| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fødte barn i Gjerpen 1824 - 1829
Dåpsdato og faddere er utelatt.

Transkribert av Gard Strøm, Gamle Gjerpen.

Oppdatert 04.10.2014.

Søk: Hold nede tasten [CONTROL] og trykk [F].

Eldre kirkebok 1824 1825 1826  
  1827 1828 1829 Nyere kirkebok (Alfabetisk på fornavn)


1824.

Hans, 1/1-1824, Lars Halvorsen Skiold, Marte Hansd., Fossum.
Cathrine Bolette, 2/1-1824, Anders Halvorsen, Ragne Jacobsd., Osebakken.
Erik, 4/1-1824, Niels Andersen, Ragnhild Andersd., Grunderød.
Jensine, 4/1-1824, John Larsen, Kathrine Kittilsd., Bratsbergkleven.
Gunder, 5/1-1824, Ole Gundersen, Pernille Mathea Rasmusd., Fossum.
Gunhild Marie, 6/1-1824, Anders Hansen, Aase Kristine Olsd., Osebakken.
Ole, 6/1-1824, Isak Jacobsen, Maria Olsd., Øvrum u.
Maren Andrea, 7/1-1824, Sigurd Sigurdsen, Helene Andersd., Tufte.
Severin Johan Jacob, 7/1-1824, Christian Paus, Else Marie Bierk, Kjølnæs.
Ole, 8/1-1824, Ole Olsen Hobek, Mariane Saxild, Bratsbergkleven.
Maren, 10/1-1824, Harald Halvorsen, Maren Jensd., u. Bøe N.
Andreas, 14/1-1824, Hans Andersen, Live Iversd., Osebakken.
Anne, 22/1-1824, Ole Tolvsen, Karen Andersd., Grønsten u. Bøe.
Kristine, 22/1-1824, Jens Isaksen, Anne Margrete Pedersd., Foss.
Abraham, 31/1-1824, Jacob Jensen, Karen Maria Gundersd., Gulset.
Inger Hansine, 31/1-1824, Christen Isaksen, Anne Nicolaisd., Borge.
Torkel, 1/2-1824, Ole Torkelsen, Anne Thorsd., Venstøb.
Martin, 2/2-1824, Halvor Andersen, Anne Olsd., Ekornrød u. Bøhle.
Gurine, 3/2-1824, Lorents Lassen, Kirsten Arnesd., Fossum.
Lars, 5/2-1824, Christian Larsen, Berthe Larsd., Holmen under Borrestad.
Ole Peter, 5/2-1824, Ole Jansen, Ingeborg Kristophersd., Fossum.
Johanne Jacobine, 6/2-1824, Niels Aalborg. Skipper, Kirsten Maria Sølie, Osebakken.
Johannes, 9/2-1824, Anders Johnsen, Maren Sørensd., Flaten Moe u.
Karen Maria, 11/2-1824, Helge Larsen, Mari Johannesd., Bøe.
Giertrud, 12/2-1824, Torkel Johnsen, Berte Hansd., Foss M.
Inger Maria, 13/2-1824, Sivert Nielsen, Barbara Johnsd., Osebakken.
Ole, 20/2-1824, Ole Halvorsen, Marte Kristiansd., Eriksrød.
Jacob, 21/2-1824, Thor Andersen, Mari Jacobsd., under Bratsberg.
Thomes (Uægte), 25/2-1824, Moder: Pige Ingeborg Jacobsd. af Osebakken Barnefader: Uk. Thomes Larsen af Skien.
Hans, 29/2-1824, Engebret Sigurdsen, Marte Hansd., Moe u.
Anders, 3/3-1824, Asbjørn Eliasen, Ingeborg Mathiasd., Klep.
Kirsten Maria, 3/3-1824, Jacob Olsen, Anne Kirstine Rasmusd., Riis.
Gunder, 4/3-1824, Johannes Gundersen, Marte Nielsd., Gulset.
John, 4/3-1824, Ole Johnsen, Inger Torsteinsd., Bradsberg u.
Niels, 4/3-1824, John Pedersen, Sigrid Jensd., Ballestad u.
Margrete Martine, 8/3-1824, Simen Andersen, Karen Halvorsd., Osebakken.
Peder, 9/3-1824, Søren Christensen, Ingeborg Pedersd., Aashammer.
Carl Mathæus, 13/3-1824, Thron Olsen, Anne Andersd., Osebakken.
Solve, 17/3-1824, Niels Rasmussen, Gunhild Solvesd., Sanden.
Kirstine, 18/3-1824, Isak Jansen, Maria Larsd., Mauraasen Tufte u.
Solve, 19/3-1824, Erik Madsen, Maren Solvesd., Øde-Sanden.
Karen Maria, 20/3-1824, Arne Andersen, Anne Maria Gundersd., Augestad.
Anders, 21/3-1824, Gunder Aslaksen, Anne Andersd., Bratsbergkleven.
Anders, 1/4-1824, Ole Larsen, Ingeborg Evensd., Løberg.
Inger, 4/4-1824, Jens Nielsen, Maren Gundersd., Fossum.
Ingeborg Kirstine, 5/4-1824, Peder Olsen, Kirsten Maria, Løberg.
Zakarias, 8/4-1824, Anders Nielsen, Karen Zakariasd., Limi.
Gunhild, 10/4-1824, Lucas Aslaksen, Hedevig Abrahamsd., Stulen.
Anne Mathea Sophie, 11/4-1824, Hans Sørensen Høisæt, Christiane Storm, Osebakken.
Gunhild Kirstine, 13/4-1824, Gunder Tomesen, Alet Kirstine Jacobsd., Bratsbergkleven.
Ole, 14/4-1824, Hans Peder Olsen, Marte Jensdatter, Osebakken.
Anne Gurine, 15/4-1824, Waldemar Tolvsen, Anne Olsd., Aashammer.
Ole, 15/4-1824, Helge Olsen, Asloug Nielsd., Brække S.
Lars, 16/4-1824, Isak Pedersen, Gurine Larsd., Kolkinn.
Niels, 21/4-1824, Anders Larsen, Maren Nielsd., Gulset.
Peter (Uægte), 27/4-1824, Moder: Pige Pernille Olsd. Ballestad., Barnefader: Uk. Even Jacobsen af Lundeherred.
Abraham, 28/4-1824, Anders Hansen, Berte Johnsd., Grinelien i Luxefield.
Johan Frederik, 2/5-1824, Iver Førre, Christence Sophie Monrad., Bradsberg.
Kirsten, 2/5-1824, Halvor Christiansen, Maria Sigurdsd., Fossum.
Hans, 4/5-1824, Hans Olsen, Signe Hansd., Sætret.
Anne Sophie Amalia, 9/5-1824, Abraham Kløcker, Mette M. Olsen, Hougen.
Lauritz Winfeldt, 10/5-1824, Ebbe Nielsen, Charlotte Borse., Ballestad.
Wilhelm, 15/5-1824, Hans Pettersen, Sara Hansd., Osebakken.
Sophie Hedevig, 16/5-1824, Diderik Cappelen Kjøbmand, Jensine Henriette Løvenskiold, Mælum N.
Kirsten Maria, 23/5-1824, Truels Nielsen, Inger Tomesd., Fossum.
Maren, 24/5-1824, John Johansen, Kirsten Andersd., Løberg N.
Kirsten Maria, 26/5-1824, Hans Rasmussen, Sara Johnsd., Sølie.
Ole (Uægte), 27/5-1824, Moder: Enke Ullrica Hald., Bratsbergkleven. Fader: Ole Olsen Brænsæter, Bratsbergkleven.
Johan Frederik Nicolai, 29/5-1824, Carl Martin Baudtler, Inger Maria Bergrav, Osebakken.
Anne Maria, 1/6-1824, Halvor Tolvsen, Karen Johnsd., Hynie S. u.
Karen Andrea, 2/6-1824, Simon Danielsen. Gaardm., Dorthea Pedersd., Jønnevald.
Anne Dorthe, 7/6-1824, Niels Olsen, Gunhild Svendsd., Skyer.
Maren, 8/6-1824, Jens Aslaksen, Lene Olsd., Bøe u.
Thomas, 8/6-1824, Niels Torbjørnsen, Berthe Torbjørnsd., Bratsbergkleven.
Kristine, 12/6-1824, Hans Isaksen, Asloug Olsd., Bøe.
Anders, 14/6-1824, Ole Andersen, Anne Karine Abrahamsd., Osebakken.
Jacob, 15/6-1824, Ole Jonassen, Ingeborg Olsd., Hougen u. Berreberg.
Margrete, 17/6-1824, Kristopher Larsen, Maria Davidsd., Hoppestad.
Niels, 23/6-1824, Niels Nielsen, Ingeborg Maria Zakariasd., Røsaaker.
Anne Turine, 25/6-1824, Isak Kristensen, Berte Nielsd., Fossum.
Hans Albanius, 26/6-1824, Hans Nielsen. Blokmager, Anne Turine, Osebakken.
Hans Andreas, 4/7-1824, Lars Larsen Aabye, Kirsten Larsd., Meen.
Jens, 6/7-1824, Lars Jestesen, Karen Zakariasd., Aas u.
Anders, 9/7-1824, Reier Andersen, Anne Isaksd., Brække N. u.
Dorte, 10/7-1824, Niels Eriksen, Kirsti Jansd., Orekaasen u. Oterholt.
Halvor, 10/7-1824, Rasmus Kristensen, Ingeborg Sophie Larsd., Strømdal u.
Isak, 10/7-1824, Ole Kristiansen, Anne Isaksd., Fossum.
Halvor, 22/7-1824, Anders Amundsen, Mari Halvorsd., Aakre.
Ole, 22/7-1824, Niels Larsen, Gunhild Jensd., Jarsengen.
Mariane, 23/7-1824, Hans Larsen, Kirsten Gulliksd., Bratsbergkleven.
Andrea, 26/7-1824, Anders Lindberg Skredder, Else Reiersd., Tveten.
Maria, 28/7-1824, Rasmus Halvorsen, Marthe Knudsd., Leekaas.
Jacob, 3/8-1824, Anders Jensen, Maria Jacobsd., Kleven.
Anne, 7/8-1824, Paul Aslaksen, Gunhild Rasmusd., Bøe u.
Peder, 7/8-1824, Hans Pedersen, Asgierd Aslaksd., Bøe M.
Andrea, 9/8-1824, Gregorius Nielsen Tufte, Maren Gurine Jansd., Tufte.
Jørgen, 12/8-1824, Ole Torbjørnsen, Anne Hansd., Marker under Grinie.
Ole, 13/8-1824, Thomas Jørgensen, Berte Olsd., Luksefjeld.
Hans, 16/8-1824, Johannes Jensen, Margit Hansd., Engrav.
Karen Jensine, 20/8-1824, Henrik Jensen. Arbeidsm., Karen Kirstine Hansd., Fossum.
Ida Lovise, 23/8-1824, Jens Jensen-Snedker, Live Olsd., Osebakken.
Ingeborg Maria, 25/8-1824, Erik Engebretsen, Ingeborg Maria Andersd., Venstøb N.
Ingeborg Maria, 25/8-1824, Jørgen Torbjørnsen, Karen Maria Nielsd., Grinie.
Karen, 25/8-1824, Jens Mortensen, Ragnhild Pedersd., Ballestad.
Jens, 27/8-1824, Ole Eriksen, Dorte Engebretsd., Kise.
Jørgen, 27/8-1824, Peder Tygesen, Lisbeth Johannesd., Kiær.
Karen Kirstine, 31/8-1824, Torstein Henriksen, Rangdi Jensd., Doxrød.
Halvor (Halvard?), 4/9-1824, Anders Viarsen, Ellen Halvardsd., Engrav.
Jacob, 8/9-1824, Anders Hansen, Maren Marie Jacobsd., Kraaketo.
Anders, 10/9-1824, Erik Viarsen, Kari Olsd., Luksefjeld.
Edel Sophie (tvilling), 15/9-1824, Lars Arnesen Snedker, Ingeborg Kittilsd., Osebakken.
Maria (tvilling), 15/9-1824, Lars Arnesen Snedker, Ingeborg Kittilsd., Osebakken.
Karen, 17/9-1824, Johannes Kittilsen, Kirsten Andersd., Gulset.
Anne Kirstine, 20/9-1824, Christopher Olsen, Kirsti Jensd., Øvrum.
Anne (Uægte), 21/9-1824, Moder: Pige Inger Johnsd. Venstøb. Barnefader: Enkemand Christian Andersen Venstøb.
Maren, 21/9-1824, Daniel Olsen, Kirsti Nielsd., Kræppen.
Joakim Bartholomæus, 25/9-1824, Joakim Bartholomæus Ravn, Anne Cathrine Olsd., Osebakken.
Sara Andrea, 25/9-1824, Halvor Poulsen, Inger Marie Andersd., Doxrød.
Christopher, 27/9-1824, Peder Engebretsen, Berte Olsd., Aarhuus u.
Ellef, 3/10-1824, Even Nielsen, Inger Olsd., Kleven.
Ole, 5/10-1824, Niels Sigurdsen, Margrete Zakariasd., Skilbred.
Anne Gurine, 6/10-1824, John Nielsen Arbeidsm., Karen Andersd., Bratsbergkleven.
Erik, 11/10-1824, Henrik Evensen, Maria Jensd., Fossum.
Anne Gurine, 14/10-1824, Ole Sigurdsen, Maren Torsteinsd., Skilbred.
Marie, 14/10-1824, Chr. Bruun. Kjøbm., Karen Linaae, Osebakken.
Marie Christiane, 18/10-1824, Trosdal. Apotheker, Marie Tygesen, Osebakken.
Johanne, 22/10-1824, Anders Amundsen, Barbara Jørgine Nielsd., Fossum.
Anders, 24/10-1824, Niels Olsen, Anne Andersd., Stulen.
Mariane, 24/10-1824, Niels Knudsen, Gurine Saamundsd., Borge.
August Martin, 26/10-1824, Ole Viarsen, Anne Marie Henriksd., Osebakken.
Christen, 28/10-1824, Jacob Andersen, Pauline Kristensd., Osebakken.
Ingeborg, 28/10-1824, Ole Larsen, Ingeborg Olsd., Brækkej.
Anne Kirstine, 30/10-1824, Knud Christensen, Maren Zakariasd., Fossum.
Engebret (Uægte), 30/10-1824, Moder: Pige Anne Maria Torgersd. u. Klep., Udlagt til Barnefader: Uk. Ole Thue Engebretsen af Porsgrund.
Maren Maria, 30/10-1824, Tollef Jensen, Giertrud Hansd., Sørbøe.
Hedevig, 3/11-1824, Christen Andersen, Anne Thronsd., Steensaasen u. Lille Gierpen.
Elisabeth Pauline, 4/11-1824, Borger Engebretsen, Marte Einarsd., Fossum.
Anne Maria, 7/11-1824, Niels Abrahamsd., Kari Olsd., Vattenberg u. Gjerpen Store.
Johannes Nicolai, 7/11-1824, Lars Nielsen, Anne Marie Johansd., Strømdal u.
Mariane, 8/11-1824, Anders Mathiasen, Ragnhild Maria Johansd., Langerød.
Engebret, 9/11-1824, Niels Eriksen, Ingeborg Olsd., Bækkevar.
John (Uægte), 10/11-1824, Moder: Ragnhild Olsd. Stubberød u. Ballestad., Barnefader: Uk. Anders Johnsen af Osebachen.
Mariane, 13/11-1824, Hans Jørgen Jørgensen, Anne Elisabeth Pedersd., Fossum.
Karen, 14/11-1824, Anders Larsen Aulie. Skomager, Magnild Maria Aslaksd., Brække N. u.
Sigrid, 19/11-1824, Ole Nielsen, Marte Christensd., Osebakken.
Christen, 22/11-1824, Gunder Engebretsen, Gunhild Rollefsd., Fossum.
Hans, 24/11-1824, Elias Pedersen, Lisbeth Hansd., Gierpen u.
Marie, 25/11-1824, Isak Larsen, Karen Olsd., Luksefjeld.
Anders, 28/11-1824, Gulbrand Larsen, Berte Andersd., Bøe i Luksefjeld.
Johan Cornelius, 28/11-1824, Chr. Ekstorm. Skibscapitain, Alison Lieungh, Grini S.
Margrete, 28/11-1824, Hans Larsen, Maria Evensd., Aas.
Anne Christine, 3/12-1824, Børre Halvorsen, Ingeborg Eriksd., Fielddalen.
Kittil, 3/12-1824, Peder Olsen, Maren Kittilsd., Aarhuus.
Halvor, 5/12-1824, Povel Olsen, Anne Marie Sørensd., Bøe u.
Maren Kirstine, 6/12-1824, Arve Nielsen, Karen Olsd., Lie.
Carl Oluf, 7/12-1824, Peter Olsen Øien, Rangdi Sophie, Osebakken.
Gunhild, 10/12-1824, Lars Pedersen, Kari Nielsd., Moe.
Lauritz, 19/12-1824, Isak Nielsen, Anne Kirsten Mølbak, Osebakken.
Gurine, 20/12-1824, Ole Olsen, Asloug Isaksd., Bratsberg u.
Josephine, 20/12-1824, Edvard Munch. Sogneprest, Johanne Sophie Hofgaard, Prestegaarden.
Marie, 21/12-1824, Jacob Torsteinsen, Maren Margrete Larsd., Moe u.
Anne Aasilia, 24/12-1824, Ketil Ketilsen (Kittil Kittilsen), Berte Jacobsd., Riis.
Kirstine, 24/12-1824, Hans Andersen, Hedevig Olsd., Fossum.
Maren Kirstine, 25/12-1824, Anders Arvesen, Karen Madsd., Osebakken.
Hans, 26/12-1824, Peter Hansen, Giertrud Olsd., Meen u.
Maria, 26/12-1824, Ole Jansen, Guro Olsd., Kaasa.
Lars, 27/12-1824, Jacob Jacobsen, Berthe Larsd., Langerød.
Andreas (tvilling), 28/12-1824, Ole Halvorsen, Ingeborg Ketilsd., Sørbøe.
John (tvilling), 28/12-1824, Ole Halvorsen, Ingeborg Ketilsd., Sørbøe.
Isak, 31/12-1824, Jacob Isaksen, Live Hansd., Sanden u.

1825.

Christen, 2/1-1825, Niels Tollefsen, Karen Gundersd., Bækkevar.
Ingeborg, 3/1-1825, Solve Sørensen, Ingeborg Tollefsd., Hynie N. u.
Isak, 6/1-1825, Ole Jensen, Margrethe Eriksd., Berreberg.
Julie, 6/1-1825, Hans Jacob Gasmann, Anne Kirstine Pedersd., Foss.
Marte, 9/1-1825, Ole Nielsen, Anne Aslaksd., Berg u. Lille Gierpen.
Halvor, 11/1-1825, Halvor Halvorsen, Anne Petersd., Eriksrød.
Aase Maria, 14/1-1825, Jens Torsteinsen Berg, Kirsten Tollefsd., Bratsbergkleven.
Jens, 16/1-1825, Peder Bærulfsen, Berthe Larsd., Moe u.
Lars, 16/1-1825, Isak Larsen, Karen Hansd., Riis.
Berntine, 18/1-1825, Kittil Knudsen, Anne Børresd., Gulset.
Jens, 18/1-1825, Søren Jensen-Skredder, Ingeborg Nielsd., Bratsbergkleven.
Anders, 20/1-1825, Erik Mikkelsen, Marte Halvorsd., Hougerød.
Marte, 20/1-1825, Peder Pedersen, Ingeborg Kirstine Nielsd., Baugerød.
Maren (tvilling), 26/1-1825, Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsd., Aasterød.
Maria, 27/1-1825, Erik Olsen, Torborg Petersd., Falkum.
Hans, 29/1-1825, Rønnik Christensen, Marte Margrete Andersd., Moe u.
Ingeborg Kirstine, 1/2-1825, Anders Poulsen, Ragnhild Tufte, Gulset.
Ole, 5/2-1825, Christen Olsen, Ingeborg Andersd., Sølie øvre u.
Lars, 6/2-1825, Halvor Thordsen, Kirsti Larsd., Frogner u.
Live, 6/2-1825, Rasmus Pedersen, Ingeborg Jansd., Hynie.
Hans, 10/2-1825, Peder Isaksen, Marte Pedersd., Øde-Sneltved.
Maria, 10/2-1825, Anders Rasmussen, Anne Pedersd., Bratsbergkleven.
Hans, 12/2-1825, Ole Olsen. Tømmermand, Mariane Saxildsd., Bratsbergkleven.
Niels, 12/2-1825, Thord Nielsen, Inger Sørensd., Høisæt.
Inger Margrete, 13/2-1825, Lars Larsen, Amborg Sivertsd., Fossum.
Isak, 13/2-1825, Tron Torkilsen, Ellen Haavardsd., Borge u.
Iver Marius, 13/2-1825, Niels Jørgen Hirschholm. Skipper, Kirstine Maria Jynge, Venstøb.
Gunhild, 14/2-1825, Isak Halvorsen. Husm., Torborg Gundersd., Kaasa.
Ingeborg, 14/2-1825, Peder Danielsen, Maren Aslaksd., Venstøb.
Ole, 14/2-1825, Hans Hansen, Kirsten Olsd., Fossum.
Ole, 16/2-1825, Knud halvorsen, Johanne Jacobsd., Tufte u.
Berte, 19/2-1825, Jørgen Pedersen, Kirsten Tomesd., Bratsbergkleven.
Severin, 3/3-1825, John Knudsen Sømoe, Karen Marie Bruun, Osebakken.
Karen Maria, 7/3-1825, Ole Larsen, Kari Andersd., Bøe u.
Ole, 9/3-1825, Ole Olsen, Maria Eriksd., Bakken u.
Inger Johanne, 10/3-1825, Anders Olsen, Margrete Isaksd., Grinie.
Torger, 10/3-1825, Ole Mathiasen, Inger Torgersd., Saubrekka Klep u.
Ole (tvilling), 11/3-1825, Hans Christensen, Asloug Andreasd., Vasenden Moe u.
Ragnhild (tvilling), 11/3-1825, Hans Christensen, Asloug Andreasd., Vasenden u. Moe.
Ingeborg, 14/3-1825, Christopher Aslaksen, Dorthe Maria Halvorsd., Mæla.
Niels, 15/3-1825, Aslak Pedersen, Ingeborg Sigurdsd., Bøe mellem u.
Gunhild, 16/3-1825, Anders Jacobsen, Oline Andersd., Bratsbergkleven.
Gunder, 19/3-1825, Ole Johnsen, Hedevig Gundersd., Furuvald.
Daniel, 20/3-1825, Hans Isaksen, Maren Gurine Danielsd., Grinie N.
Halvor (Uægte), 20/3-1825, Moder: Pige Marthe Margrethe Hansd. Bratsbergkleven. Barnefader: Afdøde uk. Halvor Hansen, Tjenestedreng paa Limie.
Karen Maria, 21/3-1825, Isak Andersen, Ellen Maria Larsd., Brække u.
Magnus Christian, 27/3-1825, Ole Halvorsen Skougen. Sømand, Johanne Marie Christensd., Osebakken.
Anders, 28/3-1825, Peder Pedersen, Anne Knudsd., u. Ballestad.
Peter, 30/3-1825, Ole Jacobsen, Maren Sophie Pedersd., Osebakken.
Lars, 31/3-1825, Elias Jensen, Marthe Kirstine Larsd., Aashammer.
Ole, 2/4-1825, Ole Olsen Hørta, Marie Larsd., Meen u.
Anne Gunhilde, 6/4-1825, Niels Børresen, Inger Ellefsd., Venstøb.
Emilie Marie, 7/4-1825, Ellef Funnemark-Bogholder, Elise Olea Møller, Osebakken.
Marte, 10/4-1825, Ole Rønniksen, Kari Knudsd., Hougedal.
Niels, 12/4-1825, Aslak Svendsen, Anne Olsd., Høglie Grinie u.
Gregorius, 13/4-1825, Halvor Eriksen, Anne Turine Halvorsd., Putten.
Marie Sophie, 16/4-1825, Christen Jørgensen, Aase Marie Levorsd., Osebakken.
Catharina Monevinde Henriette, 24/4-1825, Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne, Catharina Elisabeth Fries, Osebakken.
Hans, 30/4-1825, Isak Hansen, Kirsti Larsd., Røsager.
Christopher, 1/5-1825, Halvor Larsen, Ingeborg Hansd., Houerød.
Inger, 5/5-1825, Gunder Isaksen, Inger Sondresd., Meen u.
Anne, 8/5-1825, Ole Olsen Drengen, Gunhild Larsd., Luxefjeld.
Hans, 9/5-1825, Niels Hansen, Margrete Johnsd., Bratsbergkleven.
Hans, 12/5-1825, Amund Jensen, Kari Hansd., Ballestad S. u.
Anne Kirstine, 13/5-1825, John Torsteinsen, Karen Nielsd., Høglie Grinie u.
Østen, 16/5-1825, John Andersen, Ragnhild Olsd., Tufte u.
Anne Marie, 21/5-1825, Hans Christensen, Gunhild Thordsd., Brækkej.
Jens, 23/5-1825, Jacob Abrahamsen, Hedevig Jensd., Berreberg.
Inger Andrea, 24/5-1825, Bertel Olsen, Live Andersd., Mustvet.
Gunhild, 26/5-1825, Hans Hansen, Aaste Maria Jensd., Langerød u.
Hans, 26/5-1825, Christen Hansen, Ingeborg Maria Olsd., Fossum.
Ingeborg Karine, 26/5-1825, Arne Lorentsen, Karen Olsd., Glende.
Hansine, 30/5-1825, Jacob Hansen, Margrete Solvesd., Osebakken.
Jahn, 30/5-1825, Peder Sørensen, Berte Olsd., Grini.
Lars, 30/5-1825, Jan Henriksen, Ingeborg Larsd., Doxrød.
Anders, 31/5-1825, Christian Andersen, Anne Halvorsd., Venstøb.
Inger Kirstine, 1/6-1825, Rasmus Bærulfsen, Live Jacobsd., Moe u.
Anne Kirstine, 3/6-1825, Hans Engebretsen, Anne Olsd., Fossum.
Inger, 4/6-1825, Christen Olsen, Inger Maria Rasmusd., Øvrum u.
Isak, 5/6-1825, Jens Henriksen, Gurine Olsd., Bøe N. u.
Østen, 6/6-1825, Jacob Østensen, Johanne Larsd., Borgeskov.
Nis, 8/6-1825, Ole Sigurdsen, Anne Christine Nisd., Eriksrød.
Jacob, 11/6-1825, Halvor Jacobsen, Inger Eriksd., Foss N.
Karen Hansine, 12/6-1825, Gunder Isaksen, Margit Halvorsd., Borge u.
Marte Kirstine, 12/6-1825, John Olsen, Ingeborg Isaksd., Baaserød.
Daniel, 14/6-1825, Hans Danielsen, Kirsten Mikkelsd., Osebakken.
Halvor, 15/6-1825, Anders Jacobsen, Anne Jacobsd., Sølie.
Anders, 16/6-1825, Asbjørn Eliasen, Ingeborg Mathiasd., Klep u.
Aslak, 19/6-1825, Mons Monsen, Ingeborg Aslaksd., Hoppestad.
Ingebret, 21/6-1825, Lars Hansen, Ellen Ingebretsd., Bøe mellem u.
Peter, 22/6-1825, Svend Petersen, Berte Marie Hansd., Borge u.
Isak, 23/6-1825, Erik Isaksen, Berte Larsd., Løberg Søndre.
Gunhild Maria, 26/6-1825, Niels Hansen, Magnild Nielsd., Bratsbergkleven.
Halvor (Uægte), 26/6-1825, Moder: Pige Karen Tollefsd. paa Sneltved., Udlagt til Barnefader: Claus Olsen Henningsdal.
Maren, 27/6-1825, Ole Olsen, Marthe Gundersd., Falkum N.
Andreas, 6/7-1825, Knud Johannesen, Kirsten Johnsd., Gaupaasen.
Anne Kirstine, 9/7-1825, Rasmus Ketilsen, Jensine Kiønigsd., Bratsbergkleven.
Niels Christian, 9/7-1825, Thron Aanesen, Anne Cathrine Petersd., Osebakken.
Vilhelm Theodor, 9/7-1825, Christen Dahl, Ellen Pladt., Haven u. Falkum.
Engelbret, 10/7-1825, Jan Pedersen, Maren Johnsd., Bøe N. u.
Jens, 10/7-1825, Jens Andersen, Ingeborg Nielsd., Fossum.
Hedevig Elisabeth, 11/7-1825, Niels Kiøstolsen Holt, Anne Elisabeth Danielsd., Bratsbergkleven.
Aslak, 15/7-1825, Peder Aslaksen, Berte Pedersd., Stulen.
Ingeborg, 16/7-1825, Giert Ellingsen, Maren Nielsd., Høimyr.
Torstein, 18/7-1825, Johan Rasmussen, Marte Karine Torstensd., Bratsbergkleven.
Niels, 23/7-1825, Lars Ellingsen, Inger Karine Nielsd., Høimyr.
Hans Jacob, 26/7-1825, Lars Hansen, Gunhild Maria Olsd., Brækkej.
Karen Maria, 26/7-1825, Gunder Halvorsen, Maren Nielsd., Bratsbergkleven.
Andreas, 28/7-1825, Jørgen Jansen, Ingeborg Olsd., Gulset u.
Jacob, 28/7-1825, Anders Andersen, Kirstine Olsd., Bratsbergkleven.
Ole, 29/7-1825, Niels Sivertsen Bratstad, Kari Olsd., Luksefjeld.
Inger, 1/8-1825, Johannes Gundersen, Johanne Johannesd., Kiær.
Anne Karine, 4/8-1825, Johannes Mathiasen, Anne Andersd., Gaasehølen Aas u.
Benedicte Marie, 4/8-1825, Gunder Larsen, Maria Christensd., Fossum.
Jens, 4/8-1825, Isak Hansen, Anne Lucasd., Fossum.
Gunhild, 7/8-1825, Torkel Johnsen, Turine Helgesd., Liestul i Luksefjeld.
Halvor, 7/8-1825, Ole Christensen, Maren Olsd., Fossum.
Anne, 9/8-1825, Solve Engebretsen, Kari Gundersd., Rosvald.
Nicoline Mathea, 9/8-1825, Niels Nielsen Lie, Grete Nielsd., Osebakken.
Jacobine Amalia, 10/8-1825, Jens Aalborg. Skipper, Maren Sølie, Osebakken.
Inger Gurine, 13/8-1825, Christopher Nielsen, Marte Engebretsd., Holm.
Erik Adolph, 14/8-1825, Erik Thronsen. Smed, Dorthea Condrup, Osebakken.
Hans, 15/8-1825, Christopher Olsen, Ingeborg Johnsd., Fossum.
Mari, 15/8-1825, Torgrim Andersen, Anne Andersd., Dahlie i Luksefjeld.
Ingeborg, 16/8-1825, Lars Halvorsen Skiold, Marte Hansd., Fossum.
John, 16/8-1825, Rasmus Johnsen, Dorte Nielsd., Luksefjeld.
Ernst Andreas, 20/8-1825, Hans Andreas Eriksen, Ingeborg Hansd., Borrestad u.
Tollef, 22/8-1825, Anders Tollefsen, Anne Lisbeth Iversd., Nygaard Meen u.
Lars, 25/8-1825, Anders Olsen, Kirsten Hansd., Fossejordet.
Ole, 26/8-1825, Ketil Olsen, Ingeborg Johnsd., Løberg N.
Jahn, 27/8-1825, Ole Jonassen, Ingeborg Olsd., Houen (u. Berberg).
Marte, 2/9-1825, Isak Olsen, Maria Isaksd., Ballestad.
Engelbret, 3/9-1825, Halvor Bærulfsen, Karen Nielsd., Aas u.
Karen, 3/9-1825, Ole Jahnsen, Anne Margrete Eidorph, Osebakken.
Anders, 4/9-1825, Ole Olsen, Berte Sophie Nielsd., Bratsbergkleven.
Berte Maria, 6/9-1825, Engebret Jacobsen, Maren Pedersd., Espedalen.
Jørgen Andrea, 7/9-1825, Herman Meier, Simonine Tavle, Osebakken.
Rasmus, 10/9-1825, Ole Jacobsen, Inger Maria Rasmusd., Skogsrød u.
Karen, 14/9-1825, Rasmus Jacobsen, Gunhild Danielsd., Osebakken.
Ole, 14/9-1825, Erik Olsen, Ellen Dorthea Kristiansd., Ballestad.
Anne Maria, 16/9-1825, Niels Rasmussen, Karen Maria Nielsd., Fløtterød.
Halvor, 16/9-1825, Niels Aalborg. Skipper, Kirsten Marie Sølie, Osebakken.
Peder, 20/9-1825, Anders Danielsen, Grete Kirstine Pedersd., Fossum.
Engebret, 1/10-1825, Engebret Mathiasen, Karen Hansd., Bratsbergkleven.
Engebret, 2/10-1825, Knud Olsen, Marte Engebretsd., Klep u.
Niels Hagbart, 4/10-1825, Abraham Qvisling, Caroline Frederike Hyberth, Osebakken.
Simon, 4/10-1825, Niels Torbjørnsen, Berte Torbjørnsd., Bratsbergkleven.
Aslak, 5/10-1825, Engebret Amundsen, Maren Larsd., Bøe M. u.
Karen Kirstine, 6/10-1825, Ole Tolvsen, Kari Andersd., Bøe N. u.
Peder, 9/10-1825, Ole Rasmussen, Ingeborg Thorsteinsd., Ekornrød.
Anders, 10/10-1825, Erik Henriksen, Marte Johannesd., Fossum.
Anne Gurine, 11/10-1825, Hans Olsen, Karen Olsd., Frogner N.
Anders (tvilling), 13/10-1825, Torkel Torsteinsen, Inger Sigurdsd., Sørbøe.
Gunner (tvilling), 13/10-1825, Torkel Torsteinsen, Inger Sigurdsd., Sørbøe.
Lars, 15/10-1825, Erik Larsen, Marthe Jacobsd., Ballestad.
Karen, 18/10-1825, Lars Svendsen, Helvig Engebretsd., Fossum.
Andrea, 22/10-1825, Torger Johnsen, Anne Jacobsd., Lie u.
Laura Anette, 24/10-1825, Christen Lund. Klokker, Severine W. S. Hammer, Aarhuus.
Abraham, 31/10-1825, Abraham Halvorsen, Anne Turine Torkelsd., Foss.
Gunder, 2/11-1825, Isak Jacobsen, Marie Olsd., Øvrum u.
Johannes, 2/11-1825, Anders Johnsen, Berthe Isaksd., Venstøb.
Maren, 5/11-1825, Jacob Madsen, Kirsti Johannesd., Fossum.
Maren, 6/11-1825, Gunder Halvorsen, Ingeborg Pedersd., Fossum u.
Karen Maria, 10/11-1825, Anders Petersen, Johanne Serine Abrahamsd., Gulset.
Anne, 15/11-1825, Gunder Mathiasen, Karen Olsd., Ramsaasen.
Henrik, 16/11-1825, Ole Pedersen, Maren Henriksd., Gaasehølen Aas u.
Marthe, 16/11-1825, Jørgen Knudsen, Maren Olsd., Gaupaasen Frogner u.
Ellen Andrea, 20/11-1825, Niels Olsen, Magnhild Maria Jensd., Bratsbergkleven.
Mads, 21/11-1825, Lars Christensen, Karen Madsd., Hoppestad Nedre.
Berthe Maria (tvilling), 25/11-1825, Jens Christophersen Gran Maler, Karen Svendsd., Bratsbergkleven.
Olia (tvilling), 25/11-1825, Jens Christophersen Gran. Maler, Karen Svendsd., Bratsbergkleven.
Karen, 26/11-1825, Hans Jensen, Marte Marie Jacobsd., Ballestad.
Maren Karine, 2/12-1825, Realf Isaksen, Ingeborg Christensd., Bratsbergkleven.
Andrea, 3/12-1825, Jacob Nielsen Lie, Inger Olsd., Osebakken.
Andrea, 8/12-1825, Johannes Gundersen, Marte Nielsd., Gulset.
Maren, 8/12-1825, Niels Axelsen, Anne Kirstine Saamundsd., Brækkej.
Christopher, 9/12-1825, Lorentz Larsen, Kirsten Arnesd., Fossum.
Andreas, 10/12-1825, Niels Jacob Olsen, Karen Amundsd., Hynie.
Marthe Kirstine, 10/12-1825, Jens Jensen, Kirsten Olsd., Venstøb u.
Ole, 10/12-1825, Halvor Olsen Haugedahl, Anne Ingebretsd., Luksefjeld.
Lars, 11/12-1825, Ole Johannesen, Ingeborg Larsd., Bøe N.
Gurine, 12/12-1825, Christian Østensen, Kari Olsd., Osebakken.
Anne Aasiliea, 14/12-1825, Kitil Kitilsen, Berthe Jacobsd., Riis.
Lars, 16/12-1825, Hans Larsen, Maren Evensd., Aas S.
Axel, 18/12-1825, Lars Eliasen, Margrethe Axelsd., Bratsbergkleven.
Kari, 18/12-1825, Ole Olsen, Hedevig Olsd., Høgelie.
Karen Jørgine, 19/12-1825, Christopher Jørgensen, Maren Olsd., Bratsbergkleven.
Abraham, 21/12-1825, Anders Hansen, Berte Johnsd., Bøe Ø. i Luksefjeld.
Adamina, 21/12-1825, Gregorius Danielsen Lund, Maria Nielsd., Lund.
Carl Ulric, 22/12-1825, Ole Olsen, Ulrica Petersd., Bratsbergkleven.
Isak, 23/12-1825, Isak Pedersen, Helga Olsd., Brække N. u.
Anne, 24/12-1825, John Nielsen, Marte Hansd., Riis N.
Hans Johan, 24/12-1825, Knud Christensen, Anne Jensd., Strømdal u.
Lars, 24/12-1825, Jens Gundersen, Berte Solvesd., Borge Ø. u.
Christian, 25/12-1825, Knud Larsen, Inger Maria Larsd., Meen.
Jens (Uægte), 25/12-1825, Moder: Pige Berthe Larsd. Skiold, opholder sig paa Bratsbergkleven. Udlagt til Barnefader: Jens Knudsen af vestre Porsgrund.
Anders, 26/12-1825, Solve Danielsen, Maren Thordsd., Hynie u.
Ole Petter, 27/12-1825, Ole Olsen, Inger Maria Jacobsd., Nærum.
Karen, 28/12-1825, Sigurd Johnsen, Else Torkelsd., Bøe Ø. i Luksefjeld.
Christian, 29/12-1825, Anders Johnsen, Mari Sørensd., Flata Moe u.

1826.

Karen Kirstine, 1/1-1826, Wetle Haavardsen, Anne Halvorsd., Brække N.
Gunder, 2/1-1826, Lars Tygesen, Gunhild Gundersd., Kiær.
Inger Karine, 2/1-1826, Christian Halvorsen, Maren Hansd., Bratsbergkleven.
Jens, 3/1-1826, Halvor Larsen, Ingeborg Jansd., Osebakken.
Inger Karine, 7/1-1826, Erik Jacobsen, Anne Karine Henriksd., Løberg N.
Maren, 13/1-1826, Ole Pedersen, Hella Nielsd., Fjeldalen.
Christiane Elisabeth, 18/1-1826, Realf Cappelen, Sophie Steenbuck, Borrestad.
Martilius, 18/1-1826, Mads Eriksen, Anne Christine Isaksd., Osebakken.
Birgitte, 19/1-1826, Gunder Olsen, Else Knudsd., Brækkej.
Isak, 19/1-1826, Hans Isaksen, Aslau Olsd., Aashammer.
Anne Cathrine, 20/1-1826, Isak Larsen, Karen Nielsd., Skyer.
Johanne Ernestine, 21/1-1826, Johannes Jensen, Margit Hansd., Engrav.
Andrea Christine, 22/1-1826, Ingebret Andersen, Ingeborg Christensd., Bratsbergkleven.
Ingeborg Kirstine, 27/1-1826, Niels Nielsen, Sara Nielsd., Aamot.
Ketil, 21/1-1826, Niels Ketilsen, Pernille, Pedersd.
Lars, 21/1-1826, Ole Isaksen Holm, Anne Larsd., Bratsbergkleven.
Sophie Magdalene, 21/1-1826, Johannes Nielsen Klokker, Karen Kirstine Aslaksd., Osebakken.
Niels, 22/1-1826, Mads Christensen, Kari Gundersd., Bøe N.
Aslaug, 28/1-1826, Webjørn Halvorsen, Aslau Torstensd. Afdøde, Gulset u.
Christen, 28/1-1826, Knud Christensen, Maren Zakariasd., Fossum.
Gunder (Uægte), 29/1-1826, Moder: Pige Gunhild Olsd. Sætre., Udlagt: Wetle Haavardsen Puttekaasen.
John, 29/1-1826, Ole Evensen, Inger Johnsd., Sørbøe.
Maren, 2/2-1826, Søren Thordsen, Berte Hansd., Gierpen Lille.
Niels, 3/2-1826, Jens Abrahamsen, Maren Aslaksd., Sneltvedt S.
Berthe Kirstine, 4/2-1826, John Hansen, Gunhild Johannesd., Gromstul.
Dorthe, 4/2-1826, Gunder Isaksen, Berte Østensd., Otterholt u.
Giertrud, 10/2-1826, Ole Andersen, Inger Thorsd., Brekke S. u.
Hans, 10/2-1826, Sivert Nielsen, Barbara Johnsd., Osebakken.
Maren, 13/2-1826, Torkel Johnsen, Berte Hansd., Aasen Foss u.
Berthe Marie, 15/2-1826, John Nielsen, Karen Andersd., Bratsbergkleven.
Niels, 15/2-1826, Jacob Christophersen, Helvig Olsd., Lie u.
Hanno, 16/2-1826, M. Chr. Thorsdal. Apotheker, Anne Marie Thygesen, Osebakken.
Isak Christian, 18/2-1826, Isak Halvorsen, Christiane Christensd., Osebakken.
Maren Gurine, 18/2-1826, Christen Christiansen, Inger Margrete Nielsd., Aarhuus u.
Anne Margrethe, 20/2-1826, Isak Pedersen, Gurine Larsd., Bratsbergkleven.
Anne Marine, 22/2-1826, Lars Pedersen, Maria Knudsd., Bratsbergkleven.
Christian, 22/2-1826, Anders Olsen, Anne Kristensd., Bratsbergkleven.
Hans Andreas, 22/2-1826, Anthoni Hansen, Ingeborg Nielsd., Bratsbergkleven.
Oline, 25/2-1826, Jens Aslaksen, Lene Olsd., Bøe N. u.
Peder, 25/2-1826, Ole Torgersen, Asloug Johnsd., Sætret.
Anne, 2/3-1826, Halvor Viarsen, Mari Andersd., Bøe Ø. i Luksefjeld.
Isak, 2/3-1826, Engebret Jansen, Karen Kirstine Pedersd., Mauraasen Tufte u.
Johan, 2/3-1826, Christopher Pedersen, Anne Cathrine Knudsd., Aashammer u. Aas S.
Jens, 3/3-1826, Niels Aanesen, Karen Larsd., Osebakken.
Tarand, 5/3-1826, Ole Torbjørnsen, Anne Hansd., Marker.
Maria, 6/3-1826, Anders Hansen, Maren Margrete Jacobsd., Krageto.
Anne, 8/3-1826, Tormoe Hansen, Kirsti Jansd., Kaasa.
Kirsten Maria, 9/3-1826, Christian Christensen, Inger Pedersd., Falkum.
Kirstine, 9/3-1826, Zakarias Olsen, Magnhild Simonsd., Berreberg.
Margrete, 10/3-1826, Ole Olsen, Margrete Aslaksd., Limie.
Margrete, 12/3-1826, Hans Andersen, Thore Larsd., Otterholt.
Maren Pernille, 12/3-1826, Lars Isaksen, Live Tollefsd., Osebakken.
Kirstine, 13/3-1826, Jan Jansen, Kirstine Johannesd., Fossum.
Karen, 15/3-1826, Peder Isaksen, Inger Torsteinsd., Semb Øvre.
Sara, 15/3-1826, Johannes Pedersen, Anne Olsd., Baugerød.
Erik, 19/3-1826, Aslak Eriksen, Giertrud Nielsd., Aashammer u. Aas S.
Ingeborg, 20/3-1826, Christopher Larsen, Maria Davidsd., Hoppestad.
Maria, 20/3-1826, Isak Jansen, Maren Larsd., Mauraasen Tufte u.
Simon, 23/3-1826, Simon Olsen, Barbra Larsd., Bratsbergkleven.
Anne Christine, 24/3-1826, Børre Halvorsen, Ingeborg Eriksd., Fielddalen.
Johanne Marie Nicoline, 24/3-1826, Andreas Abrahamsen, Marie Olsen, (Houen - Hauen).
Maren Kirstine, 24/3-1826, Niels Andersen, Anne Madsd., Hynie u.
Østen, 24/3-1826, Jens Pedersen, Jørgine Andersd., Bøe mellom.
Gurine, 25/3-1826, Simon Gulliksen, Anne Nielsd., Mæla.
Ingeborg Kirstine, 25/3-1826, Christen Halvorsen, Maren Dorthea Mikkelsd., Bratsberg.
Inger Margrete, 26/3-1826, Lars Larsen, Amborg Sivertsd., Fossum.
Inger (tvilling), 27/3-1826, Halvor Olsen, Marie Olsd., Hobek.
Ole (tvilling), 27/3-1826, Halvor Olsen, Marie Olsd., Hobek.
Anne Barbara, 28/3-1826, Lars Thordsen, Karen Gurine Sørensd., Ballestad u.
Niels, 29/3-1826, Anders Mathiasen, Gunhild Nielsd., Svinholt.
Anne Kirstine, 31/3-1826, Aslak Halvorsen, Marte Isaksd., Langerød.
Andreas, 4/4-1826, Harald Rasmussen, Anne Karine Andersd., Lie.
Abraham (Uægte), 7/4-1826, Moder: Pige Karen Olsd. Luksefield. Død i Barselseng., Barnefader: Ole Sigurdsen u. Moe. Gift Mand.
Jacob, 7/4-1826, Hans Aslaksen Berg, Thore Jacobsd., Brække N. u.
Marie, 9/4-1826, Elias Pedersen, Lisbeth Hansd., Vattenberg u. Gierpen Præstegaard.
Engebret, 14/4-1826, Erik Engebretsen, Ingeborg Andersd., Venstøb N.
Hedevig, 15/4-1826, Anders Jensen, Maria Jacobsd., Kleven.
Jacob, 15/4-1826, Halvor Andersen, Anne Olsd., Ekornrød.
Hans (Uægte), 16/4-1826, Moder: Afdøde pige Mariken Johannesd. Ballestad., Fader: Afdød Matros Hans Andreasen af Langesund.
Hans, 24/4-1826, Anders Reiersen, Marie Hansd., Foss N u.
Karen Maria, 25/4-1826, Niels Larsen, Marie Torkelsd., Osebakken.
Karen Pernille, 27/4-1826, Halvor Torsteinsen, Maren Isaksd., Skilbred.
Niels, 28/4-1826, Ole Sigurdsen, Inger Nielsd., Moe u.
Tollef, 28/4-1826, Ole Tollefsen, Kirstine Larsd., Sneltvedt N.
Maria, 29/4-1826, Halvor Halvorsen, Anne Petersd., Eriksrød.
Niels, 1/5-1826, Morten Rasmussen, Helene Hansd., Fossum.
Ole, 3/5-1826, Niels Isaksen, Lisbeth Olsd., Kiølnæs.
Maren, 6/5-1826, Niels Jensen, Anne Maria Madsd., Bøe N. u.
Hansine Lovise, 7/5-1826, Halvor Larsen, Maren Andersd., Bratsbergkleven.
Kirsten Andrea, 7/5-1826, Anders Christensen, Anne Kirstine Nielsd., Grinie N.
Halvor, 12/5-1826, Tov Johnsen, Maren Halvorsd., Semb.
Anne Hedevig, 13/5-1826, John Aslaksen, Ingeborg Olsd., Stulen.
Anette, 14/5-1826, Jacob Christensen, Anne Marie Stephansd., Osebakken.
Ole, 18/5-1826, Ole Olsen, Berte Marie Hansd., Osebakken.
Engebret, 20/5-1826, Anders Petersen, Ellen Marie Nielsd., Semb mellem u.
Ingeborg, 22/5-1826, Halvor Halvorsen, Anne Clemetsd., Bøe V. i Luksefjeld.
Maren, 22/5-1826, Niels Sigurdsen, Margrete Zakariasd., Skilbred.
Ingeborg (Uægte), 28/5-1826, Moder: Pige Pernille Larsd. af Bratsbergkleven., Udlagt til Barnefader: Procurator Pavels Hielm i Skien.
Bengt, 1/6-1826, Gunder Bengtsen, Anne Johnsd., Semb S. u.
Lars, 6/6-1826, Niels Olsen, Karen Hansd., Sølie.
Gunhild, 7/6-1826, Peder Aslaksen, Ingeborg Marie Jacobsd., Fossum.
Inger Karine (Uægte), 8/6-1826, Moder: Pige Anne Helgesd. u. Gulsæt. Barnefader: Skreddersvend Jens Andersen der var hos Skreddermester Kirkegaard i Porsgrund.
Karen Maria, 10/6-1826, Poul Olsen, Anne Maria Sørensd., Bøe M. u.
Margrete, 11/6-1826, Lars Nielsen, Anne Maria Johannesd., Tydskland Strømdal u.
Maria, 15/6-1826, Ole Ingebretsen, Guri Helgesd., Luksefield.
Halvor, 18/6-1826, Morten Eriksen, Anne Halvorsd., Venstøb u.
Jacob, 23/6-1826, Anders Halvorsen, Ragne Kirstine Jacobsd., Osebakken.
Hans Andreas, 24/6-1826, Ole Andersen Ødegaarden, Anne Karine Abrahamsd., Osebakken.
Karen Kirstine, 24/6-1826, Simon Andersen Bommen, Karen Halvorsd., Osebakken.
Østen, 26/6-1826, Simon Madsen, Maren Engebretsd., Moe u.
Erik, 28/6-1826, Hans Mikkelsen, Inger Kirstine Eriksd., Follau.
Live, 28/6-1826, Isak Gundersen, Marte Maria Olsd., Espedalen.
Maren Olava, 28/6-1826, Peder Olsen Holm, Kirsten Maria Sondresd., Løberg u.
Hans Christian, 1/7-1826, Søren Christensen, Ingeborg Pedersd., Aashammer.
Hans Nicolai, 7/7-1826, Hans Vetlesen, Sara Hansd., Osebakken.
Sigurd, 8/7-1826, Sigurd Sigurdsen, Helene Andersd., Tufte u.
Lars, 10/7-1826, John Larsen, Cathrine Kittilsd., Bratsbergkleven.
Peder, 13/7-1826, Peder Thygesen, Lisbeth Johannesd., Kjær.
Ole, 19/7-1826, Niri Knudsen, Karine Mathiasd., Gulsæt.
Paul, 22/7-1826, Lars Gulliksen, Barbara Larsd., Gulset u.
Isak, 23/7-1826, Ellef Olsen, Berte Andersd., Tufte u.
Ole Christian, 23/7-1826, Arne Lorentsen, Karen Olsd., Fossum.
Inger, 26/7-1826, Knud Eriksen, Maren Gurine Pedersd., Osebakken.
Rasmus, 27/7-1826, Jacob Rasmussen, Anne Margrete Thygesd., Bratsbergkleven.
Gunder, 29/7-1826, Jacob Christensen, Anne Kirstine Christensd., Hynie u.
Christen, 3/8-1826, Ole Christensen, Karen Halvorsd., Hoppestad N.
Marthe Kirstine, 5/8-1826, Christen Hansen, Ellen Maria Mathiasd., Borgeskoven.
Kristine, 7/8-1826, Peder Knudsen, Fredrikke Larsd., Bratsbergkleven.
Peder, 7/8-1826, Rasmus Madsen, Kirstine Olsd., Øvrum.
Simon, 8/8-1826, Halvor Christiansen, Maria Sigurdsd., Fossum.
Ole, 9/8-1826, Jørgen Olsen, Sidsel Hansd., Hobek u. Rising.
Maren Kirstine, 10/8-1826, Halvor Nielsen, Margrete Jensd., Osebakken.
Kirsten (tvilling), 15/8-1826, Isak Olsen, Kirsten Larine Larsd., Ekornrød u. Bratsberg.
Ole (tvilling), 15/8-1826, Isak Olsen, Kirsten Larine Larsd., Ekornrød Bratsberg u.
Thomas, 15/8-1826, Thord Olsen Løberg Hjulmager, Anne Thomine Offenberg, Brekke S. u.
Nicolai, 16/8-1826, Christian Nielsen, Margrethe Nielsd., Gielden (Hjellen).
Isak, 18/8-1826, Zakarias Jensen, Anne Halvorsd., Kleven.
Andreas, 19/8-1826, Lars Gunerius Nielsen, Karen Isaksd., Osebakken.
Maren, 28/8-1826, Thor Andersen, Mari Jacobsd., Ekornrød.
Ole, 31/8-1826, Ole Gundersen Smed, Pernille Rasmusd., Fossum.
Ole, 2/9-1826, Torgrim Thorsen, Ingeborg Christophersd., Ballestad.
Gurine, 3/9-1826, Ole Torkildsen, Anne Thorsd., Venstøb.
Gurine Andrea, 3/9-1826, Peder Sørensen, Inger Andersd., Tufte.
Ingeborg, 7/9-1826, Lucas Aslaksen, Hedevig Abrahamsd., Stulen.
Gunhild Maria, 10/9-1826, Anders Viarsen, Ellen Berthea Halvorsd., Engrav.
Hans, 10/9-1826, Anders Sørensen, Inger Marie Østensd., Borge u.
Ingeborg Marie, 10/9-1826, Christen Jørgensen, Aase Marie Levorsd., Osebakken.
Johan, 12/9-1826, Halvor Jansen, Berte Kirstine Lorentsd., Brekke N.
Jacob, 21/9-1826, Jacob Christensen Lie, Ellen Marie Larsd., Osebakken.
Johan Magnus, 21/9-1826, Jørgen Larsen, Gunhild Jansd., Osebakken.
Ellen Maria (Uægte), 25/9-1826, Moder: Pige Anne Maria Olsd. Brækkejordet., Udlagt Barnefader: Søfarende Knud Christophersen af Arendal.
Alet Martine, 29/9-1826, Anders Arvesen, Karen Madsd., Osebakken.
Karen Fredrikke, 29/9-1826, Claus Fredriksen Storm, Anne Dorthea Falkenberg, Fossum.
Ludvig, 2/10-1826, Anders Larsen Aulie. Skomager, Ragnhild Maria Aslaksd., Brekke S. u.
Inger Andrea, 5/10-1826, Gunder Aslaksen, Anne Kirstine Andersd., Bratsbergkleven.
Wilhelm Theodor, 5/10-1826, Christen Dahl Procurator, Ellen Pladt, Haven u. Falkum.
Maren, 7/10-1826, Fredrik Larsen, Marte Marie Andersd., Sneltvedt.
Bertel, 8/10-1826, Christen Larsen, Anne Kirstine Larsd., Holmen.
Ellen Maria, 9/10-1826, Niels Larsen, Gunhild Jensd., Langerød N.
Anne, 13/10-1826, Niels Nielsen, Berte Maria Andersd., Bøe.
Isak, 13/10-1826, Abraham Jacobsen, Karen Jensd., Ballestad.
Karen, 13/10-1826, Rasmus Halvorsen, Marthe Knudsd., Lekaas.
Ingeborg, 14/10-1826, Helge Larsen, Mari Johannesd., Bøe.
Jørgen, 14/10-1826, Hans Jørgen Jørgensen, Anne Pedersd., Fossum.
Marthe, 14/10-1826, Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsd., Aasterød.
Erik, 16/10-1826, Hans Christensen, Asloug Andersd., Vasenden u. Moe.
Andrea, 17/10-1826, Ole Nielsen, Anne Pedersd., Hynie.
Hendrik Jørgen, 22/10-1826, Niels Jørgen Hirschholm, Kirstine Marie Jynge, Erlands Venstøb.
Karen Maria, 22/10-1826, Ole Johannesen Nordbye, Karen Johannesd., Osebakken.
Maren Gurine, 1/11-1826, Anders Andersen, Karen Kirstine Hansd., Augestad.
Marie, 2/11-1826, Niels Stenulfsen, Karen Andersd., Nyegaard.
Arnoldus, 4/11-1826, Tron Olsen Skomager, Anne Andersd., Osebakken.
Isak, 6/11-1826, Reier Andersen, Anne Isaksd., Brekke N.
Jens, 6/11-1826, Jens Mortensen, Ragnhild Pedersd., Ballestad S.
Ole, 6/11-1826, Ole Olsen, Asloug Isaksd., Bratsberg u.
Inger Maria, 8/11-1826, Haagen Bærulfsen, Karen Kirstine Rasmusd., Gløsmyr.
Anders, 11/11-1826, Niels Rasmussen, Gunhild Solvesd., Sanden.
Hans, 14/11-1826, Henrik Jensen, Karen Hansd., Fossum.
Lars, 14/11-1826, Hans Larsen, Kirsten Gulliksd., Bratsbergkleven.
Lars, 16/11-1826, Østen Larsen, Margrete Engebretsd., Dyrkoll.
Lovise Margrete, 16/11-1826, Carl Martin Baudtler Farver, Inger Marie Bergrav, Osebakken.
Johanne, 22/11-1826, Torstein Henriksen, Rangdi Johnsd., Doxrød.
Margrete, 24/11-1826, Gregers Aslaksen, Mari Halvorsd., Tveten.
Lisbeth Maria, 25/11-1826, Hans Andersen jr., Helvig Olsd., Fossum.
Mareus Hendrik, 1/12-1826, Asmus Asmusen Suhrs Privatlærer, Pernille Maria Pedersd., Osebakken.
Ole, 1/12-1826, Gunder Halvorsen, Anne Jacobsd., Aashammer.
Petronelle, 1/12-1826, Peder Pedersen, Anne Halvorsd., Brækkej.
Maren Gurine, 3/12-1826, Lars Zakariassen, Ingeborg Halvorsd., Gravlie.
Berthel, 4/12-1826, Arne Andreasen, Anne Maria Gundersd., Augestad.
Anne, 5/12-1826, Thord Nielsen, Inger Sørensd., Høisæt.
Tollef, 9/12-1826, Halvor Tolvsen, Kari Johnsd., Hynie.
Anne Hedevig, 10/12-1826, Johannes Madsen, Juliane Marie Andersd., Brekke N. u.
Ingeborg, 10/12-1826, Daniel Olsen, Kirsti Nielsd., Kreppa.
Marine, 10/12-1826, Niels Simonsen, Karen Maria Rasmusd., Brækkej.
Christian, 12/12-1826, Harald Olsen, Live Kirstine Larsd., Bekkevold.
Josephine Andriette, 12/12-1826, Isak Nielsen Skomager, Anne Kirstine Mølbak, Osebakken.
Dorthe Maria, 14/12-1826, Johannes Ketilsen, Kirsti Andersd., Gulset.
Hans, 14/12-1826, Hans Hansen, Aaste Maria Jensd., Jarsengen.
Anne Elisabeth, 16/12-1826, Tollef Johnsen, Karen Kirstine Halvorsd., Borge u.
Niels Christian, 16/12-1826, Jacob Andersen, Pauline Caroline Christensd., Osebakken.
Jens, 17/12-1826, Isak Andersen, Ingeborg Nielsd., Sætre i Luksefjeld.
Theodor, 17/12-1826, Christian Eckstorm Skibscap., Alison Lieungh, Grinie.
John, 18/12-1826, Niels Tollefsen, Karen Gundersd., Bækkevar.
Anne Serine, 21/12-1826, Niels Haslesen, Berte Maria Jansd., Fossum.
Ole, 21/12-1826, Waldemar Tolvsen, Anne Olsd., Aashammer.
Halvor, 23/12-1826, Erik Wiersen, Kari Olsd., Bøe V. i Luksefjeld.
Anne, 24/12-1826, Rønnik Christensen, Marte Andersd., Vasenden u. Moe.
Niels, 25/12-1826, Peder Johnsen, Ingeborg Pedersd., Jønnevald.
Ole, 26/12-1826, Ole Olsen, Marte Gundersd., Falkum.
Pernille, 26/12-1826, Jens Isaksen, Anne Margrete Petersd., Foss.
Ingeborg, 27/12-1826, Torjer Torjersen, Gunild Pedersd., Gaasehølen.
Andreas, 29/12-1826, Peder Pedersen, Ingeborg Nielsd., Baugerød.
Peder, 30/12-1826, Ole Halvorsen, Marte Christiansd., Eriksrød.
Bertea Gurine, 31/12-1826, Lars Larsen Aabye, Kirsten Larsd., Meen.

1827.

Karen Maria, 1/1-1827, Jens Olsen, Else Knudsd., Osebakken.
Tollef, 1/1-1827, Solve Sørensen, Ingeborg Tollefsd., Hynie.
Christiane, 2/1-1827, Anders Jacobsen Bommen, Oline Andersd., Bratsbergkleven.
Maren Helvig, 3/1-1827, Jens Andersen, Ingeborg Nielsd., Fossum.
Marte Maria, 9/1-1827, Hans Rasmussen, Sara Johnsd., Sølie nedre.
Ingeborg, 12/1-1827, Ellef Johnsen, Ingeborg Ingebretsd., Luksefjeld.
Else Andrea, 14/1-1827, Torjer Andersen, Anne Kirstine Eriksd., Osebakken.
Maren, 15/1-1827, Lars Larsen, Berthe Torjusd., Saubrekka.
Søren, 15/1-1827, Jørgen Torbjørnsen, Karen Maria Nielsd., Grinie S.
Ingebret, 16/1-1827, Anders Amundsen, Barbra Nielsd., Fossum u.
Marianne, 19/1-1827, Christen Nielsen, Anne Maria Halvorsd., Meen u.
Elling, 21/1-1827, Lars Ellingsen, Inger Karine Nielsd., Høymyr.
Inger Marie, 31/1-1827, Anders Amundsen, Mari Halvorsd. Afd., Borge u.
Torjer, 31/1-1827, John Tormosen, Ingeborg Torjersd., Kikut.
Johan Peter Conrad, 1/2-1827, Anders Pettersen, Johanne Susanne Abrahamsd., Gulset.
John, 1/2-1827, Jens Nielsen, Maren Gundersd., Fossum.
Halvor, 3/2-1827, Gunder Halvorsen, Maren Nielsd., Bratsbergkleven.
Anne Kirstine, 7/2-1827, Peder Jensen, Karen Jansd., Hynie u.
Elen Andrea, 9/2-1827, Niels Olsen, Magnild Maria Jensd., Bratsbergkleven.
Even, 13/2-1827, Tollev Larsen, Maren Gurine Larsd., Lie u.
Ingeborg Andrea, 16/2-1827, Søren Jensen, Ingeborg Jensd., Bratsbergkleven.
Gurine, 18/2-1827, Halvor Olsen, Maria Olsd., Bugot.
Hans, 18/2-1827, Jens Gundersen, Kirsten Tollefsd., Gulset.
Anne Gurine (tvilling), 19/2-1827, Hans Olsen, Karen Olsd., Bratsbergkleven.
Olea (tvilling), 19/2-1827, Hans Olsen, Karen Olsd., Bratsbergkleven.
Ole, 20/2-1827, Peder Sørensen, Berte Olsd., Grinie.
Jens, 21/2-1827, Jørgen Børresen, Johanne Jensd., Semb Nordre.
Niels, 21/2-1827, Ole Johnsen, Jørand Wetlesd., Wallerdalen.
Berte Katrine, 22/2-1827, Mikkel Nissen, Pernille Andersd., Mæla.
Karen, 22/2-1827, Knud Halvorsen, Johanne Jacobsd., Tufte u.
Mareus, 23/2-1827, Ole Jensen, Margrete Eriksd., Berberg.
Ingeborg, 27/2-1827, Rasmus Jonsen Gromstul, Dorthe Nielsd., Bøe Østre i Luksfj.
Jacob, 28/2-1827, Niels Jacobsen, Karen Kirstine Isaksd., Løvaas (Skogsrød).
Kirsten, 1/3-1827, Christen Isaksen, Anne Rasmusd., Holm.
John, 4/3-1827, Jens Jacobsen, Marte Larsd., Hegna (Sølie).
Aslaug, 5/3-1827, Povel Aslaksen, Gunhild Rasmusd., Bøe u.
Christian Gotfred, 6/3-1827, Hans Jacob Gasmann, Anne Kirstine Pedersd., Foss.
Jens, 10/3-1827, Harald Halvorsen, Maren Jensd., Bøe S.
Olava Kirstine, 12/3-1827, Christopher Nielsen Venstøb, Gurine Olsd., Bratsbergkleven.
Anette, 15/3-1827, Jacob Hansen, Anne Margrete Solvesd., Osebakken.
Ingeborg Maria, 16/3-1827, Halvor Olsen, Gjertrud Dorthea Sondresd., Eriksrød u.
Rasmus, 16/3-1827, Ole Christiansen, Anne Isaksd., Fossum.
Markus, 17/3-1827, Johan Halvorsen, Elisabeth Christiansd., Fossum.
Niels Jørgen, 17/3-1827, Jens Jørgensen Meier, Kirsten Kristine Nielsd., Osebakken.
Ingeborg, 18/3-1827, Ingebret Sigurdsen, Marte Henriksd., Moe u.
Andreas, 24/3-1827, Anders Andersen Myra, Inger Tollevsd., Meen.
Hansine, 25/3-1827, Johannes Hansen Taule, Anne Dorthe Thorsd., Osebakken.
John, 29/3-1827, Niels Olsen, Gunild Svendsd., Skyer.
Isak, 31/3-1827, Peder Isaksen, Marte Pedersd., Øde-Sneltvedt.
Maren Andrea, 2/4-1827, Ole Mikkelsen, Anne Jonsd., Semb u.
Niels, 5/4-1827, Ingebret Jacobsen, Maren Pedersd., Espedalen.
Anne Maria, 8/4-1827, Anders Hendriksen Lindberg, Else Reiersd., Tveten u. Rising.
Ole, 8/4-1827, Ole Olsen, Gunild Larsd., Luksefjeld.
Kirsti, 12/4-1827, Ole Halvorsen, Kirsti Torkildsd., Foss u.
Anne, 14/4-1827, Halvor Andersen, Anne Kirstine Jørgensd., Bratsbergkleven.
Gregorius, 14/4-1827, Erik Mikkelsen, Marte Halvorsd., Haugerød.
Jens, 16/4-1827, Ole Jansen, Ingeborg Christophersd., Fossum.
Thomas (Uægte), 18/4-1827, Moder: Inger Maria Thomasd. Sukka., Udlagt til Barnefader: Gift Mand Hans Olsen Sætret.
Christine, 27/4-1827, Søren Andersen Brødter, Anne Isaksd., Doxrød.
Gunhild Marie Elise, 29/4-1827, Iver Førre, Christense Sophie Monrad, Bratsberg gaard.
Ole, 30/4-1827, Andreas Paulsen, Ragnild Tufte, Gulset.
Peder, 1/5-1827, Peder Aslaksen, Berte Pedersd., Stulen.
Anne Chatarine, 5/5-1827, Christian Paus, Else Marie Bjerk, Kiølnæs.
Dorthea, 6/5-1827, Hans Sørensen, Christiane Storm, Osebakken.
Halvor, 9/5-1827, Ole Larsen, Karen Andersd., Bøe S.
Hans Smith, 9/5-1827, Søren Olsen, Maren Smith, Osebakken.
Maren Gurine, 9/5-1827, Niels Olsen, Maren Christensd., Fossum.
Christopher, 13/5-1827, Even Christophersen, Lisbeth Olsd., Follau.
Anne Gurine, 15/5-1827, Hans Olsen, Signe Hansd., Sætret.
Ingeborg, 17/5-1827, Ole Tolvsen, Kari Andersd., Bøe.
Simonine, 18/5-1827, Niels Knudsen, Gurine Saamundsd., Borrestad.
Elling, 20/5-1827, Ole Ellingsen, Dorte Aslaksd., Skilbred.
Johannes, 20/5-1827, Hans Jacob Johannesen, Marte Marie Nielsd., Bratsbergkleven.
Hans (Uægte), 23/5-1827, Moder: Pige Kari Hansd. af Luksefield. Barnefader: Anders Engebretsen af Eger (Eiker i Buskerud).
Isak, 27/5-1827, Bertel Andersen, Anne Karine Isaksd., Bratsbergkleven.
Ole, 30/5-1827, Christen Olsen, Inger Maria Rasmusd., Øvrum.
Maren Gurine, 31/5-1827, Christen Christiansen, Inger Nielsd., Aarhuus u.
Inger Maria, 2/6-1827, Hans Andersen, Live Iversd., Borge u.
Lars, 2/6-1827, Anders Andersen, Maren Larsd., Ballestad.
Lorents Daniel, 8/6-1827, Isak Isaksen, Berte Pernille Larsd., Borrestad u.
Ole Andreas, 8/6-1827, Ole Olsen, Maren Andersd., Osebakken.
Marte, 17/6-1827, Ole Sigurdsen, Maria Torstensd., Kittilsrød.
Anne, 21/6-1827, Truls Nielsen, Inger Thomasd., Fossum.
Christine, 23/6-1827, Christian Torkildsen, Kari Olsd., Luksefjeld.
Anne Karine, 29/6-1827, Lars Halvorsen Skiold, Marte Hansd., Fossum.
Aslak, 29/6-1827, Daniel Aslaksen, Gurine Andrea Eriksd., Tufte.
Johanne, 29/6-1827, Christopher Olsen, Kirsti Jensd., Øvrum.
Maren, 1/7-1827, Isak Halvorsen, Maren Pernille Fredriksd., Bratsbergkleven.
Børre, 2/7-1827, Niels Børresen, Sophie Isaksd., Bratsbergkleven.
Inger, 7/7-1827, Halvor Ingebretsen, Anne Maria Eriksd., Doxrød.
Lovise Marie, 11/7-1827, John Søemoe Skredder, Karen Marie Bruun, Osebakken.
Carl Johan, 13/7-1827, Ole Carlsen Skomagersvend, Kirstine Marie Knudsd., Falkum.
Maren Severine, 20/7-1827, Svend Petersen, Berte Marie Hansd., Borgeskog.
Ole, 24/7-1827, Knud Olsen, Karen Clemetsd., Brekke N.
Jacob, 25/7-1827, John Hansen, Gunild Johannesd., Bøe N.
Ingeborg, 28/7-1827, John Andersen, Ragnild Olsd., Tufte u.
Maren Gurine, 28/7-1827, Ole Jansen, Guro Olsd., Kaasa.
Ole, 28/7-1827, John Andersen, Ragnild Olsd., Tufte N.
Karen Gurine, 3/8-1827, Erik Helgesen, Anne Pedersd., Gulset.
Mariane, 3/8-1827, Ole Nielsen, Christine Lorensd., Ballestad.
Anne Dorthea, 4/8-1827, Ole Andersen, Marie Andersd., Osebakken.
Andreas, 6/8-1827, Aslak Halvorsen, Anne Gurine Nielsd., Bratsbergkleven.
Johannes, 10/8-1827, Jacob Madsen, Kirsti Johannesd., Fossum.
Thord, 13/8-1827, Halvor Thordsen, Kirsti Larsd., Frogner S.
Dorthe, 15/8-1827, Paul Andersen, Karen Engebretsd., Brække N.
Jacob, 16/8-1827, Christen Christensen, Kirstine Alfsd., Bøe S.
Hanna Margrethe, 17/8-1827, Hans Gotfried Sørensen Guldsmed, Elisabeth Marie Guttormsen, Osebakken.
Helvig, 18/8-1827, Johannes Gundersen, Johanne Johannesd., Kiær.
Ole, 19/8-1827, Knud Jacobsen, Anne Olsd., Foss u.
Inger Maria, 25/8-1827, Einar Olsen, Gurine Larsd., Sneltvedt.
Karen, 27/8-1827, Halvor Olsen, Kirsten Gurine Isaksd., Strømdal u.
Helvig, 31/8-1827, Torkel Johnsen, Turine Helgesd., Liestul (Luksefjeld).
Ingeborg, 31/8-1827, Jacob Torsteinsen, Maren Larsd., Moe u.
Christopher, 10/9-1827, Hans Jacob Halvorsen, Mari Pedersd., Bratsbergkleven.
Ingeborg, 12/9-1827, Rasmus Jensen, Maren Hansd., Folevall (Furuvald).
Jens, 12/9-1827, Rasmus Bærulfsen, Live Jacobsd., Moe u.
Axel, 13/9-1827, Edvard Munch Prost og Sognepræst, Johanne Sophie Hofgaard, Prestegaarden.
Halvor, 18/9-1827, Morten Eriksen, Anne Halvorsd., Venstøb S.
Inger Andrea, 19/9-1827, Andreas Blom Skibscaptain, Cristiane Blom, Gjerpen Lille.
Niels, 19/9-1827, Gregorius Nielsen, Maren Gurine Jansd., Tufte.
Anne Maria, 21/9-1827, Erik Olsen, Ellen Dorthea Christiansd., Ballestad.
Hans Andreas, 21/9-1827, Niels Kiøstolsen Holt, Anne Elisabeth Danielsd., Bratsbergkleven.
Karen Maria, 23/9-1827, Gunder Børresen, Maren Maria Mikkelsd., Bratsberg.
Børre, 26/9-1827, Niels Børresen, Inger Ellefsd., Venstøb S.
Andreas, 29/9-1827, Tollef Ketilsen Hildal Snedker, Karen Sondresd., Bratsbergkleven.
Isak, 1/10-1827, Anders Olsen, Margrethe Isaksd., Grinie.
Dorte, 2/10-1827, Halvor Wiersen, Mari Andersd., Luksefield.
Thomas, 6/10-1827, Abraham Christensen, Dorotea Abrahamsd., Brække N. u.
Christian, 8/10-1827, Christopher Nielsen, Marthe Ingebretsd., Holm.
Anne Marie, 9/10-1827, Ole Hansen, Inger Jacobsd., Brekke S.
Frederik Andreas, 9/10-1827, Jacob Petersen Skibscapt., Caroline Augusta, Osebakken.
Anne Karine (tvilling), 12/10-1827, John Pedersen, Sigrid Jensd., Ballestad u.
Jens (tvilling), 12/10-1827, John Pedersen, Sigrid Jensd., Ballestad u.
Kirstine, 14/10-1827, Ole Olsen, Helge Olsd., Hougedal.
Peter Andreas, 15/10-1827, Rasmus Pedersen, Ingeborg Rasmusd., Hynie S.
Hans Eleonardus, 16/10-1827, Ole Wiersen, Anne Maria Henriksd., Osebakken.
Niels, 16/10-1827, Helge Olsen, Aslau Nielsd., Brekke u.
Maren, 17/10-1827, Christopher Olsen, Ingeborg Johnsd., Fossum.
Christian, 24/10-1827, Halvor Christiansen Skiold, Karen Rasmusd., Fossum.
Ingebret, 24/10-1827, Hans Ingebretsen, Kirsten Jensd., Osebakken.
Andreas, 26/10-1827, Erik Andersen, Marte Kirstine Halvorsd., Bratsbergkleven.
Martin, 30/10-1827, Christen Larsen, Aavet Olsd., Osebakken.
Peder, 30/10-1827, Gunder Engebretsen, Gunhild Rollefsd., Fossum.
Jacob, 1/11-1827, Peder Aslaksen, Ingeborg Marie Jacobsd., Fossum.
Marte Kirstine, 1/11-1827, Jørgen Pedersen, Kirsten Thomesd., Bratsbergkleven.
Ingeborg Karine, 3/11-1827, Halvor Larsen, Anne Jacobsd., Venstøb N.
Karen Kirstine, 4/11-1827, Ole Johnsen, Kirsti Hansd., Kleven u.
Christian, 6/11-1827, Anders Nielsen, Karen Zakariasd., Limie N.
Sophie Magdalene Caroline Fanny, 10/11-1827, Henrik Ernst Severin Løvenskiold Lieutnand, Franciska Veronica Johanne Josephine f. Baronesse af Serckendorf., Fossum.
John, 16/11-1827, Aslak Svendsen, Anne Olsd., Høgelie.
Niels, 18/11-1827, Ole Nielsen, Marte Christensd., Osebakken.
Anne Mathea, 20/11-1827, Lars Gundersen, Anne Larsd., Gulset.
Arnt (tvilling), 23/11-1827, Ole Christian Thoresen, Hedevig Arnesd., Osebakken.
Maren Kirstine (tvilling), 23/11-1827, Ole Christian Thoresen, Hedevig Arnesd., Osebakken.
Halvor, 23/11-1827, Sigurd Halvorsen, Elisabeth Olsd., Brekke S. u.
Carl Andreas, 25/11-1827, Ole Knudsen, Inger Gundersd., Venstøb.
Ole (Uægte), 25/11-1827, Moder: Pige Maren Hansd. Gulset. Barnefader: Enkemand Eigil Petersen Gulset.
Severin, 25/11-1827, Lars Larsen, Amborg Sivertsd., Bratsbergkleven.
Anders, 27/11-1827, Christen Olsen, Ingeborg Andersd., Sølie.
Marie, 28/11-1827, Gunder Isaksen, Inger Sondresd., Meen u.
Nicolai, 28/11-1827, Niels Nielsen Lie, Grete Nielsd., Osebakken.
Inger Maria, 30/11-1827, Halvor Jacobsen, Inger Eriksd., Foss.
Halvor, 2/12-1827, Hans Hansen, Kirsten Olsd., Fossum.
Karen, 3/12-1827, Knud Christensen, Anne Jensd., Strømdal u.
Severine Wilhelmine Christine, 11/12-1827, Christen Lund Kirkesanger, Severine A. Hammer, Aarhuus.
Anne Margrete, 12/12-1827, Jacob Andersen, Live Larsd., Meen.
Karen Johanne, 13/12-1827, Hans Christensen, Gunhild Thordsd., Brekke N.
Othilde, 13/12-1827, Jens Jensen-Snedker, Live Olsd., Osebakken.
Inger Dorthea, 19/12-1827, Johannes Ingebretsen, Marte Clarine Storm, Venstøb.
Aslak, 21/12-1827, Halvor Bærulfsen, Karen Nielsd., Gaasehølen u. Aas.
Hans Andreas, 22/12-1827, Svend Hansen, Anne Andersd., Bratsbergkleven.
Andreas, 25/12-1827, Elias Jensen, Marte Kirstine Larsd., Aarhuus.
Marthe Margrete, 29/12-1827, Ole Hansen, Inger Jørgensd., Brekke N.
Gunild, 30/12-1827, Ole Rasmusen, Ingeborg Torsteinsd., Moe u.
Maren, 30/12-1827, Lars Tygesen, Gunhild Gundersd., Kiær.

1828.

Jens, 2/1-1828, Jens Aalborg Styrmand, Maren Sølie, Osebakken.
Anne, 3/1-1828, Johannes Nielsen, Karen Kirstine Aslaksd., Osebakken.
Karen, 3/1-1828, Ole Jansen, Anne Margrete Eidorph, Osebakken.
John, 6/1-1828, Knud Johnsen Haave, Johanne Olsd., Borrestad u.
Ingebret, 8/1-1828, Halvor Olsen, Anne Ingebretsd., Haugedal.
Carl August Heinrich Albrect (Uægte), 20/1-1828. Moder: Jomfrue Frederigia Wilhelmine Ludovica Regine Stadelmann fra Bayern Tiener paa Fossum. Fader: Carl
Stadelmann fra Bayern., Fossum.
Nicolai, 20/1-1828, Christen Aslaksen, Marte Nielsd., Brekke S. u.
Halvor, 21/1-1828, Christian Andersen, Anne Halvorsd., Venstøb N.
Niels, 21/1-1828, Jacob Isaksen, Live Hansd., Augestad.
Peder Christian Lund, 23/1-1828, Peder Pedersen Lensmand, Anne Dorthea Lund, Limie.
Karen, 25/1-1828, Peder Beruldsen, Berte Larsd., Aas S.
Peder, 27/1-1828, Anders Rasmussen, Anne Pedersd., Bratsbergkleven.
Lars, 28/1-1828, Peder Beruldsen, Dorte Larsd., Aas S.
Maren, 28/1-1828, Ole Mathiasen, Inger Maria Torjusd., Klep u.
Marte Marie, 29/1-1828, Knud Eriksen, Maren Gurine Pedersd., Osebakken.
Anne Catrine, 30/1-1828, Niels Olsen, Aavet Olsd., Follestad.
Engebret, 1/2-1828, Peder Engebretsen, Johanne Maria Andersd., Fossum u.
Hans Holst Kløcker, 4/2-1828, Abraham Kløcker, Marie Olsen, Haugen.
Hans, 8/2-1828, Isak Larsen, Karen Hansd., Riis S.
Christopher, 9/2-1828, Christian Nielsen, Helvig Engebretsd., Bøe M.
Erik Johan, 13/2-1828, Realf von Cappelen, Sophie Steenbuck, Borrestad.
Hans, 13/2-1828, Anders Hansen, Maren Jacobsd., Krageto.
Ingebret, 16/2-1828, Frands Rasmussen, Gunild Ingebretsd., Dyrkold.
Niels, 16/2-1828, Even Nielsen, Gurine Torbiørnsd., Brekke S. u.
Mariane, 17/2-1828, Johannes Hansen, Anne Marie Christensd., Follestad.
Turine, 17/2-1828, Torgrim Andersen, Anne Andersd., Dahli i Luksefield.
Jacob, 18/2-1828, Christen Jacobsen, Maren Jørgensd., Strømdal u.
Pauline, 18/2-1828, Halvor Paulsen, Inger Marie Andersd., Doxrød.
Lars, 19/2-1828, Isak Hansen, Kirsti Larsd., Røsager.
Berthe, 24/2-1828, Isak Pedersen, Gurine Larsd., Kolkin.
Inger, 24/2-1828, Arne Lorentsen, Karen Olsd., Fossum.
Karine, 26/2-1828, Ingvold Johnsen, Margrete Halvorsd., Ekornrød.
Carl, 27/2-1828, Anders Olsen, Anne Christensd., Bratsbergkleven.
Karen, 28/1-1828, Anders Johnsen, Mari Sørensd., Moe u.
Niels Teodor, 1/3-1828, Ellef Funnemark, Else Marie Møller, Osebakken.
Elisabeth, 3/3-1828, Niels Abrahamsen, Kari Olsd., Vattenberg u. Gjerpen.
Peder, 3/3-1828, Erik Madsen, Mari Sørensd., Øde-Sanden.
Niels, 8/3-1828, Johannes Gundersen, Marte Nielsd., Gulset.
Amborline Benedicte, 10/3-1828, Tron Aanesen, Anne Cathrine Pedersd., Osebakken.
Signe Gurine, 10/3-1828, Giert Ellingsen, Maren Nielsd., Høimyr.
Maren, 19/3-1828, Lars Pedersen, Kari Nielsd., Moe.
Petronelle, 21/3-1828, Gunder Nielsen, Anne Svendsd., Hynie N.
Hans, 31/3-1828, Ole Pedersen, Kari Johannesd., Bøe Mellem.
Jørgen, 5/4-1828, Christen Jørgensen, Aase Marie Levorsd., Osebakken.
Jahn, 7/4-1828, Niels Eriksen, Kirsti Jansd., Fossum.
Lars, 7/4-1828, Niels Nielsen, Marie Margrete Pedersd., Tydskland u. Strømdal.
Berthe Maria, 16/4-1828, Anders Tollevsen, Anne Lisbeth Iversd., Meen u.
Anne, 17/4-1828, Hans Christensen, Aslau Andersd., Vassenden.
Gurine, 28/4-1828, Niels Sørensen, Inger Karine Andersd., Tufte.
Berthe Jørgine, 2/5-1828, Rasmus Kittelsen, Jensine Nielsd., Bratsbergkleven.
Karen Hansine, 2/5-1828, Johannes Jensen, Margrete Hansd., Eikaasen.
Carl Immanuel, 7/5-1828, Christen Dahl, Ellen Pladt, Haven u. Falkum.
Andrea, 11/5-1828, Isak Tollevsen, Kirsten Olsd., Bratsberg u.
Jacob, 13/5-1828, Ole Jacobsen, Inger Marie Rasmusd., Borge u.
Halvor, 17/5-1828, Torkild Torsteinsen, Inger Sigurdsd., Sørbøe.
John, 18/5-1828, Anders Hansen, Berthe Johnsd., Grinilien Luksefield.
Maren Turine, 20/5-1828, Gunder Steenulfsen, Maren Christensd., Hauen u.
Torstein, 26/5-1828, Jens Torsteinsen, Kirsten Tollefsd., Bratsbergkleven.
Maren Margrete, 29/5-1828, Jacob Jacobsen, Berte Larsd., Langerød.
Maren, 1/6-1828, Ole Olsen, Dorte Olsd., Limie u.
Anders, 3/6-1828, Anders Jacobsen, Anne Jacobsd., Sølie øvre.
Maren, 9/6-1828, Thomas Jørgensen, Berthe Olsd., Luksefield.
John, 10/6-1828, Torkel Johnsen, Berthe Hansd., Foss.
Halvor, 16/6-1828, Ole Engebretsen, Guri Helgesd., Godal u. Bøe V. i Luksefield.
Peder, 18/6-1828, Mons Monsen, Ingeborg Aslaksd., Hoppestad nedre.
Christen, 20/6-1828, Niels Olsen, Maren Christensd., Aas S.
Hulda Mariane, 23/6-1828, Niels Aalborg Skipper, Kirsten Marie Sølie, Osebakken.
Carl, 26/6-1828, Anders Jensen, Maren Knudsd., Osebakken.
Anne, 28/6-1828, Ole Sigurdsen, Inger Nielsd., Moe u.
Johan, 28/6-1828, Kittil Olsen, Ingeborg Johnsd., Løberg N.
Michael Skieldrup, 30/6-1828, Jacob Worm Skieldrup Møller, Birgitte Ulrica Augusta Steenersen, Osebakken.
Anne Turine, 2/7-1828, Ole Torbjørnsen, Anne Hansd., Marker u. Grinie.
Andrea, 7/7-1828, Halvor Olsen, Karen Aslaksd., Mela S.
Ole, 8/7-1828, Christian Davidsen, Margrete Olsd., Holm.
John, 11/7-1828, Ellef Johnsen, Ingeborg Engebretsd., Luksefield.
Jens Møller, 13/7-1828, Lars Svendsen, Helvig Engelbretsd., Bøe S. u.
Halvor, 19/7-1828, Ole Christensen, Karen Halvorsd., Hoppestad nedre.
Maren, 19/7-1828, Hans Andersen, Anne Kirstine Larsd., Stubberød u. Ballestad.
Gregorius, 20/7-1828, Niels Sigurdsen, Margrete Zakariasd., Skilbred.
Maren Kirstine, 21/7-1828, Anders Johnsen, Berthe Isaksd., Venstøb N.
Gurine, 23/7-1828, Niels Hansen, Margrete Johansd., Bratsbergkleven.
Jonas Wessel, 23/7-1828, Søren Martinius Blom-Advocat, Giertrud Christiane Wessel, Falkum.
Christian (tvilling), 24/7-1828, Jørgen Jansen, Ingeborg Olsd., Gulset u.
Frederik (tvilling), 24/7-1828, Jørgen Jansen, Ingeborg Olsd., Gulset u.
Ingeborg Karine, 10/8-1828, Erik Ingebretsen, Karen Kirstine Knudsd., Venstøb.
Christen, 11/8-1828, Hans Andreas Eriksen, Ingeborg Hansd., Aarhuus u.
Anne Kirstine, 14/8-1828, Anders Rollefsen, Marine Aamundsd., Osebakken.
Halvor, 16/8-1828, Ole Eriksen, Dorte Ingebretsd., Kise.
Halvor, 16/8-1828, Peder Madsen, Maren Halvorsd., Bøe N.
Maria, 16/8-1828, Ole Evensen, Inger Johnsd., Sørlie.
Ole, 17/8-1828, Lars Olsen, Anne Margrethe Knudsd., Løberg M.
Erik, 18/8-1828, Erik Henriksen Grosvald, Marte Johannesd., Fossum.
Gullik, 22/8-1828, Ole Gulliksen, Gunhild Nielsd., Follestad.
Erik, 27/8-1828, Søren Christensen, Ingeborg Pedersd., Aashammer.
Isak, 27/8-1828, Hans Isaksen, Maren Gurine Danielsd., Grinie N.
Gunhild, 28/8-1828, Niels Jacobsen, Karen Isaksd., Skogsrød u.
Lars, 31/8-1828, Isak Larsen, Kari Olsd., Hoppestul i Sandsværd.
Karen, 1/9-1828, Isak Halvorsen, Torborg Gundersd., Kaasa u. Dyrkold.
Mariane, 1/9-1828, Jacob Christensen, Anne Marie Stephensd., Osebakken.
Niels Christian, 1/9-1828, Hans Wetlesen, Sara Hansd., Osebakken.
Halvor, 2/9-1828, Simon Madsen, Maren Engebretsd., Ekornrød u. Moe.
Anders, 4/9-1828, Ole Christensen, Kirsti Andersd., Bratsberg u.
Berthe Kirstine, 4/9-1828, Christen Andersen, Anne Thronsd., Steensaasen u. Gjerpen lille.
Johan, 4/9-1828, Ole Johannesen, Kari Johannesd., Osebakken.
Peder, 5/9-1828, Erik Olsen Skomager, Torborg Petersd., Falkum S.
Aslak, 7/9-1828, Ole Nielsen (Olsen?) u. Moe, Anne Aslaksd., Tveten.
Anine Elisabeth, 8/9-1828, Ole Olsen Hobek, Mariane Saxild, Bratsbergkleven.
Hans, 8/9-1828, Tollef Jensen, Giertrud Hansd., Bratsbergkleven.
Andrea Simonine, 9/9-1828, Mikkel Nissen, Pernille Andersd., Mæla.
Karen, 9/9-1828, Svend Knudsen, Dorthe Sophie Pedersd., Meen u.
Halvor, 10/9-1828, Jørgen Larsen Bruun, Gunhild Jansd., Osebakken.
Marie, 13/9-1828, Hans Jensen, Marte Marie Jacobsd., Ballestad.
Karen, 14/9-1828, Isak Pedersen, Helge Olsd., Brekke N.
Inger Andrea, 15/9-1828, Gunder Thommesen, Maren Pernille Olsd., Bratsbergkleven.
Maren Christiane, 16/9-1828, Jørgen Larsen Bruun, Gunhild Jansd., Osebakken.
Margrethe Cathrine, 17/9-1828, Simon Andersen Bommen, Karen Halvorsd., Osebakken.
Karen Martine, 20/9-1828, Torger Andersen, Anne Kirstine Eriksd., Osebakken.
Helga, 21/9-1828, Ole Pedersen, Hella Nielsd., Fielddalen.
Olava, 21/9-1828, Lars Olsen, Marte Hansd., Ballestad.
Anne Marie, 22/9-1828, Halvor Rasmussen, Maren Dorthea Hansd., Hynie u.
John, 26/9-1828, Ole Johnsen, Helvig Gundersd., Furuvold.
Halvor, 29/9-1828, Ole Pedersen, Maren Madsd., Gaasehølen.
Anne Helvig, 2/10-1828, Christopher Larsen, Anne Maria Davidsd., Hoppestad.
Anne, 4/10-1828, Erik Jacobsen, Anne Karine Henriksd., Løberg.
Daniel, 4/10-1828, Halvor Andersen, Anne Olsd., Ekornrød u. Bøhle.
Andreas, 9/10-1828, Ole Andersen, Anne Christensd., Bratsbergkleven.
Ole, 10/10-1828, Christen Hansen, Ingeborg Maria Olsd., Fossum.
Edvard, 11/10-1828, Børge Engebretsen Gartner, Marthe Christine Einarsd., Fossum.
Jensine, 11/10-1828, Jens Jensen, Kirsti Olsd., Fossum.
Maren, 11/10-1828, Jens Nielsen, Maren Gundersd., Fossum.
Hans Thomas, 15/10-1828, Thor Olsen. Hjulmager, Anne Tomine Hoffenberg, Brekke S. u.
Anne Sirene, 18/10-1828, Rasmus Fredriksen, Lisbeth Hansd., Fossum.
Karen, 20/10-1828, Isak Jansen, Maren Larsd., Mauraasen u. Tufte.
Anders, 23/10-1828, Erik Kittilsen, Karen Larsd., Riis.
Berthe Serine, 23/10-1828, Thron Torkelsen, Ellen Haavardsd., Borge u.
Ole, 23/10-1828, Even Christophersen, Lisbeth Olsd., Folloug.
Anne Maria, 24/10-1828, John Olsen, Kirsti Jacobsd., Buer.
Kirsten, 30/10-1828, Anders Mathiasen, Maria Johnsd., Fløtterød.
Niels Christian, 30/10-1828, Peder Isaksen, Maren Karine Pedersd., Follestad.
Maren (Uægte), 1/11-1828. Moder: Helvig Jensd. Fossum. Barnefader: Anders Olsen Nøglegaard.
Edvard, 4/11-1828, Georg Stribolt. Snedker, Christine Ellefsd., Osebakken.
Karen, 4/11-1828, Arve Nielsen, Kari Aslaksd., Berreberg.
Halvor, 5/11-1828, Ole Sigurdsen, Anne Christine Nielsd., Eriksrød.
Karen Margrethe, 6/11-1828, Knud Christensen, Maren Zakariasd., Aas u.
Andrea, 7/11-1828, Niels Nielsen, Marie Andersd., Bøe N.
Inger Maria, 9/11-1828, Jens Aslaksen, Lene Olsd., Bøe u.
Andrea, 13/11-1828, Halvor Engebretsen, Anne Maria Eriksd., Doxrød.
Anne Gurine, 14/11-1828, John Nielsen, Karin Andersd., Bratsbergkleven.
Even, 14/11-1828, Knud Evensen, Kirsti Hansd., Osebakken.
Ole, 21/11-1828, Hans Isaksen, Asloug Olsd., Bøe.
Børre, 23/11-1828, Abraham Halvorsen, Anne Turine Torkelsd., Aashammer.
Berthe Maria, 25/11-1828, Kittil Kittilsen, Berte Jacobsd., Riis.
Hans Andreas (Uægte), 26/11-1828, Moder: Pige Anne Olsd. Sørbøe paa Bratsbergkleven. Barnefader: Matros Hans Andersen af Solum, omkommet paa en Søerejse.
Maren Lovise, 28/11-1828, Jens Andersen, Ingeborg Nielsd., Fossum.
Maren, 30/11-1828, Abraham Nielsen, Helene Hansd., Bøe u.
Helge (mandkiøn), 10/12-1828, Peder Engebretsen, Berthe Olsd., Aarhuus u.
Anne Kirstine, 12/12-1828, Peder Jensen, Karen Jansd., Hynie u.
Niels, 12/12-1828, Rasmus Johnsen, Dorthe Nielsd., Bøe Ø. i Luksefield.
Erik, 16/12-1828, Henrik Evensen, Maria Jensd., Fossum.
Kirsten Dorthea, 17/12-1828, Jens Pedersen, Jørgine Andersd., Bøe mellem.
Tiøstol, 18/12-1828, Ketil Nielsen, Karen Tiøstolsd., Falkum N.
Turine, 18/12-1828, Niels Andreas Thordsen, Maren Knudsd., Grinie u.
Johannes, 19/12-1828, Hans Johannesen Smed, Pernille Rasmusd., Fossum.
Inger Maria, 23/12-1828, Christen Nielsen, Anne Maria Halvorsd., Meen u.
Laurenze, 23/12-1828, Halvor Larsen, Ingeborg Margbrete Jensd., Osebakken.
Andreas, 24/12-1828, Engebret Andersen, Ingeborg Christensd., Bratsbergkleven.
Ingeborg (tvilling), 24/12-1828, Lars Ellingsen, Inger Karine Nielsd., Høimyr.
Marthe (tvilling), 24/12-1828, Lars Ellingsen, Inger Karine Nielsd., Høimyr.
Anders, 25/12-1828, Johannes Mathiesen, Anne Andersd., Tufte u.

1829.

Johannes, 1/1-1829, Jacob Madsen, Kirsti Johannesd., Dyrendal u. Fossum.
Niels, 1/1-1829, Anders Pedersen, Ellen Maria Nielsd., Semb u.
Adamine, 5/1-1829, Halvor Nielsen, Ingeborg Danielsd., Lyngaasen.
John, 6/1-1829, Ole Halvorsen, Ingeborg Kittilsd., Sørbye.
Kirsten Sophie, 6/1-1829, Jacob Rasmussen, Margrethe Tygesd., Bratsbergkleven.
Arve, 7/1-1829, Anders Arvesen, Karen Madsd, Osebakken.
Drengebarn. Død 15 dage gammel uden at bleven døbt. f. 14/1-1829, Solve Engebretsen, Karen Gundersd., Rosvald.
Thor, 16/1-1829, Ole Jonasen, Ingeborg Olsd., Berreberg u.
Lars, 17/1-1829, Halvor Jansen, Kirstine Lorentsd., Brekke N. u.
Christine, 19/1-1829, Anders L. Aulie, Ragnhild Marie Aslaksd., Brekke S. u.
Christen, 20/1-1829, Lars Thorsen, Karen Sørensd., Ballestad S.
Jørgine Emilie Charlotte, 24/1-1829, Carl Martin Bautler. Farver, Inger Marie Bergrav, Osebakken.
Anders, 25/1-1829, Ole Olsen, Berthe Sophie Nielsd., Bratsbergkleven.
Ole, 26/1-1829, Einar Olsen, Gurine Larsd., Sneltvedt S.
Caroline, 27/1-1829, Ole Andersen, Anne Karine Abrahamsd., Osebakken.
Simon, 30/1-1829, Peder Johnsen, Inger Hansd., Brekke N. u.
Maren Nicoline, 31/1-1829, Lars Nielsen, Anne Maria Johannesd., Strømdal u.
Marte Maria, 2/2-1829, Ingebright Amundsen, Marte Kirstine Larsd., Bøe mellom.
Christen, 7/2-1829, Rønnik Christensen, Margrethe Andersd., Foss u.
Karen, 7/2-1829, Knud Halvorsen, Johanne Johnsd., Tufte u.
Ole, 10/2-1829, Hans Olsen, Anne Kirstine Mikkelsd., Marker.
Nicoline, 11/2-1829, Niels Johnsen, Kirsten Nielsd., Borge V.
Isak, 12/2-1829, Niels Larsen, Mari Torkelsd., Osebakken.
Ole, 12/2-1829, Christopher Olsen, Kirsti Jensd., Øvrum u.
Erik, 13/2-1829, Ole Carlsen. Skomager, Kirstine Marie Knudsd., Hynie N.
Anne, 15/2-1829, Halvor Halvorsen, Anne Petersd., Eriksrød.
Inger Maria, 15/2-1829, Torger Johnsen, Anne Jacobsd., Lie u.
Anne, 19/2-1829, Niels Jensen, Anne Marie Madsd., Bøe u.
Sophie (tvilling), 19/2-1829, Peder Olsen Holm, Kirsten Maria Sondresd., Løberg.
Aase Maria (tvilling), 19/2-1829, Peder Olsen Holm, Kirsten Maria Sondresd., Løberg.
Thomas, 19/2-1829, Anthoni Hansen, Ingeborg Nielsd., Bratsbergkleven.
Lovise, 21/2-1829, Hans Leonardus Møller, Laura Aall, Aakre.
Niels Andreas, 21/2-1829, Anders Halvorsen, Ragne Kirstine Jacobsd., Osebakken.
Oline, 21/2-1829, Knud Olsen, Marte Engebretsd., Aanna u. Klep.
Inger, 23/2-1829, Hans Jacobsen, Anne Gundersd., Ballestad.
Johannes, 23/2-1829, Niels Axelsen, Anne Kirstine Saamundsd., Brekke S.
Lovise, 26/2-1829, Isak Eriksen, Ragnild Larsd., Mela u.
Carl, 28/2-1829, Lars Larsen Aabye, Kirsten Larsd., Meen.
Gunner, 28/2-1829, Anders Mathiasen, Gunhild Nielsd., Svinholt.
Sirene, 28/2-1829, Niels Nielsen, Sara Nielsd., Aamodt.
Anne Maria, 4/3-1829, John Hansen, Gunhild Johannesd., Bøe N.
John, 5/3-1829, Gunder Bengtsen, Anne Johnsd., Semb u.
Anders, 7/3-1829, Poul Andersen, Dorthea Ingebretsd., u. N. Brekke.
Inger, 11/3-1829, Paul Paulsen, Ingeborg Pedersd., Brækkej.
Olea, 13/3-1829, Johan Rasmussen, Marthe Karine Torsteinsd., Bratsbergkleven.
Lars, 14/3-1829, Niels Larsen, Inger Tolfsd., Fossum.
Christian, 15/3-1829, Knud Olsen, Karen Clemetsd., Brekke N.
Anne Maria, 16/3-1829, Niels Nielsen, Karen Nielsd., Kleven.
Marthe Margrete, 17/3-1829, Elias Jensen, Marte Kirstine Larsd., Aarhuus.
Niels, 18/3-1829, Niels Nielsen, Anne Anundsd., Houerød.
Gurine (Uægte), 22/3-1829. Moder: Pige Anne Olsd. Bugslotten på Bratsbergkleven. Udlagt til Barnefader: Matros Johannes Olsen af V. Porsgrund.
Anne, 24/3-1829, Thord Andersen, Mari Jacobsd., Bratsberg u.
Berte Maria, 24/3-1829, Ole Johnsen, Jørund Wetlesd., Wallerdalen u. Meen.
Maren Gurine, 24/3-1829, Niels Olsen, Maren Christensd., Fossum.
Helga, 25/3-1829, Niels Iversen Bratstad, Kari Olsd., Luxefield.
Inger Karine, 28/3-1829, John Andersen, Ragnild Olsd., Tufte u.
Kirsten Maria, 28/3-1829, Christen Olsen, Inger Maria Rasmusd., Øvrum.
Anne, 31/3-1829, Hans Rasmussen, Sara Johnsd., Sølie N.
Pernille (Uægte), 3/4-1829. Moder: Pige Inger Christophersd. Hoppestad. Udlagt til Barnefader: Uk. Niels Jensen Lien ved Fossum.
Halvor, 6/4-1829, Ole Andersen, Anne Marie Andersd., Osebakken.
Ellen Kirstine, 10/4-1829, Ole Pedersen, Kari Johannesd., Bøe mellem.
Knud, 11/4-1829, Gregorius Danielsen. Skolelerer, Maren Nielsd., Lund.
Lars, 16/4-1829, Tron Olsen, Anne Andersd., Osebakken.
Karen Maria, 18/4-1829, Claus Olsen, Ellen Gundersd., Grinie u.
Ole, 19/4-1829, Hans Aslaksen, Thore Jacobsd., Brekke N.
Frederik Anthon, 21/4-1829, Isak Halvorsen, Maren Pernille Frederiksd., Bratsberg u.
Aslak, 24/4-1829, John Aslaksen, Ingeborg Olsd., Stulen (Ophaugen).
Tellef, 25/4-1829, Lars Isaksen, Live Tollefsd., Osebakken.
Tellef, 27/4-1829, Jens Gundersen, Kirsti Tellefsd., Gulsæt.
Abraham Conrad, 29/4-1829, Anders Petersen, Johanne Susanne Abrahamsd., Gulsæt.
Marie Elisabeth, 29/4-1829, Chr. Lund. Kirkesanger, Wilhelmine S. Hammer, Aarhuus.
Lars, 1/5-1829, Jens Jacobsen, Berte Larsd., Hegna u. Sølie.
Halvor, 2/5-1829, Gunder Halvorsen, Anne Jacobsd., Aashammer.
Jens, 3/5-1829, Harald Halvorsen, Maren Jensd., Bøe N. u.
Maren, 8/5-1829, Halvor Tolvsen, Karen Johnsd., Hynie u.
Mariken, 8/5-1829, Hans Jørgen Jørgensen, Anne Elisabeth Pedersd., Fossum.
Mariane Magdalene, 9/5-1829, Asmund Asmundsen Suhrs(?). Privatlærer, Pernille Marie Pedersd., Osebakken.
Anne, 15/5-1829, Ole Jensen, Margrethe Eriksd., Berreberg.
Gro, 16/5-1829, Gregorius Nielsen, Maren Gurine Jansd., Tufte.
Knud, 16/5-1829, Zakarias Jensen, Helvig Pedersd., (Skal være Anne Halvorsdatter! G.S.) Kleven.
Niels Olavus, 16/5-1829, Jacob Nielsen, Inger Margrete Olsd., Osebakken.
Lorents, 21/5-1829, Lorents Larsen, Kirsten Arnesd., Fossum.
Ellen Gurine, 22/5-1829, Thorgrim Thorsen, Ingeborg Christophersd., Ballestad.
Anne Gurine, 24/5-1829, Hans Olsen, Signe Hansd., Sætret u. Rising.
Dorthe, 26/5-1829, Ole Halvorsen, Marthe Christiansd., Eriksrød.
Pernille, 28/5-1829, Anders Jensen, Marie Jacobsd., Kleven.
Ole, 30/5-1829, Henrik Olsen Grinie. Jæger, Ingeborg Rasmusd., Bratsbergkleven.
Johanne, 31/5-1829, Jørgen Knudsen. Afdøde, Maren Olsd., Gaupaasen u. Frogner.
Niels, 31/5-1829, Christopher Nielsen, Marte Ingebretsd., Holm.
Niels, 1/6-1829, Ole Sigurdsen, Maria Torsteinsd., Ketilrød u. Rising.
Ingeborg Gurine, 2/6-1829, Hans Jacob Johansen, Marte Maria Nielsd., Brække S.
Gurine, 3/6-1829, Tov Johnsen, Maren Halvorsd., Semb M.
Inger, 3/6-1829, Anders Sørensen, Inger Marie Østensd., Børge u.
Niels, 6/6-1829, Jan Jansen Lien, Kirstine Johannesd., Lien u. Fossum.
Gunner, 8/6-1829, Ole Larsen, Maren Gunnersd., Lie u.
Wilhelm, 9/5-1829, Anders Viarsen, Ellen Halvorsd., Engrav u.
Jacob, 10/6-1829, Jacob Torsteinsen, Maren Larsd., Brænsæter u. Moe.
Anders, 13/6-1829, Hans Andersen, Thore Larsd., Otterholt.
Jens Andreas, 15/6-1829, Anders Amundsen, Barbra Nielsd., Fossum u.
Ingeborg, 16/6-1829, Solve Danielsen, Maren Thorsd., Skotten u. Hynie.
Marte, 16/6-1829, Halvor Olsen, Anne Ingebretsd., Haugedal i Luxefjeld.
Gunhild, 19/6-1829, Hans Andersen, Helvig Olsd., Fossum.
Gunhild Maria, 20/6-1829, Thord Nielsen, Inger Sørensd., Høgsæt.
Karen Andrea, 22/6-1829, Christen Hansen, Ellen Maria Mathiasd., Borgeskou.
Ingeborg Maria, 24/6-1829, Tollef Andersen, Ingeborg Andersd., Osebakken.
Søren, 28/6-1829, Solve Sørensen, Ingeborg Tollefsd., Hynie u.
Gunhild Maria, 3/7-1829, Jacob Christophersen, Hedevig Olsd., Myren u. Lie.
Isak, 4/7-1829, Niels Børresen, Sophie Isaksd., Bratsbergkleven.
Hans, 6/7-1829, Rasmus Jensen, Mari Hansd., Furuvald.
Christian, 8/7-1829, Johannes Ketilsen, Kirsti Andersd., Strømdal u.
Søren Carl, 9/7-1829, Tollef Hildal. Snedker, Karen Sondresd., Bratsbergkleven.
Helga, 11/7-1829, Ole Rønniksen, Kari Knudsd., Haugedal i Luxefield.
Berthe, 12/7-1829, Anders Jørgensen, Kari Christensd., Bratsbergkleven.
Ellen, 12/7-1829, Rasmus Halvorsen, Marte Knudsd., Lekaas (Moe).
Anne Sophie (Uægte), 18/7-1829, Moder: Kone Andrea Fredrikke Storm paa Osebakken, gift med Matros Hans Ellefsen der i flere aar har veret fraværende paa
Søetogt fra Engelland. Opgiven som barnefader er Ole Knudsen Søemand fra Egnen ved Stavanger. Riktig barnefader er efter al Sansynlighed Kobbersmed Peder Ole
Hiort fra Sverige, der i nogen tid har opholdt sig paa Osebakken.
Anne Larine, 20/7-1829, Peder Knudsen, Fredrikke Larsd., Bratsbergkleven.
John, 20/7-1829, Niels Tollefsen, Karen Gundersd., Bekkevald.
Ragnhild, 20/7-1829, Ole Olsen, Mari Larsd., Hørta u. Meen.
Halvor, 21/7-1829, Aslak Halvorsen, Marte Isaksd., Langerød u. Berberg.
Johannes, 23/7-1829, Abraham Jacobsen, Karen Jensd., Ballestad.
Maria, 29/7-1829, Lars Jacobsen, Ellen Jacobsd., Langerød (Udhaugen).
Gullik, 30/7-1829, Isak Jacobsen, Marie Olsd., Ødegaarden u. Øvrum.
Caroline Matilde, 31/7-1829, Peder Pedersen. Lensmand, Anne Dorothea Lund, Semb.
Karen Turine, 4/8-1829, Hans Peter Larsen, Ingeborg Marie Hansd., Meen.
Erik, 6/8-1829, Gunnar Aslaksen, Anne Andersd., Bratsbergkleven.
Mariane, 11/8-1829, Aanund Isaksen, Berthe Larsd., Løberg.
Anne Marie, 12/8-1829, Torstein Henriksen, Rangdi Jansd., Doxrød.
August, 17/8-1829, Hans Jacob Gasmann, Anne Kirstine Pedersd., Foss.
Karen, 18/8-1829, Ole Halvorsen, Kirsti Torkelsd., Foss.
Niels Peter, 21/8-1829, Peder Sørensen, Inger Andersd., Tufte.
Arnt Toresius, 25/8-1829, Ole Christian Thorsen, Hedevig Arvesd., Osebakken.
Marthe, 26/8-1829, Søren Jensen-Skredder, Ingeborg Nielsd., Bratsbergkleven.
Maria, 28/8-1829, Halvor Jacobsen, Inger Eriksd., Foss u.
Peder, 29/8-1829, Niels Olsen, Karen Hansd., Espedalen.
Simon, 29/8-1829, Peder Isaksen, Inger Thorsteinsd., Semb øvre.
Hans, 11/9-1829, Sivert Nielsen, Barbara Johnsd., Borrestad u.
Peder, 16/9-1829, Erik Pedersen, Karen Maria Eriksd., Frogner N.
Birgitte, 20/9-1829, Gunder Olsen-Matros, Else Knudsd., Brekke N. u.
Inger Kirstine, 23/9-1829, Engebret Jansen, Karen Kirstine Pedersd., u. Tufte.
Inger Maria, 23/9-1829, Gunner Isaksen, Berthe Østensd., Norrig u. Otterholt.
Ingebrigt, 25/9-1829, Hans Ingebrigtsen, Anne Olsd., Fossum.
Ole Andreas, 27/9-1829, Jens Olsen, Else Knudsd., Osebakken.
Aslak, 28/9-1829, Torger Torgersen, Gunhild Pedersd., Gaasehølen u. Tufte.
Ole, 28/9-1829, Ole Larsen, Karen Andersd., Bøe S. u.
Lars, 30/9-1829, Lars Larsen, Anne Olsd., Kiær.
Olavus, 2/10-1829, Ole Jacobsen, Maren Sophie Pedersd., Borgeskov.
Hans, 3/10-1829, Mads Christensen, Kari Gunnersd., Bøe N.
Inger Maria, 7/10-1829, Ole Christiansen, Anne Isaksd., Fossum.
Kirstine, 8/10-1829, Hans Ingebrigtsen, Kirsten Marie Jensd., Osebakken.
Johan, 10/10-1829, John Tormoesen, Ingeborg Torgersd., Kikut.
Marthe, 10/10-1829, Anders Jacobsen-Smed, Oline Andersd., Bratsbergkleven.
Maren, 11/10-1829, Christopher Jørgensen, Pernille Olsd., Bratsbergkleven.
Petronelle Elisabeth Catrine, 11/10-1829, Edvard Munch-Prost og Sognepræst, Johanne Sophie Hofgaard, Præstegaarden.
Anders, 13/10-1829, Niels Stenulfsen, Kari Andersd., Nyegaard u. Meen.
Olava, 14/10-1829, Ole Jansen, Guro Olsd., Kaasa u. Limi.
Ketil, 15/10-1829, John Larsen, Katrine Ketilsd., Bratsbergkleven.
Kirsten, 15/10-1829, Erik Olsen, Ellen Dorthea Christiansd., Ballestad S.
Anneken, 16/10-1829, Anders Ingebrigtsen, Kari Hansd., Lien u. Tufte.
Anne Marie, 17/10-1829, Jacob Petersen-Skipper, Caroline Augusta Kurtzhals, Osebakken.
Rasmus, 19/10-1829, Haagen Bærulfsen, Karen Kirstine Rasmusd., Moe u.
Lars, 24/10-1829, Zakarias Stephensen, Marte Larsd., Engrav.
Marthe, 26/10-1829, Halvor Andersen, Ellen Larsd., Sneltvedt.
Hans, 31/10-1829, Lars Halvorsen-Matros, Berthe Maria Hansd., Follestad.
Iver, 2/11-1829, Lars Iversen-Møllermester, Inger Jansd., Ballestad.
Niels, 2/11-1829, Søren Olsen, Maren Christine Smith, Osebakken.
Erik, 4/11-1829, Hans Eriksen, Margrete Olsd., Henningsdal u. Moe.
Erik, 5/11-1829, Torger Andersen-Murarb., Anne Kirstine Eriksd., Osebakken.
Jacob, 9/11-1829, Niels Isaksen, Anne Lisbeth Olsd., Kiølnæs.
Karen Fredrikke, 10/11-1829, Johannes Ingebrigtsen, Marthe Clarine Fredriksd., Venstøb u.
Christian, 14/11-1829, Anders Christensen, Anne Kirstine Pedersd., Grinie N.
Lars, 14/11-1829, Rasmus Bærulfsen, Live Jacobsd., Slettene u. Moe.
Hans, 16/11-1829, Reier Andersen, Anne Isaksd., Brekke N.
Ingeborg Maria, 16/11-1829, Peder Sørensen, Berthe Olsd., Grinie.
Arnt Christian, 17/11-1829, Johannes Nielsen-Skolelærer, Karen Kirstine Aslaksd., Osebakken.
Niels, 17/11-1829, Truels Nielsen-Værksarb., Inger Thomesd., Fossum.
Ole Peter, 19/11-1829, Johannes Pedersen, Anne Olsd., Baugerød.
Erik, 21/11-1829, Ole Johannesen, Ingeborg Larsd., Bøe N.
Johanne, 21/11-1829, Even Nielsen, Gurine Torbiørnsd., Løberg.
Ole, 22/11-1829, Niels Abrahamsen, Kari Olsd., Wattenberg u. Gj. Præstegaard.
Jens, 24/11-1829, Ole Olsen, Asloug Isaksd., Bratsbergkleven.
Hans Christian, 25/11-1829, Ole Hansen, Marthe Christensd., Brekke N.
Maren Jensine, 27/11-1829, Jens Aalborg-Skipper, Maren Sølie, Osebakken.
Andreas, 29/11-1829, Niri Knudsen, Anne Karine Mathiasd., Gulset.
Gunhild Margrete, 29/11-1829, Halvor Olsen, Kirsten Isaksd., Strømdal u.
Andreas, 30/11-1829, Fredrik Larsen, Marte Maria Andersd., Sneltvedt Mellem.
Lars, 30/11-1829, Halvor Larsen, Ingeborg Hansd., Houerød (Haugerød).
Erik, 31/11-1829, Niels Eriksen, Gunhild Haavardsd., Bekkevald.
Pernille, 6/12-1829, Ole Tollefsen, Kirstine Larsd., Brekke S.
Berthe, 8/12-1829, Halvor Torsteinsen, Maren Margrethe Isaksd., Skilbred.
Søren, 8/12-1829, Niels Sørensen, Inger Andersd., Tufte.
Hulda Elisabeth, 10/12-1829, Hans Sørensen-Kursmed, Elisabeth Marie Guttormsd., Osebakken.
Maren, 10/12-1829, Niels Knudsen, Gunhild Saamundsd., Borrestad u.
Gurine, 14/12-1829, Ole Ellingsen, Dorthe Kirstine Aslaksd., Skilbred.
Jens, 16/12-1829, Henrik Jensen, Karen Kirstine Hansd., Fossum.
Anna Severine, 17/12-1829, Søren Martinus Blom, Giertrud Christiane, Falkum Westre.
Anne Gurine, 17/12-1829, Arne Lorentsen, Karen Olsd., Fossum.
Inger Maria, 17/12-1829, Hans Hansen, Maria Jensd., Jarsengen.
Anne Margrete, 19/12-1829, Jens Jensen, Mariane Olsd., Ballestad.
Andreas, 21/12-1829, Jens Jørgensen Meier, Kirsten Christine Nielsd., Osebakken.
Christian Julius, 23/12-1829, Knud Larsen, Inger Maria Larsd., Buer.
Karen, 23/12-1829, Knud Jacobsen, Anne Olsd., Foss mellem u.
Maren, 24/12-1829, Isak Larsen, Kari Olsd., Hoppestul (Luxefield).
Olavus, 25/12-1829, Svenke Larsen-Snedker, Anne Cathrine Olsd., Follestad.
Hans, 28/12-1829, Tollef Larsen, Maren Gurine Larsd., Lid u.
Thomas, 28/12-1829, Valdemar Tolvsen, Anne Olsd., Aashammer.
Johannes, 30/12-1829, Helge Larsen, Mari Johannesd., Foss mellem.

Eldre kirkebok 1824 1825 1826  
  1827 1828 1829 Nyere kirkebok (Alfabetisk på fornavn)

(C) Gard Strøm.