ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ramsåsen
Gård nr. 87 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 03.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Ramsåsen
Kvartgård i 1593. Sannsynlig skyld rundt 1400: ca. 10 øyre.

Landskyld 1664: 2 huder.

Matrikkelgården Ramsåsen er forholdsvis liten. Den ligger på høyden ved Jarseng, ca. 170 m.o.h.
Gården grenser i nord til Stulen og Jarseng, i øst til Eidanger, i syd og vest til Klepp.

Ingen kjente oldtidsfunn eller gravhauger.

Ramsåsen ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000 - 1350). Gården ble trolig lagt øde under ”Svartedauen”,
for så å bli gjenryddet mot slutten av 1500-tallet.

Ifølge Oluf Rygh var navnet i gammelnorsk tid Ramsáss av planten rams, som skal ha vært en viltvoksende løk-plante.

Eldste skriftlige kilde er lensjordeboken av
Henrick Brockenhus 1585 (transkribert av Jan Christensen).
Der er det nevnt at ”Ramsaass” faste jordeboks-avgift 1585/1586, skal være 2 mark smør og 4 mark mel.

Tidlige eiere.
Gimsøy kloster eide halvparten av skylda i begynnelsen av 1600-tallet. Den andre halvparten var eid av
Olluff Li (se Lid) 1615, borgermester i Skien, Anders Christensen ca. 1620, sønnen Christen Andersen,
deretter hans enke ca. 1634, lagmann Claus Andersen på 1650-tallet. han ble siden eier av hele gården
noen år senere. Claus Andersens arvinger på slutten av 1600-tallet og Gunder Solvesen Buer ca. 1720.
Kanselliråd Herman Løvenskiold 1741. Løvenskiold - Fossum var dermed eiere av hele Ramsåsen fram
til 1868.

Tidlig bruker (ifølge skattelister).
Anders Ramsaasen i 1610 og 1624.

Gården ble delt i to noe før 1645.

Se S. Ramsåsen og N. Ramsåsen.
 


(C) Gard Strøm.