ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 08.05.2024
Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Gamle Løberg
Landskyld 1665: 13 huder. En storgård i Gjerpen-sammenheng.

Matrikkelgården Løberg ligger ca. 30-50 m.o.h. Stensrød ligger ca. 220-230 m.o.h.

Løberg grenser i nord til Sneltvedt, Rustan og Sneltvedt skog, i øst til Siljan og Skyer, i syd til Stubberød, Skyer og
Skogsrød, i vest til Skogsrød og Leirkup.

Oldtidsfunn: Fra vikingtid er funnet en stigbøyle av jern.
Ingen gravhauger, men ett stort helleristningsfelt fra bronsealderen (1500-500 f.Kr.). Helleristningsfeltet ligger på
Løberg(26) ”Løberghaugen”.

Oluf Rygh: Navnet ble i gammelnorsk tid skrevet for Lo
ðuberg av laða - lade (Låve og fjell).
G. Strøm: Loð kan også bety grøde og avling (Gammelnorsk ordbok - Hegstad 1930), -berg er selvsagt fjell.

Hver av de tre Løberg-gårdene regnes som fullgårder i 1593. I gammelnorsk tid hadde Løberg trolig en samlet skyld
på ca. 55 øyre.

Gamle Løberg ble mest sannsynlig ryddet i eldre jernalder som en storgård (ca. 500 f.Kr. - 800 e.Kr.).

Eldre skrivemåter: Ladeberg (ca. 1210), Labierg (1528), Løbergh (1585 og 1593), Løberg (1604), Løeberg (1723).

Folk sa ofte før i tiden ”Løbber” eller ”Lobber”. Dette kan vi se av prestens innføringer i kirkebøkene fra tiden før folk
flest kunne skrive selv. Dette har holdt seg helt opp til vår tid.

Første skriftlige kilde: Regesta Norvegica bind 1, s. 142, Juli 1217. 
Makeskifte mellom kong Filippus Simonssøn og Hovedøya Kloster. Kong Filippus skal ha gården Bjørke i Ski sogn på Follo, mot at klosteret får Løberg på Hovund (Gjerpen).

Tidlige eiere.
Krongods før 1217, senere ble hele Løberg Klostergods. Se de respektive Løberg-brukene, som må ha blitt skilt fra
hverandre før 1528.

Tidlige brukere.
I 1528 var det 3 forskjellige brukere av Løberg uten angivelse av hvem som brukte hvilket bruk. De tre var nevnt i
denne rekkefølge: Torger, Gwnner (Gunder), Anders.

Løberg ble delt opp i søndre, midtre og nordre Løberg allerede i middelalderen. Steinsrød er deler av N. Løberg og
er opprinnelig brukt seterplasser.

Samlet kvegskatt for hele Løberg i 1657 av: 6 hester, 19 kyr, 10 kviger, 21 sauer og lam, 2 geiter og 4 griser.

Se S. Løberg, M. Løberg og N. Løberg.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no