| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Foss er delt mellom to forskjellige kart. Dette er utsnitt av disse to, som på beste måte er forsøkt tilpasset. G.S.

Gamle Foss

Foss ble nok ryddet i eldre jernalder (ca. 500 f. Kr. - 800 e. Kr.). Foss bestod av 3 gårder allerede før
gammelnorsk tid (1000-1350). Nevnt i biskop Eysteins ”Røde bok” 1398 som er den katolske kirkes
jordebok over eiendommer kirken eide. Den gang kalt Gimsøy klostergods.
Dette klostergodset, som dreide seg om enorme verdier ble, beleilig nok, konfiskert av den dansk/
norske kongen Christian III, da han startet gjennomføringen av reformasjonen i Norge rundt 1536.

Under Foss ble noen husmannsplasser ryddet eller gjenryddet allerede i ca. 1660/70.

Torkild og Tarild brukte hver sin del av Foss i 1528 i følge Gjengjerds-skattens lister.

Se Foss nordre.

(C) Gard Strøm.