| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Rising 3 - Rising Vestre
Løpenr. 160. Siden Norges matrikkel 1889: 58/3 m.fl.

1/3 av Rising søndre etter deling i 3 bruksenheter i ca. 1720.

Brukt som avlsgård for Kirsten, enken etter Thomas Rusch i Skien fra ca. 1720.

Hans Thomas Lange brukte hele S. Rising (7 huder) som avlsgård fra han kjøpte den i 1745 og
til han solgte den i 1768 til Søren Jørgensen Sem. Han solgte eiendommen videre samme år til
Christen Pedersen Lund
og Christian Nilsen Limie.

Landskyld i 1775: 1 hud 7 skinn.


Søndre Rising (Vestre). Foto: Jan Christensen nov. 2013.


Adresse i dag: Luksefjellv. 35, 3721 Skien.

G.br., leilending
Lars Olsen
f. ca. 1730 bg. 15/4-1764. ”Lars Olsen 34 aar.”
g.m. NN f. ca. 1732 bg. 18/2-1759. “Lars Olsens kone f. Riising 60(!) aar.”
1. Anne Larsdatter dpt. 13/2-1757.
Br. 1755.

F.f. Lars Olsens pb. Anne fra Riising Ejet: Jens Thorsens kone, Dorthe Nilsdtr., Christen Olsen, Christen Jonsen, Frans Rusch.

Alderen til kona her var vel nærmere 40 år enn 60 år da hun døde. Slike feil gjorde prestene stadig på den tiden.

Kilde: Ekstraskattmanntallet 1762.
Lars Olsen og kone.
Tjenestepiker her i 1762: Kirsten Amundsdatter og Ingeborg Isaksdatter.
Han må altså ha giftet seg på ny siden hans første kone døde i 1759.


En part på 1 hud, 7 skinn, ble i 1775 solgt til Claus Tollefsen og Søren Hansen Strømdal. Til prokurator Hypkoff i
1779 og samme år til forvalter Jacob Bøyesen.

Eier fra 1799: Kjøpmann Jacob Boyesen i Skien. Familienavnet ble skrevet for Bøyesen i folketellingen 1801.

Landskyld 1801: 1 hud 11 skind.

Sparebankkasserer, jernverksforvalter
Jacob Andreas Boyesen jr.
fra Prinsensgade i Skien f. ca. 1799 d. 26/12-1892 på Rising, s.a. kjøpmann Jacob Boyesen.
g1g i Skien 9/6-1831 m. Anne Elisabeth Ording f. ca. 1809.
Forlovere: "Kjøbmand Jacob Boyesen, Kjøbmand Realf P. Ording."
g2g m. Betsy Olsen Dahl fra Skien f. 1819.
1. Anna Marie Boyesen f. 3/2-1832.
2. Marie Elisabeth Boyesen f. 11/12-1833.
3. Boye Elias Boyesen Rising f. 8/8-1845.
Overtok gården.
4. Wilhelm August Boyesen f. 1849 i Skien. Se nedenfor.
5. Gunhild Kirstine Boyesen f. 1859 i Skien. Ugift i 1891.
Eier 1835.

Jacob Andreas Boyesen var utdannet bokholder. Han var sparebankkasserer i Skien, senere forvalter ved
Fossum Jernverk. Han bodde først på Erlands Venstøp, hvor de eldste barna er født. De flyttet til V. Rising
i 1835.

Jacob Andreas Boyesens eldre søster, Petronelle, var gift med Holther Bøttger og bodde på Mæla lille i 1835.

I 1845 var denne eiendommen ubebodd, mens eieren Jacob Andreas Boyesen bodde i Skien.
Han eide og brukte også løpenr. 155 under Grini.

I 1891 var han pensjonist, fremdeles eier av gården og hadde igjen flyttet til Rising.

Agronom, forpakter
Wilhelm August Boyesen
herfra f. 1849 i Skien.
g.m. Mathilde Gerhardine Monrad f. 1838 i Skien.
1. Jacob Andreas Boyesen f. 17/5-1875 på Rising.
2. Gunhild Kirstine Monrad f. 29/4-1877.
3. Betsy Olava Boyesen f. 4/6-1880.
Br. ca. 1875.

Tjenestefolk i 1875: Peder Paulsen fra Sandsvær f. 1858, Bergitte Amundsdatter fra Heddal f. 1840,
Marie Olsdatter fra Seljord f. 1858 og Nikoline Petersdatter fra Egersund f. 1848.
Gårdens besetning 1875: 3 hester, 1 okse, 11 kyr, 1 kalv og 1 gris.

Løpenr. 155, senere Grini(11) var fremdeles i denne gårdens eie i 1875.

Tjenestefolk i 1891: Enke Karen Hansdatter f. 1842, Hanna Martinsdatter f. 1878,
Anna Marie Stiansdatter fra Holla f. 1862 og Thomas Nilsen Gulset fra Holla f. 1867.

Bankkasserer, g.br., selveier
Boye Elias Boyesen Rising
herfra f. 8/8-1845 i Skien d. 1922 på Lyngør.
g. i Gjerpen 7/7-1897 m. lærer Bertha Hansen fra Dypvåg ved Tvedestrand f. 26/8-1855 på Eidbo d. 1943 på Lyngør, d.a. skipsfører Peder Bjørn Hansen.
Br. 1899.

Boye Boyesen og hans kone solgte eiendommen i 1910 og flyttet til Lyngør.
De er begge gravlagt på Dypvåg kirkegård.

Se Folketellingen 1900.

G.br., slakter, selveier
Halvor Mikkelsen Haugerød
(slakter Halvor Haugerød) fra Ø. Haugerød(1) f. 26/12-1866 d. 6/5-1930 i en bilulykke, s.a. Mikkel Eriksen Haugerød.
g. i Skien krk. 30/5-1898 m. Bertha Marie Isaksdatter Kleven fra Kleven(11) f. 26/1-1872 d. 4/9-1949, d.a. Isak Christensen Kleven fra Holm.
Forlovere: "Slaktersvend Hans Engebretsen og pølsemager Laurits Olsen. Begge af Skien."
1. Lilly K. Haugerød f. 16/4-1899 i Skien.
2. Dagny Haugerød f. 8/6-1900 i Skien.
3. Ingerid Haugerød f. 11/1-1904 i Skien.
4. Henry M. Haugerød f. 6/9-1905 i Skien.
Br. 1910.

Han skrev seg for Halvor M. Haugerød. Denne familien bodde tidligere i Skien.
Halvor M. Haugerød eide bl.a. også Rising(8).

Halvor Haugerød skilte ut et jorde (58/39) av landskyld 1 mark 10 øre, tiltenkt salg av hustomter.
Fra 58/39 ble det fra 1920 utskilt følgende hustomter: (Kilde: Tinglysingsprotokollen for Gjerpen)

Kilde: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
Ved Skylddelingsforretning avholdt den 29. mai 1920 ble følgende tomter utskilt og solgt:
58/40 "Bekkevold", skyld 5 øre til H. Gravklev. Se Luksefjellv. 21.
58/41 "Seljestad", skyld 9 øre til Godtfred Nilsen. Se Kvernbekkv. 6.
58/42 "Røste", skyld 10 øre til Anders Røste. Se Kvernbekkv. 4.
58/43 "Røste", skyld 11 øre til Anders Røste. Se Kvernbekkv. 10.
58/44 "Fredsli", skyld 11 øre til Josef Landgraff. Se Kvernbekkv. 7.
58/45 "Solheim", skyld 11 øre til Josef Landgraff. Se Rising terrasse 20B.
58/46 "Alfheim", skyld 7 øre til Haakon Fjelddalen.
58/47 "Solvang", skyld 6 øre til Sigv. Tveitan.

Ved Skylddelingsforretning den 23. okt. 1920 ble følgende tomter utskilt og solgt:
58/50 "Renni", skyld 5 øre til Nils Torsnæs (byggmester). Se Kvernbekkv. 3.
58/51 "Løkka", skyld 11 øre til Olaf Knutsen. Se Kvernbekkv. 5.

Ved Skylddelingsforretning den 29. okt. 1921 ble følgende tomt utskilt og solgt:
58/54 "Fjeldstad", skyld 5 øre til Nils Nilsen.

Ved Skylddelingsforretning den 20. juni 1922 ble følgende tomt utskilt og solgt:
58/55 "Maihaugen", skyld 5 øre til Henrik A. Ruud. Se Rising Terrasse 13.

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Auksjonsskjøte til Malakias Thorsen på dette bruk og bnr 39 for kr. 62.000.-, dat. 3., tingl. 8. des. 1923."


Byggmester
Malakias Laurits Thorsen
(Malakias Thorsen) fra Bamble f. 20/12-1890 d. 4/8-1968, s.a. g.br. Thor Andersen.
g. 28/12-1915 m. Inger Marie Kleven fra Kleven(11) f. 28/12-1889 d. 19/1-1979, d.a. Nils Isaksen Kleven.
Forlovere: "Halvor Haugerød, Nils I. Kleven."
1. Thor Thorsen f. 24/1-1920. Overtok bruket.
2. Nils Thorsen. Byggmester. Bygde hus på utskilt hustomt her.
3. Margaret Thorsen g.m. NN Sneltvedt. Bygde hus på utskilt hustomt her.

Br. 1923.

Malakias Thorsen var gårdbruker på Holm da de giftet seg. Inger Marie bodde hjemme på Baugerød.
Han ble konfirmert i Bamble i 1905, hun i Gjerpen i 1904. Han solgte også noen hustomter.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
Ved Skylddelingsforretning den 25. jan. 1924 ble følgende tomt utskilt og solgt:
58/63 "Fjeldstad", skyld 4 øre til Nils Nilsen.

Ved Skylddelingsforretning den 8. nov. 1924 ble følgende tomt utskilt og solgt:
58/67 "Fagertun", skyld 01 øre til Hans Hansen.

Bnr 8 ”Fagerheim” utskilt i 1898.
Bnr 9-14 ble utskilt herfra i tidsrommet 1898-1915.

Thor Thorsen f. 24/1-1920 d. 2/6-2010.
g.m. Rigmor Lillian Olsen fra Skien f. 6/5-1923.
1. Thore Magne Thorsen f. 1945 g.m. Åse Vågslid f. 1950.
2. Jorunn Thorsen.
3. Harald Thorsen.
Br. 1976.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2010.     Jernbaneveien           Rising Terrasse                                        Luksefjellveien

(C) Gard Strøm.