| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert: 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gamle Hoppestad

Hoppestad ble delt i ett øvre og ett nedre bruk en gang i gammelnorsk tid (1000-1350),
eller kanskje enda tidligere.


I gjengjerdskatten 1528 var det nevnt 3 forskjellige brukere av Hoppestad:

1. Niels paa Hoblestadt.
2. Neer paa Hoblestadt.

3. Dag Hoblestad. 

Fra Brochenhus jordebok (1585): Hoppestad (hele) innbrakte i skatt:
16 mrk. smør, 1 pund og 8 merker mel.

Se Hoppestad nedre, Hoppestad øvre og plassen Steigen under Hoppestad.

(C) Gard Strøm.