| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 09.07.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Mæla 215 - Andengaard

4/215. Utskilt fra bnr 21 i 1937.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Dette bruk er ved skylddeling 15/7-1937 utskilt fra bnr 21, hvilken skylddeling også inneholder målebrev over dette bruk."
"Domssak nr. 93, Gjerpen I 126, gir Ole og Andres Andengaard, ved verge, hjemmel til dette bruk.

 


S. Mæla bnr 215. Foto: G. Strøm 17/11-2014.
 

 

Adresse i dag: Are Frodesv. 39, 3716 Skien.

 

Brødrene Ole O. og Andres O. Andengaard fra Sauherad kjøpte eiendommen i sammen i 1937.
Se Anderes Andengaard på Mæla(21). Ole Andengaard var eneeier av dette bruket i 1946.

 

G.br., selveier

Ole O. Andengaard fra Mæla(21) f. 24/8-1910 i Sauherad d. 9/7-2004, s.a. Ole og Anne Andengaard.

g. 1940 m. Randi Irgens Lindgren fra Våle i Vestfold f. 20/6-1916 d. 16/12-1997, d.a. Trygve Lindgren og Anne Kathrine f. Oddberg.

1. Anne Kathrine Andengaard f. 1941.

2. Ole Andengaard f. 1945. Overtok gården.

Br. 1937 (1946).


En del av jorda ble ekspropriert av Skien kommune til hustomter i 1960-åra.

 

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Norge.


Lektor
Ole Andengaard herfra f. 1945.
Br. 1972.

 

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark, bind IV (Foyn forlag - 2004).
Gården er på 100 dekar jord. Det ble slutt med melkekyr her i 1964. Den første traktoren kom i 1954. Nå er det 3 traktorer og en korntørke her. I tunet står et våningshus fra 1937 og en låve bygd i 1976 for industriell håndtering av varer. Eieren kjøpte gården av sine foreldre i 1972. Utenom gården er han lektor.


Det var en tvist mellom Skien kommune og Ole Andengaard 2003 – 2005, om prisen på en del av den dyrka
marka som lå til denne eiendommens grunn, hvorpå Skien kommune ville bygge ny ungdomsskole.
Skolen ble oppført som vedtatt.

(C) Gard Strøm.