Gamle Gjerpen

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER |


Emigranter fra Gjerpen

1904


Etter Jan Christensens arbeider

INNHOLD

1903 - 1905


26. februar 1904 
Gartner/ Arbeider Anders Schlegel, ugift			16 år  til Boston med "Montebello" fra Oslo 26 februar.

11. mars 1904
Anna Bertine Clausen Gulset, ugift			19 år  til Dakota, Grand Fork med "Montebello" fra Oslo 11 mars.
Kontorist Alfred Eliassen Aarhus, ugift			24 år  til Chicago med "Montebello" fra Oslo 11 mars
Andreas Eliassen Aarhus				20 år  til  Chicago med "Montebello" fra Oslo 11 mars.

8. april 1904

Snekker Martin Hansen Rosvald f. 1873 			Til Wisconsin med "Skandia" fra Kristiansand.

14. april 1904

Sjømann Olaus Engebrethsen				46 år til New York med "Hekla" fra Oslo.

Martha Larsen					6 år til New York med "Hekla" fra Oslo.

22. april 1904
Arbeider Olaf Olsen Gulseth, ugift			18 år  til Canada med "Montebello".

28. april 1904

Handelsbetjent Nils Kristian Nilsen			18 år  til Minnesota med "Norge".

29. april 1904

Marthe Sem					28 år  til Wisconsin med "Angelo".
Kontorist Andreas Halvorsen, ugift			18 år  til Wisconsin med "Angelo".

6. mai 1904

Arbeider "Newton" Johannesen Gromstul			20 år  til Wisconsin med "Montebello"

Arbeider Theodor Olsen Rønningen			19 år  til Wisconsin med "Montebello"

Arbeider Abraham Torkildsen Høglie			22 år  til Wisconsin med "Montebello"

Halvor Andersen Sætre				22 år  til Wisconsin med "Montebello"

Grethe Høglie					25 år  til Wisconsin med "Montebello".
Marie Høglie, ugift					27 år  til Wisconsin med "Montebello".

1. juli 1904

Arbeider Richard Larsen Nygaard			21 år  til N. Dakota med "Montebello".

Snekker Peder Johnsen Buer				21 år  til N. Dakota med "Montebello".

7. juli 1904
Sjømann/ Sagarbeider Lars Andreas Larsen, gift		32 år  til Canada
Sagarbeider Olaf Evensen, ugift				20 år  til Canada.

28. juli 1904
Gunda Sofie Sundkvist, ugift				16 år  til Canada med "Montebello" 29 juli
Anna Johansen Kristiansen Kleven			20 år  til New York med "Angelo" 5 august.

30. august 1904

Sagarbeider Jakob Sigvardsen	f. 1886 			Til New York med "Hamburg/Amerika-linjen" fra Kristiansand.

23. september 1904
Anna Signe Lovise Andersen				14 år  til Chicago
Arbeider Peder Olaf Pedersen, Gjerpen, Ugift		19 år  til Minnesota.

28. oktober 1904
Arbeider Olaf Olsen Nøklegaard, ugift			18 år  til Wisconsin.

1903 - 1905


post@gamlegjerpen.no