ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kreppa
Gård nr. 119 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 24.05.2024

 Kreppa
Gammelt løpenr. 410 fra 1819. Siden Norges matrikkel 1889: 119/2.

Kreppa ble ikke delt før i 1870, da skogen ble skilt ut som bnr 1.
Bygningene og jorda ble bnr 2.

Adresse i dag: Børsesjøv. 36, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Christopher Kreppe
f. ca. 1626 bg. 28/2-1686. ”Christopher Kreppe 60 aar g.”
g.m. Siri f. ca. 1639 bg. 5/3-1719. ”Siri Kreppen 80(?) aar gml.”
1. Ingebor dpt. 2/10-1681 bg. 13/2-1701. ”
Sirie Kreppes datter Ingebor Christophersd. 16 (19?) aar i fattig jord.”
Bruker i 1681/1686.

Fra dåpsprotokollen i Gjerpen kirke, før presten begynte å føre faddere:
 Christopher Kreppis datter Ingebor.


Arbeider, husmann
Nils Gundersen
fra Bekkevold f. ca. 1658 bg. 25/4-1691. ”Nils Gunnersen Skyer som før bodde i Kreppa, 33 aar g.”, s.a. Gunder Lauritzen Bækkevold.
g. 17/7-1681 m. Magnil Olsdatter f. ca. 1658 bg. 11/2-1699. ”Magnil Olsdatter Enche fra Skyer, 41 aar g.”
Bruker 1684-56.

Denne familien var tidligere på Fossjordet. De bodde her i 1684/85/86. De flyttet videre til Skyer før 1691.
Der døde de bare 33 og 41 år gamle. Se Fossjordet.

Arbeider, husmann
Ole Kreppa
f. ca. 1670 bg. 30/1-1757. ”Ole Kreppa 86 aar.”
g. NN f. ca. 1670 bg. 16/3-1757. ”Ole Kreppas enke 90 aar.”
1. Berthe dpt. 9/6-1690 bg. 18/10-1691. ”
Ole Kreppis datter Berte 1 aar 19 uger g.”
2. Ingeborg Olsdatter
3. Anders Olsen f. ca. 1715. Se Kastdalen under Sem.
4. Knud Olsen dpt. 31/8-1721. Se nedenfor.
5. Maren Olsdatter g. 15/1-1762 m. Halvor Pedersen.
Bruker ca. 1691.

F.f. Ole Kreppis Berte: Anders Sem, Nils Aamot, Anders Roligheds qnde Guri, Jens Køllebons qvinde Aggate, Karen Kise.

Ole Kreppa var også fadder for andres barn:

30/3-1690. Nils Aamots s. Peder.
Test: Jon Grinnitej, Ole Kreppe, Lars Rolighed, Elen Stensaasen, Aslak Gravelis qnde, Marthe Ingebredsdatter tien hos Willum Willumsen.


Reier Torjersen fikk sitt første barn Torjer her i 1700. Se Høymyr.

19/9-1700. Rejer Torjussens fra Kreppe, hans søn Torjer.
Test: Nils Bradsbierg, Torjer Skouen, Maren Bradsbierg, Nils Lies qnde Tore, Maren Knudsdatter hos Anders Follestad.


Kreppa var ikke nevnt under ”skoskatt” - manntallet 1711.

Arbeider, husmann
Jan Hansen Kreppa f. ca.
g. 24/10-1718 m. Karen Olsdatter.
1. Maria Jansdatter dpt. 16/6-1720.

F.f. Jan Kreppes datter Maria: Jacob Rising, Simon i Præstegaarden, Hans Omots qde., Marta Griniteien.

Fra Eidanger kirkebok:
d. 11 Maiÿus Dend 2de Søndag Efter Paaske 1721 i fra Slemdahll, ved Gierpen:
Even Amundssøns og Martha Christensdaatters ægte Barn, Christen. Baaren af Anna Jensdaatter Skiælbred, og med, Karen Olsdaatter Kreppa og
Niels Otterholt, og Rasmus Sæm."

Andre:
Aslaug Kreppe
f. ca. 1661 bg. 13/11-1745. ”
Aslou Kreppe, 84.”
Anders Olsen trol. 18/4-1748 m. Marthe Nilsdatter ”fra Kreppa”.

G.br., leilending
Knud Olsen Kræppen
herfra dpt. 31/8-1721 bg. 23/12-1796. ”Knud Olessøn Kullebund 83 aar.”
g1g i Gjerpen 12/2-1751 m. Anne Jonsdatter fra Tveten under Rising dpt. 27/12-1723 bg. 24/5-1791. ”Knud Olessøns Kulle-Bunds kone u/Limie, Anne Jonsdtr. 70 aar.”, d.a. pike Anne Larsdatter fra Tveten og den gifte Jon Tormodsen på Sokka.
g2g i Gjerpen 23/8-1792 m. Anne Jonsdatter fra Sørbø dpt. 29/8-1762, d.a. Jon Nilsen Sørbø.
1. Ole Knudsen dpt. 5/9-1751. Se Kølabånn under Limi.
2. Jon Knudsen dpt. 21/1-1753. Bodde i Skanderborg i Danmark i 1795.
3. Aase Knudsdatter dpt. 25/5-1755 g1g Jacob Rasmussen g2g Ole Christensen. Se Familie 35 - S. Brekke 1801.
4. Envold Knudsen (”Engvold/Enevold”) dpt. 25/3-1757. Se Familie 32 - S. Brekke 1801.
-   bg. 25/1-1761. ”Knud Kræppas dødf. datter.”
5. Christen dpt. 21/2-1762 bg. 18/4-1762. ”Knud Olsens s. Christen 9 uger.”
-   bg. 24/4-1763. ”Knud Kreppas dødf. søn.”
6. Christen dpt. 16/3-1766 bg. 23/3-1766. ”Knud Kreppas s. Christen 10 dage.”
7. Christen Knudsen dpt. 10/1-1768. Se Familie 50 - Fossum 1801.
Bruker ca. 1750.

F.f. Knud Kreppas db. Ole: Anders Olsens kone, Karen Jensdtr., Jon Tvetten, Anders Olsen, Anders Larsen.
F.f. Knud Kreppas db. Jon: Anders Olsens kone, Karen Jensdtr., Zacharias Muustvet, Anders Olsen, Anders Jørgensen.
F.f. Knud Kreppas pb. Aase: Anders Olsens kone, Kisten Jensdtr., Anders Jonsen, Jon Pedersen.
F.f. Knud Olsens db. Engvold fra Venstøb: Anders Olsens kone, Helvig Corneliidatter, Anders Olsen, Anders Jørgensen, Rasmus Biønsen.
F.f. Knud Kreppas db. Christen: Anders Kreppas kone, Inger Andersdatter, Svend Røsager, Ole Omuth.
F.f. Knud Kreppas db. Christen: Anders Olsen kone, Ingebor Olsdtr., Anders Olsen, Erik Jørgensen.
F.f. Knud Kræppas db. Christen: Anders Olsens kone, Marthe Halvorsdtr., Anders Olsen, Erik Nirisen.

Søsken av Knud Olsen: Anders Olsen og Ingeborg Olsdatter. Se ovenfor.

Denne familien flyttet til Kolabånn under Limi i ca. 1778. 

29/12-1795     KNUT OLSSEN       Bamble skifteprot. nr. 12, side 225b.
Kullebunnen    Arvinger:                            
u/S.Limi       Enka Anne Jonsdatter og den avdødes i 1. ekteskap ”sammenavlede” barn:
               1. Ole Knutssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Ingeborg Olsdtr.
                 b. Anne Olsdtr.  Begge umyndige.
               2. Jon Knutssen, myndig, bor i Schanderborg i Danmark.
               3. Engvold Knutssen, myndig, bor på Bratsberg v/Skien.
               4. Christen Knutssen, myndig, bor ved Fossum.
               5. Aase Knutsdtr. enke etter Jacob Rasmussen.
Enka ville ha lensm. Limi til verge.
Brt: 63 - 3 - 11
Net: 31 - 3 - 12.

Arbeider, leilending
Levor Christensen
fra Gravli dpt. 25/2-1703 bg. 24/5-1761. ”Ledvor Kreppa 62 aar.”, s.a. Christen Hansen.
g. (trol) i Siljan 27/3-1737 m. Ragnild Levorsdatter f. ca. 1683 bg. 25/3-1764. ”Levor Kreppas enke 81 aar.”
Forlovere: "
Jacob Pedersøn Præstegaarden, Lars Pedersøn Høchset."
Bruker ca. 1757.

Levor Kreppas enke bodde på N. Lundsåsen i 1762 hos Anders Jonsen. De bodde tidligere
både på Sokka og Kikut. Ingen barn. Se Kikut under Rising

Arbeider, leilending
Ole Guldbrandsen Kræppen
fra Skriva under Foss dpt. 29/9-1749 bg. 13/11-1813. ”Ole Gulbrandsen Kræppen 65 aar.”, s.a. Gulbrand Gislesen.
g1g i Gjerpen 11/7-1778 m. Berte Johannesdatter fra S. Falkum dpt. 13/9-1744 bg. 9/9-1778. ”Ole Gulbrandsens kone f. Kreppa 34 aar.”, d.a. Johannes Reiersen. Se Familie 7 - Falkum 1762.
g2g i Gjerpen 2/1-1779 m. Johanne Cathrine Lise Johansdatter Pode fra Slagen i Vestfold dbt. 30/3-1752 (i Slagen krk.) d. 29/6-1815. ”Enke efter afgangne Ole Gulbrandsen Kræppen.”, d.a. Johan Gottfried Pode og Johanne Cathrine Hermansd.
1. Bertel Olsen dpt. 18/7-1779. Se nedenfor.
2. Cathrine dpt. 14/7-1782 bg. 26/2-1786. ”Ole Gulbrandsens d. Catrine 3 1/2 aar.”
3. Johannes dpt. 16/10-1785 bg. 26/2-1786. ”... og søn Johannes 20 uger.”
4. Maren Cathrine Olsdatter dpt. 3/6-1787 g.m. Jørgen Knudsen. Se Gaupåsen øvre under Frogner.
5. Birte Olsdatter dpt. 25/11-1792 g. 27/4-1819 m. enkem. Thomas Olsen ”fra Gråten” i Solum f. ca. 1789. Forlovere: "Ole Hansen af Graaten og Niels Abrahamsen Sneltvedt."
    Birte Olsdatter tjente på Brekke før hun ble gift.
Bruker ca. 1778.

F.f. Ole Gulbrandsens db. Berthel fra Kreppa: Erland Eriksens kone, Pernille Gasman, Lars Kiær, Arne og Jens Johannessønner.
F.f. Ole Gulbrandsens pb. Cathrine fra Kræppa: Lars Kiærs kone, Helvig Gulbrandsdtr., Gregers Muustvet, Henning Berg, Jest Halvorsen.
F.f. Ole Gulbrandsen Kræppas db. Johannes: Even Sneltvets kone, Helvig Gulbrandsdatter, Lars Kiær, Gregers Muustvet, Hans Eriksen.
F.f. Ole Gulbrandsens pb. Maren Catrine fra Kræppa: Maren Gulbrandsdtr., Gunbiør Gregersdtr., Hans Eriksen, Per Bougerøe, Sigvald Jørgensen.
F.f. Ole Guldbrandssøn Kreppens pb. Birthe: Magdalene Guldbrandsdtr., Maren Henningsdtr., Gregers og Kittil Muustved, Solve Kiær.

Johanne Lise Johansdatter var på Foss før hun giftet seg. Farfar her, Gulbrand Gislesen, ble begravet
sammen med sine barnebarn Catrine og Johannes i feb. 1776.
Ole Gulbrandsens søster, Anne Gulbrandsdatter, var gift med Jens Olsen Folloug. Se Follaug(3)

10/9-1778      BERTHE JOHANNESDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 9, side 620b.
Kreppa         Arvinger:                             
               1. Enkem. Ole Guldbrandssen (Barnløse.)
               2. Berthes mor Anne Arnesdtr.
               3. ---”--- eldste bror Arne Johannessen, myndig.
               4. ---”--- annen bror Jens Johannessen 25 år.
               5. ---”--- halvbror Realf Johannessen, myndig.
               6. ---”--- eldste søster Margrete Johannesdtr. g.m. Erland Erikssen.
               7. ---”--- annen søster Johanne Johannesdtr. 25 år.
               8. ---”--- tredie --”--  Maren Johannesdtr.  20 ”
               9. ---”--- fjerde søster Maren Johannesdtr. (d.e.) død, g.m. avdøde Isak Halvorssen. Etterlatt sig 5 Børn:
                   a. Johannes Isakssen 16 år.
                   b. Halvor Isakssen   12 ”
                   c. Christen Isakssen  8 ”
                   d. Maren Isaksdtr.   18 ”
                   e. Karen Isaksdtr.    3 ”
               Formynder for Johanne og Maren ble broren Arne.
               ----”---- -”- barna til Isak Halvorssen ble deres morbror Realf Johannessen.
Brt:   60 - 3 -  4
Gjeld: 79 - 2 - 15 (insolvent).

Arbeider, leilending
Bertel Olsen Kræppen
herfra dpt. 18/7-1779 d. 5/2-1844 i Skien. ”Falt død om paa gaden i Skien.”
g. i Skien 27/12-1811 m. Live Andersdatter f. ca. 1785 (Live fra Søli-Ødegården dpt. 1/4-1781?) d. 30/8-1846 på Mustvedt.
Bruker 1814.

Bertel Olsen bodde på Kreppa som ”almisselem” da han døde i 1844. Ingen barn.

Arbeider, leilending
Daniel Olsen
fra Torsholt i Siljan dpt. 18/5-1788 i Siljan d. 1872 i Palmyra, Wisconsin, s.a. Ole Danielsen Tosholt og Helvig Andersdatter.
g. i Siljan 11/8-1816 m. Kirsti Nilsdatter "fra Øvrebø" i Siljan dpt. 24/5-1789 i Siljan død i Palmyra, Wisconsin, d.a. Nils Sørensen Qvislen og Anne Marie Nilsdatter.
Forlovere: "Svend Øverbøe, Christen Præstegaarden."
1. Ole Danielsen f. 27/8-1817 i Siljan d. 25/10-1838. Ole døde på Kreppa, 21 år gammel.
2. Dorthe Danielsdatter f. 5/9-1820 på Kreppa g. 10/9-1846 m. Ole Nilsen f. i Siljan, s.a. Nils Knudsen Hagen. Emigrerte til N. Amerika ifølge attest av 18/5-1849.

3. Hedvig Danielsdatter f. 15/8-1822. Registrert utvandret til N. Amerika den 13/5-1844, som 22 år gammel. Hun ble g.m. Simon Zachariasen fra S. Berberg.
4. Maren Danielsdatter f. 21/9-1824 g. 28/12-1854 m. Ole Nilsen Løkedalen (20) f. 17/1-1834 d. 18/10-1912 i Palmyra, s.a. Nils Andersen Løkedalen.
    Familien emigrerte til N. Amerika 11/4-1856. Hun døde visstnok i Palmyra i 1859.
    Barn 1. Daniel Olsen Krepa f. 22/9-1855. Til Amerika med sine foreldre i 1856.

5. Ingeborg Danielsdatter f. 10/12-1826 d. 25/4-1843 på Kreppa.
Bruker 1818.

F.f. Daniel Olsen Kræppen og Kirsti Nielsdatters Dorthe: Lars Olsens kone Mela, pige Hedevig Olsd. Slemdal, Lars Olsen Mela, Solve Kiærra, Ole Olsen af Slemdal.
F.f.
Daniel Olsen Kræppa og Kirsti Nielsdatters Hedevig: Pige Karen Larsd. Semb, pige Hedevig Olsd. Trolsaas, Lars Olsen Mela, Jacob Larsen Grinie, Ingebret Nielsen Trolsaas.
F.f. Daniel Olsen Kræppen og Kirsti Nielsdatters Maren: Lars Thorsholts kone fra Meen, pige Helvig Olsd. Thorsholt i Slemdal, Solve Kiær, Lars Thorsholt, Lars Hansen Saga af Slemdal.
F.f. Daniel Olsen Kræppa og Kirsti Nielsdatters Ingeborg: Niels Aamodts Kone, pige Signe Solvesd. Kjær, Niels Aamodt, Solve Kjær, Lars L. Kjær. HD af Maria Wasbrekka (und. Grini GS.).

Daniel og Kirsten kom til Gjerpen fra Siljan i 1818 med sønnen Ole som var spedbarn.
Tjenestegutt i 1845: Sigurd Svendsen (17).

”Ingeborg Karine, uægte datter af pigen Maren Danielsd., død 20/9-1850, 1 aar gml., Kreppa.”

Denne familien er registrert utflyttet til N. Amerika den 15/4-1856.
Daniel Olsen og Kirsten Nilsdatter ble begge gravlagt på Skoponong kirkegård, Palmyra, Jefferson Co., Wisconsin.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

410

Kreppa

Daniel Olsen

1 Tønde

1 daler - 2 ort - 22 skilling

Arbeider, leilending, selveier (i 1865)
Sigurd Isaksen
fra Hagen under Øvrebø i Siljan f. 19/1-1827, s.a. husmann Isak Jacobsen og Margit Sigurdsdatter.
g. i Siljan 12/10-1857 m. Maren Pedersdatter fra Tveiten under Gurholt i Siljan f. 19/9-1829, d.a. husmann Peder Finsen og Lisbeth Borgersdatter.
Forlovere: "Ole Isaksen Øvrebø og Jens Jacobsen Rolighed."
1. Jacob f. 3/7-1858 i Kreppa d. 30/6-1863 i Kreppa.

2. Maren Elisabeth Sigurdsdatter f. 8/11-1860 i Kreppa.
3. Jacob Sigurdsen f. 19/6-1863 i Kreppa.

4. Dorthea Sigurdsdatter f. 1864.
5. Anne Sigurdsdatter f. 28/11-1865 i Kreppa.
Bruker 1857.

Arbeider, innerst
Daniel Olsen
fra Prestjordet under Gurholt i Siljan f. 28/4-1828, s.a. Ole Andersen Ødegaard og Pernille Sigurdsdatter.
g. i Siljan 28/1-1849 m. Anne Sigurdsdatter fra Sørbømyra i Siljan f. 25/2-1820 på Snurren i Siljan, d.a. Sigurd Larsen Myhra og Lisbeth Larsdatter.
Forlovere: "Ole Hansen Præstegaarden og Lars Jacobsen Øvrebø."
1. Marie Danielsdatter f. 27/10-1849 på Myra under Sørbø i Siljan.
2. Solve Danielsen f. 7/12-1851 på "Myhren under Øverbøe" i Siljan.
3. Petronelle Lovise Danielsdatter f. 19/6-1856 på Kreppa g.m. agronom Halvor Olsen. Se M. Bø.

F.f. Daniel Olsen Kræpa og Anne Sigurdsdatters Petronelle Lovise: Anne Grinie, Ingeborg Jensd. Kræpa, Jan Sovesen Grinie, Ole Isaksen Øverbøe, Christen Olsen Ødegaarden.

Denne familien flyttet til Sørbømyra i Siljan før 1865.

Som forklart ovenfor, ble Kreppa delt i 1870. Eieren Løvenskiold-Fossum var nå bare interessert i skogen. Den ble skilt ut som bnr 1 og husa med jorda bnr 2. Bnr 2 ble dermed solgt i 1870 til Ole Svendsen.
Kreppa hadde da vært i Løvenskiolds eie siden 1744.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøde fra Herman Løvenskiold til Ole Svendsen, dateret 20. april, tinglyst 3. mai 1870."

G.br., selveier
Ole Svendsen
fra Oredalen under Sneltvedt f. 2/8-1809 d. 2/7-1874 på Kreppa av tæring, s.a. Svend Olsen.
g. 13/11-1870 m. Karen Andrea Jahnsdatter fra Holla jernverk f. 4/3-1829
d. 2/7-1911 på Verket av "Bronkit.", d.a. Jahn Bentsen og Maria Evensdatter. Se Familie 8 - Verket 1835.
Eier 1870.

Pige Karen Andrea Jahnsdatter f. 4/3-1829, er registrert utflytta fra Holla til Skien den 30/9-1870. Dette ekteparet
fikk ingen barn. Da Ole Svendsen døde allerede i 1874, solgte enka Kreppa og flytta hjem til Ulefoss igjen. Der ble
hun gift for andre gang med enkemannen Hans Asgeirsen på Verket. Se Familie 17b - Verket 1875.

"Skjøde fra Ole Svendsens enke og testamentariske arving Karen Andrea Jahnsdatter, til Kristian Jansen Lund for 1000 Spd.,
Dateret 27. august, tingl. 1. sept. 1874."

G.br., selveier
Christian Jansen Lund Kreppa
fra Doksrød(6) f. 27/3-1842 d. etter 1910, s.a. Jan Henriksen Doksrød og Ingeborg Larsdatter.
g. i Gjerpen 1/4-1872 m. Christine Christensdatter fra Mustvedt(1) f. 20/10-1843 d. mellom 1900 og 1910, d.a. Christen Olsen Mustvedt og Anne Fehn fra Holla.
1. Inger Andrea f. 27/6-1872 på Lund.
2. Inger Andrea f. 1/2-1874 på Lund d. 13/6-1876 på Kreppa.
2. Karl Johan Kristiansen f. 29/1-1876 i Kreppa. Se nedenfor.
3. Hilda Kristiansen f. 1/4-1878 i Kreppa g.m. Lars Gregoriussen Høimyr. Se Høymyr(1).
4. Inger Andrea Kristiansen f. 13/1-1880 i Kreppa. Bodde i ei lita stue her på gården. Ugift. Hun skrev seg for Andrea K. Kreppa.
5. Lars Kristiansen f. 26/3-1883 d. 28/1-1893 i Kreppa.
Eier 1874.

Christian hadde gården Lund(4) ”Lundshagen” fra 1871-1874.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

410a

Kreppa

H. Løvenskiold

0 daler - 1 ort - 19 skilling

410b ditto Christian Jahnsen Lund 1 daler - 0 - 0

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

119

1

410a

Kreppa

Kreppa

H. Løvenskiold

0 - 2 - 0

0 mark 92 øre

119 2 410b ditto ditto Kristian Jansen 1 - 0 - 22 2 mark 58 øre

Andre beboere på gården i 1891: "Enkem. Tomas Eriksen fra Holla f. 1815, forsørges af Gjerpen fattigvesen."
"Kirsten Hansdatter, i familien., gårdsarbeider, f. 1838 på Fossum d. 10/5-1893 på Kreppa. Ugift.

Se folketellingen 1900.

En gammel enkemann og forhenværende arbeider, Jon Torgersen Landsverk fra Solum (f. ca. 1826),
bodde i ei stue her i 1900 og 1903. Han døde der den 16/7-1903.
Teksten i kirkeboka lød: ”Selvmord. Hengte sig da han en dag var alene.”

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

119

1

Kreppa

Kreppa

Kammerherre L. Løvenskiold

0 mark 92 øre

119 2 ditto ditto Kristian Jansen 2 mark 58 øre

Se folketellingen 1910

Fra Tinglysingsprotokollen: "Erklæring fra Kristian J. Kræppa ved Johan K. Kreppa, hvorefter han til veivæsenet avstaar den i
Kreppalien værende løse sten, for kr. 300.-, der er betalt, dat. 28. mars, tingl. 14. april 1915."

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøte fra Andrea K. Kreppa og Lars Gregoriussen Høimyr til Johan Kristiansen Kreppa,
angivelig medarving i avdøde Kristian Jansen Kreppas bo, for kr. 8.500.- formentlig på dette bruk, dat. 30. januar 1919.
Påtegnet attest fra lensmannen i Gjerpen om at avdøde Kristian Jonsen kun efterlot sig tre myndige barn, Johan Kristiansen
og døtrene Andrea og Hilda Kristiansen; den sidste er død, ovennevnte Lars G. Høimyr er hendes mand.
Tingl. 12. februar 1919.

Karl Johan Kristiansen Kreppa herfra f. 29/1-1876.
Br. 1919. Ugift.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestes,
dat. 3/10-1929, tingl. 14/10-1929."

"Aukssjonsskjøte til Gullik G. Sørbø for kr. 14.000.- paa dette bruk m.m., dat. 26/3-1930, tingl. 28/3-1930."

Snekker, selveier
Gullik G. Sørbø
fra Island i Siljan f. 15/2-1882 d. 25/2-1954, s.a. Gullik Hansen Island og Ingeborg Kristiansdatter Kløverød fra Siljan.
g.m. Laura Johanne Sneltvedt fra Sneltvedt(10) f. 10/2-1892 d. 24/11-1967, d.a. John Olsen Sneltvedt.
1. Ingeborg Sørbø f. 13/12-1911 g.m. Henry Århus. Bodde i Børsesjøv. 32.
2. John Sørbø f. 1914 g.m. Solveig Selander. Se Rising Terrasse 57B.
3. Hans Sørbø
f. 30/12-1915 g.m. Ester Moen. Se Rising Terrasse 8.
4. Liv Sørbø f. 9/12-1917 g.m. Asbjørn Ballestad. Overtok gården.
5. Kristian Sørbøe f. 26/4-1919 g.m. Helene Kristine Riis. Bodde i Haugsåsv. 30 på Engrav.
6. Laura Johanne Sørbø f. 20/1-1921 g.m. Rolf Marker. Bodde i Skien.
7. Gullik Johannes Sørbø f. 22/5-1922. Overtok gården.
8. Else Synnøve Sørbø f. 31/10-1923 d. 27/6-1988. Ugift. Bodde i Kreppa.          
9. Ivar Rolf Sørbø f. 22/5-1926 d. 30/1-1986 g.m. Astrid Johanne Zachariassen f. 26/3-1927. Bodde i Siljanv. 90 under Kreppa.
10. Otto Sørbø f. 14/5-1927 d. 23/8-1999 g.m. Harriet Sørbø f. 4/7-1934. Bodde i Børsesjøv. 31.
11. Gunnar Sørbø f. 1/12-1931 d. 7/6-1998 g.m. Betty NN. Bosatt i Porsgrunn.
Eier 1930.

Gullik Sørbø bygde siden det gule sveitserhuset i Sneltvedtv. 279 og flyttet dit.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie (side) 190. Digitalarkivet.
 "Overenskomst og skjønn i anledning oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold
har Kanalselskapet pant for kr. 345.-, dateret henholdsvis aug. 1926 og 21/8-1931, tinglyst 29/4-1932."


G.br., selveier
Gullik Johannes Sørbø herfra f. 22/5-1922 d. 9/7-2002.
g. i nov. 1946 m. Elise Sørbøe fra Bratsberg(71) "Bekkelund" f. 2/4-1920 d. 9/6-2010, d.a. g.br. Nils Olsen Sørbøe.
1. Nils Sørbø f. 1948. Bosatt i Os, Hordaland.
2. Ruth Sørbø f. 1952 g.m. Terje Rott. Bosatt på Sola, Rogaland.
3. Jan Gullik Sørbø f. 1957. Se Bratsberg(71) "Bekkelund".
Eier 1946.

Gullik og Elise flyttet til Bratsberg(71) "Bekkelund" i 1949.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

119

1

Kreppa (Skog)

Cand. jur. Herman Løvenskiold

0 mark 91 øre

119 2 ditto Gullik Johannes Sørbø 1 mark 76 øre
119 3 Solberg ditto 0 mark 03 øre
119 4 Myrevang Henry Aarhus 0 mark 05 øre
119 5 Solstua Andreas Lund Grønnerød 0 mark 01 øre
119 6 Furuheim Gullik Johannes Sørbø 0 mark 08 øre
119 7 Bugot Dagfinn Danielsen 0 mark 05 øre
119 8 Kreppa Gullik Johannes Sørbø 0 mark 48 øre
119 9 Fjelly Fru Charlotte Hansen 0 mark 02 øre
119 10 Kreppabruddet Gjerpen kommune 0 mark 03 øre
119 11 Fjelly 2 Fru Charlotte Hansen 0 mark 01 øre
119 12 Fagerli Ludvig Næss 0 mark 01 øre
119 13 Åslia Gullik Sørbø 0 mark 02 øre
119 14 Uthustomta Henry Aarhus 0 mark 01 øre
119 15 Veidebu Arb. Jeger- og Fiskerforening for Skien 0 mark 01 øre
119 16 Granli Ivar Rolf Sørbø 0 mark 02 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Børsesjøvegen 36 (Gnr 119, bnr 2) er overdradd til Asbjørn Ballestad (24.05.1956).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 119, bnr 3. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 119, bnr 6.
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 119, bnr 8."


G.br., selveier

Asbjørn Ballestad
fra Øvreg. 1 på Bratsbergkleiva f. 20/9-1912 d. 25/4-1987, s.a. baker Anders Ballestad og Inga f. Goberg.
g. 1940 m. Liv Sørbø herfra f. 9/12-1917 d. 10/12-1995, d.a. Gullik G. Sørbø.
1. Kai Otto Ballestad f. 19/2-1941 i Sarpsborg. Overtok gården. Bodde på utskilt hustomt. Se nedenfor.
2. Jan Erik Ballestad f. 1943. Bosatt på utskilt hustomt, Børsesjøvn. 46.
Eier 1956.


Asbjørn Ballestad.       Foto: Privat.

Ballestad bygde opp og drev halmlutingsanlegg på gården.

Fra Grunnboka: "
Børsesjøvegen 36 (Gnr 119, bnr 2) er overdradd fra Asbjørn Ballestad til Liv Ballestad (17.01.1991)."
Fra Grunnboka: "Børsesjøvegen 36 (Gnr 119, bnr 2) er solgt for kr 283.000 fra Liv Ballestad til Kai Otto Ballestad (17.01.1991)."


Det nedlagt halmlutingsanlegget på Kreppas eiendom. Foto: Gard Strøm 19.08.2013.


Kreppa bnr 2. Foto: G.S. 19.08.2013.


Hustomt.
Børsesjøv. 46, 3719 Skien.

Jan Erik Ballestad fra Kreppa f. 1943, s.a. Asbjørn Ballestad.
g.m. Marit.
Eier ?

 


Hustomt.
Børsesjøv. 48, 3719 Skien.

Bilsakkyndig, selveier
Kai Otto Ballestad fra Kreppa f. 19/2-1941 d. 2/1-2017, s.a. Asbjørn Ballestad.
g. i Skien kirke sommeren 1961 m. Berit Marie Eliassen fra Skien f. 1943, d.a. Arne Eliassen og Elna  f. Hauk.
1. Mona Ballestad.
2. Ellen Ballestad.
3. Jan Ballestad.
4. Elisabeth Ballestad.
5. Magne Ballestad.
Eier ca. 1980.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no