ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen Kirkebok

Døpte barn

1746 - 1795

Oppdatert 22.06.2021
 


Transkribert til papir av Jon Hvitsand, Nes på 1970-tallet.
På 1990-tallet tastet inn i et DOS-program av Reidar Ballestad på vegne av Grenland Ættehistorielag.
Skrevet av på nytt, rettet noen feil, skrevet ut de fleste forkortelser, samt endret kirkedager til dd/mm-åååå.
G.S. 2020.

Prester på denne tiden:
Johan Frederik Monrad (1713 - 1790)
Frederik Christophersen Blom (1749 - 1812)

Noen forkortelser:
Test: = Testes Baptisimi = Faddere = Godparents.
Sl. = Sal. = Salige = avdød = deceased.
ibid. = samme sted = same place


Søketips:
Søk på denne siden: [CONTROL] + [F]
Alle døpte barns navn slutter med punktum.

Datoene her er dåpsdatoer, ikke fødselsdatoer.


| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1857 | 1857 - 1871 | 1872 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1919 KLB | 1920 - 1931 KLB | 1932 - 1940 |
Borgestad
| 1920-1929 |1746
.

95 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1746. Cal Pedersons pigebarn Kisten.
Test: Ole Moe, Arve Storm, Johannes Pedersen fra Porsgrund, Søren Sørensens kone, Anne Knudsdtr. fra Porsgrund.

16/1-1746. Sigfri Jonasens Drengebarn Ole.
Test: Jens Olsen, Jacob Jacobsen, Just Andersen, Henriik Sørensens Kone, Margrete Andersdatter.

16/1-1746. Christen Larsens barn fra Bøe-Rønningen kaldet Gunder.
Test: Hieronymus Jensen, Christopher Smed, Hans Olsen, Ole skoemagers Kone, Sara Andersdatter fra Hytten.

16/1-1746. Anders Engravs drengebarn Stephen.
Test: Even Borge, Roer Engrav, Daniel Stephensen, Lars Borges Enke, Karen Olsdatter.

23/1-1746. Søren Riises barn Kirsten.
Test: Hans Riis, Abraham Lia, Anders Sørensen fra Riis, Gunder Myrens kone, og Else Olsdtr. fra Høyset.

23/1-1746. Hans Tostensens fra Limie-Ejet pigebarn Agatha.
Test: Lars Pedersen fra Riising Ejet, Niels Berg, Torcel Omots kone, Anne Tostensdatter.

6/2-1746. Ingebret Fielles barn Peder.
Test: Michel Fielles kone, Karen Jensdtr.
Micel Fielle, Jens Gundersen fra Sneltvet.

6/2-1746. Halvor Larsen BradsbergKlevens barn Ole.
Test: Jacob Olsens kone Berthe Corneliusdatter, Jacob Olsen, Niels Andersen.

13/2-1746. Gunder Bøes barn Aslak.
Test: Knud Bøes kone, Maren Aslaksdatter fra Kiise, Henning Jønnevald, Isak Hoppestad, Jacob Knudsen fra Bøe.

13/2-1746. Erik Dyrendals barn Anne.
Test: Isak Jacobsens kone, Beata Pedersdatter, Christen Fossum, Ole Jørgensen fra BøeRønningen, Anders Jacobsen fra Bradsberg-Kleven.

13/2-1746. Ole Pedersens barn fra Strømdal-ejet Helvig.
Test: Hans Strømdals kone, Maren Rasmusdatter fra Strømdal-ejet, Jan Grinie, Svennung Falchum, Anders Gundersen.

20/2-1746. Jens Tronsens pigebarn fra Hytten Johanne.
Test: Ole Hansens kone fra Scheen, Karen Tronsdatter, Hieronomus Jensen, Joen Jensen, Herman Tronsen, alle fra Hytten.

27/2-1746. Solve Rosvalds dr. barn Gunder.
Test: Gunder Hynis enke, Karen Johannesdtr., Halvor Glørsmyr, Hans Larsen Aas, Christopher Halvorsen.

27/2-1746. Ole Isaksens drenge barn fra Bratsberg-Kleven Michel.
Test: Niels Isaksens kone, Giertrud Andersdatter, Ole Knudsen, Niels Jørgensen, Knud Povelsen.

6/3-1746. Halvor Faarevolds drenge barn Halvor.
Test: Engebret Dyrcols kone, Helvig Nielsdatter, Peder Fossum, Hans Larsen Aas, Morten Rasmusen fra Faareval.

13/3-1746. Mogens Schous barn Niels.
Test: Catrine Elmer, Anette Brodal, Borge Halvorsen, Henric Erboe, Mathias Nielsen fra Scheen.

13/3-1746. Borger Ballestads barn Berthe.
Test: Jon Løbergs kone, Anne Jacobsdatter, Peder Eiconrøe, Ole Johannesen fra Ballestad, Tollef Isaksen fra Søli.

13/3-1746. Gunder Sems barn Maria.
Test: Lars Giertsen fra Scheen, Niels Grinie, Christen Christophersen, Aslak Grinis kone, Maren Tolfsdatter fra Tofte.

16/3-1746. Christopher Smeds barn Jens.
Test: Jens Aabys kone, Maren Straale, Stephen Skredder fra Scheen, Johan Vogt, Lucas Eriksen fra AasHammeren.

20/3-1746. Haagen Haagensens drengebarn Lars.
Test: Rønniche Jonsens kone, Barbara Povelsdatter, Lars Haagensen, Isak Clausen.

24/3-1746. Et uægte barn fra BradsbergKleven kaldet Halvor.
Faderen Jens Christensen som tjener ved g---- til foeds. Moderen Helvig Olsdatter.
Test: Lars Christensens kone fra Ballestad, Maren Christensdatter, Lars Ballestad, Hans Schouen, Anders Jacobsen fra BratsbergKleven.

26/3-1746. Christen Vattenbergs barn Margrethe.
Test: Sognepræsten J: F: Monrads kone, Maren Flor, Zidsel Bomhof, Marius Monrad, Simen Schweder.

27/3-1746. Willem Doxerøes barn Henrich.
Test: Niels Hennichsens kone fra Risingejet, Kirsten Tostensdatter, Erik Erlandsen, Tolf Venstøb, Halvor Tostensen.

27/3-1746. Et uægte barn fra Hytten, barnets navn Maren. (Maren Jonsdatter).
Moderen Hans Poppes Enke Berthe Olsdatter. Faderen Jon Halvorsen belgemager.
Test: Sigfrid Jonasens kone, Margrethe Andersdatter, Niels Grinie, Jost Andersen fra BøeRønningen.

30/3-1746. Morten Tollefsens drengebarn fra Sørbøe, Jon.
Test: Rollef Sneltvets kone, Anne Torbiørnsdatter, Isak Sneltvedt, Peder Gundersen fra Sneltvedt.

3/4-1746. Christen Monsens fra Hoppestads dr. barn Niels.
Test: Niels Lucasens kone, Kisten Nielsdatter fra Grinie, Claus Hoppestad, Tollef Hoppestad, Jacob Knudsen fra Bøe.

3/4-1746. Anders Rejersens p. barn fra Moe ejet Anne.
Test: Ledvor Christensens kone fra Succen, Ellen Rejersdatter, Ledvor Christensen, Hans Pedersen.

2/4-1746. Klokkeren Christen Greves pigebarn Kisten.
Testes: Jon Jonsens kjereste, Elen Vendelboe, rector Vinther, Claus Nielsen Bugge, Marius Monrad.

7/4-1746. Sergiant Ole Moes pigebarn Johanna Maria.
Test: Hr. Major Deichmans frue, Jomfrue Hanneman, Hr. Cancelieraad Løvenskiold, Hr. Lieutnant
Tode.

11/4-1746. Solve Gulsets drengebarn Peder.
Test: Jon Jensens kone, Jan Lerches kone, Niels Klyve, Gunder Gulset, Teves Monsen.

11/4-1746. Niels Houerøs p. b. Marthe.
Test: Jørgen Klevens kone, Ingebor Olsdatter fra Schielbred, Aslak Grinie, Jørgen Kleven, Torjer Olsen fra Schielbred.

17/4-1746. Ingebret Bøles dr. b. Johannes.
Test: Isak Ballestads kone, Maren Nielsdatter, Hans Folloug, Ole Bøle, Erik Jacobsen.

17/4-1746. Lars Lies dr. b. Niels.
Test: Aslak Bergs kone, Elen Hansdatter, Niels Klep, Knud Aaltved, Hans Hansen.

15/5-1746. Arve Grinies barn Hans.
Test: Jan Grinis kone, Kisten Nielsdatter fra Grinie, Niels Grinie, Jens Højmyr, Jørgen Nielsen.

19/5-1746. Søren Rollufsens p. b. Anne.
Test: Søren Sørensens kone, Zidsel Rollufsdatter, Christen Smed, Knud Knudsen, Ole Tollefsen.

25/5-1746. Hans Olsens barn fra Hoppestad-ejet Ole.
Test: Erik Halvorsens kone, Marthe Olsdatter, Niels Hansen, Ole Christensen.

31/5-1746. Maria Jansdatters uægte barn fra Berreberg ejet Jan. (Jan Olsen)
Udlagde til barnefader Ole Christensen fra Holm.
Test: Johannes Hafbackens kone.

5/6-1746. Abraham Riisings p. b. Anne.
Test: Tosten skoemagers kone og Berthe Clausdatter fra Scheen, Niels Grinie, Christian Venstøb, Ole Hansen.

5/6-1746. Gunder Monsen fra Luxefjelds dr. b. Ole.
Test: Michel Lucassens kone, Anne Kolbiørnsdatter, Helje Sneltvet.

5/6-1746. Gunder Baaserøds p. b. Marthe.
Test: Amun Sølis kone, Anne Pedersdatter, Gunder Borge, Jacob Tofte, Gregorius Schaven.

19/6-1746. Johannes Sneltveds dr. b. Johannes.
Test: Niels Bergs kone, Johanna Pedersdatter, Knud Pedersen, Isak Sneltvet, Povel Johannesen.

19/6-1746. Andreas Hansens dr. b. fra Osebachens Bendix.
Test: Anders Kiølnes kone, Dorthe Andersdatter, Anders Kiølnes, Anders Olsen.

19/6-1746. Knud Aaltvets dr. b. Amun.
Test: Søren Nielsens kone fra Porsgrund, Ellen Thorsdatter, Niels Klep, Laers Lie, Ole Larsen.

26/6-1746. Karen Jacobsdatters uægte dr. barn fra Ballestad Søren. (Søren Rollefsen)
Udlagt til barnefader Rollef Christophersen.
Test: Anders Ballestads kone, Ingeborg Nielsdatter, Lars Ballestad, Ole Andersen Strømdal.

3/7-1746. Tolf Venstøbs barn Anne Maria.
Test: Ole Lyches enke, Anders Abrahamsens kone, Anders Abrahamsen, Vilhelm Doxerøe, Just Henricsen fra Doxerøe.

3/7-1746. Erik Gundersens barn Martha.
Test: Engebret Rønningens kone, Anna Engelsdatter, Engebret Rønningen, Christopher Hansen.

3/7-1746. Martha Jansdatters uægte barn fra Bouerøe Jan. (Jan Eriksen)
Udlagde til barnefader Erik Pedersen fra Fieldet.
Test: Niri Bouerøs kone, Karen Drengsdatter, Torcil Omot, Ole Andersen.

10/7-1746. Hans Mathisens barn Pernille.
Test: Karen Christophersdatter, Berthe Hansdatter, Henrich Monsen, Johannes Biørnsen, Falentin Hansen. -

17/7-1746. Henrich Sørensens barn Søren.
Test: Jan Hammersmeds kone, Maren Straale, Christen Larsen, Christopher Smed, Abraham Andersen.

17/7-1746. Jens Simensens barn Niels.
Test: Ingebret Nielsens kone, Ingebor Nielsdatter, Niels Nielsen, Lars Simensen, Anun Løve.

17/7-1746. Engebret Sems barn Niels.
Test: Abraham Riisings kone, Marthe Nielsdatter, Jon Berreberg, Ole Sem, Just Henrichsen

31/7-1746. Lucas Eriksens barn Karen.
Test: Jens Christiansens kone, Maria Christophersdatter, Ole Voigt, Hans Christensen, Petter Eriksen.

14/8-1746. Christen Borges tvillingdøttre Magnil. og Maria.
Test: Solve Isaksens kone, Søren Sørensens kone, Pernille Brynilsdatter, Magnil Olsdatter, Peder Bradsberg,
Gunder Borge, Solve Isaksen, Niels Andersen, Solve Bradsberg og Lars Isaksen.

21/8-1746. Clas Hoppestads barn Christian.
Christen Zachariasens kone, Anna Isaksdatter, Niels Hoppestad, Christen Hoppestad, Jacob Knudsen.

21/8-1746. Thor Engravs barn Anna.
Test: Even Borges kone, Anna Stephensdatter, Anders Engrav, Lars Fossejore, Jacob Evensen.

21/8-1746. Halvor Oredalens barn Peder.
Test: Hans Rysagers kone, Karen Pedersdatter, Hans Rysager, Ole Sverrig, Knud Olsen.

21/8-1746. Henrich Roligheds barn Karen.
Test: Hans Goupaasens kone, Aslou Eriksdatter, Hans Goupaasen, Engebret Løberg.

28/8-1746. Peder Bergs dr. b. Ole.
Test: Aslak Bergs kone, Anna Hansdatter, Thomas Løberg, Helge Sneltvet, Ole Hansen.

28/8-1746. Niels Nielsens barn fra Bradsberg-Klevens Ingebor.
Test: Ingebret Nielsens kone, Ingebor Nielsdatter, Simen Corfitzsen, Jens Simensen.

28/8-1746. Aslak Wenstøbs barn Magnil.
Test: Lars Christiansens kone, Ragnil Svendsdatter, Ole Sem, Falentin Hansen, Engel Larsen.

28/8-1746. Lars Riising ejets barn Karen.
Test: Niels Hennichsens kone, Catrine Olsdatter, Lars Olsen, Christen Olsen.

28/8-1746. Siur Kittilsens barn Ole.
Test: Christen Wattenbergs kone, Anna Olsdatter, Hans Fos, Tormo Aslaksen.

28/8-1746. Et uægte barn fra Schouen, døbt Ole.
Moderen Giertrud Olsdatter. Faderen udlagt Solve Bradsberg.
Test: Tollef Christensens kone, Maren Nielsdatter, Hans Schouen, Christen Jørgensen.

31/8-1746. Petter Christians p. b. Helvig Jacoba.
Test: Karen Borman, Jacobine Borman, Anders Kirchetorp, Hans Tysker, Søren Borman.

4/9-1746. Jens Povelsens barn Abraham.
Test: Anders Wibes kone, Malene Stephensdatter, Jørgen Kollier, Peder Bradsberg, Abraham Tysk.

4/9-1746. Niels Hoppestads barn Karen.
Test: Guttorm Hoppestads kone, Inger Halvorsdatter, Christen Hoppestad, Claus Hoppestad, Peder Gundersen.

4/9-1746. Christian Hances barn Christopher.
Test: Stephen Gulbrandsens Enke, Kirsten Gregersdatter, Christopher Andersen, Torjus Hansen, Søren Eriksen.

4/9-1746. Ingebret Mathisens barn fra Løberg Marthe.
T: Ingebret Løbergs kone, Aslou Eriksdatter, Hennich Torsen, Niels Berg, Scheje Christensen.

11/9-1746. Hieronomus Jensens tvillingsønner Jens. og Lars.
Test: Jan Jensens kone, Ole Larsens kone, Karen Tronsdatter, Maren Straale, Jan Jensen.
Christopher Smed, Christen Larsen, Ole Larsen, Jens Tronsen, Ole Andersen.

11/9-1746. Ener Torbiønsens barn fra BradsbergKlevens Torbiøn.
Test: Jan Grinis kone, Else Jonsdatter, Niels Axelsen Grinie, Anders Torsen, Peder Sørensen Grinie.

25/9-1746. Knud Fiedalens p. barn Karen.
Test: Jørgen Klevens kone, Anna Halvorsdatter, Halvor Pedersen, Hans Pedersen, Erik Pedersen.

25/9-1746. Ledvor Halvorsens p. b. fra Bøle ejet Catrine.
Test: Ole Bøles kone, Maren Nielsdatter, Ingebret Bøle, Peder Ejchonrøe, Halvor Haralsen.

29/9-1746. Even Olsens barn fra Ejdanger (navnet mangler).
Test: Lorens Nielsens kone, Dorthe Nielsdatter, Christen Jacobsen, og Søren Rolfsen.       

2/10-1746. Torgrim Sillevigs barn Tosten.
Test: Ingebret Fielles kone, Gunne Gislesdatter, Gunder Monsen, Ingebret Fiellet.

2/10-1746. Anders Thorsens barn Siri.
Test: Ener Torsens kone, Aslou Eriksdatter, Rasmus Nielsen, Knud Pedersen.

2/10-1746. Jon Tvetens barn Halvor.
Test: Marthe Andersdatter, Anna Jonsdatter, Anders Anderssen, Halvor Pedersen.

13/10-1746. Halvor Mælums dr. b. Tor.
Test: Søren Falcums kone, Hans Falcums kone, Anders Mælum, Gunder Gulset, Solve Gulset.

16/10-1746. Jens Riises dr. barn Ouen.
Test: Anders Ballestads kone, Kisten Ouensdatter, Ole Becheval, Ouen Olsen. -

16/10-1746. Jacob Steensaasens barn Anders.
Test: Peder Buuses kone, Anna Larsdatter, Henriik Sørensen, Ole Friderichsen, Christopher Sørensen.

23/10-1746. Osmun Haucheraasens dr. barn Lars.
Test: Christen Asstrøes kone, Karen Isaksdatter, Christen Studserøe, Osmun Olsen.

30/10-1746. Ole Christensens barn fra Hytten: Maren Anne.
Test: Lucas Eriksens kone, Jens Baltzersens kone, Berthe Gandrup, Christopher Smed, Jens Baltzersen, Hans Christensen.

30/10-1746. Abraham Wenstøbs barn Just.
Test: Niels Bakkens kone, Martha Nielsdatter, Gunder Borge, Jacob Tofte, Halvor Justsen fra Tofte.

1/11-1746. Gunder Halvorsens barn Anne.
Test: Christen Jønnevalds kone, Karen Larsdatter, Arne Limie, Anders Andersen.

1/11-1746. Rejer Knudsens barn Gunne.
Test: Christen Vattenbergs kone, Aaste Christophersdatter, Halvor Sneltvet, Ole Jonsen

6/11-1746. Hans Larsen Aas's barn Halvor.
Test: Gunder Gulsets kone, Helvig Hansdatter, Solve Rosval, Halvor Gløssmyr, Haral Rasmusen.

6/11-1746. Ole Olsens barn fra Nærum Niels.
Test: Tollef Aaltvets Enke, Ingebor Alexandersdatter, Jacob Nirisen, Niels Thorsen, Niels Olsen.

20/11-1746. Niels Grinies p. barn Anna.
Test: Tolf Toftes kone, Marthe Hansdatter, Lars Giertsen, Peder Tofte, Gunder Tofte.

20/11-1746. Anders Kiølnæs barn Christense.
Test: Andreas Hansens kone, Ragnil Nielsdatter, Ingebret Ingebretsen, Jacob Eriksen.

20/11-1746. Jon Løbergs barn Per.
Test: Ole Johannesens kone, Anna Isaksdatter, Børger Ballestad, Engebret Løberg, Anders Jacobsen.

27/11-1746. Jens Olsens barn Ole.
Test: Jacob Jyskes kone, Karen Johannesdatter, Erik Solvesen, Sigfri Jonasen, Knud Arentsen.

27/11-1746. Gunder Gundersens barn Bent.
Test: Ingebret Løbergs kone, Anna Gundersdatter, Ole Jacobsen, Abraham Lia, Christen Gundersen.

4/12-1746. Lars Haagensens dr. barn Haagen.
Test: Maria Christophersdatter, Helvig Hansdatter, Haagen Haagensen, Torger Aanesen.

4/12-1746. Niels Gundersens p. b. Gunnil.
Test: Ole Jacobsens kone,
Maren Abrahamsdatter, Ingebret Gundersen, Christopher Andersen.

3/12-1746. Jens Aabys dr. barn Peder Berreberg.
Test: Hans Richelssens Kjæreste, Elen Vendelboe, apoteker Volf, Nicolaj Kal?s, Hans Brangstrup.

18/12-1746. Hans Falchums barn Mathis.
Test: Niels Hansens kone, Maren Pedersdatter, Ole Pedersen, Hans Danielsen, Peder Bradsberg

21/12-1746. Isak Hoppestads barn Aslak.
Test: Ingebret Dyrcols kone, Kisten Aslaksdatter, Halvor Kiise, Gunder Bøe, Morten Rasmusen.

25/12-1746. Ole Follovs barn Abraham.
Test: Anders Solverøes kone, Maria Andersdatter, Halvor Follou, Christen Præstgaarden, Poul Andersen.

27/12-1746. Sven Svanbergs Anna Maria.
Test: Lars Prosens Enke, Martha Nielsdatter, Hans Follou, Halvor Follou, Christen Hansen fra Follou.


1747.

95 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1747. Hans Bradsbergs db. Niels Hafsund.
Test: Jens Madsens Kone, Inger Aslaksdtr, Peder og Solve Bradsberg, Niels og Ole Engebretsønner.

1/1-1747. Engel Otterholts pb. Karen.
Test: Christen Larsens kone, Maren Halvorsdatter, Lars Jønneval, Halvor Ersrøe, Søren Halvorsen.

6/1-1747. Thomas Christensen fra Bøe Rønningens db. Christen.
Test: Knud Bøes kone, Maren Olsdtr, Elluf Halvorsen, Hans Olsen, Knud Arentsen.

8/1-1747. Aslak Grinies db. Haral.
Test: Teves Monsens kone, Inger Sørensdatter, Abraham Riising, Wilhelm Albretsen, Peder Sørensen.

8/1-1747. Anders Enersen fra Hyttens db. Christen.
Test: Peder Buuses kone, Kirsten Christensdtr., Ole Jensen, Gunder Tolfsen, Ole Andersen.

15/1-1747. Ole Vammens db. Guttorm.
Test: Engebret Lucasens kone, Karen Jensdtr., Engebret og Gulbrand Lucassønner.

22/1-1747. Ole Jørgensen fra Bøe Rønningens db. Jørgen.
Test: Hans Larsen Aases kone, Helvig Hansdtr, Jon Berreberg, Eric Solvesen, Østen Knudsen.

22/1-1747. Ole Olsen fra Luxefjelds p. b. Marthe.
Test: Micel Lucassens kone, Karen Asbiønsdtr., Gulbrand og Michel Lucassønner.

22/1-1747. Rasmus Nielsen fra Riising Ejets db. Niels.
Test: Torchil Aamots kone, Hans Ellefsen, Lars Pedersen, Peder Grinitejen.

2/2-1747. Jens Tronsen fra Hyttens pb. Catrine.
Hieronomi Jensens kone, Karen Tronsdatter, Jan Jensen, Christopher Smed, Jon Halvorsen.

2/2-1747. Lars Tvetens db. Anders.
Test: Torchil Omotts kone, Anne Olsdtr, Torcil Omott, Niels Larsen, Christen Olsen.

2/2-1747. Halvor Puttens db. Aslak.
Test: Knud Fieldalens kone, Marthe Nielsdtr., Jens Højmyr, Knud Fieldalen, Erik Pedersen.

5/2-1747. Jon Eriksen fra BradsbergKlevens db. Petter.
Test: Catrine Fleischer, Johanne Gasman, Hans Løve, Knud Smed, Peder Bradsberg.

12/2-1747. Jens Christiansen fra Hyttens pb. Christence.
Test: Ole Steers kone, Regine Steer, Ole Steer, Rasmus Holleman, Christopher Knoff.

26/2-1747. Gunder Sølies db. Simen.
Test: Søren Aaltvets kone, Anne Engebretsdtr., Engebret Sølie, Ammun Tollefsen, Anders Jonsen.

26/2-1747. Christopher Venstøbs pb. Berthe.
Test: Tolf Venstøbs kone, Maren Olsdatter, Niels Hoppestad, Zacharias Mustvet, Niels Andersen.

5/3-1747. Christopher Hansen fra BradsbergKlevens pb Ingebor.
Test: Madame Vorlied(?), Karen Elkier, Volf, Rigelsen, Brangstrup.

5/3-1747. Jacob Bommens db. Engebret.
Test: Jan Lerches kone, Anne Jacobsdatter, Lars Lerche, Hans Torstensen, Valentin Hansen.

5/3-1747. Torbiøn Torbiønsen fra Ballestad Ejets pb (pigebarn) Torbiør.
Test: Ole Ballestads kone, Aase Torbiønsdtr., Abraham Lia, Anders Danielsen.

12/3-1747. Ole Friderichsen fra Hyttens pb. Karen.
Test: Henric Sørensens kone, Anne Larsdatter, Lars Hynie, Anders Jansen.

 12/3-1747. Knud Povelsen fra BradsbergKlevens db. Povel.
Test: Povel Knudsens enke, Giøran Povelsdtr., Erik Bommen, Niels Larsen, Ole Isaksen.

15/5-1747. Jan Jensen fra Hyttens pb. Karen.
Test: Jens Aabyes kone, Solve Gulsets kone, Gunder Gulset, Solve Gulset, Christen Berreberg.

19/3-1747. Isak Jacobsen fra BradsbergKlevens dr.b.(drengebarn) Ole.
Test: Engebret Espedalens kone, Gunnil Gundersdatter, Peder Bradsberg, Jon Eriksen, Sergiant Nord. -

19/3-1747. Niels Hennichsen fra Riising Ejets pb.(pigebarn) Maria.
Test: Tollef Venstøbs kone, Marthe Henrichsdatter, Henrich Doxerøe, Tolf Venstøb.

20/3-1747. Christen Greves pb. Anne Viel.
Test: Bent Gregersens enke, Lorents Andersens kone, Lorents Andersen, Jan Bogbinder, Albert Norman.

26/3-1747. Even Nielsens pb. Ingebor fra Lie.
Test: Knud Aaltvets kone, Anne Nielsdatter, Niels Haralsen, Lars Hansen, Hans Olsen.

29/3-1747. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds db. Petter Carl Vilhelm.
Test: Hr. ObristeLieutnant Deichmans frue, Tolder Langes Kjærste, Hr. Cammerraad Deichman, Tolder Lange, Monsieur Løvenskiold.

30/3-1747. Torjus Hansen fra Borrestad Ejets db. Ole.
Test: Claus Henningssens kone, Anne Christensdtr., Carl Pedersen, Even Borge, Halvor Amundssen.

30/3-1747. Peder Rejersens pb. Anne.
Test: Daniel Stephensens kone, Anne Engebretsdatter, Gunder Sølie, Knud Aaltvet, Ole Tollefsen.

4/4-1747. Niels Larsen fra BradsbergKlevens db. Lars.
Test: Ole Bøles kone, Maren Henningsdatter, Ingebret Espedalen, Solve Bøe, Ole Eriksen.

5/4-1747. Thor Amundsen fra Falchum Ejets pb Maren.
Test: Maren Eriksdtr, Berthe Maria Christensdtr., Anders Mathisen, Ole Pedersen, Niels Evensen.

12/4-1747. Abraham Falchums pb. Karen.
Test: Hans Falchums kone, Kirsten Thomesdtr., Søren Falchum, Johannes Rejersen, Hans Amundssen.

9/4-1747. Svennung Falchums db Jan.
Test: Maria Pedersdtr., Bodil Thorsdtr., Johannes Rejersen, Hans Amundsen, Frans Thommesen.

16/4-1747. Peder Aslaksen Bøes db. Aslak.
Test: Halvor Kiises kone, Maren Aslaksdtr, Isak Hoppestad, Morten Rasmusen.

16/4-1747. Mads Maalers pb. Anne Catrine.
Test: Christian Garvers kone, Berthe Maria Rasmusdtr., Rasmus Henningsen, Christian Garver, Rasmus Tygesen.

23/4-1747. Erik Pedersens db. Peder.
Test: Knud Fieldalens kone, Anne Halvorsdtr., Knud Fieldalen, Hans Pedersen, Biøn Biønsen.

30/4-1747. Borger Ballestads pb. Zidsel.
Test: Ole Ballestads kone, Anne Johannisdtr., Peder Eiconrøe, Anders Jacobsen, Ole Johannessen.

30/4-1747. Tollef Sørbøes db. Jon.
Test: Peder Gundersens kone, Kisten Olsdtr., Gunder Sneltvet, Helje Sneltvet, Isak Sneltvet.

30/4-1747. Halvor Rasmusens db. Johannes.
Test: Engebret Dyrchols kone, Maren Thorsdatter, Johan Lorentsen, Engebret Dyrcol, Berulf Christensen.

30/4-1747. Anders Rejersens pb. Anne.
Test: Hans Pedersens kone, Elen Rejersdatter, Knud Olsen, Hans Pedersen.

7/5-1747. Jan Hammersmeds pb. Lisbeth.
Test: Lucas Eriksens kone, Jens Baltzersens kone, Christen Larsen, Christopher Smed, Hans Olsen.

7/5-1747. Niels Thorsens db. Jens.
Test: Christen Scyers kone, Thore Larsdatter, Ole Nærum, Thor Omot.

7/5-1747. Gunder Hanssens db. Halvor.
Test: Lars Lies kone, Elen Halvorsdtr., Even Borge, Hans Larsen Aas, Abraham Gundersen.

14/5-1747. Christen Smeds pb. Maren.
Test: Even Borges kone, Guri Thorsdatter, Niels Andersen, Søren Rollefsen, Peder Olsen.

17/5-1747. Christian Gasmans db. Niels Egidius.
Test: Knud Smeds kone, Inger Aslaksdtr., Peder Bradsberg, Solve Gulset, Halvor Tofte.

23/5-1747. Christen Gundersens pb. Karen.
Test: Anders Sems kone, Karen Johannesdatter, Johannes Bøe, Niels Grinie, Christopher Justsen.

23/5-1747. Erik Erlandsen fra Lunds Ejets db. Erland.
Test: Torcel Omuths kone, Helje Elevsdatter, Torchel Omuth, Peder Grinietejen, Peder Knudsen.

28/5-1747. Hans Moes db. Erik.
Test: Engebret Fieldets kone, Kisten Aslaksdtr., Anders Moe, Isak Hoppestad, Niels Jensen.

28/5-1747. Christopher Hansen fra BradsbergKlevens db. Peder.
Test: Niels Pedersens kone, Ingebor Brynilsdtr., Hans Ellefssen, Christopher Larsen, Frans Pedersen.

4/6-1747. Peder Toftes db. Anders.
Test: Ole Bøles kone, Inger Aslaksdatter, Jacob Tofte, Niels Grinie, Gunder Tofte.

11/6-1747. Hans L. Aases pb. Inger.
Test: Engebret Dyrchols kone, Zidsel Pedersdatter, Rasmus Aas, Christen Fossum, Anders Halvorsen.

11/6-1747. Engel Larssen fra Jønnevals db. Jacob.
Test: Sven Fosses enke, Maren Halvorsdtr, Aslak Venstøb, Søren Halvorsen, Christen Larsen.

18/6-1747. Peder Tollefsen Bøes db. Niels.
Test: Knud Bøes kone, Maren Larsdtr., Tollef Hoppestad, Østen Knudsen.

2/7-1747. Halvor Nielsen fra Osebachens pb. Anne Maria.
Test: Anders Olsens kone, Anne Henriksdtr., Søren Nielsen, Engebret Kiølnæs, Abraham Gundersen.

9/7-1747. Svend Engebretsen fra Osebachens db. Knud.
Test: Christen Smeds kone, Dorthe Nielsdtr., Hans Nielsen, Solve Isaksen, Ole Tollefsen.

9/7-1747. Søren Aaltvets db. Christopher.
Test: Halvor Saltboens kone, Anne Engebretsdtr., Engebret Sølie, Henning Snedker, Tollef Isaksen.

9/7-1747. Hans Grumstuulens db. Halvor.
Test: Engebret Lucasens kone, Inger Halvorsdtr., Isak Sneltvet, Peder Gundersen, Lars Olsen.

16/7-1747. Ole Johannessens db. Johannes.
Test: Jon Løbergs kone, Kisten Larsdtr, Jon Løberg, Borger Ballestad, Isak Larsen.

16/7-1747. Anders Vetlesens pb. Gunnil.
Test: Vetle Ballestads kone, Anne Lisbeth Vetlesdtr., Hans Folloug, Ole Johannesen, Hans Pedersen.

23/7-1747. Christen Fossums pb. Kisten. 
Test: Hans Aases Kone, Gregori Schavens kone, Peder Fossum, Gunder Baaserød, Morten Rasmusen.

23/7-1747. Aaste Christophersdtrs uægte pb. Anne.
Aflet med soldat Jens Thorsen.

Test: Christen Vattenbergs kone, Inger Henrichsdtr., Lars Grinie, Erik Erlandsen.

30/7-1747. Søren Hansen fra Hyttens db. Anders.
Test: Henrich Sørensens kone, Sara Andersdtr, Peder Nielsen, Just Andersen.

30/7-1747. Jacob Nirisen fra Meens Ejets db. Niels.
Test: Niels Schougsrøes kone, Karen Jacobsdtr., Ole Nærum, Ole Nirisen.

20/8-1747. Gunder Gulsets db. Isak.
Test: Solve Gulsets kone, Inger Aslaksdtr, Jan Jensen, Hans Bøe, Haral Christensen.

20/8-1747. Jørgen Klevens pb. Giøran. (Gunborg.)
Test: Jan Grinies kone, Sara Larsdtr., Aslak Grinie, Niels Grinie, Isak Sørensen.

10/9-1747. Hans Schouens pb. Maren.
Test: Borger Ballestads kone, Ingebor Nielsdatter, Peder Eichonrøe, Lars Christensen, Halvor Isaksen.

10/9-1747. Søren Vernersen Riises pb. Live.
Test: Christen Kleps kone, Karen Larsdtr., Hans Vernersen, Abraham Lia, Niels Olsen.

24/9-1747. Peder Fossums pb. Karen.
Test: Engebret Dyrchols kone, Elen Jensdtr, Christen Fossum, Gregorius Schaven, Mons Jensen.

24/9-1747. Christen Monsen Hoppestads pb. Maren.
Test: Claus Hoppestads kone, Anne Isaksdtr., Niels og Claus Hoppestad, Jacob Knudsen.

29/9-1747. Vetle Sannis db. Jon.
Test: Anders Ballestads kone, Anne Engebretsdtr., Halvor Saltboen, Søren Aaltvet, Haral Rasmusen.

29/9-1747. Tron Olsen fra Aas Ejets pb. Maria.
Test: Anders Jonsens kone, Berthe Torjersdtr, Anders Jonsen, Ledvor Christensen, Christen Olsen.

8/10-1747. Christen Zachariasens db. Vilhelm.
Test: Vilhelm Østensens enke, Sara Andersdtr., Knud Bøe, Ole Hansen, Christen Villelmsen.

8/10-1747. Ole Jacobsen fra Meens Ejets pb. Ragnil.
Test: Niels Øfrums kone, Else Jacobsdtr., Christen Øfrum, Anders Jacobsen, Isak Jacobsen.

11/10-1747. Jens Povelsen fra Follestads pb. Maren.
Test: Rector Winthers kjæreste, jomfr. Verlich, Rigelsen, Bindrup, Brangstrup.

15/10-1747. Lars Nyegaards db. Anders.
Test: Engebret Espedalens kone, Sara Larsdatter, Abraham Lia, Jon Højset, Christopher Andersen.

19/10-1747. Cornet Barnholts db Frideric Christian.
Test: Major Barnholts frue, Susanne Cappellen, Rigelsen, Ulrich og Casper Barnholt.

22/10-1747. Lars Isaksen fra Osebachens db. Isak.
Test: Solve Isaksens kone, Christen Borges kone, Niels Andersen, Christen Borge.

22/10-1747. Vebiøn Fieldets pb. Margit.
Test: Engebret Lucasens kone, Maria Andersdtr., Niels Hoppestad, Rønnich Jonsen.

22/10-1747. Hans Pedersen fra Moe Ejets pb. Live.
Test: Anders Rejersens kone, Elen Rejersdtr., Halvor Putten, Knud Fieldalen.

24/10-1747. Min datter Kistine.
Test: Sorenskriver Bangs kjæreste, Anne Bindrup, Lars Bindrup, Jens og Maurits Schweder.
Død den 1. Marts 1748.

29/10-1747. Torcel Omuts pb. Inger.
Test: Anders Elisens kone, Ingebor Michelsdtr., Michel Gravelid, Peder Grinitejen, Hans Amundsen.

5/11-1747. Lars Wenstøbs db. Halvor.
Test: Aslak Wenstøbs kone, Guri Hansdatter, Søren Falchum, Aslak Venstøb, Jørgen Heljesen.

8/11-1747. Knud Smeds db. Peder.
Test: Halvor Toftes kone, Ingebor Stephensdtr., Christen Olsen, Hans Thorsen, Lars Sørensen.

12/11-1747. Barbara Jonsdatter fra Riising Ejets uægte pb. Maren.
Udlagde Anders Jørgensen.
Test: Hans Torstensens kone, Ingebor Torbiønsdtr., Jørgen Glende, Lars Pedersen.

19/11-1747. Christian Venstøbs db. Niels.
Test: Anders Clausens kone, Marthe Nielsdtr., Ole Sem, Abraham Riising, Jan Clausen.

26/11-1747. Jens Olsen fra Fossum Ejets pb. Maren.
Test: Jacob Tydskes kone, Berthe Olsdtr., Knud Arentsen, Just Andersen.

3/12-1747. Hans Bradsbergs db. Niels Hafsund.
Test: Ole WindHolmens kone, Inger Buer, Hans Jacob Bomhof, Lars Jensen Forbeck, Gunder Hansen Buer.

3/12-1747. Zacharias Muustvets db. Sven.
Test: Aslak Bergs kone, Karen Larsdtr., Niels Berg, Povel Johannisen.

3/12-1747. Amun Sølies pb. Maren.
Test: Christen Schyers kone, Kisten Andersdtr, Isak Løberg, Christen Schyer, Tollef Isaksen.

10/12-1747. Guttorm Hoppestads pb. Ingebor.
Test: Anders Abrahamsens kone, Marthe Henrichsdatter, Tolf og Christopher Venstøb, Just Dokserøe.

17/12-1747. Niels Biøndalens pb. Marthe.
Test: Thomas Christensens kone, Karen Johannisdtr., Peder Schaven, Peder Christensen.

24/12-1747. Niels Kleps db. Gunder.
Test: Knud Aaltvets kone, Anne Nielsdtr., Christen Klep, Knud Aaltvet, Ole Hansen.

26/12-1747. Anders Mælums db. Jacob.
Test: Hans Falchums kone, Ingebor Halvorsdtr., Søren Falchum, Knud Hansen, Christen Halvorsen.

26/12-1747. Erik Thorsen fra Brecke Ejets db. Anders.
Test: Aslak Grinies kone, Else Jonsdtr., Jan Grinie, Abraham Riising, Hans Thorsen.

27/12-1747. Hans Olsen fra Hyttens db. Ole.
Test: Jens Baltzersens kone, Maren Olsdtr., Peder Buuse, Jens Baltzersen, Christopher Sørensen.


1748.

99 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

4/1-1748. Hans Christensen fra Aas Ejets pb. Kisten.  
Test: Lucas Eriksens kone, Maren Straale, Lucas Eriksen, Rasmus Aas, Berulf Christensen.

6/1-1748. Solve Gulsets db. Aslak.
Test: Gunder Gulsets kone, Halvor Toftes kone, Niels Klyve, Jan Jensen, Haral Pedersen.

14/1-1748. Niels Friborgs db. Christen.
Test: Tron Friborgs enke, Anne Jacobsdtr., Zacharias Wenstøb, Peder Berge.

21/1-1748. Rasmus Aases pb. Karen.
Test: Hans Aases kone, Anne Engebretsdtr., Christen Olsen, Hans Aas, Hans Christensen.

28/1-1748. Erik Larsen fra Bradsbergklevens db. Bent.
Test: Bent Bentsens kone, Sara Larsdatter, Christian Asmusen, Even Borge, Ole Folloug.

28/1-1748. Anders Jonsen fra Lunds Ejets pb. Christence.
Test: Engebret Sems kone, Anne Olsdtr., Ledvor Christensen, Ole Kittilsen.

2/2-1748. Gregorii Schavens db. Lars.
Test:Gunder Baaserøes kone, Zidsel Pedersdtr., Jacob Foss, Christen Fossum, Isak Clausen.

18/2-1748. Christen Hansen fra BradsbergKlevens db. Hans.
Test: Anders Vetlesens kone, Kisten Ouensdtr., Hans Folloug, Niels Prossen.

25/2-1748. Halvor Puttens pb. Marthe.
Test: Knud Fieldalens kone, Anne Halvorsdatter, Anders Sem, Knud Fieldalen.

25/2-1748. Jens Schouens pb. Helvig.
Test: Niels Nielsens kone, Anne Christensdtr., Hans Schouen, Lars Christensen, Niels Nielsen.

3/3-1748. Torbiøn Hynies db. Niels.
Test: Jens Baltzersens kone, Inger Henrichsdatter, Tolf Hynie, Jens Baltzersens, Jens Thorsen.

3/3-1748. Ole Christensen fra Aashammerens pb. Karen.
Test: Hans Aases kone, Maren Straale, Jan Jansen, Zigfrid Jonasen, Haral Rasmusen.

10/3-1748. Knud Flittigs pb. Marthe.
Test: Engebret Eichonrøes kone, Kisten Engebretsdtr., Lars Haagensen, Knud Olsen, Peder Nielsen.

17/3-1748. Abraham Løbergs db. Hans.
Test: Jon Løbergs kone, Maren Olsdtr, Helje Sneltvet, Ole Grinie, Povel Thommesen.

17/3-1748. Christian Hanches db. Rasmus.
Test: Jon Saavesens kone, Anne Christensdatter, Søren Saavesen, Halvor Gudmundsen.

24/3-1748. Anders Danielsens db. Daniel.
Test: Vetle Sannis kone, Kisten Larsdtr, Abraham Wenstøb, Niels Bachen, Ole Becheval.

31/3-1748. Hans Strømdals db. Hans.
Test: Hans Falchums kone, Giertrud Larsdtr., Peder Hansen, Claus Ledvorsen.

31/3-1748. Christen Olsens pb. Maren.
Test: Anders Jonsens kone, Anne Olsdatter, Ledvor Christensen, Ole Andersen.

3/4-1748. Carl Pedersen fra Osebachens db. Peder.
Test: Torjus Hansens kone, Kisten Andersdtr., Solve Isaksen, Johannes Pedersen.

11/4-1748. Halvor Follougs db. Jens.
Test: Niels Bachens kone, Marthe Isaksdatter, Aslak Berg, Erik Engebretsen, Jon Nielsen.

15/4-1748. Halvor Kastes db. Christopher.
Test: Halvor Rasmusens kone, Anne Hansdtr., Hans Aas, Ole Rasmusen.

15/4-1748. Daniel Stephensens db. Lars.
Test: Anders Engravs kone, Inger Pedersdatter, Anders Engrav, Engebret Engebretsen.

16/4-1748. Ole Follougs db. Jens.
Test: Christen Præstegaardens kone, Maria Andersdatter, Halvor Folloug, Anders Moe, Erik Larsen.

16/4-1748. Amun Tollefsens pb. fra Meens Ejet, Anne.
Test: Amund Sølies kone, Anne Jacbsdatter, Christen Schyer, Gunder Sølie, Halvor Isaksen.
(Rettet: G.S.)

28/4-1748. Niels Glendes pb. Karen.
Test: Gregorii Schavens kone, Marthe Jansdtr, Gunder Baaserøe, Abraham Thomesen, Hans Heljesen.

28/4-1748. Halvor Monsen fra Osebachens pb. Dorthe.
Test: Sven Engebretsens kone, Anne Gundersdtr., Engebret Engebretsen, Jacob Halvorsen, Peder Isaksen.

5/5-1748. Jan Grinies pb. Gunbiør.
Test: Aslak Grinies kone, Margrethe Olsdtr., Jørgen Kleven, Rasmus Riising, Isak Sørensen.

5/5-1748. Ole Grinies db. Hans.
Test: Niels Glendes kone, Lisbeth Larsdtr., Lars Giertsen, Helje Sneltvet, Berulf Holm.

5/5-1748. Søren Eriksen fra Osebachens db. Niels.
Test: Søren Rollefsens kone, Kisten Nielsdatter, Rasmus Nielsen, Jon Gundersen, Peder Eriksen.

26/5-1748. Solve Rosvals db. Lars.
Test: Halvor Aases, Johanne Aslaksdatter, Johannes Bøe, Hans Bøe, Hans Halvorsen.

26/5-1748. Engebret Fieldets db. Niels.
Test: Hans Moes kone, Maria Andersdatter, Gulbrand Lucasen, Christen Andersen.

26/5-1748. Marthe Eriksdatters uægte pb. Ingebor.
Udlagd til barnefader; Jacob Knudsen fra Bøe.
Test: Halvor Kiises kone, Kisten Aslaksdatter, Hans Ellefsen, Turvil Torgrimsen.

29/5-1748. Tollef Sørbøes db. Jon.
Test: Lars Kiærs kone, Live Torjeirsdtr, Zacharias Muustvet, Jens Gundersen.

4/6-1748. Niels Grumstulens pb. Guri.
Test: Gunder Monsens kone, Helvig Zachariasdtr., Anders Rønningen, Ole Busterøe, Christen Andersen.

16/6-1748. Jens Højmyrs pb Gunnil.
Test: Jørgen Klevens kone, Inger Larsdtr, Niels Grinie, Even Nielsen.

23/6-1748. Engebret Løbergs db. Jon.
Test: Niels Øfrums kone, Anne Gundersdatter, Thomas Løberg, Christen Øfrum, Povel Thomesen.

23/6-1748. Lars Houens db. Peder.
Test: Halvor Houens kone, Maren Christensdtr., Jens og Hans Schouen.

2/7-1748. Zigfrid Jonasens db. Jonas.
Test: Jacob Abrahamsens kone Maria, Marthe Jonasdtr., Peder Buuse, Christen Larsen, Anders Jansen.

2/7-1748. Lars Hynies db. Johannes.
Test: Henrich Sørensens kone, Elen Hansdtr., Hans Olsen, Anders Jacobsen, Christen Jørgensen.

2/7-1748. Knud Povelsen fra BradsbergKlevens pb. Maren.
Test: Niels Bergs kone, Anne Larsdtr., Aslak Berg, Giert Danielsen, Ole Pedersen.

2/7-1748. Inger Aschoutsdatters uægte pb. Maren.
Barnefader Ole Jansen fra Aarhuus.
Test: Anders Rejersens kone, Marthe Andersdtr., Johannes Nielsen, Peder Sørensen.

14/7-1748. Hans Eiconrøes pb. Anne.
Test: Jens Amundsens kone, Peder Eiconroes kone, Engebret Bøle, Simon Corfitsen.

14/7-1748. Anders Nielsen fra BradsbergKlevens pb. Lisbeth.
Test: Engebret Nielsens kone, Kisten Jonsdtr., Niels Nielsen, Lars Jacobsen.

14/7-1748. Anders Langerøes pb. Anne.
Test: Engebret Espedalens kone, Live Mathisdtr., Hans Meen, Ole Bøle, Hans Olsen.

14/7-1748. Anders Engravs Tvillingbørn Zacharias. og Ambor.
Test: Daniel Stephenses kone, Jens Pedersens kone, Maren Haagensdtr., Anne Stephensdtr., Even Borge.
Thor Engrav, Ouen Olsen, Jacob Evensen, Jens Pedersen, Niels Olsen.

28/7-1748. Engel Larsen fra Jønnevals pb. Karen.
Test: Sven Fosses enke, Maren Larsdtr., Halvor Rasmusen, Christen Larsen, Turvil Svensen.

4/8-1748. Gunder Baaserøes db. Lars.
Test: Gregorii Schavens kone, Ingebor Pedersdtr., Christen Fossum, Jacob Foss, Niels Glende.

11/8-1748. Abraham Jacobsen fra Follestads pb. Anne.
Test: Jens Povelsens kone, Inger Truelsdtr, Jens Povelsen, Truels Krabbe, Valentin Jansen.

11/8-1748. Jens Baltzersens pb. Live.
Test: Jan Jansens kone, Inger Henrichsdatter, Christen Larsen, Hans Olsen, Hans Andersen.

11/8-1748. Anders Vetlesens db. Hans.
Test: Vetle Ballestads kone, Marthe Vetlesdtr., Hans Folloug, Ole Johannesen, Scheje Christensen.

12/8-1748. Ole Ottersen fra Follestads db. Knud.
Test: Hans Rigelsens Kiæreste, Christian Bugges Kiæreste, Lars Bindrup, Petter Mosgaard, Hans Brangstrup.

18/8-1748. Hans Bøes db. Jacob.
Test: Gunder Gulsets kone, Helvig Halvorsdatter, Solve Rosval, Halvor Aas, Christopher Halvorsen.

25/8-1748. Engebret Kiølnæses pb. Anne.
Test: Anne Knudsdtr., Anne Jensdtr., Daniel Stephensen, Ole Tollefsen, Giert Danielsen.

25/8-1748. Mons Andersens pb. Ingebor.
Test: Lars Myres kone, Inger Henrichsdatter, Jens Thorsen, Hans Andersen.

1/9-1748. Gunder Bøes db. Halvor.
Test: Peder Bøes kone, Inger Halvorsdtr., Henning Jønneval, Isak Hoppestad, Ole Aslaksen.

1/9-1748. Søren Sørensen fra Osebachens pb. Kistine.
Test: Christen Borges kone, Christense Andersdtr., Solve Isaksen, Anders Hansen, Johannes Pedersen.

8/9-1748. Ole Sems db. Gunder.
Test: Christian Wenstøbs kone, Johanne Jansdtr., Jan Berreberg, Aslak Wenstøb, Haral Berreberg.

29/9-1748. Torjus Hansens db. Hans fra Børrestad Ejet.
Test: Jens Pedersens kone, Marthe Kieldsdtr., Even Borge, Peder Kudsk, Niels Andersen.

29/9-1748. Sven Olsen fra Osebachens db. Jon.
Test: Christen Pedersens kone, Ragnil Eriksdtr., Søren Rollefsen, Halvor Monsen.

29/9-1748. Abraham Tollefsen fra Bøe Rønningens db. Ole.
Test: Niels Siursens kone, Anne Larsdatter, Peder Bøe, Tollef Halvorsen, Ole Thorsen.

29/9-1748. Engebret Sems pb. Marthe.
Test: Abraham Riisings kone, Sara Larsdtr., Christian Venstøb, Rasmus Riising, Jan Clausen.

29/9-1748. Maria Christopherdtrs. uægte pb. Maren.
Udlagt til barnefader Christopher Knoff.
Test: Ole Friderichs. kone, Elen Jansdtr., Søren Jonsen, Hans Pedersen.

6/10-1748. Peder Toftes pb. Anne.
Test: Niels Grinies kone, Marthe Vetlesdtr., Tolf Hynie, Ole Bøle, Ole Andersen.

6/10-1748. Anders Gundersen fra Øfrum Ejets pb. Marthe.
Test: Niels Øfrums kone, Berthe Amundsdatter, Abraham Lia, Even Lia.

6/10-1748. Christopher Smeds Petter.
Test: Knud Smeds kone, Karen Tronsdatter, Lucas Eriksen, Jens Baltzersen, Jon Halvorsen.

6/10-1748. Erik Dyrendals db. Mads.
Test: Isak Jacobsens kone, Catrine Pedersdatter, Peder Fossum, Ole Jørgensen, Lars Jacobsen.

6/10-1748. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets pb. Maria.
Test: Engel Larsens kone, Karen Larsdtr., Anders Rejersen, Anders Andersen.

6/10-1748. Ole Sverges db. Peder.
Test: Hans Moes kone, Maria Andersdtr., Torjer Aanisen, Halvor Oredalen, Povel Andersen.

6/10-1748. Knud Hoppestads pb. Ingebor.
Test: Jon Torsholts kone, Ingebor Kiøstolsdtr., Jon Torsholt, Torjer Olsen.

13/10-1748. Lucas Eriksen fra Hyttens db. Erik.
Test: Jan Jensens kone, Maren Straale, Hans Christensen, Christopher Smed, Christen Isaksen.

13/10-1748. Jacob Vadrettes pb. Anne.
Test: Solve Gulsets kone, Kisten Heljesdatter, Giert Eliasen, Gunder Gulset, Lars Arentsen.

13/10-1748. Jon Nielsens db. Niels.
Test: Halvor Follougs kone, Anne Isaksdtr., Niels Bachen, Halvor Sneltvet, Ole Gundersen.

20/10-1748. Aslak Bergs db. Christen.
Test: Niels Bergs kone, Elen Halvorsdtr., Halvor Folloug, Erik Jacobsen, Hans Hansen.

1/11-1748. Peder Sneltvets pb. Maria.
Test: Christopher Aasterøes kone, Inger Pedersdatter, Niels Hoppestad, Gunder Baaserøe, Jens Gundersen.

1/11-1748. Halvor Toftes db. Just.
Test: Gunder Gulsets kone, Knud Smeds kone, Peder Bradsberg, Niels Klyve, Jacob Foss.

3/11-1748. Thomes Follestads pb. Maren.
Test: Anders Jansens kone, Berthe Hansdatter, Abraham Jacobsen, Peder Hansen, Andreas Borgesen.

3/11-1748. Engel Otterholts pb. Kisten.
Test: Ingebor Olsdtr., Engel Jønnevals kone, Halvor Kaste, Søren og Isak Halvorssønner.

3/11-1748. Vetle Sølies pb. Anne.
Test: Hans Lies kone, Anne Christophersdatter, Søren Aaltvet, Anders Danielsen, Peder Olsen.

10/11-1748. Gunder Nirisens db. Ole.
Test: Ole Johannesens kone, Sara Larsdatter, Jacob Nirisen, Christopher Rollefsen.

17/11-1748. Christen Larsen fra Jønnevals db. Christopher.
Test: Engel Jønnevals kone, Karen Larsdatter, Henning Jønneval, Engel Jønneval, Niels Eriksen.

17/11-1748. Claus Hoppestads pb. Maren.
Test: Niels Hoppestads kone, Helvig Zachariasdtr., Christen Monsen, Christen Zachariasen, Jacob Knudsen.

24/11-1748. Engebret Bøles db. Erik.
Test: Simon Corfitsens kone, Maren Nielsdtr., Ole Bøle, Isak Rønningen, Knud Johannesen.

24/11-1748. Hans Gaupaasens pb. Lisbeth.
Test: Engebret Løbergs kone, Aslov Eriksdatter, Zacharias Muustvet, Haagen Gaupaasen, Jon Pedersen.

24/11-1748. Lars Lies pb. Anne.
Test: Ole Larsens kone, Elen Halvorsdatter, Ole Larsen, Anders Langerøe, Hans Hansen.

24/11-1748. Torjer Sivertsens db. Ole.
Test: Ole Svingelers kone, Anne Hansdtr., Jens Jacobsen, Christen Fossejore, Rasmus Nirisen.

3/12-1748. Jacob Nielsens pb. Kisten.
Test: Borger Ballestads kone, Anne Jacobsdatter, Anders og Borger Ballestad.

3/12-1748. Christen Øfrums db. Gunder.
Test: Ole Jacobsens kone, Maren Abrahamsdatter, Engebret Løberg, Niels Øfrum, Knud Simensen.

4/12-1748. Ole Moes db. Friderich.
Test: Hr. CanselieRaad Løvenskiolds frue, Jomfrue Ermandinger, Capitain Rasch, Lieutnant Davidsen.

8/12-1748. Henrich Sørensen fra Hyttens db. Peder.
Test: Peder Phillipsens kone, Kisten Arntsdatter, Thomas Christensen, Ole Friderichsen, Anders Jansen.

14/12-1748. Søren Rollefsen fra Osebachens pb. Else.
Test: Anne Elisabeth Vulfsberg, Lisbeth Arveskoug, Berthel Arveskoug, Niels Gundersen, Marius D. Monrad.

15/12-1748. Haagen Gaupaasens db. Knud.
Test: Hans Gaupaasens kone, Aslov Eriksdtr., Isak Jacobsen, Hans Gaupaasen, Lars Jacobsen.

22/12-1748. Peder Eichonrøes db. Lars.
Test: Ole Buers kone, Gunnil Isaksdtr., Niels Schyer, Borger Ballestad, Tollef Nielsen.

22/12-1748. Peder Olsens pb. Ragnil.
Test: Gunder Myras kone, Berthe Amundsdtr., Niels Øfrum, Niels Børresen.

26/12-1748. Peder Buuse fra Hyttens db. Peder.
Test: Hans Jørgensens kone, Elen Jansdatter, Zigfrid Jonasen, Hans Olsen, Ole Andersen.

26/12-1748. Friderich Hansen fra Moe Ejets db. Hans.
Test: Anders Moes kone, Karen Jensdatter, Anders Moe, Gulbrand Lucasen.

26/12-1748. Halvor Larens pb. Berthe.
Test: Mette Olsdtr., Anne Arntsdtr., Anders Hansen, Bastian Clausen.

27/12-1748. Osmun Haucheraasens db. Christen.
Test: Niels Schougserøes kone, Aaste Olsdtr., Hans Vernersen, Rasmus Nirisen.

27/12-1748. Isak Succens db. Niels.
Test: Maren Henningsdtr., Guri Hansdtr, Knud Kiær, Niels Henrichsen.


1749.

106 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1749. Halvor Houens pb. Maren.
Test: Lars Houens kone, Marthe Isaksdtr., Isak Løberg, Lars Houen, Jacob Evensen.

1/1-1749. Lars Engebretsen fra BradsbergKlevens db. Knud.
Test: Anne Monsdtr., Sønneve Gudmundsdtr., Niels Nielsen, Lars Eriksen.

5/1-1749. Zacharias Muustvets db. Peder.
Test: Johanne Pedersdtr., Live Torjusdtr., Erik Gaupaasen, Peder Berg, Abraham Pedersen.

12/1-1749. Engebret Nielsen fra BradsbergKlevens pb. Maria.
Test: Jens Schougens kone, Kisten Nielsdatter, Jens Schougen, Jens Simensen, Ole Eriksen.

12/1-1749. Berthe Olsdatters uægte db. Jon.
Udlagde til barnefader: Jon Halvorsen Belgemager.
Test: Knud Arentsens kone, Maren Nielsdatter, Knud Arentsen, Abraham Lia.

13/1-1749. Christen Zachariasens db. Giert.
Test: Michel Jonsens kone, Rasmus Thommesens kone, Christopher Smed, Bastian Clausen, Abraham Andersen.

13/1-1749. Isak Larsen fra Ballestad Ejets db. Lars.
Test: Ole Bøles kone, Sara Andersdatter, Engebret Bøle, Abraham Lia, Knud Simonsen.

19/1-1749. Andreas Hansen fra Osebachens pb. Karen.
Test: Christen Jacobsens kone, Maren Jensdtr., Knud Kiølnæs, Vilhelm Albretsen, Christen Pedersen.

19/1-1749. Mads Sørensen fra Holms Ejets pb. Aslef.
Test: Anders Olsens kone, Ingebor Olsdtr., Niri Bouerøe, Hans Pedersen.

26/1-1749. Johannes Rejersen fra Falchum Ejets pb. Margrethe.
Test: Jens Povelsens kone, Elisabeth Bugslekejs, Hans Smidt, Christen Rasch, Jan Høest.

2/2-1749. Ole Ouestads db. Solve.
Test: Vetle Sannis kone, Gunnil Isaksdatter, Christen Øfrum, Tollef Stulen, Halvor Isaksen.

2/2-1749. Haagen Haagensen fra Aas Ejets db. Jan.
Test: Halvor Larsens enke, Helvig Halvorsdtr., Lars Haagensen, Morten Rasmussen.

2/2-1749. Gunder Sems pb. Bodil.
Test: Niels Grinies kone, Margrethe Hansdatter, Niels Grinie, Ole Grinie, Even Nielsen.

2/2-1749. Niels Biøndalens pb. Marthe.
Test: Knud Arentsens kone, Johanne Jonsdtr., Peder Schaven, Simon Corfitsen

7/2-1749. Christen Greves db. Jens Christian.
Test: Madame Monrad, Hanna Kistine Wulfsberg, Børger Halvorsen, Kiel Jensen, Hans Arnesen.

9/2-1749. Aslak Venstøbs db. Christian.
Test: Lars Venstøbs kone, Inger Thorsdatter, Ole Sem, Lars Venstøb, Turvil Svensen.

16/2-1749. Niri Bauerøes db. Erik.
Test: Anders Abrahamsens kone, Marthe Henrichsdtr., Niels Grinie, Gunder Sem, Peder Christensen.

16/2-1749. Engebret Mathisen Løbergs pb. Maren.
Test: Abraham Thommesens Kone, Aslov Eriksdatter, Jon Løberg, Henrich Thorsen, Ole Lia.

16/2-1749. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens pb. Anna.
Test: Niels Jørgensens kone, Berthe Thorchilsdtr., Ole Knudsen, Niels Jørgensen, Peder Larsen.

2/3-1749. Jan Jansens Hamersmeds pb. Maren.
Test: Christen Houens kone, Inger Maria Mortensdtr., Ole Christensen, Hans Christensen, Ole Jansen.

2/3-1749. Ole Pedersen fra Falchum Ejets pb. Marthe.
Test: Aslak Grinies kone, Inger Rasmusdtr, Jan Grinie, Ole Grinie, Ole Gundersen.

2/3-1749. Hieronomi Jensen fra Hyttens db. Jens.
Test: Ole Skomagers kone, Jens Tronsens kone, Jan Jensen, Lucas Eriksen, Ole Skomager.

2/3-1749. Svennung Røsagers pb. Marthe.
Test: Inger Henrichsdatter, Mette Olsdatter, Aslak Berg, Rasmus Pedersen.

9/3-1749. Jens Olsen fra Fossum Ejets db. Ole.
Test:  Sigfrid Jonasens kone, Just Andersens kone, Just Andersen, Ole Skomager, Hans Bøe.

9/3-1749. Abraham Riisings db. Isak.
Test: Jan Grinies kone, Sara Larsdtr., Rasmus Riising, Jan Berreberg, Engebret Sem.

16/3-1749. Hans Falchums db. Peder.
Test: Hans Danielsens kone, Elen Siversdtr., Jacob Vessel, Ole Bechman, Claus Ledvorsen.

16/3-1749. Thor Engravs db. Even.
Test: Jens Pedersens kone, Elen Isaksdtr, Anders Engrav, Lars Pedersen, Ole Evensen.

16/3-1749. Christen Schyers pb. Anna.
Test: Amun Sølies kone, Giertrud Mogensdtr., Amun Sølie, Niels Schyer, Ole Pedersen.

16/3-1749. Jon Tvetens pb. Ragnild.
Test: Halvor Steensaasens enke, Anne Jonsdtr., Christen Olsen, Lars Olsen.

16/3-1749. Ledvor Halvorsens pb. Ingebor.
Test: Anders Rejersens kone, Kisten Jansdtr., Ole Christensen, Peder Olsen, Ole Jansen.

25/3-1749. Niels Henrichsen fra Riising Ejets pb. Maren.
Test: Jørgen Klevens kone, Inger Henrichsdatter, Vilhelm Doxerøe, Anders Højelie, Christen Olsen.

25/3-1749. Tollef Venstøbs pb. Anne.
Test: Guttorm Hoppestads kone, Guri Andersdtr., Henrich Doxerøe, Guttorm Hoppestad, Christopher Venstøb.

25/3-1749. Lars Haagensen fra Moe Ejets pb. Randi.
Test: Halvor Rasmusens kone, Marthe Jansdtr., Haagen Haagensen, Torger Aanisen, Peder Knudsen.

25/3-1749. Anders Evensens pb. Karen.
Test: Jacob Ramsaasens kone, Anne Jacobsdtr, Niels Haralsen, Jens Jacobsen.

25/3-1749. Aaste Christophersdatters uægte db. Thor.
Udlagde soldat Jens Thorsen.
Test: Anders Amundsens kone, Anne Jensdtr., Søren Mathisen, Christen Olsen.

25/3-1749. Barbara Larsdtrs uægte pb. Anne.
Udlagde til barnefader en enkemand fra Brevig, Hans Olsen.
Test: Knud Povelsens enke, Sønneve Gudmundsdatter, Erik Gaupaasen, Gunder  Nirisen.

30/3-1749. Hans Schouens pb. Maren.
Test: Lars Houens kone, Anne Christensdtr., Isak Sølie, Borger Ballestad, Scheje Christensen.

30/3-1749. Hans Mathisen fra Mælum Ejets db. Arve.
Test: Arve Grinies enke, Inger Henrichsdtr., Ole Grinie, Valentin Hansen, Peder Olsen.

3/4-1749. Peder Tollefsen Bøes pb. Else.
Test: Knud Bøes kone, Maren Larsdtr., Solve Bøe, Peder Aslaksen Bøe, Østen Knudsen.

8/4-1749. Ole Christophersen fra Hyttens pb. Anne Margrete.
Test: Just Andersens kone, Maren Christophersdatter, Rasmus Christophersen, Herman Tronsen.

9/4-1749. Min datter Kistine. fød d. 31. Martj.
Test: Tolder Langes Kiærste, Jomfru Keutel, Hr. Jørgen Herman Monrad, Hr. Ole Schweder, Halvordus Borse.

13/4-1749. Christen Borges db. Brynil.
Test: Hans Rolfsens kone, Maren Isaksdtr., Niels Andersen, Solve Isaksen, Lars Isaksen.

13/4-1749. Even Lies db. Anders.
Test: Hans Lies kone, Karen Jacobsdtr., Jacob Løchenberg, Gunder Hansen, Jacob Evensen.

13/4-1749. Halvor Oredalens db. Joen.
Test: Henrich Thorsens kone, Aslav (Aslaug) Eriksdtr, Henrich Thorsen, Jon Pedersen.

4/5-1749. Jon Højsets db. Søren.
Test: Anne Mortensdtr., Anne Hansdtr., Christian Hansen, Torjer Siversen.

4/5-1749. Erik Bommens pb. Karen.
Test: Jacob Bommens kone, Marthe Isaksdtr., Aslak Berg, Halvor Folloug, Erik Engebretsen.

4/5-1749. Even Haavordsens pb. Kisten.
Test: Johanne Pedersdtr., Anne Jensdtr., Halvor Sneltvet, Lars Pedersen, Aslak Larsen.

7/5-1749 Jan Jensens db. Peder.
Test: Solve Gulsets kone, Karen Tronsdtr., Christopher Smed, Jon Halvorsen, Haral Berreberg.

11/5-1749. Rasmus Jensen fra Strømdal Ejets pb. Ambor.
Test: Hans Amundsens kone, Lisbeth Jensdatter, Hans Strømdal, Ole Skomager, Ole Gundersen.

21/5-1749. Sergiant Nords pb. Anne Catrine.
Test: Jon Eriksens kone, Maren Kistine Roholt, Hans Bradsberg, Peder Bradsberg, Solve Bradsberg.

8/6-1749. Ole Vammens db. Torchil.
Test: Guttorm Hoppestads kone, Kisten Nielsdatter, Gulbrand Fieldet, Guttorm Andersen, Ole Jensen.

8/6-1749. Vedbiøn Fieldets pb. Targu.
Test: Engebret Lucasens kone, Karen Asbiønsdtr., Gulbrand Jislesen, Ole Andersen, Jens Gundersen.

8/6-1749. Christopher Venstøbs pb. Berthe.
Test: Tollef Venstøbs kone, Maria Andersdtr., Guttorm Hoppestad, Christian Venstøb, Christen Andersen.

15/6-1749. Anders Mælums db. Jacob.
Test: Knud Smeds kone, Kisten Heljesdtr., Hans Falchum, Halvor Pedersen, Ole Jansen.

15/6-1749. Knud Fieldalens pb. Ingebor.
Test: Jan Grinies kone, Marthe Jansdtr., Halvor Putten, Erik Pedersen, Biøn Biønsen.

22/6-1749. Jon Eriksen fra Bradsbergklevens Erik Setter.
Test: Catrine Fleischer, Idde Juliana Roholt, sergiant Løve, Storm og Nord.

29/6-1749. Ole Jørgensen fra Bøe Rønningens db. Jacob.
Test: Christen Fossums kone, Sidsel Pedersdatter, Hans Bøe, Thomas Christensen, Arve Jacobsen.

29/6-1749. Haral Sølies db. Engebret.
Test: Hans Christensens kone, Maria Halvorsdtr., Vetle Sannie, Søren Aaltvet, Ole Rasmusen.

6/7-1749. Hans Strømdals db. Hans.
Test: Jacob Vadrettes kone, Inger Isaksdtr., Hans Falchum, Lars Isaksen, Rasmus Jensen.

6/7-1749. Ole Follougs pb. Anna.
Test: Halvor Follougs kone, Maria Andersdtr., Ole Gundersen, Erik Larsen, Niels Andersen.

6/7-1749. Gulbrand Fieldets pb. Maria.
Test: Engebret Fieldets kone, Karen Jensdatter, Michel Fieldet, Christen Andersen.

13/7-1749. Halvor Rasmusen fra Foss Ejets db. Johannes.
Test: Engebret Dyrchols kone, Hans Aases kone, Johan Lorensen, Engebret Dyrchol, Isak Halvorsen.

24/7-1749. Fogden Hansens db. Christian Wilhelm.
Test: Madame Kall,
Johanne Elkier, Hr. Ole Schweder, Nicolaj Kal, Jens Schweder.

27/7-1749 Erik Halvorsen fra Hoppestad Ejets db. Hans.
Test: Peder Steensens kone, Sidsel Pedersdatter, Isak Sneltvet, Simon Corfitsen.

30/7-1749. Christen Vattenbergs db. Gunder.
Test: Mad. Hofgaard, Lisbeth Arveskoug, Elias Winther, Marcus Ditlef Monrad

3/8-1749. Knud Kiølnæses db. Anders.
Test: Jacob Svendsens kone, Ragnil Nielsdtr., Engebret Engebretsen, Scheje Christensen.

10/8-1749. Ole Olsens db. Isak.
Test: Søren Riises kone, Berthe Isaksdtr., Niels Schougserøe, Osmun Houcheraasen, Niels Olsen.

17/8-1749. Peder Fossums db. Aslak.
Test: Christen Fossums kone, Elen Jensdatter, Engebret Dyrchol, Gregorius Schaven, Henrich Rasmusen.

17/8-1749. Tron Olsen fra Aas Ejets db. Ole.
Test: Halvor Larsens enke, Kisten Antonidtr., Haagen Haagensen, Morten Rasmusen.

24/8-1749. Johannis Pedersen fra Osebachens db. Johannes.
Test: Christen Jacobsens kone, Catrine Larsdtr., Peder Kudsk, Iver Pedersen.

24/8-1749. Hans Meens db. Jacob.
Test: Anders Langerøes kone, Ambor Jacobsdtr., Even Borge, Engebret Espedalen, Ole Jacobsen.

24/8-1749. Erik Thorsen fra Breche Ejets db. Anders.
Test: Malene Madsdtr., Ingebor Olsdtr, Abraham Riising, Niels Grinie, Peder Sørensen.

1/9-1749. Jens Povelsen fra Follestads pb. Berthe Kistine.
Test: Jomfrue Karen Møller, Jomfrue Hofman,Hans Brangstrup, Peder Nielsen Bang, Søren Rasmusen.

7/9-1749. Abraham Venstøbs db. Claus.
Test: Anders Danielsens kone, Kisten Andersdtr., Peder Bradsberg, Gunder Borge, Halvor Tofte.

7/9-1749. Berulf Christensen fra Aas Ejets Dorthe Helvig.
Test: Hans Christensens kone, Kisten Heljesdtr., Hans Christensen, Ole Andersen, Abraham Andersen.

7/9-1749. Anders Grønsteens db. Niels.
Test: Christen Hofbachens kone, Anne Larsdtr., Solve Bøe, Johannes Bøe, Jacob Østensen.

14/9-1749. Carl Pedersens pb. Kisten.
Test: Torjus Hansens kone, Maren Hansdtr., Ole Bøle, Engebret Bøle, Jørgen Pedersen.

14/9-1749. Børger Ballestads db. Halvor.
Test: Peder Eichonrøes kone, Else Vetlesdtr., Anders Ballestad, Hans Schouen, Niels Johannesen.

21/9-1749. Niels Nielsen fra BradsbergKlevens pb. Maria.
Test: Jens Schouens kone, Maria Nielsdtr., Anders Nielsen, Anders Vetlesen, Knud Simensen.

21/9-1749. Amun Tollefsen fra Meens Ejets db. Ole.
Test: Daniel Stephensens kone, Elen Olsdtr, Gunder Sølie, Ole Jacobsen, Jacob Pedersen.

28/8-1749. Hans Bradsbergs db. Gunder.
Test: Halvor Jobsens kone, Anne Dorothea Buer, Sergiant Nord, Hans Hansen Qvist, Solve Bradsberg.

28/8-1749. Søren Otterholts pb. Margrethe.
Test: Engel Larsens kone, Anne Halvorsdatter, Henning Jønneval, Engel Larsen, Jens Eriksen.

29/9-1749. Gulbrand Jislesens db. Ole.
Test: Vebiøn Fielles kone, Gunne Jislesdtr., Halvor Rasmusen, Gulbrand Fieldet, Rasmus Andersen.

5/10-1749. Peder Rejersen fra Osebachens pb. Maria.
Test: Engebret Engebretsens kone, Maren Olsdtr., Gunder Sølie, Anders Nielsen, Christopher Olsen.

5/10-1749. Jon Løbergs pb. Berthe.
Test: Engebret Espedalens kone, Dorthe Andersdatter, Ole Egaasen, Børger Ballestad, Niels Johannesen.

5/10-1749. Niels Schougserøes pb. Anna.
Test: Ole Johannesens kone, Marthe Isaksdtr., Ole Olsen, Niels Olsen, Jens Thorsen.

5/10-1749. Søren Eriksen fra Osebachens db. Erik.
Test: Torjus Hansens kone, Anne Larsdatter, Søren Rollefsen, Jon Gundersen.

5/10-1749. Engebret Gundersen Løbergs db. Jon.
Test: Ole Jacobsens kone, Lisbeth Hansdatter, Niels og Christen Øfrum, Povel Thomesen.

12/10-1749. Christopher Jørgensens db. Jørgen.
Test: Søren Riises kone, Lisbeth Alexandersdatter, Torjus Hansen, Jacob Evensen, Niels Jensen.

26/10-1749. Anders Vetlesens db. Knud.
Test: Hans Follougs kone, Maren Hansdtr., Vetle Ballestad, Niels Nielsen, Erik Hansen.

26/10-1749. Anders Jonsen fra Lunds Ejets db. Christen.
Test: Torchel Omoths kone, Helje Eliædtr., Ledvor Christensen, Christen Olsen.

2/11-1749. Niels Galthes pb. Ingebor.
Test: Niels Jonsens kone, Karen Nielsdtr., Niels Pedersen, Christopher Larsen, Anders Halvorsen.

9/11-1749. Gulbrand Stephensens db. Stephen.
Test: Jon Løbergs kone, Kisten Gregersdtr., Engebret Espedalen, Isak og Anders Jacobsønner.

9/11-1749. Niels Houerøes db. Lars.
Test: Jørgen Klevens kone, Ingebor Olsdtr., Aslak Grinie, Isak Sørensen.

9/11-1749. Engebreth Sems pb. Marthe.
Test: Abraham Riisings kone, Gunder Holms kone, Abraham Riising, Ole Sem, Gunder Holm.

9/11-1749. Peder Bergs pb. Pernille.
Test: Niels Glendes kone, Kisten Olsdtr., Helje Sneltvet, Abraham Løberg, Povel Thommesen.

9/11-1749. Christopher Riises pb. Elen.
Test: Lars Houens kone, Maren Abrahamsdtr., Abraham Øfrum, Ole Evensen.

9/11-1749. Lars Tvetens pb. Else.
Test: Torchil Omuts kone, Helje Eliædtr, Niels Larsen, Lars Pedersen, Christen Olsen.

16/11-1749. Gunder Sølies pb. Thore.
Test: Haral Sølies kone, Gunnil Isaksdtr., Hans Amundsen, Vetle Sanni, Amun Engebretsen.

16/11-1749. Jacob Nirisens db. Haral.
Test: Ole Egaasens kone, Guri Larsdtr., Hans Lie, Gunder og Ole Nirisønner.

23/11-1749. Hans Moes db. Christopher.
Test: Anders Moes kone, Kisten Andersdatter, Niels Hoppestad, Halvor Kiise, Isak Hoppestad.

30/11-1749. Niels Kleps pb. Karen.
Test: Christen Kleps kone, Inger Larsdtr., Hans Vernersen, Hans Højset, Anders Andersen.

7/12-1749. Ole Røsagers pb. Marthe.
Test: Gunder Sems kone, Maren Hansdtr., Niels Grinie, Niels Glende, Hans Heljesen.

21/12-1749. Halvor Toftes db. Just.
Test: Niels Klyves kone, Solve Gulsets kone, Halvor Danielsen, Jacob Foss, Haral Berreberg.

26/12-1749. Rollef Thorsens db. Thor.
Test: Jørgen Klevens kone,
Ingebor Michelsdtr., Zacharias Muustvet, Peder Sørensen.

28/12-1749. Abraham Løbergs db. Peder.
Test: Niels Glendes kone, Maren Olsdtr., Helje Sneltvet, Engebret Løberg, Povel Thomesen.

 

1750.

101 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

6/1-1750. Torjer Schielbreds pb. Karen.
Test: Johannes Larsens kone, Ingebor Olsdatter, Tiøstol Nøglegaard, Niels Olsen.

11/1-1750. Sigfrid Jonasens db. Ole.
Test: Henrich Sørensens kone, Jens Olsens kone, Jacob Jacobsen, Erik Dyrendal, Ole Thorsen.

11/1-1750. Mons Bradstages pb. Maren.
Test: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensdtr., Christen Houen, Johan Lorentsen, Ole Rasmusen.

11/1-1750. Jens Tronsen fra Hyttens db. Ole.
Test: Ingebor Stephensdtr, Ingebor Maria Mortensdatter, Christopher Smed, Lucas Eriksen, Abraham Andersen.

25/1-1750. Ole Buers pb. Ragnhild.
Test: Peder Eichonrøes kone, Berthe Olsdtr., Niels Schyer, Jacob Evensen.

25/1-1750. Erik Pedersens pb. Christine.
Test: Knud Tejens kone, Helje Halvorsdtr., Halvor Ersrøe, Knud Fieldalen, Biøn Biønsen.

25/1-1750. Anders Thorsens db. Thor.
Test: Hans Gaupaasens kone, Aslou Eriksdtr., Henrich Thorsen, Even Haavorsen.

2/2-1750. Anders Langerøes db. Mathis.
Test: Hans Højsets kone, Ambor Jacobsdtr., Hans Meen, Ole Bøle, Ole Jacobsen.

8/2-1750. Aslak Grinies db. Søren.
Test: Abraham Riisings kone, Margrethe Hansdtr., Lars Grinie, Niels Grinie, Peder Sørensen.

8/2-1750. Erik Erlandsens db. Hans.
Test: Gunder Sems kone, Anne Olsdtr., Peder Grinitejen, Lars Pedersen, Anders Larsen.

8/2-1750. Ole Christensen fra AasHammerens pb. Anne Kistine.
Test: Hans Christensens kone, Karen Larsdtr., Christen
Houen, Johan Lorentsen, Niels Eriksen.

8/2-1750. Hans Larsen Aases pb. Karen.
Test: Engebret Dyrchols kone, Zidsel Pedersdtr., Christen og Peder Fossum, Morten Rasmusen.

8/2-1750. Engebret Engebretsen fra Kiølnes Ejets pb. Inger.
Test: Jacob Eriksens kone, Ragnil Eriksdtr., Gunder Sølie, Jacob Eriksen.

22/2-1750. Vilhelm Henrichsens pb. Kisten.
Test: Peder Lyngaasens kone, Anne Halvorsdtr, Tolf Aas, Niels Henrichsen, Engebret Olsen.

22/2-1750. Knud Simensens pb. Karen.
Test: Anders Vetlesens kone, Ingebor Larsdtr., Hans Vernersen, Niels Nielsen, Niels Olsen.

22/2-1750. Ole Lovens pb. Anne.
Test: Niels Schougserøes kone, Marthe Hansdtr., Jon Olsen, Niels Olsen, Anders Larsen.

1/3-1750. Christopher Aasterøes db. Anders.
Test: Peder Sneltvets kone, Gunnil Andersdtr., Anders Aasterøe, Niels Øfrum, Ole Andersen.

8/3-1750. Torjer Sivertsens pb. Kisten.
Test: Ole Birchetvets kone, Anne Hansdtr., Jon Høyset, Jens Ramsaasen, Halvor Hansen.

13/3-1750. Johan Voigtes pb. Anne Dorthe.
Test: Jomfrue Edele Rasch, Jomfrue Else Kistine Løvenskiold, hr. CancelieRaad Løvenskiold, hr. Capitain Rasch, Junker Løvenskiold.

15/3-1750. Lisbeth Mariæ Larsdatter fra Osebachens. uægte db. Hans Christian.
Udlagte til barnefader Abraham Jansen fra Gulset-Ejet.
Test: Johannes Pedersens enke, Anne Dorthe Larsdtr., Rasmus Aas, Berulf Christensen.

22/3-1750. Niels Grinies pb. Karen.
Test: Peder Toftes kone, Gunder Toftes kone, Niels Grinie, Aslak Grinie, Peder Sørensen.

31/3-1750. Niels Langerøes pb. Karen.
Test: Ole Follougs kone, Karen Jensdtr., Ole Folloug, Christopher Venstøb, Anders Andersen.

31/3-1750. Christen Larsens pb. Marthe.
Test: Engel Jønnevals kone, Karen Larsdtr., Engel Jønneval, Niels Otterholt, Søren Otterholt.

31/3-1750. Erik Olsens pb. Maren.
Test: Lars Olsens kone, Karen Tønnesdtr., Lars Pedersen, Lars Olsen.

5/4-1750. Torbiøn Hynies db. Niels.
Test: Knud Bøes kone, Maren Straale, Tolf Hynie, Anders Tolfsen, Ole Jansen.

19/4-1750. Mads Sørensen fra Holms Ejets db. Søren.
Test: Torjer Schielbreds kone, Ingebor Olsdatter, Jens Berg, Knud Olsen.

27/4-1750. Min datter Kistine Maria.
Test: Madame Rose, Kistine Adszlef, Lieutnant Schweder, Petter Adtzlef, Simen Schweder. - Død den 2. Maj.

3/5-1750. Hans Amundsen fra Falchum Ejets db. Giert.
Test: Berthe Hansdtr., Rachel Christophersdtr., Anders Andersen, Ole Gundersen, Frans Thommesen.

14/5-1750. Fenrich Barnholts db. Lars.
Test: Didrich Cappellens kone, Susanne Capellen, Ole Jensen Steen, Ulrich Sommer, Uldrich Cappellen.

19/5-1750. Jon Lovens pb. Kisten.
Test: Niels Schougserøes kone, Guri Larsdatter, Niels Schougserøe.
Ole Olsen, Niels Olsen.

19/5-1750. Henric Roligheds db. Knud.
Test: Hans Gaupaasens kone, Aslov Eriksdtr., Engebret Løberg, Halvor Oredalen, Niels Berg.

19/5-1750. Peder Lyngaasens pb. Dorthe.
Test: Tollef Christensens kone, Anne Halvorsdtr., Tollef Aas, Gunder Sem, Niels Olsen.

20/5-1750. Gunder Baaserøes db. Peder.
Test: Christen Fossums kone, Sara Larsdtr., Gregorius Schaven, Niels Glende, Lars Lie.

24/5-1750. Niels Glendes pb. Karen.
Test: Ole Røsagers kone, Marthe Jonsdtr., Helje Sneltvet, Christen Fossum, Jørgen Nielsen.

31/5-1750. Halvor Nielsen fra Osebachens pb. Henricha.
Test: Knud Nielsens kone, Anne Henrichsdtr., Søren Nielsen, Niels Nielsen.

31/5-1750. Engebret Bøles db. Søren.
Test: Peder Eichonrøes kone, Karen Jacobsdtr., Ole Bøle, Hans Eichonrøe, Knud Johannisen.

31/5-1750. Maren Thorsdatter fra Puttens uægte db. Hans.
Til barnefader udlagt Sven Gundersen fra Sillejord.
Test: Hans Tostensens kone, Turvil Mathisens kone, Anders Eliesen, Rollef Trolsaasen, Biøn Biønsen.

7/6-1750. Daniel Henrichsen fra BradsbergKlevens db. Gunder.
Test: Gulbrand Stephensens kone, Barbara Pedersdtr., Abraham Olsen, Isak Jacobsen, Anders Jacobsen.

7/6-1750. Sven Engebretsen fra Osebachens db. Anders.
Test: Jacob Olsens kone, Pernille Andersdtr., Halvor Monsen, Christen Olsen, Iver Pedersen.

7/6-1750. Anders Hansens pb. Guri.
Test: Jan Grinies kone, Mette Christensdatter, Jan Grinie, Anders Nielsen, Isak Sørensen.

14/6-1750. Erik Larsen fra Bradsbergklevens pb. Anne Catrine.
Test: Bent Bentsens kone, Pernille Asmunsdtr., Johannes Bomhof, Bent Bentsen, Jens Povelsen.

14/6-1750. Jens Schouens db. Christen.
Test: Anne Halvorsdtr., Kisten Alexandersdtr., Jens Simensen, Lars Houen, Lars Jacobsen.

14/6-1750. Niels Øfrums pb. Maren.
Test: Christopher Aasterøes kone, Gunnil Andersdtr., Engebret Løberg, Ole Jacobsen, Ole Andersen.

21/6-1750. Abraham Jacobsen fra Follestads pb. Marthe.
Test: Jacob Jacobsens kone, Inger Truelsdtr., Jens Povelsen, Jacob Jacobsen, Anders Borgesen.

21/6-1750. Tollef Stulens Kisten.
Test: Hans Svinholts kone, Gunnil Isaksdtr., Niels Haralsen, Jacob Ramsaasen, Halvor Isaksen.

24/6-1750. Andreas Hansen fra Osebachens tvillingsønner Isak. og Andreas.
Test: Simon Pedersens kone, Knud Kiølnæses kone, Kisten Gregersdatter, Margrethe Pedersdatter, Gunder og Christen Borge, Anders og Halvor Christensønner, Isak Stephensen.

2/7-1750. Anders Olsen fra Osebachens pb. Ingebor.
Test: Erik Olsens kone, Maren Jensdatter, Niels Tiømøe, Sven Olsen, Christopher Eeg.

2/7-1750. Søren Riises db. Tollef.
Test: Christen Kleps kone, Anne Christophersdatter, Hans Vernersen, Abraham Lia, Knud Johannesen.

5/7-1750. Gunder Holms pb. Marthe.
Test: Niels Grinies kone, Engebret Sems kone, Tolf Hynie, Jan Berreberg, Haral Berreberg.

19/7-1750. Lars Kiærs pb. Anne.
Test: Ole Hansens kone, Anne Heljesdtr., Jon Jacobsen, Mads Trost, Halvor Olsen.

19/7-1750. Abraham Falchums db. Niels.
Test: Ole Bechmans kone, Karen Christensdtr., Lars Garver, Hans Thorsen, Lars Olsen.

26/7-1750. Søren Sørensen fra Osebachens db. Erik.
Test: Solve Isaksens kone, Karen Stephensdtr., Carl Pedersen, Christen Smed, Morten Hennrich Snedker.

26/7-1750. Thor Engravs db. Jon.
Test: Jens Pedersens kone, Elen Larsdtr., Anders Engrav, Jacob Evensen, Daniel Larsen.

2/8-1750. Christen Mælums db. Anders.
Test: Hans Falchums kone, Inger Isaksdtr., Søren Falchum, Anders Abrahamsen, Ole Halvorsen.

2/8-1750. Jacob Meens db. Johannes.
Test: Christen Borges kone, Magnil Olsdatter, Solve og Lars Isakssønner.

2/8-1750. Ole Follougs db. Jacob.
Test: Niels Langeroes kone, Maren Hansdatter, Niels Langerøe, Erik Sem, Povel Andersen.

9/8-1750. Isak Jacobsen fra BradsbergKlevens pb. Sophia.
Test: Jacob Svensens kone, Anne Lisbeth Nielsdtr., Engebret Espedalen, Halvor Folloug, Anders Jacobsson.

9/8-1750. Hans Christensen fra Aas Ejets pb. Anne Helvig.
Test: Ole Christensens kone, Sidsel Pedersdatter, Haral Sølie, Berulf Christensen, Ole Rasmusen.

12/8-1750. Gunder Gulsets pb. Maren Christence.
Test: Halvor Aases kone, Anne Larsdtr., Solve Gulset, Hans Aas, Haral Berreberg.

16/8-1750. Siur Kittilsen fra Stulen Ejets db. Hans.
Test: Catrine Olsdtr, Anne Hansdtr., Lars Pedersen, Hans Schouen, Ole Jansen.

23/8-1750. Knud Smeds db. Christian.
Test: Halvor Toftes kone, Ingebor Halvorsdatter, Peder Bradsberg, Sergiant Nord, Ole Engebretsen.

23/8-1750. Povel Johannisens db. Hans.
Test: Peder Steensens kone, Maren Olsdtr., Johannes øde Sneltvet, Isak Sneltvet, Christen Andersen.

30/8-1750. Halvor Monsen fra Osebachens pb. Dorthe.
Test: Christen Jacobsens kone, Anne Halvorsdatter, Sven Engebretsen, Jacob Halvorsen.

30/8-1750. Hans Svinholts pb. Karen.
Test: Søren Ochlungens kone, Kisten Ammundsdatter, Ole Svinholt, Ole Bøle, Hans Heljesen.

30/8-1750. Friderich Hansen fra Moe Ejets db. Jon.
Test: Engebret Eichonrøes kone, Karen Jensdtr., Lars Hansen, Peder Engebretsen, Ole Thorsen.

30/8-1750. Anders Rejersen fra Tofte Ejets db. Engebret.
Test: Christen Jønnevals kone, Anne Larsdtr., Gunder Halvorsen, Engel Halvorsen.

6/9-1750. Hans Olsen fra Hyttens db. Petter.
Test: Henrich Sørensens kone, Maria Jansdtr., Peder Buuse, Hieronomus Jensen, Herman Tronsen.

6/9-1750. Søren Saavesen fra Osebachens db. Saave.
Test: Anders Andersens Kone, Maren Jensdatter, Børre Nielsen,
Morten Henrich Amundsen.

6/9-1750. Vetle Sannes db. Engebret.
Test: Anders Danielsens kone, Gunnil Isaksdatter, Søren Aaltvet, Edvert Nielsen, Amun Engebretsen.

6/9-1750. Daniel Lies db. Stephen.
Test: Anders Lies kone, Ragnil Eriksdtr., Anders Engrav, Gunder Hansen, Lars Lie.

6/9-1750. Erik Olsens db. Ole.
Test: Anders Olsens kone, Kistine Larsdatter, Christen Jacobsen, Henrich Olsen, Peder Nielsen.

12/9-1750. Jan Jensens pb. Dorthe Maria.
Test: Pouline Vendelboe, Elen Vindelboe, apoteqver Vulff, Hans Rigelsen, Marcus D. Monrad.

13/9-1750. Peder Aslaksen Bøes pb. Karen.
Test: Niels Bøes kone, Inger Halvorsdtr., Isak Hoppestad, Gunder Bøe, Jacob Knudsen.

13/9-1750. Lars Pedersen fra Gulset Ejets db. Anders.
Test: Anders Jacobsen Ballestads kone, Guri Andersdtr., Anders Ballestad, Ouen Pedersen.

27/9-1750. Lars Pedersen fra Riising Ejets pb. Inger.
Test: Torchil Omuths kone, Helje Eliædtr, Thorchel Omuth, Halvor Putten, Aslak Larsen.

27/9-1750. Erik Bommens pb. Kisten.
Test: Aslak Bergs kone, Kisten Larsdtr., Jacob Bommen, Halvor Folloug, Erik Simensen,

4/10-1750. Abraham Riisings db. Isak.
Test: Mad. Monrad, Marthe Cudrio, Hans Brangstrup, Hans Arnesen, Simen Schweder.

4/10-1750. Ole Jansen fra Gulset Ejets pb. Pernille.
Test: Torbiøn Hynies kone, Anne Rasmusdtr., Torbiøn Hynie, Aslak Jensen, Hans Andersen.

11/10-1750. Engebret Fiellets pb. Karen.
Test: Niels Hoppestads kone, Karen Asbiønsdatter, Gulbrand Fieldet, Niels Bøe, Ole Pedersen.

11/10-1750. Guttorm Hoppestads pb. Rønnov.
Test: Tolf Aases kone, Kisten Nielsdtr., Christopher Venstøb, Erik Halvorsen, Christen Andersen.

18/10-1750. Gregorii Schavens pb. Marthe.
Test: Halvor Michelsens kone, Inger Clausdtr., Gunder Baaserøe, Erik Dyrendal, Isak Clausen.

18/10-1750. Christen Fossums pb. Dorthe Maria.
Test: Gunder Baaserøes kone, Sidsel Pedersdatter, Jacob Foss, Hans Larsen Aas, Frans Rasmusen.

18/10-1750. Lars Venstøbs db. Ole.
Test: Aslak Venstøbs kone, Guri Hansdtr., Aslak Venstøb, Christopher Smed, Anders Hansen.

18/10-1750. Torbiøn Torbiønsens db. Johannes.
Test: Borger Ballestads kone, Maren Nielsdtr., Ole Folloug, Hans Folloug, Niels Nielsen.

18/10-1750. Hans Tostensen fra Riising Ejets db. Giert.
Test: Hans Gaupaasens kone, Marthe Nielsdtr, Ledvor Christensen, Jørgen Berg.

 18/10-1750. Rollef Christophersen fra Meens Ejets db. Anders.
Test: Christopher Aasterøes kone, Lisbeth Alexandersdtr., Niels Berg, Engebret Engebretsen, Rasmus Nirisen.

25/10-1750. Jon Halvorsen fra Hyttens db. Halvor.
Test: Christopher Smeds kone, Maria Jansdtr., Jan og Hieronomus Jenssønner, Herman Tronsen.

25/10-1750. Peder Sneltvets pb. Maria.
Test: Christopher Aasterøes kone, Gunnil Gundersdtr., Johannes Sneltvet, Jon Sørbøe, Jon Pedersen.

25/10-1750. Jens Gundersens pb. Maria.
Test: Gulbrand Jislesens kone, Ingebor Pedersdatter, Vebiøn Fieldet, Gulbrand Jislesen, Friderich Pedersen.

1/11-1750. Just Andersen fra Fossum Ejets pb. Karen.
Test: Christen Larsens kone, Jens Olsens kone, Jens Olsen, Christen Jacobsen.

1/11-1750. Ole Jacobsen fra Meens Ejets db. Anders.
Test: Anders Jacobsen Ballestads kone, Anne Jacobsdtr., Engebret Løberg, Amun Tollefsen, Ole Jacobsen.

22/11-1750. Hans Christensens db. Christen.
Test: Vetle Sannis kone, Ole Andersens kone, Gunder og Haral Sølie, Berulf Christensen.

22/11-1750. Jon Højsets db. Anders.
Test: Ole Bierchetvets kone, Anne Hansdatter, Ole Bierchetvet, Christian Højset, Hans Hansen.

22/11-1750. Henrich Evensen fra Hynie Ejets pb. Kisten.
Test: Hans Eichonrøes kone, Maren Olsdatter, Lars Hynie, Jens og Thor Amundssønner.

13/12-1750. Hans Thorsens pb. Kisten.
Test: Tollef Stulens kone, Live Jacobsdatter, Rasmus Riising, Jens Jacobsen, Anders Nielsen.

13/12-1750. Inger Antonidatters uægte db. Engebret.
Til barnefader udlagt - Engebret Sem.
Test: Johannes Biønsens kone, Kisten Antonidatter, Peder Schaven, Henrich Monsen.

16/12-1750. Engebret Nielsen fra BradsbergKlevens pb. Karen.
Test: Erik Thorsens kone, Kisten Nielsdatter, Isak Jacobsen, Simen Corfitsen, Ole Eriksen.

20/12-1750. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets db. Halvor.
Test: Peder Toftes kone, Ingebor Gundersdtr., Halvor Rasmusen, Anders Andersen, Halvor Arnesen.

26/12-1750. Engel Jønnevals db. Svend.
Test: Christen Jønnevals kone, Margrethe Eriksdtr, Henning Jønneval, Erik Pedersen, Turvil Svendsen.

27/12-1750. Kisten Larsdtrs uægte pb. Karen.
Udlagd til barnefader Jacob Christophersen.

Test: Niels Schougserøes kone, Anne Larsdtr., Niels Schyer, Ole Larsen.


1751.

108 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1751. Hans Bøes db. Halvor.
Test: Knud Bøes kone, Anne Larsdtr., Gunder Gulset, Ole Jørgensen, Østen Knudsen.

3/1-1751. Solve Gulsets db. Peder.
Test: Jan Jensens kone, Halvor Toftes kone, Niels Klyve, Christen Lund, Haral Berreberg.

10/1-1751. Christian Venstøbs db. Anders.
Test: Peder Hansens kone, Viviche Larsdtr., Peder Hansen, Abraham Riising, Jan Hansen.

10/1-1751. Peder Toftes db. Anders.
Test: Halvor Toftes kone, Gunder Holms kone, Peder Bradsberg, Jacob Foss, Ole Bøle.

10/1-1751. Lars Hynies pb. Johanne.
Test: Torbiøn Hynies kone, Anne Olsdatter, Anders Ballestad, Henrich Evensen, Christen Jørgensen.

13/1-1751. Halvor Bechevals db. Ole.
Test: Anders Danielsens kone, Ingebor Nielsdatter, Helje Sneltvet, Niels Bachen, Daniel Larsen.

31/1-1751. Søren Rollefsen fra Osebachens pb. Maren.
Test: Søren Eriksens kone, Inger Larsdtr, Christen smed, Povel Olsen.

31/1-1751. Christopher Larsen fra BradsbergKlevens pb. Gunnil.
Test: Berthe Jensdtr, Lisbeth Alexandersdtr., Søren Mathisen, Anders Hansen.

2/2-1751. Engel Otterholts db. Halvor.
Test: Christen Jønnevalds kone, Maren Halvorsdtr., Søren, Isak og Henning Halvorssønner.

2/2-1751. Christoper Riises db. Ole.
Test: Torjus Hansens kone, Thore Larsdtr., Even Borge, Niels Corneliisen.

7/2-1751. Halvor Rasmusens db. Hans Jacob.
Test: Berulf Christensens kone, Elen Jansdtr., Jens Foss, Henning Jønneval, Berulf Christensen.

7/2-1751. Niels Bøes pb. Karen.
Test: Peder Bøes kone, Karen Jensdtr., Niels Hoppestad, Gunder Bøe, Peder Engebretsen.

7/2-1751. Ole Christophersen fra Hyttens db. Christopher.
Test: Rasmus Christophersens kone, Maren Christophersdtr., Halvor Abrahamsen, Rasmus Povelsen, Christen Andersen.

21/2-1751. Ole Vammens db. Ole.
Test: Engebret Fieldets kone, Tallene Jacobsdtr., Gulbrand Fieldet, Isak Gulbrandsen.

21/2-1751. Jon Sørbøes db. Isak.
Test: Halvor Sneltvets kone, Maren Olsdatter, Niels Bachen, Halvor Folloug, Ole Gundersen.

21/2-1751. Gunder Bøes db. Peder.
Test: Hans Moes kone, Kisten Aslaksdtr., Peder Bøe, Niels Bøe, Ole Aslaksen.

28/2-1751. Hans Andersen fra Aarhuus Ejets pb. Bodil Maria.
Test: Solve Gulsets kone, Helvig Andersdtr., Gunder Gulset, Christen Lund, Haral Berreberg.

28/2-1751. Søren Aaltvets pb. Maren.
Test: Vetle Sannis kone, Anne Christophersdtr., Haral Sølie, Edvert Nielsen, Anun Engebretsen.

10/3-1751. Tron Olsen fra Aas Ejets pb. Berthe.
Test: Sidsel Gaashølen, Anne Olsdtr., Torjer Onisen (Aanesen), Abraham Gundersen.

12/3-1751. Knud Kiølnæses db. Anders.
Test: Madselle Due, Mad. selle Rids, Jens Karhoff, Henrich Ybervasser, Hans Thomas Wejer.

14/3-1751. Christen Øfrums pb. Gunhild.
Test: Ole Jacobsens kone, Maren Abrahamsdtr., Hans Folloug, Engebret Løberg.

14/3-1751. Gunder Nirisens db. Anders.
Test: Halvor Houens kone, Karen Pedersdtr., Lars Houen, Jon Hansen.

14/3-1751. Anders Nielsens db. Anders.
Test: Jan Grinies kone, Margrethe Hansdatter, Aslak Grinie, Abraham Riising, Knud Olsen.

17/3-1751. Ole Holms db. Christen.
Test: Gunder Holms kone, Else Nielsdatter, Niels Grinie, Christian Venstøb, Peder Knudsen.

25/3-1751. Jacob Vadrettes pb. Anne.
Test: Giert Eliasens kone, Anne Heljesdtr., Claus Ledvorsen, Lars Hansen, Jens Nielsen.

25/3-1751. Jens Riises pb. Berthe.
Test: Niels Bachens kone, Kisten Ouensdtr., Anders Ballestad, Halvor Becheval.

25/3-1751. Halvor Oredalens pb. Kisten.
Test: Henrich Roligheds kone, Aslov Eriksdatter, Ole Sverrig, Knud Olsen, Niels Berg.

4/4-1751. Hans Bradsbergs pb. Anne Carine.
Test: Lars Forbechs kone, Gunnil Arveskoug, Hans Qvist, Peder og Solve Bradsberg.

8/4-1751. Abraham Venstøbs pb. Ingebor.
Test: Abraham Riisings kone, Kisten Andersdtr., Christian Venstøb, Anders Danielsen, Abraham Andersen.

8/4-1751. Aslak Venstøbs pb. Magnil.
Test: Ole Sems kone, Inger Thorsdtr., Lars Venstøb, Anders Hansen, Turvil Svendsen

8/4-1751. Morten Henrich Snedkers pb. Ingebor Kistine.
Test: Johannes Sivertsens kone, Helvig Larsdtr., Gulbrand Stephensen, Christen Olsen, Christopher Anundsen.

18/4-1751. Peder Olsens db. Søren.
Test: Ole Lies kone, Kisten Nielsdtr., Ole Torjersen, Jens Olsen, Christen Andersen.

31/4-1751. Henrich Faarevalds pb. Karen.
Test: Engebret Dyrchols kone, Hans Aases kone, Christen og Peder Fossum, Morten Faarevald.

9/5-1751. Aslak Grinies db. Sven.
Test: Jørgen Klevens kone, Inger Sørensdatter, Rasmus Riising, Niels Grinie, Isak Sørensen.

9/5-1751. Abraham Løbergs db. Peder.
Test: Niels Glendes kone, Marthe Isaksdatter, Helje Sneltvet, Jon Løberg, Povel Thommesen.

16/5-1751. Anders Thorsen fra Limie Ejets db. Engebret.
Test: Henrich Roligheds kone, Kisten Arntsdatter, Christen Olsen, Even Haavordsen.

16/5-1751. Niels Larsen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Aslak Bergs kone, Anna Larsdtr., Simen Corfitsen, Lars Jacobsen.

20/5-1751. Christen Larsen fra Fossum Ejets db. Lars.
Test: Engebret Danielsens kone, Kisten Arntsdtr., Jens Baltzersen, Hans Olsen, Giert Danielsen.

23/5-1751. Rasmus Sneltvets pb. Maren.
Test: Peder Sneltvets kone, Kisten Olsdtr., Johannes Sneltvet, Hans Clementsen, Hans Heljesen.

1/6-1751. Haral Sølies pb. Anna.
Test: Vetlef Sannis kone, Gunnil Isaksdtr., Hans Christensen, Søren Aaltvet, Ole Rasmusen.

2/6-1751. Anders Danielsen Ballestads db. Daniel.
Test: Hans Lies kone, Kisten Heljesdtr., Abraham Venstøb, Halvor Becheval, Gunder Hansen.

 6/6-1751. Anders Jørgensens pb. Maria.
Test: Mette Olsdatter, Anne Pedersdtr., Jon Tveten, Turvil Svensen.

20/6-1751. Jacob Nærums pb. Karen.
Test: Niel Bachens kone, Karen Olsdtr., Hans Bradsberg, Niels Andersen, Solve Meen.

20/6-1751. Peder Eichonrøes pb. Gunnil.
Test: Anders Jacobsens kone, Maren Hansdtr., Engebret og Ole Bøle, Ole Andersen.

20/6-1751. Niels Otterholts pb. Anne.
Test: Engel Jønnevals kone, Margrethe Eriksdtr., Hans Moe, Erik Pedersen, Tollef Eriksøn.

24/6-1751. Amun Sølies db. Jacob.
Test: Christen Schyers kone, Inger Amundsdatter, Isak Løberg, Christen Schyer, Gunder Hansen.

24/6-1751. Henrich Sørensen fra Hyttens pb. Dorthe.
Test: Ole Friderichsens kone, Elen Jansdatter, Jon Larsen, Christen Hofbachen, Abraham Andersen.

24/6-1751. Christen Hansen fra BradsbergKlevens db. Lars.
Test: Knud Povelsens kone, Kisten Hansdatter, Hans Folloug, Niels Prossen, Anders Larsen.

27/6-1751. Svennung Grinies pb. Anne.
Test: Aslak Grinies kone, Thore Isaksdtr., Abraham Riising, Niels Grinie, Isak Sørensen.

27/6-1751. Haagen Haagensen fra Aas Ejets pb. Maren.
Test: Halvor Larsens kone, Margrethe Hermansdatter, Lars Haagensen, Morten Rasmusen.

27/6-1751. Hans Pedersen fra Tofte Ejets db. Jacob.
Test: Anders Rejersens kone, Inger Pedersdtr, Engel Jønneval, Engel Otterholt.

4/7-1751. Borger Nielsens db. Anders.
Test: Karen Jacobsdtr., Lisbeth Alexandersdtr, Borger Ballestad, Niels Nielsen.

4/7-1751. Hans Pedersens db. Christopher.
Test: Christen Jønnevals kone, Karen Sørensdtr., Lars Jønneval, Engel Otterholt.

11/7-1751. Sigfrid Jonasens db. Svend.
Test: Jacob Jacobsens kone, Maria Jansdatter, Christen Houen, Ole Christensen, Ole Olsen.

11/7-1751. Halvor Larsen fra BradsbergKlevens db. Ole.
Test: Knud Povelsens enke, Gunnil Jacobsdtr., Peder Houen (Stoven?), Bent Brynilsen.

11/7-1751. Christian Hanche fra Osebachens pb. Anne Maria.
Test: Jon Saavesens kone, Berthe Monsdatter, Frands Andersen, Jon Saavesen, Gunder Saavesen.

11/7-1751. Jan Grinies db. Anders.
Test: Niels Grinies kone, Maren Rasmusdtr., Lars Grinie, Jørgen Kleven, Anders Larsen.

11/7-1751. Lars Hauens db. Christen.
Test: Halvor Houens kone, Maren Pedersdatter, Jens Schouen, Hans Schouen, Jacob Evensen.

16/7-1751. Johan Mejers db. Jørgen.
Test: Hr. CancelieRaad B. H. Løvenskiolds Frue, frøken Anne Barbara Løvenskiold, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Hans Rigelsen, Christian Bugge.

1/8-1751. Knud Simensens pb. Anne Maria.
Test: Christen Kleps kone, Ingebor Larsdtr, Hans Vernersen, Knud Knudsen, Christen Larsen.

8/8-1751. Hans Falcums pb. Anne Kistine.
Test: Niels Hansens kone, Peder Meltvets kone, Hans Daniel, Hans Thorsen, Ole Gladser.

10/8-1751. Johan Voigthes db. Ole.
Test: Anne Them, Ole Voigthes kone, Christian Morland, Christian Bugge, Ole Voigth, Hans Knoff.

15/8-1751. Johannes øde Sneltvets pb. Maren.
Test: Johanne Pedersdtr., Kisten Olsdtr., Peder Sneltvet, Knud Pedersen, Ole Gundersen.

22/8-1751. Anders Mælums db. Peder.
Test: Knudt Bøes kone, Karen Andersdtr., Søren og Hans Falchum, Jan Clausen.

22/8-1751. Jens Simensen fra BradsbergKlevens pb. Anne.
Test: Jens Schouens kone, Anne Jacobsdtr., Bent Brynildsen, Erik Simensen.

29/8-1751. Jacob Bommens pb. Jacobine.
Test: Hans Tostensens kone, Erik Bommens kone, Lars Lerche, Hans Tostensen, Daniel Larsen.

5/9-1751. Lucas Eriksens pb. Karen.
Test: Hans Christensens kone, Ole Andersens kone, Peder Buuse, Berulf Christensen, Abraham Andersen.

5/9-1751. Lars Nielsens pb. Else.
Test: Knud Bøes kone, Berthe Olsdatter, Herman Ludvigsen, Torbiøn Hynie, Østen Knudsen.

5/9-1751. Jens Olsen fra Fossum Ejets db. Anders.
Test: Henrich Sørensens kone, Sidsel Pedersdatter, Christen og Peder Fossum, Mads Eriksen.

5/9-1751. Knud Kreppas db. Ole.
Test: Anders Olsens kone, Karen Jensdtr., Jon Tvetten, Anders Olsen, Anders Larsen.

5/9-1751. Niels Hoppestads db. Erik.
Test: Niels Bøes kone, Margrethe Eriksdatter, Isak Hoppestad, Christen Jensen, Christen Andersen.

5/9-1751. Anders Engravs db. Stephen.
Test: Daniel Stephensens kone, Anne Stephensdtr., Thor Engrav, Jens Pedersen, Jacob Evensen.

12/9-1751. Hans Amundsens pb. Inger.
Test: Ammun Jensens kone, Anne Jensdtr., Torchil Omuth, Peder Grinitejen, Jørgen Tygesen.

19/9-1751. Aslak Bergs db. Niels.
Test: Halvor Follougs kone, Marthe Isaksdtr, Erik Bommen, Hans Hansen, Lars Larsen.

26/9-1751. Ole Moes pb. Johanne Maria.
Test: Hr. Capitajn Rasches frue, frøken Deichman, hr.
CancelieRaad Løvenskiold den ældre og yngre, hr. CammerRaad Deichman.

26/9-1751. Jon Ericsen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Jens Povelsens kone, Karen Christensdatter, Christian Asmusen, Isak Jacobsen, Lars Isaksen.

26/9-1751. Torbiøn Torbiønsens db. Eilert.
Test: Borger Nielsens kone, Ingebor Nielsdtr., Borger og Anders Ballestad, Niels Nielsen.

26/9-1751. Gulbrand Jislesens db. Jacob.
Test: Niels Otterholts kone, Margrethe Eriksdatter, Christen Jønneval, Jens Gundersen, Christen Asbiønsen.

26/9-1751. Anders Nielsens pb. Ragnil.
Test: Anders Vetlesens kone, Maren Hansdatter, Niels Nielsen, Knud Simensen, Jens Simensen.

26/9-1751. Anders Einersens pb. Inger.
Test: Hans Christensens kone, Maren Halvorsdtr., Erik Pedersen, Hans Pedersen, Anders Halvorsen.

29/9-1751. Christen Borges tvillingsøn og datter Isak. og Gunnil.
Test: Solve Isaksens kone, Hans Rolfsens kone, Maria Isaksdtr., Kisten Andersdtr., Gunder Borge, Niels Andersen, Jacob Nærum, Lars Isaksen, Christen Olsen, Jacob Evensen.

3/10-1751. Halvor Houens pb. Gunnil.
Test: Lars Houens kone, Marthe Isaksdtr., Isak Løberg, Abraham Øfrum, Jacob Evensen.

3/10-1751. Ole Isaksens db. Thomas.
Test: Niels Jørgensens kone, Kirsten Larsdatter, Ole Knudsen, Erik Engebretsen, Jon Nielsen.

3/10-1751. Jacob Andersen fra Gulset Ejets pb. Else.
Test: Knud Smeds kone, Solve Gulsets kone, Gunder Gulseth, Anders Eriksen.

5/10-1751. Min datter Kistine Maria.
Test: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøken Løvenskiold, hr.
Obriste Deichman, hr. Capitain Rasch, hr. CancelieRaad H. Løvenskiold.
Fød den 28. sept. Død den 12. dec. 1775.

7/10-1751. Erik Andersen fra Osebachens pb. Helvig.
Test: Mad. Karhoff, Kisten Aal, Søren Borman, Henrich Ybervasser, Anders Rasmusen.

17/10-1751. Jens Baltzersens pb. Johanne.
Test: Lars Eriksens kone, Anne Lisbeth Gundersdatter, Christen Larsen, Peder Tofte.

24/10-1751. Christopher Venstøbs db. Rasmus.
Test: Guttorm Fieldets kone, Inger Thorsdatter, Abraham Venstøb, Tolf Aas, Christen Andersen.

24/10-1751. Claus Hoppestads db. Christen.
Test: Ole Hoppestads kone, Helvig Zachariædatter, Claus Houerøe, Erik Halvorsen, Niels Nielsen.

24/10-1751. Hans Pedersen fra Tofte Ejets db. Ole.
Test: Anders Rejersens kone, Elen Rejersdtr., Anders Rejersen, Engel Jønnevald.

24/10-1751. Carl Pedersen fra Osebachens pb. Kisten.
Test: Torjus Hansens kone, Karen Groth, Morten Henrich Snedker, Halvor Christensen.

28/10-1751. Gulbrand Stephensen fra Osebachens db. Niels.
Test: Madame Vesseltoft, Lisbeth Arveskoug, Hans Qvist, Bendix Plesner.

31/10-1751. Johannis Rejersen fra Falchum Ejets pb. Johanne.
Test: Hans Carlsens kone, Karen Christensdtr., Hans Løblich, Ole Bechman, Thor Pedersen.

31/10-1751. Engebret Mathisen Løbergs db. Gunder.
Test: Engebret Gundersens kone, Anne Sørensdtr., Isak Løberg, Hans Gaupaasen, Povel Thommesen.

1/11-1751. Christen Jørgensens db. Engebret.
Test: Lars Hynies kone, Margrethe Hermansdatter, Lars Pedersen, Henrich Andersen, Anders Jørgensen.

7/11-1751. Lars Haagensens pb. Johanne.
Test: Friderich Hansens kone, Margrethe Eriksdatter, Haagen Haagensen, Jens Gundersen, Anders Halvorsen.

14/11-1751. Knud Fieldalens pb. Asclev.
Test: Torjer Schilbreds kone, Ingebor Olsdtr., Halvor Pedersen, Erik Pedersen, Biøn Biønsen.

21/11-1751. Hans Meens db. Lars.
Test: Anders Langerøes kone, Maria Engebretsdtr., Engebret Espedalen, Lars Isaksen, Ole Jacobsen.

5/12-1751. Jon Halvorsen fra Hyttens pb. Lisbeth Maria.
Test: Jan Jensens kone, Maria Jansdatter, Christopher Smed, Jens Tronsen, Herman Tronsen.

5/12-1751. Jens Schouens pb. Helvig.
Test: Lars Houens kone, Karen Nieldtr., Jens Simensen, Hans Schouen, Ole Larsen.

5/12-1751. Niels Haucheraasens pb. Live.
Test: Niels Thorsens kone, Thore Larsdtr., Ole Olsen, Jon Olsen, Christopher Larsen.

12/12-1751. Jon Højsets db. Ole.
Test: Hans Svinholts kone, Margrethe Hansdtr., Ole Svinholt, Hans Thorsen, Ole Olsen.

12/12-1751. Borger Olsen fra BradsbergKlevens db. Ole.
Test: Povel Knudsens enke, Berthe Torjusdtr., Simon Corfitsen, Jon Løberg, Daniel Aslaksen.

26/12-1751. Engebret Engebretsen fra Osebachens db. Erik.
Test: Knud Kiølnæses kone, Ragnil Eriksdtr., Ole Bierketvet, Jørgen Nielsen, Christen Pedersen.

26/12-1751. Anders Jonsen fra Lunds Ejets pb. Maria.
Test: Ole Kittelrøes kone, Johanna Jansdtr., Christen Lund, Gregorius Lund, Erik Erlandsen.

27/12-1751. Christian Højsets pb. Marthe.
Test: Niels Kleps kone, Anne Hansdtr., Jon Højset, Niels Mortensen, Halvor Hansen.

29/12-1751. Jens Povelsens pb. Sarha Margrethe.
Test: Mad. Rigelsen, Madselle Brangstrup, Ole Pedersen Vejer, Henrich Braacher, Frans Kroger.


1752.

108 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1752. Haagen Gaupaasens pb. Karen.
Test: Hans Gaupaasens kone, Margith Nicolajdtr., Hans Gaupaasen, Henrich Rolighed, Lars Olsen.

1/1-1752. Peder Olsen fra BradsbergKlevens pb. Kisten.
Test: Niels Øfrums kone, Elen Andersdtr., Christen Øfrum, Anders Gundersen, Niels Olsen.

2/1-1752. Povel Aschoutsens db. Aslak.
Test: Christen Jønnevalds kone, Marthe Aschoutsdtr., Henning og Christen Jønneval, Henning Otterholt.

9/1-1752. Hans Hansens db. Hans.
Test: Ole Bierchetvets kone, Anna Halvorsdtr., Christian Højset, Niels Berg, Gunder Hansen.

13/1-1752. Ole Andersen fra BradsbergKlevens pb. Kisten.
Test: Hans Christensens kone, Dorthe Halvorsdatter, Lucas Eriksen, Hans Andersen, Ole Andersen.

23/1-1752. Berulf Christensens db. Halvor.
Test: Halvor Rasmusens kone, Berthe Halvorsdatter, Ole og Hans Christenssønner, Abraham Andersen.

23/1-1752. Anders Vetlesens pb. Margrethe.
Test: Torjus Hansens kone, Anne Lisbeth Vetlesdtr., Tolf Hynie, Niels Nielsen, Ole Eriksen.

23/1-1752. Hans Mathisens pb. Anne Maria.
Test: Jan Grinies kone, Maren Andersdtr., Aslak Grinie, Valentin Hansen, Peder Sørensen.

23/1-1752. Jon Lovens db. Niels.
Test: Niels Schougserøes kone, Marthe Hansdtr., Ole Olsen, Niels Olsen, Anders Nirisen.

23/1-1752. Ole Olsen fra Moe Ejets db. Ole.
Test: Anders Moes kone, Karen Pedersdtr., Halvor Oredalen, Anders Olsen, Ole Olsen.

30/1-1752. Bent Brynilsen fra BradsbergKlevens db. Hans.
Test: Søren Mathisens kone, Kisten Heljesdtr., Daniel Larsen, Søren Mathisen, Ole Alexandersøn.

2/2-1752. Ole Follougs db. Erik.
Test: Niels Langerøes kone, Anne Hansdtr., Halvor Folloug, Niels Langerøe, Christen Andersen.

2/2-1752. Hans Gaupaasens db. Erik.
Test: Aslak Bergs kone, Gunnil Pedersdtr, Peder Steensaasen, Rasmus Sneltvet.

13/2-1752. Knud Fingersens pb. Martha.
Test: Halvor Rasmusens kone, Marthe Vetlesdtr., Johan Lorentsen, Jens Stephensen, Ole Thorsen.

13/2-1752. Et uægte pb. fra BradsbergKleven Else.
Moderen Karen Jonsdtr, til barnefader udlagt Friderich Pedersen.
Test: Niels Jansens kone, Else Jonsdtr., Isak Nielsen, Christen Olsen.

20/2-1752. Christopher Smeds pb. Marthe Catrine.
Test: Jan Jansens kone, Maria Jansdtr., Knud Smed, Jan Jensen, Jon Halvorsen.

20/2-1752. Erik Dyrendals pb. Anne.
Test: Isak Jacobsens kone, Anders Jacobsens kone, Isak Jacobsen, Anders Jacobsen, Gregorius Schaven.

20/2-1752. Vebiøn Fieldets db. Povel.
Test: Rønniche Jonsens kone, Kisten Olsdtr., Henning Jønneval, Michel Lucasen, Isak Gulbrandsen.

27/2-1752. Søren Eriksen fra Osebachens pb. Kisten.
Test: Vilhelm Jørgensens kone, Marthe Hansdtr., Søren Rollefsen, Jon Halvorsen.

27/2-1752. Frans Rasmusens pb. Maren.
Test: Christen Fossums kone, Kisten Aslaksdatter, Engebret Dyrchol, Peder Fossum, Morten Rasmusen.

27/2-1752. Tolf Aases pb. Ronnøv.
Test: Halvor Aases kone, Marthe Hansdtr., Christopher Venstøb, Guttorm Fieldet, Peder Doxerøe.

27/2-1752. Hans Røsagers db. Søren.
Test: Aslak Bergs kone, Signe Knudsdatter, Halvor Sneltvet, Isak Sneltvet, Niels Berg.

5/3-1752. Henrich Roligheds pb. Gunnil.
Test: Hans Gaupaasens kone, Ingebor Pedersdtr., Halvor Oredalen, Hans Gaupaasen, Jon Pedersen.

12/3-1752. Turvil Mathisens pb. Anne.
Test: Torchil Omuths kone, Barbara Hansdtr., Ledvor Christensen, Lars Hansen, Niels Hansen.

22/3-1752. Maren Olsdatter fra Kauserøes uægte pb. Maria.
Til barnefader udlagt Johannes Eriksen fra V. Porsgrund.
Test: Rollef Thorsens kone, Ingebor Olsdtr., Rasmus Riising, Isak Sølie.

22/3-1752. Halvor Toftes db. Aslak.
Test: Jan Jensens kone, Peder Toftes kone, Knud Smed, Niels Klyve, Christen Lund.

22/3-1752. Anders Langerøes db. Jacob.
Test: Hans Meens kone, Else Jacobsdtr., Engebret Espedalen, Ole Bøle, Ole Jacobsen.

22/3-1752. Niels Grinies db. Axel.
Test: Gunder Holms kone, Anne Lisbeth Nielsdatter, Peder Tofte, Peder Sørensen, Even Nielsen.

22/3-1752. Ole Jansen fra Gulset Ejets pb. Karen.
Test: Johannes Rejersens kone, Inger Hansdtr., Ole Pedersen, Ole Andersen, Isak Sørensen.

27/2-1752. Mads Maalers db. Jens Christian.
Test: Jacob Vessels kone, Johan Seiffers kone, Jon Jacobsen, Gregers Bentsen, Johan Albret.

27/2-1752. Johannes Biønsens pb. Marthe.
Test: Teves Monsens kone, Elen Jansdatter, Christopher Smed, Jens Tronsen, Haral Berreberg.

27/2-1752. Niels Larsens pb. Anne Sophia.
Test: Anders Myras Enke, Anne Lisbeth Alexandersdtr., Hans Vernersen, Abraham Lia, Knud Johannisen.

27/2-1752. Hans Tostensens pb. Anne.
Test: Niels Henrichsens kone, Marthe Nielsdatter, Niels Henrichsen, Lars Tveten, Ledvor Christensen.

23/4-1752. Niels Nielsen fra BradsbergKlevens db. Niels.
Test: Anders Vetlesens kone, Karen Nielsdatter, Lars Engebretsen, Anders Nielsen, Erik Simensen.

30/4-1752. Erik Thorsens pb. Anne fra Breche Ejet.
Test: Jan Grinies kone, Else Jonsdtr, Abraham Riising, Aslak Grinie, Peder Sørensen.

14/5-1752. Christen Zachariasens db. Rasmus.
Test: Halvor Rasmusens kone, Helvig Zachariasdatter, Johan Lorentsen, Halvor Rasmusen, Claus Hoppestad.

27/5-1752. Ole Christensen fra Aas Hammerens db. Christen.
Test: Hans Christensens kone, Berulf Christensens kone,
Anders Einersen, Berulf Christensen, Ole Rasmusen.

28/5-1752. Halvor Nielsens pb. Karen.
Test: Christen Jacobsens kone, Karen Hansdatter, Giert Danielsen, Lars Nielsen.

4/6-1752. Engebret Gundersen Løbergs db. Gunder.
Test: Jon Løbergs kone, Marthe Isaksdtr., Engebret og Abraham Løberg, Niels Johannisen.

11/6-1752. Andreas Hansen fra Osebachens db. Daniel.
Test: Christen Molhouens kone, Anne Larsdatter, Knud Kiølnæs, Jacob Svensen, Engebr. Engebr. sen.

11/6-1752. Ole Pedersen fra Falcum Ejets db. Peder.
Test: Hans Strømdals kone, Inger Isaksdtr., Ole Jansen, Mons Jensen, Ole Andersen.

18/6-1752. Christian Vilhelmsens db. Christopher.
Test: Hans Strømdals kone, Dorthe Halvorsdatter, Halvor Kiise, Isak Hoppestad, Østen Knudsen.

18/6-1752. Ole Christophersen fra Hyttens pb. Anne Margrethe.
Test: Henrich Sørensens kone, Anne Jensdtr., Christen Larsen, Hieromus Jensen, Ole Friderichsen.

24/6-1752. Sven Olsens db. Tollef.
Test: Giert Danielsens kone, Kisten Gregersdtr., Even Borge, Anders Olsen, Jacob Halvorsen.

24/6-1752. Karen Kittilsdatter fra Stulens uægte db. Kittel.
Barnefader Herbrand Linaas fra Sandsvær.
Test: Siur Stulens kone, Marthe Olsdtr., Erik Erlandsen, Borger Johannesen.

12/7-1752. Søren Rollefsens pb. Anne Maria.
Test: Jacob Svenssens kone, Anne Tallacsdtr., Søren Eriksen, Frideric Storm, Ole Pedersen.

9/7-1752. Gunder Holms pb. Anne.
Test: Ole Bingholts kone, Else Jansdtr., Jon Berreberg, Peder Tofte, Haral Berreberg.

9/7-1752. Hans Moes db. Erik.
Test: Niels Bøes kone, Karen Jensdtr., Niels Hoppestad, Ole Aslaksen, Christen Andersen.

9/7-1752. Gregorii Lunds db. Simen.
Test: Gunder Baaserøes kone, Sara Larsdatter, Erik Larsen, Christen Lund, Niels Jansen.

9/7-1752. Abraham Gundersens db. Hans.
Test: Knud Olsens kone, Thore Jonsdtr., Gunder Bøe, Lars Haagensen, Erik Gundersen.

16/7-1752. Ole Vammens pb. Gunnil.
Test: Webiøn Fieldets kone, Thore Jonsdtr., Vebiøn Fieldet, Ole Sivertsen.

23/7-1752. Lars Danielsens pb. Anne.
Test: Anders Danielsens kone, Kisten Larsdatter, Jens Riis, Erik Bommen, Daniel Larsen.

30/7-1752. Hans Svinholts db. Mathis.
Test: Christen Kleps kone, Live Nielsdtr, Jacob Foss, Ole Bøle, Ellef Nielsen.

30/7-1752. Erik Andersens pb. Else.
Test: Knud Smeds kone, Catrine Pedersdtr., Gunder Gulset, Henrich Pedersen.

6/8-1752. Mads Sørensens db. Niels.
Test: Berthe Jensdtr., Karen Jensdtr., Gunder Sem, Lars Pedersen, Henrich Alfsen.

13/8-1752. Niri Bouerøes pb. Aslov.
Test: Even Nøglegaards kone, Maren Olsdatter, Niels Grinie, Gregorius Lund, Anders Halvorsen.

13/8-1752. Friderich Hansen fra Moe Ejets pb. Maria.
Test: Lars Hansens kone, Knud Olsens kone, Lars Hansen, Knud Olsen, Tollef Eriksen.

13/8-1752. Peder Knudsens db. Jan.
Test: Anders Rejersens kone, Marthe Nielsdtr., Knud Schouen, Lars Haagensen, Johannes Nielsen.

13/8-1752. Lars Tveten fra Riising Ejets db. Lars.
Test: Helje Eliædtr., Maren Andersdtr., Niels Larsen, Ole Hansen, Anders Larsen.

3/9-1752. Abraham Løbergs pb. Elen.
Test: Jon Løbergs kone, Marthe Isaksdtr., Engebret Løberg, Ole Hansen, Hans Heljesen.

3/9-1752. Erik Pedersens pb. Ingebor.
Test: Christen Jønnevals kone, Gunnil Halvorsdatter, Knud Fieldalen, Halvor Putten, Biøn Biønsen.

3/9-1752. Niels Langeroes db. Ole.
Test: Ole Follougs kone, Maren Olsdtr., Ole Folloug, Anders Andersen, Christen Andersen.

15/9-1752. Hr. Major Schubarts pb. Margrethe Maria.
Test: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, hr. Capitain Rasches frue, hr.
Obriste Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, hr. CancelieRaad Beicman, hr. Cammerraad Deichman.

17/9-1752. Christen Vattenbergs pb. Margrethe.
Test: Turgil Torgrimsens kone, Mette Olsdtr., Gunder Sem, Niels Sørensen Grinie, Niels Axelsen Grinie.

23/9-1752. Ole Pedersen fra Osebachens pb. Catrine.
Test: Simen Pedersens kone, Margrethe Pedersdtr., Knud Kiølnæs, Arne Lavesen, Peder Olsen.

24/9-1752. Sven Torbiønsens pb. Ascher.
Test: Engel Jønnevals kone, Maren Thorsdtr., Arne Limie, Turvil Svensen, Anders Halvorsen.

29/9-1752. Isak Nielsen fra Riising Ejets pb. Gunnil.
Test: Niels Henrichsens kone, Pernille Hansdtr., Ledvor Christensen, Lars Peder, Niels Henrichsen.

1/10-1752. Niels Bøes db. Aslak.
Test: Hans Moes kone, Dorthe Halvorsdtr., Ole Kiise, Christian Hoppestad, Christen Nielsen.

1/10-1752. Søren Sørensen fra Osebachens pb. Pauline.
Test: Knud Kiølnæses kone, Anne Larsdatter, Solve og Lars Isaksønner, Iver Pedersen.

8/10-1752. Anders Riisings db. Niels.
Test: Jørgen Klevens kone, Live Jacobsdtr, Niels Grinie, Peder Sørensen, Jens Ramsaasen.

8/10-1752. Ellef Halvorsen fra Bøe Rønningens db. Anders.
Test: Knud Bøes kone, Karen Pedersdtr, Hans Bøe, Halvor Oredalen, Ole Thorsen.

15/10-1752. Gregorii Schavens db. Isak.
Test: Christen Fossums kone, Inger Clausdatter, Jacob Foss, Peder Fossum, Isak Clausen.

15/10-1752. Halvor Larsens pb. Karen.
Test: Ole Grumstulens kone, Maren Pedersdtr., Lars Hansen, Hans Gaupaasen.

22/10-1752. Christen Smed fra Osebachens pb. Karen.
Test: Solve Isaksens kone, Dorthe Gundersdtr., Søren Rollfsen, Lars Isaksen, Gullich Stephensen.

22/10-1752. Gunder Baaserøes pb. Marthe.
Test: Christen Fossums kone, Sara Larsdtr., Lars Lie, Gregorius Lund, Hans Pedersen.

22/10-1752. Abraham Jonsens pb. Ingebor.
Test: Ole Buers kone, Maren Andersdtr., Herman Stulen, Jan Sem, Ole Jansen.

22/10-1752. Siur Stulens pb. Maren.
Test: Haagen Haagensen, Maren Christophersdatter, Lars Haagensen, Jon Jensen.

29/10-1752. Christen Lunds pb. Karen.
Test: Halvor Toftes kone, Kisten Aabye, Jacob Vadrette, Solve Gulset, Christian Høst.

29/10-1752. Hans Larsen Aases pb. Maren.
Test: Solve Rosvolds kone, Ingebor Gundersdatter, Engebret Dyrchol, Morten Faarevol, Frans Rasmusen.

1/11-1752. Gunder Sems pb. Gunnil.
Test: Niels Grinies kone, Maren Olsdtr., Anders Sem, Kittil Sem, Even Nielsen.

1/11-1752. Torjer Schielbreds pb. Anne.
Test: Niels Torbiønsens kone, Ingebor Olsdtr., Tiostol Nøglegaard, Ole og Gunder Schielbred.

5/11-1752. Peder Buuses pb. Maren.
Test: Jon Halvorsens kone, Pernille Andersdtr., Lucas Eriksen, Christopher Smed. Herman Tronsen.

5/11-1752. Hans Olsen fra Hyttens db. Jan.
Test: Henrich Sørensens kone, Maren Olsdatter, Jens Baltzersen, Christen Larsen, Ole Jensen.

12/11-1752. Gunder Gulsets db. Aslak.
Test: Niels Klyves kone, Helvig Andersdtr., Jan Jensen, Hans Bøe, Lars Isaksen

12/11-1752. Giert Danielsen fra Osebachens db. Daniel.
Test: Knud Ulrichsens kone, Anne Larsdatter, Anders Olsen, Hans Nielsen, Daniel Aslaksen.

12/11-1752. Rollef Christophersen fra Meens Ejets pb. Gunnil.
Test: Peder Sneltvets kone, Maren Christophersdtr., Nies Berg, Ole Alxandersen.

19/11-1752. Aslak Venstøbs pb. Else.
Test: Johan Mejers kone, Karen Andersdtr., Lars Christiansen, Anders Hansen, Niels Hansen.

19/11-1752. Engebret Sems pb. Kirsten.
Test: Gunder Holms kone, Sara Larsdatter, Jan Berreberg, Isak Sørensen, Jacob Abrahamsen.

20/11-1752. Christen Præstgaarden fra Slemdals pb. Anne.
Test: Peder Høysets kone, Ingebor Rasmusdatter, Anders Sem, Guttorm Rasmusen.

22/11-1752. Ole Hoppestads pb. Karen.
Test: Claus Hoppestads kone, Maren Andersdtr., Isak Hoppestad, Niels Bøe, Jacob Knudsen.

26/11-1752. Peder Olsen fra Fossum Ejets pb. Karen.
Test: Erik Dyrendals kone, Maren Christensdtr., Jens Olsen, Just Andersen, Mads Eriksen.

26/11-1752. Henrich Evensens pb. Karen.
Test: Hans Eichonrøes kone, Margrethe Hansdtr, Lars Hynie, Truels Amundsen, Christen Hansen.

26/11-1752. Anders Gundersens db. Gunder.
Test: Lars Lies kone, Maren Nielsdtr., Abraham Øfrum, Engebret Løberg, Anders Jonsen.

3/12-1752. Erik Bommens pb. Marthe.
Test: Jacob Bommens enke, Kisten Larsdtr., Isak Løberg, Aslak Berg, Gunder Halvorsen.

3/12-1752. Just Andersen fra Fossum Ejets db. Mads.
Test: Jens Baltzersens kone, Abelone Madsdtr., Jens Olsen, Isak Jacobsen, Sivert Nielsen.

6/12-1752. Maren Jacobsdatter fra Ramsaasens uægte db. Knud.
Udlagde til barnefader: Ole Pedersen.
Test: Lars Lies kone, Live Jacobsdtr., Rasmus Riising, Niri Fløtterøe.

6/12-1752. Karen Pedersdtrs uægde db. Peder.
Barnefader: Jon Olsen.
Test: Niels Jonsens kone, Barbara Simensdtr., Turvil Torgrimsen, Bent Brynildsen.

10/12-1752. Peder Fossums db. Henrich.
Test: Christen Fossums kone, Randi Jensdatter, Gregorius Schaven, Morten Faareval, Jon Stulen.

10/12-1752. Maren Nielsdtrs uægte pb. Maren.
Barnefader: Solve Bradsberg.
Test: Engebret Nielsens kone, Else Jacobsdtr., Jens Ballestad, Jacob Jacobsen.

17/12-1752. Rollef Trolsaases pb. Marthe.
Test: Gregorii Lunds kone, Berthe Asbiønsdtr., Zacharias Muustvet, Einer Kauserøe, Hans Mathisen.

17/12-1752. Tron Olsens pb. Anne.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Ingebor Thorsdtr., Halvor og Morten Faareval, Frans Glørsmyr.

26/12-1752. Abraham Jacobsens pb. Karen.
Test: Christen Jacobsens kone, Anne Larsdtr., Solve Olsen, Anun Christensen, Ole Solvesen.

26/12-1752. Niels Henrichsen fra Riising Ejets db. Christen.
Test: Peder Sems kone, Maren Olsdtr., Jan Christensen, Peder Grinitejen, Einer Kausenrøe.

26/12-1752. Guttorm Fieldets db. Knud.
Test: Tolf Aases kone, Kisten Gundersdtr., Christopher Venstøb, Tolf Aas, Christen Jensen.

26/12-1752. Daniel Stephensens pb. Inger.
Test: Gunder Sølies kone, Anne Gundersdtr., Anders Engrav, Amun Sølie, Christian Christophersen.

26/12-1752. Catrine Pedersdtrs uægte db. Christen.
Barnefader: Soldat Ole Jensen.
Test: Erik Dyrendals kone, Dorthe Christensdtr., Hans Olsen, Hieronomus Jensen, Ole Friderichsen.

27/12-1752. Hans Pedersen fra Tofte Ejets db. Just.
Test: Hans Pedersens kone, Inger Pedersdtr., Engel Otterholt, Isak Sørensen.

31/12-1752. Knud Sverrigs pb. Berthe.
Test: Engebret Eichonrøes kone, Anne Olsdtr., Friderich Hansen, Abraham Gundersen, Ole Olsen.


1753.

112 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

6/1-1753. Hans Christensen fra Aas Hammerens pb. Christence.
Test: Ole Christensens kone, Ole Rasmusens kone, Haral Sølie, Berulf Christensen, Isak Halvorsen.

6/1-1753. Christopher Aasterøes pb. Karen.
Test: Niels Øfrums enke, Ingebor Pedersdtr., Peder Sneltvet, Ole Andersen, Lars Larsen.

7/1-1753. Jan Jensens db. Jens.
Test: Teves Monsens kone, Kisten Aabye, Christopher Smed, Jens og Herman Tronssønner.

13/1-1753. Niels Glendes db. Lars.
Test: Ole Aases kone, Margrethe Hansdtr., Christen Fossum, Gregorius Schaven, Gunder Baaserøe.

13/1-1753. Niels Schougerøes pb. Ragnild.
Test: Ole Schyers kone, Ragnild Nielsdatter, Ole Johannesen, Niels Olsen.

13/1-1753. Scheje Christensens db. Christen.
Test: Engebret Løbergs kone, Anne Isaksdatter, Isak Løberg, Engebret Løberg, Even Larsen.

21/1-1753. Niels Otterholts db. Erik.
Test: Christen Jønnevals kone, Anne Halvorsdatter, Engel og Christen Jønnevald, Henning Halvorsen.

21/1-1753. Børre Nielsens db. Niels.
Test: Torbiøn Torbiønsens kone, Ingebor Nielsdtr., Anders Ballestad, Lars Pedersen, Niels Nielsen.

21/1-1753. Knud Kreppas db. Jon.
Test: Anders Olsens kone, Karen Jensdtr., Zacharias Muustvet, Anders Olsen, Anders Jørgensen.

21/1-1753. Lars Lies pb. Maren.
Test: Gunder Baaserøes kone, Kisten Andersdtr., Gunder Baaserøe, Lars Lie, Gunder Hansen.

28/1-1753. Anders Mælums db. Peder.
Test: Giertrud Larsdtr., Viveche Hansdatter, Mons Jensen, Niels Larsen, Isak Hansen.

28/1-1753. Jon Løbergs pb. Inger.
Test: Gulbrand Stephensens kone, Karen Stephensdtr., Ingebret Espedalen, Ole Schyer, Isak Stephensen.

11/2-1753. Morten Henrich fra Osebachens pb. Lovise.
Test: Christopher Amundsens kone, Karen Christophersdtr., Niels Amundsen, Iver Pedersen.

11/2-1753. Povel Grumstuulens pb. Maren.
Test: Erik Halvorsens kone, Inger Halvorsdtr., Johannes Sneltvet, Isak Sneltvet, Anders Larsen.

11/2-1753. Gunnil Halvorsdatters uægte pb. Anne.
Barnefader Jon Osmundsen.
Test: Halvor Larsens kone, Marthe Knudsdtr., Hans Biønsen, Borger Ballestad.

18/2-1753. Lars Venstøbs pb. Anne.
Test: Johannis Biønsens kone, Pernille Hansdtr., Aslak Venstøb, Anders Hansen, Niels Hansen.

18/2-1753. Christopher Jørgensens db. Børre.
Test: Torjus Hansens kone, Berthe Torjusdtr., Even Borge, Hans Vernersen, Niels Corneliesen.

18/2-1753. Hans Gaupaasens db. Erik.
Test: Elen Andersdtr., Barbara Simensdtr, Halvor Sneltvet, Bent Brynildsen, Anders Hansen.

23/2-1753. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds pb. Margrethe.
Test: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, jomfrue Friderica Rasch, hr.
Obreste Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, hr. CancelieRaad Deichman, hr. Capitain Rasch.

25/2-1753. Ole Omuths db. Peder.
Test: Niels Glendes kone, Maria Andersdtr., Abraham Løberg, Hans Sneltvet, Ole Simensen.

25/2-1753. Gulbrand Jislesens db. Jacob.
Test: Christen Jønnevals kone, Barbara Povelsdtr, Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Christen Jønneval.

11/3-1753. Ole Follougs db. Niels.
Test: Niels Langerøes kone, Dorthe Halvorsdtr., Halvor Folloug, Niels Langerøe, Christen Andersen.

11/3-1753. Torbiøn Hynies db. Henrich.
Test: Abraham Andersens kone, Karen Andersdatter, Tolf Hynie, Jens Baltzersen, Niels Henrichsen.

11/3-1753. Ole Olsens pb. Anne.
Test: Vetle Sannis kone, Karen Jacobsdtr., Jon Olsen, Niels Olsen, Sivert Hansen.

9/3-1753. Min søn David.
Test: Tolder Langes Kiærste, jumfru Stranger, hr. Biscop Dorph, hr. Jørgen Herman Monrad, hr. Peder Bloch. Fød den 1. martj.

18/3-1753. Halvor Olsens db. Lars.
Test: Engebret Eichonrøes kone, Maria Asbiønsdatter, Kittil Sem, Ole Engebretsen

21/3-1753. Ole Moes db. Isak.
Test: Evert Jonsens kone, Karen Stephensdatter, Andreas Christensen, sergeant Storm, Haral Berreberg.

25/3-1753. Christen Mælums db. Halvor.
Test: Hans Falchums kone, Anne Hansdatter, Anders Mælum, Hans Biøntvet, Hans Abrahamsen.

25/3-1753. Aslak Grinies pb. Gunbiør.
Test: Jan Grinies kone, Inger Sørensdtr., Lars Grinie, Jørgen Kleven, Isak Sørensen.

25/3-1753. Lars Engebretsens db. Thomas.
Test: Hans Rolfsens kone, Malene Thomesdatter, Ole Knudsen, Erik Bommen, Gunder Halvorsen.

28/3-1753. Christian Gasmans db. Jacob.
Test: Niels Klyves kone, Solve Gulsets kone, Knud Smed, Peder Bradsberg, Solve Bradsberg.

1/4-1753. Frans Meltofts db. Povel.
Test: Niels Thorsens kone, Johanne Gundersdtr., Lorens Skomager, Jens Hass.

1/4-1753. Knud Smeds pb. Mette Kistine.
Test: Gunder Gulsets kone, Ingebor Halvorsdtr., Christopher Smed, Jon Belgemager, Herman Tronsen.

1/4-1753. Abraham Falchums db. Jørgen.
Test: Hans Strømdals kone, Inger Isaksdatter, Christen Mælum, Rejer Johannesen, Ouen Rasmusen.

1/4-1753. Jens Thorsen fra Riising Ejets db. Hans.
Test: Niels Thorsens kone, Ragnil Nielsdatter, Turvil Mathisen, Niels Thorsen, Aslak Larsen.

4/4-1753. Hans Pedersen fra Tofte Ejets pb. Justine.
Test: Gregorii Schavens kone, Ole Aases kone, Jacob Foss, Niels Glende, Rasmus Christensen.

4/4-1753. Ledvor Halvorsen fra Moe Ejets db. Anders.
Test: Haagen Haagensens kone, Karen Halvorsdatter, Abraham Gundersen, Jacob Arnesen.

8/4-1753. Hans Pedersen Aasens pb. Maren.
Test: Christen Jønnevolds kone, Karen Thorsdtr., Povel Aschoutsen, Hans Pedersen, Engel Otterholt.

15/4-1753. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets pb. Berthe.
Test: Christen Jønnevals kone, Maren Halvorsdatter, Halvor Rasmusen, Anders Halvorsen, Halvor Arnesen.

19/4-1753. Lars Larsens pb. Inger.
Test: Anders Danielsens kone, Karen Andersdatter, Halvor Becheval, Jens Ballestad, Christopher Larsen.

19/4-1753. Knud Simensens pb. Anne.
Test: Hans Meens kone, Maria Engebretsdtr., Engebret Espedalen, Abraham Lia, Lars Simensen.

19/4-1753. Christen Hansen fra BradsbergKlevens pb. Maren.
Test: Isak Gundersens kone, Maren Hansdtr., Hans Folloug, Niels Prosen, Anders Larsen.

24/4-1753. Anders Grønsteens pb. Anne.
Test: Erik Dyrendals kone, Maria Johannisdtr., Solve Rosval, Erik Dyrendal, Jon Johannesen.

29/4-1753. Ole Aases pb. Anne.
Test: Hans Christensens kone, Maren Christensdtr., Ole Christensen, Gregorius Schaven, Rasmus Christensen.

29/4-1753. Et uægte pb. Anne Maria.
Moderen et fremet qvindfolk Catrine Jensdtr. Udlagde til barnefader Lars Larsen.
Test: Ole Buers kone, Christen Jørgensens kone, Erik Andersen, Christen Jørgensen.

30/4-1753. Johan Mejers pb. Dorthe Margrethe.
Test: Mad. Karhoff, Berthe Borses datter, Ole Vejer, Ulrich Cappelen.

18/3-1753. Peder Sems db. Christen.
Test: Frans Glorsmyrs kone, Anne Christensdtr., Engebret Sem, Vilhelm og Peder Henrichsønner.

18/3-1753. Anne Arntsdatters uægte pb. Dorthe.
Barnefader Anders Halvorsen.
Test: Mads Sørensens kone, Anne Olsdatter, Hans Schouen, Christen Vattenberg.

13/5-1753. Peder Toftes db. Niels.
Test: Jens Baltzersens kone, Anne Tolfsdatter, Tolf Hynie, Halvor Tofte, Ole Andersen.

13/5-1753. Jens Tronsens db. Jens.
Test: Ole Hansens kone, Ingebor Olsdtr., Solve Gulset, Isak Hansen, Herman Tronsen.

13/5-1753. Engel Jønnevals db. Lars.
Test: Niels Eriksens kone, Gunnil Halvorsdtr., Christen Jønneval, Turvil Svensen, Halvor Svensen.

20/5-1753. Rasmus Sneltvets pb. Kisten.
Test: Jon Sørbøes kone, Kisten Olsdtr., Halvor og Hans Sneltvet, Aslak Berg.

20/5-1753. Niels Bergs pb. Anne.
Test: Maren Christophersdtr., Margrethe Green, Søren Mathisen, Henning Hansen, Ole Alexandersen.

20/5-1753. Søren Riises db. Anders.
Test: Rollef Buers kone, Anne Sørensdtr., Hans Vernersen, Abraham Lia, Sivert Sørensen.

27/5-1753. Jens Gundersens db. Peder.
Test: Johannes Sneltvets kone, Christence Gundersdtr., Isak og Peder Sneltvet, Jon Pedersen.

30/5-1753. Erik Andersen fra Osebachens pb. Ingebor.
Test: Jomfrue Eleonora Rasch, Kisten Aal, Peder Johannisen, Lars Borman, Henrich Berggreen.

31/5-1753. Engebret Mathisen Løbergs pb. Gunnil.
Test: Engebret Gundersens kone, Karen Tønnesdtr., Isak Sneltvet, Hans Gaupaasen, Jon Pedersen.

17/6-1753. Michel Gravelies pb. Gunnil.
Test: Rollef Trolsaases kone, Lisbeth Pedersdtr., Biøn Fieldalen, Gregorius Lund, Hans Michelsen.

18/6-1753. Jon Halvorsens db. Ole.
Test: CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøken Løvenskiold, hr.
CancelieRaad Løvenskiold, hr. Capitain Rasch.

8/7-1753. Gunder Schielbreds pb. Maren.
Test: Lisbeth Pedersdtr., Ingebor Olsdtr., Torjer Schielbred, Povel Aschoutsen, Anders Olsen.

15/7-1753. Christopher Venstøbs pb. Margrethe.
Test: Tolf Aases kone, Helvig Hansdtr, Abraham Venstøb, Lars Venstøb, Christen Andersen.

21/7-1753. Knud Kiølnæses db. Hans.
Test: Jomfrue Kisten Aall, Jomfrue Pros, Anders Rasmusen, Henrich Berggreen, Hans Thomas Vejer.

22/7-1753. Engebret Hoppestads pb. Inger.
Test: Niels Bøes kone, Christian Hoppestads kone, Isak Hoppestad, Hans Moe, Christen Nielsen.

22/7-1753. Rasmus Tollefsen fra BradsbergKlevens pb. Karen.
Test: Ingebor Pedersdtr., Anne Sophia Larsdtr., Niels Prossen, Christopher Larsen, Niels Hansen.

26/7-1753. Hans Qvistes db. Hans.
Test: Niels Gundersens kone, Antonette Arveschoug, Berthel Jobsen, Hans Tveten, Simen Qvist.

29/7-1753. Halvor Rasmusens db. Rasmus.
Test: Berulf Christensens kone, Maren Engebretsdtr., Johan Lorentsen, Christen Zachariasen, Jens Stephensen.

29/7-1753. Peder Eichonroes db. Ole.
Test: Hans Moes kone, Inger Halvorsdtr., Niels Bøe, Christen Jensen, Tollef Eriksen.

1/9-1753. Ole Kiises db. Aslak.
Test: Niels Bøes kone, Dorthe Halvorsdtr., Isak Hoppestad, Morten Faareval, Hans Halvorsen.

1/9-1753. Peder Sneltvets db. Jacob.
Test: Rollef Buers kone, Else Jacobsdtr., Isak Sneltvet, Søren Mathisen, Ole Alexandersen.

1/9-1753. Søren Otterholts pb. Anne.
Test: Engel Otterholts kone, Anne Halvorsdtr., Henning Jønneval, Isak og Henning Halvorssønner.

8/9-1753. Berulf Holms db. Elias.
Test: Christian Høstes kone, Kisten Aabye, Jacob Vadrette, Gunder Gulset, Christen Lund.

8/9-1753. Ole Andersen fra BradsbergKlevens db. Peder.
Test: Abraham Andersens kone, Barbara Simensdtr., Hans Christensen, Christen Asmusen, Daniel Aslaksen.

15/9-1753. Ole Jansen fra Strømdal Ejets db. Jon.
Test: Hans Strømdals kone, Ingebor Nielsdtr., Ole Andersen, Mons Jensen, Ouen Rasmusen.

15/9-1753. Hans Bøes db. Isak.
Test: Halvor Aases kone, Else Jansdtr., Gunder Gulset, Ole Jørgensen, Jacob Knudsen.

15/9-1753. Thor Amundsens db. Hans.
Test: Hans Gaupaasens kone, Malene Thomasdtr., Aslak Berg, Hans Gaupaasen, Even Nielsen.

15/9-1753. Ole Nirisens db. Christen.
Test: Anders Langerøes kone, Karen Olsdtr., Jacob Nærum, Torjer Aanesen, Anders Nirisen.

19/9-1753. Forvalter Karhofs db. Giert.
Test: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, jomfrue Friderica Rasch, hr.
CammerRaad Deichman. hr. Cap: Rasch, Niels Aal.

22/9-1753. Gulbrand Stephensens pb. Lisbeth Maria.
Test: Isak Jacobsens kone, Karen Stephensdtr., Jon Løberg, Anders Jacobsen, Jacob Engebretsen.

22/9-1753. Christopher Smeds pb. Marthe Catrine.
Test: Jon Halvorsens kone, Malene Hansdtr., Knud Smed, Jens og Herman Trondssønner.

22/9-1753. Erik Andersens db. Anders.
Test: Torbiøn Hynies kone, Karen Andersdtr, Herman Stulen, Ole Jensen, Hans Olsen

29/9-1753. Jacob Aaltvets db. Anders.
Test: Lars Larsens kone, Else Jacobsdtr., Niels Bachen, Jens Pedersen, Ole Evensen.

30/9-1753. Svennung Limies db. Niels.
Test: Abraham Riisings kone, Karen Gundersdtr., Rasmus og Abraham Riising, Niels Grinie.

7/10-1753. Christian Venstøbs db. Jan.
Test: Gunder Holms kone, Else Jansdtr., Peder Bingholt, Jan Clausen, Abraham Riising.

7/10-1753. Hans Sneltvets pb. Maren.
Test: Abraham Løbergs kone, Anne Isaksdatter, Niels Glende, Ole Omuth, Ammun Isaksen.

7/10-1753. Anders Rejersen fra Tofte Ejets pb. Ingebor.
Test: Engel Jønnevals kone, Marthe Nielsdtr., Gunder Halvorsen, Asle Rejersen.

7/10-1753. Anders Halvorsen fra BradsbergKlevens db. Halvor.
Test: Ingebor Christensdtr., Gunnil Nielsdtr., Søren Mathisen, Anders Andersen, Thormoe Nielsen.

14/10-1753. Mads Maalers db. Jens Christian.
Test: Ole Jonasens kone, Abelone Madsdatter, Ole Jonasen, Ole Stolt, Niels Hansen.

14/10-1753. Christopher Larsen fra BradsbergKlevens pb. Lisbeth.
Test: Maren Eriksdtr., Marthe Isaksdtr., Søren Mathisen, Anders Halvorsen, Ole Alexandersen.

14/10-1753. Hieronomi Jensens pb. Anne Sophia.
Test: Peder Buuses kone, Dorthe Christensdtr., Jan Jensen, Christen Larsen, Jan Christophersen.

14/10-1753. Ole Øfrums pb. Marthe.
Test: Christopher Aasteroes
kone, Maren Christophersdtr., Aslak Grinie, Christen Højset, Christopher Larsen.

14/10-1753. Biøn Fieldalens pb. Christine.
Test: Frans Glorsmyrs kone, Gunnil Halvorsdtr., Halvor Ersrøe, Erik Pedersen, Halvor Halvorsen.

14/10-1753. Torjus Tejens pb. Gunnild.
Test: Gulbrand Jislesens kone, Knud Tejen, Lars Haagensen, Anders Olsen.

28/10-1753. Sergiant Nords db. Engebret.
Test: Hans Bradsbergs kone, Maren Jensdtr., Sergiant Storm, Lars Meen, Solve Bradsberg.

28/10-1753. Lucas Eriksens db. Jacob.
Test: Gregers Bentsens kone, Pernille Andersdtr., Jacob Vessel, Berulf Christensen, Jens Nielsen.

28/10-1753. Borger Ballestads db. Peder.
Test: Anders Ballestads kone, Anne Jacobsdtr., Ole Schyer, Hans Schouen, Isak Johannisen.

1/11-1753. Niels Langerøes db. Ole.
Test: Ole Follougs kone, Dorthe Halvorsdtr., Ole Folloug, Christopher Venstøb, Christen Andersen.

1/11-1753. Tollef Stulens db. Even.
Test: Hans Svinholts kone, Live Nielsdtr., Niels Klep, Halvor Aaltvet, Niels Simensen.

11/11-1753. Jens Ballestads db. Lars.
Test: Abraham Venstøbs kone, Kisten Larsdtr., Gunder Borge, Anders Ballestad, Anders Jonsen.

18/11-1753. Solve Gulsets db. Aslak.
Test: Niels Klyves kone, Halvor Toftes kone, Haral Berreberg, Mons og Gunder Tevessønner.

18/11-1753. Haral Sølies db. Vetle.
Test: Hans Christensens kone, Gunnil Nielsdtr., Hans Christensen, Gunder Sølie, Amun Engebretsen.

18/11-1753. Peder Fossums db. Henrich.
Test: Henrich Faarevalds enke.
Maren Engebretsdatter, Morten og Frans Faareval, Mons Jensen.

18/11-1753. Peder Aslaksen Bøes pb. Maren.
Test: Christen Fossums kone, Mads Eriksens kone, Niels Bøe, Ole Kiise, Hans Halvorsen.

25/11-1753. Vetle Sannis pb. Maren.
Test: Niels Siljens kone, Lisbeth Isaksdatter, Hans Christensen, Haral Sølie, Gunder Hansen.

25/11-1753. Just Doxerøes db. Halvor.
Test: Peder Sems kone, Maren Olsdtr., Tolf Aas, Vilhelm Henrichsen, Halvor Halvorsen.

25/11-1753. Lars Pedersen fra Gulset Ejets db. Peder.
Test: Ole Buers kone, Else Vetlesdtr., Ouen Pedersen, Sven Pedersen, Ole Jansen.

2/12-1753. Gunder Bøes db. Christopher.
Test: Ole Kiises kone, Karen Isaksdtr., Henning Jønneval, Mads Eriksen, Jan Johannisen.

2/12-1753. Lucas Andersens pb. Giertrud.
Test: Anders Halvorsens kone, Karen Jonsdatter, Erik Andersen, Anders Andersen.

16/12-1753. Hans Bradsbergs db. Niels Hafsund.
Test: Jens Madsens enke, Maren Jensdtr, Solve, Niels og Ole Bradsberg.

23/12-1753. Søren Eriksen fra Osebachens db. Niels.
Test: Søren Sørensens kone, Anne Larsdatter, Giert Danielsen, Kiostol Simensen, Amun Engebretsen.

30/12-1753. Christen Lunds db. Peder.
Test: Christian Høstes kone, Sara Larsdtr., Niels Grinie, Berulf Holm, Gregorius Lund.

30/12-1753. Rollef Christophersens db. Alexander.
Test: Søren Riises kone, Sara Christophersdtr., Søren Mathisen, Knud Simensen, Christopher Larsen.

30/12-1753. Peder Larsens db. Lars.
Test: Berthe Svendsdtr., Anne Sørensdtr., Gunder Røsager, Simon Corfitsen, foreldrene Peder Larsen og Malene Larsdatter, medbragde attest fra hr. Huss i Omblie (Åmli).

 

1754.

115 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1754. Mads Eriksens db. Lars.
Test: Erik Madsens kone, Marthe Eriksdtr., Niels Larsen, Niels Bøe, Jan Johannisen.

1/1-1754. Jens Riises db. Johan.
Test: Hans Christensens kone, Else Jacobsdatter, Søren Riis, Christopher Johannisen.

27/1-1754. Hans Larsen Aases db. Lars.
Test: Ole Aases kone, Karen Larsdtr., Frans Glørsmyr, Berulf Christensen, Anders Halvorsen.

13/1-1754. Hans Jacobsen Meens tvillingbørn Jacob. og Maren.
Test: Engebret Espedalens kone, Anders Langerøes kone, Ambor Jacobsdatter, Marthe Olsdtr., Anders Engrav, Ole Jacobsen, Knud Simensen, Ole Jacobsen, Jacob Engebretsen

20/1-1754. Gunder Thommesens pb. Marthe.
Test: Maren Eriksdtr., Ingebor Olsdtr., Søren Mathisen, Anders Halvorsen, Isak Sørensen.

20/1-1754. Haagen Haagensens db. Halvor.
Test: Abraham Gundersens kone, Anne Halvorsdtr., Lars Haagensen, Tollef Jansen.

27/1-1754. Christen Borges pb. Magnil.
Test: Solve Isaksens kone, Karen Olsdtr., Gunder Borge, Hans Rolfsen, Peder Olsen.

27/1-1754. Jens Olsen fra Bøe Rønningens pb. Kisten.
Test: Sigfrid Jonasens kone, Kisten Sørensdtr., Sigfrid Jonasen, Henrich Sørensen, Just Kure.

27/1-1754. Knud Fingersens pb. Gunnil.
Test: Engel Jønnevals kone, Maren Olsdtr., Vebiøn Fielle, Halvor Olsen.

2/2-1754. Lars Haagensens pb. Karen.
Test: Peder Knudsens kone, Anne Jansdatter, Haagen Haagensen, Abraham Gundersen.

2/2-1754. Amun Haagensen fra Luxefjelds db. Torchil.
Test: Guttorm Fieldets kone, Gulbrand Jislesens kone, Guttorm Fieldet, Gulbrand Jislesen, Gunder Svensen.

10/2-1754. Frans Glørsmyrs pb. Karen.
Test: Just Doxerøes kone, Karen Halvorsdtr, Isak Hoppestad, Morten Faareval, Halvor Halvorsen.

10/2-1754. Gregorii Lunds pb. Anne.
Test: Christen Lunds kone, Sara Larsdatter, Erik Larsen, Niels Berg, Berulf Holm.

17/2-1754. Jon Højsets db. Anders.
Test: Christian Højsets kone, Else Knudsdatter, Jens Ramsaasen, Tollef Stulen, Halvor Hansen.

17/2-1754. Mons Henrichsen fra Grinie Ejets db. Ole.
Test: Margrethe Olsdtr., Kisten Olsdtr., Peder Sørensen, Gunder Tevesen, Jan Christophersen.

3/3-1754. Halvor Aaltvets pb. Gunnil.
Test: Tollef Stulens kone, Gunnil Nielsdtr., Ole Bøle, Halvor Becheval, Gunder Nielsen.

3/3-1754. Jacob Arnesen fra Aas Ejets pb. Kisten.
Test: Ole Thorsens kone, Helvig Thorsdtr., Ole Thorsen, Lars Myra, Ole Jensen.

10/3-1754. Johannes Reijersen fra Falchum Ejets db. Jens.
Test: Lars Arentsens kone, Berthe Nielsdtr., Isak Aafos, Jacob Vadrette, Jens Nielsen.

10/3-1754. Niels Larsen fra Bradsbergklevens db. Ole.
Test: Isak Jacobsens kone, Barbara Simensdtr., Simen Corfitsen, Solve Bøe, Arne Hansen.

10/3-1754. Christen Jørgensens db. Christian.
Test: Anders Ballestads kone, Marthe Olsdtr., Ole Buer, Christen Jonsen, Ole Nielsen.

17/3-1754. Henrich Sørensens db. Daniel.
Test: Johan Mejers kone, Abraham Andersens kone, Johan Mejer, Christopher Smed, Haagen Jansen.

17/3-1754. Ole Andersen fra Strømdal Ejets db. Anders.
Test: Hans Strømdals kone, Anne Eschilsdatter, Ole Pedersen, Lars Isaksen, Ouen Rasmusen.

25/3-1754. Povel Aschoutsens db. Zacharias.
Test: Gunder Schilbreds kone, Kistine Zachariædtr., Henning Jønneval, Gunder Schielbred, Ole Aschoutsen.

31/3-1754. Jon Sørbøes db. Jacob.
Test: Ole Gundersens kone, Anne Isaksdtr., Halvor Folloug, Ole Gundersen, Lars Olsen.

7/4-1754. Even Haavorsens db Haavor.
Test: Anun Jensens kone, Anne Jensdtr., Lars Pedersen, Aslak Larsen, Alf Alfsen.

11/4-1754. Jens Baltzersens db. Niels.
Test: Abraham Andersens kone, Anne Tolfsdtr., Tolf Hynie, Hans Olsen, Ole Nielsen.

16/4-1754. Anders Olsen fra Osebachens pb. Siri.
Test: Christen Jacobsens kone, Maren Henrichsdtr., Halvor Monsen, Sven Olsen, Hans Jensen.

21/4-1754. Anders Engravs db. Zacharias.
Test: Daniel Stephensens kone, Elen Isaksdtr., Hans Meen, Ouen Kiolkiøn, Lars Simensen.

21/4-1754. Halvor Manassesøns pb. Maren.
Test: Ole Gundersens kone, Anders Larsens kone, Ole Gundersen, Anders Larsen, Manasse Larsen.

21/4-1754. Giert Danielsen fra Osebachens pb. Anne Maria.
Test: Halvor Nielsens kone, Maria Olsdtr., Søren Rollefsen, Søren Eriksen, Hans Olsen.

21/4-1754. Tolf Jansens pb. Karen.
Test: Peder Knudsens kone, Marthe Olsdtr., Haagen Haagensen, Jacob Jonsen, Peder Knudsen.

24/4-1754. Ole Moes pb. Inger.
Test: Gregers Jensens kone, Dorothea Cappelen, Henrich Erboe, Hans Arnesen, Didrich Cappelen.

28/4-1754. Knud Larsens pb. Anna.
Test: Anders Jacobsens kone, Karen Andersdtr., Johannes Borresen, Lars Houen, Isak Johannisen.

28/4-1754. Hans Pedersen fra Tofte Ejets pb. Ingebor.
Test: Hans Pedersens kone, Inger Pedersdtr., Anders Rejersen, Hans Pedersen.

5/5-1754. Hans Falchums pb. Maria.
Test: Niels Hansens kone, Elen Siversdtr., Claus Ledvorsen, Lars Siversen.

5/5-1754. Henning Hansens db. Christopher.
Test: Ole Andersens kone, Barbara Simensdatter, Niels Olsen, Niels Nielsen, Knud Johannisen.

5/5-1754. Hans Mathisens pb. Helvig.
Test: Helje Eliædtr., Maren Andersdtr., Even Nielsen, Daniel Larsen, Svend Pedersen.

5/5-1754. Haagen Gaupaasens db. Erik.
Test: Aslak Bergs kone, Ingebor Pedersdtr., Isak Jacobsen, Anders Jacobsen.

12/5-1754. Jens Thorsens pb. Dorthe.
Test: Turvil Mathisens kone, Karen Hansdtr., Christen Olsen, Hans Mathisen.

19/5-1754. Knud Fieldalens db. Peder.
Test: Biøn Fieldalens kone, Maren Olsdtr., Erik Pedersen, Gunder Schielbred.

19/5-1754. Hans Kastes pb. Ingebor.
Test: Christen Jønnevals kone, Marthe Olsdatter, Anders Rejersen, Niri Rejersen

23/5-1754. Anders Mælums pb. Ingebor.
Test: Niels Larsens kone, Giertrud Larsdtr., Niels Larsen, Isak Hansen, Hans Rasch.

23/5-1754. Jacob Nærums pb. Anne Maria.
Test: Lars Sannis kone, Maria Olsdtr., Solve Isaksen, Christen Borge, Peder Olsen.

26/5-1754. Søren Sørensen fra Osebachens db. Erik.
Test: Christen Greves kone, Mette Catrine Kiil, Niels Gundersen, Hans Thomas Vejer, Rasmus Helles.

26/5-1754. Ole Sems db. Niels.
Test: Gunder Holms kone, Maren Olsdtr., Anders Sem, Engebret Sem, Jacob Abrahamsen.

26/5-1754. Halvor Houens pb. Else.
Test: Lars Houens kone, Anne Isaksdtr., Lars Houen, Hans Sneltvet, Jon Hansen.

4/6-1754. Christen Øfrums db. Anders.
Test: Ole Jacobsens kone, Gunnil Olsdtr., Engebret Espedalen, Engebret Gundersen, Sivert Hansen.

4/6-1754. Hans Hansen fra Sølie Ejets db. Halvor.
Test: Hans Lies enke, Kisten Ammundsdtr, Aslak Berg, Lars Lie, Ole Halvorsen.

4/6-1754. Halvor Puttens pb. Karen Maria.
Test: Hans Tostensens kone, Marthe Nielsdtr., Knud Fieldalen, Hans Pedersen, Erik Pedersen.

 5/6-1754. Ole Thorsen fra BøeRønningens db. Ole.
Test: Erik Madsens kone, Anne Jensdtr, Erik Madsen, Erik Halvorsen, Jan Johannisen.

9/6-1754. Søren Rollefsen fra Osebachens db. Rollef.
Test: Giert Danielsens kone, Kisten Gregersdtr., Søren Eriksen, Isak Stephensen, Martinus Christiansen.

9/6-1754. Hans Gaupaasens db. Niels.
Test: Engebret Løbergs kone, Maria Andersdtr., Thor Amundsen, Anders Nielsen.

16/6-1754. Lars Venstøbs pb. Magnil.
Test: Johannis Biønsens kone, Margrethe Hansdatter, Christopher Venstøb, Anders Hansen, Niels Hansen.

16/6-1754. Hans Østensens db. Torjus.
Test: Ole Schyers kone, Ambor Hansdtr., Scheje Christensen, Even Larsen.

23/6-1754. Engebret Engebretsen fra Kiølnæs Ejets db. Jens.
Test: Ole Bierchetvets kone, Elen Tollefsdatter, Ole Bierchetvet, Gunder Thommesen, Ole Halvorsen.

24/6-1754. Abraham Tollefsen fra Bøe Rønningens db. Morten.
Test: Peder Tollefsens kone, Live Gundersdtr., Ole Jørgensen, Thomas Christensen, Tollef Abrahamsen.

24/6-1754. Anders Thorsen fra Limie Ejets db. Anders.
Test: Erik Thorsens kone, Karen Hansdtr., Lars Pedersen, Henrich Rolighed.

24/6-1754. Jan Clausen fra Strømdal Ejets pb. Karen.
Test: Anders Clausens kone, Anne Olsdtr., Christian Venstøb, Niels Sørensen, Niels Olsen.

24/6-1754. Johannis øde Sneltvets db. Peder.
Test: Lars Pedersens kone, Christence Gundersdtr, Knud Pedersen, Povel Johannisen, Even Larsen.

7/7-1754. Christen Moes pb. Helvig.
Test: Hans Moes kone, Maren Halvorsdtr., Ole Folloug, Christian Hoppestad, Hans Halvorsen.

7/7-1754. Anders Olsen fra Breche Ejets pb. Gunbiør.
Test:
Christen Vattenbergs kone, Margrethe Olsdtr., Turvil Mathisen, Christen Vattenberg, Niri Rejersen.

21/7-1754. Anders Grønsteens tvillingdøtre Maren. og Marthe.
Test: Erik Dyrendals kone, Erik Madsens kone, Maria Johannisdtr., Anne Olsdatter, Solve Bøe, Gunder Bøe, Hans Bøe, Solve Rosval, Jacob Knudsen, Jan Johannisen.

26/7-1754. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds db. Jacob.
Test: Hr. CancelieRaad Schneels frue, frøken Anne Barbara Løvenskiold, hr. CancelieRaad Schneel, hr. CammerRaad Deichman, Niels Aal, Ditlef Rasch.

28/7-1754. Borger Roses db. Mons.
Test: Knud Povelsens enche, Maren Nielsdtr., Jon Løberg, Erik Bommen, Jens Simensen.

4/8-1754. Marthe Saamundsdatters uægte db. Christian.
Barnefader: Hasle Rejersen.

Test: Christen Vattenbergs kone, Barbara Simensdatter, Christen Vattenberg, Zacharias Muustvet.

11/8-1754. Berulf Christensens db. Berulf.
Test: Ole Andersens kone, Abraham Andersens kone, Ole og Abraham Anderssønner, Hans Christensen.

11/8-1754. Lars Lies pb. Karen.
Test: Hans Lies enke, Anne Andersdtr., Hans Berg, Hans Hansen, Knud Hansen.

11/8-1754. Erik Olsen fra Osebachens db. Peder.
Test: Søren Saavesens kone, Margrethe Olsdtr., Abraham Nielsen, Andreas Hansen.

17/8-1754. Friderich Storms pb. Lisbeth Maria.
Test: Hr. Capitain Rasches frue, frøken Løvenskiold, hr.
CammerRaad Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Lieutenant Achbon.

18/8-1754. Hans Svinholts pb. Ingebor.
Test: Tollef Stulens kone, Inger Ammundsdtr., Lars Fløtterøe, Anders Langerøe, Thor Andersen.

18/8-1754. Niels Hansen fra BradsbergKlevens pb. Inger.
Test: Ingebor Pedersdtr., Ingebor Hansdtr., Ole Knudsen, Christopher Hansen, Halvor Hansen.

25/8-1754. Jon Olsenfra Meens Ejets pb. ?????
Test: Maren Eriksdtr., Maren Andersdtr., Ole Olsen, Niels Olsen, Knud Olsen.

1/9-1754. Niels Olsen Bergs pb. Anne.
Test: Gregorii Lunds kone, Ingebor Olsdtr., Zacharias Muustvet, Rollef Trolsaas, Anders Olsen.

8/9-1754. Ole Gundersen fra Laugmands Ejets db. Ole.
Test: Jon Sørbøes kone, Halvor Manassesens kone, Halvor Manassesen, Halvor Sneltvet, Lars Olsen.

8/9-1754. Jens Schouens db. Hans.
Test: Lars Houens kone, Kisten Nielsdtr., Anders Nielsen, Niels Nielsen, Jens Simensen.

8/9-1754. Jon Løbergs db. Jon.
Test: Borjer Ballestads kone, Anne Jacobsdtr., Isak Løberg, Ole Schyer, Niels Johannisen.

8/9-1754. Claus Hoppestads db. Zacharias.
Test: Ole Hoppestads kone. Helvig Zachariasdtr., Erik Halvorsen, Just Pedersen, Christen Zachariasen.

13/9-1754. Hr. Capitain Fleischers pb. Anne Maria.
Test: Hr. Capitain Fermans frue, jomfru Fleischer, hr.
Obriste L. Koss, Christen Morland, Realf Wrigt. -

15/9-1754. Engebret Mathisen Løbergs db. Erik.
Test: Abraham Løbergs kone, Karen Tønnesdtr, Henrich Thorsen, Engebret Gundersen, Tormoe Nielsen.

15/9-1754. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens db. Jan.
Test: Jens Simensens kone, Kisten Nielsdtr., Ole Knudsen, Niels Jørgensen, Peder Larsen.

24/9-1754. Christen Greves db. Helle Christian.
Test: Niels Gundersens kone, Lisbeth Arveskoug, Berthel Jobsen, Hans Qvist, Mads Trost.

27/9-1754. Min søn Christian.
Test: Hr. Jørgen Herman Monrads Kiæreste, Kistine Koppe, Vilhelm Schweder, Giert Lange, Joachim Adtzlef. Fød den 22de. 

29/9-1754. Jens Thomesen fra Luxefjelds db. Thomas.
Test: Guttorm Fieldets kone, Gulbrand Jislesens kone, Gunder Sneltvet, Guttorm Fieldet, Niels Olsen.

6/10-1754. Erik Pedersen Schreuas db. Peder.
Test: Aslak Venstøbs kone, Engel Jønnevals kone, Lars Venstøb, Anders Hansen, Niels Hansen.

6/10-1754. Christian Hoppestads pb. Giertrud.
Test: Christen Moes kone, Karen Andersdtr., Niels Bøe, Ole Kiise, Hans Halvorsen.

6/10-1754. Peder Tollefsen Bøes db. Peder.
Test: Knud Bøes kone, Live Gundersdtr., Abraham Løberg, Jan Johannisen.

6/10-1754. Henrich Roligheds pb. Maria.
Test: Johannes Sneltvets kone, Margrethe Olsdtr., Engebret Løberg, Jens Gundersen, Ole Hansen.

6/10-1754. Lars Danielsens pb. Maren.
Test: Christen Hansens kone, Kisten Larsdatter, Erik Bommen, Daniel Larsen.

6/10-1754. Halvor Christensen fra Osebachens db. Christen.
Test: Andreas Christensens kone, Helvig Hansdtr., Peder Olsen, Morten Henrich, Ole Pedersen.

6/10-1754. Knud Olsen fra Moe Ejets db. Ole.
Test: Engebret Eiconrøes kone, Anne Olsdtr., Friderich Hansen, Abraham Gundersen, Ole Olsen.

13/10-1754. Jon Halvorsen fra Hyttens pb. Maren Cathrine.
Test: Hieronomi Jensens kone, Kisten Olsdtr., Christopher Smed, Gunder Tevesen, Christen Olsen.

27/10-1754. Christian Høstes db. David Gregorius.
Test: Hans Arnesens kone, Dorothea Fransdtr., Jens Schweder, Realf Vrigt. Ulrich Cudrio.

27/10-1754. Niels Bøes db. Niels.
Test: Ole Kiises kone, Maren Halvorsdtr., Isak Hoppestad, Herman Tronsen.

27/10-1754. Ole Siursen fra Ericsrøds pb. Marthe.
Test: Biøn Fieldalens kone, Engel Jønnevalds kone, Biøn Fieldalen, Engel Jønneval.

1/11-1754. Erik Thorsen fra Breke Ejets db. Jon.
Test: Niels Larsens kone, Barbara Simensdatter, Rasmus Riising, Ole Isaksen, Jacob Abrahamsen.

10/11-1754. Ole Pedersen fra Osebachens db. Thor.
Test: Solve Isaksens kone, Kisten Jonsdtr., Peder Olsen, Gulbrand Stephensen, Halvor Christensen.

11/11-1754. Karen Jørgensdtrs uægte pb. Karen.
Barnefader: Christen Povelsen.
Test: Helje Eliædtr., Maren Andersdtr., Niri Rejersen, Jens Aslaksen.

17/11-1754. Ole Christensen fra Aashammerens pb. Justa.
Test: Hans Christensens kone, Ole Aases kone, Jon Halvorsen, Halvor Rasmusen, Ole Jensen.

17/11-1754. Aslak Bergs db. Ole.
Test: Halvor Follougs kone, Berthe Amundsdtr, Jon Sørbøe, Lars Lie.

17/11-1754. Søren Otterholts pb. Anne.
Test: Niels Otterholts kone, Maren Halvorsdtr., Henning Jønneval, Christen Jønneval, Henning Halvorsen.

17/11-1754. Ole Follougs pb. Karen.
Test: Niels Langerøes kone, Karen Jensdatter, Niels Langerøe, Christen Moe, Isak Jensen.

17/11-1754. Niels Henrichsen fra Riising Ejets db. Peder.
Test: Hans Tostensens kone, Karen Jacobsdtr., Peder Christensen, Vilhelm Henrichsen.

30/11-1754. Hans Qvistes pb. Karen.
Test: Christen Greves kone, Maria Qvist, Niels Gundersen, Henrich Beergre?en, Petter Vrigth.

1/12-1754. Torjus Hansen fra Borrestad Ejets pb. Kisten.
Test: Peder Hansens kone, Anne Torjusdtr., Claus Henningsen, Christen Hansen, Johannes Olsen.

1/12-1754. Østen Løbergs pb. Ingebor.
Test: Peder Bøes kone, Maren Christensdtr., Niels Bøe, Abraham Løberg, Jacob Knudsen.

8/12-1754. Halvor Nielsen fra Osebachens pb. Karen.
Test: Knud Kiølnæses kone, Margith Niculsdatter, Giert Danielsen, Sivert Hansen.

8/12-1754. Anders Danielsen Ballestads pb. Inger.
Test: Lars Sannis kone, Karen Andersdatter, Jens Ballestad, Lars Larsen, Knud Larsen.

8/12-1754. Christian Høgsets db. Hans.
Test: Christen Kleps kone, Live Nielsdtr., Niels Mortensen, Niels Klep, Halvor Hansen.

16/12-1754. Solve Bradsbergs pb. Marthe.
Test: Jens Madsens enke, Maren Jensdatter, Sergiant Nord, Niels og Ole Engebretssønner.

22/12-1754. Johannis Biønsens db. Jørgen.
Test: Lars Venstøbs kone, Anne Larsdtr., Lars Venstøb, Anders Larsen, Jan Christophersen.

22/12-1754. Tollef Otterholts pb. Margrethe.
Test: Hans Moes kone, Randi Jensdtr., Niels Eriksen, Peder Fossum, Halvor Sørensen.

27/12-1754. Isak Jacobsen fra Bradsbergklevens pb. Anne.
Test: Anders Follestads kone, Johanna Kistine Olsdtr., Engebret Espedalen, Isak og Gulbrand Stephensønner.

31/12-1754. Morten Faarevals db. Rasmus.
Test: Christen Fossums kone, Anne Halvorsdatter, Peder Fossum, Isak Hoppestad, Rasmus Engebretsen.


1755.

112 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1755. Morten Henrich fra Osebachens db. Johan Friderich.
Test: Halvor Christensens kone, Berthe Hansdtr., Ole Pedersen, Gullich Stephensen.

5/1-1755. Ole Andersen fra Bradsbergklevens db. Berulf.
Test: Hans Christensens kone, Anne Maria Olsdtr., Abraham Andersen, Erik Simensen, Daniel Aslaksen

5/1-1755. Rasmus Nirisens pb. Ingebor Catrine
Test: Rollef Christophersens kone, Ingebor Andersdtr., Ole Nirisen, Anders Nirisen.

13/1-1755. Abraham Gundersen fra Moe Ejets pb. Anne.
Test: Hans Moes kone, Maren Engebretsdtr., Gunder Bøe, Lars Haagensen, Niels Gundersen.

19/1-1755. Christen Smed fra Osebachens db. Abraham.
Test: Abraham Gundersens kone, Kisten Gregersdatter, Michel Olsen, Carl Pedersen, Christen Gregersen.

19/1-1755. Hans Amundsen fra Falchum Ejets pb. Anne Margrethe.
Test: Lars Isaksens kone, Marthe Pedersdatter, Peder Grinietejen, Aslak Larsen, Niels Henrichsen.

2/2-1755. Henrich Evensen fra Follestads db. Jens.
Test: Abraham Olsens kone, Maren Hansdtr., Amun Schouen, Lars Hynie, Christian Christophersen.

2/2-1755. Hans Olsen fra Hyttens db. Anders.
Test: Ole Thorsens kone, Johanne Jensdtr., Christen Larsen, Jens Baltzersen, Christen Andersen.

2/2-1755. Gulbrand Jislesens pb. Maria.
Test: Christen Jønnevals kone, Jens Thommesens kone, Christen Jønneval, Jens Thommesen.

9/2-1755. Jan Jensen fra Hyttens db. Peder.
Test: Jon Halvorsens kone, Karen Olsdtr., Jens Tronsen, Christen Lund, Gunder Tevesen.

16/2-1755. Niels Glendes db. Lars.
Test: Gregorii Schavens kone, Maren Christensdtr., Ole Omuth, Hans Sneltvet, Ole Aas

 16/2-1755. Just Døxerøes db. Halvor.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Biøn Fieldalens kone, Tolf Aas, Biøn Fieldalen, Halvor Lyngaasen.

16/2-1755. Lars Pedersen fra Gulset Ejets pb. Maren.
Test: Ole Buers kone, Maren Henrichsdatter, Sven Pedersen, Ouen Pedersen.

23/2-1755. Michel Gravelies pb. Anne.
Test: Biøn Fieldalens kone, Ingebor Olsdtr., Jens Høymyr, Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen.

23/2-1755. Mads Sørensen fra Holms Ejets db. Anders.
Test: Niri Bouerøes kone, Margrethe Engebretsdtr., Niri Bouerøe, Christen Madsen.

26/2-1755. Gunder Gulsets db. Lars.
Test: Hans Falchums kone, Helvig Andersdtr., Peder Hansen, Hans Brataas, Isak Christensen.

26/2-1755. Isak Suchas pb. Marthe.
Test: Jens Thorsens kone, Ingebor Olsdtr., Thor Omuth, Christen Olsen.

2/3-1755. Gunder Baaserøes db. Erik.
Test: Chrisren Fossums kone, Ole Aases kone, Gregorius Schaven, Niels Glende, Isak Johannisen.

2/3-1755. Turvil Mathisens db. Mathis.
Test: Jens Thorsens kone, Pernille Hansdtr., Christen Olsen, Jens Thorsen, Niels Hansen.

2/3-1755. Svennung Limies pb. Johanne.
Test: Jan Grinies kone, Karen Gundersdtr., Abraham Riising, Jonas Pedersen, Ole Larsen.

2/3-1755. Arne Hansen fra BradsbergKlevens db. Jacob.
Test: Anders Ballestads kone, Marthe Olsdatter, Peder Døxerøe, Daniel Aslacsen, Anders Jonsen.

2/3-1755. Berulf Holms pb. Maren.
Test: Christian Holms kone, Karen Larsdatter, Gunder Holm, Gunder Sem, Niels Jansen.

5/3-1755. Ole Kiises db. Niels.
Test: Hans Moes kone, Karen Isaksdtr., Halvor Kiise, Morten Faareval, Christen Nielsen.

9/3-1755. Abraham Jansen fra Gulset Ejets db. Lars.
Test: Ole Andersens kone, Maren Jansdatter, Ole Jansen, Sven Jansen.

16/3-1755. Tolf Aases pb. Maren.
Test: Halvor Aases kone, Maren Olsdtr., Christopher Venstøb, Just Døxerøe, Halvor Halvorsen.

19/3-1755. Halvor Toftes pb. Marthe.
Test: Niels Klyves Kone, Peder Toftes kone, Peder Bradsberg, Jacob Foss, Hans Gasman.

19/3-1755. Et fremmed fruentimer fra Moss Ingebor Jacobi hendes pb Johanne Christiana.
Udlagde til barnefader, en skipper Johan Christian.
Test: Jacob Svensens enke, Anne Andersdtr., Ole Moe, Hans Christensen.

25/3-1755. Jacob Vadrettes db. Giert.
Test: Lars Hansens kone, Karen Isaksdtr., Lars Stranden, Chrisen Lund, Niels Olsen.

25/3-1755. Peder Øfrums pb. Karen.
Test: Knud Sverrigs kone, Anne Larsdtr., Christen Jensen, Ole Engebretsen.

26/3-1755. Gregorii Lunds pb. Gunnil.
Test: Test: Niels Bergs kone, Sara Larsdtr., Michel Gravelie, Erik Larsen, Halvor Halvorsen.

31/3-1755. Niels Alexandersen Bergs tvillingbørn, Jens. og Anna.
Test: Rollef Buers kone, Peder Sneltvets kone, Inger Amundsdatter, Anne Maria Christophersdatter, Rollef Buer, Søren Mathisen, Jørgen Christophersen, Ole Alexandersen.

31/3-1755. Gunder Schielbreds db. Ole.
Test: Povel Aschoutsens kone, Marthe Aschoutsdatter, Torjer Schielbred, Niels Berg, Ole Aschoutsen.

31/3-1755. Niels Grinies pb. Marthe.
Test: Peder Toftes kone, Inger Sørensdtr., Tolf Hynie, Gunder Sem, Claus Hansen

13/4-1755. Gunder Nirisens db. Sven.
Test: Anna Jacobsdtr., Ragnil Nielsdtr., Jacob Nirisen, Niels Schyer, Isak Johannisen.

13/4-1755. Hans Christensen Sølies pb. Berthe.
Test: Haral Sølies kone, Inger Isaksdtr., Lars Sanni, Ole Andersen, Gunder Hansen.

13/4-1755. Lars Tvetens pb. Maria.
Test: Peder Grinitejens kone, Kisten Nielsdtr., Niels Larsen, Christen Olsen, Christen Jonsen.

20/4-1755. Anders Langerøes db. Lars.
Test: Hans Svinholts kone, Ambor Jacobsdatter, Engebret Espedalen, Hans Meen, Jacob Engebretsen.

4/5-1755. Christen Jacobsen fra Osebachens pb. Anne Kistine.
Test: Jens Juuls kone, Anne Jacobsdatter, Erik Olsen, Anders Olsen.

4/5-1755. Jacob Aaltvets pb. Berthe.
Test: Jens Pedersens kone, Karen Andersdatter, Christen Borge, Abraham Øfrum, Ole Evensen.

8/5-1755. Lars Sannis db. Vetle.
Test: Christen Borges kone, Haral Sølies kone, Hans Christensen, Solve Isaksen, Jacob Hansen.

8/5-1755. Anders Jørgensen fra Hyttens pb. Christense.
Test: Ole Friderichsens kone, Dorthe Christensdatter, Hans Olsen, Christen Jørgensen.

11/5-1755. Hans Jacobsen Meens db. Jon.
Test: Ole Eltvets kone, Else Jacobsdtr., Hans Buer, Anders Langerøe, Jacob Engebretsen.

20/5-1755. Christopher Larsen fra BradsbergKlevens db. Hans.
Test: Anne Johanne Madsdtr., Anders Halvorsen, Anders Hansen, Knud Johannisen.

20/5-1755. Abraham Løbergs db. Ole.
Test: Hans Sneltvets kone, Margrete Hansdtr., Ole Omuth, Østen Løberg, Povel Thommesøn.

20/5-1755. Torbiøn Hynies pb. Dorthe Kistine.
Test: Berthe Andersdtr., Maren Henrichsdatter, Johan Mejer, Christen Andersen, Niels Henrichsen.

21/5-1755. Christian Bruchevalds pb. Anne Maria.
Test: Anders Jacobsens kone, Alet Smidt, Jon Jacobsen, Jørgen Muller, Niels Madsen.

21/5-1755. Solve Gulsets db. Aslak.
Test: Halvor Toftes kone, Kisten Aabye, Niels Klyve, Jan Jensen, Niels Isaksen.

21/5-1755. Knud Simensens pb. Karen.
Test: Christen Kleps kone, Elen Isaksdtr., Niels Olsen, Jens Abrahamsen.

21/5-1755. Anne Andersdatter fra BradsbergKlevens uægte db. Anders.
Barnefader: Soldat Søren Aschoutsen.
Test: Christen Hansens kone, Ingebor Olsdatter, Borger Ballestad, Hans Jensen.

25/5-1755. Vebiøn Fiellets db. Niels.
Test: Rønniche Jonsens kone, Ole Sivertsens kone, Ole Vammen, Gulbrand Fieldet.

25/5-1755. Knud Kreppas pb. Aase.
Test: Ander Olsens kone, Kisten Jensdtr., Anders Jonsen, Jon Pedersen.

1/6-1755. Gunder Olsen fra Gravelie Ejets db. Isak.
Test: Hans Tostensens kone, Ingebor Pedersdatter, Thor Sucha, Jon Andersen.

1/6-1755. Ole Jacobsen fra Meens Ejets db. Gunder.
Test: Anders Ballestads kone, Else Jacobsdatter, Hans Meen, Christen Øfrum, Ole Jacobsen.

1/6-1755. Friderich Flittigs pb. Berthe.
Test: Knud Olsens kone, Helvig Zachariasdatter, Knud Olsen, Anders Olsen, Christen Engebretsen.

1/6-1755. Maren Jacobsdatter fra Ramsaasens uægte pb. Marthe.
Barnefader: Anders Nielsen.
Test: Christian Høgsets kone, Maren Nielsdtr., Jens Ballestad, Rasmus Nirisen.

8/6-1755. Sigfred Jonassen fra BøeRønningens pb. Else Margrethe.
Test: Jacob Jacobsens kone, Anne Larsdtr., Christen Larsen, Jens Olsen, Gunder Nielsen.

15/6-1755. Lars Limies db. Halvor.
Test: Aslak Grinies kone, Karen Olsdtr., Jon Berreberg, Torbiøn Hynie, Niels Jansen.

22/6-1755. Abraham Jacobsen fra Follestads db. Abraham.
Test: Abraham Svidses kone, Anne Pedersdtr., Anders Jacobsen, Jacob Jacobsen, Andreas Børresen.

22/6-1755. Peder Sneltvets db. Jacob.
Test: Anders Halvorsens kone, Marthe Isaksdatter, Søren Mathisen, Jens Gundersen, Ole Alexandersen.

2/7-1755. Halvor Rasmusen fra Foss ejets db. Engebret.
Test: Christen Jønnevalds kone, Maren Engebretsdatter, Ole Christensen, Johan Lorentsen, Rasmus Engebretsen.

2/7-1755. Jacob Andersen fra Gulset Ejets db. Anders.
Test: Johannis Gundersens kone, Karen Gulbrandsdtr., Lars Pedersen, Abraham Jansen.

6/7-1755. Daniel Stephensen fra Sølie Ejets db. Lars. 
Test: Gunder Sølies kone, Gunnil Ammunddatter, Anders Engrav, Amun Tollefsen, Tollef Amundsen.

6/7-1755. Ole Kittilsen fra Luxefjelds db. Kittil.
Test: Gulbrand Jislesens kone, Christen Jønnevals kone, Michel Fiellet, Halvor Alfsen.

20/7-1755. Johan Mejers pb. Berthe.
Test: Ole Voigtes kone, Herman Ludvigsens kone, Anders Jacobsen, Hans Knopfs, Søren Hilleberg.

20/7-1755. Niels Olsen fra Meens Ejets db. Anders.
Test: Knud Simensens kone, Karen Andersdtr., Knud Simensen, Hans Vernersen, Christen Larsen.

24/7-1755. Jens Christiansens pb. Jessine Christiana.
Test: Madame Karhoff, Else Kistine Steen, Christen Morland, Giert Sørensen.

27/7-1755. Hans Pedersen fra Tofte Ejets db. Peder.
Test: Christen Fossums kone, Johanne Christensdatter, Gregorius Schaven, Ole Aas, Anders Hansen.

27/7-1755. Peder Olsen fra BradsbergKlevens pb. Kisten.
Test: Ole Follougs kone, Kisten Nielsdtr., Engebret Gundersen, Thor Amundsen, Jens Jonsen.

3/8-1755. Gunder Thommesen fra Falchum Ejets db. Thomes.
Test: Johan Røslers kone, Catrine Coto, Johan Røsler, Peder Hansen, Lars Hartvigsen.

10/8-1755. Erik Follougs pb. Kisten.
Test: Anders Vetlesens kone, Barbara Simensdtr., Sergiant Nord, Jens Schouen, Anders Larsen.

17/8-1755. Peder Olsen fra Bøe Ejets db. Johannes.
Test: Erik Dyrendals kone, Kirsten Sørensdtr., Christen Fossum, Ole Torjersen, Mons Tevesen.

17/8-1755. Ole Ledvorsen fra Moe Ejets (Flittig) pb. Anne.
Test: Ole Siversens kone, Groe Jonsdatter, Halvor Ersrøe, Ole Sivertsen.

17/8-1755. Maren Olsdatter fra Gulset Ejets uægte pb. Ingebor.
Barnefader: Frans Krøger.
Test: Ole Eriksens kone, Else Hansdtr., Ole Eriksen, Niels Olsen.

24/8-1755. Jens Gundersen fra Bugoths db. Peder.
Test: Johannes øde Sneltvets kone, Christen Gundersdatter, Johannes Sneltvet, Henrich Rolighed, Jon Pedersen.

24/8-1755. Torjer Schielbreds pb. Marthe.
Test: Peder Grinitejens kone, Elbiør Kiøstolsdtr., Niels Berg, Gunder Olsen, Povel Aschoutsen.

24/8-1755. Christen Vattenbergs pb. Maren.
Test: Ole Gundersens kone, Aldis Knudsdtr, Gunder Grinie, Niels Grinie, Niri Rejersen.

7/9-1755. Aslak Venstøbs pb. Helvig.
Test: Turvil Svensens kone, Maren Evensdtr, Christen Fossum, Christian Venstøb, Anders Hansen.

7/9-1755. Mons Henrichsens pb. Anna.
Test: Aslak Grinies kone, Gunnil Henrichsdtr., Abraham Riising, Tollef Halvorsen, Gunder Tevesen.

21/9-1755. Niels Jonsen fra Breche Ejets db. Giert Niman.
Test: Provstinde Monrad, Berthe Børresdatter, Maurits og Vilhelm Schweder, Rasmus Adtzlef.

21/9-1755. Rollef Trolaases db. Peder.
Test: Niels Bergs kone, Guri Andersdtr., Zacharias Muustvet, Niels Berg, Søren Jørgensen.

21/9-1755. Ole Andersen Løbergs pb. Kisten.
Test: Niels Løbergs kone, Gunnil Andersdatter, Engebret Løberg, Christopher Aasterøe, Povel Thomesen.

27/9-1755. Hr. Capitain Fleischers pb. Mette Elisabeth.
Test: Madme Frisenberg, Maren Schierven, hr. Capitain Ferman, Hans Arnesen, Andreas Frisenberg.

28/9-1755. Ole Aases db. Rasmus.
Test: Jacob Fosses kone, Ingebor Gundersdatter, Gregorius Schaven, Niels Glende, Halvor Arnesen.

19/10-1755. Peder Døxeroes db. Jacob.
Test: Anders Ballestads kone, Ingebor Olsdtr, Peder Sem, Arne Hansen, Isak Jacobsen.

19/10-1755. Sven Jansens pb. Anne.
Test: Abraham Jansens kone, Karen Jansdtr., Jan Sem, Abraham Jansen, Ole Jonsen.

26/10-1755. Margith Olsdtrs uægte pb. Bergith.
Barnefader: Povel Knudsen fra Rolloug i Nommedal.
Test: Anun Liestuuls kone, Bergith Olsdatter, Anun Listuul, Ole Knudsen.
(Bergit Paulsdatter)

9/11-1755. Knud Smeds pb. Maren.
Test: Halvor Toftes kone, Helvig Andersdatter, Christopher Smed, Solve Gulset, Jan Christophersen.

9/11-1755. Gunder Grinies db. Niels.
Test: Jan Grinies kone, Kisten Jansdtr., Niels Løberg, Berulf Holm, Jacob Abrahamsen.

11/11-1755. Min søn Christen. - fød den 5. nov. - død den 10. martj 1756. (Prestens sønn)
Test: hr. RegimentsqvarterMester Holms frue, jomfru Eleonara Rasch, hr. CancelieRaad B. H. Løvenskiold, hr CammerRaad Hansen, hr. Borgermester Bentsen. 

16/11-1755. Friderich Storms db. Johan Andreas.
Test: Morten Henrichs kone, Anne Dorthe Larsdtr., Iver Pedersen, Søren Hansen.

16/11-1755. Ole Pedersen fra Falchum Ejets db. Rasmus.
Test: Maren Eriksdtr., Giertrud Andersdtr., Frans Rasch, Aslak Larsen, Isak Sørensen.

23/11-1755. Jonas Pedersen fra BradsbergKlevens db. Peder.
Test: Engebret Nielsens kone, Else Christophersdatter, Svennung Grinie, Niels Torgersen, Halvor Jonsen.

23/11-1755. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets db. Anders.
Test: Anders Andersens kone, Marthe Olsdtr., Anders Andersen, Anders Halvorsen, Halvor Arnesen.

30/11-1755. Gulbrand Stephensen fra Osebachens db. Niels.
Test: Niels Løbergs kone, Maria Engebretsdtr., Christen Olsen, Isak Jacobsen, Ole Isaksen.

30/11-1755. Engel Jønnevals pb. Marthe.
Test: Christen Jønnevals kone, Maren Halvorsdatter, Christen Jønneval, Turvil og Halvor Svendsønner.

30/11-1755. Maren Thorsdatters uægte pb. Adslof (Aslaug.)
Barnefader: Isak Madsen.
Test: Hans Tostensens kone, Gunder Olsens kone, Gunder Olsen, Peder Siversen, Jon Pedersen.

8/12-1755. Ole Steensaasens pb. Anne.
Test: Ole Røsagers kone, Gunnil Olsdtr., Haagen Gaupaasen, Ole Røsager, Sondre Kittilsen.

14/12-1755. Peder Toftes pb. Karen.
Test: Niels Grinies kone, Inger Johannisdtr., Ole Bøle, Gunder Holm, Thor Andersen.

14/12-1755. Ole Jansen fra Gulset Ejets pb. Inger.
Test: Lars Isaksens kone, Kisten Jansdtr., Ole Andersen, Ouen Rasmusen, Niels Isaksen.

21/12-1755. Anders Gundersens pb. Sidsel.
Test: Even Nielsens enke, Maren Nielsdtr., Ole Jacobsen, Christen Jensen, Hans Larsen.

21/12-1755. Søren Otterholts db. Ole.
Test: Christen Jønnevals kone, Johanne Andersdtr., Christen Jønneval, Jens Stephensen, Isak Halvorsen.

21/12-1755. Knud Kiølnæses pb. Anne Sybella.
Test: Andreas Hansens kone, Ingebor Nielsdtr., Simon Pedersen, Christen Jonsen, Jørgen Engebretsen.

26/12-1755. Niels Andersen fra BradsbergKlevens db. Jacob.
Test: Hans Tostensens kone, Christense Andersdatter, Lars Lerche, Hans Tostensen, Engebret Eriksen.

26/12-1755. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets pb. Maren.
Test: Lars Isaksens kone, Karen Hansdtr., Lars Isaksen, Isak Sørensen, Isak Hansen.

26/12-1755. Haral Sølies pb. Inger.
Test: Lars Sannis kone, Ammun Engebretsens kone, Hans Christensen, Edvert Nielsen, Ole Aas.

26/12-1755. Niels Otterholts db. Lars.
Test: Tollef Otterholts kone, Maren Halvorsdatter, Hans Moe, Christen Jønneval, Jens Eriksen.

27/12-1755. Sergiant Nords pb. Marthe.
Test: Anne Dorthe Buer, Maren Jensdtr., Solve, Ole og Niels Bradsberg.

27/12-1755. Hans Høgsets db. Haral.
Test: Tollef Høgsets kone, Gunnil Nielsdatter, Ole Svinholt, Ole Bøle, Lars Hansen.

27/12-1755. Halvor Houens db. Haral.
Test: Hans Sneltvets kone, Maren Pedersdtr., Gunder Borge, Amun Sølie, Jon Hansen.

27/12-1755. Halvor Alfsen fra Luxefjelds pb. Gunnil.
Test: Gulbrand Jislesens kone, Gunne Jislesdatter, Gulbrand Lucasen, Gulbrand Jislesen, Isak Gulbrandsen.

28/12-1755. Halvor Christensen fra Osebachens db. Christen.
Test: Ole Pedersens kone, Rebecha Hansdtr., Morten Henrich, Edvert Jonsen, Iver Pedersen.


1756.

118 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1756. Engebret Engebretsen fra Kiølnæs Ejets pb. Tone.
Test: Daniel Stephensens kone, Anne Andersdtr., Jacob Eriksen, Ole Bierchetvet, Gunder Nielsen.

1/1-1756. Sondre Halvorsen fra Luxefjelds db. Tosten.
Test: Gunder Monsens kone, Bergith Halvorsdtr., Ole Silevigen, Peder Olsen.

4/1-1756. Christian Hoppestads pb. Karen.
Test: Knud Bøes kone, Karen Halvorsdtr., Isak Hoppestad, Gunder Bøe, Hans Halvorsen.

4/1-1756. Knud Fingersen fra Moe Ejets db. Ole.
Test: Engebret Eichonrøes kone, Ingebor Tronsdatter, Engebret Eichonrøe, Ole Olsen.

6/1-1756. Ole Andersen fra Strømdal Ejets db. Hans.
Test: Johannis Rejersens kone, Anne Svensdtr., Ole Pedersen, Ole Jansen, Rasmus Eschildsen.

12/1-1756. Hans Qvistes db. Berthel.
Test: Anders Rasmusens kone, Lisbeth Arveskoug, Christen Greve, Lars Herøen, Ole Thue.

13/1-1756. Gregorii Schavens db, Christen.
Test: Halvor Michelsens kone, Inger Clausdtr., Christen Fossum, Ole Aas, Mons Tevesen.

13/1-1756. Halvor Manassesens pb. Anne.
Test: Torjus Melfalds kone, Anders Stochenes kone, Lars Kiær, Ole Gundersen, Jens Jonsen.

13/1-1756. Jon Nielsens pb. Agnethe.
Test: Niels Isaksens kone, Kisten Nielsdtr., Engebret Gundersen, Ole Isaksen, Ole Larsen.

18/1-1756. Jens Riises pb. Anne Maria.
Test: Inger Solvesdtr., Maria Jensdtr., Gunder Sølie, Christopher Strømbech.

18/1-1756. Herman Tronsens db. Tron.
Test: Maren Olsdtr., Anne Pedersdtr., Jan Christophersen, Gunder Tevesen, Sivert Pedersen.

18/1-1756. Abraham Jansens pb. Karen.
Test: Sven Jansens kone, Maren Henrichsdtr., Jan Sem, Ole og Johannes Janssønner.

18/1-1756. Maren Andersdtrs uægte pb. Gunnil.
Barnefader: Peder Kiærulf.
Test: Anne Johannisdtr., Karen Andersdtr., Johannes Børresen, Hans Nielsen.

23/1-1756. Hans Bradsbergs db. Hans.
Test: Halvor Jobsens kone, Susanne Maria Kiil, Ole Vindholmen, Berthel Jobsen, Rasmus Helles.

25/1-1756. Johannis øde Sneltvets db. Peder.
Test: Jens Gundersens kone, Christense Gundersdtr., Lars Pedersen, Peder Sneltvet. Ellef Knudsen.

25/1-1756. Lars Bachens db. Isak.
Test: Jacob Aaltvets kone, Gunnil Olsdtr., Christen Borge, Halvor Folloug, Knud Larsen.

25/1-1756. Hans Pedersen fra Tofte Ejets db. Lars.
Test: Friderich Jacobsens kone, Karen Thorsdtr., Engel Jønneval, Just Pedersen.

1/2-1756. Aslak Grinies db. Sven.
Test: Niels Løbergs kone, Karen Jansdtr., Abraham Riising, Niels Olsen, Hans Jørgensen.

1/2-1756. Niels Michelsen fra Luxefjelds db. Anders.
Test: Ole Sivertsens kone, Gunnil Michelsdatter, Jacob Arnesen, Ole Ledvorsen, Abraham Slettene.

1/2-1756. Hans Grumstulens db. Knud.
Test: Torjer Schielbreds kone, Groe Jonsdtr., Halvor Ersrøe, Erik Pedersen.

8/2-1756. Ole Gundersens pb. Inger.
Test: Anders Klyves kone, Christence Gundersdtr., Halvor og Isak Sneltvet, Jon Sørbøe.

8/2-1756. Peder Sivertsen fra Riising Ejets db. Sivert.
Test: Jens Thorsens kone, Karen Hansdtr., Halvor Oredalen, Turvil og Hans Mathissønner.

11/2-1756. Haral Berrebergs pb. Maren.
Test: Provstinde Monrad, Helene Hermansdtr., Jens, Simen og Wilhelm Schweder.

15/2-1756. Søren Riises db. Johannes.
Test: Rollef Buers kone, Anne Sørensdtr, Jens Riis, Christen Hansen, Christen Larsen.

15/2-1756. Scheje Christensens db. Lars.
Test: Ole Schyers kone, Ragnil Nielsdatter, Niels Schyer, Christopher Riis, Anun Larsen.

15/2-1756. Jon Andersen fra Lunds Ejets db. Simen.
Test: Anders Jonsens kone, Kisten Jensdtr., Ledvor Christensen, Christen Olsen, Niri Rejersen.

15/2-1756. Tollef Otterholts db. Jens.
Test: Niels Otterholts kone, Randi Jensdtr, Hans Moe, Mons Jensen, Isak Halvorsen.

15/2-1756. Ole Nielsen fra BradsbergKlevens db. Niels.
Test: Hans Gundersens kone, Anders Olsens kone, Anders Olsen, Niels Prossen, Daniel Aslaksen.

15/2-1756. Christen Jønnevals db. Lars.
Test: Engel Jønnevals kone, Karen Pettersdtr., Halvor Rasmusen, Søren og Henning Halvorsønner.

18/2-1756. Christen Greves db. Ole Vulfsberg.
Test: Hans Qvistes kone, Maren Arveschoug, Niels Gundersen, Hans Arnesen, Realf Vrigth.

22/2-1756. Christopher Aasterøes pb. Margrethe.
Test: Gunder Baaserøes kone, Elen Pedersdtr., Ole Andersen, Christopher Larsen, Jon Pedersen.

22/2-1756. Peder Thorsen fra Hyttens db. Halvor.
Test: Ole Friderichsens kone, Gunnil Thorsdtr., Thor Sucha, Jens Baltzersen.

22/2-1756. Amun Listuuls db. Hellich.
Test: Christen Vattenbergs kone, Aldis Knudsdatter, Christen Vattenberg, Niri Rejersen.

22/2-1756. Ole Thorsen fra Bøe Rønningens pb. Maren.
Test: Peder Tollefsens kone, Maren Johannisdatter, Ole Jørgensen, Halvor Oredalen, Jon Johannisen.

28/2-1756. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds pb. Anne Sophia.
Test: Hr. Capitain Rasches frue, frøchen Else Deichman, hr.
Borgemester Bentsen, hr. Herman Løvenskiold, Søren Nielsen.

29/2-1756. Ole Hieromisens db. Hieronomus.
Test: Berthe Hansdtr., Ingebor Olsdtr., Jens Tronsen, Michel Jonsen, Isak Sørensen.

29/2-1756. Biøn Fieldalens pb. Gunnil.
Test: Ole Sivertsens kone, Groe Jonsdtr., Ole Sivertsen, Erik Pedersen, Halvor Glørsmyr.

29/2-1756. Hans Sneltvets pb. Gunnil.
Test: Abraham Løbergs kone, Anne Lisbeth Larsdtr., Isak Sneltvet, Ole Omuth, Ammun Isaksen.

29/2-1756. Jens Olsen fra Fossum Ejets pb. Anne Margrethe.
Test: Hieronimus Jensens kone, Anne Christensdtr., Henrich Sørensen, Peder Knudsen, Christen Andersen.

7/3-1756. Lucas Eriksens db. Gustavus.
Test: Jon Jacobsens kone, Inger Isaksdatter, Johan Mejer, Hans Christensen, Ole Christensen.

7/3-1756. Engebret Sems db. Anders.
Test: Abraham Riisings kone, Else Jonsdtr., Lars Sem, Jan Berreberg, Niels Olsen.

7/3-1756. Hans Østensens pb. Marthe.
Test: Anne Jacobsdtr., Sara Christophersdatter, Ole Schyer, Sondre Kittilsen.

14/3-1756. Anders Tejens db. Ole.
Test: Hans Moes kone, Karen Pettersdtr, Christen Zachariæsen, Erik Pedersen, Jens Eriksen.

14/3-1756. Henrich Sørensens db. Søren.
Test: Thomas Christensens kone, Pernille Pedersdatter, Hans Olsen, Ole Thorsen, Haagen Jansen.

21/3-1756. Niels Nielsens pb. Anne Lisbeth.
Test: Marthe Isaksdtr., Barbara Simensdtr., Daniel Aslaksen, Halvor Jonsen, Gunder Halvorsen.

25/3-1756. Hans Larsen Aases pb. Maren.
Test: Morten Faarevalds kone, Maren Engebretsdtr., Solve Rosval, Ole Aas, Rasmus Engebretsen.

28/3-1756. Christian Høysets db. Morten.
Test: Hans Svinholts kone, Live Nielsdtr., Niels Klep, Tollef Højseth, Knud Larsen.

4/4-1756. Christopher Smeds db. Christopher.
Test: Jan Jensens kone, Kisten Aabye, Knud Smed, Jon Halvorsen, Ole Nielsen.

15/4-1756. Hans Christensen fra Aas Hammerens pb. Maren.
Test: Lucas Eriksens kone, Ole Aases kone, Johan Mejer, Ole Christensen, Just Pedersen.

25/4-1756. Christen Mælums db. Ole.
Test: Hans Biørntvets kone, Anne Hansdtr., Hans Falchum, Abraham Falchum.

25/4-1756. Gunder Holms db. Niels.
Test: Peder Toftes kone, Anne Tolfsdtr., Tolf Hynie, Abraham Riising, Jacob Abrahamsen.

2/5-1756. Niels Larsen fra BradsbergKlevens pb. Anne.
Test: Elen Andersdtr., Barbara Simensdtr., Mads Løberg, Hans Sneltvet, Ole Larsen.

2/5-1756. Jacob Arnesens db. Thor.
Test: Ole Thorsens kone, Marthe Thorsdtr., Mons Henrichsen, Christen Sørensen, Halvor Sørensen.

2/5-1756. Ellef Halvorsen fra Bøe Rønningens pb. Aase.
Test: Erik Dyrendals kone, Maria Johannisdatter, Hans Bøe, Halvor Oredalen, Jacob Knudsen.

9/5-1756. Christen Moes db. Ole.
Test: Knud Sverrigs kone, Maren Halvorsdtr., Anders Moe, Hans Moe, Hans Halvorsen.

9/5-1756. Einer Andersens db. Christen.
Test: Haral Berrebergs kone, Else Jansdatter, Christian Bradsberg, Gunder Holm, Ole Jensen.

9/5-1756. Engebret Hoppestads db. Erik.
Test: Niels Bøes kone, Karen Eriksdtr, Erik Halvorsen, Ole Riise.

9/5-1756. Anders Halvorsen fra BradsbergKlevens pb. Anne Kistine.
Test: Peder Sneltvets kone, Giertrud Halvorsdtr., Søren Mathisen, Ole Isaksen, Knud Johannisen.

9/5-1756. Lisbeth Pedersdatter fra Hyttens uægte pb. Marthe.
Barnefader: Erik Kabbe.
Test: Anders Jørgensens kone, Kisten Larsdatter, Engebret Kiølnæs, Johannes Larsen.

9/5-1756. Live Torjusdtrs uægte pb. Gunnil.
Barnefader Anun Siulsen. 
Test: Niels Bergs kone, Maren Olsdtr., Zacharias Muustvet, Hans Torjusen.

8/6-1756. Jens Schouens db. Henrich.
Test: Jens Simensens kone, Anne Christensdtr., Lars Houen, Niels Nielsen, Anders Halvorsen.

8/6-1756. Hans Hansen fra Sølies pb. Anne.
Test: Lars Lies kone, Anne Halvorsdtr., Aslak Berg, Daniel Stephensen, Hans Larsen.

20/6-1756. Anders Rejersens db. Rejer.
Test: Engel Jønnevals kone, Johanne Andersdatter, Niri og Asle Rejersønner.

20/6-1756. Knud Hermandsens pb. Anne.
Test: Knud Olsens kone, Ingebor Tronsdatter, Lars Haagensen, Hans Pedersen, Niels Gundersen.

27/6-1756. Gregorii Lunds db. Erik.
Test: Biøn Fieldalens kone, Ingebor Pedersdtr., Lars Sneltvet, Peder Wenstøb,
Niels Muustvet.

27/6-1756. Christen Engebretsen fra Moe Ejets db. Isak.
Test: Knud Sverrigs kone, Dorthe Christensdatter, Hans Løve, Peder Øfrum, Niels Andersen.

27/6-1756. Christen Jonsen fra Gulset Ejets db. Jon.
Test: Sidsel Nielsdtr., Barbara Henrichsdatter, Lars Olsen, Frans Russel, Søren Paus.

27/6-1756. Hans Moes db. Jens.
Test: Christen Moes kone, Maren Halvorsdatter, Tollef Otterholt, Ole Kiise, Christen Nielsen.

18/7-1756. Torjus Tejens pb. Anne.
Test: Anders Tejens kone, Marthe Olsdtr., Knud Tejen, Jens Stephensen.

25/7-1756. Peder Venstøbs db. Engebret.
Test: Engebret Venstøbs kone, Marthe Christensdatter, Gregorius Lund, Peder Doxerøe, Daniel Abrahamsen.

25/7-1756. Vebiøn Fiellets db. Ole.
Test: Christen Jønnevals kone, Ragnil Gundersdatter. Gulbrand Jislesen, Jon Olsen.

1/8-1756. Jacob Nærums pb. Karen Kistine.
Test: Christen Borges kone, Maria Olsdatter, Lars Sanni, Haral Berreberg, Peder Olsen.

1/8-1756. Peder Knudsens pb. Jennert.
Test: Christen Fossums kone, Karen Madsdtr., Erik Dyrendal, Ole Torjersen, Jacob Jansen.

8/8-1756. Peder Bøes pb. Anne.
Test: Erik Dyrendals kone, Maren Christensdatter, Peder Tollefsen, Gunder Bøe, Jan Johannisen.

8/8-1756. Christen Hansen fra Borrestad Ejets pb. Ingebor.
Test: Søren Riises kone, Inger Johannisdtr., Anders Nielsen, Jens Pedersen, Johannes Larsen.

22/8-1756. Aslak Kaasi fra Luxefjelds pb. Gunnil.
Test: Gunder Monsens kone, Lisbeth Andersdatter, Gunder Sneltvet, Lars Olsen.

29/8-1756. Jon Hansen fra Houens db. Hans.
Test: Ole Follougs kone, Dorthe Christensdtr., Lars Houen, Anders Nielsen, Bent Hansen.

29/8-1756. Niels Langerøes db. Anders.
Test: Halvor Houens kone, Dorthe Christensdtr., Ole Folloug, Niels Andersen, Christen Andersen.

29/8-1756. Frans Glørsmyrs pb. Aslov.
Test: Morten Faarevals kone, Maren Engebretsdatter, Isak Hoppestad, Peder Stulen, Rasmus Christensen.

29/8-1756. Rasmus Nirisen fra Fløtterøes pb. Karen.
Test: Rollef Christophersens kone, Aslov Andersdtr., Osmun Olsen, Anders Nirisen.

5/9-1756. Povel Aschoutsens pb. Berthe.
Test: Gunder Olsens kone, Kistine Zachariædatter, Gunder Olsen, Jens Stephensen, Ole Aschoutsen.

12/9-1756. Søren Sørensen fra Osebachens pb. Marthe Kistine.
Test: Solve Isaksens kone, Alet Siversdtr., Jens Sørensen, Anders Finch.

12/9-1756. Amun Engebretsens db. Ole.
Test: Haral Sølies kone, Maren Gundersdtr., Anders Skoemager, Giert Danielsen, Lars Olsen.

19/9-1756. Jens Baltzersens db. Anders.
Test: Abraham Andersens kone, Kisten Jacobsdatter, Hans Olsen, Ole og Ingebret Gunderssønner.

19/9-1756. Erik Bommens pb. Karen Kistine.
Test: Niels Andersens kone, Anne Halvorsdatter, Niels Andersen, Isak Løberg. Gunder Halvorsen.

19/9-1756. Erik Olsen fra Osebachens db. Ole.
Test: Knud Kiølnæses kone, Astri Nielsdatter, Peder Olsen, Halvor Olsen.

19/9-1756. Knud Kragetoes db. Søren.
Test: Lars Larsens kone, Sara Christophersdtr., Rollef Buer, Christopher Larsen, Knud Larsen.

26/9-1756. Hans Falchums pb. Anna.
Test: Hans Daniel Glasers kone, Gunnil Olsdtr., Søren Falchum, Hans Biørntvet, Bernt Hiøring.

26/9-1756. Christen Jørgensens db. Ole fra Ballestad Ejet.
Test: Ole Eriksens kone, Marthe Olsdatter, Anders Jacobsen, Anders Isaksen, Jens Abrahamsen.

29/9-1756. Anders Mælums db. Christen.
Test: Isak Hansens kone, Elen Larsdtr., Lars Knop (Knap?), Isak Hansen, Thomas Hansen.

29/9-1756. Niels Muustvets db. Ole.
Test: Rollef Trolsaases kone, Maren Olsdtr., Torjer Schielbred, Gregorius Lund, Anders Olsen.

29/9-1756. Anders Grønsteens db. Johannes.
Test: Erik Dyrendals kone, Berthe Johannisdatter, Ole Jørgensen, Thomas Christensen, Jacob Gundersen. .

30/9-1756. Hr. Capitain Fleischers db. Philip Johan.
Test: Maren Schierven, jomfrue Ferman, hr. Capitain Schilling, hr. Lieutenant Achton, Petter Frisenberg.

10/10-1756. Anna Olsdatter fra Follestads uægte pb. Johanna.
Barnefader: Johannes Nielsen fra Porsgrund.
Test: Abraham Svidses kone, Johanne Olsdatter, Abraham Svids, Christen Olsen.

17/10-1756. Mads Løbergs db. Hans.
Test: Niels Løbergs kone, Marthe Eriksdtr., Niels Larsen, Østen Løberg, Ole Larsen.

17/10-1756. Knud Aarhuuses db. Tollef.
Test: Anders Tollefsens kone, Tyri Andersdatter, Jon Aarhuus, Alf Aarhuus, Tollef Andersen.

17/10-1756. Jacob Aaltvets pb. Maren.
Test: Lars Bachens kone, Giertrud Lorentsdtr., Niels Bachen, Jacob Larsen, Thor Anderssen.

24/10-1756. Lars Lies pb. Aaste.
Test: Hans Lies enke, Gunnil Larsdtr., Ole Flogstad, Hans Hansen, Gunder Hansen.

24/10-1756. Jens Thorsen fra Riising Ejets pb. Pernille.
Test: Turvil Mathisens kone, Aldis Knudsdtr., Turvil Mathisen, Christen Olsen, Sivert Pedersen.

31/10-1756. Niels Magnusen fra Fossum Ejets pb. Margrethe.
Test: Jørgen Jansens kone, Anne Svensdatter, Ole Jensen, Jon Christophersen.

31/10-1756. Jens Thomesen fra Luxefjelds pb. Karen.
Test: Johannis Sneltvets kone, Christence Gundersdtr., Vebiøn Fielle, Jens Gundersen, Johannes Andersen.

1/11-1756. Niels Olsen fra Grinies db. Anders.
Test: Aslak Grinies kone, Maren Olsdtr., Abraham Riising, Peder Sørensen, Søren Jørgensen.

14/11-1756. Jon Sørbøes pb. Inger Maria.
Test: Aslak Bergs kone, Marthe Isaksdtr., Niels Bachen, Ole Gundersen, Gunder Halvorsen.

21/11-1756. Østen Løbergs pb. Berthe.
Test: Anders Andersens kone, Aldis Knudsdatter, Jacob Knudsen, Povel Thommesen, Halvor Arnesen.

21/11-1756. Hans Mathisens pb. Thore.
Test: Mons Henrichsens kone, Maren Hansdtr., Mons Henrichsen, Hans Hansen, Niels Arvesen.

28/11-1756. Tollef Højsets pb. Marthe.
Test: Hans Svinholts kone, Lisbeth Isaksdtr., Isak Sølie, Christian Højset, Niels Simensen.

28/11-1756. Haagen Haagensens pb. Randi.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Maren Engebretsdatter, Lars Haagensen, Christen Sørensen.

28/11-1756. Et uægte db. Niels.
Moderen Anne Eriksdatter. Barnefader: Christian Nielsen fra Stoche.
Test: Niri Bouerøs kone, Margrethe Tønnisdtr., Lars Kiær, Peder Olsen.

5/12-1756. Peder Olsens pb. Live.
Test: Ole Erisrøes kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Ersrøe, Ole Ersrøe.

5/12-1756. Anders Nielsen fra Ramsaasens db. Jacob.
Test: Lars Nielsens kone, Else Jacobsdtr., Jacob Ramsaasen, Jens Ramsaasen.

5/12-1756. Christopher Nyegaards pb. Inger.
Test: Lars Bachens kone, Gunnil Andersdtr., Christopher Aasterøe, Knud Kragetoe, Johannes Hansen.

12/12-1756. Christen Lunds pb. Maren.
Test: Jens Aabyes enke, Pernille Jansdatter, Solve Gulset, Christian Høst, Jan Christophersen.

12/12-1756. Daniel Aslaksen fra BradsbergKlevens db. Aslak.
Test: Berthe Knudsdtr., Marthe Isaksdtr., Ole Isaksen, Erik Simensen, Gunder Halvorsen.

12/12-1756. Abraham Slettenes db. Hans.
Test: Hans Moes kone, Ingebor Tronsdtr., Gunder Bøe, Halvor Faareval, Jacob Gundersen.

12/12-1756. Isak Gulbrandsen fra Luxefjelds pb. Anne.
Test: Morten Faarevalds kone, Karen Halvorsdatter, Ole Kiise, Frans Glørsmyr, Christen Nielsen.

12/12-1756. Et uægte barn fra Osebachen Antodeus.
Moderen et fremmet fruentimmer Østen fra.  Barnefader udlagt Arnt Pedersen.
Test: Jacob Svendsens enke, Maria Engebretsdatter, Johannes øde Sneltvet, Ole Tollefsen.

15/12-1756. Gunnil Rejersdatter fra Falchum Ejets uægte pb. Anne.
Barnefader: Erik Andersen.
Test: Gunnil Thomesens kone, Elen Pedersdtr., Niri Rejersen, Niels Jensen.

19/12-1756. Knud Olsen fra Moe Ejets pb. Inger.
Test: Peder Øfrums kone, Karen Olsdtr., Abraham Gundersen, Christen og Ole Engebretssønner.


1757.

108 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1757. Ole Sivertsen fra Eriksrøes db. Ole.
Test: Biøn Fieldalens kone, Aslov Halvorsdatter, Biøn Fieldalen, Frans Glørsmyr, Halvor Lyngaasen.

2/1-1757. Johannes Rejersens pb. Maren.
Test: Jacob Thorsens kone, Marthe Jansdatter, Hans Carlsen, Niels Andersen, Andreas Jørgensen.

6/1-1757. Morten Henrichs fra Osebachens db. Gunder.
Test: Lars Hansens kone, Helvig Isaksdtr, Christopher Anundsen, Iver Pedersen.

6/1-1757. Halvor Nielsen fra Osebachens pb. Else Helene.
Test: Giert Danielsens kone, Tone Jensdatter, Søren Olsen, Anders Olsen.

9/1-1757. Niels Bøes db. Jens.
Test: Niels Hoppestads enke, Margrethe Engebretsdtr., Peder Bøe, Ole Kiise, Jacob Knudsen.

13/1-1757. Ole Moes db. Friderich.
Test: Halvor Michelsens kone, Margrethe Olsdatter, Gulbrand Stephensen, Isak Clausen, Søren Olsen.

13/1-1757. Gunder Bøes pb. Anne.
Test: Christian Hoppestads kone, Live Gundersdtr., Isak Hoppestad, Erik Solvesen, Christopher Pedersen.

15/1-1757. Jens Schweders pb. Kistine.
Test: Provstinde Monrad, Kistine Adtzlef, Regiments. qv., Mester Holm, Mauritz og Simon Schweder.

16/1-1757. Hans Pedersen fra Tofte Ejets db. Rejer.
Test: Engel Jønnevals kone, Marthe Olsdatter, Knud Fieldalen, Anders og Niri Rejersønner.

23/1-1757. Berulf Holms pb. Ingebor.
Test: Gunder Holms kone, Else Jansdtr., Christian Høst, Haral Berreberg, Niels Jansen.

30/1-1757. Ole Kiises db. Christopher.
Test: Christian Hoppestads kone, Margrethe Engebretsdtr., Niels Bøe, Morten Faareval, Christen Nielsen.

13/2-1757. Jon Saavesen fra Osebachens pb. Bodil Maria.
Test: Gunder Saavesens kone, Margith Niculsdatter, Christopher Andersen, Søren Sørensen, Amun Engebretsen.

13/2-1757. Lars Olsen fra Riising Ejets pb. Anne.
Test: Jens Thorsens kone, Dorthe Nielsdtr., Christen Olsen, Christen Jonsen, Frans Rusch.

13/2-1757. Tolf Jansen fra Stulen Ejets pb. Gunnil.
Test: Siur Stulens kone, Anne Jensdtr., Haagen Haagensen, Halvor Sørensen,

27/2-1757. Solve Grinies pb. Inger.
Test: Sergiant Nords kone, Maren Jensdatter, Peder og Ole Bradsberg, Niels Hansen Buer.

6/3-1757. Friderich Storms db. Christian.
Test: Provstinde Monrad, Kistine Koppe, Lieut. Storm, Junker Løvenskiold, Vilhelm Schweder.

6/3-1757. Halvor Aaltvets pb. Kisten.
Test: Lars Isaksens kone, Gunnil Nielsdatter, Jacob Aaltvet, Hans Olsen.

13/3-1757. Jon Løvens pb. Else.
Test: Niels Olsens kone, Marthe Olsdtr., Niels Olsen, Ole Olsen, Isak Hansen.

20/3-1757. Henrich Evensen fra Follestads pb. Sara.
Test: Peder Eichonrøes enke, Karen Larsdatter, Lars Evensen, Niels Torjersen.

25/3-1757. Knud Olsen fra Venstøbs db. Engvold. (Ingvald).
Test: Anders Olsens kone, Helvig Corneliidatter, Anders Olsen, Anders Jørgensen, Rasmus Biønsen.

27/3-1757. Jacob Jansen fra Berreberg Ejets pb. Karen.
Test: Peder Knudsens kone, Anne Stephensdtr., Peder Knudsen, Mons Henrichsen, Ole Aschoutsen.

7/4-1757. Hans Pedersen Sandbachens pb. Marthe.
Test: Jacob Fosses kone, Maren Christensdtr., Gregorius Schaven, Rasmus Faarevol, Niels Engebretsen.

11/4-1757. Christian Hørtes pb. Egidia Maria.
Test: Christen Lunds kone, Berulf Holms kone, Christen Lund, Haral Berreberg, Jan Christophersen.

11/4-1757. Ole Ledvorsen fra Moe Ejets db. Ledvor.
Test: Ole Ersrøes kone, Vebiøn Fiellets kone, Ole Vammen, Vebiøn Fielle.

12/4-1757. Haagen Gaupaasens db. Lars.
Test: Aslak Bergs kone, Elen Pedersdtr., Henrich Rolighed, Ole Steensaasen, Hans Gaupaasen.

17/4-1757. Solve Gulsets db. Aslak.
Test: Niels Klyves kone, Margrethe Aabye, Gunder Gulset, Halvor Tofte, Hans Gasman.

17/4-1757. Jan Jensens db. Melchior.
Test: Kisten Aabye, Pernille Jansdatter, Ole Nielsen, Jon Pedersen, Petter Christophersen.

17/4-1757. Hans Olsen fra Hyttens db. Christopher.
Test: Jens Baltzersens kone, Marthe Jansdtr., Christen Larsen, Ole Thorsen, Ole Jensen.

17/4-1757. Iver Pedersen fra Osebachens pb. Abigael Maria.
Test: Christopher Annundsens kone, Karen Maria Christensdtr, Carl Pedersen, Christopher Anundsen.

17/4-1757. Lars Limies pb. Maren.
Test: Rejer Andersens kone, Else Jansdatter, Engebret Venstøb, Rejer Andersen, Niels Jansen.

1/5-1757. Giert Sørensen Condrops db. Søren Christian.
Test: Søren Christensens enke, Anna Usgaard, Christen Morland, forvalter Karhoff, Ole Pedersen Vejer.

8/5-1757. Haral Berrebergs pb. Elen Maria.
Test: Gunder Gulsets kone, Margrethe Aabye, Jacob Nærum, Teves Monsen, Christen Olsen.

8/5-1757. Jon Alfsen fra Aarhuuss pb. Kisten.
Test: Knud Aarhuuses kone, Anna Ammundsdatter, Jens Aarhuus, Alf Aarhuus, Anders Tollefsen.

8/5-1757. Hans Pedersens tvillingbørn fra Foss Ejet, Peder. og Ingebor.
Test: Anders Rejersens kone, Hans Pedersens kone, Maren og Inger Pedersdøtter, Engel Jønneval, Christen Larsen, Anders og Hasle Rejersønner.

15/5-1757. Morten Faarvals pb. Maren.
Test: Ole Kiises kone, Karen Halvorsdtr., Peder Stulen, Frans Glørsmyr, Rasmus Dyrchol.

15/5-1757. Gunder Nirisens db. Christen.
Test: Jacob Sivertsens kone, Ragnil Nielsdatter, Even Larsen, Tormoe Nielsen.

19/5-1757. Isak Sølies db. Solve.
Test: Tollef Højsets kone.  Inger Ammundsdatter, Ammun Sølie, Ole Ouestad, Niels Simensen.

19/5-1757. Christian Ramsaasens pb. Marthe.
Test: Isak Clausens kone, Anne Clausdatter, Gregorius Schaven, Jacob Christophersen, Sivert Pedersen.

22/5-1757. Jørgen Jansen fra Hyttens pb. Anne Maria.
Test: Margrethe Olsdatter, Karen Berulfsdatter, Jan Christophersen, Ole Jensen, Søren Olsen.

31/5-1757. Maren Pedersdatter fra Hyttens uægte pb. Elen.
Barnefader: Erik Kabbe.
Test: Peder Buuses kone, Jens Olsens kone, Johannes Biønsen, Engebret Engebretsen.

31/5-1757. Live Ellefdatter fra Gulset Ejets uægte db. Anders.
Barnefader: Johan Michelsen.
Test: Lars Pedersens kone, Kisten Jansdatter, Jørgen Glende, Anders Gundersen.

5/6-1757. Rollef Buers db. Simen.
Test: Søren Riises kone, Sara Christophersdatter, Søren Mathisen, Knud Larsen.

5/6-1757. Jens Stephensen fra Foss Ejets pb. Karen.
Test: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensdatter, Johan Lorentsen, Povel Aschoutsen, Isak Halvorsen.

12/6-1757. Gulbrand Jislesens pb. Karen.
Test: Engel Jønnevalds kone, Jens Thommesens kone, Jens Bugoth, Johannes Andersen.

19/6-1757. Abraham Christensen fra Bradsberg Ejets db. Morten.
Test: Niels Løbergs kone, Anne Jonsdtr., Niels og Isak Johannessønner, Tormoe Nielsen.

24/6-1757. Christopher Venstøbs pb. Rønnov.
Test: Niels Sneltvets kone, Anne Jonsdatter, Christian Bradsberg, Peder Venstøb, Daniel Abrahamsen.

24/6-1757. Hans Christensen fra Aashamerens pb. Maren.
Test: Ole Aases kone, Anne Friderichsdtr., Ole Christensen, Haral Sølie, Isak Rasmussen.

26/6-1757. Knud Anunsen fra Kiølnæs db. Knud.
Test: Ole Solvesens kone, Anne Arntsdatter, Johannes Olsen, Ole Solvesen, Hans Jensen.

2/7-1757. Lars Haagensen fra Moe Ejets db. Hans.
Test: Abraham Gundersens kone, Karen Petterdtr., Haagen Haagensen, Jens Eriksen.

10/7-1757. Jon Halvorsen fra Hyttens pb. Dorthe.
Test: Heronomi Jensens kone, Pernille Jansdtr., Jon Pedersen, Mons Tevesen, Peder Christophersen.

10/7-1757. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets pb. Giertrud.
Test: Mons Jensens kone, Anne Olsdatter, Søren Hansen, Lars Isaksen, Ole Andersen.

10/7-1757. Gunder Schelbreds pb. Berthe.
Test: Torjer Schielbreds kone, Maren Olsdatter, Povel Aschoutsen, Niels Olsen, Anders Olsen.

17/7-1757. Anders Larsen fra BradsbergKlevens db. Lars.
Test: Christen Hansens kone, Marthe Andersdtr., Jens Høymyr, Sivert Pedersen, Niels Jensen.

31/7-1757. Ole Pedersen fra Osebachens pb. Anne Catrine.
Test: Peder Ellefsens kone, Gunnulf Jespersens kone, Peder Olsen, Arne Lavesen, Sivert Hansen.

31/7-1757. Hans Bøes pb. Berthe.
Test: Erik Dyrendals kone, Margrethe Halvorsdtr., Gunder Gulset, Jacob Bøe, Niels Jansen.

31/7-1757. Lars Danielsen fra BradsbergKlevens db. Jacob.
Test: Ole Nielsens kone, Kisten Larsdtr, Anders Ballestad, Peder Larsen.

14/8-1757. Peder Jonsen fra Mælum Ejets pb. Anne Maria.
Test: Anne Gulbrandsdtr, Helvig Corneliidatter, Knud Kreppa, Hans og Christian Anderssønner.

14/8-1757. Lars Isaksen fra Strømdal Ejets db. Isak.
Test: Pernille Nielsdtr., Anne Johanne Madsdatter, Isak Sørensen, Isak og Claus Hansønner.

19/8-1757. Hr. ObristeLieutenant Schubachs pb. Magdalena Charlotte Hedevig.
Test: Obristinde Deichman, Madame Aal, hr. CancelieRaad Schneel, hr.
Capit. Rasch, B. H. Løvenskiold.

21/8-1757. Engebret Mathisen Løbergs db. Mathis.
Test: Anders Andersens kone, Anne Jonsdtr., Henrich Thorsen, Hans Eriksen, Halvor Arnesen.

21/8-1757. Ole Isaksen fra Bradsberg Klevens pb. Margrethe.
Test: Jon Nielsens kone, Kisten Nielsdatter, Jens Simensen, Ole Larsen, Hans Andersen.

21/8-1757. Lars Venstøbs pb. Anna.
Test: Engebret Venstøbs kone, Anne Svensdtr., Abraham Venstøb, Christen Fossum, Anders Hansen.

21/8-1757. Ole Andersen fra Gulset Ejets pb. Marthe.
Test: Ouen Rasmusens kone, Anne Eschilsdatter, Ole Pedersen, Christen Jonsen, Rasmus Eschildsen.

28/8-1757. Christen Borges tvillingbørn Hans. og Maren.
Test: Solve Isaksens kone, Lars Sannis kone, Jacob Nærums kone, Karen Andersdatter, Gunder Borge, Lars Sanni, Ole Evensen, Christen Olsen.

28/8-1757. Anun Siursen fra Muustvets db. Jens.
Test: Jon Pedersens kone, Maren Halvorsdtr., Aslak Berg, Jon Pedersen, Henrich Alfsen.

28/8-1757. Abraham Isaksen fra BradsbergKlevens db. Hans.
Test: Niels Pedersens enke, Maren Knudsdatter, Daniel Aslaksen, Halvor Hansen, Scheje Christensen.

28/8-1757. Rasmus Faarevalds pb. Kisten.
Test: Tollef Otterholts kone, Johanne Christensdtr., Gregorius Schaven, Mons Jensen, Christen Sørensen.

28/8-1757. Anders Simensen Finche fra Osebachens pb. Anne Dorthe.
Test: Søren Sørensens kone, Marthe Sivertsdtr., Morten Henrich, Niels Andersen, Anders Melberg.

28/8-1757. Ole Christensen fra Aas Hamerens pb. Karen Kistine.
Test: Hans Christensens kone, Dorthe Nielsdtr, Lucas Eriksen, Sigfrid Jonasen, Isak Halvorsen.

3/9-1757. Christen Greves pb. Kisten Berthea.
Test: Prostinde Monrad, Antonette Arveskoug, Realf og Petter Bøjesen, Bøje Vright.

4/9-1757. Herman Tronsens db. Ole.
Test: Ole Thorsens kone, Anne Pedersdatter, Christopher Smed, Jens Tronsen, Sivert Pedersen.

11/9-1757. Friderich Pedersen fra Riising Ejets pb. Anne Maria.
Test: Jens Thorsens kone, Jøran Thorsdatter, Jens Gundersen, Claus Olsen.

11/9-1757. Ole Olsen fra Osebachens pb. Maren.
Test: Amun Engebretsens kone, Gunnil Olsdtr., Sven Olsen, Niels Olsen, Sivert Sørensen.

11/9-1757. Peder Stulens tvillingsønner Jens. og Jon.
Test: Christen Fossums kone, Morten Faarevals kone, Maren Engebretsdatter, Anne Halvorsdatter, Halvor Faareval, Frans Glørsmyr, Tollef Otterholt, Rasmus Dyrchol, Niels Sørensen.

11/9-1757. Friderich Flittigs pb. Kistine.
Test: Knud Sverrigs kone, Aslov Halvorsdtr., Christen Engebretsen, Isak Hansen.

11/9-1757. Ole Jacobsen fra Meens pb. Ragnild.
Test: Jacob Nærums kone, Else Jacobsdatter, Christen Borge, Haral Berreberg, Peder Olsen.

11/9-1757. Halvor Alfsen fra Luxefjelds db. Alf.
Test: Christen Jønnevals kone, Gunne Jislesdatter, Ole Kittilsen, Johannes Andersen.

18/9-1757. Peder Øfrums pb. Margrethe.
Test: Knud Sverrigs kone, Karen Christensdatter, Niels Bøe, Friderich Hansen, Ole Engebretsen.

25/9-1757. Jacob Rasmusen fra Osebachens pb. Anne Catrine.
Test: Halvor Johannisens kone, Kisten Gregersdtr., Iver Pedersen, Jon Sovesen.

25/9-1757. Søren Hansen fra Osebachens pb. Marthe Dorthe.
Test: Solve Isaksens kone, Marthe Gundersdtr., Niels Andersen, Andreas Hansen.

25/9-1757. Gunder Svendsen Liestuuls db. Sven.
Test: Christen Vattenbergs kone, Siri Haagensdtr., Christen Vattenberg, Niels Jensen.

25/9-1757. Even Larsen fra Løberg Ejets pb. Karen.
Test: Johannis Sneltvets kone, Aslov Christophersdtr., Peder Gundersen, Scheje Christensen, Bent Larsen.

9/10-1757. Jonas Pedersen fra BradsbergKlevens db. Jon.
Test: Niels Torjersens kone, Anne Simensdatter, Jens Simensen, Gunder Halvorsen, Isak Jensen.

9/10-1757. Mons Henrichsen fra Grinie Ejets pb. Margrethe.
Test: Ole Thorsens kone, Helvig Thorsdatter, Aslak Grinie, Peder Sørensen, Jacob Abrahamsen.

16/10-1757. Abraham Falchums pb. Ingebor.
Test: Jacob Nærums kone, Karen Hansdatter, Johannes Rejersen, Realf Johannisen, Søren Hansen.

23/10-1757. Ole Thorsen fra Bøe Rønningens pb. Ingebor.
Test: Peder Bøes kone, Anne Siursdatter, Ellef Halvorsen, Halvor Oredalen, Jacob Knudsen.

30/10-1757. Just Døxeroes pb. Maren.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Aslov Halvorsdtr., Peder Venstøb, Biøn Fieldalen, Jisle Halvorsen.

2/11-1757. Hr. Capitain Fleischers db. Christian. 
Test: Hr. Capitain Ryes frue, Inger Jørgensdtr., hr. Major Deichman, hr. Capit.
Achton, Niels Zachariasen.

6/11-1757. Jon Andersen fra Limie Ejets pb. Ingebor.
Test: Jens Thorsen kone, Maren Andersdtr., Anders Jonsen, Niri og Asle Rejersønner.

6/11-1757. Elling Jensen fra Fieldal Ejets pb. Anne.
Test: Sven Asbiønsens kone, Anne Olsdatter, Biøn Fieldalen, Halvor Lyngaasen, Gunder Olsen.

13/11-1757. Johan Mejers db. Christian Friderich.
Test: Jan Jensens kone, Kisten Aabye, Christopher Smed, Ole Nielsen, Jørgen Hermandsen.

27/11-1757. Christen Engebretsen fra Moe Ejets db. Engebret.
Test: Knud Olsens kone, Karen Olsdatter, Knud Olsen, Peder Engebretsen, Ole Olsen.

27/11-1757. Niels Olsens tvillingsønner fra Meens Ejets Lars. og Ole.
Test: Christen Nielsens kone, Isak Johannisens kone, Elen Olsdatter, Karen Gundersdatter, Christen Nielsen, Osmund Olsen, Christen Larsen, Jens Abrahamsen.

4/12-1757. Niels Grinies db. Niels.
Test: Gunder Holms kone, Anne Tolfsdatter, Peder Tofte, Gunder Simensen, Gunder Grinie.

4/12-1757. Svennung Grinies db. Niels.
Test: Rejer Ellefsens kone, Marthe Abrahamsdatter, Thor Amundsen, Ledvor Nielsen.

4/12-1757. Niels Bouerøes pb. Dorthe.
Test: Niri Bouerøes kone, Berthe Christensdtr., Just og Peder Døxerøe.

4/12-1757. Anders Grønsteens db. Johannes.
Test: Thomes Christensens kone, Berthe Johannisdtr., Peder Bøe, Ole Jørgensen, Engebret Johannisen.

18/12-1757. Aslak Bradsbergs pb. Maren.
Test: Lars Venstøbs kone, Anne Christensdatter, Ole Sem, Niels Engrav, Niels Engebretsen.

18/12-1757. Niels Glendes db. Hans.
Test: Gregorii Schavens kone, Maren Christensdtr., Abraham Løberg, Hans Sneltvet, Christen Fossum.

22/12-1757. Hans Qvistes pb. Kisten Wrigth.
Test: Isak Jynges kone, Maren Arveskoug, Berthel Arveskoug, Peder Bradsberg, Simen Qvist.

26/12-1757. Erik Thorsen fra Breche Ejets db. Thor.
Test: Else Jonsdtr., Margrethe Eriksdtr., Knud Pedersen, Anders Hansen, Christen Madsen.

27/12-1757. Jacob Fosses pb. Marthe.
Test: Halvor Toftes kone, Johanne Christensdtr., Gregorius Schaven, Niels Glende, Hans Jørgensen.

27/12-1757. Thor Amundsen fra BradsbergKlevens tvillingsønner Abraham. og Isak.
Test: Lars Engebretsens kone, Hans Gaupaasens kone, Malene Thommesdtr., Anne Amundsdtr., Hans Gaupaasen, Svennung Grinie, Tollef Halvorsen, Ole Larsen.


1758.

108 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1758. Ole Hieronomisen fra BradsbergKlevens db. Jørgen.
Test: Maren Eriksdtr., Anna Amundsdtr., Ole Andersen, Ole Isaksen, Knud Johannisen.

1/1-1758. Ouen Pedersens pb. Anne.
Test: Ole Thorsens kone, Johanne Jensdtr., Lars Pedersen, Hans Sørensen, Sven Pedersen.

6/1-1758. Ole Olsen fra Moe Ejets pb. Giertrud.
Test: Provstinde Monrad, Kistine Koppe (Poppe?), Realf Vrigth, Vilhelm Schweder, Giert Lange.

7/1-1758. Sergiant Nords pb. Anne Carine.
Test: Solve Grinies kone, Anne Hansdatter, Peder og Ole Bradsberg, Engebret Jenssøn.

22/1-1758. Lars Sannis db. Isak.
Test: Anders Ballestads kone, Ole Jacobsens kone, Solve Isaksen, Christen Borge, Gunder Hansen.

29/1-1758. Kiel Larsen fra Osebachens db. Sven.
Test: Ole Bierketvets kone, Gunnil Olsdtr., Søren Hansen, Povel Andersen.

29/1-1758. Michel Gravelies pb. Ambor.
Test: Jens Thorsens kone, Elen Pedersdatter, Anders Eliesen, Gregorius Lund, Niels Jensen.

29/1-1758. Henrich Roligheds db. Erik.
Test: Anders Andersens enke, Margrethe Olsdtr., Engebret Løberg, Halvor Arnesen.

5/2-1758. Erik Follougs pb. Maren.
Test: Jens Schouens kone, Karen Nielsdatter, Simon Corfitsen, Niels Nielsen, Axel Larsen.

5/2-1758. Ole Andersen fra BradsbergKlevens pb. Karen.
Test: Abraham Andersens kone, Maria Olsdtr., Hans Christensen, Ole Hieronomisen, Ole Larsen.

12/2-1758. Ole Steensaasens pb. Anne Maria.
Test: Halvor Sneltvets kone, Margrethe Eriksdtr., Jon Sørbøe, Haagen Gaupaasen, Lars Olsen.

12/2-1758. Christen Jønnevalds pb. Karen.
Test: Engel Jønnevals kone, Karen Pettersdatter, Henning Jønneval, Engel Jønneval.

12/2-1758. Anders Rejersens tvillingbørn fra Tofte Ejet, Jon. og Anne.
Test: Einer Andersens kone, Hans Pedersens kone, Johanne Andersdtr., Maren Olsdtr., Einer Andersen, Gunder Halvorsen, Niri Rejersen, Niels Jensen.

19/2-1758. Ole Ersrøes db. Ole.
Test: Biøn Fieldalens kone, Anne Halvorsdtr., Biøn Fieldalen, Halvor Lyngaasen, Jisle Halvorsen.

5/3-1758. Abraham Løbergs pb. Maren.
Test: Hans Sneltvets kone, Anne Jonsdtr., Ole Omuth, Østen Løberg, Povel Thomesen

5/3-1758. Arne Hansens pb. Anne.
Test: Hans Rolfsens kone, Anne Johannisdtr., Anders Ballestad, Peder Døxerøe, Niels Andersen.

12/3-1758. Gunder Gulsets db. Jens.
Test: Jan Jensens kone, Solve Gulsets kone, Søren Falchum, Jacob Vadrette, Niels Isaksen.

12/3-1758. Erik Simensen fra BradsbergKlevens db. Knud.
Test: Ole Hieronomisens kone, Giertrud Andersdtr., Simen Corfitsen, Daniel Aslaksen, Ole Isaksen.

12/3-1758. Erik Olsen fra Osebachens db. Ole.
Test: Andreas Hansens kone, Aase Nielsdatter, Knud Kiølnæs, Thor Larsen.

12/3-1758. Niels Otterholts pb. Karen.
Test: Engel Jønnevals kone, Anne Olsdatter, Christen Jønneval, Engel Jønneval, Jens Eriksen.

25/3-1758. Erik Thorsen fra BradsbergKlevens pb. Anne Maria.
Test: Ingebor Jensdtr., Giøran Thorsdatter, Niels Arvesen, Elias Thommesen.

28/3-1758. Ole Jansen fra Gulset Ejets pb. Dorthe.
Test: Mons Jensens kone, Kisten Jansdtr., Ouen Rasmusen, Christen Jonsen, Børre Gundersen.

29/3-1758. Ole Solvesen fra Osebachens db. Solve.
Test: Andreas Hansens kone, Maren Andersdtr., Erik Olsen, Rejer Andersen.

2/4-1758. Tollef Jansen fra Stulen Ejets db. Jan.
Test: Jacob Arnesens kone, Ingebor Tronsdtr., Lars Haagensen, Halvor Sørensen.

9/4-1758. Christen Sneltvets pb. Pernille.
Test: Hieronomi Jensens kone, Karen Bærulfsdtr., Christopher Venstøb, Niels Langerøe, Ole Nielsen.

9/4-1758. Niels Høgelies db. Engebret.
Test: Jørgen Klevens kone, Guri Jansdtr., Ole Sem, Søren Jørgensen, Jacob Abrahamsen.

16/4-1758. Even Haavordsen fra Limie Ejets db. Sivert.
Test: Jens Thorsens kone, Ingebor Pedersdtr., Christen Olsen, Jon Pedersen.

16/4-1758. Johannis Larsens pb. Anne Kistine.
Test: Even Nielsens kone, Berthe Andersdtr., Christen Larsen, Hans Vernersen, Ole Jensen.

16/4-1758. Inger Torjersdtrs uægte pb. Maria.
Barnefader: Henrich Jacobsen fra Kongsberg.
Test: Lars Olsens kone, Ingebor Pedersdtr., Christen Olsen, Jon Pedersen.

23/4-1758. Niels Jansens db. Jacob.
Test: Gunder Holms kone, Else Jansdtr., Christian Bradsberg, Abraham Riising, Jacob Abrahamsen.

23/4-1758. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets db. Jørgen.
Test: Peder Toftes kone, Anne Clausdtr., Hans Halvorsen, Anders Halvorsen, Halvor Arnesen.

23/4-1758. Rasmus Fløtterøes db. Anders.
Test: Niels Langerøes kone, Karen Andersdatter, Knud Kragetoe, Anders Langerøe, Anders Nirisen.

4/5-1758. Gunder Andersen fra Laugmandsgaardens db. Thomes.
Test: Jens Nielsens kone, Ingebor Trondtr., Niels Isaksen, Anders Gundersen, Rasmus Tiøstolsen.

4/5-1758. Jens Bugoths pb. Karen.
Test: Ingebor Pedersdtr., Elen Pedersdtr., Peder Gundersen, Jon Pedersen.

7/5-1758. Peder Olsen fra Ersrøe Ejets db. Jon.
Test: Ole Sivertsens kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Ersrøe, Ole Sivertsen.

7/5-1758. Hans Pedersen fra Aasshamerens db. Jacob.
Test: Friderich Jacobsens kone, Dorthe Nielsdatter, Hans Pedersen, Anders Rejersen.

16/5-1758. Johannis Biønsens db. Ole.
Test: Jørgen Jansens kone, Helje Olsdtr., - Lars Venstøb, Haagen Jansen, Christen Sørensen.

16/5-1758. Halvor Houens pb. Else.
Test: Anun Løbergs kone, Pernille Pedersdatter, Lars Houen, Hans Sneltvet, Jon Isaksen.

17/5-1758. Halvor Christensens pb. Margrethe.
Test: Ole Pedersens kone, Helvig Isaksdatter, Peder Olsen, Andreas Hansen. 

18/5-1758. Hr. Capitaine Hamburgs db. Cappel.
Test: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøken Else Deichman, hr.
CammerRaad Deichman, Borgermester Bentsen, Niels Aal.

21/5-1758. Jon Nielsen fra BradsbergKlevens db. Hans.
Test: Daniel Aslaksens kone, Dorthe Pedersdatter, Ole Isaksen, Hans Andersen, Halvor Hansen.

21/5-1758. Ole Borges pb. Lisbeth.
Test: Torjus Hansens kone, Marthe Engebretsdatter, Christen Borge, Jacob Aaltvet, Jacob Engebretsen.

21/5-1758. Borger Olsens pb. Maren Kistine.
Test: Povel Knudsens enke, Karen Larsdtr., Jon Løberg, Jens Aslaksen.

28/5-1758. Ole Aases pb. Karen.
Test: Haral Sølies kone, Ingebor Gundersdatter, Ole og Hans Christensønner, Hans Rasmusen.

28/5-1758. Ole Sillevigens pb. Aslov.
Test: Ole Sivertsens kone, Jon Olsens kone, Ole Sivertsen, Jon Olsen.

11/6-1758. Peder Sivertsen fra Riising Ejets pb. Ingebor.
Test: Jens Thorsens kone, Ingebor Pedersdatter, Turvil Mathisen, Halvor Oredalen, Niels Jensen.

18/6-1758. Christian Høgsets db. Jacob.
Test: Halvor Ramsaasens kone, Maren Nielsdatter, Tollef Stulen, Niels Mortensen, Niels Knudsen.

18/6-1758. Ole Olsen fra Luxefjelds pb. Giertrud.
Test: Christen Vattenbergs kone, Marthe Halvorsdatter, Christen Vattenberg, Niri Rejersen.

25/6-1758. Gregorii Schavens db. Claus.
Test: Christen Fossums kone, Karen Clausdatter, Jacob Foss, Niels Glende, Niels Engebretsen.

25/6-1758. Engel Jønnevals db. Halvor.
Test: Svend Fosses enke, Christen Jønnevals kone, Henning og Christen Jønneval.

27/6-1758. Peder Bradsbergs db. Engebret.
Test: Hans Qvistes kone, Anne Dorothea Buer, Hans Qvist, Simen Qvist, Ole Bradsberg.

2/7-1758. Johannes Nyeqvistes pb. Ingebor Catrine.
Test: Ole Thorsens kone, Catrine Pedersdtr., Hans Biørbech, Morten Faarevald, Christen Sørensen.

9/7-1758. Anders Pedersen fra BradsbergKlevens db. Peder.
Test: Jens Pedersens kone, Berthe Amundsdatter, Jens Pedersen, Hans Andersen.

9/7-1758. Anders Evensen fra Gulset Ejets pb. Karen.
Test: Christen Jonsens kone, Tyri Andersdtr., Svend Pedersen, Niels Abrahamsen.

23/7-1758. Halvor Toftes pb. Margrethe.
Test: Christian Gasmans kone, Pernille Jensdatter, Niels Klyve, Solve Gulset, Haral Gulset.

23/7-1758. Ole Jensen fra Hyttens pb. Inger.
Test: Ole Thorsens kone, Johanne Jensdtr., Ole Nielsen, Peder Christophersen, Gunder Engebretsen.

23/7-1758. Ole Riises pb. Marthe.
Test: Ole Borges kone, Aslov Christophersdtr., Hans Olsen, Lars Haagensen.

23/7-1758. Torjer Schielbreds pb. Kirsten.
Test: Gunder Schielbreds kone, Maren Olsdatter, Niels Muustvet, Ole Thorsen Nøglegaard.

23/7-1758. Thor Olsen fra Falchum Ejets db. Halvor.
Test: Elen Pedersdtr., Anne Olsdtr., Lars Halvorsen, Lars Olsen.

30/7-1758. Halvor Arnesens pb. Maren.
Test: Engebret Løbergs kone, Karen Tønnisdatter, Gunder og Anders Halvorsønner, Jacob Haagensen.

6/8-1758. Niels Engebretsens db. Engebret.
Test: Gregorii Schavens kone, Johanne Christensdatter, Peder Stulen, Rasmus Faareval, Gunder Engebretsen.

6/8-1758. Abraham Pedersen fra BradsbergKlevens pb. Dorthe.
Test: Erik Thorsens kone, Margrethe Eriksdatter, Lars Pedersen, Knud Pedersen.

6/8-1758. Gunnil Olsdtrs uægte db. Halvor.
Barnefader: Friderich Hansen.
Test: Ole Olsens kone, Karen Friderichsdatter, Gunder Frougne, Rasmus Strømdal.

13/8-1758. Anun Løbergs db. Jacob.
Test: Ole Buers kone, Maren Jonsdtr., Niels Løberg, Ole Borge, Jon Isaksen.

13/8-1758. Ole Aschoutsens db. Aslak.
Test: Povel Aschoutsens kone, Marthe Aschoutsdatter, Povel Aschoutsen, Knud Olsen.

13/8-1758. Henning Hansen fra Ballestad Ejets db. Christopher.
Test: Anders Jacobsens kone, Anne Johannisdatter, Anders Danielsen, Hans Jensen.

13/8-1758. Christen Moes pb. Karen.
Test: Hans Moes kone, Margrethe Engebretsdatter, Ole Folloug, Niels Langerøe, Christen Andersen.

13/8-1758. Alf Aarhuuses pb. Kisten.
Test: Jens Aarhuuses kone, Kisten Larsdatter, Jon og Knud Aarhuus, Engebret Nielsen.

20/8-1758. Hans Svinholts db. Anders.
Test: Søren Ochlungens kone, Inger Ammundsdtr., Ole Svinholt, Anders Langerøe, Ole Sørensen.

25/8-1758. Anders Ledvorsens db. Ledvor.
Test: Elen Kylle, Karen Nielsdtr., Jørgen Eeg, Jens Ancher Bloch, Lars Bache.

27/8-1758. Ole Stulens db. Jon.
Test: Aslov Gundersdtr., Anne Olsdatter, Anders Olsen, Jens Ramsaasen, Halvor Pedersen.

1/9-1758. Søren Hyllebergs db. Christen Steen.
Test: Christen Steens enke, Berthe Børresdtr., Christen Morland,
Peder Bredsdorph, Simon Schweder.

3/9-1758. Halvor Johannisen fra Osebachens db. Johannes.
Test: Kisten Gregersdtr., Aase Johannisdtr., Erik Olsen, Anders Olsen.

3/9-1758. Ole Andersen fra Osebachens db. Halvor.
Test: Erik Follougs kone, Maren Andersdatter, Anders Nielsen, Engebret Engebretsen.

17/9-1758. Jens Aarhuuses db. Christen.
Test: Morten Rasmusens kone, Anne Halvorsdtr., Knud Aarhuus, Anders Tollefsen, Rasmus Dyrchol.

24/9-1758. Jon Lias db. Abraham.
Test: Ole Riises kone, Aslov Christophersdtr., Lars Houen, Bent Hansen, Christen Larsen.

24/9-1758. Biøn Fieldalens pb. Maria.
Test: Ole Ersrøes kone, Halvor Lyngaasens kone, Halvor Ersrøe, Just Døxerøe, Jisle Halvorsen.

24/9-1758. Jon Sillevigens db. Abraham.
Test: Gunder Andersens kone, Kirsten Gundersdatter, Gulbrand Lucasen, Anders Gundersen.

24/9-1758. Sigfrid Jonasens db. Ole.
Test: Peder Buuses kone, Anne Larsdatter, Erik Dyrendal, Christen Sørensen, Jacob Bøe.

24/9-1758. Ole Thorsen fra Nøglegaards db. Thor.
Test: Torjer Schielbreds kone, Maren Thorsdtr., Niels Berg, Gunder og Anders Olsønner.

24/9-1758. Johannes øde Sneltvets pb. Maren.
Test: Henrich Roligheds kone, Johanne Johannisdatter, Knud Pedersen, Halvor Oredalen, Lars Olsen.

29/9-1758. Gunder Thommesen fra Falchum Ejets pb. Gunnil.
Test: Abraham Falchums kone, Karen Abrahamsdtr., Peder Knudsen, Knud Johannissen.

1/10-1758. Friderich Storms db. Andreas Johan.
Test: Iver Pedersens kone, Anne Margrete Andreasdtr., Jens Sørensen, Iver Gundersen, Anders Jonsen.

1/10-1758. Ole Larsen fra BradsbergKlevens pb. Marthe.
Test: Niels Pedersens enke, Else Knudsdatter, Lars Engebretsen, Niels Knudsen, Knud Aslaksen.

8/10-1758. Knud Aarhuuses db. Tollef.
Test: Anders Tollefsens kone, Tyri Andersdtr., Jon Aarhuus, Alf Aarhuus, Jens Aarhuus.

8/10-1758. Hans Hansen fra Sølie Ejets pb. Karen.
Test: Jacob Aaltvets kone, Marthe Halvorsdatter, Aslak Berg, Jacob Hansen.

8/10-1758. Ingebor Olsdatter fra Schielbreds uægte db. Ole.
Barnefader: Mons Tevesen.
Test: Gunder Schielbreds kone, Anne Olsdtr., Ole Jørgensen, Christen Vattenberg.

15/10-1758. Jacob Andersen fra Gulset Ejets db. Peder.
Test: Christen Jonsens kone, Kirsten Jansdtr., Abraham Jansen, Niels Abrahamsen.

15/10-1758. Halvor Alfsens pb. Gunnil.
Test: Ole Aases kone, Gunne Jislesdtr., Ole Aas, Hans Rasmusen.

29/10-1758. Lars Nirisen fra Foss Ejets db. Ellef.
Test: Christen Jønnevals kone, Helvig Zachariasdtr., Henning Jønneval, Johan Lorensen.

1/11-1758. Halvor Lyngaasens db. Halvor.
Test: Biøn Fieldalens kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Lyngaasen, Just Døxerøe, Jisle Halvorsen.

5/11-1758. Henrich Sørensens tvillingbørn Hans. og Maria.
Test: Jon Halvorsens kone, Kisten Aabye, Abraham Andersens kone, Elen Lucædatter, forvalter Karhoff, Peder Bredsdorph, Erik Kabbe, Johan Mejer, Jon Pedersen, Hans Olsen.

12/11-1758. Jørgen Jansen fra Hyttens pb. Karen.
Test: Ole Friderichsens kone, Gunnil Henrichsdatter, Johannes Biønsen, Haagen Jo?nsen, Peder Christophersen.

12/11-1758. Niels Muustvets db. Jens.
Test: Anders Kiærs kone, Berthe Larsdtr., Torjer Schielbred, Gunder Olsen.

19/11-1758. Anders Hansen fra Follestads pb. Marthe.
Test: Niels Hansens kone, Ragnil Nielsdatter, Søren Mathisen, Tormoe Nielsen.

26/11-1758. Ole Buers db. Ole.
Test: Ammun Løbergs kone, Marichen Olsdatter, Jacob Nærum, Christen Borge, Christen Olsen.

26/11-1758. Knud Øfrums pb. Kisten.
Test: Anders Langerøes kone, Ragnil Engebretsdtr., Engebret Espedalen, Ole Borge, Lars Simensen.

26/11-1758. Isak Johannisens pb. Karen.
Test: Borger Ballestads kone, Magnil Pedersdatter, Niels Løberg, Abraham Christensen, Sivert Pedersen.

3/12-1758. Jens Schweders pb. Joachima Hermanna.
Test: Mad: Bang, Kistine Poppe, Jacob og Vilhelm Schweder, Joachim Adtzlef.

10/12-1758. Ole Johannisens pb. Barbara.
Test: Karen Friderichsdtr., Turi Vebiønsdtr., Niri Rejersen, Isak Jensen.

10/12-1758. Christian Hoppestads db. Vilhelm.
Test: Ole Hoppestads kone, Margrethe Nielsdatter, Gunder Bøe, Peder Bøe, Christopher Isaksen.

17/12-1758. Gunder Olsens db. Knud.
Test: Friderich Pedersens kone, Aaste Jonsdtr., Simon Corfitsen, Ole Schyer.

26/12-1758. Hans Christensen fra Sølies db. Even.
Test: Ole Andersens kone, Elen Lucædatter, Haral Sølie, Gunder Sølie, Lars Sanni.

26/12-1758. Jens Stephensen fra Foss Ejets db. Stephen.
Test: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensdatter, Halvor Rasmusen, Henning Jønneval, Børre Gundersen.

26/12-1758. Jens Olsen fra Fossum  Ejets db. Henrich.
Test: Just Kures kone, Maren Olsdatter, Sivert Nielsen, Hans Sørensen.

31/12-1758. Hans Grumstuuls db. Jon.
Test: Ole Ersrøes kone, Aslof Halvorsdatter, Ole Andersen, Ole Gundersen.


1759.

118 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

6/1-1759. Jacob Arnesens pb. Karen.
Test: Abraham Gundersens kone, Karen Pettersdtr., Lars Myra, Arne Gaashølen, Niels Gundersen.

7/1-1759. Gregorii Lunds db. Michel.
Test: Niels Muustvets kone, Signe Michelsdatter, Christen Lund, Peder Venstøb, Henrich Alfsen.

21/1-1759. Ole Kises pb. Elen.
Test: Peder Bøes kone, Anne Isaksdatter, Peder Bøe, Hans Moe, Hans Halvorsen.

28/1-1759. Hans Falchums pb. Ingebor.
Test: Hans Daniels kone, Mads Trostes kone, Claus Ledvorsen, Hans Brataas, Niels Lollech.

2/2-1759. Peder Halvorsen fra Mælum Ejets db. Halvor.
Test: Ole Olsens kone, Berthe Halvorsdatter, Erik Halvorsen, Hans Mathisen, Hans Andersen.

2/2-1759. Scheje Christensens pb. Sara.
Test: Ole Riises kone, Maren Christophersdtr., Even Larsen, Jon Lia, Bent Larsen.

18/2-1759. Daniel Aslaksen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Simon Corfitsens kone, Maren Halvorsdtr., Erik Simensen, Arne Hansen, Jens Aslaksen.

18/2-1759. Peder Toftes pb. Maren Kistine.
Test: Gunder Holms kone, Inger Johannisdatter, Niels Grinie, Ole Andersen, Thor Andersen.

18/2-1759. Anders Jørgensen fra Hyttens db. Lars.
Test: Niels Engebretsens kone, Karen Larsdtr., Knud Olsen, Johannes Biønsen.

18/2-1759. Halvor Ramsaasens pb. Inger.
Test: Christen Kleps kone, Live Jacobsdtr., Jens Ramsaasen, Christian Højset.

25/2-1759. Henning Otterholts db. Abraham.
Test: Einer Andersens kone, Marthe Abrahamsdtr., Niels Berreberg, Søren Halvorsen, Jacob Riising.

4/3-1759. Jens Riises db. Halvor.
Test: Agnethe Strombech, Aslov Christophersdatter, Søren Riis, Haral Tollefsen.

4/3-1759. Vilhelm Jørgensen fra Borge Ejets pb. Kisten.
Test: Jacob Rasmusens kone, Inger Larsdtr., Engebret Engebretsen, Jacob Jonsen.

11/3-1759. Halvor Monsens db. Niels.
Test: Knud Kiølnæses kone, Berthe Torjusdtr., Engebret Engebretsen, Søren Eriksen.

11/3-1759. Niels Knudsen fra Kleps pb. Anne.
Test: Tollef Høysets kone, Else Knudsdtr., Ole Larsen, Halvor Aaltvet, Jacob Hansen.

11/3-1759. Isak Gulbrandsen fra Luxefjelds pb. Karen.
Test: Provstinde Monrad, Kistine Bindrup, forvalter Karhoff, Peder Bredsdorph, Vilhelm Schweder.

25/3-1759. Hans Sneltvets pb. Aaste.
Test: Niels Glendes kone, Anne Isaksdatter, Isak Sneltvet, Halvor Houen, Jon Isaksen.

25/3-1759. Sondre Halvorsen fra Moe Ejets db. Peder.
Test: Abraham Gundersens kone, Sønneve Olsdtr., Lars Haagensen, Thor Sondresen.

1/4-1759. Søren Sørensen fra Osebachens db. Erik Simon.
Test: Christen Olsens kone, Kisten Gregersdtr., Kal Pedersen, Solve Isaksen.

1/4-1759. Tollef Otterholts db. Erik.
Test: Hans Moes kone, Anne Olsdtr, Peder Stulen, Rasmus Faareval, Christen Eriksen.

1/4-1759. Hans Olsens db. Niels.
Test: Lars Isaksens kone, Anne Nielsdatter, Ole Riis, Lars Haagensen.

1/4-1759. Ole Nirisens pb. Anne.
Test: Rasmus Nirisens kone, Kisten Christensdatter, Asmun Olsen, Torjer Siversen.

18/4-1759. Hans Qvistes pb. Karen.
Test: Peder Bradsbergs kone, Anne Lisbeth Jobsdtr., Isak Jynge, Anders Rasmusen, Simen Qvist.

2/5-1759. Knud Kiølnæses db. Sivert.
Test: Anne Barbara Lange, Anne Susanna Kiil, Sorenskriver Tyrholm, Inspecteur Sundval, Giert Lange.

6/5-1759. Niels Jensens pb. Kisten fra Højmyr.
Test: Anders Larsens kone, Ingebor Pedersdtr., Peder Sivertsen, Jon Pedersen, Sven Arvesen.

13/5-1759. Niels Jansen Berrebergs pb. Ingebor.
Test: Hans Bøes kone, Anne Kistine Andersdatter, Ole Kreppa, Mons Tevesen, Jacob Riising.

15/5-1759. Giert Condrops tvillingsønner Bartholomæus. og Jens Karhoff.
Test: Søren Christensens enke, forvalter Karhoffs Kjæreste, Elen Jensdtr., Margrethe Karhoff, Tobias Hoffgaard, Ole Pedersen Høg, Peder Bredsdorph, Claus Ledvorsen, Vilhelm Karhoff.

20/5-1759. Haral Sølies pb. Maren.
Test: Lars Sannis kone, Maren Gundersdatter, Christen Sneltvet, Peder Venstøb, Daniel Venstøb.

5/6-1759. Christopher Venstøbs db. Rasmus.
Test: Tollef Aases kone, Karen Abrahamsdatter, Christen Sneltvet, Peder Venstøb, Daniel Venstøb.

5/6-1759. Jacob Løchenbergs db. Knud.
Test: Hans Knudsens enke, Sara Christophersdatter, Engebret Bøle, Niels Olsen, Lars Olsen.

17/6-1759. Aslak Sillevigens pb. Anne.
Test: Gunder Monsens kone, Gunnil Michelsdatter, Peder Olsen, Niels Olsen.

1/7-1759. Christen Lunds pb. Karen.
Test: Christian Høstes kone, Hans Klevens kone, Gunder Holm, Gregorius Lund, Mons Tevesen.

1/7-1759. Peder Stulens db. Jon.
Test: Christen Fossums kone, Karen Sørensdatter, Morten Houerøe, Rasmus Faareval, Halvor Sørensen.

1/7-1759. Christen Hansen fra Borrestad Ejets pb. Margrethe.
Test: Søren Riises kone, Berthe Torjusdatter, Hans Vernersen, Jens Pedersen, Knud Johannesen.

1/7-1759. Amun Liestuuls db. Jens.
Test: Ole Friderichsens kone, Marthe Henrichsdtr., Abraham Andersen, Peder Christophersen.

1/7-1759. Hans Pedersen fra Foss Ejets db. Just.
Test: Marthe Sommundsdtr., Anna Olsdtr., Vilhelm Schweder, Halvor Rasmusen.

1/7-1759. Morten Henrich fra Osebachens pb. Anne Kistine.
Test: Søren Sørensens kone, Margrethe Christiansdtr., Osmun Sivertsen, Hans Johannesen.

1/7-1759. Peder Gundersen fra BradsbergKlevens pb. Karen.
Test: Rollef Buers kone, Karen Nielsdtr., Søren Mathisen, Jens Gundersen.

2/7-1759. Frans Glørsmyrs db. Halvor.
Test: Jens Aarhuuses kone, Anne Knudsdatter, Isak Hoppestad, Halvor Lyngaasen, Rasmus Halvorsen.

8/7-1759. Gunder Halvorsen fra Bradsbergklevens pb. Maria.
Test: Isak Jacobsens kone, Karen Gundersdtr., Halvor Folloug, Jon Sørbøe, Jacob Isaksen.

8/7-1759. Gunder Lies db. Hans.
Test: Ouen Rasmusens kone, Magnil Halvorsdtr., Anders Ballestad, Lars Isaksen, Lars Hansen.

8/7-1759. Jacob Aaltvets pb. Ingebor.
Test: Lars Bachens kone, Pernille Pedersdtr., Halvor Aaltvet, Lars Bachen, Peder Larsen.

15/7-1759. Jens Baltzersens db. Ole.
Test: Abraham Andersens kone, Johanne Christophersdtr., Hans Olsen, Ole og Engebret Gundersønner.

15/7-1759. Arne Hansen fra BradsbergKlevens pb. Anne.
Test: Daniel Aslaksens kone, Maren Evensdatter, Hans Rolfsen, Niels Larsen, Aslak Larsen.

22/7-1759. Erik Olsen fra Osebachens pb. Mette Maria.
Test: Ole Solvesens kone, Maren Andersdtr., Halvor Nielsen, Hans Petter Knudsen.

29/7-1759. Herman Tronsens db. Zacharias.
Test: Jon Halvorsens kone, Pernille Jansdatter, Ole Nielsen, Friderich Vessel, Peder Christophersen.

4/8-1759. Jan Jensens pb. Dorthe Maria.
Test: Madame Karhoff, Kistine Bindrup, Peder Bredsdorph, Vilhelm Karhoff, Solve Gulset.

12/8-1759. Østen Løbergs db. Knud.
Test: Erik Povelsens kone, Ingebor Knudsdatter, Ole Schyer, Tormoe Nielsen, Jacob Bøe.

12/8-1759. Einer Andersens pb. Marthe.
Test: Niels Jansens kone, Anne Kistine Andersdatter, Niels Berreberg, Henning Otterholt, Jacob Tønnisen.

12/8-1759. Christen Jonsens pb. Ragnil.
Test: Abraham Jonsens kone, Dorthe Nielsdatter, Niels Larsen, Ole Andersen, Anders Jensen.

19/8-1759. Gunder Holms db. Abraham.
Test: Niels Grinies kone, Maren Olsdatter, Jan Berreberg, Tolf Hynie, Mons Tevesen.

19/8-1759. Hans Jørgensen fra Lunds pb. Anne.
Test: Gregorii Lunds kone, Anne Aslaksdatter, Jan Grinie, Søren Jørgensen, Lars Christensen.

19/8-1759. Jens Kittilsen fra Osebachens pb. Anne Dorothea.
Test: Anders Olsens kone, Gunnil Olsdtr., Jens Sørensen, Johannes Olsen.

26/8-1759. Solve Gulsets pb. Maren Margrethe.
Test: Christian Gasmans kone, Pernille Jansdtr., Niels Klyve, Halvor Tofte, Søren Aabye.

26/8-1759. Jon Sørbøes pb. Karen.
Test: Gunder Halvorsens kone, Karen Halvorsdatter, Niels Bachen, Aslak Berg, Even Halvorsen.

2/9-1759. Berulf Holms db. Christen.
Test: Christen Lunds kone, Marthe Abrahamsdatter, Christian Høst, Haral Berreberg, Mons Tevesn.

2/9-1759. Peder Knudsen fra Fossum Ejets db. Ole.
Test: Christen Fossums kone, Sidsel Madsdtr., Erik Dyrendal, Jan Bøe, Gunder Nielsen.

2/9-1759. Peder Herlofsens db. Christen.
Test: Ole Eriksens kone, Ingebor Olsdtr., Hans Biorbech, Lars Pedersen.

9/9-1759. Rasmus Faarevals db. Jens.
Test: Niels Engebretsens kone, Karen Sørensdtr., Tollef Otterholt, Peder Stulen, Rasmus Dyrchol.

9/9-1759. Mads Bøes db. Solve.
Test: Erik Madsens kone, Maren Johannisdatter, Niels Larsen, Jan Bøe, Ole Larsen.

9/9-1759. Iver Pedersens pb. Berthe Kistine.
Test: Lars Hansens kone, Ragnil Arntsdatter, Jacob Olsen, Christen Christensen.

9/9-1759. Hans Østensens db. Jacob.
Test: Isak Hansens kone, Ingebor Kittilsdatter, Isak Hansen, Ole Christensen.

9/9-1759. Halvor Houens db. Hans.
Test: Anun Løbergs kone, Maren Jonsdtr., Lars Houen, Anders Isaksen, Anders Jonsen.

9/9-1759. Engel Jønnevalds db. Rasmus.
Test: Christen Jønnevals kone, Karen Pettersdatter, Halvor Rasmusen, Ole Vetlesen.

9/9-1759. Amun Engebretsens db. Engebret.
Test: Christopher Olsens enke, Astri Niculsdatter, Haral Sølie, Anders Valler.

16/9-1759. Niels Larsen fra BradsbergKlevens db. Ole.
Test: Arne Hansens kone, Else Hansdatter, Mads Bøe, Ole Larsen, Hans Larsen.

16/9-1759. Jacob Hansens db. Mathis.
Test: Gunder Myras enke, Thore Andersdtr., Arne Langerøe, Anders Gundersen.

23/9-1759. Gunder Baaserøes db. Isak.
Test: Ole Aases kone, Anne Halvorsdatter, Gregorius Schaven, Jacob Foss, Jens Abrahamsen.

23/9-1759. Christen Schiefjelds pb. Maren.
Test: Niels Olsens kone, Karen Christophersdatter, Ole Borge, Niels Olsen.

29/9-1759. Søren Otterholts pb. Karen.
Test: Henning Otterholts kone, Anne Kistine Andersdtr., Engel Halvorsen, Henning Otterholt.

29/9-1759. Christen Øfrums db. Niels.
Test: Ole Jacobsens kone, Margrethe Hansdtr., Engebret Gundersen, Peder Øfrum, Anders Engebretsen.

29/9-1759. Jon Løvens pb. Anne.
Test: Niels Olsens kone, Anne Halvorsdtr., Niels Olsen, Christen Larsen.

30/9-1759. Lars Bachens db. Ole.
Test: Jacob Aaltvets kone, Karen Andersdatter, Halvor Becheval, Christopher Nygaard.

30/9-1759. Anne Torjersdtr fra Borrestad Ejets uægte db. Ole.
Barnefader: Jens Tollefsen.
Test: Christen Hansens kone, Berthe Torjusdatter, Jens Pedersen, Jacob Halvorsen, Michel Johannisen.

7/10-1759. Niels Langerøes db. Erik.
Test: Peder Øfrums kone, Karen Jensdtr., Ole Folloug, Christen Sneltvet, Niels Andersen.

14/10-1759. Gunder Tevesens db. Haral.
Test: Hans Olsens kone, Jørgen Jansens kone, Jørgen Kleven, Mons Tevesen, Hans Jørgensen.

14/10-1759. Jens Gundersen fra BradsbergKlevens db. Peder.
Test: Christopher Aasterøes kone, Elen Pedersdtr., Peder Gundersen, Even Larsen.

14/10-1759. Ole Borges pb. Berthe.
Test: Jacob Aaltvets kone, Ragnil Engebretsdatter, Jacob Aaltvet, Lars Pedersen, Søren Mathisen.

14/10-1759. Søren Riises pb. Marthe.
Test: Rollef Buers kone, Ingebor Andersdtr., Ole Riis, Sivert Sørensen.

20/10-1759. Anders Ledvorsens pb. Karen Elisabeth.
Test: Niels Hansens kone, Abraham Eeges kone, Johan David Kalmer, Jens Ancher Bloch, Friderich Bruun.

28/10-1759. Niels Bøes db. Christopher.
Test: Christian Hoppestads kone, Maren Halvorsdtr., Gunder Bøe, Christian Hoppestad, Christopher Isaksen.

28/10-1759. Morten Houerøes pb. Elen.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Maren Engebretsdtr., Hans Aas, Peder Stulen, Hans Halvorsen.

28/10-1759. Haagen Haagensens db. Berulf.
Test: Knud Olsens kone, Dorthe Solvesdtr., Lars Haagensen, Tolf Jansen.

28/10-1759. Abraham Jansens pb. Anne.
Test: Alf Aarhuuses kone, Karen Larsdtr., Torbiøn Hynie, Ole Jansen, Johannes Jansen.

1/11-1759. Anders Tejens pb. Marthe.
Test: Knud Sverrigs kone, Maren Olsdatter, Johan Lorentsen, Knud Tejen, Ole Olsen.

4/11-1759. Gunder Thommesen fra Falchum Ejets db. Anders.
Test: Ouen Rasmusens kone, Anne Olsdtr., Søren Mathisen, Anders Halvorsen, Halvor Olsen.

4/11-1759. Jens Schouens pb. Anna.
Test: Johannes Nielsens kone, Kisten Jensdtr., Lars Houen, Jens Simensen, Knud Aslaksen.

4/11-1759. Christopher Nyegaards pb. Johanne.
Test: Lars Bachens kone, Gunnil Larsdtr., Christopher Aasterøe, Knud Kragetoe, Johannes Hansen.

4/11-1759. Engebret Venstøbs pb. Berthe.
Test: Lars Venstøbs kone, Sara Larsdtr., Peder Venstob, Daniel Abrahamsen.

4/11-1759. Abraham Gundersen fra Moe Ejets pb. Karen.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Maren Engebretsdatter, Haagen Haagensen, Niels Gundersen.

11/11-1759. Abraham Falchums db. Knud.
Test: Jørgen Lollichs kone, Berthe Larsdatter, Ole Bechman, Halvor Huustvet, Isak Halvorsen.

11/11-1759. Gregorii Schavens db. Niels.
Test: Ole Aases kone, Anne Clausdtr., Niels Glende, Niels Engebretsen, Lars Christensen.

11/11-1759. Jan Bøes pb. Anna.
Test: Erik Dyrendals kone, Berthe Johannisdatter, Erik Dyrendal, Mads Bøe, Engebret Johannisen.

13/11-1759. Christen Greves pb. Anne Weel.
Test: Anders Rasmusens kone, Gunnil Catrine Arveskoug, forvalter Müller, Hans Christian Arveskoug, Ole Thue.

13/11-1759. Niels Buers db. Hans Buer.
Test: Lars Forbechs kone, Anne Dorthea Buer, Ole Vindholmen, Hans Jensen Qvist, Ole Bradsberg.

18/11-1759. Christen Moes pb. Karen.
Test: Knud Olsens kone, Ingebor Tronsdtr., Niels Andersen, Hans Andersen.

18/11-1759. Ole Thorsen fra Bøe Rønningens pb. Berthe.
Test: Niels Siursens enke, Marthe Halvorsdtr., Jacob Gundersen, Thor Halvorsen.

2/12-1759. Christen Kittilsrøes db. Ole.
Test: Jens Thorsens kone, Ingebor Olsdtr., Jens Thorsen, Turvil Mathisen. Tormoe Jonsen.

2/12-1759. Christian Høstes pb. Karen.
Test: Haral Gulsets kone, Marthe Abrahamsdtr., Halvor Tofte, Christen Lund, Mons Berreberg.

9/12-1759. Peder Venstøbs tvillingbørn Henrich. og Karen.
Test: Gunder Holms kone, Just Døxeroes kone, Maren Olsdtr., Ingebor Hansdtr., Engebret Venstøb, Vilhelm og Niels Døxerøe, Daniel Abrahamsen.

16/12-1759. Isak Hansen fra Meens Ejets db. Aslak.
Test: Rollef Buers kone, Maren Hansdtr., Niels Andersen, Halvor Arnesen, Lars Andersen.

16/12-1759. Henning Hansens pb. Karen Kistine.
Test: Kistine Bindrup, Barbara Monrad, Henrich Erboe, Peder Bredsdorph, Vilhelm Schweder.

16/12-1759. Johannis Rønningens db. Anders.
Test: Engel Halvorsens kone, Lisbeth Andersdtr., Christopher Venstøb, Christen Sneltvet, Anun Olsen.

16/12-1759. Lars Nirisen fra Foss Ejets db. Niri.
Test: Christen Jønnevals kone, Karen Pettersdatter, Henning Jønneval, Christen Jønneval.

16/12-1759. Knud Kragetoes pb. Marthe.
Test: Christian Høysets kone, Gunnil Larsdtr., Christopher Nyegaard, Anders Engebretsen.

16/12-1759. Peder Tejens søn Ole.
Test: Anders Tejens kone, Aslov Halvorsdtr., Gullich Thovsen, Peder Jonsen.

16/12-1759. Hans Pedersen fra Sandbachens db. Niels.
Test: Niels Engebretsens kone, Anne Clausdatter, Niels Glende, Lars Christensen.

16/12-1759. Anders Halvorsen fra BradsbergKlevens pb. Marthe.
Test: Peder Hansens kone, Anne Maria Sørensdatter, Niels Schyer, Niels Galt.

23/12-1759. Gunder Bechevals pb. Gunnil.
Test: Hans Olsens kone, Anne Nielsdtr., Halvor Aaltvet, Lars Bachen, Halvor Jacobsen.

26/12-1759. Hans Gaupaasens db. Anders.
Test: Halvor Arnesens kone, Maren Hansdtr., Engebret Løberg, Thor Amundsen, Isak Hansen.

26/12-1759. Just Kuures db. Anders.
Test: Jens Olsens kone, Margrethe Knudsdtr., Hans Olsen, Gulbrand Nielsen, Gunder Nielsen.

26/12-1759. Vilhelm Døxerøes pb. Anna.
Test: Hans Jørgensens kone, Kisten Gundersdtr., Christen Lund, Peder Døxeroe, Peder Venstøb.

26/12-1759. Svend Asbiønsens pb. Gunnil.
Test: Niels Pedersens kone, Anne Hansdtr., Jens Gundersen, Jon Nielsen, Halvor Hansen.

27/12-1759. Abraham Pedersens pb. (ikke nevnt)
Test: Biøn Fieldalens kone, Gunnil Olsdatter, Søren Jørgensen, Asbiøn Svensen.

30/12-1759. Jens Sørensen fra Osebachens pb. Dorthe Maria.
Test: Iver Pedersens kone, Berthe Halvorsdatter, Friderich Storm, Ole Jermstad, Jacob Larsen.

30/12-1759. Christian Christophersens pb. Margrethe.
Test: Anne Olsdtr., Karen Clausdtr., Gregorius Schaven, Jens Stephensen, Ole Knudsen.


1760.

128 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1760. Thor Amundsen fra BradsbergKlevens db. Jan.
Test: Arne Hansens kone, Marthe Ammundsdtr., Svennung Grinie, Hans Gaupaasen, Hans Larsen.

1/1-1760. Erik Thorsens pb. Maren Kistine.
Test: Giøran Thorsdtr., Marthe Andersdtr., Lars Simonsen, Sven Hieronomisen.

1/1-1760. Knud Olsen fra Buugslottens pb. Ingebor.
Test: Anders Olsens kone, Thore Hansdtr., Anders Olsen, Hans Andersen, Tormoe Jonsen.

1/1-1760. Maria Pedersdtr fra Hyttens uægte pb. Pernille.
Barnefader: Torjer Amundsen.
Test: Erik Madsens kone, Margrethe Knudsdtr., Abraham Schyer, Niels Gundersen.

13/1-1760. Gregorii Lunds db. Zacharias.
Test: Hans Jørgensens kone, Signe Michelsdatter, Erik Larsen, Peder Venstøb, Lars Evensen.

13/1-1760. Gulbrand Jislesens db. Jacob.
Test: Christen Jønnevals kone, Gunne Jislesdatter, Christen Jønneval, Christen Zachariasen, Povel Olsen.

13/1-1760. Halvor Lyngaasens pb. Maren.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Aslov Halvorsdatter, Ole Ersrøe, Biøn Fieldalen, Jisle Halvorsen.

13/1-1760. Abraham Schyers pb. Berthe.
Test: Borger Ballestads kone, Isak Johannisens kone, Ole Schyer, Ole Larsen.

2/2-1760. Hans Christensen fra Aashamerens db. Rasmus.
Test: Ole Aases kone, Karen Pettersdtr., Ole Christensen, Henning Jønneval, Hans Rasmusen.

2/2-1760. Gunder Nirisens pb. Berthe.
Test: Isak Johannisens kone, Anne Halvorsdtr, Jacob Nirisen, Daniel Jensen.

3/2-1760. Niels Alfsens pb. Karen.
Test: Berthe Jensdatter, Anne Jensdatter, Jon Pedersen, Halvor Alfsen.

10/2-1760. Niels Bouerøes db. Jacob.
Test: Christen Lunds kone, Else Olsdtr., Peder Døxerøe, Tolf Aas, Søren Jørgensen.

10/2-1760. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets pb. Karen.
Test: Lars Isaksens kone, Gunnil Iversdatter, Ole Jansen, Ole Pedersen, Anders Hansen.

10/2-1760. Niels Magnusens pb. Anne.
Test: Johannes Nyeqvistes kone, Anne Jensdtr., Peder Knudsen, Svend Pedersen.

17/2-1760. Margrethe Tolfsdtr fra Aases. uægte pb. (ikke nevnt).
Barnefader: Anders Jonsen fra Kongsberg.
Test: Guttorm Knudsens kone, Christopher Venstøbs kone, Guttorm Knudsen, Christopher Venstøb.

24/2-1760. Ole Christensen fra Aashammerens db. Lars.
Test: Halvor Rasmusens kone, Ole Aases kone, Johan Lorentsen, Hans Christensen, Hans Rasmusen.

27/2-1760. Her Capitain Ryes pb. Karen Andrea.
Test: Hr. Capit. Fleischers frue, Barbara Monrad, hr. Major Deichman, hr. JustiseRaad Bentsen, Contr.
Leut Bre?ner.

2/3-1760. Peder Øfrums db. Ole.
Test: Knud Øfrums kone, Margrethe Nielsdtr., Christen Øfrum, Christen Jensen, Isak Engebretsen.

2/3-1760. Ole Løbergs db. Anders.
Test: Aslak Grinies kone, Anne Jonsdtr., Ole Kreppa, Isak Nielsen, Annun Jensen.

2/3-1760. Isak Halvorsen fra Falchum Ejets pb. Marthe.
Test: Abraham Falchums kone, Anne Johannisdtr., Lars Stranda, Realf Johannisen, Jacob Riising.

2/3-1760. Mons Bradstages pb. Marthe Maria.
Test: Ole Friderichsens kone, Catrine Pedersdtr., Johan Mejer, Ole Pedersen.

1/3-1760. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds db. Herman.
Test: Mad.
Aal, jomfrue Eleonora Rasch, hr. Major Deichman, Niels Aal, Jacob Juel.

4/3-1760. Solve Grinies pb. Inger.
Test: Peder Bradsbergs kone, Anne Dorothea Buer, Christian Asmusen, Niels Buer, Mads Jensen.

9/3-1760. Friderich Pedersens db. Peder.
Test: Jøran Thorsdtr., Berthe Larsdtr., Erik Thorsen, Ole Hansen.

12/3-1760. Johannis Jansens pb. Anne.
Test: Niels Corneliisøns kone, Gunnil Iversdatter, Isak Sørensen, Knud Johannisen, Jørgen Carlsen.

16/3-1760. Lucas Eriksens db. Erik.
Test: Jon Halvorsens kone, Elen Lucædatter, Erik Kabbe, Hans Christensen, Peder Christophersen.

19/3-1760. Johanne Larsdtrs uægte pb. Ingebor.
Barnefader: Thomas Blær.
Test: Jens Thorsens kone, Christen Olsens kone, Gunder Borge, Thor Halvorsen.

23/3-1760. Lars Sannis db. Jon.
Test: Christen Borges kone, Gunder Lies kone, Solve Isaksen, Anders Danielsen, Lars Hansen.

23/3-1760. Ole Hieronomisen fra BradsbergKlevens pb. Helje.
Test: Isak Sørensens kone, Anlov Andersdatter, Peder Krabbe, Knud Pedersen, Hans Isaksen.

23/3-1760. Ole Jensen fra Hynie Ejets db. Christen.
Test: Ole Thorsens kone, Johanne Jensdatter, Ole Jørgensen, Jens Smed, Christen Sørensen.

23/3-1760. Torjer Sivertsens (Tollef Sivertsen) db. Anders.
Test: Christen Kleps kone, Else Jacobsdatter, Ole Nirisen, Lars Bachen, Peder Larsen.

3/4-1760. Christen Engebretsen fra Moe Ejets pb. Kisten.
Test: Friderich Hansens kone, Marthe Hovorsdatter, Friderich Hansen, Knud Olsen.

8/4-1760. Christian Højsets db. Søren.
Test: Niels Kleps kone, Gunnil Larsdtr., Niels Qverstad, Halvor Ramsaasen, Hans Nielsen.

8/4-1760. Peder Aslaksen Bøes db. Aslak.
Test: Christen Fossums kone, Karen Gundersdatter, Ole Kiise, Christian Hoppestad, Hans Halvorsen.

8/4-1760. Ole Gundersen fra Steensaasens pb. Marthe.
Test: Lars Muustvets kone, Johanne Johannisdatter, Isak Sneltvet, Anders Kiær, Even Halvorsen.

13/4-1760. Hans Pedersens db. Just.
Test: Inger Pedersdtr, Maren Pedersdtr., Anders Einersen, Gulbrand Jislesen, Jacob Friderichsen.

20/4-1760. Niels Nielsen fra Osebachens db. Niels.
Test: Jens Vorchums kone, Ingebor Olsdtr., Otter Leth, Magnus Vrigtman, Ole Larsen.

20/4-1760. Peder Sivertsens tvillinger Kisten. og Ingebor.
Test: Jens Thorsens kone, Christen Olsens kone, Anne Sivertsdatter, Ingebor Olsdt., Turvil Mathisen, Isak Jensen, Sven Hansen, Halvor Oredalen, Torjer Olsen.

20/4-1760. Thormoe Schyers db. Peder.
Test: Tollef Nielsens kone, Maren Torjersdtr., Ole Eriksen, Niels Eichonrøe, Peder Hansen.

27/4-1760. Christen Sneltvets db. Anders.
Test: Ole Friderichsens kone, Tora Larsdatter, Christen Larsen, Halvor Sneltvet, Simon Erlandsen.

27/4-1760. Anders Kiærs pb. Sidsel.
Test: Lars Muustvets kone, Berthe Larsdtr., Isak Sneltvet, Ole Gundersen, Manasse Larsen.

27/4-1760. Halvor Aaltvets db. Niels.
Test: Isak Sølies kone, Anne Nielsdatter, Niels Knudsen, Gunder Becheval, Niels Simensen.

27/4-1760. Rasmus Nirisens db. Niels
Test: Knud Aaltvets kone, Aslov Andersdatter, Osmund Olsen, Halvor Larsen.

4/5-1760. Tolf Aases pb. Rønnov.
Test: Anders Abrahamsens kone, Anne Engebretsdatter, Niels Bouerøe, Isak Halvorsen, Peder Venstøb.

4/5-1760. Engebret Løbergs Karen.
Test: Halvor Arnesens kone, Karen Jonsdtr., Ole Løberg, Anun Larsen, Hans Gaupaasen.

4/5-1760. Jonas Pedersen fra BradsbergKlevens db. Hans Petter.
Test: Jens Simonsens kone, Kirsten Jensdtr., Hans Jonsen, Jacob Isaksen, Isak Jensen.

4/5-1760. Anders Eriksen fra Gulset Ejets db. Michel.
Test: Ole Eriksens kone, Dorthe Nielsdatter, Niels Larsen, Lars Pedersen, Børre Gundersen.

4/5-1760. Ole Aschoutsens pb. Marthe.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Bergith Jacobsdatter, Thor Sucha, Gunder Schielbred.

11/5-1760. Christen Zachariæsens db. Claus.
Test: Claus Hoppestads enke, Karen Pettersdatter. Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Christen Larsen.

15/5-1760. Haral Gulsets db. Peder.
Test: Kisten Aabye, Pernille Jansdtr., Gunder Gulset, Halvor Tofte, Christen Olsen.

15/5-1760. Ole Ledvorsens pb. Anne.
Test: Ole Ersrøes kone, Aslov Halvorsdtr., Ole Ersrøe, Anun Olsen.

15/5-1760. Christen Sørensen fra Bøe Rønningens pb. Else Margrethe.
Test: Jens Aarhuuses kone, Karen Gundersdatter, Rasmus Faareval, Gunder Nielsen, Rasmus Halvorsen.

18/5-1760. Lars Andersen fra Meens Ejets pb. Anne.
Test: Gunder Baaserøs kone, Gunnil Larsdtr., Anders Gundersen, Ole Løberg, Hans Larsen.

18/5-1760. Jermun Tejens db. Siur.
Test: Anders Tejens kone, Groe Andersdtr., Anders Tejen, Thor Sondresen.

18/5-1760. Gunlich Thorsens db. Niels.
Test: Ole Ersrøes kone, Helje Halvorsdatter, Halvor Ersrøe, Ole Ersrøe.

26/5-1760. Knud Sverrigs db. Ole.
Test: Abraham Gundersens kone, Karen Olsdtr., Peder Øfrum, Christen Engebretsen, Isak Engebretsen.

26/5-1760. Giert Danielsen fra Osebachens pb. Giertrud.
Test: Søren Rollefsens kone, Maren Pedersdatter, Halvor Nielsen, Søren Eriksen.

27/5-1760. Gunder Bøes db. Jens.
Test: Ole Kiises kone, Maria Johannisdatter, Niels Bøe, Jan Bøe, Lars Pedersen.

27/5-1760. Jørgen Jansens pb. Karen Maria.
Test: Gunder Tevesens kone, Pernille Jansdtr., Abraham Andersen, Gulbrand Nielsen, Haagen Jansen.

1/6-1760. Povel Aschoutsens db. Jens.
Test: Lars Nirisens kone, Marthe Aschoutsdatter, Lars Nirisen, Anders Jensen.

8/6-1760. Just Døxerøes pb. Aslov.
Test: Biøn Fieldalens kone, Aslov Halvorsdatter, Ole Ersrøe, Jisle Jønneval, Peder Venstøb.

8/6-1760. Hans Pedersens db. Solve.
Test: Ole Thorsens kone, Maren Olsdtr., Gunder Aasen, Niri Rejersen.

8/6-1760. Jon Olsen fra Luxefjelds pb. Marthe.
Test: Johannis Rønningens kone, Groe Andersdtr., Jens Thommesen, Povel Olsen.

8/6-1760. Bent Larsen fra Breche Ejets pb. Karen.
Test: Scheje Christensens kone, Johanne Jensdatter, Erik Thorsen, Anders Thorsen, Anun Larsen.

15/6-1760. Svennung Grinies db. Peder.
Test: Mad. Bang, Elsebeth Vejer, Regim. qv. Holm, forvalter Karhoff, Peder Bredsdorph.

15/6-1760. Henning Otterholts db. Abraham.
Test: Einer Andersens kone, Helje Olsdatter, Engebret Wenstøb, Engel Otterholt, Jacob Riising.

15/6-1760. Even Larsen fra Løberg Ejets pb. Marthe.
Test: Johannis Sneltvets kone, Ingebor Andersdatter, Scheje Christensen, Bent Larsen, Anun Larsen.

15/6-1760. Jens Thorsen fra Riising Ejets pb. Randi.
Test: Christen Olsens kone, Ingebor Olsdtr., Lars Pedersen, Turvil Mathisen, Tormoe Jonssøn.

24/6-1760. Ole Olsen fra Venstøbs pb. Ingebor.
Test: Christen Vattenbergs kone, Anne Jensdatter, Niri Rejersen, Christen Vattenberg, Christian Andersen.

5/7-1760. Anders Olsen fra Osebachens db. Gregers.
Test: Frøken Else Deichman, Eleonora Rasch, Herman Løvenskiold, Niels Aal.

6/7-1760. Peder Olsen fra BradsbergKlevens pb. Karen.
Test: Karen Gundersdtr., Johanne Olsdatter, Michel Larsen, Thomas Hansen, Ole Isaksen.

13/7-1760. Aslak Grinies tvillingsønner Jørgen. og Peder.
Test: Niels Løbergs kone, Isak Sørensens kone, Marthe Abrahamsdtr., Guri Jansdatter, Jon Grinie, Gunder Grinie, Niels Grinie, Rasmus Hansen, Claus Olsen.

13/7-1760. Hans Bøes db. Lars.
Test: Niels Berrebergs kone, Maren Solvesdtr., Halvor Aas, Ellef Halvorsen, Christen Gundersen.

13/7-1760. Hans Olsen fra Hyttens pb. Ingebor Maria.
Test: Ole Thorsens kone, Inger Abrahamsdtr., Christen Larsen, Jens Baltzersen, Anders Henrichsen.

20/7-1760. Jacob Nærums pb. Kistine Karen.
Test: Ole Buers kone, Marichen Olsdatter, Christen Borge, Peder Meen, Christen Olsen.

20/7-1760. Niels Engebretsen fra Bøe Rønningens pb. Ingebor Maria.
Test: Gregorii Schavens kone, Margrethe Nielsdtr., Peder Stulen, Rasmus Faareval, Hans Halvorsen.

20/7-1760. Torjus Tejens db. Halvor.
Test: Jon Olsens kone, Gunnil Michelsdatter, Lars Haagensen, Halvor Olsen.

27/7-1760. Hans Grumstuulens db. Jon.
Test: Ole Ersrøes kone, Aslov Halvorsdtr., Ole Ersrøe, Gunlech Thovsen.

2/8-1760. Sergiant Nords pb. Anne Carine.
Test: Peder Bradsbergs kone, Marthe Bradsberg, Solve Grinie, Niels Meen, Ole Bradsberg.

3/8-1760. Ole Andersen fra Borrestad Ejets db. Anders.
Test: Haral Sølies kone, Maren Andersdatter, Hans Vernersen, Erik Folloug, Halvor Pedersen.

3/8-1760. Marthe Thorsdatters uægte db. Gunder.
Barnefader: Mons Tevesen.
Test: Ole Thorsens kone, Marthe Pedersdatter, Jan Jensen, Ole Jansen.

10/8-1760. Jon Andersen fra Sems Ejets pb. Christence. 
Test: Maren Anders', Elen Pedersdtr., Ledvor Kreppa, Asle Rejersen.

10/8-1760. Anun Bugoths pb. Marthe.
Test: Berthe Jensdtr, Karen Andersdtr., Jon Pedersen, Sivert Ellefsen.

10/8-1760. Giertrud Nielsdtrs. uægte pb. Berthe.
Barnefader: Sven Hieronomisen.
Test: Engebret Gundersens kone, Jens Simensens kone, Anders Jonsen, Even Gundersen.

19/8-1760. Halvor Christensen fra Osebachens db. Andreas.
Test: Simen Pedersens kone, Mette Maria Andersdtr., Peder Olsen, Knud Kiølnæs, Erik Olsen.

24/8-1760. Niels Haucheraasens db. Ole.
Test: Christen Larsens kone, Anne Sørensdatter, Christen Larsen, Osmun Olsen, Ammund Nielsen.

24/8-1760. Vebiøn Fielles pb. Gunnil.
Test: Johannis Rønningens kone, Jøran Olsdtr., Johannes Rønningen, Anun Olsen.

31/8-1760. Abraham Løbergs pb. Maria.
Test: Niels Glendes kone, Ragnil Engebretsdatter, Povel Thomesen, Anne? Larsen, Rasmus Hansen.

31/8-1760. Elling Jensens pb. Maren.
Test: Peder Tvetens kone, Bergith Olsdtr., Sven Røsager, Jacob Tønnisen.

31/8-1760. Friderich Storms pb. Agnethe Catrine.
Test: Maren Andersdtr., Anne Andersdtr., Jens Sørensen, Jens Aslaksen.

7/9-1760. Henrich Roligheds db. Hans.
Test: Engebret Løbergs kone, Margrethe Olsdtr., Engebret Løberg, Sven Røsager, Thor Halvorsen.

14/9-1760. Lars Venstøbs pb. Johanne.
Test: Niels Glendes kone, Helle Olsdatter, Christopher Venstøb, Johannes Biønsen, Daniel Abrahamsen.

14/9-1760. Halvor Johannisen fra Osebachens db. Thor.
Test: Søren Rollefsens kone, Gunnil Olsdtr., Erik Olsen, Thor Larsen.

21/9-1760. Peder Jonsens db. Jon.
Test: Prostinde Monrad, Anne Bindrup, Mauritz Schweder, Joachim Adtzlef, Bøje Winther.

28/9-1760. Tollef Schyers pb. Kisten.
Test: Ole Schyers kone, Karen Christensdtr., Niels Schyer, Christen Eegaasen.

28/9-1760. Jacob Jansen fra Berreberg Ejets pb. Maren.
Test: Peder Knudsens kone, Anne Stephensdatter, Jacob Arnesen, Povel Aschoutsen, Tolf Jansen.

1/10-1760. Ole Pedersen fra Osebachens db. Peder.
Test: Gulbrand Stephensens kone, Anne Tallachsdtr., Peder Olsen, Martinus Christensen.

5/10-1760. Ole Larsen fra BradsbergKlevens pb. Inger.
Test: Niels Pedersens kone, Else Knudsdtr., Knud Pedersen, Niels Knudsen.

5/10-1760. Østen Løbergs pb. Karen.
Test: Christen Eegaasens kone, Maren Christophersdtr., Jacob Knudsen, Gunder Nielsen.

12/10-1760. Søren Klevens db. Jørgen.
Test: Aslak Grinies kone, Guri Jansdtr., Gunder Tevesen, Anders Gundersen, Siur Nielsen.

12/10-1760. Annun Løbergs pb. Maren.
Test: Niels Løbergs kone, Karen Jonsdtr., Ole Jacobsen, Jens Gudmundsen, Jon Isaksen.

12/10-1760. Marthe Gundersdtr. fra BradsbergKlevens uægte pb. Ragnil.
Barnefader: Jens Aslaksen.
Test: Ole Nielsens kone, Anne Maria Sørensdtr., Engebret Gundersen, Anders Larsen.

26/10-1760. Ole Solvesen fra Osebachens pb. Berthe.
Test: Kisten Torchilsdtr., Ingebor Olsdtr., Knud Anundsen, Hans Jensen.

1/11-1760. Erik Simensen fra BradsbergKlevens pb. Inger.
Test: Anne Johanne Madsdtr., Anne Catrine Gundersdtr., Isak  Jacobsen, Gunder Halvorsen, Ole Isaksen.

9/11-1760. Hans Svinholts pb. Anne.
Test: Søren Ochlungens kone, Inger Ammundsdatter, Ole Svinholt, Ole Bøle, Erik Andersen.

9/11-1760. Ouen Pedersens pb. Gunnil.
Test: Ole Thorsens kone, Anne Jansdtr., Lars Pedersen, Anders Henrichsen.

9/11-1760. Ole Jermundsens db. Ole.
Test: Abraham Gundersens kone, Anne Arnesdatter, Tron Olsen, Jacob Arnesen.

16/11-1760. Niels Knudsen fra Kleps db. Knud.
Test: Christian Høysets kone, Else Knudsdtr., Ole Larsen, Lars Lie, Lars Hansen.

16/11-1760. Anders Hieronomisens pb. Maren.
Test: Mathis Grødesunds kone, Karen Larsdtr., Ole Hieromisen, Knud Pedersen.

16/11-1760. Gunder Aasens db. Claus.
Test: Halvor Rasmusens kone, Gunnil Rolfsdatter, Henning Jønneval, Halvor Arnesen, Niri Rejersen.

23/11-1760. Ammund Engebretsen fra Osebachens db. Engebret.
Test: Edvert Nielsens kone, Kistine Olsdtr., Haral Sølie, Hans Olsen.

23/11-1760. Jens Aarhuuses pb. Marthe.
Test: Realf Johannisens kone, Maren Engebretsdtr., Knud Aarhuus, Abraham Andersen, Jens Jonsen.

30/11-1760. Ole Aases pb. Gunnil.
Test: Gunder Baaserøes kone, Dorthe Maria Hansdtr., Ole og Hans Christensønner, Hans Rasmusen.

30/11-1760. Halvor Nielsen fra Osebachens db. Anders.
Test: Rasmus Holtenes kone, Maria Jacobsdatter, Christen Jonsen, Erik Olsen.

30/11-1760. Ole Ersrøes pb. Anne.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Aaste Sivertsdatter, Halvor Lyngaasen, Just Døxerøe, Jisle Jønneval.

3/12-1760. Ole Andersen fra Gulset Ejets pb. Ovit. (Aavit.)
Test: Lars Isaksens kone, Ingebor Hansdtr., Ole Pedersen, Isak Hansen.

3/12-1760. Lars Pedersen fra Gulset Ejets db. Peder.
Test: Ole Eriksens kone, Marthe Olsdtr., Ole Jansen, Sven Pedersen.

12/12-1760. Johannis Nyeqvistes pb. Anne Kistine.
Test: Mad. Karhoff, Elen Lucædatter, Peder Bredsdorph, Jens So?etz, Vilhelm Karhoff.

14/12-1760. Ole Hansen fra Breche Ejets pb. Gunnil.
Test: Kittil Grunderøes kone, Anne Hansdtr., Jonas Pedersen, Lars Kittilsen.

20/12-1760. Jens Schweders db. Joachim.
Test: Regimentsqvarter-mester Holms frue, Barbara Monrad, hr.
CancelieRaad Tyrholm, Rasmus Adtzlef, Christen Bindrup.

21/12-1760. Simon Erlandsens db. Ole.
Test: Hieronomi Jensens kone, Inger Margrethe Jensdtr., Mads Olsen, Christen Larsen, Peder Christophersen.

21/12-1760. Niels Olsens pb. Inger.
Test: Ole Sems kone, Else Olsdtr., Isak Sørensen, Jacob Riising, Peder Tollefsen.

26/12-1760. Ole Kiises db. Erik.
Test: Morten Houerøes kone, Margrethe Nielsdatter, Niels Bøe, Christian Nielsen, Christopher Isaksen.

26/12-1760. Jacob Friderichsen fra Aas Hammers pb. Maren.
Test: Einer Andersens kone, Karen Pettersdatter, Einer Andersen, Henning Otterholt, Ole Knudsen.

28/12-1760. Niels Berrebergs pb. Margrethe.
Test: Henning Otterholts kone, Maren Olsdtr., Engebret Venstøb, Mons Berreberg, Jacob Riising.

28/12-1760. Niels Halvorsens pb. Kisten.
Test: Søren Klevens kone, Anne Jensdatter, Bent Larsen, Anders Gundersen.


1761.

96 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1761. Gunder Tevesens db. Ole.
Test: Aslak Grinies kone, Maren Lisbeth Jansdtr, Søren og Hans Kleven, Gunder Nielsen.

1/1-1761. Lars Muustvets db. Niels.
Test: Anders Kiærs kone, Malene Zachariædatter, Isak Sneltvet, Zacharias Berg, Ole Gundersen.

6/1-1761. Daniel Aslaksens db. Simon.
Test: Gunder Halvorsens kone, Maria Halvorsdtr., Simen Corfitsen, Ener Simensen, Knud Aslaksen.

13/1-1761. Peder Toftes db. Søren.
Test: Niels Grinies kone, Karen Andersdtr., Halvor Tofte, Gunder Holm, Thor Andersen.

18/1-1761. Knud Øfrums db. Hans.
Test: Hans Meens enke, Marthe Engebretsdatter, Engebret Espedalen, Anders Langerøe, Christen Olsen.

18/1-1761. Hans Hansen fra Sølie Ejets db. Niels.
Test: Aslak Bergs kone, Maren Hansdtr., Aslak Berg, Gunder Lie, Hans Larsen.

18/1-1761. Ole Riises pb. Gunnil.
Test: Hans Olsens kone, Aslov Christophersdatter, Jon Lia, Jacob Olsen.

18/1-1761. Jens Gundersens db. Peder.
Test: Ingebor Pedersdtr., Elen Pedersdtr., Jon Pedersen, Peder Gundersen, Niri Rejersen.

25/1-1761. Peder Knudsen fra Riising Ejets db. Knud.
Test: Peder Grinitejens kone, Maren Nielsdtr., Ole Omuth, Ole Nielsen, Tormoe Jonsen.

25/1-1761. Niels Hoppestads (Skal være: Christen Nielsen Hoppestads?) pb. Ingebor.
Test: Niels Engebretsens kone, Margrethe Knudsdtr., Ole Kiise, Hans Bøe, Niels Engebretsen.

25/1-1761. Christen Jensens pb. Johanne Maria.
Test: Frans Rusches kone, Dorthe Nielsdtr., Niels Larsen, Hans Rusch, Ole Rusch.

25/1-1761. Alf Aarhuuses db. Søren.
Test: Knud Aarhuuses kone, Else Halvorsdatter, Anders Mæla, Jens Aarhuus, Jens Jonsen.

1/2-1761. Kiel Larsen db. Kiel.
Test: Erik Simensens kone, Karen Halvorsdtr., Simen Corfitsen, Peder Jonsen, Jacob Isaksen.

1/2-1761. Gulbrand Jislesens pb. Anne.
Test: Hans Christensens kone, Maren Hansdtr., Ole og Hans Christensønner, Jisle Jønneval.

1/2-1761. Gunder Lies db. Anders.
Test: Lars Sannis kone, Gunnil Hansdtr., Lars Lie, Isak Hansen, Claus Hansen.

1/2-1761. Anders Grønsteens db. Ole.
Test: Jan Bøes kone, Ole Larsens kone, Thomes Christensen, Ole Larsen, Jacob Gundersen.

2/21761. Johannis Hansen fra Schielbred Ejets db. Hans.
Test: Gregorii Lunds kone, Karen Hansdtr., Ole Kreppe, Lars Evensen, Anders Hansen.

8/2-1761. Anders Jonsen fra Hyttens db. Jon.
Test: Niels Tronsens kone, Malene Eriksdtr., Ole Friderichsen, Niels Abrahamsen.

8/2-1761. Jens Stephensens pb. Marthe.
Test: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensdatter, Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Rasmus Halvorsen.

15/2-1761. Mons Berrebergs pb. Maren.
Test: Teves Monsens kone, Gunder Holms kone, Christian Bradsberg, Christian Høst, Jacob Riising.

15/2-1761. Thor Olsen fra Falchum Ejets db. Engebret. 
Test: Abraham Falchums kone, Maren Jonsdatter, Ole Pedersen, Gunder Thomesen, Halvor Olsen.

21/2-1761. Giert Condrops pb. Edele Margrethe.
Test: Hr. Capit.
Rasches frue, frøchen Else Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Herman Løvenskiold, Christian Rasch.

22/2-1761. Giermund Schougserøes pb. Ingebor.
Test: Kittil Grunderøes kone, Ingebor Kittilsdtr., Ole Schyer, Niels Løberg, Lars Kittilsen.

22/2-1761. Anders Rejersen fra Tofte Ejets pb. Gunnil.
Test: Jacob Friderichsens kone, Anne Olsdatter, Niri og Asle Rejersønner.

28/2-1761. Søren Larsen fra Moe Ejets db. Lars.
Test: Kistine Bindrup, Barbara Monrad, Peder Bredsdorph, Jens Sartz.

1/3-1761. Jon Nielsen fra BradsbergKlevens db. Christen.
Test: Christen Christensens kone, Johanne Olsdatter, Ole Isaksen, Jens Christensen, Knud Aslaksen.

1/3-1761. Halvor Alfsen fra Luxefjelds Alf.
Test: Michel Fieldets kone, Berthe Michelsdatter, Gulbrand Jislesen, Aslak Sillevigen.

5/3-1761. Anders Ledvorsen fra Osebachens pb. Karen Maria.
Test: Hr. Regim: qv: Holms frue, Kistine Bindrup, Christen Morland, Jørgen Møller, Joachim Adtzlef.

8/3-1761. Halvor Lyngaasens db. Halvor.
Test: Biøn Fieldalens kone, Ole Ersrøes kone, Gregorius Lund, Frans Glørsmyr, Sivert Nielsen.

8/3-1761. Anders Larsen fra BradsbergKlevens db. Gudmund.
Test: Hans Gundersens kone, Berthe Larsdtr., Jens Højmyr, Niels Jensen, Isak Jensen.

8/3-1761. Jon Lias db. Peder.
Test: Scheje Christensens kone, Pernille Pedersdatter, Halvor Haralsen, Christen Larsen, Anun Larsen.

8/3-1761. Mathis Engebretsens pb. Gunnil.
Test: Engebret Gundersens kone, Karen Andersdtr., Niels Øfrum, Anders Engebretsen.

3/4-1761. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds pb. Magdalena Charlotte Hedevig.
Test: Eleonora Rasch, Kisten Aal, hr. Capit. Hamburg, hr.
Jørgen Herman Monrad, Christian Rasch.

12/4-1761. Ole Omuths db. Niels.
Test: Gunder Holms kone, Inger Jørgensdtr., Peder Tofte, Niels Grinie, Siur Nielsen.

12/4-1761. Ole Hoppestads pb. Marthe.
Test: Christian Hoppestads kone, Marichen Clausdtr, Berulf Holm, Christen Nielsen, Christopher Isaksen.

12/4-1761. Christen Hansen fra Borrestad Ejets db. Gunlich
Test: Søren Riises kone, Anne Sørensdtr., Jacob Halvorsen, Ole Andersen, Ole Gullichsen.

19/4-1761. Engel Jønnevals db. Jon.
Test: Gunder Aasens kone, Karen Nielsdtr., Christen Hafbachen, Ole Stulen, Anders Hansen.

19/4-1761. Tolf Jansen fra Stulen Ejets pb. Karen.
Test: Jacob Jansens kone, Margrethe Halvorsdtr, Peder Knudsen, Hans Haagensen.

19/4-1761. Ole Jansen fra Gulset Ejets db. Rasmus.
Test: Ouen Rasmusens kone, Margrethe Isaksdtr., Ole Pedersen, Ole Andersen, Niels Isaksen.

19/4-1761. Hans Klevens db. Jørgen.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Guri Jonsdatter, Aslak Grinie, Rasmus Faareval, Søren Jansen.

8/5-1761. Peder Bradsbergs db. Hans Qvist.
Test: Simen Qvistes kone, Helvig Andersdtr., Hans Jensen Qvist, Hans Hansen Qvist, Ole Bradsberg.

17/5-1761. Iver Pedersen fra Osebachens pb. Ragnil.
Test: Christopher Baches kone, Marthe Siversdatter, Jens Sørensen, Johan Michelsen.

17/5-1761. Gunder Thommesen fra Falchum Ejets pb. Marthe.
Test: Abraham Falchums kone, Johanne Pedersdtr., Thor Olsen, Asle Rejersen, Torchil Michelsen.

24/5-1761. Anders Thorsen fra Limie Ejets db. Thor.
Test: Aslak Bergs kone, Kisten Hansdtr., Henrich Thorsen, Erik Thorsen, Even Halvorsen.

24/5-1761. Knud Aarhuuses db. Lars.
Test: Jens Aarhuuses kone, Marthe Larsdtr., Jon Aarhuus, Alf Aarhuus, Jens Jonsen.

31/5-1761. Torjer Schielbreds db. Ole.
Test: Haagen Povelsens kone, Ingebor Olsdtr., Haagen Povelsen, Ole Thorsen, Jacob Tønnisen.

31/5-1761. Sondre Halvorsens db. Peder.
Test: Ole Ersrøes kone, Helje Halvorsdtr., Ole Ersrøe, Thor Sondresen.

7/1-1761. Niels Grinies db. Tolf.
Test: Peder Toftes kone, Barbara Christensdatter, Gunder Holm, Gunder Grinie, Jacob Riising.

14/6-1761. Biøn Fieldalens db. Halvor.
Test: Ole Ersrøes kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Lyngaasen, Frans Glørsmyr, Jisle Jønneval.

14/6-1761. Gulbrand Stephensens db. Niels.
Test: Ole Pedersens kone, Anne Jonsdtr., Engebret Espedalen, Christen Jonsen, Jacob Isaksen.

2/7-1761. Johannis øde Sneltvets db. Ole.
Test: Even Larsens kone, Karen Johannisdtr., Peder Gundersen, Lars Skrædder, Knud Pedersen.

14/6-1761. Niels Langerøes pb. Anne.
Test: Ole Follougs kone, Lisbeth Andersdtr., Anders Langerøe, Halvor Larsen, Erik Andersen.

2/7-1761. Jon Løvens db. Ole.
Test: Ole Nielsens kone, Elen Olsdtr., Ole Nielsen, Christen Larsen, Anun Nielsen.

5/7-1761. Aslak Torjusen fra Luxefjelds pb. Aagoth.
Test: Engel Jønnevals kone, Turi Vebiønsdatter, Simon Corfitsen, Anders Olsen.

12/7-1761. Lars Limies pb. Ingebor.
Test: Erik Povelsens kone, Ingebor Olsdatter, Torbiøn Hynie, Jacob Bøe, Ludvig Hermandsen.

12/7-1761. Hans Pedersen fra Tofte Ejets db. Peder.
Test: Jacob Friderichsens kone, Christian Christophersens kone, Friderich Jacobsen, Anders Einersen.

19/7-1761. Thor Amundsen fra BradsbergKlevens db. Amun.
Test: Isak Hansens kone, Marthe Amundsdtr., Svennung Grinie, Isak Hansen, Christian Hansen.

19/7-1761. Ole Engebretsen fra Moe Ejets db. Engebret.
Test: Christen Moes kone, Aslov Halvorsdtr., Niels Moe, Christen og Isak Engebretsønner.

9/8-1761. Christen Lunds pb. Sara.
Test: Abraham Andersens kone, Christence Heljesdtr., Jacob Vadrette, Solve Gulset, Niels Isaksen.

16/8-1761 Ole Nøglegaards db. Ole.
Test: Torjer Schielbreds kone, Maren Thorsdtr., Henning Jønneval, Haagen Povelsen, Halvor Thorsen.

23/8-1761. Ole Borges pb. Marthe.
Test: Marthe Engebretsen, Ragnil Engebretsdatter, Jacob Aaltvet, Christen Nærum, Jacob Engebretsen.

23/8-1761. Niels Eriksen fra Otterholt Ejets db. Jens.
Test: Gulbrand Jislesens kone, Anne Engebretsdtr., Hans Moe, Tollef Otterholt, Christen Eriksen.

23/8-1761. Tollef Høysets pb. Marthe.
Test: Hans Svinholts kone, Lisbeth Isaksdtr., Christian Højset, Niels Simensen, Hans Nielsen.

23/8-1761. Lars Isaksen fra Strømdal Ejets db. Jens.
Test: Abraham Falchums kone, Maria Hansdatter, Hans Isaksen, Claus Hansen, Anders Hansen.

30/8-1761. Ole Hieronomisens db. Hieronomus.
Test: Daniel Aslaksens kone, Karen Hansdatter, Christian Asmusen, Lars Isaksen, Ole Isaksen.

30/8-1761. Jens Riises db. Jacob.
Test: Ole Riises kone, Karen Andersdtr., Søren Riis, Erik Olsen.

6/9-1761. Jacob Aaltvets db. Even.
Test: Lars Bachens kone, Karen Andersdtr., Ole Borge, Lars Bachen, Thor Andersen.

27/9-1761. Niri Rejersens db. Peder.
Test: Asle Rejersens kone, Anne Jonsdtr., Jens Gundersen, Jon Pedersen.

29/9-1761. Jacob Halvorsens pb. Magnil.
Test: Torjus Hansens kone, Maren Andersdtr., Hans Vernersen, Ole Torjersen, Søren Eriksen.

29/9-1761. Johannis Mælums pb. Maria.
Test: Anne Carlsdtr., Inger Hansdtr., Hans Hansen, Abraham Andersen, Thomas Kielsen.

4/10-1761. Halvor Toftes db. Jan.
Test: Jens Schweders kone, Halvor Danielsens kone, Jan Jansen, Niels Klyve, Søren Aabye.

4/10-1761. Gunder Halvorsen fra BradsbergKlevens pb. Karen.
Test: Anders Ballestads kone, Karen Halvorsdatter, Isak Jacobsen, Ole Isaksen, Simen Jacobsen.

4/10-1761. Niels Larsen fra Bøe Rønningens db. Jacob.
Test: Niels Engebretsens kone, Berthe Olsdatter, Ole Jensen, Christen Sørensen, Lars Christensen.

4/10-1761. Hans Olsen fra Osebachens db. Ole.
Test: Ole Riises kone, Karen Larsdtr., Halvor Aaltvet, Gunder Becheval, Lars Haagensen.

4/10-1761. Ole Stulens db. Lars.
Test: Hans Lies enke, Inger Kittilsdtr., Gunder Lie, Helje Hansen.

11/10-1761. Søren Sørensen fra Osebachens db. Peder.
Test: Iver Pedersens kone, Marthe Sivertsdatter, Solve Isaksen, Johan Michel, Hans Andersen.

11/10-1761. Halvor Nirisens db. Ole.
Test: Biøn Fieldalens kone, Signe Michelsdatter, Niels Houerøe, Peder Henrichsen, Siur Nielsen.

18/10-1761. Christian Hoppestads pb. Anne.
Test: Elen Jansdtr., Marthe Henrichsdatter, Christen Nielsen, Erik Halvorsen, Hans Halvorsen.

18/10-1761. Rasmus Berthe fra Hyttens db. Morten.
Test: Elsebeth Mejer, Inger Maria Bentsdatter, Niels Abrahamsen, Haral Jansen.

18/10-1761. Jens Olsen fra Fossum Ejets pb. Maren.
Test: Tollef Abrahamsens kone, Margrethe Knudsdtr., Peder Knudsen, Gunder Nielsen, Anders Henrichsen.

18/10-1761. Anders Nielsen fra BradsbergKlevens db. Hans.
Test: Ole Nielsens kone, Aase Svensdatter, Isak Hansen, Torjer Thorsen.

17/10-1761. Hr. Capitain Ryes db. Andreas.
Test: Børger Halvorsens kone, Kistine Bindrup, Christen Morlan, rector Vinther, Kiel Jensen.

25/10-1761. Berulf Holms db. Lars.
Test: Christen Lunds kone, Pernille Jansdtr., Christian Høst, Isak Sørensen, Simen Erlandsen.

25/10-1761. Johannis Biønsens pb. Johanne.
Test: Abraham Andersens kone, Maren Jansdtr., Christopher Smed, Jon Pedersen.

25/10-1761. Rasmus Faarevals db. Mons.
Test: Niels Engebretsens kone, Anne Olsdtr., Hans Jørgensen, Rasmus Dyrchol, Tollef Otterholt.

1/11-1761. Jens Sneltvets db. Hans.
Test: Niels Glendes kone, Anne Clausdatter, Anun Løberg, Halvor Houen, Jon Isaksen.

1/11-1761. Jens Thommesens pb. Inger.
Test: Jens Gundersens kone, Marthe Tolfsdatter, Niels Christophersen, Ole Olsen.

8/11-1761. Jens Baltzersens pb. Marthe Kistine.
Test: Ole Thorsens kone, Ingebor Jensdtr, Abraham Andersen, Engebret Hynie, Petter Christophersen.

15/11-1761. Halvor Arnesens pb. Anne.
Test: Engebret Løbergs kone, Maren Hansdatter, Hans Gaupaasen, Isak Hansen.

15/11-1761. Jacob Andersen fra Gulset Ejets pb. Maren.
Test: Ole Eriksens kone, Maren Nielsdatter, Anders Evensen, Hans Biørbech.

29/11-1761. Isak Sølies db. Lars.
Test: Tollef Høysets kone, Maren Larsdatter, Halvor Aaltvet, Niels Simensen, Jens Amundsen.

29/11-1761. Erik Olsen fra Osebachens pb. Anne Sophia.
Test: Ole Pedersens kone, Mette Maria Andersdatter, Halvor Christensen, Johannes Larsen, Martinus Christiansen.

6/12-1761. Erik Thorsen fra BradsbergKlevens pb. Lisbeth.
Test: Pernille Pedersdtr., Jøran Thorsdatter, Abraham Pedersen, Hans Torjersen, Torjer Thorsen.

6/12-1761. Tollef Otterholts pb. Margrethe.
Test: Engel Jønnevals kone, Anne Olsdatter, Peder Stulen, Rasmus Faareval, Christen Eriksen.

20/12-1761. Isak Gulbrandsens pb. Inger.
Test: Jens Thommesens kone, Maren Isaksdatter, Christen Hoppestad, Hans Halvorsen, Christopher Isaksen.

26/12-1761. Christopher Aasteroes db. Knud.
Test: Lars Andersens kone, Maren Knudsdatter, Ole Løberg, Niels Larsen.

1762.

126 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1762. Lars Venstøbs pb. Maren.
Test: Johan Mejers kone, Marthe Olsdatter, Engebret og Peder Venstøb, Niels Christophersen.

10/1-1762. Haral Limies db. Peder.
Test: Jacob Nærums kone, Marichen Olsdtr., Peder Tofte, Christen Nærum, Ole Buer.

13/1-1762. Christen Sneltvets Niels.
Test: Jens Sneltvets kone, Johanne Johannisdtr., Christopher Venstøb, Halvor Sneltvet, Aslak Larsen.

17/1-1762. Ole Aschoutsens pb. Berthe. (Navnet er opprinnelig utelatt. G.S.).
Test: Rollef Trolsaases enke, Ingebor Olsdtr., Povel Aschoutsen, Halvor Thorsen.

17/1-1762. Peder Sivertsens pb. Kisten.
Test: Turvil Mathisens kone, Ingebor Nielsdtr., Jens Højmyr, Niels Jensen.

31/1-1762. Haral Sølies db. Rasmus.
Test: Ole Aases kone, Christence Heljesdtr., Knud Kiølnæs, Lars Sanne, Anders Andersn.

2/2-1762. Ole Nielsen fra Hyttens pb. Maren.
Test: Jon Halvorsens kone, Pernille Jansdtr., Jon Pedersen, Søren Aabye, Gunder Nielsen.

2/2-1762. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets pb. Ingebor.
Test: Abraham Falchums enke, Ingebor Hansdatter, Ole Andersen, Ole Pedersen, Claus Hansen.

2/2-1762. Mons Berrebergs db. Abraham.
Test: Abraham Riisings enke, Niels Jansens kone, Gunder Holm, Gunder Tevesen, Jacob Riising.

2/2-1762. Isak Løvens db. Ole.
Test: Anun Ochlungens kone, Anne Christensdtr., Christen Larsen, Ole Sørensen.

2/2-1762. Peder Gundersens db. Gunder.
Test: Anders Halvorsens kone, Ragnil Engebretsdtr., Johannes Sneltvet, Jens Gundersen.

2/2-1762. Mathis Engebretsens db. Engebret.
Test: Hans Vernersens kone, Karen Andersdtr., Hans Vernersen, Anders Engebretsen, Abraham Lia.

7/2-1762. Mons Bradstages pb. Kistine.
Test: Simen Erlandsens kone, Maren Lisbeth Jansdtr., Erik Kabbe, Christen Larsen, Haral Jansen.

7/2-1762. Niels Moes db. Anders.
Test: Christen Andersens kone, Ragnil Asbiønsdtr., Christen Andersen, Isak Jensen.

7/2-1762. Ole Andersen fra Gulset Ejets pb. Gunnil.
Test: Abraham Falchums kone, Maria Hansdtr., Ole Pedersen, Ouen Rasmusen, Hans Eschilsen.

21/2-1762. Hans Falchums db. Hans.
Test: Christen Bruuns kone, Sophie Vessel, Hans Brangstrup, Jørgen Muller, Søren Falchum.

21/2-1762. Hans Bøes db. Lars.
Test: Niels Gulsets kone, Else Halvorsdtr., Christen Fossum, Erik Dyrendal, Christen Gundersen.

21/2-1762. Lars Bachens pb. Magnil.
Test: Thor Bachens kone, Marthe Larsdtr., Christian Høyset, Jacob Aaltvet, Peder Larsen.

21/2-1762. Knud Kreppas db. Christen.
Test: Anders Kreppas kone, Inger Andersdatter, Svend Røsager, Ole Omuth.

23/2-1762. Capitain Fleischers db. Lars Johan.
Test: Anne Clarine Jørgensdtr., Ambor Jørgensdtr., Cap: Rye, fendrik Hansen, Jens Sartz.

24/2-1762. Peder Herlufsens db. Niels.
Test: Gunder Omdals kone, Kisten Halvorsdatter, Lars Evensen, Ole Hansen.

28/2-1762. Isak Halvorsens db. Johannes.
Test: Johannes Rejersens enke, Berthe Johannisdtr., Lars Arnesen, Realf Johannisen, Arne Johannisen.

28/2-1762. Anne Halvorsdtrs. uægte pb. Anne.
Barnefader: Gunder Jonsen.
Test: Hans Christensens kone, Marthe Gundersdtr., Hans Christensen, Erik Dyrendal.

5/3-1762. Niels Buers pb. Maren Margrethe.
Test: Peder Bradsbergs kone, Helvig Andersdatter, Hans Buer, Christen Brun, Engebret Bradsberg.

7/3-1762. Scheje Christensens db. Christen.
Test: Bent Larsens kone, Karen Christophersdtr., Even Larsen, Halvor Houen, Annun Larsen.

7/3-1762. Asle Rejersens pb. Anne.
Test: Anne Olsdatter, Bergith Olsdtr., Gunder Thommesen, Christen Hansen, Christen Torchilsen.

10/3-1762. Sven Pedersens db. Peder.
Test: Mauritz Schweders Kjærste, Barbara Monrad, Henrich Erboe, Jacob og Vilhelm Schweder.

14/3-1762. Ole Christensens db. Lars.
Test: Mad: Karhoff, Barbara Monrad, forvalter Karhoff, Peder Bredsdorph, Giert Monrad.

14/3-1762. Lars Nirisen fra Foss Ejets pb. Sidsel.
Test: Karen Jacobsdtr, Anne Stephensdtr., Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Rasmus Halvorsen.

17/3-1762. Lars Muustvets pb. Marthe.
Test: Anders Kiærs kone, Malene Zachariasdtr., Isak Sneltvet, Zacharias Berg, Ole Gundersen.

21/3-1762. Gregorii Lunds db. Lucas.
Test: Peder Venstøbs kone, Anne Jensdtr., Erik Larsen, Halvor Lyngaasen, Siur Nielsen.

21/3-1762. Abraham Schouens pb. Maren.
Test: Borger Ballestads kone, Elen Andersdtr., Ole Schyer, Isak Johannisen, Rejer Andersen.

21/3-1762. Christen Schiefjelds db. Lars.
Test: Anders Langerøes kone, Pernille Pedersdtr., Jon Lia, Sivert Sørensen, Ole Isaksen.

21/3-1762. Hans Pedersen Tambours db. Daniel.
Test: Hans Pedersens kone, Maren Pedersdtr., Jens Stephensen, Christen Pedersen.

28/3-1762. Christen Engebretsen fra Moe Ejets db. Niels.
Test: Friderich Hansens kone, Karen Petterdtr., Knud Olsen, Ole Engebretsen.

4/4-1762. Christen Moes pb. Lisbeth.
Test: Niels Moes kone, Pernille Halvorsdatter, Christen Hoppestad, Niels Moe, Hans Halvorsen.

4/4-1762. Hans Christensen fra AasHamerens db. Christen.
Test: Halvor Rasmusens kone, Dorthe Maria Hansdtr., Haral Sølie, Ole Aas, Halvor Rasmusen.

5/4-1762. Christen Greves pb. Else Vilhelmine.
Test: Hans Chrysties kone, Catrine Cudrio, Lars Vrigth, Johan Antoni Vrigth, Isak Jynge.

7/4-1762. Jens Sørensen fra Osebachens pb. Else Kistine.
Test: Søren Vallers kone, Anne Kistine Olsdtr., Hans Olsen, Ole Bierchetvet.

7/4-1762. Johannis Hansen fra Sems db. Hans.
Test: Christen Lunds kone, Kisten Hansdtr., Gregorius Lund, Lars Evensen, Christian Hansen.

7/4-1762. Christopher Isaksens db. Rasmus.
Test: Christian Hoppestads kone, Maren Isaksdtr., Ole Kiise, Frans Glørsmyr, Lars Pedersen.

12/4-1762. Rasmus Smittes pb. Sidsel Catrine.
Test: Jan Jespersens kone, Kistine Fransdatter, Jon Jacobsen, David Garver, Jens Jespersen.

12/4-1762. Hans Svinholts db. Lars.
Test: Tollef Høysets kone, Anne Nielsdtr., Ole Bøle, Anders Langerøe, Halvor Jacobsen.

14/4-1762. Niels Halvorsen fra Laugmands Ejets pb. Kistine.
Test: Regim. qv.
Holms frue, Barbara Monrad, Peder Bredsdorph, Simon Schweder, Giert Monrad.

18/4-1762. Tollef Abrahamsens db. Sigfrid.
Test: Jens Olsens kone, Inger Abrahamsdtr., Ole Gundersen, Niels Abrahamsen, Rasmus Pedersen.

18/4-1762. Halvor Lyngaasens db. Jon.
Test: Biøn Fieldalens kone, Helje Halvorsdatter, Biøn Fieldalen, Halvor Ersrøe, Jisle Jønneval.

25/4-1762. Isak Sneltvets pb. Anne Margrethe.
Test: Ouen Rasmusens kone, Maria Hansdatter, Erik Larsen, Jon Sørbøe, Anders Hansen.

25/4-1762. Anders Olsen fra Osebachens pb. Mette.
Test: Halvor Johannisens kone, Anne Torjersdatter, Anders Børresen, Rasmus Biønsen.

2/5-1762. Ole Jensen fra Hynie Ejets pb. Lisbeth.
Test: Johannis Nyeqvistes kone, Johanne Jensdtr., Ole Jørgensen, Ole Thorsen, Lars Christensen.

16/5-1762. Isak Jensen fra Eichonrøes db. Jens.
Test: Ole Follougs kone, Ingebor Engebretsdtr., Gunder Halvorsen, Johannes Engebretsen.

26/5-1762. Hans Qvistes pb. Berthe Kistine.
Test: Simon Qvistes kone, Helvig Andersdatter, Hans Jensen Qvist, Peder og Ole Bradsberg.

31/5-1762. Henning Hansens pb. Kisten.
Test: Karen Valentinsdatter, Anne Christensdtr., Ole Løberg, Abraham Isaksen.

31/5-1762. Hans Jensen Ballestads pb. Maren.
Test: Anders Ballestads kone, Karen Larsdtr., Engebret Bøle, Knud Johannsen, Isak Jensen.

31/5-1762. Anders Pedersen fra BradsbergKlevens db. Peder.
Test: Anne Maria Sørensdtr., Karen Hansdtr., Hans Eriksen, Jens Pedersen, Peder Jensen.

31/5-1762. Ole Kittilsens pb. Sønneve.
Test: Christen Jønnevalds kone, Niri Rejersens kone, Gunder Halvorsen, Charsten Larsen.

6/6-1762. Friderich Storms db. Jens.
Test: Ole Bierchetvets kone, Anne Andersdtr., Rejer Andersen.

9/6-1762. Solve Grinies db. Engebret.
Test: Peder Bradsbergs kone, Marthe Hansdatter, Engebret Berntsen, Ole Bradsberg, Claus Nicolaisen.

13/6-1762. Gunder Holms db. Niels.
Test: Peder Toftes kone, Mons Berrebergs kone, Jan Berreberg, Niels Grinie, Jacob Riising.

13/6-1762. Anders Jonsens db. Simon.
Test: Maren Andersdtr., Anne Jonsdtr., Gregorius Lund, Jacob Tønnisen.

13/6-1762. Halvor Pedersens db. Peder.
Test: Ole Kreppas kone, Else Olsdtr., Niels Olsen, Rasmus Hansen, Anders Eriksen.

20/6-1762. Ole Ersrøes pb. Anne.
Test: Niri Rejersens kone, Aslov Halvorsdtr., Gunleich Tovsen, Anun Olsen.

20/6-1762. Svenche Steensaasens pb. Berthe.
Test: Johannis Sneltvets kone, Karen Johannnisdatter, Johannes Sneltvet, Zacharias Berg.

24/6-1762. Niels Jensens db. Ole.
Test: Niels Grinies kone, Groe Andersdtr., Jens Høymyr, Claus Olsen, Jacob Jonsen.

27/6-1762. Jacob Røes pb. Else.
Test: Ole Kiises kone, Dorthe Solvesdtr., Halvor Oredalen, Abraham Gundersen, Niels Gundersen.

11/7-1762. Niels Gulsets db. Isak.
Test: Provstinde Monrad, Mad. Clausen, Peder Bredsdorph, Rasmus Adtzlef, Vilhelm Karhoff.

11/7-1762. Anders Halvorsens pb. Marthe.
Test: Peder Gundersens kone, Karen Nielsdtr., Isak Hansen, Knud Johannisen.

11/7-1762. Daniel Aslaksens pb. Karen.
Test: Knud Povelsens enke, Catrine Pedersdtr., Engebret Danielsen, Arne Hansen, Knud Aslaksen.

11/7-1762. Lars Sannis db. Ole.
Test: Jacob Nærums kone, Maren Hansdtr., Christen Borge, Mads Nielsen, Haral Sølie.

11/7-1762. Peder Olsens db. Peder.
Test: Bergith Halvorsdatter, Anne Nirisdtr., Ole Stulen, Jacob Ramsaasen.

11/7-1762. Einer Andersens pb. Anne.
Test: Otter Danielsens kone, Niels Berrebergs kone, Niels Berreberg, Henning Otterholt, Jacob Friderichsen.

25/7-1762. Thor Bachens pb. Anne.
Test: Lars Bachens kone, Ingebor Larsdatter, Gunder Borge, Peder Tofte, Erik Andersen.

1/8-1762. Gunder Bechevals db. Isak.
Test: Lars Isaksens kone, Anne Nielsdatter, Halvor Aaltvet, Hans Olsen, Halvor Jacobsen.

1/8-1762. Niels Engebretsens pb. Kisten. 
Test: Hans Klevens kone, Sidsel Madsdatter, Rasmus Faareval, Christen Hoppestad, Lars Christensen.

1/8-1762. Maren Isaksdtr. fra Hoppestads uægte pb. Maren.
Barnefader: Hans Engebretsen.
Test: Christen Nielsens kone, Christopher Isaksens kone, Christian Hoppestad, Christopher Isaksen.

8/8-1762. Ole Aases db. Peder.
Test: Christen Fossums kone, Dorthe Maria Hansdtr., Gregorius Schaven, Niels Glende, Halvor Hansen.

15/8-1762. Ole Buers pb. Maren.
Test: Anun Løbergs kone, Marthe Olsdtr., Haral Sem, Peder Meen, Christen Nærum.

22/8-1762. Jacob Riisings pb. Guri.
Test: Mons Berrebergs kone, Else Olsdatter, Jan Grinie, Gunder Holm, Ole Abrahamsen.

29/8-1762. Jon Sørbøes pb. Anne.
Test: Gunder Halvorsens kone, Anne Gundersdatter, Aslak Berg, Isak Sneltvet, Even Halvorsen.

29/8-1762. Anders Eriksen fra Gulset Ejets db. Amund.
Test: Ole Eriksens kone, Maren Gundersdtr., Ole Jermundsen, Niels Biørbech, Niels Povelsen.

29/8-1762. Ole Hansen fra Breche Ejets pb. Helene.
Test: Aslov Hansdtr., Helje Hansdtr., Sven Røsager, Kittil Grunderøe.

5/9-1762. Peder Øfrums db. Engebret.
Test: Niels Langerøes kone, Margrethe Nielsdtr., Niels Bøe, Christen Øfrum.

5/9-1762. Rasmus Fløtterøes db. Ole.
Test: Tollef Halvorsens kone, Karen Gundersdtr., Ole Nirisen, Halvor Jacobsen.

5/9-1762. Bent Larsens pb. Karen Kistine.
Test: Even Larsens kone, Kisten Eriksdtr., Scheje Christensen, Anun Larsen, Hans Larsen.

12/9-1762. Halvor Haralsen fra Ballestad Ejets db. Jacob.
Test: Annun Løbergs kone, Maren Jonsdtr., Scheje Christensen, Jon Lia, Jon Isaksen.

19/9-1762. Johannis Olsen fra Osebachens pb. Marthe Maria.
Test: Søren Smeds enke, Marthe Halvorsdatter, Jacob Nærum, Hans Rønningen, Lars Hansen.

19/9-1762. Søren Klevens pb. Anne.
Test: Gunder Tevesens kone, Anne Aslaksdatter, Hans Kleven, Søren Jansen, Hans Aslaksen.

19/9-1762. Jan Bøes db. Johannes.
Test: Maria Johannisdtr., Sidsel Madsdtr., Ole Bøe, Christen Gundersen.

26/9-1762. Borger Olsens db. Mons.
Test: Maren Jonsdtr., Ingebor Christensdatter, Simen Corfitsen, Ole Isaksen, Knud Aslaksen.

26/9-1762. Karen Christensdtr. fra Eegaasens uægte db. Ole.
Barnefader udlagd: Jacob Engebretsen.

Test: Tollef Schyers kone, Ingebor Christensdatter, Christen Eegaasen, Niels Schyer.

29/9-1762. Isak Hansen fra BradsbergKlevens db. Christopher.
Test: Halvor Arnesens kone, Kisten Sivertsdatter, Anders Halvorsen, Knud Kragetoe, Christian Hansen.

29/9-1762. Jacob Friderichsens pb. Inger.
Test: Karen Jacobsdtr., Maren Friderichsdtr., Otter Danielsen, Niels Berreberg, Einer Andersen.

3/10-1762. Solve Gulsets pb. Maren Margrethe.
Test: Jan Jensens kone, Niels Gulsets kone, Niels Klyve, Jon Pedersen, Isak Gasman.

3/10-1762. Knud Schouens pb. Anna.
Test: Anne Jensdtr., Ingebor Andersdtr., Peder Knudsen, Jens Abrahamsen.

10/10-1762. Knud Kragetoes db. Hans.
Test: Anders Langerøes kone, Gunnil Larsdtr., Rollef Christophersen, Isak Hansen, Knud Larsen.

10/10-1762. Anders Rejersen fra Tofte Ejets db. Rejer.
Test: Engel Jønnevalds kone, Karen Clausdatter, Engel Jønneval, Asle Rejersen.

16/10-1762. Giert Condrops pb. Karen Kistine.
Test: Anne Steen, Elen Jensdtr., Peder Bredsdorph, Simon Schweder.

17/10-1762. Niels Schyers pb. Kisten.
Test: Tellef Schyers kone, Maren Christophersdatter, Tormoe Schyer, Peder Hansen, Ole Christensen.

17/10-1762. Ole Andersen fra Borrestad Ejets pb. Kisten.
Test: Ole Borges kone, Malene Eriksdatter, Hans Vernersen, Christen Hansen, Niels Abrahamsen.

24/10-1762. Jacob Nærums pb. Maren.
Test: Haral Sems kone, Marichen Olsdatter, Gunder og Christen Borge, Lars Sanni.

24/10-1762. Niels Olsen fra Riising Ejets pb. Karen.
Test: Gunder Holms kone, Guri Jansdtr., Lars Evensen, Aslak Grinie, Ole Kreppa.

24/10-1762. Halvor Johannisen fra Osebachens db. Hans.
Test: Thor Larsens kone, Marthe Kistine Olsdtr., Tollef Halvorsen, Jens Olsen.

31/10-1762. Erik Pedersen fra Liestuuls db. Knud.
Test: Ole Ersrøes kone, Helje Halvorsdtr., Ole Ersrøe, Christen Larsen.

31/10-1762. Anders Olsen fra Luxefjelds pb. Ingebor.
Test: Simen Erlandsens kone, Berthe Michelsdtr., Torjer Olsen, Even Larsen.

14/11-1762. Gregorii Schavens pb. Ingebor.
Test: Isak Clausens kone, Karen Clausdtr., Gunder Baaserøe, Ole Aas, Lars Christensen.

14/11-1762. Ole Halvorsen fra Riising Ejets pb. Giertrud Malene.
Test: Jens Thorsens kone, Ingebor Olsdtr., Halvor Pedersen, Aslak Larsen, Peder Larsen.

14/11-1762. Siur Houeres pb. Helje.
Test: Søren Klevens kone, Malene Zachariædatter, Gregorius Lund, Ole Omoth, Christen Madsen.

14/11-1762. Rasmus Pedersen fra Bøes db. Aslak.
Test: Tollef Abrahamsens kone, Margrethe Olsdtr., Niels Bøe, Helje Nirisen, Hans Nielsen.

14/11-1762. Ole Bøles pb. Kisten.
Test: Maren Solvesdtr., Jon Bøles kone, Mads Bøle, Engebret Johannisen.

(OBS. Her sto det ”Ole Bøe” i Hvidsands avskrift. Jeg har endret dette til ”Ole Bøle”. Det er ingen Ole Bøe som får barn på samme tid,
men en Ole Andersen Bøle, som bodde på Bratsbergkleiva på denne tiden.
G. S. )

14/11-1762. Christopher Nyegaards pb. Sara.
Test: Christian Høysets kone, Marthe Larsdatter, Christopher Rollefsen, Anders Hansen, Jens Abrahamsen.

21/11-1762. Torjer Sivertsens pb. Helvig.
Test: Lars Bachens kone, Lisbeth Isaksdatter, Gunder Borge, Ole Bierchetvet, Halvor Jacobsen.

21/11-1762. Niels Bouerøes pb. Inger.
Test: Vilhelm Døxeroes kone, Anne Nirisdtr., Tolf Aas, Peder Henrichsen.

21/11-1762. Niels Knudsen fra Kleps pb. Berthe.
Test: Christen Kleps kone, Else Knudsdtr., Halvor Aaltvet, Ole Larsen, Halvor Nielsen.

21/11-1762. Ole Olsen fra Venstøbs db. Ole.
Test: Hr. Regm. qv. Holms frue, Barbara Monrad, Hans Arnesen, Ulrich Cudrio.

21/11-1762. Jørgen Jansen fra Hyttens db. Jon.
Test: Niels Gulsets kone, Margrethe Pedersdatter, Ole Friderichsen, Haagen Jansen, Christian Andersn.

21/11-1762. Ole Jermundsens db. Jermund.
Test: Ole Eriksens kone, Berthe Pedersdatter, Tron Olsen, Anders Eriksen, Even Larsen.

5/12-1762. Haagen Haagensen fra Aas Ejets pb. Randi.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Dorthe Maria Hansdtr., Tolf Jansen, Hans Haagensen.

5/12-1762. Jon Nielsen fra BradsbergKlevens db. Jacob.
Test: Kisten Jensdtr., Johanne Olsdtr., Engebret Larsen, Hans Andersen, Hans Larsen.

12/12-1762. Hans Østensens pb. Maren.
Test: Ingebor Andersdtr., Anne Hansdatter, Even Larsen, Jacob Nirisen.

12/12-1762. Lars Løchenbergs pb. Anne.
Test: Christopher Aasterøes kone, Gunnil Larsdtr., Ole Løberg, Jacob Løchenberg, Knud Larsen.

19/12-1762. Otter Danielsens db. Jan.
Test: Elen Lucædatter, Anne Svensdtr., Erik Kabbe, Christopher Smed, Jacob Friderichsen.

26/12-1762. Jon Pedersen fra Hyttens db. Peder.
Test: Jens Nielsens kone, Maren Lisbeth Jonsdtr., Jon Halvorsen, Solve Gulset, Søren Aabye.

26/12-1762. Ole Hieronomisens pb. Helle.
Test: Berthe Olsdtr., Else Nielsdtr., Christian Asmusen, Hans Isaksen, Elias Abrahamsen.

26/12-1762. Mads Bøes db. Erik.
Test: Niels Larsens kone, Maren Solvesdtr., Ole Larsen, Engebret Johannesen.

26/12-1762. Anun Siursens db. Sivert.
Test: Berthe Larsdtr., Karen Gundersdtr., Zacharias Berg, Jens Gundersen, Jon Pedersen.

26/12-1762. Jermun Tejens db. Tosten.
Test: Anders Tejens kone, Sønneve Olsdatter, Anders Tejen, Niels Gundersen.

26/12-1762. Abraham Gundersen fra Moe Ejets db. Engebret.
Test: Jacob Røes kone, Anne Engebretsdtr., Gunder Røe, Niels Røe, Rasmus Halvorsen.

1763.

104 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1763. Rollef Christophersens pb. Kisten.
Test: Christopher Nyegaards kone, Kisten Siursdtr., Knud Kragetoe, Isak Hansen.

1/1-1763. Henning Otterholts pb. Karen.
Test: Hans Bøes kone, Ingebor Olsdtr., Jan og Niels Berreberg, Henning Jønneval.

11/1-1763. Hr. Capitain Ryes db. Johan Sigismund.
Test: Lars Bovmans kone, Berthe Borgesdtr., hr. Capitain Schilling, Lieutenant
Rye, Mathis Nielsen.

13/1-1763. Ole Kiises db. Jens.
Test: Niels Bøes kone, Margrethe Nielsdatter, Isak Hoppestad, Hans Kiise, Jens Engebretsen.

13/1-1763. Friderich Hansens db. Jørgen.
Test: Sven Sems kone, Karen Christensdtr., Anders Eriksen, Anders Jørgensen.

21/1-1763. Peder Bradsbergs pb. Karen.
Test: Hans Qvistes kone, Marthe Bradsberg, Simon Qvist, Solve Grinie, Ole Bradsberg.

23/1-1763. Niels Berrebergs db. Jan.
Test: Gunder Holms kone, Mons Berrebergs kone, Jacob Friderichsen, Einer Andersen, Henning Otterholt.

23/1-1763. Frans Glørsmyrs pb. Maren.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Dorthe Hansdatter, Morten og Rasmus Faareval, Halvor Hansen.

30/1-1763. Niels Larsen fra Venstøbs db. Ole.
Test: Lars Venstøbs kone, Marthe Olsdtr., Engebret og Lars Venstøb, Niels
Christophersen.

2/2-1763. Ole Gundersens db. Gunder.
Test: Even Halvorsens kone, Kisten Halvorsdtr., Anders Kiær, Lars Muustvet, Even Larsen.

6/2-1763. Erik Olsen fra Osebachens pb. Berthe.
Test: Halvor Johannisdatter, Christence Andersdtr., Thor Larsen, Hans Andersen.   

13/2-1763. Jacob Halvorsens db. Lars.
Test: Jens Riises kone, Agatha Larsdtr., Johan Mejer, Lars Jonsen, Niels Abrahamsen.

16/2-1763. Halvor Christensen fra Osebachens db. Peder.
Test: Simen Pedersens kone, Mette Maria Andreasdtr., Peder Olsen, Ole Pedersen.

17/2-1763. Jens Sartzes db. Johan Friderich.
Test: Provstinde Monrad, Jens Sveders kone, Barbara Monrad, Regiment qv.
Holm, Mauritz og Simon Schweder, Christen Bindrup.

23/2-1763. Niels Simensen fra Osebachens pb. Gunnil.
Test: Hans Olsens kone, Lisbeth Isaksdtr., Abraham Justsen, Lars Simensen, Jørgen Simensen.

27/2-1763. Engebret Venstøbs pb. Karen.
Test: Gunder Holms kone, Jacob Riisings kone, Daniel Abrahamsen, Niels Christophersen.

27/2-1763. Gunlich Tovsen fra Ersrøes db. Ole.
Test: Engel Jønnevals kone, Maren Lisbeth Jansdtr., Engel Jønneval, Halvor Pedersen.

27/2-1763. Jens Thorsens pb. Maren.
Test: Jon Pedersens kone, Anne Halvorsdtr., Christen Olsen, Halvor Nirisen, Tormoe Jonsen.

2/5-1763. Ole Hoppestads pb. Ingebor.
Test: Christian Hoppestads kone, Marthe Halvorsdtr., Christen Hoppestad, Christopher Isaksen, Hans Engebretsen.

6/3-1763. Niels Magnusens pb. Guri.
Test: Simon Erlandsens kone, Margrethe Pedersdtr., Ole Friderichsen, Tollef Abrahamsen.

6/3-1763. Ole Ledvorsens pb. Ole.
Test: Ole Sivertsens kone, Osne Sivertsdatter, Niri Rejersen, Jisle Jønneval.

13/3-1763.  Ole Omuths db. Tolf.
Test: Peder Toftes kone, Gunnil Jansdtr., Niels Houerøe, Siur Nielsen, Axel Gundersen.

16/3-1763. Halvor Nirisens db. Niri.
Test: Jon Pedersens kone, Bergith Olsdtr., Jens Thorsen, Christen Olsen, Jacob Olsen.

20/3-1763. Anun Løbergs db. Isak.
Test: Jon Løbergs kone, Marthe Isaksdtr., Ole Jacobsen, Ole Buer, Jon Løberg.

21/3-1763. Sergiant Nords pb. Thore.
Test: Hans Bradsbergs enke, Maren Jonsdtr., Solve Grinie, Ole Bradsberg, Povel Jensen.

 25/3-1763. Elling Jensens pb. Berthe.
Test: Peder Grinitejens kone, Inger Zachariædtr., Sven Røsager, Helje Nirisen, Halvor Thorsen.

27/3-1763. Hans Hansen fra Sølies db. Halvor.
Test: Lars Lies enke, Maren Hansdtr., Aslak Berg, Hans Larsen.

27/3-1763. Søren Halvorsen fra Otterholt Ejets pb. Maria.
Test: Johannis Andersens kone, Anne Olsdatter, Isak Halvorsen, Johannes Andersen.

31/3-1763. Halvor Ramsaasens pb. Anne.
Test: Christian Højsets kone, Live Jacobsdtr., Tollef Højset, Hans Svinholt, Hans Nielsen.

31/3-1763. Maren Hansdtr fra BradsbergKlevens uægte pb. Maria.
Barnefader udlagt: Anun Larsen.
Test: Isak Hansens kone, Bent Larsens kone, Claus Olsen, Christian Hansen.

10/4-1763. Ambor Hansdtrs. uægte pb. Maria.
Til barnefader udlagt: Søren Christensen fra Jylland.

Test: Maria Corneliedtr., Barbara  Christensdtr., Lars Simonsen, Tormoe Jonsen.

17/4-1763. Jens Andersen Ballestads db. Anders.
Test: Anders Jacobsens kone, Christence Heljesdtr., Jens, Anders og Borger Ballestad.

17/4-1763. Christen Nærums pb. Maren.
Test: Ole Borges kone, Ragnil Engebretsdatter, Christen Borge, Peder Meen, Jacob Engebretsen.

24/4-1763. Jon Olsen fra BradsbergKlevens pb. Inger.
Test: Even Larsens kone, Anne Maria Olsdtr., Børger Olsen, Anders Jonsen.

1/5-1763. Rasmus Halvorsen fra Faarevalds db. Christen.
Test: Morten Faarevals kone, Anne Olsdtr., Frans Glørsmyr, Rasmus Faareval, Rasmus Dyrchol.

8/5-1763. Svennung Grinies db. Thor.
Test: Anne Maria Olsdtr., Lisbeth Svennungsdatter, Gunder Grinie, Hans Aslaksen.

18/5-1763. Anne Jansdtrs. uægte db. Abraham.
Barnefader: Johan Ludvig Hansen.
Test: Erik Dyrendals kone, Peder Knudsens kone, Ole Omuth, Jens Thorsen.

23/5-1763. Helje Jønnevals db. Thor.
Test: Gulbrand Jønnevals kone, Anne Gundersdatter, Henning Jønneval, Halvor Svendsen, Sondre Kittilsen.

23/5-1763. Lars Danielsens pb. Maria.
Test: Kisten Larsdtr, Kisten Larsdtr., Anders Danielsen Ballestad, Peder Larsen.

24/5-1763. Rejer Andersens pb. Kisten.
Test: Christen Greves
kone, Maren Arvechoug, Lieut. Fleischer, Hans Christian Arveschoug, Niels Gundersen.

29/5-1763. Abraham Isaksen fra BradsbergKlevens db. Christopher.
Test: Knud Povelsens enke, Maren Christophersdtr., Søren Mathisen, Halvor Hansen, Jens Aslaksen.

29/5-1763. Ole Hansens db. Hans fra Mælum.
Test: Bent Larsens kone, Bergith Olsdatter, Claus Hansen, Christen Torchilsen, Halvor Olsen.

29/5-1763. Povel Aschoutsens pb. Marthe.
Test: Gulbrand Jønnevals kone, Marthe Aschoutsdtr., Henning og Gulbrand Jønneval.

2/6-1763. Et fremment qvindfolk Anne Andersdatters db. Anders.
Sagde at være gift i Holmstrand med Hans Andersen og giorde barsel paa Breche Ejet hos Ole Aschoutsen.
Test: Tarjer Povelsens enke, Inger Hansdatter, Peder Venstøb, Anders Jensen.

5/6-1763. Jacob Isaksen fra Breche Ejets db. Jon.
Test: Gunder Halvorsens kone, Karen Jonsdatter, Niels Løberg, Anders Follestad, Ole Isaksen.

12/6-1763. Christian Holms db. Niels.
Test: Christen Lunds kone, Christence Heljesdtr., Mons og Hans Berreberg, Berulf Holm.

12/6-1763. Jacob Christophersen fra Borge Ejets pb. Anne Maria.
Test: Isak Johannesens kone, Maren Gundersdtr., Gunder Sølie, Hans Hansen.

12/6-1763. Marthe Larsdtrs uægte db. Johannes.
Barnefader udlagd: Jørgen Tollefsen.
Test: Ole Eriksens kone, Anders Eriksens kone, Alf Aarhuus, Jens Jonsen.

19/6-1763. Lars Evensens pb. Karen.
Test: Søren Klevens kone, Anne Aslaksdtr., Niels Olsen, Søren Jansen, Jacob Jansen.

2/7-1763. Erik Follougs db. Halvor.
Test: Daniel Aslaksens kone, Johanne Simensdtr., Gunder Halvorsen, Anders Hansen.

10/7-1763. Hans Berrebergs db. Christen.
Test: Niels Engebretsens kone, Inger Jørgensdatter, Isak Sørensen, Søren Kleven, Halvor Gundersen.

10/7-1763. Jacob Røes pb. Karen.
Test: Abraham Gundersens kone, Maren Solvesdtr., Gunder Røe, Halvor Oredalen, Niels Gundersen.

17/7-1763. Anders Kiærs pb. Anne Kistine.
Test: Halvor Olsens kone, Berthe Larsdtr., Ole Gundersen, Lars Muustvet, Gunder Olsen.

17/7-1763. Isak Engebretsen fra Moe Ejets pb. Inger.
Test: Halvor Rasmusens kone, Anne Olsdatter, Ole Engebretsen, Rasmus Halvorsen.

17/7-1763. Gunder Aasens pb. Groe.
Test: Ejner Andersens kone, Dorthe Maria Hansdtr., Helje Jønneval, Halvor Arnesen.

17/7-1763. Turi Vebiønsdatter fra Luxefjelds uægte pb. Berthe.
Barnefader: Soldat Ole Olsen.
Test: Abraham Fieldets kone, Joran Ols., Lars Haagensen, Halvor Olsen.             

24/7-1763. Christen Borges db. Ole.
Test: Ole Buers kone, Marichen Olsdatter, Gunder Borge, Solve Isaksen, Peder Meen.

24/7-1763. Anders Aases db. Jon.
Test: Guttorm Knudsens kone, Karen Halvorsdatter, Christopher Venstøb, Jens Thommesen, Niels Christophersen.

31/7-1763. Jens Gulsets db. Jørgen.
Test: Anders Tollefsens kone, Ingebor Hansdatter, Anders Tollefsen, Realf Johannisen, Isak Andersen.

31/7-1763. Margrethe Isaksdtr fra Gulsets uægte pb. Karen Malene.
Test: Niels Gulsets kone, Margrethe Gasman, Gunder og Solve Gulset, Isak Gasman.

7/8-1763. Christen Hoppestads db. Niels.
Test: Christian Hoppestads kone, Margrethe Olsdtr., Gulbrand Lucæsen, Christopher Isaksen, Ole Nielsen.

7/8-1763. Lars Sannis db. Ole.
Test: Anders Danielsens kone, Maren Hansdtr., Christen Borge, Haral Sølie, Mads Sanni.

7/8-1763. Johannis Andersens db. Halvor.
Test: Christen Sneltvets kone, Even Sneltvets kone, Ole Sneltvet, Ole Christophersen.

7/8-1763. Hans Pedersens pb. Anne.
Test: Niri Rejersens kone, Helvig Olsdtr., Niri og Hasle Rejersønner.        

7/8-1763. Tollef Otterholts pb. Tolline.
Test: Hans Moes kone, Anne Olsdtr., Peder Stulen, Rasmus Faareval, Halvor Rasmusen.

14/8-1763. Peder Toftes pb. Inger.
Test: Gunder Holms kone, Anne Catrine Gundersdtr., Niels Grinie, Ole og Erik Andersønner.

14/8-1763. Maren Pedersdtr fra BradsbergKlevens uægte pb. Pernille.
Barnefader: Ellef Halvorsen.
Test: Ole Nielsens kone, Anders Larsens kone, Svennung Grinie, Thor Amundsen.

21/8-1763. Iver Pedersen fra Osebachens db. Hans Petter.
Test: Anders Olsens kone, Jacob Rasmusens kone, Christopher Anundsen, Jens Sørensen.

21/8-1763. Ole Larsen fra BradsbergKlevens pb. Lisbeth.
Test: Niels Knudsens kone, Else Knudsdatter, Knud Pedersen, Lars Engebretsen, Simon Jacobsen.

27/8-1763. Peder Larsen fra BradsbergKlevens db. Jens Jacob.
Test: Ole Nicolaysens kone, Anne Maria Sørensdtr., Hans Carlsen, Henrich Bruun, Claus Nicolaisen.

4/9-1763. Halvor Lyngaasens pb. Marthe.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Inger Jørgensdatter, Halvor Ersrøe, Jisle Jønneval, Hans Rasmusen.

4/9-1763. Gunder Thomesens db. Anders.
Test: Hans Falchums kone, Anne Jensdtr., Søren Falchum, Anders Mæla, Anders Olsen.

4/9-1763. Tollef Abrahamsen fra BøeRønningens pb. Else Margrethe.
Test: Inger Abrahamsdtr., Margrethe Pedersdtr., Hans Nielsen, Baltzer, Halvor Pedersen.

4/9-1763. Berulf Holms db. Lars.
Test: Christian Holms kone, Karen Nielsdatter, Hans Kleven, Christen Lund, Gregorius Lund.

4/9-1763. Halvor Aaltvets db. Lars.
Test: Jacob Aaltvets kone, Anne Nielsdtr., Halvor Becheval, Niels Klep, Halvor Jacobsen.

11/9-1763. Just Døxerøes db. Engebret.
Test: Biøn Fieldalens kone, Anne Nirisdtr., Peder Venstøb, Ole Ersrøe, Jisle Jønneval.

11/9-1763. Niels Aslaksen fra Nøglegaards Ejets db. Halvor.
Test: Niels Glendes kone, Ingebor Olsdatter, Anders Olsen, Niels Larsen.

18/9-1763. Anun Olsen fra Ersrøes pb. Gunnil.
Test: Ole Ersrøes kone, Giøran Olsdtr., Ole Ersrøe, Povel Olsen.

25/9-1763. Alf Aarhuuses pb. Karen.
Test: Hans Rusches kone, Else Halvorsdtr., Knud Aarhuus, Christen Hansen, Jens Jonsen.

25/9-1763. Erik Thorsen fra BradsbergKlevens db. Abraham.
Test: Jøran Thorsdatter, Else Nielsdatter, Ole Nielsen, Anders Nielsen, Ole Halvorsen.

9/10-1763. Jon Løbergs pb. Maren.
Test: Annun Løbergs kone, Ingebor Christensdatter, Anun Løberg, Jens Sneltvet, Isak Nielsen.

9/10-1763. Mathis Engebretsens db. Engebret.
Test: Hans Vernersens kone, Maren Jonsdtr., Engebret Løberg, Anders Gundersen.

9/10-1763. Ole Eichonrøes db. Ole.
Test: Friderich Hansens enke, Niels Otterholts kone, Knud Olsen, Isak Engebretsen.

9/10-1763. Arne Hansens pb. Johanne.
Test: Anders Ballestads kone, Kisten Larsdtr., Niels Arvesen, Jacob Olsen, Niels Andersen.

9/10-1763. Østen Løbergs pb. Marthe.
Test: Gunder Baaserøes kone, Ragnil Olsdtr., Jacob Bøe, Niels Johannisen.

16/10-1763. Even Larsen fra Løberg Ejets db. Lars.
Test: Jens Thomesens kone, Malene Zachariædtr., Ole Gundersen, Jens Gundersen, Hans Larsen.

23/10-1763. Anders Jacobsen Holm fra Hyttens pb. Anne Catrine.
Test: Jan Jensens kone, Elen Lucædatter, Christen Larsen, Jens Baltzersen, Peder Christophersen.

23/10-1763. Christopher Aasterøes pb. Anne.
Test: Lars Andersens kone, Marthe Larsdtr., Christen Nærum, Knud Larsen.

23/10-1763. Anders Olsens pb. Karen.
Test: Isak Johannesens kone, Anne Halvorsdtr., Ole Isaksen, Niels Olsen.

1/11-1763. Jacob Aaltvets pb. Else.
Test: Christian Høysets kone, Anne Christensdatter, Christian Højset, Lars Bachen, Christen Larsen.

1/11-1763. Aslak Kaasa fra Luxefjelds db. Halvor.
Test: Vilhelm Døxerøes kone, Groe Andersdatter, Vilhelm Døxerøe, Niels Gundersen.

6/11-1763. Gunder Lies pb. Ingebor.
Test: Lars Sannis kone, Ingebor Hansdatter, Anders Danielsen, Hans Larsen, Jacob Lie.

6/11-1763. Halvor Alfsens db. Ole.
Test: Anne Maria Sørensdtr., Else Nielsdtr., Ole Larsen, Isak Engebretsen.

13/11-1763. Knud Øfrums db. Lars.
Test: Peder Øfrums kone, Kisten Engebretsdatter, Engebret Espedalen, Anders Langerøe, Jacob Engebretsen.

13/11-1763. Peder Olsen fra Meens Ejets db. Niels.
Test: Christen Larsens kone, Karen Olsdtr., Christen Larsen, Carl Jensen.

17/11-1763. Hans Qvistes db. Jens Christian.
Test: Provstinde Monrad, Lisbeth Arveschoug, Hans Arnesen, Peder Bradsberg, Rasmus Fischer.

27/11-1763. Martini Christiansen fra Osebachens pb. Karen.
Test: Andreas Hansens kone, Mette Andreædatter, Gulbrand Stephensen, Ole Pedersen, Johannes Larsen.

27/11-1763. Jens Gundersens pb. Ingebor.
Test: Jens Thommesens kone, Niri Rejersens kone, Johannes øde Sneltvet, Thor Sondresen.

4/12-1763. Ole Nielsen fra Hyttens db. Niels.
Test: Jon Pedersens kone, Elen Jensdatter, Jan Jensen, Jan Christophersen, Søren Aabye.

4/12-1763. Knud Sverrigs pb. Helvig.
Test: Hans Moes kone, Maren Olsdtr., Ole Olsen, Ole Engebretsen.

18/12-1763. Sivert Hansen fra Riises pb. Karen.
Test: Ole Riises kone, Berthe Hansdtr., Hans Sanni, Ole Riis, Adrian
Christensen.

26/12-1763. Abraham Løbergs db. Thomes.
Test: Halvor Arnesens kone, Ingebor Nielsdatter, Ole Omuth, Povel Thommesen.

26/12-1763. Vilhelm Doxerøes db. Ole.
Test: Biøn Fieldalens kone, Kisten Olsdtr., Peder Venstøb, Niels Henrichsen, Anders Olsen.

28/12-1763. Peder Bradsbergs db. Niels.
Test: Hans Bradsbergs enke, Maren Jensdtr., Sergiant Nord, Ole Bradsberg, Engebret Bradsberg.

1764.

88 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

8/1-1764. Hans Svinholts pb. Anne.
Test: Anders Langerøes kone, Anne Larsdatter, Ole Bøle, Christian Højset, Niels Andersen.

15/1-1764. Niels Gulsets db. Jan.
Test: Jens Gulsets kone, Maria Hansdtr., Halvor Haagensen, Haagen Jansen, Peder Isaksen.

15/1-1764. Gregorii Lunds pb. Anne Malene.
Test: Siur Houerøes kone, Anne Nirisdatter, Halvor Lyngaasen, Peder Venstøb, Erik Larsen.

15/1-1764. Ole Jansen fra Gulset Ejets db. Mons.
Test: Lars Isaksens kone, Helvig Olsdtr., Isak Sørensen, Claus Hansen.

15/1-1764. Rasmus Christensen fra Faarevalds db. Halvor.
Test: Rasmus Halvorsens kone, Inger Pedersdatter, Morten Houerøe, Frans Glorsmyr, Lars Christensen.

15/1-1764. Hans Kiises db. Engebret.
Test: Frans Glorsmyrs kone, Karen Christensdtr., Ole Kiise, Christian Hoppestad, Rasmus Dyrchol.

22/1-1764. Niri Vattenbergs db. Anders.
Test: Niels Halvorsens kone, Lisbeth Christensdtr., Jens Thomesen, Jon Pedersen, Hasle Rejersen.

29/1-1764. Haral Sølies db. Ole.
Test: Lars Sannis kone, Annun Engebretsens kone, Hans Sølie, Knud Kiølnæs, Elias Evertsen.

29/1-1764. Jacob Løchenbergs db. Jacob.
Test: Lars Løchenbergs kone, Kisten Ommundsdtr., Rollef Buer, Johannes Engebretsen.

2/2-1764. Gulbrand Jislesens pb. Malene.
Test: Niels Eriksens kone, Anne Olsdatter, Helje Jønneval, Einer Andersen, Christen Eriksen.

12/2-1764. Halvor Gundersen fra Klevens db. Jon.
Test: Lars Evensens kone, Anne Jensdtr., Aslak Grinie, Søren Kleven, Jacob Jansen.

19/2-1764. Christen Jonsens db. Niels.
Test: Berthe Nielsdtr., Maren Nielsdtr., Niels Larsen, Niels Galt, Børre Gundersen.

19/2-1764. Asle Rejersens pb. Berthe.
Test: Niri Rejersens kone, Bergith Olsdtr., Hans Gundersen, Halvor Olsen.

26/2-1764. Christian Høysets db. Niels.
Test: Jacob Aaltvets kone, Anne Larsdtr., Hans Svinholt, Jacob Aaltvet,
Hans Nielsen.

3/3-1764. Vilhelm Schweders db. Joachim.
Test: Jens Schweders kone, Barbara Monrad, hr. Reg. ms. qv. Holm, Jon Jacobsen, Simen Schweder.

4/3-1764. Johannis øde Sneltvets pb. Inger.
Test: Even Larsens kone, Johanne Johannisdatter, Lars Skrædder, Lars Pedersen, Thor Halvorsen.

11/3-1764. Vilhelm Jørgensen fra Borge ejets Engel.
Test: Tollef Halvorsens kone, Anne Christophersdtr., Jacob Christophersen, Hans Sørensen.

11/3-1764. Anders Olsen fra Borge Ejets pb. Elisabeth.
Test: Hans Larsens kone, Anne Catrine Hansdtr., Ole Moe, Christen Ellefsen.

14/3-1764. Erik Simensen fra BradsbergKlevens pb. Marthe Kistine.
Test: Daniel Aslaksens kone, Karen Nielsdtr., Simon Corfitsen, Daniel Aslaksen, Knud Aslaksen.

17/3-1764. Hans Smed fra Osebachens db. Jan Jacob.
Test: Jens Sørensens kone, Marthe Sivertsdtr, Jacob Rasmusen, Engebret Engebretsen.

31/3-1764. Knud Halvorsen fra Luxefjelds db. Halvor.
Test: Christen Larsens kone, Anne Sørensdtr., Halvor Alfsen, Jens Halvorsen.

31/3-1764. Jacob Halvorsen fra Borrestad-Ejets pb. Karen.
Test: Torjus Hansens kone, Anne Straale, Hans Vernersen, Peder Osoldsen.

31/3-1764. Gunder Hansen fra Luxefjelds db. Hans.
Test: Else Hansdtr., Lisbeth Christensdatter, Peder Olsen, Niels Jansen.

15/4-1764. Halvor Jacobsen fra Fløtterøes db. Jacob.
Test: Isak Sølies kone, Anne Nielsdatter, Halvor Aaltvet, Halvor Becheval, Jacob Eriksen.

23/4-1764. Niels Olsen Løbergs db. Anun.
Test: Anun Løbergs kone, Ingebor Christensdatter, Niels Sørensen Løberg, Anders Jonsen.

29/4-1764. Ole Isaksen fra Ballestad Ejets db. Lars.
Test: Anun Løbergs kone, Anne Isaksdtr., Halvor Meen, Jens Abrahamsen, Halvor Olsen.

29/4-1764. Henrich Roligheds pb. Ingebor.
Test: Engebret Løbergs kone, Helje Hansdtr., Halvor Arnesen, Thor Halvorsen.

6/5-1764. Niels Simensen fra Osebachens pb. Anne Maria.
Test: Isak Sølies kone, Gunnil Olsdatter, Halvor Aaltvet, Lars Haagensen.

13/5-1764. Otter Danielsens pb. Helene Sophia.
Test: Forvalter Bredsdorphs kone, Elen Jensdatter, forvalter Bredsdorph, Giert Condrop, Vilhelm Karhoff.

13/5-1764. Hans Jensen Ballestads pb. Anne.
Test: Anders Jacobsens kone, Christence Heljesdtr., Ouen Kolkiøn, Knud Johannisen, Daniel Jensen.

13/5-1764. Ole Riises db. Ole.
Test: Sivert Riises kone, Karen Christophersdtr., Sivert Riis, Jacob Olsen, Hans Olsen.

13/5-1764. Scheje Chrisensens pb. Margrethe.
Test: Jon Hansens kone, Kisten Eriksdtr., Bent Larsen, Hans Larsen.

27/5-1764. Isak Halvorsens db. Halvor.
Test: Henning Otterholts kone, Ingebor Engelsdtr., Henning Otterholt, Henning Jønneval, Søren Halvorsen.

31/5-1764. Jon Nielsen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Anne Gundersdtr., Karen Gundersdtr., Thor Halvorsen, Anders Nielsen, Engebret Larsen.

9/6-1764. Solve Grinies db. Solve.
Test: Sergeant Nords kone, Marthe Bradsberg, Niels Buer, Peder Meen, Niels Jensen

11/6-1764. Thor Bachens pb. Anne Maria.
Test: Lars Bachens kone, Ragnil Engebretsdtr., Jacob Aaltvet, Ole og Erik Andersønner.

11/6-1764. Ole Olsen fra Øfrum Ejets db. Søren.
Test: Søren Riises enke, Kisten Sørensdtr., Abraham Lia, Anders Gundersen.

11/6-1764. Isak Gulbrandsen fra Luxefjelds pb. Helvig.
Test: Christian Hoppestads kone, Maren Isaksdatter, Morten Houerøe, Christopher og Aslak Isaksønner.

17/6-1764. Gunder Bechevals db. Niels.
Test: Lars Bachens kone, Anne Nielsdtr., Halvor Becheval, Halvor Jacobsen, Peder Larsen.

24/6-1764. Ole Jacobsen fra Osebachens db. Jacob.
Test: Morten Henrichs kone, Maren Jacobsdatter, Engebret Engebretsen, Thomas Thomasen.

1/7-1764. Halvor Olsen fra S. Falchums pb. Helvig.
Test: Hans Falchums kone, Karen Abrahamsdatter, Søren Falchum, Jacob Riising, Christen Hansen.

2/7-1764. Lars Simensen fra BradsbergKlevens db. Simen.
Test: Barbara Monrad, Kistine Monrad, Giert Monrad, Jacob Flug, Friderich Christian Galtz.

 2/7-1764. Hr. Cap. Ryes tvillingdøtter Anne de Fine og Ingebor Fridericha.
Test: Hr. CammerJunker Adelers frue, frøchen Deichman, hr.
Herman Løvenskiolds frue, Kistine Monrad, Cammerjunker Adeler, hr. JustisRaad Bentsen, hr. Herman Løvenskiold, Capitain Biørn, Jens Moes? og Nicolaj Aal.

8/7-1764. Jens Sølies pb. Maren.
Test: Anders Nøglegaards kone, Inger Ammundsdatter, Annun Sølie, Isak Sølie, Anders Amundsen.

8/7-1764. Gunder Halvorsen fra BradsbergKlevens db. Halvor.
Test: Halvor Gundersen(s kone?), Karen Halvorsdtr., Isak Jacobsen, Jacob og Ole Isaksønner.

15/7-1764. Isak Johannisens db. Anun.
Test: Rejer Andersens kone, Ragnil Olsdtr., Rejer Andersen, Engebret Engebretsen, Anders Jonsen.

22/7-1764. Erik Olsen fra Osebachens db. Erik.
Test: Thor Larsens kone, Ingebor Halvorsdtr., Halvor Nielsen, Halvor Johannesen.

29/7-1764. Rollef Christophersens db. Christopher.
Test: Isak Hansens kone, Kisten Siursdtr., Carl Valler, Knud Kragetoe.

5/8-1764. Jens Sneltvets db. Isak.
Test: Anun Løbergs kone, Anne Isaksdtr., Abraham Løberg, Jon og Gunder Isaksønner.

19/8-1764. Jacob Jansen fra Berreberg Ejets db. Jan.
Test: Mons Henrichsens kone, Anne Jansdtr., Peder Arnesen, Jacob Arnesen, Anders Olsen.

26/8-1764. Anders Olsen fra Luxefjelds pb. Karen.
Test: Michel Lucasens kone, Marthe Olsdtr., Vebiøn Halvorsen, Ole Michelsen.

2/9-1764. Jens Olsen fra Fossum Ejets pb. Karen.
Test: Simen Erlandsens kone, Margrethe Olsdtr., Just Andersen, Ole Tronsen, Hans Sørensen.

2/9-1764. Friderich Storms db. Johan Andreas.
Test: Jens Sørensens kone, Maren Andersdatter, Johannes Larsen, Clemet Nielsen.

6/9-1764. Johan Anthoni Gynther fra Follestads db. Johan Anthoni.
Test: Schumans kone, Sophia Schuman, Hans Ledvorsen, Bent Vittenberg, Frideric Vessel.

9/9-1764. Anders Grønsteens pb. Maren.
Test: Christopher Pedersens kone, Johanne Olsdtr., Christopher og Jan Bøe.

9/9-1764. Friderich Pedersens tvillingbørn Hans. og  Anne Margrethe.
Test: Anders Olsens kone, Anne Jensdtr., Maren Svendsdtr., Agathe Hansdtr., Jens Højmyr, Jon Pedersen, Knud Olsen, Erik Jørgensen.

16/9-1764. Ole Borges db. Lars.
Test: Ole Bøles kone, Kisten Engebretsdatter, Jens Pedersen, Jacob Aaltvet, Jacob Espedalen.

16/9-1764. Ragnil Olsdtr fra Jønnevals uægte db. Ole.
Barnefader: Sondre Kittilsen.
Test: Helje Jønnevals kone, Anne Stephensdatter, Henning Jønneval, Halvor Rasmusen.

23/9-1764. Jon Hansen fra Ballestad Ejets db. Hans.
Test: Jens Ballestads kone, Kirsten Sørensdatter, Halvor Haralsen, Lars Houen, Jens Abrahamsen.

23/9-1764. Torjer Olsen fra Luxefjelds pb. Karen.
Test: Abraham Fieldets kone, Maren Pedersdtr., Johannes Pedersen, Ole Olsen.

29/9-1764. Ole Jermundsen fra Fossejores db. Lars.
Test: Hans Svinholts kone, Thor Bachens kone, Rasmus Fløtterøe, Lars Bachen.

29/9-1764. Amun Engebretsen fra Osebachens db. Vetle.
Test: Engel Halvorsens kone, Sara Olsdtr, Edvert Jonsen, Rasmus Biørnsen, Elias Edvertsen.

30/9-1764. Jacob Lovens db. Anders.
Test: Rollef Christophersens kone, Anne Sørensdtr., Jon Olsen, Lars Osmundsen.

30/9-1764. Hans Andersen fra Osebachens db. Anders.
Test: Bent Bentsens kone, Christence Andersdtr., Andreas Hansen, Christen Jonsen, Bent Bentsen.

30/9-1764. Sigur Omuts pb. Anne.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Anne Jensdtr., Gregorius Lund, Ole Houerøe, Jon Pedersen.

7/10-1764. Christen Thomesen fra Hyttens pb. Maren Kistine.
Test: Hans Pedersens kone, Maren Leth, Haral Jansen, Anders Thor(m?)osen, Jens Christophersen.

14/10-1764. Torjer Ramsaasens db. Ole.
Test: Halvor Ramsaasens kone, Karen Olsdatter, Tollef Højset, Ole Stulen, Jens Abrahamsen.

19/10-1764. Niels Arvesens db. Isak.
Test: Johanne Linx, Maren Ottersdatter, Ole Bradsberg, Johannes Linx, Giert Usgaard.

21/10-1764. Halvor Johannisen fra Osebachens pb. Gunnil.
Test: Thor Larsens kone, Berthe Nielsdtr., Søren Valler, Rejer Pedersen.

28/10-1764. Hans Olsen fra Osebachens db. Hans.
Test: Lars Isaksens kone, Anne Haagensdtr., Halvor Becheval, Niels Simensen, Jacob Haagensen.

28/10-1764. Hans Østensens pb. Helvig.
Test: Jacob Løchenbergs kone, Ragnil Olsdtr., Rollef Christophersen, Lars Andersen.

4/11-1764. Rejer Andersens pb. Helvig Maria.
Test: Borger Follougs kone, Ragnil Olsdtr., Engebret Engebretsen, Lars Christensen, Hans Larsen.

11/11-1764. Niels Moes db. Jens.
Test: Christen Andersens kone, Ingebor Pedersdtr., Niels Langerøe, Isak Eiconrøe, Aslak Hansen.

11/11-1764. Svennung Grinies pb. Gunnil.
Test: Jacob Riisings kone, Lisbeth Svennungsdtr., Rasmus Hansen, Søren Jansen, Axel Gundersen.

11/11-1764. Jens Sørensen fra Osebachens pb. Agnethe Catrine.
Test: Friderich Storms kone, Christence Andersdtr., Rejer Pedersen, Niels Hansen.

11/11-1764. Niels Halvorsen fra Laugmands Ejets db. Halvor.
Test: Live Jensdtr., Kisten Halvorsdtr., Ole Jensen, Niri Rejersen, Niels Halvorsen.

25/11-1764. Jon Pedersen fra Hyttens pb. Dorthe.
Test: Jacob Nielsens kone, Karen Jansdatter, Ole Nielsen, Haral Jansen, Peder Aabye.

25/11-1764. Knud Riises pb. Karen.
Test: Lars Bachens kone, Maren Eriksdatter, Sivert Riis, Christopher Larsen, Jacob Eriksen.

9/12-1764. Christian Hoppestads db. Hans.
Test: Hans Kiises kone, Pernille Halvorsdtr., Østen Bøe, Christen Hoppestad, Hans Kiise.

16/12-1764. Peder Olsen fra BradsbergKlevens pb. Maren.
Test: Knud Engebretsens enke, Elen Andersdatter, Christian Asmusen, Anders og Thomes Hansønner.

16/12-1764. Daniel Aslaksen fra BradsbergKlevens db. Gunder.
Test: Ole Eriksens kone, Knud Aslaksens kone, Erik Simensen, Ole Andersen, Gunder Halvorsen.

23/12-1764. Erik Thorsen fra BradsbergKlevens pb. Karen.
Test: Else Nielsdtr., Else Jacobsdtr., Igield Thorsen, Anders Nielsen, Ole Andersen.

23/12-1764. Ole Jensen fra Hyttens db. Jens.
Test: Niels Halvorsens kone, Berthe Olsdtr, Jacob Jansen, Lars Christensen, Jørgen Olsen.

26/12-1764. Anun Nielsen fra BradsbergKlevens db. Niels.
Test: Else Nielsdtr., Karen Jensdtr., Anders Nielsen, Børre Gundersen, Engebret Larsen.

26/12-1764. Tollef Nielsen fra Løberg Ejets pb. Karen.
Test: Jon Løbergs kone, Karen Jonsdtr., Tormoe Nielsen, Erik Ambrosissen, Isak Nielsen.

30/12-1764. Christen Lunds db. Helle Christian.
Test: Mad. Greve, Peder Meens kone, Ole Nielsen, Jon Pedersen, Søren Aabye.


1765.

130 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

6/1-1765. Aslak Kaasa fra Luxefjelds db. Jørgen.
Test: Ole Friderichsens kone, Aslak Christensens kone, Jens Gundersen, Aslak Christensen.

13/1-1765. Helje Jønnevals db. Lars.
Test: Knud Larsens kone, Ingebor Andersdatter, Henning og Jisle Jønneval, Lars Kittilsen.

13/1-1765. Torchil Olsens pb. Aaste.
Test: Anders Rejersens kone, Ingebor Engelsdtr., Halvor Ersrøe, Anders Rejersen.

13/1-1765. Berthe Larsdtr fra BradsbergKlevens uægte db. Jens.
Barnefader: Torjer Amundsen.
Test: Christen Hansens kone, Anders Larsens kone, Anders Larsen, Knud Johannisen.

20/1-1765. Knud Aslaksens pb. Maren.
Test: Daniel Aslaksens kone, Anne Halvorsdtr., Engebret Danielsen, Søren Mathisen, Børre Gundersen.

27/1-1765. Ole Nielsen fra Hyttens pb. Anne Dorthea.
Test: Jens Aabyes enke, Karen Jansdtr., Henrich Sørensen, Christen Lund, Haral Sem.

2/2-1765. Christian Andersen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Søren Pauses enke, Halvor Pedersens enke, Hans Andersen, Thomas Paus, Hans Pedersen.

2/2-1765. Ole Ersrøes pb. Asløf.
Test: Povel Fieldets kone, Aslov Olsdatter, Anun og Povel Olsønner, Jisle Jønneval.

2/2-1765. Engel Larsen fra Follestads pb. Maria.
Test: Lisbeth Olsdatter, Maren Haagensdtr., Abraham Jansen, Sondre Kittilsen.

10/2-1765. Abraham Christensen fra Bradsberg Ejets db. Christen.
Test: Maren Andersdtr., Ragnil Olsdtr., Niels Løberg, Ole Schyer, Borger Folloug.

10/2-1765. Rasmus Pedersen fra S. Mælums (Mæla) db. Knud.
Test: Ole Hansens kone, Gunnil Nielsdatter, Christopher Pedersen, Jacob Jonsen.

10/2-1765. Tollef Halvorsen fra Osebachens db. Halvor.
Test: Ingebor Andersdatter, Maren Andersdatter, Rasmus Fløtterøe, Ole Andersen, Lars Kittilsen.

24/2-1765. Claus Olsen fra Grinie Ejets pb. Kirsten.
Test: Niels Torjersens kone, Ingebor Olsdtr., Einer Torbiønsen, Peder Sivertsen, Ole Einersen.

24/2-1765. Niels Høymyrs pb. Anne.
Test: Anders Olsens kone, Anne Jensdtr, Jens Højmyr, Isak Jensen, Jens Rollefsen.

3/3-1765. Jens Gulsets db. Jørgen.
Test: Niels Gulsets kone, Else Halvorsdtr., Gunder Gulset, Anders Tollefsen, Halvor Andersen.

3/3-1765. Simen Erlandsens db. Niels.
Test: Hans Berrebergs kone, Marthe Christensdtr., Mathis Eriksen, Tollef Abrahamsen, Lars Christensen.

10/3-1765. Halvor Pedersen fra N. Limies pb. Inger.
Test: Gunder Nielsens kone, Else Olsdatter, Ole Kreppa, Jacob Riising, Hans Aslaksen.

10/3-1765. Johannis Nyeqvistes db. Johannes.
Test: Christen Thommesens kone, Karen Jansdtr., Ole Tronsen, Baltzer Jensen, Jens Christophersen.

17/3-1765. Thor Halvorsen fra Sørbøes db. Johannes.
Test: Johannis øde Sneltvets kone, Dorthe Johannisdtr., Johannes øde Sneltvet, Halvor Oredalen, Peder Halvorsen.

21/3-1765. Sergiant Nords pb. Andrea Christine.
Test: Peder Bradsbergs kone, Peder Meens kone, Bernsen, Niels Hansen Buer, Ole Bradsberg.

25/3-1765. Halvor Meens db. Thor.
Test: Hans Ballestads kone, Kisten Hansdtr., Niels Engrav, Erik Bøle, Johannes Engebretsen.

25/3-1765. Jens Stephensens pb. Else.
Test: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensdatter, Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Christen Pedersen.

31/3-1765. Hans Pedersen fra Aas Hamerens db. Niels.
Test: Otter Danielsens kone, Christen Thomesens kone, Halvor Rasmusen, Peder Larsen, Jacob Tønnisen.

 8/4-1765. Jacob Isaksen fra Breche Ejets db. Lars.
Test: Niels Løbergs kone, Kisten Engebretsdatter, Anders Jacobsen, Gunder Halvorsen, Anders Jonsen.

8/4-1765. Rasmus Fløtterøes pb. Anne Maria.
Test: Karen Andersdtr., Maren Christensdatter, Tollef Halvorsen, Lars Kittilsen, Anders Nirisen.

14/4-1765. Jacob Riisings db. Abraham.
Test: Abraham Falchums enke, Anne Halvorsdtr., Christian Bradsberg, Gunder Tevesen, Ole Abrahamsen.

14/4-1765. Ole Kiises pb. Pernille.
Test: Halvor Kielsens enke, Margrethe Nielsdatter, Hans Kiise, Christen Hoppestad, Ole Nielsen.

14/4-1765. Jacob Løchenbergs db. Johannes.
Test: Isak Johannisens kone, Ingebor Engebretsdatter, Ole Vernersen, Lars Andersen.

14/4-1765. Simon Corfitsens db. Jacob.
Test: Ole Eriksens kone, Daniel Aslaksens kone, Hans Larsen, Simon Bommen, Jacob Bommen.

21/4-1765. Henning Otterholts pb. Anne.
Test: Isak Halvorsens kone, Karen Engebretsdtr., Halvor Rasmusen, Søren Halvorsen, Christen Eriksen.

21/4-1765. Tollef Jansen fra Stulen Ejets db. Jens.
Test: Ellef Halvorsens kone, Berthe Halvorsdatter, Ellef Halvorsen, Ole Knudsen.

21/4-1765. Elling Jensen fra Røsager Ejets pb. Berthe.
Test: Peder Grinitejens kone, Helje Hansdtr., Christen Kittilsrøe, Jon Pedersen, Halvor Olsen.

28/4-1765. Jens Baltzersens db. Gunder.
Test: Abraham Andersens kone, Karen Jensdtr., Ole Tronsen, Engebret Hynie, Baltzer Jensen.

28/4-1765. Johannes Hansen fra Schielbred Ejets db. Gunder.
Test: Ingebor Olsdtr., Karen Hansdtr., Lars Evensen, Anders Hansen.

5/5-1765. Hans Falchums pb. Inger Maria.
Test: Anders Mælas kone, Karen Abrahamsdatter, Søren Falchum, Abraham Andersen, Ole Abrahamsen.

5/5-1765. Morten Houerøes db. Aslak.
Test: Christopher Andersens kone, Karen Christensdtr., Frans Glørsmyr, Rasmus Dyrchol, Aslak Isaksen.

5/5-1765. Ole Olsen fra Breche Ejets pb. Maria.
Test: Kisten Halvorsdtr., Bergith Olsdtr., Christen Torchilsen, Anders Gundersen, Thor Heljesen.

5/5-1765. Mathis Eriksen fra Hyttens db. Hans Jørgen.
Test: Roselene Nielsdtr., Berthe Olsdtr., Peder Christophersen, Lars Christensen, Christen Eriksen.

12/5-1765. Niels Glendes db. Lars.
Test: Rasmus Faarevals kone, Ingebor Nielsdatter, Christen Fossum, Gunder Baaserøe, Lars Gregorisen.

19/5-1765. Halvor Arnesen fra Frougners db. Anders.
Test: Engebret Mathisens enke, Maren Henrichsdtr., Isak Hansen, Jacob Haagensen.

19/5-1765. Ouen Kolchiøns pb. Giertrud.
Test: Jens Ballestads kone, Ingebor Olsdtr., Peder Øfrum, Peder Hansen, Engebret Nielsen.

19/5-1765. Niels Bouerøes db. Tolf.
Test: Peder Venstøbs kone, Ingebor Olsdatter, Peder Øfrum, Anders Jonsen, Peder Larsen.

19/5-1765. Peder Larsen fra Aas Hamerens pb. Helene.
Test: Otter Danielsens kone, Hans Pedersens kone, Otter Danielsen, Hans Pedersen, Jacob Tønnisen.

19/5-1765. Peder Sivertsen fra Riising Ejets db. Ole.
Test: Jon Pedersens kone, Marthe Halvorsdtr., Halvor Oredalen, Claus Olsen.

27/5-1765. Gunder Bechevals db. Daniel.
Test: Lars Isaksens kone, Anne Nielsdtr., Hans Olsen, Hans Larsen, Hans Nielsen.

27/5-1765. Christen Engebretsen fra Moe Ejets db. Lars.
Test: Hans Moes kone, Anne Larsdtr., Peder Øfrum, Ole Engebretsen.

27/5-1765. Halvor Jacobsen fra Fløtterøes db. Jacob.
Test: Tollef Høysets kone, Gunnil Olsdtr., Ole Bøle, Niels Simensen, Jacob Eriksen.

27/5-1765. Herman Knudsens db. Knud.
Test: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdtr., Lars Haagensen, Haagen Haagensen.

2/6-1765. Povel Olsen fra Osebachens db. Ole.
Test: Ole Ersrøes kone, Giøran Olsdtr., Ole Ersrøe, Anun Olsen, Halvor Olsen.

2/6-1765. Ole Olsen fra Henningsdalens pb. Anne Margrethe.
Test: Christen Clausens kone, Anne Pedersdatter, Christen Clausen, Axel Gundersen.

9/6-1765. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets db. Rasmus.
Test: Ingebor Hansdtr., Helvig Olsdtr., Realf Johannisen, Ole Jansen, Arne Johannisen.

9/6-1765. Halvor Alfsen fra BradsbergKlevens db. Ole.
Test: Borger Olsens kone, Sønneve Olsdtr., Ole Nielsen, Anders Nielsen.

9/6-1765. Christen Andersen fra Moe Ejets pb. Anne.
Test: Niels Moes kone, Pernille Andersdtr., Ole Folloug, Hans Kiise, Lucas Engebretsen.

9/6-1765. Ole Eichonrøe fra Moe Ejets pb. Anne.
Test: Friderich Hansens enke, Ingebor Pedersdtr., Christen Engebretsen, Knud Olsen.

16/6-1765. Rasmus Dyrchols pb. Maren.
Test: Hans Kiises kone, Berthe Jons og Peder Stulen, Halvor Rasmusen, Anders Jonsen.

16/6-1765. Povel Aschoutsen fra Tofte Ejets pb. Anne.
Test: Helje Jønnevals kone, Maren Torchilsdatter, Henning Jønneval, Anders Olsen.

23/6-1765. Isak Eichonrøe fra Moe Ejets db. Rasmus.
Test: Hans Moes kone, Friderich Hansens enke, Peder Øfrum, Ole Engebretsen.

23/6-1765. Niels Olsen fra Meens Ejets db. Anders.
Test: Niels Aasteroes kone, Marthe Halvorsdatter, Isak Johannisen, Ole Isaksen, Jacob Olsen.

24/6-1765. Niels Abrahamsen fra Bøe Rønningens pb. Anne Maria.
Test: Tollef Abrahamsens kone, Anne Catrine Eriksdtr., Tollef Abrahamsen, Baltzer Jensen, Thor Knudsen.

30/6-1765. Jacob Røes pb. Maren.
Test: Morten Houerøes kone, Gunnil Halvorsdtr., Gunder Røe, Halvor Oredalen, Peder Halvorsen.

2/7-1765. Sven Sems db. Anders.
Test: Aslak Grinies kone, Karen Jansdtr., Christopher Pedersen, Haral Sem, Søren Grinie.

2/7-1765. Lars Fossums db. Rasmus.
Test: Simen Erlandsens kone, Marthe Christensdtr., Erik Dyrendal, Christen Bøe, Morten Gundersen.

2/7-1765. Christopher Pedersen fra Bøes (Skal være Lars Pedersen. G. S. ) pb. Elen.
Test: Christopher Pedersens kone, Inger Hansdatter, Rasmus Pedersen, Christopher Pedersen, Halvor Solvesen.

2/7-1765. Halvor Sørensen fra Dyrchol Ejets db. Søren.
Test: Christopher Isaksens kone, Karen Sørensdatter, Christen Hansen, Niels Sørensen, Hans Haagensen.

2/7-1765. Knud Halvorsen fra Luxefjelds db. Jisle.
Test: Lars Olsens kone, Anne Olsdtr, Gunder Halvorsen, Lars Olsen.

7/7-1765. Erik Bøles pb. Anne.
Test: Peder Toftes kone, Kisten Engebretsdatter, Ole Borge, Thor Bachen, Jens Engebretsen.

7/7-1765. Jens Høymyrs db. Rollef.
Test: Lars Muustvets kone, Kisten Rolfsdatter, Niels Jensen, Isak Jensen, Jens Rollefsen.

14/7-1765. Ole Nærums db. Jacob.
Test: Christen Borges kone, Inger Hansdtr., Lars Sanni, Peder Meen, Jacob Engebretsen.

14/7-1765. Martini Christiansen fra Osbachens pb. Bodel Kistine.
Test: Hans Andersens kone, Mette Maria Andreasdtr., Gulbrand Stephensen, Halvor Christensen, Christian Olsen.

14/7-1765. Anders Jonsen fra Lunds Ejets pb. Berthe.
Test: Jacob Riisings kone, Anne Jensdtr., Gregorius Lund, Peder Eriksen.

14/7-1765. Christen Gundersens pb. Helvig fra N. Bøe.
Test: Jan Bøes kone, Marthe Christensdatter, Jan Bøe, Lars Fossum, Aslak Gundersen.

19/7-1765. Claus Henrich Wejers pb. Helvig Magdalena.
Test: Madame Sonvahl, Kistine Grubbe, hr. CancelieRaad Tyrholm, Bernt Grubbe.

21/7-1765. Niels Gulsets pb. Karen.
Test: Niels Klyves kone, Karen Gundersdtr., Christen Lund, Jens Gulset, Anders Gundersen.  

21/7-1765. Ole Houerøes db. Niels.
Test: Siur Omuts kone, Anne Nielsdatter, Niels Grinie. Gunder Grinie, Sven Jørgensen.

21/7-1765. Niels Kleps db. Niels.
Test: Jacob Lies kone, Anne Nielsdatter, Ole Larsen, Hans Nielsen.

21/7-1765. Just Andersen fra Fossum Ejets db. Anders.
Test: Peder Christophersens kone, Kisten Christophersdtr., Ole Tronsen, Niels Tronsen, Jens Olsen.

21/7-1765. Tollef Høysets pb. Anne.
Test: Halvor Jacobsens kone, Anne Larsdtr., Halvor Becheval, Halvor Aaltvet, Lars Hansen.

28/7-1765. Ole Hansen fra Mælums Ejets pb. Kisten.
Test: Jacob Jonsens kone, Anne Olsdtr., Isak Sørensen, Claus Hansen, Isak Andersen.

4/8-1765. Lars Sannies pb. Gunnil Catrine.
Test: Haral Sølies kone, Mads Sannis kone, Solve Isaksen, Christen Borge, Hans Jonsen.

11/8-1765. Hans Larsen fra BradsbergKlevens db. Jens.
Test: Niels Larsens kone, Anne Andersdtr., Børre Gundersen, Niels Jensen, Lars Nielsen.

11/8-1765. Gunder Nielsen fra Bøe Rønningens pb. Anne Maria.
Test: Ole Nielsens kone, Kisten Andersdtr., Aslak Grinie, Søren Grinie, Hans Aslaksen.

11/8-1765. Halvor Gundersen fra Lille Fosses pb. Dorthe.
Test: Søren Klevens kone, Anne Jørgensdtr., Halvor Tofte, Gunder Tevesen.

11/8-1765. Einer Andersens db. Jan.
Test: Niels Bergs kone, Anne Kistine Andersdtr., Niels Berreberg, Henning Otterholt, Jacob Tønnisen.

11/8-1765. Anders Jonsen fra Aases db. Tolf.
Test: Niels Nielsens kone, Anne Tolfsdtr., Niels Nielsen, Niels Christophersen.

11/8-1765. Jon Løvens db. Anders.
Test: Ole Isaksens kone, Amun Nielsens kone, Christen Larsen, Søren Olsen, Ole Olsen.

18/8-1765. Abraham Fieldets pb. Randi.
Test: Povel Fieldets kone, Giøran Olsdatter, - Povel Fieldet, Christen Eriksen.

18/8-1765. Knud Kragetoes db. Christopher.
Test: Isak Hansens kone, Anne Andersdtr., Lars Bachen, Christopher Nyegaard.

18/8-1765. Frans Glørsmyrs db. Rasmus.
Test: Rasmus Dyrchols kone, Anne Engebretsdtr., Peder Stulen, Morten Houerøe, Halvor Halvorsen.

18/8-1765. Ole Nøglegaards db. Lars.
Test: Jon Ephraimsens kone, Gunnil Olsdatter, Anders Thorsen, Ole Olsen.

20/8-1765. Capitaine Hamburgs db. Jean Gustav.
Test: Madame Nording, jomfru Eleonora Rasch, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Nicolaj Aal, Rasmus Malling.

24/8-1765.  Capitain Ryes pb. Magdalene Charlotte Hedevig.
Test: Frøcken Aheleje, Jomfru Rasch, Tolder Rasch, Controleur Biener, Niels Aal.

25/8-1765. Ole Eriksen fra BradsbergKlevens db. Erik.
Test: Erik Simensens kone, Else Nielsdtr., Simen Corfitsen, Erik Simonsen, Anders Nielsen.

25/8-1765. Kiel Ballestads db. Abraham.
Test: Hans Ballestads kone, Karen Andersdatter, Anders Ballestad, Gunval Ballestad, Morten Ballestad.

25/8-1765. Torjer Thorsen fra BradsbergKlevens pb. Live.
Test: Gunnil Nielsdtr., Gøe Eriksdatter, Knud Aslaksøn, Jens Aslaksen.

25/8-1765. Torjer Schielbreds db. Niels.
Test: Johannis Hansens kone, Maren Torchilsdatter, Hans Sørensen, Niels Nielsen, Christen Torchilsen.

8/9-1765. Niels Bergs db. Jacob.
Test: Jacob Friderichsens enke, Else Olsdatter, Einer Andersen, Henning Otterholt, Jacob Halvorsen.

8/9-1765. Knud Larsen fra BradsbergKlevens db. Lars.
Test: Borger Olsens kone, Inger Olsdtr., Abraham Lia, Peder Larsen.

8/9-1765. Jon Sneltvets pb. Marthe.
Test: Isak Sneltvets kone, Anne Isaksdtr., Isak, Jens og Even Sneltvet.

8/9-1765. Ouen Pedersens pb. Karen.
Test: Aslak Christensens kone, Ingebor Nielsdtr., Hans Olsen, Hans Sørensen, Isak Abrahamsen.

22/9-1765. Peder Meens db. Ole.
Test: Peder Bradsbergs kone, Maren Jensdtr., Sergiant Nord, Niels Hansen Buer, Povel Jensen.

22/9-1765. Gunder Hansen fra Sems Ejets db. Gunder.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Ingebor Olsdatter, Anders Olsen, Anders Eriksen.

29/9-1765. Niels Venstøbs pb. Karen.
Test: Lars Venstøbs kone, Inger Hansdtr., Engebret og Peder Venstøb, Halvor Solvesen.

6/10-1765. Jan Christophersen fra Hyttens db. Peder.
Test: Jacob Egelunds kone, Kisten Christophersdatter, Christopher Smed, Jon Povelsen, Haral Jansen.

6/10-1765. Niels Halvorsen fra Gulset Ejets db. Halvor.
Test: Lisbeth Christensdtr., Marthe Halvorsdtr., Lars Nielsen, Ole Jensen, Bent Larsen.

13/10-1765. Søren Halvorsen fra Otterholt Ejets db. Engel.
Test: Johannis Otterholts kone, Niels Eriksens kone, Johannes Otterholt, Niels Eriksen.

13/10-1765. Ellef Halvorsen fra Bøe Rønningens db. Gunder.
Test: Jan Bøes kone, Berthe Ellefsdtr., Østen Bøe, Erik Madsen, Christen Gundersen.

20/10-1765. Mads Sannies db. Christopher.
Test: Lars Sannis kone, Kisten Christophersdtr., Niels Siljen, Jacob Lie, Anders Nielsen.

27/10-1765. Søren Larsen fra Hynie Ejets db. Anders.
Test: Christen Hoppestads kone, Anne Larsdtr., Engebret Lucæsen, Peder og Jens Engebretsønner.

1/11-1765. Anders Kiærs db. Ole.
Test: Lars Muustvets kone, Berthe Simensdtr., Lars Kiær, Isak Sneltvet, Søren Olsen.

1/11-1765. Baltzer Jensens pb. Ingebor Catrine.
Test: Engebret Hynies kone, Karen Abrahamsdatter, Peder Christophersen, Niels og Isak Abrahamsønner.

3/11-1765. Isak Eichonrøes pb. Inger.
Test: Ole Follougs kone, Ingebor Engebretsdtr., Ole Folloug, Solve Nielsen, Daniel Jensen.  

10/11-1765. Tosten Doxerøes db. Henrich.
Test: Knud Kreppas kone, Ingebor Olsdtr., Knud Kreppa, Ole Sondresen.

10/11-1765. Halvor Haralsen fra Ballestad Ejets db. Isak.
Test: Annun Løbergs kone, Karen Andersdtr., Jon Løberg, Jon Lia, Anders Isaksen.

10/11-1765. Ole Hoppestads db. Knud.
Test: Halvor Kielsens enke, Maren Halvorsdatter, Christen Nielsen, Mons Clausen, Aslak Isaksen.

10/11-1765. Halvor Aases db. Lars.
Test: Niels Venstøbs kone, Inger Hansdtr., Christopher Venstøb, Ole Aas, Isak Halvorsen.

17/11-1765. Hans Kiises db. Christopher.
Test: Rasmus Dyrchols kone, Karen Jensdtr., Ole Kiise, Christian Hoppestad, Anders Thommesen.

17/11-1765. Jens Sneltvets pb. Karen.
Test: Christen Holms kone, Anne Isaksdtr., Jon og Gunder Isaksønner.

17/11-1765. Hans Berrebergs db. Rasmus.
Test: Christen Fossums kone, Gunbior Jansdtr., Gunder Holm, Sven Jørgensen.

24/11-1765. Peder Øfrums pb. Maren.
Test: Knud Øfrums kone, Ragnil Asbiønsdatter, Ole Nærum, Christen Øfrum, Rasmus Engebretsen.

30/11-1765. Simen Schweders pb. Kistine Maria.
Test: Provstinde Monrad, Kistine Sarts, Barbara Monrad, hr. Reg. m. qv. Holm, postmester Gundersen, Jens Schweder, Hans Jochum
Bang.

1/12-1765. Jonas Pedersen fra BradsbergKlevens pb. Berthe.
Test: Gunder Halvorsens kone, Maren Christophersdtr., Ole Isaksen, Hans Jonsen, Hasle Nielsen.

1/12-1765. Johannis Alfsens pb. Siri.
Test: Knud Kragetoes kone, Ragnil Olsdatter, Lars Bachen, Halvor Becheval.

1/12-1765. Johannis Otterholts pb. Karen.
Test: Søren Otterholts kone, Karen Larsdtr., Henning Jønneval, Søren og Henning Otterholt.

1/12-1765. Arnt Knudsens db. Jens.
Test: Rasmus Pedersens kone, Maren Olsdtr., Tollef Abrahamsen. Hans Nielsen, Thor Knudsen.

8/12-1765. Hans Pedersens db. Just.
Test: Otter Danielsens kone, Maren Pedersdtr., Halvor Rasmusen, Jacob Tønnisen, Jacob Pedersen.

15/12-1765. Anders Schielbreds db. Torchil.
Test: Christen Torchilsens kone, Niels Nielsens kone, Christen og Ole Torchilsønner, Niels Nielsen.

22/12-1765. Hans Olsen fra Hyttens db. Ole.
Test: Jens Baltzersens kone, Maren Christophersdatter, Jacob Egelund, Ole Thorsen, Aslak Christensen.

26/12-1765. Hans Sølies pb. Berthe.
Test: Hans Larsens kone, Anne Larsdatter, Hans Larsen, Johannes Olsen, Hans Aslaksen.

26/12-1765. Christian Høysets db. Ole.
Test: Niels Kleps kone, Live Jacobsdtr., Jacob Aaltvet, Lars Bachen, Søren Christophersen.

26/12-1765. Christopher Isaksens db. Hans.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Maren Isaksdtr., Isak Hoppestad, Ole Knudsen, Hans Haagensen.


1766

126 døpte barn.
Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1766. Knud Fieldalens pb. Berthe.
Test: Biøn Fieldalens kone, Karen Knudsdtr., Halvor Pedersen, Ole Sondresen.

1/1-1766. Jørgen Jansens db. Ole.
Test: Ole Friderichsens kone, Ingebor Melchiorsdtr., Søren Valler, Peder Isaksen, Even Larsen.

5/1-1766. Gunder Holms pb. Inger.
Test: Niels Larsens kone, Anne Olsdtr, Peder Tofte, Ole Falchum, Hans Jonsen.

5/1-1766. Ole Aases pb. Anne.
Test: Ole Kiises kone, Inger Hansdtr., Christen Hoppestad, Lars Gregoriisen.

5/1-1766. Isak Halvorsens db. Halvor.
Test: Jens Jonsens kone, Marthe Halvorsdatter, Niri Vattenberg, Christen Eriksen, Thor Knudsen.

26/1-1766. Arne Hansen fra BradsbergKlevens pb. Anne Lisbeth.
Test: Ole Andersens kone, Ragnil Olsdtr., Ole Isaksen, Niels Andersen, Jacob Olsen.

26/1-1766. Ole Jacobsen fra Osebachens db. Anders.
Test: Engebret Engebretsens kone, Maren Thomesdtr., Sven Pettersen, Christen Thommesen.

2/2-1766. Gregorii Lunds db. Daniel.
Test: Siur Omoths kone, Anne Catrine Eriksdtr., Erik Larsen, Peder Venstøb, Halvor Lyngaasen.

2/2-1766. Jon Løbergs pb. Karen.
Test: Annun Løbergs kone, Anne Isaksdtr., Anun Løberg, Jens Sneltvet, Hans Larsen.

2/2-1766. Thor Bachens pb. Inger.
Test: Erik Bøles kone, Maren Hansdatter, Lars Bachen, Halvor Becheval.

2/2-1766. Tollef Berrebergs pb. Margrethe.
Test: Isak Sølies kone, Kisten Ammunsdatter, Christen Lund, Hans Berreberg.

9/2-1766. Erik Ambrosiisens db. Ambrosius.
Test: Ole Schyers kone, Ragnil Olsdtr., Ole Schyer, Simon Corfitsen.

16/2-1766. Jacob Aaltvets db. Niels.
Test: Lars Bachens kone, Lisbeth Andersdatter, Ole Borge, Christian Høyset, Thor Bachen.

23/2-1766. Rasmus Dybedals pb. Anne.
Test: Abraham Slettenes kone, Ingebor Nielsdtr., Abraham Slettene, Niels Sørensen, Halvor Halvorsen.

23/2-1766. Hans Gunlichsen fra Meens Ejets db. Siur.
Test: Niels Olsens kone, Karen Ammundsdatter, Lars Andersen, Jon Olsen.

2/3-1766. Anders Henrichsens tvillingbørn fra Hytten, Anders. og  Kistine.
Test: Ole Friderichsens kone, Niels Bergs kone, Maren Christophersdatter, Gunnil Henrichsdatter, Niels Berg, Abraham Andersen, Christen Thommesen, Einer Andersen, Peder Christophersen.

2/3-1766. Christen Torgrimsens pb. Anne.
Test: Halvor Meens kone, Live Sørensdatter, Hans Sørensen, Sivert Sørensen.

2/3-1766. Niels Nielsen fra Fossum Ejets pb. Maria.
Test: Jens Olsens kone, Anders Schielbreds kone, Torjer Schielbred, Anders Garstad, Ole Tronsen.

9/3-1766. Jens Ballestads pb. Anne.
Test: Ouen Kiolkiøns kone, Ingebor Engebretsdtr., Anders Ballestad, Hans Jensen, Daniel Jensen.

9/3-1766. Halvor Riises pb. Karen.
Test: Haral Sølies kone, Malene Zachariædatter, Zachrias Bugoth, Lars Muustvet, Hans Rasmusen.

9/3-1766. Isak Hansen fra BradsbergKlevens db. Christian.
Test: Knud Kragetoes kone, Maren Hansdtr., Halvor Arnesen, Jacob Haagensen.

16/3-1766. Christen Holms db. Niels.
Test: Halvor Moes kone, Christence Heljesdtr., Christian Holm, Søren Nielsen.

16/3-1766. Helje Jønnevals db. Ole.
Test: Johannis Otterholts kone, Maren Gundersdtr., Johannes Otterholt, Sondre Kittilsen.

16/3-1766. Aslak Christensen fra Fossum Ejets db. Peder.
Test: Engebret Hynies kone, Ingebor Jensdatter, Jacob Egelund, Peder Christophersen, Jens Aslaksen.

16/3-1766. Knud Kreppas db. Christen.
Test: Anders Olsen kone, Ingebor Olsdtr., Anders Olsen, Erik Jørgensen.

25/3-1766. Alf Aarhuuses db. Tollef.
Test: Engebret Hynies kone, Marthe Eriksdtr., Torbiøn Hynie, Jens Jonsen, Anders Knudsen.

23/3-1766. Lars Laugmandsgaardens pb. Anne.
Test: Kisten Halvorsdtr., Lisbeth Christensdtr., Sven Hieronomisen, Anders Hansen.

31/3-1766. Jens Thorsen fra Riising Ejets db. Helje.
Test: Lars Pedersens kone, Marthe Halvorsdtr., Christen Olsen, Halvor Jonsen.

1/4-1766. Halvor Lyngaasens pb. Anne.
Test: Gregorii Lunds kone, Anne Jørgensdtr., Jisle Jønneval, Frans Glørsmyr, Siur Omoth.

1/4-1766. 1/4-1766. Halvor Suchas db. Aslak.
Test: Ole Eriksens kone, Ingebor Olsdtr., Ole Aschoutsen, Tosten Vilhelmsen, Tosten Thorsen.

6/4-1766. Knud Sverrigs pb. Anne.
Test: Abraham Slettenes kone, Maren Olsdtr., Ole og Isak Engebretsønner.

6/4-1766. Christen Jonsen fra BradsbergKlevens db. Hans.
Test: Knud Johannisens kone, Anna Olsdtr., Søren Mathisen, Christen Eriksen.

6/4-1766. Sven Pettersen fra Osebachens db. Sven.
Test: Lars Jonsens kone, Live Jacobsdatter, Ole Jacobsen, Simon Corfitsen.

27/4-1766. Niels Arvesen fra BradsbergKlevens db. Arve.
Test: Sven Arvesens kone, Anne Larsdtr., Isak Sørensen, Arne Hansen, Niels Olsen.

27/4-1766. Ole Larsen fra BradsbergKlevens db. Thomas.
Test: Jacob Lies kone, Ingebor Larsdtr., Lars Engebretsen, Engebret Larsen.

27/4-1766. Lars Ouestads pb. Marthe.
Test: Lars Sannies kone, Gunnil Haagensdatter, Halvor Aaltvet, Jacob Olsen, Niels Olsen.

4/5-1766. Haral Sølies db. Engebret.
Test: Lars Sannis kone, Halvor Riises kone, Amun Engebretsen, Elias Edvertsen, Hans Rasmusen.

8/5-1766. Niels Trolaases pb. Anne.
Test: Jon Pedersens kone, Christ: Zidsel Hansdatter, Sven Røsager, Peder Henrichsen.

11/5-1766. Isak Knudsen fra BradsbergKlevens pb. Anne-Helvig.
Test: Ole Nielsens kone, Kistine Eliasdatter, Lars Engebretsen, Engebret Larsen, Jacob Eriksen.

19/5-1766. Christian Høstes pb. Ingebor.
Test: Abraham Andersøns dtr., Christence Heljesdatter, Christen Lund, Christen Holm, Søren Nielsen. 

19/5-1766. Ole Henningsdalens pb. Marthe.
Test: Christen Clausens kone, Lisbeth Svennungsdatter, Christen Clausen, Christian Christophersen, Lars Gregoriisen.

19/5-1766. Jacob Tønnesens db. Friderich.
Test: Ole Thorsens kone, Margrethe Tønnisdtr., Jens Stephensen, Jens Thommesen.

19/5-1766. Erik Liestuuls pb. Siri.
Test: Ole Ersrøes kone, Maren Pedersdtr., Ole Ersrøe, Ole Olsen.

25/5-1766. Jens Abrahamsen fra Lias db. Ole.
Test: Ole Isaksens kone, Kisten Sørensdatter, Lars Bachen, Ole Olsen, Christen Larsen.

25/5-1766. Peder Christophersen fra Hyttens db. Andreas.
Test: Otter Danielsens kone, Karen Jansdatter, Aslak Christensen, Jens Christophersen.

1/6-1766. Haral Sems db. Ole.
Test: Aslak Grinies kone, Karen Jansdtr., Jacob Nærum, Peder Meen, Ole Nærum.

1/6-1766. Aslak Torjusen fra Luxefjelds db. Torjus.
Test: Johannis Otterholts kone, Anne Rønnichsdtr., Johannis Otterholt, Halvor Sondresen.

7/6-1766. Peder Bradsbergs pb. Karen.
Test: Provstinde Monrad, Maren Arveskoug, Berthel Jobsen, Christen Greve, Jens Kiil.

7/6-1766. Niels Hansen Buers db. Andreas Johan.
Test: Peder Meens kone, Helvig Andersdtr., Rejer Andersen, Ole Pedersen.

8/6-1766. Hellich Andersens db. Germun.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Sønneve Olsdtr., Aslak Grinie, Svennung Torbionsen.

15/6-1766. Sivert Sørensens pb. Live.
Test: Halvor Meens kone, Kisten Sørensdatter, Niels Engrav, Halvor Riis, Hans Sørensen.

22/6-1766. Abraham Christensen fra BradsbergKlevens pb. Maria.
Test: Niels Aasterøes kone, Ingebor Olsdtr, - Ole Schyer, Mons Clausen.

24/6-1766. Claus Olsen fra Grinie Ejets db. Ole.
Test: Ingebor Olsdatter, Ingebor Olsdtr., Einer Torbiønsen, Niels Torjersen, Ole Einersen.

29/6-1766. Siur Omuths db. Niels.
Test: Jon Pedersens kone, Marthe Halvorsdtr., Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen, Ole Houerøe.

29/6-1766. Anders Jonsen fra BradsbergKlevens pb. Kisten.
Test: Gunder Halvorsens kone, Maren Halvorsdatter, Lars Sanni, Anders Ballestad, Halvor Jonsen.

2/7-1766. Engebret Sneltvets db. Bent.
Test: Jon Sneltvets kone, Sara Andersdtr., Jens Sneltvet, Christopher Pedersen, Jan Bøe.

6/7-1766. Rollef Christophersens pb. Ingebor.
Test: Knud Kragetoes kone, Maren Engebretsdatter, Isak Hansen, Jacob Nirisen.

6/7-1766. Knud Halvorsen fra Luxefjelds db. Lars.
Test: Lars Olsens kone, Kisten Michelsdtr., Jest Halvorsen, Jacob Jonsen.

13/7-1766. Povel Fieldets db. Ole.
Test: Ole Ersrøes kone, Giøran Olsdtr., Ole Ersrøe, Torchel Olsen.

13/7-1766. Peder Venstøbs pb. Maren.
Test: Gregorii Lunds kone, Else Olsdatter, Vilhelm Døxerøe, Niels Venstøb, Christian Larsen.

13/7-1766. Niels Langerøes db. Christen.
Test: Anders Langerøes kone, Anne Christensdtr., Ole Folloug, Even Sneltvet, Mathis Andersen.

22/7-1766. Christian Hersleb fra Osebachens pb. Sara Margrethe.
Test: Eleonora Rasch, Andrea Buul, Controleur Biener,
Henrich Berggreen, Nicolaj Aal.

27/7-1766. Anders Thommesen fra Hyttens db. Halvor.
Test: Christen Hoppestads kone, Maren Abrahamsdtr., Christen Andersen, Hans Halvorsen, Hans Nielsen.

27/7-1766. Lars Muustvets pb. Kisten.
Test: Anders Kiæers kone, Berthe Jonsdtr., Ole Gundersen, Anders Jonsen, Manasse Danielsen.

3/8-1766. Halvor Christensen fra Osebachens db. Povel.
Test: Hans Andersens kone, Maria Andersdtr., Peder Olsen, Martinus Christiansen, Elias Evensen.

3/8-1766. Lars Løchenbergs pb. Kisten.
Test: Christian Høysets kone, Ingebor Andersen, Niels Aasterøe, Isak Johannisen, Lars Gundersen.

3/8-1766. Ole Nisterøes db. Jens.
Test: Christopher Isaksens kone, Karen Nielsdtr., Christen Jensen, Halvor Sørensen, Peder Engebretsen.

3/8-1766. Ole Andersen fra Gulset-Ejets pb. Inger.
Test: Ouen Rasmusens kone, Helvig Olsdatter, Ole Pedersen, Arne Johannisen, Peder Olsen.

10/8-1766. Ole Ledvorsen fra Venstøbs db. Christen.
Test: Ole Hansens kone, Peder Halvorsens enke, Jacob Jonsen, Hans Andersen.

10/8-1766. Hans Haagensen fra Moe Ejets pb. Karen.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Karen Haagensdatter, Haagen Haagensen, Niels Sørensen, Christen Halvorsen.

10/8-1766. Knud Johannisen fra BradsbergKlevens pb. Inger.
Test: Margrethe Larsdtr., Ingebor Engebretsdatter, Engebret Bøle, Søren Mathisen, Johannes Engebretsen.

10/8-1766. Engel Larsen fra Follestads pb. Marthe.
Test: Anne Maria Edvertsdtr., Dorthe Tollefsdtr., Abraham Svits, Knud Olsen, Ole Pedersen.

17/8-1766. Otter Danielsens pb. Anne Malene.
Test: Kistine Grubbe, jomfrue Berg, Christen Bruun, Bernt Grubbe, Niels Vendelboe.

17/8-1766. Niels Alfsens db. Henrich.
Test: Halvor Pedersens kone, Berthe Jensdatter, Anders Ballestad, Jon Pedersen, Rasmus Hansen.

24/8-1766. Ole Nielsen fra Hyttens pb. Elen Margrethe.
Test: Jan Christophersens kone, Johanne Omuth, Søren Aabye, Haral Jansen, Gunder Nielsen.

25/8-1766. Bent Schudses db. Gotfrid Læbrecht.
Test: Schumans kone, Karen Slat, Thomas Blær, Carl Schuman, Johannes Linx.

31/8-1766. Engebret Hynies db. Gunder Christen.
Test: Jens Baltzersens kone, Live Jensdtr., Christen Larsen, Abraham Andersen, Aslak Christensen.

31/8-1766. Even Sneltvets pb. Inger.
Test: Jon Sneltvets kone, Kisten Halvorsdtr., Halvor Sneltvet, Christopher Venstøb, Ole Gundersen.

31/8-1766. Lars Evensen fra BradsbergKlevens db. Gunder.
Test: Johannes Hansens kone, Else Olsdtr., Christen Jonsen, Christian Andersen.

31/8-1766. Lars Michelsen fra BradsbergKlevens db. Michel.
Test: Ole Nielsens kone, Maria Sivertsdtr., Christian Buchval, Bendix Eriksen, Abraham Pedersen.

7/9-1766. Hans Kleps pb. Tone.
Test: Hans Olsens kone, Karen Nielsdatter, Christian Høyset, Halvor Becheval, Niels Larsen.

14/9-1766. Anun Løbergs db. Isak.
Test: Niels Løbergs kone, Marthe Engebretsdtr., Ole Nærum, Ole Jacobsen, Anders Jonsen.

14/9-1766. Hans Tronsen fra Aas Ejets pb. Anne Sophia.
Test: Halvor Rasmusens kone, Jacob Tønnisens kone, Jacob Tønnisen, Jens Stephensen.

14/9-1766. Asbiøn Gravelies db. Johannes.
Test: Jon Gravelies kone, Jon Pedersens kone, Halvor Pedersen, Jon Pedersen.

17/9-1766. Lars Jensen fra Osebachens db. Jens.
Test: Jens Sørensens kone, Anne Larsdtr., Morten Henrich., Gudmund Hansen.

21/9-1766. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens db. Christopher.
Test: Isak Jacobsens kone, Jacob Isaksens kone, Anders Jacobsen, Gunder Halvorsen, Ole Isaksen.

21/9-1766. Christen Thomesen fra Hyttens pb. Karen Maria.
Test: Haagen Jansens kone, Guri Hansdtr., Henrich Sørensen, Peder Buuse, Anders Thomesen.

21/9-1766. Engebret Venstøbs pb. Maren.
Test: Jacob Riisings kone, Marthe Gundersdtr., Christopher Venstøb, Peder Venstøb, Christian Larsen.

21/9-1766. Jon Pedersen fra Hyttens db. Peder.
Test: Haral Sems kone, Karen Jansdtr., Christopher Smed, Ole Nielsen, Jan Christophersen.

21/9-1766. Mathis Engebretsen fra Øfrum Ejets pb. Gunnil.
Test: Hans Vernersens kone, Karen Christophersdtr., Jon Lia, Anders Engebretsen, Bent Gundersen.

28/9-1766. Lars Venstøbs db. Rasmus.
Test: Peder Venstøbs kone, Maren Olsdatter, Mathis Eriksen, Anders Hansen, Niels Engebretsen.

29/9-1766. Christen Bøes db. Mads.
Test: Lars Fossums kone, Marthe Christensdatter, Morten og Aslak Gundersønner, Mads Eriksen.

5/10-1766. Hans Andersen fra Osebachens db. Bent.
Test: Anne
Maria Jacobsdtr., Thore Christensdtr, Ole Pedersen, Bendix Andreasen.

5/10-1766. Jacob Stulens db. Engebret.
Test: Christian Høysets kone, Christence Osmundsdtr., Christian Høyset, Rollef Christophersen.

5/10-1766. Halvor Aaltvets db. Niels.
Test: Hans Olsens kone, Lisbeth Andersdatter, Tollef Høyset, Gunder Becheval, Halvor Jacobsen.

5/10-1766. Knud Riises db. Anne.
Test: Christen Eriksens kone, Marthe Olsdatter, Lars Bachen, Ammun Lillegaarden, Niels Eriksen.

12/10-1766. Jacob Nærums db. Hans.
Test: Peder Christophersens kone, Kisten Hansdatter, Peder Meen, Haral Sem, Johannes Olsen.

12/10-1766. Johannis Sneltvets db. Gunder.
Test: Anders Kiærs kone, Karen Johannisdtr., Knud Larsen, Engebret Bøle, Lars Svenchesen.

12/10-1766. Rasmus Dyrchols pb. Inger
Test: Jacob Isaksens kone, Kisten Engebretsdatter, Peder Stulen, Hans Kiise, Anders Jonsen.

12/10-1766. Jens Gundersen fra Bugslottens pb. Anne.
Test: Peder Venstøbs kone, Peder Halvorsens enke, Brynil Jonsen, Hans Andersen.

19/10-1766. Niels Larsen fra BradsbergKlevens pb. Kisten.
Test: Simon Corfitsens kone, Hans Larsens kone, Knud Pedersen, Erik Simensen, Lars Nielsen.

19/10-1766. Ole Isaksen fra Ballestad Ejets pb. Karen.
Test: Christen Larsens kone, Ragnil Olsdtr., Ole Nærum, Arne Hansen, Peder Gundersen.

19/10-1766. Knud Bergs db. Lars.
Test: Niels Bergs kone, Maren Svenchesdtr., Niels Berg, Lars Muustvet, Christen Aslaksen.

26/10-1766. Erik Simensen fra BradsbergKlevens pb. Dorthe.
Test: Ole Eriksens kone, Kisten Hansdtr., Simon Corfitsen, Niels Larsen, Ole Isaksen.

26/10-1766. Anders Nielsens pb. Marthe Maria.
Test: Borger Olsens kone, Knud Aslaksens kone, Abraham Christensen, Gunder Isaksen.

26/10-1766. Ole Jansen fra Gulset Ejets db. Hans.
Test: Anders Christensens kone, Else Olsdtr., Anders Jensen, Ole Pedersen.

26/10-1766. Thor Sørbøes pb. Maren.
Test: Jens Sneltvets kone, Anne Pedersdtr., Johannes Sneltvet, Peder Halvorsen, Lars Olsen.

26/10-1766. Ole Olsen fra Osebachens pb. Lisbeth.
Test: Lars Jensens kone, Maren Olsdatter, Friderich Storm, Halvor Vebiønsen, Knud Sverrig.

15/11-1766. Peder Meens pb. Maren.
Test: Hans Bradsbergs enke, Maren Arveskoug, Peder Bradsberg, Ole Thue, Mads Jensen.

16/11-1766. Haagen Jansen fra Hyttens db. Lars.
Test: Christen Thommesens kone, Gunnil Henrichsdtr., Niels og Peder Gulset, Ole Friderichsen.

16/11-1766. Hans Berrebergs Karen.
Test: Søren Klevens kone, Marthe Gundersdtr., Halvor Foss, Simen Erlandsen, Jacob Jonsen.

16/11-1766. Hans Larsen Ballestads pb. Anne.
Test: Anders Danielsens kone, Daniel Venstøbs kone, Daniel Vensøb, Hans Jensen, Simen Bommen.

16/11-1766. Jacob Liens pb. Gunnil.
Test: Niels Andersens kone, Kisten Hansdtr., Niels Knudsen, Lars Hansen, Isak Engebretsen.

16/11-1766. Jens Berrebergs db. Amun.
Test: Christen Lunds kone, Ole Eichaasens kone, Hans Strømdal, Tollef Berreberg, Ole Amundsen.

16/11-1766. Anders Olsen fra Osebachens db. Ole.
Test: Tollef Halvorsens kone, Else Sørensdatter, Søren Eriksen, Vilhelm Jørgensen, Halvor Olsen.

23/11-1766. Herman Knudsens pb. Karen.
Test: Abraham Gundersens kone, Bergit Knudsdtr., Christen Engebretsen, Lucas Engebretsen.

30/11-1766. Niels Aasterøes db. Johannes.
Test: Isak Johannisens kone, Berthe Jensdtr., Ole Schyer, Anders Jonsen, Peder Gundersen.

30/11-1766. Anders Jørgensens db. Peder fra Bøe Rønningen.
Test: Ellef Halvorsens kone, Maren Abrahamsdatter, Peder Knudsen, Christen Sørensen, Niels Nielsn.

7/12-1766. Gunder Tevesens pb. Karen Dorothea.
Test: Isak Sørensens kone, Aslov Andersdatter, Jon Pedersen, Tyche Andersen, Lars Fossum.

14/12-1766. Friderich Storms db. Henrich.
Test: Ole Olsens kone, Anne Andersdtr., Jens Sørensen, Hans Larsen, Halvor Olsen.

14/12-1766. Gulbrand Jislesens pb. Helvig.
Test: Johannis Otterholts kone, Ragnil Olsdatter, Johannes Otterholt, Niels Eriksen, Ole Abrahamsen.

14/12-1766. Ole Aschoutsens pb. Marthe.
Test: Mette Holmgreen, Maren Haagensdtr., Halvor Sucha, Povel Aschoutsen, Tosten Thorsen.

21/12-1766. Jacob Espedalens pb. Marthe.
Test: Erik Bøles kone, Kisten Engebretsdtr., Ole Borge, Isak Engebretsen, Halvor Nielsen.

27/12-1766. Sivert Riises tvillingdøtter Elen. og Anne.
Test: Ole Borges kone, Simen Buers kone, Karen Christophersdatter, Margrethe Hansdatter, Hans Andersen, Halvor Riis, Anders Engebretsen, Adrian Christensen.


1767

116 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1767. Knud Øfrums db. Simon.
Test: Anders Langerøes kone, Kisten Hansdtr., Halvor Meen, Ole Nærum, Isak Engebretsen.

1/1-1767. Christian Andersen fra BradsbergKlevens db. Søren.
Test: Peder Halvorsens enke, Berthe Pedersdatter, Hans Andersen, Søren Sørensen, Tobias Pedersen.

18/1-1767. Søren Klevens db. Hans.
Test: Peder Bingholts kone, Hans Berrebergs kone, Isak Sørensen, Halvor Foss, Sven Jørgensen.

18/1-1767. Isak Høyelies db. Jens.
Test: Jens Høymyrs kone, Anne Jensdatter, Niels Berreberg, Jens Høymyr, Peder Henrichsen.

18/1-1767. Torchil Grumstuuls pb. Maren.
Test: Biøn Fieldalens kone, Ole Ersrøes kone, Ole Ersrøe, Halvor Svendsen.

25/1-1767. Halvor Meens db. Peder.
Test: Jacob Espedalens kone, Kisten Hansdatter, Niels Engrav, Ole Haralsen, Haral Hansen.

1/2-1767. Anun Jensen fra Røsagers pb. Guro.
Test: Helje Hansdtr, Anne Jensdatter, Sven Røsager, Jon Pedersen, Lars Svenchesen.

2/2-1767. Christen Engravs db. Anders.
Test: Ouen Kolkiøns kone, Berthe Andersdatter, Gunder Sølie, Christen Larsen, Niels Jacobsen.

8/2-1767. Peder Sivertsen fra Riising Ejets db. Jon.
Test: Jens Høymyrs kone, Ingebor Isaksdatter, Jens Høymyr, Knud Olsen.

8/2-1767. Anders Christensen fra Falchum Ejets db. Christen.
Test: Abraham Falchums enke, Berthe Johannisdtr., Realf Johannisen, Isak Halvorsen, Arne Johannisen.

8/2-1767. Isak Gulbrandsens pb. Isanne.
Test: Povel Fieldets kone, Maren Isaksdtr., Povel Fieldet, Halvor Olsen.

13/2-1767. Christen Greves pb. Dorothea Sophia.
Test: Ole Thues kone, Barbara Monrad, Peder og Ole Bradsberg, Jens Kiil.

15/2-1767. Hans Jensen Ballestads db. Johannes.
Test: Ingebor Engebretsdtr., Ingebor Larsdtr, Daniel og Anders Jensønner, Christen Larsen.

15/2-1767. Lars Bachens pb. Gunnil.
Test: Jacob Aaltvets kone, Live Jacobsdtr., Knud Riis, Thor Bachen, Giert Amundsen.

15/2-1767. Niels Gundersen fra Luxefjelds pb. Inger.
Test: Abraham Fieldets kone, Kistine Eriksdatter, Halvor Rasmusen, Erik Christophersen.

22/2-1767. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets db. Engebret.
Test: Anne Gundersdtr., Maria Gundersdtr., Helje Jønneval, Halvor Arnesen, Henrich Rønnichsen.

22/2-1767. Even Larsen fra Løberg Ejets pb. Thore.
Test: Johannes Sneltvets kone, Ragnild Olsdtr., Johannes Sneltvet, Ole Gundersen, Hans Larsen.

22/2-1767. Ole Olsen fra Breche Ejets pb. Anne.
Test: Christen Bruuns kone, jomfrue Usgaard, Christen Bruun, Niels Vendelboe, Jens Thure.

22/2-1767. Niels Olsen Løbergs db. Anders.
Test: Annun Løbergs kone, Berthe Nielsdtr., Niels Løberg, Anun Løberg, Niels Halvorsen.

1/3-1767. Jens Olsen fra Fossum Ejets pb. Maria.
Test: Tollef Abrahamsens kone, Niels Abrahamsens kone, Ole Tronsen, Simen Erlandsen, Hans Sørensen.

8/3-1767. Christen Schiefjelds db. Isak.
Test: Ole Isaksens kone, Kisten Sørensdatter, Jens Lia, Peder Houcheraasen, Mathis Andersen.

15/3-1767. Mads Sannis db. Christopher.
Test: Lars Sannis kone, Maren Christophersdatter, Jacob Espedalen, Lars Lie, Halvor Nielsen.

15/3-1767. Halvor Riises pb. Gunnil.
Test: Haral Sølies kone, Anne Rasmusdtr., Haral Sølie, Knud Riis, Halvor Rasmusen.

15/3-1767. Jens Thommesens pb. Anne.
Test: Anne Pedersdtr., Maria Pedersdtr., Jacob Tønnisen, Christen Pedersen.

18/3-1767. Knud Fieldalens pb. Berthe.
Test: Biøn Fieldalens kone, Karen Knudsdtr., Halvor Pedersen, Ole Sondresen.

22/3-1767. Niri Vattenbergs db. Peder.
Test: Berthe Hansdtr., Maria Jensdtr., Jens Gundersen, Jon Pedersen, Ole Torchilsen.

22/3-1767. Halvor Aases db. Halvor.
Test: Ole Aases kone, Karen Halvorsdtr., Ole Aas, Niels Venstøb, Isak Halvorsen.

25/3-1767. Christen Andersen fra Moe Ejets db. Halvor.
Test: Niels Moes kone, Inger Pedersdtr., Ole Folloug, Hans Kiise.

29/3-1767. Simon Corfitsens pb. Marthe.
Test: Niels Larsens kone, Christence Heljesdtr., Borger Olsen, Peder Larsen, Ole Borgersen.

29/3-1767. Gunlich Povelsen fra Luxefjelds pb. Karen.
Test: Povel Olsens kone, Torgund Gunlichsdatter, Povel og Torchil Olsønner.

29/3-1767. Ole Tronsen fra Fossum Ejets db. Niels.
Test: Karen Jansdtr., Johanne Jensdatter, Jens Baltzersen, Jens Olsen, Peder Buuse.

12/4-1767. Jens Ballestads db. Ouen.
Test: Hans Ballestads kone, Ingebor Larsdtr., Anders Ballestad, Christen Larsen, Peder Larsen.

16/4-1767. Gunder Halvorsen fra BradsbergKlevens pb. Anne Maria.
Test: Anders Jonsens kone, Sophia Isaksdatter, Anders Jacobsen, Jacob og Ole Isaksønner.

16/4-1767. Hans Sørensen fra Fossum Ejets db. Søren.
Test: Christen Thommesens kone, Ingebor Nielsdtr., Torjer Schelbred, Jens Olsen, Niels Nielsen.

20/4-1767. Baltzer Jensen fra Hyttens db. Abraham.
Test: Abraham Andersens kone, Live Jensdatter, Ole Tronsen, Niels og Isak Abrahamsønner.

26/4-1767. Ammun Nielsen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Anne Hansdtr., Sara Bentsdtr., Ole Nielsen, Søren Olsen, Jens Nielsen.

26/4-1767. Christian Christophersens pb. Lisbeth.
Test: Rasmus Hansens kone, Anne Christophersdatter, Christen Clausen, Jacob Christophersen.

26/4-1767. Hasle Rejersens pb. Gunnil.
Test: Peder Grinjtejens kone, Maria Andersdatter, Anders og Niri Rejersønner.

3/5-1767. Ole Jensen fra Hynie Ejets pb. Berthe.
Test: Niels Halvorsens kone, Johanne Olsdtr., Ole Nielsen, Jacob Jonsen, Jørgen Olsen.

10/5-1767. Hans Larsen fra BradsbergKlevens pb. Anne.
Test: Niels Larsens kone, Johanne Olsdtr., Hans Andersen, Niels og Simen Jonsønner.

10/5-1767. Ole Osmundsen fra Klevens db. Jørgen.
Test: Søren Riisings kone, Anne Jørgensdtr., Ole Houerøe, Ole Olsen.

10/5-1767. Ole Olsen fra Øfrum Ejets db. Ole.
Test: Sivert Riises kone, Kisten Sørensdtr., Mathis Engebretsen, Bent og Anders Gundersønner.

28/5-1767. Rasmus Hansen fra Grinie Ejets db. Peder.
Test: Lisbeth Svennungsdtr., Marthe Svennungsdatter, Svennung Grinie, Jacob Riising, Axel Gundersen.

28/5-1767. Peder Olsen fra Trolsaasens db. Peder.
Test: Thor Bachens kone, Kisten Hansdatter, Lars Bachen, Knud Kragetoe.

31/5-1767. Jon Lias db. Bent.
Test: Jens Ballestads kone, Anne Sørensdatter, Ole Borge, Jens Abrahamsen, Peder Larsen

31/5-1767. Tollef Nielsen fra Løberg Ejets db. Niels.
Test: Jon Løbergs kone, Ragnil Olsdtr., Jacob Løberg, Even Larsen.

8/6-1767. Peder Larsen fra Ballestad Ejets db. Anders.
Test: Rejer Andersens kone, Kisten Hansdtr., Anders Danielsen, Simen Corfitsen, Anders Jensen.

8/6-1767. Rasmus Fløtterøes pb. Gunnil.
Test: Karen Andersdtr., Maren Christensdtr., Halvor Fløtterøe, Anders Nirisen.

14/6-1767. Hans Strømdals db. Anders.
Test: Realf Johannisens kone, Karen Abrahamsdatter, Jens Berreberg, Isak Sneltvet, Claus Hansen.

21/6-1767. Niels Eriksen fra Otterholt Ejets pb. Kistine.
Test: Johannis Otterholts kone, Marthe Halvorsdatter, Johannes Otterholt, Søren Halvorsen.

28/6-1767. Peder Pedersen fra Foss Ejets pb. Ingebor.
Test: Helje Jønnevals kone, Maren Svenchesdtr, Henning Jønneval, Lars Svenchesen.

2/7-1767. Gregorii Lunds db. Michel.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Anne Jensdtr., Erik Larsen, Peder Venstøb, Siur Omoth.

5/7-1767. Halvor Christophersen fra Fieldal Ejets pb. Karen.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Gunnil Zachariædatter, Knud Fieldalen, Ole Sondresen.

12/7-1767. Jacob Jonsen fra S. Mælums db. Hans.
Test: Ole Hansens kone, Berthe Haagensdtr., Ole Jensen, Jørgen Olsen, Halvor Hansen.

16/7-1767. Anders Ledvorsen fra Osebachens pb. Aaste Margrethe.
Test: Ole Bradsbergs kone, Malene Mortensdatter, Abraham Eeg, Bent Schudts, Carl Schuman.

19/7-1767. Jacob Rasmusen fra Osebachens pb. Anne Carine.
Test: Friderich Storms kone, Helene Zachariædatter, Sergiant Nord, Sergiant Riis.

19/7-1767. Niels Lies pb. Karen.
Test: Hans Lies enke, Ingebor Hansdatter, Realf Johannisen, Søren Hansen, Niels Larsen.

19/7-1767. Jacob Røes pb. Else.
Test: Abraham Gundersens kone, Gunnil Halvorsdtr., Halvor Oredalen, Thor Halvorsen, Abraham Gundersen.

19/7-1767. Torjer Thorsen fra BradsbergKlevens pb. Margrethe.
Test: Karen Halvorsdtr., Inger Olsdtr., Engebret Larsen, Hans Aslaksen, Ole Olsen.

19/7-1767. Jens Thorsen fra Riising Ejets db. Thor.
Test: Hans Riisings kone, Anne Jørgensdtr, Halvor Pedersen, Anders Thorsen, Christen Olsen.

25/7-1767. Simen Schweders pb. Joachima Kistine.
Test: Reg. qv.
Holms frue, Anne Bindrup, Inspecteur Dangaard, Vilhelm Schweder, Hans Jørgen Solberg.

26/7-1767. Aslak Moes pb. Maren.
Test: Niels Moes kone, Kisten Pedersdtr., Niels Moe, Knud Sverrig, Lucas Engebretsøn.

2/8-1767. Christen Limies Lensmand i Gjerpen pb. Karen Dorothea.
Test: Peder Toftes kone, Dorthe Helvig Berulfsdatter, Søren Falchum, Christian Limie, Hans Abrahamsen, Anders Mæla, Haral Jansen. 

2/8-1767. Niels Langerøes db. Christen.
Test: Ole Eichaasens kone, Karen Nielsdtr., Even Sneltvet, Johannes Otterholt, Mathis Andersen.

2/8-1767. Mathis Eriksen fra Hyttens db. Anders.
Test: Gunder Tevesens kone, Helle Andersdatter, Engebret Hynie, Lars Hansen, Niels Torbiønsen.

16/8-1767. Niels Gulsets db. Isak.
Test: Ole Friderichsens kone, Karen Jansdtr., Niels Klyve, Halvor Tofte, Arne Eriksen.

16/8-1767. Niels Glendes pb. Guri.
Test: Christen Fossums kone, Ingebor Nielsdtr., Gregorius Schaven, Ole Aas, Rasmus Hansen.

23/8-1767. Ole Erisrøes db. Halvor.
Test: Povel Fieldets kone, Maren Eriksdatter, Frans Glørsmyr,  Povel Fieldet, Jisle Jønneval.

30/8-1767. Ole Jermundsens db. Anders.
Test: Knud Kragetoes kone, Karen Hansdtr., Thor Bachen, Niels Andersen.

30/8-1767. Niels Nielsen fra Hyttens db. Niels.
Test: Gunder Schielbreds kone, Pernille Nielsdatter, Torjer Schielbred, Anders Jonsen.

30/8-1767. Ragnil Olsdtr fra Schyers uægte db. Johannes.
Barnefader: Tosten Thorsen.
Test: Abraham Christensens kone, Ragnil Olsdtr., Ole Schyer, Isak Johannisen, Even Larsen.

6/9-1767. Jacob Riisings db. Mons.
Test: Abraham Falchums enke, Marthe Gundersdatter, Christen Limie, Ole Falchum, Søren Grinie.

6/9-1767. Helje Grunderøes pb. Ingebor.
Test: Lars Kittilsens kone, Anne Christensdatter, Peder Larsen, Ole Eichaasen, Sondre Kittilsen,

13/9-1767. Jacob Isaksen fra Breche Ejets db. Isak.
Test: Anders Jonsens kone, Berthe Jonsdtr., Rasmus Dyrchol, Ole Isaksøn den ældre, Ole Isaksen den yngre.

13/9-1767. Halvor Pedersens pb. Helvig.
Test: Abraham Riisings enke, Else Olsdatter, Rasmus Hansen, Jacob Sørensen, Gunder Olsen.

13/9-1767. Berthe Larsdtr fra BradsbergKlevens. uægte db. Niels.
Barnefader: Gunder Isaksen.
Test: Knud Johannisens kone, Ingebor Torgrimsdtr., Ole Gundersen, Thor Halvorsen.

20/9-1767. Knud Aslaksen fra Breche Ejets db. Niels.
Test: Halvor Meens kone, Anne Christophersdatter, Borger Olsen, Jens Aslaksen, Jens Pedersen.

20/9-1767. Johannes Olsen fra Osebachens pb. Karen.
Test: Helene Zachariædtr., Christence Knudsdtr., Jacob Nærum, Thomas Pedersen, Halvor Jonsen.

20/9-1767. Ole Kiises pb. Helvig.
Test: Ole Aases kone, Karen Nielsdtr., Ole Aas, Hans Kiise, Søren Grinie.

23/9-1767. Lars Nielsen fra Laugmandsgaardens pb. Anne.
Test: Laugmand Gregers frue, Pauline Hansen, Inspecteur Daugaard, Byskriver Bendeke, Jon Jacobsen.

27/9-1767. Daniel Venstøbs pb. Pernille.
Test: Hans Larsens kone, Marthe Gundersdtr., Halvor Tofte, Ole Bøle, Anders Pedersen.

27/9-1767. Niels Venstøbs pb. Aschier.
Test: Even Sneltvets kone, Karen Hansdtr., Peder Venstøb, Halvor Aas, Knud Henrichsen.

27/9-1767. Morten Gundersen fra Fossums db. Peder.
Test: Simen Erlandsens kone, Marthe Siursdtr., Christen Bøe, Lars Fossum, Aslak Gundersen.

29/9-1767. Ole Hansen fra N. Mælums pb. Kisten.
Test: Berthe Hansdtr., Berthe Hansdtr., Niri Vattenberg, Jacob Jonsen, Ole Olsen.

4/10-1767. Engebret Larsen fra BradsbergKlevens pb. Else.
Test: Ole Andersens kone, Maren Sørensdtr., Lars Engebretsen, Ole Larsen, Jacob Eriksen.

4/10-1767. Jens Abrahamsen fra Meens Ejets tvillingdøtter Live. og Barbra.
Test: Hans Biønnæses kone, Jon Lias kone, Kisten Sørensdtr., Kisten Torjersdtr., Lars Bachen, Torjer Ramsaasen, Ole Isaksen, Christen Schiefjeld.

11/10-1767. Scheje Christensens db. Christen.
Test: Knud Riises kone, Guri Larsdtr., Lars Bachen, Peder Hansen.

11/10-1767. Abraham Gundersen fra Moe Ejets pb. Pernille.
Test: Jacob Røes kone, Karen Haagensdtr., Jacob Røe, Knud Sverrig, Halvor Faareval.

11/10-1767. Anders Jonsen fra Lunds Ejets pb. Berthe Christence.
Test: Peder Grinitejens kone, Karen Johannisdtr., Gregorius Lund, Jens Rollefsen, Jon Andersen.

18/10-1767. Anders Nielsen fra Bøe Rønningens db. Jens.
Test: Christopher Bøes kone, Anne Haagensdatter, Christopher Bøe, Engebret Sneltvet.

18/10-1767. Jon Nielsen fra BradsbergKlevens db. Thomas.
Test: Anders Andersens kone, Jytte Christensdtr., Anders Andersen, Hans Aslaksen, Christopher Jensen.

25/10-1767. Lars Fossums pb. Anne Helvig.
Test: Simen Erlandsens kone, Marthe Gregoriidatter, Hans Riising, Gunder Fossum, Aslak Gundersen.

25/10-1767. Povel Otterholts db. Erik.
Test: Niels Eriksens kone, Marthe Olsdtr., Isak Aas, Niels Faareval, Aslak Pedersen.

1/11-1767. Ole Michelsen fra Luxefjelds db. Ole.
Test: Anders Rønnichsens kone, Maren Isaksdtr., Anders Rønnichsen, Aslak Isaksen.

1/11-1767. Jacob Gaupaasens db. Christen.
Test: Lars Nielsens kone, Maren Haagensdatter, Lars Nielsen, Halvor Arnesen, Knud Haagensen.

8/11-1767. Isak Johannisen fra Meens Ejets db. Johannes.
Test: Niels Aasterøes kone, Kisten Amundsdatter, Ole Schyer, Simen Gundersen, Lars Gundersen.

8/11-1767. Niels Bergs pb. Anne Kistine.
Test: Knud Bergs kone, Anne Larsdatter, Anders Henrichsen, Henning Otterholt, Christen Aslaksen.

8/11-1767. Ouen Rasmusens db. Isak.
Test: Ingebor Hansdtr., Marthe Olsdatter, Ole Andersen, Søren Hansen, Hans Hansen.

8/11-1767. Lars Pedersen fra Gulset Ejets pb. Gunnil.
Test: Niels Halvorsens kone, Gunnil Ebbesdatter, Jest Halvorsen, Haagen Amundsen.

15/11-1767. Ellef Halvorsen fra Bøe Rønningens pb. Maria.
Test: Erik Solvesens kone, Maren Abrahamsdtr., Peder Knudsen, Østen Bøe, Mads Eriksen.

15/11-1767. Rasmus Biønsen fra Osebachens pb. Gunnil Maria.
Test: Anders Olsens kone, Else Kistine Sørensdtr., Anders Carth, Søren Eriksen.

15/11-1767. Halvor Jacobsen fra Fløtterøes db. Lars.
Test: Tollef Høysets kone, Anne Nielsdtr., Rasmus Fløtterøe, Engebret Engebretsen, Jacob Eriksen.

18/11-1767. Jacob Schweders db. Jochum Andreas.
Test: Jens Schweder kone, Barbara Monrad, Postmester Gundersen, Niels Zachariasen, Christen Bindrup.

22/11-1767. Amun Engebretsen fra Osebachens pb. Elen Maria.
Test: Engel Halvorsens kone, Else Kistine Sørensdtr., Søren Olsen, Anders Carth.

23/11-1767. Claus Henrich Vejers pb. Claudine Caroline.
Test: Borger Halvorsens kone, Barbara Monrad, Postmester Gundersen, Procurator Ferman, Christian Schurman.

29/11-1767. Knud Aarhuuses db. Jens.
Test: Anders Mælas kone, Anne Kistine Hansdtr., Søren Falchum, Ole Tollefsen, Jens Jonsen.

3/12-1767. Johan David Verners db. Jacob David.
Test:
Fransicha Aal, Anne Bolette Lange, Jacob Schneel, Henrich Berggreen, Rasmus Malling.

6/12-1767. Jan Christophersens pb. Elen Margrethe.
Test: Ole Nielsens kone, Dorthe Helvig Berulfsdtr., Christen Lund, Christopher Smed, Jon Pedersen.

6/12-1767. Niels Simensen fra Osebachens db. Lars.
Test: Lars Ouestads kone, Kisten Tollefsdtr., Tollef Høyset, Halvor Aaltvet, Niels Jensen.

13/12-1767. Ole Eichaasens db. Christen.
Test: Niels Langerøes kone, Karen Christensdatter, Peder Hansen, Sondre Grunderøe.

13/12-1767. Ole Gundersen fra Schougserøes db. Anders.
Test: Even Sneltvets kone, Kisten Andersdatter, Lars Muustvet, Even Larsen, Niels Jonsen.

13/12-1767. Berthe Ellefsdtr fra Bøe Rønningens uægte pb. Anne.
Barnefader udlagt: Jens Andersen fra Gedeboen.
Test: Ellef Halvorsens kone, Maren Jensdtr, Johannes Sneltvet, Knud Olsen.

20/12-1767. Peder Olsen fra Trolsaases pb. Aaste.
Test: Knud Kragetoes kone, Gunnil Christensdatter, Knud Kragetoe, Mathis Andersen.

26/12-1767. Lars Bøes db. Gunder.
Test: Jan Bøes kone, Karen Pedersdtr., Jan Bøe, Christopher Bøe, Engebret Solvesen.

27/12-1767. Hans Svinholts pb. Maren.
Test: Tollef Høysets kone, Anne Andersdtr., Halvor Ramsaasen, Mathis Andersen.


1768.

134 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1768. Hans Kiises db. Halvor.
Test: Christian Hoppestads kone, Anne Engebretsdtr., Ole Kiise, Christopher Houerøe, Jens Engebretsen.

1/1-1768. Peder Olsen fra Meens Ejets db. Ole.
Test: Carl Nielsens kone, Karen Johannisdatter, Carl Nielsen, Søren Olsen.

1/1-1768. Anders Jonsen fra Fossum Ejets pb. Karen.
Test: Baltzer Jensens kone, Anne Tolfsdtr., Baltzer Jensen, Peder Pedersen Buuse.

3/1-1768. Peder Christophersens pb. Anne.
Test: Haagen Jansens kone, Kisten Christophersdtr., Aslak Christensen, Jens Christophersen.

4/1-1768. Hr. Capitain Ryes pb. Anne Beatha.
Test: Frøchen Maria Adeler, frøken Frideriche Adeler, frøchen Biørn, hr.
Cammerjunker Adeler, hr. Capit: Biørnsen, Jacob Schneel.

6/1-1768. Ole Knudsen Nisterøes db. Aslak.
Test: Christopher Houerøes kone, Karen Nielsdtr., Christopher Houerøe, Halvor Sørensen.

6/1-1768. Magnil Gundersdtr fra BradsbergKlevens. uægte pb. Anne.
Barnefader: Gunder Olsen fra Mælum sogn.
Test: Ole Nielsens kone, Anne Margrethe Gundersdtr., Erik Larsen, Søren Olsen, Johannes Solvesen.

10/1-1768. Ole Aases db. Ole.
Test: Niels Glendes kone, Karen Hansdtr., Christen Hoppestad, Halvor Aas, Lars Gregoriisen.

10/1-1768. Aslak Christensen fra Fossum Ejets pb. Lisbeth Maria.
Test: Engebret Hynies kone, Lisbeth Jensdtr., Ole Vindalen, Abraham Andersen, Niels Hynie.

10/1-1768. Niels Moes pb. Maria.
Test: Aslak Moes kone, Maren Borgersdtr., Aslak Moe, Isak Jensen, Halvor Olsen.

10/1-1768. Knud Kræppas db. Christen.
Test: Anders Olsens kone, Marthe Halvorsdtr., Anders Olsen, Erik Nirisen.

17/1-1768. Knud Gulsets db. Peder.
Test: Niels Gulsets kone, Margrethe Gasman, Gunder Gulset, Jørgen Jansen, Peder Solvesen.

17/1-1768. Tollef Berrebergs db. Amun.
Test: Isak Sølies kone, Ingebor Nielsdatter, Gunder Sølie, Jens Berreberg, Ole Amundsen.

31/1-1768. Isak Follougs db. Halvor.
Test: Rejer Andersens kone, Maren Halvorsdtr, Lyder Folloug, Ole Schyer, Gunder Halvorsen.

31/1-1768. Isak Jensen Eichonrøes db. Ole.
Test: Daniel Jensens kone, Sidsel Hansdtr., Sven Røsager, Jens Høymyr, Peder Halvorsen.

31/1-1768. Jon Gravelies pb. Ragnil.
Test: Tormoe Jonsens kone, Sidsel Hansdtr., Sven Røsager, Jens Høymyr, Peder Halvorsen.

31/1-1768. Lars Andersen fra Meens Ejets pb. Maria.
Test: Niels Aasterøes kone, Ingbor Andersdtr., Christen Larsen, Anders Evensen.

1/2-1768. Sergiant Nords db. Niels Christian.
Test: Berentsens kone, Poul Jensens kone, Erik Val?oe, Mads Jensen, Claus Nicolaisen.

2/2-1768. Abraham Fieldets pb. Anne.
Test: Ole Michelsens kone, Marthe Olsdatter, Ole Michelsen, Thorchil Olsen.

2/2-1768. Torjer Ammundsen fra Grinie Ejets pb. Berthe Maria.
Test: Mons Henrichsens kone, Berthe Svennungsdtr., Thor Amundsen, Anders Hansen, Isak Abrahamsen.

7/2-1768. Peder Øfrums db. Engebret.
Test: Niels Langerøes kone, Gunnil Christensdatter, Anders Langerøe, Ole Nærum.

7/2-1768. Hans Olsen fra Osebachens db. Engebret.
Test: Lars Ouestads kone, Gunnil Haagensdtr., Hans Klep, Gunder Becheval, Jacob Olsen.

7/2-1768. Anders Engebretsen fra Riiss db. Peder.
Test: Sivert Riises kone, Ingebor Andersdatter, Knud Riis, Mathis Engebretsen.

14/2-1768. Jacob Espedalens db. Gunlich.
Test: Anders Løbergs kone, Karen Nielsdtr., Erik Bøle, Anders Nielsen, Jacob Hansen.

14/2-1768. Niels Abrahamsen fra Bøe Rønningens db. Abraham.
Test: Baltzer Jensens kone, Catrine Eriksdatter, Jan Bøe, Hans Biøndalen, Isak Abrahamsen.

17/2-1768. Anne Gundersdtr fra Tofte Ejets uægte pb. Inger.
Til barnefader udlagt: Engebret Larsen.
Test: Gunder Halvorsens kone, Maren Gundersdtr., Gunder Halvorsen, Christen Eriksen.

21/2-1768. Halvor Fosses db. Jon.
Test: Solve Grinies enke, Maren Gundersdtr., Jacob Grinitejen, Hans Aslaksen, Anders Eriksen.

21/2-1768. Johannis Otterholts pb. Maren.
Test: Even Sneltvets kone, Kisten Halvorsdtr., Haral Pedersen, Henning Otterholt, Peder Hansen.

21/2-1768. Christen Engebretsen fra Moe Ejets db. Isak.
Test: Aslak Moes kone, Marthe Olsdatter, Abraham Gundersen, Ole Engebretsen.

21/2-1768. Anders Schielbreds db. Ole.
Test: Niels Nielsens kone, Ingebor Christensdatter, Torjer Schielbred, Niels Nielsen, Peder Grinitejen.

28/2-1768. Tollef Jansen fra Stulen Ejets pb. Anne.
Test: Ellef Halvorsens kone, Maren Haagensdatter, Ellef Halvorsen, Aslak Pedersen.

28/2-1768. Østen Bøes db. Knud.
Test: Christen Thommesens kone, Catrine Jensdtr., Christian Hoppestad, Gunder Nielsen, Lars Gregoriisen.

28/2-1768. Christen Pedersen fra Aas Ejets db. Peder.
Test: Lars Halvorsens kone, Maren Pedersdtr., Anders Rejersen, Johannes Hansen.

2/3-1768. Ole Bradsbergs pb. Kisten Wrigth.
Test: Peder Bradsbergs kone, Maren Jensdtr., Berthel Jobsen, Ole Thue, Bøje Vrigth.

 2/3-1768. Halvor Alfsens tvillingsønner Abraham. og Isak.
Test: Ole Nielsens kone, Lars Olsens kone, Sophia Isaksdtr., Maren Nielsdtr., Borger Olsen, Sondre Kittilsen, Ole Isaksen, Engebret Jacobsen.

13/3-1768. Anders Kiærs db. Lars.
Test: Carl Lindbergs kone, Anne Larsdtr., Johannes Sneltvet, Gunder Simensen, Manasse Danielsen.

13/3-1768. Erik Bøles pb. Marthe.
Test: Peder Toftes kone, Anne Andersdtr., Isak Espedalen, Anders Jonsen, Anders Pedersen.

13/3-1768. Ole Olsen fra Osebachens pb. Anne.
Test: Helene Zachariædtr., Else Hansdtr., Bøje Karhoff, Halvor Olsen, Halvor Vebiønsen.

13/3-1768. Ouen Kolkiøns db. Ole.
Test: Hans Ballestads kone, Christen Larsens kone, Jens Ballestad, Anders Jensen.

13/3-1768. Ole Justsen fra Fossum Ejets pb. Marthe Maria.
Test: Haral Jansens kone, Helle Andersdtr., Anders Thomesen, Peder Henrichsen, Peder Buuse.

13/3-1768. Thor Olsen fra Falchum Ejets db. Ole.
Test: Edvert Nielsens kone, Marthe Jacobsdatter, Johan Henrich Katzenberg, Daniel Jensen, Niels Jacobsen.

16/3-1768. Jon Pedersen fra Hyttens pb. Anne.
Test: Ole Nielsens kone, Karen Jonsdtr., Jacob Egelund, Christen Lund, Haral Jansen.

20/3-1768. Christian Hoppestads db. Halvor.
Test: Hans Kiises kone, Marichen Clausdtr., Aslak Isaksen, Østen Bøe, Christen Hoppestad.

25/3-1768. Isak Høyelies pb. Gunnil.
Test: Jens Høymyrs kone, Anne Jensdtr., Jens Høymyr, Niels Berreberg.

25/3-1768. Elling Jensen fra Røsagers pb. Marthe.
Test: Asbiøn Olsens kone, Margith Asbiønsdatter, Halvor Sucha, Jon Pedersen.

31/3-1768. Ole Nærums pb. Ragnil.
Test: Anun Løbergs kone, Maria Christensdtr., Knud og Peder Øfrum, Jacob Olsen.

31/3-1768. Torjer Ramsaasens db. Hans. (NB! Jeg mener presten her har skrevet feil for Halvor Ramsaasen. G.S.)
Test: Christian Høysets kone, Kisten Torjersdatter, Hans Svinholt, Niels Klep.

4/4-1768. Søren Grinies pb. Anne Margrethe.
Test: Jacob Riisings kone, Gunbor Jansdtr., Jacob Riising, Isak Sørensen, Sven Jørgensen.

4/4-1768. Jacob Grinies pb. Else Kistine.
Test: Ole Kræppas kone, Ingebor Olsdtr., Søren Sem. Hans Riising, Jest Halvorsen.

4/4-1768. Gunder Nielsen fra Bøe Rønningens pb. Maren.
Test: Aslak Grinies kone, Anne Jørgensdtr., Ole Nielsen, Arne Eriksen, Hans Aslaksen.

4/4-1768. Søren Larsen fra Hynie Ejets db. Jens.
Test: Niels Jensens kone, Anne Larsdtr., Lucas, Jens og Peder Engebretsønner.

4/4-1768. Lars Olsen fra Luxefjelds db. Ole.
Test: Anders Rønnichsens kone, Kisten Pedersdtr., Anders Rønnichsen, Ole Olsen.

10/4-1768. Haral Sølies pb. Anne.
Test: Lars Ouestads kone, Anne Vetlesdtr., Halvor Riis, Hans Rasmusen, Simen Gundersen.

14/4-1768. Peder Meens pb. Anne Maria.
Test: Hans Bradsbergs enke, Anne Carine Bradsberg, Peder Bradsberg, Christen Borge, Mads Jensen.

17/4-1768. Gunder Holms pb. Karen.
Test: Peder Toftes kone, Karen Nielsdatter, Christen Lund, Christian Limie, Ole Falchum.

17/4-1768. Aslak Kaasa fra Luxefjelds pb. Helje.
Test: Ole Hansens kone, Siri Aslaksdtr., Ole Hansen, Niri Vattenberg.

24/4-1768. Hans Ballestads db. Jacob.
Test: Simen Corfitsens kone, Ingebor Abrahamsdtr., Abraham Venstøb, Jacob Eriksen, Engebret Jacobsen.

24/4-1768. Hans Haagensen fra Aas Ejets db. Søren.
Test: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdtr, Lars Haagensen, Halvor Sørensen, Jan Haagensen.

1/5-1768. Claus Olsen fra Grini Ejets pb. Anne Sirene.
Test: Elen Andersdtr., Anne Jensdtr., Niels Berreberg, Ole Einersen, Jan Olsen.

1/5-1768. Jacob Jansen fra Berrebergs Ejets db. Thor.
Test: Ellef Halvorsens kone, Marthe Thorsdatter, Jens Berreberg, Povel Aschoutsen.

8/5-1768. Simen Erlandsens pb. Karen.
Test: Ole Friderichsens kone, Marthe Christensdatter, Lars Fossum, Ole Jensen, Mads Eriksen.

12/5-1768. Isak Espedalens db. Gunder.
Test: Erik Bøles kone, Anne Vetlesdtr., Ole Borge, Jacob Lie, Lars Hansen.

12/5-1768. Halvor Hansen fra Aases db. Anders.
Test: Ole Knudsens kone, Karen Halvorsdtr., Halvor og Ole Aas, Niels Venstøb.

15/5-1768. Anders Christensen fra Falchum Ejets pb. Karen.
Test: Isak Halvorsens kone, Kisten Halvorsdatter, Realf
Johannisen, Jens Jonsen, Niels Abrahamsen.

15/5-1768. Niels Gundersen fra Luxefjelds pb. Anne.
Test: Christen Clausens kone, Marthe Olsdtr., Lars Haagensen, Søren Halvorsen.

23/5-1768. Jacob Nøglegaards db. Christopher.
Test: Niels Glendes kone, Guri Svensdtr., Niels Glende, Rasmus Pedersen, Ole Osmundsen.

23/5-1768. Ole Stabels pb. Mette Maria.
Test: Mette Vernersdtr., Gunnil Andersdtr., Lave Knudsen, Anders Carlsen, Johan Thommesen.

23/5-1768. Jens Stephensen fra Foss Ejets db. Isak.
Test: Jens Thomesens kone, Anne Stephensdatter, Henning Jønneval, Aslak Gundersen.

23/5-1768. Daniel Jensen fra BradsbergKlevens db. Søren.
Test: Hans Jensen Ballestads kone, Helvig Jensdatter, Ole Bøle, Isak Eichonrøe, Johannes Engebretsen.

23/5-1768. Peder Olsen fra BradsbergKlevens pb. Pernille.
Test: Anders Andersens kone, Dorthe Pedersdatter, Christopher Engebretsen, Peder Nielsen.

23/5-1768. Niels Gundersen fra Luxefjelds pb. Giertrud.
Test: Jens Gundersens kone, Berthe Tronsdtr., Jens Gundersen, Tron Olsen.

23/5-1768. Lars Evensen fra BradsbergKlevens db. Johannes.
Test: Ole Isaksens kone, Marthe Eriksdtr., Ole Nielsen, Johannes Hansen.

23/5-1768. Halvor Sørensen fra Dyrchol Ejets pb. Gunnil.
Test: Christopher Houerøes Kone, Karen Haagensdtr., Ole Nielsen, Niels Faareval, Aslak Pedersen.

23/5-1768. Thomas Pedersen fra Osebachens db. Peder.
Test: Hans Andersens kone, Anne Maria Christensdtr., Gulbrand Stephensen, Rasmus Knudsen, Erik Knudsen.

23/5-1768. Jens Gulsets pb. Anne.
Test: Torbiøn Bradsbergs kone, Maren Halvorsdtr., Alf Aarhuus, Christen Faareval, Jens Jonsen.

24/5-1768. Hans Nielsen fra Bøe Rønningens db. Christen.
Test: Christian Hoppestads kone, Maren Abrahamsdtr., Christian Hoppestad, Niels Abrahamsen, Giert Christensen.

29/5-1768. Thor Bachens db. Anders.
Test: Jacob Aaltvets kone, Maria Christensdatter, Lars Bachen, Erik Bøle, Ole Halvorsen.

31/5-1768. Bent Gregersen fra Osebachens db. Gregers Gotlob.
Test: Karen Slot, Dorothea Jonsdtr., Bent Vettergreen, Schuman, Anders Slot.

5/6-1768. Peder Hansen fra Foss Ejets db. Hans.
Test: Jens Thommesens kone, Karen Halvorsdtr., Jens Thommesen, Niri Vattenberg.

5/6-1768. Christen Jensen fra Foss Ejets pb. Pernille.
Test: Ole Nisterøes kone, Marichen Clausdtr., Niels Jensen, Ole Nisterøe.

12/6-1768. Simen Bommen fra Osebachens db. Jacob.
Test: Ole Nensets kone, Marthe Hansdtr., Niels Biørntvet, Thomas Kielsen, Engebret Jacobsen.

19/6-1768. Torjer Schielbreds tvillingbørn Henrich. og Karen.
Test: Anders Schielbreds kone, Niels Nielsens kone, Ingebor Nielsdtr., Berthe Ammundsdtr., Gunder Schielbred, Johannes Hansen, Vilhelm og Just Doxerøe.

13/7-1768. Ole Borges pb. Gunnil.
Test: Erik Bøles kone, Gunnil Haagensdtr., Søren Mathisen, Jacob Espedalen, Anders Løberg.

10/7-1768. Anders Løbergs pb. Inger.
Test: Jacob Espedalens kone, Berthe Jonsdtr., Annun Løberg, Ole Borge, Erik Bøle.

10/7-1768. Jacob Christophersen fra Borge Ejets pb. Anne Maria.
Test: Isak Sølies kone, Anne Christophersdtr., Gunder Sølie, Isak Christensen, Ole Danielsen.

17/7-1768. Halvor Haralsen fra Grinie Ejets db. Ole.
Test: Jens Høimyrs kone, Gunnil Ebbesdtr., Isak Højelie, Peder
Henrichsen, Jest Halvorsen.

17/7-1768. Einer Andersens pb. Kistine.
Test: Henning Otterholts kone, Knud Bergs kone, Anders Henrichsen, Henning Otterholt, Gunder Schielbred.

31/7-1768. Mads Sannis db. Niels.
Test: Jacob Espedalens kone, Kisten Christophersdtr., Lars Lie, Anders Nielsen, Halvor Nielsen.

7/8-1768. Halvor Arnesens pb. Inger.
Test: Knud Bergs kone, Maria Gundersdtr., Jon Pedersen, Gunder Halvorsen, Knud Henrichsen.

14/81768. Jan Bøes db. Mads.
Test: Isak Jacobsens kone, Maren Haagensdatter, Christopher Bøe, Ingebret Sneltvet, Ole Isaksen.

14/8-1768. Kittil Houens db. Ole.
Test: Jens Ballestads kone, Karen Andersdatter, Ole Bøle, Thor Houen, Thor Svensen.

14/8-1768. Tormoe Jonsen fra Riising Ejets pb. Anne.
Test: Lars Nielsens kone, Sophie Nielsdtr., Sven Røsager, Halvor Suche, Halvor Jonsen.

21/8-1768. Knud Øfrums db. Jacob.
Test: Isak Espedalens kone, Anne Andersdatter, Ole Nærum, Jacob Hansen, Mathis
Andersen.

21/8-1768. Axel Grinies pb. Elen.
Test: Jacob Riisings kone,
Marthe Svennungsdatter, Niels Grinie, Niels Harchilsen, Søren Grinie.

21/8-1768. Povel Andersen fra Riising Ejets db. Isak.
Test: Lars Pedersens kone, Siri Andersdtr, Jon Pedersen, Halvor Nirisen, Niels Isaksen.

28/8-1768. Hans Bergs db. Aslak.
Test: Knud Bergs kone, Kisten Halvorsdtr., Niels Berg, Christopher Jansen, Christen Aslaksen.

7/9-1768. Vilhelm Schweders pb. Kistine Maria.
Test: Niels Zachariasens kone, Kistine Bang, hr. Herman Løvenskiold, Jens Schweder, Jochum Adtzlef.

11/9-1768. Jacob Lies db. Hans.
Test: Isak Espedalens kone, Anne Vetlesdatter, Jacob Nærum, Niels Lie, Halvor Nielsen.

11/9-1768. Siur Omuts db. Michel.
Test: Ole Houerøes kone, Gunbiør Hansdtr., Niels Houerøe, Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen.

11/9-1768. Hans Larsen fra BradsbergKlevens pb. Anne Maria.
Test: Abigael Kielsdtr., Karen Halvorsdtr., Niels Larsen, Niels Jensen, Simen Jensen.

11/9-1768. Christen Jonsen fra BradsbergKlevens db. Lars.
Test: Helvig Halvorsdtr., Helvig Olsdtr., Niels Larsen, Even Larsen, Ole Borgersen.

11/9-1768. Isak Halvorsens pb. Karen.
Test: Realf Johannisens kone, Johanne Johannisdtr., Brynil Jensen, Anders Christensen, Arne Johannisen.

18/9-1768.  Ole Aschoutsens tvillingsønner Thor. og Aslak.
Test: Ole Olsens kone, Povel Aschoutsens kone, Maren Hansdtr., Marthe Aschoutsdatter, Povel Aschoutsen, Halvor Thorsen, Even Larsen, Tosten Thorsen.

20/9-1768. Jochum Monrads pb. Fridericha Sophia.
Test: Sorenskriver Bangs enke, Barbara Monrad, hr. Herman Løvenskiold, Jens Severin Schweder, Friderich Carl Bang.

25/9-1768. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens db. Hans.
Test: Johanne Olsdtr., Sidsel Andersdatter, Niels Engebretsen, Michel Olsen.

2/10-1768. Povel Olsen fra Luxefjelds db. Halvor.
Test: Ole Ersrøes kone, Torgund Gullichsdtr., Ole Ersrøe, Lars Olsen, Ole Olsen.

2/10-1768. Peder Larsen fra Ballestad-Ejets db. Engebret.
Test: Hans Ballestads kone, Anne Andersdtr., Rejer Andersen, Simon Jacobsen, Jacob Eriksen.

2/10-1768. Jacob Tønnisen fra Foss Ejets db. Tønnes.
Test: Anders Henrichsens kone, Anne Andersdtr., Jens Thommesen, Jacob Pedersen.

2/10-1768. Rollef Christophersen fra Meens Ejets pb. Siri.
Test: Søren Riises enke, Kisten Sørensdtr., Lars Amundsen, Haral Jacobsen.

9/10-1768. Niels Arvesen fra BradsbergKlevens db. Hans.
Test: Helvig Zachariædatter, Ingebor Olsdtr., Claus Hansen, Christopher Jansen, Gunder Danielsen.

16/10-1768. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens pb. Anne Sophia.
Test: Erik Simensens kone, Inger Nielsdtr., Isak Jacobsen, Gunder Halvorsen, Ole Isaksen.

20/10-1768. Ole Thues db. Berthel.
Test: Jomfrue Eleonora Rasch, Karen Christy, Hans Christy, Berthel Jobsen, Simon Zachariæsen, Povel Schioldborg.

30/10-1768. Jens Sørensen fra Osebachens db. Søren.
Test: Ole Olsens kone, Anne Maria Christensdatter, Jacob Rasmusen, Bøje Karhoff, Lars Jonsen.

30/10-1768. Halvor Nirisen fra Riising Ejets db. Halvor.
Test: Jacob Riisings kone, Jon Pedersens kone, Helje Nirisen, Jon Pedersen, Ole Einersen.

30/10-1768. Maren Christophersdtr fra BradsbergKlevens. uægte db. Rasmus.
Til barnefader udlagt: Clemet Rasmusen.

Test: Christian Christophersens kone, Maria Hansdtr., Christian Christophersen, Halvor Haralsen.

13/11-1768. Christen Torgrimsen fra Buers pb. Live.
Test: Sivert Sørensens kone, Kisten Sørensdatter, Halvor Meen, Hans Sørensen, Tollef Sørensen.

20/11-1768. Anders Hansen fra Osebachens pb. Kistine.
Test: Johannis Olsens kone, Anne Olsdtr., Søren Rollefsen, Rejer Pedersen.

20/11-1768. Morten Ballestads db. Jens.
Test: Thor Houens kone, Karen Andersdtr., Kittil Houen, Gunvol Ballestad, Anders Jensen.

20/11-1768. Baltzer Jensen fra Fossum Ejets pb. Inger Margrethe.
Test: Johanne Jensdtr., Live Jensdtr., Tollef, Isak og Ole Abrahamsønner.

20/11-1768. Erik Jørgensen fra Mælums pb. Anne.
Test: Niri Vattenbergs kone, Marthe Olsdtr., Ole Hansen, Thomas Thomasen, Hans Andersen.

27/11-1768. Knud Riises pb. Sara.
Test: Peder Nyegaards kone, Maren Eriksdatter, Christian Høyset, Lars Bachen, Niels Eriksen.

28/11-1768. Christen Bergs db. Jacob.
Test: Marthe Post, Agnethe Post, Thomas Bler, Peder Smidh, Jacob Ørn.

4/12-1768. Hans Strømdals pb. Karen.
Test: Ouen Rasmusens kone, Ingebor Hansdatter, Lars Isaksen, Claus og Hans Hanssønner.

11/12-1768. Bent Larsen fra Breche Ejets db. Lars.
Test: Even Larsens kone, Kisten Eriksdtr., Even Larsen, Ole Abrahamsen, Anders Eriksen.

18/12-1768. Torchil Grumstuuls db. Jon.
Test: Biøn Fieldalens kone, Karen Knudsdtr., Halvor Christophersen, Halvor Svensen.

18/12-1768. Ole Bestuuls db. Ellef.
Test: Jens Høymyrs kone, Gunnil Zachariasdatter, Halvor Lyngaasen, Ole Ersrøe,Ole Sondresen.

26/12-1768. Daniel Venstøbs pb. Karen.
Test: Peder Toftes kone, Ingebor Abrahamsdatter, Erik Bøle, Hans Larsen Ballestad, Anders Pedersen.

26/12-1768. Hans Jensen Ballestads pb. Inger.
Test: Jens Ballestads kone, Maren Christophersdatter, Morten Ballestad, Johannes Engebretsen.

26/12-1768. Jonas Pedersen fra BradsbergKlevens pb. Helvig Maria.
Test: Dorthe Gunnulsdtr., Karen Engebretsdtr., Jacob Eriksen, Lars Nielsen, Niels Engebretsen.

27/12-1768. Ole Olsen fra Luxefjelds tvillingbørn Ole. og Inger.
Test: Christian Christophersens kone, Marthe Olsdtr., Christen Clausens kone, Marthe Gregoriidatter, Ole Dybedal, Christian Christophersen, Christen Clausen, Lars Gregoriisen.


1769.

135 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

8/1-1769. Rasmus Dyrchols db. Engebret.
Test: Hans Kises kone, Berthe Jonsdatter, Anders Jonsen, Jens Engebretsen, Aslak Pedersen.

8/1-1769. Morten Houerøes db. Peder.
Test: Herman Tronsens enke, Marthe Christensdatter, Niels Bøe, Halvor Aslaksen.

15/1-1769. Lyder Follougs pb. Anne Kistine.
Test: Gunder Tevesens kone, Anlov Andersdtr., Aslak Bradsberg, Tyge Andersen, Halvor Borgersen.

15/1-1769. Jørgen Olsen fra Bøe Rønningens db. Ole.
Test: Jacob Egelunds kone, Johanne Olsdtr., Mathis Eriksen, Jacob Jonsen, Peder Buuse.

15/1-1769. Niels Halvorsen fra Osebachens db. Jacob.
Test: Clemet Nielsens kone, Anne Maria Halvorsdtr., Jacob Halvorsen, Ulrich Knudsen.

22/1-1769. Halvor Lyngaasens db. Halvor.
Test: Biøn Fieldalen, Gunnil Zachariædatter, Jisle Jønneval, Gregorius Lund, Siur Omoth.

22/1-1769. Anders Jonsen fra BradsbergKlevens pb. Maria.
Test: Isak Borgersens kone, Anne Vetlesdatter, Isak Jacobsen, Gunder Halvorsen, Halvor Jonsen.

22/1-1769. Henning Halvorsen fra Follestads db. Halvor.
Test: Berthe Jensdtr., Ingebor Olsdtr., Jacob Riising, Niels Berg, Abraham Isaksen.

22/1-1769. Anders Thommesen fra Hyttens pb. Pernille.
Test: Jacob Egelunds kone, Marthe Henrichsdatter, Arne Eriksen, Christen Thomesen, Lars Gregoriesen.

22/1-1769. Torbiøn Bradsbergs db. Halvor.
Test: Jens Gulsets kone, Tarjer Andersdtr., Aslak Bradsberg, Christen Nielsen, Isak Halvorsen.

27/1-1769. Thor Pedersen fra BradsbergKlevens db. Tollef.
Test: Tollef Thorsens enke, Karen Michelsdtr., Christian Asmusen, Isak Christensen, Hans Tollefsen.

2/2-1769. Isak Engebretsen fra Moe Ejets pb. Anne.
Test: Ole Engebretsens kone, Kisten Pedersdatter, Ole Engebretsen, Hans Friderichsen.

2/2-1769. Herman Knudsen fra Moe Ejets db. Sivert.
Test: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdtr., Guttorm Knudsen, Peder Engebretsen.

5/2-1769. Anders Knudsen fra Aarhuuses db. Halvor.
Test: Lars Nielsens kone, Anne Jonsdtr., Alf Aarhuus, Jens Aarhuus, Niels Torbiønsen.

5/2-1769. Niels Halvorsen fra Gulset Ejets db. Jens.
Test: Ole Jensens kone, Live Jensdtr., Gunder Gundersen, Peder Solvesen.

12/2-1769. Christen Engravs db. Daniel.
Test: Halvor Meens kone, Kisten Hansdatter, Gunder Sølie, Niels Jacobsen, Stephen Andersen.

19/2-1769. Halvor Fieldets db. Ole.
Test: Jacob Riisings kone, Ingebor Olsdtr., Povel Fieldet, Ole Falchum, Ole Olsen

19/2-1769. Jon Gravelies db. Anun.
Test: Ole Torchilsens kone, Gunnil Olsdtr., Sven Røsager, Jon Pedersen, Peder Halvorsen.

19/2-1769. Frans Glørsmyrs tvillingbørn Mads. og Maren.
Test: Ole Ersrøes kone, Christopher Houerøes kone, Maren Halvorsdtr., Maren Isaksdtr, Peder Stulen, Lars Fossum, Jisle Jønneval, Halvor Faareval.

19/2-1769. Jacob Aaltvets db. Isak.
Test: Anders Riises kone, Marthe Christiansdtr., Ole Borge, Lars og Thor Bachen.

19/2-1769. Christen Thommesen fra Hyttens db. Peder.
Test: Henrich Sørensens kone, Kisten Christophersdtr., Jacob Egelund, Arne Eriksen, Haagen Jansen.

19/2-1769. Alf Aarhuuses pb. Else.
Test: Jens Gulsets kone, Maria Johannisdatter, Knud Aarhuus, Jens Aarhuus, Niels Hynie.

26/2-1769. Christen Schiefields pb. Elen.
Test: Ole Isaksens kone, Ragnil Olsdtr., Ole Isaksen, Mathis Andersen, Lars Andersen.

26/2-1769. Christen Larsens db. Lars.
Test: Ouen Kiolkiøns kone, Anne Nielsdtr., Jens Ballestad, Anders Jonsen.

26/2-1769. Kittil Johannisens db. Niels.
Test: Jacob Løchenbergs enke, Ingebor Andersdatter, Peder Olsen, Peder Pedersen.

8/3-1769. Jacob Pedersens tvilingdøtter fra Tofte Ejet, Kisten. og Karen.
Test: Peder Toftes kone, Kisten Michelsdtr., Christen Pedersens kone, Anne Pedersdatter, Halvor Rasmusen, Christen Pedersen, Hans Pedersen, Anders Pedersen.

11/3-1769. Hans Svinholts db. Lars.
Test: Hans Kleps kone, Anne Andersdtr., Anders Langerøe, Jacob Andersen, Mathis Hansen.

12/3-1769. Christen Olsen fra Follestads db. Ole.
Test: Herman Ludvigsens kone, Ludvig Hermandsens kone, Herman Ludvigsen, Christen Abrahamsen, Knud Olsen.

12/3-1769. Engel Larsen fra Follestads db. Peder.
Test: Dorthe Tobiasdtr., Gunnil Engelsdtr., Henning Halvorsen, Abraham Jansen, Hans Thommesen.

15/3-1769. Hans Riisings pb. Abigael.
Test: Simen Erlandsens kone, Anders Eriksens kone, Jacob Riising, Søren Grinie, Sven Jørgensen.

19/3-1769. Jacob Stulens db. Ole.
Test: Torjer Ramsaaens kone, Karen Christensdtr., Torjer Ramsaasen, Jacob Christophersen.

19/3-1769. Jermun Jermundsen fra Ballestad Ejets pb. Pernille.
Test: Simon Schweders kone, Kistine Monrad, procurator Ferman, Simon Schweder, Giert Monrad.

27/3-1769. Isak Aases pb. Ingebor.
Test: Halvor Aases kone, Halvor Solvesens kone, Peder Stulen, Halvor Aas, Halvor Halvorsen.

27/3-1769. Johannes Hansen fra Schielbred Ejets db. Lars.
Test: Anne Hansdtr., Ingebor Olsdtr., Torjer Schielbred, Anders Hansen.

2/4-1769. Christen Gundersen fra Bøes db. Gunder.
Test: Herman Tronsens enke, Maren Haagensdtr., Lars Fossum, Aslak og Peder Gundersønner.

2/4-1769. Knud Johannisen fra BradsbergKlevens pb. Gunnil.
Test: Daniel Jensens kone, Helvig Jensdtr., Søren Mathisen, Johannes Engebretsen.

2/4-1769. Jacob Liens db. Knud.
Test: Lars Lies kone, Ingebor Evensdtr., Ole Larsen, Niels Lie, Niels Larsen.

15/4-1769. Jacob Schweders db. Mauritius Antonius.
Test: Simon Schweders kone, Kistine Monrad, Inspecteur Daugaard, Procurator Schweder, Proc. Ferman.

15/4-1769. Peder Berrebergs db. Lars.
Test: Christen Holms kone, Maren Ammundsdtr., Niels Berreberg, Christen Madsen.

15/4-1769. Knud Kragetoes pb. Siri.
Test: Niels Langerøes kone, Anne Andersdtr., Christen, Jacob Fløtterøe, Jacob Andersen.

23/4-1769. Jens Jacobsen fra Aas Hamerens db. Jørgen.
Test: Haagen Jansens kone, Catrine Olsdatter, Aslak Gundersen, Einer Andersen, Hans Jacobsen.

30/4-1769. Haral Jansen fra Hyttens db. Bernt.
Test: Jomfrue Berg, Kistine Bang, Inspecteur Daugaard, Forvalter Kræfting, Friderich Carl Bang.

4/5-1769. Ole Jansen fra Gulset Ejets db. Ole.
Test: Ouen Rasmusens kone, Pernille Olsdtr., Niels Halvorsen, Knud Gulset, Anders Henrichsen.

4/5-1769. Isak Knudsen fra BradsbergKlevens pb. Inger Maria.
Test: Ole Eriksens kone, Sidsel Jacobsdatter, Knud Aslaksen, Annun Nielsen.

7/5-1769. Ole Nielsen fra Hyttens tvillingbørn Niels. og Karen Jessine.
Test: Jacob Egelunds kone, Christen Lunds kone, Maren Pernille Aabye, Karen Jansdatter, Jacob Egelund, Christen Lund, Jon Pedersen, Jan Christophersen, Arne Eriksen, Gunder Nielsen.

7/5-1769. Clemet Rasmusen fra BradsbergKlevens pb. Inger.
Test: Claus Olsens kone, Maren Rasmusdatter, Einer Torbiønsen, Ole Jansen.

15/5-1769. Halvor Meens db. Hans.
Test: Erik Bøles kone, Kisten Hansdtr., Engebret Bøle, Isak Espedalen, Jacob Olsen.

15/5-1769. Povel Aschoutsens db. Ellef.
Test: Anders Schielbreds kone, Marthe Thorsdatter, Henning Jønneval, Jens Stephensen.

21/5-1769. Mathis Eriksen fra Hyttens db. Anders.
Test: Anders Thommesens kone, Johanne Olsdtr., Jacob Jonsen, Jørgen Olsen, Claus Andersen.

21/5-1769. Torjer Amundsen fra Grinie Ejets db. Henrich.
Test: Elen Andersdatter, Gunbiør Jonsdtr., Jacob Riising, Thor Amundsen, Jest Halvorsen.

28/5-1769. Peder Meens db. Hans.
Test: Hans Bradsbergs enke, Anne Catrine Nord, Sergiant Nord, Ole Nærum, Isak Christensen.

28/5-1769. Ole Pedersen fra Gulset Ejets pb. Olene.
Test: Marthe Pedersdtr., Kisten Jonsdtr., Halvor Sucha, Tosten Thorsen.

28/5-1769. Thor Houens pb. Ingebor Maria.
Test: Morten Ballestads kone, Berthe Jonsdatter, Kittil Houen, Gunvol Ballestad, Halvor Borgersen.

28/5-1769. Ouen Pedersen fra Fossum Ejets pb. Marthe.
Test: Aslak Christensens kone, Marthe Nielsdtr., Hans Olsen, Baltzer Jensen, Petter Hansen.

28/5-1769. Niels Jacobsen fra Meens Ejets pb. Karen.
Test: Ole Eichaasens kone, Kisten Halvorsdatter, Christen Engrav, Jon Thorsen, Anders Hansen.

4/6-1769. Ole Engebretsen fra Moe Ejets pb. Kisten.
Test: Friderich Hansens enke, Kisten Pedersdatter, Knud Olsen, Isak Engebretsen.

11/6-1769. Lars Olsen fra Luxefjelds db. Ole.
Test: Anders Rønnichsens kone, Kisten Pedersdtr., Anders Rønnichsen, Halvor og Torchil Olssønner.

11/6-1769. Halvor Riises db. Rasmus.
Test: Haral Sølies kone, Anne Maria Christophersdtr., Knud Riis, Sivert Sørensen.

11/6-1769. Thomas Pedersen fra Osebachens db. Peder.
Test: Christen Jonsens kone, Lisbeth Gulbrandsdatter, Hans Andersen, Halvor Olsen, Bendix Andreæsen.

18/6-1769. Christian Holms db. Helle Christian.
Test: Christen Lunds kone, Karen Gundersdtr, Haral, Peder og Haral Jansen, Thomas Hansen.

18/6-1769. Isak Borgersen fra Follougs db. Halvor.
Test: Gunder Halvorsens kone, Maria Halvorsdtr., Lars Svenchesen, Anders Jonsen, Jens Halvorsen.

18/6-1769. Peder Toftes db. Peder.
Test: Daniel Venstøbs kone, Karen Nielsdatter, Daniel Venstøb, Halvor Tofte, Just Halvorsen.

24/6-1769. Erik Liestuls pb. Anne.
Test: Ole Erisrøes kone, Kistine Eriksdtr, Knud Fieldalen, Halvor Pedersen, Peder Halvorsen.

24/6-1769. Christen Jensens pb. Pernille.
Test: Christen Clausens kone, Maria Jensdatter, Christen Larsen, Niri Vattenberg.

2/7-1769. Halvor Suchas db. Thor.
Test: Tormoe Jonsens kone, Marthe Halvorsdatter, Tormoe Jonsen, Ole Aschoutsen, Tosten Thorsen.

2/7-1769. Rasmus Fløtterøes pb. Maren.
Test: Halvor Fløtterøes kone, Anne Andersdtr., Knud Kragetoe, Tollef Johannisen.

7/7-1769. Ole Bradsbergs pb. Engel Marthea.
Test: Ole Thues kone, Lisbeth Arveskoug, Berthel Arveskoug, Realf Bøjesen, forvalter Schioldborg.

9/7-1769. Niels Glendes pb. Guri.
Test: Ole Aases kone, Ingebor Svendsdtr., Gunder Baaserøe, Thor Svendsen, Rasmus Hansen.

9/7-1769. Anders Eriksen fra Lunds Ejets tvillingdøtter Abigael. og Clarine.
Test: Hans Riisings kone, Halvor Jønnevals kone, Gunbiør Jansdtr., Marthe Svennungsdatter, Isak Sørensen, Jacob Grinie, Halvor Jønneval, Hans Aslaksen, Peder Eriksen.

9/7-1769. Søren Larsen fra Hynie Ejets db. Engebret.
Test: Niels Venstøbs kone, Anne Larsdtr., Jens Engebretsen, Lucas Engebretsen.

9/7-1769. Rasmus Danielsen fra Jønneval Ejets pb. Guri.
Test: Peder Hansens kone, Ingebor Kieldsdatter, Henning Jønneval, Jens Stephensen.

16/7-1769. Johannis øde Sneltvets pb. Johanne.
Test: Anders Kiærs kone, Johanne Johannisdatter, Povel Johannisen, Thor Halvorsen, Lars Muustvet.

23/7-1769. Jens Engebretsen fra Dyrchol Ejets pb. Anne.
Test: Hans Kiises kone, Rasmus Dyrchols kone, Frans Glørsmyr, Christopher Houerøe, Niels Engebretsen.

30/7-1769. Friderich Storms pb. Agnete Catrine.
Test: Jens Fischers kone, Karen Karhoff, Lieut.
Bræmen, Thomas Blær, Johan Wærner.

30/7-1769. Gunder Bechevals pb. Ingebor.
Test: Hans Olsens kone, Thor Bachens kone, Halvor Aaltvet, Hans Klep, Ole Halvorsen.

29/7-1769. Hr. Capitain Ryes pb. Margrethe.
Test: Mad: Aal, frøchen Løvenskiold, Franciska Aal, hr.
Obriste Leut. Echleff, laugmand Greger, Ditlef Rasch.

6/8-1769. Jon Løbergs db. Isak.
Test: Niels Løbergs kone, Anne Christensdtr., Tollef Løberg, Isak Sneltvet, Jens Sneltvet.

6/8-1769. Christopher Hoppestads db. Halvor.
Test: Herman Tronsens enke, Maren Isaksdtr., Christopher Houerøe, Christian Hoppestad, Aslak Gundersen.

6/8-1769. Jacob Halvorsens pb. Kisten.
Test: Søren Jonsens kone, Helvig Eriksdtr., Niels Løberg, Niels Halvorsen, Jacob Olsen.

19/8-1769. Simon Schweders db. Olaus Mauritius.
Test: Kistine Monrad, Giertrud Hofgaard, byeskriver Bendike, Jochum Adtzlef, Giert Monrad, Jon Jonsen.

20/8-1769. Engebret Hynies pb. Christence.
Test: Aslak Christensens kone, Johanne Jensdatter, Abraham Andersen, Ole Vindalen, Niels Hynie.

20/8-1769. Peder Pedersen fra Bachen Ejets pb. Karen.
Test: Niels Langerøes kone, Ingebor Andersdtr., Thor Bachen, Mathis Andersen.

27/8-1769. Lars Schwenchesen fra Schyers pb. Berthe.
Test: Gunder Schyers kone, Hans Larsens kone, Ole og Gunder Schyer, Anders Schwenchesen.

3/9-1769. Simon Bommens db. Niels.
Test: Thomas Biørntvets kone, Anne Catrine Bradsberg, Niels Biørntvet, Ole Nielsen, Engebret Bommen.

3/9-1769. Axel Gundersen Grinies pb. Johanna.
Test: Niels Grinies kone, Anne Nielsdtr., Rasmus Hansen, Axel Nielsen.

3/9-1769. Søren Halvorsen fra Otterholt Ejets pb. Anne.
Test: Johannis Otterholts kone, Marthe Olsdtr., Lars Haagensen, Isak og Henning Halvorsønner.

3/9-1769. Giert Amundsens tvillingbørn fra Osebachen, Amund. og Anne.
Test: Knud Svendsens kone, Karen Christensdatter, Johanne Jonsdtr., Anne Maria Andersdtr., Engebret Engebretsen, Elias Amundsen, Knud Svendsen, Anders Svendsen.

10/9-1769. Ole Jensen fra Hynie Ejets db. Jens.
Test: Jacob Jonsens kone, Live Jensdtr., Ole Jørgensen, Jacob Jonsen, Claus Hansen.

17/9-1769. Ole Einersen fra Riising Ejets db. Jens.
Test: Jens Høymyrs kone, Kisten Rollefsdatter, Niels Berreberg, Claus Olsen, Isak Høyelie.

17/9-1769. Knud Pedersen fra Gulsets pb. Karen.
Test: Haral Jansens kone, Christence Gundersdtr., Isak Gasman, Peder Solvesen.

24/9-1769. Jens Ballestads pb. Anne.
Test: Daniel Jensens kone, Maria Halvorsdtr., Anders Danielsen, Anders Larsen, Peder Larsen.

24/9-1769. Helje Ballestads db. Lars.
Test: Morten Ballestads kone, Karen Andersdtr., Hans Sørensen, Sondre Kittilsen, Lars Kittilsen.

24/9-1769. Søren Sems db. Gunder.
Test: Anders Gundersens kone, Maren Gundersdtr., Gunder Gundersen, Gunder Andersen.

24/9-1769. Borger Gundersen fra Aarhuus Ejets pb. Inger.
Test: Anders Aarhuuses kone, Anne Jonsdtr., Alf og Jens Aarhuus.

24/9-1769. Siur Omuths db. Niels.
Test: Ole Houerøes kone, Sidsel Hansdatter, Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen, Ole Houerøe.

24/9-1769. Halvor Faarevals pb. Marthe.
Test: Jens Gulsets kone, Marthe Thorsdatter, Peder Stulen, Niels Faareval, Christen Faareval.

29/9-1769. Ole Tronsen fra Fossum Ejets db. Jens.
Test: Live Jensdtr., Johanne Jensdtr., Christopher Smed, Baltzer Jensen, Peder Buuse.

29/9-1769. Abraham Christensen fra Bradsberg Ejets pb. Christine.
Test: Torbiøn Bradsbergs kone, Jonas Pedersens kone, Ole Schyer, Borger Folloug, Mons Clausen.

29/9-1769. Johannis Trolsaases db. Ole.
Test: Lars Sannis kone, Marthe Olsdtr., Christen Olsen, Lars Lie.

30/9-1769. Ole Thues pb. Anne Dorothea.
Test: Ole Bradsbergs kone, Marichen Nielsdatter, Berthel Arveskoug, Petter Buul, Peder Baar.

8/10-1769. Peder Pedersens pb. Maren fra Sem.
Test: Halvor Jønnevals kone, Berthe Hansdtr, Halvor Lyngaasen, Jacob Zachariæsen.

15/10-1769. Mathis Engebretsen fra Øfrum Ejets db. Anders.
Test: Anders Riises kone, Gunnil Christensdtr., Abraham Lia, Anders Gundersen.

22/10-1769. Christian Andersen fra BradsbergKlevens pb. Johanne Margrethe.
Test: Søren Pauses enke, Johanne Jacobsdatter, Hans Andersen, Tobias Pedersen, Christen Sørensen.

22/10-1769. Jens Berrebergs db. Lars.
Test: Peder Hansens kone, Maren Ammundsdtr., Christian Holm, Haral Pedersen, Jacob Ammundsen.

22/10-1769. Hans Nielsens db. Niels.
Test: Marthe Nielsdtr., Marichen Clausdatter, Jan Bøe, Lars Heljesen, Giert Vilhelmsen.

22/10-1769. Thor Sondresen fra Breche Ejets pb. Berthe Antonette.
Test: Sondre Halvorsens kone, Christine Biønsdatter, Sondre Halvorsen, Ole Sondresen, Helje Kielsen.

24/10-1769. Johan Verners pb. Kirsten Malling.
Test: Jomfru Eleonora Rasch, Constance Aal, Capit: Rasch, toldm.
Rasch, Controleur Biener.

29/10-1769. Halvor Trolsaases pb. Kisten.
Test: Anders Olsens kone, Saamund Høyelies kone, Sven Røsager, Giert Høyelie, Halvor Saamundsen.

1/11-1769. Jan Christophersens db. Jens Aabye.
Test: Jon Pedersens kone, Maren Pernille Aabye, Ole Nielsen, Haral Jonsen, Arne Eriksen.

1/11-1769. Asbiøn Olsens pb. Anne fra Fieldal Ejet.
Test: Biøn Fieldalens kone, Margith Asbiønsdtr., Knud Fieldalen, Jacob Zachariæsen.

5/11-1769. Christen Holms pb. Karen.
Test: Jens Jonsens kone, Anne Gundersdatter, Jens Sneltvet, Christen Clausen, Arne Johannisen.

5/11-1769. Ammun Nielsen fra BradsbergKlevens pb. Anne Carine.
Test: Ole Andersens kone, Maria Halvorsdtr., Jacob Eriksen, Jens Nielsen, Ole Nielsen.

12/11-1769. Halvor Solvesens pb. Dorthe Maria fra Aas.
Test: Lars Bøes kone, Maren Solvesdtr., Lars Bøe, Niels Sondresen, Engebret Solvesen.

12/11-1769. Ole Isaksens db. Anders fra Ballestad Ejet.
Test: Niels Aasterøes kone, Ragnil Olsdtr., Niels Olsen, Jacob Olsen, Lars Gundersen.

12/11-1769. Thor Halvorsens db. Halvor fra Laugmands Ejet.
Test: Niri Vattenbergs kone, Maren Olsdatter, Johannes Sneltvet, Povel Johannisen, Peder Halvorsen.

19/11-1769. Isak Halvorsens pb. Marthe Maria fra Sneltvet.
Test: Ole Gundersens kone, Anne Maria Olsdatter, Jon Løberg, Lars Muustvet, Halvor Eriksen.

26/11-1769. Bent Larsens pb. Benthe Margrethe fra Bøe Rønningen.
Test: Jacob Egelunds kone, Maren Abrahamsdatter, Halvor Pedersen, Ole Abrahamsen.

3/12-1769. Ole Larsens db. Jacob fra BradsbergKleven.
Test: Engebret Larsens kone, Kisten Eriksdatter, Ole Eriksen, Knud Larsen.

3/12-1769. Ole Olsens db. Halvor fra Osebachen.
Test: Jens Sørensens kone, Anne Biønsdatter, Hans Larsen, Mads Nielsen, Carsten Christensen.

3/12-1769. Knud Øfrums pb. Karen.
Test: Erik Bøles Kone, Kisten Hansdtr., Niels Simensen, Jacob Hansen, Jacob Andersen.

10/12-1769. Gregorii Lunds db. Lars.
Test: Peder Venstøbs kone, Gunnil Johannisdatter, Erik Larsen, Jens Rollefsen, Peder Gundersen.

17/12-1769. Mads Nielsen Sannis søn Johan fra Osebachen.
Test: Anders Siljens kone, Karen Nielsdtr., Ole Olsen, Johanne og Anders Stulen.

17/12-1769. Tollef Berrebergs pb. Margrethe.
Test: Isak Sølies kone, Maren Ammundsdtr., Jens Berreberg, Christen Holm, Ole Amundsen.

17/12-1769. Kittil Houens pb. Anne.
Test: Jens Ballestads kone, Johanne Jensdtr., Thor Houen, Morten Ballestad, Anders Jensen.

17/12-1769. Hans Kleps db. Niels.
Test: Christian Høysets kone, Ingebor Evensdtr., Tollef Høyset, Ole Halvorsen, Gunder Becheval.

17/12-1769. Jens Sneltvets pb. Inger.
Test: Annun Løbergs kone, Ingebor Christensdtr., Jon Løberg, Engebret Sneltvet.

26/12-1769. Lars Nielsens pb. Marthe fra Laugmandsgaarden.
Test: Anders Knudsens kone, Guri Larsdtr., Knud Aarhuus, Niels Hynie, Peder Halvorsen.

26/12-1769. Ole Kiises db. Hans.
Test: Aslak Hoppestads kone, Karen Pedersdatter., Christen Hoppestad, Ole Aas, Giert Christiansen.

26/12-1769. Ole Osmundsens pb. Aslov.
Test: Asle Rejersens kone, Marthe Gundersdatter, Jon Andersen, Jon Pedersen.

31/12-1769. Aslak Moes db. Ole.
Test: Hans Moes enke, Maren Isaksdatter, Niels Moe, Abraham Olsen, Christopher Hansen.


1770.

136 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1770. Ole Thorchilsens db. Søren.
Test: Jon Gravelies kone, Margrethe Olsdtr., Halvor Pedersen, Jon Pedersen, Tosten Vilhelmsen.

6/1-1770. Haral Sølies pb. Dorthe.
Test: Lars Sannis kone, Hans Rasmusens kone, Lars Sanni, Halvor Riis, Simon Gundersen.

14/1-1770. Ole Lovens db. Christen.
Test: Ole Stoesens kone, Elen Christensdtr., Peder Haucheraasen, Thomas Christensen.

14/1-1770. Herman Knudsen fra Moe Ejets db. Knud.
Test: Abraham Gundersens kone, Karen Olsdtr., Jacob Arnesen, Haagen Haagensen.

21/1-1770. Jens Olsen fra Fossum Ejets pb. Karen.
Test: Tollef Abrahamsens kone, Christian Fossums kone, Christen Sørensen, Svend Sigfridsen, Mads Eriksen.

21/1-1770. Jacob Espedalens pb. Maria.
Test: Ole Borges kone, Anne Andersdtr., Jacob Lie, Isak Espedalen, Halvor Jonsen.

21/1-1770. Thor Svendsen fra Meens Ejets db. Svend.
Test: Niels Hansens kone, Guri Svendsdtr., Niels Glenda, Christen Eriksen, Lars Gundersen.

28/1-1770. Lars Lies db. Hans.
Test: Niels Lies kone, Anne Vetlesdtr., Erik Bøle, Mads Sanni, Halvor Nielsen.

28/1-1770. Ole Hansen fra Mælum Ejets pb. Aslov Maria.
Test: Live Jensdtr., Anne Brynilsdtr., Jacob Jonsen, Jacob Andersen, Torgrim Engebretsen.

2/2-1770. Niels Kleps søn Ole.
Test: Christen Kleps kone, Elen Olsdatter, Tollef Høyset, Ole Larsen, Lars Olsen.  

4/2-1770. Halvor Lyngaasens pb. Aslov.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Christine Biønsdatter, Halvor og Ole Ersrøe, Jisle Jønneval.

4/2-1770. Christen Hoppestads db. Niels.
Test: Ole Aases kone, Marichen Clausdatter, Ole Aas, Ole Kiise, Christen Olsen.

11/2-1770. Lars Haagensen fra Ouestads pb. Kisten.
Test: Hans Olsens kone, Anne Olsdtr., Niels Simensen, Simen Gundersen, Engebret Vetlesen.

11/2-1770. Knud Fieldalens pb. Anne Margrethe.
Test: Biøn Fieldalens kone, Aschier Knudsdatter, Halvor Pedersen, Ole Sondresen.

11/2-1770. Halvor Olsen fra Osebachens db. Ole.
Test: Ole Olsens kone, Guri Andersdtr, Hans Larsen, Erik Sørensen. Engebret Engebretsen.

11/2-1770. Engebret Larsen fra BradsbergKlevens db. Søren.
Test: Maren Olsdtr., Anne Andersdatter, Borger Ro?se(Rasce?), Knud Larsen.

11/2-1770. Erik Povelsen fra Tofte Ejets pb. Giøran.
Test: Halvor Rasmusens kone, Ingebor Olsdtr., Lars Haagensen, Gunder Olsen.

13/2-1770. Jens Fischers db. Søren.
Test: Hr. Capitain Rasces frue, frøcken Løvenschiold, hr. Herman Løvenskiold, tolder Rasch, Nicolai Aal.

18/2-1770. Lars Pedersen fra Gulset Ejets db. Hans.
Test: Johanne Jensdtr., Gunnil Zachariædatter., Kittil Pedersen, Haagen Amundsen.

4/3-1770. Søren Grinies pb. Karen Margrethe.
Test: Isak Sørensens kone, Ingebor Olsdtr., Jacob Grinietejen, Søren Sem, Svend Jørgensen.

4/3-1770. Ole Nisterøes db. Hans.
Test: Christopher Houerøes kone, Randi Larsdtr., Halvor Sørensen, Christopher Houerøe.

4/3-1770. Gunder Nielsen Bøes db. Niels.
Test: Erik Solvesens kone, Gunbiør Aslaksdatter, Ole Nielsen, Christen Sørensen, Hans Aslaksen.

4/3-1770. Johannis Otterholts db. Christen.
Test: Even Sneltvets kone, Kisten Halvorsdtr., Jacob Pedersen, Hans Halvorsen.

11/3-1770. Halvor Jønnevals db. Jørgen.
Test: Anders Gulsets kone, Maren Gundersdatter, Hans Riising, Anders Eriksen.

18/3-1770. Anders Jensen fra Sørbøes pb. Berthe.
Test: Dorthe Pedersdtr., Maren Olsdtr., Abraham Ellefsen, Even Larsen, Niels Engebretsen.

18/3-1770. Jacob Jonsen fra Bøe Rønningens pb. Else Kistine.
Test: Ole Hansens kone, Johanne Olsdtr., Ole Jensen, Jørgen Olsen, Isak Abrahamsen.

18/3-1770. Christen Andersen fra Moe Ejets db. Erik.
Test: Niels Moes kone, Maria Andersdtr., Niels Moe, Hans Kiise.

25/3-1770. Anders Rønnichsen fra Luxefjelds db. Isak.
Test: Lars Fieldets kone, Aslak Isaksens kone, Rønniche Jonsen, Aslak Hoppestad, Søren Grinie.

25/3-1770. Niels Gundersen fra Luxefjelds db. Gunder.
Test: Ole Michelsens kone, Berthe Tronsdtr., Ole Michelsen, Halvor Vebiønsen.

25/3-1770. Gunder Aasens pb. Inger.
Test: Anne Gundersdtr., Maria Gundersdtr., Halvor Arnesen, Jon Rønnichsen, Niels Pedersen.

25/3-1770. Lars Bøes db. Peder.
Test: Halvor Aases kone, Maren Solvesdtr., Christopher Bøe, Halvor Aas, Lars Heljesen

25/3-1770. Christen Faarevals pb. Marthe.
Test: Halvor Faarevals kone, Maren Fransdtr., Rasmus Dyrchol, Jacob Arnesen, Aslak Pedersen.

1/4-1770. Hans Kiises pb. Kisten.
Test: Rasmus Dyrchols kone, Maren Fransdtr., Isak Hoppestad, Jens Engebretsen, Christopher Christiansen.

12/4-1770. Anders Henrichsen ved Hyttens pb. Dorthe Maria.
Test: Jørgen Møllers kone, Christen Thomesens kone, Ole Thorsen, Peder Buuse, Petter Hansen.

12/4-1770. Sivert Riises pb. Christence.
Test: Knud Riises kone, Gunnil Christensdatter, Simen Lie, Anders Riis.

17/4-1770. Christen Lunds pb. Helle.
Test: Hans Falchums kone, Anne Maria Hansdatter, Otter Leth, Søren Falchum, Knud Aarhuus, Haral Pedersen, Niels Christiansen, Peder Solvesen.

17/4-1770. Ole Gundersen Grinies pb. Karen.
Test: Johanne Jensdtr., Gunbiør Aslaksdtr., Halvor Jønneval, Søren Grinie, Gunder Gundersen.

22/4-1770. Anders Schielbreds db. Christen.
Test: Torjer Schielbreds kone, Karen Justdatter, Peder Grinitejen, Hans Sørensen, Ole Torchilsen.

22/4-1770. Lars Fossums Kisten.
Test: Herman Tronsens enke, Dorthe Maria Christensdtr., Christian Larsen, Aslak og Peder Gundersen.

22/4-1770. Niri Vattenbergs db. Christopher.
Test: Mette Holmgreen, Maria Pedersdtr., Thor Halvorsen, Jon Pedersen, Jon Andersen.

29/4-1770. Henning Halvorsen fra Bergs db. Halvor.
Test: Torbiøn Bradsbergs kone, Anne Jensdtr., Søren Halvorsen, Even Sneltvet, Hans Berg.

6/5-1770. Jacob Grinitejens pb. Else Kistine.
Test: Isak Sørensens kone, Gunbiør Aslaksdatter, Søren Grinie, Hans Riising, Sven Jørgensen.

6/5-1770. Rasmus Biørnsen fra Osebachens pb. Elen.
Test: Amun Engebretsens kone, Karen Christensdtr., Niels Simensen, Amun Knudsen.

13/5-1770. Halvor Christophersen fra Dybedals db. Ole.
Test: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdatter, Abraham Gundersen, Lars Haagensen.

20/5-1770. Abraham Isaksens db. Christopher.
Test: Maren Christophersdtr., Marthe Eriksdatter, Anders Olsen, Knud Aslaksen.

20/5-1770. Ellef Halvorsen fra Bøe Rønningens db. Halvor.
Test: Maren Haagensdtr., Maren Larsdatter, Niels Bøe, Jan Pedersen.

20/5-1770. Ole Jacobsen fra Osebachens pb. Karen Maria.
Test: Halvor Olsens kone, Maria Jacobsdtr., Engebret Engebretsen, Jacob Thomesen, Thomes Thomesen.

20/5-1770. Niels Jacobsen fra Gulset Ejets pb. Maria.
Test: Tosten Thorsens kone, Ingebor Christensdtr., Hans Svinholt, Christen Larsen.

21/5-1770. Bent Gregersens pb. Agnethe Sophia.
Test: Jomfrue Rasch, Franciska Aal, Ditlef Rasch, Henrich Bergreen, Jens Kiil.

24/5-1770. Aslak Christensen fra Fossum Ejets pb. Anne Dorthe.
Test: Jacob Egelunds kone, Dorthe Maria Mejer, Ole Thorsen, Petter Hansen, Ole Justsen.

5/6-1770. Ole Falchums pb. Karen.
Test: Hans Abrahamsens kone, Anne Kistine Hansdtr., Gunder Holm, Halvor Olsen, Jacob Riising, Niels Abrahamsen.

5/6-1770. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets pb. Inger.
Test: Realf Johannisens kone, Marthe Olsdtr., Ole Pedersen, Anders Danielsen, Claus Hansen.

10/6-1770. Jens Thommesen fra Moe Ejets db. Niels.
Test: Aslak Moes kone, Ingeborg Guttormsdatter, Christopher Venstøb, Knud Guttormsen.

23/6-1770. Peder Meens db. Hans Petter.
Test: Ole Bradsbergs kone, Anne Carine Hansdtr., Jacob Nærum, Lave Knudsen, Gunder Hansen.

24/6-1770. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Anne Catrine Nord, Anne Catrine Eriksdtr., Jacob Isaksen, Ole Isaksen, Jacob Eriksen.

24/6-1770. Engebret Sneltvets db. Johannes.
Test: Anders Sneltvets kone, Maren Hansdatter, Jan Bøe, Christopher Bøe, Even Larsen.

24/6-1770. Ole Michelsen fra Luxefjelds pb. Berthe.
Test: Anders Rønnichsens kone, Berthe Michelsdatter, Anders Rønnichsen, Niels Abrahamsen.

24/6-1770. Catrine Nielsdtr fra Lunds Ejets uægte pb. Halvorine Kistine.
Barnefader: Halvor Saamundsen.
Test: Mette Holmgreen, Inger Thomesdtr., Claus Olsen, Ole Einersen.

8/7-1770. Erik Christophersen fra Luxefjelds db. Christopher.
Test: Giøran Olsdtr, Ingebor Eriksdtr., Niri Vattenberg, Hans Jacobsen.

8/7-1770. Hans Larsen fra Løberg Ejets db. Lars.
Test: Lars Svenchesens kone, Anne Svenchesdtr., Tollef Nielsen, Even Larsen, Anders Svenchesen.

15/7-1770. Anders Evensen fra Lie Ejets db. Isak.
Test: Halvor Ramsaasens kone, Ingebor Evensdtr., Lars Andersen, Ole Isaksen.

15/7-1770. Anders Hansen fra Osebachens db. Hans.
Test: Ole Ammundsens kone, Anne Pedersdatter, Søren Rollefsen, Niels Simensen, Niels Jensen.

15/7-1770. Jacob Tønnesen fra Foss Ejets db. Tønnes.
Test: Christian Holms kone, Kistine Friderichsdtr., Peder Grinitejen, Jens Jacobsen, Hans Jacobsen.

22/7-1770. Ole Ersrøes db. Siur.
Test: Biøn Fieldalens kone, Povel Fieldets kone, Frans Glørsmyr, Povel Fieldet, Jisle Jønneval.

29/7-1770. Gunder Halvorsen fra BradsbergKlevens db. Halvor.
Test: Isak Follougs kone, Sophia Isaksdatter, Peder Bingholt, Isak Eichonrøe, Jens Halvorsen.

29/7-1770. Daniel Jensen fra BradsbergKlevens db. Johannes.
Test: Anders Jensens kone, Lisbeth Hansdatter, Johannes Engebretsen, Thomes Thomesen, Søren Paus.

5/8-1770. Peder Christophersen fra Hyttens pb. Clara Sophia.
Test: Jan Christophersens kone, Kisten Christophersdtr., Jon Pedersen, Jens Christophersen, Peder Jensen.

5/8-1770. Claus Olsen fra Grinie Ejets pb. Kisten.
Test: Clemet Rasmusens kone, Maria Jensdatter, Niels Torjersen, Ole Einersen, Ole Monsen.

5/8-1770. Hans Jensen fra Lunds Ejets pb. Karen Kistine.
Test: Knud Kræppas kone, Anne Knudsdtr., Niri Vattenberg, Asle Rejersen.

5/8-1770. Johanne Larsdtr fra Riising Ejets uægte db. Henrich.
Barnefader: Henrich Henrichsen.
Test: Asbiøn Olsens kone, Friderich Hansens kone, Borger Folloug, Jacob Riising.

12/8-1770. Abraham Andersen fra Hyttens pb. Marthe Maria.
Test: Giert Larsens kone, Anne Margrethe Andersdtr., Carsten Knudsen, Friderich Vessel, Anders Pedersen.

12/8-1770. Anders Kiærs pb. Kisten.
Test: Carl Nielsens kone, Karen Johannisdatter, Niels Løberg, Lars Kiær, Søren Olsen.

12/8-1770. Niels Langerøes db. Isak.
Test: Ole Eichaasens kone, Anne Christensdatter, Knud Kragetoe, Jacob Andersen, Peder Hansen.

12/8-1770. Christen Engebretsen fra Moe Ejets db. Hans.
Test: Friderich Hansens enke, Karen Haagensdatter, Knud Olsen, Ole Engebretsen.

12/8-1770. Ingebor Hansdtr. fra Strømdals uægte pb. Ingebor.
Barnefader: Soldat Hans Abrahamsen.
Test: Ouen Rasmusens kone, Aase Pedersdatter, Claus Olsen, Jens Christophersen.

19/8-1770. Ole Nielsen fra Hyttens pb. Ester Kistine.
Test: Jacob Egelunds kone, Maren Pernille Aabye, Jan Christophersen, Haral Jansen, Arne Eriksen.

19/8-1770. Anders Christensen fra Falchum Ejets db. Halvor.
Test: Realf Johannisens kone, Margrethe Christensdtr., Isak Halvorsen, Arne Johannisen, Niels Abrahamsen.

19/8-1770. Lucas Engebretsen fra Moe Ejets db. Lucas. (Skal være Engebret. G.S.).
Test: Aslak Moes kone, Maren Haagensdatter, Niels Moe, Christopher Houerøe, Christopher Hansen.

19/8-1770. Peder Larsen fra Ballestad Ejets db. Hans.
Test: Simen Corfitsens kone, Anne Larsdatter, Engebret Bommen, Lars Houen, Sondre Kittilsen.

19/8-1770. Tosten Vilhelmsen fra Døxerøes db. Thor.
Test: Just Doxerøes kone, Turi Sondresdtr., Vilhelm Doxerøe, Ole Sondresen.

26/8-1770. Niels Moes db. Jens.
Test: Aslak Moes kone, Maria Jacobsdtr., Aslak Moe, Isak Eiconrøe, Abraham Olsen.

26/8-1770. Anders Jonsen fra Lunds Ejets db. Ole.
Test: Siur Omuths kone, Maria Andersdatter, Jon Pedersen, Jon Andersen, Simen Gregoriisen.

26/8-1770. Morten Ballestads pb. Ingebor.
Test: Thor Houens kone, Turi Jonsdtr., Anders Jacobsen, Kittil Houen, Ole Hansen.

26/8-1770. Hans Andersen fra Osebachens db. Anders.
Test: Thomas Pedersens kone, Anne Maria Bentsdtr., Christen Jonsen, Lave Knudsen, Johan Thommesen.

2/9-1770. Jacob Aaltvets pb. Magnil.
Test: Ole Borges kone, Magnil Christensdatter, Lars Bachen, Thor Bachen.

2/9-1770. Christian Høysets db. Søren.
Test: Hans Kleps kone, Kisten Torjersdtr., Simon Jacobsen, Niels Qvæsta, Christen Larsen.

2/9-1770. Daniel Venstøbs pb. Karen.
Test: Peder Toftes kone, Ingebor Abrahamsdatter, Halvor Tofte, Hans Ballestad, Anders Pedersen.

2/9-1770. Niels Andersen Lies db. Gunder.
Test: Lars Lies kone, Kisten Hansdtr., Arne Hansen, Jacob Olsen.

2/9-1770. Mathis Eriksen fra Hyttens db. Erik.
Test: Christen Thomesens kone, Marthe Gregoriidatter, Isak
Abrahamsen, Anders Thomesen, Peder Henrichsen.

2/9-1770. Lars Evensen fra BradsbergKlevens pb. Margrethe.
Test: Christian Andersens kone, Sidsel Jacobsdtr., Jest Halvorsen, Ole Borgersen, Johannes Hansen.

2/9-1770. Christen Bøes db. Gunder.
Test: Aslak Gundersens kone, Maria Haagensdtr., Halvor Gundersen, Peder Gundersen, Mads Eriksen.

2/9-1770. Niels Jansen fra Bergs db. Anders.
Test: Maren Hansdtr., Ingebor Olsdtr., Henning Halvorsen, Halvor Hansen, Ole Cart(?).

2/9-1770. Jacob Røes db. Gunder.
Test: Abraham Gundersens kone, Maren Solvesdtr., Halvor Oredalen, Thor Halvorsen, Abraham Gundersen.

5/9-1770. Jochum Monrads Vilhelmmine Margrethe.
Test: Procurator Fermans kone, Kistine Bang, Simon Schweder, Jochum Adtzlef, David Monrad.

16/9-1770. Even Sneltvets db. Anders.
Test: Niels Venstøbs kone, Kisten Halvorsdatter, Ole Gundersen, Anders Kielsen, Hans Berg.

16/9-1770. Povel Andersen fra Limie Ejets pb. Anne Helvig.
Test: Jens Thorsens kone, Gunbiør Isaksdtr., Anders Thorsen, Jacob Andersen.

16/9-1770. Hans Larsen Ballestads pb. Pernille.
Test: Anders Ballestads kone, Ingebor Abrahamsdtr., Simon Corfitsen, Daniel Venstøb, Jacob Eriksen.

16/9-1770. Erik Heljesen fra Hynies db. Hans.
Test: Gunder Schielbreds kone, Helje Olsdtr., Halvor Hansen, Ole Heljesen.

16/9-1770. Niels Jacobsen fra Meens Ejets db. Christopher.
Test: Peder Hansens kone, Berthe Andersdtr., Christen Engrav, Anders Hansen, Haral Jacobsen.

23/9-1770. Asle Rejersens pb. Anne.
Test: Niri Rejersens kone, Maria Pedersdtr., Niri og Anders Rejersønner, Jon Andersen.

23/9-1770. Amun Engebretsen fra Osebachens pb. Kisten.
Test: Rasmus Biønsens kone, Anne Haralsdatter, Søren Olsen, Lars Olsen.

29/9-1770. Christian Fossums pb. Maren.
Test: Niels Fosses kone, Marthe Engebretsdtr., Aslak Gundersen, Lars Fossum, Niels Engebretsen.

29/9-1770. Simon Lies pb. Thone.
Test: Sivert Riises kone, Margrethe Hansdtr., Christen Gundersen, Lars Larsen, Lars Gundersen.

29/9-1770. Ole Olsen fra Luxefjelds db. Isak.
Test: Christen Clausens kone, Marthe Olsdtr., Tosten Olsen, Erik Nirisen.

7/10-1770. Hans Strømdals pb. Maren.
Test: Ouen Rasmusens kone, Inger Ammundsdtr., Lars Isaksen, Ouen Rasmusen, Hans Hansen.

7/10-1770. Hans Riisings db. Rasmus.
Test: Giert Larsens kone, Sophia Andersdatter, Isak Sørensen, Anders Andersen, Hans Pedersen.

7/10-1770. Halvor Høyelies db. Torbiøn.
Test: Jens Høymyrs kone, Marthe Rollefsdtr., Asle Rejersen, Halvor Jonsen.

7/10-1770. Giert Høyelies db. Giermund.
Test: Peder Kausenrøes kone, Halvor Trolsaases kone, Peder og Knud Kausenrøe.

7/10-1770. Gulbrand Jislesen fra Tofte Ejets pb. Marthe.
Test: Johannes Otterholts kone, Anne Catrine Andersdtr., Knud Halvorsen, Jacob Arnesen, Ole Gudbrandsen.

14/10-1770. Lyder Gunvoldsen fra Follestads db. Gunder.
Test: Isak Sørensens kone, Anne Maria Hansdtr,.
Aslak Bradsberg, Gunder Tevesen, Christian Olsen.

14/10-1770. Scheje Christensen fra Ballestad Ejets pb. Thore.
Test: Lars Bachens kone, Sara Fransdtr., - Knud Riis, Lars Fransen.

17/10-1770. Ole Einersen fra Riising Ejets db. Niels.
Test: Clemet Rasmusens kone, Marthe Olsdtr., Jens Høymyr, Claus Olsen.

21/10-1770. Jacob Riisings db. Halvor.
Test: Anders Feldbereeders kone, Ole Falchums kone, Gunder Holm, Niels Christiansen, Niels Abrahamsen.

21/10-1770. Jens Gundersen fra Bugslottens db. Gunder.
Test: Maria Pedersdtr., Karen Christophersdtr., Peder Gundersen, Thomas Thomasen.

28/10-1770. Haagen Jansens db. Niels.
Test: Ole Friderichsens kone, Gunnil Catrine Olsdtr., Anders Gulset, Christen Thommesen, Jens Hieronomisen.

1/11-1770. Haral Jansen fra Hyttens db. Bærulf.
Test: Abraham Andersens kone, Gunnil Catrine Olsdtr., Jon Pedersen, Ole Nielsen, Halvor Bærulfsen.

4/11-1770. Helje Ballestads db. Christen.
Test: Hans Ballestads kone, Karen Isaksdtr., Anders og Jens Ballestad, Sondre Kittilsen.

4/11-1770. Christen Eriksen fra Bugoths db. Erik.
Test: Lars Kiærs kone, Anne Svensdtr., Anders Eriksen, Erland Eriksen.

4/11-1770. Tormoe Jonsen fra Riising Ejets db. Hans.
Test: Lars Nielsens kone, Gunbiør Hansdtr., Siur Omuth, Halvor Sucha, Søren Hansen.

9/11-1770. Hr. Capitaine Ryes pb. Paulina.
Test: Hr. ObristeLieut.
E?chlefs frue, Constance Aal, hr. Lieutenant Adeler, hr. Herman Løvenskiold, Lucas Norss.

11/11-1770. Christopher Hauerøes pb. Anne.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Anne Halvorsdatter, Isak Hoppestad, Lucas Engebretsen.

11/11-1770. Isak Espedalens db. Hans.
Test: Erik Bøles kone, Anne Andersdatter, Ole Borge, Hans Lie, Jacob Hansen.

18/11-1770. Abraham Fieldets pb. Inger.
Test: Ole Michelsens kone, Anne Christensdtr., Anders Kiær, Niels Olsen.

18/11-1770. Halvor Vebiønsen fra Luxefjelds pb. Anne.
Test: Turi Vebiønsdtr., Ingebor Guttormsdtr., Gulbrand Jislesen, Povel Vebiønsen.

18/11-1770. Christen Larsen fra Kolkiøns db. Lars.
Test: Jens Ballestads kone, Karen Andersdtr., Ole Bøle, Hans Jensen Ballestad.

18/11-1770. Sivert Olsen fra Tofte Ejets db. Ole.
Test: Gunder Halvorsens kone, Marthe Olsdatter, Anders Rejersen, Jacob Halvorsen.

22/11-1770. Skipper Christen Bergs pb. Karen Petronella.
Test: Catrine Post, Karen Karhoff, Jens Fischer, Friderich Blom, Albret Blom.

25/11-1770. Ole Borges db. Even.
Test: Jacob Aaltvets kone, Maria Christensdatter, Jacob og Isak Espedalen, Anders Jacobsen.

2/12-1770. Mathis Engebretsen fra Øfrum Ejets db. Ole.
Test: Anders Riises kone, Kisten Sørensdtr., Ole Olsen, Anders Gundersen.

9/12-1770. Ole Justsen fra Fossum Ejets db. Anders.
Test: Aslak Christensens kone, Dorthe Christensdtr., Ole Torchilsen, Ole Jensen, Jan Pedersen.

9/12-1770. Jens Sørensen fra Osebachens pb. Abelone.
Test: Simen Bommens kone, Maren Jonsdtr, Bøje Karhoff, Peder Jensen.

16/12-1770. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens pb. Anne Mathea.
Test: Gunder Halvorsens kone, Sophie Isaksdatter, Sergiant Nord, Jacob Isaksen, Engebret Eriksen.

23/12-1770. Ole Bradsbergs db. Engebret.
Test: Frøken Løvenskiold, Jomfrue Studios, hr.
Herman Løvenskiold, inspectour Daugaard, Ditlef Rasch.

26/12-1770. Hans Haagensen fra Aas Ejets db. Halvor.
Test: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdtr., Haagen Haagensen, Halvor Stulen, Jan Haagensen.

26/12-1770. Niels Olsen fra Meens Ejets pb. Maren.
Test: Ole Isaksens kone, Kisten Hansdatter, Jacob Olsen, Lars Hansen, Peder Gundersen.

30/12-1770. Ole Aases db. Niels.
Test: Niels Glendes kone, Else Aslaksdtr., Ole Kiise, Halvor Aas, Lars Gregoriisen.


1771.

135 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

 1/1-1771. Christen Jensen fra Hyttens pb. Margrethe.
Test: Christen Thommesens kone, Ingebor Kielsdatter, Niri Rejersen, Ole Hansen.

1/1-1771. Jacob Rasmusen fra Osebachens pb. Anne Dorothea.
Test: Povel Troholts kone, Anne Andersdtr., Jacob Bentsen, Ole Danielsen.

13/1-1771. Ole Eichaasens db. Anders.
Test: Niels Langerøes kone, Karen Christensdatter, Peder Nyegaard, Sondre Kittilsen, Peder Hansen.

13/1-1771. Jan Bøes pb. Maren.
Test: Karen Jansdtr., Maren Haagensdatter, Peder Engebretsen, Jan Pedersen, Niels Andersen.

20/1-1771. Lars Olsen fra Borrestad Ejets pb. Sara.
Test: Elias Amundsens kone, Maren Olsdtr., Jens Pedersen, Tollef Rasmusen, Jon Michelsen.

20/1-1771. Maren Margrethe Sørendatters uægte db. Søren.
Barnefader udlagt: Govert Nielsen - en smedesvend fra Brevig.
Test: Anders Nielsens kone, Henning Hansens kone, Anders Nielsen, Henning Hansen.

27/1-1771. Peder Halvorsen fra Laugmandsgaardens db. Niels.
Test: Anders Aarhuuses kone, Groe Jonsdtr., Halvor Pedersen, Thor Halvorsen, Niels Torbiønsen.

27/1-1771. Baltzer Jensen fra Hyttens pb. Marthe.
Test: Isak Abrahamsens kone, Ingebor Jensdtr., Ole Abrahamsen, Jan Hansen, Svend Sigfridsen.

27/1-1771. Hans Bergs pb. Ingebor.
Test: Anders Kiærs kone, Anne Nielsdtr., Henning Berg, Niels Aslaksen.

27/1-1771. Christian Christophersen fra Grinie Ejets db. Christopher.
Test: Maren Christophersdtr., Anne Nielsdtr., Svennung Grinie, Axel Grinie.

3/2-1771. Aslak Hoppestads db. Rasmus.
Test: Christopher Houerøes kone, Karen Olsdtr., Christopher Houerøe, Mons Clausen, Christopher Christiansen.

3/2-1771. Halvor Aaltvets db. Isak.
Test: Niels Knudsens kone, Kisten Tollefsdtr., Hans Klep, Niels Simensen.

10/2-1771. Erik Bøles db. Anders.
Test: Isak Espedalens kone, Anne Andersdatter, Jacob Espedalen, Johannes Engebretsen, Anders Pedersen.

10/2-1771. Ouen Kolkiøns db. Lars.
Test: Christen Larsens kone, Pernille Olsdtr., Hans Ballestad, Anders Jensen.

10/2-1771. Pernille Hansdtr. fra BradsbergKlevens uægte db. Jørgen.
Barnefader ere Smedesvend fra Skien Christopher Nielsen.
Test: Ole Nielsens kone, Inger Nielsdtr., Ole Nielsen, Ammun Nielsen.

13/2-1771. Aslak Bradsbergs db. Friderich Anthon Beatus.
Test: Hr. Cammerherre Adelers frue, frøeken Deichman, hr.
Lieutenant Adeler, hr. Herman Løvenskiold, Lucas Norss.

17/2-1771. Simon Bommen fra Osebachens db. Hans.
Test: Ole Nænsets kone, Thomas Biørntvets kone, Ole Nænset,
Jacob Engebretsen, Engebret Jacobsen.

17/2-1771. Niels Abrahamsen fra Bøe Rønningens db. Anders.
Test: Ole Thorsens kone, Kisten Jensdtr., Tollef og Ole Abrahamsønner, Baltzer Jensen.

17/2-1771. Ole Olsen fra Øfrum Ejets db. Enok.
Test: Sivert Riises kone, Anne Olsdtr., Mathis Engebretsen, Bent Gundersen.

17/2-1771. Jacob Halvorsen fra Osebachens pb. Anthonette.
Test: Niels Løbergs kone, Ingebor Eriksdtr., Niels Halvorsen, Niels Amundsen, Ulrich Knudsen.

17/2-1771. Peder Pedersen fra Bache Ejets db. Peder.
Test: Knud Kragetoes kone, Maren Hansdtr., Jacob Andersen, Peder Gundersen.

20/2-1771. Jens Gulsets pb. Karen.
Test: Ole Knudsens kone, Anne Jonsdtr., Anders Gulset, Alf Aarhuus, Peder Solvesen.

24/2-1771. Anders Sneltvets pb. Inger.
Test: Tollef Andersens kone, Berthe Jonsdatter, Jacob Isaksen, Jens Sneltvet, Sven Jørgensen.

24/2-1771. Gunder Bechevals db. Isak.
Test: Hans Kleps kone, Anne Vetlesdatter, Halvor Aaltvet, Lars Jacobsen, Ole Halvorsen.

24/2-1771. Marthe Eriksdtr. fra BradsbergKlevens uægte pb. Elen.
Udlagde til barnefader en fremmed sadelmager Johannes Berg.
Test: Maren Christophersdtr., Lisbeth Hansdtr., Knud Aslaksen, Abraham Isaksen.

3/3-1771. Herman Knudsens db. Jørgen.
Test: Abraham Gundersens kone, Ingebor Knudsdtr., Jacob Arnesen, Abraham Gundersen.

10/3-1771. Rollef Christophersen fra Meens Ejets pb. Sara.
Test: Knud Kragetoes kone, Kisten Torjersdatter, Lars Osmundsen, Anders Nirisen.

10/3-1771. Ole Olsen fra Osebachens pb. Anne Maria.
Test: Søren Olsens kone, Ingebor Nielsdtr., Morten Svendsen, Mads Nielsen.

10/3-1771. Peder Knudsens pb. Anne.
Test: Halvor Jønnevals kone, Karen Andersdatter, Halvor Jønneval, Halvor Gundersen.

10/3-1771. Anders Thommesen fra Hyttens pb. Dorthe Helvig.
Test: Christen Thommesens kone, Peder Buuses kone, Arne Eriksen, Mathis Eriksen, Halvor Halvorsen.

25/3-1771. Jens Hellichsen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Hans Børresens kone, Ingebor Hellichsdatter, Hellich Olsen, Lars Christensen.

25/3-1771. Erik Jørgensen fra Breche Ejets db. Hans.
Test: Guri Knudsdtr., Margith Hansdtr., Ole Hansen, Anders Eriksen.

25/3-1771. Simen Jensen fra Osebachens db. Lars.
Test: Sivert Riises kone, Anne Christiansdtr., Jørgen Simensen, Niels Simensen, Niels Jensen.

24/3-1771. Anders Jonsen fra BradsbergKlevens pb. Karen.
Test: Anders Jensens kone, Marthe Eriksdtr., Lars Sanni, Gunder Halvorsen, Halvor Jonsen.

24/3-1771. Christen Madsen fra Osebachens pb. Aslov.
Test: Kisten Olsdtr, Tone Engebretsdatter, Jacob Rasmusen, Ole Olsen.

24/3-1771. Berthe Tronsdtr. fra Aas Ejets uægte pb. Anne.
Til barnefader udlagt Biøn Kittilsen.
Test: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdatter, Abraham Gundersen, Jacob Arnesen.

1/4-1771. Halvor Olsen fra Luxefjelds db. Abraham.
Test: Ole Johannisens enke, Maren Gundersdtr., Povel Olsen, Torchil Olsen, Jørgen Abrahamsen.

1/4-1771. Jon Nielsen fra BradsbergKlevens db. Christian.
Test: Jytte Christensdtr., Magnil Gundersdtr., Jens Gundersen, Lars Nielsen, Niels Engebretsen.

7/4-1771. Isak Hansen fra BradsbergKlevens pb. Barbara.
Test: Maren Hansdtr., Lisbeth Hansdtr., Halvor Arnesen, Lars Olsen.

7/4-1771. Isak Abrahamsen fra BøeRønningens pb. Else Margrethe.
Test: Maren Abrahamsdtr., Kisten Jensdtr., Ole Jensen, Jacob Jonsen, Svend Sigfridsen.

7/4-1771. Christen Torgrimsen fra Buers db. Søren.
Test: Kisten Hansdatter, Kisten Sørensdtr., Hans Sølie, Hans Sørensen, Tollef Sørensen.

7/4-1771. Torjer Schielbreds db. Anders.
Test: Anders Schielbreds kone, Aslov Andersdtr., Peder Grinitejen, Johannes Hansen.

14/4-1771. Jon Gravelies pb. Ragnil.
Test: Ole Torchilsens kone, Anne Hansdtr., Jens Høymyr, Halvor Pedersen, Jon Pedersen.

14/4-1771. Simon Corfitsen fra BradsbergKlevens db. Simon.
Test: Hans Larsens kone, Ingebor Abrahamsdatter, Ole Eriksen, Borger Olsen, Ole Borgersen.

14/4-1771. Halvor Buers pb. Live.
Test: Kisten Hansdtr., Anne Christophersdtr., Knud Aslaksen, Erik Bøle, Jon Thorsen.

14/4-1771. Anders Jensen fra Follestads db. Jens.
Test: Lyder Gunvaldsens kone, Anne Eriksdatter, Hans Pedersen, Peder Hansen.

14/4-1771. Knud Riises db. Lars.
Test: Jacob Aases kone, Hovor Aases kone, Lars Bachen, Hovor Aas, Ole Eriksen.

21/4-1771. Hans Jensen Ballestads db. Jens.
Test: Daniel Jensens kone, Inger Andersdtr., Ouen Kiolkiøn, Hans Jensen, Johannes Engebretsen.

21/4-1771. Halvor Larsen fra Venstøbs db. Hans.
Test: Niels Venstøbs kone, Maren Olsdatter, Halvor Aas, Niels Foss, Hieromus Johannisen.

28/4-1771. Thor Bachens db. Niels.
Test: Jacob Aaltvetd kone, Maren Hansdtr., Lars Bachen, Gunder Becheval, Anders Jacobsen.

28/4-1771. Lars Olsen fra Luxefjelds pb. Karen.
Test: Ole Johannisens enke, Anne Christensdatter, Povel Fieldet, Halvor Olsen, Ole Olsen.

28/4-1771. Jon Olsen fra Tofte Ejets pb. Anne.
Test: Peder Hansens kone, Jacob Pedersens kone, Lars Haagensen, Jon Rønningen.

5/5-1771. Siur Omuths pb. Marthe.
Test: Ole Houerøes kone, Gunnil Gregoriidatter, Ole Houerøe, Tormoe Jonsen, Simon Gregoriisen.

5/5-1771. Halvor Christensen fra Osebachens pb. Helvig.
Test: Martinus Christiansens kone, Thore Christensdtr., Gulbrand Stephensen, Lave Knudsen, Bendix Andreasen.

5/5-1771. Giert Amundsens pb. Sidsel.
Test: Maren Jacobsdtr., Maren Simonsdatter, Edvert Jonsen, Jacob Nielsen.

5/5-1771. Randi Larsdtr. fra Foss Ejets uægte db. Halvor.
Barnefader Ole Knudsen Nisterøe - soldat og gift.
Test: Jacob Pedersens kone, Karen Haagensdatter, Jacob Arnesen, Hans Haagensen.

12/5-1771. Tov Olsen fra Foss Ejets pb. Anne.
Test: Johannes Otterholts kone, Marthe Olsdtr., Johannes Otterholt, Lars Haagensen, Erik Povelsen.

12/5-1771. Giertrud Maria Nielsdtr. fra Osebachens uægte pb. Inger Kistine.
Barnefader udlagd: Niels Jacobsen fra Laurvigen.
Test: Halvor Olsens kone, Tone Engebretsdtr., Bøje Karhoff, Peder Jensen, Hans Larsen.

20/5-1771. Halvor Trolsaases db. Niels.
Test: Giert Høyelies kone, Saamund Høyelies kone, Jens Højmyr, Giert Høyelie.

20/5-1771. Povel Fieldets db. Anun.
Test: Ole Erisrøes kone, Joran Olsdatter, Ole Ersrøe, Lars Olsen, Torchil Olsen.

20/5-1771. Rasmus Hansen fra Grinie Ejets pb. Karen Maria.
Test: Jacob Riisings kone, Lisbeth Svennungsdatter, Svennung Grinie, Thor Amundsen.

20/5-1771. Torbiøn Bradsbergs db. Jens.
Test: Friderich Vessels kone, Ingebor Andersdatter, Friderich Vessel, Lyder Folloug, Frans Rusch.

20/5-1771. Isak Halvorsens db. Christen Lund.
Test: Abraham Falchums enke, Margrethe Johannisdtr., Halvor Tofte, Anders Christensen, Arne Johannisen.

20/5-1771. Anders Aarhuuses db. Knud.
Test: Engebret Hynies kone, Live Jonsdtr., Alf Aarhuus, Niels Halvorsen, Jens Jonsen.

20/5-1771. Haral Pedersen fra Foss Ejets pb. Magnil.
Test: Christen Lunds kone, Anne Pedersdtr., Peder Meen, Haral Jansen, Ole Nærum.

20/5-1771. Christen Faarevals pb. Karen.
Test: Halvor Faarvals kone, Maren Fransdtr., Rasmus Dyrchol, Niels Faareval, Aslak Pedersen.

26/5-1771. Just Toftes db. Halvor.
Test: Anders Mælas kone, Abraham Andersens kone, Peder Tofte, Isak og Jacob Andersønner.

26/5-1771. Rasmus Dyrchols pb. Kisten.
Test: Engebret Lucæsens kone, Anne Halvorsdatter, Lars Fossum, Svend Sørbøe, Halvor Gundersen.

2/6-1771. Alf Aarhuuses pb. Else.
Test: Jens Gulsets kone, Dorthe Torbiønsdatter, Anders Aarhuus, Jens Aarhuus.

2/6-1771. Christen Nøglegaards db. Niels.
Test: Jacob Tønnisens kone, Guri Svensdtr., Niels Glende, Gunder Halvorsen, Anders Amundsen.

2/6-1771. Clemet Rasmusen fra Mælum Ejets db. Rasmus.
Test: Live Jensdtr., Maria Gundersdtr., Niels Torbiønsen, Claus Olsen, Torgrim Engebretsen.

9/6-1771. Knud Øfrums db. Jacob.
Test: Ole Nærums kone, Anne Andersdtr., Anders Langerøe, Jacob Espedalen, Jacob Hansen.

9/6-1771. Knud Aslaksen fra Breche Ejets pb. Inger.
Test: Anne Kistine Nielsdtr., Maren Christophersdtr., Søren Mathisen, Erik Larsen, Bærulf Olsen.

9/6-1771. Jens Jacobsen fra AasHammerens db. Daniel.
Test: Johannes Otterholts kone, Else Aslaksdtr., Jacob Jensen, Jacob Tønnesen, Hans Jacobsen.

9/6-1771. Maria Andersdtr. fra Eichonrøes uægte db. Christen.
Barnefader: Isak Eichonrøe.
Test: Christen Nielsens kone, Lyder Follestads kone, Christen Clausen, Jacob Haagensen.

16/6-1771. Ole Torchelsen fra Fossum Ejets db. Anders.
Test: Abraham Andersens kone, Sille Olsdtr., Jens Olsen, Ole Isaksen, Jan Pedersen.

23/6-1771. Anun Løbergs db. Lars.
Test: Niels Løbergs kone, Maren Haralsdatter, Niels Løberg, Jens Sneltvet, Ole Nærum.

23/6-1771. Jan Christophersens db. Peder fra Hytten.
Test: Haral Jansens kone, Karen Gundersdatter, Otter Leth, Arne Eriksen, Peder Henrichsen.

23/6-1771. Anders Jensen Ballestads db. Jens.
Test: Lisbeth Østensdtr., Anne Hansdtr, Lars Jensen, Johannes Engebretsen, Jens Halvorsen.

30/6-1771. Simon Erlandsen fra Aarhuus Ejets db. Erik.
Test: Ole Friderichsens kone, Marthe Christensdatter, Lars Fossum, Jens Aarhuus, Niels Eriksen.

30/6-1771. Ole Jermundsen fra Bache Ejets pb. Anne.
Test: Niels Jacobsens kone, Kisten Torjersdatter, Ole Fløtterøe, Simen Lie.

21/7-1771. Isak Høyelies db. Ole.
Test: Jens Høymyrs kone, Maria Jonsdtr., Jens Høymyr, Niels Berreberg.

21/7-1771. Anders Schielbreds db. Christen.
Test: Torjer Schielbreds kone, Gunnil Biønsdatter, Peder Grinitejen, Johannes Hansen.

27/7-1771. Johan David Verners pb. Kistine Rosine.
Test: Rasmus Mallings kone, Benedicte Aal, Ditlef Rasch, Nicolaj Aal, Horster.

28/7-1771. Niels Faarevolds db. Rasmus.
Test: Rasmus Dyrchols kone, Dorthe Maria Christensdtr., Halvor Faareval, Halvor Sørensen, Aslak Pedersen.

28/7-1771. Gunlich Povelsen fra Luxefjelds db. Hans.
Test: Turi Vebiønsdtr., Marthe Christensdtr., Ole Michelsen, Torchil Olsen.

4/8-1771. Jacob Isaksen fra Breche Ejets db. Niels.
Test: Gunder Halvorsens kone, Sophia Isaksdatter, Ole Isaksen, Jacob Eriksen, Jon Jonsen.

11/8-1771. Peder Meens pb. Thore.
Test: Anne Carine Hansdtr., Mette Catrine Andreædtr., Lave Knudsen, Lars Hansen, Søren Knudsen.

11/8-1771. Christen Thomesen fra Hyttens db. Søren.
Test: Catrine Pedersdtr., Karen Abrahamsdatter, Anders Henrichsen, Mathis Eriksen, Anders Thomesen.

11/8-1771. Thomes Pedersen fra Osebachens pb. Marthe.
Test: Thore Christensdtr., Ingebor Knudsdtr., Erik Knudsen, Brynil Christensen.

12/8-1771. Michel Kruuses db. Christian.
Test: Francisca Aall, Constance Berggreen, Ditlef Rasch, Nicolaj Aall.

18/8-1771. Morten Gundersen fra Schaven Ejets pb. Anne.
Test: Lars Fossums kone, Marthe Gregoriidtr, Christen Bøe, Halvor og Peder Gundersønner.

23/8-1771. Jens Fischers db. Jens Nicolaj.
Test: Madame Karhoff, jomfrue Lindegaard, procurator Rougtvet, Petter Steen, Rasmus Fischer.

25/8-1771. Halvor Suchas pb. Thor.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Gunnil Biønsdatter, Tosten Thorsen, Knud Kousenrøe, Thormoe Jonsen.

25/8-1771. Anders Eriksen fra Riising Ejets pb. Kisten.
Test: Sven Sørbøes kone, Maren Nielsdatter, Christen Eriksen, Erland Eriksen.

25/8-1771. Lars Løve fra Breche Ejets db. Jens.
Test: Karen Larsdtr., Johanne Larsdtr., Anders Ballestad, Even Larsen.

8/9-1771. Lars Andersen fra Meens Ejets pb. Anne Maria.
Test: Niels Olsens kone, Karen Christophersdtr., Anders Evensen, Stephen Andersen.

15/9-1771. Østen Bøes pb. Anne Kistine.
Test: Catrine Hansdtr., Sille Olsdtr., Christian Hoppestad, Christen Clausen, Halvor Pedersen.

15/9-1771. Axel Grinies db. Simen.
Test: Maria Gundersdtr., Marthe Nielsdtr., Gunder Grinie, Christian Christophersen, Axel Nielsen.

15/9-1771. Niels Halvorsen fra Gulset Ejets db. Jens.
Test: Anders Henrichsens kone, Else Jacobsdtr., Niels Larsen, Ole Jensen, Tosten Thorsen.

29/9-1771. Ole Nielsen fra Hyttens pb. Ester Jessine.
Test: Haral Jansens kone, Maren Pernille Aabye, Jacob Egelund, Jon Pedersen, Gunder Nielsen.

29/9-1771. Søren Larsen fra Hynie Ejets db. Peder.
Test: Karen Jansdtr., Maren Haagensdtr., Jens Engebretsen, Halvor Hansen.

29/9-1771. Tollef Jansen fra Stulen Ejets pb. Inger.
Test: Ellef Halvorsens kone, Maren Fransdtr., Halvor Faareval, Jan Pedersen.

29/9-1771. Halvor Fløtterøes pb. Maren.
Test: Tollef Høysets kone, Sophia Isaksdatter, Halvor Aaltvet, Jacob Bommen, Jacob Andersen.

29/9-1771. Niels Nielsen fra BradsbergKlevens pb. Kisten.
Test: Marthe Knudsdtr., Kisten Olsdtr., Halvor Hansen, Anders Olsen.

6/10-1771. Lars Bachens db. Lars.
Test: Thor Bachens kone, Karen Christophersdatter, Jacob Aaltvet, Knud Riis, Anders Jacobsen.

6/10-1771. Gregorii Lunds db. Michel.
Test: Siur Omuths kone, Gunnil Biønsdtr., Halvor Lyngaasen, Jacob Zachariæsen, Peder Christensen.

6/10-1771. Knud Johannisen fra BradsbergKlevens db. Johannes.
Test: Hans Ballestads kone, Kisten Eriksdatter, Søren Mathisen, Johannes Engebretsen.

6/10-1771. Halvor Christophersen fra Dybedals db. Tollef.
Test: Søren Otterholts kone, Margrethe Sørensdtr., Søren Otterholt, Abraham Gundersen.

6/10-1771. Halvor Hansen fra Aass pb. Inger.
Test: Niels Venstøbs kone, Karen Hansdtr., Halvor Aas, Ole Aas, Lars Hansen.

13/10-1771. Anders Christensen fra Falchum Ejets pb. Anne.
Test: Abraham Falchums enke, Ingebor Christensdtr., Ouen Rasmusen, Niels Abrahamsen, Knud Knudsen.

13/10-1771. Ole Jensen fra Hynie Ejets pb. Else.
Test: Ole Thorsens kone, Dorthe Torbiønsdatter, Ole Jørgensen, Jacob Jonsen, Halvor Hansen.

18/10-1771. Jacob Schweders tvillingbørn, søn Jens Severin.
Test: Jens Schweders enke, Inger Margrethe Bindrup, Simon Schweder, Giert Monrad, Jochum Bang.

18/10-1771. Jacob Schweders tvillingbørn, dtr. Kistine Maria.
Test: Jochum Monrads kone, Sille Berg, Friderich Carl Bang, Frans Hofgaard, David Monrad.

18/10-1771. Ole Thues db. Frans.
Test: Hr. Capit. Rasches frue, Francisca Aal, tolder Ybervasser, Ditlef Rasch, Povel Schioldborg.

20/10-1771. Erik Heljesen fra Moe Ejets db. Hans.
Test: Jacob Tejens kone, Siri Jermundsdtr., Ole Heljesen, Niels Aslaksen.

27/10-1771. Halvor Riises db. Ole.
Test: Hans Rasmusens kone, Maren Rasmusdatter, Jens Sørensen, Hans Rasmusen.

3/11-1771. Anders Gulsets pb. Karen Maria.
Test: Søren Sems kone, Marthe Solvesdtr., Jens Gulset, Haagen Jansen, Peder Solvesen.

3/11-1771. Niels Arvesen fra BradsbergKlevens pb. Ingebor.
Test: Maren Hansdtr., Anne Hansdtr., Anders Hansen, Claus Hansen, Hans Hansen.

10/11-1771. Christen Larsen fra V. Borge Ejets pb. Maren.
Test: Catrine Pedersdtr., Ingebor Jonsdtr., Halvor Amundsen, Knud Jonsen, Jacob Amundsen.

17/11-1771. Christian Follestads db. Herman Andreas.
Test: Thomes Pauses kone, Maren Eriksdatter, Jørgen og Ludvig Hermansønner, Christen Paus.

17/11-1771. Christen Eriksen fra Bugoths pb. Marthe Carine.
Test: Lars Kiærs kone, Anne Nielsdtr., Anders Eriksen, Hans Eriksen, Erland Eriksen.

24/11-1771. Kittil Houens db. Jens.
Test: Jens Ballestads kone, Turi Olsdatter, Thor Houen, Morten Ballestad, Johannes Engebretsen.

24/11-1771. Isak Aases pb. Karen.
Test: Halvor Aases kone, Karen Halvorsdtr., Torbiøn Bradsberg, Halvor Larsen, Henrich Pedersen.

8/12-1771. Thor Houens db. Jon.
Test: Morten Ballestads kone, Pauline Nielsdtr., Kittil Houen, Abraham Christensen, Halvor Borgersen.

8/12-1771. Hans Sølies db. Søren.
Test: Simon Sølies kone, Karen Larsdtr., Hans Svindholt, Niels Larsen, Halvor Hansen.

15/12-1771. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Jacob Isaksens kone, Anne Isaksdtr., Christian Asmusen, Gunder Halvorsen, Ole Isaksen.

15/12-1771. Mathis Eriksen fra Hyttens pb. Karen Helvig.
Test: Christen Thommesens kone, Catrine Hansdtr., Claus Andersen, Petter Hansen, Lars Gregoriisen.

15/12-1771. Jacob Sørensen fra Stulen ved Lies db. Søren.
Test: Christian Høysets kone, Berthe Jacobsdatter, Christian Høyset, Hans Klep.

22/12-1771. Abraham Andersen fra Hyttens db. Anders.
Test: Casten Knudsens kone, Sille Catrine Olsdtr., Anders Andersen, Lars Fossum, Christian Fossum.

22/12-1771. Hans Nielsens db. Christen.
Test: Christen Andersens kone, Marthe Nielsdtr., Christian Hoppestad, Mons Hoppestad, Aslak Nielsen.

26/12-1771. Knud Gulsets pb. Anne.
Test: Karen Gundersdtr., Christence Gundersdatter.
Gunder Gulset, Peder Solvesen, Aslak Gundersen.

26/12-1771. Hans Kiises db. Halvor.
Test: Rasmus Dyrchols kone, Maren Fransdatter, Christian Hoppestad, Jens Engebretsen, Aslak Olsen.

26/12-1771. Ole Olsen fra Luxefjelds db. Claus.
Test: Christen Clausens kone, Kisten Christophersdtr., Christen Clausen, Niels Eriksen.

Innført kun i KB for Eidanger (hvor Siljan lå under på den tiden. G. S. ):
29/12-1771. Døbt i Gierpen Kirke: Halvor Olsen Grorøds pb. Maren.
Test: Mette Holmgreen og Anne Andersdatter hos Provsten, Neri Rejerson, Ole Andersen Høysæt.


1772.

128 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1772. Johas Pedersen fra BradsbergKlevens db. Peder.
Test: Magnil Andersdtr., Maren Pederdtr., Thomas Thomesen,
Niels Nielsen, Niels Engebretsen.

1/1-1772. Hans Larsen fra BradsbergKlevens db. Lars.
Test: Anne Jensdtr., Helvig Hansdtr., Niels Jensen, Hans Andersen, Lars Nielsen.

5/1-1772. Jacob Pedersen fra Tofte Ejets db. Peder.
Test: Jacob Tønnesens kone, Anne Nielsdtr., Jacob Tønnesen, Hans Pedersen.

5/1-1772. Tosten Thorsens db. Ole.
Test: Niels Jacobsens kone, Live Jonsdtr., Halvor Thorsen, Niels Halvorsen, Peder Solvesen.

5/1-1772. Erik Christophersen fra Jønnevals db. Knud.
Test: Biøn Fieldalens kone, Christine Biønsdtr., Ole Sondresen, Ole Heljesen.

12/1-1772. Isak Follougs pb. Lisbeth.
Test: Aslak Bradsbergs kone, Anders Jensens kone, Gunder og Jens Halvorsønner, Halvor Børgersøn.

12/1-1772. Hans Sørensen fra Bøe Rønningens pb. Maria.
Test: Christen Thomesens kone, Marthe Christensdtr., Mads Eriksen, Jan Pedersen, Niels Eriksen.

19/1-1772. Engebret Bouerøes db. Jan.
Test: Peder Venstøbs kone, Gunnil Gregoriidtr., Peder Kausenrøe, Tosten Doxerøe.

26/1-1772. Ole Einersen fra Riising Ejets pb. Anne.
Test: Jens Høymyrs kone, Maria Johannisdtr., Einer Torbiønsen, Niels Berreberg.

26/1-1772. Ole Falchums db. Abraham.
Test: Abraham Falchums frue, Anne Gundersdtr., Gunder Holm, Niels og Anders Christians sønner.

26/1-1772. Lars Schyers db. Anders.
Test: Hans Larsens kone, Ascher Svensdatter, Ole Schyer, Abraham Christensen, Halvor Borgersen.

26/1-1772. Peder Larsen fra Bradsberg Skouens db. Ole.
Test: Jens Ballestads enke, Marthe Olsdtr., Lars Christensen, Nies Eichonrøe, Christen Larsen.

26/1-1772. Simen Lies pb. Marthe.
Test: Lars Sannis kone, Elen Olsdtr., Gunder Baaserøe, Lars Buer, Christen Larsen.

2/2-1772. Svend Sørbøes db. Jørgen.
Test: Søren Sems kone, Anne Nielsdtr., Niels Løberg, Jon Jonsen.

2/2-1772. Christen Hoppestads db. Anun.
Test: Christian Hoppestads kone,  Maren Clausdtr., Ole Kiise, Rasmus Hansen.

2/2-1772. Maren Pedersdtr. fra Tofte Ejets uægte db. Peder.
Barnefader: Niels Christiansen.
Test: Peder Hansens kone, Anne Nielsdatter, Anders Rejersen, Hans Pedersen.

10/2-1772. Jens Kiils pb. Engel Maria.
Test: Halvor Jobsens kone, Guri Arveskoug, Ole Vindholmen, Povel Schioldborg, Jacob Manal.

16/2-1772. Jon Løbergs db. Niels.
Test: Ammun Løbergs kone, Sophia Nielsdtr., Niels Sørensen Løberg, Niels Olsen Løberg.

16/2-1772. Christen Holms db. Gudmun.
Test: Gunder Holms kone, Dorthe Christensdtr, Jens Berreberg, Arne Johannisen, David Christiansen.

16/2-1772. Lars Pedersen fra Gulset Ejets db. Ole.
Test: Gunnil Ebbesdtr., Gunnil Zachariasdtr., Haagen Amundsen, Anders Zachariæsen, Lars Jørgensen.

23/2-1772. Ole Houerøes db. Tolf.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Gunnil Zachariædtr., Jon Jonsen, Jacob Zachariæsen.

23/2-1772. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens db. Isak.
Test: Anlov Andersdtr., Maren Hansdatter, Rasmus Hansen, Michel Olsen.

1/3-1772. Niels Hansen Buers pb. Anne Catrine.
Test: Peder Meens kone, Maria Christensdtr., Sergiant Nord, Ole Isaksen.

1/3-1772. Christian Fossums pb. Maren Helvig.
Test: Abraham Andersens kone, Else Aslaksdatter, Lars Fossum, Lars Venstøb, Peder Gundersen.

1/3-1772. Haral Sølies pb. Vetle.
Test: Halvor Riises kone, Anne Haralsdtr., Halvor Riis, Amun Engebretsen.

1/3-1772. Halvor Kittilsen fra Fieldal Ejets db. Kittil.
Test: Gunder Schielbreds kone, Christine Biønsdatter, Ole Sondresen, Siur Kittilsen.

1/3-1772. Aasol Gundersen fra Meens Ejets pb. Ragnil.
Test: Thor Svensens kone, Ingebor Jensdtr., Lars Andersen, Jens Aarhuus.

1/3-1772. Niels Jacobsen fra Gulset Ejets db. Jacob.
Test: Tollef Høysets kone, Kisten Jacobsdtr., Hans Larsen, Niels Larsen.

8/3-1772. Jacob Grinitejens pb. Anne.
Test: Anders Kiærs kone, Ingebor Olsdatter, Søren Grinie, Hans Riising, Hans Aslaksen.

8/3-1772. Hans Aslaksen Bergs pb. Karen Maria.
Test: Henning Bergs kone, Kisten Halvorsdtr., Henning Berg, Niels Aslaksen, Isak Jonsen.

15/3-1772. Haral Jansen fra Hyttens pb. Sara.
Test: Ole Nielsens kone, Karen Jonsdatter, Jacob Egelund, Christen Lund, Haral Pedersen.

15/3-1772. Aslak Hoppestads pb. Anne.
Test: Christian Hoppestads kone, Marichen Clausdtr., Christopher Houerøe, Lucas Engebretsen, Christen Olsen.

15/3-1772. Anders Rønnichsen fra Luxefjelds db. Isak.
Test: Ole Michelsens kone, Else Aslaksdtr., Ole Michelsen, Halvor Gundersen.

15/3-1772. Halvor Sørensen fra Stulens db. Hans.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Maria Friderichsdtr., Christen Sørensen, Tolf Jansen, Aslak Pedersen.

18/3-1772. Anders Eriksen fra Breche Ejets pb. Inger Margrethe.
Test: Anne Johannisdtr., Kisten Eriksdtr., Erik Thorsen, Halvor Gundersen.

22/3-1772. Christopher Houerøes pb. Gunnil.
Test: Jens Engebretsens kone, Maren Fransdtr., Aslak Hoppestad, Ole Knudsen, Jens Engebretsen.

22/3-1772. Hans Haagensen fra Moe Ejets pb. Inger.
Test: Friderich Hansens enke, Karen Haagensdtr., Abraham Gundersen, Jan Haagensen.

22/3-1772. Marthe Svennungsdtr. fra Grinies uægte pb. Kisten.
Udlagt til barnefader Isak Andersen.
Test: Rasmus Hansens kone, Lisbeth Svennungsdatter, Svennung Grinie, Rasmus Hansen.

29/3-1772. Jon Pedersen fra Hyttens db. Jan.
Test: Jacob Egelunds kone, Karen Jansdtr., Giert Condrop, Ole Nielsen, Jan Christophersen.

29/3-1772. Niels Engebretsen fra Moe Ejets pb. Anne.
Test: Lucas Engebretsens kone, Karen Haagensdatter, Lars Haagensen, Peder Engebretsen.

29/3-1772. Abraham Gundersen fra Moe Ejets pb. Else.
Test: Jacob Gundersens kone, Berthe Tronsdtr., Halvor Christophersen, Hans Haagensen.

25/3-1772. Ole Jacobsen fra Osebachens db. Thomas.
Test: Morten Henrichs kone, Groe Jacobsdtr., Engebret Engebretsen, Thomes Thomesen.

25/3-1772. Mathis Svindholts pb. Live.
Test: Erik Bøles kone, Marthe Gundersdatter, Christian Højset, Simen Gundersen, Mathis Andersen.

12/4-1772. Christian Holms pb. Anne.
Test: Gunder Holms kone, Ingebor Christensdatter, Tollef Berreberg, Jens Berreberg, Peder Christensen.

12/4-1772. Tollef Nielsen fra Løberg Ejets pb. Maren.
Test: Lars Svenchesens kone, Sophia Nielsdatter, Ole Schyer, Hans Larsen.

12/4-1772. Maren Vernersdtr. fra Schielbred Ejets uægte db. Ole.
Barnfader: Jacob Olsen Solverøe.
Test: Peder Grinjtejens kone, Else Aslaksdtr., Peder Grinjtejen, Zacharias Bugoth.

20/4-1772. Daniel Venstøbs pb. Ingebor.
Test: Hans Ballestads kone, Karen Pedersdtr., Peder Tofte, Anders Jensen, Aslak Halvorsen.

20/4-1772. Hans Larsen fra Løberg Ejets db. Anders.
Test: Lars Svenchesens kone, Anne Svenchesdatter, Tollef Nielsen, Anders Svenchesen.

20/4-1772. Knud Kausenrøes pb. Groe.
Test: Giert Høylies kone, Saamund Høyelies kone, Giert Højelie, Halvor Sucha.

26/4-1772. Jacob Olsen fra Meens Ejets db. Hans.
Test: Niels Olsens kone, Ragnil Olsdtr., Niels Olsen, Jacob Hansen, Lars Hansen.

26/4-1772. Isak Jensen fra Eichonrøes db. Hans.
Test: Anders Jensens kone, Helvig Jensdtr., Johannes Engebretsen, Jens Halvorsen.

10/5-1772. Ole Justsen fra Fossum Ejets db. Ole.
Test: Aslak Christensens kone, Maren Haagensdatter, Halvor Pedersen, Jan Pedersen.

10/5-1772. Thor Halvorsen fra Laugmands Ejets pb. Ingebor.
Test: Johannes Sneltvets kone, Dorthe Johannisdtr., Johannes Sneltvet, Halvor Oredalen, Niri Vattenberg.

10/5-1772. Thor Sondresen fra Moe Ejets pb. Christine Tonette.
Test: Ole Ersrøes kone, Turi Sondresdtr., Ole Ersrøe, Ole Sondresen.

10/5-1772. Aslak Moes db. Hans.
Test: Niels Moes kone, Niels Hynies kone, Niels Moe, Niels Hynie, Christopher Hansen.

17/5-1772. Even Larsens db. Gunder.
Test: Ole Gundersens kone, Gunbiør Isaksdatter, Ole Gundersen, Knud Engebretsen, Anun Larsen.

24/5-1772. Jon Gravelies pb. Helje.
Test: Tormoe Jonsens kone, Gunbiør Hansdatter, Tormoe Jonsen, Ole Torchilsen, Halvor Jonsen.

28/5-1772. Halvor Jønnevals pb. Abigael.
Test: Just Toftes kone, Maren Haralsdtr., Anders Gulset, Søren Sem, Gunder Gundersen.

8/6-1772. Aslak Bradsbergs pb. Juliana Maria.
Test: Rasmus Clobergs kone, Christen Nøglegaards kone, Lyder
Follestad, Clemet Nielsen, Isak Folloug.

8/6-1772. Rasmus Fløtterøes pb. Anne.
Test: Tollef Halvorsens enke, Karen Knudsatter, Knud Kragetoe, Christen Olsen.

8/6-1772. Halvor Eriksens fra Hoppestad Ejets db. Erik. (Navnet manglet, men skal være Erik. G.S.)
Test: Sille Catrine Olsdtr., Karen Nielsdtr., Abraham Andersen, Simen Trulsen, Ole Jensen.

8/6-1772. Søren Sems db. Isak.
Test: Sven Sørbøes kone, Maren Gundersdtr., Gunder Tevesen, Søren Grinie, Steen Gundersen.

8/6-1772. Peder Olsen fra Trolsaass pb. Berthe.
Test: Kisten Eriksdtr., Anne Andersdtr., Jacob Andersen, Anders Christensen.

14/6-1772. Niels Moes pb. Karen.
Test: Aslak Moes kone, Aslov Ledvorsdtr., Aslak Moe, Anders Nielsen, Christopher Hansen.

14/6-1772. Ole Nærums db. Christen.
Test: Peder Meens kone, Magnil Christensdtr., Christen Borge, Anun Løberg.

14/6-1772. Asle Rejersens db. Engebret.
Test: Niri Vattenbergs kone, Agatha Hansdatter, Jon Andersen, Ole Hansen.

28/6-1772. Ole Nisterøes db. Christen.
Test: Christopher Houerøes kone, Helje Nielsdatter, Halvor Sørensen, Tollef Jansen.

28/6-1772. Peder Jensen fra Osebachens pb. Karen.
Test: Svend Borgs kone, Lisbeth Johanne Friderichsdtr., Tollef Ellingsen, Johan Thommesen, Jens Pedersen.

28/6-1772. Anders Sneltvets db. Ole.
Test: Niels Løbergs kone, Sven Sørbøes kone, Jacob Isaksen, Tollef Andersen.

28/6-1772. Johanne Larsdtr. fra Lunds Ejets uægte db. Lars.
Barnefader: Jon Nielsen fra Solum sogn.
Test: Anders Olsens kone, Anne Hansdtr., Jens Thomesen, Thor Halvorsen.

2/7-1772. Hr. Capitain Ryes pb. Anne Margrethe Maria.
Test: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, Benedicte Aal, Hr. JusticieRaad Holm, Hr. CancelieRaad Deichman, Bent Bentsen.

5/7-1772. Lars Nielsen fra Laugmandsgaardens db. Christen.
Test: Anders Aarhuses kone, Groe Jonsdtr., Niri Vattenberg, Peder Halvorsen, Abraham Eriksen.

12/7-1772. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets pb. Dorthe.
Test: Ole Jansens kone, Karen Olsdtr., Lars Isaksen, Hans Hansen, Peder Olsen.

12/7-1772. Jens Engebretsen fra Dyrchol Ejets pb. Inger.
Test: Rasmus Dyrchols kone, Peder Engebretsens kone, Hans Kiise, Christopher Houerøe, Niels Engebretsen.

14/7-1772. Hr. Løvenskiolds pb. Margrethe.
Test: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøchen Deichman, hr. CancelieRaad Deichman, hr. Capit.
Rasch, Ditlef Rasch.

19/7-1772. Halvor Vebiønsen fra Luxefjelds pb. Helje.
Test: Jacob Riisings kone, Siri Aslaksdtr, Anders Rejersen, Knud Guttormsen.

19/7-1772. Halvor Trolsaases pb. Ingebor.
Test: Tormoe Jonsens kone, Karen Nielsdatter, Halvor Sucha, Erland Eriksen

21/7-1772. Ole Bradsbergs db. Berthel Arveskoug.
Test: Niels Gundersens kone, Anne Realfsdatter, Petter Bøjesen, Jochum Jørgensen, Peder Baar.

2/8-1772. Knud Kragetoes db. Lars.
Test: Halvor Fløtterøes kone, Sidsel Andersdtr., Lars Bachen, Rasmus Fløtterøe.

9/8-1772. Niels Hynies pb. Maren-Helvig.
Test: Hans Moes enke, Dorthe Torbiønsdtr., Arne Eriksen, Aslak Moe, Christopher Hansen.

16/8-1772. Halvor Larsen fra Venstøbs db. Rasmus.
Test: Isak Aases kone, Else Aslaksdtr., Lars Fossum, Halvor Gundersen, Niels Christophersen.

16/8-1772. Simon Sølies db. Lars.
Test: Lars Ouestads kone, Mathis Svindholts kone, Haral Sølie, Hans Sølie, Tollef Berreberg.

16/8-1772. Haagen Jansen fra Hyttens db. Melchior.
Test: Anders Gulsets kone, Catrine Andersdtr., Jørgen Jonsen, Petter Hansen, Abraham Andersen.

16/8-1772. Thomes Pedersen fra Osebachens pb. Margrethe.
Test: Helvig Eriksdtr., Sybille Knudsdatter, Christen Jonsen, Erik Sørensen, Anders Svendsen.

16/8-1772. Isak Espedalens pb. Kisten.
Test: Jacob Espedalens kone, Inger Nielsdtr., Knud Øfrum, Erik Bøle, Lars Jacobsen.

16/8-1772. Niels Aslaksens pb. Maren.
Test: Ingebor Andersdtr., Kisten Olsdtr., Søren Sørensen, Hans Pedersen.

23/8-1772. Siur Omuths db. Niels.
Test: Ole Houerøes kone, Gunnil Gregoriidtr., Niels Houerøe, Tormoe Jonsen, Simen Gregoriisen.

23/8-1772. Anders Aarhuuses db. Knud.
Test: Anders Mælas kone, Kisten Jonsdatter, Alf Aarhuus, Jens Gulset, Jacob Andersen.

23/8-1772. Peder Engebretsen fra Bøes db. Engebret.
Test: Jon Pedersens kone, Maren Engebretsdtr., Haral Jansen, Jens Engebretsen, Halvor Jonsen.

23/8-1772. Lars Bøes pb. Dorthe Maria.
Test: Mons Hoppestads kone, Maren Pedersdatter, Mons Hoppestad, Halvor Aas, Engebret Solvesen.

23/8-1772. Christen Thommesen fra Hyttens db. Thomes.
Test: Peder Buuses kone, Dorthe Henrichsdatter, Mathis Eriksen, Anders Thomesen, Daniel Henrichsen.

23/8-1772. Simon Jensen fra Osebachens db. Lars.
Test: Anne Larsdtr., Maren Simensdatter, Niels Jensen, Søren Olsen, Jørgen Simensen.

30/8-1772. Engebret Sneltvets pb. Maren.
Test: Jens Sneltvets kone, Gunnil Hansdatter, Jan Bøe, Jens Sneltvet, Niels Andersen.

30/8-1772. Frans Glørsmyrs db. Jisle (Gisle).
Test: Christopher Houerøes kone, Christine Biønsdatter, Halvor Lyngaasen, Halvor Faareval, Aslak Pedersen.

30/8-1772. Halvor Hansen Bøes db. Hans.
Test: Jan Bøes kone, Marthe Gundersdatter, Mads Eriksen, Knud Haagensen, Isak Hansen.

6/9-1772. Lars Lies pb. Anne.
Test: Anne Vetlesdtr., Inger Andersdtr., Niels og Jacob Lie, Engebret Vetlesen.

6/9-1772. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens pb. Alhed.
Test: Sergiant Nords kone, Sophia Isaksdatter, Gunder Halvorsen, Ole Isaksen, Jacob Eriksen.

6/9-1772. Peder Pedersen fra BradsbergKlevens pb. Marthe.
Test: Daniel Jensens kone, Kistine Christiansdatter, Rasmus Danielsen, Anders Svenchesen.

13/9-1772. Engebret Larsen fra BradsbergKlevens db. Lars.
Test: Giertrud Andersdtr., Maria Jensdtr., Jens Gundersen, Knud Larsen, Thommes Thommesen.

14/9-1772. Bent Gregersens pb. Sophia Benedicta.
Test: Nicolaj Aals kone, Guri Arveskoug, forvalter Schioldborg, Lars
Gartner.

27/9-1772. Christen Limies db. Christian Andreas.
Test: Hans Abrahamsens kone, Maria Hansdatter, Jon Pedersen, Haral Jansen, Just Tofte.

30/9-1772. Jens Fischers pb. Anne Margrethe.
Test: Procurator Rougtvets kone, Giertrud Hofgaard, Lieutenant Usler, Controleur Holm, Giert Karhoff.

4/10-1772. Peder Berrebergs db. Peder.
Test: Ole Danielsens kone, Maria Andersdtr., Christen Madsen, Jon Asbiønsen.

4/10-1772. Niels Olsen fra Meens Ejets pb. Kisten.
Test: Jacob Olsens kone, Ragnil Olsdtr., Jacob Olsen, Gunder Olsen, Erik Gundersen.

10/10-1772. Ole Thues db. Ulrich Friderich.
Test: Doctor Møllers frue, frøeken Løvenskiold, Berthel Arveskoug, Hans Kiemler Leth, Jacob Aall.

11/10-1772. Gunder Nielsen Bøes db. Aslak.
Test: Ole Nielsens kone, Marthe Gregoriidatter, Christen Sørensen, Hans Aslaksen, Peder Halvorsen.

11/10-1772. Brynil Jonsen fra BradsbergKlevens pb. Ragne.
Marthe Jonsdtr., Sophia Jansdatter, Jens Stephensen, Ole Nielsen.

11/10-1772. Povel Aschoutsen fra Tofte Ejets db. Ole.
Test: Halvor Jønnevals kone, Christine Biønsdtr., Peder
Friderichsen, Jacob Jansen.

18/10-1772. Niels Jensen fra Hyttens pb. Maren.
Test: Christen Hoppestads kone, Maria Abrahamsdatter, Ole Kiise, Ellef Halvorsen.

25/10-1772. Axel Nielsen Grinies db. Isak.
Test: Søren Grinies kone, Marthe Nielsdtr., Søren Grinie, Axel Gundersen, Hans Aslaksen.

25/10-1772. Isak Hansen fra Løberg Ejets db. Ole.
Test: Mette Holmgreen, Dorthe Sivertsdatter, Jacob Gaupaasen, Michel Olsen.

25/10-1772. Hans Kleps pb. Gunnil.
Test: Ole Bechevals kone, Gunnil Halvorsdtr., Halvor Becheval, Gunder Becheval, Isak Olsen.

1/11-1772. Ole Danielsen fra Sølie Ejets pb. Karen.
Test: Simen Sølies kone, Inger Danielsdtr., Jacob Christophersen, Christen Madsen, Stephen Danielsen.

8/11-1772. Jens Hellichsen fra BradsbergKlevens pb. Dorthe.
Test: Christen Jonsens kone, Anne Andersdatter, Jon Nielsen, Rasmus Hellichsen.

12/11-1772. Hr. JustiseRaad Holms db. Eilert.
Test: Hr. Cammerherre Adelers frue, frøeken Løvenskiold, hr. CammerJunker Løvenskiold, Auditeur Engelhart, hr. Mechlenborg.     

Auditør (fransk) = sivil-militær embetsmann. Aktor i militære rettssaker. (Jon Hvidsand).

15/11-1772. Knud Larsen fra BradsbergKlevens pb. Laurense.
Test: Engebret Larsens kone, Karen Andersdtr., Arne Hansen, Engebret Jacobsen, Jens Halvorsen.

15/11-1772. Mathis Gundersen fra Øfrum Ejets db. Gunder.
Test: Ragnil Olsdtr., Martha Andersdtr., Bent Gundersen, Anders Gundersen.

22/11-1772. Lars Fossums db. Gunder.
Test: Christian Fossums kone, Maria Christensdatter, Christen Bøe, Halvor Gundersen, Peder Gundersen.

22/11-1772. Ammun Nielsen fra BradsbergKlevens db. Jørgen.
Test: Anne Olsdtr., Live Nielsdtr., Ole Nielsen, Jens Nielsen, Niels Jonsen.

29/11-1772. Ole Isaksen fra Ballestad Ejets db. Jacob.
Test: Niels Olsens kone, Karen Christophersdatter, Peder Gundersen, Gunder Olsen.

6/12-1772. Anders Kiærs db. Manasse.
Test: Maren Simonsdtr, Anne Nielsdatter, Lars Kiær, Gunder Simonsen.

6/12-1772. Halvor Solvesen Aases db. Solve.
Test: Maren Solvesdtr, Giøran Sondresdatter, Thor Sondresen, Engebret Solvesen, Ole Ammundsen.

20/12-1772. Ole Larsen fra BradsbergKlevens db. Lars.
Test: Knud Larsens kone, Kisten Eriksdatter, Gudmund Hansen, Jon Gundersen.

20/12-1772. Christen Gundersens db. Thomas.
Test: Thor Houens kone, Berthe Mejer, Halvor Annundsen, Anders Olsen.

20/12-1772. Christence Osmundsdtr. fra Sems Ejets uægte pb. Ingebor.
Barnefader udlagt: Tollef Sørensen Østenfra.
Test: Karen Engelsdtr, Dorthe Torbiønsdtr., Even Larsen, Lars Svenchesen.

26/12-1772. Niels Christophersen Venstøbs pb. Inger Helvig.
Test: Halvor Hansen Aases kone, Maren Solvesdtr., Engebret Venstøb, 2) Lars Hansen, 1) Halvor Hansen.

26/12-1772. Lars Fieldets db. Isak.
Test: Abraham Falchums enke, Halvor Fieldets kone, Povel og Halvor Fieldet, Niels Abrahamsen.

27/12-1772. Halvor Suchas db. Thor.
Test: Ole Olsens kone, Halvor Lyngaasens kone, Tormoe Jonsen, Tosten Thorsen.


1773.

84 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1773. Halvor Faarevalds pb. Anne.
Test: Rasmus Faarevolds enke, Maren Fransdtr., Rasmus Dyrchol. Frans Glørsmyr, Henrich Pedersen.

1/1-1773. Christen Engravs db. Ole.
Test: Niels Jacobsens kone, Karen Christophersdtr., Halvor Buer, Stephen Andersen, Jon Thorsen.

3/3-1773. Peder Meens pb. Petrea.
Test: Lars Sannis kone, Magnil Christensdatter, Lave Knudsen, Gunder Hansen, Engebret Hansen.

3/3-1773. Aslak Christensen fra Fossums db. Svend.
Test: Knud Aslaksens kone, Dorthe Mejer, Jens Aarhuus, Jan Hansen, Jens Christophersen.

10/1-1773. Morten Ballestads db. Jens.
Test: Thor Houens kone, Ingebor Jensdtr., Hans L. Ballestad, Kittil Houen, Jens Jacobsen.

10/1-1773. Lars Olsens db. Ole.
Test: Kittil Houens kone, Berthe Torjersdatter, Knud Jonsen, Jon Thorsen.      

10/1-1773. Daniel Jensen fra BradsbergKlevens db. Jens.
Test: Hans Jensen Ballestads kone, Inger Andersdtr., Engebret Bøle, Anders Jensen, Johannes Engebretsen.

24/1-1773. Just Toftes pb. Inger.
Test: Peder Toftes kone, Marthe Halvorsdtr., Christen Lund, Halvor Tofte, Jacob Andersen.

24/1-1773. Jacob Espedalens db. Isak.
Test: Erik Bøles kone, Karen Nielsdtr., Ole Borge, Isak Espedalen, Mathis Andersen.

24/1-1773. Lars Kiærs db. Solve.
Test: Anders Kiærs kone, Berthe Simensdtr., Anders Kiær, Søren Grinie, Michel Solvesen

24/1-1773. Jens Nielsen fra BradsbergKlevens pb. Magnil.
Test: Live Jensdtr., Anne Carlsdtr., Amun Nielsen. Jest Halvorsen.

24/1-1773. Hans Jensen fra Lunds Ejets pb. Anne.
Test: Asle Rejersens kone, Karen Tostensdtr., Gunder Olsen, Peder Jensen.

24/1-1773. Maren Hansdtr. fra BradsbergKlevens uægte pb. Anne.
Udlagt til barnefader: Capit. Hansen.
Test: Jest Halvorsens kone, Kisten Eriksdatter, Thor Halvorsen, Claus Olsen.

31/1-1773. Mons Hoppestads db. Claus.
Test: Lars Bøes kone, Maren Clausdatter, Lars Bøe, Christen Clausen, Zacharias Clausen.

3/2-1773. Lave Knudsens db. Knud.
Test: Halvor Knudsens kone, Margrethe Halvorsdtr., Engebret Hansen, Søren Knudsen, Berthel Knudsen.

7/2-1773. Christen Bøes pb. Anne.
Test: Aslak Gundersens kone, Anne Eriksdatter, Lars Fossum, Halvor Gundersen, Mads Eriksen.

7/2-1773. Anders Christensen fra Falchum Ejets db. Christen.
Test: Ole Falchums kone, Dorthe Christensdatter, Jens Sneltvet, Niels Nielsen, Isak Christensen.

14/2-1773. Erik Povelsen fra Tofte Ejets db. Jon.
Test: Hans Bergs kone, Kisten Jonsdatter, Hans Berg, Halvor Gundersen.

21/2-1773. Jens Jacobsen fra AasHamerens db. Jacob.
Test: Jacob Tønnesens kone, Maren Aslaksdatter, Jacob Jensen, Hans Jacobsen, Magnus Nielsen.

28/2-1773. Ellef Halvorsen fra BøeRønningens db. Peder.
Test: Maren Abrahamsdtr., Jennert Pedersdatter, Jan Pedersen, Ole Heljesen.

28/2-1773. Niels Halvorsen fra Osebachens pb. Marthe Maria.
Test: Knud Kiølnæses kone, Guri Svendsdtr., Hans Svindholt, Halvor Svendsen.

28/2-1773. Mathis Eriksen fra Hyttens pb. Karen.
Test: Jan Christophersens kone, Kisten Nielsdatter, Halvor
Pedersen, Anders Thomesen, Daniel Henrichsen.

14/3-1773. Børre Gundersen fra Aarhuus Ejets db. Gunder.
Test: Maren Christophersdtr., Lisbeth Andersdtr., Peder Gulset, Anders Aarhuus.

14/3-1773. Christen Jensen fra Hyttens db. Jens.
Test: Petter Hansens kone, Dorthe Christophersdatter, Niri Vattenberg, Peder Hansen.

14/3-1773. Torchil Grumstuulens db. Torjus.
Test: Biøn Fieldalens kone, Christine Biønsdatter, Halvor Kittilsen, Peder Knudsen.

14/3-1773. Niels Jacobsen fra Meens Ejets db. Hans.
Test: Lars Andersens kone, Ambor Andersdtr., Christen Engrav, Haral Jacobsen.

4/4-1773. Ole Michelsen fra Luxefjelds pb. Aagoth.
Test: Anders Rønnichsens kone, Maria Johannisdtr., Anders Rønnichsen, Engebret Solvesen.

4/4-1773. Live Eliædatter fra Breche Ejets uægte pb. Anne.
Barnefader: Ole Isaksen fra Schien.
Test: Lars Nielsens kone, Else Larsdtr., Ole Gundersen, Anders Christensen.

8/4-1773. Jens Kiils db. Hans Nicolaj.
Test: Rasmus Hellesses? kone, Berthe Manal, Halvor Jobsen, Giert Lange, Peder Baar.

9/4-1773. Jacob Røes db. Halvor.
Test: Abraham Gundersens kone, Anne Abrahamsdtr., Abraham Gundersen, Thor Halvorsen.

18/4-1773. Niels Gundersen fra Luxefjelds pb. Maren.
Test: Berthe Tronsdatter, Kisten Jacobsdatter, Morten Faareval, Thor Jacobsen.

20/4-1773. Simen Bommens pb. Inger.
Test: Ole Nensets kone, Marthe Eriksdtr., Niels Biørntvet, Thomes Biørntvet, Engebret Jacobsen.

25/4-1773. Søren Grinies db. Jan.
Test: Isak Sørensens enke, Axel Grinies kone, Jacob Riising, Axel Grinie, Hans Aslaksen.

25/4-1773. Thor Pedersen fra BradsbergKlevens pb. Inger.
Test: Gunder Halvorsens kone, Arne Hansens kone, Christen Olsen, Hans Jonsen.

25/4-1773. Ole Borgersen fra BradsbergKlevens db. Tollef.
Test: Borger Olsens kone, Jacob Bommens kone, Anders Jonsen, Anders Olsen.

2/5-1773. Arne Eriksen fra Hyttens pb. Dorthe Maria.
Test: Ole Nielsens kone, Maren Christensdatter, Hans Saxil, Jacob Egelund, Jan Christophersen.

2/5-1773. Henning Halvorsen fra Bergs pb. Maren Margrethe.
Test: Ole Falchums kone, Hans Bergs kone, Even Sneltvet, Lars Muustvet, Niels Aslaksen.

9/5-1773. Hans Larsen Ballestads pb. Ingebor Maria.
Test: Ingebor Abrahamsdtr., Inger Andersdtr., Daniel Ballestad, Hans J. Ballestad, Jacob Eriksen.

16/5-1773. Sivert Riises pb. Maren.
Test: Anders Riises kone, Gunnil Christensdatter, Christen Riis, Knud Riis.

16/5-1773. Thor Svendsen fra Meens Ejets pb. Guri.
Test: Aschier Svendsdatter, Guri Svendsdtr., Christen Eriksen, Lars Gundersen.

16/5-1773. Jacob Tønnisen fra Aashammerens db. Jacob.
Test: Anders Henrichsens kone, Maren Haralsdtr., Jens Jacobsen, Hans Jacobsen, Jacob Halvorsen.

23/4-1773. Ole Bechevals db. Lars.
Test: Hans Olsens kone, Anne Vetlesdatter, Gunder Becheval, Mathis Andersen, Jacob Andersen.

31/5-1773. Christen Faarevals db. Halvor.
Test: Halvor Faarevals kone, Karen Fransdtr., Frans Glørsmyr, Halvor Faareval.

31/5-1773. Abraham Christensen fra Bradsberg Ejets db. Christen.
Test: Lars Schyers kone, Kistine Christiansdatter, Ole Schyer, Amun Nielsen.

6/6-1773. Peder Hansen fra Tofte Ejets db. Ole.
Test: Anne Elise Pode, Maria Johannisdtr., Just Tofte, Anders Rejersen.

6/6-1773. Hans Rønnichsen fra Luxefjelds db. Rønnich.
Test: Søren Grinies kone, Christence Rønnichsdatter, Søren Grinie, Ole Ammundsen.

27/6-1773. Niels Andersen Lies db. Jacob.
Test: Arne Hansens kone, Karen Larsdatter, Lars Lie, Anders Jonsen.

4/7-1773. Johannis Otterholts pb. Maren.
Test: Ole Christensens kone, Maren Johannisdatter, Henning Berg, Niels Langerøe, Even Sneltvet.

4/7-1773. Johannes Hansen fra Schielbred Ejets db. Knud.
Test: Torjer Schielbreds kone, Christine Biønsdatter, Anders Schielbred, Anders Hansen.

11/7-1773. Halvor Saamundsen fra Høyelies pb. Anne.
Test: Anne Saamundsdtr., Marthe Rollefsdtr., Somund Høyelie, Peder Rollefsen.

8/8-1773. Christen Fossums db. Lars.
Test: Lars Venstøbs kone, Maren Tollefsdtr., Aslak Gundersen, Niels Foss, Christen Pedersen.

15/8-1773. Claus Olsen fra Grinie Ejets db. Albret.
Test: Berthe Simensdatter, Maria Johannisdatter, Clemet Rasmusen, Christen Nielsen.

15/8-1773. Anders Hansen Carthe fra Osebachens db. Erik.
Test: Halvor Olsens kone, Anne Olsdtr., Søren Rollefsen, Søren Eriksen, Ole Amundsen.

14/8-1773. Gunder Halvorsen fra BradsbergKlevens db. Isak.
Test: Jacob Eriksens kone, Anne Eriksdtr., Isak Folloug, Jacob Isaksen, Jens Halvorsen.

29/8-1773. Rasmus Dyrchols pb. Kisten.
Test: Hans Kiises kone, Anne Halvorsdtr., Jacob Isaksen, Lars Fossum, Peder Gundersen.

29/8-1773. Marthe Halvorsdtr. fra Fieldal Ejets uægte db. Tormoe.
Barnefader udlagt: Siur Omuth.
Test: Vilhelm Doxerøes enke, Karen Johanne Larsdtr., Tosten Doxerøe, Søren Grinie.

10/9-1773. Jochum Monrads db. Thomas Lange.
Test: Anne Bolette Lange, Margrethe Bang, Giert Monrad, Mathis Nielsen, Hans Jochum Bang.

19/9-1773. Niels Moes tvillingsønner Halvor. og Erik.
Test: Ole Solverøes kone, Aslak Moes kone, Karen Olsdtr., Karen Nielsdtr., Abraham Olsen, Isak Eichonrøe, Christopher Hansen, Erik Hansen.

19/9-1773. Christen Larsen fra Ballestad Ejets db. Jens.
Test: Helje Ballestads kone, Ingebor Jensdatter, Hans J. Ballestad, Halvor Kiolchiøn.

20/9-1773. Christen Bergs db. Hans.
Test: Peder Smittes kone, Margrethe Smit, Ulrich v. Cappelen, Diderich v. Cappelen, Hans Blom.

26/9-1773. Lisbeth Hansdtr. fra Bradsberg Klevens uægte pb. Anne.
Til barnefader udlagt: Povel Nielsen fra Mælum Sogn.

Test: Maria Andersdtr., Ingebor Nielsdatter, Gunder Christensen, Tolf Nielsen.

2/10-1773. Jens Fischers pb. Anne Dorothea.
Test: Controleur Holms kone, Constance Berggreen, Jacob Aal, Folchman Leth.

3/10-1773. Halvor Hansen Aases db. Hans.
Test: Niels Venstøbs kone, Maren Hansdtr., Isak Aas, Ole Aass, Halvor Halvorsen.

3/10-1773. Ole Hansen fra Breche Ejets db. Jon.
Test: Jacob Jonsens kone, Torbor Hansdtr., Niri Vattenberg, Thomes Thomesen, Ole Halvorsen.

10/10-1773. Hans Riisings db. Hans.
Test: Axel Nielsen Grinies kone, Dorthe Maria Christensdtr., Søren Sem, Lars Fossum, Hans Aslaksen.

17/10-1773. Østen Halvorsen fra Gulset Ejets pb. Karen.
Test: Abraham Falchums enke, Maria Andersdtr., Arne Johannisen, Niels Abrahamsen, Jørgen Abrahamsen.

17/10-1773. Jon Nielsen fra BradsbergKlevens db. Thomas.
Test: Christen Jonsens kone, Agnethe Jonsdatter, Søren Mathisen, Anders Larsen, Christen Larsen.

31/10-1773. Ole Falchums pb. Karen Margrethe.
Test: Abraham Falchums enke, Anne Gundersdtr., Søren Falchum, Peder Hansen, Anders Christiansen.

1/11-1773. Michel Kruuses pb. Anne Maria.
Test: Lars Wrigthes kone, Benedicta Aal, hr.
Cammerjunker Løvenskiold, hr. Herman Løvenskiold, Bent Monsen Bentsen.

7/11-1773. Halvor Øfrums db. Even.
Test: Jacob Olsens kone, Maren Hansdtr., Knud Øfrum, Jacob Hansen, Lars Hansen.

7/11-1773. Anders Jensen fra Ballestads pb. Anne.
Test: Isak Follougs kone, Anne Andersdatter, Hans J. Ballestad, Johannes Engebretsen, Jens Halvorsen.

21/11-1773. Halvor Kolkiøns pb. Lisbeth Johanne.
Test: Isak Follougs kone, Pernille Olsdtr., Ole Schyer, Christen Larsen, Lars Jensen.

21/11-1773. Peder Jonsen fra Hoppestad Ejets pb. Marthe.
Test: Ellef Halvorsens kone, Kirsten Halvorsdtr., Thor og Peder Halvorsønner, Anders Ellefsen.

28/11-1773. Ole Ersrøes pb. Siri.
Test: Povel Fieldets kone, Christine Biønsdtr., Halvor Lyngaasen, Frans Glørsmyr, Povel Fieldet.

28/11-1773. Lucas Engebretsen fra Moe Ejets db. Rasmus.
Test: Aslak Hoppestads kone, Karen Engebretsdatter, Christopher Houerøe, Niels Engebretsen.

5/12-1773. Peder Larsen fra Ballestad Ejets pb. Anne.
Test: Hans Ballestads kone, Sidsel Andersdtr., Anders Danielsen, Jermund Jermundsen.

23/12-1773. Simen Schweders pb. Mettea Dorothea Leganger.
Test: Niels Zachariasens kone, Margrethe Bang, procurator Ferman, Jens Sartz, Friderich Carl Bang.

26/12-1773. Niri Vattenbergs db. Niels.
Test: Maria Pedersdtr., Aslov Nirisdtr., Anders Nielsen, Jon Pedersen, Ole Hansen.

26/12-1773. Tormoe Jonsen fra Riising Ejets pb. Anne.
Test: Gunbor Hansdtr., Aase Knudsdatter, Siur Omuth, Halvor Sucha, Halvor Jonsen.

26/12-1773. Anders Christensen fra Falchum Ejets pb. Anne.
Test: Elias Abrahamsens enke, Dorthe Christensdtr., Ole
Christensen, Michel Christensen.

26/12-1773. Lars Olsen fra BradsbergKlevens pb. Giertrud Kistine.
Test: Borger Olsens kone, Anne Catrine Eriksdtr., Ole Borgersen, Anders Hansen.

26/12-1773. Ole Olsen Henningsdalen fra Luxefjelds pb. Margrethe.
Test: Christen Clausens kone, Maria Johannisdtr., Christen Clausen, Erik Nirisen.

26/12-1773. Halvor Fieldets db. Halvor.
Test: Anders Rønnichsens kone, Lars Fieldets kone, Povel Olsen, Lars Olsen, Thorchil Olsen.


1774.

109 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

2/1-1774. Christen Nielsen fra Bradsbergs pb. Anne Maria.
Test: Rasmus Clobergs kone, Aslak Bradsbergs kone, Rasmus Cloberg, Aslak Bradsberg.

6/1-1774. Erik Bøles pb. Kisten.
Test: Jacob Espedalens kone, Kisten Pedersdtr, Ole Borge, Thor Bachen, Isak Espedalen.

8/1-1774. Knud Riises pb. Inger.
Test: Sivert Riises kone, Ragnil Olsdtr., Halvor Riis, Anders Riis.

12/1-1774. Niels Engebretsen Venstøbs pb. Elisabeth Sophia.
Test: Frue Cammerherinde Adeler, frøeken Cicignor, hr.
Cammerherre Adeler, Lieutn: Adeler, hr. Herman Løvenskiold.

12/1-1774. Anders Jonsen fra Lunds Ejets db. Andreas.
Lars Kiærs kone, Maria Andersdtr., Gregorius Lund, Niels Berreberg, Engebret Bouerøe.

12/1-1774. Mathis Svindholts db. Lars.
Test: Simen Sølies kone, Karen Larsdatter, Simon Sølie, Jacob Andersen, Halvor Hansen.

12/1-1774. Torgrim Ballestads pb. Guroe.
Test: Kittil Houens kone, Ingebor Jensdtr., Helje Ballestad, Hans Larsen Ballestad, Lars Hansen.

12/1-1774. Jacob Eriksen fra BradsbergKlevens db. Engebret.
Test: Gunder Follougs kone, Marthe Eriksdtr., Simon og Engebret Bommen, Jacob Isaksen.  

12/1-1774. Anders Jonsen fra BradsbergKlevens db. Jon.
Test: Isak Follougs kone, Karen Eriksdtr., Jens Halvorsen, Halvor Jonsen, Vetle Larsen.

23/1-1774. Povel Fieldets db. Povel.
Test: Halvor Fieldets kone, Lars Fieldets kone, Halvor Olsen, Lars Olsen, Ole Olsen.

23/1-1774. Petter Hansen fra Hyttens db. Jacob.
Test: Arne Eriksens kone, Dorthe Henrichsdatter, Daniel Henrichsen, Lars Andersen, Jan Hansen.

6/2-1744. Halvor Riises db. Jacob.
Test: Knud Riises kone, Anne Haralsdatter, Haral Sølie, Knud Riis.

13/2-1774. Niels Langerøes db. Jacob.
Test: Ole Eichaasens kone, Anne Christensdtr., Johannes Otterholt, Peder Hansen, Ole Nielsen.

13/2-1774. Isak Knudsen fra Breche Ejets db. Knud.
Test: Ole Svendsens kone, Ole Borgersens kone, Ole Svendsen, Knud Aslaksen.

13/2-1774. Christen Engebretsen fra Moe Ejets db. Peder.
Test: Friderich Hansens enke, Maria Friderichsdtr., Ole Engebretsen, Knud Hermandsen.

13/2-1774. Ole Thorchildsen fra Fossum Ejets pb. Ole. (Skal nok være Oline. Leif Biberg Kristensen.)
Test: Ingebor Halvorsdtr., Anne Pedersdtr, Jan Pedersen, Anders Jensen, Mads Justsen.

20/2-1774. Jon Rønnichsen fra Luxefjelds db. Anders.
Test: Anders Rønnichsens kone, Berthe Rønnichsdtr., Søren Grinie, Anders Rønnichsen.

23/2-1744. Anne Maria Green fra BradsbergKlevens uægte pb. Anne Catrine.
Barnefader andgivet Jens Glerup.
Test: Themsens kone, Anne Maria Erboe, Themsen, Poulsen, Erboe.

27/2-1774. Hans Andersen fra Osebachens db. Erik.
Test: Hans Christian Halvorsens kone, Ingebor Eriksdtr., Christen Jonsen, Halvor Jonsen, Hans Knudsen.

27/2-1774. Niels Engebretsen fra Moe Ejets db. Engebret.
Test: Engebret Lucæsens enke, Karen Haagensdtr., Peder Bøe, Jon Haagensen.

27/2-1774. Maria Andersdtr. fra BradsbergKlevens uægte db. Anders.
Udlagd til barnefader: Biøn Kittilsen.
Test: Jon Andersens kone, Maren Nielsdtr., Jon Pedersen, Thor Halvorsen.

9/3-1774. Hr. Herman Løvenskiolds pb. Anne Catrine.
Test: Hr. Capitain Rasches frue, frøeken Løvenskiold, Benedicta Aal, hr.
Obriste Lieutenant Deichman, hr Cammerjunker Løvenskiold, tolder Rasch.

13/3-1774. Ole Borges tvillingsønner Even. og Jacob.
Test: Jacob Aaltvets enke, Erik Bøles kone, Maria Christensdtr., Berthe Mejer, Lars Bachen, Jacob Espedalen, Isak Espedalen, Anders Kiær, Brynil Borge, Anders Jacobsen.

13/3-1774. Lars Schyers pb. Anne.
Test: Hans Larsens kone, Anne Svenchesdatter, Niels Aasterøe, Anders Svenchesen, Jon Jonsen.

25/3-1774. Jacob Halvorsen fra Osebachens pb. Anne.
Test: Knud Kiølnæses kone, Karen Halvorsdatter, Hans Nielsen, Niels Halvorsen.

27/3-1774. Baltzer Jensen fra Fossum Ejets pb. Karen Kistine.
Test: Jacob Egelunds kone, Live Jensdtr., Mathis Eriksen, Petter Christophersen, Ole Abrahamsen.

27/3-1774. Isak Engebretsen fra Moe Ejets pb. Kisten.
Test: Friderih Hansens enke, Berthe Knudsdatter, Christen og Ole Eichonrøe.

31/3-1774. Michel Olsen fra BradsbergKlevens db. Ole.
Test: Niels Engebretsens kone, Gunnil Ebbesdatter, Niels Isaksen, Jon Nielsen, Niels Nielsen.

31/3-1774. Hans Jensen fra Lunds Ejets db. Gunder.
Test: Jon Hansens enke, Karen Knudsdatter, Jens Thomesen, Ole Gundersen.

4/4-1774. Niels Hynies pb. Kisten.
Test: Aslak Moes kone, Dorthe Torbiønsdatter, Aslak Moe, Anders Aarhuus, Jens Hynie.

13/4-1774. Doctor Møllers pb. Mariane.
Test: Hr. Capitain Rasches frue, frøeken Løvenskiold, Hr.
Cammerjunker Løvenskiold, Hr. Herman Løvenskiold, tolder Rasch, Niels Aal.

15/4-1774. Jens Kiils db. Job.
Test: Giert Langes kone, Rasmus Helleses? datter, Henrich Berggreen, Christen Lange, Clemet Jynge.

17/4-1774. Axel Nielsen Grinies pb. Anne.
Test: Søren Grinies kone, Karen Nielsdtr., Niels Grinie, Axel Gundersen, Sven Aslaksen.

17/4-1774. Anders Thomesen fra Hyttens pb. Pernille.
Test: Arne Eriksens kone, Marthe Henrichsdtr., Jan Hansen, Jens Hieromisen, Ole Gulbrandsen.

17/4-1774. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets db. Erik.
Test: Niels Fosses kone, Berthe Gundersdtr., Povel Otterholt, Halvor Arnesen, Halvor Gundersen.

17/4-1774. Erih Kleps pb. Tone.
Test: Jon Kleps kone, Ingebor Evensdtr., Tollef Højset, Lars Larsen, Stoe? Olsen. "Stoe er et navn som vi finner i Bjørkedalen Eid. "(AB)

24/4-1774. Helje Knudsdtr. fra Kausenrøes uægte pb. Ingebor.
Til barnefader udlagt Knut Halvorsen Grinilia.
Test: Jens Høymyrs enke, Friderich Pedersens kone, Knud Øfrum, Niels Jacobsen.

8/5-1774. Aslak Hoppestads db. Amun.
Test: Christian Hoppestads kone, Maren Fransdtr., Christopher Houerøe, Christen Hoppestad, Christopher Christiansen.

8/5-1774. Hans Aslaksen Bergs db. Hans.
Test: Even Sneltvets kone, Kisten Jonsdatter, Henning Berg, Johannes Jonsen, Niels Aslaksen.

8/5-1774. Jacob Andersen fra Gulset Ejets pb. Anne Sophia.
Test: Anders Christensens kone, Aase Pedersdtr., Peder Solvesen, Herluf Pedersen.

8/5-1774. Herman Knudsen fra Moe Ejets pb. Ingebor.
Test: Abraham Gundersens kone, Berthe Knudsdtr., Abraham Gundersen, Christen Eichonrøe.

15/5-1774. Lars Michelsen fra BrasbergKlevens db. Michel.
Test: Niels Engebretsens kone, Anne Siursdtr, Hans Jonsen, Michel Michelsen.

29/5-1774. Engebret Sneltvets pb. Maren.
Test: Christopher Tvetens kone, Jan Bøes kone, Christopher Tveten, Michel Christensen.

29/5-1774. Sven Løbergs pb. Dorthe.
Test: Jacob Isaksens kone, Sophia Nielsdtr., Halvor Sem, Rasmus Dyrchol, Jon Jonsen.

5/6-1774. Valdemar Tolfsen fra Hyttens pb. Maria.
Test: Petter Hansens kone, Dorthe Henrichsdatter, Mathis Eriksen, Arne Eriksen, Christopher Christophersen.

5/6-1774. Hans Jensen Ballestads pb. Inger.
Test: Hans Larsen Ballestads kone, Anne Lisbeth Andersdtr., Torgrim Ballestad, Jens Ballestad, Johannes Engebretsen.

5/6-1774. Halvor Suchas pb. Ragnil.
Test: Tormoe Jonsens kone, Gunbor Hansdatter, Knud Olsen, Christopher Tveten, Tormoe Jonsen.

12/6-1774. Christian Follestads pb. Engel Dorthea.
Test: Knud Olsens kone, Johanne Maria Mejer, Ole Eriksen, Peder Abrahamsen, Søren Paus.

19/6-1774. Ole Bechevals pb. Maren.
Test: Lars Sannis kone, Gunnil Christensdtr., Halvor Becheval, Mathis Andersen.

19/6-1774. Gunder Bechevals db. Ole.
Test: Jon Kleppes kone, Gunnil Christiansdtr., Thor Bachen, Hans Olsen.

10/7-1774. Arne Eriksen fra Hyttens db. Ole.
Test: Jomfrue Bluth, Anne Jessine Condrop, Marcus Barnholt, Henrich Sørensen, Jacob Egelund.

10/7-1774. Siur Aamoths db. Niels.
Test: Tormoe Jonsens kone, Anne Nielsdtr., Gregorius Lund, Simen Gregoriisen, Christopher Tveten.

10/7-1774. Rasmus Knudsen fra Osebachens pb. Inger Maria.
Test: Knud Kiølnæses kone, Margrethe Halvorsdtr, Gulbrand Stephensen, Christen Olsen, Torchil Knudsen.

17/7-1744. Isak Follougs db. Borger.
Test: Gunder Follougs kone, Gunnil Gulbrandsdatter, Ole Schyer, Thor Houen, Halvor Kolkiøn.

22/7-1744. Ole Thues db. Frans Buul.
Test: Mad. Greve, Lisbeth Arveskoug, Jens Kiil, Petter Buul, Engebret Bomhoff.

24/7-1774. Abraham Andersen fra BradsbergKlevens pb. Alhed.
Test: Anders Andersens kone, Anne Margrethe Andersdtr., Christian Asmusen, Jens Halvorsen, Ole Andersen.

31/7-1774. Thor Houens pb. Berthe.
Test: Kittil Houens kone, Turi Jonsdtr., Morten Ballestad, Jens Jacobsen, Hans Thorsen.

31/7-1774. Knud Gulsets pb. Kisten.
Test: Anders Aarhuuses kone, Jens Aarhuuses kone, Torgrim Ballestad, Alf Aarhuus, Peder Gulset.

31/7-1774. Ole Knudsen Nisterøes pb. Gunhild.
Test: Christopher Houerøes kone, Maren Fransdtr., Halvor Sørensen, Aslak Pedersen.

7/8-1774. Erik Heljesen fra Moe Ejets pb. Giøran.
Test: Niels Moes kone, Malene Olsdtr., Niri Biønsen, Knud Jermundsen.

14/8-1774. Christen Engravs db. Ole.
Test: Jon Hansens kone, Else Friderichsdtr, Niels Jacobsen, Christen Andersen, Stephen Andersen.

21/8-1774. Niels Jacobsen fra Osebachens pb. Else Kistine.
Test: Anne Jacobsdtr., Karen Larsdtr., Engebret Larsen, Christen Jacobsen.

21/8-1774. Niels Abrahamsen fra BradsbergKlevens db. Abraham.
Test: Margrethe Eriksdtr., Inger Abrahamsdatter, Christen Clausen, Ole Abrahamsen.

21/8-1774. Ole Nielsen fra BradsbergKlevens pb. Anne.
Test: Ole Borgersens kone, Inger Christophersdatter, Ole Gundersen, Peder Hansen.

21/8-1774. Peder Knudsen fra Fieldalens pb. Ingebor.
Test: Gunder Schielbreds kone, Aschier Knudsdtr., Halvor Pedersen, Sigur Torchilsen.

21/8-1774. Jacob Grinitejens pb. Helvig.
Test: Lars Kiærs kone, Marthe Andersdtr., Jest Halvorsen, Halvor Jonsen, Ole Aanesen.

21/8-1774. Niels Torjersen fra S. Venstøbs pb. Anne.
Test: Signe Knudsdtr., Peder Halvorsens enke, Hans Andersen, Ole Amundsen.

21/8-1774. Ole Jacobsen fra Osebachens pb. Maren.
Test: Ingebor Olsdtr., Maria Jacobsdatter, Engebret Engebretsen, Jacob Thomesen.

4/9-1774. Isak Eichonrøes pb. Maren.
Test: Gunder Follougs kone, Anne Christensdtr., Niels Moe, Jens Olsen.

4/9-1774. Thor Halvorsen fra Laugmands Ejets db. Søren.
Test: Johannis Sneltvets kone, Else Larsdtr., Peder Halvorsen, Halvor Larsen.

4/9-1774. Ole Nielsen fra Tofte Ejets pb. Inger.
Test: Anders Nøglegaards kone, Maren Torchilsdtr., Gunder Halvorsen, Halvor Gundersen.

11/9-1774. Clemet Rasmusen fra Mælum N.'s pb. Kisten.
Test: Niels Torjersens kone, Karen Rasmusdatter, Peder Hansen, Claus Olsen, Claus Hansen.

11/9-1774. Niels Nielsen fra BradsbergKlevens pb. Inger.
Test: Anne Maria Gundersdtr., Anne Catrine Eriksdtr., Clemet Nielsen, Halvor Hansen.

18/9-1774. Lars Fieldets db. Ole. (Navnet ikke nevnt, men skal være Ole. G.S.).
Test: Abraham Falchums enke, Anne Nielsdatter, Povel Fieldet, Niels Falchum, Torchil Olsen.

18/9-1774. Isak Aaes pb. Anne Helvig.
Test: Halvor Aases kone, Karen Halvorsdtr., Halvor Aas, Christian Clausen, Aslak Pedersen.

18/9-1774. Ole Isaksen fra BrasbergKlevens pb. Inger Kistine.
Test: Ole Isaksens kone, Marthe Nord, Jacob Bommen, Engebret Nord.

18/9-1774. Jacob Gaupaasens pb. Anne.
Test: Lars Nielsens kone,Anne Haagensdtr., Erik Haagensen, Halvor Bøe.

18/9-1774. Aslak Moes pb. Helvig.
Test: Niels Hynies kone, Berthe Knudsdtr., Niels Moe, Christopher Hansen, Erik Hansen.

25/9-1774. Ole Knudsen fra Limie Ejets pb. Ingebor.
Test: Tormoe Jonsens kone, Kisten Halvorsdtr., Thor Halvorsen, Peder Halvorsen.

2/10-1774. Kittil Houens tvillingbørn Lars. og Marthe.
Test: Thor Houens kone, Berthe Mejer, Torgrim Ballestads kone, Ingebor Jensdtr., Ole Bøle, Jens Ballestad, Johannes Engebretsen, Ole Jensen, Gunder Torgrimsen.

2/10-1774. Asle Nielsen fra Osebachens db. Peder.
Test: Engebret Engebretsens kone, Ingebor Nielsdtr., Hans Bierchetvet, Berthel Knudsen, Ole Nielsen.

2/10-1774. Christen Hoppestads pb. Margrethe.
Test: Ole Aases kone, Maren Clausdtr., Aslak Hoppestad, Ole Amundsen, Christen Olsen.

2/10-1774. Søren Sems db. Anders.
Test: Søren Grinies kone, Marthe Solvesdtr., Søren Grinie, Halvor Sem.

2/10-1774. Haral Jansen fra Hyttens pb. Dorthe.
Test: Jon Pedersens kone, Jens Aarhuuses kone, Ole Nielsen, Halvor Berulfsen.

2/10-1774. Knud Johannisen fra BradsbergKlevens pb. Marthe.
Test: Marthe Olsdtr., Maren Engebretsdatter, Knud Aslaksen, Søren Mathisen.

9/10-1774. Rasmus Dyrchols pb. Anne Kistine.
Test: Jacob Isaksens kone, Anne Nielsdtr., Lars Fossum, Christopher Houerøe, Jon Jonsen.

9/10-1774. Axel Gundersen Grinies db. Bernt.
Test: Axel Nielsens kone, Marthe Nielsdtr., Lars Nielsen, Niels Gundersen, Niels Svennungsen.

16/10-1774. Jon Gravelies pb. Regine.
Test: Jens Høymyrs enke, Anne Saamundsdatter, Ole Kittilsen, Peder Rollefsen, Ole Jonsen.

23/10-1774. Peder Solvesen Gulsets db. Solve.
Test: Christence Gundersdtr., Maren Christensdatter, Niels Klyve, Lars Mathisen, Aslak Solvesen.

30/10-1774. Tov Kastes db. Ole.
Test: Johannes Otterholts kone, Christopher Hansens kone, Johannes Otterholt, Anders Nøglegaard, Christopher Hansen.

6/11-1774. Jon Andersen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Ole Eriksens kone, Ragnil Andersdatter, Knud Pedersen, Jacob Christophersen, Hans Sørensen.

13/11-1774. Christen Madsen fra Osebachens db. Ole.
Test: Ole Danielsens kone, Karen Jacobsdtr., Knud Svendsen, Anders Svendsen.

20/11-1774. Erik Christophersen fra Grinie Ejets pb. Elen.
Test: Jacob Riisings kone, Marthe Nielsdtr., Halvor Hansen, Niels Christiansen.

20/11-1774. Jon Løbergs db. Jacob.
Test: Anun Løbergs kone, Aaste Hansdtr., Ole Schyer, Jens Sneltvet, Svend Løberg.

20/11-1774. Hans Nielsen fra Bøe Rønningens pb. Giertrud.
Test: Christian Hoppestads kone, Lars Heljesens kone, Christen Clausen, Ole Heljesen, Christopher Christiansen.

4/12-1774. Gregorii Lunds pb. Sara.
Test: Christen Lunds kone, Anne Catrine Eriksdtr., Siur Omuth, Halvor Lyngaasen, Peder Gundersen.

4/12-1774. Mathis Eriksen fra Hyttens db. Frans.
Test: Valdemar Tolfsens kone, Maria Elisabeth Eriksdtr., Christen Thommesen, Anders Thommesen, Svend Sigfridsen.

4/12-1774. Anders Riises db. Engebret.
Test: Sivert Riises kone, Marthe Olsdtr., Knud Riis, Mathis Engebretsen.

4/12-1774. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens db. Isak.
Test: Jørgen Møllers kone, Dorthe Henrichsdatter, Jacob Isaksen, Ole Isaksen, Jacob Eriksen.

11/12-1774. Alf Sæteret fra Riising Ejets db. Svend.
Test: Jens Thorsens kone, Knud Olsens kone, Anders Thorsen, Knud Olsen.

11/12-1774. Halvor Trolsaases tvillingdøtter Torbor. og Ingebor.
Test: Jens Høymyrs enke, Ingebor Giertsdtr., Knud Kausenrøes kone, Anne Friderichsdtr., Sven Røsager, Søren Hansen, Anders Lorentsen.

16/12-1744. Jochum Monrads pb. Barbara Abigael.
Test: Giert Monrads kone, Margrethe Borse, Niels Zachariæsen, Christian Lange, Christian Monrad.

18/12-1774. Ole Olsen fra Bradsberg Ejets db. ..... (Navn ikke nevnt. G.S.)
Test: Aslak Bradsbergs kone, Maria Michelsdtr., Anders Tejen, Niels Eichonrøe, Peder Larsen.

26/12-1774. Thor Pedersen fra BradsbergKlevens Inger Kistine.
Test: Helvig Hansdtr., Anne Maria Hansdtr., Halvor Corneliisen, Knud Aslaksen.

26/12-1774. Jacob Olsen fra Meens Ejets db. Ole.
Test: Knud Øfrums kone, Ragnil Olsdtr., Jon Hansen, Aslak Christensen, Gunder Olsen.

26/12-1774. Jacob Riisings pb. Ingebor.
Test: Ole Falchums kone, Anne Gundersdatter, Anders Christiansen, Jørgen Abrahamsen, Isak Abrahamsen.


1775.

151 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1775. Hans Kiises db. Christen.
Test: Rasmus Dyrchols kone, Maren Fransdtr., Christian Hoppestad, Jan Haagensen, Aslak Olsen.

8/1-1775. Simon Erlandsen fra Aarhuus Ejets pb. Karen Kistine.
Test: Anders Aarhuuses kone, Kisten Jonsdtr., Alf Aarhuus, Jan Pedersen, Tollef Nielsen.

15/1-1775. Jens Hynies db. Christen.
Test: Ole Vindalens kone, Kisten Christophersdtr., Aslak Christensen, Lars Christensen, Christopher Christophersen.

15/1-1775. Daniel Venstøbs db. Niels.
Test: Engebret Bommens kone, Karen Pedersdtr., Christen Lund, Halvor Tofte, Anders Pedersen.

15/1-1775. Niels Engebretsen fra BradsbergKlevens db. Engebret.
Test: Anne Sivertsdtr., Karen Engebretsdtr., Michel Sivertsen, Hans Jonsen, Niels Nielsen.

15/1-1775. Ole Einersen fra Riising Ejets db. Sven.
Test: Jens Høymyrs enke, Maria Johannisdatter, Einer Torbiønsen, Niels Berreberg.

22/1-1775. Halvor Hansen Bøes db. Hans. 
Test: Isak Abrahamsens kone, Berthe Hansdatter, Mads Eriksen, Knud Haagensen, Isak Hansen.

22/1-1775. Peder Pedersen fra Bachen Ejets pb. Anne.
Test: Aasne Olsdtr., Inger Christophersdatter, Lars Bachen, Thor Bachen.

22/1-1775. Niels Olsen fra Luxefjelds db. Vebiøn.
Test: Jon Rønnichsens kone, Marthe Røllefsdatter, Jon Rønnichsen, Ole Aslaksen.

29/1-1775. Ole Berrebergs db. Amun.
Test: Peder Hansens kone, Maren Amundsdtr., Jacob Kleven, Anders Kleven.

29/1-1775. Gunder Nielsen Bøes pb. Maren.
Test: Søren Grinies kone, Hans Grinies kone, Axel Nielsen, Sven Aslaksen, Peder Pedersen.

29/1-1775. Ole Jermundsen fra Nærum Ejets db. Jermund.
Test: Ole Danielsens kone, Gunnil Christensdtr., Ole Danielsen, Christen Olsen.

29/1-1775. Peder Halvorsen fra Laugmandsgaardens db. Aslak.
Test: Lars Nielsens kone, Giertrud Olsdtr., Halvor Pedersen, Ole Halvorsen, Halvor Larsen.

29/1-1775. Anders Eriksen fra Breche Ejets pb. Maren.
Test: Kisten Eriksdtr., Anne Eriksdtr., Niels Hansen, Knud Andersen.

12/2-1775. Simon Lies db. Lars.
Test: Lars Buers kone, Gunnil Christensdatter, Christen Aslaksen, Lars Gundersen.

19/2-1775. Jens Aarhuuses db. Jon.
Test: Knud Aarhuuses kone, Haral Jansens kone, Alf Aarhuus, Anders Aarhuus, Halvor Berulfsen.

19/2-1775. Povel Fieldets db. Ole.
Test: Halvor Fieldets kone, Marthe Olsdtr, Halvor Ersrøe, Lars Olsen, Torchil Olsen.

19/2-1775. Hans Haagensen fra Moe Ejets db. Halvor.
Test: Jan Haagensens kone, Anne Halvorsdatter, Abraham Gundersen, Christen Sørensen, Lars Haagensen.

19/2-1775. Ole Jonsen fra N. Løbergs db. Ole.
Test: Isak Hansens kone, Aschier Knudsdtr., Steener Jermundsen, Anun Tollefsen.

23/2-1775. Bent Schudses db. Gregers Daae.
Test: Jens Fischers kone, Mette Alsing, Møllerup, Michel Kruuse, Jens Schudts.

26/2-1775. Anders Schielbreds db. Niels.
Test: Torjer Schielbreds kone, Berthe Gundersdatter, Johannes Hansen, Ole Monsen.

26/2-1775. Lars Fossums pb. Helvig.
Test: Jan Pedersens kone, Maria Johannisdatter.
Christian Fossum, Halvor Gundersen, Peder Gundersen.

26/2-1775. Christen Nielsen fra Strømdal Ejets db. Niels.
Test: Berthe Simensdtr., Karen Jansdtr., Jan Clausen, Anders Strømdal, Isak Larsen.

1/3-1775. Ole Borgersen fra BradsbergKlevens pb. Anne Maria.
Test: Ole Svendsens kone, Marthe Kistine Borgesdtr., Borger Olsen, Jacob Isaksen, Erik Jonsen.

5/3-1775. Christen Torgrimsen fra Buers db. Tollef.
Test: Lars Sannis kone, Live Sørensdtr, Hans Sølie, Anders Sørensen.

5/3-1775. Peder Engebretsen Bøes pb. Dorthe.
Test: Jacob Egelunds kone, Karen Engebretsdatter, Haral Jansen, Jon Pedersen, Ole Nielsen.

5/3-1775. Abraham Isaksen fra BradsbergKlevens db. Abraham.
Test: Sidsel Andersdtr., Karen Kistine Eiulsdatter, Knud Aslaksen, Halvor Hansen.

12/3-1775. Niels Venstøbs db. Christopher.
Test: Even Sneltvets kone, Rønnøf Christophersdtr., Halvor Aas, Christen Hoppestad, Anders Christiansen.

12/3-1775. Niels Moes pb. Kisten.
Test: Aslak Moes kone, Karen Olsdtr, Aslak Moe, Isak Eichonrøe, Anders Nielsen.

12/3-1775. Johannis Bøles db. Jens.
Test: Hans Jensen Ballestads kone, Maren Rasmusdtr., Kittil Houen, Erik Bøle, Daniel Jensen.

19/3-1775. Jens Jacobsen fra AasHamerens pb. Marthe Dorthea.
Test: Halvor Lyngaasens kone, Maren Haralsdatter, Jacob Jensen, Aslak Gundersen, Hans Jacobsen.

19/3-1775. Anders Larsen fra BradsbergKlevens pb. Ingebor.
Test: Michel Olsens kone, Gunnil Ebbesdtr., Christen Hansen, Niels Abrahamsen.

26/3-1775. Niels Halvorsen fra Gulset Ejets db. Ole.
Test: Knud Gulsets kone, Marthe Solvesdtr., Halvor Sem, Gunder Gundersen.

26/3-1775. Jon Friderichsens db. Jon.
Test: Friderich Hansens enke, Maria Friderichsdtr., Alf Sæteret, Hans Friderichsen.

26/3-1775. Halvor Pedersen Buers tvillingbørn Even. og Anne.
Test: Knud Riises kone, Lars Meens kone, Maren Hansdtr., Anne Christophersdtr., Christen Engrav, Stephen Andersen, Jon Thorsen, Jon Hansen, Jacob Olsen.

26/3-1775. Hans Larsen fra BradsbergKlevens db. Ole.
Test: Anne Jenstr., Karen Engelsdtr., Niels Jensen, Lars Nielsen.

26/3-1775. Anders Sneltvets db. Jon.
Test: Lars Kiærs kone, Maria Johannisdatter, Jacob Isaksen, Henning Berg.

29/3-1775. Knud Aslaksen fra Breche Ejets pb. Else.
Test: Anders Kielsens kone, Sybille Hartvigsdtr., Bent Vettergreen, Thor Pedersen, Ole Svensen.

2/4-1775. Jon Andersen fra Osebachens db. Tollef.
Test: Lars Kittilsens kone, Karen Rasmusdtr., Jacob Rasmusen, Jens Sørensen, Rasmus Nielsen.

2/4-1775. Lars Bøes db. Solve.
Test: Halvor Solvesen Bøes kone, Maren Pedersdtr., Christopher Tvetten, Engebret Rosval, Ole Amundsen.

2/4-1775. Ole Ovesen fra Kreppas pb. Inger Margrethe.
Test: Gunder Holms kone, Maren Christensdtr., Lars Kiær, Jacob Grinitejen.

9/4-1775. Christen Thomesen fra Hyttens pb. Maren.
Test: Haagen Jansens kone, Maria Henrichsdtr., Arne Eriksen, Mathis Eriksen, Peder Pedersen.

9/4-1775. Even Olsen fra N. Falchum Ejets pb. Anne.
Test: Peder Hansens kone, Karen Nielsdtr., Jon Asbiønsen, Erland Eriksen.

9/4-1775. Jacob Klevens db. Zacharias.
Test: Ole Berrebergs kone, Christine Biønsdatter, Halvor Lyngaasen, Ole Berreberg, Anders Zachariæsen.

9/4-1775. Hans Larsen fra Løberg Ejets pb. Kisten.
Test: Lars Svenchesens kone, Anne Svenchesdatter, Even Larsen, Anders og Jon Svenchessønner.

17/4-1775. Ole Nielsen fra Hyttens pb. Gunnil Margrethe.
Test: Jacob Egelunds kone, Maren Pernille Aabye, Haral Jansen, Abraham Andersen, Gunder Nielsen Bøe.

17/4-1775. Ole Kiises pb. Maren.
Test: Christen Hoppestads kone, Jacob Røes kone, Ole Aas, Niels Olsen, Aslak Olsen.

17/4-1775. Christopher Sæteret fra Luxefjelds db. Ole.
Test: Anders Sæterets kone, Tov Kastes kone, Anders Sæteret, Erik Hansen.

17/4-1775. Thor Sondresen fra Moe Ejets db. Niels.
Test: Aslak Moes kone, Turi Sondresdatter, Aslak Moe, Ole Sondresen.

23/4-1775. Mads Justsen fra Fossum Ejets pb. Anne Kistine.
Test: Jacob Egelunds kone, Lisbeth Østensdtr., Petter Hansen, Ole Jensen, Anders Jensen.

23/4-1775. Herlof Pedersen fra Falchum Ejets pb. Aase Kistine.
Test: Dorthe Nielsdtr., Maren Pedersdtr., Erik og Kittil Pedersønner, Henrich Thommesen.

25/4-1775. Anne Maria Greens uægte db. Enoch Green.
Udlagt til barnefader Anders Lessøe, een Søefarende. Ogivet af moderen.
Test: Annun Lundes kone, Kisten Gunnesdatter, Anun Lunde, Isak Ejchonrøe, Hans Knudsen.

30/4-1775. Hans Bergs pb. Karen.
Test: Halvor Arnesens kone, Hans Bergs enke, Christen Aslaksen, Niels Aslaksen, Halvor Jonsen.

30/4-1775. Ole Torchilsens db. Jens.
Test: Jens Høymyrs enke, Maren Nielsdatter, Sigur Omuth, Søren Hansen.

30/4-1775. Engebret Bouerøes pb. Maren.
Test: Anders Jonsens kone, Marthe Rollefsdtr., Christen Nielsen, Lars Nielsen, Halvor Justsen.

30/4-1775. Aslak Christensen fra Fossum Ejets db. Christen.
Test: Petter Hansens kone, Pernille Christensdatter, Jan Hansen, Niels Eriksen, Jens Hieronomisen.

7/5-1775. Daniel Jensens pb. Anne Lisbeth.
Test: Johannes Bøles kone, Maren Hansdtr., Engebret Bøle, Hans Jensen Ballestad, Anders Jensen.

7/5-1775. Engebret Vetlesen fra Høysets db. Vetle.
Test: Lars Sannis kone, Maren Jacobsdtr., Niels Mortensen, Jon Larsen, Isak Larsen.

14/5-1775. Lars Lies pb. Inger.
Test: Niels Lies kone, Ingebor Evensdatter, Anders Jacobsen Ballestad, Jacob Lie.

14/5-1775. Jacob Espedalens db. Niels.
Test: Halvor Siljens kone, Inger Nielsdatter, Erik Bøle, Isak Espedalen, Jacob Andersen.

21/5-1775. Anders Nøglegaards db. Michel.
Test: Tov Kastes kone, Karen Nielsdtr., Amun Thorsen, Niri Biørnsen, Ole Nielsen.

21/5-1775. Knud Larsen fra BradsbergKlevens pb. Elen.
Test: Ole Svendsens kone, Kisten Tollefsdtr., Jens Halvorsen, Niels Jacobsen.

21/5-1775. Et uægte barn fra N. Venstøb Aslov.
Moderen Anne Jensdtr. udlagde til barnefader Halvor Olsen. Ingen af dem været til Confirmation.
Test: Engebret Venstøbs kone, Lars Venstøbs kone, Rasmus Hansen, Ole Asbiønsen.

25/5-1775. Jacob Eriksen fra BradsbergKlevens db. Isak.
Test: Gunder Follougs kone, Marthe Eriksdatter, Jacob Isaksen, Ole Isaksen, Tosten Povelsen.

25/5-1775. Mathis Engebretsen fra Øfrum Ejets pb. Anne.
Test: Anders Riises kone, Anne Knudsdtr., Simen Lie, Anders Gundersen, Bent Gundersen.

25/5-1775. Jacob Stulens pb. Karen.
Test: Lars Sørensens kone, Marthe Gundersdtr., Erik Klep, Even Tollefsen.

5/6-1775. Isak Abrahamsen fra Bøe Rønningens db. Abraham.
Test: Peder Engebretsens kone, Maren Abrahamsdtr., Jacob Jonsen, Niels og Ole Abrahamsønner.

11/6-1775. Lars Nielsen fra Breche Ejets pb. Karen.
Test: Ole Eriksens kone, Agatha Pedersdatter, Jens Festrup, Niels Larsen, Anders Nielsen.

11/6-1775. Christen Gundersen Bøes db. Peder.
Test: Aslak Gundersens kone, Anne Gundersdtr., Halvor Gundersen, Peder Gundersen, Mads Eriksen.

11/6-1775. Niels Jensen fra Hyttens pb. Karen.
Test: Tosten Hansens kone, Ingebor Nielsdtr., Ole Kiise, Anders Ellefsen, Niels Nielsen.

18/6-1775. Anders Kiærs pb. Berthe Kistine.
Test: Lars Kiærs kone, Marthe Andersdtr., Lars Kiær, Gunder Simensen, Lars Nielsen.

18/6-1775. Lars Pedersen fra Gulset Ejets db. Ole.
Test: Niels Gulsets kone, Gunnil Ebbesdtr., Jacob Andersen, Johannes Myra, Ole Pedersen.

18/6-1775. Anders Nielsen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Marthe Nielsdtr., Marthe Johannisdtr., Hans Nielsen, Jon Andersen, Niels Nielsen.

25/6-1775. Isak Espedalens db. Engebret.
Test: Erik Bøles kone, Berthe Olsdtr., Jacob Espedalen, Jacob Lie, Jon Meen.

25/6-1775. Jon Olsen fra Sillevigens db. Gunder.
Test: Christen Andersens kone, Maren Larsdatter, Thor Olsen, Niels Olsen.

9/7-1775. Halvor Meens pb. Marichen.
Test: Ole Nærums kone, Maria Christensdtr., Lave Knudsen, Haral Pedersen, Hans Hansen Brasberg.

9/7-1775. Halvor Olsen fra Osebachens db. Zacharias.
Test: Hasle Nielsens kone, Lisbeth Maria Storm, Engebret Engebretsen, Hans Larsen, Christen Larsen.

9/7-1775. Mathis Langerøes db. Lars.
Test: Halvor Siljens kone, Inger Nielsdtr., Ole Bøle, Ole Bechedal, Jaob Andersen.

9/7-1775. Jens Jensen fra S. Breches db. Ole.
Test: Lars Lougmandsgaardens kone, Inger Povelsdatter, Simen Corfitsen, Thor Halvorsen.

16/7-1775. Anders Aarhuuses db. Lars.
Test: Jens Aarhuuses kone, Else Larsdatter, Alf Aarhuus, Knud Gulset, Niels Hynie.

16/7-1775. Ole Larsen fra BradsbergKlevens pb. Gunhild.
Test: Abraham Andersens kone, Berthe Andersdtr., Hans Larsen, Jens Halvorsen, Ole Nielsen.

16/7-1775. Lars Heljesen fra Bøe Rønningens db. Jacob.
Test: Gunder Nielsen Bøes kone, Berthe Østensdtr., Christian Hoppestad, Ole Heljesen.

23/7-1775. Halvor Solvesen Aases db. Ole.
Test: Lars Bøes kone, Karen Halvorsdatter, Lars Bøe, Engebret Rosval, Ole Amundsen.

23/7-1775. Jens Kiils db. Christopher Manal.
Test: Madame Nicolaj Aals, Constance Berggreen, Ditlef Rasch, Jacob Aal, Peder Baar.

30/7-1775. Engebret Larsen fra BradbergKlevens pb. Laurence.
Test: Knud Larsens kone, Kisten Olsdtr., Hans Bingholt, Anders Jonsen, Tosten Povelsen.

6/8-1775. Halvor Venstøbs db. Lars.
Test: Ole Aases kone, Magnil Larsdtr., Niels Venstøb, Christian Fossum, Ole Larsen.

6/8-1775. Thor Svendsen fra Meens Ejets pb. Marthe Kistine.
Test: Aschier Svendsdtr., Guri Svendsdtr., Zacharias Bugoth, Isak Gundersen.

6/8-1775. Anders Jensen fra Follestads db. Hans.
Test: Annun Lundes kone, Dorthe Tollesfdtr., Isak Eichonrøe, Peder Hansen, Ole Torjersen.

20/8-1775. Alf Aarhuuses db. Ole.
Test: Anders Aarhuuses kone, Jens Aarhuuses kone, Knud Aarhuus, Niels Gulset, Knud Gulset.

20/8-1775. Niels Jonsen fra Venstøbs pb. Marthe.
Test: Anders Henrichsens kone, Marthe Engebretsdtr., Ejner Andersen, Henning Berg, Anders Hansen.

20/8-1775. Anders Christensen fra Aarhuus Ejets db. Christen.
Test: Karen Christensdtr., Johanne Larsdtr, Lars Løve, Even Larsen, Hans Halvorsen.

20/8-1775. Hasle Rejersen fra Sems Ejets pb. Anne.
Test: Niri Vattenbergs kone, Karen Tostensdatter, Jon Andersen, Gunder Hansen, Simen Joensen.

20/8-1775. Peder Pedersen fra Bradsberg Ejets pb. Karen.
Test: Jacob Bommens kone, Anne Svenchesdatter, Lars Svenchesen, Hans Svenchesen.

20/8-1775. Et uægte p.b. fra Ballestad Ejet, Gunnil.
Moderen Kisten Gundersdtr. udlagde til barnefader Jermund Jermundsen.
Test: Kisten Eriksdtr., Anne Larsdtr., Halvor Christophersen, Ejner Torbiønsen.

3/9-1775. Halvor Hansen Aases db. Halvor.
Test: Niels Venstøbs kone, Karen Olsdtr., Niels Venstøb, Isak Aas, Halvor Halvorsen.

3/9-1775. Jan Haagensen fra Dyrchol Ejets db. Jens.
Test: Rasmus Dyrchols kone, Aslov Fransdatter, Hans Kiise, Hans Haagensen, Lars Haagensen.

3/9-1775. Gunlich Povelsen fra Luxefjelds pb. Berthe.
Test: Povel Fieldets kone, Marthe Olsdatter, Ole Gundersen, Peder Jacobsen.

3/9-1775. Jonas Pedersen fra BradsbergKlevens pb. Berthe Maria.
Test: Karen Engebretsdtr., Anne Kistine Eriksdtr., Niels Langsteen, Jacob Isaksen, Ole Pedersen.

3/9-1775. Jens Hellichsen fra BradsbergKlevens pb. Berthe.
Test: Hans Gundersens kone, Jon Nielsens kone, Henning Berg, Niels Berg, Halvor Hansen.

10/9-1775. Hans Aslaksen Grinies db. Isak.
Test: Axel Nielsen Grinies kone, Marthe Nielsdatter, Jacob Riising, Søren Grinie, Niels Nielsen.

10/9-1775. Niels Faarevalds pb. Karen.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Karen Fransdtr., Christen Sørensen, Halvor Faareval, Aslak Pedersen.

10/9-1775. Jon Jonsen fra Bradsberg Ejets db. Knud.
Test: Abraham Christensens kone, Karen Olsdatter, Abraham Christensen, Anders Eriksen.

17/9-1775. Ole Falchums db. Abraham.
Test: Gunder Holms kone, Karen Christensdatter, Niels Falchum, Isak Abrahamsen, Niels Christiansen.

10/9-1775. Petter Christophersen fra Hyttens pb. Clara.
Test: Just Toftes kone, Dorthe Maria Jansdtr., Haral Jansen, Daniel Henrichsen, Christopher Christophersen.

10/9-1775. Lars Michelsen fra BradsbergKlevens pb. Anne Catharine.
Test: Ole Svendsens kone, Anne Sivertsdatter, Knud Aslaksen, Hans Jonsen, Svend Pedersen.

10/9-1775. Hans Sølies db. Sivert.
Test: Hans Aaltvets kone, Anne Hansdatter, Simen Sølie, Hans Aslaksen.

10/9-1775. Kisten Christophersdtr. fra Hyttens uægte db. Gunder.
Udlagde til barnfader Lars Christensen.
Test: Aslak Christensens kone, Pernille Christensdatter, Johannes øde Sneltvet, Petter Hansen.

24/9-1775. Sergiant Nords db. Henrich Jørgen.
Test: Ole Isaksens kone, Marthe Nord, Engebret Nord, Michael Jensen.

24/9-1775. Ole Eegaasens db. Lars.
Test: Karen Christensdtr, Anne Christensdtr., Peder Hansen, Sondre Grunderøe, Ole Nielsen.

24/9-1775. Jon Kleps db. Hans.
Test: Erik Kleps kone, Gunnil Halvorsdtr., Halvor Becheval, Niels Hansen.

24/9-1775. Niels Falchums pb. Karen Maria.
Test: Lars Muustvets kone, Anne Gundersdatter, Ole Falchum, Jørgen Abrahamsen, Ole Nielsen.

24/9-1775. Christen Tøgersens db. Christian.
Test: Hasle Nielsens kone, Anne Maria Jonsdatter, Mons Aslaksen, Christen Tach.

24/9-1775. Christen Jensen fra Hyttens db. Jens.
Test: Jan Hansens kone, Karen Engebretsdatter, Niri Vattenberg, Ole Hansen.

1/10-1775. Bisgaard fra Follestads pb. Elen Malene.
Test: Jacob Jacobsens kone, Berthe Jacobsdatter, Halvor Bærulfsen, Peder Jensen.

1/10-1775. Halvor Eriksen fra Hoppestad Ejets pb. Karen.
Test: Aslak Hoppestads kone, Karen Olsdtr., Christen Clausen, Halvor Pedersen.

1/10-1775. Jan Pedersen fra Fossum Ejets db. Rasmus.
Test: Simen Erlandens kone, Jennert Pedersdatter., Lars Fossum, Tollef Nielsen, Johannes Pedersen.

8/10-1775. Arne Eriksen fra Hyttens pb. Gunhil Margrethe.
Test: Ole Nielsens kone, Maren Christensdatter, Jacob Egelund, Svend Povelsen, Voldemar Tolfsen.

8/10-1775. Peder Larsen fra Ballestad Ejets db. Christen.
Test: Ole Isaksens kone, Marthe Johannisdatter, Morten Ballestad, Niels Aslaksen, Jørgen Olsen.

15/10-1775. Niels Langsteen fra BradsbergKlevens pb. Christiana.
Test: Jacob Isaksens kone, Marthe Nord, Engebret Nord, Erik Simensen.

15/10-1775. Ole Nisterøes pb. Maren.
Test: Christen Hoppestads kone, Marthe Larsdtr., Halvor Aas, Engebret Rosval, Lars Bøe.

15/10-1775. Niels Andersen fra Riisings pb. Marthe.
Test: Abraham Falchums kone, Siri Halvorsdatter, Ole Monsen, Isak Riising.

15/10-1775. Ole Danielsen fra Sølie Ejets pb. Tone.
Test: Halvor Svendsens kone, Inger Danielsdtr., Christen Madsen, Stephen Danielsen.

22/10-1775. Peder Hansen fra Foss Ejets pb. Karen.
Test: Anne Lise Pode, Maren Haralsdatter, Niri Vattenberg, Jacob Halvorsen.

22/10-1775. Berthe Larsdtrs uægte db. Lars.
Lod udlegge til barnefader: Christen Nielsen fra Bouerøe.
Test: Karen Larsdtr., Anne Larsdtr., Haral Pedersen, Thor Halvorsen.

27/10-1775. Jens Fischers pb. Edele Amalia.
Test: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, jomfrue Rasch, hr.
CammerJunker Løvenskiold, hr. CancelieRaad Deichman, Sorenskriver Norss.

5/11-1775. Engebret Rosvols pb. Dorthe Maria:
Test: Lars Bøes kone, Magnil Larsdtr., Halvor Solvesen Aas, Ole Niesterøe, Niels Olsen.

5/11-1775. Ole Gulbrandsen fra Follestads pb. Maren Catrine.
Test: Marthe Pedersdtr., Giøran Iversdtr., Christian Follestad, Torchel Sivertsen.

5/11-1775. Niels Jacobsen fra Lie Ejets pb. Anne.
Test: Marthe Olsdtr., Inger Christophersdtr., Anders Gundersen, Giermund Giermundsen.

12/11-1775. Hans Larsen Ballestads pb. Marthe.
Test: Engebret Bommens kone, Anne Larsdtr, Abraham Venstøb, Lars Jensen, Gunder Torgrimsen.

12/11-1775. Tollef Nielsen fra N. Løbergs db. Jacob.
Test: Hans Larsens kone, Sophia Nielsdatter, Lars Svenchesen, Annun Tollefsen.

19/11-1775. Anders Nielsen fra Breche Ejets pb. Karen.
Test: Niri Vattenbergs kone, Anne Jensdatter, Niels Larsen, Lars Nielsen.

19/11-1775. Christen Faarevals db. Lars.
Test: Mons Henrichsens kone, Kirsten Jacobsdtr., Frans Glørsmyr, Halvor Faarevald.

19/11-1775. Torjer Thorsen fra BradsbergKlevens pb. Anne.
Test: Pernille Nielsdtr., Gunnil Halvorsdatter, Anders Tejen, Erik Thorsen, Halvor Jonsen.

19/11-1775. Christen Andersen fra Foss Ejets db. Anders.
Test: Niels Moes kone, Helvig Christensdtr., Christopher Christiansen, Ole Christensen.

3/12-1775. Halvor Saamundsen fra Riising Ejets db. Rollef.
Test: Ole Torchelsens kone, Anne Saamundsdatter, Ole Gundersen, Ole Olsen.

3/12-1775. Ole Torbiønsen fra Foss Ejets db. Ole.
Test: Anne Nielsdtr, Karen Jensdtr, Peder Hansen, Jacob Halvorsen.

10/12-1775. Halvor Riises pb. Kisten.
Test: Anders Riises kone, Anne Haralsdatter, Sivert Riis, Hans Rasmusen, Isak Rasmusen.

10/12-1775. Michel Olsen fra BradsbergKlevens db. Ole.
Test: Peder Larsens kone, Karen Jacobsdatter, Niels Isaksen, Jon Nielsen.

10/12-1775. Thor Pedersen fra BradsbergKlevens db. Hans.
Test: Jacob Eriksens kone, Karen Thorsdatter, Aslak Bradsberg, Christen Nielsen.

10/12-1775. Petter Hansen fra Hyttens db. Hans Andreas.
Test: Jacob Egelunds kone, Kirsten Nielsdtr., Jon Pedersen, Ole Nielsen, Hans Olsen.

10/12-1775. Niels Engebretsen fra Moe Ejets pb. Inger.
Test: Johannis Otterholts kone, Karen Engebretsdatter, Lars Haagensen, Anders Nielsen.

10/12-1775. Ingebor Kielsdtr. fra Osebachens uægte pb. Maren.
Udlagde til barnefader Jens Halvorsen fra Osebachen.
Test: Halvor Svendsens kone, Gunhild Knudsdatter, Hans Svindholt, Halvor Svendsen.

17/12-1775. Christopher Houerøes pb. Anne Helvig.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Karen Fransdtr., Rasmus Dyrchold, Ole Knudsen, Niels Olsen.

17/12-1775. Jacob Tønnisens db. Ole.
Test: Marthe Jacobsdtr., Maren Haralsdtr., Magnus Nielsen, Hans Halvorsen, Jacob Halvorsen.

26/12-1775. Anders Christensen fra Falchum Ejets db. Niels.
Test: Hans Heljesens kone, Berthe Johannisdatter, Jens Sneltvet, Isak Christensen, Erland Eriksen.

26/12-1775. Svend Løbergs pb. Anne Dorthe.
Test: Lars Kiærs kone, Anne Nielsdatter, Jon Sneltvet, Anders Sneltvet, Anders Halvorsen.

26/12-1775. Lars Haagensen fra Aas Ejets pb. Maria.
Test: Abraham Gundersens kone, Kirsten Jacobsdtr., Jan Haagensen, Niels Engebretsen.

26/12-1775. Ole Olsen fra Luxefjelds db. Ole.
Test: Christopher Hansens kone, Anne Isaksdtr., Christopher Hansen, Erik Hansen.

26/12-1775. Lars Olsen fra V. Borge Ejets pb. Gunhild.
Test: Catrine Pedersdtr., Margrethe Eriksdatter, Zacharias Andersen, Vilhelm Engelsen.

26/12-1775. Marthe Olsdtr. fra Gravelie Ejets uægte db. Niels.
Lod udlegge til barnefader en Matros Ole Johannisen.
Test: Anne Saamundsdtr., Gunhild Olsdtr., Ole Kittilsen, Kittil Olsen.


1776.

133 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1776. Mathis Svindholts db. Ole.
Test: Engebret Højsets kone, Marthe Gundersdtr., Ole Bøele, Simen Sølie, Anders Hansen.

7/1-1776. Ole Olsen Henningsdalen fra Luxefjelds pb. Marthe.
 Test: Lars Schavens kone, Christen Clausens kone, Christen Clausen, Knud Guttormsen.

7/1-1776. Ole Knudsen fra Limie Ejets pb. Anne.
Test: Knud Kreppas kone, Kisten Halvorsdtr., Tormoe Jonsen, Peder Halvorsen.

14/1-1776. Halvor Olsen fra Luxefjelds pb. Karen.
Test: Povel Fieldets kone, Lars Olsens kone, Povel Fieldet, Niels Falchum, Torchil Olsen.

19/1-1776. Lave Knudsen fra Osebachens pb. Anne Maria.
Test: Svend Borgs kone, Marthe Larsdtr., Halvor Meen, Halvor Knudsen, Gunder Bradsberg, Hans Bradsberg.

21/1-1776. Christian Fossums db. Halvor.
Test: Lars Fossums kone, Marthe Halvorsdtr., Aslak Solverøe, Aslak Gundersen, Engebret Pedersen.

21/1-1776. Peder Larsen fra Lille Fosses pb. Berthe.
Test: Anne Elise Pode, Live Jonsdtr., Jens Henrichsen, Hans Halvorsen.

28/1-1776. Jens Sneltvets db. Gudmund.
Test: Amun Løbergs kone, Maren Hansdtr., Engebret Sneltvet, Arne Johannisen, Isak Christensen.

28/1-1776. Even Tollefsen fra Højsæts pb. Anne.
Test: Engebret Vetlesens kone, Kisten Tollefsdatter, Halvor Aaltvet, Hans Aaltvet, Anders Hansen.

4/2-1776. Niels Gundersen fra Luxefjelds pb. Gunhild.
Test: Abraham Gundersens kone, Berthe Tronsdatter, Ole Olsen, Abraham Christensen.

10/2-1776. Michel Kruuses db. Hans.
Test: Jens Fischers kone, jomfrue Mulenhorst, Simen Qvist, Christen Berg, Bent Schuds, Folkman.

18/2-1776. Jacob Andersen fra N. Mælums pb. Kisten Sophia.
Test: Just Toftes kone, Margrethe Halvorsdtr., Giert Condrop, Isak Andersen, Lars Nielsen.

25/2-1776. Engebret Bommens søn Jacob.
Test: Daniel Venstøbs kone, Sidsel Andersdatter, Simen Bommen, Hans Larsen Ballestad, Hans Hansen.

25/2-1776. Niels Hansen Buers db. Gunder.
Test: Halvor Meens kone, Ingebor Hellichsdtr., Isak Christensen Borge, Hans Hansen Buer.

3/3-1776. Halvor Gundersen fra Grinie Ejets pb. Karen.
Test: Anders Gulsets enke, Marthe Gundersdtr., Søren Sem, Hans Aslaksen, Gunder Gundersen.

3/3-1776. Ole Jensen fra Bøe Rønningens db. Jens.
Test: Jan Hansens kone, Berthe Johannisdtr., Petter Hansen, Anders Jensen, Niels Olsen.

3/3-1776. Jon Nielsen fra BradsbergKlevens pb. Kirsten.
Test: Michel Olsens kone, Marthe Jonsdtr., Niels Isaksen, Hans Jonsen.

3/3-1776. Christen Larsen fra Osebachens pb. Elen Carine.
Test: Halvor Olsens kone, Anne Olsdatter, Johan Jacob Møller, Hans Larsen, Mathis Vadrette, Lars Mathisen.

3/3-1776. Niri Biørnsen fra Tofte Ejets db. Niri.
Test: Anders Nøglegaards kone, Bergitte Torjersdtr., Anders Nøglegaard, Amun Thorsen.

10/3-1776. Erik Kleps pb. Maren.
Test: Lars Buers kone, Ingebor Evensdtr., Hans Aaltvet. Stoe Olsen.

12/3-1776. Petter Floer Varsøes (Worsøes) db. Vilhelm Adolph. (Han ble sogneprest. Se: http://www. nose. dk/Norge/kruse. html ).
Test: Procurator Fermans enke, Anna Dorothea Ferman, David Monrad, Christian Monrad.

13/3-1776. Isak Follougs pb. Gunhild.
Test: Anders Jensens kone, Helvig Knudsdatter, Jens Halvorsen, Jon Jonsen.

17/3-1776. Ole Isaksen fra Ballestad Ejets db. Isak.
Test: Ingebor Jensdtr., Aase Nielsdtr., Niels Olsen, Gunder Olsen.

20/3-1776. Daniel Henrichsen fra Hyttens db. Solve.
Test: Dorthe Henrichsdtr, Maria Henrichsdatter, Anders Henrichsen, Peder Pedersen, Christopher Christophersen.

24/3-1776. Abraham Andersen fra BradsbergKlevens db. Bent.
Test: Karsten Knudsens kone, Anne Margrethe Andersdtr., Sergiant Nord, Anders Andersen, Erik Bentsen.

24/3-1776. Jens Thommesen fra Lunds Ejets db. Gunder.
Test: Engebret Bouerøes kone, Karen Jensdtr., Knud Guttormsen, Thomes Jensen.

24/3-1776. Ole Hansen fra Breche Ejets db. Niels.
Test: Karen Andersdtr., Margith Hansdatter, Jacob Jonsen, Ole Halvorsen.

24/3-1776. Ole Gundersen under Sems db. Gunder.
Test: Anders Olsens kone, Marthe Rollefsdatter, Jert Halvorsen, Erik Nielsen.

31/3-1776. Gunder Nielsen Bøes db. Peder.
Test: Ole Nielsens kone, Hans Aslaksen Grinies kone, Søren Grinie, Axel Nielsen Grinie, Svend Aslaksen.

31/3-1776. Anders Berrebergs pb. Berthe.
Test: Jens Berrebergs kone, Maren Amundsdtr., Ole Berreberg, Jacob Ammundsen, Isak Christensen.

4/4-1776. Anders Jonsen fra BradsbergKlevens pb. Inger.
Test: Berthe Amundsdtr., Marthe Eriksdtr., Jacob Eriksen, Anders Tejen, Jens Halvorsen.

4/4-1776. Halvor Kittilsen fra Fieldal Ejets db. Kittil.
Test: Biøn Fieldalens enke, Maria Biønsdtr., Tosten Torchilsen, Sigur Kittilsen.

4/4-1776. Et uægte barn fra Osebachen, Halvor.
Moderen Anne Andersdtr., Til Barnefader udlagd Jens Halvorsen.
Test: Engebret Højsets kone, Anne Christensdtr., Engebret Engebretsen, Knud Aslaksen.

8/4-1776. Svend Sigfridsen fra Bøe Rønningens db. Sigfrid.
Test: Anders Pedersens kone, Kisten Nielsdatter, Jens Nielsen Møller, Anders Pedersen, Tollef Abrahamsen.

8/4-1776. Ole Halvorsen fra Tofte Ejets pb. Sarcha.
Test: Christen Andersens kone, Anne Nielsdatter, Knud Andersen, Halvor Pedersen.

14/4-1776. Sergiant Nors pb. Magnil.
Test: Knud Riises kone, Anne Hansdtr., Halvor Meen, Ole Nærum.

14/4-1776. Rasmus Hansen fra Grinie Ejets pb. Gunhild.
Test: Jacob Riisings kone, Johanne Svennungsdatter, Niels Nielsen, Niels Svennungsen.

14/4-1776. Søren Sems db. Anders.
Test: Svend Løbergs kone, Marthe Gundersdtr., Søren Grinie, Halvor Gundersen, Steen Gundersen.

21/4-1776. Niels Halvorsen fra Osebachens pb. Anna Carine.
Test: Else Larsdtr., Karen Halvorsdtr., Christen Aslaksen, Torchil Knudsen.

21/4-1776. Sigur Aamoths pb. Helje.
Test: Gregorii Lunds kone, Helje Hansdatter, Tormoe Jonsen, Christopher Tveten, Simen Gregorisen.

18/4-1776. Jens Festrup fra BradsbergKlevens pb. Karen Margrethe.
Test: Christian Bojesens enke, jomfru Berthe Manal, Paulsen, Christen Larsen.

28/4-1776. Sivert Riises db. Christopher.
Test: Anders Riises kone, Marthe Olsdtr., Hans Sanni, Anders Christensen.

28/4-1776. Henrich Pedersen fra Stulens db. Jens.
Test: Isak Aases kone, Karen Fransdtr., Frans Glørsmyr, Niels Faareval, Aslak Pedersen.

29/4-1776. Niels Huus og Andrea Maria Eriksdtrs pb. Anne Kistine.
Test: Madme Ferman, Anne Dorothea Ferman, Jens Sastz, Giert Monrad, David Monrad.

5/5-1776. Peder Knudsen fra Fieldalens db. Ole.
Test: Ascher Knudsdtr., Maria Biønsdtr., Erik Christophersen, Amun Tollefsen.

5/5-1776. Ole Hansen fra Meens Ejets pb. Maren.
Test: Anne Lisbeth Nielsdtr., Karen Hansdtr., Laurants Hansen, Niels Nielsen.

12/5-1776. Lars Nielsen fra Laugmandsgaardens db. Anders.
Test: Peder Halvorsens kone, Giertrud Olsdtr., Peder Halvorsen, Ole Halvorsen.

12/5-1776. Hans Jensen fra Lunds ejets pb. Gunhild.
Test: Anders Olsens kone, Giertrud Gundersdtr., Ole Gundersen, Svend Aslaksen.

12/5-1776. Rasmus Dyrchols pb. Anne Kistine.
Test: Jan Haagensens kone, Anne Halvorsdtr., Hans Kiise, Niels Faarevald, Jacob Halvorsen.

12/5-1776. Christen Thomesen fra Hyttens pb. Dorthe.
Test: Isak Abrahamsens kone, Maren Abrahamsdatter, Mathis Eriksen, Jacob Jonsen.

12/5-1776. Niels Olsen fra Meens Ejets db. Halvor.
Test: Aslak Christensens kone, Marthe Hansdatter, Aslak Christensen, Gunder Olsen.

12/5-1776. Jacob Røes db. Niels.
Test: Abraham Gundersens kone, Anne Abrahamsdtr., Abraham Gundersen, Hans Abrahamsen.

16/5-1776. Lars Hansen Meens pb. Anne.
Test: Stephen Engravs kone, Maria Jensdtr., Halvor Buer, Jon Hansen, Niels Olsen.

19/5-1776. Halvor Faarevalds db. Halvor.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Kirsten Rasmusdatter, Niels og Christen Faarevald.

19/5-1776. Peder Christophersen fra Foss Ejets db. Lucas.
Test: Peder Christophersens kone, Pernille Christensdtr., Jens Hynie, Christopher Christophersen.

9/6-1776. Claus Olsen fra Grinies pb. Karen.
Test: Niels Torjersens kone, Marthe Hansdatter, Niels Berreberg, Simen Nielsen.

9/6-1776. Christen Engravs pb. Maren.
Test: Niels Jacobsens kone, Inger Danielsdtr., Anders Gundersen, Zacharias Andersen, Jon Thorsen.

9/6-1776. Lucas Engebretsen fra Moe Ejets pb. Anne.
Test: Abraham Slettenes kone, Karen Engebretsdtr., Peder Engebretsen Bøe, Isak Engebretsen.

9/6-1776. Anders Schielbreds db. Torchil.
Test: Peder Grinitejens kone, Marthe Torjersdatter, Torjer Schielbred, Torsten Schielbred.

9/6-1776. Et uægte drengeb. fra Strømdals ejet (intet navn nevnt).   
Moderen Ingebor Hansdtr. Udlagde til barnefader Knud Knudsen en gift mand fra Blegebakken.
Test: Ouen Rasmusens kone, Giertrud Ougensdtr., Ougen Rasmusen, Knud Johannisen.

14/6-1776. Niels Egedii Gasmans db. Jens Severin.
Test: Frue Cammerherinde Adler, frøeken Prins, hr. Camerherre Adeler, hr. CancelieRaad Ramshart, Bent Bentsen.

16/6-1776. Niels Christiansen fra Fieldalens db. Anders.
Test: Ole Falchums kone, Gunhild Biønsdatter, Gunder Holm, Halvor Jønnevald, Anders Christiansen.

23/6-1776. Just Toftes pb. Kirsten Gurine.
Test: Isak Mælas kone, Marthe Halvorsdatter, Niels Larsen, Jacob Mæla, Aslak Halvorsen.

23/6-1776. Ole Heljesen fra Falchum Ejets db. Niels.
Test: Anders Danielsens kone, Maren Halvorsdtr., Hans Aslaksen, Niels Aslaksen, Jan Olsen.

30/6-1776. Jacob Andersen fra Gulset Ejets db. Anders.
Test: Niels Gulsets kone, Inger Olsdatter, Knud Gulset, Ole Jansen, Anders Johannisen.

30/6-1776. Jon Rønnichsen fra Luxefjelds pb. Anne.
Test: Lars Fielles kone, Karen Rønnichsdtr., Søren Grinie, Povel Vebiønsen.

7/7-1776. Anders Thomesen fra Hyttens db. Thomes.
Test: Jan Hansens kone, Berthe Christophersdatter, Mathis Eriksen, Christopher Hansen, Hans Evendsen.

7/7-1776. Margit Jonsdtrs uægte db. Ole. Hun tjente i Graaten, gjorde barsel paa N. Grinie.
Til barnefader udlagde Lieutenant v. Krogh.
Test: Jacob Riisings kone, Anne Svennungsdtr., Jacob Riising, Rasmus Hansen.

14/7-1776. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens db. Isak.
Test: Sergiant Nords kone, Jacob Eriksens kone, Sergiant Nord, Christen Abrahamsen, Jacob Isaksen.

14/7-1776. Christen Hansen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Isak Hansens kone, Jens Hellichsens kone, Hans Gundersen, Anders Tejen.

14/7-1776. Halvor Vebiønsen fra Luxefjelds pb. Anne.
Test: Christopher Sæterets kone, Christence Rønnichsdtr., Knud Gulbrandsen, Povel Vebiønsen.

14/7-1776. Jacob Pedersen fra Tofte Ejets db. Tønnis.
Test: Christen Andersens kone, Ingebor Hansdtr., Niels Eriksen, Christen Engebretsen.

21/7-1776. Lars Olsen fra BradsbergKlevens pb. Giertrud Dorothea.
Test: Herlof Pedersens kone, Maria Jensdtr., Jon Pedersen, Thomes Jensen, Thomes Gundersen.

21/7-1776. Henning Halvorsen fra Foss Ejets db. Jon.
Test: Johannes Otterholts kone, Kirsten Jonsdtr., Hans Berg, Niels Aslaksen, Engebret Halvorsen.

21/7-1776. Anders Rønnichsen fra Luxefjelds pb. Berthe.
Test: Halvor Fieldets kone, Anne Isaksdatter, Søren Grinie, Christopher Sæteret.

25/7-1776. Hr. Capitain Ryes db. Friderich Andreas.
Test: Hr. Herman Løvenskiolds frue, jomfru Marthe Maria Rye, hr.
CammerJunker Løvenskiold, Doctor Møller, Jacob Aal.

28/7-1776. Aslak Christensen fra Fossum Ejets db. Christen.
Test: Jacob Egelunds kone, Maren Jacobsdatter, Lars Christensen, Jens Hieronomisen, Anders Hansen.

28/7-1776. Anders Sneltvets db. Jon.
Test: Jacob Isaksens kone, Anne Helvig Tollefsdtr., Erik Pedersen, Jon Jonsen.

28/7-1776. Niels Andersen fra Suchens pb. Anne Maria.
Test: Even Sneltvets kone, Marthe Andersdtr., Halvor Sneltvet, Jan Bøe, Johannes Andersen.

11/8-1776. Niels Langerøes db. Erik.
Test: Inger Olsdtr., Gunnil Christensdtr., Johannes Otterholt, Knud Kragetoe, Ole Nielsen.

11/8-1776. Mathis Fløtterøes db. Lars.
Test: Anders Rønningens kone, Gunhild Christensdtr., Halvor Siljen, Jacob Andersen, Jon Nielsen fra Siljen.

11/8-1776. Halvor Halvorsen fra Fossum Ejets pb. Anne Cathrine.
Test: Isak Aases kone, Karen Olsdtr., Isak Aas, Halvor Hansen Aas, Niels Hansen.

11/8-1776. Anders Gundersen fra Meens Ejets pb. Live.
Test: Niels Jacobsens kone, Berthe Gundersdtr., Christen Engrav, Hans Sørensen, Christen Gundersen.

18/8-1776. Peder Solvesen Gulsets pb. Maren Carine.
Test: Peder Isaksens kone, Anne Mathisdtr., Knud og Niels Gulset, Lars Mathisen.

30/8-1776. Jens Kiils pb. Anne Helene.
Test: David Langes kone, Inger Bomhof, sorenskriver Lange, inspecteur Qvislin, Folnman.

1/9-1776. Niels Moes pb. Anne.
Test: Aslak Moes kone, Karen Nielsdtr., Aslak Moe, Isak Eichonrøe, Ole Nielsen.

15/9-1776. Lars Kiærs db. Lars.
Test: Svend Løbergs kone, Berthe Simonsdatter, Anders Kiær, Gunder Simonsen, Halvor Jonsen.

15/9-1776. Mads Eriksen fra Bøe Rønningens db. Peder.
Test: Aslak Gundersens kone, Anne Eriksdatter, Lars Fossum, Halvor Hansen Bøe, Peder Gundersen.

22/9-1776. Engebret Sannis pb. Anne Maria.
Test: Christian Høysets kone, Anne Nielsdtr., Christen Larsen, Aslak Christensen, Isak Larsen.

22/9-1776. Thor Halvorsen fra Laugmands Ejets pb. Helvig.
Test: Niri Vattenbergs kone, Kisten Halvorsdtr., Lars Nielsen, Niri Vattenberg.

22/9-1776. Halvor Trolaase under Grinies pb. Johanne.
Test: Jørgen Grinies enke, Anne Eriksdatter, Jacob Kleven, Halvor Jonsen.

22/9-1776. Peder Engebretsen Bøes pb. Inger.
Test: Erik Nirisens kone, Dorthe Maria Jansdtr., Aslak Nielsen, Lucas Engebretsen, Melchior Jansen.

29/9-1776. Aslak Hoppestads db. Søren.
Test: Christen Hoppestads kone, Anne Jensdatter, Christopher Houerøe, Ole Heljesen, Christen Clausen.

29/9-1776. Stephen Engravs db. Christopher.
Test: Lars Meens kone, Maren Hansdtr., Niels Aasterøe, Stephen Danielsen, Zacharias Andersen.

29/9-1776. Alf Sæteret fra Riising Ejets db. Svend.
Test: Ole Hansens kone, Anne Tostensdatter, Christopher Tveten, Ole Holmen.

29/9-1776. Johannis Bøles pb. Inger.
Test: Daniel Jensens kone, Berthe Olsdatter, Anders Ballestad, Hans Ballestad, Anders Olsen.

29/9-1776. Anders Evensen fra Meens Ejets db. Even.
Test: Ingebor Maria Hansdtr., Anne Pedersdtr., Lars Halvorsen, Niels Hansen.

6/10-1776. Niels Nielsen fra BradsbergKlevens pb. Karen.
Test: Abraham Andersens kone, Anne Halvorsdtr., Halvor Hansen, Niels Nielsen.

6/10-1776. Jon Andersen fra BradsbergKlevens pb. Marthe Kistine.
Test: Marthe Nielsdtr., Karen Jacobsdtr., Jacob Christophersen, Jon Svenchesen.

6/10-1776. Aslak Bradsbergs db. Anthon.
Test: Rasmus Klobergs kone, Christen Nielsens kone, Rasmus Kloberg, Clemet Kloberg, Lyder Follestad.

6/10-1776. Lars Nielsen fra Tofte Ejets pb. Anne Gurine.
Test: Anne Gundersdtr., Berthe Gundersdtr., Halvor Arnesen, Halvor Gundersen, Anders Gundersen.

6/10-1776. Jacob Gaupaasens db. Hans.
Test: Halvor Hansen Bøes kone, Karen Haagensdatter, Knud Haagensen, Ole Pedersen.

6/10-1776. Maren Larsdtr. fra Foss Ejets uægte pb. Kisten.
Til barnefader udlagt Ole Torbiønsen.
Test: Randi Larsdtr., Karen Larsdtr., Thor Halvorsen, Elias Berulfsen.

13/10-1776. Østen Bøes db. Christian.
Test: Christian Hoppestads kone, Ingebor Østensdatter, Haagen Haagensen, Jan Haagensen, Christopher Christiansen.

13/10-1776. Waldemar Tolfsen fra Aas Hamerens pb. Anne Barbara.
Test: Arne Eriksens kone, Maren Haralsdtr., Anders Henrichsen, Magnus Nielsen, Jacob Halvorsen.

20/10-1776. Einer Pedersen fra BradsbergKlevens db. Ole.
Test: Herluf Pedersens kone, Ascher Svensdtr., Peder Pedersen, Anders Olsen, Anders Svenchesen.

20/10-1776. Borger Gundersen fra BradsbergKlevens db. Gunder.
Test: Dorthe Tollefsdtr., Anne Maria Buchvald, Hans Gundersen, Lars Fransen.

20/10-1776. Hans Jensen Ballestads db. Jens.
Test: Anders Jensens kone, Ingebor Jensdtr., Torgrim Ballestad, Morten Ballestad, Johannes Bøle.

27/10-1776. Aslak Moes pb. Karen Kistine.
Test: Niels Hynies kone, Karen Nielsdtr., Niels Moe, Christopher Hansen, Erik Hansen.

27/10-1776. Axel Gundersen Grinies db. Gunder.
Test: Axel Nielsens kone, Marthe Nielsdtr., Anders Harchilsen, Niels Gundersen.

27/10-1776. Hans Jensen fra Bøe Rønningens db. Lars.
Test: Gunder Bøes kone, Ingebor Nielsdtr., Jan Pedersen, Hans Nielsen, Peder Pedersen.

27/10-1776. Hans Larsen Ballestads tvillingdøtter Marthe. og Kisten.
Test: Simon Corfitsens kone, Ingebor Jensdtr., Daniel Venstøbs kone, Berthe Olsdatter, Simon Bommen, Engebret Bommen, Helje Ballestad, Gunder Torgrimsen, Jens Jacobsen, Isak Christensen.

27/10-1776. Peder Larsen fra Ballestad Ejets pb. Anne Kistine.
Test: Kirsten Eriksdtr., Anne Larsdatter, Rejer Andersen, Lars Jensen, Niels Jensen.

3/11-1776. Niels Gulsets pb. Ingebor.
Test: Knud Gulsets kone, Ingebor Jensdtr., Torgrim Ballestad, Anders Aarhuus, Tollef Gundersen.

3/11-1776. Ole Bechevals db. Lars.
Test: Hans Olsens kone, Gunhild Gundersdatter, Ole Bøle, Mathis Fløtterøe, Jacob Langerøe.

3/11-1776. Halvor Eriksen fra Hoppestad Ejets db. Daniel.
Test: Marthe Rolfsdtr., Anne Maria Pedersdatter, Halvor Pedersen, Christopher Christiansen.

10/11-1776. Kittil Houens db. Anders.
Test: Thor Houens kone, Ingebor Jensdtr., Torgrim Ballestad, Jens Jacobsen, Ole Jensen Løberg.

17/11-1776. Halvor Venstøbs db. Hans
Test: Halvor Aases kone, Rønnov Christophersdatter, Lars Venstøb, Daniel Venstøb, Ole Larsen.

17/11-1776. Et uægte db. Hans.
Moderen Kisten Hansdtr. Gjorde barsel hos Ole Riis, og lod udlægge til barnefader Lars Andersen fra Follestad.
Test: Anne Hansdtr., Giertrud Gundersdtr., Ole Riis, Niels Jensen Riis.

24/11-1776. Tosten Povelsen fra BradsbergKlevens pb. Berthe Carine.
Test: Jaco
b Eriksens kone, Berthe Jacobsdtr., Engebret Bommen, Thor Rollefsen, Engebret Larsen.

24/11-1776. Ole Andersen fra Bergs pb. Anne.
Test: Kirsten Halvorsdtr., Inger Olsdtr., Henning Berg, Hans Berg, Ole Aslaksen.

1/12-1776. Niels Jensen fra Riises pb. Anne.
Test: Halvor Riises kone, Ka
ren Pedersdtr., Ole Riis, Niels Nielsen.

8/12-1776. Morten Ballestads pb. Siri.
Test: Peder Larsens kone, Anne Olsdtr., Helje Ballestad, Lars Houen, Lars Jensen.

8/12-1776. Ole Borgersen fra BradsbergKlevens pb. Maren Kistine.
Test: Abraham Andersens kone, Ma
ren Borgersdtr., Isak Hansen, Jacob Eriksen, Anders Tejen.

15/12-1776. Tosten Torchilsen fra Schielbreds pb. Anne.
Test: Peder Fieldalens kone, Gunhild Biønsdatter, Halvor Kittilsen, Sigur To
rchilsen.

15/12-1776. Jan Hansen fra Hyttens db. Hans.
Test: Ole Jensens kone, Anne Jenstr., Anders Jens
en, Niels Eriksen, Christopher Hansen.

15/12-1776. Haagen Jansen fra Hyttens db. Jan.
Test: Jørgen Jansens kone,
Dorthe Christophersdtr., Thor Rollefsen, Ole Friderichsen, Petter Hansen.

17/12-1776. Jens Fischers db. Jørgen.
Test: Michel Kruuses kjæreste, jomfrue Usgaard, hr. Capitain Storm, Christen Berg, Bent Schuds, Thomas Frølund.

21/12-1776. Ole Halvorsen fra Bradsberg Ejets pb. Anne.
Test: Lars Nielsens kone, Giertrud Olsdatter, Isak Rejersen, Peder Halvorsen, Laers Knudsen.

26/12-1776. Niels Engebretsen fra N. Venstøbs db. Knud.
Test: Gunder Holms kone, Marthe Engebretsdtr., Niels Limie, Halvor Venstøb.

26/12-1776. Jacob Andersen fra Klep-Ejets pb. Anne.
Test: Christian Højsets kone, Ingebor Evensdtr., Christian Højset, Rejer Andersen.

29/12-1776. Jon Kleps db. Hans.
Test: Erik Kleps kone, Maria Olsdatter, Gunder Becheval, Isak Olsen, Niels Hansen.


1777.

135 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.
 

1/1-1777. Tormod Jonsen fra Riising Ejets pb. Sidsel.
Test: Gunbor Hansdtr., Helje Andersdatter, Sigur Aamoth, Halvor Jonsen, Søren Hansen.

12/1-1777. Jon Jonsen fra Løberg Ejets pb. Maria.
Test: Svend Løbergs kone, Karen Gulbrandsdatter, Ole Schyer, Anders Sneltvet, Lars Nielsen.

19/1-1777. Hasle Nielsen fra Osebachens db. Niels Michael.
Test: Ingebor Eriksdtr., Maren Nielsdtr., Halvor Olsen, Niels Bonsach Hybert, Lars Jonasen Bergstrøm.

26/1-1777. Lars Olsen Fieldets db. Gulbrand.
Test: Povel Fieldets kone, Marthe Olsdtr., Povel Fieldet, Halvor Fieldet, Torchil Olsen.

26/1-1777. Povel Andersen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Aslov Knudsdtr., Marthe Knudsdtr., Knud Johannesen, Knud Haslesen.

26/1-1777. Jan Friderichsens pb. Ogoth. (Aagot.)
Test: Maria Friderichsdtr., Ogoth Tostensdtr., Tosten Jonsen, Tormoe Jonsen.

26/1-1777. Eric Christophersen fra Grinie Ejets pb. Aslov.
Test: Ascher Knudsdtr., Siri Asbiønsdatter, Peder Knudsen, Peder Eriksen.

2/2-1777. Jens Aarhuuses db. Jacob.
Test: Haral Jonsens kone, Karen Christensdtr., Knud Aarhuus, Alf Aarhuus, Lars Knudsen.

2/2-1777. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets pb. Margrethe.
Test: Halvor Jønnevols kone, Anne Gundersdtr., Povel Otterholt, Halvor Arnesen, Anders Gundersen.

2/2-1777. Erland Eriksens pb. Anne Clarine.
Test: Niels Falchums kone, Berthe Johannisdatter, Lars Fossum, Christen Eriksen, Hans Eriksen.

13/2-1777. Doctor Mullers db. Nicolai Jacob.
Test: Frue kamerherinde Adeler, Hr. Herman Løvenskiolds frue, Anne Dorthe Rasch, Hr. kamerherre Adeler, Hr. Obriste Lieutenant Deichman, Hr. CancelieRaad Løvenskiold, Jacob Aal.

9/2-1777. Axel Nielsen fra Sems pb. Maren.
Test: Lars Schavens kone, Anne Nielsdatter, Hans Aslaksen, Axel Gundersen Grinie, Niels Nielsen.

9/2-1777. Niels Olsen fra Gravelie Ejets tvillingsønner Ole. og Niels.
Test: Even Sneltvets kone, Anders Sneltvets kone, Gunhild Olsdatter, Marthe Olsdtr., Anders Sneltvet, Niels Aslaksen Berg, Kittil Olsen, Povel Vebiønsen.

9/2-1777. Engebret Rosvalds pb. Ingebor.
Test: Halvor Aases kone, Anne Jansdtr., Halvor Aas, Lars Bøe, Ole Nisterøe.

23/2-1777. Jacob Klevens pb. Ingebor.
Test: Ole Berrebergs kone, Maria Biønsdatter, Ole Berreberg, Anders Zachariæsen.

23/2-1777. Gunder Bechevals db. Niels.
Test: Lars Bachens kone, Kisten Halvorsdatter, Jon Klep, Ole Becheval, Isak Larsen.

26/2-1777. Haral Jansen fra Hyttens db. Jan.
Test: Christen Lunds kone, Dorthe Maria Jansdtr., Ole Nielsen, Jens Aarhuus, Peder Christensen.

2/3-1777. Anne Olsdtr. fra Osebachens uægte pb. Else Maria.
Til barnefader udlagt Niels Hybert.
Test: Christen Madsens kone, Maren Olsdtr., Hans Olsen, Niels Hansen, Ole Olsen.

9/3-1777  Jon Andersen fra Osebachens db. Anders.
Test: Anders Kast's kone, Ingebor Rasmusdtr, Niels Simonsen, Lars Haagensen, Anders Sørensen.

9/3-1777. Christen Larsen fra Ballestad Ejets pb. Johanne.
Test: Halvor Kolkiøns kone, Ingebor Jensdtr., Haral Halvorsen, Gunder Torgrimsen, Lars Jensen.

16/3-1777. Anders Nielsen fra Breche Ejets db. Niels.
Test: Susanne Gundersdtr., Margrethe Sørensdtr., Niels Larsen, Lars Nielsen, Knud Larsen.

16/3-1777. Erik Larsens db. Lars.
Test: Isak Sneltvets kone, Anne Catrine Eriksdtr., Knud Aslaksen, Jens Aslaksen, Even Andersen.

16/3-1777. Arne Eriksen fra Hyttens pb. Karen.
Test: Jon Pedersens kone, Karen Christensdatter, Gjert Condrup, Ole Nielsen, Valdemar Tolfsen.

23/3-1777. Niels Hynies pb. Pernille.
Test: Aslak Moes kone, Pernille Christensdatter, Aslak Moe, Anders Aarhuus, Knud Guurholt.

23/3-1777. Peder Knudsen fra Fossum Ejets pb. Marthe.
Test: Jan Pedersens kone, Tollef Pedersens kone, Mons Hoppestad, Christen Clausen, Halvor Pedersen.

31/3-1777. Halvor Olsens db. Isak Andreas.
Test: Jacob Halvorsens kone, Sybille Knudsdatter, Engebret Engebretsen, Hans Olsen, Anders Svensen.

31/3-1777. Ole Olsens pb. Kisten.
Test: Anders Tejens kone, Herlof Pedersens kone, Kittil Pedersen, Niels Olsen, Jon Christensen.

13/4-1777. Lars Bøes db. Hans.
Test: Engebret Rosvals kone, Mads Eriksens kone, Halvor Aas, Engebret Rosval, Ole Nisterøe.

13/4-1777. Anders Jonsen fra BradsbergKlevens pb. Anne.
Test: Anne Margrethe Sørensdtr., Gunhild Halvorsdtr., Erik Jonsen, Ole Borgersen.

27/4-1777. Lars Nielsen fra Breche Ejets db. Niels.
Test: Niels Larsens kone, Anders Nielsens kone, Lars Nielsen, Niels Larsen, Even Larsen.

27/4-1777. Jon Jonsen fra Breche Ejets db. Jon.
Test: Anne Lisbeth Nielsdtr., Maren Halvorsdtr., Jens Gundersen, Jon Pedersen, Niels Jensen.

27/4-1777. Erik Heljesen fra Moe Ejets pb. Gunhild.
Test: Niels Moes kone, Aslov Ledvorsdtr., Knud Jermundsen, Ole Pedersen.

27/4-1777. Lars Svenchesen fra Schyers pb. Inger.
Test: Jon Jonsens kone, Live Nielsdtr., Engebret Engebretsen, Abraham Christensen, Jon Svenchesen.

4/5-1777. Ole Olsen Riisings pb. Anne.
Test: Jacob Riisings kone, Siri Halvorsdtr., Søren Grinie, Hans Grinie, Isak Abrahamsen.

4/5-1777. Magnus Nielsen fra Aas hamerens db. Niels.
Test: Waldemar Tolfens kone, Anne Abrahamsdatter, Anders Henrichsen, Ole Nielsen, Jacob Halvorsen.

8/5-1777. Ole Jonsen fra BradsbergKlevens pb. Maria.
Test: Gunhild Jonsdtr., Maren Christensdatter, Svend Pedersen, Niels Jacobsen.

19/5-1777. Jacob Isaksen fra Follougs db. Anders.
Test: Niels Løbergs Enke, Jacob Eriksens kone, Ole Schyer, Svend Løberg, Ole Isaksen.

19/5-1777. Niels Halvorsen fra Gulset Ejets pb. Berthe Maria.
Test: Niels Guulsets kone, Marthe Gundersdtr., Knud Gulset, Anders Henrichsen, Simon Erlandsen.

23/5-1777. Niels Langsteen fra BradsbergKlevens pb. Christiana.
Test: Lars Aarsens kone, Kistine Schmids, viseteur
Qvislin, Rasmus Bagge, Claus Hesselberg.

25/5-1777. Rasmus Knudsen fra Kiølnæs Ejets pb. Maren.
Test: Ulrich Knudsens kone, Anne Catrine Olsdtr., Halvor Christensen, Christen Olsen, Torchil Knudsen.

25/5-1777. Niels Olsen fra Klep Ejets db. Sivert.
Test: Erik Kleps kone, Marthe Knudsdtr., Christian Højset, Halvor Ramsaasen, Anders Torjersen.

25/5-1777. Peder Bastiansen Godals pb. Margith.
Test: Anders Nøglegaards kone, Kirsten Nielsdattter, Anders Nøglegaard, Ole Olsen.

25/5-1777. Niels Andersen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Else Hansdtr., Maria Christensdtr., Jon Christensen, Truels Thorsen.

29/5-1777. Hr. Løvenskiolds db. Herman.
Test: Frue Kammerherinde Adeler, doctor Møllers frue, jomfru Rasch, hr.
Kammerherre Adeler, CancelieRaad Løvenskiold, hofjunker Løvenskiold, sorenskriver Norss.

1/7-1777. Thor Houens db. Boje.
Test: Jens Nielsens kone, Mette Aalborg, Kittil Houen, Torgrim Ballestad, Niels Olsen.

1/7-1777. Herman Knudsen fra Moe Ejets db. Knud.
Test: Aslak Moes kone, Berthe Knudsdtr., Knud Guttormsen, Halvor Ledvorsen.

1/7-1777. Tosten Højelies db. Jørgen.
Test: Christopher Sæterets kone, Ingebor Giertsdatter, Tormud Jonsen, Jan Friderichsen.

1/7-1777. Ole Nielsen fra Hyttens db. Jens Aabye.
Test: Arne Eriksens kone, Maren Pernille Aabye, Jacob Egelund, Svend Povelsen, Jon Pedersen.

8/6-1777. Knud Johannisen fra BradsbergKlevens pb. Else.
Test: Søren Mathisens kone, Agnethe Jonsdatter, Søren Mathisen, Povel Andersen, Thomas Gundersen.

8/6-1777. Abraham Christensen fra Bradsberg Ejets pb. Marthe Maria.
Test: Ole Svendsens kone, Maren Kistine Larsdatter, Aslak Bradsberg, Ole Schyer.

8/6-1777. Halvor Hansen Bøes pb. Else.
Test: Mads Eriksens kone, Anne Jansdtr., Jacob Gaupaasen, Isak Hansen, Knud Haagensen.

8/6-1777. Jacob Olsen fra Osebachens db. Ole.
Test: Lars Haagensens kone, Karen Christensdatter, Hans Olsen, Hans Christensen, Stephen Danielsen.

8/6-1777. Mads Justsen fra Fossum Ejets pb. Maren.
Test: Ole Jensens kone, Berthe Johannisdtr., Anders Jensen, Jens Hieronomisen, Henrich Jensen.

8/6-1777. Isak Jensen fra Eichonrøes pb. Maren.
Test: Johannis Bøles kone, Karen Olsdtr., Niels Moe, Jens Halvorsen.

22/6-1777. Hans Nielsen fra Bøe Rønningens db. Anders.
Test: Marthe Nielsdtr., Ingebor Nielsdtr., Mons Hoppestad, Hans Jensen, Aslak Nielsen.

29/6-1777. Abraham Andersen fra BradsbergKlevens db. Bent.
Test: Ole Svendsens kone, Berthe Andersdtr., Niels Langsteen, Anders Andersen, Christen Larsen.

29/6-1777. Arne Johannisen fra Falchum Ejets pb. Anne.
Test: Jon Meens kone, Berthe Johannisdtr., Ole Falchum, Jens Sneltvet, Jens Johannisen.

29/6-1777. Hasle Rejersen fra Sems Ejets db. Peder.
Test: Hans Jensens kone, Anne Hansdtr., Niri Vattenberg og Anders
Jonsen.

29/6-1777. Anders Jensen Eichonrøes pb. Gunhild.
Test: Solve Kieringtejens kone, Anders Jonsens kone, Anders Danielsen Ballestad, Hans Jensen Ballestad, Daniel Jensen.

6/7-1777. Peder Trolsaases pb. Gunhild.
Test: Knud Kragetoes kone, Live Pedersdtr, Knud Kragetoe, Jon Pedersen.

6/7-1777. Niels Jacobsen fra BradsbergKlevens pb. Elen.
Test: Knud Larsens kone, Anne Dorthe Johannisdtr., Hans Berg, Erik Pedersen, Mathis Engebretsen.

13/7-1777. Peder Halvorsen fra Breche Ejets db. Halvor.
Test: Anders Aarhuuses kone, Marthe Halvorsdtr., Ammund Nielsen, Halvor Larsen.

16/7-1777. Søren Falchums pb. Anne Kistine.
Test: Hans Falchums enke, Anne Hansdatter, Peder Meltvet, Ole Falchum, Jørgen Falchum.

20/7-1777. Simon Erlandsen fra Aarhuus Ejets db. Christen.
Test: Ole Larsens kone, Kirsten Jonsdtr., Ole Knudsen, Tollef Knudsen, Jan Pedersen.

20/7-1777. Anders Christensen fra Højmyrs db. Hans.
Test: Anders Ammundsens kone fra Berreberg Ejet. Inger Christensdtr, Gunder Hansen, Lars Fransen, Peder Christensen.

27/7-1777. Rasmus Nielsen fra Osebachens db. Even.
Test: Ingebor Halvorsdtr., Boel Maria Jonsdtr., Mons Aslaksen, Hans Nielsen, Niels Nielsen.

3/8-1777. Christen Nielsen fra Bradsbergs pb. Anthonethe.
Test: Mads Rosenbergs kone, Marthe Andersdtr., Christen Lund, Aslak Bradsberg.

3/8-1777. Anders Larsen fra BradsbergKlevens db. Johannes.
Test: Isak Hansens kone, Maren Engebretsdatter, Ole Nielsen, Niels Nielsen.

3/8-1777. Svend Mortensen fra Gulset Ejets db. Ole.
Test: Peder Solvesen Gulsets kone, Karen Maria Jørgensdtr., Petter
Ryssel, Niels Halvorsen, Simen Erlandsen.

10/8-1777. Daniel Henrichsen fra S. Grinies db. Henrich.
Test: Hans Aslaksen Grinies kone, Inger Solvesdtr., Engebret Nord, Søren Henrichsen, Sven Engelsen.

10/8-1777. Halvor Riises pb. Kisten.
Test: Haral Sølies kone, Anne Haralsdtr., Haral Sølie, Knud Riis, Isak Rasmusen.

10/8-1777. Christen Nielsen fra Strømdal Ejets pb. Ingebor.
Test: Peder Ellefsens enke, Karen Jansdtr., Jonas Olsen, Claus Hansen, Niels Larsen.

17/8-1777. Inger Olsdtr. fra Follestads uægte db. Engebret.
Udlagde til barnefader Soldat Knud Henrichsen fra Rolighed.
Test: Even Sneltvets kone, Anne Olsdtr., Lars Sørbøe, Ole Olsen.

24/8-1777. Hans Eriksen fra S. Grinies db. Niels.
Test: Jens Berrebergs kone, Anne Nielsdtr., Christen Eriksen, Erland Eriksen, Svend Aslaksen.

24/8-1777. Ole Nielsen fra Langerøes pb. Maria.
Test: Even Sneltvets kone, Karen Nielsdtr., Halvor Sondresen, Anders Nielsen.

31/8-1777. Ole Hansens pb. Rønnov Sophia.
Test: Mads Justsens kone, Berthe Hansdtr., Mads Justsen, Johannes Pedersen, Halvor Pedersen.

31/8-1777. Ole Einersens tvillingbørn fra Riising Ejet. Niels. og Kisten.
Test: Anders Olsens kone, Clemet Rasmusens kone, Giertrud Gundersdtr., Kirsten Nielsdtr., Tormoe Jonsen, Jon Friderichsen, Peder Kausenrøe, Claus Olsen, Søren Hansen.

31/8-1777. Hans Rønnichsen fra Luxefjelds db. Anders.
Test: Christopher Hansens kone, Christence Rønnichsdtr., Jan Bøe, Lars Christensen.

7/9-1777. Hans Andersen fra Mælum Ejets pb. Ingebor.
Test: Halvor Eriksens kone, Anne Maria Pedersdtr., Halvor Pedersen, Jens Henrichsen.

17/9-1777. Thomas Sørensen Paus fra Follestads db. Ole.
Test: Ole Jacobsens kone, Maren Eriksdatter, Christen Abrahamsen, Anders Cart, Povel Eriksen.

21/9-1777. Isak Knudsen fra BradsbergKlevens db. Anun.
Test: Hans Larsens kone, Berthe Eriksdatter, Tosten Povelsen, Peder Eriksen, Mathis Engebretsen.

21/9-1777. Knud Riises db. Erik.
Test: Anders Gundersens kone, Gunhild Maria Michelsdtr., Peder Hansen, Christen Eriksen, Simon Rollefsen.

21/9-1777. Mathis Fløtterøes db. Niels.
Test: Ole Bechevals kone, Maria Jacobsdatter, Ole Bøle, Anders Nielsen, Jon Nielsen.

21/9-1777. Christen Faarevalds db. Rasmus.
Test: Halvor Faarevolds kone, Maren Mortensdtr., Halvor Faarevold, Rasmus Mortensen.

21/9-1777. Sigur Torchilsen fra Schielbreds pb. Anne.
Test: Anders Schielbreds kone, Kirsten Torjersdtr., Johannes Hansen, Peder Nielsen.

28/9-1777. Niels Abrahamsen fra BradsbergKlevens pb. Lene.
Test: Margrethe Eriksdtr., Ingebor Nielsdatter, Ole Abrahamsen, Isak Abrahamsen, Niels Eriksen.

28/9-1777. Jacob Grinitejens db. Jan.
Jan. Test: Hans Aslaksen Grinies kone, Christence Rønnichsdtr., Søren Grinie, Jest Halvorsen, Lars Heljesen.

28/9-1777. Niels Abrahamsen Schougserøes db. Abraham.
Test: Abraham Falchums enke, Marthe Larsdtr., Ole Falchum, Jørgen Abrahamsen, Ole Larsen.

28/9-1777. Christen Tygesen fra Osebachens db. Tyge.
Test: Hasle Nielsens kone, Karen Christensdatter, Mons Aslaksen, Morten Henrich Snedker, Ole Amundsen.

28/9-1777. Halvor Meens tvillingbørn Peder. og Marichen.
Test: Brynild Borges kone, Maren Christensdtr., Lars Baaserøes kone, Maren Christensdtr., Ole Nærum, Niels Larsen, Knud Arentsen, Lars Baaserøe.

28/9-1777. Ole Knudsen fra Tofte Ejets pb. Pernille.
Test: Christopher Houerøes kone, Johanne Larsdtr., Christopher Houerøe, Aslak Nielsen, Ole Torbiønsen.

5/10-1777. Jochum Monrads db. Jochum.
Test: Madme Adtzlef, Anne Dorothea Ferman, Rasmus Malling, Albert Blom, Johan Jørgen Lange.

5/10-1777. Jens Jensen fra Breche Ejets db. Peder.
Test: Aslov Nielsdtr., Bergith Nielsdtr., Jens Gundersen, Ole Olsen.

8/10-1777. Halvor Gundersen Bøes pb. Helvig.
Test: Aslak Gundersens kone, Anne Gundersd., Lars Fossum, Christen Bøe, Morten Gundersen.

8/10-1777. Christen Olsen fra Fløtterøes pb. Anne.
Test: Niels Langerøes kone, Maren Rasmusd., Rasmus Fløtterøe, Simen Lie, Anders Christensen.

8/10-1777. Anders Jensen fra Bøe Rønningens pb. Karen Margrethe.
Test: Jan Hansens kone, Ingebor Maria Hansdtr., Jens Olsen, Mathis Eriksen, Ole Jensen.

19/10-1777. Peder Pedersen fra Bache Ejets db. Ole.
Test: Kisten Eriksdtr., Sara Schejesdtr., Thor Bachen, Ole Larsen.

19/10-1777. Jon Meens pb. Live.
Test: Arne Johannisens kone, Gunhild Hansdatter, Jens Sneltvet, Arne Johannisen, Niels Jonsen.

19/10-1777. Isak Aases pb. Maren.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Gunhild Gregoriidatter, Henrich Pedersen, Aslak Pedersen.

26/10-1777. Anders Riises pb. Gunhild.
Test: Sivert Hansens kone, 
Anne Christensdatter, Christen Løchenberg, Jørgen Andersen.

26/10-1777. Mathis Engebretsen fra Øfrum Ejets pb. Karen.
Test: Simon Lies kone, Karen Knudsdtr., Anders Gundersen, Bent Gundersen.

26/10-1777. Jacob Espedalens pb. Berthe.
Test: Mathis Fløtterøes kone, Maren Rasmusdtr., Mads Sanne, Erik Bøle.

26/10-1777. Peder Halvorsen fra Tofte ejets pb. Groe.
Test: Halvor Jønnevolds kone, Gunder Halvorsens kone, Gunder Halvorsen, Aslak Halvorsen.

26/10-1777. Tyge Kiærs pb. Agnethe.
Test: Lars Kiærs kone, Dorthe Johannisdatter, Gregers Muustvet, Jon Gundersen, Peder Johannisen.

2/11-1777. Hans Kiises pb. Karen.
Test: Rasmus Dyrchols kone, Aslov Fransdtr., Ole Kiise, Jan Haagensen, Christopher Christiansen.

2/11-1777. Jacob Olsen fra Meens Ejets pb. Live.
Test: Aslak Christensens kone, Kisten Knudsdtr., Niels Olsen, Lars Meen, Gunder Olsen.

9/11-1777. Daniel Venstøbs pb. Marthe.
Test: Hans Larsen Ballestads kone, Karen Pedersdtr., Engebret Bommen, Aslak Halvorsen, Søren Pedersen.

9/11-1777. Ole Isaksen fra Bradsberg Ejets pb. Maria.
Test: Ole Isaksens kone, Marthe Nord, Jacob Bommen, Steen Folloug, Peder Larsen.

9/11-1777. Lars Mathisen fra Gulset Ejets db. Jacob.
Test: Christen Larsens kone, Anne Mathisdtr., Mathis Vadrette, Jens Larsen, Lars Larsen.

22/11-1777. Svend Povelsen fra Hyttens db. Søren.
Test: Rasmus Bagges kone, jomfrue Bluth, Friderich Ejberg, Jacob Egelund, Haral Jonsen.

23/11-1777. Niels Limies pb. Marthe.
Test: Halvor Jønnevalds kone, Maria Biønsdatter, Gunder Holm, Peder Christensen, Halvor Biønsen.

23/11-1777. Halvor Gundersen fra Langangens db. Gunder.
Test: Steen Follougs kone, Marthe Gundersdtr., Gunder Strømdal, Sven Løberg, Thomas Gundersen.

30/11-1777. Petter Christophersen fra Hyttens pb. Aslov.
Test: Haral Jansens kone, Dorthe Maria Jansdtr., Jens Hynie, Jens Hieronomisen, Christen Clausen.

30/11-1777. Anders Gundersens pb. Kisten.
Test: Berthe
Gundersdtr., Johanna Christophersdatter, Christen Engrav, Christen Gundersen, Haral Jacobsen.

1/12-1777. Daniel Jensen fra BradsbergKlevens tvillingdøtter Berthe Kistine. og Inger Johanne.
Test: Niels Zachariæsens kone, Joachim Adtzlefs kone, Christopher Bloms kone, Hans Bloms kone, Jacob Cudrio, Ulrich Cudrio, Jochum Adtzlef, Christopher Blom, Hans Blom, Albert Blom.

7/12-1777. Knud Gulsets pb. Barbara.
Test: Niels Gulsets kone, Ole Østlands kone, Knud Aarhuus, Torgrim Gulset, Gunder Torgrimsen.

14/12-1777. Halvor Hansen Aases db. Rasmus.
Test: Niels Venstøbs kone, Magnil Larsdatter, Niels Venstøb, Isak Aas, Halvor Venstøb.

14/12-1777. Hans Bergs pb. Gunhild.
Test: Ole Heljesens kone, Anne Svenchesdtr., Henning Berg, Niels Aslaksen, Ole Andersen Berg.

14/12-1777. Lars Hansen fra Aas hamerens pb. Marthe.
Test: Ole Hansens kone, Margrethe Halvorsdtr., Ole Hansen, Rejer Hansen, Mads Justsen.

21/12-1777. Christian Olsen Follestads pb. Maren.
Test: Søren Pauses kone, Berthe Mejer, Thomas Paus, Ole Gundersen, Povel Eriksen.

21/12-1777. Halvor Kolkiøns db. Borger.
Test: Isak Borgersens kone, Anne Larsdtr., Ole Schyer, Lars Svenchesen, Niels Olsen.

21/12-1777. Hans Halvorsen fra Foss Ejets db. Johannes.
Test: Anne Elise Dode?, Karen Olsdtr., Jacob Halvorsen, Ingebret Halvorsen.

21/12-1777. Lars Haagensen fra Osebachens pb. Kisten.
Test: Simon Sølies kone, Karen Christensdatter, Jon Andersen, Povel Thomesen, Niels Hansen.

21/12-1777. Peder Larsen fra Bradsberg Ejets db. Hans.
Test: Morten Ballestads kone, Maren Hansdtr., Rasmus Løberg (Kloberg?), Ole Isaksen, Lars Jensen.

26/12-1777. Ole Falchums pb. Ingebor.
Test: Abraham Falchums enke, Jørgen Falchums kone, Niels Limie, Niels Schougserøe, Niels Gundersen.

26/12-1777. Ole Olsen fra Luxefjelds db. Anders.
Test: Jacob Riisings kone, Siri Olsdtr., Povel Fieldet, Christopher Sæteret.

26/12-1777. Jacob Andersen fra Gulset Ejets db. Torbiøn.
Test: Niels Gulsets kone, Marthe Jensdtr., Knud Gulset, Lars Pedersen, Isak Gundersen.

26/12-1777. Niels Moes pb. Maria.
Test: Aslak Moes kone, Karen Olsdatter, Aslak Moe, Isak Eichonrøe, Erik Olsen.

28/12-1777. Haral Sølies pb. Inger Helvig.
Test: Lars Sannis kone, Maren Christensdatter, Lars Sanni, Brynil Borge, Hans Christensen.

28/12-1777. Mathis Svindholts db. Haral.
Test: Tollef Højsets kone, Karen Hansdatter, Christian Højset, Simon Sølie, Anders Hansen.

28/12-1777. Et uægte pb. fra Ballestad Ejet, Gunhild.
Moderen Anne Thorsdatter. Udlagde til barnefader Lars Thorsen.
Test: Peder Larsens kone, Live Pedersdatter, Niels Jacobsen, Jon Pedersen.

 

1778.

162 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1778. Ole Olsen fra Osebachens db. Ole.
Test: Marthe Madsdtr., Berthe Knudsdtr., Knud Olsen, Daniel Haagensen.

1/1-1778. Niels Engebretsen fra Moe Ejets db. Jens.
Test: Lucas Engebretsens kone, Berthe Østensdtr., Lucas Engebretsen, Jens Madsen.

4/1-1778. Christen Nielsen fra Aas Ejets pb. Karen.
Test: Magnus Nielsens kone, Karen Clausdatter, Ole Kiise, Ole Aas, Christen Olsen.

4/1-1778. Niels Anundsen fra Osebachens pb. Anne Lisbeth.
Test: Evert Nielsens kone, Berthe Kistine Olsdtr., Søren Olsen, Anders Anundsen, Tolf Svendsen.

11/1-1778. Anders Hansen Kart fra Osebachens pb. Ingebor Kistine.
Test: Jon Andersens kone, Ingebor Larsdatter, Niels Simensen, Halvor Jensen, Rollef Sørensen.

11/1-1778. Niri Olsen fra Luxefjelds pb. Aslov.
Test: Hans Grinies kone, Ingebor Guttormsdatter, Ole Ersrøe, Knud Olsen.

11/1-1778. Anders Eriksen fra Breche Ejets db. Erik.
Test: Kisten Eriksdtr., Anne Eriksdtr., Ole Olsen, Halvor Halvorsen, Christen Knudsen.

11/1-1778. Lars Lies db. Christen.
Test: Jacob Lies kone, Anne Nielsdatter, Niels Lie, Even Hansen, Isak Larsen.

18/1-1778. Christen Gundersen Bøes pb. Karen.
Test: Halvor Bøes kone, Anne Gundersdtr., Halvor Bøe, Peder Gundersen, Mads Eriksen.

25/1-1778. Jens Hellichsen fra BradsbergKlevens pb. Ingebor.
Test: Karen Jensdtr., Else Larsdtr., Ole Nielsen, Niels Halvorsen.

1/2-1778. Tormoe Jonsen fra Riising Ejets db. Jon.
Test: Sigur Omuts kone, Gunbiør Hansdtr., Sigur Omuth, Halvor Jonsen, Søren Hansen.

1/2-1778. Ole Berrebergs pb. Maren.
Test: Jacob Klevens kone, Maren Amundsdatter, Jacob Kleven, Anders Amundsen, Jens Zachariæsen.

1/2-1778. Lars Meens pb. Anne.
Test: Jacob Nyegaards kone, Stephen Engravs kone, Halvor Buer, Jon Meen, Zacharias Engrav.

1/2-1778. Povel Andersen fra BradsbergKlevens db. Anders.
Test: Niels Jensens kone, Ragnil Andersdatter, Anun Johannisen, Jens Halvorsen, Anders Olsen.

1/2-1778. Søren Jørgensen fra Toftes søn Niels.
Test: Niels Venstøbs kone, Marthe Halvorsdatter, Steen Folloug, Gunder Strømdal, Anders Pedersen.

8/2-1778. Christopher Hansens pb. Ingebor Kistine.
Test: Ingebor Maria Hansdtr., Dorthe Nielsdatter, Halvor Arnesen, Engebret Engebretsen. -

8/2-1778. Isak Jensen fra Frougner Ejets pb. Anne.
Test: Claus Olsens kone, Kisten Nielsdatter, Thor Halvorsen, Halvor Larsen.

8/2-1778. Thor Sondresen fra Moe Ejets tvillingsønner Thor. og Halvor.
Test: Aslak Moes kone, Marthe Olsdatter, Niels Moes kone, Aslov Ledvorsdatter, Niels Moe, Aslak Moe, Ole Sondresen, Halvor Biønsen, Niels Hansen.

15/2-1778. Ole Gundersen fra Lunds Ejets db. Helje.
Test: Friderich Pedersens kone, Maria Eriksdtr, Isak Gundersen, Ole Christensen.

22/2-1778. Torjer Thorsen fra BradsbergKlevens db. Jon.
Test: Knud Larsens kone, Maren Christensdatter, Anders Tejen, Niels Olsen.

1/3-1778. Peder Solvesen Gulsets db. Niels.
Test: Lars Mathisens kone, Sara Christensdatter, Ole Abrahamsen, Peder Christensen, Mathis Larsen.

1/3-1778. Isak Riisings db. Anders.
Test: Jacob Riisings kone, Ole Riisings kone, Søren Grinie, Ole Riising, Rasmus Olsen.

1/3-1778. Isak Engebretsen Eichonrøe fra Moe Ejets pb. Ingebor.
Test: Niels Moes kone, Maren Jacobsdtr., Christen Engebretsen, Petter Jacobsen.

1/3-1778. Valdemar Tolfsen fra Aas hamerens db. Hans.
Test: Halvor Jønnevals kone, Marthe Halvorsdtr., Anders Henrichsen, Hans Halvorsen, Magnus Nielsen.

1/3-1778. Jacob Andersen fra Klep Ejets db. Jon.
Test: Christian Højsets kone, Maria Jonsdtr., Christian Højset, Niels
Olsen, Rejer Andersen.

8/3-1778. Ole Larsen fra BøeRønningens db. Rasmus.
Test: Halvor Venstøbs kone, Anne Hansdatter, Christian Fossum, Halvor Venstøb, Jon Pedersen.

8/3-1778. Poul Fieldets søn Ole.
Test: Lars Olsens kone, Marthe Olsdatter, Lars, og Halvor Fieldet, Torchel Olsen.

8/3-1778. Hans Jensen fra Lunds Ejets db. Jens.
Test: Friderich Pedersens kone, Anne Hansdtr., Peder Olsen, Isak Gundersen.

8/3-1778. Peder Engebretsen Bøes db. Engebret.
Test: Haral Jansens kone, Dorthe Maria Jonsdatter, Erik Nirisen, Peder Gundersen, Aslak Gundersen.

14/3-1778. Jon Kleps søn Anders.
Test: Christian Højsets kone, Gunnild Gundersdtr., Anders Olsen Solie(i Eidanger), Jacob Larsen Ochlungen, Niels Larsen.

15/3-1778. Jon Olesøn fra Gulsets db. Ole.
Test: Jeronomi Johannisens kone, Marthe Olsdtr., Niels Larsen, Peder Helofsen, Hans Olsen.

22/3-1778. Jacob Tønnesens db. Christen.
Test: Jacob Egelunds kone, Marthe Henrichsdatter, Anders Henrichsen, Jens Jeronomisen, Ole Simensen.

22/3-1778. Ole Heljesen fra Strømdal Ejets pb. Gunhild Kistine.
Test: Herlof Pedersens kone, Aase Pedersdatter, Arne Johannisen, Hans Aslaksen Berg, Isak Larsen.

29/3-1778. Christopher Hybert fra Osebachens db. Hans Gotfried.
Test: Hasle Nielsens kone, Ingebor Christensdtr., Simon Bommen, Niels Hybert, Niels Lund.

29/3-1778. Anders Aarhuuses db. Jens.
Test: Alf Aarhuuses kone, Pernille Nielsdatter, Jens Aarhuus, Niels Hynie, Lars Knudsen fra Aarhuus.

29/3-1778. Erik Kleps db. Christen.
Test: Christen Kleps enke, Anne Larsdatter, Niels Olsen fra Ramsaasen, Lars Buer, Stoe Olsen Smucherøe.

29/3-1778. Anders Ammundsen fra Berreberg Ejets pb. Maren.
Test: Anders Højmyrs kone, Margrethe Christophersdtr., Peder Hansøn fra Mæla, Jens Berreberg, Gunder Strømdal.

5/4-1778. Niels Hansen Buer fra Løchenbergs db. Lars Gunderus.
Test: Lars Meens kone, Maren Christensdatter fra Borge, Jon Meen, Jon Larsen Sanne.

5/4-1778. Jacob Torjersen fra Lie Ejets pb. Anne.
Test: Tollef Højsets kone, Inger Halvorsdatter, Halvor Ramsaasen, Lars Lie.

5/4-1778. Lars Haagensen fra Aas Ejets pb. Randi.
Test: Jan Haagensens kone, Karen Haagensdatter, Hans Haagensen, Jan Haagensen, Berulf Haagensen.

5/4-1778. Anne Maria Jonsdtr. fra Osebachens uægte pb. Karen Christine.
Lod udlægge til barnefader uk. Stephen Danielsen.
Test: Ole Danielsens kone, Anne Hansdtr., Jacob Christophersen, Ole Danielsen.

12/4-1778. Christen Larsen fra Osebachens db. Lars.
Test: Niels Larsens kone, Anne Mathisdtr., Søren Valler, Ole Larsen, Anders Hansen.

12/4-1778. Lars Heljesen fra Bøe Rønningens db. Niri.
Test: Østen Bøes kone, Berthe Østensdatter, Østen Bøe, Ole Heljesen, Aslak Nielsen.

16/4-1778. Peder Pedersen fra Bradsberg skouens db. Peder.
Test: Peder Larsens kone, Anders Jensens kone, Lars Christensen, Peder Christensen.

20/4-1778. Jens Halvorsen fra BradsbergKlevens pb. Gunhild.
Test: Abraham Andersens kone, Karen Eriksdatter, Anders Jonsen, Anders Olsen, Ole Andersen.

26/4-1778. Lars Fossums db. Rasmus.
Test: Lars Schavens kone, Anne Gundersdatter, Engebret Pedersen, Zacharias Hermansen, Niels Nielsen.

26/4-1778. Lucas Engebretsens db. Søren.
Test: Erik Nirisens kone, Anne Isaksdtr., Christopher Houerøe, Niels Engebretsen.

26/4-1778. Niels Nielsen fra Meens Ejets pb. Helje.
Test: Anders Gundersens kone, Johanne Christophersdtr., Anders Gundersen, Laurants Hansen.

26/4-1778. Mathis Eriksen fra Hyttens pb. Karen Dorothea.
Test: Anders Jensens kone, Giertrud Jansdtr., Anders Thomesen, Baltzer Jensen, Claus Andersen.

26/4-1778. Jon Jonsen fra Bradsbergskouens db. Jon.
Test: Helvig Knudsdtr., Giertrud Olsdatter, Ole Knudsen, Abraham Skouen.

3/5-1778. Mathis Falchums db. Hans.
Test: Madame Schmidt, jomfrue Mathea, Søren Falchum, Jørgen Pedersen, Peder Hansen.

3/5-1778. Ole Knudsen fra Riising Ejets pb. Anne.
Test: Knud Kræppas kone, Helje Hansdatter, Halvor Jonsen, Jacob Rasmusen, Christopher Tveten.

3/5-1778. Thor Jacobsen fra Aas Ejets db. Jens.
Test: Halvor Faarevolds kone, Kisten Jacobsdatter, Niels Berreberg, Jacob Arnesen.

3/5-1778. Jan Pedersen fra Bøe Rønningens pb. Marthe.
Test: Ole Larsens kone, Else Christensdtr., Johannes Pedersen, Engebret Nielsen, Ole Pedersen.

3/5-1778. Niels Olsen fra Riising Ejets pb. Berthe.
Test: Anders Christensens kone, Anne Olsdatter, Anders Christensen, Ole Olsen.

3/5-1778. Gregers Muustvets db. Lars.
Test: Lars Kiærs kone, Karen Sørensdatter, Tyge Kiær, Johannes øde Sneltvet, Peder Johannisen.

10/5-1778. Jacob Bommen fra BradsbergKlevens pb. Berthe.
Test: Engebret Bommens kone, Marthe Eriksdtr., Simon Bommen, Ole Isaksen, Steen Folloug.

10/5-1778. Engebret Larsen fra BradsbergKlevens pb. Inger.
Test: Knud Larsens kone, Marthe Olsdtr., Ole Larsen, Thomes Thomesen.

10/5-1778. Jacob Rasmusen fra Limie Ejets db. Rasmus. (Kollabånn)
Test: Christopher Tvetens kone, Gunbor Hansdatter, Tormoe Jonsen, Christopher Tveten, Søren Hansen.

10/5-1778. Lars Nielsen fra Gravelie Ejets pb. Randi.
Test: Gunhild Gregoriidatter, Maren Halvorsdatter, Gunder Halvorsen, Halvor Arnesen, Anders Gundersen.

10/5-1778. Jacob Schweders db. Olaus Mauritius.
Test: Barbra Ferman, jomfrue Vorkum, procurator Hyphoff, Johan Friderich Sattz?

17/5-1778. Christen Riise fra Hyttens (Riisers) tvillingsønner Jens. og Peder.
Test: Iver Engelsens kone, Petter Christophersens kone, Pernille Christensdatter, Berthe Olsdtr., Halvor Jønneval, Jørgen Tollefsen, Morthen Olsen, Anders Saamundsen.

17/5-1778. Jon Asbiønsen fra Fieldal Ejets db. Johan.
Test: Margith Asbiønsdtr., Gunhild Biønsdatter, Knud Fieldalen, Peder Halvorsen, Ole Asbiønsen.

28/5-1778. Hans Larsen fra Løberg Ejets db. Isak.
Test: Anne Svenchesdtr., Marthe Swenchesdatter, Even Larsen, Anders Svenchesen, Jon Schvenchesen.

31/5-1778. Jørgen Falchums pb. Marthe Margrethe.
Test: Ole Falchums kone, Isak Riisings kone, Niels Schougserøe, Niels Limie, Niels Gundersen.

31/5-1778. Ole Gundersen fra Breche Ejets pb. Gunhild.
Test: Ole Jansens kone, Inger Olsdatter, Anders Tejen, Aslak Christensen, Ole Olsen.

8/6-1778. Niels Gundersen fra Aas Ejets pb. Anne.
Test: Thor Jacobsens kone, Berthe Tronsdtr., Tron Olsen, Thor Jacobsen.

8/6-1778. Jan Haagensen fra Dyrchol Ejets db. Halvor.
Test: Hans Kiises kone, Aslov Fransdatter, Hans Haagensen, Niels Engebretsen, Bærulf Haagensen.

8/6-1778. Sven Løbergs db. Jon.
Test: Jacob Isaksen Follougs kone, Lars Nielsens kone, Rasmus Dyrchol, Anders Sneltvet, Ole Løberg.

8/6-1778. Peder Eriksen fra Liestuuls pb. Inger Margrethe.
Test: Niels Venstøbs kone, Kisten Engebretsdtr., Engebret Venstøb.
Anders Engebretsen.

12/6-1778. Jens Kiils pb. Inger Christine.
Test: Folchmans kone, Barbara Monrad, lieutenant Krag, taxadeur Borch, Christen Berg, Wang.

14/6-1778. Erik Bøles db. Erik.
Test: Jacob Espedalens kone, Berthe Olsdtr., Jens Jacobsen, Peder Gundersen, Anders Olsen.

21/6-1778. Engebret Sneltvets db. Johannes.
Test: Anders Sneltvets kone, Marthe Larsdatter, Jan Bøe, Jens Sneltvet, Christopher Tveten.

21/6-1778. Kisten Hansdtrs uægte pb. Ragnhild.
Udlagde til barnefader ungk. Ole Torjusen -Soldat ved et gevorbent.
Test: Halvor Gundersens kone, Anders Berrebergs kone, Tosten Doxerøe, Peder Halvorsen.

22/6-1778. Joachim Adtzlefs hjemdøbte pb. Kistine Maria.
Test: KammerRaad Rougtvets frue, Simon Zachariæsens kone, Kisten Dorothea Realfsdatter, Kiel Jensen, Simon Jørgensen, Zacharias Zachariæsen, David Nielsen.

24/6-1778. Jacob Langerøes pb. Ambor.
Test: Thor Bachens kone, Berthe Jacobsdtr., Ole Bøle, Thor Bachen, Anders Jacobsen.

24/6-1778. Peder Knudsen fra Fieldalens db. Peder.
Test: Jacob Klevens kone, Tosten Schielbreds kone, Anders Olsen, Anders Zachariæsen.

28/6-1778. Knud Aslaksen fra Breche Ejets db. Aslak.
Test: Ole Svendsens kone, Kisten Rasmusdatter, Iver Olsen, Ole Rasmusen, Jens Aslaksen.

28/6-1778. Hans Eriksen fra Grinies pb. Kisten.
Test: Jens Berrebergs kone, Kisten Nielsdtr., Christen Eriksen, Peder Eriksen.

28/6-1778. Jacob Riisings db. Ole.
Test: Abraham Falchums enke, Siri Halvorsdtr., Ole Riising, Niels Christiansen Limie, Erik Pedersen.

28/6-1778. Hans Halvorsen Lovens db. Jacob.
Test: Thor Svendsens kone, Helvig Svensdatter, Peder Olsen, Niels Monsen.

28/6-1778. Et uægte db. fra BradsbergKleven, Jonas.
Moderen Marthe Jonsdtr, hid kommet fra Moss og logerte hos Herlof Pedersen, udlagde til barnefader Jonas Aamar(?) (Aamod?).
Test: Anders Eriksens kone, Maren Larsdatter, Anders Jacobsen og Christopher Hansen fra Tønsberg.

28/6-1778. Halvor Eriksen fra Hoppestad Ejets db. Hans.
Test: Hans Andersens kone, Anne Marie Pedersdtr., Halvor Pedersen, Christen Olsen, Zacharias Clausen.

5/7-1778. Peder Gundersen fra Hyttens pb. Helvig.
Test: Peder Engebretsen Bøes kone, Anne Gundersdtr., Christian Fossum, Zacharias Hermandsen, Engebret Pedersen.

9/7-1778. Doctor Møllers db. Bartholomæus Ulrich.
Test: Tolder Rasches kjæreste, frøken Magdalene Charlotte Hedevig Løvenskiold, jomfrue Constance Rasch, hofjunker Løvenskiold, Nicolaj Aal, Bent Monsen Bentsen.

11/7-1778. Michel Kruuses pb. Karen Margrethe.
Test: Jeppe Andersens kone, jomfru Anne Dorthe Rash, taxadeur Borch, Jens Kiil, Jacob Aal.

12/7-1778. Jens Jacobsen Ballestads pb. Maria.
Test: Erik Bøles kone, Marthe Olsdatter, Jacob Espedalen, Kittil Houen, Gunder Torgrimsen.

12/7-1778. Ole Isaksen fra BradsbergKlevens pb. Inger Kistine.
Test: Ole Isaksen kone, Catrine Nord, Jacob Isaksen, Jacob Eriksen, Christopher Kart.

19/7-1778. Halvor Halvorsen fra Fossum Ejets db. Halvor.
Test: Jacob Egelunds kone, Berthe Christophersdtr., Isak Aas, Halvor Hansen Aas, Niels Hansen.

19/7-1778. Ole Gulbrandsen fra Follestads db. Hans Andreas.
Test: Frans Ruusches kone, Joran Iversdtr., Christian Follestad, Anders Jensen, Michel Gullichsen.

26/7-1778. Jacob Mælas pb. Christence.
Test: Isak Mælas kone, Sara Kittilsdatter., Anders Mæla, Clemet Rasmusen, Lars Nielsen.

26/7-1778. Sivert Assersen fra Hynie Ejets pb. Karen Oline Sophia.
Test: Jan Hansens kone, Dorthe Christophersdatter, Jan Hansen, Sven Engelsen, Christen Olsen.

26/7-1778. Halvor Svendsen fra Luxefjelds pb. Helje.
Test: Gunder Nielsen Bøes kone, Karen Halvorsdtr., Hans Aslaksen Grinie, Torchil Grumstulen, Anders Nielsen.

26/7-1778. Aslak Nielsen fra Bøe Rønningens db. Ole.
Test: Aslak Hoppestads kone, Hans Biøndalens kone, Lars Heljesen, Ole Heljesen, Jens Nielsen.

26/7-1778. Herlof Pedersen fra BradsbergKlevens db. Peder.
Test: Anders Jonsens kone, Maren Hansdtr., Kittil Pedersen, Erik Pedersen, Hans Olsen.

2/8-1778. Niels Larsen fra Osebachens pb. Maren.
Test: Engebret Vetlesens kone, Anne Hansdatter, Hans Svindholt, Vetle Larsen, Isak Larsen.

9/8-1778. Johannis Bøles db. Jacob.
Test: Erik Bøles kone, Maren Thorsdtr., Ole Bøle, Hans Jensen Ballestad, Daniel Jensen.

9/8-1778. Jon Isaksen S. Løbergs db. Abraham.
Test: Anun Løbergs kone, Maren Anunsdatter, Ole Løberg, Lars Løberg, Jacob Ammundsen.

9/8-1778. Søren Grinies db. Niels.
Test: Axel Nielsen Sems kone, Marthe Nielsdtr., Ole Riising, Isak Riising, Knud Olsen.

9/8-1778. Halvor Fieldets db. Gutorm.
Test: Povel Fieldets kone, Marthe Olsdtr, Povel Fieldet, Jørgen Falchum, Torchil Olsen.

9/8-1778. Axel Gundersen Grinies db. Hans.
Test: Jacob Riisings kone, Bol Gundersdtr., Anders Houerøe, Niels
Svennungsen, Niels Gundersen.

9/8-1778. Engebret Bouerøes db. Isak.
Test: Maren Andersdtr., Dorthe Nielsdtr., Tosten Doxerøe, Jens Thomesen, Halvor Justsen.

16/8-1778. Amun Tollefsen fra Breche Ejets pb. Berthe Kistine.
Test: Aslak Christensens kone, Marthe Olsdtr., Tollef Nielsen, Peder Knudsen.

16/8-1778. Christen Madsen fra Osebachens pb. Karen Kistine.
Test: Inger Danielsdtr., Mette Andersdtr., Knud Jonsen, Ole Jonsen, Niels Andersen.

16/8-1778. Peder Jørgensen fra BradsbergKlevens pb. Guri.
Test: Jacob Nielsens kone, Anne Jensdtr., Anders Eriksen, Herbrand Pedersen, Ole Pedersen.

16/8-1778. Arne Johannisen fra Falchum Ejets pb. Anne Maria.
Test: Realf Johannisens kone, Gunnil Hansdtr., Ole Gulbrandsen, Erland Eriksen, Jens Johannisen.

16/8-1778. Thor Pedersen fra BradsbergKlevens db. Peder.
Test: Ole Svendsens kone, Marthe Kistine Thorsdtr., Isak Smed, Jens Møller, Truls Thorsen.

16/8-1778. Jon Nielsen fra BradsbergKlevens db. Jon.
Test: Thor Houens kone, Marthe Jonsdtr., Amun Nielsen, Christen Abrahamsen, Hans Jonsen.

30/8-1778. Mads Eriksen fra Fossum Ejets db. Erik.
Test: Aslak Gundersens kone, Anne Jansdtr., Lars Fossum, Lars Bøe, Aslak Pedersen.

30/8-1778. Hans Larsen Ballestads pb. Marthe Kistine.
Test: Engebret Bommens kone, Marthe Eriksdtr., Simon Bommen, Torgrim Ballestad, Lars Jensen.

30/8-1778. Anders Jensen fra Follestads db. Erik. 
Test: Christen Sandvigens kone, Sara Abrahamsdtr., Lars Simensen, Ole Gulbrandsen.

30/8-1778. Ole Jensen fra Fossum Ejets pb. Anne Margrethe.
Test: Mads Justsens kone, Ingebor Maria Hansdtr., Jens Olsen, Anders Jensen, Petter Hansen.

30/8-1778. Rasmus Dyrchols db. Jon.
Test: Hans Kieses kone, Kirsten Rasmusdatter, Niels Faarevald, Lars Haagensen, Jens Haagensen.

30/8-1778. Simon Sølies db. Gunder.
Test: Mathis Svindholts kone, Anne Haralsdtr., Haral Solie, Lars Ouestad, Halvor Hansen.

6/9-1778. Peder Larsen fra Ballestad Ejets pb. Gunhild.
Test: Hans Jensen Ballestads kone, Anne Larsdtr., Anders Danielsen, Lars Hansen.

6/9-1778. Niels Andersen fra Bradsbergskouens pb. Anne.
Test: Knud Engebretsens kone, Marthe Olsdatter, Halvor Larsen, Knud Andersen, Lars Halvorsen.

13/9-1778. Ole Eichaasens db. Lars.
Test: Niels Langerøes kone, Anne Christensdtr., Peder Mæla, Ole Schielsvig, Christen Gundersen.

17/9-1778. Bent Schudses pb. Anne Helene.
Test: Frue Kammerjunkerinde Løvenskiold, frøken Margrethe Løvenskiold, hr. tolder Rasch, Nicolai Aal, Jacob Aal.

20/9-1778. Haral Jansen fra Hyttens db. Jens Møller.
Test: Kisten Nielsdtr., Karen Christensdatter, Jon Pedersen, Svend Povelsen, Lars og Christian Barnholt, Peder Christensen.

20/9-1778. Jon nordre Løbergs db. Torbiøn.
Test: Svend Løbergs kone, Anne Olsdtr., Jon Isaksen Løberg, Jacob Amundsen.

20/9-1778. Halvor Solvesen N. Aases pb. Dorthe Maria.
Test: Engebret Rosvals kone, Johanne Larsdtr., Isak Aas, Engebret Rosvald,  Ole Amundsen.

27/9-1778. Peder Godals db. Brynil.
Test: Ole Bestuuls kone, Jon Bestuls kone, Ole Bestuul, Jon Bestuul.

27/9-1778. Rasmus Hansen fra BradsbergKlevens pb. Anne.
Test: Jacob Eriksens kone, Tosten Povelsens kone, Lars Hansen, Mathis Engebretsen, Peder Hansen.

4/10-1778. Ole Riisings pb. Anne.
Test: Jacob Riisings kone, Maren Halvorsdtr., Søren Grinie, Tallach Riising, Isak Riising.

4/10-1778. Haral Halvorsen fra Ballestad Ejets db. Halvor.
Test: Hans Larsen Ballestads kone, Guri Jensdtr., Christen Larsen, Gunder Torgrimsen, Jacob Amundsen.

4/10-1778. Ole Isaksen fra Ballestad Ejets db. Ole.
Test: Aslak Christensens kone, Karen Knudsdtr, Gunder Olsen, Niels Isaksen.

4/10-1778. Mathis Fløtterøes db. Niels.
Test: Jacob Langerøes kone, Inger Nielsdatter, Jacob Espedalen, Lars Ammundsen, Lars Nielsen.

11/10-1778. Jon Rønnichsen fra Luxefjelds pb. Berthe.
Test: Lars Fieldets kone, Christence Rønnichsdtr., Søren Grinie, Ole Rønnichsen.

11/10-1778. Et uægte pb. fra Sems Ejet, Ingebor.
Moderen er enken Live Hansdtr., udlagde til barnefader een gevorben soldat Christen Osmundsen.
Test: Anders Olsens kone, Jon Andersens enke, Simon Corfitsen, Johannes øde Sneltvet.

18/10-1778. Steen Follougs tvillingbørn Gunder. og Karen.
Test: Jacob Bommens kone, Søren Sems kone, Marthe Gundersdtr., Inger Solvesdtr., Ole Isaksen.
Jacob Isaksen, Halvor Gundersen, Gunder Strømdal, Ole Isachsen, Svend Gundersen.

18/10-1778. Svend Sigfridsen fra Bøe Rønningens pb. Berthe.
Test: Christen Thomesens kone, Boel Eriksdatter, Mathis Eriksen, Ole Sigfridsen, Claus Andersen.

18/10-1778. Niels Ramsaasens pb. Ingebor Helvig.
Test: Tollef Højsets kone, Ingebor Svensdatter, Erik Klep, Jacob Andersen.

18/10-1778. Jan Bøes pb. Maria.
Test: Halvor Hansen Bøes kone, Anne Jensdatter, Jonas Eriksen, Johannes Andersen, Ole Andersen.

18/10-1778. Erik Heljesen fra Brændesæter under Moes pb. Gunhild.
Test: Niels Moes kone, Siri Jermundsdtr., Thor Heljesen, Halvor Jermundsen.

21/10-1778. Jonas Pedersen fra BradsbergKlevens db. Erik.
Test: Ole Eriksens kone, Ole Roses kone, Ole Pedersen, Niels Engebretsen, Simon Olsen.

1/11-1778. Halvor Meens pb. Anne Pauline.
Test: Lars Sannies kone, Anne Maria Jacobsdtr., Gunder Hansen, Engebret Hansen, Hans Christensen.

1/11-1778. Anders Jonsen Sneltvets pb. Karen Kistine.
Test: Even Sneltvets kone, Gunhild Hansdatter, Jacob Isaksen, Svend Løberg, Niels Berg.

8/11-1778. Ole Nisterøes pb. Dorthe Maria.
Test: Christen Nielsens kone, Helvig Knudsdtr., Halvor Aas, Lars Bøe.

8/11-1778. Erik Christophersens db. Abraham.
Test: Axel Sems kone, Karen Nielsdatter, Mads Justsen, Ole Hansen.

8/11-1778. Engebret Vetlesen fra Osebachens pb. Inger Margrethe.
Test: Niels Larsens kone, Maren Christensdatter, Christian Højset, Vetle og Jon Larsønner fra Sanni.

8/11-1778. Anders Christensen fra Øfrum Ejets pb. Marthe.
Test: Christen Fløtterøes kone, Anne Knudsdatter, Mathis Engebretsen, Bent Gundersen, Anders Gundersen.

8/11-1778. Isak Larsen fra Strømdal Ejets pb. Karen.
Test: Jacob Abrahamsens kone, Giertrud Larsdtr., Christen Nielsen, Jens Knudsen, Povel Andersen.

15/11-1778. Ole Jonsen fra BradsbergKlevens db. Johan Petter.
Test: Lars Svendsens kone, Helge Asbiønsdatter, Simen Corfitsen, Ole Andersen, Niels Hansen.

20/11-1778. Jens Fischers pb. Anthonette Eleonora.
Test: Madame Ruuge, jomfru Mulenfort, taxadeur Broch, Jens Kiil, Peder Baar.

22/11-1778. Jens Hynies pb. Clara.
Test: Anders Aarhuuses kone, Live Jensdtr., Alf Aarhuus, Petter Christophersen, Anders Hansen.

29/11-1778. Jørgen Christophersen fra Osebachens pb. Berthe Maria.
Test: Christen Olsens kone, Maren Pedersdtr., Ole Amundsen, Abraham Christensen.

29/11-1778. Thor Halvorsen fra Laugmands Ejets db. Halvor.
Test: Johannes øde Sneltvets kone, Kisten Halvorsdtr., Johannes Sneltvet, Lars Laugmandsgaarden, Povel Johannisen.

29/11-1778. Anders Jensen fra Bøe Rønningens pb. Karen Margrethe.
Test: Ole Jensens kone, Maren Jensdtr., Jens Olsen, Claus Andersen, Jon Hansen.

6/12-1778. Aslak Moes db. Peder.
Test: Niels Moes kone, Kirsten Jacobsdtr., Niels Moe, Niels Hynie, Jens Hansen.

6/12-1778. Jon Jonsen fra Løberg Ejets pb. Inger.
Test: Lars Løbergs kone, Marthe Svenchesdatter, Ole Schyer, Ole Nielsen.

6/12-1778. Tosten Schielbreds db. Torchil.
Test: Anders Schielbreds kone, Gunnild Biørnsdtr., Ole Monsen, Halvor Schielbred.

13/12-1778. Hasle Nielsen fra Osebachens db. Knud.
Test: Halvor Bierchetvets kone, Ole Nielsens kone, Svend Borg, Engebret Engebretsen, Jørgen og Christian Mejer.

13/12-1778. Lars Olsen fra Osebachens db. Hans.
Test: Maren Gregoriidatter, Maren Christensdtr., Hans Larsen, Rollef Sørensen.

13/12-1778. Knud Dalie fra Luxefjelds pb. Bergith.
Test: Anders Nøglegaards kone, Tron Dalies kone, Anders Nøglegaard, Tron Dalie.

13/12-1778. Tron Dalies pb. Maren.
Test: Knud Dalies kone, Anna Olsdtr., Knud Dalie, Ole Olsen.

13/12-1778. Haagen Jansen fra Hyttens pb. Anne Carine.
Test: Daniel Henrichsens kone, Karen Maria Jørgensdtr., Abraham Andersen, Ole Simensen, Søren Sørensen.

20/12-1778. Anders Thomesen fra Hyttens pb. Maren.
Test: Maren Hansdtr., Dorthe Hansdtr., Christen Thomesen, Isak Hansen, Hans Langen.

26/12-1778. Anders Jonsen fra BradsbergKlevens pb. Gunhild Margrethe.
Test: Anders Jensens kone, Marthe Eriksdtr., Isak Børgersen, Thomes Thomesen, Anders Olsen.

27/12-1778. Jon Bestuuls db. Ole.
Test: Halvor Jønnevals kone,Torchil Grumstuuls kone, Torchil Grumstuulen, Torchil Olsen, Ole Olsen.


1779.

140 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1779. Anders Sæteret fra Luxefjelds pb. Berthe.
Test: Lars Fiellets kone, Anne Isaksdatter, Lars Fiellet, Jon Rønnichsen, Halvor Vebiønsen.

3/1-1779. Daniel Venstøbs db. Zacharias.
Test: Engebret Venstøbs kone, Karen Pedersdatter, Niels Venstøb, Anders Pedersen, Søren Pedersen.

3/1-1779. Ole Bechevals db. Niels.
Test: Lars Bachens kone, Gunhil Gundersdatter, Ole Bøle, Gunder Becheval, Isak Larsen.

3/1-1779. Ole Danielsen fra Sølie Ejets db. Daniel. (Navnet er utelatt, men skal være Daniel. G.S.)
Test: Engebret Hansens kone, Inger Danielsdtr., Christen Madsen, Stephen Danielsen, Lars Danielsen.

6/1-1779. Ole Otterholts db. Johannes.
Test: Henning Bergs kone, Helvig Ingvoldsdatter, Hans Halvorsen, Ole Christensen, Niels Engvoldsen.

10/1-1779. Jacob Olsen fra Osebachens db. Ole.
Test: Lars Haagensens kone, Marthe Olsdatter, Lars Haagensen, Niels Hansen, Abraham Christensen.

10/1-1779. Aslak Hoppestads pb. Anne Kistine.
Test: Frans Glørsmyrs kone, Karen Olsdatter, Christopher Houerøe, Knud Guttormsen, Hans Sørensen.

10/1-1779. Knud Larsen fra BradsbergKlevens db. Lars.
Test: Engebret Larsens kone, Inger Olsdtr., Anders Nielsen, Niels Jacobsen, Aslak Gundersen.

17/1-1779. Jon Christensen fra BradsbergKlevens db. Hans.
Test: Jens Halvorsens kone, Maria Christensdtr., Christen Jonsen, Knud Eriksen, Mathis Engebretsen.

17/1-1779. Svend Engelsen fra Fossum Ejets pb. Aslov.
Test: Daniel Henrichsens kone, Karen Engelsdtr., Anders Henrichsen, Peder Pedersen, Lars Engelsen.

31/1-1779. Jacob Klevens db. Zacharias.
Test: Anders Berrebergs kone, Guri Kielsdatter, Anders Højmyr, Anders Zachariæsen.

7/2-1779. Halvor Succhas db. Thor.
Test: Halvor Saamundsens kone, Ingebor Giertsdtr., Christopher Tveten, Halvor Saamundsen.

14/2-1779. Ingebor Andersdtr. fra Ballestad Ejets uægte db. Anders.
Lod udlægge til barnefader Søren Jonsen. En søfarende.
Test: Marthe Andersdtr., Sidsel Andersdtr, Ole Olsen Sverrig, Engebret Engebretsen.

21/2-1779. Ole Halvorsen fra Bradsberg Ejets db. Halvor.
Test: Anders Aarhuses kone, Marthe Olsdatter, Aslak Bradsberg, Lars Nielsen, Halvor Larsen.

21/2-1779. Anders Gundersen fra Nyegaards pb. Anne.
Test: Johanne Christophersdtr., Anne Pedersdtr., Niels Jacobsen, Christen Gundersen, Hans Olsen.

28/2-1779. Alf Aarhuuses db. Jacob.
Test: Aarhuuses kone, Kisten Jonsdtr., Jens Aarhuus, Ole Knudsen, Lars Knudsen.

28/2-1779. Niels Amundsen fra Osebachens db. Amund.
Test: Ole Jacobsens kone, Ingebor Danielsdtr., Lars Kiørholt, Ole Kiørholt, Anders Svendsen.

7/3-1779. Ole Hansen fra Meens Ejets pb. Inger.
Test: Halvor Meens kone, Anne Larsdtr., Laurants Hansen, Haral Jacobsen.

7/3-1779. Halvor Vebiønsen fra Luxefjelds db. Vebiøn.
Test: Anders Nøglegaards kone, Karen Isaksdtr., Niels Olsen, Povel Vebiønsen.

10/3-1779. Halvor Gundersen Bøes db. Aslak.
Test: Halvor Jønnevalds kone, Henrich Stulens kone, Christen Bøe, Solve Madsen, Hans Aslaksen.

14/3-1779. Abraham Andersen fra BradsbergKlevens pb. Karen Malene.
Test: Ole Svendsens kone, Anders Andersens kone, Anders Andersen, Thomas Paus, Ole Rose, Cornelius Ringkiøbing.

14/3-1779. Anders Jensen fra Eichonrøe under Bøles pb. Gunhild.
Test: Dorthe Mejer, Maren Hansdatter, Hans Jensen Ballestad, Christen Paus, Lars Jensen.

14/3-1779. Peder Pedersen fra Bache Ejets db. Ole.
Test: Anne Knudsdtr., Maren Nielsdatter, Jon Pedersen, Ole Larsen.

21/3-1779. Tyge Kiærs pb. Agnethe.
Test: Lars Kiærs kone, Anne Eriksdatter, Lars Kiær, Peder Johannisen, Saamun Christensen.

21/3-1779. Østen Bøes db. Jacob.
Test: Peder Bøes kone, Berthe Østensdatter, Christopher Christiansen, Peder Pedersen.

1/4-1779. Arne Eriksen fra Hyttens db. Erik.
Test: Anders Aarhuuses kone, Dorthe Maria Jansdtr., Christen Lund, Ole Nielsen, Søren Christian Condrop.

5/4-1779. Niels Langerøes db. Jacob.
Test: Ole Eichaasens kone, Anne Christensdtr., Peder Hansen, Mathis Fløtterøe, Anders Nielsen.

5/4-1779. Christen Hansens tvillingdøtter fra BradsbergKleven Berthe. og Gunhild.
Test: Niels Lies kone, Laurentse Sørensdatter, Svend Jansen, Niels Olsen.
Tormoe Olsens kone, Margith Olsdtr., Anders Larsen, Andreas Jansen.

11/4-1779. Isak Larsen fra Bachens db. Anders.
Test: Knud Riises kone, Ingebor Jacobsdtr., Thor Bachen, Lars Fossejore, Ole Larsen.

11/4-1779. Lars Nielsen Løbergs pb. Maria.
Test: Jon Løbergs kone, Zidsel Andersdtr., Svend Løberg, Annun Løberg, Ole Nielsen.

18/4-1779. Gunder Olsen fra Meens Ejets pb. Karen.
Test: Ole Isaksens kone, Marthe Knudsdatter, Ole Isaksen, Christen Larsen.

18/4-1779. Niels Olsen fra Meens Ejets db. Halvor.
Test: Aslak Christensens kone, Marthe Hansdatter, Lars Gundersen, Jacob Olsen, Isak Gundersen.

18/4-1779. Christopher Houerøes pb. Maren.
Test: Rasmus Dyrchols kone, Aslov Fransdtr., Aslak Hoppestad, Ole Kiise, Rasmus Mortensen.

18/4-1779. Christen Thomesen fra Bøe Rønningens db. Thomas.
Test: Svend Sigfridsens kone, Marthe Andersdtr., Anders Thomesen, Hans Nielsen, Niels Eriksen.

18/4-1779. Gunder Nielsen Bøes db. Aslak.
Test: Hans Aslaksen Grinies kone, Maren Olsdtr., Axel Sem, Christen Sørensen, Svend Aslaksen.

18/4-1779. Halvor Trolsaases db. Niels.
Test: Knud Kausenrøes kone, Helvig Pedersdatter, Anders Højmyr, Søren Røsager.

25/4-1779. Anders Jonsen fra Breche Ejets db. Johan Christian.
Test: Christian Buchvals kone, Bendix Jonsens kone, Christian Buchvold, Erik Jonsen, Arne Strandt.

25/4-1779. Gunder Olsen fra Meens Ejets pb. Live Maria.
Test: Lars Meens kone, Kisten Knudsdatter, Ole Nærum, Aslak Christensen, Jon Meen.

25/4-1779. Peder Jørgensen fra Hynies db. Jørgen.
Test: Hans Andersens kone, Karen Christensdatter, Anders Hansen, Knud Olsen, Christen Clausen.

25/4-1779. Scheje Christensen fra Ballestad Ejets enkes uægte db. Christen.
Udlagde til barnefader Rytter Haral Jacobsen.
Test: Berthe Gundersdtr., Sara Schejesdtr., Johannes øde Sneltvet, Rasmus Hansen.

29/4-1779. Hr. justiceRaad Hagerups hjemmedøbte pb. Anne Margrethe.
Test: Frue kammerherinde Adeler, sorenskriver Norses kjæreste, jomfrue Knudsen,
kammerherre Adeler, hr. KammerJunker Løvenskiold, hr. Hagerup.

2/5-1779. Tosten Doxerøes hjemme døbte db. Halvor.
Test: Peder Bouerøes kone, Anne Vilhelmsdatter, Engebret Bouerøe, Peder Bouerøe.

2/5-1779. Peder Hansen fra Foss Ejets pb. Karen.
Test: Lars Hansens kone, Berthe Tronsdatter, Lars Hansen, Anders Rejersen.

9/5-1779. Ole Abrahamsen fra Bøe Rønningens db. Abraham.
Test: Isak Abrahamsens kone, Maren Abrahamsdtr, Jacob Jonsen, Halvor Hansen, Morten Abrahamsen.

9/5-1779. Engebret Larsen fra BradsbergKlevens pb. Inger Margrethe.
Test: Erik Sems kone, Laurentse Sørensdatter, Anders Tejen, Peder Olsen.

9/5-1779. Anne Jensdtr. fra BradsbergKlevens uægte pb. Anne Mathea.
Udlagde til barnefader Mathis Rejersen bergbryder ved Fossum.
Test: Søren Mathisens kone, Anne Jensdtr., Søren Mathisen, Ole Christensen.

13/5-1779. Knud Christensen fra BradsbergKlevens db. Ole.
Test: Iver Olsens kone, Jon Pedersens kone, Iver Sivertsen, Knud Halvorsen.

13/5-1779. Aslak Pedersen fra Stulens pb. Karen.
Test: Isak Aases kone, Aslov Fransdtr., Sigur Omuth, Zacharias Gregoriisen, Jon Pedersen.