| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Økter
Gård nr. 40 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.01.2015


Skien og omegn 1859. Statens kartverk, Hønefoss.

Store Økter

Det offisielle navnet på gården er i følge matrikkelene ”Stor-Økter Skog”
Området ble overført fra Sauherad til Gjerpen kommune den 24/1-1857.

Opprinnelig setere for flere Sauherad-gårder, bl.a. Klevar, Hem, Saude og Ulleberg.
Økter lå under matrikkelgården Klevar i Sauherad da den ble overført til Gjerpen den 24/1-1857.

Gården grenser til øvre Sandsvær i Buskerud i øst, gården Solum i nord, Bestul i syd og Godal i vest.

Det var ingen fast bosetning her før ca. 1820. Kanskje bortsett fra denne:
Halvor Jenssen fra Øgter f. ca. 1641 bg. 10/6-1697. ”Halvor Jenssen fra Øgter 56 aar g.”

Siden har Økter senere på 1800-tallet og inn i 1900-tallet bestått av boplasser for skogsarbeidere.
Løvenskiold-Fossum kjøpte skogen av Sauherad-bøndene i 1794. Deretter resten av Økters areal,
bitvis, utover på 1800-tallet. Se de forskjellige brukene.

Det ble utført en underskriftskampanje i Luksefjell i juli 1856 hvor man gikk inn for å få egen kirke.
I den listen var det nevnt at ”Storøkter” hadde 3 husmannsplasser (leilendingsbruk) hvor det
tilsammen bodde 19 mennesker. I hele Luksefjell bodde det 235 mennesker det året.

Vi må regne med å gå i andre kirkebøker enn Gjerpen for å finne opplysninger om disse beboernes opphav.
Her var det mange innflyttere.

I følge matrikkelgrunnlaget 1950 var Økter kun ett bruk og eid av Løvenskiold-Fossum.
Da var alle underbrukene blitt sammenslått til Økter bnr 1.

Se Lensmannsøkter.
Se Økterplassen.
Se Økterstulen.
Se Økter store.
Se Bratstad.
Se Fredrikstad.

(C) Gard Strøm.