ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jordbrugsafgift 1803

for Gierpen Præstegjeld

Bradsberg Amt, Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderie

Avskrevet etter den originale (skanna) protokollen på Digitalarkivet av G.S. nov/ des 2022.

Oppdatert 24.11.2022

Søketips: Hold nede [Control] og trykk f.


Andre Skattelister for Gjerpen
| 1670 | 1747 | 1803 |

 

Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No 1. Aass søndre 10 huder Halvor Hansen 5 huder 980 rdl 4 rdl - 18 sk.
Ole Nilsen 5 h 980 rdl 4 rdl - 18 sk
No 2. Aass søndre Qværn 1 h Kammerherre Severin Løvenskiold 1 hud     Er efter Almuens udsagn for meer end 20 aar siden afbrændt og siden ey opbygget.
No. 3. Meen 10 h Amtmand Selmer 2 h - 11 1/2 skind 820 rdl 3 rdl - 78 sk
Løkenberg. Med Livs Fæste bøxled Plads Ole Kittilsen 185 rdl 1 rdl - 18 sk. See Tillægget herhos Matr. No. 3. Fol. 83.
Ekornrøe. Med Livs Fæste bøxled Plads Gjermund Gjermundsen 80 rdl See Tillægget herhos Matr. No. 3. Fol. 83.
Lars Hansen 2 h - 10 1/3 skind 740 rdl 2 rdl - 30 sk.
Ole Rasmusen

1 h - 10 1/3 skind

370 rdl 1 rdl - 90 sk.
Lars Knudsen 1 h - 2 17/24 skind 310 rdl 1 rdl - 72 sk.
Jacob Olsens Enke 0 h - 4 1/2 skind 125 rdl
Isach Andersen 0 h - 4 skind 115 rdl
Nils Thordsen 0 h - 1 1/2 skind 32 rdl
Lars Nilsen 0 h - 1 1/4 skind 92 rdl
Isach Borgersen 0 h - 1 skind 20 rdl
Nils Nilsen 0 h - 3/4 skind 20 rdl
Nils Olsen 0 h - 1/8 skind 10 rdl
No. 4. Bærreberg 10 tnd Halvor Bjørnsen 2 tnd - 6 sættinger (1/2 tnd) 470 rdl 2 rdl - 30 sk.
Nils Jensen 2 tnd - 6 sæt. 470 rdl 2 rdl - 30 sk.
Erich Abrahamsen 2 tnd - 6 sæt. 470 rdl 2 rdl - 30 sk.
Ole Amundsen 2 tnd - 6 sæt. 470 rdl 2 rdl - 30 sk.
No. 5. Borge østre 9 h Brynild Christensen 5 h - 2 1/6 skind 1740 rdl 6 rdl - 75 sk.
2225 rdl 8 rdl - 12 sk. *See tillægget herhos Matr. No- 5. Fol. 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Sivert Bakka 260 rdl 1 rdl - 54 sk. Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Søren Rasch 260 rdl 1 rdl - 54 sk. Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Arne Thomassen 105 rdl Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Sivert Mauritsen 130 rdl Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Christian Gunge (Gynge?) 50 rdl Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Kjøbmand Løwenskiold 600 rdl 3 rdl - 6 sk. Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Jens Kiihl 390 rdl 1 rdl - 90 sk. Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Job Kiihl 110 rdl Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Captain Storm 80 rdl Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Anders Ødegaard 135 rdl Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Gunder Commes(?) Rasch 105 rdl Folie 83
Hans Møller 5 h 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
Kammerherre Adeler, Nu: Sivert Bacha 0 h - 3 skind 185 rdl 1 rdl - 18 sk.
Hans Schmidth 0 h - 3 skind 105 rdl
Michael Kruusse 0 h - 2 skind 75 rdl
Jacob Aal 0 h - 1 1/2 skind 80 rdl bruges til udhavn under Borrestad No. 30
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 6. Borge vestre 4 h Skipper Mouritzen, nu Lars Iversen 2 h - 4 skind 450 rdl 2 rdl - 30 sk.
Jacob Aal 1 h - 8 skind 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
No. 7. Engrav med Schiefjeld 5 h Stephen Andersen 2h - 6 skind 520 rdl 2 rdl - 66 Sk. Beneficeret Gods.
Jon Tordsen 2 h - 6 skind 520 rdl 2 rdl - 66 sk. ditto
No. 8. Bøele 6 h Johannes Engebretsen 3 h 560 rdl 2 rdl - 66 sk.
Erich Gundersen 2 h -3 skind 560 rdl 2 rdl - 66 sk.
Erich Erichsen 0 h - 9 skind
Herunder Pladsen Echonrød Anders Andersen 160 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 9. Hougen 7 h Thord Jonsen 3 h - 6 skind 530 rdl 2 rdl -  66 sk. For Elv-brud affældt i Skylden 2 1/2 hud.
Ole og Jens Kittilsønner 3 h - 6 skind 530 rdl 2 rdl - 66 sk.
No. 10. Meenstad med Torbjørnsrud 3 h Nils Aal 2 h 640 rdl 3 rdl - 6 sk.
Kammerherre Adeler 1 h 200 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 11. Ballestad søndre 8 tnd Helje Thordsen 2 tnd - 8 sættinger 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
Ole Torgrimsen 2 tnd 370 rdl 1 rdl -90 sk.
Lars Torgrimsen 2 tnd 370 rdl 1 rdl - 90 sk.
Thord Heljesen 1 tnd - 4 sæt. 300 rdl 1 rdl - 72 sk.
Herunder 2 Pladse. Med Livs Fæste bøxlede Pladser See Tillægget under Matr. No. 11, folie 83
Stubberøe Ole Isaachsen 125 rdl Folie 83
Christiansfliid Johannes Sandvig 160 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 83
No. 12. Sneltved søndre 8 h Isach Hansen 2 h 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
Lars Kittilsen 2 h 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
Abraham Gundersen 2 h 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
Knud Guttormsen 2 h 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
No. 13. Sneltved nordre 4 h Even Halvorsen 2 h 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
Hans Simonsen 2 h 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
No. 14. Ballestad nordre 10 h Jacob Hansen og Moder 2 h - 4 1/4 skind 660 rdl 3 rdl - 6 sk.
Pladsen Myren ("Hynie" rettet til Myren. G.S.) Peder Larsen 105 rdl
Gullich Olsen 0 - 4 skind 105 rdl
Hans Jensen 1 - 10 1/2 365 rdl 1 rdl - 90 sk.
Jens Mortensen 1 - 10 1/2 365 rdl 1 rdl - 90 sk.
Erich Erichsen 1 - 6 340 rdl 1 rdl - 72 sk.
Isach Jonsen 1 - 3/4 220 rdl 1 rdl - 36 sk.
No. 15. Løeberg søndre 3 h John Isachsen 1 h - 6 skind 420 rdl 2 rdl - 30 sk
Isach Anundsen 1 h - 6 skind 420 rdl 2 rdl - 30 sk.
No. 16. Midløeberg 6 h Lars Nilsen 3 h 660 rdl 3 rdl - 6 sk.
Halvors Enke 3 h 660 rdl 3 rdl - 6 sk.
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 17. Løeberg nordre 4 h Ole Jensen 1 h - 3 skind 395 rdl 1 rdl - 90 sk.
Anund Nilsen 1 h - 3 skind 395 rdl 1 rdl - 90 sk.
Jon Jonsen 0 h - 9 skind 215 rdl 1 rdl - 36 sk.
Anders Jonsen 0 h - 9 skind 215 rdl 1 rdl - 36 sk.
No. 18. Øvrum med Jarseng 6 h Frue Rehbinder 3 h 610 rdl 3 rdl - 6 sk.
Erich Kittilsen 3 h 610 rdl 3 rdl - 6 sk.
No. 19. Lie 4 tnd
2 h
Anders Gundersen 1 tnd - 6 sættinger 365 rdl 1 rdl - 90 sk.  
Hans Gundersen 1 tnd - 6 sæt. 365 rdl 1 rdl - 90 sk.
Zacharias Gregoriusen 1 tnd - 6 sæt. (skind?) 365 rdl 1 rdl - 90 sk.
Even Tollefsen 0 h - 8 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk.
Isach Olsen 0 h - 8 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk.
Christopher Rollefsen 0 h - 2 skind 45 rdl
Isach Andersen 0 h - 1/2 skind 20 rdl
Even Myhren 0 h - 1/2 skind 20 rdl
No. 20. Langerød med Jerseng 4 1/6 h Jacob Andersen 3 h - 1 skind 630 rdl 3 rdl - 6 sk.
Christen Nilsen 1 h - 1 skind 220 rdl 1 rdl - 36 sk.
No 21. Nærum med Trolsaas 2 17/24 h.+
1/2 Bismer £ Smør
Hans Jacobsen 1 h - 1 1/4 skind + 1/4 Bismerpund Smør 260 rdl 1 rdl - 54 sk.  
    Jacob Olsen 1 h - 1 1/4 skind + 1/4 Bismerpund Smør 260 rdl 1 rdl - 54 sk.  
Jon Pedersen 0 h - 6 skind 155 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 22. Sanden med Myhren 4 h Kammerherre Løvenskjold 1 h - 10 5/6 skind 430 rdl 2 rdl - 30 sk.
Hans Christensen 1 h - 2 2/3 skind 280 rdl 1 rdl - 54 sk.
Solve Isachsen 0 h - 5 skind 145 rdl
Jens Petersen 0 h - 2 skind 40 rdl
Anders Hansen 0 h - 2 skind 40 rdl
Isach Larsen 0 h - 1 1/2 skind 30 rdl
No. 23. Sølen nordre 6 h Simon Gundersen 3 h 740 rdl 3 rdl - 42 sk.
Ole Haraldsen

1 h - 6 skind

370 rdl 1 rdl - 90 sk.
Rasmus Haraldsen

1 h - 6 skind

370 rdl 1 rdl - 90 sk.
No. 24. Fløtterød 3 1/2 tnd Mathias Andersen 1 tnd - 9 sættinger 390 rdl 1 rdl - 90 sk.
Nils Rasmusen 0 tnd - 10 1/2 sætting 215 rdl 1 rdl - 36 sk.
Christen Olsen 0 tnd - 10 1/2 sætting 215 rdl 1 rdl - 36 sk.
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 25. Sølen øvre 6 h Jacob Andersen 2 h - 8 skind 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
Kammerherre Løvenskjold 1 h - 2 skind 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
Ole Christensen. Nu: Job Kiil* 0 h - 6 1/3 skind 237 rdl 1 rdl - 36 sk. *
Anders Sørensen 0 h - 4 1/2 skind 92 rdl
Job Kiil 0 h - 4 skind *Beregnet ved ovenstaaende.
Nils Jacobsen 0 h - 2 skind 40 rdl
Even Jacobsen 0 h - 2 skind 60 rdl
Mathias Svinholt 0 h - 2 skind 60 rdl
Ole Danielsen 0 h - 1 1/4 skind 30 rdl
Hans Olsen 0 h - 1 7/12 skind 20 rdl
Nils Simonsen 0 h - 1 7/12 skind 20 rdl
Halvor Sølie, nu Job Kiil ... 0 h - 1/2 skind *... og er ovenfor beregnet.
No. 26. Riis søndre 6 h Kittil Kittilsen 3 h 610 rdl 3 rdl - 6 sk.
Halvor Rasmusen 1 h - 6 skind 305 rdl 1 rdl - 72 sk.
Rasmus Halvorsen 1 h - 6 skind 305 rdl 1 rdl - 72 sk.
No. 27. Riis nordre 4 h Ole Baarstad 2 h 355 rdl 1 rdl - 90 sk. Beneficeret Gods ved Mageskifte.
Lars Knudsen 2 h 354 rdl 1 rdl - 90 sk. ditto
No. 28. Højseth med Svinholt 6 h Christian Hansen 2 h - 6 skind 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
Even Tollefsen 2 h - 6 skind 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
Mathias Svinholt 1 h 195 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 29. Ouestad med Fossejord 6 h Hans Christensen 1 h 195 rdl 1 rdl - 18 sk. 1 Bøjgde Saug.
Mathias Fløtterød 1 h 195 rdl 1 rdl - 18 sk.
Rasmus Sølen 1 h 195 rdl 1 rdl - 18 sk.
Ole Larsen Sanna 1 h 195 rdl 1 rdl - 18 sk.
Ole Larsen Fossejord 1 h 195 rdl 1 rdl - 18 sk.
Isach Borgersen 0 h - 6 skind (1/2 hud) 87 rdl
Jon Larsen 0 h - 6 skind (1/2 hud) 87 rdl
No. 30. Borrestad 8 h Kjøbmand Jacob Aal 8 h 4860 rdl 18 rdl - 42 sk.
Daarthe Meyer 235 rdl 1 rdl - 36 sk. (Fæstetomt. G.S.)
Chirurgus Rædisch 360 rdl 1 rdl - 90 sk. (Fæstetomt. G.S.)
No. 31. Bræche søndre 4 h Peter Adsleuf 4 h 1860 rdl 7 rdl - 18 sk.
Hans Knudsen 130 rdl Fæste plads.
No. 32. Falchum søndre 4 h Christen Clausen 1 h - 4 1/2 skind 520 rdl 2 rdl - 66 sk.
Provst Blom 1 h 460 rdl 2 rdl - 30 sk.
Hans Chrystie 0 h - 10 skind 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
Hans Abrahamsens Enke 0 h - 7 skind 210 rdl 1 rdl - 36 sk.
Apotequer Müllertz 0 h -  1 1/2 skind 80 rdl
Mathias Falchum 0 h - 1 skind 30 rdl
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 33. Falchum nordre 6 h Hans Jensen Blom 3 h 880 rdl 3 rdl - 78 sk.
Peder Hansen 2 h - 3 skind 570 rdl 2 rdl - 66 sk.
Friderich Barnholt 0 h - 9 skind 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
No. 34. Fossum søndre 6 h Kammerjunker Løwensjkold 6 h 1300 rdl 5 rdl - 30 sk. See tillægget under Matr. no. 34, Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Friderich Sadelmager 157 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Lars Lorentsen 135 rdl Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Ole Jonsen Skiold 135 rdl Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Aslach Pedersens Enke 122 rdl Folie 83.
No. 35. Fossum Qværn 1 h Harald Jansens Enke 1 h 1000 rdl 4 rdl - 18 sk.
No. 36. Fossum søndre Saug 1 h Anund Larsen 1 h     Skiærer udskibnings Bord efter Privilegium. Er fri for afgift.
No. 37. Gulsæth med 1 bøjgde Saug 10 h Peder Stiansen 2 h - 5 1/2 skind 520 rdl 2 rdl - 66 sk.
Kittil Knudsen 2 h 460 rdl 2 rdl - 30 sk.
Hans Aafos 2 h 460 rdl 2 rdl - 30 sk.
Børge Nilsen 1 h - 4 skind 315 rdl 1 rdl - 72 sk.
Provst Blom 0 h - 9 skind 165 rdl 1 rdl - 18 sk.
Gunder Larsen 0 h - 8 1/2 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk.
Hans J. Blom 0 h - 3 1/2 skind 105 rdl
Peder Hansen 0 h - 3 1/2 skind 105 rdl
Ole Pedersen 0 h - 2 skind 105 rdl
No. 38. Midfossum 6 h Kammerherre Løwenskjold 6 h
No. 39 Fossum nordre 9 h Christian Larsen 4 h - 6 skind 1925 rdl 7 rdl - 54 sk. See Tillægget Matr. 39, folie 83.
Lars Christensen (Kammerherre Løvenskjold) 4 h - 6 skind
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Anders Jensen 195 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Mads Dyrendahl 160 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Svend Landgangen 260 rdl 1 rdl - 54 sk. Folie 83
No. 40. Bøe søndre 6 h Nils Gundersen 3 h 620 rdl 3 rdl - 6 sk.
Østen Knudsen 3 h 620 rdl 3 rdl - 6 sk.
No. 41. Midbøe 6 h Peder Hansen 3 h 620 rdl 3 rdl - 6 sk.
Peder Engebretssøn 3 h 620 rdl 3 rdl - 6 sk.
No. 42. Bøe nordre 12 h Christen Gundersen 3 h 570 rdl 2rdl - 66 sk.
Halvor Hansen 3 h 570 rdl 2rdl - 66 sk.
Jan Johannesen 3 h 570 rdl 2rdl - 66 sk.
Gunder Gundersen 3 h 570 rdl 2rdl - 66 sk.
No. 43. Kiise 6 h Erich Olsen 3 h 620 rdl 3 rdl - 6 sk.
Christian Wilhelmsen 3 h 620 rdl 3 rdl - 6 sk.
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 44. Aass nordre 5 1/4 h Gisle Frantzen 2 h - 7 1/2 skind 440 rdl 2 rdl 30 sk.
Halvor Solvesens Enke 2 h - 7 1/2 skind 440 rdl 2 rdl 30 sk.
No. 45. Moe, 1 Qværn 6 h Nils Andersen 3 h 820 rdl 3 rdl - 78 sk.
Aslach Hansen 3 h 820 rdl 3 rdl - 78 sk.
No. 46. Hoppestad øvre 7 tnd Christen Nilsen 2 h - 4 skind 470 rdl 2 rdl - 30 sk.
Christopher Christiansen 2 tnd - 4 sættinger 470 rdl 2 rdl - 30 sk.
Wilhelm Christiansen 2 tnd - 4 sættinger 470 rdl 2 rdl - 30 sk.
No. 47. Hoppestad nedre 9 h Christen Olsen 4 h - 6 skind 750 rdl 3 rdl - 42 sk.
Henrich Pedersen 2 h - 3 skind 390 rdl 1 rdl - 90 Sk.
Claus Mogensen 2 h - 3 skind 390 rdl 1 rdl - 90 Sk.
No. 48. Foss nordre 6 h Procurator Gasmann 6 h 1400 rdl 5 rdl - 66 sk.
No. 49. Foss anden 6 h Anders Christensen 3 h 520 rdl 2 rdl - 66 sk.
Daniel Wenstøb 1 h - 6 skind 650 rdl 3 rdl - 6 sk
Nils Wenstøb, nu Daniel Wenstøb 1 h - 6 skind (med forrige) - - - - - - See Tillægg Matr.No 49, Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - Skrevua Ole Halvorsen 105 rdl Fol. 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - Kasted Jacob Knudsen 105 rdl Fol. 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - Aasen Amund Thorsen 105 rdl Fol. 83.
No. 50. Tufte 8 h Søren Pedersen 3 h - 11 1/2 skind 840 rdl 3 rdl - 78 sk.
Jan Halvorsen 1 h - 11 3/4 skind 420 rdl 2 rdl - 30 sk.
Aslach Halvorsen 1 h - 11 3/4 skind 420 rdl 2 rdl - 30 sk.
Elling Knudsen 0 h - 1 skind 20 rdl
No. 51. Wenstøb søndre 6 h Jacob Cudrio, nu Ole Cudrio 3 h 520 rdl 2 rdl - 66 sk
doctor Høfding, nu Peder Flood 1 h - 8 skind 550 rdl 2 rdl - 66 sk
Peder Flooed 1 h (med forrige) - - - - - -
Jens Møller Haraldsen, nu Hans Tomesen 0 h - 4 skind 105 rdl
No. 52. Wenstøb nordre 5 tn + 5 h Halvor Larsen 2 tnd - 6 sættinger 620 rdl 3 rdl - 6 sk.
Anders Engebretsen 1 tnd - 3 sættinger 390 rdl 1 rdl - 90 sk.
Nils Engebretsen 1 tnd - 3 sættinger 390 rdl 1 rdl - 90 sk.
Daniel Abrahamsen 2 h - 6 skind 650 rdl 3 rdl - 6 sk.
Jon Halvorsen 1 h - 3 skind 390 rdl 1 rdl - 90 sk.
Nils Christophersen 1 h - 3 skind 280 rdl 1 rdl - 54 sk.
No. 53. Mid Wenstøb 5 h Apotequer Müllertz 5 h 760 rdl 3 rdl - 42 sk.
Fossum Værks aarmaalspladser 370 rdl 1 rdl - 90 sk.
Engebret Møller 157 rdl 1 rdl - 18 sk.
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 54. Grinie søndre 9 h Procurator Brangstrup 2 h - 9 61/220 skind 720 rdl 3 rdl - 42 sk.
Isach Hansen 2 h 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
Rector Winthers Enke, nu Johan Blom 0 h - 10 1/2 skind 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
Søren Jansen 0 h - 9 skind 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
Engebreth Solvesen 0 h - 6 skind 160 rdl 1 rdl - 18 sk.
Ole Mogensen 0 h - 4 skind 117 rdl
Ole Halvorsen 0 h - 3 243/275 skind 103 rdl
Torbjørn Nilsen 0 h - 2 162/275 skind 52 rdl
Nils Knudsen 0 h - 3 skind 105 rdl
Thyge Thordsen 0 h - 2 skind 62 rdl
Lars Larsen 0 h - 2 skind 62 rdl
Gunder Asbjørnsen 0 h - 1 1/2 skind 30 rdl
Tosten Jensens Enke 0 h - 1 1/2 skind 30 rdl
Anund Jørgensen 0 h - 1 1/2 skind 30 rdl
Jon Knudsen 0 h - 1 skind 40 rdl
Helje Erichsen 0 h - 1 skind 40 rdl
Jørgen Tostensen 0 h - 1/2 skind 10 rdl
Hans Pedersen 0 h - 1/2 skind 10 rdl
Ole Eenersen 0 h - 1/4 skind 10 rdl
No. 55. Jønnevald 4 h Jens Gasmann 2 h 290 rdl 1 rdl - 54 sk.
Daniel Gregoriusen 2 h 290 rdl 1 rdl - 54 sk.
No. 56. Grinie nordre 8 h Frue Rehbinder 6 h - 2 1/2 skind 1220 rdl 4 rdl - 90 sk.
Ole Mogensen 0 h - 10 skind 180 rdl 1 rdl - 18 sk.
Forvalter Jonsen 0 h - 6 1/2 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk.
Ole Olsen, nu frue Rehbinder 0 h - 5 skind
No. 57. Holm 10 h Gunder Tolfsen 5 h 960 rdl 4 rdl - 18 sk.
David Christiansen 3 h 570 rdl 2 rdl - 66 sk.
Isach Christensen 2 h 390 rdl 1 rdl - 90 sk.
No. 58. Semb øvre 1 Qværn 4 h Peder Rougtved 4 h 1020 rdl 4 rdl - 18 sk.
No. 59. Semb nedre 4 h Jørgen Børgersen 1 h - 6 skind 315 rdl 1 rdl - 72 sk.
Sigvald Jørgensen 1 h - 6 skind 315 rdl 1 rdl - 72 sk.
Ole Guldbrandsen 1 h 160 rdl 1 rdl - 18 sk
No. 60. Midsemb 4 h Nils Gregoriusen 4 h 660 rdl 3 rdl - 6 sk.
No. 61. Semb nordre 4 h Peder Haraldsen 4 h 660 rdl 3 rdl - 6 sk.
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 62. Limie søndre med Skougsaas 6 h Peder Christensen 6 h 880 rdl 3 rdl - 78 sk.
No. 63. Riising søndre 7 h Jacob Bøyesen 1 h - 11 skind 420 rdl 2 rdl - 30 sk.
Ole Paus 1 h - 4 skind 365 rdl 1 rdl - 90 sk.
Simon Zachariasens Enke 1 175 rdl 1 rdl - 18 sk.
Peder Sommer 0 h - 4 skind 105 rdl
Gjert Larsen 0 h - 4 skind 105 rdl
Jon Tormosen 0 h - 3 skind 68 rdl
Anders Putten 0 h - 2 skind 30 rdl
Christopher Tveten 0 h - 2 skind 30 rdl
Jacob Olsen 0 h - 2 skind 30 rdl
Sigurd Torkildsen 0 h - 2 1/3 skind 30 rdl
Jon Alfsen 0 h - 2 skind 30 rdl
Jon Svenchesen 0 h - 2 skind 30 rdl
Torjer Hansen 0 h - 3 1/12 skind 40 rdl
Ole Asbjørnsen 0 h - 3 1/12 skind 40 rdl
Ole Torjersen 0 h - 1 1/2 skind 20 rdl
Aslach Rasmusen 0 h - 1 skind 20 rdl
Ole Falchum 0 h - 1 skind 20 rdl.
No. 64. Frogner nordre 4 h Kjøbmand Peter Adsleuf 4 h 860 rdl 3 rdl - 78 sk.
Fæste plads John Svenkesen 195 1 rdl - 18 sk.
No. 65. Aarhuus 6 h Jens Jensen 1 h - 3 skind 225 rdl 1 rdl - 36 sk.
Ole Alfsen 1 h - 3 skind 225 rdl 1 rdl - 36 sk.
Lars Knudsen 1 h - 3 skind 225 rdl 1 rdl - 36 sk.
Anders Knudsen 1 h - 3 skind 225 rdl 1 rdl - 36 sk.
Marcus Barnholt 1 h 210 rdl 1 rdl - 36 sk.
No. 66. Mæhlum nordre 12 h Kjøbmand Diderik von Cappelen 3 h - 9 1/2 skind 960 rdl 4 rdl - 18 sk
Simon Zachariasens Enke 5 h - 9 skind 1140 rdl 4 rdl - 34 sk.
Jacob Andersen 2 h 470 rdl 2 rdl - 30 sk.
Kjøbmand Peder Flooed 0 h - 3 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk.
Hans Jacob 0 h - 2 1/2 skind 85 rdl
No. 67. Lund 6 h Gregorius Simonsen 3 h 610 rdl 3 rdl - 6 sk.
Peder Pedersen 2 h - 10 skind 480 rdl 2 rdl - 30 sk.
Christen Erichsen 0 h - 2 skind 75 rdl
No. 68. Mæhlum søndre 6 h Diderik von Cappelen 4 h - 6 skind 1500 rdl 6 rdl - 6 sk.
Poul Lieungh 1 h 170 rdl 1 rdl - 18 sk.
Jørgen Zachariasens Enke 0 h - 6 skind 130 rdl
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 69. Riising nordre 4 h Provst Blom 2 h 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
Ole Paus 1 h - 2 skind 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
Forvalter Jynge 0 h - 10 skind 160 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 70. Aaltved
Beneficeret Gods 15 ?
Selvejergods 15 ?
3 h Halvor Isachsen 2 h - 3 skind 470 rdl 2 rdl - 30 sk. Afslag i Skylden 8 skind.
Lars Halvorsen 0 h - 9 skind 160 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 71. Bechevald 4 h Gunder Nilsen 2 h - 10 skind 530 rdl 2 rdl - 66 sk
Hans Ramsaasen 0 h - 5 skind 100 rdl
Even Lie 0 h - 5 skind 100 rdl
Mathias Fløtterød 0 h - 2 skind 50 rdl
Tord Andersen 0 h - 2 skind 50 rdl
No. 72. Klep 2 h Jacob Nilsen 0 h - 9 1/4 skind 175 rdl 1 rdl - 18 sk.
Jacob Olsen 0 h - 3 skind 55 rdl
Ole Gundersen 0 h - 1 5/12 skind 22 rdl
Hans Nilsen 0 h - 1 skind 20 rdl
    Hans og Jacob Nærum
Hans Nilsen Klep
og Lars Halvorsen (forpagtere)
0 h - 9 1/3 skind 175 rdl 1 rdl - 18 sk.  
No. 73. Hynie søndre med 5 h Axel Nilsen ("Axild Nilsen" - rettet. G.S.) 2 h - 6 skind (= 2 1/2 hud) 310 rdl 1 rdl - 72 sk.
Nils Torbjørnsen 2 h - 6 skind 410 rdl 2 rdl - 30 sk.
Plads Ødegaard Jens Christophersen 100 rdl
No. 74. Otterholt 3 h Poul Erichsen 2 h 440 rdl 2 rdl - 30 sk.
Nils Pedersen 1 h 220 rdl 1 rdl - 36 sk.
No. 75. Dyrkold 3 h Engebreth Rasmusen 3 h 520 rdl 2 rdl - 66 sk.
No. 76. Erlands Venstøb 3 h Kjøbmand Ole Cudrio 3 h 530 rdl 2 rdl - 66 sk.
No. 77. Hynie nordre 5 h Nils Hyberth 2 h - 6 skind 310 rdl 1 rdl - 72 sk.
Søren Condrup 2 h - 6 skind 310 rdl 1 rdl - 72 sk.
Herunder 3 Pladse. 250 rdl See tillægg af Matr. no. 77, folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Ingebret Sørensen 105 rdl Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Søren Henriksen 40 rdl Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser Christen Olsen 105 rdl Folie 83
No. 78. Frogner søndre 4 tnd Diderich Forbech 4 tnd 750 rdl 3 rdl - 42 sk.
No. 79. Wenstøb anden 1 1/2 h Hans J. Blom 1 hud - 6 skind 460 rdl 2 rdl - 30 sk.
Plads fæste Petter Smed 160 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 80. Espedal 2 h Gunder Isachsen 1 h 140 rdl 1 rdl - 18 sk.
Jon Pedersen 0 h - 6 skind 90 rdl
Ole Haraldsen 0 h - 6 skind 90 rdl
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 81. Bache 2 2/3 h Lars Larsen 1 h - 3 1/4 skind 260 rdl 1 rdl - 54 sk. Afslag i Skylden 8 skind.
Anders Thordsen 1 h - 3 1/4 skind 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
Sivert Evensen 0 h - 1 1/2 skind 20 rdl
No. 82. Rosvold 3 h Engebret Solvesen 3 h 600 rdl 3 rdl - 6 sk.
No. 83. Furuvold 3 h Jens Rasmusen 1 h - 6 skind 280 rdl 1 rdl - 54 sk.
Gunder Mogensen 1 h 193 rdl 1 rdl - 18 sk.
Rasmus Nilsen 0 h - 6 skind 117 rdl
No. 84. Limie nordre 2 h Anders Nilsen 2 h 330 rdl 1 rdl - 72 sk.
No. 85. Foss lille 3 h Aslach Halvorsen 1 h - 6 skind 160 rdl 1 rdl - 18 sk.
Jan Halvorsen 1 h - 6 skind 160 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 86. Nøglegaard 3 1/18 h Ole Andersen 3 h - 2/3 skind 440 rdl 2 rdl - 30 sk.
No. 87. Aachre med Kjølnæss 3 h Hans Møller 2 h 370 rdl 1 rdl - 90 sk.
(Kjølnæss) Gunder Christensen 1 h 370 rdl 1 rdl - 90 sk.
No. 88. Stulen 2 h Aslach Pedersen 2 h 420 rdl 2 rdl - 30 sk.
No. 89. Doxrød 3 h Anders Erichsen 1 h - 4 skind 255 rdl 1 rdl - 54 sk.
Henrich Tostensen 1 h - 2 1/2 skind 235 rdl 1 rdl - 36 sk.
Simon Gregoriusen 0 h - 3 1/2 skind 52 rdl
Michel Christensen 0 h - 2 skind 42 rdl
No. 90. Strømdal 4 h Gunder Gundersen 4 h 520 rdl 2 rdl - 66 sk. See Tillægget Matr. No. 90, Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - Tysland Christen Nielsen 155 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - Tysland Isach Larsen 155 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - Tysland Niels Larsen 65 rdl Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - Tysland Hans Kruuse 90 rdl Folie 83
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - Tysland Hans Olsen 90 rdl Folie 83
No. 91. Kjær 5 h Thyge Thordsen 2 h - 6 skind 420 rdl 2 rdl - 30 sk.
Solve Larsen 1 h - 3 skind 230 rdl 1 rdl - 36 sk.
Lars Larsen 1 h - 3 skind 230 rdl 1 rdl - 36 sk.
No. 92. Grunderød 3 h Sondre Kittilsen 3 h 410 rdl 2 rdl - 30 sk. Afslag i skylden 1 hud.
No. 93. Bøe østre i Luxefjeld (med) 1 bøygde Saug 3 h Poul Olsen 1 h - 6 skind 290 rdl 1 rdl - 54 sk.  
Jon Rønnichsen 1 h - 6 skind 290 rdl 1 rdl - 54 sk.
No. 94. Eegaasen 2 h Isach Nilsen 2 h 430 rdl 2 rdl - 30 sk. Fossen benificered, men nu Ejendoms gods.
No. 95. Bosserød 1 h Peder Gundersen 0 h - 10 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk.
Erich Gundersen 0 h - 2 skind 40 rdl
No. 96. Røsager 1 h Nils Nilsen 0 h - 6 skind 160 rdl 1 rdl - 18 sk.
Søren Hansen 0 h - 6 skind 160 rdl 1 rdl - 18 sk.
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 97. Bøe vestre i Luxefjeld 1 1/2 h Lars Olsen 0 h - 9 skind 177 rdl 1 rdl - 18 sk.
Halvor Olsen 0 h - 9 skind 177 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 98. Schjelbred 2 h Sigur Torchilsen 1 h - 1/2 skind 280 rdl 1 rdl - 54 sk.
Tosten Torchilsen 0 h - 7 1/2 skind 105 rdl
Christen Andersen 0 h - 4 skind 42 rdl
No. 99. Fjeldal 1 h Halvor Bjørnsen 1 h 340 rdl 1 rdl - 72 sk.
No. 100. Kleven med Lyngaasen 2 9/10 h Nils Christiansen 0 h - 11 3/5 skind 235 rdl 1 rdl - 36 sk.
Zacharias Jacobsen 0 h - 5 3/5 skind 117 rdl
Jens Zachariasens Enke 0 h - 5 3/5 skind 117 rdl
Nils Gunuldsen 0 h - 6 skind 140 rdl
Nils Gregoriusen 0 h - 6 skind 140 rdl
No. 101. Ramsaasen 2 1/3 h Torjer Sivertsen 1 h - 2 skind 210 rdl 1 rdl - 36 sk.
Hans Halvorsen 1 h - 2 skind 210 rdl 1 rdl - 36 sk.
No. 102. Skougsrød 1 h Johannes Engebrechtsen 1 h 280 rdl 1 rdl - 54 sk.
No. 103. Erichsrød 1 1/4 h Halvor Olsen 0 h - 7 1/2 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk.
Sigur Olsen 0 h - 7 1/2 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 104. Glosmyhr 1 h Halvor Frantzen 1 h 560 rdl 1 rdl - 90 sk.
No. 105. Skaven 2 h Lars Knudsen 2 h 720 rdl 3 rdl - 42 sk.
No. 106. Sanden øde med Kjerlingaas 3 h Engebreth Wetlesen 1 h - 6 skind 120 rdl Afslag i Skylden 2 Huder.
Hans Larsen 1 h - 6 skind 120 rdl
No. 107. Glende 3 h Rasmus Olsen 1 h - 6 skind 240 rdl 1 rdl - 36 sk.
Christopher Halvorsen 1 h - 6 skind 240 rdl 1 rdl - 36 sk.
No. 108. Kragetoe med Gundersaas 1 1/2 h Jacob Engebrethsen 1 h - 6 skind 360 rdl 1 rdl - 90 sk.
No. 109. Gravelie 1 h Erich Gregoriusen 0 h - 6 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk
Zacharias Gregoriusen 0 h - 6 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk
No. 110. Hougerød 1 h Christopher Isachsen 1 h 280 rdl 1 rdl - 54 sk.
No. 111 Højmyhr 1 h Elling Olsen 1 h 265 rdl 1 rdl - 54 sk.
No- 112. Bougerød 2 h Peder Nilsen 2 h 360 rdl 1 rdl - 90 sk.
No. 113. Aamodt 1 h Sigur Nilsen 1 h 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
No. 114. Hjelden 2 h Christian Nilsen 2 h 310 rdl 1 rdl - 72 sk.
No. 115. Buxlotten 1 1/2 h Christopher Blom 0 h - 9 skind 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
Marcus Barnholt 0 h - 9 skind 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
No. 116. Sørbøe med Steensaas 2 h Lars Tostensen 2 h 520 rdl 2 rdl - 66 sk.
Lars Scheisen 105 rdl
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 117. Muusted 1 1/4 h Peder Sørensen

0 h - 7 1/2 skind

320 rdl 1 rdl - 72 sk.
Hans Knudsen. Nu: Søren Tofte 0 h - 7 1/2 skind
No. 118. Suchen østre 1 h Hans Skaardal 1 h 163 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 119. Buer 2 h Ole Rasmusen 1 h - 4 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk.
Jacob Engebrethsen 0 h - 4 skind 85 rdl
Lars Hansen 0 h - 4 skind 85 rdl
No. 120. Fjeldal lille 1/2 h Peder Knudsen 0 h - 6 skind 160 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 121. Aasterød 2 h Isach Andersen 2 h 260 rdl 1 rdl - 54 sk.
No. 122. Stulen 1 h Ole Olsen 1 h 135 rdl 1 rdl. 18 sk.
No. 123. Gjerpen Lille 6 h Kjøbmand Hans Christophersen Blom 6 h 1300 rdl 5 rdl - 30 sk. ... med Luxeskoug og nedre Steensaasen.
Forhen beneficeret, men nu Ejendomsgods.
See tillægget under Matr. 123, folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - N. Berg   Isach Olsen   105 rdl   Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - N. Berg   Poul Wedbjørnsen   105 rdl   Folie 83.

Med Livs Fæste bøxlede Pladser - N. Berg

  Halvor Jonsen   105 rdl   Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - S. Berg   Erik Christensen   105 rdl   Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pl. - Steensaasen   Anders Svenchesen   160 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser - Hagen   Thor Halvorsen   134   Folie 83.
No. 124. Luxefjeld. Beneficeret gods. 1 h Provst Blom 1 h 210 rdl 1 rdl - 36 sk.
Anders Rønningens Enke, det halve, 6 Skind 210 rdl 1 rdl - 36 sk.
No. 125. Bradsberg med Skog, S. Follestad,
Folloug, Kolkjøn og Ejchenrød.
9 h - 10 Skind tilhører Kammerherre Adeler.
19 h       69 rdl - 72 sk. Se tillægget under Matr. 125, folie 83 og 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Raadmand Bentsen   310 rdl 1 rdl - 70 sk. Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Rasmus Bagge   440 rdl 2 rdl - 30 sk. Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Hans Olsen   260 rdl 1 rdl - 54 sk. Folie 83.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Gunnuld Thygesen   195 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Friderik Barnholt   230 rdl 1 rdl - 36 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Bent Wettergreen   260 rdl 1 rdl - 54 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Nicolay Plesner   540 rdl 2 rdl - 66 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Ole Pedersen   310 rdl 1 rdl - 72 sk Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Ole Paus   130 rdl   Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Poul Schytte   600 rdl 2 rdl - 66 sk Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Adolf Hendriksen   100 rdl   Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Johannes Lings (Linx)   285 rdl 1 rdl - 54 sk Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Thomas Rusches Enke   235  rdl 1 rdl - 36 sk Folie 84.
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Isach Jacobsen   195 rdl 1 rdl - 18 sk Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Rasmus Hansen   260 rdl 1 rdl - 54 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Peder Dreunsen (Drengsen?)   105 rdl   Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Christen Rasmusen   310 rdl 1 rdl - 72 sk Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Christen Pedersen   160 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Lars Hansen   130 rdl   Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Halvor Knudsen   300 rdl 1 rdl - 54 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Lars Jonsen   155 rdl 1 rdl - 18 sk Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Lars Olsen   680 rdl 3 rdl - 3 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Halvor Borgersen   440 rdl 2 rdl - 30 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Søren Danielsen   130 rdl   Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Lars Ougensen   52 rdl   Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Halvor Aslachsen   190 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Anders Olsen   440 rdl 2 rdl - 30 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Ole Hafskiold   230 rdl 1 rdl - 36 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Isach Bommen   155 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Halvor Christensen   155 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Giert Monrad   155 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Anders Thorsen   130 rdl   Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Anders Olsen   155 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Saamund Christensen   155 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Iver Førre   620 rdl 3 rdl - 6 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Steen Folloug   670 rdl 3 rdl - 6 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Abraham Nielsen   570 rdl 2 rdl - 66 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Peder Wiibe   465 rdl 2 rdl - 30 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Gunder Olsen   180 rdl 1 rdl - 18 sk Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Ingebreth Nord   155 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Johannes Ballestad   155 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Erik Olsen   180 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Jens Annundsen   32 rdl   Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Isach Jensen Høker   55 rdl   Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Friderik Pedersen   155 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   John Svenkesen   350 rdl 1 rdl - 72 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Anders Tollefsen   155 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Pladser   Mikkel Engebretsen   1320 rdl 5 rdl - 30 sk. Folie 84.
Matriculs No. og Navn Skyld Brugernes Navne Skyld Verdi Afgift Bemærkninger
No. 126. Lyngaasen 1/2 h Nils Semb 0 h - 6 skind 160 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 127. Holtøde 1/4 h Halvor Halvorsen 1 h - 3 skind 380 rdl 1 rdl - 90 sk.
No. 128. Schyer 3/4 h Lars Svenchesen

0 h - 4 1/2 skind

160 rdl 1 rdl - 18 sk.
Oles Enke

0 h - 4 1/2 skind

160 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 129. Gundbjørnsdal 1/2 h Anders Nilsen 0 h - 3 skind 105 rdl
Christian Nilsen 0 h - 3 skind 105 rdl
No. 130. Bræche nordre 4 h Halvor Nilsen 4 h 860 rdl 3 rdl - 78 sk.

No. 131. Suchen med Schiefjeld.
Beneficeret Gods.

1/2 h Anders Olsen 0 h - 6 skind 170 rdl 1 rdl - 18 sk. Schylder 1 hud, men svarer kuns Skatterne af 6 Skind.
No. 132. Hytten Qværn 2 h Engebreth Halvorsen 2 h 1000 rdl 4 rdl - 18 sk.
No. 133. Foss Qværn 1 h Procurator Gasmann 1 h 500 rdl 2 rdl - 30 sk.
No. 134. Steeg Qværn 1 h Kammerherre Løwenskjold 1 h Udgaaer fra Skats svarelse da han ikke er til, efter Ordre af 29 Julii 1769.
No. 135. Hougerød østre 1 h Nils Olsen 0 h - 6 skind 175 rdl 1 rdl - 18 sk.
Sigur Nilsen 0 h - 6 skind 175 rdl 1 rdl - 18 sk.
No. 136. Dybedal 1/2 h Ole Knudsen 0 h - 6 skind 175 rdl 1 rdl - 18 sk.
Gierpen Præstegaard
Med Livs Fæste bøxlede Plads - Wattenberg Peder Nirisen 105 rdl Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Plads - Roeligheden Jacob Sørensen 125 rdl Folie 84.
Med Livs Fæste bøxlede Plads - Biugot Ole Christensen 105 rdl Folie 84.
Med Livs Fæste bøxl. Plads - Øde Sneltvedt Jacob Andersen 170 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.
Med Livs Fæste bøxl. Plads - Øde Sneltvedt Gunders Enke 170 rdl 1 rdl - 18 sk. Folie 84.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no