens datter Kiersten.
Test: Albret Lyngaasen, Anders Erikssøn i Scheen, Ole Skomagermester,
Ingeborg Bratsberg, Ole Nirissøns .....?

23/2-1716. Christian Simonssøn fra Hyttens datter Else.
Test: Peter Janssøn, Biørn Møller, Ole Mognssøn, Jens Møllers qde., Børtings pige Karen.

1/3-1716. Peder Lænsmands datter Dorothea.
Test: Mads Gram, Arne Jonssøn, Jørgen Ovenberg, Vendelboes qde., Postmesterens datter.

22/3-1716. Søren Henrichssøns søn Anders.
Test: Hans Tobachsspinder, Biørn Møller, Halvor Gulsæt, Ole Paaskes qde., og Søster i Scheen.

22/3-1716. Anders Janssøn fra Sannes søn Niels.
Test: Niels Ballestad, Lars Erikssøn, og Isak Solvessøn Ovestad, Maren Lanner, og Marta Nærum.
(Rettet. G.Strøm.)

29/3-1716. Erik Gunderssøns datter Gunnild.
Test: Ole Langerø, Lars Klep, Ole Søljejes qde Tone, Anun Meenstadsætters datter Kirsten.

5/4-1716. Niels Venstøbs datter Johanne.
Test: Niels Hynj, Ole Monssøn ved Hytten, Peder Janssøns qde Kirsten, Dorte Hynj.

19/4-1716. Gunder Holms søn Halvor.
Peder Baar, Cornelius Krag, Jomfru Anna Kliim, Byfogdens datter Anna.

19/4-1716. Gabriel Fosses datters barn Maren.
Test: Claus Follestad, Haagen ved Qværnen, Peder Møllers qde., Else Foseje.

26/4-1716. Isak Moos datter Karen.
Test: Peder Baar, Niels Vendelbo, Rasmus Nielssøns qde Anne, Pernille Bloch.

26/4-1716. Daniel Bøes søn Ingebret.
Test: Ole Sem, Tolf Tofte,
Jens Møllers qde Lisbeth, Ole Sems datter Margrete.

10/5-1716. Uægte barn fra Kiær Maren.
Udlagt Anders Jonssøn ægtemand fra Mustved.
Test: Hans Grinitejn, Isak Berg, Aaste Steensaas, Isak Sneltveds pige Sitsel.

10/5-1716. Erik Smed fra Osebachens datter Maren.
Test: Peder Guldsmed, Henning Glasmester, Capitain Uslers datter Giertrud, Gunder Buers datter Tore.

10/5-1716. Haagen Rises datter Ingeborg.
Test: Ove Riis, Axel Hanssøn, Verner Riises qde Anne,
Tomas Løbergs qde., Marta Riis.

10/5-1716. Jonas Bagges søn Hans.
Test: Niels Janssøn, Ole Olssøn,
Jacob Sneltveds qde Anne, Maren Bagge, Emanuel hos Balberen

17/5-1716. Gunder Lies datter Lisbeth.
Test: Amund Aaltved, Helge Lj,  Lars Ovestads qde., Hans Liis qde., Lisbeth Nielsdatter Lj.

17/5-1716. Erik Goupaasens datter Maren.
Test: Ole Sørbø, Erik Sneltved, Ole Isakssøns qde. Maren, Lars Boserøs qde., Kirsten Sneltved.

21/5-1716. Niels Luxefields søn Jens.
Test: Søren Grinj, Christopher Grinj, Ole Lucassøn, Peder Luxefields qde. Kirsten, Karen Otterholt.

1/6-1716. Aslak Kises datter Helvig.
Test: Niels Tofte, Jacob Vetlessøn, Henric Gulsæt, Anne Aslaksdatter, Karen Hoppestad.

7/6-1716. Hans Larssøn fra Falcumejes søn Johannes.
Test: Niels Janssøn, Mads Gulbrandssøn,
Christen Kuskes qde Borrestad.

24/6-1716. Niels Grinis søn Gunder.
Test: Ole Paaske Skipper fra Jylland, Niels Kulleskriver, Ole Paaskes qde.

2/7-1716. Christen Graflies søn Gregorius.
Test: Rolf Rising,
Albret Lyngaasen, Rasmus Grinjs qde., Niels Suches qde., Ole Sems datter Johanne.

19/7-1716. Hans Aamots søn Aslak.
Test: Niels Kiær, Ole Sem, Abraham Kiær, Hans Biørnssøns qde i Qværndalen, Gurj Berg.

26/7-1716. Lars Christenssøn fra Hyttens søn Jens.
Test: Peter Janssøn. Biørn Møllers qde., Birte Haagensdatter.

30/7-1716. Raadmand Brante fra Venstøbs datter Inger Sophia.
Test: CancelliRaad Borse, Byfogden Sciltroed, Fogden Højer,
Madame Børting, Anne Sommer, Annicen Erbo.

16/8-1716. Niels Christenssøn fra Osebachens søn Børger.
Test: Capitain Usler, Herman Leopoldus, Hans Buer,
Madame Bauchman, Giertrud Usler.

16/8-1716. Torsten Bergs søn Giert.
Test: Tor Rolighed, Halvor Anundssøn i Scheen, Isak Bergs qde Lisbeth.

18/8-1716. CaenslieRaad Lindbergs hiemdøbte søn Anders.
Test: Tolder Arentssøn, Fogden Højer,
Niels Vejer, Fraulein Legaard, Jomfru Mecelborg.

23/8-1716. Anders Røsagers søn Ole.
Test: Aslak Bratsberg, og Ingebret Bratsberg, Hans Halvorssøn, Anders Krabbes qde., Ludvigs datter af Scheen.

23/8-1716. Christen Halvorssøn fra Lunds søn Halvor.
Test: Rasmus Grinj, Christopher Grinj,
Erik Lund, Anders Sems qde., Gunbor Grinj, Ragnild fra Berreberg.

30/8-1716. Rasmus Strømdals tvillingdøttre Kirsten. Helvig.
Test: Niels Gulsæt, Jacob, Henric, og Helge Gulsæt, Micel Sivertssøn, Søren Grinjs qde Gunbor, Anders Strømdals qde., Pernille, Helvig, Gertrud Gulsæt.

30/8-1716. Halvor Skreuns søn Christopher.
Test: Ellef Jønneval, Gunder Nøglegaard, Rasmus qværn, Jacob Jønnevals qde., Marta Otterholt.

6/9-1716. Ole Skielbreds datter Anne.
Test: Anders Glenne, Hans i Præstegaarden, Peder Fieldals qde., Maren Hansdatter Lund.

16/9-1716. Germund fra Osebachens datter Maria.
Test: Vischer. Holby, Jobs Hustru,
Lisbeth Usler.

11/10-1716. Jens Møllers søn Melehior.
Test: Jørgen Straale, Christian Østenssøn, Ole Mognssøn, Peder Janssøns qde Kirsten, Hans formers datter.

18/10-1716. Lars Nielssøn fra Klevens søn Ole.
Test: Ole Galt, Tor Jenssøn hos Mads Gram, Maren Svendske.

25/10-1716. Søren Rises søn Anders.
Test: Knud Bøle, Christen Klep,
Verner Rusts qde., Hans Gregerssøns pige.

25/10-1716. Lars Ballestads datter Gurj.
Test: Bent Egaasen, Anders Fløtterø, Even Ballestad, Niels Ballestads qde., Marta Knudsdatter.

15/11-1716. Morten Bøes datter Inger.
Test: Rasmus Foreval, Solve Bø, Jost Tofte, Peder lænsmands qde., Anna Jacobsdatter Bøe.

15/11-1716. Peder Fieldets tvillingssøn Hans.
Test: Peder Doxerø, Ole Fieldet, Ole Skielbreds qde., Anders Glennes qde.,

22/11-1716. Jon Svendssøns søn Jacob.
Test: Christen Kudsk, Amun Sølj, Even Ballestad, Stephens qde., Gunnild Borge.

29/11-1716. Anders Skræder fra Gulsæts Søn Isak.
Test: Niels Gulsæt, Halvor og Helge Gulsæt, Levor Melums qde., Pigen paa Gulsæt.

29/11-1716. Simon Kudske fra Hyttens søn Lars.
Test: Ole Oxrøe (Ole Doxrød),
Niels Isakssøn, Villum Østenssøns qde Lisbeth ved Hytten.

6/12-1716. Frans Kittelrøs datter Kirsten.
Test: Halvor Poulssøn, Matis Grinitejn, Ingeborg Bratsberg, Maren Graflj.

20/12-1716. Ole Jenssøns datter fra Hytten Karen.
Test: Niels Sivertssøn, Ole Erikssøn,
Peter Janssøns qde., Anne Aslaksdatter?

25/12-1716. Albret Lyngaasens søn Villum.
Test: Per Guldsmed, Tyge hos Wejer, Christen Valebøs qde., Per Olssøns datter.


1717.

1/1-1717. Anders Hanssøn fra Hyttens datter Kirsten.
Test: Lorens Smed, Henric Doxrø, Rønnou Straale, Per Doxerøs datter.

6/1-1717. Anders Ramsaasens søn Gunder.
Test: Christen Klep, Ole Langerø, Halvor Becheval, Hans Svinholts qde., Even Stulens qde.

31/1-1717. Ingebret Erikssøn fra Klevens søn Peder.
Test: Ingebret Knudsson, Micel Eriksøn, Jan Venstøb, Erik Lerces qde, og datter.

31/1-1717. Peder Skiefields datter Johanne.
Test: Niels Løberg, Ove Riis, Ole Skiers qde., og Anun Meenstadsætters datter.

7/2-1717. Niels Suches datter Anne.
Test: Isak Højeli, Albret Lyngaasen, Lars Sem, Hans Aamots qde. Karen, Maren Grafli.

10/2-1717. Gunder Berrebergs søn Engel.
Test: Jens Høst, Lyder Gram, Per Lænsmand, Vendelboes qde., Racel Gram.

14/2-1717. Johannes Myres søn Ole.
Test: Mads skomager, Jacob Ballestad, Birte Ballestad, Gunnild Løberg.

15/2-1717. Oberste Steens Søn Johan Frideric.
Test: Amptmand Lindberg, Secretair Leopoldus, Poussøn, Ryssels Frue, Gorissons datter, Gregorjette Klim.

21/2-1717. Solve Bøes søn Abraham.
Test: Morten Bøe, Halvor Hanssøn, Mogns Hoppestads qde., Inger Evensdatter.

21/2-1717. Biørn Møllers søn Johannes.
Test: Giert Fander, Jeronimus, Jan Valentinssøn, Villum Østenssøns qde., Ingeborg Johansdatter.

21/2-1717. Niels Bøle fra Klevens datter Ingeborg.
Test: Jan urtegaardsmand, Ole Peterssøn,
Ivar Bler, Madame Heje, Niels Knudssons Ingebor i Scheen.

21/2-1717. Lars Aases søn Halvor.
Test: Jens Høst, Urtegaardsmanden og hans hustru, Halvor Melas datter Marta.

7/3-1717. Et uægte barn Ole Mikkelsen.
Moder et fremed qde folk Marta Jacobsdatter, fød i Bragenæs, da komen fra Ullefos, udlagde til barnefader Micel Asbiørnssøn fra Ejdanger, gevorben soldat i Fridericstad.
Alt dette blef fogden Højer strax tilkiendegivet.
Test: Isak Mo, Isak Sneltved, Ole Vinddales enche, Ellen Haraldsdatters Søster.

14/3-1717. Rasmus Grini fra NrSems søn Christopher.
Test: Niels Otterholt, Erik Lund, Jens Hoppestads qde., Margrete Lund.
(Rettet. G. Strøm 2013.)

25/3-1717. Søren Grinis datter Anne.
Test: Jochum Altenburg, Peder Olssøn og hans søn, Birte Lange, Vorcums datter.
(Rettet G. Strøm 2013.)

25/3-1717. Jørgen Straales datter Birte.
Test: Jens Møller, Biørn Møller, Peter Janssøns qde., Hans Formers datter Dorte.

25/3-1717. Uægte barn fra Gaasehøllen Maren.
Moder. Kirsten Poulsdatter, udlagde barnefader. Rasmus Halvorssøn fra Fos qværn.
Test: Gulbrand Gaasehøllen, Tobias Foseje, Kirsten fra Jønnval, Karen Otterholt.

5/4-1716. Anders Olssøn fra Gunborsdalens datter Randj.
Test: Ole Hoppestad, Jan Busk, Erik Lund, Mogens Hoppestads qde.

29/3-1717. Micel Lerce fra Klevens søn Jan.
Test: Ingebret Lerche, Knud Sadelmager, Erik Lercis qde., og datter.

Dom.Qvasim.  Anders Hanssøn fra Osebachens søn Jacob.
Test: Germund Olssøn. Hans i Præstegaarden. Erik Smeds qde., Ole Hanssøns qde., Niels Eskildssøns datter.

6/4-1717. Præstens Søn Christian Vilhelm. Fød 31 Marts.
Test: Ryssel, Laugmand Largej(??), Niels Wejer,
Oberst Stens frue, Madame Josten, Annicen Erbo.

18/4-1717. Erik Goupaasens søn Hans.
Test: Ole Sneltved, Lars Steensaas, Hans i Præstegaarden, Hans Amots qde., Kirsten Sneltved.

18/4-1717. Isak Meens datter Maria.
Test: Ole Lj, Hans Buer, Aslak Bratsbergs qde. Margrete, Jacob Meens qde Kirsten, Maren Larsdatter Meen.

18/4-1717. Niels Isaksøn fra Hyttens datter Anne.
Test: Jacob Gulsæt, Helge Gulsæt, Anders Svenske Gulsæt, Levor Meles qde., Gurj Mognsdatter.

25/4-1717. Christian Simonssøn fra Hyttens søn Lars.
Test: Lucas Larssøn og Anders Evenssøn og Birte Steensrød i Scheen. Hans formers datter Dorte.

25/4-1717. Tor Fieldals datter Anne.
Test: Niels Holm, Anders Rust, Hans Amots qde Karen.

6/5-1717. Gunder Øfrums søn Christen.
Test: Isak Nærum, Amun Sølj, Erik Simonsøns qde., Abraham Øfrums datter Ellen.

9/5-1717. Ole Olssøn fra Grumstulens søn Ole.
Test: Niels Otterholt, Amun Eriksrød, Jost Janssøn NrFos, Hans Hoppestads qde., Isak Moos datter.

23/5-1717. Halvor Poulssøn fra Kittilsrøs datter Inger.
Test: Søren Grinj, Hans Grinjtejns Søn Micel, Lisbeth Usler, Rusine Fos, Mads Gram.

6/6-1717. Anders Gundessøn fra Hyttens datter Marta.
Test: Peder Janssøn, Jon Kullebrender, Ole Mogenssøn, Jørgen Straales qde., Karen budeje.

20/6-1717. Niels Holms Søn Niels.
Test: Niels Otterholt, Jens Hoppestad, Turviel, Rasmus Sems qde. Rønnou, Margrete Tofte

27/6-1717. Isak Bergs søn Hans.
Test: Isak smed, Søren Grinj, Turvil, Niels Janssøns qde., Anders Straales datter Jøran.

2/7-1717. Niels Nielssøn fra Osebachens søn Ludvig Bluth.
Test: Monsieur Bauman, Gunder Buer, Hans Buer,
Gunder Buers qde., Lisbeth Usler.

4/7-1717. Niels Halvorssøn fra Osebachens datter Pernille Bart.
Test: Capitain Usler, Giert Hanssøn, Jens Gram, Madame Holst, Lisbeth Usler.

1/8-1717. Lars Bøes søn Søren.
Test: Morten Bø, Solve Bø, Hans Bratsberg, Per Gullichssøns qde Kirsten, Giertrud Tolfsdatter Berreberg.

15/8-1717. Ove Smeds datter Karen.
Test: Niels Wejer, Thomes Rust, Jens Høst, Jomfru Lange, Vejers datter i Scheen.

15/8-1717. Levor Melums søn Claus.
Test: Hans former, Jacob Gulsæt, Claus former, Halvor Gulsæts qde i Scheen, Per Børgerssøns søster.

15/8-1717. Anders Ovestads datter Zitzel.
Test: Solve Ovestad, Niels Ballestad, Lars Sølis qde., Ole Langerøds qde.

22/8-1717. Sivert fra Osebachens datter Margrete.
Test: Verner Riis, Brynild Borge, Verner Rises qde., Aaste Becheval.

29/8-1717. Peder Ersrøs søn Ole.
Test: Jacob Jønneval, Jost Tofte, Jan Justessøns qde. Hellie, Margrete Tofte.

29/8-1717. Jacob Torsholt fra Slemdals søn Ole.
Test: Jon Arnessøn, Ole Jonssøn, Hans i Præstegaarden,
Philips Anna, Jacob Præstgaardens qde i Slemdal.

11/9-1717. Raadmand Brantes datter Anne Dorte.
Test: Assessor Ryssel, Iver Sommer, Per Christenssøn, Anders Krebs(?), Fru Assessor paa Meenstad, Jomfru Lange, Jørgen Erboes Kieriste i Scheen, Georgina Erbo.

19/9-1717. Peter Janssøn fra Hyttens datter Maria.
Test: Hans former, Jørgen Straale, Hans formers søn, Peter Masmesters qde., Anna Andersdatter.

19/9-1717. Ole Tronssøn fra Moejes datter Ingeborg.
Test: Johannes Dyrcol, Jørgen Foreval, Aadnes qde., Isak Moos datter Ingeborg.

3/10-1717. Jacob Isakssøn fra Klevens datter Karen.
Test: Gullic Espedalen, Ingebret Lerce, Niels Bøle, Christopher Svendssøns qde i Scheen, Malene ibid.

3/10-1717. Tolf Sølis datter Maren.
Niels Vetlessøn, Amun Sølj, Jacob Vetlessøns qde i Scheen, Birte Jacobsdatter ibid.

10/10-1717. Ole Gunderssøn fra Osebachens Søn Tolf.
Test: Job, Niels Halvorssøn, Giertrud Uslers, Kirsten Tolfsdatter, Brynild Borge.

10/10-1717. Alexander Fløtterøs søn Niels.
Test: Anun Nirissøn,
Solve Anderssøn, Anders Ovestad, Ole Nirissøns qde Karen, Anne Hansdatter af Scheen.

10/10-1717. Henric Hynjs datter Helvig.
Test: Halvor Sem, Niels Gulsæt, Helga Gulsæt, Anders Sems qde Gurj, Levor Melums qde.

10/10-1717. Jon Grinis datter Inger.
Test: Christopher Grinj, Niels Janssøn, Søren Grinis qde. Gunbor, Ingeborg Jørgensdatter.

10/10-1717. Uægte barn fød i Højmyr Rønnich.
Moderen Christense Rønnicsdatter. Faderen udlagt Jon Anderssøn som tiente med hende paa Tofte.
Test: Hans Grinitejen, Ole Lyngaas, Hans Amots qde., Gurj Berg. 

17/10-1717. Lars Solvessøn fra Osebachens datter Anne Lisbeth.
Test: Capitain Usler, Leutenant Scharenhorst, Fogden Højer, Giertrud Usler, Anne Jensdatter.

24/10-1717. Jacob Jonssøn fra Løbergs datter Birte.
Test: Jacob Løberg, Matis Løberg, Niels Løbergs qde., Jacob Løbergs pige Maren.

31/10-1717. Jonas Bagges søn Ole.
Test: Mads Gram, Iver Sommer, Casper Becher,
Jens Grams hustru, Giert Hanssøns datter Pernille.

31/10-1717. Jon Sannes søn Jon.
Test: Isak Meen, Haral Houen, Isak Ovestad, Aslak Bratsbergs qde., Amun Aaltveds qde., Maren Omdal.

31/10-1717. Anders Falcum-ejes søn Jan.
Test: Jørgen Straale, Kiel former, Jacob Falcum-eje, Hellie Fos, Jan Buses datter Lisbeth.            

14/11-1717. Colbiørn Fosejes søn Ole.
Test: Gulbrand Gaasehøllen, Jacob Faleje,
Daniel Bøes qde., Gabriel Fosses datter Maren.

21/11-1717. Hans Venstøbs tvillingsønner Jacob. Svend.
Test: Niels Venstøb, Jan Faltinssøn, Søren hos Madame Børting, Søren Klocher, Jørgen Masmesters qde. Anne, Peter Janssøns qde Anne Sibille, Gert Fanders datter Karen.

28/11-1717. Nirj Dyressøn fra Grunerøs datter Ragnild.
Test: Jacob Isakssøn fra Kleven, Ole Grunnerø, Ole Sties qde., Hellie Grunnerø.

28/11-1717. Ingebret Knudssøn fra Klevens datter Karen.

Test: Ingebret Lerce, Niels Bøle,
Micel Lerces qde., Anders Erserøs datter.

12/12-1717. Rasmus Forevalds datter Karen.
Test: Niels Vendelbo, Niels skriver, Per Lensmand, Hans Christenssøns qde., Morten Bøes qde.,

12/12-1717. Halvor Otterholts søn Engel.
Test: Elef Jønneval, Halvor Skreun, Rasmus qværn, Per Eresrøs qde., Jenert Otterholt.

12/12-1717. Uægte barn Lars.
Moderen Marta Andersdtr.
Barnefader Jon Sørenssøn Soldat.
Test: Gabriel Fos, Tyge Fieldet, Jon Nygaards qde., Inger Nygaard.

26/12-1717. Niels Venstøbs datter Maria.
Test: Lars i Fierestrand, Arne hos Amptmanden, Anne Michelsdatter, Birte hos Iver Paaske.

26/12-1717. Niels Hansøn fra Klevens datter Maren.
Test: Hans Anderssøn i Scheen, Ole Olssøn paa Kleven, Elefs qde., Ole Nirissøns pige.


1718.
 

1/1-1718. Tolf Meenstadsætters datter Aaste.
Test: Monsieur Wejer, Ole Jonssøn, Niels Vejer,
Jomfru Fichen, Jomfru Lange.

6/1-1718. Jens Hoppestads datter Giertrud. 
Test: Peder Lensmand,
Niels Otterholt, Rasmus Aas, Claus Smeds qde i Scheen, og Jacob Vetlessøns datter Børte.

16/1-1718. Christian Østenssøns søn Jens.
Test: Niels Knudssøn, Niels Rive, Christen Jenssøn Lydke, og Ambor Jensdatter, Anne Vorcums.

16/1-1718. Peder Haagenssøn fra Strømdals søn Lars.
Test: Rasmus Strømdal, Micel Sivertssøn, Helge Gulsæt, Gunbor Grinj, Birte Haagensdatter.

16/1-1718. Niels Luxefields datter Inger.
Test: Halvor Otterholt, Ole Lucassøn, Gunder Fieldet, Kirsten Fieldet, Inger Lucasdatter.

23/1-1718. Jacob Gulsæts datter Else.
Test: Levor Melum, Anders Skredder, Helge Gulsæt, Maren Grødtsund,
Anne Steensrø.

30/1-1718. Torjer Svendssøns søn Lars.
Test: Søren Grinj, Jacob Rissing,
Tore Svendsdatter, Marta Rissing.

2/2-1718. Et uægte barn fra NrSneltved Ingeborg Jansdatter.
Moderen Marta, udlagt barnefader en svendsk fange Jan som tiente Peder Flod.

Test: Per Strømdal, Ole Lyngaas,
Karen Amot, Gurj Berg.

6/2-1718. Haagen Larssøn fra SrAas's søn Haagen.
Test: Anders Anderssøn, Christopher Hanssøn,
Maren Hoppestad, Inger Evensdatter.

6/2-1718. Christen Hanssøn fra Osebachens søn Daniel.
Test: Niels Christenssøn, Helge Lj,
Hans Vallers qde. Karen, Zibille Valler.

13/2-1718. Niels Bøle fra Klevens søn Anders.
Test: Knud Bøle, Isak Ballestad, Lars Haralssøn, Jacobs Anne Kleven, Marta Bøle.

20/2-1718. Peder Lænsmands datter Chrestense.
Test: Fogden Højer, Per Baar, Hans Krag, Fogdens Kiæreste, Capelens datter.

27/2-1718. Anders Skougsrøs datter Sitzel.
Test: Jens Gregersøn, Knud Perssøn, Ole Peterssøn, Præstens Hustrue, Karen Eliasdatter.

27/2-1718. Ingebret Bratsbergs datter Pernille.
Test: Aslak Bratsberg, Jørgen Søllien, Ole Nirissøns qde., og Anne Jansdatter af Scheen.

27/2-1718. Jeronimi fra Hyttens datter Maria.
Test: Jørgen Olssøn, Biørn Møller, Christen Olssøns qde Anne, Maren Mathisdatter.

20/3-1718. Henric Bouerøs søn Jost.
Test: Per Doxrø, Zacharias Venstøb, Lars Sem, Jacob Bøes qde., Maria Doxrø.

25/3-1718. Aslak Bratsbergs søn Niels.
Test: Isak Meen, Ingebret Bratsberg, Tolf Tofte, Ole Lies qde., Ludvigs datter i Scheen.

30/3-1718. Tolf Falcumejes søn Anders.
Test: Capitain Kliim,
Leutnant Scharenhorst, Jens Gram, Frøken Steen, Jomfru Mecelborg.

10/4-1718. Hans Janssøn fra SrSneltveds søn Ole.
Test: Claus smed, Ove smed,
Tolf smed, Præstens Hustru, Giertrud Andersdatter.

10/4-1718. Stephan Enggrafs datter Anne.
Test: Guttorm Meen, Jon Enggraf, Jacob Meens qde Kirsten, Maren Larsdatter Meen.

10/4-1718. Adam Pederssøn fra Klevens søn Jens.
Test: Børger snedker, Niels Janssøn, Maren Børgersdatter, Ole Jonssøns pige Gunnild.

19/4-1718 Uægte barn Kirsten.
Moderen Karen Mogensdatter fra Hytten, udlagde til barnefader Isak Johanssøn Falleyer ved Hammeren.
Test: Hans former, Jost Fos, Ole Mogenssøn, Jørgen Skredes qvinde, Margrete Sem.

24/4-1718. Johannes Myres datter Anne.
Test: Isak Ballestad, Mads skomager,  Birte, og Else Ballestad.

24/4-1718. Peder Janssøn fra Hyttens datter Aslou.
Test: Villum Østenssøn, Christopher ved Hytten, Jørgen Straales qde Rønnau, og datter Lisbeth.

1/5-1718. Abraham Anderssøn fra Osebachens søn Tønnes.
Test: Niels Hafsund, Tallac Borrestad,
Vorcums Maren, Maren Borrestad.

1/5-1718. Christen Skovens søn Jens.
Test: Ingebret Erikssøn, Hans Follou, Ellefs qde Maren, Knud Follous datter Maren.

1/5-1718. Jacob Ballestads datter Karen.
Test: Haagen Riis, Lars Bøle,
Birte Ballestad, Else Jonsdatter Ballestad.

15/5-1718. Lorens smed fra Hyttens Søren.
Test: Halvor Grol, Hans svend Gotfrid, Casper Becher,
Annicen Erbo, Karen Lyche.

26/5-1718. Giermund fra Osebachens datter Gunnild.
Test: Anders Halvorssøn, Tallac Borrestad, Erik smeds qde.,
Maren Borrestad.

29/5-1718. Ole Ingebretssøn fra Moejes datter Kirsten.
Test: Jacob Jønneval, Anders Fallejen, Jens Hoppestads qde., Halvor Møllers datter Martha.

6/6-1718. Hans Nielssøn fra NrAases datter Helvig.
Test: Halvor Hoppestad, Lars Andersen,
Tor Torgerssøns qde i Scheen.

6/6-1718. Ole Skielbreds datter Inger.
Test: Gunder Berreberg,
Per Fieldal, Peder Lænsmands qde, og Pige Inger.

12/6-1718. Uægte barn Maren.
Moder Inger Andersdatter Nygaard. Barnefader udlagt Jon Anderssøn soldat.

Test: Tyge Fieldet,
Christen Skreva, Jens Fieldets qde Gunnild, Anne Svendsdatter.

12/6-1718. Uægte barn Anne Catrine.
Moderen Jan Busces stifdatter Lisbeth. Barnefader Isak Fallejen.
Test: Lorens smed, Christopher Møller, Anders Anderssøn, Christian Simonssøns qde., Ingebor Biørnsdatter.

19/6-1718. Ole Mognessøn fra Hyttens datter Margrete.
Test: Lars Christopherssøn, Jan Micelssøn, Ole Peterssøn, Jan Micelssøns Kiæriste, Georgina, Annicen Erbo.

2/7-1718. Niels Hafsunds datter Anne Maria.
Test: Rasmus Maling,
Herman Leopoldus, Niels Halvorssøn, Gunder Buers qde, og datter Gurj.

3/7-1718. Anders Svenske fra Strandens søn Stephen.
Test: Abraham, og Germund Osebachen,
Claus Follestad, Jon Svendssøns qde Kirsten, Ole Borges datter Gunnild.

10/7-1718. Gunder Børgessøn fra Moejes datter Anne.
Test: Jost Fos, Halvor Otterholt, Per Eresrøs qde., Anne Børgersdatter.

24/7-1718. Gunder Holms søn Ole.
Test: Anders Skavens, Ove Smed, hans svend Tolf, Turvilds qde Jøran, Sara hos Wejer.

24/7-1718. Micel Lerce fra Klevens datter Lisbeth.
Test: Ingebret Lerce, Jan Faltinssøn, Lars Jonssøn, Casper snedkers qde., Birte Nielsdatter.

21/8-1718. Micel Sivertssøns Søn Christen.
Test: Hans tobakspinder, Niels Gulsæt, Helge Gulsæt, Halvor Gulsæts qde., Giertrud Strømdal.

21/8-1718. Rasmus Røsagers søn Halvor.
Test: Anders Berg, Ole Lucassøn,
Hans Amots qde Karen, Gurj Berg.

28/8-1718. Even Stulens søn Niels.
Test: Christen Klep, Jacob Ramsaas,
Verner Riises qde Anne, Karen Ramsaas.

28/8-1718. Gabriel Fosses datters barn Helvig.
Test: Elef Jønneval, Rasmus Møller, Jan Jostssøns qde.
Hellie, Maren Gabrielsdatter.

28/8-1718. Niels Søland fra Slemdals datter Ingeborg.
Test: Peder Lensmand, Anders Gulsæt,
Niels Solverøs qde, Jon Sølands qde Birte.

I Eidanger KB er dåpen ovenfor innført slik (Gard Strøm). Dom 11 p. Trin, d. 28. Aug. blef døbt ved Gierpen Kirche, Niels Joensen Serchlands
fra Slemdal og Hellie Olsdatters, deris ægte barn, Ingeborg, baaren af Ingeborg Gundersd. Solfverøe. Ass.. Birthe Pedersd. Tweeten. Mandf..
Peder Pedersen Bergeberg og Anders Svendsche paa Guulsætt.

4/9-1718. U=ægte barn fra Øfrum Gunnild. (Gunhild Nielsdatter).
Udlagde barnefader en rejsende Niels ved Osebachen.
Test: Tallac Lien, Anders svenske, Niels Liens qde., Anne Nygaard, Moderen Marta Tronsdatter.

11/9-1718. Isak Moos datter Inger.
Test: Casper Frandzsøn, Henning Jochumssøn, Frans Lorentssøn, Lorens qde., Hennings qde.,

18/9-1718. Niels Christssøn fra Osebachens datter Gurj.
Test: Marcus Fant, Jon Schilbret,
Viscers hustru, Gunder Buers datter Gurj.

18/9-1718. Anders Skræder fra Gulsæts søn Per.
Test: Niels Gulsæt, Levor Melum,
Halvor Gulsæts qde., Helvig Gulsæt.

18/9-1718. Jan svendske fra Sems søn Hans.
Test: Ole Sem, Anders Rust,
Gunbor Grinj, Gurj Limi.

16/10-1718. Rasmus Strømdals datter Helvig.
Test: Søren Grinj, Anders Strømdal, Anders skræder, Jacob Gulsæts qde., Giertrud Strømdal.

16/10-1718. Aslak Kises datter Maren.
Test: Jacob Vetlessøn, Jens Hoppestad, Rasmus Aas, Ole Hoppestads qde., Solve Bøes qde.

29/9-1718. Erik smeds søn Erik.
Test: Jens Høst, Micel Hofmand, Niels Halvorssøns hustru,
Beaumands pige.

29/9-1718. Jost Fosses søn Giert.
Test: Jacob Jønneval, Per Jønneval, Zacharias Haubachen,
Daniel Toftes qde Anne, Leutnant Becs datter.

29/9-1718. Rasmus Qværns søn Halvor.
Test: Jacob Rising, Isak Stægen,
Jacob Falleje, Klocherens qde., Martha Qværn.

8/10-1718. Leutnant Vichs datter Birte.
Test: Leutnant Scharenhorst,
Skipper Mathisøn, Rasmus Maling, Jens Claussøns hustru, Tone Buer, Giertrud Andersdatter.

9/10-1718. Lars Andersson fra Lunds søn Erik.
Test: Ole Lj, Per gulsmids qde, Jenert Follou.

9/10-1718. Uægte barn  fra Osebachen, Abraham.
Moderen Marta Svensdatter, udlagde barnefader Jon Olssøn fra Osebachen.
Test: Lars Ballestad, Lucas Fieldet, Ole Sølj, Magnes qde., Niels Eskilssøns datter.

16/10-1718. Christen Halvorssøn fra Lille Foss søn Hans.
Test: Rasmus Sem, Stephen Jønnval, Tore Køjte, Maren Grinj.

23/10-1718. Villum Østenssøns søn Even.
Test: Knud Bø, Hans Anderssøn, Frans Lorentssøn Former, og datter Inger i Scheen.

26/10-1718. Hans Falcumejes søn Johan Frideric.
Test: Leutnant  Scharenhorst, Peder Christenssøn, Jens Gram, Frøcen Sten, Sophi Clod.

30/10-1718. Christian Venstøbs søn Lars.
Test: Zacharias, og Hans Venstøb, Halvor Erserø, Jørgen Straales qde., Anne Nielsdatter.

30/10-1718. Uægte barn fra Rolighed, Søren.
Moder Marta Andersdatter paa lille Findal i Solum, udlagd en svensk fange Matis Janssøn fra same Findal.
Test: Isak Sneltved, Lucas Fieldet, Anders Lauritssøns qde., Anna Kittilsrø.

6/11-1718. Ole Nielssøn fra Langerøs søn Ole.
Test: Niels Hafsund, Hans Svinholt, Niels Becheval, Tone Buer, Magnild Becheval.

13/11-1718. Erik Simonssøns tvillingsønner Jan. (og) Ole.
Test: Leutnant Scharenhorst, Tobias Hichman, Dideric Capelen, Ole Peterssøn, Torsten Siverssøn,
Major Ovenbergs enche, Jørgen Ovenbergs qde., Dorte Cur., Karen Beuman.

20/11-1718. Erik Gunderssøns søn Gunder.
Test: Job, Jacob Nielssøn,
Abrahams Kirstine, Niels Ifversøns Dorte.

20/11-1718. Jacob Bøes datter Karen.
Test: Per Lensmand,
Morten Bø, Rasmus Aas, Masmesterens qde., Maren Arne Straales.

27/11-1718. Jacob Meens søn Lars.
Test: Stephen Enggraf, Daniel Ballestad, og søn Lars, og qde. Sigri Meen.

11/12-1718. Anders Høimyrs datter Karen.
Test: Jacob Rising, Isak Højelj,
Ole Luxefield, Albret Lyngaas qde., Maren Graflj.

11/12-1718. Brynild fra Klevens datter Giertrud.
Test: Børger svendske, Jens Follou, Jon Grinis qde., Maren Grinj.

18/12-1718. Ole Olssøn fra Klevens datter Giøril.
Test: Niels Larssøn, Niels Janssøn, og hands qde. Karen, Giertrud Falcum.

21/12-1718. Niels Vejers datter Annicen Annette Dorthea.
Test: CancellieRaad Borse, Assessor Lange, Hans Lange, Langes Enche, Wejers Hustru, Jomfru Ficen.

26/12-1718. Isak Frognes son Otto Christian.
Test: Daniel Høst, Hans Roesvald, Tolf hos Ove Smed, Karen, og Helvig hos Assessor Ryssel.

29/12-1718. Raadmand Brantes søn Petter.
Test: Raadmand Giert Hanssøn, Monsieur Bergsted, Jørgen Erbo, Anders Erbo, Madame Børtings,
Madame Christen Anderssøns, Annichen Erbo, Karen Lyche.


1719.


1/1-1719. Jacob Fallejen's Søn Halvor.
Test: Johan Fallejen,
Rasmus qværnen, Claus Follestad, Peters Kirsten, Karen Erserød.

8/1-1719. Per Skiefields datter Karen.
Test: Ove Riis, Niels Bøle,
Ole Kolkin, Ingebret Knudssøns qde., Inger Olsdatter.

22/1-1719. Gunder Riis søn Knud.
Test: Helge Lj, Lars Sølj, Isak Ovestad, Helge Lies qde Helene, Knud Follous datter.

22/1-1719. Niels Venstøbs datter Kirsten.
Test: Tor i Scheen, Hans Venstøb, Lars Klofsets qde. fra Solum.

29/1-1719. Jens Hoppestads Maren. 
Test: Niels Otterholt, Niels Holm, Rasmus Sems qde. Rønnou, Johanne Stægen.

29/1-1719. Halvor Hoppestads datter Anne.
Test: Abraham Mela, Levor Mela, Rasmus Aas, Maren Hoppestad, Ingeborg Moe.

5/2-1719. Daniel Bøes søn Bent.
Test: Ole Sem, Johannes Dyrcol, Villum Østenssøns qde., Ambor i Præstegaarden.

12/2-1719. Jon Sannies datter Maren.
Test: Aslak, og Ingebret Bratsberg, Lars Bøle, Amun Aaltveds qde., Ole Omdals datter.

12/2-1719. Christian Simonssøns datter Boel.
Test: Anders Evenssøn, Jacob Tydsk, Jens Follou, Kirsten Nielsdatter, Anne Ditlefsdatter.

21/2-1719. Ole Jenssøn fra Hyttens datter Birte.
Test: Simon Janssøn, Ole nummedøling, Lars Christenssøn, Christen Olssøns qde.,
Haagens Birte.

15/3-1719. Uægte barn fra Osebachen Claus.
Moderen Karen Olsdatter, tiente Capitain Usler. Barnefader udlagt Johannes Claussøn matros paa skibene.
Test: Erik Baaserø,
Anders Berg, Micels qde. Karen fra Osebachen, Karen Arnesdatter ibid.

19/3-1719. Thomas Løbergs søn Abraham.

Test: Isak Bachen, Jacob Løberg,
Niels Løbergs qnde., Gunnild Guldbransdatter.

19/3-1719. Anders Svenske fra Hyttens søn Jost.
Test: Lorens Janssøn, Johanes Lund, Henric Doxerø, Rønnau Straale, Maria Doxerø.

2/4-1719. Niels Halvorssøns søn Anders.
Test: Rasmus Maling, Hans Eg, Halvor Egs qde Giørvel, Jens Claussøns datter Malene.

2/4-1719. Søren Riises datter Kirsten.
Test: Jon Eresrø, Niels Knudssøn Bøle, Hans Bøle, Verner Rises qde.

11/4-1719. Christen Puttens søn Jon.
Test: Ole Tveten, Halvor Kittilrø, Ole Grafli, Hans Amots qde., Gurj Berg.

11/4-1719. Simon Jenssøns datter Kirsten.
Test: Niels Isakssøn, Anders svenske, Villum Østenssøns qde., Jørgen Straales datter Lisbeth.

11/4-1719. Vetle Højsæt fra Slemdals datter Marta.
Test: Gunder Berreberg, Ingebret Bratsberg, Tolf Tofte, Per Lensmds qde., Even Holtes qde Marta af Slemdal.

16/4-1719. Uægte barn fra Nr. Fos Ole.
Moderen Live Trulsdatter fra Sanne. Barnefader Søren Hanssøn soldat fra Lier. Sagdis død.
Test: Jacob Jønneval, Jost Fos, Rasmus Grinj, Kirsten Poulsdatter.

30/4-1719. Knud Bøes søn Claus. 
Test: Casper Beier, Resen, Niels Gandrup, Brantes Kieriste, Byfogdens datter.

7/5-1719. Christen Hanssøn fra Aases tvillingssønner Hans. og Berulf.
Test: Gunder Berreberg, Lars Aas, Christopher Grinj, Hans Formers Claus, Ole Aas,
Lensmandens qde. Dorte Hansdatter, Mogens Hoppestads qde., Ingeborg Aas.

14/5-1719. Helge Lies søn Johan.
Test: Capitain Usler,
Capitain Klim, Leutnant Lund, Frøken Steen, Madame Vich.

14/5-1719. Torbiøns søn Ener.
Test: Jacob Rising, Per Møller, Anne Jansdatter Grinj, Gertrud Strømdal.

18/5-1719. Reisen fra Hyttens søn Johan Vilhelm.
Test: Groth, Bergsted, Søren Christenssøn, Brantes Kieriste, Annicen Erbo.

24/5-1719. Helge Vagtenbergs datter Martha.
Test: Niels Vejer, Søren Christenssøn, Præstens Hustru, Maren Flor.

30/5-1719. Erik Sneltveds datter Lisbeth.
Test: Henning Mustved, Even Ballestad, Jacob Isakssøns qde Anne, Kirsten Olsdatter Sneltved. 

30/5-1719. Anders Anderssøn fra Hyttens datter Birte.
Test: Ole Hanssøn Skottland, Per Jenssøn, Rasmus Skottlands qnde, Kirsten Ingebretsdatter.

11/6-1719. Micel Anderssøn fra Osebachens datter Margrete.
Test: Skoovmester Jens Høst, Per Alfssøn søn Johannes, Hans Buers qde., Per Alfssøns datter.

11/6-1719. Hans Venstøbs datter Gyrj.
Test: Peder Christenssøn,
Anders Erbo, Annicen Erbo, Karen Lyche.

11/6-1719. Torjer Svendssøns datter Maren.
Test: Isak Højelj, Christopher Grinj, Ole Lucassøn, Rasmus Sems qde., Johanne Sem.

11/6-1719. Niels Suches søn Christen.
Test: Søren Grinj, Jacob Rissing,
Anne Jansdatter Grinj, Anne Køjte.

18/6-1719. Johannes Dyrcols datter Anne.
Test: Ole Sem, Jørgen Faarevald, Christian Østenssøns qde., Johanne Sem.

18/6-1719. Zacharias Havbachz datter Helvig.
Test: Per Berreberg, Jacob Jønnevold,
Jost Fos, Helge Fos, Johanne Stægen.

24/6-1719. Tolf Toftes søn Peder.
Test: Aslak Bratsberg, Ingebret Bratsberg, Vetle Højset, Per Lensmds qde., Jacob Præstegaards qnde.

2/7-1719. Anders Bergs  søn Abraham.
Test: Isak Sneltved, Ole Sørbø, Jens Follou, Hans Sneltveds qde., Kirsten Sneltved.

2/7-1719. Anders Ramsaases Hellie.
Test: Isak Bachen,
Anders Bachen, Anders Halvorssøns qde Osebachen, Marta Ramsaasen.

16/7-1719. Søren Grinis Søn Per.
Test: Niels Vejer, Hans Lange, Jon . . . ., Madame Foss, Langes Anne Lisbeth.

16/7-1719. Christen Jenssøns datter Clarhi.
Test: Fogden Højer, Jens Gram, Frans Pederssøn, Madame Vorcums Dorte Suur.

16/7-1719. Lars Galtes datter Kirsten.
Test: Jon Arentssøn, Jens Borning, Madame Malene Blom, Christiane Barnholt.

16/7-1719. Lars Rises datter Karen.
Test: Christen Klep, Johannes Vernerssøn, Søren Rises qde., Anne Riis.

23/7-1719. Haagen Rises søn Lars.
Test: Jacob Ballestad, Even Ballestad,
Ove Riis, Verner Rises qde., Marta Ballestad.

30/7-1719. Anders Rustes datter Ellen.
Test: Jens Høst, Thomas Rust, Præstens søn
Jan, Per Bagges qde., ... Corneliidatter.

6/8-1719. Christen Larssøn fra Klevens datter Johanne.
Test: Byfogden, Altenborg, Frans Ryssel, Assessor Ryssels frue, Proustens datter Stine Nyborg.

20/8-1719. Poul Gaasehøllens søn Knud.
Test: Ole Hoppestad, Jens Hoppestad, Mons Hoppestads qde. Maricen, Agata Skougsrø.

27/8-1719. Henric Hynis tvillingssøn Svend.
Test: Niels Hyni, Aslak Kiste, Helge Gulsæt, Inger Kiste, Rasmus Skotlands qde Maria.

27/8-1719. Gunder Luxefields søn Niels.
Test: Ole, og Niels Luxefield, Ole Lucassøn, Søren Grinis qde., Ole Luxefields datter Gunne.

27/8-1719. Uægte barn fra Venstøb Hans.
Moder. Sønnef Larsdtr. Barnefader. Johan Busks Søn Peder.
Test: Hans, og Niels Venstøb, Niels Venstøbs qde., Christian Venstøbs pige Anne.

3/9-1719. Tor Rolighets søn Henric.
Test: Niels Kiær, Ole Sørbø, Ole Lucassøn, Hans Sneltveds qde. Maren, Ingeborg Frogner.

17/9-1719. Niels Isaksøns datter Kiersten.
Test: Anders Svendske, Christian Simonssøn, Helge Gulsæt, Jacob Vadræts qde. Børte.

20/9-1719. Anders Fallejens søn Matis.
Test: Rasmus Møller, Jacob, og Johan Fallejen, Klochers qde., Jacob Fallejens qde.

29/9-1719. Henning Muustveds datter Maren.
Test: Jens Høst, Peder Olssøns søn, Jens Elkærs qde i Scheen, Alet Bugge.

1/10-1719. Alexander Frogners datter Ingeborg.
Test: Boye Peterssøn, Dideric Capelen, Skom?ge, Præstens Hustru, Christen Anderssøns datter Kisten.

15/10-1719. Jacob Løbergs datter Marta.
Test: Jacob Løberg, Matis Løberg, Ole i Præstegaarden, Jacob Løbergs qde., Gullik Espedals datter.

22/10-1719. Jens Stulens søn Mogns.
Test: Johannes Dyrcol, Herman Kise,
Henning Jønneval, Mogns Hoppestads qde., Karen Moo.

22/10-1719. Erik Madssøn fra Hoppestads datter Marta.
Test: Aslak Kiste, Tolf Tofte, Halvor Aas. Aslak Mognssøns qde Anne i Scheen, Birte Jacobsdatter ibid.

1/11-1719. Peter Janssøns søn Jens.
Test: Baltser Møller, Jan Hammersmed, Lars Olssøn, Jens Møllers enche, Jørgen Straales datter.

12/11-1719. Jacob Aasterøs Søn Erik.
Test: Micel Lerce, Niels Løberg, Jon Løberg, Ingebret Knudssøns qde., Gunnild Menstadsætter.

12/11-1719. Tolf Sølis datter Birte.
Test: Jacob Løberg, Ingebret Løberg,
Torgius Sølj, Tolf Sølis enche, Anne Becheval.

19/11-1719. Ingebret Sølis datter Lisbeth.
Test: Jacob Vetlessøn, Niels Vetlessøn, Ole Nirissøn,.
Jacob Vetlessøns qvinde, og datter Birte.

3/12-1719. Rasmus qværns datter Anne.
Test: Jacob Fallejen, Jacob Rising, Rasmus Rising, Jan Jostens qde.,
Jacob Fallejens qde.

10/12-1719. Søren Rasmussøns hiemedøbte søn Christopher.
Test: Wider Perssøn og Frans Lorenssøn, Niels Lorensøns qde., Ole Liis datter.

10/12-1719. Solve Bøes datter Karen.
Test: Aslak Kise, Halvor Aas, Lensmandens qde., Hans Aases datter.

10/12-1719. Hans Liis datter Ellen.
Test: Lars Stephenssøn, Jacob Meens qde., Gunder Liis qde.

10/12-1719. Ole Skilbrets datter Ingeborg.
Test: Gunder Nøglegaard, Anders Glenne, Kirsten fra Jønneval, Ragnild Svendsdatter.

17/12-1719. Mathis Bruchmejers søn Hans-Jørgen.
Test: Rolf Rising, Simon i Præstegaarden, Villum Østenssøns qde., Anne Køjte.

24/12-1719. Leutnant Viths datter Lisbeth Catrine.
Test: Capitain Klim, Qvartermester Blix, Leutenant Lembac, Capitain Uslers Frue,
Jomfru Kliim.

24/12-1719. Jon Svendssøns søn Svend.
Test: Claus Follestad, Christen Kudsk,
Jacob Borge, Anne Stranden, Kirsten Borge.

24/12-1719. Jon Grinis søn Anders.
Test: Søren Grinj, Isak Janssøn, Simon Grinj, Niels Janssøns qde., Giertrud i Præstegaarden.

24/12-1719. Mathis Løbergs søn Gunder.
Test: Jacob Løberg, Jacob Jonssøn, Jon Løberg, Niels Løbergs qde., Kirsten Torsdatter Løberg.

24/12-1719. Uægte barn fra Sølieje Ole.
Moderen Inger Olsdatter fra Søli eje. Barnefader Christen Klep.
Test: Ole Gunnessøn, Erik Gunderssøn fra Osebachen, Tolf Sølis qde., Marj Søli.


1720.

6/1-1720. Lars Eriksøn fra Søljs søn Erik.
Test: Sergeant Lars fra Osebachen, Amun Aaltved, Isak Ovestad, Lars Solvessøns qde., Maren Sølj.

6/1-1720. Hans Nr. Aases datter Barbara.
Test: Aslak Kise, Rasmus Strømdal, Gunder Rød, Jens Hoppestads qde., Maren Tolfsdatter Kisse.

14/1-1720. Per Stiers datter Maren.
Test: Byskriver Vendelbo, Jørgen Erbo, Johannes Perssøn, Madame Bergstæd, Christen Anderssøns datter.

14/1-1720. Per Skavens Søn Lars.
Test: Hans Venstøb, Anders Olssøn i Scheen, Hans Halvorssøn, Hellie Skaven, Karen Eresrø.

14/1-1720. Stephen Espedalens Søn Gulbrand.
Test: Gullich Espedalen, Ole Luxefield,
Jacob Isakssøns qde Anne, Marta Halvorsdatter Nærum.

14/1-1720. Tolf Falcums datter Maren.
Test: Hans Falcumeje, Daniel Janssøn, og Lars Hanssøn i Scheen, Anders Falcums qde. Birte Arvesdatter.

21/1-1720. Halvor Kittilsrøs søn Hans.
Test: Ole Omot, Jon Steensaas, Isak Stægens qde., Kirsten Frogner.

28/1-1720. Erik Goupaasens datter Barbara.
Test: Gunder Røsager, Halvor Berg, Vejers Christen, Madame Hejn, Christ. Andersdatter.

30/1-1720. Niels Vejers datter Anne Margrete.
Test: ConferensRaad Tonsberg, Etatsraad Gabel, Monsieur Palm, Assessor Langes frue, Brantes Kiriste, Madame Vester.

11/2-1720. Erik Smeds datter Maria.
Test: Anders Halvorssøn, Hans Smed, Abrahams qde., Niels Escildssøns datter.

14/2-1720. Niels Christenssøn fra Osebakkens Giørel.
Test: Jacob Nielssøn Osebachen, Ole Hanssøns Margrete, Kirsten Tolvsdatter.

21/2-1712. Halvor Skreues datter Barbara.
Test: Christopher Grinj, Gunder Nøglegaard, Lars Rising,
Per Eresrøs qde., Ellen Havalsdatter.

28/2-1720. Isak Stegens søn Claus.
Test: Zacharias Havbachen, Rasmus Qværn, Rasmus Grinj, Karen Hoppestad, Johannes Stegen.

3/3-1720. Axel Grinis søn Niels.
Test: Per Gregerssøn, Jens Elkier, Jan Erikssøn, Apotecerens Kieriste, Proustens datter.

3/3-1720. Lars Aases søn Hans.
Test: Peter Gasman, Claus Melum, Mogns Hoppestads qde., Ingebret Rosvalds datter.

6/3-1720. Jacob Isakssøns søn Anders.
Test: Leutenant Hegerman, Altenborg, Per Olssøn, Boje Peterssøns qde., Jocum Heins datter.

6/3-1720. Christen Anderssøn fra Osebachens søn Andreas.
Test: Claus Tofte, Germund fra Osebachen,
Ole Nirissøns søn Marcus, Daniel Toftes qde., Mourits Nielsdatter i Scheen.

10/3-1720. Hans Jenssøn fra Lunds søn Jens.
Test: Per Gulsmed, Johannes Lund, Anders Rusts qde., Maria Limj.

10/3-1720. Uægte barn fra Hytten Ole.
Moderen Anne Catrine Amundsdatter. Barnefader udlagt Frideric Anderssøn af Christiania.
Test: Per Jenssøn, Per Busk, Villums Østenssøns qde., Lisbeth Straale.

17/3-1720. Johanes Myres søn Børger.
Test: Niels Bøle, Stephen Espedalen, Isak Ballestads qde., Karen Egaasen.

17/3-1720. Anders Luxefields søn Niels.
Test: Niels Fieldet, Søren Grinj, Ole Lucassøn, Inger Fieldet, Gunne Fieldet.

17/3-1720. Rasmus Sems datter Anne.
Test: Niels Otterholt, Halvor Skreuen, Anders Sem, Jens Hoppestads qde., Byfogdens pige.

17/3-1720. Hans Sneltveds datter Gurj.
Test: Isak Sneltved, Erik Sneltved, Anders Sneltved, Johanne Jensdatter, Kirsten Sneltved.

25/3-1720. Rasmus Strømdals datter Maren.
Test: Niels Gulsæt, Søren Grinj, Helge Gulsæt, Jacob Gulsæts qde., Ove Strømdals datter.

28/3-1720. Ingebret Bratsbergs søn Peder.
Test: Tobias Hichman, Ole Joenssøn
Grothes tiener, Per Christenssøn, Kiersten - Vendelboes datter.

2/4-1720. Per Lænsmands datter Maren.
Test: Fogden Sveder, Monsieur
Bergstad, Jan Capelen, Madame Vorcum, Vendelboes datter.

3/4-1720. Rasmus Farevolds søn Henric.
Test: Hans Christenssøn, Peter masmester, Morten Bø, Niels Wendelboes hustru, Byfogdens datter.

7/4-1720. Erik Simonssøns datter Anne.
Test: Monsieur Tved, Brinch, Jørgen Simonssøn, Madame Berumas, Jomfru Kopf.

12/4-1720. Præstens søn Marcus Ditlef.
Test: Giert Hanssøn, Bauman, Bergsted, Madame Leopoldus, Madame Vejer, Jomfru Lange.

14/4-1720. Uægte barn fra Berg Anne.
Moder Marta Marcusdatter fra Edscougs sogn ved Vinger (Eidskog). Barnefader udlagt en Postrytter Hans Jørgen.
Test: Knud Bø, Rasmus Møller, Anders Bergs qde., Niels Kiærs datter.

21/4-1720. Niels Bøles søn fra Kleven Niels.
Test: Arent Post, Henning Claussøn guldsmedsvend, Jocums Kieriste, Hendes søster.

21/4-1720. Ole Jenssøns datter Birte.
Test: Ole Erikssøn, Jørgen Olssøn, Mads Torgersson, Peter Janssøns qde., Gunbor Kiøstelsdatter.

21/4-1720. Christian Simonssøns søn Simon.
Test: Lorens Janssøn, Per Janssøn, Tron Gabrielssøn, Villum Østenssøns qde., Birte Haagensdatter.

21/4-1720. Et uægte barn fra Hytten, Pernille.
Moderen Kirsten Ingebretsdatter. Barnefader Lars Erikssøn hos Bergstæd.
Test: Solve Bø, Henric Mognssøn, Jeronimuses qde., Abraham Bøes datter.

28/4-1720. Uægte barn hos Svend Madssøn, Hans.
Moderen Ingeborg. Barnefader udlagt Hans Sadelmager ved de røde. Hun kom fra Sanne.
Test: Anders Berg, Tore Svendsdtr, Mari Rising.

12/5-1720. Niels Holms søn Ingebret.
Test: Niels Otterholt, Henning Jønnevald, Jens Hoppestads qde Karen, Karen Otterholt.

12/5-1720. Daniel Bøes søn Johannes.
Test: Ole Sem, Jacob Bøe, Marta Skaven, Johanne Sem.

20/5-1720. Anders Halvorssøns søn Halvor.
Test: Per Gregerssøn,
Niels Collien, Ole Nirissøns søn Christen, Anders Tomesøns qde., Maria Jacobsdatter.

20/5-1720. Halvor Otterholts søn Søren.
Test: Per Eresrø, Jost Fos, Stephen Jønneval, Lars Jønnevals qde., Karen Otterholt.

21/5-1720. Jørgen Dyressøns datter Anne-Malene.
Test: Klocheren, Tolf Langgaard, Lars Galtes qde., Corfits datter Kirsten paa Kleven.

26/5-1720. Anun Myres datter Maren.
Test: Isak Ballstad, Johannes Myre, Lars Evenssøn, Bent Egaasens qde., Ingeborg Haralsdatter.

2/6-1720. Jon Tormossøns søn Per.
Test: Ole Sørbø, Lars Steensaas, Halvor Berg, Aaste Steensaas, Ellen Steensaas.

9/6-1720. Jonas Bagges søn Hans.
Test: Christen Skoven, Per Knudssøn, Micel Lerces qde., Corfits datter Kirsten.

9/6-1720. Torsten Suches søn Jon.
Test: Niels Suche, Ole Lucassøn,
Aslak Kollebonds qde., Tore Hansdatter.

16/6-1720. Jan Kreppes datter Maria.
Test: Jacob Rising, Simon i Præstegaarden, Hans Omots qde.,
Marta Griniteien.

16/6-1720. Tor Osebachs datter Karen.
Test: Hans smed,
Anders Bachen, Erik Smeds qvide, Levor Rusts datter.

23/6-1720. Abraham Anderssøns datter Lisbeth Catrine.
Test: Bauman, Brinch, Rhodes Kieriste og Søster.

24/6-1720. Peter Gasmans datter Johanna.
Test: Per Christenssøn, Ole Jonssøn, Anders Erbo, Bergsteds Kieriste, Racel Gram.

24/6-1720. Herman Kises datter Margrete. 
Test: Lars Bø, Gunder Bø, Halvor Aas, Aslak Kises qde., Maren Gløsmyr.

7/7-1720. Jost Toftes søn Jacob.
Test: Jacob Jønneval, Ole Oxrøe (Doxrød), Johan Falleje, Hellie Fos, Jost Stægens datter Margrete.
(Dette er ikke Jost Halvorsen Tofte og Marthe Larsdatters barn.
G. S. )

7/7-1720. Christen Aases søn Hans.
Test: Aslak Kise, Solve Bø,
Halvor Aas, Dorte formers, Hans Aases datter Anne.

14/7-1720. Niels Halvorssøns datter Lisbeth Catrine.
Test: Henric Mattis, Halvor Grol, Peter Svenske, Uslers frue, Hans Buers qde.

26/7-1720. Capitain Holmbos søn Ole Jørgen.
Test: Assessor Lange, Bergsted, Madame paa Menstad,
Madame Vejer, Jomfru Lange.

28/7-1720. Helge Højsæts datter Ambor.
Test: Stephen Enggraf, Hans Svinholt, Jacob Mens qde., Lars Højsæts Maren, Lisbeth Li.

4/8-1720. Christen Puttens datter Karen.
Test: Gunder Snibetorp, Hans Graveli, Isak Stægens qde. Lisbeth, Maren Graflj.

11/8-1720. Tor Fieldals datter Barbara.
Test: Hans Hauerø, Lars Berg, Hans Omots qde Karen, Erbos pige Inger.

18/8-1720. Even Ballestdz (Even Ballestad) datter Birte.
Test: Jacob, og Niels Løberg, Anders Olssøns qde i Scheen, Jacob Vetlessøns datter Birte.

25/8-1720. Lars Jønnewals søn Christen.
Test: Halvor Otterholt, Per Eresrø, Per Jønnevol, Zacharias Havbachens qde., Jennert Otterholt.

1/9-1720. Knud Bøes søn Jacob.
Test: Peter Janssøn, Villum Østenssøn, Tron Møller, Christian Østenssøns qde., Karen Lorensdatter.

1/9-1720. Niels Haraldsens søn Even.
Test: Jon Echonrø, Christen Klep, Hans Bøle, Knud Bøles qde., Sitzel Evensdatter.

1/9-1720. Per Skiefields søn Halvor.
Test: Poul Knudssøn, Ole Follou,
Ole Skyers qde., Jacob Aasterøs qde.

8/9-1720. Jost Toftes datter Pernille.
Test: Daniel Tofte, Tolf Tofte, Lars Fløtterø, Margrete Tofte, Ole Borges datter.

8/9-1720. Uægte barn fra Osebachen Gunnild.
Moderen Birte Hansdatter. Barnefader Poul Hansson.
Test: Stephen Espedalen, Knud Torcildssøn, Anne i Stranden, Birte Torcelsdatter.

8/9-1720. Uægte fra Steensaas Maren.
Moderen Gunnild Anonsdatter. Barnfader  (Trolig Niels Tormodsen. Gard Strøm.)
Test: Halvor Stensaases Aase, og Elen Steensaas.

15/9-1720. Claus Venstøbs søn Isak.
Test: Abraham Melum, Zacharias Venstøb, Isak Mens enche, og datter Karen.

15/9-1720. Zivert Kølnæs søn Erik.
Test: Hans Erikssøn, Brynild Bommen, Gunder Borges qde Boel, Anne Sibille.

15/9-1720. Gudmun Alfssøns datter Ambor.
Test: Niels Venstøb, Ole Skougsrø, Mogns Hoppestads qde., Jacob Bøes datter.

29/9-1720. Ole Fieldals søn Micel.
Test: Ole Sem, Per Fieldet, Lensmandens qde Maren, Karen Torsdatter.

29/9-1720. Anders Amunssøns Anders.
Test: Villum Ø
stenssøn, Christian Simonssøn, og hans qde., Lorens Janssons datter Anne.

6/10-1720. Ole Bøles datter Ingeborg.
Test: Christen Klep, Lars Haralssøn,
Johannes Riis, Isak Ballestads qde., Live Bøle.

6/10-1720. Jens Engelssøn fra Osebachens datter Anne.
Test: Ole Borge, Jacob Borge, Stephens qde Astrj.

10/10-1720. Raadmand Brants søn Jørgen Erbo.
Test: Niels Vejer, Nicolai Jørgenssøn, Thomas Lange, Helene Erbo, Bergsteds Hustru, Chisten Andersdatter.

13/10-1720. Per Eresrøs datter Gurj.
Test: Hans Sneltved, Lars Rising, Jan Jostssøns qde Hellie, Tone Kastet.

13/10-1720. Abraham Gunborsdalens datter Birte.
Test: Klocheren, Anders Rust, Isak Nielssøn, Søren Grinis qde., Marta Sem.

13/10-1720. Christen Skreus datter Karen.
Test: Christopher Grinj, Even Nøglegaard, Ole Limis qde., Randi Jensdatter.

20/10-1720. Isak Luxefields datter Rebecca.
Test: Anders, og Johan Fallejen, Søren Klochers qde., Gunder Fieldal.

3/11-1720. Christopher Olssøn Bøejes søn Ole.
Test: Jørgen Olssøn, Helge Olssøn, Mads Torjussøn, Per Skavens qde., Gunbor Kiøstelsd.

3/11-1720. Gunnar Øfrums datter Anne.
Test: Gulbrand Siverssøn i Scheen,
Anders i Langesund, Christen Jenssøns qde., Ellen Øfrum, Marta Nærum.

3/11-1720. Baltzer Møllers datter Karen.
Test: Peter Gasman, Lorens Janssøn, Tron Møller, Peter Janssøns qde., Maria Nielsd.

3/11-1720. Villum Østenssøns datter Giertrud.
Test: Jan Lucassøn, Knud Bø,
Jan svendske hos Bergsted, Jan Fanders qde., Lisbet Straale.

3/11-1720. Johannes Sørenssøn fra Falcum ejes søn Søren.
Test: Lyder Gram, Anders Perssøns qde. Falcumhaven, Marta Knudsdatter Falcumeje.

10/11-1720. Micel Søland fra Slemdals søn, Svend.
Test: Søren, og Christopher Grinj, Niels Sølands qde af Slemdal, Giertrud Strømdal.

17/11-1720. Ingebret Erikssøn fra Klevens søn Erik.
Test: Micel, og Jan Lerce,
Truls Smed, Erik Lerces enche, Maren Meen.

17/11-1720. Lars Hanssøn fra Klevens søn Ole.
Test: Erik Olssøn, Hans Nielssøn fra Solum, Jacob Isaksøns qde., Anne Knudsdatter.

17/11-1720. Haagen Rises datter Ingeborg.
Test: Bent Egaasen, Jacob Løberg, Anders Christenssøn,
Verner Rises qde., Marta Olsdatter.

24/11-1720. Nirj Fløtterøs søn Ole.
Test: Jacob Vetlessøn, Aslak Mognssøn, Christen Olssøn,
Ole Nirissøns Karen, Jacob Vetlessøns datter.

1/12-1720. Aslak Bratsbergs søn Solve.
Test: Tolf Tofte, Isak Meen, og hans søn, Ingebret Bratsbergs qde., Ole Lies datter.

22/12-1720. Matis Langerøs søn Ole.
Test: Lars Fløtterø, Niels Becheval,
Isak Ovestad, Hans Lies qde., Maren Becheval.

22/12-1720. Ole Tambour fra Osebachens datter Birte.
Test: Niels Halvorssøn, Jan Usler,
Hans Buers qde, og hendes søster Anne Maria.

22/12-1720. Per Haagenssøns søn Ove. 
Test: Rasmus Strømdal, Christen snedkers søn Jens, Søren Grinis qde., Birte Haagensdatter.

26/12-1720. Ingebret Knudssøn fra Klevens søn Erik.
Test: Ingebret Lerce, Ole Follou, Poul Knudssøn, Micel Lerces qde., Kirsten Corfitsdatter.

29/12-1720. Lars Højsæts søn Niels.
Test: Hans Svinholt, Ole Qvæestad,
Amun Aaltveds qde., Maren Qvæstad.
 

1721.

1/1-1721. Henric Hynis søn Halvor.
Test: Halvor Sem, Lars Venstøb, Peder Janssøns qde., Anders Jydes stifdatter.

5/1-1721. Gunder Røsagers søn Guttorm.
Test: Jens Gram, Hans Smit, Monsieur Giertsssøn, Madame Blehr, Pernille Knudsdatter.

12/1-1721. Gunder Moejes søn Anders.
Test: Rasmus Møller, Per Eresrø, Even Nøglegaard, Anne Børgesdatter fra Scheen, og Birte Børgesdtr. ibid.

19/1-1721. Jens Stulens søn Aslak.
Test: Antoni i Stulen, Ingebret Rosval,
Rasmus Aas, Rønnou Straale, Maren Rosval.

26/1-1721. Simon Jenssøns Anders.
Test: Niels Isakssøn,
Mas Torgerssøn, Anders Svenskes qde Rønnou, Jennert Fos, Bergsted

2/2-1721. Søren Tambours søn Peder.
Test: Capitain Holmbo, Iver Sommer,
Henric Giertssøn, Bergsteds Kieriste, Madame Lyche.

2/2-1721  Lars Højsæt fra Slemdals (Siljan) søn Peder.
Test: Per Christenssøn, Ingebret Bratsberg,
Tor guldsmed, Tvedz Kieriste, Marta Cornelsd.

Den samme barnedåp var også innført i Eidanger kirkebok slik (G. Strøm).
”d. 2. Februarj. Mariæ Rænselsis dag, ved Gierpen fra Slemdahll. Børnedaab. Laers Pederssøn Høgsætts og Berthe Gundersdaatters ægte barn Peder.
Baaren af Madamme Twedt i Scheen og med Mademeselle Martha Corneliesdaatter og Monsr. Peder Christenssøn i Scheen og  Claus Nielssøn, Ingebret Pederssøn Bradzberg. ”

9/2-1721. Christen Jenssøn fra Brecejes søn Jens.
Test: Monsieur Grot,
Hagen Simonssøn, Casi von Fichen, Madam Kofod, Marta Cornish.

9/2-1721. Ole sadelmagers hiemdøbte Christian.
Test: Elling Osebache,
Niels Svenske fra Lj, Anne i Stranden, Kirsten Borge.

9/2-1721. Hans Halvorssøn fra Venstøbs datter Maria.
Test: Knud Bø, Per Eresrø, Villum Østenssøns qde., Lisbet Straale.

23/2-1721. Morten Myres datter Sara. 
Test: Johannes Myre, Niels Bøle, Anders Christophersøn, Isak Ballestads qde., Siri Christophersdatter.

2/3-1721. Christopher Aaltveds søn Søren.
Test: Amun Aaltved, Ole Lunde, Niels Lunde, Ole Nordals qde., Marta Aaltved.

2/3-1721. Gunder Røes søn Halvor.
Test: Jens Hoppestad, Tor Kleven, Rasmus Aas, Mogns Hoppestads qde., Zigne Kiisse.

9/3-1721. Gunder Fieldets datter Kirsten.
Test: Niels Fieldet, Ole Fieldet, Anders Fields qde., Torjer Fieldes enche.

11/3-1721. Niels Vejers søn Hercules.
Test: Capit. Holmbo.
Thomas Lange. Niels Vejer. Asses. Langes frue, Mad. Bergsted. Jomfru Lange.

12/3-1721. Stephen Enggrafs datter Ambor.
Test: Jon Enggraf, Jon Econrø, Lars Ballestad, Jacob Meens qde., Solve Kolchins datter.

16/3-1721. Isak Meens datter Inger.
Test: Ingebret Bratsberg, Aslak Bratsberg, Jacob Meens qde.

30/3-1721. Per Jenssøn fra Hyttens søn Daniel.
Test: Peter Gasmand, Jørgen Straale, Per Busk, Giert Fanders qde., Karen Lorensdatter.

6/4-1721. Niels Bechevals søn Halvor.
Test: Lars Fløtterø, Lars Becheval, Niels Isakssøn Aasen, Tolf Sølis qde., Isak Aasens datter Marta.

6/4-1721. Ole Hanssøn fra Hyttens datter Maria.
Test: Even Hyni, Anders Anderssøn, Henric Monssøn, Rasmus Mortenssøns qde., Maren Skotland.

6/4-1721. Lars Envolssøn fra Osebachens datter Maren.
Test: Lorens Hanssøn, Jacob Nielssøn, Germuns qde., Kirsten Borge.

10/4-1721. Tor Fosejes søn Ole.
Test: Gulbrand Gaasehølen, Halvor Stranden, Kirsten Poulsdatter, Maren Gabrielsdatter.

10/4-1721. Erik Sneltveds datter Karen.
Test: Jacob Isakssøn, Hans Bøle, Niels Bøles qde., Anne Sørensdatter Riis.

15/4-1721. Lars Haralssøn fra Riises datter Live.
Test: Søren Riis, Christen Klep, Hans Bøle, Verner Rises qde., og datter Lisbeth.

15/4-1721. Christopher Anderssøns datter Johanne.
Test: Casper Snedker, en person fra Scheen, Christen i Strands qde., Ole Lies pige.

15/4-1721. Thomas Løbergs datter Live.
Test: Niels og Matis Løberg, Lars Egaas., Jacob Løbergs qde., Helvig Poldsdatter Løberg.

27/4-1721. Niels Venstøbs søn Jørgen.
Test: Hans Venstøb, Peter Janssøn. Kiersten. Ambor i Præstegaarden.

27/4-1721. Jørgen Glennis hiemdøbte Anders.
Test: Ol
e Skielbred, Per Fieldal, Simons qde i Scheen, Abraham Bøes datter.

11/5-1721. Even Holte fra Slemdals søn Christen.
Test: Niels Otterholt, Rasmus Venstøb, Jacob Skilbreds qde., Jan Kreppes qde.


Den samme barnedåp var også innført i Eidanger kirkebok slik (G. Strøm).
d. 11 Maiÿus Dend 2de Søndag Efter Paaske 1721 i fra Slemdahll, ved Gierpen.
Even Amundssøns og Martha Christensdaatters ægte Barn, Christen.
Baaren af Anna Jensdaatter Skiælbred, og med, Karen Olsdaatter Kreppa og Niels Otterholt, og Rasmus Sæm.
(Legg merke til hvor mye opplysninger vi finner i Eidanger kirkebok i forhold til Gjerpen i denne innførselen. G. S. )

4/5-1721. Alexander Frogners datter Margrete.
Test: Hans Anderssøn, Christen Olssøn, Truels fra Scheen, Poul Knudssøns qde., Ambor Torsdatter.

4/5-1721. Ole Grunerøs datter Inger.
Test: Bent Egaasen, Christen Grunnerø, Hans Serjants qde., Maren Grunnerø.

11/5-1721. Anders Loung N. Gulsets datter Kirsten.
Test: Levor Mele, Jacob Gulsæt, Søren Arnessøn, Helge Gulsæts qde., Tore Kittelrø.

18/5-1721. Gregers Christenssøns søn Hans.
Test: Secrataire Leopoldus, Iver Sommer, Madame Beauman, Madame Rhode.

18/5-1721. Lars Sems søn Even.
Test: Jens Høst, Halvor Sem, Simon i præstegaarden, Peder guldsmeds qde.

22/5-1721. Uægte barn fra Hytten Hans.
Moderen Marta Matiisdatter enche, udlagte Hans Johanssøn fra Tonsberg, som hun sagde var død.
Test: Niels Venstøb, Villum Østenssøn, Jeronimjs qde Hellie, Anne.

25/5-1721. Stephen Jønnevals datter Birte.
Test: Jacob Fallejen, Rasmus Qværn,
Jan Jostens qde Hellie, Anne Elefsdatter.

25/5-1721. Niels Isakssøns datter Ellen.
Test: Levor Melum, Jacob Vadræt, Levor Melums qde. Ingebor, Per Flods pige Ingeborg.

2/6-1721. Erik Gunderssøns søn Jacob.
Test: Ole Gunderssøn, Hans Colbiørnssøn, Ole Skyers qde., Gunnild Anunsdatter.

15/6-1721. Halvor Limis søn Jørgen.
Test: Aslak Bratsberg, Gunder Østenssøn, Simon Grinj, Lensmandens qde.,
Karen Berreberj.

24/6-1721. Ingebret Sølis datter Maren.
Test: Jacob Vetlessøn, Ture Pederssøn og h
ands qde Karen, Jacob Vetlessøns datter i Scheen.

29/6-1721. Gunder Lies datter Gunnild.
Test: Helge Lj, Ole Ovestad, Hans Lies qde., Lisbeth Nielsdatter Lie.

2/7-1721. Aslak Kises datter Karen.
Test: Ole Hoppestad, Helge Gulsæt, Hans Anderssøn, Jacob Vetlessøns qde, og datter Birte.

6/7-1721. Mogns Hoppestads datter Else.
Test: Abraham Melum, Gunder Berreberg, Gudmund Moes qde., Jost Stegens datter.

6/7-1721. Lars Bøes datter Maren.
Test: Herman Kise, Gunder Rød, Lars Rising, Jacob Bøes qde, Giertrud Tolfsdatter.

13/7-1721. Henric Bouerøs søn Niels.
Test: Niels Holm,
Zacarias Venstøb, Peder Lensmands qde., Maria Doxerø.

20/7-1721. Lars Bechevals datter Ingeborg.
Test: Lars Fløtterø, Helge Becheval, Niels Bechevals qde, Sidsel Becheval.

27/7-1721. Halvor Hanssøn fra Grinjs datter Inger.
Test: Hegerman, Beier, Anders Perssøn, Ole Jonssøns qde., Racel Gram.

10/8-1721. Hans Smid fra Osebachens datter Dorte.
Test: Lars Torgerssøn, Jacob Nielssøn, Stephens qde. Osebachen, Maria Bentsdatter.

24/8-1721. Anders Sems søn Anders.
Test: Ole Sem, Rasmus Aas, Anders Anderssøns qde. Maren i Scheen, Dorte Nielsdatter.

24/8-1721. Poul Gaasehølens søn Knud.
Test: Gulbrand Gaasehølen, Ole Skougsrø, Erik Hoppestads qde., Birte Tronsdatter.

24/8-1721. Jeronimi fra Hyttens søn Ole.
Test: Simon Jenssøn, Thomas Fos, Anne Nielsdatter,
Mads Torgerssøns qde., Zidsel Pedersdatter.

31/8-1721. Ole Graflis søn Christen.
Test: Per Olssøn,
Anders Bindrop, Anders Persøns qde., Per Olssøns datter.

31/8-1721. Ole Gaasehøles søn Knud.
Test: Per Fieldal, Johannes Lund,
Jan Jostssøns qde., Elef Jønnevolds datter Anne.

7/9-1721. Helge Gulsæts datter Anne.
Test: Per Lensmand, Levor Mælum,
Halvor i Berg, Lolichens qde i Scheen, Anna Ejlertsdatter.

7/9-1721. Ole Bøles søn Hans.
Test: Jon Econrø, Niels Bøle, Pros Bøles søn Niels, Isak Ballestads qde., Maren Follou.

14/9-1721. Vetle Sems søn Anders.
Test: Ole Sem, Lars Sem, Simon Grinj, Somunds qde Annicen i Scheen, Johanne Sem.

21/9-1721. Hans Follous søn Knud.
Test: Jens Follou, Giert Krabbe, Halvor Follou, Jon Langgaards qde., Inger Follou.

21/9-1721. Jon Sannis datter Anne.
Test: Helge Gulsæt, Amun Aaltved, Torjus Sølj, Lars Søljs qde., Ingeborg Omdal.

21/9-1721. Lars Aslakssøns søn Niels.
Test: Børge Snibetorp, Halvor Aslakssøn, Søren Murermesters qde., Maria Andersdatter.

21/9-1721. Torbiørns datter Ingeborg.
Test: Rolf Rising, og Peder Rising, Tore Køjte, Marta Rising.

28/9-1721. Niels Christenssøns søn Christen.
Test: Niels Juul,
Per Olssøn, Giermuns qde., Ingeborg Hansdatter, alle fra Osebachen.

28/9-1721. Gunder Hanssøns datter Ingeborg.
Test: Gullic Espedal, Gunder Øfrum,
Hans Aas, Lars Hanssøns qde i Scheen, Marta Nærum.

29/9-1721. Lars Galtes datter Barbara.
Test: Niels Hanssøn, Lars Follous
Christopher, Jacob Isakssøns qde., Karen Rolfsdatter

22/10-1721. Capitain Holmboes søn Hans Frideric.
Test: Monsenieur Wulf, Monsenieur Kierulf, Madame Højer, Madame Kiærulf, Simons datter.

25/10-1721. Niels Halvorssøns datter Dorte Catrine.
Test: Capitain Klim, Leopoldus, Jan Usler, Madame Baumans, Mademoiselle Friis.

1/11-1721. Jens Hoppestads datter Karen.
Test: Niels Otterholt, Aslak Kiise, Jan Holm, Per Lænsmnds qde., Margreta Hoppestad.

23/11-1721. Brynild Borges søn Christen.
Test: Gunder Borge, Anders Bachen,
Boel Borge, Gunnild Ballestad.

23/11-1721. Anders Ruskes datter Maren.
Test: Ole Sem, Halvor Hanssøn, Christen Grinj, Søren Grinis qde., Giertrud i Præstegaarden.

23/11-1721. Uægte barn fra Enggraf Anne.
Moderen Ellen Børgersdatter. Barnefader udlagt Ingebret Janssøn under de Seves compagnie.
Test: Jan Kreppe, Brynild Kleven, Jon Enggafs qde., Ingeborg.

30/11-1721. Jacob Løbergs søn Jacob.
Niels Løberg, og Matis Løberg, Amun Tolfssøn, Thomas Løbergs qde., Kirsten Torsdatter.

7/12-1721. Hans Omots søn Niels.
Test: Serjant Hartvig, Halvor Berg, Sivert Hanssøn, Mette Skræders, Margrete Tevesdatter(?).

7/12-1721. Ole Nielssøns datter Else.
Test: Morten Myre, Lars Ballestad, Alexander Fløtteruds qde., Lisbeth Nielsdatter Lien.

14/12-1721. Henric Tolfssøn fra Osebachens tvillinger Ole. - Anne.
Test: Christian Anderssøn, Erland hos Maling,
Per Olssøn, Anders Anderssøn, Lorentzs Margrete, Niels Kudskes qde. Siri, Anne Sørensdatter, Olou Jansdatter.

21/12-1721. Anders Fallejens søn Anders.
Test: Kield former, Per Busk, Kield formers qde., Tor Fosejes qde.


1722.
 

11/1-1722. Søren Grinjs søn Ove.
Test: Peder Borge,
Niels Gandrop, Daniel Tofte, Præstens hustru, Jomfru Lange.

11/1-1722. Uægte barn fra Osebachen Knud.
Moderen Birte Olsdatter. Barnefader Asmun Asmunssøn, omløbende betlere. Blef strax givet Fogden tilkiende.
Test: Ingebret Knudssøn, Niels Janssøn, Ellings qde. Osebachen. 

18/1-1722. Søren Arnessøns søn Elias.
Test: Niels Gulsæt, Anders Long,
Lars Rising, Helge Gulsæts qde., Maren Hansdatter.

20/1-1722. Capitain Barnholts datter Juliana Augusta.
Test: Leutnanter Kaas, Sommer, Snel, Beier, Madame Vorcum, Madame Seiltroth.

25/1-1722. Jacob Fallejens datter Lisbeth.
Test: Anders Fallejen, Rasmus Qværnen, Jan Jostssøn's qde Hellie, Maren Gabrielsdatter.

25/1-1722. Hans Mustveds datter Lisbeth.
Test: Isak Højelj, Niels Knudssøn, Simon Grini, Hans Hanssøns qde. i Scheen, Maria Kleven.

25/1-1722. Jon Sucis datter Barbara.
Test: Tor Rolighed, Halvor Berg, Aaste Steensaas, Ellen Steensaas.

1/2-1722. Christian Anderssøn fra Osebachens søn Anders.
Test: Anders Peruqemager Christen Faranden, Abraham Anderssøns qde., Erik Simonssøns datter Dorthe.

1/2-1722. Jon Falcums datter Else.
Test: Hans Korsvold, Tyge i Scheen, Gunder Smed, Hans tobachsbinders qde., Malene hos Altsborg.

1/2-1722. Lars Drejer fra Osebachens søn Jon.
Test: Elling Halvorssøn, og Elef Smed, Ole Sadelmags qde Johanne fra Osebachen.

15/2-1722. Amun Aaltveds datter Maren.
Test: Lars Solvessøn, Christopher Aaltved, Ole Ovestad, Jon Sannis qde., Ingeborg Houen.

4/3-1722. Tolf Toftes datter Maren.
Test: Gunder Berreberg, Ingebret Bratsberg,
Halvor Limi, Aslak Bratsbergs qde., Gunnild Bratsberg.

8/3-1722. Germunds datter Anne Maria.
Test: Erik Smed, Anders Halvorssøn, Søren
Lorentssøns Margrete, Karen Osebachen.

8/3-1722. Anders Fløtterøs tvillingdatter Karen.
Test: Lars Fløtterø, Lars Ballestad, Anders Lis qde., Marta Nygaard.

15/3-1722. Jens Engelssøns søn Engel.
Test: Solve Simonssøn, Ole Gunderssøn, Brynild Borges qde., Margrete Borge.

18/3-1722. Per Skavens datter, Anne.
Test: Anders Olssøn, Jacob Isakssøn, Halvor Foreval, Jørgen Olssøns qde., Maren Foreval.

22/3-1722. Anders Ramsaas søn Gunder.
Test: Christen Klep,
Jacob Ramsaas, Hans Svinholt, Helge Højsæts qde., Lisbeth Lj.

22/3-1722. Even Borges datter Lisbeth.
Test: Gunder Borge, Stephen Enggraf, Per Houen, Brynild Borges qde., Kirsten Borge.

25/3-1722. Per Lænsmands datter Karen.
Test: Søren Kiærrich, Per Christenssøn, Hans Christenssøn, Per Bagges Kieriste, Vendelsboes datter.

25/3-1722. Halvor Hoppestads datter Inger.
Test: Abraham Melum, Christopher Jønneval, Erik Hoppestad, Mogns Hoppestads qde., Lars Hoppestads datter.

25/3-1722. Anders Luxefields søn Anders.
Test: Ole Lucassøn, Christen Eresrø, Gulbrand Fieldet, Søren Grinis qde., Niels Fieldets qde.

25/3-1722. Hans Falcumejes datter Karen.
Test: Mads Gulbrandssøn, Niels Janssøn, Steens qde. Falcumeje, Karen Christensdatter ibidem.

26/3-1722. Niels Vejers søn Giert Lange.
Test: Iver Sommer, Per Christenssøn, Erbo, Assessor Langes frue, Madame Vejer, Madmoisselle Vejer.

6/4-1722. Abraham Anderssøns søn Anders.
Test: Christian i stranden, Anders Ovessøn, Lorentsses Magrete, Gunnild Meenstadstranden.

6/4-1722. Haral Houens søn Halvor.
Test: Jon Sanne, Isak Ballestad, Abraham Ballstad, Anun Aaltveds qde., Marta Ballestad.

7/4-1722. Micel Lerces søn Jan.
Test: Ingebret Lerce,
Jan Bratsberg, Erik Lercis qde., Maria Andersdatter Kleven.

12/4-1722. Stephen fra Osebachens datter Inger.
Test: Mads Gulbrandssøn, Ingebret Espedalen, Anne Espedalen, Dorte Eriksdatter.

19/4-1722. Ole Scilbrets søn Torger.
Test: Per Fieldal, Jan Holm,
Peder Doxrøds qde Maren, og datter Maria.

19/4-1722. Herman Kises søn Lars.
Test: Ingebret Rosval, Morten Bø, Aslak Kises qde Ella, Ingebret Rosvolds datter Maren.

19/4-1722. Christen Screues søn Per.
Test: Jost Fos,
Christen Eresrø, Per Eresrøs qde. Tone og Marta Kasted.
(Rettet av Gard Strøm 2013.)

26/4-1722. Niels Bøle fra Kleps søn Knud.
Test: Christen Klep, Ole Bøle, Niels Isaksson, Lars Højsæts qde., Zitzel fra Becheval.

28/4-1722. fød 22/4-1722. Præstens søn Marcus Ditlef.
Test: Capitain Holmbo, Secretair Leopoldus, Kiærulf, Madame Bauman,
Madame Bler, Anne Lisbeth.

3/5-1722. Jacob Meens datter Tore.
Test: Gunder Borge, Stephan Enggraf, Ole Meen, Isak Mens qde., Gunnild Ballestad.

3/5-1722. Per Stegens datter Anne Lisbeth.
Test: Lars Aas, Lars Jønneval, Henning Jønval, Hellie Fos, Johanne Sem.

3/5-1722. Tolf Sølis søn Ole.
Test: Amund Sølj. Johannes Enggraf, Ingebret Sølis qde., Maren Tolfsdatter Sølj.

23/5-1722. Brantes søn Caje.
Test: Jørgen Tved, Frans Ryssel, Spar, Madame Bergsted, Capitain Poulssøns datter.

26/5-1722. Uægte barn fra Nygaard Anders.
Moderen Inger Andersdatter. Barnefader udlagt Ole Mortenssøn af Scheen.
Test: Isak Janssøn, Asgout Jostsøn,
Zacharias Havbachs qde., Marta Nygaard.

31/5-1722. Jost Foss fra Toftejes søn Christopher.
Test: Jacob Rising, Johannes Fos, Zacharias Havbachs qde., Elef Jønvalds datter Anne.

31/5-1722. Anders Anderssøn fra Hyttens søn Arve.
Test: Jan Larssøn, Hans Skotland, Per Busces qde Jennert, Sitzel Fos, Anne Micelsdatter.

7/6-1722. Gunder Fieldets tvillingdøttre, hiemmedøbte Kirstine. - og Kirsten.
Test: Ole Fieldet, Niels Fieldet og Gulbrand Fieldet, Even Berreberg, Anders svenskes qde Else,
Niels Fieldets qde., Torger Fieldets enche.

7/6-1722. Lars Sems søn Anders.
Test: Peder Lensmand, Simon Lund, Lars Rising, Anders Sems qde Birte,
Ole Sems datter Johanne.

14/6-1722. Jacob Isakssøns søn Lars.
Test: Ingebret Lerce, Niels Knudsøn Bøle, Ingebret Espedalen, Stephens qde Astrj, Corfits datter.

14/6-1722. Jacob Ballestads datter Anne.
Test: Haagen Riis, Hans Egaasen, Laers Egaasen, Isak Ballestads qde., Bent Egaasens datter Karen.

17/6-1722. Mads Torgerssøns søn Christen.
Test:
Ole Jenssøn, Erik Hoppestad, Jacob Bøes søn Arve, Jacob Bøes qde.

5/7-1722. Hans Christenssøn fra Omots søn Christen.
Test: Hans Grindtejn, Ole Grafli, Halvor Qvisles qde., Maren Grafli.

12/7-1722. Per Janssøn Hyttens søn Daniel.
Test: Jørgen Straale, Peter Janssøn, Tron Møller, Lorens Janssøns qde., Gurj Værnsdatter.

26/7-1722. Isak Ovestad fra Nærums søn Tolf.
Test: Amund Aaltved, Gunder Lj, Ole Ovestad, Lars Søljs qde., Anun Nærum.

16/8-1722. Ole Lucassøn fra Luxefields datter Maren.
Test: Gunder Fieldet, Gulbrand Fieldet, Gudmund Moos qde., Gurj Fieldet.

16/8-1722. Ole Olssøn fra Limjs søn Jon.
Test: Ole Limj, Christen skomager i Scheen, Jon Sems enche ibid., Margrete Kieldsdatter Limj.

23/8-1722. Lars Jønwalds hiemdøbte søn Engel.
Test: Per Busk, Jost Fos, Christopher Jønwal, Per Stegens qde.,
Anna Jønnval.

23/8-1722. Aslak Kises datter Karen.
Test: Jacob Vetlessøn, Morten Bø, Aslak Mogenssøns qde. i Scheen, Anne og Birte Jacobsdatter ibid.

23/8-1722. Tor Olssøn fra Osebachens datter Maria.
Test: Stephan Gulbrandssøn, Erik Gunnessøn, Christopher Rolfssøns qde., Inger hos Hans Buer.

10/8-1722. Helge Højsæts søn Ole.
Test: Hans Svinholt, Halvor Svinholt, Lars Højsæts qde., Gunnild Levorsdatter Riis.

10/8-1722. Lars Nygaards datter Inger.
Test: Ole Krageto, Lars Egaasen, Bent Egaasens qde., Maren Becheval.

6/9-1722   Hans Bøles søn Knud.
Test: Hans Follou, Niels Knudssøn Bøle, Niels Prossøn, Erik Olssøns qde., Kirsten Follou.

13/9-1722. Erik Hoppestads søn Hans.
Test: Aslak Kiste, Halvar Kiste, Aslak Mognssøns qde., Ole Nirissøns datter.

13/9-1722. Anders Svenske fra Hyttens datter Karen.
Test: Peter Janssøn, Tron Møller, Maren Doxrø, Lisbeth Straale.

20/9-1722. Anders Bergs søn Svend.
Test: Erik Gaupaasen,
Hans Sneltved, Anders Kiær, Hans Bergs qde., Per Knudssøns qde.

29/9-1722. Daniel Bøes datter Margrete.
Test: Tolf Rising,
Henric Hyni, Niels Hynis qde., Maren Pedersdatter i Scheen.

4/10-1722. Niels Christenssøn fra Osebachens datter Anne.
Test: Ole Gunderssøn, Anders Halvorssøns søn, Henric Tolfssøns qde., Maria Jensdatter.

11/10-1722. Christopher Møllers datter Maren.
Test: Jens Høst, Niels Høst, Heinrich Bergsteds Kieriste, Simens datter Ambor.

25/10-1722. Hans Venstøbs søn Anders.
Test: Peder Skaven, Henric Hynj, Jan Faltinæssøns qde., Maren Forevold.

1/11-1722. Anders Sneltveds datter Anne.
Test: Søren Riis, Erik Sneltved, Hans Sneltveds qde., Søren Rises datter.

1/11-1722. Ole Ingebretssøn fra Moejes søn Peder.
Test: Peder Stegen, Henning Jønnvol, Karen Mo, Anne Jønvald.

29/11-1722. Halvor Limis søn Hans.
Test: Per lænsmand, Tolf Tofte, Ole Gr. Thomas Skrædes qde., Margrete Jacobsdatter.

29/11-1722. Søren Tamburs Anders.
Test: Rasmus Mortenssøn, Jacob Vadræt, Helge Gulsæts qde., Karen Gulsæt.

6/12-1722. Ingebret Sølis søn Vetle.
Test: Jacob Vetlessøn,
Ole, og Marcus i Scheen, Niels Vetlessøns qde., Anne Olsdatter.

6/12-1722. Tor Roligheds Gurj.
Test: Gunder Røsager, Hans Berg, Alexanders qde., Anne Frogner.

6/12-1722. Søren Vernerssøns Ingeborg.
Test: Christen Klep, Ole Bøle, Lars Søljs qde., Anne Søljeje.

13/12-1722. Lars Højsæts Ole.
Test: Rejer Lunde, Niels Lunde,
Helge Højsæts qde, og Maren Lunde.

13/12-1722. Torsten Frogns Niels.
Test: Jørgen Tvet, Jens Høst, Kirsten Binderop, Anne Vendelbo.

13/12-1722. Hans Follous Maren.
Test: Ole Follou,
Hans Bøle, Jon Enggrafs qde., og Mette Echonrø.

20/12-1722. Tor Højmyrs Jens.
Test: Isak Højmyr, Casten Knudssøn, Albret Lyngaases qde., Maren Jansdatter i Scheen.

20/12-1722. Ole Gaasehølens Lars.
Test: Per Fieldal,
Ole Frantssøn, Tor Fieldals qde., Birte Haagensdatter Grinj.

26/12-1722. Niels Bøles Børger.
Test: Jorun Altenburg, Jørgen Erbo,
Madame Hejn, Alhed paa bryggene.

26/12-1722. Jan Aases datter Marta.
Test: Rolf Rising,
Christen Aas, Rasmus Aas, Randj Kitlelsdatter, Maren Rosvol.

26/12-1722. Ole Scilbreds datter Ingeborg.
Test: Hans Doxerø, Arve Bø, Rønnou Doxerø, Anna Jacobsdatter Bø.


1723.

1/1-1723. Rasmus Strømdals søn Ove.
Test: Anders Strømdal, Helge Gulsæt, og Jon Gulsæt, Søren Grinis qde., Dorte Strømdal.

10/1-1723. Knud Bøes søn Østen.
Test: Christian Østenssøn, Peter Janssøn, Tron Møller, Jens Møllersm enke Lisbeth, Karen Lorensdatter.

13/1-1723. Per Eresrøs søn Isak.
Test: Jost Fos, Rasmus Qværnen, Jan Jostssøns Hellie, Anne Jønneval.

17/1-1723. Anders Skræders tvillinger Jacob. og Abraham.
Test: Per Christenssøn, Per Bagge, Ole Jonssøn, Lange, Erbo, Præstens hustru, Vejers Kieriste, Jomfru Lange, og Anne Lisbeth.

17/1-1723. Henric Hynis søn Vetle.
Test: Niels Gulsæt, Peter Janssøn, Niels Hynis qde., Birte Jonsdatter fra Søland.

17/1-1723. Hans Nielssøn fra Aases søn Lars.
Test: Lars Aas, Anders Gløsmyr,
Mogns Hoppestads qde., Maren Gløsmyr.

17/1-1723. Johannes Aasterøs datter Inger.
Test: Morten Børgessøn, Lars Evenssøn, Isak Ballestads qde., Karen Egaasen.

17/1-1723. Claus Fosses datter Margrethe.
Test: Mogns Hoppestad, Even Nøglegaard, Gudmun Moes qde., Margrete Limi.

7/2-1723. Aslak Luxefields hiemdøbte Lisbeth.
Test: Zacharias Havbach,
Johannes Fos, Anders i Fieldets qde. Else, Anne Grini.

14/2-1723. Jan Larssøn fra Hyttens søn Lars.
Test: Johan Lucassøn, Anders Arvessøn, Lars Svenske, Villum Østenssøns qde., Marchen Straaale.

14/2-1723. Halvor Otterholts søn Amun.
Test: Elef Jønneval, Per Eresrø, Erik Otterholt, Per Buses qde., Anne Jønnevold.

21/2-1723. Jens Stulens datter Elen.
Test: Lars Aas, Jørgen Aarhuuseje, Sten Stulen, Aslak Kises qde., Jannet Stulen.

28/2-1723. Amun Sølis datter Kirsten.
Test: Jon Enggraf, Ole Bøle, Jon Løberg, Tolf Sølis qde., Maren Tolfsdatter Søli.

28/2-1723. Asgout Justssøns datter Inger Maria.
Test: Gunder Nøglegaard, Lars Nygaard, Zacharias Havbachs qde., Live Fos.

28/2-1723. Uægte barn fra SrRiis Ingeborg.
Moderen Lisbeth Vernersd. Barnefader udlagt Vincens Usler.
Test: Søren Vernerssøn, Torgius Sølj, Lars Rises qde., Anne Vernersd.

7/3-1723. Ole Kragetos datter Karen.
Test: Lars Fløtterø, Lars Nygaard, Bent Egaases qde., Birte Børgesdatter Langerø.

14/3-1723. Rasmus Qværnens datter Live.
Test: Jacob Rising, og Rasmus Rising, Hellie Fos, Maren Foseje.

14/3-1723. Halvor Skilbreds datter Helvig.
Test: Christopher Grinj, Halvor Oterholt, og Erik Otterholt, Per Ersrøs qde., Birte Haagensdatter Grinj.

21/3-1723. Christen Aasejes datter Kirsten.
Test: Per Lænsmand, Gunder Bereberg, Hans Aases søn, Ole Vrages qde., Kirsten Aas.

21/3-1723. Solve Bøes datter Inger.
Test: Morten Bøe, Ole Erikssøn, Jacob Bøes qde., Ingeborg Aas.

22/3-1723. Capitain Holmboes hiemmedøbte tvillinger Jørgen Frideric. og Bente-Catrine.
Test: OberstLieutnant Fien, Capitain Hals, Leutnant Løndal, Hr. Iver, Borghild Lyche, Fogden Sweder, Madame
Leopoldus, Madame Kiærulf, Madame Kofod, Madmoiselle Brandesb., Madame Spinke, Anne Lisbeth.

25/3-1723. Magnus Svenkis datter Maria.
Test: Niels Sivertssøn, Per Stier,
Thomas Christenssøn, Peter Janssøns qde., Karen Lorensdatter.

29/3-1723. Ingebret Bertelssøns søn Solve.
Test: Ole Lj, Niels Gandrup, Aslak Bratsberg, Ole Lies qde Johanne, og datter Margrete.

29/3-1723. Erik Sneltveds søn Ole.
Test: Jens Høst, Frans Lorenssøn, Lars Anderssøn, Elkærs qde Birte, Niels Knudsens datter Else.

29/3-1723. Hans Kiærs Søn Jacob.
Test: Turvild, Giest Niemand Brecheeje, hands Qvinde
Anne Johanne paa Breceeje.

2/4-1723. Peder Bagges Søn Rasmus Redsted.
Test: Vendelbo, Crøger, N. Høst, Altenburgs Kieriste, Alhed paa Bryggen.

4/4-1723. Matis Fløtterøs søn Anders.
Test: Lars Fløtterø, Lars Becheval, Hans Lies Qvinde, Maren Becheval.

4/4-1723. Hans Sneltveds datter Anne.
Test: Isac Sneltved, Hans Steensaas, Karen Torgersdatter i Scheen, Ingeborg Nielsdatter.

11/4-1723. Ole Hanssøn fra Hyttens datter Maren.
Test: Per Skaven, Per Janssøn, Søren Stensaasens qde., Zidsel Andersdatter.

11/4-1723. Anders Sems datter Gyrj.
Test: Ole Sem,
Lars Sem, Rasmus Rising, Anders Justes qde., Anne Nielsdatter Sem.

11/4-1723. Niels Venstøbs datter Gunnild.
Test: Tor Torgerssøn, Hans Venstøb, Tomas Hytten, Lars Mustvets qde., Karen Torsdatter.

25/4-1723. Erik Goupaasens datter Anne.
Test: Lars Aslakssøn, Christopher Jacobssøn, Christen Anderssøns datter,
Ole Aases datter.

2/5-1723. Hans Steensaas datter Karen.
Test: Niels Vejer, Jens Gram, Henric Giertsen, Præstens hustru, Jomfru Lange.

2/5-1723. Knud Sørbøes datter Maren.
Test: Isak Sneltved, Lars Sørbø, Per Busks qde Jennert, Marta Sørbø.

9/5-1723. Jonas Bagges søn Ole.
Test: Byfogden, Jørgen Ovenberg, Frans Petersson, Hagedorns Kieriste, Villum Karhofs datter.

18/5-1723. Per Stiers datter Maren.
Test: Jan Lucassøn, Per Busk, Villum Østenssøns qde Maren,
Kiel Limis datter Maria.

23/5-1723. Jan Sems datter Kirsten.
Test: Simon Lund,
Anders Rising, Anders Sems qde., Maren Nielsdatter Sem.

23/5-1723. Ole Grunderøs Søn Rasmus.
Test: Christian Sandvig i Scheen, Christen Grunderø, Hans Grunderøs qde Maren, Kirsten Torsdatter Løberg.

23/5-1723. Stephen Elefssøns søn Isak. 
Test: Per Bøe, Niels Qværnen,
Henning Jønnevald, Asbjørn Volds qde., Karen Persdatter i Scheen.

6/6-1723. Erik Hammersmedsvends søn Peter.
Test: Jan Lucassøn, Jost Fos,
Rasmus Aas, Jan Jostsøns qde., Anun Aas.

13/5-1723. Christopher Anderssøn fra Osebachens datter Agnete.
Test: Ole Borge, Anders Østenssøn, Anne i Stranden, Erik Simenssøns datter Dorthe.

20/6-1723. Halvor Kittilsrøs datter Ambor.
Test: Isak Nielssøn i Scheen,
Christen Grinj, Levor Melums qde., Tore Kittilsrø.

27/6-1723. Poul Gaasehøllens datter Gøran.
Test: Per Fransen, Klocher, Arve Bøe, Mogns Hoppestads qde., Pernille Castet.

2/7-1723. Jens Kuske fra Osebachens son Bendix Jens.
Test: Lars Buer, Studiosus Francont, Capitain Halses frue,
Madame Bradt.

4/7-1723. Greger fra Osebachens datter Helene.
Test: Per Olssøn, Even Rolfssøn,
Erik Simonssøns qde., Dorte Nielsdatter Osebache.

4/7-1723. Niels Hynis datter Maren.
Test: Hans Venstøb, Ole Sem, Henrich Hynis qde., Helvig Levorsdatter.

11/7-1723. Rasmus Forevalds søn Morten.
Test: Hans Christenssøn, Morten Bø, Per Skaven,
Lændsmds. qde., Marta Glysmyr.

11/7-1723. Lars Sems datter Kirsten.
Test: Christopher Grinj, Simon Lund,
Anders Sems qde., Margrete Lund.

25/7-1723. Gunner Røes søn Abraham. 
Test: Lars Bø, Jørgen Bø, Solve Rosvald, Aslak Olsøns qde., Hans Aases datter.

1/8-1723. Per Haagenssøns Maren.
Test: Rasmus Strømdal, Jon Gulsæt, Rasmus Skotlands qde., Dorte Strømdal.

1/8-1723. Jørgen Bøes søn Christen.
Test: Per Skaven, Abraham Bø, Anders Bø, Ole Skilbreds qde., Abraham Bøes datter.

15/8-1723. Ole Sadelmagers søn Christen.
Test: Ole Olssøn, Jobs dreng Jacob, Ole Borges qde., Erik Simonssøns datter Dorte.

22/8-1723. Niels Halvorssøns datter Maren.
Test: Contreadmiral Rhode, Jens Borning, Secretair Leopoldis frue, Madame Lythken.

22/8-1723. Simon fra Osebachens Søn Jon.
Test: Hans Sneltveds qde., Magrete fra Eidanger.

22/8-1723. Per Buskes datter Cathrine.
Test: Jan Lucassøn, Henric Mognssøn,
Halvor Otterholts qde., Anne Lisbeth Limi.

22/8-1723. Uægte barn fra NrBø Tolf.
Moderen Ragnhild Christensdatter Nr. Bø, udlagde Jens Hoppestads søn Erik.
Test: Ole Erikssøn, Ole Torgerssøn, Mogns Hoppestads qde., Maren Christensdatter Bø.

5/9-1723. Helge Højsæts Ingeborg.
Test: Jacob Meen, Anders Ramsaas, Halvor Svinholt, Lars Højsæts qde., en Pige af Edanger.

19/9-1723. Giermund fra Aasebaches datter Abele.
Test: Anders Halvorsen, Anders Ovesøn, Lorenses Margrete, Dorte Kirstine fra Aasebacken.

19/9-1723. Ole Mogenssøns Anne Lisbeth.
Test: Niels Venstøb, Per Busk, Henric Mogenssøn, Niels Hynis qde., Gurj Mogensdatter.

29/9-1723. Villum Østenssøns Even.
Test: Jan Lucassøn,
Tron Møller, Peter Janssøns qde., Maren Straale.

3/10-1723. Mads Torgerssøns Anne.
Test: Ole Erikssøn, Ole Jenssøn, Ole Torgerssøn, Jørgen Olssøns qde., Birte Haagensdatter.

10/10-1723. Lars Enevoldssøns Mette Catrine.
Test: Gregers Christenssøn, Anders Anderssøn, Knud Torcelssons qde., Kirsten Borge.

17/10-1723. Anders Christopherssøns Vetle.
Test: Lars Nygaard, Anders Egaasen, Niels Aasens qde., Gunnild Nærum.

24/10-1723. KlejnSmiddes Inger.
Test: Monsieur Vinter, Hans Kart, Jan Rask, Præstens Hustru, Maren Andersdatter.

24/10-1723. Ole Jenssøn ved Hyttens Anne.
Test: Mads Torgerssøn, Oberst Fiens Kudsk, Peter Janssøns qde., Anne Ingebretsdatter.

24/10-1723. Niels Bechevals Ingeborg. 
Test: Lars Fløtterød, og Matis Fløtterød, Lars Bechevals qde., Maren Becheval.

24/10-1723. Uægte barn fra Grunnerø Karen.
Moderen. Maren Rasmusdatter. Barnfader Isak Løberg.
Test: Bent Egaas, Hans Grunerø, Niels qde Live Lieen.

28/10-1723. Uægte barn fra Hytten Johanne Kirstine.
Moderen Karen Lorensdatter. Barnefader Jan Glysing.
Test: Morten Bø, Klocheren, Peter Janssøns Kirsten, Giertrud Tolfsd.

31/10-1723. Tolf Sølis datter Ellen. 
Test: Jon Enggraf, Tor Enggraf,
Amun Sølis qde., Even Sølis Enche Maren.

31/10-1723. Christen Fosejes søn Anders.
Test: Rasmus Venstøb. Christian Venstøb. Maren Hoppestad. Hellie Køjten.

7/11-1723. Ole Henricssøns Kirsten. 
Test: Stephen Enggraf, Jacob W. Borge,
Torgers qde, og datter fra Ejdanger.

7/11-1723. Torger fra Osebachens Helvig.
Test: Hans Smed, Michel Anderssøns Enche i Stranden,
Elefs datter Osebachen.

14/11-1723. Anders Amundssøns Gurj.
Test: Jan Lucassøn.
Peter Janssøn. Villum Østenssøns qde., Lisbet Persdatter.

28/11-1723. Anders Strømdals Mogens.
Test: Søren Grinj. Mads skomager, Jan Gulsæt. Giertrud Kolchin. Dorte Strømdal.

19/12-1723. Ole Follous datter Anne.
Test: Jon Econrø, Ole Kolchin, Hans Follous qde., Anne Kolchin.

26/12-1723. Søren Grines datter Inger.
Test: Ole Tolfssøn, Christopher Grinj,
Lars Rising, Niels Janssøns qde Karen, Dorte Strømdal.

26/12-1723. Søren Vernerssøns datter Anne.
Test: Hans Aslacssøn i Porsgrund, Lars Bøhle,
Torger Sølj, Søren Rises qde., Anne Vernersdatter.

27/12-1723. Lars Bøles Søn Anders.
Test: Christen Klep, Søren Riis, og Johannes Riis, Hans Bøles qde., Maren Follou.

27/12-1723. Uægte barn fra Tveten Anne.
Moderen Lars Tvetens datter Anna. Barnefader Jon Tormossøn.
Test: Niels Sucha, Hans Omot, Aaste Stensaas, og Boel Stensaas.


1724.

1/1-1724. Helge Gulsæts Søn Isak.
Test: Christopher Rygh, Jørgen Sollie, Børge Halvorssøn, Kirsten Sollie og hendis datter.

6/1-1724. Hans Doxerøs søn Iver.
Test: Anders Gulbretssøn, Henric Bouerø, Ole Janssøn. Per Skavens qde., Anne Doxerø.

9/1-1724. Stephens datter Inger.
Test: Gullic Espedalen, Erik Simonssøn, Anders Ovessøn, Even Torjerssøns qde., Dorte i Stranden.

9/1-1724. Jacob Ramsaases Anne.
Test: Christen Klep, Niels Klep, Niels Bechevalds qde., Karen Ramsaas.

13/1-1724. Ole Fieldets søn Thomas.
Test: Christian Simonssøn, Anders Anderssøn, Claus Tomessøn, Per Buschs qde., Zitsel Pedersdatter.

16/1-1724. Lars Højsæts Gunnild.
Test: Rejer Lunde,
Ole Møller, Christen Qvæstad, Hans Lies qde., Maren Qvæstad.

23/1-1724. Isak Meens søn Lars.
Test: Gunder Buer, Hans Buer, Jens Kiils qde. Gurj, Ole Lies datter Margrete.

23/1-1724. Daniel Bøes søn Giert.
Test: Johannes Dyrcol, Abraham Tolfssøn, Per Skavens qde., Giertrud Tolfsdatter.

23/1-1724. Vetle Sems søn Ole.
Test: Somund Anderssøn, Lars Sem, Henric Mognssøn, Niels Hynis qde., Marta Mela.

23/1-1724. Per Sneltveds datter Anne.
Test: Haagen Guldsmed,
Jesper Høst, Peder Flods Kieriste, Marta Cornelidatter.

2/2-1724. Tolf Toftes søn Gunder.
Test: Aslak Bratsberg, Ingebret Bratsberg, Jost Tofte,
Per Lensmds qde., Gunder Berrebergs datter.

2/2-1724. Jacob Isakssøns Ole.
Test: Niels Bøle, Erik Olssøn, Ingebret Espedalen,
Niels Koldchins qde., Gunnild Løberg.

2/2-1724. Knud Berrebergs Anne.
Test: Per Lensmand, Niels Halvorssøn, Mathias Fos, Niels Kudsks døttere Sitsel, og Giertrud.

7/2-1724. Hans Buers søn Gunder Buer.
Test: Gunder Buer, Jens Kiil, Søren Spar, Gunders Kieriste, Tore Josts datter, Anne Cathrine.

13/2-1724. Halvor Limes Gunder.
Test: Ole Hanssøn, Anders Omdal, Mogns Hoppestads qde., Maren Aas.

13/2-1724. Christopher Aaltveds Anne.
Test: Jacob Tol
fssøn Aasebachen, Ole Valler, Erik Lunde, Ole Nordals qde., Marta Aaltved.

13/2-1724. Christopher Rolfssøns søn Rolf.
Test: Gunder, og Helge Lj, Halvor Svinholt, Anders Christopherssøns qde., Inger hos Hans Buer.

13/2-1724. Lars Bechevolds Karen.
Test: Erik Olssøn, Matis Langerø, Helge Becheval, Erik Olssøns qde.,
Maren Becheval.

20/2-1724. Simon Lunds Erik.
Test: Gunder Follou, Jens Follou, Lars Sems qde., Kirsten Lund.

20/2-1724. Simon Jenssøns datter Anne.
Test: Solve Bø,
Lars Olssøn Bøeje, Anders Hanssøns qde Rønnou, Jacob Bøes datter Anne.

20/2-1724. Alexander Frognes tvillinger Jon. og Else.
Test: Ingebret, og Micel . . .,
Ingebret Lyche, Niels Knudssøn, Christen Nielssøn, Niels Janssøns qde., Christen Janssøns qde., Giertrud Buer, Ingeborg Kleven.

27/2-1724. Tron Møllers Jens.
Test: Per Gasmand,
Claus Gabrielssøn, Zacharias Qværnen, Peters Kirsten, Maren Gabrielsdatter.

27/2-1724. Gunder Luxefields Peder.
Test: Anders, og Gulbrand Luxefield, Ole Lucassøns qde., Tone Kastet.

5/3-1724. Jens Christenssøns hiemmedøbte Lars.
Test: Rasmus Mortenssøn, Ole Janssøn, Niels Olssøn, Jan Sørenssøns qde., Anne Eriksdatter.

8/3-1724. Christen Holms Ole.
Test: Christopher Grini, Ole Skyer, Niels Holms qde., Birte Haagensdatter.

9/3-1724. Niels Vejers hiemdøbte Giert Lange.
Test: Mons. Blix, Jørgen Tved, Johane Vejer, fru Assessors, Bolette Cappelen.

12/3-1724. Stephen Enggrafs Daniel.
Test: Jon Enggraf, Ole Kolchin, Lars Ballestad, Jacob Meens qde., Gunnild Ballestad.

19/3-1724. Nirj Flotterøs Rasmus.
Test: Christen Gunderø, Christen Houkeraasen, Hans Kragetos qde., Birte Torgersdatter.

19/3-1724. Jacob Vadræts Maria.
Test: Hans Korsvald, Christopher Ryg, hans qde., og datter.

26/3-1724. Christian Simonsens Lisbet.
Test: Jan Lucassøn,
Per Busc, Giert Fanders qde., Maren Straale.

26/3-1724. Heronimus datter Johanne.
Test: Mads Torgerssøn, Ole Torgerssøn, Lorenses datter Johanne, Sitzel Pedersdatter.

2/4-1724. Christian fra Aasebachens søn Jens.
Test: Anders Halvorssøn, Knud
Bøhle, Per Olssøn, Gregers qde. Aasebachen. Dorte Eriksdatter.
(Rettet av G. Strøm).

9/4-1724. Morten Aasterøs Søn Niels.
Test: Lars Nygaard, Christopher Rolfssøn, Anders Egaas, Isak Ballestads qde., Even Søliejes datter.

9/4-1724. Herman Kises Maren.
Test: Aslak Kise, Hans Steensaas, Halvor Kise, Erik Hoppestads qde., Maren Rosvald.

13/4-1724. Henric Tolfssøn fra Aasebachens Karen.
Test: Ole Gunderssøn, Micel Janssøn, Ingebret Hanssøn, Kirsten Tolfsdatter, Margrete Hansdatter.

17/4-1724. Lars Nr. Aases Isak.
Test: Per Bø, Gunder Røe, Solve Rosvold, Mogns Hoppestads qde.,
Maren Rosvald.

17/4-1724. Jan Aases datter Maren.
Test: Jørgen Bø, Hans Larssøn Aas, Christen Aasejes qde., Hans Aases datter Anne.

23/4-1724. Ole Kolchins søn Ole.
Test: Jon Econrø, Ove Riis,
Søren Grinis qde., Dorte Strømdal.

26/4-1724. Jens Bornings søn Christen.
Test: Leutenant Gotzen, Ærboe, Søren
Christenssøn, Lisbeth Michelsdatter, Anne Lisbeth.

30/4-1724. Christian Østensøns Birte.
Test: Niels Finck, Niels Gandrup, Ole Stær, Christen Janssøns qde., Anne Torsdatter.

30/4-1724. Gunder Røsagers Anders.
Test: Turvil, Harald Torssøn, Turvilds qde., Ove Smeds datter.

30/4-1724. Jon Løbergs Maren.
Test: Matis Løberg, Jacob Løberg, Niels Løbergs qde., Maren Sølj.

30/4-1724. Ingebret Søles Birte.
Test: Niels Vetlessøn, Marcus Olssøn, Hartvig Snedker, Ole Anderssøns qde., Jacob Vetlessøns Margrete.

2/5-1724. Raadmand Brantes Jørgen Erbo.
Test: Oberstlieutenant
Fien, Capitain Holmbo, Anders Erbo, Fiens frue, Madame Vejers.

4/5-1724. Anders Sneltveds Henning.
Test: Niels Sørbø, Per Sneltved, Halvor Sneltved, Erik Olssøns qde., Anne Torsdatter.

7/5-1724. Thomas Løbergs Poul.
Test: Isak Bachen, Jon Løberg, Jacob Løbergs qde., Gunnild Løberg.  

7/5-1724. Erik Gundersøns Elef.
Test: Jens Engelssøn, Ole Jenssøn, Sivert Kølnæs qde., Karen Brantes datter Osebachen.

7/5-1724. Niels Isakssøns hiemdøbte Kirsten.
Test: Helge Gulsæt, Jacob Vadræt, Pernille Gulsæt, Ole Lies pige Ingeborg.

14/5-1724. Jens Hoppestads Niels.
Test: Niels Otterholt, Niels Holm, Henning Jønnevald, Rasmus Venstøbs qde., Randi Bø.

25/5-1724. Ingebret Bratsbergs Solve.
Test: Tolf Tofte, Petter Skræder, Isak Meens søn, Aslak Bratsbergs qde., Magnild Meen.

25/5-1724. Abraham fra Aasebachens Karen.
Test: Niels Aal, Christen i Stranden, Karen Kiærulf, Anne Kirstine.

28/5-1724. Søren Tambours Pernille.
Test: Rasmus Mortenssøn, Jon Gulsæt, Helge Gulsæts qde., Birte Gulsæt.

5/6-1724. Jacob Løbergs Maren.
Test: Niels Løberg, Thomas Løberg, Jon Løbergs qde., Niels Løbergs datter Gunnild.

6/6-1724. Torger Aanessøns Per.
Test: Christen Ericsrød, Thomas Fos, Gudmund Moes qde., Dorte Jansdatter Fos.

11/6-1724. Christen Falcumejes Kirsten.
Test: Bogbinder Seiffert, Erik Jyde, Ole Jenssøn, Aganeta Fant., Edle hos Tobachspinderen.

25/6-1724. Lars Egaasens Tore.
Test: Gullich Espedalen, Niels Løberg, Anders Egaasen, Hans Egaasens qde., Ingeborg Haven.

25/6-1724. Tor Olsson fra Aasebachens Ellef.
Test: Ole Grønstens qde, Ingebret Kølnæs, Michels qde Karen, Maren Sølj.

25/6-1724. Ingebret Knudssøns Inger.
Test: Ingebret Lerce,
Per Lerce, Christen Kleven, Jan Faltinssøns qde., Gunnild Nielsdatter.

2/7-1724. Per Stegens søn Hans.
Test: Jost Fos, Lars, og Henning Jønnevold, Niels Hynis qde., Jan Jostesens datter Dorte.

2/7-1724. Per Lensmands datter Pernille.
Forvalter Vinter, Søren Christensen, Niels Gandrup, Vinters kieriste, Anne Vendelbo.

2/7-1724. Tor Fosses datter Dorte.
Test: Claus Follestad, Zacharias Fos, Per Eresrøs qde., Karen Gabrielsdatter.

2/7-1724. Torsten Frognes Anne.
Test: Per Skiefield, Jon Christenssøn, Isak Frognes qde., Anne Nielsdatter Løberg.

2/7-1724. Niels Knudssøns Ingeborg.
Test: Jacob Isakssøn, Niels Janssøn, Halvor Follou, Anne Espedalen, Else Follou.

2/7-1724. Simen Klevens søn Per.
Test: Halvor Berg, Lars Sørbø, Lars Bergs qde., Maren Hansdatter i Scheen.

9/7-1724. Micel Guldsmed fra Aasebachens Peter Christian.
Test: Jan Usler, Ole Guldsmed, Hans Buers qde, og Søster.

(Michel Gullsmed er visstnok av Lensmann - Mand ætta fra Vinje).

9/7-1724. Niels Christenssøns Christense.
Test: Ole Gunderssøn, Micel Janssøn, Jens Toldbo, Niels Tuets qde., Inger Birchestvet.

9/7-1724. Ole Gaasehølens Erik.
Test: Lars Rissing, Gulbrand Gaasehølen, Halvor Otterholts qde., Anne Foreval.

16/7-1724. Jørgen Limis Inger Catrine.
Test: Jan Lucassøn, Per Busk,
Teves Mognssøn, Giert Fanders qde., Kield Limis datter.

23/7-1724. Hans Smids søn Anders.
Test: Germun, Per Olssøn Osebachen, Erik Simonssøns qde., og datter i Stranden.

30/7-1724. Ole Skilbreds Gunder.
Test: Per Lensmand, Hans Doxrø, Even Nøglegaard, Anders Svenskes qde., Anne Doxerø.

30/7-1724. Anders Fieldets Birte.
Test: Ole Fieldet, Erik Hoppestad, Henning Jønval, Gunder Fieldets qde., Gurj Fieldet.

6/8-1724. Jacob Aasterøs Karen.
Test: Lars Sørbø, Per Skiefield, Poul Skræders qde., Maren Straale.

13/8-1724. Gunder Øfrums Abraham.
Test: Isak Nærum, Gunder Øfrum, Matis Langerøs qde., Karen Øfrum.

20/8-1724.  U=ægte barn fra Sæteren Anne.
Moderen Gunnild Anonsdatter, udlagt Jacob Aasterø.
Test: Johannes Aasterø, Vetle Sem, Niels Stensaas qde., Pige fra Menstad.

27/8-1724. Ole Mensejes Niels.
Test: Anders Ramsaas, Halvor Stensholt, Morten Aasterøs qde., Lisbet Lj.

27/8-1724. Mogns Hoppestads Ingeborg.
Test: Lensmand, Hans Sørenssøn, Fiens pige Maren, Ragnild Persdatter.

3/9-1724. Antoni Stiiers Inger.
Test: Lorens Janssøn, Ole og Henric Mognssøn, Christen Aases qde., Hans Aases datter.

3/9-1724. Uægte fra Kleven Marta.
Moderen Aaste Rejersdatter barnefader Ole Kleven.
Test: Anders Rejerssøn, . . . . . Rejersøn, . . . . . (bortslitt. )

10/9-1724. Hans Follous søn Anders.
Test: Ole Follou, Johannes Enggraf, Hans Claussøns qde fra Graaden, Gunnild Follou.

17/9-1724. Even Borges søn Jacob.
Test: Niels Løberg, Anun Øveraas, Abraham Houen, Stephens qde Osebachen, Maren Olsdatter Borge.

20/9-1724. Christen Anderssøn fra Osebachens datter Helvig.
Test: Chistian Anderssøn, Anders Ovessøn, Abrahams Kirstine,
Dorte Nielsdatter.

24/9-1724. Haagen Rises søn Lars.
Test: Ove Riis, Jacob Ballestad, Anders Egaasen, Verner Riises qde., Tone Riis.

24/9-1724. Henric Bouerøs søn Ingebret.
Test: Hans Doxerø, Jan Holm, Hans Kleven, Niels Holms qde., Else Bø.

29/9-1724. Niels Klepejes datter Anne.
Test: Christen Klep, Ole Bøle, Knud Klep, Lars Højsæts qde., Marta Aasen.

1/10-1724. Jost Toftes søn Christen.
Test: Rasmus Qværnen, Lars Jønneval, Lars Rising, Erik Smeds qde., Dorte Jansdatter.

15/10-1724. Ole Sadelmager fra Osebachens søn Ole.
Test: Hans Smid, Jacob Børge, Germunds qde., Dorte Enersdatter.

22/10-1724. Jan Lyngaases søn Abraham.
Test: Anders Sem, Vetle Sem, Henning Lyngaas, Anders Sems qde., og Anne Sem.

29/10-1724. Erik Hoppestads søn Mads.
Test: Aslak Kiste, og søn, Isak Tægen, Hartvig snedkers qde., og søster Maria.

29/10-1724. Niels Steensaas datter Ragnild.
Test: Ole Menseje, Christen Berg, Lars Baaserøds qde., Ellen Steensaas.

5/11-1724. Svenung Meles søn Ole.
Test: Johhannes Steenssøn, Per Iverssøn og qde., og hendis søster Dorte fra Scheen.

5/11-1724. Per Skavens datter Karen.
Test: Halvor Foreval, Anders Olssøn i Scheen, Jacob Isakssøn, og qde., fra Kleven, Anne Foreval.

5/11-1724. Hans Omots datter Maren.
Test: Hans Grinjtejn, Johannes Enggraf, Hans Bergs qde., Maren Graflj.

5/11-1724. Jon Anderssøn fra Klevens datter Karen.
Test: Niels
Janssøn, Christen Larssøn, Niels Bratsbergs søn Christen, Ingebret Lychis qde., Dorte Strømdal.

19/11-1724. Niels Qværnes søn Niels.
Test: Erik Hammersmed, Jens Hammersmed, Rasmus Møller, Jon Justssøns qde., Anne Faarevol

3/12-1724. Ole Grunnerøs Søn Rasmus.
Test: Bent Egaasen, Hans Grunnerø, og qde., Tallac Liens datter Live.

3/12-1724. Solve Bøes datter Inger.
Test: Rasmus Aas, Halvor Kiste, Christen Aasejes qde., Hans Aases datter.

10/12-1724. Ole Olssøn fra Hyttens søn Tor.
Test: Ole Tive, Per Busc, Claus Janssøn, Christian Simonssøns qde., Dorte Arentsdatter.

12/12-1724. Capitain Holmboes datter Johanne Georgina.
Test: Amptmand Storm, Hans Gregerssøn, Anders Erbo, Madame Bauman, Lieutenantens datter Helene.

17/12-1724. Hans Bøles datter Inger.
Test: Søren Riis, Hans Follou, Halvor Follou, Niels Knudssøns qde., Inger Follou.

17/12-1724. Lars Bøes datter Anne.
Test: Herman Kise, Per Bø, Per Skavens qde., Giertrud Berreberg.

17/12-1724. Lars Jønnevalds datter Maren.
Test: Jost Fos, Halvor Otterholt, Henning Jønnevald, Per Stegens qde., Anne Jønnevold.

24/12-1724. Ole Mognssøn fra Klevens søn Mogns.
Test: Ole Janssøn, Lars Follou, Christian Perssøn i Scheen, Jacob Isakssøns qde Kleven, Johanne Andersdatter ibid.


1725.

14/1-1725. Arent Matisen fra Hyttens datter Kirsten.
Test: Peder Gasman, Lorens Janssøn, Henric Skotland, Kield Limis qde., Arentes datter.

28/2-1725. Isak Fieldets datter Anne.
Test: Ole Olssøn, Jens Hammersmed, Gunder Fieldets qde Inger, Tone Castet.

1/2-1725. Erik Sneltveds søn Knud.
Test: Niels Bøle, Jacob Isakssøn, Tolfs Else, Giertrud Olsdatter fra SrBuer.

11/2-1725. Rasmus Qværnens søn Christen.
Test: Erik Lucassøn, Jost Fos, Hellie Fos, Gabriel Fosses datter Karen.

11/2-1725. Falentin Follestads datter Johanne.
Test: Anders Kart, Truls Krabbe af Scheen, Ole Follestads qde., Anne Arnesdatter.

12/2-1725. Præstens datter Bolette Friderica.
Test: Hr. Frideric Mejer, Hr. Iver Hesselberg, Lars Kiærulf, Madame Leopoldus, Frøchen Fien, Madame Lütken.

15/2-1725. Capitain Barnholts Søn Ulric Frideric.
Test: Capitain Holmbo, Tolder Kofoed, Jan Capelen, Capitain Holmboes frue, Dideric Capelens Kieriste, Mademoiselle
Capelen.

18/2-1725. Hans Doxerøs datter Marta.
Test: Christopher Møller, Ole Janssøn, Anders Svenskes qde., Anne Bø.

24/2-1725. Johan Uslers søn Mathis.
Test: Leutenant Storm, Henric Giertssøn Fange, Monsieur Carhofs Kieriste, Niels Halvorssøn Kaste, Anne Maria.

25/2-1725. Niels Venstøbs Birte.
Test: Forvalter Vinter, Søren Christensson, Kulleskrifver Bergsteds Kieriste, Anne Lisbeth.

4/3-1725. Jost Toftes søn Halvor.
Test: Jens Høst, Daniel Tofte, Niels Ganderup, Claus Toftes qde., Mads Bechs datter.

11/3-1725. Niels Holms datter Martha.
Test: Christopher Nielsen i Scheen, Zacharias Venstøb, Abraham Venstøb, Per lensmds qde., Karen Berreberg.

18/3-1725. Niels Hynis Anne Lisbeth.
Test: Hans Venstøb, Vetle Sem, Henric Mognssøn, Henric Hynis qde., Sitzel ved Verket.

18/3-1725. Simon Ballestads Knud.
Test: Jacob, og Isak Ballestad, Lars Ballestads qde.,

18/3-1725. Ole Olssøn fra Luxefields Ellen.
Test: Ole Lucassøn, Gulbrand Lucassøn, Anders Fieldets qde., Maria Limi.

8/4-1725. Stephen fra Osebachens tvilling døttre Inger. og Maria.
Test: Isak Solvessøn, Mads skomager, Ingebret Espedalen, Niels Løberg, Jacob Isakssøns qde Anne, Lisbeth Espedalen, Johannes Aastrøds qde., Gunild Løberg.

8/4-1725. Anders Kure fra Hyttens Maren.
Test: Ole Tyven, Ole Kudsk, Lorens Møllers qde., Anne Doxerø.

15/4-1725. Anders Ramsaasens Guttorm.
Test: Christen Klep, Knud Klep, Helge Højsæts qde., Lisbeth Lj.

15/4-1725. Uægte barn fra Aas Hans.
Moderen Randj Kittilsdatter, udlagt barnefader Niels Mogenssøn fra Borrestad.
Test: Per Steensaas, Rasmus Rising, Mogns Hoppestads qde., Maren Vernsdatter.

22/4-1725. Lars Follous Karen.
Test: Jacob Isakssøn, Niels Janssøn, Halvor Follou, Niels Bøles qde., Anne Klep.

22/4-1725. Tolf Søles Birte.
Test: Jon Enggraf, og søn, Lars Bechevals qde., Maren Becheval.

29/4-1725. Henric Hynis Inger.
Test: Niels Gulsæt,
Hans Venstøb, Jon Gulsæt, Helge Gulsæts qde., Birte Gulsæt.

6/5-1725. Hans Grunderøs Anne.
Test: Ole Grunnerø, Lars Egaasen, Ingebret Espedalen, Hans Bentssøns qde., Live Lien.

13/5-1725. Anders Strømdals Ole.
Test: Søren Grinj, Mads skomager, Arne Halvorssøn, Gunbor, og Dorte Grinj.

13/5-1725. Lars Nygaards Sara.
Test: Ole Krageto, Anders Christopherssøn, Christopher Egaasen, Morten Aasterøds qde., Maren Sølj.

19/5-1725. Forvalter Vinters søn Frideric Christian.
Test: Søren Kierulf, Søren Christenssøn, Niels Jenssøn, Monsieur Kierulfs Kieriste Anne Lisbet.

21/5-1725. Erik Otterholts Niels.
Test: Niels Holm, Solve Bø,
Henning Jønneval, Jens Hoppestads qde., Maren Bø.

21/5-1725. Anders Sneltveds Kirsten.
Test: Niels Knudssøn, Lars Becheval, Anders Kiær, Søren Rises qde., Lisbet Bøle.

21/5-1725. Per Olssøn fra Osebachens Kirsten.
Test: Germun Olssøn, Hans Siverssøn, Lars Abrahamssøn, Lorens Margrete, Dorte Eriksdatter.

22/5-1725. Gudmun Moes søn Isak.
Test: Claus Smed, Peder Lensmand, Frans Smed, Præstens Hustru, Kirsten Bloch.

1/6-1725. Et barn fra SrLimi Gunnild.
Moderen Anne kommen fra Anebo, sagde slig bleven 4 uger efter Micelsdag, loft givet Lensmanden tilkiende.
Test: Helge Vagtenberg, Poul Limis qde., Rolf Risings qde.,

3/6-1725. Anders Rushes søn Thomas.
Test: Vetle Sem, Anders Rissing, Anders Sems qde., Anne Suche.

3/6-1725. Lars Aases Birte.
Test: Per Bø, Herman Kiiste, Christen Aasejes qde., Maren Rosvald.

3/6-1725. Aslak Kiises datter Kirsten.
Test: Jacob Vetlessøn, Christen garver, Hartvig Snedker, Aslak Mognssøns qde., Kirsten Aas.

3/6-1725. Poul Gaasehøllens søn Per.
Test: Christen Eresrø, Gudmund Alfsson, og qde., Marta Gløsmyr.

10/6-1725. Hans Eresrøs Gunnild.
Test: Knud Bø, Tolf Tofte, Henning Jønnevald, Gunbor Grinj, Anna Micelsdtr. Moo.

13/6-1725. Blef døbt i Gierpen en Morian x) fød i Bengal i Ostindien som da var i tieniste hos OberstLeutnant Fien. Var 20 aar gl. blef i daaben kaldet Frideric Christian.
Test: OberstLieutenant Fien, CancelieRaad Borse, Capitain Holmbo, Secretaire Leopoldus, Hr. Iver, Hr. Albret, Raadmand Vejer, Søren Kiærulf, OberstLieutenantens
frue, og datter, Secretairens Kiæreste, Madame Sommer, Madame Vejer, Madame Kiærulf, Madame Hesselberg, Præstens Hustru, Mademoiselle Lütken, Anne Lisbeth.
x) En Morian = gammelt navn på neger.  J. Hvidsand.

17/6-1725. Ole Graflis Anne.
Test: Ole Amot, Matis Grafli, Anders Sems qde., Maren Graflj.

8/7-1725. Lars Larssøn fra Røsagers søn Lars.
Test: Niels Kiær, Gunder Røsager, Hans Kiærs qde., Niels Sørbøes datter.

15/7-1725. Lars Envoldssøn fra Osebachens hiemdøbte søn Ole.
Test: Stephen Gulbrandssøn, Jens Skomager. Anders Ovessøn. Erik Simonssøns qde Marta og datter Dorte i Stranden.

5/8-1725  Hans Larssøn fra Falcum ejes søn Isak.
Test: Niels Larssøn, Mads skomager, Isak Findal,
Mads skomagers qde., Marta Biørnsdatter i Scheen.

12/8-1725. Christopher Møllers søn Rasmus.
Test: Ole Jenssøn, Ole Erikssøn, Lars Bøeje, Anders Kures qde., Sitsel Jensdatter.

12/8-1725. Hans Lies søn Jon.
Test: Haagen Riis, Jacob Ballestad, Christopher Egaasen.
Haral Houens qde., Ingeborg Houen.

19/8-1725. Hans NrAases datter Kirsten.
Test: Lars Aas, Rasmus Aas,
Halvor Gløsmyr, Mogns Hoppestads qde., Anne Hansdatter Aas.

26/8-1725. Jan Larssøn fra Hyttens søn Anders.
Test: Forvalter Vinter, Søren Christenssøn, Per Perssøn i Scheen, Vinters Kieriste Anne Lisbeth.

26/8-1725. Jacob Mortenssøn fra Limis datter Lise.
Test: Peder Gasman, Jørgen Limi, Henric Mognssøn, Jørgen Limis qde., Dorte Arensdatter.

2/9-1725. Alexander fra Frognes søn Hans.
Test: Jacob Janssøn gevorben soldat, Jacob former,
Poul Skræders qde i Scheen, Maren Borge.

2/9-1725. Ole Gaasehølens søn Peder.
Test: Per Fieldal, Erik Otterholt,
Jan Holm, Tor Fieldals qde., Maria Bentsdatter i Scheen.

16/9-1725. Halvor Limis datter Anne.
Test: Lars Aas, og hans søn Hans, Gunder Øfrum, Lars Hanssøns qde i Scheen, Maren Aas.

23/9-1725. Isak Løbergs datter Karen.
Test: Amun Sølj, Jon Løberg, Abraham Houen, Jacob Løbergs qde., Gunnild Løberg.

23/9-1725. Ole Kragetoes datter Maren.
Test: Lars Fløtterø, Lars Christopherssøn Nygaard, Anders Bauerø.

26/9-1725. Jens Bornings Søn Claus fra Nr. Melum (Mæla).
Test: Niels Høst, Halvor Grol, Per Olssøn af Scheen, Præstens Hustru, Anders Pederssøns qde., Agata Blom.    

7/10-1725. Jon Løbergs datter Anne.
Test: Jacob Løberg, Isak Løberg, Thomas Løbergs qvinde, Ellen Anne i Præstegaarden.

14/10-1725. Ole Follestads søn Otter.
Test: Jørgen Ovenberg, Niels Rive, Ole Guldsmeds, Præstens Hustru, Per Olssøns datter Ellen.

18/10-1725. Et barn fra BratsbergKleven Anne Maria.
Faderen en afdanchet Soldat Søren Tolfssøn som hafte med sig en qvindfolk Karen Pedersdatter, som begge tilstod og bekiente
at de af Magistraten Anders Borch til SlotsKirchen i Christiania vare ægteviede, vare nu til huuse hos Lars Galt.
Test: Søren Tolfssøn, Johannes, Catrine Amme, og Anne Koch i Præstegaarden.

21/10-1725. Anders Skræder fra Hyttens tvillingsønner, Abraham. hiemedøbt og Jacob.
Test: Anders Linderup, Jacob Jonssøn, Jon Jonssøn, Niels Skriver, Borrings Kieriste, Per Gregerssøns datter, Vinters Kieriste, Cornilidatter.

21/10-1725. Greger fra Osebachens datter Kirsten.
Test: Abraham Anderssøn, Germund Olssøn, Christian Anderssøns qde., Dorte Eriksdatter i Stranden.

1/11-1725. Lars Ballestads datter Karen.
Test: Christen Skoven fra Melum, Lars Danielssøn, Simon Ballestads qde., Christen Skovens datter Maren.

4/11-1725. Hans Gunderssøn søn Niels.
Test: Gunder Solvessøn, Abraham Aafos, Jobs søn Bertel, Jens Kills qde. Gurj, Ole Lies datter Margrete.

4/11-1725. Ole Hanssøn fra Hyttens søn Hans.
Test: Arent Matissøn, Ole Olssøn Fieldet, Henric Skotland, Per Buskes qde., Maren Sørensdatter fra Hytten.

4/11-1725. Johannes Aasterøs Gulbrand.
Test: Morten Aasterø, Christen Houcheraasen, Christopher Egaasen, Lars Baaserøs qde., Ole Meensejes qde.,

11/11-1725. Jens Stulens søn Jon.
Test: Antonius Stulen, Søren Stulen, Lars Smed, Christen Aasejes qde., Maren Gløsmyr.

11/11-1725. Christopher Aaltveds Christen.
Test: Ole Valler, Niels Lunde, Christen Ouestad, Ole Nordals qde., Maren Døvigen af Ejdanger.

18/11-1725. Christen Anderssøn fra Osebachens tvillinger Anders. og Halvor.
Test: Lars Hanssøn, Jens skomager, Lars Stephenssøn, Lars Abrahamssøn, Christen Anderssøns qde., Anne Andersdatter, Christense Andersdatter, Børte i Stranden.

18/11-1725. Per Eresrøs Inger.
Test: Jost Fos, Zacharias Møller, Gudmund Moes qde., Anne Elefsdtr. Jønnevald.

25/11-1725. Tor Roligheds Hans.
Test: Ole Sørbø, Per Rising, Lisbet Rolighed, Anne Koch.

25/11-1725. Per Fieldals Erik.
Test: Niels Halvorssøn, Per Lensmand,
Leutnant Hejde, Fanges Kieriste.

25/11-1725. Ole Mognssøns Karen.
Test: Ole Jonssøn, Søren Skriver,
Vinters Kieriste, Ide Hichman.

25/11-1725. Niels Christenssøns Christen.
Test: Hans Hartvig, Jens Lunds qde., Niels Lunds qde., Rønnou Olsdatter.

25/11-1725. Jacob Ramsaases Jens.
Test: Anders Ramsaas, Anders Bachen, Anders Lies qde., Marta Ramsaas.

27/11-1725. HMG. . . Ole.
Test: Giert Hanssøn, Peder Clouman, D. M. K, Oles enche Pernille.

2/12-1725. Rasmus Forevalds Frans.
Test: Peder Gasman, Per Skaven, Jens Smid, Lænsmnds qde.,
Gunder Berrebergs datter.

9/12-1725    Rasmus Aases søn Harald.
Test: Christen Aaseje, Anders Strand, Halvor Hanssøn og qde., Anne Knudsdatter.

16/12-1725. Anders Aases Karen.
Test: Aslak, og Halvor Kiste, Jens smed, Christen Aasejes qde., Ingebor Aas.

23/12-1725. Aslak Bratsbergs Ole.
Test: Gunder Buer, Tolf Tofte, Ole Meen, Hans Buers qde., Ole Lies datter.

23/12-1725. Tor Olssøns Ingeborg.
Test: Peter Janssøn, Helge Olssøn, Ole Jørgenssøn, Mads Torgerssøns qde., Birte Christensdatter.

26/12-1725. Asgouts Poul fra Tofteeje.
Test: Knud, og Even fra Berreberg, Zacharias Havkaases (Havbakken u. Foss) qde., Johannes Jønnevald.


1726.

1/1-1726. Anders Christopherssøn fra Osebachens søn Christopher.
Test: Lars Nygaard, Morten Aasterø, Christopher Rolfssons qde., Birte Meen.

13/1-1726. Niels Levorssøn fra Klevens Børger.
Test: Ingebret Lycha, Christen Nielssøn, Niels Jonssøns qde., Anne Elefsdatter.

13/1-1726. Anders Kiærs Maren.
Test: Knud og Isak Sørbø, Hans Røsager, Lars Sørbøes qde., Birte Ordalen.

13/1-1726. Tor Osebachens Gurj.
Test: Hans Erikssøn, Anders Christopherssøn, Torgius Solj, Sivert Kølnæs qde., Maren Sølj.

20/1-1726. Jens Engelssøn fra Osebachens Anne.
Test: Lars Envolssøn, Anders Anderssøn, Gregers qde., Inger hos Hans Buer.

20/1-1726. Torjer Aanissøns Børte.
Test: Ole Tronssøn, Rasmus Qværen, Gudmun Moes qde., Maren Forrevold.

2/2-1726. Solve Bøes hiemedøbte Berulf.
Test: Ole Erikssøn, Arve Bø, Rasmus Aases qde., Maren Aas.

10/2-1726. Laers Bøles Christen.
Test: Pros Bøle, Hans Vernerssøn, Søren Riis, og qde., og datter Lisbeth.

10/2-1726. Jon Tvetens Gurj.
Test: Ole Tveten, Anders Rising, Lars Monssøns qde. Aase, Birte Larsdatter Tveten.

17/2-1726. Rasmus Strømdals Inger.
Test: Niels Gulsæt, Søren Grini, Mads skomagers qde., Dorte Grinj.

17/2-1726. Halvor Otterholts Maren.
Test: Lars Jønneval, Per Busc, Ole Grumstul. Karen Mo, Margrete Otterholt.

22/2-1726. Capitain Holmboes søn Ole.
Test: Peder Baar, Capelen, Sveder, Madame Kiærulf, Niels Knudssøns Sidsel.

24/2-1726. Søren Tambours søn Jørgen.
Test: Per Jenssøn, Anders Smed, Hennig Hanssøn, Rasmus Mortenssøns qde., Birte Lychen.

3/3-1726. Arent fra Hyttens Anne.
Test: Kield Limi, Ole Five, Børger Tomas, Hans Smids qde., Gurj Skotland.

3/3-1726. Hans Bergs Maria.
Test: Sivert Hanssøn, Christen Hanssøn, Halvor Aslakssøns qde., Karen Hansdatter.

10/3-1726. Ingebret Bratsbergs Niels.
Test: Peder Skræder, Abraham Aafos, Ole Meen, Per Skræders qde., Margrete Lj.

10/3-1726. Jan Svenskes Ole.
Test: Villum Østenssøn, Johannes Dyrcol, Anders Rejerssøn, Søren Grinis qde., Kirsten Grinj.

10/3-1726. Ingebret Sølis Ole.
Test: Truls Kabbe, Anders Krabbe, Christen Olssøns qde., Inger Olsdatter, alle fra Scheen.

10/3-1726. Halvor Kittelsrøs Karen.
Test: Lars Sem, Jan Sucen, Anders Svenskes qde., Ragnild Kittelsrø.

13/3-1726. Brynild Borges Pernille.
Test: Anders Halvorssøn, Lorens Hanssøn, Isak Bachens søn Anders, Gunder Baaserøds qde., Gunder Grinis datter ....

17/3-1726. Simon Lunds Ingeborg.
Test: Jon
Christenssøn, Arne Jonssøn, Peder Aslesen, Jon Jonssøns Kieriste, Madame Fos, Bøje Peters....

17/3-1726. Niels Sæters Tolf.
Test: Morten Aasterø,
Ole Nielssøn, Ole Skyer, Johannes Aasterøs qde., Boel Steensaas.

18/3-1726. Leutenant Storms Catrine Agnete. (?).
Test: Monsieur Bauman, Cecretair Leopoldus, og Frue, Madmoiselle Listen (Lütken?).

20/3-1726. Lars Højsæts Ole.
Test: Christen Klep, Helge Højsæt. Ingebret Espedalen. Amun Aaltveds qde., Marta Højsæt.

23/3-1726. Capitain Barnholts Casper.
Test: Raadmand Bredal, N. Vejer, Simon Jørgenssøn, Jacob Jonssøns Kieriste, von Capelens Kieriste, Madame Nyborg.

24/3-1726. Christen Aasejes Berulf.
Test: Lensmanden, Halvor Hanssøn, Hans Larssøn, Gudmund Moes qde., Ingeborg Aas.

25/3-1726. Jacob Borges datter Else.
Test: Even Rødningen, Stephen Enggraf,
Anders Osebachen, Even Borges qde., Birte Meen.

25/3-1726. Ole Henricssøn fra Osebachens Kirsten.
Test: Niels og Jacob Svenske, Sivert Køl(næs?) qde., Anne Lunde fra Ejdanger.

31/3-1726. Jonas Bagges Jacob.
Test: Søren Kiærulf,
Crøger. Baar, Per Baggers Kireste, Mademe Karhof.

31/3-1726. Per Lænsmands Karen.
Test: Lars Vinter, Søren Christenssøn, Niels Jenssøn, Vinters Kiriste, Karen Lollich.

7/4-1726. Claus Holms Inger.
Test: Zacharias Venstøb,
Lars Risings qvd. ...., Mogns Hoppestads qde., Gunder Berrebergs datter

7/4-1726. Hans Kiærs hiemdøbte Knud.
Test: Isak Højelj, Hans Bøle, Simon Grinj, Anders Sneltveds qde., Lisbeth Kleven.

14/4-1726. Gunder Røsagers Gunnild.
Test: Peter Kloman, Iver Bler, Madame Blehr, Pernille Knudsdatter.

14/4-1726. Lars Bechevals Anne.
Test: Lars Fløtterø, Anders Sneltved, Helge Beckeval, Søren Rises qde., Maren Becheval.

18/4-1726. Vetle Sems Martha.
Test: Rolf Rising, Søren Grinj, Abraham Rising, Niels Hynis qde., Boel Grinj.

28/4-1726. Niels Venstøbs Even.
Test: Tor Torgerssøn, Hans Venstøb, Peter Husaas, Lars Mustvedts qde., Gunnild Venstøb.

5/5-1726. Jørgen Limes søn Anders.
Test: Ole Five, Per Bugh, Thomas Christenssøn, Peter Janssøns qde., Kirsten Limi.

12/5-1726. Niels Bechevols Maren.
Test: Matis Langerø, Niels Aasen, Helga Becheval, Tolf Sølis qde Maren.

19/5-1726. Helge Gulsæts Anne.
Test: Per Lænsmand,
Halvor Aas, Jon Gulsæt, Aslak Mognssøns qde., Karen Levorsdatter.

26/5-1726. Stephen Elefssøns Anne.
Test: Rasmus Qværn, Henning Jønneval, Hellie Fos, Anne Jønneval.

26/5-1726. Uægte barn fra Hytten Karen.
Moderen Anne Straale. Barnets fader Per Gulbrandsson under... (bortslitt).
Test: Lars Venstøb, Villum Østenssøn, Anne Maria, Maren . .

.... 1726. Niels Halvorssøns Dorte.
Test: Halvor Grol, Job Christenssøns søn, Leutenant Gotsens Kieriste, Hans Buers Kones Søster.

.... 1726. Per Haagenssøns Haagen.
Test: Morten Bø, Halvor Hanssøn, Isak Kiste, Aslak Mognssøns qde., Kirsten Jansdatter Hytten.

9/6-1726. Halvor Kises Christopher.
Test: Morten Bø, Halvor Hanssøn, Isak Kise, Aslak Mognssøns qde., Karen Jacobsdatter.

9/6-1726. Tron Møllers Karen.
Test: Peter Gasmand, Claus Ballestad, Ole Kusk, Hellie Fos, Maren Gabrielsdatter.

9/6-1726. Ole Grunnerøs Ragnild.
Test: Lars Egaasen, Christen Skougsrø, Anders Egaasen, Hans Grunnerøs qde., Ingeborg Fløtterø.

9/6-1726. Gudmunds Sønnef fra Kleven.
Test: Jonas Bagge, Niels Janssøn,
Christen Nielssøn, Bagges qde., Anne Elefsdatter.

9/6-1726. Lars Stensaas Maren.
Test: Knud Sørbø, Anders Kiær, Isak Sørbø, Anders Sneltveds qde., Else Sørensdatter.

11/6-1726. Jens Suendskes Anne.
Test: Ole Mognssøn, Per Jenssøn, Niels Olssøn Bøeje, Lars Sørnssøns qde., Kirsten Christensdatter.

9/6-1726. Gunder Fieldets Jens.
Test: Ole, Niels, Guldbrand, Anders Fieldets qde., Tone Castet.

9/6-1726. Ole Sætters Ole.
Test: Lars Baaserø, Johannes Aasterø, Niels Sæters qde.,
Kirsten Baaserø.

.... trin.1726. Erik Lucassøns Annichen.
Test: Peter Gasmand, Jan Lucassøn, Jens Veberg, Lensmandens qde., Karen Fanders.

.... trin.1726. Micel Lerces Ingebret.
Test: Ingebret Lerce, Ole Philipssøn, Lars
Faltinssøn, Niels Larssons . . rj, Anne Lerce.

.... trin.1726. Hans Bøles Inger.
Test: Søren Riis, Hans Klep, Niels Jenssøn, Niels Bøles qde., Anne Follou.

.... trin.1726. Antoni Stulens Kirsten.
Test: Johannes Dyrcol, Jens Stulen, Jørgen Stulen, Hellie Fos, Karen Foseje.

.... trin.1726. Halvor Kreyes Anne.
Test: Tomas Bingholt, Niels Pustervig, Ole . . nds qde., Marcen Straale.

4/8-1726. Ole Tambours Marta.
Test: Claus Henrigssøn, Engebret Kølnæs, Kirsten Larsdatter, Karen Arnesdatter.

11/8-1726. Even Borges Jacob.
Test: Ole Borge, Niels Løberg, Per Houen, Stephens qde. Astrj, Giertrud Houen.

11/8-1726. Søren Venerssøns Anders.
Test: Søren Riis, Johannes Ris, Lars Bøles qde., Maren Riis.

11/8-1726. Christian fra Osebachens Margrete. (Christian Andersen. G. Strøm)
Test: Abraham Anderssøn, Anders Ovessøn, Niels Madssøns qde i Porsgrunden, Dorte Eriksdatter.

16/8-1726. Lars Vinters Christopher.
Test: Værfader Jacob fra
Bragnæs, Per Gregerssøn Erbo, Rasmus Nielssøns Kieriste, Sophia .......

25/8-1726. Lars Sems Lucas.
Test: Hans Anderssøn, Simon Lund, Lars Sem,
Hans Anderssøns qde i Scheen, Marta Torsdatter.

25/8-1726. Per Bugots Abraham.
Test: Tor Rolighed, Johannes Enggraf, Micel Lerche,
Hans Bergs .... Torsdatter.

8/9-1726. Stephens Kirsten.
Test: Niels Bøle, Jacob Lerche,
Barbara, og Alhed fra Kleven.

15/9-1726. Christen Falcumejes Jens.
Test: Niels Gandrup,
Capitain Arnes Halvor, Christen Jeppessøn, Ellen Fichen, Kirsten Bech.

15/9-1726. Jost Toftes Abraham.
Test: Christopher, og Lars Jønneval,
Johannes Fos, Hellie Fos, Anne Jønneval.

15/9-1726. Christopher Rolfssøns Guttorm.
Test: Lars Nygaard, Andres Christopherssøn,
Hans Lj, Anders Lj's qde. Magrit.

25/9-1726. Halvor Limis Anders.
Test: Lars Aas,
Lars Hanssøn, og Lars Larssøn Aas, Mogns Hoppestads qde., Anne Aas.

29/9-1726. Knud Berrebergs Per.
Test: Lensmanden, Tolf Tofte, Lars Rising, Christen Aas qde.

29/9-1726. Erik Goupaas Aslou.
Test: Lars Nygaard, Gunder Røsager, Per Sneltved,
Hans Sems qde., Marta hos Vejer.

6/10-1726. Ole Gaasehølens Gunne.
Test: Per Fieldal, Tor Fieldals qde., Maren Houerø.

13/10-1726. Simon fra Osebachens Søren.
Test: Anders Osebachen, Isak Sotvet, Lars Solvessøns qde., Inger Hansdatter.

13/10-1726. Thomas Løbergs Jens.
Test: Jacob Løberg, Anders Bachen, Niels Løberg, Jon Løbergs qde., Gunnild Løberg.

16/10-1726.Leutenant Gotfried Gotsche's Andreas.
Test: Erbo, Peder Bovits, Peter Svenske, Anne Micelsdatter, Maren Flor.

20/10-1726. Alexander Frognes Lisbeth Kirsten.
Test: Jacob Borge, Ole hos Vejer, Per Riss,
Even Borges qde., Anne Borge.

20/10-1726. Isak Solvessøns Halvor.
Test: Lars Solvessøn, Ole Borge, Amun Aaltved, Stephens Astrj, Anne Nærum.

27/10-1726. Villum Østenssøns Christian.
Test: Vinter, Erbo, Ole Vinters Kieriste, Marta Sørensdatter.

27/10-1726. Niels Isakssøns Else.
Test: Helge Gulsæt, Per Skaven, Margrete Murmesters, Karen Levorsdatter.

10/11-1726. Jacob Isakssøns Lars.
Test: Niels Janssøn, Niels Bøle, Ingebret Espedal, Stephens qde. Astrj, Gunnild Løberg.

17/11-1726. Lars Egaasens Kirsten.
Test: Amund Evenssøn, Abraham Follestad, Christopher Egaasen, Hans Egaas qde., Giertrud Houen.

17/11-1726. Jens Venstøbs Kirsten.
Test: Zacharias Venstøb, Torjer Venstøb, Peters Kirsten, Anne Moo.

24/11-1726. Simon Jenssøns Jørgen.
Test: Anders Hanssøn, Hans Doxerø, Abraham Tolfssøn, Rønnou Straale,
Zacharias Haubs qde.

1/12-1726. Abraham Osebakkens Christian.
Test: Christen Anderssøn, Anders Ovessøn. Christen Anderssøns qde., Christense Andersdatter.

1/12-1726. Jacob Løbergs Anne.
Test: Isak, og Tomas Løberg, Niels Løberg, Isak Løbergs qde.

8/12-1726. Lars Envoldssøns Mette Catrine.
Test: Jens skomager, Tomas Jonssøn, Knud Torcelssøns qde., Birte Meen.

8/12-1726. Gunne Aarhusejes Niels.
Test: Isak Nielssøn i Scheen, Anders Tolfssøn, Peter ......., Helge Gulsæts qde., Giertrud Aarhus.

15/12-1726. Johannes Nielssøn fra Bøejes Sitsel.
Test: Jørgen Olssøn, Knud Ericssøn, Mads Torgerssøns qde., Helvig Jørgensdatter.

22/12-1726. Ole Mognssøn fra Hyttens Anne.
Test: Per Busk, Ole Larssøn, Peter Janssøns qde., Gurj Skotland.

22/12-1726. Simon Myres Kirsten.
Test: Lars Nygaard, Abraham Ballestad, Lars Ballestads qde., Maren Sølj.

26/12-1726. Jon Econrøds Anders.
Test: Stephen Enggraf, Hans So......, Amun Gunderssøn, Henric garvers qde., Anne Rolfsdatter.

27/12-1726. Gudmun Moes Birte.
Test: Leutnant Gotske, Niels Janssøn, Christopher Re?gs qde., og datter.

27/12-1726. Ole Mognssøn fra Klevens Børger.
Test: Lars Stephenssøn, Ingebret Lerce, Micel Lerces qde., Birte Tolfsdatter.

29/12-1726  Per Scavens søn Hans.
Test: Ole Janssøn, Gunder Bø, Jacob Isakssøn, og qde., Anne Faareval.


1727

1/1-1727. Knud Stensaas Marta.
Test: Per Busk, Isak, og Maren Sneltved, Lisbeth Riis.

5/1-1727. Per Sneltveds Inger.
Test: Erik Goupeaasen, Isak Sørbø, Lars Bourøs qde., Anne i Scheen.

12/1-1727. Hans Smeds Jens.
Test: Kield Limi. Hans former, Giert Fanders qde., og datter Karen.

12/1-1727. Per Olssøn Aasebachens Ole.
Test: Hans Sivertssøn, Giermun, og qde., Anne Sophia Ejdanger.

12/1-1727. Ingebret Knudssøns Jacob.
Test: Jan og Lars Lerce, Barbara og Anne Lerce.

19/1-1727. Anders Fieldets Christen.
Test: Ole Limis søn Ole, Gulbrands og Gunders qvinder, Anne Jønneval.

19/1-1727. Stephens Isak.
Test: Niels Janssøn, Mads skomager, Jacobs Anne, Maren Borge.

3/2-1727. Jan Uslers Micel.
Test: Villum Karhof, Vincens Usler, Thomas Bugge, Anne Lisbeth, Anne Kiærulf.

9/2-1727. Matis Langerøs Live.
Test: Lars Fløtterø, Jost Tofte, Hans Lies qde., Maren Becheval.

9/2-1727. Halvor Melums Anders.
Test: Lars Christenssøn, Ib Anderssøn, Anders baadsmands qde., Maren i Scheen.

9/2-1727. Jørgen Frognes Lisbeth.
Test: Alexander, Ole i Præstegaarden, Karen Berg, Birte Frogne.

16/2-1727. Koldings Elisabeth.
Test: Klocheren, Jens Skomager, Knuds qde., Birte Elefsdatter.

16/2-1727. Henric Bouerøs Marta.
Test: Christen Holm, Anders Svenske, Niels Holms qde., Karen Berreberg.

16/2-1727. Per Muustveds Jens.
Niels, og Anders Kiær, Hans Kiærs qde., Anne Grinj.

16/2-1727. Jan Aases Tolf.
Test: Niels Gulsæt, Rolf Rising,
Anders Hammersmeds qde, Maren Bø.

16/2-1727. Hans NrAases Niels.
Test: Halvor Kise, Abraham Venstøb, Mogns Hoppestads qde., Ingeborg Aas.

16/2-1727. Per Tofteejes Inger.
Test: Henning Jønneval, Tomas Venstøb, Zacharias Haubaches qde., Anne Jønneval.

2/3-1727. Henric Mognssøns Mogns.
Test: Søren Chr. Grol, Niels Jenssøn, Vinters Kieriste, Lollicen.

23/3-1727. Morten Aasterøds Anne.
Test: Johannes Aasterø, Isak Ballestad, Ole Ballestad, Lars Nygaards qde., Lisbet Kleven.

23/3-1727. Ole Skilbreds Niels.
Test: Hans Doxerø, Erik Doxerø, Lars Rising, Anders Hanssøns qde., Gunnild Berreberg.

23/3-1727. Christen Puttens Niels.
Test: Tor Højmyr, Poul Putten, Anders Rusts qde.

25/3-1727. Søren Grinis Isak.
Test: Hans Houerø, Niels Janssøn, Johannes Enggraf, Ole Kolkins qde., Anne Isaksdatter.

30/3-1727. Niels Knudssøns Karen.
Test: Hans Bøle, Lars Follau, Isak Kleven, Jacob Isakssøns qde., Anne Lerce.

6/4-1727. Knud Aasens Niels.
Test: Christen Klep, Niels Aasen, Niels Bechevals qde., Anne Klep.

6/4-1727. Niels Hynis Marta.
Test: Anders Sem, Hans Venstøb, Haral Vetlessøns qde., Johane Danielsdatter.

6/4-1727. Hans Eresrøds Margrete.
Test: Gunder Mo, Claus Jønneval, Gudmun Moes qde., Maren Eresrød.

6/4-1727. Erik Hoppestads Sitsel.
Test: Aslak Kise, Ole Bøeje, Mogns Hoppestads qde., Karen Hoppestad.

2/7-1727.  Isak Løbergs Marta.
Test: Jacob Løberg, Anun Sølj, Jon Løbergs qde., Gunnild Løberg.

20/4-1727. Amun Sølis Inger.
Test: Jon Enggraf, Isak Løberg, Torjer Sølj, Tolf Sølis qde., Anne Sølj.

4/5-1727. Peter Morels Kirstine Maria.
Test: Jan Lucassøn, Peter Gasmand, Halvor Olssøn, Erik Lucassøns qde., Margrete Jansdatter.
(Rettet av Reidar Ballestad.)

11/5-1727. Niels Kudske Osebachens Anne Maria.
Test: Micel Jenssøn, Lars Abrahamssøn, Germuns qde., Dorte Eriksdatter.

18/5-1727. Hans Lies Gunnild.
Test: Lars Fløtterø, Anders Lj, Niels Lj, Gunder Lies qde., Live Fløtterø.

18/5-1727. Anders Bachens Kirsten.
Test: Gunner Borge, Tomas Løberg, Lars Ballestad, Brynild Borges qde., Marta Ballestad.

8/6-1727. Hans Kragetoes Marta.
Test: Helge Højsæt, Anders Ramsaas, Børge Øfrum, Matis Langerøs qde., Maren Ramsaas.

22/6-1727. Gunner Halvorssøn fra Øfrums Anne.
Test: Lars Hanssøn, Ole Hanssøn, Simon Grinj, Matis Langerøs qde., Maren Øfrum.

29/6-1727. Erik Skilbreds Rasmus.
Test: Christopher Grinj, Hans Doxerø, Knud Fieldal, Anders svenskis qde., Anne Bøe.

29/6-1727. Ole Limi fra Luxefields Jens.
Test: Niels Luxefield,
Rasmus Berg, Jens Aas, Andres Luxefields qde., Johane Danielsdatter.

6/7-1727. Christopher Aaltveds Anne.
Test: Ole, og Niels Lunde, Ole Ordals qde., Margit Ha..... (borte).

13/7-1727. Lars Ballestads Knud.
Test: Christen Skoven, Jacob Ballestad, Ole Lyngaas, Isak Ballestads qde., Maren Skoven.

13/7-1727. Jens skomager fra Osebachens Hans-Jørgen.
Test: Even Borge, Sivert i Strand, Hans Smids qde., Rønø Osebachen.

13/7-1727. Hans Venstøbs Karen.
Test: Henric Hyni,
Jan Faltinssøn, Peter Suchen, Peter Janssøns qde., Gunnild Venstøb.

22/7-1727. Leutenant Storms Frideric-Christian.
Test: Capitain Holmbo, Hans Kiærulf, Madame Bouman, Margrethe Lütken.
(Rettet. G. Strøm 2014).

27/7-1727. Solve Bøes Hans.
Test: Erik Otterholt, Halvor, og Isak Kise, Rasmus Aases qde., Maren Bø.

3/8-1727. Ole Ovessøns Solve.
Test: Amun Aaltvet, Isak Ovessøn, Halvor Sanne, Solve Ovessøns qde., Margrete Sanne.

3/8-1727. Lars Bechevals Anne.
Test: Lars Fløtterø, Anders Sneltved, Helge Becheval, Niels Bechevals qde., Maren Becheval.

3/8-1727. Søren Stensaas Christen.
Test: Lars . . søn, Torjer Nielssøn, Peder Eresrøs qde., Karen Venstøb.

10/8-1727. Aase Rejersdatters u=ægte Ludvig.
Test: Per Bugot, Jon Kleven, Jan svenskis qde. Barnefader Herman Ludvigssøn af Scheen.

17/8-1727. Erik Otterholts Tolf.
Test: Jens Hoppestad, Gudmun Mo, Zacharias Møller, Henning Jønevalds qde., Karen Hoppestad.

17/8-1727. Johannes Fosses Birte.
Test: Ingebret Rosval, Per Bø, Gunder Rosval, Hellie Fos, Anne Jønneval.

4/9-1727. Forvalter Vinters søn Jacob.
Test: Rasmus Nielssøn, von Capelen, Vinter, Præstens hustru, Jomfru Lange.

7/9-1727. Ole Follous Kirsten.
Test: Ole Kolchin, Lars, og Halvor Follou, Hans Follous qde., Ingeborg Follou.

25/9-1727. Capitain Holmboes datter Karen.
Test: CanceliRaad Leopoldus, Amptmand Berg, tolder Kofod, Monsieur Leopoldus, Fru CancelieRaads Leopoldus, Madame Bauman.

28/9-1727. Niels Proses Maren.
Test: Hans Bøle, Hans Follou, Anders Prosen, Niels Bøles qde., Maren Follou.

28/9-1727. Christen Anderssøns Halvor.
Test: Stephen Guldbrandsson, Ole Skræder, Abrahams qde. Kirstine, Ingeborgs datter Osebachen.

28/9-1727. Christopher Gabrielssøns Jan Christoper.
Test: Erik Lucassøn, Anders Smed, Ole Bøeje, Christen skomagers qde.,
Dorte Fos.

5/10-1727. Leutenant Gotsens Agnete.
Test: Søren Christenssøn, Hichman, Niels Jenssøn, Madame Vinters, Per Gregersøns datter.

12/10-1727. Tor Fosejes Inger.
Test: Erik Otterholt, Zacharias Møller, Tron Møllers qde., Maren Gabrielsdatter.

19/10-1727. Herman Kises Isak.
Test: Johannes Dyrcol, Gunne Rød, Halvor Gløsmyr, Mogns Hoppestads qde., Signe Dyrcol.

25/10-1727. Niels Vejers Claus Henric.
Test: Giert Hanssøn, Sommer, Karhof, Langes frue, Madame Beier, Madame Vejer.

26/10-1727. Christopher Møllers Margrete.
Test: Jan Lucassøn, Ole Kudsk, Per Jenssøn, Tron Møllers qde., Clarichen Petersdatter.

26/10-1727. Lars Risingejes Gunnild.
Test: Henric Hyni, Abraham Rising, Vetle Sems qde., Anne Rising.

9/12-1727. Hans Buers hiemdøbte Lars.
Test: Gunder Buer, Neuspitzen, Ole Meen, Sparres hustru, Pernille Larsdatter.

19/12-1727. Capitain Barnholts Christian.
Test: Tobias Hichman, Jacob Janssøn, Elias Vinter, Dideric Capelens Kieriste, Per Gregerssøns datter.

30/11, 7/12, 14/12 eller 21/12-1727. Tor Olssøns Ole.
Test: Morten Bø, Lars Rising, Christopher Møllers qde., Oline . . . datter.

26/12-1727. Lars Bøles Ingeborg.
Test: Ole Bøle, Niels Prosen, Hans Riis, Søren Vernerssøns qde., Tone Klep.

26/12-1727. Ole Olssøn fra Fieldets Ingeborg.
Test: Anders Fieldet, Gunder Mognssøn, Gunder Fieldets qde., Tone Kastet.


1728.

11/1-1728. Aslak Bratsbergs Inger.
Test: Gunder Buer, Ole Lj, Ole Meen, Jens Kiils hustru, Ole Lies datter.

18/1-1728. Ole Gaasehølens Anders.
Test: Ole Skilbred, Knud Fieldal, Per Fieldals qde., Olou Nøglegaard.

1/2-1728. Ingebret Sølis hiemmedøbte Iver.
Test: Christen, og Marcus Olssøn, Hartvig Snedkers qde., Jacob Vetlessøns datter.

8/2-1728. Tolf Sølis Ellen.
Test: Hans Bøle, Jon, og Tor Enggraf, Amund Sølis qde., Maren Sølieje.

8/2-1728. Hans Kiærs Henning.
Test: Ole Lyngaas, Niels Knudssøn Bøle, Barbara paa Kleven, Lisbeth Kleven.

15/2-1728. Jan Lyngaases Ole.
Test: Micel Lerce, Haldor Otterholt, Ole Lyngaas, Gunbor, og Abigael Grinj.

15/2-1728. Isak Strømdals Inger.
Test: Hans Gisholt, Hans Hvalen, Helge Gulsæts qde., Maren Hvalen.

15/2-1728. Jens Sørbøes Birte.
Test: Anders Berg, Alf Stulen, Per Rising, Anders Sneltvets qde., Gurj Sneltved.

7/3-1728. Falentin fra Follestads hiemdøbte Poul.
Test: Green, Binderup, Per Pederssøn, Sophia Faarebech, Margrete Pedersdatter.

7/3-1728. Peter Marcussøns Anne.
Test: Hans Venstøb, Henric Hynj, Abraham Bøeje, Niels Hynis qde., Anne Bøeje.

14/3-1728. Jacob Ramsaas Marta.
Test: Christen Klep, Anders Ramsaas, Anders Isakssøns qde., Karen Ramsaas.

25/3-1728. Ole Kolchins Inger.
Test: Søren Grinj, Ole Follou, Per Adrianssøn, Jon Econrøes qde., Abigael Grinj.

25/3-1728. Ole Meensejes hiemdøbte Jon.
Test: Ole Krageto, Hans Gunderssøn Lj, Hans Kragetos qde., Birte Meen.

29/3-1728. Tron Møllers Herman.
Test: Søren Gandrup, Alsing, Elkiærs Kieriste, Per Olsøns datter Ellen.

29/3-1728. Thomas Glendes Malene.
Test: Ole Sem, Christen Holm, Lars Rising, Sacharias Saubaches qde., Karen Berrebjerg.

4/4-1728. Lars Jønnevals Karen.
Test: Halvor Otterholt, Per Jacobssøn, Ole Grumstul, Zachariases qde., Anne Jønneval.

4/4-1728. Anders Kiærs Karen.
Test: Isak Højelj, Niels Kiær, Jan Grinj, Knud Kiærs qde., Gunnild Ingebretsdatter.

11/4-1728. Anders Svenske fra Hyttens Margrete.
Test: Henric Doxerø, Ole Skilbred, Marta Skaven, Else Bøe.

18/4-1728. Johannes Aasterøes Niels.
Test: Morten Aasterø, Mads skomager, Ole Aasterød, Stephens qde Astrj, Maren . . . datter.

25/4-1728. Jon Løbergs tvillinger Jacob. Niels.
Test: Matis Løberg, Anun Løbergeje, Niels Løberg, Lars Ballestad, Thomas, og Isak Løbergs qder, Gunnild, og Maren Løberg.

25/4-1728. Christopher fra Osebachens Helvig.
Test: Lorens, og Tomas Osebachen, Abrahams qde., Dorte i Stranden.

2/5-1728. Aslak Kises Ole.
Test: Morten Bø, Rasmus Aas, Hans Aas, Aslak Mognssøns qde., Maria Jacobsdatter.

18/5-1728. Hans Skræder fra Osebachens Niels.
Test: Johan Rask, Jørgen Jørgenssøn i Scheen, Stephens qde. Astrj, Catrine Ovensdatter.

19/5-1728. Hans Lies Jon.
Test: Haral Houen, Isak Ballestad, Anders Egaasen, Lars Evenssøns qde., Birte Langerø.

6/6-1728. Rasmus Aases Ole.
Test: Aslak Kise, Halvor Kise, Hans Aas, Helge Gulsæts qde., Maria Aas.

9/6-1728. Niels Gandrups Anne Maria.
Test: Jens Elkær, Erbo, Christen Stær, Elkiærs Kieriste, Barbara Abigael.

13/6-1728. Maren Gabrielsdatters uægte Halvor.
Barnefader Børgen Hanssøn, en enchemand fra Scheen.
Test: Claus Follestad, Tron Møller, Henning Jønevalds qde., Tone Castet.

20/6-1728  Isak Fieldets Jan.
Test: Johanes S. Fos, Haagen Luxefield, Ole Limis qde., Birte Haagensdatter hos Gasmand.

2/7-1728. Niels Luxefields Christen.
Test: Jens Hoppestad,
Erik Otterholt, Ole Mo, Hennig Jønvals qde., Dorte Straale.

4/7-1728. Søren Tambours Maria.
Test: Hans Venstøb, Hans Skottland, Lars Hynj, Henric Hynis qde., Catrine hos Elkær.

11/7-1728. Jacob Meens Ambor.
Test: Hans Svinholt, Jacob Borge, Niels Lj, Even Borges qde., Marta Ballestad.

18/7-1728. Stephen fra Osebachens Niels.
Test: Mads Gulbrandssøn, Niels Løberg, Jacob Isakssøns qde., og datter fra Kleven.

18/7-1728. Christopher Rolfssøns Maren.
Test: Lars Nygaard, Abraham Borge, Anders Christopherssøns qde., Inger Hansdatter.

18/7-1728. Erik Gunderssøns Ragnild.
Test: Amun Gunderssøn, Gunder Borge, Sivert Kølnæs's qde., Margrete Søliejer.

25/7-1728. Halvor Svinholts Ellen.
Test: Amun Øveraase, Isak Stulen, Hans Lj, Andres Ljes qde., Magnild Svinholt.

1/8-1728. Peter Morels Lars.
Test: Niels Janssøn, Per Perssøn, Jens Sørenssøn, Elkiærs hustru og datter.

1/8-1728. Hans Bergs Hans.
Test: Halvor, og Lars Østenssønner og Christen Hanssøn, Hans ...s. qde., Karen Larsdatter.

8/8-1728. Jan Larssøn fra Hyttens Jørgen.
Test: Jens Elkiær, Erbo, Jan Elgsø, Anne Nielsdatter, Barbara Abrahamsdatter.

15/8-1728. Helge Sneltveds Hans.
Test: Lars Fløtterø, Lars Becheval, P. Sneltved, Lars Becheval, Niels Bechevals qde., Maren Becheval.

22/8-1728. Gunder Fields Gunnild.
Test: Ole, Gulbrand og Hagen Fieldet, Niels Lucassøns qde., Anne Jønneval.

29/8-1728. Lars Nygaards Christopher.
Test: Anders Christopherssøn, Ole Krageto, Morten Osterøs qde., Maren Søljeje.

5/9-1728. Per Eresrøs Karen.
Test: Jacob Engelssøn, Isak Jacobssøn, Gudmun Moes qde., Gunnild Clausdatter.

5/9-1728. Ole Bouerøds Christen.
Test: Isak Bauerø, Torjer Fieldal, Anders Sems qde., Boel Grinj.

8/9-1728. Greger fra Osebachens Maria.
Test: Per Olssøn, Lars, og Kirstine hos Bauman, Dorte i Stranden.

26/9-1728. Gunder Røes Niels.
Test: Herman, Halvor, Isak Kiise, Mogns Hoppestads qde., Marta Gløsmyr.

26/9-1728. Anders Christopherssøns Ole.
Test: Lars Nygaard, Morten Asterø, Even Borges qde., Maren Borge.

29/9-1728. Jost Fosses Margrete.
Test: Jon hos Lars Jønneval, Zacharias Foseje, Jan Jostens qde., Anne Jønneval.

29/9-1728. Tolf Toftes Anne.
Test: Peder lænsmand, Aslak, og Isak Bratsberg, Ingebret Bratsbergs qde., Anne Berreberg.

29/9-1728. Niels Klepsejes Live.
Test: Christen Klep, Søren Riis, Halvor Lj,
Hans Lies qde., Tone Klep.

3/10-1728. Per Lænsmands Christen.
Test: Capitain Holmbo, Fogden Sveder, Ovenberg, Vinter, Elkær, Søren Christenssøn, Niels Jenssøn, Præstens Hustru, Madame Vinter, Elkærs datter.

24/10-1728. Hans Bøles Knud.
Test: Søren Riis, Aslak Kise, Halvor Follou, Niels Bøles qde., Ingeborg Follou.

7/11-1728. Ole Kragetos Knud.
Test: Matis Langerø, Lars Nygaard, Abraham Ballestad, Hans Kragetos qde., Birte Fløtterø.

7/11-1728. Anders Sneltveds Karen.
Test: Søren Riis, Lars Bechevald, Ole, og Per Sneltved, Lars Bechevalds qde., Lisbeth Riis.

21/11-1728. Johannes Fosses Karen.
Test: Tolf Tofte, Jost Fos, Solve Rosvold, ... Fos, Birte Fos.

24/11-1728. Niels Vejers Hans Thomas.
Test: Hr. Henric, Per Hanssøn, Anders Vejer, Langes frue, Jens Gregerssøns Kieriste, Barbara Abrahamsdatter.

28/11-1728. Anders Aarhuus ejes Hans.
Test: Aslak Kise, Solve Bø, Halvor Gløsmyr, Rasmus Aases qde., Else Aarhuus.

8/12-1728. Jan Holms tvillingdøtre Margrete. og Johanne.
Test: Rasmus, og Zacharias Venstøb, Arve Bø, Ole Nøglegaard, Niels og Christen Holms qder, Inger Holm, Else Bø.

11/12-1728. Halvor Kises Inger.
Test: Morten Bø, Halvor Iverssøn, Halvor Hanssøns qde. i Scheen, Dorte Straale.

11/12-1728. Lars Follous Karen.
Test: Ole, og Jens Follou, Jacob Isakssøns qde., Malene Iversdatter i Scheen.

11/12-1728. Anders skræders Sara. 
Test: Niels Isakssøn, Sigfred Jonassøn, Per Janssøns qde., Johanne Danielsdatter.

19/12-1728. Helge Gulsæts Kirsten.
Test: Søren Skaven, Sorenskiver Scultz, Berrø, Christen Rygs Kieriste og datter. (Rettet L.B.K. 2013)

26/12-1728. Halvor Otterholts Isak.
Test: Per Busc, Lars Jønnevald, Henning Jønnevalds qde., Daardj Castet.

29/12-1728. En fremed qde Karen Jørgensdatters hiemedøbte Marta.
Sagde sig være komen fra Drøbachen. Faderen Lorens Jacobssøn.
Test: Ole Knudssøn, Ole Jenssøns qde, og datter Kleven.


1729.

1/1-1729. Anders Thorssøn fra Strandens Niels.
Test: Jacob Borge, Hans Houen, Haral Houens qde., Giertrud Houen.

2/1-1729. Lars Højsæts Maren.
Test: Ole Møller, Christen, og Jacob Qvæstad, Amun Aaltveds qde., Marta Højsæt.

16/1-1729. Lars Sems Sara.
Test: Hans Anderssøn, Simon Lund, Jan Grinj, Anders Sems qde. Anne Sem.

23/1-1729. Ole Jenssøn fra Hyttens Henric.
Test: Niels Halvorssøn, Anders Pederssøn Alsing, Anne Nielsdatter, Catrine Halvorsdatter.

23/1-1729. Ingebret Torssøns Niels.
Test: Niels Sivertssøn, Niels Isakssøn, Ole i Præstgaarden, Anders Tolfssøns qde. Marta Torsdatter.

30/1-1729. Knud Berreberg's Christopher.
Test: Gudmun, og Ole Mo, Jost Fos, Lensmandens qde. Karen Berreberg.

30/1-1729. Anders Fieldets Tor.
Test: Ole Limi, Niels, og Micel Luxefield, Gunders, og Gulbrands qder Luxefield.

13/2-1729. Ole Mogenssøns Karen.
Test: Gasman, Ole Jenssøn, Jacob Mognssøn, Peters Kirsten, Søren Skotlands datter.

20/2-1729. Jens Snedkers Christen.
Test: Even Hyni, Henric Hynj, Erik Bøeje, Villum Østenssøns qde., Kirsten Skotland.

20/2-1729. Lars Hanssøns Anne.
Test: Rasmus Mortenssøn, Lars Jonassøn, Søren Susaas, Per Busks qde., Birte Skotland.

20/2-1729. Jørgen Højmyrs Karen.
Test: Isak Højelj, Tomas Sørenssøn, Anders Sems qde., Ingeborg Frogner.

27/2-1729. Jacob Løbergs hiemdøbte Jacob.
Test: Isak Løberg, og Thomas, Per Houen, Jon Løbergs qde., Dorte Løberg.

6/3-1729. Niels Halvorssøns Barbara.
Test: Thomes Bugge, Jens Pederssøn
, Jens Claussøns qde., Helene Erbo.

6/3-1729. Lars Stensaas Søren.
Test: Anders og Ole Sneltved, Halvor Ordals qde. Kirsten.

9/3-1729. Lars D. Ballestads Kirsten.
Test: Jacob Meen, Gunder Borge, Jacob Lerce, Anders Bachens qde., Anne Vetlesdatter.

13/3-1729. Christen Falcumejes Christen.
Test: Ole Veegter, Lars Blegebachen, Hans Nielssøn, Christen Enggrafs qde., Ellen i Scheen.

16/3-1729. Ingebret Bratsbergs Ole.
Test: Abraham Aafos, Per Berreberg, Isak Bratsberg, Jan Tolfssøns qde., Maren Meen.

20/3-1729. Per Skavens Sitsel.
Test: Ole Jenssøn, Niels Nielssøn, Halvor Jønneval, Anne Espedalen, Anne Faareval.

25/3-1729. Simon Ballestads Ole.
Test: Abraham, Isak og Jacob Ballestad, Jacob Ballestads qde., Anne Rejersdatter.

25/3-1729. Jon Klevens Johannes Andreas.
Test: Binderup, Alsing, Jomfru Ryssel, Madame Nyborg.

25/3-1729. Jørgen Klevens Anne.
Test: Hans Kleven, Axel Grinj, Johannes Enggraf, Søren Grinis qde., Dorte Strømdal.

25/3-1729. Arne Gaasehølens Jacob.
Test: Torjer Oniss. (Aanesen? G.S.), Niels Janssøn Foseje, Ole Gaasehølens qde., Anne Faareval.

27/3-1729. Niels Bechevals Gunnild.
Test: Lars Fløtterø, Niels Aase, Per Sneltved, Lars Bechevals qde., Maren Becheval.

3/4-1729. Arentes Peter.
Test: Per Busk, Henric Mognssøn, Christen Larssøn, Villums Anne, Dorte Arensdatter.

6/4-1729. Bertel Arweskous Lisbeth.
Test: Job, Daniel Skræder, Bomans, Lars Bøjes Else, Catrine Hejn.

6/4-1729. Hans Buers Anne-Dorthea.
Test: Gunder Buer, Sparre, Jens Kils qde., Kirsten Larsdatter Fos, Hans Buer.

10/4-1729. Lars Ballestads Gunnild.
Test: Christen Skoven, Hans Skoven, Lars Nygaards qde., Anne paa Meen.

10/4-1729. Alf Stulens Kirsten.
Test: Johannes Fos, Rolf Grinj, Mogns Hoppestads qde., Maren Tofteeje.

14/4-1729. Gudmun Moos Inger.
Test: Lensmanden, Tolf Tofte, Jens Møller, Lensmandens qde. Karen Berreberg.

16/4-1729. Capitain Holmboes Hans Frideric.
Test: Raadmand Sommer, Rasmus Nielssøn, Steenbloch, Rodes Kieriste, Madame Kiærulf.

19/4-1729. Isak Strømdals hiemdøbte Isak.
Test: Helge Gulsæt, Rejer og Hans Gisholt, Erik Lies qde., Anne Valen.
(Isak må være feil for Lars! - Terje Christensen 1980-tallet ). (Han har rett i det. G. Strøm 2014.)

19/4-1729. Jacob Borges Ole.
Test: Even Borge, Hans Lillegaarden, Anders Enggraf, Jacob Mens qde., Anne Borge.

19/4-1729. Halvor Ordals Magnild.
Test: Per, og Hans Sneltved, Johannes, Lars Stensaas qde., Anne.

24/4-1729. Henric Hynis Maren.
Test: Even Hyni, Hans Venstøb, Jon Gulsæt, Niels Hynis qde., Birte Gulsæt.

1/5-1729. Rasmus Strømdals Pernille.
Test: Karhof, Hichman, Klomans Kieriste Barbara, Abigael.

1/5-1729. Vetle Sems Anne Lisbeth.
Test: Ole Lyngaas, Rolf Rising, Anders Sems qde. Birte.

1/5-1729. Jan Lillegaards Peter.
Test: Lars Sem, Tolf Tofte, Zacharias
Havbachs qde., Karen Venstøb.
(Rettet. G. Strøm 2014.)

1/5-1729. Isak Løbergs Anne.
Test: Amun Sølj, Niels Løberg, Jan Løbergs qde., Gunild Løberg.

8/5-1729. Jonas Bagges Rasmus Rested.
Test: Hichman, Klouman, Jacob Sollj, Christophers qde., Racel Karhof.

8/5-1729. Jacob Aasterøs Ingeborg.
Test: Christen Eriksrø, Christen Skyer, Lars Baaserøs qde., Marta Løberg.

9/5-1729. Captain Barnholts Frideric.
Test:  B(Leut?). . gen?gte,
Luzt?., Major Akt. . C(G?)tian. . . (helt utslitt. ) J. Hv.

15/5-1729. Tor Roligheds Margrete.
Test: Anders Berg, Ole i Præstegaarden, Ingeborg Rolighed, Marta Rolighed.

15/5-1729. Asgoudts Ole.
Test: Henrig Jønneval, Lars Fos, Lars Jønnevals qde., Birte hos Jan Jostssøn.

26/5-1729. Søren Rises Anne.
Test: Lars Bøle, Hans Riis, Johannes Rises qde., Anne Ris.

29/5-1729. Uægte barn fra Kleven Hans.
Moderen Catrine udlagde Jens Sørenssøn.
Test: Niels Janssøn og hans qde.,

12/6-1729. Per Olssøn fra Osebachens Lars.
Test: Poul skomager, Sivert i Stranden, Oles Margrete, Lorens Hanssons qde., Ingeborg Osebachen.

19/6-1729. Christen skomagers Karen.
Test: Christopher Grinj, Rasmus Aas, Ole Mo, Gudmun Moos qde., Anne Berreberg.

19/6-1729. Hans Elefssøns Halvor.
Test: Jørgen Kleven, Hans paa Øen, Ole Kleven, Niels Larssøns qde., Alhed Kleven.
(Rettet. G. Strøm 2014.)

19/6-1729. Ole Grunnerøs Karen.
Test: Bent Egaasen, Christopher Egaasen, Christen Grunnerø, Niels qde., Inger Fløtterø.

17/7-1729. Lars Kollebond Aslak.
Test: Søren Grinj, Tevis Limi, Ingeborg Holm, Karen Berreberg.  

17/7-1729. Halvor Kittilsrøs Gunnild.
Test: Ole Tveten, Abraham Rising, Helge Vagtenbergs qde., Anne Rising.

24/7-1729. Germund fra Osebachens Asloug.
Test: Anders Anderssøn, Hans Pederssøn, Stephens qde., Christense Andersdatter.

26/7-1729. Hans Doxerøs Niels.
Test: Henric Doxerø, Christian Hynie(?), Lars Nielssøn, Per Skavens qde., Helvig Bøeje.

7/8-1729. Even Borges Ole.
Test: Stephen Osebachen.
Per Houen, Abraham Ballestads qde., Giertrud Houen.

7/8-1729. Falentin Follestads Maren.
Test: Ole Clausen, Søren Rollefssøn, Truls Krabbes qde., Anne Trulsdatter.

14/8-1729. Morten Aasterøs Christopher.
Test: Johannes Osterø, Anders Osebachen,
Ole Ballestad, Lars Nygaards qde., Maren Ballestad.

14/8-1729. Hans Grunnerøs Halvor.
Test: Tomas Løberg, Simen Ballestads qde., Ole, og Maren Schyer.

28/8-1729. Christian Kudsks Sitzel.
Test: Lorens Hanssøn, Tolf Olssøn, Niels Judes qde., Marta i Ejdanger.

4/9-1729. Isak Stulens Gunnild.
Test: Stephen, Niels Lj, Guner Ljs. qde., Anne Tolfsdatter i Ejdanger.

4/9-1729. Jon Tvetens Sophie.
Test: Jørgen Grinj, Johannes Enggraf, Anders Sems qde., Anne Rising.

11/9-1729. Vincens Uslers Barbara-Marta.
Test: Visiteur Hatton, Brandenborg, Niels Halvorssøn, Jan Uslers qde., Margareta paa Biørntved.

25/9-1729. Lars Egaasens Even.
Test: Anun Evenssøn, Christopher Egaasen, Abraham Ballestads qde., Anne Houen.
(Rettet. Andreas Ballestad 1980-tallet).

2/10-1729. Søren Grinis Karen. 
Test: Rasmus Strømdal, Jørgen Grini, (Johannes-skrevet over ), Truls Janssøns qde., Anne Rising.

9/10-1729. Erik Stoltsøns Maria.
Test: Elkiær, Erbo, .... sing, Elkiærs Kieriste og datter.

9/10-1729. Ole Luxefields Albret.
Test: Anders Høimyr (Mest helt bortslitt. J. Hv. ).

9/10-1729. Alexander Frognes Jacob.
Test: Even Borge, Lars Enggraf, Anders Anderssøns qde. Dorte, Anne Borge.

16/10-1729. Knud Aases Maren.
Test: Christen Klep, Jacob Kleven, Aslaks qde, og Anne paa Kleven.

23/10-1729. Anders Baches Live.
Test: Brynild, og Gunner Borge, Lars Ballestads qde., Marta Tolfsdatter.

23/10-1729. Jacob Halvorssøn ved Hyttens Gunnild.
Test: Søren Klep, Christopher Møller, Hans Janssøns qde., Kirsten Jensdatter.

6/11-1729. Hans Follous Adrian.
Test: Johannes Follou, Niels Prossøn, Per Adrianssøn, Hans Bøles qde., Ingeborg Follou.

13/11-1729. Claus Houerøs Christen.
Test: Mogns Hoppestad,
Ole Mo, Karen Mo, Maren Hauerø.
(Rettet av G.Strøm 2014.)

13/11-1729. Simon Jenssøns Niels.
Test: Niels Isakssøn, Ole Bøeje, Per Scavens qde., Helvig Bøeje.

13/11-1729. Maren Sølijs uægte Ellen.
Test: Ingebret Sølj, Lars Søljs qde., Anne Sølj.

20/11-1729. Jacob Isakssøns Gullic.
Test: Stephen, Ingebret Bommen, Ingebret Espedalen, Niels Janssøns qde., Gunnild Løberg.

20/11-1729. Lars smeds Birte Marie.
Test: Ove smed, Ole smed, Hans Larssøn, Ove smeds qde og datter.

20/11-1729. Jens Stulens Randj.
Test: Johannes Dyrcol, Søren Anunssøn, Rasmus Aases qde., Maren Aas.

4/12-1729. Jens Bergs Niels.
Test: Anders Berg, Per Sneltved, och hands qvd., Birte Jonsdatter.

4/12-1729. Gunder Aarhus Karen.
Test: Søren Arnessøn, Søren Jansson, Anders Aarhuus, Helge Gulsæts qde., Else Aarhuus.

11/12-1729. Lars Nr Aases Anders. 
Test: Lars Aas, og søn, Rasmus Aases qde., Marta Gløsmyr.

18/12-1729. Isak Fieldets Jan.
Test: Ole Limj, Ingeld Fieldet, Anders Fieldets qde.
Pernille.

26/12-1729. Abraham Ballestads hiemdøbte Maren.
Test: Even Borge, Per Houen og qde., Giertrud Houen.

26/12-1729. Johannes Follous Knud.
Test: Verner Riis, Hans Bøle, Niels Follou, Søren Rises qde., Anne Riis.

28/12-1729. Niels Vejers Maren-Elisabeth.
Test: Hichman, Capelen, Aslef Assessor Langes frue, Præstens hustru, Madame Vejer.


1730.
 

6/1-1730. Erik Hoppestads Hans.
Test: Jens Hoppestad,
Niels Holm, Ole Franssøn, Henning Jønnevals qde., Inger Holm.

6/1-1730. Erik Erlandssøns Anne.
Test: Henric Doxerø, Ole Nøglegaard, Hans Doxerøs qde., Anne Holm.

22/1-1730. Erik Otterholts Margrete.
Test: Niels Holm, Jens Hoppestad. Henning Jønnevals qde., Anne Holm.

22/1-1730. Ole Sneltveds Kirsten.
Test: Anders, og Peder Sneltved, Helge Sneltveds qde., Anne Sneltved.

22/1-1730. Brynild fra Klevens Ingeborg.
Test: Ingebret og Ole fra Kleven, Micel Lerces qde., Alhed Olsdatter.

29/1-1730. Lars Bøles Anne.
Test: Hans Bøle, Ole Højsæt, Hans Riis, Niels Prosens qde., Lisbeth Riis.

2/2-1730. Ole Gaasehølens Anders.
Test: Lars Jønneval, Jan Fos, Mogns Ersøs qde., Maren.

2/2-1730. Stephen Elefssøns Karen.
Test: Niels Qvern, Zacharias Møller, Henning Jønnevals qde., Malene Aas.

4/2-1730. Sersjant Løves Anun.
Test: Hicman, Brun, Adrian, Barbara paa Kleven,
Straale.

12/2-1730. Niels Prossøns Ole.
Test: Hans Follou, Hans Bøle, Lars Prosen, Pros Bøles qde., Ingeborg Follou.

12/2-1730. Per Haagenssøns Karen. 
Test: Haagen Falcum, Søren Aarhuus, Søren Grinis qde., Else Aarhuus.

26/2-1730. Per Stegens Jost.
Test: Lars Jønnevol, Halvor Otterholt, Ole Nøglegaard, Zacharias Haubachs qde., Sara Jønneval.

5/3-1730. Nirj Fløtterøs Anders.
Test: Arne Langerø, Christen Skougsrø, Alexanders qde., Live Fløtterø.

19/3-1730. Ingebret Sølis Amun.
Test: Jacob Vetlessøn, Truls Kaasen, Hans søn, Christen garvers qde., Inger Olsdatter.
(Rettet. G. Strøm 2014.)

26/3-1730. Johannes Aasterøs Per.
Test: Morten Aasterø, Mas Falcum, Guner Baaserø, Isak Ballestads qde., Lisbet Ballestad.

26/3-1730. Jan Glenis Jacob.
Test: Ole Scilbred, Haral Berreberg, Christen Holms qde., Anne Berreberg.

26/3-1730. uægte barn fra Osebachen Jon.
Moder Marta. Udlagt List.
Test: Klocheren, Christen Lyche, Elefs qde., og Birte Torcelsdatter. 

6/4-1730. Aslak Danielssøns Anders.
Test: Hichman, Jens Sveder, Caspar Bechers Kieriste, Christen Stars søster.

6/4-1730. Mads Sørenssøns Søren.
Test: Rasmus Strømdal, Haagen
Falcum, Abraham Rising, Anders Strømdals qde., Maren Grinitejen.
(Rettet av Jon Hvidsand).

23/4-1730. Simon Lunds Ingeborg.
Test: Per Berreberg, Lars Sem, og qde., Anne Berreberg.

23/4-1730. Gunne Hynis Niels.
Test: Henric Hyni, Johannes Fos, Vetle Sems qde., Maren Bø.

23/4-1730. Hans Kragetos Marta.
Test: Ole Krageto, Helge Højsæt, Lars Øfrum, Matis Langerøs qde., Ingeborg Fløtterø.

23/4-1730. Per Sneltvets Jon. 
Test: Erik Goupaasen, Ole Sneltvet, Hans Bergs qde., Alhed Olsdatter fra Kleven.

23/4-1730. Lars Bechevalds Ingeborg.
Test: Jacob Løberg, Jens Follou, Torger Sølj, Marta Kleven, Gunnild Riis.

30/4-1730. Arne Limis Halvor.
Test: Lars Aas, Tolf Tofte, Jan Grinj, Erik Stolfssøns qde., Halvor Melums datter Maren.

14/5-1730. Uægte barn fra Biørndalen Jon.
Test: Tor Bøeje, Knud Arentssøn, Per Skavens qde., Helvig Jørgensdatter Bøeje.

21/5-1730. Niels Luxefields Kirsten.
Test: Erik Otterholt, Anders og Ingebret Luxefield, Henning Jønnevals qde., Maren Hoppestad.

29/5-1730. Niels Halvorssøns Anne Lisbeth.
Test: Capitain Usler, Fog, Lars hos Bauman, Lars Skovens kieriste, Jobs datter.

29/5-1730. Matis Graflis Turvil.
Test: Isak Højeli, Aslak Kleven, Anders Sems qde., Gunnild Graflj.

31/5-1730. Alf Stulens Henric.
Test: Jens Stulen, Ole Tronssøn, og hands søn Tron, Jens Bergs qde., Olaf Moo.

4/6-1730. Ole Skilbreds Anders.
Test: Henric Doxerø, Knud Fieldal, Anders Hanssøns Rønnou, Anne Holm.

4/6-1730. Ole Lyngaasens Maren.
Test: Simon Lund, Lars Sem, Lars Halvorssøn, Axel Grinis qde., Margrete Borge.

18/6-1730. Jacob Ramsaas Live.
Test: Anders Ramsaas, Ole Højsæt, Anders Baches qde., Marta Ramsaas.

18/6-1730. Amun Sølis Tolf.
Test: Anders Osebachen, Thorjis Sølj, Amun Løberg, Tolf Sølis qde., Marta Sølieje.

18/6-1730. Uægte Inger Kirstine.
Moderen Dorte Kirstine Nielsdatter, udlagde Bernt Høne (Bernt Hyni?).
Test: Per Olssøn, Børre Nielssøn, Hans Erikssøns Dorte, Haaver hos Hans Buer.
(Rettet. G. Strøm 2014.)

25/6-1730. Christen Øfrums Marta.
Test: Lars Fløtterø, Arne Langerø, Ingebret Øfrum, Matis Langerøs qde., Maren Øfrum.

2/7-1730. Unge Hans Lies Gunder.
Test: Gunder Lj, Amun Aaltved, Niels Sanne, Anders Lies qde., Magnild Svinholt.

16/7-1730. Tomas Glenis Niels.
Test: Niels Holm, Jan Venstøb, Even Berreberg, . .
Holms qde., - Karen . . . (borte).

..... 1730. Ole Follestads Anne.
Test: Anders Fant, Truls Krabbe, Abraham i Scheen, hands qde., Pernille Philisdatter i Scheen.

..... 1730. Mads Torgerssøns Torjer.
Test: Ole Jenssøn, Per Olssøn, Ole Torjersson, Erik Hoppestads qde. Karen, Karen Torjersdatter Bøeje.

Ca. 27/8-1730. Ole Fieldets himdøbte Lars.
Test: Gulbrand, Ingebret og Ole, Niels Luxefields qde., Else Fieldet.

3/9-1730. Tor Fosejes Karen.
Test: Claus Follestad, Zacharias Møller, Lars Jønnevals qde., Johanne Larsdatter.

10/9-1730. Søren Tambours Karen. 
Test: Rasmus Mortenssøn, Ole Janssøn, Villum Østenssøns qde., Dorte Sørensdatter.

13/9-1730. Capitain Barnholts Carl Frideric.
Test: OberstLieutnant Fien, og hans datter, CanceliRaad Leopold, og frue, Amptmand Berg.

17/9-1730. Lars Danielssøns Daniel.
Test: Gunder Borge, Anders Lerce, Jacob Lerce, Daniel Ballestads enche, Anne Ballestad.

20/9-1730. Hans Bøles Erik.
Test: Søren Riis, Hans, og Niels Follou, Erik Sneltveds enche, Lisbet Ballestad.

1/10-1730. Uægte barn fra Schyer Gunnild.
Moderen Maren Olsdatter. Udlagde Niels Tormossøn ægtemand fra Schyer.
Test: Amun Evenssøn, Christen Grunnerø, Hans Grunnerøs qde., Anne Løberg.

8/10-1730. Jacob Løbergs Halvor.
Test: Isak Løberg, Helge Sneltveds qde., Karen Løberg, Lars Løberg, Lars Becheval.

22/10-1730. Tevis Limis Gunder.
Test: Peder Christenssøn, Thomas Sommer, S. Alsing, Langes hustru, Elkiærs datter Johanne.

29/10-1730. Solve Bøes Christen.
Test: Rasmus Aas, Erik Otterholt, Solve Rosvold, Anders Aarhus qde., Maria Bø.

1/11-1730. Ole Mognssøns Lars.
Test: Tevis Mognssøn, Jan Møller, Erik Staalfssen og qde., Claricen Petersdatter.  

1/11-1730. Lars Steensaas Gunbor.
Test: Knud Kiær, Anders Kiær, Morten Tolfssøn, Halvor Ordals qde., Kirsten Velgiordsdatter.

5/11-1730 Niels Kleps Karen.
Test: Giert Mogenssøn, Helge Lj, Hans Riis, Amun Aaltveds qde., Ingeborg Lj.

26/11-1730. Rasmus Aases Anne.
Test: Halvor Hansson, Christen Hanssøn, Lars Aas, Erik Lucassøns qde., Anne Berreberg.

26/11-1730. Reyer Frognes hiemdøbte Nirj.
Test: Niels Janssøn, Isak Bratsberg, Else Ovensdatter, Sara Bratsberg.

30/11-1730. Capitain Holmboes Else-Kirstine.
Test: Fogden Sveder, Lange, Aslef, Monseieur Sveders, Madame Sveder og datter.

3/12-1730. Søren Steensaases Halvor.
Test: Christen Eresrød, Halvor Gløsmyr, Hans Eresrøds qde., Maren Kasted.

10/12-1730. Jan Venstøbs Margrete.
Test: Jens Hoppestad, Ole Holm, Niels Holms qde., Else Bø.

10/12-1730. Jørgen Grinis Inger.
Test: Rolf Rising, Jan Grinj, Lars Rising, Niels Janssøns qde., Anne Kleven.

10/12-1730. Hans Kjærs Lisbet.
Test: Søren, Niels Knudssøn, Lars Bøles qde., Anne Riis.

17/12-1730. Ingebret Espedals Gullic.
Test: Jacob Meen, Stephen Østenssøn, Jon Espedal, Jacob Isakssøns qde., Gunild Løberg.

26/12-1730. Jon Sems Svend.
Test: Vetle og Anders Sem, Jan Grinj, Vetle Sems qde., Anne Torsdatter Sem.

31/12-1730. Ole Meensejes Kirsten.
Test: Anders Ramsaas, Christen Houkeraas, Gunne Baasrø, Hans Kragetos qde., Maren Ramsaas.


1731.


6/1-1731. Matis Langerøs Ingeborg.
Test: Lars Fløtterø, Lorens Hanssøn, Lars Øfrum, Christen Anderssøns qde., Live Fløtterø.

7/1-1731. Anders Sneltveds Ole.
Test: Niels og Hans Bøle, Hans Riis, Helge Sneltveds qde., Maren Riis.

14/1-1731. Hans Buers Johan-Jørgen.
Test: Gunder Buer, Jens Kiil, Halvor Jobssøn, Gunder Buers qde., Anne Larsdatter.

14/1-1731. Jon Løbergs Gunne.
Test: Tomas og Jacob Løberg, Niels Løberg, Thore Løbergs qde. Karen.

14/1-1731. Ole Holms Niels.
Test: Henric Doxerø, Erik Otterholt. Aslak Nøglegaard, Lars Venstøbs qde., Anne Holm.

14/1-1731. Gulbrand Fieldets Isak.
Test: Niels, Gunder og Micel Islands qde.

21/1-1731. Stephens tvillinger Gullic. og Isak.
Test: Lars Sanne, Lars Smed, Per Olssøn, Mas Falcum, Isak Kleven, Jacob Isakssøns qde., og datter, Germuns qde. Florentica.  

21/1-1731. Anders Borrestads Maren.
Test: Sivert Borrestad og Anders Rejerssøn, Hans Meenstads qde., Aaste Rejersdatter.

28/1-1731. Christian fra Osebachens Anders.
Test: Lars smed, Niels Madssøn, Sivert i Stranden, Christen Anderssøns qde., Johanne Abrahamsdatter.

28/1-1731. Halvor Svinholts Jacob.
Test: Giert Serjant, Halvor Svinholt, Hans Lies qde., Giertrud Svinholt.

4/2-1731. Jørgen Højmyrs Erik.
Test: Jan Sem, Ole Lyngaas, Matis Graflis qde.,

4/2-1731. Lars Torjerssøn Stulens Marta.
Test: Jost Fos, Torjer Ovessøn, Halvor Otterholts qde., Else Gaasehølen.

11/2-1731. Johanes Fosses Birte.
Test: Jost Fos, Christen Sem, Johan Møller, Gunder Hynis qde., Anne Castet.

11/2-1731. Simon Ballestads Anne.
Test: Abraham Jacobssøn, Abraham Ballestad, Lars Ballestads enche, Maren Ballestad.

28/2-1731 Lars Nr Sems Kirsten.
Test: Arne Limi, Axel Grinj, Abraham Rising, Anders Sems qde., Maren Field.

4/3-1731. Lars Prosens Anders.
Test: Hans Bøle, Halvor Follou, Niels Prosens qde., Birte Bøle.

7/3-1731. Engebret Torssøns Hans.
Test: Solve Bø, Halvor Kiise, Rasmus Aases qde., Karen Schaven.

25/3-1731. Halvor Kises Maren.
Test: Halvor Hanssøn, Rasmus Aas, Isak Kise, Aslak Mogenssøns qde.,
Karen Berreberg.

25/3-1731. Jens Bergs Karen.
Test: Alf Stulen, Morten Tolfssøn, Hans Kjærs qde., Anne Torsdatter.

27/3-1731. Hans Eresrøds Else.
Test: Halvor Otterholt, Knud Bø, Even Nøglegaard, Gudmund Moes qde., Margrete Bø.

1/4-1731. Hans Doxerøs Per.
Test: Elkiær, Capelen, Asleu, Holmbos frue. Ma. . . . .

1/4-1731. Niels Johanssøns Niels.
Test: Niels Janssøn, Jacob Lerce, Micel Lerces qde.,
Maria ----.

1/4-1731. Jon Tvetens Lars.
Test: Halvor Ki....?, Jørgen Putten, Matis Graflis qde. Anne.

1/4-1731. Christen Sems Margrete.
Test: Axel Grinj, Johannes, Daniel Fos, Jan Jostsøns Hellie, Margrete Borge.

6/4-1731. Bertel fra Osebachens Maren.
Test: Boje, Job, Hans Buer, Jens Kils qde., Jobs datter.

8/4-1731. Jan Svenskes Ellen.
Test: Plesner, Krøger, Alsing, Elkiæers hustru, Liv Olsdatter.

15/4-1731. Lensmandens Haral.
Test: Kiærulf, Elkær, Vejer, Per Christenssøn, Lange, Erbo, Velli?c, Madame Vejer, Jomfru Lange.

15/4-1731. Per Houens Jacob.
Test: Even Borge, Christen Egaas, Hans Houen, Abraham Ballestads qde., Marta Aaltved.

15/4-1731. Lars Risings Mads.
Test: Gunne Røsager, Isak Højelj, Matis Grafljs qde., Anne Rising.

15/4-1731. Ole Nærums Karen.
Test: Abraham Øfrum, Aslak Bradsberg, Gunder Buers qde., Karen Bradsberg.

29/4-1731. Henric Mognssøns Gunnild.
Test: Lensmanden, Torsten skomager, Ingebret Bradsberg, Lensmandes datter.

15/5-1731. Leutnant Storms Catrine Bollette.
Test: Erbo, Birg?ne, Kiærulfs Kieriste Catrine.

15/5-1731. Gunder Hynies Ole.
Test: Ingebret Rosval, Johanes Fos, Gunder Bø, Vetle Sems qde., Else Aarhuus.

15/5-1731. Svend Sneltveds Halvor.
Test: Per Sneltved, Halvor Haagensson, Hans Bergs qde., Ingeborg hos Vejer.

20/5-1731. Erik Scilbrets Dorte.
Test: Christen Holm, Henric Doxrø, Rønnou Doxrø, Olau Holm.

27/5-1731. Gunder Fieldets Kirsten.
Test: Anders og Micel,
Niels Fieldets qde., Birte Fieldet.

10/6-1731. Cristopher Møllers Johanne.
Test: Kield former, Per Kleinsmid, Thomas, Villum Østenssøns qde. Oline.

17/6-1731. Anders Fieldts Tor.
Test: Ole Sneltved, Gulbrand, Ingebret, Niels Fieldets qde. Birte.

17/6-1731. Ole Gaasehølens Solve.
Test: Hans Eresrø, Halvor Fieldal, Per Fieldals qde., Maren Tofte.

17/6-1731. Niels Isakssøns Gunnild.
Test: Knud Aasen, Niels Becheval, Isak Jacobssøn, Ole Hanssons qde og datter, Kleven.

17/6-1731. Anders Christopherssøns Gunnild.
Test: Lars Nygaard, Jens Riis, Christen Aaltveds qde. Jørgen .......

21/6-1731. Jens Rodz Else.
Test: Hans Smit, Hichman, Lyche, Us. ?t. ng, Petter
Vrigt, Anne Lyche. ----.

24/6-1731. Ole Vogt Niels.
Test: Kierulf, Jørgen Erbo, Erbos hustru, ....,
Si...., Chrs. qde., Ellen ........

24/6-1731. Lars Hanssens Jonas.
Test: Søren Suusaas, Per Buscs qvinde,
Jonas ...., ...., T........(Bortslitt.)

../6-1731. Lars Borges Stephen.
Test: Evend Borge, Ole Kolchin, Alex. qde., Maren Borge.

../6-1731. Jens Snidkers Ole.
Test: Niels Isakssøn, Jacob Skotland, Villums qde., Margrete Andersdatter.

27/6-1731. Jacob Nielssøns Lars.
Test: Bertel, Lorens, Hans Buers qde og søster.

../6-1731. Niels Skyers Ragnild.
Test: Christen Hougsr
ø, Lars Egaas, Johs. Aasterøds qde., Marta Løberg.

../6-1731. Lars Grinis Anders.
Test: Ingebret
Bratsberg, Simon Grinj, Rasmus Rising, Ole Janssøns qde., Ellen Zachariasdatter.

ca. 1/7-1731. Lars Bøles Christen.
Test: Christen Klep, Johannes og Hans Riis, Søren Riises qde., Else Højsæt.

ca. 1/7-1731. Hans Bentssøns Anun.
Test: Christhoper, og Lars Egaasen, Isak Ballestads qde., Marta Ballestad.

ca. 15/7-1731. Stephen Elefssøns Jens.
Test: Erik Otterholt, Niels Aaseje, Henning Jønneval og qde., Maren Bø.

20/7-1731. Veijers Margrete.
Test: Amptmanden, Fogden, Kierulf, Zacharias Simonssøn, Jomfru Lange, Mademoies. Nyborg.

ca. 22/7-1731. Lars Nygaards Lars.
Test: Ole Krageto, Abraham Ballestad, Christopher Meens qde., Marta Ballestad.

ca. 29/7-1731. Erik Stoltes Jens.
Test: Kield former, Per Busk, Claus smids qde., Gurj i Scheen

ca. 29/7-1731. Peter Furuvolds(?) Tolf.
Test: Knud Bøe, Graham Bøyer, Mads Torjerssøns qde., Helge Bøeje.

5/8-1731. Christopher Svendssøns Anne.
Test: Anders og Lars Egaasen, Abraham Ballestads qde., Anne Houen.

12/8-1731. Henric Hynis Niels.
Test: Niels Gulsæt, Søren former, Gunder Hynis qde., Dorte ved Hytten.

12/8-1731. Mads Holms Christen.
Test: Christen Holm, Halvor Lund, Ole Holms qde., Anne Holm.

2/9-1731. Helge Gulsæts Anne.
Test: Lensmanden, Hans Hanssøn, Isak Bratsberg, Aslaks qde., Karen Levorsdatter.

2/9-1731. Thomas Venstøbs Jens.
Test: Erik Otterholt, Abraham Venstøb, Henning Jønneval og qde., Helvig.

9/9-1731. Sergiant Løves Lars.
Test: CancelieRaad Leopoldus, Tolderen, Fredrik Monrad, Captain Holmboes Frue, Jomfru Borse.

9/9-1731. Hans Strømdals Karen.
Test: Niels Gulset, Rejer Gisholt, Jacob Vadræts qde., Birte Gulsæt.

16/9-1731. Gudmun Moos Jens.
Test: Ole Moo, Erik Lucassøn og qde., Lændsmandens datter Karen.

29/9-1731. Niels Klepsejes Elef.
Test: Gunder Lj,
Ole Højsæt, Niels Kleps qde., Anne Klep.

7/10-1731. Johannes Sneltveds Søren.
Test: Anders Strømdal, Jørgen, og Jan Grinj, Ole Kolchins qde., Anne Enggraf.

14/10-1731. Alf Stulens Niels.
Test: Jens Berg, Lars Stulen, Tron Mo, Hans Eresrøs qde., Randj Kastet.

14/10-1731. Anders Aarhuusejes Helvig.
Test: Henric Hyni, Søren Ovenssøn, Søren Aarhuus, Gunder Hynis qde., Else Aarhuus(?).

21/10-1731. Ole Ovestads Solve.
Test: Jon Sanne, Anders Ovestad, Anun Ovestads qde., Ingeborg Lj.

21/10-1731. Christopher Rolfssøns Anne.
Test: Anders Christenssøn, Hans Perssøn, Lars Nygaards qde., Astrj Osebachen.

4/11-1731. Per Eresrøs Amun.
Test: Christen
Eresrø, Ole Fransen, Hans Eresrøs qde., Ingebor Hansdatter.

11/11-1731. Aslak Danielssøns Daniel.
Test: Christen Larssøn, Jacob Lerce, Niels Lerches qde.,
Inger Kleven.

11/11-1731. Christen Larssøns Pernille.
Test: Kiel former, Jost Fos, Johannes Hynj, Birte Fos.

18/11-1731. Henric Doxerøs Per.
Test: Ole Holm, Zacharias Venstøb, Christen Holms qde.,
Anne Holm.

18/11-1731. Halvor Otterholts Henning.
Test: Zacharias Møller, Søren Kielssøn, Per Busk og qde., Maria Kieldsdatter.

25/11-1731. Isak Løbergs Anun.
Test: Matis, og Jacob Løberg, Jon Løbergs qde., Gunnild Løberg.

25/11-1731. Solve Bøes Christen.
Test: Halvor Kise, Rasmus Aas, Anders Aarhus's qde., Maren Bø.

2/12-1731. Ole Kragetos Gunnild.
Test: Anders Bachen, Lars Nygaard, Ingebret Øfrum, Hans Kragetos qde., Marta Langerø.

9/12-1731. Ingebret Espedalens Martha.
Test: Jacob Isakssøn, Isak Løberg, Jon Espedalen, Stephens Astrj, Maria Jacobsdatter.

16/12-1731. Christen Øfrums Abraham.
Test: Ole Nærum, Niels Øfrum, Hans Kragetos qde., Maren Øfrum.

23/12-1731. Uægte barn fra Frogner, Marta.
Moder Aase Rejersdatter, udlagte Jesper fra Borrestad.
Test: Johannes Sneltved, Erik Goupaasen, Lars Galtes qde og datter Anne.


1732.               

20/1-1732. Søren Vernerssøns Sivert.
Test: Johannes Bøle, Ole Højsæt, Hans Riis, Anders Egaasens qde., Gunnild Riis.

27/1-1732. Ole Graflis Margrete.
Test: Tor Rolighed, Jørgen Højmyr, Jon Kleven, Ingeborg Sneltved, Anne Torsdatter.

2/2-1732. Halvor Ordalens Niels.
Test: Knud Kiær, Hans Ostesli(?), Lars Stensaas' qde., Ole Ordal(?).
(Rettet. G.S. 2014)

10/2-1732. Søren Jenssøn fra Aarhuus, Jens.
Test: Henric Hynj, Gunder Hynj, Helge Gulsæts qde., Birte Gulsæt.
(Rettet. G.S. 2014)

10/2-1732. Erik Otterholts Anne.
Test: Solve Bø, Henning Jønneval, Niels Luxefields qde., Maren Bø.

10/2-1732. Hans Bergs Maria.
Test: Jens Berg, Christen Smed, Hans Bergs moder og søster Dorte.

2/3-1732. Vetle Sems Else.
Test: Jan Sem, Gunne Hyni og qde., Oline i Præstegaarden.

2/3-1732. Lars Valers Anne-Dorte.
Test: Lars smed, Sivert Stranden, Gregers Mette, Johanne Abrahamsdatter.

2/3-1732. Isak Stulens Lisbet.
Test: Amun Aaltved, Niels Klep, Anders Lj, Stephens qde., Anne Houen.

23/3-1732. Lars Sems hiemdøbte Gregorius.
Test: Simon Lund, Jens Follou, Anders Sem, og qde., Anne Torsdatter.

23/3-1732. Hans Rolfssøns hiemdøbte Johanne.
Test: Ole Holm, Rasmus Rising, Gunder Hynis qde., Birte Nielsdatter.

6/4-1732. Uægte barn fra Højmyr, Martha.
Moderen Ingeborg Eriksdatter,
barnefader udlagt Anders Nielssøn, gevorben soldat under Capitain Furvises compagnie.
Test: Ole Graflj, Jørgen Højmyr, Matiis Graflides qde.

10/4-1732. Arne Gaasehølens Anne.
Test: Søren Klocher, Torjer Moeje, Ole Gaasehølens qde., Maren Andresdatter Aasen.

15/4-1732. Jørgen Grinis Søren.
Test: Niels Janssøn, Lars Sem, Abraham Rising, Johanes Sneltveds qde., Anne Kleven.

20/4-1732. Isak Forrevals Rasmus.
Test: Per Skaven, Halvor Kiise, Halvor Faareval, Lensmandens qde., Anne Faareval.

27/4-1732. Jost Fosses Helene.
Test: Johannes og Daniel Fos, Erik Otterholt, Christen Sems qde., Johane Fos.

27/4-1732. Falentin Follestads Karen.
Test: Johan Stotlz, Claus Follestad og søster, Lars Madssøns qde.,
Karen Bratsberg.

30/4-1732. Simons Corfitses Erik.
Test: Søren Riis, Hans Bøle, Niels Janssøns qde., Maren Jacobsdatter.

(Føiet til. Eleff Markens?(Martens?) døde(?)

4/5-1732. Abraham Larssøns Lars.
Test: Lars Nygaard, Solve Meen, Hans Liens qde., Marta Langerø.

4/5-1732. Anders Ballestads Karen.
Test: Jon Ballestad, Lars Falcum, Simon Ballestads qde., Anne Skoven.

4/5-1732. Anders Smids Karen.
Test: Eric Lucassøn, Anders Anderssøn, Levord Møller, Tron Møllers qde., Malene Aashamer.

11/5-1732. Lars Kollebonds Axel.
Test: Christen Holm, Hans Rolfssøn, Jens Aslakssøn, Gunder Hynis qde., Anne Rising.

11/5-1732. Per Houens Maren.
Test: Haral Houen, Even Borge, Christen Aaltveds qde., Anne Houen.

11/5-1732. Trond Moejes Ingeborg.
Test: Alf Stulen, Torjer Moeje, Karen Mo, Maren Hoppestad.

18/5-1732. Lars Smids Ove.
Test: Anders Stulen, Anders skomager, Christopher Svenssøns qde.,
Pernille Philipsdatter Scheen.

18/5-1732. Jacob Mortenssøns Morten.
Test: Per Busk, Anders Anderssøn, Søren Kielssøn, Per Janssøns qde., Kirsten Poulsdatter.

2/6-1732. Per Haagenssøns Svend.
Test: Guner Hynj, Anders Tolfssøn, Henric Hynis qde., Birte Gulsæt.

2/6-1732. Even Borges Lisbeth.
Test: Per Houen, Abraham Ballestad, Lars Borges qde., Madame Be(o?).

2/6-1732. Anders Egaases Tore.
Test: Tomas Løberg, Christopher Egaasen, Søren Vernerssøns qde., Anne Kleven.
(Rettet. G. Strøm)

3/6-1732. Rasmus Aases Inger.
Test: Per Lensmand, Aslak Kise, Lars Ramsaas, Helge Gulsæts qde., Malene Aas.

8/6-1732. Johannes Aastrøs Isak.
Test: Mads skomager, Lars Baaserø, Isak Ballestads qde., Lisbet Baaserø.

15/6-1732. Niels Fieldets Christen.
Test: Henning Jønneval, Guner og Micel Fieldet, Anders Fieldets qde., Birte Fieldet.

27/7-1732. Ingebret Bratsbergs Inger.
Test: Frans Peterssøn, Plesner, Zacharias, Jørgen Simonssøn og Kieriste, Plesners Kieriste.

27/7-1732. Niels Bechevals Gunder.
Test: Jacob Løberg, Helge Sneltved, Per Sneltved, Tolf Sølis qde., Alle Kleven (Bratsbergkleiva).

3/8-1732. Anders Kiærs Niels.
Test: Hans Kiær, Isak Kiær, Knud Kiærs qde., Karen Kiær.

10/8-1732. Gunner Røes Jacob.
Test: Halvor og Per Kise, Mogns Hoppestads qde., Anne Rosval.

Trolig 17/8-1732. Knud Aasens Else.
Test: Niels Becheval, Niels Isakssøn, Aslak Danielssøns qde., Anne Persdatter, alle fra Kleven.

Trolig 17/8-1732. Maria Zigler fra Hyttens Henric Zigler.
Test: Kield Masmester, Anders Hammersmid, Peter Janssøns qde., Maria Kieldsdatter.

Trolig 24/8-1732. Christopher Egaasens Ingeborg.
Test: Even Borge, Anders Bentssøn, Per Houens qde., Anne Houen.

Trolig 31/8-1732. Niels Kleps Maren.
Test: Gunder Lj, Ole Højsæt, Amun Aaltveds qde., Ingeborg Lj.

Trolig 7/9-1732. Alexander Frogners Kirsten.
Test: Frue Raadmands Frue, Marcus Tveden og Bent, Christen garvers qde og søster.

Trolig 7/9-1732. Gunder Børgestads Hans.
Test: Søren Jostsøn, Søren Arnessøn Aarhuus, Anders Tolfssøns qde., Birte Gulsæt.

12/9-1732. CanceliRaad Leopoldis himdøbte datter Inger.
Test: Amptmand Esserman, CanceliRaad Borse, Kiærulf, CancelieRaads frue Biørntved, Capitain Jelbs frue.

14/9-1732. Svend Graflis himdøbte Halvor.
Test: Gunne Røsager, Lars Rising, Knud Baaserø, Matis Graflis qde., Aslak Mustved.

21/9-1732. Niels Kudsks Niels.
Test: Klocheren, Tolf Olssøn, Anders Anderssøns qde., Johanne Abrahamsdatter Osebachen.

21/9-1732. Uægte barn fra Lyngaasen, Isak.
Moderen Kirsten Isaksdatter. Barnefader udlagt Anders Kullebrender.
Test: Ole Lyngaas, Per Beuerø, Ole Bouerøs qde., og datter.

29/9-1732. Ole Roses Corfits.
Test: Niels Isakssøn, Simon og qde.,
Dorte Bratsberg.

12/10-1732. Tevis Mogenssøns Mogns.
Test: Per Christenssøn, Hichman, Jon Jonssøn, Plesners Kieriste, Racel Bagge.

12/10-1732. Per Tolfssøn fra Bøs Inger.
Test: Knud Bø, Abraham Tolfssøn, Niels Olssøn, Mogns Hoppestads qde.,
Maren Hoppestad.

12/10-1732. Halvor Svinholts Anne.
Test: Giert Mogenssøn, Knud Aasse, Hans Liis qde., Giertrud Mognsdatter.

19/10-1732. Ingebret Torssøns Hans.
Test: Halvor Kise, Anders Torssøn Aas, .........s qde., Maren Rolighed.

26/10-1732. Lars Follous Niels.
Test: Niels Prossøn, Hans Follou, Niels Rolfsøn, Niels Ballestad qde., Lisbet Ballestad.

26/10-1732. Hans Bøles Maren.
Test: Niels Ballestad, Hans Riis, Simons qde., Boel Bøle.

26/10-1732. Jacob Isakssøns 2  hiemdøbte døtre Karen. og Zitsel.
Test: Ingebret Espedalen, Stephen, Isak Jacobssøn, Jacob Lerce, Per Skaven, Stephens qde., Niels Isakssøns qde., Karen Løberg, Maria Jacobsdatter.       
(Se skifte 26/3 1783. Andreas Ballestad).

1/11-1732. Halvor Kises Dorte.
Test: Lensmand, Aslev, Isak Kise, Aslak Mognssøns qde.,

16/11-1732. Mathis Graflis Christen.
Test: Jørgen Grinj, Erik Goupaas, Vetle Sems qde., Giertrud Graflj.

30/11-1732. Johannes Sneltvets Søren.
Test: Ole Kolchin, Jørgen Grinj, Tor Enggraf, Niels Janssøns qde., Anne Rising.

30/11-1732. Christpoher Stulens Niels.
Test: Lars, og Torjer Stulen, Ole Stulens qde., Gunnild Stulen.

30/11-1732. Niels Isakssøns Jon.
Test: Hans Elefssøn, Micel Lerce, Aslak tambours qde., Sarca Bratsberg.

7/12-1732. Ole Sneltveds Lars.
Test: Anders og Per Sneltved, Helge Sneltveds qde., Ingeborg Sneltved.

7/12-1732. Hans Nr. Aases Pernille.
Test: Halvor Foreval og Gløsmyr, Anders Tolfssøns qde., Anne Castet.

14/12-1732. Ole Nærums Maria.
Test: Isak Aafos, Jon Elsæt og qde., Karin Bratsberg.

14/12-1732. Niels Prossøns Knud.
Test: Hans Bøle, Hans Follou, Lars Janssøns qde., Lisbeth Riis.

14/12-1732. Uægte barn Per.
Moder Johanne Persdatter.
Test: Torsten Kollebond, Even Aaltved, Sophia Kleven, Anna Kleven. 

21/12-1732. Anders Hanssøn fra Hyttens Hans.
Test: Kield masmester, Hans Otters., Christen Larssøns qde., Karen Bøeje.

26/12-1732. Per Olssøns Margrete.
Test: Lorens Haugerud, Christens qde., Ellen Jacobsdatter.

26/12-1732. Simon Ballestads Lars.
Test: Lars, og Abraham Lien, Lars Nygaards qde., Marta Castet. 


1733.


5/1-1734. Niels Vejers Birgitta.
Test: Elkær, Plesner, Johan Friderics Barbara og Abigael, Per Christenssøns datter.
(Rettet 2014 G. Strøm)

11/1-1733. Tomas Venstøbs Margrete.
Test: Per Busk, Jan Venstøb, Per Busks qde Jenert, Helvig Venstøb.

18/1-1733. Jacob Ramsaas Maren.
Test: Christen Klep, Hans Aasterø, Lars
Lj, Anders Baches qde., Maren Ramsaas.

18/1-1733. Uægte barn fra Kleven, Søren.
Moderen Karen Galt, udlagte Leutnant Kos (Koss).

Test: Klocheren, Ole Moeje, Niels Christenssøns qde. Maria.

25/1-1733. Ingebret Espedals Maria.
Test: Stephen Osebachen, Isak Jacobssøn, Jacob Meens qde.,
Marta Isaksdatter.

25/1-1733. Per Sneltveds Ingeborg.
Test: Erik Aasen, Ole Sneltved, Hans Bergs qde., Ingeborg Olsdatter.
(Rettet 2014 G. Strøm)

25/1-1733. Abraham Tolfssøns Tolf.
Test: Per Tolfssøn, Tomas Bøeje, Møllerens qde., Anne Bøeje.

29/1-1733. Bertil Jobssøns Gunnild Margrete.
Test: Job Arweskou, Realf Bøjessøn, Christian Arweskoug, Wilhelmina Kirsten Bøjesdatter.

1/2-1733. Johannes Janssens Jan.
Test: Tron Møller, Solve Rosvold, Gunder Hynis qde., Johanne Fos.

1/2-1733. Isak Janssøns Niels.
Test: Niels Janssøn, Isak Bratsberg, Jacob Isakssøn, Barbara, Maren Kleven.

1/2-1733. Jan Grines Jacob.
Test: Jørgen Grinj, Rasmus Rising og Abraham, Dorte Sneltved, Kirsten Grinj.

15/2-1733. Christen Aasejes Kirsten.
Test: Rasmus Aas, Halvor Kise, Rasmus Aases qde., Malene Eriksrø.

22/2-1733. Claus Houerøs Abraham.
Test: Halvor og Mogns Hoppestad, Gudmun Moos qde., Anne Hoppestad.

1/3-1733. Simon Lunds Gregorius.
Test: Per Lensmand, Vetle Sem, Gunder Baaserø, Lars Sem og qde., Ellen b. b. (Berberg?)

1/3-1733. Hans Follous Johannes.
Test: Hans Bøle, Ole, og Niels Follou, Hans Kieringtejns qde., Marta Falkum.

1/3-1733. Amun Sølis Jens.
Test: Isak Løberg, Ole Højset, Hans Riis, Tolf Sølis qde., Anne Borge.

1/3-1733. Rejer Frogners .....
Test: Jens ........., Anders Frogner, Tor Roligheds qde., Karen Andersdatter.
(Rettet. G. Strøm 2014)

8/3-1733. Rasmus Strømdal Ove.
Test: Anders Strømdal, Haagen Falcum, og Jon Gulsæt, Hans Strømdals qde., Birte Gulsæt.

8/3-1733. Jon Løbergs Tor.
Test: Jacob og Thore Løberg, Isak Løbergs qde., Karen Løberg.

8/3-1733. Jørgen Højmyrs Torbor.
Test: Lars Rising, Isak Kiær, Svend Graflis qde., Margrete Bugot.

15/3-1733. Christen Jydes Hans.
Test: Christen Jeppessøn, Casten Knudssøn, Per Guldsmed, Daniel Hyls qde., Maren Svendsdatter.
(Rettet. G. Strøm 2014)

18/3-1733. Per Jacobssøns Maren.
Test: Lars Jønneval, Claus Foseje, Zacharias Haubaches qde.,
Birte Tofte.

25/3-1733. Halvor Kittilsrøs Kirsten.
Test: Lars Sem, Isak Kiær, Svend Graflis qde., Margrete Kittilsrø.

7/4-1733. Ole Skilbreds Ingeborg.
Test: Henric Ekonrø, Knud Fieldal, Erik Erlandssøns qde., Clara Bøeje.

12/4-1733. Jan Kittelssøns Anne.
Test: Anders Sem og qde., Lars Sem, Maren Bø.

26/4-1733. Jan Venstøbs Niels.
Test: Niels Holm, Tomas Venstøb, Christian Holm, Femia i Scheen, Else Bø.

3/5-1733. Anders Sneltveds Tor.
Test: Ole Sneltved, Johannes Bøle, Hans Riis, Helge Sneltveds qde., Karen Riis.

3/5-1733. Lars Evensens Eikaasen Anun.
Test: Christopher Egaasen, Jon, og Niels Løberg, Isak Løbergs qde., Marta Løberg.

10/5-1733. Lars Aslakssøns Live-Maria.
Test: Jan Erikssøn, Halvor, og Hans Erikssønner i Scheen. Hans Bergs qde., og Else Berg.

17/5-1733. Hans Strømdals Isak.
Test: Hans Bøle, Aslak Bratsberg, Isak Gisholt, Helge Gulsæts qde., Anne Nielsdatter Sølie.

17/5-1733. Lars Bechewals Ole.
Test: Lars Fløtterø, Niels Ballestad, Ingebret Ballestad, Niels Bechevals qde., Gunnild Riis.

20/5-1733. Lars Steenaas's Marta.
Test: Ole og Helge Sneltved, Isak Lien, Halvor Ordals qde., Else Berg.

26/5-1733. Svend Fieldets Turj.
Test: Anders, Gunder, og Micel Fieldet, Lars Jønnevalds qde og Johanne Fossum.

26/5-1733. Abraham Risings Jacob.
Test: Anders Rising, Hans Hoppestad, Christian Holm, Jan Grinis qde.,
Kirsten Nielsdatter.

28/5-1733. Søren Christenssøns Gert Cornelius Trinepol.
Test: Elkær, Plesner, Grol, Karhofs Kieriste, Anna Barbara, Trinepol, Kirstine Pedersdatter.

31/5-1733. Hans Sannes Sivert.
Test: Jon Sanne, Amun Aaltved, Sivert Aaltved, Ole Ovessøns qde., Tone Aaltved.

31/5-1733. Lars Stulens Ingeborg.
Test: ------ Stulen, Torjer Stulen, -------qde., Gunnild, -------. (borte)

(Trin) Juni 1733. Stephen Guldbrandssøns Gunder.
Test: Ingebret Espedalen, Isak Kleven, Per Sneltved, Erik Simonssøns qde., Marte, Johanne Borge.

(Trin) 14/6-1733. Lars Borges Jacob.
Test: Even Borge, Alexander Frogne, Zacharias Enggraf, Ragnild Meen, Margrete Børge.

24/6-1733. Gunder Hynis Marta.
Test: Even ...eje., Solve Bø, Christen Larssøn, Henric Hynis qde., Anne Aarhuus.

24/6-1733. Ole Lyngaasens Ingeborg.
Test: Lars Sem, Simon Graflj, Hans Bratsberg, Anders Sems qde., Anne Kleven.

28/6-1733. Abraham Venstøbs Karen.
Test: Jost Tofte, Anders Bachen, Zacharias Ballestad, Niels Holms qde., Anne Danielsdatter.

2/7-1733. Halvor Gløsmyrs Margrete.
Test: Halvor Faarevol, Christen Faarevald, Helge Gulsæts qde., Karen Levorsd.

(Trin) Juli 1733. Lars Ballestads Micel.
Test: Gunder Borge, Anders Bache, Zacharias Enggraf, Micel Lerches qde., Anun Ballestad.

(Trin) Juli 1733. David Osebachens Anders.
Test: Jacob Nielssøn, Jens skomager, Simon Osebachen, Anders Anderssøns qde., Johane Osebachen.

(Trin) Juli 1733. Abraham Liens Else.
Test: Lars Nygaard, Simon Ballestad, Isak Larssøn, Ingebret Espedalens qde.,
Marta Langerø.

2/8-1733. Halvor Follous Gunder.
Test: Ole, og Jens Follou, Niels Løberg, Jacob Isakssøns qde., Karen Løberg.

9/8-1733. Ole Olssøns Jon fra Fieldet.
Test: Gunder og Micel Fieldet, Agata paa Kleven, Karen Klyve.

16/8-1733. Jon Sanes Halvor.
Test: Amun Aaltved, Isak Ejdanger, Hans Liis qde., Margrete, Inger Osebachen.

16/8-1733. Halvor Forevalds Karen.
Test: Per Lensmand, Per Skaven, Isak Hoppestads qde., Dorte Foreval.

23/8-1733. Jacob Nielssøns Jens fra Osebachen.
Test: Hans Buer, Gunder Borge, Christian Tolfssøn, Jens Røds qde., Abrahams Johane.

30/8-1733. Torgius Sølis Karen.
Test: Ole Nordal og Erik Lunde, Ejdanger, Hans Nielssøn, Amun Aaltveds qde., Live Jacobsdatter.

20/9-1733. Christopher Olssøn Osebachens Christian.
Test: Even og Hans Søljeje, Lars Borges qde., Ellen Lj.

20/9-1733. Tor Fosejes Marta.
Test: Claus Follestad og søn, Zacharias Møller, Hans Eresrøds qde., Karen Foseje.

27/9-1733. Serjant Løves Lars.
Test: Jacob, Niels og Jacob Kleven, Simons qde., ----mds i Scheen.

27/9-1733. Uægte Anne Maria.
Moderen Maren Torsdatter.
Test: Lars Sølj, Hans Svinholt,
Brynilds Maren, Maria Olsdatter i Scheen.

4/10-1733. Ole Svergets Ole.
Test: Berulf Castet, Torjer Christenssøn., Gudmun Moes qde.,
Anne Castet.

25/10-1733. Erik Otterholts Karen.
Test: Solve Bø, Henning Jønneval, Christen Hoppestad, Gudmund Moos qde., Inger Hoppestad.

25/10-1733. Christen Larssøns Daniel.
Test: Peter Gasman, Hans Hamersmed, Daniel Fos, Gunder Hynes qde.,
Birte Foseje.

1/11-1733. Anders Baches Karen.
Test: Lars, og Zacharias Ballestad, Abraham Venstøb, Magnild Borge, Anne Ballestad.

15/11-1733. Halvor Svinholts Anne.
Test: Hans Svinholt, Hans Lj, Hans Meen, Jacob Borges qde., Giertrud Meen.

15/11-1733. Anders Fields Johannes.
Test: Ole Sneltved, Gulbrand og Micel Fieldet, Niels Fieldets qde., Inger Hoppestad.

15/11-1733. Gunder Fieldets Cirstine.
Test: Lars Jønneval, Guner Fieldet, Hans Erikssøn, Hans Eresrøds qde., Else Luxefield.

15/11-1733. Jens Bergs Kirsten.
Test: Per Sneltved, Christen Kierseje, Aslak Berg, Hans Bergs qde., Ingeborg Sneltved.

15/11-1733. Uægte barn fra Kleven Abraham.
Moderen Ingeborg Pedersdatter. Faderen Isak Abrahamssøn.
Test: Laers, og Niels Kleven, Niels Isakssøns qde., Anne Kleven.

22/11-1733. Ole Limis Mogns.
Test: Henric Mogenssøn, Per Busk, Jens Baldestad, Thomas Limis qde., Helvig Venstøb.

22/11-1733. Johanes Bøles Ingeborg.
Test: Hans Bøle, Anders Sneltved, Hans Riis, Søren Rises qde., Gunnild Riis.

29/11-1733. Alexanders Ole.
Test: Lars Borge, Hans Eresrø, Even Borges qde., M. Berg.

6/12-1733. Christen Sems Maren.
Test: Simon Grinj, Lars Sem, Daniel Fos, Anders Bergs qde., Kirsten Grinj.

13/12-1733. Aslak Venstøbs Else.
Test: Rasmus Venstøb, Ole Lille Fos, Lars Skavens qde., Helvig Venstøb.

13/12-1733. Søren Johanssøn fra Osebachens Johan.
Test: Jens skomager, ----je Olssøn, Simons Johanne, Anne Ingebretsdatter.

20/12-1733. Abraham Tolfssøns Maren.
Test: Per, Niels og Tomas Bøeje, Christopher Møllers qde., Birte Bøeje.                     


1734.

1/1-1734. Hans Gunderssøns og Margrete Jonsdatter fra Ljs Jacob.
Test: Anders Lj, Niels Sanne, Halvor Lj, Isak Aafosses qde., og Maria Meen.

6/1-1734. Lars Ingebretssøns Ole fra Kleven.
Test: Ingebret, og Lars Lerce, Jan Lerces qde., Marcia Isaksdatter Kleven (Bratsbergkleven).

13/1-1734. Jan Grinis Kirsten.
Test: Anders Rising, Niels Grinj og Svend, Abraham Risings qde., Maria Schaven.

13/1-1734. Ole Franssøns Anne.
Test: Erik Olssøns qde,Jan Møller, Hans Aas, Gudmun Moos qde., Maren Aas.
(Rettet 2014 G. Strøm)

24/1-1734. Erik Erlandssøns Per.
Test: Niels Holm, Henning Doxrø, Halvor Fieldal, Ole Skilbreds qde., Anne Skilbred.

31/1-1734. Jonas Danielssøns tvillinger, Daniel. og Anders.
Test: Hans Otterssøn, Tron Møller, Jan Janssøn, Gunder Hynis qde., Villum Østenssøns qde., Maren Sørensdatter.

31/1-1734. Aslak Tambours Ellef.
Test: Christen Larssøn og qde., Anders Borge, Marta Tofte.

31/1-1734. Ole Grunnerøs Anders.
Test: Hans og Jens Grunnerø, Cristen Skyer, Simon Ballestads qde., Kirsten Løberg.

7/2-1734. Uægte barn fra Breche-eje Frideric.
Moder Anne Kirstine Nieman. Barnefader Rasmus hiulmager i Scheen.
Test: Hans Løve, Jens Trost, Marta Cart og datter Johanne.

14/2-1734. Niels Skyers Tormo.
Test: Tomas Løberg, Gunder Baaserø, Hans Grunnerøs qde., Marta Løberg.

14/2-1734. Anders Hanssøns Maren.
Test: Claus Mela, Mads og Ole Torjerssøn, Per Skavens qde., Karen Hansdatter.

14/2-1734. Søren Hanssøns Kirsten.
Test: Peter Gasman, Hans Skotland, Anders Hanssøns qde., Helvig, Clarscen Hytten.

14/2-1734. Ole Fosses Maren.
Test: Johannes Dyrcol, Jan Holm, Abraham
Risings qde., Dorte Berreberg.

14/2-1734. Gunder Bøes U=ægte ...... (navnet utelatt, men er trolig Live. G.S.)
Moderen Anne Olsdatter.
Test: Johannes Nielssøns qde., Karen Bøeje. 

21/2-1734. Hans Otterssøns Andreas.
Test: Jens Oby (Aaby), Rejerssøn, Ejlert Perssøn, Elkiers 2 døttre. Catrine og Johanne.

21/2-1734. Isak Løbergs Jon.
Test: Ingebret Espedalen, Annun Sølj, Halvor Svinholts qde., Dorte Løberg.

21/2-1734. Jens snedkers Johanne.
Test: Villum Østenssøn, ........ Sørenssøn, Lars Jonssøn, Christen .......... (borte).

21/2-1734. Søren Aarhusejes S....?
....... Sosaas, Torier Ovessøn, Gu..... .......... og qde., Johanne, Ingeborg Aas.

23/2-1734. CancelliRaad Leopoldus's hiemdøbte Else Kirstine.
Test: ....... Frisenberg, Corfits, Deichmans .....(borte)

28/2-1734. Helge Gulsæts Isak.
Test: Gasman og søn Christian, Per?-- ---- og qde Maren, Karen Aslaksdatter.

7/3-1734. Hans Eresrøds Isak.
Test: ...... Jønnval, Erik Otterholt, Even C........., Gudmun Moes qde., Margrete ..............

7/3-1734. Jan Sems Karen.
Test: Ve...... ....., Jan Grinj, Anders Jenssøns qde. Anne.

10/3-1734. Anders Smids Lars.
Test: August Smed, Søren hos Capelen. Ove smeds qde., Pernille .........datter.

14/3-1734. Jon Christenssøns Alled.
Test: -cou?rg, Niels Christenssøn og Niels Perssøn's qde Birte, Karen Isaksdatter.

21/3-1734. Henric Hynis Vetle.
Test: Helge, Isak og Jon (Gulsæt), Au.......s qde., Johanne, Agnethe .......datter.

21/3-1734. Hans Kiærs tvilling og hiemdøbte Karen.
Test: ....... ...... Anders Sneltved, Simon ........., Anders Frogners qvd., Hans og Lauris qder, Kirsten Højelj i Osebachen.

25/3-1734. Halvor Ordals Søren.
Test: ..... Sneltved, Isak Kiær, Lars Stensaas`s qde., ..... .......

7/4-1734. Hans Larssøns Søren fra Kleven.
Test: Lars Hanssøn,
Aslak ......, Anuns qde., Catrine, Marta ...........

11/4-1734. Anders Bentssøn Eegaases Karen.
Test: Stephen og Lars Egaasen, Hans Riis, Hans Rises qde Lisbet, Kirsten Ovensdatter.
(Rettet. G.S.)

12/4-1734. Capitaine Barnholts Susanne.
Test: Amptmand Esseman, Ole Pederssøn, Cveder (Schweder), Bd. j?ns Else, Jomfru Se?........

26/4-1734. Jens Follous Isak.
Test: ..... Bratsberg, og søn Hans, Maren ......., Kirsten (Karin?) Bratsberg.

26/4-1734. Hans Ellefssøns Ingeborg.
Test: Ole Knudssøn, Niels Perssøn, ....... Birte, Marta Jacobsdatter.

2/5-1734. Niels Sivertssøns Sivert.
Test: ......... Iverssøn, Niels Isakssøn, Jens og ....... Larssøns qder., Anne Ingebretsdatter.

2/5-1734. Thomas Limis Jon.
Test: Jan Venstøb, Arne Limi, Ole Glennes qde., Helvig Venstøb.

2/5-1734. Hans Skougsrøs Sivert.
Test: ..... Sølj, Hans Grunnerø, Christen Løbergs qde., Anne ......datter

9/5-1734. Per Tolfssøns Inger.
Test: ............, Erik Bøeje, Stephen ........, ....... ......., Maren Christensdatter.

Mai 1734. Aslak Jacobssøns Ole.
Test: Matis og Niels Løberg, Niels Isakssøn, Jacob ........s qde, og datter Maria.

Mai 1734. Isac Gulsæts Crestense.
Test: Rasmus (Gulsæt?), Christian Gasman,
Aslak Bratsberg og qde., Dorte Berreberg.

Mai 1734. Anders Larssøns Marta.
Test: Jens skomager, Simon Stranden, Stephens qde., Marta Andersdatter fra Osebachen.

Sommeren 1734. Hans Bentssøns Bent.
Test: Isak Ballestad, Jon Ballestad, Haral Houens Else, Margrete Lerche.

Sommeren 1734. Christopher Smeds Per.
Test: Peter ..........., Jeronimus Møller, Tron Møllers qde., Ingeborg Persdatter fra Hytten.

Sommeren 1734. Even Stulens Karen.
Test: Lars ..........d, Halvor Gløsmyr, Anders Tolfssøns qde. Anne, Gunnild Stulen.

Sommeren 1734. Niels Fields Jens.
Test: Erik Otterholt, Gulbrand og Ingebret Fieldet. ...... Hoppestads qde., Birte Fieldet.

Sommeren 1734. Ole Skreues Gurj.
Test: Ole Sneltved, ...... Berreberg, ..... Eresrø, Karen og Dorte Berreberg.

Sommeren 1734. Christen Janssøns Jytte.
Test: Frans Ryssel, .... Tofte,
Bugla?hnj, Claus Hils qde., Søster -- ?

Sommeren 1734. ---- Tambours Rasmus.
Test: Hans Olssøns ------ søn, Henric
Hynis qde., Dorte Straale.

Sommeren 1734. ----- Mer---e--s Altes.
Test: Jan Grinj, ---- Enggraf, Sven Graflis qde., Ingeborg Grinj.

Sommeren 1734. ---- Moos Jens.
Test: CancelliRaad Leopoldus, Cancelliraad
Deichman, Villum Deichmans frue, Niels Aals Kieriste.

1/8-1734. Christen Kleps Jon.
Test: Guner Lj, Ole Højset, Tone Klep, Else Olsdatter.
(Rettet. G. Strøm 2014)

August 1734. Jan Svendsches Haagen.
Test: Per Janssøn, Søren ....., Jens Baltssøn, Villum Østenssøn og qde.

August 1734. Niels Isakssøns Gørel fra Osebachen.
Test: Jacob Isakksøns, Halvor Follou, Atlet Olsdatter, Malene Iversdatter.

August 1734. ....... Mortenssøns Morten.
Test: Tomas --ssøn, -Per Buses qde., Per Janssøns datter.

August 1734. Anders Osterøs (Aasterød) Vetle.
Testes. Morten Osterø, Jon Espedal, Jacob Knudssøn, Stephans qde Astrj, Lisbet Espedal.

August 1734. ------- Ballestads Maren.
Test: Abraham ---myre, Isak Ballestad, - Anne -----, Anne Skoven.

August 1734. ........ ......ssøn fra Aarhuses Kirsten.
Test: ..... ........., Jon Gulsæt, Anders Rises qde., ...... .......g.

August 1734. ------- Ole fra Bøeje.
Test: Jens ------- Perssøn, ---er Sneltved, Vil---- ---d--- Karen Tolfsdatter.

August 1734. Maren Glennes u=ægte Marta.
Test: Jan Fieldet, Jan Fieldal og qde.

5/9-1734. Lars Osterøs Vetle.  (Aasterød)
Test: Christopher Rolfssøn, Gunder Aasterø, Lars Nygaards qde.

5/9-1734. Isak Sølies Ingeborg.
Test: Anders Ovestad, (Resten står tomt. )

12/9-1734. Lars Bechevols Ole.
Test: Søren Riis, Niels Becheval, Anders Sneltveds qde., Gunnild Riis.

12/9-1734. Tor Torgerssøns Erik.
Test: Lars Torjer
ssøn, Jørgen Højmyr, Isak Kiær, Svend Graflis qde., Ingeborg Grinj.

12/9-1734. Lars Hynis Karen.
Test: Claus Mela, Søren Sosaas, Henric Hyni, Gunder Hynis qde.,

19/9-1734. Lars Prosens tvillinger Birte, Inger.
Test: Niels og Hans Bøle, Hans og Niels Follou, Hans Graatens qde., Lars Ingbretssøns qde., Jacob Isakssøn og Niels Lerces døtre.

19/9-1734. Ingebret Dyrcols Maren.
Test: Halvor og Mads Forreval, Isak Hoppestads qde., Anne Bø.

19/9-1734. Christopher Rolfssøns Sara.
Test: Anders Osterø, Ingebret Becheval, Matis Langerøs qde., og datter.

26/9-1734. Christen Houkeraasis Kirsten.
Test: Lars Fløtterø, Christen Skougsrø, Lars Baaserøs qde., Anne Baugerø.

3/10-1734. Søren Christenssøns Christen Laurentius.
Test: Hichman, Erbo, Klouman, Plesners Kierste, Rusgards hustru, Racel Karhof.

6/10-1734. Løves Lars.
Test: Brun, Ole Mo, Lars Perssøn, Niemans qde., Straale.

10/10-1734. Søren Rises Ingeborg.
Test: Ove og Hans Riis, Hans Sørenssøn, Lisbet Vernersdatter og Lisbet Sørensdatter.

17/10-1734. Hans Nielssøns Karen.
Test: Henric Tolfssøn, Per Houen, Torjer Sølis qde., og Maria Catrine.

17/10-1734. Uægte barn fra Osebachen Margrete.
Test: Jens skomager, Hans Tygessøn, Gregers qde., Bøcherens datter.

24/10-1734. Halvor Skougs Inger.
Test: Rasmus og Aslak Venstøb, Anders Risings qde og søster.

24/10-1734. Jørgen Grinis Ingeborg.
Test: Rasmus Rising, Aslak Kleven, Jan Grinis qde., Signe Halvorsdatter.

24/10-1734. Anders Anderssøns Hans.
Test: Niels Janssøn, Jacob Bommen, Aslak ........, Vetle ..........

1/11-1734. Vetle Sems Ingeborg. Moderen Margrete.
Test: Anders Sem, Christen Larssøn, Guner Danielssøn, -Guner Hynis qde Johane, Sirj Sem.

7/11-1734. Even Borges Else.
Test: Alexander Frogner, Stephen Osebachen, Lars Borges qde., Maren Borge.

14/11-1734. Christen Aases Anne.
Test: Anders Venstøb, Hans Aas, Ole Aas og qde., Maren Aas.

14/11-1734. Even Nøglegaards Maren.
Test: Hans Eresrø, Ole Glenne, Christen ---bachen, Johane Hynj, Karen Ga-------.

21/11-1734. Hans Bøles tvillinger Knud. og Lisbeth.
Test: Peter Gasmand, Søren Riis, Anders Sneltved, Hans Larssøn, Simons qde., Anne Ballestad, Gunnild Riis.

21/11-1734. Lars Haralssøns hiemdøbte Anne.
Test: Christen Klep, Anders Nirissøn, Hans Rises qde., Else Højsæt.

12/12-1734.  Alf Stulens Alf.
Test: --- Aas, Rasmus Aas, Gudmun ------ qde., Maren Stulen.

19/12-1734. Halvor Faarevols Anne.
Test: Peder Kise, Christen ------- Mads Forevol, Ingebret Doxrøs qde., Kirsten Bø.

19/12-1734. Peter Sech?els Karen.
Test: Rasmus og Anders Strømdal, Sten Jydes qde., Anne Mognsdatter.

26/12-1734. Gunder Mognssøns Ole fra Luxefield.
Test: Vens----- i Scheen, Anders og Micel (Lerce?), Gunder Fieldets qde., Else fra -------.

26/12-1734. Niels Haralssøns Inger fra Kleven.
Test: Anders Højmyr, Per Jacobssøn og Niels Perssøn i Scheen, Pernille Hansdatter, Anne Mogensdatter Falcum.


1735.

Januar 1735. Anders Tolfssøn fra Aarhuuses Tolf.
Test: Halvor Gløsmyr, Torcil Aarhus, Ov?e Kise og qde., Inger Aarhus.

Januar 1735. Ole Jørgenssøns Hellie.
Test: Ole Bøeje, Arve Bø, Anders Hanssøn Bø, Jost Svinholts qde., Kirsten Andersdatter.

Januar 1735. Matis Graflis Hans.
Test: ---- Kleven, Hans Grinitejn, Jan ---is qde., Anne Sucha.

Januar 1735. Mads Holms Isak.
Test: Christen Holm, Halvor Lund, Ole  Nøglegaards qde.,
Marta Sucha.

Januar 1735. Christen Rasmussøns Rasmus.
Test: ....... Kleven, Tron Møller, Halvor Rossval, Peter hos Deichman, Rossums qde.,
Anna Berreberg.

Januar 1735. Niels Isakssøns Kirsten.
Test: Aslak ........., Jens Amunssøn, Gunne Østenssøn, Ingebret Bøles qde., Gunnild, Maren Øfrum.

Januar 1735. Lars Ballestads Per.
Test: Gunder ........., Ole Riis, Jacob Bommen, Anders .......ns qde.
Gunnild, Barbara Kleven.

Februar 1735. Isak Hoppestads Karen.
Test: Halvor Aslaksøn, Christen Fossum, Mads Forval, Ingebret Dyrcols qde Anne, Pernille Kise.

Februar 1735. Johannes Bøles Anders.
Test: Anders Sneltved, Niels Prossøn, Hans Riis, Søren Vernersens qde., Live, Karen Riis.

Februar 1735. Uægte barn? ....... Erikssøns Alhed Catrine.
Moderen Maria.    
Test: Gulbrand Siverssøn, Peter Fossum, ----- Anderssøns qde., Christense Andersdatter.

Februar 1735. Ole Follestads Birte.
Test: Hans Bingholt, ...... Nielssøn, Per Follestad, Henning ------ qde. Ragnild, Johanne Andersdatter.

Februar 1735. Niels Isakssøns Margrete.
Test: Hans ......, Levor Mela, Lars Jonassøn, Helge ........s qde., Levor Melas datter.

Februar 1735. Abraham Tolfssøns Inger.
Test: Per og Morten Tolfssønner, Niels Siverssøns qde., Signe ........

Februar 1735. Jacob Nielssøns Dorthea.
Test: Per Olssøn, ----- Nielssøn, Jacob Fos, Tob.
Fichen og Pernille.

Februar 1735. Anders Kiærs Abraham.
Test: Ole i Graaten, Tor Omot, Oles qde., Anne Olsdatter.

Februar 1735. Rasmus Aases Hans.
Test: Per Lensmand, (Anders?) Janssøn, Christopher Clues(?)(Aas?) -, Erik ----- qde.,
Sophia Nielsdatter.              

Februar 1735. ........ses Rasmus.
Test: Halvor Foreval, ....... Dyrcol, Hans Rust, Karen Fossum, ........ Foreval.

Februar 1735. ........ ........søns Claus.
Test: Ole Jørgenssøn, ........, Peters Kirsten, Birte Lucasdatter.

Februar 1735. Claus Houerøs Anne.
Test: Halvor Gløsmyr, Karen Mo, Anne Hoppestad.

2/3-1735. Jens Mognssøns Gunnar.
Test: Plesner, Mogns - Skou, Magrete Fossum, Anne Bertelsdatter.

6/3-1735. Haagen Rises Gunnild.
Test: Ole og Jens Riis, Søren Rises qde., Gunnild Riis.

13/3-1735. Lars Bergs Anders.
Test: Niels Isakssøn, Knud Erikssøn, Birte Knudsdatter, Anne Isaksdatter Kleven.

13/3-1735. Per Houens Pernille.
Test: Haral Houen, Christopher Egaasen, Lars Houen, Even Borges qde., Lisbeth Houen.

13/3-1735. Jens Baltserssøns Karen.
Test: Christen Larssøn, Christopher Smed, Tron Møllers qde., Maria Abrahamsdatter.

20/3-1735. Simon Myrens Susanna.
Test: Lars Nygaard, Isak Larssøn.
Abraham Lien, Anders ......søns qde., Sara Bratsberg.

20/3-1735. Jon Løbergs Maren.
Test: Isak Løberg, Lars Evenssøn, Hans Løberg, Tomas Løbergs qde.,
Dorte Bratsberg.

25/3-1735. Jon Gulsæts Halvor.
Test: Niels Bøle, Helge Gulsæt, Henric Hynis qde., Else Vad.

25/3-1735. Christen Larssøns Dorte.
Test: Vetle Sem, Jens Ballestad, Jens Olssøn, Anne Elefsdatter Kleven, Birte Berreberg.

27/3-1735. Halvor Kises Hans.
Test: Solve Bø, Christen Aaseje, Hans Kise, Aslak Mognssøns qde., Dorte Berreberg.

3/4-1735. Jens Rodes Else.
Test: Christen Jobssøn, Lars Gromstul, Leutnant Storms Kieriste, Pernille Larsdatter.

13/4-1735. Simons Corfitsen Klevens Barbara.
Test: Søren Riis, Niels Bøle, Hans Larssøn, Alhed Olsdatter og Anne Isaksdatter Kleven.

17/4-1735. Ole Rejerssøns Ingeborg.
Test: Jon Sørbø, Ole Trolsaas, Matis Graflis qde., Anne i Præstegaarden.

24/4-1735. Ingebret Torssøns Gunne.
Test: Halvor Kise, Anders Tolfssøn, Anders Torssøn, Rasmus Aases qde., Maren Torsdatter.

24/4-1735. Niels Kleps Karen.
Test: Amun Aaltved, Hans Riis, Lars Lj, Christen Kleps qde., Lisbeth Lj.

24/4-1735. Jacob Ramsaas Kirsten.
Test: Morten Højsæt, Lars Lj, Rasmus Rising, Anders Bachens qde., Karen Lj.

1/5-1735. Isak Løbergs Gunnild.
Test: Amun Sølj, Jacob og Niels Løberg, Jon Løbergs qde., Karen Løberg.

8/5-1735. Ole Vogts Micael.
Test: CancelliRaad Leopoldus, Cancelli Deichman og Vilhelm Deichman, Tambour Frisenberg, CancelliRaad Leopoldus`s frue og Madame Frisenberg.

8/5-1735. Hans Rises Christen.
Test: Søren Riis, Niels Klep, Anders Lj, Joh. Bøles qde., Lisbeth Aaltved.

8/5-1735. Arne Kiærs Ole.
Test: Johannes. Sneltved, Isak Kiær, Anders Kiærs qde.,
Ascær Mustved.

15/5-1735. Halvor Gløsmyrs Isak.
Test: Levor Mela og søn Isak, Anders Tolfssøn, Per Bøes qde., Johane, Anne Dyrcol.

15/5-1735. Abraham Ljes Jens.
Test: Arne Langerø, Isak Janssøn, Simons qde., Maren Scheen.

15/5-1735. Hans Sannis Birte.
Test: Amun Aaltved, Anders Ovestad og søn, Jon Sannis qde.,
Sidsel Ovestad.

15/5-1735. Zacharias Graflis hiemdøbte Marta.
Test: Ole Lyngaas, Isak Kiær, Tor Omot, Per Mustveds qde og datter.

15/5-1735. Uægte barn fra Kleven, Jens.
Moderen Karen Larsdatter. Udlagte barnefader Jon Nielssøn.
Test: Hans Erikssøn, Lars Hanssøn, Marta Osebachen.

19/5-1735. ... Olssøn fra Klevens Catrine.
Test: Simon Anderssøn Højmyr, Brynilds Maren Knudsdatter.

1/6-1735. Anders Hanssøns Hans.
Test: Per Janssøn, Mads Torjerssøn, Erik Halvorssøn, Per Schavens qde., Karen Hytten.

5/6-1735. Tolf Sems Ole.
Test: Vetle, Lars Sem, Anders Sems qde., Martha Rising.

12/6-1735. Ole Roses Maren.
Test: Niels Janssøn, Niels Isakssøn, Simons qde., Maria Jacobsdatter.

19/6-1735. Anders Larssøn Osebachens Chrestense.
Test: Jens skomager, Jens Jonassøn, Hans Vadræts qde., Maren Skajesdatter.

2/7-1735. Ole Fieldets Ole.
Test: Gunder, Anders, Micel Fieldet, Agata, Anne Kleven.

10/7-1735. Poul Puttens Christen.
Test: Ole Tveten, Lars Rising, Hans Torstenssøn, Hans Bergs qde., Marta Jensdatter.

10/7-1735. Lars Nygaards Knud.
Test: Ole Krageto, Anders Aasterø, Isak Larssøn, Sirj Svartangen, Karen Langerø.

24/7-1735. Gunder Bøes Christen.
Test: Per Skaven, Henning Jøneval, Solve Rosvold, Isak Hoppestads qde., Dorte Berreberg.

31/7-1735. Arve Venstøbs Niels.
Test: Simon Grinj, Hans Venstøb, Niels Venstøbs enche, Hellie Køjte.
(Rettet. Leif Biberg Kristensen).

31/7-1735. Svend Fosses Marta.
Test: Ole Nøglegaard, Christian Holm, Ole Fosses qde., Dorte Berreberg.

21/8-1735. Stephan fra Osebachens Karen.
Test: Sivert Erikssøn, Isak Jacobssøn, Anders Anderssøn, Dorte Osebachen, Maria Jacobsdatter. 

21/8-1735. Christopher Egaasens Aslou.
Test: Hans Lien, Abraham Houen, Jens Riis, Even Borges qde., Gunnild, Kirsten Skyer.

28/8-1735. Christen Hoppestads Mogens.
Test: Gudmund Moo, Ole Sneltved, ------, Gudmun Moos qde., Margrete -----.

4/9-1735. Ole Christenssøn fra Klevens Christen.
Test: Knud og ----  og Ole Knudssøn, Mat. Kises ----, Christen Jonsdatter, Alle fra ------.

10/9-1735. CancelieRaad Leopoldus datter Anna Barbara.
Test: ....... Leopoldus, Canceli Raad Vilhelm Deichman, Tolder  -----, ConferrenceRaad Deichmans Frue,  Wulfs frue, Jomfru Borse.

18/9-1735. Jan Svenskes Hel----.
Test: Børger Halvorssøn, Ole ------, ----skou.
Ole Vogts qde., ----------.

18/9-1735. Torjus Sølis Chri----.
Test: ----- Aaltved, Erik Lunde, ---------, Hans Houens qde., Anne ------.

18/9-1735. Abraham Risings ------.
Test: Rasmus Rising, Løve ------,Holm, Jan Grinis qde., ------.

25/9-1735. Niels Larssøns Hans.
Test: Isak Gulsæt, Jan ........., Helge Gulsæts qde., Else .........

25/9-1735. Anders Fielets Joha----.
Test: Ole Sneltvet, Gulbrand og Niels Fielet, Niels Fielets qde., Anne ------.

25/9-1735. Hans Nr. Aases Karen.
Test: ---- Dyrcol, Halvor Gløsmyr, --------, Anders Tolfssøns qde., Maren ------.

25/9-1735. Niels Prosens Birte.
Test: ------ Bøle, Hans Bøle, ---elf? ---  ---qde., Gunnild Riis, ---.

29/9-1735. Rejer Follou ------.
Test: Falentin og Thomas Follestad, ---------s  qde., Anne Kolchin.

9/10-1735. ------ Løves Anne -----.
Test: Hans Perssøn, Hans Bratsberg, ----- paa Kleven, Lisbet ---- ----.

9/10-1735. Ingebret Espedals Jacob. 
Test: Ole Ballestad, Hans? ------,  Anne Espedalen og Jon Stephensen.
(Rettet av G.S.)

9/10-1735. Christopher Smeds -------.
Test: ------ Stensaas, Tron Møller, --- Jens Baltzersens qde., Berte ------.

23/10-1735. Lars Borges Stephen.
Test: Alexander Frogne, Ole ------,  ------ Enggraf, Even Borges ------.

23/10-1735. Kittil Stulens -----.
Test: ----- Stulen, Kittil Stulen, ------ Alf Stulens qde., -Gu---------.

November 1735. Søren Christenssøns Vilhelm Christian.
Test: Peder Christnsøn, Jan Usler, Lars Bindrups Kieriste, Hichmans Kieriste, og ......e Halvorsdatter.

November 1735. Jens Børgerssøns Børre.
Test: ---- Gulsæt, Søren og Torcil Aarhus, ----Chris. Bastianssøn qde., Inger Aarhuus.

24/11-1735. Capitain Barnholts Johanne-Juliana.
Test: CanceliRaad Leopoldus, CanceliRaad Deichman, Fogden Sveder, CancelliRaad Leopoldis' frue, Jomfru Berg.

Desember 1735. --------ls Giert.
Test: Halvor ----, Rasmus Larssøn, Ole Trolsaas, --- ----- Signe Vagtenberg.

Desember 1735. Isak Gulsæts Niels.
Test: Peter ----, Morten Bø, Hans Bratsberg, ------ -----s qde., Karen Aslaksdatter.

Desember 1735. ---- Fosses Maria.
Test: Ole -------- Jønnevol, Solve Rosval, ---- Lerces qde., Johanne Larsdatter.

Desember 1735. -------søns Ingeborg fra Osebachen.
Test: ----- og Jens skomager,  ----- Anne Eriksdatter.

Desember 1735. Margretes uægte barn fra Børrestadstranden Pernille.
Barnefader udlagt Peder hos -------.
Test: An------ og broder, og qde.

Desember 1735. Hans Strømdals Claus.
Test: ----- Amunssøn, Hans Nielssøn Øen, Isak Sneltvet. Carls-- Else Vadræt.

Desember 1735. Lars Prosens Jens ----
Test: ------ Lars Løberg, ---- og qde., Boel Bøle.

Desember 1735. -----søns Martha.
Test: -----d, Hans Meen, Niels ------ Lisbeth Ballestad.

Desember 1735. Lars Ingebretssøn fra Klevens Karen.
Test: Hans Elefssøn, Halvor Follou, ---- ----søn, Ingebret Knudssøn ------ fra Kleven.


1736.

1/1-1736. Abraham Venstøbs Daniel.
Test: Gunder Borge, Christen Strand, Christian Holm, Anders Baches qde.,
Anne Danielsdatter.          

1/1-1736. Aslak Tambours Jens.
Test: Anders Amunssøn, Gunder Grumstulen, Christen Larssøn og qde., Maren Grumstulen.

6/1-1736. Jørgen Grinis Hans.
Test: Hans Kleven, Niels Janssøn, Svend Grinj, Abraham Risings qde., Kirsten Grinj.

15/1-1736. Jørgen Højmyrs Maria.
Test: Zacharias Graflj, Poul Putten, Christopher Ougestads qde., Anne Kleven.

22/1-1736. Ole Nærums Per.
Test: Hans Buer, Solve Meen, Jon Elset, Isak Aafosses qde., Maria Meen.

29/1-1736. Hans Goupaasens Isak.
Test: Erik Goupaasen og Knud Goupaasen, Per Sørbø, Lars Bergs qde., Anne Isaksdatter.

5/2-1736. Halvor Follous Karen.
Test: Niels Løberg, Ole og Jens Follou og qde., Anne Løberg.

5/2-1736. Helge Gulsæts Karen.
Test: Rasmus Aas, Søren Falcum, Isak Levorssøn og søster Dorte, Is?ac Gulsæts qde Karen.

5/2-1736. Jan Grinis Karen.
Test: Niels og Anders Grinj, Hans og Signe, Abraham Risings qde.,

5/2-1736. Gunder Olssøns Karen.
Test: Johan og Bent Stranden, Hans Bratsberg, Solves Anne i Scheen, Maria Gudm(undsd. )

5/2-1736. Aslak Venstøbs Magnild.
Test: Per Skaven, Gunner Bø, Rasmus Straales søster Birte, Ole Glennis qde Inger.

19/2-1736. Gunder Hynis Ingebret.
Test: Vetle Sem, Simon i Scheen, Hans Aas, Christen Larssøns qde., Johanne, Helvig Hynj.

19/2-1736. Per Kiise M. Bøs Christopher.
Test: Isak Hoppestad, Christen Fossum, Mads Foreval, Halvor Kises qde., Pernille Kiise.

26/2-1736. Christian Adrianssøns Kirsten.
Test: Even og Lars Borge, Christen Engraf, Jens Follougs qde., Kirsten Ris.

4/3-1736. Christian Andersen fra Osebachens Martinus.
Christen Anderssøns qde Margrete, Birte Ellingsdatter, Abraham, Stephen og Andreas Osebachen.  
(Rettet. G.S.)

4/3-1736. Lars Egaasens Bent.  
Test: ---- Egaasen, Jon Løberg, Christ. --- qde., Maren Tomesdatter. ----

4/3-1736. Ingebret Øfrums Anders.
Test:
Gunder Lj, Ingebret Bøle, ----- qde Bøle, Magnild Øfrum.

11/3-1736. Lars Grinis Manasse.
Test: --- Hanssøn, Abraham Rising, Gunder Grini, Simon Grinis qde. Birte, Anne ----.

11/3-1736. Jacob Bommens Torsten.
Test: Ingebret Lerce, Jan Lerce, Hans Torstenssøn Lerces qde., Anne, Maria Haralsdatter.

11/3-1736. Amun Tolfssøns Gunnild.
Test: ----- Bachen, Lars Baaserø, Isak Løberg, ----Aaltveds qde Anne, Kirsten ------.

14/3-1736. Gunder Olssøns Maren.
Test: Simon og Niels Grinj, Even Olssøn, L----- ges qde Anne, Maren Olsdatter Langerø.

18/3-1736. Lars Risings Per.
Test: Gunder Røsager, Rasmus Rising, Teves --- ---- Jan Grinis qde., Marta Aslaksdatter.

3/4-1736. Anders Bentssøns Bent.
Test: Thomas Løberg, Johannes Bøle, Hans Riis, Hans Rises qde., Lisbet Riis.
(Rettet. G.S.)

15/4-1736. Halvor Larssøn fra ----- s Marta.
Test: Hans Erikssøn, Søren Larssøn, ------ qde Maren, Birte Larsdatter.

6/5-1736. Jens Fløtterøs Lars.
Test: ---- Rasmussøn, Ingebret Fløtterø, N(iels?) Fløtterøs qde., Anne Alexandersdatter.

6/5-1736. Halvor Otterholts Anne.
Test: ---- Grumstulen, Halvor Aashammer ------ og qde., Anne Torgeirsdatter M------.

10/5-1736. Per Jacobssøns Jacob.
Test: -----Jønval, Christen
Haubachen, ---- Hynis qde., Johane, Anne c?---.

27/5-1736. Simon Lunds Lucas.
Test: Lars Sem, Guner Baaserø, Jens Follou og qde., Dorte ........datter.

27/5-1736. Jon Gulsæts Maren.
Test: ---- Bøle, Isak Gulsæt, Anders M---- ---- Gulsæts qde., Else Vadræt.

28/5-1736. Bertel Arweschous Annette.
Test: Frans Cudrio, --- Vinter, Halvor Jobssøn, ----- Kieriste Margrete, Jens Jobss.

3/6-1736. Lars Jørgenssøns Jørgen.
Test: ---- Eresrø, Ole Lyngaas, Siul----- Alf Stulens qde., Karen
Eresrø.

10/6-1736. Ole Bechewals Gunnild.
Test: Gunder Borge, Anders Borge, ----- Riis, Abraham Venstøbs qde., ...........
(Rettet. G. Strøm)

10/6-1736. Gunder Mognssøns tvillinger Ragnil. og Helge.
Test: Gunder og Jacob ....lens og Gunder Mognssøn, Ole Ole Skielbrets qde., Annne Mognsdatter i Fieldet.

Juni 1736. Ingebret Dyrcols Rasmus.
Test: ---- ---graf, Halvor og Mads Foreval, - ----- Rogstuens qde., Maren Stulen.

Juni 1736. Jan Venstøbs Else.
Test: Niels Holm, Else Bø, Ole Torjerssøn, Abraham Risings qde., Anne Venstøb.

Juni 1736. Ingebret Fieldets Margrete.
Test: ----- Otterholt, Anders og Micel Fieldet, ----Hoppestad qde., Helvig Venstøb.

Juni 1736. Knud Aasens Christopher.
Test: --- (Ch?ris)ten Klep, Ole Højsæt, Niels ---- Niels Kleps qde., Anne Gulsæt.

Juni 1736. Hans Follous Kirsten.
Test: ---- Follou, Hans Bøle, Svend Ørn, Niels Prosens qde., Anne Isaksdatter.

Juni 1736. Uægte barn fra Solien (Søli) Lars.
Moderen kommen fra Slemdal Kirstine Hel------. Barnefader Hans ------
Test: ---- Fos, Christen Solien og qde.

Juni 1736. Erik Otterholts Jens.
Test: Henning ----vol, Johan Møller, Christen Hoppestad, ----n Hoppestads qde., Maren Aas.

Sommeren 1736. Niels Bechevals Anne.
Test: Niels ------ Helge Sneltved, Ingebret Fløtterø, --- Ballestads qde., Anne Fløtterø.

Sommeren 1736. Per Stensaas Ellen.
Test: Erik og ---- Goupaasen, Lars Baaserø, --- Bergs qde., Barbara Goupaasen.

Sommeren 1736. Johannes Bøles Inger.
Test: ---- Sneltved, Hans Riis, Anders Myren,  -------- Vernerssøns qde., Karen Riis.

Sommeren 1736. Ole Skilbrets Maren.
Test: Erik -----, Villum Doxrø, Christian Nielssøn, ---- Anne Skilbred.

Sommeren 1736. Micel Graflis Zacharias.
Test: ----- Højmyr, Isak Kiær, Zacharias Mustved, ---tveds qde og datter Kirsten.

Sommeren 1736. Jon Sannes Hans.
Test: Michel Larssøn Setre, Amun Aaltved, Jon Øvrum, Hans Lies qde., Maren Sanne.

Sommeren 1736. Isak Jacobssøn fra Klevens Martha.
Test: Ingebret Espedalen, Jon Espedalen, Halvor Follou, Stephens qvd. Astrj, Marta Jacobsdatter Kleven.

Høst 1736. Christian Gasmands Hans.
Test: Peder ------, Peter Lensmand, Niels Aslakssøn, Aslak ---- Dorte Berreberg.

Høst 1736. Jens Follous Karen.
Test: Tolf Tofte, ----- Follou, Halvor Follous qde., Maria ---- Slemdal.

Høst 1736. Erik Hoppestads Maren.
Test: Per Stenssøn, Tolf Hoppestad, Anders Melum, Mogns Hoppestads qde., Maren, Anne Venstøb.

Høst 1736. Ole Sverigs Berulf.
Test: Erik Hoppestad, Ole Dybedal, Lars Aas, Gudmun Moes qde., Maren Aas.

9/9-1736. Jens snedker fra Hyttens Lars.
Test: Per Busk, Jacob Mognssøn, Christen Larssøn, Niels Olssøns qde.,
Inger Aarhuus.

9/9-1736. Niels Hoppestads Margrete.
Test: Ole Lucassøn, Ingebret Fieldet, Christen Hoppestad og qde., Anne Hoppestad.

16/9-1736. Lars Hanssøn fra Hyttens Else.
Test: Anders Hammersmid, Jens Balterssøn, Sifret Jonssøn, Bisunds Anne og Inger.

16/9-1736. Hans Kiærs Kirsten.
Test: Niels og Hans Bøle, Simons qde., Anne Isaksdatter Kleven.

29/9-1736. Hans Otterssøn fra Hyttens Otter.
Test: Christen Hammersmid, Andres Hammersmed, Henric Erikssøn, Jan? Ballestad?s qde., Joh. Clausdatter.

29/9-1736. Christen Sems Birte.
Test: Christen Larssøn, Niels Grinj, Gunder Grinj, Simon Gunderssøns qde., Kirsten Andersdatter.

7/10-1736. Hans Eresrøds Rasmus.
Test: Henning Jønneval, Johan ----- - Halvor Rasmussøn, Gudmun Moes qde., Karen, Anne Mognsdatter.

7/10-1736. Hans Elefssøns Elling.
Test: Ingebret Bommen, Halvor Follou, Knud Ingebretssøn, Matis qde., Birte Ellingsdatter.

7/10-1736. Ole Jørgenssøn fra Hyttens Anne.
Test: Arve Bø, Jan Venstøb, Anders Hansson og qde., Birte Jørgensdatter.

14/10-1736. Johannes Sneltveds Inger.
Test: Gunder Røsager, Jan Grinj, Tor Enggraf, Ole Kolchins qde., Anne Grinj.

21/10-1736. Niels Jonssøn fra Hyttens Jon.
Test: Anders Sbiernhøg(!?), Jens og Niels Olssøn Hytten, Niels Sivertssøns qde., Karen Olsdatter fra Hytten.

21/10-1736. Christen Fossums Maren.
Test: Tron Møller, Halvor Foreval, Jacob Skaven, Isak Hoppestads qde., Maria Jacobsdatter i Kleven.

28/10-1736. Anders Sneltveds Tor.
Test: Johannes Bøle, Helge Sneltved, Hans Riis, Lars Bechevals qde., Karen Riis.

28/10-1736. Lars Hynis Anne Maria.
Test: Even, Gunder, Henric Hynj, Gunder Hynjs qde., Johane Kiise.

28/10-1736. Hans Bøles Lisbeth.
Test: Hans og Niels Bøle, Anders Ballestad, Simons qde fra Kleven, Anne Nielsdatter Ballestad.

28/10-1736. Halvor Svinholts Giertrud.
Test: Hans Svinholt, Halvor Egaasen, Hans Meen, Hans Lies qde., Anne Kolchin.

4/11-1736. Svend Stulen fra Fieldets Lars.
Test: Hans Fieldet, Anders Fieldet og qde.

11/11-1736. Halvor Forevals Rasmus.
Test: Per Kiise, Halvor Gløsmyr, Gunder Dyrcols qde.

18/11-1736. Per M. Bøes Tolf.
Test: Knud Bø, Gunder Bø, Arre Bø, Niels Hoppestads qde., Giertrud Aashammer.

18/11-1736. Ole Glennes Margrete.
Test: Abraham Rising, Tomas Limi, Christian Holm, Aslak Venstøbs qde., Anne Dyrcol.

25/11-1736. Christen Hoppestads Maria.
Test: Ole Sneltved, Anders og Micel Fieldet, Niels Hoppestads qde., Anne Hoppestad.

25/11-1736. Søren Hanssøn Hyttens Hans.
Test: Christian Nielssøn, Christopher Møller, Niels Christenssøn, Tevis qde.,
Kirsten.

9/12-1736. Jens Baltserssøn fra Hyttens Marta Kirstine.
Test: Knud Pederssøn og Christopher Pederssøn, Jeronimus svenske i  Scheen, Hans Otterssøns qde., Inger Baltsersdatter.

16/12-1736. Lars Haralssøns Isak fra Bøle.
Test: Ole Højsæt, Søren Riis, Pros Bøles qde., Maren Torsdatter.

16/12-1736. Tor Torjerssøns Gøran.
Test: ...... Grinj, Jan Grinis qde., Ingeborg ....datter.

23/12-1736. Erik Skilbreds Anne.
Test: Christian Nielssøn, Haral Berreberg, Ole Fosses qde., Dorte Berreberg.

23/12-1736. Jens Kreppes Anne.
Test: Hans Kiershouge, Knud B........, Alf Stulens qde., Gunnild S.......
 

1737.

Januar 1737. Ole Fieldets Anulf.
Test: Gulbrand og Micel Fieldet, Anders Fieldets qde Else, Hellie Poulsdatter.

Januar 1737. Jon Tvetens Anders.
Test: Ole og Lars Tveten, Matis Holmens qde., Birte, Signj Sem.

Januar 1737. Alexander Frognes Else.
Test: Even Borge, Jacob Nirissøn, Lars Borges qde., Anne Alexandersdatter.

Januar 1737. Ole Holmsejes Ingeborg.
Test: Christen Saubachen, Ole Skilbrets qde., Johane Larsdatter Hytten.

Januar 1737. Uægte barn fra Hytten Jens.
Moderen Karen Persdatter.
Udlagte Berulf Holm.
Test: Per Busc, Micel Thomessøn Hytten, Østen Villumssøn, Per Olessøns (Blis?es) qde., Birte.

Januar 1737. U=ægte Anders fra Venstøb.
Moderen Giertrud. Udlagte Jens As----tssøn.
Test: Arve Venstøbs qde., Marie Køjte.

Januar 1737. Christopher Olssøn fra Borgeejes Tolf.
Test: Hans Birchetved, Anders Osebache, Gunder Borgeejes qde ----ren Søljejer.

Januar 1737. Hans Houens Per.
Test: Lars ----g, Henric Tolfssøn, Per Houens qde.,
Anne Houen.

Januar 1737. Hans Vernerssøns Gunnild.
Test: .......... og Johannes Riis, Johan Helgessøn, Jørgen ......gs qde., Lisbeth Riis.

Februar 1737. Ole Ouestads Gunnild.
Test: .... Aaltved, Hans Sanne, Jon Sanne, Jon Sannes qde., Sitsel Ovesdatter.

Februar 1737. Anders Anundssøns Marta.
Test: ....t slagter, Niels Haralssøn, Gunder ..ksum, Aslak tambours qde.

Februar 1737. Abraham Tolfssøns Niels.
Test: Peter Olssøn, Anders Nielssøn, Lars ........, Morten Bøes datter Kisten.

Februar 1737. Uægte barn fra Falcum, Karen.
Moderen Aase udlagte Hans tydsk.
Test: --- Mognssøn, Lars Christenssøn, Karen ........ Falcum.

Februar 1737. Peter Larssøn Bergs Ole.
Test: Anders, Ole ........, Helge Sneltved, Karen Berg, ......n Jacobsdatter.

Februar 1737. ...... Erikssøns Marta.
Test: Gulbrand ......., Torsten skomager, Anders ....... Osebachen, Anne .......datter fra Borrestadstranden.

Februar 1737. Poul Puttens Aslak.
Test: Anders Anderssøn, Knud Ingebretssøn, Aslak Tambous qde., Marta Isaksdatter.

Februar 1737. Uægte barn fra Hytten, Karen.
Moderen Birte Larsdatter. Faderen Berulf Holm.
Test: Jens Baltserssøn, Christopher Perssøn, Christen Larssøns qde.,

24/2-1737. Uægte barn fra Kousanrøm Maren.
Moderen Kirsten Anunsdatter. Barnefader Halvor Kieldssøn.
Test: Jørgen Højmyr, Tolf Bouerø og qde.

3/3-1737. Anders Rejerssøns Rejer.
Test: Lars Hanssøn i Scheen, Hans Skoven, Christen Skovens qde., og datter Magnild.

17/3-1737. Isak Frognes Søren.
Test: Per smed, Johan Glasmester, Ole skomagers qde., Anne Christophersdatter.

17/3-1737. Ole Trolaas Helvig.
Test: Per Steensaas, Joh.
Sneltved, Tor Roligheds qde., Ingeborg Gulsæt.

25/3-1737. Even Nøglegaards Ole.
Test: Aslak Venstøb, Ingebret Dyrcol, Ole Glennis qde., Anne Dyrcol.

31/3-1737. Jon Løbergs Jacob.
Test: Jacob Løberg, Even Borge, Aslak Løberg, Isak Løbergs qde., Maria Løberg.

31/3-1737. Søren Aarhuus's Ole.
Test: Gunder Hynj, Anders Tolfssøn, Gunder Hynjs qde., Ingeborg Aarhuus.

31/3-1737. Zacharias Fieldets Elef.
Test: Henning Jønneval, Erik Sem, Sven Fosses qde., Aslou Holm.

10/4-1737. Ole Lyngaas Claus.
Test: Lars Sem, Niels og Sven Grinj, Lars Sems qde., Kirsten Grinj.

14/4-1737. Gudmun Moos Tolf.
Test: Lensmanden, Haral Berreberg, Ole Mo og qde., Dorte Berreberg.

14/4-1737. Søren Dyrcols Niels.
Test: Halvor Foreval, Halvor Aas, Anders Aarhus, Halvor Gløsmyrs qde., Anne Dyrcol.

28/4-1737. Rasmus Aases Anne.
Test: Lensmanden, Hans Aas, Christen Hammersmed og qde., Maren Aas.

5/5-1737. Jacob Mortenssøns Marte-Maria.
Test: Jan Busk, Christopher Smed, Henric Hynis qde.,
Maria Kieldsdatter.

9/5-1737. Søren Christenssøns Villum Karhof.
Test: Ole Vogt, Jens Karhof, Georg Has, Usgaards qde i Scheen, Per Borges Karen, Elkiærs datter Karen.

12/5-1737. Anders Jonssøns Simon.
Test: Simon Lund, Lars Sem, Rønnich Kleven, Jan Grinis qde., Maren Gulsæt.

19/5-1737. Ole Otterssøns Johanne-Kirstine.
Test: Christen Jensen, Anders Perssøn, Ejlert Perssøn, Barbara Abigael, Catrine Nyborg.

19/5-1737. Niels Isakssøns Ingeborg.
Test: Isak Jacobssøn, Christen Skyer og qde., Marta Jacobsdatter Kleven.

11/7-1737. Hans Skouens Margrete.
Test: Christen og Lars Skouen, Niels Aarhus, Jens Follous qde., Dorte Bratsberg.

16/6-1737. Lars Hanssøn Lies Hans.
Test: Helje Gunderssøn i Porsgrund, Lars Fløtterø, Aslak Hanssøn Løberg, Hans Borgs. qde., Elen Hansdatter Lie.

24/6-1737. Niels Olssøn fra Børønningens Gunder.
Test: Knud og Solve Bø, Jens Olssøn, Niels Sivertssøns qde., Else Jonasdatter.

16/6-1737. Hans Olssøn fra Klevens Maria.
Test: Falentin Follestad, Halvor Kleven, Gunne
Oredalen, Simons qde.

8/7-1737. Capitain Barnholts Jan-Octavia.
Test: Hr. Christen, Capelen, Adsleu, Frideric Capellens Kieriste, Jomfru Vendelbo.

14/7-1737. Ole Moos Isak.
Test: Abraham, Christian, Gulbrand, Christens qde., Abrahams datter Lisbet, Catrine fra Osebachen.

4/8-1737. Jan Sems Johannes.
Test: Isak Gulsæt, Hans Bratsberg,
Aslak Bratsbergs qde., Johanne Gasman.

4/8-1737. Thomas Venstøbs Niels.
Test: Nirj Blegebachen, Christopher Venstøb, Abraham Rising og qde., Helvig Venstøb.

4/8-1737. Lars Olssøn Bøejes Margrete.
Test: Abraham Tolfssøn, Tor Olssøn, Niels Olssøns qde., Karen Jacobsdatter Bø.

18/8-1737. Knud Ingebretssøn fra Klevens Isak.
Test: Ingebret og Jacob Bommen, Knud Bugot, Hans Ingebretssøns qde., Kirsten Isaksdatter Meen.

18/8-1737. Torjer Hanssøn Borrestadstrandens Anne.
Test: Lars Borge, Per Hanssøn i Scheen, Even Borges qde., Inger Hansdatter i Scheen.

25/8-1737. Per Houens ---- ---.
Test: Hans Bøle, Johannes Riis, Hans Riis, Anders Bøles qde., Lisbeth Halvorsdatter Ballestad.

8/9-1737. Lars Torjerssøns Hans.
Test: Niels Hoppestad, Svend, Christen Hoppestads qde., Ingeborg Grinj.

8/9-1737. Søren Vernerssøns Hans.
Test: Johannes Ris, Ole Hoppestad, Verners qde., Karen Larsdatter.

22/9-1737. David Biørnssøns .......
Test: Anders Malstrø..., ....... Faltinssøn, Villum Østenssøns qde., Maren Biørnsdatter.

22/9-1737. Anders Hanssøns Anne fra Venstøbeje.
Test: ---- Hoppestad, Tolf Hoppestad, --- Nøglegaards qde.,
Anne --

29/9-1737. Gunder Fieldets Ragnil.
Test: Ole og ..... Sneltvet, Tomas Nielssøn i Scheen, Sten Hoppestads qde., Anne Hansdatter.

5/10-1737. Christen Sm..... fra Osebachens ......
Test: ----- Holmbo,  Tolder Fri?----, Johan Frideric, CanclliRaad Leopolds frue, CancelliRaad Deichmans frue, Maria Kierulfs's frue.

6/10-1737. Solve Bøes Helvig.
Test: Halvor og Isak Kise, Rasmus Aas, Anders Aarhuusejes qde.,
Maria Bøe.
(Rettet. G. Strøm 2014)

13/10-1737. Niels Kleps søn Hans.
Test: -- Amund Aaltved, Niels -----, Hans Riises qde., --------

13/10-1737. Christen Skomagers ----vor.
Test: Johannes Riis, Christopher Riis, ----ans og qde.,
An------------

13/10-1737. Christopher Egaasens Karen.
Test: Anders --- --- Jenssøn, Lars Beceval, Aslou Petersdatter.

13/10-1737. Anders hammersmed fra Hyttens .......
Test: ....... ........., Anders Svenske, ....... ........ qde Bøeie, ...... ....datter fra ..........

Oktober 1737. Christen Skyers Karen.
Test: Ole Scyer, Gunder Baaserø, Isak Kleven, Niels Isakssons qde, Maren Scyer.

Oktober 1737. Lars Bechevals Birte.
Test: ..... Bøle, Niels Beceval,  -----ds qde., Lisbeth Larsdatter.

Vinteren 1737. Niels Haralssøn fra Klevens Giert.
Test: Niels Christenssøn, ---r Follou, Hans Perssøn Scheen, ----søns qde., Birte, Anne Mognsdatter.

Vinteren 1737. Abraham Houens Ellen.
Test: Even og Lars Borge, Hans Houen, Hans Houens qde., ----- Jonsdatter Sanne.

Desember 1737. Anders Kølnæs's Hans.
Test: ---modes tiener Cornelius, -- - i Ejdanger, Sivert ----- qde., Anne Larsdatter.

Desember 1737. Søren Tambour fra Osebacens Anne.
Test: Rasmus Mor = ---- Anders Anderssøn Aas, ---- Villumssøn, Henric Hynis qde., Aslou Pedersdatter Hytten.

Desember 1737. Knud Poulssøn Poul fra --------
Test: Per Smed, An---   ---iessøn, Agata Olsdatter, ----Taralsdatter Kleven.

Desember 1737. Isak Løbergs tvillinger Jon og Inger.
Test: Thomas Løberg, Anun Sølj, Sivert Espedalen, Lars Løberg, Jon Løbergs qde., Halvor Kleven, Dorte og Karen Løberg.
(Rettet. G. Strøm 2014)


1738.

1/1-1738. Gunder Bøes Karen.
Test: Henning Jønneval, Solve Rosval, Christen Fossums qde., Kirsten Bø.

12/1-1738. Lars Ballestads tvillinger Marta. og Karen.
Test: Ingebret og Jacob Bommen, Anders Enggraf, Anders Bachens qde., Isak Ballestads qde., Barbara og Maren Ballestad.

12/1-1738. Niels Larssøn fra Gulsæts Dorte.
Test: Hans Skaven, Jens Simonssøn, Anders Rustes qde., Dorte Bratsberg.

12/1-1738. Halvor Svinholts Mogns. 
Test: Hans Søljeje, Hans Svinholt, Hans Lies qde., Johanne Christophersdatter.

19/1-1738. Hans Strømdals Søren.
Test: Hans og Niels Bøle og søn Anders, Helge Gulsæts qde., Anne Kirstine.

19/1-1738. Isak Gulsæts Maren.
Test: Gasman, Aslak og Hans Bratsberg, Lars Hanssøns qde i Scheen, Dorte Berreberg.

19/1-1738. Halvor Puttens Ascer.
Test: Lars Rising, Ole og Lars Tveten, Ole Gaasehølens qde., Sigri Sem.

26/1-1738. Aslak Tamboues Knud.
Test: Christen Larssøn, Gunder Danielssøn, Anders Amundssøn og qde., Maren Danielsdatter.

26/1-1738. Hans Goupaasens Lisbeth.
Test: Ole Sneltved, Per Steensaas, Aslak Løberg, Hans Bergs qde., Ma?ren Eriksdatter.

2/2-1738. Per Smed fra Klevens (Bratsbergkleven) Ellen.
Test: Isak Frogner, Søren Henricssøn, Simons qde., Marta Maria Isaksdatter.

9/2-1738. Gunne Olssøn fra Klevens Ole.
Test: Realf Bøjessøn, Jørgen Holst, Fredric Monrad, Eric Vinters hustru, Racel Bagge.

9/2-1738. Ingebret Bøleejes Matis.
Test: Johannes og Niels Bøle, Ingebret Løberg, Anders Bøles qde., Maren Øfrum.

23/2-1738. Christian Gasmands Niels.
Test: Elkiær, Erbo, Kal i Scheen, Mads Plesner, Karen Elkiær.

23/2-1738. Per Bergs Inger.
Test: Tomas Løberg, Helge Sneltved, Knud Knudssøns Anne hos haug. Asser i Præstegaarden.

2/3-1738. Jacob Bomens Anne Margrete.
Test: Ingebret i Bommen, Hans Graaten, Lars Erikssøn paa Øen, Lars Ballestads qde., Lisbet Micelsdatter Kleven.

2/3-1738. Ingebret Espedalens Marthe.
Test: Isak Løberg, Oue Meens..., Isak Jacobssøns qde og Maren -------.

2/3-1738. Hans Sannes Margrete.
Test: - Anders og Ole Ovenssøn, Jon Sanne, Maren Jonsdatter Sanne.

9/3-1738. Lars Borges Solve.
Test: ---- Houen, Alexander Frogne, An---- Christen Stephenssøns qde., B-----

9/3-1738. Halvor Kises Karen.
Test: ---- Bø, Rasmus Aas, Hans --   -- ---- Mognssøns qde., Pernille ------

9/3-1738. Lars Kollebunds Johanne.
Test: Halvor Putten, Hans ---- ---- Bergs qde., Anne Poulsdatter.

14/3-1738. Andreas Hanssøn fra Osebachens Anne Margrete. 
Test: ------, Anders hos Aal, Halvor ------ Else Jobsdatter.

16/3-1738. Christen Larssøns Per.....
Test: Jeronimus Svendske, Jens Hans., Jens -----, Villum Østenssons qde.,
Maren ......

23/3-1738. Christen Fossums Ja?-----
Test: Ingebret Dyrcol, Per Ol?s- -- ----- Skaven, Guner Bøes qde., Karen ------

23/3-1738. Nirj Bouerøds Anne.
Test: --- Anders Sem, Ole Lyngaas, ---- Vetle Sems qde., Aslou. -----

3/4-1738. Jens Ovessøns  Hans.
Test: ----- Ole Riis, Anders Ballestad, Anders ---s qde., Johanne Christensdatter.

13/4-1738. Christopher Egaasens Karen.
Test: Even Borge, Gunder ........., Lars Skoven, Abraham Houen
.
(Rettet. G.Strøm)

13/4-1738. Christopher Rolfssøns Lisbeth.
Test: ---- Nygaard, Gunner Boserud,  -------- sets Anichen, Aslou ------

20/4-1738. Mads Dyrendals Karen.
Test: Christen Fossum, Isak Hoppestad, ------ven, Ingebret Dyrcols qde., -----

27/4-1738. Ole Nærums Christen.
Test: Solve Meen, Anders Anderssøn, ---- Anderssøns qde., Osebachen, Inger Nielsd.

27/4-1738. Erik Hoppestads Halvor.
Test: Erik Bø, Anders Hanssøn, Per Steensøns qvd. fra øen, Kirsten ------.

27/4-1738. Niels Venstøbs Niels ......
Test: ..... Venstøb, Hans Venstøb, Lars Nr. Sneltveds qde, .........

27/4-1738. Lars Nielssøns .......
Test: Anders Myre, ..... ........, Anders Myres qde., ........

4/5-1738. Lars Skavens .......
Test: Engel Otterholt, ....... ........., Anne Castet, ...... ........

Her kommer nok en kolonne i kirkeboka som er veldig slitt og hvor mye er uleselig.
Jeg forsøker å rekonstruere der det står et gårdsnavn og barnets navn.

Kopi av siden.

Foto av denne siden i kirkeboka, hvor mye mangler pga slitasje. Noe kan rekonstrueres pga tidligere foretatt slektsforskning. Vi kan konstantere at presten David Monrad
ikke skrev særlig vakrere enn sin forgjenger Ole Flor. Men det er nok litt sent å ta dette opp i presteforeningen nå ;-). Gard Strøm.

Mai 1738. --------- Johannes.
Test: Hans Goupaasen, ----b. qde., Kirsten i Scheen.

Mai 1738. Solve Rosvals Dorte Maria.
Test: ----- Aas, Gunder Hynj og qde., .........

Mai 1738. ------s Niels.
Test: Zacharias Sneltved, Knud Kiærs qde., ----Højelj.

Mai 1738. ---- Anderssøns Birte Maria.
Test: ----- Anders Svenske, Knud Persøn, --- smeds qde., Maren Jonsdatter.

Mai 1738. --- Aasterøs Anne.
Test: Nirj Bouerø, ---- Krepas qde., Aslou Bouerø.   

Mai 1738. Hans Vernerssøns Hans.
Test: Niels -------- Lien, Søren Vernerssøns qde., -----t Lie.

Mai 1738. …. s Torssøns Margrete.
Test: --- --- Tolfssøn, Halvor Kise, Abraham ---- Tevis qde., Maren Aas.

Mai 1738. Gulbrands Fieldets Anne.
Test: Niels Fieldet, Gulbrand og Micel Fieldet, Niels Fieldets qde., Maren Hoppestad.

Mai 1738. Aslak Venstøbs Christian.
Test: ---- Per Skaven, Ole Glenne, Ingeborg Venstøb.

Mai 1738. Nirj Venstøbs Magnus.
Test: ------søn, Torcil Aarhuus, Lars ---- qde. Birte Aarhuus.

Mai 1738. Isak Aslakssøn Hoppestads Christopher.
Test: ------ Per Faareval, Per Bø, ---- ---ses qde., Helvig Kiise.

Mai 1738. CanceliRaad Leopoldis Herman.
Test: Canceli-Raad Deichman, Niels Aal, ---ad Kierulf og frue, Jomfru ---- ----, Jomfru Borse.

Sommeren 1738. Abraham Risings Marta.
Test: Christen
Holm, Anders og Niels ----- Grinis qde., Anun Grinj.

Sommeren 1738. Haagen Rises Lars.
Test: Ole Bachen, ---- paa Meen, Søren Vernerssøn, -------- Kirsten Riis.

Sommeren 1738. ---  Berreberrigs Halvor.
Test: Erik ------ Tron Moeje, Halvor Mo, ---- Mos qde., Birte Berreberg.

Sommeren 1738. ........engs Inger.
Test: Niels (Iver?) Follestad, Knud Kleves qde.,  ------ Kleven.   
 
Sommeren 1738. ..........saas's Tore.
Test: ..... Ramsaas, Christen Klep, ... ....... ..........

Sommeren 1738. .......... ...........s ...........?
Test: Niels Janssøn, ...... tambours qde., ...... ..........
ven.

15/6-1738. Halvor Gløsmyrs Magrete.
Test: Halvor Faareval, Isak Levorssøn, Anders Tofssons qde., Dorte Levorsdatter.

24/6-1738. Christen Stephenssøns Karen.
Test: Ole Kolchin, Ole Knudssøn, Anders Enggraf, Anne Andersdatter, Anne Lisbeth Osebachen.

13/7-1738 Johanes Fieldets Ingebret.
Test: Gunder Hynj, Christen Larssøn, Jens Olssøn, Ingebret Fieldets qde., Ane Hoppestad.

16/7-1738. Bertel Jobssøns Ole Tue. 
Test: Jan Usler, Hans Smed, Halvor Jobssøn, Realf Bøjessøn, Jobs hustru og datter.

20/7-1738. Haral Berrebergs Guner.
Test: Lensmanden, Hans Kleven og søn Aslak, Isak Gulsæts qde., Dorte Berreberg.

20/7-1738. Johannes Sneltveds Johanne.
Test: Guner, Ole, Sivert Sneltved, Hans Bergs qde., Karen, Gurj Sneltved.

17/8-1738. Claus Houerøs Karen.
Test: Halvor Foreval, Christen Hoppestad, Halvor Mo, Ingebret Dyrcols qde., Anne Hoppestad.

17/8-1738. Uægte barn fra Stulen, Jon.
Moderen Karen Kittilsdatter. Barnefader ægtemand Cornelius Halvorssøn Lardal.
Test: Arne Gaasehølen, Siul Kittilsson, Lars Slettens qde., Gunnild Olsdatter.

31/8-1738. Ole Fieldets Poul.
Test: Anders og Gulbrand Fieldet, Halvor Mo, Ingebret Fieldets qde., Gunne Fieldet.

7/9-1738. Torjus Sølies Niels.
Test: Hans Houen, Søren Sneltved, Anun Aaltveds qde., Maren Sølj.

7/9-1738. Halvor Gunderssøns Marta.
Test: Halvor Svinholt, Hans Rø, Hans Lies qde., Birte Rasmusdatter.

14/9-1738. Simon Myres Jon.
Test: Lars Nygaard, Isak Meen, Abraham Lies qde., Ingeborg Ballestad.

14/9-1738. Henric Sørenssøns Marta.
Test: Jens Baltserssøn, Christopher og Hans Perssønner, Per Flitig qde., Birte Jørgensdatter.

21/9-1738. Jon Sannes Anders.
Test: Amun Aaltved, Hans Lj, Halvor Sanne, Lars Osebachens qde., Anne Aaltved.

21/9-1738. Hans Rises Søren.
Test: Johannes Riis, Amun Tolfssøn,
Ingebret Bøle, Birte Sande, Karen Riis.
(Rettet. G. Strøm)

21/9-1738. Abraham Venstøbs Jost.
Test: Anders, Lars og Ole Ballestad, Anders Bachens qde., Pernille Tofte.

21/9-1738. Guner Fieldals Lars.
Test: Niels Hoppestad, Johanes Fieldet, Ingebret Fieldets qde., Anne Hoppestad.

21/9-1738. Halvor Follous Anne.
Test: Isak Jacobssøn, Niels Bøle, Jens Follou og qde., Karen Løberg.

21/9-1738. Morten Falcums Inger.
Test: Rasmus Strømdal, Christen Gunderssøn, Maren Ditlofsdatter og Maren Helgesdatter fra Falcum.

5/10-1738. Mads Tvetens Ingeborg.
Test: Halvor Lund, Niels Holm, Ole Scilbreds qde., Inger Lund.

12/10-1738. Tolf Sems Knud.
Test: Lars Sem, Knud Fieldal, Henric Doxerø, Nirj Bouerøs qde., Birte Berreberg.

12/10-1738. Niels Hoppestads Margrete.
Test: Christen Hoppestad, Ingebret Fieldet, Isak Hoppestads qde., Maren Hoppestad.

12/10-1738. Ole Jørgenssøns Ole.
Test: Jan Venstøb, Arve Bø, Anders Hanssøn og qde., Karen Jacobsdatter Bø.

12/10-1738. Niels Biørndals Birte.
Test: Johanes Nielssøn, Tor Olssøn Bøeje, Christen Fossums qde., Zidsel Persdatter Aas.

19/10-1738. Søren Vernerssøns Karen.
Test: Lars Haralssøn, Hans Vernerssøn, Christen Kleps qde., Else Højsæt.

26/10-1738. Ole Roses Barbara.
Test: Simon Corfits, Lars Tomissøn, Per Smeds qde.,
Marta Jacobsdatter Kleven.

30/10-1738. Jens Rods Niels.
Test: Lorens i Graaten, Hans Buer, Jobs hustru og datter.

2/11-1738. Anders Bøles Søren.
Test: Johanes Bøle, Hans Riis, Ingebret Liie, Lars Bechevals qde., Karen Riis.

2/11-1738. Niels Prossøns Knud.
Test: Hans Follou, Hans Bøle, Niels Ballestad, Hans Prosens qde., Marta Jacobsdatter.

2/11-1738. Jens Baltzersens Anne Maria.
Test: Anders Rochs?tum, Christopher Smed, Søren Villumssøn, Christen Larssøns qde., Giertrud Villumsdatter.

16/11-1738. Helge Gulsæts Isak.
Test: Lars Hanssøn, Jacob Vadræt, Isak Levorssøn, Karen Levorsdatter, Maren Aslaksdatter.

30/11-1738. Christen Mognssøns Ingeborg.
Test: Niels Hoppestad og hustru, ?øllou Torssøn, Karen Moo, Anne Hoppestad.

30/11-1738. Uægte barn fra Lyngaas, Per.
Moderen Anne Persdatter.
Udlagte Claus Albretssøn.
Test: (Faddere ikke innført )

7/12-1738. Anun Tolfssøns Karen.
Test: Gunder Borge-eje, Ole Meens eje, Hans Rises qde., Maren Olsdatter Borge eje.

14/12-1738. Jan Venstøbs Marta.
Test: Abraham Rising, Ole Børønningen, Niels Holm, Ole Glennes qde., Karen…. . .

21/12-1738. Abraham Zachariasen Venstøb.
Test: Abraham, Niels Olssøn, ---------  ---verssøn, Mads Torgerssøns qde., ------Jacobsdatter Bø.
(Rettet. G. Strøm)

26/12-1738. Halvor Faarevals Christen.
Test: Mads Dyrendal, Isak  ----stad, Per Faarval, Christen ------ qde., Johannes Dyrcols datter.


1739.

1/1-1739. Halvor Larssøns Jens fra Kleven.
Test: Anders Amunssøn, Ole Christenssøn, Karen Nielsdatter, Marta Jensdatter.

4/1-1739. Rasmus Aases Anne.
Test: Hans Aas, Halvor Kise, Ole Christenssøn, Christen skomagers qde., Maren Sem.

4/1-1739. Ole Jacobssøns Jacob.
Test: Ingebret Espedal, Isak Hanssøn, Asmun Tolfssøn og qde., Kirsten Isaksdatter.

4/1-1739. Lars Prosens Isak.
Test: Halvor Follou, Niels Bøle, Boel Prosdatter, Lisbeth Micelsdatter.

11/1-1739. Lars Lies Gunnild.
Test: Gunder Lj, Erik Goupaas, Helgessøn Osebachen, Hans Bergs qde., Marta Langerød.

11/1-1739. Jon Gulsets Hans.
Test: Helge Gulset, Henric Hynj, Jens Gulsæt, Isak Gulsæts qde., Anne Ballestad.

18/1-1739. Uægte barn fra Kleven, Jan Green.
Moderen Anne Kirst. fra Cragerø, udlagt Jan Green, styrman fra Cragerø.
Test: Per Jonssøn, Ole Knudssøn, Knud forpagter, Aslak tambours qde., Inger.

18/1-1739. Anders Tolfssøns Halvor.
Test: Søren Falcum, Jan Venstøb, Torcil Olssøn, Aslak Venstøbes qde., Giertrud Aarhuus.

25/1-1739. Ole Fieldets Tron.
Test: Gunder Mognssøn, Knud Fieldet, Agata Kleven, Inger Fieldet.

25/1-1739. Christopher Smeds Per.
Test: Christen Olssøn, Tron Møller, Simon Møllers qde.,
Kirsten Mognsdatter.

25/1-1739. Giert Solvessøns Margrete.
Test: Jan Møller, Knud Smed, Lars Ballestads qde., Maren Straale.

25/1-1739. Lars Nygaards Gunnild.
Test: Ole Krageto, Aslak Meen, Anders Aasserød, Christ. Egaas qde., Marta ?haug.

1/2-1739. Halvor Houerøs Anne.
Test: Ole Lyngaas, Christen Holm, Nirj Grunnerøds qde., Catrine Højelj.

15/2-1739. Gunder Hynis Maren.
Test: Johannes Fieldet, Gunder Larssøn, Solve Rosvals qde., Dyrcols datter

15/2-1739. Anders Fieldets Lisbeth.
Test: Gulbrand og Micel Fieldet, Ingebret Fieldets qde., Maren Hoppestad.

15/2-1739. Eysten ......... Elisabet.
Test: Christen Skyer og qde., Maren Olsdatter i Scheen.

18/2-1739. Jørgen Høymyrs Ole.
Test: Lars Glinj, Per Gu.......hos ...... og qde., Magnild hos Capelen.

8/3-1739. Christian Gasmans Peter.
Test: Christen og Jan Hammersmed, Aslak Bratsberg, Solve Olssøns qde., Johan Gasman.

8/3-1739. Tomes Christenssøns Christen.
Test: Søren Susaas, Ole Jørgenssøn og qde., fra ----, Anne hos Søren Christensson.

15/3-1739. Per Aslakssøns Lars.
Test: ---- og Christen Hoppestad, Mads Dyrcols qde., Maren Hoppestad.
(Rettet. G. Strøm)

15/3-1739. Christen Sems Jan.
Test: Simon Gunderssøn, Niels Axelssøn, Anders H------s qde., Giertrud Grinj.

15/3-1739. Lars Hynis Marte.
Test: ---ner Hyni, Christen Larssøn, Ha--- Susaas qde., Giertrud Villumsdatter.

22/3-1739. Jan Jenssøns Pernille.
Test: Per lensmand, Christian Gasman, Ellen Berreberg, Johanne Hoppestad.

22/3-1739. Jon Løbergs Abraham.
Test: ---- Lars Egaasen, Christen Nielsen og qde., Maren Skyer.

30/3-1739. Jørgen Grinis Dorthe.
Test: Hans og Niels G?--- --- ----  Berrebergs qde., Cl-----------.

12/4-1739. Hans Lies Lars
Test: ---- Søljeje, Anders og Knud Thorkils., Christens qde og datter Anne.
(Rettet. G. Strøm 2010)

12/4-1739. Hans Nr. Aases Kirsten.
Test: Anders Aarhuus ejer, Solve Meen, Halvor Aas, Halvor Gløsmyrs qde., Helvig K?ieriste.

19/4-1739. Arne Venstøbs Søren.
Test: Jens Nielssøn, Falentin ........, Jens Ericsrøds qvd., Kirsten ......

19/4-1739. Lars Halvorssøns Johannes.
Test: Niels Skomager, Rasmus ......søn, Søren Nielssøns qde., .......... .......

19/4-1739. Ingebret Fløtterøs .........
Test: Alexander Frogne, Helge S----- Niels Bechevals qde. Inger, ....... .......

26/4-1739. Erik Otterholts Christen. 
Test: Henning Jønneval, Ole Gu---- Niels Hoppestads qde., Ma---- --------

26/4-1739. Knud forpagters ------
Test: Ingebret forpagter, Erik Ingebretsen forpagters qde., Kisten Ingebretsdatter.
(Rettet. G. Strøm 2010)

3/5-1739. Ole Sølis Marta.
Test: ----- stolts, Sivert Erikssøns qde.,  ------

3/5-1739. Jon Tvetens Tormo.
Test: Tormo Steensaas Erich ------

Mai 1739. Per Bergs Inger.
Test: Gunder Sneltved, Hans Goupaasen, Helje Tveds qde., Karen Kieldsdatter Løberg.

Mai 1739. Christen Smeds Abraham.
Test: Christian og Stephan Osebachen, Ja---- ----s Job, Christophers qde og datter Elisabeth.

Mai 1739. Halvor Moos Gudmun.
Test: ....... Otterholt, Halvor Kise, Hans ........, Christen skomagers qde., ....e Mognsdatter Hoppestad.

Mai 1739. Anders Nielssøn Klevens Anne.
Test: Hans Follou, Hans Goupaasen, .... Nielssøns qde., Anne Isaksdatter.

Mai 1739. Hans Danielssøns Abraham.
Test: ....bet og Jacob, Even Bomen, Jan .........s qde., Barbara Micelsdatter.

Født ca. 15/5-1739. Even Nøglegaards Karen.
Test: Gunder Nøglegaard, Halvor Aas, Aslak Venstøbs qde., Anne Dyrcol.
(Rettet. G. Strøm. 2014)

Mai 1739. Jacob Bommens Simon.
Test: Lerce, Halvor Follou, Hans Torstenssøn, ...... Lerces qde., Barbara Micelsdatter.

Juni 1739. Gulbrand Fieldets Maria.
Test: -------- Micel Fieldet, Ingebret Fieldets qde., Anne Mognsdatter.  

Juni 1739. Micel Fieldets Gunnild.
Test: Christen Hoppestad, Ingebret, Micel Fieldet, Lars Fieldets qde.
(Rettet. G. Strøm)

Juni 1739. Jan Vernerssøns Søren.
Test: Johannes Riis, Anders Gunerssøn, Niels Kleps qde., Anne Larsdatter.
(Rettet. G. Strøm)

Juni 1739. Henric Hanssøns Margrete.
Test: ..... og Hans Olssøn fra Grimstad, ...... og Inger fra Osebachen.

24/6-1739. Isak Jacobssøn fra Klevens Jacob.
Test: Niels --- Ingebret Espedalen, An(ders?).
Olssøn Kleven, Mads (Dyren?)dals qde., Marta Jacobsdatter.

Sommeren 1739. Erik Erlandssøns Anders.
Test: Christian Nielssøn, Anders ------søn,  Anderssøn, Anders ---- qde., Marta Vagtenberg.

Juli 1739. ....... Jønnevals Christen.
Test: Lars Jønevald, Rolf Torgerssøn, ...... Hynis qde.,
Maria .....datter.
(Rettet. G. Strøm)

Juli 1739. Hans Bergs Christen.
Test: Ole Sneltved, Per og Aslak Berg, Jan Fieldets qde., Barbara Goupaasen. 

16/7-1739. Hans Bratsbergs Tore.
Test: Hans Buer, Ingebret Bratsberg, Christen Jobssøn, Gunder Buers qde., Ane K.

16/7-1739. Uægte barn fra Kleven, Susanna.
Moderen Birte Knudsdatter, udlagte til barnefader en svensk Anders Olssøn.
Test: Hans Erikssøn, Lars Galt, Maren Børgesdatter, Guri (Gunne?) Isaksdatter.

25/7-1739. CancelieRaad Leopoldis Herman.
Test: Cammer Kiærulf, Cammerraad Beichman, Capitain Røming, Monsieur Rechs, Kiæruls frue, Jomfru Deichman.

25/7-1739. Uægte barn fra Hytten Johan.
Moderen Kirsten Biørnsdatter. Udlagte barnefader Dideric hos Laugmanden.
Test: Turvil i Haugen (Hagen), Hans Berg, Laugmandens stuepige.

26/7-1739. Solve Roswols Halvor.
Test: Hans Aas, Gunder Bø, Halvor Larssøn, Gunder Hynis qde., Johanne, Sitsel Andersdatter.

26/7-1739. Micel Graflis Signe.
Test: Ole Lyngaas, Halvor Sem, Henric Torssøn, Dorte Jensdatter, Stine Jansdatter.

16/8-1739. Isak Bergs Niels.
Test: Gunder Sneltved, Sivert Sneltved, Hans Tostenssøn, Anders Kiærs qde.

16/8-1739. Hans Echonrøs Karen.
Test: Hans Strømdal, Hans Bøle, Hans Tostenssøn, Christen Engelssøns qde., Aase, Lisbeth Abrahamsdatter i Scheen.

16/8-1739. Isak Kiærs Niels.
Test: Gunder Sneltved, Sivert Sneltved, Hans Kiærs qde., Gunnild Højelj.

23/8-1739. Christen Skyers Ole.
Test: Lars Baaserø, Jon Løberg, Christian Grunerø, Niels Isakssøns qde Kleven, Maren Skyer.

26/7-1739. Uægte barn fra Hytten, Karen.
Moderen Maren Andersdatter, udlagte Søren Lorenssøn.
Test: Anders Anderssøn, Hans Iverssøn, Henric Susaas qde., Birte Straale.

6/9-1739. Rasmus Ordals Crestense.
Test: Zacharias Mustved, Jon Kittelssøn, Christopher Venstøb og qde. Ascier, Anne i Præstegaarden.

13/9-1739. Christen Hoppestads Karen.
Test: Isak Hoppestad, Halvor og Hans Kiise, Niels Hoppestads qde., Maren Hoppestad.

20/9-1739. Alexander Frogns Jacob.
Test: Even Borge, Ingebret Frogne, Niels Alexanderssøn, Lars Børges qde., Margrethe Alexandersdatter.

20/9-1739. Andreas Hanssøn fra Osebachens Abraham.
Test: Christen Smed, Anders Kølnæs og qde., Sophia Svendsdatter.

25/9-1739. Per Olssøns Poul.
Test: Gunder Borge, Germund, Per Bratsberg, Simon Perssøns qde., Abrahams datter Lisbeth.

27/9-1739. Knud Perssøns Ellef.
Test: Johannes Sneltved, Lars Bugot, Even Borges qde., Maren Evensdatter.

27/9-1739. Jan hammersvends Marta.
Test: Christian Gasmand, Erik Holmgreen, Simon Hanssøn og qde., Maren Andersdatter.

27/9-1739. Johannes Bøles Anne.
Test: Hans Bøle, Søren Riis, Anders Bøles qde., Karen fra Follou.

29/9-1739. Niels Isakssøns Thomas.
Test: Hans Echonrø, Ole Løberg, Aslak tambours qde., Barbara Micelsdatter.

4/10-1739. Jens Nielssøns Isak fra Falcum.
Test: Arve Venstøb, Hans Mela, Gunder Grinis qde., Marta Holm.

4/10-1739. Isak Frognes Søren.
Test: Hans Perssøn, Per bøssemager, Isak Jacobssøn, Jochum feltbuds qde i Scheen og datter Maren.

4/10-1739. Torjer Strandens (Borgestadstranden) Hans.
Test: Even Borge, Anders Stephenssøn, Lars Borges qde., Inger Hansdatter.

11/10-1739. Per Eresrøds (Eriksrød) Halvor.
Test: Christen Eresrød, Niels Eresrød, Even Nøglegaards qde., Anne Marja.

11/10-1739. Ole Franssøns Karen.
Test: ..... Otterholt, Halvor og Engel Otterholt, H.... Moes qde., Anne Castet.

18/10-1739. Anders Jacobssøns Lars fra Lj.
Test: Anders Lj, Lars Lj, Ingebret Bøle, Ingebor Riis, Gunne Fløtterød.
(Rettet. G. Strøm)

18/10-1739. Rasmus Ballestads Niels.
Test: Jacob og Ole Ballestad, Børger Johanssøn, Jon Gulsæts qde., Maren Bratsberg.

18/10-1739. Anders Torssøns Poul.
Test: Tomas Limi, Lars Rising, Søren Sneltved, Tomas Limis qde.,
Margit ------.

25/10-1739. Per Bøes Halvor.
Test: ---- Bø, Erik og Tolf Hoppestad, Per Fosses qde., An---------

25/10-1739. Uægte barn fra Osebachen, Maren.
Moder Inger Persdatter. Barnefaderen Christopher Hanssøn.

Test: Aslak tambour, Anders Anunssøn, Marta Børged.

1/11-1739. Hans Falcums Christen.
Test: Søren Falcum, Hans Strømdal, Isak Gulsæts qde., Morten Bøes datter Kirsten.

1/11-1739. Lars Rises Karen.
Test: Niels Janssøn, Jens Riis, Anders Hanssøn, Ingebrets qde Sønef, Kirsten Olsdatter?

8/11-1739. Hans Skovens Ambor.
Test: Anders Rejerssøn, Niels Aasen, Jens Skoven, Maren Follou, Anne Skoven.

15/11-1739. Anders Anderssøns Jens.
Test: Christen skomager, Hans Aas, Villum Østenssøns qde.,

15/11-1739. Knud Perssøns Petter.
Test: Gud.... Amunssøn, Tolf Christenssøn, Aslak tambours qde., Kirsten Berg.

22/11-1739. Ole Glens Else.
Test:  (Ikke innført.)

6/12-1739. Hans Sørenssøns Ole.
Test: Søren ......, Hans Gasman, Frans Former, ......... Knudssøns qde., B?iski(ær?)s pige.

13/12-1739. Hans Follous Anton (Anders? G. Strøm).
Test: Hans Bøle, Niels Prossøn, Lars Prossøns qde., Karen Lie.

20/12-1739. Anders Hanssøns Christen.
Test: Christian Nielssøn, Søren Hanssøn, ....... Nøglegaards qde.,
Maren Vagtenberg.

20/12-1739. Anders Davidssøns Lisbet.
Test: Arve Nielssøn, Erik og Tolf Halvorssøn, Maren Persdatter.

20/12-1739. Niels Biørndals Hans.
Test: Marta Pedersdatter, Karen Arentsdatter. Ingen mandsvidner.

26/12-1739. Gunder Sørbøes Ingeborg.
Test: Per Mustved, Ole Sneltved, Lars Borges qde, og Gur....

27/12-1739. Lars Nygaards tvillinger Maren og Gunnild.
Test: Abraham og Isak Larssøn, Ole Ho---- . Johanne Andersdatter, Marta Andersdatter, Giertrud Andersdatter og ---ren Andersdatter Grinjlien.


1740.


1/1-1740. Søren Aarhus's Anne Catrine.
Test: Anders Tolfssøn, Torcil Olssøn, Gunne Hynis qde., Maren Rasmusdatter.

10/1-1740. Christen Houkeraasens Søren. (Navn ikke oppført, men det skal være Søren. G.S.).
Test: Hans Grunerø, Jacob Hanssøn, Christen Skogsrud, Amun Aasterøs qde., Maren Eriksdatter.
(Rettet. G.Strøm)

13/1-1740. Ole Roses Lars.
Test: Mads Murmester, og søn, Ingebret Bratsberg, Jens Madssøns qde., Karen Nielsdatter.

13/1-1740. Hans Houens Henric.
Test: Henric Tolfssøn, Abraham og Halvors frue Maria Catrine, Inger Henricsdatter.

13/1-1740. Christen Stephenssøns Zacharias.
Test: Even Borge, Christen smed, Sivert Janssøn, Lars Borges qde., Anne Enggraf.

13/1-1740. Uægte barn fra Fieldal, Christian.
Moderen Aase Christophersdatter. Barnefader Niels Nielssøn.
Test: Nirj Bouerø, Hans Larssøn, Aslou Jensdatter, Johanne Holm.

17/1-1740. Hans Ererøs Maren.
Test: Henning Jønneval, Helge Sneltved, Even Nøglegaards qde., Anne Rolighed.
(Rettet. G. Strøm)

17/1-1740. Niels Anderssøns Anders.
Test: Gunder og Christen Borge, Ole Nærum, Isak Aasens qde., Inger Meen.

22/1-1740. Klochers Kirsten Augusta.
Test: Hichmans qvd., Fenrik Jorteberg, .....evs qde., Brantes datter.
(Rettet. G. Strøm)

Januar 1740. Per Houens Søren.
Test: Anders Bøle, Johcum Bøle, Halvor Haralssøn, Hans Bøles qde., Karen Halvorsdatter.

2/2-1740. Johannes Sneltveds Karen.
Test: Ole Sneltved, Erik Olssøn, Aslak Janssøn og Hans Borgs qde., Johane Persdatter.

14/2-1740. Lorens Hanssøns Lars.
Test: Bertel Jobssøn, Søren Nielssøn, Jens Anderssøn, Tomes Huggers qde., Maren Kierulf.
(Rettet. G. Strøm)

14/2-1740. Ole Moes Christian.
Test: Abraham og Christopher, Anders Christenssøn, Halvor Moes qde., Anne Lisbeths.

21/2-1740. Aslak Larssøns Gullic.
Test: Halvor Follou, Simon, Johannes Danielssøn, Niels Ovessøns qde.,
Barbara Micelsdatter.

21/2-1740. Ingebret Espedals Ragnild.
Test: Isak Løberg, Isak Jacobssøn, Jon Stephenss., Stephen  Enggraf, Tore Jacobsdatter.
(Rettet. G.Strøm.)

21/2-1740. Uægte barn fra Vigsiden, Ulric Vinter.
Moderen et fremd qvindfolk fra Soller (Solør?) Mette Hansdatter, udlagt til barnefader Serjant Niels Hanssøn fra Saaler.
Test: Niels Anderssøn og qde., Anne Grinj.

28/2-1740. Ole Ballestads Jacob.
Test: Amun Tolfssøn, Ingebret og Niels Gunderssøn, Anders Jacobssøns qde., – Ragnild Gun(ners)datter.

6/3-1740. Jan Grinjs tvillinger Gurj og Dorte.
Test: Niels Janssøn, Lars Grinj, Niels Grinj, Christen Souebache, Abraham Rising, Jørgen Grinjs qde., Karen, Kirsten, Anne Grinj.

9/3-1740. Christen Fossums Lars.
Test: Per og Henric Faareval, Isak Hoppestad, Hans Aases qde., Anne Pedersdatter.

13/3-1740. Halvor Sølis Anon (Anun).
Test: Hans Svinholt, Hans Lj, Hans Svinholts qde., Birte Anunsdatter.

13/3-1740. U=ægte barn fra Kleven, Torbiøn.
Moderen Live Hansdatter. Barnefader Ole Hanssøn, ægtemand fra Seude (Sauherad).
Test: Lars Hanssøn, Tolf Christenssøn, Birte Tolfsdatter, Maren Tolfsdatter.

20/3-1740. Anders Jonssøns Inger.
Test: Levor Ballestad, Anders Olssøn, Matis Graflis qde., Gurid Olsdatter.

25/3-1740. Anders Rejerssøns Anne.
Test: Johanes Børgessøn, Lars Anderssøn, Hans Skovens qde., Karen Sørensdatter.

27/3-1740. Jacob Toftes Cristina.
Test: Daniel Tofte og søn, Per Lerce, Margrete Stranden, Marte Jost.

27/3-1740. Gunder Olsens Anne Catrine.
Test: Aslak og Ingebret Bratsberg, Bent Bentsøns qde., Karen Olsdatter.

27/3-1740. Knud Holms Ole.
Test: Micel Graflj, Berulf Holm, Niels Bouerøs qde., Johanne Larsdatter.

30/3-1740. Mads Dyrendals Sitsel.
Test: Isak Hoppestad, Jan Jacobssøn, Per Bøes qde., Anne Pedersdatter.

3/4-1740. Isak Løbergs Gunne.
Test: Amun Sølj, Jon og Niels Løberg, Halvor Klevens qde., Børte Jensdatter.

6/4-1740. Aslak Venstøbs Gunner.
Test: Per Scaven, Per Tolfssøn, Lars Venstøb, Even Nøglegaards qde.,
Margrete, Birte Mognsdatter.

10/4-1740. Hans Strømdals Anders.
Test: Isak Gulsæt, Hans Falcum, Niels Christenssøn, Søren Falcums qde., Dorte Larsdatter.
Dette barn blef saa siugt, at jeg maatte gaa af prædicestolen og døbe det.

10/4-1740. Ole Nærums Maren. (ifølge andre kilder. Mariken. G. Strøm).
Test: Niels og Anders Anderssøn, Isak Aafos, Solve Meens qde., Inger Meen.

10/4-1740. Søren Hanssøns Karen.
Test: Knud Arentssøn, Anders Davidssøn, Jost Anderssøn, Niels Sivertssøns qde., Giertru Villumsdatter.

10/4-1740. Christen Smeds Ingeborg.
Test: Anders Hanssøn, Knud Knudssøn, Christen Stephenssøns qde., Anne Eriksdatter.

14/4-1740. Niels Kleps Jacob.
Test: Christen Klep, Hans Riis, Anders Gunnessøn, Anders Lies qde., Anne Nielsdatter.

14/4-1740. Ingebret Øfrums Ole.
Test: Jens Riis, Matis Langerø, Gunder Løberg, Ole Jacobssøns qde Karen, Anne Gundersdatter.

24/4-1740. Halvor Hauerøs Søren.
Test: Lars Sem, Ole Lyngaas, Christian Holm, Nirj Bouerøs qde., Ingeborg Køjten.

1/5-1740. Jon Løbergs Abraham.
Test: Jacob og Isak Løberg, Christen Skyers qde., Karen Nielsdatter.

1/5-1740. Jon Christenssøns Børre.
Test: Erik Torssøn, Simons Agathe, Anne Nielsdatter fra Kleven.

1/5-1740. Christopher Rolfssøns Lisbeth.
Test: Ole Sneltved, Ole Matissøn, Lars Nygaards qde., Gurj Larsdatter.

8/5-1740. Isak Gulsæts Margrete.
Test: Jens Aaby, Jan Jenssøn, Solve Aslakssøn, Gasmds qde., Kirsten Bø.

8/5-1740. Vetle Ballestads Daniel.
Test: Aslak tambour, Jon Ballestad, Anders Vetlessøn, Anders Ballestads qde.

15/5-1740. Hans Sandes Karen.
Test: Anders og Jon Ovestad, Jon Sands qde., Sitsel Ovestad.

22/5-1740. Thomas Limis Niels.
Test: Niels Grinj, Christopher Venstøb, Jan Venstøb og qde., Kirsten Holm.

22/5-1740. Erik Torssøns Margrete.
Test: Truls Rasmussøn, Per Grinj, Anders Rolihed, Abraham Risings qde., Anne Grinj.

Mai/ juni 1740. Anders Nielssøns Anne.
Test: Hans Falcum, Anders Anderssøn, Jon Gulsæts qde., Maren Henningsdatter.

Mai/ juni 1740. Christopher Olssøns Maren.
Test: Guner Olssøn, Engel Janssøn, Stephens qde., Maren Olsdatter.

5/6-1740. Ole Fieldets Gøran.
Test: Halvor Mo, ----- Anderssøn, Anders Fieldets qde., Inger Micelsdatter.

Juni 1740. Micel Fieldets Halvor.
Test: Christen Hoppestad, Hans Nielssøn, Niels Hoppestads qde., Maren Hoppestad.
(Rettet. G. Strøm)

Juni 1740. Henric Sørenssøn Anders.
Test: Søren ......, Frans Former, ....... Hynis qde., .... Levorsdatter.

12/6-1740. Jens Baltserssøns Baltser.
Test: Christopher Smed, Jeronimus Svendssøn, ..... Perssøn, Anders Smeds qde., Birte Stranden.

12/6-1740. Hans Goupaasens Maren.
Test: ---- Berg, Gunne Baaserø, Anders Nielssøn, Hans Bergs qde., Barbara Goupaasen.

19/6-1740. Niels Haralssøns Mogns.
Test: Anders Amunssøn, Erik Ingebretssøn, Niels Isakssøns qde., Anne Pedersdatter.

19/6-1740. Niels Gulsætsejes Maren.
Test: Knud Ingebretssøn, Jacob Vadret, Niels Aslaksson, Isak Gulsæts qde.,
Gasmands datter.

24/6-1740. Anders Bachens Isak.
Test: Gunne Borge, Jens Riis, Anders Ballestad, Abraham Venstøbs qde., Maren ......

24/6-1740. Ole Johanssøns Morten.
Test: Børre Johanssøn, Niels Nielssøn, Aslac Tvetens(?) qde., Inger Johansdatter.
(Rettet. G. Strøm)

26/6-1740. Even Nøglegaards Lars.
Test: Haral Berreberg, Erik Halvorssøn, Ole Gunderssøn, Aslak Venstøbs qde. Sitsel.

2/7-1740. Jon Johanssens Anne.
Test: --- Ballestad, Stephen Gulbrandssøn, Anders Danielsen, Ingebret Espedals qde., Anne Lisbet ......

3/7-1740. Søren Mathissøns Anne Ma.....
Test: Ole Johanssøn, Niels Alexanderssøn, Aslak Tambours qde., Anne Mar........

17/7-1740. Hans Larssøn Aas's Halvor.
Test: Lensmanden, Jan Jostssøn, Jon Claussøn, Jens Aaltveds qde. Dorte.

31/7-1740. David Nielssøns Maren.
Test: Anders Hanssøn, Johans Perssøn, Lars  David Jydes qde., Johanne Christophersdatter.

21/8-1740. Haagen Goupaasens Jacob.
Test: Jacob Isakssøn, Anders Jacobssøn, Hans Erikssøn, Mas Forevals qde., Berte .....sdatter

21/8-1740. Niels Torssøns Amun.
Test: Tor Amot, Lars Perssøn, Ole Olssøn, ..... .....berg, Else Olsdatter.

11/9-1740. Halvor Follous Niels.
Test: Niels Løberg, Abraham, Even Follou og qde., Karen Løberg.
(Rettet. G. Strøm)

11/9-1740. Tolf Venstøbs Margrete.
Test: Henric og Jost Doxrø, Christopher Venstøb, Thomes ..........

11/9-1740. Ole Gunnessøns Marta.
Niels Becheval, Anun og ..... ......, Christopher Olssøns qde., Maren .....

11/9-1740. Uægte Lars Aashammer.
Moderen Anne Catrine, udlagt .... Perssøn Slemdal.

Test: .... Tveten, Per Busk, Anders Anderssøn, Even Nøglegaards qde.,
Catrine Persdatter.

September 1740. Ingebret Fieldets Lucas.
Test: Micel og Niels Fieldet, Anders Fieldets qde., Helvig Aslaksdatter.

September 1740. Per Smeds Anne.
Test: Søren Henricssøn, Steen Claussøn, Rasmus Envolssøn, Jocum Sems qde.,

25/9-1740. Tor Enggrafs Dorte.
Test: Even og Lars Borge, Anders Enggraf, Knud Rønnings qde., Birte Evensdatter.

25/9-1740. Jens Riises Daniel.
Test: Anners Bachen, Abraham Venstøb, Hans Danielssøn, Lars Klevens qde., Kirsten.

September 1740. Tolv Torjerssøns Torger.
Test: Erik Torjerssøn, Per Erikssøn, Anders Sems qde., Ingeborg Eriksdatter.
(Rettet. G. Strøm)

29/9-1740. Jon Sannes Halvor.
Test: Ole Aaltved, Amun Aaltved, Hans Sanne, Hans Lies qde., Anne Sanne.

Oktober 1740. Zacharias Kiærs Halvor.
Test: --- Torssøn, Rasmus Fossum og ----- ----- qde., Anne Persdatter.

Oktober 1740. Anders Ramsaas Lisbet.
Test: Jacob Ramsaas, Rasmus Rising, Halvor Rosval, Jon Højsæts qde., Sara Højsæt.

Oktober 1740. Anders Amunssøns Ole.
Test: ........en Borge, Jan Svenske, Niels Øfrum, ...... Erserøs qde., Anne Gundersdatter.

Oktober 1740. Halvor Larssøns hiemedøbte Niels.
Test: Hans Follou, Tolf Christenssøn, Lars Murmesters qde., Anne Persdatter.

Oktober 1740. Gunder Bøes Morten.
Test: Morten og Per Bø, Jeronimi Janssøn, ..... Møllers qde., Maren Jacobsdatter.

Oktober 1740. Knud Nisterøs Karen.
Test: Christopher Smed, Jens Perssøn, Tevis Mognssøns qde., Margrete Olsdatter.

November 1740. Solve Rosvals Maren.
Test: Gunne, Halvor Kise, Hans Aas og qde., Maren Nielsdatter.
(Rettet. G. S.)

November 1740. Halvor Sems Hellie.
Test: Biøn Fieldalen, Niels Holm, Hans Sem, Anders Sems qde og datter Gurj.
(Rettet. G.S.)

November 1740. Anders Hanssøns Karen fra Kleven.
Test: Lars Erikssøn, Jon Erikssøn, Peder Gullichsøns qde., Birte Hansdatter.

November 1740. Per Bergs Karen.
Test: Teves Busc, Abraham Løberg, Helge Sneltveds qde, Guri Helgesdatter.

November 1740. Jon Christenssøns Maren.
Test: Hans Griniteien, Levor Christenssøn, Hans Jon(ssøns) qde., Tore. Giertrud Christensdatter.

13/11-1740. Christen Hoppestads Jens.
Test: Erik Bø, Isak og Niels Hoppestad og hs. (= hans) qde., Kirsten Nielsdatter.

13/11-1740. Hans Elefssøns Anne.
Test: Ingebret Lyche, Ole Knudssøn, Jacob Ingebretssøn, Anders Amunssøns qde., Lisbet Nielsdatter.

20/11-1740. Torcil Omots Christen.
Test: Per Christenssøn, Gunne Børgessøn, Anders Giertssøn, Anders Tolfssøns qde., Barbara  ------.

20/11-1740. Halvor Fieldals Per.
Test: Knud Fieldal, Hans Fieldal, Matis Grafljs qde., Siri Persdatter.

20/11-1740. Matis Køjtes Jeronimus.
Test: Lars
Grinj, Anders Jeronimissøn, Arve Venstøbs qde., Maria Jeronimidatter.

23/11-1740. Tolf Hoppestads Halvor.
Test: Per Bø, Abraham Solvessøn, Per Stenssøns qde., og Anne Halvorsdatter.

27/11-1740. Abraham Liens Live.
Test: Lars Meen, Johannes Bøle, Hans Meen, Anders Myres qde., Gurj Larsdatter.

27/11-1740. Halvor Aases Else.
Test: Per Bø, Gunner Aas, Solve Aases qde., Ane Persdatter.

27/11-1740. Ole Knudssøns Anne.
Test: Tron Olssøn, Christen Larssøn, Torjer Onisssøn, Halvor Knudsens qde., Maren Larsd.

4/12-1740. Lars Ingebretssøns Lisbet.
Test: Jacob Løcenberg, Ole Olssøn, Knud Ingebretssøns qde., Karen Eriksdatter.

11/12-1740. Morten Falcums Tolf.
Test: Jacob Casperssøn, Rasmus Strømdal, Per Jenssøn, Anne Persdatter, Inger Thomesdatter.

18/12-1740. Jens Simenssøns Kirsten.
Test: ---- Gulset, Lars Simenssøn, Niels Nielssøn, Simons qde., Maren Henningsdatter.

26/12-1740. Anders Bøles Erik. 
Test: Hans Riis, Isak Larssøn, Ingebret Lij, Joh's Bøles qde., Anne Andersdatter.

27/12-1740. Lars Stigssøns Karen.
Test: Arne Perssøn, Henric Rasmussøn,  --- Olssøns qde., Anne Johansdatter.


1741.

1/1-1741. Christopher Smeds Birte Catrine.
Test: Per Lensmand, Jan Møller, Hans Janssøn, Ole Vogts qde., Jens Aalis qde.,

10/1-1741. CanceliRaad Løvensciolds Peter Carl Vilhelmis.
Test: Amptmand Esemann, Cancelraad Kiærulf, Fogden Sveder, og Kiereste Boumans datter,
Susan Erbo.

13/1-1741. Amun Corporals Abigael.
Test: Niman, Niels Janssøn, Knud Børresøns qde.

22/1-1741. Ole Otterssøns Lisbeth.
Test: Ingebret Bratsberg, Søren Mortenssøn, Hans Christianssøn og qde., Kirsten Calsdatter, Giert Svenssøn.

22/1-1741. Hans Rolfssøns Johane.
Test: Levor Christenssøn, Ole Johanssøn, Vetle Sems qde., Kirsten Halvorsdatter.

29/1-1741. Haral Berebergs Hans.
Test: Aslak Grinj, Jørgen Grinj, Even Bereberg, Tevis Mognssøns qde., Morten Bøes datter Kirsten.

29/1-1741. Guner Grinis Boel.           
Test: Lars skomager, Lars Sem, Niels Grinj, Anders Grinis qde., Kirsten Grinj.

29/1-1741. Lars Borges Else.
Test: Tor og Anders Enggraf, Niels Alexanderssøn, Niels Janssøns qde Maren, Birte Evensdatter.

2/2-1741. Torjer Hanssøns Hans.
Test: Per Hanssøn og Halvor Abrahamssøn fra Scheen, Mons Olssøns qde Inger, Maren Nielsdatter.

5/2-1741. Christen Vagtenbergs Lisbeth.
Test: Niels Grinj, Per Tobiassøn, Per Sørenssøn, Jan Grinis qde.

12/2-1741. Hans Kises Inger.
Test: Per Bø, Halvor Kiise, Isak Hoppestad, Niels Hoppestads qde Helvig, Helvig Kiise.

12/2-1741. Abraham Venstøbs Karen. (Til N. Ballestad)
Test: Niels Holm, Zacharis Venstøb, Anders Danielssøn, Anders Baches qde., Pernille Tofte.

12/2-1741. Christopher Egaases Gunnild.
Test: Lars Nygaard, Anders Myre, Lars Houen, ---- Houens qde.,
Birte Evensdatter.

12/2-1741. Halvor Ordals Martha.
Test: Niels Gunderssøn, Johannes Sneltved og qde., Maren Torsdatter.

26/2-1741. Jan Jenssøns Jens.
Test: Per Lensmand, Isak Gulsæt, Hans i Faret og qde., Jens Aabys qde.,

26/2-1741. Ole Isakssøns Johanne.
Test: Niels Isakssøn, Knud og Erik Ingebretssønner, Ole Knudssøns qde., Lisbet.

26/2-1741. Lars Torgerssøns Anne.
Test: Tolf Tofte, Zacharias Saubachen, Even Nøglegaards qde.,
Maren Tofte.

5/3-1741. Hans Bratsbergs Gunder Buer.
Test: Bertel Jobssøn, Søren Sparre, Per Ingebretssøn, Ingebret Bratsbergs qde., K......

5/3-1741. Hans Rises Anders.
Test: Anund Sølj, Anders Olssøn, Even Nielssøn, Johannes Bøles qde., Anne Olsdatter.

5/3-1741. Anders Rises Sitsel.
Test: Lars Lj, Knud Gunderssøn, Niels Kleps qde., Ingeborg Jensdatter.

15/3-1741. Halvor Muustveds Even.
Test: Gunner Røsager og søn Ole,  -------- qde., Karen Jonsdatter.

19/3-1741. Ole Anderssøns db. Anders.
Test: Christen Stephenssøn, Cal Perssøn, Gulbrands qde.
Astrj, Inger Henricsdatter.

19/3-1741. Lars Lies Maria.
Test: Gunne Lj, Hans Berg, Hans Lies qde., Eben Lj.

25/3-1741. Ole Moos Christian.
Test: Christian Anderssøn, Frans Anderssøn, Frans Perssøn, Christopher Anderssøns qde.,
Lisbet Abrahamsdatter.

25/3-1741. Ole Follestads Johanne.
Test: Jan Venstøb, Anders Nielssøn, Thomasen, Stenssøn og qde., Karen Jacobsdatter.

25/3-1741. Niels Nielssøns Niels.
Test: Gunder Øfrum, Anders Nielssøn, Simons qde., Marte.
Maren Henningsdatter.

30/3-1741. Jon Gulsets Helvig.
Test: Jens(?) Simonssøn, Niels Nielssøn, Henric Hynis qde., Dorte. Anne Pedersdatter.

9/4-1741. Villum Doxrøs Anne.
Test: Christopher Venstøb, Tomas Limi, Tolf Venstøbs qde., Kirsten Torstensdatter.

9/4-1741. Abraham Tolfssøns Catrine.
Test: Per Bø, Gregorius Skaven, Mads Dyrendals qde.,
Gunnild Olsdatter.

23/4-1741. Niels Isakssøns tvillinger Sophie. Karen.
Test: Halvor Follou, Simon, Niels Skaven, Anders Jacobssøn, Christen St?---- qde., Isak Jacobssøns qde., Anne Mognsdatter, Lisbeth Micelsdatter.

30/4-1741. Christopher Venstøbs Niels.
Test: Rasmus Venstøb, Rolf Sneltved, Lars Ch---, Tomas Limis qde., Maren Helgesdatter.

30/4-1741. Hans Løves Anne Lisbet.
Test: Lars Krabbe, Isak Jacobssøn, Jon Erikssøn, Anne Espedalen, Anne Mognsdatter.

7/5-1741. Aslak Grinis Anne.
Test: Jan Eg, Niels Grinj, Hans Matissøn, Harald Berrebergs qde., Maren Rasmusdatter.

14/5-1741. Halvor Røningens Gunder.
Test: Hans Colbiørnssøn, Hans Lj og qde., Karen Olsdatter.

14/5-1741. Jacob Bommens Anne Margrete.
Test: Lars Erikssøn, Lars Danielssøn, Erik Jenssøn, Br(a?)tsb(erg), Hans Torssøns qde., Lisbet ---?----

21/5-1741. Anders Bentssøns Bool.
Test: Johannes Bøle, Christopher Egaasen, Niels Janssøn, Abraham Liens qde., Kirsten Ovesdatter.

4/6-1741. Johanes Bøes Anne.
Test: Gunder Hyni, Guner Bø, Abraham Solvessøn, Solve Rosvals qde., Kirsten.

11/6-1741. Hans Falcums Maren.
Test: Niels Hanssøn, Isak Gulsæt, Sivert Baches qde., Gasmans datter Johane.

11/6-1741. Gunder Fieldets Anders.
Test: Ole Busterø, Ingebret og Anders Fieldet, Agata Kleven, Inger Nielsdatter.

25/6-1741. Jens Follous Jacob.
Test: Ole Follou, Ingebrigt og søn Solve, Halvor Follous qde., Marta Jacobsdatter.

2/7-1741. Jon Tvetens Aase.
Test: Lars Rising, Per Berg, Nirj Bouerøds qde., Ingeborg i Præstegaarden.

23/7-1741. Isak Grunerøs Ole.
Test: Lars Nygaard, Johanes Bøle, Christian Larssøn, Anders Bøles qde., Gurj Larsdatter.

5/8-1741. Christen Jacobssøn fra Osebachens Kirstina Maria.
Test: Frisenborg, Morten, Karen Bauman.

6/8-1741. Christian Gasmans Aslak.
Test: Frideric Ravn, Erik salmager, Jens Christianssøn, Isak Gulsets qde.,
Sophia hos Laugmanden.

6/8-1741. Niels Olssøns Per.
Test: Jens Sneltved, Ole Perssøn, Villum Østenssøns qde., Anne Madsdatter.

13/8-1741. Christen Larssøns Aslak.
Test: Christopher Smed, Ingebret Danielssøn, Jan Hammersmed og qde., Johanne Larsdatter.

13/8-1741. Halvor Forvals hiemedøbte Tolf.
Test: Hans Aas, Halvor Gløsmyr, Per Rasmussøn, Mads Dyrendals qde., Anne Lucasdatter.

20/8-1741. Johannes Rejerssøns Anne.
Test: Lars Arnessøn, Rasmus Strømdal, Niels Anderssøn, Hans Strømdals qde., Maria Vadret.

27/8-1741. Tolf Sems Knud.
Test: Lars Sem og søn Erik, Anders Sem og qde., Maria Jensdatter.

27/8-1741. Halvor Svinholts Dorte.
Test: Hans Svinholt, Hans Helgessøn, Knud Rønnings qde., Anne Persdatter.

27/8-1741. Amun Tolfssøns Aase. 
Test: Ole Jacobssøn, Gunder Larssøn, Even Olssøns qde., Inger. Maren Olsdatter.

3/9-1741. Abraham Risings Isak.
Test: Rasmus Rising, Jan Venstøb, Niels Nielssøn, --- Grinis qde., Anne Kirsten Jensdatter.

3/9-1741. Hans Vernerssøns Sitsel.
Test: Søren Ris, Knud Gunderssøn, Anders Olssøn, Anders Lis qde., Live Larsdatter.

3/9-1741. Lars Olssøns tvillinger Halvor, Ole.
Test: Ole Jørgenssøn, Søren Larssøn, Arve Bø, Niels Sivertssøns og Christen Fossums qde., Anne Persdatter, Ingeborg i Præstegaarden.

17/9-1741. Ole Jacobssøns Jacob.
Test: Amun Tolfssøn, Niels Gunderssøn, Anders Jacobssøns qde., Anne Jacobsdatter.

17/9-1741. Anders Davidssøns David.
Test: Christopher og Tolf Venstøb og qde., Karen Henricsdatter.

24/9-1741. Lars Hynis Anders.
Test: Henric og Gunder Hynj, Henric Sørenssøns qde., Johanne Andersdatter.

29/9-1741. Thomas Christenssøns Anders.
Test: Anders Skræder, Søren Christopherssøn, Henric Sørenssøns qde., Ane Larsdatter.

1/10-1741. Gunne Hynis Halvor.
Test: Johanes Bø, Solve Rosval, Anders Vetlessøn, Christen Larssøns qde Johanne, Maren Nielsdatter.

1/10-1741. Thomas Limis Giertrud.
Test: Johan Seifert, Rasmus Venstøb, Henric Hanssøn og qde., fra Scheen, Maren Bentsdatter.

1/10-1741. Knud Arentssøns Margrete.
Test: Ole Torssøn, Lars Nielssøn, Jens Olssøn, Niels Siverssøns qde., Anne Madsdatter.

8/10-1741. Aslak Bergs Maren.
Test: Per Berg, Lars Lj og qde., Birte Jacobsdatter.

15/10-1741. Isak Løbergs Gunder.
Test: Jacob Løberg, Amun Sølj, Niels Nielssøn, Halvor Follous qde.,
Marta Jacobsdatter.

15/10-1741. Jan Sems Daniel.
Test: Jan og Per Grinj, Anders qde.,
Maria Jansdatter.

15/10-1741. Haagen Haagenssøns Hans.
Test: Hans Larssøn, Solve Rosval, Lars Haagenssøn, En Fielmands qde., Kirsten Andersdatter.

26/11-1741. Gunder Olssøn fra Klevens Magnild.
Test: Nicolai Smit, Niels Aslakssøn, Per Janssøns qde., Maren Sølj.

3/12-1741. Halvor Nielssøn fra Osebachens Jacob.
Test: Søren og Knud Nielssønner, Gunder Haagenssøn, Hans Houens qde., Anne Henrichsdatter.

13/12-1741. Jens Aabys Søren.
Test: CancelieRaad Løvensciold, Laugmand Viel, Leutenant Tode, CancelieRaads Frue, Madame Monrath.

17/12-1741. Jørgen Højmyrs Jacob.
Test: Aslak Grini, Dideric Capelens dreng, Jan Grinis qde., Ingeborg i Præstegaarden.

17/12-1741. Niels Janssøns Karen.
Test: Jan og Niels Grinj, Erik Lyngaasen, Lars Borges qde., Birte Borge.

24/12-1741. Lorens Hanssøns Marta-Margrete.
Test: Bertel Jobssøn, Niels Aas tiener Skipperen, Peter Lorentssøns qde., Bertel Jobssøns datter Anne Lisbeth.

24/12-1741. Christen Sems Gunder.
Test: Lars Anderssøn, Christen Larssøn, Niels Aslakssøn, Simon Gund(ers)søns qde., Kirsten Nielsdatter.

24/12-1741. Niels Hoppestads Ragnild.
Test:  (Faddere ikke innført.)


1742.

1/1-1742. Søren Rises Hans.
Test: Hans Riis, Abraham Larssøn, Johannes Bøles qde., Karen Larsdatter.

1/1-1742. Amun Sølis Ole.
Test: Isak Løberg, Hans Højsæt, Christen Skyer og qde., Lisbet Ingebretsdatter.

6/1-1742. Ole Vammens Lars.
Test: Ingebret Lucassøn, Niels Skaven, Vedtis og qde., Gunnild Torsdatter. 

6/1-1742. Christen Houkeraases Karen.
Test: Gunder Nirissøn, Niels Torssøn og qde., Ellen Larsdatter.

6/1-1742. Claus Hoppestads Maricen.
Test: Christen Zacharisson, Tolf og Christen Hoppestad og qde.,
Pernille Tofte.

14/1-1742. Søfren Fieldets Ingeborg.
Test: Gunder Grinj, Ole Hanssøn, Christen Vagtenbergs qde Ingeborg.

28/1-1742. Anders Enggrafs Margrete.
Test: Lars Borge, Tor Enggraf, Hans Meen, Even Borges qde., Anne Enggraf.

2/2-1742. Lars Risings Per.
Arent Matissøn, Halvor Perssøn, Tor Omots qde., Maren Kielsdatter.

2/2-1742. Lars Ovessøns Ingeborg.
Test: Erik Ingebretssøn, Anders Hanssøn, Jens Ovessøn og qde., Lisbet Micelsdatter.

4/2-1742. Hans Skovens Isak.
Test: Solve Ingebretssøn, Christen og Lars Skoven og qde., Maren Skoven.

25/2-1742. Knud Rønningens Anne.
Test: Tor Enggraf, Vetle Ingebretssøn, Lars Borges qde., Johane Persdatter.

18/3-1742. Anders Øfrums Ingeborg.
Test: Ole Jacobssøn, Lars Hanssøn, Niels Gunderssøn, Ingebret Løbergs qde., Ellen.

18/3-1742. Per Philipssøns Anne Kirstine.
Test: Ole Hanssøn, Ole Anderssøn, Christen Larssøns qde., Johane Jensdatter.

22/3-1742. Andreas Hanssøns Mette Marie.
Test: Per Olssøn, Niels Perssøn, Anders Hanssøns qde., Ingeborg Jensdatter.

22/3-1742. Sven Olssøns Ole.
Test: Christen Jacobssøn, Even Olssøns qde., Marta Jonsdatter.

22/3-1742. Jørgen Klevens Inger.
Test: Jan Grinj, Per Grinj, Rønnich Jonssøn, Aslak Grinis qde., Anne Torsdatter. (Bortslitt).

8/4-1742. Rasmus Aases Halvor.
Test: Hans Larssøn Aas, Hans Christenssøn, Halvor Kiise og qde., Helvig Kiise.

8/4-1742. Halvor Gløsmyrs Halvor.
Test: Anders Tolfssøn, Halvor og Per Foreval, Per Hanssøns qde., Dorte Levorsdatter.

8/4-1742. Ingebret Bechewals Alexander.
Test: Anders Olssøn, Ole Tolfssøn, Tolf Sølis qde., Sitsel Andersdatter.

15/4-1742. Per M.Bøes Rasmus.
Test: Isak Hoppestad, Per Tolfssøn, Henric Foreval, Hans Fosses qde., Maren Kiise.

15/4-1742. Lars Venstøbs Niels.
Test: Aslak og Christopher Venstøb, Gregorius Scaven, Tolf Venstøbs qde., Helvig Hansdatter.

22/4-1742. Jan Hammersmeds Ole.
Test: CancelieRaadens frue, Jomfru Borse, Leutnant Tode.

29/4-1742. Hans Bratsbergs Inger Johane.
Test: Hans Buer, Bertel Jobssøn, Niels Klyve, Madame Kiil og datter.

29/4-1742. Jens Smed hans Live.
Test: Niels Olssøn, Jens Ballestad, Niels Siverssøns qde., Anne Pedersdatter.

6/5-1742. Lars Evenssøns Hans.
Test: Knud og Erik Ingebretssønner, Hans Lies Enche, Birte Svendsdatter.

3/6-1742. Christopher Smeds Peter.
Test: Knud Smed, Hans Peterssøn, Jens Torssøn og qde., Børte Straale.

3/6-1742. Knud Ingebretssøns Inger.
Test: Lars og Erik Erikssønner, Lars Evenssøn, Lars Danielssøns qde.,

3/6-1742. .........(utelatt J. Hvidsand) fra Doxerø Johanne.
Test: Rasmus Venstøb, Henric Doxerø, Jost Henricssøn, Tolf Venstøbs qde., Anne Berulfsdatter.

3/6-1742. Uægte barn fra Kleven Marta.
Moder Inger Persdatter. Barnefader udlagt Christopher Anderssøn.
Test: Ole Rose, Ole Jonssøn, Birte Nielsdatter fra Scheen, Kirsten Jonsdatter.

10/6-1742. Carl Perssøns Sivert.
Test: Solve Meen, Ole Fos.
(Ikke mer. J. Hv).

17/6-1742. Lars Prosens Birte.
Test: Niels Justssøn Smit, Has, Mad.
Monr. (d. e. Monrath), Bagges datter Dorte.

17/6-1742. Rolf Sneltveds Jens.
Test: Per Berg, Zacharias Sørbø, Svend Perssøn, Christopher Venstøbs qde., Marte Andersdatter.

22/7-1742. Isak Gulsets Per.
Test: Per Lensmand, Aslak Bratsberg og søn, Gasmans qde., Niels Gulsets qde.

29/7-1742 Halvor Fosqverns Rasmus.
Test: Johannes Møller, Ingebret Dyrcol, Søren Lorentssøn, Ingebret Dyrcols qde., Birte Straale.

29/7-1742. Ole Fridericssøns hiemdøbte Anne Maria.
Test: Christopher Smed, Jens Peterssøn, Jan Gasman, Jens Ballestads qde., G-------  Villøs datter.

5/8-1742. Christen Skyers Ingeborg.
Test: Amun Sølj, Gunder Boserø, Amun Sølis qde., Ingeborg Becheval.

12/8-1742. Niels Anderssøn Osebachens Else.
Test: Christen Smed, Lars Meen, Solve Isakssøn og qde., Inger Meen.

19/8-1742. Zacharias Sørbøs Malene.
Test: Christopher Venstøb, Svend Perssøn, Rolf Sneltved og qde., Karen Steensaas.

26/8-1742. Solve Rosvols Ingebret.
Test: Lars N. Aas og søn Halvor, Johannes Bø, Gunne Fyrevals qde., Ellen Nielsdatter.

26/8-1742. Christen Fossums Karen.
Test: Isak Hoppestad, Hans Aas, Niels Larssøn, Tevis qde., Anne Schaven.

26/8-1742. Sitsel Skavens Ingeborg.
Test: Jacob Tofte, Halvor Foreval, Per Aslakssøns qde., Berta Mæla.

26/8-1742. Hans Houens Marta.
Test: Abraham Houen, Halvor Harelssøn, Lars Houens qde., Anne Henricsdatter.

26/8-1742. Jacob Nirissøns Maren.
Test: (Faddere mangler ).

9/9-1742. Kieldssøns Ingeborg.
Test: Niels, Ole, Gunnild, Johane i Præstegaarden.

9/9-1742. Claus Houerøs Christen.
Test: Mogns og Christen Hoppestad og qde., Anne Halvorsdatter.

23/9-1742. Christen Jacobssøns Kirsten.
Test: Svend Olssøn, Christen Nielssøn, Jens Nielssøns qde., Maren Nielsdatter.

7/10-1742. Jan Grinis Søren.
Test: Jørgen Grinj, Rasmus og Niels Grinj, Abraham Risings qde., Kirsten Grinj.

7/10-1742. Jon Løbergs Karen.
Test: Isak, Tomas, Lars Løberg, Stephen Gulbrandssøns qde., Birte Jacobsdatter.

14/10-1742. Isak Hoppestads Maren.
Test: Hans Aas, Halvor Kise, Per Foreval, Ingebret Dyrcolds qde. Karen, Maren Aslesdatter.

14/10-1742. Aslak Venstøbs Ingeborg.
Test: Ole Glenne, Christen Venstøb, Lars Venstøb med qde., Helvig Nielsdatter.

28/10-1742. Micel Fieldets Birte.
Test: Ingebret Fieldet, Ole Anderssøn, Anders Moes qde., Inger Nielsdatter.

28/10-1742. Anders Jonssøns Margrete.
Test: Arent Skræder, Tor Roligheds qde., Ingeborg Pedersdatter.

1/11-1742. Anders Hanssøns Erik.
Test: Peder Olssøn, Andreas Hanssøn, Anders Christenssøn, Solve Meens qde., Chrestense Andersdatter.

4/11-1742. Ole Busterøds Anne.
Test: Vedbiørn Fielet, Anders Fieldet, Ole Vamens qde.,

11/11-1742. Niels Houerøs Siul. (Sigurd).
Test: Aslak og Lars Grinj, Niels Henricssøn, Jørgen Kleves qde., Inger Grinj.

11/11-1742. Per Janssøns Jan.
Test: Jens Balserssøn, Jan Abraham, Christen Larssøn og qde., Birte Straale.

11/11-1742. Lars Haagenssøns Haagen.
Test: Halvor Kise, Henric Foreval , Solve Rosvalds qde., Maren Matiisdatter.

18/11-1742. Isak Jacobssøns Mads.
Test: Ingebret Espedalen, Halvor Follou, Anders Jacobssøn, Gunder Olssøn qde., Lisbet Nielsdatter.

25/11-1742. Knud Smeds Peter.
Test: Per Lensmand, Peter Gasman, Per skomager, Gasmans hustru. Karen, Klocherens qde.,

2/12-1742. Ole Otterssøns Hans Christian.
Test: Hartvig Snedker, Jens Christian, Christen Arveskou, Christian Jobssøns qde., Kirsten Halvorsdatter.

9/12-1742. Henric Goupaases Knud.
Test: Erik Goupaasen, Laers og Jacob Olssøn, Karen Berg, Anne Eriksdatter.

9/12-1742. Torcel Omots Maren.
Test: Lars Perssøn, Halvor Bugta, Jacob Olssøn, Matis Graflis Enche. Anne Torsdatter.

23/12-1742. Erik Erlandssøns Kirsten.
Test: Jan Holm, Hans Torstenssøn, Per Grinitejns qde., Inger Andersdatter.

30/12-1742. Niels Torssøns Anders.
Test: Tor Omot, Christen Olssøn, Lars Evenssøns qde., Giertrud Schyer.


1743.

Januar 1743. Hans Castis Dorte.
Test: Christen Fossum, Solve Rosval, Henric Foreval, Ingebret Dyrcols qde., Maren Stulen.

10/2-1743. Ingebret Espedales Isak.
Test: Isak Jacobssøn, Jon Stephenssøn, Hans Men, Jon Løbergs qde., Jacob Meens datter.

24/2-1743. Halvor Follous Karen.
Test: Ole Follou, Niels og Jon Løberg, Truls Krapps qde., Birte Løberg.

3/3-1743. Hans Goupaasens Christian.
Test: Erik Goupaasen, Niels Alexanderssøn, Henric Torssøn og qde., Anne Goupaasen.

10/3-1743. Halvor Forevals Lars.
Test: Ingebret Dyrcol, Per Foreval, Søren Hanssøn, Christen Fossis qde., Helvig Hansdatter.
(Rettet. G. Strøm)

10/3-1743. Aslak Bergs Hans.
Test: Lars Lj, Jon Nielssøn, Karen Berg, Birte Jacobsdatter.

17/3-1743. Anders Lundejes Marta.
Test: Gunder Sem, Levor Graflj, Matiis Graflis enche, Giertrud Graflj.

21/4-1743. Lars Højsets Lisbeth fra Slemdal.
Test: Niels Grinj, Torcil Omot, Solve Bratsberg, Halvor Mos qde., Maren Tofte.

21/4-1743. Niels Gulsæts Chrestense. (Christense.)
Test: Aslak Bratsberg, Søren Falcum, Jacob Klyves qde.

25/4-1743. Bertel Jobssøns Else Vilhelmina.
Test: Christian Arvescou, Hans Bratsberg, Anders Rasmussøn, Hans Buers qde.

28/4-1743. Lars Hynis Even.
Test: Jens Baltserssøn, Henric Hynj, Guner Hynis qde., Margr. Olsdatter.

1/5-1743. Knud Arentssøns Arent.
Test: Ingebret Torssøn, Lars Nielssøn, Niels Sivertssøns qde., Helvig Zachariasdatter.

1/5-1743.  Hans Fosses Jens.
Test: Erik Otterholt, Gunder Bø, Christen Jønevol, Halvor Kistes qde., Maren Aslaksdatter.

5/5-1743. Niels Larssøn fra Gulsætejes Hans.
Test: Lars Olssøn, Jon Larssøn og qde. (ikke flere).

9/5-1743. CancelliRaads Søren (Severin!).
Test: Amptmanden, Tolder Frisenberg, Conteadmiral ----- Ziver, Major Holmbos frue, ----- Borse.
(Rettet. G.Strøm)

9/5-1743. Christian Jobssøns Anne Lisbeth.
Test: Bertel Jobssøn, Hans Bratsberg, Jens Anderssøn, Buges qde., Jobs datter.

12/5-1743. Lars Kiærs Birte.
Test: Halvor Mustved, Simon Gunderssøn, Svend Steenssøn, Maren Huustved, Johanne Persdatter.

12/5-1743. Per Tolfssøns Mogns fra Hoppestad.
Test: Tolf Hoppestad, Jacob Knudssøn, Per Aslakssøn, Niels Hoppestads qde., Marta Jensdatter.

12/5-1743. Svend Fieldets Anne. (Liestul) 
Test: Ole og Niels og Sitsel i Præstegaarden.
Arve Grinis qde.

19/5-1743. Lars Ovessøns Christen.
Test: Ingebret Lyche, Jens Riis, Aslak tambours qde., Kirsten Ovensdatter.

19/5-1743. Ole Glennes Ole.
Test: Aslak Venstøb, Abraham Rising, Ingebret Erikssøn, Aslak Venstøbs qde., Marta Nielsdatter.

19/5-1743. Erik Hoppestads hiemdøbte Anders.
Test: Anne Limj, Per Stenssøns qde., Erik's søster.

23/5-1743. Christen Vagtenbergs Barbara.
Test: Cloren Brangstrup, Georg, Bert Langes, Cloeds datter.

23/5-1743. Lars Nygaards Martha.
Test: Isak Grunerø, Hans Meen, Ingebret Espedals qde., Tone Jacobsdatter.

4/6-1743. Jens Højmyrs Ole.
Test: Aslak og Niels Grinj, Jørgen Nielssøn, Arve Grinis qde., Marta Nielsdatter.

4/6-1743. Isak Succes Ingeborg.
Test: Knud Kiær, Johannes Biørnssøn, Levor Succes qde., Marte Knudsdatter.

5/6-1743. Svend Ingebretssøns Niels.
Test: Jørgen Friis, Amun Jensson, Hans Nielssøns qde., Maren fra Osebachen.

5/6-1743  Tor Enggrafs Jon.
Test: Lars og Even Borge, Hans Meen, Ole Kolchins qde., Anne Enggraf.

5/6-1743. Lars Borges Christen.
Test: Tor Enggraf, Søren Matiissøn, Erik Larssøn, Even Borges qde., Anne Eriksdatter.

9/6-1743. Hans Econrøds Anne.
Test: Hans Follou, Per Halvorssøn, Knud Hanssøn, Hans Strømdals qde., Inger Hansdatter.

16/6-1743. Ole Vammens Halvor.
Test: Vebiørn Fieldet, Ole Glenne, Anders Fieldet, Ole Busterøs qde., Anne Svendsdatter.

16/6-1743. Ingebret Fieldets Jens.
Test: Niels Hoppestad, Hans Fos, Micel Fieldets qde., Marta Hoppestad.

16/6-1743. Abraham Risings Gurj.
Test: Jan og Niels Grinj, Rasmus Rising, Christian Venstøbs qde., Marta Holm.

16/6-1743. Haagen Goupaasens Maren.
Test: Erik Goupaasen, Aslak Berg, Anders Jacobssøn, Henric Roligts qde., Anne Goupaasen.
(Rettet. G. Strøm)

23/6-1743. Christian Gasmans Isak.
Test: Jens Christianssøn, Per og Hans Bratsberg, Isak Gulsæts qde og Niels Gulsæts qde.

24/6-1743. Jan Jenssøns Haral.
Test: Per Lensmand, Jan Hammersmed, Jeronius Jenssøn, Jens Aabys qde., - Karen Berreberg.

24/6-1743. Niels Larssøns Lars fra Kleven.
Test: Hans Elefssøn, Niels Prosen, Ingebret Danielssøn, Aslak tambous Enche. Barbara Galt.

7/7-1743. Vedbjørn Fieldets Halvor.
Test: Niels Hoppestad, Gulbrand Fieldet, Anders Fieldet, Ingebret Fieldets qde., Anne Fieldet.
(Rettet. G.S.)

14/7-1743. Henric Sørenssøns Gunnild.
Test: Jens Baltserssøn, Kittil Olssøn, Daniel Perssøn, Per Buskes qde., Margrete Olsdatter.

21/7-1743. Hans Lies Niels.
Test: Jacob Tofte, Hans Sanne, Aslak Berg og qde., Ellen Hansdatter.

24/7-1743. Soldaten Hans Matiissøn og Barbara Halvorsdatters uægte barn Halvor.
Test: Jan Holm, Arve Grinis qde., Marta Andersdatter.

24/7-1743. Per Olssøn og Aaste Christoffersdatters uægte Ole.
Test: Johannes Børgerssøn, Niels Larssøn, Christopher Venstøbs qde., Maren Andersdatter.

4/8-1743. Ole Isakssøns Anne.
Test: Ole Knudssøn, Jacob og Erik Ingebretssønner, Lars Danielssøns qde., Lisbeth Micelsdatter.

11/8-1743. Hans Lies Maren.
Test: Amun Aaltved, Niels Sanne, Lars Isaksson, Anders Ballestads qde., Anne Torsdatter.

18/8-1743. Hans Perssøns Niels.
Test: Ole Perssøn, Anders og Niels Nielssønner, Simons qde., Ingeborg Nielsdatter.

25/8-1743. Levor Halvorssøns Halvor.
Test: Per Grinitejn, Anders Halvorssøn, Hans Soldats qde., Maren Halvorsdatter i Valebø.

1/9-1743. Jens Simonssøns Simon.
Test: Hans Follou, Ole Knudssøn, Anders Simonssøn, Isak Jacobssøns qde., Karen Jacobsdatter.

1/9-1743. Niels Nielssøns Maren.
Test: Erik Bommen, Anders Erikssøn, Anders Jacobssøn, Simons qde., Ingeborg .....sdatter.

1/9-1743. Knud Fieldals Sirj.
Test: Biørn og Hans Fieldal, Halvor Putten, Haral Berbergs enche, Marta Nielsdatter.

8/9-1743. Ole Ovestads Anne.
Test: Amun Aaltved, Hans Aas, Jon Anderssøn, Jon Sannes qde., Sitsel ......

8/9-1743. Samuel Nisterøs Per.
Test: Henric Rolighed, Lars Olssøn, Kystol .......
(Rettet. G.S.)

8/9-1743. Maren Joensdatters uægte Kirstine.
Test: Berulf Holm, Johannes Biørnssøn, Arve Grinis qde.

15/9-1743. Anders Enggrafs tvillinger Birte. Boel.
Test: Gunder Borge, Tor Enggraf, Christen Borge, Daniel Enggraf, Even Borges qde., Anders Danielssøns qde., Karen Borge, Anne Enggraf.

17/9-1743. Hans Bratsbergs Ingebret.
Test: Christian Jobssøn, Aslak Bre....., Guner Buers søn, Hans Buers qde., Madame Kiil.

29/9-1743. Halvor Nielssøns Niels.
Test: Henric Tolfssøn, Christen Jacobssøn, Knud Nielssøn, Ole Anderssøns qde., Anne Henicsdatter.

6/10-1743. Rønnic Flittigs Anders.
Test: Ole Gunderssøn, Aslak Grinj og qde., Anne Andersdatter.
(Rettet. G. Strøm)

13/10-1743. Gunder Sems Axel.
Test: Lars Sem, Niels Grinj, Lars Gertssøn, Isak Grinis qde., Gurj Andersdatter.

13/10-1743. Hans Strømdals Ingeborg.
Test: Søren Falcum, Solve Bratsberg, Anders Jacobssøn, Hans Falcums qde., Niels Gulsæts qde.

13/10-1743. Mads Malers Maren.
Test: Christian garver, Niels Knudssøn, Matis Knudssøn, Helvig Olsdatter, Abelone Olsdatter.

26/10-1743. Født 22/10-1743  J. F. Monrads Barbara.
Test: Bang, Adslew, Fogden Sveder og Kieriste, Barbara Abigael.
(J. F. Monrad var sogneprest i Eidanger)

31/10-1743. Gunder Olssøn Bradsbergklevs Anne Maria.
Test: J. F. M. Per Juul, Bugge, Mad. Vissetorp, Beijers datter.

1/11-1743. Niels Hoppestads Ole.
Test: Erik Otterholt, Christen Hoppestad, Hans Fosses qde., Karen Jensdatter.

10/11-1743. Christen Mognssøn Hoppestads Birte.
Test: Jeronimus Pederssøn, Niels Grinj, Claus Hoppestad og qde., Marta Jensdatter.

17/11-1743. Christian Hances Anne Maria.
Test: Christopher Anderssøn, Ole Anderssøn, Simon Hances qde.,
Anna Christophersdatter.

20/11-1743. Erik Torssøns Kirsten.
Test: Niels Janssøn, Anders Hanssøn,  Abraham Risings qde., Inger Sørensdatter.

24/11-1743. Anders Nielssøns Jon fra Kleven.
Test: Niels Nielssøn, K. Erikssøn, Hans Perssøns qde., Inger Hansdatter.

24/11-1743. Børe Ballestads Isak.
Test: Ole Johanssøn, Anders Vetlessøn, Jon Løbergs qde., Anne Halvorsdatter.

1/12-1743. Ole Moos Christen.
Test: Abraham og Christian Anderssøn, Guldbrand Stephenssøn, Christen Anderssøns enche, Anne Eriksdatter.

1/12-1743. Hans Houens Marta.
Test: Henric Tolfssøn, Halvor Houen, Lars Houns qde., Maren Nielsdatter.

1/12-1743. Halvor Ordalens Gunnild.
Test: Ole Sverig, Halvor Perssøn, Torcil Amots qde., Birte N.....sdatter.

1/12-1743. Uægte barn Marta.
Moderen Giertrud Gundersdatter, udlagt soldat fra Omdal.
Test: Søren Jenssøn, Anders Gunerssøn, Anders Tolfssøns qde., Maren Olsdatter.

8/12-1743. Johannes Sneltveds Dorte.
Test: Gunder Frogne, Knud Sneltved, Ole Hanssøn, Karen Berg, Maren Olsdatter.

8/12-1743. Ole Johanssøns Børte.
Test: Jon Johanssøn, Anders Jacobssøn, Niels Mortenssøn, Isak Grunnerøs qde., Anne Jacobsdatter.

8/12-1743. Per Rejerssøn Birte.
Test: Amun og Ole Tolfssøn, Gunder Sølis qde., Karen Halvorsdatter.

15/12-1743. Guttorm Hoppestads Anne.
Test: Niels Hoppestad, Christopher Venstøb, Zacharias Gunderssøn, Jan bogbinders qde., Malene Madsdatter.

15/12-1743. Hans Grumstulens Lars.
Test: Tolf Hoppestad, Isak Sneltved, Christian
Eliassøn, Ingebret Fieldets qde., Inger Halvorsdatter.

23/12-1743. Andreas Hanssøns Villum.
Test: Bertel Jobssøn, Hans Buer, Hans Bertelssøns qde., Mette Marie Kiil.

23/12-1743. Villum Doxerøs Torsten.
Test: Henric og Niels Doxerø, Tolf Venstøb, Abraham Risings qde., Kersten Tostensdatter.

23/12-1743. Ole Nærums Maren.
Test: Niels Anderssøn, Lars Meen, Solve Meens qde., Inger Meen.


1744.


1/1-1744. Jens Christianssøns Ellen.

Test: CancelieRaader Løvensciold og Deichman, Contreadmiral Biren, Madame
Bejer og Green.

13/1-1744. Jon Erikssøns Anne Maria.
Test: Løve, Hans Perssøn og qde., Erik Bommen og qde.

13/1-1744. Ole Follous Lisbet.
Test: Christen Jacobssøn, Ole Hanssøn, Ole Follou, Anders Moes qde og datter.

13/1-1744. Jens Riises Anders.
Test: Anders Ballestad, Solve Isakssøn, Niels Nielssøn, Lars Ovessøns qde., Kirsten Ovesdatter.

19/1-1744. Christopher Smeds Kirsten.
Test: Jens Balserssøn, Jan Jenssøn, Jens Tronssøn, Jan Hammersmeds qde., Karen Tronsdatter.

19/1-1744. Anders Puruchmesters Anne Maria.
Test: Søren Henricssøn, Jacob Mognssøn, Rasmus Christopherssøn, Søren Saasaas qde., Anne Andersdatter.
(Rettet. G. Strøm)

19/1-1744. Engel Otterholts Ellef.
Test: Henning Jønneval, Lars Christenssøn, Søren Halvorssøn, Lars Jønnevals qde., Maren Larsdatter.

26/1-1744. Knud Svendssøns Anne Maria.
Test: Gasman, Knoph, Niels Gulsæt, Gasmans qde., Anne Maria Nielsdatter.

26/1-1744. Gunder Bøes Per.
Test: Hans Fos, Hans Aas, Johannes Bø, Halvor Kises qde., Kirsten Aslaksdatter.

16/2-1744. Søren Mattissøns Else.
Test: Niels Alexanderssøn, Anders Anderssøn, Even Borges qde., Barbara Eliasdatter.
(Rettet. G. Strøm)

23/2-1744. Christopher Venstøbs Svend.
Test: Zacharias og Rolf Sneltved, Abraham Venstøbs qde., Ragnild Svendsdatter.

23/2-1744. Kittil Christenssøns Johanne.
Test: Mogns Tronssøn, Ole Anderssøn, Per Buses qde., Lisbet Olsdatter.
(Rettet. (G. Strøm).

23/2-1744. Jon Tvetens Ragnild.
Test: Jens Højmyr, Halvor Perssøn, Hans Torstenssøns qde., Barbara Jønsdatter.

1/3-1744. Johannes Bøes Halvor.
Test: Solve Bø, Hans Aas, Solve Rosvol, Gunder Hynis qde., Karen Jacobsdatter.

1/3-1744. Lars Ingebretssøns Ingebret.
Test: Halvor Follou, Erik Bommen, Knud Ingebretssøns qde., Anne Knudsdatter.

1/3-1744. Matis Grinis Kirsten.
Test: Abraham Rising, Johanes Biørnsson, Jan Grinis qde., Anne Jeronimisdatter.

1/3-1744. Anders Hanssøns Gurj.
Test: Anders Nielssøn, Anders Jacobssøn, Lars Sørenssøns qde., Anne Mogensdatter.

8/3-1744. Isak Løbergs Jacob.
Test: Jon Løberg, Amun Sølj, Søren Nielssøn, Halvor Follous qde., Karen Isaksdatter.

8/3-1744. Christen Jacobssøns Anne Kirsti.
Test: Henric Tolfssøn, Søren Rolfssøn, Rasmus Torjerssøns qde., Giert Eliadatter. 

15/3-1744. Lars Haagenssøns tvillinger Randi. Karen.
Test: Haagen Haagenssøn, Torjer Aanessøn, Haral Rasmussøn, Ingebret Econrøs qde., Birte Rønnich Flittis qde., Karen Andersdatter.

15/3-1744. Osmun Houkeraases Christense.
Test: Christen Gunnessøn, Jacob Henricssøn og qde., Maren Eriksdatter.

15/3-1744. Arve Grinis Tor.
Test: Jan Grinj, Jens Højmyr, Hans Matissøn, Gunder Sems qde., Giertrud Andersdatter.

15/3-1744. Aslak Grinis Hans.
Test: Jørgen Kleven, Niels Grinj, Abraham Risings qde., Inger Grinj.
(Rettet. G.S.)

22/3-1744. Christen smeds Lars.
Test: Christine i Stranden, Niels Anderssøn, Sven Ingelbretssøns qde., Abrahams datter.

26/3-1744. Erik Lerces Ingebret.
Test: Halvor Follou, Jacob Bomen, Jon Nielssøn, Karen Berg, Anne Isaksdatter.

31/3-1744. Sven Olssøns Lars.
Test: Tor Enggraf, Daniel Stephenssøn, Anne Ellefsdatter, Sara Hansdatter.

5/4-1744. Jens Aabys Pernille.
Test: Søren Aaby, Jan Møller, Solve Bratsberg, Isak Gulsets qde., Karen Berreberg.

5/4-1744. Hans Aases Dorte Maria.
Test: Rasmus Aas, Solve Rosval, Christen Fossums qde., Anne Persdatter.

12/4-1744. Gunder Sneltveds Niels.
Test: Hans Follou, Ole Hanssøn, Helge Sneltved og qde., Maren Olsdatter.

22/4-1744. Jacob Bomens Kiesten.
Test: Falentiin Jostssøn, Lars Lerce, Hans Nielssøn, Hans Torstenssøns qde., Erik Lerces qde.

26/4-1744. Jens Balserssøns himdøbte Per.
Test: Anders Engilssøn, Hans Olssøn, Per Busk og qde., Karen Tronsdatter.

26/4-1744. Carl Perssøns Anders.
Test: Ole Mo, Søren Kølnæs, Solve Isakssøns qde., Anne Eriksdatter.

26/4-1744. Haagen Haagenssøns Karen.  (Det står feilaktig Lars Haagenssøn).
Test: Hans Larssøn, Søren Haagenssøn, Ingebret Larssøns qde., Helvig Hansdatter.
(Rettet. G.S.)

26/4-1744. Halvor Kieldssøns Marta.
Test: Hans og Per Echonrø, Hans Svendssøns enche, Maren Nielsdatter.

3/5-1744. Torjer Strands Lars.
Test: Johan Vogt, Per Kudsk, Halvor Abrahamssøn, - Inger Hansdatter, Lisbet Johansdatter.

3/5-1744. Niels Isakssøns Isak.
Test: Christen Klep, Christen Scyer, Halvor Becheval, Niels Kleps qde., Anne Mognsdatter.

7/5-1744. Matis Langerøs Anne.
Test: Jacob Tofte, Niels Becheval, Ole Bøles qde., Ellen Hansdatter.

18/5-1744. Gunder Mognssøns Per.
Test: Christen Hoppestad, Ingebret Larssøn, Tolf Hoppestads qde., Inger Olsdatter.

18/5-1744. Lars Christenssøns Anne.
Test: Abraham Houen, Jens og Hans Christenssøn, Hans Houens qde Anne.

24/5-1744. Halvor Qvernens Jacob.
Test: Jan Møller, Hans Christenssøn, Ingebret Dyrcol og qde., Marta Straale.

24/5-1744. Claus Hoppestds Mogns.
Test: Claus Houen, Christen Mognssøn, Christen Saubache, Halvor Moos qde.,
Maren Tolfsdatter.

24/5-1744. Christopher Olssøns Anne.
Test: Anders Enggraf, Ole Hanssøn, Even Borges qde., Anne Jensdatter.

6/6-1744. Uægte barn fra Slemdal Isak.
Moderen Kirsten Olsdatter. Barnefader Soldat Verner.
Test: Niels Grinj, Per Haagenssøn, Jan Fieldalens Enche, Margrete fra Berreberg.

7/6-1744. Per Tolfssøns Lars.
Test: Per Aslaksøn, Erik Hoppestad, Søren Larssøn, Tolf Hoppestads qde., Inger Hoppestad.

14/6-1744. Halvor Puttens Sirj.
Test: Lars Rising, Jon Tveten, Knud Fieldal og qde., Marta Nielsdatter.

28/6-1744. Gunder Borgeejes Lars.
Test: Ole Becheval, Amun Tolfssøn, Vetle Sølj, Lars Borges Enche, Pernille Borge.

28/6-1744. Uægte barn fra Hytten Lars.
Moderen Birte Olsdatter. Barnefader Amun Sadelmaker.

Test: Henning Jønval, Per Scaven, Christen Larssøns qde.,
Ole Jenssøns enche.

2/7-1744. Hans Falcums Christen.
Test: Per Hanssøn, Hans Amunssøn, Niels Hanssøns qde., Ole Perssøns qvinde.

2/7-1744. Isak Grunerøs Maren.
Test: Abraham Lj, Per Eresrø, Anders Vetlesson, Ingebret Bølis qde., Kirsten Andersdatter.

12/7-1744. Hans Rises Johannes.
Test: Lars Fløtterø, Søren Riis, Halvor Justen, Lars Sivertssøns qde., Live Matiisdatter.

12/7-1744. Tron Olssøns Christen.
Test: Ole Sverig, Torjer Aanissøn, Rønnich Flittigs qde., Maren Torsdatter.

26/7-1744. Rolf Sneltveds Jens.
Test: Per Sneltved, Christopher Venstøb, Abraham Torssøn, Rasmus Torssøns qde., Anne Hansdatter.

26/7-1744. Abraham Tolfssøns Isak.
Test: Ole Jørgenssøn, Søren Larssøn, Knud Bøes qde., Karen Jacobsdatter.

26/7-1744. Halvor Larssøns Torbiørn.
Test: Niels Nielsson, Jacob Olssøn, Aslak tambours qde., Maren Andersdatter.

26/7-1744. Søren Haagenssøns (Skal være Hanssøns ) Anne.
Test: Erik Solvessøn, Christen Kure, Lars Janssøn, Henric Sørenssøns qde., Sara Andersdatter.
(Rettet. G.Strøm)

16/8-1744. Ole Bechevals Isak.
Test: Gunder Sølj, Halvor Becheval, Anders Danielssøn, Lars Danielssøns qde., Anne Nielsdatter.

23/8-1744. Thomas Follestads Hans.
Test: Ole Otterssøn, Ole Anderssøn, Anders Levorssøn, Hans Echonrøs qde., Inger Hansdatter.

23/8-1744. Ingebret Bøles Ingeborg.
Test: Isak Grunerø, Per Econrø, Erik Jacobssøn, Ole Bøles qde., Anne Nielsdatter.

23/8-1744. Hans Tostessøns Anne.
Test: Tor Omot, Levor Christenssøn og qde., Catrine Olsdatter.

30/8-1744. Ole Jacobssøns Niels.
Test: Ingebret Løberg, Niels og Guner Øfrum, Anders Ballestads qde., - Else Jacobsdatter.

6/9-1744. Erik Solvessøns Jenert.
Test: Anders og Isak Jacobssøn, Per Busks qde., - Anne Persdatter.

13/9-1744. Jan Hammersmeds Jan.
Test: Ole Vogt, Jens Chrisianssøn, Per Bratsberg, Gasmans qde., Klocherens qde.,

13/9-1744. Johannes Rejerssøns Birte.
Test: Tolf Smed, Bent Skræder, Niels Anderssøn, Jens Madssøns qde., Mette Maria.

13/9-1744. Lars Tvetens Niels.
Test: Ole Tveten, Lars Perssøn, Christen Kittelsrø, Torcil Omots qde., Ester Maria.

13/9-1744. U=ægte barn fra Tveten, Gurj.
Moderen Barbara. Faderen Jon Tveten.
Test: Ole Tveten, Lars Rising, Tor Torjerssøns qde., Anne Christensdatter. 

20/9-1744. Christopher Egaasens Per.
Test: Abraham Houen, Niels Larssøn, Even Borge og qde., Gurj Larsdatter.

27/9-1744. Jens Follestads Birte.
Test: Abraham og Jacob Jacobssøn, Rasmus Isakssøn, Per Claussøns qde., Martha Olsdatter.

27/9-1744. Jon Løbergs Anders.
Test: Ingebret Espedalen, Ole Jacobssøn, Ingebret Matiissøn, Jørgen Ballestads qde., Dorte Andersdatter.

4/10-1744. Isak Højelis Isak.
Test: Tolf Venstøb, Jens Torssøn, Levor Suces qde., Gunnild Gundersdatter.

4/10-1744. Halvor Kiises Pernille.
Test: Isak Hoppestad, Gunder Bø, Haral Rasmussøn, Christen Eresrøs qde., Maren Aslaksdatter.

4/10-1744. Svenung Falcums Lisbeth.
Test: Søren og Hans Falcum, Elias Torssøn, Søren Pruses x) qde., Karen Nielsdatter. x) Der står faktisk Pruse! J. Hv.

4/10-1744. Anders Ramsaasens Sara.
Test: Jon Højset, Jacob Ramsaasen, Christen Kleps qde., Anne Mortensdatter.

11/10-1744. Per Aslakssøns Karen.
Test: Christen Falcum, Hans Fos, Christopher Halvorssøn, Erik Haagenssøns qde., Kirsten Aslaksdatter.

11/10-1744. U=ægte barn fra Stulen, Maren.
Moderen Karen Kittilsdatter. Barnefaderen udlagt Christopher Kaas fra Mo.
Test: Hans Svinholt, Lars Danielssøn.

18/10-1744. Christen Fossums hiemmedøbte Karen.
Test: Per Bø, Niels Glenne, Henric Foreval, Hans Aases qde., Anne Scaven.

18/10-1744. Henric Roligheds ----(navnet uteglemt).
Test: Per Stensaas, Anders Simonssøn, Johanes Sneltved og qde., Aslou Goupaasen.

25/10-1744. Lars Christianssøns Christian.
Test: Jacob Tofte, Gregorius Schaven, Aslak Venstøb og qde., Ragnild Svendsdatter.

25/10-1744. Ingebret Dyrcols Anne.
Test: Halvor Foreval, Henric Rasmussøn, Halvor Qvern og qde., Margrete Clausdatter.

1/11-1744. Hans Toftes Inger.
Test: Hans Aas, Christen Fossum, Aslak Janssøn, Erik Solvessøns qde., Helvig Kiise.

8/11-1744. Jacob Nirissøns Niels.
Test: Gunder Nirissøn, Christopher, Per Tolfssøns qde., Karen Jacobsdatter.

8/11-1744. Torbiørns Christen. (Skal nok være. Tor Bøles søn Christen. Usikker!)
Test: Anders Lj, Isak Larssøn, Simon Myhres qde.,
Karen Amundsdatter.
(Rettet. G. Strøm 2014.)

15/11-1744. Ellef Halvorssøns Birte.
Test: Arve Bø, Lars Jonassøn, Ole Jørgenssøn, Knud Bøes qde., Karen Larsdatter.

15/11-1744. Solve Bøes Maren.
Test: Johannes Bø, Tolf Hoppestad, Erik Solvessøns qde., Maren Larsdatter.

15/11-1744. Amun Tolfssøns Kirsten.
Test: Gunder Sølj, Per Rejerssøn, Erik Jacobssøn, Ingebret Espedals qde., Tore Jacobsdatter.

22/11-1744. Enert Torbiønssøns Ole.
Test: Jan Grinj, Gunder Sem, Per Grinj, Aslak Grinjs qde., Kirsten Kielsdatter.

6/12-1744. Ole Anderssøns Jens fra Follou.
Test: Anders Mo, Halvar Gunderssøn, Per Tolfsson, Anders Mos qde og datter Maria.

6/12-1744. Ingebret Løbergs Gunnild.
Test: Ole Jacobssøn, Ingebret Matissøn, Jon Løberg, Niels Øfrums qde,, Anne Gundersdatter.

13/12-1744. Jørgen Klevens Svend.
Test: Jan og Gurj, Erik Sem, Aslak Grinis qde., Anne Halvorsdatter.

13/12-1744. Knud Arentssøns Tor.
Test: Niels Biørndalen, Tor Olssøn, Kiøstels qde og datter Ingeborg.

13/12-1744. Halvor Gløsmyrs Karen.
Test: Solve Rosval, Gunder Gulsæt, Hans Larssøn, Anders Tolfssøns qde., Maren Jacobsdatter.

20/12-1744. Tolf Hoppestads Jens.
Test: Per Tolfsøn, Isak Sneltved, Niels Jenssøn, Per Steenaas qde., Maren Olsdatter.

26/12-1744. Ole Christenssøns Karen.
Test: Falentiin Hanssøn, Just Kure, Anders paruchmesters qde., Helvig Henningsdatter.


1745.

1/1-1745. Halvor Halvorssøns Halvor.
Test: Hans Matissøns Ole Sem, Jeronimus Svendson, Engel Otterholts qde., Helvig Halvorsdatter.

4/1-1745. Greves Casper.
Test: Peter Gasman, Gregers Bentssøn, Mads Trost, Niels Gertsen (?) i Brevig, Marte Trost.

10/1-1745. Niels Øfrums Vetle.
Test: Ingebret Løberg, Ole Jacobssøn, Christopher Anderssøn, Gunder Øfrums qde., Birte Amunsdatter.

17/1-1745. Johannes Biørnssøns Jeronimus.
Test: Lars Christianssøn, Anders Enerssøn, Hans Hanssøn, Henning Hynis qde., Giertrud Andersdatter.

24/1-1745. Niels Prosens Lars.
Test: Hans Bøle, Halvor Follou, Knud Hanssøn, Lars Prosens Enche, Inger Hansdatter.

2/2-1745. Hans Fosses Aslak.
Test: Niels Jochumssøn, Johannes Qvernen, Christopher Halvorssøn, Halvor Qvernens qde., Karen Jensdatter.

2/2-1745. Ole Fridericssøns Johannes.
Test: Lars Jonssøn, Anders peruchmester og qde., Helvig Henricsdatter.

2/2-1745. Kirstine Niemans uægte Juliana.
Test: Sven Jørgenssøn, Giert Niman og qde., Johanne Andersdatter.

7/2-1745. Gasmans Margrete.
Test: Mejer, Deichman, Canseliraad Scheel, Cammerraad Deichman, Fru Løvensciold, Jomfru Rasch.

7/2-1745. Amun Sølis Anders.
Test: Isak Løberg, Christen Skyer og qde., Kirsten Amu(n)sdatter.

7/2-1745. Christopher Venstøbs Ole.
Test: Zacharias og Rolf Sneltved, Jost Doxerø, Niels Hoppestads qde., Marta Henrichsdatter.

7/2-1745. Hans Perssøns Per.
Test: Knud og Halvor Fieldal (Putten? G.S.), Ingebret Janssøns qde., Maren Ingebretsdatter.

7/2-1745. Nirj Bouerøs Aslou.
Test: Niels Grinj, Erik Sem, Gunder Sem og qde., Gurj Andersdatter.

14/2-1745. Torcil Omots Ole.
Test: Per Christenssøn, Halvor Fieldet, Per Sørenssøn, Anders Højelis qde., Barbara Halvorsdatter.

14/2-1745. Marta Suces uægte Jon.
Barnefader Hans Perssøn soldat.
Test: Gunder Frogne.

28/2-1745. Niels Skaugrøs Else.
Test: Ole Olssøn, Ole Nielssøn, Christen Skyers qde., Kirsten Larsdatter.

28/2-1745. Ole Sveriges Maren.
Test: Tron og Per Olssøn, Halvor Ersrød, Anders Moes qde og datter.

5/3-1745. Hans Bratsbergs Marta.
Test: Ole Holm, Halvor Jobssøn, Hans Buers qde - og søster.

7/3-1745. Tor Torgerssøns Anne.
Test: Lars Lund, Johanes Lund, Bent Skræders qde., Pernille Rasmusdatter.

9/3-1745. Pauline Roholt Christiana Augusta. (Ikke mer!)

14/3-1745. Jan Grinis Jacob.
Test: Niels og Aslak Grini, Ole Hanssøn, Abraham Risings qde., Maren Olsdatter.

21/3-1745. Gunder Nirissøns Ole.
Test: Anders Danielssøn, Ole Olssøn, Ole Johannessøns qde., Kirsten Pedersdatter.

21/3-1745. Knud Smeds hiemdøbte Peter.
Test: Gregorius Bentssøn, Per Hanssøn, Albert Nærum, Klocherens qde., Hans Falcums qde.

25/3-1745. Ole Kragetoes Maren.
Test: Lars Nygaard, Rasmus Nirissøn, Niels Gunnerssøns qde.,
Lisbet Matisdatter.

28/3-1745. Christen Zachariassøns Maren.
Test: Per lensmand, Johan Vogt, Barbara Berreber, S....... ..........

31/3-1745. Christen Smeds Anders.
Test: Ole Mo, Frans Anderssøn, Solve Isakssøns qde., Dorte Andersdatter.

4/4-1745. Gunder Gulsæts Karen.
Test: Lars Hanssøn, Jan Jenssøn, Hans Aas, Aabys qde., Solve Gulsæts qde.

4/4-1745. Jon bøssesmeds Johan Bendic.
Test: Løve, Hans Christenssøn, Anders Kølnes og qde., Catrine Flisch.

4/4-1745. Erik Aases Christen.
Test: Villum Doxrø, Per Grinjtejn, Torcil Omots qde., Maren Hansdatter.

4/4-1745. Halvor Nielssøns Tolf.
Test: Christen Jacobssøn, Rasmus Davidssøn, Knud Ulricssøns qde., Anne Persdatter.

8/4-1745. Johan Friderich Monrads db. Joakim Sveder.
Test: Leutenant Tode, Lange, Marcus, Madame Borsse, Hofgaards qde.

9/4-1745. Cornet Barnholts hiemdøbte Christiana Augusta.
Test: Major Barnholt, Frue, 2 sønner, Mademoiselle Roholt.

11/4-1745. Knuds Nisterøs Maren.
Test: Ole Anderssøn, Ole Skomagers qde., Dorte Larsdatter.

15/4-1745. Ole Vammens Ole.
Test: Jan og Per Grinj, Arve Grunerøs qde., Ingeborg Persdatter.

20/4-1745. Per Bergs Ole.
Test: Børge Gulsæt, Niels Glenne, Abraham Løberg, Aslak Bergs qde., Anne Hansdatter.

20/4-1745. Anders Torssøns Margrete.
Test: Henric Rolighed, Erik Torssøn, Lars Rising, Henric Roligheds qde., , Anne Eriksdatter.

9/5-1745. Svend Ingebretssøns Ingebret.
Test: Per Larssøn, Micel Knudssøn, Maren Danielsdatter, Anne Larsdatter.

16/5-1745. Jens Balserssøns Ingeborg.
Test: Christopher Smed, Hans Olssøn, Henric Sørenssøns qde. Hynie.

16/5-1745. Zacharias Sneltveds Inger.
Test: Christopher Venstøb, Niels Jacobssøn, Niels Bergs qde.,
Anne.

23/5-1745. Ingebret Kiølnes's Engel.
Test: Arne Langerø, Ole Tolfssøn, Johane Christensdatter, Anne Christensdatter.

23/5-1745. Ole Jørgenssøns Lisbet.
Test: Jens Berreberg, Erik Dyrdal, Hans Larssøn, Christen Fossums qde., Karen Bø.

23/5-1745. Per Buses Margrete.
Christopher Smed, Gregoris Schaven, Ole Skredder, Ole Skomags qde., Beata Persdatter.

30/5-1745. Vedbiøn Fieldets Halvor.
Test: Christopher Venstøb, Søfren Gulseth, Micel Fieldets qde., Anne Andersdatter.
(Rettet. G. Strøm)

30/5-1745. Niels Kleps Anne.
Test: Amun Aaltved, Even Erikssøn, Knud, Christen Kleps qde., Inger Larsdatter.

30/5-1745. Jan Møllers Maria-Lisbeth.
Test: Tevis Mognssøn, Gunder Gulsæt, Jeronius Jenssøn, Solve Gulsæts qde., Karen Tronsdatter.

13/6-1745. Aslak Venstøbs Rasmus.
Test: Jacob Tofte, Ole Sem, Engel Larssøn, Tevis Monssøns qde.,

2/7-1745. Engel Otterholts Ingeborg.
Test: Per Busc, Lars Jønval, Engel Larssøn, Lars Christianssøns qde., Karen Larsdatter.

2/7-1745. Niels Henricssøns Ingebret.
Test: Villum Doxerø, Tolf Venstøb, Jost Doxerø, Torcil Omots qde., Marta Doxerø.

4/7-1745. Hans Echonrøs Lars.
Test: Hans Follou, Isak Larssøn, Truls Anundssøn, Ole Bøles qde., Maren Nielsdatter.

11/7-1745. Cornelis Skræders Halvor.
Test: Aslak, Jan Grinj og qde., Maren Cornelsdatter.

11/7-1745. Niels Biørndalens Anders.
Test: Anders Grønsteen, Elef Halvorssøn, Knud Bøes qde., Marta Jansdatter.

18/7-1745. Rønnic Flittigs tvillinger Jon. Hans.
Test: Rasmus Rising, Jan Grinj, Halvor Jostssøn, Gulbrand Jestssøn, Tron Olssøns qde., Karen Larsdatter, Ingebret Econrøs qde., Inger Olsdatter.

25/7-1745. Ole Sems Ingeborg.
Test: Jan Berreberg, Abraham Rising, Ingebret Holm, Aslak Venstøbs qde Marta.

1/8-1745. Hans Meens Kirsten.
Test: Hans Buer, Ingebret Espedal, Anders Matissøn, Isak Klefvens qde., Tore Jacobsdatter.

22/8-1745. Niels Janssøns Else.
Test: Niels Grini, Anders Janssøn, Niels Aslakssøn, Søren Matissøns qde., Tore Meen.

29/8-1745. Erik Bommens Jacob.
Test: Halvor Follou, Aslak Berg, Anders Jacobssøn, Truels Krappes qde., Karen Larsdatter.

29/8-1745. Søren Sørenssøns Marta Dorte.
Test: Christen Smed, Søren Rolfssøn, Lars Meen, Solve Isakssøns qde., Inger Jansdatter.

29/8-1745. Isak Ballestads Anne.
Test: Simon Myren, Ingebret Jacobssøn, Ole Johannessøns qde., Kirsten Andersdatter.

29/8-1745. Christen Jønvals Marta.
Test: Henning Jøneval, Hans Fos, Engel Larssøn, Lars Christians qde., Maren Larsdatter.

5/9-1745. Niels Glennes Ingeborg.
Test: Helge Sneltved, Jacob Tofte, Gregor, Christen Fossums qde., Sitsel Skaven.

5/9-1745. Halvor Follous Maria.
Test: Ole Follou, Isak Jacobssøn, Jon Løberg, Niels Baches qde.,
Marta Løberg.

12/9-1745. Gunder Øfrums Anders.
Test: Niels Øfrum, Jens Riis, Ole Jacobssøn, Hans Rises qde., Anne Gunersdatter.

12/9-1745. Lars Danielssøns Ingebret.
Test: Ingebret Danielssøn, Ingebret Løberg, Anders Danielssøns qde., Kirsten Bratsberg.

19/9-1745. Hans Biønssøns Aslak.
Test: Arve Grinj, Johannes Biørnssøn og qde., Gurj Micelsdatter.

19/9-1745. Mons Olssøns himdøbte Tolf.
Test: Sven Olssøn, Jacob Erikssøn, Halvor Nielssøns qde.,
Maren Larsdatter.       

19/9-1745. Niels Jacobssøns Anne.
Test: Zartuv(?), Rolfs Sneltved og qde., Inger Persdatter.

26/9-1745. Micel Fieldets Ole.
Test: Ole Busterø, Niels Anderssøn, Ole Vammes qde., Karen Asbiørnsdatter.

26/9-1745. Hans Grumstulens himdøbte Else.
Test: Isak Sneltvet, Niels Janssøn, Claus Hoppestads qde., Inger Halvorsdatter.

26/9-1745. Ingebret Espedals Anne.
Test: Isak og Anders Jacobssøn, Jon Johannessøn, Hans Meens qde., Tore Jacobsdatter.

26/9-1745. Lars Ballestads ----- (navn utelatt).
Test: Abraham og Halvor Houen, Hans Skouen, Helvig Olsdatter, Anne Christensdatter.

26/9-1745. Uægte Karen.
Moderen Barbara Galt, udlagte til barnefader Ole Johanssøn fra Scheen som skal være bortreist.
Test: Niels Haralssøn, Halvor Larssøn, Poul Knudssøns enche Agata, Inger Persdatter.

29/9-1745. Aslak Bergs Niels.
Test: Jon Løberg, Niels Bache, Lars Lj og qde., Aslou Eriksdatter.

29/9-1745. Anders Melues Isak.
Test: Augustinus Larssøn, Hans Matissøn, Anders Hanssøn, Halvor Melues qde., Barbara Halvorsdatter.

10/10-1745. Isak Jacobssøns Niels.
Test: Ingebret Espedalen, Halvor Øfrum, Christen Skyers qde., Anne Mognsdatter.

17/10-1745. Anders Lies Gunder.
Test: Isak Sølj, Knud Aaltved, Christen Gunderssøn, Ingebret Løbergs qde., Birte Anunsdatter.

24/10-1745. Jens Højmyrs Anne.
Test: Niels Grinj, Torcel Omot, Arve Grinis qde., Maren Levorsdatter.

24/10-1745. Niels Larssøns Ingeborg.
Test: Erik Bommen, Niels Nielssøn, Abraham Løberg, Isak Larssøns qde., Gurj Larsdatter.

14/11-1745. Hans Strømdals Maria.
Test: Søren og Hans Falcum, Gunder Gulsæts qde., Inger Hansdatter.

14/11-1745. Ingebret Nielssøns Niels.
Test: Niels og Anders Nielssøn, Knud Erikssøn, Jens Simonssøns qde og Ingeborg Nielsdatter.

21/11-1745. Niels Larssøns Lars.
Test: Tolf Hoppestad, Erik Solverssøn og qde., Marta Jacobsdatter.

14/11-1745. Uægte barn fra Tveten Birte.
Moderen Anne Jonsdatter. Barnefader Halvor.
Test: Gunner S....., Claus Perssøn, Lars Tvetens qde., Anne.

28/11-1745. Christian Venstøbs Claus.
Test: Abraham Rising, Jan Berreberg, Jan Claussøn, Ole Janssøns qde., Marte Nielsdatter.

28/11-1745. Isak Sucens Gunbor.
Test: Levor Graflis qde., Maren Knudsdatter, Jacob Hanssøn.

5/12-1745. Ole Follus Maren.
Test: Halvor Follou, Anders Mo og qde., Aase Tolfsdatter.

12/12-1745. Halvor Møllers Christen.
Test: Jan Møller, Lucas Erikssøn, Berulf Christenssøn, Jan Lerces qde., Maria Hansdatter.

12/12-1745. Hans Goupaasens Maria.
Test: Ingebret Løberg, Anders Nielssøn, Aslak Bergs qde., Inger Persdatter.

19/12-1745. Ole Trolsaases Anne.
Test: Aslak Grinj, Per Grinj, Erik Torssøns qde., Inger Grinj.

26/12-1745. Haagen Gaupaasens datter Anne.
Test: Aslaic Bergs Kone, Karen Pedersdatter fra Steensaasen, Hans Gaupaasen og Peder Gunderssøn fra Sneltvedt.

27/12-1745. Johannes Rejersens Drengebarn fra Falchum Ejet kaldet Arne.
Test: Tollef Smeds Kone, Anne Thomasdatter, Peder Hansen skoemagere, Jon Jacobssen snedker og Gregers Bentssen, Paruqve Mager, alle fra Scheen.

1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700
1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720
1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733