| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Menstad
Gård nr. 69 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.10.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Menstadseter  - Thorbjørnsrød - Åsterød 2
Tidligere husmannsplass under Menstad.

Plassen ble lagt inn under gnr 95 Åsterød i ca. 1819 som bnr. 2 "Thorbjørnsrød".

Beliggende ved Skifjellvegen, syd-vest for Åsterød.

Arbeider, husmann

Anund Anundsen
fra Åsterød f. 1647(?) bg. 6/12-1732. ”Anun Sæter, 85 aar.”, s.a. Anund Osterød.
g.m. Ragnhild f. ca. 1669 bg. 21/10-1723. ”Anon Meenstadsætters qde Ragnild 54 aar.”
1. Martha Anunsdatter dpt. 14/12-1684 g. 16/3-1712 m. Erik Gundersen. Se Rønningen under Kjølnes.
2. Even dpt. 23/9-1688 bg. 3/3-1689. ”Anun Osterøs søn Even”.
3. Kirsten Anunsdatter dpt. 6/7-1690 g1g m. enkem. Tollef Anundsen. Se nedenfor.
4. Gunhild Anunsdatter dpt. 13/11-1692.
Br. i 1692

Anun Baaserøs datter Marthe.
Anun Osterøs søn Even.
F.f. Amun Osterøs datter Kiersten: Tollef Søli, Lauritz Egaasens søn Lauritz og Lauritz Egaasens qnde Ingebor, Knut Baaserøs qnde Maren, Tollef Sølis datter Guri.
F.f. Anun Meenstadsetter, hans datter Gunhild: Knut Baaserød, Magnil Løberg, Anne Nærum, Karen Olsdatter Skifjeld.


"Anund Sæter" var nok en av de mange, som Gjerpen-presten hadde en stygg tendens
til å notere som langt eldre enn de var, ved begravelsen.

”Anund Menstadsetters datter Martha” var fadder for Knut Skifjelds barn i 1702.

Gunhild Anunsdatter fikk i 1724 et ”uægte barn” Anne dpt. 20/8-1724. Faderen: Jacob Aasterød.
Bg. 8/7-1725: ”Gunnild Sæters uægte Anne 1 aar gl.”

F.f. u-ægte barn Anne fra Sæteren: Johannes Aasterø, Vetle Sem, Nils Stensaases qvd, pige fra Menstad, moderen Gunhild Anunsdatter, udlagt Jacob Aasterø.

Arbeider, husmann
Tollef Anundsen fra N. Løberg(B) "Stensrød" f. ca. 1679 d. ca. 1719 på Menstadseter, s.a. Anun Knudsen.
g1g 2/3-1702 m. Aaste Larsdatter fra Meen(A) f. ca. 1673 bg. 29/8-1716. ”Tolf Løbergs qde Aaste 42 1/2 aar.”, d.a. Lauritz Jacobsen Lid/Meen.
Forlovere: Isak Nærum, og Hans Lji.
g2g 14/7-1717 m. Kirsten Anundsdatter herfra dpt. 6/7-1690 bg. 26/5-1760. ”Nils Skyers kone, 70 aar”, d.a. Anund Anundsen.
Forlover: Mathis Løberg.

Br. 1717.

Tollef Anundsen bodde tidligere på N. Løberg(B) "Stensrød".

Enka Kirsten Anundsdatter ble g2g med Nils Tormodsen fra Stensåsen. Se ”Skyerplassen”.

Nils Tormodsens bror Ole Tormodsen kom til Meenstadseter i ca. 1724. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Ole Tormodsen
fra Sørbø(7) "N. Stensåsen" dpt. 28/4-1688, s.a. Tormod Nilsen Stensaasen.
g.m. NN fra Lardal?
1. Nils Olsen dpt. 27/8-1724.
2. Ole Olsen f. sommeren 1726.
3. Jon Olsen dpt. 25/3-1728.
4. Kirsten dpt. 31/12-1730 bg. 10/6-1731. ”Ole Mensejes Kirsten  24 uger.”
Br. 1724.

F.f. Ole Mensejes Nils: Anders Ramsaas, Halvor Stenholt, Morten Aasterøs qde, Lisbet Lj.
F.f. Ole Sætters Ole: Lars Baaserø, Johannes Aasterø, Nils Sæters qde., Kirsten Baaserø.
F.f. Ole Mensejes Nils: Anders Ramsaas, Halvor Stenholt, Morten Aasterøs qde., Lisbet Lj.
F.f. Ole Meensejes Kirsten: Anders Ramsaas, Christen Houkeraas, Gunne Baasrø, Hans Kragetos qde, Maren Boserød.

Ikke gift i Gjerpen, Holla, Siljan, Skien, Eidanger, Porsgrunn eller Lardal.

Arbeider, husmann

Anders Evensen
fra Eidanger dpt. 28/2-1745.
g. 28/10-1769 m. enke Gunhild Anundsdatter fra Vosserødklev dpt. 11/3-1736, d.a. Anund Tollefsen.
Br. ca. 1780.

Gunhild Anundsdatter var enke etter Isak Johannesen på Vosserødklev.

Se denne familien på Stulen ved Jarseng.

Folketellingen 1801: Ingen beboere.
Folketellingen 1835: Ingen beboere.
Folketellingen 1845: ”Meenstadsæter løbenr. 375. Sætersmarken, Thorbjørnsrød. Ubeboet. Bruges af Sigurd Bratsbergs Enke.“
Folketellingen 1865: “Thorbjørnsrød, l.nr. 375b.
Skovstykke. Ubeboet. Eies af C. H. Blom Frogner."
Folketellingen 1875: Ingen beboere.
Folketellingen
1891: Ingen beboere.


Menstadseter (Torbjørnsrød).

Beboer på ”Thorbjørnsrød” i 1900:

Arbeider på gårdene, leieboer (ugift)
Birgitte Anundsen
fra Heddal f. 1837.
1. Elisabeth Margrethe ”Elisa Ma” f. 16/11-1879 i Skien.

F.f. Pige Birgitte Anundsdatter og Enkemand Skredder Adolf Moes (f. 1837) Elisabeth Margrethe: Gurine Helgesen (Knud Helgesens kone), Jetta Andersen, Knud Helgesen,
      Ole Helgesen, Kristen Knutsen. Paa Bratsbergkleven.”

1900: ”For jordbrugets vedkommende opført sammen med g. no. 95, br. no. 1, hvor eieren, der tillige er bruger, bor.”

Brukeren og eieren av Torbjørnsrød i 1900 var Nils Olsen Aasterød.
Menstadseter (Torbjørnsrød) ble lagt inn under Åsterød som bnr 2 i ca. 1819.

(C) Gard Strøm.