ved Gard Strøm

| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |
 

Gjerpen kirkebokavskrift

Innflyttede til Gjerpen Præstegield 1815 - 1857

Transkribert av G.S.

Oppdatert 31.05.2017.


Samlet fra følgende av Gjerpen kirkebøker:
Nr. 4. 1814 - 1823
Nr. 5. 1823 - 1829
Nr. 6. 1829 - 1834
Nr. 7B. 1834 - 1857

Inn- og utflyttingslister finnes vanligvis kun i Kirkebøkene. Ikke i Klokkerbøkene.
NB! Langt fra alle innflyttede er registrert i kirkeboka. G.S.

Tips 1. Endre bokstavstørelse. Hold nede [Control] og trykke [+] eller [-].
Tips 2. Søk på denne siden. Hold nede [Control] og trykk [F].


Johan Henrik Lillebjelke, 28 og Hustrue
Anne Cathrine Bolstad, 21.
Guldsmed bosat sig paa Osebakken.
Hvorfra Ankommet: Christiansand. 1815.

Inger Cathrine Olsd., pige, 22.
I Tjeneste hos Dorph paa Bratsbergkl.
Hvorfra Ankommet: Thunøe(?) med attest fra Prost Kirschoff. 1815.

Ingeborg Torgersd., p., 18 ½,
I Tjeneste hos Even Tollefsen Lie.
Fød i Holt sogn under Næs Jernverk.
Kom til Gjerpen fra Porsgrund med attest fra Presten Halling dat. 20/3-1815.

Ole Hansen, 48 og kone Ingeborg Torgrimsd. 38.
Beboede pladsen Killingskoven i Valebøe.
Manden fød paa Tind, men har boed 18 aar i Holden Sogn. Er tilsjødet pladsen Marker eller Stulen ½ skinn.
Medbragt Attest fra Pastor Bremer til Holden dat. 30/3-1815.

Boel Isaksd., 34.
Tjener for Justiceraad Kløcker.
Fra Brevig. Attest fra Halling dat. 27/6-1815.

Margrete Jensd., 30.
Gift med Søemand Halvor Nielsen af Osebakken.
Fød i Schallerup i Nørre Jylland, døbt 5/5-1785.
Attest fra H. Cramer, Sognepræst til Schallerup og Venneborg i Jylland, 1815.

Anne Thronsd. Fiskestigen?, 23.
Logerende med Christen Andersen Steensaasen.
Fød, døbt og konfirmeret i Holden.
Tjente hos Statsraad Aall paa Brække.
Attest fra Bremer dat. 10/7-1815.

Kari Gundersd. af Holden, 24. Ægteviet til Solve Engebretsen Rosvald, 21/10-1815.
Hvorfra Ankommet: Gedeboen i Holden Sogn.
Attest fra Pastor Bremer dat. 12/11-1815.

Ingeborg Evensd., Ægteviet til Ole Larsen Løberg.
Hvorfra Ankommet: Fredriksværn. Att. fra Pastor Bull af 22/4-1815.

Jahn Warme, 36 og hustrue Anne Cathrine Rosenberg, 46.
Masovnmester antaget ved Fossum Værk
Udflyttet af Slemdal.
Att. fra Pastor Steenbuch af. 28/1-1816.

Niels Kiøstolsen Holt, Afskjediget Jæger, 33.
Ægtevied d. 16/4-1816 til pige Anne Elisabeth Danielsd. af Bradsbergkl.
Ankom med Jægerkorpset fra Laurvig, men er fød i Ullensager.

Niels Hansen Tindholt, 30.
Ægteviet til Gunhild Andersd. Osebakken 16/4-1816.
Ankom med Jægerkorpset, men fød i Næs.

Grosserer og Borger til Skien
Didrik Cappelen og hustrue Maria Blom, tvende døttere; Hansine Maria og Inger.
Tvende Adoptivbørn; Mariane og Elise, en adoptivd. Dorthe Lovise Jessen, Konfirmeret.
Flyttet fra Skien til Søndre Mela.
Attest fra Pastor Stokfleth af 7/4-1815.

Torjus Danielsen, 50 og Hustruen Mari Ellefsd.(26)
Gaardfoged paa Hynie der bruges af Kjøbmand Wenberg i Skien.
Hitflyttet fra Solum Sogn. 1815.

Lars Evensen Evje af Bøe, Uk., 26.
Har nedsat sig paa Osebakken som Murermester.
Fra Evje i Lunde Herred, Bøe Sogn.
Fød 1790, døbt 15/8 s.a., konf. 1808. Attest fra Pastor Hejdemark af 23/12-1815.

Isak Hansen, 23, Bondekarl.
Hvorfra Ankommet: Slemdal, døbt 28/7-1793, konf. 1808.
Gift med Kirsti Larsd. Røsager.
Attest fra Pastor Steenbuch af 21/9-1816.

Christopher Jansen, 21, Tjenestedreng.
Fød under Bruset i Mælum, døbt i Mælum kirke.
Konf. i Holden. Reisede til Gjerpen i foraaret 1815.

Anne Sebine Lieungh, 28, Husjomfrue.
Fra Kragerøe.Ankom til Jacob Aall paa Borrestad 14/4-1817.

Ægteparet
Mads Eriksen, Dagarbeider og Anne Kirstine Isaksd.
Hvorfra Ankommet: Porsgrund. Tilflyttede Osebakken med attest fra Pastor Halling af 18/6-1817.

Christine Torstensdatter, pige, 26.
Tjenestepige fra Kongsberg.
Tilflyttet Gjerpen Sogn 1814. Tjener paa Venstøb.
Attest fra Prost Bonnevie af 28/6-1817.

Inger Gurine Johansd. Revaasen? fra Sandsværd.
Tjenestepige. Attest fra Prost Brokman af 28/6-1817.

Brynild Anundsen og Anne Aanesdatter, Huseiende folk. Kjøbt huus paa Bratsbergkleven og gaar i Skotmand, Fossarbeid. Fra Saufde.
Tilflyttede Gjerpen Sogn 1816 (1806?) medbringende 2 børn. Anund fød 26/8-1804 og Anders fød 26/5-1809. Ifølg. Attest fra Prost Gram af 26/6-1811.

Mari Borgersd., pige, 24.
Tjenestepige. Tj. for Christen Rasmussen Ekornrød.
Fra Eger (Eiker i Buskerud).
Attest fra Provst Fr. Smidt dat. 27/7-1817.
Blev d. 20. nov. s.a. ægteviet til Niels Nielsen Houerød.

Anne Cathrine Brynildsd., 26. Tjenstepige.
Tj. hos Kjøbmand Arvesen paa Osebakken.
Fra Porsgrund.
Attest fra Pastor Halling.
Blev den 7/11-1817 ægteviet med Skomagermest. Anders Arvesen af Oseb.

Hans Michael Hals, Søefarende Kaptein og Hustrue Susanne Blom.
Hvorfra Ankommet: Skien. Att. fra Stockfledt af 6/10-1817.

Arbeidsfolk
Anders Aasen og hustrue Ingeborg Nielsd.
Han af Skien. Hun af Langesund.
Attest fra præst Durendal dat. 8/9-1817.

Anders Andersen Langøen, Søefarende fra Langesund.
Attest fra Prost Durendal dat. 28/1-1818.
Blev den 27/2-1818 ægteviet til Enken Anne Svendsd. paa Brækkejordet.

Karen Gundersd., fød 14/12-1784. Indflytted paa Gulseth med Enkem. Mads Christensen Bøe.
Hvorfra Ankommet: Mælum annex fra Gaarden Sperrebakken.
Att. fra Sognepræst i Solum dat. 27/9-1817.

Bolette Fabrisius, gift med Ole Houen Klokker i Porsgrund. Boende paa Ballestad.
Hvorfra Ankommet: Porsgrund. Att. fra Halling dat. 27/9-1817.

Enkemadamme Kirsten Dorothea, Sal. Paus tid. Bøyesen af Skien.
Fød. 4/5-1758.
Flytet (fra Skien) til sin Søn Christian Paus paa Kiølnæs.

Sammes datter, Mette Kirstine Paus f. 10/10-1782.
Hitflyttede med moderen (fra Skien).

Anne Pedersd., Ægteviet til Ole Nielsen Hynie.
Hvorfra Ankommet: Uhlefos Saugbrug i Holden.
Kopuleret i Holden sogn 6/2-1818.
Attest fra Præsten Bremer dat. 25/2-1818.

Ægtefolkene, husmandsfolk
Anders Pedersen Bougerød og
Ellen Maria Nielsd.
Fra Bergs Sogn ved Fredrikshald.
Findes paa Afgangslisten under no. 1 som udflyttede. Nu vender? tilbage igjen med 2 Børn.
Attest fra Præsten Weidsen dat. 5/5-1818.

Christopher Haagensen Leuthen, Uk., 34.
Fra Ullensager. Blev antaget som Kudsk hos Statsraad Aall til Brække.
Attest fra Præsten Munthe dat. 10/6-1817.

Ole Halvorsen Hillestad, Uk., 31.
Hvorfra Ankommet: Sandsværd. Bonde. Skal tilflytte gaarden Liestuel i Luxefield.
Attest fra Præsten Brokman dat. 21/3-1818.

Halvor Leiuldsen, Snedker og hustrue Gunild Maria Gulliksdatter.
Hvorfra Ankommet: Skien. Fød, døbt og Konf. i Drangedal.
Attest fra Præsten Stockfledt dat. 25/6-1818.

John Nielsen, Uk., 25.
Har bygsel af et stykke af Riis gaard.
Fra Solum. Fød paa Tind, Konf. i Holden 1808. Tjente paa Omdal i Solum. Attest fra Sognepræstene Bremer og Schwach dat. 17/1-1818.

Ellen Johnsdatter, 40 aar. Var Enke efter afg. Niels Christophersen.
Fra Kongsberg. Medbragt attest fra Sognepr. Bonnevie dat. 30/4-1818. Ægteviet 4/11-1818 med Enkem. Niels Torstensen paa Fossum.

Ægtefolkene
Daniel Olsen Torsholt og Kirsten Nielsd. med en søn Ole 1 aar f. 27/8 og døbt 14/9-1817.
Hvorfra Ankommet: Slemdal som Leilending til gaarden Kræppen.
Att. dat. 2/12-1818.

Anders Olsen af Tromøe, Søefarende, nu i arbejde hos Statsraad Aall paa S. Brække.
Hvorfra Ankommet: Østerrisøer. Conf. 1811.
Att. fra Præsten Skanke dat. 6/7-1818.

Anne Jacobsd. Sillian (fra Eidanger).
Ægtevid til Anders Jacobsen Sølie.
Medbringende et barn fød 25/2-1818 døbt 15/3 kaldes Marie. Attest dat. 25/1-1819.

Peder Flood, Skibs-Kaptein i Skien fød i Langesund 26/10-1756. Forhen Borger af Skien.
Tilflyttet sin gaard Venstøb den 22 Mai 1819.
Attest fra Stockfledt dat. 19/6-1819.
Sammes Hustrue;
Inger Jørgine f. Jørgensen fød i Skien 14/3-1769.
Sammes Datter;
Maria Dorthea Petronelle dbt. i Skien 8/5-1801.
Sammes Søn;
Paulus Mathias Frederik f. 11/3-1804.
Sammes Søn;
Bøie Joachim f. 10/8-1806.

Enkefru Majorinde Rehbinder fød Cappelen.
Forhen boende i Skien.
Tilflyttet sin Gaard Grinie.
Attest fra Stockfledt dat. 16/10-1818.

(Skrevet mellom disse to innflyttede med svak skrift: "Fød i Aarhuus". G.S.)

Peder Andersen, Adtjent Soldat og Hussar.
Har Fergested paa et Stykke Jord under Gulseth.
Hvorfra Ankommet: Solum præstegjeld.
Attest fra Schwach dat. 19/10-1819.

Sigrid Knudsd. med pigebarnet;
Ingeborg Gurine, 4 aar.
(Trolig sammen med Peder Andersen ovenfor).

Simon Olsen, 32.
Skal forestaa Tobaksspinderiet hos Kjøbm. Arvesen paa Osebakken.
Hvorfra Ankommet: Laurvig.
Attest fra Provst S(?)artz dat. 26/8-1818.
Ankom hid 1819.

Anne Halvorsd. Rustad.
Ægtevied til Enkemand Zakarias Jensen Kleven d. 10/10-1819.
Hvorfra Ankommet: Slemdal.
Att. fra Steenbuch dat. 23/10-1819.

Skibsfører;
Erik Knudsen og Hustrue;
Birte Maria Johnsd.
Hvorfra Ankommet: Porsgrund.
Indflyttede ved Vaaren 1818. Attest fra Præsten Halling dat. 13/11-1819. Boer paa Osebakken.

Johanne Susanne Abrahamsd. Tjenestepige.
Hvorfra Ankommet: Skien.
Att. fra Stockfledt dat. 1811-1819.

Kittil Olsen fød 23/10-1798.
Hvorfra Ankommet: Sillejord.
Han forpagtet Eegaasen.
Attest fra Præsten Landstad dat. 22. og 28/6-1820.
Siden igjen bortflytted.

Margit Zakariasd. Gravdal,p., Tjenestepige.
Døbt 15. trin. 1786. Hvorfra Ankommet: Hvidesøe.
Att. fra Præsten Zatletz(?).
Ægteviet i Gjerpen kirke Fol. 205 No. 20.

Ole Brynildsen, Søemand, Huseeyer paa Oseb.
Att. fra Halling dat. 22/9-1820.

Familien;
Jacob Andersen Bommen, Garver og Hustrue;
Anne Christine Olsd., Børn;
Anders Jacobsen Bommen dbt. i Skien 11/2-1816.
Ole Jacobsen Bommen dbt. i Porsgrund 2/8-1818.
Hvorfra Ankommet: Porsgrund.
Nedsat sig paa Osebakken.
Att. fra Halling dat. 28/7-1820.

Lars Larsen Woie, Uk., Bondekarl.
Hvorfra Ankommet: Drangedal, flytted til Kjæra.
Att. fra Præst. Dreier dat. 3/7-1820.

Familien;
Søren Jensen, Skrædder og Hustrue;
Ingeborg Nielsd. Børn:
Inger Marie Sørensd. dbt. 5/11-1816.
Thore Marie Sørensd. dbt. 14/12?-1817.
Hvorfra Ankommet: Drangedal. Haver Hus paa Bratsbergkl.
Att. fra Præst. Dreier dat.28/11-1820.

Maria Hansd., p., Holden Værk f. 26/8-1782.
Hvorfra Ankommet: Holden.
Att. dat. 26/5-1821.

Live Iversdatter, Ægteviet med Hans Andersen "Eegaasen"?, Osebakken.
Hvorfra Ankommet: Porsgrund.
Att. fra Halling dat. 13/1-1821.

Anne Karine Andersd., p., Tjenestepige hos Harald Lie. Hvorfra Ankommet: Porsgrund.
Att. fra Halling dat. 13/1-1821.
Har ..... aar ophold sig i Gjerpen.

Hans Hansen Smekkerød, 36, Kopul. 15/6-1821 med pige Marie Jensd. Jarsengen.
Hvorfra Ankommet: Porsgrund. Did henflytted fra Eidanger.
Attest udsted af Præsten Steenbuch dat. 10/11-1820. Paategnet af Præst Halling den 16/4-1821.

Ægtefolkene;
Lars Sørensen og Birgitte Kittilsdatter.
Hvorfra Ankommet: Porsgrund, Af Arbeids henseende.
Attest fra Halling dat. 15/6-1821.

Ingeborg Olsd., Tjenestepige.
Hvorfra Ankommet: Seufde.
Att. dat. 11/6-1821.

John Grorød, Snedker.
Hvorfra Ankommet: Skien.
Indflytted 1820, Att. dat. 7/8-1821.

Kirsten Svendsd., Pige dpt. 9/10-1782.
Tjenestepige paa Hoppestad.
Hvorfra Ankommet: Holden.
Attest fra Præsten Klem dat. 6/7-1821. Hun er Conf. 1799.

Berthea Halvorsd., 22, Ægteviet med
Anders Viarsen Fieldal.
Hvorfra Ankommet: Brevig.
Attest fra Steenbuch dat. 17/9-1821.

Maren Severine Andersd., p., dbt. i Solum 27/3-1800. I Tjeneste paa Osebakken.
Hvorfra Ankommet: Skien. Att. dat. 15/8-1821. (Konf. i Skien).

Ægteparet Christopher Evensen "Beda"? og
Aaste Christophersdatter med 2 Børn:
Even Christophersen, der er Confirmert og
Kari Christophersdatter uconfirmert.
Tilflyted Gaarden Folloug.
Hvorfra Ankommet: Lunde Anex, Bøe Pr.gj.
Attest fra Præsten Willumsen dat. 3/7-1821.

Ægteparet Mikkel Evensen og Hustrue og confirmeret Søn.
Tilflytted Eegaasen.
Hvorfra Ankommet: Bøe Præstgjeld.
Att. fra Willumsen dat. 3/7-1821.

Jacob Christensen Kløverød, 22, Bondekarl.
8/10-1821 Ægteviet til Enken efter Niels Strømdal.
Hvorfra Ankommet: Slemdal.
Att. fra Steenbuch dat. 10/9-1821.

Ingeborg Nielsd. Hogstad, 40.
War enke, men er nu gift med Enkem. Isak Andersen Sætret i Luxefield.
Hvorfra Ankommet: Slemdal.
Att. fra Steenbuch dat. 21/10-1821.

Jacob Abrahamsen Kløverød, dbt. 1/7-1798.
Bondekarl. Ægteviet til Enken Hedevig Jensd. Berreberg.
Hvorfra Ankommet: Slemdal.
Attest fra Steenbuch dat. 3/6-1821.

Cathrine Bolette Kittilsd..
Ægteviet til Søemand John Larsen af Bratsbergkl.
Hvorfra Ankommet: Skien. Samesteds Ægteviet 16/5-1821.
Attest fra Præsten Stockfledt dat. 31/10-1821.

Ingeborg Tollefsd. pige, Ægteviet i Gjerpen kirke til U.k. Solve Sørensen ved Fossum.
Fød, dbt. og Confirmeret i Porsgrund.
Tjente ved Fossum.
Attest fra Halling dat. 2/8-1821.

Anne Kirstine Christensd., pige, dpt. 3. S. eft. paaske 1791 i Solum.
Den 30/11-1821 ægteviet til Jacob Christensen Hynie-eje.
Attest dat. 19/9-1821.

Ole Arvesen, Handværkskarl.
Fød i Holden men ..... ankommen fra Brunlaugnæs.
Attest af 16/6-1822.

Anne Kirstine Eriksd. Rødningen, dbt. 5/10-1800.
Tjenestepige. Hvorfra Ankommet: Eidanger.
Attest dat. 17/6-1821.

Ægtefolkene, Huusmandsfolk;
Ole Hansen og Mari Jensd. med ? Børn.
Hvorfra Ankommet: Tanum.
Attest dat. 17/4-1822.

Lisbeth Hansd., pige, dbt. i Holden Dom Lætare 1789. Fød 18/3-1789.
Den 26/7-1822 ægteviet til Elias Pedersen Watteberg.
Hvorfra Ankommet: Holden.
Attest fra Præsten Klem dat. 2/6-1822.

Anne Cathrine Jacobsd., pige, 24.
Den 26/9-1822 ægtevied til Uk. Joakim Bartholomæus Barnholt, Osebakken.
Hvorfra Ankommet: Porsgrund.
Attest dat. 2/9-1822.

Niels Larsen, Uk., 31, Skomager.
den 8. October ægteviet til pige Gunhild Jensd. Jarengen. (Jarseng).
Hvorfra Ankommet: Eidanger. Døbt. 4/3-1792.
Attest dat. 7/9-1822.

Torberg Johnsd., pige, Tjente hos Grosserer Cappelen paa Mela.
Hvorfra Ankommet: Af Omdal i Melum.
Attest fra Schwach dat. 26/9-1822.

Anders Torsteinsen og Hustru
Lene Marie Johannesd.
Manden var Brenderimester(?)
Hvorfra Ankommet: Solum.
Attest fra Schwach dat. 16/8-1822, senere ny attest paategnet af Klokker Johnsen d. 3/11-1822.

Maren Gurine Pedersd., pige. Tjenestepige.
Hvorfra Ankommet: Fredriksværn 1822.

Inger Tollefsdatter, p., ægteviet til Jæger Anders Andersen Meen.
Hvorfra Ankommet: Porsgrund. Attest dat. 23/11-1822.

Magnild Marie Jensdatter Langøe.
Hidflytted som Ægtevied i Skien til Niels Olsen Brækkejordet.
Hvorfra Ankommet: Kragerøe.
Attest fra Proust Dreier. Medbringende en datter Nicoline Birgitte døbt i Kragerøe 12/9-1819.

Ellen Maria Andersd., pige, fød den 7/3-1803.
Ægteviet den 27/12-1822 til Enkem. Bengt Jacobsen Løberg.
Hvorfra Ankommet: Brevig. Attest dat. 7/10-1822.

Karen Halvorsdatter.
Indflytted som ægtevied til Styrmand Simon Andersen Bommen af Osebakken.
Hvorfra Ankommet: Porsgrund. Attest dat. 30/1-1823.

Lars Larsen Aabye, Gaardbruger og Hustrue;
Kirsten Larsdatter med 6 børn;
Maren Kirstine Larsd. Aabye
Lars Larsen Aabye
Abraham Larsen Aabye
Ole Larsen Aabye
Carl Larsen Aabye
Bendix Larsen Aabye
Hvorfra Ankommet: Solum.

Peter Hansen, Ugift.
Tjenestedreng, følger Lars Aabye til Meen.
Hvorfra Ankommet: Solum.
Attest fra Schwach dat. 30/12-1822.

Jøran Jørgensd., pige, Tjenestepige og saa fulgt med Lars Aabye.
Hvorfra Ankommet: Solum.
Attest dat. 30/12-1822.

(Under Jøran Jørgensdatter er det skrevet med store bokstaver): Flyttet til Christiania.

Ole Halvorsen, Gaardbruger f. (dbt?) 1/2-1782.
og Hustrue Ingeborg Kittilsdatter f.? 12/6-1789.
med 5 Børn:
Halvor Olsen f. 7/8-1808.
Maren Olsdatter f. 18. S. eft. Tr.1811.
Kittil Olsen f. 26/10-1817.
Ole Olsen f. 23/1-1815.
Niels Olsen f. 31/12-1822 (1820?)
Hvorfra Ankommet: Holden præstegield.
Kjøbt og tilflytted gaarden Sørbøe.
Attest dat. 29/3-1829?? (Skal vel være 1822. G.S.)

Karen Kirstine Hansd., p., f. 16/6-1799.
Tjenestepige. Hvorfra Ankommet: Eidanger.
Attest dat. 14/11-1822.

Lars Andersen Tvedthegnen af Holden f. 1/4-1786.
Den 21/5-1823, ægteviet til Enke Inger Halvorsd. Svarttangen.
Hvorfra Ankommet: Holden.
Attest dat. 22/3-1823.

Berthe Maria Pedersd., pige. Tjenestepige.
Hvorfra Ankommet: Porsgrund.
Attest fra Halling dat. 16/6-1823.

Guri Helgesdatter, pige. Tjenestepige.
Hvorfra Ankommet: Sandsværd.
Attest dat. 11/5-1823.

Ole Olsen Valen, Arbeidsmand.
Cop. 16/10-1823 til pigen Ragnhild Maria Eriksd. Bakken.
Hvorfra Ankommet: Solum.
Attest dat. 20/9-1823.

Marthe Jacobsdatter Tudal.
Indflytted som gift med Erik Larsen Ballestad.
Hvorfra Ankommet: Slemdal.
Attest dat. 22/10-1823.

Anne Hedevig Olsdatter.
Indflytted som gift med Ole Olsen Høglie i Luxefield.
Hvorfra Ankommet: Sandsværd.
Attest dat. 23/6-1823.

Maline Serine Olsdatter, pige, f. 24/6-1802.
Taget Tjeneste paa Meen.
Hvorfra Ankommet: Eidanger.
Attest dat. 26/6-1823.

Margit Jensd., 23 aar, Ægteviet til Johannes Jensen paa Engrav.
Fra: Bøe Præstegjeld.
Attest fra Præsten Willumsen dat. 29/4-1823.

Amborg Sivertsd., pige. Tjenestepige.
Fra Porsgrund og Skien.
Attest fra Halling dat. 23/8-1824.

Anders Amundsen Tangen og Hustru
Mari Halvorsdatter. Husmandsfolk.
Kjøbt Tomt og bygget under Borge.
Fra: Bøe Præstegjeld.
Attest fra Willumsen dat. 22/3-1824.

Hans Larsen, Uk. dbt. 26/4-1803, konf. 30/4-1820.
Af arbeiderklassen. Fra: Christiania. 1824.

Erik Engebretsen Rød og hustru
Ingeborg Andersd.
Arbeidsmand. Fra: Slemdal.
Attest dat. 16/9-1824.

Ole Sørensen Ruud, dbt. paa Kongsberg 27/12-1806. Farversvend hos Farver Beutler, Oseb.
Fra: Kongsberg. Attest fra Præsten Bonnevie dat. 19/6-1824.

Ægtfolkene:
Lars Pedersen Naas 27 aar, Arbeidamand,
Maria Knudsd., 31 aar
Fra: Drangedal. Attest fra Præsten Top, dat. 1/11-1824.

Kirstine Marie Jensd. Bierk? dpt. 8/9-1805, Tjenestepige. Fra Brevig. Attest fra Klokker Wold dat. 31/7-1824.

Caroline Christensd., Indfl. som gift med Jacob Andersen Ramsaas af Osebakken.
Fra: Vestre Porsgrund.
Attest af Pr. Halling dat. 22/11-1824.

Pige Anne Johannesd.
Fra: Melum annex til Solum i 1823.
Til: under Borrestad. Attest dat. 28/11-1824.

Kirsten Tollefsdatter, som Ægteviet til Jens Torsteinsen Berg paa Br.kl. 3/2-1825.
Fra Porsgrund og Skien.
Til: Br.kl. Dat. 1825.

Ole Nielsen, Uk., For at finde Arbeid.
Fra Næs Annex i Seufde i 1824.
Til Bøerønningen. Attest dat. 20/2-1825.

Dorthe Nielsd. Hogstad. Som ægteviet i Slemdal kirke 26/9-1824 til uk. Rasmus Johnsen Gromstulen i Luxefield.
Fra Hogstad i Slemdal i 1824. Til Luxefield.

Ægtefolkene
Anders Larsen, 32 aar
Maren Nielsd., 40 aar med en Søn Lars 5 aar.
Antagen i Arbeid af Foged Plesner paa Gulsæth.
Fra: Hollen Præstegjeld 1825. Til: Gulsæth.

Christen Hansen, 26 aar og Hustrue
Ellen Maria Mathiasd., 27 aar samt en datter Anne f. 14/9-1823.
Fra Holden Præstegjeld for bedre at kunde ernere(?) sig. Bygger ved Borgeskoven.
Attest fra Klem dat. 28/4-1825.

Aase Marie Levorsdatter dbt. 20/11-1795.
Ægtevied i Bamble kirke til Christen Jørgensen Osebakken.
Fra: Bamble til Osebakken. Attest dat. 12/5-1825.

Else Torkildsdatter, pige, dbt. 30/7-1797.
Fra: Sandsvær. Til: Luxefield. Attest dat. 9/6-1825.

Niels Anundsen Hesselberg og kone
Anne Stiansdatter, samt 2 Børn.
Fra: Solum for at have bedre Fortieneste.
Til: Sørbøe. Attest fra Schwach dat. 27/6-1825.

Tollef Jansen, Uk., 22 aar. Fra: Holden. 1825.
(Ingen flere opplysninger. G.S.)

Ole Tovsen og hustru Ingri Larsdatter.
Kiøbt en part i gaarden Kiær.
Født i Bøe, hidkommen fra Holden.
Innfl. 14/7-1825.

Hanna Marie Them, Jomfrue f. 1803.
At ....... sit Ophold ved Tieneste.
Fra: Østre Risøer. (Reist til Danmark)
(Prestens notis i parantes. G.S.)
Indfl. 18/4-1825.

Gunhild Olsd. Ægteviet i Skien krk. 13/10-1825 til Enkemand Simon Korsvaldsen paa Brækkejordet.
Fra: Porsgrund og Skien. Til: Brækkejordet i Nov. 1825.

Niels Torjussen. Innfl. i Sept. 1825 fra en plads under gaarden "Bolagen"? i Seufde.
For at finde bedre "mulighed"? til fortjeneste ved arbeide.
Til: Nordre Brækkes grund.

Anders Jacobsen, 39 aar født i Porsgrund, og Hustrue Karen Nielsd., 39 aar. Deres Børn:
Inger Margrete Andersd., 7 aar, dbt. 23/3-1818.
Kirsten Andersd. 5 aar, dbt. 29/10-1820,
Constanse Elisabeth Bergitte, 3 aar, dbt. 19/1-1823.
Indfl. fra Herøen i Eidanger i Nov. 1825.
Til: Pladsen Kollerød u. Meen.

Maren Olsd., f. 31/5-1804 fra Holden og Skien.
Indflytted paa ægteskabet til Christopher Jørgensen Br.kl. i Okt. 1825. Til Br.kl.
Attest fra Klem dat. 23/8-1825.

Karen Lund, pige, 19 aar. Taget tieneste paa S. Mela.
Fra Laurdal i Jarlsberg i Sept. 1825.
Attest fra Præsten Tidemann dat. 17/9-1825.

Ole Andersen, uk., f. 31/3-1798 i Holden.
Tjeneste hos Forv. Schaanning på Fossum.
Attest fra Klem dat. 11/3-1826.

Anne Barbara Amundsd.,pige, 15 aar.
Taget Tjeneste paa Eriksrød.
Fra: Hedenstad i Sandsvær. Til Eriksrød.
Attest fra Brokmand dat. 17/3-1826.

Grethe K. Wohlert f. 16/5?-1802. Taget Tjeneste hos Grosserer Cappelen paa Mela.
Fra: Skien. Til S. Melum.
Attest fra Stockfledt dat. 21/4-1826.

Ole Olsen Sagvolden, uk., 21 aar.
Taget Tjeneste paa Bøe. Dat. Nov. 1826.
Fra Sandsvær hvor født og konfirmeret.
NB. Flyttet tilbage i 1837.

Elisa Sørensen, Jomfrue, fød i Porsgrund.
Indflyttet fra Solum 13/12-1822.
Hustiener for Procurator Dahl.

28/5-1827:
Povel Andersen, 31 aar. Ægteviet til Karen Ingebretsd. Dyrkold.
Fra: Slemdal.
Til: under Brekke.
Attest fra Pastor Steenbuk dat. 1/5-1827.

28/5-1827:
Knud Olsen, 31 aar. Ægteviet til Karen Clemetsdatter, tjente paa Brekke.
Fra: Slemdal. Til: under Brekke.
Attest fra Steenbuk dat. 23/4-1827.

Karen Clemetsd., 32 aar. Ægteviet til Knut Olsen (ovenfor).
Fra: Holden dat. 28/5-1827.
Til: Brekke. Attest fra Pastor Klem dat. 16/4-1826.

1827:
Ægtefolkene:
Niels Stenulfsen Hytterød, 38 aar og Hustru
Karen Andersd., 30 aar og Børn:
Anne Thorine Nielsd., dbt. 10/3-1822.
Maren Nielsd., dbt. 6/3-1824.
Fra: Solum (Melum) dat. 1827. Til: Bosadt paa plads under Meen, Nygaard.
Attest fra Præsten Schwach dat. 20/12-1826.

Mars 1828:
Bendix Bomhof, Skibscapitain og Hustru;
Turine Margrete Wetner med Børn;
Elisabeth Marie Bomhof, f. 2/9-1804,
Andreas Wetner Bomhof, f. 28/6-1806,
Christopher Bomhof, f. 12/4-1815.
Magdalene Christine Bomhof, f. 11/7-1813,
Marie Sophie Bomhof, f. 22/8-1824.
Fra: Skien. Kjøbt en Part af Gulsæt forhen tilhørende afd. Foged Plesner.
Attest fra Stokflet dat. 1/4-1827. (Innskrevet igjen i 1829)

1828:
Søren M. Blom, Fuldmægtig og
Gjertrud Christiane Wessel.
Fra: Bjørndalen. Til Falkum nordre.

1828:
Jomfrue Berntine Plesner fra Fahret (Solum).
Til Falkum nordre.

Juni 1828:
Kirsten Hansd., pige, f. 1791. Ægteviet til Webjørn Halvorsen under Gulseth.
Fra Melum(Solum). Attest fra Pastor Schwach dat. 8/4-1828.

Juli 1828:
Ægtefolkene:
Hans Madsen Jelseth og hustrue
Tone Gundersd. og deres Børn:
Marie Hansd. f. 20/2-1808,
Anne Hansd., f. 30/10-1810,
Mads Hansen, f. ?
Ingeborg Hansd., f. 27/1-1816.
Fra: Holden. Attest fra Klem dat. 6/7-1828.

Juli 1828
Anne Margrete Jensd. und. Omdal, pige, 37.
Ægteviet til Jørgen Børresen Semb.
Fra: Solum. Til: Semb Gaard.

April 1828:
Kari Mathiasd. Sandnæs, pige, dbt. 23/6-1805.
Fra: Drangedal som Hustiener hos Paus paa Kjølnæs.

Okt. 1828:
Karen Nielsd. f. 1804. Ægteviet til Niels Nielsen Kleven. Fra: Rugla (Solum). Til Kleven.
Attest fra Pastor Schwach dat. 12/10-1828.

31/5-1828:
Christen Christophersen.
Fra Slemdal.
Attest fra Pastor Steenbuk dat. 31/5-1828.

10/11-1828: Ægtefolkene
Ole Nielsen Grøtsund, 39 aar og Kirsten Jensd.
Fra Solum. Til: Gulseth.
Attest fra Schwach dat. 30/11-1828.

Okt. 1828: Ægtefolkene:
Rasmus Fredriksen og Lisbeth Hansd. Deres Børn:
Frederik Rasmussen f. 1818
Hans Rasmussen, f. 1826
Ovennevntes Svigerfader: Hans Evensen.
Fra: Holden Wærk. Til Fossum Wærk.
Attest fra Pastor Klem dat. 30/10-1828.

1828:
Hans Tollefsen, f. (dpt.?) 13/4-1799.
Ægteviet til Live Andersd.
Fra: Holden Sogn. Til: Brekke.
Attest fra Klem dat. 8/10-1828.

Mars 1829: Ægtefolkene
Ole Jonsen og Jøran Wetlesdatter. Barn:
John Olsen f. 10/7-1825
Fra: Slemdals Annex.
Til: Wallerdalen.
Attest fra Pastor Steenbuk dat. 20/3-1829.

Mars 1829: Ægtefolkene
John Johnsen og Anne Andersd. Barn:
Ole Johnsen f. 19/12-1819,
Ingeborg Johnsd. f. 21/9-1823.
Fra: Hitterdal (Heddal). Til: Skogsrød.
Attest fra Præsten Monrad dat. 30/3-1829.

1829:
Ingeborg Hansd., dpt. 27/4-1794.
Tjeneste paa Venstøb.
Fra Eidanger til Venstøb.
Attest fra Steenbuch dat. 9/6-1829.

1829:
Anne Helene Amundsd., 22 aar. Tjenestepige.
Fra: Kongsberg. Til: Bøe.
Attest fra Klokker Schaar dat. 11/10-1829.

1829:
Anne Elisabeth Thorvaldsd.(?), 27. Tjenestepige.
Fra: Solum. Til Venstøb. Attest dat. 21/2-1829.

1829:
Torberg Thorsdatter, 27, Tjenestepige.
Fra: Hvidesøe. Til: u.Engrav. Attest dat. 15/6-1829.

1829:
Karen Jensd., 28. Tjenestepige.
Fra Holden. Attest dat. 5/7-1829.

1829:
Marte Larsdatter, Tjenestepige.
Fra: Porsgrund. Til Aakre. Attest dat. 12/2-1829.

1829:
Ingeborg Christensd., Tjenestepige.
Fra: Porsgrund. Til Haven. Attest dat. 7/11-1829.

1829:
Karen Pedersd., 18 aar. Tjenestepige.
Fra: Porsgrund. Til Foss. Attest dat. 30/11-1829.

1829:
Kirsten Halvorsd., 19 aar. Tjenestepige.
Fra: Holden. Attest af 16/10-1829.

1829:
Kari Hansd., 24 aar. Tjenestepige.
Fra: Wardal. Attest fra Borchgrewink dat. 1/9-1829.

1829:
Anders Ingebretsen, 23.
Fra: Eger (Eiker). Attest af 17/4-1827.

1829:
Gunhild Jensdatter, 24. Tjenestepige.
Fra: Holden. Attest dat. 9/11-1829.

1829:
Ægtefolkene
Anders Gjertsen og Sidsel Andersdatter.
Fra: Porsgrund. Til: Ødegaarden.
Attest fra Halling dat. 1/12-1829.

1830:
Ægtefolk
Niels Gundersen, 28, Skomagersvend.
Anne Andersdatter
Fra: Solum. Til: Und. Brekke.
Attest fra Schwach dat. 20/12-1829.

1830:
Ægtefolkene
Hans Isaksen og Berte Larsd. og Børn:
Elise Martine dbt. 11/8-1822.
Ingeborg Maria dpt. 26/7-1827.
Fra: Porsgrund. Til Frogner. Attest dat. 20/5-1830.

1830:
Ægtefolkene
Christen Tjøstelsen, 37 aar og Berte Nielsd., 25 aar.
Børn:
Inger Christensd. f. 29/3-1821
Niels Christensen f. 11/10-1826.
Fra: Holden. Til: Follestad. Attest dat. 24/10-1829.

1830:
Inger Svendsd., 18 aar. Ægteviet til Skolelærer Ole Gundersen.
Fra Skien. Til Kjær. Attest dat. 29/6-1830.

1830:
Jan Nielsen, 27. Fra Slemdal. Attest dat. 8/7-1830.

1830:
Ægtefolkene
Peder Pedersen Røisland og Kari Nielsd.
Fra: Bøe Sogn. Til Osebakken.
Attest fra Lund dat. 20/3-1830.

1830:
Inger Nielsd., pige, 22. Fra Solum.
Til: Tjeneste paa Eegaasen. Attest dat. 20/12-1829.

1830:
Anne Andersd., pige, 32 fra Solum.
Ægteviet til Anders Thomesen.
Til Br.kl. Attest fra Schwach dat. 18/8-1830.

1830:
Anne Halvorsd., 26. Fra Porsgrund.
Ægteviet til Mathias Eriksen. Attest dat. 22/9-1830.

31/10-1830:
Ægtefolkene
Lars Pedersen Sylvander og Ellen Severine Hansd.
Fra Laurvig til Osebakken.
Attest fra Pastor Teilmann dat. 15/8-1825.

1830:
Johanne Olsd., 20 aar. Fra Laurdahl af Moland.
Ægteviet til Hans Knudsen Bøe.
Attest fra Præsten Bech dat. 13/10-1830.

1830:
Ingeborg Jonsd., 29 fra Holden.
Attest fra Klem dat. 2/6-1827.

1830:
Ægtefolkene
Engebret Gundersen, 25 aar og
Gunhild Marie Johnsen (Olsdatter G.S.), 19 aar.
Fra Solum til Borgestad (-stranden. G.S.)
Attest fra Schwach dat. 7/11-1830.

1830:
Niels Olsen Ruth, 32. Fra Kongsberg til Brekkejordet. Attest af Borch dat. 1/12-1830.

1831:
Maren Andersd., pige fra Porsgrund og Eidanger.
Til Mela.
Attest af Klokker Halvorsen dat. 20/2-1831.

1831:
Anne Severine Christensd., p., 20 aar. Tjenestepige.
Fra Røe i Eidanger til Oseb. Att. dat. 7/11-1830.

1831:
Ægtefolkene
Hans Ingebretsen, 31 og Ingeborg Jensd., 30.
Fra Porsgrund til Osebakken.
Attest fra Halling dat. 8/3-1831.

1831:
Reier Olsen, 17, Skomagerlære.
Fra Fredriksværn til Brekke.
Attest dat. 7/3-1829.

1831:
Aaste Bjørnsdatter, 23.
Fra Holden. Attest dat. 20/5-1831.

1831:
Ragne Thorine Tollevsd. Vold, 24 aar.
Fra Solum til Bratsbergkleven.
Ægteviet 10/4-1831 til Ole Larsen af Br. kl.
Attest dat. 2/5-1831.

1831:
Gunhild Evensd., pige. Tjenestepige.
Fra Porsgrund til Borrestad. Attest dat. 27/5-1831.

1831:
Erik Pedersen, Uk., 32. Tjenestedreng.
Fra Eger og Slemdal til Luxefjeld.
Attest af Paludan dat. 26/7-1828.

1831:
Hans Halvorsen, Uk., 20.
Tjenestedreng for S. Blom.
Fra Holden til Falkum.

1831:
Gunder Andersen Tufte, Uk., 29, Murerarbeider.
Fra Holden til Osebakken. Attest dat. 29/7-1829.

1831:
Ole Johannesen Heisholdt, Uk., 21. Tjenestekarl.
Fra Holden til Gulseth. Attest dat. 24/6-1831.

1831:
Ægtefolkene
Christopher Hendriksen, 20, Hammersmed og
Anne Monsdatter, 26 og deres barn:
Hendrik Martinius dpt. 7/2-1830.
Fra Bøe pr.gj. til Fossum. Attest dat. 29/10-1830.

1831:
Ole Grimarsen dpt. 15/9-1793. Tjenestekarl.
Fra Hjerdal (Hjartdal) til Luxefjeld.
Attest fra Finkenhagen dat. 7/11-1831.

1831:
Maren Helene Jonsdatter, 27.
Ægtevied den 30/12-1831 til Jacob Halvorsen Br.kl.
Fra Brevig til Br.kl. Attest dat. 27/10-1831.

1832:
Ingeborg Andersd., 25. Tjenestepige.
Fra Langesund til Follestad.
Attest fra Aschehoug dat. 31/1-1832.

1832:
Ægtefolkene
Lars Thorsen Sortedal, 27 og
Mari Andersd. Kjølnæs, 30.
Fra Slemdal. Attest dat. 15/2-1832.
Bosat sig som Huusmandsfolk i Skiefield.

1832:
Gunhild Sophie Thordsd., 27. Tjenestepige.
Fra Bamble til Osebakken. Attest dat. 28/3-1832.

1832:
Maria Pedersd., 20. Gift med Erik Eriksen Bøle.
Fra Brenne (i Valebø) i Holden. Til Bøle.
Attest fra Wettergreen dat. 23/4-1832.

1832:
Ægtefolkene
Ole Trulsen Ødegaard, 38 og hustrue
Anne Christine Hillemann.
Fra Kongsberg til Mela-lille.
Manden Skomager. Konen Jordmoder.
Attest fra Wettergreen dat. 11/5-1830.

1832:
Ægtefolkene
Ole Christensen, Skipper og
Anne Marie Mogensd. og deres Børn:
Mathea Bergithe dbt. 1/12-1816,
Hanna Christine dbt. 15/11-1818,
Carl Johan dbt. 22/7-1821,
Bertine Christiane dbt. 30/11-1823,
Christian Bernhard dbt. 29/7-1827,
Georgine Petronelle dbt. 28/9-1829.
Fra Brevig til Oseb. Attest dat. 19/5-1832.

1832:
Karen Torjersdatter, 24, Tjenestepige.
Fra Eidanger til Oseb. Attest dat. 6/6-1832.

Ingeborg Christensd., 35. Tjenestepige.
Fra Porsgrund. Attest dat. 4/6-1832.

1832:
Ingebret Borgersen, gartnerkarl.
Fra Christiania til Fossum.
Attest fra Pastor Jacobsen dat. 20/10-1832.

1832:
Johanne Margrete Rosenblad, pige, 22. Tjenestepige. Fra Porsgrund til Falkum.
Attest fra Halling dat. 30/10-1832.

1832:
Else Christiane Funnemark, 20. Tjenestepige.
Fra Bøe pr.gj. Til Falkum. Attest dat.5/12-1832.

1833:
Jean Erboe, 35, Skibskaptein og Hustrue
Maren Joh. Batt, 25 og Hustjener, Jomfrue
M. N. Erboe, 21 aar.
Fra Porsgrund til Osebakken.
Attest fra Halling dat. 7/1-1833.

1833:
Ægtefolkene
John Haraldsen, 41
Margit Bjørnsd., 36, deres Børn:
Margith Johnsdatter, 9 aar,
Bjørn Johnsen, 4 aar.
Fra Holden og Seufde. Fæstet jord på Kolkinn u. Folloug. Attest fra Pastor Gjør 23/2-1833.

1833:
Knud Olsen, Uk., 21.
Fra Laurvig til Petersborg u. Venstøb.
Opholder sig hos Faderen paa Petersborg.
Attest fra Boech dat. Mars 1833.

1833:
Ægtefolkene
Ole Knudsen og
Inger Gundersdatter.
Fra Thanum. Forpagtet Petersborg.
Attest fra Klokker C. Pedersen dat. 4/7-1831.

1833:
Ægtefolkene
Anders Eriksen og
Anne Marie Hansdatter.
Fra Fredriksværn til under Borge.
Attest fra Pastor Münster dat. 3/5-1833.

1833:
Ingeborg Evensd., 33.
Gift med E. Knudsen.
Fra Porsgrund til Oseb. Attest dat. 11/5-1833.

1833:
Marte Arnesdatter, 24. Tjenestepige.
Fra Solum til Folloug. Attest dat. 16/8-1833.

1833:
Mads Hansen, 20. Fra Solum til Rustan.
Attest dat. 27/4-1833.

1833:
Erik Andersen, 36. Gift med Enken Maren Olsd.
Fra Afsøla i Slemdal til under Frogner.
Attest dat. 10/5-1833.

1833:
Karen Olsd., 25. Tjenestepige.
Fra Solum til Folloug. Attest dat. 25/5-1833.

1833:
Asbjør Olsd., 37. Tjenestepige.
Fra Bøe pr. gj. til Kjølnæs. Attest dat. 18/6-1833.

1833:
Maren Dorthea Hansd., 27. Tjenestepige.
Fra Slemdal til Limie. Att. dat. 7/9-1833.

1833:
Marte Jonsdatter Rye, 26. Tjenestepige.
Fra Sandsværd til N. Brekke.
Att. fra Klem dat. 22/10-1833.

1834:
Ægtefolkene
Ole Larsen, 36 og
Anne Andersd., 28 og Børn:
Gunhild Marie Olsdatter, 8 aar,
Lovise Olsdatter, 3 aar.
Fra Solum til Oseb. Attest fra Høg dat. 16/11-1833.

30/1-1834:
Ægtefolkene
Knud Hansen, 31, Dagarbeider og
Kirstine Jensd.
Fra Porsgrund til Oseb. Attest dat. 4/1-1834.

10/5-1834:
Karen Andersd.,p, 29. Tjenestepige.
Fra Slemdals Annex til Brækkejordet.
Attest fra Steenbuch dat. 13/3-1834.

23/5-1834:
Berthe Marie Ellefsd., p., 25. Tjenestepige.
Fra Porsgrund til Bratsbergkleven.
Att. dat. 16/5-1834.

30/5-1834:
Ægtefolkene, Gaardmandsfolk
Halvor Hansen Holte, 49 og
Berthe Vetlesdatter, 33 og Børn:
Gunhild Marie Halvorsd., 18,
Hans Halvorsen, 13.
Fra Slemdals Annex til Sneltvedt.
Attest fra Steenbuch dat. 30/5-1834.

1/6-1834:
Marthe Gulliksd., p., 21. Pige.
Fra Solum. Attest dat. 17/5-1834.

5/7-1834:
Niels Pedersen Tveten, Uk., 23.
Fra Slemdal til Flittig-Plads.
Attest dat. 10/5-1834.

8/7-1834:
Ole Jensen Haavet, Uk., 25.
Fra Holden til Brekkejordet.
Attest fra Monrad dat. 27/1-1834.

1/10-1834:
Ingeborg Rollougsdatter Aarum.
Gift med Ole Olsen Drengen i Luxefield.
Fra Slemdal til Drengen. Attest dat. 30/9-1834.

22/10-1834:
Karen Gundersd. Gjedeboen, 25. For at tage Tieneste.
Fra Helgen Sogn u. Holden pr.gj. til Rosvald.
Attest fra Præsten Monrad dat. 8/10-1834.

28/10-1834:
Sara Bentsdatter, pige, 20.
For at tage tieneste.
Fra Holden pr.gj. til Sølie hos Lars Simonsen hvor hun allikevel har vært i 5 aar.
Attest fra Pr. Monrad dat. 21/10-1834, samt Vaccinationsatt. fra Krohn, læge ved Holden Jernværk, dat. 20/5-1815.

Innfl.: For 3 aar tilbage.
Anmeldt: 22/2-1835.
Navn, alder: Pige Anne Andersd. Opsal, 20.
Hensigt: For at tage Tieneste.
Fra: Født i Melum Sogn, Indflyttet fra Holden.
Til: Ballestad.

Innfl.: 20/11-1834
Anmeldt: 16/4-1835
Navn, alder: Anne Kirstine Isaksd., 30.
Hensigt: Ægteviet med Jørgen Tiøstelsen Follestad.
Fra: Solum Sogn.
Til: Follestad.

Innfl.: For 1 aar siden.
Anmeldt: 17/6-1835.
Navn, alder: Uk. Hans Christensen Qværndalen, 19.
Hensigt: Sat i Skredderlære
Fra: Fød i Porsgrund, konf. og indflytted fra Holden.
Til: Oseb.

Innfl.: I Foraaret 1834.
Anmeldt: 18/6-1835.
Navn, alder:
Skomager Lars Jacobsen, 33
og konen Giordemoder Grethe Sophie Andreasd., 40 med 3 børn.
Anne Joachimine Hald, 12
Andrine Caroline, 6
Christiane Richardine, 3
Hensigt: Konen ansat som Giordemoder i Sognet.
Fra: Indflyttet fra Thanum præstegield. Mandens fødested Kongsberg, konens Melsomvig ved Tønsberg.
Til: Under Grinie.

Innfl.: I Dec. forige Anno.
Anmeldt: 2/7-1835.
Navn, alder: Margrethe Anundsd. Qvæstad, 34.
Hensigt: Gift med Hans Knudsen Øna paa Klep.
Fra: Eidanger pr.gj. (Født i Brevig G.S.).
Til: Under Sanne.

10.
Innfl.: Høsten 1832.
Anmeldt: 8/7-1835.
Navn, alder: Maren Margrethe Hansd., 20.
Hensigt: Tienestepige.
Fra: Langesund.
Til: Oseb.

Innfl.: Paaske 1835.
Anmeldt: 1/8-1835.
Navn, alder:
Jahn Pedersen, Daglønner, 27
og kone Berthe Kirstine Andersd., 24.
Hensigt: Kand ingen bestemt hensigt angive.
Fra: Vestre Porsgrund. Konen født i Gjerpen. Indflyted fra Solum.
Til: Bratsbergkleven.

Innfl.: Mai 1835.
Anmeldt: 5/9-1835.
Navn, alder: Pige Anne Marie Gundersd., 35.
Hensigt: Tiener hos Brodren, Skomager Gundersen, Brække.
Fra: Født i Gjerpen, Indflytted fra Solum.
Til: N. Brækkejord.

Innfl.: I Mai 1835.
Anmeldt: 12/9-1835.
Navn, alder:
Ægtefolkene Jacob Engebretsen, 63
og Anne Jacobsd., 70
med Datteren Anne Margrethe, 24.
Hensigt: Bygslet Jord under Borrestad.
Fra: Indflyttet fra Porsgrund.
Til: Borrestad.

Innfl.: 15/10-1835.
Anmeldt: 23/10-1835.
Navn, alder: Pige Karen Marie Gundersd., 25.
Hensigt: Hendes faarestaaende Ægteskab med Sivert Pedersen, Br.kl.
Fra: Født i Solum sogn, konf. i Porsgrund og senest indflytted fra Skien.
Til: Br.kl.

Innfl.: Foraaret 1833.
Anmeldt: 1/11-1835.
Navn, alder: Uk. Jacob Andersen, 25 ½.
Hensigt: I Tieneste paa Oseb.
Fra: Slemdal und. Eidanger.
Til: Oseb.

Innfl.: I fior Sommer.
Anmeldt: 5/11-1835.
Navn, alder: Pige Aase Marie Andersd., 18 ½.
Hensigt: At tage tieneste.
Fra: Fra Slemdal, født i Gjerpen.
Til: Br.kl.

Innfl.: 3/11-1835.
Anmeldt: 13/11-1835.
Navn, alder: Pige Marthe Marie Larsd., 27.
Hensigt: Forestaaende Ægteskab her i sognet.
Fra: Født og konf. her i Gjerpen. I same tid tient i Skien, hvorfra nu indflytted.
Til: Br.kl.

Innfl.: I 1833.
Anmeldt: 16/11-1835.
Navn, alder: Ambor Kirstine Andersd., 31.
Hensigt: At tage tieneste.
Fra: Født i Solum pr.gj., havde ophold i Skien.
Til: Skavan.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 17/11-1835.
Navn, alder:
Linnedvæver Lars Andersen, 40
og kone Gjertrud Hansd., 43
og Læredreng John Torgersen, 17.
Hensigt:
Fra: Manden født i Egers pr.gj., konen i Solum. Indflytted fra Skien, Drengen født i Seufde.
Til: Søndre Brække.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 18/11-1835.
Navn, alder:
Hammersmed Peter Casper Gäfvert, 49
og kone Lene Andersd., 57, samt 3 Børn,
Brithe Caisa Petersd., 23
Johannes Petersen, 18
Lars Peter Petersen, 15.
Hensigt: Ansættelse ved Fossum.
Fra: Langserud Pr.gj. i Sverrig.
Til: Aashammer.

Innfl.: I Foraaret 1835.
Anmeldt: 25/11-1835.
Navn, alder:
Gunnuld Nielsen, 48
og kone Marthe Marie Carlsd., 33.
Hensigt: Kiøbt Gaard her.
Fra: Født i Tind, indfl. fra Solum pr.gj.
Til: Semb øvre.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 25/11-1835.
Navn, alder: Aase Marie Andersd., 18.
Hensigt: ---
Fra: Født i Gjerpen, konf. og sist indfl. fra Eidanger.
Til: Br.kl.

Innfl.: I 1833.
Anmeldt: 13/12-1835
Navn, alder: Johanne Jørgine Sivertsd., 18.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Født og Indfl. fra Eidanger.
Til: Fløtterød.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 13/12-1835.
Navn, alder:
Spigersmed Johannes Hansen, 35
og kone Kari Hansd., 29
hendes moder Margrethe Hansd., 72
datter Margrethe Hansd., 4.
Hensigt: Ansat ved Fossum Jernværk.
Fra: Fødte i Holden og sidst indflytted fra Frolands Værk i Øiestad.
Til: Fossum.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 14/12-1835.
Navn, alder:
Spigersmed Anders Hansen, 30
og Kone Andrea Johannesd., 29
Børn. Inger Andersd., 6
og Ingeborg Andersd., 4.
Hensigt: Ansat ved Fossum Jernværk.
Fra: Fødte i Holden og sidst indflytted fra Frolands Værk i Øiestad.
Til: Fossum.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 24/12-1835.
Navn, alder:
Jacob Pedersen, 40, født i Slemdal.
og kone Birgith Hansd., 32, født i Seufde.
Peder Jacobsen, 7
Hans Jacobsen, 5
Karen Jacobsd., 2.
Hensigt: ---
Fra: Børnene er født i Slemdal sogn.
Til: ---

Innfl.: Dec. 1835.
Anmeldt: 6/1-1836.
Navn, alder: Ingeborg Marie Halvorsd., 36.
Hensigt: Gift med Ole Nielsen Hørta.
Fra: Eidanger Sogn.
Til: Borgeskoven und. Østre Borge.

Innfl.: Høsten 1835.
Anmeldt: 11/1-1836.
Navn, alder: Karen Hansd., 20.
Hensigt: Tiener hos Adm. Fabricius.
Fra: Porsgrund.
Til: Oseb.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 12/1-1836.
Navn, alder: Johan Henrik Lund, 20.
Hensigt: Er i Skredderlære.
Fra: Født i Bøe pr.gj., indfl. fra Seufde.
Til: Doxrød.

Innfl.: I Okt. 1835.
Anmeldt: 24/2-1836.
Navn, alder: Pige Caroline Fredrikke Christiansd. Mudrik, 25.
Hensigt: ---
Fra: Porsgrund.
Til: Troldsaas und. Nærum.

Innfl.: I April 1834.
Anmeldt: 11/3-1836.
Navn, alder:
Matros Andreas Antoniusen, 40
kone Else Birgitte Andreasd., 39 og Børn:
Antonius Andreasen, 10
Andreas Andreasen, 7
Marcus Christian Andreasen, 5
Carl Andreasen, 3.
Hensigt: ---
Fra: Født i Porsgrund, gift og indfl. fra Eidanger.
Til: Oseb.

Innfl.: I Januar.
Anmeldt: 24/3-1836.
Navn, alder: Uk. Matros, Elias Hansen, 22.
Hensigt: ---
Fra: Brevig.
Til: Follestad.

Innfl.: Okt. 1835.
Anmeldt: 6/4-1836.
Navn, alder:
John Jacobsen Flaadelien, 29
og kone Thorberg Pedersd., 33.
Hensigt: Søge næring.
Fra: Solum pr.gj.
Til: Oseb.

Innfl.: Foraaret 1835.
Anmeldt: 24/4-1836.
Navn, alder: Mari Christensd. Kiendalen, 19.
Hensigt: Tienestepige.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Bøe.

Innfl.: 21/4-1836.
Anmeldt: 13/5-1836.
Navn, alder: Pernille Kirstine Pedersd., 48.
Hensigt: Gift med forlængst bort… Matros Jens Olsen Rose.
Fra: Født her, nu indfl. fra Skien.
Til: Hos Svogeren Christian Halvorsen, Br.kl.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 14/5-1836.
Navn, alder: Berthe Isaksd. Biaarstad, 24.
Hensigt: Tienestepige.
Fra: Solums pr.gj.
Til: Under Borrestad.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 19/5-1836.
Navn, alder:
Hammersmed Svend Andersen, 34
kone Anne Christophersd., 38 og Børnene:
Dorthea Svendsd., 16
Andreas Svendsen, 11
Christopher Svendsen, 9
Niels Svendsen, 6
Jan Peter Svendsen, 2
Hensigt: Engageret til Fossum Værk.
Fra: Født i Strøms sogn, Søndre Oudalens pr.gj. Indfl. fra Wærmland i Sverrig.
Til: Fossum.

Innfl.: I 1835.
Anmeldt: 23/5-1836.
Navn, alder: Smedsvend Stian Michelsen, 32.
Hensigt: Engageret til Mestersmed.
Fra: Solums pr.gj.
Til: Oseb.

Innfl.: I April 1836.
Anmeldt: 31/5-1836.
Navn, alder: Pernille Kirstine Pedersd., 48.
Hensigt: ---
Fra: Født i Gjerpen, Gift i Solum men forladt af manden, indfl. fra Skien.
Til: Br.kl.

Innfl.: Høst 1834.
Anmeldt: 2/6-1836.
Navn, alder: Anne Karine Olsd., 30.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Eidanger pr.gj.
Til: N. Brække Gaard.

Innfl.: Høst 1835.
Anmeldt: 5/6-1836.
Navn, alder: Inger Thurine Tollefsd., 29.
Hensigt: Gift med Niels Jørgen Hansen af dette sogn.
Fra: Porsgrund.
Til: Oseb.

Innfl.: 1835.
Anmeldt: 18/6-1836.
Navn, alder:
Abraham Olsen, 45
og kone Anne Larsd., 37 med Børn:
Maren Anne Abrahamsd., 15
Ole Abrahamsen, 10
Andreas Abrahamsen, 6.
Hensigt: ---
Fra: Født i Solum, indflytted fra Porsgrund.
Til: Westre Borge.

Innfl.: 1835.
Anmeldt: 19/6-1836.
Navn, alder: Anne Sophie Hansd., 23.
Hensigt: Gift med Ole Olsen, Solum i Lugsefjeld.
Fra: Sauherred pr.gj.
Til: Luksefjeld.

Innfl.: 1835.
Anmeldt: 21/6-1836.
Navn, alder: Niels Andersen Nyhuus, 57.
Hensigt: Som Dagarb.
Fra: Solum pr.gj.
Til: Hos Broderen Peder Andersen und. Gulseth.

Innfl.: Mai 1836.
Anmeldt: 4/8-1836.
Navn, alder: John Olsen, 29.
Hensigt: Som Dagarb.
Fra: Skien.
Til: ---

Innfl.: 1834.
Anmeldt: 25/8-1836.
Navn, alder: Uk. Svend Olsen, 25.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Serkeland i Slemdal.
Til: N. Brække.

Innfl.: Høst 1835.
Anmeldt: 2/9-1836.
Navn, alder: Gunild Maria Larsd., 24.
Hensigt: Gift paa Løberg.
Fra: Høiseth i Slemdal.
Til: Løberg.

Innfl.: I 1832.
Anmeldt: 4/9-1836.
Navn, alder: pige Maria Larsd., 33.
Hensigt: Tiener.
Fra: Eidanger sogn.
Til: Rising.

Innfl.: Foraaret 1836.
Anmeldt: 15/9-1836.
Navn, alder:
Ægtefolk, Lars Hartvigsen, 38 og
Berthe Maria Knudsd., 34. Hans børn:
Herman Larsen, 10
Anne Sophie Larsd., 9
Maren Karine Larsd., 5
Hensigt: ---
Fra: Skien.
Til: Borrestadholmen.

Innfl.: I Foraaret.
Anmeldt: 2/10-1836.
Navn, alder:
Kiøbmand Peter Boyesen, 38 og kone
Bolette Elisabeth Dissingthon, 34 og Børnene:
Hanna Julie Boyesen, 14
Margrethe Bolette Boyesen, 13
Peter Boyesen, 2
Pleiesøn: Axel Levorsen, 13
Enken Elen Thomesen, 51 (57?)
Tienestepige Aaste Albrechtsd., 30
Tienestepige Karen Thorsd., 19.
Hensigt: ---
Fra: Samtlige indflyttet fra Westre Porsgrund.
Til: Osebakken.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 3/10-1836.
Navn, alder: Gunild Olsd. Serkland, 30.
Hensigt: Gift med Lars Solvesen Kiær.
Fra: Slemdal Sogn.
Til: Kiær.

Innfl.: April 1835.
Anmeldt: 9/10-1836.
Navn, alder: Pige Berthe Pedersd., 26.
Hensigt: Tiene.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Tiener hos Chr.(istian) Blom, Falkum (søndre).

Innfl.: 14/10-1836.
Anmeldt: 5/11-1836.
Navn, alder: Lars Johansen, 29.
Hensigt: Kiøbt Jord og indgaaer Ægteskab her i sognet.
Fra: Født i Slemdal, sist indflyttet fra Skien.
Til: Und. N. Løberg.

Innfl.: I Mai (1836).
Anmeldt: 12/11-1836.
Navn, alder:
Gunder Larsen, 56 og kone
Inger Thomasd., 50
søn Hans Gundersen, 21
datter Marthe Gundersd., 17.
Hensigt: Kiøbt Gaard her i sognet.
Fra: Helgen sogn under Holden pr.gj.
Til: Semb mellem.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 17/11-1836.
Navn, alder: Spigersmed, uk., Gunder Hansen, 20.
Hensigt: Engageret ved Fossum.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Fossum.

Innfl.: Høst 1834.
Anmeldt: 23/11-1836.
Navn, alder: Pige Jørrand Thorsd., 33.
Hensigt: Tiener.
Fra: Slemdal sogn.
Til: Steensrød und. Løberg.

Innfl.: Høst 1835.
Anmeldt: 26/11-1836.
Navn, alder: Enke Madame Antonette M. Amalia Hansen, 48.
Hensigt: ---
Fra: Født i Westre Porsgrund, Indflyttet fra Solum.
Til: N. Brække.

Innfl.: Høst 1835.
Anmeldt: 26/11-1836.
Navn, alder: Ingeborg Kirstine Iversd., 27.
Hensigt: Gift med Knud Peter Christophersen Fossum.
Fra: Solum Sogn.
Til: Fossum.

Innfl.: I 1832.
Anmeldt: 9/12-1836.
Navn, alder: Skomager Simon Gulliksen, 43, (født i Gjerpen) og kone
Anne Nielsd., 38 (født i Holden) og Børn
Inger Marie Simonsd., 15
Maren Simonsd., 12.
Hensigt: ---
Fra: Børnene født i Skien hvorfra indflyttede.
Til: Under Søndre Brække.

Innfl.: I 1833.
Anmeldt: 22/1-1837.
Navn, alder: Kari Svennungsd., 30.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Født i Saude pr.gj., Indfl. fra Skien.
Til: Steensaasen.

Innfl.: 1836.
Anmeldt: 27/2-1837.
Navn, alder: Pige Inger Andrea Reiersd., 24.
Hensigt: ---
Fra: Født i Gjerpen, nu indflyttet fra Eidanger hvor hun har tient i 4 aar.
Til: Br.kl.

Innfl.: 1836.
Anmeldt: 8/3-1837.
Navn, alder: Anne Pedersd., 22.
Hensigt: Gift med Christen Nielsen Kleven.
Fra: Slemdal sogn.
Til: Kleven.

Innfl.: 1833.
Anmeldt: 10/3-1837.
Navn, alder: Pige Anne Christine Olsd., 30.
Hensigt: At tage Tieneste.
Fra: Født i Skien, indfl. fra Solum sogn.
Til:

Innfl.: 1834.
Anmeldt: 29/3-1837.
Navn, alder:
Gunder Anundsen, 57 og kone
Gurine Johannesd. Fant(?), 30
Stedsøn John Torjusen, 10.
Hensigt: ---
Fra: Solum pr.gj.
Til: Borge Westre.

Innfl.: 22/4-1837.
Anmeldt: 25/4-1837.
Navn, alder:
Smed Ole Larsen, 31, født i Solum og kone
Elisabeth Hansd., 33, født i Skien, og Børn
Anne Randilde Olsd., 8 ½,
Hans Laurentsius Olsen, 6 ½,
Karen Marie Cecilia Olsd., 1,
Maren Elisabeth Andersd., 20, tiener hos (fosterforeldr.?) f. og indfl. fra Solum.
Hensigt: Har kiøbt Gaard her.
Fra: Barna er født i Solum hvorfra nu indflyttet.
Til: Aarhuus.

Innfl.: 1836.
Anmeldt: 27/4-1837.
Navn, alder: Kontorist Ole Lie, 23 og Hustru
Thora Christine Thomine født Bøttger, 23
Hensigt: ---
Fra: Han: Født i Langesund, Indflyttet fra Skien. Hun: Født i Skien.
Til: Nordre Mæla.

Innfl.: 1836.
Anmeldt: 30/4-1837.
Navn, alder: Pige Gro Biørgusd., 55.
Hensigt: ---
Fra: Hvidesøe pr.gj.
Til: Und. Engrav hos Broderen Johannes Ryggen.

Innfl.: April 1837.
Anmeldt: 17/5-1837.
Navn, alder: Pige Karen Iversd., 25.
Hensigt: Taget Tieneste paa Oseb.
Fra: Født i Porsgrund og Indflyttet fra Solum.
Til: Osebakken.

Innfl.: Foraar 1836.
Anmeldt: 26/5-1837.
Navn, alder:
Arbeidsmand Peder Johannesen, 28 ¾, og Kone
Elise Hansd., 31 og Søn
Johannes Pedersen, 4.
Hensigt: ---
Fra: Begge Ægtefældene født her i Sognet og Sønnen i Skien hvorfra Familien nu er indflyttet.
Til: Søndre Falkum.

Innfl.: I Febr. 1837.
Anmeldt: 30/5-1837.
Navn, alder: Pige Berthe Evensd., 24.
Hensigt: Tagit Tieneste.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Falkum.

Innfl.: 4/11-1836.
Anmeldt: 31/5-1837.
Navn, alder: Kiøbmand Edvard Hald, 28.
Hensigt: ---
Fra: Født i Christiansand, Indflyttet fra Porsgrund.
Til: Osebakken.

Innfl.: Høsten 1835.
Anmeldt: 1/6-1837.
Navn, alder: Jomfru Rise Birgitte Lund, 29.
Hensigt: ---
Fra: Født i Skieberg sogn, Indflyttet fra Hvidesøe.
Til: Falkum S.

Innfl.: Høsten 1835.
Anmeldt: 10/6-1837.
Navn, alder:
Ole Hansen Jøntvedt, 48, født i Holden, og Kone
Magdalene Elisabeth Abrahamsd., 48, og Datter
Maren Bertine Olsd., 11.
Hensigt: ---
Fra: Konen og datteren, født i Solum.
Til: I Follestad.

Innfl.: Sommeren 1836.
Anmeldt: 11/6-1837.
Navn, alder:
Aslak Pedersen, 24, og Kone
Kirsten Olsd., 27 med Barn
Peder Aslaksen, 1, Født i Eidanger.
Hensigt: ---
Fra: Manden født her i Gjerpen. Konen i Eidanger hvorfra Begge nu indflyttet.
Til: Borgeskoven.

Innfl.: Høst 1827.
Anmeldt: 6/7-1837.
Navn, alder: Pige Berthe Abrahamsd., 34.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Slemdal sogn.
Til: Fossum.

Innfl.: Dette Foraar.
Anmeldt: 3/8-1837.
Navn, alder:
Enkefrue Petronelle Magrethe Legaard født Juell, 50, født i Næs i Hallingdal
Frøken Andrea Legaard, 20. Født i Lands pr.gj.
Magdalene Chr. Legaard, 17. Født i Land.
Peter Nicolay Legaard, 9. Født i Christiania.
Ulricke Fredrikke Legaard, 5. Født i Porsgrund.
Jmfr. Anne Johanne Franck, 26. Født i Arendal.
Pige Karen Andrea Nielsd., 23. Født i Porsgrund.
Pige Kirstine Gurine Nielsd., 21. Født paa Stathelle.
Hensigt: ---
Fra: Indflyttet fra Porsgrund
Til: Osebakken.

Innfl.: I 1833.
Anmeldt: 33/8-1837.
Navn, alder:
John Peter Hansen, 35 og
kone Dorthe Marie Pedersd., 36 og
sønnen Peder Johnsen, 3.
Hensigt: ---
Fra: Manden født i Skien, konen i Holden. Begge indflyttede fra Skien. Barnet født her.
Til: Follestad.

Innfl.: I 1833.
Anmeldt: 27/8-1837.
Navn, alder: Jacob Nielsen, 29.
Hensigt: ---
Fra: Slemdal Sogn.
Til: Sætret i Luxefield.

Innfl.: 1836.
Anmeldt: 29/8-1837.
Navn, alder: Uk. Tov Larsen, 21.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Mæhla.

Innfl.: 1835.
Anmeldt: 30/8-1837.
Navn, alder:
Skomagermester Thor Sørensen, 45. Født og indfl. fra Brevig.
Konen Elen Cathrine Christophersd., 46. Født paa Kongsberg.
Sønnen Severin, 15.
Datteren Maren Helene, 14
Sønnen Carl Christian, 11
Sønnen Martin August, 8.
Hensigt: ---
Fra: Samtlige Børn var fødte i Brevig.
Til: Osebakken.

Innfl.: I 1835.
Anmeldt: 10/9-1837.
Navn, alder: Uk. Jacob Jensen, 19.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Slemdal sogn.
Til: Holm.

Innfl.: 1836.
Anmeldt: 3/9-1837.
Navn, alder: Maren Kirstine Lund, 32.
Hensigt: ---
Fra: Laurdal Sogn. Indflytted fra Sems Sogn.
Til: Limie.

Innfl.: I Foraaret.
Anmeldt: 18/10-1837.
Navn, alder: Elen Halvorsd. Holtong (Holtung), 26.
Hensigt: Taget tilbage til Forældrene.
Fra: Udflyttet fra Gjerpen hvor hun er født, under no. 5 1836.
Til: Holtong (Holtung). (På Søli?)

Innfl.: 1836.
Anmeldt: 18/10-1837.
Navn, alder: Jomfru Else Bøkmann, 63.
Hensigt: ---
Fra: Født i Laurvig, nu indflyttet fra Christiania.
Til: Osebakken.

Innfl.: Høst 1836.
Anmeldt: 15/11-1837.
Navn, alder:
Endre Johnsen Holmene, 53 og
kone Gunild Johnsd., 52
datteren Aase Endresd., 25.
Hensigt: ---
Fra: Manden født i Seufde hvorfra begge nu Indflyttede og Datteren er født, men Konen er født i Bøe pr.gj.
Til: Kastet under Strømdal.

Innfl.: 14/10-1837.
Anmeldt: 22/11-1837.
Navn, alder: Pige Aase Marie Rasmussen Saugbruget, 30.
Hensigt: Forestaaende Ægteskab med en mand af Sognet.
Fra: Født i Holden Sogn, haver tient i Skien og i Porsgrund fra hvilket sidste sted nu Indflyttet.
Til: Under Berberg.

Innfl.: 21/4-1837.
Anmeldt: 24/11-1837, 13/12-1837.
Navn, alder: Pige Inger Nielsd., 33.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Født paa Ulefos Saugbrug i Holden pr.gj. Sidst Indflyttet fra Porsgrund.
Til: Osebakken.

Innfl.: 14/10-1837.
Anmeldt: 24/11-1837.
Navn, alder: Pige Maren Bolette Mathiasd., 30.
Hensigt: ---
Fra: Født paa Herre und. Porsgrund og nu Indflyttet fra Skien.
Til: Bratsbergkleven.

Innfl.: Høst 1835.
Anmeldt: 26/11-1837.
Navn, alder: Uk. Iver Jacobsen, 31.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Eidanger Sogn.
Til: Osebakken.

Innfl.: I 1833.
Anmeldt: 26/11-1837.
Navn, alder: Uk. Hans Hansen Næset, 28.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Født i Bøe Sogn, Indflyttet fra Seufde.
Til: Br.kl.

Innfl.: I 1836.
Anmeldt: 3/12-1837.
Navn, alder: Uk. Anund Halvorsen, 31.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Bratsberg.

Innfl.: 30/11-1837.
Anmeldt: 10/12-1837.
Navn, alder:
Christen Krog Jørgensen Flørnæs, Skibscapitain, 29 og
Kone Maren Dorthea født Hansen, 26.
Hensigt: Kiøbt Gaard.
Fra: Født i Vestre Molands pr.gj. Indfl. sammestedsfra. Konen født i Langesund, indfl. fra Porsgrund.
Til: Osebakken.

Innfl.: Foraaret 1836.
Anmeldt: 11/12-1837.
Navn, alder:
Even Eriksen Bierva, 40 ½ og
Kone Gunild Haraldsd., 39 og Børn
Harald Evensen, 13 ½,
Aaste Evensd., 10 ¼,
Mari Evensd., 8,
Erik Evensen, 5 ½,
Halvor Evensen, 2 ¾.
Hensigt: Kiøbt Eiendom af Gulseth.
Fra: Alle født i Lunde Sogn, Bøe pr. gj. og derfra Indflyttet.
Til: Gulseth.

Innfl.: Høst 1837.
Anmeldt: 5/1-1838.
Navn, alder: Uk. Jørgen Hansen Paust, Matros, 25.
Hensigt: ---
Fra: I Skien
Til: Follestad.

Innfl.: Høst 1837.
Anmeldt: 5/1-1838.
Navn, alder: Pige Nicoline Sophie Jensd., 27.
Hensigt: ---
Fra: Porsgrund, senest i Skien.
Til: Follestad.

Innfl.: 9/8-1837.
Anmeldt: 7/2-1838.
Navn, alder:
Sorenskriver Knud Carl Krogh, 54, født paa Davigens pr.gj. i Nordfiord.
Frue Maren Krogh, født Horster, 48, født i Christiania.
Skibsfører Gabriel Heiberg Krogh, 67, født paa Davigens pr.gj.
Jfr. Anne Margrethe Krogh, 35 1/3, Født i Ullensager pr.gj.
Jfr. Caroline Christiane Krogh, 31 ¾, Født i Ullensager pr.gj.
Jfr. Sara Wilhelmine Krogh, 28 ½, Født i Ullensager pr.gj.
Jfr. Louise Krogh, 26, Født i Ullensager pr.gj.
Jfr. Annette Severine Krogh, 20 ½, Født i Ullensager pr.gj.
Carl Anthon Marius Krogh, 16 ¾, Født i Borgens pr.gj, Sundmøre.
Karen Mariane Krogh, 15, Født i Borgens pr.gj, Sundmøre.
Fredrikke Marie Krogh, 13, Født i Borgens pr.gj, Sundmøre.
Jens Andreas Krogh, 11 ½, Født i Borgens pr.gj, Sundmøre.
Maren Krogh, 8 ½, Født i Borgens pr.gj, Sundmøre.
Exam. Jur. Malthe Diderik Tonning, Fuldmægtig, 24, Født i Aalesund.
Jacob Ringdal, Kontorist, 22 ½, Født i Nordals pr.gj., Sundmøre.
Marie Andersd. Lille Skyngstad, Tienestepige, 31, Født i Borgens pr.gj, Sundmøre.
Hensigt: ---
Fra: Samtlige Indflyttet fra Borgens pr.gj. i Sundmøre.
Til: Nu boende paa Gaarden Haven (Falkum) her i Gjerpen.

Innfl.: 1836.
Anmeldt: 17/3-1838.
Navn, alder:
Matros Mads Larsen, 28, Født i Porsgrund og
Hustru Ingeborg Eriksd., 27, født paa Riis i Gjerpen.
Hensigt: ---
Fra: Begge Indflyttet fra Solum.
Til: ---

Innfl.: I 1833.
Anmeldt: 18/4-1838.
Navn, alder: Smedsvend, uk., Lars Halvorsen, 49.
Hensigt: ---
Fra: Solum Sogn.
Til: Bratsbergkleven.

Innfl.: I 1830.
Anmeldt: 25/4-1838.
Navn, alder: Uk. Niels Svenkesen Biærven, 24.
Hensigt: At gaa i Snedkerlære.
Fra: Holdens pr.gj.
Til: Osebakken.

Innfl.: Vaar 1836.
Anmeldt: 21/5-1838.
Navn, alder: Konen Pernille Kirstine Pedersd., 50 (fra skilt manden vitterligt Matros Jens Rose?)
Hensigt: ---
Fra: Født her, senest indflyttet fra Skien.
Til: Br.kl.

Innfl.: ---
Anmeldt: 31/5-1838.
Navn, alder: Pige Anne Kirstine Evensd., 24.
Hensigt: Opfostret her i Sognet for Porsgrund Fattigkasse. Conf. i Porsgrund.
Fra: Porsgrund.
Til: Under Bøe.

Innfl.: 1835.
Anmeldt: 7/6-1838.
Navn, alder: Uk. Ole Andersen, 25.
Hensigt: ---
Fra: Helgen Sogn (Holden pr.gj.).
Til: Semb nedre.

Innfl.: 1836.
Anmeldt: 8/6-1838.
Navn, alder: Uk. Rollef Olsen, 26.
Hensigt: Tiener her.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Mæhla.

Innfl.: April 1838.
Anmeldt: 22/6-1838.
Navn, alder:
Ole Andersen Okersnæs, 38 og
Kone Ingeborg Torstensd., 38 og sønnene
Torsten Olsen, 11 ½,
Anders Olsen, 8 ½,
Halvor Olsen, 6,
Ole Olsen, 3,
Kittel Olsen, ¼.
Hensigt: ---
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Under Bratsberg.

Innfl.: Feb. 1838.
Anmeldt: 29/6-1838.
Navn, alder: Enke efter Esgil(?) Abelstad, Fru Dilevine Marie født Gambog(?).
Hensigt: ---
Fra: Født i Eidsvold. Flyttet fra Christiania.
Til: Osebakken.

Innfl.: April 1835.
Anmeldt: 5/9-1838.
Navn, alder: Pige Benedicte Christine Bentsd. Wiig, 29.
Hensigt: Tiener.
Fra: Porsgrund.
Til: Aakre.

Innfl.: Sept. 1836.
Anmeldt: 19/9-1838.
Navn, alder: Ragnild Helgesd., 22.
Hensigt: Gift med Niels Andersen Skyer.
Fra: Eidanger (Buer).
Til: Skyer.

Innfl.: April 1837.
Anmeldt: 10/10-1838.
Navn, alder:
Tolf Nielsen Laskemoen, 34 og
Kone Ingeborg Kiøstolfsd., 34 og
Kiøstolf Tolfsen, 12
Ingeborg Tolfsd., 7
Ole Tolfsen, 4 ½
Maren Tolfsd., 2.
Hensigt: ---
Fra: Alle Født i Seufde pr.gj. med undtag af yngste barn som er født i Solum sogn hvorfra familien nu er indflyttet, undtagen ældste søn Niels Tolfsen (14) som er der tilbage.
Til: Paa Giæstegiver Johnsens Jordvei under Bratsberg.

Innfl.: I 1836.
Anmeldt: 12/10-1838.
Navn, alder: Uk. og Matros Johan Henrik Pedersen, 27.
Hensigt: Farer med Skib herfra.
Fra: Helsingøer.
Til: Osebakken.

Innfl.: Sept. 1838.
Anmeldt: 28/10-1838.
Navn, alder: Anne Pedersd., 39.
Hensigt: Gift med Hans Nielsen Lien paa Fossum.
Fra: Slemdal Sogn.
Til: Fossum.

Innfl.: Febr. 1837.
Anmeldt: 9/11-1838.
Navn, alder: Enke Maren Andersen, født Biørnstad, 38.
Hensigt: Som Huusholderske.
Fra: Født paa Moss, Indflyttet fra Skien.
Til: Bratsbergkleven.

Innfl.: I 1835.
Anmeldt: 18/11-1838.
Navn, alder: Johannes Johannesen Heisholt, 22.
Hensigt: Sat i Smedlære.
Fra: Holden pr.gj.
Til: FossumVærk.

Innfl.: 14/10-1837.
Anmeldt: 5/10-1838.
Navn, alder: Enke Kari Johannesd., 50.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Semb nedre.

Innfl.: 14/10-1837.
Anmeldt: 5/10-1838.
Navn, alder: Pige Maria Gullichsd., 24
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Fossum Gaard.

Innfl.: 17/10-1837.
Anmeldt: 17/12-1838.
Navn, alder: Jomfru Fredrikke Reinhardt, 27.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Hoff i Soløer, senest indflyttet fra Laurvig.
Til: Fossum Gaard.

Innfl.: I 1836.
Anmeldt: 10/2-1839.
Navn, alder: Anne Christophersd.,22 ½.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Gulseth.

Innfl.: Aug. 1837.
Anmeldt: 19/2-1839.
Navn, alder:
Niels Hansen Kaasa, 26 og
Kone Inger Hansd., 25.
Hensigt: Arbeider som Skrædder.
Fra: Holden pr.gj.
Til: S. Wenstøb.

Innfl.: April 1838.
Anmeldt: 8/3-1839.
Navn, alder: Pige Maren Andrea Andersd., 17.
Hensigt: Taget Tieneste her.
Fra: Solum Sogn.
Til: Fielddalen

Innfl.: I 1832.
Anmeldt: 21/3-1839.
Navn, alder: Pige Gunild Saamundsd., 29.
Hensigt: Taget Tieneste her.
Fra: Waller i Eidanger.
Til: Kiølnæs.

Innfl.: I 1837.
Anmeldt: 10/4-1839.
Navn, alder: Pige Ingeborg Kirstine Christensd., 19.
Hensigt: Taget Tieneste her.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Ballestad.

Innfl.: Høst 1837.
Anmeldt: 27/4-1839.
Navn, alder: Anne Margrethe Funnemark, 23.
Hensigt: Taget Tieneste her.
Fra: Født paa Osebakken, nu Indfl. fra Bøe sogn.
Til: Gjerpen pr.gj.

Innfl.: Febr. 1838.
Anmeldt: 29/4-1839.
Navn, alder: Pige Ragnild Paulsd., 22.
Hensigt: Taget Tieneste her.
Fra: Seufde og Bøe Sogn.
Til: Gulseth.

Innfl.: April 1838.
Anmeldt: 11/7-1839.
Navn, alder:
Anders Andersen Tvedthegna, 26 og
Hans Kone Andrea Pedersd., 22 ½.
Hensigt: At søge Arbeid.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Aarhuus.

Innfl.: Juni 1838.
Anmeldt: 20/8-1839.
Navn, alder:
Matros Christen Halvorsen, 27, født i Skien og
Hustru Anne Jørgensd., 40 født i Gjerpen og Børn
Henrik Jørgen Thomasen, 13 ½,
Peder Thomasen, 12,
Niels Thomasen, 9,
Thomas Andreas Christensen, 3
Hensigt: ---
Fra: Solum.
Til: Follestad.

Innfl.: 2/7-1839.
Anmeldt: 4/7-1839.
Navn, alder: Ole Olsen Eriksrød, 41.
Hensigt: ---
Fra: Født paa Eriksrød her i Sognet, nu Dimmiteret fra Agershuus Fæstnings Slaverie.
Til: S. Brækkejord.

Innfl.: Februar 1839.
Anmeldt: 11/9-1839.
Navn, alder:
Hans Pedersen, 29 og
Kone Inger Gundersd., 28.
Hensigt: Hammersmed.
Fra: Manden fra Slemdal sogn. Konen født i Gjerpen.
Til: Haugen under Berberg.

Innfl.: Høst 1835.
Anmeldt: 29/9-1839.
Navn, alder: Pige Kirsten Ellefsdatter, 20.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Født i Holden. Indflyttet fra Eidanger.
Til: Osebakken.

Innfl.: 7/7-1839.
Anmeldt: 9/10-1839.
Navn, alder: Helvig Halvorsd. Kaasene, 22.
Hensigt: Gift hertil.
Fra: Slemdal Sogn.
Til: Gaupaasen.

Innfl.: 6/10-1839.
Anmeldt: 16/10-1839.
Navn, alder: Pige Margith Jahnsd., 22.
Hensigt: Forlovet her.
Fra: Uhlefos i Holden.
Til: Tysland.

Innfl.: 4/10-1839.
Anmeldt: 16/10-1839.
Navn, alder: Kirsti Larsd. Høiseth, 24.
Hensigt: Gift med Lars Nielsen.
Fra: Slemdal sogn.
Til: Løberg S.

Innfl.: April.
Anmeldt: 20/10-1839.
Navn, alder:
Ole Olsen Kiølnæs, 33 og
Kone Helvig Pedersd., 32.
Hensigt: Kiøbt Jord her.
Fra: Slemdal.
Til: Oredal.

Innfl.: Mai 1839.
Anmeldt: 27/10-1839.
Navn, alder:
Ole Evensen, 51, født på Lunde sogn af Bøe og hans Hustru
Lisbeth Jahnsd., 50, født paa Uhlefos og deres børn
Jahn Olsen, 22
Anders Olsen, 19
Ole Olsen, 16
Ellef Olsen, 14
Berthe Maria Olsd., 11
Peder Olsen, 8 ½
Steen Olsen, 4
Hensigt: Kiøbt Huus.
Fra: Fra Lunde Sogn.
Til: Under Borrestad.

Innfl.: 14/10-1839.
Anmeldt: 31/10-1839.
Navn, alder: Uk. Hans Hansen, 21.
Hensigt: Skrædder.
Fra: Født i Holden Sogn.
Til: Aarhuus.

Innfl.: April 1838.
Anmeldt: 31/10-1839.
Navn, alder: Pige Anne Cathrine Johansd., 25.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Født i Seufde, senest indfl. fra Solum.
Til: N. Mæhla.

Innfl.: Foraar 1838.
Anmeldt: 3/11-1839.
Navn, alder: Pige Sara Olsd., 21.
Hensigt: ---
Fra: Født i Gjerpen, Confirm. i Eidanger og derfra hidflyttet.
Til: Lie.

Innfl.: Høst 1837.
Anmeldt: 5/11-1839.
Navn, alder: Elen Helgesd., 29.
Hensigt: Jfr. Udfl. No. 7-1836.
Fra: Gjerpen, nu fra Solum.
Til: S. Brækkejord.

Innfl.: 1837.
Anmeldt: 5/11-1839.
Navn, alder: Thomas Svendsen, Skrædder, 26.
Hensigt: ---
Fra: Laurdal i Laurvigs pr.gj.
Til: S. Brækkej.

Innfl.: Mars 1838.
Anmeldt: 7/11-1839.
Navn, alder: Uk. Jacob Hansen, 22.
Hensigt: ---
Fra: Slemdal Sogn.
Til: S. Wenstøb.

Innfl.: Høsten 1838.
Anmeldt: 14/11-1839.
Navn, alder: Mons Siøstrøm, 28.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Saarhult i Skaane. Indfl. fra Wingåker (Skrevet med "å"!)
Til: Fossum.

Innfl.: Høst 1838.
Anmeldt: 27/11-1839.
Navn, alder: Pige Anne Olsd., 30.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Eidanger Sogn.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Mars 1836.
Anmeldt: 2/12-1839.
Navn, alder: Pige Inger Olsd., 22.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Holden, Uhlefoss.
Til: Haven (Falkum?).

Innfl.: Januar 1838.
Anmeldt: Uk. Ole Kittilsen.
Navn, alder: 20.
Hensigt: I Smedlære.
Fra: Lunde i Holden (Valebø. G.S.).
Til: Fossum.

Innfl.: Sept. 1839.
Anmeldt: 12/12-1839.
Navn, alder:
Styrmand Mathias Hansen, 25
Konen Anne Gundersd., 29.
Hensigt: ---
Fra: Manden: Skien, Konen: Holden, Indfl. fra Skien.
Til: Follestad.

Innfl.: Høst 1838.
Anmeldt: 23/12-1839.
Navn, alder:
Ole Olsen Brændsæter, 54
Ulrika Halmstrøm, hans Kone
Carl Ulrik Olsen, 14.
John Peter Hald, 19.
Hensigt:
Fra: Samtlige tilbageflyttet fra Dramen, hvortil herfra udflyttet i Mai 1838.
Til: Br.kl. Medbragte ingen Attest.

Innfl.: I 1836.
Anmeldt: 1/1-1840.
Navn, alder:
Søren Nielsen Edle(?), 29, Født i Bamble Sogn, og
Hustru Karen Andrea Johnsd., 28 og søn
Niels Sørensen, 4 ¾.
Hensigt: ---
Fra: Indflyttet fra Solum hvor kone og Barn var født.
Til: Kolkinn.

Innfl.: I 1836.
Anmeldt: 22/3-1840.
Navn, alder: Pige Ingeborg Olsd., 20.
Hensigt: Tiener.
Fra: Nyestrand i Eidanger.
Til: Sølie.

Innfl.: Mars 1839.
Anmeldt: 5/4-1840.
Navn, alder:
Lars Olsen Espevolden, 55 og
Kone Ingeborg Halvorsd., 56.
Hensigt: ---
Fra: (Han) Slemdal, Flyttet hid fra Holden. (Hun) Født paa Bratsbergkl.
Til: Br.kl.

Innfl.: Sommer 1839.
Anmeldt: 1/5-1840.
Navn, alder:
Simon Christensen, 32 og
Hustru Cathrine Knudsd., 30 og Børn:
Kirsten Cathrine Simonsd., 8
Marthe Maria Simonsd., 6 ½
Dorthea Simonsd., 5
Karen Gurine Simonsd., 2
Hensigt: Kiøbt Eiendom.
Fra: (Foreldrene) Født her, indflytted fra Skien. Børnene fødte og indfl. fra Skien.
Til: Aarhuus.

Innfl.: 1839.
Anmeldt: 6/5-1840.
Navn, alder:
Halvor Halvorsen, 36, Født i Seufde.
Hustru Marthe Sørine Michelsd., 30, Født i Eidanger.
Inger Gurine Halvorsd., 2. Født i Brunlaugnæs.
Hensigt: ---
Fra: Fra Brunlaugnæs.
Til: Tysland.

Innfl.: 14/3-1840.
Anmeldt: 24/5-1840.
Navn, alder: Clemet Johannesen, 28.
Hensigt: ---
Fra: Gaaserød i Sandsvær.
Til: Bøe i Luxefield.

Innfl.: Høst 1837.
Anmeldt: 27/5-1840.
Navn, alder: Anne Bertine Gundersd., 24.
Hensigt: Tiener her.
Fra: Graaten i Solum.
Til: Aarhuus.

Innfl.: 14/10-1839.
Anmeldt: 12/6-1840.
Navn, alder:
Gullich Gullichsen, Snedker, 33
Anne Jensd., hans hustru, 36
Gullich Gullichsen, sønnen, 5.
Hensigt: ---
Fra: (Han) Født i Hjerdal (Hjartdal), (Hun) Født i Bøe pr.gj. Indfl. fra Skien hvor barnet er født.
Til: Br.kl.

Innfl.: Febr. 1840.
Anmeldt: 17/6-1840.
Navn, alder:
Svend Henriksen, Smed, 30. Født i Laurvig.
Aaste Pedersd., hans hustru, 32. Født i Holden.
Hans Jacob Svendsen, sønnen, 4. Født i Laurvig.
Hensigt: ---
Fra: Fra Laurvig.
Til: Fossum Værk.

Innfl.: Nov. 1838.
Anmeldt: 24/6-1840.
Navn, alder: Marie Reiersd. Høgebroe(?), 24.
Hensigt: Tienestepige.
Fra: Solum pr.gj.
Til: Under Bratsberg.

Innfl.: I Mars 1840.
Anmeldt: 25/6-1840.
Navn, alder: Margrethe Jacobsd., 34.
Hensigt: Gift hertil med Niels Halvorsen Bøe.
Fra: Slemdal Sogn.
Til: Under Bøe.

Innfl.: 14/10-1839.
Anmeldt: 29/6-1840.
Navn, alder: Lars Halvorsen, 30.
Hensigt: Arbeider som Skibstømmermand.
Fra: Født i Holden sogn, indflyttet fra Skien.
Til: Follestad.

Innfl.: 14/4-1840.
Anmeldt: 29/6-1840.
Navn, alder: Anne Magrethe Solvesd., 28.
Hensigt: ---
Fra: Skien.
Til: Follestad.

Innfl.: Juni 1840.
Anmeldt: 29/6-1840.
Navn, alder: Syver Johannesen Beck, 38.
Hensigt: ---
Fra: Kongsberg, Skien.
Til: Br.kl.

Innfl.: Okt. 1839.
Anmeldt: 17/7-1840.
Navn, alder: Aaste Olsd. Wale, 26.
Hensigt: Gift hertil.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Kuttere.

Innfl.: Juli 1838.
Anmeldt: 28/7-1840.
Navn, alder:
Ole Olsen, 41
Anne Olea Olsd., hans kone, 42 og deres Børn
Kirstine Maria Olsd., 12
Anne Kirstine Olsd., 9
Ole Olsen, 4
Hensigt: ---
Fra: Født og indfl. fra Skien. Konen er født i Porsgrund.
Til: N. Brækkejord.

Innfl.: Aug. 1837.
Anmeldt: 2/8-1840.
Navn, alder:
Giert Halvorsen, 34
Helvig Andersd., 36
Gunnild Maria Giertsd. 6
Karen Andrea Giertsd., 3 ¾.
Hensigt: Udtient som Soldat.
Fra: Født i Gjerpen (Mæla), indflyttet fra Fredriksværn. Børnene født i Fr.Værn.
Til: Osebakken.

Innfl.: 22/6-1840.
Anmeldt: 10/8-1840.
Navn, alder: Uk. Hans Kiøstelsen, 28.
Hensigt: ---
Fra: Uhlefoss i Holden.
Til: Oseb.

Innfl.: 14/10-1839.
Anmeldt: 13/8-1840.
Navn, alder:
Smed Knud Monsen, 29 og hustru
Karen Marie Andersd., 23.
Hensigt: ---
Fra: Begge født og indflyttet fra Skien.
Til: Oseb.

Innfl.: I 1838.
Anmeldt: 3/9-1840.
Navn, alder: Pige Kirsten Gurine Gundersd., 20.
Hensigt: Tiener hos Ibsen.
Fra: Skien.
Til: Wenstøb.

Innfl.: Juni 1840.
Anmeldt: 6/9-1840.
Navn, alder:
Anders Nielsen, 26 og hustru
Maren Iversd., 26 ½
Mariane Andersd., 4 ½
Andrea Andersd., 2
Hensigt: ---
Fra: Født i Gjerpen (manden), indfl. fra Skien. Kone og børn født i Skien.
Til: N. Brækkej.

Innfl.: Aug. 1839.
Anmeldt: 15/9-1840.
Navn, alder:
Kittil Olsen, 35 og kone
Johanne Olsd., 35 ½
Maren Kittilsd., 8
Ole Kittilsen, 6
Gunild Maria Kittilsd., 4
Hensigt: ---
Fra: Født i Seufde (Manden), indfl. fra Slemdal sogn. Kone og børn født i Slemdal.
Til: Under Kolkinn.

Innfl.: Høst 1839.
Anmeldt: 26/9-1840.
Navn, alder: Pige Berthe Kirstine Nielsd., 26.
Hensigt: Oprinnelig tienet her.
Fra: Født paa Aarhuus, nu indfl. fra Aas Sogn.
Til: Aarhuus.

Innfl.: I 1836.
Anmeldt: 7/10-1840.
Navn, alder: Uk. Christen Nielsen, 23.
Hensigt: ---
Fra: Slemdal Sogn.
Til: Under Doxrød.

Innfl.: 2/1-1837.
Anmeldt: 14/10-1840.
Navn, alder:
Jacob Svendsen, 30
Anne Solvesd., (Gundersdatter? G.S.) hans kone, 37
Anne Jacobsd., 9.
Hensigt: Antaget som Hammersmed ved Fossum.
Fra: Øiestad pr.gj.
Til: Under Berberg.

Innfl.: I 1838.
Anmeldt: 18/10-1840.
Navn, alder: Niels Pedersen, 34.
Hensigt: ---
Fra: Slemdal sogn.
Til: Under Skiefield.

Innfl.: I 1836.
Anmeldt: 18/10-1840.
Navn, alder: Uk. Sigurd Gundersen, 20.
Hensigt: Tiener her.
Fra: Seufde Sogn.
Til: Moe.

Innfl.: I 1838.
Anmeldt: 5/11-1840.
Navn, alder: Pige Karen Svenkesd., 28.
Hensigt: Tiener her.
Fra: Holden og Solum.
Til: Falkum.

Innfl.: I 1838.
Anmeldt: 9/11-1840.
Navn, alder: Uk., Matros, Simon Wilhelm Johansen Kystad, 28.
Hensigt: ---
Fra: Trondhjem.
Til: Oseb.

Innfl.: Okt. 1840.
Anmeldt: 12/11-1840.
Navn, alder: Marthe Christine Stodsd., (Stoesd.) 24.
Hensigt: Gift med Auen Sørensen.
Fra: Født her i Gjerpen, indfl. fra Skien.
Til: Br.kl.

Innfl.: Mars 1840.
Anmeldt: 15/11-1840.
Navn, alder: Uk. Anders Johannesen, 29.
Hensigt: Tiener her.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Gulseth.

Innfl.: I okt. 1840.
Anmeldt: 25/11-1840.
Navn, alder: Pige Ingeborg Svendsd., 29.
Hensigt: ---
Fra: Født her, nu indfl. fra Øiestad.
Til: Nærum.

Innfl.: Okt. 1840.
Anmeldt: 4/12-1840.
Navn, alder: Pige Anne Cathrine Andersd. Worge, 41.
Hensigt: Tiener her.
Fra: Født paa Kongsberg, nu indfl. fra Skien.
Til: Mæhla.

Innfl.: April 1840.
Anmeldt: 9/12-1840.
Navn, alder:
Hans Nielsen Barth(?), 24 og hans kone
Anne Rasmusd., 25.
Hensigt: Hammersmed.
Fra: Herre Værk.
Til: Fossum.

Innfl.: I 1837.
Anmeldt: 15/12-1840.
Navn, alder: Pige Karen Thronsd., 21.
Hensigt: ---
Fra: Holden Sogn.
Til: Semb.

Innfl.: Sept. 1840.
Anmeldt: 25/12-1840.
Navn, alder: Marthe Maria Svendsd., 28.
Hensigt: Gift hertil.
Fra: Solum Sogn.
Til: Br.kl.

Innfl.: Jan. 1840.
Anmeldt: 29/1-1841.
Navn, alder: Berthe Marie Andersd., 31.
Hensigt: Gift hertil.
Fra: Porsgrund.
Til: Oseb.

Innfl.: I 1834.
Anmeldt: 7/4-1841.
Navn, alder: Pige Anne Sigurdsd., 25.
Hensigt: Tiener her.
Fra: Født i Gjerpen, nu indfl. fra Solum.
Til: Fossum.

Innfl.: Des. 1840.
Anmeldt: 9/4-1841.
Navn, alder: Knud Thorkelsen, 23.
Hensigt: ---
Fra: Øiestad Sogn.
Til: Br.kl.

Innfl.: Høst 1840.
Anmeldt: 25/4-1841.
Navn, alder: Enke Anne Beathe Larsd., 57.
Hensigt: ---
Fra: Solum Sogn.
Til: Follestad.

Innfl.: Vaar 1839.
Anmeldt: 26/4-1841.
Navn, alder:
Anund Torstensen, 40 og kone
Anne Andersd., 27.
Hensigt: ---
Fra: Sandsvær Sogn, men flyttet fra Slemdal hvor konen er født.
Til: Under N. Wenstøb.

Innfl.: Vaar 1840.
Anmeldt: 28/4-1841.
Navn, alder: Amtmand Carl Falsen, 54
Frue Louise C. Falsen, 60
Frøken Henriette Falsen, 25
Cand. Jur. Edvard Falsen, 30. Fra Christiania.
Signe Espeline, tienestepige, 23. Fra Christiania.
Hensigt: ---
Fra: Indflyttet fra Egers pr.gj.
Til:

Innfl.: 14/4-1841.
Anmeldt: 24/4-1841.
Navn, alder: Ole Gundersen, 23.
Hensigt: ---
Fra: Holden.
Til: Gjerpen pr.gj.

Innfl.: Mars 1839.
Anmeldt: 16/5-1841.
Navn, alder: Elise Andrea Nielsd., 28.
Hensigt: ---
Fra: Eidanger.
Til: Sanden.

Innfl.: 1840.
Anmeldt: 16/5-1841.
Navn, alder:
John Johansen, 29
Maren Jensd., kone, 30
Johan Johnsen, 5
Jens Johnsen, 3.
Hensigt: Hammersmed ved Fossum Værk.
Fra: Porsgrund.
Til: Under Wenstøb.

Innfl.: I 1840.
Anmeldt: 16/5-1841.
Navn, alder: Pige Inger Olsd., 22.
Hensigt: ---
Fra: Født i Gjerpen, indfl. fra Skien.
Til: Aarhuus.

Innfl.: I 1835.
Anmeldt: 20/5-1841.
Navn, alder: Inger Jensd., 25.
Hensigt: ---
Fra: Kongsberg.
Til: Sanden.

Innfl.: I 1835.
Anmeldt: 23/5-1841.
Navn, alder: Jfr. Karen Simonine Dorthea Eriksen, 29.
Hensigt: ---
Fra: Brevig.
Til: Borrestad.

Innfl.: Høst 1840.
Anmeldt: 26/5-1841.
Navn, alder: Pige Gunild Hansd., 20.
Hensigt: ---
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Ballestad.

Innfl.: 1838.
Anmeldt: 26/5-1841.
Navn, alder: Marie Magdalene Quist, (alder?).
Hensigt: Ægteviet med Skipper Schultz.
Fra: Porsgrund.
Til: Oseb.

Innfl.: Høst 1840.
Anmeldt: 2/6-1841.
Navn, alder:
John Johnsen, 26 og kone
Karen Pedersd., 25
Johan Paulus Johnsen, 2.
Hensigt: Herfra udflyttede til Solum i Nov. 1839.
Fra: Solum sogn.
Til: N. Brækkej.

Innfl.: Høst 1839.
Anmeldt: 14/6-1841.
Navn, alder:
Ole Johnsen, uk., 30.
Halvor Johnsen, uk., 28.
Hensigt: Snedkerarbeid (begge).
Fra: Holden Sogn.
Til: N. Brækkej.

Innfl.: I 1837.
Anmeldt: 14/6-1841.
Navn, alder: Pige Anne Johnsd., 29.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Glænde.

Innfl.: April 1841.
Anmeldt: 15/6-1841.
Navn, alder:
Torsten Olsen, 25, født i Eidanger Sogn, og hans kone
Marie Thorsd., 29, Født paa Ballestad.
Albrecht Gotfried Hansen, mandens Stedsøn, 2 ½. Født i Brevig.
Hensigt: Kiøbt Eiendom her.
Fra: (Se over)
Til: Under Meen.

Innfl.: Høst 1840.
Anmeldt: 22/6-1841.
Navn, alder: Uk. Anders Anundsen, 26,
Hensigt: Tiener her.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Falkum.

Innfl.: I 1839.
Anmeldt: 23/6-1841.
Navn, alder:
Sadelmager Jens Fengdalsen (Sengdalsen?), 50.
Hensigt: Kiøbt Huus.
Fra: Skien.
Til: Under N. Brække.

Innfl.: I 1837.
Anmeldt: 15/7-1841.
Navn, alder: Pige Karen Marie Enersd., 29.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Skien.
Til: Egelie.

Innfl.: Desemb. 1840.
Anmeldt: 26/8-1841.
Navn, alder: Aaste Cathrine Gundersd., 24.
Hensigt: Gift hertil med Johannes Henriksen Fossum.
Fra: Holden Sogn.
Til: Fossum.

Innfl.: Juli. 1841.
Anmeldt: 1/9-1841.
Navn, alder: Pige Gunild Maria Johannesd., 24 ½.
Hensigt: ---
Fra: Sandsværd pr.gj.
Til: Luxefield.

Innfl.: 11/6-1841.
Anmeldt: 16/9-1841.
Navn, alder: Inger Andrea Jensd., 23.
Hensigt: Gift med Ole Andersen Bratsbergkl.
Fra: Skien.
Til: Br.kl.

Innfl.: Juni 1841.
Anmeldt: 24/9-1841.
Navn, alder: Uk. Skrædder Thomas Eriksen, 26.
Hensigt: ---
Fra: Født i Holden, indfl. fra Skien.
Til: Lysa u. Semb.

Innfl.: I 1838.
Anmeldt: 3/11-1841.
Navn, alder: Jacob Iversen, 24.
Hensigt: Møllerdreng.
Fra: Solum Sogn.
Til: Fossum.

Innfl.: Mai 1840.
Anmeldt: 11/11-1841.
Navn, alder: Ingeborg Elisabeth Arvesd., 24.
Hensigt: Gift hertil.
Fra: Porsgrund.
Til: Aashammer.

Innfl.: I 1835.
Anmeldt: 1/12-1841.
Navn, alder: Maren Kirstine Knudsd., 27.
Hensigt: Tiener her.
Fra: Solum og Skien.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1841.
Anmeldt: 2/12-1841.
Navn, alder:
Skipper Søren Munch, 42
Marie f. Plesner, 30
Hans Munch, 7
Nicolay (død senere), 4 ½
Christian Karenius Munch, 3 ½
Søren Munch, 1
Hensigt: ---
Fra: Solum Sogn.
Til: Follestad.

Innfl.: Sept. 1841.
Anmeldt: 8/12-1841.
Navn, alder: Pige Anne Svendsd., 32.
Hensigt: Som Kamerpige.
Fra: Laurdals pr.gj.
Til: Brækkejordet.

Innfl.: Høst 1840.
Anmeldt: 10/12-1841.
Navn, alder: Pige Liv Halvorsd., 18.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Bøe pr.gj.
Til: Br.kl.

Innfl.: Vaar 1841.
Anmeldt: 26/1-1842.
Navn, alder: Pige Maren Kirstine Iversd. Aaslandseiet, 27 ½.
Hensigt: Tiener hos broderen.
Fra: Solum Sogn.
Til: Fossum.

Innfl.: 1840.
Anmeldt: 6/2-1842.
Navn, alder: Pige Inger Gundersd., 26.
Hensigt: Tiener.
Fra: Slemdal sogn.
Til: Fossum.

Innfl.: I 1832.
Anmeldt: 14/2-1842.
Navn, alder: Ole Gunuldsen, afskediget Soldat, 30.
Hensigt: Tienestegiørende her.
Fra: Født i Gjerpen, indfl. fra Christiansand.
Til: Fjeldal.

Innfl.: Foraar 1839.
Anmeldt: 23/2-1842.
Navn, alder:
Knud Olsen Skjelsvig, Skipper, 31.
Gunild Marie Olsd. Grønlie, hans Hustru, 34.
Hensigt: ---
Fra: Eidanger.
Til: Oseb.

Innfl.: Høst 1841.
Anmeldt: 16/3-1842.
Navn, alder: Pige Dorthe Maria Jensd., 23.
Hensigt: Har havt midlertidig tieneste i Slemdal. (Ref. Udfl. No. 6 1839).
Fra: Født paa Fossum, nu flyttet tilbage fra Slemdal.
Til: Fossum.

Innfl.: Høst 1839.
Anmeldt: 7/4-1842.
Navn, alder:
Nicolay Nicolaysen, 32. Født i Tønsberg. Indfl. fra Seufde.
Aase Endresd., 30, hans kone. Født i Seufde.
Sigurd Sigurdsen, hendes søn, 6 ½. Født i Seufde.
Johanne Gurine Nicolaysd., deres datter, 4. Født i Skien hvorfra hele familien senest indflyttet.
Hensigt: ---
Fra: (Se ovenfor).
Til: Under Mæhla.

Innfl.: Vaar 1841.
Anmeldt: 14/4-1842.
Navn, alder:
Matros Peder Olsen, 47
Nicolea Larsd., hans hustru, 42
Olavus Pedersen, 16
Mariane Pedersd., 13
Boel Rebbi Pedersd., 10
Lars Pedersen, 7
Nicolea Pedersd., 4 ½.
Hensigt: ---
Fra: Manden født paa Oseb., Konen og Børnene i Skien, hvorfra hele familien er indflyttet.
Til: S. Brækkej.

Innfl.: 14/4-1842.
Anmeldt: 29/4-1842.
Navn, alder: Thomas Eliassen, 32.
Hensigt: Daglønner.
Fra: Solum Sogn.
Til: Under Strømdal.

Innfl.: I 1837.
Anmeldt: 2/5-1842.
Navn, alder: Pige Pernille Aslaksd., 25.
Hensigt: ---
Fra: Skien.
Til: Falkum.

Innfl.: Mars 1841.
Anmeldt: 3/5-1842.
Navn, alder: Tollef Torgrimsen, 20.
Hensigt: I Smedlære.
Fra: Holden.
Til: Fossum.

Innfl.: Des. 1841.
Anmeldt: 15/5-1842.
Navn, alder: Hansine Biørnsd., 36.
Hensigt: Gift hertil.
Fra: Solum Sogn.
Til: Under Bratsberg.

Innfl.: Jan. 1842.
Anmeldt: 3/6-1842.
Navn, alder: Uk. Hans Andersen Heisholdt, 23.
Hensigt: Arbeider som Skrædder.
Fra: Født paa Kongsberg, sidst indfl. fra Solum.
Til: Ballestad.

Innfl.: Høst 1841.
Anmeldt: 7/6-1842.
Navn, alder: Uk. Abraham Jacobsen, 16.
Hensigt: Tiener her.
Fra: Født i Eidanger, indfl. fra Porsgrund.
Til: Østre Borge.

Innfl.: April 1842.
Anmeldt: 9/6-1842.
Navn, alder:
Halvor Engebrigtsen, 24
Sovei Olsd., hans kone, 25
Kirsten Andrea, deres datter, ½
Hensigt: ---
Fra: Eidanger Sogn.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Januar 1842.
Anmeldt: 11/6-1842.
Navn, alder: Ingeborg Andrea Fredriksd., 30.
Hensigt: Gift hertil med Zacharias Nielsen Fossum.
Fra: Skien og Solum.
Til: Under Fossum.

Innfl.: April 1842.
Anmeldt: 12/6-1842.
Navn, alder: Niels Hansen Næs(?), 34.
Hensigt: ---
Fra: Kongsberg, Sandsværd.
Til: Øgter.

Innfl.: 17/5-1842.
Anmeldt: 15/6-1842.
Navn, alder:
Peder Sørensen, 22
Berthe Pedersd., hans kone, 31. (Udflyttet under No. 23 d.a. - dette anno).
Hensigt: Arbeider ved Reberbanen.
Fra: Skien.
Til: Under Mæhla.

Innfl.: 20/7-1841.
Anmeldt: 15/6-1842.
Navn, alder: Berthe Sørensd. Kiær?, 25.
Hensigt: Gift med Lars Aabye.
Fra: Sandar herred.
Til: Meen.

Innfl.: Foraar 1841.
Anmeldt: 6/8-1842.
Navn, alder:
Skipper Jacob Petersen, 47
Caroline Augusta f. Kurtzhals, hans hustru, 39.
Hensigt: ---
Fra: Se neste.
Til: Se neste.

Innfl.: I 1841.
Anmeldt: 7/8-1842.
Navn, alder:
Andreas Petersen, 15. Født i Gj.
Jens Sigmon Petersen, 12. Født i Gj.
Henrik Ulrik Kurtzhals (Petersen), 10. Født i Gj.
Petter Nielsen(Petersen), 8. Født i Solum.
Thorvald Petersen, 7. Født i Solum.
Sophie Fredrikke Petersen, 5. Født i Solum.
Emilie Magrethe Petersen, 3 ½. Født i Solum.
Hensigt: ---
Fra: Indflyttet fra Solum.
Til:

Innfl.: I 1841.
Anmeldt: 7/8-1842.
Navn, alder: Pige Pernille Ellefsd., 23 ½.
Hensigt: Ægteskab.
Fra: Warnæs Sogn og Hedrum.
Til: Lie.

Innfl.: Høst 1840.
Anmeldt: 15/9-1842.
Navn, alder:
Jacob Isaksen, 68
Laurine Iversd., hans kone, 64
Maria Jacobsd., datteren, Sindsvag, 20
Isak Jacobsen, sønnen, 30.
Hensigt: ---
Fra: Født i Eidanger, indfl. fra Porsgrund. Sønnen Indfl. fra Eidanger.
Til: Under Borge.

Innfl.: 1841.
Anmeldt: 4/10-1842.
Navn, alder: Karen Helene Gasman, 30.
Hensigt: ---
Fra: Skien.
Til: Foss.

Innfl.: Nov. 1841.
Anmeldt: 6/10-1842.
Navn, alder: Uk. Gunder Hansen, 20.
Hensigt: I Skrædderlære.
Fra: Holden.
Til: Under Mæhla.

Innfl.: 14/4-1842.
Anmeldt: 11/10-1842.
Navn, alder: Pige Ingeborg Olsd., 26.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Hjerdals pr.gj.
Til: Limie.

Innfl.: Høst 1841.
Anmeldt: 12/10-1842.
Navn, alder: Pige Inger Kirstine Gundersd., 26.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Gjerpen (Fossum), Udflyttet 1839.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1842.
Anmeldt: 19/10-1842.
Navn, alder: Jomfru Petronelle Kirstine Petersen, 42.
Hensigt: ---
Fra: Født i Porsgrund, indflyttet fra Skien.
Til: Gjerpen pr.gj. (prestegaard?)

Innfl.: Okt. 1842.
Anmeldt: 21/10-1842.
Navn, alder: Tarand Jørgensd., 20.
Hensigt: ---
Fra: Gjerpen, nu indfl. fra Sillejord.
Til: Grinie.

Innfl.: Sept. 1840.
Anmeldt: 27/10-1842.
Navn, alder:
Anders Isaksen Holm, 39
Maren Larsd., hans hustru, 40
Anne Berthea Andersd., 5
Berthe Kirstine Andersd., 3 ½
Isak Andersen, 1 ½.
Hensigt: ---
Fra: Indflyttet fra Skien hvortil Forældrene udflyttet i 1837.
Til: Ekornrød under Bratsberg.

Innfl.: Mars 1841.
Anmeldt: 7/11-1842.
Navn, alder:
Capitain Hans Norderhoug, 60
Marthe Hovind, hans kone, 50
Maren Otilia Henriche Norderhoug, 24
Jens Thomas Martin Norderhoug, 19
Christiane Albertine Fredrikke Norderhoug, 17
Carl Halfdan Norderhoug, 15
Wilhelm Ferdinand Norderhoug, 11
Marie Hansd. Hovind, Svigermoder, 77.
Hensigt: Ansat her.
Fra: Fødte i Hole pr.gj. paa Ringerige. Senest indflyttet fra Graaten.
Til: Grinie.

Innfl.: Vaar 1840.
Anmeldt: 9/11-1842.
Navn, alder: Carl Christensen, 23.
Hensigt: I Farverlære.
Fra: Holden pr.gj.
Til: N. Brækkejord.

Innfl.: 1839.
Anmeldt: 18/11-1842.
Navn, alder: Enkem. Anders Gundersen, 38.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Født i Seufde, indflyttet fra Bøe.
Til: N. Brækkej.

Innfl.: Mai 1842.
Anmeldt: 26/11-1842.
Navn, alder: Lars Peter Kolbeinsen Barastad(?), 21.
Hensigt: Som Skriverkarl.
Fra: Voldens pr.gj. i Bergen.
Til: Limie.

Innfl.: Nov. 1842.
Anmeldt: 9/12-1842.
Navn, alder:
Halvor Aslaksen, Smed, 43
Inger Torstensd., hans kone, 35
Aslak Halvorsen, deres søn, 8.
Halvor Halvorsen, 6
Torsten Halvorsen, 3
Knud Halvorsen, ½.
Hensigt: ---
Fra: Winje pr.gj., Senest indfl. fra Laurdal.
Til: Under Borge.

Innfl.: Høst 1839.
Anmeldt: 25/1-1843.
Navn, alder: Pige Anne Margrethe Pedersd., 33.
Hensigt: Tiener her.
Fra: Eidanger pr.gj.
Til: Fossum.

Innfl.: Høst 1841.
Anmeldt: 15/4-1843.
Navn, alder: Maren Larsd. Bugten, 36.
Hensigt: Gift hertil med Skomager Niels Gundersen.
Fra: Født i Gjerpen, men indflyttet fra Solum.
Til: N. Brækkej.

Innfl.: Høst 1842.
Anmeldt: 29/4-1843.
Navn, alder: Lars Andreas Gundersen, 26.
Hensigt: ---
Fra: Født i Helgen Sogn, indfl. fra Solum.
Til: Semb.

Innfl.: Høst 1842.
Anmeldt: 4/5-1843.
Navn, alder: Pige Pernille Pedersd., 43.
Hensigt: ---
Fra: Født her, nu indfl. fra Stokke pr.gj.
Til: Gjerpen pr. gd. (Prestegaard eller Prestegjeld?)

Innfl.: Dbr. 1842.
Anmeldt: 5/6-1843.
Navn, alder: Maren Larsd., 30.
Hensigt: Gift med Lars Andersen, Brækkejordet.
Fra: Født und. Bøe, indfl. fra Skien.
Til: N. Brækkej.

Innfl.: I 1842.
Anmeldt: 7/6-1843.
Navn, alder: Pige Else Jacobsd., 31.
Hensigt: ---
Fra: Født her, indfl. fra Christiania.
Til: Fossum.

Innfl.: I 1840.
Anmeldt: 13/6-1843.
Navn, alder: Cand. Jur. Niels Fredrik Severin Tambs, 29.
Hensigt: Fuldmægtig paa Amtscontoret.
Fra: Født i Skieberg, indfl. senest fra Christiania.
Til: Mæhla.

Innfl.: I 1840.
Anmeldt: 14/6-1843.
Navn, alder: Pige Aasild Olsd. Liane, 19.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Gulseth.

Innfl.: Juni 1842.
Anmeldt: 18/6-1843.
Navn, alder: Maren Jacobsd., 32.
Hensigt: Gift med Ole Fækjan.
Fra: Slemdal Sogn.
Til: Luxefjeld.

Innfl.: Nov. 1842.
Anmeldt: 28/6-1843.
Navn, alder:
Torkild Børresen, Skibstømmermand, 40
Karen Kirstine Aslaksd., hans hustru, 28
Andreas Torkildsen, deres søn, 2 ½.
Hensigt: ---
Fra: Født i Øiestad Sogn, indflyttet fra Solum. Konen født her und. Berberg, Barnet født i Solum.
Til: Follestad.

Innfl.: Høst 1841.
Anmeldt: 29/6-1843.
Navn, alder: Pige Anne Kirstine Johnsd., 22.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Kongsberg, Sandsværd, senest fra Slemdal.
Til: Aarhuus.

Innfl.: Høst 1841.
Anmeldt: 12/7-1843.
Navn, alder: Pige Aaste Larsd., 25.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Aarhuus.

Innfl.: I 1838.
Anmeldt: 7/9-1843.
Navn, alder: Pige Mari Nielsd. Knollen, 21.
Hensigt: ---
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Wenstøb.

Innfl.: 1842.
Anmeldt: 8/9-1843.
Navn, alder: Pige Marthe Karine Waldemarsd., 25.
Hensigt: ---
Fra: Født her, udflyttet til Siljord i 1841 (No. 14) og nu herfra tilbageflyttet.
Til: Fossum.

Innfl.: Sept. 1843.
Anmeldt: 16/9-1843.
Navn, alder: Uk. Anders Nielsen, 31.
Hensigt: Ægteskab.
Fra: Sandsværd pr.gj.
Til: Dahle i Luxefjeld.

Innfl.: Jan. 1843.
Anmeldt: 6/10-1843.
Navn, alder: Andrea Christensd., 28.
Hensigt: Ægteskab. Gift med Søren Nielsen.
Fra: Solum Sogn.
Til: N. Brækkejord.

Innfl.: Juni 1842.
Anmeldt: 11/10-1843.
Navn, alder: Uk. Bent Johnsen, 30.
Hensigt: Tjeneste.
Fra: Holden, indflyttet senest fra Laurvig.
Til: Brække.

Innfl.: I 1840.
Anmeldt: 16/10-1843.
Navn, alder: Pige Anne Karine Nielsd., 18.
Hensigt: Tjeneste.
Fra: Skien.
Til: Sneltvedt.

Innfl.: Høst 1839.
Anmeldt: 4/11-1843.
Navn, alder: Fredrikke Engebregtsd. Strand, 26.
Hensigt: Ægteviet hertil med Johannes Biørgusen.
Fra: Skien.
Til: S. Brækkej., nu und. Tufte.

Innfl.: I 1838.
Anmeldt: 7/11-1843.
Navn, alder: Pige Ingeborg Larsd., 20.
Hensigt: ---
Fra: Skien
Til: Laugmandsgaarden.

Innfl.: I 1840.
Anmeldt: 10/11-1843.
Navn, alder: Uk. Christian Christensen, 28.
Hensigt: ---
Fra: Eidanger, senest hidflyttet fra Laurvig.
Til: Laugmandsgaarden.

Innfl.: 1840?
Anmeldt: 15/11-1843.
Navn, alder:
Enke Christiane Jacobsd., 36
Johannes Christiansen, søn, 12
Jacob Christiansen, søn, 9
Hensigt: ---
Fra: Moderen født her, indfl. fra Solum. Børnene født i Solum.
Til: Ballestad.

Innfl.: Sept. 1842.
Anmeldt: 22/11-1843.
Navn, alder:
Former Hans Nielsen, 28
Andrea Augustinie født Svendsen, hans hustru, 27
Wilhelm August Leopold Nielsen, søn, 2.
Hensigt: ---
Fra: Kiøbenhavn.
Til: Fossum.

Innfl.: Høst 1842.
Anmeldt: 6/12-1843.
Navn, alder: Pige Marie Knudsd., 22.
Hensigt: Tiener.
Fra: Født i Gjerpen, indfl. fra Skien.
Til: Falkum.

Innfl.: Nov. 1843.
Anmeldt: 8/12-1843.
Navn, alder:
Christen Pedersen, 37
Marie Elisabeth Sigfridsd., 37
Peder Christensen, 13
Helvig Maria Christensd., 11 ½
Anne Christensd., 10
Lars Christensen, 8 ½
Karen Sigfridine Christensd., 5 ½
Gunder Christensen, 1.
Hensigt: Forpagtet Jord.
Fra: Manden er født i Eidanger, konen i Gjerpen, nu indflyttet fra Solum hvor alle Børnene er fødte.
Til: Gløsmyhr.

Innfl.: Vaar 1843.
Anmeldt: 24/12-1843.
Navn, alder: Pige Maren Jørgensd., 22
Hensigt: Tjener.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Grinie.

Innfl.: Vinteren 1838
Anmeldt: 9/3-1844.
Navn, alder: Uk., Niels Ingebretsen, 33 ½.
Hensigt: Har tient før og er nu i fast arbeide ved Fossum.
Fra: Slemdal sogn.
Til: Luxefjeld.

Innfl.: Sommeren 1842.
Anmeldt: 20/3-1844.
Navn, alder: Pige Johanne Marie Johannesd., 25.
Hensigt: Har hertil tient, men skal nu gifte sig.
Fra: Gaaserud i Sandsværd.
Til: Luxefjeld.

Innfl.: 20/1-1844.
Anmeldt: 21/3-1844.
Navn, alder: Uk., Skomagersvend, Erik Christophersen, 24.
Hensigt: At tjene sit Brød som Skomager.
Fra: Født paa Kongsberg, men nu indfl. fra Skien.
Til: S. Brækkej.

Innfl.: Sommeren 1839.
Anmeldt: 24/4-1844.
Navn, alder: Pige Ingeborg Nielsd., 22 ½.
Hensigt: For at tjene.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: ---

Innfl.: 16/4-1844.
Anmeldt: 24/4-1844.
Navn, alder:
Prokurator Georg Petersen, -
Thora Resch, hans hustru, -
Maren Christiane Petersen, 10
Bernt Holm Petersen, 8
Mathilde Elisabeth Petersen, 6
Georg Henrik Petersen, 4 ¼.
Hensigt: Kiøbt Gaard u. Bratsberg.
Fra: Indflytted senest fra Skien, men alle Børn er født i Hvidesøe som Forældrene forhen har hvert Bosat.
Til: Bratsberg.

Innfl.: 22/4-1844.
Anmeldt: 1/5-1844.
Navn, alder: Pige Anne Gunhilde Nielsd., 20.
Hensigt: For at gifte sig.
Fra: Født paa Venstøb i Gjerpen, men indfl. fra Bamble.
Til: Gulseth.

Innfl.: Okt. 1843.
Anmeldt: 4/5-1844.
Navn, alder: Iverine Sophie Isaksd., 23,
Hensigt: Gift med Henrik Solvesen.
Fra: Født paa Here Hammerværk øster Porsgrund.
Til: Fossum.

Innfl.: 22/5-1844.
Anmeldt: 30/5-1844.
Navn, alder: Anne Amundsd. Rustad, 23.
Hensigt: Gift med Halvor Olsen Aasen u. Foss.
Fra: Født og indflyttet fra Slemdal i Eidanger.
Til: Aasen u. Foss.

Innfl.: Høsten 1843.
Anmeldt: 8/6-1844.
Navn, alder: Separeret Kone Karen Marie Arnesd., 41.
Hensigt: Eier Rødningen under Ballestad.
Fra: Født i Solum, gift her i Gjerpen hvorfra igjen udflyttet 5/6-1840 (no 22). Nu hidflyttet fra Solum.
Til: Rødningen u. Ballestad.

Innfl.: 7/4-1842.
Anmeldt: 3/7-1844.
Navn, alder: Pige Boel Gundersd., 29.
Hensigt: Ærnære sig med Søm.
Fra: Født i Skien som hun har indflyttet (fra?).
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Jan. 1844.
Anmeldt: 13/9-1844.
Navn, alder:
Johannes Gulbrandsen, 29
Karen Mortensd., hans kone, 27
Eline Maria Johannesd., hans datter, 2 ½.
Hensigt: Ansat som Skolelærer paa Bratsbergkl.
Fra: Biri pr.gj. Konen født i Gusdal (Gausdal).
Til: Br.kl.

Innfl.: April 1844.
Anmeldt: 27/9-1844.
Navn, alder:
Ole Hansen, Møller, 27
Gunild Maria Nielsd., hans hustru, 28.
Hensigt: Søge fortjeneste.
Fra: Eger sogn, indflyttet fra Skien. Konen f. i Skien.
Til: N. Brække.

Innfl.: April 1844.
Anmeldt: 30/9-1844.
Navn, alder:
Ole Olsen Flogstad, 32
Maren Karine Jacobsd., hans hustru, 25
Bodil Marie Olsd., deres Barn, 1 ½.
Hensigt: Kiøbt Gaard her.
Fra: Eidanger Sogn.
Til: Svinholt.

Innfl.: Vaar 1844.
Anmeldt: 9/10-1844.
Navn, alder:
Forstjunker Niels Løvenskiold, 55
Frue Anna Zacharine Løvenskiold, født Paus, 58
Grethe Jacobsen, jomfru, 17.
Hensigt: ---
Fra: Manden født i Porsgrund, konen i Skien og Jomfruen i Kragerø. Indflyttet fra Solum sogn.
Til: Jønnevald.

Innfl.: Juni 1844.
Anmeldt: 12/10-1844.
Navn, alder: Jacob Jacobsen, 41.
Hensigt: Gifte sig her.
Fra: Slemdal sogn.
Til: Løberg.

Innfl.: April 1843.
Anmeldt: 12/10-1844.
Navn, alder: Niels Engebregtsen, 33 ½.
Hensigt: Jfr. No. 1.
Fra: Slemdal Sogn.
Til: Øgter i Luxefjeld.

Innfl.: Høst 1842.
Anmeldt: 17/10-1844.
Navn, alder: Pige Ingeborg Kirstine Jensd., 30.
Hensigt: Tiener her.
Fra: Mælum Sogn.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1844.
Anmeldt: 18/10-1844.
Navn, alder: Amund Brynildsen, 27.
Hensigt: ---
Fra: Holden, senest Skien.
Til: Brækkej.

Innfl.: Vaar 1842.
Anmeldt: 23/10-1844.
Navn, alder: Pige Ingeborg Helgesd., 28.
Hensigt: Tjener.
Fra: Eidanger.
Til: Skyer.

Innfl.: 20/10-1844.
Anmeldt: 28/10-1844.
Navn, alder: Pige Berthe Maria Johnsd., 28.
Hensigt: Tjener.
Fra: Kongsberg, Slemdal.
Til: Grumstul.

Innfl.: Okt. 1844.
Anmeldt: 17/11-1844.
Navn, alder: Pige Karine Johansd., 22 - ref. modstaaende No. 3.
Hensigt: Hjemme her.
Fra: Bratsbergkl., nu indfl. fra Sillejord.
Til: Fossum.

Innfl.: I 1840.
Anmeldt: 19/11-1844.
Navn, alder: Pige Gurine Andrea Larsd., 22.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Skien.
Til: Mæhla.

Innfl.: I 1839.
Anmeldt: 29/11-1844.
Navn, alder: Uk. Niels Tollefsen, 19.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Slemdal.
Til: Engrav.

Innfl.: I 1839.
Anmeldt: 27/11-1844.
Navn, alder: Pige Maren Gurine Kittilsd., 27.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Solum Sogn.
Til: Gjerpen pr.gd.

Innfl.: I 1844.
Anmeldt: 27/11-1844.
Navn, alder: Anne Hansd., 27.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Solum, senest fra Skien.
Til: Gjerpen pr.gd.

Innfl.: Høst 1843.
Anmeldt: 29/11-1844.
Navn, alder: Uk., Even Christensen, 28.
Hensigt: Kiøbt Huus.
Fra: Solum sogn.
Til: Br.kl.

Innfl.: Okt. 1844.
Anmeldt: 4/12-1844.
Navn, alder:
Lars Rasmussen, 36
Maren Karine Hansd., hans kone, 35
Sophie Helvig Larsd., 14
Karen Marie Larsd., 9
Gerhardine Larsd., 6
Anne Mathea Larsd., 2
Hensigt: Kiøbt Huus.
Fra: Solum Sogn.
Til: Borgeskov.

Innfl.: Vaar 1842.
Anmeldt: 17/12-1844.
Navn, alder: Uk. Niels Christensen, 19.
Hensigt: Forældrene bor her.
Fra: Holdens pr.gj.
Til: Follestad.

Innfl.: Høst 1844.
Anmeldt: 18/12-1844.
Navn, alder:
Ole Nielsen, 30
Margith Jahnsd., hans Kone, 27
Niels Olsen, deres søn, 5
Andreas Bertrand Olsen, dito, 2
Hensigt: Bortflyttet herfra i 1842. (No. 65-67).
Fra: Indfl. fra Solum Sogn der det yngste barn er født.
Til: Under Mæhla.

Innfl.: 21/12-1844.
Anmeldt: 21/12-1844.
Navn, alder: Christen Andreas Mathiasen, 30.
Hensigt: Giftermaal.
Fra: Solum Sogn.
Til: Ballestad.

Innfl.: 25/10-1844.
Anmeldt: 30/12-1844.
Navn, alder: Anne Abrahamsd., 22.
Hensigt: Giftet hertil.
Fra: Solum Sogn.
Til: Tufte.

Innfl.: 10/1-1845.
Anmeldt: 23/1-1845.
Navn, alder: Pige Marthe Gundersd., 27.
Hensigt: Har før tient her uden attest, nu sist indfl. for saa at giftes.
Fra: Ulefos i Holden.
Til: Kolkinn.

Innfl.: Vaar 1842.
Anmeldt: 31/1-1845.
Navn, alder: Pige Johanne Albertine Johannesd., 27.
Hensigt: At tjene.
Fra: Skien.
Til: Follestad.

Innfl.: Nov. 1844.
Anmeldt: 19/3-1845.
Navn, alder: Karen Kirstine Jørgensd., 32.
Hensigt: Gift hertil.
Fra: Holdens pr.gj.
Til: Aashammer.

Innfl.: Høst 1843.
Anmeldt: 2/4-1845.
Navn, alder: Berthe Petronelle Hansd., 36.
Hensigt: ---
Fra: Født ved Fossum.
Til: Br.kl.

Innfl.: Høst 1842.
Anmeldt: 17/5-1845.
Navn, alder: Pige Ragnild Hansd., 31.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Solum pr.gj.
Til: Semb Ø.

Innfl.: Høst 1843.
Anmeldt: 18/5-1845.
Navn, alder: Pige Sophie Wilhelmine Rasmusd., 22.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Skien.
Til: Falkum.

Innfl.: Høst 1844.
Anmeldt: 23/5-1845.
Navn, alder: Enke Maria Nilsd., 24.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Født i Bøe sogn og indflyttet fra Holden.
Til: Under Tufte.

Innfl.: Vaar 1843.
Anmeldt: 27/5-1845.
Navn, alder:
Matros Peder Hansen, 28
Anne Karine Jacobsd., hans kone, 34
Hans Jacob Pedersen, 6
Lars Pedersen, 4
Hensigt: Udflyttet herfra i 1839 (No. 10, 11).
Fra: Manden født i Porsgrund, konen her og Børnene i Eidanger hvorfra familien nu er indflyttet.
Til: Under Borge Østre.

Innfl.: Vaar 1844.
Anmeldt: 28/5-1845.
Navn, alder: Pige Anne Magrethe Torstensd., 18.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Solum Sogn.
Til: Gjerpen pr. gaard.

Innfl.: Høst 1844.
Anmeldt: 2/6-1845.
Navn, alder: Maren Gundersd., 40.
Hensigt: Gift hertil med Anders Larsen.
Fra: Solum Sogn.
Til: Falkum.

Innfl.: Høst 1844.
Anmeldt: 4/6-1845.
Navn, alder: Karen Amundsd., 29.
Hensigt: Tjene hos forældrene.
Fra: Skien.
Til: N. Brækkej.

Innfl.: Høst 1844.
Anmeldt: 4/6-1845.
Navn, alder: Pige Hanne Marie Elise Andersd., 21.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Porsgrund.
Til: Tufte.

Innfl.: Vaar 1843.
Anmeldt: 6/6-1845.
Navn, alder: Pige Laurentze Gundersd., 27.
Hensigt: Tiener her. (Jfr. Udfl. 1837 no.17).
Fra: Født her, indfl. nu fra Skien.
Til: Haven (På Falkum?).

Innfl.: Des. 1844.
Anmeldt: 8/6-1845.
Navn, alder: Inger Hansine Olsd., 22.
Hensigt: Gift med Torjus Ingebregtsen.
Fra: Født her, senest indfl. fra Porsgrund.
Til: Borrestad-ejet.

Innfl.: April 1845.
Anmeldt: 11/6-1845.
Navn, alder:
Anders Larsen, 36. Født her, indflyttet fra Solum.
og hustru Anne Magrethe Halvorsd., 34. Født og indfl. fra Solum.
Lars Elias Andersen, 9 ½
Inger Andersd., ½. Født i Skien.
Hensigt: ---
Fra: Solum pr.gj.
Til: Svarttangen u. Meen.

Innfl.: Vaar 1842.
Anmeldt: 18/6-1845.
Navn, alder: Uk. Lars Augundson, 25.
Hensigt: At tjene.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Falkum.

Innfl.: Vaar 1842.
Anmeldt: 18/6-1845.
Navn, alder: Uk. Gunder Halvorsen Øveland, 21.
Hensigt: At tjene.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Dyrkold.

Innfl.: Juni 1842.
Anmeldt: 18/6-1845.
Navn, alder: Gunild Olsd. Dammyhra, 32.
Karen Olsd., 9 (hendes uægte børn).
Ingeborg Elisabeth, 3 ½ (hendes uægte børn).
Hensigt: Gift hertil med Niels Tollefsen Askildsbakken.
Fra: Slemdals Sogn.
Til: Askildsbakken u. Meen.

Innfl.: Jan. 1844.
Anmeldt: 2/7-1845.
Navn, alder: Kirsten Hansd., 45.
Hensigt: Gift med Ole Michelsen Kastdal.
Fra: Slemdal Sogn.
Til: Under Semb.

Innfl.: Jan. 1845.
Anmeldt: 3/7-1845.
Navn, alder:
Skomagersvend Christian Emilius Oldrup, 26. Født i Kiøbenhavn.
Ingeborg Olsd. hans kone, 29. Født her i Gjerpen.
Caroline Emilie Oldrup, 3 ½, deres datter. Født i Christiania.
Hensigt: ---
Fra: Christiania.
Til: Follestad.

Innfl.: I 1842.
Anmeldt: 9/7-1845.
Navn, alder: Pige Karen Oline Olsd., 20.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Eidanger Sogn.
Til: Aashammer.

Innfl.: Vaar 1844.
Anmeldt: 8/8-1845.
Navn, alder:
Christen Hansen, 42
Gunild Kirstine Johannesd., hustru, 33 og deres børn:
Johannes Christensen, 14
Anne Karine Christensd., 10
Kirsten Maria Christensd., 8
Maren Christensd., 4.
Hensigt: Overtaget Jordbrug.
Fra: Holden pr.gj.
Til: Falkum.

Innfl.: 28/3-1845.
Anmeldt: 26/7-1845.
Navn, alder:
Procurator Thorbiørnsen, 39
Anne Marie Hjelm, hustru, 34 og deres børn:
Thorvald Fredrik, 7
Walborg, 4
Jensine, 2
Marie Jacoba, ½.
Jomfru Gunild Thorbiørnsen, 40.
Hensigt: ---
Fra: Skien.
Til: Meen.

Innfl.: I 1842.
Anmeldt: 15/8-1845.
Navn, alder: Pige Hanne Cathrine Hansd., 21.
Hensigt: At tage tjeneste.
Fra: Graaten.
Til: Falkum.

Innfl.: I April-1845.
Anmeldt: 5/9-1845.
Navn, alder: Aslaug Nielsd., 34.
Hensigt: Gift med Underofficer Ole Christensen.
Fra: Født i Holden og indfl. fra Solum.
Til: Under Tufte.

Innfl.: I 1842.
Anmeldt: 12/9-1845.
Navn, alder: Sara Pedersd., 37.
Hensigt: Tjener paa Falkum, nu gift med Christopher Christensen.
Fra: Solum Sogn.
Til: Kolkinn.

Innfl.: Høst 1843.
Anmeldt: 25/9-1845.
Navn, alder:
Claus Thorsen, 30
Kirsten Olsd., 29. Hans hustru
Kirsten Johanne Clausd., 2 ¾.
Hensigt: --- (Han var snekker. G.S.)
Fra: Født i Seufde, indfl. fra Solum hvor ogsaa konen og barnet var født.
Til: U. Borrestad.

Innfl.: I 1844.
Anmeldt: 25/9-1845.
Navn, alder:
Bogbinder Johan Jacob Gustav Bergstein, 43
Ingeborg Mathea Hansen, 46, hans hustru.
Hensigt: ---
Fra: ---
Til: ---
(Trolig bare på gjennomreise. Ikke i Gj. i FT 1845).

Innfl.: Høst 1843.
Anmeldt: 27/9-1845.
Navn, alder: Gurine Olsd., 27.
Hensigt: Tilbageflyttet hertil som gift med Christopher Jensen Gran.
Fra: Født her og indfl. til Skien i 1843 No. 102.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Høst 1844.
Anmeldt: 3/10-1845.
Navn, alder:
Skibscapit. Christian Fredrik Wanberg, 26
Monsine Jacobine f. Istad, hans kone, 21.
Hensigt: Eiendom her.
Fra: Han: Født i Skien, indfl. fra Porsgrund. Hun: Født i Sogn.
Til: Meenstad.

Innfl.: 14/10-1845.
Anmeldt: 23/10-1845.
Navn, alder:
Andreas Christensen, 25
Thore Marie Christensd., hans Hustru, 28.
Hensigt: Ægteviet her den 23/10-1845.
Fra: Han fra Skien. Hun føst i Drangedal, nu indf. fra Skien.
Til: Follestad.

Innfl.: Sept. 1845.
Anmeldt: 27/10-1845.
Navn, alder: Gunder Knudsen Gaupaasen, 29.
Hensigt: Hjemme her. Udfl. herfra 9/5-1842 (No. 26).
Fra: Senest fra Trondhjem.
Til: Gaupaasen.

Innfl.: Høst 1845.
Anmeldt: 17/11-1845.
Navn, alder: Aslaug Olsd., 22.
Hensigt: Gift med Peder Nielsen u. Bratsberg.
Fra: Født i Holden, Hertil indflyttet fra Skien, hvor hun er Ægteviet.
Til: Und. Bratsberg.

Innfl.: Høst 1844.
Anmeldt: 21/11-1845.
Navn, alder:
Toldfuldmægtig Knud Geelmyden Fleischer, 26 ½. Født i Christiansand.
Elisabeth Cathrine Schreiber, hans hustru, 44. Født i Laurvig.
Sophie Amalie Jacoba Johanne Budde, Steddatter, 10.
Hensigt: ---
Fra: Indfl. fra Porsgrund hvor datteren er født.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Vaar 1845.
Anmeldt: 23/11-1845.
Navn, alder: Uk. Torsten Torstensen, 18.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Luxefjeld.

Innfl.: Okt. 1845.
Anmeldt: 27/11-1845.
Navn, alder: Just Sørensen, 23.
Hensigt: ---
Fra: Skien.
Til: Haven (Falkum.)

Innfl.: Okt. 1842.
Anmeldt: 7/12-1845.
Navn, alder: Anne Sophie Andersd., 37.
Hensigt: Gift hertil med Snedker Peder O. Holm.
Fra: Moss, senest Skien.
Til: Und. Bratsberg.

Innfl.: Vaar 1845.
Anmeldt: 8/12-1845.
Navn, alder:
Ole Isaksen, 43
Anne Rollefsd., hans kone, 30.
Hensigt: ---
Fra: Fra Holden. Han født på Eidsvold, hun i Seufde.
Til: Und. N. Brække.

Innfl.: Sommer 1844.
Anmeldt: 8/12-1845.
Navn, alder: Pige Maren Olsd., 23
Hensigt: At tjene
Fra: Holden
Til: Und. Semb.

Innfl.: Juni 1845.
Anmeldt: 10/12-1845.
Navn, alder: Dorthe Sophie Bomhoff, 29.
Hensigt: Gift hertil.
Fra: Skien
Til: Grinie.

Innfl.: Juli 1845.
Anmeldt: 12/12-1845.
Navn, alder: Elen Marie Pedersd., 28
Hensigt: Gift med Elias Larsen.
Fra: Eidanger.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Aug. 1845.
Anmeldt: 23/12-1845.
Navn, alder:
Skomager Hans Christian Fander, 35, født i Skien.
Ingeborg Torgersd., hans kone, 35, født i Christiansand.
Hensigt: Kiøbt huus her.
Fra: ---
Til: Und. Grinie.

Innfl.: Sept. 1845.
Anmeldt: 29/12-1845.
Navn, alder: Marthe Kirstine Isaksd., 35.
Hensigt: Gift med Torsten Webiørnsen u. Gulseth.
Fra: Solum sogn.
Til: Und. Gulseth.

Innfl.: Vaar 1845.
Anmeldt: 9/1-1846.
Navn, alder: Petronelle Gundersd., 29.
Hensigt: ---
Fra: Skien.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Vaar 1845.
Anmeldt: 16/2-1846.
Navn, alder: Maren Olsd., 28.
Hensigt: Gift med Peder Zachariassen.
Fra: Solum sogn.
Til: S. Brækkejord.

Innfl.: Januar 1846.
Anmeldt: 18/2-1846.
Navn, alder:
David Thorsen, 39
Karen Pedersd., hans kone, 39
Marthe Johanne Davidsd., 11
Theodor Davidsen, 8
Petronelle Davidsd., 6
Birgitte Davidsd., 2
Hensigt: Kiøbt Eiendom her.
Fra: Porsgrund hvor ogsaa alle børnene er født.
Til: Und. Borge.

Innfl.: Mars 1846.
Anmeldt: 18/3-1846.
Navn, alder: Lars Olsen Nystrand, 23
Hensigt: ---
Fra: Eidanger Sogn.
Til: Und. Riis.

Innfl.: 8/4-1846.
Anmeldt: 14/4-1846.
Navn, alder:
Isak Tollefsen u. Lie, 22 ½
pige Maren Kirstine Fredriksd., 29
Hensigt: Begge udflyttet herfra under 24. okt. 1845 og nu flyttede tilbage, da som hensigt at bosette sig i Laurvig med Ægteskab.
Fra: ---
Til: Under Lie.

Innfl.: I 1843.
Anmeldt: 2/5-1846.
Navn, alder: Pige Karen Clemetsd., 28 ¼ og Gunder Carlsen, hendes uægte barn, 8.
Hensigt: Her at gifte sig.
Fra: Hun saasom barnet født i Holden, men senest indflyttet fra Skien.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: 14/4-1846.
Anmeldt: 5/5-1846.
Navn, alder: Pige Gunild Christine Halvorsd., 28.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Født i Holden, indfl. fra Arendal.
Til: N. Brække.

Innfl.: 25/1-1846.
Anmeldt: 8/5-1846.
Navn, alder: Maren Anundsd. Løvei, 31.
Hensigt: Gift med Svend Olsen.
Fra: Solum Sogn.
Til: S. Brækkej.

Innfl.: 14/4-1846.
Anmeldt: 21/5-1846.
Navn, alder: Østen Halvorsen Kaasene, 21.
Hensigt: Taget Tjeneste.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Bratsberg.

Innfl.: Nov. 1845.
Anmeldt: 22/5-1846.
Navn, alder: Mette Andrea Abrahamsd., 29.
Hensigt: Gift med Ole Jensen Fossum.
Fra: Bamble og Solum.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1845.
Anmeldt: 25/5-1846.
Navn, alder:
Skomager Ebbe Raaberg, 31. Født i Skien.
Anne Helene Isaksd., hans hustru, 31. Født i Brevig.
Jens Jørgen, 7. Født i Brevig.
Andreas, 2. Født i Skien.
Hensigt: Kiøbt Hus.
Fra: ---
Til: N. Brækkej.

Innfl.: April 1846.
Anmeldt: 2/6-1846.
Navn, alder:
Niels Pedersen, 34. Født i Eidanger.
Maren Torstensd., 39
Peder Nielsen, 7
Anne Maria Thomine Nielsd., 4
Gunder Nielsen, 1
Hensigt: Faaet Plads.
Fra: Kone og barn: Født og indfl. fra Solum Sogn.
Til: Fossum.

Innfl.: I Mai 1846.
Anmeldt: 3/6-1846.
Navn, alder:
Engebregt Johannesen, 37
Joachime Andrea Gundersd., hustru, 34
Johannes Engebregtsen, 10 ½
Gunder Engebregtsen, 8
Inger Gurine Engebregtsd., 6
Hensigt: Saugmester i Skien.
Fra: Manden født i Gjerpen hvorfra han udflyttede i 1835. Konen født i Solum og Børnene i Hvidesøe, hvorfra hele familien nu er indflyttet hertil.
Til: S. Brækkejord.

Innfl.: Høst 1845.
Anmeldt: 10/6-1846.
Navn, alder: Pige Ingeborg Andrea Engebregtsd., 25.
Hensigt: Taget Tjeneste.
Fra: Solum pr.gj.
Til: Gjerpen Pr.gaard.

Innfl.: Høst 1845.
Anmeldt: 13/6-1846.
Navn, alder: Kirsten Olsd., 19.
Hensigt: Tjener.
Fra: Født i Luxefj., confirm. i Seufde og sidst indfl. fra Sandsværd.
Til: Bæstul.

Innfl.: Høst 1845.
Anmeldt: 23/6-1846.
Navn, alder: Grethe Maria Pedersd., 28.
Hensigt: Tjener.
Fra: Sandsværd.
Til: Godal.

Innfl.: I foraaret (1846).
Anmeldt: 20/7-1846.
Navn, alder: Just Wright Grøndahl, 25.
Hensigt: Kiøbt Eiendom.
Fra: Christiania.
Til: Meen.

Innfl.: Forrige uge (Juli 1846).
Anmeldt: 20/7-1846.
Navn, alder: Nicoline Marie Grøndahl, Hans kone.
Hensigt: ---
Fra: Christiansund og Trondhjem.
Til: Meen.

Innfl.: Mars 1846.
Anmeldt: 21/7-1846.
Navn, alder: Christian Gundersen Thorstad, 29 ½.
Hensigt: ---
Fra: Født i Drammen, indfl. fra Kongsberg.
Til: Mæhla.

Innfl.: Juli 1846.
Anmeldt: 26/7-1846.
Navn, alder: Hans Ingvoldsen, 30 ½.
Hensigt: Giftermaal.
Fra: Slemdal.
Til: Und. Moe.

Innfl.: Juni 1846.
Anmeldt: 11/8-1846.
Navn, alder:
Hans Levordsen, 24
Gurine Andrea Christensd., uhstru, 23.
Hensigt: Kiøbt Eiendom.
Fra: Solum Sogn.
Til: Gulseth.

Innfl.: Vaar 1846.
Anmeldt: 5/10-1846.
Navn, alder: Pige Petronelle Christophersd., 20
Hensigt: Taget Tjeneste.
Fra: Kongsberg, senest indflyttet fra Christiania.
Til: Brækkejord (Limie).

Innfl.: 14/4-1846.
Anmeldt: 8/10-1846.
Navn, alder: Pige Anundine Karine Anundsd., 18.
Hensigt: Taget Tjeneste.
Fra: Solum Sogn.
Til: Aarhuus.

Innfl.: Mai 1845.
Anmeldt: 26/10-1846.
Navn, alder:
Kiøbmand Simon Jynge, 43. Født på Osebakken.
Gerhardine Augusta f. Hirschholm, 30. Født i Skien.
Anthon Jynge, 9 ½, deres søn. Født i Skien.
Jomfru Marie Jessine Constance Hirschholm, 23. Født i Gjerpen.
Jomfru Anne Bruun Qvist, 85. Født i Eidanger.
Hensigt: ---
Fra: Samtlige indflyttede fra Skien.
Til: N. Brække.

Innfl.: Vaar 1846.
Anmeldt: 27/10-1846.
Navn, alder:
Abraham Nielsen, 36
Karen Nielsd. 26
Hensigt: Kiøbt Eiendom.
Fra: Slemdal.
Til: Nøglegaard.

Innfl.: Høst 1844.
Anmeldt: 29/10-1846.
Navn, alder: Erik Halvorsen Kolle, 26
Hensigt: ---
Fra: Født i Holden, senest indfl. fra Solum.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Okt. 1845.
Anmeldt: 1/11-1846.
Navn, alder: Jfr. Maren Bolette Helgesen.
Hensigt: Tjener som Husjomfru.
Fra: Fredriksværn.
Til: Falkum.

Innfl.: 19/10-1846.
Anmeldt: 1/11-1846.
Navn, alder: Jfr. Inger Marie Bendicte Lund, 35.
Hensigt: Tjener som Husjomfru.
Fra: Farsund, senest fra Christiania.
Til: Gjerpen Pr.gaard.

Innfl.: Aug. 1846.
Anmeldt: 5/11-1846.
Navn, alder: Berthe Gurine Olsd., 28 ½.
Hensigt: Gift med Niels Pedersen Brækkej.
Fra: Født i Solum, indfl. fra Skien.
Til: N. Brækkej.

Innfl.: April 1846.
Anmeldt: 11/11-1846.
Navn, alder:
Søren Pedersen, 25. Født og udfl. herfra i Okt. 1845.
Inger Madsd., 28. Født og udfl. herfra i Okt. 1845.
Mads Sørensen, 1. Født i Skien.
Hensigt: Kiøbt huus.
Fra: Skien.
Til: S. Brækkej.

Innfl.: Okt. 1844.
Anmeldt: 16/11-1846.
Navn, alder: Gunild Olsd. Eistrand, 26.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Holden.
Til: Ballestad.

Innfl.: Høst 1845.
Anmeldt: 18/11-1846.
Navn, alder: Pige Anne Hansd., 17.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Seufde, Sandsværd.
Til: Nyegaard.

Innfl.: Okt. 1846.
Anmeldt: 19/11-1846.
Navn, alder: Johan Fredrik Andreassen Zocherofs, 26 ½.
Hensigt: ---
Fra: Brevig.
Til: Brækkej.

Innfl.: Vaar 1844.
Anmeldt: 20/11-1846.
Navn, alder: Pige Karen Olsd., 22.
Hensigt: Tjener.
Fra: Slemdal.
Til: Liestul i Luxefjeld.

Innfl.: Okt. 1846.
Anmeldt: 20/11-1846.
Navn, alder: Seminarist Gunder Helgesen Dahl, 23
Hensigt: Huuslærer.
Fra: Solum, Asker.
Til: Gjerpen Pr.gaard.

Innfl.: 14/4-1846.
Anmeldt: 27/11-1846.
Navn, alder: Gunild Nielsd., 30
Hensigt: Taget Tjeneste.
Fra: Slemdal Sogn.
Til: Mæhla.

Innfl.: 14/4-1846.
Anmeldt: 27/11-1846.
Navn, alder: Even Johnsen, 25.
Hensigt: Taget Tjeneste.
Fra: Helgen Sogn (i Holden pr.gj.).
Til: Gjerpen Lille.

Innfl.: Vaar 1846.
Anmeldt: 4/12-1846.
Navn, alder: Enke Else Cathrine født Bomhoff, 65.
Hensigt: ---
Fra: Født i Gjerpen, indfl. fra Skien.
Til: Grinie.

Innfl.: Okt. 1846.
Anmeldt: 7/12-1846.
Navn, alder: Pige Ingeborg Karine Eriksd., 21.
Hensigt: Tjeneste.
Fra: Solum.
Til: Gulseth.

Innfl.: Mars 1846.
Anmeldt: 7/12-1846.
Navn, alder: Inger Halvorsd., 30.
Hensigt: Gift med Jacob Andersen.
Fra: Holden, senest fra Skien.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Høst 1843.
Anmeldt: 9/12-1846.
Navn, alder: Pige Oved (Aavet) Larine Nielsd., 25 ½.
Hensigt: Tjener.
Fra: Porsgrund.
Til: Sølie.

Innfl.: 14/10-1846.
Anmeldt: 10/12-1846.
Navn, alder: Torger Amundsen Tvedt, 18 ½.
Hensigt: Tjener.
Fra: Seufde.
Til: Falkum.

Innfl.: Vaar 1844.
Anmeldt: 10/12-1846.
Navn, alder: Niels Jensen, 25.
Hensigt: Tjener.
Fra: Slemdal.
Til: Øde Sneltvedt.

Innfl.: 14/10-1846.
Anmeldt: 11/12-1846.
Navn, alder: Anne Olsd., 21.
Hensigt: Tjener.
Fra: Eidanger.
Til: Svinholt.

Innfl.: 14/10-1846.
Anmeldt: 20/12-1846.
Navn, alder: Anne Karine Torgersd., 20.
Hensigt: Tjener.
Fra: Stathelle.
Til: Sande (Sanni).

Innfl.: 14/10-1846.
Anmeldt: 20/12-1846.
Navn, alder: Inger Maria Christensd., 20.
Hensigt: Tjener.
Fra: Stathelle.
Til: Sande (Sanni).

Innfl.: 14/4-1846.
Anmeldt: 23/12-1846.
Navn, alder:
Engebregt Andersen, 31
Anne Dorthea Olsd., hans kone, 28
Anders Engebregtsen, 3.
Hensigt: Udfl. herfra i Des. 1843 og nu tilbage.
Fra: Han: Wenstøb. Hun: Brækkej. Sønnen: Skien.
Til: Und. Mæhla.

Innfl.: Vaar 1846.
Anmeldt: 8/1-1847.
Navn, alder: Kirsti Hansd., 32.
Hensigt: Gift med Gunder Larsen Gulseth.
Fra: Solum sogn.
Til: Gulseth.

Innfl.: Nov. 1846.
Anmeldt: 31/1-1847.
Navn, alder: Pige Ingeri Hansd., 21.
Hensigt: Tjener.
Fra: Saude pr.gj.
Til: Ballestad.

Innfl.: Vaar 1846.
Anmeldt: 9/2-1847.
Navn, alder: Pige Anne Sørine Jacobsd., 23.
Hensigt: ---
Fra: Bamble, sidst indfl. fra Graaten.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Høst 1843.
Anmeldt: 21/2-1847.
Navn, alder: Uk. Ole Larsen, 23 ½.
Hensigt: Tjener.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Wenstøb.

Innfl.: April 1846.
Anmeldt: 28/2-1847.
Navn, alder: Jørgine Birgitte Olsd., 18.
Hensigt: Tjener.
Fra: Eidanger, Porsgrund.
Til: Lie.

Innfl.: 14/4-1846.
Anmeldt: 3/3-1847.
Navn, alder: Hans Kittelsen, 30 ½.
Hensigt: Fæstet plads.
Fra: Solum sogn.
Til: U. Tufte.

Innfl.: Okt. 1846.
Anmeldt: 7/3-1847.
Navn, alder: Torkild Halvorsen Ousland, 20.
Hensigt: Tjener.
Fra: Seufde sogn.
Til: Bøe.

Innfl.: Mai 1846.
Anmeldt: 8/3-1847.
Navn, alder:
Hans Tollefsen Gaasefedt, 48 ½
Anne Amundsd., hans kone, 52 ½
Amund Hansen, 19 ½
Hans Hansen, 17
Gunild Hansd., 15
Johannes Hansen, 12 ½
Anne Marie Hansd., 4 ¼.
Hensigt: ---
Fra: Manden og de 4 ældste Børn var fødte i Saude pr.gj. Konen i Bøe pr.gj., og det yngste Barn i Skien hvorfra familien sidst er indflyttet.
Til: Strømdal.

Innfl.: I 1843.
Anmeldt: 11/3-1847.
Navn, alder:
Carl Johan Eriksen, 32. Født ved Eidsfoss-Værk.
Dorthe Maria Monsd., 28 ½. Født i Skien.
Eduard Carlsen, 6. Født i Skien.
Marie Christine Carlsd., 3 ½
Martinius Carlsen, 2.
Hensigt: ---
Fra: Fødte i Gjerpen, men døpte i Skien hvorfra hele familien indflyttet.
Til: U. Strømdal.

Innfl.: Feb. 1847.
Anmeldt: 26/3-1847.
Navn, alder: Karen Olsd. Hogstad, 23 ¼.
Hensigt: Gift med Mads Larsen Langgangen.
Fra: Slemdal sogn.
Til: Und. Fossum.

Innfl.: Sept. 1844.
Anmeldt: 28/3-1847.
Navn, alder: Arne Christensen Steenstad, 20.
Hensigt: I Smedlære.
Fra: Holden.
Til: Fossum.

Innfl.: Høst 1845.
Anmeldt: 25/4-1847.
Navn, alder: Gunder Knudsen, 35.
Hensigt: Smedarbeide.
Fra: Solum sogn, men i 10 aar flyttet om paa forskjellige stede uden attest og altergang.
Til: Fossum.

Innfl.: Jan. 1847.
Anmeldt: 26/4-1847.
Navn, alder:
Sadelmager Niels Wølner, 39
Helge Danielsd., hans kone, 45
Christopher, 7 ½
Gunild Marie, 5
Inger Dorthea, 1
Hensigt: Kiøbt Huus.
Fra: Manden født paa Kongsberg. Konen i Laurdal. Børnene i Solum, hvorfra hele familien indfl.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: 20/4-1847.
Anmeldt: 30/4-1847.
Navn, alder: Pige Anne Gudmundsd., 29.
Hensigt: Tjener
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Ballestad.

Innfl.: Høst 1846.
Anmeldt: 30/4-1847.
Navn, alder: Pige Mari Larsd. Houg, 16.
Hensigt: Tjener.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Wenstøb.

Innfl.: Høst 1846.
Anmeldt: 5/5-1847.
Navn, alder: Kirsti Olsd., 32.
Hensigt: Gift med Jacob Knudsen Aasen.
Fra: Slemdal.
Til: Under Tufte.

Innfl.: Vaar 1844.
Anmeldt: 9/5-1847.
Navn, alder: Margith Haraldsd., 40.
Hensigt: Tjener.
Fra: Saude pr.gj. Attest fra Sognep. Wolff d. 7/1-1847.
Til: Laugmandsgaarden.

Innfl.: Vaar 1845.
Anmeldt: 13/5-1847.
Navn, alder: Inger Antonette Simonsd., 21.
Hensigt: Tjener.
Fra: Drammen. Attest fra Sognepr. Schrøder d. 9/11-1846.
Til: Fossum.

Innfl.: April 1847.
Anmeldt: 19/5-1847.
Navn, alder:
Svennung Nielsen, 39
Inger Olsd. hans kone, 34
Niels Svennungsen, 10
Anne Svennungsd., 8
Karen Svennungsd., 6 ½
Ingeborg Svennungsd., 5
Ole Svennungsen, 2 ½
Hensigt: Tjener
Fra: Manden og konen og de 2 eldste Børn fødte i Holden, de 3 yngste i Saude. Indfl. fra Holden.
Til: Mæhla. Att. fra Sognep. Wolff dat 29/4-1846 og fra Bøylegaard d. 29/4-1847.

Innfl.: 7/5-1847.
Anmeldt: 27/5-1847.
Navn, alder: Pige Ingerid Rolfsd., 26
Hensigt: Tjener
Fra: Saude pr.gj.
Til: Meen.

Innfl.: 14/4-1847.
Anmeldt: 2/6-1847.
Navn, alder: Pige Margrethe Halvorsd., 28
Hensigt:
Fra: Udflyttet herfra til Sillejord 18/10-1845.
Til: Under Foss.

Innfl.: 22/5-1847.
Anmeldt: 2/6-1847.
Navn, alder:
Mads Eriksen Øde-Sande, 29
Anne Maria Hansd., kone, 38
Erik Madsen, Deris søn, ½
Hensigt:
Fra: Udflytted herfra s.a. (samme anno - år) til Wold.
Til: Under Sølie.

Innfl.: Mars 1845
Anmeldt: 3/6-1847.
Navn, alder:
John Hansen Hægna, 30
Marthe Olsd., kone, 36
Gunild Sigurdsd., mandens steddatter, 13
Hensigt:
Fra: Konen er født i Luxefield, Manden og Barnet i Seufde hvorfra Familien nu er indflyttet.
Til: Tuftedalen i Luxefield.

Innfl.: I 1842.
Anmeldt: 3/6-1847.
Navn, alder: Pige Mari Stenersd., 31.
Hensigt: Tjener
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Gjerpen lille.

Innfl.: 1846
Anmeldt: 3/6-1847.
Navn, alder:
Amtmand H. J. C. Aall, 41
Fru Mariane Aall, 35
Pige Elen Susanna Christensd.
Hensigt:
Fra: Ingen attester.
Til:

Innfl.: Høst 1845.
Anmeldt: 4/6-1847.
Navn, alder:
Johannes Pedersen Holle (Helle?), 43
Enke Else Isaksd. Kaasa, hans Moder, 81
Johannes Johannessen, hans søn, 10
Hensigt:
Fra: Seufde pr.gj. Att. fra Sognep. Wolff dat. 16/4-1847.
Til: Aarhuus.

Innfl.: April 1846.
Anmeldt: 4/6-1847.
Navn, alder:
Niels Nielsen, 40
Karen Olsd., hands Kone, 40
Marthe Nielsd. hands Barn, 11 ¼
Hensigt:
Fra: Fødte i Gusdal, Indflyttet fra Skien. Att. fra Sognepr. Schiøtt dat. 2/4-1847.
Til: Falkum.

Innfl.: April 1847
Anmeldt: 6/6-1847.
Navn, alder: Pige Kari Rollefsd., 16
Hensigt: Tjener
Fra: Seufde pr.gj. Att. fra Wolff dat. 4/5-1847.
Til: Nygaard

Innfl.: April 1846
Anmeldt: 9/6-1847.
Navn, alder: Pige Birgith Nielsd., 21
Hensigt: Tjener
Fra: Seufde pr.gj. Att. fra Wolff dat. 4/6-1847.
Til: Gjerpen Præstegaard.

Innfl.: Høst 1846.
Anmeldt: 9/6-1847.
Navn, alder: Uk. Halvor Gulliksen, 27.
Hensigt: Tjener.
Fra: Seufde pr.gj. Att. fra Wolff dat 3/2-1847.
Til: Gjerpen Præstegaard.

Innfl.: 21/5-1847.
Anmeldt: 16/6-1847.
Navn, alder:
Thor Johannes Larsen, 27
Andrea Isaksd. hans Kone, 31 fra Gjerpen og Skien.
Hensigt: Kiøbt Huus.
Fra: Skien
Til: U. Borrestad

Innfl.: April 1847
Anmeldt: 16/6-1847.
Navn, alder: Uk. Aslak Egilsen, 23
Hensigt: Tjener
Fra: Hvidesøe. Att. fra Sognep. Høy dat 1/6-1847.
Til: Grinie

Innfl.: i 1843
Anmeldt: 20/6-1847.
Navn, alder: Ole Torstensen Holte, 30
Hensigt: Tjener
Fra: Seufde. Att. fra Wolff dat. 23/5-1847.
Til: Bøe Østre.

Innfl.: April 1847.
Anmeldt: 23/6-1847.
Navn, alder: Mari Nielsd., pige, 27 ½
Hensigt: Tjener
Fra: Holden. Att. fra Bøylegaard dat 11/5-1847.
Til: Mæhla

Innfl.: Vaar 1845.
Anmeldt: 26/6-1847.
Navn, alder: Ole Sigurdsen Høre, 22.
Hensigt: At tjene.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Godal.

Innfl.: Høst 1845.
Anmeldt: 27/6-1847.
Navn, alder: Pige Dorthe Margrethe Stodsd., 26.
Hensigt: At tjene
Fra: Eidanger (født i Porsgrund).
Til: Aakre.

Innfl.: April 1847.
Anmeldt: 28/6-1847.
Navn, alder:
Kapitaine J. V. F. Crøger, 52 f. Hitterdal.
Fru Elise C. Crøger, 37 f. Ø. Risøer.
Mari Evensd. Tjenestep., 31 f. Bøe pr.gj.
Ragnild Halvorsd., tjenestepige, 12 f. Brunkeberg.
Hensigt:
Fra: Hvidesøe
Til: Grinie.

Innfl.: 1847.
Anmeldt: 29/6-1847.
Navn, alder: Pige Aaste Halvorsd., 26
Hensigt: Tjener
Fra: Saude pr.gj. Att. fra Wolff dat. 11/5-1847.
Til: Bratsbergklev.

Innfl.: 1843.
Anmeldt: 21/7-1847.
Navn, alder: Pige Anne Trondsd. Namløs, 21
Hensigt: Tjener
Fra: Holden pr.gj.
Til: Aashammer

Innfl.: Høst 1846.
Anmeldt: 21/7-1847.
Navn, alder:
Niels Christophersen, 26 f. Gjerpen
Maren Solvesd. hans Kone, 30 ½ f. Skien
Hensigt:
Fra: Skien
Til: Und. Strømdal.

Innfl.: Høst 1846.
Anmeldt: 21/7-1847.
Navn, alder: Hans Christopher Johnsen, 26
Hensigt: Gift hertil
Fra: Skien
Til: Und. Strømdal.

Innfl.: April 1847.
Anmeldt: 22/7-1847.
Navn, alder: Pige Ingeborg Kirstine Thomasd. Ruaas, 20.
Hensigt: Tjener
Fra: Holden Sogn
Til: Fossum

Innfl.: Mai 1847.
Anmeldt: 26/7-1847.
Navn, alder:
Skomager Hans Henrik Gundersen, 29, f. Fredrikshald.
Maren Antoinette Eriksd., 27, f. Drammen.
Carl Fredrik Hansen, deres søn, 2, f. Drammen.
Hensigt:
Fra: Hvidesøe pr.gj.
Til: Bratsbergkleven.

Innfl.: Mai 1847.
Anmeldt: 30/8-1847.
Navn, alder: Caroline Christine Fleck, 24
Hensigt: Gift med Styrmand L. Nielsen.
Fra: Porsgrund.
Til: Ballestad.

Innfl.: Høst 1847.
Anmeldt: 15/9-1847.
Navn, alder: Pige Ingeborg Andrea Aasoldsd., 20
Hensigt: Tjener
Fra: Mælum Sogn
Til: Egelie

Innfl.: Sommer 1847.
Anmeldt: 12/10-1847.
Navn, alder:
Styrmand Jørgen Gottfried Olsen, 33
Jacobine Olsen, kone, 37
Octavius Olsen, 5 ½
Hans Gunnerius Olsen, 3 ½
Et udøbt Pigebarn, ½
Hensigt:
Fra: Porsgrund
Til: Borgeskov.

Innfl.: Vaar 1847.
Anmeldt: 13/10-1847.
Navn, alder: Augusta Agathe Klem, 17 ½
Hensigt: Tjener
Fra: Skien
Til: Meen

Innfl.: Høst 1845.
Anmeldt: 13/10-1847.
Navn, alder:
Snedker Peder Christ. Wenstøb, 49 ½ fra Gjerpen og Kongsberg.
Christiane Nic. Hersleb, kone, 47 fra Skien
Christen Wenstøb, 21
Henrik Wenstøb, 18
Tellef Wenstøb, 12
Sophie Wenstøb, 10
Karen Elise Wenstøb, 8
Hensigt:
Fra: Skien hvor og børnene er født, men familien er nu sidst indflyttet fra Kongsberg.
Til: S. Brække.

Innfl.: Vaar 1845.
Anmeldt: 15/10-1847.
Navn, alder:
Andreas Arnesen Skredsholt, 29 f. i Skien.
Hedevig Sophie Christophersd., kone, 33 f. i Gjerpen.
Anne Berthea, datter, 3 ½, f. i Skien.
Hensigt: Kiøbt Huus.
Fra: Skien
Til: Bratsbergklev.

Innfl.: Vaar 1844.
Anmeldt: 24/10-1847.
Navn, alder: Mari Halvorsd., 18
Hensigt: Tjener
Fra: Seufde pr.gj. Att. fra Wolff dat. 11/10-1847.
Til: Bøe, Luxefield.

Innfl.: Vaar 1847.
Anmeldt: 25/10-1847.
Navn, alder: Berthe Helene Henriksd., 28 f. i Moss.
Hensigt:
Fra: Skien
Til: Follestad.

Innfl.: Vaar 1847.
Anmeldt: 4/11-1847.
Navn, alder: Pige Kirsten Larsd., 24, f. Osebakken.
Hensigt: Tjener
Fra: Sillejord. Att. fra Sognepr. Landstad dat. 13/4-1847.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1847.
Anmeldt: 9/11-1847.
Navn, alder:
Erik Tollefsen Forberget, 41
Helge Hansd., kone, 43
Greger og Jørgen, 11 ½. Tvillinger. Mandens stedbørn.
Hensigt: Kiøbt gaard her.
Fra: Bøe pr.gj. Att. fra Sognep. Gjør dat. 6/5-1847.
Til: Marker.

Innfl.: 1846
Anmeldt: 21/11-1847.
Navn, alder: Elen Susanne Christensd., 44
Hensigt: Tjener
Fra: Holts pr.gj. Att. fra S.præst Faye dat. 16/9-1847.
Til: Egelie (Ekeli u. Åkre).

Innfl.: Vaar 1847.
Anmeldt: 22/11-1847.
Navn, alder: Maren Dorthea Andersd., 24
Hensigt: Tjener
Fra: Bamble Sogn. Att. fra Lammers dat. 8/6-1846.
Til: Gjerpen lille.

Innfl.: Vaar 1847.
Anmeldt: 23/11-1847.
Navn, alder: John Heljesen, 24 ½.
Hensigt: Tjener
Fra: Sillejord. Attest fra Sognepr. Landstad, dat. 11/11-1847.
Til: Rising.

Innfl.: Vaar 1847.
Anmeldt: 29/11-1847.
Navn, alder:
Pige Christine Stiansd., 19
Pige Nicoline Stiansd., 16
Hensigt: Tjener
Fra: Holt Sogn.Att. fra Sognepr. Faye, dat. 12/11-1847.
Til: Aakre.

Innfl.: Juli 1847.
Anmeldt: 3/12-1847.
Navn, alder:
Pige Mari Nirisd., 35
Uk. Gunder Nirisen, 23
Hensigt: Ingen bestemt hensigt.
Fra: Seufde pr.gj. Attester fra Wolff, dat. 12/11-1847.
Til: Under Strømdal.

Innfl.: Høst 1847.
Anmeldt: 6/12-1847.
Navn, alder: John Bentsen Vale, 21
Hensigt: Elev ved Landbrugskolen.
Fra: Holden sogn. Att. fra pr. Beylegaard, dat. 6/4-1847.
Til: Mæhla

Innfl.: Høst 1847.
Anmeldt: 8/12-1847.
Navn, alder: Ole Biørnsen Ramberg, 20
Hensigt: Elev ved Landbrugskolen
Fra: Hitterdal. Att. fra pr. Flood, dat. 5/9-1847.
Til: Mæhla.

Innfl.: Høst 1847.
Anmeldt: 8/12-1847.
Navn, alder: Casper Holten Jensenius, 26
Hensigt: Lærer ved Landbrugskolen.
Fra: Holbek (født?) og Bamble (innflyttet fra?)
Til: Mæhla. Ingen Attest.

Innfl.: Octob. 1847.
Anmeldt: 27/12-1847.
Navn, alder: Pige Maren Olsd., 27
Hensigt: Tjener
Fra: Angiver født i Hitterdal, confirmeret i Laurdal, indflyttet fra Slemdal. Att. fra Sognepr. Storm i Laurdal, dat. 25/11-1847. Ingen daabsattest. Indflyttningsatt. fra Slemdal.
Til: Nærum.

Innfl.: 18/5-1847.
Anmeldt: 17/1-1848.
Navn, alder: Ole Mauritzen, 30
Hensigt: Vischinde
Fra: Danmark. Att: En Skudsmaalsbog.
Til: Fossum

Innfl.: Juni 1847.
Anmeldt: 27/1-1848.
Navn, alder:
Bertel Paulssen, 41 f. Brevig.
Ingeborg Kirstine Larsd., kone, 33
Anette Olalia, 12 ½
Inger Laurine, 11
Bernt Ingvard, 9 ½
Paul Olaus, 7 ½
Jens Andreas, 5 ½
Fra: Brevig. Att. fra Sognepr. Bruun, dat. 18/1-1848.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Febr. 1848.
Anmeldt: 12/2-1848.
Navn, alder: Kittil Andreas Gundersen, 32 f. Kongsberg.
Fra: Solum Sogn. Att. fra Provst Wettergreen, dat. 23/1-1848.
Til: Follestad.

Innfl.: Marts 1847.
Anmeldt: 8/3-1848.
Navn, alder:
Gunder Eriksen, 32 f. Laurdal
Anne Kittelsd., hustru, 33, f. Laurdal
Erik Gundersen, søn, 2 ¾, f. Laurdal.
Fra: Laurdal
Til: Kleven.

Innfl.: 14/4-1848.
Anmeldt: 26/4-1848.
Navn, alder: Maren Abrahamsd., pige, 19 ½.
Fødested: Bøe i Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Skien. Udflytningsatt. herfra dat. 3. Juni 1846. Undertegnet af Sognepr. Schjøtt 26/4-1848.
Til: Fossum.

Innfl.: Sept. 1847.
Anmeldt: 28/4-1848.
Navn, alder: Grethe Marie Hammer, 27 ½.
Fødested: Colding
Hvorfra indflyttet: Kiøbenhavn. Forevist en Skudsmaalsbog, indeholdene Døbe, Konfirmations og allig. (?) attester.
Til: Jønnevald.

Innfl.: Vaar 1845.
Anmeldt: 1/5-1848.
Navn, alder: Pige Maren Kirstine Andersd. Skilbred, 28.
Fødested: Solum Sogn
Hvorfra indflyttet: Skien. Attest fra Pr. Wettergreen, dat. 9/12-1847.
Til: Egelie.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 14/5-1848.
Navn, alder: Jomfru Marie Guttormsen, 34
Fødested: Brevig
Hvorfra indflyttet: Sandefjord. Att. fra Pr. V. Kervel, dat. 15/10-1846 og Pastor Bruun, 2/12-1847.
Til: Meenstad

Innfl.: Høst 1847.
Anmeldt: 31/5-1848.
Navn, alder: Uk. Ole Tallevsen (f. 5/1-1830), 18 ¼
Fødested: Winje
Hvorfra indflyttet: Bamble. Att. fra Sognepr. Smidt, dat. 27/4-1848.
Til: Landbrugsskole paa Mæhla.

Innfl.: Høst 1847.
Anmeldt: 2/6-1848.
Navn, alder: Uk. John Larsen, 21.
Fødested: Sannikedal. Att. fra Sognep. Schnitler, dat. 3/1-1848.
Hvorfra indflyttet: Bamble.
Til: Landbrugsskole paa Mæhla.

Innfl.: April 1848.
Anmeldt: 2/6-1848.
Navn, alder: Uk. Andreas Haraldsen Lie, 22.
Fødested: Gjerpen
Hvorfra indflyttet: Holt Sogn. Att. herfra af 11/4-1847 paategnet af Sognep. Faye 15/4-1848.
Til: Lie.

Innfl.: Høst 1847
Anmeldt: 7/6-1848.
Navn, alder:
Tyge Hansen, 39 f. Holden
Else Magrethe Larsd., kone, 48 f. Fossum
Hanne Christine, børn, 7, f. Skien
Berthe Marie, børn, 4, f. Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Bruun, dat. 2/6-1848.
Til: Under Falkum.

Innfl.: I 1844.
Anmeldt: 7/6-1848.
Navn, alder: Pige Netta Morthensd., 23.
Fødested: Gusdal
Hvorfra indflyttet: Gusdal. Att. fra Sognep. Fleischer, 18/4-1848.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Febr. 1848.
Anmeldt: 9/6-1848.
Navn, alder: Karen Maria Kittilsd., 24, gift med Lars Rasmussen.
Fødested: Mælum Sogn
Hvorfra indflyttet: Solum pr.gj. Att. fra Pr. Wettergreen dat. 30/5-1848.
Til: Under Strømdal.

Innfl.: I 1845.
Anmeldt: 9/6-1848.
Navn, alder: Uk. Gunder Andersen f. 13/12-1830, 17 ½.
Fødested: Bøe pr.gj. Att. fra Sognepr. Gjør, 23/5-1848.
Hvorfra indflyttet: Bøe Pr.gj.
Til: Nærum.

Innfl.: Mai 1848.
Anmeldt: 16/6-1848.
Navn, alder: Maren Mathea Larsd., 24 ½, Ægteviet med Niels Pedersen.
Mathias, hendes søn, 2 mnd. f. i Skien.
Fødested: Solum sogn.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra constit. Sognepr. i Skien, Bruun, dat. 21/5-1848.
Til: Nordre Brækkejordet.

Innfl.: I 1846.
Anmeldt: 16/6-1848.
Navn, alder:
Peter Christian Høgh Gullichsen, Skia..mester(?), 36, f. Fredrikstad.
Cathrine f. Wigers, kone, 26 f. Laurvig.
Hvorfra indflyttet: Laurvig.
Til: Fossum Verk.

Innfl.: April 1848.
Anmeldt: 19/6-1848.
Navn, alder:
Søren Mathisen Hannevold, 54 f. Laurdal
Anne Christophersd., hustru, 70 f. Hedrum
Mathias Sørensen, søn, 30 f. Hedrum.
Hvorfra indflyttet: Laurdal pr.gj. Att. fra Sognep. Storm dat. 14/6-1848.
Til: Berberg

Innfl.: Høst 1847.
Anmeldt: 21/6-1848.
Navn, alder: Thone Maria Andersd., 46
Fødested: Gjerpen
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Udflytningsatt. herfra af 20/5-1840. Paategnet 10/8-1847
Til: Borrestad.

Innfl.: I 1845
Anmeldt: 21/6-1848.
Navn, alder: Uk. Engebregt Christensen, 30
Fødested: Laurdal
Hvorfra indflyttet: Laurdal. Att. fra Sognep. Storm., 5/2-1848.
Til: Gravelie.

Innfl.: I 1848
Anmeldt: 23/6-1848.
Navn, alder:
Torsten Johnsen Høgelie, 31
Anne Thurine Halvorsd., 32
Anne Karine, deres børn, 6
John, børn, deres børn, 2 ½
Fødested: Gjerpen (alle)
Hvorfra indflyttet: Flytning til Amerika, med nu igjen indførte da de forandret deres Bestemmelse.
Til: Høgelie.

Innfl.: Juni 1848.
Anmeldt: 3/7-1848.
Navn, alder:
Knud Kittilsen, 24, f. Seufde pr.gj.
Maria Olsd., kone, 29 (31?) f. Holden
Gunild Larsd., mandens moder, 60, f. Seufde.
Hvorfra indflyttet: Holden. Moderen fra Seufde.
Til: Gulseth.

Innfl.: Høst 1847.
Anmeldt: 4/7-1848.
Navn, alder og fødested:
Kittil Nielsen, 48, f. Drangedal.
Karen Kiøstolfsd., kone, 53 f. Holden
Kiøstolf Kittilsen, 20
Halvor K., 15, f. Gjerpen.
Andreas K., 13, f. Gj.
Ole K, 6 ½, f. Gj.
Hvorfra indflyttet: Skien hvortil familien udflyttet til vaaren 1845.
Til: Falkum.
Udflytningsatt. herfra dat. 26/3-1845, paategnet af Sognep. Schiøtt den 7/1-1848, og Konfirmationsatt. fra Kiøstolf Kittilsen af Sognepr. Bruun dat. 28/6-1848.

Innfl.: Høst 1847.
Anmeldt: 5/6-1848.
Navn, alder: Martha Thorsd., tjenestep., 19 ¾.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Bøe pr.gj. Att. fra Sognepr. Gjør, 25/6-1848.
Til: Ballestad.

Innfl.: 2/6-1848.
Anmeldt: 5/6-1848.
Navn, alder: Inger Nielsd., 33
Fødested: Holden
Hvorfra indflyttet: Porsgrund. Att. fra Pastor Bruun af 4/7.
Til: Under Borge.

Innfl.: April 1847.
Anmeldt: 10/7-1848.
Navn, alder: Pige Anne Hansd., 26
Fødested: Seufde
Hvorfra indflyttet: Solum sogn
Til: Folloug.

Innfl.: Vaar 1847.
Anmeldt: 4/8-1848.
Navn, alder:
Marx Wittrock, Kudsk, 27
Marie Magdalene Elisabeth Weim, hans kone, 23
Adolph Ernst Theodor, 2
Fødested (alle): Holsteen
Hvorfra indflyttet: Holsteen. Att. fra Sognepr. Wilembs i Brunsbüttel i Holsteen, dat. 20/6-1847.
Til: Fossum.

Innfl.: 25/4-1848.
Anmeldt: 18/8-1848.
Navn, alder og fødested:
Svenke Jensen Eeg, 51, Holden
Mari Halvorsd., hans kone, 53, Solum sogn
Aavet Svenkesd., 21, Holden
Jens Svenkesen, 17 ½. Holden
Ingeborg Svenkesd., 14, Holden
Aavet Hansd., enke, mandens moder, 73, Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden pr.gj. Att. fra Sognepr. Busch, dat. 17/8-1848.
Til: Moe

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 23/8-1848.
Navn, alder: Anne Svennungsd., 21 ½.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Solum sogn. Att. fra Prost Beylegaard, dat. 19/4-1845.
Til: Aashammer.

Innfl.: Mai 1847.
Anmeldt: 30/8-1848.
Navn, alder og fødested:
Johan Fredrik Richard, 29, Skien
Elen Kirstine Gundersd., hans kone, 26, Solum
Inger Fredrikke, deres børn, 3, Skien
Enken Karen Olsd., mandens moder, 63, Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. i Skien, dat. 25/8-1848.
Til: Nordre Brækkejord.

Innfl.: April 1848.
Anmeldt: 30/8-1848.
Navn, alder og fødested:
Halvor Halvorsen Aas, 34, Gjerpen
Maren Sophie Hansd., 33, Brunlaugnæs
Deres børn:
Karen Regine, 8, Brunlaugnæs
Helvig Marie, 6, Brunlaugnæs
Inger Kirstine, 4 ½, Brunlaugnæs
Hans Jørgen, 1 ¾, Brunlaugnæs
Hvorfra indflyttet: Tanum Sogn. Att. fra Pr. Aall, dat. 14/6-1848.
Til: Rising Nordre.

Innfl.: 14/4-1848.
Anmeldt: 4/9-1848.
Navn, alder: Pige Maren Elise Larsd., 17
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum sogn. Att. fra Pr. Wettergreen, 24/6-1848.
Til: Gulseth.

Innfl.: Vaar 1847.
Anmeldt: 7/9-1848.
Navn, alder: Pige Aaste Hansd. Evje, 29.
Fødested: Seufde
Hvorfra indflyttet: Seufde. Att. fra Sognep. Wolff, dat. 15/6-1848.
Til: Aakre.

Innfl.: Høst 1847.
Anmeldt: 8/10-1848.
Navn, alder: Frøken Ida With, 21
Fødested: Wandsbeck.
Hvorfra indflyttet: Hamborg. Ingen Attester.
Til: Fossum.

Innfl.: Juni 1848.
Anmeldt: 9/10-1848.
Navn, alder og fødested:
Jacob Johnsen, 60, Gjerpen
Marthe Olsd., hans kone, 57, Ringsager
Mathias Jacobsen, (sønn?), 28, Ringsager
Marthe Olsd., hans kone, 28, Ringsager
Marthe Maria Mathiasd., deres børn, 5 ¼, Biri
Johannes Mathiasen, deres børn, 2, Biri
Ole Jacobsen, 31, Fredriksværn
Hvorfra indflyttet (alle): Biri. Att. fra Sognepræsten i Biri, dat. 2/5-1848.
Til: Under Jønnevald.

Innfl.: Mai 1848.
Anmeldt: 14/10-1848.
Navn, alder: Christiane Engebregtsd., 27.
Fødested: Fossum.
Hvorfra indflyttet: Skien. Udflyttet herfra med attest af 9/12-1846. Vigselsatt. fra Skien, fat. 11/10-1848.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1846.
Anmeldt: 18/10-1848.
Navn, alder: Pige Kari Olsd. Indlæggen, 19 ½.
Fødested: Seufde.
Hvorfra indflyttet: Seufde. Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 2/6-1848.
Til: Teigen u. Moe.

Innfl.: 25/4-1848.
Anmeldt: 26/10-1848.
Navn, alder: Saamund Gudmundsen, 17 ½.
Fødested: Hvidesøe
Hvorfra indflyttet: Hvidesøe. Att fra Pr. Høy, dat. 26/2-1848.
Til: Mæhla Seminar.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 26/10-1848.
Navn, alder: Niels Hansen Wiig, 19 ¾.
Fødested: Nissedal
Hvorfra indflyttet: Nissedal. Att. fra Sognepr. Tommesen, 3/3-1848.
Til: Mæhla Seminar.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 26/10-1848.
Navn, alder: Ole Kittelsen, 19.
Fødested: Seufde.
Hvorfra indflyttet: Seufde. Att. fra Sognepr. Wolff, 27/2-1848.
Til: Mæhla Seminar.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 26/10-1848.
Navn, alder: Gunder Torgrimsen Brevig, 19 ¼.
Fødested: Moland
Hvorfra indflyttet: Moland. Att. af Sognepr. Mulertz, dat. 15/2-1848.
Til: Landbrugsskolen, Mæhla.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 26/10-1848.
Navn, alder: Niels Jørgensen, 20.
Fødested: Seufde (Sauherad).
Hvorfra indflyttet: Holden. Attest af const. Sognepr. Heiberg, dat. 12/2-1848.
Til: Landbrugsskolen, Mæhla.

Innfl.: Vaar 1846.
Anmeldt: 26/10-1848.
Navn, alder: Smed Christen Jørgensen, 23 2/3.
Fødested: Holden
Hvorfra indflyttet: Gimsøe (Solum). Att. fra Sognepr. Buck, dat. 19/9-1848.
Til: Fossum Værk.

Innfl.: Vaar 1847.
Anmeldt: 29/10-1848.
Navn, alder: Inger Andrea Gundersd., 27 ¾.
Fødested: Graaten (Solum).
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Debes, dat. 18/11-1839, paategnet i Skien 2/6-1848.
Til: Fossum gaard.

Innfl.: 31/10-1848.
Anmeldt: 3/11-1848.
Navn, alder: Pige Gunild Anundsd., 23.
Fødested: Seufde.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. fra Sognepr. Wolff 27/3-1848, paategnet af Sognepr. Nielsen dat. 6/10-1848.
Til: Stulen Udhougen, skal ægtvies med Aslak Pedersen.

Innfl.: April 1848.
Anmeldt: 8/11-1848.
Navn, alder: Gurine Elisabeth Andersd., 24.
Fødested: Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. fra Sognepr. Nielsen dat. 27/10-1848.
Til: Bratsbergkl. Gift med Andreas Gundersen Hynie.

Innfl.: Octbr. 1848.
Anmeldt: 9/11-1848.
Navn, alder: Martin Christensen, 21
Fødested: Gjerpen
Hvorfra indflyttet: Arendal. Afgangsatt. dat. 6/10-1848.
Til: Meenstad. Udflyttet herfra den 12/4-1848.

Innfl.: April 1848.
Anmeldt: 13/11-1848.
Navn, alder: Gurine Gundersd. Dahl, 28.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, 13/11-1848.
Til: Falkum, gift med Niels Andersen.

Innfl.: Juni 1848.
Anmeldt: 15/11-1848.
Navn, alder: Farver Tollef Christophersen, 25 ½.
Fødested: Sande pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Brevig. Att. fra Sognepr. Dop, 4/11-1845, paategnet af Bruun 21/4-1847.
Til: N. Brækkejord, hos I. Nærum.

Innfl.: Høst 1846.
Anmeldt: 20/11-1848.
Navn, alder og fødested:
Thov Johnsen, 47, Holden.
Ingeborg Nielsd., hans kone, 50, Holden.
Thov Thovsen f. 5/9-1831 (17), Seufde.
Anne Thovsd., f. 27/10-1833 (15), Seufde.
Johannes Thovsen f. 22/3-1832 (10 ½), Seufde.
Maria Thovsd., f. 3/2-1841 (7 ¾), Seufde.
Ole Thovsen, f. 18/10-1842 (6), Seufde.
Hvorfra indflyttet: Seufde (Sauherad). Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 14/11-1848.
Til: Under N. Mæhla.

Innfl.: Sommer 1848.
Anmeldt: 25/11-1848.
Navn, alder: Anne Olsd. Sundsvalen, 45.
Fødested: Seufde.
Hvorfra indflyttet: Seufde. Att. af. Sognepr. Wolff.
Til: Under Dahle i Luxefjeld.

Innfl.: I 1846.
Anmeldt: 28/11-1848.
Navn, alder: Lars Pedersen, 35.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Seufde. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 21/11-1848.
Til: Tjener paa Falkum.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 3/12-1848.
Navn, alder og fødested:
Andreas Olsen, 25, Bohus i Sverrige.
Hans Olsen, 22, Bohus i Sverrige.
Hvorfra indflyttet: Tanum Sogn i Sverrige. Att. fra Sognepr. Strettenberg(?), dat. 29/3-1847 og 27/4-1848.
Til: Tjener for Lendsmand Pedersen paa Limie.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 7/12-1848.
Navn, alder: Ole Johnsen, 29.
Fødested: Hitterdal.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Udflytningsatt. herfra af 5/2-1839, paategnet af Sognepr. Nielsen den 7/12-1848.
Til: Kolkinn.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 13/12-1848.
Navn, alder: Pige Aaste Ellingsd., 22.
Fødested: Seufde.
Hvorfra indflyttet: Seufde. Att fra Sognepr. Wolff, dat. 20/11-1848.
Til: Ballestad, i tjeneste.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 13/12-1848.
Navn, alder: Pige Inger Andrea Pedersd., 22.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Wettergreen, dat. 9/12-1848.
Til: Tjener paa Sølie.

Innfl.: August 1848.
Anmeldt: 6/1-1849.
Navn, alder: Enke Marthe M. Lund, 74.
Fødested: Laurdal.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Præsten i Skien, 5/1-1849.
Til: Nordre Foss.

Innfl.: 24/12-1848.
Anmeldt: 30/1-1849.
Navn, alder: Torger Amundsen, 21.
Fødested: Seufde.
Hvorfra indflyttet: Christiania. Ingen oppl. om attester er lenger nevnt.
Til: Fossum.

Innfl.: Høst 1848.
Anmeldt: 28/2-1849.
Navn, alder: Christen Pedersen, f. 5/11-1815 (33 ¼).
Fødested: Slemdal.
Hvorfra indflyttet: Laurdal.
Til: Glende i Gj.

Innfl.: Vaar 1847.
Anmeldt: 20/4-1849.
Navn, alder:
Kittel Torstensen, 45
Kari Torgrimsd., hans hustrue, 43
Deres Børn:
Gunhild, 23
Anne, 20
Kari, 11 ½
Mari, 9
Torgrim, 5
Fødested: Næs sogn til Seufde (alle).
Hvorfra indflyttet: Næs sogn.
Til: Under Grini i Gjerpen.

Innfl.: 21/4-1849.
Anmeldt: 29/4-1849.
Navn, alder: Marthe Olsd. Venstøp, ægteviet til Johan Andersen Foss, 29
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Skien.
Til: Under Foss.

Innfl.: ?
Anmeldt: 1/5-1849.
Navn, alder: Ole Johannessen, 17.
Fødested: Seufde.
Hvorfra indflyttet: Skien.
Til: Aarhuus.

Innfl.: Vaaren 1846.
Anmeldt: 2/5-1849.
Navn, alder og fødested:
Thorbjørn Gundersen Løberg, 38, Gjerpen.
Katrine Andersd., konen, 49, Gjerpen.
Marie, datter, 16, Gjerpen
Ragnine Martine, datter, 14, Solum.
Andrea, datter, 12, Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum.
Til: Tydskland u. Strømdal.

Innfl.: Vaaren 1849.
Anmeldt: 12/5-1849.
Navn, alder: Mathea Gulliksd., 21.
Fødested: Solum
Hvorfra indflyttet: Solum
Til: Mæla.

Innfl.: Vaaren 1849.
Anmeldt: 12/5-1849.
Navn, alder: Karen Pernille Pedersd., 26
Fødested: Solum
Hvorfra indflyttet: Solum
Til: Mæla.

Innfl.: Vaaren 1849.
Anmeldt: 16/5-1849.
Navn, alder: Fredrik Erikson, 23.
Fødested: Dahlsland
Hvorfra indflyttet: Dahlsland
Til: Fossum.

Innfl.: Vaaren 1849.
Anmeldt: 16/5-1849.
Navn, alder: Erik Eriksen, 26.
Fødested: Elga sogn, Sverrig
Hvorfra indflyttet: Elga sogn, Sverrig
Til: Fossum.

Innfl.: Vaaren 1849.
Anmeldt: 22/5-1849.
Navn, alder og fødested:
Ole Christensen Udkleven, 37, Varnæs i Hedrum.
Kari Christophersd., kone, 44, Laurdal.
Anne Dorthea, datter, 8, Varnæs
Hvorfra indflyttet: Laurdal.
Til: Semb.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 30/5-1849.
Navn, alder: Aaste Svenkesd. Bjerven, 28.
Fødested: Holden
Hvorfra indflyttet: Holden
Til: Mæla.

Innfl.: Vaaren 1848.
Anmeldt: 30/5-1849.
Navn, alder: Jørgen Jørgensen Namløs, 24 ¼.
Fødested: Holden
Hvorfra indflyttet: Holden.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 5/6-1849.
Navn, alder: Benedikte Adeleine Lindberg, 47
Fødested: Porsgrund
Hvorfra indflyttet: Solum
Til: Follestad.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 7/6-1849.
Navn, alder: Pige Lisbeth Andersd., 40.
Fødested: Wang
Hvorfra indflyttet: Christiania
Til: Fossum.

Innfl.: Sommer 1847.
Anmeldt: 11/6-1849.
Navn, alder: Uk. Thron Brynildsen, 23.
Fødested: Helgen sogn (i Holla pr.gj.).
Hvorfra indflyttet: Helgen
Til: Fossum.

Innfl.: Sommer 1847.
Anmeldt: 13/6-1849.
Navn, alder: Pige Anne Christensd., 35
Fødested: Holden
Hvorfra indflyttet: Solum
Til: Brækkejordet.

Innfl.: Sommer 1847.
Anmeldt: 15/6-1849.
Navn, alder: Pige Kirsten Margrethe Andersd., 26
Fødested: Eidanger
Hvorfra indflyttet: Eidanger
Til: Kjølnæs.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 15/6-1849.
Navn, alder: Pige Gurine Halvorsd., 28
Fødested: Eidanger
Hvorfra indflyttet: Eidanger
Til: Kjølnæs.

Innfl.: Høst 1848.
Anmeldt: 15/6-1849.
Navn, alder: Uk. Christopher Hansen, 29
Fødested: Holden
Hvorfra indflyttet: Porsgrund
Til: Sem.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 24/6-1849.
Navn, alder, fødested:
Anders Andreassen Steensholt, 34, Laurdal
Helvig Evensd., hustru, 31, Laurdal
Christian Andersen, 10, Laurdal
Petronelle Andersd., 5, Laurdal
Anders Andersen, 1, Laurdal
Hvorfra indflyttet: Laurdal
Til: Skogsrød.

Innfl.: Juni 1849.
Anmeldt: 27/6-1849.
Navn, alder: Anne Gurine Christophersd. Reggestad, 28
Fødested: Sande Sogn. Attest fra Dop.
Hvorfra indflyttet: Vaale
Til: Limie. Ægteviet til Jan Andreas Christiansen Limie.

Innfl.: Høst 1848.
Anmeldt: 22/10-1849.
Navn, alder, fødested:
Thorgrim Thorkildsen, 25, Seufde.
Ingerid Svennungsd., kone, 23, Bøe pr.gj.
Anne Thorgrimsd., 2, Seufde
Hvorfra indflyttet: Seufde. Att. fra Wolff.
Til: Rising

Innfl.: April 1849.
Anmeldt: 30/10-1849.
Navn, alder: Pige Anne Andresd., 22.
Fødested: Saude pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. Wolff 22/10-1849.
Til: Eriksrød.

Innfl.: April 1848.
Anmeldt: 7/11-1849.
Navn, alder: Uk. Thomas Gundersen, 24.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att. Buch 3/10-1849.
Til: Semb mellem.

Innfl.: Sommer 1849.
Anmeldt: 14/11-1849.
Navn, alder: Pige Marthe Evensd., 26.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Bøe pr.gj. Att. Gjør, 4/11-1849.
Til: Grinie.

Innfl.: I 1846.
Anmeldt: 16/11-1849.
Navn, alder: Pige Dorthe Gundersd., 39.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Bøe pr.gj. Att. Gjør, 3/11-1849.
Til: Falkum.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 21/11-1849.
Navn, alder, fødested: Amund Hansen Villand, 20.
Fødested: Hitterdal.
Hvorfra indflyttet: Hitterdal.
Til: Elev ved Amtets Landbrugsskole, Mæla.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 21/11-1849.
Navn, alder: Peder Pedersen Namløs, 19.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden.
Til: Elev ved Amtets Landbrugsskole, Mæla.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 21/11-1849.
Navn, alder: Erik Fredrik Gunner(?) Røberg, 19.
Fødested:
Hvorfra indflyttet: Kragerøe.
Til: Elev ved Amtets Landbrugsskole, Mæla.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 21/11-1849.
Navn, alder: Saamund Knudsen Øiene(?), 19.
Fødested: Hvidesøe.
Hvorfra indflyttet: Hvidesøe.
Til: Elev ved Amtets Landbrugsskole, Mæla.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 22/11-1849.
Navn, alder: Ingeborg Hansd., 29.
Fødested: Slemdal.
Hvorfra indflyttet: Solum.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 27/11-1849.
Navn, alder: Pige Gunnild Ellingsd. Myrene, 17.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att.: Wolff, 27/10-1849.
Til: Ballestad.

Innfl.: I 1843.
Anmeldt: 29/11-1849.
Navn, alder: Pigen Andrea Marie Johnsd., 21.
Fødested: Brunlaugnæs.
Hvorfra indflyttet: Brunlaugnæs. Att fra Aall, 7/11-1849.
Til: Hynie.

Innfl.: 1849.
Anmeldt: 4/12-1849.
Navn, alder, fødest.:
Lars Pedersen Varpe, 36 1/3, Solum..
Kirsten Solvesd., hans kone, 41 ½, Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Solum.
Til: Bratsbergklev.

Innfl.: 1847.
Anmeldt: 5/12-1849.
Navn, alder: Uk. Johan Johnsen, 35.
Fødested: Kongsberg.
Hvorfra indflyttet: Slemdal. Att. fra Borch 30/11-1846.
Til: Und. Hynie.

Innfl.: 1846.
Anmeldt: 7/12-1849.
Navn, alder: Uk. Rasmus Haraldsen, 34 ½.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Wettergreen, 7/12-1849.
Til: Mæhla.

Innfl.: Octbr. 1849.
Anmeldt: 12/12-1849.
Navn, alder: Pige Maren Eriksd., Berberg, 51.
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Fredriksværn.
Til: Doxrød.

Innfl.: Juli 1849.
Anmeldt: 12/12-1849.
Navn, alder: Peder Jonassen fra Sverrig, 28
Fødested: Qville (Kvelde)
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Skien dat. 8/12-1849.
Til: Fossum.

Innfl.: Høst 1848.
Anmeldt: 16/1-1850.
Navn, alder, fødested:
Arbeider Ole Sørensen Dalen, 47 ½, Saude pr.gj.
Kari Gundersd., kone, 52, Bøe.
Gunder Olsen, 18 ½, Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude.
Til: Follestad.

Innfl.: 25/2-1850.
Anmeldt: 11/3-1850.
Navn, alder, fødested:
Tollef Hansen Gaasefield, 25, Saude. Att. fra Wolff 10/1-1850.
Gunnild Amundsd., hans kone, 28, Bøe. Att. fra Gjør 19/2-1850.
Hvorfra indflyttet: Saude og Bøe.
Til: Under Gulseth.

Innfl.: Octbr. 1849.
Anmeldt: 11/3-1850.
Navn, alder, fødested:
Halvor Kiøstolfsen, 50, Holden.
Karen Pedersd., hans kone, 52, Kragerøe.
Hans Carl Halvorsen, 20, Solum.
Karen Andrea, 14 ½
Kiøstolf Halvorsen, 12, Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum.
Til: Falkum N.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 15/3-1850.
Navn, alder: Ole Amundsen, 18.
Fødested: Bøe Sogn. Att fra Gjør dat. 7/1-1850.
Hvorfra indflyttet: Bøe. I Tjeneste.
Til: Berberg.

Innfl.: April 1849.
Anmeldt: 19/3-1850.
Navn, alder, fødested:
Gartner Carl Wilhelm Leisner, 40, Kiøbenhavn.
Berthe Marie f. Olsen, 24, f. i Laurvig, fra Brevig. Att. fra Sognepr. Nielsen dat. 25/11-1849.
Hvorfra indflyttet: Laurvig. Att. fra Pr. Münstter 1. og 2. marts 1849.
Til: Fossum.

Innfl.: Des. 1849.
Anmeldt: 22/3-1850.
Navn, alder: Torsten Torstensen, matros, 28. Gift her.
Fødested: Fossum.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers 22/3-1850.
Til: Bratsberg.

Innfl.: Høst 1847.
Anmeldt: 18/4-1850.
Navn, alder: Kirsti Tovsd., 17. Tiener.
Fødested: Saude pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. sognepr. Wolff dat. 22/3-1850.
Til: Foss.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 1/5-1850.
Navn, alder: Pige Anne Endresd., 23. Tiener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, 17/5-1849.
Til: Semb.

Innfl.: Juni 1849.
Anmeldt: 8/5-1850.
Navn, alder: Pige Marie Halvorsd., 20. Tiener.
Fødested: Solum sogn.
Hvorfra indflyttet: Solum.
Til: Folloug.

Innfl.: Octbr. 1849.
Anmeldt: 10/5-1850.
Navn, alder, fødested:
Gunder Hansen, 39, Nissedal.
Ingeborg Tarjesd., 28, Solum.
Ingeborg Gundersd., 2 ½, Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum Sogn. Att. fra Wettergreen, 8/5-1850.
Til: Under Strømdal.

Innfl.: 14/4-1850.
Anmeldt: 27/5-1850.
Navn, alder: John Johnsen, 19. Tiener.
Fødested: Holden pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att. fra Sognepr. Buch, 22/5-1850.
Til: Gjerpen prestegaard.

Innfl.: Høst 1848.
Anmeldt: 27/5-1850.
Navn, alder: Berthe Andersd., 22
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Brunlaugnæs. Konfirmations attest fra Præsten Aall, dat. 30/5-1850.
Til: Bratsbergklev.

Innfl.: Sommer 1849.
Anmeldt: 5/6-1850.
Navn, alder: Anne Eriksd., farver Wasdalens enke, 33.
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers dat. 3/6-1850.
Til: Bøhle.

Innfl.: Mai 1850.
Anmeldt: 7/6-1850.
Navn, alder: Ole Christophersen, 30. Ægteskab.
Fødested: Eidanger Sogn.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. af Sognepr. Nielsen dat. 22/3-1850.
Til: Saubrække.

Innfl.: April 1850.
Anmeldt: 12/6-1850.
Navn, alder: Pige Rise Karine Christophersd., 16.
Fødested: Waale pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Waale. Att. fra const. Sognepr. Thurmann, dat. 28/5-1850.
Til: Limie.

Innfl.: April 1850.
Anmeldt: 19/6-1850.
Navn, alder: Uk. Peder Larsen, 27. (Utfl. 1848).
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Arendal. Cormorten(?), 25/5-1850.
Til: Hoppestad.

Innfl.: Marts 1848.
Anmeldt: 19/6-1850.
Navn, alder: Jacob Pedersen, 29.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Schiøtt, dat. 26/4-1848. Som da forevistes i anledning af hans Vielse.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: April 1850.
Anmeldt: 27/6-1850.
Navn, alder: Pige Anne Pedersd., 20. Udfl. 1848.
Fødested: Gierpen.
Hvorfra indflyttet: Skien.
Til: Fossum.

Innfl.: April 1850.
Anmeldt: 11/7-1850.
Navn, alder, fødest.:
Lars Kittilsen, 23, Saude.
Karonelle Larsd., 22, Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude pr.gj., Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 1/7-1850.
Til: Tyskland.

Innfl.: Høst 1849.
Anmeldt: 18/7-1850.
Navn, alder, fødest.:
Johannes Wernersen Ryen, 34, Aker.
Karen Dorthea Bukvold, hans kone, 34, Skien.
Wilhelmine Andrea, hans datter, 3 ½, Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att fra Sognepr. i Skien dat. 18/7-1850.
Til: Brækkejordet.

Innfl.: Febr. 1850.
Anmeldt: 25/7-1850.
Navn, alder, fødest.:
Lieutn. Ole A. Tøssil, 31, Stange
Elise D. C. født Hjelm, 31, Skien.
Hvorfra indflyttet: Vardal. Att. fra Prost Borchgrevinch, dat. 28/1-1850.
Til: Semb nedre.

Innfl.: Juni 1850.
Anmeldt: 2/8-1850.
Navn, alder: Marthe Thorsd., 25. Gift hertil.
Fødested: Øiestad. Att. fra Sognepr. Debes, dat. 2/10-1845 og Lammers 1/8-1850.
Hvorfra indflyttet: Skien.
Til: S. Brækkej.

Innfl.: 14/4-1850.
Anmeldt: 6/8-1850.
Navn, alder, fødest.:
Dreiermester J. E. Bryde, 31, Kongsberg.
Henrikke S. Sørensen, hans kone, 39, Solum.
Benedictus Paul, deres søn, 4 mnd., Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 2/8-1850.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 24/8-1850.
Navn, alder, fødest.:
Ole Pedersen Sørmyr, 27, Sandsvær. Fæstet plads.
Gunild Thronsd., hans kone, 30, Flesberg.
Grethe Sophie, deres datter, 3, Sandsvær.
Hvorfra indflyttet: Sandsvær. Att. fra Sognepr. Klem, dat. 21/8-1850.
Til: Sandbakken under Tufte.

Innfl.: 12/10-1850.
Anmeldt: 29/10-1850.
Navn, alder: Christen Olsen, 16.
Fødested: Laurdals pr.gj. Forældrene forund indflyttede.
Hvorfra indflyttet: Laurdals pr.gj. Att. fra Sognepr. i Laurdal, dat. 8/10-1850.
Til: Semb.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 31/10-1850.
Navn, alder: Uk. Ole Christiansen Tangen, 28.
Fødested: Land pr.gj.
Hvorfra indflyttet: W. Thoten. Att. fra Sognepr. Magelun(?), dat. 30/9-1850.
Til: Riis

Innfl.: Høst 1849.
Anmeldt: 6/11-1850.
Navn, alder: Søren Andreas Halvorsen, 17. Foreldre her.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Wettergreen, 1/11-1850.
Til: Falkum.

Innfl.: Juni 1849.
Anmeldt: 6/11-1850.
Navn, alder: Uk. Tollef Pedersen, 19 ½. Farverlære.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att. fra Sognepr. Buch, 25/10-1850.
Til: N. Brækkejord.

Innfl.: I 1849.
Anmeldt: 21/11-1850.
Navn, alder: Jomfru Elisabeth Bentzen, 48.
Fødested: Øiestad.
Hvorfra indflyttet: Øiestad. Att. fra Sognepr. Braged, dat. 11/11-1850.
Til: Falkum.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 28/11-1850.
Navn, alder, fødest.:
Ole Biørnsen Bergent(?), 52, Saude pr.gj.
Ingeborg Hansd., hans kone, 50, Bøe pr.gj.
Gun Olsd., 14, Saude.
Knud Olsen, 10, Saude.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 1/10-1847, paategnet af Sognepr. Lammers.
Til: Falkum.

Innfl.: Octbr. 1850.
Anmeldt: 28/11-1850.
Navn, alder: Uk. Isak Larsen Riis, 25. Tjener.
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Solum. Utfl. att. herfra dat. 2/10-1847, paategnet af Pr. Wettergreen, 18/1-1850.
Til: Bratsberg.

Innfl.: Octbr. 1850.
Anmeldt: 8/12-1850.
Navn, alder: Uk. Ole Nielsen Lia, 18.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 2/12-1850.
Til: Ballestad.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 17/12-1850.
Navn, alder: Pigen Ingerid Paulsd., 25. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Bøe pr.gj. Att. fra Sognepr. Wolff paategnet af Sognepr. Gjør den 8/12-1850.
Til: Falkum (Haven).

Innfl.: Høst 1848.
Anmeldt: 3/1-1851.
Navn, alder, fødested:
Ole Andersen, 29, Gjerpen.
Inger Jensd., hans kone, 26, Gjerpen.
Anne Gurine Olsd., 2 ½, Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien, hvortil indfl. 18/5-1849. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 2/1-1851.
Til: S. Brækkej.

Innfl.: Debr. 1850.
Anmeldt: 15/1-1851.
Navn, alder: Anne Oline Mikkelsd., 36. Gift med Aslak Halvorsen Br.kl.
Fødested: Porsgrund.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, 15/1-1851.
Til: Bratsbergkleven.

Innfl.: April 1850.
Anmeldt: 24/1-1851.
Navn, alder: Gunild Iversd., 32 ½, gift med Isak Jacobsen.
Fødested: W. Porsgrund.
Hvorfra indflyttet: Porsgrund.
Til: Under Borge.

Innfl.: April 1850.
Anmeldt: 14/2-1851.
Navn, alder: Pige Karen Andrea Thorsd., 32. Tjener.
Fødested: Solum Sogn.
Hvorfra indflyttet: Solum Sogn. Att. Pr. Wettergreen dat. 7/2-1851.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 7/3-1851.
Navn, alder: Pige Kari Thronsd., 25.
Fødested: Flesberg.
Hvorfra indflyttet: Eger. Att. fra Pr. Vibe, dat. 28/12-1850.
Til: Under Tufte.

Innfl.: 6/3-1851.
Anmeldt: 10/3-1851.
Navn, alder, fødested:
Blikkenslager, Hans Pedersen Kørret, 28, V. Thoten.
Pernille Hansd., hans kone, 26, V. Thoten.
Martin, deres søn, 2, V. Thoten.
Hvorfra indflyttet: V. Thoten. Att. fra Sognepr. Magelien, dat. 20/2-1851.
Til: Riis.

Innfl.: Debr. 1850.
Anmeldt: 21/3-1851.
Navn, alder, fødested:
Torsten Larsen Houg, 25, Saude.
Gunhild Jørgensd., kone, 25, Saude.
Hvorfra indflyttet: Solum Sogn. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 14/3-1851.
Til: Under Strømdal.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 12/4-1851.
Navn, alder: Pige Anne Elise Nielsd., 34 ½. Tjener.
Fødested: Graaten (Solum).
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 8/4-1851.
Til: Gjerpen Præstegaard.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 22/5-1851.
Navn, alder: Pige Anne Marie Josephine Christophersd., 18. Tjener.
Fødested: Christiania.
Hvorfra indflyttet: Christiania. Att. fra Garnisonspr. Boyesen, dat. 23/4-1851.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 23/5-1851.
Navn, alder, fødested:
Kone, Anne Larsd., 48, Birid
Peder Andersen, hendes søn, 25 ½, Skaaddreie(?), Birid.
Agnethe Andersd., 24, datter, Birid.
Hvorfra indflyttet: Birid. Att. fra Sognepr. Widøe, dat. 31/1-1851.
Til: Wenstøb.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 23/5-1851.
Navn, alder: Anne Olsd., 21. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 8/10-1850.
Til: Meen.

Innfl.: Mai 1850.
Anmeldt: 29/5-1851.
Navn, alder: Marthe Marie Helgesd., 23 ½. Gift hertil.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 26/5-1851.
Til: Gulseth.

Innfl.: 15/9-1850.
Anmeldt: 4/6-1851.
Navn, alder: Elen Christine Olsd. Herøen. Gift med Niels Johnsen.
Fødested: Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. fra Sognepr. Nielsen, dat. 30/9-1850.
Til: Fossum.

Innfl.: Aug. 1851.
Anmeldt: 6/6-1851.
Navn, alder: Anne Jensine Arnesd., 31. Gift med Ernst And. Hansen.
Fødested: Solum Sogn.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 16/5-1851.
Til: Aarhuus.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 11/6-1851.
Navn, alder: P. Aaste Nielsd. Kaasene, 32 ½. Tjener.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Bøe pr.gj. Att. fra Sonepr. Gjør, dat. 30/5-1851.
Til: Aarhuus.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 11/6-1851.
Navn, alder:
Elen Olalia Johnsd., 22. Tjener. Gift her med Ole Mauritzen.
Lars Mauritz Olsen, 1 ½, Stathelle.
Fødested: Stathelle.
Hvorfra indflyttet: Bamble Sogn. Att. fra Sognepr. Høg, dat. 18/4-1850.
Til: Fossum.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 17/6-1851.
Navn, alder: Susanne Johansd., 31. Gift med Anders Nielsen.
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Porsgrund. Udflytn. att. herfra, dat.22/4-1841. Paategnet af Sognepr. i Porsgr. 21/10-1850.
Til: Follestad.

Innfl.: Debr. 1850.
Anmeldt: 18/6-1851.
Navn, alder: Anne Karine Olsd., 29. Gift med Jens Halvorsen Meen.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att. af Sognepr. Buck, dat. 28/12-1850.
Til: Under Meen.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 18/6-1851.
Navn, alder: Isak Tovsen, 26 ½. Tjener.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. af Pr. Wettergreen, dat. 6/6-1851.
Til: Falkum.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 18/6-1851.
Navn, alder: Maren Magrethe Arvesd., 31. Gift med Christopher Svendsen.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. af Pr. Wettergreen, dat. 31/5-1851.
Til: Lien u. Fossum.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 19/6-1851.
Navn, alder: Anne Magrethe Pedersd., 30 ½. Gift med Tollef Halvorsen.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 18/6-1851.
Til: Follestad.

Innfl.: Dcbr. 1850.
Anmeldt: 19/6-1851.
Navn, alder: Nicoline Pedersd., 24 ½. Gift med Tollef Henriksen.
Fødested: Birid pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 19/6-1851.
Til: Fossum.

Innfl.: 1/5-1851.
Anmeldt: 25/6-1851.
Navn, alder: Johanne Marie Jensd., 31 ½. Gift med Niels Johnsen Ballestad.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. af Sognepr. Lammers paategnet af Sognepr. Andersen, dat. 23/6-1851.
Til: Ballestad.

Innfl.: 1/5-1851.
Anmeldt: 7/7-1851.
Navn, alder: Christen Pedersen Wenstøb, 24.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att af Sognepr. Lammers, dat. 28/6-1851.
Til: S. Brækkejord.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 7/7-1851.
Navn, alder, fødested:
Hans Jacob Evensen, 25, Laurdal. Lidt jord.
Thore Maria Davidsd., 26, Hedrum. Kone.
Even Hansen, 1 ½, Hedrum.
Hvorfra indflyttet: Hedrum. Att. fra Sognepr. Kiærulf, dat. 4/7-1851. Hvor dog ikke barnet er anført.
Til: Bøe mellem.

Innfl.: I 1850.
Anmeldt: 14/7-1851.
Navn, alder: Johanne Henriette Gørne, 27. Lærerinde.
Fødested: Hamborg.
Hvorfra indflyttet: Hamborg. Ingen Attester.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1849.
Anmeldt: 16/7-1851.
Navn, alder, fødest.:
Maren Kirstine Clemetsd., 38, Holden.
Niels Christian Qvarme, 8, Solum. Hendes uægte Søn.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Wettergreen, dat. 31/5-1851.
Til: Br.kl.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 16/7-1851.
Navn, alder, fødest.:
Claus Nielsen Troldsaas, 42, Gjerpen.
Ingeborg Christensd., kone, 46, Solum.
Sara Cathrine Clausd., 14, Solum.
Inger Marie Clausd. 14, Solum.
Niels Clausen, 9 ½, Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Wettergreen, dat. 24/6-1851.
Til: Steensaasen.

Innfl.: Mai 1849.
Anmeldt: 15/8-1851.
Navn, alder: Jæger Christian Hansen, 32. Tjener.
Fødested: Kiøbenhavn.
Hvorfra indflyttet: Holbuk. Att fra Galdskjøtt, dat. 23/6-1851.
Til: Fossum Værk.

Innfl.: April 1850.
Anmeldt: 5/9-1851.
Navn, alder: Pige Asloug MariaTomasd., 34 ¼. Tjener.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att fra Sognepr. Buch, dat. 25/8-1851.
Til: Semb.

Innfl.: Jan. 1851.
Anmeldt: 17/9-1851.
Navn, alder: Snedkersvend, Jens Pedersen Tufte, 30 ½.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Kragerøe. Att. fra Sognepr. Buch, dat. 27/12-1850.
Til: Under Bratsberg.

Innfl.: I 1849.
Anmeldt: 11/10-1851.
Navn, alder: P. Margrethe Davidsd., 21 ½. Tjener.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Sognepr. Wettergreen, dat. 11/10-1851.
Til: Br.kl.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 15/10-1851.
Navn, alder: P. Karen Oline Pedersd., 25.
Fødested: Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Eid. Att. fra Sognepr. Nielsen, dat. 13/10-1851.
Til: Brækkejordet.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 27/10-1851.
Navn, alder: Pige Birgith Thorkildsen, 22. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att fra Sognepr. Wolff, dat. 25/9-1851.
Til: Teigen u. Moe.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 30/10-1851.
Navn, alder: Søren Torkildsen, 21. Som Hjulmagersvend.
Fødested: Hedrum.
Hvorfra indflyttet: Laurvig. Att. fra Pr. Münster, 12/8-1851.
Til: N. Brækkej.

Innfl.: Vaar 1848.
Anmeldt: 14/11-1851.
Navn, alder: Ole Christophersen, 35. Hjulmager.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Laurvig. Att. fra Sognepr. i Ager, dat. 18/6-1838 og 6/11-1851.
Til: N. Brækkej.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 19/11-1851.
Navn, alder: Pige Marie Eriksd., 27. Tjener.
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 18/11-1851.
Til: Falkum S.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 24/11-1851.
Navn, alder, fødest.:
Hans Gundersen, 37, Bøe Sogn. Arbeider.
Aaste Olsd., kone, 45, Bøe Sogn.
Gunder Hansen, 16, Bøe.
Sidsel Hansd., 11, Bøe.
Anne Hansd., 9, Bøe.
Karen Hansd., 6, Solum.
Ole Hansen, 2, Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Sognepr. Gjør, dat. 26/3-1845 og Provst Wettergreen, 29/9-1851.
Til: Under Strømdal.

Innfl.: Høst 1849.
Anmeldt: 26/11-1851.
Navn, alder: Pige Inger Andrea Bolette Andersd., 24 ½. Tjener.
Fødested: Solum Sogn.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 29/10-1851.
Til: Fossum.

Innfl.: 14/10-1851.
Anmeldt: 26/11-1851.
Navn, alder: Uk. Thomas Hansen, 33.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognep. Gjør, dat. 16/11-1851 og Sognepr. Lammers, 28/11-1851.
Til: Under Falkum.

Innfl.: Febr. 1850.
Anmeldt: 30/11-1851.
Navn, alder: Pige Elisabeth Maria Hansd., 25.
Fødested: Fossum.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognep. Lammers, dat. 21/6-1851.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 2/12-1851.
Navn, alder, fødest.:
Jacob Torstensen Steensholdt, 41, Laurdal. Leiet Gaard.
Inger Andrine Berntsd., kone, 22, Laurdal.
Hvorfra indflyttet: Laurdal. Att. fra Sognepr. i Laurdal, dat. 4/11-1850.
Til: Berberg.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 2/12-1851.
Navn, alder: Uk. Peder Pedersen, 18 ½. Tjener.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Bøe. pr.gj. Att. fra Sognepr. Gjør, dat. 15/11-1851.
Til: Tufte.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 7/12-1851.
Navn, alder, fødest.:
Ole Aslaksen Gaaserud, 33 ¾, Bøe pr.gj. Kiøbt Jord.
Karen Andrea Andersd., hans kone, 39, Solum.
Hvorfra indflyttet: Bøe pr.gj. Att. fra Sognepr. Gjør, dat. 23/11-1851.
Til: Wenstøb.

Innfl.: Høst 1849.
Anmeldt: 8/12-1851.
Navn, alder: Ivella Henriette Iversd. Førre, 18.
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. herfra paategnet af Pr. Wettergreen, dat. 27/11-1851.
Til: Under Grinie.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 8/12-1851.
Navn, alder: P. Gunild Evensd., 20. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. fra Sognepr. Wolff, 4/12-1851.
Til: Gjerpen Pr.grd.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 8/12-1851.
Navn, alder: P. Thorberg Arnesd., 25. Tjener.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 18/11-1851.
Til: Mæhla.

Innfl.: 1849.
Anmeldt: 8/12-1851.
Navn, alder: Anne Marie Kiær, 24 ½. Tjener.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognep. Lammers, dat. 3/12-1851.
Til: Mæhla.

Innfl.: Nov. 1851.
Anmeldt: 15/12-1851.
Navn, alder: Georg Jessen Cudrio, 25.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Amerika. Att. herfra, dat. 18/5-1849, uden paategning.
Til: Wenstøb.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 24/12-1851.
Navn, alder: Caroline Christine Johnsd., 22. Gift hertil.
Fødested: Porsgrund.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 23/12-1851.
Til: Br.kl.

Innfl.: Mai 1851.
Anmeldt: 7/1-1852.
Navn, alder: P. Anne Christensd., 28 ¼. Hjemme her.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Christiania. Att. herfra, dat. 25/8-1848, paategnet af Pastor Seip, den 6/5-1851.
Til: Borgeskoven.

Innfl.: Mai 1851.
Anmeldt: 7/1-1852.
Navn, alder, fødest.:
Niels Tollefsen, 25, Slemdal. Udflyttet 1850.
Maren Halvorsd., hans kone, 26, Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 3/6-1852.
Til: Follestad.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 16/1-1852.
Navn, alder, fødested:
Ole Torgrimsen, f. 18/12-1823, Holden.
Elen Christine Henriksd., 32, Brunlaugnæs.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognep. Buch, 30/7-1849, paategnet vielsesatt. af Lammers, 10/12-1851.
Til: Br.kl.

Innfl.: Jan. 1851.
Anmeldt: 27/1-1852.
Navn, alder: Karen Maria Jacobsd., 28. Gift med Gunder Clausen
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. af Sognep. Lammers, dat. 27/1-1852.
Til: Follestad.

Innfl.: Høst 1851.
Anmeldt: 18/3-1852.
Navn, alder: Peder Thronsen, 18 ½. Tjener.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att. fra Sognepr. Buch, 12/3-1852.
Til: Semb mellem.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 19/4-1852.
Navn, alder: Greger Halvorsen, 21. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att fra Sognepr. Wolff, dat. 1/4-1852.
Til: Mæhla.

Innfl.: Høst 1851.
Anmeldt: 10/5-1852.
Navn, alder: P. Anne Thorsd., 23.
Fødested: u. Bratsberg.
Hvorfra indflyttet: Skien. Udflytn. att. herfra af 21/5-1851. Paategnet af Sognepr. Lammers 5/5-1852.
Til: U. Bratsberg.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 17/5-1852.
Navn, alder: Uk. Ellef Andersen Tvedten, 27. Tjener.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Bøe. Att. fra Sognepr. Gjør, dat. 1/5-1852.
Til: Brække N.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 25/5-1852.
Navn, alder: Uk. Johan Andreas Bærulfsen, 26. Tjener.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att fra Sognepr. Lammers, dat. 26/4-1852.
Til: Foss Nordre.

Innfl.: Høst 1851.
Anmeldt: 4/6-1852.
Navn, alder: Uk. Niels Thorsen, Skrodde(?), 22. Arbeider.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Buch, dat. 11/11-1851.
Til: Bratsbergklev.

Innfl.: Høst 1851.
Anmeldt: 4/6-1852.
Navn, alder: Gurine Caroline Jørgensen, 22. Tjener.
Fødested: Kongsberg.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Thorne og Lammers, 3/6-1852.
Til: Haven (u. Falkum?).

Innfl.: April 1852.
Anmeldt: 4/6-1852.
Navn, alder, fødested:
Ole Johnsen, 32, Hitterdal.
Aase Kirstine Nielsd., hans Kone, 27, Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Bamble og Eidanger. Udflytningsatt. herfra af 4/9-1851 for manden paategnet af Sognepræst Nielsen, 24/11-1851, men ikke paategnet i Bamble, hvor den ikke er forevist.
Til: Kolkinn.

Innfl.: April 1852.
Anmeldt: 7/6-1852.
Navn, alder: Ole Peter Olsen, 26 ½. Arbeider.
Fødested: Nærum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Udflyt. att. herfra af 15/6-1849, paategnet af Pr. Wettergreen den 11/6-1852.
Til: Nærum.

Innfl.: Høst 1851.
Anmeldt: 7/6-1852.
Navn, alder: Maren Andersd., 41. Gift med Niels Jacobsen.
Fødested: Tanum.
Hvorfra indflyttet: Skien. Sognepr. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 7/6-1852.
Til: Br.kl.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 9/6-1852.
Navn, alder: Jens Peter Haraldsen, 21 ½. Tjener.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att fra Pr. Wettergreen, dat. 7/6-1852.
Til: Mæhla.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 9/6-1852.
Navn, alder: Uk. Ole Nielsen Knollen, 25. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 25/11-1851.
Til: Bøe.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 15/6-1852.
Navn, alder: Uk. Halvor Torstensen Kaasa, 24. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 7/6-1852.
Til: Gjerpen Præstegaard.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 17/6-1852.
Navn, alder, fødested:
Harald Gundersen Aier (Ajer), 49, Bøe (Lunde). Kiøbt Jord.
Kari Olsd., hans Kone, 31, Bøe.
Gunild Haraldsd., 5, Bøe.
Anne Haraldsd., 2, Bøe.
Hvorfra indflyttet: Bøe. Att. af Sognepr. Gjør, dat. 8/6-1852.
Til: Gulseth.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 23/6-1852.
Navn, alder: P. Ingeborg Tolvsd., 21. At giftes.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Skien. Konfirmationsatt. fra Sillejord, dat. 19/11-1849 og att fra Skien, 1/3-1852.
Til: Und. Bratsberg.

Innfl.: Juli 1851.
Anmeldt: 24/6-1852.
Navn, alder: Maren Sørensd., 33. Gift med Zacharias Gundersen Sølie.
Fødested: Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. fra Sognepr. i Eid., 25/7-1851.
Til: Sølie.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 30/6-1852.
Navn, alder: Thone Gurine Johannesd., 37. Tjener.
Fødested: Sandsvær.
Hvorfra indflyttet: Sandsvær. Att. fra Sognepr. Wille.
Til: Sætret u. Luxefield.

Innfl.: Høst 1851.
Anmeldt: 14/7-1852.
Navn, alder: Jacob Olsen, 20. Tjener.
Fødested: Slemdal.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. fra Sognepr. Nielsen, dat. 23/3-1852.
Til: Hougen.

Innfl.: Mai 1852.
Anmeldt: 14/7-1852.
Navn, alder: Karen Isaksd., 33. Gift hid.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 14/6-1852.
Til: Gulseth.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 13/8-1852.
Navn, alder: P. Margith Johnsd., 23. Tjeneste.
Fødested: Bøe.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. af Sognepr. Gjør, dat. 5/5-1850, paategnet af Sognepr. i Skien, 30/7-1852.
Til: Br.kl.

Innfl.: 29/6-1852.
Anmeldt: 17/8-1852.
Navn, alder: Maren Anne Stiansd., 22. Gift hid.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. fra Sognepr. Nielsen, dat. 10/7-1852.
Til: Gulseth.

Innfl.: Otbr. 1851.
Anmeldt: 22/9-1852.
Navn, alder, fødested:
Christen Olsen, 32, Walløe. Tjener.
Jette Malene Nielsd., hans kone, 32, Laurvig.
Hans Jørgen Christensen, 9, Walløe.
Else Marie Christensd., 4, Walløe.
Hvorfra indflyttet: Saltværk. Att. fra Sognepr. Jacobsen, dat. 3/10-1851.
Til: Fossum.

Innfl.: April 1852.
Anmeldt: 28/9-1852.
Navn, alder: Styrmand, Ernst Wilhelm Stribolt, 30 ½. Kiøbt Jord.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att fra Sognepr. Nielsen, dat. 19/5-1852.
Til: Sølie (Ødegaard).

Innfl.: 5/10-1852.
Anmeldt: 14/10-1852.
Navn, alder: Kirsten Andrea Andersd., 30. Gift hertil.
Fødested: Solums præstegiæld.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 14/10-1852.
Til: Grønnerød.

Innfl.: Juni 1851.
Anmeldt: 9/11-1852.
Navn, alder: Gunder Andersen, 23. Snedkerarb.
Fødested: Helgen Sogn.
Hvorfra indflyttet: Porsgrund. Att. fra Sognepr. Andersen, dat. 25/10-1852.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 10/11-1852.
Navn, alder: P. Anne Sigurdsd., 37. Tjener.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Skien. Udfl. att. herfra, af 21/5-1850, paategnet af Sognepr. Lammers 30/10-1852.
Til: Fossum.

Innfl.: Nov. 1851.
Anmeldt: 10/11-1852.
Navn, alder: Henrika Gurine Offenberg, 40. Gift med møller Mads Pedersen paa Fossum.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. af Sognepr. Lammers, dat. 30/10-1852.
Til: Fossum.

Innfl.: Aug. 1852.
Anmeldt: 12/11-1852.
Navn, alder: Poul Poulsen Holthe, 26.
Fødested: Trondhjem.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Angel, 29/10-1852.
Til: S. Brækkejord.

Innfl.: Juli 1852.
Anmeldt: 12/11-1852.
Navn, alder: Mariane Magdalene Suhr, 24 ½. Gift hertil.
Fødested: Osebakken.
Hvorfra indflyttet: Skien. Vielsesatt. fra Skien, dat. 12/11-1852.
Til: N. Brækkejord.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 18/11-1852.
Navn, alder, fødested:
Johannes Kittilsen, 28, Solum. Arbeider.
Oline Pedersd., hans kone, 32, Solum.
Inger Andrea Johannesd., 1 ¾, Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, 3/11-1852.
Til: Under Borrestad.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 18/11-1852.
Navn, alder: Ole Anundsen, 18. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Wolff, dat. 1/12-1851.
Til: Luxefjeld.

Innfl.: Febr. 1852.
Anmeldt: 25/11-1852.
Navn, alder: Agnethe Aasine Torkildsd., 24. Hjulmager Christophersens kone. Gift hertil.
Fødested: Laurvig.
Hvorfra indflyttet: Laurvig. Att. fra Pr. Münster, 26/3-1852.
Til: Brækkejord N.

Innfl.: April 1851.
Anmeldt: 25/11-1852.
Navn, alder: P. Aagot Eigilsd., 21. Tjener.
Fødested: Hvidesøe.
Hvorfra indflyttet: Hvidesøe. Att. fra Sognepr. Folkestad, 23/6-1852.
Til: Falkum N.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 30/11-1852.
Navn, alder: P. Gunhild Johanne Andersd., 22 ½. Tjener.
Fødested: Bøe.
Hvorfra indflyttet: Bøe pr.gj. Att. fra Gjør, dat. 27/11-1852.
Til: Laugmandsgaard.

Innfl.: Mars 1852.
Anmeldt: 1/12-1852.
Navn, alder: Uk. Abraham Åkerlund, 33. Skræddersvænd. Arbeider.
Fødested: Hernøsand.
Hvorfra indflyttet: Bodsfængselet. Att. fra Bylund, dat. 17/7-1841.
Til: Br.kl.

Innfl.: Nov. 1852.
Anmeldt: 2/12-1852.
Navn, alder, fødested:
John Pedersen, 30 ½, Thunøe.
Elen Marie Hansd., hans kone, 25, Fredrikstad.
Peter Anthon Johnsen, 2, Thunøe.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Vogt, dat. 14/10-1851, paategnet af Sognepr. Lammers den 30/11-1852.
Til: Brækkejord S.

Innfl.: Octbr. 1852.
Anmeldt: 6/12-1852.
Navn, alder: Jacob Andersen, 25 ½. Tjener.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 4/10-1852.
Til: Gjerpen Pr.gaard.

Innfl.: Paaske 1851.
Anmeldt: 7/12-1852.
Navn, alder: Gullik Gulliksen, 17. Snedkerlære.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 25/11-1852.
Til: Br.kl.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 8/12-1852.
Navn, alder, fødested:
Erik Pedersen Frogner, 50 ½, u. Bøe (i Gjerpen).
Karen Nielsd., hans Kone, 42, Gjerpen.
Peder Eriksen, f. 16/9-1823 (1829 er rett), Gjerpen.
Andreas Eriksen, f. 21/7-1831, Gjerpen.
Marthe Karine Eriksdatter f. 2/4-1835, Gjerpen.
Nella Eriksdatter f. 3/2-1839, Gjerpen.
Anne Margrethe Eriksdatter f. 26/2-1842, Gjerpen.
Karen Marie Eriksdatter f. 5/3-1847, Solum.
Berthe Kirstine f. 20/10-1850, Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Udflyttet herfra i 1842. Att. af Pr. Wettergreen, dat. den 6/12-1852 og 13/12-1852.
Til: Frogner.

Innfl.: I 1851.
Anmeldt: 7/12-1852.
Navn, alder: Gerhard Didrik Hoffgaard f. 20/10-1830. Tjener.
Fødested: Lier pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Lier. Att. fra Sognepr. og Kapell. i Lier, dat. 23/8-1843 og 6/5-1845.
Til: Frogner.

Innfl.: 5/9-1852.
Anmeldt: 11/12-1852.
Navn, alder: Maren Kirstine Christiansd., 24 ½. Gift hid.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 11/12-1852.
Til: Br.kl.

Innfl.: Aug. 1852.
Anmeldt: 28/12-1852.
Navn, alder: Aase Gurine Abrahamsd., Lars Halvorsens kone, 24.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 2/11-1852.
Til: Brækkejord.

Innfl.: Mai 1852.
Anmeldt: 7/1-1853.
Navn, alder: Anne Gurine Hansd., 26. Andreas Andersens Kone. Gift hertil.
Fødested: Br.kl.
Hvorfra indflyttet: Skien. Udfl. attest herfra paategnet af Sognepr. i Skien den 4/12-1852.
Til: Mæhla.

Innfl.: Nov. 1851.
Anmeldt: 7/1-1853.
Navn, alder: Uk. Ole Johnsen Brokkensund, 21 ½. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att fra Wolff, dat. 30/12-1852.
Til: Mæhla.

Innfl.: Høst 1849.
Anmeldt: 7/1-1853.
Navn, alder: P. Anne Olsd. Helaas, 25 ¼. Tjener.
Fødested: Bøe.
Hvorfra indflyttet: Bøe. Att. fra Sognepr. Gjør, 26/11-1852.
Til: Mæhla.

Innfl.: 14/10-1852.
Anmeldt: 17/1-1853.
Navn, alder, fødested:
Theodor Severin Knudsen, 33, Moss. Bagersvend.
Berthe Kirstine Nielsd., hans kone, 32, Osebakken.
Petronelle Helene, 5 ½, Skien.
Niels Martinius, 3, Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 15/1-1853.
Til: Br.kl.

Innfl.: Høst 1851.
Anmeldt: 28/2-1853.
Navn, alder, fødested:
Ellef Ellefsen Rogstad, 28, Sandsvær.
Kari Johnsd., Kolsrud, Enke, 71, Bestul.
Hvorfra indflyttet: Sandsvær. Att. fra Sognepr. Wille, dat. 22/11-1852 (x2).
Til: Øgter.

Innfl.: Høst 1852.
Anmeldt: 6/4-1853.
Navn, alder: Olea Jensd., 27 ½. Gift med Hans Andreas Anthonisen.
Fødested: Br.kl.
Hvorfra indflyttet: Skien. Udflytningsattest herfra, dat. 8/7-1850 og vielsesatt. fra Skien, dat. 6/4-1853.
Til: Br.kl.

Innfl.: Juni 1852.
Anmeldt: 15/4-1853.
Navn, alder: Ingeborg Johanne Abrahamsd., 27. Gift hertil.
Fødested: Mælum.
Hvorfra indflyttet: Mælum. Att. fra Sognepr. Wettergreen, dat. 29/3-1853.
Til: Fossum.

Innfl.: April 1853.
Anmeldt: 15/4-1853.
Navn, alder: P. Ingeborg Johnsd., 19.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att. fra Sognepr. Buch, dat. 25/10-1852.
Til: Und. Frogner.

Innfl.: Høst 1849.
Anmeldt: 25/4-1853.
Navn, alder: P. Kirsti Halvorsd. Hagen, 20. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 15/11-1852.
Til: Dahle i Luxefjeld.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 25/4-1853.
Navn, alder: Ole Olsen Fiskebæk, 29 ½. Tjener.
Fødested: Hvideseid.
Hvorfra indflyttet: Hvideseid. Att. fra Sognepr. Folkestad, 5/12-1852.
Til: Falkum.

Innfl.: Marts 1853.
Anmeldt: 2/5-1853.
Navn, alder: Grethe Amundsd., 34. Gift med Ole Johannessen Gulseth.
Fødested: Laurdal.
Hvorfra indflyttet: Laurdal. Att. Sognepr. Faye, dat. 12/2-1853.
Til: Under Gulseth.

Innfl.: 10/5-1853.
Anmeldt: 12/5-1853.
Navn, alder: Karen Olea Brynjulfsd., 31. Gift hid.
Fødested: Graaten.
Hvorfra indflyttet: Solum Sogn. Att. Pr. Wettergreen, dat. 10/5-1853.
Til: Fossum.

Innfl.: April 1852.
Anmeldt: 13/5-1853.
Navn, alder: P. Andrea Petronelle Gulliksd., 21 ¾. Tjener.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att fra Pr. Wettergreen, dat. 9/5-1853.
Til: Mæhla.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 13/5-1853.
Navn, alder: P. Iverine Sophie Tolvsd., 24 ½. Tjener.
Fødested: Laurvig.
Hvorfra indflyttet: Hedrum. Att. fra Sognepr. Kjærulf, 4/4-1853.
Til: Jønnevald (nu under Aas).

Innfl.: Octbr. 1849.
Anmeldt: 22/5-1853.
Navn, alder: Enkemad. Marie Monrad, 53.
Fødested: Laurdal.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 11/5-1853.
Til: Ballestad.

Innfl.: Mai 1852.
Anmeldt: 29/5-1853.
Navn, alder: Johan Peter Olausson, 26 ½. Tjener.
Fødested: Qville Sogn i Sverrig.
Hvorfra indflyttet: Qville Sogn i Sverrig. Att. fra Sognepr. Bolmer, dat. 2/5-1853.
Til: Mæhla.

Innfl.: Juli 1852.
Anmeldt: 31/5-1853.
Navn, alder: Maren Dorthea Andersd., 34. Gift med Hans And. Hansen.
Fødested: Br.kl.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 31/5-1853.
Til: Br.kl.

Innfl.: April 1851.
Anmeldt: 1/6-1853.
Navn, alder: Søren Olsen, 22 ¼. Bundtmagersv.
Fødested: Fredriksværn.
Hvorfra indflyttet: Laurvig. Att. fra Sognepr. Sverdrup, dat. 12/5-1853.
Til: Br.kl.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 7/6-1853.
Navn, alder: P. Anne Laurine Larsd., 35.
Fødested: Brækkejord.
Hvorfra indflyttet: Skien. Udfl. att. herfra, dat. 3/12-1850, paategnet af Sognepr. Lammers, 7/6-1853.
Til: S. Brækkejord.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 12/6-1853.
Navn, alder: P. Kari Johnsd., 17 ½. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 7/6-1853.
Til: Meen.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 13/6-1853.
Navn, alder: Halvor Olsen Hægna, 21. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 23/5-1853.
Til: U. Brække N.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 19/6-1853.
Navn, alder: P. Aaste Halvorsd., 21 ½. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att fra Sognepr. Wolff, dat. 14/3-1853.
Til: Kiølnæs.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 20/6-1853.
Navn, alder: P. Inger Dyresd., 31 ½. Tjener.
Fødested: Romedal.
Hvorfra indflyttet: Aker. Ingen attester.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 21/6-1853.
Navn, alder: P. Thore Torgersd., 21. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 6/6-1853.
Til: Moe.

Innfl.: 12/6-1853.
Anmeldt: 20/7-1853.
Navn, alder: Martinus Johnsen, 17. Snedkerlære.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 24/5-1853.
Til: Bratsbergkl.

Innfl.: April 1853.
Anmeldt: 20/7-1853.
Navn, alder: P. Aaste Olsd. Hagen, 30. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att fra Sognepr. Buch, dat. 7/6-1853.
Til: Ballestad.

Innfl.: April 1852
Anmeldt: 27/7-1853.
Navn, alder: P. Inger Dyresd., 31 ½. Tjener (se 4. ovenfor).
Fødested: Romedal.
Hvorfra indflyttet: Christiania. Att fra Sognepr. Fangen, dat. 5/6-1849.
Til: Fossum.

Innfl.: Høst 1852.
Anmeldt: 9/9-1853.
Navn, alder, fødested:
Matros Lars Jacobsen, 29 ½, Skien.
Karen Kirstine Pedersd., hans kone, 32, Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 3/9-1853.
Til: Follestad.

Innfl.: 8/10-1853.
Anmeldt: 9/10-1853.
Navn, alder: John Kittelsen, 41. Snedkersvend. Gift her.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. af Sognepr. Buch, dat. 3/9-1853 og Pr. Høy, 15/9-1853.
Til: Br.kl.

Innfl.: Høst 1852.
Anmeldt: 13/10-1853.
Navn, alder: P. Ingeborg Pedersd., 48 ½.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att af Sognepr. Buch, dat. 2/6-1853.
Til: N. Brækkejord.

Innfl.: Vaar 1853.
Anmeldt: 21/10-1853.
Navn, alder: P. Marie Aasoldsd., 22. Tjener.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. af Pr. Wettergreen, dat. 24/9-1853.
Til: Egelie.

Innfl.: Høst 1852.
Anmeldt: 22/10-1853.
Navn, alder: P. Anne Tovsd., 17 ½. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att af Sognepr. Wolff, dat. 10/10-1853.
Til: Sætret i Luxefjeld.

Innfl.: Dcbr. 1852.
Anmeldt: 24/10-1853.
Navn, alder: Maskinist Axel Leopold Carlgreen, 18. Arbeider.
Fødested: Gøteborg.
Hvorfra indflyttet: Gøteborg. Att. af Pastor Hegardt, dat. 17/10-1853.
Til: Fossum.

Innfl.: Dcbr. 1852.
Anmeldt: 24/10-1853.
Navn, alder: Støber Lars Magnus Johansson, 22 ½. Arbeider.
Fødested: Malmø.
Hvorfra indflyttet: Malmø. Att af Kommerist. Tangvall, dat. 15/3-1852 og Past. Johansson, dat. 18/4-1853.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1851.
Anmeldt: 26/10-1853.
Navn, alder: Enke Gurine Andrea Pedersd., 27.
Fødested: Tufte.
Hvorfra indflyttet: Solum. Udflyt. att. herfra, dat. 31/5-1847, paategnet af Pr. Wettergreen, 1/10-1853.
Til: Tufte.

Innfl.: Aug. 1853.
Anmeldt: 26/10-1853.
Navn, alder: Cand. Theol. Ole Domand, 34.
Fødested: Lessøe.
Hvorfra indflyttet: Christiansund. Ingen Att.
Til: Gjerpen Præstegaard.

Innfl.: Juli 1853.
Anmeldt: 30/10-1853.
Navn, alder, fødested:
Adjunct August Hjeronymus Arctander, 35. Stavanger.
Caroline, f. Ahlsell, hans kone, 22, Stockholm.
Carl Johan Ludvig Wilh. Aug., 4, Stockholm.
Anders Nicolaus Adolph, 2 ½, Stockholm.
Olie Guldborg, ½, Stockholm.
Hvorfra indflyttet: Stockholm. Att. fra Pastor Erikson, dat. 11/1-1849, paategnet af Direberg(?) den 24/9-1853.
Til: Gjerpen lille.

Innfl.: I 1851.
Anmeldt: 30/10-1853.
Navn, alder: Reiholdt Pedersen, 18 ½. Tjener.
Fødested: Kongsberg.
Hvorfra indflyttet: Sandsvær. Att. Sognepr. Wille, dat. 17/10-1853.
Til: Sølie nedre.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 2/11-1853.
Navn, alder: Dordi Johnsd., Brokkensrud, 24 ½. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. Sognepr. Wolff, dat. 25/10-1853.
Til: Jønnevald.

Innfl.: 30/10-1853.
Anmeldt: 2/11-1853.
Navn, alder: P. Andrea Nielsd., 25.
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Sandeherred. Udfl. att. herfra af 15/6-1850, paategnet af Sognepr. Carlsberg, 24/10-1853.
Til: Kleven.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 9/11-1853.
Navn, alder: P. Gunhild Kittelsd., 25. At Tjene.
Fødested: Bøe Sogn.
Hvorfra indflyttet: Bøe. Att af Gjør, dat. 31/10-1853.
Til: Mæhla, nu under Aarhuus.

Innfl.: Vaar 1853.
Anmeldt: 10/11-1853.
Navn, alder: Marthe Olsd. Sortehullet, 20. At Tjene.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Porsgrund. Att af Sognepr. Gjør, paategnet af Sognepr. Andersen den 14/4-1853.
Til: Berberg.

Innfl.: 6/11-1853.
Anmeldt: 11/11-1853.
Navn, alder: Olof Olsen Sundstrøm, 27. At Tjene.
Fødested: Carlstad Lehn i Sverrig.
Hvorfra indflyttet: Carlstad. Att. af Pastor Nymanson, dat. 19/10-1853.
Til: Mæhla.

Innfl.: 6/11-1853.
Anmeldt: 11/11-1853.
Navn, alder: Carl Anderson, 23. At Tjene.
Fødested: Scaraborg Lehn i Sverrig.
Hvorfra indflyttet: Skaraborg. Att af Pastor Nymanson, dat 19/10-1853.
Til: Mæhla.

Innfl.: Høst 1852.
Anmeldt: 13/11-1853.
Navn, alder: Anne Gurine Larsd., 25 ¼. Tjener.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Christiansand. Att. af Sognepr. Lammers, dat. 6/12-1853.
Til: Aakre.

Innfl.: Høst 1852.
Anmeldt: 13/11-1853.
Navn, alder: Ingeborg Magrethe Hansd., 33. Tjener.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att af Sognepr. Lammers, dat. 25/10-1853.
Til: Aakre.

Innfl.: 6/11-1853.
Anmeldt: 14/11-1853.
Navn, alder: Johannes Svensson Skoglund, 27 ½. Tjener.
Fødested: Skaraborg Lehn i Sverrig.
Hvorfra indflyttet: Skaraborg. Att. af Pastor Nymandson, 19/10-1853.
Til: Gjerpen Præsteg.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 16/11-1853.
Navn, alder: Peder Pedersen Biæring, 23. Tjener.
Fødested: Kongsberg.
Hvorfra indflyttet: Kongsberg. Att. af Sognepr. Thorne, 18/10-1853.
Til: Hoppestad.

Innfl.: Høst 1851.
Anmeldt: 16/11-1853.
Navn, alder: P. Anne Hansd., 21 ½. Tjener.
Fødested: Bøe Pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Bamble. Att. af Pr. Høy, dat. 3/9-1853.
Til: Sølie.

Innfl.: Aug. 1853.
Anmeldt: 16/11-1853.
Navn, alder: Enke Mette Sophie Hansen, 75.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Ingen Att.
Til: Gjerpen lille.

Innfl.: Dcbr. 1851.
Anmeldt: 16/11-1853.
Navn, alder: Aaste Olsd., 32. Tov Larsens Kone. Gift hid.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att., Sognepr. Buch, dat. 13/7-1852.
Til: Und. Strømdal.

Innfl.: 22/4-1853.
Anmeldt: 22/11-1853.
Navn, alder: Halvor Halvorsen Goddok, 24. Tjener.
Fødested: Sillejord.
Hvorfra indflyttet: Hvideseid. Att. af Folkestad, dat. 26/10-1853.
Til: Meen.

Innfl.: Vaar 1853.
Anmeldt: 23/11-1853.
Navn, alder: P. Gunild Christensd. Klev, 18. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. fra Wolff, dat. 18/10-1853.
Til: Lille Gjerpen.

Innfl.: Høst 1853.
Anmeldt: 27/11-1853.
Navn, alder: Marthe Kirstine Christophersd., 34. Gift hid.
Fødested: Vansøe.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. af Sognepr. Lammers, 26/11-1853.
Til: Rising.

Innfl.: 6/11-1853.
Anmeldt: 30/11-1853.
Navn, alder: Inger Thomasd., 28. Gift hid.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att af Sognepr. Lammers, dat. 30/11-1853.
Til: Grinie.

Innfl.: Octbr. 1853.
Anmeldt: 7/12-1853.
Navn, alder: Inger Andrea Olsd., 19. Tjener.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. af Pr. Wettergreen, dat. 24/11-1853.
Til: Gulseth.

Innfl.: Octbr. 1853.
Anmeldt: 12/12-1853.
Navn, alder: Annette Jacobsd., 27 ½. Gift hid.
Fødested: Porsgrund.
Hvorfra indflyttet: Porsgrund. Att. af Sognepr. Andersen, 3/11-1853.
Til: Under Bøe.

Innfl.: I 1852.
Anmeldt: 15/12-1853.
Navn, alder: Tollef Torstensen Holte, 28. Tjener.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att. af Sognepr. Wolff, dat. 5/12-1853.
Til: Gromstul i Luxefjeld.

Innfl.: Debr. 1852.
Anmeldt: 22/12-1853.
Navn, alder: Maren Cathrine Jacobsd., 21. Gift hertil.
Fødested: Porsgrund.
Hvorfra indflyttet: Porsgrund. Att. af Sognepr. Andersen, dat. 21/12-1853.
Til: Under Borrestad.

Innfl.: Sommer 1853.
Anmeldt: 9/1-1854.
Navn, alder: Matros, Thomas Anthonisen, 25 - f. 19/2-1829.
Fødested: Br.kl.
Hvorfra indflyttet: Danmark. Att.: Sognepr. Høy, dat. 12/11-1850.
Til: Br.kl.

Innfl.: Nov. 1853.
Anmeldt: 20/1-1854.
Navn, alder: Karen Marie Gundersd., 32.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att.: Vielsesattest af Sognepr. Lammers, 20/1-1854.
Til: Br.kl.

Innfl.: Vaar 1853.
Anmeldt: 23/2-1854.
Navn, alder: Smedsvend Fridrik Firdinaue(?) Ossady, 27 ¾.
Fødested: Kiøbenhavn.
Hvorfra indflyttet: Kiøbenhavn. Att.: Prest Røme, dat. 26/4-1847.
Til: Fossum.

Innfl.: Vaar 1850.
Anmeldt: 1/3-1854.
Navn, alder: Østen Olsen Kaasa, 27.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att.: Sognepr. Wolff, dat. 13/2-1854.
Til: Limie.

Innfl.: Sommer 1853.
Anmeldt: 30/3-1854.
Navn, alder, fødested:
Lars Elias Jørgensen, 35, Porsgrund.
Mariane Knudsd., hans kone, 35 (Porsgrund?).
Marie Caroline, 12 ½, Porsgrund.
Elise Magrethe, 10 ½, Porsgrund.
Jørgen, 8 ½, Porsgrund.
Carl, 6, Porsgrund.
Jacob, 3, Porsgrund.
Hvorfra indflyttet: Skien. Attest af Sognepr. Andersen, dat. 15/5-1852 og paategnet af Sognepr. Lammers den 1/3-1854.
Til: Follestad.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 30/3-1854.
Navn, alder, fødested:
Enke Aslaug Nirisd., 52, Saude.
Kirsten Christiansd., hennes datter, 19, Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att.: Sognepr. Wolff, dat. 27/3-1854.
Til: Goberg u. Aarhuus.

Innfl.: Høst 1851.
Anmeldt: 13/4-1854.
Navn, alder: P. Anne Olsd. Exemfok, 24 ½.
Fødested: Hvidesøe.
Hvorfra indflyttet: Hvidesøe. Att.: Sognepr. Folkestad, dat. 23/10-1853.
Til: Berberg.

Innfl.: I 1850.
Anmeldt: 26/4-1854.
Navn, alder: Karen Maria Aslaksd., 5 ½.
Fødested: Silgjord.
Hvorfra indflyttet: Silgjord. Døbeatt. af Pr. Hoelfeldt, 1/5-1852 og Vacc. att. af Ole Glosimodt, 10/12-1850.
Til: Grinie.

Innfl.: Juni 1853.
Anmeldt: 27/4-1854.
Navn, alder, fødested:
P. Petronelle Caroline Jensd., 29, Skien.
Johan Georg Gregoriussen, 2, Solum. Hendes uægte barn.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att.: af Pr. Wettergreen, dat. 29/3-1854.
Til: Falkum.

Innfl.: April 1854.
Anmeldt: 21/5-1854.
Navn, alder: P. Anne Sophie Larsd., 27.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Udfl. att. herfra, dat. 7/5-1850, paategnet af Sognepr. Lammers, 20/5-1854.
Til: U. Borrestad.

Innfl.: Høst 1851.
Anmeldt: 24/5-1854.
Navn, alder: P. Karen Andrea Christiansd. Stenhoug, 18.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Bøe. Att.: Sognepr. Gjør, dat. 21/4-1854.
Til: Limie.

Innfl.: Høst 1853.
Anmeldt: 31/5-1854.
Navn, alder: Anders Thronsen Øgaard, 20 ½.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att: Sognepr. Buch, 21/10-1853.
Til: Tiener paa Kiær.

Innfl.: Høst 1853.
Anmeldt: 1/6-1854.
Navn, alder, fødested:
Ole Olsen, 20 ½, Holt Sogn.
Eline Madsd., hans kone, 34, Holt Sogn.
Hvorfra indflyttet: Næs Værk. Att.: Sognepr. Faye, dat. 12/5-1854.
Til: Fossum Værk.

Innfl.: April 1852.
Anmeldt: 1/6-1854.
Navn, alder, fødested:
Anne Hansd., 54, Holden. Niels Andersens fraskilte Kone.
P. Kirstine Jensd., hennes datter, 30, Porsgrund.
P. Hanne Elise Jensd., hennes datter, 25, Porsgrund.
Hans Jensen, hennes søn, 18, Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. af Sognepr. Wettergreen, dat. 13/5-1854.
Til: Aarhuus.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 8/6-1854.
Navn, alder: P. Karen Olsd. Lunde, 20 ½.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att.: Sognepr. Buch, 7/10-1853.
Til: Gromstul u. Bøe.

Innfl.: Høst 1853.
Anmeldt: 8/6-1854.
Navn, alder: Ingeborg Andersd., 23.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Buch, dat. 3/12-1851 og Vielsesatt. fra Sognepr. Lammers, dat. 8/6-1854.
Til: Nordre Semb.

Innfl.: Juni 1854.
Anmeldt: 8/6-1854.
Navn, alder: Inger Kirstine Pedersd., 36 ½. Ægteviet med Johan Andersen u. Foss.
Fødested: U. Moe.
Hvorfra indflyttet: Skien. Vielsesatt. af Lammers, dat. 8/6-1854.
Til: U. Foss.

Innfl.: 6/3-1854.
Anmeldt: 12/6-1854.
Navn, alder: Smed Hans Christophersen Hontvedt, 27.
Fødested: Stokke.
Hvorfra indflyttet: Gøtheborg. Att.: Sognepr. Ross, dat. 22/6-1852, paategnet i Gøtheborg 5/4-1853.
Til: Fossum.

Innfl.: Nov. 1853.
Anmeldt: 12/6-1854.
Navn, alder: Kari Jørgensd. Holtrødning, 34. Gift med Engebregt Halvorsen.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att.: Sognepr. Wolff, dat. 29/5-1854.
Til: Hougedal.

Innfl.: Mai 1854.
Anmeldt: 12/6-1854.
Navn, alder, fødested:
Knud Johnsen Aase, 33 ½, Saude.
Guro Rollefsd., hans kone, 24, Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att.: Sognepr. Wolff, dat. 29/5-1854.
Til: Buslaatten (u. Venstøp).

Innfl.: Sptbr. 1853.
Anmeldt: 14/6-1854.
Navn, alder: Ingeborg Marie Halvorsd., 27. Ægteviet med Lars Thronsen.
Fødested: Eriksrød.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. af Sognepr. Lammers, dat. 8/6-1854.
Til: Borgeskoven.

Innfl.: April 1854.
Anmeldt: 14/6-1854.
Navn, alder, fødested:
Hans Olsen, 31, Solum.
Maren Nielsd., hans kone, 34, Skien.
Jørgine Dorthea, deres datter, 2 ¼, Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. af Sognepr. Lammers, dat. 30/5-1854.
Til: Foss N.

Innfl.: Vaar 1853.
Anmeldt: 14/6-1854.
Navn, alder: P. Dordi Evensd., 17 ½.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Bøe. Att.: Sognepr. Gjør, dat. 24/3-1854.
Til: Løvaas.

Innfl.: April 1853.
Anmeldt: 14/6-1854.
Navn, alder, fødested:
Rollef Nielssen, 35 ¼, Bøe pr.gj.
Birgith Halvorsd., 37, Bøe. Hans Kone.
Niels Rollefssen, 78, Bøe. Hans Fader.
Kari Rollefsd., 13 ½, Bøe.
Niels Rollefsen, 11 ¼, Bøe.
Halbiør Rollefsd., 9, Helgen.
Halvor Rollefsen, 6 ¼, Helgen.
Anne Maria Rollefsd., 3, Helgen.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att. fra Sognepræst Buch, dat. 18/4-1854.
Til: Gulseth.

Innfl.: Vaar 1854.
Anmeldt: 19/6-1854.
Navn, alder: P. Maren Berthea Reiersd., 18 ¼.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att.: Pr. Wettergreen, dat. 19/6-1854.
Til: Wenstøb S.

Innfl.: Høst 1850.
Anmeldt: 21/6-1854.
Navn, alder, fødested:
Knud Guttormsen, 39, Br.kl.
Caroline Asbiørnsen, hans Kone, 33, Skien.
Karen Hedevig, børn, 8 ¼, Skien.
Georg Olavus, børn, 5, Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att.: Sognepr. Lammers, dat. 20/6-1854.
Til: Borrestadholmen.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 21/6-1854.
Navn, alder: John Olsen Grinihagen, 22 ½.
Fødested: Bøe pr.gj.
Hvorfra indflyttet: Bøe. Att.: Sognepr. Gjør, dat. 20/12-1853.
Til: Sneltvedt.

Innfl.: Vaar 1852.
Anmeldt: 1/7-1854.
Navn, alder: Kirsten Larsd., u. Lie, 73.
Fødested: U. Meen.
Hvorfra indflyttet: Solum. Udfl. att. herfra, dat. 22/6-1835, paategnet af Pr. Wettergreen 23/4-1853.
Til: Borgeskoven.

Innfl.: Sommer 1854.
Anmeldt: 4/8-1854.
Navn, alder: Karen Elise Isaksd., 22.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Lammers, dat. 1/8-1854.
Til: Falkum Søndre.

(Ny håndskrift):

Innfl.: Høst 1854.
Anmeldt: 3/10-1854.
Navn, alder, fødested:
John Endresen, 39, Søvde (Sauherad).
Karen Halvorsd., 47, Gjerpen.
Halvor Johnsen, 17, Gj.
Clemet Johnsen, 14, Gj.
Anne Gurine Johnsd., 11, Gj.
Endre Johnsen, 7, Gj.
Ole Johnsen, 3, Søvde.
Hvorfra indflyttet: Søvde. Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 23/8-1854.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: Octbr. 1854.
Anmeldt: 23/10-1854.
Navn, alder: Ellef Madsen, 25.
Fødested: Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Proust Wettergreen, 22/10-1854.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: Nov. 1854.
Anmeldt: 10/11-1854.
Navn, alder: P. Kirsti Pedersd., 31 ½.
Fødested: Sandsver.
Hvorfra indflyttet: Sandsver. Att. fra Sognepr. Wille af 3/6-1854.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: Aug. 1854.
Anmeldt: 10/11-1854.
Navn, alder, fødested:
Bygmester Svend Larsen Vestbye, 38, Hedrum.
Konen, Berthe Sørensd., 44, Hedrum.
Sebille Dorthea, 16, Hedrum.
Lars Larsen, 12, Hedrum.
Marthe Marie, 9, Hedrum.
Hvorfra indflyttet: Hedrum. Att. fra Sognepr. Kjærulf af 19/4-1854.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: 26/11-1854.
Anmeldt: 27/11-1854.
Navn, alder: P. Elise Larsd., 21.
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Lier. Att fra Sognepr. Kaurin, 15/9-1854.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: 26/11-1854.
Anmeldt: 27/11-1854.
Navn, alder, fødested:
Ole Amundsen Thorekaasa, 37, Bøe.
Hustru, Aslaug Gregorsd., 36, Bøe.
Barn: Guro Olsd., 8, Bøe.
Hvorfra indflyttet: Bøe. Att. fra Sognepr. Gjør, 11/11-1854.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: 1/5-1854.
Anmeldt: 6/12-1854.
Navn, alder: Murer, Johannes Hendriksen, 31.
Fødested: Sverrig.
Hvorfra indflyttet: Sverrig. Att. af 16/2-1849.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: Juni 1853.
Anmeldt: 6/12-1854.
Navn, alder: P. Helge Larsd. Flaatene, 18.
Fødested: Søvde.
Hvorfra indflyttet: Søvde. Att. af 24/10-1854.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: 14/4-1854.
Anmeldt: 16/12-1854.
Navn, alder: P. Anne Evensd. Lunde, 28.
Fødested: Bøe.
Hvorfra indflyttet: Bøe. Att. af 28/11-1854.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: -
Anmeldt: 2/1-1855.
Navn, alder, fødested:
Jacob Jermundsen, 46, Hvideseid.
Bergitte Egildsd., 40, Hvideseid.
Egil Jacobsen, 6, Hvideseid.
Hvorfra indflyttet: Hvideseid. Att. 17/11-1854.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: -
Anmeldt: 11/1-1855.
Navn, alder: Tosten Olsen Klomstenuet (Klomskauet?), 25.
Fødested: Biri.
Hvorfra indflyttet: Biri. Att. 4/4-1850.
Til: (Ikke nevnt).

(Igjen ny håndskrift, hvor vedkommende prest har begynt fra nr. 1 - 1855 igjen.)

Indflyttet 5/3-1855.
Indflyttet fra Solum til Gulseth Ægtefolkene
Hans Andersen Marum og hustru
Anne Elisabeth Hansdatter med barn
Hans Andreas Hansen f. 23/9-1852.

Innfl.: Vaaren 1854.
Anmeldt: 2/4-1855.
Navn, alder: P. Andrea Tollefsd., f. 25/5-1837.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att: Buch af 6/12-1854.
Til: I tjeneste hos Farver Nærum.

Innfl.: Høst 1854.
Anmeldt: 12/2-1855.
Navn, alder: P. Anne Marie Halvorsd., 30.
Fødested: Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att. 12/2-1855.
Til: Brække.

Innfl.: Nov. 1854.
Anmeldt: 1/5-1855.
Navn, alder: Uk. Christen Pedersen, 26,
Fødested: Lier.
Hvorfra indflyttet: Lier. Att.: 2/10-1851.
Til: Brækkejordet.

Innfl.: Oct. 1848.
Anmeldt: 18/10-1855.
Navn, alder: P. Asloug Hellesd., 25.
Fødested: Bøe.
Hvorfra indflyttet: Bøe.
Til: Marker i Gravlie district.

Innfl.: Sept. 1854.
Anmeldt: 31/10-1855.
Navn, alder: P. Ingeborg Kirstine Jacobsd., 21.
Fødested: Glænde (Glenna i Gjerpen).
Hvorfra indflyttet: Ramnæs. Att: 22/10-1854.
Til: Berberg, hos Zacharias Nielsen.

Innfl.: -
Anmeldt: 8/11-1855.
Navn, alder: P. Gunnild Laurine Nielsd., 23.
Fødested: Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att: 5/11-1855.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: 14/10-1855.
Anmeldt: 14/11-1855.
Navn, alder: P. Birgith Nielsd., 29.
Fødested: Søvde.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att: 13/11-1855.
Til: Gj. Præstegaard.

Innfl.: 14/10-1854.
Anmeldt: 18/11-1855.
Navn, alder: P. Johanne Olette Samuelsd., 36.
Fødested: Kragerøe.
Hvorfra indflyttet: Kragerøe. Att: 8/11-1855.
Til: Fossum Værk.

Innfl.: 14/10-1855.
Anmeldt: 18/11-1855.
Navn, alder: Ingeborg Torgersd., 26.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att. af 26/11-1851, paategnet i Holden 1852.
Til: Tufte.

Innfl.: Juni 1855.
Anmeldt: 18/11-1855.
Navn, alder: Konen, Karen Olsd., 20.
Fødested: Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. af 26/10-1855.
Til: Myren i Gjerpen.

Innfl.: 14/10-1854.
Anmeldt: 20/11-1855.
Navn, alder: Uk. Ellef Hansen, 26.
Fødested: Asker.
Hvorfra indflyttet: Asker. Att. af 13/4-1850.
Til: Fossum.

Innfl.: 14/10-1854.
Anmeldt: 21/11-1855.
Navn, alder: P. Ingeborg Kirstine Sørensd., 30.
Fødested: Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. af 5/11-1855.
Til: Fossum.

Innfl.: 14/10-1855.
Anmeldt: 29/11-1855.
Navn, alder: Uk. Jørgen Johnsen Øgaarden, 29.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Holden. Att. af 24/11-1855.
Til: Brække.

Innfl.: 14/10-1855.
Anmeldt: 29/11-1855.
Navn, alder: Uk. Gustav Matte(?), 27.
Fødested: Arvika.
Hvorfra indflyttet: Arvika. Att. af 19/10-1855.
Til: Strømdal.

Innfl.: 14/10-1855.
Anmeldt: 26/11-1855.
Navn, alder, fødested:
Pige Ingeborg Kirstine Jacobsd. Tollenæs, Solum.
Pige Petronelle Jacobsd. Tollenæs, Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum.
Til: Aakre.

Innfl.: 14/10-1855.
Anmeldt: 26/11-1855.
Navn, alder: Anne Marie Jørgensd.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien.
Til: Aakre.

Innfl.: 14/10-1855.
Anmeldt: 26/11-1855.
Navn, alder: Christiane Christensen.
Fødested: Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien.
Til: Aakre.

Innfl.: 14/10-1855.
Anmeldt: 12/12-1855.
Navn, alder: P. Sophie Christophersd., 34.
Fødested: Botne.
Hvorfra indflyttet: Botne. Att. af. 29/6-1855.
Til: Gjerpen, hos Farver Nærum.

Innfl.: 14/12-1855.
Anmeldt: 17/12-1855.
Navn, alder, fødested:
Snedkermester Anders Pedersen, 35, Gjerpen.
Hustru Maren Anne Stiansd., 25, Eidanger.
Bernhard Severin, 2 ½, Eidanger.
Stian Peter, 1, Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Brevig. Att. af 14/12-1855.
Til: Gulseth i Gjerpen.

Innfl.: -
Anmeldt: 25/4-1856.
Navn, alder: Mikkel Evensen, 36.
Fødested: Hvideseid.
Hvorfra indflyttet: Hvideseid. Att. af 20/4-1852.
Til: Gjerpen Præstegaard.

Innfl.: April 1855.
Anmeldt: 5/5-1856.
Navn, alder:
Even Gundersen Aier, 50 aar.
Anne Susanne Larsd., 47 aar.
Anne f. 21/6-1835, 21 aar.
Gunnild f. 9/2-1838, 18 aar.
Signe f. 10/7-1840, 16 aar.
Kari f. 16/3-1851, 5 aar.
Lars f. 1/11-1853, 2 ½ aar.
Fødested (Alle): Bøe.
Hvorfra indflyttet: Bøe. Att. af 6/12-1855.
Til: Gulseth.

Innfl.: 1856.
Anmeldt: 12/6-1856.
Navn, alder:
Halvor Halvorsen Aasen, 49.
Kone, Gunnild Torstensd., 41.
Mari f. 29/6-1843, 13 aar.
Helge f. 29/4-1847, 9 aar.
Halvor f. 22/12-1852, 4 aar.
Thore f. 29/1-1855, 1 ½ aar.
Fødested (alle): Søvde (Sauherad).
Hvorfra indflyttet: Saude. Att: 14/5-1856.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: 1856.
Anmeldt: 16/6-1856.
Navn, alder:
Niels Andersen Løvedalen, 55.
Hustru, Svanaug Nielsd., 45.
Mari Nielsd., 14.
Jørand Nielsd., 6.
Anders Nielsen f. 16/4-1854, 6 aar.
Fødested (alle): Søvde.
Hvorfra indflyttet: Søvde (Sauherad). Att. 9/6-1856.
Til: Grinie.

Innfl.: Novmb. 1855.
Anmeldt: 2/10-1856.
Navn, alder: Pige Marthe Haagensd., f. 19/5-1828, dbt. 15/6-1828, konf. 8/10-1843, 28 ½ aar.
Fødested: Vestre Toten.
Hvorfra indflyttet: Østre Toten. Att.: Provst Magelsem af 18/7-1856.
Til: Gift til Riis.

Innfl.: 1856.
Anmeldt: 27/9-1856.
Navn, alder: P. Anne Mathea Andersd., f. 5/9-1829, dpt. 30/9-29, konf. 6/10-1844, 27 aar.
Fødested: Land.
Hvorfra indflyttet: Land. Att: Aabel 17/7-1856.
Til: Gift til Buer. (Se nedenfor).

Innfl.: 1856.
Anmeldt: 27/9-1856.
Navn, alder: Uk. Smed, Lars Andersen, f. 4/3-1810, dbt. 20/3-1810, konf. 2/11-1825, 46 ½ aar.
Fødested: Moss.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att: Rynning 11/9-1828.
Til: Gift til Buer. (Se ovenfor).

Innfl.: 1856.
Anmeldt: 3/10-1856.
Navn, alder: P. Ingeborg Arvesd., dpt. 14/1-1822, konf. 22/10-1838, 34 aar.
Fødested: Slemdal.
Hvorfra indflyttet: Slemdal. Att: Timmermann, 29/9-1856.
Til: Gift til Ballestad.

Innfl.: Vaaren 1853.
Anmeldt: 14/10-1856.
Navn, alder, fødested:
Arbeidsmand, Ole Johnsen, 51, Bø.
Kone, Marthe Hansd., 62, Bø
Hvorfra indflyttet: Bø. Att: Gjør 9/10-1856. Ægteviet i Bø den 2/10-1831. Manden bosat i Bø omtrendt 21 aar.
Til: Brækkejordet.

Innfl.: 1844.
Anmeldt: 27/10-1856.
Navn, alder:
Rasmus Ellefsen f. 3/3-1842, dbt. 24/4-1842.
Lars Ellefsen f. 31/3-1844, dbt. 30/6-1844.
Fødested: Buer i Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. fra Sognepr. Nielsen af 25/10-1856.
Til: Haukeraasen. NB: Sønner af et forlængst indflyttede Ægtepar Ellef Helgesen Buer og Ellen Jacobsd.

Innfl.: 25/5-1855.
Anmeldt: 29/10-1856.
Navn, alder: Karl Svendsen Synnerholm, f. 15/3-1824, konf. 12/11-1854.
Fødested: Råde Sogn, Skaraborg Lehn.
Hvorfra indflyttet: Skien. Kullbergs att. af 1/5-1855.
Til: Brækkejordet.

Innfl.: -
Anmeldt: 2/11-1856.
Navn, alder: Enke Karine Johannesd., 31.
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Skien. Rohdes att. af 8/11-1853 med paategning fra Skien.
Til: (Ikke nevnt).

Innfl.: Høsten 1855.
Anmeldt: 17/11-1856.
Navn, alder: P. Berthe Marie Olsd., f. 29/6-1834, dbt. 13/7-1834, konf. 7/10-1849, 22 ½ aar.
Fødested: Slemdal.
Hvorfra indflyttet: Slemdal. Bruuns att. af 6/11-1856.
Til: Bøhle (Halvor Johannessens forlovede).

Innfl.: Vaaren 1856.
Anmeldt: 17/11-1856.
Navn, alder: Pige Henrikka Isaksd., 22 aar.
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Laurvig. Att. fra Rode af 20/6-1853, med paategning fra Skien og Laurvig.
Til: Bratsbergskoven.

Innfl.: 14/10-1856.
Anmeldt: 20/11-1856.
Navn, alder: Pige Inger Andrea Berthelsd., 31 ½ aar.
Fødested: Gjerpen.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att fra Rode af 27/10-1853 med paategning fra Skien.
Til: Limie.

Innfl.: 26/7-1856.
Anmeldt: 26/11-1856.
Navn, alder: Madam. Juliane Svendsen, f. Bendixen, 21 aar.
Fødested: Esbønderup i Sjelland.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att: Hendes Vielsesatt. af 21/7-1856.
Til: Br.kl. (Skibsfører Hans Andreas Svendsens kone).

Innfl.: 14/5-1856.
Anmeldt: 27/11-1856.
Navn, alder:
Gaardmand, John Olsen, f. 1/2-1825, gift 1848, 31 ¾ aar.
Kone, Anne Stenersd., f. 10/7-1824, 32 ½ aar.
Enke, Aaste Johnsd., 56 aar.
Dreng, Ole Johnsen, f. 11/4, dbt. 15/4-1849, 7 ½ aar.
Dreng, Stener Johnsen, f. 1/9, dbt. 17/9-1854, 2 aar.
Gaardmand, Ole Olsen, f. 17/9-1832, gift 1856, 24 aar. Att fra Wolff af 25/11-1856.
Kone, Anlaug Stenersd., f. 15/2-1832, 24 ¾ aar.
Fødested (alle): Saude.
Hvorfra indflyttet (alle): Saude.
Til: Marker.

Innfl.: Juni 1856.
Anmeldt: 3/12-1856.
Navn, alder: Matros, Gisle Evensen, f. 25/7-1835, 21 ¼ aar.
Fødested: Silgjord.
Hvorfra indflyttet: Brunlaug (næs). Att: Holfeldt af 30/4-1851.
Til: (Utelatt).

Innfl.: -
Anmeldt: 5/12-1856.
Navn, alder: Anne Larsd., f. 1/3-1840, 16 ½ aar.
Fødested: Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude. Att fra Wolff, dat. 24/11-1856.
Til: Mæla.

Innfl.: 1855.
Anmeldt: 19/12-1856.
Navn, alder: Konen, Line Marie Larsd., 23.
Fødested: Eidanger.
Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. fra Nielsen af 17/5-1856.
Til: Sande. Gift med Solve Nielsen Sande den 22/6-1855.

Innfl.: 18/10-1856.
Anmeldt: 22/12-1856.
Navn, alder: P. Anne Johannesd. f. 11/8-1828. NB. Har et uægte Barn, 28 aar.
Fødested: Holden.
Hvorfra indflyttet: Skien (Ophold 3 ½ aar.)
Til: Brækkejordet hos Skomager Niels Andersen.

Innfl.: Vaaren 1856.
Anmeldt: 10/1-1857.
Navn, alder, fødested:
Christian Evensen, f. 27/8-1826 i Porsgrund, konf. 6/9-1840. Ægteviet 10/6-1855.
Hustru, Anne Guttormsd., f. 30/5-1834 Slemdal, konf. 7/10-1849.
Barn: Ingeborg Marie, f. 5/10-1855, Slemdal.
Hvorfra indflyttet: Slemdal. Att fra Bruun af 9/11-1856.
Til: Søndre Aas.

(C) Gard Strøm.