| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Risingparsellene
Gård nr. 137 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015

Gård nr. 137 - Risingparsellene - 1950
Kilde: Matrikkelutkastet 1950.
 

Opprinnelig husmannsplasser under Rising.

Brn Navn Skyldmark Eier Kommentarer 2010 (Gard Strøm)

1

Sætret

1 mark 66 øre 

Gunnar Snaunes

 Siljanv. 373, 3719 Skien

2

Sætret

1 mark 33 øre 

Gunnar Snaunes

 Teig.

3

Høiås (Høgås)

0 mark 39 øre 

Steinar Olsen Kittilsrød

 

4

Tveiten (Tveten)

2 mark 62 øre 

Boye Kleven

 

5

Stulen

1 mark 47 øre 

Jan Hobæk

 Siljanv. 361.

6

Holmen

2 mark 40 øre 

Jan Hobæk

 Siljanv. 36?

7

Kittilsrød

2 mark 92 øre 

Steinar Olsen Kittilserød

 Siljanv. 404.

8

Hobæk

0 mark 83 øre 

Kåre Stalsberg

 Siljanv. 403, 405, 408?

9

Puttekåsa

1 mark 84 øre 

Ole Puttekåsa

 Gamle Kikutv. 110, 112.

10

Puttedalen

0 mark 27 øre 

Jan Hobek

 Ikke lenger boplass. Teig.

11

Kikut

1 mark 28 øre 

Tormod Løvås

 Gamle Kikutv. 130.

12

Løvås

0 mark 89 øre 

Hedvig Lofstad

 Siljanv. 413.

13

Skovstykke

0 mark 02 øre 

Boye Kleven

 

14

Risingseter

0 mark 36 øre 

Einar Sem

 

15

Fjelltveit

0 mark 02 øre 

Inga og frk. Helga Ingebretsen

 Siljanv. 490

16

Holtan

0 mark 53 øre 

Johan Anker Reiersen

 

17

Marensro

0 mark 22 øre 

Sverre Steen Baksås

 

18

Kikutkollene

0 mark 50 øre 

Skiens-Telemarkens turistforening

 

19

Fjelli

0 mark 03 øre 

Ragnvald Løberg

 

20

Sollia

0 mark 13 øre 

Ragnvald Løberg

 

21

Kollen

0 mark 01 øre 

Kristoffer Kristensen

 

22

Kveldro

0 mark 03 øre 

Aagot Elisabeth Østby Pedersen

 

23

Fjellhøi

0 mark 03 øre 

Skiens Typografiske forening

 

24

Solberg

0 mark 03 øre 

Kristine Harnæs

 

25

Heiheimkollen

0 mark 02 øre 

Lars Gonsholt

 

26

Kollene

0 mark 10 øre 

Synnøve Kristoffersen

 

27

Koseli

0 mark 02 øre 

Arne Rasmussen

 

28

Maristua

0 mark 02 øre 

Den norske Creditbanks Idrettslag i Porsgrunn og Larvik

 

29

Kristinehaug

0 mark 02 øre 

Nils og Halvor Pershaug

 

30

Trollhaug

0 mark 02 øre 

Waldemar Høgli

 

31

Freili

0 mark 03 øre 

Frk. Berna Frøidis Thommassen

 

32

Granhaugen

0 mark 03 øre 

Didrik og Johanne Hofgård

 

33

Kosebu

0 mark 03 øre 

Knut Hanson Kåsa

 

34

Fjellheim

0 mark 03 øre 

Peder A. Busk

 

35

Solhaug

0 mark 02 øre 

Arnt Olaf Johannessen

 

36

Grønli

0 mark 01 øre 

Fru Annie Lyngås

 

37

Solhaug

0 mark 02 øre 

Anders Skare

 

38

Livly

0 mark 03 øre 

Enkefru Ingeborg Ås

 

39

Kosebu

0 mark 02 øre 

Knut Kanson Kåsa

 

40

Bratsbergstua

0 mark 03 øre 

Arne Lerstang

 

41

Bratsbergstua 2

0 mark 01 øre 

Arne Lerstang

 

42

Solås

0 mark 01 øre 

Arthur Skifjeld

 

43

Hygga

0 mark 01 øre 

Karl Andersen

 

44

Pynten

0 mark 01 øre 

Mikal Fredriksen Boyesen

 

45

Solås

0 mark 01 øre 

Henry Selander

 

46

Solknatten

0 mark 01 øre 

Anskar A. Jacobsen

 

47

Furulia

0 mark 01 øre 

Yngvar Syvertsen

 

48

Solhøida

0 mark 02 øre 

fru Ruth H. Evensen

 

49

Bjerkhaug

0 mark 01 øre 

Sverre Puttekås

 

50

Solglimt

0 mark 01 øre 

Karl Andersen

 

51

Utkikk

0 mark 03 øre 

Gustav Fjeld

 

52

Granly

0 mark 01 øre 

Helene Kristiansen, Randi Johansen

 

53

Granborg

0 mark 01 øre 

Johs. Møller

 

54

Holmenkollen

0 mark 02 øre 

Harald Andreas Kikut

 

55

Granhauen II

0 mark 02 øre 

Didrik og Johanne Hofgård

 

56

Trulteskogen

0 mark 01 øre 

Enkefru Ingeborg Aas

 

57

Granhaug

0 mark 01 øre 

Karl Karlsen

 

58

Kosebu III

0 mark 01 øre 

Knut Kanson Kåsa

 

59

Kosebu IV

0 mark 01 øre 

Knut Kanson Kåsa

 

60

Heiheimkollen II

0 mark 01 øre 

Lars Gonsholt

 

61

Granly II

0 mark 01 øre 

Johs. Møller

 

62

Kristinehaug II

0 mark 01 øre 

Nils Pershaug

 

63

Trekanten

0 mark 01 øre 

Kristine Harnes

 

64

Fredli

0 mark 01 øre 

Kjell Strand

 

65

Skogheim

0 mark 01 øre 

fru Asta Johannessen

 

66

Solås

0 mark 01 øre 

A/S Nebb

 

67

Fjeldstuen

0 mark 01 øre 

Rigmor Sande

 

68

Vegheim

0 mark 01 øre 

Olaf Johannesson

 

69

Skogly

0 mark 01 øre 

Helge Aslesen Hagen og Magnus Gundersen

 

70

Fredli 2

0 mark 01 øre 

Kjell Strand

 

71

Puttedalsmyra

0 mark 08 øre 

Ole Puttekåsa

 

72

Tjernhaug

0 mark 16 øre 

Jan Hobek

 

73

Bjerkhaug II

0 mark 01 øre 

Sverre Puttekås

 

74

Furuly II

0 mark 01 øre 

Yngvar Syvertsen

 

75

Solbakken

0 mark 01 øre 

Vilhelm Romsdalen

 

76

Kikut

0 mark 82 øre 

Thormod Løvås

 

77

Solås (en parsell)

0 mark 01 øre 

Arthur Schifjeld

 

78

Solhøi

0 mark 01 øre 

Olaf Larsen

 

79

Bergli

0 mark 02 øre 

Alma Reiersen

 

80

Fjellhaug

0 mark 02 øre 

Skiens Baker- og Konditorsvenners forening

 

81

Løvåsveien

0 mark 01 øre 

Henry Lofstad

 

82

Solglimt

0 mark 01 øre 

Helge Aslesen Hagen, Magnus Gundersen

 

83

Sørli

0 mark 01 øre 

Emanuel Berg

 

84

Fjelli

0 mark 02 øre 

Hermod Jensen

 

85

Haslestua

0 mark 01 øre 

Einar Halvorsen

 

86

Haugen

0 mark 01 øre 

Arnold Romsdalen

 

87

Solhaug

0 mark 02 øre 

Sverre Steen Baksås

 

88

Solbakken

0 mark 02 øre 

Vilhelm Romsdalen

 

89

Utkik

0 mark 01 øre 

Sverre Steen Baksås

 

90

Tussebo

0 mark 02 øre 

Sverre Steen Baksås

 

91

Fjellstuen

0 mark 02 øre 

Rigmor Sande

 

92

Solhøi

0 mark 01 øre 

Olaf Larsen

 

93

Solås II

0 mark 08 øre 

A/S Nebb

 

94

Fjellhaug II

0 mark 02 øre 

Skien Baker- og Konditorsvenners forening

 

Høyere bruksnummer har blitt utskilt etter 1950.

 
(C) Gard Strøm.