| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm

Oppdatert 14.01.2019.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gulset 28 - Solheim
2/28. Hustomt.

Jordarbeider, huseier
Anders Pedersen f. ca. 1836 i Vermland, Sverige d. 5/5-1906.
g.m. Kaisa Nilsdatter f. 29/5-1839 i Vermland, Sverige.
1.
Marie Andersen f. 19/8-1871 i Sverige g.m. Aksel Frisk. Se nedenfor.
2. Emil Andersen.
3. Henning Andersen.

Anders Pedersen døde her i 1906 av lungebetennelse.

Barn som bodde her med enka Kaisa Nilsdatter ifølge folketellingen 1910.
Dette er noen av barna til tømrer Hans Børresen Gulseth. Se Gulset(16) "Ebbes Plass".
Einar Adolf Børresen f. 13/11-1896 i Gjerpen (Skien?).
Hilmar Børresen f. 7/3-1898 i Porsgrunn.
Esther Børresen f. 1/5-1900 i Porsgrunn.

Arbeider, selveier
Aksel Frisk
fra Fors sogn i Jemtland i Sverige f. 31/3-1886 d. 3/9-1982, s.a. Oskar Frisk f. 1846 i Fors, Jemtland og Marta Maria Thun.

g.m. Marie Andersen herfra f. 19/8-1871 i Vermland, Sverige d. 19/2-1965, d.a. Anders Pedersson.
Br. 1940.

Ingen barn?

Landskyld i 1950: 0 mark 4 øre (hustomt).

Marie hadde to brødre som bodde på Gulset på 1950-tallet: Emil Andersen og Henning Andersen.

 

Aksel Frisk oppgav gårdens grenser slik på 1950-tallet:

”Mot syd: Vegen Gulset - Nyhus og Sofie Gulset. Nord: Vestre Gulset. Øst: Gregersen og Aslak Lunde.”

Gården bestod på 1950 tallet av: 18 dekar dyrket mold og leirjord, 6 dekar annet jordbruksareal, 50 dekar produktiv skog,
30 dekar annen utmark. 4 - 5 dekar var nydyrket. Våningshuset var bygd i 1920. Uthus ble bygd i 1940.

 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.