| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 08.01.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Risinghaven
"Risinghaven" er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok i 1697, da "Jens Jydes datter i Risinghaven" ble døpt.

Dette var en husmannsplass, som trolig lå under N. Rising og i nærheten av gården.
Utskilt fra Rising(4) og skyldsatt som eget bruk (bnr 5) i desember 1869.

Se Adresser under Rising.

1865 1875 1891 1900 1910


Tjener
Jens Jyde fra Jylland i Danmark f. ca. 1647 bg. 20/11-1705. "
Jens Jyde som falt i Saugrenden, 58 aar. hafde zedel."
g.m. Anne f. ca. 1650 bg. 26/9-1745. "
Jens Jydes ...."
1. Karsten Jensen Jyde f. ca. 1688 bg. 2/3-1701. "
Jens Jydes søn Kasten 12 aar."
2. Maren dpt. 9/5-1697 bg. 21/7-1697. "
Jens Jydes datter Maren 9 uger g. i fattig Jord."
3. Sten Jensen Jyde dpt. 9/7-1699.
4. Ole Jensen Jyde dpt. 26/2-1702.

F.f.
Jens Jydes datter i Risinghavens Maren: Jochum ....., Casper Franzsen, Anders Jyde i Præstegaarden, tiener Frans, Jomfru Fichte hos Justitsraadsdatter.
F.f. Jens Jydes søn Sten: Vejer Rasmussen i Gielden, Peder Anderssen hos Amptmanden, Johanne i Ligaden, en Pige hos Provsten Nyborg, en Pige hos Anders Eilertsen.
F.f. Jens Jydes Søn Oluf fra BratsbiergKleven
: Capitain Palm, Peder Christensøn Studiosus, Gregers Pederssøns søn Jens fra Scheen, Præstens Hustru Abigail Flor,
      Sal.
Borgermester Peder Jenssøns datter, Giertrud Flor her fra Præstegaarden.

Jens Jyde er siden nevnt på Brekke-eiet i 1701 (som fadder) og på Bratsbergkleiva i 1702.

Abraham Nilsen Wattenberg.
Eier 1869?

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Abraham Nilsen (Wattenberg) til vognmand Hans Andersen for 3000 kr., dat. 9., tingl. 22. okt. 1890."

Vognmann, selveier
Hans Andersen f.
g.m.
Br. 1890.

"Skjøde fra Hans Andersen til Engebret Ellefsen for 3500 kr., dat. 7., tinglyst 12. sept. 1891."

G.br., selveier
Ingebret Ellefsen fra Sandsvær f. 30/4-1852.
g.m. Ingeborg d. før 1910.
Br. 1891.

Ubebodd under folketellingen 1891.

Se folketellingen 1910.

Dagarbeider
Ole Olsen Haukeli fra Heddal f. 27/11-1878 d. 13/1-1970, s.a. Ole Olsen Haukeli f. 1846 og Ragnhild Olsdatter f. 1852.
g. 12/10-1907 m. Anne Dortea Nilsen fra S. Setre i Luksefjell f. 2/4-1883 i N. Grinilia d. 29/12-1981, d.a. Nils Olsen Sætret.

Denne familien kjøpte gården Lund(5) i 1921 og flyttet dit.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Dokument, hvorved Engebret Ellefsen med fler, tilstaar nuværende og fremtidige eiere af bnr 3 ret til benyttelse af den vei,
der ligger over deres eiendomme under fjeldet mod godtgjørelse 200 kr. til hver, dat. 2., tingl. 3. juni 1898."
"Ekspropiationsforretning i anledning av elektrisk kraftoverføring Slemdal - Skien, avholdt 26-27. november, samt 3. des. 1913, tingl. 15. april 1914."

"Under- og overekspropriationsforretning i anledning av jernbaneanlegget Nordagutu - Porsgrund, tingl. 20. febr. 1915."

Etter 1. verdenskrig begynte Rising og bli bebygd med bolighus. Flere av hustomtene ble utskilt fra denne eiendommen.

"Skylddelingsforretning avholdt 13. mars, tinglyst 17. april 1918, hvorved til ingeniør Tor Strand er utskilt 58/22 Melan av skyld 38 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 17., tingl. 31. januar 1920, hvorved til Ludvik Andersen er utskilt 58/28 Fjelland av skyld 20 øre." Se Jernbanev. 54.
"Skylddelingsforretning avholdt 2., tingl. 16. august 1922, hvorved er utskilt:
1. 58/56 Fjeldland av skyld 5 øre til "B. Hjertholm". Se Jernbanev. 55.
2. 58/57 Fagerli av skyld 20 øre til O. W. Kristiansen. Se Jernbanev. 52.
3. 58/58 Kleverud av skyld 26 øre til Ingebret Ellefsen." Se Jernbanev. 50B.

"Skifteskjøte fra skifteforvalteren i gaardbruker Ingebret Ellefsen Risnghagen og før avdøde hustru Ingeborgs dødsbo til
Henry Andreassen
på dette bruk og bnr. 58 for kr. 6500.-, dat. 11/4, tingl. 14/4-1930."


Henry Andreassen.
Eier 1930. Se heretter Jernbanev. 47B.

(C) Gard Strøm.