| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Askildsbakken - Askilsbakken
Tidligere husmannsplass under Meen.

Ikke skyldsatt før Norges matrikkel 1905. Da til 70/34.

Askilsbakken er i dag et ubebygd skogstykke langs Skifjellveien, beliggende nordvest for Løkenberg.
Se kart fra 2011 nederst.

Den første kjente husmann i Askilsbakken var en Lars fra ca. 1770. Han er nevnt boende her under folketellingen
1782, sammen med sin kone og ei tjenestejente.

Arbeider, husmann
Halvor Olsen
"fra Semseiet" f. ca. 1745 bg. 22/1-1814. ”Halvor Olsen und. Meen, henved 70 aar.”
g. 25/8-1784 m. Karen Gulbrandsdatter fra Skriva under Foss dpt. 12/6-1757, d.a. Gulbrand Gislesen.
1. Ole Halvorsen dpt. 3/4-1785.
2. Maren dpt. 16/3-1788 bg. 20/2-1803. ”Halvor Olessøns pb. Maren f. Askildsbakken 14 11/12 aar.”
4. Anne Maria Halvorsdatter dpt. 10/10-1791 g.m. Christen Nilsen fra Askildsåsen. Se Lia under Meen.
5. Gulbrand Halvorsen dpt. 3/2-1793.
6. Lars Halvorsen dpt. 4/3-1798.
Br. ca. 1788.

F.f. Halvor Olsens db. Ole fra Højmyr: Ole Gulbrandsens kone, Anne Gulbrandsdatter, Anders Højmyr, Ole Gulbrandsen.
F.f. Halvor Askelbakkens pb. Maren: Isak Baaserøes kone, Helvig Gulbrandsdtr., Ole Løchenberg, Nils Jacobsen.
F.f. Halvor Olessøns pb. Anne Maria u/Meen: Isak Gunderssøns k., Magdalene Guldbrandsdtr., Ole Løkenberg, Nils Nilssøn.
F.f. Halvor Olessøns db. Guldbrand u/Meen: Nils Nilssøns k., Karen Olesdtr., Nils og Anders Nilssøn, Laers Anderssøn.
F.f. Halvor Olessøns db. Lars u/Meen: Jens Follougs k., Guri Torsdtr., Abraham Anderssøn, Nils Nilssøn, Lars Evenssøn.

Av Gjerpens fattigprotokoll kan vi lese at Halvor Olsens enke i 1820 mottok 1 daler i understøttelse.
Er Halvor Olsen bror til Elling Olsen på Høymyr? I så fall er han trolig født i Seljord.
Dette forklarer også hvorfor de fikk sitt første barn boende på Høymyr.

Arbeider, husmann med jord
Nils Nilsen Hørta.
Br. i 1801. Se Hørta u. Meen.

Nils Nilsen Hørta kom til Askilsbakken på slutten av 1790-tallet. Han var som Nils Askilsbakken i 1803
fadder for Isak Christensens datter under S. Riis.

I folketellingen for Gjerpen 1835 ble Askilsbakken vurdert som ” huus under Meen ”.

Beboere 1835:

Enke etter Tollef Nilsen
Inger Mikkelsdatter fra Vierød u. S. Gonsholt i Siljan dpt. 1/5-1791 d. 8/12-1846 u. Meen, d.a. Mikkel Nilsen og Karen Olsdatter.
1. Nils Tollefsen f. 12/12-1817 i Siljan. Se Stensåsen u. Sørbø.

F.f. Tollef Nielsen af Gierpen Sogn og Inger Mikkelsdatters Niels: Maren Gurholt, Inger Gurholt, Niels Gurholt, Jon Gurholt, Ole Gurholt. Bønder af Slemdal. ”Uægte”.

Under folketellingen 1835, var Inger Mikkelsdatter(44) her som ”enke uden jord”, med sin sønn
Nils Tollefsen(18) og sin søster, fattiglem Guri Mikkelsdatter(55).

Enka Inger Mikkelsdatter bodde alene i Askilsbakken under folketellingen 1845.
 
Arbeider, husmann
Nils Tollefsen Askildsbakken
f. 12/12-1817 på Gurholt i Siljan d. 3/8-1871 på Sørbø, s.a. Tollef Nilsen og Inger Mikkelsdatter.
g. i Siljan 19/6-1842 m. enke Gunhild Olsdatter fra Dammyra i Siljan f. ca. 1810 d. 21/3-1877 u. Sneltvedt, d.a. Ole Levorsen Dammyra fra Grorud.
1. Ingeborg Elisabeth Nilsdatter f. 20/4-1841 på Dammyra i Siljan g.m. enkemann Jacob Jansen i Roligheten. Se Roligheten under Sneltvedt.
2. Marthe Larine Nilsdatter f. 23/2-1844 i Askildsbakken g. 16/11-1869 m. Nils Christian Olsen Langaard. Se Langård under Grini.
3. Tollef Nilsen f. 27/2-1847 på Kiste i Siljan. Se Roligheten øvre under Sneltvedt.
4. Inger Oline Nilsdatter f. 24/2-1849 i Askilsbakken.
5. Ole Nilsen Askildsbakke f. 23/1-1851 i Sørbø. Se Roligheten øvre under Sneltvedt.
6. Ingebret Nilsen f. 23/1-1853 på Åsen under Tufte g. 18/1-1874 m. Gunhild Knudsdatter.
7. Hans Michael Nilsen f. 2/2-1855 under Limi.
8. Jacob Nilsen f. 12/2-1857 i Stensåsen.
Br. 1842.

Innfl.: I 1839. Anmeldt: 29/11-1844.
Navn, alder: Uk. Niels Tollefsen, 19.
Hensigt: Tjener her.
Fra: Slemdal. Til: Engrav (Trolig Skifjell G.S.).


Innfl.: Juni 1842. Anmeldt: 18/6-1845.
Navn, alder: Gunild Olsd. Dammyhra, 32.
Karen Olsd., 9 (hendes uægte børn).
Ingeborg Elisabeth, 3 ½ (hendes uægte børn).
Hensigt: Gift hertil med Niels Tollefsen Askildsbakken.
Fra: Slemdals Sogn. Til: Askildsbakken u. Meen.


I Gjerpen arbeidsanstalts arkiv kan vi lese at Nils Askildsbakkens kone i 1871 hadde 1 daler,
1 mark og 23 skilling til gode.

Det har ikke vært fast bosetning her siden Nils Tollefsen Askildsbakkens familie flyttet ut.

Denne familien flyttet mye på seg, alt etter hvor det var arbeide å få. Han var trolig skogsarbeider.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 70

 34

Meen

Askjelsbakke

Jacob Jacobsen

0 mark 15 øre

  
  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 70

34

Meen - Askildsbakke

Jacob Langerød

 0 mark 15 øre

 70 35      Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.