| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Rising
Rising er en meget gammel gård og ble trolig ryddet allerede i eldre jernalder (500 f.Kr. – 800 e.Kr.) 
Her er det gjort funn både fra steinalder og vikingtid.

Rising ble delt i ett søndre og ett nordre bruk så tidlig som i vikingtiden (800-1000) eller tidligere.

matrikkelgården Rising grenser i nord mot Grini og Venstøp, i øst mot Gjerpen Prestegård og Grini.
I syd grenser Rising mot  Vattenberg under Prestegården og Skien by, og i vest grenser den mot
Mæla.

Alle husmannsplassene under S. Rising, som lå i Puttane, langs Siljanvein og Gamle Kikutvei, ble i
1819 samlet under en ny gård, kalt ”Rising-Parcellerne”. Fra Norges matrikkel 1889 fikk disse eien-
dommene gårdsnummer 138. Det føles riktig å behandle disse husmansplassene under Rising, hvor
de fra gammelt av hørte til.

En Anders betalte leie av nordre eller søndre Rising i 1528.
Tilsvarende gjorde Guttorm Riisingh i 1542.
”Guttorm paa Riissingh” var dessuten lagrettemann i 1542.

Nils Rising var en av tre utsendinger fra Gjerpen til kongehyllingen på Akershus slott i 1591.
De to andre var lensmann Simen Dyresen Meen og Arne Olsen Borge (Ø. Borge).
Forut for dette, ble det den 12. april holdt valg på Rising Stevnestue hvor følgende lagrettemenn
fra Gjerpen undertegnet: Nery Lii, Torchill Riis, Niils Gulsætter, Olluff Sanden, Christenn Holm,
Anders Winstub,Peder Fossum, Andres Bøø, Olluff Foss, Engelbret Løgebergh, Tholleff Winstub og
Hanns Bøø.


Se Rising nordre og Rising søndre.

(C) Gard Strøm.