| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.02.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Sneltvedt
Landskyld 1665: 12 huder.

Gården ligger vestvendt og ca. 25 m.o.h. Matrikkelgården Sneltvedt grenser i nord til Berg, Mustvedt, Kjær, Åmot,
Røsaker, og Sem skog. I øst til Siljans grense, i syd til Løberg, Rustan, Gaupåsen og Sørbø og i vest til Leirkup.

Oldtidsfunn.
Funnet i heller i Brentåsen: Flintskraper og ei nål, laget av horn eller bein. Dette fra steinalder (fram til ca. 1500 f.Kr.),
eller eldre jernalder (ca. 500 f.Kr. - 800 e.Kr.). Fra eldre jernalder: En spydspiss av jern.
6 gravhauger - ikke tidsbestemt.

Oluf Rygh: Sneltvedt kommer sannsynligvis av det gammelnorske ordet
snælda, som ble brukt om planten Snelde
(equisetum arvense). Siste del av navnet er tvedt, som på gammelnorsk betyr utskilt gårdpart.

Sneltvedt ble trolig ryddet allerede i eldre jernalder.

Både søndre og nordre Sneltvedt ble skattet som fullgårder i 1593.
Sannsynlig landskyld i norønn tid, trolig rundt 50 øyre.

Kvegskatten 1657: 4 hester, 11 kuer, 3 kviger, 15 sauer og lam og 3 geiter.

Noen gamle skrivemåter: Snilletwedt, Snillethwedt, Snelltued (1585), Sneltuedt (1593, 1604), Sneltued søndre og
nordre (1665) og Sneltved søndre og nordre (1723).

Sneltvedt har vært delt i en søndre del og en nordre del allerede fra gammelnorsk tid (1000-1350) eller enda tidligere.

Sneltvedtseter ligger nord for Gaupåsen ved Vealøs. Avstand noe under 2 km.

Halvor og Eivind var festere av hver sin part av Sneltvedt i 1528. En brukte søndre og en brukte nordre.

Se S. Sneltvedt og N. Sneltvedt.


(C) Gard Strøm.