| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Skifjell
Gård nr. 93 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Skifjell

Skifjell ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000 - 1350). Gården ble liggende øde etter
svartedauen på 1300-tallet og først gjenryddet av Mathis Olsen på 1690-tallet.

Landskyld i gammelnorsk tid: 12 øyre.

Skifjell ligger sør for fjellet, østre Vealøs, ca. 150 - 170 m.o.h., i bakket terreng.

Skifjell er første gang nevnt i biskop Eysteins "røde bok" (1398).

Gårdsnavn utredet etter Oluf Rygh:
Gammelnorsk visstnok Skíðafjall av Skíð - vedski - ski og fjall - fjell.

Dette er den eneste gården i Norge med dette navnet.

Store Skifjell (nordre) og Ryggen har i nyere tid ligget som seter, eventuelt husmannsplass
under Enggrav og var dermed eid av eierne der.
Lille Skifjell (søndre) og nedre Vallerdalen har ligget under gården Meen.

Meen-delen av Skifjell var allerede i 1612 eid av lensmann Simen Dyresen Meen
og besto av store skogsområder. Han betalte på samme tid skatt av ei sag i Skifjell.

Meen-slekta hadde i mange år allerede vært store innen salg av tømmer til utlandet.
Se Meen.

Skifjell ligger midt i et større skogsområde og gårdene grenser ikke til andre gårder.

De eldste av Skifjell-plassene er Store Skifjell og Lille Skifjell.
De ble begge gjenryddet ca. 1690.

Se Skifjell lille, Skifjell store, Ryggen, Sagplassen og Skifjellkåsa (Kåsa).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.